Business Essential Guide

Comments

Transcription

Business Essential Guide
Quick Reference version
Business Essential Guide
www.techdata.nl
Klant verhaal
Index
Onze gegevens
4
Tech Data bedrijfsprofiel
Postbus 14 - 2410 AA Bodegraven
6
Hoe klant worden
Telefonisch tijdens werkdagen
tussen 8.30 en 17.30 uur te bereiken
7
Bestellen bij Tech Data
Algemeen TD Maverick TD Azlan Licence desk ASD (After Sales Department) 10
Activate Here
11
Leveringen @ Tech Data
14
Krediet en betalingen @ Tech Data
16
Aftersales @ Tech Data
20
Qmotion
22
23
Bad Box
Adres Hoofdkantoor Nederland:
Tolnasingel 2 - 2411 PV Bodegraven
Centraal faxnummer
088 133
088 133
088 133
088 133
088 133
40 00
42 56
42 22
42 40
40 07
088 133 40 50
www.techdata.nl
[email protected]
B.T.W. nr. NL005363184B01
Onze Algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer:
30128649.
Citybank Amsterdam
Betalingen in EUR:
Rekeningnummer: 26.60.46.711
IBAN: NL32CITI0266046711
BIC-CODE: CITINL2X
Betalingen in USD:
Rekeningnummer: 10.45.89.804
IBAN: NL60CITI0104589804
BIC-CODE: CITINL2X
Colofon
Deze Business Essential Guide is een speciale uitgave
van Tech Data Nederland B.V.
Reacties naar aanleiding van deze uitgave kunt u
via E-mail richten aan; [email protected]
U kunt een digitale versie van deze uitgave gratis
downloaden op: www.techdata.nl/one
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze uitgave is
samengesteld is Tech Data Nederland en niet aansprakelijk
voor fouten of onvolkomenheden en eventueel daaruit
mogelijk voortvloeiende schade.
Tech Data en het Tech Data logo zijn geregistreerde handelsmerken
van Tech Data Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en
andere landen. Alle andere afgebeelde logo’s zijn handelsmerken
van haar respectievelijke eigenaren.
© 2014 Tech Data Corporation.Alle rechten voorbehouden.
2
ICT & CE Leverancier overzicht
Klant verhaal
Welkom bij Tech Data
The Difference in Distribution
Tech Data Corporation is één van de grootste distributeurs ter wereld van technologische producten
van vooraanstaande producenten van IT-hardware- en software. Tech Data dient dagelijks meer dan
125.000 resellers in meer dan 100 landen. Elke dag vertrouwen onze value added resellers op de diensten en producten van Tech Data, om op een kostenefficiënte manier de technologische behoeften van
eindgebruikers te ondersteunen. Gerangschikt als nummer 111 in de FORTUNE 500®, genereerde Tech
Data $ 26,8 miljard bij de nettoverkopen voor het einde van het boekjaar op 31 januari 2014.
Meer dan distributie alleen
Mensen
Tech Data is meer dan distributie alleen,
met meer dan 300 medewerkers in
Nederland streven wij naar een optimale
dienstverlening. Met de voortdurende
veranderingen binnen de markt is het
onze dagelijkse taak om te anticiperen
op deze veranderingen. Of het nu gaat
om het verschuiven van businessmodellen van u als relatie of het inspringen op
veranderende technologieën, het zit in
ons DNA om hier dagelijks mee bezig
te zijn.
Mensen maken het verschil en zijn in beweging, in beweging om persoonlijk met
u de markt te laten groeien, of de krachten in de markt te controleren. Of u zich
als ICT-reseller focust op particulieren, SMB of Corporate bedrijven, op specifieke
technologieën of markten, u kunt bij Tech Data terecht en gebruik maken van
onze enthousiaste medewerkers.
Ultieme klantenbeleving
U als relatie heeft een behoefte, Tech
Data en haar partners doen daarin een
belofte, het is aan ons en onze partners
het bewijs te leveren, dit vertaalt zich
uiteindelijk in de ultieme klantbeleving.
Met een breed scala aan dienstverlening
kunnen wij deze beleving ondersteunen. Financiële, logistieke en e-commerce dienstverlening bieden kansen voor u
als relatie.
Tech Data positioneert zich steeds succesvoller als value added distributeur,
dankzij de gespecialiseerde business
afdelingen voorzien wij u van een
unieke combinatie van product- en sales
expertise.
Het hoofdkantoor van Tech Data in Bodegraven
3
Even nader voorstellen
Aangenaam kennis maken met ons merkenfamilie
In de afgelopen jaren zijn we overgestapt van IT-distributeur naar technologiedistributeur. Tech Data is
daarom te kenmerken als een gediversifieerd bedrijf. Deze strategie heeft ons daarom een voorsprong
in markttrends gegeven. Onze verzameling specialisten versterkt hiermee onze positie als marktleidend
technologiedistributeur in Europa. Graag stellen wij onze merkenfamilie aan u voor.
Tech Data
Azlan
Tech Data Mobile
Marktleidend distributeur van
technologieproducten- en diensten
voor het dealerkanaal. Onze traditionele
IT-business omvat de grote merken pcsystemen, randapparatuur, verbruiksartikelen, pc-onderdelen en software.
Europa’s grootste waardetoevoegend
distributeur van infrastructuur- en
netwerkproducten – waarmee we
groei- en winstmogelijkheden creëren
voor systeemintegrators, dealers en
value added resellers (VAR’s) dankzij
lokale focus in combinatie met Europees bereik.
De snelstgroeiende distributeur van
mobiele producten van Europa en
wereldwijd marktleider in distributie en
geïntegreerde toeleveringskanaaldiensten met toegevoegde waarde – met
fysieke aanwezigheid in de meeste
landen. Wij leveren ongeëvenaarde
service aan de mobiele telecommunicatie-industrie.
Enkele van onze voorname
leverancier-relaties;
Enkele van onze voorname
leverancier-relaties;
Enkele van onze voorname
leverancier-relaties;
Apple, HP, Intel, Lenovo, Microsoft,
Samsung, Symantec, Toshiba, Xerox
Avaya, Cisco, HP, IBM, Oracle, VMWare
Samsung, HTC, Nokia, Apple, Sony,
BlackBerry.
Hoe we werken
Hoe we werken
Hoe we werken
We richten ons op uitmuntendheid in
de uitvoering van onze diensten, van
sales en marketing tot logistiek.
Klanttevredenheid is ons streven, door
het juiste product op het juiste moment
tegen de juiste prijs te bieden en te
zorgen voor een vlekkeloze after-sales.
We zijn trots op integriteit, respect en
teamwork en zijn partners met leveranciers en klanten met wie we een passie
voor winnen delen.
We koesteren goede relaties met alle
grote leveranciers om marktleidende
marketingpakketten te kunnen bieden
voor smartphones; met een positieve
arbeidsethos die resultaten levert.
Waarin onderscheiden we ons?
Waarin onderscheiden we ons?
Waarin onderscheiden we ons?
We zetten onze paneuropese infrastructuur en systemen in om onze leverancierpartners een efficiënte toeleveringsservice en onze klanten een breed
productassortiment te bieden, waarvoor
we in het trotse bezit zijn van een toonaangevend e-commerceplatform.
Onze financiële kracht stelt onze dealers
in staat hun bedrijf rendabel te laten
groeien.
We zetten de toon in ondernemingstechnologiedistributie, het leveren
van ongeëvenaarde kanaalcapaciteit
en -activering, die winstresultaten
opleveren voor onze partners.
Onze innovatieve, interactieve en
bekroonde oplossingen helpen klanten hun kanaalberiek uit te breiden,
een groter marktaandeel te behalen,
efficiënter en rendabeler te werken en
retailaanvraag naar smartphones en accessoires te genereren.
The Difference in Distribution
4
TD BEG
Datech
Maverick
HON
De distributeur van Autodesk®design-software-oplossingen met
toegevoegde waarde – we verkopen
aan meer dan 600 zeer gespecialiseerde
valueadded resellers (VAR’s) in
17 Europese landen.
Een gespecialiseerd, technisch
distributeur van audiovisuele producten
- van standaard displayhardware tot
complete audiovisuele oplossingen.
