2014 Yılı Faaliyet Raporu

Comments

Transcription

2014 Yılı Faaliyet Raporu
İSTANBULÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
2013
YILI
İDAREFAALİYETRAPORU
II
Üst Yönetici Sunuşu
“İstanbul Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu”, üniversitemizin 2014 yılında
gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında genel bilgilerin edinebileceği, kamuoyunu bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmış kapsamlı bir çalışmadır.
“İstanbul Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu”, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesine dayanılarak yayınlanmaktadır. Basılı
rapor haricinde internet ortamında da yayınlanacak olan bu çalışma şeffaf yönetim anlayışı
çerçevesinde, toplam kalite bağlamında yürüttüğümüz çalışmalardan biridir.
İstanbul Üniversitesi tarihi, konumu, büyüklüğü ve kültürel birikimi ile ülkemizin ilk
ve önde gelen üniversitesidir. Vizyonumuz, dünyanın da önde gelen üniversitelerinden biri
olmaktır. Üniversitemiz, tarihinin bize vermiş olduğu pek çok konuda öncülük etme
sorumluluğunu, yaptığı faaliyetlerde ortaya koyma kararlılığındadır.
Prof.Dr. Cemil Bilsel’e göre Fatih Sultan Mehmed’in 1453 yılında İstanbul’u fethinden
hemen sonra Ayasofya ve Zeyrek’te yapılan bilimsel toplantılar ve 1470 yılında kurulan Fatih
Külliyesi İstanbul Üniversitesinin temelini oluşturmaktadır.
İstanbul Üniversitesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan protokol
çerçevesinde İ.Ü. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları sürmektedir. Bu
çalışmalarda, 2014 yılının Haziran ayı içersinde TSE ön tetkik ekibinin ziyareti sonrası, tüm
akademik ve idari birimler tarafından prosedür ve talimatların hazırlanması ve iç tetkik
çalışmalarının başlaması ile önemli bir aşamaya gelinmiştir.
İstanbul Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında geçen yıl 402. sırada yer
almış olup üniversitemizi ilk 100 içinde yer almasını sağlamak amacıyla “Ranking Ekibi”
kurulmuş ve bu ekip merkez çatısı altında çalışmaya başlamıştır.
İstanbul Üniversitesi, 13 binin üzerinde akademik ve idari personeli, 179 bine yakın
öğrencisi ile modern Türkiye’nin öncü ve lider üniversitesi olarak bilimsel ve akademik
çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir. Ülkemizin en köklü öğretim kurumlarından biri olan
İstanbul Üniversitesi, bilimsel ve akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal, kültürel ve
sanatsal etkinlikleri ile öğrencilerimizin ve halkımızın bilinçlenmesine, birikimlerini
arttırmasına yardımcı olmaktadır. İşte bu çalışma gerçekleştirilen bu faaliyetlerin ne olduğunu
ve ne kadar yol aldığımızı görmemiz açısından son derece önemlidir.
İstanbul Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, titiz bir çalışma sonucunda
hazırlanmıştır. Raporda ortaya çıkan veriler İstanbul Üniversitesi’nin başarısının ve
gelişmesinin bir göstergesidir. İstanbul Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nun,
hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Prof. Dr. Mahmut AK
VEKİL REKTÖR
III
İÇİNDEKİLER
1.
1.1.
GENEL BİLGİLER
MİSYON VE VİZYON
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
TEMEL DEĞERLERİMİZ
1.2.
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
ÜNİVERSİTE
STRATEJİK PLAN
1.3.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.3.1. FİZİKSEL YAPI
1.3.1.1. KAPALI ALANLAR
MERKEZ YERLEŞKE (REKTÖRLÜK)
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
AVCILAR YERLEŞKESİ
ORMAN FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİĞER BÖLÜMLER
1.3.1.2. ÖĞRENCİ YURTLARI
1.3.1.3. SPOR TESİSLERİ
1.3.1.4. TAŞITLAR
1.3.2. ÖRGÜT YAPISI
1.3.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
1.3.3.1. VERİTABANLARI VE E-KİTAPLAR
1.3.3.2. BİLGİSAYARLAR
1.3.3.3. KÜTÜPHANE KAYNAKLARI
MERKEZ KÜTÜPHANE
NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ
1.3.3.4. DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
1.3.4. İNSAN KAYNAKLARI
1.3.4.1. AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL YAPISI
1.3.5. SUNULAN HİZMETLER
1.3.5.1. EĞİTİM HİZMETLERİ
1.3.5.1.1.
ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
1.3.5.1.2.
YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
1.3.5.1.3.
TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPAN ÖĞRENCİ
SAYILARI
1.3.5.1.4.
ÖĞRENCİLERİN GENEL DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ
1.3.5.2. SAĞLIK HİZMETLERİ
1.3.5.2.1.
İNSAN SAĞLIĞI
1.3.5.2.1.1.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
1.3.5.2.1.2.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
1.3.5.2.1.3.
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
1.3.5.2.1.4.
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
1.3.5.2.1.5.
HEPATOPANKREATOBİLİER SİSTEM UYGULAMA ARAŞTIRMA
MERKEZİ
1.3.5.2.1.6.
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
1.3.5.2.1.7.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
1.3.5.2.2.
HAYVAN SAĞLIĞI
1.3.5.2.2.1.
VETERİNER FAKÜLTESİ
1.3.5.3. İDARİ HİZMETLER
1.3.5.3.1.
BESLENME HİZMETİ
1.3.5.3.2.
KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ
ÜNİVERSİTE KOROSU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
1.3.5.3.3.
ÖĞRENCİ İSTİHDAMI
1.3.5.3.4.
SOSYAL TESİSLER
1.3.6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI
1
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
8
10
15
18
18
21
21
22
24
26
26
28
28
29
32
35
35
35
39
39
39
40
41
41
43
43
43
43
44
45
45
45
46
46
46
47
47
47
47
47
49
49
52
53
IV
1.3.7. MALİ DENETİM SONUÇLARI
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ, YAPILAN TESPİT VE ÖNERİLER
DENETİM FAALİYETLERİ
İNCELEME FAALİYETLERİ
DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
İZLEME FAALİYETLERİ
DIŞ DENETİM
2.
AMAÇ VE HEDEFLER
2.1.
AMAÇ VE HEDEFLER
2.2.
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
3.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3.1.
MALİ BİLGİLER
3.1.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
3.1.1.1. PERFORMANS BÜTÇE TABLOLARI
3.1.2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
3.1.2.1. MALİYET FAYDA VE MALİYET ETKİNLİK ANALİZLERİNE İLİŞKİN
TABLOLAR
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN
YAPIM VE ONARIM İŞLERİ
EĞİTİM SEKTÖRÜ
I. ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
II. YERLEŞKE ALTYAPISI
III. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
IV. EĞİTİM BÜYÜK ONARIM
KÜLTÜR SEKTÖRÜ
SAĞLIK SEKTÖRÜ
SPOR SEKTÖRÜ
V. DİĞER BİRİMLERE YAPILAN İŞLER
DÖNER SERMAYE
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2014 YILINDA
YAPILAN FAALİYETLER
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2014 YILINDA
YAPILAN FAALİYETLER
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İŞLEMLERİ
3.2.
PERFORMANS BİLGİLERİ
3.2.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
3.2.1.1. MEVZUAT BİLGİLERİ
3.2.1.2. FAALİYETLER
3.2.1.2.1.
2014 YILINDA AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİMSEL İÇERİKLİ KONGRE, KONFERANS PANEL,
SEMİNER, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY GİBİ ETKİNLİKLER
3.2.1.2.2.
2014 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN SANAT VE KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER
3.2.1.2.3.
2014 YILI İÇERİSİNDE KAGEM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN
ETKİNLİKLER
3.2.1.2.4.
2014 YILINDA EĞİTİM, KURS, SEMİNER ETKİNLİKLERİ
3.2.1.2.5.
2014 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN DİĞER ETKİNLİKLER
3.2.1.2.6.
2014 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİLER MERKEZİ TARAFINDAN
GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
3.2.1.2.6.1.
ÜNİVERSİTE İÇİ FAALİYETLER
3.2.1.2.6.2.
ÜNİVERSİTELER ARASI FAALİYETLER
3.2.1.2.6.3.
YURTDIŞI ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİ
3.2.1.2.7.
2014 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
FAALİYETLERİ
3.2.1.2.8.
BÜTÇE İMKANLARI DIŞINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYET BİLGİLERİ
2014 YILI TEKNOKENT FAALİYETLERİ
3.2.1.3. YAYINLARLA İLGİLİ FAALİYET BİLGİLERİ
3.2.1.3.1.
ULUSLARARASI AKADEMİK İLİŞKİLER
3.2.1.3.2.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
54
54
54
55
55
55
56
56
56
56
56
56
57
60
79
79
81
81
81
82
82
83
84
85
86
86
86
86
87
88
92
100
100
100
100
100
102
103
103
105
106
108
109
118
118
118
118
124
129
131
V
3.2.1.3.3.
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2014 YILI
FAALİYETLERİ
4.
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1.
GÜÇLÜ YÖNLER (ÜSTÜNLÜKLER)
4.2.
FIRSATLAR
4.3.
ZAYIF YÖNLER (GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR)
4.4.
TEHDİTLER
5.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
141
162
162
162
163
164
165
TABLOLAR
Tablo 1- Harcama Birimlerinin yerleşkelere göre dağılımı
2
Tablo 2- Merkez Yerleşke kapalı alan durumu
4
Tablo 3- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi kapalı alan durumu
8
Tablo 4- İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesi kapalı alan durumu
10
Tablo 5- Avcılar Yerleşkesi kapalı alan durumu
15
Tablo 6- Orman Fakültesi Yerleşkesi kapalı alan durumu
18
Tablo 7- İstanbul Üniversitesi diğer bölümler kapalı alan durumu
18
Tablo 8- Öğrenci yurtlarının fiziki yapısı
21
Tablo 9- Kapalı ve Açık Spor Salonlarının Dağılımı
21
Tablo 10- Üniversitemize ait taşıt sayıları
22
Tablo 11- 2014 yılında kullanıma açılan veri tabanları ve e-kitaplar
26
Tablo 12- Bilgisayar ve yazıcı sayıları
28
Tablo 13- Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesindeki Yayın Dağılımı
31
Tablo 14- Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde kayıtlı olan bibliyografik veri sayıları
34
Tablo 15- Diğer bilgi ve teknolojik kaynakların sayıları
35
Tablo 16- 31.12.2014 tarihi itibariyle 2547 sayılı kanuna göre çalışan akademik personel sayısı
35
Tablo 17- 31.12.2014 tarihi itibariyle 657 sayılı kanuna göre çalışan idari personel sayısı
Tablo 18- 2014 yılında 2547 sayılı kanunun 34, 31, 40/a maddeleri ve 2914 sayılı Kanunun 15’inci
maddesi uyarınca üniversitemizde çalışan akademik personel sayıları
Tablo 19- Toplam personel sayısının dağılımı
Tablo 20- 2014 yılında 2547 sayılı kanunun 40/a, 40/b ve 40/d maddeleri uyarınca üniversitemizden
devlet ve vakıf üniversitelerine yapılan görevlendirmeler
Tablo 21- Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayılarının Birimlere Dağılımı
36
Tablo 22- Yüksek lisans öğrenci sayılarının Enstitülere göre dağılımı
Tablo 23- Tıpta uzmanlık tüzüğüne göre ihtisas yapan öğrenci sayılarının Tıp Fakülteleri ve
Enstitüler bazında dağılımı
Tablo 24- Öğrenci Durumu
40
Tablo 25- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 yılı sayısal verileri
43
Tablo 26- İstanbul Tıp Fakültesi 2014 yılı sayısal verileri
43
Tablo 27- Kardiyoloji Enstitüsü 2014 yılı sayısal verileri
44
Tablo 28- Onkoloji Enstitüsü 2014 yılı sayısal verileri
Tablo 29- 2014 yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde sağlık hizmetlerinden
faydalanarak ayakta tedavi gören memur ve sivil sayıları
Tablo 30- 2014 yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde sağlık hizmetlerinden
faydalanarak ayakta tedavi gören öğrenci sayıları
45
37
37
38
39
41
41
45
46
VI
Tablo 31- Diş Hekimliği Fakültesi 2014 yılı sayısal verileri
46
Tablo 32- 2014 yılında Veteriner Fakültesi kliniklerinde tedavi gören hayvan sayıları
46
Tablo 33- Veteriner Fakültesi’nde kayıtlı bulunan hayvan sayıları
46
Tablo 34- 2014 yılında yerleşke bazında yemek ve kahvaltı hizmetinden faydalanan kişi sayıları
47
Tablo 35- Devlet Konservatuvarının 2014 yılı etkinlik sayıları
Tablo 36- 2014 yılında gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetleri
Tablo 37- 2014 yılında düzenlenen denetim raporları
Tablo 38- 2014 yılında düzenlenen inceleme raporları
Tablo 39- 2014 yılı içinde düzenlenen danışmanlık raporları
49
53
54
55
Tablo 40- 2014 yılında düzenlenen izleme raporları
55
55
Tablo 41- 2014 yılı bütçe bilgileri
Tablo 42- 2014 yılı Döner Sermaye bütçe bilgileri
Tablo 43- 2014 yılı Özel Bütçe uygulama sayısal verileri
Tablo 44- 2014 yılı Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzeyinde dağılımı
Tablo 45- 2014 yılı bütçe gerçekleşmeleri (kesin hesap)
Tablo 46- 2010-2014 yılı bütçe gerçekleşme oranları (kesin hesap)
56
56
57
57
58
59
Tablo 47- 1 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
60
Tablo 48- 2 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
61
Tablo 49- 3 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
62
Tablo 50- 4 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
63
Tablo 51- 5 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
64
Tablo 52- 6 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
65
Tablo 53- 7 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
66
Tablo 54- 8 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
67
Tablo 55- 9 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
68
Tablo 56- 10 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
69
Tablo 57- 11 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
70
Tablo 58- 12 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
71
Tablo 59- 13 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
72
Tablo 60- 14 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
73
Tablo 61- Performans Göstergesi Sonuçları
74
Tablo 62- Temel Mali Tablolar
77
Tablo 63- Yolluk maliyet değerlendirmesi
79
Tablo 64- İdari Hizmetlerde kullanılan Elektrik, Su ve Doğalgaz tüketim miktarları
79
Tablo 65- Genel temizlik, Güvenlik ve Personel Taşıma hizmetleri maliyet değerlendirmesi
80
Tablo 66- Öğrenci Taşıma Hizmeti
80
Tablo 67- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 2014 yılında yapılan harcamalar
87
Tablo 68- Yemek hizmetine öğrenci ve memur katkıları
87
Tablo 69- Gayrimenkul alım ve kamulaştırma için yapılan harcamalar
Tablo 70- Su tüketimi
Tablo 71- Elektrik tüketimi
89
89
89
Tablo 72- Yakacak alımları
90
Tablo 73- Temizlik Hizmeti alımları
90
VII
Tablo 74- Güvenlik Hizmeti alımları
90
Tablo 75- Üniversitemiz personeli telefon gideri
90
Tablo 76- Kiralanan taşıt sayısı birim ve toplam maliyetleri
Tablo 77- Satınalma suretiyle edinilen taşıt sayısı ve taşıtların toplam maliyeti
91
91
Tablo 78- Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme ve bu görevlendirmelere katılan personel sayısı ve
personel başına düşen yolluk tutarı
91
Tablo 79- 2013-2014 Eğitim yılı Akademik ve İdari Personel ile öğrenci sertifika eğitimleri
92
Tablo 80- Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (150 Hesap Kodu)
93
Tablo 81- Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (253 Hesap Kodu)
96
Tablo 82- Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (254 Hesap Kodu)
97
Tablo 83- Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (255 Hesap Kodu)
98
Tablo 84- 2014 yılında yayımlanan yönetmelikler
Tablo 85- 2014 yılında Hukuk Müşavirliği’nce takibi yapılan davalar
Tablo 86- 2014 yılında Kuluçka merkezinde faaliyete başlayan girişimciler
100
118
120
Tablo 87- 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ihale yoluyla bastırılan dergiler
124
Tablo 88- 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ihale yoluyla bastırılan kitaplar
128
Tablo 89- Son 3 yıl içinde ihale yoluyla bastırılan dergi, kitap ve yardımcı kitap sayıları
129
Tablo 90- İstanbul Üniversitesi AB eğitim programları Erasmus uygulama yıllarında Staj
Hareketliliği sayıları
Tablo 91- İstanbul Üniversitesi AB eğitim programları Erasmus uygulama yıllarında Öğretim
Hareketliliği sayıları
Tablo 92- İstanbul Üniversitesi AB eğitim programları Erasmus uygulama yıllarında Öğretim Üyesi
değişimi
129
129
129
Tablo 93- Üniversitemiz Bölüm ve Anabilim Dalı bazında 2014-2021 yılları arası geçerliliği olan
Erasmus ikili anlaşma sayıları
130
Tablo 94- Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce desteklenen projelerin birim bazındaki dağılımı
131
Tablo 95- Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce desteklenen projelerin tür bazında dağılımı
132
Tablo 96- BAP Öz gelir (Döner Sermaye Geliri)
133
Tablo 97- BAP Hazine
134
Tablo 98- TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler
134
Tablo 99- SANTEZ Projeleri
138
Tablo 100- AB Hibe Projeleri
138
Tablo 101- Basılı Medya İstanbul Üniversitesinin yıllara göre haber sayısı
145
Tablo 102- 2014 Yılı Basılı Medya Nicelik analizleri
147
Tablo 103- 2014 yılı haberlerinin gazetelere göre dağılımı
147
Tablo 104- 2014 Yılı Görsel Medya Nicelik Analizleri
147
Tablo 105- 2014 yılı haberlerinin televizyon kanallarına göre dağılımı
148
Tablo 106- 2014 yılı İnternet Medyası Nicelik analizleri
148
Tablo 107- İstanbul Üniversitesi Gezilerine Katılan Okullar
153
Tablo 108- İstanbul Üniversitesinin katıldığı yurtiçi ve yurtdışı fuarlar
153
Tablo 109- İstanbul Üniversitesi Kültür-Sanat Etkinlikleri
158
Tablo 110- İstanbul Üniversitesi Kültür-Sanat Etkinliklerine katılım
158
Tablo 111- Yıllara göre fotoğraf çekim verileri
159
Tablo 112- Bilgi edinme başvurularının yıllara göre dağılımı
161
VIII
RESİMLER
Resim 1- Beyazıt Yerleşke Merkez Ana Giriş Kapısından bir görüntü
Resim 2- Üniversitemiz deniz taşıtlarından görüntüler
Resim 3- Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinden bir görünüm
Resim 4- Üniversitemiz Nadir Eserler Bölümünden bir görünüm
Resim 5- Laboratuvardan bir görünüm
Resim 6- Devlet Konservatuarı etkinliklerinden görüntüler.
Resim 7- Sosyal Tesislerden bir görüntü
Resim 8- Teknokent Binası
Resim 9- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve SOCRAT ekibi.
1
23
32
33
44
48
50
121
124
GRAFİKLER
Grafik 1- Akademik personelin unvanlara göre kadro durumları
Grafik 2- 657 sayılı Kanun’a tabi personelin hizmet sınıflarına göre kadro durumları
Grafik 3- 2547 sayılı kanunun 34, 31, 40/a maddeleri ve 2914 sayılı Kanunun 15’inci maddesi
uyarınca üniversitemizde çalışan akademik personelin grafik dağılımı
Grafik 4- Toplam personel yüzdesi
Grafik 5- 2547 sayılı kanunun 40/a, 40/b ve 40/d maddeleri uyarınca üniversitemizden devlet
ve vakıf üniversitelerine yapılan görevlendirmeler
Grafik 6- 2010-2014 yılı bütçe gerçekleşme grafiği (kesin hesap)
Grafik 7- Ar-Ge Firmalarının sektörel dağılımı grafiği
Grafik 8- Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce desteklenen projelerin tür bazında yüzdelik
dilim olarak dağılımı
Grafik 9- Yıllara göre Basın bülteni ve Basın bilgilendirme dosyaları istatistikleri.
Grafik 10- Basılı Medyada İstanbul Üniversitesi haberlerinin yüzde dağılımı.
Grafik 11- İstanbul Üniversitesi TV haberleri
Grafik 12- İnternet Medyası Nicelik analizi.
Grafik 13- Salonlarda gerçekleştirilen etkinlik sayıları
36
36
37
38
38
59
119
133
143
146
148
149
159
IX
1. GENEL BİLGİLER
Üniversitemizin bugünkü teşkilat yapısı, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.03.1983 tarihli 2809
sayılı Kanuna göre oluşturmuştur.
Kuruluşunun ilk yıllarında Beyazıt ve çevresinde tarihi bir doku içindeki binalarda
eğitim-öğretim yapan İstanbul Üniversitesi zamanla İstanbul'un çeşitli bölgelerine yayılmıştır.
Bugün İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan dokuz yerleşkesinde; 20 Fakülte, 2
Yüksekokul, 7 Meslek Yüksek Okulu, 15 Enstitü, 1 Konservatuvar, 43 adet Uygulama ve
Araştırma Merkezi ve 3 Bölüm ile eğitim-öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir. Avcılar,
Fatih ve Beylikdüzü ilçelerinde yurtlarımız, Rektörlük ile Rektörlüğe bağlı idari birimler ve
üniversitenin çeşitli fakülte ve yüksekokulları Beyazıt, Laleli, Saraçhane ve Vezneciler’de yer
almaktadır. Cerrahpaşa ve Çapa semtlerinde iki büyük Tıp Fakültesi bulunan İstanbul
Üniversitesi'nin Bakırköy, Şişli ve Kadıköy gibi kentin çeşitli yerleşim merkezlerinde de
yerleşkeleri vardır. İki büyük yerleşke ise kente yaklaşık 25 km uzaklıktaki Avcılar ve
Bahçeköy'dedir. Ayrıca Silivri, Sapanca, Gökçeada, Van, Enez, Antalya gibi Türkiye'nin
çeşitli bölgelerinde eğitim ve araştırma destek birimleri vardır.
Resim 1- Beyazıt Yerleşke Merkez Ana Giriş Kapısından bir görüntü
1
Tablo 1- Harcama Birimlerinin yerleşkelere göre dağılımı
YERLEŞKE
BEYAZIT
VEZNECİLER
FAKÜLTELER
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi
İktisat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi
YÜKSEKOKULLAR
Adalet MYO
Sosyal Bilimler MYO
AVCILAR
İşletme Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor YO
Teknik Bilimler MYO
Ulaştırma ve Lojistik YO
Veteriner Fakültesi MYO
BAHÇEKÖY
Orman Fakültesi
Ormancılık MYO
BAKIRKÖY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
CERRAHPAŞA
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
ÇAPA
Diş Hekimliği Fakültesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Enstitüsü
Avrasya Enstitüsü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği
Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz
Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Adli Tıp Enstitüsü
Kardiyoloji Enstitüsü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Onkoloji Enstitüsü
Devlet Konservatuarı
KADIKÖY
ŞİŞLİ
Sağlık Hizmetleri MYO
ENSTİTÜLER
Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi
2
1.1. MİSYON VE VİZYON
MİSYONUMUZ
Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi; ülkemize ve
insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir.
VİZYONUMUZ
İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek,
Katılımcılık,
Çevre ve insana saygı,
Etik değerlere mutlak uyum.
1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Üniversitelerin yetki, görev ve sorumlulukları; 18.02.1982 tarihinde yayımlanan
“Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine” göre belirlenmiştir.
ÜNİVERSİTE
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, ana
sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir
yükseköğretim kurumudur. Üniversite, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri
doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu
görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.
STRATEJİK PLAN
İstanbul Üniversitesi Stratejik Planı (2014-2018) yayınlanmış olup, 5 stratejik temel
alan, 19 amaç, 46 hedef, 108 performans göstergesi, 243 faaliyet ve proje içermektedir.
2014-2018 dönemi Stratejik planın uygulanmasına yönelik yapılan çalışmalarda
ülkemizin bilimsel ve sosyal yaşamına damgasını vurmuş olan İstanbul Üniversitesi, yeni
dönem stratejik plan çalışmalarına mensuplarının geniş katılımıyla 08.01.2013 tarihinde
başlamıştır. Özverili bir çalışmanın sonucunda üniversitenin özgün yapısına uygun olarak
“İstanbul Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı” hazırlanmıştır.
3
1.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.3.1. FİZİKSEL YAPI
1.3.1.1.KAPALI ALANLAR
MERKEZ YERLEŞKE (REKTÖRLÜK)
Tablo 2- Merkez Yerleşke kapalı alan durumu
SIRA
NO
BİNA
KOD
NO
1
YERLEŞKE
ADI
BİNA KULLANICI ADI
BEYAZIT
HASAN ALİ YÜCEL
EĞİTİM FAKÜLTESİ
15
2
BEYAZIT
3
16
BEYAZIT
4
23
BEYAZIT
5
6
BEYAZIT
13
BEYAZIT
HASAN ALİ YÜCEL
EĞİTİM FAKÜLTESİ
KANTİN LAVABO VE
OFİS BİRİMLERİ
HASAN ALİ YÜCEL
EĞİTİM FAKÜLTESİ EK
BİNA
HASAN ALİ YÜCEL
FAKÜLTESİ
DEKANLIK
HASAN ALİ YÜCEL
FAKÜLTESİ
DEKANLIK KREŞ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
EK 2 (Bilgi işlem daire
başkanlığı ve bilgisayar
bilimleri uygulama
tarafından ortak
kullanılmaktadır)
İKTİSAT FAKÜLTESİ
EK 1 (Yenileme)
KAT
SAYISI
TOPLAM
ALAN (m²)
YAPI CİNSİ
3
1.339
BETONARME
2
261
BETONARME
4
934
BETONARME
5
811
YIĞMA
2
469
BETONARME
5
5.384
BETONARME
6
5.747
BETONARME
5
4.320
BETONARME
7
14
BEYAZIT
8
10
BEYAZIT
9
42
BEYAZIT
İKTİSAT FAKÜLTESİ
KÜTÜPHANESİ
3
1.844
YIĞMA
BEYAZIT
İKTİSAT FAKÜLTESİ
4
10.540
YIĞMA
10
11
18
BEYAZIT
SOSYAL BİLİMLER
M.Y.O A BLOK
4
1.378
BETONARME
12
17
BEYAZIT
SOSYAL BİLİMLER
M.Y.O B BLOK
3
1.312
BETONARME
13
19
BEYAZIT
SOSYAL BİLİMLER
M.Y.O ÖĞRENCİ
İŞLERİ C BLOK
1
296
BETONARME
14
32
BEYAZIT
ECZACILIK
FAKÜLTESİ A BLOK
3
5.965
BETONARME
15
34
BEYAZIT
ECZACILIK
FAKÜLTESİ B BLOK
6
2.838
BETONARME
4
16
33
BEYAZIT
17
24
BEYAZIT
18
47
BEYAZIT
19
50
BEYAZIT
20
54
BEYAZIT
21
29
22
ECZACILIK
FAKÜLTESİ C BLOK
6
2.994
5
771
KAGİR
+AHŞAP
3
228
BETONARME
5
668
BETONARME
ENFORMATİK (664
ADA 4 PARSEL)
4
108
AHŞAP
BEYAZIT
BİOEŞDEĞERLİLİK 1
3
1.035
BETONARME
30
BEYAZIT
BİOEŞDEĞERLİLİK 2
3
945
BETONARME
23
31
BEYAZIT
FARMAKOLOJİ
4
1.280
BETONARME
24
37
BEYAZIT
ASTRONOMİ +
GÖZLEM EVİ
3
4.807
BETONARME +
GÖZLEM EVİ
ÇELİK
25
45
BEYAZIT
4
142
KAGİR
+AHŞAP
26
46
BEYAZIT
4
182
KAGİR
+AHŞAP
27
53
BEYAZIT
3
119
KAGİR
+AHŞAP
28
52
BEYAZIT
3
288
KAGİR
+AHŞAP
29
51
BEYAZIT
3
180
KAGİR
+AHŞAP
30
20
BEYAZIT
5
2.127
KAGİR
31
21
BEYAZIT
4
903
KAGİR
32
55
BEYAZIT
AÇIK VE UZAKTAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2+2
FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ (986 ADA 3
PARSEL)
BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANLIĞI(664 ADA
34 PARSEL)
ENFORMATİK (664
ADA 22 PARSEL)
SÜREKLİ EĞİTİM VE
UYGULAMA MERKEZİ
(664 ADA 35 PARSEL )
SÜREKLİ EĞİTİM VE
UYGULAMA MERKEZİ
(664 ADA 36 PARSEL )
İSLAM
ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ (664 ADA 5
PARSEL farabi değişim
prog.)
ATATÜRK İLKELERİ
VE İNKILAP TARİHİ
ENS. (664 ADA 9
PARSEL )
KARİYER GELİŞTİRME
MERKEZİ (664 ADA 10
PARSEL)
DEVLET ARŞİVLERİ A
BLOK
DEVLET ARŞİVLERİ B
BLOK
BETONARME
1.587
BETONARME
4
1094.96
BETONARME
33
58
BEYAZIT
ADALET MESLEK
YÜKSEK OKULU
(YIKILAN BİNA 2.130
m²)
34
64
BEYAZIT
AVRASYA ENSTİTÜSÜ
2
1.251
KAGİR YIĞMA
BEYAZIT
DENİZ BİLİMLERİ VE
İŞLETMECİLİĞİ
(3.835 m²)
HASANALİ YÜCEL
EĞİTİM FAK.
(1.138 m²)
4
4.972
BETONARME
35
3
5
36
61
BEYAZIT
37
8
BEYAZIT
38
BEYAZIT
39
6
BEYAZIT
40
2
BEYAZIT
41
5
BEYAZIT
42
43
28
41
BEYAZIT
BEYAZIT
44
66
BEYAZIT
45
12
BEYAZIT
46
43
BEYAZIT
47
26
BEYAZIT
48
44
BEYAZIT
49
1
BEYAZIT
50
51
BEYAZIT
67
52
BEYAZIT
BEYAZIT
GÜZEL SANATLAR
BÖLÜMÜ
MEDİKO SAĞLIK
KÜLTÜR SPOR DAİRE
BAŞKANLIĞI
MEDİKO SAĞLIK
KÜLTÜR SPOR DAİRE
BAŞKANLIĞI KREŞ
1
419
4
2.192
BETONARME
1
277
BETONARME
4
1.143
BETONARME
3
5.949
BETONARME
5
1.490
BETONARME
3
2
3.362
1.596
BETONARME
BETONARME
7
8.486
BETONARME
4
2.113
YIĞMA
3
9.627
BETONARME
5
334
4
4.376
BETONARME
BOTANİK
FEYHAMAN DURAN
EVİ
FEYHAMAN DURAN
EVİ GÜVENLİK ODASI
FEYHAMAN DURAN
EVİ ATÖLYESİ
HASTANELER GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ KÜLTÜR
MERKEZİ
SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
MÜZE KÜLTÜR
YÖNETİMİ VE
UYGULAMA
ARAŞTIRMA MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2
3.227
BETONARME
3
231
AHŞAP
1
20
AHŞAP
2
72
YIĞMA
2
800
YIĞMA
4
398
BETONARME
5
3.996
BETONARME
2
100
AHŞAP
4
8.824
YIĞMA
69.200
YIĞMA
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ
YAPI İŞLERİ TEKNİK
DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR MERKEZİ
HUKUK KÜTÜPHANE
MERKEZ KÜTÜPHANE
(EN ALT BODRUM
KAT
KULLANILMAMAKTA
DIR O, DAHİL 10.415 m²
DİR)
NADİR ESERLER
KÜTÜPHANESİ
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ (Tadilat)
UZAKTAN EĞİTİM +
STRATEJİ ARAŞTIRMA
MERKEZİ
YEMEKHANE
53
35
BEYAZIT
54
4
BEYAZIT
55
11
BEYAZIT
56
57
BEYAZIT
57
40
BEYAZIT
HUKUK FAKÜLTESİ
BEYAZIT
FEN FAKÜLTESİ
(28.000 m²)
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(32.000 m²)
SU ÜRÜNLERİ
(9.200 m²)
58
63
KAGİR YIĞMA
KAGİR
+AHŞAP
6
59
36
BEYAZIT
PROFESÖRLER EVİ
2
800
YIĞMA
60
38
BEYAZIT
REKTÖRLÜK
3
17.090
YIĞMA
61
9
BEYAZIT
ESNAF HASTANESİ
7
8.893
BETONARME
62
65
BEYAZIT
BEYAZIT HAMAMI
1
1.492
YIĞMA
63
60
BEYAZIT
ÖNLİSANS
4
2.938
BETONARME
64
62
BEYAZIT
FEN FAKÜLTESİ FİZİK
BİNASI
4
2.260
BETONARME
2
86
7
15.497
BETONARME
1
156
BETONARME
4
223
AHŞAP
1
1.188
4
280
AHŞAP
4
530
AHŞAP
1
30
YIĞMA
1
30
YIĞMA
1
30
YIĞMA
1
30
YIĞMA
1
30
YIĞMA
1
30
YIĞMA
1
30
YIĞMA
1
30
YIĞMA
1
30
YIĞMA
1
1
30
30
YIĞMA
YIĞMA
100.483
BAHÇE
65
56
BEYAZIT
66
69
BEYAZIT
67
70
BEYAZIT
68
71
BEYAZIT
69
72
BEYAZIT
70
73
BEYAZIT
71
74
BEYAZIT
72
75
BEYAZIT
73
76
BEYAZIT
74
77
BEYAZIT
75
78
BEYAZIT
76
79
BEYAZIT
77
80
BEYAZIT
78
81
BEYAZIT
79
82
BEYAZIT
80
83
BEYAZIT
81
82
84
85
BEYAZIT
BEYAZIT
83
86
BEYAZIT
SÜREKLİ EĞİTİM
MERKEZİ KLASİK
KİTAP SÜSLEME
ATÖLYESİ
BİYOLOJİ
YEMEKHANE
MÜDÜRLÜĞÜ
986 4 PARSEL KÜLTÜR
EVİ
SALİS MEDRESESİ
32 PARSEL UZAKTAN
EĞİTİM
31 PARSEL UZAKTAN
EĞİTİM
ERASMUS PROGRAMI
27 NOLU ODA
ÖĞRENCİ KONSEYİ 28
NOLU ODA
YABANCI
ÖĞRENCİLER 25 NOLU
ODA
YABANCI
ÖĞRENCİLER 26 NOLU
ODA
ENGELLİLER İÇİN 18
NOLU ODA
ENGELLİLER İÇİN 19
NOLU ODA
SOSYAL
SORUMLULUK
PROJELERİ 22 NOLU
ODA
TOPLANTI ODASI 21
NOLU ODA
SEKRETERYA 20 NOLU
ODA
23 NOLU ODA
24 NOLU ODA
MERKEZ KAMPÜS
BAHÇE
TOPLAM ALAN (m²)
AHŞAP
KAGİR/YIĞMA
348.503
7
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
Tablo 3- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi kapalı alan durumu
SIRA
NO
BİNA
KOD
NO
1
2
YERLEŞKE
ADI
BİNA KULLANICI ADI
KAT
SAYISI
TOPLAM
ALAN (m²)
1
CTF
GÖĞÜS
HASTALIKLARI
4
2.613
YIĞMA
2
CTF
ESKİ DEKANLIK
(TIP TARİHİ MÜZESİ)
4
1.784
YIĞMA
4
3.912
YIĞMA
YAPI CİNSİ
3
3
CTF
YENİ DEKANLIK
BİNASI
(SAĞLIK HİZMETLERİ
M.Y.O)
4
4A
CTF
PSİKİYATRİ BİNASI
(ASMA KAT : 248M²)
3
3.936
YIĞMA
5
4B
CTF
LİYEZON PSİKİYATRİ
BİNASI-NEŞET ÖMER
ANFİSİ
3
1.911
BETONARME
6
5
CTF
RADRASYON
ONKOLOJİSİ
6
2.878
BETONARME
7
6
CTF
İNGİLİZCE TIP
4
5.336
BETONARME
8
7
CTF
4
2.540
BETONARME
9
8
CTF
5
7.250
BETONARME
10
9A19A29A3
CTF
7
15.288
BETONARME
11
9B1
CTF
GÖZ HASTALIKLARI
6
3.812
BETONARME
12
9B2
CTF
MONOBLOK
6
3.456
BETONARME
13
9B3
CTF
MONOBLOK
8
5.844
BETONARME
14
9C1
CTF
MONOBLOK
8
4.974
BETONARME
15
9C29C3
CTF
MONOBLOK
9
13.779
BETONARME
16
10
CTF
MERKEZ
LABORATUAR
3
1.192
BETONARME
HEMŞİRE
LOJMANLARI-SAĞLIK
KURULU
NÖROLOJİ BİNASI
(5800m²)-FİZİK TEDAVİ
BİNASI (1450m²)
GASTROONTOLOJİKARDİYOLOJİ SRVİÇ HASTALIKLARI
SRV-ENFEKSİYON
HASTALIKLARI
8
17
11
CTF
18
12
CTF
19
13
CTF
20
14
CTF
21
15
22
Nörolojik Bilimler
Enstitüsü-Nöroşirurji
ABD-Nöroradyoloji
(BİRİM KAT SAYISI:3
NEFROLOJİ VE
HEMODİYALİZ ( BİRİM
KAT SAYISI: 2
İÇ HASTALIKLARIKBB-MEDİCAL
ONKOLOJİ
7
12.978
BETONARME
4
2.119
BETONARME
2
1.306
BETONARME
ÇOCUK POLİKLİNİĞİ
SOSYAL PEDİATRİ
4
2.238
BETONARME
CTF
ÇOCUK YUVASI KREŞ
4
2.482
BETONARME
16A
CTF
TEMEL BİLİMLER VE
AMFİ
2
2.030
BETONARME
23
16B
CTF
TEMEL BİLİMLER
8
22.898
BETONARME
24
17
CTF
PET BİNASI
2
668
BETONARME
25
18A
CTF
KADIN DOĞUM 1
7
6.697
BETONARME
26
18B
CTF
KADIN DOĞUM 2
6
2.700
BETONARME
27
18C
CTF
5
4.310
BETONARME
28
18D
CTF
2
1.169
BETONARME
29
18E
CTF
PEDİATRİK
GASTROENTROLOJİ
4
1.794
BETONARME
30
19
CTF
JİNEKOLOJİ VE
ONKOLOJİ BİNASI
4
2.320
BETONARME
31
20A
CTF
ORTOPEDİ BİNASI 1
3
774
BETONARME
32
20B
CTF
ORTOPEDİ BİNASI 2
4
6.773
BETONARME
33
20C
CTF
ACİL YOĞUN BAKIM
BİNASI
3
3.378
BETONARME
34
20D
CTF
BAŞHEKİMLİK BİNASI
3
750
BETONARME
35
21
CTF
KÜTÜPHANE
4
7.787
BETONARME
36
22
CTF
YEMEKHANE +
MUTFAK
3
5.520
BETONARME
ÇOCUK
HASTALIKLARI BİNASI
1
ÇOCUK
HASTALIKLARI BİNASI
2
9
37
23
CTF
KAPALI SPOR SALONU
1
700
BETONARME
38
24A
CTF
ADLİ TIP BİNASI
5
2.732
BETONARME
39
24B
CTF
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
5
8.412
BETONARME
40
24C
CTF
ADLİ TIP KURUMU
4
4.572
BETONARME
41
24C1
CTF
SPOR BİRLİĞİ
1
1.143
BETONARME
42
25
CTF
ODİTORYUM
1
1.386
BETONARME
43
26
CTF
ÖĞRENCİ YURTLARI
4
3.696
BETONARME
44
27
CTF
SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
1
336
BETONARME
TOPLAM ALAN (m²)
194.173
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
Tablo 4- İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesi kapalı alan durumu
SIRA
NO
BİNA
KOD
NO
1
TOPLAM
ALAN
(m²)
YAPI CİNSİ
8
5.624
BETONARME
MONOBLOK(13 KATLI)
BİNALARI
13
33.261
BETONARME
ÇAPA
MONOBLOK 5 KATLI
BİNALARI
5
13.998
BETONARME
4
ÇAPA
YEMEKHANE VE
KANTİN
3
2.574
BETONARME
5
5
ÇAPA
TEMEL TIP BİLİMLERİ 5
3
3.560
BETONARME
6
6
ÇAPA
TEMEL TIP BİLİMLERİ 4
3
750
BETONARME
7
7
ÇAPA
TEMEL TIP BİLİMLERİ 3
5
6.934
BETONARME
8
8
ÇAPA
TEMEL TIP BİLİMLERİ 2
4
3.740
BETONARME
YERLEŞKE
ADI
BİNA KULLANICI ADI
1
ÇAPA
ÇOCUK SAĞLIĞI
A.B.D.(YIKILDI)
2
2
ÇAPA
3
3
4
KAT
SAYISI
10
9
9
ÇAPA
TEMEL TIP BİLİMLERİ 1
3
1.362
BETONARME
10
10
ÇAPA
TEMEL TIP BİLİMLERİ
7
3.857
BETONARME
11
11
ÇAPA
DİŞ HASTALIKLARI VE
TOPLANTI SALONU
3
375
BETONARME
12
12
ÇAPA
DİŞ HASTALIKLARI VE
TEMEL BİLİMLER 2
4
713
BETONARME
13
13
ÇAPA
DİŞ HASTALIKLARIVE
TEMEL BİLİMLER 1
8
2.335
BETONARME
14
14
ÇAPA
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
8
11.701
BETONARME
15
15
ÇAPA
TÜP BEBEK BİNASI
3
899
BETONARME
16
16
ÇAPA
TÜP BEBEK BİNASI
5
3.641
BETONARME
17
17
ÇAPA
ORTOPEDİ EK BİNASI
3
510
BETONARME
18
18
ÇAPA
ORTOPEDİ EK BİNASI
5
4.875
BETONARME
19
19
ÇAPA
ORTOPEDİ EK BİNASI
3
660
BETONARME
20
20
ÇAPA
NÖROLOJİNÖROŞİRURJİ (10-6
KAT)
10
7.761
BETONARME
21
21
ÇAPA
ONKOLOJİ BİNASI A
BLOK
5
1.700
BETONARME
22
22
ÇAPA
ACİL DAHİLİYE VE
NÖROLOJİ
2
1.098
BETONARME
23
23
ÇAPA
KREŞ
3
2.535
BETONARME
24
24
ÇAPA
DETAE BİNASI
6
3.180
BETONARME
25
25
ÇAPA
DETAE EK BİNASI
3
485
BETONARME
26
26
ÇAPA
DEKANLIK BİNASI
4
1.296
BETONARME
27
27
ÇAPA
DEKANLIK BİNASI
8
4.992
BETONARME
28
28
ÇAPA
ACİL DAHİLİYE BİNASI
4
1.280
BETONARME
11
29
29
ÇAPA
KÜTÜPHANE BİNASI
4
5.180
BETONARME
30
30
ÇAPA
ACİL CERRAHİ BİNASI
4
668
BETONARME
31
31
ÇAPA
ACİL YOĞUN BAKIM
BİNASI
3
3.378
BETONARME
32
32
ÇAPA
İÇ HASTALIKLARI B
BLOK BİNASI
9
4.113
BETONARME
33
33
ÇAPA
İÇ HASTALIKLARI A
BLOK BİNASI
10
7.107
BETONARME
34
34
ÇAPA
İÇ HASTALIKLARI
BİNASI
2
336
BETONARME
35
35
ÇAPA
DAHİLİYE E BLOK
BİNASI
7
3.752
BETONARME
36
36
ÇAPA
NÜKLEER TIP BİNASI
6
2.640
BETONARME
37
37
ÇAPA
GÖZ HASTALIKLARI
BİNASI
6
3.969
BETONARME
38
38
ÇAPA
SU ALTI HEKİMLİĞİ
4
1.216
BETONARME
39
39
ÇAPA
NÜKLEER TIP A.B.D.
PET BİNASI
1
337
BETONARME
40
40
ÇAPA
KIZILAY KAN
MERKEZİ
4
2.660
BETONARME
41
41
ÇAPA
KIZILAY KAN
MERKEZİ
1
12
BETONARME
42
42
ÇAPA
DERMATOLOJİ+FİZİK
TEDAVİ+HİDRO
KLİMATOLOJİ BİNASI
4
5.604
43
43
ÇAPA
TIBBİ EKOLOJİ
HAVUZLARI BİNASI
1
93
BETONARME
44
44
ÇAPA
AMFİLER
4.423
BETONARME
45
45
ÇAPA
14 MART AMFİSİ
1
882
BETONARME
46
46
ÇAPA
KIŞ BAHÇESİ
1
156
ÇELİK
47
47
ÇAPA
TRAFO
1
152
BETONARME
48
48
ÇAPA
ACİL CERRAHİ BİNASI
5
4.383
2+3
YIĞMA
YIĞMA
12
49
49
ÇAPA
KANTİN
1
171
YIĞMA
50
50
ÇAPA
VEREM SAVAŞ
DERNEĞİ
2
462
YIĞMA
51
51
ÇAPA
SPOR HEKİMLİĞİ
4
3.580
YIĞMA
52
52
ÇAPA
GÖĞÜS HASTALIKLARI
BİLİM DALI
3
903
YIĞMA
53
53
ÇAPA
KAN MERKEZİ
2
812
YIĞMA
54
54
ÇAPA
GÖGÜS HASTALIKLARI
BİLİM DALI
4
4.788
YIĞMA
55
55
ÇAPA
GÖĞÜS HASTALIKLARI
ARAGEÇİŞ
3
1.101
BETONARME
56
56
ÇAPA
KOBALT ODASI
1
711
BETONARME
57
57
ÇAPA
SATURN ODASI
1
194
BETONARME
58
58
ÇAPA
GEÇİŞ BİNASI
3
300
BETONARME
59
59
ÇAPA
ORTOPEDİ BİNASI
6
6.492
BETONARME
60
60
ÇAPA
HEMŞİRE LOJMANLARI
3
1.449
BETONARME
61
61
ÇAPA
POLİKLİNİKLER
2
641
BETONARME
62
62
ÇAPA
MAZHAR OSMAN
AMFİSİ
1
227
BETONARME
63
63
ÇAPA
TRAFO
1
144
BETONARME
64
64
ÇAPA
ÇOCUK PSİKYATRİ
6
1.302
BETONARME
65
65
ÇAPA
ÇOCUK PSİKYATRİ-2
7
2.222
BETONARME
66
66
ÇAPA
GİRİŞ BEKLEME
3
791
BETONARME
67
67
ÇAPA
CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
2
507
BETONARME
68
68
ÇAPA
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ BAĞLANTI
KORİDORU
4
1.676
BETONARME
13
69
69
ÇAPA
DİŞHEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ DEKANLIK
4
1.494
BETONARME
70
70
ÇAPA
İSTANBUL TIP FAK.
AMFİ
4
1.890
BETONARME
71
71
ÇAPA
DİŞ HASTANESİ
AMFİLER
4
1.190
BETONARME
72
72
ÇAPA
DEPO
1
143
73
73
ÇAPA
TRAFO
1
15
BETONARME
74
74
ÇAPA
JENERATÖR BİNASI
1
31
BETONARME
75
75
ÇAPA
CAMİ (KÂTİP
MUSLAHUDDİN CAMİİ)
2+1
466
YIĞMA
76
76
ÇAPA
CAMİ YANI EV
2
119
YIĞMA+AHŞA
P
77
77
ÇAPA
GARAJ
3
2.848
BETONARME
78
78
ÇAPA
MONOBLOK 3 KATLI
BİNALAR
3
698
BETONARME
79
79
ÇAPA
ÇOCUK HASTALIKLARI
1
8
2.912
BETONARME
80
80
ÇAPA
ÇOCUK HASTALIKLARI
2
5
1.052
BETONARME
81
81
ÇAPA
ÇOCUK OYUN ALANI
82
82
ÇAPA
ÇOCUK HASTALIKLARI
3
10
9.209
BETONARME
83
83
ÇAPA
TIBBİ ATIK DEPOSU
1
117
BETONARME
84
84
ÇAPA
TRAFO - DEPO
1
92
BETONARME
85
85
ÇAPA
TEKNİK ODALAR
1
155
YIĞMA
86
86
ÇAPA
ONKOLOJİ LAB. +
ATÖLYE
3
556
BETONARME
87
87
ÇAPA
KAYAÇİLİNGİR OĞLU
SPOR SALONU
1
1.170
BETONARME
88
88
ÇAPA
HEMŞİRE LOJMANLARI
6
1.555
BETONARME
TOPLAM ALAN (m²)
YIĞMA
110
231.052
14
AVCILAR YERLEŞKESİ
Tablo 5- Avcılar Yerleşkesi kapalı alan durumu
SIRA
NO
BİNA
KOD
NO
1
1
AVCILAR
2
AVCILAR
YERLEŞKE
ADI
2
3
AVCILAR
3
4
AVCILAR
4
5
AVCILAR
5
6
AVCILAR
6
7
AVCILAR
BİNA KULLANICI ADI
ÖĞRENCİ KÜLTÜR
MERKEZİ(MENZA)
BİNASI
AVCILAR KAMPÜSÜ
ÇOCUK YUVASI (YENİ
KREŞ)
AVCILAR KAMPÜSÜ
ÇOCUK YUVASI (ESKİ
KREŞ)
KOSGEB TEKNOKENT
BİNASI
TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEK
OKULU
TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEK
OKULU
TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEK
OKULU EK BİNA
KAT
SAYISI
TOPLAM
ALAN
(m²)
3
9.000
4
622
YAPI CİNSİ
BETONARME
BETONARME
1
455
6
10.178
BETONARME
3
5.106
BETONARME
2
3.404
BETONARME
2
1.377
BETONARME
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU TOPLAM ALAN
9.887
7
8
AVCILAR
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
3
5.324
BETONARME
8
9
AVCILAR
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
2
1.220
BETONARME
9
10
AVCILAR
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
5+5
17.456
BETONARME
10
11
AVCILAR
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
5
8.728
BETONARME
11
12
AVCILAR
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ AMFİLER
1
3.058
BETONARME
12
13
AVCILAR
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ HALLEY
BİNASI
2
856
BETONARME
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TOPLAM ALAN
36.642
13
14
AVCILAR
İŞLETME FAKÜLTESİ
KANTİNİ
1
784
14
15
AVCILAR
İŞLETME FAKÜLTESİ
DEKANLIK
2
3.042
BETONARME
15
16
AVCILAR
İŞLETME FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ BÜROSU 1
3
1.650
BETONARME
PREFABRİK
15
16
17
AVCILAR
İŞLETME FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ BÜROSU 2
2
1.554
BETONARME
17
18
AVCILAR
İŞLETME FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
BLOĞU + DERSANELER
4
15.340
BETONARME
18
19
AVCILAR
İŞLETME FAKÜLTESİ
TEKEL SINIFLAR +
KAZAN DAİRESİ
4
3.760
BETONARME
19
20
AVCILAR
TEK KATLI GEÇİŞ
KORİDORU
1
219
BETONARME
20
21
AVCILAR
AMFİLER
1
4.213
BETONARME
21
22
AVCILAR
