Vol 4(1) - Hatutus

Comments

Transcription

Vol 4(1) - Hatutus
Hatutus News
Suomen hahmontunnistustutkimuksen seuran tiedotuslehti
Newsletter of the Pattern Recognition Society of Finland
http://www.hatutus.org
Puheenjohtajan terveiset
Volume 4 Issue 1 2012
Editor: Markus Koskela
Aalto University
Department of Information and Computer Science
PO Box 15400, FI-00076 Aalto
markus.kos[email protected]
jäseniltä konferenssin tieteelliseen ohjelmaan lähetettyjen
laadukkaiden paperien muodossa, itse konferenssiin rekisteröitymisten muodossa ja kenties järjestelyihinkin. KonSoihdunkantaja on taas vaihtunut, ja Suomen hahmonferenssiin lähetettyjen artikkelien viimeinen jättöpäivä on
tunnistustutkimuksen seura ry:n vetovastuu on siirty18.1.2013. Konferenssin verkkosivut löytyvät osoitteesta
nyt Espoon Otaniemeen, tarkemmin sanottuna Aaltohttp://hatutus.org/scia2013/.
yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Tarkennuksena niille seuran jäsenille, jotka eivät ole täysin peril- Nykyinen puheenjohtaja jakaa edeltäjänsä huolen seuran
lä kaikista TKK/Aallon viimeaikaisista organisaatiomuu- aktiivisuudesta ja kehittämisestä. Osanotto seuran tapahtutoksista, sanottakoon, että kyseessä on siis laitos, jo- miin voisi kieltämättä olla aktiivisempaakin, ja hallitukseska perustettiin 2008 yhdistämällä silloisen TKK:n in- sa tulemme jatkuvasti pohtimaan uusia avauksia, jotta seuformaatiotekniikan ja tietojenkäsittelyteorian laboratoriot. ran toimintaan otettaisiin aktiivisemmin osaa. ViimevuotiSeuran uutena sihteerinä toimii DI Heikki Kallasjoki sessa jäsenkyselyssä toivottiin mm. että seuran kokoukset
([email protected]) ja rahastonhoitajana TkT pidettäisiin jonkin laajemman tapahtuman yhteydessä ja etVille Viitaniemi. Uutena varapuheenjohtajana toimii do- tä seura tekisi enemmän yhteistyötä muiden läheisten tiedeseurojen kanssa. Näiden tavoitteiden mukaisesti merkittävä
sentti Jussi Tohka Tampereen teknillisestä yliopistosta.
virstanpylväs oli toukokuussa Helsingin Kumpulassa pideSeuran puheenjohtajana olen päässyt suoraan tekemisen
tyt ensimmäiset Yhdistetyt tietojenkäsittelyn päivät (YTP
meininkiin, sillä seurahan on vastuussa seuraavan SCIA:n
2012), joiden järjestämisessä yhdistimme voimamme Tieeli järjestyksessään 18. Scandinavian Conference on Imatojenkäsittelytieteen seuran ja Suomen tekoälyseuran kansge Analysis -konferenssin järjestämisestä. Edellisen kersa. YTP 2012:stä lisää myöhemmin tässä tiedotuslehdessä,
ran SCIA järjestettiin Suomessa 2005 Joensuussa, jolloin
mutta tässä vaiheessa kommentoisin, että päivät olivat kaiprofessorit Jussi Parkkinen, Heikki Kälviäinen ja Markku
kinpuolinen menestys ja seuran hallitus tulee kaikin tavoin
Hauta-Kasari järjestivät mieleenpainuvan konferenssin sauedistämään vastaavien päivien järjestämistä jatkossakin, ja
naretkineen ja Valamon vierailuineen. Tavoitteenamme on
kenties saamme mukaan myös uusia seuroja.
luonnollisesti vähintään yhtä onnistunut konferenssi ensi
kesänä. Konferenssin organisaatio onkin varsin kunnioitus- Ja lopuksi vielä kiitokset edeltäjälleni Joni Kämäräiselle,
ta herättävä: puheenjohtajina toimivat professorit Erkki Oja joka luotsasi Hatutusta määrätietoisesti haluamaansa suunja Matti Pietikäinen, ja ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja- taan ja sai paljolti omalla henkilökohtaisella panoksellaan
na professori Joni Kämäräinen. Olemme myös saaneet hou- aikaiseksi mm. jo mainitut Yhdistetyt tietojenkäsittelyn päikuteltua kutsuttujen esitelmien pitäjiksi erittäin kiinnosta- vät. Seuraavaksi odotammekin sitten Jonilta korkeatasoista
via eturivin tutkijoita: Ethem Alpaydin, Anders Heyden, Ji- tieteellistä ohjelmaa SCIA 2013:een!
ri Matas sekä Maja Pantic.
– Markus Koskela
SCIA 2013 pidetään Espoossa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa kesäkuun 17.–20. eli ensi vuoden juhannusviikolla.
Lopetammekin hyvissä ajoin torstaina puolen päivän jälkeen, jotta itse kukin ehdimme vielä juhannuksen viettoon. P.S. Due to the increasing number of non-Finnish members
Toivomme luonnollisesti laajaa kontribuutiota Hatutuksen in the society, the rest of the newsletter will be in English.