Onze volledige reeks diensten omvatten
demonstraties, training en expertadvies.
Dé distributeur van een uitgebreide
range consumenten electronica (CE)producten - waaronder kleine en grote
huishoudelijke apparaten, audio-, video
en imagingproducten en CE-accessoires.
Enkele van onze voorname
leverancier-relaties;
Braun, Siemens, Krups, LG, Philips,
Panasonic, Samsung, Sony.
Enkele van onze voorname
leverancier-relaties;
Enkele van onze voorname
leverancier-relaties;
Autodesk®
BenQ, Epson, Infocus, NEC, Promethean, Samsung, Sony, Vision
Hoe we werken
Hoe we werken
We leveren veel services met toegevoegde waarde aan Autodesk® en het
Autodesk® VAR-kanaal – waaronder
strategische kanaalontwikkeling en
training, marktspecifieke bedrijfsontwikkeling, marketing- en vraagcreatie,
technische support en gespecialiseerde
bedrijfskritieke informatiediensten.
We streven ernaar onze klanten en de
technologie die we verkopen te begrijpen, zodat we kunnen adviseren over
de integratie van de convergerende
wereld van audiovisuele en technologische oplossingen.
Waarin onderscheiden we ons?
Waarin onderscheiden we ons?
Waarin onderscheiden we ons?
Datech heeft specialisten in dienst voor
het onwikkelen van software en digitale
prototypen die nauw samenwerken met
Autodesk® en het VAR-kanaal om de
designsoftwarebusiness te ontwikkelen
en te bevorderen.
Wij zijn de enige paneuropese distributeur van audiovisuele producten die
klanten en leveranciers toegang biedt
tot een consistent, multinationaal
model, dat lokaal relevante diensten
levert.
Als onderdeel van Tech Data kunnen we
ons specialisme ten volle benutten om u
te voorzien van een breed scala van Consumenten Electronica en IT produkten
en diensten. Alles onder 1 vlag, efficient,
effectief en flexibel.
Hoe we werken
Onze mensen hebben Consumenten
Electronica in hun DNA en begrijpen
de dynamiek die dat voor u als partner
met zich meebrengt, of het nu om het
product gaat, de logistiek, de financiering of de benodigde flexibiliteit. Onze
medewerkers zijn er op getraind partnerships op te bouwen met leveranciers
en retailers die op ons vertrouwen om
hun doelstelling op de winkelvloer te
bereiken
Tech Data en de kern van alle toegevoegde waarde.
“The Difference in Distribution”; onze pay-off. Een boodschap die we dag na dag letterlijk nemen; services op maat, bloeiende partnerships en een hoogstpersoonlijke aanpak. Al jarenlang de gekende ingrediënten van de distributiefilosofie die Tech
Data een streepje voor geeft op de anderen. Meer informatie over Tech Data Nederland vindt u terug op www.techdata.nl.
2013
5
Klant worden bij Tech Data
In enkele stappen toegang tot het business succes van morgen
Tech Data distribueert haar producten uitsluitend via een netwerk van geautoriseerde wederverkopers.
Wij hanteren de volgende criteria om wederverkopers als klant te aanvaarden:
• De statuten of het handelsregister van uw firma vermelden duidelijk dat de hoofdactiviteit van uw bedrijf de doorverkoop en ondersteuning is van ICT- of telecom- of consumer electronics producten aan meer dan één eindklant betreft.
• Voor de overige criteria verwijzen wij u naar de website www.techdata.nl (zie de rubriek: ‘Klant worden’).
Hoe wordt u klant bij
Tech Data Nederland?
U kunt het klantenformulier invullen
op onze website www. techdata.nl
(rubriek: ‘Klant worden’).
Wanneer u dit Reseller Application Formulier, inclusief de Tech Data kaderovereenkomst, volledig invult en u aan de
voorwaarden voldoet, kunnen we snel
van start gaan.
Dagelijks worden alle reselleraanvragen
onderzocht. Een medewerker van de
Business Development afdeling neemt
telefonisch met u contact op voor een
eerste kennismaking. Indien uw bedrijf
niet voldoet aan de bovenvermelde criteria, behoudt Tech Data toch het recht
om uw aanvraag niet te aanvaarden.
Indien aan de voorwaarden om klant
te worden bij Tech Data wordt voldaan,
worden uw gegevens aan onze databank toegevoegd en wordt u een klantennummer toegekend. Zolang Tech
Data geen kredietlimiet heeft toegestaan, zijn de betalingscondities ‘betaling vooraf’. (meer info in het hoofdstuk
‘betalen’). Op alle overeenkomsten zijn
onze algemene verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden van toepassing.
U hebt immers als zaakvoerder of
bedrijfsleider in de kaderovereenkomst
een administrator aangesteld die verantwoordelijk is voor het aanmaken en
verwijderen van de gebruikers binnen
uw firma en voor het beheer van hun
rechten (kijk- en/of bestelrechten voor
de Tech Data e-business applicaties).
De administrator krijgt automatisch een
login en paswoord en kan users gaan
aanmaken in het User-adminsysteem op
de website.
Deze gebruikers zullen dan een unieke
inlogcode en paswoord ontvangen voor
de Tech Data website www.techdata.nl.
Met uw klantennummer en een login
om de website te consulteren, kunt u
als reseller bij Tech Data aan de slag!
Tot slot geven we u ook nog mee dat
we regelmatig uw omzetcijfers zullen
evalueren als onderdeel van een continue optimalisatie van onze samenwerking met onze klanten.
We wensen u veel succes en veel (ver)
koopplezier!
Tech Data biedt u na de ondertekening
van het volledige Reseller Application
Form ook de mogelijkheid om toegang
te krijgen tot haar website.
6
TD BEG
Bestellen bij Tech Data
Modern bestelgemak zoals u het wenst
Graag geven wij antwoord op al uw vragen over onze Business tools
en procedures. Om u snel en optimaal van dienst te zijn met betrekking
op de omvangrijke bestelmogelijkheden treft u alle mogelijkheden
onderstaand aan. Van standaard bestelmethode tot elektronische
bestelkoppelingen en van telefonische bestellingen tot het
traditionele faxen van orders. Precies zoals u het wenst.
Standaard bestellingen
Tech Data biedt u als wereldwijd leider
in e-commerce tal van toepassingen om
op elektronische wijze zaken te doen
met ons. Oplossingen die stuk voor
stuk uitblinken in datgene waar het
bij e-commerce om draait: snelheid en
betrouwbaarheid. Steeds meer klanten
zijn overtuigd van de vele voordelen en
wijzen ons in surveys consequent op het
belang dat zij hechten aan e-commerce
tools. Ons e-Business team waakt er
dan ook over dat regelmatig nieuwe
e-tools of nieuwe gebruiksvriendelijke
features ontwikkeld worden.
Want e-commerce is één van de belangrijkste pijlers van onze strategie.
1. Elektronisch bestellen
Real time uw prijzen, orders en leveringen via het web raadplegen, dat
is gebruiksvriendelijkheid op maat en
dat is precies waar wij voor staan. We
stellen u onze e-tools ter beschikking
24 uur per dag, 7 dagen per week, 365
dagen per jaar. Zo kunt u efficiënter en
dus ook rendabeler werken.
InTouch biedt als e-commerce
tool de volgende voordelen:
• Snel en effectief zoeken & vinden
• Gepersonaliseerde prijzen:
InTouch toont steeds uw beste prijs,
rekening houdend met promoties/
aanbiedingen en de persoonlijke
kortingen die Tech Data u aanbiedt.
Check online en u bent altijd verzekerd
van actuele prijzen en levertijden.
• Online voorraad en prijzen:
De prijzen en voorraadgegevens worden steeds bijgewerkt en zijn op ieder
moment van de dag op te vragen.
• Online elektronisch bestellen:
Creëer een virtuele winkelwagen en
doe eenvoudig uw ‘boodschappen’.
