Hengittävä ja ekologinen rakenne on turvallinen

Transcription

Hengittävä ja ekologinen rakenne on turvallinen
3/2011
Effex® on modernia
ulkonäköä, aitoa puuta
jalostettuna oksattomaksi
ja kestävää designia
parhaimmillaan.
Tutustu www.effex.fi
Rakennusprojekteissa hyvä käytännön kumppani on nyt kullanarvoinen. Ammattirakentaja, meiltä saat hyviä
tuotteita myös sisustamiseen, tehokkaan hankinnan ja oikea-aikaisen jakelun. Kuluttaja-asiakkaita palvelevat
jälleenmyyjämme kautta Suomen.
Puutuotetukku parhaasta päästä.
Suomalaista puuarkkitehtuuria ja rakentamista
Finnish Wooden Architecture and Wooden Construction
3/2011
Sisällys Content
Pääkirjoitus
Leader
3
36 Vuorten kupeelta
By the Mountains
Olavi Koponen
Hyviä uutisia
Good News!
40 Puurakentaminen on vähähiilistä.
Vai onko?
Building in Wood Is a Low-Carbon
Process. Or Is It?
Pekka Heikkinen
uutta
what’s news
Matti Kuittinen
4 Wood City Helsingin Jätkäsaareen
Wood City in Jätkäsaari, Helsinki
4
Ympäristöystävällinen terassilauta
Environmentally Sound Terrace
Plank
5
Uusia Effex Design -tuotteita
New Effex Design Products
5
Wood Program
São Paulon biennaaliin
The Wood Program in the
São Paulo Biennal
20DRAGONSKIN
Paviljonki
Pavilion
24 PUDELMA
Paviljonki
Pavilion
Eero Lunden
Puusta
from wood
6
28 Puupalkinto 2011
Wood Award 2011
Bjarne Mastenbroek
14 Katamaraani
Hietarannan kahvila- ja
pukuhuonerakennus
Beach Cafe and Changing Room
Building at Hietaranta
Olli-Pekka Jokela
Mikko Viljakainen
Emmi Keskisarja
Rakennettu
built
FAVRHOLM
Konferenssikeskus Hillerød
Conference Centre in Hillerød
42 Mobiili puuarkkitehtuuri­opas
Mobile Guide to Wood Architecture
Mikko Viljakainen
31Räätälinpuku
Tailored Suit
Teemu Palo
32 Brittiläistä puuarkkitehtuuria
parhaimmillaan
British Wood Architecture at Its
Best
Pekka Heikkinen
34 Uudista julkisivut puuelementeillä
Update Façades with Wooden
Elements
Tulossa
coming
44 KOLI CULTURA
Tarja Waltzer
profiili
profile
46Tekijät
Credits
47 www.puuinfo.fi
48 Säältä suojassa
Weather Protection
Pekka Heikkinen
Markku Laukkanen
Kansi Cover: Konferenssikeskus Hillerød, aula Conference Centre in Hillerød, lobby
Kuva Photograph: Iwan Baan
PEFC/02-31-162
-lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset pyydetään
tekemään Puuinfon nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
Lomake löytyy osoitteesta
kohdasta
-lehti.
Kestotilauksessa toivotaan ilmenevän henkilön/yhteisön
ammatti/toimiala sekä mahdollinen jäsenyys alan
yhdistyksissä. Osoitteen muuttuessa pyydetään ilmoittamaan
tilausnumero osoitelipukkeesta. Mikäli osoitteenmuutos
tehdään postiin, ei erillistä ilmoitusta tarvitse tehdä.
Lehti ilmestyy vuonna 2011 neljä kertaa ja on maksuton
tilaajille Suomessa. Tilausmaksu (4 numeroa) Eurooppaan
on 32 € ja Euroopan ulkopuolelle 36 €.
Subscriptions and Changes of Address
If you would like to subscribe to
magazine or change
your address, please complete the form on Puuinfo’s
website.
The form can be found at
in the
Subscriptions to
magazine section on the bottom of
the start page
The subscription fees for four issues are 32 euros in Europe
and 36 euros outside Europe. It has four issues in 2011.
Julkaisija Publisher
Puuinfo Oy
PL 284, 00171 Helsinki
Puh./Tel. +358 9 686 5450 [email protected]
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti
Kustantaja Publisher
Puuinfo Oy
ISSN 0357-9484
Ilmoitusmyynti Advertising
Puuinfo Oy, Henni Rousu [email protected]
Puh. Tel. +358 9 6865 4517
Daddy Finland
JA VAADI SUUNNITELMASI TOTEUTTAJAKSI KUMPPANI,
JOLLA ON HOMMA KOKONAISVALTAISIMMIN HANSKASSA.
Sen lisäksi, että Puukeskus on Suomen johtava puupohjaisten
rakennusmateriaalien toimittaja, ammattiasiakkaamme tuntevat meidät myös pistämättömästä palvelusta. Meiltä saat yhden
oven takaa kätevästi kaiken rakentamisessa tarvitsemasi, arvostetuista rakennustarvikkeiden laatumerkeistä asiantuntijoiden
neuvoihin ja asennuksiin.
SE ON PALJON MUUTA KUIN PELKKÄÄ PUUTA.
www.puukeskus.fi
Hyviä uutisia
Good news!
Käännös Translation: Nicholas Mayow
O
len valittanut puurakentamisen aliarvostusta tällä
pääkirjoitussivulla kohta seitsemän vuotta. Sitäkin
mukavampaa on kirjoittaa tällä kertaa jotain positiivista: puurakentamisesta kuuluu vihdoin hyviä uutisia.
Rakennusliike Reposen urakkaporukka on toimitusjohtaja
Mika Airaksisen johdolla tehnyt sen, mitä on kauan odotettu:
rakentanut puukerrostalon perinteisen betonitalon hinnalla.
Airaksisen mukaan se ei ole ollut edes vaikeaa. Päinvastoin:
hän lupaa, että seuraavassa kohteessa mennään jo alle vakiintuneiden rakentamiskustannusten.
Puukerrostalorakentamisen kanssa on painittu viimeiset
16 vuotta, ja aina homman on sanottu olevan joko vaikeaa tai
kallista. Rakennusliike Reposen tapaus osoittaa, että hankaluuksissa on ollut kysymys lähinnä asenteista ja tahdosta.
Toimitusjohtaja Airaksinen kertoo mielellään, että rakentaminen on yksinkertaisten miesten yksinkertaista toimin-
F
or almost seven years, I have been using this editorial page to complain about how much we undervalue
building in wood. So, it is far more agreeable to say
something positive for a change: at last there is good news
about building in wood.
The contract staff at the Reponen construction company,
under their managing director Mika Airaksinen, have accomplished something that we have long been waiting for:
they have managed to build an apartment block in wood
for the cost of a traditional concrete building. According to
Airaksinen, it wasn’t even difficult. Quite the reverse in fact:
he promises that the next wood building will come in at below
established building costs.
We have been wrestling with building apartment blocks in
wood for the past 16 years, and every time people have said
what a difficult, expensive business it is. The Reponen building shows that, up to now, the difficulties have been more a
matter of entrenched attitudes and lack of willpower.
taa. Hän taitaa itsekin tietää, ettei se ole totta. Hyvä rakentaminen vaatii taitoa, älyä ja ennakkoluulottomuutta. Sitä
paitsi työmailla näkyy enemmän ja enemmän naisia.
Vielä herkullisempi uutinen on Stora Enson ja SRV
Yhtymän yhteinen puukerrostalohanke: 28 000 kerrosneliötä Helsingin Jätkäsaareen. Olisiko puukerrostalorakentaminen vihdoin saamassa tuulta purjeisiinsa? Olisiko
puutuoteteollisuus vihdoin löytänyt oikean kumppanin
– ammattirakentajan?
Valittaminen kannattaa. Siitä lähtien kun olen seurannut
puurakentamisesta, puun käyttö Suomessa on vähitellen kasvanut. Viimeisimmän tilaston mukaan puun markkinaosuus
uudisrakentamisessa on jo noin 40 prosenttia. Olisiko ennakkoluulojen aika vihdoinkin ohi?
Pekka Heikkinen
Arkkitehti SAFA
Airaksinen is happy to explain that building is a simple activity for simple men. Of course, he knows himself that this
is not true. Good building calls for skill, intelligence and freedom from prejudice. Besides, there are more and more women
to be seen on building sites nowadays.
An even more succulent news story is the 28,000 square
metre wooden-built apartment block at Helsinki’s Jätkäsaari,
being built by Stora Enso and SRV Group as a joint project.
Can it be that the idea of building apartment blocks in wood is
gaining momentum? Has the wood products industry found
the right partner at last – the professional builder?
It obviously pays to complain. From the very first moment
I began taking an interest in building in wood, the use of wood
in Finland has gradually increased. According to latest statistics, the market share of wood in building has already gone up
to 40 %. Is the Age of Prejudice really over at last?
Pekka Heikkinen
Architect SAFA
www.rklreponen.fi
www.versowood.fi
www.koskisen.fi
3 / 2011
uutta
what’s news
Wood City Helsingin
Jätkäsaareen
Wood City in Jätkäsaari,
Helsinki
Stora Enso suunnittelee yhteistyössä
SRV Yhtiöiden kanssa Suomen suurinta puurakentamishanketta Helsingin
Jätkäsaareen. Suunnitteilla oleva Wood
City koostuu asuin-, hotelli-, toimisto- ja
liikerakennuksista. Alueella on yhteensä noin 28 000 kerrosneliötä puurakentamista. Ensimmäisten rakennusten arvioidaan valmistuvan vuonna 2013.
Rakentamisessa käytettävä Stora
Enson Urban MultiStorey -konsepti
perustuu ristiin liimattuihin CLT-elementteihin. Wood City -hanke tarjoaa
mahdollisuuden kehittää konseptia
myös toimistorakentamiseen. Lisäksi
hankkeessa hyödynnetään pilari-palkkirakennetta sekä erilaisia ulko- ja sisäverhoustuotteita. Tavoitteena on hanke, jossa voidaan kehittää suomalaista
insinööritaitoa ja puuarkkitehtuuria.
Stora Enso tutkii omien toimintojensa sijoittamista alueelle. Lisäksi tarjolla on tiloja muille puurakentamiseen
liittyville yrityksille, suunnittelutoimistoille sekä tutkimus-, koulutus ja kehittämisyksiköille.
Tarkoituksena on muodostaa puurakentamisen kehittämiskeskus ja lippulaiva. Wood Citylle pyritään löytämään
korkeatasoinen ilme arkkitehtuurikilpailun kautta.
Ympäristöystävällinen
terassilauta
Environmentally Sound
Terrace Plank
Stora Enso SRV Yhtiöt is designing
Finland’s largest wooden construction
project in Jätkäsaari, Helsinki. The
Wood City, comprising 28,000 floor
square metres, consists of residential,
hotel, office and commercial buildings.
The estimated completion of the first
buildings is in 2013.
Stora Enso’s Urban MultiStorey concept based on cross-laminated CLT elements will be used in the construction.
The project will also utilise the pillar/
beam structure and a range of exterior
and interior cladding products. The goal
is to develop Finnish engineering and
wooden architecture.
Stora Enso investigates the placement of its own operations in the area.
In addition, there are facilities available
for other wooden construction-related
companies and engineering offices as
well as research, training and development units.
The goal is to establish a flagship of
wood-based construction. The intention
is to find a high profile for the Wood City
through an architecture competition.
Info:
Finnforestin Kesto MicroShield on
ympäristöystävällinen
terassilauta.
Tuotteen kyllästyksessä ei käytetä ympäristölle haitallisia aineita, vaan menetelmä perustuu mikronisoituun kupariin. Yhdysvalloissa menetelmälle on
myönnetty EPP-merkki, minkä mukaan
tuote on ympäristön kannalta suositeltava.
Valmistusmenetelmässä kyllästysaineeseen lisätään ruskeaa väripigmenttiä. Pigmentin ansiosta lautojen väri
on tasalaatuinen ja värinkesto paranee.
Terassilautoja on saatavana vaaleana
tai ruskeana. UV-säteily muuttaa vaaleat laudat hennon hunajan sävyiseksi.
Ruskea sävy vaalenee ja muuttuu lämpimän ruskeaksi.
The Finnforest Kesto MicroShield is a
terrace plank that has been pressure impregnated in an environmentally sound
fashion. The manufacturing of the products does not use any substances harmful to the environment: the impregnation method is based on micronised
copper. The EPP label has been granted
for the method in the United States,
which indicates that the method is an
environmentally friendly one.
In the manufacturing method, colour
pigment is added to the impregnation
substance, which keeps the plank colour consistent and improves the durability of the colour. The terrace planks
are available as light-coloured or brown.
Solar UV radiation will change the lightcoloured planks to a tone that resembles
the colour of honey. The brown tone will
become lighter and warm brown.
Info:
Matti Mikkola, Stora Enso Puutuotteet
Henna Hakuli,
[email protected]
Finnforest Metsäliiton Puutuoteteollisuus
Taneli Hassinen, SRV Yhtiöt
+358 40 829 9346
[email protected]
[email protected]
+358 40 504 3321
3 / 2011
Käännös Translation: AAC Global
Uusia Effex Design tuotteita
New Effex Design Products
Kaksi vuotta markkinoilla olleen Effex
Design -sisustuspaneelin rinnalle on
tuotu saunapaneeli ja sisustuslevy.