1
Hatutus News Vol. 4 Issue 1
Hatutus PhD award: Dr. Antti Airola
The Best Finnish PhD Thesis in the Field of Pattern Recognition in 2010–2011 Award was presented at the Federated
Computer Science Event 2012 to Dr. Antti Airola from the
University of Turku. The topic of his thesis was “KernelBased Ranking. Methods for Learning and Performance Estimation”.
2/4
Past events
The Federated Computer Science Event 2012
The Federated Computer Science Event (Yhdistetyt tietojenkäsittelyn päivät) was a two-day conference that combined the traditional annual events of three societies in Finland: The Finnish Society for Computer Science, the Pattern
Recognition Society of Finland, and the Finnish Artificial
Intelligence Society. The event was held on May 28–29,
2012 at the Kumpula campus of the University of Helsinki
(UH), and it was organized by the Department of Computer
Science of UH.
Hatutus PhD Award Winner 2010–2011, Dr. Antti Airola
The contributions of the thesis are as follows. First, the development of RankRLS, a computationally efficient kernel
method for learning to rank, based on minimizing a regularized pairwise least-squares loss. Second, improvements
on the fastest known training method for the linear version of the RankSVM algorithm. Third, a study of combinations of the empirical kernel map and reduced set approximation, which allows the large-scale training of kernel
machines using linear solvers, and proposal of computationally efficient solutions to cross-validation when using the
approach. Next, the exploration of the problem of reliable
cross-validation when using AUC as a performance criterion, through an extensive simulation study. Finally, a case
study on applying machine learning to information extraction from biomedical literature.
The award winner was selected by an independent award
committee consisting of senior Finnish researchers in the
field. Congratulations again to Antti, and apologies for
paying the award money so late! It turned out that getting
access to the Hatutus account was a non-trivial task.
The thesis is available online at http://urn.fi/URN:
ISBN:978-952-12-2674-8 .
The program of the event consisted of keynotes by Heikki Mannila and Jorma Rissanen, talks by PhD award winners (including Antti Airola), MSc thesis award winners,
and talks and posters by authors via an open call for papers. The papers presented at the conference were printed in very prominent proceedings, which can be found at
http://www.cs.helsinki.fi/ytp2012.
The Hatutus Fall Seminar 2011
The Hatutus Fall Seminar 2011 was organized at the Aalto University Otaniemi Campus on December 1, 2011.
The program of the seminar consisted of two invited talks:
“Machine vision research” by Matti Pietikäinen and “Learning Graded Relations with Kernel Methods” by Tapio Pahikkala from the University of Turku.
In addition, four researchers from Aalto ICS Department
gave short talks on recent research topics: “Personalized
voice models” (Mikko Kurimo), “Cognitive systems research” (Timo Honkela), “Restricted Boltzmann machines” (KyungHyun Cho), and “Multimodal video and audio
analysis” (Mats Sjöberg).
After the seminar, the program continued with general meeting and dinner & sauna at the Aalto Donors’ Lounge, where the general co-chairs of SCIA 2013 (Erkki Oja and Matti
Pietikäinen) started the planning for the upcoming conference. The planning was effective and lots of decisions were made. Unfortunately, the main notes were subsequently
lost, so the SCIA preparations were started based on what
Erkki had scribbled on the margins of his calendar.
Hatutus News Vol. 4 Issue 1
News from IAPR
3/4
The Federated Computer Science Event 2013
No news yet about next year’s Federated Computer Science
Professors Heikki Kälviäinen and Janne Heikkilä continue Event. We will inform you as soon as we hear something.
to serve as the official representatives of the society in the
IAPR Governing Board. The next Governing Board meeSCIA 2013 (Espoo)
ting will be at Tsukuba during ICPR 2012.
The recipient of the King-Sun Fu Prize, the most prestigious