De producten die u wenst te kopen,
legt u in uw karretje en u gaat ermee
naar de kassa. Alleen geautoriseerde
gebruikers kunnen elektronisch bestellen. De InTouch administrator van uw
bedrijf kan u hiervoor rechten toekennen.
Winkelen via InTouch
InTouch is de elektronische catalogus
en het interactief ordersysteem van
Tech Data. 24 uur per dag, 7 dagen per
week kan u via internet bestellingen
doorsturen op uw maat.
2013
• Opvolging van uw bestellingen:
Om just-in-time te kunnen leveren bij
uw klanten, is een goede planning
noodzakelijk.
Met InTouch kunt u de leveringstermijn
van de door u bestelde, maar nog niet
geleverde producten controleren.
Klik op ‘Order Management’ om een
overzicht te zien van de InTouch orders
van die dag en u vindt de leveringstermijnen van uw openstaande orders, ook
al werden ze niet via InTouch geplaatst.
• Purchase administration:
Gebruikers die geen bestelrechten
hebben, kunnen in InTouch toch reeds
de bestelling voorbereiden en die naar
de administrator doorsturen.
Als de administrator inlogt op InTouch
wordt hij daarvan op de hoogte gebracht en kan hij de bestelling goedkeuren en verzenden.
• Memo/reminder:
Het product is niet meer in stock en u
wilt op de hoogte gebracht worden als
het terug in voorraad is? Geen probleem! Ga naar product details en klik
op Notify Me; zodra het product terug
in stock is, brengt InTouch u op de
hoogte via mail.
• Add to favorites:
Voeg producten toe aan uw favoriete
lijst. Zo kunt u dagelijks gemakkelijk
nagaan of de producten nog in stock
zijn en wat uw persoonlijke prijs is.
Verdwijnt een product na verloop van
tijd uit de catalogus, dan wordt dat
aangegeven in de lijst.
• 24/7 bereikbaar en functioneel.
7
Bestellen bij Tech Data
Vervolg
Bestellen via EDI/XML
3. Sales desk
Koppel dankzij de XML-oplossingen
van Tech Data uw eigen interne ERPsysteem met ons centrale SAP-systeem
om real-time voorraadpositie en prijzen
van Tech Data op te vragen. Het geeft
u tevens de mogelijkheid om vanuit uw
systeem elektronisch orders bij ons te
plaatsen. Uiteraard ontvangt u naast de
tijdige levering ook berichten over de
orderafhandelingen en administratieve
gegevens zoals facturen.
Onze sales medewerkers zijn u graag
telefonisch van dienst op werkdagen
van 8.30 tot 17.30 uur.
Onze betrokken sales medewerkers
met kennis van zaken nemen graag
uw bestellingen op, geven u presales
advies, maken prijsoffertes en volgen
uw back-orders en bestellingen op.
Kunt u uw bestelling
annuleren?
Bestellingen kunnen in geen geval
geannuleerd worden zonder expliciete
schriftelijke goedkeuring van Tech Data.
Elke bestelling wordt aanzien als bindend. Neem contact op met uw commerciële contactpersoon voor verdere
informatie.
Download van productcatalogus en overheidskosten
Tech Data stelt u heel wat interessante
bestanden ter beschikking die u kunt
gebruiken om uw eigen ERP-pakket
up-to-date te houden of om uw webshop te onderhouden. (Voorwaarde:
jaaromzet van >100K)
Het exacte adres kunt u verkrijgen door
een verzoek per mail te sturen naar
[email protected] met vermelding van uw klantennummer.
2. E-mail & fax bestellingen
U kunt ook u uw eigen bestelformulieren faxen of mailen naar onze commerciële dienst. De rechtstreekse contactgegevens van uw contactpersoon op onze
commerciële dienst kunt u consulteren
op de www.techdata.nl onder ‘my sales
contacts’.
Om bestellingen snel en correct te
verwerken, hebben wij de volgende
informatie van u nodig:
• uw bestelreferentie
• artikelnummer van Tech Data
• origineel partnummer van de
fabrikant
• productomschrijving
• taal
• aantal & prijs
• leveringsadres
• gewenste leveringsdatum
8
Zij kunnen u alternatieve producten
voorstellen indien een bepaald product
dat u besteld heeft door de fabrikant
niet meer geleverd of tijdig geleverd
kan worden. U kunt er uiteraard ook
terecht met al uw Tech Data vragen.
U vindt uw persoonlijke contacten
terug op de Tech Data website
(onder My Sales Contacts).
U kunt tijdens onze kantooruren ook
terecht bij de Tech Data Specialized
Sales (van de License Desk tot de
Components- Supplies- en de Apple en
Xerox Sales Desk) en de specialisten van
onze Maverick, TD Mobile en TD Azlan
Specialist Business Units.
De contactgegevens vindt u tevens op
de Tech Data website.
Wij zijn u graag van dienst
via onze telefoonnummers:
Algemeen: 088 133 40 00
TD Maverick: 088 133 42 56
TD Azlan: 088 133 42 22
Licence desk: 088 133 42 40
ASD: 088 133 40 07
(After Sales Department)
Centraal faxnummer
088 133 40 50
TD BEG
8
Bestellen bij Tech Data
Extra service/tools - E-business services
1. Licensing made easy
Onze License On Line tool is de snelste
manier om alle up-to-date informatie
over licenties terug te vinden.
Een succesvolle verkoop van licenties
staat of valt met de kennis van de
achterliggende licentieprogramma’s
met al hun specifieke kenmerken. Onze
Licentiespecialisten van de License Desk
kunnen u helpen bij uw licentievragen
en kunnen u begeleiden bij de specifieke aanpak van licenties. Bovendien kan
u uw licentieorders elektronisch bestellen via de License On Line tool. Als het
ware onze InTouch voor licenties.
Wist u dat de License-on-Line-tool:
• U een uitgebreide lijst van vendor programma’s en vendors ter
beschikking stelt waaruit u
licenties kunt aankopen?
• Ook tweede en derdejaars
bestellingen van Microsoft Open Value ondersteunt?
• Ook speciale prijszetting (special bids) en promoties ondersteunt?
• Ook automatisch alle verlengings
mogelijkheden toont, inclusief die van Microsoft Open Value?
U kunt immers meer omzet genereren met
de verlenging van softwarelicenties dankzij
de automatische berichtgeving van verlengingsmogelijkheden, offertes met gegevens
van eindklanten en een overzicht van de
contractnummers.
Voor meer info over de unieke licentiediensten van Tech Data (bijvoorbeeld hulp bij
opmaak offertes, nakijken orders) kunt u
terecht bij onze licentiespecialisten van de
License Desk.
Onze collega’s van de License Desk zijn
immers gecertificeerd voor alle vendorprogramma’s, dus zijn u graag van dienst.
Meer informatie?
Sales: [email protected]
LOL Guide is te downloaden via
www.techdata.nl
2013
TD BEG
9
Activate Here
Electronic Software Distribution (ESD)
2. Klaar voor de toekomst
met TD Activate-Here
Tech Data stelt u een toekomst gerichte
business approach voor rond de nieuwe
technologie van ESD (Electronic Software Distribution). Deze innovatieve
service van Tech Data heet TD ActivateHere en maakt het u eenvoudiger om
de best verkopende softwareproducten
aan te bieden aan uw klanten.
Op td.activate-here, het bestelplatform
van Tech Data voor ESD producten
(Electronic Software Delivery), is het
nu ook mogelijk om uw renewals te
beheren van de ESD producten. Via dit
dashboard willen we het u gemakkelijker maken om na te gaan aan welke
eindklant u dit heeft verkocht.
Via deze informatie heeft u nu de
mogelijkheid om zelf, voor de vervaldag
van de software licentie, uw klanten te
contacteren en de hernieuwing van de
software aan uw eindklant te verkopen. Zo vermijdt u dat uw eindklant de
software rechtstreeks aankoopt via de
online shop van de leverancier op de
dag dat de licentie vervalt.
aan de hand van de verstrekte code de
software te downloaden. Of om die
later opnieuw te installeren, de licentiesleutel wordt immers opgeslagen via de
Activate-Here website.
Hoe werkt het?
