currıculum vıtae - Web Sitem - Çankırı Karatekin Üniversitesi

Comments

Transcription

currıculum vıtae - Web Sitem - Çankırı Karatekin Üniversitesi
Özgeçmiş
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Medeni Durum
Adres (İş)
E-posta
Telefon No.
:
:
:
:
:
:
:
Hüseyin IRMAK
Erzurum
11.12.1970
Evli ve 3 çocuk babası
Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi
Matematik Bölümü 18100, Çankırı, TÜRKİYE
[email protected] , [email protected]
0-542-2674638
Eğitim ve Alınan Ünvanlar
1985, Lise : Ankara Gazi Lisesi, Ankara.
1990, Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Bölümü, Almanca
Matematik Öğretmenliği, Ankara.
1994, Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim
Dalı, Ankara.
1997, Doktora : Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı,
Ankara.
2011, Doçent : YÖK, Ankara, Türkiye
İş Tecrübesi
1990-1997, Araştırma Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Dr. : Hacettepe Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Fen Bilimleri Bölümü, (Almanca) Matematik Öğretmenliği Anabilim
Dalı, Ankara.
1997-2000, Yardımcı Doçent Dr. : Kırıkkale Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Matematik
Bölümü, Kırıkkale.
2000-2003, Yardımcı Doçent Dr. : Akdeniz Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Matematik
Bölümü, Antalya.
2003-2009, Yardımcı Doçent Dr. : Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ÖFME Bölümü,
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.
2009-2011, Yardımcı Doçent Dr. : Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü, Çankırı.
2011, Doçent Dr. : Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü,
Çankırı.
Burs, Araştırma ve Ödüller
1- Doktora Araştırma Bursu, 1996-1998, TÜBİTAK, Ankara.
2- Bilim ve Teşvik Ödülü, 1994-1996, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü.
3- Doktora Yurt dışı Bursu, 6 Aylık NATO ve TÜBİTAK destekli, Rezeszow University
Department of Mathematics ve Rezeszow University of
Technology, Institute of
Mathematics, Polanya, 2004.
Araştırma veya İlgi Alanları
Kompleks fonksiyonlar teorisi, Analitik ve geometrik fonksiyonlar teorisi,
Univalent
fonksiyonlar teorisi, Kesirsel türev ve
integral hesaplamaları, Majorization ve
subordination teorisi, Özel Fonksiyonlar ve dönüşümler, Kompleks diferansiyel denklemler,
q-Analiz, Fourier Analiz.
Tez Danışmanlıkları
12-
3-
Ö. F. Çetin “ Fractional derivatives and integrals of certain p-valently analytic funnctions”
adlı doktora tez danışmanlığı, 100. Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.
G . Tınaztepe’nin “Analytic and multivalent functions with complex coefficients and their
certain subclasses” adlı Yüksek Lisans tez danışmanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, 2002.
N. Erdoğan’ın “Analytic functions with negative coefficients and their certain subclasses”
adlı Yüksek Lisans tez danışmanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
Yazılan Ders veya Kaynak Kitaplar
1 -
Genel Matematik, Çözümlü Problemler I. Cilt, Anadolu Üniversitesi yayınları, No. 95,
2-
1994 (ISBN 975-492-451-1, D. Çoker ile beraber)
Soyut Matematik, Pegem Akademi, 2008. (ISBN 978-605-5885-32-8)
Görev Yaptığı Kurumlarda Yürütmüş Olduğu Dersler
Lisans Seviyesinde
-
Analiz I, II
İleri Analiz I, II
Kompleks Analize Giriş
Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I, II
Diferansiyel Denklemler I, II
Özel Fonksiyonlar ve Dönüşümler
Lineer Cebir I, II
Soyut Matematik I, II
Vektör Analizi
Fourier Analiz
Lisans Öğrencileri (Matematik ve
Fizik Bölümleri ile Elektrik,
Elektronik, Makine, Bilgisayar ve
Fizik Mühendisliği)
için çeşitli
seçmeli dersler
Yüksek Lisans ve Doktora
Seviyesinde
- Analitik Fonksiyonlar Teorisi I, II
- Geometrik Fonksiyonlar Teorisi I, II
- Diferansiyel
Subordinations
and
Majorizations
- Univalent Fonksiyonlar Teorisi I, II
- Kesirsel Hesaplamalar I, II
- q-Analiz I, II
- Özel Fonksiyonlar ve Dönüşümler
- Yüksek Lisans ve
Doktora
öğrencileri (Matematik ve
Fizik
Bölümleri ile Elektrik, Elektronik,
Makine,
Bilgisayar
ve
Fizik
Mühendisliği)
için çeşitli seçmeli
dersler
Katıldığı Konferans ve Seminerler
1998, 20-22 Mayıs, “ 2nd Inetrnational Kızılırmak Congress of Natural Sciences ” adlı
sempozyuma “ Starlike and convex functions with negative coefficients of order α” adlı
bildiri katınılmıştır (Kırıkkale Üniversitesi, Ö. F. Çetin ile beraber).