ODİTORYUM
1
1.093
BETONARME
22
23
AVCILAR
İŞLETME FAKÜLTESİ
İKTİSAT ENSTİTÜSÜ
3
5.457
BETONARME
23
24
AVCILAR
SOSYAL TESİSLERİ
2
1.574
BETONARME
24
25
AVCILAR
MİSAFİRHANE
4
2.036
BETONARME
5
24.105
BETONARME
3
1.205
BETONARME
2
2.858
1
391
3
990
25
26
AVCILAR
YURTLAR (Toplam 3 adet
5 er katlı kat alanları 1607
m² (1607*5=8035)
(8035*3=24105)
26
27
AVCILAR
İLERİ ANALİZLER
LABORATUARI
27
28
AVCILAR
29
AVCILAR
30
AVCILAR
AVCILAR
28
31
AVCILAR
AVCILAR
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
DERSANELERİ VE
KANTİNİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ GEÇİŞ
KORİDORU
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BİNASI
ULAŞTIRMA VE
LOJİSTİK M.Y.O.
BİNASI KONFERANS
SALONU
ULAŞTIRMA VE
LOJİSTİK M.Y.O.
BİNASI İDARE VE
DERSANELER
ULAŞTIRMA VE
LOJİSTİK M.Y.O.
BİNASI ANA GİRİŞ
BETONARME
1
2
8.681
BETONARME
1
29
32
AVCILAR
İ.Ü. BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR M.Y.O. BİNASI
2
5.975
BETONARME
30
33
AVCILAR
AVCILAR KAMPÜSÜ
ESKİ YURTLAR
4
5.004
BETONARME
16
31
34
AVCILAR
32
35
AVCILAR
33
36
AVCILAR
34
37
AVCILAR
35
38
AVCILAR
36
39
AVCILAR
37
40
AVCILAR
38
41
AVCILAR
39
42
AVCILAR
40
43
AVCILAR
41
44
AVCILAR
42
45
AVCILAR
TOPLAM ALAN (m²)
AVCILAR KAMPÜSÜ
VETERİNER
FAKÜLTESİ VET3
BİNASI
AVCILAR KAMPÜSÜ
VETERİNER
FAKÜLTESİ
VET2-VET1 BİNALARI
AVCILAR KAMPÜSÜ
VETERİNER
FAKÜLTESİ
AMFİLER
AVCILAR KAMPÜSÜ
VETERİNER
FAKÜLTESİ
SUNİ TOHUMLAMA
BÖLÜM BİNASI
AVCILAR KAMPÜSÜ
VETERİNER
FAKÜLTESİ
SUNİ TOHUMLAMA
BÖLÜMÜ
HAYVAN BARINAĞI
BİNASI (İKİ BİNA
475+200)
AVCILAR KAMPÜSÜ
VETERİNER
FAKÜLTESİ
HAYVAN BOXLARI VE
KLİNİKLER BİNASI
AVCILAR KAMPÜSÜ
VETERİNER
FAKÜLTESİ
KLİNİKLER BİNASI (3
BİNA 1704+1656+1674 )
ISI MERKEZİ BİNASI
İ.Ü. VETERİNER FAK.
BÜYÜK ÇİFTLİK
İ.Ü. BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR M.Y.O.
HALISAHA YÖNETİM
VE SOYUNMA
ODALARI
NURİ SESİGÜZEL
ÇİFTLİĞİ
TEKNİK BİLİMLER
M.Y.O.
OTOMOTİV BÖL.
ATÖYESİ
5
8.728
BETONARME
5
17.456
BETONARME
1
1.080
BETONARME
2
1.078
BETONARME
2
675
BETONARME
1
7.025
BETONARME
3
5.034
BETONARME
1
870
BETONARME
4
4.044
BETONARME
1
226
BETONARME
1
586
BETONARME
1
396
BETONARME
203.913
17
ORMAN FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
Tablo 6- Orman Fakültesi Yerleşkesi kapalı alan durumu
SIRA
NO
BİNA
KOD
NO
1
5
2
11
3
9
4
2
5
1
6
3
7
4
8
12
9
13
10
6
11
8
12
7
13
14
14
10
YERLEŞKE
ADI
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
ORMAN
FAKÜLTESİ
BİNA KULLANICI ADI
KAT
SAYISI
TOPLAM
ALAN
(m²)
YAPI CİNSİ
FIRAT BİNASI
4
3.668
BETONARME
HERBARYUM BİNASI
3
1.596
BETONARME
DEKANLIK BİNASI
4
3.143
BETONARME
YAMANLAR BİNASI
5
5.695
BETONARME
5
2.437
BETONARME
2
1.112
BETONARME
1+3
3.676
BETONARME
OKSAL BİNASI
4
4.032
BETONARME
LOJMAN
2
770
BETONARME
IRMAK BİNASI
3
2.868
BETONARME
ATÖLYE VE
MARANGOZHANE
BİNASI
1
1.363
BETONARME
LABAROTUARLAR
1
971
BETONARME
GARAJ
1
532
BETONARME
YAKIT MERKEZİ
1
238
BETONARME
MESLEK YÜKSEK
OKULU
ÖĞRENCİ
YEMEKHANESİ
KÜTÜPHANE(DİKER
BİNASI)
TOPLAM ALAN (m²)
32.101
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİĞER BÖLÜMLER
Tablo 7- İstanbul Üniversitesi diğer bölümler kapalı alan durumu
SIRA
NO
BİNA
KOD
NO
YERLEŞKE
ADI
1
TEPECİK
2
TEPECİK
1
CELALİYE
1
2
BİNA KULLANICI ADI
TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEK
OKULU
TEKNİK BİLİMLER
MESLEK YÜKSEK
OKULU ANFİ TİYATRO
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
KAT
SAYISI
TOPLAM
ALAN
(m²)
YAPI CİNSİ
3
2.381
BETONARME
2
591
BETONARME
4
4.275
BETONARME
18
3
1
SİLİVRİ
1
ENEZ
2
ENEZ
3
ENEZ
4
ENEZ
5
ENEZ
6
ENEZ
7
8
9
10
11
ENEZ
ENEZ
ENEZ
ENEZ
ENEZ
12
ENEZ
13
ENEZ
14
3
2.526
BETONARME
2
832
BETONARME
2
818
BETONARME
1
1.337
BETONARME
3
5.619
BETONARME
1
1.140
BETONARME
1
1.760
BETONARME
1
1
1
1
2
28
688
100
295
480
BETONARME
BETONARME
BETONARME
BETONARME
BETONARME
1
135
BETONARME
ARKEOLOJİ BİRİMİ
2.BLOK
1
135
BETONARME
ENEZ
ARKEOLOJİ BİRİMİ
3.BLOK
1
135
BETONARME
15
ENEZ
ARKEOLOJİ BİRİMİ
ÖĞRENCİ LAB.
1
59
BETONARME
9
1
BAKIRKÖY
4
8.406
BETONARME
10
1
GÖKÇEADA
3
405
YIĞMA
11
2
GÖKÇEADA
3
508
BETONARME
12
3
GÖKÇEADA
3
445
BETONARME
13
1
SAPANCA
2
1.275
BETONARME
14
2
SAPANCA
2
402
BETONARME
4
5
6
7
8
TOPLUM HEKİMLİĞİ
İ.Ü. SOSYAL TESİSLERİ
ENEZ KAMPI REVİR
BİNASI
İ.Ü. SOSYAL TESİSLERİ
ENEZ KAMPI ÖĞRENCİ
MOTEL BİNASI
İ.Ü. SOSYAL TESİSLERİ
ENEZ KAMPI ANA
BİNASI
İ.Ü. SOSYAL TESİSLERİ
ENEZ KAMPI OTEL
BİNASI
TEK ODALI
BUNGALOWLAR (20 Adet
57*20:1140 m²)
İKİ ODALI
BUNGALOWLAR (20Adet
88*20:1760 M²)
SNACK BAR
GİRİŞ KAPISI
REKTÖRLÜK
İŞÇİ MOTEL
FİTNES SALONU
ARKEOLOJİ BİRİMİ
1.BLOK
BAKIRKÖY MESLEK
YÜKSEK OKULU
GÖKÇEADA DENİZ
ARAŞTIRMALARI
BİRİMİ LOJMANLAR 3
ADET ( 135 M² HERBİRİ)
GÖKÇEADA DENİZ
ARAŞTIRMALARI
BİRİMİ MİSAFİRHANE
BİNASI
GÖKÇEADA DENİZ
ARAŞTIRMALARI
BİRİMİ İDARİ BİNASI
SAPANCA İÇSU
ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA BİRİMİ
İDARİ BİNA 3 ADET
SAPANCA İÇSU
ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA BİRİMİ
MİSAFİRHANE
19
15
3
SAPANCA
16
4
SAPANCA
17
5
SAPANCA
18
6
SAPANCA
19
7
SAPANCA
20
1
ÇAĞLAYAN
21
1
KADIKÖY
22
1
HORHOR
23
2
HORHOR
24
3
HORHOR
25
4
HORHOR
26
5
HORHOR
27
6
HORHOR
SAPANCA İÇSU
ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA BİRİMİ
SOSYAL TESİS
SAPANCA İÇSU
ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA BİRİMİ
HİZMET EVİ 1
SAPANCA İÇSU
ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA BİRİMİ
ATÖLYE
SAPANCA İÇSU
ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA BİRİMİ
İDARİ BİNA VE SUNİ
YUMURTA BİNASI
SAPANCA İÇSU
ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA BİRİMİ
KONFERANS SALONU
FLORANCE
NİNGTİNGALE
HEMŞİRELİK
FAKÜLTESİ
DEVLET
KONSERVATUARI
İLAHİYAT EĞİTİM
FAKÜLTESİ B BLOK
İLAHİYAT İDARİ BİNA A
BLOK
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KÜTÜPHANE
C BLOK(2.820M²)5 KATLI
- KONFERANS SALONU
D BLOK(3.885 M²) 5
KATLI VE ÇOK AMAÇLI
SALON E BLOK 4 KATLI
(1.108 M²)
TÜRKİYAT ARAŞTIRMA
ENS.
SUPHİ PAŞA KONAĞI
BASIM VE YAYIN
MÜDÜRLÜĞÜ
1
276
BETONARME
2
417
BETONARME
2
437
BETONARME
2
1.359
BETONARME
1
362
BETONARME
18.684
BETONARME
2
2.517
BETONARME
5
2.525
BETONARME
5
1.785
BETONARME
5
7.813
BETONARME
6
3.486
BETONARME
3
1.416
BETONARME
2
460
BETONARME
TOPLAM ALAN (m²)
76.312
GENEL TOPLAM
1.086.054
20
1.3.1.2.ÖĞRENCİ YURTLARI
Tablo 8- Öğrenci yurtlarının fiziki yapısı
340
348
ODAYATAK
4
4
4 katlı- 5.500 m²
4 katlı- 5.500 m²
296
142
296
142
4
3, 4, 5
4 katlı- 5.500 m²
4 katlı-7.250 m²
E
156
156
3, 4, 5
4 katlı-7.253 m²
Fatih
K
83
83
1, 2
3 katlı-2.400 m²
Fatih
K
84
85
1, 2
3 katlı-2.400 m²
1.449
1.450
SEMT
CİNSİ
A Blok
B Blok
Avcılar
Avcılar
C Blok
Beylikdüzü Kız Öğrenci Yurdu
Beylikdüzü Erkek Öğrenci
Yurdu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Yerleşkesi
Nutuk Birkan Öğrenci Yurdu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Yerleşkesi
Güner Ciner Öğrenci Yurdu
YURT ADI
KAPASİTE
DOLU
E
E
340
348
Avcılar
Avcılar
K
K
Avcılar
TOPLAM
FİZİKİ DURUM
1.3.1.3. SPOR TESİSLERİ
Tablo 9- Kapalı ve Açık Spor Salonlarının Dağılımı
BİRİMLER
TESİSLERİN CİNSİ
DURUMU
EBATLARI
(m²)
SEYİRCİ
KAPASİTESİ
CERRAHPAŞA
Spor Salonu (Kapalı)
Faal
980
CERRAHPAŞA
Halı Saha (Açık)
Faal
1.100
CERRAHPAŞA
Pilates Salonu (Kapalı)
Faal
140
COĞRAFYA
Spor Salonu (Kapalı)
Faal
795
COĞRAFYA
Halı Saha (Açık)
Faal
650
Prof.Dr. Kaya Çilingiroğlu
Spor Salonu (Kapalı)
Faal
1.170
200
AVCILAR
Spor Salonu (Kapalı)
Faal
4.500
2000
AVCILAR
Kapalı Tenis Kortu-2
Faal
650+650
AVCILAR
Futbol Halı Sahası (Açık)
Faal
1.500
ORMAN
Futbol Sahası (Açık)
Faal
7.000
2000
ORMAN
Kapalı Spor Salonu (Açık)
Faal
2.300
1000
AVCILAR
Futbol Sahası
Faal değil
7.300
MERKEZ KAMPÜS
Çok Amaçlı Saha
Faal değil
650
MERKEZ KAMPÜS
Açık Tenis Kortu
Faal değil
650
TOPLAM
300
300
28.735
21
1.3.1.4. TAŞITLAR
Tablo 10- Üniversitemize ait taşıt sayıları
SIRA
NO
TAŞITIN CİNSİ
BÜTÇE
DÖNER
SERMAYE
FON
HİBE
TOPLAM
T2
Binek otomobil
-
2
-
9
11
T3
T4
Station-Wagon
Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15
kişilik)
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3
veya 6 kişilik)
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26
kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27
kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41
kişilik)
Kamyon (şasi-kabin tam yüklü
ağırlığı en az 3.501 Kg.)
Kamyon (şasi-kabin tam yüklü
ağırlığı en az 12.000 Kg.)
Kamyon (şasi-kabin tam yüklü
ağırlığı en az 17.000 Kg.)
2
4
1
-
1
1
3
6
4
1
3
2
10
3
-
1
5
9
3
-
1
-
4
3
-
-
-
3
2
-
1
-
3
-
-
-
1
1
1
-
-
1
2
1
-
-
-
1
Ambulans (Tıbbi donanımlı)
2
1
1
-
4
TAŞIT TOPLAM
25
5
7
20
57
Gemi
Araştırma Gemisi, Bot v.s.
DENİZ TAŞITI TOPLAM
2
2
-
-
2
3
5
4
3
7
GENEL TOPLAM
27
5
7
25
64
T5
T7
T10
T11-a
T11-b
T12
T13
T14
T15
22
Resim 2- Üniversitemiz deniz taşıtlarından görüntüler
23
1.3.2. ÖRGÜT YAPISI
24
25
1.3.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Üniversitemizin yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın
yapabilmesi ve bu hizmetlerini etkin olarak sürdürebilmesinde bilgi ve teknolojik kaynakların
önemi büyüktür.
Aşağıda muhtelif bilgi ve teknolojik kaynakların 2014 yılı itibariyle sayısal verileri
gösterilmiştir.
1.3.3.1. VERİTABANLARI VE E-KİTAPLAR
·
·
2014 yılında 47 veri tabanı aboneliği yapılarak hizmete açılmıştır.
ULAKBİM EKUAL lisansı kapsamında üniversitemizin erişimine açık olan veri
tabanının sayısı ise 10’dur.
Toplam 56 veri tabanı hizmete sunulmuştur.
Elektronik dergi sayısı 75.973’dür.
Elektronik kitap sayısı 140.194’dür.
2014 yılında veri tabanlarından toplam 1.768.757 tam metin makale kullanılmıştır.
Kullanım sayısında; yayınevlerinden gelen uyarılar dikkate alındığında aşırı
indirmelerin olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu durum Bilgi İşlem Daire
Başkanlığına iletilmiş ve gerekli çalışmalara başlanmıştır.
Kitapların yıllık kullanımı ise tam metin olarak 51.334’dür. Yayınevlerinden 1 tanesi
portal değişikliği ve 1 tanesi de istatistik metodunda değişiklik yapmıştır.
114 adet veri tabanına deneme erişimi sağlanmıştır. Denemeye açılan veri tabanlarının
hem kütüphanenin ana sayfasında, hem de üniversitemizin genel web sayfasında da
duyurusunun yayınlanması sağlanmıştır.
Kullanıcılardan veri tabanlarının kullanımına ilişkin 495 elektronik posta alınmıştır.
Bu elektronik postalara sorulan sorular doğrultusunda gerekli aydınlatıcı bilgiler eposta ile gönderilmiştir.
·
·
·
·
·
·
·
Tablo 11- 2014 yılında kullanıma açılan veri tabanları ve e-kitaplar
VERİTABANLARI
1
ACS American Chemical Society
e-dergi
2
AMA Journals
e-dergi
3
Annual Reviews
e-dergi
4
APS American Physical Society
e-dergi
5
ASCE American Society of Civil Engineering
e-dergi
6
ASME The American Society of Mechanical Engineers
e-dergi
7
ASTM American Society for Testing and Materials Digital Library
e-dergi
8
ASTM Standarts
e-standart
9
BeckOnline
e-kitap
10
BMJ Online Journals
e-dergi
11
Cambridge Journals Online
e-dergi
12
Chest
e-dergi
13
Cochrane Library
Kanıta dayalı tıp
14
Ebrary
e-kitap
15
Ebsco CINAHL® Plus with Full Text
e-dergi
26
16
Ebsco Dentistry & Oral Sciences Source
e-dergi
17
Emerald Management Xtra
e-dergi
18
HeinOnline
e-dergi
19
Hiper Kitap
e-kitap
20
Incites
e-analiz
21
IOP Institute of Physics Science
e-dergi
22
ISI JCR Journal Citation Reports
e-referans
23
Jaypee
e-dergi
24
JSTOR Art & Sciences I
e-dergi
25
JSTOR Art & Sciences II
e-dergi
26
JSTOR Art & Sciences III
e-dergi
27
JSTOR Art & Sciences V
e-dergi
28
Karger E-Journals
e-dergi
29
Kazancı İçtihat - Mevzuat Bilgi Bankası
e-referans
30
Knovel
e-kitap
31
Lexis Nexis Academic
e-dergi
32
MathSciNet
e-referans
33
MicroMedex
e-referans
34
Nature Publishing Groups
e-dergi
35
Oxford Online Journals
e-dergi
36
Proquest Digital Dissertations & Thesis
e-tez
37
Proquest Health and Medical Package
e-dergi
38
Sage
e-dergi
39
Science Online
e-dergi
40
SciFinder Scholar
e-referans
41
Springer Link
e-dergi
42
SwissLex
e-dergi
43
Thieme E-Journals
e-dergi
44
UpToDate
Kanıta dayalı tıp
45
WestLaw International
e-referans
46
Wiley Interscience
e-dergi
47
World E-book
e-kitap
E-KİTAPLAR
1
Elsevier
Agricultural, Biological, and Food Sciences 2014
Tam metin
2
Elsevier
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 2014
Tam metin
3
Elsevier
Biomedical Science and Medicine 2014
Tam metin
4
Elsevier
Chemical Engineering 2014
Tam metin
5
Elsevier
Computer Science 2014
Tam metin
6
Elsevier
Earth and Planetary Sciences 2014
Tam metin
7
Elsevier
Energy 2014
Tam metin
8
Elsevier
Environmental Science 2014
Tam metin
9
Elsevier
Forensics, Security, and Criminal Justice 2014
Tam metin
10
Elsevier
Immunology and Microbiology 2014
Tam metin
11
Elsevier
Neuroscience 2014
Tam metin
27
12
Elsevier
Physics and Astronomy 2014
Tam metin
13
Elsevier
Psychology 2014
Tam metin
14
Wiley
Life sciences 2014
Tam metin
15
Wiley
Chemistry 2014
Tam metin
16
Wiley
Health sciences 2014
Tam metin
17
Wiley
Humanities 2014
Tam metin
18
Springer
Earth and Environmental Science 2014
Tam metin
19
Springer
Engineering 2014
Tam metin
20
Springer
Mathematics and Statistics 2014
Tam metin
21
ALA
Librarianship e-books
Tam metin
22
Emerald
Business, Management & Economics 1991-2014
Tam metin
23
Emerald
Social Sciences 1999-2014
Tam metin
24
IOP
Expanding+Concise Physics
Tam metin
25
OVID-LWW
Lippincot Williams & Wilkins e-book2012-2013-2014
Tam metin
26
OUP
Literature 2013-2014
Tam metin
27
OUP
Political Science 2013-2014
Tam metin
28
OUP
Psychology 2013-2014
Tam metin
29
OUP
Religion 2013-2014
Tam metin
30
OUP
History 2013-2014
Tam metin
1.3.3.2. BİLGİSAYARLAR
Üniversitemizde Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre güncellenen bilgisayar ve yazıcılar
gelişen teknoloji gereği sürekli yenilenmekte olup aşağıda yaklaşık olarak belirlenen veriler
doğrultusunda tespit edilmiştir.
Tablo 12- Bilgisayar ve yazıcı sayıları
TÜRÜ
ADET
Bilgisayar
18.700
Yazıcı
7.480
1.3.3.3. KÜTÜPHANE KAYNAKLARI
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, başta merkez olmak üzere,
Üniversite içinde yer alan tüm Birim Kütüphanelerini (İÜ Kütüphaneler Sistemi içinde) ortak
bir ağ içinde, eşgüdüm ve eş zamanlı olarak koordine etmekle görevlidir. Merkeze bağlı tüm
Birim Kütüphanelerini bu ağın hizmetlerinden yararlandırmak, ayrıca Üniversitemiz
akademik ve idari personeline, öğrencilerine ve yerli-yabancı araştırmacılara çağdaş,
güvenilir, güncel bilgileri teknolojinin son olanaklarından yararlanarak mevcut üniversitemiz
kütüphaneleri kaynaklarından ya da yurt içi ve yurt dışı üniversite ve araştırma
kütüphanelerinin kaynaklarından sağlayarak hizmet vermektedir.
Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesi olmak üzere iki ayrı binamızda yer
alan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıda sıralanmıştır.
28
MERKEZ KÜTÜPHANE
Genel Bilgiler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Merkez Kütüphane ve Bağlı Birim Kütüphanelerimizde Aralık 2012 tarihinden
itibaren Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi ile kütüphanecilik iş ve işlemleri
yürütülmeye başlanmıştır. Bu sistemle birlikte Merkez Kütüphane ve Bağlı Birim
Kütüphanelerimiz uluslararası bir kütüphane yazılımına kavuşarak, kütüphanecilik
iş/işlemlerini modern bir yazılım üzerinden yürütülecek olması verilen hizmetin
kalitesini arttırmış olacaktır.
İnternet ortamında kullanılan elektronik dergi ve veri tabanlarının sayısı da gün
geçtikçe artmaktadır.
Yeraltında birinci kattaki depoda, yerli ve yabancı kitaplar bulunur. Sayıları yaklaşık
491.672 cilt kadardır.
Yeraltında ikinci kattaki depoda, yerli ve yabancı dergiler yerleştirilmiştir.
Kütüphaneye artık gelmeyen dergilerle, izlenmekte olan dergilerin başlık (isim)
olarak sayısı yaklaşık 22.000 başlık dergidir.
En alt kattaki üçüncü depo ise, eski ve yeni gazete dermesinin deposudur. Bir kısmı
ciltli olan gazeteler de, 54.573 cilt gazete oluşturmaktadır.
Yeni oluşturulan tez deposunda 52.475 adet tez bulunur. Üniversite reformundan bu
yana biriktirilen tezlerin ilki, Hasan Ali Yücel'in Edebiyat Fakültesi'ni bitirme
tezidir.
Dermemize her yıl ortalama; 50.000-53.000 kitap ve 1.500-2.000 tez eklenmektedir.
Ayrıca yaklaşık 35.000 sayı (fasikül) süreli yayın (dergi) izlenerek dermemize
katılmaktadır.
1.134 adet de CD yer almaktadır.
2014 Yılı Faaliyetleri
1.
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu ve bağış/posta yoluyla gelen yayınlardan
24.019 adet kitap ve tezin bibliyografik veri girişi yapılarak Kitap ve Tez
Deposundaki yerlerine yerleştirilmiştir.
2. 46.459 bibliyografik kayıt üzerinde düzeltme yapılmıştır.
3. 10.633 bibliyografik kayıt kontrol edilmiştir.
4. Üniversitemiz bünyesinde yapılan tezlerin dijitalleştirme işlemine başlanılmıştır. 164
adet tezin dijitalleştirme işlemi yapılmıştır.
5. Kitap Deposunda yapılan düzenleme çalışmaları sonucunda yaklaşık 12.000 adet
kitabın yer değiştirme ve düzenleme çalışması yapılmıştır.
6. YÖK Tez Veri tabanında yer alan Üniversitemize ait 24.945 adet tezin, katalog
eşleştirme çalışması yapılmıştır.
7. Kurum dışı 27 yayın talebine karşılık toplam 12.405 adet kitap bağışlanmıştır.
8. Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu kapsamında ve posta yoluyla gelen
14.028 adet dergi fasikülü kaşelenerek alfabetik olarak dizildikten sonra mevcut
kütüphane yazılımına veri girişi yapılarak alfabetik olarak süreli yayın deposundaki
yerine dizilmiştir.
9. 1.533 adet derginin bibliyografik veri girişi yapılmıştır.
10. 84.919 bibliyografik kayıt üzerinde düzeltme yapılmıştır.
11. 823 adet derginin cilt işlemi yaptırılmış ve dergi deposundaki yerlerine
yerleştirilmiştir.
29
12. 1928-1942 yılları arasında dijitalleştirilen Milliyet Gazetesinin sayı girişleri
yapılmıştır.
13. Dergi Deposundaki düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir.
14. 519 cilt basılı gazete ve 8.116 gün dijital gazete kopyası 179 okuyucu/kullanıcı
hizmetine sunulmuştur.
15. 130 adet gazetenin cilt işlemi yaptırılmış ve gazete deposundaki yerlerine
yerleştirilmiştir.
16. İÜ yayınlarının fazla nüshalarının açık rafta okuyucunun hizmetine sunulmuştur.
17. İstanbul Üniversitesi’nin yayınlarının yayımlamadan önce ön baskılarının (proforma)
İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personelince Kütüphaneye
getirilen 150 adet kitap ve derginin bibliyografik künyesi hazırlanmış ve aynı
personele proforma ile birlikte teslim edilmiştir.
18. İÜ Yayınları Bibliyografyası “1933-2014: Kitaplar (Üniversite mensuplarının kurum
ve kurum dışı yayınları)” adlı çalışma tamamlanmıştır.
19. Makaleleri bibliyografik veri girişi yapılarak mevcut makalelerin kütüphane
yazılımına girilmesi sağlanmıştır. Ayrıca düzenli aralıklarla veri onarımı (girilen
kayıtların kontrol edilmesi, eksikliklerin tamamlanması, yanlışların düzeltilmesi vs.)
yapılmıştır.
20. İstanbul Üniversitesi yayınlarının sergisi hazırlanmıştır.
21. 9.337 kullanıcı için; kitap, tez, makale, dergi, gazete olmak üzere 42.530 adet yayın
hizmete sunulmuştur.
22. Bu 9.337 kullanıcının profillerine göre dağılımı; 113 doktora, 984 yüksek lisans,
7.821 lisans, 235 ön lisans, 184 araştırmacı şeklinde gerçekleşmiştir.
23. Hizmete sunulan 42.530 adet yayının yayın türlerine göre dağılımı; 33.099 kitap,
8.521 tez, 910 dergi şeklinde gerçekleşmiştir.
24. Üniversitemiz akademik personelinin yararlanması amacıyla yurtiçinden; 44
kullanıcımız için toplam 272 ve yurtdışından 26 kullanıcımız için toplam 174 adet
yayın getirtilerek hizmete sunulmuş ve ödünç verme süresi dolduktan sonra tekrar ait
oldukları kütüphanelere geri gönderilmiştir.
25. Kütüphanemize gelen yurtiçi taleplerinden 76 kullanıcımız için toplam 658 ve
yurtdışı taleplerinden 12 kullanıcımız için toplam 18 adet yayın gönderilmiştir.
26. Yayın Depolarından toplam 42.530 adet yayın hizmete sunulmuştur.
27. Günlük sirkülasyon içinde kullanıma sunulan yayınlar, yerlerine yerleştirilmiştir.
28. Ciltleri yıpranmış ve dağılmış yayınlar (kitap, tez, dergi) cilt için ayrılmıştır. Ayrılan
yayınların yerine, ciltte olduğunu belirtir bir açıklama “vekil kartlara” yazılarak
yerlerine yerleştirilmiştir.
29. Hizmete sunulan yayınlardan, 400.000 sayfa fotokopi çekimi yapılmıştır.
30. Gazete Koleksiyonunun Dijitalleştirilmesi Projesi kapsamında; 14 farklı başlık
altında bulunan 450 cilt gazetenin dijitalleştirilmesi ve OCR işlemi tamamlanmış ve
kullanıma hazır hale getirilmiştir.
31. 10 farklı başlık altında bulunan gazetelerin dijitalleştirme ve OCR çalışmaları devam
etmektedir.
32. Bağlı Birim Kütüphanelerinde görevli personele, iş başında bilgilendirme eğitimi
verilmiştir. Bu eğitim içinde Entegre Kütüphane Otomasyon Sisteminin kullanımı ve
Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2, konu başlıkları ve Marc 21 kuralları
anlatılmıştır.
33. Bağlı Birim Kütüphanelerinden Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemiyle ilgili
gelen sorular cevaplandırılmıştır. Mesleki sorularına çözüm bulunmuş ve/veya
çözüm önerileri sunulmuştur.
30
34. Üniversitemiz Engelli öğrencileri ve personeli tarafından gelen talepler
doğrultusunda 885 adet ders kitabı ve derse yardımcı kitap dijitalleştirilerek
engellilerin okuyabileceği formata çevrilerek okuyucularımıza ulaştırılmıştır.
35. 3 görme engelli öğrencimiz için Braille alfabesiyle toplamda 10200 sayfa Braille
baskı yapılmıştır.
36. Merkezimizdeki 2 adet okuma kabininde gönüllü okuyucularımız tarafından 940 saat
kitap okuma gerçekleştirilmiştir.
37. ENUYGAR (Engelli Uygulama ve Araştırma Merkezi) işbirliği ile eğitimde fırsat
eşitliği yönergesinin hazırlanması konulu toplantılar yapılarak yönerge taslağı
hazırlanmıştır.
38. 05-07 Şubat 2014 tarihlerinde Mersin’de yapılan Akademik Bilişim’e “Engelsiz
Bilişim” katılım sağlanmıştır.
39. ENUYGAR ile birlikte HAYEF Fransızca Öğretmenliği bölümüne EBE (Engelsiz
Bilinç Eğitimi) eğitimi yapılmıştır.
40. 50. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında, İÜ Bilgi ve Belge Yönetimi
öğrencilerine Merkez faaliyetleri anlatılmıştır.
41. 23-25 Eylül 2014 tarihlerinde Uluslararası Engelsiz Bilişim Sempozyumu’na Örnek
Uygulamalar başlığı altında Engelsiz Bilgi Merkezi anlatılmıştır.
42. 04-07 Aralık 2014 tarihlerinde Engelsiz Yaşam Fuarında stant açılmış, Merkez
faaliyetleri anlatılmıştır.
43. 11-12 Aralık 2014 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2. KKTC Engelsiz
Bilişim Günleri kapsamında Engelsiz Bilgi Merkezi çalışmaları anlatılmıştır.
44. 25 Aralık 2014 tarihinde, Merkez Kütüphane’de Görme Engelli Kütüphaneleri
Eşgüdüm Komitesi Toplantısı yapılmış ortak hareket etme ve karşılıklı kitap
paylaşımı konusunda mutabakata varılmıştır.
45. Başkanlık ve Bağlı Birim Kütüphanelerinden Asistan Öğrenci (yarı zamanlı çalışan)
talepleri, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile koordine edilerek karşılanmıştır.
46. Başkanlığın, Asistan Öğrenci işlemleri (aylık puantaj hazırlanması, giriş-çıkış)
yapılmıştır.
47. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin “Staj Uygulamaları 1” kapsamında,
57 öğrencinin kütüphanemizdeki mevcut birimlerde staj yapmalarına olanak
sağlanmıştır.
48. HAYEF öğrencilerinin “Topluma Hizmet Uygulamaları” kapsamında 150 öğrencinin
staj yapmalarına olanak sağlanmıştır.
49. Kütüphanenin tanıtımı çerçevesinde, 40-60 kişilik gruplar halinde 23 okul ve kamu
kurumuna kütüphane tanıtım turu düzenlenmiştir.
Tablo 13- Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesindeki Yayın Dağılımı
TÜRÜ
MK Kitap
MİKTAR
491.672
MK Tez
52.475
MK Dergi (başlık-isim)
22.000
MK Gazete
54.573
MK Kitap dışı Belge
1.134
NE Yazma Kitap
20.037
NE Matbu Kitap
33.695
31
NE Albüm
911
NE Baskı Albüm
693
NE Harita
1.350
NE Müzik Notası
358
NE Gazete
728
NE Süreli Yayın
2.290
NE Hat ve Levha
640
NE Latin Harfli Avrupa Nadir Eserler-Kitap
TOPLAM
3.520
686.076
Resim 3- Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinden bir görünüm
NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ
Genel Bilgiler:
1. Merkez Kütüphanenin en eski dermesi 38 bin Türkçe, Arapça, Farsça, Latince ve diğer
dillerdeki basma, harita, nota ve 800 albümden oluşan, 33 bin fotoğrafıyla Nadir
Eserler Kütüphanesinde yer almaktadır.
2. Yıldız Sarayı Kütüphanesi dermesinin bu kütüphaneye verilmesiyle oluşan nadir
Avrupa eserleri de bu bölümdedir.
3. Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu kütüphaneden ödünç alarak okuduğu kitaplar özel bir
dolapta sergilenmiştir.
32
4. II. Abdülhamid'in bizzat yaptığı ileri sürülen işlemeli dolaplarda da, Osmanlı
Devleti'nin Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden gelen nadide eserler, Müzede koruma
altına alınmıştır.
2014 yılı Faaliyetleri:
1. 250 adet haritanın kontrol edilmiştir.
2. 939 adet haritanın bibliyografik veri girişi yapılmıştır.
3. 200 adet Farsça yazma kitap MS Excel üzerinde listelenmiştir.
4. 300 adet Türkçe yazma kitap MS Excel üzerinde listelenmiştir.
5. İbn ül Emin Koleksiyonuna ait 512 adet eser MS Excel üzerinde listelenmiştir.
6. 214 adet Avrupa Nadir kitabın bibliyografik nitelemesi yapılmıştır.
7. 46 adet müzik notasının eserin bibliyografik nitelemesi yapılmıştır.
8. 16 adet müzik notasının eserin bibliyografik veri girişi yapılmıştır.
9. 350 adet hasarlı kitap tespit edilmiş ve envanteri çıkarılmıştır.
10. İbn ül Emin Koleksiyonuna ait 804 adet hat’ta ait liste demirbaş defterinden
karşılaştırılarak ayrıntılı olarak listesi oluşturulmuştur.
11. Yıldız albümleri ve süreli yayınlar envanter çalışması yapılmıştır.
12. 1.262 okuyucu için yayın depolarından 2.198 eser ve dijital arşivden 24.903 eser
olmak üzere toplam 27.101 adet eser hizmete sunulmuştur.
13. Okuyucu istekleri için, muhtelif eserlerden 30.425 kare dijital çekim yapılmıştır.
14. Teknosa’nın desteği ile sürdürülen Zamana Direnen Eserler 3 Projesi sonunda 337
adet eser taranarak, 49.000 kare dijital çekim yapılmıştır.
Resim 4- Üniversitemiz Nadir Eserler Bölümünden bir görünüm
33
Tablo 14- Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde kayıtlı olan bibliyografik veri
sayıları
BİRİM ADI
KDDB Merkez
Kütüphane
KDDB Nadir Eserler
Bölümü
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
İletişim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Orman Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisat Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Veteriner Fakültesi
İşletme Fakültesi
Teknik Bilimler MYO
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Atatürk İlk. Ve İnk.
Tarihi Ens.
İlahiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler MYO
Enformatik Bölümü
Onkoloji Enstitüsü
Şarkiyat Araştırma
Merkezi
Ulaştırma ve Lojistik YO
Avrasya Enstitüsü
Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü
Konservatuar
Kadın Sorunları AUM
TOPLAM
KISALTMALAR
K: Kitap
AB: Ayrı Basım
NE: Nadir Eser
T: Tez
KDB: Kitap Dışı Belge
K
263.489
NE
0
T
36.250
AB
6.140
M
22.201
SY
167.295
KDB
9.068
TOPLAM
504.443
0
19.644
0
0
0
24
5.059
24.727
27.795
0
6.642
0
5.788
173.334
22
213.581
28.089
141.885
39.501
738
101.074
21.547
0
5.453
2
0
16
0
894
17.848
2.110
425
1.684
1.001
0
7
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
10.307
31.822
61.926
0
27.674
6.659
0
2
0
0
311
303
39.290
197.017
103.539
1.163
130.759
29.540
2.626
1.567
17.043
26.035
11.332
55.538
1.544
727
7.825
1.022
392
6
3.442
0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
0
7.430
827
1.621
4.894
2.630
435
3.074
0
79
12.743
910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.117
4.204
5.654
3.194
13.615
10.515
11.880
5.522
2.990
0
0
0
656
0
0
485
0
0
0
0
0
0
0
3
1
14
4.023
5.771
30.686
30.056
26.568
70.947
16.054
6.684
13.889
1.022
474
12.750
5.022
11.076
2.631
191
609
2.776
0
0
0
0
0
1.506
5
13
252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735
0
222
0
0
2
0
0
44
0
13.319
2.636
426
905
2.776
1.541
2.296
24.502
0
0
0
19
0
2.890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.560
2.296
27.392
3.908
46
802.793
0
0
25.189
0
0
106.462
0
0
6.177
0
0
27.989
0
0
539.345
0
0
15.314
3.908
46
1.523.269
34
1.3.3.4.DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Tablo 15- Diğer bilgi ve teknolojik kaynakların sayıları
TÜRÜ
ADET
FOTOKOPİ MAKİNESİ
FAKS MAKİNESİ
BASKI MAKİNESİ
TEPEGÖZLER (SLAYT CİHAZLARI)
PROJEKSİYON MAKİNELERİ (PROJEKSİYON CİHAZLARI)
BARKOD YAZICI, OKUYUCU, OPTİK OKUYUCULAR
MİKROSKOP (OPTİK VE ELEKTRON)
DATA HATTI
SERVER
406
202
46
401
1.849
433
835
23.925
30
Üniversitemizde Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre diğer bilgi ve teknolojik
kaynakların tespiti çalışması Üniversitemiz Taşınır Mal Yönetmeliği Programı (TMY) ile
takip edilmekte ve gelişen teknoloji gereği sürekli yenilenmekte olup yukarıda yaklaşık olarak
belirlenen veriler doğrultusunda tespit edilmiştir.
1.3.4. İNSAN KAYNAKLARI
1.3.4.1. AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL YAPISI
2014 yılı Aralık ayı itibariyle 1.701 personele 18 adet hizmet içi eğitim
düzenlenmiştir. Ayrıca aynı dönemde 1.960 personele 184 saat İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimi verilmiştir. 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca Üniversitemiz öğretim
elemanlarından 1.913 öğretim elemanı yurtdışına, 1.485 öğretim elemanı yurtiçi kongre,
konferans, seminer ve benzeri toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara
katılmak, araştırma ve inceleme gezileri yapmak, araştırma ve incelemenin gerektiği yerlerde
bulunmak üzere görevlendirilmiştir.
657 sayılı Kanunun 78. Maddesi uyarınca Üniversitemiz idari personelinden 146 kişi
yurtdışına, 483 kişi yurtiçinde mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini
arttırmak veya staj yapmak üzere görevlendirilmiştir.
Tablo 16- 31.12.2014 tarihi itibariyle 2547 sayılı kanuna göre çalışan akademik personel
sayısı
ÜNVANI
PROFESÖR
DOÇENT
YARDIMCI DOÇENT
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
OKUTMAN
UZMAN
ÇEVİRİCİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMACI
TOPLAM
KADRO DURUMU
DOLU
BOŞ
1.531
566
879
2.010
125
200
84
0
0
5.395
159
47
76
880
29
29
48
1
2
1.271
35
Grafik 1- Akademik personelin unvanlara göre kadro durumları
DOLU
BOŞ
Profesör
Doçent
Y.Doçent Araş.Gör. Öğr.Gör. Okutman
Uzman
Çevirici Planlamacı
1.531
566
879
2.010
125
200
84
0
0
159
47
76
880
29
29
48
1
2
Tablo 17- 31.12.2014 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanuna göre çalışan idari personel sayısı
KADRO DURUMU
DOLU
BOŞ
1.984
3.162
515
5
9
2
942
167
689
7475
ÜNVANI
GENEL İDARE HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
TEKNİK HİZMETLER
EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ
AVUKAT HİZMETLERİ
DİN HİZMETLERİ
YARDIMCI HİZMETLER
4/B SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ
TOPLAM
1.250
1.627
234
2
3
1
1.476
411
345
5349
Grafik 2- 657 sayılı Kanun’a tabi personelin hizmet sınıflarına göre kadro durumları
GİH
SH
TH
EÖH
AH
DH
YH
4/B
İşçi
DOLU 1.984
3.162
515
5
9
2
942
167
689
BOŞ
1.627
234
2
3
1
1.476
411
345
1.250
36
Tablo 18- 2014 yılında 2547 sayılı kanunun 34, 31, 40/a maddeleri ve 2914 sayılı Kanunun
15’inci maddesi uyarınca üniversitemizde çalışan akademik personel sayıları
TABİ OLDUĞU KANUN VE MADDESİ
ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI
2914 SAYILI KANUNUN 15’İNCİ MADDESİNE GÖRE
74
2547 SAYILI KANUNUN 34’ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE
66
2547 SAYILI KANUNUN 31’İNCİ MADDESİNE GÖRE
1.254
2547 SAYILI KANUNUN 40/A MADDESİNE GÖRE
1.902
Grafik 3- 2547 sayılı kanunun 34, 31, 40/a maddeleri ve 2914 sayılı Kanunun 15’inci maddesi
uyarınca üniversitemizde çalışan akademik personelin grafik dağılımı
Personel Sayısı
2914/15
2547/34
2547/31
2547/40-a
74
66
1.254
1.902
Tablo 19- Toplam personel sayısının dağılımı
PERSONEL SINIFI
TOPLAM PERSONEL
AKADEMİK PERSONEL
5.395
657 SAYILI KANUNA TABİİ PERSONEL
6.619
İŞÇİ
689
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4/B
167
GENEL TOPLAM
12.870
37
Grafik 4- Toplam personel yüzdesi
6.619
5395
689
Akademik
İdari
İşçi
167
4/B sözleşmeli
Tablo 20- 2014 yılında 2547 sayılı kanunun 40/a, 40/b ve 40/d maddeleri uyarınca
üniversitemizden devlet ve vakıf üniversitelerine yapılan görevlendirmeler
Görevlendirmeye esas madde.
40/a
40/b
40/d
Devlet Üniversitesi
Vakıf Üniversitesi
129
2
34
702
17
12
Grafik 5- 2547 sayılı kanunun 40/a, 40/b ve 40/d maddeleri uyarınca üniversitemizden devlet
ve vakıf üniversitelerine yapılan görevlendirmeler
40/a
40/b
40/d
Devlet Üniversitesi
129
2
34
Vakıf Üniversitesi
702
17
12
38
1.3.5. SUNULAN HİZMETLER
1.3.5.1. EĞİTİM HİZMETLERİ
1.3.5.1.1. ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
Tablo 21- Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayılarının Birimlere Dağılımı
FAKÜLTE/BÖLÜM
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
ENSTİTÜSÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ
ENSTİTÜSÜ
DEVLET KONSERVATUVARI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FEN FAKÜLTESİ
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK
FAKÜLTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MYO
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI
ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ ORMANCILIK MYO
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER MYO
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
TEKNİK BİLİMLER MYO
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
YÜKSEKOKULU
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ MYO
TOPLAM
Açık
Öğretim
63.374
İkinci
Öğretim
1.901
1.077
Örgün
Öğretim
Uzaktan
Öğretim
3.883
514
Genel
Toplam
67.257
514
230
230
613
613
2.898
2.898
153
153
287
1.032
1.168
11.555
408
3.175
3.211
287
1.032
1.168
13.794
408
3.180
4.288
338
5
1.075
2.011
2.161
970
761
110
303
2.404
1.438
1.210
3.261
6.947
848
11.225
4.229
3.877
3.125
2.818
988
30
1.018
851
6.872
1.962
546
2.705
1.472
594
2.234
12.950
1.476
373
3.768
7.723
1.962
546
2.990
1.472
594
2.234
13.748
3.255
373
5.685
285
792
818
1.917
63.374
3.151
4.936
545
6.660
1.821
1.906
3.125
2.818
1.075
14.532
6
961
417
417
1.032
174
87.886
1.032
174
176.450
10.658
39
1.3.5.1.2. YÜKSEKLİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI
Tablo 22- Yüksek lisans öğrenci sayılarının Enstitülere göre dağılımı
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP
TARİHİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DENİZ BİLİMLERİ VE
İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME
İKTİSADI ENSTİTÜSÜ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
GENEL TOPLAM
Toplam
Kadın
Toplam
Kadın
Erkek
Okuyan
Toplam
Kadın
ENSTİTÜLER
Erkek
Yeni Kayıt
Erkek
2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılı
Mezun
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
22
5
17
46
14
32
68
19
49
225
53
172
280
91
189
505
144
361
4
1
3
22
11
11
26
12
14
12
9
21
156
71
227
7
1
8
3
9
5
4
8
13
57
99
33
38
90
137
4
3
1
5
3
4
6
10
118
36
154
4
2
6
2
2
26
9
17
3
3
45
8
37
5
5
71
17
54
212
48
164
177
42
135
389
90
299
44
74
145
28
71
46
1.800
498
1.302
14
22
262
37
165
60
1.386
346
1.040
58
96
407
65
236
106
3.186
844
2.342
1
3
22
7
9
6
98
31
67
2
23
7
12
4
113
31
82
1
5
45
14
21
10
211
62
149
130
98
228
605
413
1018
205
196
401
130
88
38
44
6
1.068
253
689
125
1.562
98
245
100
116
29
899
165
601
133
1.525
228
333
138
160
35
1.967
418
1.290
258
3.087
605
822
479
284
59
7.572
2.279
4.882
411
11.443
413
1.941
899
830
212
6.165
1.621
4.153
391
10.554
1.018
2.763
1.378
1.114
271
13.737
3.900
9.035
802
21.997
205
48
24
23
1
297
99
183
15
685
196
178
82
85
11
276
90
164
22
811
401
226
106
108
12
573
189
347
37
1.496
40
1.3.5.1.3. TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPAN ÖĞRENCİ
SAYILARI
Tablo 23- Tıpta uzmanlık tüzüğüne göre ihtisas yapan öğrenci sayılarının Tıp Fakülteleri ve
Enstitüler bazında dağılımı
YENİ KAYIT
Uzmanlık Öğr.
BİRİM ADI
Toplam
Kadın
TOPLAM
Uzmanlık Öğr.
Erkek
Toplam
MEZUN
Uzmanlık Öğr.
Kadın
Erkek
Toplam
Kadın
Erkek
CERRAHPAŞA TIP
FAKÜLTESİ
48
24
24
419
214
205
109
63
46
ÇOCUK SAĞLIĞI
ENSTİTÜSÜ
2
2
0
15
11
4
2
1
1
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
2
2
0
18
15
3
0
0
0
İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ
36
22
14
451
205
246
110
58
52
KARDİYOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
1
0
1
22
8
14
6
3
3
TOPLAM
89
50
39
925
453
472
227
125
102
1.3.5.1.4. ÖĞRENCİLERİN GENEL DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ
Tablo 24- Öğrenci Durumu
Yeni Kayıt
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
12.346
14.811
27.157
31.056
36.426
67.482
13
36
49
22
46
68
225
280
505
4
22
26
12
9
21
156
71
227
7
1
8
53
46
99
316
270
586
39
24
63
283
212
495
1.679
1.181
2.860
250
170
420
4
6
10
118
36
154
4
2
6
24
67
31
130
148
440
137
594
23
110
125
1.528
508
5.192
665
7.986
285
1.034
1.173
13.178
14
82
76
955
55
197
201
2.483
96
477
101
1.204
37
192
197
1.681
26
45
71
145
262
407
22
23
45
Kadın
Erkek
Kadın
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DENİZ BİLİMLERİ VE
İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
DEVLET KONSERVATUVARI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Okuyan
Erkek
2014-2015 ÖĞRENCİ SAYILARI
Toplam
2013-2014 EĞİTİMÖĞRETİM YILI
Mezun
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
41
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
YÜKSEKOKULU
FLORENCE NIGHTINGALE
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
FLORENCE NIGHTINGALE
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM
FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ ADALET
MESLEK YÜKSEKOKULU
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İSTANBUL BAKIRKÖY SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME
İKTİSADI ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMANCILIK MESLEK
YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
YÜKSEKOKULU
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
GENEL TOPLAM
212
218
45
177
414
250
389
632
295
1.800
1.745
1.386
2.374
3.186
4.119
98
172
113
