Katalog - TF Kable

Transcription

Katalog - TF Kable
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
1
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
O Fabrici ....................................................................................................................4
Razvoj proizvodnih mogućnosti FKZ ......................................................................4
Sertifikati ....................................................................................................................6
Spisak sertifikata ................................................................................................7
ISO 14001:2004 (engleska verzija) ....................................................................8
ISO 9001:2008 (engleska verzija) ......................................................................9
ISO 14001:2004 (srpska verzija) ......................................................................10
ISO 9001:2008 (sprska verzija) ........................................................................11
Proizvodni program .................................................................................................12
Komercijalna funkcija .............................................................................................14
Katalog proizvoda ....................................................................................................17
Energetski provodnici-domaće trţište ..............................................................18
H07V-K ...................................................................................................19
P/FJ..........................................................................................................21
P/J ............................................................................................................23
H03VV-F ................................................................................................25
H05VV-F ................................................................................................27
H07V-U ...................................................................................................29
H07V-R ...................................................................................................30
PP ............................................................................................................32
PP/R ........................................................................................................34
H05RR-F .................................................................................................35
Energetski kablovi-domaće trţište ...................................................................37
PP00/PP00-A ..........................................................................................38
PP40/PP40-A ..........................................................................................44
PP41/PP41-A ..........................................................................................47
PP44 ........................................................................................................51
X00/O ......................................................................................................54
XP00/XP00-A .........................................................................................56
XP41........................................................................................................60
XP44........................................................................................................63
XHE49/XHE49-A ...................................................................................65
XHP48/XHP48-A ...................................................................................67
XHP48/XHP48-A ...................................................................................69
EpN50 .....................................................................................................71
2
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Telekomunikacioni provodnici-domaće trţište ................................................73
TM 20 ......................................................................................................74
Telekomunikacioni kablovi-domaće trţište .....................................................76
TC 44..EK ...............................................................................................77
TK 33-U ..................................................................................................79
TK 59-GM...............................................................................................81
Energetski provodnici-izvozno trţište ..............................................................84
H03VVH2-F............................................................................................85
H03VV-F ................................................................................................86
H05VVH2-F............................................................................................87
H05V-K ...................................................................................................88
H05VV-F ................................................................................................89
H07V-K ...................................................................................................91
H05V-U ...................................................................................................93
H07V-R ...................................................................................................94
H07V-U ...................................................................................................96
NYM .......................................................................................................97
H01N2-D .................................................................................................99
Energetski kablovi-izvozno trţište .................................................................100
NYCWY/NAYCWY ............................................................................101
NYY-J/O ...............................................................................................103
NAYY-J ................................................................................................108
NYCY ...................................................................................................110
N2XS(F)2Y/NA2XS(F)2Y ...................................................................113
H05RR-F ...............................................................................................115
H07RN-F ...............................................................................................117
NYBY/NAYBY ....................................................................................120
N2XY/NA2XY .....................................................................................124
N2XSY/NA2XSY .................................................................................129
N2XS(F)2Y/NA2XS(F)2Y ...................................................................131
YSLY-JZ/OZ ........................................................................................133
LiYCY/LiYCY-JZ ................................................................................137
N2XH ....................................................................................................139
NHXHX ................................................................................................143
NHXMH................................................................................................146
Telekomunikacioni kablovi-izvozno trţište ...................................................148
J-Y(St)-Y...............................................................................................149
J-H(St)-H...............................................................................................151
TPP ........................................................................................................153
TPPep ....................................................................................................154
Autori ..............................................................................................................156
3
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
O fabrici:
u u okviru
200
K
Fabrika Kablova Zaječar doo osnovana je 1974.godine. Nakon perida poslovanja
u okviru kompanije RTB Bor, fabrika je privatizovana krajem 2003.godine. Početkom
2008.godine većinski vlasnik fabrike postaje medjunarodna kompanija TELE-FONIKA
KABLE Sp.zo.o.,S.K.A. iz Poljske.
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
do
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslovaod
kablova
napona
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
kapacite
Razvoj proizvodnih mogućnosti FKZ:
1974.godine započela je proizvodnja energetskih, instalacionih, signalnokomandnih i fleksibilnih provodnika i kablova sa izolacijom od PVC-a nazivnog napona
do 1 kV.
1978.godine znatno su povećani kapaciteti i asortiman. Počinje proizvodnja
kablova od aluminijuma, kablova sa izolacijom od umreţenog polietilena nazivnog
napona do 35 kV, kablova sa gumenom izolacijom i plaštom i energetskih kablova sa
koncentričnim nultim provodnikom (CEANDER kablovi).
1994.godine pušten je u rad novi pogon za proizvodnju telekomunikacionih
kablova i provodnika sa izolacijom od penastog polietilena i PVC-a, proizvodnog
kapaciteta oko 1.500 tona godišnje.
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
izolovan
Raiffeisen bank
1999.godine asortiman je proširen osvajanjem tehnologije izrade vatrootpornih
bezhalogenih kablova kao i kablova za prenos podataka.
2002.godine pušteno je u rad postrojenje za proizvodnju PVC granulate za
izolovanje i plaštiranje kablovskih proizvoda. Kapacitet ovog postrojenja je oko 3.000
tona godišnje.
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
2005.godine process proizvodnje provodnika i kablova je zaokruţen puštanjem u
rad pogona za proizvodnju drvene ambalaţe, kapaciteta do 24.000 kompleta godišnje i
pogona za kontinualno livenje bakarne ţice kapaciteta 6.000 tona godišnje.
U toku 2006.godine pušteno je u rad postrojenje za proizvodnju gumene ispune
Kapaciteta 1.500 tona godišnje.
provodn
Proizvodni kapacitet Fabrike kablova Zaječar je oko 20.000 tona kablova i
provodnika godišnje. Provodnici i kablovi se proizvode u skladu sa svetskim standardima
kao što su: IEC, VDE, NFC, HD, BS, GOST, BDS, SRPS.
4
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
1994.godine pušten je u rad
Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb
standardom
19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
Marta 2010.godine smo dobili licencu za izradu proizvoda po Basec standard
(300/500V niskonaponski kablovi). Fabrika je obezbedila sebi kupce širom sveta: u
Francuskoj, Nemačkoj, Rusiji, Austriji, MaĎarskoj, Italiji, Makedoniji, Bugarskoj,
Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Poljskoj, Ukrajini, SAD i na
Kipru.
Fabrika od 1995.godine poseduje sertifikat sistema kvaliteta u skladu sa
standardom ISO 9001.
Juna 2006.godine dobila je sertifikat za system upravljanja zaštitom ţivotne
sredine po standardu ISO 14001, čime je dokazala da zaista brine o svojoj okolini.
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Stalni razvoj, rast i unapreĎenje fabrike, kao i stalno praćenje i zadovoljavanje
potreba trţišta prepoznatljivo su obeleţje poslovanja Fabrike kablova Zaječar.
i kablovi
seDirektor
proizvode
u
444-423
proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
5
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
6
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
Spisak sertifikata:
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
ISO14001:2004
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
7
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
8
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
9
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
10
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
11
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
12
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
-Bakarna vučena i
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
omekšana ţica, prečnika od 0,15 do 4,50 mm
-Aluminijumska vučena ţica, prečnika od 1,70 do 5,50 mm
-Bakarna kalajisana ţica, vučena i omekšana, prečnika od 0,15 mm
-Uţad od bakra i aluminijuma, okrugla i kompaktirana od 6 do 300 mm2
-Fleksibilna uţad od kalajisane ili nekalajisane bakarnr ţice preseka od 0,50 do 240 mm2
-Energetski instalacioni provodnici izolovani PVC masama, preseka od 0,50 do 16 mm2
-Energetski kablovi izolovani PVC masama, za nazivni napon 0,6/1 kV i preseka
od 1,5 do 300 mm2
-Armirani energetski kablovi izolovani PVC masama, za nazivni napon 0,6/1 kV i
preseka od 6 do 185 mm2
-Energetski kablovi izolovani XLPE masama, za nazivni napon 0,6/1 kV i preseka
od 1,5 do 300 mm2
-Armirani energetski kablovi izolovani XLPE masama, za nazivni napon 0,6/1 kV
i preseka od 6 do 185 mm2
-Energetski kablovi izolovani XLPE masama, za nazivne napone do 35 kV i preseka
od 50 do 300 mm2
-Signalno-komadni kablovi izolovani PVC masom, za nazivni napon 0,6/1 kV, preseka
od 1,5 do 2,5 mm2
-Fleksibilni provodnici izolovani gumom preseka od 1,5 do 95 mm2, jednoţilni,
a četvoroţilni do 16 mm2
-Fleksibilni nespiralizovani provodnici za belu tehniku
-Telekomunikacioni kablovi i provodnici
-Koaksijalni i CATV kablovi i provodnici
-Negorivi i bezhalogeni kablovi i provodnici
i kablovi
proizvode u
Raiffeisense
bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
13
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
14
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
Direktor komercijalnih poslova
Slobodan Trandafilović
Direktor komercijalnih poslova
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Direktor komercijalnih poslova
e-mail: slobodan.trandafilović@tfkable.com
tel: ++381(0)19 444-406
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
Odeljenje nabavke i uvoza
Slaviša Stevanović
Šef odeljenja nabavke
e-mail: [email protected]
tel: ++381(0)19 444-310
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
Odeljenje nabavke i uvoza
Saša Mihajlović
Šef odeljenja uvoza
e-mail: [email protected]
tel: ++381(0)19 444-314
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Odeljenje domaće prodaje
Sanja Cvetković
Šef odeljenja domaće prodaje
e-mail: [email protected]
tel: ++381(0)19 444-301
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Odeljenje izvoza
Maja Rajčić Kostić
Šef odeljenja izvoza
e-mail: [email protected]
tel: ++381(0)19 444-317
15
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
Odeljenje fakturisanja i otpreme
Jelena Krančić
Direktor komercijalnih poslova
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Šef odeljenja fakturisanja i otpreme
e-mail: [email protected]
tel: ++381(0)19 444-307
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
Odeljenje maganciskih poslova
Dragan Radić
Šef odeljenja magacinskih poslova
e-mail: [email protected]
tel: ++381(0)19 444-356
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
Odeljenje za analizu cena
Dragan Cokić
Šef odeljenja za analizu cena
e-mail: [email protected]
tel: ++381(0)19 444-364
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
16
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
17
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
18
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H07V-K
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase - finožični
Standard: SRPS EN50525-2-31:2011
Nazivni napon:450/750 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni fleksibilni provodnik (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Upotreba:
U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za
instalacije u zgradama polaţu se u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
* Nije definisano standardom
Broj žila i presek
(mm2)
0,5*
0,75*
1,0*
1,5
2,5
4,0
6,0
10
16
25
35
50
70
Aprox. Neto masa
(kg/km)
7,50
10,00
12,40
18,10
28,90
44,30
63,90
111,10
165,70
256,60
348,90
493,70
681,70
Aprox. D max.
(mm)
1,90
2,10
2,30
2,70
3,40
3,90
4,50
5,90
6,90
8,60
9,80
12,70
13,70
19
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
Broj žila i presek
(mm2)
95
120
150
185
240
Aprox. Neto masa
(kg/km)
901,40
1125,40
1410,40
1714,60
2264,50
Aprox. D max.
(mm)
16,10
17,60
19,50
21,90
27,00
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
20
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
P/FJ
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Instalacioni provodnik sa pojačanom izolacijom od PVC mase - finožični
Standard: SRPS N.C3.205
Nazivni napon:0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni fleksibilni provodnik (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Upotreba:
U vlaţnim prostorijama i slobodnom prostoru na izolaciona tela gde je potrebna
naročita savitljivost kao i za polaganje na mašinama alatkama i brodovima uz
odgovarajuću zaštitu.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4,0
6,0
10
16
25
35
50
Aprox. Neto masa
(kg/km)
10,60
13,30
16,00
23,90
33,90
49,90
71,10
120,70
176,50
270,30
364,10
512,30
Aprox. D max.
(mm)
2,50
2,70
2,90
3,50
4,00
4,60
5,10
6,50
7,50
9,20
10,40
13,30
21
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
Broj žila i presek
(mm2)
70
95
120
150
185
240
Aprox. Neto masa
(kg/km)
702,70
925,70
1152,10
1440,90
1747,40
2303,00
Aprox. D max.
(mm)
14,30
16,70
18,20
20,10
22,50
25,40
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
22
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
P/J
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Instalacioni provodnik sa pojačanom izolacijom od PVC mase
Standard: SRPS N.C3.203
Nazivni napon: 1000 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Upotreba:
U vlaţnim prostorijama i slobodnom prostoru na izolaciona tela gde je potrebna
naročita savitljivost kao i za polaganje na mašinama alatkama i brodovima uz
odgovarajuću zaštitu.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1,0
1,5
2,5
4,0
6,0
10
16
25
35
50
70
95
Aprox. Neto masa
(kg/km)
14,80
22,60
32,50
47,50
66,70
110,20
166,00
272,30
367,20
482,00
676,20
932,30
Aprox. D max.
(mm)
2,60
3,20
3,60
4,10
4,60
5,80
6,70
8,90
10,00
11,10
13,10
15,00
23
Information
Technology
Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Broj žila i presek
(mm2)
120
150
185
240
Aprox. Neto masa
(kg/km)
1158,90
1429,40
1786,60
2334,60
Aprox. D max.
(mm)
16,30
18,50
20,40
23,00
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
24
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H03VV-F
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Laki savitljivi provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: SRPS EN50525-2-11:2011
Nazivni napon: 300/300 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarna uzica (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Plašt od PVC mase (3)
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Upotreba:
Za priključak manjih prenosnih trošila pod lakšim radnim uslovima, kao što su
prenosne svetiljke, ventilator, rashladni ureĎaji itd.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
* Nije definisano standardom
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,5
2x0,75
2x1,0*
2x1,5*
3x0,5
3x0,75
3x1,0*
3x1,5*
3x2,5*
4x0,5
4x0,75
Aprox. Neto masa
(kg/km)
29,50
36,70
43,60
58,80
35,40
44,70
53,80
73,10
117,30
43,00
54,80
Aprox. D max.
(mm)
4,40
4,80
5,10
5,80
4,70
5,10
5,40
6,20
7,80
5,10
5,60
25
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Broj žila i presek
(mm2)
4x1,0*
4x1,5*
4x2,5*
5x0,5*
5x0,75*
5x1,0*
5x1,5*
5x2,5*
6x0,5*
6x0,75*
7x0,5*
Aprox. Neto masa
(kg/km)
66,30
90,40
145,50
52,70
67,40
84,80
115,00
184,00
65,50
83,60
68,80
Aprox. D max.
(mm)
6,00
6,80
8,50
5,60
6,10
6,70
7,70
9,60
6,30
6,90
6,30
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
26
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H05VV-F
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Provodnik sa pojačanom izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: SRPS EN50525-2-11:2011
Nazivni napon: 300/500 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarna uzica (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Plašt od PVC mase (3)
Upotreba:
Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u
domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. Uključujući vlaţne prostorije npr.mašine za
pranje rublja, usisivači prašine i rashladni ureĎaji. Dozvoljava se primena za aparate za
kuvanje i grejanje pod uslovom da provodnik nije izloţen zračenju toplote.
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
* Nije definisano standardom
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,75
2x1,0
2x1,5
2x2,5
3x0,75
3x1,0
3x1,5
3x2,5
3x4
Aprox. Neto masa
(kg/km)
43,80
51,20
70,50
112,20
52,70
62,20
89,70
137,80
199,60
Aprox. D max.
(mm)
5,40
5,70
6,60
8,30
5,70
6,10
7,30
8,80
10,20
27
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Broj žila i presek
(mm2)
4x0,75
4x1,0
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6*
5x0,75
5x1,0
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6*
7x1,0*
7x1,5*
7x2,5*
Aprox. Neto masa
(kg/km)
64,00
79,20
113,60
169,50
247,40
351,50
81,60
97,20
139,50
214,10
317,70
450,10
125,70
180,10
271,40
Aprox. D max.
(mm)
6,30
6,90
8,20
9,70
11,20
13,40
7,10
7,50
9,00
10,90
12,70
15,20
8,40
10,00
11,90
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
28
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H07V-U
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase
Standard: SRPS EN50525-2-31:2011
Nazivni napon:450/750 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Upotreba:
U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod
maltera, kao i na izolaciona tela.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
* Nije definisano standardom
Broj žila i presek
(mm2)
0,75*
1,0*
1,5
2,5
4,0
6,0
10
16
Aprox. Neto masa
(kg/km)
9,90
12,40
18,00
28,10
43,40
62,20
103,20
156,50
Aprox. D max.
