Fabia II Amundsen Kullanım Klavuzu

Comments

Transcription

Fabia II Amundsen Kullanım Klavuzu
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
Navigasyon sistemi Amundsen+
Kullanım kılavuzu
Amundsen+
Navigacní systém turecky 11.2013
S00.5615.06.77
3T0 012 777 CE
ÖNEMLİ
Bu kullanma kılavuzunun yapısı
(açıklamalar)
Bir Dikkat bilgisi, aracınızla ilgili olası hasarlar bakımından dikkatinizi çeker (örn.
şanzıman hasarları) veya genel kaza tehlikeleri konusunda uyarır.
Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için, tamamen sistematik olarak düzenlenmiştir.
Bölümler, içindekiler ve alfabetik başlık fihristi
Kullanma kılavuzunun metni, genel bakış sağlayan Bölümler halinde özetlenmiş
olan oldukça kısa kısımlara ayrılmıştır. Güncel bölüm, daima alt sağ tarafta belirtilmektedir.
Bölümlere göre düzenlenmiş olan İçindekiler ve kullanma kılavuzunun sonunda bulunan ayrıntılı Alfabetik başlık fihristi istediğiniz bilgiyi çabuk bulmanıza yardım
eder.
Yön bilgileri
Tüm yön bilgileri, „sol“, „sağ“, „ön“, „arka“ gibi aracın sürüş yönü ile ilgilidir.
Birimler
Değerler metrik birimler olarak belirtilmektedir.
Sembol açıklaması

Bu işaret bir paragrafın sonunu ifade eder.

Bu işaret paragrafın sonraki sayfada devam ettiğini ifade eder.

Bu işaret aracın mümkün olduğunca kısa süre içerisinde durdurulması gerektiği durumları ifade eder.
®
Bu işaret kayıtlı ticari markayı ifade eder.
Kullanma kılavuzunda yer alan bilgilerin tanımlama örnekleri
SETUP → Ses tuşuna basınız.
Bu bilgi, önce SETUP tuşuna basılması ve sonra cihaz ekranında
seçilmesi gerektiği anlamına gelir.
Ses
menüsünün
„→“ sembolü bir sonraki adımı işaret eder.
Menü, kullanılabilir menüler, menü adımları veya fonksiyonlar için örnek.
xyz - ilk menü seviyesi
■ xyz - ikinci menü seviyesi
■ xyz - ikinci menü seviyesi
■ xyz - ilk menü seviyesi
■
Uyarılar
DİKKAT
En önemli uyarılar UYARI başlığı ile işaretlenmiştir. Bu UYARI bilgileri, ciddi kaza
veya yaralanma tehlikesi konusunda dikkatinizi çeker.
Not
Normal bir Bilgi, aracınızın kullanımı ile ilgili önemli bilgilere dikkatinizi çeker.
TELEFON modu
İçindekiler dizini
Genel Bilgiler
Kullanım kılavuzu
2
Önemli Bilgiler
2
Temel ayarlar
Sistem ve ses tonu ayarları
7
14
Telefon ana menüsü
14
Telefon görüşmesi ve bir telefon görüşmesi
sırasında fonksiyonlar
15
TELEFON modundaki ayarlar
15
NAV modu (navigasyon)
Giriş bilgileri
RADYO modu
RADYO ana menüsü
8
RADYO modundaki ayarlar
8
Dijital radyo sinyali alımı DAB
9
Trafik yayını TP
9
MEDIA modu
17
Navigasyon verileri ve SD hafıza kartı
17
Navigasyon ana menüsü
18
(NAV) navigasyon modundaki ayarlar
19
Hedefler
19
Hedefe gidiş
21
TMC modu
MEDIA ana menüsü
10
MEDIA modu ayarları
10
Çalma opsiyonları
10
CD modu için giriş bilgileri
10
SD hafıza kartı
11
Harici kaynaklar
12
Ortam kaynakları ve ses dosyaları ile ilgili
gereksinimler
Cep telefonunun veya Bluetooth® cihazının
cihaza bağlanması
13
TMC trafik duyurularını gösterme
23
TP ve TMC trafik duyuruları trafik yayını
ayarları
23
Optik direksiyon çevirme park
asistanı görüntüsü
Optik park sistemi (OPS) görüntüsü
24
Geri sürüş kamera görüntüsü
24
Anahtar kelimeler dizini
İçindekiler dizini
1
DİKKAT
Genel Bilgiler
Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak
aracın çalıştırılmasının tüm sorumluluğu sizdedir.
■ Cihazı sadece, araç her türlü trafik durumunda kontrolünüz altında olacak
şekilde kullanınız - Kaza tehlikesi!
■ Ses şiddeti, dıştan gelen sesli sinyaller, örn. polis, kurtarma ve itfaiye araçları
gibi geçiş hakkı olan araçların uyarı sirenleri, daima duyulabilecek şekilde ayarlanmalıdır.
■ Çok yüksek ayarlanan bir ses şiddeti işitme kaybına yol açabilir!
■
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuza uygun hareket edilmesi cihazın doğru kullanılmasının ön koşulu olduğundan Amundsen+ (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacaktır) navigasyon sisteminin bu kullanma kılavuzunu lütfen dikkatle okuyunuz.
Bu kullanım kılavuzunda mümkün olan tüm donanım varyantları yer almaktadır,
fakat özel donanım, model varyantı veya pazara bağlı donanım olarak tarif edilmemiştir.
Ekran temizliği
Bu nedenle, bu kullanım kılavuzunda tarif edilen tüm donanım bileşenlerinin aracınızda olması gerekmiyor.
ÖNEMLİ
Aracınızın donanım kapsamının temelini, aracın satış sözleşmesi oluşturur. Daha
ayrıntılı bilgileri aracınızı satın aldığınız ŠKODA bayisinden1) alabilirsiniz.
Ekran yüzeyine zarar vereceği için benzin veya terebentin gibi çözücü maddeler
kullanmayınız.
■ Ekranı dikkatli kullanınız, zira sivri uçlu nesnelerle temas veya parmak baskısı ile
çizikler meydana gelebilir.
■
Lütfen bu kılavuzun sadece aracınızın kullanma kılavuzunda yer alan bilgileri tamamlayıcı bir unsur olarak anlaşılması gerektiğini dikkate alınız. Bu nedenle bu kılavuz sadece aracın güncel kullanma kılavuzu ile bağlantılı olarak kullanılabilmektedir. Bu kılavuzda yer alan fonksiyonların detaylı bir açıklamasını aracınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Not
Cihazınızla ilgili sorularınız varsa yetkili ŠKODA bayisine danışınız.
Resimler önemsiz ayrıntılarda cihazınızdan farklı olabilir; bunlar sadece genel bilgi
olarak anlaşılmalıdır.
Önemli Bilgiler
Emniyet uyarıları
Cihaz, sadece trafik durumu gerçekten izin verdiğinde kullanılmalıdır.
1)
2
Terim açıklamaları » Kullanma kılavuzu, bölüm Önsöz.
Genel Bilgiler

Ekrandaki parmak izleri yumuşak bir bez ile gerekirse saf alkol ile temizlenebilir.


Sinyal alımı
Otoparklar, tüneller, yüksek binalar veya dağlar radyo ve GPS sinyalini, tamamen
devre dışı kalacak şekilde bozabilir.

Hırsızlığa karşı koruma
Radyonun hırsızlığa karşı şifre özelliği, bir güç kesilmesinden, örn. araç tamiri sırasında veya hırsızlıktan sonra sistemin çalıştırılmasını engeller. Akü başları çıkartıldıktan sonra, radyo navigasyon sisteminden araç geriliminin kesilmesinden sonra 
veya bir sigorta arızasından sonra şifrenin girilmesi gerekir. Hırsızlığa karşı daha
etkili bir koruma sağlamak için, kod numarası ŠKODA sistemi üzerinden sadece
„online“ olarak sorulabilir. İhtiyaç durumunda yetkili bir servise1) başvurunuz.
Kişiselleştirme
Araç dört adede kadar anahtara sahip olabilir. Cihazın bazı ayarları daima güncel
olarak kullanılan anahtara atanmıştır. Yani cihaza 4 farklı ayar varyantı kaydedilmiş olabilir. Anahtar ilk kez kullanıldığında, cihazın fabrika ayarları geçerlidir.
Şifrenin Girilmesi
Devreye sokulduktan sonra kodu girmek için bir klavye alanı belirirse, cihazın kilidi
mutlaka dört haneli ve doğru olan kod numarasının girilmesi ile açılmalıdır.
› Fonksiyon tuşlarıyla
0
-
9

dört haneli kodu girin. Bu sayı giriş satırı tarafından
kabul edilir.
Dört haneli sayı girildikten sonra, sayı bloğu gri (devre dışı) olur ve giriş satırına
başka bir giriş yapılamaz.
› Giriş satırındaki rakamları sağdan sola doğru silmek istiyorsanız,
tuşuna basınız.
› Doğru kod numarası giriş satırında gösterilirse,
TAMAM
Sil
fonksiyon
fonksiyon tuşuna basınız.
Yanlış kod numarası
Şifrenin girilmesi sırasında yanlış bir şifre onaylanırsa, işlem iki kere daha tekrar
edilebilir. Denemelerin sayısı alt ekran satırında gösterilir.
Kod numarası üçüncü kez yanlış girilirse, cihaz yaklaşık bir saat süre ile kilitlenir.
Güvenlik kodu girişi ancak bir saat geçtikten sonra, cihazın devrede ve kontağın
açık olması durumunda tekrarlanabilir.
Üç başarısız deneme sonucunda radyo-navigasyon sistemi bir saat boyunca daha
kilitli kalır.
Not
Kod normalde gösterge panelindeki hafızada kayıtlıdır. Bu şekilde cihazın şifresi
otomatik olarak çözülür (konfor şifre çözmesi). Bu yüzden normal durumlarda bir
şifre girilmesi gerekli değildir.

Ekrandaki gösterge
Cihaz ekranında örn. Climatronic bilgileri, „park yardım sistemi“ etkinleştirildiğinde
araç ile engel arasındaki mesafe vs. gösterilir.
1)
Terim açıklamaları » Kullanma kılavuzu, bölüm Önsöz.
Genel Bilgiler
3
14
Cihaza genel bakış
15
16
17
AUX girişi - Harici bir ses kaynağının bağlanması
Menü düğmesi
› Bir fonksiyonun veya bir alt menünün seçilmesi, bir değerin onayı (Basmalı)
› Fonksiyonlar veya alt menüler arasında hareket, bir değerin
ayarlanması (Çevirme)
SD hafıza kartı yuvası
Fonksiyon tuşların - Fonksiyon bağlama bağlı
12
11

Cihazın açılması/kapatılması
› Cihazı açmak ve kapatmak için
1 numaralı ayar düğmesine basınız.
Cihazı açtıktan sonra kapatılmadan önceki en son aktif olan ses kaynağı tekrar verilir.
Cihaz devrede iken kontak anahtarı kontaktan çıkartılırsa, cihaz otomatik kapanır.
Aracınız KESSY sistemi ile donatılmışsa cihazınız, motor durdurulup kapı açıldıktan
sonra otomatik olarak kapanır. Önce kapıyı açıp ondan sonra motoru durdurursanız, cihaz ancak araç kilitlendikten sonra kapanır.
Kontak kapalıyken sistem yakl. yarım saat sonra otomatik olarak kapanır (akünün
boşalmaya karşı korunması).
Şek. 1 Cihaza genel bakış
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
- Ayar düğmesi
Cihazı açmak ve kapatmak için (basma)
Ses seviyesi ayarı için (çevirme)
RADYO - Radyo modu
MEDIA - Media modu
PHONE - Telefon modu
NAV - Navigasyon modu
TMC - TMC trafik duyuruların gösterilmesi
SETUP - Münferit çalışma modlarındaki ayarlar
 ve  - İleri ve geri gitme tuşları
CD yuvası
Ekran
 - CD'nin çıkartılması
 - Güncel çalışma moduna bağlı olarak fonksiyonlar ve ek bilgiler
 - Önceki menü noktasına dönüş
Ses şiddetinin ayarlanması

›
›
Genel Bilgiler

4
8
10
14
17
23
7
10
5
10
› Ses şiddetini arttırmak için 1 numaralı ayar düğmesini sağa doğru çeviriniz.
› Ses şiddetini düşürmek için 1 numaralı ayar düğmesini sola doğru çeviriniz.
Ses şiddeti değişikliği cihazın ekranında görüntülenir.
Ses şiddeti 0'a düşürülürse, hoparlörler sessize alınır ve ekranda  sembolü görünür.
ÖNEMLİ
Çok yüksek ayarlanan bir ses şiddeti işitme kaybına yol açabilir!

