Priprema za štampu uputstva PDF

Comments

Transcription

Priprema za štampu uputstva PDF
ŠTAMPARIJA BOJE
PRIPREMA ZA ŠTAMPU
Sadržaj
Kakav fajl predati u štampariju........................................... 3
In design
kako početi posao................................................................ 6
kako exportovati PDF......................................................... 6
kako poslati fajlove ako niste sigurni ................................ 4
Ilustrator
kako pripremiti fajl za štampu............................................ 4
Corel Draw
kako pripremiti fajl za štampu............................................ 4
Word
kako pripremiti fajl za štampu............................................ 4
Ukoliko počinjete posao
Izbor programa za pripremu................................................ 6
Primeri i odgovori............................................................... 9-10
Obrada slika........................................................................
Na šta obratiti pažnju.......................................................... 8
Kako poslati fajlove internetom.......................................... 5
Smanjite troškove................................................................ 8
pogledajte video objašnjenja na youtube na srpskom jeziku
link za plakate, flayere, letke i ostale proizvode koji se ne povezuju, kliknite na
link (plava slova), ukoliko vas program pita za konekciju kliknite Allow
http://www.youtube.com/watch?v=XJghkXto0OU
link /kako exportovati pdf fajl iz indesigna
http://www.youtube.com/watch?v=Lgxu0zpX3GU
2
Kakav fajl predati u štampariju
Fajlovi bi trebalo da budu u PDF formatu predati u štampu
Za one koji su upoznati sa pripremom fajlove slati:
Asimetrični bleed 3mm definisanim u PDF (crop marke nisu potrebne), montaža, trapping se radi u štampariji
tako da nemojte raditi taj deo posla, za kalibraciju možete koristiti photoshop 5 defoult settings. ICC profile
isključite kada exportujete PDF. Pogledajte odeljak za exportovanje PDF-fajlova.
Ukoliko šaljete fajlove za ambalažu, šaljete transparentan PDF sa alatom/štancnom koja je overprint i da je
definisan kao peta boja neka PMS nebitno koja.
Photo shop - PSD fajlovi sa layerima
Ilustrator - AI fajlove
Ukoliko predhodni tekst ne razumete u potpunosti sledite uputstva na strani 4
1, pronađite program u kom ste radili na strani 4
2, zatim sledite uputstva
Pročitajte dalja uputstva kako bi drugi put bolje uradili posao
3
Kako poslati fajl za štampu
1, pronađite program u kom ste radili
2, zatim sledite uputstva
INDESIGN
Kada završite pripremu snimite fajl, otvorite ga ako nije otvoren i idite u meni file/package
kliknite da dugme package..
kliknite continue..
u folder name ukucajte naziv direktorijuma
koji će te kasnije poslati na štampu
PHOTO SHOP
Ukoliko ste radili u photo shop-u fajlove pretvorite u CMYK u rezoluciji 300dpi i snimite kao PSD format sa layerima.
to je sve što je potrebno.
COREL
Ukoliko ste radili u Corelu, otvorite fajl i kliknite file/prepare for service bureau, u sledećem prozoru klinite next, u narednom
čekirajte generate PDF i kliknite next, u narednom odredite gde će biti direktorijum u kom će biti snimljeni podatci i kliknite next,
naredni prozor kliknite finish. Sličnan postupak kao u indesign-u.
ADOBE ILUSTRATOR
Ukoliko ste radili u adobe ilustratoru snimite fajl kao AI extenzija od ilustratora, pre toga konvertujte tekst u krive ili presnimite na
disk fontove koje ste koristili i posaljite ih zajedno sa fajlom na štampu.
WORD
Šaljete word-fajl, ako ima slika u fajlu slike saljete dodatno kao tiff fajlove zajeno sa word dokumentom.
OSTALI PROGRAMI
Ukoliko ste radili u bilo kom drugom programu kontaktirajte štampariju pošto nepostoji mogućnost da se daju generalna
uputstva za ovakve slučajeve.
