During the World War One - Fundacija Poti miru v Posočju

Comments

Transcription

During the World War One - Fundacija Poti miru v Posočju
1914 - 1918
2014 - 2018
100TH ANNIVERSARY
OF WORLD WAR 1
On the Walk of Peace
from the Alps to the
Adriatic
During the
World War One
the Isonzo Front ran along
the emerald Soča River.
Nowadays it connects
Slovenia and Italy through
the Walk of Peace. Tourist adventure providers
have taken this historical
background as a basis
for forming new ideas for
holidays.
TWO-DAY PACKAGE IN THE VALLEY OF HOPE
The two-day package will take you behind the front line of the World War One. The city of Cerkno was
not in the battlefield, but also not so far away that one couldn`t hear it. A little bit worse was it in the
western part of the Cerkljanska region, where the army was preparing for the possibility of Italian
penetration into the Isonzo Front. In this area, the Russian prisoners and integrated people from
Bosnia built roads and defensive lines. At that time the divisions of the Austro-Hungarian Empire
have travelled through Cerkljanska with long columns of military vehicles and heavy artillery. Into
the Cerkljanska region came from the front line various departments to rest and heal before going
back to the fighting front. The region Cerkljanska gave shelter to many refugees (old men, women
and children), because of the war they had to leave their homes.
DVODNEVNI PAKET V DOLINI UPANJA
Dvodnevni paket nas bo popeljal v zaledje 1. sv. vojne. Cerkno samo ni bilo v območju fronte, vseeno
pa ne tako daleč od nje, da bi je občutilo in okušalo vsaj posredno. Bolj so jo občutili zahodni deli
Cerkljanske, kjer so se pripravljali na morebitni prodor Soške fronte. Na tem območju so ruski
ujetniki in integriranci iz Bosne gradili ceste in obrambno linijo. Od časa do časa so skozi Cerkno
potovale cele divizije avstrijske in nemške vojske, dolge kolone vojaških avtomobilov in težkih topov.
Na cerkljansko so s fronte prihajali razni oddelki, da se spočijejo in zacelijo rane pred ponovnim
odhodom na fronto. Cerkljanska je dajala varno zatočišče mnogim beguncem z območja fronte;
predvsem starcem, ženskam in otrokom, ki so zaradi vojne morali zapustiti domove.
PACCHETTO DI DUE GIORNI NELLA VALLE DELLA SPERANZA
Il pacchetto di due giorni noi porterà nell’entroterra della Prima Guerra Mondiale. La città del
Cerkno non era nella zona centrale del combattimento, ma ne anche cosi lontana che non lo poteva
sentire. Un po’ peggio era alle parti occidentali della regione Cerkljana, dove la gente si preparava
alla possibilità della penetrazione del Fronte dell’Isonzo. In questa zona, i prigionieri russi e la gente
integrata dalla Bosnia costruivano le strade e linea difensiva. A quella volta la divisione degli eserciti
austriaci e tedeschi hanno viaggiato attraverso Cerkno con la lunga colonna di veicoli militari ed
artiglieria pesante. Alla regione Cerkljana venivano dalla fronte i vari reparti anteriori, per riposare
e guarire prima di andare nuovamente al fronte di combattimento. La regione di Cerkno ha dato
rifugio a molti profughi (vecchi, donne e bambini), dalla zona del fronte, che a causa della guerra
hanno dovuto lasciare le loro case.
Accommodation
Hotel ***
from
to
ƒ
price
service
valid for
06.04.2014 30.11.2014
2
69,36 €
B&B (double room)
Individual
06.04.2014 30.11.2014
2
90,36 €
B&B (single room)
Individual
1914 - 1918
2014 - 2018
100TH ANNIVERSARY
OF WORLD WAR 1
On the Walk of Peace
from the Alps to the
Adriatic
Information &
Reservation
HOTEL CERKNO
Sedejev trg 8,
5282 Cerkno
Tel.: +386 5 374 34 00
www.hotel-cerkno.si
[email protected]
Price per person
includes- Cena na
osebo vključuje- La
quota individuale
comprende:
Bed and breakfast accommodation, all tourist taxes
Price per person
does not include
(Supplements)- Cena
na osebo ne vključuje
(Doplačila)- La
quota individuale
non comprende
(Supplementi):