E „Checkbox (kontrol kutusu)“
Bazı fonksiyonlar sadece açılabilir veya kapanabilir. Sadece açılabilen veya kapatılabilen bir fonksiyonun önünde, bir „Checkbox“ (kontrol kutusu) vardır:
Ekran kullanımı
Şek. 2
Ekrandaki kullanım elemanlarına
genel bakış
 - Fonksiyon açık.
 - Fonksiyon kapalı.
› Fonksiyonu açmak veya kapatmak için, ilgili fonksiyon tuşuna bir kez kısa süreli
basınız.
F Değişken fonksiyon tuşları
Tuş fonksiyonu bağlama bağlıdır. Güncel olarak sunulan fonksiyon, ilgili fonksiyon
tuşuna F basarak (veya 17 numaralı tuş ile) seçilebilir.
Cihaz ekranı „Touchscreen“'dir (dokunmatik ekran). Ekranda renkli olarak çevrelenmiş bölgeler o anda „aktif“ durumdadır ve ekrana dokunarak veya ilgili tuşa 17
basarak kumanda edilebilir » Sayfa 4, Cihaza genel bakış.

Tuş takımlı giriş ekranı
Şek. 3
Tuş takımlı bir giriş ekranı için
örnek
Cihazın bazı fonksiyonları çok fonksiyonlu direksiyon üzerinden kumanda edilebilir, bkz. aracın kullanım kılavuzu.
A „Sürmeli ayarlayıcı“
A basıp aşağı veya yukarı kaydırılarak (veya 15 numaralı
› Sürmeli ayarlayıcıya
menü düğmesini çevirerek) güncel menü içerisinde hareket edilebilir.
B Bir sonraki menü düzeyine geçiş
B tuşuna basarak bir sonraki menü düzeyine geçilir.
›
Önceki menü düzeyine
13
numaralı düğme ile dönülür.
C Değerin ayarlanması
C tuşuna basarak başka bir ekran açılır. Bu ekranda 15 numaralı menü düğmesi
›
çevrilerek istenen değer ayarlanabilir, örn. ses tokluğu.
D „Pop-up pencere“
D fonksiyon tuşuna bastıktan sonra. başka menü noktalarını içeren bir „Pop-up
›
penceresi“ açılır.
› Sunulan menü noktalarından birine kısaca basınız. Pop-up pencere kaybolur ve
seçilen menü noktası fonksiyon tuşunda gösterilir.
Sunulan menü noktalarından hiçbiri seçilmezse, „Pop-up penceresi“ yaklaşık 5 saniye sonra kaybolur.
DAB vericilerinin listesinde bu fonksiyon tuşuna bastıktan sonra bir DAB-Ensemble görüntülenir » Sayfa 9, Dijital radyo sinyali alımı DAB.
Tuş takımlı giriş ekranı, örn. yeni bir hedefin girilmesinde, özel bir hedefin veya bir
telefon numarasının aranmasında görüntülenir.
Giriş ekranının tuş takımı üzerinde yer alan bir işareti içeren bir fonksiyon tuşuna
basarsanız, bu işaret ekranın üst bölümünde giriş satırında görüntülenir.
İşaret dizisini giriş satırında da silebilir veya değiştirebilirsiniz ve ayrıca tamamlamak üzere özel işaretler gösterebilirsiniz.
Sunulan işaretler bağlama bağlıdır.
Giriş imkanları:
 - Büyük ve küçük harfler arasında veya sayılar ve özel işaretler arasında geçiş
yapar (bağlama bağlı)
áü
- Seçilen dilin özel işaretlerini gösterir

- Kiril (islav) harflerinin yazımına geçer

Genel Bilgiler
5
ABC

– Rakamlar ve özel işaretler ile ilgili giriş ekranını geçer
- Harflerin giriş ekranına geçer
A..Z

- Boşluk girişi
 
Sil
- Latin harflerinin yazımına geçer
- İmleci giriş satırında sola veya sağa hareket ettirir
– İmlecin konumundan itibaren giriº satırındaki iºaretleri sağdan sola doğru si-
ler.
Harf Esaslı Özel İşaretlerin Seçilmesi
Giriş ekranında bazı işaretler „“ sembolü ile belirtilmiştir. Bu şekilde işaretlenen
bir harfe uzun basılması, dile bağlı özel işaretleri seçme imkanı vermektedir.
Değişken fonksiyon tuşları
Değişken fonksiyon tuşları F giriş ekranında aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir
(bağlama bağlı):
Sil
- Giriş satırındaki işaretlerin silinmesi
TAMAM
- Giriş satırına girilen metnin onaylanması
Liste/TAMAM
6
- Örn. ülkeleri, yerleri vb. içeren bir listenin açılması
Genel Bilgiler

■ Ses ayarları
■ Surround -
Temel ayarlar
- Ekolayzerin ayarı (Linear, lisan, rock, klasik, dans)
Oda sesi ayarı.

Sistem ve ses tonu ayarları
Sistem Ayarları
SETUP → Sistem tuşuna basınız.
■ Dil/Language - Göstergeler ve sesli mesajlar için menü dilinin belirlenmesi
■ Adaptif - Menü dilinin otomatik olarak belirlenmesi, bu bilgi ekranı ayarına bağlı
■ veya istenen dilin bir listeden doğrudan seçilmesi
■ Klavye gösterg – Metin giriºleri için klavye gösterimi
■ ABC - Tuşların alfabetik sıraya göre düzenlenmesi
■ QWERTZ - Tuşların QWERTZ sistemine göre düzenlenmesi
■ Klima göstergesi - Climatronic kullanımı ile ilgili gösterge uzunluğunun belirlenme-
si
■ Ekran - Ekran ayarı
■ Parlaklık - Ekran parlaklık kademesinin ayarlanması
■ Gündüz/Gece - Gündüz ve gece tasarımı arasında değiştirir.
■
■
■
Otomatik gösterim
kısa hüzmeli farın açılmasına ve kapatılmasına bağlıdır.
■ Onay sesi - Bir fonksiyon yüzeyine dokunulduğunda onay sesinin açılması ve
kapatılması
Fabrika ayarları - Cihazı fabrika ayarlarına getirme
SD kartını çıkarın - SD hafıza kartının güvenle çıkarılması
Saat göstergesi - Cihaz kapalı iken ekrandaki saat göstergesinin açılması / kapatılması
Ses Tonu Ayarları
SETUP → Ses tuşuna basınız.
■ Ses şiddeti - Ses şiddeti ayarı
■ Maks. açılış ses şiddeti - Açma sırasındaki ses şiddeti ayarı
■ Trafik yayını (TP) - Trafik telsiz bildirileri (TP) ses şiddeti ayarı
■ Yön bulma ses şiddeti - Navigasyon anonslarının ses şiddeti ayarı
■ PDC sesi azalt. - Park mesafesi kontrolü etkin iken ses kaynağı ses
■
■
■
■
■
şiddetini dü-
şürme ayarı
■ GALA - Hızın artmasıyla birlikte ses şiddetinin arttırılması
Tiz - Yükseklik ayarı
Orta - Orta seslerin ayarı
Bas - Bas seslerin ayarı
Balans - Sağ-sol hoparlör arasında ses şiddeti farkının ayarı
Fader - Ön-arka hoparlör arasında ses şiddeti farkının ayarı
Temel ayarlar
7
RADYO modundaki ayarlar
RADYO modu
RADYO
RADYO ana menüsü
RADYO
tuşuna basınız.
RADYO
tuşuna tekrar tekrar basılması - Frekans aralığının değiştirilmesi.
Özellikler Fonksiyon tuşu
■ Özellikler - Diğer fonksiyonları açar
■ Hafıza - 1 ile 24 arasındaki istasyon
■
■
■
kaydetme tuşlarının gösterimini açma /
kapatma
Elle - 15 numaralı menü düğmesini çevirerek manuel istasyon arama
Tara - Güncel frekans aralığında sinyali alınabilen tüm istasyonların 5 saniye
için otomatik olarak çalınması
TP - Trafik yayını açma/kapatma » Sayfa 9, Trafik yayını TP
Fonksiyon tuşu Band
■ Band - Frekans aralığı listesini açar
■ DAB/Listesi -DAB istasyon listesini
■
■
■
açar » Sayfa 9, Dijital radyo sinyali alımı
DAB
■ Güncelle - DAB istasyon listesini günceller
■ Kaydet - Güncel istasyonu istenen hafıza tuşu
■
altında kaydeder
■ FM/Listesi - O anda alınan tüm FM istasyonlarının listesini açar
■ Kaydet - Güncel istasyonu istenen hafıza tuşu altında kaydeder
■ AM - AM frekans aralığına geçer, bir istasyon listesi mevcut değildir
1
-
24
basılı tutun - Güncel istasyonu istenen hafı-
RDS göstergesi ayarı
 tuşuna basıldığında - RDS radyo veri hizmetini açma / kapatma.
RDS („Radio Data System“) (radyo veri sistemi), program tanımlarının ve ek hizmetlerin aktarılmasını sağlar ve böylece örneğin bir istasyonun otomatik olarak
takibini gerçekleştirir.
RADYO modu
tuşuna basınız.
fonksiyonunun ok tuşları 8 yardımıyla ayarlanması
■ İst. listesi - Seçilen frekans aralığındaki güncel olarak sinyali alınabilen tüm istasyonlar arasında geçiş
■ Hafıza - Hafızaya alınan istasyonlar arasında geçiş (ekranda    sembolü
görünür)
RDS yerel - RDS ile otomatik istasyon takibini açma / kapatma
■ Adaptif - Güncel olarak sinyali en iyi alınabilen istasyonun otomatik seçimi
■ Sabit - Seçilen yerel istasyon mümkün olduğunca uzun süre muhafaza edilir
DAB ayarları - DAB radyo modu ayarları
■ DAB duyurusu - DAB anonslarını açma / kapatma
■ DAB program takibi - DAB program takibini açma / kapatma
■ DAB-FM otom.değiştir - DAB sinyal kaybında DAB'ın otomatik olarak FM frekans
aralığına geçişini açma / kapatma
Hafızayı sils - Hafızaya alınan istasyonların silinmesi
■ Tek - Bir istasyonun silinmesi
■ Tümü - Hafızaya alınan tüm istasyonların silinmesi
Alternatif frekans (AF) - Güncel olarak dinlenen istasyon ile ilgili alternatif frekansların aranmasını açma / kapatma
Not
İstasyon değiştirme
 veya  - „Ok tuşlarının“ ayarına bağlı - Hafızaya alınan istasyonlar veya bu bölgede sinyali alınabilen tüm istasyonlar arasında geçiş.
8
SETUP
RDS (Radio Data System) program tanımlarının ve ek hizmetlerin aktarılmasını
sağlar ve böylece bir istasyonun otomatik olarak takibini gerçekleştirir. RDS'ye uygun radyo vericilerinde, yeterli ve iyi alış durumunda verici frekansı yerine verici ismi gösterilir.
■ TMC (Traffic Message Channel/trafik mesaj kanalı), trafik duyurularının sürekli
olarak aktarılması için dijital bir radyo veri hizmetidir.
■ DAB - (Digital Audio Broadcasting), radyo programlarının DAB, DAB+ veya DMB
aktarım standartlarına dijital aktarımıdır » Sayfa 9, Dijital radyo sinyali alımı

