NFL Flag Football - KVLO \` t Suydenvelt

Comments

Transcription

NFL Flag Football - KVLO \` t Suydenvelt
NFL Flag Football op school
NFL Flag Football
“Kennismaken met American Football op school”
Maart 2010
1
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Colofon
Uitgave:
Sport-Koepel Edam/Volendam
Heideweg 4
1132 DB Volendam
www.sport-koepel.nl
Samenstelling:
Martin Kuitert
John Leijten
Foto´s:
Jasper Ruhe
Martin Kuitert
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze, zonder
voorafgaande toestemming van de uitgever.
2
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Voorwoord
Voor u ligt een docentenhandleiding voor NFL Flag Football op school. In deze
handleiding leest u alles over NFL Flag Football, de non contact variant van
American Football, en hoe u deze tak van sport kan toepassen binnen de lessen
gymnastiek op school.
Veel plezier bij het verzorgen van lessen NFL Flag Football op school!
Martin Kuitert
Project manager Sport-Koepel Edam-Volendam
3
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Inhoud werkboek Flag Football coach C
Colofon................................................................................................pagina
2
Voorwoord............................................................................................................
3
Inhoudsopgave.....................................................................................................
4
Verklaring gebruikte tekens..................................................................................
6
DEEL 1
Introductie NFL Flag Football...............................................................................
8
Posities bij NFL Flag Football………………………………………………………… 9
Geschiedenis van American Football………………………………………………… 13
American Football Bond Nederland………………………………………………….. 15
DEEL 2
Spel Idee................................................................................................................ 17
De Bal.................................................................................................................... 19
Contact................................................................................................................... 20
Scoren................................................................................................................... 20
Spelregels.............................................................................................................
22
DEEL 3
Vangen.................................................................................................................. 25
Lopen.................................................................................................................... 26
Gooien................................................................................................................... 26
Snap...................................................................................................................... 28
Runningback......................................................................................................... 29
4
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
DEEL 4
Methodische opbouw.............................................................................................. 31
Overige oefenvormen............................................................................................. 35
Methodische spelopbouw........................................................................................ 45
BIJLAGE(N)
Nuttige adressen..................................................................................................... 51
Scheidsrechtertekens............................................................................................. 52
NFL Flag Football in beeld..................................................................................... 53
Terminologie............................................................................................................ 54
Eenvoudige aanvalspatronen.................................................................................. 56
Ruimte voor aantekeningen..................................................................................... 59
5
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Verklaring gebruikte tekens
Speler van aanvallende team (Offense)
Speler van aanvallende team met bal
Verdedigende speler (Defense)
Coach / Trainer
Loopweg speler die niet in balbezit is
Loopweg speler met bal
Loopweg speler met bal + schijnbeweging
Blitz
Pass in boogvorm
Pass in een strakke lijn
Pion / Kegel
6
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
DEEL 1
INTRODUCTIE NFL FLAG FOOTBALL
POSITIES BIJ NFL FLAG FOOTBALL
7
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Introductie NFL Flag Football
NFL Flag Football is de non-contact variant van American Football waarbij blokken
en tackelen niet zijn toegestaan. In plaats daarvan kan de verdediger een aanvaller
(met bal) alleen maar stoppen door zijn of haar lintje (flag) af te pakken. Hierdoor zal
er bijna tot geen lichamelijk contact zijn bij het spelen van deze hetrogene sport.
Jongens en meisjes spelen namelijk tegen elkaar en met elkaar bij Flag Football. Het
gaat niet om de fysieke kwaliteiten van een speler maar om de tactische kwaliteiten
van het team. Met goed uitgedachte aanvals- en verdedigingstacktieken kan
makkelijker een wedstrijd gewonnen worden dan uitsluitend fysiek goede spelers op
te stellen.
Flag Football is voor de meeste kinderen de eerste vorm van American Football
waarmee zij in aanraking komen. Later, als zij ouder worden, kunnen zij de stap
maken via 5 tegen 5 tackle, 9 tegen 9 tackle naar het volwaardige spel 11 tegen 11.
Naast dat het belangrijk is om in deze periode de spelers goede technieken aan te
leren, is het ook belangrijk dat zij plezier in de sport krijgen. Vaak wordt dit
onderschat, clubs zouden eigenlijk hun beste coaches moeten inzetten op deze
leeftijdgroep. Maar omdat in Nederland niet veel coaches zijn zullen de goede
coaches zich bezighouden met de seniorenteams en begeleiden enthousiaste
mensen vaak de flag football teams.
Flag Football is de uitgeklede variant van American Football. Binnen de spelregels
komen veel zaken naar voren die ook in het ‘grote spel’ voorkomen. Nogmaals het
belangrijkste is dat er geen lichamelijk contact is toegestaan. Hierdoor kan veel meer
aandacht worden besteed aan de techniek, in plaats van het wennen aan het
incasseren van tackles en blocks. Verder is Flag Football ook een uitstekende vorm
om alle spelers op verschillende posities te laten spelen en iedereen zoveel mogelijk
‘skills’ aan te leren. Een goed voorbeeld hiervan is dat iedereen in veld de bal mag
vangen, ook de center. Hierdoor wordt de techniek van het vangen optimaal getraind.
Daarom is het belangrijk dat kinderen in deze leeftijd niet direct ‘vaste’ posities
krijgen. Hierdoor kan het spelplezier afnemen. Daarnaast is het bekend dat
afwisseling in een training in deze leeftijdsgroep erg belangrijk is. Dit kan door steeds
andere oefenvormen aan te bieden, maar kan ook door regelmatig te rouleren van
posities.
Neem bijvoorbeeld de speler die vaak op de ‘center’ positie komt te staan. Dit is vaak
de speler die wat sloom is, misschien iets te dik is of het spel (nog) niet helemaal
begrijpt. Voor deze jongen of meisje is het erg belangrijk dat hij of zij ook eens op
een andere positie speelt. Hiermee ontwikkeld hij of zij verschillende motorische
basiseigenschappen (snelheid, coördinatie en uithoudingsvermogen). Dit is erg
belangrijk voor het spelen van andere posities op latere leeftijd. We willen dat ook
een center bijvoorbeeld snel van de bal ‘afkomt’.
Terug naar de spelregels van Flag Football...... Binnen de spelregels zijn ook punten
waarbij spelers tot samenwerking ‘gedwongen’ worden. Zo zijn er bij een touchdown
drie spelers nodig om te scoren. De center om de bal aan te geven, de quarterback
om de bal te gooien en de receiver om de bal te vangen. Dus 60% van de spelers in
het veld zijn hierbij betrokken. Voor kinderen is het belangrijk dat ze het idee hebben
bijgedragen te hebben aan een score of overwinning. Daarom is gekozen om een
8
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
team uit maximaal 7 spelers te laten bestaan. Kinderen zullen hierdoor vaker spelen
en het plezier (be)houden in Flag Football. Daarnaast zullen zij leren om zowel in de
‘offense’ als in de ‘defense’ te spelen.
Posities bij Flag Football
Bij Flag Football zijn er grofweg 6 posties te beschrijven. Deze posities worden
allemaal in het Engels benoemd. Om het voor kleine kinderen eenvoudiger en
begrijpelijker te maken kunnen deze ook naar het Nederlands worden vertaald. Zo
kan de center de bukker worden genoemd en de quarterback de gooier.
Posities in de offense (aanval)
QUARTERBACK (=gooier):
De quarterback (QB) is de spelverdeler. Voor iedere down
instrueert de QB zijn medespelers en geeft aan hoe er
gespeeld gaat worden. De spelers komen dan bij elkaar en
vormen een zogenaamde huddle. Na de huddle nemen de
spelers hun posities in. De QB staat altijd in het midden van
het veld met slechts één speler voor hem. Deze speler geeft
de bal of gooit de bal door zijn benen naar achter naar de QB.
Vervolgens is de QB degene die de bal gooit naar (pass) of
afgeeft aan (run) een medespeler, waarvoor hij overigens wel
tijd nodig heeft. Hij is de belangrijkste man op het veld. De
afspraken die in de huddle gemaakt worden zijn de basis van
het spel. Er is slechts één speler die de bal uiteindelijk krijgt,
terwijl de overige spelers dienen als afleiding voor de
tegenstander en tevens als tweede of derde optie. Houdt één speler zich niet aan de
afspraak, dan kan de hele poging mislukken. Iedere speler in het veld mag de bal
ontvangen.