Entrance fee for the museum, guided tour of the town Cerkno and village Zakriž
Nočitev z zajtrkom, vse turistične pristojbine
Pernottamento con colazione, tutte tasse turistiche
Vstopnina v muzej, turistično vodenje po mestu Cerkno in po vasi Zakriž
L’ingresso al museo, visita guidata alla città Cerkno e villaggio Zakriž
Additional discounts for groups (more than 20 person), additional discounts for children
Discounts- PopustiRiduzioni:
Skupine (20 oseb in več) imajo dodatne popuste, otroci imajo dodatne popuste
Sconti per i gruppi (più di 20 persone) supplementari, sconti aggiuntivi per i bambini
1. day: We will start with a permanent exhibition ‘Cerkljanska through time’, and continue
whit the visit of the Church of St. Ana, which served as a hospital for the wounded Austrian
soldiers. During the city tour we will listen to the stories from between and after the war. In
1920, with the signing of the Treaty of Rapallo, the region Cerkljanska became Italian land.
2. day: World War One was very static, that is why Italy after the war began to build in the occupied
territory a new line of defence called Vallo Alpino. We will visit the village Zakriž, which was at the
second Italian defensive line- ‘Zona di resistenza’. Above the village we will explore underground
strongholds and find out what was their purpose. Then we’ll reach the viewpoint, with the panorama
of almost the entire valley Cerkljansko. After visiting the attractions in the village (production of
brandy, house of dried fruit, water troughs) we’ll return following bypaths to the valley. During the
trip the guide will thrill you with many stories from the war and after.
1. dan: Pričeli bomo z ogledom stalne razstave ‘Cerkljansko skozi čas’ in nadaljevali z
obiskom cerkve Sv. Ane, katera je med vojno služila kot bolnica ranjenim avstrijskim
vojakom. Sledil bo ogled mesta Cerkno, ki nam bo skozi zgodbe pričaralo obdobje vojne in
po njej. Leta 1920 se je Cerkljanska s podpisom Rapalske pogodbe priključila Italiji.
2. dan: 1 sv. vojna je bila izredno statična, zaradi česar je Italija po vojni na novo zasedenem
ozemlju pričela graditi obrambno linijo z imenom Alpski zid. Odpravili se bomo v vas Zakriž, ki se
je nahajala na drugi italijanski obrambni liniji- ‘Zona di resitenza’. Nad vasjo se bomo nato podali
v podzemlje in si ogledali kasarno ter spoznali njen pomen. Sledil bo sprehod do razgledne točke,
iz katere se vidna skoraj celotna Cerkljanska dolina. Po ogledu vaških znamenitosti (žganjekuhe,
sušilnice suhega sadja, vaških vodnih korit) se bomo podali po stranskih poteh nazaj v dolino. Med
samo potjo vam bo vodnik postregel z mnogimi zgodbami iz časa vojne in po njej.
*The images refer to the project, not to the package.
*Via di Pace
1. giorno: Inizieremo con una mostra permanente ‘Cerkljansko attraverso il tempo’, e
continueremocon la visita alla Chiesa di St. Ana, che durante la guerra serviva come ospedale
per i feriti soldati austriaci. Nel proseguimento si fa tour della città di Cerkno per capire la
storia che occorreva prima, tra e dopo la guerra. Nel 1920, con la firma del Trattato di Rapallo, la
regione Cerkljana è diventa Italiana.
2. giorno: La guerra era molto statica, per cui l’Italia dopo la guerra iniziò a costruire nel territorio
occupato una nuova linea di difesa chiamata Vallo Alpino. Visiteremo anche il villaggio Zakriž, che
si trovava alla seconda linea di difensiva italiana- Zona di resistenza. Sopra il villaggio conosceremo
il mondo sotterraneo delle caserme e scopriremo il loro significato. Seguirà una passeggiata al
belvedere da cui si può vedere quasi tutta la Valle del Cerkno. Dopo aver visitato le attrazioni del
villaggio (produzione della grappa, essiccati della frutta, abbeveratoi del villaggio) ritorneremo ai
sentieri secondari nella valle. Durante il viaggio la guida turistica vi appassionerà con molte storie
dal tempo della guerra e dopo.

Similar documents