(mm)
2,00
2,10
2,60
3,10
3,60
4,20
5,30
6,20
29
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H07V-R
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase - mnogožični
Standard: SRPS EN50525-2-31:2011
Nazivni napon:450/750 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Mnogoţično bakarno uţe (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
Upotreba:
U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod
maltera, kao i na izolaciona tela.
421-720
E-mail:
[email protected]
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1,5
2,5
4,0
6,0
10
16
25
35
50
70
95
120
Aprox. Neto masa
(kg/km)
19,80
31,10
46,40
65,40
111,00
167,30
264,20
358,10
471,80
664,10
918,50
1143,80
Aprox. D max.
(mm)
2,80
3,40
4,00
4,30
5,90
6,60
8,50
9,60
10,70
12,70
14,60
15,90
30
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
Broj žila i presek
(mm2)
150
185
240
300
Aprox. Neto masa
(kg/km)
1412,30
1767,70
2313,20
2893,40
Aprox. D max.
(mm)
18,00
20,00
22,60
25,00
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
31
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
PP
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: SRPS N.C3.220
Nazivni napon:300/500 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Ispuna od nevulkanizovane gume (3)
o Plašt od PVC mase (4)
Upotreba:
U suvim i vlaţnim prostorijama za polaganje iznad i ispod maltera. Nije
dozvoljeno polaganje u zemlju, na otvorenom prostoru ili u beton zalivanjem.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m ili doboše po 1.000 m.
Broj žila i presek
(mm2)
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
2x16
2x25
2x35
3x1,5
3x2,5
3x4
Aprox. Neto masa
(kg/km)
93,30
130,00
176,40
231,80
384,30
577,70
874,60
1164,60
109,80
155,30
215,20
Aprox. D max.
(mm)
7,60
8,70
9,70
10,70
13,70
16,30
19,90
22,60
8,00
9,20
10,30
32
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Broj žila i presek
(mm2)
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x10
5x16
5x25
5x35
Aprox. Neto masa
(kg/km)
298,40
477,60
736,80
1122,70
1476,20
131,60
188,00
274,40
374,90
596,70
925,20
1423,30
1860,80
164,00
234,60
348,60
466,00
735,60
1148,70
1736,90
2294,10
Aprox. D max.
(mm)
11,80
14,50
17,50
21,60
24,10
8,60
10,00
11,60
13,00
15,90
19,20
24,00
26,50
9,60
11,10
13,00
14,40
17,60
21,50
26,40
29,40
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
33
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
PP/R
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: SRPS N.C3.230
Nazivni napon:300/500 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik (1)
o Izolacija od PVC mase - ţile su postavljene paralelno i razmaknute u jednoj ravni
(2)
o Plašt od PVC mase (3)
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
Upotreba:
Za elektroenergetske instalacije u suvim prostorijama za trajno polaganje na ili
ispod maltera.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x1,5
2x2,5
3x1,5
3x2,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
49,70
73,70
74,20
110,00
Aprox. D max.
(mm)
3,40
4,00
3,40
4,00
34
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H05RR-F
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: SRPS EN50525-2-21:2011
Nazivni napon:300/500 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +60 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Konstrukcija:
o Bakarni fleksibilni provodnik klase 5 (1)
o Izolacija od etilen-propilen gume (2)
o Plašt od etilen-propilen gume (3)
Upotreba:
U zatvorenim prostorijama, za priključenje aparata za domaćinstvo i lakih
radioničkih aparata pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Nisu namenjeni za trajnu
upotrebu na otvorenom prostoru.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m ili doboše od 500 i 1.000 m.
* Nije definisano standardom
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,75
2x1,0
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6*
2x10*
3x0,75
3x1
3x1,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
42,30
52,20
80,90
116,40
172,70
244,80
309,10
54,00
63,50
98,30
Aprox. D max.
(mm)
5,70
6,20
7,80
9,00
10,90
13,00
16,90
6,20
6,50
8,20
35
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
Broj žila i presek
(mm2)
3x2,5
3x4
3x6
4x0,75
4x1
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
5x0,75
5x1
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6*
Aprox. Neto masa
(kg/km)
143,50
214,10
308,90
65,50
77,60
120,30
184,00
273,80
393,30
83,00
98,60
147,60
229,00
339,60
479,80
Aprox. D max.
(mm)
9,60
11,60
14,00
6,80
7,10
9,00
10,70
12,90
15,60
7,60
8,00
9,90
12,00
14,40
17,10
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
36
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
37
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
PP00/PP00-A
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: SRPS N.C5.220
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -40 0C do +70 0C; pri polaganju +5 0C do +70 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Ispuna od nevulkanizirane gume (3)
o Plašt od PVC mase (4)
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima, termo i
hidro centralama. Polaţu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz
primenu dodatne zaštite.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5
1x2,5
1x4
1x6
1x10
1x16
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
49,30
63,60
85,90
108,60
71,50
151,20
88,40
210,10
113,90
Aprox. D max.
(mm)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
5,90
6,50
7,20
7,70
7,50
8,40
8,20
9,10
9,10
38
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1x300
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
2x16
2x16
2x25
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
219,90
118,50
321,60
168,70
419,30
206,70
549,80
263,10
753,90
341,50
1020,60
443,40
1254,80
532,10
1537,00
642,00
1904,80
784,60
2479,10
1008,70
3075,80
1233,50
131,40
173,30
236,70
297,90
224,90
412,30
286,10
604,80
411,80
643,20
437,80
1014,90
700,20
150,20
201,40
279,90
358,40
251,10
507,20
320,60
623,80
334,20
652,00
347,20
957,10
491,00
1265,90
626,00
1619,20
761,10
2223,40
985,90
3030,30
1309,10
3732,40
1563,70
Aprox. D max.
(mm)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
9,50
9,40
11,20
11,10
12,30
12,10
13,50
13,40
15,30
15,30
17,20
17,00
18,60
18,60
20,70
20,20
22,60
22,20
25,40
25,20
27,80
27,80
9,40
10,60
12,00
13,00
12,80
14,50
14,30
16,90
17,00
17,70
16,70
21,10
21,00
9,90
11,10
12,60
13,60
13,50
15,30
15,20
17,10
17,10
17,90
17,70
21,60
21,40
24,30
24,00
24,10
24,10
27,10
27,10
30,90
30,90
33,40
33,40
39
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
3x150
3x185
3x240
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
4627,10
1945,80
5746,80
2397,40
7487,10
3081,60
Aprox. D max.
(mm)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
37,70
37,70
41,50
41,50
46,80
46,80
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
3x25+16
3x35+16
3x35+25
3x50+25
3x70+25
3x70+35
3x95+50
3x95+70
3x120+70
3x150+70
3x150+95
3x185+95
3x240+95
3x240+120
1175,10
1464,60
1563,80
1959,40
2566,50
2657,50
3624,40
3817,40
4516,80
5398,20
5659,30
6856,80
8568,80
8792,40
592,20
723,00
972,50
1198,80
1616,60
1934,40
2302,50
2402,70
2932,40
3588,00
3662,30
22,90
25,10
26,10
27,50
30,70
30,70
35,50
35,50
38,00
42,60
42,60
47,40
53,10
53,10
22,50
24,70
27,50
30,70
35,50
38,00
42,60
42,60
47,40
53,10
53,10
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x25
4x35
4x50
176,00
238,90
336,20
435,10
629,00
842,90
1258,60
1644,20
2148,20
293,20
381,50
436,60
563,60
644,80
791,00
1003,80
10,60
11,90
13,60
14,80
16,70
19,60
24,20
26,70
27,50
14,70
16,50
19,30
22,30
24,00
26,40
27,50
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
40
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185
4x240
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
2946,80
1294,60
4069,00
1773,40
5010,70
2118,20
6152,50
2575,60
7679,90
3249,10
9925,00
4096,30
Aprox. D max.
(mm)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
30,80
30,70
36,00
36,00
39,20
39,20
43,30
43,30
48,50
48,50
54,20
54,20
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
4x25+1,5
4x35+1,5
4x50+1,5
4x70+1,5
4x95+1,5
4x120+1,5
4x150+1,5
4x185+1,5
4x240+1,5
-
656,70
802,80
1002,70
1287,30
1755,30
2092,10
2537,80
3197,00
4023,70
-
24,00
26,40
27,50
30,70
36,00
39,20
43,30
48,50
54,20
4x16+2,5
4x25+2,5
4x35+2,5
4x50+2,5
4x70+2,5
4x95+2,5
4x120+2,5
4x150+2,5
4x185+2,5
4x240+2,5
-
459,50
667,70
813,80
1013,70
1298,30
1766,40
2103,10
2548,80
3208,00
4034,70
-
19,30
24,00
26,40
27,50
30,70
36,00
39,20
43,30
48,50
54,20
5x1,5
5x2,5
5x4
208,00
285,00
404,90
-
11,40
12,90
14,80
-
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
41
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
5x6
5x10
5x16
5x16
5x25
5x35
6x1,5
6x2,5
7x1,5
7x2,5
8x1,5
8x2,5
9x1,5
10x1,5
10x2,5
12x1,5
12x2,5
14x1,5
14x2,5
16x1,5
16x2,5
19x1,5
19x2,5
21x1,5
21x2,5
24x1,5
24x2,5
25x1,5
25x2,5
30x1,5
30x2,5
37x1,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
527,50
351,00
760,70
496,00
1003,90
520,00
1051,30
541,90
1579,10
2070,00
240,20
331,50
250,80
348,50
285,10
348,90
288,00
296,20
417,90
338,40
481,60
382,90
548,30
432,40
621,80
492,90
713,10
544,30
789,80
629,80
948,60
643,70
970,30
737,80
1115,10
887,00
-
Aprox. D max.
(mm)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
16,10
16,00
18,20
18,90
20,50
20,50
21,50
21,20
26,60
29,40
12,20
13,70
12,00
13,70
12,90
14,70
14,00
14,80
17,10
15,20
17,60
15,90
18,40
16,70
19,40
17,50
20,40
18,40
21,40
20,30
24,20
20,70
24,70
21,40
25,50
23,50
-
42
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
37x2,5
40x1,5
40x2,5
48x1,5
48x2,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
1342,80
992,00
1451,00
1172,90
1721,10
-
Aprox. D max.
(mm)
PP00 (Cu) PP00-A (Al)
27,50
24,30
28,50
26,70
31,30
-
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
43
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
PP40/PP40-A
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase i koncentričnim provodnikom
Standard: SRPS N.C5.220
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -40 0C do +70 0C; pri polaganju +5 0C do +70 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Ispuna od nevulkanizirane gume (3)
o Bakarne ţice i jedna bakarna traka (4)
o Plašt od PVC mase (5)
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima, termo i
hidro centralama. Polaţu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz
primenu dodatne zaštite.
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x6/6
1x10/10
1x16/16
2x1,5/1,5
2x2,5/2,5
2x4/4
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP40 (Cu) PP40-A (Al)
210,80
173,50
311,50
244,40
421,80
335,20
178,90
230,80
300,40
265,10
Aprox. D max.
(mm)
PP40 (Cu) PP40-A (Al)
10,70
10,50
12,10
13,20
13,00
14,80
11,70
12,90
14,30
15,70
44
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
2x6/6
2x10/10
2x16/16
3x1,5/1,5
3x2,5/2,5
3x4/4
3x6/6
3x10/10
3x16/16
4x1,5/1,5
4x2,5/2,5
4x4/4
4x6/6
4x10/10
4x16/16
4x25/16
5x1,5/1,5
5x2,5/2,5
5x4/4
5x6/6
5x10/10
5x16/16
7x1,5/2,5
7x2,5/2,5
7x4/4
8x1,5/2,5
8x2,5/2,5
10x1,5/2,5
10x2,5/4
12x1,5/2,5
12x2,5/4
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP40 (Cu) PP40-A (Al)
379,30
326,50
543,90
426,10
780,30
610,60
200,70
262,90
348,20
287,10
445,30
355,60
644,80
464,10
941,40
670,80
229,30
302,50
408,30
322,10
524,30
400,50
771,80
528,40
1128,80
779,20
1626,50
262,10
352,40
478,90
369,70
619,20
461,10
908,40
602,80
1372,40
902,30
316,20
420,30
580,60
424,10
353,50
503,30
419,80
578,10
461,10
642,80
-
Aprox. D max.
(mm)
PP40 (Cu) PP40-A (Al)
15,30
17,00
17,40
18,50
20,00
21,70
12,20
13,40
14,90
16,30
16,00
17,70
18,20
19,30
21,00
22,70
12,90
14,30
15,90
17,30
17,10
18,80
19,60
20,70
22,70
24,80
27,30
13,70
15,20
17,10
18,50
18,40
20,10
21,10
22,20
25,00
26,70
14,50
16,20
18,30
19,70
15,30
17,20
17,30
19,50
17,70
20,10
-
45
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
14x1,5/2,5
14x2,5/6
16x1,5/2,5
16x2,5/6
19x1,5/4
19x2,5/6
21x1,5/4
21x2,5/6
24x1,5/6
24x2,5/10
25x1,5/6
25x2,5/10
30x1,5/6
30x2,5/10
37x1,5/10
37x2,5/10
48x1,5/10
48x2,5/10
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP40 (Cu) PP40-A (Al)
509,80
733,60
564,30
814,50
640,20
915,30
697,40
1022,90
820,50
1230,50
840,00
1260,00
957,20
1406,40
1173,20
1652,80
1453,20
2119,00
-
Aprox. D max.
(mm)
PP40 (Cu) PP40-A (Al)
18,40
20,90
19,20
21,90
20,00
22,90
20,90
24,30
22,80
27,20
23,20
27,70
24,30
28,60
26,60
30,50
29,70
35,00
-
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
46
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
PP41/PP41-A
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
trake
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase i armaturom od dve čelične
trake
Standard: SRPS N.C5.220
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -40 0C do +70 0C; pri polaganju +5 0C do +70 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe
o Izolacija od PVC mase
o Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
o Armatura od dve čelične trake
o Plašt od PVC mase
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima i na
mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polaţu se u zemlju, kablovske kanale,
zatvorene ili otvorene prostore.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x4
2x6
2x10
2x16
2x25
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP41 (Cu) PP41-A (Al)
331,00
398,00
521,80
749,50
558,10
796,70
Aprox. D max.
(mm)
PP41 (Cu) PP41-A (Al)
13,80
14,80
16,30
18,90
18,70
22,40
47
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
3x185
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP41 (Cu) PP41-A (Al)
295,40
382,40
468,10
629,00
925,40
618,30
1342,00
874,90
1690,30
1047,30
1939,30
1087,20
2593,70
1363,40
3852,10
2129,40
4613,10
2444,10
5573,90
2894,10
6900,40
3572,70
Aprox. D max.
(mm)
PP41 (Cu) PP41-A (Al)
12,90
14,40
15,50
17,20
19,90
19,90
24,00
24,00
26,30
26,20
26,10
26,30
29,10
29,30
34,90
35,10
37,40
37,70
41,30
41,50
46,10
46,50
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
3x25+16
3x35+16
3x35+25
3x50+25
3x70+25
3x70+35
3x95+50
3x95+70
3x120+70
3x150+70
3x150+95
3x185+95
3x240+95
3x240+120
1391,40
1698,10
1807,00
2538,40
3241,60
3276,70
4333,40
4526,30
5275,60
6313,80
6574,80
7794,30
9727,30
9950,90
-
25,60
27,50
28,50
31,10
34,70
34,70
39,10
39,10
41,60
46,80
46,80
51,00
57,50
57,50
-
4x2,5
342,00
-
13,80
-
48
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
4x4
4x6
4x10
4x16
4x16
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x10
5x16
6x2,5
7x1,5
7x2,5
10x1,5
10x2,5
12x1,5
12x2,5
14x1,5
14x2,5
16x1,5
16x2,5
19x1,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP41 (Cu) PP41-A (Al)
448,80
555,90
764,40
695,70
1133,30
725,30
1644,00
1030,20
2101,20
1245,30
2807,20
1661,20
3768,70
2114,90
4978,60
2683,60
6010,90
3120,60
7371,90
3818,50
8992,00
4552,50
305,40
397,70
528,10
659,90
910,70
1386,60
455,10
357,10
473,20
479,10
644,00
524,40
711,80
577,60
790,10
637,20
877,10
709,10
-
Aprox. D max.