De meest verkochte softwareproducten
zullen via InTouch ook verkrijgbaar zijn
in de vorm van een activatiesleutel.
Zodra uw bestelling verwerkt is,
ontvangt uw klant onmiddellijk zijn
of haar activatiecode per e-mail. De
gebruiker hoeft dan enkel nog naar
www.activate-here.com te surfen om
Concurrentievoordeel krijgen:
U biedt uw klanten immers een snellere,
veilige, milieuvriendelijke en handige
oplossing die 24 uur per dag beschikbaar is.
Met TD Activate-Here kunt u:
Uw kosten aanzienlijk drukken:
U hoeft geen verpakte producten
(dozen) meer te bestellen, te laten
leveren of op voorraad te nemen.
U betaalt dus geen transportkosten
meer en hoeft geen opslagruimte te
voorzien. Uw attach rate en winstmarges verhogen: Verkoop elektronische activatiecodes makkelijk samen
met PC’s, laptops en tablets. U kunt
bovendien softwareproducten voorstellen die 100% beschikbaar zijn!
Reken maar uit hoeveel voordeel u dit
kan opleveren.
Hoe bestel ik Software Activation Keys (ESD) via InTouch?
Eenvoudig via Software Activation Keys. te herkennen aan het logo in InTouch:
10
TD BEG
Leveringen @ Tech Data:
Goed om te weten
1. Leveringsvoorwaarden
Standaardleveringen (excl dropshipments) worden aan het door de reseller opgegeven leveringsadres binnen
Benelux geleverd. Tech Data rekent voor
elk standaardorder een forfaitair bedrag
aan voor transportkosten, ongeacht de
omvang van uw bestelling. U vindt een
overzicht van de actuele tarieven op de
website bij de info over leveringen.
Voor alle kleinere orders onder een
bepaald minimum bedrag rekent Tech
Data een fee aan voor de administratieve afhandeling. U herkent dit op
uw factuur als de vermelding MOS of
Minimum Order Surcharge. Omdat
Tech Data zich het recht behoudt om
de leverings- en administratiekosten op
ieder ogenblik te wijzigen, verwijzen we
u voor de meest recente tarieven naar
de website.
• Alle producten in voorraad worden in
principe binnen 24 uren na de aan-
vaarding van de bestelling geleverd tussen 8.00 en 18.00 uur.
Aanvaarde bestellingen ontvangen door Tech Data vóór 18.00 worden
in principe de volgende dag in
Nederland geleverd.
• Op aanvraag van de klant kan er ook
gebruik gemaakt worden van een
extra logistieke dienst (bijv voormiddaglevering, express-dienst,...)
De extra kosten worden in dit geval door gefactureerd aan de reseller.
2013
• Tech Data verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de producten, die op het ogenblik van de bestelling niet voorradig zijn, zo snel mogelijk te leveren.
Tech Data is evenwel in geen enkel geval aansprakelijk indien de voor-
opgestelde leveringstermijn niet wordt gehaald. Alle leveringstermijnen zijn slechts indicatief en geenszins bindend voor Tech Data.
• Alle door Tech Data geleverde
producten blijven haar eigendom, totdat de volledige verkoopprijs met eventueel bijkomende lasten is
voldaan.
• In geval van leveringen naar het
buitenland dienen deze te gebeuren
door erkende transporteurs van
Tech Data. We verwijzen ook naar
de algemene Tech Data verkoops-
voorwaarden voor bijvoorbeeld de specifieke voorwaarden rond export controle
2.Documenten die de
zending begeleiden
Het document dat de transporteur u zal
voorleggen om te tekenen, kan verschillen afhankelijk van de transportfirma:
• CMR of vervoersdocument
• Rittenformulier
• Handterminal
• Vrachtbrief
• De leveringsnota van Tech Data
bestemd voor de inhoudelijke
controle bevat de lijst van producten die van een gegeven bestelling
worden geleverd. Voor ieder
order dat wordt uitgeleverd, wordt een leveringsnota geprint.
De leveringsnota wordt in één van de colli van het order bevestigd en kan gebruikt worden om de levering te controleren op inhoud (zie onze richtlijnen rond goederen-ontvangst ). U herkent de colli met de leverings nota aan de oranje sticker op de doos.
• Volgende informatie is terug te
vinden op de leveringsnota:
• Leveringsadres.
• Naam en adres van de klant die
het order heeft geplaatst. Dit kan verschillen van het afleveradres.
• Uw klantnummer bij Tech Data.
• De orderreferentie bij Tech Data.
• Uw orderreferentie.
• Naam transporteur en leverings-
voorwaarden.
• E.v.t. de eindgebruikersreferentie.
• Er is ook een vrij tekstveld waar u extra info kan laten meesturen met de documenten.
• Leveringsnotanummer en datum.
• Totaal gewicht van de zending.
• Het artikelnummer, partnummer, hoeveelheid en gewicht van de producten die worden geleverd
met de leveringsbon.
• EAN code en eventuele serienummers (ook in barcode).
• Intrastatcode (Commodity Code)
en land van oorsprong.
• Onder bepaalde voorwaarden kan u ook uw eigen productcodes mee laten sturen.
• Het facturatieadres
TIP: Als u dus goederen wil laten
leveren binnen Europa, dan kunt
u voor een offerte van de transportkosten terecht bij uw sales contact
voor een offerte op maat.
11
Leveringen @ Tech Data:
Vervolg
3.Richtlijnen
goederenoverdracht
Wanneer een chauffeur van een
transportfirma zich aanmeldt met een
levering van Tech Data, wat zijn dan
eigenlijk uw rechten én plichten? Want
hoe zit het nu weer met de handtekening? Waar moet die precies geplaatst
worden? Hoe kunt u op een correcte
manier controleren of een levering volledig is? Wat moet u doen bij zichtbare
schade?
Hieronder vindt u alle richtlijnen omtrent goederenoverdracht.
Het document dat de transporteur u zal
voorleggen om te tekenen, kan verschillen afhankelijk van de transportfirma.
Maar of het nu een vervoersdocument
(of CMR-document), een rittenformulier, een vrachtbrief voor een expresslevering of een handterminal (PDA)
is, één ding hebben ze gemeen: de
handtekening die u plaatst, is op legaal
vlak bindend. Dit betekent dat zodra
het document getekend is, ù, of beter
ùw firma, zich onbetwistbaar akkoord
verklaart met de ontvangst van de goederen, in de staat dat ze zich bevinden.
Voor u dus een ‘handtekening’ plaatst
op welk vervoerdocument ook, is het
belangrijk dat u de levering eerst op een
aantal basiszaken controleert:
1 Check op het vervoersdocument of
de terminal of het aantal geleverde pakketten klopt. De eenheden hiervan zijn
dozen (colli) of palletten in zwarte folie,
of een combinatie van beide.
Opmerking: Er kunnen ook palletten
geleverd worden in doorzichtige folie.
Deze zijn samengesteld door de vervoerder en hiervan moeten de indivi-
12
duele colli worden geteld en gecontroleerd op schade. De palletten in zwarte
folie zijn zo vertrokken uit het logistieke
centrum van Tech Data en moeten dus
aanzien worden als 1 pallet.
2 Kijk ook na of de unieke ‘parcel numbers’ (pakket referentienummers) van
de vervoersdocumenten, indien vermeld, overeenstemmen met de referenties op de Tech Data labels die op elke
afzonderlijke collo of pallet bevestigd
zijn.
3 Controleer tot slot ook alle parcels op
‘zichtbare schade’. Wanneer de dozen
of palletten beschadigd zouden zijn
door vervoer, vermeld dit zeker ook
duidelijk op het vervoersdocument.
Zo kunnen wij, als Tech Data, ervoor
zorgen dat dit met de transportfirma
correct afgehandeld wordt en dat de
schade vergoed wordt door de transporteur.
Zodra er afwijkingen vastgesteld worden m.b.t. punt 1 t/m 3 moet dit steeds
zo specifiek mogelijk vermeld worden
op het betreffende vervoersdocument.
Op deze manier worden nodeloze discussies vermeden.
