βιογραφικο σημειωμα - University of Ioannina

Comments

Transcription

βιογραφικο σημειωμα - University of Ioannina
1
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δήμητρα Κόβαλα-Δεμερτζή
Καθηγήτρια
Χρονολογία και Τόπος γέννησης: 28 Σεπτεμβρίου 1944, Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας,
Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, 45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: ++30 651 98425, ++30651 93286. Fax: ++30651 44825
email: [email protected]
Διεύθυνση κατοικίας: Αγία Μαρίνα, Πεδινή 45500, Ιωάννινα
ΣΠΟΥΔΕΣ
Διπλώματα
α) Πτυχίο Χημείας από το Χημικό Τμήμα του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκη
(Ιούνιος 1969)
β) Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία από το Τμήμα Χημείας του Παν/μίου
Ιωαννίνων (3-2-1983)
γ) Ειδικότητα της Κλινικής Χημείας και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος αριθμ.
126/11-2-80 τεύχος Β/
Mεταδιδακτορική Ερευνητική Εμπειρία
α) Επισκέπτης Ερευνητής στο Παν/μιο του Liverpool (England) με τον Senior
Lecturer Dr. D. Nicholls, Ιούλιος-Οκτώβριος 1982
β) Επισκέπτης Ερευνητής στο Παν/μιο UIA της Αμβέρσας (Βelgium) με τον Professor
Dr. E. Vansant, Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1985
γ) Επισκέπτης Ερευνητής στο Παν/μιο UIA και RUKA της Αμβέρσας
(Βelgium) με τους Professors Dr. E. Vansant και Η.Ο. Desseyn, Ιούνιος-Σεπτέμβριος
1986
δ) Επισκέπτης Καθηγητής στο Παν/μιο της Florida ( U.S.A.). Συνεργασία με τον
Professor Dr. R. Drago, Σεπτέμβριος 1991-Φεβρουάριος 1992
ε) Επισκέπτης Καθηγητής στο Παν/μιο του Essex (England) Συνεργασία με τον
Lecturer JR Miller Αύγουστος-Σεπτεμβριος 1997.
ε) Από τον χρόνο απόκτησης του διδακτορικού έως σήμερα εργάζομαι ερευνητικά και
εκπαιδευτικά στην Ανόργανη Χημεία του Παν/μίου Ιωαννίνων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
α) Επιμελήτρια στο Μικροβιολογικό και Βιοχημικό εργαστήριο του Ιπποκρατείου
Γενικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης από 1-4-1970 έως 15-4-1975
β) Πανεπιστημιακή βοηθός στο Εργαστήριο της Φυσικής Χημείας του Φυσικού
Τμήματος του Παν/μίου Ιωαννίνων από 19-6-1975 έως 24-4-1978.
γ) Πανεπιστημιακή βοηθός στο Εργαστήριο της Ανόργανης και Γενικής Χημείας του
Χημικού Τμήματος του Παν/μίου Ιωαννίνων από 24-4-1978 έως 3-2-1983.
δ) Λέκτορας στον Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, από 3-2-1983 έως 3-21987.
2
ε) Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, από 3-21987 –1998
ζ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, από
1998-έως 2004.
η) Καθηγήτρια στο Τμημα Χημείας από το 2004 έως σήμερα.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας.
Εκλεγμένο Μέλος της Συγκλήτου 2000-2001, 2008-. Συμμετοχή σε διάφορες
Επιτροπές του Τμήματος Χημείας (Οικονομική, Επιτροπή Μετεγγραφών Φοιτητών,
Επιτροπή κτιρίων, Επιτροπή Προγράμματος μεταπτυχιακών,)
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
της
της
της
της
Συνέλευσης Σχολής Θετικών Επιστημών
Γενικής Συνέλευσης του ΠΣΕ ‘Βιοχημεία’
ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ‘Βιοανόργανη Χημεία’ (2001-σήμερα)
ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ‘Χημεία και Τεχνολογία Υλικών’ (2004-σήμερα)
2. Διευθυντής του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας επί σειρά ετών και
Προόεδρος του Τμήματος Χημείας του ΠΙ (2008-)
3. Συμμετοχή σαν εξεταστής στο ΙΚΥ για χορήγηση υποτροφιών και στη Κ.Ε.Ε.Μ.Ε.
για κατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων.
4. Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό εκλεκτορικών σωμάτων για την κρίση μελών ΔΕΠ.
Συμμετοχή σε εισηγητικές Επιτροπές Κρίσεων μελών ΔΕΠ.
5. Συμμετοχή σαν επιβλέπων καθηγητής σε διδακτορικές διατριβές και σε Master και
σε πολλές τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών σε Master
και σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών στα Πανεπιστήμια
Ιωαννίνων, Πάτρας, Θεσσαλονίκης και σε Πανεπιστήμια της Ισπανίας, Ινδίας και
Βουλγαρίας.
6. Συμμετοχή σε Οργανωτικές Επιτροπές πολλών Διεθνών Συνεδρίων.
Κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Inorganic Chemistry, Applied
Organometallic Chemistry, Journal of Inorganic Biochemistry, European Journal of
Inorganic Chemistry, Inorganic Chemistry Communications, Inorganica Chimica Acta,
Journal of Organometallic Chemistry, Polyhedron, European Journal of Pharmaceutical
Sciences, Chemistry A European Journal, Life Sciences, Canadian Journal of
Chemistry, Main Group Metal Chemistry, Synlett, Journal of Coordination reviews et
all. κ. α.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ανόργανη Χημεία- Βιοανόργανη-Οργανομεταλλική ΧημείαΥλικά-Φάρμακα-Φυσικά προϊόντα.
Φάρμακα με βάση το μέταλλο (Metal-based drugs).
Σύνθεση, ταυτοποίηση, δομή νέων συμπλόκων ενώσεων και βιολογικές εφαρμογές (Drug
Dessign)
3
Μεταλλικά συμπλοκα θειοσεμικαρβαζονών σαν φάρμακα
Μεταλλικά συμπλοκα θειοσεμικαρβαζονών
σαν καταλύτες σε αντιδράσεις σύζευξης
Σύνθεση νανοσωματιδίων (ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)
Ημι-ετερογενής κατάλυση, αντιδράσεις σύζευξης, υδρογόνωσης
Μελέτη ενεργών συστατικών φυσικών προϊόντων
Αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση
Το δημοσιευμένο έργο συνολικά περιλαμβάνει 132 δημοσιεύεις σε ερευνητικά
διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών και πάνω από 130 ανακοινώσεις σε διεθνή
και ελληνικά συνέδρια. Το δημοσιευμένο έργο αναφέρεται περίπου 1900 φορές
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Επιστημονική Υπεύθυνος: Aναπληρώτρια. Καθ. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, ΠΑΕΤ.,
Γ.Γ.Ε.Τ., 90 ΠΣ 122,1992-1994, “Μεταλλοθεραπεία. Αλληλεπιδράσεις
μεταλλικών ιόντων με το αντιφλεγμονώδες φάρμακο diclofenac” 2.000.000
δραχμές.
2. Επιστημονική Υπεύθυνος: Αναπληρώτρια. Καθ. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή,, Γ.Γ.Ε.Τ.,
91EΔ ΠΕΝΕΔ ,1993-1995, “Μεταλλοθεραπεία." Αναφέρεται σε Σύνθεση,
χαρακτηρισμό, φασματοσκοπική μελέτη και εκτίμηση της βιοδραστικότητας των
νέων συμπλόκων ενώσεων του παλλαδίου(ΙΙ) με θειοσεμικαρβαζόνες. 4.200.000
δραχμές.
3. Συμμετοχή 1995-1998 “Βιοανόργανη Χημεία” Πρόγραμμα Δικτύου.
4. Συμμετοχή, Γ.Γ.Ε.Τ., 1999-2001 “Βιοανόργανη Χημεία” ΕΠΕΑΕΚ, Ιωάννινα,
μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης
5. Συμμετοχή: ΠΕΝΕΔ 99 "Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη της μοριακής δομής
και της χημικής δραστικότητας μονο-, δι- και τρι- οργανο-κασσιτερικών ενώσεων
με τα μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα piroxicam, tenoxicam, isoxicam,
meloxicam και lornoxicam της ομάδας των oxicam. Ογκολογική, βιοχημική και
κυτταρογενετική μελέτη in vivo και in vitro σε φυσιολογικά και καρκινικά
κύτταρα της δράσεις των ενώσεων με σκοπό τη βελτίωση της χημειοθεραπείας",
Ιωάννινα 2000-2001.
6. Επιστημονική Υπεύθυνος: Γ.Γ.Ε.Τ. 2000-2001 "Σύνθεση και μελέτη νέων
οργανοκασσιτερικών ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον" Ελληνο-ιταλική
Συνεργασία, Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, Ιωάννινα 2000-2001.
4.000.000 δρχ.
7. Επιστημονική Υπεύθυνος: Γ.Γ.Ε.Τ. 2001-2002 "Ποσοτική σχέση δομής και
βιολογικής δράσης συμπλόκων και οργανομεταλλικών ενώσεων με φαρμακευτική
σπουδαιότητα χρησιμοποιώντας χρωματογραφικές και χημειομετρικές μεθόδους"
Ελληνο-Ρουμανική Συνεργασία, Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας,
Ιωάννινα 2000-2001. 4.000.000 δρχ.
8. Επιστημονική Υπεύθυνος: Γ.Γ.Ε.Τ., 2001-2003 " Σύνθεση και μελέτη νέων
μεταλλικών συμπλόκων με φάρμακα" Ελληνο-Πολωνική Συνεργασία, Γενική
Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, Ιωάννινα 2001-2003. 4.000.000 δρχ.
9. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELCHEM, Επιστημονικός υπεύθυνός:
Professor A. Lagana.
4
10. Επιστημονική Υπεύθυνος: Γ.Γ.Ε.Τ., 2003-2004 "Ποσοτική σχέση δομής και
βιολογικής δράσης διαφόρων συμπλόκων ενώσεων με φαρμακευτική
δραστικότητα (δυναμικότητα φαρμάκου) χρησιμοποιώντας χρωματογραφικές,
φασματοφωτομετρικές
και χημειομετρικές μεθόδους" Ελληνο-Ρουμανική
Συνεργασία, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ιωάννινα 2003-2004.
12.000 Ευρώ.
11. Συμμετοχή: Γ.Γ.Ε.Τ., 2003-2004 "Σύμπλοκα μετάλλων σαν αντι-ιικά υλικά- Νέα
προσέγγιση στην θεραπευτική αγωγή μολύνσεων από τον ιό HERPES SIMPLEX
VIRUS" Ελληνο-Βουλγάρικη Συνεργασία, Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας Ιωάννινα 2003-2004. 12.000 Ευρώ.
12. Sokrates-Erasmos, Departmental Coordinator 199813. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης» στην
Ομάδα Εργασίας «Υγεία και Ποιότητα ζωής», Γενική Γραμματεία Ερευνας και
Τεχνολογίας, 2002-2004.
14. Επιστημονική Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, “Σύνθεση, μελέτη και
δραστικότητα οργανοκασσιτερικών ενώσεων με παράγωγα του Ν-ανθρανιλικού
οξέος" ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Ιωάννινα 2003-2004. 32.134 Ευρώ.
15. Επιστημονική Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή Γ.Γ.Ε.Τ., 2007-2008
“Σύνθεση, δομή και βιολογική δραστικότητα νέων μεταλλικών συμπλόκων με
pyrazolones. Αντι-οξειδωτική και βιομιμητική SOD δράση των νέων μεταλλικών
συμπλόκων” Κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ΕλλάδαςΜαυροβούνιο. 11.700 Ευρώ.
16. Επιστημονική Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή Γ.Γ.Ε.Τ., 2007-2008
“Μεταλλικά σύμπλοκα ως αντικαρκινικά φάρμακα και βιολογική μελέτη” Κοινά
ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα Ελλάδας-Μαυροβούνιο. 11.700 Ευρώ.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
M. Sc students
1. Β. Ντοκόρου (Master), Ιωάννινα 2001
2. Λ. Παπαθανάσης (Master), Ιωάννινα 2001
3. Χ. Κώτογλου (Master), Ιωάννινα 2003
4. Μ. Τούντα (Master), Ιωάννινα 2003
5. Χ. Πρέντζας (Master), Ιωάννινα 2004
6. Α. Γαλάνη (Master), Ιωάννινα 2007
7. Α. Αλεξανδράτος (Master), Ιωάννινα 2007
8. M.Sc. Α. Πριμυκήρη (Master), Ιωάννινα 2008
9. A. Karageorgou (for Master of Science), Ιωαννινα 2010
Ph. D. students
10. Δρ. Π. Ταυρίδου "Σύνθεση και φασματοσκοπική μελέτη οργανοκασσιτερικών
ενώσεων", Ιωαννiνα, Ιωάννινα
11. Δρ. A. Ντομοπούλου "Σύνθεση και φασματοσκοπική μελέτη συμπλόκων ενώσεων
του παλλαδίου(ΙΙ) με θειοσεμικαρβαζόνες", Ιωάννινα 1998.
12. Δρ.
Ν.
Κουρκουμέλης
"Σύνθεση
και
φασματοσκοπική
μελέτη
οργανοκασσιτερικών ενώσεων με αντιφλεγμονώδη φάρμακα", Ιωάννινα 2000.
13. Δρ. Paras Nath Yadav "Σύνθεση και μελέτη συμπλόκων ενώσεων του
παλλαδίου(ΙΙ) με θειοσεμικαρβαζόνες", Ιωάννινα 2002.
5
14. Β. Ντοκόρου (2006)
15. J. Wiecek (2006)
16. M. Staninska (Ph.D.) Ioannina 2009
Διδακτορικές Διατριβές και Master σε εξέλιξη
17. Σ. Αναστασοπούλου (υποψήφιος διδάκτορας)
18. A. Πουρνάρα (υποψήφιος διδάκτορας)
19. Μ. Δόση (Master σε εξέλιξη)
20. Hanna Ahmed (for Ph.D.)
Postdoctoral students, Μεταδιδακτορικοί Φοιτητές
21. Dr. Nicolay Dodoff, 2002-2003
22. Dr. Umesh Gangadharmath, 2002-2003
23. Asoc. Prof. J. Seetharamappa 2004
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Έχω μιλήσει για τα ερευνητικά μου αποτελέσματα :
Σε Πανεπιστήμια της Πολωνίας, University of Poznan, of Lodz, of Wroclav, of
Celicia. Σε Πανεπιστήμια της Ιταλίας, στο CNRS of Padova
Σε πολλά Διεθνή Συνέδρια, σε πολλά Πανελλήνια Συνέδρια Χημείας, στο 18th
Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογίας, στο 4th Conference Greek-Cyprian, στο 3rd GIPS,
στο 3rd Joint Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological systems and Molecular
Engineering, στο 4rd FGIPS, στο Παν/μιο Ιωαννίνων και στο NATO Advanced Study
Institute “Cytotoxic, Mutagenic and Carcinogenic Potential of Heavy Metals,
Including Metals Related to human Environment”, στο XXth International Conference
on Organometallic Chemistry, 2002, και στο 3rd International Conference of the
Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on the chemistry in the
New Millennium-an Endless Frontier. 2002, Bucharest,
Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Διεθνές Συνέδριο Medical Physics, 2003, Poland.
Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 2004 στο Institute of Bioorganic Chemistry of the
National Academy of Sciences of Belarus για τον εορτασμό των 30-χρόνων από την
ίδρυση του. Foundation. Προσκεκλημένη ομιλήτρια το 2005 στο 8th FGIPS,
Προσκεκλημένη ομιλήτρια το 2006 στο HALCHEM, προσκεκλημένη ομιλήτρια στο
20th ΠΣΧ και στο EIE. Στο Εθνικό Ίδρυμα ερευνών 2006.
Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο συνέδριο Chemistry and Culture – Euro
Mediterranean Cooperation in Research and Education. Chimie et Culture – Coop.
Euro Méditerranéenne en Recherche et Education, Aristotle Univ. of Thes. 19 & 20
October 2007.
Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο διεθνές συνέδριο3rd North America – Greece – Cyprus
Workshop on Paramagnetic Materials, 13-15 June, Cyprus, 2009
Στο UNIVERSITA’ DI CAMERINO, LLP ERASMUS / INTENSIVE, Advanced Catalysis
and Organometallic Chemistry, 16 to 28 August 2009
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΑ
1. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή “Αντιπροσωπευτικά Στοιχεία”, Ιωάννινα 1990,
σελίδες 78.
6
2. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, Σ.Π. Περλεπές, Θ. Καμπανός και Χ. Παπαδημητρίου,
“Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χημείας”, 1990.
3. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, “Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χημείας”,
Ιωάννινα 1994, σελίδες 140.
4. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, “Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χημείας”, Ιωάννινα
1995, σελίδες 107.
5. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, Σ. Κ. Χατζηκακού και Χ. Δ. Παπαδημητρίου,
“Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χημείας”, Ιωάννινα 1999, σελίδες 61.
6. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή “Φάρμακα με βάση το μέταλλο”, στην Βιοανόργανη Χημεία,
Επιμέλεια Έκδοσης Ν. Χατζηλιάδης, Ιωάννινα 1999.
7. Z. Szafran, R.M. Pike, M.M. Singh “Microscale Inorganic Chemistry. A
Comprehensive Laboratory Experience” by J. Wiley @ sons. Επιμέλεια Ελληνικής
Έκδοσης Ν. Χατζηλιάδης, Μετάφραση΄Ν. Χατζηλιάδης, Θ. Καμπανός, Δ.
Κόβαλα-Δεμερτζή,
Ι. Πλακατούρας, Μ. Λουλούδη και Σ. Χατζηκακού
“Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χημείας”, Μακεδονικές Εκδόσεις, 366 σελ.
2000.
8. «Synthesis, Spectroscopy and Structures of Complexes of Pd(II) with 4NSubstituted Derivatives of 2-Αcetylpyridine Thiosemicarbazone”
D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou and M.A. Demertzis
in “Cytotoxic, Mutagenic and Carcinogenic Potential of Heavy Metals Related to
Hyman Environment” Nato ASI Series, pp. 467-476, ed. N.D. Hadjiliadis, Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht, 1996
9. "Synthesis and Ρeactivity of Τripalladium clusters" in METAL CLUSTERS IN
CHEMISTRY;
D. Kovala-Demertzi, Editors: P. Braunstein, L. A. Oro, P. R. Raithby; WILEYVCH 1999.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Έχω διδάξει από το 1975 έως σήμερα τα προπτυχιακά μαθήματα Εργαστηριακές
Ασκήσεις Γενικής Χημείας, Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας, Εργαστήριο
Ανόργανης Χημείας Ι, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ, Εργαστήριο
Προχωρημένης Ανοργ. Χημ., Βιβλιογραφική Εργασία, Ανόργανη Χημεία ΙΙ,
Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ, Ανόργανη Χημεία IV, Ανόργανη Χημεία VI και Μηχανισμοί
Ανοργάνων Αντιδράσεων και επίσης τα μεταπτυχιακά μαθήματα Προχωρημένη
Ανόργανη Χημεία και Βιοανόργανη ΙΙ. Δίδαξα και μεταπτυχιακά μαθήματα στο
μεταπτυχιακό του Τμήματος Χημείας, στο μεταπτυχιακό της Βιοανόργανης και στο
μεταπτυχιακό του Τμήματος Υλικών, τα μαθήματα Βιοανόργανη και Κατάλυση. Τα
μαθήματα διδάχθηκαν αυτοδύναμα, ενώ τα εργαστήρια, τα μεταπτυχιακά μαθήματα
και τα μεταπτυχιακά εργαστήρια με άλλους συναδέλφους
Από το 1975- σήμερα οι εβδομαδιαίες ώρες συμμετοχής μου στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ήταν από 6-20 ώρες.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ FORA ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
7
1. Συμμετοχή ως εκπρόσωπος του Παν/μίου Ιωαννίνων (Τμήμα Χημείας) στο
ECTN (European Chemistry Thematic Network). Στο όργανο αυτό
διαμορφώνεται το πρόγραμμα διδασκαλίας στα Τμήματα Χημείας των
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
2. Συμμετοχή στην ομάδα «Multimedia Group» του ECTN. The Working Group
on Multimedia, Open and Distance Learning is one of the Groups of the
European Chemistry Thematic Network; a consortium of about one hundred
Chemistry Departments in Western, Central and Eastern European
Universities, which explores important issues in the chemical sciences from a
European perspective. The aims of the Group are (1) to offer students and
lecturers a choice of tools for teaching and learning; and (2) to encourage
chemistry colleagues to increase their use of electronic tools like networking
and multimedia.
3. Συμμετοχή στην ομάδα "Practical Skills" του ECTN. Τhe objectives of the
group were: To equip chemistry graduates with the skills to do further
laboratory research, and. To train chemistry graduates that are suitable for
employment in the non-practical aspects of commerce. These areas could well
be within the chemical industry (e.g. marketing, administration) but they could
also be in non-chemical areas such as finance. The practical core chemistry
working group believes that practical courses should be designed to equip
graduates with as many transferable skills as possible. Τα αποτελέσματα της
ομάδας παρουσιάσθηκαν στο ετήσιο συνέδριο «ECEN-ECTN-ECC (Objective
1)–TASSEP Meeting» στο Université Joseph Fourier, Grenoble 24-27 April,
1999.
4. Συμμετοχή στο COST ELCHEM. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εννέα
Ευρωπαϊκές χώρες. ELCHEM is a Metalaboratory to develop e-learning
technologies in Chemistry, http://www.unil.ch/cost/chem. ELCHEM is a
project of the COST (Collaboration in Scientific and Technical Research) in
Chemistry Action D23 aimed at gathering together European Laboratories
working on the development of problem solving environments and grid
computing technologies useful for implementing e-learning tools for
Chemistry.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1. Χρηματικά βραβεία
Η οργανωτική επιτροπή του 13ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου βράβευσε με
το 1ο βραβείο (200.000 δρχ) την εργασία μας με θέμα
‘Κυτταρογενετικές μεταβολές λεμφοκυττάρων ανθρώπου ως δείκτης της δράσης νέων
δυνάμει αντινεοπλαστικών συμπλόκων του Παλλαδίου και Λευκοχρύσου’
αξιολογώντας την συμβολή μας στην εξέλιξη και την προαγωγή της ιατρικής του
τόπου μας.
2. Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων
Συμμετείχα στη διοργάνωση των παρακάτω διεθνών συνεδρίων:.
1. 4rd FGIPS, Corfou, Greece, 1997
4th International symposium on applied bioinorganic chemistry and satellite meetings
on thalassaemia and modern NMR & EPR applications, Ioannina, Greece, April 1999
8
3. Συμμετοχή σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών στα
Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Πάτρας, Θεσσαλονίκης και σε Πανεπιστήμια της Ισπανίας,
Ινδίας και Βουλγαρίας.
4.Κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά European Journal of Inorganic
Chemistry, Journal of Inorganic Biochemistry, European Journal of Pharmaceutical
Sciences, Chemistry A European Journal, Life Sciences Polyhedron, Canadian
Journal of Chemistry, Main Group Metal Chemistry κ. α.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Ερευνητικές δημοσιεύσεις (Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά)
ΔΙΑΤΡΙΒΗ
D. Kovala-Demertzi, “Complexes of o-Aminobenzylamine with Copper (II),
Cobalt(II), Nickel (II), Pd(II) and Pt(II)”, Ioannina, University of Ioannina, 1983.
9
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ
ΚΡΙΤΕΣ
132. T. P. Stanojkovic, D. Kovala-Demertzi, A. Primikyri, Isabel Garcia-Santos, A.
Castineiras, Z. Juranic and M. A. Demertzis, ‘Zinc(II) complexes of 2-acetyl
pyridine
1-(4-fluorophenyl)-piperazinyl
thiosemicarbazone:
Synthesis,
spectroscopic study and crystal structures – Potential anticancer drugs’ J. Inorg.
Biochem. 104/4 (2010) 467-476.
131. J.Wiecek, D. Kovala-Demertzi, Z. Ciunik, J.Wietrzyk, M. Zervou, and M. A.
Demertzis, “Organotin Compound Derived from 3-Hydroxy-2-formylpyridine
Semicarbazone: Synthesis, Crystal Structure, and Antiproliferative Activity”
Bioinorganic Chemistry and Applications, (2010) Article ID 718606, 7,
doi:10.1155/2010/718606.
130. J.Wiecek, D. Kovala-Demertzi, Z. Ciunik, M.Zervou, M. A. Demertzis,
“Diorganotin Complexes of a Thiosemicarbazone, Synthesis: Properties, X-Ray
Crystal Structure, and Antiproliferative Activity of Diorganotin Complexes”
Bioinorganic Chemistry and Applications, (2010) Article ID 867195,
doi:10.1155/2010/867195.
129. T.D. Tzima, G. Sioros, C. Duboc, D. Kovala-Demertzi, V.S. Melissas, Y.
Sanakis, “Multifrequency electron paramagnetic resonance and theoretical studies
of a Mn(II) (S = 5/2) complex: The role of geometrical elements on the Zero Field
Splitting parameters” Polyhedron, 28, 15 (2009) 3257-3264.
128. I. Wiecek, V. Dokorou, Z. Ciunik, D. Kovala-Demertzi *, “Organotin complexes
of pyruvic acid thiosemicarbazone: Synthesis, crystal structures and
antiproliferative activity of neutral and cationic diorganotin complexes”
Polyhedron, 28/ 15 (2009) 3298-3304
127. Alia-Cristina Tenchiu (Deleanu), Ioannis D. Kostas, D. Kovala-Demertzi,
Aris Terzis, "Synthesis and characterization of new aromatic aldehyde/ketone
4-(β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazones" Carbohydrate Research, 344 (2009)
1352–1364.
126. C. Onisor, D. Kovala-Demertzi, M.A. Demertzis, C. Sarbu,* “A comparative
Study of Molecular Lipophilicity Indices of Some Formyl- and Acetylpyridine-3Thiosemicarbazone Derivatives and Various Computed Descriptors” Revista de
Chimie, 60/10 (2009) 1039-1046
125. D. Kovala-Demertzi*, Hadjipavlou-Litina, A. Primikiri, M. Staninska, C.
Kotoglou, M. A. Demertzis Title: Anti-Inflammatory, Antiproliferative, and
Radical-Scavenging Activities of Tolfenamic Acid and Its Metal Complexes,
Chemistry & Biodiversity , 6 (2009) 948-960.
124. D. Kovala-Demertzi,* D. Hadjipavlou-Litina,* M. Staninska, A. Primikiri, C.
Kotoglou and M. A. Demertzis, Anti-oxidant, in vitro, in vivo anti-inflammatory
10
activity and antiproliferative activity of mefenamic acid and its metal complexes
with manganese(II), cobalt(II), nickel(II), copper(II) and zinc(II) ” Journal of
Enzyme Inhibition & Medicinal Chemistry JEIMC, 24 /3 (2009) 742-752
123. D. Kovala-Demertzi,* V. Dokorou, A. Primikiri, R. Vargas, C. Silvestru, U.
Russo, M. A. Demertzis, “Organotin meclofenamic complexes: Synthesis, crystal
structures and antiproliferative activity of the first complexes of meclofenamic
acid – Novel anti-tuberculosis agents” Journal of Inorganic Biochemistry, 103/ 5
(2009) 738-748
122. D. Kovala-Demertzi,* A. Papageorgiou, L. Papathanasis, A. Alexandratos, P.
Dalezis, J. R. Miller, M.A. Demertzis,* “In vitro and in vivo antitumor activity of
platinum(II) complexes with thiosemicarbazones derived from 2-formyl and 2acetyl pyridine and containing ring incorporated at N(4)-position: Synthesis,
spectroscopic study and crystal structure of platinum(II) complexes with
thiosemicarbazones, potential anticancer agents” European Journal of Medicinal
Chemistry, 44/3, 1296-1302 (2009)
121. D, Skrzypek, D. Kovala-Demertzi, B. Szymanska-Niewiadomska, N.
Kourkoumelis, M. Staninska, ‘The Synthesis and Spectroscopic Study of Novel
Binuclear Chromium(III) Complex with Pipemidic Acid’ Polish Journal of
Chemistry, 83/3 (2009) 363-371.
120. C. Onisor, D. Kovala-Demertzi, M.A. Demertzis MA, C. Sarbu,* M.V. Diudea,
“QSPR modeling of molecular lipophilicity of some formyl and acetylpyridine-3thio-semicarbazones by topological descriptors” Math-Communications in
Mathematical and in Computer Sciences, 60(3) (2008) 1007-1020
119. D. Kovala-Demertzi,* J. Wiecek, J. C. Plakatouras and Z. Kiunic, “Selfassembly of Dialkyltin(IV) moieties and a thiosemicarbone to a trinuclear
macrocycle and the unpresedented formation of two pseudo-polymorfs with
different cavities” CrystEngComm., 10 (10) (2008) 1291-1295.
118. V. Dokorou, M. A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi,* “Recent advances on:
organotin complexes of non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. Antitubercolosis agents” Pharmakeftiki, 21, I (2008) 1-9 (review article)
117. D. Kovala-Demertzi,* A. Alexandratos, A. Papageorgiou , P. Nath Yadav, P.
Dalezis, and M. A. Demertzis, “Synthesis, characterization, crystal structures, in
vitro and in vivo antitumour activity of palladium(II) and zinc(II) complexes with
2-Formyl
and
2-Acetyl
Pyridine
Ν(4)-1-(2-pyridyl)-piperazinyl
Thiosemicarbazone” Polyhedron, 27(13) (2008) 2731-2738
116. V. N. Dokorou, Dimitra Kovala-Demertzi,* M. Louloudi, A. Silvestru, M. A.
Demertzis, “Synthesis, characterization and catalytic properties of diorganotin
derivatives. Crystal and molecular structure of the first complex of 2-(2-methyl-3nitroanilino)benzoic Acid of 1,2:3,4-di-μ2-2-(2-methyl-3-nitroanilino) benzoato-
11
O,O-1,3-bis-2-(2-methyl-3-nitroanilino)
benzoato-O-1,2,4:2,3,4-diμ3-oxotetrakis[di-methyltin(IV)] ” J. Organomet. Chem., 693(24) (2008) 3587-3592.
115. D. Kovala-Demertzi,* Nikolaos Kourkoumelis,* K. Derlat , J. Michalak , F. J.
Andreadaki, I.
D. Kostas,* “Thiosemicarbazone-derivatised palladium
nanoparticles as efficient catalyst for the Suzuki–Miyaura cross-coupling of aryl
bromides with phenylboronic acid” Inorg. Chim. Acta, 361, 5 (2008) 1562-1565
114. D. Kovala-Demertzi,* A. Galani, N. Kourkoumelis,* J. R. Miller, and M. A.
Demertzis,* “Synthesis, characterization, crystal structure and antiproliferative
activity of platinum(II) complexes with 2-acetylpyridine-4-cyclohexylthiosemicarbazone” Polyhedron, 26 (2007)2871–2879
113. D. Kovala-Demertzi,* T. Varadinova, P. Genova, P. Souza and M.A.Demertzis,
“Platinum(II) and Palladium(II) Complexes of Pyridine-2- carbaldehyde
Thiosemicarbazone as Alternative anti-Herpes Simplex Virus Agents” Bioinorgac
Chem. Applic. (BCA) art. no. 56165 (2007).
112. N. I. Dodoff, D. Kovala-Demertzi, J. Kuduk-Jaworska, M. Kubiak, and A.
Kochel,
“Structure
of
(dimethyl
sulfoxide-S){glyoxylic
acid}
thiosemicarbazonato(2−)-O,N,S}platinum(II)” Cryst. Res. Technol. 42, No. 5,
(2007) 517 – 521
111. D. Kovala-Demertzi,* A. Boccarelli, M.A. Demertzis and M. Coluccia, “In vitro
antitumour activity of 2-acetylpyridine N(4)-ethyl-thiosemicarbazone and its
platinum(II) and palladium(II) complexes” Chemotherapy, 53 (2007) 148-152
110. D. Skrzypek,* B. Szymanska, D. Kovala-Demertzi,* M. Staninska and N.
Kourkoumelis, “ Synthesis and spectroscopic study of cobalt(II) complexes with
a quinolone family member (pipemidic acid) ” Polish J. Enviromental Studies,
15/44, (2006) 97-99
109. M. A. Demertzis,* P. Nath Yadav, D. Kovala-Demertzi,* “Palladium(II)
Complexes of the Thiosemicarbazone and N-Ethylthiosemicarbazone of 3Hydroxypyridine-2-carbaldehyde: Synthesis, Properties, and X-Ray Crystal
Structure” Helv. Chim. Acta, 89 (9) (2006)1959-1970
108. N. I. Dodoff,* D. Kovala-Demertzi, M. Kubiak, J. Kuduk-Jaworska, A. Kochel,
and G. A. Gorneva, “Dimethyl Sulfoxide Containing Platinum(II) and
Palladium(II) Chelate Complexes of Glyoxylic and Pyruvic Acid
Thiosemicarbazones. A New Class of Cytotoxic Metal Complexes” Z.
