1.AquaTeq Manual

Comments

Transcription

1.AquaTeq Manual
 SU YAPICI KULLANIM KILAVUZU
WATERMAKER USER MANUEL
YORULMAZ YAT SERVİS TUR.İNŞ.İTH.İHR.SAN. ve TİC. LTD. STİ.
KARABAĞLI CAD. DENİZYILDIZI SİTESİ NO:88 TURGUTREİS BODRUM /MUĞLA
Turgutreis Tel: +90 252 382 25 11 Fax + 90 252 382 07 03 Bodrum Tel / Fax + 90 252 313 07 65
www.yorulmazyat.com.tr
[email protected]
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Giriş………………………………………………………………………………………..
Güvenlik Standartları………..……………………………………………………………
Garanti Kapsamı…...………………………………………………………………………
Cihazın Ekipmanlarının Tanıtımı…………………………………………………………
Cihazın Montajı…… ……………………………………………………………………….
Cihazı İlk Çalıştırma,Su Üretimi ce Kapatma…………………………………………….
Uyarı ve Önlemler………………………………………………………….……………….
Periodik Bakım,Kışlama ve Kışlamadan Çıkarma…………..………………………….
a-Günlük Bakım……………………………………………………………………………
b-Haftalık Bakım……………………………………………………………………………
c-250 Saat Bakımı………………………………………………………………………….
d-500 Saat Bakımı………………………………………………………………………….
e-Kışlama……………………………………………………………………………………
f-Kışlamadan Çıkarma……………………………………………………………………..
Membran Yıkama ve Kışlamaya Alma…………………………………………………..
Dijital Kontrol Paneli Ayarları……………………………………………………………..
Arıza Tespitleri……..………………………………………………………………………
Cihaz Bağlantı Şemaları……………………………………………………………………
İletişim……………………………………………………………………………………..…
Yetkili Servisler……………………………………………………………………………..
01
01
02
03
04
05
06
07
07
07
07
07
08
08
08
09
11
13
25
25
INDEX
Page
Introduction…………………………………………………………………………………
Safety Standarts…..……………………………………………………………………….
Warranty ………………..………………………………………………………………….
The Introduction of Watermaker Equipments………….….……………………………
Installation ………………………………………………………………………………….
Start-up, Producing Fresh Water and Stopping the Device……………………….….
Warnings and Suggestion……….……………………………………………………….
Periodic Maintenance, Winterising & Pre-season Maintenance………………………
a-Daily Maintenance………………………………………………………………………
b-Weekly Maintenance……………………………………………………………………..
c-250 Hours Maintenance………………………………………………………………..
d-500 Hours Maintenance………………………………………………………………..
e-Winterising……………………………………………………………………………….
f-Pre-Season Maintenance…………………………………………………………………
Washing The Membranes…………………………………………………………………
Digital Control Unit Settings………..………………………………………………………
Trouble Shooting………..……………………………………………………………………
Device Installation Sheme………..…………………………………………………………
Contact…………………………………………………………………………………………
Authorised Service……………………………………………………………………………
01
01
01
02
04
04
06
07
07
07
07
07
07
07
08
09
11
13
25
25
TUR
GİRİŞ
Aquateq Su yapıcı uzun yılların verdigi araştırmalar sonucu geliştirilerek imal edilmiş yüksek kalite
malzemelerden oluşturulmuş CE sertifikalı bir cihazdır.
Aquateq Su yapıcıların tamamı üretim tesisinde test edilerek teslim edilmektedir.
Aquateq Su yapıcısının hatalı montaj nedeniyle oluşabilecek problemlerden kaçınmak için lütfen
kullanım klavuzunu okuyunuz.
Kullanım kılavuzu içindeki bilgileri ayrıntılarıyla ögreniniz.Kullanma kılavuzunu gerektiginde yardım
alabilmeniz için teknenizde bulundurunuz.
Kullanım kılavuzu içinde Aquateq Su yapıcısının toplu ve dağınık modellerinin detaylı montaj şemaları,
ve cihazların başlıca ekipman çizim listelerini görebilirsiniz.
GÜVENLİK STANDARTLARI
Cihaz asla ıslak elle dokunmayınız aksi taktirde elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz.
Kullanmadıgınız zaman cihazın elektirigini kapatınız.
Yetkili servisler harici cihaza bakım yaptırmayınız aksi taktirde oluşabilecek arızalardan dolayı
sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Aquateq Su yapıcı 220 V elektrik ve yüksek basınçlı su devrine sahip bir cihazdır.Bu nedenle cihaz
kapalı olmadığı sürece elektrik sistemine ve su devresine müdahale etmeyiniz.
GARANTİ KAPSAMI
Aquateq Suyapıcıları malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti altındadır.Garanti süresi
cihazın fatura kesim tarihi ile başlar.
Cihazın membranları garanti kapsamında değildir.
Garantini geçerli olabilmesi için bakım kontrol listesinde belirtilen servislerin zamanında yetkili servis
tarafından yapılmış olması gerekmektedir.
Cihazın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir.Cihazın tamir süresi en fazla 30 gündür.Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonu
olmaması halinde sırasıyla;cihaz satıcısı, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine teslim
edildiği tarihten itibaren başlar.
Ürünün garanti süresi içinde, gerek malzeme, gerek işçilik veya montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde, işçilik ücreti, değiştirilen parça bedeli, ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Garanti kapsamı içinde olan servislerin teknisyen,yol ve marina giriş ücretleri müşteriye aittir.
Garanti, hiçbir koşulda müşteriye tazminat hakkı vermemektedir.
Garanti süresi dolan cihazınıza orijinal yedek parça temini için yetkili servisleri tercih etmeniz, cihazı
uzun süreli sorunsuz bir şekilde kullanmanızı sağlar.
GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAN DURUMLAR
Membranlar her türlü cihaz garantisinin dışındadır.Çünkü membranlar ancak bakımın doğru
yapılmaması veya cihazın yanlış kullanımı sonucu arızalanır.
Yetkilendirilmemiş servisler tarafından müdahale edilmiş cihazlar garanti kapsamı dışıdır.
Su yapıcının limanlarda,kirli sularda ve petrol atıkları olan bölgelerde, manevra esnasında, tornistanda,