Vb. van opmerking:
• “collo 123123 is beschadigd”
• “collo 123123 is niet aanwezig”
De afwijkingen dient u steeds binnen
24 uur te melden aan ons ‘After Sales
Department’. Deze meldingen kunnen
ook gebeuren via de ASM-tool. Meer
info over de procedure van leveringsproblemen in ASM vindt u terug op
pag. 24
Vragen?
Vragen kunt u via e-mailen richten aan:
[email protected] Ook kunt u bellen
naar het ASD nummer: 088 133 40 07
Indien u het vervoersdocument tekent,
eventueel met opmerkingen over mogelijke afwijkingen, dan verzoeken wij de
volgende gegevens correct en volledig
in te vullen:
• handtekening
• naam
• firmanaam (e.v.t. ook firmastempel)
• datum
• tijdstip van ontvangst
Opmerking: De transporteur is niet
verplicht om te wachten wanneer u de
inhoud van de colli checkt. Eventuele
afwijkingen van de inhoud van de colli
kunt u aan Tech Data aantonen aan de
hand van de Tech Data leveringsnota.
Net als wanneer u bij het uitladen van
de goederen zou merken dat niet de
verpakking, maar de inhoud van de
colli beschadigd is.
Wat doet u in dit geval? Afwijkingen
van de inhoud van de colli als bijvoorbeeld ‘verborgen schade’ kunt u tot
7 kalenderdagen na de goederenontvangst melden aan ons After Sales
Department’. Deze meldingen kunnen
ook gebeuren via de ASM-Tool.
Meer info over de procedure van leveringsproblemen in ASM vindt u terug
op pag 24.
Tip: Neem duidelijke foto’s van de
schade. Zo kan uw dossier sneller
en zonder betwisting afgehandeld
worden.
TD BEG
Leveringen @ Tech Data:
Vervolg
4.Richtlijnen voor
weigeren van zendingen
• Aangeboden leveringen kunnen
5. Opvolging van uw
bestelling via order
management in Intouch
Wordt uw bestelling op dit moment
verwerkt, is het onderweg of al geleverd? U kunt de status van uw orders
nauwgezet opvolgen via Order Management-tool op de InTouch website.
Een uitgebreide handleiding bij de tool
vindt u in de rubriek Frequently Asked
Questions in de linkerkolom van de
website.
alleen geweigerd worden indien parcels zware schade hebben
opgelopen tijdens het transport
of indien de zending niet voor u bestemd is. In dergelijke gevallen wordt de factuur gecrediteerd.
• Indien u de in ontvangst name van
de levering door de transporteur
weigert, komen de producten onder voorbehoud van alle rechten van partijen, terug naar het magazijn
van Tech Data. Daar zal nagegaan worden waarom een bepaalde zending geweigerd werd op basis
van wat u vermeld heeft op het afleveringsbewijs of op de hand-
terminal van de vervoerder.
• Indien na onderzoek van uw
melding op het afleveringsbewijs
of op de handterminal of van uw schriftelijke melding, blijkt dat u ten onrechte de goederen weigert,
verwittigt Tech Data u hiervan.
De factuur wordt dan gedeeltelijk
gecrediteerd, rekening houdend met dubbele transportkosten en
een restocking fee.
6. Tech data logistieke
service
Tech Data biedt iedere klant een aantal
standaard logistieke services aan, nl.:
• Next Day Delivery
• 48u Delivery
• Express Delivery
• Configuratie-orders
• Vip-Shipments
• Dropshipment naar eindklanten
• Private Labeling (Customized Delivery Documents)
Voor de laatste up-to-date beschrijving
van onze standaard services en de
bijhorende tarieven, verwijzen we graag
naar onze website www.techdata.nl.
Naast deze standaard services is er nog
een brede waaier aan gepersonaliseerde
services mogelijk met telkens specifieke
condities en voorwaarden. Hiervoor
kan u contact opnemen met uw sales
contact.
2013
Belangrijk: Al onze leveringen zijn
onderhevig aan de algemene Tech Data
verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking
moet schriftelijk gemeld en door
Tech Data uitdrukkelijk aangenomen
worden.
Voor de algemene verkoopsvoorwaarden verwijzen we naar de website
(www.techdata.nl), naar de Tech Data
kaderovereenkomst en naar de achterzijde van de Tech Data facturen.
13
Krediet en betalingen @ Tech Data:
Heldere mogelijkheden en voorwaarden
Tech Data biedt ook op het gebied van financiële relatie meer mogelijkheden en heldere voorwaarden.
Of het nu gaat om kredietfaciliteiten, iDeal mogelijkheden of onze handige financiële tool; er zijn altijd
passende mogelijkheden beschikbaar.
1. Betalingsvoorwaarden
Bij activatie en of reactivatie van uw
reseller account in onze Tech Data
administratie zullen de eerste drie
bestellingen geleverd worden tegen
voorafbetaling & ideal & acceptmail.
Na deze 3 bestellingen kan er op
verzoek overgeschakeld worden naar
leveringen op krediet. Een controle op
beschikbaarheid van leveringen op krediet word aangevraagd via u financieel
contact persoon van de afdeling Credit
Control van Tech Data Nederland bv en
of via email : [email protected]
Standaard is onze betalingsconditie
30 dagen voor levering op krediet
middels een kredietverzekeringsonderpand. Bij leveringen op krediet zonder
kredietverzekeringsonderpand is de
betalingsconditie standaard 14 dagen
en/of verkort.
2. Kredietlimiet
Het kredietlimiet wordt periodiek
gecontroleerd en getoetst op continuering door zowel Tech Data
Nederland b.v. alsmede door onze
kredietverzekeraar(s). Hierin wordt
middels een kredietanalyse primair
gecontroleerd op recente publicatie en
of in bezit zijnde, van jaarverslagen en
secundair op gerealiseerde omzet en
uw betalingsgedrag. Wij verzoeken u
periodiek balanscijfers toe sturen naar
[email protected] om continuerend leveringen op krediet mogelijk te
houden.
14
Indien uw kredietlimiet echter ontoereikend blijkt, heeft u echter in samenspraak met Tech Data Nederland bv,
middels uw financieel contactpersoon
van de afdeling Credit Control alternatieve mogelijkheden in betalingsvoorwaarden, namelijk:
• Vooruitbetaling, Pro-Forma Factuur
(de aanvraag verloopt via onze
verkoop afdeling).
• Bij het plaatsen van uw order in onze Intouch (online bestelsite) is de optie Ideal in de order te selecteren, om bij het plaatsen/bevestigen van uw order,
deze via Ideal aansluitend af te rekenen
•Middels een (SEPA) Bankmandaat verkregen van uw bank en doorge-
stuurd door u aan:
[email protected]
•Een garantiestelling vanuit uw groepsholding
Wilt u gebruik maken van project gerelateerde kredietlimieten dan kan Tech
Data Nederland bv te samen met partners in finance solutions het volgende
aanbieden :
•Eindgebruiker Facturatie:
Tech Data tekent samen met uw eindklant en u als onze reseller een driepartijen contract voor een order of een serie van orders op het project waarin Tech Data de factuur belast aan uw eindklant en deze aan
Tech Data voldoet. U blijft als reseller verantwoordelijk voor het verkoop-
proces. Uiteraard is aan deze service enkele voorwaarden verbonden.
Eindgebruiker dient kredietwaardig bij onze kredietverzekering en of finan-
ciele partners bevonden te worden, en er is een handlingsfee voor de opzet van toepassing.
• Bankwaarborg:
Is een waarde-document verkregen van uw bank waarbij de bank zich garantstelt voor het afgegeven
bankwaarborg op uw organisatie.
Voor een verkorte en of langere
periode hetgeen aansluit op uw
bestelling en wensen van uw eind-
klant.
