Langrennskart - Trysilfjell Utmarkslag

Comments

Transcription

Langrennskart - Trysilfjell Utmarkslag
Langrennskart
Svartåssætra 624
Flen-ne
set
Løvland
573
649
Nerbakk
554
Vardlia
966
935
646
872
Løvåssætra
498
n
ke
ek
e
pb
1,6
Åserkoia
1,0
Svesæterkjølen
Skaugum
7
Søgard
Grimsåsen
Fageråskjølen
6
996
en
9
1078
ken
bek
Gråtarfloen
587
2,7
Livollen
Ba
rv
ol
Nordbysæterkjølen
Dulpmyra
631
Rismyrkoia
Grøntjønna
676
Grønstad
Knipphaugane
1,2
Nordbymyra
n
678
Olympiahytta
Håvi
1,1
641
Stortjønna
3,2
Trørøstkoia
1
Storkjølen
685
2,2
662
642
Ørååsen
Knettjønna
594
Torekoia
702
Sporåssætra
Slaggan
Øverbysætra
n
ke
ek
b
up
Dj
677
678
Asselberget
527
499
Bergulvholet
480
15
Grønfloen
Eksgraskjelda
Den brune
høgda
Majorstua
755
5,5
Klanken
660
Mosætra
Til Grøndalen
5 km
558
2,5
Veslkolosjøen
486
Kolosætra
Tjønna
Trø
rø
sta
577
567
466
4,1
Dulpkjølen
Høgåsen
Langbrukjølen
705
Nysætra
351
706
Håkagnollen
636
Sporåsen
1,9
Blestkjølen
Granåsen
Havelinkjølen
Digerlia
Akrefeltet
Trysil-Knut Arena
3 km lysløype
5 og 10 km løyper
Skiskytterstadion 408
1,4
Havelinkoia
628
4,5
Ås
Brattåsen
736
Grønåsen
Bjørnåsmyra
åa
n
ke
615
Ørsjøen
Brattåskoia
1
Grønkjølen
766
Va
r
ke
Kniptjønna664
na
647
ek
Ås
Moen
en
-veg
Ole G
Bjørnåsen
sb
ek
Ø
1
662
lå
lb
3,5
Gr
ø
Ve
s
1,4
råa
646
Trysil
Turistsenter
2
Svartjønnsætra
644
Nupen
Løvlia
1,3
Kubekksætra
676
Grønsætra
Stormyrane
Ulvsjøberget
3,2
3
Austad
697
Skihytta
Ugla
Idrettshytta
819
Nordbysætra
784
Svarttjønna
3,0
Mjølkedalen
Gravvollberget
1,0
kanken
Nøtberget
705
bekken
Granås
en
kk
be
sli
Rektenskjæret
Veslåsen
13
Stensæter-
Bjørnåsen
Kjellåsfeltet
2,5
5
1132
nn
Kva
Flymyra
576
Trysil
sentrum
Nordhaug
Knettsetra
2,5
Åpen kvilkoie
Rismyra
10
Trysilfjellet
ell
Åstedåsen
Kanken
Fjellslia
788
Fj
e
2,7
Sørby
741
3,5
681
2,1
1,9
352
Lerbakk
Lågfjellet
Fjellslifjellet
kk
dbe
Myrekoia
Støpa
1022
4 0,9
Skurufjelltjønna
Støpkjølen
Øverbygda
Nordre
Paradisbukta
2,0
en
962
2,0
Skorkoia
506
en
Skarvhøgda
434
ekk
rtb
Sva
Skurufjellet
vestre
Entjønna
906
Kvalptjønnhøgda
søndre
Fuglsjøen
599
Kvassbergsætra
804
Åsvolla
Trysil Høyfjellssenter
8
Risbiten
892
Fuglberget
625
Nes
10
1046
3,0
Hammarmyra
ekk
n
620
Brøfjellet
4,0
Støpa
741
627
2,0
Fageråsen
1032
3,8
en
kk
be
ern
Kv
1,5
le
da
Brø
Kilsletta
432
nordre
Fuglsjøen
Strandvoll
bygda
Grønåsen
906
2,8
kampen
n
527
1,7
2,5
ke
Mora
2,0
Grønåskjølen
946
Lortsætra
store Taåsen
751
Strand-
ek
Kvass740
berget
Almyra
b
Flå
Prestloken
Kringelvol-
te
746
740 Storkoiene
u
Dj
elb
tsæ
dselb
Hun
Lortsæterkjølen
n
e
kk
722
Olderkjelda
rb
661 Svesætra
n
ekke
6,2
Solli
519
Granheim
Fuglåmoen
Lo
r
Til Slettås
7,6 km
736
Tørråsen
854
4,0
380
Hu
nd
s
Multtjønna
634
699
grenda
826
594
Åst
Abbortjønna
619
Bristol
Til Slettås
9,5 km
nordre
Grønsjøen
Buflo-
Varli
Varlisætra
741
624
391
Stenfloen
544
909
Rishøa
Br
øa
622
Kabilen
Svartåsknappen
Til Grøndalen
5 km
Fageråsen
ekk
en
Røskåsen
Sva
rtb
648 Søre
Muruåsen
2007