401
211
573
48
20
68
38
30
68
174
862
1.036
6
32
38
22
120
142
216
489
705
1.153
2.108
3.261
240
399
639
724
619
1.343
4.057
2.867
6.924
662
566
1.228
66
91
157
433
415
848
85
87
172
1.177
414
479
1.145
811
435
2.322
1.225
914
5.808
1.401
2.117
5.211
2.817
1.676
11.019
4.218
3.793
695
212
318
734
416
304
1.429
628
622
1
30
31
1
53
54
1.816
1.310
215
141
1.596
1.163
3.126
2.759
215
192
356
407
248
211
287
240
459
527
130
98
228
605
413
1.018
205
196
401
806
142
439
142
1.245
284
5.139
1.112
2.441
790
7.580
1.902
535
148
337
120
872
268
64
33
97
386
164
550
30
22
52
88
245
333
822
1.941
2.763
48
178
226
110
275
385
441
928
1.369
51
139
190
188
404
592
48
159
207
228
1.068
147
899
375
1.967
1.356
7.572
768
6.165
2.124
13.737
233
297
147
276
380
573
224
411
635
1.365
1.877
3.242
217
481
698
27
13
40
239
135
374
22
28
50
1.183
291
1.474
4.635
1.071
5.706
729
208
937
43
31
74
280
126
406
43
23
66
67
83
150
606
431
1.037
92
69
161
17
38
55
79
94
173
18
27
45
22.202
25.155
47.357
86.963
87.927
174.890
6.646
7.543
14.189
42
1.3.5.2. SAĞLIK HİZMETLERİ
1.3.5.2.1. İNSAN SAĞLIĞI
Üniversitemizde;
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
İstanbul Tıp Fakültesi,
Kardiyoloji Enstitüsü,
Onkoloji Enstitüsü,
Hepatopankreatobilier Sistem Uygulama Araştırma Merkezi,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
Diş Hekimliği Fakültesi, tarafından sağlık hizmetleri yürütülmekte olup 2014 yılına ait
sayısal veriler aşağıda gösterilmiştir.
1.3.5.2.1.1. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Tablo 25- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 yılı sayısal verileri
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1.311 yatak kapasiteli olup, 7 ameliyathane, 8 yoğun bakım
ünitesi ve 59 yoğun bakım yatağı ile hizmet vermektedir.
POLİKLİNİKLERE BAŞVURU SAYISI
YATIRILAN HASTA SAYISI
BÜYÜK CERRAHİ GİRİŞİMLER
ORTA CERRAHİ GİRİŞİMLER
KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİMLER
NORMAL DOĞUM
MÜDAHALELİ DOĞUM
1.024.200
57.897
3.054
17.620
18.592
476
4
1.3.5.2.1.2. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Tablo 26- İstanbul Tıp Fakültesi 2014 yılı sayısal verileri
MEVCUT YATAK
POLİKLİNİKTE MUAYENE OLAN HASTA SAYISI
YATIRILAN HASTA DAĞILIMI
TOPLAM TABURCU OLAN HASTA SAYISI
TOPLAM EKS HASTA SAYISI
TOPLAM ÇIKAN HASTA SAYISI
TOPLAM YATILAN GÜN TOPLAMI
AMELİYATLARIN DAĞILIMI
A TİPİ AMELİYAT
ÖZELLİĞİ OLAN AMELİYAT
BÜYÜK AMELİYAT
ORTA AMELİYAT
KÜÇÜK AMELİYAT
DOKU VE ORGAN NAKİLLERİ
NORMAL DOĞUM
SEZERYAN
MÜDAHALELİ DOĞUM
LABORATUARDA YAPILAN TETKİK SAYISI
1.353
1.155.373
40.532
39.925
539
40.464
307.478
29.402
3.484
9.283
7.468
5.473
3.694
238
673
1.132
1
7.402.517
43
Resim 5- Laboratuvardan bir görünüm
1.3.5.2.1.3. KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Tablo 27- Kardiyoloji Enstitüsü 2014 yılı sayısal verileri
BİRİMLER
POLİKLİNİKLER
ACİL POLİKLİNİK
ELEKTROKARDIOGRAM LAB.
HOLTER LABORATUARI
AMBULATUAR KAN BASINCI
TREADMİLL LABORATUARI
NÜKLEER KARD. LABORATUARI
EKOKARDIOGRAFI LABORATUARI
RADYOLOJİ LABORATUARI
BİOKİMYA LABORATUARI
HASTA SAYILARI
59.369
13.077
22.502
1.613
368
3.511
1.482
7.334
4.711
78.255
KATATER LABORATUVARI
TANISAL ANJİYOGRAFİ
PTCA - Stent
FFR
IVUS
SAĞ-SOL
ASD/PFO KAPATMA
AORTİK STENT-GREFT UYG.
PTA
PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ATEREKTOMİ
SELEKTİF KAROTİD ANJİYOGRAFİ
3.780
1.332
143
13
232
1
15
3
25
54
YATAN HASTA SAYILARI
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
KARDİYOLOJİ SERVİSLERİ
1.125
1.731
44
CERRAHİ SERVİSLERİ
342
CERRAHİ OPERASYON SAYISI
AÇIK KALP AMELİYATI
KÜÇÜK OPERASYONLAR + REVİZYON
321
134
ELEKTROFİZYOLOJİ LABORATUARI
ICD IMP.
EFÇ
RF ABLASYON
CRT
KALICI PACE MAKER
GEÇİCİ PACE MAKER
KARDIYOVERSIYON
84
152
32
24
171
88
27
1.3.5.2.1.4. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Tablo 28- Onkoloji Enstitüsü 2014 yılı sayısal verileri
BİRİMLER
POLİKLİNİK 1. (Üroloji, yumuşak doku, kemik ve çocuk tümörleri radyoterapi polikliniği)
POLİKLİNİK 2. (Baş boyun tümörleri radyoterapi kliniği)
POLİKLİNİK 3. (Akciğer, deri ve gastrointestinal tümörleri radyoterapi polikliniği)
POLİKLİNİK 4. (Kadın genital ve meme tümörleri radyoterapi polikliniği)
POLİKLİNİK 5. Gastrointestinal tümörler radyoterapi polikliniği)
POLİKLİNİK 6. (Akciğer, deri, kadın genital ve meme tümörleri kemoterapi polikliniği)
POLİKLİNİK 7. (Çocuk Tümörleri ve hemofili hastalıkları kemoterapi polikliniği)
POLİKLİNİK 8. (Lenfoma, kemik, baş-boyun tümörleri kemoterapi polikliniği)
İÇ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ
TOPLAM
HASTA
SAYISI
6.285
5.687
4.745
5.766
7.640
10.239
3.410
5.502
431
2.557
1.479
57.629
1.3.5.2.1.5. HEPATOPANKREATOBİLİER SİSTEM HASTALIKLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2008-2014 yılları arasında acil karaciğer naklinde büyük başarı göstermiş olup, tedavi
edilen 78 hastanın 29’una kadavradan, 8’ine canlı vericiden olmak üzere toplam 37 nakil
yapılmış, nakil yapılan hastalardan genel sağ kalma oranı %89 olmuştur.
1.3.5.2.1.6. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Tablo 29- 2014 yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde sağlık
hizmetlerinden faydalanarak ayakta tedavi gören memur ve sivil sayıları
BİRİMLER
BEYAZIT MEDİKO
AVCILAR MEDİKO
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ MEDİKO
DEVLET KONSERVATUVARI MEDİKO
ORMAN FAKÜLTESİ MEDİKO
TOPLAM
MEMUR VE SİVİL SAYILARI (TOPLAM)
2.178
1.451
25
45
134
3.833
45
Tablo 30- 2014 yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde sağlık
hizmetlerinden faydalanarak ayakta tedavi gören öğrenci sayıları
BİRİMLER
BEYAZIT MEDİKO
AVCILAR MEDİKO
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ MEDİKO
DEVLET KONSERVATUVARI MEDİKO
ORMAN FAKÜLTESİ MEDİKO
TOPLAM
ÖĞRENCİ SAYILARI (TOPLAM)
44.264
6.302
85
401
694
51.746
1.3.5.2.1.7. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Tablo 31- Diş Hekimliği Fakültesi 2014 yılı sayısal verileri
POLİKLİNİK TETKİK SAYISI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI TETKİK SAYISI
TOPLAM TETKİK SAYISI
POLİKLİNİKLERE BAŞVURU SAYISI
RESMİ EVRAKLI HASTA SAYISI
ÜCRETLİ TEDAVİ OLAN HASTA SAYISI
TOPLAM
582.066
4.663
586.729
211.193
94.651
14.608
109.259
1.3.5.2.2. HAYVAN SAĞLIĞI
1.3.5.2.2.1. VETERİNER FAKÜLTESİ
Tablo 32- 2014 yılında Veteriner Fakültesi kliniklerinde tedavi gören hayvan sayıları
SIĞIR, KOYUN VE AT KLİNİK MUAYENE VE TEDAVİ UYGULAMALARI
KANATLI VE EGZOTİK HAYVAN MUAYENE VE TEDAVİ UYGULAMALARI
PET HAYVANLARI KLİNİK MUAYENE VE TEDAVİ UYGULAMALARI
LABORATUVAR ANALİZLERİ VE RAPOR
NEKROSKOPİ VE HİSTOPATOLOJİK MUAYENE
RADYOLOJİ VE ULTRASONOGRAFİ
GENEL TOPLAM
7.695
1.435
15.440
13.120
884
7.170
45.744
Tablo 33- Veteriner Fakültesi’nde kayıtlı bulunan hayvan sayıları
DÖNER SERMAYE
BÜYÜK BAŞ
TÜR
SIĞIR (Dişi)
SIĞIR (Erkek)
TOPLAM
BÜYÜK BAŞ
TÜR
AT
TOPLAM
KÜÇÜKBAŞ
ADET
TÜR
ADET
119
KOYUN (Dişi)
507
31
KOYUN (Erkek)
57
150
564
ÖZEL BÜTÇE
KÜÇÜKBAŞ
ADET
TÜR
ADET
20
20
-
46
1.3.5.3. İDARİ HİZMETLER
1.3.5.3.1. BESLENME HİZMETİ
2014 yılında yapılan değerlendirmeler sonucu Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereği
yemek bursu başlatılmıştır. Turnikelerin çalışmasına yardım için mobil el terminali alınmıştır.
Yemek artıkları haftada iki kere Bakırköy Hayvan Barınaklarına gönderilmektedir. Teknik
gezilerde ücreti karşılığında kumanya dağıtımı yapılmaktadır. Öğrenci yemeklerinde menü
hazırlanmasında öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
Tablo 34- 2014 yılında yerleşke bazında yemek ve kahvaltı hizmetinden faydalanan kişi sayıları
YERLEŞKE
TURAN EMEKSİZ BEYAZIT YERLEŞKESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
AVCILAR YERLEŞKESİ
ORMAN FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
TOPLAM
KİŞİ SAYISI
1.278.519
599.425
377.115
716.074
89.763
3.060.896
1.3.5.3.2. KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ
Üniversitemiz öğrencilerinin ve çalışanlarının kültür ve sosyal ihtiyaçlarını
düzenlemek, yürütmek ve bilgi üretiminde bulunmak üzere kültür hizmetleri Öğrenci Kültür
Merkezi tarafından yürütülmektedir.
Öğrenci Kültür Merkezi Bünyesinde sinema, tiyatro, resim, klasik Türk sanat müziği,
klasik gitar, fotoğraf, ebru, halk oyunları gibi sanatsal kulüplerin yanında tarihi araştırmalara
arkeoloji, felsefe, halk bilim, bilgi, dil, yabancı dil kursları, edebiyat gibi toplumsal ve
bilimsel alanlarda kulüplerimiz çalışmalar yapmışlar ve eğitimler vermişlerdir. Halen
üniversitemizde faaliyet gösteren 281 adet öğrenci kulübünde üye sayısı 9.259’dur.
ÜNİVERSİTE KOROSU
Ercüment BERKER tarafından 1942 ile 1943 yıllarında, Hukuk Fakültesi’nin ikinci
sınıfına devam ederken, Üniversite Talebe Birliği’ne bağlı olarak Üniversite Korosu’nu
kurulmuştur. Klasik Türk Musikisinin temel eserlerini o zamanlardan bugüne kadar sayısız
öğrenci koroları icra etmektedir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Türkiye’nin en eski müzik eğitim
kurumu olarak, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ulusal çizgiden hareketle evrensel çizgiyi
hedefleyen çağdaş eğitimine devam etmektedir. Misyonu, sanat yoluyla dünyayı
yorumlayarak uluslararası alanda adını duyuran sanatçılar yetiştirmektir. 1916 yılında Dar-ül
Elhan (Melodiler Evi) adıyla kurulan okul, 1924 yılında İstanbul Belediye’sine bağlanarak
“İstanbul Belediye Konservatuvarı” adını almıştır. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi’ne
bağlanan kurum, köklü üniversitemizin çatısı altında eğitim vermeye devam etmektedir.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası gibi İstanbul’daki tüm sanat kurumlarının temelini oluşturan sanatçıların yanı sıra
müzik ve sahne sanatları dünyasına değerli sanatçılar yetiştirmiştir.
47
Ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü eğitimlerin yanı sıra, neredeyse 98 yıldır kesintisiz
devam eden yarı zamanlı eğitimi ile beş yaştan otuz yaşa kadar geniş bir aralıkta eğitim veren
tek kurumdur. Güçlü akademik kadrosu, sanat toplulukları, başarılı öğrenci orkestrası, korosu,
yabancı uyruklu öğretim elemanları ile yurtiçi ve yurtdışı konserler, temsiller, gösteriler, kitap
ve yayınlarla yoluna devam eden kurumun, 2012 yılında yayın hayatına başlayan hakemli
dergisi vardır. Müzik Bölümü’nde tüm çalgı sanat dalları, Kompozisyon Anasanat Dalı,
Sahne Sanatları Bölümü’nde ise Opera, Tiyatro, Bale Anasanat dallarının yanı sıra yarı
zamanlı olarak eğitime devam eden Pantomim ve Müzikal Tiyatro sanat dallarını bünyesinde
barındıran kurumda ayrıca Müzikoloji Bölümü içinde “Geleneksel ve Modal Müzikler
Anabilim Dalı”, “Genel Müzikoloji Anabilim Dalı”, ve “Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim
Dalı” faaliyetlerine devam etmektedir.
Resim 6- Devlet Konservatuarı etkinliklerinden görüntüler.
48
Tablo 35- Devlet Konservatuvarının 2014 yılı etkinlik sayıları
YURTİÇİ
Konser
Gösteri
Tiyatro
Opera
276
YURTDIŞI
Masterclass/
Gelen
5
14
9
1
Atölye
çalışması
12
Masterclass
/Seminer
21
Eser-Beste
Yayın
26
20
1.3.5.3.3. ÖĞRENCİ İSTİHDAMI
Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer Birimlerimizde staj yapan 20.905 öğrencimize
121.802,20 TL, kısmi zamanlı çalışan 11.904 öğrencimize 2.881.053,37 TL destek
yapılmıştır.
1.3.5.3.4. SOSYAL TESİSLER
Baltalimanı Tesisleri, Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Tesisleri,
Profesörler Evi Restoranı, Cerrahpaşa Teras Restoranı, Çapa Ocak Restoranı, Avcılar Göl
Lokantası, Avcılar Göl Konukevi, Avcılar Kafeterya, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Otoparkı,
İstanbul Tıp Fakültesi Otoparkı ile Avcılar, Beyazıt, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp
Fakültesi Yerleşkesinde ve dış birimlerde bulunan 46 kantin olmak üzere toplam 56 birimden
oluşmaktadır.
Birimde görevli 2 memur, 167 kadrolu, 179 sözleşmeli ve 34 hizmet alımı olmak
üzere 382 personeli ile Üniversitemiz öğrenci ve mensuplarına hizmet vermektedir. Yönetim
Merkezi Beyazıt Kampüsü Ana Giriş kapısı olan tarihi binadır.
Baltalimanı
Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Caddesi No:84 adresinde 4600 m2 alana sahip
denize sıfır konumda olan tesisimiz, 17 Haziran 1983 tarihinde Restoran olarak hizmete
başlamıştır. Motel bölümü 19 odadan meydana gelmekte olup 38 yatak kapasitelidir. İstanbul
Üniversitesi mensupları ile İstanbul dışından gelen diğer Üniversite öğretim elemanlarına
hizmet vermektedir. Restoran bölümü ise 200 kişi kapasiteli A,B,C setleri ve bahçesi, 70 kişi
kapasiteli tarihi binanın alt katında bulunan salon, 50 kişi kapasiteli Lobideki salon ve 140
kişi kapasiteli Müze Salonu olmak üzere toplam 460 kişi kapasitesi ve 300 çeşit yemeği ile
misafirlerimizin hizmetindedir.
Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Kültür Ve Eğitim Tesisi
Tesis 1 adet Motel ve 80 adet Bungalov tipi evler ile 352 kişi kapasiteye sahiptir.
Motel bölümünde (6 oda süit olmak üzere) 46 oda, Bungalov tipi evlerde 2 oda engelli, 40 tek
odalı, 38 çift odalı olmak üzere 80 bungalov bulunmaktadır. Restoran, yüzme havuzu, yeşil
alanı, plajı ve spor aktiviteleri ile İstanbul Üniversitesi mensuplarına ve diğer kamu kurum
personellerine konforlu tatil olanağı ile kaliteli hizmet vermeyi hedeflemektedir.
49
Resim 7- Sosyal Tesislerden bir görüntü
RESTORANLAR
Beyazıt Profesörler Evi Restoranı
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde bulunan Restoran 370 m2 alanda yaklaşık
150 kişi kapasitesi ile Üniversitemiz mensuplarına Günün Menüsü ve Alakart olarak hizmet
vermektedir. Ayrıca talep doğrultusunda Üniversitemiz içerisinde yapılan kongre, toplantı ve
kokteyl programlarında ikram hizmeti vermektedir.
Cerrahpaşa Teras Restoranı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Monoblok 7. katında bulunmaktadır. 1979
yılında hizmete açılan restoran 400 m2 alanda, yaklaşık 250 kişi kapasitesi ile Günün Menüsü
ve Alakart olarak hizmet vermektedir.
Çapa Ocak Restoranı
İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesi Dekanlık binasının 5. katında bulunan Restoran
1979 yılında hizmete açılmıştır. 400 m2 alanda, yaklaşık 200 kişi kapasitesi ile Günün Menüsü
ve Alakart olarak hizmet vermektedir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi’nin teras katında
bulunan kafeteryada da 70 kişi kapasite ile Günün Menüsü olarak hizmet verilmektedir.
Avcılar Göl Lokantası
Avcılar Yerleşkesi Kültür Merkezi üst katında bulunmaktadır. 10 Haziran 1998 yılında
hizmete açılan restoran 500 m2 alanda yaklaşık 300 kişi kapasitesi ile Günün Menüsü ve
Alakart olarak hizmet vermektedir.
Avcılar Kafeterya
Avcılar Yerleşkesinde bulunan kafeterya 2012 yılında açılmış olup, yaklaşık 120 kişi
kapasitesi ile öğrenci ve personele hizmet vermektedir.
50
Avcılar Göl Konuk Evi
Avcılar Yerleşkesinde bulunan Konukevi 27 çift kişilik ve 6 tek kişilik oda olmak
üzere toplam 60 kişi kapasiteye sahiptir. Üniversitemiz Öğretim Görevlisi, öğrenci ve
personeline, diğer Üniversite mensupları ile Erasmus programı çerçevesindeki öğretim
elemanları ve öğrencilerine hizmet vermektedir.
KANTİNLER
Avcılar Yerleşkesi:
İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Teknik Bilimler M.Y.O,
Spor Salonu, Merkez Yurt, Ulaştırma ve Lojistik Y.O. kantini olmak üzere toplam 7 kantin
bulunmaktadır.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi:
Öğrenci, İngilizce Tıp, Dahiliye, Cerrahi, Kadın Doğum, Acil Cerrahi, Bahçe Kantini
ve Öğrenci (2) kantini olmak üzere toplam 8 kantin bulunmaktadır.
İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesi:
Monoblok, Ameliyathane, Öğrenci, Diş Hekimliği (2), Cerrahi, Acil Cerrahi, Dahiliye,
Diş Hekimliği (1) ve Merkez kantini olmak üzere toplam 9 kantin bulunmaktadır.
Beyazıt Yerleşkesi:
Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, İletişim Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü,
Biyoloji Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Çay Ocağı, İngilizce
İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler M.Y.O, Eczacılık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Esnaf
Hastanesi kantini olmak üzere toplam 16 kantin bulunmaktadır.
Diğer Bölgeler:
Bahçeköy’de Orman Fakültesi, Çağlayan’da Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi, Kadıköy’de Devlet Konservatuvarı, Bakırköy’de Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Karaköy’de Dil Merkezi ve Tepecik Yerleşkesinde olmak üzere toplam 6 kantin
bulunmaktadır.
Bütün kantinler bölgesel ağ ( Local Area Network ) ile Merkeze bağlı olup her türlü
alım-satım hareketi Merkezden kontrol edebilmekte ve gözlenebilmektedir.
OTOPARKLAR
İstanbul Tıp Fakültesi Otoparkı:
İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesinde 922 araçlık alana sahiptir. Birimde 1 Otopark
sorumlusu, 1 yardımcı sorumlu, 1 büro elemanı, 10 bariyer elemanı, 14 kâhya görev
almaktadır.
51
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Otoparkı:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesinde 2150 araçlık alana sahiptir. Birimde görevli 1
İdari sorumlu, 1 muhasebe elemanı, 10 bariyer elemanı hizmet vermektedir. 2 bariyer 24 saat
hizmet vermekte, diğer 2 bariyer ise ayrı ayrı (8) sekiz saat çalışmalarını sürdürmektedir.
Amacımız araçları park etmeye müsait alanlarda Üniversitemiz mensuplarına, hasta ve
hasta yakınlarına güvenli ve kaliteli otopark hizmetleri sunmak; etkin otopark işletmeciliği
yapmaktır.
1.3.6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Üniversitemiz Özel Bütçeli İdare olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunun, 5436 sayılı Kanunun 12’inci maddesi ile değiştirilmiş (II) Sayılı Cetvelinin A
maddesinde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri
içerisinde yer almaktadır. Üniversitemiz, yönetim ve iç kontrol sistemi içinde söz konusu
Kanuna tabidir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 1’inci maddesi ile “Kalkınma
planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali
saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin
hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve
mali kontrolü düzenlemektir.” ibaresi ile amacı açıklanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek içim
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 11’inci maddesinde üst yöneticilerin, 31
ve 32’nci maddesinde Harcama yetkisi ve yetkilisini 33’üncü maddesinde giderin
gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Üniversitemiz Yönetim ve iç
kontrol sistemini kanuna uygun olarak oluşturabilmek için teşkilat yapısını düzenlemiş, 5018
sayılı Kanuna ve Kanunun ilgili maddelerine istinaden çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ ve diğer
mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmüştür.
5018 Sayılı Kanunun 11’inci maddesinde “Üst yöneticilerin idarelerinin stratejik
planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve
performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından,
sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve
kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve
kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve
sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı
sorumludurlar. (5436 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin c/1 fıkrası ile değişen fıkra) Üst
yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini Harcama Yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç
denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.” denilerek, Kanunda görevliler ve sorumlular açıkça
belirlenmiştir. Bu doğrultuda Üniversitemizde bütçe ile ödenek verilen Harcama Birimlerinde
Harcama Yetkilisi belirlenmiş, gerçekleştirme görevlileri görevlendirilmiştir.
Harcama Birimleri tarafından 2014 yılı faaliyet döneminde, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı’nca Üst Yönetici tarafından belirlenen sınırlar dahilinde, 65 adet Ön Mali Kontrol
yapılmış olup, limit altı ödemelerinde yaklaşık 22.000 adetin üstünde ödeme işlemi iç kontrol
kapsamında incelemeye tabi tutulmuş ve inceleme sonucu ödeme işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
52
İÇ KONTROL STANDARTLARI
26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ” doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunun 60’ıncı maddesinin (m) fıkrası gereği Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire
Başkanlığı
tarafından
“İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
İÇ
KONTROL
STANDARTLARI EYLEM PLANI” hazırlanmış ve Üst Yöneticinin onayı ile yürürlüğe
konulmuştur.
Tablo 36- 2014 yılında gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetleri
İÇERİK
TARİH
SAYI
17.01.2014
4795
2013/2 dönemine ait Eylem Planı Raporu üst yöneticiye sunulmuştur.
21.01.2014
933
2013/2 dönemine ait Eylem Planı Raporunun bir nüshası 02.12.2013 tarih ve 10775
sayılı Genelgenin 13. maddesi gereği Maliye Bakanlığına bilgi için gönderilmiştir.
74541
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 10.02.2014 tarihinde www.bumko.gov.tr
adresinde yayınlanan Kamu İç Kontrol Rehberinden yararlanılarak hazırlanan
İ.Ü.Kamu İç Kontrol Rehberi 14.05.2014 tarihinde sitemizde yayınlanmış ve Tüm
Birimlere çalışmalarında bu rehberden yararlanmaları önerilmiştir.
03.07.2014
114080
Birimler Eylem Planının çıktı/sonuç sütunundan sonra tarafımızca eklenen uygulama
sonucu başlıklı sütunu İç Denetim Raporunda alınan puanlar göz önünde tutularak
internet ortamında doldurarak cd ortamında 25.07.2014 tarihine kadar başkanlığımıza
gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.
16.09.2014
183846
2014/1 Dönemine ait Eylem Planı Raporu üst yöneticiye sunulmuştur.
16.09.2014
45624
2014/1 Dönemine ait Eylem Planı Raporu Maliye Bakanlığına sunulmuştur.
28.05.2014
53
1.3.7. MALİ DENETİM SONUÇLARI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 65 ve geçici 5’inci
maddesine göre, doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak tahsis edilen Başkanlığımız, 2014 yılı
faaliyetlerini 9 iç denetçi ile sürdürmüştür. 19.11.2014 tarihinde 1 iç denetçi başka kuruma
naklen atanmış olup, 2014 Yılı sonu itibariyle Birimimizde görevli iç denetçi sayısı 8
olmuştur. Ayrıca büro ve sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere 2 memur görev
yapmaktadır.
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ, YAPILAN TESPİT ve ÖNERİLER
İç Denetim Biriminin 2014 yılında izlediği temel politikaları şunlardır:
·
·
·
·
·
·
·
İç denetim faaliyetlerinde risk önceliği olan ve kurumsal faaliyetlere değer katacak ve
geliştirecek alanlara öncelik verilmiştir.
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun tavsiyeleri dikkate alınarak sistem denetimi ve
uygunluk denetimine ağırlık verilmiştir.
İç denetim faaliyetleri ile idarelerin çalışmalarını geliştirmek ve değer katmak
amaçlandığından, denetlenen birim yöneticileri ve çalışanlarla iyi bir iletişim
kurulması ve işbirliği içinde olunmasına özen gösterilmiştir.
Denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi planına uygun olarak,
Birimimizden istenilen danışmanlık faaliyetleri yerine getirilmiştir.
İç denetim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun tavsiyeleri ve Rektörlük Makamının görüş ve öneriler dikkate alınmıştır.
Denetim yapılan birimlerde, iç kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkinliği de
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler yapılırken Kamu İç Kontrol Rehberinde yer
alan İç Kontrol sistemi soru formundan yararlanılmıştır.
Denetim faaliyetleri sonucunda denetlenen birimlerle mutabık kalınan ve aksiyon
planına bağlanan önerilerin uygulanma durumları izleme faaliyeti kapsamında
değerlendirilmiştir.
DENETİM FAALİYETLERİ
2014 yılı Denetim Programı gereğince yapılan denetim sonucunda aşağıdaki
konularda nihai rapor düzenlenmiştir.
Tablo 37- 2014 yılında düzenlenen denetim raporları
2014 YILINDA DÜZENLENEN DENETİM RAPORLARI
1 - Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Kamu Zararlarından Doğan Alacakların Takip ve Tahsil İşlemleri Süreci
Denetimi.
2- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri Süreci Denetimi.
3- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Döner Sermaye Katkı Paylarının Belirlenmesi,
Hesaplanması ve Dağıtım İşlemleri Süreci Denetimi.
4- Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletme Biriminin Gelir İşlemleri Süreci Denetimi.
5- Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde Yürütülen İç Kaynaklı Bilimsel Araştırma Projeleri Denetimi.
6- İMİD, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Yürütülen Taşınmaz
İşlemleri Süreci Denetimi.
7- Ek Ders ödeme İşlemleri Süreci Denetimi.
54
8- Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletme Birimi Gider İşlemleri Süreci Denetimi.
9- AUZEF Sınav İşlemleri Süreci Denetimi.
10- Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşlemleri Süreci Denetimi.
11- Özel Bütçe Taşınır Mal İşlemleri Süreci Denetimi.
12- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale İşleri Süreci Denetimi.
İNCELEME FAALİYETLERİ
Tablo 38- 2014 yılında düzenlenen inceleme raporları
2014 YILINDA DÜZENLENEN İNCELEME RAPORLARI
1- İstanbul Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Bilim dalında çıkan yangın sonucunda depoda bulunan malzemelerin
zarar görüp görmediği ve miadı geçen malzemelerin kamu zararı yönünden incelenmesi.
2- Edebiyat Fakültesi ve diğer harcama birimlerinin ek ders ödemeleri hk. İnceleme
DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
Tablo 39- 2014 yılı içinde düzenlenen danışmanlık raporları
2014 YILINDA DÜZENLENEN DANIŞMANLIK RAPORLARI
l- "İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul TTM) Projesi"
danışmanlık raporu.
İZLEME FAALİYETLERİ
Tablo 40- 2014 yılında düzenlenen izleme raporları
Toplam
Rapor
Toplam
Bulgu
Toplam
Öneri
Kabul
Edilen
Öneri
15
81
152
152
İzleme
Sayısı
8
İzleme Sonuçları
Tamamlanmayan (Ek
Tamamlanan
süre verilen) Bulgu
Bulgu Sayısı
Sayısı
27
20
2014 yılı denetim programında yer alan denetim faaliyetleri % 86 oranında
gerçekleşmiştir. Programdaki sapmanın nedenleri, denetimlerin öngörülenden uzun sürmesi
ve Kasım ayında bir iç denetçinin Başkanlığımızdan ayrılmasıdır. 2014 Yılında
tamamlanamayan denetim ve incelemeler 2015 Yılı programına alınmıştır.
Üniversitemizin Denetim Evreni, 2015 yılı denetim programı çalışmaları kapsamında
gözden geçirilmiş olup, yeni kurulan birimler ve faaliyetler “İÇDEN” yazılım üzerinden
denetim evrenine dâhil edilmiştir.
Kurumumuzun tüm işlem ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde yeniden hazırlanmış
olan denetim evreninde yer alan bütün denetim alanlarının denetim kapsamına alınabilmesi
için 12 iç denetçi istihdam edilmesi gerekmektedir. Başkanlığımızda ise 8 iç denetçi kaynağı
55
mevcuttur. Plan döneminde Kurumumuz faaliyetlerinden yüksek ve orta risk düzeyine sahip
olanların tamamı denetlenebilecek olmakla birlikte, düşük risk düzeyine sahip olanlardan
önemli bir bölümü denetlenemeyecektir.
DIŞ DENETİM
Sayıştay Başkanlığı tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde 2014 yılı
düzenlilik ve performans denetimi yapılmış olup ara rapor beklenmektedir.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
2.1. AMAÇ VE HEDEFLER
İstanbul Üniversitesi; durum analizi, GFZT (Güçlü Yönler, Fırsatlar, Zayıf Yönler,
Tehditler) çalışmalarında ve çözüm üretme arayışlarında ortaya çıkan sonuçları dikkate alarak
stratejik planını beş temel stratejik alan üzerinde oluşturmuştur.
Bu alanlar:
1. Eğitim ve Öğretim Yapısının Geliştirilmesi
2. Stratejik İş Birliklerinin ve Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Kurumsal Kimlik ve
Motivasyonun Güçlendirilmesi
3. Daha Etkin Çalışan Bir Örgütsel Yapının Oluşturulması
4. Bilimsel Çalışmaların Geliştirilmesi
5. Kaynak Geliştirme
2.2. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Üniversitemizin Temel Politikası; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta
Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planında
sayılan politika ve önceliklere ilave olarak kendi stratejik planında sunulan hedeflerine ulaşma
sürecini hızlandırmaktır.
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3.1. MALİ BİLGİLER
Tablo 41- 2014 yılı özel bütçe bilgileri
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
(TL)
786.510.000,00
ÖZGELİR (TL)
HAZİNE YARDIMI (TL)
TOPLAM GELİR (TL)
100.092.000,00
686.418.000,00
786.510.000,00
Tablo 42- 2014 yılı döner sermaye bütçe bilgileri
2014 TAHMİNİ BÜTÇE (TL)
592.583.305,00
2014 GERÇEKLEŞEN GİDER (TL)
572.978.538,00
56
3.1.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Tablo 43- 2014 yılı özel bütçe uygulama sayısal verileri
KANUN
KBÖ
786.510.000,00
786.510.000,00
EKLENEN
DÜŞÜLEN
ÖDENEK
SERBEST
195.522.122,00
104.842.728,00
877.189.394,00
877.189.394,00
Tablo 44- 2014 yılı Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzeyinde dağılımı
KOD
2014
MERK.BÜT.
KAN. VER.
ÖD.
EKLENEN
DÜŞÜLEN
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
01
PERSONEL
GİDERLERİ
483.307.000
93.787.945
83.451.000
493.643.945
489.533.510
4.110.435
01.1
MEMURLAR
431.775.000
88.969.735
81.415.800
439.328.935
438.011.939
1.316.996
9.939.000
3.140.010
352.000
12.727.010
12.718.551
8.459
01.3
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
İŞÇİLER
34.006.000
1.480.000
1.640.200
33.845.800
32.271.257
1.574.543
01.4
GEÇİCİ PERSONEL
4.500.000
198.200
------
4.698.200
3.489.114
1.209.086
01.5
DİĞER PERSONEL
SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
3.087.000
------
43.000
3.044.000
3.042.648
1.352
95.736.000
19.816.500
19.699.900
95.852.600
94.951.599
901.001
86.245.000
19.021.200
19.356.900
85.909.300
85.771.550
137.750
1.751.000
508.660
123.000
2.136.660
2.134.230
2.430
6.839.000
223.000
195.000
6.867.000
6.585.973
281.027
808.000
93.000
63.640
------
10.000
15.000
861.640
78.000
382.575
77.271
479.065
729
127.192.000
22.143.636
499.828
148.835.808
125.381.954
23.453.853
74.582.000
6.018.705
413.200
80.187.505
68.690.572
11.496.933
2.632.000
43.000
4.780.791
330.329
-----------
7.412.791
373.329
3.609.875
272.948
3.802.915
100.381
43.676.000
8.906.030
76.600
52.505.430
46.463.201
6.042.229
110.000
410.000
------
520.000
486.795
33.205
4.187.000
637.780
1.027
4.823.753
3.973.955
849.798
1.962.000
1.020.000
9.000
2.973.000
1.853.660
1.119.340
01.2
02
02.1
02.2
02.3
İŞÇİLER
02.4
02.5
03.3
03.4
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME
YÖNELİK MAL VE
MALZEME
ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
03.5
HİZMET ALIMLARI
03
03.2
03.6
03.7
03.8
TEMSİL VE
TANITMA
GİDERLERİ
MENKUL MAL
GAYRİMADDİ HAK
ALIM BAK. VE ON.
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL
MAL BAK. VE ON.
GİDERLERİ
57
03.9
05
05.1
05.3
05.6
06
06.1
06.3
06.4
06.5
06.6
06.7
06.9
TEDAVİ VE
CENAZE
GİDERLERİ
CARİ
TRANSFERLER
GÖREV
ZARARLARI
KAR AMACI
GÜTMEYEN
KURULUŞLARA
YAPILAN
TRANSFERLER
YURTDIŞINA
YAPILAN
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
MAMUL MAL
ALIMLARI
GAYRİ MADDİ
HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL
ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL
SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
MENKUL
MALLARIN
BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL
BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ
TOPLAM
------
40.000
------
40.000
30.948
9.052
15.575.000
115.000
------
15.690.000
12.804.357
2.885.643
11.405.000
------
------
11.405.000
11.176.600
228.400
4.118.000
------
------
4.118.000
1.533.048
2.584.952
52.000
115.000
------
167.000
94.709
72.291
64.700.000
59.659.041
1.192.000
123.167.041
89.929.933
33.237.108
20.898.000
9.676.795
810.000
29.764.795
23.434.983
6.329.811
3.100.000
3.903.250
------
7.003.250
3.226.199
3.777.051
2.000
2.340.000
------
2.342.000
2.108.974
233.026
24.000.000
20.587.400
------
44.587.400
37.500.237
7.087.163
------
26.050
------
26.050
26.028
22
16.500.000
23.125.546
382.000
39.243.546
23.533.512
15.710.034
200.000
------
------
200.000
100.000
100.000
786.510.000
195.522.122
104.842.728
877.189.394
812.601.353
64.588.040
Tablo 45- 2014 yılı bütçe gerçekleşmeleri (kesin hesap)
BÜTÇE
GÖNDERİLEN
ÖDENEK
HARCAMA
KALAN
HARCAMA
ORANI
PERSONEL GİDERİ
579.043.000
589.496.545
584.485.109
5.011.436
0,99
MAL HİZMET
GİDERİ
127.192.000
148.835.808
125.381.954
23.453.853
0,84
SERMAYE GİDERİ
64.700.000
123.167.041
89.929.933
33.237.108
0,73
CARİ
TRANSFERLER
15.575.000
15.690.000
12.804.357
2.885.643
0,82
TOPLAM
786.510.000
877.189.394
812.601.353
64.588.040
0,93
58
HAZİNE YARDIMI VE ÖZGELİR AYRIMI
HAZİNE YARDIMI
686.418.000
748.080.123
710.186.805
37.893.318
0,95
ÖZGELİR
100.092.000
129.109.271
102.414.548
26.694.723
0,79
Tablo 46- 2010-2014 yılı bütçe gerçekleşme oranları (kesin hesap)
2010
HARCAMA
ORANI %
PERSONEL
GİDERLERİ
MAL HİZMET
GİDERİ
SERMAYE
GİDERLERİ
CARİ
TRANSFERLER
2011
HARCAMA
ORANI %
2012
HARCAMA
ORANI %
2013
HARCAMA
ORANI %
2014
HARCAMA
ORANI %
99
96
98
98
99
65
78
80
75
84
46
67
77
71
73
86
98
83
81
82
Grafik 6- 2010-2014 yılı bütçe gerçekleşme grafiği (kesin hesap)
120
100
80
60
40
20
0
2010
2011
2012
2013
2014
harcama harcama harcama harcama harcama
oranı
oranı
oranı
oranı
oranı
Personel Giderleri
99
96
98
98
99
Mal-Hizmet Giderleri
65
78
80
75
84
Sermaye Giderleri
46
67
77
71
73
Cari Transferler
86
98
83
81
82
59
3.1.1.1. PERFORMANS BÜTÇE TABLOLARI
Tablo 47- 1 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Sıra
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
1/Hedef 1- Eğitimde uluslararası kalite standartlarını sağlamak
Performans Göstergeleri
Hedef
(a)
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Kümülatif
(c)
Gerçekleşme
Durumu
Barınma hizmeti alan öğrenci
sayısı/Sayı
1.200,00
5.448,00
1.381,00
1.343,00
1.313,00
1.411,00
5.448,00
Başarılı
2
Sosyal ve spor etkinlikleri şölenlerine
katılan sporcu sayısı/Adet
3.500,00
3.615,00
574,00
2.175,00
73,00
793,00
3.615,00
Başarılı
3
Öğrenci Kültür Merkezinde faaliyet
gösteren öğrenci kulübü sayısı/Adet
231,00
56,00
0,00
0,00
0,00
56,00
56,00
4
Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma/Sayı
1.200,00
3.605,00
1.200,00
1.104,00
596,00
705,00
3.605,00
5
Gösterge 3- Kalite belgeleme
çalışmalarına başlayan birim
sayısı/Sayı
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
İyileştirilmeli
6
Gösterge 4- Kalite belgesi almış birim
sayısı/Sayı
95,00
95,00
0,00
0,00
0,00
95,00
95,00
Başarılı
7
Gösterge 5- İç ve dış paydaşlarla
yapılan araştırma ve anket sayısı/Sayı
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
Başarılı
8
Gösterge 7- Birimlere kayıt edilen
öğrenci sayısı/Sayı
33.000,00
66.414,00
1.229,00
1.229,00
25.724,00
18.232,0
0
46.414,00
Başarılı
9
Gösterge 10- Yabancı uyruklu öğrenci
sayısındaki yıllık artış oranı/Yüzde
7,00
39,00
4,90
0,00
15,27
19,07
39,24
Başarılı
Değerlendirme
1
İyileştirilmeli
Başarılı
Barınma Hizmeti Alan Öğrenci /Aylık: 1411
Spor Etkinliklerine Katılan Sporcu Sayısı: 793
Öğrenci Kültür Merkezinde faaliyet gösteren öğrenci kulübü sayısı: 56
Kısmi zamanlı çalışan öğrence sayısı aylık: 705
Bilimsel araştırma kulübü sayısı: 0 dir.
Bilimsel araştırma kulübü Kongre etkinlik:58 dir.
2014-2015 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtları Eylül aylarında yapıldığından ve istenen verilerin 3 aylık dönemlere ait olmasından birimlere kaydedilen öğrenci
sayısı tutturulamamış olup, yabancı öğrenci sayısındaki yıllık artış oranı tutturulmuştur. Buna ek olarak kayıtların akademik takvim esas alınarak yapılması.
* Ölçülen standartların performansı iyi olarak değerlendirilmiştir.
60
Tablo 48- 2 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Sıra
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
2/Hedef 2- Geleceğin İnsan Kaynaklarına yönelik eğitimi planlamak
Performans Göstergeleri
1
Gösterge 2- Açılan yeni eğitim
programı sayısı/Sayı
2
Gösterge 4- Açılan İngilizce
program sayısı/Sayı
Hedef
(a)
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Kümülatif
(c)
Gerçekleşme
Durumu
15,00
23,00
1,00
21,00
0,00
1,00
23,00
Başarılı
4,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
İyileştirilmeli
3
4
5
6
7
8
9
Değerlendirme
10
2014-2015 eğitim-öğretim yılı program açma teklifleri ve bu tekliflerin YÖK'ün onayına sunulması süregelen işlemlerdir. Birimlerden alınan 4 program
açma teklifi YÖK'e sunulmuş olup, YÖK'ten onay beklenmektedir
61
Tablo 49- 3 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Sıra
1
2
3
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
3/Hedef 1- Araştırmacıların araştırma teknikleri konusunda eğitimini sağlamak
Performans Göstergeleri
Gösterge 1- Düzenlenen
eğitim sayısı/Sayı
Gösterge 2- Eğitimlere
katılan araştırmacı
sayısı/Sayı
Gösterge 3Araştırmacılara sağlanan
destek miktarı/Sayı
Hedef
(a)
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Kümülatif
(c)
Gerçekleşme
Durumu
6,00
41,00
18,00
18,00
1,00
4,00
41,00
Başarılı
210,00
1.170,00
467,00
467,00
26,00
210,00
1.170,00
Başarılı
105,00
69,00
6,00
24,00
18,00
21,00
69,00
Makul
4
5
6
7
8
9
Değerlendirme
10
2013 4. üç aylık dönemde araştırmacılara sağlanan destek miktarı 58' tür. Maliyeti ise 43.673,04-TL' dir. 2014 3. üç aylık dönemde ise
araştırmacılara sağlanan destek miktarı 21 dir. Maliyeti 5.839,00-TLdir. bir önceki yılla kıyaslandığında performans % 36 düşmüştür.
2013 4. üç aylık dönemde düzenlenen eğitim sayısı 4 dır. 2014 4.3 aylık dönemde ise 0 dir. Düzenlenen eğitim sayısı bir önceki yılla
kıyaslandığında performans % 400 azalmıştır.
2013 4. üç aylık dönemde eğitimlere katılan araştırmacı sayısı 1210 dır.2014 4. üç aylık dönemde ise 0 dır.Düzenlenen eğitim sayısı bir önceki
yılla kıyaslandığında performans % 210 azalmıştır.
62
Tablo 50- 4 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
4/Hedef 2- Birimlerdeki araştırma altyapısını geliştirmek
Sıra
Performans Göstergeleri
1
Gösterge 9- Araştırma faaliyetleri