• Voorraad Financiering en of Lease
via De Lage Landen (Rabobank): In uw wens kunnen wij onderzoeken of uw organisatie middels een finan-
cieringslimiet bij De Lage Landen
Nederland een onderdeel van de Rabobank, een onderpand in limiet en uitgestelde betalingsconditie kan toewijzen (per order of per traject of continuerend )
• Financiering en of Eindgebruiker-
Lease via IBM-IGF Financieringen:
In uw wens kunnen wij onderzoeken of uw organisatie middels een finan-
cieringslimiet bij De Lage Landen
Nederland een onderdeel van de Rabobank, een onderpand in limiet en uitgestelde betalingsconditie kan toewijzen (per order of per traject of continuerend )
• IT lease producten:
Wilt u gespecialiseerd advies op IT- lease producten, dan kunnen wij u in contact brengen met een onafhanke-
lijk specialist in Leasingmogelijkheden. Voor meer informatie hieromtrent kunt u ons financieel contact persoon op de afdeling credit control hierover benaderen.
TD BEG
Krediet en betalingen @ Tech Data:
Vervolg
Account Information
• E-Invoicing:
Wij bieden u de mogelijkheid om uw • Online-tool:
facturen elektronisch te ontvangen Account Information Online is een financiële tool die Tech Data voor zijn via het e-Invoicing platform.
resellers ter beschikking stelt binnen Dit biedt u volgende voordelen:
InTouch en die u de mogelijkheid •Tijdswinst: een papieren factuur biedt om:
ontvangen, neemt gemiddeld
26 min. in beslag, een elektronische •Uw huidig kredietlimiet niveau te slechts 3 min.
checken
heel wat handelingen vallen immers •Een overzicht te bekijken van alle weg, zoals kopiëren, alfabetisch openstaande facturen én de
klasseren, ...
afdrukken van duplicaten van
•Plaatswinst: dankzij elektronische facturen in PDF formaat te maken archivering
(u kunt zoeken op factuur en
•Gerichtheid: Facturen komen bij de leveringsnummer - historiek van
juiste persoon terecht. U kunt deze 3 maanden)
ook gemakkelijk inschakelen in een intern workflowsysteem (vb om een Belangrijk:
akkoord te krijgen)
Het is van belang dat deze informatie
•Snelheid: Factuur wordt sneller
enkel zichtbaar is voor de administrator
afgeleverd (waardoor u bijvoorbeeld van uw bedrijf én dit via In-Touch
kan genieten van een betalings-
En dat enkel hij/zij bijkomende ‘view’
korting bij sneller betalen)
rechten aan collega’s kan toekennen.
•Eenvormigheid: Factuur wordt aan geleverd in een standaard formaat,
•Veiligheid: U kunt veilig archiveren
Vragen?
•Gratis
Heeft u praktische vragen in verband
•Archivering:
met de werking van deze tool, stel
ze dan via onze Credit Control afdeling. •Kan door uzelf gedaan worden
•Kan online gedaan worden
Voor alle andere vragen, kunt u onze
InTouch-medewerkers,
bereiken via: [email protected]
Mogelijkheden:
• Electronisch:
Via mail de factuur. Deze kan in pdf of XML opgehaald worden vanaf mailserver.
• Bizzconnect:
Integratie van facturen in uw boek-
houdsysteem en dit in uw eigen
formaat (vb EDI )
Geinteresseerd?
Voor praktische vragen ivm e-invoicing
bij Tech Data kan u steeds terecht via
[email protected]
Vragen?
Stel ze aan uw account manager en/of
aan uw credit control verantwoordelijke.
Hun contactgegevens vindt u terug op
de website onder My Sales Contacts.
Meer info.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de onze afdeling Credit
Control middels telefoonummer:
+31 (0)88-1334-018 of stuur een E-mail
naar: [email protected]
Dankzij de tijdswinst, kostenefficiëntie
en snelheid van deze financiële dienst
op maat kunt u comfortabel business
doen.
Met aanvaarding van al onze aanbiedingen of begin van uitvoering van de werkzaamheden verklaard u -voor gelezen en akkoord -dat op onze onderlinge relaties (zoals al onze orders, leveringen, diensten,
prestaties, werkzaamheden) uitsluitend de Algemene handels – en leveringsvoorwaarden van Tech Data van toepassing zijn. Zekerheidshalve zenden we de Algemene handels – en leveringsvoorwaardevan
Tech Data hierbij nogmaals toe via bijgevoegde hyperlink http://www.techdata.nl/leveringsvoorwaarden. Iedere verwijzing naar de algemene voorwaarden van wederpartij danwel enig ander voorwaarden
(van derden) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, als niet verzonden beschouwd en als niet van toepassing uitgesloten.
2013
15
Aftersales @ Tech Data:
Wat u moet weten
Tech Data heeft in InTouch een elektronische aftersales-tool ontwikkeld om uw retouren 24 uur per dag
aan te vragen en de status hiervan te volgen. De ASM-tool (After Sales Management); dé alles-in-één
after-sales tool binnen InTouch.
1. Commerciële retouren
Een foutieve bestelling of levering
(verkeerd aantal of verkeerd product)
of een verkeerde levering die u niet kon
controleren bij ontvangst, wordt behandeld als een commerciële retour.
Indien u in dat geval aan een aantal
voorwaarden voldoet, kunt u aan
Tech Data vragen deze zending terug
te nemen.
Hoe?
Ga naar de ASM tool op de Tech Data
website en selecteer de reden voor uw
aanvraag of melding:
- Ofwel via de knoppen op
de startpagina
- Ofwel maak uw keuze uit het
hoofdmenu
En volg de verschillende stappen van
het gebruiksvriendelijke systeem, de
tool begeleidt u immers stap voor stap.
Hou uw aankoopfactuur best bij de
hand, maar geen nood als u die niet
hebt, u kan ook zoeken op andere
zoekcriteria als leveringsbonnummer
of eigen leveringsreferentie of serienummer.
Als het gaat om een retour-aanvraag
die ontvankelijk is, dan krijgt u direct
online een bevestiging. Na verwerking
van het dossier (binnen 24uur) ontvangt
u per mail een retournummer.
Wanneer het gaat om een retouraanvraag die niet meteen ontvankelijk is,
dan wordt uw aanvraag op ‘pending’
geplaatst tot alle informatie volledig
is om het dossier verder te kunnen
verwerken.
16
Wanneer het een retour betreft wegens
een reden waarbij Tech Data een fout
maakte dan wordt u gecontacteerd
door een ASD medewerker van Tech
Data die een afspraak met u maakt
voor het ophalen van de goederen.
Wanneer het een retour betreft waarbij
het geen Tech Data fout is dan dient u
de goederen zelf retour te sturen.
Uw voordelen:
• Online tool is 24 uur per dag te bereiken
• Gebruiksvriendelijk en snelle verwerking en opvolging
• Tool binnen uw vertrouwde Nadat goederen door Tech Data zijn
ontvangen zal bij geoorloofde RMA,
na controle op juiste RMA procedure
en aanlevering van de RMA goederen,
door Tech Data een creditnota worden
opgemaakt. De waarde van deze creditnota wordt bepaald aan de hand van
een aantal regels.
Tech Data behoudt zich in alle gevallen
het recht om aanvragen te weigeren.
Bij afkeuring wordt u in de meeste
gevallen binnen 2 werkdagen geïformeerd. De reden van een eventuele
weigering wordt toegelicht in een
schriftelijke retourweigering.
Opgelet:
U dient altijd zelf een nieuwe bestelling
te plaatsen voor de juiste goederen!
Als u hierover vragen hebt dan kunt
u hierover contact opnemen met u w
sales contact of mailen naar:
[email protected] Vermeld hierbij
duidelijk alle retourgegevens.
Status van uw commerciële retour?
De status van uw retour kunt u bovendien online opvolgen via de ASM-tool,
wanneer de aanvraag is goedgekeurd
en Tech Data de goederen ontvangen
heeft, tot tijdstip wanneer een creditnota wordt opgemaakt.
Zo bent u altijd op de hoogte van de
status van uw Retouren.
InTouch website
• Verschillende zoekcriteria mogelijk
Ga naar de ASM tool op de Tech Data
InTouch website en druk op de knop
‘Your Queries and their status’.