DAB.
■
Fonksiyon tuşları 1 - 24
Hafızaya alınan istasyonların doğrudan seçilmesi.
Bir sinyal sesi duyulana kadar
za tuşu altında kaydeder.
→
■ Trafik yayını (TP) - Trafik yayını açma / kapatma
■ Ok tuşları - Radyo modunda istasyon değiştirme

Trafik yayını TP
Dijital radyo sinyali alımı DAB
„TP“ göstergesi, verici ismi (örn. verici veya hafıza listesi) ile bağlantılı olarak bir
trafik yayını vericisini gösterir.
DAB - Digital Audio Broadcasting, radyo programlarının DAB, DAB+ veya DMB aktarım standartlarına dijital aktarımıdır. DAB sayesinde bir frekanstaki bir grupta
yer alan birden fazla istasyon aktarılabilir. Bunun dışında ek veriler ve bilgiler aktarılabilir (örn. haberler, spor, hava durumu, uyarılar vs.).
Cihazdaki ek bir alıcı kısım, hangi radyo vericisinin duyulmasına bağlı kalmadan,
trafik yayını fonksiyonu devrede olduğu sürece, daima bir trafik yayını vericisini
alır. Media modu sırasında arka planda daima otomatik olarak sinyali alınabilen bir
trafik yayını istasyonu aranır.
DAB tedariki olmayan bölgelerde DAB radyo modunda  sembolü gösterilir.
DAB istasyon listesi
RADYO → Band → DAB/Listesi tuşuna basınız.
 XYZ
- DAB istasyonları grubu
 XYZ
- XYZ isimli DAB istasyonları
 XYZ 
Trafik yayını denetiminin çalışmaya hazır olması, ekranın sağ üst tarafında „TP“
harfleriyle gösterilir.
Örneğin radyo alımının genel olarak bozuk olması nedeniyle hiçbir trafik yayını vericisi alınamıyorsa, „TP“ sembolü yerine, „No TP“ gösterilir.
- Şu anda sinyali alınamayan XYZ isimli DAB istasyonları
 XYZ (FM) - Şu anda sinyali sadece FM frekans aralığında alınabilen XYZ isimli DAB
istasyonları
DAB program takibi
Bir DAB istasyonu birden fazla grubun bir parçası ise, kötü sinyal alımında aynı istasyon başka bir grupta aranır.
Otomatik DAB - FM geçişi
Kötü DAB sinyal alımında cihaz ilgili DAB istasyonu için benzer bir FM istasyonu
bulmaya çalışacaktır.
Otomatik geçiş için ön koşul, DAB ve FM istasyonunun ilgili bir istasyon kimliği yayınlamasıdır.
İstasyon sinyali FM frekans aralığı üzerinden alınırken, istasyon adının arkasında
(FM) gösterilir. Benzer DAB istasyonunun sinyali yine alınabiliyorsa, (FM) göstergesi kaybolur.
Bir DAB istasyonu kötü sinyal alımında FM frekans aralığında da bulunamıyorsa, cihaz sessize alınır.
Otomatik bir istasyon değişimi istenmiyorsa (örn. tünelden geçerken, kısa süreli
sinyal alımı kayıpları meydana geliyorsa), bu fonksiyon kapatılabilir » Sayfa 8,
RADYO modundaki ayarlar.

RADYO modu
9

■
MEDIA ana menüsü
MEDIA
■
tuşuna basınız.
■
MEDIA menüsünde seçilebilen ses kaynakları
 CD - yerleştirilen bir CD'ye geçer


Mevcut Ses Kaynaklarının Seçme Menüsünü Açma
MEDIA tuşuna basınız ve mevcut ses kaynaklarından birini seçiniz.
SD kart - yerleştirilen bir SD hafıza kartına geçer
AUX , MDI veya  - Bağlanmış olan bir dış ses kaynağına geçer. Bağlanmış bir harici ses kaynağının cihaz üzerinden kullanımı, sadece sınırlı olarak mümkündür ve
temel olarak bağlanmış olan cihazın türüne bağlıdır.
- Güncel olarak çalınan ses kaynağının parça listesi gösterimi. Güncel olarak
çalınan parça öne çıkarılarak gösterilir.
tekrar basma - ana dizine (Root) kadar geçilir)
■ Seç
■ İleri - Bir üst klasörü açar (tekrar
■ Çal - Seçilen parçanın çalınması
Güncel ses kaynaklarının kullanımına yönelik tuşlar
Dokunma  - Güncel parçanın başına geçilir


Dokunma
- Bir sonraki parçanın başına geçilir


- „Başa dönme“ - Hızlı geri
■ Tara - Güncel ses kaynağının tüm parçaları 10 saniye
■ „Tara“ modunda Tara - Normal çalmaya dönüş
MEDIA modu ayarları
MEDIA
→
SETUP

çalınır
■ Tümünü kar - Güncel ses kaynağının
■ „Tümünü kar“ modunda Tümünü kar
■
■
■
■
tüm parçaları rastgele bir sırayla çalınır
- Normal çalmaya dönüş
Parça tekr. - Güncel olarak çalınan parça tekrarlanır
„Parça tekr.“ modunda Parça tekr. - Normal çalmaya dönüş
Klasörü yinele - Güncel klasörün tüm parçaları tekrarlanır
„Klasörü yinele“ modunda Yinele  - Normal çalmaya dönüş

tuşuna basınız.
Ayarlar - Media menüsündeki fonksiyon tuşları
■ Trafik yayını (TP) - Trafik yayını açma / kapatma
■ dahil tara/kar/yinele  - „Tara“, „Kar“ ve „Yinele“ modlarındaki parçaların çalınmasını açma / kapatma Alt klasörler dahil » Sayfa 10, Çalma opsiyonları
■ AUX ses sev. 1) - AUX multimedya soketindeki harici bir ses kaynağının giriş ses
şiddeti
Çalma ses şiddetinin diğer ses kaynaklarına uyarlanması için.
10
için çalınır
■ Klasörü kar - Güncel klasörün tüm parçaları rastgele bir sırayla
■ „Klasörü kar“ modunda Klasörü kar - Normal çalmaya dönüş
basılı tutma - Hızlı ileri
Zaman veya parça göstergesi ayarı
Tuşa  basma - Parça çalma süresi veya parça bilgisi göstergesi arasında geçiş.
1)
Çalma modları
MEDIA → Özellikler tuşuna basınız - diğer fonksiyonlar gösterilir.
- Önceki parçanın başına geçilir
Basılı tutma

Çalma opsiyonları
CD 1-6 - Bağlı olan harici bir CD değiştiricisine geçer
İki kez kısa dokunma
1)
- MDI multimedya soketindeki bir AUX ses kaynağına veya MDI multimedia soketindeki iPod™ veya iPhone™ için giriş ses şiddeti
Bluetooth ayarları - Bluetooth® fonksiyonunun ayarları » Sayfa 15, TELEFON modundaki ayarlar
AUX2 girişini etkinleştir - AUX dış ses kaynağının MDI girişi üzerinden devreye sokulması » Sayfa 12, AUX ve MDI girişi
BT input level 1) - Harici bir Bluetooth ses kaynağı® için giriş ses şiddeti
■ MDI ses sev.
MEDIA modu
MEDIA modu
CD modu için giriş bilgileri
CD yerleştirme
› Bir CD'yi yazılı kısmı yukarı bakacak şekilde, CD yuvasına 9 otomatik olarak çe
kinceye kadar sürünüz. Çalma/oynatma otomatik olarak başlar.
CD çıkarma
›  tuşuna basınız - CD çıkartılır.
Eğer çıkarılan CD 10 saniye içinde alınmazsa, güvenlik nedenlerinden dolayı tekrar
içeri çekilir.
CD okunmuyor
Cihazın okuyamadığı bir CD taktığınız zaman, uyarısı olan bir Pop-up penceresi
gösterilir. TAMAM fonksiyon tuşuna dokununuz, CD çıkarma pozisyonuna getirilir.
DİKKAT
CD çalar bir lazer ürünüdür. Bu lazer ürünü üretim tarihinde ulusal/uluslararası
standartlar DIN EN 60825-1 : 2008-05 ve DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J ile
uyum içerisinde 1. sınıf lazer ürünü olarak sınıflandırılmıştır. 1. sınıf lazer ürünündeki lazer ışını o kadar zayıftır ki, amacına uygun olarak kullanıldığında herhangi bir tehlike arz etmemektedir. Ürün, lazer ışını cihazın iç tarafı ile sınırlı
olacak şekilde tasarlanmıştır. Fakat bu, gövdeye entegre edilen lazerin, gövdesi olmadan daha yüksek sınıflı bir lazer ürün olarak sınıflandırılamayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle cihazın gövdesi kesinlikle açılmamalıdır.
ÖNEMLİ
■ Dahili sürücüde, sadece ses CD'leri (CD-A) ve MP3 CD'leri çalınabilir. Dahili sürücüye asla DVD diskleri koymayınız, kalıcı hasarlar meydana gelebilir.
■ Dahili sürücüye asla „Çekmecesiz sürücülere yerleştirmeyin“ veya Eco Disc tanımlı CD'ler koymayınız.
■  tuşuna basıldıktan sonra CD'nin çıkması birkaç saniye sürebilir. Bu süre içinde
CD yuvasının önündeki kilit açıktır.
■ Yeni bir CD yerleştirmeden önce içindeki CD'nin çıkarılmasını bekleyiniz. Aksi
takdirde birim sürücüye zarar verebilir.
■ Kirli, mekanik hasar, okunamaz veya yanlış takılmış CD oynatma sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, disk oynanabilir olabilir ya da CD atlama neden olabilir.
CD'yi kontrol ediniz ve sürücüye doğru yerleştiriniz. Sorun devam ederse başka bir
CD deneyiniz ve gerekirse yetkili bir servise başvurunuz.
■ Cihazın iç sıcaklığı çok yüksek ise, cihaz tarafından hiç bir CD kabul edilmez. Cihaz, en son aktif olduğu işletme durumunda devrede kalır.
■ CD yüzeyini asla benzin, tiner veya plak temizleyicisi ile temizlemeyiniz - zarar
görebilir.
■ CD'leri asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız!
■ CD'nin üzerine sadece buna uygun kalemlerle yazınız.
■ CD'nin üzerine etiket yapıştırmayınız!
Not
Kötü caddelerde ve etkili titreşimlerde çalarken atlama meydana gelebilir.
Soğukta veya sağanak yağıştan sonra cihaz içinde nem (kondans) yoğunlaşabilir.
Bu çalmayı etkileyebilir veya engelleyebilir. Bu tip durumlarda, yoğunlaşma buharlaşıncaya kadar bekleyiniz.
■ Bir CD kirlenmişse asla dairesel hareketlerle temizlemeyiniz, içeriden dışarıya
doğru temizleyiniz. Tüy bırakmayan bir bez kullanınız. Eğer CD çok kirlenmişse, piyasada bulunan CD temizleyiciler ile temizlemenizi ve kurumasını beklemenizi
öneririz.
■ Kopyalanamaz CD'ler ve ve kendi kopyaladığınız CD-R ve CD-RW'ler çalınamaz
veya duruma göre sınırlı olarak çalınır.
■ Lütfen MP3 modu ile ilgili diğer uyarıları da dikkate alınız.
■ Bulunduğunuz ülkede geçerli olan ulusal yasal üretici koruma yükümlülüklerine
dikkat ediniz.
■ CD çalar, bakımını yapmanız veya onarmanız gereken herhangi bir parça içermemektedir. CD çalar arızalı ise yetkili bir servise başvurunuz.
■ Eğer çıkarılan CD alınmazsa, güvenlik nedenlerinden dolayı tekrar içeri çekilir.
■ CD moduna geçmeden önce TP istasyonu ayarlanmışsa, CD'nin çalınması trafik
mesajı sırasında kesilir ve cihaz radyo moduna geçer. Trafik mesajı bitince CD ça
lınmaya devam eder.
■
■
SD hafıza kartı
SD hafıza kartının takılması
› SD hafıza kartını, kesik köşesi önde ve yukarıda olacak şekilde hafıza kartı yuvasına 16 „yerine oturuncaya“kadar itiniz. Çalma/oynatma otomatik olarak başlar.
SD hafıza kartının çıkarılması
› „Sistem ve ses tonu ayarları“ menüsünde „SD kartını çıkarın“ menü noktasını seçiniz » Sayfa 7, Sistem ve ses tonu ayarları.
› Yerleştirilen SD hafıza kartına basınız. SD hafıza kartı çıkış konumuna „sıçrar“.
SD hafıza kartı boş veya veriler okunamıyor
Hiçbir verinin olmadığı veya okunabilen bir verinin olmadığı bir SD hafıza kartı yerleştirilirse, yükleme işleminden sonra SD hafıza kartı moduna geçilmez.
MEDIA modu
11