sığ sularda çalıştırılması sonucu oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Cihazın kapasitesinin üzerinde zorlanarak kullanılması garantiyi geçersiz kılar.
Su yapıcının kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
Yetkili bir servis tarafından yapılmayan montajlarda, cihazların ilk çalıştırılması, yetkili servisler
tarafından montaj kontrolü ve devreye alım prosüdürü yapılmaması garanti kapsamını geçersiz kılar.
Garanti süresi başladığında yetkili servisler dışanda yapılan arıza onarımı veya herhangi bir müdahale
garantiyi geçersiz sayılacaktır.
Cihaza gelen 220-240 V aralığı dışında voltaj gelmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.Sağlıklı ve düzenli AC beslemesi olmayan bir yerde iseniz cihazı jeneratörle çalıştırınız.
Denizsuyu filtreleri tıkanmış bir cihazın çalıştırılmaya devam edilmesi sonucu gelişen problemler
garanti kapsamı dışındadır.
Yüksek basınç pompası yağının bitmesi veya zamanında değiştirilmemesi sonucu gelişen problemler
cihazın garanti kapsamı dışındadır.
Yükleme,boşaltma ve taşıma esnasında oluşan hasarlar ve arızalar garanti dışındadır.
Yangın, yıldırım düşmesi, su ve denizsuyu teması ile meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti
kapsamına girmez.
Cihazda meydana gelen problemi Yorulmaz Yat Yetkili Servisi inceler ve garanti kapsamında olup
olmadığı kararı Yorulmaz Yat Yetkili Servisi tarafından verilir.Garanti kapsamı dışında olan arızaların
giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
CİHAZIN VE EKİPMANLARIN TANITIMI
Deniz suyunu kullanma suyuna dönüştüren Su yapıcı aşağıdaki bölümlerden meydana gelmiştir.
Denizsuyu Filtresi:Deniz suyu ilk olarak bu filtreden geçer ve filtre haznesine süzülmesi sağlanır.
Düşük Basınç Pompası:Deniz suyu seviyesinin altına monte edilmeli ve Su yapıcıya özel bir deniz
suyu emişi açılmalıdır.Deniz suyu emişi başka bir cihaz ile paylaşılmamalıdır.
Mikron Filtreler:Cihazın sol tarafında bulunan iki adet filtredir.Deniz suyunun ön filtreden geçtikten
sonra ilk girdiği filtre elemanı 25 micron, ikinci filtre elemanı 5 micron inceliktedir.Denizden gelen suyun
önce kalın,sonra ince pisliklerini tutmak üzere filtre görevi yapmaktadırlar.Kullanım ömürleri deniz
suyunun kirliliğine veya sudaki mikroorganizma miktarına bağlıdır.Düşük basınç saati gözlemlenerek,
basıncın düştüğü görüldüğünde filtre elemanları değiştirilmeli ve hazneler temizlenmelidir.
Yüksek Basınç Pompası:Deniz suyu filtrelerinden geçen deniz suyu yüksek basınç pompası vasıtası
ile 60 bar basınca ulaştığında iyi su üretmekmektedir.Basınç 80 bara ulaşırsa, güvenlik amacı ile
yüksek basınç pompası üzerine takılı olan by-pass devreye girer.
Membranlar: Membran tüplerinin içinde bulunan membran filtreleri bakteri ve klor gibi kimyasal
maddelerden olumsuz etkilenir ve bozulabilir.Membranların görevi tuzlu suyu arıtarak tatlı suya
çevirmektir.
Tuzluluk Sensörü:Üretimden gelen suyun tuzluluk oranını tespit eder.Üretilen su olması gereken
standarda uygun ise suyu tatlı su tankına sevk eder.
Üretim Suyu Koku Filtresi (Karbon Filtre):Üretimden gelen ve tanka gitmekte olan tatlı su, koku ve
lezzet kalitesinin artması için karbon filtreden geçirilir.
Uv Sterilazör(Opsiyonel):Karbon filtreden geçirilen tatlı su, iyi bir lezzet ve kokuya kavuşsa bile içinde
bazı zararlı bakterileri barındırabilir.Uv filtresi bu tip zararlı maddeleri tamamen yok ederek,suyu steril
bir hale getirir.Uv Sterilizatörü her ne kadar opsiyonel bir parça olsa da sağlığınız açısından
kullanılmasını öneririz. Ayrıca tatlı su tankının çok temiz olması, bakteri ve klordan arındırılmış olması
gerekmektedir.
CİHAZIN MONTAJI
1- Suyapıcının montajı Aquateq yetkili servisleri tarafından yapılması tavsiye edilir.Montajı yetkili bir
servis yapmamış ise cihazı devreye almadan önce montaj kontrolü yetkili Aquateq servisleri
tarafından yapılmalı ve garantisi onaylanmalıdır.
2- Aquateq suyapıcı su kesiminin altında veya üzerinde monte edilmesinde bir sakınca yoktur.
3- Ortam sıcaklığı tatlı su üretim miktarını etkiler. Ortam sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir. Havalandırma
sistemi olmayan makine daireleri cihaz için uygun değildir.
4- Düşük basınç pompası kesinlikle su kesiminin altına monte edilmemeli ve denizsuyu filtresi
bağlanmalıdır.
5- Cihazdan çıkacak üretim dışı su bordanın bir noktasından tahliye edilmeli ve deniz suyu
seviyesinden yukarıda olmalıdır.
6- Cihazın çalıştırma - kapama anahtarları ile vana kumandaları her çalışmada kullanılacağından,
kolay ve ulaşılabilir bir konumda olması gerekmektedir.
7- Cihazın şase tabanında bulunan 4 adet montaj kulakçığı kesinlikle somunlu cıvata ile monte
edilmeli ve ayrıca membran tüplerinin topraklama bağlantısı yapılmalıdır.
8- Cihazın denizden topraklanması kesinlikle yapılmalıdır.
9- Cihazın enerji girişine mutlaka sigorta konulmalıdır.
10- Aquateq Suyapıcının altında veya etrafında, suyapıcıdan meydana gelebilecek su kaçaklarından
dolayı etkilenecek bir başka cihaz veya aksesuar bulunmamalıdır.
11- Aquateq Su yapıcının etrafında aşırı ısı kaynağı ve su kaçağı oluşturabilecek, su yapıcının
elektrik/elektronik devrelerine zarar verebilecek sistemlerin montajı yapılmamalıdır.
12- Aquateq suyapıcının uzaktan kumandası nemli veya dış ortamlara monte edilmemelidir.
SU YAPICININ İLK ÇALIŞTIRILMASI ve KAPATILMASI