4
KAKO DA POŠALJETE FAJL INTERNETOM
1 korak
Fajlove koje ste pripremili zapakujte sa programom winzip ili winrar možete ih preuzeti sa interneta
ukoliko je fajl veci od 300mb podelite tako da bude pojedinačan ispod 300mb
2 korak
idite na adresu www.sendspace.com
u polje select file kliknite browse i selektujte fajl sa vašeg diska
u polju description stavite naziv posla ovo polje može da ostane i prazno
u polju recipient,s email kucate: [email protected] /naša mail adresa/
u polju your email unesite vaš email adresu
kliknite na upload file i sačekajte da se završi slanje /ne gasite prozor dok se učitavanje ne završi/
5
UPUTSTVA KADA TREBA DA POČNETE POSAO - indesign
Objašnjenje je samo za indesign iz razloga što je najbolji program pa se prilagodite...
slično je i sa drugim programima kao što su adobe ilustrator, photo shop, corel ali predlažemo vam da radite u in
designu kao glavnim dokumentom u kombinaciji sa ilustratorom za crtež i photo shopom za sliku.
Kada kreirate novi dokument važno je razdvojiti neke pojmove
dokument size - je finalna dimenzija proizvoda i uvek treba da je tačna
bleed - je definisanje obreza prepuštanja tonova i slika koji idu u margo /tekst se nikada nepušta u margo (obrez).
margina je elemenat u kojem se nalazi tekst i slika i ona ne bi trebala da je manja od 3mm
Primer za postavljanje časopisa formata A4 u indesignu
broj strana
dimenzije-obrezan format
ovde definišete obrez obično 3mm
inside je 0mm jer margo u povezu nepostoji
u slug meniju ostavite sve 0mm uvek
Slično je i sa drugim programima samo se opcije i meniji razlikuju
Znači recimo za 20 vrsta vizit karti - imaćemo 20 strana dimenzije 90x50mm sa bleedom od 3mm sa svih strana
kada isključite opciju facing pages imaćete u bleed opcijama left i right umesto in i outside zbog toga što nema poveza već su
pojedinačni dokumenti. Tako ga eksportujete u pdf sa opcijama kao sto su prikazani na strani 7.
facing pages opcija treba da bude uključena jedino ako ima neki povez inače je ostavite isključenu.
6
Pravljenje PDF fajla iz INdesign-a
Otvorite dokument i idite u padajući meni file i izaberite opciju export opcije podesite kao na
slikama i kliknite export.
7
Obratite pažnju na..
Tekst
Ako je tekst crne boje postarajte se da to u procentima bude 100% k a ostale boje 0%, takođe crni tekst treba
da bude overprint što znači da crna ne treba da buši pozadinu ukoliko je ima vez na gazi odnosno ide preko
nje. U indesignu to nije problem, međutim u photo shop-u morate definisati taj layer kao multiply, u corelu
ima opcija overprint fill ma da se nije pokazala kao funkcionalna (izbegavajte corel) ako je moguće i zamenite
ga ilustratorom.
Slike
Pretvorite slike u CMYK neostavljajte u RGB modu, rezolucija 200dpi je sasvim dovoljna, kalibraciju podesite vašeg monitora. Pročitajte sve o indesignu kako zadati parametre pri početku posla
Margine
Uvek ostavite marginu 3-5mm (minimalno) od ivice papira i postavljajte elemente u tim okvirima, ne stavljajte objekte bliže od 3mm od ivice papira.
Linije
Kada zadajete liniju, okvir pazite koje debljine su zadate, na monitoru može lepo da se vidi međutim u štampi
će biti pretanko, min 0,25 point-a (što je prilično tanka linija) najbolje uradite test i sprintajte na štampaču.
Obrez - Bleed
Obratite pažnju na in design kada postavljate dokument pročitajte kako početi posao i u kom programu
strana 6
NA ŠTA JOŠ OBRATITI PAŽNJU VAN PROGRAMA
Format proizvoda
Uvek gledati da se uklapa u standardne formate papira
1. A formati - A2 420x600, A3 420x297, A4 210x297, A5 145x210, A6 145x105
maksimalni format štampe 470x640mm /ovaj format se koristi za plakate i ako se želi postići nestandardni
format imajte na umu da papir koji nije stadardnih A dimenzija poskupljuje proizvod.
3. Nestandardni formati
I nestandardni formati se mogu uklopiti u tabake tako recimo 210x210mm staje 12 strana na tabak
640x470 što je popunjen tabak.