IAPR award, in 2012 is Professor Rama Chellappa, University of Maryland, USA. The citation for the prize is: “For
pioneering contributions to statistical methods for image
and video-based object recognition.”
The recipient of the J. K. Aggarwal Prize in 2012 is Professor René Vidal, Johns Hopkins University, USA, “For
outstanding contributions to the generalized principal component analysis (GPCA) and subspace clustering in computer vision and pattern recognition.” Both prizes are to be
awarded at the ICPR 2012.
IAPR Newsletters can be found at: http://www.iapr.
org/publications/
SCIA 2013 will be held in Espoo, Finland at the Hanasaari
Swedish-Finnish Cultural Centre on June 17–20, 2013. It is
a major event and the main task for the society during the
next year.
We hope to see lots of Hatutus members to submit papers to
the conference and come to Hanasaari in June! The deadline
for full paper submissions is January 18, 2013.
For more info, see the attached brochure or http://
hatutus.org/scia2013/ or send email to the organizers at [email protected]
Upcoming events
ICPR 2014 (Stockholm, Sweden)
ICPR 2012 (Tsukuba Science City, Japan)
Welcome to the 22nd International Conference on Pattern
Recognition in Stockholm, August 22–24, 2014, hosted by
The main scientific event of IAPR is approaching rapidly. our sister society, the Swedish Society for Automated ImaICPR 2012 is the twenty-first conference of the Interna- ge Analysis (SSBA). The deadline for paper submissions
tional Association for Pattern Recognition (IAPR), which will be December 20, 2013.
will be held during November 11–15, 2012 at the Tsuku- ICPR 2014 will be an international forum for discussions on
ba International Congress Center, Tsukuba, Japan. Tsukuba recent advances in the fields of Pattern Recognition; MacScience City is about 50 km northeast of Tokyo and 40 km hine Learning and Computer Vision; and on applications of
northwest of the Narita International Airport.
these technologies in various fields.
Hatutus will again have a broad representation at ICPR. See For more info: http://www.icpr2014.org
you all in Tsukuba!
For more info: http://www.icpr2012.org
Pattern recognition in Finland
The Hatutus Fall Seminar 2012 (Turku)
The Hatutus Fall Seminar 2012 will be organized at Turku
by our board member, docent Tapio Pahikkala on December 3, 2012. The seminar is still very much under construction, so check the seminar website at http://staff.
cs.utu.fi/~aatapa/seminar2012/ for up-to-date
information!
At the general meeting, the main topic will be the current
status of organization and further planning of SCIA 2013.
Come and give us comments and feedback!
Active research groups and researchers can be found at least
in the following organizations in Finland (contact persons
are listed in parentheses):
1. Center for Machine Vision Research, University of Oulu,
http://www.cse.oulu.fi/CMV (Esa Rahtu)
2. Department of Information and Computer Science, Aalto University, http://www.ics.aalto.fi (Markus
Koskela)
3. Department of of Signal Processing, Tampere University of
Technology, http://sp.cs.tut.fi (Jussi Tohka)
4. Department of Biomedical Engineering and Computational
Science, Aalto University, http://becs.aalto.fi
(Aki Vehtari)
Hatutus News Vol. 4 Issue 1
5. Machine Vision on Pattern Recognition Laboratory, Lappeenranta University of Technology, http://www.it.
lut.fi/ip/research/mvpr/ (Joni Kämäräinen)
6. Department of Information Technology, University of Turku, http://www.it.utu.fi/en/ (Tapio Pahikkala)
7. School of Computing, University of Eastern Finland,
http://www.uef.fi/cs/
4/4
8. Tampere Unit for Computer-Human Interaction, University
of Tampere, http://tauchi.cs.uta.fi/mmig/
9. Automation Engineering, University of Vaasa, http://
www.uwasa.fi/~TAU/ (Birgitta Martinkauppi)
Please inform the editor, if you wish to have your organization added to this list!

Similar documents

1 / 2010

1 / 2010 ole tarpeen, kun Sailorsista kirjoitetaan suurilla kirjaimilla vielä 2000 vuoden päästä. Tätä keikkaa ei etelässä paljon lanseerailtu ja sitten hotellikin sähläili ja tapahtumaa piti siirtää viikol...

More information