CENTER (=bukker):
De center (C) is degene die voor de QB staat en hem de bal
door de benen aangeeft of aangooit. Dit heet een snap. De QB
bepaalt wanneer de snap ingezet wordt door middel van het
roepen van de count. Ook kan hiervoor een codewoord
afgesproken worden. Op het moment dat de bal wordt
opgetild, mogen alle spelers in actie komen. Na de snap heeft
de C de taak om zijn opdracht uit te voeren of de QB te
beschermen tegen inkomende tegenstanders door middel van
het ‘in de weg lopen’. Een goede C zorgt ervoor dat de QB
veel tijd en ruimte krijgt om de bal te gooien of af te geven en
probeert daarna vrij te lopen voor een (korte) pass.
9
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
RUNNING BACK (=loper):
De running backs (RB) zijn de spelers die de bal aangegeven
krijgen door de QB voor een running-play. Ook worden ze
gebruikt voor korte passes. Hun taak is het zo ver mogelijk
lopend opbrengen van de bal totdat hun flag wordt gepakt. Hun
route begint meestal iets achter de QB, zodat deze de bal
makkelijk achterwaarts kan afgeven of net kan doen alsof. Dit
afgeven mag alleen achter de lijn waar de poging is begonnen.
RECEIVERS (=ontvangers):
De wide receivers (WR) zijn de spelers die de passes van de
QB moeten vangen. Ze vangen passes over het hele veld,
zowel de korte, middellange als de lange. Vanuit hun positie in
het veld lopen ze de route die de QB wil. Ze kunnen zowel
vlakbij de C staan, als helemaal langs de zijlijn. Bij Flag football
is de C ook een receiver. Iedereen mag de bal vangen, zolang
hij maar voorbij de l.o.s. staat!
AANVALLENDE POSITIES IN HET VELD:
center
receiver
receiver
quarterback
runningback
10
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Posities in de defense (verdediging)
Er zijn in de defense, of verdediging bij Flag Football twee groepen spelers. Zo
kennen we de defensive backs en de linebackers.
DEFENSIVE BACKS (=pass verdediger):
Defensive backs is een verzamelnaam voor twee type spelers. Zo zijn er de corners
(C) en de safeties (S).
Een corner (C) heeft als taak om de snelle receivers van het aanvallende team te
verdedigen. De primaire taak van deze speler is het voorkomen dat de aanvaller de
bal vangt. Dit betekent dat hij of zij goed moet zijn in het één tegen één verdedigen.
Ook kan een C samen met zijn mede-verdedigers in een ‘zone-verdediging’ spelen.
Dan is hij of zij verantwoordelijk voor een gedeelte van het veld en alle spelers die
zich hierin bevinden.
Naast het goed volgen (bij man-to-man verdediging) van de aanvallers moet een
corner ook goed zijn in het afpakken van een flag. Immers kan alleen op deze wijze
bij Flag Football een aanval gestopt worden.
Zoals al genoemd zijn er andere type defensive backs, deze worden de safeties (S)
genoemd. Deze speler, en de Engelse term zegt dat eigenlijk al, en een soort
veiligheidsspeler in de verdediging. Een S kan ook wel de laatste man worden
genoemd, zoals bij voetbal. Een safety kan de corners ondersteunen.
LINEBACKER (=run verdediger):
Een linebacker (LB) is een speler die op twee manieren kan worden ingezet. Als
eerste mag de LB de quarterback aanvallen, mits hij voor de aanval start op
minimaal 7 meter van de line of scrimmage. Na de snap loopt de LB in op de
spelverdeler van het aanvallende team en probeert voordat hij of zij de bal heeft
kunnen weggooien of afgeven, de flag af te pakken.
Daarnaast is een linebacker ook verantwoordelijk voor de runningback van het
aanvallende team. Daar de runningback achter de center en de quarterback staat is
het moeilijker om deze speler te verdedigen, dan bijvoorbeeld het verdedigen van
een receiver door een corner.
Net als voor de defensive backs is het belangrijk dat een linebacker goed is in het
afpakken van een flag.
11
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
VERDEDIGENDE POSITIES IN VELD:
Corner
Corner
Linebacker
Linebacker
Safety
12
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Geschiedenis van American Football.
American football wordt van oudsher (in Amerika) in het najaar en de vroege winter
gespeeld op zowel professioneel, universiteits- en middelbareschool niveau. Het spel
beperkte zich tot voor kort tot het Noordamerikaanse continent en Amerikaanse
emigranten. Hoewel het spel uit rugby union football is ontstaan, zijn er vier
fundamentele verschillen.
Bij American football mag de bal voorwaarts worden gegooid en mogen de spelers
die niet in het bezit van de bal zijn worden geblokt. Er mag ongelimiteerd worden
gewisseld zolang er maar 11 spelers in het veld staan en het dragen van
beschermende kleding is toegestaan.
Voor miljoenen mensen die American football volgen in de stadions door heel
Amerika en via de televisie over de hele wereld, is de sport een spectaculaire vorm
van strategisch samenspel.
De Romeinen, Grieken en Chinezen hadden spelen, waarbij een rond object
geschopt of gedragen werd. Het tegenwoordige American football begon als
'association football' in Engeland en werd door de kolonisten naar Amerika gebracht.
Het werd gespeeld in dorpsparken en op schoolpleinen. Het spel was toen al vrij ruw.
In 1823 ving William Webb Ellis in een gymles op "RugbySchool" een uit de hand
geschopte bal, klemde die onder zijn arm en liep het hele veld over om vervolgens
de bal over de doellijn op de grond te drukken. Dit was de eerste touchdown en
tevens het begin van "rugby union football".
Rugby ontwikkelde zich maar langzaam in Engeland en was nog niet in Amerika
geïntroduceerd, toen de eerste football-wedstrijd tussen twee universiteiten werd
gespeeld. Op 6 november 1869 speelden Rutgers en Princeton tegen elkaar. De
wedstrijd werd gewonnen door Rutgers. Een week later werd er weer gespeeld en
toen was Princeton de sterkste.
De beslissende wedstrijd mocht echter niet worden gespeeld, omdat de docenten
van beide universiteiten het spel te ruw en te gevaarlijk vonden. Colombia, Yale en
Harvard sloten zich aan bij Rutgers en Princeton en vormden samen de "Ivy League"
een bond van de oudste universiteiten in Amerika.
Tussen 1880 en 1890 werd op een aantal punten afgestapt van de rugby regels. Zo
werd de "scrum" vervangen door de line of scrimmage (confrontatielijn) van waaraf
de bal in het spel moest worden gebracht en in1882 werd door de "vader" van het
American football, Walter Camp, de regel geïntroduceerd, dat een team in 3
pogingen 5 yards (1 yard = 91,44 cm) moest veroveren. Zo niet dan ging de bal naar
de tegenstander.
De teams werden verdeeld in zeven "forwards" en vier "backs". Het spel begon met
het, tussen de benen door, afgeven van de bal door de "center-forward" aan de
quarterback (spelverdeler). Deze mocht niet lopen met de bal, maar moest deze
afgeven aan één van de drie andere backs. Tackelen onder de taille mocht niet,
maar toch raakten er spelers ernstig geblesseerd en vielen er zelfs doden. In 1905
dreigde president Roosevelt het spel te verbieden, wanneer er niets gedaan werd
aan de ruwheid.
13
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
In 1906 werd door de National Colligate Athletic Associaton (NCAA) samen met
Walter Camp, een pakket regels opgesteld, waarvan de belangrijkste waren:
-
Het voorwaarts werpen (pass) werd toegestaan, er werd een neutrale zone
tussen de offense (aanval) en defense (verdediging) gecreëerd.
Er moesten minimaal zes man op de line of scrimmage (confrontatieline)
staan bij de offense.
In plaats van 5 moesten er 10 yards worden veroverd.
Het veld werd gemarkeerd als een schaakbord.
In 1910 kwam er nog een aantal regels bij en werden bestaande regels aangepast.
-
De vliegende tackle werd verboden.
Er moest een man meer op de confrontatielijn, zeven dus.
Het kruipende en vliegende blok werden verboden.
Voorwaarts werpen was alleen 15 yards achter de confrontatielijn toegestaan.
De wedstrijd werd verdeeld in vier gelijke kwarten.
Het veld werd verdeeld in stroken en niet langer in blokken.
Het vrij wisselen van spelers werd toegestaan.
Later werden nog een aantal wijzigingen aangebracht en vanaf 1912 werd het spel
gespeeld, zo als we het vandaag de dag kennen. Nog steeds echter worden regels
aangepast om het evenwicht tussen aanval en verdediging te handhaven.