• U kunt de verwerkingstatus online volgen
TD BEG
Voorwaarden bij
commerciële retour
Verkeerde inboeking/levering
door Tech Data
•Geen verwerkingskosten
•Aanmelden binnen de 90 dagen
na factuurdatum
•Enkel goederen in perfecte staat (geen
artikelschade) worden teruggenomen
•Goederen met enkel doosschade of waarvan de doos werd geopend, maar niet beschadigd is (open/broken seal), worden teruggenomen mits 40% kosten op de gefactureerde waarde (met een min. van 50,- euro
Verkeerde bestelling door de klant
•55 euro verwerkingskosten per dossier
•Enkel goederen in perfecte staat (geen
artikelschade) worden teruggenomen
•Goederen met enkel doosschade of waarvan de doos werd geopend, maar niet beschadigd is (open/broken seal), worden teruggenomen mits 40% kosten op de gefactureerde waarde (met een min. van 50 euro)
•Wanneer uw aanvraag binnen de
10 dagen na factuurdatum gemeld wordt, worden er geen extra kosten aangerekend.
•Van 10 dagen na factuurdatum tot
30 dagen: 10% extra kosten
•Van 31 dagen na factuurdatum tot
60 dagen: 20 % extra kosten
•Van 61 dagen na factuurdatum tot
90 dagen: 30% extra kosten
•Na 90 dagen zal uw aanvraag
worden geweigerd.
•Alleen aanvragen met een waarde boven 55,- euro worden in behande-
ling genomen.
2013
2. Technische retour
Dit is een retour wegens een defect
product of DOA (Dead On Arrival).
Afhankelijk van de garantieprocedure
die de fabrikant hanteert en dus ook
aan Tech Data oplegt, wordt uw DOA
gerepareerd, gecrediteerd, omgeruild
met een evenwaardig product of
vervangen door een nieuw product en
wordt uw retour afgehandeld door Tech
Data of rechtstreeks door de fabrikant.
Tip: Een overzicht van alle procedures vindt u terug in onze ‘controlelijst
met garantieprocedures’ of ‘Warranty
checker’ in het hoofdmenu van de
ASM tool. U kunt hier de procedures
raadplegen op bijvoorbeeld vendorof artikelniveau.
Hoe? Wanneer de garantieprocedure
via Tech Data verloopt, kan u uw DOA
of technische retour aanvragen via de
ASM-tool. Ga naar de ASM tool op
de Tech Data InTouch website en klik
op ‘Do you need to return a defective
product?’
Volg de verschillende stappen van het
gebruiksvriendelijke systeem, de tool
begeleidt u immers stap voor stap. Hou
uw aankoopfactuur best bij de hand,
maar geen nood als u die niet hebt, u
kan ook zoeken op andere zoekcriteria
als leveringsbonnummer of eigen leveringsreferentie of serienummer.
Wanneer het gaat om een technische
retouraanvraag die binnen de garantievoorwaarden van de fabrikant valt, dan
krijgt u meteen online een bevestiging.
Na verwerking van het dossier ontvangt
u per mail een retournummer.
17
Aftersales @ Tech Data:
Vervolg
Wanneer het gaat om een retouraanvraag die niet meteen binnen de
garantieprocedure van de fabrikant valt,
dan wordt uw aanvraag op ‘pending’
geplaatst en nemen we voor u contact
op met de fabrikant en houdt een collega van het ASM-team u op de hoogte
van de verdere stappen.
Nadat u via mail uw retournummer
hebt ontvangen per mail, dient u de
goederen zelf binnen de 7 werkdagen
terug te sturen naar:
Tech Data bv Logistiek centrum
tav RMA-afdeling
Nijverheidsweg 148
4879 AZ Etten-Leur
Na 7 werkdagen vervalt uw retournummer onvoorwaardelijk. Indien de goederen toch na deze termijn aankomen bij
Tech Data, worden ze geweigerd
en naar u teruggezonden. Dit geldt
natuurlijk ook wanneer de goederen
niet conform de aanvraag zijn, zowel
wat betreft de staat als de compleetheid.
Voorwaarden
Hiervoor verwijzen we u graag door
naar de ‘Terms & conditions’ van ASM
op de website.
3. Leveringsproblemen
Leveringsproblemen als bijvoorbeeld
ontbrekende of beschadigde goederen
kunnen ook via de ASM tool worden
gemeld.
Ga naar de ASM tool op de Tech Data
InTouch website en druk op de knop
‘Are you missing a product from your
delivery?’ of via ‘In your delivery, do you
have damaged, mis-picked, overship?’
Belangrijk: Zorg er wel voor dat u bij
ontvangst van de goederen melding
maakt van beschadigde of ontbrekende
goederen. Vermeld dit direct op het
vervoerdocument dat u (elektronisch)
tekent. Zo kan uw aanvraag verwerkt
worden. Wanneer het zichtbare schade
betreft en deze niet is gemeld op het
leverbewijs wordt de aanvraag per
direct geweigerd.
4. levering van RMA
Een RMA die vervangen wordt door een
gerepareerd product of een evenwaardig omgeruild product, wordt vergezeld
van een leveringsbon per RMA. Op de
leveringsnota zijn klant- en productgegevens terug te vinden en is er plaats
voorzien voor aftekening bij ontvangst
van het product. Voor de controle en
aftekening van RMA_leveringen gelden
dezelfde richtlijnen als bij een standaard
levering (zie goederenoverdracht op
pagina 16).
Opmerking: Goederen die niet via
Tech Data aangekocht werden,
kunnen logischerwijze niet via
Tech Data omgeruild, gecrediteerd of
gerepareerd worden. Indien goederen
teruggestuurd worden die niet conform
zijn, zal Tech Data deze terugzenden.
Tech Data behoudt zich in alle gevallen
het recht om aanvragen te weigeren.
Bij afkeuring wordt u zo spoedig
mogelijk op de hoogte gebracht.
De reden wordt toegelicht in een
retourweigering. Als u hierover vragen
hebt, dan kunt u een e-mail sturen
naar [email protected] onder duidelijke
vermelding van al uw retourgegevens.
Status van uw technische retour?
De status van uw retour kunt u bovendien online opvolgen via de ASM-tool.
Ga naar de ASM tool op de Tech Data
InTouch website en druk op de knop
‘Your Queries and their status’.
18
After Sales
Support
Tel. ASD: 088 133 40 07
E-Mail: [email protected]
(ASD = After Sales Department)
TD BEG
Een voorbeeld uit de praktijk:
Hoe u een commerciële retourzending aanvraagt?
STAP 1
Selecteer de knop “Wilt u een verkeerd besteld
product retourneren?”.
STAP 2
Vul de referentie van uw aankoopfactuur in
en klik op “Zoek factuur”.
TIP! Of zoek op basis van deze zoekcriteria:
Leveringsbonnummer, uw eigen leveringsnummer of
referentie, serienummer.
STAP 3
STAP 4
Voeg uw eigen referentie of bijlagen toe aan de retour
zending en selecteer de specifieke reden hiervan.
Geef de staat van de goederen en het juiste aantal door.
• Perfect condition = doos in perfecte staat & ongeopend
• Box damage = de doos is beschadigd
• Open/Broken seal = doos is geopend, maar product
is niet beschadigd of de seal is verbroken maar doos is
niet beschadigd en de inhoud is compleet en ongebruikt
• Product damaged = het product is beschadigd
(inhoud is intact)
STAP 6
Vul indien gewenst, extra commentaar of ondersteunende
documenten of bijlagen toe en klik op “Doorgaan”.
STAP 7
Vul uw contactgegevens volledig in.
Bevestig dat u met deze gegevens en met de “Algemene
voorwaarden” akkoord gaat en klik op “Indienen” om
uw aanvraag door te sturen naar onze aftersales
department.
STAP 9
Ziezo, klaar: u ontvangt via de mail een
detailoverzicht van uw aanvraag.
Selecteer de goederen die u wil terugzenden en klik
op “Doorgaan”.
TIP! Als u a.d.h.v. deze factuur vroeger al aanvragen voor
retouren gedaan heeft, dan kunt u dit ook terug vinden in
dit scherm.
STAP 5
STAP 8
TIP! Als u deze aanvraag op een later moment wilt
afwerken, dan klikt u op: “Opslaan voor later”.