1999, 29 Haziran -2 Temmuz, “ 1st Turkish world Mathematics Symposium” adlı sempozyuma
“P-valently starlike and convex functions with negative coefficients of order α and their
certain consequences” adlı bildiri ile katınılmıştır (Fırat University, Ö. F. Çetin ile
birlikte).
2002, S. Demirel Üniversitesi Matematik Bölümü’nde “ On the starlikenes and convexity of
analytic and univalent functions” adlı seminer verilmiştir.
2004, Polonya, Rezeszow Üniversity, Matematik Bölümü’nde aşağıda belirtilen konu
başlıklarında seminerler verilmiştir:
i. Jack’s Lemma and its roles in Complex Analysis.
ii. On the non-normalized analytic functions.
iii. Some relations between certain multivalent functions.
iv. Bazilevic type functions and its roles in the geometric functions theory.
Rezeszow University of Technology, Mathematik Enstitüsü’nde aşağıda belirtilen
konu başlıklarında seminerler verilmiştir:
i. On the Nunokawa’s Lemma and its certain applications.
ii. Non-normalized analytic functions and their certain subclasses.
iii. Some relations between multivalent and meromrophic functions.
2006, 22 – 27 Ağustos tarihinde “International Syposium on Analytic Function Theory,
Fractional Calculus and Their Applications, Victoria University, Canada” adlı
uluslararası sempozyuma “Some applications of Hadamard Convolution to Multivalently
Analytic and Multivalently Analytic Functions.” Adlı bilimsel makale ile kantınılmıştır.
2007, August 20 – 24 Ağustos tarihinde “International Symposium on Geometric Function
Theory and Applications, Istanbul Kültür University, Turkey.” adlı uluslararası
sempozyuma aşağıdaki bildirilerle katınılmıştır:
i. “Some results on the bounded turning of generalized convex functions” adlı bildiri
Professor N. Tuneski tarafından sunulmuştur.
ii. “A note on analytic and univalent functions” adlı bildiri benim tarafımdan
sunulmuştur.
iii. “Ordinary differential operator and its applications to certain classes of
multivalently meromorphic functions” adlı bildiri Dr. G. Tınaztepe tarafından
sunulmuştur.
2010, 18 – 21 Ağustos tarihinde gerçekleşen “International Congress in Honour of Professor
H. M. Srivastava on his 70th Birth Anniversary, Uludag University, Turkey”
sempozyuma aşağıdaki bildirilerle katınılmıştır: adlı uluslar arası
i. “Some families of p-valently analytic functions established by fractional
derivatives and their certain consequences.” Adlı bildiri benim tarafımdan
sunulmuştur.
ii. “Ordinary differential operator and its some applications to certain
meromorphically p-valent functions” adlı bildiri M. Şan tarafından sunulmuştur.
Ulusal ve Uluslararası Projeler
1995-1997, Hacettepe Üniversitesi tarafından desteklenen “94.04.007.002.59 proje numaralı” ve
“P-valently analytic functions with negative coefficients (O. Altıntaş ile beraber)”
adlı projede proje yardımcısı olarak görev alınmıştır.
2005-2009, TÜBİTAK ve Makedonya Cumhuriye tarafından destlenen “TBGA-U-105T056”
proje numaralı ve “Theory of Univalent Functions (with N. Tuneski, G. Tınaztepe
and M. Şan)” adlı uluslararası projenin Türkiye tarafı proje yürütücüsü olarak görev
alınmıştır.
