Syarat Kemasukan - University of Malaya

Comments

Transcription

Syarat Kemasukan - University of Malaya
Syarat
Kemasukan
Program Ijazah Sarjana Muda
Universiti Malaya
ISI KANDUNGAN
Tajuk
Mukasurat
SENARAI PROGRAM UNIVERSITI MALAYA
ii
SYARAT AM UNIVERSITI
xi
SYARAT KELAYAKAN KHAS PROGRAM ALIRAN SAINS
• Fakulti Alam Bina
1
• Fakulti Kejuruteraan
13
• Fakulti Pergigian
15
• Fakulti Perubatan
16
• Fakulti Sains
24
• Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat
36
• Pusat Sukan
38
SYARAT KELAYAKAN KHAS PROGRAM ALIRAN SASTERA YANG DIBUKA KEPADA PEMOHON ALIRAN SAINS
• Akademik Pengajian Melayu
42
• Fakulti Bahasa & Linguistik 50
• Fakulti Ekonomi & Pentadbiran
58
• Fakulti Pendidikan
61
• Fakulti Perniagaan & Perakaunan
65
• Fakulti Sastera & Sains Sosial
70
• Fakulti Undang-Undang
76
• Pusat Kebudayaan
78
PROSPEK KERJAYA
84
* Kemaskini pada Mei 2015
Aliran Sains
I i
SENARAI PROGRAM UNIVERSITI MALAYA
ALIRAN SASTERA
PTj
Kod/Program
Tempoh Pengajian
(semester)
Yuran
Kemasukan
Yuran Per
Semester
Anggaran Yuran
Keseluruhan
Aliran
Lepasan
MI06
Sarjana Muda Pengajian Islam dan Sains
8
810.00
1,100.00
9,610
Sains
Asasi Pengajian Islam dan
Sains UM
MI07
Sarjana Muda Pengajian Islam dan Teknologi
Maklumat
8
810.00
1,100.00
9,610
Sains
Asasi Pengajian Islam dan
Sains UM
MI12
Sarjana Muda Pengurusan Muamalat
8
810.00
1,050.00
9,210
Sastera
STPM/STAM/Diploma
MI11
Sarjana Muda Syariah
(Fiqh dan Usul)
7
810.00
1,070.00
8,300
Sastera
STPM/STAM/Diploma
MI13
Sarjana Muda Syariah
(Syariah dan Ekonomi)
7
810.00
1,070.00
8,300
Sastera
STPM/STAM/Diploma
MI14
Sarjana Muda Syariah
(Sains Politik Islam)
7
810.00
1,070.00
8,300
Sastera
STPM/STAM/Diploma
MI15
Sarjana Muda Syariah
(Astronomi Islam)
7
810.00
1,070.00
8,300
Sastera
STPM/STAM/Diploma
ML04
Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang
8
810.00
1,060.00
9,290
Sastera
STPM/STAM/Diploma
MI21
Sarjana Muda Usuluddin
(Akidah dan Pemikiran Islam)
7
810.00
1,070.00
8,300
Sastera
STPM/STAM/Diploma
MI22
Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah dan Pembangunan
Insan)
7
810.00
1,070.00
8,300
Sastera
STPM/STAM/Diploma
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
ii I
Aliran Sains
PTj
Kod/Program
Tempoh Pengajian
(semester)
Yuran
Kemasukan
Yuran Per
Semester
Anggaran Yuran
Keseluruhan
Aliran
Lepasan
MI23
Sarjana Muda Usuluddin (Sejarah dan Tamadun
Islam)
7
810.00
1,070.00
8,300
Sastera
STPM/STAM/Diploma
MI24
Sarjana Muda Usuluddin
(Al-Quran dan Al-Hadith)
7
810.00
1,070.00
8,300
Sastera
STPM/STAM/Diploma
MT35
Sarjana Muda Pendidikan Islam (Pengajian Islam)
(Tidak ditawarkan bagi sesi 2015/2016)
8
810.00
1,080.00
9,450
Sastera
STPM/STAM/Diploma
MT35
Sarjana Muda Pendidikan Islam (Pengajian Al-Quran)
8
810.00
1,080.00
9,450
Sastera
STPM/STAM/Diploma
MA11
Sarjana Muda Pengajian Melayu (Kesenian Melayu)
6
810.00
1,070.00
7,230
Sastera/Sains/
Perakaunan/Undangundang
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA12
Sarjana Muda Pengajian Melayu (Linguistik Melayu)
6
810.00
1,070.00
7,230
Sastera/Sains/
Perakaunan/Undangundang
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA13
Sarjana Muda Pengajian Melayu (Bahasa Melayu)
6
810.00
1,070.00
7,230
Sastera/Sains/
Perakaunan/Undangundang
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA14
Sarjana Muda Pengajian Melayu (Kesusasteraan
Melayu)
6
810.00
1,070.00
7,230
Sastera/Sains/
Perakaunan/Undangundang
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA15
Sarjana Muda Pengajian Melayu (Sosio-Budaya
Melayu)
6
810.00
1,070.00
7,230
Sastera/Sains/
Perakaunan/Undangundang
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MB00
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa
Inggeris)
7
800.00
950.00
7,450
Sastera/Sains/
Perakaunan
STPM/Matrikulasi/Diploma
MB04
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Cina)
7
800.00
950.00
7,450
Sastera/Sains
STPM/Diploma
MB05
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Arab)
7
800.00
950.00
7,450
Sastera
STPM/STAM/Diploma
AKADEMI PENGAJIAN MELAYU
FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK
Aliran Sains
I iii
PTj
Kod/Program
Tempoh Pengajian
(semester)
Yuran
Kemasukan
Yuran Per
Semester
Anggaran Yuran
Keseluruhan
Aliran
Lepasan
MB08
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa
Perancis)
7
800.00
950.00
7,450
Sastera/Sains/
Perakaunan
STPM/Matrikulasi/Diploma
MB09
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Jerman)
7
800.00
950.00
7,450
Sastera/Sains/
Perakaunan
STPM/Matrikulasi/ Diploma
MB10
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Tamil)
7
800.00
950.00
7,450
Sastera/Sains
STPM/ Diploma
MB11
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Jepun)
7
800.00
950.00
7,450
Sastera/Sains/
Perakaunan
STPM/Matrikulasi/ Diploma
MB12
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa
Sepanyol)
7
800.00
950.00
7,450
Sastera/Sains/
Perakaunan
STPM/Matrikulasi/ Diploma
MB13
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Itali)
7
800.00
950.00
7,450
Sastera/Sains/
Perakaunan
STPM/Matrikulasi/ Diploma
7
810.00
980.00
7,670
Sastera/Sains/
Perakaunan
STPM/Matrikulasi/Diploma
MP04
Sarjana Muda Kaunseling
8
820.00
870.00
7,780
Sastera/Sains/
Perakaunan/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MT06
Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa
Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
8
820.00
800.00
7,220
Sastera/Sains/
Perakaunan/TESL
STPM/Matrikulasi/Diploma
MT19
Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak
8
820.00
820.00
7,380
Sastera/Sains/
Perakaunan/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
FAKULTI EKONOMI DAN PENTADBIRAN
ME00
Sarjana Muda Ekonomi
Pengkhususan:
• Ekonomi Monetari & Kewangan
• Ekonomi Antarabangsa
• Ekonomi Buruh
• Ekonomi Sumber & Alam Sekitar
• Pembangunan Perusahaan
• Pengajian Pembangunan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pentadbiran Awam
• Ekonomi Politik
• Statistik Gunaan
FAKULTI PENDIDIKAN
iv I
Aliran Sains
PTj
Kod/Program
Tempoh Pengajian
(semester)
Yuran
Kemasukan
Yuran Per
Semester
Anggaran Yuran
Keseluruhan
Aliran
Lepasan
ME02
Sarjana Muda Perakaunan
8
800.00
820.00
7,370
Sastera/Sains/
Perakaunan
STPM/Matrikulasi/Diploma
ME07
Sarjana Muda Kewangan
7
820.00
1,190.00
9,150
Sastera/Sains/
Perakaunan
STPM/Matrikulasi
MP06
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan
7
800.00
1,000.00
7,800
Sastera/Sains/
Perakaunan
STPM/Matrikulasi/Diploma
MA21
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Media)
7
810.00
930.00
7,320
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA61
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Antarabangsa dan
Strategik)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA62
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Asia Tenggara)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA63
Sarjana Muda Sastera (Pentadbiran dan Keadilan
Sosial)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA65
Sarjana Muda Sastera (Inggeris)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA71
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Asia Timur)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA72
Sarjana Muda Sastera (Pengajian India)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/Matrikulasi/Diploma
MA73
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Tionghoa)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/Matrikulasi/Diploma
MA81
Sarjana Muda Sastera (Antropologi dan Sosiologi)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN
FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL
Aliran Sains
I v
PTj
Kod/Program
Tempoh Pengajian
(semester)
Yuran
Kemasukan
Yuran Per
Semester
Anggaran Yuran
Keseluruhan
Aliran
Lepasan
MA82
Sarjana Muda Sastera (Pengajian Alam Sekitar)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA91
Sarjana Muda Sastera (Geografi)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
MA93
Sarjana Muda Sastera (Sejarah)
7
810.00
940.00
7,390
Sastera/Sains/
Perakaunan/Teknikal/
Undang-undang/TESL
STPM/STAM/Matrikulasi/
Diploma
8
800.00
900.00
8,000
Sastera/Sains/
Perakaunan/Undangundang
STPM/Matrikulasi/Diploma
MA05
Sarjana Muda Seni Persembahan (Muzik)
6
800.00
1,220.00
8,120
Sastera/Sains/
Perakaunan/TESL
STPM/Matrikulasi/Diploma
MA06
Sarjana Muda Seni Persembahan (Drama)
6
800.00
1,220.00
8,120
Sastera/Sains/
Perakaunan/TESL
STPM/Matrikulasi/Diploma
MA56
Sarjana Muda Seni Persembahan (Tari)
6
800.00
1,220.00
8,120
Sastera/Sains/
Perakaunan/TESL
STPM/Matrikulasi/Diploma
MH03
Sarjana Muda Sains Seni Bina
6
950.00
1,370.00
9,170
Sains/Sastera
STPM/Matrikulasi/Diploma
MH04
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
8
950.00
1,210.00
10,630
Sains/Sastera
STPM/Matrikulasi/Diploma
MH05
Sarjana Muda Ukur Bangunan
8
950.00
1,140.00
10,070
Sains/Sastera
STPM/Matrikulasi/Diploma
MH06
Sarjana Muda Ukur Bahan
8
950.00
1,120.00
9,930
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
FAKULTI UNDANG-UNDANG
ML00
Sarjana Muda Undang-undang
PUSAT KEBUDAYAAN
ALIRAN SAINS
FAKULTI ALAM BINA
vi I
Aliran Sains
PTj
Kod/Program
Tempoh Pengajian
(semester)
Yuran
Kemasukan
Yuran Per
Semester
Anggaran Yuran
Keseluruhan
Aliran
Lepasan
8
950.00
1,140.00
10,070
Sains/Sastera
STPM/Matrikulasi/Diploma
MK01
Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
8
810.00
1,000.00
8,810
Sains
STPM/Matrikulasi
MK03
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
8
800.00
1,000.00
8,800
Sains
STPM/Matrikulasi
MK04
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanik)
8
800.00
980.00
8,640
Sains
STPM/Matrikulasi
MK07
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Alam Sekitar)
8
800.00
930.00
8,240
Sains
STPM/Matrikulasi
MK10
Sarjana Muda Kejuruteraan (Rekabentuk dan
Pembuatan Terbantu Komputer)
8
800.00
960.00
8,480
Sains
STPM/Matrikulasi
MK11
Sarjana Muda Kejuruteraan (Telekomunikasi)
8
800.00
960.00
8,480
Sains
STPM/Matrikulasi
MK12
Sarjana Muda Kejuruteraan (Bahan)
8
800.00
1,000.00
8,800
Sains
STPM/Matrikulasi
MK13
Sarjana Muda Kejuruteraan (Pembuatan)
8
800.00
960.00
8,480
Sains
STPM/Matrikulasi
MK23
Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
8
800.00
950.00
8,400
Sains
STPM/Matrikulasi
MK49
Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan
8
800.00
830.00
7,440
Sains
STPM/Matrikulasi
MK91
Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan (Prostetik
dan Ortotik)
8
800.00
1,025.00
9,000
Sains
STPM/Matrikulasi
10
870.00
1,430.00
15,170
Sains
STPM/Matrikulasi
MH07
Sarjana Muda Pengurusan
Harta Tanah
FAKULTI KEJURUTERAAN
FAKULTI PERGIGIAN
MD00
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian (BDS)
Aliran Sains
I vii
PTj
Kod/Program
Tempoh Pengajian
(semester)
Yuran
Kemasukan
Yuran Per
Semester
Anggaran Yuran
Keseluruhan
Aliran
Lepasan
MM00
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda
Pembedahan
10
810.00
1,280.00
13,610
Sains
STPM/Matrikulasi
MF00
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
8
800.00
1,070.00
9,360
Sains
STPM/Matrikulasi
MM02
Sarjana Muda Sains Bioperubatan
8
800.00
1,050.00
9,200
Sains
STPM/Matrikulasi
MM12
Sarjana Muda Sains Kejururawatan
8
800.00
1,000.00
8,800
Sains
STPM/Matrikulasi
8
800.00
1,000.00
8,800
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MG07
Sarjana Muda Sains (Bioteknologi)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MG13
Sarjana Muda Sains (Sains & Pengurusan Alam
Sekitar)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MG38
Sarjana Muda Sains
(Ekologi & Biodiversiti)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MG39
Sarjana Muda Sains (Sains Biokesihatan)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MG40
Sarjana Muda Sains (Genetik & Biologi Molekul)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MG41
Sarjana Muda Sains (Geologi)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MG45
Sarjana Muda Sains
(Geologi Gunaan)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
FAKULTI PERUBATAN
MM13
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan
(Tidak ditawarkan bagi sesi 2015/2016)
FAKULTI SAINS
viii I
Aliran Sains
PTj
Kod/Program
Tempoh Pengajian
(semester)
Yuran
Kemasukan
Yuran Per
Semester
Anggaran Yuran
Keseluruhan
Aliran
Lepasan
MS01
Sarjana Muda Sains (Pengajian Sains & Teknologi)
7
810.00
1,020.00
7,950
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS08
Sarjana Muda Sains (Matematik)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS09
Sarjana Muda Sains (Statistik)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS15
Sarjana Muda Sains (Fizik)
7
810.00
1,020.00
7,950
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS16
Sarjana Muda Sains (Kimia)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS26
Sarjana Muda Sains (Biokimia)
7
810.00
1,060.00
8,230
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS27
Sarjana Muda Sains (Mikrobiologi)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS36
Sarjana Muda Sains (Sains Bahan)
7
810.00
1,040.00
8,090
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS43
Sarjana Muda Sains (Matematik Aktuari & Kewangan)
8
810.00
1,040.00
9,130
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS52
Sarjana Muda Sains (Bioinformatik)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS59
Sarjana Muda Sains (Kimia Gunaan)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS69
Sarjana Muda Sains (Geografi)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS72
Sarjana Muda Sains (Matematik Komputeran dan
Industri)
7
810.00
1,030.00
8,020
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MT02
Sarjana Muda Sains & Pendidikan (Biologi/Matematik/
Kimia/Fizik)
(Tidak ditawarkan bagi sesi 2015/2016)
8
810.00
940.00
8,330
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
Aliran Sains
I ix
PTj
Kod/Program
Tempoh Pengajian
(semester)
Yuran
Kemasukan
Yuran Per
Semester
Anggaran Yuran
Keseluruhan
Aliran
Lepasan
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
MC03
Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem dan
Pengurusan Maklumat)
7
810.00
1,200.00
9,210
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MC10
Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
7
810.00
1,200.00
9,210
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MC11
Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem dan
Rangkaian Komputer)
7
810.00
1,200.00
9,210
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MC25
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan)
7
810.00
1,200.00
9,210
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MC05
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Pengurusan)
(Tidak ditawarkan bagi sesi 2015/2016)
7
810.00
1,200.00
9,210
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MC09
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia)
7
810.00
1,200.00
9,210
Sains
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS20
Sarjana Muda Sains Sukan (Pengurusan Sukan)
7
800.00
1,140.00
8,780
Sains/Sastera
STPM/Matrikulasi/Diploma
MS73
Sarjana Muda Sains Sukan
(Sains Eksesais)
7
820.00
1,130.00
8,730
Sains/Sastera
STPM/Matrikulasi/Diploma
PUSAT SUKAN
Catatan :
Yuran di atas tidak termasuk Yuran Kolej Kediaman & tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa berdasarkan kelulusan Jawatankuasa Yuran Universiti (JYU)
xI
Aliran Sains
SYARAT AM UNIVERSITI
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia(SPM)/
setaraf dengan mendapat kepujian
dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu/Bahasa Malaysia atau
kepujian Bahasa Melayu/bahasa
Malaysia Kertas Julai
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia(SPM)/
setaraf dengan mendapat kepujian
dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/
Bahasa Malaysia atau kepujian
Bahasa Melayu/bahasa Malaysia
Kertas Julai
dan
dan
Lulus peperiksaan Sijil Tinggi
Persekolahan Malaysia (STPM)
dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00 dan
mendapat sekurangnya-kurangnya :
• Gred C (NGMP 2.00) mata
pelajaran pengajian Am;
dan
• Gred C (NGMP) dalam dua(2)
mata pelajaran lain;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 1(Band 1) dalam Malaysia
University English Test (MUET)
Lulus matrikulasi KPM/Asasi Sains
UM/Asasi UiTM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK2.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
1(Band 1) dalam Malaysia University
English Test (MUET)
STAM
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia(SPM)/setaraf
dengan mendapat kepujian dalam mata
pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa
Malaysia kertas Julai
dan
Mendapat sekurang-kurangnya pangkat
Jayyid dalam peperiksaan Sijil Tinggi
Aaama Malaysia (STAM) tahun 2013 dan
2014
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
1(Band 1) dalam Malaysia University
English Test (MUET)
Diploma/ [email protected]
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia(SPM)/setaraf
dengan mendapat kepujian dalam mata
pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
atau kepujian Bahasa Melayu/bahasa
Malaysia kertas Julai
dan
Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;
atau
Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan
Malaysia (STPM) tahun 2009 atau
sebelumnya dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP
2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk
Pengajian Am;
atau
Lulus matrikulasi tahun 2009 atau
sebelumnya dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00
atau
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia
(STAM) tahun 2008 atau sebelumnya dengan
mendapat sekurang-kurangnya pangkat
Jayyid;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1(Band
1) dalam Malaysia University English Test
(MUET)
Aliran Sains
I xi
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
STAM
Diploma/ [email protected]
dan
Menyertakan dokumen berikut yang telah
disahkan kepada pihak Universiti :
• Salinan Slip permohonan kemasukan
pelajar
• Salinan kad pengenalan/MyKad calon
• Salinan sijil kelahiran calon, ibu dan bapa/
cabutan sijil kelahiran (jika hilang)
• Salinan sijil berhenti sekolah/surat akuan
• Akuan majikan (jika berkaitan)
• Salinan sijil STPM/Setaraf (jika berkaitan)
• Salinan sijil SPM/Setaraf
• Salinan transkrip penuh akademik (sem 1
hingga akhir)
• Salinan Diploma/Sijil (jika ada)
• Salinan sijil MUET
• Salinan surat pengesahan tamat pengajian
: dan
• Salinan keputusan Bahasa Melayu/
Matematik Julai (jika ada)
• Salinan cetakan akreditasi MQA (http://
www.mqa.gov.my/MQR/CAkreditasi.cfm
xii I
Aliran Sains
FAKULTI ALAM BINA
Program
MH03
Sarjana Muda Sains
Senibina
6 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.30;
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.30;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Mathematics M; dan
• Satu (1) mata pelajaran lain tidak
termasuk Pengajian Am;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima
(5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+(3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Satu (1) mata pelajaran pengkhususan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
pada peringkat SPM dalam lima (5) mata
pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan
Mathematics.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
dan
Lulus temu duga