Tiraž
Ofset štampa ima startne troškove koji se ne mogu izbeći priprema, ploče, i radni sati pripreme
mašine. Kada se ovaj proces završi jedino što dalje uvećava cenu je papir koji često ume da bude 10% od
ukupne cene. Sama štampa radi 12000 tab na sat tako da razlika u ceni između 100-1000 tabaka je minimalna,
razlika se pravi jedino u papiru koji na ovom rasponu nije značajan.
Mutacije
Postoji mogućnost da se štampa kolor bez teksta pa da se naknadno uštampava, to se koristi kod višejezičnih
izdanja, a može se primeniti u mnogim slučajevima.
Popunite tabak
Cena pripeme za štampu jednog tabaka /460x640mm/ je uvek ista bilo da se štampa format 10x10mm ili pun
format. Razlika je jedino u papiru što je često minimalna u od nosu na celokupnu pripremu /ploče, pripema
mašine../ tako da uvek razmisliteda popunite prostor.
Odaberite papir koji je stvarno potreban
Kod izbora papira gramature preko 170g zahtevanju dodatnu obradu ukoliko se papir naknadno savija /bigovanje/ što uvećava trošak.
Uklopite se u postojeće oblike /alate/ za isecanje papira
Pri isecanju oblika potrebna je izrada alata koji takodje uvećava cenu proizvoda /pri prvoj štampi/ pokušajte
da se uklopite u postojeće. Ovo se odnosi na kutije, fascikle, i drugo oblikovanje papira. Pogledajte postojeće
oblike na sajtu.
8
Najčešće greške
Primeri grešaka....(dobili smo na štampu letak A5 kao PDF koji izgleda kao na slici)
1. pogrešan izbor programa rad - rađeno u photo shopu
Objašnjenje: shop je namenjen za obradu slike ali ne i teksta, pa tekst uveličan izgleda kao na slici 1.
krzava slova (shop radi iz rasterske a ne vektorske grafike) uporedite sa slikom 2. Objašnjeno na narednoj strani kako treba raditi...
slika 1
ze
slika 2
2. Crna slova su zadata u procentima C89%, M87%, Y98%, K89% treba samo K100% ostale boje 0%.
3. Greška pri određivanju margina, obreza, i formata
tekst /zoomirajte da bi
videli je pogrešno zadat
u odnosu na pozadinu
95%M, 95Y to je jako
mala razlika u odnosu
na pozadinu u štampi
neće biti uopšte vidljiv.
Barem 15% razlike u
odnosu na ton. Znači
80%Y, 80M. pogledajte
na sledećoj strani.
Preblizu ivice
sečenja (margina nije
definisana)
nije napustena pozadina (nije definisan
bleed)
slogan slogan slogan slogan
naslov
zadata crvena
pogrešno paziti koji
procenti su zadati u
ovom slučaju 95% Y i
94 M - treba 100%Y,
100M. Kada birate
boju gledajte procente
a ne ekran, štampa
i monitor nisu isto.
Imate kolorne karte da
nabavite pa po njima
radite ako niste sigurni
šta radite
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
1
pogledajte uputstvo na 10 strani kako treba da se uradi ovaj letak
9
objašnje po primeru
Početak rada:
1. U in design-u otvoriti novi dokument file/new/document
- u polju page size uneti format u ovom slučaju A5 145x210
- u polju bleed uneti top, bottom, left i right 3mm (pre toga isključiti facing pages opciju)
- u polju margines postaviti na recimo 5mm (nikada manja margina od 3mm) sav tekst postaviti u okvir margine
ne približavati se više ivici papira!!.
kliknuti OK,dokument bi trebalo da izgleda kao na slici 1.