Sistemin içinde membranların korunması amaçlı antibakteriyel bir solüsyon bulunur.Cihaz ilk kez
çalıştırılmadan önce mutlaka bu koruma ilacının dışarı atılması gerekmektedir.
İlk Çalıştırmada
1234-
Ana panodan cihazın elektriği açılır.
Üretim su borusu, içindeki solüsyonu tahliye edecek şekilde dışarıya verilir.
Açma-kapama anahtarına basılarak cihaz çalıştırılır.Suyapıcıya deniz suyu dolar.
Membranların temizliğinin tam olarak sağlanması için cihaz yaklaşık 30 dakika süresince çalışır
konumda bırakılır.
5- Stop anahtarına basılarak su yapıcının çalışması durdurulur.Cihazın içindeki solüsyonun tamamıyla
atılmış olmasına dikkat edilmelidir.
6- Üretim suyu borusu tekrar yerine takılır.
7- Cihaz kullanıma hazırdır.Bu işlemden sonra kullanma kılavuzundaki işlemler takip edilerek üretime
başlanabilir.
Tatlı Su Üretimi
1234-
Ana panodan cihazın elektriği açılır.
Acil butonunun açık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Kumanda kutusu üzerinde bulunan açma – kapama anahtarına basılarak cihaz çalıştırılır.
Yüksek basınç vanası, yüksek basınç saati 55-60 bar aralığında olacak şekilde saat yönünde
yavaş yavaş döndürülür. Basınç vanası ayarını 60 bar üzerine çıkarmamaya dikkat ediniz.
5- Cihazın 55-60 bar aralığında çalışmaya devam etmesi sağlanır. Yaklaşık 1 dakika içerisinde cihaz
tatlı su üretimine başlar.
6- Üretilen tatlı suyun miktarı debimetre debimetre üzerinden görülebilir.
7- Su sıcaklığı ve tuzluluk oranı gibi etkenler üretim suyunun miktarına etki eden faktörlerdir.
Cihazın Kapatılması
1- Yüksek basınç vanası cihaz çalışırken saat istikametinin tersine çevirilerek cihazın basıncı
düşürülür.
2- Yüksek basınç 10-30 bar aralığında iken kumanda panosu üzerinde bulunan açma-kapama ( )
anahtarına basılarak cihazın çalışması durdurulur.
3- Cihaz kapatıldıktan sonra tatlı su ters yıkaması otomatik olarak devreye girer ve 2 dakika sonra
otomatik olarak biter. Ters yıkamanın otomatik veya manuel olması kullanıcı tarafından kontrol
panelinden yapılır.
UYARILAR ve ÖNLEMLER
1- Membranların sağlığı için cihazın haftada bir defa en az yarım saat çalıştırılması gereklidir.
2- Aquateq Su yapıcı membranları için bakımlar aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
a-Su yapıcı 7 gün ila 1 ay aralığında kullanılmayacaksa tatlı su ile ters yıkama yapılması yeterlidir.
b-Su yapıcı 1 aydan fazla süre kullanılmayacaksa kimyasal temizleme ve koruma sıvıları ile
yıkama yapılmalıdır.
c- Bakım 6 ay geçerlidir ve cihaz kullanılmayacaksa bu sürenin sonunda bakım tekrarlanmalıdır.
3- Cihazı liman ve kirli denizlerde çalıştırmayınız.Membranlara akaryakıt,deterjan ve klor karışımları
gibi kimyasallar zarar verecektir.
4- Cihazın ürettiği tatlı su miktarının düşmesi membranların kirlenmekte veya tıkanmak üzere
olduğunun belirtisidir.
5- Cihazın bakımları, bakım kontrol listesine göre yapılmalıdır.
6- Cihazın düzgün çalışması için voltajın 200-240 V aralığında olmasına dikkat edilmelidir.Uygun
sabit voltaj elde edilemediği durumlarda jeneratör kullanılmalıdır.Aksi taktirde cihazda hasar
oluşabilir.
7- Kirlilik ve üretilen tatlı su miktarına bağlı olarak deniz suyu filtreleri alçak basınç saati 1,5 bara
düştüğünde kesinslikle değiştirilmelidir.
8- Karbon filtrenin her altı ayda bir değiştirilmesi gerekmektedir.
9- Cihazı, kullanma basıncı olan 60 bar üzerine çıkartmayın ve basınç bu değer üzerine çıkarsa
çalıştırmayın.
10- Garanti süresi dolan cihazınıza orijinal yedek parça temini için yetkili servisleri tercih etmeniz,
cihazı uzun süreli sorunsuz bir şekilde kullanmanızı sağlar.
PERİYODİK BAKIM,KIŞLAMA ve KIŞLAMADAN ÇIKARMA
Günlük Bakım:
1- Alçak basınç pompasının deniz suyu filtresini gözle kontrol ediniz ve kirlilik veya tıkanıklık var ise
temizleyiniz.
2- Cihazın üzerindeki 25 mikron ve 5 mikronluk deniz suyu filtrelerini kontrol ediniz, gerekiyor ise
temizleyiniz..
3- Cihazda herhangi bir su kaçağı olup olmadığını gözle kontrol ediniz.
Haftalık Bakım:
1- Yüksek basınç pompasının deniz suyu filtresini gözle kontrol ediniz ve kirlilik veya tıkanıklık var
ise temizleyiniz.
2- Cihazın üzerindeki 25 mikron ve 5 mikronluk deniz suyu filtrelerini kontrol ediniz, gerekiyor ise
temizleyiniz.
3- Cihazda herhangi bir su kaçağı olup olmadığını gözle kontrol ediniz.
4- Yüksek basınç pompası yağını kontrol ediniz.(SAE 30)
5- Üretim suyu koku filtresini (karbon filtre) kontrol ediniz.
50 Saat Bakımı:
1- Yüksek basınç pompası yağını değiştiriniz.
2- Kayışı değiştiriniz.
250 Saat Bakımı:
1- Alçak basınç pompasının deniz suyu filtresini gözle kontrol ediniz ve kirlilik veya tıkanıklık var ise
temizleyiniz.
2- Cihazın üzerindeki 25 mikron ve 5 mikronluk deniz suyu filtrelerini kontrol ediniz.
3- Cihazda herhangi bir su kaçağı olup olmadığını gözle kontrol ediniz.
4- Yüksek basınç pompası yağını değiştiriniz.(SAE 30)
5- Üretim suyu koku filtresini (karbon filtre) değiştiriniz.
6- Alçak basınç pompası bakımı yapılmalıdır.
7- Membranların kimyasal ile temizliği yapılmalıdır.
500 Saat Bakımı:
8- Alçak basınç pompasının deniz suyu filtresini gözle kontrol ediniz ve kirlilik veya tıkanıklık var ise
temizleyiniz.
9- Cihazın üzerindeki 25 mikron ve 5 mikronluk deniz suyu filtrelerini kontrol ediniz.
10- Cihazda herhangi bir su kaçağı olup olmadığını gözle kontrol ediniz.
11- Yüksek basınç pompası yağını değiştiriniz.(SAE 30)
12- Üretim suyu koku filtresini (karbon filtre) değiştiriniz.
13- Alçak basınç pompası bakımı yapılmalıdır.