14
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Korte geschiedenis van het American Football in Nederland
De geschiedenis van American Football in Nederland is nog jong. In 1981, zo gaat
het verhaal, waren er eens enkele Amerikanen aan het gekken met een
Amerikaanse Football in het vondelpark. Een paar Hollandse jongens mengden zich
in dit spel, kregen belangstelling, en zie: aldus geschiedde het dat American Football
in Nederland werd geboren. Al in de voorzomer van het jaar 1982 werd er een
wedstrijd gespeeld tegen de Duitse Herne Tigers (de aanwezigheid van de in
Duitsland gestationeerde Amerikaanse legereenheden had de belangstelling voor
football daar al veel eerder gewekt) die prompt met 36-00 werd verloren. Maar een
verloren spel kan wel degelijk een gewonnen ervaring blijken, de spelers leerden
ervan, en gaven de hoop niet op. Men bleef oefenen, men bestudeerde de regels,
bekeek video’s en met resultaat, want in 1983 won Amsterdam van een andere
Duitse ploeg, de Hamburg Dolphins.
Intussen kregen ook de media lucht van dit nieuwe Football gebeuren, en in een
televisieprogramma van de NOS kwam American Football uitgebreid ter sprake. De
reacties waren overweldigend, uit alle hoeken en gaten van ons land kwamen blijken
van belangstelling, met als resultaat: er werden verschillende clubs opgericht. In
1984 speelden voor het eerst twee Nederlandse teams tegen elkaar: de Amsterdam
Rams tegen de Hague Raiders. Amsterdam won met 55-00.
De belangstelling bleef groeien, al is de ontwikkeling in ons land niet echt
spectaculair, met de gebruikelijke hoogtepunten, zoals de Amsterdam Bowl in 1985,
door duizenden toeschouwers bijgewoond, en dieptepunten, bijvoorbeeld
strubbelingen binnen de in 1985 opgerichte Nederlandse American Football
Federation (NAFF), die in 1997 leidden tot de afscheiding van een nieuwe bond, de
AFLN (de twee bonden zijn inmiddels weer samengegaan, en sinds het voorjaar van
dit nieuwe millennium kennen we nu een American Football Bond Nederland, de
AFBN).
Heden ten dage hebben we 26 teams in verschillende steden, en heus, daar vind je
verdienstelijke spelers onder die bij tijd en wijle mooie en gestroomlijnde prestaties
leven. Er wordt in verschillende divisies gespeeld, en een van de hoogtepunten is
ongetwijfeld de Tullip Bowl, waar ieder jaar in de zomer om wordt gestreden.
De American Football Bond Nederland (AFBN).
De AFBN behartigt de belangen van alle NFL Flag Football spelers in Nederland en
verzorgt de vertegenwoordiging op internationaal niveau als:
- activiteiten van de verschillende Nederlandse teams;
- het leiden en begeleiden van de competities;
- de opleiding van trainers, coaches en scheidsrechters;
15
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
DEEL 2
SPEL IDEE
DE BAL
CONTACT
SCOREN
SPELREGELS
16
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Spel idee
DOEL VAN HET SPEL
Doel van het spel is het boeken van zoveel mogelijk terreinwinst om uiteindelijk tot
scoren te komen in de ‘endzone’ (scoringsgebied) van de tegenstander. Een team
scoort o.a. als het een ‘touchdown’ maakt. Dit kan door de bal in de endzone van de
tegenstander te vangen of door met de bal de endzone in te lopen. In het eerste
geval spreken we over een ‘passing-play’, in het tweede geval over een ‘runningplay’.
BEGINNEN OP EEN STARTLIJN
Net zoals het American football begint dit spel, en verder iedere nieuwe ‘down’
(poging), op een ‘line of scrimmage’ (l.o.s.) of startlijn. Deze denkbeeldige lijn loopt
over de breedte van het veld. De ‘offense’ (aanvallende partij) staat achter de l.o.s.
met het gezicht naar de endzone van de tegenstander. De ‘defense’ (verdedigende
partij) staat hier tegenover, natuurlijk met het gezicht naar de aanvallers. De startlijn
mag door niemand worden overschreden totdat het spel begonnen is. Overigens
begint de bal altijd in het midden van het veld, ongeacht waar het spel is geëindigd.
HET SPELEN VAN EEN ´DRIVE´
De eerste l.o.s. ligt bij het spelen op een heel veld, op de vijf meter lijn het dichts bij
de endzone van de offense. De offense heeft nu vier pogingen (downs) om voorbij de
middenlijn te komen. Als dit lukt krijgt de offense nogmaals vier pogingen om de
endzone van de tegenstander te halen om proberen te scoren. De serie downs van
één team heet een ‘drive’. Het halen van vier nieuwe pogingen bij de middenlijn
noemt men een ‘first down’ (nieuwe eerste poging).
Als het de offense niet lukt om voorbij de middenlijn te komen of om te scoren in de
endzone, dan neemt de defense de bal over en begint een nieuwe drive op de eigen
vijf meter lijn. Uitzondering hierop is een ‘interception’ (onderschepping). De
verdediger die de bal vangt mag zo ver mogelijk terug lopen. Waar zijn flag gepakt
wordt gaat het spel verder. Vanaf dat punt krijgen ze een first down, dus vier nieuwe
pogingen. Ze spelen dan de andere kant op. Wordt er op een half veld gespeeld, dan
mag het nieuwe aanvallende team vanuit het midden proberen een touchdown te
maken. De aanval is hier dus steeds dezelfde kant op gericht. Door middel van een
‘toss’ wordt bepaald wie er mag beginnen met de aanval.
DE START VAN EEN ´DOWN´
Nadat de spelverdeler van de offense heeft bepaald wat er gaat gebeuren, gaan de
aanvallers op hun plek achter de l.o.s. staan. De verdedigers hebben ondertussen
afgesproken welke aanvaller zij dekken en gaan daar tegenover staan. Wanneer
iedereen op de goede plaats staat, geeft de spelverdeler een teken aan de speler
voor hem. Dit teken heet de ‘count’. In het overleg is al afgesproken op welke
‘hut’ (tel) het spel gaat beginnen. De spelverdeler zegt vervolgens: ‘down - set’ en
afhankelijk van de afspraak 1, 2 of 3 keer hut. Het geheel wordt dan als volgt: (on 1)
‘down – set – hut, (on 2) down – set – hut - hut of (on 3) down – set – hut – hut –
hut’. De offense heeft zo een licht voordeel, want de verdediging weet niet wanneer
het spel van start gaat. Een simpel ‘ready-go’ werkt uiteraard ook.
17
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
De actie die volgt, het geven van de bal door de benen naar achter, is het begin van
de down en de aanvallers, maar ook de verdedigers. Wordt de l.o.s. gepasseerd
voordat er begonnen is, dan is er een overtreding begaan. Dit heet ‘off-side’
(buitenspel) en er volgt een straf. De partij die de overtreding heeft begaan moet nu
een aantal meters naar achter.
Afhankelijk van de gemaakte afspraken, gooit de spelverdeler de bal naar of geeft
deze af aan een speler. Deze speler probeert zoveel mogelijk terreinwinst te boeken.
Er moet binnen 30 seconden nadat de bal op de goede plek is gelegd, begonnen
worden met de aanval. Gebeurt dit niet, dan is de offense een poging kwijt.
HET EINDE VAN EEN ´DOWN´
De down is ten einde als:
- de flag van de speler met bal is gepakt. Op die plek gaat de offense verder met
de volgende poging;
- de speler met bal buiten de lijnen wordt gedwongen. Op die plek gaat het spel
verder met een nieuwe poging;
- de speler met een ander lichaamsdeel dan zijn voeten of handen de grond raakt
(bijvoorbeeld als de speler is gevallen). Hier gaat het spel verder met de volgende
poging;
- de balbezitter de bal verliest en deze de grond raakt (‘fumble’), wanneer of waar
dan ook tijdens het spel. Daar waar de speler staat op het moment dat de bal
losgelaten wordt, gaat het spel verder;
- de balbezitter een flag verliest. Hier gaat het spel verder;
- de bal helemaal niet gevangen wordt. Het spel gaat terug naar de vorige situatie
en de poging is voorbij.
Alleen als de bal gevangen is is er ruimtewinst geboekt. Wordt de bal niet gevangen,
dan gaat men terug naar de plek waar de vorige down is begonnen.
DE VOLGENDE ´DOWN´
De offense heeft recht op een volgende down als het in balbezit blijft en als het nog
pogingen over heeft. Uiteraard moet in maximaal vier pogingen de gestelde limiet
gehaald worden om aan een nieuwe serie van 4 pogingen te mogen beginnen. De
volgende poging, de eerste van vier nieuwe, vindt plaats op de plek waar de vorige is
gestrand. Als er is gescoord gaat de bal over naar de tegenpartij, die begint op de
eigen vijf yard lijn.