Naturforsch. 61b, (2006) 1 – 13
107. D. Skrzypek,* B. Szymanska, D Kovala-Demertzi,* J. Wiecek, E. Talik and M.
A. Demertzis, “Synthesis and spectroscopic studies of iron(III) complex with a
quinolone family member (pipemidic acid) ” Journal of Physics and Chemistry
of Solids, (2006) 2550–2558
12
106. D. Kovala-Demertzi,* P. Nath Yadav, J. Wiecek, S. Skoulika, T. Varadinova
and M. A. Demertzis,* “Zinc(II) complexes derived from pyridine-2-carbaldehyde
thiosemicarbazone and (1E)-1-pyridin-2-ylethan-1-one thiosemicarbazone.
Synthesis, crystal structures and antiproliferative activity of zinc(II) complexes” J.
Inorg. Biochem. 100/ 9 (2006) 1558-1567.
105. I. D. Kostas,* G. A. Heropoulos, D. Kovala-Demertzi,* P. N. Yadav, J. P.
Jasinski, M. A. Demertzis, F. J. Andreadaki, G. Vo-Thanh, A. Petit and A. Loupy,
“Microwave-promoted Suzuki–Miyaura cross-coupling of aryl halides with
phenylboronic acid under aerobic conditions catalyzed by a new palladium
complex with a thiosemicarbazone ligand” Tetrahedron Letters, e 47/26, (2006)
4403-4407
104. J. Seetharamappa,* N. Motohashi and D. Kovala-Demertzi, “Application of
Phenothiazine Derivatives and other Compounds for the Determination of Metals
in Various Samples” Current Drug Targets, (7) 9, (15) (2006)1107-1121
103. D. Kovala-Demertzi*, “Recent advances on non-steroidal anti-inflammatory
drugs, NSAIDs: Organotin complexes of NSAIDs” (review article
J. Organom. Chem. 691 (2006)1767–1774
102. N. Kourkoumelis,* A. Hatzidimitriou, D. Kovala-Demertzi,* “Synthesis and
Crystal
Structure
of
trichlorodimethyl(2-aminopyrimidinium)tin(IV),
[SnMe2Cl3(H-2APY)] ” Crystallography Reports Vol. 51, Suppl. 1, (2006) pp.
S76–S78
101. B. Szymanska, D. Skrzypek,* D. Kovala-Demertzi,* M. Staninska, M.A.
Demertzis “Synthesis and spectroscopic study of copper(II) and manganese(II)
complexes with pipemidic acid”, Spectrochim. Acta, Part A 63 (2006) 518–523
100. D. Kovala-Demertzi,* V. Dokorou, R. Kruszynski, T. J Bartczak, J. Wiecek, and
M.A. Demertzis,.“Condensation reaction of dimethyltin(IV) oxide with {2-[(2,3dichlorolphenyl)amino] benzoic acid}.Synthesis and study of a novel dimeric
tetraorganodistannoxane”, Z. Αnorg. Αllgem.Chem. (ZAAC) 631(12) (2005) 24812484
99. D. Kovala-Demertzi,* U. Gangadharmath, M. A. Demertzis, Y. Sanakis, “Crystal
structure and spectral studies of a novel manganese(II) complex of 4-Phenyl-2acterylpyridine thiosemicarbazone. Extended network of [Mn(Ac4Ph)2] via
hydrogen bond linkages and π-π interactions” Inorg. Chem Commun. 8 (7),
(2005) 619-622
98. D. Kovala-Demertzi,* Vaso N. Dokorou, Jerry P. Jasinski, Adam Opolski,
Joanna Wiecek, Maria. Zervou, Mavroudis A. Demertzis,* “Organotin
flufenamates. Synthesis, characterization and antiproliferative activity of organotin
flufenamates” J. Organomet. Chem. 690 (2005)1800–1806
97. Ioannis D. Kostas,* Fotini J. Andreadaki, D. Kovala-Demertzi,* Ch. Prentjas, and
Mavroudis A. Demertzis “Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl
13
bromides and chlorides with phenylboronic acid under aerobic conditions
catalyzed by palladium complexes with thiosemicarbazone ligands” Tetrahedron
Letters, 46 (12) (2005) 1967-1970
96. E. Pontiki, D. Hadjipaulou,* I. Hadjidakis, A.M. Demertzis and D. KovalaDemertzi “Quantitative Structure-Activity Relationships of Substituted (S)Phenylpiperidines as Preferential Dopamine Autoreceptor Antagonists Using
Neural Networks” J. Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 20(1) (2005)
5–12
95. D. Kovala-Demertzi, D. Skrzypek,* B. Szymanska , A. Galani, M.A. Demertzis,
“EPR spectroscopic study of a dinuclear copper(II) complex of tolfenamic acid”
Inorg. Chim. Acta, 358 (1) (2005)186-190
94. M.L. Główka, M. Błaszczyk, Ch. Prentjas and D. Kovala-Demertzi, “Synthesis
and
structure
of
two
thiocarboxypyrazolic
acid
derivatives”
Polish J. Chem. 78 (2004) 2013-2022
93. B. P. Kamat, J. Seetharamappa* and D. Kovala-Demertzi, “Spectrofluorometric
Study of the Interaction of Coumarin Derivatives with Bovine Serum
Albumin”
Journal of Photoscience Vol. 11(2) (2004) pp. 65-69
92. I. Kurikou, S. Hadjikakou, D. Kovala-Demertzi, K. Viras, and T.
Mauromoustakos,* “Effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs in membrane
bilayers” Chemistry and Physics of Lipids, 132 (2004) 157–169
91. N.I. Dodoff, R. Varga, D. Kovala-Demertzi, “Crystal structure of N-3pyridinylmethanesulfonamide
and
trans-diiodobis(N-3pyridinylmethanesulfonamide) platinum(II)” Z. Naturforsch., B (9): (2004)10701076
90.
E. Siapi, T. Mavromoustakos,* D. Kovala-Demertzi, C. Vidjeluc, M.A.
Demertzis, “The thermal effects of platinum (II) and palladium (II) complexes
with 2-acetyl pyridine and pyridine-2-carbaldehyde N(4)-ethyl-thiosemicarbazones
in membrane bilayers.” Thermochimica Acta 424 (1-2), 53-58 (2004)
89. L. Papathanasis, M.A. Demertzis,* P. Nath Yadav, D. Kovala-Demertzi,* Ch.
Prentjas, A. Castiñeiras, S. Skoulika, and D. X. West, “Palladium(II) and
Platinum(II) complexes of 2-hydroxy acetophenone N(4)-Ethylthiosemicarbazone.
Crystal structure and description of bonding properties” Inorg. Chim. Acta 357
(2004) 4113-4120
88. G. Roman, A. Ch. Pappas, D. Kovala-Demertzi, and M.I Prodromidis,*
"Preparation of a 2-(4-fluorophenyl)indole modified xerogel and its use for the
fabrication of screen-printed electrodes for the electrocatalytic determination of
sulfide" Analytica Chimica Acta 523(2004) 201-207
87. D. Kovala-Demertzi,* A. Koutsodimou, A. Galani, S. K. Hadjikakou, M. A.
Demertzis,*
M.
Xanthopoulou,
J.
R.
Miller,
C.S.
Frampton,
14
“Diphenylbis(Hpiroxicam)tin(IV), [Ph2Sn(Hpir)2]” Applied Organomet. Chem.
18 (2004) 501-502
86. V. Dokorou, D. Kovala-Demertzi,* J.P. Jasinski, A. Galani and M.A. Demertzis,
“Synthesis, Spectroscopic Studies and Crystal Structures of Phenylorganotin
Derivatives with [Bis(2,6-dimethylphenyl)amino]benzoic acid. Novel Antituberculosis Agents” Helvetica Chimica Acta, 87 (2004) 1940-1950
85. C. Sarbu, M.A. Demertzis, D. Kovala-Demertzi, “Fuzzy principal component
analysis and its applications in QSAR studies” Rev. Chim-Bucharest, 55 (5)
(2004) 297-300
84. C. Sarbu C, C. Vijdeluc, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi, “UV-VIS
spectral information of platinum(II) and palladium(II) complexes with pyridine-2carboxaldehyde-thiosemicarbazone and their correlation with antineoplastic and
cytogenetic effects” Rev. Chim-Bucharest, 55 (7) (2004) 478-482
83 A. Galani, D. Kovala-Demertzi,* N. Kourkoumelis, A. Koutsodimou, V.Dokorou,
Z. Ciunik, Umberto Russo, Mavroudis A. Demertzis,* . “Organotin adducts of
indomethacin: synthesis, crystal structures and spectral characterization of the first
organotin complexes of indomethacin” Polyhedron, 23 (2004)2021-2030.
82. D. Kovala-Demertzi,* P. N. Yadav, M. A. Demertzis, J. P. Jasiski, F. J.
Andreadaki and I. D. Kostas,* “First use of a palladium complex with a
thiosemicarbazone-based ligand as catalyst precurs or for the Heck reaction”
Tetrahedron Letters 45 (2004) 2923–2926
81. D. Kovala-Demertzi,* A. Galani, M.A. Demertzis,* S. Skoulika and C. Kotoglou,
“Binuclear copper(II) complexes of Tolfenamic. Synthesis, crystal structure,
spectroscopy and superoxide dismutase activity” J. Inorg. Βιοchem. 98(2004)
358–364.
80. N. Kourkoumelis, M. A. Demertzis, D. Kovala-Demertzi,* A. Koutsodimou, A.
Moukarika “Preparations and spectroscopic studies of organotin complexes of
diclofenac” Spectrochimica Acta: A 60 (2004) 2253-2259
79. V.Dokorou, M.A. Demertzis, J. P. Jasinski, and D. Kovala-Demertzi,* “Synthesis
and spectroscopic studies of diorganotin derivatives with 2-[(2,6dimethylphenyl)amino]benzoic acid. Crystal and molecular structure of the first
complexes of 2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]benzoic acid. Crystal and molecular
structures of 1,2:3,4-di-μ2-2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-benzoatoO,O-1,3-bis-2[(2,6-dimethylphenyl)amino]benzoato-O-1,2,4:2,3,4-diμ3-oxo-tetrakis[dibutylltin(IV)] and bis-2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]benzoato-di-n-butyltin(IV)”,
J. Organomet. Chem. 689 (2004) 317–325
78 E. Mioglou, Z. Iakovidou, B. Karagianni, D. Mourelatos, B. Gourtsa, D. KovalaDemertzi, V. Dokorou, N. Kourkoumelis, M. Demertzis,. “SCEs as a genotoxicity
index of organometallic complexes of Sn(IV) with known non-steroidal anti-
15
inflammatory drugs” Επιστημονική επετηρίδα τμήματος ιατρικής Α.Π.Θ., 30, 1,
(2003) 26-30
77. C. Sarbu, MA. Demertzis MA, D. Kovala-Demertzi, “Chromatographic behaviour
and lipophilicity of Pd(II) and Pt(II) complexes of py-2-carbaldehyde
tiosemicarbazone with potential biological activity” Rev. Chim-Bucharest 54 (10)
(2003) 799-801
76. A. Galani, M. A. Demertzis, Maciej Kubicki and D. Kovala-Demertzi,*
“Organotin-Drug Interactions. Organotin adducts of lornoxicam, Synthesis and
Characterization of the first complexes of lornoxicam” Eur. J.Inorg. Chem, 9,
(2003)1761-1767
75. P. Nath Yadav ,M. A. Demertzis,* D. Kovala-Demertzi,* S. Skoulika and D. X.
West, “Palladium(II) complexes of 4-formylantipyrine N(3)-substituted
thiosemicarbazones: first example of X-ray crystal structure and description of
bonding properties” Inorg. Chim. Acta,349, 30-36 (2003)
74. D. Kovala-Demertzi,* M. A. Demertzis, E. Filiou, A. A. Pantazaki, P.N. Yadav, J.
R. Miller, Y. Zheng and D. A. Kyriakidis* “Platinum(II) and palladium(II)
complexes with 2-Acetyl pyridine 4N-ethyl thiosemicarbazone able to overcome
the cis-Platin resistance. Structure, antibacterial activity and DNA strand
breakage” Biometals, 16 (2003) 411–418
73. D. Kovala-Demertzi,* M. A. Demertzis, J. R. Miller, C. S. Frampton, J. P. Jasinski
and
D
X.
West,
“Structure
of
Bis(2-acetylpyridine
3hexamethyleneiminylthiosemicarbazonato) palladium(II), a Potential Antitumor
Complex”, J. Inorg Biochem., 92 (2002) 137-140
72. T. Mavromoustakos, I. Kyrikou, A. Kapou and D. Kovala-Demertzi, “Effects of
NSAIDs in membrane bilayers” in Drug Discovery and design: Medical Aspects,
Volume 55 of Biomedical and Health Research, Editors: J. Matsoukas, T.
Mavromoustakos; IOS Press, pp. 150-157, 2002
71. D. Kovala-Demertzi,* V. Dokorou, Z Ciunik, N. Kourkoumelis and M.A.
Demertzis, “Organotin Mefenamic Complexes: Preparations, spectroscopic
studies and crystal structure of a triphenyl ester of mefenamic acid. Novel antituberculosis agents” Applied Organometallic Chemistry, 16 (2002) 360-368
70. P. N. Yadav, M.A. Demertzis,* D. Kovala-Demertzi,* A. Castineiras and D.X.
West, “Synthesis, solution and spectral studies of palladium (II) complexes with2hydroxyacheteophenone N3propypthiosemicarbazone. Crystal structure of a
tripalladium complex” Inorg. Chim Acta, 332 (2002) 204-209
69. V. Dokorou, Z. Ciunik, U. Russo and D. Kovala-Demertzi,* " Synthesis, crystal
structures and spectroscopic studies of diorganotin derivatives with mefenamic
acid.
Crystal
and
molecular
structures
of
1,2:3,4-di-μ2-2-[(2,3-
16
dimethylphenyl)amino]-benzoato-O,O-1,3-bis-2-[(-[(2,3dimethylphenyl)amino]benzoato-O-1,2,4:2,3,4-diμ3-oxo-tetrakis[dimethyltin(IV)] and 1,2:3,4-di-μ2-2-[(-[(-[(2,3-dimethylphenyl)amino]-benzoatoO,O-1,3-bis-2-[(-[(-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzoato-O-1,2,4:2,3,4-diμ3oxo-tetrakis[di-n-butyltin(IV)]" J. Organom Chem., 630, 205-214 (2001)
68. D. Kovala-Demertzi,* M. A. Demertzis, J. R. Miller, C. Papadopoulou, C.
Dodorou, G. Filousis, "Platinum(II) complexes with 2-acetyl pyridine
thiosemicarbazone. Synthesis, crystal structure, spectral properties, antimicrobial
and antitumor activity" J. Inorg. Biochem. 86 (2001) 555-563
67. T. Varadinova,* D.Kovala-Demertzi, M. Rupelieva, M. Demertzis and P. Genova,
"Cytotoxicity and antiviral activity of Pt(II) and Pd(II) complexes of pyridine-2carbaldehyde thiosemicarbazane" Acta Virologica, 45 (2001) 87-94
66. Z. Iakovidou, E. Mioglou, D. Mourelatos,* A. Kotsis, M.A. Demertzis, A.
Papagoergiou, P.Nath Yadav and D. Kovala-Demertzi,"Cytogenetic and
Antineoplastic Effects of Platinum(II) and Palladium(II) Complexes With 2Acetylpyridine thiosemicarbazone" Anticancer Drugs, 12 (2001) 65-70
65. D. Kovala-Demertzi,* N. Kourkoumelis, A. Koutsodimou, A. Moukarika, E.
Horn, and E. R. T. Tiekink, "Synthesis and spectroscopic studies of diorganotin
derivatives with tolfenamic acid. Crystal and molecular structure of the first
complex of tolfenamic acid, 1,2:3,4-di- 2-2-[(3-chloro-2-methylphenyl)amino]benzoato-O,O-1,3-bis-2-[(3-chloro-2-methylphenyl)amino]benzoato-O1,2,4:2,3,4-di- 3-oxo-tetrakis[di-n-butyltin(IV)]" J. Organomet. Chem. 620
(2001) 194-201
64. M. A. Demertzis,* S. K. Hadjikakou, D Kovala-Demertzi,* A. Koutsodimou and
Maciej Kubicki "Organotin-Drug Interactions. Organotin adducts of tenoxicam,
Synthesis and Characterisation of the first organotin complex of tenoxicam"
Helvet. Chim. Acta, 83 (2000) 2787-2801
63. S. K. Hadjikakou, M. A. Demertzis, M. Kubicki, D. Kovala-Demertzi,*
"Organotin Adducts with Pyrimidinethione. The Crystal Structure of Dimethyldi
(pyrimidine-2-thiolato)tin(IV)
and
Diphenyldi(pyrimidine-2-thiolato)tin(IV)
Applied Organomet. Chem., 14 (2000) 727-734.