sonucunda topluma yansıyan
teknolojik ürün (patent, lisans,
know-how, vb.) sayısı/Sayı
Gösterge-2-Yararlanılan
elektronik veri tabanı, bilgisayar
yazılımı sayısı./Sayı
2
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
Hedef
(a)
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Kümülatif
(c)
Gerçekleşme
Durumu
11,00
39,00
5,00
3,00
6,00
25,00
39,00
Başarılı
4,00
16,00
4,00
4,00
4,00
4,00
16,00
Başarılı
3
4
5
6
7
8
9
Değerlendirme
10
2014 4. üç aylık dönemde (Ekim, Kasım,Aralık) kullanılan Elektronik veri tabanı, bilgisayar yazılım sayısı 3'tür. 2014 4. üç aylık dönemde (Ekim,
Kasım,Aralık) kullanılan Elektronik veri tabanı, bilgisayar yazılım sayısı 4'e çıkmıştır. Performans bir önceki yıla göre % 33 artmıştır.
2013 4. Üç aylık dönemde patent başvuru sayısı 13' tür. 2014 4. Üç aylık dönemde ise patent başvuru sayısı 25'dır. Performans bir önceki yıla göre %
92 artmıştır.
63
Tablo 51- 5 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
5/Hedef 2- Öğrenci ve öğretim elemanlarının kütüphane hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmesi için
kütüphanelerin hizmet sürelerini arttırmak ve yeni dijital kütüphane projelerini uygulamaya koymak
Sıra
1
2
3
4
Performans Göstergeleri
Gösterge 1- Tamamlanan
proje sayısı/Sayı
Hedef
(a)
3,00
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
4,00
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
1,00
II. Üç Aylık
1,00
III. Üç
Aylık
1,00
IV. Üç
Aylık
1,00
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
(c)
4,00
Başarılı
Gösterge 2- Kütüphanelerden
yararlanan öğrenci ve
araştırmacı sayısı/Sayı
500.000,00
Gösterge 3- Yeni abone
olunan veri tabanı sayısı/Sayı
43,00
Gösterge 4- Veri tabanı satın
almak için ayrılan yıllık fon
miktarı/TL
2.126.300,00
1.235.616,00
142.477,00
564.000,00
128.238,00
400.901,00
1.235.616,00
Başarılı
46,00
0,00
27,00
10,00
9,00
46,00
Başarılı
9.133.407,00 1.783.000,00 1.783.000,00 2.783.221,00 2.784.186,00
9.133.407,00
Başarılı
5
6
7
8
9
Değerlendirme
10
29 kodlu gösterge hedefi; dijitalleştirme çalışmalarında sağlanan bağışla birlikte belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşmiştir.30 kodlu gösterge hedefi; kütüphane
çalışma saatlerinin 7/24 çıkarılmasıyla birlikte belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşmiştir.31 kodlu gösterge hedefi; veri tabanları aboneliği için sağlanan ek
ödenekle birlikte belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşmiştir.32 kodlu gösterge hedefi; veri tabanı aboneliği için sağlanan ek ödenekle birlikte belirlenen hedefin
üzerinde gerçekleşmiştir.
64
Tablo 52- 6 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
6/Hedef 1- Tüm üniversite çalışanları (akademik ve idari) ile ilgili olarak periyodik şeffaf ve tüm
fonksiyonlarımızı (eğitim, öğretim, araştırma ve hizmet) kapsayacak bir performans izleme ve değerlendirme
sistemi kurmak
Sıra
Performans Göstergeleri
1
Gösterge 1- Hazırlanan görev
tanımı sayısı/Sayı
2
3
4
Gösterge 2- Düzenlenen
eğitim ve seminerlerin
sayısı/Sayı
Gösterge 4- Düzenlenen
performans değerleme raporu
sayısı/Sayı
Gösterge 4-Düzenlenen
komite toplantı sayısı/Sayı
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
Hedef
(a)
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Kümülatif
(c)
Gerçekleşme
Durumu
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
70,00
70,00
Başarılı
30,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
Makul
39,00
40,00
22,00
6,00
6,00
6,00
40,00
Başarılı
3,00
8,00
3,00
3,00
1,00
1,00
8,00
Başarılı
5
6
7
8
9
Değerlendirme
10
Sistem kuruldu. Yeni yasal düzenlemeler; izleme hesaplamalara neden oluyor.
* Henüz faaliyete geçilmemiştir. Altyapı çalışması devam etmektedir. Bu çalışmalar ADEK, BAP ve Bilgi işlem daire başkanlığı ile koordineli
olarak yapılmaktadır.
65
Tablo 53- 7 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
7/Hedef 2- Strateji geliştirme ve uygulamalarında sürekliliği sağlamak için çalışmalar yapmak
Sıra
1
2
3
Performans Göstergeleri
Gösterge 1- Stratejik Planlama
çerçevesinde yapılan toplantı
sayısı/Sayı
Gösterge 2- Stratejik Planlama
çerçevesinde yapılan toplantılara
katılan akademik ve idari personel
sayısı/Sayı
Gösterge 3- Veri toplama ve işleme
konusunda görevlendirilen personel
sayısı/Sayı
Hedef
(a)
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
(c)
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
Başarılı
10,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
Başarılı
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
Başarılı
4
5
6
7
8
9
Değerlendirme
10
Hem Adek hem de Rektörlük’de üst yönetim bazında çalışmalar ve toplantılar yapılarak planın sürekliliğini sağlama doğrultusunda hedeflerine devam
etmektedir.
66
Tablo 54- 8 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
8/Hedef 1- Yeni mekânların inşasını, var olanların yenilenmesini sağlamak
Sıra
1
Performans Göstergeleri
Gösterge 1- Tamamlanan proje
sayısı/Sayı
Hedef
(a)
15,00
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
3,00
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
0,00
II. Üç
Aylık
0,00
III. Üç
Aylık
0,00
IV. Üç
Aylık
3,00
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
(c)
İyileştirilmeli
3,00
2
3
4
5
6
7
8
9
Değerlendirme
10
2014 yılı (Ekim-Kasım-Aralık) dördüncü üç ayda 3 tane (Adalet M.Y.O yeni binası yapımı işi,II.Beyazıt Kampüs Ana Giriş Kapısı Restorasyon işi,
Eczacılık fakültesi çatı yenilenmesi ve Havalandırma işi) biten projemiz bulunmaktadır. Bir önceki yıldan devam eden projelerimizin hak ediş ödemeleri
2015 yılı ödeneklerin serbesti doğrultusunda yapılacaktır. Yeni projelerin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
67
Tablo 55- 9 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
9/Hedef 1- Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde sertifika eğitimlerini yaygınlaştırmak
Sıra
Performans Göstergeleri
1
Gösterge 1- Oluşturulan ve faaliyete
geçirilen sertifika programı sayısı/Sayı
2
Hedef
(a)
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
48,00
204,00
31,00
Gösterge 2- Sertifika verilmiş kişi
sayısı/Sayı
1.700,00
13.145,00
3
Gösterge 3- Sürekli Eğitim Merkezi’nden
faydalanan öğrenci sayısı/Sayı
1.700,00
4
Çocuk üniversitesinde açılan program
sayısı/Sayı
5
Çocuk üniversitesinde açılan
programlardan yararlanan öğrenci
sayısı/Sayı
II. Üç
Aylık
26,00
III. Üç
Aylık
35,00
IV. Üç
Aylık
Kümülatif
(c)
112,00
204,00
Başarılı
754,00
565,00 1.367,00 10.459,00
13.145,00
Başarılı
12.391,00
0,00
565,00 1.367,00 10.459,00
12.391,00
Başarılı
17,00
16,00
4,00
12,00
0,00
0,00
16,00
Başarılı
425,00
395,00
60,00
335,00
0,00
0,00
395,00
Başarılı
6
7
8
9
10
Değerlendirme
Gerçekleşme
Durumu
Geleceğin bilim insanını yetiştirmek ve sürekli en faydalı eğitim sonucunu almak.
Sertifika program sayısı : 112
Sertifika program kişi sayısı: 10.459
68
Tablo 56- 10 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
10/Hedef 2- İkinci üniversite olanaklarını yaygınlaştırmak
Sıra
Performans Göstergeleri
Hedef
(a)
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
(c)
1
Gösterge 1- Gerçekleşen tanıtım
faaliyeti sayısı/Sayı
46,00
89,00
0,00
0,00
14,00
75,00
89,00
Başarılı
2
Gösterge 2- Açılan yeni program
sayısı/Sayı
20,00
33,00
10,00
10,00
13,00
0,00
33,00
Başarılı
3
Gösterge 3- Kayıt ve mezun olan
öğrenci sayısı/Sayı
200.000,00
129.126,00
18.000,00
18.000,00 36.000,00 57.196,00
129.196,00
Makul
4
5
6
7
8
9
Değerlendirme
10
8 farklı ilde 2 gün boyunca fuar gerçekleştirilmiştir. Fuarlara toplam 75 bin kişi katılmıştır. Sosyal Medya Gönderi Erişim Sayısı:921,799
Bir önceki dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) yeni açılan 13 program yürütülmektedir.
Kayıtlı öğrenci sayısı 57196 dır. Dönem itibari ile mezun verilmemiştir.
69
Tablo 57- 11 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
11/Hedef 1- Ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversitelerle işbirliğini geliştirmek
Sıra
Performans Göstergeleri
Hedef
(a)
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
(c)
1
Gösterge 1- Ulusal ve uluslararası
düzeyde yapılan ikili ve çoklu
işbirliği anlaşma sayısı/Sayı
12,00
8,00
3,00
2,00
2,00
1,00
8,00
Makul
2
Gösterge 2- Ulusal düzeyde açılan
ortak eğitim programı sayısı/Sayı
170,00
177,00
177,00
177,00
177,00
177,00
708,00
Başarılı
3
Gösterge 3-Ulusal değişim
programlarına katılan akademisyen
ve öğrenci sayısı/Sayı
150,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
640,00
Başarılı
4
Uluslararası düzeyde açılan ortak
eğitim programı/Sayı
190,00
732,00
400,00
198,00
36,00
98,00
732,00
Başarılı
5
Uluslararası değişim programlarına
katılan akademisyen sayısı/Sayı
318,00
27,00
11,00
7,00
9,00
0,00
27,00
İyileştirilmeli
6
Uluslararası değişim programlarına
katılan öğrenci sayısı/Sayı
150,00
821,00
400,00
84,00
143,00
194,00
821,00
Başarılı
7
8
9
Değerlendirme
10
Üniversitemizce Ekim-Kasım-Aralık döneminde 1 hedef gerçekleştirilmiş olup, toplamda 8 ödeme gerçekleşmiştir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversitelerle işbirliğini geliştirmek:8
Üniversitelerle ikili ve çoklu işbirliği anlaşmaları arttırılacak. Üniversitelerle ortak eğitim programları sayısı arttırılacak. Yapılan işbirliği anlaşmaları
kapsamında öğrenci değişimi arttırılacak.
70
Tablo 58- 12 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
12/Hedef 2- Üniversite-İş (Sanayi-Sağlık) ve sanat dünyası ile işbirliğini geliştirmek
Sıra
Performans Göstergeleri
1
Gösterge 1- Öğretim üyeleri tarafından
Teknokent’te açılan şirket sayısı/Sayı
2
Gösterge 2- Üniversite-İş hayatı işbirliği
programı kapsamında düzenlenen proje
pazarları sayısı/Sayı
Hedef
(a)
10,00
1,00
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
25,00
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
(c)
1,00
6,00
8,00
10,00
25,00
Başarılı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
İyileştirilmeli
3
4
5
6
7
8
9
Değerlendirme
10
Öğretim üyesi tarafından kurulan şirket sayısı hedef göstergesini yakalamıştır Ar-Ge Proje Pazarlarının 2015 yılı içerisinde düzenlenmesi hedeflenmektedir.
71
Tablo 59- 13 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
13/Hedef 1- Her öğrencimizin bir sosyal sorumluluk projesinde ve bilimsel projede bizzat görev aldığı bir eğitim sistemi
oluşturmak
Sıra
Performans Göstergeleri
1
Gösterge 1- Bilimsel Araştırma
Kulübü kurulan birim sayısı/Sayı
2
Gösterge 2- Bilimsel Araştırma
Kulüpleri’nin düzenledikleri
kongre ve benzeri etkinlik
sayısı/Sayı
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
Hedef
(a)
4,00
15,00
58,00
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Kümülatif
(c)
Gerçekleşme
Durumu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
İyileştirilmeli
0,00
0,00
0,00
58,00
58,00
Başarılı
3
4
5
6
7
8
9
Değerlendirme
10
72
Tablo 60- 14 No’lu Performans izleme ve Değerlendirme Formu
EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2014
İdare Adı
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
14/Hedef 1- Yönetim Bilgi Sistemi (E-dönüşüm) projesi kapsamında; birimler arası koordinasyonu çok daha hızlı,
verimli ve sistemli hale getirmek
Sıra
Performans Göstergeleri
Hedef
(a)
1
Gösterge 1- Re-organizasyon
komitesi toplantı sayısı/Sayı
2,00
2
Gösterge 2- Organizasyon
sorunlarının tespiti için kullanılan
anket sayısı/Sayı
1,00
3
Gösterge 3- Hazırlanan görev
tanımlarının sayısı/Sayı
5,00
4
Gösterge 4- Etkinlik ve
verimliliklerle ilgili yapılan
değerlemelerin rapor sayısı/Sayı
5
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
(b)
8,00
Gerçekleşme
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
(c)
5,00
3,00
0,00
1,00
9,00
Başarılı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
İyileştirilmeli
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
40,00
Başarılı
468,00
1.495,00
410,00
360,00
365,00
360,00
1.495,00
Başarılı
Gösterge 5- Düzenlenen eğitim
sayısı/Sayı
2,00
48,00
30,00
6,00
6,00
6,00
48,00
Başarılı
6
Gösterge 6- Çalışan başına verilen
eğitim süresi/Gün
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
Başarılı
7
Gösterge 8- İyileştirilen veya
kaldırılan bürokratik süreç
sayısı/Sayı
3,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
4,00
Başarılı
8
9
Değerlendirme
10
Performans hedefi gerçekleştirmek için yapılan ölçümlerde; Reorganizasyon komitesi toplantı sayısı, etkinlik ve verimliliklerle ilgili yapılan
değerlendirmelerin rapor sayısı, düzenlenen eğitim sayısı, çalışan başına verilen eğitim süresi/gün gibi göstergelerde hedefler tutturulmuştur. Organizasyon
sorunlarının tespiti için kullanılan anket sayısı, hazırlanan görev tanımlarının sayısı, iyileştirilen veya kaldırılan bürokratik süreç sayısı gibi göstergelerde
hedefler yakalanamamıştır.
73
Tablo 61- Performans Göstergesi Sonuçları
EK:5
Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu
Performans Göstergesi
Performans Hedefi
İdare Adı
1
Açıklama
Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi
Yılsonu
Gerçekleşme
Düzeyi
Gerçekleşme Durumu
Hedef 1- Eğitimde uluslararası kalite standartlarını sağlamak
2
Barınma hizmeti alan öğrenci sayısı/Sayı
1.200,00
5.448,00
Başarılı
1
Sosyal etkinlik ve spor şölenlerine katılan sporcu sayısı/Adet
3.500,00
3.615,00
Başarılı
2
Öğrenci Kültür Merkezinde faaliyet gösteren öğrenci klübü sayısı/Adet
231,00
56,00
7
Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma/Sayı
1.200,00
3.605,00
Başarılı
1
Gösterge 1- Akreditasyon çalışmalarına başlamış olan birim sayısı/Sayı
0,00
0,00
Başarılı
2
Gösterge 2- Akreditasyon çalışmalarını tamamlayan birim sayısı/Sayı
0,00
0,00
Başarılı
3
Gösterge 3- Kalite belgeleme çalışmalarına başlayan birim sayısı/Sayı
95,00
0,00
İyileştirilmeli
4
Gösterge 4- Kalite belgesi almış birim sayısı/Sayı
95,00
95,00
Başarılı
5
Gösterge 5- İç ve dış paydaşlarla yapılan araştırma ve anket sayısı/Sayı
5,00
5,00
Başarılı
7
Gösterge 7- Birimlere kaydedilen öğrenci sayısı/Sayı
33.000,00
46.414,00
Başarılı
10
Gösterge 10- Yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki yıllık artış
oranı/Yüzde
7,00
39,24
Başarılı
15,00
23,00
Başarılı
4,00
1,00
İyileştirilmeli
6,00
41,00
Başarılı
İyileştirilmeli
Hedef 2- Geleceğin İnsan Kaynaklarına yönelik eğitimi planlamak
2
12
Gösterge 2- Açılan yeni eğitim programı sayısı/Sayı
14
Gösterge 4- Açılan İngilizce program sayısı/Sayı
Hedef 1- Araştırmacıların araştırma teknikleri konusunda eğitimini
sağlamak
3
4
38.06 - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
16
Gösterge 1- Düzenlenen eğitim sayısı/Sayı
17
Gösterge 2- Eğitimlere katılan araştırmacı sayısı/Sayı
210,00
1.170,00
Başarılı
18
Gösterge 3- Araştırmacılara sağlanan destek miktarı/Sayı
105,00
69,00
Makul
Hedef 2- Birimlerdeki araştırma altyapısını geliştirmek
74
28
Gösterge 9- Araştırma faaliyetleri sonucunda topluma yansıyan
teknolojik ürün (patent, lisans, know-how, vb.) sayısı/Sayı
68
Gösterge-2-Yararlanılan elektronik veri tabanı, bilgisayar yazılımı
sayısı./Sayı
11,00
39,00
Başarılı
4,00
16,00
Başarılı
3,00
4,00
Başarılı
500.000,00
1.235.616,00
Başarılı
43,00
46,00
Başarılı
2.126.300,00
9.133.407,00
Başarılı
Hedef 2- Öğrenci ve öğretim elemanlarının kütüphane hizmetlerinden
daha etkin bir şekilde faydalanabilmesi için kütüphanelerin hizmet
sürelerini arttırmak ve yeni dijital kütüphane projelerini uygulamaya
koymak
5
29
Gösterge 1- Tamamlanan proje sayısı/Sayı
30
Gösterge 2- Kütüphanelerden yararlanan öğrenci ve araştırmacı
sayısı/Sayı
31
Gösterge 3- Yeni abone olunan veri tabanı sayısı/Sayı
32
Gösterge 4- Veri tabanı satın almak için ayrılan yıllık fon miktarı/TL
Hedef 1- Tüm üniversite çalışanları (akademik ve idari) ile ilgili olarak
periyodik şeffaf ve tüm fonksiyonlarımızı (eğitim, öğretim, araştırma ve
hizmet) kapsayacak bir performans izleme ve değerlendirme sistemi
kurmak
6
33
Gösterge 1- Hazırlanan görev tanımı sayısı/Sayı
70,00
70,00
Başarılı
34
Gösterge 2- Düzenlenen eğitim ve seminerlerin sayısı/Sayı
30,00
15,00
Makul
35
Gösterge 4- Düzenlenen performans değerleme raporu sayısı/Sayı
39,00
40,00
Başarılı
69
Gösterge 4-Düzenlenen komite toplantı sayısı/Sayı
3,00
8,00
Başarılı
Hedef 2- Strateji geliştirme ve uygulamalarında sürekliliği sağlamak için
çalışmalar yapmak
7
36
Gösterge 1- Stratejik Planlama çerçevesinde yapılan toplantı sayısı/Sayı
10,00
10,00
Başarılı
37
Gösterge 2- Stratejik Planlama çerçevesinde yapılan toplantılara katılan
akademik ve idari personel sayısı/Sayı
10,00
30,00
Başarılı
38
Gösterge 3- Veri toplama ve işleme konusunda görevlendirilen personel
sayısı/Sayı
5,00
5,00
Başarılı
15,00
3,00
İyileştirilmeli
48,00
204,00
Başarılı
8
Hedef 1- Yeni mekânların inşasını, var olanların yenilenmesini sağlamak
39
Gösterge 1- Tamamlanan proje sayısı/Sayı
Hedef 1- Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde sertifika
eğitimlerini yaygınlaştırmak
9
40
Gösterge 1- Oluşturulan ve faaliyete geçirilen sertifika programı
sayısı/Sayı
41
Gösterge 2- Sertifika verilmiş kişi sayısı/Sayı
1.700,00
13.145,00
Başarılı
42
Gösterge 3- Sürekli Eğitim Merkezi’nden faydalanan öğrenci sayısı/Sayı
1.700,00
12.391,00
Başarılı
70
Çocuk üniversitesinde açılan program sayısı/Sayı
17,00
16,00
Başarılı
71
Çocuk üniversitesinde açılan programlardan yararlanan öğrenci
sayısı/Sayı
425,00
395,00
Başarılı
46,00
89,00
Başarılı
Hedef 2- İkinci üniversite olanaklarını yaygınlaştırmak
10
44
Gösterge 1- Gerçekleşen tanıtım faaliyeti sayısı/Sayı
75
45
Gösterge 2- Açılan yeni program sayısı/Sayı
46
Gösterge 3- Kayıt ve mezun olan öğrenci sayısı/Sayı
20,00
33,00
Başarılı
200.000,00
129.196,00
Makul
12,00
8,00
Makul
Hedef 1- Ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversitelerle işbirliğini
geliştirmek
11
47
Gösterge 1- Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ikili ve çoklu
işbirliği anlaşma sayısı/Sayı
48
Gösterge 2- Ulusal düzeyde açılan ortak eğitim programı sayısı/Sayı
170,00
708,00
Başarılı
49
Gösterge 3-Ulusal değişim programlarına katılan akademisyen ve
öğrenci sayısı/Sayı
150,00
640,00
Başarılı
72
Uluslararası düzeyde açılan ortak eğitim programı/Sayı
190,00
732,00
Başarılı
73
Uluslararası değişim programlarına katılan akedemisyen sayısı/Sayı
318,00
27,00
İyileştirilmeli
74
Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı/Sayı
150,00
821,00
Başarılı
10,00
25,00
Başarılı
1,00
0,00
İyileştirilmeli
4,00
0,00
İyileştirilmeli
15,00
58,00
Başarılı
Hedef 2- Üniversite-İş (Sanayi-Sağlık) ve sanat dünyası ile işbirliğini
geliştirmek
12
52
Gösterge 1- Öğretim üyeleri tarafından Teknokent’te açılan şirket
sayısı/Sayı
53
Gösterge 2- Üniversite-İş hayatı işbirliği programı kapsamında
düzenlenen proje pazarları sayısı/Sayı
Hedef 1- Her öğrencimizin bir sosyal sorumluluk projesinde ve bilimsel
projede bizzat görev aldığı bir eğitim sistemi oluşturmak
13
55
Gösterge 1- Bilimsel Araştırma Kulübü kurulan birim sayısı/Sayı
56
Gösterge 2- Bilimsel Araştırma Kulüpleri’nin düzenledikleri kongre ve
benzeri etkinlik sayısı/Sayı
Hedef 1- Yönetim Bilgi Sistemi (E-dönüşüm) projesi kapsamında;
birimler arası koordinasyonu çok daha hızlı, verimli ve sistemli hale
getirmek
14
59
Gösterge 1- Re-organizasyon komitesi toplantı sayısı/Sayı
2,00
9,00
Başarılı
60
Gösterge 2- Organizasyon sorunlarının tespiti için kullanılan anket
sayısı/Sayı
1,00
0,00
İyileştirilmeli
61
Gösterge 3- Hazırlanan görev tanımlarının sayısı/Sayı
5,00
40,00
Başarılı
62
Gösterge 4- Etkinlik ve verimliliklerle ilgili yapılan değerlemelerin
rapor sayısı/Sayı
468,00
1.495,00
Başarılı
63
Gösterge 5- Düzenlenen eğitim sayısı/Sayı
2,00
48,00
Başarılı
65
Gösterge 6- Çalışan başına verilen eğitim süresi/Gün
1,00
4,00
Başarılı
67
Gösterge 8- İyileştirilen veya kaldırılan bürokratik süreç sayısı/Sayı
3,00
4,00
Başarılı
76
Tablo 62- Temel Mali Tablolar
77
78
3.1.2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Üniversitemiz bir eğitim ve öğretim kuruluşu olduğundan bütçe ödeneklerinin büyük
bir çoğunluğu Personel Giderlerinde kullanılmaktadır.
3.1.2.1.MALİYET FAYDA VE MALİYET ETKİNLİK ANALİZLERİNE İLİŞKİN
TABLOLAR
Tablo 63- Yolluk maliyet değerlendirmesi
YARARLANAN
KİŞİ SAYISI
2013
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV
YOLLUĞU
YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV
YOLLUĞU
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV
YOLLUĞU
GENEL TOPLAM
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV
YOLLUĞU
YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV
YOLLUĞU
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV
YOLLUĞU
GENEL TOPLAM
ORTALAMA
YOLLUK TUTARI
(TL)
1.654
913.277,85
552,16
346
478.326,48
1.382,44
1.852
3.025.278,18
1.633,51
3.852
4.416.882,51
3.568,11
YARARLANAN
KİŞİ SAYISI
2014
TUTAR (TL)
TUTAR (TL)
ORTALAMA
YOLLUK TUTARI
(TL)
1.494
998.770,17
668,52
416
536.068,00
1.288,63
650
2.074.542,25
3.191,60
2.560
3.609.380,42
5.148,75
Tablo 64- İdari Hizmetlerde kullanılan Elektrik, Su ve Doğalgaz tüketim miktarları
2012
ELEKTRİK
(kWh)
SU (m³)
DOĞALGAZ
(m³)
2013
ELEKTRİK
(kWh)
SU (m³)
DOĞALGAZ
(m³)
BİRİM
FİYATI
(TL)
HARCAMA
BÜTÇESİ
(TL)
0,25
13.971.672
55.886.688
12.947
4.316
3,86
7.141.721
1.850.187
12.947
143
0,092
6.108.484
66.396.565
12.947
5.128
BİRİM
FİYATI
(TL)
HARCAMA
BÜTÇESİ
(TL)
0,28
13.693.015
48.903.625
13.861
3.528
4,15
5.006.148
1.206.301
13.861
87
0,102
9.803.074
96.108.569
13.861
6.934
TOPLAM
SARFİYAT
TOPLAM
SARFİYAT
KİŞİ
SAYISI
KİŞİ
SAYISI
KİŞİ BAŞINA
DÜŞEN
SARFİYAT
KİŞİ BAŞINA
DÜŞEN
SARFİYAT
79
2014
BİRİM
FİYATI
(TL)
HARCAMA
BÜTÇESİ
(TL)
0,262
16.499.182
64.888.491
12.870
5.041,84
4,70
3.910.00
4.485.519
12.870
348,52
0,110
7.926.102
40.162.680
12.870
3.120,64
ELEKTRİK
(kWh)
SU (m³)
DOĞALGAZ
(m³)
KİŞİ BAŞINA
DÜŞEN
SARFİYAT
KİŞİ
SAYISI
TOPLAM
SARFİYAT
Tablo 65- Genel temizlik, Güvenlik ve Personel Taşıma hizmetleri maliyet değerlendirmesi
2012
2013
2014
TOPLAM
ALAN
(m²)
ÇALIŞAN
KİŞİ
SAYISI
KİŞİ
BAŞINA
DÜŞEN
ALAN
(m²)
GENEL
TEMİZLİK
HİZMETİ
487.234
381
1.279
546.877
389
1.406
546.877
389
1.406
GÜVENLİK
HİZMETİ
487.234
404
1.276
487.234
404
1.206
487.234
404
1.206
SKS
TEMİZLİK
HİZMETİ
58.233
73
804
51.283
71
722
51.134
71
720
TOPLAM
ALAN
(m²)
ÇALIŞAN
KİŞİ
SAYISI
KİŞİ
BAŞINA
DÜŞEN
ALAN
(m²)
TOPLAM
ALAN
(m²)
ÇALIŞAN
KİŞİ
SAYISI
KİŞİ
BAŞINA
DÜŞEN
ALAN
(m²)
PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ
2012
SERVİSTEN YARARLANAN PERSONEL
SAYISI
2014
5.635
6.087
5.844
299
311
316
5.910.454,19
10.701.053,53
11.678.152,02
1.048,00
1.758,02
1.998,31
PERSONEL SERVİSİ SAYISI
YILLIK PERSONEL TAŞIMA TOPLAM
TUTARI (TL)
PERSONEL BAŞINA ULAŞIM GİDERİ
(TL)
2013
Tablo 66- Öğrenci Taşıma Hizmeti
2011
SERVİSTEN
YARARLANAN
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRENCİ SERVİS
SAYISI
YILLIK ÖĞRENCİ
TAŞIMA TOPLAM
TUTAR TL
ÖĞRENCİ
BAŞINA ULAŞIM
GİDERİ TL
2012
2013
2014
8.866
7.400
6.564
12.645
222
196
190
351
186.241,78
359.115,44
278.410,57
355.416,76
21,01
48,53
42,41
28,10
80
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2014
YILINDA YAPILAN YAPIM VE ONARIM İŞLERİ
EĞİTİM SEKTÖRÜ
I.
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
2010H031070 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında;
2014 Yılı Yatırım Programında 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl
içerisinde Üniversitemizin bütçe imkanlarından 500.000,00-TL ödenek eklenmiş olup;
toplamda ödenek 2.500.000,00-TL olmuştur. bu ödenekten 717.537,00-TL harcanmıştır.
Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 29’dur.
·
·
·
·
·
·
·
·
İ.Ü. İktisat Fak.ve Sosyal Bil. Enst. Binaları Yapım Avan ve Uyg. Projeleri Dan.
Hizmet Alım işi. Bitti) (Sözleşme Bedeli: 224.983,36-TL + KDV) Kdv Dahil ödenen:
60.273,08-TL
İ.Ü. Avcılar Kampüsü Proje Müşavirliği 1.aşama Danışmanlık hizmet alım işi.(Devam
ediyor) (Sözleşme Bedeli: 5.000.000,00-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 468.824,38TL
İ.Ü.3035 Ada, 5 parsel Biyoloji ve Genetik Bin. Mimari-Müh. Uyg. Projeleri Zemin
Etüdü Raporu ile İhale Teknik Şartname yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması hizmet
alım işi.(Devam ediyor.) (Sözleşme Bedeli: 123.400,00-TL+ KDV) Kdv Dahil
Ödenen: 41.062,58-TL
İ.Ü.618 Ada, 102 Pafta, 19 parsel merkez bahçe Ada alan projeleri Hazırlanması
işi.(Devam ediyor) (Sözleşme Bedeli: 42.000,00-TL+ KDV) Kdv Dahil Ödenen:
24.780,00-TL
İ.Ü.577 Ada, 2 Parsel HAYEF Ek Bina Uyg. Projeleri (Mimari-Statik, İnş. Elek.
Tesisat ve Mekanik) Zemin Etüdü ihale dosyasının hazırlanması işi.(devam ediyor)
(Sözleşme Bedeli: 43.800,00-TL+ KDV) Kdv Dahil Ödenen: 17.572,56-TL
İ.Ü. 3036 Ada, 4 parsel İktisat Fak. Uyg. Projeleri Mühendislik Uygulama Proje ile
İhale Teknik Şartname yaklaşık maliyet dosyası hazırlanması hizmet alım işi.(Bitti)
(Sözleşme Bedeli: 45.800,00-TL+ KDV) Kdv Dahil Ödenen: 54.044,00-TL
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.Göğüs Hastalıkları Binası Röleve, Restitüsyon, Restorasyon
(Mimari-Müh.) Projelerinin Haz.işi. (devam ediyor) (Sözleşme Bedeli: 104.250,00TL+ KDV) Kdv Dahil Ödenen: 46.732,40-TL
İ.Ü. 1933 Ada, 60, 7 ,14, 15,18 parsellere ilişkin imar plan tadilatı hizmet alım
işi.(devam ediyor) (Sözleşme Bedeli: 12.000,00-TL+ KDV) Kdv Dahil Ödenen:
4.248,00-TL
TOPLAM KDV DAHİL HARCAMA:
717.537,00-TL
2010H031070 Proje numaralı 38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.3 tertibi kapsamında yapılan
işler;
Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından bağışlanan 377.602,39-TL ödenekten;
herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
81
II.
YERLEŞKE ALTYAPISI
2006H031630 Proje numaralı Kampüs Altyapısı projesi kapsamında;
2014 Yılı Yatırım Programında 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödenekten
1.085.934,85-TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %54’ dür.
·
·
·
·
·
·
İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde bulunan BEDAŞ TM No: 2707
nolu trafo merkezinin deplase edilmesi ve yeni trafo merkezleri yap. (Devam ediyor)
(Sözleşme Bedeli: 965.880,00-TL + KDV) Kdv Dahil Ödenen: 258.968,43-TL
İ.Ü. Beyazıt Yangın Kulesi Aydınlatma ve Otomasyon işi. (Bitti) (Sözleşme Bedeli:
212.000,00-TL + KDV) Kdv Dahil Ödenen: 250.160,00-TL
İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Telefon Kablosu Çekilmesi ve Muhtelif Elek. tadilatı
işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli: 51.000,00-TL + KDV) Kdv Dahil Ödenen: 60.180,00TL
İ.Ü. Fen Fakültesi Elektrik Ana Pano Dairesi yenilenmesi işi.(devam ediyor)
(Sözleşme Bedeli: 525.900,00-TL + KDV) Kdv Dahil Ödenen: 369.362,42-TL
İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Engelli Asansörü Yapım işi.(bitti)
(Sözleşme Bedeli: 82.800,00-TL + KDV) Kdv Dahil Ödenen: 97.704,00-TL
İ.Ü. Avcılar Kampüsü Ana Santral ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve
Veteriner Fak.arası telefon kap.işi. (bitti) (Sözleşme Bedeli: 42.000,00-TL + KDV)
Kdv Dahil Ödenen: 49.560,00-TL
TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:
III.
1.085.934,85-TL
DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
2006H031640 Proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında;
2014 Yılı Yatırım Programında ödenek olarak 18.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. Yıl
içerisinde Üniversitemizin bütçe imkanlarından 12.000.0000-TL ödenek, Spor Sektöründe yer
alan Açık ve Kapalı spor Tesisleri projesinden 3.000.000-TL ödenek, eklenmiş olup;
Toplamda ödenek 33.000.000-TL olmuştur. Ödenekten 32.826.902,35.-TL harcanmıştır.
Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 99’dur.
·
·
·
·
İ.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu Yeni Bina Yapım işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli:
3.182.000,00-TL+ 1.526.632,34-TL = 4.708.632,34.-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen:
2.839.818,53-TL
İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Derslik Lab. Konferans Blokları Yapım işi.(Btti)
(Sözleşme Bedeli: 22.152.000,00-TL 1.994.295,50-TL = 24.146.295,50-TL +KDV)
Kdv Dahil Ödenen: 11.846.495,99-TL
İ.Ü. Avcılar Yerleşkesi İşletme Fakültesi Ek Bina Yapım işi.(Devam ediyor)
(Sözleşme Bedeli: 33.347.000,00-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 17.173.471,43-TL
İ.Ü. İktisat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Bina Yapım işi.(Devam
ediyor.) (Sözleşme Bedeli: 16.491.000,00-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen:
967.116,40-TL
TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:
32.826.902,35-TL
82
2006H031640 Proje numaralı 38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.5 tertibi kapsamında yapılan
işler;
Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından bağışlanan 3.587.399,69-TL ödenekten
tamamı harcanmış olup; % 100’lük gerçekleşme olmuştur.
·
·
İ.Ü. Avcılar Yerleşkesi İşletme Fakültesi Ek Bina Yapım işi.(Devam ediyor)
(Sözleşme Bedeli: 33.347.000,00-TL+KDV) Kdv dahil ödenen: 1.108.512,08-TL
İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Derslik Lab. Konferans Blokları Yapım işi.(Bitti)
(Sözleşme Bedeli: 22.152.000,00-TL +KDV) Kdv Dahil Ödenen: 2.478.887,61-TL
TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:
3.587.399,69-TL
EĞİTİM BÜYÜK ONARIM
IV.
2006H031620 Proje numaralı Büyük Onarım projesi kapsamında;
2014 Yılı Yatırım Programında ödenek olarak 5.000.000,00-TL tahsis edilmiştir.
Ödenekten 4.733.188,06-TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %
95’dir.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
İ.Ü. İletişim Fakültesi Öğrenci Bürosu ve Muhtelif Tad. İşi (Bitti) (Sözleşme Bedeli:
147.000,00-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen : 30.173,05.-TL
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi A-B Blok Onarım işi.(Devam ediyor) (Sözleşme Bedeli:
313.342,42-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen:311.452,05-TL
İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrenci Girişi ve Muhtelif Onarım
işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli: 151.000,00-TL+KDV ) Kdv dahil Ödenen: 82.209,46TL
İ.Ü. Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu ve Nazım
Terzioğlu Muhtelif Birimler Platform Tipi Engelli Merdiven Asansörü yapım
işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli: 410.000,00-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen: 483.800,00TL
İ.Ü. İktisat ve Hukuk Fakültesi Restorasyon ve Onarım işi.(1.etap dış cephe ve
çatı)(Devam ediyor) (Sözleşme Bedeli: 6.322.658,70-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen:
1.805.585,25-TL
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesine bağlı Sapanca Yerleşkeleri Binaları Muhtelif Onarımları
işi.(Devam ediyor) (Sözleşme Bedeli: 995.000,00-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen:
393.368,11-TL
İ.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Binası Muhtelif Bakım On.(Bitti) (Sözleşme
Bedeli: 108.000,00-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen: 127.440,00-TL
İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Genel Onarımı (Bitti) (Sözleşme Bedeli:
219.000,00-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen: 258.420,00-TL
İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Çalışma Ofisleri ve Toplantı Odası Düz.işi.(devam
ediyor) (Sözleşme Bedeli: 318.500,00-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen: 257.306,89-TL
İ.Ü. Yabancı Diller Bölümü Onarımı işi.(Devam ediyor) (Sözleşme Bedeli:
155.551,00-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen: 171.060,22-TL
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Teknofarma Binası Ana pano ve Kompanzasyon yapım
işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli: 163.400,00-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen: 192.812,00TL
83
·
·
·
·
·
İ.Ü. Avcılar Kampüsü Isı Merkezi Kazan Boruları Yenilenmesi ve Genel Onarım
işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli: 98.750,00-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen: 116.525,00TL
İ.Ü. İletişim Fakültesi Çatı Tadilatı İşi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli: 71.900,00-TL+KDV)
Kdv dahil Ödenen: 84.842,00-TL
İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genel Onarım işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli:
181.287,00-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen: 213.918,66-TL
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi A-B Blokları WC ve Altyapı Yenilenmesi ve C-D-E Blokları
Bina içi Boya yapılması işi.(devam ediyor) (Sözleşme Bedeli: 332.983,00-TL+KDV)
Kdv dahil Ödenen: 158.708,24-TL
İ.Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü Lab. Onarım işi.(devam ediyor) (Sözleşme Bedeli:
107.00,00-TL+KDV) Kdv dahil Ödenen: 45.567,13-TL
TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:
4.733.188,06- TL
KÜLTÜR SEKTÖRÜ
1999H040330 Proje numaralı Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyon projesi
kapsamında;
2014 Yılı Yatırım Programında ödenek olarak 10.500.000,00-TL tahsis edilmiştir.
Üniversitemiz bütçe imkânlarından yıl içinde 21.000.000,00-TL ödenek eklenmiş olup,
toplamda ödenek 31.500.000,00-TL olmuştur. Ödenekten de 16.534.338,36-TL harcanmıştır.
Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 52’dir.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Çatı Yenilenmesi ve Havalandırma Tesisatı işi. (Bitti)
(Sözleşme Bedeli: 1.111.406,10-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 197.134,34-TL
İ.Ü. Süleymaniye Evleri Çevre Düzenleme ve Restorasyon ikmal işi.
(Devam
ediyor.) (Sözleşme Bedeli: 2.630.293,03-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen:
1.389.393,73-TL
İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lab. Düzenleme işi.(Devam ediyor) (Sözleşme
Bedeli: 2.600.415,39-TL+ 1.299.409,56-TL = 3.899.824,95-TL +KDV) Kdv Dahil
Ödenen: 2.227.235,09-TL
İ.Ü. İbrahim Efendi Konağı (Süleymaniye Mah.572 Ada,51 parsel)Rekonstrüksiyon
Yapım işi.(Devam ediyor.) (Sözleşme Bedeli: 5.360.853,68-TL+KDV) Kdv Dahil
Ödenen: 3.921.910,52-TL
İ.Ü. Beyazıt Kampüs Ana Giriş Kapısı Restorasyon işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli:
1.140.625,71-TL+570.312,86-TL = 1.710.938,57-TL +Kdv) Kdv Dahil
Ödenen:757.738,03-TL
İ.Ü. II. Beyazıt Hamamı, Kültür Mirası Müzesi Olarak Düzenlenmesi işi.(Devam
ediyor) (Sözleşme Bedeli: 1.877.006,56-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen:
1.597.261,80-TL
İ.Ü.579 Ada, 1 parsel (yeni 39 parsel) MSB A Blok Restorasyon işi.(Devam ediyor)
(Sözleşme Bedeli:2.888.025,74-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 2.364.950,83-TL
İ.Ü. Fen Fak. Fizik Bölümü Katıhal A.B.D. Binası (2707 Ada, 91, 92, 93, 105, 107,
108, 109, 110) parsel Restorasyon işi.(Devam ediyor) (Sözleşme Bedeli:
2.929.079,18-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 2.658.520,82-TL
İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Restorasyon işi.(Devam ediyor) (Sözleşme Bedeli:
18.671.933,86-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 513.447,02-TL
84
·
·
·
·
·
İ.Ü. Fen Fakültesi Dekanlık Girişi ve Merdiven Sahanlığının boya işi.(Bitti)
(Sözleşme Bedeli: 57.500,00-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 67.850,00-TL
İ.Ü. Hukuk Fak. Amfiler ve Koridorlarda Boya ve Tesisat işi.(devam ediyor)
(Sözleşme Bedeli: 253.539,36-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen:299.165,74-TL
İ.Ü. Fen Fakültesi Kurul Odası Tadilatı işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli: 317.533,32TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 348.742,37-TL
İ.Ü. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Fatih İlçesi, Süleymaniye
Mah.986 Ada, 1 parsel) Onarım işi.(bitti) (Sözleşme Bedeli: 50.000,00-TL+KDV)
Kdv Dahil Ödenen: 57.435,07-TL
İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ek Binası (Çocuk Mahkemesi) Elek.işi. (bitti)
(Sözleşme Bedeli: 113.350,00-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 133.753,00-TL
TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:
16.534.338,36 -TL
1999H040330 Proje numaralı 38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.7 tertibi kapsamında yapılan
işler;
Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından bağışlanan 1.390.546,35-TL ödeneğin
tamamı harcanmıştır.
·
·
İ.Ü. Balta limanı Damat Ferit Paşa Yalısı ve Giriş sol ahşap bina dış cephe onarımı
işi..(Devam ediyor) (Sözleşme Bedeli: 349.899,70-TL+ 173.299,30-TL= 523.199,00TL(ek sözl.+ KDV) Kdv Dahil Ödenen:380.006,69-TL
İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lab. Düzenleme işi.(Devam ediyor) (Sözleşme
Bedeli: 2.600.415,39-TL+ 1.299.409,56-TL = 3.899.824,95-TL +KDV) Kdv Dahil
Ödenen: 1.010.539,65-TL
TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:
1.390.546,35- TL
SAĞLIK SEKTÖRÜ
2010I000430 Proje numaralı Hastane İnşaatı Etüd projesi kapsamında;
2014 Yılı Yatırım Programında ödenek olarak Döner Sermayeden karşılanmak üzere
1.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. Üniversitemiz bütçe imkanlarından yıl içinde
1.100.000,00-TL ödenek eklenmiş böylelikle toplamda ödenek 2.100.000,00-TL olmuştur. Bu
ödenekten 486.998,98-TL’si eklenen paradan, 225.079,74-TL’si Döner Sermayeden
harcanmıştır.
·
İ.Ü. Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkeleri Proje Müş.1.Aşama Danışmanlık Hizmet Alımı
(Devam ediyor) (Sözleşme Bedeli: 4.800.472,00-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen:
486.998,98-TL (eklenen paradan) 225.079,74-TL (D.Sermaye)
TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:
486.998,98- TL
85
SPOR SEKTÖRÜ
1998H050200 Proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında;
2014 Yılı Yatırım Programında ödenek olarak 3.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. Yıl
içinde ödeneğin tamamı Eğitim Sektöründe yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesine
aktarılmıştır.
DİĞER BİRİMLERE YAPILAN İŞLER
V.