18
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
De bal
HET SPELEN VAN DE BAL
Bij het Flag football zijn er ook bepaalde regels gesteld wat betreft het spelen van de
bal. Deze regels zijn rechtstreeks overgenomen uit het American football zodat het
oorspronkelijke gezicht van het spel niet verloren gaat. Ze zijn voornamelijk gericht
op het aanvallende team, het team met balbezit, en zorgen zowel voor een beperking
als een verruiming wat betreft de mogelijkheden om de bal te spelen. De
belangrijkste regels geven we hier kort aan.
HET LOPEN MET DE BAL
- Iedere speler, zowel aanvaller als verdediger, mag op ieder moment in het spel
met de bal lopen (run). De enige beperking hierop is bestemd voor de QB. Voor
hem is het alleen toegestaan om zich achter de l.o.s. te bewegen. Hij mag deze
met bal echter niet overschrijden.
- Achter de l.o.s. mag de bal één of meerdere keren achter- of zijwaarts afgegeven
worden.
- Vijf yards voor de endzone van de tegenstanders is er een ‘no-running-zone’.
Begint een down van de offense in deze no-running-zone, dan moet er verplicht
gegooid worden. Een running play is dan niet toegestaan.
HET ONTVANGEN VAN DE BAL
- Iedere speler in het veld mag een pass vangen, ook de QB als hij de bal eerst
achter de l.o.s. heeft afgegeven aan een medespeler.
- Als er twee spelers tegelijk de bal willen vangen, hebben ze allebei evenveel
recht. Lichaamscontact dat ontstaat tijdens het duel tussen deze spelers is in
normale mate toegestaan.
- Een vangbal is goedgekeurd als de speler de bal vast heeft en met minimaal één
voet in het veld staat.
- Voordat de aanval begint mag één speler zich bewegen (motion), echter alleen
zijwaarts. De offense kan dit doen om de defense in de war te brengen.
HET GOOIEN VAN DE BAL
- Per down is het slechts toegestaan om de bal één keer naar voren te gooien.
Regel is dat de bal voor de l.o.s. gegooid moet worden naar een medespeler die
voorbij de l.o.s. staat.
- De QB heeft 7 seconden de tijd om de bal te gooien. Na deze 7 seconden stopt
het spel en is de down voorbij.
- Als de bal is afgegeven telt de 7 seconden regel niet meer. De balbezitter mag nu
gestopt worden.
- Achterwaarts of zijwaarts overgooien zoals bij rugby is toegestaan.
- Een bal die afgegeven is achter de l.o.s. mag door de speler nog steeds naar
voren gegooid worden, mits hij of zij de l.o.s. nog niet is gepasseerd.
19
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Contact
HET CONTACT MET DE TEGENSTANDER
In principe is het zo dat er tijdens het spel geen fysiek contact mag plaatsvinden. Het
is dus op ieder moment verboden om een tegenstander te duwen, weg te trekken of
te tackelen. Het enige contact dat plaatsvindt ontstaat bij het duel dat uitgevochten
wordt als twee spelers de bal willen vangen. Incidenteel contact zal altijd
plaatsvinden.
HET STOPPEN VAN DE TEGENSTANDER
Bij Flag football is het wegpakken van de flag van de balbezitter de vervanging van
het tackelen. Het pakken van de flag is een kunst op zich. De flag hangt zowel op de
linker als de rechter heup en kan alleen gepakt worden als de ander dicht bij je in de
buurt is. Een extra moeilijkheid is ook nog dat de flag beweegt tijdens het lopen en
de tegenstander dit kan verergeren door het maken van schijnbewegingen.
Deze vorm van spelen heeft grote voordelen. Het is namelijk nodig om dicht bij de
tegenstander te komen, waardoor er positioneel beter gespeeld moet gaan worden.
Rare en gevaarlijke bokkensprongen zijn niet rendabel, omdat de kans op het
pakken van de flag alleen maar kleiner wordt. Deze nadruk op het positiespel werkt
ook door in de andere spelsporten die u aan uw leerlingen aanbiedt. Overige regels
zijn;
-
-
alleen de flag van de speler in balbezit mag worden gepakt. Het vastbinden of in
de zakken stoppen van de flags is uiteraard verboden.
heeft een speler geen bal en wordt zijn flag toch gepakt, dan is dit een
overtreding. Ook als de flag wordt weggetrokken voordat de tegenstander de bal
heeft aangeraakt, volgt er een straf.
het is tijdens het lopen niet toegestaan om een tegenstander die je flag wil
pakken af te houden. Het wegduwen van de hand of het vasthouden van de flag
vallen daaronder.
Scoren
HET SCOREN
Bij American football en Flag football kan er op meerdere manieren gescoord
worden. Het enige verschil tussen beide sporten is het scoren door het ‘kicken’
(schieten) van de bal tussen de palen, wat bij Flag football niet gebeurd. Niet alleen
beschikt een school vaak niet over een ‘goalpost’, het levert vaak rommelige
spelsituaties op. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden om te en de te
behalen punten.
TOUCHDOWN (6 punten)
Het scoren van een touchdown levert het team 6 punten op. Dit gebeurt als een
speler van de offense op een correcte wijze met de bal de endzone in loopt of de bal
correct in de endzone vangt. Als een speler van de defense de bal onderschept en
deze terugloopt naar de andere endzone, is dat ook een touchdown.
20
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
EXTRA POINT (1 of 2 punten)
Na de touchdown mag de offense proberen een extra punt te scoren. In het
American football mag er gekozen worden tussen het kicken van de bal of het spelen
van een extra poging. In het eerste geval moet het team de bal tussen de palen door
schieten (1 punt) en in het tweede geval proberen nogmaals met de bal in de
endzone te komen (2 punten). Voor de schoolsituatie is dit omgezet naar de
volgende mogelijkheden:
-
Scoren uit één extra poging vanaf vijf yards afstand van de endzone levert 1
extra punt op. Hetzelfde maar dan van twaalf yards afstand levert de offense 2
extra punten op.
SAFETY (2 punten)
Een ‘safety’ treed op als de flag van de speler met de bal, hetzij de QB, hetzij een
andere speler van de offense of defense, in de endzone van de eigen partij wordt
gepakt. Dit levert de andere partij twee punten op en natuurlijk ook het balbezit. Dit
soort situaties gebeuren vaak als de aanval vlak bij de eigen endzone in de
problemen zit, waardoor de QB te ver naar achter loopt en dan zijn flag laat pakken.
ALGEMEEN
Op ieder moment in de wedstrijd is er een mogelijkheid om een touchdown te scoren.
Dit geldt voor de offense, maar ook voor de defense als deze door middel van goed
verdedigend werk de bal weet te onderscheppen en deze kan teruglopen tot de
endzone aan de andere kant van het veld. Hetzelfde geldt voor het scoren van een
safety door middel van het pakken van de flag in de eigen endzone van de
tegenstander.
Bij de extra point is er iets anders aan de hand. Deze enkele poging kan voor de
offense één of twee punten opleveren. Mocht de defense de bal tijdens een extra
point poging van de offense onderscheppen en teruglopen tot in de andere endzone,
dan krijgt dit team 2 punten voor deze score. Daarna gaat het spel op dezelfde
manier door, dus met een eerste poging op de vijf yard lijn voor de nieuwe offense.
Dit team scoort dus eerst op de extra point van de tegenstander en mag daarna zelf
aanvallen voor een touchdown.
21
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Spelregels
OVERTREDINGEN
Tijdens het spelen kunnen er meerdere overtredingen begaan worden. Kenmerkend
voor het American football, en dus voor het Flag football, is dat niet de speler wordt
gestraft, maar het team. Voor iedere overtreding is er een van te voren bepaalde
straf, die gekoppeld is aan de zwaarte van de overtreding. Daarnaast zijn er aparte
overtredingen die zowel de offense als de defense kan maken. In het algemeen
kunnen we voor Flag football het volgende zeggen:
-
-
-
als de defense een overtreding begaat, krijgt de offense automatisch vier nieuwe
pogingen. De offense mag uiteraard een aantal meters naar voren, altijd gemeten
van de plek waar de vorige down begon;
als de offense een overtreding begaat is hun down voorbij. De offense krijgt voor
de overtreding een straf die wordt gemeten vanaf de plek waar de vorige down
begon. Zij verliezen terrein.
Voor alle overtredingen krijgt het team een straf van 5 meter.
OVERTREDINGEN VAN DE DEFENSE (verdediging)
- Buitenspel (offside) – als een speler van de defense de startlijn voorbijgaat
voordat het spel is begonnen. Als straf mag de offense, vanaf de startlijn, vijf
meter naar voren. De offense krijgt daarnaast vier nieuwe pogingen.
- Hinderen (interference) – als een verdedigende speler een aanvallende speler
hindert, d.m.v. contact, bij het vangen van de bal. De offense mag, vanaf de
startlijn, vijf meter naar voren en krijgt vier nieuwe pogingen.
