Skikart Elverum sentrum

Comments

Transcription

Skikart Elverum sentrum
Skikart Elverum sentrum
637000
638000
639000
640000
275
275
50
0
5
52
0
325
5
47
6767000
52
5
5
47
ca 10.3 km
Lemyrbakken
Mellom
Furuli
5
32
30
Brustad
300
27
5
6767421
300
325
300
648272
Ragnhildlykkja
350
425
400
375
Svelykkja
Mobergsvea
648000
325
350
375
400
475
450
500
525
0
55
575
Moberget
0
50
0
450
52
5
647000
Moberget Hagen
425
s
550
35
0
646000
475
500
37
5
645000
55
0
50
5
47
450
400
375
5
32
350
5
27
Midtlikoia
425
5
37
5
32
Hekoia
0
30
Granbakken
375
400
644000
Nøtselsætra
5
57
5
0
32
Storhølskoia
350
643000
Tresnippen
35
6767000
642000
5
47
ken
5
40
0
641000
Bjørnåsen
0
30
550
636000
47
5
635000
500
634000
0
475
633000
45
42
0
632000
50
k
Sæterbe
631633
6767421
Overud
50
0
350
Hagen
375
425
40
0
45
0
52
5
47
5
50
0
na
Østli
Rismyrbakken
6766000
Rismyr
Godbakken
0
30
Fly
Fallkoia
30
0
Fredheim
Norderud
Godbakksvea
Øverby
55
30000
3
5
52
0
55
6766000
27
5
Blekktakkoia
Letjen
32
5
30
0
475
45
0
0
550
32
5
0
35
35
0
Grindkoia
Malmholtet
0
55
anGr
ken
bek
25
45
0
Herstadsætra
37
5
27
5
0
550
Kolsætra
450
La
v
bek åsken
275
300
200
en
37
5
40
0
42
5
45
0
35
400
375
350
35
0
350
35
0
350
Nordbekk
Løvberget
Strandstykket
225
0
250
250
27
5
0
25
0
25
0
250
25
250
250
250
0
0
25
25
0
250
250
6755000
5
22
200
0
20
Posttjennet
222.95
Søbakken
225
22
5
Kjerringtjennet
225
ca 4.1 km 217.5 Holm217.27
Stortjennet
217.50
Smaltjennet
5
20
0
225
225
200
225
0
25
22
0
25
5
5
22
217.61
250
Engemyra
225
214.7
20
0
22
5
21
0
215.5
25
0
Krogskoia
Hospitset
275
ca 0.4 km
Fjeldsetlia
2
2 4 5 45
Raskkoia
ca 1.7 km
ca 1.2 km
Svenkerudvollen
225
22
5
Skriver-
Rolsdorpkoia
rn
Te
24
5
211.0
207.7
Tuvenkoia
ca 1.3 km
250
Vinabbenga
myra200199.1
ga
in
0
25
Prestøya
Holbekkrønningen
Starmoen
Grasbekkrønningen
6751000
200
25
0
ca 2 km
Stormyrkoia
22
5
300
24
5
20
0
ca 1.7 km
0
20
Bjørnåsen
250
250
25
0
250
Mokoia
Lisætermyra
Olerønningen
0
ca 1.4 km
ca 1.2 km
17
5
Bergsvea
Skanshagen
35
0
350
35
0
350
tjenna
300
tjenna
336.0
D
am
tje
n
be 3 nskk 25
en
350
350
Abbortjenna
353.0
250
Fossum
Lintjenna
225
0
20
30
0
275
5
32
Skjærsjøen
0
30
Skjærsjøen
267.5
5
325
300
3.0
27
2.4
5
22
0
25
0
25
200
175
5
17
Hestmyrhaugen
175
Rugsveberget
Li
200
300
325
325
Svea
275
0
6745000
Søberg
30
Ber
geb
ekk
en
Veltmosemyr250
Brynikoia
Veltmyrkoia
koia
275
5
633000
634000
635000
636000
637000
639000
200
Jevnaker
Mellom
Årnes
Triveligkoia
641000
Kvernmoen
Surtjennet
Murud
Tuven
Linntjennet
167
Oppberget
Jømna