62. C. Sarbu, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi,"Estimation of Lipophilicity
of Some Metallic Complexes of Diclofenac with Potentially Anti- Inflammatory
Activity by Thin Layer Chromatography" Acta Chromatographica, 10 (2000)
61. D. Kovala-Demertzi,* P. Nath Yadav, M. A. Demertzis, M. Coluccia, "Synthesis,
crystal structure, spectral properties and cytotoxic activity of platinum(II)
complexes of 2-acetyl pyridine and pyridine-2-carbaldehyde N(4)-ethylthiosemicarbazones" J. Inorg. Biochem., 78/4 (2000) 347-354
17
60. D. Kovala-Demertzi ,* N. Kourkoumelis, M. A. Demertzis, John R. Miller, C.
Frampton, and D. X. West, "Trinuclear palladium(II) complexes with 4-methoxy2-hydroxyacetophenone N(4)-dimethylthiosemicarbazone. Synthesis, spectral
studies and crystal structure of a tripalladium complex Eur. J. Inorg. Chem,
(2000) 727-734
59. D. Kovala-Demertzi,* "Transition metal complexes of diclofenac with potentially
interesting anti-inflammatory activity" J. Inorg. Biochem., 79/1-4 (2000)153-157
58. Z. Iakovidou, E. Mioglou, D. Mourelatos, A. Kotsis, A. Papagoergiou, D. KovalaDemertzi, M.A. Demertzis and V. Varagi,"Human Lymphocyte Cytogenetic
Alterations as an Index of Action of New Potentially antineoplastic Pd(II) and
Pt(II) complexes" Helliniki Iatriki, 65, 4-6 (2000) 336-340
57.
D. Kovala-Demertzi,* "Metal ion-drug interactions. Synthesis, structure and
biological activity of metal complexes of diclofenac" Pharmakeutiki, 12, III-IV
(1999) 113-118
56. D. Kovala-Demertzi “Synthesis and Ρeactivity of Τripalladium clusters" in
METAL CLUSTERS IN CHEMISTRY; Editors: P. Braunstein, L. A. Oro, P. R.
Raithby; WILEY-VCH 1999
55. N. Kourkoumelis, D. Kovala-Demertzi* and E. R.T. Tiekink,* "Crystal and
molecular structure of 1,2:3,4-di-μ-2[(2,6dichlorephenyl)amino] benzeneacetatoO,O-1,3-bis(2[(2,6dichlorephenyl) amino]benzeneacetato-O-1,2,4;2,3,4-di- μ3oxo-tetrakis[di-n-butyltin(IV)]: {[Bu2Sn(O2CCH2C4H4N(H)C6H3Cl2]2O}2" Z.
Kristallogr. 214, 758-762 (1999)
54. D. Kovala-Demertzi, M. A. Demertzis, P. Nath Yadav, A. Castineiras and D.X.
West,* "Preparation, spectral and structural characterization of (2benzoylpyridineN(4)methylN(4) phenylthiosemicarbazonato) chloropalladium(II)"
Transition Met. Chem, 24, (1999) 642-647
53. S. K. Hadjikakou, M.A. Demertzis, J. R. Miller and D. Kovala-Demertzi,*
“Synthesis and Structural Characterization of the First Organotin Complex of
Piroxicam. An
extended Network system via Non-Hydrogen, Hydrogen
Bonding Linkages and C-H-- π Contacts” J. Chem. Soc. Dalton Trans, (1999)
663-669
52. A. Theodorou, M. A. Demertzis, D. Kovala- Demertzi,* E. E.Lioliou, A.A.
Pantazaki and
D. A. Kyriakidis,* “Copper(II) complexes of diclofenac:
Spectroscopic studies and DNA strand breakage” Biometals, 12 (1999)167-172
51. D.Kovala-Demertzi,*J. R. Miller, N. Kourkoumelis, S. K. Hadjikakou and M. A.
Demertzis, “Palladium(II) and platinum(II) complexes of pyridine-2-carbaldehyde
thiosemicarbazone with potential biological activity. Synthesis, structure and
spectral properties. Extended network via hydrogen bond linkages of
[Pd(PyTsc)Cl] ” Polyhedron, 18 (1999)1005-1013
18
50. D. Kovala-Demertzi,* M.A. Demertzis, A. Castineiras and D.X. West,
“Palladium(II)
complexes
of
2-acetyland
2-formylpyridine
3hexamethyleneiminylthiosemicarbazones; a synthetic, spectral and structural
study” Polyhedron, 17/21(1998) 3739-3745
49. D. Kovala-Demertzi,* M.A. Demertzis, V. Varagi, A. Papageorgiou, D.
Mourelatos, E. Mioglou, Z. Iakovidou, A. Kotsis “Antineoplastic and Cytogenetic
Effects on platinum and palladium complexes with Pyridine-2-carboxaldehyde
Thiosemicarbazone” Chemotherapy, 44 (1998) 421-426
48. D. Kovala-Demertzi,* N. Kourkoumelis, P. Tavridou, A. Moukarika, P. D.
Akrivos, and U. Russo, “Spectroscopic Studies for Adducts of 2-aminopyrimidine
with Tin(IV) Halides and Tin(II) Chloride. Cis-trans Isomerism in
Tetrabromobis(2-aminopyrimidine)tin(IV)” Spectrochimica Acta, Part A, 54/12
(1998) 1801-1809
47. M. Konstandinidou, A. Kourounaki, L. Hadjipetrou,* D.Kovala-Demertzi, S.
Hadjikakou and M.A. Demertzis, “Antiinflammatory Properties of Complexes of
Diclofenac with Transition Metals” J. Inorg. Biochem., 70, (1) (1998) 63-69
46. D. Kovala-Demertzi,* N. Kourkoumelis, D. X. West, J. Valdιs-Martνnez , and S.
Hernαndez-Ortega, “A Trinuclear Palladium(II) Complex with Bridging 2Ηydroxyacetophenone N(4)-Εthylthiosemicarbazone Ligands.
An Unusual
Dimethylformamide Promoted Deprotonation and Aggregation” Eur. J. Inorg.
Chem. (1998) 861-863
45. Α. Domopoulou, A. Michaelidis, S. Skoulika* and D. Kovala-Demertzi,
“Crystallization of an Unstable Molecular Compound Using a Tailor-Made
Additive” J. Crystal Growth, 191 (1998)166-168
44. D. Kovala-Demertzi,* S.K. Hadjikakou, M.A. Demertzis and Y. Deligiannakis,
“Metal Ion-Drug Interactions. Preparation and Properties of Manganese(II),
Cobalt(II) and Nickel(II) Complexes of Diclofenac with Potentially Interesting
Anti-inflammatory Activity. Behavior in the Oxidation of 3,5-di-tert-butyl-ocatechol” J. Inorg. Biochem., 69 (1998) 223-229
43. A. Koutsodimou, D. Kovala-Demertzi, and N. Katsaros “DNA-Binding Studies of
Magnesium(II), Calcium(II), Barium(II) and its ATP complexes”
J. Coord. Chem., 43 (1998) 1-12
42. D. Kovala-Demertzi,* A. Domopoulou, G. Valle, M.A. Demertzis and A.
Papageorgiou, “Palladium(II) complexes of 4N-Methyl and 4N-Ethyl and 4NPhenyl 2-Acetylpyridine Thiosemicarbazones. Crystal Structure of Cloro(4Nmethyl-2-actylpyridine thiosemicarbazonato)palladium(II). Synthesis, Chemicophysical Study, in vitro and in vivo Antitumour activity” J. Inorg. Biochem., 68
(1997) 147-156
19
41. D. Kovala-Demertzi,* A. Domopoulou, M. A. Demertzis, A. Papageorgiou, and
D. X. West, “Palladium(II) complexes of 2-acetylpyridine N(4)-propyl, N(4)Dipropyl-, and 3-Hexamethyleiminylthiosemicarbazones with Potentially
Interesting Biological Activity. Synthesis, Physico-chemical Properties, Antifungal
and in vitro Antitumor Activity” Polyhedron, 16, 20 (1997) 3625-3633
40. A. Papageorgiou, Z. Iakovidou, D. Mourelatos,* E. Mioglou, L. Boutis, A. Kotsis,
D.Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, D.X. West and M.A. Demertzis,
“Antineoplastic and Cytogenetic Effects of Complexes of Pd(II) with 4NSubstituted Derivatives of 2-Acetyl-Pyridine-Thiosemicarbazone” Anticancer
Res, 17 (1997) 247-252
39. D. Kovala-Demertzi,*A. Domopoulou and M.A. Demertzis “Synthesis,
Spectroscopy and structures of Complexes of Pd(II) with 4N-Substituted
Derivatives of 2-Αcetylpyridine Thiosemicarbazone” in “Cytotoxic, Mutagenic
and Carcinogenic Potential of Heavy Metals Related to Hyman Environment”
Nato ASI Series, pp. 467-476, ed. N.D. Hadjiliadis, Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, 1996
38. D. Kovala-Demertzi,* A. Theodorou, M.A. Demertzis, C.P. Raptopoulou and A.
Terzis,
“Synthesis
and
Characterization
of
Tetrakis--2[(2,6dichlorophenyl)amino]benzeneacetodiaquodicopper(II)
dihydrate
and
Tetrakis--2-[(2,6dichlorophenyl)amino]benzeneacetodimethylformamido
dicopper(II)” J. Inorg. Biochem., 65 (1997) 151-157
37. D. Kovala-Demertzi,* V. Varagi, M.A. Demertzis, C.P. Raptopoulou and A.
Terzis, “2-Acetylpyridinium 4N-phenylthiosemicarbazone Monohydrochloride
Hydrate (1:1:1.25)” Acta Cryst. Sect. C52, (1996) 2027-2029
36. D. Kovala-Demertzi,* A. Domopoulou, M.A. Demertzis, J. Valdes-Martinez,* G.
Espinosa-Perez, D.X. West,* M.M. Salberg, G.A. Bain and P.B. Bloom,
“Structures and spectral properties of Palladium(II) complexes of 2-acetylpyridine
N(4)-Dimethylthiosemicarbazone” Polyhedron, 15/15 (1996) 2587-2596
35. N. Kourkoumelis, A. Hadzidimitriou and D. Kovala-Demertzi,* “The crystal
structure of di-aminopyrimidinium tetraphenyldichloro (-oxo)distannato” J.
Organomet. Chem., 514 (1996) 163-167
34. D. Kovala-Demertzi,* P. Tauridou, U. Russo and M. Gielen, “Adducts of
Organotin(IV), Tin(IV) and Tin(II) Halides with 1-Methyl-imidazolin-2(3H)thione (Hmimt) and Imidazoline-2(1,3H)-thione (Himt). Synthesis, Spectroscopic
(Infrared, Mössbauer and 1H-, 13C-, 119Sn- NMR) Studies and in vitro Antitumour
Activity” Inorg.Chim. Acta, 239/1-2 (1995) 175-181
33. D. Kovala-Demertzi,* P.Tauridou, A. Moukarika, J.M. Tsangaris, C.P.
Raptopoulou and A.Terzis, “Synthesis and Characterization of Tin(IV) and
Organotin(IV) Cyclosarcosylsarcosine
Adducts. The Crystal Structure of
20
Catena-bis-μ-cyclosarcosylsarcosine Dicloro
Dalton, (1995) 123-128
Diphenyl Tin(IV)” J. Chem. Soc.
32. Tauridou, U. Russo, D. Marton, G.Valle and D. Kovala-Demertzi,*"Synthesis and
Chemico-physical Characterization of Tin(IV) Adducts with 2- Imidazolidone”
Inorg. Chim. Acta, 231, 1-2 (1995) 139-145
31. R.S. Drago, D. Kovala-Demertzi and D.C. Ferris, “Analysis of Solvent Effects
Induced in Physicochemical Properties of Coordination Compounds”
J. Coord. Chem., 32 (1994) 145-153
30. D. Kovala-Demertzi,* A. Domopoulou, M.Α. Demertzis, C.P. Raptopoulou and
A.Terzis “Coordinating Properties of 2-Acetylpyridine Thiosemicarbazone.
Palladium(II)
Complexes with Neutral and Deprotonated Ligand. X-Ray
Structure of Bromo (2-Acetylpyridine Thiosemicarbazonato) Palladium(II)”
Polyhedron, 13, 12 (1994) 1917-1925
29. A. Koutsodimou, N. Katsaros* and D. Kovala-Demertzi “The interaction of
Rhodium(III) with DNA by Circular Dicroism Studies. A Comparative Behaviour
of Dimethyltin(IV) and Thalium(I)” Trans, Met. Chem., 19 (1994) 260-264
28. D. Kovala-Demertzi *and S.P. Perlepes,* “Coordination Compounds of
Platinum(II) and Palladium(II) with Benzotriazoles as Ligands” Trans. Met.
Chem., 19 (1994) 7-11
27.
D. Kovala-Demertzi,* “Coordinating Behaviour of Pyridylhydrazones.
Complexes of Rh (III) with Methyl-2-Pyridyl
and
Phenyl-2-Pyridyl
Hydrazones and
N,N-Dimethyl Hydrazones” Bull. Soc. Chim. Belg.,102, 3
(1993) 193-201
26. D. Kovala-Demertzi,* A. Domopoulou, A. Michaelidis* and A. Aubry, “The
Crystal
Structure
of
[(Dibromophenyl-2-pyridyldimethylhydrazone)
Palladium(II)]” J. Coord. Chem.(A) 30 (1993) 265-271
25. D. Kovala-Demertzi,* P.Tauridou, J.M.Tsangaris and A. Moukarika “Organotin
and Tin(IV) Derivatives of Pyrimidine- 2-Thione” Main, Group, Met. Chem., 5,
16 (1993) 315-328
24. P. Tauridou, U. Russo,* G. Valle and D. Kovala-Demertzi, “The crystal Structure
of Dicloro-bis (2-imidazolidone) dimethyltin” J. Organomet. Chem, 460 (1993)
C16-18
23. D. Kovala-Demertzi,* D. Mentzafos and A. Terzis, “Metal Complexes of the
Antiinflammatory
Drug,
Sodium
[2(2,6Dichlorophenyl)Amino]Phenyl]Acetate (Diclofenac Sodium). Molecular and
Crystal Structure of Cadmium Diclofenac” Polyhedron, 11 (1993)1361-1371
21
24. D. Kovala-Demertzi,* A. Michailides,* and A. Aubry, “Palladium Complexes of
2-Acylpyridines. The Crystal Structure of Dibromo Bis [phenyl-2-pyridylketone]
Palladium (II)” Inorg.Chim. Acta, 194 (1992)189-194
21. G.Maistralis, N. Katsaros, S.P. Perlepes and D. Kovala-Demertzi,* “Coordinating
Properties of Isoorotic Acid” Jour. Inorg. Biochem., 45 (1992) 1-12
20. D. Kovala-Demertzi,* P. Kurkou and I. Zakharova, “The Synthesis and
Characterization of Pyrimidine-2-Thione Complexes of Pd (II)” Polyhedron, 10,
13 (1991) 1507-1512
19. D. Kovala-Demertzi,* “Gold(III) Complexes of 2-Amino-4,6-Dimethyl
pyrimidine” Bull. Chem. Soc. Jpn., 64 (1991) 744-746
18. J.M. Tsangaris,* E. Voureca and D. Kovala-Demertzi, “The Circular Dicroism of
Cu (II) and Ni (II) Complexes of L-Pipecolic Acid in Connection with the
Decahexant Rule” Acta Chim. Hung., 2 (1991) 213-217
17. D.Kovala-Demertzi,* “Platinum (II) and Platinum (IV) Complexes of 2-Amino4,6-Dimethyl Pyrimidine” Trans. Met. Chem., 15, 1 (1990) 23-26
16. D. Kovala-Demertzi,* S.P. Perlepes* and G. Lazaras, “Syntheses and Study of
Rh (III), Pd (II), Pt (II), Ag (I) and Au (III) Complexes of 1-Methyl-3,4Diphenylpyrazole” Bull. Sos. Chim. Belg., 98, 7 (1989) 503-512
15. S. Perlepes,* D. Kovala-Demertzi,* S. Skarimbas and S. Paraskevas “The
Coordination Chemistry of Hydrazones. Variation of Product Identity as a
Function of Metal Ion Ligand Reaction Ratio, Stereochemistry Studies and
Thermal Investigation of Mn (II) , Fe (II), Ni (II), Cu (II ) Cd (II) and Hg (II) of
2-Acetyl Pyridine Hydrazone Complexes” Therm. Acta, 147 (1989) 153-174
14. D. Kovala-Demertzi,* M.A. Demertzis and J.M. Tsangaris, “Complexes of
Vanadium (III) with Amino Acids. Part II. Synthesis and Circular Dichroism
in Water Solutions of the Complexes of
L-Aspartic acid, L-Glutamic, LAsparagine and L-Glutamine” Bull. Soc. Chim. Franc., 5 (1988) 793-798
13. D. Kovala-Demertzi and D. Nicholls,* “Compexes of the Platinum Metals with
Hydrazones. Palladium (II) Complexes with 2-Acetyl and 2-Benzoylpyridine
Hydrazone”Jour. Coord. Chem. Soc. A, (1988) 297-303
12. M. Louloudi, D. Kovala-Demertzi and N. Hadjiliadis,* “Cobalt (II), Nickel (II),
Copper (II) and Zink (II) Complexes of Thiazolidine” Bull. Soc. Chim. Belg., 97,
2 (1988) 91-97
11. D. Kovala-Demertzi,* J.M. Tsangaris and H.O. Desseyn “Spectroscopic Study of
the Pd (II) Complexes with 2-Amino-4,6-Dimethyl Pyrimidine” Bull. Soc. Chim.