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian
Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidang Seni
Bina atau yang berkaitan dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.30;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.30 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33)
pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Mathematics M; dan
• Satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian
AM;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 dan memenuhi
syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+(3.33) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics;dan
• Satu (1) mata pelajaran pengkhususan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 1
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan
mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada
peringkat A-Level dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
•
•
•
Further Mathematics
Biology
Chemistry
Physics
Economics
Visual Art
Business Studies
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
atau
Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme
(AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya
skor ATAR sebanyak 80 mata; dan gred B dalam
matapelajaran Matematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
atau
Memiliki kelayakan International Baccalaureate Diploma
(IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya
skor 30 mata daripada matapelajaran Mathematics dan
dua (2) matapelajaran lain.
2I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET.
dan
Lulus temu duga
MH04
Sarjana Muda
Perancangan Bandar
dan Wilayah
8 semester
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Lulus Matrikulasi/asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/ Mathematics M; dan
• Satu (1) mata pelajaran lain tidak
termasuk Pengajian AM;
• Mathematics; dan
• satu (1) mata pelajaran pengkhususan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima
(5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
2 (Band 2) dalam MUET.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
pada peringkat SPM dalam lima (5) mata
pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan
Mathematics.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Memiliki Diploma dari UM yang diiktiraf oleh Senat
Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnnya PNGK
3.00 dalam bidang berikut:
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
atau
Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian
Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidangbidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.00;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/ Mathematics M; dan
• satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian
Am;
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 3
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi
syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dan dalam mata pelajaran
berikut:
• Mathematics; dan
• satu (1) mata pelajaran pengkhususan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan
mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada
peringkat A-Level dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
• Further Mathematics
• Biology
• Chemistry
•
•
•
•
4I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Physics
Economics
Visual Art
Business Studies
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
atau
Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme
(AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya
skor ATAR sebanyak 80 mata; dan gred B dalam
matapelajaran Matematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
atau
Memiliki kelayakan International Baccalaureate Diploma
(IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya
skor 30 mata daripada matapelajaran Mathematics dan
dua (2) matapelajaran lain.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 5
Program
MH05
Sarjana Muda Ukur
Bangunan
8 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00:
dan
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/ Mathematics M; dan
• Satu (1) mata pelajaran lain tidak
termasuk Pengajian AM;
• Mathematics; dan
• satu (1) mata pelajaran pengkhususan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima
(5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
2 (Band 2) dalam MUET.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
pada peringkat SPM dalam lima (5) mata
pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan
Mathematics.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian
Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidangbidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.00;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/ Mathematics S; dan
• satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian
Am;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi
syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dan dalam mata pelajaran
berikut:
• Mathematics; dan
• satu (1) mata pelajaran pengkhususan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
6I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan
mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada
peringkat A-Level dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
•
•
•
Further Mathematics
Biology
Chemistry
Physics
Economics
Visual Art
Business Studies
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
•
Mathematics
atau
Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme
(AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya
skor ATAR sebanyak 80 mata; dan gred B dalam
matapelajaran Matematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
•
Mathematics
atau
Memiliki kelayakan International Baccalaureate Diploma
(IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya
skor 30 mata daripada matapelajaran Mathematics dan
dua (2) matapelajaran lain.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 7
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
•
Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET.
MH06
Sarjana Muda Ukur
Bahan
8 semester
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurangnya-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/ Mathematics M; dan
• satu (1) mata pelajaran lain tidak
termasuk Pengajian AM;
• Mathematics;dan
• satu (1) mata pelajaran pengkhususan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
pada peringkat SPM dalam lima (5) ma
ta pelajaran termasuk Bahasa Melayu
dan Mathematics.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
2 (Band 2) dalam MUET.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
pada peringkat SPM dalam lima (5) mata
pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan
Mathematics.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian
Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidangbidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.00;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/ Mathematics S;
• satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian
AM;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi
syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dan dalam mata pelajaran
berikut:
8I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
• Mathematics; dan
• satu (1) mata pelajaran pengkhususan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan
mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada
peringkat A-Level dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
Further Mathematics
Biology
Chemistry
Physics
• Economics
• Visual Art
• Business Studies
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
atau
Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme
(AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya
skor ATAR sebanyak 80 mata; dan gred B dalam
matapelajaran Matematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 9
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
•
Mathematics
atau
Memiliki kelayakan International Baccalaureate Diploma
(IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya
skor 30 mata daripada matapelajaran Mathematics dan
dua (2) matapelajaran lain.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
•
Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET.
MH07
Sarjana Muda
Pengurusan Harta
Tanah
8 semester
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/ Mathematics M;
• Satu (1) mata pelajaran lain tidak
termasuk Pengajian AM;
• Mathematics; dan
• satu (1) mata pelajaran pengkhususan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima
(5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
2 (Band 2) dalam MUET.
10 I
Lulus Matrikulasi/asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
pada peringkat SPM dalam lima (5) mata
pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan
Mathematics.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Memiliki Diploma dari UM yang diiktiraf oleh Senat
Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK
3.00 dalam bidang berikut:
•
•
•
Pengurusan
Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Perniagaan
atau
Memiliki Diploma dari Politeknik Kementerian Pengajian
Tinggi Malaysia atau Diploma dari IPTA dalam bidangbidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.00;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/ Mathematics S; dan
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
• Satu (1) Mata Pelajaran Lain tidak termasuk Pengajian
Am;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi
syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• satu (1) mata pelajaran pengkhususan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa
Melayu dan Mathematics.
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels yang diiktiraf dengan
mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada
peringkat A-Level dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
•
•
•
Further Mathematics
Biology
Chemistry
Physics
Economics
Visual Art
Business Studies
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 11
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
•
Mathematics
atau
Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme
(AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya
skor ATAR sebanyak 80 mata; dan gred B dalam
matapelajaran Matematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
atau
Memiliki kelayakan International Baccalaureate Diploma
(IB) yang diiktiraf dengan mendapat sekurang-kurangnya
skor 30 mata daripada matapelajaran Mathematics dan
dua (2) matapelajaran lain.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM/setaraf dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET.
12 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
FAKULTI KEJURUTERAAN
STPM
(Tahun Semasa)
Program
MK01
Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
8 Semester
MK03
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
8 Semester
MK04
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanik)
8 Semester
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.30 serta Gred A- (NGMP 3.67) dalam mata
pelajaran Mathematics T;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33)
pada peringkat STPM dalam Physics
atau
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (NGMP 3.67)
pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
MK23
Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
8 Semester
• Biology
• Chemistry
MK49
Sarjana Muda Kejuruteraan (Bioperubatan)
8 Semester
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat
SPM dalam mata pelajaran berikut:
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.30 serta Gred A- (3.67) mata pelajaran Mathematics;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat
Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:
• Physics/Engineering Physics
atau
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (3.67) pada peringkat
Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry
dan
• Physics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam
MUET
dan
Tidak rabun warna atau tidak cacat anggota yang
menyukarkan kerja amali.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Physics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam
MUET
dan
Tidak rabun warna atau tidak cacat anggota yang menyukarkan
kerja amali.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 13
STPM
(Tahun Semasa)
Program
MK07
Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar)
8 Semester
MK10
Sarjana Muda Kejuruteraan (Rekabentuk
Pembuatan & Terbantu Komputer)
8 Semester
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.00 serta Gred B+ (NGMP 3.33) dalam mata
pelajaran Mathematics T;
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.00 serta Gred B+ (3.33) dalam mata pelajaran
Mathematics;
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00)
pada peringkat STPM dalam Physics
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat
Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:
atau
• Physics/ Engineering Physics
MK11
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Telekomunikasi)
8 Semester
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33)
pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
atau
MK12
Sarjana Muda Kejuruteraan (Bahan)
8 Semester
dan
MK13
Sarjana Muda Kejuruteraan (Pembuatan)
8 Semester
• Physics
MK91
Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan
(Prostetik dan Ortotik)
8 Semester
14 I
• Biology
• Chemistry
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat
Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat
SPM dalam mata pelajaran berikut:
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam
MUET
dan
Tidak rabun warna atau tidak cacat anggota yang
menyukarkan kerja amali.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Physics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam
MUET
dan
Tidak rabun warna atau tidak cacat anggota yang menyukarkan
kerja amali.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
FAKULTI PERGIGIAN
STPM
(Tahun Semasa)
Program
MD00
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
5 tahun
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK
4.00;
Matrikulasi / Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 4.00;
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A (NGMP4.00) pada
peringkat STPM dalam dalam mana-mana tiga (3) mata
pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A (4.00) pada peringkat
Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran
berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
Biology
Physics
Chemistry
Mathematics T/Further Mathematics
Biology
Physics
Chemistry
Mathematics
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM
dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM
dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Biology
Chemistry
Physics
Mathematics/Additional Mathematics; dan
satu mata pelajaran lain (tidak termasuk Bahasa Melayu)
Biology
Chemistry
Physics
Mathematics/Addittional Mathemathics;dan
Satu mata pelajaran lain (tidak termasuk Bahasa Melayu)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam
MUET
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam
MUET
dan
dan
Disahkan sihat dan memenuhi syarat kemasukan yang lain:
Disahkan sihat dan memenuhi syarat kemasukan yang lain;
• Disahkan sihat daripada ketidakupayaan fizikal
yang serius, penyakit mental dan penyakit berjangkit
(pengecualian kepada calon yang mempunyai
ketidakupayaan fizikal yang boleh dibetulkan dan/atau
tidak menghalang calon daripada menjalankan aktiviti
klinikal yang diperlukan oleh pengamal pergigian am).
• Disahkan sihat daripada ketidakupayaan fizikal yang serius,
penyakit mental dan penyakit berjangkit (pengecualian
kepada calon yang mempunyai ketidakupayaan fizikal yang
boleh dibetulkan dan/atau tidak menghalang calon daripada
menjalankan aktiviti klinikal yang diperlukan oleh pengamal
pergigian am.
dan
Lulus ujian dan temu duga.
dan
Lulus ujian dan temu duga.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 15
FAKULTI PERUBATAN
Program
MM00
Sarjana Muda Perubatan
dan Sarjana Muda
Pembedahan
5 tahun
STPM
(Tahun Semasa)
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 4.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A (NGMP4.00) pada
peringkat STPM dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry; dan
• Physics/Mathematics T/Further Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry
• Physics
• Mathematics/Additional Mathematics
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.
dan
Lulus ujian dan temu duga.
16 I
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK
4.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A (4.00) pada peringkat
Matrikulasi/Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:
• Biology;
• Chemistry; dan
• Physics/Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry
• Physics
• Mathematics/Additional Mathematics
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.
dan
Lulus ujian dan temu duga.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
STPM
(Tahun Semasa)
Program
MF00
Sarjana Muda Farmasi
(Kepujian)
8 semester
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 4.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A (NGMP 4.00) pada
peringkat STPM dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry;dan
• Physics/Mathematics T/Further Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.
dan
Lulus temu duga
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK
4.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A (4.00) pada peringkat
Matrikulasi/Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:
• Biology;
• Chemistry; dan
• Physics/Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.
dan
Lulus temu duga
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 17
Program
MM12
Sarjana Muda Sains
Kejururawatan
8 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Biology;dan
• Chemistry/Physics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Mathematics/Additional Mathematics;dan
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.
18 I
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK
3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat
Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:
• Biology;dan
• Chemistry/Engineering Chemistry/Physics/Engineering Physics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Mathematics/Additional Mathematics; dan
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
MM02
Sarjana Muda Sains
Bioperubatan
8 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus STPM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.30;
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.30;
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A(NGMP 3.67) dalam satu (1) mata pelajaran
dan Gred B+ (NGMP 3.33) dalam dua (2)
mata pelajaran pada peringkat STPM dalam
kombinasi mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry
• Physics/Mathematics T/Further
Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
pada peringkat SPM dalam tiga (3) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
pada peringkat SPM dalam mata pelajaran
berikut:
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3
(Band 3) dalam MUET.