Kapeista mäntylamelleista liimatut, oksattomat paneelit ja levyt ovat paremmin mittansa ja muotonsa pitäviä kuin
perinteiset täyspuupaneelit.
Valmiiksi pintakäsitellyt Effex Design
-paneelit kiinnitetään joko naulaamalla
tai liimaamalla. Saunapaneeli sopii käytettäväksi myös kosteissa tiloissa.
Valmiiksi pintakäsiteltyjä Effex
Design -sisustuspaneeleja on neljän
värisiä. Paneelien mitat ovat 10 x 200
x 2000 millimetriä. Sisustuslevyn koko
on 10 x 280 x 970 millimetriä. Levyn
väri on kuultava valkoinen.
Teolliseen tuotantoon tarkoitetut Effex Industrial -aihiot ja -viilut
tarjoavat mahdollisuuksia hyödyntää
kotimaista mäntyä uudella tavalla.
Esimerkkinä ovat Toni Kauppilan suunnittelemat Tatit-tuolit. Muita sovelluksia ovat kiintokalusteet, ikkunoiden
karmit, sisäovet ja valaisimet.
Wood Program
São Paulon biennaaliin
The Wood Program in the
São Paulo Biennal
A new sauna panel and wallboard have
been developed in addition to the Effex
Design interior decoration panel. The
knotless panels and boards, glued from
narrow pine segments will retain their
dimensions and shape better than traditional full-wood panels.
The Effex Design interior panels,
surface treated at the factory, come in
four colours. The panel dimensions are
10 x 200 x 2000 mm. The dimensions of
the wallboard are 10 x 280 x 970 mm.
The wallboard colour is glossy white.
The panels are fastened with nails or
glue. The sauna panel is also suitable for
wet rooms.
The Effex Industrial preform and ply,
used as the raw material of the panels,
makes it possible to use Finnish pine in
a new way. Tatit chairs made of the ply
are an example of this. Further applications include fixtures, window frames,
interior doors and lights.
Aalto-yliopiston Wood Program on
hyväksytty vuoden 2011 São Paulon
arkkitehtuuribiennaaliin. Marras–joulukuussa järjestettävässä tapahtumassa
esitellään opiskelijoiden suunnittelema
kriisialueiden hätäapurakennus Liina.
Liina on Wood Program -opiskelijoiden ja insinööriopiskelijoiden
yhdessä suunnittelema ja rakentama
hätäaputalo. Vaneri-kertopuuelementeistä koot­tava talo on helposti kuljetettava ja pystytettävä. Se on tarkoitettu viiden vuoden mittaiseen hätämajoitukseen viiden hengelle.
Biennaali järjestetään São Paulon
Ikirapuera-puistossa
sijaitsevassa
Oscar Niemayerin suunnittelemassa Ciccillo Matarazzo paviljongissa.
Yhdeksännen São Paulon biennaalin teemana on Architecture for all:
Building citizenship.
The Wood Program of the Aalto
University has been accepted in the São
Paulo 2011 architecture biennal. The
Liina building for crisis area emergency
relief will be introduced at the event
that will take place in November and
December.
The Liina building has been jointly
designed by Wood Program students
and engineering students. The building is assembled from plywood/LVL
elements and is easy to transport and
erect. The building is intended for fiveyear emergency relief accommodation
for five people.
The biennal will take place in the
Ciccillo Matarazzo pavillion, designed
by Oscar Niemayer, in the Ikirapuera
park in São Paulo. This is the ninth biennal, and the theme is “Architecture for
all: Building citizenship.”
Info:
arkkitehtuuri.tkk.fi/engl/woodprog
Anne-Maarit Sepling,
www.iabsp.org.br
Stora Enso Puutuotteet Stora Enso Timber
+358 40 350 7183
[email protected]
www.effex.fi, www.tatit.fi,
www.storaenso.com/woodproducts
3 / 2011
Rakennettu
built
Rakennettu Projects
SeARCH
Favrholm
Konferenssikeskus Hillerød
Conference Centre in Hillerød
Kööpenhamina Copenhagen
Konferenssikeskus on rakennettu 1300-luvulta peräsin olevaan
maataloon sekä sitä täydentävään laajennukseen.
The conference centre is an extension to a farm originating
from the 14th century.
Teksti Text: Bjarne Mastenbroek
Käännös Translation: Nicholas Mayow
Kuvat Photographs: Iwan Baan
Konferenssikeskus on rakennettu 1300luvulta peräsin olevaan suureen maataloon
sekä sitä täydentävään laajennukseen.
Keskus muodostuu auditoriosta, ravintolasta,
kokoushuoneista, kuntoilukeskuksesta sekä
vieraille tarkoitetuista asuinhuoneista.
T
avoitteena oli suunnitella kansainväliselle Novo
Nordisk -yhtiölle uudenlainen konferenssikeskus.
Rakennukseen pyrittiin luomaan edellytykset viereisen tehtaan tuotekehityksen ja tuotannon työntekijöiden
sekä kansainvälisten vieraiden ja luennoitsijoiden väliselle
vuorovaikutukselle.
Peruskorjatulla maatilalla on tärkeä merkitys maailman
johtavan insuliinin valmistajan historiassa: täällä onnistuttiin ensimmäisen kerran uuttamaan insuliinia lehmän hai-
masta. Talo suunniteltiin yhteistyössä Tanskan museoviranomaisten sekä lintujen suojelujärjestöjen kanssa.
Tilaajan toivomuksena oli sarja eriluonteisia neuvottelutiloja, johon vastauksena ehdotimme lehmien korvamerkitsemiseen perustuvan idean. Neuvotteluhuoneet ovat korvanlehden muotoisia, ja jokainen on hiukan erilainen muodoltaan, kooltaan ja materiaaleiltaan. Tilat sijoitettiin pohjakerrokseen, josta voidaan esteettä katsella järven yli aukeavaa
maisemaa sekä järvellä ruokailevia lintuparvia.
Suurin osa laajennuksesta sijoitettiin maan alle, mikä antoi tilaa vanhalle rakennukselle. Uusi auditoriosiipi täydentää
alkuperäisen maatalon pihan. Lisäsiiven muoto muistuttaa
paikalla olleista maatilan apurakennuksista.
Uusimman tekniikan käytön ja ympäristövaikutusten mittaamisen tavoitteena oli kestävän kehityksen mukainen rakennus, optimaalinen sisäilman laatu sekä matala energiankulutus. Rakennuksen valmistumisen myötä Novo Nordisk
päivitti koko ympäristöstrategiansa.
3 / 2011
3 / 2011
Rakennettu Projects
Leikkaus Section 1:300
10
3 / 2011
Suurin osa laajennuksesta sijoitettiin maan alle, mikä antoi tilaa vanhalle rakennukselle.
Uusi auditoriosiipi täydentää alkuperäisen maatalon pihan.
The newly built auditorium restores the original, rectangular design of the farmhouse courtyard and is inspired by the
barns that once stood there.
Pohjapiirustukset
Plans
1:1 000
3 / 2011
11
Rakennettu Projects
The conference centre is an extension to
‘Favrholm’, a large Danish farm originating
from the 14th century. The complex contains
an auditorium, offices, restaurants, meeting
rooms, sports and fitness facilities and guest
rooms.
T
he main idea was to design a new type of conference
centre for the international insulin producer Novo
Nordisk a/s. A subsidiary aim was to design more dynamic and interactive spaces both for employees of the company’s R&D and production facilities situated nearby, and for employees, guests and visiting speakers from all over the world.
The restored 14th-century farmhouse, in which the main
entrance is situated, played a crucial role in the history of the
company. Here, for the first time in history, insulin was extracted from the pancreatic glands of cows.
By building the extension partially below ground, the view
of the farm has been left unspoiled. In order to integrate the
new building into the existing environment properly, SeARCH
collaborated closely with the Danish Monument Service and
various bird protection organizations.
Novo Nordisk wanted a series of conference rooms which
varied in style, so SeARCH proposed a scheme based on
the way in which cows had been identified and registered
in the past.
Each conference room has a floor plan in the shape of a
leaf or cow’s ear, all of them slightly different in shape, size
and material, but still clearly related. These are cut into the
embankments, with views of the vast open landscape and the
birds foraging on the lake. The newly built auditorium, however, restores the original, rectangular design of the farmhouse
courtyard and is inspired by the barns that once stood there.
The use of cutting-edge technology and environmental
measures has created a sustainable building with optimum
indoor climate and minimum energy consumption. Novo
Nordisk already has an updated strategy generating clean energy for the entire group. All this has resulted in a sustainable
complex.
Keskus muodostuu auditoriosta, ravintolasta, kokoushuoneista, kuntoilukeskuksesta sekä vierashuoneista.
The complex contains an auditorium, offices, restaurants, meeting rooms, sports and fitness facilities and guest rooms.
12
3 / 2011
Neuvotteluhuoneet ovat korvanlehden muotoiset. Jokainen on
erilainen muodoltaan, kooltaan ja materiaaleiltaan.
Each conference room has a floor plan in the shape of a leaf or cow’s
ear. All of them are different in shape, size and material.
Tilaaja Client: Novo Nordisk
Arkkitehti Architect: SeARCH bv
Suunnitteluryhmä Design team:
Bjarne Mastenbroek, Kathrin Hanf
with Remco Wieringa, Paul Stavert, Geurt Holdijk, Laura Alvarez,
Elke Demyttenaere, David Gianotten
Työmaan ohjaus Supervision on building site:
Jimmy Richter Lassen, Torben Pedersen, Rasmus Bjarnov, Jens
Rise Kristensen, Niels Max
Rakennesuunnittelija Structural engineer: Moe & Brødsgaard
The project is designed for Novo Nordisk, world leader in diabetes
care.
3 / 2011
13
Rakennettu Projects
Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy
Pöyry Finland Oy
Katamaraani
Hietarannan kahvila- ja pukuhuonerakennus
Beach Cafe and Changing Room Building at Hietaranta
Helsinki
Teksti Text: Olli-Pekka Jokela
Käännös Translation: Nicholas Mayow
Kuvat Photographs: Jussi Tiainen, Kimmo Räisänen
Hietarannan uusi kahvila on pieni, mutta
näkyvä kiintopiste Helsingin suosituimmalla
uimarannalla. Rakennuspaikka on avarassa
maisemassa. Pitkältä hiekkarannalta aukeaa
merinäkymä kauas Espoon ja Seurasaaren
suuntaan.
L
ähtökohdassa on ristiriita: pieni rakennus suuressa,
avoimessa ympäristössä. Ongelma on ratkaistu tekemällä uimarantarakennuksesta itseään suurempi.
Pyöreä rakennus muodostuu Katamaraani-nimensä mukaisesti kahdesta osasta; kahvila- ja pukuhuonerakennuksista. Osien väliin jää terassoitu ulkotila, josta aukeaa kaunis merimaisema.
Pyöreän rakennuksen puinen ulkokehä maalattiin vaaleanharmaaksi. Välitila on lämpimän punainen. Lopputulos
voi synnyttää monenlaisia mielikuvia: pukuhuonesiipi
14
näyttää rantaan ajautuneelta laivalta. Toisaalta kaksiosainen pyöreä muoto tuo mieleen halkaistun sienen, varsinkin
näin syksyisin.
Rakennuspaikka, hiekkaranta ja sitä reunustava vehreä
puisto innostivat puurakenteiden käyttöön. Ylä- ja alapohjien runko sekä ulkotilojen palkistot ovat liima- ja kertopuurakenteita. Terassi on päällystetty lämpökäsitellyillä, uritetuilla
terassilaudoilla
Kaareva julkisivu on verhottu kuusesta sahatuilla liimapuupaneeleilla. Paneelin vahvuus on 28 mm, korkeus 250 mm
ja pituus 12 metriä. Paneelit taivutettiin 18 metrin säteellä
työmaalla ja jatkokset vahvistettiin tappiliitoksilla. Suorien
seinien 600 x 2100 mm kokoiset liimapuulevyt maalattiin
terrakotan väriseksi.
Rakennuksen laajuus on 750 br-m², ja tilavuus 3000 m³.
Kahvilarakennuksen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikilpailu vuonna 2000, mutta asemakaavasta tehtyjen valitusten vuoksi rakennus valmistui vasta kesällä 2011.
Uusi kahvila on auki ympäri vuoden.
3 / 2011
3 / 2011
15
Rakennettu Projects
The new cafe at Hietaranta is a small but
very visible fixed point on Helsinki’s most
popular swimming beach. It is set in a wideopen landscape with views that reach far out
to sea from the long sandy beach, towards
Seurasaari and Espoo.
T
he parameters for this building are somewhat contradictory: a small building in a large open environment.
The problem has been resolved by making the beach
building look larger than it really is. As its name implies,
the round building is in two parts: the café building and the
changing room building. Between them is a terraced open-air
space with beautiful sea views.
The external wooden framework of the circular building
is painted pale grey and the space between is a warm red.