(mm)
PP41 (Cu) PP41-A (Al)
15,40
16,70
18,50
20,90
21,60
21,50
26,20
26,20
28,70
28,60
30,70
30,90
34,70
35,00
39,60
39,80
42,80
43,00
47,90
48,30
52,50
52,90
13,20
14,70
16,60
17,90
20,00
23,90
15,70
14,00
15,70
16,80
19,10
17,20
19,60
17,90
20,40
18,70
21,40
19,50
-
49
Information Technology Solutions
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
TF KABLE
FABRIKA
KABLOVA
ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
19x2,5
21x1,5
21x2,5
24x1,5
24x2,5
27x1,5
27x2,5
30x1,5
30x2,5
48x1,5
48x2,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
PP41 (Cu) PP41-A (Al)
984,00
771,50
1097,30
888,70
1266,90
936,40
1340,70
1032,00
1451,40
1505,30
2558,20
-
Aprox. D max.
(mm)
PP41 (Cu) PP41-A (Al)
22,40
20,40
23,80
22,30
26,10
22,70
26,70
23,90
27,50
28,70
35,30
-
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
50
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
PP44
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Armirani energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: SRPS N.C5.220
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -40 0C do +70 0C; pri polaganju +5 0C do +70 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe
o Izolacija od PVC mase
o Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
o Armatura od okruglih pocinkovanih čeličnih ţica i jedne čelične trake
o Plašt od PVC mase
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima i na
mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polaţu se u zemlju, kablovske kanale i
otvorenom prostoru. Pogodan je za vertikalno i koso polaganje kao i na terene podloţne
klizanju.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x6
2x10
2x16
2x25
2x35
3x4
Aprox. Neto masa
(kg/km)
567,00
846,80
1112,50
1524,60
2182,40
546,60
Aprox. D max.
(mm)
17,00
19,40
22,00
25,80
29,40
16,60
51
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
3x185
3x240
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x10
5x16
7x1,5
7x2,5
10x1,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
646,50
970,30
1292,70
1944,80
2364,30
2610,10
3338,50
4635,30
6261,60
7513,40
8921,70
11134,90
499,50
627,50
887,80
1133,50
1550,40
2505,20
3072,70
3497,40
4545,40
6810,90
7987,10
9483,80
11403,50
457,60
567,00
861,60
1020,90
1317,90
2167,00
521,30
658,30
828,50
Aprox. D max.
(mm)
17,70
20,30
23,00
27,90
30,10
29,90
32,90
38,30
43,10
47,80
52,00
57,90
16,00
17,70
19,80
21,70
25,20
30,90
33,40
34,20
38,20
46,10
49,30
53,90
59,30
15,50
17,10
19,80
21,20
23,30
28,70
16,40
18,10
20,30
52
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
Broj žila i presek
(mm2)
10x2,5
12x1,5
12x2,5
14x1,5
14x2,5
16x1,5
16x2,5
24x1,5
27x1,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
1039,40
884,20
1117,60
947,90
1238,80
1028,40
1357,90
1549,60
1613,40
Aprox. D max.
(mm)
22,50
20,70
23,10
21,50
24,40
22,30
25,40
27,30
27,80
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
53
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
X00/O
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
Samonosivi kablovski snop sa nosećim užetom / bez nosećeg užeta
Standard: Interni standard/ SRPS N.C5.250
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Aluminijumski provodnik
o Noseći element je Al/Fe ili AlMg uţe
o Izolacija od umreţenog polietilena
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
Upotreba:
Primenjuje se u nadzemnim električnim mreţama za distribuciju električne
energije, za izvoĎenje kućnih priključaka, za mreţe javne rasvete i za industrijski razvod
energije.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x16
2x25
4x16
5x16
4x25
4x35
Aprox. Neto masa
(kg/km)
125,90
190,50
252,10
315,40
381,30
522,90
Aprox. D max.
(mm)
14,40
17,50
17,30
19,40
21,10
24,50
54
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
Broj žila i presek
(mm2)
3x35+1x50/8
3x35+1x50/8+2x16
3x50+1x50/8
3x50+1x50/8+2x16
3x70+1x50/8
3x70+1x50/8+2x16
Aprox. Neto masa
(kg/km)
649,10
776,00
760,90
887,80
972,00
1099,30
Aprox. D max.
(mm)
33,10
33,10
34,70
34,70
39,50
39,50
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
55
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
XP00/XP00-A
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom
Standard: SRPS N.C5.230
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe
o Izolacija od umreţenog polietilena
o Poluprovodni sloj oko izolacije
o Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
o Plašt od PVC mase
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima i na
mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polaţu se u zemlju, kablovske kanale,
zatvorene ili otvorene prostore.
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5
1x2,5
1x4
1x6
1x10
Aprox. Neto masa
(kg/km)
XP00 (Cu) XP00-A (Al)
42,60
54,00
71,00
92,20
58,00
133,80
73,00
Aprox. D max.
(mm)
XP00 (Cu) XP00-A (Al)
5,50
5,90
6,40
6,90
6,90
7,70
7,70
56
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
1x16
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1x300
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
2x16
2x16
2x25
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
Aprox. Neto masa
(kg/km)
XP00 (Cu) XP00-A (Al)
192,40
96,20
99,50
300,00
142,70
389,70
177,40
508,90
222,50
711,60
299,30
956,60
380,70
1190,20
467,80
1459,80
565,20
1812,00
693,40
2370,00
900,80
2938,40
1096,10
115,00
145,80
191,90
248,10
179,40
355,90
233,90
560,40
348,80
367,10
580,30
131,10
170,10
228,90
301,50
198,30
442,80
259,60
573,10
283,40
292,40
888,10
415,30
1155,40
517,00
1465,00
606,90
2085,10
847,40
2821,90
1100,70
Aprox. D max.
(mm)
XP00 (Cu) XP00-A (Al)
8,50
8,50
8,80
10,70
10,50
11,70
11,50
12,70
12,60
14,70
14,70
16,20
15,90
17,80
17,80
19,90
19,40
21,80
21,40
24,60
24,40
26,80
26,80
8,90
9,60
10,60
11,60
11,60
13,10
13,10
16,10
15,80
16,30
19,70
9,30
10,00
11,10
12,20
12,20
13,90
13,90
15,80
15,80
16,40
20,50
20,10
22,60
22,30
22,00
22,00
25,80
25,80
28,80
28,80
57
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
3x120
3x150
3x185
3x240
Aprox. Neto masa
(kg/km)
XP00 (Cu) XP00-A (Al)
3517,60
1348,80
4363,20
1682,00
5427,50
2078,00
7106,90
2701,30
Aprox. D max.
(mm)
XP00 (Cu) XP00-A (Al)
31,70
31,70
36,00
36,00
39,80
39,80
45,10
45,10
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
3x25+16
3x35+16
3x50+25
3x70+25
3x95+50
3x120+70
3x150+70
3x150+95
3x185+95
3x240+95
3x240+120
1059,20
1358,30
1808,20
2419,40
3316,30
4237,70
5067,20
5304,80
6441,10
8086,70
8309,70
500,20
598,20
797,60
1028,30
1308,50
1655,30
1971,80
2048,40
2516,80
3105,80
3179,70
21,30
23,60
25,70
29,40
32,80
36,20
40,80
40,80
45,50
51,20
51,20
21,00
22,90
25,70
29,40
32,80
36,20
40,80
40,80
45,50
51,30
51,30
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x16
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185
153,30
202,10
275,80
367,40
549,70
741,00
1136,00
1530,60
1963,40
2756,40
3745,30
4709,00
5788,90
7273,60
229,70
305,30
354,50
365,50
523,70
678,70
819,10
1104,60
1449,70
1816,50
2212,30
2806,30
9,90
10,80
12,00
13,20
15,10
17,30
22,30
25,30
25,70
29,40
33,20
37,30
41,50
46,70
13,20
15,10
17,30
17,90
22,10
24,90
25,70
29,40
33,30
37,30
41,50
46,70
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
58
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
4x240
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Aprox. Neto masa
(kg/km)
XP00 (Cu) XP00-A (Al)
9443,40
3567,60
Aprox. D max.
(mm)
XP00 (Cu) XP00-A (Al)
52,40
52,40
4x25+2,5
4x35+2,5
4x50+2,5
4x70+2,5
4x95+2,5
4x120+2,5
4x150+2,5
4x185+2,5
4x240+2,5
-
587,70
756,60
906,30
1200,90
1555,80
1932,20
2338,30
2967,30
3745,60
-
23,40
26,30
27,00
30,70
34,60
38,70
42,80
48,20
53,90
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x10
5x16
5x16
5x25
9x1,5
10x1,5
19x1,5
179,50
239,10
329,20
441,90
702,50
912,20
1433,80
242,80
255,90
424,80
269,70
396,60
428,20
442,50
-
10,70
11,70
13,00
14,30
17,20
18,90
25,00
13,20
14,00
16,50
14,30
17,20
18,90
19,60
-
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
59
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
XP41
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Armirani energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom
Standard: SRPS N.C5.230
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno uţe
o Izolacija od umreţenog polietilena
o Poluprovodni sloj oko izolacije
o Ispuna od PVC mase ili termoplastičnih traka
o Armatura od dve čelične trake
o Plašt od PVC mase
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama i industrijskim postrojenjima. Polaţu se u
zemlju, kablovske kanale, zatvorene ili otvorene prostore.
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x4
2x6
2x10
2x16
3x4
3x6
3x10
3x16
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
331,00
399,00
524,70
695,30
376,00
461,60
622,80
873,90
Aprox. D max.
(mm)
13,80
14,80
16,40
18,20
14,40
15,50
17,10
19,10
60
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
3x185
3x240
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
1376,50
1712,70
1881,50
2553,00
3651,60
4463,90
5388,60
6697,60
8456,80
3x25+16
3x35+16
3x35+25
3x50+25
3x70+25
3x70+35
3x95+50
3x95+70
3x120+70
3x150+70
3x150+95
3x185+95
3x240+95
3x240+120
1281,90
1578,40
1681,80
2047,50
3010,80
3042,30
4007,70
4198,20
4960,10
5943,70
6180,40
7341,00
9063,90
9287,90
24,10
26,00
27,10
28,10
33,00
33,00
36,80
36,80
39,80
45,00
45,00
49,10
54,40
54,40
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
4x50
4x70
435,70
542,00
747,20
1062,80
1675,60
2101,70
2418,70
3621,10
15,30
16,50
18,40
20,60
26,70
29,00
29,40
34,30
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
Aprox. D max.
(mm)
24,60
26,70
26,10
29,50
33,60
37,00
40,80
45,90
50,50
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
61
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
4x95
4x120
4x150
4x185
4x240
5x4
5x6
5x10
5x16
5x25
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
4741,10
5793,90
7134,20
8695,70
11212,10
503,80
633,00
879,80
1288,00
2002,20
Aprox. D max.
(mm)
38,60
42,20
47,60
52,20
59,10
16,40
17,70
19,80
22,60
29,00
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
62
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
XP44
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Armirani energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom
Standard: SRPS N.C5.230
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno uţe
o Izolacija od umreţenog polietilena
o Poluprovodni sloj oko izolacije
o Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
o Armatura od okruglih čeličnih ţica i jedne čelične trake
o Plašt od PVC mase
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima i na
mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polaţu se u zemlju, kablovske kanale,
zatvorene ili otvorene prostore.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Broj žila i presek
(mm2)
2x6
2x10
2x16
2x25
2x35
3x2,5
3x4
3x6
Aprox. Neto masa
(kg/km)
444,90
693,00
815,90
1334,40
2003,00
333,90
414,90
509,80
Aprox. D max.
(mm)
12,70
15,20
16,80
21,40
25,60
11,20
12,30
13,30
63
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
3x185
3x240
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x10
5x16
5x35
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
793,90
1100,10
1682,80
2025,30
2343,40
3176,60
4529,10
6174,70
7373,20
8699,20
10657,00
316,50
382,40
479,00
704,90
815,00
1315,30
2490,90
2988,50
3048,40
4496,20
6480,80
7796,50
9204,50
11063,40
354,80
436,30
655,40
805,50
956,30
1864,70
3506,10
Aprox. D max.
(mm)
15,90
20,90
25,90
28,00
27,30
30,00
34,90
40,20
44,60
48,40
53,10
11,10
12,00
13,10
15,20
16,20
22,40
28,70
31,00
29,90
35,50
41,70
46,00
50,10
55,50
11,80
12,80
15,00
16,40
17,60
26,10
34,00
64
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
XHE49/XHE49-A
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE masom
Standard: SRPS N.C5.230
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe (1)
o Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
o Izolacija od umreţenog polietilena (3)
o Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
o Lako bubreća provodna traka (5)
o Električna zaštita od bakarnih ţica (6)
o Lako bubreća izolaciona traka (7)
o Plašt od PE mase (8)
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Upotreba:
Za razvod energije visokog napona u distributivnim mreţama, elektranama,
trafostanicama i industrijskim postrojenjima.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
6/10 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
Aprox. Neto masa
(kg/km)
XHE49
XHE49-A
(Cu)
(Al)
830,00
1062,50
1324,10
1567,00
542,70
650,20
744,90
844,40
Aprox. D max.
(mm)
XHE49
XHE49-A
(Cu)
(Al)
23,80
26,10
27,60
28,90
23,70
26,10
27,30
28,90
65
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
Aprox. Neto masa
(kg/km)
XHE49
XHE49-A
(Cu)
(Al)
1921,90
1023,30
2278,50
1156,40
2859,10
1356,70
3462,30
1620,00
12/20 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
988,40
1218,40
1489,10
1740,10
2126,80
2493,70
3117,40
3710,80
700,50
806,00
908,10
1017,60
1236,50
1381,20
1618,90
1845,70
28,60
30,50
32,00
33,30
35,60
37,10
40,40
42,30
28,50
30,50
31,70
33,30
35,40
37,00
39,70
41,90
20/35 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
1193,70
1457,80
1740,30
2001,90
2395,80
2760,60
3354,20
-
905,10
1045,50
1156,90
1279,30
1499,50
1700,60
1985,90
2229,00
33,90
36,10
37,60
39,00
41,10
42,40
44,80
-
33,80
36,10
37,30
39,00
40,90
43,00
46,10
48,30
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Aprox. D max.
(mm)
XHE49
XHE49-A
(Cu)
(Al)
30,80
30,40
32,30
32,00
35,10
34,30
37,50
37,50
66
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
XHP48/XHP48-A
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom
Standard: SRPS N.C5.230
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe (1)
o Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
o Izolacija od umreţenog polietilena (3)
o Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
o Električna zaštita od bakarnih traka (5)
o Plašt od PVC mase (6)
Upotreba:
Za razvod energije visokog napona u distributivnim mreţama, elektranama,
trafostanicama i industrijskim postrojenjima.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
6/10 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
Aprox. Neto masa
(kg/km)
XHP48
XHP48-A
(Cu)
(Al)
890,80
1137,30
1404,10
1651,70
2005,00
2364,50
592,90
713,50
811,70
916,00
1099,10
1236,90
Aprox. D max.
(mm)
XHP48
XHP48-A
(Cu)
(Al)
23,10
25,40
26,90
28,30
30,00
31,50
23,00
25,40
26,60
28,30
29,70
31,30
67
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
1x240/25
1x300/25
Aprox. Neto masa
(kg/km)
XHP48
XHP48-A
(Cu)
(Al)
2943,70
1443,70
3561,90
1701,80
12/20 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
1071,30
1307,80
1583,80
1839,50
2203,10
2604,90
3202,30
3800,70
770,30
881,50
987,00
1101,30
1356,70
1473,70
1710,10
1938,10
28,00
29,90
31,30
32,70
34,40
36,30
38,90
40,80
27,86
29,82
31,02
32,67
35,15
36,14
38,64
40,84
20/35 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
1294,10
1576,20
1864,40
2131,20
2508,70
2889,60
3505,80
-
989,40
1147,00
1262,30
1390,00
1644,10
1824,50
2064,30
2398,80
33,20
35,50
37,00
38,30
40,00
41,50
44,10
-
33,10
35,50
36,70
38,30
40,60
42,40
44,70
47,70
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Aprox. D max.
(mm)
XHP48
XHP48-A
(Cu)
(Al)
34,10
33,60
36,40
36,40
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
68
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
XHP48/XHP48-A
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Trožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom
Standard: SRPS N.C5.230
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe (1)
o Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
o Izolacija od umreţenog polietilena (3)
o Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
o Separator traka (5)
o Električna zaštita od bakarnih traka oko svake ţile posebno (6)
o Ispuna od PVC-a preko jezgra kabla (7)
o Plašt od PVC mase (8)
Upotreba:
Za razvod energije visokog napona u distributivnim mreţama, elektranama,
trafostanicama i industrijskim postrojenjima.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
6/10 kV
3x50/16
3x70/16
3x95/16
Aprox. Neto masa
(kg/km)
XHP48
XHP48-A
(Cu)
(Al)
3237,60
4184,10
5148,40
2363,40
2942,80
3368,40
Aprox. D max.