Belg., 96, 1 (1987) 7-14
22
10. D. Kovala -Demertzi* and J.M. Tsangaris and H.O. Desseyn, “ Study of the Pd(II)
Complexes with 2-Hydroxy Pyrimidine Hydrochoride” Bull. Soc. Chim. Belg.,
96, 4 (1987) 335-336
9. D. Kovala-Demertzi * and J.M. Tsangaris, “Comlexes of 2,4- Diamino 5-(3,4,5Trimethoxybenzyl) Pyrimidine (trimethoprim) with Pd (II)” Inorg. Chim. Acta,
(Bioin.Chem.) 125, 3 (1986) L31-33
8. D. Kovala-Demertzi, M.A. Demertzis and
J.M. Tsangaris,*“Complexes of
Vanadium(III) with Amino Acids I. Synthesis and Circular Dichroism in Water
Solutions of the Complexes of L-Serine and L-Threonine and L-Leucine” Bull.
Soc. Chim. Franc. 4 (1986) 558-563
7. M.A. Demertzis, D. Kovala-Demertzi, E. Vansant, G.J. Peeters and E.
Vanderheyden “The Absorption of Sulfur Compounds on Cu(II)Y Zeolite” Bull.
Soc. Chem. Belg. , 95, 3 (1986) 145-150
6 D. Kovala- Demertzi, J.M. Tsangaris and N. Hadjiliadis,. “Complexes of 2,4Diamino-5-(3,4,5- trimethoxybenzyl )Ryrimidine (Trimethoprim) with Pt (II), Rh
(III) and Au (III)” Jour. Less. Comm. Met., 115 (1986) 1-8
5. D. Kovala -Demertzi, J.M. Tsangaris and N. Hadjiliadis, “Complexes of Cu (II), Ni
(II), and Co (II) with Aliphatic and Aromatic Mono and Diamines” Chimica
Chronica (New Series), 14 (1985) 3-19 (review in Greek)
4. D. Kovala-Demertzi, D. Nicholls* and K. Tracey, “Coordination compounds
Derived from Dimethylhydrazones of Cyclohexane-1,2-Dione,2-Acetyl,2Benzoylpyridine” Inorg. Chim. Acta, 85 (1984) 143-146
3. D. Kovala -Demertzi, J.M. Tsangaris and N. Hadjiliadis,* “Complexes of
Aminobenzylamines.Part II. Complexes of o-Aminobenzylamine with Palladium
(II) and Platinum (II)” Trans. Met. Chem., 9 (1984) 77-80
2. D. Kovala-Demertzi and D. Nicholls,* “Cobalt (II) and Zink (II) Complexes of 2Acetyl and 2-Benzoylpyridine Hydrazones” Inorg. Chim. Acta, 73 (1983)37-40
*
1. D. Kovala-Demertzi, J.M. Tsangaris and Ν. Hadjiliadis, “Complexes of
Aminobenzylamines.Part I. Complexes of o-Aminobenzylamine with Copper (II),
Cobalt (II), and Nickel (II)” Trans. Met. Chem., 8(3) (1983) 140-146 Correct.
Trans. .Met.Chem.,8(5), 319 (1983)
23
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. D. Kovala-Demertzi and J.M. Tsangaris, 10th Greek Chemistry Conference, Patra,
1985, Greece
2. Kovala-Demertzi, 11th Greek Chemistry Conference, Athens, 1986, Greece
3. a) M. Louloudi, D. Kovala-Demertzi, A.Yiannopoulos and N. Hadjiliadis; b)
Kovala-Demertzi, J.M.Tsangaris and H.O. Desseyn, XXIVth International
Conference on Coordination Chemistry, Athens, 1986, Greece
4. M.A Demertzis, D. Kovala-Demertzi and J.M. Tsangaris, 31st IUPAC Congress,
Sofia, 1987, Bulgaria
5. Hadjigeorgiou, J.M. Tsangaris, S.P. Perlepes and D. Kovala- Demertzi, XXVIth
International Conference on Coordination Chemistry, Porto, 1988, Portugal
6. a) D. Kovala-Demertzi and D. Nicholls, β) J.M. Tsangaris, E. Voureka and D.
Kovala-Demertzi, γ) Kovala-Demertzi and S.P. Perlepes, 12th Greek Chemistry
Conference, Thessaloniki, 1988, Greece
7. N. Katsaros, G. Maistralis, S.P. Perlepes and D. Kovala-Demertzi, 3rd Europian
Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Bolognia, 1989, Italy
8. D. Kovala-Demertzi and A. Domopoulou, 1rst Conference of Chemistry
Department, University of Ioannina, 1990, Greece
9. G. Maistralis, N. Katsaros , S.P. Perlepes and D. Kovala-Demertzi,
2nd Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological System and Molecular
Engineering, Loutraki, 1990, Greece
10. Α. Michaelides, D. Kovala-Demertzi, A. Aubru and D. Nicholls,
Xth Congress And General Assebly International Union of Crystallography,
Bordo, 1990, France
11. A. Koutsodimou, D. Kovala-Demertzi and N. Katsaros, 5th International
Conference on Bioinorganic Chemistry, Oxford, 1991, England
12. a) P. Tauridou, J.M. Tsangaris and D. Kovala-Demertzi, β) A.E. Domopoulou
and D. Kovala-Demertzi, γ) D. Kovala- Demertzi, A. Michaelides and A. Aubru,
13th Greek Conference on Chemistry, Athens, 1991, Greece
13. a) A.E. Domopoulou and D. Kovala-Demertzi, β) P. Tauridou, J.M. Tsangaris, Α.
Moukarika, and D. Kovala Demertzi, 8th Greek Conference on Solid State
Physics, Ioannina, 1992, Greece
14. a) D. Kovala-Demertzi, A,E. Domopoulou, A. Michaelides and A. Aubru, β)
A.E. Domopoulou, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi, 3rd Greek-Cyprian
Conference on Chemistry, Nicosia, Cyprus, 1992
15. a) D. Kovala-Demertzi, E. Theodorou, D. Metzafos and A.Terzis, β) A.E.
Domopoulou, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi, 5th International
Conference on the Spectroscopy of Biologicel Molecules, Loutraki, 1993, Greece
16. A. Papageorgiou, E. Margaritou, Z..Kitsi, D. Mourelatos, E. Mioglou, D. KovalaDemertzi, P. Tauridou, A.E. Domopoulou and P. Hatzitheodorou, Greek
Conference on Biological Siences, Florina-Kastoria 1993, Greece
17. P. Tauridou, D. Marton, U. Russo, G. Valle and D. Kovala-Demertzi,
International Conference on the Mössbauer Effect, Vancouver, 1993, Canada,
18. a) D. Kovala-Demertzi, P. Tauridou, A. Moukarika, J.M. Tsangaris, C.P.
Raptopoulou
and A.Terzis, β) D. Kovala-Demertzi and P. Tauridou, γ) V.
Varagi, N. Kourkoumelis, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi, 3rd Joint
24
Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and
Molecular
Chemical Engineering, Ioannina, 1994, Greece
19. a) D. Kovala-Demertzi, M. Chrisicopoulou and A. Petrou, β) E. Theodorou and
D. Kovala-Demertzi, 4th Conference Greek-Cyprian, Chemistry and Education,
Ioannina, 1994, Greece
20. a) A. Koutsodimou, D. Kovala-Demertzi and N. Katsaros, β) V. Varagi, M.A.
Demertzis and D. Kovala-Demertzi, γ) P.Tauridou, N. Kourkoumelis, U. Russo,
G. Valle and D. Kovala-Demertzi, 15th Greek Chemistry
Conference,
Thessaloniki, 1994, Greece
22. A. Papageorgiou, E. Margariti, L. Boutis, Z. Iakovidou, D. Mourelatos, E.
Mioglou, A. Kotsis, D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, and M.A. Demertzis,
17th Greek Confereence on Biological Sciences, Patra, 1995, Greece
23. a) N. Kourmoumelis, A. Hadzidimitriou and D. Kovala-Demertzi, β) D. KovalaDemertzi, A. Theodorou, M.A. Demertzis, C.P. Raptopoulou and A.Terzis, 16th
Greek Chemistry Conference, Athens, 1995, Greece
24. N. Kourmoumelis, A. Hadzidimitriou and D. Kovala-Demertzi, 2nd Chemistry
Conference of Chemistry Department, University of Ioannina, 1990, Greece
25. a) D.Kovala-Demertzi and P.Tauridou, β)
D. Kovala-Demertzi, N.
Kourkoumelis, D. Paulos, C. Raptopoulou and A. Terzis, γ) D. Kovala-Demertzi,
A. Domopoulou, M.A. Demetrzis, J. Valdez-Martinez, S. Hernandez-Ortega,
G.Espinosa-Perez, D.X. West, and M.M. Salberg, 3rd GIPS, June 1995,
Senigalia,1995, Italy
26. A. Papageorgiou, E. Margariti, L. Boutis, Z. Iakovidou, D. Mourelatos, E.
Mioglou, A. Kotsis, D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, and M.A. Demertzis,
17th Greek Confereence on Biological Sciences, Patra, 1995, Greece
27. a) N. Kourmoumelis, A. Hadzidimitriou and D. Kovala-Demertzi, b) D. KovalaDemertzi, A. Theodorou, M.A. Demertzis, C.P. Raptopoulou and A.Terzis, 16th
Greek Chemistry Conference, Athens, 1995, p. 263-266 of the book of
Proceedings.
28. a) D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.A. Demetrzis, J. Valdez-Martinez, S.
Hernandez-Ortega, G.Espinosa-Perez, D.X. West, and M.M. Salberg, b)
D.Kovala-Demertzi and P.Tauridou, c) D. Kovala-Demertzi, N. Kourkoumelis,
D. Paulos, C. Raptopoulou and A. Terzis, 3rd GIPS, June 1995, Senigalia,
Italy,1995, p. 18 of the book of Proceedings.
29. a) N. Kourkoumelis, T. Kupka and D. Kovala-Demertzi b) D. Kovala-Demertzi,
N. Kourkoumelis, M. A. Demertzis, C.P. Raptopoulou and A.Terzis “Cytotoxic,
Mutagenic and Carcinogenic Potential of Heavy Metals Related to Hyman
Environment” Nato Advanced Institute, 1996, , Poland
30. a) D. Kovala-Demertzi and S.K. Hadjikakou, b) D. Kovala-Demertzi, A.
Domopoulou, M.A. Demetrzis, J. Valdez-Martinez, S. Hernandez-Ortega,
G.Espinosa-Perez, D.X. West, and M.M. Salberg, Gordon A. Bain, and Paul D.
Bloom c) N. Kourkoumelis, A. Hadjidimitriou and D. Kovala-Demertzi, 17th
Greek Chemistry Conference, Patra, 1996, Greece
31. a) S.K. Hadjikakou, D. Kovala-Demertzi, M.A. Demertzis, C. P. Raptopoulou b)
D. Kovala-Demertzi, S.K. Hadjikakou, M.A. Demertzis and A. Kourounakis c) D.
Kovala-Demertzi, N. Kourkoumelis, P. Tavridou, A. Moukarika, P. D.
Akrivos, U. Russo, d) D. Kovala-Demertzi, 4rd FGIPS, Octomber 1997, Corfou,
Greece
25
32. M. Konstandinidou, A. Kourounakis, L. Hadjipeterou, D. Kovala-Demertzi, S.K.
Hadjikakou and M.A. Demertzis, 1first Biological meeting of Balkan Countries,
Thessaloniki, 1997, Greece
33. Ζ. Ιακωβίδου, Ε. Μιόγλου, Δ. Μουρελάτος, Α. Κώτσης, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, Μ.
Α. Δεμερτζής, Β. Βαράγγη, 13ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, 15-17
Μαΐου 1998,
34. D. Kovala-Demertzi, S. K. Hadjikakou, M. A. Demertzis, A. Papageorgiou, D.
Mourelatos, E. Mioglou, Z. Iakovidou, A. Kotsis, International Conference on
New Anticancer Agents, Athens, 1997
35. α) D. Kovala-Demertzi, β) P. Nath Yadav, M..A. Demertzis, N. Gizgis, D.
Kovala-Demertzi, Douglas X. West and A. K. El-Sayaf; γ) S. K. Hadjikakou,
M.A. Demertzis, M. Kubicki, and D. Kovala-Demertzi, 1st International
Conference of the South-East European Countries, Chemical Sciences and
Industry, Pallini, Thessaloniki 1998
36. α) N. Kourkoumelis,V. Dokorou, A. Moukarika and D. Kovala-Demertzi; β) L.
Papathanasis, P. Yath Nadav, M. A. Demertzis, D. X. West and D. KovalaDemertzi; γ) D. Kovala-Demertzi, 4th International symposium on applied
bioinorganic chemistry and satellite meetings on thalassaemia and modern NMR &
EPR applications, Ioannina, Greece, 1999
37. α) L. Papathanasis, P. Yath Nadav, M. A. Demertzis, D. X. West and D. KovalaDemertzi ; β) N. Kourkoumelis, V. Dokorou, A. Moukarika and D. KovalaDemertzi γ) D. Kovala-Demertzi, 5th FGIPS, Octomber 1999, Toulouse, France
1999,
38. D. Kovala-Demertzi, C. Papadopoulou, M.A. Demertzis, G. Filiousis, K.
Ntotorou, 1rst Balkan Conference of Microbiologiy, Plovdiv, Bulgaria, 1999,
39. P. Nath Yadav, M. A. Demertzis, A. Castiňeiras, D. X. West, D. KovalaDemertzi, 1st International Conference of the South-East European Countries,
Chemical Sciences and Industry, Pallini, Thessaloniki 2000, p.
40. Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φαρμακοχημείας, Αθήνα 2000,
σελ. 147, πρακτικά του συνεδρίου.
41. α) L. Papathanasis, M. A. Demertzis, J. R. Miller, D. X. West, D.KovalaDemertzi, β) V. Dokorou, N. Kourkoumelis, and D. Kovala-Demertzi1st
International Conference of the South-East European Countries, Chemical Sciences
and Industry, Pallini, Thessaloniki 2000
42. T. Varadinova, D. Kovala-Demertzi, M. Rupelieva and M.A. Demertzis,
EUROBIC, 2000
43. α) V. Dokorou, Z. Ciunic, U. Russo and D. Kovala-Demertzi, β) D. KovalaDemetzi, γ) Kourkoumelis, M. A. Demertzis, A. Koutsodimou, A. Moukarika, P.
Genova, T. Varadinova, D Kovala-Demertzi, δ) A. Galani, M. Xanthopoulou, D.
Kovala-Demertzi, S. Xadjikakou, j. Miller, M.A. Demertzis, ICCOC-GTL-10,
Bordeaux, 8-12 july 2001, France.
44. α) Β.Ν. Ντόκορου, Ζ. Ciunic, U. Russo, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, β) Λ. Ορ.
Παπαθανάσης, Μ. Δ. Δεμερτζής, J.R. Miller, D. X. West, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή,
γ) Α. Γαλάνη, Ν. Κουρκουμέλης, Ν. Θανασούλιας, Μ. Α. Δεμερτζής, Δ. ΚόβαλαΔεμερτζή, δ) Θανασούλιας, Δ. Κοβαλα-Δεμερτζή, Μ.Δεμερτζής, 4ο Συνέδριο
Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και εφαρμοσμένη Χημική
έρευνα” Ιωάννινα, 16-18 Μαίου 2001
45. Π. Σκλίβανος, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή και Δ. Χατζηπαυλου-Λιτίνα, 10ο Πανελλήνιο
Συμπόσιο Φαρμακοχημείας, Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου
26
46. α Β.Ν. Ντόκορου, Μ.Α. Δεμερτζής, J.P. Jasinski, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, β)
Χρήστος Β. Πρέντζας, P. N. Yadav, Μ.Α. Δεμερτζής, Σ. Σκούλικα, Δ. ΚόβαλαΔεμερτζή, γ) J. Wiecek, Μαυρουδής Α. Δεμερτζής, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή,
50 Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και
εφαρμοσμένη Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου 2002
47. a) V. N. Dokorou, Mauroudis A. Demertzis, J. P. Jasinski, D. Kovala-Demetzi, β)
J. Wiecek, M. A. Demertzis, T. Bartczak, U. Russo, D. Kovala- Demetzi, γ) A.
Galani, M. A. Demertzis, M.Kubicki, D.Kovala- Demetzi, δ)
D. Kovalath
Demetzi XX International Conference on Organometallic Chemistry, 7-12 July
2002,
48. α) V. N. Dokorou, Mauroudis A. Demertzis, Jerry P. Jasinski, D. KovalaDemetzi, β) A. Galani M. A. Demertzis, M. Kubicki and D. Kovala-Demertzi,
γ) D. Kovala-Demertzi, 3rd International Conference of the Chemical Societies of
the South-Eastern European Countries on the chemistry in the New Millennium-an
Endless Frontier. September 22-25, 2002, Bucharest, Romania.