Bilimsel Çalışmalar
I . Doçentlik Sürecinde Üretilen Makaleler
1. Some relationships between certain multivalently analytic and multivalently meromorphic
functions, Math. Comput. Model. 57 (3-4) (2013) 564-569. [SCI-Core]
2. Some computational results for functions belonging to a family consisting of Cauchy-Euler
type differential equation, Fractional Differ. Calc. 2 (1) (2012) 109-117.
3. Some families of p-valently analytic functions established by fractional derivatives and their
certain consequences, Appl. Math. Comput. 218 (3) (2011) 822-826 [SCI-Core]
4. Some relations between certain classes consisting of alpha-convex tpye and Bazilevic type
functions, Appl. Maht. Lett. 24 (12) (2011) 2010- 2014 (with T. Bulboaca and N. Tuneski)
[SCI-Core]
5. Ordinary differential operator and some of its applications to certain meromorphically pvalent functions, Appl. Math. Comput. 218 ( 3) (2011) 817-821 (with M. Şan) [SCI-Core]
6. Multiplier transformations and its applications to certain meromrophically p-valent
functions, Acta Univ. Apulensis Math. Inform. 27 (2011), 143-150. (with M. Şan)
II . Yardımcı Doçentlik Sürecinde Üretilen Makaleler
1. Certain inequalities and their applications to multivalently analytic functions-II, Math. Inequal.
Appl. 13 (4) (2010) 859-865. [SCI-Expanded]
2. Some relations between certain inequalities concerning analytic and univalent functions, Appl.
Math. Lett. 23 (8) (2010) 897-901 (with M. Şan) [SCI-Core]
3. Fractional calculus operator and certain applications in geometric function theory, Sarajevo J.
Math. 6 (1) (2010) 51-57 (with N. Tuneski).
4. On some sufficient conditions for starlikeness, Sci. Magna 6 (1) (2010) 105-109 (with N.
Tuneski).
5. An ordinary differential operator and its applications to certain classes of multivalently
meromorphic functions, Bull. Math. Anal. Appl. 1 (2) (2009) 17-22 (with G. Tınaztepe, N.
Tuneski and M. Şan).
6. Some criterion for certain multivalently analytic functions and multivalently meromorphic
functions, East Asian Math. J. 25 (1) (2009) 39-44. (with K. Piejko)
7. Neighborhoods for certain subclasses of multivalently analytic functions defined by using a
differential operator, Comput. Math. Appl. 55 (3) (2008) 331-338 (with O. Altintas and H. M.
Srivastava). [SCI-Core]
8. Coefficient bounds for some families of starlike and convex functions of complex order,
Appl. Math. Lett. 20 (12) (2007) 1218-1222 (with O. Altintas, S. Owa and H. M. Srivastava).
[SCI-Core]
9. New classes of non-normalized meromorphically multivalent functions, Sarajevo J. Math. 3
(2) (2007) 157-162. (with R. K. Raina).
10. A differential operator and its applications to certain multivalently analytic functions, Hacet.
J. Math. Stat. 36 (1) (2007) 1-6 (with N. E. Cho). [SCI-Expanded]
11. Some applications of the result of Nunokawa to certain normalized analytic functions, Int.
J. Math. Anal. 1 (5-8) (2007) 325-330 (with N. Tuneski).
12. Some inequalities involving differential operators and their applications to certain
multivalent functions, J. Math. Appl. 29 (2007) 109-120 (with J. Dziok, K. Piejko).
13. Some applications of Hadamard convolution to multivalently analytic and multivalently
meromorphic functions, Appl. Math. Comput. 1 (187) (2007) 207-214. [SCI-Core]
14. Certain properties arising from some inequalities concerning subclasses of multivalently
analytic functions, Math. Inequal. Appl. 10 (2) (2007) 327-334. (with R. K. Raina) [SCIExpanded]
15. On certain novel subclasses of analytic and univalent functions, Kyungpook Math. J. 46 (4)
(2006) 43-552. (with S. B. Joshi, R. K. Raina)
16. Starlikeness and convexity of a class of analytic functions, Int. J. Math. Math. Sci. 2006,
Art. ID 38089, 8 pp. (with N. Tuneski)
17. On certain classes of functions associated with multivalently analytic and multivalently
meromorphic functions, Soochow J. Math. 32 (3) (2006) 413-419. (with R. K. Raina)
18. Fractional calculus operator and its applications in the geometric function theory, Sci. Bull.
Celm. Sec. Math. & Comput. Sci. 1 (2006) 43-46. (with J. Dziok)
19. On multivalently analytic and multivalently meromorphic functions, J. Math. Appl. 28
(2006) 75-84. (with J. Stankiewicz and K. Wilczek)
20. Some results for certain p-valently analytic functions associated with fractional calculus
operators and majorization problems, Thai J. Math. 3 (1) (2005) 99-109.