Bu başlık altında harcama yetkisi diğer birimlere ait olan ve sadece teknik destek
birimi olarak görev aldığımız eğitim, sağlık, spor ve kültür sektörlerindeki işlere yer
verilmiştir.
DÖNER SERMAYE
DÖNER SERMAYE
·
·
İ.Ü. Orman Fakültesi Lab. Bölümü Çatı yenilenmesi işi..(Bitti) (Sözleşme Bedeli:
157.573,00-TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 185.936,14-TL
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eski Adli Tıp Kurumu Binası tadilatı işi.(Bitti)
(Sözleşme Bedeli:357.000,00-TL +KDV) Kdv Dahil Ödenen : 421.260,00TL
TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:
607.196,14-TL
DÖNER SERMAYE (DOĞRUDAN TEMİN)
·
·
·
İ.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İskop Birimi tadilatı ve Komp.işi..(Bitti) (Sözleşme
Bedeli: 35.000,00-TL +KDV) Kdv Dahil Ödenen: 41.300,00-TL
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi ve Acil Dahiliye Binaları Kalorifer
ve Sıcak su besleme hatlarının onarımı işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli: 44.500,00TL+KDV) Kdv Dahil Ödenen: 52.510,00-TL
İ.Ü. Açık ve uzaktan Eğitim Fak. Stüdyoları Yapı işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli:
89.900,00-TL +KDV) Kdv Dahil Ödenen: 106.081,99-TL
TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:
199.891,99-TL
GENEL TOPLAM:
807.088,13-TL
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
·
İ.Ü. Rek. Orman Fak. Oksal Binası ve Muhtelif On işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli:
980.300,00-TL+ 82.644,35-TL (ek söz.) = 1.062.944,35 +KDV) Kdv Dahil Ödenen:
675.606,72-TL
TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:
675.606,72-TL
86
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (DOĞRUDAN TEMİN)
·
İ.Ü. Spor Birliğine bağlı Prof. Dr. Turgay Atasu Spor Salonu Parke Sitre, Cila saha
çizgileri boyasının yapılması işi.(Bitti) (Sözleşme Bedeli: 20.000,00-TL+Kdv) Kdv
Dahil Ödenen: 23.600,00-TL
TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:
GENEL TOPLAM:
23.600,00-TL
699.206,72-TL
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2014
YILINDA YAPILAN FAALİYETLER
Tablo 67- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 2014 yılında yapılan harcamalar
BİRİM GİDERLERİ
TUTAR (TL)
Beslenme Giderleri
26.798.950,41
Barınma Giderleri
2.360.790,27
Kültür ve Spor Giderleri
2.023.915,97
Cari Hizmet Giderleri
10.517.912,48
Sağlık Giderleri
164.925,05
ARA TOPLAM
İadeler
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Destek
Gelir Fazlası
GENEL TOPLAM
41.866.494,18
120.255,70
1.344.493,00
3.863.189,14
47.194.432,02
Tablo 68- Yemek hizmetine öğrenci ve memur katkıları
YEMEK KATKI VE YÜKLENİCİ BİLGİLERİ
Öğrenci yemek yükleninceye ödenen TOPLAM tutar
TUTAR (TL)
14.056.695,40
Sağlık Kültür bütçesinden öğrenci yemeğine Katkı
9.102.978,56
Öğrenci yemeğinden elde edilen toplam gelir
5.024.935,00
Memur Yemek Yükleniciye ödenen
3.038.418,58
Memur yemek toplam gelirleri (Dolum+3/2ler )
3.018.015,00
Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı tarafından
öğrencilerimize yapılan destek ve katkılar:
·
·
Üniversitemizde okuyan
Üniversitemiz Avcılar Öğrenci yurtlarında 1 öğrenci şehit ve gazi çocuğu
kontenjanından, 2 öğrenci ilk 200’e girdiğinden, 7 öğrenci de Yurt Kurul Kararı
niteliği ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ücretsiz olarak yurtlarımızdan
faydalanmaktadır.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrenci yurtlarında da 28 kişi ilk 200’e girdiğinden ücretsiz
yararlanmaktadır.
87
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2014 YILINDA
YAPILAN FAALİYET GİDERLERİ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Personel Taşıma Hizmeti Alımı: 11.678.152,02-TL
Temizlik Hizmeti Alımı: 10.334.967,29-TL
Güvenlik Hizmeti Alımı: 15.179.446,84-TL
Rektörlük Merkez Santral Telefon Gideri Ödemesi: 214.645,75-TL
TSE Eğitimi, Muhtelif Eğitim ve Kurslara Katılım Giderleri: 88.338,03-TL
Üniversitemiz Basın İlan Kurumuna Ödenen İlan Giderleri: 208.074,36-TL
İÜ Genel Sekreterliğinin Taşınması İçin 3 Adet Depo Konteyneri Alımı: 41.064,00TL
Rektörlük Ve Bağlı Birimlerin İhtiyacı Olan Muhtelif Demirbaş Malzemeleri Alımı:
1.504.992,22-TL
Merkez Garaj Amirliğinde Bulunan Mercedes Atego 2124 Marka Kamyona Frigofirik
Kasa Alımı: 29.750,01-TL
Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığının İhtiyacı Olan 2 Adet Çok Fonksiyonlu
Renkli Yazıcı, 1 Adet Plotter Çizici-Tarayıcı İle 10 Adet Bilgisayar Alımı: 57.180,44TL
Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ihtiyacı olan
IPCOES cihaza ilişkin yedek parça alımı: 50.858,00-TL
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Bilişim, kurgu ve sosyal medya
çalışmaları kapsamında bilgisayar harddisk mikrofon ve ses kayıt cihazı alımı:
21.373,34 TL
BUYAMER Bilgi İşlem ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bilgisayar ve tablet
alımı: 32.584,52-TL
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin ihtiyacı olan 3 adet fotokopi makinesi alımı: 31.860,00TL
Kongre Kültür Merkezine Elektronik Teçhizat alımı: 52.352,42-TL
Eczacılık Fakültesi ihtiyacı olan muhtelif demirbaş malzemeleri alımı (DMO):
58.847,44-TL
İletişim Fakültesi Dekanlığının elektrik, elektronik, ses ve görüntü sistemlerinin
yenilenmesi: 35.388,20-TL
Adalet Meslek Yüksekokuluna Mobilya alımı: 38.358,23-TL
İktisat Fakültesi bilgisayar ve masaüstü bilgisayar alımı: 358.840,90-TL
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının ihtiyacı olan konteyner strafor lambiri
kaplamalı 40’lık (5 adet) poliüretan sandviç panel kaplamalı konteyner (5 adet):
136.880,00-TL
Rektörlük ve Bağlı Birimlerde kullanılmak üzere 50 adet notebook: 134.992,00-TL
Siyasal Bilgiler Fakültesinin İstanbul Eski Çocuk Mahkemeleri binasına taşınması
dolayısıyla telefon hattı kurulumu: 27.848,00-TL
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığına 3 adet konteyner alımı: 42.480,00-TL
Üniversitemiz CCTV ofisine izleme iş istasyonu alımı: 48.262,00-TL
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının ihtiyacı olan 500 adet konferans koltuğu alımı:
41.300,00-TL
Üniversitemiz Merkez Garaj Amirliğine DMO’dan Mercedes Benz Tourismo 15 RHD
Otobüs alımı:630.141,90-TL
88
Tablo 69- Gayrimenkul alım ve kamulaştırma için yapılan harcamalar
7 pafta 2676 parsel taşınmaz malın kamulaştırma-Uzlaşma bedeli
797.500,00
5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 12. Maddesi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26 ve
30. Maddeleri gereğince 574 ada 24 parsel sayılı taşınmaz ile 664 ada 6 parsel sayılı taşınmazın
trampası (Uzlaşma)
134.295,00
Anadolu 11. İcra Müdürlüğünün 2013/14095 esas sayılı 7 pafta 2678 parsel sayılı taşınmaza
ilişkin icra ödemesi dökümlü hesap tablosu ve icra muhtırası
275.628,56
Avcılar Yerleşkesi yakınında bulun 7 pafta 6079 parsel sayılı taşınmazın imar duru ve plan şartı
gereği satın alınması surekiyle kamulaştırılması.
901.550,00
TOPLAM ÖDENEN:
2.108.973,56
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın faaliyetlerini yürüttüğü 2012-2013-2014
yıllarına ait açık ve kapalı alanların yüzölçümü: 1000 m²’dir.
Rektörlük merkez binasının (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire
Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Hukuk
Müşavirliği, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi) elektrik, su ve
yakacak alımlarına ilişkin tüketim bilgileri aşağıdaki gibidir. Su tüketimi kontör alımı ile
gerçekleştirilmekte olup ilgili yılki tüketim miktarını yansıtmamaktadır.
Tablo 70- Su tüketimi
2012
TÜKETİM TUTARI (TL)
TÜKETİM MİKTARI (m³)
KAPALI ALAN (m²) BAŞINA
BİRİM FİYAT (TL)
PERSONEL BAŞINA BİRİM
FİYAT (TL)
2013
2014
1.250.000,00
268.458,14
91.583
270.000
70.833,28
22.175,06
56.932-21,96
56.932-4,71
56.932-10,1
771,00-1621,27
821,00-326.989
821,00-55
Tablo 71- Elektrik tüketimi
2012
TÜKETİM TUTARI (TL)
TÜKETİM MİKTARI (kWh)
PERSONEL SAYISIPERSONEL BAŞINA BİRİM
FİYAT (TL)
KAPALI ALAN (m²)
KAPALI ALAN BAŞINA BİR.
FİYAT (TL)
2013
2014
1.006.802,00
998.548,50
1.239.407,43
2.500.000
3.807.475,40
4.820.158,79
647-1.556,11
697-1.432,637
697-1.1778,20
47.305-21,28
47.305-21,108
47.305-26,20
89
Tablo 72- Yakacak alımları
2012
2014
557.996
736.458,32
360.820,00
1.900.000
852.034,52
574.627,06
647-862,44
697-1.056,61
697-824,43
56.932-9,80
56.932-12,95
56.932-10,09
TÜKETİM TUTARI (TL)
TÜKETİM MİKTARI (m³)
PERSONEL SAYISIPERSONEL BAŞINA BİR. FİYAT
(TL)
KAPALI ALAN (m²)
KAPALI ALAN BAŞINA BİR.
FİYAT (TL)
2013
Tablo 73- Temizlik Hizmeti alımları
2012
REKTÖRLÜK VE BAĞLI
BİRİMLER
REKTÖRLÜK CİVARI
AVCILAR GRUBU VE DİĞER
BİRİMLER
TOPLAM
TEMİZLİK HİZMETİ ELEMANI
BAŞINA DÜŞEN ORTALAMA
ALAN
ALAN (m²)
ÇALIŞAN KİŞİ
SAYISI
ALAN (m²)
ÇALIŞAN KİŞİ
SAYISI
ALAN (m²)
ÇALIŞAN KİŞİ
SAYISI
TOPLAM ALAN
(m²)
TOPLAM
ÇALIŞAN KİŞİ
SAYISI
ORTALAMA
ALAN (m²)
2013
2014
185.067
209.985
209.985
145
153
153
137.789
137.789
137.789
116
116
116
164.378
199.103
199.103
120
120
120
487.234
546.877
546.877
381
389
389
1.278,82
1.405,85
1.405,85
2012
2013
2014
Tablo 74- Güvenlik Hizmeti alımları
ALAN (m²)
KİŞİ SAYISI
GÜVENLİK HİZMETİ ELEMANI BAŞINA DÜŞEN
ORTALAMA ALAN (m²)
487.234
487.234
487.234
404
404
404
1.206,03
1.206,03
1.206,03
Tablo 75- Üniversitemiz personeli telefon gideri
2012
PERSONEL SAYISI
HARCAMA TUTARI (TL)
PERSONEL BAŞINA HARCAMA
TUTARI (TL)
2013
2014
11.197
11.297
11.297
223.748,75
195.365,99
280.649,25
19,98
17,29
24,84
90
Tablo 76- Kiralanan taşıt sayısı birim ve toplam maliyetleri
2012
SERVİSTEN YARARLANAN
PERSONEL SAYISI
PERSONEL SERVİSİ SAYISI
YILLIK PERSONEL TAŞIMA
TOPLAM TUTARI (TL)
PERSONEL BAŞINA ULAŞIM
GİDERİ (TL)
2013
2014
5.635
6.087
5.844
299
311
316
5.910.454,19
10.701.053,53
11.678.152,02
1.048,00
1.758,02
1.998,31
Tablo 77- Satın alma suretiyle edinilen taşıt sayısı ve taşıtların toplam maliyeti
2012
TAŞIT SAYISI
TOPLAM MALİYETİ (BAKIM
ONARIM GİDERİ)
2013
2014
56
61
60
26.564,68
116.346,62
112.920,19
Tablo 78- Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme ve bu görevlendirmelere katılan personel sayısı
ve personel başına düşen yolluk tutarı
2012
YURTİÇİ
GÖREVLENDİRMELERE
KATILAN PERSONEL SAYISI
ÖDENEN TOPLAM YOLLUK
TUTARI (TL)
PERSONEL BAŞINA DÜŞEN
YOLLUK TUTARI (TL)
2013
352
319
348
231.903,26
89.688,64
165.854,00
658,82
281,15
477,00
2012
YURTDIŞI
GÖREVLENDİRMELERE
KATILAN PERSONEL SAYISI
ÖDENEN TOPLAM YOLLUK
TUTARI (TL)
PERSONEL BAŞINA DÜŞEN
YOLLUK TUTARI (TL)
2014
2013
2014
79
62
164
251.351,23
172.238,20
458.572,00
3.181,66
2.778,03
2.796,00
91
Tablo 79- 2013-2014 Eğitim yılı Akademik ve İdari Personel ile öğrenci sertifika eğitimleri
SAYI
1
2
TOPLANTI ADI
TS EN ISO 9001 KYS
’Temel Eğitimi’- ‘İç
Tetkik Eğitimi’
(Sertifikalı Eğitim)
Kalite Yönetim Sistemi
‘Temel Prosedürler ve
Bağlı İşlemler’
(Sertifikasız Eğitim)
YERİ
İletişim Fakültesi
Konferans Salonu
Eczacılık Fakültesi
A Seminer Salonu
Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Beyazıt Salonu,
Süleymaniye Salonu
İşletme Fakültesi
Mavi Salon
Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Beyazıt Salonu,
Süleymaniye Salonu
Eczacılık Fakültesi
A Küçük Amfi Salonu
TARİH/SAAT
KATILIMCI
SAYISI
21.22.24.25 Nisan 2014
Saat:10.00-16.00
28.29.30.Nisan 2014
02.Mayıs 2014
Saat:10.00-16.00
560
05.06.07.Kasım 2014
Saat:10.00-16.00
12.13.14. Kasım 2014
Saat:10.00-16.00
710
17.18.19.Kasım 2014
Saat:10.00-16.00
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İŞLEMLERİ
Üniversitemiz Taşınır Kayıtları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile Üniversitemiz
arasında imzalanan protokol gereği Taşınır Hesaplarının 2013 yıl sonu itibarı ile Kamu
Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) yer alan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
Programından alınmasına başlanılmış ve Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile
koordineli olarak mevcut kullandığımız taşınır programları ile kullanacağımız Maliye
Bakanlığının (TKYS) Programına entegrasyonu çalışmaları yapılmıştır.
2014 yılında TKYS programı sorunsuz olarak kullanılmıştır.
92
Tablo 80- Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (150 Hesap Kodu)
93
94
95
Tablo 81- Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (253 Hesap Kodu)
96
Tablo 82- Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (254 Hesap Kodu)
97
Tablo 83- Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (255 Hesap Kodu)
98
99
3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ
3.2.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
3.2.1.1.MEVZUAT BİLGİLERİ
2014 Yılı içerisinde İstanbul Üniversitesi’nce 7 adet yönetmelik yayımlanmıştır.
Yönetmeliklere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 84- 2014 yılında yayımlanan yönetmelikler
İstanbul Üniversitesi Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
11.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28938
İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
04.05.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28990
İstanbul Üniversitesi Hepatopankreatobilier Sistem Hastalıkları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
04.05.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28990
İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
04.05.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28990
İstanbul Üniversitesi Çift Veya Ortak Tek Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim
Programları Yönetmeliği
14.07.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29060
İstanbul Üniversitesi Behçet Hastalığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
24.07.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29070 (Mükerrer)
İstanbul Üniversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29199
3.2.1.2. FAALİYETLER
3.2.1.2.1. 2014 YILINDA AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİMSEL İÇERİKLİ KONGRE, KONFERANS,
PANEL, SEMİNER, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY GİBİ ETKİNLİKLER
Vakar Vakıf Araştırmaları Paneli düzenlendi. 28.01.2014
Prof. Dr. Yunus SÖYLET Eğitim Stratejileri ve Gelecek konulu seminer verdi.
12.02.2014
Antarktika’ya 1. Türk Bilim Seferi Konferansı düzenlendi. 15.02.2014
90. Yılında Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (Tevhidi Tedrisat Kanunu) Paneli
düzenlendi. 03.03.2014
KSAUM “Üniversitelerde Cinsiyetçi Ayrımcılık, Taciz ve Şiddet” Paneli düzenlendi.
05.03.2014
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I düzenlendi. 05.03.2014
Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları” Paneli düzenlendi. 18.03.2014
“Gökbilimi Tanıyalım” Semineri düzenlendi. 19.03.2014
“Hüseyn Cavid ve Eserleri” Paneli düzenlendi. 24.03.2014
Latin Dili ve Edebiyatı Klasik Filoloji Seminerleri düzenlendi. 26.03.2014
Türk Kültür Coğrafyasının Ortak Eserleri Konferansı düzenlendi. 18.04.2014
Doç. Dr. Mesut Doğan Türkiye ve AB: Geçmiş – Günümüz – Gelecek Semineri
Verdi. 21.04.2014
Müzelerde Kültürel Mirasın Korunması Konferansı düzenlendi. 28.04.2014
“Duygularımız, İlişkimiz, Sen ve Ben” Konulu Söyleşi. 02.05.2014
Tıp ve Görsel İletişim ile İlgili Aradıklarınız Future Learning 2014 Konferansı’nda.
04.05.2014
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 37.
Uluslararası Yapı Fuarı’nda Yer Aldı. 06.05.2014
100
İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi Projesi Arama Konferansı düzenlendi. 07.05.2014
Enformatik Bölümü Bilişim Seminerlerinde Bu Hafta: “Information Concentration
Along Visual Contours” 14.05.2014
Jeofizik Çalıştayı Saha Sismolojisi düzenlendi. 20.05.2014
Ulusal ve Uluslararası Boyutları ile Doktora Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. 20.05.2014
Uzaktan Eğitim Çalıştayı yapıldı. 22.05.2014
Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Bilgi Günü Etkinlikleri yapıldı. 26.05.2014
“100. Yılında Birinci Dünya Savaşını Hatırlamak” Konferansı düzenlendi. 27.05.2014
İyon Kanalları ve Kanser Sempozyumu düzenlendi. 29.05.2014
Adalar Deprem Çalıştayı yapıldı. 03.06.2014
Enformatik Bölümü Bilişim Seminerlerinde Bu Hafta-Elektronik Ticaretten Sosyal
Ticarete. 04.06.2014
15.Türk-Alman Endoskopi Günü düzenlendi. 09.06.2014
26. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi düzenlendi. 10.06.2014
TSE tarafından Üniversitemiz birimlerinde Ön Tetkik ziyareti gerçekleştirildi
17.06.2014
Parçacık Hızlandırıcıları ve Işınım Kaynakları Üzerine Türk-Alman Çalıştayı,
09.07.2014
Büyük İstanbul Depreminin 120. Yılını Anma Paneli düzenlendi. 10.07.2014
XXI. Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Kongresi düzenlendi. 15.07.2014
Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri Ve Uygulamaları Konferansı düzenlendi.
25.08.2014
2014 Yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü Doç. Dr. Mustafa Özyürek’e
verildi. 08.09.2014
İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. C. Melek KAZEZYILMAZ ALHAN’ın
H2020 Projesi Kabul Edildi. 09.09.2014
Genom Varyasyonları: Uygulama ve Veri Analizleri Sempozyumu düzenlendi.
15.09.2014
ÜNAK 2014 Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi
düzenlendi. 17.09.2014
Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Konferansı düzenledi. 22.09.2014
Uluslararası Okullarda Enformatik Konferansı düzenlendi. 22.09.2014
Uluslararası İslam ve Ruh Sağlığı Sempozyumu düzenlendi. 25.09.2014
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tasarım ve Ön Biyoistatistik Sempozyumu düzenlendi.
29.09.2014
Uluslararası Enformatik Çerçevesinde İncelemeler Kongresi’nde YANDEX Çalıştayı
yapıldı. 13.10.2014
Uluslararası Enformatik Çerçevesinde İncelemeler Kongresi DIGIFLAME
PRODUCTIONS Çalıştayı yapıldı. 13.10.2014
Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlendi.
13.10.2014
Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Başarı için Stratejiler, Alıştırmalar ve Rehberler
Semineri düzenlendi. 14.10.2014
Uluslararası Balkan Konferansı düzenlendi. 15.10.2014
Uluslararası Tarihte Hakkâri Sempozyumu düzenledi. 17.10.2014
Tedarik Zinciri Planlama Çalıştayı düzenlendi. 22.10.2014
Avrupa Lipid Mediyatörleri Çalıştayı yapıldı. 23.10.2014
“Dünden Bügüne Batı Trakya” Sempozyumu düzenlendi. 23.10.2014
Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı düzenlendi. 30.10.2014
100. Yılında Ermeni Meselesi Sempozyumu düzenlendi. 05.11.2014
101
İÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya Akdeniz İlahiyat Araştırmaları
Üçüncülük Ödülü Aldı. 07.11.2014
“Ebediyete İntikalinin 76. Yıldönümünde Atatürk’ü Anmak ve Anlamak” Konulu
Panel düzenlendi. 10.11.2014
“Cumhuriyet Dönemi Atatürk’ün Müzecilik Politikaları” Konferansı düzenlendi.
10.11.2014
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Kuruluşunun 90. Yılında 11. Milli Türkoloji
Kongresi düzenlendi. 11.11.2014
Arkeolojik buluntuların Değerlendirilmesinde ve Müzelere Kazandırılmasında
Türkmenistan’ın Deneyimi Konferansı düzenlendi. 12.11.2014
Önleyici Hizmetler Çalıştayı (OHC2014) düzenlendi. 26.11.2014
Petrol Arama’da Strateji ve Sismik Güvenlik. 28.11.2014
İÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinin Uluslararası Patent
Başarısı. 01.12.2014
Political Science in Contemporary World: Neoliberalism, Crises and Social Resistance
Movements Konferansı düzenlendi. 10.12.2014
Sorumluyuz Hepimiz Sempozyumu düzenlendi. 19.12.2014
Prof. Dr. Vladimir Gutorov: “Türk-Rus İlişkilerinin Dünü ve Bugünü” Konferansı
düzenlendi. 19.12.2014
TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Proje Destekleri (SOBAG) Tanıtım ve
Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. 26 Aralık 2014
Mihail Lermontov Doğumunun 200. Yılında Anıldı. 30.12.2014
3.2.1.2.2. 2014 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN SANAT VE KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER
“The Right Of Women” konulu Uluslar arası Sergi Düzenlendi. 03.02.2014
Tezhip ve Minyatür Sergisi düzenlendi. 07.04.2014
Seyit Saatçi Karikatür Sergisi düzenlendi. 21.04.2014
Fagot ve Piyano Dinletisi yapıldı. 05.05.2014
“Tezhip ve Minyatürde Anne” Konulu Sergi düzenlendi. 14.05.2014
İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Türk Müziği Topluluğu Konseri
düzenlendi. 27.05.2014
Nazife Güran’a Saygı Konseri düzenlendi. 30.05.2014
Sosyoloji Dergisi Askeri Sosyoloji Yazı Çağrısı. 31.05.2014
“La Cambiale Di Matrimonio” Operası 03.06.2014
Ressam Feyzullah Aydoğan 8. Kişisel Resim Sergisi düzenlendi. 09.06.2014
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi Yayın Hayatına Başladı. 16.07.2014
Art-Sanat Dergisinin 2. Sayısı Yayınlandı. 19.08.2014
Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi. 22.08.2014
Tezhip ve Minyatür Sanatıyla İstanbul Tarihi Yarımada Sergisi düzenlendi.
14.10.2014
İÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Kurşun’nun Makale Başarısı.
15.10.2014
AUZEF Dergi – Makale Çağrısı. 31.10.2014
Atatürk’ü Anma Töreni. 12.11.2014
“Benim Çocuğum” Belgesel Gösterimi. 27.11.2014
Duvardaki İzler Kişisel Fotoğraf Sergisi. 01.12.2014
“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın Hareketi ve Kadın Hakları” Konulu Söyleşi.
05.12.2014
102
12. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri Sempozyumu ve 5. Onkoloji
Enstitüsü Çalıştayı düzenlendi. 19.12.2014
3.2.1.2.3. 2014 YILI İÇERİSİNDE KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ (KAGEM)
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
Kariyer Merkezi’nin Yabancı Öğretim Üyesi Eşliğinde Akademik ve İdari Personele
Yönelik Pratik İngilizce Eğitimi Devam Ediyor. 04.03.2014
Kariyer Merkezi’nden “Stresle Başa Çıkma ve Kariyerimiz” Eğitimi. 07.03.2014
Kariyer Merkezi’nden Öğrencilerimize “Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri”
Eğitimi. 02.05.2014
Kariyer Merkezi’nden “Stresle Başa Çıkma ve Kariyerimiz” Eğitimi. 07.05.2014
Kariyer Merkezi’nden Yeni Bir Eğitim Daha: Etkili İletişim ve Çözüm Yolları.
15.05.2014
Kariyer Merkezi’nden “İstanbul Üniversitesi Mezun Takip Sistemi” için Pilot
Uygulama. 22.05.2014
Kariyer Merkezi’nin “Uzmanlarla Sohbetler Serisi” 27.05.2014
Kariyer Merkezi’nin İş Gezileri 7 Renk Film Yapım Stüdyoları ile Devam Etti.
28.05.2014
Kariyer Merkezi’nin Uzmanlarla Sohbetler Serisi: “Rus Dili ve Edebiyatı
Mezunlarının Kariyer Olanakları” 29.05.2014
Kariyer Merkezi’nin Uzmanlarla Sohbetler Serisi “Toplumsal Yaşamda Göstergelerin
Okunması” 30.05.2014
Kariyer Merkezi’nden Mensuplarımıza Yönelik Kişisel Gelişim Eğitimi. 11.06.2014
Kariyer Merkezi’nin Yeni Dönem Eğitimleri: İlk Eğitimimiz “Etkili İş Arama
Becerileri” 30.09.2014
Kariyer Merkezi’nden Bir İlk Daha: “Kariyerime Hazırlanıyorum” Eğitim Modülü.
13.10.2014
Kariyer Merkezi’nin İngilizce Konuşma Kulübü’nde Yeni Dönem Başlıyor!
13.10.2014
Kariyer Merkezi’nden Etkili İletişim ve Çözüm Yolları Eğitimi. 16.10.2014
Kariyer Merkezi’nden Etkili Sunum Becerileri Eğitimi. 21.10.2014
Kariyer Merkezi’nden “Etkili Zaman Yönetimi” Eğitimi 31.10.2014
Kariyer Merkezi’nin Aramıza Yeni Katılan Öğrencilerimize Yönelik “Akran
Rehberliği” Projesi. 25.11.2014
Kariyer Merkezi’nin “Etkili İş Arama Becerileri” Eğitimi. 25.11.2014
Kariyer Merkezi’nden Yeni Bir Eğitim Daha: Telefonda Etkili İletişim Eğitimi
28.11.2014
Kariyer Merkezi’nden Yeni Bir Eğitim Modülü: “Kariyer Sürecinde Kişisel Gelişim
Seminerleri” 03.12.2014
Kariyer Merkezi’nde Mensuplarımıza Yönelik Pratik İngilizce Eğitiminde Yeni
Dönem 03.12.2014
3.2.1.2.4. 2014 YILINDA YAPILAN EĞİTİM, KURS, SEMİNER ETKİNLİKLERİ
OverDrive E-Kitap Platformu Eğitim Semineri düzenlendi. 24.01.2014
İ.Ü. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu düzenlendi. 10.03.2014
İ.Ü. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu düzenlendi. 26.05.2014
Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu. 30.05.2014
Teorik Ve Uygulamalı Western Blot Eğitimi 23.06.2014
103
Teorik Ve Uygulamalı İmmünohistokimya Kursu. 25.06.2014
İTF İlk Yardım Merkezi ” Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Temel İlk Yardım Kursu.
02.06.2014
MicroMedex Eğitim Semineri. 03.06.2014
PMI Metodolojisi ile Sertifikalı Proje Yönetimi Eğitimi. 09.06.2014
“Advancing Research & Development and Innovation in TURKEY” Başlıklı Eğitim.
16.06.2014
AUZEF Öğrencilerine Yönelik “Etkili İş Arama Becerileri” Eğitim Serisi
Tamamlandı. 17.06.2014
CABI Eğitimleri. 18.06.2014
Uygulamalı Girişimcilik Dersi Katılım Belgesi Dağıtım Töreni. 04.07.2014
Biyo-Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı. 14.07.2014
“İklim Değişikliği” Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı. 15.07.2014
TÜBİTAK Temel Fen ve Sosyal Bilimler Lisans Programı Bursu. 16.07.2014
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde Elementary ve Intermediate kursları.
02.08.2014
Sertifikalı Temel İlk Yardım Kursu. 18.08.2014
KPSS 2014 MATEMATİK ALANLARINDA FAKÜLTEMİZ MATEMATİK
BÖLÜMÜ MEZUNLARINDAN ONUR ATEŞ BİRİNCİ OLDU. 22.08.2014
FOREX Eğitimi Sertifika Programı. 23.08.2014
Temel Seviye Girişimcilik Eğitim Programı. 27.08.2014
İTF Temel İlk Yardım Kursu. 15.09.2014
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi 2014-2015 Güz Dönemi Genel İngilizce Kursları
başladı. 20.09.2014
Yaşam, Mühendislik, Sosyal ve Fen Bilimlerinde Proje Süreçlerinde Kalite Yönetimi
Eğitimi. 22.09.2014
Almanya’da Yaşayan Türk Göçmen Kökenli Üstün Yeteneklilerin Ailelerine ve
Eğitimcilerine Yönelik Sunumlar. 08.10.2014
Kariyer Merkezi’nden “Stresle Başa Çıkma ve Kariyerimiz” Eğitimi. 09.10.2014
Kore Yarımadası Barış ve Birleşme Semineri. 15.10.2014
EDUNİVERSAL 2014 Yıllık Toplantısı. 22.10.2014
Akademik Personel Yabancı Dil sorunu ve YDS Semineri. 24.10.2014
Etik Kurulların Yapılanması için Standardizasyon Gereklilikleri Kursu Programı.
31.10.2014
Açık Erişim ve Akademik Performans Maksimizasyonu Semineri. 03.11.2014
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu. 10.11.2014
“Yakın Dönem Türkiye Şöyleşileri 4″ 14.11.2014
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılık Eğitimi. 17.11.2014
Tarihi Petrol Kavgası ve Günümüz Olaylarına Yansıması. 19.11.2014
“Kazasker Mustafa İzzet Efendi” Toplantısı. 25.11.2014
Uluslararasi İlişkiler Seminerleri Serisi. 26.11.2014
Türkiye İnovasyon Haftası. 04.12.2014
Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Minimal İnvazif Kolorektal Kanser Cerrahisi.
06.12.2014
Mardin Müzesinde Gerçekleştirilen Koruma-Onarım Çalışmaları ve Arkeopark
Uygulamaları. 08.12.2014
İÜ Dil Merkezi’nde YDS Hazırlık Kursları Başladı. 15.12.2014
Eğitimde İstanbul Süreci Eğitim Becerileri Programı. 22.12.2014
Erasmus Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014
104
3.2.1.2.5. 2014 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN DİĞER ETKİNLİKLER
“Bizim Avrupamız” Projesi Ön Elemeyi Geçti. 05.02.2014
İFESAM “Tarım Dışı İşsizlik Artışta” Raporu yayınlandı. 21.02.2014
“Greek Views of Contemporary Turkish Foreign Policy” Başlıklı bir Konuşma.
26.02.2014
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin Türkiyat Sohbetlerinde.
26.02.2014
Kırmızı Benekli Alabalıklar Koruma Altında. 06.03.2014
Türkiye’nin İlk Sosyal Medya Festivali düzenlendi. 14.03.2014
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Yüksek Öğretim Kurumu
tarafından yetkilendirilmiş olan Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilerek
hem bilimsel üretim hem de öğretim süreçlerinin düzenlenmesi bakımından yeterli
niteliklere sahip olduğunu belgeledi ve akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.
26.03.2014
Türkiyat Sohbetleri: Eski Uygurca Sözlük Çalıştayı düzenlendi. 27.03.2014
Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim
Araştırma Geliştirme Vakfı 11. Geleneksel Hikaye Yarışması yapıldı. 30.03.2014
“50 Yıllık Vizyon: Öğrenen ve Öğreten Kütüphaneler” 01.04.2014
İÜ orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Ayrılmış’ın Uluslararası Başarısı.
02.04.2014
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı. 02.04.2014
Sevin Okyay İle Çeviri Üzerine Söyleşi. 18.04.2014
400 Yıllık Hastalığa Çare. 28.04.2014
“Yaşam ve Yaşamsal İlişkiler” 07.05.2014
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Esaslar Hakkında
Yönetmelik” gereği Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Kurulu tarafından hazırlanan “İstanbul Üniversitesi 2014-2018 Stratejik
Planı” yayınlandı. 09.05.2014
Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri-3 15.05.2014
Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı. 20.05.2014
Uluslararası Dilbilim ve Edebiyat Günleri. 20.05.2014
Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Nöro-görüntüleme Birimi
Açıldı. 28.05.2014
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Uluslararası Akreditasyon
Aldı. 16.06.2014
İÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Rabia Burcu ÇAKIRLI ‘Üstün
Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülünü Aldı. 23.06.2014
İÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Erol TÜBA-TEÇEP Kayda Değer
Eser Ödülü Kazandı. 23.06.2014
TÜBİTAK destekli projeyle D vitamini takviyesinin beyin hücrelerini Alzheimer gibi
hastalıklara karşı koruduğu ortaya çıkarıldı. 25.06.2014
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Mezuniyet Töreni. 01.07.2014
“Orman Mühendisliği Bölümü” ve “Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü”
MÜDEK’ten Akredite Oldular. 04.07.2014
İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni. 07.07.2014
Marmara Denizi Kirlilik ve Ekolojik Kalite İzleme ve Değerlendirme Projesi
Başlatıldı. 29.08.2014
105
TÜBİTAK MARTEK 2. Girişimcilik Kampı, 07.09.2014
Yeni Çapa Cerrahpaşa Uygulama Projesi Gerçekleşiyor. 19.09.2014
2014 Yılı Birinci ve İkinci Çeyrek İşsizlik Raporu yayınlandı. 23.09.2014
Uluslararası Öğrencilerimize İstanbul kültür gezisi düzenlendi. 23.09.2014
İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Özbekistan’daki Arkeolojik Çalışmalar
Devam Edecek. 24.09.2014
HİDROİST ELEX Fuarı’nda. 25.09.2014
İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencimiz Betül Gedik’e Endonezya’dan Ödül.
29.09.2014
Yrd. Doç. Merva Soluk IAOP’ı Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi. 29.09.2014
İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu Üyeliğine Seçildi. 01.10.2014
“İstanbul’un Kurtuluşu” konulu panel. 09.10.2014
İstanbul Üniversitesi ve Arjantin Universidad Nacional Del Litoral Üniversitesi
arasında işbirliği protokolü imzalandı. 20.10.2014
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü “90. Ölüm Yıldönümünde Ziya Gökalp”
Anma Toplantısı. 23.10.2014
Üniminicup Basketbol Turnuvası. 23.10.2014
DETAE Günleri: DETAE’nin 70. Yaşında Hastalık ve Sağlığa Bakış. 24.10.2014
İstanbul Üniversitesi 8. Tenis Turnuvası. 08.11.2014
İ.Ü.Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 80. Yıl Hatıra Ormanı Dikimi. 17.11.2014
Yeni Çapa ve Cerrahpaşa 2. Aşama Uygulama Projeleri Başlıyor. 17.11.2014
Ömer Fahreddin TÜRKKAN Paşa Kabri Başında Anıldı. 22.11.2014
Best FM’in Radyo Programcısı Serdar Gökalp İle Söyleşi. 10.12.2014
3.2.1.2.6. 2014 YILI İÇERİSİNDE ENGELLİLER
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
MERKEZİ TARAFINDAN
Web
sayfaları
aktif
olmuştur.
Logomuz
revize
olarak
kabul
edildi.(enuygar.istanbul.edu.tr ve engelsiz.istanbul.edu.tr) 03.01.2014
ENUYGAR ile KASDER “ Bedeninle Barış” sempozyumu düzenledi. 15.02.2014
ENUYGAR Öğrenci Koordinatörlüğü Taş Odalara taşındı.21.02.2014
Avcılar öğrenci Koordinatörlüğü Sosyal tesisler içinde ki odasına taşındı. 06.03.2014
Dünya Kadınlar Günü, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma
Merkezi ile Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkez Kadın Kurulu 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü” Türkiye’de Engelli Kadının Durumu” etkinliğini Güzel Sanatlar
Bölümü Kuyucu Murat Paşa Medresesi’nde düzenledi. 08.03.2014
EBE (Engelsiz Bilinç Eğitimi) Üniversitemiz idari personeline yapılarak katılım
belgesi verildi.12.03.2014
Kavram Meslek Yüksekokulunun düzenlediği Disleksi Eğitim Günlerine Öğrenci
Koordinatörü ve yardımcısı Üniversitemiz adına katıldılar. 16.03.2014
ENUYGAR ile İstanbul Tıp Fakültesi FTR Ana Bilim Dalı tarafından “Spina Bfida
Tedavisine Yaklaşım Paneli” yapıldı. 21.03.2014
Öğrenci Buluşması Etkinliği”, İTT (İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği) ve
ENUYGAR işbirliği ile ABD California San Diego Üniversitesi ile İstanbul
Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi. Sanat Aktivitesi, Kule Müze ve Feyhaman
Duran Müze Evi gezisi gerçekleşti. Sanat aktivitesi; Öğrencilere Mahbube Akar
tarafından Halı Dokuma ve Öğr. Gör. Özlem Özer Tuğal tarafından ise Cam Boyama
yaptırıldı. 28.03.2014
106
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslar arası Kent ve Engelliler Çalıştayında “ Sanatçı
İmgeleminde Bedenin Varlığı “ bildirisi ile Merkez sekretaryası Mahbube Akar
katıldı. Bildiri, Bildiri kitapçığında yayınlandı. 18.04.2014
Sosyal Bilimler Yüksek Okulu (SBMYO) Öğrencilerine 2. Ebe Eğitimi düzenlendi.
24.04.2014
“1.İstanbul Bölgesi Engelli Öğrenciler Koordinatörleri toplantısı” düzenlendi.
25.04.2014
28990 sayılı Resmi gazete de ENUYGAR Yönetmeliği kabul edildi. 04.05.2014
Avcılar Öğrenci Şenliğinde, Yemek Atölyesi; Maria İle yemek, Çağatay ile tatlı
yapalım etkinlikleri ve MUREV Dans Stüdyosuyla Zumpa Partisi etkinliği,
düzenlendi. 07.05.2014
Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na Öğrenci koordinatörleri katıldı. 15.05.2014
ENUYGAR Proje ve Etüd salonu Esnaf Hastanesi -2 katında oluşturuldu. Taş odalara
taşındı. 27.05.2014
ENUYGAR Yönetim kurulu toplantısı yapıldı. 11.06.2014
Serebral palsi’li Çocukların Aileleri İçin Aile Odaklı Terapi Programı Eğitimi
Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Pediatri Rehabilitasyon Birimi Esnaf Hastanesi Eğitim
Salonunda 19 Haziran 2014 tarihinde “ Serebral Palsi’li Çocukların Aileleri İçin Aile
Odaklı Terapi Programı” eğitimini gerçekleştirdi. 19.06.2014
ENUYGAR Yönetim kurulu toplantısı yapıldı. 16.07.2014
İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’i ENUYGAR Yönetim Kurulu , Personel Daire
Başkanı ve Sakatlar Derneği Derneği Genel Merkez Kadın Kurulu Başkanı ziyaret
etti. İÜ Engelli Personelin Çalışma Ortamlarına İlişkin Bilgi Anketi sunuldu.
18.07.2014
ENUYGAR Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 18.09.2014
ENUYGAR Yıllık Olağan Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Akademik danışmanlara
Akademik Ortamda Özel Gereksinim Gerektiren Öğrencileri Destekleyici Akademik
Danışman Kılavuzu” verildi. 18.09.2014
İşitme Engellilerin Geleceği Planlama Çalıştayı’na ENUYGAR Öğrenci Koordinatörü
katıldı. 23.09.2014
İzmir’de düzenlenen Engelsiz Bilişim Kongresine ENUYGAR Öğrenci Koordinatör
Yardımcısı ile ENUYGAR personeli katıldı. 23.09.2014
ENUYGAR Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. İÜ Engellilik Çalışmaları Tezli
Yüksek Lisans Programı açma kararı alındı. 01.10.2014
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Toplumsal Entegrasyonu geliştirilmesi hibe
programı tarafından desteklenen Tutors-Akran Danışmanlığı toplantısına ENUYGAR
Öğrenci Koordinatörü katıldı. 02.10.2014
''Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'' etkinlikleri kapsamında İBB Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü ve Esenler Belediyesi
tarafından ortaklaşa düzenlenen ''Görme Engellilerin Geleceğini Planlama Çalıştayına
ENUYGAR Öğrenci Koordinatörü ve Yardımcısı katıldı. 15.10.2014
Avcılar Yerleşkesi’nde engelli öğrencinin yemekhaneye ulaşımı için asansör imkanı
sağlandı. 15.10.2014
HAYEF Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine Engelsiz Bilinç Eğitimi (EBE)
verildi. 24.10.2014
İşitme engelli öğrencimiz, Edebiyat Fakültesi Almanca Dili ve Edebiyat bölümü
öğretim görevlisi ve öğrencilere Türk İşaret Dili (TİD) hakkında bilgilendirme yaptı.
30.10.2014
107
Bilgi Üniversitesinin düzenlediği 2. Engelsiz Üniversiteler Birimleri toplantısına
katılım sağlandı. 24.11.2014
ENUYGAR Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 25.11.2014
Öğr. Gör. Özlem Özer Tuğal yönetiminde ENUYGAR Engelsiz Cam- Seramik
atölyesi çalışmalarına başladı. 28.11.2014
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 800 Kilometre Engelli Filmi gösterimi, Yönetmen
Murat Erün ve oyuncu Aydın Erkuş ile söyleşi yapıldı. 03.12.2014
İÜ Bisiklet Kulübünün düzenlediği Avcılar- Beyazıt kampüsler arası bisiklet turuna
ENUYGAR Öğrenci Koordinatör Yardımcısı engelli öğrencilerle katıldı. 06.12.2014
ENUYGAR Müdürü, Yönetim Kurulu, Öğrenci Koordinatörleri, Kütüphane ve DDB,
Engelsiz Bilgi Merkezi Sorumlusu, Sakatlar Derneği Derneği Genel Merkez Kadın
Kurulu Başkanı ve Merkez personelinin davet ettiği yeni yıl yemeğini İÜ Profesörler
Evi’nde verdi. 15.12.2014
ENUYGAR tarafından ilgili birimlerle çalışılan İÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin
Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi İÜ Senato kararıyla kabul edildi.
enuygar.istanbul.edu.tr ve engelsiz.istanbul.edu.tr Web sayfalarında yayınlandı.
18.12.2014
İstanbul Sosyal Darüşşifaları Dezavantajlı Grupların Rehabilitasyon Modellerinin
Geliştirilmesi ile ilgili proje kapsamında Engelli İstihdamı'' Sempozyumuna
ENUYGAR Öğrenci Koordinatörü konuşmacı olarak katıldı. 24.12.2014
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri. 03.12.2014
3 Aralık Dünya Engelliler Gününde “800 Kilometre Engelli Belgesel Filmi”
Gösterimi. 03.12.2014
3.2.1.2.6.1. ÜNİVERSİTE İÇİ FAALİYETLER
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR ŞÖLENİ
Üniversitemiz bünyesindeki Fakülte, Yüksek Okul ve Mensuplarını Spor ortamında
karşılaştırmayı ve kaynaştırmayı hedefleyen SPOR ŞÖLENİ'nin 2014 yılında 35.si
gerçekleştirilmiştir. 35. Spor Şölenimize Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa Tenisi,
Badminton, Tenis ve Satranç branşlarında toplam 1744 sporcu katılmıştır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU
İstanbul Üniversitesi Koşusuna 37'si erkek 12'si bayan olmak üzere toplam 49 sporcu
katılmıştır. 2015 yılından başlamak üzere aynı kapsamda yıl içinde düzenli olarak ilave koşu
ve etkinlikler planlanmaktadır.
14 MART TIP BAYRAMI TURNUVASI
14 Mart Tıp Bayramı Basketbol Turnuvasına 110 sporcu katılmıştır.
14 Mart Tıp Bayramı Tenis Turnuvasına 45 sporcu katılmıştır.
14 Mart Tıp Bayramı Masa Tenisi Turnuvasına 27 sporcu katılmıştır.
PERSONELLER HALI SAHA TURNUVASI
İlgili turnuva Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirilmiş olup toplam 180 personel
katılmış ve Lords Of C.T.F. isimli personel takımı birinci olmuştur.
108
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TENİS TURNUVASI
17 Kasım-07 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılan turnuvaya toplam 129 sporcu
katılmıştır.
SATRANÇ TURNUVASI
09 Mart, 24 Mayıs, 19 Ekim, 14 Aralık 2014 tarihlerinde Avcılar Kampüsü personel
yemekhanesinde satranç turnuvaları düzenlenmiştir. Turnuvalar aşağıda belirtilmiştir:
Avcılar Kampüsü 8. Satranç Turnuvası (35 kişi katılım)
3 tane Baby Chess turnuvası (30 kişi katılım)
İstanbul Üniversitesi 2. Hızlı Satranç Turnuvası (21 kişi katılım)
Ayrıca Avcılar Kampüsü ve Beyazıt Kampüsünde Satranç Dersi verilmiştir. Her ay bir
kere takım oyuncularına çalışma olarak 1 maç ağır parti ve ardından yıldırım satranç turnuvası
yapılmıştır.
3.2.1.2.6.2. ÜNİVERSİTELER ARASI FAALİYETLER
Üniversitemiz 2014 yılında 28 branşta müsabaka, turnuva ve faaliyetlere katılmıştır.
Üniversitemiz adına müsabaka, turnuva ve faaliyetlere toplam 676 sporcu öğrenci katılmıştır.
ATLETİZM
Toplam 26 sporcusu bulunan Üniversitemizin Atletizm Takımı aşağıda belirtilen
müsabakalara katılmıştır:
14-15 Mart 2014 tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen Türkiye Kros
Şampiyonasında 10000 metre koşuda erkekler 21.ci olmuştur.
14-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen Koç-Fest Üniversiteler
arası Spor Oyunları Atletizm Müsabakalarında erkeklerde 33.cü, bayanlarda 22.ci olmuştur.
26-27 Aralık 2014 Ankara'da düzenlenen 79. Büyük Atatürk Koşusunda takımımız
sıralamada 13 takım arasından 9.cu olmuştur.
Takımda yer alan sporcular 3 aylık bir antrenman sonucunda atletizm geçmişi olmayan
amatör sporculardan oluşmuştur. 10800 metre gibi Türkiye'nin en zor ve sakatlanmaya müsait
koşularından biri olan tepe aşağı koşuyu sağlıklı bir biçimde bitirmişlerdir. Erkeklerde 488
sporcu aktif olarak organizasyonda yer almış, Ryan Barlet 110.cu, İsmail Vural 129.cu,
Seyyid Kutup Tuğ 153.cü, Mahsun Karasu 165.ci ve Kemal Erol 179'uncu olmuştur.
Bayanlarda 76 sporcu aktif olarak organizasyona iştirak etmiş, Ceren Kocabaş 26.cı, Selen
Yanar ise 31.ci olarak koşuyu tamamlamışlardır.
BADMİNTON
22-27 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya 'da yapılan Türkiye Badminton 2.Lig
Müsabakalarına toplam 10 sporcumuz katılmış ve 4.lü grubu birinci tamamlamış, finaller
klasmanında çeyrek finalde elenmiştir.
109
BASKETBOL BAYAN TAKIMI
Toplam 14 sporcusu bulunan Üniversitemiz Bayan Basketbol Takımı katılımı artırmak
üzere üst liglerde oynayan oyuncular yerine basketbol oynamış şölen müsabakalarında tespit
edilen öğrencilerden oluşturularak aşağıda belirtilen müsabakalara katılmışlardır: ÜNİLİG
MÜSABAKALARI
2013-14 Sezonu
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları /14 Ocak ,12 Mart , 26 Mart ,21 Nisan 2014
İSTANBUL
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları / 03-05 Mart 2014 ANTALYA
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 18-20 Mart 2014 KİLİS
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 06-10 Mayıs 2014 KONYA
Bu müsabakalar sonrasında Bayan Basketbol takımımız Türkiye 3.sü olmuştur.
2014-15 Sezonu
Üniversiteler
ediyor)
Üniversiteler
ediyor)
Üniversiteler
ediyor)
Üniversiteler
ediyor)
Üniversiteler
ediyor)
Üniversiteler
ediyor)
Üniversiteler
ediyor)
Arası Ünilig Müsabakaları 27-28 Ekim 2014 /ELAZIĞ (Lig devam
Arası Ünilig Müsabakaları 06 Kasım 2014 /İSTANBUL (Lig devam
Arası Ünilig Müsabakaları 12-13 Kasım 2014 /K.MARAŞ (Lig devam
Arası Ünilig Müsabakaları 03-04 Aralık 2014 AKSARAY (Lig devam
Arası Ünilig Müsabakaları 09 Aralık 2014 İSTANBUL (Lig devam
Arası Ünilig Müsabakaları 16 Aralık 2014 İSTANBUL (Lig devam
Arası Ünilig Müsabakaları 19 Aralık 2014 İSTANBUL (Lig devam
İSTANBUL BAYANLAR BASKETBOL 1.LİG MÜSABAKALARI
05 Mart 2014, 07 Mart 2014, 10 Mart 2014, 14 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul'da
yapılan müsabakalar sonrasında bayan basketbol takımımız çeyrek finalde elenmişlerdir.
BASKETBOL ERKEK TAKIMI
Toplam 31 sporcusu bulunan Üniversitemiz Erkek Basketbol Takımı aşağıda belirtilen
müsabakalara katılmışlardır.
ÜNİLİG MÜSABAKALARI
2013-14 Sezonu
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 02-04 Ocak 2014 / BİTLİS
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 07 Ocak 2014 / İSTANBUL
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 15 Ocak 2014 / İSTANBUL
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 04-05 Mart 2014 / GAZİANTEP
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 25-27 Mart 2014 / SAMSUN
110
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 16-17 Nisan 2014 / AKSARAY
Üniversiteler Arası Ünilig Play -Off Müsabakaları 25 Nisan 2014 / KOCAELİ
Üniversiteler Arası Ünilig Play -Off Müsabakaları 30 Nisan 2014 / İSTANBUL
Üniversiteler Arası Ünilig Final Müsabakaları 06-10 Mayıs 2014 / KONYA
Bu müsabakalar sonrasında erkek basketbol takımımız Türkiye 3.sü olmuştur.
İSTANBUL ERKEKLER BASKETBOL 1.LİG MÜSABAKALARI
2014 Sezonu
03 Nisan 2014, 07 Nisan 2014, 11 Nisan 2014, 14 Nisan 2014, 15 Nisan 2014
tarihlerinde İstanbul'da yapılan müsabakalar sonrasında erkek basketbol takımımız İstanbul
3.sü olmuştur.
2015 Sezonu
10 Kasım 2014, 18 Kasım 2014, 01 Aralık 2014, 09 Aralık 2014, 18 Aralık 2014, 22
Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul'da yapılan İstanbul Erkekler Basketbol 1.Lig Müsabakaları
devam etmektedir.
İBB ÜNİSPORFEST MÜSABAKALARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen
turnuvada erkek basketbol takımımız turnuvayı namağlup bitirmiş ve turnuvanın bu yıl ki
şampiyonu olmuştur.
BİLARDO
26 Nisan-02 Mayıs 2014 Malatya'da yapılan Üniversiteler arası Bilardo Türkiye
Şampiyonası Müsabakalarına 9 sporcumuz katılmıştır.
BİLEK GÜREŞİ
26-29 Mart 2014 tarihleri arasında Düzce'de yapılan "Üniversiteler arası Bilek Güreşi
Türkiye Şampiyonası'na üniversitemiz 9 kişi ile katılmıştır. Bilek güreşi takımımız ferdi
bayanlarda Türkiye 3.sü, ferdi erkeklerde Türkiye 2.si olmuştur.
BİSİKLET KULÜBÜ
Toplam 31 sporcusu bulunan Bisiklet Kulübü aşağıda belirtilen faaliyetlere
katılmışlardır. Çanakkale Şehitlerine Saygı Bisiklet Turu 04 -06 Nisan 2014 / ÇANAKKALE
29 Ekim Saygı Turu (25 Ekim 2014 tarihinde İstanbul'dan bisikletlerle yola çıkan
sporcularımız, 29 Ekim 2014 tarihinde Anıtkabir'de olmuşlar aynı gün İstanbul'a
dönmüşlerdir.
06 Aralık 2014 tarihinde engelli bireylere farkındalığı arttırmak ve engelli bireylere
destek olmak amacıyla tandem (ikili) bisikletlerle Avcılar Kampüsünden Beyazıt Ana
Kampüse kadar sürüş gerçekleştirmişlerdir.
111
BOKS
07-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Hatay'da yapılan "Üniversiteler arası Boks
Şampiyonası"na üniversitemiz 4 sporcusu ile katılmıştır.
BRİÇ
23-25 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara'da yapılan "Üniversiteler arası Briç
Müsabakalarına üniversitemiz 15 sporcusu ile katılmıştır.
BUZ HOKEYİ
23-25 Nisan 2014 tarihleri arasında Kocaeli'nde yapılan "Üniversiteler arası Ünilig
Buz Hokeyi Müsabakaları"'na 16 erkek sporcumuz katılmış ve Türkiye 4.sü olmuştur.
JİMNASTİK
12- 16 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kayseri'de yapılan "Koç-Fest Üniversiteler arası
Spor Oyunları"na 8 sporcumuz katılmış ve Türkiye 3.sü olmuştur.
DAĞCILIK
Dağcılık aktiviteleri Avcılar ve Beyazıt yerleşkelerinde iki faal grupla toplam 92
öğrenci ile yürütülmektedir. Avcılar grubu daha aktiftir. Dağcılık Kolu aşağıda belirtilen
faaliyetleri düzenlemiş ve katılmışlardır.
Şubat 2014 Faaliyetleri
Geyikbayırı Spor Tırmanış Faaliyeti 14-23 Şubat 2014 /ANTALYA
Süphan Dağı Kış Tırmanışı (4058 metre) / BİTLİS
Uludağ Kış Tırmanışı (2543 metre) / BURSA
Hasan Dağı Kış Tırmanışı (3268 metre) / AKSARAY
Erciyes Dağı Kış Tırmanışı (3916 metre) / KAYSERİ
Mart 2014 Faaliyetleri
Ağrı Dağı Kış Tırmanış Faaliyeti 5137metre) 14-21 Mart 2014/ AĞRI
Aladağlar, Karasay Dağı Kış Tırmanışı (3550 metre) / NİĞDE Aladağlar,
Eznevit Dağı Kış Tırmanışı (3560 metre) / NİĞDE Aladağlar,
Emler Dağı Kış Tırmanışı (3723 metre) / NİĞDE Aladağlar,
Kızılkaya Dağı Kış Tırmanışı (3767 metre) / NİĞDE
Mayıs 2014 Faaliyetleri
Üniversiteler arası Spor Tırmanış Faaliyeti 08-10 Mayıs 2014 / KÜTAHYA
Kış Dağcılığı 3K Eğitimi 14-20 Mayıs 2014 Erciyes Dağı/KAYSERİ
Ağustos 2014 Faaliyetleri
Bolkar Dağları Tırmanışı 17-23 Ağustos 2014-Niğde (Dağcılık Beyazıt Şubesi)
112
Gürcistan-Kazbek dağı (5047 metre) Zirve Tırmanışı
Eylül 2014 Faaliyetleri
Süphan Dağı Kış Tırmanışı (4058 metre) / Bitlis
Yaz Dağcılığı Gelişim Eğitimi 09-16 Eylül 2014 Aladağlar/NİĞDE
Ekim 2014 Faaliyetleri
Temel Eğitim Yürüyüşü 29 Ekim 2014 Cehennem Şelaleleri / KIRKLARELİ
Kasım 2014 Faaliyetleri
Spor Tırmanış Eğitimi 08 Kasım 2014 Ballıkayalar / Gebze Temel Kampçılık Eğitimi
22-23 Kasım 2014 Ballıkayalar / Gebze
Aralık 2014 Faaliyetleri
Kış Dağcılığı Temel Eğitim Faaliyeti 06-08 Aralık 2014 Ilgaz/Çankırı Hasan Dağı Kış
Tırmanışı 26-28 Aralık 2014/ AKSARAY
ESKRİM
11-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen "Üniversiteler arası Eskrim
Müsabakalarına 5 sporcumuz katılmış ve bayanlarda Türkiye 3.sü, ferdi erkeklerde Türkiye
4.sü olmuştur.
FUTBOL
Toplam 25 sporcusu bulunan futbol takımımız 10 - 18 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Kayseri'de yapılan "Koç-Fest Üniversiteler arası Spor Oyunları"'nda Türkiye 2.si olmuştur.
FUTSAL BAYAN TAKIMI
24 sporcusu bulunan Üniversitemizin Futsal Bayan Takımı aşağıdaki belirtilen
tarihlerde müsabakalara katılmıştır.
Futsal ÜNİLİG Müsabakaları 06-07 Mart 2014 / BURSA (Marmara Bölgesi Grup
Şampiyonu)
Futsal ÜNİLİG Müsabakaları 20-21 Mart 2014 / EDİRNE (Marmara Bölgesi Grup
Şampiyonu)
Üniversiteler arası Futsal Müsabakası 31 Mart -05 Nisan 2014 / BALIKESİR
Futsal Türkiye Şampiyonası 28 Nisan-05 Mayıs 2014 / KONYA
Futsal Hazırlık Müsabakası 03 Aralık 2014 / KOCAELİ Futsal Hazırlık Müsabakası
23 Aralık 2014 / EDİRNE
FUTSAL ERKEK TAKIMI
Toplam 21 sporcusu bulunan futsal erkek takımımız 21 sporcu ile aşağıdaki
müsabakalara katılmıştır:
113
Futsal ÜNİLİG Müsabakaları 21 Şubat 2014 / İSTANBUL (Marmara Bölgesi
Grup.Şampiyonu) Futsal ÜNİLİG Müsabakaları 02-03 Mart 2014 / EDİRNE(
Marmara Bölgesi Grup.Şampiyonu)
Futsal ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası 28 Nisan-05 Mayıs 2014 / KONYA (Türkiye
Şampiyonu)
Üniversiteler arası Futsal Türkiye Şampiyonası 23-29 Mayıs 2014 / DİYARBAKIR
(Türkiye Şampiyonu)
TFF Futsal Ligi Türkiye Şampiyonası 16-22 Haziran 2014 / KOCAELİ (Türkiye
Şampiyonu)
Futsal Hazırlık Müsabakası 23 Aralık 2014 / EDİRNE
HAVACILIK
Toplam 41 sporcusu bulunan Havacılık Kulübü aşağıda belirtilen faaliyetlere
katılmışlardır:
15-22 Şubat 2014 Orta İrtifa Eğitimi Pamukkale / DENİZLİ
15 Mart 2014 - Kulüp Pilot Eğitim Faaliyeti - Uçmakdere/TEKİRDAĞ
23 Mart 2014 - Kulüp Pilot Eğitim Faaliyeti - Serdivan/SAKARYA
06 Nisan 2014 - Kulüp Pilot Eğitim Faaliyeti - Serdivan/SAKARYA
19-23 Nisan 2014 Yamaç Paraşütü Eğitim Faaliyeti Fethiye/ MUĞLA
04 Mayıs 2014 - Yelken Uçuş Eğitim Faaliyeti - Ormanlı/İSTANBUL
20 Mayıs 2014 - Yelken Uçuş Eğitim Faaliyeti - Ormanlı/İSTANBUL
09-11 Temmuz 2014 - Termik Uçuş ve XC Eğitim Faaliyeti - Ali Dağı/KAYSERİ
25-27 Temmuz 2014 - Termik Uçuş ve XC Eğitim Faaliyeti - Akşehir/KONYA
29 Temmuz-03 Ağustos 2014 -Mercimektepe XC Open Yarışması / TOKAT
10 Ağustos 2014 - Termik Uçuş ve XC Eğitim Faaliyeti - Ayaş/ANKARA
06 Ekim 2014 - Yelken Uçuş Eğitim Faaliyeti - Ormanlı/İSTANBUL
14 Eylül 2014 - Termik Uçuş Faaliyeti - Serdivan/SAKARYA
20 Aralık 2014 - Kulüp Pilot Eğitim Faaliyeti - Uçmakdere/TEKİRDAĞ
29 Kasım-03 Aralık 2014 Yeni Dönem Yamaç Paraşütü Başlangıç Eğitim Faaliyeti
Pamukkale/DENİZLİ
Her Cumartesi - Avcılar Yerleşkesi Futbol Sahasında yer eğitim antrenmanları
havanın ve rüzgârın çalışmaya elverişli olduğu sürece yapılmaktadır.
HENTBOL
Toplam 18 sporcusu bulunan Üniversitemizin Hentbol Takımı aşağıda belirtilen
müsabakalara katılmıştır:
ÜNİLİG MÜSABAKALARI
2014 Sezonu
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 19 Şubat 2014 / İSTANBUL
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 8 Mart 2014 / EDİRNE
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 21 Mart 2014 / SAMSUN
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 26 Mart 2014 / İSTANBUL
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 28 Mart 2014 / ANKARA
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 9 Nisan 2014 / İSTANBUL
114
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 11 Nisan 2014 / İSTANBUL
Bu müsabakalar sonrasında takımımız A grubunu 3. sırada tamamlamıştır.
2015 Sezonu
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 21 Kasım 2014 / İSTANBUL
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 26 Kasım 2014 / İSTANBUL
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 4 Aralık 2014 / İSTANBUL
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 10 Aralık 2014 / İSTANBUL
Üniversiteler Arası Ünilig Müsabakaları 17 Aralık 2014 / İSTANBUL
Bu müsabakalar
sürdürmektedir
sonrasında takımımız ilk devre sonunda play-off şansını
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU - 1. LİG HENTBOL
MÜSABAKALARI
1. Lig Hentbol Müsabakaları 15-17 Nisan 2014 / ANTALYA İÜSBK HENTBOL
MÜSABAKALARI
2014 Sezonu
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 12 Ocak 2014 / İSTANBUL
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 26 Ocak 2014 / İSTANBUL
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 2 Şubat 2014 / İZMİR
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 9 Şubat 2014 / İSTANBUL
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 16 Şubat 2014 / İSTANBUL
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 23 Şubat 2014 / ANTALYA
Bu müsabakalar sonrasında takımımız Deplasmanlı 2. Lig A Grubunu 3. sırada
tamamlamıştır.
2015 Sezonu
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 16 Kasım 2014 / İSTANBUL
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 23 Kasım 2014 / İSTANBUL
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 30 Kasım 2014 / İSTANBUL
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 07 Aralık 2014 / İSTANBUL
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 14 Aralık 2014 / İSTANBUL
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 21 Aralık 2014 / ISPARTA
İÜSBK Hentbol Müsabakaları 28 Aralık 2014 / İSTANBUL
Bu müsabakalar sonrasında takımımız Deplasmanlı 2. Lig A Grubunda ilk devre
sonunda play-off şansını sürdürmektedir.
KAYAK
Toplam 26 sporcusu bulunan Üniversitemizin Kayak Takımı aşağıda belirtilen
müsabaka ve faaliyetlere katılmış, alınan başarılar aşağıda belirtilmiştir:
Eğitim ve Antrenman Kampı 06-13 Şubat 2014 / Palandöken-ERZURUM
115
Snowist 1.Etap Yarışları 14-16 Şubat 2014 / Uludağ / BURSA
Snowist 2.Etap Türkiye Şampiyonası 27 Şubat- 03 Mart 2014 / Uludağ / BURSA
OKÇULUK
Toplam 7 sporcusu bulunan okçuluk takımımız 26-28 Mart 2014 tarihleri arasında
Eskişehir'de düzenlenen "Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Müsabakalarında katılmıştır.
Takımımız Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Karışık Takım Türkiye 1.si olmuştur.
Deniz Tımartaş Olimpik Yay Ferdi Erkekler Kategorisinde Türkiye 1.si olmuştur. Eda
Şentürk Olimpik Yay Ferdi Bayanlar Kategorisinde Türkiye 3.sü olmuştur. 10 - 18 Mayıs
2014 tarihleri arasında Kayseri'de yapılan Koç-Fest Üniversite Spor Oyunlarında Bayan
Takımımız Türkiye 3.sü olmuştur, Karışık Takımımız Türkiye 2.si olmuştur.
RAGBİ
09-13 ARALIK 2014 tarihleri arasında Kuşadası/AYDIN 'da yapılan ÜNİLİG Ragbi
Müsabakasına toplam 15 sporcumuz katılmıştır.
SATRANÇ
Toplam 15 sporcusu bulunan satranç takımımız, "İstanbul Dostluk Kupası"nda
Şampiyon olmuştur. "İstanbul Üniversiteler arası Satranç Turnuvasında 3.cü olmuştur. 24-30
Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya'da yapılan "Satranç Türkiye Şampiyonası
Müsabakalarında erkeklerde Türkiye 2.si, bayanlarda Türkiye 7.si olmuştur. 02-04 Mayıs
2014 tarihleri arasında Işık Üniversitesi'nde yapılan "Satranç Takım Yarışmasında 6.cı
olmuştur.
SUALTI
Toplam 42 sporcusu bulunan Sualtı Dalış Kulübü aşağıda belirtilen faaliyetlere
katılmışlardır: 26-30 Mart 2014 Fethiye/MUĞLA Dalış Eğitim Faaliyeti
27 Ekim 2014 Marmaris /MUĞLA Dalış Eğitim Faaliyeti 13-14 Aralık 2014 Kaş/ Antalya
Dalış Eğitim Faaliyeti
TAEKWONDO
30 Nisan 2014 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta yapılan "Üniversiteler arası
Taekwondo Türkiye Şampiyonası Müsabakalarına 8 sporcumuz katılmış ve ferdi erkeklerde
sporcumuz Emirhan MURAN 68 kiloda Türkiye 3.sü olmuştur.
TENİS
12 sporcusu bulunan tenis takımımız;
18-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Antalya'da yapılan "Tenis Ünilig
Müsabakaları"nda 5.ci olmuştur.
20-24 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya'da yapılan "Türkiye Tenis 1.lig
Müsabakaları"na katılan tenis takımımız bayanlarda grubunda şampiyon olmuştur.
Üniversiteler arası Öğretim Görevlileri Tenis Müsabakalarında Bülent Duran, Çiftler
Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmuştur.
116
VOLEYBOL BAYAN TAKIMI
Toplam 39 sporcusu bulunan Voleybol Bayan takımımız Üniversitemizi aşağıda
belirtilen müsabakalarda temsil etmiştir:
Ünilig Voleybol Müsabakaları / 05 Şubat 2014 / 12 Şubat 2014 İSTANBUL
Ünilig Voleybol Müsabakaları / 18-19 Şubat 2014 EDİRNE
Ünilig Voleybol Müsabakaları / 26 Şubat 2014 KOCAELİ
16, 18, 22, 24, 28, 30 Nisan 2014 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan
Üniversiteler Arası Voleybol 1.Lig. Müsabakalarında bayan voleybol takımımız İstanbul 2.si
olmuş ayrıca "Unisporfest Voleybol Müsabakalarında turnuva 2.si olmuştur.
Voleybol Süper Lige Yükselme Müsabakaları 17-23 Mayıs 2014 AMASYA
Deplasmanlı ÜNİLİG Müsabakaları 26 Kasım, 03-10-17-24 Aralık 2014 İSTANBUL
(Lig devam
ediyor)
VOLEYBOL ERKEK TAKIMI
Voleybol Erkek takımımız toplam 27 sporcusu ile Üniversitemizi aşağıda belirtilen
müsabakalarda temsil etmiştir:
Ünilig Voleybol Müsabakaları (05 Şubat 2014 / 12 Şubat 2014 / 19 Şubat 2014)
17, 21, 24, 30 Nisan 2014 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan Üniversiteler
Arası Voleybol 1.Lig. Müsabakalarında erkek voleybol takımımız İstanbul 2.si olmuştur.
Ünilig Voleybol Türkiye Şampiyonası Müsabakaları 05 - 09 Mayıs 2014 KONYA
Voleybol Süper Lige Yükselme Müsabakaları 17-23 Mayıs 2014 AMASYA
Voleybol ÜNİLİG Müsabakaları 26 Kasım, 10 Aralık, 24 Aralık 2014 İSTANBUL
(Lig devam ediyor)
YELKEN
Toplam 8 sporcusu bulunan ve bu sene kurulan Yelken Takımımız;
3 Mayıs 2014 tarihinde Bilgi Üniv. Santral İstanbul Kampüsü yapılan "Bilgi Yelken
Üniversiteler arası Yelken Yarışları" na katılmış ve şampiyon olmuştur.
22 Kasım 2014 tarihinde Moda Deniz Kulübünde yapılan Üniversiteler arası Yelken
Şampiyonasında takımımız 12 üniversite içinden şampiyon olmuştur.
YÜZME
10 - 14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kayseri'de yapılan Koç-Fest Üniversite Spor
Oyunlarına toplam 5 sporcumuz katılmıştır.
117
3.2.1.2.6.3. YURT DIŞI ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİ
SALON FUTBOLU
Salon Futbol Erkek Takımımız aşağıda belirtilen yurtdışı müsabakalarına
katılmışlardır. 2.AVRUPA Üniversiteler Spor Oyunları 23-29 Temmuz 2014 / HOLLANDA
(Avrupa 5.si olmuştur.)
UEFA Futsal Cup Preliminary Raund Müsabakaları 24-31 Ağustos 2014 / İRLANDA
(Grup 3.sü olmuştur.)
DAĞCILIK
Dağcılık Kolumuz Mart ayında İran Demavend Dağı Kış Tırmanışı (5671 metre) ve
Ağustos ayında Gürcistan Kazbek dağı (5047 metre) Zirve Tırmanışı (Kazbek-Elbruz )
gerçekleştirmişlerdir.
3.2.1.2.7. 2014 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
FAALİYETLERİ
2014 yılında Hukuk Müşavirliğimize, 2013 yılından devir edenlerde dâhil olmak üzere
2014 yılı sonuna kadar 1.785 adli dosya, 1.008 adet idari dosya, 33 adet de Danıştay
mahkemesi,1.785 adet icra dosyası olmak üzere toplam 4.611 adet işlem dosyasıyla
faaliyet sürdürülmüştür
Tablo 85- 2014 yılında Hukuk Müşavirliği’nce takibi yapılan davalar
İDARİ YARGI
ADLİ YARGI
2013 YILINDAN DEVİR
845
2013 YILINDAN DEVİR
1.232
2014 YILINDA AÇILAN
196
2014 YILINDA AÇILAN
553
TOPLAM
2014 YILINDA BİTEN
ALEYHTE SONUÇLANAN
LEHTE SONUÇLANAN
1.041
TOPLAM
280
2014 YILINDA BİTEN
94
33,50%
ALEYHTE SONUÇLANAN
186
66,50%
LEHTE SONUÇLANAN
1.785
215
89
41,60%
126
58,40%
3.2.1.2.8. BÜTÇE İMKANLARI DIŞINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYET BİLGİLERİ
2014 YILI TEKNOKENT FAALİYETLERİ
İstanbul Teknokent bünyesinde oluşturulan üniversite-sanayi işbirliği ve bu işbirliğinin
bir sonucu olarak ortaya çıkan projeler sayesinde fikrin projeye dönüşmesi süreci hızlanmıştır.
Bu projelerden ortaya çıkacak ticari ürün ve hizmetler ile ulusal ve uluslararası alanda
teknolojik bilgi birikimine katkıda bulunulması ve ülkemizin ekonomik ve teknolojik
alanlarında gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Yaklaşık 5000 m2 kapalı alana sahip İstanbul Teknokent, bünyesindeki AR-GE
kuruluşlarına temizlik, güvenlik, ısıtma, internet, elektrik ve gaz dağıtım vb. işletme
hizmetlerinin yanı sıra AR-GE faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlık, eğitim,
118
laboratuvar ve kümelenme gibi destek hizmetleri de sunmakta, üniversitenin kaynaklarından
yararlanılması noktasında arayüz görevi yapmaktadır.
2014 yılı itibari ile İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde mevcut ARGE firma sayısı 95'e ulaşmıştır ve bu firmalarda görev alan AR-GE personeli sayısı 250'dir.
Bu 95 firma içinde akademisyenlerce kurulan firma sayısı 14, akademisyenlerin ortak olduğu
firma sayısı 15’dir. 2014 yılı itibari ile İstanbul Teknokent bünyesindeki toplam proje sayısı
140’dır ve bu projelerden 35 tanesi tamamlanmış olup 105 tanesi hali hazırda devam
etmektedir.
Mevcut AR-GE firmalarının sektörel dağılımı incelenecek olursa 95 firma içerisinde;
44 yazılım-bilişim, 21 biyoteknoloji tıp, 10 elektrik-elektronik firması, 4 kimya, 3
biyomedikal, 2 gıda, 2 telekomünikasyon, 2 tekstil firması, 1 çevre-tarım, 2 makine, 1
tasarım, 1 ilaç, 1 inşaat ve 1 malzeme teknolojisi firması yer almaktadır. İstanbul Teknokent
bünyesinde yer alan bu firmalar tarafından 2014 yılı itibariyle 3 adet ulusal patent başvurusu
yapılmıştır.
Grafik 7- Ar-Ge Firmalarının sektörel dağılımı grafiği
Gıda; 2%
Biyomedikal; 3%
Diğer; 13%
Kimya; 4%
Bilişim; 46%
Elektrik Elektronik;
10%
Biyoteknoloji; 22%
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın Teknogirişim Sermaye Desteği Programı ve
Tübitak 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında desteklenen firmalara
Teknokent avantajlarından faydalanabilmeleri için 250 m2 ’lik alanda 20’ye yakın firmanın
kullanabileceği ideal bir çalışma ortamı sağlanmıştır. Üstelik kira bedeli olarak aylık 5 TL,
temizlik, güvenlik, ısıtma, elektrik ve gaz dağıtım, İnternet vb. işletme hizmetlerinden hiçbir
ücret talep edilmeksizin firmaların Ar-Ge faaliyetlerini düşük maliyetler ile
sürdürebilmelerine olanak sağlanmıştır.
Teknogirişim Sermayesi Desteği-2014 desteğini almaya hak kazanan 16 girişimci ile
birlikte, şu anda kuluçka merkezinde yer alan firma sayısı 36’ya ulaşmıştır.
Nisan ayında İstanbul Teknokent kuluçka merkezine kabul edilen 16 girişimciye ait
bilgiler tabloda yer almaktadır.
119
Tablo 86- 2014 yılında Kuluçka merkezinde faaliyete başlayan girişimciler
2014'DE KULUÇKA MERKEZİNDE FAALİYETE BAŞLAYAN GİRİŞİMCİLER
1
2
Online (Z=Zenginleştirilmiş) ZKitap / Dergi/ Doküman Yaratma
Yazılımı
X-Band Radar Alıcı/Verici
Modülünün Tek Bir Yonga
Üzerinde Gerçeklenmesi
3
Artırılmış Gerçeklik Özellikli
Görüntüleme Aygıtı
4
Glikozmetre Yapımı ve İnsülin
Pompası Kumandasına
Entegrasyonu
5
Düşey Yüzeyler İçin Cam
Temizleme Robotu
6
Biyometri Tabanlı Dijital Belge
Güvenliği
7
Polis-Jandarma-İstihbarat için
Android Mobil Cihazlarda Adli
Bilişim Yazılımı ve Cihaz
Tasarımı
8
Çöp Gazından Siloksan Giderim
Sistemi Tasarımı
9
10
11
Nano Gümüş İçerikli Hidrojel
Esaslı Antibakteriyel Malzeme
Üretimi
Ucuz Organik ve Alternatif Tavuk
Yemi
Floresan Temelli Realtime PCR
Bakteri Tanı Kitlerinin
Geliştirilmesi
12
Akıllı Ateş Ölçer
13
CdTe Bazlı Konsantre Güneş
Hücrelerinin Üretimi
14
Multiplex Real Time PCR
Yöntemi ile Y Kromozom
Delesyonu Saptama Kiti Üretimi
15
Polimer Malzemeden Kalıpsız
Hızlı prototip Üretim Cihazı
16
Yerli Zirkonya Üretilmesi
Mobint Bilişim A.Ş.
1591.TGSD.2014
Yusuf MACİT
Tms Mikrosistem
Elektronik Ltd. Şti.
0303.TGSD.2014
Ar. Gör. Tümay
KANAR
1557.TGSD.2014
Mahmut CİHAT
KAHRAMAN
1128.TGSD.2014
Taha ŞAHİN
1369.TGSD.2014
Ar. Gör. Aziz
SEZGİN
1302.TGSD.2014
Mehmet
Kıvılcım KELEŞ
1034.TGSD.2014
M. Sefa
ŞİRVAN
Anka Yenilenebilir
Enerji Sistemleri San.
ve Tic. Ltd. Şti.
0947.TGSD.2014
Salih Emrah
ÇAKIR
Saba Biyomedikal Ltd.
Şti.
0660.TGSD.2014
Ar. Gör. Emine
AKAR
Azolla Yem Gübre
Yeter Yeşil
0465.TGSD.2014
Ar. Gör Dr.
Yeter YEŞİL
Tetrat Biyoteknoloji
Ltd. Şti.
0649.TGSD.2014
Ahmet
KAYNAK
0538.TGSD.2014
Ömer SEÇGİN
0254.TGSD.2014
Barış KINACI
0772.TGSD.2014
Ceren ÖZTUNÇ
1052.TGSD.2014
Hüseyin ONUR
ÖZTÜRK
0049.TGSD.2014
Kemal Can
KEVSER
Hangaarlab Bilişim
Teknolojileri San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Fth Mühendislik
Medikal Materyaller
İmalat ve Ticaret Taha
ŞAHİN
Altes Teknoloji Ltd.
Şti.
Mobio Elektronik
Bilgisayar Yazılım
Bilişim Hizm. San. ve
Tic A.Ş.
Kripteks Bilişim
Teknolojileri ve Dan.
Hizm. San. Tic. Ltd.
Şti.
Makromek Endüstriyel
Mekatronik San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Bisolar Enerji Ar-Ge
Dan. San. ve Tic. Ltd.
Şti.
Atgc Biyoteknoloji
Araştırma Geliştirme
Ltd. Şti.
Tavalabs Elektronik
Makina ve Yazılım
San. Tic. Ltd. Şti.
Kevser Teknik Seramik
Tic. A.Ş.
120
Resim 8- Teknokent Binası
Kuluçka süresini tamamlayan şirketler ikinci ve üçüncü faz desteği başvurusu için
TÜBİTAK TEYDEB 1.507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ve KOSGEB Ar-Ge,
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile ilgili bilgilendirme toplantıları
yapılmış ve kuluçka merkezinde yeni şirketlerin kuruluş ve büyümesi desteklenmiştir.
İstanbul Teknokent İstanbul Üniversitesinin 1 Ocak 2014 tarihine kadar TTO
faaliyetlerini üstlenmiştir. Özellikle 2013’un Temmuz ayından itibaren TÜBİTAK 1.513
Projesinin hazırlanma sürecinde maddi manevi büyük özveride bulunarak tüm aktivitelere tam
destek vermiştir.
Start-Up Chile Programı Tanıtımı
Start-Up Chile programı Forbes, The Economist, BusinessWeek, TechCrunch vb.
gibi yayınlar da yer bularak bilinirlik kazandı ve ABD, İngiltere, Yunanistan ve İtalya gibi
ülkelerdeki küçük startup toplulukları için ilham kaynağı oldu.
65’den fazla ülkeden yaklaşık 10.000’in üzerinde başvuru alan programda, Türk
startuplarının da bulunması için teknokentimiz ile iş birliği içerisinde olacak.
PMI Metodolojisi ile Sertifikalı Proje Yönetimi Eğitimi ve MS Project ile Proje
Planlama, İzleme ve Kontrol Eğitimi – MSP Eğitimleri -10 Nisan 2014
Proje Yönetimi, günümüz küreselleşen dünyasında giderek daha karmaşık bir yapı
gerektirmektedir ve güncel metodik çerçeve içerisinde takip edilmesini şart koşan bir hal
almaktadır. Bu nedenle proje yönetimi konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman
kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle PMI Metodolojisi ile Sertifikalı Proje Yönetimi
Eğitimi ve MS Project ile Proje Planlama, İzleme ve Kontrol Eğitimi – MSP Eğitimleri
düzenlenmiştir.
Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı AYB Yenilikçi Firma Kredisi Tanıtımı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile Büyük Ölçekli işletmelerin araştırma
geliştirme (Ar-Ge), inovasyon (yenilikçilik) odaklı faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla
Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) temin edilen kaynak Halkbank yetkilileri tarafından
Teknokent firmalarına tanıtıldı.
121
Kredilendirilecek Sektörler
Tanımda yer alan ölçekteki firmaların maddi ve gayri maddi sabit kıymet yatırımları
ve/veya işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla kullandırılacak AYB Yenilikçi
Firma Kredisi ile;
· İmalat Sanayi,
· Tarımsal Sanayi,
· Turizm,
· Eğitim,
· Sağlık,
· Çevre koruma,
· Altyapı,
· Enerji,
· Ticaret,
· Hizmet,
· Bilgi ve iletişim teknolojileri
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar kredilendirilecektir.
Fraunhofer Enstitüsü Yetkilileri, İstanbul Teknokent’ te Ağırlandı-24 Nisan 2014
Almanya’ nın önde gelen Bilim Merkezlerinden biri olan Fraunhofer Enstitüsü
Yetkilileri Prof. Dr. Michael HENKE, Marco MOTTA ve Dr. Şevket AKINLAR, İstanbul
Teknokent’ te ağırlandı.
Görüşmede İstanbul Üniversitesi, İstanbul TTM ve İstanbul Teknokent’i anlatan
sunum gerçekleştirilirken, Fraunhofer Enstitüsü’ nün İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa
gerçekleştirebileceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğrencileri İstanbul Teknokent’i Ziyaret Etti02.05.2014
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden öğrencileri ve Ar. Gör. Murat BELİVERMİŞ,
İstanbul Teknokent’i ziyaret etti.
İstanbul Teknokent, başvuru ve kabul süreçleri hakkında bilgi alan öğrenciler;
Teknogirişim Sermaye Desteği ve TÜBİTAK 1512 Bireysel Aşamalı Girişimcilik Destek
programlarını dinlediler.
İstanbul Teknokent Ar-Ge Müdürü Süleyman TOKSOY ile birlikte Teknokent
firmalarını ve kuluçka merkezini de ziyaret eden öğrenciler, firma yetkilileri ile görüşme ve
onlara sorularını yöneltme fırsatı da yakaladı.
KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı-23.06.2014
KOSGEB Desteklerinin yaygınlaştırılması ve kobilerin destek süreçleri hakkında
detaylı bilgiler edinmeleri amacıyla Teknokentimiz bünyesinde bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.
KOSGEB Tekmer Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda kobi uzmanı,
Teknokentte bulunan firmalara KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı hakkında detaylı bilgiler verdi.
122
Yemen Sana’a Üniversitesi’nden Gelen Heyet İstanbul Teknokenti Ziyaret Etti
İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Umay FIRAT ve
beraberinde Yemen Sana’a Üniversitesi’nden gelen heyete, İstanbul Teknokent hakkında
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI 2014 İSTANBUL-4-5-6 Aralık 2014
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Kongre Merkezi‘nde bu yıl
üçüncüsü düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası 4-5-6 Aralık’da İnovasyon, Tasarım, Bilim,
Teknoloji, Kent, Marketing, AR-GE, Eğitim, İş Dünyası ve Enerji konularında dünyaca ünlü
liderler, CEO’lar, uzmanlar ve akademisyenler konferans ve panellerde bir araya geldi.
2.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Fuarı-13 Kasım 2014
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın teşrifleriyle 13 Kasım
2014 tarihinde Congresıum
Ankara ATO
Uluslararası
Kongre
ve
Sergi
Sarayı’nda Bakanlık uhdesinde düzenlenen “2.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve
Fuarı” na İstanbul Teknokent de katıldı.
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticileri Buluştu
BuyerNetwork.net ve Satınalma Dergisi işbirliği ile düzenlenen Satınalma ve Tedarik
Zinciri Yönetimi Konferansı, Rektörümüz Prof. Dr. Yunus SÖYLET’in katılımıyla İstanbul
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
İstanbul Teknokent’de Tinova Bilişim adlı şirketiyle faaliyet gösteren, Prof. Dr. Murat
ERDAL’ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansa ilgi yoğundu. Prof. Dr. Erdal
konuşmasına İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’e teşekkürlerini beyan ederek başladı. Prof.
Dr. Erdal konuşmasında bu ölçekte yapılan ilk etkinliklerden biri olması nedeniyle mutlu
olduğunu, projelerinin Prof. Dr. Yunus Söylet’in zamanında gerçekleştiğini söyledi. Prof. Dr.
Erdal konuşmasının devamında İstanbul Teknokent ile ilgili çalışmalarında Prof. Dr. Emrah
Cengiz Bey ile ilerlediklerini, büyük fedakârlıklarla bu noktalara gelebildiklerini söyledi. Şu
anda medyada ve mobil uygulamalarda da yer almaya başladıklarını ekleyen Prof. Dr. Erdal,
Siyasal Bilgiler Dekanı Prof. Dr. Emrah Cengiz’e emeklerinden dolayı teşekkür ederek, sözü
İÜ TTM Müdürü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Muzaffer Yaşar’a bıraktı. Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Muzaffer YAŞAR İstanbul Üniversitesi, Teknoloji Transferi Merkezi ve Teknokent
hakkında Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerine bilgiler verdi. Prof. Dr. Yunus
SÖYLET mesleki kümelenmenin önemine dikkat çekerek, sinerjinin bereketi getireceğini ve
satınalmada sadece paranın öneminin olmadığını belirterek ‘Malı alırken kazanmak’ ve
‘Pazarlık Sünnettir’ sözlerine atıfta bulundu. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Emrah
CENGİZ ise konuşmasında, BuyerNetwork.net projesine İstanbul Teknokent’in sağladığı
katkı ve desteği belirterek teşekkürlerini iletti.
Tedarikçi-müşteri etkileşimine odaklı örgütsel pazarlara (B2B) yönelik oturumların
gerçekleştiği konferans, katılımcıların plaketlerini almasıyla sona erdi.
123
Resim 9- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve SOCRAT ekibi.
3.2.1.3. YAYINLARLA İLGİLİ FAALİYET BİLGİLERİ
Tablo 87- 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ihale yoluyla bastırılan dergiler
Sıra
No
Fakültesi
Kitabın Adı
Yazarı
Baskı
Adedi
Niteliği
1.
Edebiyat
Fakültesi
Felsefe Arkivi Sayı:35 Yıl:2008-2009-2010-2011
Kolektif
300
Dergi
2.
Hukuk
Fakültesi
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk
Bülteni Yıl:32 / Sayı:2 / 2012
Kolektif
300
Dergi
3.
Edebiyat
Fakültesi
Sosyoloji Dergisi 3. Dizi 27. Sayı Yıl:2013/2
Kolektif
300
Dergi
4.
Edebiyat
Fakültesi
Şarkiyat Mecmuası Sayı:24 Yıl:2014/1
Kolektif
300
Dergi
5.
Edebiyat
Fakültesi
Felsefe Arkivi Sayı:36 Yıl:2012/1
Kolektif
300
Dergi
6.
Edebiyat
Fakültesi
Felsefe Arkivi Sayı:37 Yıl:2012/2
Kolektif
300
Dergi
124
Mühendislik
Fakültesi
Istanbul University Journal of
Electrical&Electronics Engineering Year:2013
Volume:13 Number:2
Kolektif
300
Dergi
8.
Fen Fakültesi
Istanbul University Science Faculty The Journal
of Mathematics, Physics and Astronomy
(İst.Üni.Fen Fak. Matematik, Fizik ve Astronomi
Dergisi) Volume:4 Year:2013
Kolektif
300
Dergi
9.
Fen Fakültesi
Ist.Uni. Faculty Of Science Journal Of Biology
(İst.Üni.Fen Fak. Biyoloji Dergisi) Volume:72
Issue:2 Year:2013
Kolektif
300
Dergi
10.
Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji Çalışmaları Dergisi 33. Cilt 1. Sayı
Yıl:2013
Kolektif
300
Dergi
11.
Edebiyat
Fakültesi
Felsefe Arkivi Sayı:38 Yıl:2013/1
Kolektif
300
Dergi
12.
Eczacılık
Fakültesi
Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul
University (İstanbul Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Dergisi) Volume:43(1) 2013
Kolektif
300
Dergi
13.
Eczacılık
Fakültesi
Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul
University (İstanbul Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Dergisi) Volume:43(2) 2013
Kolektif
300
Dergi
14.
Su Ürünleri
Fakültesi
Su Ürünleri Dergisi Yıl:2013 Cilt:28 Sayı:1
Kolektif
300
Dergi
15.
Diş
Hekimliği
Fakültesi
İst.Üni.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Yıl:2014
Cilt:48 Sayı:1
Kolektif
300
Dergi
16.
Edebiyat
Fakültesi
Osmanlı Bilimi Araştırmaları Cilt:XV Sayı:1
Yıl:2013
Kolektif
300
Dergi
17.
Edebiyat
Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi Sayı:30
Yıl:2013/2
Kolektif
300
Dergi
18.
Mühendislik
Fakültesi
İstanbul Yer Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:25
Sayı:2
Kolektif
300
Dergi
19.
İletişim
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Yıl:2013/2 Sayı:45
Kolektif
300
Dergi
20.
İktisat
Fakültesi
İktisat Fakültesi Mecmuası Cilt:63 Sayı:2
Yıl:2013
Kolektif
300
Dergi
21.
İktisat
Fakültesi
İktisat Fakültesi Mecmuası Cilt:64 Sayı:1
Yıl:2014
Kolektif
300
Dergi
22.
Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji Çalışmaları Dergisi 33. Cilt 2. Sayı
Yıl:2013
Kolektif
300
Dergi
23.
Edebiyat
Fakültesi
Felsefe Arkivi Sayı:39 Yıl:2013/2
Kolektif
300
Dergi
24.
Hasan Ali
Yücel Eğitim
Fak.
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
Yıl:2014 Sayı:1 (11-1. Cilt, 21. Sayı)
Kolektif
300
Dergi
7.
125
25.
Diş
Hekimliği
Fakültesi
İst.Üni.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Yıl:2014
Cilt:48 Sayı:2
Kolektif
300
Dergi
26.
Devlet
Konservatuarı
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Konservatoryum Dergisi Cilt:2 Sayı:2 Yıl:2013
Kolektif
300
Dergi
27.
Siyasal
Bilgiler
Fakültesi
İst.Üni.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Sayı:49
Ekim 2013
Kolektif
300
Dergi
28.
Veteriner
Fakültesi
İst.Üni. Veteriner Fakültesi Dergisi Yıl:2014
Cilt:40 Sayı:2
Kolektif
300
Dergi
29.
İlahiyat
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Sayı:29 Yıl:2013
Kolektif
300
Dergi
30.
Edebiyat
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi Sayı:6
Yıl:2012/2
Kolektif
300
Dergi
31.
Mühendislik
Fakültesi
Kolektif
300
Dergi
32.
Mühendislik
Fakültesi
İstanbul Yer Bilimleri Dergisi Yıl:2013 Cilt:26
Sayı:1
Istanbul University Journal of
Electrical&Electronics Engineering Year:2014
Volume:14 Number:1
Psikoloji Çalışmaları Dergisi 34. Cilt 1. Sayı
Yıl:2014
Kolektif
300
Dergi
Kolektif
300
Dergi