- Illegaal contact (illegal contact) – als een verdediger vasthoudt, een blok zet etc.
De offense mag vanaf de startlijn vijf meter naar voren en krijgt vier nieuwe
pogingen.
- Illegaal pakken van de flag – voordat de bal gevangen is. Als straf mag de offense
vijf meter naar voren en krijgt vier nieuwe pogingen.
- Illegaal rushen – van dichterbij dan 7 yards beginnen met het aanvallen van de
spelverdeler. Eveneens vijf meter naar voren en vier nieuwe pogingen voor de
offense.
OVERTREDINGEN VAN DE OFFENSE (aanval)
- Illegaal bewegen (illegal motion) – als er meer dan één aanvaller langs de startlijn
loopt voordat het spel is begonnen. Vanaf de startlijn moet de offense vijf meter
naar achter en de poging is voorbij.
- Beschermen van de Flag (flag guarding) – als de aanvaller de verdediger
tegenhoudt terwijl deze de flag probeert te pakken. De offense moet vijf meter
naar achter en de poging is voorbij.
- Buitenspel (offside) – als een speler van de offense de startlijn voorbijgaat voordat
het spel begonnen is. Dit kost de offense de poging en vijf meter vanaf de startlijn.
- Illegale voorwaartse pass – gevangen achter de startlijn. Eveneens vijf meter
achteruit en einde van de poging.
- Hinderen (interference) – als een aanvaller de verdediger hindert bij het vangen
van de bal. Dit kost vijf meter en het einde van de poging.
- Te laat beginnen (delay of game) – vijf meter en einde van de down.
22
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
OVERTREDINGEN ALGEMEEN
- Het is niet toegestaan om te blokken of te tackelen. Ruw spel is verboden.
- De scheidsrechter beoordeelt incidenteel contact dat kan voorkomen tijdens
normale spelsituaties.
- In het geval dat de bovenstaande regels niet toereikend zijn, beslist de
scheidsrechter wat er gaat gebeuren. Veelal is het verstandig om één situatie
terug te gaan en de poging over te laten spelen.
- Alle straffen worden gemeten van de line of scrimmage.
- De scheidsrechter heeft altijd gelijk.
23
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
DEEL 3
VANGEN
LOPEN MET DE BAL
HET GOOIEN
SNAP
RUNNINGBACK
24
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Vangen
Een football wordt altijd met de handen gevangen. Op deze manier wordt de snelheid
van de bal geleidelijker afgeremd en kan deze niet van het lichaam afstuiten.
Daarnaast is de punt van de bal zeer hard en kan het pijn doen als deze tegen het
lichaam komt.
Een vangbal boven het midden van het lichaam gebeurt met duimen en wijsvingers
die naar elkaar toe wijzen (driehoekje). De bal kan nu met de punt door het gat en
wordt vanzelf gebufferd. Een vangbal onder het middel gebeurt met de punt van de
pinken tegen elkaar. De handen vormen een kommetje waar de bal in kan vallen.
Komt de bal precies in het midden van het lichaam, dan is er een probleem. Zowel
met de techniek van het bovenhands als het onderhands vangen is het niet echt
makkelijk. In die gevallen kan er een stap opzij gedaan worden zodat de bal in de
holte van de elleboog wordt afgeremd. Voordeel is dat de bal meteen op de goede
plek ligt voor het lopen.
Algemene regel is dat de bal nooit gevangen moet worden terwijl de vingers naar
voren wijzen. Bij iedere vangactie die gemaakt moet worden is de kans groot dat dit
tot blessures zal leiden, ongeacht de vorm en grootte van de bal.
ALGEMEEN
 Geef mee tijdens het vangen (absorbeer de bal).
 Geen 'stone-hands', stijve vingers.
 Bal altijd met de handen vangen, niet met je lichaam.
Boven de heupen
 Handrug naar boven draaien (duimen bij elkaar).
 Vingers wijzen naar boven.
 Na het vangen van de bal snel onder de arm wegstoppen.
Onder de heupen
 Handpalm naar boven draaien (pinken bij elkaar).
 Maak een kommetje.
25
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Bal boven het hoofd
 Ook een kommetje maken (pinken bij elkaar).
 Ellebogen dicht bij elkaar.
 Armen pas uitstrekken op het moment van vangen.
 Armen pas uitstrekken op het moment van vangen.
Lopen met de bal
Om de bal tijdens het lopen stevig vast te houden, wordt deze met de punt tegen de
binnenkant van de elleboog aangedrukt. De hand van dezelfde arm houdt de bal vast
om de andere punt. Op deze manier kan er gewoon doorgelopen worden en is de bal
stevig weggestopt. De loopbeweging met de armen wordt nauwelijks verstoord.
Het gooien
RECHTSHANDIG
Een goede greep is noodzakelijk om de football met een ‘spiraal’ te kunnen gooien.
Om de greep aan te leggen laten we de bal in de handpalm van de linkerhand liggen,
zodanig dat de punten naar links en rechts wijzen met de veter aan de bovenkant.
Leg vervolgens de middelvinger en de ringvinger van de rechter hand geheel links op
de veter van de bal. De wijsvinger rust nu op het leer van de bal. Vaak is er op deze
plek een witte ring op de bal aangebracht. De pink ligt iets onder de veter en de duim
omsluit het geheel. De hand ligt nu iets uit het midden. Voor linkshandigen is dit deel
spiegelbeeldig. De rest is hetzelfde.
Hou de bal stevig vast (niet knijpen) en zorg ervoor dat de handpalm de bal niet raakt.
De eerste fase is het naar achter brengen van de bal. Zorg dat de bovenarm
horizontaal blijft, elleboog schuin naar achter wijzend en laat de punt van de bal naar
voren wijzen. De worp die nu volgt is gelijk aan die van een speerworp: eerst de
elleboog op de hoogte van de schouder as naar voren brengen, de bal op ongeveer
hoofdhoogte naar voren brengen (punt naar voren) en als laatste het fel omklappen
van de pols in binnenwaartse richting. Hierdoor rolt de bal over de vingers uit de
hand. De arm blijft lang nawijzen in de richting van de bal en wordt op het allerlaatste
moment zijwaarts gebracht. Vooral het binnenwaarts omklappen van de pols in
combinatie met het naar voren gooien van de bal vergt enige oefening.
26
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
GREEP
 Middelvinger op het laatste vakje van de veter bij de punt van de bal.
 Duim en wijsvinger om de (witte) ring bij de punt van de bal
 Duim aan de andere zijde.
 Ringvinger en pink iets uit het midden op de veter.
 De handpalm mag de bal niet raken.
UITGANGSPOSITIE
 De bal met beide handen naar achteren brengen en dan zo vasthouden dat de
punt naar het hoofd wijst (oor/achterhoofd).
 Bovenarm is horizontaal.
 De niet-werpzijde van het lichaam wijst in de richting van de reciever.
 Voeten op schouderbreedte (schrede stand).
 Gewicht is grotendeels op de achterste voet of been.
GOOIEN
 Stap met je voet in de werprichting (gewichtsverplaatsing).
 Werp de bal van achter je oor met een polsactie door de handpalm krachtig naar
de grond te draaien.
 Trek van de vingers zorgt voor een spiraal om de lengteas van de bal.
 Elleboog gaat hoog voor de bal uit (vergelijk met speerwerpen).
 Duim wijst naar voor en naar de grond.
 Bij achterwaarts lopen, wel werpen uit stilstand.
 Bij voorwaarts lopen mag je wel uit beweging gooien.
 Arm kruislings voor het lichaam langs halen (niet teveel laten zakken).
 De hand moet de bal volgen naar het gewenste doel.
27
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Snap
Voordat de quarterback de bal in een goede spiral naar een medespeler gooit. Krijgt
de spelverdeler de bal van de center via de snap. Hieronder volgt de
techniekbeschrijving hiervan:
UITGANGSPOSITIE
 Benen iets breeder dan schouderbreedte.
 Benen goed gebogen houden.
 Gewicht verdelen over beide benen.
 Rug recht houden.
SNAP
 Hou de bal vast met één of twee handen.
 Als je de bal met één hand vastpakt is de andere hand op de grond of gebogen
op je been.
 Hou de bal zo vast, dat als je je arm naar achteren beweegt, en iets draaid, de
´laces´ (veters op de bal) precies op het punt zijn waar de QB de bal pakt.
 Geef de bal in de handen van de QB. Laat de bal niet te vroeg los.
 Na de ´snap´ mag de C de bal vangen, zorg dat je net als een WR zo snel
mogelijk ´up-field´ bent.