21. A note involving p-valently Bazilevi\'c functions, Int. J. Math. Math. Sci. 7 (2005) 11491153. (with J. Stankiewicz and K. Piejko)
22. Starlikeness, convexity, close-to-convexity, and quasi-convexity of certain analytic
functions, Int. J. Pure Appl. Math. 21 (3) (2005) 307-314. (with K. Piejko)
23. Some results associated with certain analytic and univalent functions involving fractional
calculus, East Asian Math. J. 21 (2) (2005) 219-231 (with R. K. Raina).
24. Certain inequalities and their applications to multivalently analytic functions, Math. Inequal.
Appl. 8 (3) (2005) 451-458. [SCI-Expanded]
25. Some inequalities exhibiting certain properties of some subclasses of multivalently analytic
functions, JIPAM. J. Inequal. Pure Appl. Math. 6 (1) (2005), Article 9, 7 pp. (electronic) (with
R. K. Raina).
26. Some applications of generalized fractional calculus operators to a novel class of analytic
functions with negative coefficients, Taiwanese J. Math. 8 (3) (2004) 443-452 (with R. K.
Raina) . [SCI-Core]
27. Some families of meromorphically multivalent functions and their applications, Zeszyty
Nauk. Politech. Rzeszowskiej Mat. 27 (2004) 19-23 (with J. Dziok).
28. A note on certain classes of multivalently analytic and multivalently meromorphic functions,
East Asian Math. J. 20 (2) (2004) 119-125 (with R. K. Raina).
29. The starlikeness and convexity of multivalent functions involving certain inequalities, Rev.
Mat. Complut. 16 (2) (2003) 391-398. (with R. K. Raina) [SCI-Expanded]
30. Certain operators and inequalities and their applications to meromorphically multivalent
functions, Demonstratio Math. 36 (4) (2003) 839-846. (with J. Dziok)
31. Certain results involving inequalities on analytic and univalent functions, Far East J. Math.
Sci. 10 (3) (2003) 359-366 (With R. K. Raina and S. Owa)
32. Certain results and their applications to multivalent and meromorphically multivalent
functions, Thai J. Math. 1 (2) (2003) 109-116 (with N. Tuneski).
33. Certain inequalities involving analytic and univalent functions, Far East J. Math. Sci. 10 (3)
(2003) 353-358. (with S. Owa)
34. A criterion for multivalent starlike and meromorphically multivalent starlike functions, Int. J.
Appl. Math. 12 (2) (2003) 93-98. (with S. Owa and R. K. Raina)
35. Certain inequalities for multivalent starlike and meromorphically multivalent starlike
functions, Bull. Inst. Math. Acad. Sinica 31 (1) (2003) 11-21. (with S. Owa) [SCI-Expanded]
36. On a novel class of multivalently analytic functions with negative coefficients, J. Rajasthan
Acad. Phys. Sci. 1 (4) (2002) 231-240. (with R. K. Raina and Ö. F. Çetin)
37. Certain classes and inequalities involving fractional calculus and multivalent functions,
Fract. Calc. Appl. Anal. 5 (3) (2002) 267-274. (with G. Tinaztepe, Y. C. Kim and J. H. Choi)
38. Certain classes and inequalities and their applications to multivalently analytic functions,
Zeszyty Nauk. Politech. Rzeszowskiej Mat. 25 (2001) 55-62. (with J. Dziok)
39. Certain inequalities involving meromorphically multivalent functions, Hacet. Bull. Nat. Sci.
Eng. Ser. B 30 (2001) 39-43. (with N. E. Cho, R. K. Raina and Ö. F. Çetin)
40. Some theorems involving inequalities on p-valent functions, Turkish J. Math. 23 (3) (1999)
453-459. (with Ö. F. Çetin)