2. u photo shopu uraditi slike i pozadinu da izgleda kao na slici, nakon toga tekst ukucati u indesign-u i zadati da
je crn /100% black/
eksportovati dokument u pdf kao što je objašnjeno na strani 7
to je sve takav fajl poslati /vidi slanje fajlova internetom/
Za poslove koji idu u povez /časopisi, brošure, katalozi sa više strana/ isti princip važi s tim što se pri kreiranju
dokumenta uključuje facing pages opcija i u opcijama bleed inside je 0mm dok su ostale 3mm.
svi elementi su u
okvirima margine
slogan slogan slogan slogan
slika 1
ispravno urađeno
naslov
ako namerno hocete da slika ide u
margo tj da se seče
prepuštate je kao na
ovom primeru
tonovi su prepušteni
u bleed polje
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst
slika je u margini
1
10
Nau~ite nešto o štampi
Izbor papira
Gramature papira: 80,90,100,115,135,150,170,200,250,300,350
Vrste papira:
kunstdruck (upotreba - za visoko kvalitetne poslove), ofsetni (upotreba - blokovsku robu i knjige), bindakot (upotreba
- za kvalitetnu ambalažu), hromokarton (upotreba - manje kvalitetan papir za ambalažu), Lepenka (upotreba - za knjige
u tvrdom povezu), NCR (samokopirajući papir, upotreba - otpremnice i duga papirologija), Mufon (samolepljivi papir,
upotreba - nalepnice i etikete)
Formati papira
Ako je moguće uklopite proizvod u standardne formate kako bi iskoristili papir a time i cenu sveli na minimum.
A2-600x420, A3-420x297, A4-210x297, A5-145x210, A6-105x145, A7- 105x72
B2-500x700, B3-500x350, B4-350x250, B5-250x175, B6-175x125
O ofset štampi...
Obratite pažnju pri izboru tiraža - kod ofset štampe startni troškovi su veliki deo ukupne cene, sam tiraž kasnije ne uvećava
cenu bitno. Ukoliko planirate reprint izdanja štamparske forme se mogu sačuvati i ponovo iskoristiti čime se smanjuju
troškovi pri narednoj štampi.
Plastifikacija
Imajte na umu da plastifikacija pored estetskog ima i ulogu zaštite od mehaničkog uticaja na štampani proizvod pa vam
predlažemo da proizvode koji su u upotrebi često plastificirate, uglavnom su to kese, fascikle, ambalaža, korice knjiga i
časopisa.....
Alati za isecanje oblika
Pri isecanju oblika potrebna je izrada alata koji takođe uvećava cenu proizvoda (pri prvoj štampi) pokušajte da se uklopite
u postojeće. Ovo se odnosi na kutije, fascikle, i drugo oblikovanje papira. Pogledajte postojeće oblike na sajtu.
Tipovi poveza
klamer - upotreba za povez do 64 strana, lepljen (topli postupak) upotreba za povez preko 64 strane, šiven povez upotreba kod proizvoda koji koriste velike gramature papira sa puno stranica kao što su monografije, knjige... spirala,
registratorski mehanizam
Poklapanje boja
Ukoliko niste sigurni u kalibraciju vašeg monitora u odnosu na štampu pogledajte uputstva na našem sajtu kako bi vaš
proizvod izgledao onako kako ste zamislili. Ova uputstva su u download sekciji u PDF fajlu.
Oplemenjivanje papira
• uv lak - delimično lakiranje pojedinih površina, koristi se u kombinaciji sa mat plastifikacijom kako bi efekat bio veći
• pregovi - pravljenje reljefa u papiru
• zaobljene ivice - polukružne ivice na proizvodima
• boja - tkanina - boja koja pri sušenju postaje kao plišani materijal
• vakum pakovanje - pakovanje svakog primerka u foliju
• metalizirani papir - štampa na visoko sjajnom papiru /srebrni i zlatni/
• zlatotisak - naneta visoko sjajna folija na pojedine delove
• numeracija - numerisan svaki primerak
• hologrami - zaštita od falsifikovanja
Ofset ili digitalna štampa
digitalna štampa
prednost u isplativosti na malim tiražima
lošiji kvalitet od ofset štampe
nemogućnost štampanja na svim gramaturama papira,
pucanje boje pri savijanju debljih papira
ofset štampa
prednost ekonomična cena na većim tiražima
visok kvalitet štampe
mana visoki startni troškovi za male tiraže neisplativo
A3 otisak obostrani kolor digitalna ofset
tiraž 2000
1000
500
300
100
50
20
10
10 20 50 100 200 300 400 500 €
U zavisnosti od posla u štampariji će vam preporučiti vrstu štampe
11
ŠTAMPARIJA BOJE
021 505 111
021 505 112
064 235 44 11
www.stamparijaboje.rs
email: [email protected]
12