Şarkiyat Mecmuası Sayı:25 Yıl:2014/2
Kolektif
300
Dergi
Sosyoloji Konferansları 49. Sayı Yıl:2014
Kolektif
300
Dergi
33.
34.
35.
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
İktisat
Fakültesi
36.
Orman
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Cilt:64 Sayı:1 Yıl:2014
Kolektif
300
Dergi
37.
Orman
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Cilt:64 Sayı:2 Yıl:2014
Kolektif
300
Dergi
38.
Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt:45 Yıl:2011-2
Kolektif
300
Dergi
39.
Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt:46 Yıl:2012-1
Kolektif
300
Dergi
40.
Siyasal
Bilgiler
Fakültesi
İst.Üni.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Sayı:50
Mart 2014
Kolektif
300
Dergi
41.
Atatürk
İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
Enst.
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi
Cilt:11 Yıl:2012/2 Sayı:22
Kolektif
300
Dergi
42.
Edebiyat
Fakültesi
Osmanlı Bilimi Araştırmaları Cilt:XV Sayı:2
Yıl:2014
Kolektif
300
Dergi
43.
Eczacılık
Fakültesi
Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul
University (İstanbul Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Dergisi) Volume:44(1) 2014
Kolektif
300
Dergi
44.
Fen Fakültesi
Kolektif
300
Dergi
45.
Edebiyat
Fakültesi
Kolektif
300
Dergi
Ist.Uni. Faculty Of Science Journal Of Biology
(İst.Üni.Fen Fak. Biyoloji Dergisi) Volume:73
Issue:1 Year:2014
Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi Sayı:XXXI
Yıl:2014/1
126
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt:XLVII
Yıl:2012/2
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt:XLVIII
Yıl:2013/1
48.
Edebiyat
Fakültesi
49.
İletişim
Fakültesi
46.
47.
50.
51.
52.
53.
Su Ürünleri
Fakültesi
Diş
Hekimliği
Fakültesi
Kadın
Sorunları
Araştırma ve
Uyg.Mrk.
Kadın
Sorunları
Araştırma ve
Uyg.Mrk.
Kolektif
300
Dergi
Kolektif
300
Dergi
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt:XLIX
Yıl:2013/2
Kolektif
300
Dergi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Yıl:2014/1 Sayı:46
Kolektif
300
Dergi
Su Ürünleri Dergisi Yıl:2013 Cilt:28 Sayı:2
Kolektif
300
Dergi
İst.Üni.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Yıl:2014
Cilt:48 Sayı:3
Kolektif
300
Dergi
Kadın Araştırmaları Dergisi Sayı:12 Yıl:2013/1
Kolektif
300
Dergi
Kadın Araştırmaları Dergisi Sayı:13 Yıl:2013/2
Kolektif
300
Dergi
54.
Edebiyat
Fakültesi
Sanat Tarihi Yıllığı Sayı:23 Yıl:2011
Kolektif
300
Dergi
55.
Hukuk
Fakültesi
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk
Bülteni Yıl:33 / Sayı:1 / 2013
Kolektif
300
Dergi
56.
Mühendislik
Fakültesi
İstanbul Yer Bilimleri Dergisi Yıl:2013 Cilt:26
Sayı:2
Kolektif
300
Dergi
57.
Edebiyat
Fakültesi
Tarih Dergisi Sayı:59 Yıl:2014/1
Kolektif
300
Dergi
58.
Veteriner
Fakültesi
İst.Üni. Veteriner Fakültesi Dergisi Yıl:2015
Cilt:41 Sayı:1
Kolektif
300
Dergi
59.
Orman
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Cilt:65 Sayı:1 Yıl:2015
Kolektif
300
Dergi
60.
Diş
Hekimliği
Fak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Ek Sayı
Kolektif
300
Dergi
127
Tablo 88- 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ihale yoluyla bastırılan kitaplar
Sıra
No
1.
2.
3.
Fakültesi
Orman
Fakültesi
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Kitabın Adı
Yazarı
Baskı
Adedi
Niteliği-Kaçıncı
Baskı
Arborikültür (Kentsel Ağaç Kültürü)
Prof.Dr.Hüseyin
DİRİK
500
Ders Kitabı,
I.Baskı
Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları
Kolektif
1500
Ders Kitabı,
I.Baskı
Klinik Mikrobiyoloji Uygulamaları
Kolektif
1500
Ders Kitabı,
I.Baskı
4.
Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık Terminolojisi Ders Notları
Kolektif
750
Ders Kitabı,
Genişletilmiş
II.Baskı
5.
Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık Fakültesi Öğrencileri için
Biyokimya Uygulamaları
(Genişletilmiş İkinci Baskı)
Kolektif
750
Y.Ders Kitabı,
Genişletilmiş
II.Baskı
6.
Veteriner
Fakültesi
Protozooloji Uygulama
Prof.Dr.Müfit
TOPARLAK,
Prof.Dr.Cem
VURUŞANER
500
Ders Kitabı,
II.Baskı
7.
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Biyofizik Uygulama Kitabı
Kolektif
500
Y.Ders Kitabı,
I.Baskı
8.
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı
Kolektif
750
Ders Kitabı,
II.Baskı
9.
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Uygulamalar Ders
Kitabı - I
Kolektif
750
Ders Kitabı,
Güncelleştirilmiş
II.Baskı
10.
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Uygulamalar Ders
Kitabı - II
Kolektif
750
Ders Kitabı,
Güncelleştirilmiş
II.Baskı
11.
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Medical Biochemistry Laboratory
Practice Book-II
Kolektif
750
Ders Kitabı,
Güncelleştirilmiş
II.Baskı
Çeviribilim Okumaları
Prof.Dr.Mine
YAZICI,
Prof.Dr.Alev
BULUT,
Arş.Gör.Neslihan
DEMEZ, Özgür
ÇAVUŞOĞLU
500
Y.Ders Kitabı,
I.Baskı
12.
Edebiyat
Fakültesi
128
Tablo 89- Son 3 yıl içinde ihale yoluyla bastırılan dergi, kitap ve yardımcı kitap sayıları
2012
DERGİ
KİTAP
YARDIMCI KİTAP
2013
119
23
4
2014
50
13
1
60
9
3
3.2.1.3.1. ULUSLARARASI AKADEMİK İLİŞKİLER
Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu bünyesinde yürütülmekte olan Erasmus
Programına İstanbul Üniversitesi 2003/04 öğretim yılında pilot proje kapsamında başlamıştır.
SOCRATES/ERASMUS programı olarak başlayan program, 2007 yılında Hayat Boyu
Öğrenme/Erasmus programı (LLP/Erasmus (Lifelong Learning Programme) olarak 2013
yılına kadar devam etti. Üniversitemizin 2013 yılında almaya hak kazandığı Erasmus Charter
for Higher Education (ECHE) belgesi ile Erasmus+ çatısı altında yer alan tüm faaliyetlere
katılmaya hak kazanmıştır. Bu bağlamda öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin yanı sıra staj
hareketliliği ile idari personelin hareketliliğini de yürütme hakkına sahip olmuştur.
Akademik ve mesleki tanınmayı kolaylaştıran ve şeffaflık sağlayan Diploma Eki
Etiketi (DS Label) çalışmaları sonucunda İstanbul Üniversitesi 2012-2015 yılları arasında
geçerliliği olan Diploma Eki Etiketini kazanmıştır. Üniversitemizde AKTS Etiketi (ETCS
Label) ile 2015 yılında tekrar başvurulacak olan Diploma Eki Etiketi çalışmaları ise devam
etmektedir.
Tablo 90- İstanbul Üniversitesi AB eğitim programları Erasmus uygulama yıllarında Staj
Hareketliliği sayıları
YILLAR
2012-2013
2013-2014
STAJ HAREKETLİLİĞİ
GİDEN ÖĞRENCİ
SAYISI
7
13
GELEN ÖĞRENCİ SAYISI
13
6
Tablo 91- İstanbul Üniversitesi AB eğitim programları Erasmus uygulama yıllarında Öğretim
Hareketliliği sayıları
YILLAR
2012-2013
2013-2014
ÖĞRETİM HAREKETLİLİĞİ
GİDEN ÖĞRENCİ
SAYISI
344
394
GELEN ÖĞRENCİ SAYISI
327
363
Tablo 92- İstanbul Üniversitesi AB eğitim programları Erasmus uygulama yıllarında Öğretim
Üyesi değişimi
YILLAR
2012-2013
2013-2014
GİDEN ÖĞRETİM
ÜYESİ SAYISI
33
21
GELEN ÖĞRETİM ÜYESİ
SAYISI
55
49
129
Tablo 93- Üniversitemiz Bölüm ve Anabilim Dalı bazında 2014-2021 yılları arası geçerliliği
olan Erasmus ikili anlaşma sayıları
ÜLKE
ANLAŞMA SAYISI
ALMANYA
172
İTALYA
62
FRANSA
36
İSPANYA
43
POLONYA
54
YUNANİSTAN
30
AVUSTURYA
20
İNGİLTERE
10
HOLLANDA
18
ÇEK CUMHURİYETİ
19
İSVEÇ
10
MACARİSTAN
16
BELÇİKA
18
DANİMARKA
8
BULGARİSTAN
16
PORTEKİZ
16
LİTVANYA
9
İSVİÇRE
9
ROMANYA
13
FİNLANDİYA
6
SLOVAKYA
9
SLOVENYA
7
ESTONYA
6
LETONYA
3
NORVEÇ
1
HIRVATİSTAN
2
TOPLAM
616
130
3.2.1.3.2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yasasıyla İstanbul Üniversitesi’nde
kurulan Araştırma Fonu 1984 yılında Prof. Dr. Ahmet Sevim BÜYÜKDEVRİM
yöneticiliğinde çalışmalarına başlamıştır. Fon 1994 yılı başında Prof. Dr. Engin BERMEK
tarafından yeniden yapılandırılmış ve proje türleri detaylı olarak tanımlanmıştır. 2002 yılı
başından itibaren Araştırma Fonu’nun çalışmaları kanun gereği durdurulduğu için üretilen
proje sayılarında büyük düşüş yaşanmıştır. 10.04.2002 tarihinde 24722 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları hakkındaki yönetmelik ile Araştırma Fonu
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi’ne dönüştürülmüştür. Başlangıçta proje destekleri
sadece öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış
araştırmacılara verilirken, daha sonra tez projeleri de kapsam içine alınmıştır.
Çeşitli birimlerin temsilcilerinden oluşan
Üyeleri tarafından belirlenen BAP Birimi stratejik
aktif olarak uygulanmaktadır. Bütçesel olarak
yürütücülerinin hizmetine sunan BAP Birimi bu
vermektedir.
BAP Komisyonu ve Danışma Kurulu
yönetim ilkeleri Rektör olurunu takiben
Üniversitenin öz kaynaklarını proje
alanda onbir adet proje türüne destek
Tablo 94- Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce desteklenen projelerin birim bazındaki
dağılımı
2014 YILINDA ALINAN PROJE BAŞVURULARI
(FAKÜLTE/Y.OKUL/ENS./MERKEZ)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
FEN FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
ORMAN FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENS.
BAŞVURU SAYISI
339
293
260
219
200
85
120
69
105
100
1
51
57
120
56
42
55
19
22
34
15
16
30
31
22
DESTEKLENEN
351
244
220
222
167
76
125
77
84
109
1
48
56
2
50
34
0
13
21
31
14
1
25
33
17
131
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
AVRASYA ENSTİTÜSÜ
HUKUK FAKÜLTESİ
ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK YÜKSEKOKULU
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
REKTÖRLÜK
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ ENS.
KONSERVATUAR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ
BAKIRKÖY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Y.O.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ
TOPLAM
20
10
9
6
3
9
6
2
13
10
6
2
4
3
5
3
1
2
3
1
23
10
6
6
2
19
6
2
8
12
3
1
0
3
1
2
0
0
0
6
1
1
2.480
2.132
(*) 2013 yılında yapılan başvurular 2014 yılında kabul edildiğinden kabul sayısı başvuru
sayısında fazla gözükmektedir.
Tablo 95- Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce desteklenen projelerin tür bazında dağılımı
PROJE TÜRÜ (**)
NORMAL
TEZ
YADOP
BYP
UDP
GÜDÜMLÜ
YÖP
ÖNAP
ACİP
IRP
UAİP
TOPLAM
ÖDENEK (TL)
4.086.566
4.534.627
983.849
2.800.545
4.355.071
11.809.886
1.498.265
4.510.004
447.724
518.425
22.487
35.567.449
PROJE SAYISI
211
482
69
390
Yayın Sayısı (887)*
755
34
20
46
88
34
3
2.132
(*) 2014 yılında 887 adet yayın yapılmıştır. Yayınlarda birleştirme olduğundan 390 tane BYP
projesi kabul edilmiştir
(**) Tablo açıklaması:
Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri (ÖNAP)
Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Destek Projeleri (BYP)
Uluslararası Yayınlara Yönelik Destek Projeleri (UDP)
132
Yayın Ödül Projeleri (YÖP)
Güdümlü Projeler (GP)
Acil İhtiyaç Projeleri (ACİP)
Yardımcı Doçentler için Araştırmada Hızlı Destek Projesi (YADOP)
Uluslararası Araştırma Projeleri (IRP)
Ulusal araştırma İşbirliği Projeleri (UAİP)
Grafik 8- Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce desteklenen projelerin tür bazında yüzdelik
dilim olarak dağılımı
UDP; 755
ÖNAP; 46
GÜDÜMLÜ; 34
YÖP; 20
Diğer; 171
BYP; 390
ACİP; 88
NORMAL; 211
IRP; 34
UAİP; 3
YADOP; 69
TEZ; 482
Tablo 96- BAP Öz gelir (Döner Sermaye)
SIRA
NO
1
EKONOMİK
KOD
03.2
2
AÇIKLAMA
HARCAMA (TL)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeleri Alımları
8.735.280,63
03.3
Yolluklar
4.107.812,94
3
03 4
Görev Giderleri
200.780,05
4
03.5
Hizmet Alımları
4.257.817,39
5
03.6
Temsil ve Tanıtma Gideri
6
03.7
Menk.Mal,G.Maddi Hak Alım Bak.Onr. Gid.
7
06.1
Mamul Mal Alımları
8
06.3
Gayri Maddi Hak Alımları
182.228,86
2.477.099,60
11.913.775,17
TOPLAM
243.563,16
32.118.357,80
133
Tablo 97-BAP Hazine
SIRA
NO
1
EKONOMİK
KOD
03.2
2
AÇIKLAMA
HARCAMA (TL)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeleri Alımları
3.776,00
03.3
Yolluklar
8.052,53
3
03.5
Hizmet Alımları
2.950,00
4
06.1
Mamul Mal Alımları
5
06.9
Diğer Sermaye Giderleri
3.583.416,52
216.781,05
TOPLAM
3.814.976,10
Tablo 98- TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler
SIRA
NO
PROJE
KODU
PROJE ADI
1
1001
Sözdizimsel İşlemleme ve Sözel İşler Bellek Ayrımının
Antimodel Görüntüleme İle İncelenmesi
2
4004
Teknoloji tarihinin ilk basamakları veya atalarımız
nasıl hayatta kaldı
3
5000
4
5
PROJE
BÜTÇESİ
350.686,91 TL
BİRİM
İ.Ü. Edebiyat F.Dil
Bilimi Bölümü
50.000,00 TL
İ.Ü. Edebiyat F.
Türk denizcilik tarihi
109.196,00 TL
İ.Ü. Edebiyat F.
1001
Metanın Kısmi Oksidasyonu İle Reformingi İçin
Katalizör Geliştirilmesi
166.903,00 TL
3001
Chromonun Poli Hidroksifenil Türevlerinin Sentezi
6
1001
Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemiyle Üretilecek TiNb-Cu-X(X:Zr, Ta, Co) Dental İmplant Alaşımlarının,
Yüzey Modifikasyonu, Biyouyumluluğu ve Korozyon
Özelliklerinin İncelenmesi
208.230,00 TL
İ.Ü. Mühendislik F.
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği B.
7
2546
Zeytinyağı Tağşişi ve Kalitesini Belirlemede Yeni
Parmak İzi Yöntemleri
335.929,91 TL
İÜ Mühendislik
Fakültesi Kimya
Bölümü
8
3001
Ketoksim Eterlerin Asimetrik İndirgenmesiyle Yeni
Optikçe Aktif Aminoasit esterlerin Sentezi
59.891,00 TL
İÜ Mühendislik
Fakültesi Kimya
Bölümü
9
3001
Mg-Zn-X(X:Cu,Ca) alaşımı gözenekli biyobozunur
yapı iskelesinin üretimi ve ısıl işlemi
59.786,00 TL
İ.Ü. -Mühendislik
Fakültesi
10
3001
60.000,00 TL
İÜ Mühendislik
Fakültesi
59.922,37 TL
İÜ Müh. F.
59.210,02 TL
İÜ Mühendislik
Fakültesi
59.873,38 TL
İÜ Mühendislik
Fakültesi
11
12
3001
13
3001
Atık pet şişelerin glikoz ara ürünlerinden su ile
seyreltilebilir akrilik modifiye alkid reçinesi üretimi
Ham ve işlenmiş gıdalarda indirgen şekerlerin tayini
için online sıvı kromatografik yöntem geliştirilmesi
Stronsiyum katkısının sıvı haldeki Al-Si ötektik
alaşımının oksidasyonuna etkisi ve oksit yapısının
karakterizasyonu
Hetero atom içeren siklik naftokinon türevlerinin
sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin
incelenmesi
60.000,00 TL
İ.Ü.Mühendislik F.
Kimya Mühendisliği B.
İ.Ü. Mühendislik F.
Kimya Mühendisliği B.
134
Ultrason Tekniği Kullanarak Dizosiyatların
sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
Van havzasının hidrolojik ve hidrojeokimyasal açıdan
incelenmesi
Dijital görüntü işleme teknikleri kullanılarak Kırmataş
tesislerinde tane boyut ölçümlerinin belirlenmesi
Ultrason Tekniği Kullanarak Dizosiyatların
sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
14
3001
15
1001
16
1002
17
3001
18
3001
19
1003
20
1003
21
1003
Susurluk havzası yüzey ve yeraltı su kaynaklarının
sürdürülebilir su kullanımı
988.000,00 TL
22
3001
Google Map üzerinde gerçek yol durumları dikkate
alınarak en az maliyetle ürün dağıtımı
109.196,00 TL
23
5000
Temel Lineer Cebir
100.000,00 TL
24
3001
Yazılım tabanlı sağlayıcıdan bağımsız erişim noktası
kontrolü geliştirilmesi
25
3001
26
3001
27
1505
28
Kiral 1,3-diol yeni kiral organokatalizörlerin sentezi ve
asimetrik reaksiyonlarındaki etkinliğin araştırılması
Membran Hibrit Prosesleri İle Su, Hammadde ve
Katma Değeri Yüksek Kimyasalların Geri Kazanımı
Membran Hibrit Proseslerle Şilempe'den K2SO4
Gübresi İle 1,3-Propandiol Üretimi ve -AnMBR İle
Enerji ve Su Kazanımı
Taban izolasyonlu sıvı depolama tanklarının yakın fay
ve uzak fay depremleri altındaki davranışı
Piezoelektrik Kuvars Katkılı Akıllı Beton İmalatı ve
Çarpma Dayanımının Araştırılması
59.832,00 TL
211.800,90 TL
24.528,00 TL
59.832,00 TL
60.000,00 TL
466.693,60 TL
1.501.449,64 TL
53.950,00 TL
İÜ Mühendislik
Fakültesi
İ.Ü. Mühendislik
Fakültesi
İÜ Maden Mühendisliği
ABD
İÜ Mühendislik
Fakültesi
İ.Ü. Mühendislık
Fakültesi kimya
bölümü
İ.Ü. Mühendislik F.
Çevre Mühendisliği B.
Mersin Ü. Mühendislik
F. Çevre Mühendisliği
B.
İ.Ü. Mühendislik
Fakültesi Jeoloji
Mühendisliği
İÜ Müh. F. Bilgisayar
Müh. B.
İÜ Müh. F. Bilgisayar
Müh. B.
İ.Ü. Mühendislik
Fakültesi- Bilgisayar
Mühendisliği
25.910,00 TL
İÜ İnşaat Mühendisliği
22.40
İ.Ü.Mühendislik F.
İnşaat Mühendisliği B.
Çamaşır Kurutma Makineleri İçin Universal
Kompresör Sürücü Kartı Tasarımı
226.800,00 TL
Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü
2515
Memristör Tabanlı Sinaps Devresi Tasarımı
150.000 €
29
3001
İnme Sonrası Üst Ekstremite Motor Fonksiyonunun
Kinematik Değerlendirilmesi
59.850,00 TL
30
3001
Zonguldak- Çatalağzı deresinden toplanan kömür
içerikli (şlamlardan) süper temiz kömür üretimi için
çevre dostu bir prosesin geliştirilmesi
25.830,00 TL
31
1001
Samanyolu Galaksisinin Metal Bolluğu Haritası
32
3001
Selülaz enzimi üretimi ve saflaştırılması
60.000,00 TL
33
3001
Büyük Alt Ünite Arayüz Mutantlarının Patates ADPGlukoz Pirofosforilazın Yapı İşlevi Üzerinde
Etkilerinin İncelenmesi
60.000,00 TL
Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü
34
3001
İnvitro insülin direnci modelinde leotin aracılı
pankreatik beta hücre farklılaşmasının moleküler
mekanizmalarının araştırılması
59.997,58 TL
Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü
125.000,00 TL
İ.Ü. Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü
İ.Ü. Mühendislik F.
Mühendislik Bilimleri
Bölümü
İstanbul ÜniversitesiMaden Mühendisliği
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay
Bilimleri B.
İstanbul ÜniversitesiFen Fakültesi Biyoloji
bölümü
135
35
3001
Selülaz enzimi üretimi ve saflaştırılması
60.000,00 TL
Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü
36
3001
Thlaspi L. Cinsinin apteygium Ledeb, carpoceras OC,
syrenopsis Hedge seksiyonlarının bazı taksonlarında
morfolojik ve sitolojik araştırmalar
59.988,00 TL
Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü
37
3001
İnvitro Dirençli Modelinde Neptin Aracılı Pankreative
Betu Hücre Farklılaşmasının Moleküler
Mekanizmalarının Araştırılması
59.993,00 TL
Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü
38
1001
Alternatif Kompleman Yolağı İle İlişkili
Glomerülopatilerde Tanı, Tedavi ve Prognoza Etkili
Yeni Biyogöstergelerin Araştırılması
359.420,00 TL
İstanbul Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları ABD
Nefroloji Bilim Dalı
39
1001
Membranöz Nefropatide Histopatolojik, Genetik ve
Serum Göstergelerinin Tanı, Takip ve Prognoz İle
İlişkisinin Araştırılması
216.537,00 TL
İstanbul Tıp F. İç
Hastalıkları ABD
Nefroloji Bilim Dalı
40
1001
Onkoloji Hastalarında Periferal Nöropatinin
Yönetiminde Refleksolojinin Etkisi
17.000,00 TL
İstanbul Tıp Fakültesi
41
1001
Nedeni Bilinmeyen Epilepside Otoimmunite
42
3001
Sıçanlarda Gebelik Döneminde Dietilhekzil ve Di-NBütil Ftalat Maruziyetin Anne ve Fütal Gelişim
Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
60.000,00 TL
İÜ Tıp F. Temel Tıp
Bilimleri
43
3001
İstanbul Tıp Fakültesi Uyum Kursları İçin E-Öğrenme
60.000,00 TL
İstanbul Tıp Fakültesi
44
3001
Vitamin D ve mRNA 125bnin alzheimer hastalığının
patolojisini oluşturan moleküler mekanizmalar üzerine
etkileri
60.000,00 TL
İstanbul Üniversitesi
CTF
45
1002
MRları normal olan dirençli epilepsi hastalarının serum
otoantikorlarının düzeyinin analizi
30.000,00 TL
KTÜ Tıp Fakültesi
Nöroloji ABD
46
3001
Vitamin D reseptörü 1,25 MARRS geni susturulmuş
nöronlarda beta amiloid üretimi ve Tav fosforilasyonu
60.000,00 TL
İstanbul Üniversitesi
CTF
47
5000
Kriminalastik
120.000,00 TL
İÜ Adli Tıp Ens.
48
5000
Adli Toksikoloji
120.000,00 TL
İÜ Adli Tıp Ens.
49
5000
Hukuki ve Adli Bilimler
50
5000
51
3001
Akut Myeloid lösemide yüksek düzeyde eksprese olan
MN1 geninin transkripsiyonunun düzenlenmesi
55.000,00 TL
İÜ DETAE
52
3001
PRKAG2 Kardiyomiyopatisine Neden Olan E506K
Mutasyonunun Fonksiyonel Karakterizasyonu
59.999,94 TL
İÜ Deneysel Tıp
Araştırma Enstitüsü
Genetik ABD
53
1002
26.849,45 TL
İstanbul Üniversitesi
54
1002
29.803,00 TL
İstanbul Ü. Deneysel
Tıp Araştırma Enstitüsü
55
1002
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Karşı Duyarlılaştırma:
Akran Eğitimi Modeli
28.070,00 TL
56
3001
Preterm Yenidoğanlara Anneleri Tarafından
Uygulanan Şefkatli Dokunmanın Anne ve Bebek
Sağlığına Etkileri
26.000,00 TL
İstanbul Tıp Fakültesi
İÜ Adli Tıp Ens.
İÜ Adli Tıp Ens.
Gümüş Nano Parçacıkları İlave Edilmiş Protez Kaide
Maddesinin Mikrobiyolojik ve Toksik Özelliklerinin
Değerlendirilmesi
Sıçanlarda Öğrenme ve Bellek Oluşumunun RAG1,
RAG' ve AID Genleri Üzerindeki Etkisinin
Araştırılması
İstanbul Ü. Florence
Nightingale Hemşirelik
F.
İstanbul Ü. Florence
Nightingale Hemşirelik
F.
136
57
3001
Onkoloji Hastalarında Periferal Nöropatinin
Yönetiminde Refleksolojinin Etkisi
17.000,00 TL
İÜ Florence
Nightingale Hemşirelik
Fakültesi
58
3001
Gestasyonel Diabetes Mellitus Gelişen Kadınlara
Uygulanan Sağlıklı Yaşam Biçimi Eğitim Programının
Anne ve Yenidoğan Sağlığına Etkisi
35.313,00 TL
İÜ Florence
Nightingale Hemşirelik
Fakültesi
59
3001
Biyolojik Tedavi Gören Romatid Artrid Hastalarının
Oral Mikrobiyota ve Periodontal Durumlarının
Değerlendirilmesi
60.000,00 TL
İÜ Diş Hekimliği
Fakültesi
60
5000
Ağız, diş ve çene hastalıkları tanı ve tedavisi
İÜ Diş Hekimliği
61
5000
Dersin Adı: Diş Hekimliğinde Klinik Biyokimya
İÜ Diş Hekimliği
62
3001
Kazeinglikopeptid içeren yeni bir restoratif materyalin
hazırlanması ve karakterizasyonu
70.890,00 TL
63
3001
Semaphorin 3A Uygulamasının Yeni Kemik Oluşumu
Üzerindeki Etkilerinin Kalvaria Defekti Oluşturulan
Sıçan Modelinde İncelenmesi
60.000,00 TL
64
3001
65
3001
66
3001
67
Havayolu Kargo Taşımacılığı Problemlerinin
Metasezgisel Yöntemler ile Çözümü
Aktaş gölü dip çökellerinin Kuzeydoğu Anadolu'nun
geç holosen iklimi açısından irdelenmesi
Diş Hekimliği- Klinik
diş hekimliği
İstanbul Ü. Diş
Hekimliği F. Klinik Diş
Hekimliği Bilimleri B.
Ağız, Diş ve Çene Hast.
Cer. Abd
60.000,00 TL
İstanbul Ü. İşletme F.
59.927,00 TL
İÜ Orman Fakültesi
Bitkilendirilmiş çatı sistemlerinde doğal ve bazı atık
malzemelerin kullanım imkanlarının belirlenmesi
59.773,50 TL
İÜ Orman Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
1002
Permeabilie arttırıcı yöntem olarak biyolojik delme
işleminin odunda emprenye edilebilirlik, yıkanma ve
bakır dağılımı üzerine etkileri
29.969,18 TL
İÜ Orman F. Endüstri
Müh.
68
2508
TÜBİTAK-ARRSS işbirliği programı ormanlık
alanlardan kaynaklanan taşkınların tahmin edilmesine
yönelik hidroloji modelin geliştirilmesi
325.534,00 TL
Orman Fakültesi
69
2508
Uzun dönem eğme yükü altındaki kayın ağaç
malzemede sünme ve mekanik özellikler numerik
modelleme ve dengesel karşılaştırma
273.560,00 TL
Orman FakültesiOrman Endüstri
Mühendisliği
70
5000
71
1002
72
4004
73
3001
Kuzey Ege denizi 800-1500 arasındaki
MAKROFAUNA popülasyonu ve besin kompozisyonu
60.000,00 TL
İstanbul Üniversitesi Su
ürünleri fakültesi
74
4000
Su Okulu
29.811,56 TL
İÜ Su Ürünleri Fak.
75
1002
Levrek Balıklarında Karma Aşılra Karşı Oluşan
Antikor Reaksiyonunun Serolojik Yöntemlerle Tespiti
30.000,00 TL
İÜ Su Ürünleri F.
Orman Hukuku Ders Programı
İstanbul Boğazından Haliçe Su Kanalı Açılmasından
Sonra Zooplankton Komünite Yapısının Durumu ve
İşleyişi
Su Okulu
119.130,20 TL
27.785,00 TL
29811.56
İÜ Orman F.
Su Ürünleri F. Su
Ürünleri Temel
Bilimleri B.
İÜ Su Ürünleri F.
137
İstanbul Üniversitesi
Deniz bilimler ve
işletmeciliği
76
2508
Abant ve Slovenya göllerindeki sedimentte ağır metal
kayıtları ve su, fauna ve floranın özellikleri
77
4004
Hayvanlarla Birlikte Öğreniyorum
78
3001
Doksorubisin ve Klorokin kombinasyonunun fare
meme tümörü Ehlich Ascites Karsinomu(EAC) üzerine
etkisinin invitro-invivo değerlendirilmesi
79
3501
Türkiye'de Facebook Kullanım Örüntüleri -Ruh Sağlığı
İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Boylamsal Bir
Çalışma
İstanbul Üniversitesi
Ekonometri Bölümü
80
5000
Kitabın Adı: Uygarlık Tarihi
İÜ HAYEF
81
4004
Destek Eğitim Odalarından Faydalanan Üstün Zekalı
ve Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Eğitimi
İÜ HAYEF
4005
Gençlere Sağlıklı Beslenme Konusunda Eğitim
Verilmesinin, Gençlerin Sağlıklı Beslenmenin Önemi
Konusunda Farkındalık ve Bilgileri Üzerine Etkilerinin
İncelenmesi
İÜ Sağlık Bilimleri
4005
Gençlere Yaşlı ve Yaşlanma Konusunda Eğitim
Verilmesinin Gençlerin Yaşlılık İle İlgili Farkındalık
ve Bilgileri, Yaşlılara Karşı Tutumları ve Yaşlılık İle
İlgili Mesleklere Yönlendirilmesi Üzerindeki Etkilerin
İncelenmesi
İÜ Sağlık Bilimleri
82
83
254.000,00 TL
İÜ Veteriner Fakültesi
59.982,15 TL
İÜ Veteriner Fakültesi
Tablo 99- SANTEZ Projeleri
SIRA
NO
PROJE
KODU
PROJE ADI
PROJE
BÜTÇESİ
1
Santez
Kasaplık hayvan etleri ve yan ürünlerinin birincil
üretiminden tüketimine kadar bütünsel bir izlenebilirlik
sisteminin kurulması
3.482.760,80
BİRİM
İstanbul Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi
Tablo 100- AB Hibe Projeleri
PROJE ADI/NO.
PROJE
BAŞLIĞI
YÜRÜTÜCÜ
ÇALIŞTIĞI
KURUM
UPGRADE
BS SCENE AB 7.
ÇERÇEVE
INFRASTRUCTUR
E No:226562
Up grade
Black Sea
Scene
Doç. Dr. Cem
GAZİOĞLU
DENİZ
BİLİMLERİ
ENS.
İÜ’ye
AYRILAN
BÜTÇE (€)
82.524,50
TOPLAM
BÜTÇESİ (€)
3.984.018,00
138
MEFOPA No:
241791
FP7-HEALTH-2009single-stage
European
Project on
Mendelian
Forms of
Parkinson's
Disease
Molecular
approaches for
MICROAQUA AB
7.ÇERÇEVE KBBE
No:265409
rapid and
quantitative
detections of
cyanobacteria
and their
toxins from
coastal Black
Sea
COCONET
AB 7.ÇERÇEVE
OCEAN
No: 287844
PERSEUS
AB 7.ÇERÇEVE
OCEAN
No: 287600
MEDİGENE
AB 7.ÇERÇEVE
HEALTH
No: 279171
e-PREDİCE AB
7.ÇERÇEVE
HEALTH
No: 279074
Towards coast
to coast
networks of
marine
protected areas
(from the
shore to high
deep sea),
coupled with
sea based wind
energy
potential
Policy oriented
marine
environmental
research in the
Southern
European Seas
Genetic and
environmental
factors of
insulin
resistance
syndrome and
its long term
complications
in immigrant
Meditteranean
populations
Early
prevention of
diabetes
complications
in
people with
hyperglycemia
in Europe
25.000
5.759.468,00
Prof. Dr. Meriç
ALBAY
SU
ÜRÜNLERİ
FAK.
168.780,00
2.905.659,00
Prof. Dr. Bayram
ÖZTÜRK
SU
ÜRÜNLERİ
FAK
429.900,00
9.000.000,00
Prof. Dr. Bayram
ÖZTÜRK
SU
ÜRÜNLERİ
FAK
79.860,00
12.973.123,40
Prof. Dr. Ilhan
SATMAN
İSTANBUL
TIP FAK
62.639,00
3.000.000,00
Prof. Dr. Ilhan
SATMAN
İSTANBUL
TIP FAK
160.000,00
6.000.000,00
139
OLKAS
AB HİBE (MFİB)
No: 1.1.2.66884.168
MARSite
AB 7.ÇERÇEVE
ENVIRONMENT
No: 308417
BEAN
AB 7.ÇERÇEVE
MARIE CURIE No:
289966
LİMEN AB HİBE
(MFİB) No: 331
DEMOS
AB HİBE
(MFİB)
ENVIGUARD AB
7.ÇERÇEVE
OCEAN
No: 614057
1. Max-Planck
Enstitüsü Çekirdek
Fiziği Laboratuvarı
(MPIK)
(ULUSLARARASI
PROJE)
From the
Aegean to the
Black Sea.
Medieval ports
in the
Maritime
routes of the
East
New directions
in seismic
hazard
assessment
through
focused Earth
Observation in
the Marmara
Supersite
Bridging the
European and
Anatolian
Neolithic:
Demography,
Migration and
Lifestyle at the
Advent of
civilization
Cultural ports
from Aegean
to the Black
Sea
Demokrasi ve
haklarım için
buradaydım,
buradayım ve
burada
olacağım
Development
of a
biosensor
technology for
environmental
monitoring
and disease
prevention in
aquaculture
ensuring food
safety
Establishing
Partner Group
on Nuclear
Physics
(MPI) and
Nuclear
Structure
Studies
(Partner
Group)
Doç.Dr. Ufuk
KOCABAŞ
EDEBİYAT
FAK
62.418,34
110.736,13
Doç.Dr. Oğuz
ÖZEL
MÜHENDİSLİ
K FAK
363.420,00
484.560,00
Doç. Dr. Necmi
KARUL
EDEBİYAT
FAK
196.488,46
2.535.750,54
Yard.Doç.Dr.Işıl
ÖZSAİT
KOCABAŞ
EDEBİYAT
FAK
357.388,56
499.780,95
Doç.Dr.Hikmet
KIRIK
SİYASAL
BİLGİLER
FAK.
36.700,00
97.599,50
Prof.Dr. Özkan
ÖZDEN
SU
ÜRÜNLERİ
FAK.
85.458,40
7.227.436,89
Doç. Dr. Burcu
ÇAKIRLI
FEN
FAKÜLTESİ
60.000,00
140
WORLDBRIDGES
AB 7.ÇERÇEVE
MARIE CURIE
IRSES No:
KAMER DERNEĞİ
AB HİBE
Philosophy of
history and
globalisation
of knowledge,
cultural
bridges
between
Europe and
Latin America
Kadın Hakları
İnsan
Haklarıdır
EMODNET Chem2
AB HİBE (MFİB)
BLUCITIES H2020
Blueprints for
Smart Cities:
Developing
the
methodology
for a
coordinated
approach to
the integration
of the water
and waste
sectors within
the EIP Smart
Cities and
Communities
Yard.Doç.Dr.Melte
m KOCAMAN
EDEBİYAT
FAK
90.300,00
604.800.00
Doç.Dr.Ufuk
Sezgin
ADLİ TIP
ENS.
12.550,00
200.000,00
Prof.Dr. Cem
GAZİOĞLU
DENİZ
BİLİMLERİ
ENS.
10.000,00
40.000,00
Doç.Dr.C.Melek
KAZEZYILMAZ
ALHAN
MÜHENDİSLİ
K FAK
40.500,00
995.919,00
3.2.1.3.3. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2014 YILI
FAALİYETLERİ (BHM)
1.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BASIN
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN (BHM) YAPISI
VE
HALKLA
İLİŞKİLER
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Eylül 2007 tarihinden bu yana yürüttüğü
stratejisi, kalite, öğrenci ve süreç odaklı olmak, gerçek istatistikleri kullanarak karar vermek,
devamlı gelişmeyi sağlamak, hedeflerle yönetmek, katılımcı yönetim ve grup çalışması
yapmak ve önlemeye dönük yaklaşımda bulunmak biçiminde yeniden düzenlenmiştir.
Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü Toplam Kalite Yönetimi göz önünde
bulundurularak hedef kitlesini iki temel başlıkta toplamıştır. Halkla İlişkiler uygulamalarında
hedef kitle olarak seçilen kümelerin özelliklerinin iyi bilinmesi, iletişim ortamının
seçilmesinde, mesajların oluşturulmasında ve geri bildirimin doğru ve net bir biçimde
alınmasında önemlidir.
141
2.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BASIN
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMALARI
VE
HALKLA
İLİŞKİLER
a. Medya Takibi
Medya Tarama Sistemi: BHM, 01.10.2007 tarihinde sponsor olarak anlaştığı PRNet
Medya Takip Şirketi ile medya taramalarını düzenli bir şekilde gün gün yapmıştır. 1 Mart
2010 tarihinden itibaren ise Medya Takip adlı şirket ile medya taramalarına devam
edilmektedir. Yazılı basının yanında görsel basın ve internet medyası da takip edilmektedir.
Kurum içinde kurulan bir ekip ve stajyer öğrencilerle Medya Takip şirketinden alınan
veriler ve her gün ulusal olarak yayımlanan 22 gazetenin taranmasıyla elde edilen haberler,
önem sırasına göre düzenlenmektedir. Düzenlenen medya taramaları Rektör, Rektör
Yardımcıları, Danışmanlar ve Dekanlara elektronik posta yoluyla gönderilmektedir. Haberler
filtrelenerek üniversite web sitesinde yayımlanmaktadır. Böylece o günün İstanbul
Üniversitesi ile ilgili haberlerine tüm öğretim üyeleri, öğrenciler ve kamuoyu
ulaşabilmektedir.
Rutin medya taramasının dışında yerel basın ile haftalık ve aylık çıkan dergiler de
takip edilmekte, ilgili haberler basın taramasına eklenmektedir.
İstanbul Üniversitesi ile ilgili her türlü haberi, köşe yazılarını ve makaleleri kapsayan
medya taramaları Word, jpeg ve pdf formatlarında arşivlenmektedir. Dijital olarak saklanan
haber arşivi ihtiyaç duyulduğunda yararlanılmak üzere her zaman hazır durumda
bulundurulmaktadır. 19 Kasım 2007 tarihinden itibaren düzenlenen ve bilgisayar ortamına
aktarılan tüm basın taramaları akademik ve bilimsel çalışmalarda da kaynak olarak
kullanılmaktadır.
b. Medya ile İlişkiler
BHM, çalışmaya başladığı dönemden itibaren basın ile yakın ilişkiler kurmak için
öncelikle yeni bir bilgilendirme ve haber ağı kurdu. Güncellenen basın bilgileriyle iletişim
adreslerini devamlı gözden geçiren BHM gazete, televizyon, internet siteleri ve ajanslarla
irtibata geçip üniversitenin bilgi aktarımı bağlamındaki şeffaflığını açıklamış ve çok olumlu
yanıtlar almıştır.
Basının üniversiteye giriş ve çıkışları düzenlenmiş, güvenlik görevlileri ve yetkililer
bu konuda eğitilmiştir. Basının üniversite içindeki organizasyonlara daveti ve ağırlanma
işlemleri düzenli hâle getirilmiş, bu etkinliklerde oluşturulan basın masaları ile basının tüm
ihtiyaçları karşılanmıştır.
i. Basın Toplantıları:
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün üniversite ya da gündem ile ilgili kamuoyunu
bilgilendireceği, görüşlerini ifade edeceği basın toplantıları, BHM tarafından organize
edilmektedir. Basın toplantısının nerede, ne zaman ve ne şekilde yapılacağı idari yönetim ile
görüşülmekte, uygun zaman ve yer kararlaştırılmakta, basın toplantısının yapılacağı salon
hazır hâle getirilmektedir. Basının toplantı konusundan haberdar edilmesi, toplantı öncesi ve
süresince ağırlanması, gerekli bilgilere ulaşabilmesi, toplantı sonrası ihtiyaç duyulan bilgilerin
e-posta ya da faks olarak basına ulaştırılması işlemleri BHM tarafından gerçekleştirilmektedir.
142
ii. Rektör Basın Görüşmeleri ve Röportajları:
BHM, Rektör ile görüşmek ve röportaj yapmak isteyen medya çalışanlarının
taleplerini değerlendirerek söz konusu haberin en iyi şekilde yayımlanabilmesi için gerekli
tüm çalışmaları titizlikle yürütmektedir. Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi, üniversitedeki
son gelişmeler, üniversite eğitimi, akademik-bilimsel gelişmelerle ilgili bilgi almak isteyen
medya mensupları ile irtibat sağlamaktadır. Röportajın uygun zamanda yapılması, röportaj
öncesi ihtiyaç duyulan bilgilerin temini, röportaj veya haberlerin İstanbul Üniversitesi algısına
olumlu katkıda bulunacak şekilde yayımlanması, medya mensubunun olumlu bir kanaatle
kurumdan ayrılması, “Basın Görüşmeleri ve Röportajları” konusunda BHM’nin üstünde
özenle durduğu noktadır.
iii. Basın Bülteni ve Basın Bilgilendirme Dosyaları:
Temel sorunlardan biri olan bilgi ve haber akışındaki eksiklik, sistemli hâle getirilen
basın bülteni çalışması ve basın bilgilendirmeleri dosyaları ile giderilmiş; basının, İstanbul
Üniversitesi ile ilgili haberlere görsel malzemeyle birlikte e-mail ve faks yoluyla ulaşabilmesi
sağlanmıştır. Üretilen basın bülteni ve görsel malzemeler aynı zamanda üniversitemizin web
sitesinde de yayımlanmaktadır. Bu sayede akademik ve idari personel ile öğrencilerin yanı
sıra kamuoyunun bilgilendirilmesi işlevi de kendi haberleşme kanalımız üzerinden yerine
getirilmektedir.
Basın bültenleri için “Frank Jefkins Basın Bülteni” modeli temel alınarak yeni bir
format oluşturulmuştur. Yeni bülten formatının amacı, kurumsal kimlik açısından bir
bütünlük oluşturmak, basın kuruluşları tarafından İstanbul Üniversitesi’nden gelen güncel
bilgilerin kolay algılanabilmesini sağlamaktır.
Grafik 9- Yıllara göre Basın bülteni ve Basın bilgilendirme dosyaları istatistikleri.
Basın Bilgilendirme Dosyası
Basın Bülteni
712
450
386
284
184
9 26
2007
58
95
2008
234
169
36
38
2009
2010
43
2011
2012
15
22
2013
2014
143
2007
26%
74%
2014
Basın
Bilgilendirme
Dosyası
22
Basın
Bilgilendirme
Dosyası
Basın Bülteni
Basın Bülteni
234
144
iv. Basın Haber ve Görüntü İsteği:
Basının üniversitemiz, ülkemizdeki üniversite eğitimi, çeşitli bilimsel gelişmeler,
gündemdeki farklı konular hakkındaki haber ve görüntü isteklerinin karşılanması BHM
tarafından da organize edilmektedir. Üniversite yerleşkelerinde öğrencilerle görüşme, görüntü
alma ve fotoğraf çekme şeklinde gelen bu istekler idari yöneticilere onaylatıldıktan sonra
basının haber yapabilmesi için her türlü ihtiyacı karşılanmakta, uygun şartlar sağlanmaktadır.
v. Basında İstanbul Üniversitesi Analizi:
Basının gündemdeki bir konu ya da hazırladığı özel haberler için üniversitemizden talep
ettiği, konusunda uzman öğretim üyeleri ile irtibat, BHM tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu
noktada titiz davranılarak öğretim üyemizin de izni doğrultusunda sağlıklı bir iletişimin
kurulması sağlanmaktadır. Böylece üniversitemizin konu ile ilgili bilgi birikimi topluma
ulaştırılmaktadır. Yine bu noktada üniversitemizin imajına olumlu katkı yapacak röportaj ve
canlı yayın istekleri için de konuyla ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve birimle görüşüldükten
sonra uzman öğretim üyesiyle irtibat kurulmaktadır.
Özellikle tıp fakültelerimiz için basından gelen yayın istekleri, ilgili fakülte dekanı,
öğretim üyesi ve hastanın izni olmadan gerçekleştirilmemektedir.
1. Basılı Medya Analizi
BHM’nin aktif rol oynadığı iletişim süreci sonunda basın yayın organları artık her
türlü bilgi için rahatlıkla BHM’yi aramakta ve istenilen bilgiye doğru kaynaktan ulaşmaktalar.
Bu karşılıklı güven, şeffaflık anlayışı ve doğru bilgilendirme sayesinde İstanbul
Üniversitesi’nin basında eskiye oranla daha çok yer aldığı, Üniversite ile ilgili basında çıkan
olumsuz haberlerin çok büyük oranda azaldığı görülmektedir. Basın ile üniversitemiz arasında
kurulan bu köprü, üniversitemizdeki akademik ve bilimsel her türlü gelişmeye basının ilgisini
arttırmıştır. İstanbul Üniversitesi’nin dört yıllık haber dağılımını aşağıdaki tabloda görmek
mümkündür.
Tablo 101- Basılı Medyada İstanbul Üniversitesi’nin Yıllara Göre Haber Sayısı
OLUMLU
OLUMSUZ
TOPLAM
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5.066
7.316
12.254
16.017
22.200
20.029
16.439
306
469
464
1.210
1.253
879
174
5.372
7.785
12.718
17.227
23.453
20.908
16.613
Medya Takip Merkezi’nin 2 bini aşkın gazete, dergi. 44 televizyon kanalı ve 3 bini
aşkın haber sitesinde yaptığı takipler sonucu, İÜ’nün basının tüm alanlarında haber
sıralamasında ikinci olduğu belirlendi.
Üniversiteyle ilgili yazılı basında 16 bin 363 haber yayımlandı, bu alanda birinci sırayı
Ankara Üniversitesi, ikinci sırayı İstanbul Üniversitesi, üçüncü sırayı Akdeniz Üniversitesi aldı.
145
Görsel medyada 4 bin 673 habere konu olan İÜ, günde yaklaşık 13 haberle televizyon
ekranlarında yer almaktadır. İstanbul Ünivesitesi’ni görsel medyada sırasıyla Marmara
Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi takip etti.
İnternet haberleri sıralamasında da 60 bin 825 haberle bu alanda en çok haberi yapılan
2. üniversite oldu. İnternet haberleri alanında birinci sırada Gazi Üniversitesi ardında İstanbul
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi geldi.
Tüm medyada 2014 yılında İstanbul Üniversitesi ile ilgili bir yılda çıkan haber sayısı
toplam 81 bin 861′i buluyor. İstanbul Üniversitesi günde yaklaşık 224 haberde yer alıyor. Bu
haberlerin 220’si olumlu haber olarak yer almaktadır.
Üniversite, basında bilim, kültür, sanat alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleriyle
ön plana çıktı. İÜ, bilimsel ve akademik başarılarının yanı sıra uluslararası çalışmalarıyla da
medyada adından söz ettirdi.
İstanbul Üniversitesi’nin Kurumsal İletişim Planlaması, medyada her yıl değişen ve
gelişen koşullar çerçevesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılıyor.
Yazılı, görsel ve e- medya çalışmaları ve medya ilişkileri, stratejik bir iletişim planı