41. Some inequalities on p-valently starlike and p-valently convex functions, Hacet. Bull. Nat.
Sci. Eng. Ser. B 28 (1999) 71-76. (with Ö. F. Çetin)
42. A certain subclass of analytic functions involving operators of fractional calculus, Comput.
Math. Appl. 35 (5) (1998) 83-91. (with M. P. Chen and H. M. Srivastava) [SCI-Core]
43. On a family of multivalently analytic functions with negative coefficients, Hacet. Bull. Nat.
Sci. Eng. Ser. B 26 (1997) 83-94. (with O. Altintas)
44. Some subclasses of meromorphically multivalent functions with positive or negative
coefficients, Panamer. Math. J. 7 (4) (1997) 53-72. (with M. P. Chen, H. M. Srivastava and
Y. C. Su)
45. Some families of multivalently analytic functions with negative coefficients, J. Math. Anal.
Appl. 214 (2) (1997) 674-690. (M. P. Chen and H. M. Srivastava) [SCI-Core]
III . Araştırma Görevliliği Sürecinde Üretilen Makaleler
1. Some applications of differential subordinations for meromorphic functions, J. Inst. Math.
Comput. Sci. Math. Ser. 10 (1) (1997) 39-44. (with N. E. Cho and M. K. Aouf)
2. Some multivalently starlike functions with negative coefficients and their subclasses defined
by using a differential operator, Kyungpook Math. J. 37 (1) (1997) 43-51. (with S. H. Lee
and N. E. Cho)
3. A class of p-valently analytic functions with positive coefficients, Tamkang J. Math. 27 (24)
(1996) 315-322.
4. Certain subclasses of meromorphically univalent functions with positive or negative
coefficients, PanAmer. Math. J. 6 (2) (1996) 65-77 (with M. P. Chen, H. M. Srivastava and C.
S. Yu)
5. Some multivalent functions with negative coefficients defined by using a differential operator,
PanAmer. Math. J. 6 (2) (1996) 55-64 (with M. P. Chen, H. M. Srivastava)
6. Certain subclasses of p-valently starlike functions with negative coefficients, Bull. Calcutta
Math. Soc. 87 (6) (1995) 589-598.
7. A subclass of analytic functions defined by using certain operators of fractional calculus,
Comput. Math. Appl. 30 (1) (1995) 1-9 (with O. Altintas and H. M. Srivastava) (Bu makale
Doktora Tezinden elde edilmiştir.) [SCI-Core]
8. Fractional calculus and certain starlike functions with negative coefficients, Comput. Math.
Appl. 30 (2) (1995) 9-15 (with O. Altintas and H. M. Srivastava) (Bu makale Doktora
Tezinden elde edilmiştir.) [SCI-Core]
9. A family of meromorphically univalent functions with positive coefficients, PanAmer. Math.
J. 5 (1) (1995) 75-81 (with O. Altintas and H. M. Srivastava)
HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER
1) Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE (Akdeniz Üniversitesi Rektörü)
2) Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü)
3) Prof. Dr. Abdullah Aziz ERGİN (Akdeniz Üni. Rektör Yardımcısı ve
Fen Fakültesi Dekanı)
4) Prof. Dr. Turan GÜVEN (Gazi Üni. Eğitim Fak. Bölümü Öğrt. Üyesi)
5) Prof. Dr. Emin ÖZÇAĞ (Hacettepe Üni. Matematik Bölümü Başk.)
6) Prof. Dr. Kerim KOCA (Kırıkkale Üni. Matematik Bölümü Başk.)
7) Prof. Dr. Ayhan Şerbetçi (Anakara Üni. Matematik Bölümü Öğrt. Üyesi)
8) Prof. Dr. Nurhayat İSPİR (Gazi Üni. Matematik Bölümü Başk. Yard.)
9) Prof. Dr. A. Haydar EŞ (Başkent Üni. Eğitim Fak. Öğrt. Üyesi)
10) Prof. Dr. Adnan TERCAN (Hacettepe Üni. Matematik Bölümü Öğrt. Üyesi)
11) Prof. Dr. Şener Büyüköztürk (Gazi Üni. Eğitim Fak. Bölümü Öğrt. Üyesi)

Similar documents