14- Membranların kimyasal ile temizliği yapılmalıdır.
Kışlama:
Cihaz 1 aydan uzun süre kullanılmayacaksa yetkili servis tarafından cihazın membranlarının
korunması amacıyla ilaçlanması gerekmektedir.Bu işlem membranları bakteri oluşumuna ve
tıkanmaya karşı korur.Bu işlemden itibaren cihaz 6 ay süresince cihaz koruma altına alınmış olur.
Kışlamadan Çıkarma:
Cihazın yetkili servis tarafından membranlarının kışlamadan çıkarılması için solüsyonla yıkanması ve
hazır hale getirilmesi işlemidir.
Membran Yıkama ve Kışlamaya Alma:
1- Aquateq su yapıcının emiş, tatlı su ve atık su hortumları daha önce hazırlanmış 50 litrelik tatlı su
kovasına alınır ve cihaz çalıştırılarak içindeki tuzlu suyun atılması sağlanır.
2- Ayrı bir kovada 30 litre tatlı su ile 1 şişe (500 ml)MRD-TREAT 05 asit temizleyici solusyon
karıştırılır.Emiş, tatlı su ve atık su hortumları hazırlanan karışıma daldırılırak cihaz 15 dakika
çalıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra 20 dakika daha aynı karışımla çalıştırılır.Bu işlem
membranları yağ, petrol gibi atıklardan temizler.
3- Su yapıcının tüm hortumları daha önce hazırlanmış olan 50 litrelik tatlı kovasına alınır ve
çalıştırılarak karışımın cihazdan tahliye edilmesi sağlanır.
4- Daha önce karışım hazırlanan kova boşaltılarak yeni işlem için 30 litre tatlı su ile 1 şişe (500 ml)
MRD-TREAT 06 kireç önleyici solusyon karıştırılır.Tüm hortumlar bu karışıma daldırılarak cihaz
15 dakika çalıştırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra 20 dakika daha aynı karışımla çalıştırılır.
5- 50 litrelik tatlı su ile membranların solusyondan arındırılması işlemi tekrarlanır.
6- Son aşamada yine 30 litre tatlı su ile 1 şişe (500 ml) SMBS bakteri önleyici solusyon karıştırılır ve
tüm hortumlar kovaya daldırılarak cihaz 20 dakika çalıştırılır.Kışlamaya alınacak olan Aquateq su
yapıcı tekrar tatlı su ile yıkanmaz ve böylelikle cihaz içinde bırakılan bakteri önleyici solusyon,
membranları 6 ay süre ile bakteri oluşumununa karşı korur.Uygulama bittikten sonra emiş, tatlı su
ve atık su hortumları yerlerine monte edilir ve sistem hazır konuma getirilir.
ÖNEMLİ UYARI:
Aquateq su yapıcı 6 aydan uzun süre kullanılmayacak ise bakteri koruyucunun etkinliği
biteceğinden, bu sürenin sonunda yukarıdaki işlemler aynı sıra ile tekrarlanmalıdır.
DİJİTAL KONTROL PANELİ AYARLARI
Ön panelde LCD göstergenin sağında 4 buton vardır.
Bunlar yukarıdan aşağı sıra ile,
Start/Stop Düğmesi
- (W) Ters Yıkama Düğmesi
Yukarı Düğmesi
Aşağı Düğmesi
Cihazın çalıştırılması ve ayarları bu 4 buton yardımı ile gerçekleştirilir.
TÜM SEÇİM VE AYARLAMALAR, CİHAZ BEKLEME (STAND BY) KONUMUNDA İKEN YAPILIR.
Ayarlamalar :
Otomatik veya Manual Yıkama Ayarı :
Wash ve Start / Stop Düğmesine beraberce basılır.
Ekrana gelen menüden Yukarı ok ( ) düğmesi ile Manual veya Aşağı ok(
) düğmesi ile otomatik
yıkama şeçilir.
Otomatik yıkama modunda, su üretmekte olan sistem Start / Stop düğmesi ile durdurulunca 120 saniye
yıkama yapılır.
Gerek otomatik, gerekse manual yıkama modunda, Standby konumunda, wash düğmesine basılarak
yıkama yapılabilir ve yıkama sonunda Wash düğmesine tekrar basılarak, yıkama istenildiği kadar
tekrarlanabilir.
Yıkama esnasında Start / Stop düğmesine basılarak, yıkama işlemi, süresinden önce sonlandırılabilir.
Üretilen suyun tuzluluk derecesinin ayarlanması :
Cihaz 800 ppm tuzluluk seviyesine ayarlıdır. Bu değer değiştirilmek istenirse, Standby konumunda
iken Yukarı ok ( ) düğmesine basılır.
LCD ekranda önceden seçilen tuzluluk değeri belirir. Yukarı veya Aşağı düğmeleri ile bu değer her
seferinde 10 ppm arttırılır veya azaltılır.Önerimiz bu değerin 800 ppm olarak kullanılmasıdır.
İstenen değere ulaşıldıktan sonra Wash düğmesine basılarak hafızaya kayıt işlemi yapılır.
Kalibrasyon Ayarları :
Cihazın iki kalibrasyona ihtiyacı vardır. Birincisi üretimde kullanılan malzeme toleranslarından
kaynaklanan sapmanın düzeltilmesi,
ikincisi ise, galvanik sensör farklılığından kaynaklanan sapmanın düzeltilmesidir.
İlk Kalibrasyon üretim sonrası yapılmaktadır. Gerekirse sahada da yapılabilir.
Kalibrasyon ayarları için cihazın en az 30 dakika Standby konumunda beklemesi ve iç ısısının
dengelenmesi gerekir.
Çok soğuk veya çok sıcak şartlarda kalibrasyon yapmayın.
Offset (elektronik sapma) Kalibrasyonu :
Yukarı ok ve Aşağı ok düğmelerine birlikte basılarak kalibrasyon moduna girilir.
İlk olarak Aşağı ok düğmesine basılarak Offset kalibrasyonu seçilir.
Galvanik sensör cihazdan sökülür, kurutulur ve tekrar Aşağı ok düğmesine basılır.
Sistem ölçümleri yapıp hesapladığı değeri gösterir ve bekleme (standby) moduna döner.
Probe (Galvanik sensor) Kalibrasyonu :
Yukarı ve Aşağı ok düğmelerine birlikte basılarak tekrar kalibrasyon moduna girilir. Yukarı ok (
)
düğmesi ile Probe kalibrasyonu seçilir.
İki temiz kaba 1413 Us standart çözeltisi konur. Galvanik sensör (Probe) birinci çözeltide 5-10 dakika
bekletilir çıkartılıp ikinci çözeltiye batırılır. ( Sensör metal uçları kabın dibinden en az 2 cm yukarıda ve
sensörün plastik kısmının 1-2 cm kısmı çözelti içinde olmalı.)
Bu durumda iken Aşağı ok(
) tuşuna basılır. Sistem gerekli ölçümü yapıp hesapladığı değeri LCD
ekranda gösterir.
Kalibrasyon değerleri, kalıcı hafızada saklanmaktadır. Cihaz veya galvanik sensör değiştirilmediği
sürece, tekrar kalibrasyona ihtiyaç yoktur.
Alçak Basınç Pompasının Çalıştırılması :