28
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Runningback
Een runningback kan een bal op drie manieren ontvangen. De eerste is gelijk aan die
van een receiver. Na de start van de down, loopt de runningback een patroon en de
bal wordt naar hem of haar toegegooid. De techniek van het vangen is gelijk aan die
van de receivers.
UITGANGSPOSITIE
 Voeten op heupbreedte uitelkaar.
 Knieen licht gebogen.
 Handpalmen op de knieen.
 Gewicht op de bal van beide voeten.
 Bovenlichaam recht en licht voorover gebogen.
 Hoofd rechtop en kijk recht naar voren.
START
 Een snelle start voor een RB is van groot belang.
 Houdt kniëen zo lang mogelijk gebogen en blijf laag wanneer je loopt met de bal.
HANDOFF
Dit is de meest directe en veiligste vorm om de bal te ontvangen.
De quarterback geeft de bal aan de runningback. Hieronder
staat de techniek van de handoff beschreven.
 De QB stopt de bal in de RB´s maag.
 RB houdt zijn binnenste arm (dichts bij de QB) omhoog.
 Buitenste arm laag en evenwijdig aan de bovenste arm.
 Ogen zijn gericht op de richting waar naar met de bal
gelopen moet worden.
 De QB laat de bal pas los als de RB de bal vast heeft.
TOSS
Dit is een onderhandse pass van de quarterback naar
de runningback. De techniek hiervan is als volgt:
 Gebruik beide handen om de bal te vangen.
 Kijk de bal ´in´ de handen, blijf gefocust op de bal,
totdat je deze onder controle hebt.
 Berg de bal goed weg.
 Ogen zijn gericht op de richting waar naar met de
bal gelopen moet worden.
29
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
DEEL 4
METHODISCHE OPBOUW
METHODISCHE SPELOPBOUW
OVERIGE OEFENVORMEN
DIVERSE SPELVORMEN
30
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Methodische opbouw NFL Flag Football
In de volgende methodische opbouw wordt er van uitgegaan dat kinderen nog niet
eerder in aanraking zijn gekomen met NFL Flag Football.
Kennismaken met de bal
De eerste kennismaking met de ´rare´ eivormige bal is heel eenvoudig. Deze
oefening kan ook gebruikt worden als warming-up.
Speler met bal loopt naar de overkant en geeft daar de bal af aan de wachtende
speler. Hij of zij krijgt de bal en loopt vervolgens weer terug. Afstand tussen de
pionnen is ongeveer 8 á 10 meter.
“Als de bal op de grond valt moeten de kinderen bijvoorbeeld 5 keer opdrukken.
Welke groep heeft niet opgedrukt?”
Overgooien
De tweede oefening is eigenlijk hetzelfde als de eerste. Het enige is dat de
leerlingen de bal niet naar de overkant lopen. Maar de bal gooien en daarna
achter de bal aanlopen.
Leerling gooit de bal naar de overkant en loopt daarna achter de bal aan. Geef
geen aanwijzingen m.b.t. de techniek. Het enige doel is dat de bal gevangen moet
worden.
“Als de bal op de grond valt moeten de kinderen bijvoorbeeld 5 keer opdrukken.
Welke groep heeft niet opgedrukt?”
31
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Uitleggen van de techniek
Nadat de leerlingen ´lekker´ bezig zijn geweest met het gooien en vangen. Dus
de stroomvorm door hebben. Kunt u nu aandacht besteden aan het uitleggen van
de techniek. Een beschrijving hiervan vindt u op pagina x.
U kunt de techniek uitleggen door de oefening stit te leggen, de leerlingen om u
heen te verzamelen en de techniek te beschrijven. Ook kunt u de leerlingen in de
oefenvorm laten staan en ze steeds een aanwijzing geven.
Gooien naar een bewegende (mede)speler
Tot nu toe hebben de leerlingen de bal steeds overgegooid naar een
medeleerling die recht tegenover elkaar staan. Nu wordt de bal gegooid naar een
medeleerling die in beweging is.
Een leerling staat los van de groep en heeft de bal. Op zijn teken (bijvoorbeeld:
“Ready.... GO!”) loopt de eerste leerling van het groepje naar voren. Op het
moment dat deze kijkt wordt de bal naar hem/haar toegegooid. Vervolgens loopt de
leerling met de bal terug en naamt de plaats over van de gooier. De gooier was
inmiddels achteraan in de rij gaan staan. De leerling met de bal zegt nu het teken.
De nieuwe eerste in de rij loopt naar voren, enz.
32
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Snap
Nadat de leerlingen de bal in beweging naar elkaar toe hebben gegooid. Wordt
nu de ´snap´ geïntroduceerd. Deze beweging wordt gebruikt om iedere
aanvalspoging te starten. De beschrijving van de snap vindt u op pagina x.
De leerlingen gaan nu in één rij staan. De voorste heeft de bal. Op het teken van de
tweede leerling geeft hij/zij de bal tussen de benen door naar de tweede leerling.
Vervolgens loopt de eerste leerling naar voren en op met moment dat er oogcontact
is, gooit de tweede leerling de bal naar de naar voren gelopen leerling. De tweede
leerling (die net de bal naar voren gooide) schuift nu één plaats naar voren. Hij/zij
gaat klaarstaan. De derde leerling schuift op. Op zijn/haar teken wordt de bal weer
aangegeven en loopt de eerste leelring naar voren, enz.
Toevoegen van een verdediger
Tot nu toe werd de bal steeds gegooid naar een speler die altijd vrijstond. Nu
wordt er een verdediger aan toegevoegd. Voor de aanvaller (de speler die gebukt staat en de bal aangeeft) is het nu iets moeilijker. Hij/zij moet nu meer
moeite doen om ´vrij´ te staan/lopen.
Belangrijkste aanwijzing bij deze oefening is dat er géén lichamelijk contact
toegestaan is bij zowel het vrijlopen als verdedigen.
Leerlingen nemen na de oefening steeds een andere positie in. De ´bukker´ wordt
verdediger. De gooier wordt de ´bukker´, de wachtende, vierde, speler wordt de
gooier.
33
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Aanvallen met een doel
Één van de doelen is natuurlijk om de bal te vangen, maar nadat de aanvallende speler de bal heeft gevangen, moet hij of zij proberen te scoren voorbij
de ´doel-lijn´ van de verdediger. De verdediger kan de aanvallende speler, met
bal, stoppen door één van zijn of haar lintjes (flags) af te pakken. Bij deze
oefening dragen alle spelers een riem met daaraan twee flags.
Doellijn
De verdediger mag pas één van de flags afpakken als de aanvallende speler de bal
heeft gevangen! Daarvoor doet de verdediger zijn best om te voorkomen dat de
gooier de bal kan aanspelen (schaduwen).
Toevoegen van een extra aanvaller
Bij de volgende oefening wordt er een extra aanvaller toegevoegd. Dit betekend
dat de aanvallers in een overtal situatie zijn. Een goede oefening voor de gooier
om te kijken weie er vrijstaat.
De gooier heeft 7 seconden om de bal te gooien. “Er staat altijd iemand vrij!” in
deze situatie, als je maar lang genoeg wacht.Nadat de bal gevangen is probeert de
aanvaller te scoren!
34
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Toevoegen van een extra verdediger
Bij oefening 8. werd er een extra aanvaller toegevoegd. Hierdoor werd de kans
op het vangen van een bal vergroot. Bij deze oefening wordt een tweede
verdediger toegevoegd, waardoor het voor de aanvallers moeilijker wordt.
Doellijn
Als een aanvallende speler de bal heeft gevangen en probeert te scoren. Dan mag
hij of zij de bal niet overspeler naar de mede-aanvaller. De bal wordt bij NFL Flag
Football één keer overgespeeld. De gooier doet dit naar één van de medespelers
en daarna moet de ontvanger met bal proberen zo ver mogelijk te komen.
Overige oefenvormen
Naast de oefenvormen beschreven in de methodische opbouw kunt u de
onderstaande oefeningen ook gebruiken.
´Circle-Drill´
Deze oefening kan gebruikt worden al alle leerlingen het gooien en vangen
redelijk onder de knie hebben.
Leerlingen lopen als het waren in een cirkel. Bij de ene pion staan zij met een bal
en gooien deze naar een medeleerling. Schuiven opzij en wachten tot zij aan de
beurt zijn om te rennen en een bal te gooien. Laat de leerlingen zelf tekens geven
om een medeleerling te laten lopen.
35
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Lopen van patronen
In een later stadium kunt u leerlingen een opdracht geven om een bepaald
patroon te laten lopen, alvorens de bal gegooid wordt. In een wedstrijd kunnen
teamleden dit met elkaar afspreken zodat er een combinatie van patronen
ontstaat. De aanval bedenkt dit soort patroon-combinaties om de verdediging te
misleiden.