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (3.67)
dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred B+
(3.33) dalam dua (2) mata pelajaran pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam kombinasi
mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry/Engineering Chemistry
• Physics/Engineering Physics/Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
(3.33) pada peringkat SPM dalam tiga (3) mata
pelajaran berikut:
•
Biology
•
Physics
•
Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band
3) dalam MUET.
(Kelulusan Gred A (NGMP 4.00) dan A(NGMP3.67) pada peringkat Matrikulasi dalam
mata pelajaran berkenaan boleh diterima
sebagai ganti kepada Gred B+/3B pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran yang
sama)
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma Teknologi Makmal
Perubatan daripada Pusat Perubatan
Universiti Malaya (PPUM) dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.30
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A(NGMP 3.67) dalam satu (1) mata pelajaran
dan Gred B+ (NGMP 3.33) dalam dua (2)
mata pelajaran pada peringkat STPM dalam
kombinasi mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry
• Physics/
• MathematicsT/ Further Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
pada peringkat SPM dalam tiga (3) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Inggeris
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 19
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
(Kelulusan Gred A (NGMP 4.00) dan A(NGMP3.67) pada peringkat STPM dalam
mata pelajaran berkenaan boleh diterima
sebagai ganti kepada Gred B+/3B pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran yang
sama)
Diploma/Setaraf
(Kelulusan Gred A (NGMP 4.00) dan A(NGMP3.67) pada peringkat STPM dalam
mata pelajaran berkenaan boleh diterima
sebagai ganti kepada Gred B+/3B pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran yang
sama)
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa
dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.30;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A(NGMP 3.67) dalam satu (1) mata pelajaran
dan Gred B+ (NGMP 3.33) dalam dua (2)
mata pelajaran pada peringkat Matrikulasi/
Asasi dalam kombinasi mata pelajaran
berikut:
• Biology
• Chemistry/
• Engineering Chemistry
• Physics/Engineering Physics/
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
(3.33) pada peringkat SPM dalam tiga (3)
mata pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
dan
20 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3
(Band 3) dalam MUET.
(Kelulusan Gred A (NGMP 4.00) dan A(NGMP3.67) pada peringkat Matrikulasi
dalam mata pelajaran berkenaan boleh
diterima sebagai ganti kepada Gred B+/3B
pada peringkat SPM dalam mata pelajaran
yang sama)
MM13
Sarjana Muda Pengimejan
Perubatan
8 semester
Lulus STPM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.30;
• Program tidak
ditawarkan untuk sesi
2015/2016
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A(NGMP 3.67) pada peringkat STPM dalam
salah satu (1) mata pelajaran berikut:
• Biology/Physics/Chemistry/Mathematics
T/Further Mathematics
dan
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
(NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam
mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
• Biology/Physics/Chemistry/Mathematics
T/Further Mathematics
dan
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.30;
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A-(3.67)
pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam salah
satu (1) mata pelajaran berikut:
• Biology/Physics/Engineering Physics/
Chemistry/Engineering Chemistry/
Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33)
pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam manamana dua (2) mata pelajaran berikut;
• Biology/Physics/Engineering Physics/
Chemistry/Engineering Chemistry/
Mathematics
Memiliki Diploma Radiografi yang diiktiraf
oleh Senat Universiti dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.30;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK
3.30 dan memenuhi syarat keperluan khas
program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A(NGMP 3.67) pada peringkat STPM dalam
salah satu (1) mata pelajaran berikut:
• Biology/Physics/Chemistry/MathematicsT/
Further Mathematics T
dan
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 21
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
pada peringkat SPM dalam empat (4) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry/Mathematics/
• Additional Mathematics
• Bahasa Inggeris
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3
(Band 3) dalam MUET
Gred B pada peringkat SPM dalam empat (4)
mata pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry/Mathematics/
• Additional Mathematics
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band
3) dalam MUET.
Diploma/Setaraf
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
(NGMP 3.33) pada peringkat STPM dalam
mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
• Biology/Physics/Chemistry/MathematicsT/
Further/Mathematics T
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B/4B
pada peringkat SPM dalam empat(4) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry/Mathematics/Additional
Mathematics
• Bahasa Inggeris
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30
samada dengan memenuhi syarat keperluan
khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A-(3.67)
pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam salah
satu (1) mata pelajaran berikut:
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+(3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut;
• Biology/Physics/Engineering Physics/
Chemistry/Engineering Chemistry/
Mathematics
22 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
• Biology/Physics/Engineering Physics/
Chemistry/Engineering Chemistry/
Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B/4B
pada peringkat SPM dalam empat(4) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry/Mathematics /Additional
Mathematics; dan
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3
(Band 3) dalam MUET.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 23
FAKULTI SAINS
Program
MG07
Sarjana Muda Sains
(Bioteknologi)
7 Semester
MG39
Sarjana Muda Sains
(Sains Biokesihatan)
7 Semester
MG40
Sarjana Muda Sains
(Genetik dan Biologi
Molekul)
7 Semester
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+ (NGMP 3.33) pada peringkat
STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Biology
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
(3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Biology
dan
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mana-mana satu (1) mata
pelajaran berikut:
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further
Mathematics
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran
berikut:
• Physics
• Chemistry
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam
atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang
sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33)
pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Biology
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00)
pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata
pelajaran berikut :
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further Mathematics T
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran
berikut:
• Biology
24 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1)
mata pelajaran berikut:
• Physics
• Chemistry
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
MG13
Sarjana Muda Sains
(Sains dan Pengurusan
Alam Sekitar)
7 Semester
MG38
Sarjana Muda Sains
(Ekologi dan Biodiversiti)
7 Semester
MS26
Sarjana Muda Sains
(Biokimia)
7 Semester
MS27
Sarjana Muda Sains
(Mikrobiologi)
7 Semester
MS52
Sarjana Muda Sains
(Bioinformatik)
7 Semester
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Biology; dan
• Satu (1) daripada mana-mana
mata pelajaran berikut :
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further
Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Biology; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata
pelajaran berikut :
• Physics
• Chemistry
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam
atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang
sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00)
pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Biology; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further Mathematics T
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 25
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran
berikut:
• Biology; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
• Physics
• Chemistry
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
MG41
Sarjana Muda Sains
(Geologi)
7 Semester
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
dan
MG45
Sarjana Muda Sains
(Geologi Gunaan)
7 Semester
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mana-mana dua (2) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further
Mathematics
• Geografi
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut:
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/Engineering Chemistry
• Mathematics
MS69
Sarjana Muda Sains
(Geografi)
7 Semester
dan
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
26 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam
atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang
sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00.
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00)
pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further Mathematics T
• Geografi
atau
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut:
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/ Engineering Chemistry
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
MS01
Sarjana Muda Sains
(Pengajian Sains dan
Teknologi)
7 Semester
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mana-mana dua (2) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further
Mathematics
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut:
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/Engineering Chemistry
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam
atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang
sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00)
pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further Mathematics T
atau
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 27
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut:
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/Engineering Chemistry
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
MS08
Sarjana Muda Sains
(Matematik)
7 Semester
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+ (NGMP 3.33) pada peringkat
STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Further
Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mana-mana satu (1) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
28 I
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam
atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang
sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33)
pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
• Mathematics T/Further Mathematics T
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran
dan
berikut:
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/Engineering Chemistry
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
• Chemistry
• Mathematics T/Further
Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Diploma/Setaraf
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00)
pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran
berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1)
mata pelajaran berikut:
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/Engineering Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 29
Program
STPM
(Tahun Semasa)
MS09
Sarjana Muda Sains
(Statistik)
7 Semester
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
MS72
Sarjana Muda Sains
(Matematik Komputeran
dan Industri)
7 Semester
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Further
Mathematics; dan
• Satu (1) daripada mana-mana
mata pelajaran berikut :
• Biology
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further
Mathematics
dan
dan
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata
pelajaran berikut :
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/Engineering Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam
atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang
sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00)
pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Further Mathematics T; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
Biology
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further Mathematics T
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran
berikut:
• Mathematics; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/Engineering Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
30 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
MS15
Lulus STPM dengan mendapat
Sarjana Muda Sains (Fizik) sekurang-kurangnya PNGK 3.00
7 Semester
dan
MS36
Sarjana Muda Sains
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
(Sains Bahan)
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Further
Mathematics; dan
• Satu (1) daripada mana-mana
mata pelajaran berikut :
• Physics
• Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata
pelajaran berikut :
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/Engineering Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam
atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang
sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00)
pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Further Mathematics T; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
• Physics
• Chemistry
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran
berikut:
• Mathematics; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut
:
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/Engineering Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 31
Program
STPM
(Tahun Semasa)
MS16
Sarjana Muda Sains
(Kimia)
7 Semester
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
MS59
Sarjana Muda Sains
(Kimia Gunaan)
7 Semester
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Chemistry; dan
• Satu (1) daripada mana-mana
mata pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Mathematics T/Further
Mathematics
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Chemistry/Engineering Chemistry; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam
atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang
sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00)
pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Chemistry; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Mathematics T/Further Mathematics T
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran
berikut:
• Chemistry/Engineering Chemistry; dan
• Satu (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut:
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
32 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
MS43
Sarjana Muda Sains
(Matematik Aktuari dan
Kewangan)
8 Semester
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.50
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.50
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
A- (NGMP 3.67) pada peringkat
STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Further
Mathematics
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
A- (3.67) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangya Gred
B+ (NGMP 3.33) pada peringkat
STPM dalam satu (1) daripada mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further
Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2(Band 2) dalam MUET
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
(3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mana-mana satu (1) daripada mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics/Engineering Physics
• Chemistry/Engineering Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam
atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang
sesuai dengan kursus yang dipohon dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.50
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.50 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (NGMP 3.67)
pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Further Mathematics T
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33)
pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further Mathematics T
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 dan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- (3.67) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 33
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.30) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1)
mata pelajaran berikut:
• Biology
• Physics/ Engineering Physics
• Chemistry/ Engineering Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
MT02
Sarjana Muda Sains
Dengan Pendidikan
(Biologi/Matematik/
Kimia/Fizik)
8 Semester
* tidak ditawarkan untuk
sesi 2015/2016
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM
dalam mana-mana dua (2) mata
pelajaran berikut:
• Biology
• Physics
• Chemistry
• Mathematics T/Further
Mathematics
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut:
• Biology
• Chemistry/Engineering Chemistry
• Physics/Engineering Physics
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus ujian khas dan temu duga
34 I
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
dan
Lulus ujian khas dan temu duga
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Memiliki Diploma dari Institut Pengajian Tinggi Awam
atau Institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai
dengan kursus yang dipohon dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00)
pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata
pelajaran berikut:
• Biology;
• Physics;
• Chemistry;
• Mathematics T/Further Mathematics T
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi
syarat keperluan khas program seperti berikut:
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut:
• Biology
• Chemistry/Engineering Chemistry
• Physics/Engineering Physics
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET
dan
Lulus ujian khas dan temu duga
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 35
FAKULTI SAINS KOMPUTER & TEKNOLOGI MAKLUMAT
Program
MC03
Sarjana Muda Sains
Komputer (Sistem dan
Pengurusan Maklumat)
7 Semester
MC10
Sarjana Muda Sains
Komputer (Kejuruteraan
Perisian)
7 Semester
MC11
Sarjana Muda Sains
Komputer
(Sistem dan Rangkaian
Komputer)
7 Semester
STPM
(Tahun Semasa)
Lulus STPM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam
dua (2) mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Further Mathematics /
Physics; dan
• Mathematics T/Further Mathematics/
Physics/Chemistry/Biology/Information
and Communications Technology (ICT)
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurangnya-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00)
pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2)
mata pelajaran berikut:
• Mathematics/Physics/
• Engineering Physics; dan
• Mathematics/Physics/Engineering Physics/
Chemistry/Engineering Chemistry/Biology/
Computer Science/ Computing
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band
2) dalam MUET
MC25
Sarjana Muda Sains
Komputer (Kepintaran
Buatan)
7 Semester
MC09
Sarjana Muda Teknologi
Maklumat (Multimedia)
7 Semester
36 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma Sains Komputer atau
Diploma Teknologi Maklumat atau Diploma
dalam bidang yang berkaitan dari Institusi
Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti
dan Kerajaan Malaysia dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada
peringkat Diploma dalam salah satu mata
pelajaran Mathematics;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET;
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
MC05
Sarjana Muda Teknologi
Maklumat (Pengurusan)
7 Semester
Lulus STPM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
dan
dan
* tidak ditawarkan untuk
sesi 2015/2016
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam
dua (2) mata pelajaran berikut:
• Mathematics T/Further Mathematics/
Physics; dan
• Mathematics T/Further Mathematics/
Physics/Chemistry/
• Biology/Information and Communications
Technology (ICT) /Pengajian Perniagaan/
Ekonomi/
• Perakaunan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00)
pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2)
mata pelajaran berikut:
• Mathematics/Physics/ Engineering Physics;
dan
• Mathematics/Physics /Engineering Physics/
Chemistry / Engineering Chemistry/Biology/
Computer Science /Computing
dan
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band
2) dalam MUET
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma Sains Komputer atau
Diploma Teknologi Maklumat atau Diploma
dalam bidang yang berkaitan dari Institusi
Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti
dan Kerajaan Malaysia dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada
peringkat Diploma dalam salah satu mata
pelajaran Mathematics;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET;
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 37
PUSAT SUKAN
Program
MS20
Sarjana Muda Sains
Sukan
(Pengurusan Sukan)
7 Semester
STPM
(Tahun Semasa)
Lulus STPM dengan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Mathematics/Science/ Pengetahuan
Sains Sukan
dan
Aktif dalam bidang sukan dengan
mengemukakan bukti mengenai
pengalaman atau penglibatan dalam
sukan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
dan
Lulus ujian dan temu duga
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan
memenuhi syarat keperluan khas
program seperti berikut:
Memiliki Diploma UM yang diiktiraf Senat Universiti
dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30
dalam bidang berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
• Mathematics/Science/ Pengetahuan
Sains Sukan
dan
Aktif dalam bidang sukan dengan
mengemukakan bukti mengenai
pengalaman atau penglibatan dalam
sukan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
dan
Lulus ujian dan temu duga
atau
Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan
Senat Universiti Malaya dengan mendapat sekurangkurangnya sekurang-kurangnya PNGK 2.75 dengan
mengemukakan bukti mengenai pengalaman atau
penglibatan dalam bidang sukan sekurang-kurangnya
mewakili negeri/kebangsaan
Turut mengambilkira/mempertimbangkan calon dari
bekas atlet/pengadil/pengurus pasukan;
atau
Lulus SPM/setaraf bukan tahun semasa dari Aliran
Sains dengan mendapat sekurang-kurangnya Kepujian
(Gred C/6C) dalam mata pelajaran Mathematics/
Science/Pengetahuan Sains Sukan dan mempunyai
pengalaman dalam sukan sebagai atlet atau pegawai
sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas keputusan
SPM/Setaraf;
Aktif dalam bidang sukan sebagai atlet atau pegawai
sekurang-kurangnya di peringkat negeri/kebangsaan
dengan mengemukakan bukti pengalaman atau
penglibatan dalam sukan;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan memenuhi
syarat keperluan khas program seperti berikut:
38 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C)
pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics/Science/Pengetahuan Sains Sukan
atau
Lulus Matrikulasi bukan tahun semasa dengan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C)
pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics/Science/Pengetahuan Sains Sukan
dan
Aktif dalam bidang sukan dengan mengemukakan bukti
mengenai pengalaman atau penglibatan dalam sukan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (band 2)
dalam MUET
dan
Lulus ujian dan temu duga
MS73
Sarjana Muda Sains
Sukan (Sains Eksesais)
7 semester
Lulus STPM dengan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
C pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Science/Pengetahuan Sains Sukan
dan
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan
memenuhi syarat keperluan khas
program seperti berikut:
Memiliki Diploma UM yang diiktiraf Senat Universiti
dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30
dalam bidang berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
C pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
• Mathematics; dan
• Science/Pengetahuan Sains Sukan
atau
dan
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 39
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Aktif dalam bidang sukan dengan
mengemukakan bukti mengenai
pengalaman atau penglibatan dalam
sukan;
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aktif dalam bidang sukan dengan
mengemukakan bukti mengenai
pengalaman atau penglibatan dalam
sukan;
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(band 2) dalam MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
dan
dan
Lulus ujian dan temu duga
Lulus ujian dan temu duga
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan
Senat Universiti Malaya dengan mendapat sekurangkurangnya sekurang-kurangnya PNGK 2.75 dengan
mengemukakan bukti mengenai pengalaman atau
penglibatan dalam bidang sukan sekurang-kurangnya
mewakili negeri/kebangsaan
Turut mengambilkira/mempertimbangkan calon dari
bekas atlet/pengadil/pengurus pasukan;
atau
Lulus SPM/setaraf bukan tahun semasa dari Aliran
Sains dengan mendapat sekurang-kurangnya Kepujian
(Gred C/6C) dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Science/Pengetahuan Sains Sukan
Aktif dalam bidang sukan sebagai atlet atau pegawai
sekurang-kurangnya di peringkat negeri/kebangsaan
dengan mengemukakan bukti pengalaman atau
penglibatan dalam sukan sekurang-kurangnya satu (1)
tahun selepas keputusan SPM/Setaraf
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan memenuhi
syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C)
pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Science/Pengetahuan Sains Sukan
atau
Lulus Matrikulasi bukan tahun semasa dengan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
40 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C)
pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics; dan
• Science/ Pengetahuan Sains Sukan
dan
Aktif dalam bidang sukan dengan mengemukakan bukti
mengenai pengalaman atau penglibatan dalam sukan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (band 2)
dalam MUET
dan
Lulus ujian dan temu duga
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 41
AKADEMI PENGAJIAN MELAYU
Program
MA11
Sarjana Muda
Pengajian Melayu
(Kesenian Melayu)
6 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains dan
Sastera
Aliran Sains, Perakaunan
dan Undang-Undang
Lulus STPM dengan
mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
Lulus Matrikulasi/Asasi
dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
dan
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B
(NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan
Melayu Komunikatif/
Seni Visual/ICT
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan
Melayu
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan Melayu
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada
peringkat SPM dalam lima
(5) mata pelajaran.