Standby konumunda iken Aşağı ok düğmesine kısa süreli basılıp bırakılır, pompa çalışmaya başlar.
Aynı düğmeye tekrar basılması ile pompa durdurulur.
ARIZA TESPİTLERİ
Cihaz Çalışmıyorsa;
Ana panodan cihazın elektriğini açın.
“Acil ” butonunun açık konumda olmasına dikkat ediniz.
Cihaz Çok Kısa Süre Çalışıp Duruyorsa;
Alçak basınç pompası çalışmıyor olabilir.Kontrol panelinde alçak basınç ikazı görülür.
Deniz suyu filtresi kapalı veya tıkalı olabilir.
Sistem hava yapmış, deniz suyu çekmiyor olabilir.
Mikron filtreler tıkanmış olabilir.
Cihaz Çalışıyor Fakat Su Üretmiyorsa;
Yüksek basınç vanası açık durumda basınç yükselmiyor olabilir.
Membranlarda problem olduğu için su üretemiyor olabilir.
Yüksek basınç pompası arızalı olduğu için yeterli basınç elde edilemiyor olabilir.
Tuzluluk sensörü bozuk olduğu için, tatlı suyu tespit edemiyor olabilir.
Kontrol Panelinde Tatlı Su İkazı İbaresi Görünüyor Ancak Çıkan Su Tuzlu İse;
Tuzlu su sensörü kirli veya arızalı olabilir.
Alçak Basıç Pompası çalışmıyor ise;
Alçak basınç pompasını çalıştırınız, çalışmaz ise elektrik panosunu açınız ve içerisindeki kontaktörlerin
çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.Kontaktörler de bir sorun yok ise Alçak Basınç Pompası termiği
butonuna basarak resetleyiniz ve pompayı tekrar çalıştırınız.Hala çalışmıyor ise pompa arızalı olabilir.
Low Pressure (Alçak Basınç) İkazı Veriyor İse;
Giriş su basıncı verilen değerin altına düşmüş olabilir.
Alçak basınç sensörü arızalı olabilir.
Alçak basınç pompası arızalı olabilir.
Yüksek Basınç Pompası çalışmıyor ise;
Elelktrik panosunu açın ve kontaktörlerin çalışıp çalışmadığından emin olun.Kontaktörler çalışıyor ise
Yüksek Basınç Pompası termiği butonuna basarak resetleyiniz.
High Pressure (Yüksek Basınç) İkazı veriyor İse;
Yüksek basınç pompası çıkış değeri, belirlenen değerin üzerine çıkmış olabilir.
Yüksek basınç sensörü arızalı olabilir.
By-pass arıza olabilir.
Şebekede elektrik var ancak cihazda elektrik yok ise;
Elektrik panosunu açın ve içeride ki şalterin açık olup olmadığını kontrol edin.Kapalı konumda ise açık
konuma getirin.
“Stand By” İkazı veriyor İse;
“Acil butonu” anajtarı kilitli kalmış olabilir.
“Start/Stop” İkazı veriyor ise;
“Açma” anahtarı basılı kalmış olabilir.
İLETİŞİM:
Turgutreis (Merkez) : Yorulmaz Yat Servis Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Göcek – Marmaris Karabağlı Cad. Denizyıldızı Sitesi No :88 48960 Turgutreis
Bodrum/MUĞLA
Tel: +90 252 382 25 11 , Fax: + 90 252 382 07 03
e-mail: [email protected]
Bodrum Şube
: Yorulmaz Yat Servis Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Milta Marina Çekek Sahası No:T-03/B
Bodrum / MUĞLA
Tel/Fax : +90 252 313 07 65
e-mail : [email protected]
YETKİLİ SERVİSLER:
Çeşme –İZMİR
: Mazlum Marin Yat ve Oto Elektrik
İnönü Mah.Boyalık MevkiiYeni San. Sitesi
A-Blok No:1 35930 Çeşme/ İZMİR
Tel: +90 232 712 76 95-712 63 83 , Fax: +90 232 712 15 46
e-mail: [email protected]
İstanbul
: Trend Marin Ltd.Şti.
Cevizli Mah. Toros Cad. No:21/1
Maltepe İSTANBUL
Tel :+90 216 371 15 55 , Fax : +90 216 442 00 31
e-mail: [email protected]
ENG
INTRODUCTION
Aquateq watermaker was developed and produced with high quality equipment with an experience of
long years of research.The device also has a CE certificate.
To avoid any problems and complications with your Aquateq Watermaker please read the users
manuel carefully.Keep the users manuel in reach of hands to get any help.
Inside the manuel you can see the montage schemas,diagrams and equipment lists with drawings of
the device for both assembly and dispersed options.
SAFETY STANDARTS
To avoid any electric shock, do not touch the device with wet hands.
In case of contact with wet hands you may exposed to electric hazard.
Please cut off the electric when the device is not in use.
Do not carry out any maintenance apart from authorized service. In this case of any fault, no
responsibilities will be taken.
Aquateq Watermaker works with 220V and high water pressure. In this case when the device is not
turned off please do not take any actions.
WARRANTY
Aquateq watermaker is only under warranty for any equipment and manifactoring failure for two (2)
years. The warranty will be started from delivery onwards.
The membranes are out of warranty.
For warranty, to be valid all of the maintenances should be carried out by authorized services exactly
like it has been shown in the control list.
If the device has been defected the damage is considered as a case of warranty. The response time
during the repairing of the machine, will be added to validated warranty process. The maximum
repairing time for the device is 30 days.
The repairing time will be starting from the delivery of device to authorized service or dealer.
If the device has been defected either by equipment, manufactoring or installation failure, the
repairement will be free of charge. Except the marina entrance fee and transportation.
The warranty does not include giving back any compensation to the customer.
The end of the warranty term, to use your Aquateq Watermaker for a long time with out any problem
please try to use authorized services for original spare parts.
CONDITIONS OUT OF WARRANTY
Please remember that all of the membranes are out of warranty. Membranes can only get damaged by
misusage or not getting the right periodic maintenance.
The items listed below are out of warranty:

The damages that has been repaired, dismounted or interfered by unauthorized services

The damages caused by starting the device in harbour, polluted water, petroleum wastes,
during maneuvre, sternway and starting up in the causeway

Forcing the device over its capability and causing any damage

The damages caused by usage of the device against the users manuel.

The damages caused by unauthorised service installations.

The devices that has been installed by unauthorized services has to be checked by authorized
services and the start-up list has to be filled in.

When the warranty has began any interfere from unauthorized services.

The damages caused under or over 220-240 V.

Damages caused; trying to work the device while the seawater filter is bloked.
(If you are out of regular and constant AC zone please start-up your device with an generator.)



The damages caused by emptinies of high pressure pump oil or not changing it on time.
Deformations during loading, unloading and carrying.
Contact with fresh or seawater, fire and streak of lightning.
Any problems on your device will be checked by Yorulmaz Yat Servis and will be dacided whether it is
or not under warranty.The faults which are not under warranty will be extra charged.
THE INTRODUCTION OF WATERMAKER EQUIPMENTS
Aquateq Watermaker turns sea-water into fresh water. The device comes as a whole made from the
parts shown below:
Sea-water Filter: First step, the sea water passes through from this unit and filters the sea water to the
system, keeping rough particles.
Low Pressure Pump: This should be installed under the sea-water level. Also a new sea-water suction
should be opened for Aquateq Watermaker and this shouldn’t be shared out with any other devices.
Micron Filters: Two of the sea water filters, presets on the left side of the watermaker. First stage has
25µ(micron) filtering capacity and the second stage filters up to 5µ (micron) precision. Their life-time
depends on the amount of pollutions and microorganism in the sea water. When you observe,
dropping of the low pressure meter you must change the elements of the filters. You must also clean
the tube.
High Pressure Pump: Sea water,which goes through the sea-water filters, pressurizes 60 bars via high
pump pressure.After reaching pressure of 60 bars this means it is producing fresh water.To take the
safety pre-caution, high pressure device has a by-pass device if the pressure increases more than 80
bars, pressurized water directs the discharge valve to protect the textile membranes.
Textile Membranes: The textile membranes inside the membrane tubes has a negative impact to
bacteria,chlorine or chloral chemicals and can damage the device. Membranes job is to clean and turn
the salty water into fresh water.
Salinity Sensor:This device maintains the quality of product water, if the quality is up to standard it
diverts the membrane to fresh water tank.
Carbon Filter: Removes any unwanted flavors or smells from the product water, leaving a great, clean
taste.
Uv Sterillizatin Device(Optional):Although the water has been purified from smell and unwanted
flavours it can still include harmfull bacteria and microorganisms. UV filter eliminates bacteria and
microorganisms from the feed water. Although this is an optional equipment we still recommend it to
be installed for your health. However the fresh water tank has to be cleaned to purify from bacteria and
chlorine.
INSTALLATION
1- Installation of Aquateq Watermaker is recommended to be installed by the authorized services.
If not; the device connections and the installation has to be checked with an authorized service
before the start-up.
2- Aquateq Watermaker can be installed either above or under the sea waterline. However it is
important that it is mounted near the central axial line of the yacht.
3- Room temperature affects the amount of fresh water production. However, it is inconvenient that
any of the heaters or engine rooms to be 60°C.
4- It is very important that the installation of low pressure pump to be under the water-line and seawater filter should be attached to it.
5- The excess water outlet from the device should be placed on board and over sea-water level.
6- The digital control unit and the valve remote of the device should always be reachable to be able to
use it easily.
7- The 4 auricle found at the chassis should be mounted with brace bolt. Also the membrane tubes
has to be ground connected.
8- It is very important that Aquateq watermaker should be ground connected from the sea.
9- Electric fuse should be installed in front of the energy input.
10- To avoid any damages from water leakage no other devices should be placed under or over the
watermaker .
11- To avoid any damges to the digital control unit, there shouldn’t be any electronic circuit or any
water system under or over the watermaker.
12- Remote control for the watermaker shouldn’t be kept in moist and outside areas
STARTING FIRST TIME AND TURNING OFF THE WATERMAKER
To protect the membranes there is an anti-bactreial solution in the device. It is important to discharge
the solution before starting the device first time.
Starting First Time
1- Turn on the electric for the device from the main panel.
2- To discharge the solution, the product water hose should be disconnected and replaced with
another hose for the solution to be discharged from the device.
3- Switch on the device from the digital panel and the device will get loaded with sea-water.
4- To be sure that the membranes are cleaned the device should be kept on around 30minutes.
5- Press the “on-off” button on the digital panel to stop the watermaker. Carefully check that the
solution is discharged properly from the device.
6- Reconnect the product water hose.
7- Aquteq watermaker is now ready for production.You can now start the production by fallowing
the procedure as shown in the manuel.
Production of Fresh Water
1. Turn on the device from the main panel.
2. Check that the emergency button is switched-off.
3. Press the ‘on-off’ button on the digital control panel to start the device.
4. Slowly turn the high pressure valf till it reaches to 55-60 bars. Make sure that it does not exceed
60 bars.
5. When the device reaches 55-60 bars of pressure within 5 minutes the device will start producing
fresh water.
6. The debi meter indicates the amount of water that has been produced.
7. The two factors that effect the amount of water that gets produced are; ‘water temperature’ and
‘salinity content rate’.
Switching of the Device
1. Directing the high pressure valf to anticlockwise, drops the pressure down.
2. When the high pressure is between10-30 bars, you have to turn off the device from the on-off
switch placed on the digital control panel.
3. After turning off the device, fresh water back-flush automatically gets activated and after 2
minutes it automatically deactivates itself. However it is adjustable from the control panel
whether it is automatic or manuel.
WARNINGS AND SUGGESTIONS
1. For the health of the membranes the device should be started-up at least for 30 minutes.
2. Aquateq Watermaker membranes should be maintained as shown below;
a- If the watermaker is not in use between 7 days to 1 month, it should be back-flushed
with fresh water.
b- If the watermaker is not in use more than 1 month, it should be washed with
chemical purification and protection liquids.
c- The process of washing the watermaker with chemical purification and protection
liquid is valid for 6 months, after this period if the watermaker is still not in use, this
process should be repeated.
3. Do not star-up the device in the harbour and in dirty sea-water. Membranes gets harmed from;
fuel, detergant and chlorine mix chemicals.
4. When the amount of fresh water that the device produces, start to decrease this means the
membranes are fouling.
5. The maintenance of the device, should be done in order of the maintenance list, which is at
the end of the users manuel.