Enge-
Granberg
Brennlykkja
Kavlemyra
640000
Holtet
175
642000
Sørenga
643000
644000
åm
Gl
175
Movoll
17
5
moen
0
20
638000
Nygarden
250
Nefsåsberget
300
632000
Vestli
200
Surtjennet
183
22
5
27
5
30
0
Johanstadkoia
275
Olstad
5
22
275
Svalebu
Kommunekoia
200
Houm
Løken
200
5
27
5
27
Røyhaugkoia
5
27
175
Harabekk
Prerien
bekken
5
275
Hagasætra
175
Storhov
Melmo
6745000
250
27
0
ca 1.6 km
200
225
27
Halvfarhytta
20
Kjelde
Berger
Mostu
27
5
ca 1.5 km
200
Silke-
Kvasstad
Lillehov
Nervollen Håkåsmyra
275
6746000
Skjærmoen
175
Flobakken
Melåsberget
Åmo
ca 1.5 km
Åtjennet
200
Mørkhagen
Slettskjærkoia
Kilometer
Heradsbygd
Moen
Skjefstad
ken
Oppsalåsen
225
200
22
5
175
175
Sikttjennet
194.5
250
ca 1.9 km
Lindstad
Skirbekk
Sikttjennet
200
0
20
1.8
Oppsal
Hagatjennet
184.7
275
ca 1.4 km
ca 0.7 km
ca 2 km
Hagen
Husa
350
325
6747000
Sagbakken
Åsen
200
275
32
5
350
20
0
Saga
200
Patentkoia
20
0
Gravninga
Nermoen
275
S jø
bek
275
0
20
Grønstad
20
0
Flomyra
Skjærsjøen
267.5
Østmo
0
20
200
ca 2 km Østby
Smørbukken
225
Bekkekoia
Engstad
225
225
Mostu
17
5
0
275
325
6748000
200
Korslund
225
Øvre
Vadet
Lintjenna207.01
207.6
25
5
32
1.2
175
200
5
22
350
0.6
225
225
353.0
UTM sone 32, EUREF89 (WGS84).
Myrvang
Knappen
180
200
ca 2.7 km
225
Vesterhaug
Haugsberget
200
Småtjennkoia
Orrleikkjølen
200
0
20
225
27
5
32
5
Bjørnholtet
Sjøkoia
0.0
Nor
200
Hogset
Venstad
2
225 00
250
Halt-Helenakoia
5
250
Dam-
338.0
Målestokk 1:30000.
Kartet er utarbeidet av Elverum kommune 2007.
250
335.0
Små-
Svarttjennshaugen
6746000
0
Høydekurve, 25m ekvidistanse
0
25
Sportplass
Nordbekk
Lussberget
Sørli
335.0
350 35
0
350
Åa
5
22
Bygg
350
5
0
20
Tettbebyggelse
250
Østerhaug
5
22
Dyrket mark
17
22
5
0
Bekk
Nordhaug
25
Innsjø, bekk
350
275
Myr
Dammyra
Mosamyra
Hjellmyrkoia
ca 1.3 km
Furuknappen
ca 2.9 km
250
Høyspentledning
175
0
20
6748000
25
0
252.9
27
5
ca 2.2 km
22
5
200
Sti
275
175
Traktorveg
Norddal
Hanstjennet
300
Bjørnåskoia
Brenna
17
5
25
347.5
339.0
FYSAK har til hensikt å legge til
rette for systematisk bruk av
tilpasset fysisk aktivitet i
forebyggende og helsefremmende
arbeid.
Fysisk aktivitet er den viktigste
enkeltstående faktoren i
forbyggende helsearbeidet.
Samtidig er fysisk aktivitet et
enkelt og mangfoldig virkemiddel,
som kan tilpasses alle typer
målgrupper.
Ved å utvikle tur-/løypekart,
ønsker vi å legge til rette for
tilpassede fysiske aktivitetstilbud i
lokalsamfunnet, ut fra lokale
forhold og behov, og dermed øke
omfanget av fysisk aktivitet i
befolkningen.
God tur.