The end result can suggest a variety of ideas. For instance,
the dressing-room wing looks like a beached ship, but on the
other hand, the two-part circular form brings to mind the image of a mushroom that has been cut in half – especially so
during the autumn.
The site, the sandy beach edged by a verdant park area,
suggested the use of timber construction. The floor and roof
structure, and the beams over the external spaces are in laminated timber and LVL (laminated veneer lumber), while the
terrace floor is in grooved, heat-treated boarding.
The curved elevation is clad in sawn laminated panels of spruce. These panels are 28 mm thick, 250 mm high
and 12 metres long. They were bent on site to a radius of
18 metres and the joints were reinforced with dowels. The
600 x 2100 laminated panels forming the straight walls are
painted in terracotta.
The gross area of the building is 750 m² and the volume
3,000 m³.
An architectural competition was organised for the café in
2000. Because of objections to the town plan, the building
was not completed until 2011.
The new café is open all year round.
Tilaaja Client:
Helsingin kaupungin liikuntavirasto
City of Helsinki Sports Department
Rakennuttaja Construction management:
HKR – Rakennuttaja Helsinki Public Works
Department - Construction Management
Arkkitehtisuunnittelu Architectural design:
Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy/
Olli Pekka Jokela (pääsuunnittelija),
Rainer Virtanen, Peter Westerlund,
Tuomo Jauhiainen ja Matias Nyström
Maisemasuunnittelu Landscape design:
MA-arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu Structural design:
Pöyry Finland Oy
Julkisivu ja pohjapiirustus
Elevations and floor plan 1:500
Pääurakoitsija Main contractor:
ATL-Rakennushuolto Oy.
Puuverhoukset Timber cladding: A-Kapula
16
3 / 2011
Pyöreä rakennus muodostuu kahdesta osasta; kahvila- ja
pukuhuonerakennuksista. Osien väliin jää terassi, josta aukeaa
kaunis merimaisema.
The round building is in two parts: the café building and the changing
room building. Between them is an open-air terrace with sea views.
3 / 2011
17
Rakennettu Projects
18
3 / 2011
Leikkaus
Section 1:50
Kaareva julkisivu on verhottu leveillä liimapuupaneeleilla. Paneelit taivutettiin 18 metrin säteellä ja jatkokset vahvistettiin tappiliitoksilla. Suorien
seinien liimapuulevyt maalattiin terrakotan väriseksi.
The curved elevation is clad in laminated panels. The panels were bent to a radius of 18 metres and the joints were reinforced with dowels. The
wide laminated boards forming the straight walls are painted in terracotta.
3 / 2011
19
Rakennettu Projects
Material Design and Digital Fabrication-workshop
DragonSkin
Paviljonki
Pavilion
Tampere
Teksti Text: Emmi Keskisarja
Käännös Translation: Nicholas Mayow
Kuvat Photographs: Kimmo Torkkeli
Ryhmä Tampereen teknillisen yliopiston,
Oulun yliopiston ja Aalto-yliopiston
arkkitehtiopiskelijoita suunnitteli ja rakensi
DragonSkin-paviljongin kymmenen päivän
mittaisessa workshopissa Tampereella
syyskuussa 2011.
W
orkshopin aikana opiskelijat tutustuivat digitaalisen suunnittelun ja tuotannon mahdollisuuksiin.
Haasteena oli luoda komponenttipohjainen rakenne, joka on mahdollista toteuttaa opiskelijavoimin kymmenessä päivässä. Materiaalina oli UPM:n jälkitaivutettava
vaneri Grada.
Koska materiaalina oli taivutettava vaneri, tuli kaarevalla
muodolla hakea rakenteellista lujuutta ja esteettistä vaikuttavuutta. Suunnitelmia kehitettiin sekä digitaalisten että perinteisten mallien avulla. Rajaavia tekijöitä olivat materiaalin
määrä, tietokoneohjattuun CNC-työstöön ja vanerien taivuttamiseen kuluva aika sekä rakenteen helppo koottavuus.
Ekologisena tavoitteena oli minimoida hukkapalat.
Paviljonki toteutettiin seitsemän millimetrin paksuisesta
Grada–vanerista. Toteutuksessa hyödynnettiin parametristä
suunnittelua ja CNC -työstöteknologiaa. Intensiivisen workshopin haasteena oli sekä suunnitelmien nopea valmistuminen että tuotantoprosessin optimointi ja hallinta. Oman
haasteensa loi vaneriosien valmistamiseen tarvittavan ”tuotantolinjan” suunnittelu.
Grada muuttuu muokattavaksi saavuttaessaan riittävän
lämpötilan. Lämmitystä varten käytössä oli teollisuusuu-
20
Kattokuva ja leikkaus
Roof plan and section 1:100
ni. Taivutukseen käytettävä muotti valmistettiin vanerista. Muotin yläosaa liikutettiin teollisuusnostimen avulla.
Muotin oma paino riitti komponenttien taivuttamiseen
haluttuun muotoon.
Paviljonki koottiin sormiliitosten avulla, jotta se olisi helppo koota ja purkaa. Saman taivutussäteen ansiosta Grada-komponentit vievät vähän tilaa kuljetuksen ja
säilytyksen aikana.
DragonSkin-paviljongin mitat ovat 8 x 5 x 3,5 metriä. Se
koostuu 163 neliön muotoisesta paneelista. Yhden paneelin
mitat ovat 780 x 780 x 7 millimetriä. Koko valittiin siten, että
vanerilevy saatiin käytettyä mahdollisimman tarkkaan.
Kaksoiskaareva rakenne muodostuu vanerilevyistä, joiden
taivutussäde on vakio. Liitosten sijainti ja pituus vaihtelevat.
Liitokset generoitiin Grasshopper-suunnitteluohjelmalla,
jonka avulla myös hallittiin liitosten sijoittuminen vanerilevyn suorille osille. Parametrinen malli mahdollisti kappaleiden määrän ja koon optimoinnin ja komponenttikohtaisten
tuotantopiirustusten saamisen CNC-jyrsintä varten.
Jokainen vanerilevy oli erilainen ja ne merkittiin järjestysnumerolla. 3D-mallista luotiin rakennusjärjestyskaavio,
joka määritti kunkin levyn paikan rakennelmassa. Paviljonki
koottiin yhden vuorokauden aikana.
DragonSkin-paviljonki on esimerkki digitaalisen suunnittelun sekä teollisen tuotannon ja massaräätälöinnin mahdollisuuksista. Suunnittelun ja tuotannon vuorovaikutus antaa
arkkitehdeille tilaisuuden vaikuttaa suoraan rakennusosiin.
Paviljonki on nähtävillä Tampereen Arkkitehtuuriviikolla
lokakuussa osana ”MatFab” -näyttelyä.
3 / 2011
3 / 2011
21
Rakennettu Projects
Kaksoiskaareva rakenne muodostuu vanerilevyistä, joiden taivutussäde
on vakio. Liitosten sijainti ja pituus vaihtelevat..
The double-curved structure is made up of plywood panels with the
same standard bending radius. The length and location of the joints
varies.
Koska materiaalina oli taivutettava vaneri, muodolla haettiin
rakenteellista lujuutta ja esteettistä vaikuttavuutta.
As the material to be used was post-formed ‘Grada’plywood, the
curved forms were used to provide structural strength and aesthetic
impact.
A group of students from Tampere University
of Technology, the University of Oulu and
the Aalto University designed and built
the DragonSkin Pavilion during a ten-day
Workshop in Tampere, in September 2011.
was sufficient to bend the component to the desired shape,
but the upper part of the mould had to be moved using an
industrial crane.
The structure of the Pavilion was assembled using simple
finger joints so that the building would be easy to put together and take apart. The Grada components take up little space
in transit or storage as they are all bent to the same radius.
The DragonSkin Pavilion measures 8.0 x 5.0 x 3.5 metres
and is built of 163 square-shaped panels. One panel measures 780 x 780 x 7 mm. The size of the panel was chosen
so that the standard-sized plywood sheet could be used as
accurately as possible.
The double-curved structure is made up of plywood panels
with the same standard bending radius, but the length and
location of the joints varies. The joints were generated with
Grasshopper design software which was also used to ensure
that the joints were located in the straight areas of the components. Grasshopper was also used to create a parametric
model for optimising the size and number of components and
to make the fabrication drawings for cutting the panels and
joints with the CNC router.
Each plywood panel is different and marked with a positioning number. The 3-D model was used to create a diagram
showing the order of construction and specifying the location
of each panel in the structure. The Pavilion was assembled
in one day.
The DragonSkin Pavilion is not only a fine example of digital design, but also of the possibilities offered by industrial
production and mass customization. The interaction between
design and production gives architects an opportunity to influence building components directly.
The Pavilion can be seen at Tampere Architecture Week in
October as part of the MatFab exhibition.
D
uring the Workshop, the students became familiar
with the opportunities offered by digital design and
fabrication. The design challenge was to create a
component-based structure which could be built by the students in ten days. The material to be used was ‘Grada’, a plywood made by UPM used for post-forming.
As the material to be used was post-formed plywood, it
was logical to use curved forms to provide structural strength
and aesthetic impact. Designs were developed using both
digital and traditional models. The limiting factors on the design were the quantity of material, the time needed both for
working with computer controlled CNC and for bending the
plywood, plus the ease with which the structure could be assembled. As far as ecology and economy were concerned, the
idea was to minimise waste material.
The Pavilion was fabricated from 7 mm Grada plywood.
Parametric design and CNC technology were used to obtain
the required shapes. The most difficult problems that had to
be overcome in the Workshop were the speed at which the
designs had to be completed and the optimisation and control of the production process. The design of the ‘production
line’ needed for making the plywood parts was a challenge
in its own right.
Grada plywood becomes formable when it reaches a high
enough temperature. The mould used in the forming process was also made of plywood. The weight of the mould itself
22
3 / 2011
Opiskelijat Students: Ilkka Ala-Fossi,
Joonas Ala-Karvia, Anna Hakula,
Markus Heinonen, Jonathan Hilden,
Frank Ho, Olli Hongisto, Tomi Itäniemi,
Antti Keskinen, Saana Koivusalo,
Maria Laisi, Ville Leivo, Olli Metso,
Thomas Miyauchi, Lilli Mustila,
Erkka Peltonen, Aleksi Rastas,
Aija Rimpeläinen, Hannu Saunaluoma,
Jyri Tartia, Katja Virta, Milla Vuorinen
Ohjaajat Supervisors:
Sebastien Delagrange, Gilles Retsin /
Laboratory for Explorative Architecture
& Design sekä Emmi Keskisarja,
Toni Österlund ja Pekka Tynkkynen
Materiaaliasiantuntijat Materials experts:
Juhana Liimatainen ja Antti Lankinen /
UPM
Koordinaattori Coordinator:
Emmi Keskisarja
Tampereen Arkkitehtuuriviikko
Tampere Architecture Week,
Kimmo Ylä-Anttila
Osien työstö Parts manufacture:
Pipu Ky, Panu Pirhonen
3 / 2011
23
Rakennettu Projects
University of Columbia
Oulun yliopisto
Aalto-yliopisto
Arkkitehtuurinosastot Departments of Architecture
Pudelma
Paviljonki
Pavillion
Turku
Teksti Text: Eero Lunden
Käännös Translation: AAC Global
Kuvat Photographs: Klaus Koszubatis, Taavi Henttonen
Puusta kudottu Pudelma-paviljonki
pystytettiin Turun kaupungintalon
puistoon suomalaisten ja amerikkalaisten
arkkitehtiopiskelijoiden yhteistyönä kahden
vuorokauden aikana.
V
erkkomainen paviljonki on kertopuusta koostettu
noin 70 neliömetrin kokoinen rakennelma. Se koostuu 490 kappaleesta, jotka on jyrsitty automatisoidulla CNC-koneistolla. Paviljongin suunnittelussa on hyödynnetty parametrisiä suunnittelumenetelmiä, joissa rakenteen
muotoa ja rakenneosia säädellään algoritmien avulla.
Jokainen Pudelma-paviljongin osa on uniikki. Materiaalina
käytetyt Kerto-Q-palkit ovat kooltaan 51 x 200 millimetriä, ja
palkkien pituudet vaihtelevat noin puolesta metristä kahteen
metriin. Projektissa on yhdistetty uusimpia tietokoneavusteisia valmistusmenetelmiä sekä perinteistä puuosaamista.
The Pudelma pavilion, weaved of wood, was
erected in the city hall park of Turku in two
days.
T
he net-like pavilion is a LVL-based structure of about
70 square metres. It comprises 490 elements milled
with automatic CNC machinery. The pavilion design
utilises parametric design methods that regulate the shape of
the structure and the structural elements by means of algorithms.
Each element of the Pudelma pavilion is unique. The material, Kerto-Q beams are 51 x 200 mm in size, and the length
varies from half a metre to two metres. The project combines
state-of-the-art computer-aided manufacturing methods and
traditional wood know-how.
24
Paviljongin suunnitteluprosessi alkoi kesäkuussa 2011
New Yorkissa, jonne Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat
matkasivat yhteisprojektia suunnittelemaan. New Yorkin
workshopin jälkeen suunnitelmaa kehitettiin eteenpäin niin
vanhalla kuin uudellakin mantereella. Projektin ratkaisevat askeleet saatiin kohdilleen Aalto-yiopiston insinöörien,
Hannu Hirsin ja Lauri Salokankaan avulla.
