Hóa chất xử lý nước cho nồi hơi pdf

Comments

Transcription

Hóa chất xử lý nước cho nồi hơi pdf
Hóa chất xử lý nước cho nồi hơi
Chúng tôi cung cấp giải pháp xử lý nước cho nồi hơi tại Việt Nam. Đồng thời chúng
tôi cung cấp dịch vụ môi trường cho vấn đề xử lý nước thải bao gồm tư vấn, thiết
kế, xây dựng và vận hành. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
qua số máy 043 3829999!
Liên hệ chúng tôi:Tên công ty:- Vu Hoang chemical and environmental technology Co.
Tài khoản thư: [email protected]
Địa chỉ:- Lot H1-2, Dai Dong Hoan Son Industrial Park, Tien Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
Mã bưu điện:- 790000
Không có điện thoại: -+84 024 3382 9999
Trang mạng:-https://vuhoangco.com.vn/danh-muc/danh-muc-hoa-chat-xu-ly-nuoc-thai/
Để biết thêm: -hóa chất xử lý nước

Similar documents