6. For the device to work properly, make sure the voltage is between 200-240 V. If you are out of
regular and constant AC zone please start-up your device with an generator.
7. If the low pressure –meter decreases under 1,5 bars becasue of the amount of product or
polluted water, sea-water filters should be changed.
8. Carbon filter should be changed every 6 months.
9. Do not exceed the operating pressure of 60 bars for the device, if exceeds over 60 bars, do
not turn the device on.
10. When the guarantee expires for the device, to use the device for long-term without any
problems, please prefer authorized services.
PERIODIC MAINTENANCE , WINTERISING and PRESEASONING FROM WINTERISING
Daily Maintenance
1. Inspect the low pressure pump sea-water filter for any blockage and pollution, clean if there is
any pollution and blockage.
2. Check the 25 and 5 micron sea-water filters on the device, clean if needed.
3. Inspect if there is any water leakage.
Weekly Maintenance
1. Inspect the high pressure pump for any any blockage and pollution, clean if there is any
pollution and blockage.
2. Check the 25 and 5 micron sea-water filters on the device, clean if needed.
3. Inspect if there is any water leakage.
4. Check the oil for high pressure pump. (SAE 30)
5. Check the carbon filter for the product water.
50 Hour Maintenance
1. Change the oil for the high pressure pump.
2. Change the belt.
250 Hour Maintenance
1. Inspect the low pressure pump sea-water filter for any blockage and pollution, clean if there is
any pollution and blockage.
2. Check the 25 and 5 micron sea-water filters on the device, clean if needed.
3. Inspect if there is any water leakage.
4. Change the oil for the high pressure pump.
5. Change the carbon filter for the product water.
6. Low pressure pump should be maintained.
7. Membranes should be cleaned with its own chemical mixtures.
500 Hour Maintenance
1. Inspect the low pressure pump sea-water filter for any blockage and pollution, clean if there is
any pollution and blockage.
2. Check the 25 and 5 micron sea-water filters on the device, clean if needed.
3. Inspect if there is any water leakage.
4. Change the oil for the high pressure pump.
5. Change the carbon filter for the product water.
6. Low pressure pump should be maintained.
7. Membranes should be cleaned with its own chemical mixtures.
Winterising:
If the device is not going to be used over 1 month, the membranes for the device should be protected
with chemical mixtures by authorized services. This process will protect the membranes against the
bacteria and any blockage. After this process the device is under protection for 6 months.
Preseasoning from winterising:
Before using the watermaker the solution should be discharged from the membranes, by an
authorized services.
Membrane Wash ans Winterising 1. Aquateq Watermaker’s absorbed, fresh water and excess water hosepipes will be put into the 50lt of fresh water container, which is prepared before the use. The salinity water inside the device will be discharged by operating the device. 2. In a separate container, 30lt of fresh water and 1 bottle (500ml) of MRD‐TREAT 05 asid will be mixed. All of the hosepipes will be dipped into the solution and the device will be operated for 15 minutes.This process will clean the membranes from any excess oil and petrol. 3. All of the hosepipes will be put into a container of 50lt fresh water and the the mixture will be discharged by operating the device. 4. The mixture which was prepared in the container before, will be cleaned and a new mixture of 30lt fresh water and 1 bottle (500ml) of MRD‐TREAT 06 Anti‐limescale solution will be mixed. All of the hosepipes will be dipped imto this mixture and the device will be operated for 15 minutes.To discharge the solution from the membranes the process will be repeated again with 50lt of fresh water. 5. In the last process, 30lt of fresh water and 1 bottle (500ml) of SMBS Antibacterial solution will be mixed and all of the hosepipes will be dipped into this mixture and the device will be operated for 20 minutes. After this process the anti‐
bacterial solution should be left inside the device to protect the membranes for 6 months from forming any bacteria. All of the hosepipes should be mounted back so the system is ready for start‐up. İMPORTANT NOTİCE! İf the Aquateq Watermaker is not going to be used over 6 months, the process which was completed above should be repeated. DİGİTAL CONTROL UNIT SETTINGS
There are 4 buttons on the right hand side of the LCD screen.
These are ;
Start/Stop Button
(W) Washing Button
(
) Up
(
) Down
To run and to set up the watermaker, those 4 buttons above are used.
THE DEVİCE HAS TO BE SET-UP AND ADJUSTED WHEN IT IS ON STANBY.
ADJUSTMENTS:
Set-up for Automatic or Manuel Wash:
Press the Wash(W) and Start(
) buttons together at the same time.
The menu in the display; by pressing the Up arrow (▲) button you can choose the manual washing or
the Down arrow (▼) button to choose automatic washing.
When the washing is in the automatic mode, the producing water system is stopped from the Start/Stop
(
) button. You can wash after 120 seconds.
Either automatic or manuel mode; the washing is done by pressing the Wash button when on Standby.
Pressing the Wash button again, the washing can be repeated many times desired.
While washing, you can press the Start/Stop button to terminate before the finishing time.
Addusting the Salinity Rate of Product Water:
The device is already adjusted salinity rate of 800 ppm. To change this; press the Up arrow (▲) when
it’s on Stanby.
Salinity rate which is choosen before will appear on the LCD screen. This rate can be increased or
decreased 10 ppm each time by pressing the Up arrow (▲) or Down arrow (▼). Our suggestion is to be
used at 800 ppm.
After reaching the desired rate, by pressing the Wash button the process will be recorded to the
memory.
Calibration Settings:
The device requires two (2) calibrations.
Firstly; adjusting the laps of material tolerance inflict in production use.
Secondly; inflict in lapse of galvanic sensor difference.
First calibration is done after the production of the device.
For calibration settings the device should held on Standby mode for 30 minutes and the internal heat
should be balanced.
DO NOT CALIBRATE IN HOT OR COLD WEATHER CONDITIONS!
Offset (Electronic Lapse) Calibration:
By pressing the Up arrow (▲) and Down arrow (▼) together, you can enter the calibration mode.
Firstly; by pressing the Up arrow (▲) button you will choose the Offset calibration.
The galvanic sensor gets detached from the device and dried. The Down arrow (▼) button will be
pressed.
The system will do the measurements and show the calculation rate and it will go back to Standby mode.
Probe (Galvanic Sensor) Calibration:
By pressing the Up arrow (▲) and Down arrow (▼) together, you can enter the calibration mode again.
The Up arrow (▲) button will choose the Probe calibration.
Fill the two (2) clean containers with solution of 1413 Us standard. Firstly the Galvanic sensor (Probe)
will be dipped in to first solution for 5-10 minutes and then will be dipped into the second solution after. (
The top of the metal sensors has to be 2cm above the container and the plastic parts of the sensor has
to be 1-2cm inside the solution.)
When it is at this stage, you will press the Down arrow (▼) button. The system will do the measurements
and show the calculation rate on the LCD screen.
The calibration rates are hiden (stored) in the permanant memory. As long as the device or the Galvanic
sensor hasn’t been changed, you will not need to calibrate again.
Starting the Low Pressure Pump:
To start the pump, press the Down arrow (▼) button for a short time, when the device is on Standby.
To stop the pump, the same button will be pressed.
TROUBLESHOOTING
If the device is not working;
 Turn on the device from the main panel.
 Make sure that the “Emergency” button is switched-off.
If The Device is Working for a Short-time and Turning-off;