5
0
30
0
20
Alfheim
5
17
Veg
6747000
Gildretjennet
32
6749000
Nøtåsen
22
Mikkelskoia
200
5
22
30
0
5
ca 0.2 km
27
300
ca 1.9 km
200
3
Kvitkjølen
Fylkesveg
na
Jøm
Vesterenga
Dølholtkoia
Riksveg
0
25
5
17
Nøtåsberget
275
LysLøype
6749000
250
Finstad
27
5
ek 6750000
ke
n
5
Bergemyrkoia
27
5
5
5
32
Skiløype kjøres ved mye snø
ca 1.2 km
ca 0.7 km
Helset
22
5
32
5
27
0
30
Stenbekkoia
250
Bjørntjennet
Skiløype
22
Finnsbakkoia
5
17
300
Kringlemyra
Tegnforklaring
300
20
0
Vindheia
20
200
300
Klotjennet
202.6
200
255.5
255.5
175
Gr
as
b
200
Skjærmyra
ca 1.3 km
0
30
Storrønnings-
Mosamyra
225
Hanstad
5
27
ca 2.3 km
325
Olapersvea
5
22
250
ca 1.1 km
198.1
198.2
198.2
225
Åbo
Oppsalvollen
300
5
27
Bjørntjennsbekken
275
275
250
0
25
6750000
0
25
0250
25
0
25
250
Bruvoll
n
Hansbekke
Bakketunkoia
Mastmoen
225
5
22
250
6752000
215.2
Terningmoen
225
214.6
210
225
Bryggeriberget
225
21
0
215.0
ca 1.8 km
0
25
ek
ke
n
mn
a
217.61
ca 1.8 km
Gr
as
b
l-Jø
209.7
ca 1.2 km
Haugsætra
6751000
216.6
214.1
Smaltjennskoia
5
24
0
25
Gårder
6753000
Nysætra
225
218.41
Elverum
225
tjenna
225
275
25
0
225
200
22
225
225
218.48
Leiret
225
200
Skirbakk
Svea
225
Hornmoen
217.27
216.9
ca 0,8 km
Terningmoen
5
22
0
5
22
214.3
Årtjennskjølen
216.54
219.6
200
Midtskogen
Mellom
225
225
Nistilrønning
217.59
ca 0.5 km
225
ca 0.7 km
Øverleiret
0
3
225.7
219.43
ca 1.8 km
ca 0,5 km ca 0,3 km
Løkting
0
20
25
Tormyra
25
5
22
Lykkja
6754000
Damtjennet
200
20
Kommunekoia
250
225
225
22
5
Terninga
0
Svarttjennet
225
Sagå
a
Grindalen
3
25
233.5
219.34
225
Skjelle
250
222.0
223.7
Oksøye
25
ca 0.7 km
Rønningen
250
0
250
275
Lang-
ca 1.5 km
250
Fjøsmyra
sletta
Gampmyra
225
225
Svartbekken
Dagrostjennet
250
239.5
Sag-
Børstad
250
225
225
Løvbergsmoen
tjennet
225
227.8
25
225
ca 1.2 km
225
Storhølen
ca 1.7 km
Hanakamtjennet
240.5
22
5
27
5
22
5
ca 1.3 km
Rundhaugmyra
231.3
225
20
0
225
250
Ves
0
25
230.53
250
250
Skjulstadtjenna
Grindalsmoen
0
450
250
6753000
25
25
Bjørkristjennet
250
200
6756000
250
Stavåsen
Skoglund
Embretskoia
25
0
5
27
Skogstad
225
6752000
375
32
5
25
0
0
225
ca 1 km
n
n
0
20
5
27
tile
0
22
5
0
20
25
0
N is
0
20
27
30
Rogstadtjennet
250
Høystad
200
5
0
5
27
0
20
Tusskoia
0
20
0
250
ca 1.7 km
0
20
0
20
30
Kjærnet
0
350
Skjulstadsvea
30
0
200
6757000
5
27
5
22
Bekkelund
Svenkerud
5
22
Svarttjennet
325
325
300
275
20
0
20
200
200
300
Meljordshagen
Eliassvea
Løbekk
ca 1 km
0
25
Svarttjennet
247
27
5
5
5
275
27
Brenna
0
30
Skjærbekk
275
Enger
27
Åset
Borgen
ca 1.7 km
Kaldkjellkoia
6743989