Työ jatkui elokuussa Kuhmossa, jossa kertopuuosat työstettiin. Lopulta projekti saatiin päätökseensä Turussa, jonne
kaupunkilaisten uusi kohtaamispaikka Pudelma-paviljonki
rakennettiin.
Pudelma on osa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden arkkitehtuuriohjelmaa. Projektissa on ollut mukana arkkitehteja,
arkkitehtiopiskelijoita ja insinöörejä Columbian yliopistosta,
Oulun yliopistosta ja Aalto-yliopistosta. Columbian yliopisto
on toteuttanut vastaavanlaiset yhteistyöprojektit Torinossa
2008, Madridissa 2009 ja Tokiossa 2010. Turkuun suunniteltu rakennelma on suurin projekti, jonka yliopisto on tähän
mennessä tehnyt.
The design process for the pavilion commenced in New
York in June 2011, where architectural students from the
University of Oulu travelled to design the joint project. After
the workshop in New York, the plan was refined in Europe
and the United States. The decisive steps of the project were
taken with the assistance of engineers at Aalto University.
The work continued in Kuhmo in August, where the LVL
elements were processed. Finally, the project was finalised in
Turku with the construction of a new meeting point for local
residents.
Pudelma is part of the architectural programme of Turku’s
year as the European Capital of Culture. The project has involved architects, architecture students and engineers from
the University of Columbia, University of Oulu and Aalto
University.
3 / 2011
3 / 2011
25
Rakennettu Projects
Pudelma koostuu 490 Kerto-Q-palkista, jotka on työstetty CNC-koneistolla. Palkkien koko
on 51 x 200 millimetriä, ja pituudet vaihtelevat puolesta metristä kahteen metriin.
The pavilion comprises 490 Kerto-Q beams milled with CNC machinery. The components
are 51 x 200 mm in size, and the length varies from half a metre to two metres.
Julkisivut ja kattokuva
Elevations and roof plan 1:200
26
3 / 2011
Ohjaus ja koordinointi Tutoring and coordination:
Eero Lunden, Markus Wikar, Ravi Raj
Vastaavat professorit Professors in charge:
Philip Anzalone, Rainer Mahlamaki
Suunnittelu ja toteutus Design and Building:
Charlie Able, Joseph Brennan, Therese Diede, Justin Fabrikant,
Michaela Metcalfe, Victoria Monjo, Jocelyn Oppenheim,
Chris Powers, Roula Salamoun, Shuning Zhao /
University of Columbia NY, USA
Taneli Heikkila, Taavi Henttonen, Lotta Kindberg, Sampo Ojala,
Olli Parviainen, Alli Perttunen, Tuulikki Tanska, Helena Tasa /
Oulun yliopisto University of Oulu
Rakennesuunnittelu:
DI Hannu Hirsi, professori Lauri Salokangas Aalto-yliopisto
Työmaan ohjaus Site Manager: Timo Lunden
CNC-työstö CNC crafting: Woodpolis, Kuhmo
Kertopuuosat LVL components:
Metsäliiton puutuoteteollisuus Finnforest
Yhteistyökumppanit Partners: Turun kaupunki, Turku 2011 -säätiö
Kertopuusta kudottu Pudelma-paviljonki pystytettiin
Turun kaupungintalon puistoon. Se on osa Turun
kulttuuripääkaupunkivuoden arkkitehtuuriohjelmaa.
The Pudelma pavilion, was erected in the city hall park of Turku. It
is part of the architectural programme of the European Capital of
Culture.
Puusta
from wood
28
3 / 2011
Puupalkinto 2011
Wood Award 2011
Pilke-talo
Pilke building
Teksti Text: Mikko Viljakainen
Käännös Translation: AAC Global
Kuvat Photographs: Jussi Tiainen
M
T
etsähallituksen Rovaniemen toimitalossa on 135
työpaikkaa sekä pohjoisten metsien kestävää käyttöä esittelevä Tiedekeskus Pilke. Talo ilmentää
Metsähallituksen ympäristölinjausta. Pilkkeen rakentamisen
hiilidioksidipäästöt ovat vain kolmasosa vastaavien verrokkirakennusten päästöistä.
Vuonna 2010 valmistunut talo jatkaa hienolla tavalla
suurten puurakenteisten toimistorakennusten sarjaa. Se
asettuu kauniisti osaksi Ounasjoen rantatörmää ja täydentää
kaupungin julkisivua. Talon tilat rakentuvat kahden suuren ja
valoisan sisätilan ympärille. Käyttäjiä hemmotellaan kauniisti avautuvilla jokimaisemilla.
Pilkkeen puuarkkitehtuuri on kaunista, ja se hyödyntää
puun mahdollisuuksia monilla eri tavoilla – sekä rakenteellisesti että pinnoissa. Puuta on yhdistetty tarkoituksenmukaisella
ja kauniilla tavalla myös muihin rakennusmateriaaleihin.
Talossa on liimapuinen pilaripalkkirunko, joka näkyy myös sisätiloissa. Ulkoseinät ovat paikalla verhottuja
puuelementtejä. Puuta on käytetty runsaasti sisäpinnoissa.
Näyttelytilan lattia on tehty puupölkyistä. Rakennus itsessään on oiva lisä näyttelyyn.
Pilke on erinomainen esimerkki puun kilpailukyvystä toimistorakentamisessa. Hanke alitti budjettinsa 450 000 eurolla. Rakennus toteutettiin niin, että sen kaikki osat ja toimitukset voitiin kilpailuttaa.
Vaikka Puupalkinto on ensisijaisesti arkkitehtuuripalkinto, tällä kertaa tuomaristo haluaa nostaa Pilke-talossa esiin
myös tilaajan keskeisen roolin kohteen rakentamisessa.
Hyvän suunnittelun ja toteutuksen lisäksi tilaajan tahto ja
johdonmukaisuus ovat keskeisiä asioita pyrittäessä korkeatasoiseen puuarkkitehtuuriin.
he Rovaniemi office of Metsähallitus has 135 employees and is home to the Pilke Science Centre, which introduces the sustainable use of northern forests. The
building indicates the environmental policy of Metsähallitus.
The carbon dioxide emissions of constructing Pilke are only
one-third of the emissions of similar comparison buildings.
The building, completed in 2010, is a fine addition to the
group of large wood-based office buildings. It is a beautiful
part of the bank of River Ounasjoki and supplements the
façade of the city. The facilities of the building are around two
large, well-lit interiors. Users are spoiled with a magnificent
view of the river.
The wooden architecture of Pilke is brilliant and it uses
the opportunities of wood in many different ways, both
structurally and with surfaces. Wood has also been combined with other building materials in an appropriate and
attractive fashion.
The building has a pillar beam structure of glulam, and the
structure also shows in the interiors. The outer walls are onsite clad wooden elements. A large amount of wood has been
used for the inner surfaces. The floor of the exhibition room
is of wooden blocks. The building as such is a fine addition to
the exhibition.
Pilke is a prime example of the competitiveness of wood
in office construction. The project went below the budget by
EUR 450,000. The building was implemented so that it was
possible to organise competitive tendering for all the elements and deliveries.
Although the Wood Award is primarily an architectural
award, this time the jury wants to also highlight the customer’s key role in the construction of the Pilke building. In addition to proper design and implementation, the goal orientation and consistency of the customer are essential when premium wooden architecture is the goal.
Arkkitehtisuunnittelu Architects
työpäällikkö site manager Taisto Rautio,
Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
vastaava työnjohtaja site foreman Hannu Hyvönen,
pääsuunnittelija chief designer Teemu Palo,
tuotantoinsinööri production engineer Esa Ikäheimonen
projektiarkkitehti project architecti Juhani Suikki
Rakennuttaminen ja valvonta Project management and supervision:
Tilaaja: Metsähallitus
Poyry CM, Veli Mettovaara
Rakennesuunnittelu: WSP Finland Oy, Jouni Siika-Aho ja
Liimapuu-, kertopuu ja vanerirakenteet Laminated wood frame, lami-
Marjo Ronkainen
nated-veneer-lumber and plywood:
Pääurakoitsija Main contractor:
Metsäliiton puutuoteteollisuus, Finnforest
Lemminkäinen talo Oy (Palmberg-Rakennus Oy)
Puuelementit Wooden elements: Suomen Rakennustuote Oy
Suomalainen puupalkinto 2011: Pilke-talo, Rovaniemi. Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
Finnish Wood Award 2011: Pilke-house, Rovaniemi. Artto Palo Rossi Tikka Architects
Brittiläinen puupalkinto 2011: Rothschild Foundation, Buckinghamshire. Stephen Marshall Arkkitehdit
British Wood Award 2011: Rothschild Foundation, Buckinghamshire, Stephen Marshall Architects
3 / 2011
29
Puusta from wood
Aikaisemmin puupalkinto on myönnetty seuraaville kohteille:
2010 Luukku -talo, Aalto-yliopiston Luukku-team
Aurinkorinteen puutaloalue, Espoo
Aurinkorinne wooden house area Puu 3/04
2009 Seurasaaren ulkomuseon rakennuskonservointikeskus, 2003 Puu-Linnanmaan alue, Oulu Puu-Linnanmaa area Puu 2/03
2002 Kierikkikeskus, Yli-Ii Kierikkikeskus Puu 2/02 ja and Luukku building, the Luukku team of Aalto University
Helsinki
Seurasaari outdoor museum’s building conservation centre
Sibeliustalo, Lahti Sibeliustalo Puu 1/00 ja 3/00
Puu 1/10
2000 Vihantasalmen silta, Mäntyharju
2008 Porvoon tuomiokirkon jälleenrakennustyö Puu 1/07 ja 3/08
Vihantasalmi bridge Puu 2/00
Porvoo Cathedral rebuilding
1998 Viikin puukerrostaloalue, Helsinki
2007 Talo Kotilo, Espoo Kotilo building Puu 3/06 ja 2/07
Viikki wooden apartment building area Puu 3/97
2006 FMO Tapiola, Espoo FMO Tapiola Puu 4/05 ja 3/06
1996 Leirintäalueen vastaanottorakennus, Taivalkoski
2005 Metla-talo, Joensuu Metla building Puu 1/05 ja 3/05
Camping site reception building Puu 2/95
2004 Laajasalon kirkko, Helsinki Laajasalo Church
1994 Metsolan ala-asteen koulu, Helsinki
Metsola elementary school
30
Puu 1/04 ja 3/04 ja and
3 / 2011
Räätälinpuku
Tailored suit
Teksti Text: Teemu Palo
Käännös Translation: AAC Global
R
A
äätälinpukua ei pidä sekoittaa teollisesti valmistettuun mittatilausasuun. Räätälinpuku on käsityönä
tehty, käyttäjänsä mittoihin valettu puku, joita ei ole
kahta samanlaista. Räätälin taitojen ansiosta puku muovautuu käyttäjän ympärille eikä toisinpäin.
Metsähallitus on uusiutuvien luonnonvarojen osaaja. Siksi puu rakennusmateriaalina oli sille luonnollinen
valinta. Metsähallituksen päätös rakentaa Rovaniemen
Pilke-talo omaan käyttöönsä ja omaan omistukseensa oli
poikkeuksellinen ratkaisu, ja poikkeuksellinen lähtökohta
suunnittelulle. Yleispätevien ratkaisujen sijaan Pilke-talo
suunniteltiin ja rakennettiin Metsähallituksen näköiseksi,
Metsähallituksen ympärille.
Oma talo omaan käyttöön on viime vuosina ollut harvinainen, jopa vanhanaikaisena pidetty ajatus. Se on rakentamisen räätälinpuku. Kun rakennuksen omistaja ja käyttäjä on
ensimmäisen viivan piirtämisestä lähtien mukana suunnittelussa, rakennukseen saadaan puhallettua aivan toisenlainen
henki kuin hankkeissa, joissa arvaillaan tulevien käyttäjien
toiveita ja ajatuksia.
Räätälinpukua tehdessä räätäli ja asiakas tapaavat usein ja
keskustelevat, millaisen puvun ja millaiseen käyttöön asiakas
haluaa. Samanlaisessa avoimessa ja keskustelevassa ilmapiirissä eteni myös Pilkkeen räätälöinti. Rakennuslupakäsittely
eteni myötätuulessa, ja työmaalta huokui paikallinen mehenki: rakennustyömiehet tulivat 100 kilometrin säteeltä
työmaasta. Myös suuri osa alihankkijoista oli paikallisia.
Lokakuussa 2011 tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun valmis Pilke-talo luovutettiin Metsähallitukselle. Räätälinpuku
kuuluu nyt sen käyttäjälle, ja räätäli voi katsoa luomustaan
tyytyväisenä. Istuva, laadukas ja juuri Metsähallitukselle
tehty.
tailored suit is not to be confused with an industrial
custom-made suit. A tailored suit is a hand-made suit
that is unique and is made according to the size of
the user. As a result of the tailor’s skills, the suit adjusts to the
user, not the other way round.