Harici kaynaklar
Çıkış ses şiddeti, devrede olan ses kaynağına bağlı olarak dış ses kaynağında
değiştirilebilir.
AUX ve MDI girişi
Bunun dışında, harici ses kaynağının çalma ses şiddetini diğer ses kaynaklarına
uyarlamak veya bozulmaları önlemek için, harici ses kaynağının giriş hassasiyetini
değiştirebilirsiniz » Sayfa 10, MEDIA modu ayarları.
AUX girişi
MEDIA → AUX tuşuna basınız.
Bir AUX harici ses kaynağı ile ilgili giriş, cihaz ön tarafında
14
bulunur.
AUX girişine bağlanmış olan harici ses kaynakları, cihaz üzerinden kullanılamaz.
Cihaz üzerinden sadece ses şiddeti ayarlanabilir.
AUX girişi için 3,5 mm'lik standart jak fişi kullanılır. Dış ses kaynağı bu bıçak tipi sokete sahip değilse, bir adaptör kullanılmalıdır.
MDI girişi
MEDIA →
MDI
tuşuna basınız.
MDI girişine bağlanmış olan harici veri taşıyıcılarının MP3, WMA, OGG-Vorbis ve
AAC formatındaki ses dosyaları, cihaz üzerinden çalınabilir » Sayfa 13, Ortam
kaynakları ve ses dosyaları ile ilgili gereksinimler.
Başarılı bir bağlantı için koşullar
› Sadece 2.0 özelliğindeki USB cihazları bağlanabilir.
› Bağlı olan cihazın dosya düzenleme tablosu versiyonu FAT (File Allocation Table)
mutlaka FAT16 (< 2 GB) veya FAT32 (> 2 GB) olmalıdır.
› Üzerinden çok büyük veri hacmi bulunan bir hard diski (HDD) olan bir cihazdan
çalma sırasında, müzik dosyalarının genel bakışının okunması sırasında bir gecikme olabilir.
› Üzerinde karmaşık bir klasör yapısı olan bir cihazdan çalma durumunda, ses dosyalarının okunması sırasında bir gecikme olabilir.
› Bağlı olan cihazdaki klasör yapısı sekiz düzeylik bir derinliği aşmamalıdır. Bir klasörde 1000 dosyadan fazla bulunmamalıdır.
› Cihazın bağlanması için, hiç bir USB uzatma kablosu veya USB dağıtıcı (HUB) kullanılmamalıdır.
DİKKAT
MDI girişine bağlanmış olan harici ses kaynakları, cihaz üzerinden kullanılabilir.
İstendiği zaman cihaz üzerinden farklı bir ses kaynağı seçilebilir. Dış ses kaynağını
devreden çıkarmadığınız sürece, bu kaynak arka planda daima aktif olarak kalır.
Dış ses kaynağının kullanımı bilgilerini, ilgili üreticinin kullanma kılavuzundan alınız.
Dış ses kaynaklarını MDI girişi üzerinden bağlamak için, özel bir adaptör kullanılmalıdır.
iPod
MDI girişine bir iPod bağladığınız zaman, münferit iPod klasörlerini (Parça listeleri,
sanatçılar, albümler, şarkılar, vs.) seçebileceğiniz bir menü açılır.
Bir harici ses kaynağının Bluetooth® üzerinden bağlanması
Bluetooth ses modunda araç hoparlörleri aracılığıyla, Bluetooth® üzerinden bağlı
olan harici bir ses kaynağından (örn. bir cep telefonu) ses dosyaları çalınabilir.
Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, harici ses kaynağının cihaza bağlı olması gerekir » Sayfa 14, Cep telefonunun veya Bluetooth® cihazının cihaza bağlanması.
Çalma ses şiddetinin dış ses kaynağına uyarlanması
Harici ses kaynağının çalma ses şiddeti, cihazdaki 1 » Şek. 1 için bkz. Sayfa 4 ses
şiddeti ayarlayıcısı ile değiştirilebilir.
12
MEDIA modu
Harici kaynakları kesinlikle kumanda panelinin üzerine koymayınız. Bu cihazlar, aracın ani bir manevrası durumunda araç içinde savrulabilir ve araç yolcuları yaralanabilir.
■ Harici kaynakları hiç bir zaman hava yastıklarının yakınına koymayınız. Hava
yastığının açılması durumunda araç içinde geriye doğru savrulabilir ve araç yolcuları yaralanabilir.
■ Harici kaynakları sürüş sırasında elinizde veya dizlerinizin üzerinde tutmayınız. Bu cihazlar, aracın ani bir manevrası durumunda araç içinde savrulabilir ve
araç yolcuları yaralanabilir.
■ Harici kaynağın bağlantı kablosunu, sürüş sırasında size engel olmayacak şekilde yerleştiriniz.
■
ÖNEMLİ
AUX girişi sadece ses kaynakları için kullanılabilir!

Not
Harici kaynağın kullanım bilgilerini, ilgili üreticinin kullanma kılavuzundan alınız.
AUX üzerinden bağlanan harici ses kaynağını sadece, MDI üzerinden başka bir
cihaz bağlı olmadığı zaman kullanabilirsiniz.
■ AUX-IN üzerinden harici akım beslemesi adaptörüne sahip bir harici ses kaynağı
bağlı ise, ses sinyali bozulabilir. Bu husus kullanılan adaptörün kalitesine bağlıdır.
■
■

Ortam kaynakları ve ses dosyaları ile ilgili gereksinimler
Ortam kaynağı
Çalma ön koşulları
 12 cm'lik çapa sahip ses CD'leri (maks. 80 dak).
CD dijital ses tanımlaması
 12 cm'lik çapa sahip CD-ROM-, CD-R-, CD-RW, maks. 700 MB (megabayt), dosya
sistemi ISO 9660 Level 1 ve 2, Joliet veya UDF 1.02, 1.5, 2.01, 2.5
 SD ve MMC hafıza kartları, 32 mm x 24 mm x 2,1 mm veya 1,4 mm ebadında, dosya
sistemi FAT12, FAT16 ve FAT32 maks. 2 GB (gigabayt) ve SDHC hafıza kartları maks.
32 GB.
– MP3 dosyaları (.mp3) bit hızı 48 - 320 kbit/s veya değişken bit hızı.
– WMA dosyaları (.wma) maks. 9.2 veya maks. 10.0 mono/stereo kopyalama koruması olmadan.
– OGG-Vorbis ve MPEG4 AAC formatında ses dosyaları.
– PLS, B4S, ASX ve WPL formatlarında çalma listeleri.
– Dosya adı ve yol bilgileri 256 karakterden uzun olmamalı.
– Klasör yapısı maks. sekiz düzeyli.
– Ses verisi CD'lerinde maks. 256 klasör ve maks. 512 dosya.
– SD hafıza kartlarına maks. 2048 klasör ve maks. 15000 dosya, klasör başına maks.
6000 dosya.
 Ses dosyalarının Bluetooth®a) üzerinden çalınması.
– Cep telefonu veya harici ses kaynağı A2DP-Bluetooth® profilini desteklemelidir.
AUX Dış ses kaynağı
Ses çıkışı 3,5 mm'lik jak üzerinden mümkün.
MDI Harici veri taşıyıcısı
Multimedia arabirimi MEDIA-IN ile uyumlu.
a)
Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc firmasının tescilli markasıdır.

MEDIA modu
13
TELEFON modu
Cep telefonunun veya Bluetooth® cihazının cihaza
bağlanması
Bir cep telefonunu veya başka bir Bluetooth® cihazını cihaz üzerinden kullanabilmek için, her iki cihazın bir kez bağlanması gerekir.
Etkin bağlantı
Etkin bağlantı sağlanınca cihaz üzerinden cep telefonu araması başlatılır.
Cep telefonunuzdaki
PHONE
→
SETUP
Bluetooth®
fonksiyonunu etkinleştiriniz.
tuşuna basınız.
■ Bluetooth ayarları - Bluetooth® fonksiyonunun ayarları
■ Aygıt ara - Harici cihazların etkin Bluetooth® fonksiyonu
ile aranması
Arama işlemi 15 - 20 saniye sürebilir. İşlem tamamlandıktan sonra ekranda, bulunan cep telefonlarının adları gösterilir.
Bağlanacak cep telefonunu doğrudan cep telefonu adını içeren fonksiyon tuşuna
basarak veya 15 numaralı menü düğmesini çevirerek seçebilirsiniz ve ardından
Bağla tuşu ile onaylayabilirsiniz.
Cep telefonundaki bağlantıyı onaylayınız. Cep telefonu tipine bağlı olarak ya otomatik olarak oluşturulan 6 haneli bir PIN kodu görüntülenir ki bu kod cep telefonu
ve cihaz ekranında talimatlar doğrultusunda onaylanmalı ya da cihaz ekranında
gösterilen 4 haneli PIN kodu manuel olarak girilmelidir.
Giriş doğruysa, cihaz ekranında, bağlantının başarılı olduğuna dair bir mesaj görüntülenir.
Pasif bağlantı
Pasif bağlantıda cihaz araması cep telefonu üzerinden başlatılır.
Cep telefonu ile bağlantıyı kurunuz. Cep telefonu tipine bağlı olarak ya otomatik
olarak oluşturulan 6 haneli bir PIN kodu görüntülenir ki bu kod cep telefonu ve cihaz ekranında talimatlar doğrultusunda onaylanmalı ya da cihaz ekranında gösterilen 4 haneli PIN kodu manuel olarak girilmelidir.
Giriş doğruysa, cihaz ekranında, bağlantının başarılı olduğuna dair bir mesaj görüntülenir.
Bağlı cihazların silinmesi
Cihaza maks. dört cep telefonu veya Bluetooth® cihazı bağlanabilir. Başka bir cihaz bağlanacaksa, önce bir cep telefonu veya Bluetooth® cihazı silinmelidir.
PHONE
→
SETUP
■ Bluetooth ayarları - Bluetooth® fonksiyonunun ayarları
■ BT görünürlüğünü aç - Cihazın Bluetooth® fonksiyonlu
başka cihazlarda görünür-
14
TELEFON modu
silinmesi.