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET.
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Memiliki Diploma dari IPTA/IPTS yang diiktiraf oleh MQA/JPA
dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam
bidang berikut:
• Pengajian Islam
• Vokasional
• Pelancongan dan
Hospitaliti
• Multimedia dan Teknologi
Maklumat
• Pengurusan dan
Pentadbiran
• Seni Lukis
• Permuziuman dan Arkib
• Seni Reka
• Seni Persembahan
• Penulisan Kreatif
• Seni Halus
• Komunikasi Massa
• Seni Bina Seni Lanskap
• Seni Kraftangan
atau
Memiliki Diploma dari UM yang diiktiraf oleh Senat Universiti
dengan mendapat sekurang-kurangnnya PNGK 3.00 dalam
bidang berikut:
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurangkuranganya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas
program seperti berikut:
• Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia/Kesusasteraan Melayu
Komunikatif/ ICT/Seni Visual
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Mendapat sekurangkurangnya pangkat
Jayyid Jiddan dalam
peperiksaan Sijil Tinggi
Agama Malaysia
(STAM);
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Bahasa Malaysia/
Kesusasteraan
Melayu
dan
• Hiasan Dalaman
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
42 I
STAM
Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada
peringkat SPM dalam
lima (5) mata pelajaran.
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
STAM
atau
Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah/Ekonomi
Sains
Mathematics
dan
Memiliki pengalaman 10 tahun bekerja dalam bidang yang
berkaitan dengan kesenian
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia/Kesusasteraan Melayu
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET.
MA12
Sarjana Muda
Pengajian Melayu
(Linguistik Melayu)
6 semester
Aliran Sains dan
Sastera
Aliran Sains, Perakaunan
dan Undang-Undang
Lulus STPM dengan
mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
Lulus Matrikulasi / Asasi
dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00
dan
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B
(NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam
mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan Melayu
Aliran Sains dan Sastera
Memiliki Diploma IPTA/IPTS yang diiktiraf oleh MQA/JPA
dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam
bidang Pengajian Melayu seperti Bahasa, Kesusasteraan,
Kesenian, Budaya dan Masyarakat Melayu terutamanya
bahasa yang diiktiraf pada peringkat nasional;
atau
Memiliki Diploma dari UM yang diiktiraf oleh Senat Universiti
dengan mendapat sekurang-kurangnnya PNGK 3.00 dalam
bidang berikut:
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
Mendapat sekurangkurangnya pangkat
Jayyid Jiddan dalam
peperiksaan Sijil Tinggi
Agama Malaysia (STAM)
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Bahasa Malaysia/
Kesusasteraan
Melayu
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 43
Program
STPM
(Tahun Semasa)
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan
Melayu Komunikatif
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan
Melayu
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
STAM
dan
atau
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada
peringkat SPM dalam lima
(5) mata pelajaran
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET.
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia/Kesusasteraan Melayu
Komunikatif
atau
Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah/Ekonomi
Sains
Mathematics
Geografi
Perdagangan
Memiliki pengalaman 10 tahun bekerja dalam bidang yang
berkaitan dengan bahasa
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia/ Kesusasteraan Melayu
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET.
44 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada
peringkat SPM dalam
lima (5) mata pelajaran.
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Program
MA13
Sarjana Muda
Pengajian Melayu
(Bahasa Melayu)
6 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains dan
Sastera
Aliran Sains, Perakaunan
dan Undang-Undang
Lulus STPM dengan
mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
Lulus Matrikulasi/Asasi
dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00
dan
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B
(NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan
Melayu Komunikatif
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu /
Kesusasteraan Melayu
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada
Mendapat sekurangperingkat SPM dalam lima
kurangnya Gred A pada (5) mata pelajaran
peringkat SPM dalam
dan
mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang• Bahasa Melayu
kurangnya Tahap 2 (Band 2)
/ Kesusasteraan
dalam MUET.
Melayu
dan
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Memiliki Diploma IPTA/IPTS yang diiktiraf oleh MQA/JPA dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam bidang
berikut:
•
•
•
•
•
Media dan Komunikasi
Penterjemahan
Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Penulisan Kreatif
Multimedia dan Teknologi Maklumat
atau
Memiliki Diploma dari UM yang diiktiraf oleh Senat Universiti
dengan mendapat sekurang-kurangnnya PNGK 3.00 dalam
bidang berikut:
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas
program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia/ Kesusasteraan Melayu
Komunikatif
STAM
Mendapat sekurangkurangnya pangkat
Jayyid Jiddan dalam
peperiksaan Sijil Tinggi
Agama Malaysia (STAM)
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Bahasa Malaysia/
Kesusasteraan
Melayu
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada
peringkat SPM dalam
lima (5) mata pelajaran.
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
atau
Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah/Ekonomi
Sains
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 45
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
STAM
• Mathematics
• Geografi
• Perdagangan
dan
Memiliki pengalaman 10 tahun bekerja dalam bidang yang
berkaitan dengan bahasa
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia/ Kesusasteraan Melayu
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET.
MA14
Sarjana Muda
Pengajian Melayu
(Kesusasteraan
Melayu)
6 semester
Aliran Sains dan
Sastera
Aliran Sains, Perakaunan
dan Undang-Undang
Lulus STPM dengan
mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
Lulus Matrikulasi/Asasi
dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00
dan
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B
(NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan
Melayu Komunikatif
46 I
Memiliki Diploma dari IPTA/IPTS yang diiktiraf oleh MQA/
JPA dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam bidang
Pengajian Melayu seperti Bahasa, Kesusasteraan, Kesenian,
Budaya dan Masyarakat Melayu yang diiktiraf pada peringkat
nasional;
atau
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
Memiliki Diploma dari UM yang diiktiraf oleh Senat Universiti
dengan mendapat sekurang-kurangnnya PNGK 3.00 dalam
bidang berikut:
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan Melayu
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada
Mendapat sekurangperingkat SPM dalam lima
kurangnya Gred A pada
(5) mata pelajaran
peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
dan
Aliran Sains dan Sastera
atau
Diploma dari IPTA/IPTS yang diiktiraf oleh MQA/JPA dengan
sekurang-kurangnnya PNGK 3.00 dalam bidang berikut:
• Komunikasi dan Media
• Kewartawanan
• Pengajian Islam
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Mendapat sekurangkurangnya pangkat
Jayyid Jiddan dalam
peperiksaan Sijil Tinggi
Agama Malaysia (STAM)
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Bahasa Malaysia/
Kesusasteraan
Melayu
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada
peringkat SPM dalam
lima (5) mata pelajaran
Program
STPM
(Tahun Semasa)
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan
Melayu
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET.
atau
Memiliki Diploma dengan sekurang-kurangnnya PNGK 3.00
daripada ASWARA;
atau
STAM
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia/Kesusasteraan Melayu
Komunikatif
atau
Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah/Ekonomi
Sains
Mathematics
Geografi
Perdagangan
Kesusasteraan Melayu
dan
Memiliki pengalaman 10 tahun bekerja dalam bidang yang
berkaitan dengan kesusasteraan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia/ Kesusasteraan Melayu
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 47
Program
MA15
Sarjana Muda
Pengajian Melayu
(Sosio-Budaya
Melayu)
6 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains dan
Sastera
Aliran Sains, Perakaunan
dan Undang-Undang
Lulus STPM dengan
mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
Lulus Matrikulasi/Asasi
dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00
dan
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B
(NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan
Melayu Komunikatif/
Sejarah/Ekonomi
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B
pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran
berikut:
• Sejarah/Ekonomi/
Geografi/
Perdagangan
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Mendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Kesusasteraan Melayu/
Sejarah/ Ekonomi
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada
peringkat SPM dalam lima
(5) mata pelajaran
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET.
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Memiliki Diploma dari IPTA/IPTS yang diiktiraf oleh MQA/JPA
dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam
bidang-bidang berikut;
•
•
•
•
•
•
atau
Memiliki Diploma dari UM yang diiktiraf oleh Senat Universiti
dengan mendapat sekurang-kurangnnya PNGK 3.00 dalam
bidang berikut:
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia/ Kesusasteraan Melayu
Komunikatif/ Sejarah/ Ekonomi
atau
Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
48 I
Pengajian Islam
Pelancongan dan Hospitaliti
Kejururawatan
Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Pengurusan Organisasi
Permuziuman dan Arkib
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah/Ekonomi
Sains
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
STAM
Mendapat sekurangkurangnya pangkat
Jayyid Jiddan dalam
peperiksaan Sijil Tinggi
Agama Malaysia
(STAM);
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu/
Bahasa Malaysia/
Kesusasteraan
Melayu/Sejarah/
Ekonomi
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred C pada
peringkat SPM dalam
lima (5) mata pelajaran
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
STAM
• Mathematics
dan
Memiliki pengalaman 10 tahun bekerja dalam bidang yang
berkaitan dengan sosio-budaya;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Sejarah/Ekonomi/ Geografi/Perdagangan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam
MUET.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 49
FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK
STPM
(Tahun Semasa)
Program
MB00
Sarjana Muda Bahasa
& Linguistik (Bahasa
Inggeris)
7 semester
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains dan Perakuanan
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
Lulus Matrikulasi dengan
mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.00;
Memiliki Diploma dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00
dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian dan pengajaran Bahasa
atau yang berkaitan dengan pengajian Linguistik dari Institusi lain di
dalam atau di luar negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaya;
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata
pelajaran berikut :
Mendapat sekurangnya-kurangnya
Gred A pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut :
• Kesusasteraan Inggeris
• Bahasa Inggeris
atau
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred A pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut :
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 4 (Band 4) dalam MUET
atau
Sijil A-Levels yang diiktiraf;
atau
Diploma International Baccalaureate;
atau
Mendapat sekurangnya-kurangnya
Tahap 4 (Band 4) dalam MUET
Memiliki Sijil/Diploma Perguruan Asas, Kementerian Pelajaran Malaysia
atau Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia/Sijil berkenaan dari Politeknik
Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK3.00 dan mempunyai pengalaman mengajar bahasa
atau berkhidmat dalam pekerjaan yang melibatkan hal-hal kebahasaan
(misalnya pengajaran bahasa, penterjemahan, perancangan bahasa,
pengurusan istilah, pengeditan dan sebagainya) selama tidak kurang
tiga (3) tahun pengalaman;
dan
atau
• Bahasa Inggeris
dan
Lulus temu duga.
dan
Lulus temu duga.
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program
seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP3.00) pada peringkat
STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Kesusasteraan Inggeris
atau
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Inggeris
50 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
atau
Lulus Matrikulasi bukan tahun semasa dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK3.00 dan memenuhi syarat keperluan khas program
seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Inggeris
atau
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut;
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 51
Program
MB04
Sarjana Muda Bahasa
& Linguistik (Bahasa
Cina)
7 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sastera
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
Memiliki Diploma dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam bidang yang berkaitan dengan
pengajian dan pengajaran Bahasa atau yang berkaitan dengan pengajian Linguistik yang dianugerahkan oleh
Universiti Malaya atau Institusi-Institusi lain di dalam atau di luar negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti
Malaya;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata
pelajaran berikut :
• Bahasa Cina
dan
Mendapat sekurangnya-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.
dan
Lulus temu duga.
atau
Sijil A-Levels yang diiktiraf;
atau
Diploma International Baccalaureate;
atau
Memiliki Sijil/Diploma Perguruan Asas, Kementerian Pelajaran Malaysia atau Jabatan Pengajian Tinggi
Malaysia/Sijil berkenaan dari Politeknik Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK3.00 dan mempunyai pengalaman mengajar bahasa atau berkhidmat dalam pekerjaan
yang melibatkan hal-hal kebahasaan (misalnya pengajaran bahasa, penterjemahan, perancangan bahasa,
pengurusan istilah, pengeditan dan sebagainya) selama tidak kurang tiga (3) tahun pengalaman;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK3.00 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Cina
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) MUET
dan
Lulus temu duga.
52 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
MB05
Sarjana Muda Bahasa
& Linguistik (Bahasa
Arab)
7 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Aliran Sastera
Aliran Sastera
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam Diploma yang
berkaitan dengan pengajian dan pengajaran bahasa atau yang
berkaitan dengan pengajian Linguistik yang dianugerahkan oleh
Universiti Malaya dan Institusi-Institusi lain di dalam atau di luar
Negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaya ;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata
pelajaran berikut:
atau
Sijil A-Levels yang diiktiraf ;
atau
• Bahasa Arab
dan
Mendapat sekurangnya-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.
dan
Lulus temu duga.