(mm)
XHP48
XHP48-A
(Cu)
(Al)
44,70
49,60
52,80
44,50
49,60
52,20
69
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
3x120/16
3x150/25
3x185/25
3x240/25
Aprox. Neto masa
(kg/km)
XHP48
XHP48-A
(Cu)
(Al)
6105,80
3930,60
7330,60
4557,10
8611,60
5181,80
6261,30
Aprox. D max.
(mm)
XHP48
XHP48-A
(Cu)
(Al)
56,10
56,10
61,00
60,10
64,30
63,50
69,30
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
70
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
EpN50
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
Kabl sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: SRPS N.C5.350
Nazivni napon: 450/750 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +60 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 5 (1)
o Izolacija od etilen-propilen gume (2)
o Plašt od neoprenske gume (3)
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Upotreba:
Za priključak prenosnih ureĎaja pri srednjim mehaničkim naprezanjima, u suvim i
vlaţnim prostorijama, na otvorenom prostoru i u prostorijama u kojima ne postoji
opasnost od eksplozije u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom bez metana, u
graĎevinarstvu i u poljoprivrednim instalacijama. Mogu se koristiti za stalno polaganje u
instalacijama na malter, u privremenim graĎevinama i u barakama za stanovanje.
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5
1x2,5
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
Aprox. Neto masa
(kg/km)
41,80
56,40
80,60
109,90
172,80
236,90
347,00
460,00
638,60
Aprox. D max.
(mm)
5,50
6,10
7,20
8,30
10,30
11,40
13,60
15,10
17,80
71
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x70
1x95
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x10
7x1,5
7x2,5
8x1,5
8x2,5
10x1,5
10x2,5
12x1,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
857,30
1142,00
82,10
121,90
165,50
224,60
425,50
108,30
155,50
222,50
304,40
555,90
137,60
198,20
286,20
398,30
702,40
1030,80
164,50
246,80
360,20
488,00
865,40
251,20
372,00
289,80
415,50
368,60
536,90
409,40
Aprox. D max.
(mm)
19,90
23,20
8,70
10,40
12,00
13,70
18,40
9,40
11,00
12,90
14,70
19,80
10,40
12,10
14,30
16,40
21,70
26,00
11,20
13,40
16,00
18,10
24,00
13,60
16,20
14,40
17,10
16,90
19,90
17,70
72
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
73
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TM 20
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Telefonska montažna žica
Standard: SRPS N.C2.220
Opseg temperature: radne -20 0C do +50 0C; pri polaganju +5 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni kalajisani provodnik
o Izolacija od PVC mase
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Upotreba:
Za unutrašnje veze u telekomunikacionim ureĎajima i aparatima ili za njihovo
povezivanje.
Pakovanje:
Na koturove od 200 m.
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,4
2x0,5
2x0,6
2x0,8
2x1
2x1,2
2x1,4
2x1,5
2x1,8
3x0,4
3x0,5
3x0,6
4x0,4
Aprox. Neto masa
(kg/km)
3,40
5,00
7,10
11,50
17,80
24,50
33,40
37,80
53,90
5,10
7,50
10,60
6,80
Aprox. D max.
(mm)
1,60
1,90
2,30
2,70
3,30
3,70
4,30
4,50
5,30
1,80
2,10
2,40
2,00
74
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Broj žila i presek
(mm2)
4x0,5
4x0,6
5x0,4
5x0,5
5x0,6
6x0,4
6x0,5
6x0,6
7x0,4
7x0,5
7x0,6
Aprox. Neto masa
(kg/km)
10,10
14,20
8,90
13,10
18,50
11,00
16,20
22,80
12,00
17,70
24,90
Aprox. D max.
(mm)
2,30
2,70
2,20
2,60
3,10
2,50
2,90
3,40
2,50
2,90
3,40
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
75
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
76
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TC 44..EK
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
mase
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Montažni telefonski samonoseći kabl za centrale sa izolacijom i plaštom od PVC
mase
Standard: SRPS N.C4.140
Opseg temperature: radne -20 0C do +50 0C; pri polaganju +5 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Kalajisani bakarni provodnik 0,5 mm
o PVC izolacija debljine 0,22 mm
o Ţile su upredene u parice
o Pojasna izolacija od najmanje jedne plastične trake
o Ekran od Al-poliester trake i uzduţno postavljene kalajisane bakarne ţice
o PVC omotač sive boje
Upotreba:
Za unutrašnje veze u telefonskim centralama i signalnim postrojenjima.
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Pakovanje:
Na koturove od 200 m i po1.000 m na drvene doboše .
Broj žila i presek
(mm2)
1x2x0,5
2x2x0,5
3x2x0,5
4x2x0,5
5x2x0,5
6x2x0,5
7x2x0,5
8x2x0,5
9x2x0,5
10x2x0,5
12x2x0,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
15,90
23,00
30,10
36,80
45,30
55,90
56,80
61,80
104,60
74,60
86,70
Aprox. D max.
(mm)
3,80
4,30
4,90
5,40
5,80
6,70
6,70
6,70
7,20
7,40
8,00
77
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Broj žila i presek
(mm2)
14x2x0,5
15x2x0,5
16x2x0,5
20x2x0,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
98,60
111,40
112,20
133,70
Aprox. D max.
(mm)
8,40
8,90
8,90
9,70
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
78
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TK33-U
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Telefonski samonoseći pretplatnički kabl sa nosećim užetom
Standard: SRPS PTT
Opseg temperature: radne -20 0C do +50 0C; pri polaganju +5 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik 0,6 mm i 0,8 mm
o Izolacija od masivnog polietilena
o Četiri ţile su pouţene u zvezda četvorku
o Jezgro kabla je formirano u vidu grupa ili koncentričnih slojeva
o Noseće uţe je od pocinkovanih čeličnih ţica i postavljena je paralelno sa jezgrom
kabla
o Plašt od polietilena (obuhvata jezgro kabla i noseće uţe)
Upotreba:
Samonoseći pretplatnički kabl sa nosećim uţetom koristi se samo u sekundarnoj
mreţi. Postavlja se po uporištima i ostalim oslonima.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Pakovanje:
Po 1.000 m na drvene doboše .
Broj žila i presek
(mm2)
1x4x0,6
3x4x0,6
5x4x0,6
10x4x0,6
15x4x0,6
20x4x0,6
25x4x0,6
30x4x0,6
Aprox. Neto masa
(kg/km)
78,50
153,50
192,30
336,00
476,30
560,10
651,80
732,60
Aprox. D max.
(mm)
13,80x7,10
17,70x10,10
19,60x12,00
25,00x15,90
28,90x19,00
30,50x20,50
33,50x23,50
34,50x24,60
1x4x0,8
90,90
14,50x7,90
79
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
Broj žila i presek
(mm2)
3x4x0,8
5x4x0,8
10x4x0,8
15x4x0,8
20x4x0,8
25x4x0,8
30x4x0,8
Aprox. Neto masa
(kg/km)
192,50
304,50
493,10
645,10
806,20
946,40
1085,20
Aprox. D max.
(mm)
19,90x12,40
24,50x15,40
28,30x18,30
33,60x23,60
37,50x27,10
40,20x29,80
42,60x32,20
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
80
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TK59-GM
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Telefonski pretplatnički punjeni kabl sa penastom skin izolacijom i slojevitim
Omotačem od polietilena, grupno použeni.
Standard: SRPS PTT
Opseg temperature: radne -20 0C do +50 0C; pri polaganju +5 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik 0,4 mm, 0,6 mm i 0,8 mm
o Izolacija od penastog skin polietilena
o Četiri ţile su pouţene u zvezda četvorku
o Jezgro kabla je formirano u vidu grupa sa osnovnom grupom od 5 četvorki
o Masa za punjenje potpuno ispunjava jezgro kabla
o Pojasna izolacija od najmanje jedne papirne trake
o Ekran od aluminijumske trake presvučene sa obe strane slojem kopolimera
o Plašt od polietilena
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Upotreba:
Primenjuje se u mesnoj mreţi za uvlačenje u kablovske kanale i direktno
polaganje u zemlju.
Pakovanje:
Po 250 m, 500 m i 1.000 m na drvene doboše .
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x4x0,4
3x4x0,4
5x4x0,4
10x4x0,4
15x4x0,4
20x4x0,4
25x4x0,4
30x4x0,4
Aprox. Neto masa
(kg/km)
53,60
84,40
110,50
169,90
223,00
274,60
325,20
375,20
Aprox. D max.
(mm)
8,60
10,70
12,10
14,50
16,40
18,00
19,50
20,70
81
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Broj žila i presek
(mm2)
35x4x0,4
40x4x0,4
45x4x0,4
50x4x0,4
60x4x0,4
75x4x0,4
100x4x0,4
125x4x0,4
150x4x0,4
175x4x0,4
200x4x0,4
250x4x0,4
300x4x0,4
350x4x0,4
400x4x0,4
450x4x0,4
500x4x0,4
Aprox. Neto masa
(kg/km)
424,50
470,40
519,20
581,80
675,90
825,90
1057,20
1300,50
1534,30
1759,60
1987,50
2490,30
2940,30
3443,60
3892,60
4330,90
4849,70
Aprox. D max.
(mm)
21,90
23,00
24,00
25,40
27,20
29,90
33,40
37,00
40,00
42,60
45,10
50,40
54,50
59,10
62,60
65,80
69,80
1x4x0,6
3x4x0,6
5x4x0,6
10x4x0,6
15x4x0,6
20x4x0,6
25x4x0,6
30x4x0,6
35x4x0,6
40x4x0,6
45x4x0,6
50x4x0,6
60x4x0,6
75x4x0,6
100x4x0,6
65,60
122,60
168,50
279,00
378,70
479,90
576,50
690,40
786,10
881,30
976,30
1067,30
1254,90
1570,10
2028,50
9,30
12,30
14,20
17,50
20,10
22,20
24,20
26,30
27,90
29,40
30,80
32,10
34,50
38,50
43,30
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
82
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
Broj žila i presek
(mm2)
125x4x0,6
150x4x0,6
175x4x0,6
200x4x0,6
250x4x0,6
300x4x0,6
Aprox. Neto masa
(kg/km)
2541,30
3015,90
3467,00
4002,60
4906,10
5901,30
Aprox. D max.
(mm)
48.40
52.40
56.00
60.30
66.30
72.70
1x4x0,8
3x4x0,8
5x4x0,8
10x4x0,8
15x4x0,8
20x4x0,8
25x4x0,8
30x4x0,8
35x4x0,8
40x4x0,8
45x4x0,8
50x4x0,8
60x4x0,8
75x4x0,8
100x4x0,8
125x4x0,8
150x4x0,8
175x4x0,8
78,50
164,10
236,30
400,50
559,60
731,00
887,60
1042,90
1193,90
1344,30
1515,00
1665,60
1964,20
2437,90
3228,10
4034,70
4799,80
5523,70
10,00
13,70
16,00
20,10
23,20
26,30
28,60
30,80
32,70
34,50
36,60
38,30
41,20
45,50
52,30
58,40
63,30
67,60
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
83
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
84
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H03VVH2-F
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
Instalacioni pljosnati provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: DIN VDE 0281-5
Nazivni napon: 300/300 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 5 (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Plašt od PVC mase (3)
Upotreba:
Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlaţnim prostorijama za trajno
polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,5 RF
2x0,75 RF
Aprox. Neto masa
(kg/km)
20,40
25,50
Aprox. D max.
(mm)
5,00
5,40
Reistarski broj: 11607147350
85
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H03VV-F
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: VDE 0281-5
Nazivni napon: 300/300 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 5 (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Plašt od PVC mase (3)
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Upotreba:
Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlaţnim prostorijama za trajno
polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
* Nije definisano standardom
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,5 RF
2x0,75 RF
3x0,5 RF
3x0,75 RF
4x0,5 RF
4x0,75 RF
Aprox. Neto masa
(kg/km)
36,10
43,80
42,70
52,70
51,50
64,00
Aprox. D max.
(mm)
5,00
5,40
5,30
5,70
5,80
6,30
2x1,0 RF*
3x1,0 RF*
2x1,5 RF*
3x1,5 RF*
51,20
62,20
73,70
85,90
5,70
6,10
6,90
7,00
86
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H05VVH2-F
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
Instalacioni pljosnati provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: DIN VDE 0281-5
Nazivni napon: 300/500 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 5 (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Plašt od PVC mase (3)
Upotreba:
Za elektroenergetske instalacije u suvim i vlaţnim prostorijama za trajno
polaganje na ili ispod maltera i na čelične konstrukcije.
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,75 RF
Aprox. Neto masa
(kg/km)
31,00
Aprox. D max.
(mm)
3,90x6,20
Reistarski broj: 11607147350
87
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H05V-K
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Provodnik sa izolacijom od PVC mase
Standard: VDE 0281-3
Nazivni napon: 300/500 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 5 (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Upotreba:
U suvim prostorijama i na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za
polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Broj žila i presek
(mm2)
1x0,5 RF
1x0,75 RF
1x1,0 RF
Aprox. Neto masa
(kg/km)
8,40
11,00
13,50
Aprox. D max.
(mm)
2,10
2,30
2,50
Reistarski broj: 11607147350
88
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H05VV-F
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
Instalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: VDE 0281-5
Nazivni napon: 300/500 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 5 (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Plašt od PVC mase (3)
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Upotreba:
Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u
domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. Uključujući vlaţne prostorije npr.mašine za
pranje rublja, usisivači prašine i rashladni ureĎaji. Dozvoljava se primena za aparate za
kuvanje i grejanje pod uslovom da provodnik nije izloţen zračenju toplote.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
* Nije definisano standardom
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,75 RF
2x1,0 RF
2x1,5 RF
2x2,5 RF
2x4 RF
3x0,75 RF
3x1,0 RF
3x1,5 RF
3x2,5 RF
Aprox. Neto masa
(kg/km)
54,60
62,60
83,70
128,40
178,60
64,50
74,70
104,60
160,20
Aprox. D max.
(mm)
6,20
6,50
7,50
9,10
10,40
6,60
6,90
8,10
9,90
89
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
Broj žila i presek
(mm2)
3x4 RF
4x0,75 RF
4x1,0 RF
4x1,5 RF
4x2,5 RF
4x4 RF
5x0,75 RF
5x1,0 RF
5x1,5 RF
5x2,5 RF
5x4 RF
7x1,0 RF*
7x1,5 RF*
7x2,5 RF*
Aprox. Neto masa
(kg/km)
225,20
77,60
94,00
131,10
195,10
280,10
98,10
114,30
164,40
244,60
352,50
146,10
209,30
305,90
Aprox. D max.
(mm)
11,20
7,20
7,80
9,10
10,80
12,30
8,00
8,50
10,10
12,00
13,90
9,40
11,20
13,10
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
90
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H07V-K
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Provodnik sa izolacijom od PVC mase
Standard: VDE 0281-3
Nazivni napon:450/750 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 5 (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Upotreba:
U suvim prostorijama na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za
polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela i mašine.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5 RF
1x2,5 RF
1x4 RF
1x6 RF
1x10 RF
1x16 RF
1x25 RF
1x35 RF
1x50 RF
1x70 RF
1x95 RF
1x120 RF
Aprox. Neto masa
(kg/km)
19,40
30,40
45,80
66,20
114,20
169,20
261,10
353,80
499,80
688,60
909,40
1134,20
Aprox. D max.
(mm)
2,90
3,60
4,10
4,70
6,10
7,10
8,80
10,00
12,90
13,90
16,30
17,80
91
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
1x150 RF
1x185 RF
1x240 RF
Aprox. Neto masa
(kg/km)
1420,50
1725,40
2277,30
Aprox. D max.
(mm)
19,70
22,10
25,00
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
92
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H05V-U
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
Provodnik sa izolacijom od PVC mase
++381(0)19
Standard: VDE 0281-3
Nazivni napon: 300/500 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 1 (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Upotreba:
U suvim prostorijama i na mestima gde je potrebna naročita savitljivost. Za
polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod maltera, kao i na izolaciona tela.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x0,5 RE
1x0,75 RE
1x1,0 RE
Aprox. Neto masa
(kg/km)
8,40
10,90
13,60
Aprox. D max.