Metsähallitus is a specialist in renewable natural resources. Therefore, wood as a construction material was a natural
choice for it. The decision of Metsähallitus to build the Pilke
building in Rovaniemi for its own use and ownership was
exceptional, and also an exceptional starting point for the
design process. Instead of general solutions, the Pilke building was designed and built around Metsähallitus to look like
Metsähallitus.
A building for one’s own use has been a rare idea in recent
years, and some have even regarded it as old-fashioned. It is
the tailored suit in the construction sector. When the building owner and user are involved in the design process right
from the start, the building has a totally different spirit than
projects where one has to guess the preferences and thoughts
of future users.
When making a tailored suit, the tailor and customer meet
often and discuss what kind of suit the customer wants and
what the purpose is. The tailoring of Pilke also progressed in a
similar, open and dialogue-based fashion. The building permit
process was fluent, and the work site had a local team spirit:
the construction workers were from a 100-km radius around
the site. The majority of the subcontractors were also local.
In October 2011, it will be 12 months from the completed
Pilke building being handed over to Metsähallitus. The user
now has a tailored suit, and the tailor can regard his creation
with satisfaction. Well-fitting, of high quality and catering
precisely to the needs of Metsähallitus.
Kirjoittaja on Pilke-talon pääsuunnittelija
The Author is the main designer of the Pilke-house
Puupalkintolautakuntaan kuuluivat Members of the jury:
Toiminnanjohtaja Director Liisa Mäkijärvi, Suomen Metsäsäätiö
Finnish Forest Foundation, puurakentamisen professori, arkkitehti Professor of Wood Construction, architect Pekka Heikkinen,
Aalto-yliopisto Aalto University, toimitusjohtaja, Managing Director
Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy.
14. puupalkinto
The 14th Wood Award
Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisus-
The Wood Award is annually given to a building which represents
tukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista
quality Finnish wooden architecture or where wood has been used in
puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edis-
a fashion that advances construction practices.
tävällä tavalla.
The first Wood Award was presented in 1994. The award granted
Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Nyt myönnetty palkinto
this year is the 14th and it is part of the “Puu on ekoin!” (‘Wood is
on järjestyksessä neljästoista ja se on osa Suomen metsäsäätiön ra-
the most ecological choice!’) campaign funded by the Finnish Forest
hoittamaa “Puu on ekoin” -kampanjaa. Palkinnon myöntää Puuinfo.
Foundation. The award is granted by Puuinfo.
3 / 2011
31
Puusta from wood
Brittiläistä
puuarkkitehtuuria
parhaimmillaan
British
wood architecture
at its best
Teksti Text: Pekka Heikkinen
Käännös Translation: Nicholas Mayow
B
rittien puupalkinto Wood Award on jaettu vuodesta
1971 lähtien. Alun perin puusepäntaidolle myönnetty palkinto on viimeisenä yhdeksänä vuonna muotoutunut arkkitehtuuri-, rakenne- ja muotoilupalkinnoksi.
Palkinto myönnetään vuosittain viidessä kategoriassa
asuintalolle, julkiselle rakennukselle, puurakenteelle, puuhuonekalulle sekä ansiokkaalle puun käytölle peruskorjauksessa
tai entisöinnissä. Lisäksi jaetaan pääpalkinto Gold Award.
Suomalaisen puupalkinnon tapaan palkinto kannustaa
puun käyttöön sekä tuo esille korkealuokkaista puuarkkitehtuuria, -rakentamista ja -muotoilua. Vuoden 2011 kilpailuun
ilmoittautui 348 ehdokasta, joista ehdolle valittiin 30.
Syyskuussa 2011 palkintojuhlallisuudet pidettiin Timber
Expo -näyttelyn yhteydessä Coventryssä. Pääpalkinnon sai
arkkitehti Stephen Marshallin suunnittelema Rothschild-säätiön arkisto- ja toimistorakennus Buckinghamshiressä. Kohde
palkittiin hienostuneesta arkkitehtuuristaan sekä kolmioihin
perustuvasta liimapuu-vanerirakenteestaan. Materiaalina
käytettiin tammea ja tammiviilua.
Palkitut kohteet sekä ehdokkaat löytyvät verkkosivuilta
www.woodawards.com.
32
T
he British Wood Awards have been presented annually since 1971. Originally they were given for joinery
skills, but for the last nine years they have been presented as prizes for architecture, construction and design.
Prizes are awarded in several categories including small
houses, public access or commercial buildings, construction,
furniture and outstanding craftsmanship in conservation or
restoration. From the winners in each of these categories, the
jury select the winner of the main prize, the Gold Award.
Just as with the Finnish Wood Award, the prizes are given
to encourage the use of wood and promote top-quality architecture, construction and design in wood. A total of 348 proposals were submitted for the 2011 Award, 30 of which were
selected as candidates.
The prize-giving ceremony was held in conjunction with
the Timber Expo exhibition in Coventry, in September 2011.
The main prize, the Gold Award, went to the Rothschild
Foundation archive and office building in Buckinghamshire,
designed by architect Stephen Marshall. The prize was awarded for its refined architecture and its structure of laminated
timber and plywood based on triangles. Materials used were
oak and oak veneer.
The award-winning buildings and other candidates can be
viewed on the Internet at: www.woodawards.com.
3 / 2011
Ekologiset tuulensuojalevyt
RUNKOLEIJONA®
TUULILEIJONA®
Ympäristöystävällisiä,
valmistettu puhtaasti puusta
Toimivia, tiiviitä,
hengittäviä
ja kosteutta kestäviä
Toimivat
runkoa jäykistävinä
tuulensuojina ja
lämmöneristeinä
Gold Award 2011: Rothschild Foundation, Buckinghamshire
Käyttäjä Building Owner: The Alice Trust
Arkkitehti Architect: Stephen Marshall Architects
Katso asennusohjeet
vinkk osoitteesta
ja vinkkejä
www.leijonalevy.fi
www
Pääurakoitsija Main Contractor: Kingerlee
Rakennesuunnittelu Structural Engineering: Thornton Tomasetti
Puurakenteet Joinery: Green Oak Carpentry Ltd
AL
TU
O
3 / 2011
A
SU
M
A I S TA L A
A
33
Puusta from wood
Uudista
julkisivut
puuelementeillä
Update façades
with
wooden
elements
Teksti Text: Markku Laukkanen
Käännös Translation: AAC Global
Kuvat Photographs: Kimmo Lylykangas, Jukka Sevón
A
alto-yliopiston tutkijat toteuttivat vuosina 2008–
2009 saksalaisten ja norjalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa tutkimushankkeen, jonka tavoitteena
oli kehittää puurunkoisiin suurelementteihin perustuva rakennusten julkisivujen korjausmenetelmä. Järjestelmän tuli
olla sovellettavissa Euroopan laajuisesti ja sen tuli olennaisesti parantaa vanhan rakennuskannan energiatehokkuutta.
Riihimäellä Peltosaaressa toteutetaan rakennusmenetelmän suomalaista pilottihanketta osana Innova-kehityshanketta. Korjaus tehdään tyypilliseen 1970-luvun asuinkerrostaloon, joka on päässyt huonoon kuntoon ja jonka energiatehokkuus on heikko.
Innova-korjauskohde on energiatehokkuudeltaan rinnastettavissa uusiin passiivitaloihin: tilojen lämmitysenergiantarve on korjauksen jälkeen alle 25 kWh/m²a.
Peruskorjauksen ansiosta korjauskohteessa saavutetaan
noin 75 prosentin energiasäästö lämmitysenergiantarpeessa.
TES-menetelmällä korjatussa rakennuksessa sisäilman laatu
vastaa uudisrakennusten laatua koneellisen ilmanvaihdon
ansiosta. Palomääräysten kannalta ei TES-menetelmässä ole
mitään ongelmia, koska puu ei ole kantava materiaali.
Riihimäen kohteessa käytetään pystysuuntaisia, 12 metriä
korkeita elementtejä. Niihin on asennettu tehtaalla valmiiksi ilmanvaihdon tuloilmakanavat, ikkunat ja parvekeovet.
Julkisivujen pohjarappaus on toteutettu myös tehtaalla.
Vanhojen sandwich-elementtien ulkokuoren ja lämmöneristeen purkamisen jälkeen epätasaiseen purkupintaan
asennetaan vaakasuuntaiset kertopuujuoksut, joihin elementit kiinnitetään. Koska vanhat ikkunat puretaan vasta
elementtiasennuksen yhteydessä, asuminen on mahdollista
34
peruskorjauksen kohteessa olevassa talossa saneerausvaiheen aikana.
Korjauksen työajan laskettiin lyhenevän yhdeksästä viiteen kuukauteen. Työmenetelmien toisto lyhentää korjausaikaa entisestään. TES-menetelmän merkittävimmät edut ovat
työmaa-ajan ja asukkaille aiheutuvan häiriön lyheneminen ja
kokonaan säältä suojassa tapahtuva runkotyö.
Puurunkoon voidaan kiinnittää erilaisia julkisivumateriaaleja. Riihimäen kohteessa julkisivut ovat pääosin rapattuja,
koska muiden alueen rakennusten julkisivut on korjattu pääosin lämpörappauksella. Hankkeen pääsuunnittelija Kimmo
Lylykangas arvioi, että 1970-luvulla tehtyjen betonikerrostalojen energiatehokkuutta kannattaa parantaa korjauksen
yhteydessä, koska monessa tapauksessa julkisivut vaativat
teknisistä syistä korjausta joka tapauksessa.
Korjausrakentamista ei kannata tehdä rimaa hipoen.
Ulkovaipan osalta rakennuksen ominaisuudet päivitetään
seuraavaksi 30–50 vuodeksi. Jo kymmenen vuoden kuluttua
käsitys hyvästä energiatehokkuudesta on ihan toisella tasolla
kuin nyt, muistuttaa Lylykangas. Suomi on sitoutunut kansallisiin päästötavoitteisiin, joiden toteuttamiseksi rakennuskannalta vaaditaan jatkossa yhä pienempiä päästöjä ja
parempaa energiatehokkuutta.
Saksassa laajasti käytössä oleva TES-menetelmä yhdistää
parhaita käytäntöjä. Tutkimushanke on myös saanut lukuisia
palkintoja, muun muassa Schweighofer Preis 2011 -innovaatiopalkinnon. TES-menetelmän suomalaispilottina toimivaan
Riihimäen Peltosaaren Innova-korjaushankkeeseen osallistuvat Sitra, ARA, Tekes ja VTT sekä Paroc, Enervent, Ensto ja
Lammin Ikkuna.
3 / 2011
R
esearchers at the Aalto University carried out a research project with German and Norwegian partners
in 2008–2009 with the goal of developing a building
façade renovation method based on large wood-frame elements. The system was supposed to be applicable throughout
Europe and to essentially improve the energy efficiency of
old buildings.
A Finnish pilot project related to the building method is
being implemented in Peltosaari, Riihimäki, as part of the
Innova development project. The renovation is being performed on a typical apartment building from the 1970s; it is
in poor condition and not very energy effective.
The energy efficiency of the renovation is similar to that of
new passive houses: the heating energy need of the facilities
will be less than 25 kWh/m²a after the renovation. As a result
of the renovation, the location will reach heating energy savings of approximately 75%.
Vertical, 12 metre-high elements are being used at the
Riihimäki site. They come with factory-installed ventilation
supply air ducts, windows and balcony doors. The back coat of
the façades has also been implemented at the factory.
After disassembling the outer casing and thermal insulation of the old sandwich elements, horizontal LVL tiers will
be installed on the uneven disassembly surface, and the elements will be fastened to the tiers. Because the old windows
will only be removed in conjunction with the element installation, the renovated house can be lived in during the renovation stage.
It is estimated that the working period of the renovation
will decrease from nine to five months. Repeating the work
methods will further decrease the renovation period. The
main advantages of the Timber-based Element System (TES)
are that the duration of the work site period and the disruption to the residents are shorter and the framework takes in
fully weather-proof conditions.
“Renovation should not be performed by just barely meeting the minimum requirements. For the outer casing, the
features of the building will be updated for the next 30–50
years. In ten years, the conception of good energy efficiency
will be at a totally different level than it is now,” says Kimmo
Lylykangas, who is the main designer in the project.
The TES method, in extensive use in Germany, combines
best practices. The research project has also received several awards, such as the Schweighofer Preis 2011 innovation
award.
Lisätietoja Info:
Kimmo Lylykangas, [email protected],
Tuula Nordberg, [email protected]
www.innova.molentum.fi, www.tesenergyfacade.com
Arvoisa lukija,
166MFIUJUPUFVUUBB"JLBLBVTNFEJBOLBOTTBZIUFJTUZÕTTÅIVPNJPBSWPUVULJNVLTFOKPMMBIBMVUBBOLBSUPJUUBB
OÅLFNZLTJÅOOFMFIEFTUÅKBTJJOÅKVMLBJTUVJTUBJMNPJUVLTJTUB1BMBVUUFFOOFPONFJMMFUÅSLFÅÅ
Vastaaminen
5PJWPNNFFUUÅWBTUBJTJUUFUVULJNVLTFFONBIEPMMJTJNNBOQJBO
5VULJNVLTFOWBTUBVTMPNBLFMÕZUZZPTPJUUFFTUBwww.puuinfo.fi.