Diploma International Baccalaureate ;
atau
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam Sijil/Diploma
Pengurusan Asas, Kementerian Pendidikan/ Sijil berkenaan dari
Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia dan mempunyai
pengalaman mengajar bahasa atau berkhidmat dalam pekerjaan
yang melibatkan hal-hal kebahasaan (misalnya pengajian bahasa,
pengurusan istilah, pengeditan dan sebagainya) selama tidak kurang
tiga (3) tahun pengalaman ;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
STAM
Mendapat sekurang-kurangnya
pangkat Jayyid Jiddan di peringkat
STAM;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya tahap
Jayyid Jiddan dalam matapelajaran
berikut pada peringkat STAM;
• Nahu dan Sarf
• Mutalaah dan Insya
• Balaghah
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut :
• Bahasa Arab Tinggi
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
dan
Mendapat sekurangnya-kurang Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat
STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Arab
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 53
Program
MB08
Sarjana Muda Bahasa
& Linguistik (Bahasa
Perancis)
7 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains dan Perakuanan
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Lulus Matrik dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Lulus Diploma yang berkaitan dari Institusi-Institusi lain di dalam atau di
luar Negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaya;
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut :
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut ;
Sijil A-Levels yang diiktiraf ;
• Bahasa Inggeris
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
atau
atau
Diploma International Baccalaureate ;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut :
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
MB09
Sarjana Muda Bahasa
& Linguistik (Bahasa
Jerman)
7 semester
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains dan Perakuanan
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Lulus Matrik dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Lulus Diploma yang berkaitan dari Institusi-Institusi lain di dalam atau di
luar Negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaya;
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut :
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut ;
Sijil A-Level yang diiktiraf ;
• Bahasa Inggeris
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
atau
atau
Diploma International Baccalaureate ;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut :
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
54 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
MB10
Sarjana Muda Bahasa
& Linguistik (Bahasa
Tamil)
7 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sastera
Lulus STPM dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Memiliki Diploma yang berkaitan dengan pengajian dan pengajaran Bahasa atau yang berkaitan dengan
pengajian Linguistik yang dianugerahkan oleh Universiti Malaya atau Institusi-Institusi lain di dalam atau di
luar negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaya;
atau
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata
pelajaran berikut :
Sijil A-Level yang diiktiraf;
• Bahasa Tamil
Diploma International Baccalaureate;
atau
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
atau
Memiliki Sijil/Diploma perguruan Asas, Kementerian Pelajaran Malaysia atau Jabatan Pengajian Tinggi
Malaysia/Sijil berkenaan dari Politeknik Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia dan mempunyai pengalaman
mengajar bahasa atau berkhidmat dalam pekerjaan yang melibatkan hal-hal kebahasaan (misalnya
pengajaran bahasa, penterjemahan, perancangan bahasa, pengurusan istilah, pengeditan dan sebagainya)
selama tidak kurang tiga (3) tahun pengalaman;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dan memenuhi syarat keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Tamil
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 55
Program
MB11
Sarjana Muda Bahasa
& Linguistik (Bahasa
Jepun)
7 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains dan Perakuanan
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Lulus Matrik dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Lulus Diploma yang berkaitan dari Institusi-Institusi lain di dalam atau di
luar Negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaya;
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut :
Mendapat sekurang-kurangnya
kepujian dengan Gred B pada
peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut ;
Sijil A-Levels yang diiktiraf ;
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
atau
atau
Diploma International Baccalaureate ;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut :
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
Lulus temu duga.
MB12
Sarjana Muda Bahasa
& Linguistik (Bahasa
Sepanyol)
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains dan Perakuanan
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Lulus Matrik dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Lulus Diploma yang berkaitan dari Institusi-Institusi lain di dalam atau di
luar Negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaya;
Mendapat sekurang-kurangnya
kepujian dengan Gred B pada
peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut ;
Sijil A-Levels yang diiktiraf ;
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut :
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
atau
atau
Diploma International Baccalaureate ;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut :
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
Lulus temu duga.
56 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
MB13
Sarjana Muda Bahasa
& Linguistik (Bahasa
Itali)
7 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains dan Perakuanan
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Lulus Matrik dengan memenuhi
Syarat keperluan khas seperti
berikut:
Lulus Diploma yang berkaitan dari Institusi-Institusi lain di dalam atau di
luar Negara yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaya;
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya
kepujian dengan Gred B pada
peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut ;
Sijil A-Levels yang diiktiraf ;
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
atau
atau
Diploma International Baccalaureate ;
dan
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut :
Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 57
FAKULTI EKONOMI DAN PENTADBIRAN
STPM
(Tahun Semasa)
Program
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
ME00
Aliran Sastera dan Sains
Aliran Sains
Aliran Sains dan Sastera
Sarjana Muda Ekonomi
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.30;
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan
mendapat sekurang
Memiliki Diploma UiTM atau Politeknik
Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia
dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK 3.30 dalam mana-mana bidang
berikut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekonomi Monetari & Kewangan
Ekonomi Antarabangsa
Ekonomi Buruh
Ekonomi Sumber & Alam Sekitar
Pembangunan Perusahaan
Pengajian Pembangunan
Pengurusan Sumber Manusia
Pentadbiran Awam
Ekonomi Politik
Statistik Gunaan
7 semester
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+ (NGMP 3.33) pada peringkat STPM
dalam salah satu mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
•
Ekonomi
Perakaunan
Mathematics M/Mathematics T
Pengajian Perniagaan
Further Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3
(Band 3) dalam MUET.
dan
Lulus temu duga.
-kurangnya PNGK3.30;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
(3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3
(Band 3) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
Aliran Perakaunan
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan
mendapat sekurang
-kurangnya PNGK3.30;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
(3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam salah satu mata pelajaran berikut:
58 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
•
•
•
•
•
•
Diploma Perakaunan;
Diploma Pentadbiran Awam ;
Diploma Pengajian Perniagaan;
Diploma Pengajian Bank;
Diploma Analisis Pelaburan;
Diploma Pemasaran
atau
Memiliki Diploma dari UM yang diiktiraf
oleh Senat Universiti dengan mendapat
sekurang-kurangnnya PNGK 3.30 dalam
bidang berikut:
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
atau
Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia
dan Senat Universiti dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.30
atau
Mempunyai Sijil A-Level yang diiktiraf
dengan mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat A-Level dalam
salah satu (1) mata pelajaran berikut:
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
•
•
•
•
Ekonomi
Akaun
Mathematics
Pengurusan Perniagaan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3
(Band 3) dalam MUET.
dan
Lulus temu duga.
Diploma/Setaraf
•
•
•
•
•
Economics
Accounting
Mathematics
Business Studies
Further Mathematics
atau
Mempunyai Diploma International
Baccalaureate yang diiktiraf dengan
mendapat sekurang-kurangnya skor 30
mata
dan
Mendapat sekurang-kurangnya skor
5 mata pada peringkat Diploma
International Baccalaureate dalam salah
satu (1) mata pelajaran berikut :
• Economics (High Level)
• Mathematics (High Level)
• Business Studies (High Level)
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa
dengan mempunyai sekurang-kurangnya
PNGK3.30 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+ (NGMP3.33) pada peringkat STPM
dalam salah satu mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
•
Ekonomi
Perakaunan
Mathematics S/ Mathematics T
Pengajian Perniagaan
Further Mathematics
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 59
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
atau
Lulus Matrikulasi bukan tahun semasa
dengan mempunyai sekurang-kurangnya
PNGK3.30 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+
(3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi
dalam salah satu mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
Ekonomi
Akaun
Mathematics
Pengajian Perniagaan;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3
(Band 3) dalam MUET.
dan
Lulus temu duga.
60 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
FAKULTI PENDIDIKAN
Program
MP04
Sarjana Muda
Kaunseling
8 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains, Perakaunan dan
TESL
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan
mendapat sekurang-kurangnya
PNGK3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
Diploma/Setaraf
STAM
Aliran Sains dan Sastera
Mendapat sekurang-kurangnya
pangkat Jayyid Jiddan dalam
Memiliki Diploma dari Institusi yang
peperiksaan Sijil Tinggi Agama
diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan
Malaysia (STAM);
Senat Universiti Malaya dengan
mendapat sekurang-kurangnya
dan
PNGK3.00;
Mendapat sekurang-kurangnya
atau
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
Memiliki Diploma dari UM yang
diiktiraf oleh Senat Universiti
dengan mendapat sekurangkurangnnya PNGK3.00 dalam
bidang berikut:
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
atau
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
Lulus STPM bukan tahun semasa
dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK3.00;
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan
tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.00;
atau
Memiliki kelulusan lain yang
diiktiraf oleh Senat Universiti
Malaya dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.00;
dan
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 61
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
62 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
STAM
Program
MT06
Sarjana Muda
Pendidikan
(Pengajaran Bahasa
Inggeris Sebagai
Bahasa Kedua)
8 semester
STPM
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.00;
dan
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains, Perakaunan &
TESL
Lulus Matrikulasi /Asasi dengan
mendapat sekurang-kurangnya
PNGK3.00;
Mendapat sekurang-kurangnya
dan
Gred A pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred A pada peringkat SPM
• Bahasa Inggeris
dalam mata pelajaran berikut:
dan
• Bahasa Inggeris
Mendapat sekurang-kurangnya
dan
Tahap 4 (Band 4) dalam MUET
Mendapat sekurang-kurangnya
dan
Tahap 4 (Band 4) dalam MUET
Lulus ujian MEDSI dan temu duga.
dan
Diploma/Setaraf
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK3.00 dalam Diploma Bahasa
Inggeris sebagai Bahasa Kedua (ESL) dari mana-mana institusi yang
diiktiraf oleh Senat Universiti Malaya;
atau
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK3.00 dalam Diploma Bahasa
Inggeris dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti
Malaya;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada peringkat SPM di dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Inggeris
atau
Lulus ujian MEDSI dan temu duga.
Lulus Matrikulasi /Asasi bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat
Matrikulasi di dalam mata pelajaran berikut:
• English
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET
dan
Lulus ujian MEDSI dan temu duga.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 63
Program
MT19
Sarjana Muda
Pendidikan Awal
Kanak-Kanak
8 semester
(Program Bukan
Pendidikan)
STPM
(Tahun Semasa)
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains, Perakaunan dan
TESL)
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan
mendapat sekurang-kurangnya
PNGK3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Mendapat sekurang-kurangnya
pangkat Jayyid Jiddan dalam
Mendapat sekurang-kurangnya
peperiksaan Sijil TInggi Agama
PNGK3.00 dalam Sijil Perguruan
Malaysia (STAM)
Asas dari Maktab Perguruan
yang diiktiraf dan mempunyai
dan
pengalaman mengajar tidak kurang
Mendapat sekurang-kurangnya
dari dua (2) tahun;
Gred B pda peringkat SPM dalam
atau
mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya
PNGK3.00 dalam Diploma
Perguruan Asas/Awal KanakKanak dari UM dan mempunyai
pengalaman mengajar sekurangkurangnya dua (2) tahun selepas
lulus Diploma;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa
dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK3.00;
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan
tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
• Bahasa Malaysia
• Bahasa Inggeris
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
64 I
STAM
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN
Program
ME02
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains dan Sastera
Sarjana Muda Perakaunan Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.30;
8 semester
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
dan
dan
Lulus temu duga.
Memiliki Diploma UiTM/ Diploma Politeknik Jabatan Pengajian
Tinggi Malaysia/Diploma Perakaunan atau Perniagaan dari
Institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.30 dalam bidang-bidang yang
berkaitan dengan perniagaan atau perakaunan ;
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 3 (Band 3) dalam MUET.
Aliran Sains dan Sastera
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan
mendapat sekurang-kurangnya
PNGK3.30;
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/
Asasi dalam mata pelajaran berikut:
• Perakaunan
• Mathematics M/ Mathematics T
• Mathematics/Additional
Mathematics; dan
• Bahasa Inggeris
Aliran Sains
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B+ (NGMP3.33) pada
peringkat STPM dalam salah satu
(1) mata pelajaran berikut:
Diploma/Setaraf
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Mathematics/Additional
Mathematics; dan
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
3 (Band 3) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
Aliran Perakaunan
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan
mendapat sekurang-kurangnya
PNGK3.30;
dan
atau
Memiliki Diploma UM yang diiktiraf oleh Senat Universiti
dengan mendapat sekurang-kurangnnya PNGK3.30 dalam
mana-mana bidang berikut;
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.30 dan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut :
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP3.33) pada
peringkat STPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:
• Perakaunan
• Mathematics S/ Mathematics T
atau
Lulus Matrikulasi bukan tahun semasa dengan dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK3.30 dan memenuhi
syarat keperluan khas program seperti berikut :
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam salah satu (1) mata
pelajaran berikut:
• Akaun
• Matematik
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels dengan mendapat sekurangkurangnya Gred A dalam salah satu (1) matapelajaran berikut:
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 65
STPM
(Tahun Semasa)
Program
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/
Asasi dalam salah satu (1) mata
pelajaran berikut:
• Akaun
• Mathematics
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Mathematics/Additional
Mathematics; dan
• Bahasa Inggeris
Diploma/Setaraf
• Perakaunan/Mathematics/Ekonomi/Pengajian Perniagaan
atau
Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme
(AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya skor ATAR
sebanyak 80 mata
atau
Memiliki kelayakan Diploma International Baccalaureate
dengan mendapat sekurang-kurangnya skor 30 mata;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics/Additional Mathematics; dan
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
3 (Band 3) dalam MUET
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam
MUET.
dan
dan
Lulus temu duga.
Lulus temu duga.
MP06
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains dan Perakaunan
Aliran Sains dan Sastera
Sarjana Muda Pentadbiran
Perniagaan
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.30;
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan
mendapat sekurang-kurangnya
PNGK3.30;
Memiliki Diploma UiTM/ Diploma Politeknik Jabatan Pengajian
Tinggi Malaysia / Diploma Perakaunan atau Perniagaan dari
Institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.30 dalam bidang-bidang yang
berkaitan dengan perniagaan atau perakaunan;
dan
7 semester
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B+ (NGMP 3.33) pada
peringkat STPM dalam salah satu
(1) mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
66 I
Mathematics M/ Mathematics T
Perakaunan
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/
Asasi dalam salah satu (1) mata
pelajaran berikut:
•
•
•
•
Mathematics
Akaun
Ekonomi
Pengurusan Perniagaan
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
atau
Memiliki Diploma UM yang diiktiraf oleh Senat Universiti
dengan mendapat sekurang-kurangnnya PNGK3.30 dalam
mana-mana bidang berikut;
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan
atau
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Gred B pada peringkat SPM dalam
mata pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Mathematics/ Additional
Mathematics; dan
• Bahasa Inggeris
• Mathematics/ Additional
Mathematics; dan
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 3 (Band 3) dalam MUET
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
3 (Band 3) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
dan
Lulus temu duga.
Diploma/Setaraf
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.30 dengan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut :
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP3.33) pada
peringkat STPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:
•
•
•
•
Perakaunan
Mathematics S/ Mathematics T
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
atau
Lulus Matrikulasi bukan tahun semasa dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK3.30 dengan memenuhi syarat
keperluan khas program seperti berikut :
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP3.33)
pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam salah satu (1) mata
pelajaran berikut:
•
•
•
•
Mathematics
Akaun
Ekonomi
Pengurusan Perniagaan
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels dengan mendapat
sekurang-kurangnya Gred A dalam mana-mana dua (2)
matapelajaran berikut:
•
•
•
•
Perakaunan
Mathematics
Ekonomi
Pengajian Perniagaan
atau
Memiliki kelayakan Australian Matriculation Programme
(AUSMAT) dengan mendapat sekurang-kurangnya skor ATAR
sebanyak 80 mata;
atau
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 67
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Memiliki kelayakan Diploma International Baccalaureate
dengan mendapat sekurang-kurangnya skor 30 mata;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics/Additional Mathematics; dan
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam
MUET
dan
Lulus temu duga.