631633
5
350
32
5
35
0
Husa
275
275
300
200
200
350
275
275
25
0
300
35
0
35
0
Stykket
275
375
25
3325
400
Rønningen
5
27
Skjulstad
5
27
0
225
20
30
30 0
0
Langmyrkorsen 250
ca 2.3 km
ca 2.5 km
250
0
25
6758000
Amundsætra
Østbakk
300
nbe
kke
350
0
Skolla
325
400
375
325
275
25
Rostad
32
5
ca 1.4 km
Strandbygda
ca 1.2 km
ca 1 km
0
25
0
Søby
27
5
Hornkvern
Grinda
Prestøya
25
Langholen
22
5
Skjermyrdalskoia
ca 2.2 km
0
Grøtting
Hjermstad
Loka
Sørstugrenda
Kumyrkoia
375
30
Strandmoen
6754000
0
35
350
325
0
30
275
Møystad
Enkebakken
Støre
Djupmyrkoia
275
ca 0.4 km ca 0.5 km
ca 0.4 km
Skvalderbekkoia
275
275
Stormyra
275
325
375
Hernes
5
22
20
0
25
Vollmogrenda
250
Strand
Søstua
Narsetra
Nygarden
Sætre
Hernes
25
Ygletjennet
27
5
0
35
5
0
20
ca 5.3 km
200
225
5
32
0
30
27
0
25
250
5
27
0
30
Strandhagen
200
225
Lavåskoia
32
5
Hornbrua
30
0
300
ca 2.3 km
6755000
350
Torud
Sætre
32
5
5
Uthus
Finstad
Kjellberg
Strand
6756000
27
Hovslykkja
300
300
Sundsvoll
Bånerud
5
32
0
5
0
35
25
6759000
35
0
5
32
200
275
318.6
Nøtset
325
Stavåsen
5
32 5
32
Mellom
0
40
Grønli
35
0
300
32
n
ke
ek
db
375
400
Høyby
Toerkoia
5
32
0
30
318.8
Hovin
25
0
275
Narsætra
5
350
425
375
Hundbekkoia
Bukkmyrkoia
6757000
37
Lindenga
325
Grundset
skogen
Bjørnstad
Nersvea
320.6
Grav
22
5
n
37
5
300
0
45
350
350
Flåtastøa
Kutt
erbe
kke
Nordby
Gjøbakken300
Herstad
Stavåsmyra
353.5
6758000
ca 0.6 km
375
5
37
325
6760000
Enga
35
0
25
0
5
32
Bakstad
5
Hovinsvea
ca 0.6 km
5
Klokkersvea
375
Rekstad
Helbekken
42
Jensmoen
0
30
ca 1.2 km
Nordli
325
Rugsvea
0
5
Oterteppa
4
400
Ramskoia
22
Brennholen
Hardbakken
Kvernstua
325
32
Sveva
5
ca 0.5 km
45
Tajet
27
5
Stensmyra
Holtet
37
ca 0.6 km
ca 0.6 ca
km0.2 km
75
Vesleenga
n
Hu
0
375
Grundset-
325
Nordset
350
475
Brenna
40
0
30
0
Vesle-Grundset
Tjennslimyrkoia
5
42
0
45
5
5
32
275
5
0
20
200
5
25
275
300
0
35
Rønningskoia
5
32
47
400
Vestby
Lykkja
Oppsetgrenda
350
47
5
Brennhagen
ca 0.2 km
5
325
Alfarrustad
Såsæterhøgda
ca 0.4 km ca 0.6 km
ca 0.5 km
0
45
0
40
ca 0.9 km
0
35
37
5
30
0
6761000
350
5
47
400
ca 1.8 km
Engekoia
Stuttenga
Dalsberg
5
ca 1.9 km
5
32
35
0
ken
350
Hovinberget
ca 0.2 km
42
0
30
25
0
22
22
Sydeng
425
400
5
37
275
25
0
Tuvenga
22
5
Liberg
42
5
Attenkoia
Bjørnbek
a
325
ca 1.7 km
Ho
rn
0
40
42
5
0
40
4
375
ca 1.6 km
75
0
375
na
-Øks
Vesle
400
Røbru
Brenna
5
32
ca 1.3 km
30
5
0
Langenga
0
35
250
20
5
200
22
275
300
5
32
Bjørnli
0
Bekkelund
35
375
440.6
Torudkoia
25
0
22
kken
Tjennslimyra
475
375
6762000
Nordby
37
5
450
0
40
375
0
30
5
22