PUU-lehti haluaa kiittää vastaajiaan arpomalla vastaajien kesken iPad:n.
166MFIUJ
1FLLB)FJLLJOFO
QÅÅUPJNJUUBKB
3 / 2011
"JLBLBVTNFEJB
5BSV&CPSFJNF
NBSLLJOPJOUJKBUVULJNVTKPIUBKB
*OOPMJOL3FTFBSDI0Z
&UUB1BSUBOFO
WJFTUJOUÅQÅÅMMJLLÕ
35
Puusta from wood
Vuorten kupeelta
By the mountains
– puuarkkitehtina Grenoblessa
– wood architecture in Grenoble
Teksti Text: Olavi Koponen
nimimerkillä ”onnellinen emigrantti”
Under the pseudonym ”happy emigrant”
Käännös Translation: AAC Global
S
ain maaliskuussa 2010 viestin ranskalaiselta arkkitehdilta Veronique Klimineltä. Hän kirjoitti nähneensä
töitäni Ranskan arkkitehtuurikeskuksen järjestämässä näyttelyssä Grenoblessa ja ihastuneensa niihin.
Klimine ehdotti, että tulisin hänen toimistoonsa suunnittelemaan julkisia puurakennuksia. Vastasin myöntävästi ja
matkustin elämäni ensimmäistä kertaa kaakkoisranskalaiseen Grenoblen kaupunkiin, vajaan sadan kilometrin päähän
Italian rajasta.
Työnpaikkani R2k on viisitoista vuotta vanha arkkitehtitoimisto, jonka suunnittelutehtäviin kuuluu kouluja, asuintaloja sekä kulttuuri- ja toimistorakennuksia. Toimisto on sitoutunut puun käyttöön, jota Veronique Klimine on opiskellut muun muassa professori Roland Schweitzerin johdolla.
Sovittiin, että aloitan työt toimistossa lokakuun 2010
alussa. Klimine järjesti minulle työtilan. Hän toivoi, että keskittyisin minulle osoitettaviin tehtäviin. Sopimukseen kuului, että olisin hiljaa silloin kun minulta ei kysytä. Uskon, että
olen onnistunut käyttäytymään sopimuksen mukaan, sillä
ensimmäisen työvuoden aikana minua ei ole vielä heitetty
kadulle.
Ranskassa kaikkien julkisten hankintojen arkkitehtisuunnittelu tilataan suunnittelukilpailun kautta. Kilpailuihin
osallistutaan tiiminä, johon kuuluvat arkkitehdin lisäksi rakennesuunnittelija, kustannuslaskija, talotekniikasta ja energiataloudesta vastaava insinööri sekä ekologia-asiantuntija.
Tiimin kokoaa arkkitehti.
Asiantuntijoista koostuvan tuomariston johdossa on
aina tilaajayhteisön johtava poliitikko tai pormestari.
Asiantuntijaryhmä käy kilpailuehdotukset läpi, mutta päätöksen tekee pormestari. Kilpailutyöt ovat hyvin pitkälle
työstettyjä. Normaalin piirustusaineiston lisäksi ehdotuksissa on valtava määrä asiakirjoja muun muassa rakennusten
ympäristötavoitteista.
Arkkitehdilla on rakennuskohteen kustannusvastuu kilpailuvaiheesta rakennuksen valmistumiseen asti. Liikkumavara
on 6 prosenttia kilpailuvaiheessa ja 2 prosenttia urakkatarjousvaiheessa. Suunnittelupalkkio on prosenttitaksa, joka jaetaan eri suunnittelijoiden kesken.
Toimistomme erikoisuus on puurakennesuunnittelijoiden
käyttö jo luonnosvaiheessa. Puuhun erikoistuneiden insinööritoimistojen yksityiskohtaiset piirustukset ovat vaikuttavia.
Leikkaus Section 1:1000
36
3 / 2011
Asenne yhteistyöhön on innostunutta aina rakenneratkaisujen suurista linjoista yksityiskohtiin asti.
Vaikka paikkakunta vaihtuisi, arkkitehtuurin perusasiat
eivät muutu. Paikan hahmottaminen, kokemuksellisen tason
saavuttaminen, ratkaisun omaperäisyys sekä käytettävyys
ovat yhtä tärkeitä Suomussalmella kuin Alby sur Cheranissa.
Toisaalta esimerkiksi ilmastosta johtuva vaikutus lämpökuormiin tai arkkitehtuuriin on valtava, ja termisen massan
kannalta puurakenteet eivät Etelä-Ranskan ilmastossa ole
helpoimpia.
Olemme tehneet Veronique Kliminen kanssa kahdeksan
suunnitelmaa kahdeksan kuukauden aikana. Niistä seitsemän on ollut kilpailuja, joista olemme hävinneet kolme. Yksi
hävittiin hinnan ylityksen vuoksi, toinen kaupunkisuunnittelijoiden näkemyksen takia, ja kolmas pormestarin vastustuksen vuoksi.
Ensimmäisen yhteisen rakennuksen rakentaminen alkoi
syyskuussa 2011. Kyseessä on viiden koulun kokonaisuus
Limeil-Brevannessiin Pariisin liepeille. Puisen rakennuksen
pinta-ala noin on 9000 neliömetriä. Urakoitsijana ja puuosatoimittajana on saksalainen puurakentaja Holzbau Ammann.
Koulun suunnittelukilpailu oli tammi-helmikuussa 2011, ja
rakennuslupa myönnettiin kesällä. Aikataulu on tiukka, sillä
koulutyö uusissa tiloissa alkaa elokuussa 2012.
Ranskassa kokopuinen julkinen rakennus on noin 20 prosenttia kalliimpi kuin betonitalo. Jos budjetti on laskettu betonitalolle, puurakennuksen tekeminen edellyttää kekseliäisyyttä. Toisaalta, jos ympäristötavoitteet ovat tiukat ja kustannusarvio laadittu niiden mukaan, puu on ainoa materiaali,
jolla tavoitteet voidaan täyttää.
Silloin ei tarvita kuin visio, jonka pormestari ja paikalliset
asukkaat nielaisevat, ja hetken päästä uusi puurakennus seisoo jo harjakorkeudessaan.
www.r2k-architecte.com
www.bet-gaujard.com
Hengittävä ja ekologinen
rakenne on turvallinen
Hengittävä Ekovilla-eristäminen on turvallinen ratkaisu, erityisesti nykyvaatimusten
mukaisissa paksuissa eristevahvuuksissa. Suositeltavinta on tehdä koko eristerakenne
ilmansulkuineen ja tuulensuojineen sama-aineisista puupohjaisista, kosteutta sitovista ja
luovuttavista materiaaleista. Silloin missään kohtaa ei ole kuitua tai pintaa, johon ilman
vesihöyry tiivistyisi vedeksi ja aiheuttaisi kosteusongelmia.
Puupohjaisilla materiaaleilla on myös hyvä ympäristötasapaino. Ne ovat uusiutuvia,
niiden valmistus kuluttaa vähän energiaa ja ne ovat pienipäästöisiä. Päästöt ovat jopa
negatiiviset, koska puu sitoo hiiltä itseensä.
1. Puukuituinen tuulensuojalevy
2. Ekovillan ruiskutettava seinäeriste, esim. 200 mm
tai UUTUUS Ekovillalevy, esim. 100 mm + 100 mm
3. Ekovilla X5 ilmansulkupaperi
4. UUTUUS Ekovillalevy, puukuituinen levyeriste,
esim. 50 mm
1.
2.
Soita maksutta Ekovilla-palveluun p. 0800 135 084
tai kysy Ekovillaa rakennustarvikekauppiaaltasi!
3.
4.
ILMA JA LÄMPÖ
ILMAN KOSTEUS
HIILIDIOKSIDI
3 / 2011
www.ekovilla.com
37
Puusta from wood
I
received a message from the French architect Veronique
Klimine in March 2010. She wrote that she had seen my
work at an exhibition in Grenoble, arranged by the French
architecture centre, and that she was fascinated by it.
Klimine proposed that I join her agency to design public
wooden buildings. I agreed and travelled to Grenoble, a city in
southeastern France located less than one hundred kilometres from the Italian border, for the first time in my life.
My employer, R2k, is an architect agency that has operated
for 15 years and designs schools and residential buildings as
well as cultural and office buildings. The agency is committed
to using wood, a topic that Veronique Klimine has studied under the supervision of Professor Roland Schweitzer.
We agreed that I would start working for the agency in
October 2010. Klimine provided me with a workspace. She
requested that I focus on the tasks assigned to me. A part of
the contract was that I would stay silent when not asked any
questions. I am confident that I have successfully abided by
the contract as they have not tossed me out onto the street
during my first 12 months here.
In France, the architectural design of all public procurement is ordered through design competitions. Teams that
include an architect, a structural designer, a cost accountant,
a building technology and energy economy engineer, and an
ecology specialist take part in the competitions. The team is
assembled by the architect.
The expert jury is always led by the executive politician or
mayor of the ordering community. The team of experts reviews the competitors’ proposals, but the mayor makes the
decision. The proposals are very advanced. In addition to the
usual drawing material, the proposals contain a huge number
of documents related to the environmental goals of the buildings, for example.
The architect has the cost responsibility for the construction site from the competition phase to the completion of the
Leikkaus Section 1:100
38
Pohjapiirustus Floor plan 1:1 000
building. The margin is 6 % at the competition phase and 2 %
at the contract tendering phase. The design compensation is a
percentual tariff distributed among the designers.
A special feature of our agency is that we use wood structure designers at the preliminary drawing stage. The detailed
drawings of engineer agencies specialising in wood are impressive. The cooperative attitude is enthusiastic all the way
from the main structural solutions to the details.
The basics of architecture are the same everywhere.
Sketching the location and reaching the level of experience,
creativity and usability of the solution are equally important
in Suomussalmi and Alby sur Cheran. On the other hand the
climate impact on heat load or architecture is immense, and
the wooden structures are not the easiest with regard to the
thermal mass in the climate of southern France.
We have prepared eight designs with Veronique Klimine in
eight months. Seven of them have been for competitions, of
which we have lost three. One was caused by exceeding the
price, another due to the view of the urban planners, and a
third one was lost because the mayor was opposed to it.
The construction of the first co-designed building was
launched in September 2011. It is a project that consists of
five schools in Limeil-Brevannes near Paris. The area of the
wooden building is about 9,000 square metres. The Germanybased wood builder Holzbau Ammann is the contractor and
the supplier of wooden components.
In France, a public building completely made of wood is
about 20% more expensive than a concrete one. If the budget
has been calculated for a concrete building, a wooden building requires creativity. On the other hand, if the environmental goals are strict and the cost estimate has been prepared
accordingly, wood is the only material with which the goals
can be met.
In that case, all you need is a vision that is bought by the
mayor and the local residents, and a new wooden building will
soon be at rooftop height.
3 / 2011
Perinteitä
– ja parasta
pohjoista
puuta
Rehellistä suomalaista sahatavaraa:
mäntyä, kuusta ja jalosteita.
Lähes 100 vuoden perinteet. Ja kestävän
metsätalouden tinkimättömät periaatteet.
Niiden varaan on turvallista rakentaa.
www.vapotimber.fi
9bYf[]U`}\hY]gh}`}\Y`h}
Puusta from wood
Puurakentaminen on vähähiilistä.
Vai onko?
Building in wood
is a low-carbon process.
Or is it?
Teksti Text: Matti Kuittinen
Käännös Translation: Nicholas Mayow
P
uu on ympäristöystävällinen rakennusmateriaali, joka
varastoi hiilidioksidia. Tuskin yhtäkään puualan seminaaria järjestetään ilman tämä lausetta.
Mutta kuinka paljon ympäristöystävällisempää puu on
muihin materiaaleihin verrattuna? Näkemykset ja olosuhteet
ovat erilaiset eri maissa. Siksi eurooppalainen puutuoteteollisuuden kattojärjestö CEI-Bois on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa selvitetään tieteellinen perusta puurakentamisen hiilijalanjäljen muodostumiselle.
Marraskuussa 2010 alkaneessa €CO2-hankeessa tutkitaan puun käyttöä vähähiilisessä rakentamisessa. Mukana
on 20 tutkimuslaitosta ja yritystä Suomesta, Ruotsista,
Saksasta, Itävallasta ja Italiasta. Tutkimusta koordinoi Aaltoyliopiston arkkitehtuurin laitos. Muita suomalaisia kumppaneita ovat Aalto-yliopiston puutuotetekniikan laitos, VTT ja
StoraEnso, UPM, M.A.D., Finndomo ja GreenBuild. Keväällä
2013 päättyvän hankkeen rahoitusta tukee eurooppalainen
WoodWisdom-Net -verkosto, jota Suomessa edustaa TEKES.
Puurakennuksen hiilijalanjälki kasvaa matkalla metsästä
sahalle ja sieltä jatkojalostuksen kautta työmaalle. Jalanjäljen
kokoon vaikuttavat rakennuksen käyttö ja korjaukset sekä
lopuksi talon purkaminen. Elinkaarensa aikana puumateriaali varastoi hiiltä, jonka se on kerännyt runkonsa rakennusaineeksi ilman hiilidioksidista.