TELEFON ana menüsündeki münferit fonksiyonlar, bağlı cep telefonunun donanım
ve özelliklerine bağlı olabilir.
PHONE
modu sadece kontak açık iken etkinleştirilebilir.
Cihaz açıldığında, otomatik olarak en son bağlı olan cep telefonuna bağlanır. Bu
cep telefonuna bağlanmak mümkün değilse, sistem otomatik olarak bağlı cihazlar
listesinde bulunan bir sonraki cep telefonuna bağlantı kurmaya çalışır.
TELEFON ana menüsündeki fonksiyon tuşları
■ PHONE tuşuna basınız.
■  - Konuşma kullanımının
■
lüğünü açma
Cep telefonunda Bluetooth® ses aksesuarları aramasını başlatınız. Arama işlemi 15
- 20 saniye sürebilir. İşlem tamamlandıktan sonra, cep telefonunda cihaz ismi
SKODA_BT olarak gösterilir.
tuşuna basınız.
TELEFON ana menüsü
PHONE tuşuna basınız.
■
tuşuna basınız.
SETUP
Telefon ana menüsü
Cep telefonunuzdaki Bluetooth® fonksiyonunu etkinleştiriniz.
PHONE
→
■ Bluetooth ayarları - Bluetooth® fonksiyonunun ayarları
■ Eşleşen aygıtlar listesi - Cihaza bağlanan cihazların listesi
■ Sil - Seçilen bağlı cep telefonunun veya Bluetooth® cihazının
■
açılması, sadece GSM II telefon hazırlık tertibatı ile.
Konuşma kullanımı ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri aracınızın kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.
SOS - Acil çağrı, sadece GSM III telefon hazırlık tertibatı ile, rSAP profili üzerinden bağlantıda. GSM III telefon hazırlık tertibatı ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri
aracınızın kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.
 - Bir çağrıyı kabul etme, girilen numarayı arama. TELEFON ana menüsünde,
dokunulduğu zaman arama listesi gösterilir.
 - Aramayı sonlandırma veya reddetme - sadece bir görüşme etkin iken

■  - Numara seçimi
■ Sil - Rakamları silme
■  - Numara çevirme
■  - Telefon rehberi açma
Gelen arama
■  - Gelen aramayı kabul etme
■  - Gelen aramayı reddetme
Bir telefon görüşmesi sırasındaki diğer fonksiyonlar
■ Bul - Telefon rehberinde arama için giriş ekranını açma
■ Ayrıntılar - Bir telefon rehberi girişine ait bilgileri gösterme
■  - Cevapsız çağrı listesini açma
■ Düzelt - Çağrı numarasını düzeltme
■  - Numara çevirme
■  - Seçilen çağrı numaralarının listesini
■ Düzelt - Çağrı numarasını düzeltme
■ 
■ Özellikler - Diğer fonksiyonları açar
■ Sessize al - Bir görüşme sırasında
■
açma
■
- Numara çevirme
■  - Gelen aramalar listesini açma
■ Düzelt - Çağrı numarasını düzeltme
■  - Numara çevirme
■  - Posta kutusu (posta kutusu çağrı
■
■
numarası ayarlanmış olmalıdır) » Sayfa
15, TELEFON modundaki ayarlar

Telefon görüşmesi ve bir telefon görüşmesi sırasında
fonksiyonlar
Cihaz kapalı olsa dahi telefon çağrıları kabul edilebilir.
Bir çağrı numarası için bağlantı kurulmasına başladıysanız veya bir çağrı aldıysanız,
TELEFON ana menüsü Telefon görüşmesi görümününe geçer.
Giden arama
Cihaz yardımıyla doğrudan bir telefon numarası girerek, telefon rehberinden, aranan telefon numaraları listesinden veya gelen aramalar listesinden seçim yaparak
görüşme yapabilirsiniz » Sayfa 14, TELEFON ana menüsündeki fonksiyon tuşları.
Aracınız GSM II telefon hazırlık tertibatı ile donatılmışsa telefon görüşmesini konuşma kullanımı aracılığıyla da  » Sayfa 14, TELEFON ana menüsündeki fonksiyon tuşları fonksiyon tuşu yardımıyla yapabilirsiniz.
- Görüşmeyi sonlandırma
İlave olarak bir Diğer Telefon Görüşmesi Yapma
PHONE tuşuna basınız.
DİKKAT
Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak trafik
emniyetinin tüm sorumluluğu sizdedir. Sistemi sadece, aracın her türlü trafik
durumunda kontrolünüz altında olacak şekilde kullanınız - Kaza tehlikesi!
mikrofonu açma / kapatma. Araçtaki görüşme
mikrofon tarafından kaydedilmez ve karşı taraf bu şekilde bunu duyamaz.
Serbest konuş - Serbest konuşma ünitesini açma / kapatma. Görüşme hoparlör
aracılığıyla araca aktarılmaz, sadece telefonun hoparlörüne (özel görüşme).
Aramayı beklet - Görüşmenin „bekletilmesi“ (şu mesaj gösterilir: „Tutuluyor...“).
Bağlantı muhafaza edilir, ancak görüşme aktarılmaz. Arama devam - Arama devam ettirilir
Konferans - Tüm görüşme katılımcıların konferansa dahil edilmesi » Sayfa 15,
İlave olarak bir Diğer Telefon Görüşmesi Yapma
Rakamları girin - DTMF tuş tonları giriş ekranını açar
Yeni bir çağrı numarası veya kaydedilmiş bir çağrı numarası seçiniz.

■ Özellikler - Diğer fonksiyonları açar
■ Takas et - Görüşmeler arasında geçiş
■ Konferans - Tüm görüşme katılımcıların
konferansa dahil edilmesi
DTMF tuş tonları
Bir cep telefonunun her tuşu, belli bir DTMF tuş tonuna göre düzenlenmiştir.
DTMF tuş tonları, örneğin bir şifrenin cep telefonu üzerinden girilmesi veya bir
„Call-Center“'de fonksiyonların seçimi için kullanılır.
Bir görüşme sırasında bir DTMF tuş tonu girişi talep edilirse, Özellikler →
Rakamları girin fonksiyon tuşuna basarak tuş takımını açınız ve talimatları izleyiniz
(örneğin: „Bir çalışanımız ile görüşmek istiyorsanız, lütfen 3 “'ü tuşlayınız).

TELEFON modundaki ayarlar
PHONE
→
SETUP
tuşuna basınız.

TELEFON modu
15
■ Bluetooth ayarları 1) - Bluetooth® fonksiyonunun ayarları
■ Eşleşen aygıtlar listesi - Bağlı cihazların listesini açar
■ Aygıt ara - Harici cihazların etkin Bluetooth® fonksiyonu ile aranması
■ BT görünürlüğünü aç - Cihazın Bluetooth® fonksiyonlu başka cihazlarda
■
■
■
■
■
1)
2)
3)
görünürlüğünü açma
■ Ana PIN girin - Cihazlara bağlanmak için kullanılan 4 rakamlı kodun değiştirilmesi
Telesekreter numarasını girin - Cep telefonu telesekreter numarasını girme
Arama listelerini sil 2) - Telefon ünitesi hafızasındaki arama listelerini silme
Telefonu kapat 2)3) - Telefon ünitesini kapatma (cep telefonu bağlı kalır)
Telefon rehberi yükle - Telefon rehberini cep telefonundan radyo navigasyon sistemi hafızasına yükler. İşlem birkaç dakika sürebilir.
Fabrika ayarları - Cihazı teslimat durumuna geri alma, kullanıcı profilleri silinir
Cep telefonu GSM III telefon hazırlık tertibatı aracılığıyla bağlıysa, bu fonksiyon kullanılamaz. GSM III
telefon hazırlık tertibatının Bluetooth® ayarlarını aracınızın kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.
Cep telefonu GSM III telefon hazırlık tertibatı aracılığıyla bağlıysa, bu fonksiyon kullanılamaz.
Cep telefonu GSM III telefon hazırlık tertibatı aracılığıyla HFP profili üzerinden bağlıysa, bu fonksiyon
etkin değildir.
16
TELEFON modu

DİKKAT (Devam)
NAV modu (navigasyon)
Navigasyon verilerinde tek yönlü yollar, yaya bölümleri vs. her ne kadar kaydedilmiş olsa bile trafik akışında sürekli değişiklikler olabilir. Trafik lambaları,
duruş veya öncelik levhaları, park ve durma yasakları veya yol daralmaları ve
hız sınırlamaları, cihaz tarafından dikkate alınmaz.
■ Sürüş hızınızı, daima yol durumuna ve trafik ve hava şartlarına uygun olarak
seçiniz. Cihaza güvenerek, örn. sisli havalarda çok hızlı gitmeyiniz - Kaza tehlikesi!
■ Cihaz, sadece trafik durumu gerçekten müsait olduğunda kullanılmalıdır.
■ Verilen sürüş önerileri gerçek durumdan sapabilir, örneğin yol inşaatları veya
eski olan navigasyon verileri. Böyle durumlarda, trafik işaretlerine dikkat ediniz
ve sürüş önerilerini dikkate almayınız.
■ Ses şiddeti, dıştan gelen sesli sinyaller, örn. polis, kurtarma ve itfaiye araçları
gibi geçiş hakkı olan araçların uyarı sirenleri, daima duyulabilecek şekilde ayarlanmalıdır.
■
Giriş bilgileri
Sürüş önerilerini dikkate almazsanız veya rotadan saparsanız, rota her defasında
yeniden hesaplanır. Bu hesaplama birkaç saniye sürer. Ancak ondan sonra sürüş
önerileri verilebilir.
Eksik dijitalleştirilmiş veya hiç dijitalleştirilmemiş ve bu nedenle navigasyon verilerinde bulunmayan bölgelerde, cihaz yine de hedefe gidiş yolu sunmaya çalışmaktadır. Böyle durumlarda, örneğin demiryolları ve yol kategorileri (otoban, kara yolu
vs.) kullanılan navigasyon verileri tarafından hiç algılanmaz veya sadece eksik algılanırsa, hedefe gidişin kısmen hatalı olabileceğini dikkate alınız.
Adres girişlerinde (şehir, cadde) sadece mantıklı bir girişe olanak sağlayan harfler
veya semboller kullanıma sunulur. Olası tüm isimler bir liste halinde gösterilir. Bileşik kavramlarda, örneğin Bad Düben, aradaki boşluk unutulmamalıdır.
Son sesli anonsu, 15 numaralı menü düğmesine basarak tekrar dinleyebilirsiniz.
Sürüş önerisi dinlenirken, ses şiddeti değiştirilebilir.
Tünel veya yeraltı garajlarında, GPS uyduları antene ulaşmaz. Böyle durumlarda cihaz kendini tamamen araç sensörleri ve dahili jiroskop yardımıyla yönlendirir.
DİKKAT
Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü dikkatini
trafikten uzaklaştırdığında, kazalar ve yaralanmalar ortaya çıkabilir. Sürücü
olarak trafik emniyetinin tüm sorumluluğu sizdedir. Cihazın fonksiyonlarını,
tüm trafik şartlarında aracın kontrolünü kaybetmeyecek şekilde kullanınız!
■ Sürüş tavsiyelerine aşağıdaki noktalara daima öncelik vermelisiniz:
■ Sürüş tavsiyeleri trafik kurallarına ters düştüğünde bile,
■ İlgili yerdeki polislerin trafik levhaları, ışıklı sinyaller veya uyarıları tarafından gerçek geçiş,
■ İlgili yerde hüküm süren olaylar ve durumlar.
■ Lütfen sürüş sırasında trafik kurallarına uyunuz.
■ Trafik levhaları ve trafik talimatları navigasyon sürüş önerilerine göre daima
önceliğe sahiptir.
■
Not
Tüm hedeflerin (Ülke, yer, cadde isimleri, özel hedef isimleri) tüm ülkeye has (veya özel hedeflerde lisana özel) işaretler ile birlikte verilmesine gerek yoktur.
■ Ülkeye bağlı olarak cihazın bazı fonksiyonları belli bir hızın üzerinde kullanılamamaktadır. Bu bir hata veya arıza değildir, bilakis o ülkenin yasal yönetmelikleri ile

ilgilidir.
■
Navigasyon verileri ve SD hafıza kartı
Navigasyon verileri, ilk çalıştırmada dahi cihazın hafızasında bulunmaktadır ve bu
nedenle doğrudan navigasyon için kullanılabilir.
Navigasyon Verilerinin Güncelleştirilmesi
› SD hafıza kartının mekanik yazmaya karşı korumasını kaldırınız.
› SD hafıza kartını yerleştiriniz » Sayfa 11, SD hafıza kartı.
SD hafıza kartını yerleştirdikten sonra otomatik olarak görüntülenen: Tahsis et SD hafıza kartının cihaza tahsis edilmesi. Lisans hakları nedeniyle SD hafıza kartı
cihazınıza atanır ve artık başka cihazlarda kullanılamaz.
NAV modu (navigasyon)
17