Curl
Out
Post
Fly
In
Corner
Smash
Let bij de patronen op de plaats van de bal. In de bovenstaande afbeelding is dit de
zwarte stip in het midden.
36
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
´One on One´
Om het oefenen van vangen, lopen en verdedigen te combineren is de ´one on
one´ oefening uitermate geschikt.
doellijn
Bovenstaande tekening ziet er ingewikkeld uit, maar de oefening is eenvoudig. U
splits de groep op in tweeën en geeft iedereen een flag-set. U staat aan de zijkant
en gooit een bal naar de voorste leerling van de linker groep. Na het vangen
probeert hij of zij te scoren voorbij de doellijn aan de andere kant van het veld.Op
het moment dat de leerling de bal heeft gevangen, mag de wachtende leerling van
de andere groep (rechterkant) inlopen en proberen te voorkomen dat de baldrager
scoort. Dit kan uiteraard door één van de flags af te pakken. Na de oefening sluit de
verdediger aan in het rijtje van aanvallers en de aanvaller geeft u de bal terug en
sluit aan in het rijtje van verdedigers.
´One against three´
Na de bovenstaande oefening kunt u het aantal verdedigers opvoeren.
Dit kunt u het beste doen in de onderstaande oefenvorm.
doellijn
De eerste leerling van de aanvallers heeft of krijgt de bal aangegooid. Daarna
probeert hij of zij de drie verdedigers te passeren die alleen tussen de pionnen
heen en weer mogen bewegen. Na een aantal keer wisselen de leerlingen van
positie
37
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Lummelen met verdediger
Onderstaande oefening wordt gebruikt om het vrijlopen en verdedigen te
oefenen.
Zet een vierkant u met bij iedere pion een aanvallende speler. In het vak staat een
medespeler die verdedigd wordt door een verdediger. Één van de aanvallers bij de
pionnen heeft de bal. De leerling in het vak moet nu proberen vrij te lopen. Maar
wordt verdedigd. Iedere keer als de speler de bal vangt, krijgt hij of zij een punt.
Vangt de verdediger de bal, dan mag hij of zij wisselen met de speler die de bal
gooide.
Kies je poortje
Onderstaande oefening is ook voor het oefenen van verdedigen.
doellijn
Zet pionnen op een rij ongeveer 5 meter uit elkaar. Laat een aanvallende speler
met bal langs de pionnen lopen en een ´poortje´ kiezen waar hij of zij doorheen
loopt. Eenmaal door het poortje probeert de aanvaller voorbij de doellijn te komen
maar mag de verdediger proberen zijn of haar flag af te pakken. Na de oefening
wordt de aanvaller een verdediger en de verdediger een aanvaller. U kunt de
oefening ook uitvoeren door eerst de leerling de bal toe te gooien.
38
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Oversteken
Onderstaande oefening is ook voor het oefenen van verdedigen.
Zet twee leerlingen voor de groep (verdedigers) en zet de rest van de groep op één
lijn. Op uw teken proberen de leerlingen de overkant te halen. De verdedigers
proberen nu zoveel mogelijk flag te pakken. Als de flag van een aanvaller is
afgepakt wordt hij of zij ook een verdediger.”Wie blijft er het langst over?”
´Cut to the Corner´
Spelverdeler leren te zoeken naar een vrijstaande speler en het ontwikkelen van
het gericht gooien en vangen.
Op het teken van de docent rennen de eerste leerlingen van iedere groep naar de
pion in het midden. De tweede in de rij gooit de bal als de eigen speler voorbij deze
pion is. De leerling vangt de bal, raakt de pion aan de overkant aan en rent terug
naar de eigen rij. Daar geeft hij de bal af aan de volgende en sluit achteraan.
Herhaal dit tot iedereen van de groep aan bod is geweest.
Oefening kan uitstekend in estafettevorm worden afgewerkt. Door de afstand
tussen de pionnen te vergroten wordt de oefening moeilijker
39
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
´Sling & Fling´
Oefening voor het gooien en vangen.
Één leerling heeft de bal en gooit deze naar de eerste leerling in de rij. Deze vangt
de bal en rent terug. Geeft de bal aan de gooier. Deze gooit naar de volgende in de
rij, enz.
Oefening kan uitstekend in estafettevorm worden afgewerkt. Door de afstand
tussen de spelers te vergroten wordt de oefening moeilijker. Zorg ervoor dat
iedereen een keer de gooier is.
U kunt ook de leerling die de bal terugrent deze te laten gooien naar de volgende in
de rij.
Lopen met de bal
Oefening voor het gooien en vangen.
Verdeel de leerlingen in gelijke groepen. Geeft de voorste in de rij de bal. Op het
teken van de docent rennen de eerste leerlingen van iedere groep. Onderweg
moeten zig zig-zaggen tussen de pionnen. Na de slalom rennen de leerlingen terug
en geven de bal af.
40
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
´Go Short-Go Long`
De leerlingen leren te gooien naar een medespeler over verschillende afstanden.
De docent zet pionnen op verschillende afstanden uit elkaar in een grote cirkel. De
leerlingen gooien de bal naar elkaar. Er zijn twee ballen in het spel. “ Kijk goed wie
er vrijstaat en waar de andere bal is” De docent laat de leerlingen regelmatig van
plaats wisselen.
´Jingle-Jangle`
Oefening te gebruiken in de warming up.
Zet een aantal vierkanten uit van ongeveer 10 bij 10 meter. Verdeel de leerlingen
over de vierkanten. Laat de leerlingen op iedere zijde van het vierkant een andere
oefening uitvoeren. Bijvoorbeeld 1. Knieheffen, 2. Hakkebillen, 3. Aansluitpassen en
4. Kruispassen.
41
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
´Tosses & Pitches`
Het aanleren en verbeteren van een goede toss of pitch.
Spelers gaan ongeveer 5 tot 7 meter achter elkaar staan. De voorste speler heeft
de bal. Zet meerdere oefensituatie uit zodat alle leerlingen tegelijk kunnen oefenen.
Op het teken van de docent starten de achterste spelers met een pas naar rechts.
Vervolgens lopen ze schuin tussen de pionnen door. Onderweg wordt de bal door
de spelverdeler onderhands gegooid (toss). De leerling vangt de bal en loopt door
tot de pionnen die 10 meter verder staan.
Oefening kan eventueel worden uitgebreid door tussen de pionnen (dus op de
doellijn) een verdedigende speler neer te zetten. Na iedere oefenbeurt veranderen
de functies van de leerlingen. De aangooier wordt achterspeler (runningback) de
runningback wordt verdediger en de verdediger wordt aangooier.
42
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
´Backpedal`
Verdedigende spelers starten met hun gezicht naar de aanvallende spelers.
Hiervoor moet de techniek van achteruitlopen (backpedal) goed beheerst
worden. Tevens heeft de verdedigende speler, wanneer hij of zij achteruit loopt,
een goed overzicht op de spelverdeler en de overige spelers van het
aanvallende team.
Zet verdedigende speler tegenover een aanvallende speler (als het kan met bal).
Alle spelers dragen een flag. Op het eerste teken lopen de aanvallers op een rustig
tempo naar voren in de richting van de doellijn. De verdedigers lopen achterwaarts
en proberen voor de aanvallers te blijven. Op het tweede teken van de docent
versnelt de aanvaller en probereert de verdediger één van de flags te pakken.
43
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Rennen met de bal
Het verbeteren van de ´running-skills´ van de runningback
Zet in een vierkant van ongeveer 30 bij 20 meter verschillende mini-endzones uit.
Maak tweetallen. Één is aanvaller (het liefst met bal) en de ander is een verdediger.
Alle spelers dragen een flag. Op het teken van de docent lopen de spelers met de
bal het speelveld in en worden achtervolgt door de verdedigers. De aanvallers
proberen zoveel mogelijk ´touchdowns´ te scoren door tussen zoveel mogelijk
pionnen te rennen. De aanvallende spelers ia ´af´ als hij of zij beide flags kwijt is.
44
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Methodische spelvormen
In de volgende opbouw wordt er vanuit gegaan dat de leerlingen kunnen gooien en
vangen en de methodische opbouw hebben gevolgd.
Ultimate Football
De eerste spelvorm die gespeeld kan worden is Ultimate Football. Een spelvorm
met dezelfde spelregels als ultimate frisbee.
Leerlingen worden in twee teams verdeeld en moeten de football overgooien. Er
mag niet gelopen worden met de bal. Al gooiend moet het aanvallende team
proberen een medespeler te vinden die de bal vangt in het scoringsvak van de
tegenstander. Lukt dit dan scoren ze een TOUCHDOWN en krijgen ze 6 punten.