68 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
STPM
(Tahun Semasa)
Program
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
ME07
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains dan Perakaunan
Sarjana Muda Kewangan
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK3.30 Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK3.30
dan
dan
7 semester
Mendapat sekurang-kurangya Gred B+ (NGMP 3.33) pada
peringkat STPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:
• Mathematics M/ Mathematics T
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (NGMP 3.33) pada
peringkat STPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:
• Perakaunan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/
Asasi dalam mata pelajaran Mathematics.
dan
Mendapat Gred B+ (3.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam salah
satu (1) mata pelajaran berikut:
• Perakaunan
• Ekonomi
• Pengajian Perniagaan
• Ekonomi
• Physics
• Pengajian Perniagaan
• Chemistry
• Physics
dan
• Chemistry
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics/ Additional Mathematics; dan
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
• Mathematics/ Additional Mathematics
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam MUET
dan
Lulus temu duga
Lulus temuduga
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 69
FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL
STPM
(Tahun Semasa)
Program
MA21
Sarjana Muda
Sastera (Pengajian
Media)
7 semester
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(NGMP3.00) pada peringkat STPM dalam
mata pelajaran:
• Pengajian Am; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Tamil
Bahasa Cina
Bahasa Arab
Literature in English
Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Sejarah
Geografi
Mathematics M
Ekonomi
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains, Perakaunan,
Teknikal, Undang-Undang
TESL dan Kejuruteraan
Lulus Matrikulasi dengan
mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
dan
mendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam lima
(5) matapelajaran
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET.
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Memiliki Diploma dalam Pengajian Media
atau yang setaraf dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK3.00
dan memenuhi syarat keperluan khas
program seperti berikut;
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(NGMP3.00) pada peringkat STPM dalam
mata pelajaran:
• Pengajian Am; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Tamil
Bahasa Cina
Bahasa Arab
Literature in English
Kesusasteraan Melayu/Kesusasteraan
Melayu Komunikatif
Sejarah
Geografi
Mathematics M / Mathematics S
Ekonomi
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels dengan
mendapat sekurang-kurangnya Gred B
dalam mana-mana tiga (3) matapelajaran;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
70 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
STAM
Lulus sekurangkurangnya pangkat
Jayyid Jiddan dalam
peperiksaan Sijil Tinggi
Agama Malaysia
(STAM);
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam
lima (5) matapelajaran
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
STPM
(Tahun Semasa)
Program
MA61
Sarjana Muda
Sastera (Pengajian
Antarabangsa dan
Strategik)
7 semester
MA62
Sarjana Muda
Sastera (Pengajian
Asia Tenggara)
7 semester
MA63
Sarjana Muda
Sastera (Pentadbiran
dan Keadilan Sosial)
7 semester
MA71
Sarjana Muda
Sastera (Pengajian
Asia Timur)
7 semester
MA81
Sarjana Muda
Sastera (Antropologi
dan Sosiologi)
7 semester
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(NGMP3.00) pada peringkat STPM dalam
mata pelajaran:
• Pengajian Am; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Tamil
Bahasa Cina
Bahasa Arab
Literature in English
Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Sejarah
Geografi
Mathematics M
Ekonomi
Aliran Sains, Perakaunan,
Teknikal, Undang-Undang
TESL dan Kejuruteraan
Lulus Matrikulasi dengan
mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam lima
(5) matapelajaran
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma UM yang diiktiraf oleh
Senat Universiti dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00 dalam bidang
berikut;
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan;
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels dengan
mendapat sekurang-kurangnya Gred B
dalam mana-mana tiga (3) matapelajaran;
dan
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET.
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam lima (5) matapelajaran
dan
STAM
Lulus sekurangkurangnya pangkat
Jayyid Jiddan dalam
peperiksaan Sijil Tinggi
Agama Malaysia
(STAM);
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam
lima (5) matapelajaran;
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
MA82
Sarjana Muda
Sastera (Pengajian
Alam Sekitar)
7 semester
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 71
STPM
(Tahun Semasa)
Program
MA72
Sarjana Muda Sastera (Pengajian India)
7 semester
MA73
Sarjana Muda Sastera (Pengajian
Tionghua)
7 semester
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B (NGMP3.00) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran:
• Pengajian Am; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Tamil
Bahasa Cina
Bahasa Arab
Literature in English
Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Sejarah
Geografi
Mathematics M
Ekonomi
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains, Perakaunan, Teknikal,
Undang-Undang TESL dan
Kejuruteraan
Lulus Matrikulasi dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima (5)
matapelajaran
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
72 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Diploma/Setaraf
Memiliki Diploma UM yang diiktiraf oleh
Senat Universiti dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam
bidang berikut;
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan;
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels
dengan mendapat sekurang-kurangnya
Gred B dalam mana-mana tiga (3)
matapelajaran;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima (5)
matapelajaran
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
STPM
(Tahun Semasa)
Program
MA65
Sarjana Muda
Sastera (Inggeris)
7 semester
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya
PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(NGMP3.00) pada peringkat STPM dalam
mata pelajaran:
• Pengajian Am; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Tamil
Bahasa Cina
Bahasa Arab
Literature in English
Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Sejarah
Geografi
Mathematics M
Ekonomi
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
A pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran:
Aliran Sains, Perakaunan,
Teknikal, Undang-Undang
TESL dan Kejuruteraan
Lulus Matrikulasi dengan
mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam mata
pelajaran:
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam lima
(5) matapelajaran
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 4 (Band
4) dalam MUET.
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Memiliki Diploma UM yang diiktiraf oleh
Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya
PNGK 3.00 dalam bidang berikut;
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan;
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels dengan
mendapat sekurang-kurangnya Gred B
dalam mana-mana tiga (3) matapelajaran;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran:
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima (5)
matapelajaran
dan
STAM
Lulus sekurangkurangnya pangkat
Jayyid Jiddan dalam
peperiksaan Sijil Tinggi
Agama Malaysia
(STAM);
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred A pada
peringkat SPM dalam
mata pelajaran:
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam
lima (5) matapelajaran
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 4
(Band 4) dalam MUET.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4
(Band 4) dalam MUET.
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4
(Band 4) dalam MUET.
MA91
Sarjana Muda
Sastera (Geografi)
7 semester
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK3.00;
Aliran Sains, Perakaunan,
Teknikal, Undang-Undang
TESL dan Kejuruteraan
Lulus Matrikulasi dengan
mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
Aliran Sains dan Sastera
Lulus sekurangkurangnya pangkat
Memiliki Diploma UM yang diiktiraf oleh
Jayyid Jiddan dalam
Senat Universiti dengan mendapat sekurangpeperiksaan Sijil Tinggi
kurangnya PNGK 3.00 dalam bidang
Agama Malaysia
berikut;
(STAM);
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 73
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
Mendapat sekurang(NGMP3.00) pada peringkat STPM dalam kurangnya Gred B pada
mata pelajaran:
peringkat SPM dalam lima
(5) matapelajaran
• Pengajian Am; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Tamil
Bahasa Cina
Bahasa Arab
Literature in English
Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Sejarah
Mathematics M
Ekonomi
Geografi
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET.
Diploma/Setaraf
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan;
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels dengan
mendapat sekurang-kurangnya Gred B
dalam mana-mana tiga (3) matapelajaran;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima (5)
matapelajaran
STAM
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam
lima (5) matapelajaran
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
MA93
Sarjana Muda
Sastera (Sejarah)
7 semester
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya
PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
(NGMP3.00) pada peringkat STPM dalam
mata pelajaran:
• Pengajian Am; dan
• Mana-mana dua (2) mata pelajaran
berikut:
•
•
•
•
74 I
Bahasa Melayu
Bahasa Tamil
Bahasa Cina
Bahasa Arab
Aliran Sains, Perakaunan,
Teknikal, Undang-Undang
TESL dan Kejuruteraan
Lulus Matrikulasi dengan
mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00;
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B di
peringkat SPM dalam
matapelajaran Sejarah
dan
Aliran Sastera
Memiliki Diploma UM yang diiktiraf oleh
Senat Universiti dengan sekurang-kurangnya
PNGK 3.00 dalam bidang berikut;
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan;
atau
Memiliki kelayakan GCE “A” Levels dengan
mendapat sekurang-kurangnya Gred B
dalam mana-mana tiga (3) matapelajaran;
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
dan
kurangnya pangkat
Jayyid Jiddan dalam
peperiksaan Sijil Tinggi
Agama Malaysia
(STAM);
dan
Mendapat sekurangkurangnya Gred B di
peringkat SPM dalam
matapelajaran Sejarah
dan
STPM
(Tahun Semasa)
Program
•
•
•
•
•
•
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Literature in English
Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Sejarah
Mathematics M
Ekonomi
Geografi
Mendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam lima
(5) matapelajaran;
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B
di peringkat SPM dalam matapelajaran
Sejarah
dan
Diploma/Setaraf
STAM
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B di
peringkat SPM dalam matapelajaran Sejarah
Lulus sekurangMendapat sekurangkurangnya Gred B pada
peringkat SPM dalam
lima (5) matapelajaran
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima (5)
matapelajaran;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
dan
Mendapat sekurangkurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 75
FAKULTI UNDANG-UNDANG
Program
ML00
Sarjana Muda Undang - Undang
8 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Aliran Sains dan Sastera
Lulus STPM dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 3.30;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+ (NGMP3.33) pada peringkat STPM
dalam mata pelajaran berikut:
• Pengajian Am
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima (5)
mata pelajaran termasuk mata pelajaran
Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.
dan
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Aliran Sains, Perakaunan dan Undang- Aliran Sastera
Undang
Memiliki Diploma UiTM dengan
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat mendapat sekurang-kurangnya
PNGK3.30 dalam mana-mana bidang
sekurang-kurangnya PNGK 3.30;
berikut:
dan
• Perakaunan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
• Pentadbiran Awam
B pada peringkat SPM dalam lima (5)
• Pengajian Perniagaan
mata pelajaran termasuk mata pelajaran
atau
Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia;
Memiliki Diploma Politeknik Jabatan
dan
Pengajian Tinggi dengan mendapat
Mendapat Tahap 4 (Band 4) dalam
sekurang-kurangnya PNGK3.30 dalam
MUET
mana-mana bidang berikut:
dan
Lulus temu duga.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4
(Band 4) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
• Perakaunan
• Pemasaran
• Pengajian Perniagaan
atau
Memiliki Diploma UM yang diiktiraf oleh
Senat Universiti dengan sekurangkurangnya PNGK3.30 dalam bidang
berikut;
• Pengurusan
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Perniagaan;
atau
Memiliki Diploma dari IPTS/Kolej Swasta
dalam mana-mana bidang berikut yang
diiktiraf oleh JPA atau MQA dengan
mendapat PNGK sekurang-kurangnya
3.30:
76 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
•
•
•
•
•
Perakaunan
Pemasaran
Pengajian Perniagaan
Pentadbiran Awam
Undang-undang
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa
dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK3.30;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B+ (NGMP3.33) dalam mata pelajaran
berikut:
• Pengajian Am
atau
Lulus Matrikulasi bukan tahun semasa
dengan mendapat sekurang-kurangnya
PNGK3.30;
atau
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
A dalam dua (2) mata pelajaran pada
peringkat A Level/Setaraf;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam lima (5)
mata pelajaran termasuk mata pelajaran
Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4
(Band 4) dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 77
PUSAT KEBUDAYAAN
STPM
(Tahun Semasa)
Program
MA05
Sarjana Muda Seni
Persembahan (Muzik)
6 semester
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains/Perakaunan/ TESL
Aliran Sains dan Sastera
Mendapat sekurang-kurangnya
PNGK2.50 pada peringkat STPM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK
2.50 pada peringat Matrikulasi/ Asasi
Memiliki salah satu (1) diploma dalam bidang Muzik
dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dari Institusi
berikut :
dan
dan
Diploma Muzik dari Malaysian Institute of Art;
Calon perlu mempunyai sekurangkurangnya salah satu (1) kelulusan
berikut :
Calon perlu mempunyai sekurangkurangnya salah satu (1) kelulusan
berikut :
Sijil Yamaha Gred 7;
Sijil Yamaha Gred 7;
atau
atau
Sijil Gred 5 Associated Board of The
Royal Schools of Music (ABRSM) atau
Trinity College London (TCL) dalam
pratikal dan teori;
Sijil Gred 5 Associated Board of The
Royal Schools of Music (ABRSM) atau
Trinity College London (TCL) dalam
pratikal dan teori;
atau
atau
Gred C dalam Mata Pelajaran Muzik di
peringkat SPM;
Gred C dalam Mata Pelajaran Muzik di
peringkat SPM;
Diploma Muzik dari UiTM;
atau
atau
Sijil Muzik yang diluluskan oleh Senat
sebagai setaraf;
Sijil Muzik yang diluluskan oleh Senat
sebagai setaraf;
Mempunyai tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam
bidang muzik sebagai guru/pensyarah dalam bidang
muzik dan mempunyai sekurang-kurangnya satu (1)
Diploma dari Lembaga:
atau
Bagi calon yang tidak mempunyai
kelulusan tersebut di atas, mereka
perlu menunjukkan bukti kemahiran/
pengalaman bekerja dalam bidang muzik
selama 3 tahun;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET
atau
Lulus temu duga.
atau
Diploma (Muzik) dari Akademi Seni Budaya dan
Warisan Kebangsaan Malaysia (ASWARA) dahulunya
(Akademi Seni Kebangsaan);
atau
Diploma in Music dari Yamaha Academy of Arts &
Music, Malaysia;
atau
atau
Associated Board of The Royal Schools of Music
Bagi calon yang tidak mempunyai
(ABRSM);
kelulusan tersebut di atas, mereka
atau
perlu menunjukkan bukti kemahiran/
pengalaman bekerja dalam bidang muzik Trinity College London (TCL);
selama 3 tahun;
atau
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 Guildhall School of Music and Drama (GSDM);
(Band 2) dalam MUET
dan
78 I
Diploma/Setaraf
dan
Lulus temu duga.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
atau
London College of Music (LCM);
atau
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Australian Music Examination Board (AMEB)
atau
Memiliki sekurang-kurangnya satu (1) daripada
kelulusan berikut:
Sijil Perguruan Asas Malaysia dan Sijil Pergurusan
Khas dalam bidang muzik;
atau
Diploma Perguruan Malaysia dalam bidang muzik;
atau
Sijil Muzik yang diluluskan oleh Senat sebagai setaraf;
atau
*Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada
peringkat STPM bukan tahun semasa dengan
memenuhi syarat keperluan khas program seperti
berikut:
Calon perlu mempunyai sekurang-kurangnya salah
satu (1) kelulusan berikut:
Sijil Yamaha Gred 7
atau
Sijil Gred 5 Associated Board of The Royal Schools
of Music (ABRSM) atau Trinity College London (TCL)
dalam pratikal dan Teori;
atau
Gred C dalam Mata Pelajaran Muzik di peringkat SPM;
atau
Sijil Muzik lain yang diluluskan oleh Senat sebagai
setaraf;
atau
Bagi calon yang tidak mempunyai kelulusan tersebut
di atas, mereka perlu menunjukkan bukti kemahiran/
pengalaman bekerja dalam bidang muzik selama 3
tahun;
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 79
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
atau
*Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada
peringkat Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa
dengan memenuhi syarat keperluan khas program
seperti berikut:
Calon perlu mempunyai sekurang-kurangnya salah
satu (1) kelulusan berikut:
Sijil Yamaha Gred 7;
atau
Sijil Gred 5 Associated Board of The Royal Schools
of Music (ABRSM) atau Trinity College London (TCL)
dalam pratikal dan Teori;
atau
Gred C dalam Mata Pelajaran Muzik di peringkat SPM;
atau
Sijil Muzik lain yang diluluskan oleh Senat sebagai
setaraf;
atau
Bagi calon yang tidak mempunyai kelulusan tersebut
di atas, mereka perlu menunjukkan bukti kemahiran/
pengalaman bekerja dalam bidang muzik selama 3
tahun;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET
dan
Lulus temu duga.
*Nota Tambahan :
Mata pelajaran yang diambilkira bagi memenuhi Syarat
Kemasukan hendaklah daripada peperiksaan STPM/
Matrikulasi yang sama.
80 I
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Program
MA06
Sarjana Muda Seni
Persembahan (Drama)
6 semester
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains/Perakaunan/ TESL
Aliran Sains dan Sastera
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
Memiliki sekurang-kurangnya satu (1) daripada
kelulusan berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.
dan
Lulus temu duga.
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
dan
Lulus temu duga.
