Financial Assistance Summary

Comments

Transcription

Financial Assistance Summary
Fesoasoani Tau Seleni ma Faalapotopotoga e faia soo se fesoasoani I soo se tagata
e manaomia male Tausiga ma Auala e faagasolo ai le aluga o se faalapotopotoga
Ole agaga ole matou misiona ina ia auauna faatasi ile agaga ole Tala Lelei e pei o le alofa ma
suia ile faamalologa I totonu o tatou tagata oi le mamalu lautele, e naunau le Saint Agnes
Medical Center ina ia maua auaunaga ole tausiga ole soifua maloloina I mai uma o faatatau I
luga o le manaomia o fomai.
Mo mai o loo manaomia fesoasoani tau seleni poo I latou o loo maua I faigata e le umi I tulaga
tau seleni, o loo ofoina atu e Saint Agnes Medical Center nisi o fesoasoani ma auala e totogi ai,
e aofia ai faalapotopotoga e faia fesoasoani ma tausiga e laititi le tau, fuafuaga o peimeni mo
taimi umi ma taimi pupuu ma luga ole itaneti e mafai ona togitogi ai.
Mai e leai ni inisiua
O loo ofoina atu e le Saint Agnes Medical Center le tau pa’u I mai uma e leai ni inisiua o loo
latou mauaina auaunaga ole tausiga faa-fomai e tatau ai. Ole auiliili o talaaga o tusi tupe a mai
ole’a iloa ai le tipi ese faalaititi o tau ma paleni ua fetuunai. Auaunaga e pei o taotoga e sui ai
foliga poo nisi mea faapena, mea faalogo ma le siaki ole tausiga o mata e le o kavaina e le
inisiua o loo fai faatasi le tau e leai se pa’u faaopopo. O nei auaunaga e faamoemoe e totogi ile
taimi e uma ai lea auaunaga.
Fuafuaga o Peimeni mo Taimi-Umi ma Taimi-e le-Umi
O mai e le mafai ona totogi uma pe nao sina vaega ole tau o tulaga o pili ua tulai mai atonu e
agavaa mo fuafuaga o peimeni mo taimi-e le-umi ma taimi e faaumiumi. O fuafuaga o peimeni a
le Saint Agnes Medical Center mo taimi e le umi e leai se tupe tului ma o paleni a mai e mafai
ona togitogi e ova atu le umi e tasi le tausaga. O fuafuaga e faaumiumi atu e iai ma le tupe tului
ma o loo avanoa i mai ua le mafai ona togitogi a latou paleni I totonu ole sefulu lua masina.
Fesoasoani Tau Seleni / Faapotopotoga e faia fesoasoani ma Auala e
faagasolo ai se faapotopotoga
E maua le pa’u atoa mo auaunaga e tatau a fomai o loo avanoa I mai e maua le 200 pasene pe
laititi ane i le Taiala ole Laina ole Mativa a le Malo (Federal Poverty Level guidelines). Auaunaga
filifilia e pei o taotoga e faa-aulelei ai e le o aofia ai I le matou polokalame o fesoasoani. O I
latou e mau totogi ei le va ole 200 ma 400 pasene ole taiala tulaga etatau nai iai le Mativa a le
Malo (Federal Poverty Level) atonu e agavaa mo sina vaega o le pa’u. O mai e agavaa mo
fesoasoani tau seleni ole’a le avatua iai le tau e ova atu nai lo le pa’u a le Medicare. Ole pa’u o
loo avanoa mo mai o loo feagai ma pili ua ova tele atu ua le mafai na totogi faatasi ai ma latou
tausiga faa-fomai. Ona ose tulaga e lei fuafuaina ua tulai mai ai mea totogi a le mai I se tausiga
ua ova atu ma le 20 pasene mai o latou totogi.
Itulau 1 ole 2
O seisi e Auai I le Soifua Maloloina ale Trinity - 11/2016
Ole pa’u ole tausiga ale faapotopotoga e faia fesoasoani atonu ole’a le taliaina pe afai e agavaa
mai mo isi alaga tupe e pei o Health Insurance Exchange Plan, agavaa mo le Medicaid (Medicaid
eligibility), poo iai polokalame mo fesoasoani ile mamalu lautele, ma musu pe le manao e apalai.
Atonu e mafai ona e maua le apalai ma faatumu le Fesoasoani tau Seleni ile faagasologa o auala e
fai ai (Financial Assistance Policy) ile matou upega-tafai-lagi: www.samc.com/financial-support
Auaunaga Tau Seleni o Mai
Ole au Faufautua I tulaga tau seleni o loo avanoa e galulue ma mai ile faatumuina o talosaga o
fesoasoani tau seleni ina ia iloa ai poo le a le fesoasoani o loo avanoa. O lea e aofia ai le siaki o
agavaa mo Medicaid ma Health Insurance Plan.
Atonu e mafai ona faafesootai e le mai se faufautua I tulaga tau seleni ile falemai o loo maua ai
latou tausiga ina ia maua fesoasoani e iloa ai pe agavaa mo fesoasoani tau seleni. O faufautua
tau seleni e mafai foi ona faia fua kopi ole Financial Assistance Policy, Tusi Talosaga, ma le tuu
aofaiga ile Gagana Faigofie mo le toe iloiloga. Faamolemole faafesootai pe asiasi mai le matou
Matagaluega o Auaunaga o Tulaga tau Seleni o Mai:
Saint Agnes Medical Center
559-450-7262
1303 E. Herndon Avenue
Fresno, CA 93720
Ole auala e fai ai tulaga o Fesoasoani Tau Seleni (The Financial Assistance Policy), Apalai ma
Aotelega o Gagana Faigofie o loo faapena foi ona faaliliu ile gagana Sipaniolo ma o loo avanoa
mo faatalanoaga I isi gagana e ala lea ile faafesootai ole matagaluega o Auaunaga o le itu tau
Seleni o Mai (Patient Financial Services) ile numera o loo lisi atu I luga.
Ole Maketi o Inisiua mo le Soifua Maloloina (The Health Insurance
Marketplace)
Ole aiaiga ole tausiga e gafatia (Affordable Care Act) (ACA) e manaomia ia nofo mau tagata
uma I totonu ole Unaite Setete (U.S) ina ia maua le inisiua ole soifua maloloina ile amataga o
Ianuari 1, 2014. E mafai ai foi ona maua e le miliona o tagata taitoatasi e laititi pe leai se inisiua,
auala e maua ai fuafuaga o soifua maloloina I tulaga o tau eseese. E fai foi e le tulafono
fesoasoani tau seleni mo tagata o loo agavaa e fua I luga ole toatele ole aiga ma tupe maua.
Amata ia Oketopa 1, 2013, ole’a mafai ona e faatau I luga o upega-tafai-lagi I le Maketi o Inisiua
o Soifua Maloloina (Health Insurance Marketplace), o loo faapea foi ona ta’ua ole fesuiaiga o
inisiua mo soifua maloloina, e mafai ai ona e faatau ile faleoloa e tasi mo se fuafuaga talafeagai
ma lau paketi ma mea o manaomia ile kava. O leisi taimi e tatala ai lesitala mo fesuiaiga o
inisiua o soifua maloloina ile maketi o Novema 2016.
Itulau 2 ole 2
O seisi e Auai I le Soifua Maloloina a le Trinity (Trinity Health)– 11/2016

Similar documents