çerçevesinde yürütülüyor.
2014 Yılında yaklaşık olarak günde 46 adet basılı haberimiz çıkmıştır. Bu haberlerin
45,5 tanesi olumlu haberlerdir. İstanbul Üniversitesi’nin 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 ve 2014 yıllarında basında yer alan haber dağılımına bakıldığında her yıl artan haber
sayısına oranla olumsuz haberlerdeki inişli çıkışlı grafik göze çarpmaktadır.
Grafik 10- Basılı Medyada İstanbul Üniversitesi haberlerinin yüzde dağılımı.
Olumlu
94,4
96,4
94
5,6
2008
6
2009
Olumsuz
94,66
93
3,6
2010
7
2011
5,34
2012
99
95,7
4,3
2013
1
2014
146
Tablo 102- 2014 Yılı Basılı Medya Nicelik analizleri
MARKA
1
Ankara Üniversitesi
ADET
17.165
2
3
4
İstanbul Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
ODTÜ
16.363
15.977
15.347
5
6
7
Anadolu Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
13.782
13.524
11.282
Tablo 103- 2014 yılı haberlerinin gazetelere göre dağılımı
SIRALAMA
YAYIN
SIRALAMA
11
YAYIN
1
Cumhuriyet
2
Milliyet
12
Türkiyede Yeniçağ
3
Habertürk
13
Dokuz Sütun
4
Aydınlık
14
Birgün
5
Hürriyet
15
İstanbul Gazetesi
6
Önce Vatan
16
Today’s Zaman
7
8
Yeni Şafak
17
Yeni Akit
Sabah
18
Bizim Gazete
9
Evrensel
19
Yurt Gazetesi
10
Star
20
Türkiye
Zaman
2. Görsel Medya Analizi
Tablo 104- 2014 Yılı Görsel Medya Nicelik Analizleri
MARKA
ADET
İstanbul Üniversitesi
4.673
Marmara Üniversitesi
2.007
ITU İstanbul Teknik Üniversitesi
1.823
Gazi Üniversitesi
1.662
ODTU Ortadoğu Teknik Üniversitesi
1.489
147
Tablo 105- 2014 yılı haberlerinin televizyon kanallarına göre dağılımı
SIRALAMA
YAYIN
SIRALAMA
YAYIN
1
NTV
13
Kanal D
2
HaberTürk
14
Kanal A
3
CNNTürk
15
Star TV
4
A Haber
16
FOX
5
Bugün TV
17
TVNet
6
STV Haber
18
STV
7
TGRT Haber
19
Kanaltürk
8
TRT Haber
20
Cem TV
9
Kanal 24
21
Ulusal Kanal
10
360
22
ATV
11
Ülke TV
23
TRT 1
12
Show TV
24
Halk TV
Grafik 11- İstanbul Üniversitesi TV haberleri
İstanbul Üniversitesi TV Haberleri
6.301
4.673
4.536
3.536
3.032
2010
2011
2012
2013
2014
3. İnternet Medya Analizi
Tablo 106- 2014 yılı İnternet Medyası Nicelik analizleri
MARKA
ADET
Gazi Üniversitesi
97.114
İstanbul Üniversitesi
60.825
Boğaziçi Üniversitesi
57.619
Ankara Üniversitesi
51.286
148
Grafik 12- İnternet Medyası Nicelik analizi.
2014
59.772
1.053
Olumlu
Olumsuz
149
150
3.
HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI
a. İstanbul Üniversitesi Tanıtım Çalışmaları:
İstanbul Üniversitesi tanıtım çalışmaları, belirlenmiş hedef kitlelerle dürüst ve sağlam
bağların kurulup geliştirilmesi sayesinde onları olumlu düşünce ve eylemlere yöneltmesi,
tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri
sürdürmesi yolundaki planlı çalışmaların bütününü kapsamaktadır. Hedef kitle iç ve dış hedef
kitle olarak belirlenmiş, üniversite tanıtım çalışmaları ile öğrenci çalışmalarına öncelik
verilmiştir. Toplam kalite yönetimi felsefesi doğrultusunda, BHM temelinde insan odaklı
çalışmalarına başlamış, mevcut personelin sürekli geliştirilmesi için kurum içi iletişimi
sağlayan farklı alanlarda etkinlikler düzenlemiştir.
i. İstanbul Üniversitesi Tanıtım Günleri:
Üniversitemizi ve birimlerini üniversite tercihi yapacak öğrencilere doğru ve kapsamlı
bir şekilde tanıtmak, üniversite adaylarına İstanbul Üniversitesi hakkında detaylı bilgi vermek
ve bilgi eksikliklerini kapatmak, öğrenci ve velilerin üniversitemizi yakından tanımalarını
sağlamak amacıyla İstanbul Üniversitesi Tanıtım Günleri gerçekleştirilmektedir. BHM’nin
öğrenci odaklı bakış açısıyla gerçekleştirilen tanıtım günlerinde, fakülte, enstitü ve
yüksekokullar tarafından görevlendirilen en az bir öğretim üyesi ve öğretim üye
yardımcılarının yanı sıra öğrenci işleri, uluslararası akademik ilişkiler, yurt ve burs
merkezleri, mediko-sosyal birim sorumlularından oluşan uzman personellerin aracılığıyla
hedeflenen hizmet verilmiştir. Akademik ve idari personelin görevlendirilmesi bizzat şahsın
ismine yapılmıştır. Tanıtım günlerinin sonunda teşekkür sertifikaları dağıtılmaktadır. Tanıtım
günlerinde her yıl yaklaşık 120 öğretim üyesi görevlendirilmektedir.
Üniversitemiz hakkında her türlü bilgiyi yüz yüze görüşerek elde eden öğrenciler,
üniversite tanıtım materyallerine de kolayca ulaşabilmiştir. Tanıtım günlerinde, öğrenciler
arasında ayrıca üniversitemiz ve tanıtım günleri hakkında anket de yapılmıştır.
Tercih Dönemine Özel İletişim Stratejisi Hayata Geçirildi
2009-2013 dönemlerinde üniversite adaylarının tercih yaptıkları Temmuz aylarındaki
iletişim politikası özel olarak planlanıp uygulamaya geçirildi. Medya çalışmaları yapılarak
İstanbul Üniversitesi ile ilgili tanıtım haberlerinin kullanılması için özel çalışmalar yapıldı.
Üniversite ve tercihlerle ilgili televizyon ve haber programlarına katılım sağlandı, gazetelere
güncel haberlerle ilgili bilgi, fotoğraf ve video servisi yapıldı. Bir hafta İÜ Rektörlük
Binası’nda, bir hafta ise fakülte ve yüksekokulların kendi binalarında tanıtım günleri
yapılması uygulamasına geçildi. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu her bilginin yer aldığı özel bir
web sayfası hazırlandı ve iutercih.istanbul.edu.tr adresinden yayına verildi.
İstanbul Üniversitesi Tanıtım Ve Tercih Günleri Kapsamında Yapılan
Çalışmalar
· İETT’ye ait otobüslere, İDO iskelelerine, İBB Şehir Tiyatrolarına,
İstanbul’un yoğun semtlerine İstanbul Üniversitesi Tanıtım Ve Tercih
Günleri afişleri asıldı.
· Taksim ve Beyazıt’ta el broşürleri dağıtıldı.
· 5 ayrı yerleşkemize büyük afişler asıldı.
151
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Sosyal medyadan duyurular yapıldı.
Etkinlik öncesi, süresince ve sonrasında basına yazılı ve görsel bilgi verildi.
Her gün fotoğraflar çekildi. Çekilen fotoğraflar hem üniversitemizin
sitesinde yayımlandı hem de basına gönderildi.
Gelen öğrenci ve velilerin kayıtları alındı.
Öğrenciler için İstanbul Üniversitesi temel bilgilerini ve bölümlerin taban
puanlarını içeren fasiküller basıldı.
Basının haber yapması sağlandı.
Velilerin soruları cevaplandırıldı, sorunlar giderildi.
Akademik ve idari personelin ihtiyaçları karşılandı.
Düzenli ve organize bir işleyiş sağlandı.
ii. İstanbul Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi:
BHM tarafından İngilizce ve Türkçe olarak çıkartılan İstanbul Üniversitesi Bilim
Kültür ve Sanat Dergisi, İstanbul Üniversitesi’nin bilimsel ve akademik çalışmalarını, tarihini,
başarılarını, kültür-sanat aktivitelerini kamuoyuna duyurmaktadır. 4 ayda bir yayımlanan
dergi 10.000 adet basılmaktadır. İstanbul Üniversitesi’nin web sayfasından e-dergi olarak da
yayımlanan dergi, iki yıllık süreç içinde 83 ülkeden 30 bin 732 kişi tarafından okunmuştur.
Dergide yayımlanan metinler, İstanbul Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmaların
büyük bir titizlikle incelenmesi neticesinde oluşturulmaktadır. Görsel tasarım ve fotoğraf
çekimleri büyük bir emekle gerçekleştirilmekte, derginin içeriğinin daha fazla kişi tarafından
okunmasının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde dergide kullanılan metinlerin
“haber metni”, fotoğrafların da “haber fotoğrafı” olması sağlanmaktadır. Bu özelliğiyle dergi,
medya mensupları için “güvenilir” bir bilgi kaynağı; İÜ mensuplarının yazı yazmayı ve yaptıkları
çalışmalar hakkında haberlerin yayımlanmasını her geçen gün daha fazla talep ettikleri ortak bir
iletişim platformu hâline gelmiştir.
iii. Üniversitemizden Mesajınız Var: Gazete Üniversite
İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kurumsal iletişim stratejisi kapsamında,
kurum içi iletişim çalışmalarından biri olarak hazırlanan Gazete Üniversite, farklı çalışma
alanlarındaki üniversite mensuplarımızı aynı platformda bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
Fotoğraf ve video ile görsel olarak zenginleştirilen Gazete Üniversite, üniversitede gerçekleştirilen
bilim, eğitim, kültür, sanat, spor vb. konulardaki haberleri öğrencilerimize, akademik ve idari
152
personelimize ulaştırmaktadır. http:\\gazete.istanbul.edu.tr 2014 Yılı itibariyle İletişim Fakültesi
İletim Gazetesi yeniden yapılandırılarak öğrenci uygulama gazetesi olarak üniversitemizden
haberler vermeye başlamıştır. http://gazete.istanbul.edu.tr
iv. İstanbul Üniversitesi Gezileri:
BHM, yıl içinde, ülke genelindeki lise öğrencilerine İstanbul Üniversitesi Beyazıt
Yerleşkesi’ni gezdirmektedir. Haftada 2 gün gerçekleştirilen gezilerde sabah 2, öğleden sonra 2
olmak üzere her hafta en az 8 ilköğretim okulu ve lise gezi için kabul edilmektedir. Gezi talebinde
bulunan okullara gezi talebinin yer aldığı izin yazısı gönderilmektedir. Gezi programının her okul
için standart hâle getirilebilmesi maksadıyla “Gezi Programı” oluşturulmuştur. Bu program 45
dakikalık süre içerisinde tamamlanmakta; İstanbul Üniversitesi deyince akla gelen ilk sembol olan
üniversitesi ana kapısı ile başlayan gezi, Atatürk ve Gençlik Anıtı, örnek amfi, İktisat Fakültesi
Asım Kocabıyık Kütüphanesi veya Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Beyazıt Yangın Kulesi, ana
yerleşke bahçesi ve İletişim Galerisi’ni kapsamaktadır. Gezi programı dahilinde öğrencilere,
üniversitemiz hakkında eğitimden spora, kültür sanat etkinliklerinden barınma olanaklarına,
burslardan sağlık hizmetlerine kadar birçok konuda bilgi verilmekte, İstanbul Üniversitesi tanıtım
materyalleri hediye edilmektedir. Geziler için her yılın kasım ayından haziran ayına kadar
okullara randevu verilmektedir.
Tablo 107- İstanbul Üniversitesi Gezilerine katılan okullar
2007
2008
2009
Gelen Okul Sayısı
-
116
121
Gelen Öğrenci Sayısı
-
5.220
5.445
2010
2011
2012
2013
2014
135
126
139
150
110
6.075
5.670
5.149
7.450
6.000
v. İstanbul Üniversitesi Eğitim Fuarlarına Katılıyor:
BHM koordinatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi, tanıtım malzemeleri ve uzman
ekibiyle yıl içindeki İstanbul içi eğitim fuarlarına ve organizasyonlarına katılmaktadır.
Öğrenci, veli ve katılımcılarla birebir görüşen ekibimiz tarafından, üniversitemiz hakkında en
doğru ve güncel bilgiler birinci ağızdan verilmektedir. Bu çalışmalar ile BHM üzerine düşen
sosyal sorumluluk görevini yerine getirmektedir.
Bu etkinlik çerçevesinde, uygun görülen İstanbul’daki liselerin tanıtım günlerine de
gidilmekte, İstanbul Üniversitesi hakkında bilgi verilmekte, üniversitemizin tanıtımı en iyi
şekilde yapılmaktadır.
Tablo 108- İstanbul Üniversitesinin katıldığı yurtiçi ve yurtdışı fuarlar
YURTDIŞI
YURTİÇİ
TOPLAM
2007
0
0
0
2008
0
2
2
2009
1
3
4
2010
1
4
5
2011
2
4
6
2012
1
4
5
2013
1
3
4
2014
1
3
4
BHM İstanbul Üniversitesi’nin tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı katıldığı
fuarların yanı sıra, fakülte, yüksekokul ve enstitülerin fuar katılımlarına da destek
vermektedir. İstanbul Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Takımı SOCRAT (Solar Car Racing
Team), İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün desteğiyle, Avrasya’nın en büyük iş
153
geliştirme ve teknoloji platformu CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’na katıldı. 93 ülkeden 131 bin
ziyaretçiye ve 23 ülkeden 1021 katılımcı şirkete ev sahipliği yapan CeBIT Bilişim Eurasia
Fuarı, 24-27 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.
vi. İstanbul Üniversitesi Tanıtım CD’si ve Kitapçığı:
Üniversitemizin akademik yapısından fakülte, enstitü, yüksekokul bilgilerine,
tarihî geçmişinden burs olanaklarına, sağlık hizmetlerinden sportif faaliyetlere,
fakültelerin katsayı ve kontenjanlarına kadar her türlü bilginin yer aldığı İstanbul
Üniversitesi Tanıtım Kitapçığı, BHM tarafından hazırlanarak bastırılmaktadır. Yıl içinde
gerçekleştirilen her faaliyette ihtiyaç duyulduğunda dağıtılan, liselere, dershanelere ve
çeşitli eğitim kurumlarına istenildiğinde gönderilen, tanıtım günlerinde ve İstanbul
Üniversitesi’ni gezmeye gelen öğrencilere verilen İstanbul Üniversitesi Tanıtım
Kitapçığı, küçük bir kılavuz özelliği taşıması nedeniyle üniversitemizin tüm birimlerine
de gönderilmektedir.
vii. İstanbul Üniversitesi Tanıtım Materyalleri Posta ile Gönderiliyor:
Üniversite tanıtım materyalleri gelen istekler doğrultusunda ülkemizin dört bir yanındaki
okul ve dershanelere, eğitim kurumlarına ücretsiz olarak posta ile gönderilmektedir.
b. Öğrenci Çalışmaları
i. İstanbul Üniversitesi Bahar Şenlikleri:
İstanbul Üniversitesi Bahar Şenlikleri, öğrenci kulüpleri, İşletme Fakültesi Kültür
Kulübü aracılığıyla Avcılar Yerleşkesi’ne odaklanılarak sadece yeme içme ve eğlence
154
bağlamında yapılmaktaydı. Her fakülte, şenliklerini bu çerçevede gerçekleştirmekteydi. 2009
yılından itibaren BHM bu şenlikleri tek elden ve 5 ayrı yerleşkede düzenlemeye başladı.
ii. Öğrenci Organizasyonlarına Destek:
Öğrenci Kültür Merkezi’nde veya fakülte bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerin
organizasyonlarına uygun mekânın ayarlanması, kullanılacak mekânın düzenlenmesi, teknik
ihtiyaçların karşılanması gibi pek çok konuda yardımcı olan BHM, etkinliğin basına etkili
şekilde duyurulması için de destek vermektedir. Ayrıca kurum içi bilgilendirme yapılarak
katılımın artması da sağlanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin organizasyon afişlerinin
onayı ve dağıtılması da müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
155
iii. Akademik Açılış Törenleri:
Üniversitemizin açılış törenini organize eden BHM, açılış töreninin mekânı olan Fen
Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu’nun düzenlenmesi, protokolün daveti ve
yerleştirilmesi, ses ve ışık sisteminin ayarlanıp kurulması, sahnenin düzenlenip süslenmesi,
medya mensuplarının katılımının sağlanması, açılış törenine özel davetiye, afiş, ayraç,
kitapçık, program ve bannerların tasarlanması, web sitemizde duyuruların yapılması
çalışmalarını uzman personeliyle gerçekleştirmektedir.
156
iv. Kültür-Sanat Etkinlikleri
İstanbul Üniversitesi Kültür-Sanat Etkinlikleri, zengin ve farklı içeriği ile 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılları boyunca her ay düzenli olarak gerçekleştirildi. KültürSanat Etkinlikleri, İstanbul’daki yabancı konsolosluklar, kültür merkezleri ve İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı işbirliği çerçevesinde düzenlenmektedir. Ayrıca hem özel
hem İBB Şehir Tiyatroları ile yapılan ikili ilişkiler bağlamında tiyatro oyunları da
sahnelenmektedir.
Etkinlikler öncesi de ikram yapılmakta, program sonrasında Avrupa ile Anadolu
yakasına ücretsiz servis hizmeti sağlanmaktadır. Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılmak isteyenler
için İstanbul Üniversitesi internet sayfasında ve birimlerde BHM tarafından duyurular
yapılmaktadır. Etkinlikler, 2009 yılı itibarıyla üniversitemiz öğrencilerine açık hâle getirilmiştir.
Etkinliklere katılmak isteyenler BHM’yi telefonla arayarak rezervasyon
yaptırmaktadırlar. Etkinlik günü izleyiciler ve davetliler rezervasyonlara göre kabul
edilmektedirler.
Her ay farklı bir sanat etkinliğinin sahne aldığı, tiyatrodan müzikale, Klasik Türk
Müziği’nden Türk Halk Müziği’ne, baleden performans gösterilerine kadar geniş bir yelpazede
farklı ülkelerin kendilerine has kültürel ve sanatsal etkinliklerini sanatseverlerle buluşturan
“İstanbul Üniversitesi Kültür-Sanat Etkinlikleri” ilgiyle takip edilmektedir.
Evrensel değerler noktasında birleşme, barış ve paylaşma üçgeni içinde farklı
toplumları bir araya getiren bu etkinlikler, niteliklerine göre İstanbul Üniversitesi Rektörlük
157
Binası Giriş Katı, Mavi Salon, Merkez Bahçe, Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu,
Kuyucu Murat Paşa Medresesi ve Kongre Kültür Merkezi’nde yapılmaktadır.
Tarihin ve sanatın birleştiği İstanbul Üniversitesi’nin köklü geçmişinin mirasına
yakışacak ölçüde güzel bir atmosferde geçen “İstanbul Üniversitesi Kültür–Sanat
Etkinlikleri”, ülkemizin tanıtımı açısından da son derece büyük önem taşımaktadır.
Tablo 109- İstanbul Üniversitesi Kültür-Sanat Etkinlikleri
YILLAR
TOPLAM
2008
13
2009
13
2010
17
2011
2012
2013
2014
25
16
5
2
Tablo 110- İstanbul Üniversitesi Kültür-Sanat Etkinliklerine katılım
AKADEMİSYEN
PERSONEL
ÖĞRENCİ
DAVETLİ
TOPLAM
2007
-
2008
3.595
1.595
12
153
5.355
2009
1.012
1.129
1.916
165
4.222
2010
839
680
1.348
532
3.399
2011
587
773
1.748
1.315
4.423
2012
503
766
1.153
862
3.284
2013
574
480
401
205
1.660
v. Rektörün Önemli Gün Mesajları:
İstanbul Üniversitesi Rektörü’nün önemli gün ve haftalarla ilgili (10 Kasım,
Öğretmenler Günü, Tıp Bayramı, Üniversite Reformu, 29 Ekim, Zafer Bayramı, Yeni Yıl vb.)
mesajları basına gönderilmekte ve üniversitemizin ana sayfasına banner şeklinde konulması
sağlanmaktadır. Böylece bu önemli günler ile ilgili üniversitemizin görüş ve düşünceleri
kamuoyuna sunulmuş olmaktadır.
vi. Kurum İçi Organizasyonlara Destek:
BHM, kurum içi konferans, panel, sempozyum, konser vb. etkinliklerde üniversitemize
bağlı kurumların düzenledikleri her türlü organizasyona destek vermektedir. Ses sisteminin
düzenlenmesinden konuşma metinlerinin yazılmasına, organizasyon alanının planlanmasından
protokolün yerleştirilmesine kadar birçok noktada organizasyon komitesine yardım edilmektedir.
Organizasyonun basın ayağını da yürüten BHM, organizasyon öncesi basın bülteni yazımı ve
gönderimi, etkinlik sonrası organizasyon haberinin basına görsel malzemeleriyle birlikte
ulaştırılması ve basında yer alması bağlamında çalışmalarını sürdürmektedir. İhtiyaç
duyulduğunda organizasyonlara personel desteği de verilmektedir.
158
Grafik 13- Salonlarda gerçekleştirilen etkinlik sayıları
700
617
575
600
500
455
463
2010
2011
477
400
290
300
200
80
100
0
2008
2009
2012
2013
2014
Etkinlik Sayısı
vii. İnternet Duyuruları:
Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen konferans, panel, açık oturum, kültür sanat
etkinliklerive elde edilen bilimsel başarılar hakkında BHM tarafından bir metin hazırlanmakta
ve üniversitemizin web sitesinde yayımlanmaktadır. Bunun dışında hazırlanan duyuru
metinleri BHM web sitesinde ve İstanbul Üniversitesi’nin sosyal medya sayfalarında
(facebook ve twitter) yer almaktadır.
viii. Rektörlük Organizasyonlarının Görsel Olarak Arşivlenmesi:
Rektör ve idari yönetim kadrosunun yer aldığı, rektörlük tarafından düzenlenen
organizasyonlar fotoğraf ve video olarak belgelenmektedir. Bu belgeler, kurgusu ve
düzenlemeleri yapıldıktan sonra basına gönderildiği gibi üniversitemiz internet sayfasında da
yayımlanmaktadır. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videoların gerektiğinde üniversite tanıtımında
kullanılabilmesi için video kaydı ve arşivleme konusunda üniversitemiz İletişim
Fakültesi’nden de teknik destek alınmaktadır.
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Etkinlik
Sayısı
Tablo 111- Yıllara göre fotoğraf çekim verileri
2009
27
33
28
26
24
31
32
15
14
29
24
30
225
21.729
2010
23
35
50
55
75
39
32
23
46
54
47
59
430
39.540
2011
38
36
68
72
52
38
32
29
46
31
36
47
525
46.441
2012
56
55
75
66
76
75
40
21
81
62
87
65
761
58.505
2013
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
499
31.535
2014
57
61
77
71
49
48
22
33
23
28
42
66
577
24.164
Toplam
Fotoğraf
Sayısı
159
ix. İstanbul Üniversitesi Mezunlarının Çalışmaları:
İstanbul Üniversitesi mezunları ile iletişim kurmak amacıyla üst düzey görevlere
atanan İstanbul Üniversitesi mezunu kişilere Haziran 2008 tarihinden itibaren tebrik yazısı ile
birlikte İstanbul Üniversitesi rozeti gönderilmeye başlanmıştır. Bu uygulamanın kısa sürede
geri dönüşümleri olmuştur. Çalışma daha da geliştirilecektir.
x. Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar:
Kurum içi törenlerin ve rektörlük tarafından yapılan bilgilendirmelerin fakültelere
duyurulmasını sağlamaktadır.
xi. Diğer Üniversiteler ve Kurumlarla İlişkiler:
Üniversitemiz ile diğer üniversiteler arasındaki kültürel ve bilimsel paylaşımların;
sempozyum, konferans, panel, açık oturum, sanatsal çalışmalar vb. etkinliklerin hem web
ortamında hem de duyuru panoları vasıtasıyla üniversitenin ilgili birimlerinde duyurulması
sağlanmaktadır. Yine bu bağlamda, çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının öğrencilerimiz için
faydalı olabilecek, ticari gaye gözetmeyen etkinlikleri de öğrencilerimize duyurulmaktadır.
xii. Kurum Dışı Organizasyonlara Yer Tahsisi, Afiş ve Stant İstekleri
Düzenleme:
Konser, yemekli toplantı, film çekimleri, konferans ve daha birçok organizasyon için
üniversitemize başvuran kurum ve kuruluşlara yer tahsisi BHM tarafından organize
edilmektedir. BHM organizasyonları uygun mekân ve zamanda, üniversitemizin hiçbir işini
aksatmayacak şekilde düzenlemektedir. Üniversitemize gelen afiş ve stant açma istekleri imza
yönergesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.
xiii. Diğer Etkinlik ve Organizasyonlarımız
1. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU KAPSAMINDAKİ
ÇALIŞMALAR
Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun
olarak kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982
sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” gereğince, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun
Uygulanmasına İlişkin 27 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Esas ve Usulleri
Düzenleyen Yönetmelik doğrultusunda İstanbul Üniversitesi’ne gelen “bilgi edinme” istekleri,
BHM tarafından düzenlenmektedir. E-posta, faks ve dilekçe ile yapılan başvurular
Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilip ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve birimlerle irtibat
kurulduktan sonra, talep edilen bilgi muhatap kişi ya da kuruma yasal süreç içinde
ulaştırılmaktadır. Bu bağlamda müdürlüğümüzde 3 personel tarafından yürütülen “Bilgi Edinme
İşlemleri” sürecinde, ihtiyaç duyulduğunda Başbakanlık Bilgi Edindirme Yüksek Kurulundan, İÜ
Hukuk Müşavirliği’nden ve İÜ Hukuk Fakültesi’nden destek alınmaktadır.
Üniversitemiz ana sayfasında bulunan Bilgi Edinme Linki ile Bilgi Edinme Hakkı’nda
gerekli bilgiye ulaşabilen kişi ya da kurumlar, internet yoluyla da başvuruda
bulunabilmektedirler. Her gün düzenli olarak takip edilen internet başvuruları gün içinde
yine internet ortamından cevaplandırılmakta ya da ilgili birime sevk edilmektedir.
160
Tablo 112- Bilgi edinme başvurularının yıllara göre dağılımı
GENEL
TOPLAM
2009
2010
2011
2012
2013
Olumlu cevaplanarak bilgi veya
belgelere erişim sağlanan başvurular
466
864
1.541
1.781
1.593
1.945
7.724
Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen
de reddedilerek bilgi ve belgelere
erişim sağlanan başvurular
7
17
18
5
11
17
68
20
24
40
36
30
38
168
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler
çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve
belgelere erişim sağlanan başvurular
-
1
4
1
4
3
13
Diğer kurum ve kuruluşlara
yönlendirilen başvurular
2
9
17
27
17
28
98
Başvurusu reddedilenlerden yargıya
itiraz edenler
-
1
-
-
1
-
2
495
916
1.620
1.850
1.655
2.031
8.071
Reddedilen başvurular toplamı
TOPLAM
2014
161
4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1.GÜÇLÜ YÖNLER (ÜSTÜNLÜKLER)
Türkiye'nin ilk ve en köklü üniversitesi olması,
Dünya üniversiteleri sıralamalarında (ARWU, QS, THE) ilk 500 içerisinde yer alan
tek Türk üniversitesi olması,
Birçok bilimsel alanda öncü olması, ilk ve en köklü fakülteleri (Hukuk, Tıp, Eczacılık,
Diş Hekimliği, Orman, Veteriner, İktisat, İşletme vb.) bünyesinde barındırması,
Üniversite hastanelerinin markalaşmış olması ve çok geniş bir alanda sağlık hizmeti
sunması,
Farklı alanlarda güçlü müzelerin olması (Botanik, Resim, Jeoloji, Arberatoryum...),
Her bilimsel disiplinde, ulusal ve uluslararası düzeyde yetişmiş yeterli sayıda bilim
insanlarının bulunması ve yayın yapabilme potansiyeline sahip olması,
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması, kurumsal imajının ve itibarının yüksek
olması,
Kadrolu birçok öğretim üyemizin diğer birçok üniversitede kurucu ve akademisyen
olarak görev alması,
Sağlık, sosyal, teknik ve sanatsal alanlarda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
eğitim-öğretimini örgün ve uzaktan eğitim yöntemiyle yapabilmesi ve diğer
üniversitelere öğretim elemanı yetiştirmesi,
Türkiye'deki tüm yazılı eserleri kapsayan bir "Derleme Kütüphanesi"ne, dünyada tek
olan "Nadir Eserler Kütüphanesi"ne, ayrıca zengin koleksiyonlara sahip bir Merkez
Kütüphane'ye ve araştırmacıların kolaylıkla ulaşabilecekleri uluslararası veri
tabanlarına sahip olması,
İstanbul'da konumlanması, şehir üniversitesi ve kampüs üniversitesi olma özelliğini
birarada taşıması,
Vizyonu güçlü bir yönetim kadrosuna sahip olması,
İÜ'de öğretim üyeleri tarafından hazırlanan basılı ders kitabı sayısının çokluğu, İÜ'de
yapılan projelerin sayısının fazlalığı,
Ülke çapındaki arkeolojik kazıların önemli bir kısmının üniversitemiz tarafından
yapılması, İleri düzeyde uzmanlık isteyen dallarda üstün nitelikte, güvenilir hizmet
verebilmesi, Atatürk ilkelerinin, laik demokratik cumhuriyetin ödünsüz savunucusu
olması,
Mülkiyeti İÜ'ye ait 750 hektarlık bir "Doğa Bilimleri Laboratuvarı" ormanımızın
olması,
İÜ'ye ait değerli ve tarihî binaların, alan ve tesislerin bulunması,
Dünya standartlarında akredite edilmiş araştırma laboratuvarlarına ve hizmet
birimlerine sahip olması,
Sosyal sorumluluk projeleri, etkinlikleri (Çocuk Üniversitesi, Spor Kulübü, ISUDAK
Arama Kurtarma Ekibi, Sosyal Tesisler) ve tesisleriyle tanınması,
Sanat alanındaki eğitimi ve etkinlikleriyle ön planda olan bir konservatuvara sahip
olması, Uluslararası bilim ve sanat etkinliklerine destek vermesi ve ev sahipliği
yapması, Toplumun her alanında, kamu ve özel sektörde etkin ve yetkin mezunlara
sahip olması.
4.2.FIRSATLAR
İÜ'nün coğrafi konumu, İstanbul'un tarihî, sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleriyle
bir çekim merkezi olması ve bilim insanlarına geniş araştırma imkânları sunması,
162
Sokrates ve Erasmus programları gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim olanaklarının
olması,
Büyük sanayi ve ticaret kuruluşlarının merkezlerinin İstanbul'da olması, sanayi ve
ticaret odaları, ulusal ve uluslararası işletmeler, STK'ler ve sosyal çevreyle iş birliği
yapabilme olanağının bulunması,
Avrupa Birliği, TÜBİTAK, kalkınma ajansları ve teknokentler tarafından desteklenen
proje ve programların artması,
Üniversitelerimizde kalite güvence sistemi kurmanın öneminin anlaşılması,
Yurt içinde ve dışında farklı pozisyonlarda her sektörde mezun ve mensuplarımızın
olması,
Mezunlarımızın aktif politikada ve diğer toplumsal alanlarda etkili görevler almaları,
Öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite olması nedeniyle yüksek puanlı
öğrencileri alma olanağı,
Avrupa Üniversiteler Birliği, COINBRA gibi üniversite kuruluşlarına üye olmanın
önemi İÜ'nün tüm dünyada tanınıyor olması,
Sanayi ve toplumun nitelikli bilgiye ve bilgi üretimine olan ihtiyacının artması,
Üniversitelerimizde teknokent kurma olanağı bulunması, ^ Üniversite sanayi
(uygulama) iş birliği oluşturulması yolunda politik destek ve arzunun olması, Türk
toplumunda İÜ'ye duyulan güven,
Eğitim teknolojilerinin son yıllarda hızla gelişmesi, ulusal ve uluslararası kültürel ve
bilimsel etkileşimin ve bilgi transferinin gelişmesi,
Belirli alanlarda sertifikasyon (TOEFL) ve hizmet içi eğitim gibi alanlarda mesleki
eğitim ihtiyacının artması,
Üniversiteler arası rekabetin gündeme gelmesi,
e-Devlet çalışmaları ve hükümetin iletişim teknolojilerine desteğinin artması,
Lisansüstü ikinci eğitimde fiyat ve kalite açısından devlet üniversitelerinin tercih
edilmesi, Kültürler arası çalışmalara artan global ilginin ışığında ülkemizin çok
kültürlü yapısı,
Öğrencilere dışarıdan (özel ya da kamu) burs sağlama imkânlarının çok olması,
Eğitimde yapılanma ve yenilenme bilgi sistemi ile üniversite genelinde güçlü bir bilgi
işlem altyapısı oluşturma zorunluluğu,
Kamu kurumlarında dışarıdan hizmet alımına imkan sağlayan yasaların çıkmış olması,
Citation İndex'e giren yayın organları tür ve sayılarının gittikçe artıyor olması.
4.3.ZAYIF YÖNLER (GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR)
Birimlerde personel planlaması (Norm Kadro) olmaması,
Kampüs yaşam alanlarının ihtiyacı karşılayamaması, kampüs sinerjisinden
yararlanılmaması, kampüs hayatı olmaması,
Ekonomik koşulların (bütçe ve mali kaynak) yetersizliği,
Birimler arası kadro dağılımının adil ve objektif yöntemlerle yapılmaması,
Bazı binaların (özellikle tıp fakültesi binalarının) bakımsızlığı ve hâlâ deprem riski
taşıyor olması,
İstenilen elemanı alamama sorunu, personel alımında mevzuat sınırlamaları,
Genel kullanım alanlarında altyapının (tuvaletler, yemekhaneler, temizlik sorunu ve
düşük kalite tüketim malzemeleri) yetersiz ve düşük kaliteli olması,
Birimlerde teknik destek personeli (teknisyen, hasta bakıcı, laborant, hemşire)
eksikliği,
Akademik personelin etkin kullanılamaması,
Bilimsel çalışmaların patentli ürün ve fikirlere dönüştürülememesi,
163
Öğrenci kontenjanlarının sürekli artması,
Yönetim kademelerinde merkezî yaklaşım uygulanması ve yetkinin birimlere
dağılmamış olması,
Üniversitemizin paydaşları için sosyal ortamların (kantin, spor tesisi, konferans
salonları, kütüphane, kırtasiye, fotokopi merkezi, sanat atölyeleri gibi) yetersizliği,
Merkez Kütüphane ve bazı birim kütüphanelerinin basılı ve elektronik yayınlar, veri
tabanları ve hizmet kalitesi (otomasyon, eğitimli personel gibi) açısından uluslararası
standartlara uygun olmaması,
Öğrencilerin barınma (yurt) ve burs sorunlarının yeterince çözümlenememesi,
Üniversite personel talebinde aranan özelliklerin YÖK nezdinde savunulamaması,
Üniversite-sanayi iş birliğinde yetersiz kalınması,
Üniversite mezun ve mensuplarında aidiyet duygusunun yaratılamamış olması,
Akademisyenlerin üretkenliğinin az olması, akademisyen başına uluslararası
indekslerde taranan makale ve dış kaynaklı proje sayısının azlığı,
Akademik ve idari kadro için performans ölçümünün yapılmaması,
Performans değerlemenin sadece kadro atama kriterlerine bağlanmış olması,
Akademik ve idari personel kadro sayılarındaki yetersizlik,
Eğitim-öğretim ortamlarının (dershane, laboratuvar, amfi, vb.) altyapı yenileme
çalışmalarının tamamlanmamış olması,
Öğrenci memnuniyetinin ölçülmemesi,
Üniversite faaliyetlerinin eş güdüm içinde yürütülmesini sağlayacak bir makro
otomasyon (bilişim) sisteminin olmaması.
4.4.TEHDİTLER
Üniversitemize yeterli kadro ihtiyacının temin edilememesi,
Ortaöğretimdeki eğitim kalitesinin yetersizliği ve öğrencilerde kültür, bilgi ve beceri
eksikliği, Akademik personelin maaşlarındaki ve döner sermaye uygulamalarındaki
dengesizlik, Devlet bütçesinden eğitime ayrılan payın yeterli düzeyde olmaması,
Vakıf üniversitelerinde ve Anadolu'daki bazı üniversitelerde Akademik Yükseltilme
Kriterlerinin düşük olması nedeniyle yükseltmelerde mevcut olan haksız rekabet,
Bazı bölümlere YÖK'ün gereğinden fazla öğrenci kontenjanı vermesinden dolayı
eğitim kalitesinin düşmesi,
Yüksek lisans ile doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi alımında bölüm/birim
inisiyatifinin gittikçe azalması,
Hükümet politikalarının üniversitelerin gelişim programı ile yeterince uyuşmaması,
Yüksek Öğretim Kurumu'nun araştırma görevlisi kadrolarını kısması,
Kamu yönetiminde etkin bir performans ölçümü ve değerlendirmesi yapılamaması
nedeni ile ödüllendirmenin ve sürekli gelişimin gerçekleştirilememesi,
ÖYP programından gelen araştırma görevlilerinin kadrolarının bölüm inisiyatifinde
olmaması ve olası uyum problemleri,
Ülkemizde etkin yükseköğretim, bilim, teknoloji politikalarının ve planlamasının
olmaması,
2547 sayılı YÖK Kanunu'nun getirdiği (seçim, atama, kadro vb.) olumsuzluklar,
Sağlık alanında gerçekleştirilen mevzuata yönelik düzenlemelerin, üniversite
hastanelerinde görev yapan hekimleri ve sağlık personelini olumsuz etkilemesi,
Mevzuatın, üniversitelerin mali kaynak yaratmasını ve var olan kaynakların hızlı,
etkin ve verimli kullanılmasını engellemesi,
Özel üniversitelerin sürekli ve plansız olarak açılıyor olması, Sağlık Bakanlığının tıp
fakültelerinin idaresini ele alma olasılığı,
164
MYO' ların ülke düzeyinde yeterli oranda desteklenmemesi, başarılı öğrencilerin
ilgisini çekmemesi,
YÖK ve MEB kurumlarının mesleki eğitimde net karar veremeyişi,
Öğrencinin yetkinliğini güvenilir ve kaliteli bir biçimde ölçen bir sınav sisteminin
(ÖYS, ALES) olmaması ya da yetersiz kalması,
Özellikle tıp fakültelerinde çalışmayı düzenleyen kararnameler ve mahkeme
kararlarının baskısı, Kamu üniversitelerinde personelin merkezi sınavla (KPSS)
istihdam edilmesi, İş dünyasında belirli birkaç üniversitenin mezunlarının tercih
edilmesi,
Üniversitelerin bilimsel özerklik ve özgürlüğünün yeterince olmaması,
Özel sektörle ücret, donanım ve insan kaynakları yönetimi açısından rekabet
edilememesi,
Uzaktan eğitim sonucu üniversitenin eğitiminin kalite algılamasında yaşanacak düşüş.
Üniversitemizin ve genelde devlet üniversitelerinin karşı karşıya kaldıkları bu tehditler
temel olarak Milli Eğitim Sistemi, Maliye Bakanlığı'nın mali sistem ve bütçe
sınırlamaları, Sağlık Bakanlığı'nın yeni sağlık politikası ve yönetmeliği ile Yüksek
Öğretim Kurumu'nun yasa ve yönetmeliklerinin uygulamasından kaynaklanmaktadır.
Nitekim çalışma grubumuzun üyeleri bu tehditleri aşağıda belirtilen hususlara
bağlanmaktadırlar:
Öğrenciler açısından: ortaöğretimdeki eğitim sisteminin yetersizliğine, kültür,
beceri ve bilgi eksikliğine, öğrenci kontenjanlarının gereğinden fazla
artmasına, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarının öğrenci yetkinliğini
ölçememesine, gereği kadar önem verilmemesi nedeniyle mesleki eğitimin ve
meslek yüksekokullarının öğrencilerin ilgisini çekmemesine;
Üniversitemize yeterli kadro temin edilememesi açısından: YÖK'ün kadro
sınırlamalarına, personelin ancak KPSS gibi bir merkezi sınavla istihdam
edilmesine, YÖK'ün kalite standartlarına önem vermeden plansız olarak vakıf
üniversitelerinin kuruluşunu desteklemesine, yüksek lisans ile doktora
öğrencisi ve araştırma görevlisi alımlarında birim inisiyatiflerinin gittikçe
azalmasına ve ÖYP programı kapsamında gelenlerin uyum sorunları
yaşamalarına;
Mali sistem ve bütçe sınırlamaları açısından: devlet bütçesinden eğitime
ayrılan kaynakların yetersizliğine, akademik personel maaşları ve döner
sermaye uygulamalarındaki dengesizliklere, performans ölçümü ve buna bağlı
bir değerleme yapılamamasına, mali mevzuatın devlet üniversitelerinde mali
kaynak yaratılmasını engellemesine;
Sağlık bilimleri eğitimi ve uygulaması açısından: hükümetin sağlık alanında
uyguladığı yeni mevzuatın tıp fakültelerimizi ve hastanelerimizi büyük oranda
etkilemesine, üniversite hastanelerinde çalışmayı düzenleyen yönetmeliğin
görev yapan hekimler ile sağlık personelini olumsuz şekilde etkilemesine,
Sağlık Bakanlığının kendi hastanelerini vakıf üniversitelerine verirken tıp
fakülteleri hastanelerinin idaresini ele almak istemesine.
5. ÖNERİ VE TEDBİRLER
Üniversitemiz Stratejik Planı’nın uygulanması ve stratejik yönetimin tüm birimlerde
gerçekleştirilmesi için, üst yönetim, birim yöneticileri ve ilgili kurulların
“katılımcılığı” artıran bir anlayışla çalışması gerekmektedir. Bu amaçla eğitim ve
uygulama takip çalışmalarının sürekliliği sağlanmalı ve tüm birimlerin araştırma alt
yapısı desteklenmelidir.
165
Stratejik planın hedef, performans göstergesi ve faaliyet ve projelerinin birimler
düzeyinde izlenmesi için web temelli stratejik yönetim takip sistemi programının
yürürlüğe sokulması çalışmaların takibini kolaylaştıracaktır.
ADEK ve SPK’nın stratejik yönetim ve kalite yönetim sistemi kurulması ve
sürekliliğin sağlanması için ortak çalışmalarına devam etmesi gerekmektedir. Yapılan
çalışmaların Üniversite Senatosu’nda ve birim yönetim kurullarında düzenli şekilde
değerlendirilmesinin yapılması sağlanmalıdır.
Performans esaslı bütçenin her birime yayılması için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.
Üniversitemizin Stratejik planında hedeflenen eğitim öğretim yapısının geliştirilmesi
için fiziki alt yapı, araç ve gereç imkanlarının geliştirilmesine hız verilmelidir.
Kalite yönetim sistemi çalışmalar esnasında stratejik planın her birimde uygulanması
ve takip edilmesi öncelikli hedef haline getirilmeli; stratejik planın beş temel alanı
olan:
· Eğitim ve Öğretim Yapısının Geliştirilmesi
· Stratejik İş Birliklerinin ve Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Kurumsal
Kimlik ve Motivasyonun Güçlendirilmesi
· Daha Etkin Çalışan Bir Örgütsel Yapının Oluşturulması
· Bilimsel Çalışmaların Geliştirilmesi
· Kaynak Geliştirme
altında belirlenen hedef ve faaliyetlerin hangisinin ve ne kadarının hangi birimlerce
yürütüleceği belirlenmelidir.
166
167
168

Similar documents

2015 Yılı Faaliyet Raporu

2015 Yılı Faaliyet Raporu “İstanbul Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu”, üniversitemizin 2015 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında genel bilgilerin edinebileceği, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırla...

More information

İncele - Thermowood

İncele - Thermowood Antalya’nın Ser k İlçes ’nde 5.000 m² sahada 3.000 m² s kapalı alanda lam ne k r ş tes s n kurmuştur. F rmamız, fabr kamızın kurulması le b rl kte tur zm yatırımları ç nde öneml projelere mza atan,...

More information

2010 Yılı Faaliyet Raporu - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

2010 Yılı Faaliyet Raporu - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü MİSYON – VİZYON ......................................................................................................................... 2

More information

Kayıt Kılavuzu - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kayıt Kılavuzu - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket AZİZ KANSU Binası Beşevler/ANKARA Telefon: 0312 215 90 01 / 3052-3059 ...

More information