Diploma dari Akademi Seni Budaya dan Warisan
Kebangsaan Malaysia (ASWARA) (dahulunya Akademi
Seni Kebangsaan);
atau
Diploma Seni dari Institut Teknologi Seni Melaka
(dahulunya Akademi Seni Melaka);
atau
Diploma Pengurusan Seni Universiti Malaya;
atau
Diploma dari Malaysian Institute of Art;
atau
Diploma lain yang diluluskan oleh Senat Universiti
sebagai setaraf;
atau
Diploma berkaitan bidang kejuruteraan atau teknikal
daripada IPTA/IPTS yang diluluskan oleh Senat
Universiti Malaya;
atau
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan
mempunyai pengalaman bekerja yang diiktiraf dalam
bidang berkaitan drama atau teater selama lima (5)
tahun;
atau
Lulus STPM bukan tahun semasa;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam mata pelajaran berikut:
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 81
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
atau
Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET.
dan
Lulus temu duga.
*Nota Tambahan :
Mata pelajaran yang diambilkira bagi memenuhi Syarat
Kemasukan hendaklah daripada peperiksaan STPM
yang sama.
MA56
Sarjana Muda Seni
Persembahan (Tari)
6 semester
Aliran Sains dan Sastera
Aliran Sains/Perakaunan/ TESL
Aliran Sains dan Sastera
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred
B pada peringkat SPM dalam mata
pelajaran berikut:
Memiliki sekurang-kurangnya satu (1) daripada
kelulusan berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
dan
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2
(Band 2) dalam MUET.
dan
dan
Lulus temu duga.
82 I
Lulus temu duga.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
Diploma dari Akademi Seni Budaya dan Warisan
Kebangsaan Malaysia (ASWARA) (dahulunya Akademi
Seni Kebangsaan);
atau
Diploma dari Malaysian Institute of Art;
atau
Diploma Seni dari Institut Teknologi Seni Melaka
(dahulunya Akademi Seni Melaka);
Program
STPM
(Tahun Semasa)
Matrikulasi/Asasi
(Tahun Semasa)
Diploma/Setaraf
atau
Diploma lain yang diluluskan oleh Senat Universiti
sebagai setaraf;
atau
Lulus SPM dengan mempunyai pengalaman bekerja
yang diiktiraf dalam bidang tari selama lima (5) tahun
sebagai koreografer atau jurulatih tari atau penari;
atau
*Lulus STPM bukan tahun semasa;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
atau
*Lulus Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat
SPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2)
dalam MUET.
dan
Lulus temu duga.
*Nota Tambahan :
Mata pelajaran yang diambilkira bagi memenuhi Syarat
Kemasukan hendaklah daripada peperiksaan STPM
yang sama.
@ Setaraf - Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa, A-Level, International Baccaulaureate dan Ausmat
I 83
PROSPEK KERJAYA
ALIRAN SASTERA
Kod
Program
Prospek Kerjaya
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
MI11
Syariah (Fiqh dan Usul)
Penyelidik, Pegawai Syariah, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Guru Agama
MI12
Pengurusan Muamalat
Penyelidik, Pegawai Syariah, Pegawai Bank, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Guru Agama
MI13
Syariah (Syariah dan Ekonomi)
Penyelidik, Pegawai Syariah, Pegawai Bank, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Guru Agama
MI14
Syariah (Sains Politik Islam)
Penyelidik, Pegawai Syariah, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Guru Agama
MI15
Syariah (Astronomi Islam)
Penyelidik, Pegawai Falak, Pegawai Syariah, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Guru Agama
MI21
Usuluddin (Akidah dan Pemikiran Islam)
Penyelidik, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Guru Agama
MI22
Usuluddin (Dakwah dan Pembangunan Insan)
Penyelidik, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Guru Agama
MI23
Usuluddin (Sejarah dan Tamadun Islam)
Penyelidik, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Guru Agama
MI24
Usuluddin (Al-Quran dan Al-Hadith)
Penyelidik, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Guru Agama
ML04
Syariah dan Undang-Undang
Penyelidik, Peguam Syarie, Hakim, Pegawai Syariah, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Guru Agama
MT35
Pendidikan Islam (Pengajian Islam)
Guru, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam
MT35
Pendidikan Islam (Pengajian Al-Quran)
Guru Agama, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam
MI06
Pengajian Islam dan Sains (Bioteknologi)
Penyelidik, Pegawai Sains, Pegawai Syariah, Guru Agama
MI06
Pengajian Islam dan Sains (Fizik)
Penyelidik, Pegawai Sains, Pegawai Syariah, Guru Agama
MI06
Pengajian Islam dan Sains
Penyelidik, Pegawai Sains, Pegawai Syariah, Guru Agama
(Genetik dan Biologi Molekul)
MI06
Pengajian Islam dan Sains
Penyelidik, Pegawai Sains, Pegawai Syariah, Guru Agama
(Sains Biokesihatan)
MI06
Pengajian Islam dan Sains
Penyelidik, Pegawai Sains, Pegawai Syariah, Guru Agama
(Sains dan Pengurusan Alam Sekitar)
MI07
84 I
Pengajian Islam dan Teknologi Maklumat
Prospek Kerjaya
Penyelidik, Pegawai Teknologi Maklumat, Pegawai Syariah, Guru Agama
AKADEMI PENGAJIAN MELAYU
MA11
Pengajian Melayu (Kesenian Melayu)
Seni Visual: Artis Grafik, Ilustrator, Fotografer, Pelukis, Kurator, Pengusaha Galeri, Pereka Pentas, Pereka
Motif, Pereka Busana, Jurusolek, Penyunting Video, Penyunting Gambar Fotografer, Animator, Penghias
Dalaman, Pendidik, Pengkritik Seni
Seni Persembahan: Penerbit, Pengarah Drama, Teater, Penulis Skrip, Pengarah Seni/Kreatif, Pelakon
Drama/Teater, Pegawai Teknikal, Koreografer, Sinematografer, Jurulatih Tari, Jurulatih Drama, Jurulatih Vokal,
Pegawai Konti (Continuity), Guru Seni Persembahan, Pensyarah Seni, Budayawan
Pengurusan Seni: Pegawai Tadbir, Pegawai Muzium, Pengurus Galeri, Pengurus Kostum, Pegawai
Pemasaran Seni, Pengurus Pameran, Pengurus Artis, Budayawan Seni, Pengkritik Seni, Penulis Seni,
Pengurus Set & Prop, Pengurus Pentas, Pengurus Audio-visual
MA12
Pengajian Melayu (Linguistik Melayu)
Penyiaran, Periklanan, Perdagangan, Keusahawanan, Pendidikan, Pengurusan Korporat, Pengurusan Sumber
Manusia, Penerbitan, Bahasa dan Kesusasteraan
MA13
Pengajian Melayu (Bahasa Melayu)
Eksekutif Pemasaran, Eksekutif Pengurusan, Editor, Wartawan, Pegawai Perancang Bahasa, Pegawai
Penyelidik, Pegawai Penerangan, Pengacara, Pegawai Perhubungan Awam, Pegawai Arkib, Pegawai Tadbir,
Pendidik, Kurator Muzium
MA14
Pengajian Melayu (Kesusasteraan Melayu)
Penulis Profesional, Perunding Sastera, Tenaga Akademik, Pensyarah, Guru, Penyelidik, Pengurus
Kesusasteraan, Penyunting, Wartawan, Jurnalis, Penulis Skrip, Pengurus Produksi, Penterjemah, Pengacara
MA15
Pengajian Melayu (Sosio-Budaya Melayu)
Diplomat, Pegawai Muzium, Pegawai Arkib dan Galeri, Pengawai Penerangan, Pegawai Kebudayaan,
Pegawai Pelancongan, Pensyarah, Wartawan, Pegawai Pameran, Pengurus Acara
FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK
MB00
Bahasa dan Linguistik (Bahasa Inggeris)
Menjawat jawatan di agensi kerajaan atau swasta (Tempatan/Multinasional/Antarabangsa)
Kewartawanan, Penyuntingan, Media, Terjemahan, Pendidikan serta Kedutaan
MB04
Bahasa dan Linguistik
Pengajaran, kewartawanan, penerbitan, penyuntingan, penulisan, diplomatik, penyiaran radio dan tv,
terjemahan dan interpretasi, komunikasi korporat, pengiklanan, perhubungan awam, pengurusan dan
pentadbiran
(Program Bahasa Bahasa Cina)
MB10
Bahasa dan Linguistik
(Program Bahasa Bahasa Tamil)
Pengajaran, kewartawanan, penerbitan, penyuntingan, penulisan, diplomatik, penyiaran radio dan tv,
terjemahan dan interpretasi, komunikasi korporat, pengiklanan, perhubungan awam, pengurusan dan
pentadbiran
MB08
Bahasa dan Linguistik (Bahasa Perancis)
Pengajaran, kewartawanan, penerbitan, penyuntingan, penulisan, diplomatik, penyiaran radio dan tv,
terjemahan dan interpretasi, komunikasi korporat, pengiklanan, perhubungan awam, pengurusan dan
pentadbiran
MB09
Bahasa dan Linguistik (Bahasa Jerman)
Pengajaran, kewartawanan, penerbitan, penyuntingan, penulisan, diplomatik, penyiaran radio dan tv,
terjemahan dan interpretasi, komunikasi korporat, pengiklanan, perhubungan awam, pengurusan dan
pentadbiran
Prospek Kerjaya
I 85
MB11
Bahasa dan Linguistik (Bahasa Jepun)
Pengajaran, kewartawanan, penerbitan, penyuntingan, penulisan, diplomatik, penyiaran radio dan tv,
terjemahan dan interpretasi, komunikasi korporat, pengiklanan, perhubungan awam, pengurusan dan
pentadbiran
MB12
Bahasa dan Linguistik (Bahasa Sepanyol)
Pengajaran, kewartawanan, penerbitan, penyuntingan, penulisan, diplomatik, penyiaran radio dan tv,
terjemahan dan interpretasi, komunikasi korporat, pengiklanan, perhubungan awam, pengurusan dan
pentadbiran
MB13
Bahasa dan Linguistik (Bahasa Itali)
Pengajaran, kewartawanan, penerbitan, penyuntingan, penulisan, diplomatik, penyiaran radio dan tv,
terjemahan dan interpretasi, komunikasi korporat, pengiklanan, perhubungan awam, pengurusan dan
pentadbiran
MB05
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa
Arab)
Pengajaran, kewartawanan, penerbitan, penyuntingan, penulisan, diplomatik, penyiaran radio dan tv,
terjemahan dan interpretasi, komunikasi korporat, pengiklanan, perhubungan awam, pengurusan dan
pentadbiran
FAKULTI EKONOMI DAN PENTADBIRAN
ME00
Ekonomi
Pakar Ekonomi, Pengurus Pembangunan Ekonomi, Perancang Kewangan, Pengurus Sumber Manusia,
Penasihat dan Penganalisis Pasaran Saham, Industri, Perniagaan, Pengurusan dan Pentadbiran,
Kewartawanan, Perbankan
FAKULTI PENDIDIKAN
MT06
Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris
Sebagai Bahasa Kedua)
Guru, Wartawan, Penyunting, Penyelidik, Pensyarah, Penterjemah, Pentadbir, Pengurus, Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan di sektor awam & swasta
MT19
Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Guru Pra Sekolah, Guru Tadika, Usahawan Institusi Taska/Tadika, Pensyarah, Pentadbir, Pengurus, Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan di sektor awam & swasta, Pegawai Perhubungan Awam
MP04
Kaunseling
Kaunselor, Pentadbir, Pengurus, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di sektor awam & swasta, Penyelidik,
Pegawai Perhubungan Awam, Pekerja Sosial
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN
ME02
Perakaunan
Public Accountant, Commercial Accountant, Management Accountant, Information Consultant, Chief Financial
Officer, Bank Officer, Internal Auditor
MP06
Pentadbiran Perniagaan
Human Resource Executive/Manager, Training Executive/Manager, Recruitment/Staffing Executive, Risk
Manager, Fund Manager, Investment Analyst, Financial Analyst, Portfolio Manager, Insurance/Banking Product
Manager, Stock Broker/Remisier, Financial Planner/Executive, Marketing Researcher, Sales/Marketing
Executive/Manager, Promotion Manager, Import/Export Executive
ME07
Kewangan
Risk Manager, Fund Manager, Investment Analyst, Financial Analyst, Portfolio Manager, Insurance/Banking
Product Manager, Stock Broker/Remisier, Financial Planner/Executive
FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL
MA21
86 I
Sastera (Pengajian Media)
Prospek Kerjaya
Pengarang, Penyunting, Wartawan Penyiaran, Penulis Drama, Penulis Skrip, Pengarang Berita, Jurnalis
MA61
Sastera (Pengajian Antarabangsa dan Strategik)
Penolong Duta, Pengarang, Pengurus Hubungan Antarabangsa, Pensyarah, Penyelidik Pasaran, Penyelidik
MA62
Sastera (Pengajian Asia Tenggara)
Penolong Duta, Pengarang, Penasihat Ekonomi, Pensyarah, Penyelidik Pasaran, Pengurus Ibu Pejabat
Serantau, Penyelidik
MA63
Sastera (Pentadbiran dan Keadilan Sosial)
Perancang Sosial, Pengurus Projek, Pekerja Sosial, Penyelidik Pasaran, Pengurus Dasar Sosial, Pembela
hak-hak sosial, Pegawai Sumber Manusia, Perunding Perancangan
MA65
Sastera (Inggeris)
Pengarang, Penyunting, Journalist, Pensyarah, Penulis Media, Penulis Drama, Penulis Teater
MA71
Sastera (Pengajian Asia Timur)
Penolong Duta, Pengarang, Pegawai Pehubungan Diplomatik, Penyunting, Pendidik, Journalist, Penyelidik
MA72
Sastera (Pengajian India)
Pengarang, Pegawai Kebudayaan, Ahli Sejarah Kebudayaan, Journalist, Pensyarah, Pembela hak-hak sosial
MA73
Sastera (Pengajian Tionghua)
Pengarang, Pegawai Kebudayaan, Ahli Sejarah Kebudayaan, Penyunting, Pendidik, Journalist, Penyelidik,
Pemasaran, Penyelidik, Pembela Hak-Hak Sosial
MA81
Sastera (Antropologi dan Sosiologi)
Diplomatik dan Hubungan Antarabangsa, Sektor korporat dan swasta, Pegawai Sumber Manusia, Pendidik,
Penyelidik
MA82
Sastera (Pengajian Alam Sekitar)
Produksi Media, Kesihatan dan Alam Sekitar, Pertanian Mampan, Pengurusan Alam Sekitar, Pegawai Alam
Sekitar, Pegawai Penyelidik untuk sektor awam, Pegawai Pemuliharaan, Pendidik
MA91
Sastera (Geografi)
Pengarang, Perancang Infrastruktur Bandar, Konsultan, Pegawai Bantuan Kemanusiaan, Perancang Sumber
Manusia, Perancang Pengangkutan Awam, Penasihat Jawatankuasa Pengezonan, Perancang Bandar,
Penasihat Alam Sekitar, Pakar Kajian Kawasan, Perancang Sumber Manusia, Perancang Kenderaan Awam,
Diplomat, Pengurusan Sumber Air
MA93
Sastera (Sejarah)
Pendidik, Kurator, Penyimpan Rekod, Pembuat Dasar, Penasihat, Penyelidik, Penulis
FAKULTI UNDANG-UNDANG
ML00
Undang-Undang
Peguam, Penasihat Undang-Undang, Pentadbir Undang-Undang, Ahli akademik/ Pensyarah
Jurisprudens (Eksternal)