(mm)
2,00
2,20
2,40
93
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H07V-R
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
Provodnik sa izolacijom od PVC mase
Standard: VDE 0281-3
Nazivni napon:450/750 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klae 2 (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
Upotreba:
U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod
maltera, kao i na izolaciona tela ili mašine.
421-720
E-mail:
[email protected]
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5 RM
1x2,5 RM
1x4 RM
1x6 RM
1x10 RM
1x16 RMC
1x25 RMC
1x35 RMC
1x50 RMC
1x70 RMC
1x95 RMC
1x120 RMC
Aprox. Neto masa
(kg/km)
21,20
32,70
48,40
67,50
113,80
170,40
262,70
354,00
476,80
670,10
925,40
1151,30
Aprox. D max.
(mm)
3,00
3,60
4,20
4,50
6,00
6,80
8,60
9,60
10,80
12,70
14,60
15,90
94
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
1x150 RMC
1x185 RMC
1x240 RMC
Aprox. Neto masa
(kg/km)
1386,40
1777,10
2323,90
Aprox. D max.
(mm)
14,00
20,00
22,60
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
95
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H07V-U
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
Provodnik sa izolacijom od PVC mase
++381(0)19
Standard: VDE 0281-3
Nazivni napon: 450/750 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 1 (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Upotreba:
U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod
maltera, kao i na izolaciona tela.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5 RE
1x2,5 RE
1x4 RE
1x6 RE
1x10 RE
1x16 RE
Aprox. Neto masa
(kg/km)
19,90
30,90
45,70
64,60
107,60
162,90
Aprox. D max.
(mm)
2,80
3,40
3,90
4,40
5,60
6,50
96
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
NYM
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
Energetski provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: VDE 0250-204
Nazivni napon:300/500 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Ispuna od nevulkanizovane gume (3)
o Plašt od PVC mase (4)
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima termo i
hidro centralama. Polaţu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.
Pakovanje:
Na doboše po 500 m ili 1.000 m.
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5 RE
1x2,5 RE
1x4 RE
1x6 RE
1x10 RE
1x16 RMC
1x25 RMC
2x1,5 RE
2x2,5 RE
2x4 RE
2x6 RE
Aprox. Neto masa
(kg/km)
43,80
58,20
75,80
97,70
147,60
218,00
319,30
101,80
141,00
197,90
255,10
Aprox. D max.
(mm)
5,30
5,90
6,40
6,90
8,10
9,40
11,10
8,00
9,10
10,50
11,50
97
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x10 RE
2x16 RMC
2x25 RMC
2x35 RMC
3x1,5 RE
3x2,5 RE
3x4 RE
3x6 RE
3x10 RE
3x16 RMC
3x25 RMC
3x35 RMC
4x1,5 RE
4x2,5 RE
4x4 RE
4x6 RE
4x10 RE
4x16 RMC
4x25 RMC
4x35 RMC
5x1,5 RE
5x2,5 RE
5x4 RE
5x6 RE
5x10 RE
5x16 RMC
5x25 RMC
5x35 RMC
7x1,5 RE
7x2,5 RE
10x1,5 RE
12x1,5 RE
Aprox. Neto masa
(kg/km)
414,40
609,90
913,10
1208,20
118,90
167,50
238,40
324,20
510,40
771,40
1162,10
1519,90
141,40
201,50
301,30
404,20
633,90
964,50
1470,00
1911,00
168,50
242,70
372,10
491,00
768,30
1193,80
1788,80
2332,90
213,70
314,60
299,00
335,60
Aprox. D max.
(mm)
14,50
17,00
20,70
23,40
8,40
9,60
11,10
12,60
15,30
18,30
22,40
24,90
9,00
10,40
12,50
13,90
16,70
20,00
24,80
27,30
9,70
11,30
13,70
15,10
18,30
22,30
27,20
30,00
10,70
12,60
13,10
13,50
98
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H01N2-D
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Provodnik sa izolacijom od gume
Standard: DIN VDE 0282-6
Nazivni napon: 100 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 5 (1)
o Separator traka (2)
o Izolacija od neoprenske gumene mešavine (3)
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Upotreba:
Za priključak aparata i ureĎaja gde je potrebna naročita savitljivost (npr.aparat za
zavarivanje).
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m ili na doboše po 1.000 m.
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
Aprox. Neto masa
(kg/km)
139,60
195,70
286,00
377,90
528,20
739,40
963,60
Aprox. D max.
(mm)
8,40
9,30
11,30
12,30
14,30
17,10
19,50
99
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
100
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
NYCWY/NAYCWY
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: VDE 0276
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
Konstrukcija:
o Provodnik od bakara/aluminijuma
o Izolacija od PVC mase
o Ispuna od nevulkanizirane gume
o Koncentrični provodnik u obliku omota od bakarnih ţica
o Plašt od PVC mase
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima, termo i
hidro centralama. Polaţu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Broj žila i presek
(mm2)
Reistarski broj: 11607147350
3x10 RE/10
3x16 RE/16
3x16 RM/16
3x25 RMC/16
3x35 RMC/16
3x50 SM 1200/25
3x70 SM 1200/35
3x95 SM 1200/50
Aprox. Neto masa
(kg/km)
NYCWY
NAYCWY
(Cu)
(Al)
710,40
527,20
985,10
695,20
1030,90
754,60
1421,30
955,50
1773,70
1124,90
2089,60
1231,60
2844,10
1606,60
3902,30
2181,10
Aprox. D max.
(mm)
NYCWY
NAYCWY
(Cu)
(Al)
18,40
18,40
20,60
20,60
21,40
21,80
25,10
24,90
27,40
27,00
27,20
27,20
30,60
30,60
35,30
35,30
101
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
3x120 SM 1200/70
3x150 SM 1200/70
3x185 SM 1200/95
3x240 SM 1200/120
Aprox. Neto masa
(kg/km)
NYCWY
NAYCWY
(Cu)
(Al)
4825,60
2656,90
5751,60
3070,30
7254,20
3904,70
4921,00
Aprox. D max.
(mm)
NYCWY
NAYCWY
(Cu)
(Al)
38,30
38,30
42,30
42,30
47,20
47,20
53,00
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
4x10 RE/10
4x16 RE/16
4x25 RMC/16
4x35 SM 900/16
4x50 SM 900/25
4x70 SM 900/35
4x95 SM 900/50
4x120 SM 900/70
4x150 SM 900/70
4x185 SM 900/70
843,50
1178,10
1726,70
1986,40
2668,10
3687,10
4992,60
6205,40
7475,10
9083,10
599,30
791,70
1107,40
1153,70
1523,70
2034,90
2696,90
3312,80
3898,20
4615,90
19,90
22,20
27,30
27,20
30,90
35,10
40,20
44,10
48,80
53,80
19,90
22,20
27,10
27,20
30,90
35,10
40,20
44,10
48,80
53,80
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
102
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
NYY-J/O
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: VDE 0276
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik od bakara (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Ispuna od nevulkanizirane gume (3)
o Plašt od PVC mase (4)
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima, termo i
hidro centralama. Polaţu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5 RE
1x2,5 RE
1x4 RE
1x6 RE
1x10 RE
1x16 RE
1x16 RMC
1x25 RMC
1x35 RMC
1x50 RMC
Aprox. Neto masa
(kg/km)
61,60
74,40
100,50
124,20
169,50
232,40
243,20
349,00
449,10
582,40
Aprox. D max.
(mm)
6,70
7,00
7,90
8,40
9,20
10,10
10,50
12,20
13,20
14,40
103
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x70 RMC
1x95 RMC
1x120 RMC
1x150 RMC
1x185 RMC
1x240 RMC
1x300 RMC
2x1,5 RE
2x2,5 RE
2x4 RE
2x6 RE
2x10 RE
2x16 RE
2x16 RMC
2x25 RMC
3x1,5 RE
3x2,5 RE
3x4 RE
3x6 RE
3x10 RE
3x16 RE
3x16 RMC
3x25 RMC
3x35 RMC
3x50 SM 1200
3x70 SM 1200
3x95 SM 1200
3x120 SM 1200
3x150 SM 1200
3x185 SM 1200
3x240 SM 1200
4x1,5 RE
4x2,5 RE
Aprox. Neto masa
(kg/km)
790,90
1062,10
1299,50
1586,60
1958,90
2527,50
3142,00
163,00
198,10
276,40
340,60
460,70
625,30
664,50
1043,50
184,10
228,00
322,50
404,30
559,70
774,70
819,00
1202,20
1552,20
1772,70
2421,40
3288,20
4015,90
4926,70
6140,80
7925,40
213,80
268,50
Aprox. D max.
(mm)
16,30
18,20
19,50
21,60
23,50
26,10
28,70
10,60
11,40
13,10
14,10
15,70
17,50
18,30
21,70
11,10
11,90
13,80
14,90
16,50
18,50
19,30
23,00
25,30
25,10
28,30
32,50
35,20
39,30
43,70
49,00
11,80
12,70
104
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
4x4 RE
4x6 RE
4x10 RE
4x10 RMC
4x16 RE
4x16 RMC
4x25 RMC
4x35 RMC
4x35 SM 900
4x50 SM 900
4x70 SM 900
4x95 SM 900
4x120 SM 900
4x150 SM 900
4x185 SM 900
4x240 SM 900
5x1,5 RE
5x2,5 RE
5x4 RE
5x6 RE
5x10 RE
5x16 RE
5x16 RMC
5x25 RMC
5x35 RMC
7x1,5 RE
7x2,5 RE
7x4 RE
7x6 RE
7x10 RE
8x1,5 RE
8x2,5 RE
10x1,5 RE
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
383,90
486,30
688,90
737,20
963,40
1017,50
1499,20
1947,10
1763,60
2337,60
3213,70
4370,20
5366,80
6591,50
8176,00
10627,80
250,80
317,70
459,60
585,90
829,50
1167,70
1232,00
1826,90
2408,40
299,90
386,90
566,10
731,70
1052,30
339,20
440,30
414,70
Aprox. D
max.
(mm)
14,90
16,10
18,00
19,00
20,10
21,10
25,20
27,70
25,10
28,80
32,40
37,60
41,00
45,50
50,50
57,30
12,70
13,70
16,10
17,40
19,50
22,00
23,00
27,60
30,90
13,60
14,70
17,40
18,90
21,20
14,50
15,70
16,50
105
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
10x2,5 RE
12x1,5 RE
12x2,5 RE
14x1,5 RE
14x2,5 RE
16x1,5 RE
16x2,5 RE
19x1,5 RE
19x2,5 RE
21x1,5 RE
21x2,5 RE
24x1,5 RE
24x2,5 RE
25x1,5 RE
25x2,5 RE
30x1,5 RE
30x2,5 RE
37x1,5 RE
37x2,5 RE
40x1,5 RE
40x2,5 RE
48x1,5 RE
48x2,5 RE
61x1,5 RE
61x2,5 RE
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
539,60
458,80
602,70
510,40
675,00
568,80
755,50
639,40
856,00
700,20
940,70
816,80
1096,10
837,90
1126,10
935,40
1268,80
1107,70
1525,80
1190,00
1642,40
1418,90
1978,00
1753,50
2427,50
Aprox. D
max.
(mm)
18,00
17,00
18,50
17,80
19,40
18,60
20,30
19,50
21,30
20,40
22,30
22,50
24,70
22,90
25,20
23,70
26,10
25,40
28,20
26,30
29,20
29,00
32,50
31,90
35,50
3x6 RE+4 RE
3x10 RE+6 RE
3x16 RE+10 RE
3x25 RMC+16 RE
3x35 SM 900+16 RE
3x50 SM 900+25 RMC
3x70 SM 1000+35 SM 600
463,40
638,40
901,60
1385,50
1568,50
2115,00
2891,10
15,80
17,50
19,60
23,90
25,10
28,80
31,90
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
106
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
3x95 SM 1000+50 SM 600
3x120 SM 1000+70 SM 600
3x150 SM 1000+70 SM 600
3x185 SM 1000+70 SM 600
3x185 SM 1000+95 SM 600
3x240 SM 1000+120 SM 600
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
3900,10
4848,70
5832,60
7022,70
7283,40
9427,30
Aprox. D
max.
(mm)
36,90
39,70
44,90
49,20
49,20
56,20
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
107
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
NAYY-J
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: VDE 0276
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
Konstrukcija:
o Provodnik od aluminijuma (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Ispuna od nevulkanizirane gume (3)
o Plašt od PVC mase (4)
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima, termo i
hidro centralama. Polaţu se u kablovske kanale i zatvorene prostorije.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x16 RE
1x25 RMC
1x35 RMC
1x50 RMC
1x70 RMC
1x95 RMC
1x120 RMC
1x150 RMC
1x185 RMC
1x240 RMC
Aprox. Neto masa
(kg/km)
136,20
198,60
239,20
298,90
382,30
488,30
581,30
695,60
843,30
1062,70
Aprox. D max.
(mm)
10,10
12,10
13,10
14,30
16,30
17,90
19,50
21,20
23,20
25,90
108
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x300 RMC
3x16 RMC
3x35 RMC
3x50 SM 1200
3x70 SM 1200
3x95 SM 1200
3x120 SM 1200
3x150 SM 1200
3x185 SM 1200
3x240 SM 1200
4x10 RE
4x16 RE
4x16 RMC
4x25 RE
4x25 RMC
4x35 RMC
4x35 SM 900
4x50 SM 900
4x70 SM 900
4x95 SM 900
4x120 SM 900
4x150 SM 900
4x185 SM 900
4x240 SM 900
5x16 RMC
5x25 RMC
5x35 RMC
Aprox. Neto masa
(kg/km)
1306,40
513,60
907,60
926,30
1196,90
1581,70
1862,80
2263,30
2810,90
3541,20
444,60
577,20
601,60
809,80
886,20
1088,60
923,80
1198,20
1564,90
2075,40
2474,00
3010,70
3701,40
4738,50
723,30
1056,60
1334,80
Aprox. D max.
(mm)
28,70
19,00
24,90
25,10
28,30
32,50
35,20
39,30
43,70
49,00
18,00
20,10
20,80
23,80
25,00
27,40
25,10
28,80
32,40
37,60
41,00
45,50
50,50
57,30
22,70
27,40
30,50
109
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
NYCY
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Standard: VDE 0276
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik od bakra (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Ispuna od PVC mase (3)
o Koncentrični provodnik u obliku omota od bakarnih ţica (4)
o Plašt od PVC mase (5)
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima, termo i
hidro centralama. Polaţu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Broj žila i presek
(mm2)
1x6 RE/6
1x6 RE/6
1x10 RE/10
1x16 RE/16
2x1,5 RE/1,5
2x2,5 RE/1,5
2x2,5 RE/2,5
2x4 RE/4
2x6 RE/6
2x10 RE/10
Aprox. Neto masa
(kg/km)
202,50
193,20
293,10
403,50
205,50
241,50
248,70
354,50
418,80
585,40
Aprox. D max.
(mm)
10,40
9,90
11,30
12,20
12,40
13,10
13,10
14,90
15,90
18,00
110
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x16 RE/16
3x1,5 RE/1,5
3x2,5 RE/2,5
3x4 RE/4
3x6 RE/6
3x10 RE/10
3x16 RE/16
3x16 RMC/16
4x1,5 RE/1,5
4x2,5 RE/2,5
4x4 RE/4
4x6 RE/6
4x10 RE/10
4x16 RE/16
5x1,5 RE/1,5
5x1,5 RE/2,5
5x2,5 RE/2,5
5x4 RE/4
5x6 RE/6
5x10 RE/10
5x16 RE/16
5x25 RMC/16
7x1,5 RE/2,5
7x2,5 RE/2,5
8x1,5 RE/2,5
8x2,5 RE/2,5
10x1,5 RE/2,5
10x2,5 RE/4
12x1,5 RE/2,5
12x2,5 RE/4
14x1,5 RE/2,5
14x2,5 RE/6
16x1,5 RE/4
16x2,5 RE/6
Aprox. Neto masa
(kg/km)
792,60
228,20
280,50
384,60
483,80
691,80
955,20
999,90
259,80
321,10
446,80
573,10
824,00
1147,40
296,60
303,80
372,20
524,70
669,00
967,30
1355,10
1987,20
354,70
443,50
395,80
497,10
470,80
606,40
516,20
671,10
569,30
763,00
638,20
845,20
Aprox. D max.
