4. בתרשים שלפניך מתוארת מסילה הנמצאת במישור אנכי ועליה נע גוף קטן שהמס

Step 1: Fill the captcha

Please donate to us

Step 2: Click to download

pdf

98 KB