0
30
325
350
350
32
5
ca 6.4 km
6759000
47
400
Gravsrønningen Berg
300
32
500
Kvernhagen
Hardbakken
Dalseng
ca 0.6 km
Nymoen
Koltjennet
Høgåsen
40
5
375
5
37
35
0
425
Kruggerudkoia
Skjærsvea
Grundsetsætra
525
550
0
400
Ørtjennet
Lienga
Gra
ob
Gj
es l
em
45
0
425
400
ca 0.8 km
ca 0.6 km
Gåsmyra
42
5
425
Bergerskogen
0
35
Nysted
Skrukkbekk
Myrvoll
350
42
5
42
Stormyra
Holtet
375
400
37
5
325
0
25
0
20
42
5
350
en
kk
425
ca 0.2 km
Okstjennet
ca 2 km
4000
40
225
200
Møystadkoia
400
Rønningen
Østby
Torgerenga
Haugen
Vestgard
Østby
0
40
Grønbekk
0
be
øn
0
325
0
5
27
30
0
250
275
375
Nordeng
Horndalen
400
ca 2 km
6763000
350
Væringsåsen
Gr
0
40
40
20
5
kjølen
Bjørnsenga
marka
Skogen
350
0
40
0
275
250
225
425
Kolbulia
Breidmyra
Holset
Ragnhildmyra
Mosamyra
35
400
Kvernbakken
27
5
0
35
5
42
425
40
0
Ørtjenns-
Lund
5
0
40
375
Nyenga
42
Horndalssvea
0
5
37
Disen
Løvmyrputten
Sæterberget
22
5
5
47
40
en
kk
be
0
ek
ke
n
0
6761000
Hekla
500
55
0
52
5
450
0
35
325
300
275
250
ekk
5
Kolbulia
425
Gammelhusa
Rørmyra
Ørbekkhaugen
Odden
ken
6760000
Nordgard
425
s
Gå
35
30
200
5
22
300
32
Sætersmoen
250
Djupbe
450
45
0
42
en
375
0
35
0
20
5
0
25
22
5
27
300
325
tå d
Ør
b
32
5
400
400
300
Otterstad
30
0
0
45
35
0
225
B rå
35
0
325
225
Letj
e nna
0
20
Pu
rks
k
inn
Sagrønningen
Bjørnstad
Herstadkoia
Lemyra
Svanholm
325
Oddeby
ek
a ls b
35
0
50
Rismyrkoia
Svanåsen
Sæteren
a
sn
Øk
Rø
a
Stallheim
Mykleby
350
Blårud
Brenna
Sætern-
Astridkjølen
52
35
0
Nybakk
5
Nygarden
Skårå
Brattåsen
5
0
475
Øppinrosa
6764000
Røbakken
52
5
Langmyra
Svanåsbakken
Svea
22
Skogheim
Røset
475
197.4
22
5
425
350
Øksetbekken
400
5
37
50
Torvmyra
22
5
35
0
Nederbergsvea
Oterhagen
0
45
sb
ekk
en
Økset
Øksna
0
35
Brenna
kjølen
Okshaugen
Stenshjemmet
Kloppmyra
HushaugRismyrkoia
450
rna
Ho
275
6762000
6765000
350
350
Stenhammar
525
0
Moskog
0
50
5
47
400
a
enn
25
Dalsmyra
37
5
5
42
j
Let
Sagkjølen
5
22
Kås
25
0
6763000
Vollfeltet
35
0
Nordskogbygda
Nederberg
550
5
47
350
300
0
50
Sjuerkoia
0 275
37
5
Nylienga
5
525
475
25
sle
Dalby
0
35
Gammelenga
5
Rølikoia25
0
Lerbakk
bekk
50
0
275
5
52
5
Ytterøya
Torpet
6764000
22
5
27 50
2
250
holmen
20
0
0
475
35
Vollrønningen
Granbakken
ve
225
Rønningen
20
0
Voll
Nyberget
Galenberget
Rølikjølen
475
en
Fossvea
Anstu-
500
Gjefsåsen
425
5
32
50
Saumyra
0
35
27
t-
k
bek
rs
Nø
6765000
Svanåsrønningen
5
37
ekken
ngsb
Næri
22
5
0
30
450
0
40
Nørdstbekk
Isak
0
55
52
5
25
0
550
25
0
5
32
25
0
a
Myrvoll
175
175
645000
646000
647000
648000
6743989
648272

Similar documents