(mm)
19,80
12,80
13,60
15,50
16,60
18,90
20,80
21,60
13,60
14,50
16,60
17,80
20,30
22,50
14,40
14,40
15,40
17,80
19,20
21,90
24,30
30,20
15,30
16,40
16,20
17,40
18,30
19,80
18,70
20,30
19,50
21,10
20,30
22,10
111
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
Broj žila i presek
(mm2)
19x1,5 RE/4
19x2,5 RE/6
21x1,5 RE/4
21x2,5 RE/6
24x1,5 RE/6
24x2,5 RE/10
25x1,5 RE/6
25x2,5 RE/10
27x1,5 RE/6
27x2,5 RE/10
30x1,5 RE/6
30x2,5 RE/10
37x1,5 RE/10
37x2,5 RE/10
40x1,5 RE/10
40x2,5 RE/10
48x1,5 RE/10
48x2,5 RE/10
52x1,5 RE/10
61x1,5 RE/10
Aprox. Neto masa
(kg/km)
710,40
947,40
772,80
1033,90
909,70
1244,60
931,30
1275,00
956,30
1314,80
1031,10
1433,80
1259,10
1682,00
1356,60
1815,20
1591,60
2174,30
1678,20
1949,80
Aprox. D max.
(mm)
21,20
23,10
22,10
24,10
24,20
27,00
24,70
27,50
24,70
27,50
25,40
28,60
27,80
30,60
28,90
31,80
31,60
35,20
32,40
34,70
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
112
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
N2XS(F)2Y/NA2XS(F)2Y
Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE masom
Standard: VDE 620
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe (1)
o Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
o Izolacija od umreţenog polietilena (3)
o Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
o Lako bubreća provodna traka (5)
o Električna zaštita od bakarnih ţica (6)
o Lako bubreća izolaciona traka (7)
o Plašt od PE mase (8)
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Upotreba:
Za razvod energije visokog napona u distributivnim mreţama, elektranama,
trafostanicama i industrijskim postrojenjima.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
6/10 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y
(Cu)
(Al)
941,10
1165,20
1431,20
1678,00
638,20
737,20
835,20
939,10
Aprox. D max.
(mm)
N2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y
(Cu)
(Al)
27,50
29,30
30,80
32,20
26,10
28,00
29,20
30,90
113
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y
(Cu)
(Al)
2050,10
1131,80
2409,40
1269,30
2976,70
1475,70
3585,40
1724,90
Aprox. D max.
(mm)
N2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y
(Cu)
(Al)
34,10
32,30
35,60
34,00
38,00
36,20
40,30
39,00
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
12/20 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
1097,90
1333,30
1608,40
1863,40
2247,10
2615,50
3224,60
3820,90
793,50
904,40
1009,60
1123,60
1336,50
1482,50
1705,80
1959,40
31,90
33,80
35,30
36,60
38,50
40,00
42,80
44,80
30,50
32,50
33,70
35,30
37,00
38,60
40,90
43,50
18/30 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
1317,80
1566,70
1852,70
2117,40
2528,60
2894,10
3493,30
4134,60
1011,60
1136,60
1250,60
1376,40
1590,10
1816,30
2028,20
2271,90
37,10
39,00
40,50
41,90
44,00
45,30
47,70
50,00
35,70
37,70
38,90
40,60
42,00
44,60
46,50
48,70
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
114
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H05RR-F
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
Kabl sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: DIN VDE 0282-4
Nazivni napon:300/500 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +60 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 5 (1)
o Izolacija od etilen-propilen gume (2)
o Plašt od etilen-propilen gume (3)
Upotreba:
Za priključak prenosnih trošila, kao što su mašina za pranje veša, usisivač prašine,
termičke naprave i za priključenje prenosnih trošila koja rade pod teţim uslovima rada,
kao što su lake industrijske i poljoprivredne mašine.
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m ili doboše od 500 i 1.000 m.
* Nije definisano standardom
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,75 RF CuSn
2x1,0 RF CuSn
2x1,5 RF CuSn
2x2,5 RF CuSn
2x4 RF CuSn*
3x0,75 RF CuSn
3x1,0 RF CuSn
3x1,5 RF CuSn
3x2,5 RF CuSn
Aprox. Neto masa
(kg/km)
52,80
63,40
94,50
135,90
195,80
65,70
75,80
113,20
165,00
Aprox. D max.
(mm)
6,50
7,00
8,60
10,10
11,80
7,10
7,40
9,10
10,70
115
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
Broj žila i presek
(mm2)
3x4 RF CuSn
3x6 RF Cu
4x0,75 RF CuSn
4x1,0 RF CuSn
4x1,5 RF CuSn
4x2,5 RF CuSn
4x4 RF CuSn
4x6 RF CuSn
5x0,75 RF CuSn
5x1,0 RF CuSn
5x1,5 RF CuSn
5x2,5 RF CuSn
5x4 RF CuSn*
5x6 RF CuSn*
Aprox. Neto masa
(kg/km)
240,90
324,00
78,80
91,80
141,40
206,20
305,70
416,70
99,20
115,30
172,80
258,00
377,80
513,80
Aprox. D max.
(mm)
12,50
14,40
7,70
8,10
10,10
11,90
13,90
15,80
8,60
9,00
11,10
13,20
15,40
17,50
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
116
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
H07RN-F
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
Kabl sa izolacijom i plaštom od gume
Standard: DIN VDE 0282-4
Nazivni napon: 450/750 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +60 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 1 ili 5 (1)
o Izolacija od etilen-propilen gume (2)
o Plašt od neoprenske gume (3)
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Upotreba:
Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u
domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. uključujući i vlaţne prostorije npr.mašina za
pranje veša, usisivač, rashladni ureĎaj itd. Dozvoljava se primena za aparate za kuvanje i
grejanje pod uslovom da kabl nije izloţen zračenju toplote.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m ili doboše od 500 i 1.000 m.
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5 RF CuSn
1x2,5 RF CuSn
1x4 RF CuSn
1x6 RF CuSn
1x10 RF CuSn
1x16 RF CuSn
1x25 RF CuSn
1x35 RF CuSn
1x50 RF CuSn
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
54,00
69,80
96,50
128,90
202,90
272,80
391,80
512,00
704,90
Aprox. D max.
(mm)
6,10
6,70
7,70
8,80
10,90
12,10
14,20
15,70
18,60
117
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
1x70 RF CuSn
2x1,0 RF CuSn
2x1,5 RF CuSn
2x2,5 RF CuSn
2x4 RF CuSn
2x6 RF CuSn
2x10 RF CuSn
2x16 RF CuSn
3x1,0 RF CuSn
3x1,5 RF CuSn
3x2,5 RF CuSn
3x4 RF CuSn
3x6 RF CuSn
3x10 RF CuSn
3x16 RF CuSn
4x1,0 RF CuSn
4x1,5 RF CuSn
4x2,5 RF CuSn
4x4 RF CuSn
4x6 RF CuSn
4x10 RF CuSn
4x16 RF CuSn
5x1,5 RF CuSn
5x2,5 RF CuSn
5x4 RF CuSn
5x6 RF CuSn
5x10 RF CuSn
6x1,5 RF CuSn
6x2,5 RF CuSn
7x1,5 RF CuSn
7x2,5 RF CuSn
10x1,5 RF CuSn
10x2,5 RF CuSn
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
935,20
79,70
101,90
145,00
199,30
290,50
526,70
705,50
103,00
131,20
187,90
262,20
349,00
638,20
866,90
129,20
164,10
235,30
334,50
454,60
801,00
1097,20
204,20
292,70
421,20
569,40
1047,90
286,70
400,00
296,50
416,40
434,10
606,30
Aprox. D max.
(mm)
20,70
8,50
9,40
11,10
12,80
14,40
19,40
23,00
9,10
10,10
11,90
13,70
15,40
20,80
23,40
10,10
11,10
13,00
15,00
17,10
22,70
25,50
12,20
14,30
16,70
19,00
26,80
14,60
16,90
14,60
16,90
18,50
21,50
118
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
12x1,5 RF CuSn
12x2,5 RF CuSn
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
482,90
680,10
3x6RF+4RFCuSn
3x4RF+2,5RFCuSn
3x2,5RF+1,5RFCuSn
3x10RF+6RF CuSn
3x16RF+10RFCuSn
430,60
312,20
222,90
739,50
1029,40
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
Aprox. D max.
(mm)
19,00
22,10
16,70
14,60
12,70
21,90
24,90
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
119
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
NYBY/NAYBY
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
trake
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase i armaturom od dve čelične
trake
Standard: VDE 0271
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -40 0C do +70 0C; pri polaganju +5 0C do +70 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe
o Izolacija od PVC mase
o Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
o Armatura od dve čelične trake
o Plašt od PVC mase
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima i na
mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polaţu se u zemlju, kablovske kanale,
zatvorene ili otvorene prostore.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x4 RE
2x6 RE
2x10 RE
2x16 RE
3x2,5 RE
3x4 RE
Aprox. Neto masa
(kg/km)
NYBY
NAYBY
(Cu)
(Al)
372,20
441,90
569,90
742,50
600,60
319,20
426,50
-
Aprox. D max.
(mm)
NYBY
NAYBY
(Cu)
(Al)
14,90
15,90
17,50
19,30
19,70
13,70
15,60
-
120
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Aprox. Neto masa
(kg/km)
NYBY
NAYBY
(Cu)
(Al)
515,20
680,70
908,10
668,00
1369,10
956,80
1727,30
1142,30
2000,50
1169,30
2982,30
1783,80
3953,30
2231,20
4733,70
2567,00
5725,70
3072,20
7046,90
3676,90
8966,50
4567,90
Aprox. D max.
(mm)
NYBY
NAYBY
(Cu)
(Al)
16,70
18,30
20,30
20,70
24,80
25,00
27,10
27,10
26,90
27,30
31,50
31,90
36,00
36,00
38,70
38,70
42,70
42,90
47,40
47,20
52,90
52,90
3x25RMC+16RMC
3x35RMC+16RMC
3x35RMC+25RMC
3x50SM900+25RMC
3x50SM900+35RMC
3x70SM900+25RMC
3x70SM1000+35SM600
3x95SM1000+50SM600
3x120SM1000+70SM600
3x150SM1000+70SM600
3x185SM1000+95SM600
3x240SM1000+95SM600
3x240SM1000+120SM600
1630,30
2021,10
2140,60
2753,90
3574,60
4714,10
5712,00
6795,00
8387,70
-
1060,90
1254,30
1335,30
1742,90
1775,40
2096,00
2124,20
2706,30
3129,60
3699,30
4463,30
5446,30
5523,90
26,40
28,50
29,50
32,40
35,40
40,70
43,30
48,50
53,20
-
26,10
27,90
29,20
32,40
32,40
35,80
35,40
40,70
43,30
48,50
53,20
60,00
60,00
4x1,5 RE
4x2,5 RE
4x4 RE
4x6 RE
4x10 RE
306,20
367,30
497,80
608,20
816,70
-
13,60
14,50
16,70
17,90
19,80
-
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
3x6 RE
3x10 RE
3x16 RE
3x25 RMC
3x35 RMC
3x50 SM 1200
3x70 SM 1200
3x95 SM 1200
3x120 SM 1200
3x150 SM 1200
3x185 SM 1200
3x240 SM 1200
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
121
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
4x16 RE
4x25 RMC
4x35 RMC
4x50 SM 900
4x70 SM 900
4x95 SM 900
4x120 SM 900
4x150 SM 900
4x185 SM 900
5x1,5 RE
5x2,5 RE
5x4 RE
5x6 RE
5x10 RE
5x16 RE
7x1,5 RE
7x2,5 RE
7x4 RE
10x1,5 RE
10x2,5 RE
12x1,5 RE
12x2,5 RE
14x1,5 RE
14x2,5 RE
16x1,5 RE
16x2,5 RE
19x1,5 RE
19x2,5 RE
25x1,5 RE
25x2,5 RE
30x1,5 RE
30x2,5 RE
Aprox. Neto masa
(kg/km)
NYBY
NAYBY
(Cu)
(Al)
1112,10
770,00
1688,90
1111,80
2161,70
1363,40
2915,30
1795,90
3890,30
2210,00
5161,20
2821,80
6219,40
3312,70
7558,80
3938,50
9246,50
350,30
424,60
583,60
719,10
976,70
1332,00
904,90
406,70
502,00
700,20
543,40
678,70
592,40
747,50
650,70
827,30
716,30
915,80
794,30
1024,60
1017,80
1322,20
1123,90
1474,80
-
Aprox. D max.
(mm)
NYBY
NAYBY
(Cu)
(Al)
21,90
22,30
27,00
27,20
29,80
29,80
32,00
32,40
36,00
35,80
41,30
41,10
44,70
44,70
49,40
49,20
54,40
14,50
15,50
17,90
19,20
21,30
23,80
24,20
15,40
16,50
19,20
18,30
19,80
18,80
20,30
19,60
21,20
20,40
22,10
21,30
23,10
24,70
27,00
25,50
27,90
122
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
37x1,5 RE
37x2,5 RE
48x1,5 RE
48x2,5 RE
Aprox. Neto masa
(kg/km)
NYBY
NAYBY
(Cu)
(Al)
1310,60
2054,90
1964,70
2600,10
-
Aprox. D max.
(mm)
NYBY
NAYBY
(Cu)
(Al)
27,20
31,40
32,20
35,90
-
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
123
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
N2XY/NA2XY
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom
Standard: VDE 0276-603
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe
o Izolacija od umreţenog polietilena
o Poluprovodni sloj oko izolacije
o Ispuna od nevulkanizirane gume ili termoplastičnih traka
o Plašt od PVC mase
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mreţama, industrijskim postrojenjima i na
mestima gde se očekuju mehanička oštećenja. Polaţu se u zemlju, kablovske kanale,
zatvorene ili otvorene prostore.
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5 RE
1x2,5 RE
1x4 RE
1x6 RE
1x10 RE
1x16 RE
1x25 RMC
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XY
NA2XY
(Cu)
(Al)
56,00
68,10
86,20
108,50
151,80
212,30
323,80
-
Aprox. D max.
(mm)
N2XY (Cu)
NA2XY (Al)
6,50
6,80
7,30
7,80
8,60
9,50
11,60
-
124
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
1x35 RMC
1x50 RMC
1x70 RMC
1x95 RMC
1x120 RMC
1x150 RMC
1x185 RMC
1x240 RMC
1x300 RMC
2x1,5 RE
2x2,5 RE
2x4 RE
2x6 RE
2x10 RE
2x16 RE
3x1,5 RE
3x2,5 RE
3x4 RE
3x6 RE
3x10 RE
3x16 RE
3x25 RMC
3x35 RMC
3x50 SM 1200
3x70 SM 1200
3x95 SM 1200
3x120 SM 1200
3x150 SM 1200
3x185 SM 1200
3x240 SM 1200
3x25RMC+16RMC
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XY
NA2XY
(Cu)
(Al)
420,80
542,50
750,50
999,30
1236,90
1511,80
1869,00
2410,30
2982,00
160,40
194,40
244,50
304,70
418,40
575,30
179,00
221,40
284,70
361,70
509,80
716,10
1118,30
1453,90
1662,50
2302,30
3068,30
3840,90
4729,10
5897,70
7610,80
1302,10
840,10
Aprox. D max.
(mm)
N2XY (Cu)
NA2XY (Al)
12,60
13,60
15,70
17,20
18,70
20,80
22,70
25,10
27,30
10,80
11,60
12,50
13,50
15,10
16,90
11,20
12,00
13,10
14,20
15,80
17,80
22,30
24,60
24,00
27,40
30,50
34,10
38,30
42,80
47,90
-
23,30
25,10
125
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
3x35RMC+16RMC
3x35RMC+25RMC
3x50SM900+25RMC
3x50SM900+35RMC
3x70SM900+35RMC
3x70SM1000+50SM600
3x95SM1000+50SM600
3x120SM1000+70SM600
3x150SM1000+70SM600
3x185SM1000+95SM600
3x240SM1000+95SM600
3x240SM1000+120SM600
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XY
NA2XY
(Cu)
(Al)
1645,00
980,60
1746,20
1030,60
1941,70
1028,40
2029,70
1053,40
2696,20
1326,70
2809,70
1373,20
3630,20
1788,70
4581,00
2147,20
5484,80
2581,00
6909,50
3169,90
8650,30
3974,60
8874,00
4046,10
Aprox. D max.