49. Γκούρτσα Β. Ιακωβίδου Ζ. Μιόγλου Ε. Καραγιάννη Β. Μουρελάτος Δ. ΚόβαλαΔεμερτζή, Ντόκορου Β., Κουρκουμέλης Ν., και Δεμερτζής Μ. Ελληνική Εταιρία
Βιολογικών Επιστημών 240 Επιστημονικό Συνέδριο, Ερέτρια, 23-26 Μαίου 2002.
50. α) C. Sarbu, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi, β) C. I. Vidjeluc, K.
Stalikas, D. Kovala-Demertzi and M.A. Demertzis, 3rd International Conference
Instrumental Methods of Analysis Modern Tends and Applic., Thessaloniki, 2003
51. α) V.N. Dokorou, N. Kourkoumelis, M.A. Demertzis, D. Kovala-Demertzi, β)
D. Kovala-Demertzi, A. Galani, D. Skrzypek and M.A. Demertzis, γ)
D.
Kovala-Demertzi, IV Symposium on Medical Physics. page 139, November 1315, 2003, Ustron, Poland
52. N. Kourkoumelis and D. Kovala-Demertzi. Inorganic Chemistry. New theoretical and
Spectroscopical Approaches to Inorganic Chemistry Problems, 4-9 September, 2004,
San Feliu de Guixols, Spain
53. α) A. Galani, D. Kovala-Demertzi, N. Kourkoumelis, A. Koutsodimou, V. Dokorou,
Z. Ciunik, M. Demertzis. Second International Symposium on Bioorganometallic
Chemistry. 14th-17th July, 2004, Zurich, Switzerland
54. I.D. Kostas, F.J. Andreadaki, D. Kovala-Demertzi, P.N. Yadav, M.A.
Demertzis,14th International Symposium on Homogeneous Catalysis (ISHC-14),
Munich, Germany, July 5 - 9, 2004
55. I.D. Kostas, F.J. Andreadaki, M.A. Demertzis, K. Potosis, M. Staninska, D.
Kovala-Demertzi, 8th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry, Athens, Greece,
6-9 July 2005, Book of Abstracts, Paper No. PP78
56 G.A Heropoulos, I.D. Kostas, D. Kovala-Demertzi, A. Loupy, 16th International
Conference on Organic Synthesis (IUPAC ICOS-16), Mérida, México, June 11 15, 2006
57.
D.Skrzypek,
B.Szymanska,
D.Kovala-Demertzi,
M.Staninska
and
N.Kourkoumelis, V Symposium On Medical Physics, III INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON MEDICAL PHYSICS, 20 – 23 September 2006, Ustroń ,
Poland
58. α) A. Primikyri1, Tatjana P. Stanojkovic2, Maria Dosi1, Zorica Juranic2, M. A.
Demertzis1, D. Kovala-Demertzi1, β) Tatjana P. Stanojkovic, Alexandra
Primikyri, Zoran Kljajic, Maria Dosi, Zorica Juranic, M. A. Demertzis, Dimitra
Kovala-Demertzi, 20th meeting of the european association for cancer research 58 july (2008) lyon, France
27
59. A.C. Deleanu, I.D. Kostas, D. Kovala-Demertzi, XVI International Symposium
on Homogeneous Catalysis (ISHC-XVI), Florence, Italy, July 6-11, 2008
60. D.Kovala-Demertzi, 3rd North America – Greece – Cyprus Workshop on
Paramagnetic Materials, 15-19 June, Cyprus, 2009, Book of Abstracts Paper p36
28
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1. “Synthesis and Study of the Complexes of Pd(II) with 2,4-Diamino 5-(3,4.5Trimethoxybenzyl) Pyrimidine (Trimethoprim),
D. Kovala-Demertzi and J.M. Tsangaris,
10th Greek Chemistry Conference, Patra, 1985, Chim. Chron., New Series, Special
Edition, 8, 805-808 (1985), Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
2. “Complexes of 2-Amino, 4,6- dimethylpyrimidine with Au(III) and Pt(II)”
17. Kovala-Demertzi,
11th Greek Chemistry Conference, Athens, Greece, 1986, Chim, Chron., New
Series, Special Edition,2, 602- 605 (1986). Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
3. “Complexes of Cu(II), Ni(II), Co(II), Cr(III), Fe(II) and Zn(II) with Thiazolidine
and Tetrahydrothiamine”
M. Louloudi, D. Kovala-Demertzi, A.Yiannopoulos and N. Hadjiliadis,
11th Greek Chemistry Conference, Athens, Greece, 1986,Chimica, Chronica, New
Series, Special Edition, 2, 433-436 (1986)
4. “Complexes of Vanadium(III) with Amino Acids. Part II. Synthesis and Circular
Dichroism in Water Solutions of the Complexes of L-Aspartic acid, L-Asparagine
and L-Glutamine”
D. Kovala-Demertzi, J.M.Tsangaris and H.O. Desseyn,
XXIVth International Conference on Coordination Chemistry, Athens, Greece,
1986, p. 742 of the Book of Abstracts (1986)
5. “Copper(II), Nickel(II), Cobalt(II) and Zink(II) Complexes of Thiazolidine and
Tetrahydrothiamine”
M. Louloudi, D. Kovala-Demertzi, A.Yannopoulos and N. Hadjiliadis,
XXIVth International Conference on Coordination Chemistry, Athens, Greece,
1986, p. 747 of the Book of Abstracts (1986)
6. “Optical Activity and Stability of Complex Compounds of V(III) with LAspartic Acid, L-Glutamic Acid, L-Asparagine and Glutamine”
M.A Demertzis, D. Kovala-Demertzi and J.M. Tsangaris,
31st IUPAC Congress, Sofia, Bulgaria, 1987, p. 6.39 (1987)
7. “Mixed-Ligand Complexes of Pd(II) with Diethylene-triamine and L-Amino
Acid”
N. Hadjigeorgiou, J.M. Tsangaris, S.P. Perlepes and D. Kovala- Demertzi,
XXVIth International Conference on Coordination Chemistry, Porto, Portugal,
1988, p. β. 34 (1988
8. “Pd(II) Complexes with Hydrazones”
D. Kovala-Demertzi and D. Nicholls,
12th Greek Chemistry Conference, Thessaloniki, 1988, Chim. Chron. Special
Edition A , 48-51 (1988). Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
9. “The Circular Dicroism of Cu(II) Complexes of L-Pipecolic Acid and N-Methyl
Derivatives in Connection with the Decahexant Rule”
J.M. Tsangaris, E. Voureka and D. Kovala-Demertzi,
12th Greek Chemistry Conference, Thessaloniki, 1988, Chim. Chron., Special
Edition A , 52-56 (1988)
10. “Complexes of Pd(II) and Pt(II) with 1-Methyl and 6- Methylbenzotriazole”
D. Kovala-Demertzi and S.P. Perlepes,
12th Greek Chemistry Conference, Thessaloniki, 1988, Chim., Chron., Special
Edition A , 57-59 (1988)
29
11. Spectroscopic Studies of Isoorotic Acid and its Complexes with Mn(II), Zn(II),
Co(II),and Pd(II)”
N. Katsaros, G. Maistralis, S.P. Perlepes and D. Kovala-Demertzi,
3rd Europian Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Bolognia,
Italy, 1989, pp. 393-394 (1989)
12. “Synthesis and Characterization and Study of Complexes of Pd(II) and Pt(II) with
Pyrimidine Derivatives”
D. Kovala-Demertzi and A. Domopoulou,
1nd Chemistry Conference of Chemistry Department, University of Ioannina, 1990,
p.2 (1990)
of Chemistry Department, University of Ioannina, 1990, p. 5 (1990)
13. “Complexes of Isoorotic Acid with Cu(II), Ni(II), Cd(II), Hg (II) and Pd(II)”
G. Maistralis, N. Katsaros , S.P. Perlepes and D. Kovala-Demertzi,
2nd Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological System and Molecular
Engineering, Loutraki, Greece, 1990, p. 49 (1990)
14. “Solid State Products from Condensation Reaction Involving [PdBr4]2- and Phenyl
2-Pyridyl Ketone and Dimethylhydrazine”
Α. Michaelides, D. Kovala-Demertzi, A. Aubru and D. Nicholls,
Xth Congress And General Assebly International Union of Crystallography, Bordo,
France, 1990, p. PS-06.03.21 (1990)
15. “Study of DNA Interaction with Thallium(I), Dimethyltin(IV) and Rhodium(III)
by Circular Dicroism and Ultraviolet Spectroscopies”
A. Koutsodimou, D. Kovala-Demertzi and N. Katsaros,
5th International Conference on Bioinorganic Chemistry, Oxford, England, 1991, p.
460 (1991)
16. “Diorganotin Compounds and Sn(IV) with Pyrimidines”
P. Tauridou, J.M. Tsangaris and D. Kovala-Demertzi,
13th Greek Conference on Chemistry, Athens, 1991, Chim. Chron., New Series,
Special Edition, 165-169 (1991)
17. “4N-Substituded Derivatives of 2-AcetylPyridineThiosemicarbazone with
Palladium(II)”
A.E. Domopoulou and D. Kovala-Demertzi,
13th Greek Chemistry Conference, Athens, 1991, Chimica Chronica, New Series,
Special Edition, 113-117 (1991)
18. “Interaction of 2-Acylpyridines.with Palladium(II).The Crystal Structure of
Dibromo Bis [phenyl-2-pyridylketone] Palladium(II)”
D. Kovala- Demertzi, A. Michaelides and A. Aubru,
13th Greek Chemistry Conference, Athens, 1991, Chimica Chronica, New Series,
Special Edition, 107-112 (1991)
19.“N-Substituted Derivatives of 2-Acetylpyridine Thiosemicarbazone with Pd(II)”
A.E. Domopoulou and D. Kovala-Demertzi,
8th Greek Conference on Solid State Physics, Ioannina, 1992, 400-403 (1992)
20. “Diorganotin Compounds of Sn(IV) with Pyrimidines and Diketo Piperazines”
P. Tauridou, J.M. Tsangaris, Α. Moukarika, and D. Kovala Demertzi
8th Greek Conference on Solid State Physics, Ioannina, 1992, 265-269 (1992)
21.The Crystal Structure of [(Dibromophenyl-2-pyridyldimethylhydrazone)
Palladium(II)]”
D. Kovala-Demertzi, A,E. Domopoulou, A. Michaelides and A. Aubru,
3rd Greek-Cyprian Conference on Chemistry, Nicosia, Cyprus, 1992, pp. 203-207
(1992)
30
22. “Spectroscopic Studies of 2-Acetylpyridine 4N-Methylthiosemicarbazone and its
Complexes with Pd(II)”
A.E. Domopoulou, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi,
3rd Greek-Cyprian Conference on Chemistry, Nicosia, Cyprus, 1992, pp.198-202
(1992
23. “Metal Drugs Interactions,Spectroscopic Studies of Complexes of Cu(II), Zn(II)
and Cd(II) with Diclofenac. A very Unusual Structure of Cadmium Diclofenac”
D. Kovala-Demertzi, E. Theodorou, D. Metzafos and A.Terzis,
5th International Conference on the Spectroscopy of Biologicel Molecules,
Loutraki, 1993, pp.255-256 (1993)
24. “Spectroscopic Studies of Complexes of Pd(II)
with 2-Acetylpyridine
Thiosemicarbazone”
A.E. Domopoulou, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi,
5th International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules,
Loutraki, 1993, 195-196 (1993)
25. Cytogenetic Effect of Complexes of Pd (II) with 2-Acetylpyridine-4NMethylthiosemicarbazone and Mono-,Di-,and Triorganotin Compounds on in vivo
and in vitro Biological Systems”
A. Papageorgiou, E. Margaritou, Z..Kitsi, D. Mourelatos, E. Mioglou, D. KovalaDemertzi, P. Tauridou, A.E. Domopoulou and P. Hatzitheodorou,
Greek Conference on Biological Siences, Florina-Kastoria 1993, p.12 (1993)
26. Metal-Ion Biomolecules Interactions: Adducts of Tin(II), and Tin(IV) and
Diorganotin with 2-Imidazolidone. Synthesis and Mössbauer and Structural
Characterization”
P. Tauridou, D. Marton, U. Russo, G. Valle and D. Kovala-Demertzi,
International Conference on the Mössbauer Effect, Vancouver, Canada, 1993, p.15,
54C (1993)
27. “Synthesis and
Characterization of Tin(IV) and
Organotin(IV)
Cyclosarcosylsarcosine Adducts. The
Crystal Structure of Catena-bis-μcyclosarcosylsarcosine Dicloro Diphenyl Tin(IV)”
D. Kovala-Demertzi, P. Tauridou, A. Moukarika, J.M. Tsangaris, C.P.
Raptopoulou and A.Terzis,
3rd Joint Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and
Molecular Chemical Engineering, Ioannina, Greece, 1994,- p.10 (1994)
28. “Organotin(IV) and Tin(IV) adducts of Pyrimidine and Imidazoline
Derivatives”
D. Kovala-Demertzi and P. Tauridou,
3rd Joint Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and
Molecular Chemical Engineering, Ioannina, Greece, 1994, p. 6 (1994). Talk
(Speaker D. Kovala-Demertzi)
29. “Coordinating Properties of Pyridine-2-Carboxaldehde Thiosemicarbazone”
V. Varagi, N. Kourkoumelis, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi,
3rd Joint Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and
Molecular Chemical Engineering, Ioannina, Greece, 1994, p. 46 (1994)
30.. “Synthesis and
Characterization of Tin(IV) and
Organotin(IV)
Cyclosarcosylsarcosine Adducts.
D. Kovala-Demertzi, P. Tauridou, A. Moukarika, J.M. Tsangaris, C.P.
Raptopoulou and A.Terzis,
Molecular Properties and Chemistry of Biological Systems, Proceedings of the 3rd
Joint Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and Molecular
31
Chemical Engineering, Ioannina, Greece, 1994, edited by N. Hadjiliadis and M.
Fasano, pp.99-104
31. “Organotin(IV) and Tin(IV) adducts of Pyrimidine and Imidazoline
Derivatives”
D. Kovala-Demertzi and P. Tauridou,
Molecular Properties and Chemistry of Biological Systems, Proceedings of the 3rd
Joint Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and Molecular
Chemical Engineering, Ioannina, Greece, 1994, edited by N. Hadjiliadis and M.
Fasano, pp. 87-92
32. “Coordinating Properties of Pyridine-2-Carboxaldehde Thiosemicarbazone.
Palladium(II) Complexes with Neutral and Deprotonated Ligand”
V. Varagi, N. Kourkoumelis, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi,
Molecular Properties and Chemistry of Biological Systems, Proceedings of the 3rd
Joint Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and Molecular
Chemical Engineering, Ioannina, Greece, 1994, edited by N. Hadjiliadis and M.
Fasano, pp. 93-98
33. “Observations on the Teaching of the Chemical Thermodynamic”,
D. Kovala-Demertzi, M. Chrisicopoulou and A. Petrou,
4th Conference Greek-Cyprian, Chemistry and Education, Ioannina, 1994, pp. 38-42
(1994)
34. “Metal Ions-Drugs Interactions. Complexes of Co(II), Ni(II) and Cu(II) with
Diclofenac”
E. Theodorou and D. Kovala-Demertzi,
4th Conference Greek-Cyprian, Chemistry and Education, Ioannina, 1994, pp.193197 (1994). Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
35. “The Effect of Metal Ions on DNA configuration”
A. Koutsodimou, D. Kovala-Demertzi and N. Katsaros,
15th Greek Chemistry Conference, Thessaloniki, 1994, 418-421(1994)
36. “Complexes of Palladium(II) and Platinum(II) with Pyridine-2-Carboxaldehyde
Thiosemicarbazone”
V. Varagi, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi,
15th Greek Chemistry Conference, Thessaloniki, 1994, 451-455 (1994)
37. “Synthesis, Spectroscopic Studies and X-Ray Crystal Structure of Organotin
Compounds with Heterocyclic
Derivatives, Hydroxypyrimidine
and 2Imidazolidine”
P.Tauridou, N. Kourkoumelis, U. Russo, G. Valle and D. Kovala-Demertzi,
15th Greek Chemistry Conference, Thessaloniki, 1994, 609-612 (1994)
38. “Structure and Biological Activity of Complexes of Pd(II) with 4N-substituted
Derivatives of 2-Acetylpyridinethiosemicarbazone”
A. Papageorgiou, E. Margariti, L. Boutis, Z. Iakovidou, D. Mourelatos, E.
Mioglou, A. Kotsis, D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, and M.A. Demertzis,
17th Greek Confereence on Biological Sciences, Patra, 1995, p.86-87 of the book of
proceedings. Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
39. “Synthesis, Characterization and Crystal Structure of a di--oxo Bridged
Organotin (IV) (C4H6N2)2[Sn2(C6H5)4(μ-O)2Cl2”
N. Kourmoumelis, A. Hadzidimitriou and D. Kovala-Demertzi,
16th Greek Chemistry Conference, Athens, 1995, p. 263-266 of the book of
Proceedings.