2013
19
Dé marketing- en
promotieformule
voor ICT winkeliers!
Gemak
Marge
Marketing
Exclusief
Compleet
Kwaliteit
nieuw!
Gratis
& makkelijk
product info
op
uw website
TD Media: nog nooit was het zo
makkelijk om uw klanten een breed
assortiment met alle specificaties
online te tonen in uw eigen website.
Direct GRATIS beschikbaar voor
Qmotion partners inclusief support-desk.
Bent u ICT winkelier en wilt u rekenen
op collectieve marketing- en promotieondersteuning?
Informeer dan naar uw mogelijkheden en kansen met de Qmotion retailformule
van Tech Data en haar samenwerkende leveranciers.
Reken op meer en krijg meer, het verschil dat u als Qmotion partner maakt in retail;
•
•
•
•
•
•
•
*
20
8-9 keer per jaar uw eigen huis-aan-huis folders*
E-marketing naar uw consument
Diverse Point-Of-Sale acties
Voordelige inkoop- en leveringsprivileges van retailassortiment ICT producten
Aandacht van een ervaren Qmotion marketing- en salesteam
Door partnerships voorbereid op de retailbusiness van morgen
Duidelijke deelnamevoorwaarden en toegankelijke deelnameprijzen
Officieel partner
Deelname afhankelijk van beschikbaarheid verspreidingsgebied en inkoopvolume
TD BEG
Qmotion retailformule
Meer dan een folderpakket
Wij informeren u graag
Speciaal voor ICT Winkeliers kent Tech
Data de Qmotion retailformule.Ongetwijfeld heeft u Qmotion in de afgelopen 10 jaar van haar bestaan al eens
opgemerkt via uitingen in consumentenadvertenties, magazines, online of
in een winkel van een collega reseller.
Inmiddels is Qmotion gegroeid tot een
formule waarbij inmiddels al meer dan
75 Qmotion dealers zijn aangesloten.
Naast de huis-aan-huis folder maken
ook diverse sales-promoties onderdeel
uit van het omvangrijke Qmotion
promotie programma.
Van instore promo materiaal tot
e-marketing, geen medium wordt onbenut gelaten om consumenten te verleiden om voor het beste advies, service
en kwaliteit bij een officiele Qmotion
winkelier binnen te stappen.
Wilt u ook succesvoller worden in retail
met behoud van eigen ondernemersidentiteit? Neemt u dan beslist contact
op met één van onze ervaren Qmotion
accountmanagers.
Zij nemen graag de tijd om u te informeren over dé formule die u vooral
veel gemak, exclusiviteit, extra marge,
kwaliteit, compleetheid en een grote
variatie aan marketing en promotie
ondersteuning biedt, zodat u beter
bent voorbereid op de retailbusiness
van morgen.
Collectieve promotie
De formule omvat complete en professionele promotie ondersteuning, centraal
vanuit Tech Data gecoördineerd en met
een collectieve gedachte. Zo is er voor
Qmotion partners bijna maandelijks een
huis-aan-huis folder. Iedere folder editie
wordt met aandacht door Tech Data
en A-merk fabrikanten exclusief voor
Qmotion partners samengesteld. Met
een aantrekkelijk assortiment A-merk
producten en scherpe end-user prijzen
brengen wij telkens uw aanbiedingen
breed in beeld bij uw doelgroep.
+
buiten
reclame
+
POS
materiaal
+
E-Marketing
Bel ons retail salesteam op 088 - 133 40 00
en laat u uitgebreid informeren.
2013
21
Bad Box
Producten in perfecte staat voor een speciale prijs. Producten waarvan de verpakkingen licht beschadigd zijn worden
gecontroleerd in ons logistiek centrumt. Deze nieuwe producten met enkel een beschadigde verpakking, bieden we
u tegen een verlaagde prijs!
Uw voordelen:
• Producten zijn nagekeken en
in perfecte staat bevonden
• Producten genieten nog de volledige leveranciersgarantie
• Elke ochtend kunt u de nieuwe lijst met Bad Box-producten en prijzen raadplegen op de Tech Data website
• Dagelijks wordt deze lijst aangepast met de actuele Bad-Box stocksituatie.
• Kopen tegen een lage prijs.
Prijzen blijven een week geldig
Vragen? Neem contact op met onze salesdesk of stuur een E-mail naar:
[email protected]
22
TIP: Kijk dus regelmatig in onze Bad- Boxwinkel en check dagelijks onze actuele stocksituatie. Reageer snel, want op is op!
BELANGRIJK: Voor de Bad Box-
orders gelden specifieke verkoop-
voorwaarden. Deze vindt u terug
op de Bad Box-website via InTouch.
TD BEG
ICT leverancier overzicht
3DConnexion
Acer
Acronis
ACT
Adobe
Antec
APC
Apple
Appsense
ASUS
Autodesk
Avaya
Axis
Bakker Elkhuizen
Barco
Belkin
BenQ
Brocade
Brother
Bullguard
Business Objects
Cables 2 Go
Canon
Cisco
Citrix
Conceptronic
Corel
Davilex
Devolo
Dialogic
D-Link
Dymo
Eaton
Edifier
Eminent
Epson
Ergotron
ESET
Filemaker
Flatfrog
Freecom
Fujitsu Technology
Garmin
Gigabyte
Good Software
Google
Hercules
HP
HTC
IBM
IBM software
iiyama
Intel
Iomega - Part of
Lenovo
Jabra
Juniper
Kensington
Kingston
Konica Minolta
Kyocera
KPN
LaCie
Legamaster
Lenovo
Lexmark
LG Electronics
Linksys
LiquidWare
Lite On
Logitech
McAfee
Microsoft
MMD
Nec
Netapp
Netgear
Newstar
Nikon
Nokia
Nortel
Novell
Nuance
OKI
Olympus
Optoma
Oracle
Otterbox
Panasonic
Parallels
Philips
Plextor
PNY
Powerdsine
Projecta
QLogic
Qnap
RES Software
Retrospect
Ricoh
RIM
Safenet
Samsung
Sonicwall
Sony
Stonevoice
Swissgear
Symantec
Synology
Targus
Thrustmaster
Toshiba
TP-Link
Transcend
Trend Micro
Veeam
Verbatim
Virtual Sharp
Vision
VMware
Vogels
Wacom
Western Digital
Xerox
CE leverancier overzicht (Nieuw)
Braun
Coco
Delonghi
Duracell
Harman Kardon
Honeywell
Integral
Jamo
JBL
Kenwood
KPN
LG Electro
AKG
Aldenkamp
Alecto
2013
Ambipur
Babyliss
Beurer
Black & Decker
Canal Digital
Carmen
Cloer
Cuisinart
Domo
Fysic
Gillette
Hapro
Hirschmann
Innergie
Inventum
Ixos
Krups
Marmitek
Martex
Medisana
Melitta
Magimix
Morphy_EWT
Moulinex
Nilfisk
Numatic
Princess
Profoon
RIO
Rowenta
Rowido
Sangean
Scansonic
Scholl
Severin
Shark
Soundex
Steba
Tangent
Tefal
Thomas
Vidal Sassoon
ZIGGO
Oral-B
Panasonic
Philips
Remington
Russell Hobbs
Salora
Samsung
Sennheiser
Siemens
Sony
TDK
Varta
Vogels
23
Graag tot uw dienst!
Samen maken we het verschil in business
www.techdata.nl
BEL
Tech D
a
088 13
ta tel.
nr.
3 40 0
0
ONZE TELEFOONNUMMERS:
Tech Data algemeen
TD Maverick TD Azlan Licensedesk After Sales Department (ASM) 088 133 40 00
088 133 42 56
088 133 42 22
088 133 42 40
088 133 40 07
Tech Data Nederland B.V.
Tolnasingel 2
NL - 2411 PV Bodegraven
Tel. +31 (0)88 133 40 00
Fax. +31 (0)88 133 40 50
Postbus 14
NL - 2410 AA Bodegraven
www.techdata.nl
[email protected]
The Difference in Distribution