(mm)
N2XY (Cu)
NA2XY (Al)
25,20
26,30
25,70
25,70
29,30
28,80
33,00
36,00
40,70
45,10
50,80
50,80
26,50
27,50
27,40
27,40
30,60
30,10
35,40
37,90
42,80
47,00
53,60
53,60
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
4x1,5 RE
4x2,5 RE
4x4 RE
4x6 RE
4x10 RE
4x16 RE
4x25 RMC
4x35 RMC
4x35 SM 900
4x50 SM 900
4x70 SM 900
4x95 SM 900
4x120 SM 900
4x150 SM 900
4x185 SM 900
4x240 SM 900
205,30
258,00
336,80
433,60
623,9
883,00
1382,30
1817,70
2167,90
3075,30
4105,30
5109,40
6321,00
7843,70
10193,30
773,20
959,20
795,80
997,80
1395,60
1773,30
2174,60
2696,50
3317,90
4181,50
12,00
12,90
14,00
15,20
17,10
19,30
24,40
26,90
27,30
31,80
35,90
39,70
44,70
49,70
56,20
24,10
26,50
24,30
27,30
31,80
35,90
39,70
44,70
49,70
55,80
4x16RMC+1,5RE
4x25RMC+1,5RE
-
566,40
813,30
-
20,30
24,50
126
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
4x35RMC+1,5RE
4x35SM900+1,5RE
4x50SM900+1,5RE
4x70SM900+1,5RE
4x95SM900+1,5RE
4x120SM900+1,5RE
4x150SM900+1,5RE
4x185SM900+1,5RE
4x240SM900+1,5RE
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XY
NA2XY
(Cu)
(Al)
1001,50
836,00
1053,90
1442,90
1824,50
2229,40
2755,90
3382,00
4251,40
Aprox. D max.
(mm)
N2XY (Cu)
NA2XY (Al)
-
26,90
24,70
27,90
32,20
36,30
40,10
45,10
50,10
56,20
12,70
13,70
15,10
16,40
17,00
18,50
21,00
26,60
29,70
13,60
14,70
16,30
17,80
16,80
18,30
17,50
19,10
18,30
20,00
19,10
20,90
19,90
-
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
5x1,5 RE
5x2,5 RE
5x4 RE
5x6 RE
5x6 RM
5x10 RE
5x16 RE
5x25 RMC
5x35 RMC
7x1,5 RE
7x2,5 RE
10x1,5 RE
10x2,5 RE
12x1,5 RE
12x2,5 RE
14x1,5 RE
14x2,5 RE
16x1,5 RE
16x2,5 RE
19x1,5 RE
19x2,5 RE
21x1,5 RE
236,20
300,40
396,40
514,90
543,30
745,20
1068,20
1679,70
2219,10
280,10
363,40
381,40
500,70
418,70
555,90
462,70
619,60
511,20
688,50
572,60
778,30
632,50
-
127
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
21x2,5 RE
25x1,5 RE
25x2,5 RE
30x1,5 RE
30x2,5 RE
37x1,5 RE
37x2,5 RE
48x1,5 RE
48x2,5 RE
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XY
NA2XY
(Cu)
(Al)
862,50
740,50
1012,70
824,90
1140,70
970,00
1353,00
1218,70
1775,90
-
Aprox. D max.
(mm)
N2XY (Cu)
NA2XY (Al)
21,90
22,30
24,60
23,00
25,40
24,60
27,20
27,80
31,60
-
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
128
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
N2XSY/NA2XSY
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom
Standard: DIN VDE 0276-620
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe (1)
o Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
o Izolacija od umreţenog polietilena (3)
o Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
o Električna zaštita od bakarnih traka (5)
o Plašt od PVC mase (6)
Upotreba:
Za razvod energije visokog napona u distributivnim mreţama, elektranama,
trafostanicama i industrijskim postrojenjima.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Pakovanje:
Po 1.000 m na drvene doboše.
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
6/10 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XSY
NA2XSY
(Cu)
(Al)
1008,70
1239,00
1510,00
1761,20
2139,70
2503,90
738,80
846,20
949,40
1060,50
1261,20
1403,90
Aprox. D max.
(mm)
N2XSY
NA2XSY
(Cu)
(Al)
26,30
28,20
29,70
31,10
33,00
34,50
26,20
28,20
29,40
31,10
32,50
34,10
129
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
1x240/25
1x300/25
1x300/70
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XSY
NA2XSY
(Cu)
(Al)
3091,20
1620,30
3694,70
1854,70
4124,20
-
12/20 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
1179,40
1421,00
1701,10
1960,60
2350,60
2723,90
3368,60
3973,30
912,20
1031,60
1142,00
1263,10
1485,20
1625,10
1869,40
2104,40
30,80
32,60
34,10
35,50
37,40
38,90
42,10
44,00
30,70
32,60
33,80
35,50
37,10
38,50
41,00
43,20
18/30 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
1415,90
1671,00
1961,90
2231,10
2649,30
3019,00
3655,60
4306,30
1152,00
1285,50
1404,60
1537,60
1786,50
1995,00
2215,10
2468,30
36,00
37,90
39,40
40,70
42,80
44,10
46,90
49,30
35,90
37,90
39,10
40,70
42,60
44,80
46,70
48,90
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Aprox. D max.
(mm)
N2XSY
NA2XSY
(Cu)
(Al)
37,10
36,40
39,20
38,80
40,30
-
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
130
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
N2XS(F)2Y/NA2XS(F)2Y
Jednožilni energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PE masom
Standard: VDE 620
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju 0 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Provodnik bakarno/aluminijumsko uţe (1)
o Poluprovodni sloj oko provodnika (2)
o Izolacija od umreţenog polietilena (3)
o Poluprovodni sloj oko izolacije (4)
o Lako bubreća provodna traka (5)
o Električna zaštita od bakarnih ţica (6)
o Lako bubreća izolaciona traka (7)
o Plašt od PE mase (8)
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Upotreba:
Za razvod energije visokog napona u distributivnim mreţama, elektranama,
trafostanicama i industrijskim postrojenjima.
Pakovanje:
Po 500 i 1.000 m na drvene doboše.
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
6/10 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y
(Cu)
(Al)
941,10
1165,20
1431,20
1678,00
2050,10
638,20
737,20
835,20
939,10
1131,80
Aprox. D max.
(mm)
N2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y
(Cu)
(Al)
27,50
29,30
30,80
32,20
34,10
26,10
28,00
29,20
30,90
32,30
131
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
1x185/25
1x240/25
1x300/25
Aprox. Neto masa
(kg/km)
N2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y
(Cu)
(Al)
2409,40
1269,30
2976,70
1475,70
3585,40
1724,90
Aprox. D max.
(mm)
N2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y
(Cu)
(Al)
35,60
34,00
38,00
36,20
40,30
39,00
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
12/20 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
1097,90
1333,30
1608,40
1863,40
2247,10
2615,50
3224,20
3820,90
793,50
904,40
1009,60
1123,60
1336,50
1482,50
1705,80
1959,40
31,90
33,80
35,30
36,60
38,50
40,00
42,80
44,80
30,50
32,50
33,70
35,30
37,00
38,60
40,90
43,50
18/30 kV
1x50/16
1x70/16
1x95/16
1x120/16
1x150/25
1x185/25
1x240/25
1x300/25
1317,80
1566,70
1852,70
2117,40
2528,60
2894,10
3493,30
4134,60
1011,60
1136,60
1250,60
1376,40
1590,10
1816,30
2028,20
2271,90
37,10
39,00
40,50
41,90
44,00
45,30
47,70
50,00
35,70
37,70
38,90
40,60
42,00
44,60
46,50
48,70
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
132
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
YSLY-JZ/OZ
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
Savitljiv signalni kabl bez ekrana
Standard: Interni standard
Nazivni napon: 300/500 V
Opseg temperature: radne -30 0C do +70 0C; pri polaganju -5 0C do +70 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 5 (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Plašt od PVC mase (3)
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
Upotreba:
Za povezivanje signalnih i komandnih ureĎaja u industriji, termo i
hidrocentralama, saobraćaju i sl. Polaţu se u kablovske kanale u zatvorene prostorije i u
zemlju uz primenu dodatne zaštite.
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
Pakovanje:
Na koturove od 50 i 100 m ili doboše od 500 i 1.000 m.
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,75
2x1
2x1,5
2x2,5
3x0,75
3x1
3x1,5
3x2,5
4x0,75
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
43,50
55,60
69,60
109,30
52,20
61,70
82,20
128,80
63,10
Aprox. D max.
(mm)
5,40
5,70
6,30
7,70
5,70
6,10
6,80
8,40
6,20
133
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
4x1
4x1,5
4x2,5
5x0,75
5x1
5x1,5
5x2,5
6x0,75
6x1
6x1,5
6x2,5
7x0,75
7x1
7x1,5
7x2,5
8x0,75
8x1
8x1,5
8x2,5
9x0,75
9x1
9x1,5
9x2,5
10x0,75
10x1
10x1,5
10x2,5
12x0,75
12x1
12x1,5
12x2,5
14x0,75
14x1
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
75,20
100,60
162,80
79,70
95,00
126,60
198,80
94,00
115,80
153,90
241,20
102,50
122,80
168,10
263,10
117,80
141,00
187,60
302,00
140,30
167,30
222,90
358,40
144,00
173,10
231,40
372,50
167,30
206,50
274,70
439,40
188,30
227,40
Aprox. D max.
(mm)
6,60
7,40
9,40
6,90
7,40
8,30
10,20
7,50
8,20
9,20
11,30
7,70
8,20
9,40
11,50
8,30
8,80
9,90
12,40
9,00
9,60
10,80
13,50
9,60
10,20
11,50
14,40
10,10
11,00
12,20
15,30
10,60
11,30
134
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
14x1,5
14x2,5
16x0,75
16x1
16x1,5
16x2,5
18x0,75
18x1
18x1,5
18x2,5
21x0,75
21x1
21x1,5
21x2,5
24x0,75
24x1
24x1,5
24x2,5
25x0,75
25x1
25x1,5
25x2,5
30x1
32x0,75
32x1
32x1,5
32x2,5
34x0,75
34x1
34x1,5
34x2,5
40x0,75
40x1
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
304,60
490,20
211,80
261,90
350,00
561,80
247,00
297,60
403,80
652,60
277,20
335,10
447,70
727,60
322,90
397,20
529,80
857,70
331,00
407,80
544,20
881,50
461,90
409,40
504,80
674,70
1103,00
440,70
542,40
734,50
1185,40
495,60
611,60
Aprox. D max.
(mm)
12,60
15,80
11,10
12,10
13,50
16,90
12,10
12,90
14,60
18,40
12,60
13,50
15,10
19,10
14,00
15,10
16,90
21,30
14,20
15,40
17,20
21,80
16,00
15,50
16,80
18,70
23,80
16,00
17,40
19,60
24,60
16,80
18,20
135
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
40x1,5
40x2,5
41x0,75
41x1
41x1,5
41x2,5
42x0,75
42x1
42x1,5
42x2,5
50x0,75
50x1
50x1,5
50x2,5
61x0,75
61x1
61x1,5
61x2,5
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
818,00
1335,60
536,20
657,90
877,60
1427,60
541,10
664,70
887,30
1444,00
625,60
770,10
1029,50
1687,00
732,00
914,40
1223,70
2002,60
Aprox. D max.
(mm)
20,30
25,70
17,80
19,20
21,40
27,10
17,80
19,20
21,40
27,10
18,80
20,30
22,70
28,90
20,40
22,30
24,80
31,50
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
136
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
LiYCY/LiYCY-JZ
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Kablovi za elektroniku
Standard: Interni standard
Nazivni napon: 300/300 V
Opseg temperature: radne -20 0C do +70 0C; pri polaganju -5 0C do +70 0C
Konstrukcija:
o Bakarni ili kalajisan bakarni provodnik (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Separator poliester folija (3)
o Oplet od kalajisanih bakarnih ţica (4)
o Plašt od PVC mase (5)
Upotreba:
Za povezivanje signalnih i komandnih ureĎaja u industriji, termo i
hidrocentralama, saobraćaju i sl. Polaţu se u kablovske kanale u zatvorene prostorije i u
zemlju uz primenu dodatne zaštite.
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Pakovanje:
Na doboše od 500 m ili 1.000 m.
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
2x0,5
2x0,75
2x1
2x1,5
2x2,5
3x0,5
3x0,75
3x1
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
40,80
50,30
54,80
84,80
118,70
48,20
59,20
73,40
Aprox. D max.
(mm)
5,40
5,80
6,00
7,40
8,70
5,60
6,00
6,80
137
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
3x1,5
3x2,5
4x0,5
4x0,75
4x1
4x1,5
4x2,5
5x0,5
5x0,75
5x1
5x1,5
5x2,5
6x0,5
6x0,75
6x1
6x1,5
6x2,5
7x0,5
7x0,75
7x1
7x1,5
7x2,5
8x0,5
8x0,75
8x1
8x1,5
10x0,75
10x1
12x0,75
12x1
14x0,75
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
106,90
141,60
59,00
78,90
90,10
129,90
175,60
78,10
92,20
116,50
153,90
220,90
88,30
116,10
136,10
192,60
261,80
91,70
119,80
143,10
202,50
278,40
118,70
145,60
168,90
245,10
174,80
202,40
194,90
231,70
220,20
Aprox. D max.
(mm)
8,20
9,10
6,10
6,90
7,30
8,80
9,90
7,00
7,40
8,30
9,50
11,10
7,50
8,40
8,90
10,70
12,00
7,50
8,40
8,90
10,70
12,00
8,40
9,00
9,50
11,50
10,70
11,40
11,00
11,70
11,50
138
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
N2XH
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama uslučaju požara
Standard: DIN VDE 0276-604
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju -5 0C do +70 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 1 ili 2 (1)
o Izolacija od umreţenog polietilena (2)
o Bezhalogena mešavina (3)
o Plašt od sporo gorive bezhalogene mešavine na bazi poliolefina (4)
Upotreba:
Za objekte ili industrijska postrojenja sa povećanim bezbedonosnim zahtevima u
cilju preventivne zaštite od poţara kao npr: bolnicama, školama, hotelima, robnim
kućama, civilnim skloništima, sportskim halama, podzemnim ţeleznicama i sl.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Pakovanje:
Na doboše od po 500 i 1.000 m.
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5 RE
1x2,5 RE
1x4 RE
1x6 RE
1x10 RE
1x16 RE
1x25 RMC
1x35 RMC
1x50 RMC
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
39,80
50,30
67,90
89,00
128,90
188,40
291,20
385,10
503,90
Aprox. D max.
(mm)
5,30
5,60
6,10
6,60
7,40
8,50
10,40
11,50
12,50
139
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
1x70 RMC
1x95 RMC
1x120 RMC
1x150 RMC
1x185 RMC
1x240 RMC
1x300 RMC
2x1,5 RE
2x2,5 RE
2x4 RE
2x6 RE
2x10 RE
2x16 RE
3x1,5 RE
3x2,5 RE
3x4 RE
3x6 RE
3x10 RE
3x16 RE
3x25 RMC
3x35 RMC
3x50 SM 1200
3x70 SM 1200
3x95 SM 1200
3x120 SM 1200
3x150 SM 1200
3x185 SM 1200
3x240 SM 1200
4x1,5 RE
4x2,5 RE
4x4 RE
4x6 RE
4x10 RE
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
705,80
957,90
1191,60
1461,40
1824,20
2360,70
2953,60
114,40
143,70
191,10
247,50
354,30
523,50
130,20
167,30
227,80
300,70
440,60
658,70
1030,30
1357,00
1548,10
2183,50
2921,70
3660,10
4509,10
5611,70
7268,10
152,10
198,30
274,40
366,40
543,80
Aprox. D max.
(mm)
14,50
16,30
17,80
19,90
22,00
24,40
27,00
8,80
9,50
10,50
11,50
13,10
15,50
9,20
10,00
11,10
12,10
13,80
16,40
20,60
22,80
22,20
25,80
28,76
32,10
36,20
40,20
45,10
9,90
10,70
12,00
13,20
15,00
140
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
4x16 RE
4x16 RMC
4x25 RMC
4x35 RMC
4x50 SM 900
4x70 SM 900
4x95 SM 900
4x120 SM 900
4x150 SM 900
4x185 SM 900
4x240 SM 900
5x1,5 RE
5x2,5 RE
5x4 RE
5x6 RE
5x10 RE
5x16 RE
5x25 RMC
5x35 RMC
6x1,5 RE
6x2,5 RE
7x1,5 RE
7x2,5 RE
7x4 RE
10x1,5 RE
10x2,5 RE
12x1,5 RE
12x2,5 RE
14x1,5 RE
14x2,5 RE
19x1,5 RE
19x2,5 RE
24x1,5 RE
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
821,60
852,00
1289,50
1707,60
2044,90
2888,80
3894,50
4875,40
6017,60
7480,30
9728,50
177,80
234,20
327,50
440,60
666,60
994,70
1567,70
2095,90
204,30
271,10
215,70
289,40
412,40
299,40
412,60
332,40
462,20
370,70
518,50
474,50
659,60
600,40
Aprox. D max.