Puun työstö on tuottaa sivutuotteina mm. sahanpurua,
jota voidaan joko jalostaa tuotteiksi tai polttaa energiaksi.
Sama on mahdollista myös rakennuksen purkuvaiheessa, jos
puuosat halutaan kierrättää tai polttaa. Puun voidaan ajatella
myös korvaavan rakennuksessa muusta materiaalista valmistettuja osia, jolloin näiden tuotteiden valmistuksesta koituvat kasvihuonekaasupäästöt jäävät syntymättä. Lisäksi puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä uusiutuva bioenergia voi
myös korvata fossiilisia energialähteitä. Kaikki nämä tekijät
vaikuttavat puurakennuksen hiilijalanjälkeen.
Euroopassa siirrytään vuoden 2020 jälkeen lähes nollaenergiarakentamiseen, jolloin uusien rakennusten hiilijalanjälki syntyy rakennusvaiheen, huoltotoimien ja purkuvaiheen
summana. Tämän vuoksi on tärkeää saada tarkka selko eri
puutuotteiden ja niistä rakennettujen talojen hiilijalanjäljestä. Tämä tieto on lisäksi saatettava arkkitehtien, insinöörien
ja teolllisuuden tuotekehittäjien jokapäiväiseen käyttöön.
Vain silloin on todellista toivoa siitä, että tulevaisuuden rakentaminen on vähähiilistä.
40
Vuonna 2010 rakennettu puukerrostalo Saksan Mietrachingissa on yksi
koekohteista hiilijalanjäljen tarkkaan laskentaan. Arkkitehti: Schankulla.
This wooden apartment building built in 2010 at Mietraching in
Germany is one of the test buildings used for accurate calculation of
carbon footprints. Architect: Schankulla.
Hankkeessa tutkijat ovat analysoineet olemassa olevien
puukerrostalojen hiilijalanjälkiä eri maissa. Koska talojen
osaluettelot saatavilla jopa ruuvien tarkkuudella, voidaan rakennusmateriaalien hiilijalanjälki laskea varsin tarkasti. Tältä
pohjalta on luonnosteltu laskentamenetelmää talon suunnitteluvaiheeseen.
Menetelmän testaaminen on aloitettu passiivipientalojen
suunnittelussa ja testaamista laajennetaan suurempiin kohteisiin. Jotta eri ratkaisujen vaikutusta talon hiilijalanjälkeen
voisi helposti vertailla jo luonnosvaiheesta alkaen, laskentatyökalu on tarkoitus ottaa käyttöön rakennusten suunnitteluohjelmissa.
Hiilijalanjäljen laskennassa ovat tärkeitä tietokannat eri
rakennusmateriaalien kasvihuonekaasupäästöistä. Tähän
mennessä analysoitujen tietokantojen on havaittu eroavan
toisistaan. Eri tietokantoja käyttämällä saadaan siis toisistaan poikkeavia laskutuloksia. Ongelmaa on yritetty ratkoa
aiemmissa tutkimushankkeissa, mutta nyt näkökulmaksi on
otettu mahdollisimman kokonaisvaltainen hiilijalanjälkitarkastelu puurakentamisen kannalta.
3 / 2011
W
ood is an environmentally friendly material that
stores carbon dioxide. It is impossible to hold a
single seminar in the wood products sector without this sentence coming up.
But how much more environmentally friendly is wood than
other materials? Conditions and opinions vary from country
to country so that CEI-Bois, the umbrella organization for the
European timber industry, has launched a research project
to ascertain the scientific basis for formulating carbon footprints in timber construction.
The €CO2 project, launched in November 2010, is studying
the use of wood in low-carbon construction. Involved in the
project are 20 research institutes and companies in Finland,
Sweden, Germany, Austria and Italy. The research is being
coordinated by the Department of Architecture at Finland’s
Aalto University. The funding for the project, which will be
completed in spring 2013, is being backed by the European
WoodWisdom Net on which Finland is represented by TEKES,
the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation.
The carbon footprint of timber construction grows according to the distance from forest to sawmill and from there, via
the wood-processing industry, to the building site. The size
of the footprint is affected by the use of the building, repairs
made to it and its eventual demolition. During the lifecycle of
the building, the wood stores carbon, sequestered from the
carbon dioxide in the atmosphere, as the building material
from which the trunk and branches are made.
Working wood produces by-products, such as sawdust,
which can either be processed into other products or burned
to generate energy. The same thing is possible at the demolition stage depending on whether the wood is recycled or
burned. All these factors have an impact on the carbon footprint of timber construction.
After 2020, Europe will be switching to almost zero-energy
construction in which the carbon footprint of a new build-
ing is derived from the sum of the construction phase, repairs
and maintenance, and demolition. Consequently, it is important to obtain an accurate account of the carbon footprints
of different wood products and of buildings constructed with
them. Moreover, this information must be made available for
architects, engineers and product development groups in industry to use on a daily basis. Only then will there be genuine promise that construction will be a low-carbon process
in the future.
During the course of the project, researchers have been
analysing the carbon footprints of existing multi-storey
apartment buildings constructed in wood in different countries. Because Bills of Quantities for many of these buildings
are available down to the last screw, it has been possible to
calculate the carbon footprints of the materials used with a
high degree of accuracy. On the basis of the results, it has
been possible to outline a method of calculation for use at the
design stage.
Tests of the method have begun on small passive buildings
and will soon be extended to cover larger buildings. In order
to compare the impact of different solutions on the carbon
footprint of the building easily at the sketch stage, the idea
is to incorporate the calculation tool into building design
software.
For calculating carbon footprints, there are important databases holding details of the greenhouse gas emissions of
different building materials. The figures in the databases that
have been analysed so far have been found to differ from each
other so that the use of different databases produces differing
results. Attempts have been made to resolve this problem in
earlier projects, but the viewpoint in this project is to find the
most comprehensive carbon footprint for timber construction from the point of view of subsequent verification.
Lisätiedot Info:
www.eco2wood.com, [email protected],
Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos
Aalto University, Department of Architecture
3 / 2011
41
Puusta from wood
Mobiili
puuarkkitehtuuri­opas
Mobile Guide to
Wood Architecture
Teksti Text: Mikko Viljakainen
Käännös Translation: Nicholas Mayow
Ä
lypuhelimiin ja tablettitietokoneisiin ladattava arkkitehtuuriopas esittelee lähes 70 puuarkkitehtuurikohdetta kuvina ja kartalla, pääkaupunkiseudulla ja
sen ympäristössä. Valitut kohteet on julkaistu valmistuessaan Puu-lehdessä. Kaukaisimmat kohteet löytyvät Lahdesta
ja Porvoosta.
Kohde-esittelyt on ryhmitelty kaupungeittain. Yhden
kohteen esittely sisältää näytöllä selattavia kuvia, kohteen
yhteystiedot sekä kohteen sijainnin kartalla. Kaikkiin kohteisiin on liitetty linkki reittioppaaseen, joka neuvoo julkiset
kulkuneuvot suoraan kohteeseen.
Kohteita voi hakea myös karttaa selaamalla, mikä helpottaa tutustumisreitin suunnittelua. Älykkäimmät puhelimet
osoittavat myös katsojan oman sijainnin kartalla.
Maksuton opas on englannin- ja suomenkielinen. Se on
yhteensopiva Android- ja Apple-laitteiden sekä useimpien
Nokian älypuhelimien kanssa. Sovellus julkaistaan loppuvuoden aikana.
42
T
his new Guide to Wood Architecture, which can be
downloaded to smart phones and tablets, presents
nearly 70 examples of wood architecture mainly in and
around Helsinki, in maps and pictures. The buildings furthest
away from the metropolis are in Lahti and Porvoo. Accounts
of all the chosen buildings have been published in PUU-lehti.
The buildings are grouped together by towns. For one of the
buildings there are pictures, address and a map of its location,
all of which can be browsed on the device being used. All the
buildings have a link to a route guide which gives details of public transport that will take you direct to the building’s location.
The buildings can also be found on the map by browsing, which
makes it easier to plan a route around several of them. Smart
phones, of course, also give the user’s position on the map.
The Guide, which is free of charge, is available in English
and Finnish. It is compatible with Android and Apple devices
and with the latest Nokia smart phones. This new application
will be published by the end of the year.
3 / 2011
Viimeisteltyyn
lopputulokseen
Tyylikkyys, viihtyvyys ja
kodikkuus tehdään usein
pienillä asioilla. ET-listat
ja -paneelit ovat jokaisen
sisustajan ja rakentajan
valinta, kun tavoitteena
on viimeistelty lopputulos.
ET-lista- ja paneelivalikoimasta löydät useita eri
vaihtoehtoja, joilla voit
luoda erilaista -modernia,
mannermaista tai perinteistä tyyliä ja tunnelmaa
kotiisi.
3 / 2011
E.T. Listat Oy Särkitie 62, 84100 YLIVIESKA, puh 08-4108 200 www.etlistat.fi
43
Tulossa
coming
JKMM Arkkitehdit
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik
LOCI Maisema-arkkitehdit
Koli
Cultura
Teksti Text: Tarja Waltzer
Käännös Translation: AAC Global
Luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli
Cultura rakennetaan Kolin kansallispuiston
kupeeseen, Purnulammen rannalle. Keskus
avautuu vuonna 2015.
K
oli Cultura on myös kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on luoda kestävä luontomatkailumalli, jota voidaan käyttää Suomessa ja maailmalla, kun rakennetaan palveluita luonnonsuojelualueiden yhteyteen.
Arkkitehtuurisuunnittelusta vastaavat vuonna 2009 järjestetyn kilpailun pohjalta JKMM Arkkitehdit yhteistyössä arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin kanssa. Rakennuksissa käytetään puuta sekä puun ja muiden materiaalien yhdistelmiä.
Kestävän kehityksen mukaisesti rakennukset sijoittuvat
tiiviisti pienelle alueelle. Siten ympärille jää koskematonta
44
luontoa, ja palvelut ovat lähellä. Tarjolla on myös paikallista ja kansainvälistä kulttuuria ja taidetta. Koli Cultura tarjoaa mahdollisuuden hiljaisuuteen ja puhtaasta luonnosta
nauttimiseen.
Alue on suunniteltu arvokkaan kansallis- ja luonnonmaiseman ehdoilla. Rakennusten sijoittelulla, suuntauksella,
muodoilla ja materiaaleilla pyritään pieneen energian- ja lämmönkulutukseen. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan vedestä,
metsästä, maasta, ilmasta tai auringosta.
Koli Cultura pyrkii kestävän kehityksen periaatteille perustuvan luontomatkailun edelläkävijäksi.
Hanke on Pohjois-Karjalan kehittämisohjelman ja matkailun kehittämisen ykköshanke. Lieksan kaupunki, PohjoisKarjalan Maakuntaliitto, Pielisen Karjalan kehittämiskeskus
ja Kolin Matkailuyhdistys ovat mukana alueen kehittämisessä. Metsähallitus tukee kehitystyötä.
3 / 2011
Asemapiirustus Siteplan 1:4 000
The Koli Cultura centre for nature tourism and
culture will be built by the Koli national park
on the shore of the Purnulampi pond. The
centre will open in 2015.
A
competition was organised in 2009 for the architectural design, and the winning architects, JKMM
and Harris-Kjisik architects, are responsible for the
design. Wood and combinations of wood and other materials
will be used in the buildings.
In compliance with sustainable development, the centre
will be built densely in a small area, which means that untouched nature will be left around it, and services are easily
available. Koli Cultura makes it possible to experience silence
3 / 2011
and pure nature. There is also local and international culture
and art available.
The area has been designed on the terms of the valuable
national and natural scenery. The goal of building placement,
direction, shapes and materials is to achieve low levels of energy and heat consumption. Renewable energy is produced
from water, forest, ground, air and the sun.
The objective of Koli Cultura is to establish a nature tourism
model that can be used in Finland and the rest of the world
when building services next to nature conservation areas.
The project intends to become a leader in nature tourism based on sustainable development. The City of Lieksa,
the Regional Council of North Karelia, the Pielinen Karelia
Development Center Ltd and Kolin Matkailuyhdistys are involved in the development of the region. The development
work is supported by Metsähallitus.