- Navigasyon verilerinin doğrudan SD hafıza kartından kullanılması. Cihazın hafızasında kayıtlı olan navigasyon verileri dışındaki bölgelerin navigasyon
verilerini kullanmak isterseniz, hedefe gidiş için doğrudan SD hafıza kartındaki
verileri kullanabilirsiniz. Bu şekilde iki farklı navigasyon veri seti kullanabileceksiniz. Bu durumda navigasyon verilerinin SD hafıza kartından radyo navigasyon
sisteminin hafızasına kopyalanmasına gerek yoktur.
Yükle - SD hafıza kartındaki navigasyon verilerinin dahili cihaz hafızasına kopyalanması. Dahili cihaz hafızasındaki „eski“ navigasyon verileri silinir. Silinen veriler
tekrar oluşturulamaz » .
■ SD kullan
■
Navigasyon ana menüsü
Şek. 4
Navigasyon Ana Menüsü
Kopyalama işlemi sırasında navigasyon verileri kullanılamaz. İşlem yaklaşık 2 saat
sürer.
SD hafıza kartından radyo navigasyon sisteminin dahili hafızasına kopyalama işlemi sırasında SD hafıza kartını çıkarmayınız! Bu hafıza kartına zarar verebilir!
Navigasyon ana menüsünü çağırma
HARİTA tuşuna basınız.
Manuel kopyalama işlemi
Geçerli navigasyon verilerini içeren SD hafıza kartının yerleştirilmesinden sonra
kopyalama işlemi otomatik olarak başlatılmaz ise, bu işlem manuel olarak başlatılabilir.
NAV
→
SETUP
Navigasyon ana menüsü ve harita görünümü arasında geçiş yapma
NAV tuşuna basıldığında - NAVİGASYON ana menüsünden harita görünümüne geçiş.
tuşuna basınız.
■ Yön bulma veri tabanı - Navigasyon verileri opsiyonlarının gösterilmesi
■ SD bilg. yükle/kullan - SD hafıza kartındaki navigasyon verilerinin yüklenmesi
NAV tuşuna tekrar basıldığında - Harita görünümünden NAVİGASYON ana menüsüne dönüş.
ve
Ek bilgilerin çağırılması
 tuşuna basıldığında - Araç pozisyonu ile ilgili bilgiler ve ek fonksiyonlara erişim
(bayraklı hedef, rota listesi, bölüm kilitleme) » Sayfa 20, Ek pencere ve „İşaretli
hedef“ kaydetme.
kullanılması
ÖNEMLİ
Cihazın dahili hafızasındaki navigasyon verilerinin üzerine başka bir sürüm yazılırsa, bunlar tekrar oluşturulamaz (kurtarılamaz)!
NAVİGASYON ana menüsünde fonksiyon tuşları
Harita - Harita görünümüne geçiş
 Adres - Hedef adres girme ekranını açma » Sayfa 19, Hedeflerin girilmesi ve
kaydedilmesi
Not
Güncel navigasyon verilerini veya başka ülkelerin verilerini içeren bir SD hafıza
kartını ŠKODA orijinal aksesuarlarından temin edebilirsiniz.


Hedef hafızası - Manuel olarak kaydedilmiş hedeflerin listesini açma

Son hdf. - Otomatik olarak kaydedilmiş hedeflerin listesini açma
 Benzin istasyonu - Yakında bulunan benzin istasyonlarının listesini açma » Sayfa 20, Benzin istasyonu veya oto park seçme
 Otopark - Yakında bulunan otoparkların listesini açma » Sayfa 20, Benzin istasyonu veya oto park seçme
 Özel hedef - Özel hedef seçimi » Sayfa 20, Özel Hedefi Yolculuk Hedefi olarak

Seçme
18
NAV modu (navigasyon)
Ev adresi - Kaydedilmiş bir ev adresi için hedefe gidişin başlatılması. Hedefe gidiş
sırasında burada Durdur fonksiyon tuşu görüntülenir.
SD hafıza kartından hedefler
ŠKODA web sayfalarında bulabileceğiniz bir web uygulaması yardımıyla hedefler
kartvizit olarak oluşturulabilir. Bu hedefler kolayca SD kartı üzerinden cihaza akta
rılabilir.
→
SETUP
tuşuna basınız.
Navigasyon menüsündeki fonksiyon tuşları
■ Rota seçenekleri - Rota seçeneklerinin ayarlanması
■ Rota ölçütleri - Rotanın hesaplanması için ölçütlerin belirlenmesi
■ Hızlı - Bunun için sapa bir yol gerekli olsa bile, hedefinize gidecek
en hızlı ro-
ta
- Mümkün olan en az sürede ve en kısa yol kat edilerek gidilen rotayı hesaplar
■ Kısa - Bunun için daha uzun bir sürüş süresi gerekli olsa bile, hedefinize gidecek en kısa rota. Rota gidişi sıra dışı yol bölümleri içerebilir, örn. tarla yolları.
■ Dinamik rota - Rota hesaplaması için TMC trafik duyurularının kullanımını açma /
kapatma » Sayfa 22, TMC uygulamalı dinamik hedefe gidiş
■ Otoyol kullanma - Rota hesaplaması için otoyol kullanımını açma / kapatma
■ Ücretli yol kullanma - Rota hesaplaması için ücretli yol kullanımını açma / kapatma
■ Feribot kullanma - Rota hesaplaması için feribot kullanımını açma / kapatma.
Başka bir rota yoksa (örneğin; bir adaya feribotsuz gidilmiyorsa) bu tür yol tipi
rota hesaplamasına dahil edilir.
■ Pul zorunluğu olanı kullanma - Pul zorunluluğu olan ülkelerin listesini açma. Bir
çentik, seçili ülkede pul zorunluğu olan tüm caddelerin rota hesaplamasından
çıkarıldığı anlamına gelmektedir.
Duyuru sesi şiddeti - Navigasyon anonslarının ses şiddeti ayarı
Gündüz/Gece - Gündüz, gece ve haritanın otomatik gösterimi arasında geçiş yapar. Otomatik gösterim kısa hüzmeli farın açılmasına ve kapatılmasına bağlıdır.
Harita üzerindeki özel hedefler -Harita görünümünde özel hedeflerin görüntülenmesi
(sadece otoparklar, benzin istasyonları ve ŠKODA bayileri)
Otomatik yakınlaştır - harita ölçeği gidilen rotaya ve hıza bağlı olarak otomatik şekilde değişir (Otoyol sürüşü: küçük harita ölçeği - Şehir içi: büyük harita ölçeği)
Trafik işareti göstergesi - Güncel olarak gidilen rota bölümünde hız sınırı göstergesini açma / kapatma (ekranın sol üst kısmında)
■ Ekonomik
■
■
■
■
■
hedef
girme
■ Ev adresi girin - Ev adresinin girilmesi
■ Şehir - Güncel konumu ev adresi olarak kaydetme
■ Adres - Bir adresin ev adresi olarak girilmesi veya değiştirilmesi
■ Tanıtım kipi -Tanıtım kipini açma / kapatma. Tanıtım kipi açık ise, hedefe
(NAV) navigasyon modundaki ayarlar
NAV
■ Zaman birimi - Hedefe gidiş sırasında aşağıdaki bilgiler arasında geçiş
■ Varış saati - Tahmini varış zamanını gösterir
■ Srş süresi - Hedefe kalan tahmini sürüş süresini gösterir
■ Zaman göst. - Varış zamanının şu şekilde değiştirilmesi:
■ Hedef - Nihai yolculuk hedefine tahmini varış zamanını gösterir
■ Ara hedef - Ara hedefe tahmini varış zamanını gösterir » Sayfa 20, Ara
■
■
■
gidişin
başında, hedefe gidişin normal modda („gerçek“ hedefe gidiş) veya tanıtım kipinde (sanal hedefe gidiş) gerçekleşeceğini belirleyebilirsiniz. Demo modunda hedefe gidiş rota yalnızca sanal olarak gidilir. Sanal hedefe gidiş, hayali yolculuk
hedefine ulaşıldığında tekrarlanır.
Tanıtım kipi başlangıç noktası - Düşünülen bir başlangıç noktasının Demo moduna girilmesi
Hedef hafızasını sil - Hedef hafızasını veya son hedeflerin listesini silme
■ Tümü - Hafızaya alınan tüm hedefleri silme
■ Son hdf. - Son hedefler listesinin tüm hedeflerini silme
Yön bulma veri tabanı - Radyo navigasyon sistemine veya SD hafıza kartına kayıtlı
navigasyon verileri ile ilgili veya navigasyon verilerinin doğrudan SD hafıza kartından kullanılması ile ilgili bilgilerin görüntülenmesi » Sayfa 17, Navigasyon veri
leri ve SD hafıza kartı.
Hedefler
Hedeflerin girilmesi ve kaydedilmesi
Hedeflerin manuel olarak girilmesi ve kaydedilmesi
NAV →  tuşuna basınız.
Adres girişinde önce ülkeyi, ardından şehri veya posta kodunu seçiniz. Ardından
adres, sokak ve bina numarası veya bir yol kavşağı seçilerek tanımlanabilir. Adresle ilgili bu bilgiler birbirini takip eden giriş ekranlarında belirlenir.
Hedefe gidiş bilgileri yetiyorsa, Başarı fonksiyon tuşu görüntülenir. Artık hedefe
gidiş başlatılabilir veya hedefle ilgili başka ayrıntılar girilebilir.
NAV modu (navigasyon)