40. “Drugs-Metal ions Interactions. Crystal Structure of a Dimer Complex of Cu(II)
with the Potential Anti-inflammatory Drug Diclofenac”
32
D. Kovala-Demertzi, A. Theodorou, M.A. Demertzis, C.P. Raptopoulou and
A.Terzis,
16th Greek Chemistry Conference, Athens, 1995, p. 236-239 of the book of
Proceedings. Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
41. “Synthesis, Characterization and Crystal Structure of a di--oxo bridged organotin
(IV) (C4H6N2)2[Sn2(C6H5)4(μ-O)2Cl2”
N. Kourmoumelis, A. Hadzidimitriou and D. Kovala-Demertzi,
2nd Chemistry Conference of Chemistry Department, University of Ioannina, 1990,
p. 5 (1995)
42. “Organotin(IV) and Tin(IV) Adducts of Pyrimidine and Imidazoline Derivatives”
D.Kovala-Demertzi and P.Tauridou,
3rd GIPS, June 1995, Senigalia, Italy,1995, p. MS3-1 of the book of Proceedings.
Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
43. “Metal ions-Antiinflammatory Drugs Interactions. Complexes of Cu(II), Ni(II) and
Co(II) with Diclofenac the Molecular and Crystal Structure of Copper Diclofenac”
D. Kovala-Demertzi, N. Kourkoumelis, D. Paulos, C. Raptopoulou and A. Terzis,
3rd GIPS, June 1995, Senigalia, Italy,1995, p. 17 of the book of Proceedings.
44. “Structures and Spectral Properties of Palladium(II) Complexes of 2Acetylpyridine-N4-Dimethylthiosemicarbazone”
D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.A. Demetrzis, J. Valdez-Martinez, S.
Hernandez-Ortega, G.Espinosa-Perez, D.X. West, and M.M. Salberg,
3rd GIPS, June 1995, Senigalia, Italy,1995, p. 18 of the book of Proceedings.
45. Structure and Biological Activity of Complexes of Pd(II) with 4N-substituted
Derivatives of 2-Acetylpyridinethiosemicarbazone”
A. Papageorgiou, E. Margariti, L. Boutis, Z. Iakovidou, D. Mourelatos, E.
Mioglou, A. Kotsis, D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, and M.A. Demertzis,
17th Greek Confereence on Biological Sciences, Patra, 1995, p.86-87 of the book of
proceedings. Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
46. “Synthesis, Characterization and Crystal Structure of a di--oxo Bridged
Organotin (IV) (C4H6N2)2[Sn2(C6H5)4(μ-O)2Cl2”
N. Kourmoumelis, A. Hadzidimitriou and D. Kovala-Demertzi,
16th Greek Chemistry Conference, Athens, 1995, p. 263-266 of the book of
Proceedings.
47. “Drugs-Metal ions Interactions. Crystal Structure of a Dimer Complex of Cu(II)
with the Potential Anti-inflammatory Drug Diclofenac”
D. Kovala-Demertzi, A. Theodorou, M.A. Demertzis, C.P. Raptopoulou and
A.Terzis,
16th Greek Chemistry Conference, Athens, 1995, p. 236-239 of the book of
Proceedings. Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
48. “Structures and Spectral Properties of Palladium(II) Complexes of 2Acetylpyridine-N4-Dimethylthiosemicarbazone”
D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.A. Demetrzis, J. Valdez-Martinez, S.
Hernandez-Ortega, G.Espinosa-Perez, D.X. West, and M.M. Salberg,
3rd GIPS, June 1995, Senigalia, Italy,1995, p. 18 of the book of Proceedings.
49. “Organotin(IV) and Tin(IV) Adducts of Pyrimidine and Imidazoline Derivatives”
D.Kovala-Demertzi and P.Tauridou,
3rd GIPS, June 1995, Senigalia, Italy,1995, p. MS3-1 of the book of Proceedings.
Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
50. “Metal ions-Antiinflammatory Drugs Interactions. Complexes of Cu(II), Ni(II) and
Co(II) with Diclafenac the Molecular and Crystal Structure of Copper Diclofenac”
33
D. Kovala-Demertzi, N. Kourkoumelis, D. Paulos, C. Raptopoulou and A. Terzis,
3rd GIPS, June 1995, Senigalia, Italy,1995, p. 17 of the book of Proceedings.
51. “Organotin and Pyrimidine Derivatives. Di-aminopyrimidinium Tetraphenyl
dichloro(μ-oxo)distannato”
N. Kourkoumelis, T. Kupka and D. Kovala-Demertzi
“Cytotoxic, Mutagenic and Carcinogenic Potential of Heavy Metals Related to
Hyman Environment” Nato Advanced Institute, Poland, 1996, P68, of the book of
Proceedings
52. “Metal Ions Anti-inflammatory Drugs Interactions. Preparation and Properties of
Copper Diclofenac Complexes”
D. Kovala-Demertzi, N. Kourkoumelis, M. A. Demertzis, C.P. Raptopoulou and
A.Terzis
“Cytotoxic, Mutagenic and Carcinogenic Potential of Heavy Metals Related to
Hyman Environment” Nato Advanced Institute, Poland, 1996, P33, of the book of
Proceedings
53. “Synthesis and Study of Cu(II) Complexes with Piroxicam”
D. Kovala-Demertzi and S.K. Hadjikakou,
17th Greek Chemistry Conference, Patra, 1996, pp. 418-421 (1996)
54. “Structures and Spectral Properties of Palladium(II) Complexes of 2acetylpyridine-N4-dimethylthiosemicarbazone”
D. Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.A. Demetrzis, J. Valdez-Martinez, S.
Hernandez-Ortega, G.Espinosa-Perez, D.X. West, and M.M. Salberg, Gordon A.
Bain, and Paul D. Bloom
17th Greek Chemistry Conference, Patra, 1996, pp. 377-380 (1996)
56.“Synthesis
and
Crystal
Study
of
the
Compound
Bis-chloro(2aminopyridinium)[trichlorodimethylo(2-aminopyridinium)stannate(IV)”
N. Kourkoumelis, A. Hadjidimitriou and D. Kovala-Demertzi
17th Greek Chemistry Conference, Patra, 1996, pp. 373-376 (1996)
57. “Synthesis and Study of Cu(II) Complexes with Piroxicam”
D. Kovala-Demertzi and S.K. Hadjikakou,
17th Greek Chemistry Conference, Patra, 1996, pp. 418-421 (1996)
58.“Structures and Spectral Properties of Palladium(II) Complexes of 2acetylpyridine-N4-dimethylthiosemicarbazone”
D.Kovala-Demertzi, A. Domopoulou, M.A. Demetrzis, J. Valdez-Martinez, S.
Hernandez-Ortega, G.Espinosa-Perez, D.X. West, and M.M. Salberg, Gordon A.
Bain, and Paul D. Bloom
17th Greek Chemistry Conference, Patra, 1996, pp. 377-380 (1996)
59. “Synthesis and Crystal Study of the Compound Bis-chloro(2aminopyridinium)[trichlorodimethylo(2-aminopyridinium)stannate(IV)”
N. Kourkoumelis, A. Hadjidimitriou and D. Kovala-Demertzi
17th Greek Chemistry Conference, Patra, 1996, pp. 373-376 (1996)
60. “Metal Ions-Anti-inflammatory Drugs Interactions. Synthesis, Solution Study and
Spectroscopic Properties of Complexes of Cu(II) with Piroxicam. Catalytic
Behavior in the oxidation of 3,5-Di-butylcathechol. Crystal Structure of trans-N2O2-O2-bis-[(4-hydroxy-2-methyl-N-pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzo-thiazine-3-carboxa
mide-1,1-dioxide)(dimethylsulfoxide)] copper(II)”
S.K. Hadjikakou, D. Kovala-Demertzi, M.A. Demertzis, C. P. Raptopoulou
4rd FGIPS, Octomber 1997, Corfou, Greece, 1997, PA 3, of the book of
Proceedings.
34
61. “Metal Ions-Drugs Interactions. Preparation and Properties of Manganese(II) ,
Cobalt(II) and Nickel(II). Complexes of Diclofenac with Potentially Interesting
Anti-inflammatory Activity. Behavior in the Oxidation of 3,5-di-butylcatechol”
D. Kovala-Demertzi, S.K. Hadjikakou, M.A. Demertzis and A. Kourounakis
4rd FGIPS, Octomber 1997, Corfou, Greece, 1997, PA 121, of the book of
Proceedings.
62. “Spectroscopic Studies for Adducts of 2-Aminopyrimidine with Tin(IV)
Halides and Tin(II) Chloride. Cis-trans Isomerism in Tetrabromobis(2aminopyrimidine)tin(IV)”
D. Kovala-Demertzi, N. Kourkoumelis, P. Tavridou, A. Moukarika, P. D.
Akrivos, U. Russo
4rd FGIPS, Octomber 1997, Corfou, Greece, 1997, PA 49, of the book of
Proceedings.
63. “Diorganotin(IV) Adducts with Pyridine-2-carboxaldheyde Thiosemicarbazone”
N. Kourkoumelis, M.A. Demertzis, U. Russo, and D. Kovala-Demertzi,
4rd FGIPS, Octomber 1997, Corfou, Greece, 1997, PA 47, of the book of
Proceedings.
64. “Synthesis, Spectroscopy and Structures of Palladium(II) and Platinum(II)
complexes with biological molecules”
D. Kovala-Demertzi
4rd FGIPS, Octomber 1997, Corfou, Greece, 1997, ORA 10, of the book of
Proceedings, Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi).
65. “A Trinuclear Palladium(II) Complex with Bridging 2-hydroxyacetophenone
N(4)-ethylthiosemicarbazone ligands
D. Kovala-Demertzi, N. Kourkoumelis, D. X. West, J. Valdιs-Martνnez, and S.
Hernαndez-Ortega,
4rd GIPS, Octomber 1997, Corfou, Greece, 1997, PA 48, of the book of
Proceedings.
66. “Metal Ions-Drugs Interactions. Complexes of Diclofenac with Transition Metals.
Effect on Inflammation and Phagocytosis
M. Konstandinidou, A. Kourounakis, L. Hadjipeterou, D. Kovala-Demertzi, S.K.
Hadjikakou and M.A. Demertzis,
1first Biological meeting of Balkan Countries, Thessaloniki 1997, p. 107-108, of the
book of Proceedings.
67. "Κυτταρογενετικές μεταβολές λεμφοκυττάρων ανθρώπου ως δείκτης της δράσης
νέων δυνάμει αντινεοπλαστικών συμπλόκων του Παλλαδίου και Λευκοχρύσου"
Ζ. Ιακωβίδου, Ε. Μιόγλου, Δ. Μουρελάτος, Α. Κώτσης, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, Μ.
Α. Δεμερτζής, Β. Βαράγγη.
13ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, 15-17 Μαΐου 1998,
68. " Antineoplastic and Cytogenetic Effects of Pt(II) and Pt(II) with Derivatives of
Pyridine-Carboxaldhehyde Thiosemicarbazone"
D. Kovala-Demertzi, S. K. Hadjikakou, M. A. Demertzis, A. Papageorgiou, D.
Mourelatos, E. Mioglou, Z. Iakovidou, A. Kotsis.
International Conference on New Anticancer Agents, Athens, 1997, p 42 of the
book of Proceedings; Anticancer research, 17, 4065-4102 (1997)
69. "Metal Ion-Antiinflammatory Drug Interactions. Metal Complexes of Diclofenac
with Potentially Interesting Anti-inflammatory Activity"
D. Kovala-Demertzi
35
1st International Conference of the South-East European Countries, Chemical
Sciences and Industry, Pallini, Thessaloniki 1998, p OR4. Talk (Speaker D.
Kovala-Demertzi).
70."Palladium(II)
Complexes
of
4-formylantipyrineN(4)-substituted
Thiosemicarbazones. Synthesis and Spectral Studies"
P. Nath Yadav, M..A. Demertzis, N. Gizgis, D. Kovala-Demertzi, Douglas X.
West and A. K. El-Sayaf
1st International Conference of the South-East European Countries, Chemical
Sciences and Industry, Pallini, Thessaloniki 1998, p. PO153
71. " Study and Crystal Structure of diphenyldi(pyrimidine-2-2thiolato)tin(IV)
complex"
S. K. Hadjikakou, M.A. Demertzis, M. Kubicki, and D. Kovala-Demertzi
1st International Conference of the South-East European Countries, Chemical
Sciences and Industry, Pallini, Thessaloniki 1998, p. PO 51.
72. "Synthesis and characterization of organotin(IV) adducts with diclofenac"
N. Kourkoumelis,V. Dokorou, A. Moukarika and D. Kovala-Demertzi
4th International symposium on applied bioinorganic chemistry and satellite
meetings on thalassaemia and modern NMR & EPR applications, Ioannina, Greece,
1999, p. 185.
73."Palladium(II) and platinum(II) Complexes with 2-hydroxyacetophenone
thiosemicarbazone "
L. Papathanasis, P. Yath Nadav, M. A. Demertzis, D. X. West and D. KovalaDemertzi
4th International symposium on applied bioinorganic chemistry and satellite
meetings on thalassaemia and modern NMR & EPR applications, Ioannina, Greece,
1999, p. 186.
74. "Metal Ion-Antiinflammatory Drug Interactions. Metal Complexes of Diclofenac
with Potentially Interesting Anti-inflammatory Activity"
D. Kovala-Demertzi
4th International symposium on applied bioinorganic chemistry and satellite
meetings on thalassaemia and modern NMR & EPR applications, Ioannina, Greece,
1999, p. 129; Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
75. "Synthesis, Characterization and Structures of Organotin(IV) complexes with the
Anti-inflammatory Drugs Pyroxicam"
D. Kovala-Demertzi, S. K. Hadjikakou, M. A. Demertzis and J. Miller.
4th International symposium on applied bioinorganic chemistry and satellite
meetings on thalassaemia and modern NMR & EPR applications, Ioannina, Greece,
1999, p. 165
76. Palladium(II) and platinum(II) Complexes with 2-hydroxyacetophenone
thiosemicarbazone
5th FGIPS, Octomber 1999, Toulouse, France 1999, PA 58, of the book of
Proceedings
L. Papathanasis, P. Yath Nadav, M. A. Demertzis, D. X. West and D. KovalaDemertzi
77. "Synthesis and characterization of organotin(IV) adducts with diclofenac"
5th FGIPS, Octomber 1999, Toulouse, France 1999, PA 57, of the book of
Proceedings
N. Kourkoumelis, V. Dokorou, A. Moukarika and D. Kovala-Demertzi
78. "Metal Ion-Antiinflammatory Drug Interactions. Metal Complexes of Diclofenac
with Potentially Interesting Anti-inflammatory Activity"
36
D. Kovala-Demertzi
5th FGIPS, Octomber 1999, Toulouse, France 1999, PA 56, of the book of
Proceedings
79. " In vitro study of the antibacterial and anti-fungal effect of palladium(II) and
platinum(II) complexes with2-acetylpyridine thiosemicarbazone"
D. Kovala-Demertzi, C. Papadopoulou, M.A. Demertzis, G. Filiousis, K.
Ntotorou,
1rst Balkan Conference of Microbiologiy, Plovdiv, Bulgaria, 1999,
80."Palladium(II)
complexes
of
2-hydroxyacetophenone
N(4)ethylthiosemicarbazone; a synthetic, spectral and structural study"
P. Nath Yadav, M. A. Demertzis, A. Castiňeiras, D. X. West, D. KovalaDemertzi,
1st International Conference of the South-East European Countries, Chemical
Sciences and Industry, Pallini, Thessaloniki 2000, p.