The low pressure pump might not be working.
Sea-water filter might be turned-off or blocked.
The system is not absorbing seawater because there might be air inside.
The micron filters might be blocked.
If the Device is Working But It is Not Producing Water;




High pressure valf might not be raising when it is switched on.
It is not producing water there is a problem with the membranes.
There is no enough pressure because the high pressure pump might be damaged.
The salanity sensor might be damaged and it is not inspecting fresh water.
There is a Fresh Water Warning Sign But The Product Water is Salty;
 The salanity sensor might be polluted or faulty.
If the Low Pressure Pump is not Working;
 Start-up the low pressure pump, if not staring –up open the electric panel lid and ckeck that if
the contactors are working or not.If there is no problem with the contactors press the low
pressure pump thermic button and reset it and restart.If still not working the pump might be
damaged.
If There is a Low Pressure Warning;
 The absorbed water might be under the settled value.
 The low pressure sensor might be damaged.
 The low pressure pump might be damaged.
If The High Pressure Pump is not Working;
 Open the electric panel lid and make sure that the contactors are working or not.If they are
working pres the high pressure thermic button and reset.

If There is a High Pressure Warning;
 High pressure sonsor might be damaged.
 The by-pass might be damaged.
If There is Electric in the System But no Electric in the Device;
 Open the electric panel lid and check that the power switch is on.If it is turned off, switch it on.
If There is a “Standby” Warning;
 The “Emergency” button might be left locked.
If There is a “Start/Stop” Warning;
 The “Start/Stop” button might be left pressed on.
CONTACT:
Turgutreis ( Main Office) : Yorulmaz Yat Servis Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Karabağlı Cad. Denizyıldızı Sitesi No :88 48960 Turgutreis
Bodrum/MUĞLA
Tel: +90 252 382 25 11 , Fax: + 90 252 382 07 03
e-mail: [email protected]
Bodrum Office
: Yorulmaz Yat Servis Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Milta Marina Çekek Sahası No:T-03/B
Bodrum / MUĞLA
Tel/Fax : +90 252 313 07 65
e-mail : [email protected]
AUTHORIZED SERVICES:
Çeşme –İZMİR
: Mazlum Marin Yat ve Oto Elektrik
İnönü Mah.Boyalık MevkiiYeni San. Sitesi
A-Blok No:1 35930 Çeşme/ İZMİR
Tel: +90 232 712 76 95-712 63 83 , Fax: +90 232 712 15 46
e-mail: [email protected]
İstanbul
: Trend Marin Ltd.Şti.
Cevizli Mah. Toros Cad. No:21/1
Maltepe İSTANBUL
Tel :+90 216 371 15 55 , Fax : +90 216 442 00 31
e-mail: [email protected]

Similar documents

Otomasyon ve

Otomasyon ve >N< OTOMATLARIN DC BAĞLANTISI 5SQ2, 5SX2, 5SX4 ve 5SP4 serileri >N< Otomatlar, bir kutuplu olarak maksimum DC60 V, iki kutuplu olarak da maksimum DC 120 V’a kadar DC devrede yandaki şemaya göre bağ...

More information

01 VCE-VRE-VTL Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar

01 VCE-VRE-VTL Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar (emniyet) kesici devre bulunmaktadır. Standart ısıtıcılarda bağlantı klemensinde bağlantı için 2 uç bırakılmıştır. Bu noktaların kademe kontaktör bobin uçlarına seri olarak bağlanması gerekir. Sıca...

More information