19
■ Kaydet - Hedef ismi girme ekranı
■ Sil - Hedef ismini değiştirme
■ TAMAM - Hedef isim kaydedilir
■ Başlat - Hedefe gidişi başlatma
açılır
Hedef Hafızası
NAV →  tuşuna basıldığında - Manuel olarak kaydedilen hedeflerin listesi gösterilir (gösterilen bir hedefi içeren fonksiyon tuşuna basıldığında, hedefe gidiş başlatılabilir).
15 numaralı menü düğmesi çevrilerek adı değiştirebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz veya silebileceğiniz bir hedef seçersiniz.
■ Hedefler SD - SD hafıza kartına kayıtlı hedeflerin listesini görüntüleme
■ İçe aktar - SD hafıza kartına kayıtlı hedefleri cihaz hafızasına aktarma
■ Tümü - SD hafıza kartındaki tüm hedefleri seçme
■ İçe aktar - Seçilen hedefleri SD hafıza kartından cihaz hafızasına aktarma
■ Ayrıntılar - Hedefle ilgili bilgiler gösterilir
■ İçe aktar - İçe aktarmak üzere gösterilen hedefleri seçer
■ Başlat - Hedefe gidişi başlatma
- Hedefle ilgili daha ayrıntılı bilgiler gösterme (hedef isim, ülke, şehir
vs.). Gösterilen bilgiler değiştirilebilir.
■ Sil - Seçilen hedefi silme
■ Başlat - Hedefe gidişi başlatma
■ Ayrıntılar
Son hedeflerin kaydedilmesi
NAV →  tuşuna basıldığında - En son otomatik olarak kaydedilen hedeflerin listesi görüntülenir.
Gösterilen hedeflerden birine basılırsa, cihaz harita görünümüne geçer ve hedefe
gidiş otomatik olarak başlar.
■ Ayrıntılar - Hedefle ilgili bilgiler gösterilir
■ Kaydet - Hedef isim girme ve kaydetme
■ Sil - Hedef ismi silme
■ TAMAM - Hedef isim onaylama ve kaydetme
■ Başlat
- Hedefe gidişi başlatma
Ara hedef girme
Hedefe gidiş sırasında başka bir hedef, ara hedef olarak girilebilir. Girilen ara hedefe, nihai yolculuk hedefine gidiş devam ettirilmeden ulaşılır. Nihai yolculuk hedefi,
hedefe gidişin ilk başta başlatıldığı hedeftir. Giriş sırasında daima bir ara hedef veya nihai yolculuk hedefi girildiğine dikkat edilmelidir.
Hedefe gidiş sırasında
çiş.
20
NAV
tuşuna basıldığında - Navigasyon ana menüsüne ge-
NAV modu (navigasyon)
Yeni bir adres giriniz veya daha önce kaydedilmiş bir adresi seçiniz.
Ara hedef
- Yeni girilen hedefi, ara hedef olarak seçme
- devam eden hedefe gidişi sonlandırma ve yeni hedefi nihai yolculuk
hedefi olarak seçme
Yeni hedef
Benzin istasyonu veya oto park seçme
NAV →  - Benzin istasyonu veya  - Otopark tuşuna basıldığında - Güncel bulunulan yerin çevresindeki benzin istasyonları veya otoparklar aranır.
■ Kaydet - Hedef hafızasına kaydetme
■ Ayrıntılar - Hedefle ilgili bilgiler gösterilir
■ Kaydet - Hedef hafızasına kaydetme
■ Başlat - Hedefe gidişi başlatma
Özel Hedefi Yolculuk Hedefi olarak Seçme
NAV →  - Özel hedef tuşuna basınız.
■ Yer - Herhangi bir yerin merkezinde arama
■ Burada - Güncel bulunulan yerin çevresinde
arama
Bir „anahtar kelime“ veya özel hedef adının bir kısmı olan bir kelime girilerek özel
hedefin seçilebileceği bir arama ekranı açılır. Özel hedef 75 km'lik bir çember içinde aranır.
„Anahtar kelimeler“ olarak, örneğin otel, stadyum, ŠKODA veya hedef ismin bir kısmı, örneğin göl, veya aç, susuz, alışveriş, dinlenme vb. kelimeler kullanılabilir.
„Anahtar kelimenin“ doğru girilmesine dikkat ediniz (özel işaret dahil).
■ Sil - Girilen işaretleri silme
■ Bul - Girilen parametreler doğrultusunda
■ Kaydet - Hedef hafızasına kaydetme
■ Ayrıntılar
■ Kaydet
■ Başlat
arama
- Hedefle ilgili bilgiler gösterilir
- Hedef hafızasına kaydetme
- Hedefe gidişi başlatma
Ek pencere ve „İşaretli hedef“ kaydetme
 tuşuna basıldığında - Pop-up penceresi açılır.
Hedefe gidiş aktif olmadığı zaman, güncel pozisyonla ilgili aşağıdaki ayrıntıları içeren bir pencere görüntülenir:
› Konum;
› Enlem ve boylam derecesi;
› Rakım (en az 4 uydu mevcut olduğunda);

› GPS durumu (GPS_FIX - konum belirlenebilir, GPS_FIX_3D - rakım belirlenebilir);
› Mevcut olan ve bağlantı kurulabilen uydu sayısı (mevcut uydu sayısı GPS duru-
 - Hedefe tahmini varış zamanı veya sürüş süresi (sağ alt ekran köşesinde)
Hedefe gidiş aktif ise, yolculuk hedefi için bir pencere açılır.
Ayar opsiyonları
15 numaralı menü düğmesi çevrildiğinde - Ölçeği değiştirme.
Sol alt ekran köşesinde, sürüş yönü oku, hız sınırlaması vb. ek bilgiler gösterilir.
munu belirler).
■ Bayraklı hedef
- güncel pozisyonu „bayraklı hedef“ olarak kaydetme

15 numaralı menü düğmesi devreye alındığında - Son navigasyon anonsunu tekrarlama.
Hedefe gidiş
Ekrana dokunulduğunda - Özellikler ve
mi » Sayfa 21, Hedefe gidişi durdurma.
Hedefe gidişi başlatma
■ Özellikler - Harita gösterimi seçeneklerini değiştirme
■ 2D Kuzey - İki boyutlu, yukarıdan kuzey yönünde
■ 2D sürüş - İki boyutlu, yukarıdan sürüş yönünde
■ 3D sürüş - Üç boyutlu, çapraz önden („kuş bakışı“)
■ Harita genel - Hesaplanan rota, güncel pozisyondan
NAV
→
Harita
Hedefe gidişi,
tuşuna basıldığında - Harita görünümüne geçiş.
Başlat
fonksiyon tuşuna basarak başlatılır.
Hedefe gidiş, başka menü noktalarında da başlatılabilir » Sayfa 19, Hedeflerin giril
mesi ve kaydedilmesi.
Hedefe gidiş sırasında haritada yer belirleme
Şek. 5
Harita gösterimi için bir örnek
■
Durdur
fonksiyon tuşlarının gösteri-
hedefe kadar bir haritada
gösterilir (etkin hedefe gidiş sırasında)
Rota listesi - Yol bölümlerinin listesi » Sayfa 22, Yol bölümlerinin gösterilmesi

Hedefe gidişi durdurma
Hedefe gidiş sırasında NAV tuşuna basıp (veya ekrana dokunulduğunda) →
tuşuna basıldığında - Hedefe gidişi sonlandırma (durdurma).
Durdur
Hedefe gidişi devam ettirme
NAV → Başlat tuşuna basıldığında - Hedefe gidişi, güncel araç pozisyonundan itibaren devam ettirme.

Yol bölümünü manuel olarak iptal etme
Harita sembolleri
 - Pusula (sağ üst ekran köşesinde), ok kuzeyi gösterir. Sembole basarak iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) harita gösterimi arasında seçim yapılabilir.
 - Güncel araç pozisyonu ve sürüş yönü
 - Hedefe olan uzaklık (sol alt ekran köşesinde)
 - Ara hedefe olan uzaklık (sol alt ekran köşesinde) - sadece hedefe gidiş ve ara
hedefe tahmini varış zamanı göstergesi etkin olduğunda gösterilir » Sayfa 19,
(NAV) navigasyon modundaki ayarlar
Doğrudan ilerideki yol bölümünün manuel olarak engellenmesi (örn. bildirilen bir
trafik engeli nedeniyle)
 → Rota tuşuna basınız.
- 15 numaralı menü düğmesini çevirerek güncel pozisyondan itibaren
engellenecek yol bölümünün uzunluğunu işaretleyebilirsiniz. Güncel olarak engellenen yol bölümünün uzunluğu alt ekran satırında gösterilir. Engellenebilen
azami uzunluğa ulaşıldığında, uzunluk bilgisinin arkasında „(Maks)“ yazısı görüntülenir.
■ TAMAM - Yol engeli uzunluğunu onaylama
■ Ön tıkalı
İlerideki yol bölümünün engelini kaldırmak için

→
Rota
tuşuna basınız.
NAV modu (navigasyon)

21
■ Kuy. engeli kaldır
- Yol bölümü ile ilgili manuel engeli kaldırma
Güncel TMC trafik duyuruları
gösterilebilir.
Yol bölümlerini, rota listesi yardımıyla engelleme
 → Rota tuşuna basınız.
■ Rota engeli kaldır

→
Rota
tuşuna basınız.
- Yol bölümü ile ilgili engeli kaldırma

Yol bölümlerinin gösterilmesi
Dinamik rota » Sayfa 19, (NAV) navigasyon modundaki ayarlar fonksiyonu etkin
ise ve radyo navigasyon sistemi, rota üzerinde yer alan bir trafik sorununun etrafında dolaşmak için bir zaman avantajı hesaplıyorsa, otomatik olarak bir alternatif
rota hesaplanır.
Rota yeniden hesaplandığında ilgili bir navigasyon anonsu verilir. İlk rota hesaplamasında, şimdi ortadan kalkan bir trafik sorunu olduğunda da böyle bir anons gerçekleşir.
Hedefe gidiş sırasında pop-up penceresi
 → Rota tuşuna basınız.
içinde, gidilecek olan noktaların (Cadde isimleri, cadde işaretleri ve yol
bölümleri) listesi gösterilir.
■ Ayrıntılar - Seçilen yol bölümünün ayrıntılarını gösterir
■ Rota listesi
TMC uygulamalı dinamik hedefe gidiş
Bir dinamik hedefe gidiş için ön şartlar
TMC (Traffic Message Channel/trafik mesaj kanalı), trafik duyurularının sürekli olarak aktarılması için dijital bir radyo veri hizmetidir.
Bulunulan yerde bir TMC trafik radyo vericisinin yayını alınabiliyorsa, TMC trafik
duyuruları arka planda sürekli güncellenir. Alınabilen TMC trafik duyuruları bir listede gösterilir » Sayfa 23, TMC trafik duyurularını gösterme.
Gelen trafik duyurularının kalitesi, radyo vericilerinin trafik redaksiyonlarına bağlıdır. TMC trafik duyurularının alınma işlemi devreye sokulup, devreden çıkarılamaz.
Duyulan verici TMC vericisi olmak zorunda değildir.
Dinamik rota » Sayfa 19, (NAV) navigasyon modundaki ayarlar fonksiyonu etkin
ise ve radyo navigasyon sistemi, rota üzerinde yer alan bir trafik sorununun etrafında dolaşmak için bir zaman avantajı hesaplıyorsa, otomatik olarak bir alternatif
rota hesaplanır.
TMC trafik duyuruları, sadece gidilen bölge ile ilgili navigasyon verileri cihaz hafızasına kayıtlı ise veya takılı olan SD hafıza kartından sorgulanabiliyorsa, cihaz tarafından değerlendirilebilir ve görüntülenebilir.
22
NAV modu (navigasyon)
(trafik duyurusu) bölge seçme tuşuna basılarak
TMC üzerinden alınan rota dahilindeki trafik sorunları, haritada renkli bir sembol
ile gösterilir. Rota dahilindeki bulunmayan trafik sorunları, haritada gri renkli bir
sembol ile gösterilir. TMC sembolünün konumlandırması bir trafik sorununun başlangıcını ve yönünü gösterir (her ikisi TMC trafik duyurusu üzerinden tanımlanmışsa).
■ Rota listesi - Yol bölümlerinin listesi
■ Engelle - Engellenecek yol bölümünün başını seçme
■ Kilit sonu - Engellenecek yol bölümünün sonunu seçme
Yol bölümünün engelini kaldırmak için
TMC
Not

TMC trafik duyuruları nedeniyle bir trafik sıkışıklığının etrafından dolaşarak gitmek, eğer bu dolaşarak gidilen yol da aşırı dolu ise, duruma göre hiç bir zaman
avantajı getirmeyebilir.
■ Rotada yer alan trafik sorunları henüz TMC trafik duyuruları üzerinden tespit
edilmediği zaman, yol kapatmaları manuel olarak da girilebilir » Sayfa 21, Yol bölümünü manuel olarak iptal etme.
■

TMC modu
■ Trafik yayını (TP) - TP trafik yayını açma / kapatma
■ Dinamik rota - Rota hesaplaması için TMC trafik duyurularının
kullanımını açma /
kapatma » Sayfa 22, TMC uygulamalı dinamik hedefe gidiş.