81. "Αλληλεπιδράσεις μεταλλικών ιόντων με αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Σύνθεση
δομή και βιολογική δράση"
Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή
9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φαρμακοχημείας, Αθήνα 2000, σελ. 147, πρακτικά του
συνεδρίου.
82. "Platinum(II) complexes of 2-acetyl- and 2-formylpyridine 3-hexamethyleneiminylthiosemicarbazones with potential biological activity. Synthesis, structure and spectral
properties"
L. Papathanasis, M. A. Demertzis, J. R. Miller, D. X. West, D.Kovala-Demertzi
1st International Conference of the South-East European Countries, Chemical
Sciences and Industry, Pallini, Thessaloniki 2000, p.
83. " Organotin complexes of mefenamic acid"
V. Dokorou, N. Kourkoumelis, and D. Kovala-Demertzi
1st International Conference of the South-East European Countries, Chemical
Sciences and Industry, Pallini, Thessaloniki 2000, p.
84. "Cytotoxicity and antiviral activity of metal complexes with thiosemicarbazones
(TSCs). I. complexes of Pt(II) and Pd(II) with 2- with pyridine-2-carbaldehyde
thiosemicarbazone
T. Varadinova, D. Kovala-Demertzi, M. Rupelieva and M.A. Demertzis,
EUROBIC, 2000,
85.“Synthesis Spectroscopic studies and crystal structures of diorganotin derivatives
with Mefenamic acid”
V. Dokorou, Z. Ciunic, U. Russo and D. Kovala-Demertzi,
ICCOC-GTL-10, Bordeaux, 8-12 july 2001, 1P15, France.
86.“Organotin-drug interactions. Organotin adducts on non-steroidal anti-infammatory
drugs’.
D. Kovala- Demetzi,
ICCOC-GTL-10, Bordeaux, 8-12 july 2001, 1P54, France.
87. “Synthesis, spectroscopic studies and cytotoxity of organotin adducts of
Diclofenac acid”.
N. Kourkoumelis, M. A. Demertzis, A. Koutsodimou, A. Moukarika, P. Genova, T.
Varadinova, D Kovala-Demertzi,
ICCOC-GTL-10, Bordeaux, 8-12 july 2001, 1P55, France.
88.“Synthesis, spectroscopic studies and crystal structures of diorganotin derivatives
with Piroxicam” A. Galani, M. Xanthopoulou, D. Kovala-Demertzi, S.
37
Xadjikakou, j. Miller, M.A. Demertzis, ICCOC-GTL-10, Bordeaux, 8-12 july
2001, 1P56, France.
89. “Σύνθεση και μελέτη οργανοκασσιτερικών ενώσεων με το μεφεναμικό οξύ’.
Β.Ν. Ντόκορου, Ζ. Ciunic, U. Russo, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή
4ο Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και
εφαρμοσμένη Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 16-18 Μαίου 2001, σελ. 3.
90.“Σύμπλοκες ενώσεις του Λευκοχρύσου(II) με θειοσεμικαρβαζόνες της 2-ακέτυλ
και 2-φόρμυλ πυριδίνης με πιθανή βιολογική δραστικότητα. Σύνθεση, δομή και
φασματοσκοπικές ιδιότητες”. Λ. Ορ. Παπαθανάσης, Μ. Δ. Δεμερτζής, J.R. Miller,
D. X. West, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή 4ο Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων “Βασική και εφαρμοσμένη Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 16-18 Μαίου
2001, σελ. 54. .
91.“Σύνθεση και μελέτη οργανοκασσιτερικών ενώσεων με το μη στεροειδές
αντιφλεγμονώδες φάρμακο, NSAID, Indomethacin”
Α. Α. Γαλάνη, Ν. Κουρκουμέλης, Ν. Θανασούλιας, Μ. Α. Δεμερτζής, Δ. ΚόβαλαΔεμερτζή. 4ο Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, « Βασική
και εφαρμοσμένη Χημική Έρευνα », Ιωάννινα, 16-18/5/2001, Σελ. 57.
92. ‘Χημειομετρική μελέτη των παραμέτρων φθορισμού του πιπεμιδικού οξέος’.
Ν. Θανασούλιας, Δ. Κοβαλα-Δεμερτζή, Μ.Δεμερτζής.
4ο Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και
εφαρμοσμένη Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 16-18 Μαίου 2001, Σελ. 100.
93. “Εξαγωγή και μελέτη ποσοτικών σχέσεων δομής-δράσης αναλόγων του
φλουφεναμικού οξέος με αντι-φλεγμονώδη δράση”
Π. Σκλίβανος, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή και Δ. Χατζηπαυλου-Λιτίνα,
10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φαρμακοχημείας, Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου, σελ. Ε10.
94. “Σύνθεση και μελέτη οργανοκασιτερικών ενώσεων με το Ν-(2,6διμεθυλ)ανθρανιλικόοξύ”
Β.Ν. Ντόκορου, Μ.Α. Δεμερτζής, J.P. Jasinski, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή,
50 Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και
εφαρμοσμένη Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου 2002, Σελ. 113.
95. “Σύμπλοκες ενώσεις του ψευδαργύρου (ΙΙ) με Ν(4)-υποκατεστημένες
θειοσέμικαρβαζόνες της 2-ακετύλ και 2-φόρμυλ πυριδίνης. Σύνθεση,
φασματοσκοπική μελέτη και κρυσταλλικές δομές”. Χρήστος Β. Πρέντζας, P. N.
Yadav, Μ.Α. Δεμερτζής, Σ. Σκούλικα, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή,
50 Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και
εφαρμοσμένη Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου 2002, Σελ. 111.
96. ‘Σύνθεση φασματοσκοπικές μελέτες και κρυσταλλικές δομές οργανοκασσιτερικών
ενώσεων με το μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, NSAID, Lornoxicam’
Aγγελική Α. Γαλάνη, Μαυρουδής Α. Δεμερτζής, Maciej Kubicki, Δ. ΚόβαλαΔεμερτζή. 50 Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και
εφαρμοσμένη Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου 2002, Σελ. 127,
97. ‘Σύνθεση, χαρακτηρισμός και φασματοσκοπικές μελέτες οργανοκασσιτερικών
ενώσεων με το Cefaclor”
J. Wiecek, Μαυρουδής Α. Δεμερτζής, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή,
50 Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και εφαρμοσμένη
Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου 2002, Σελ 131.
98. Σύμπλοκα του χαλκού (ΙΙ) τα οποία μιμούνται το ενεργό κέντρο της γαλακτικής
οξειδάσης’. Μ.Α.Τούντα, Μαυρουδής Α. Δεμερτζής, Σ. Σκούλικα, Δ. ΚόβαλαΔεμερτζή,
38
50 Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και εφαρμοσμένη
Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου 2002, Σελ. 137.
99. “Σύνθεση και βιολογική εκτίμηση μεταλλικών συμπλόκων ενώσεων του
μεφεναμικού οξέος”.
Π. Κοτόγλου, Μ. Α. Δεμερτζής, Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή,
50 Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και
εφαρμοσμένη Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου 2002, Σελ. 143.
100. “Φασματοφθορισμομετρικός προσδιορισμός ιχνοποσοτήτων αργιλίου
βασισμένος στην αντίδραση του μετάλλου με acid alizarin violet N”.
C.Joanna Vijdeluc, Κ. Σταλίκας, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, Μαυρουδής Α. Δεμερτζής.
Σελ. 259. 50 Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Βασική και
εφαρμοσμένη Χημική έρευνα” Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου 2002
101. “Synthesis and characterization of Organotin compounds with N-2,6dimethyl)anthranilic acid”
V. N. Dokorou, Mauroudis A. Demertzis, J. P. Jasinski, D. Kovala-Demetzi, XXth
International Conference on Organometallic Chemistry, 7-12 July 2002, Page 167,
Corfu, Greece.
102. “Synthesis and spectroscopic studies of organotin derivatives with pipemidic
acid”
J. Wiecek, M. A. Demertzis, T. Bartczak, U. Russo, D. Kovala- Demetzi, XXth
International Conference on Organometallic Chemistry, 7-12 July 2002, Page 167,
Corfu, Greece.
103. “Synthesis, spectroscopic studies and crystal structures of organotin compounds
with Lornoxicam” A. Galani, M. A. Demertzis, M.Kubicki, D.Kovala- Demetzi,
XXth International Conference on Organometallic Chemistry, 7-12 July 2002,
Page 168,Corfu, Greece.
104. “Organotin –drug interactions. Organotin adducts of non-steroidal antiinfammmatory drugs” D. Kovala- Demetzi XXth International Conference on
Organometallic Chemistry, 7-12 July 2002, Corfu, Page 125, Greece, Talk
(Speaker D. Kovala-Demertzi)
105. “Synthesis and characterization of Organotin compounds with N-2,6dimethyl)anthranilic acid” V. N. Dokorou, Mauroudis A. Demertzis, Jerry P.
Jasinski, D. Kovala-Demetzi, 3rd International Conference of the Chemical
Societies of the South-Eastern European Countries on the chemistry in the New
Millennium-an Endless Frontier. September 22-25, 2002, Bucharest, Page 282,
Romania.
106.“Synthesis, spectroscopic studies and crystal structure of organotin compounds
with lornoxicam” A. Galani M. A. Demertzis, M. Kubicki and D. KovalaDemertzi 3rd International Conference of the Chemical Societies of the SouthEastern European Countries on the chemistry in the New Millennium-an Endless
Frontier. September 22-25, 2002, Bucharest, page Romania
107.
“Organotin-drug Interactions. Organotin adducts of non-steroidal antiinflammatory drugs” D. Kovala-Demertzi 3rd International Conference of the
Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on the chemistry in
the New Millennium-an Endless Frontier. September 22-25, 2002, Bucharest, page
Romania, Talk (Speaker D. Kovala-Demertzi)
108. “SCEs ως δείκτης γονοτοξικής δράσης συμπλόκων κασσιτέρου Sn με γνωστά μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα» .
Γκούρτσα Β. Ιακωβίδου Ζ. Μιόγλου Ε. Καραγιάννη Β. Μουρελάτος Δ. ΚόβαλαΔεμερτζή, Ντόκορου Β., Κουρκουμέλης Ν., και Δεμερτζής Μ. Σελ. 44, Ελληνική
39
Εταιρία Βιολογικών Επιστημών 240 Επιστημονικό Συνέδριο, Ερέτρια, 23-26
Μαίου 2002.
109. “Fuzzy principal component analysis and its applications in QSAR studies”
C. Sarbu, M.A. Demertzis and D. Kovala-Demertzi 3rd International Conference
Instrumental Methods of Analysis Modern Tends and Applic., page39,
Thessaloniki, 2003
110. “Spectrophotometric determination of Aluminium Traces based on the reaction
with alizarin violet N” C. I. Vidjeluc, K. Stalikas, D. Kovala-Demertzi and M.A.
Demertzis 3rd International Conference Instrumental Methods of Analysis Modern
Tends and Applic., page 359, Thessaloniki, 2003.
111. ‘Organotin mefenamic adducts. Novel anti-tuberculosis agents”.
V.N. Dokorou, N. Kourkoumelis, M.A. Demertzis, D. Kovala-Demertzi..
IV Symposium on Medical Physics. page 139, November 13-15, 2003, Ustron,
Poland.
112. “Superoxide Dismutase Mimetic Activity of a Dimmer Copper Complex of
Tolfenamic acid” D. Kovala-Demertzi, A. Galani, D. Skrzypek and M.A.
Demertzis IV Symposium on Medical Physics. page 140, November 13-15, 2003,
Ustron, Poland
113. “Metal complexes as chemotherapeutic agents: recent advances in palladium and
platinum chemistry” D. Kovala-Demertzi IV Symposium on Medical Physics.
page 89, November 13-15, 2003, Ustron, Poland
114.“Recent advances on non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs: metal
complexes and organotin adducts of NSAIDs” D.Kovala-Demertzi IV
Symposium on Medical Physics. page 36, November 13-15, 2003, Ustron, Poland
115.“In vitro ant-tumour effect of platinum(II) and palladium(II) complexes with
pyridine-2-carbaldehyde thiosemicarbazone(HfoTsc), P. Genova, T. Varadinova,
D. Kovala-Demertzi, J. Wiecek and M. A. Demertzis, IV Symposium on Medical
Physics. page 88, November 13-15, 2003, Ustron, Poland.
116. "Organotin(IV) adducts with 2-hydroxypyrimidine. Synthesis, spectroscopic studies
and molecular modelling analysis" N. Kourkoumelis and D. Kovala-Demertzi.
Inorganic Chemistry. New theoretical and Spectroscopical Approaches to Inorganic
Chemistry Problems, 4-9 September, 2004, San Feliu de Guixols, Spain (p. 39)
117. "Synthesis, crystal structures and spectral characterization of organotin complexes of
Indomethacin". A. Galani, D. Kovala-Demertzi, N. Kourkoumelis, A. Koutsodimou,
V. Dokorou, Z. Ciunik, M. Demertzis. Second International Symposium on
Bioorganometallic Chemistry. 14th-17th July, 2004, Zurich, Switzerland (p. 96)
118. "First use of thiosemicarbazones in palladium-catalyzed cross-coupling reactions"
I.D. Kostas, F.J. Andreadaki, D. Kovala-Demertzi, P.N. Yadav, M.A.
Demertzis,14th International Symposium on Homogeneous Catalysis (ISHC-14),
Munich, Germany, July 5 - 9, 2004, Book of Abstracts, Paper No. P 0391, p. 371
119. “Synthesis, characterization and catalytical applications of palladium(II)
complexes with thiosemicarbazones. Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
under aerobic conditions” I.D. Kostas, F.J. Andreadaki, M.A. Demertzis, K.
Potosis, M. Staninska, D. Kovala-Demertzi, 8th FIGIPAS Meeting in Inorganic
Chemistry, Athens, Greece, 6-9 July 2005, Book of Abstracts, Paper No. PP78
120."Microwave-assisted Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl halides with
phenylboronic acid catalysed by a new palladium complex" G.A Heropoulos, I.D.
Kostas, D. Kovala-Demertzi, A. Loupy, 16th International Conference on Organic
Synthesis (IUPAC ICOS-16), Mérida, México, June 11 - 15, 2006, Book of
Abstracts, Paper No. ICOS-244, p. 225
40
121."Synthesis and spectroscopic studies of cobalt(ii) and chromium(iii) complexes
with a quinolone family member (pipemidic acid)" D.Skrzypek, B.Szymanska,
D.Kovala-Demertzi, M.Staninska and N.Kourkoumelis, V Symposium On
Medical Physics, III INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICAL
PHYSICS, 20 – 23 September 2006, Ustroń , Poland (WP21
122. “Synthesis and primary cytotoxicity evaluation of non-heterocyclic
thiosemicarbazones and their metal complexes”, A. Primikyri1, Tatjana P.
Stanojkovic2, Maria Dosi1, Zorica Juranic2, M. A. Demertzis1, D. KovalaDemertzi1, 20th meeting of the european association for cancer research 5-8 july
(2008) lyon france, proceedings book page 76 poster 295
123. “Ηeterocyclic thiosemicarbazones and their Zinc(II) complexes inhibited
proliferation of four different neoplastic cell lines” Tatjana P. Stanojkovic2,
Alexandra Primikyri1, Zoran Kljajic3, Maria Dosi1, Zorica Juranic2, M. A.
Demertzis1, Dimitra Kovala-Demertzi1, 20 th meeting of the european
association for cancer research 5-8 july (2008) lyon france proceedings book page
75 poster 294
124. A. Primikyri, T. Stanojkovic, M. Dosi, Z. Juranic, M.A. Demertzis, D. KovalaDemertzi “Synthesis and primary cytotoxicity evaluation of non-heterocyclic
thiosemicarbazones and their metal complexes” European Journal of Cancer
Supplements, 6/ 9, (2008) 76
125. T. Stanojkovic, A. Primikyri, Z. Kljajic, M. Dosi, Z. Juranic, M.A. Demertzis, D.
Kovala-Demertzi, “Heterocyclic thiosemicarbazones and their Zinc(II) complexes
inhibited proliferation of four different neoplastic cell lines” European Journal of
Cancer Supplements, 6/ 9 (2008) 75-76
126. "β-D-Glucopyranosyl-modified thiosemicarbazones as hybrid ligands for
asymmetric palladium-catalyzed allylic substitutions" A.C. Deleanu, I.D. Kostas,
D. Kovala-Demertzi, XVI International Symposium on Homogeneous Catalysis
(ISHC-XVI), Florence, Italy, July 6-11, 2008, Book of Abstracts, Paper No. P223
127. “Recent advances on non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs:Transition
metal complexes and organotin adducts of NSAIDs” D.Kovala-Demertzi, 3rd
North America – Greece – Cyprus Workshop on Paramagnetic Materials, 15-19
June, Cyprus, 2009, Book of Abstracts Paper p36

Similar documents