Valt de bal op de grond dan krijgt de tegenstander vanaf die plek de bal en
probeerd hetzelfde te doen. Maak de teams niet te groot zodat iedereen veel aan
de bal kan komen.
45
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Progressie football
Bij deze vorm wordt de zogenaamde ´line of scrimmage´ geïntroduceerd
(startlijn).
startlijn
Alle spelers van het aanvallende team staan op deze startlijn en lopen op het teken
van de gooier (“Ready....GO!”) naar voren en proberen vrij te lopen. Het
aanvallende team heeft vier pogingen om de bal te krijgen in het scoringsvak van
de tegenstander (Endzone). Als een speler de bal heeft gevangen. Probeert hij of
zij zo ver mogelijk naar voren te lopen. De verdedigers proberen één van de lintjes
(flags) af te pakken. Daar waar dit gebeurd heeft het aanvallende team de volgende
poging. Wordt de bal niet gevangen, dan moet het aanvallende team vanaf
hetzelfde punt de aanval starten. Lukt het niet om in vier keer te scoren. Dan gaat
het aanvalsrecht over naar het andere team. Zij starten op hun eigen doellijn en
hebben vier pogingen.
De spelverdeler (gooier) mag bij deze vorm niet worden aangevallen door een
verdediger.
46
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Blitz
In de vorige vorm mocht de gooier (quarterback) niet worden aangevallen. In de
volgende vorm is dit wel toegestaan. De verdedigende speler die dit mag doen
staat op minimaal 7 meter afstand van de startlijn. Hij of zij mag pas inlopen als
de bal ´gesnapt` wordt.
startlijn
Runningback
Tot nu toe speelden de teams met vier spelers. In de volgende vorm wordt
een vijfde speler aan de teams toegevoegd. De spelverdeler heeft nu twee
mogelijkheden om de bal bij een medespeler te bezorgen. Gooien van de bal of
afgeven aan een medespeler (de runningback).
startlijn
47
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
No Running Zone
Tot nu toe speelden de teams met vier spelers. In de volgende vorm wordt
een vijfde speler aan de teams toegevoegd. De spelverdeler heeft nu twee
mogelijkheden om de bal bij een medespeler te bezorgen. Gooien van de bal of
afgeven aan een medespeler (de runningback).
startlijn
In plaats van starten op de eigen doellijn. Start het aanvallende team op een lijn die
5 meter voor de doellijn is getrokken. De ruimte die hiertussen ontstaat is de `NoRunning-Zone`.
Bij vorm 4. is de runningback toegevoegd als vijfde speler van het team. De ´NoRunning-Zone´ heeft te maken met deze speler. Begint een aanvalspoging in dit
gebied, dan mag er niet gebruikt worden gemaakt van deze runningback die lopend
zoveel mogelijk terreinwinst probeert te boeken, maar de bal moet gegooid worden.
Als de bal eenmaal gevangen is mag er natuurlijk wel gelopen worden!
De aanval begint op de 5 meterlijn omdat er ook een andere regel wordt
toegevoegd. Wordt de spelverdeler in zijn of haar eigen ´Endzone´ gepakt, dan
krijgt het verdedigende team 2 punten en het recht van aanval op haar eigen 5
meter lijn.
48
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Middenlijn
In de volgende stap wordt het veld iets groter gemaakt en ontstaan er twee
helften. Het team in de aanval heeft vier kansen om de middenlijn te passeren en
als zij dit halen krijgen zij nogmaals vier kansen om proberen te scoren. Het gaat
om het scoren, dus je hoeft niet alle pogingen te gebruiken. Heeft het aanvallende
team gescoord, dan krijgt het andere team het recht van aanval en starten zij op
hun eigen 5 meter lijn.
startlijn
Wat waarschijnlijk al een aantal keren is gebeurd is dat de aanvallende speler de
bal gooit en deze wordt gevangen door één van de verdedigers. De verdedigende
speler met bal probeert nu één ding: SCOREN. Dit kan hij of zij doen in de
´Endzone´ van de tegenstander. De speler mag de bal niet overspelen of afgeven
aan een medespeler. Wordt één van de flags voordat hij of zij de ´Endzone´ bereikt
afgepakt, dan krijgt het verdedigende team het recht van aanval en starten zij op de
plek waar de flag werd afgepakt.
Bij American Football, maar ook bij andere sporten, noemen we dit een
INTERCEPTIE
49
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Bijlagen
Scheidsrechtertekens
NFL Flag Football in Beeld
Terminologie
Eenvoudige aanvalspatronen
4tegen4
5tegen5
Ruimte voor aantekeningen
50
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Scheidsrechter tekens
Touchdown
Delay of Game
Holding
Illigal Contact
Offside
Personal Foul
False Start
Illigal Motion
First Down
Incomplete Pass
Safety
51
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
NFL Flag Football in beeld
52
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Terminologie
A
Association football:
B
Blitz:
Block:
C
Cadence:
Center:
Center sneak play:
Cooling-down:
Corners:
Count:
D
Decline:
Defense:
Defensive backs:
Down:
F
Fair play:
Fake hand off:
False start:
Feedback:
Flag:
Fumble:
Fundamentals:
H
Handoff:
Headcoach:
Huddle:
Hut:
I
Incomplete:
Interception:
K
Kick-off:
L
Line of scrimmage:
Linebacker:
M
Man-to-man:
in het verleden gegeven naam aan American Football
defensive back die de quaterback aanvalt
blokkering, hinderen van iemand
De termen die de quarterback in een ritme voor de snap
roept
bukker
de QB geeft de bal direct weer terug aan de C na een
snap.
uitlopen, na lichamelijke activiteit, rustig laten afkoelen
van de spieren
pass verdedigers
de term waarop de aanval start
niet accepteren
verdediging
verdedigers
poging
eerlijk spel volgens de regels
schijnbeweging van de quaterback die doet alsof hij de
bal meegeeft aan een runningback maar deze zelf houdt
te vroeg starten van een aanvallende speler
commentaar
vlag, die met klittenband vastzit aan een riem
het loslaten van de bal, nadat hij is gevangen of is
overhandigd
basisvaardigheden
afgeven van de bal aan een runningback
de hoofdcoach van het team
teambijeenkomst voor een down waarin de quaterback de
te spelen strategie vertelt.
term die gebruikt wordt bij de count
een niet gevangen bal
onderschepping van de bal door een verdediging
aftrap
denkbeeldige startlijn
is verantwoordelijk voor de runningback van het
aanvallende team
type verdediging waarbij iedereen één speler verdedigd
53
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
N
No-Running-Zone:
Non-contact:
O
Offense:
Official:
Overtime:
P
Pass:
Passing tree:
Penalty:
Pitch:
Play:
Play action fake:
Q
Quarterback:
R
Receivers:
Run:
Runningback:
Running-play:
Rushen:
S
Safeties:
Safety:
Set:
Skills:
Snap:
Spinning:
Sweep:
T
Tackle:
Time outs:
Toss:
Touchdown:
W
Warming-up:
Z
Zone-verdediging:
het gebied waarin een runningplay niet gespeeld mag
worden
geen lichamelijk contact
aanval
scheidsrechter
verlenging
een worp
verschillende looppatronen
een straf na een overtreding van de spelers
hetzelfde als een toss; achterwaarts werpen van de bal
door quaterback naar de runningback
een uitgedacht aanvalspatroon
net doen alsof je gaat lopen en dan toch gooien
gooier
(ont)vangers
lopen
loper
een manier, rennend, om de bal te verplaatsen
aanvallen van de quaterback vanaf de 7-meter lijn
laatste man, veiligheidsspeler in de verdediging
score van het verdedigende team, kan alleen gemaakt
worden door een flag te pakken van een aanvallende
speler met bal in hun eigen endzone
teken om klaar te gaan staan
vaardigheden
baloverdracht van center naar quaterback
schijnbeweging waarbij een speler om zijn/ haar
lichaamsas draait
loopspel naar de buitenkant van het veld
poging om iemand onderuit te halen
rustmoment, waarin teamoverleg plaatsvindt
achterwaarts werpen van de bal door quaterback naar de
runningback
score, is goed voor 6 punten
opwarmen van de spieren voor aanvang van lichamelijke
activiteit
manier van verdedigen waarbij alle verdedigers
verantwoordelijk zijn voor een deel van het veld
54
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Eenvoudige aanvalspatronen
4 TEGEN 4
55
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
5 TEGEN 5
56
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
57
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
Ruimte voor aantekeningen
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
58
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
59
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
60
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
61
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
62
Sport-Koepel Edam-Volendam
NFL Flag Football op school
63
Sport-Koepel Edam-Volendam

Similar documents