Pegawai Undang-Undang, Eksekutif Swasta, Pegawai Tadbir, Penolong Pengarah, Peguam (Selepas
Memperoleh CLP), Pegawai Polis, Guru Berijazah, Usahawan
PUSAT KEBUDAYAAN
MA05
Seni Persembahan (Muzik)
Performer / Musician, Session Player / secessionist, Music Instructor /Arranger in Composer, Lecturer,
Conductor, Music Director, Recording Artiste, Producer, Music Business, Music Journalist, Recording Studio
MA06
Seni Persembahan (Drama)
Directors, Cinematographers, Actor, Acting coaches, Production designers, Stage and TV producer/
Scenographers (set, light, sound and costume), Cultural Officer, Lecturer, School Teacher, Production Manager,
Stage Manager, Dramaturges, Script writer
MA56
Seni Persembahan (Tari)
Choreographer / Director, Dance Critic / Journalist, Cultural Officer, Educationist, Cultural Ambassador,
Producer / Arts Manager, Lecturer, Dance Researcher, Dancer
Prospek Kerjaya
I 87
ALIRAN SAINS
Kod
Program
Prospek Kerjaya
FAKULTI ALAM BINA
MH07
Pengurusan Harta Tanah
Penilai, Pengurus Harta, Ejen Hartanah
MH04
Perancangan Bandar & Wilayah
Berkhidmat di peringkat Persekutuan Negeri dan Tempatan, Menceburkan diri dalam sektor swasta sebagai
perunding dan pengusaha, Perkhidmatan masyarakat sebagai pemimpin atau perunding
MH03
Senibina
Arkitek (dengan kelayakan Sarjana Seni Bina - LAM Bahagian II dan LAM Bahagian III), Pembantu
Arkitek, Perekabentuk Seni Bina, Perekabentuk Dalaman, Perekabentuk Landskap, Pemaju, Kontraktor,
Perekabentuk Produk, Perekabentuk Industrial, Perekabentuk Grafik, Pensyarah/ Pakar/ Penyelidik
(dengan kelayakan Doktor Falsafah)
MH06
Ukur Bahan
Juruukur Bahan, Eksekutif Kontrak dan Pentadbiran Projek, Jurutera Kos (Oil and Gas), Penasihat Kos
(bagi sektor insurans dan perbankan), Pengurus Projek
MH05
Ukur Bangunan
Jurukur Bangunan (Kawalan Bangunan, Insurans), Pemeriksa bangunan/hartanah, Pengurus asset,
Pengurus fasiliti, Pengurus bangunan, Kontraktor perkhidmatan fasiliti dan penyenggaraan, Kontraktor
pembinaan, Ahli akademik
FAKULTI KEJURUTERAAN
MK01
Kejuruteraan (Awam)
Civil Engineer, Structural Engineer, Consultant, Project Manager, Safety Engineer/Officer, Quantity Surveyor
MK07
Kejuruteraan (Alam Sekitar)
Bulding Control Surveyor, Consulting Civil Engineer, Contracting Civil Engineer, Site Engineer, Structural
Engineer, Water Engineer, Bulding Services Engineer, Environmental Consultan, Patent Attorney, Quantity
Serveyor
MK49
Kejuruteraan Bioperubatan
Biomedical Engineer
MK91
Kejuruteraan Bioperubatan (Prostetik & Ortotik)
Biomedical Engineer, Prosthetists Engineer, Orthotists Engineer, Design Engineer, Manufacturing Engineer,
MK03
Kejuruteraan (Kimia)
Bulding Control Surveyor, Consulting Civil Engineer, Contracting Civil Engineer, Site Engineer, Structural
Engineer, Water Engineer, Bulding Services Engineer, Environmental Consultant, Patent Attorney, Quantity
Serveyor
MK23
Kejuruteraan (Elektrik)
Project Engineer, Design Engineer, Test Engineer, Control And Instrumentation Engineer, Application
Engineer, Process Engineer, Power Systems Engineer, Manufacturing Systems Engineer, Software
Engineer, Electronics Engineer
MK11
Kejuruteraan (Telekomunikasi)
Project Engineer, Design Engineer, Test Engineer, System Engineer, Application Engineer, Process
Engineer, Product Engineer, Hardware Engineer, Software Engineer, Research Engineer
Service Engineer, Rehabilitation Engineer, Clinical Engineer, Application Engineer, Test Engineer
88 I
Prospek Kerjaya
MK04
Kejuruteraan (Mekanik)
Research And Development (R & D) Engineer, Design Engineer / Product Development Engineer, M & E
Engineer (Building Services), Test Engineer, Quality Control / Assurance Engineer, Maintenance Engineer
Energy Auditor / Energy Management Engineer, Oil & Gas (Piping Engineer, Rotary Equipment Engineer),
Technical Sales Engineer, Production Engineer, Tooling And Machining Engineer
MK12
Kejuruteraan (Bahan)
Mining Engineer, Materials Consultants, Project Engineer, Design Engineer, Design Engineer, Research And
Development Engineer (R&D), Product Engineer
MK13
Kejuruteraan (Pembuatan)
Manufacturing Engineer, CAD/CAM Engineer, Production Engineer, Shop Floor Engineer, Tool And Die
Engineer, Mould And Die Engineer
MK10
Kejuruteraan (Rekabentuk dan Pembuatan
Terbantu Komputer)
Design Engineer, Manufacturing Engineering, CAD/CAM Engineer, CAD/CAM Designer, Product Designer,
Researcher, Academician, Production Engineer, FEA Specialist, CFD Specialist
FAKULTI PERGIGIAN
MD00
Pembedahan Pergigian (BDS)
Pegawai Pergigian dengan potensi melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi dalam dalam pelbagai
kepakaran pergigian.
FAKULTI PERUBATAN
MM00
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda
Pembedahan (MBBS)
Doktor, Pensyarah perubatan, Penyelidik perubatan, Doktor pakar, Entrepreneur
MF00
Farmasi (Kepujian)
Ahli farmasi merupakan pakar utama dalam bidang ubat-ubatan dan farmasi merupakan bidang yang
paling pesat berkembang dalam bidang penjagaan kesihatan. Ahli farmasi mempunyai komitmen dalam
meningkatkan mutu kesihatan negara dengan terlibat dalam aktiviti-aktiviti pengilangan, pengawalan dan
penjagaan ubat-ubatan. Peluang pekerjaan dalam bidang farmasi semakin membangun dan ianya dapat
dilihat dalam pelbagai cabang farmasi termasuk farmasi komuniti, farmasi hospital, Biro Pengawalan
Farmaseutikal Kebangsaan, Bahagian Penguatkuasaan Ubat-ubatan, industri dan universiti.
MM02
Sains Bioperubatan
Saintis penyelidikan, Saintis bioperubatan, Pensyarah, Pegawai sains, Pengurus makmal, Eksekutif pemasaran, Medical underwriter, Entrepreneur
Para graduan berpeluang mendapat pekerjaan dalam pelbagai bidang seperti bioteknologi, genomik,
proteomik, sains alam sekitar, biologi perubatan dan industri
MM12
Sains Kejururawatan
Jururawat berdaftar di hospital kerajaan/ swasta, agensi kesihatan, klinik kesihatan, Syarikat insurans yang
menguruskan insurans kesihatan, Penyelidikan, Pensyarah, Entrepreneur, Segala kerja berkaitan dengan
kesihatan.
Jururawat berdaftar mempunyai prospek pekerjaan yang baik, para graduan akan mendapat pekerjaan
dalam 6 bulan selapas tamat kursus.
Prospek Kerjaya
I 89
MM13
Pengimejan Perubatan
Juru X-Ray di hospital awam dan swasta, Berkhidmat dalam syarikat yang terlibat dalam penggunaan
sinar X, Berkhidmat dalam syarikat yang terlibat dalam bekalan, penggunaan alat-alat bioperubatan atau
pengimejan perubatan, Pegawai sains atau pegawai penyelidik di IPTA atau IPTS, Pengajar atau pembantu
pensyarah di IPTA atau IPTS
FAKULTI SAINS
MS69
Sains (Geografi)
Perguruan, Pentadibiran , kewangan, pengkomputeran, GIS atau penderiaan jauh.
MS52
Sains (Bioinformatik)
Tenaga akademik, tenaga penyelidik, perguruan, perniagaan, pengurusan, pentadbiran.
MS26
Sains (Biokimia)
Tenaga akademik, tenaga penyelidik, perguruan, perniagaan, pengurusan, pentadbiran
MG38
Sains (Ekologi & Biodiversiti)
Tenaga akademik, tenaga penyelidik, perguruan, perniagaan, pengurusan, pentadbiran
MS01
Sains (Pengajian Sains & Teknologi)
Guru, pegawai arkib, pegawai sains, pegawai tadbir S&T, penasihat S&T, pengubal dasar S&T, pengurus
R&D, pengurus S&T, pengurusan teknologi maklumat, pensyarah, penyelidik, perunding S&T, wartawan
S&T, pegawai tadbir diplomatik.
MG13
Sains (Sains Dan Pengurusan Alam Sekitar)
Tenaga akademik, tenaga penyelidik, perguruan, perniagaan, pengurusan, pentadbiran
MS08
Sains (Matematik)
Kakitangan Bank, firma perakaunan, syarikat insuran, pengurusan, perniagaan, industri dan bidang
pengkomputeran.
MG39
Sains (Sains Biokesihatan)
Tenaga akademik, tenaga penyelidik, perguruan, perniagaan, pengurusan, pentadbiran
MG45
Sains (Geologi Gunaan)
Geologists, mineralogists, paleontologists, stratographers, sedimentologists, geophysicists, geochemists,
volcanologists, glacial geologists, hydrogeologists, engineering geologists, oceanographers
MS15
Sains (Fizik)
Ahli sains, ahli teknologi profesional industri, jurutera-jurutera prosesan bahan, eksekutif-eksekutif
pemasaran peralatan sains, bidang perubatan seperti Teknologi laser, X-ray, NMR, sinaran dan utra bunyi,
ahli-ahli akademik .
MG40
Sains (Genetik & Biologi Molekul)
Tenaga akademik, tenaga penyelidik, perguruan, perniagaan, pengurusan, pentadbiran
MT02
Sains Dengan Pendidikan
Peluang pekerjaan bagi Graduan Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan adalah khususnya dalam bidang
pendidikan dan penguruan, samada di bawah Kerajaan atau Swasta.
MS27
Sains (Mikrobiologi)
Tenaga akademik, tenaga penyelidik, perguruan, perniagaan, pengurusan, pentadbiran
MS43
Sains (Matematik Aktuari & Kewangan)
Kakitangan Bank, firma perakaunan, syarikat insuran, pengurusan, perniagaan, industri dan bidang
pengkomputeran.
MG07
Sains (Bioteknologi)
Tenaga akademik, tenaga penyelidik, perguruan, perniagaan, pengurusan, pentadbiran
MS09
Sains (Statistik)
Kakitangan Bank, firma perakaunan, syarikat insuran, pengurusan, perniagaan, industri dan bidang
pengkomputeran.
90 I
Prospek Kerjaya
MS72
Sains (Matematik Komputeran & Industri)
Kakitangan Bank, firma perakaunan, syarikat insuran, pengurusan, perniagaan, industri dan bidang
pengkomputeran.
MS59
Sains (Kimia Gunaan)
Bidang penyelidikan, dan pembangunan, di FRIM, SIRIM, MARDI, Petronas, MPOB, Institut Penyelidikan
Perubatan, industri kimia, pembuatan, industri minyak dan gas, petrokimia, industri tenaga dan bahan api,
elektronik, polimer, bahan komposit, penjualan, pemasaran, teknologi hijau dan mampan.
MG41
Sains (Geologi)
Geologists, mineralogists, paleontologists, stratographers, sedimentologists, geophysicists, geochemists,
volcanologists, glacial geologists, hydrogeologists, engineering geologists, oceanographers
MS16
Sains (Kimia)
Bidang penyelidikan, dan pembangunan, di FRIM, SIRIM, MARDI, Petronas, MPOB, Institut Penyelidikan
Perubatan, industri kimia, pembuatan, industri minyak dan gas, petrokimia, industri tenaga dan bahan api,
elektronik, polimer, bahan komposit, penjualan, pemasaran, teknologi hijau dan mampan.
MS36
Sains (Sains Bahan)
Ahli sains, ahli teknologi profesional industri, jurutera-jurutera prosesan bahan, , eksekutif-eksekutif
pemasaran peralatan sains, bidang perubatan seperti Teknologi laser, X-ray, NMR, sinaran dan utra bunyi,
ahli-ahli akademik
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
MC03
Sains Komputer
(Sistem dan Pengurusan Maklumat)
Juruanalisa Perniagaan, Juruanalisa Sistem, Jurutera Pangkalan Data, Ketua Pegawai Maklumat,
Pembangun Perisian, Pembangun Web, Pengaturcara, Pengurus Sistem Maklumat, Pentadbir Pangkalan
Data, Perunding IT, Perunding Sistem, Ahli Akademik, Penyelidik, Usahawan
MC05
Teknologi Maklumat (Pengurusan)
Juruanalisa Perniagaan, Juruanalisa Sistem, Jurutera Pangkalan Data, Ketua Pegawai Maklumat,
Pembangun Perisian, Pembangun Web, Pengaturcara, Pengurus Sistem Maklumat, Pentadbir Pangkalan
Data, Perunding IT, Perunding Sistem, Ahli Akademik, Penyelidik, Usahawan
MC09
Teknologi Maklumat (Multimedia)
Forensik Komputer, Pengurus, Perunding, Pereka bentuk, Pentadbir Web, Pengaturcara, Pembangun
Sistem, Ahli Akademik, Penyelidik
MC10
Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
Jurutera Perisian, Arkitek Perisian, Jurutera Sistem, Juruanalisa Sistem, Jurutera Pengujian Perisian,
Pengurus Projek Perisian, Pengaturcara, Pembangun Web, Juruintegrasi Sistem, Usahawan Perisian,
Perunding Perisian, Ahli Akademik, Penyelidik
MC11
Sains Komputer
Jurutera Rangkaian, Pentadbir Rangkaian, Jurutera Sistem, Pegawai Keselamatan Data, CSI,
Pengaturcara, Perunding Rangkaian, Perunding Keselamatan, Pembangun Sistem, Ahli Akademik,
Penyelidik
(Sistem dan Rangkaian Komputer)
MC25
Sains Komputer (Kepintaran Buatan)
Jurutera Sistem, Jurutera Pengetahuan, Juruanalisa Sistem, Pengaturcara, Pembangun Permainan
Komputer, Ahli Akademik, Penyelidik
Prospek Kerjaya
I 91
PUSAT SUKAN
MS20
Sains Sukan (Pengurusan Sukan)
Graduan Sains Sukan (Pengurusan Sukan) boleh bekerja sebagai pegawai belia dan sukan di Majlis Sukan
Negara, Kementerian Belia dan Sukan & Jabatan Belia dan Sukan Negeri, Persatuan–Persatuan Sukan
Kebangsaan, Negeri & Umum, Kelab Sukan & Studio Kecergasan, Syarikat Pengurusan Sukan (Acara &
Peralatan), Industri dan Pelancongan Sukan, dan lain-lain jawatan selain bidang sukan. Graduan juga boleh
menceburi perniagaan sukan (Usahawan Perniagaan Sukan)
MS73
Sains Sukan (Sains Eksesais)
Graduan Sains Eksesais layak dan sesuai memegang jawatan sebagai pelatih kecergasan, guru pendidikan
jasmani, jurulatih sukan. Pegawai penyelidik (walau tidak terhad hanya kepada organisasi-organisasi/
institusi-institusi seperti berikut (Majlis Sukan Negara, Majlis Sukan Negeri, Kementerian Belia dan Sukan,
Jabatan Belia dan Sukan Negeri, Kelab-kelab Golf, Kelab-kelab/Studio Kecergasan, Persatuan-persatuan
Sukan Kebangsaan, Persatuan-persatuan Sukan, Syarikat Pengurusan Sukan, Syarikat Pengurusan Acara
Sukan dan Syarikat Peralatan Sukan)
Graduan Sains Eksesais boleh menceburi diri dalam perniagaan sukan, media masa, jururunding sukan
dan sektor-sektor lain di dalam industri sukan.
92 I
Prospek Kerjaya
Syarat
Kemasukan
Program Ijazah Sarjana Muda
Universiti Malaya