45
profiili profile
Bjarne
Mastenbroek
Olli Pekka Jokela
Syntynyt Born
Pello
1964 Nijverdal, Hollanti
Arkkitehti Architect
Netherlands
SAFA TKK 1982
Syntynyt Born 1955,
Arkkitehti Architect
TU Delft Faculty of
Architecture 1989
Keskinen, Saana Koivusalo, Maria Laisi, Ville
Leivo, Olli Metso, Thomas Miyauchi, Lilli
Rimpeläinen, Hannu Saunaluoma, Jyri Tartia,
1980-luvun lopusta lähtien suunnitellut eri-
Katja Virta, Milla Vuorinen
tyyppisiä rakennuksia. Toteutukset kattavat
lähes koko rakentamisen kirjon: päiväko-
arkkitehtitoimisto. Toimistolle on myönnetty
deista yliopistorakennuksiin, terveysasemista
Aga Khan -palkinto Hollannin Addis Abeban
sairaaloihin, virastotalosta ministeriöihin,
suurlähetystön suunnitelmasta. Sveitsiin
asuintaloista seurakuntien rakennuksiin.
suunniteltu Villa Vals on palkittu Wallpaper-
Olli-Pekka Jokela, Architects, have been de-
designpalkinnolla. Viimeisimpiä töitä ovat sy-
signing various types of buildings since the
nagoga Amsterdamiin ja Enscheden museo
late 1980s. Their built works cover almost the
Hollannissa. Mastenbroek toimi Hollannin
entire range from children’s daycare centres
arkkitehtiliiton puheenjohtajana vuonna
to university buildings, health centres to
2010–2011.
hospitals, local government offices to central
Mastenbroek is the founder of SeARCH, an
government Ministries, and from housing to
innovative architecture and urban design firm
parish centres.
based in Amsterdam. Mastenbroek and Dick
Ababa, and a Wallpaper Design Award for
Frank Ho, Olli Hongisto, Tomi Itäniemi, Antti
Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy on
kennus- ja kaupunkisuunnitteluun keskittynyt
their design of the Dutch Embassy in Addis
Hakula, Markus Heinonen, Jonathan Hilden,
Mustila, Erkka Peltonen, Aleksi Rastas, Aija
Mastenbroekin perustama SeARCH on ra-
van Gameren won the Aga Khan Award for
Opiskelijat Students:
Ilkka Ala-Fossi, Joonas Ala-Karvia, Anna
Material Design and Digital
Fabrication workshop
Pudelma workshop
Pudelma-projektissa on ollut mukana arkkitehteja, arkkitehtiopiskelijoita ja insinöörejä
Columbian yliopistosta, Oulun yliopistosta ja
Aalto-yliopistosta. Workshopin vetovastuussa
ovat olleet Eero Lunden, Markus Wikar ja
the Villa Vals in Switzerland. Current projects
Ravi Raj.
include a synagogue in Amsterdam and a
The Pudelma project has involved architects,
museum in Enschede. Mastenbroek was
architectural students and engineers from
Chairman of the Royal Institute of Dutch
Columbia University, the University of Oulu
Architects from 2010 to 2011.
and the Aalto University. Supervisors for the
Workshop were Eero Lunden, Markus Wikar
and Ravi Raj.
Ryhmä Tampereen teknillisen yliopiston,
Oulun yliopiston ja Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijoita suunnitteli ja rakensi
DragonSkin-paviljongin kymmenen päivän
mittaisessa workshopissa. Ohjauksesta vastasivat Sebastien Delagrange, Gilles Retsin,
Emmi Keskisarja, Toni Österlund ja Pekka
Tynkkynen.
Opiskelijat Students:
Charlie Able, Joseph Brennan, Therese
Diede, Justin Fabrikant, Michaela Metcalfe,
Victoria Monjo, Jocelyn Oppenheim, Chris
Powers, Roula Salamoun, Shuning Zhao,
Taneli Heikkila, Taavi Henttonen, Lotta
Kindberg, Sampo Ojala, Olli Parviainen, Alli
Perttunen, Tuulikki Tanska, Helena Tasa
A group of students from Tampere University
of Technology, the University of Oulu and
the Aalto University designed and built
the DragonSkin Pavilion during a ten-day
Workshop. Supervisors were Sebastien
Delagrange, Gilles Retsin, Emmi Keskisarja,
Toni Österlund and Pekka Tynkkynen.
Toimitus Editors
Päätoimittaja Editor-in-Chief
Pekka Heikkinen [email protected]
Puh. Tel. +358 50 517 4727
Avustaja Assistant
Lauri Korolainen
Ulkoasu ja taitto Layout and DTP
Jari Laiho
design studio WHO ARE YOU oy
[email protected]
Käännökset Translations
AAC Global Oy
Nicholas Mayow
Toimitusneuvosto Editorial Board
Tuija Brandt, Seppo Häkli, Minna Hämäläinen,
Erno Järvinen, Johanna Kankkunen, Samuli Miettinen,
Antti Ratia, Henni Rousu, Karola Sahi, Ismo Tawast ja
Mikko Viljakainen
Painopaikka Printers
ISO 14001
Käännös Translation: Nicholas Mayow
U
udet Autocad-, Archicad- ja Revit-ohjelmiin yhteensopivat rakennekirjastot ovat ladattavissa Puuinfo.fiinternetpalvelusta. Kahdeksan erilaista kirjastoa on
ryhmitelty rakennuksen paloluokan ja kerrosluvun mukaan.
Lisäksi kirjastot on laadittu erikseen sekä rankarakenteille
että massiivipuurakenteille (CLT).
Rakenteet täyttävät voimassa olevat energiatehokkuusvaatimukset. Niiden lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden
on tarkistanut Tampereen teknillinen yliopisto. Uutuutena on
ilmoitettu rakennetyyppien aiheuttama energian ja luonnonvarojen kulutus sekä hiilidioksidipäästöt neliömetriä kohden.
Lisäksi rakenteista on ilmoitettu niiden hiiltä varastoiva vaikutus. Nämä arvot on laskenut VTT.
Rakennekirjastot löytyvät palvelusta kohdasta “suunnitteluohjelmat”, jossa ne näkyvät rakennustyypin ja paloteknisen soveltuvuuden perusteella. Kirjastoja voi myös tarkastella
yhtenä kokonaisuutena valitsemalla Rakennetyyppikirjastotoikopolun.
Rakennetyyppejä voi selata kuvina selaimen näytöllä.
Kirjaston voi ladata omaan suunnitteluohjelmaan yhteensopivana sivun alareunasta. Rakennekirjastot ovat IFC-yhteensopivia. Rakennetyypit on ladattavissa myös pdf-kuvina.
N
ew construction libraries compatible with Autocad,
Archicad and Revit software can be downloaded
from the Puuinfo.fi Internet service. The eight libraries are grouped according to fire resistance class and number
of storeys. Separate libraries have been drawn up for wooden
frame construction and solid timber or crosslaminated timber construction (CLT).
The types of construction fulfil existing energy efficiency
requirements, while their effectiveness with regards to heat
insulation and damp control has been checked by Tampere
University of Technology. A new aspect here is that information is given for each construction type on the amount of energy and natural resources used and the quantity of carbon
dioxide emissions incurred per square metre. These values
have been calculated by VTT (the Technical Research Centre
of Finland).
The new construction libraries can be found at www.puuinfo.fi under the heading ‘suunnitteluohjelmat - design software’, where they are filed according to suitability for building
type and fire resistance class. The libraries can also be browsed
by clicking the Rakennetyyppikirjastot short cut.
[email protected]
[email protected]
Osmo Color Öljyvaha on ihanteellinen
pintakäsittelyaine puulattioille myös julkisissa tiloissa.
4"3#0/800%8*4&0:1-3JJJIJNÊLJ
twww.osmocolor.com
profiili profile
Säältä suojassa
Weather
protection
Teksti Text: Pekka Heikkinen
Käännös Translation: AAC Global
Valokuvat Photographs: Kimmo Räisänen
A
rvo Hyvärisen puusepänverstas A-kapula näyttää
syksyisessä säässä vaatimattomalta. Verstaan tuotokset sen sijaan eivät ole vaatimattomia. Suuressa
puuhallissa Kangasalan Ruutanan kylässä syntyy hyvälaatuisia, mittatarkkoja, pintakäsiteltyjä ja asennusvalmiita puukomponentteja ja -rakenteita. Eli juuri sitä, mitä puutuoteteollisuudelta on kaivattu.
Hyvärisen vuonna 1960 perustaman A-kapulan tehtävät liittyvät usein puun taivutukseen ja liimauksen.
Pääkaupunkiseudulla Hyvärisen taidonnäytteitä ovat
Arabiassa sijaitsevan osakuntatalo Cor-husetin kattorakenteet (PUU 1-2007), Linnanmäen ravintolan kupoli sekä
Hietarannan vastavalmistuneen kahvilan kaarevat puuverhoukset (s.14–19).
Hyvärinen räätälöi puukomponentit tilaajan tarpeen mukaan. Mistään tehtävästä ei kieltäydytä. Verstaasta ei löydy viimeisen tekniikan mukaista tietokoneohjattua työstöasemaa,
vaan työt tehdään puusepän perustyökaluilla. ”Vaativaankin
tilaukseen löydetään ratkaisu”, hän lupaa.
Arvo Hyvärinen on toiminut koko uransa rakentamisen parissa. Ensimmäinen työ, Viljo Revellin suunnittelema
Vatialan siunauskappeli, valmistui Kangasalle vuonna 1960.
Hyvärisen käsialaa ovat kappelin kaarevat betonilaudoitukset ja puupinnat.
Puolen vuosisadan takaiselta työmaalta periytyy ajatus:
”Voisiko tuon tehdä toisinkin?” Kiinnostus rakentamiseen
ja omatoiminen tutkiminen on koulinut vaativien puurakenteiden pariin. ”Kaikki löytyy kirjoista”, Hyvärinen sanoo. Hän suosittelee alkuun Rakennustekniikan käsikirjaa
vuodelta 1952.
Puun liimaamisen asiantuntijoita ei ole Suomessa paljon. Kokemuksen lisäksi Hyvärisellä ovat taustatietona
Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdyt liimauskokeet.
Viimeisimpänä tutkielmanaan Hyvärinen on tehnyt suurelementeistä kootun matalaenergiakoetalon Ruutanaan.
Vanerista ja eristelevyistä liimatut sandwich-elementit ovat
toimineet rakennusfysikaalisesti ja energiankulutuksen kannalta suunnitellulla tavalla.
Viime vuosien puukerrostaloinnostusta Hyvärinen pitää hyvänä suuntana. ”Kun oikeat työtavat opitaan, jää viivan alle myös riittävästi katetta”, hän uskoo. Vuoden 1952
Rakennustekniikan käsikirjasta tuskin löytyy vinkkejä puukerrostalojen yksityiskohtiin. Yksi ohjenuora on noista vuosista varmasti muuttunut: ”Niin paljon kuin mahdollista pitää tehdä esivalmistettuna, säältä suojassa.”
A
-kapula, the joiner’s workshop of Arvo Hyvärinen,
looks quite modest in the autumn weather. However,
the products of the workshop are far from modest.
The large wooden hall in the village of Ruutana in Kangasala
is the place where high-quality, dimensionally accurate, surface-treated and installation-ready wooden components are
made. This is exactly what has been expected of the wood
products industry.
The assignments of A-kapula deal with bending and gluing wood. Examples of Hyvärinen’s skills in the capital region
include the roof structures of the Cor-huset building (PUU 12007), the dome of the restaurant in the Linnanmäki amusement park and the curved timber cladding of the recently
completed cafeteria at Hietaranta (p. 14–19).
Hyvärinen customises wooden components according to
the customer needs. He does not reject any assignment. The
workshop does not have a state-of-the-art computer-controlled processing station; rather, basic carpentry tools are used.
“However, the goal is to also find a solution to demanding orders,” he says.
Arvo Hyvärinen has worked in construction all of his career. His first work, the Vatiala cemetery chapel designed by
Viljo Revell, was completed in 1960. Hyvärinen made the
curved concrete boarding and wooden surfaces of the chapel.
The following idea originates from the chapel work site:
“Could I do that in some other way?” Hyvärinen’s interest in
construction and his related self-study has introduced him
to advanced wooden structures. “It’s all in the literature,” he
says. He recommends the Building Technology Manual from
1952 as the first reference to use.
There are few experts in gluing wood in Finland. In addition to his experience, Hyvärinen uses gluing tests conducted
at the Tampere University of Technology for background
information. As his latest study, he has made a low-energy
house in Ruutana. Sandwich elements glued of plywood and
insulation sheets have functioned as intended with regard to
physical building aspects and energy consumption.
Hyvärinen finds the recent interest in wooden apartment buildings good. “When you learn the correct working
methods, there will also be a sufficient margin,” he says. The
Building Technology Manual of 1952 hardly contains any
hints for modern wooden apartment buildings. One instruction has surely changed since then: “As much as possible
should be prefabricated, protected from weather.”
www.a-kapula.fi
48
3 / 2011
Elämästä ja arjesta
KAUNIIMPAA.
UPM Living
Koti, Piha ja Talo. Tuotteistamme
rakentaminen on iloa silmälle,
mielelle ja käyttäjälle.
Laaja valikoima tyylikkäitä ja
näyttäviä sisustuspaneeleja sekä
toimivan helpot lattiamateriaalit kuin
myös kestävät talonrakentamisen
puutuotteet mahdollistavat tilan
mielikuvitukselle.
www.upmliving.fi
Finnforest Multi-Storey System:
For eco-efficiency and easier construction.
Kerto-Ripa
roof element
King Panel
facade element
Kerto
beam and post structure
Kerto-Q
bracing element
Kerto-Ripa
floor element
With its high technical qualities and good overall cost efficiency, wood is an excellent building material for multistorey construction. The Finnforest Multi-Storey System is based on beam and post structure and roof /floor
elements. The system accelerates construction and offers flexibility for alterations and comfort of living throughout
the life cycle of the building. The strong core of the system is formed by Finnforest Kerto® LVL, created for extremely
demanding load-bearing structures. Watch the video and read more at www.finnforest.fi/kerrostalojarjestelma