TMC trafik duyurularını gösterme
TMC trafik duyuruları, hedefe gidiş sırasında trafik engellerinin olması durumunda
rotayı optimize etmek için kullanılır » Sayfa 22, TMC uygulamalı dinamik hedefe
gidiş.
Ayrıntılı görünümde, fonksiyon tuşlarını kullanarak alınan tüm trafik duyurularını
arka arkaya görüntüleyebilirsiniz.
TMC
tuşuna basıldığında - Güncel trafik bildirilerinin listesi görüntülenir.
■ Ayrıntılar

- Listeden seçilen bir trafik duyurusunun ayrıntılarını görüntüleme
tuşuna basıldığında - Alınan güncel TMC vericisinin ismi görüntülenir.
Trafik sorunları, ilgili sembol ile birlikte detay görünümünde ve haritada sunulur.
Haritada bulunan trafik sorununun yönü renkli olarak gösterilir. Rota üzerinde (sürüş yönünde) bulunan bir trafik sorunu kırmızı, ters yöndeki ise gri renkte tanımlanır.
Not
Bulunulan yerde bir TMC trafik radyo vericisinin yayını alınabiliyorsa, TMC trafik
duyuruları arka planda sürekli güncellenir. Duyulan verici TMC vericisi olmak zorunda değildir.
■ TMC trafik duyuruları sadece geçilen bölge ile ilgili navigasyon verileri mevcut olduğunda, radyo navigasyon sistemi tarafından değerlendirilebilir ve kaydedilebilir.
■ Dinamik hedefe gidişin doğruluğu gönderilen trafik duyurularına bağlıdır. Bunların içeriğinden telsiz vericilerinin trafik redaksiyonları sorumludur.
■ TMC trafik duyuruları ayrıca dinamik hedefe gidiş için de gereklidir.
■ TMC trafik duyuruları nedeniyle bir trafik sıkışıklığının etrafından dolaşarak gitmek, eğer bu dolaşarak gidilen yol da aşırı dolu ise, duruma göre hiç bir zaman

avantajı getirmeyebilir.
■
TP ve TMC trafik duyuruları trafik yayını ayarları
TMC
→
SETUP
tuşuna basınız.
TMC modu
23
Geri sürüş kamera görüntüsü
Optik direksiyon çevirme park asistanı
görüntüsü
Optik park sistemi (OPS) görüntüsü
Şek. 6
Cihaz ekranının gösterge örneği
Şek. 7 Cihaz ekranının gösterge örneği
Geri sürüş kamerası aracın arkasındaki bölgeyi denetler.
Denetlenen bölge cihaz ekranında görüntülenir.
Park ederken ve manevra yaparken cihaz ekranında aracın çevresinde bulunan
engeller görüntülenir.
Park yardım sistemine ilişkin bilgiler » Kullanma kılavuzu, bölüm Yardımcı sistemler.
Park yardım sistemine ilişkin bilgiler » Kullanma kılavuzu, bölüm Yardımcı sistemler.
Resim tanımlaması
A
Resim tanımlaması
A
B
C
D
E
F
Çarpışma alanında algılanan bir engel.  Sürüşe devam etmeyiniz!
Engel algılanmayan alan veya tampon ve engel arasında boş alan.
Çarpışma alanı dışında algılanan bir engel.
Algılanan engelin arkasındaki alan.
Sesli park yardım sisteminin açılması/kapatılması.
Geri sürüş kamera görüntüsüne geçiş » Şek. 7 için bkz. Sayfa 24.
B
C
D
E
F
G

H
I
J
Küçültülen OPS görüntüsünün açılması/kapatılması.
Diğer fonksiyonları içeren menü.
Aracın arkasındaki mesafe yaklaşık 40 cm (güvenli mesafe) »
Aracın arkasındaki mesafe yaklaşık 1 m » .
Aracın arkasındaki mesafe yaklaşık 2 m » .
Küçültülen OPS görüntüsü.
Küçültülen OPS görüntüsünün açılması/kapatılması.
Sesli park yardım sisteminin açılması/kapatılması.
OPS görüntüsüne geçiş » Şek. 6 için bkz. Sayfa 24.
Ekran ayarı - Parlaklık, kontrast, renk.
.
ÖNEMLİ
Görüntüde azalan mesafe gösterilmektedir. Gösterilen mesafe aracın yük durumu
na ve yol eğimine bağlı olarak „değişir“ - Çarpışma tehlikesi söz konusu!
24
Optik direksiyon çevirme park asistanı görüntüsü
Cihaza genel bakış
Cihazın açılması
Cihazın kapatılması
Anahtar kelimeler dizini
A
Ana menü
MEDIA
Navigasyon
RADYO
TELEFON
Araçlar
Ses dosyaları ile ilgili gereksinimler
AUX
Ayarlar
Cep telefonu
Media
Navigasyon
Radyo
Ses şiddeti
Sistem
Temel sistem ayarları
TMC trafik duyuruları
Ton
TP trafik yayını
D
10
18
8
14
13
12
15
10
19
8
4
7
7
23
7
23
B
Benzin istasyonu
20
C
CD
CD okunmuyor
Çıkarma
Yerleştirme
Cep telefonu
Ayarlar
Bir telefon görüşmesi sırasında fonksiyonlar
Telefon görüşmesi
Telefon numarası girişi
Telefon rehberi
4
4
4
11
11
10
15
15
15
15
15
DAB
Dinamik hedefe gidiş
DTMF
DTMF tuş tonları
9
22
15
15
E
Ekran
Kullanım
Temizlik
Emniyet uyarıları
2
5
2
2
G
Genel Bilgiler
2
H
Harici giriş
AUX
MDI
Harici kaynaklar
Hedef
Flamalı hedef
Giriş
Hedefe gidiş
Kaydetme
Özel hedef
Hırsızlığa karşı koruma
12
12
12
20
19
21
19
20
2
MDI
Media
Ana menü
Ayarlar
Çalma opsiyonları
Ortam kaynakları ile ilgili gereksinimler
Mod
AYARLAMA
MEDIA
NAVIGASYON
RADYO
TELEFON
TMC
12
10
10
10
13
7
10
17
8
14
23
N
Navigasyon
Ana menü
Ayarlar
Haritada yer belirleme
Hedefe gidişi başlatma
Hedefe gidişi durdurma
Hedefin girilmesi ve kaydedilmesi
Navigasyon verilerinin güncellenmesi
SD hafıza kartından navigasyon
Yol bölümlerinin gösterilmesi
Yol bölümünü manuel olarak iptal etme
18
19
21
21
21
19
17
17
22
21
O
Ortamlar
Bluetooth-cihazının bağlanması
Oto park
14
20
R
İ
iPod
M
12
Radyo
Ana menü
Ayarlar
8
8
Anahtar kelimeler dizini
25
DAB
Frekans aralığının seçilmesi
Hafızaya alınan istasyonların silinmesi
İstasyonun kaydedilmesi
RDS
9
8
8
8
8
S
SD hafıza kartı
Navigasyon verilerinin güncellenmesi
SD hafıza kartından navigasyon
SD kart
Ses şiddeti - Ayar
11
17
17
11
4
T
Telefon
Ana menü
Telefonun Bluetooth ile bağlanması
TELEFON modu
Ana menü
TMC
Dinamik hedefe gidiş
Metin trafik duyuruları
TP
Gösterge
Trafik yayını
Trafik yayını
Tuş takımlı giriş ekranı
26
Anahtar kelimeler dizini
14
14
14
22
23
9
9
9
5
ŠKODA AUTO a.s. tüm tiplerin ve modellerin sürekli olarak geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu nedenle sevkiyat kapsamında şekil, donanım ve teknik olarak daima
değişiklikler olabileceğini anlayışla karşılayacağınızı umarız. Dış görünüş, güçler,
ölçüler, ağırlıklar, normlar ve aracın fonksiyonları ile ilgili bilgiler, bu kılavuzun baskısı sırasındaki bilgi durumunu yansıtmaktadır. Bazı donanımlar ancak daha sonra
kullanılabilir veya sadece belirli pazarlar için sunulur, konuya ilişkin bilgileri ŠKODA
bayilerinden alabilirsiniz. Bu talimattaki verilere, resimlere ve tanımlara dayanılarak herhangi bir talepte bulunulamaz.
Bu kılavuzun tekrar basılmasına, çogaltılmasına, tercüme edilmesine veya başka
bir şekilde kullanılmasına, özet şeklinde dahi olsa, ŠKODA AUTO a.s.'nin yazılı izni
olmadan müsaade edilmez.
Telif hakları kanununa göre bütün telif hakları kesin olarak ŠKODA AUTO a.s.'de
saklıdır.
Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yayınlayan: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2013
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
Navigasyon sistemi Amundsen+
Kullanım kılavuzu
Amundsen+
Navigacní systém turecky 11.2013
S00.5615.06.77
3T0 012 777 CE

Similar documents

P 091 Kullanma

P 091 Kullanma 1.Bu cihaz fişi prize takılıyken asla yalnız bırakılmamalıdır. 2.Bu cihaz çocuklar veya yetersiz kişilerin üzerinde, yanlarında veya kendilerince kullanılmamalıdır. 3.Bu cihazı sadece amacı dahilin...

More information

E-Broşür - Hyundai

E-Broşür - Hyundai Aracınızdan tatminkar bir sürüş keyfi almanıza yardımcı olmak istiyoruz. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunuz size birçok yönden yardımcı olabilir. Tüm kılavuzu okumanızı önemle tavsiye ederiz. Ölüm vey...

More information

Kullanma Kılavuzu - Atlanta Ürün Yazılımları ve Kullanma Kılavuzları

Kullanma Kılavuzu - Atlanta Ürün Yazılımları ve Kullanma Kılavuzları 2.2.1.1 Anahtarlama Tipi: Anahtarlama tipi için (Hiçbiri, Diseqc 1.0/1.1/1.2, Usals) sağ ve sol yön tuşlarını kullanınız. 2.2.1.2 Toneburst: Toneburst seçmek için sağ-sol yön tuşlarını kullanınız.(...

More information

satfınder 5 hd slım - Satfinder 5 HD SLIM

satfınder 5 hd slım - Satfinder 5 HD SLIM SATFINDER 5 HD Slim is a professional measuring device for

More information

Model No. KX-TG1100TRS KX-TG1100TRT

Model No. KX-TG1100TRS KX-TG1100TRT HHR-4MRE). L Tekrar şarj edilebilir Panasonic piller dışında başka pillerin kullanılması nedeniyle herhangi bir şekilde ünitenin hasar görmesinden ya da performansın düşmesinden dolayı sorumluluk k...

More information