(mm)
17,90
18,70
22,60
25,10
25,70
29,60
33,70
37,50
42,10
46,90
53,00
10,60
11,60
12,90
14,30
16,60
19,60
24,80
27,80
11,40
12,40
11,40
12,40
13,90
13,90
15,60
14,30
16,00
15,00
16,80
16,70
18,50
19,20
141
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
24x2,5 RE
30x1,5 RE
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
847,40
695,70
Aprox. D max.
(mm)
21,60
20,20
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
142
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
NHXHX
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama uslučaju požara
Standard: DIN VDE 0266
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju +5 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 1 ili 2 (1)
o Izolacija od umreţenog poliolefina (2)
o Bezhalogena mešavina (3)
o Plašt od sporo gorive bezhalogene mešavine na bazi poliolefina (4)
Upotreba:
Za objekte ili industrijska postrojenja sa povećanim bezbedonosnim zahtevima u
cilju preventivne zaštite od poţara kao npr: bolnicama, školama, hotelima, robnim
kućama, civilnim skloništima, sportskim halama, podzemnim ţeleznicama i sl.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Pakovanje:
Na doboše od po 500 i 1.000 m.
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5 RE
1x2,5 RE
1x4 RE
1x6 RE
1x10 RE
1x16 RE
1x25 RMC
1x35 RMC
1x50 RMC
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
46,50
58,50
75,50
97,20
139,60
199,00
306,50
402,50
530,00
Aprox. D max.
(mm)
6,40
6,80
7,30
7,80
8,50
9,40
11,50
12,60
13,80
143
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
1x70 RMC
1x95 RMC
1x120 RMC
1x150 RMC
2x1,5 RE
2x2,5 RE
2x4 RE
2x6 RE
2x10 RE
2x16 RE
3x1,5 RE
3x2,5 RE
3x4 RE
3x6 RE
3x10 RE
3x16 RE
3x25 RMC
3x35 RMC
3x50 RMC
3x70 RMC
3x95 RMC
3x120 RMC
3x150 RMC
4x1,5 RE
4x2,5 RE
4x4 RE
4x6 RE
4x10 RE
4x16 RE
4x25 RMC
4x35 RMC
4x50 RMC
4x70 RMC
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
731,10
1000,50
1232,70
1519,50
146,80
181,80
229,10
289,00
427,40
587,30
166,90
210,70
271,30
348,30
522,90
733,30
1144,90
1485,50
1934,30
2719,80
3668,30
4496,50
5599,00
195,70
250,00
326,20
453,00
645,60
914,00
1431,30
1867,70
2505,50
3453,50
Aprox. D max.
(mm)
15,60
17,70
19,10
21,40
10,80
11,60
12,50
13,50
15,60
17,40
11,30
12,20
13,10
14,20
16,50
18,40
22,90
25,20
27,70
32,60
36,90
40,00
45,10
12,10
13,10
14,10
16,00
17,80
20,00
25,10
27,62
31,30
36,00
144
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
4x95 RMC
4x120 RMC
4x150 RMC
5x1,5 RE
5x2,5 RE
5x4 RE
5x6 RE
5x10 RE
6x1,5 RE
7x1,5 RE
10x1,5 RE
12x1,5 RE
14x1,5 RE
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
4688,40
5789,10
7154,00
232,40
299,50
419,20
541,80
778,80
270,40
280,30
422,30
466,90
519,60
Aprox. D max.
(mm)
41,00
44,70
50,20
13,00
14,10
15,90
17,20
19,40
14,00
14,00
17,80
18,30
19,10
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
145
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
NHXMH
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Bezhalogen instalacioni kabl
Standard: DIN VDE 0250-214
Nazivni napon: 300/500 V
Opseg temperature: radne -30 0C do +70 0C; pri polaganju -5 0C do +60 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 1 (1)
o Izolacija od umreţive mase koja ne sadrţi halogene elemente (2)
o Ekstrudovan sloj od materijala bez halogena, postavljen preko pouţenih ţila (3)
o Plašt od termoplastične mase koja ne sadrţi halogene materije (4)
Upotreba:
Za objekte ili industrijska postrojenja sa povećanim bezbedonosnim zahtevima u
cilju preventivne zaštite od poţara kao npr: bolnicama, školama, hotelima, robnim
kućama, civilnim skloništima, sportskim halama, podzemnim ţeleznicama i sl.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Pakovanje:
Na doboše od po 500 i 1.000 m.
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x1,5 RE
1x2,5 RE
1x4 RE
1x6 RE
1x10 RE
1x16 RMC
2x1,5 RE
2x2,5 RE
2x4 RE
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
35,50
46,40
64,80
85,50
128,80
193,10
98,00
127,30
188,10
Aprox. D max.
(mm)
4,90
5,30
6,00
6,50
7,40
8,70
8,10
8,80
10,20
146
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
2x6 RE
2x10 RE
2x16 RMC
3x1,5 RE
3x2,5 RE
3x4 RE
3x6 RE
3x10 RE
3x16 RMC
3x25 RMC
3x35 RMC
4x1,5 RE
4x2,5 RE
4x4 RE
4x6 RE
4x10 RE
4x16 RMC
4x25 RMC
4x35 RMC
5x1,5 RE
5x2,5 RE
5x4 RE
5x6 RE
5x10 RE
5x16 RMC
5x25 RMC
7x1,5 RE
7x2,5 RE
12x1,5 RE
12x2,5 RE
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
245,40
396,40
589,10
113,30
150,70
216,80
299,00
468,90
724,10
1101,60
1464,30
133,80
180,70
273,50
381,80
579,00
897,40
1397,00
1827,00
157,60
215,10
341,80
439,20
686,80
1078,40
1626,20
193,80
280,20
302,80
437,60
Aprox. D max.
(mm)
11,20
14,00
16,50
8,40
9,20
10,70
12,20
14,70
17,90
22,00
24,70
9,00
9,90
12,00
13,60
16,00
19,50
24,50
27,00
9,70
10,70
13,40
14,30
17,20
21,30
25,90
25,90
10,40
12,00
13,10
147
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
148
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
J-Y(St)Y
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Instalacioni kabl sa izolacijom i omotačem od PVC mase
Standard: DIN VDE 815
Opseg temperature: radne -20 0C do +50 0C; pri polaganju +5 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik 0,6 mm i 0,8 mm (1)
o Izolacija od PVC mase (2)
o Ţile su upredene u parice
o Jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva
o Pojasna izolacija od najmanje jedne plastične trake
o Ekran od Al-poliester trake i uzduţno postavljene kalajisane bakarne ţice (3)
o PVC omotač sive boje (4)
Upotreba:
Instalacioni kablovi sa PVC izolacijom i PVC omotačem koriste se za prenos
telefonskih i drugih električnih signala i predviĎeni su za stalne instalacije u i iznad
maltera, u suvim i zatvorenim prostorijama.
Pakovanje:
Na koturove od 200 m i 500 m ili doboše po 1.000 m.
Broj žila i presek
(mm2)
1x2x0,6
2x2x0,6
3x2x0,6
4x2x0,6
5x2x0,6
6x2x0,6
7x2x0,6
8x2x0,6
9x2x0,6
Aprox. Neto masa
(kg/km)
30,20
40,10
52,30
62,80
76,30
93,00
94,00
101,60
170,50
Aprox. D max.
(mm)
5,30
5,80
6,70
7,30
7,80
8,90
8,90
8,90
9,60
149
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
10x2x0,6
12x2x0,6
14x2x0,6
15x2x0,6
16x2x0,6
20x2x0,6
24x2x0,6
30x2x0,6
40x2x0,6
50x2x0,6
61x2x0,6
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
121,70
143,30
161,60
182,10
182,90
227,90
277,70
317,80
500,40
525,70
607,60
1x2x0,8
2x2x0,8
3x2x0,8
4x2x0,8
5x2x0,8
6x2x0,8
7x2x0,8
8x2x0,8
9x2x0,8
10x2x0,8
12x2x0,8
14x2x0,8
15x2x0,8
16x2x0,8
20x2x0,8
24x2x0,8
30x2x0,8
40x2x0,8
50x2x0,8
61x2x0,8
39,80
57,00
76,10
94,00
116,50
143,80
145,50
159,10
280,70
192,60
240,00
272,00
307,60
309,10
366,70
452,80
538,70
860,60
894,00
1036,40
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
Aprox. D max.
(mm)
9,90
10,90
11,50
12,00
12,00
13,50
14,50
15,80
17,70
20,10
21,70
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
6,10
6,80
8,00
8,70
9,40
10,90
10,90
10,90
11,80
12,10
13,80
14,60
15,30
15,30
16,80
18,00
20,10
22,70
25,70
27,90
150
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
J-H(St)H
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Teškogorivi telefonski instalacioni kabl sa izolacijom i plaštom od bezhalogene mase
Standard: DIN VDE 815
Opseg temperature: radne -5 0C do +50 0C; pri polaganju -30 0C do +70 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik 0,6 mm i 0,8 mm (1)
o Izolacija od HFFR mase (2)
o Ţile su upredene u parice
o Jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva
o Pojasna izolacija od najmanje jedne poliester trake (3)
o Ekran od Al-poliester trake i uzduţno postavljene bakarne ţice (4)
o Bezhalogeni omotač sive boje (5)
Upotreba:
Bezhalogeni instalacioni kablovi sa poboljšanim karakteristikama u slučaju
poţara, koriste se za prenos telefonskih signala, signala za merenje i kontrolnih signala.
Najviše se koriste za telekomunikacione unutrašnje instalacije i na mestima sa
povećanom opasnošću od nastanka poţara, takoĎe i stalne instalacije u i iznad maltera u
suvim i zatvorenim prostorijama.
Pakovanje:
Na koturove od 100 m ili doboše po 1.000 m.
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Broj žila i presek
(mm2)
1x2x0,6
2x2x0,6
3x2x0,6
4x2x0,6
5x2x0,6
6x2x0,6
7x2x0,6
8x2x0,6
Aprox. Neto masa
(kg/km)
32,20
42,10
54,20
64,60
78,00
94,60
95,60
123,20
Aprox. D max.
(mm)
5,50
6,00
6,90
7,50
8,00
9,10
9,10
9,50
151
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
9x2x0,6
10x2x0,6
12x2x0,6
14x2x0,6
15x2x0,6
16x2x0,6
20x2x0,6
24x2x0,6
30x2x0,6
40x2x0,6
50x2x0,6
61x2x0,6
81x2x0,6
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
171,80
123,20
142,30
160,40
180,80
181,70
239,20
275,70
315,70
496,60
522,20
603,80
800,50
1x2x0,8
2x2x0,8
3x2x0,8
4x2x0,8
5x2x0,8
6x2x0,8
7x2x0,8
8x2x0,8
9x2x0,8
10x2x0,8
12x2x0,8
14x2x0,8
15x2x0,8
16x2x0,8
20x2x0,8
24x2x0,8
30x2x0,8
40x2x0,8
50x2x0,8
61x2x0,8
45,30
62,70
81,30
98,60
121,40
147,90
149,70
198,80
283,30
208,00
241,50
273,30
308,60
310,20
390,30
469,50
538,60
857,40
891,80
1033,70
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Aprox. D max.
(mm)
9,80
10,10
10,90
11,50
12,00
12,00
13,80
14,50
15,80
17,70
20,10
21,70
24,40
6,50
7,20
8,40
9,10
9,80
11,30
11,30
11,70
12,20
13,00
14,00
14,80
15,50
15,50
17,40
18,60
20,30
22,90
25,90
28,10
152
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TPP
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
Telefonski punjeni niskofrekventni pretplatnički kabl sa izolacijom i omotačem od
polietilena
Standard: BDS 9096-83
Opseg temperature: radne -20 0C do +50 0C; pri polaganju +5 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik 0,4 mm, 0,5 mm i 0,7 mm
o Izolacija od masivnog polietilena
o Ţile su pouţene u parice
o Jezgro kabla je formirano od koncentričnih slojeva parica ili više grupa
o Pojasna izolacija od termoplastične trake u više slojeva
o Ekran od aluminijumske trake ispod koje je bakarni provodnik
o Plašt od polietilena
Upotreba:
Primenjuje se u mesnoj mreţi za uvlačenje u kablovske kanale.
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Pakovanje:
Na doboše po 1.000 m.
Broj žila i presek
(mm2)
6x2x0,5
10x2x0,5
20x2x0,5
30x2x0,5
50x2x0,5
70x2x0,5
100x2x0,5
Aprox. Neto masa
(kg/km)
67,10
94,60
153,20
216,80
333,80
449,90
614,30
Aprox. D max.
(mm)
9,00
10,30
12,70
14,90
17,80
20,60
23,60
153
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
TPPep
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Telefonski punjeni niskofrekventni pretplatnički kabl sa izolacijom i omotačem od
polietilena
Standard: GOST 22498-88
Opseg temperature: radne -20 0C do +50 0C; pri polaganju +5 0C do +50 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik 0,4 mm, 0,5 mm i 0,7 mm
o Izolacija od masivnog polietilena
o Ţile su pouţene u parice
o Jezgro kabla je formirano od koncentričnih slojeva parica ili više grupa
o Pojasna izolacija od termoplastične trake u više slojeva
o Ekran od aluminijumske trake, presvučene sa jedne strane slojem kopolimera
o Plašt od polietilena
Upotreba:
Primenjuje se u mesnoj mreţi za uvlačenje u kablovske kanale i direktno
polaganje u zemlju.
Pakovanje:
Na doboše po 1.000 m.
Broj žila i presek
(mm2)
1x2x0,4
3x2x0,4
5x2x0,4
10x2x0,4
15x2x0,4
20x2x0,4
25x2x0,4
30x2x0,4
40x2x0,4
Aprox. Neto masa
(kg/km)
35,70
46,70
58,80
83,10
104,60
126,60
145,70
166,70
218,00
Aprox. D max.
(mm)
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,20
154
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
50x2x0,4
100x2x0,4
150x2x0,4
200x2x0,4
300x2x0,4
400x2x0,4
500x2x0,4
600x2x0,4
700x2x0,4
800x2x0,4
900x2x0,4
1000x2x0,4
Aprox. Neto
masa
(kg/km)
257,00
473,70
653,00
869,70
1221,10
1618,40
1962,00
2297,70
2709,20
3046,10
3384,50
3715,60
1x2x0,5
3x2x0,5
5x2x0,5
10x2x0,5
15x2x0,5
20x2x0,5
25x2x0,5
30x2x0,5
40x2x0,5
50x2x0,5
100x2x0,5
150x2x0,5
200x2x0,5
300x2x0,5
400x2x0,5
500x2x0,5
600x2x0,5
39,50
57,30
71,50
105,90
139,60
171,10
214,70
245,80
304,10
361,50
713,50
993,40
1262,90
1856,10
2381,30
2983,10
3500,40
Broj žila i presek
(mm2)
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
++381(0)19
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
Aprox. D max.
(mm)
2,20
2,80
2,80
3,30
3,30
3,90
3,90
3,90
4,40
4,40
4,40
4,40
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,20
2,20
2,20
2,20
3,30
3,30
3,30
3,90
3,90
4,40
4,40
155
Information Technology Solutions
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR
Neotinski put bb 19000 Zaječar
Telefoni:
Ideja:
++381(0)19
Marina Gagić, dipl.ecc.
Samostalni referent na poslovima izrade izveštaja, planova i ekonomskih analiza
444-333 Centrala
444-321 Generalni direktor
444-406 Direktor komercijalnih
poslova
444-423 Direktor proizvodnje
Fax:
++381(0)19
423-530
Realizacija:
Marina Gagić, dipl.ecc.
Samostalni referent na poslovima izrade izveštaja, planova i ekonomskih analiza
Ivan Todorović, dipl.inž.el.
Konstruktor proizvoda
421-720
E-mail:
[email protected]
PIB: 100576854
Dragan Petrović, mag.inž.el.
Marko Đukić, inž.el.
Odeljenje informacionog sistema
Broj računa:
265-1100310004033-75
Raiffeisen bank
Matični broj: 07147350
Šifra delatnosti: 2732
Reistarski broj: 11607147350
156

Similar documents