Pobierz PDF

Comments

Transcription

Pobierz PDF
Od redakcji
nr 11
Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce już jedenaste wydanie K-INFO. Znajdą w nim Państwo stałe rubryki, takie jak „Wieści z budów” czy „Z życia
naszych firm”. Nie zabraknie również informacji o jubilatach oraz naszych najmłodszych, zamieszczamy też wyniki z przeprowadzonego
ostatnio badania opinii Czytelników.
Zapraszamy do wspólnej lektury!
Wasza Redakcja
Spis treści
Od Redakcji
Aktualności
Wieści z budów
Wieści z Grupy KAEFER
Po godzinach
2
3
3-8
8-13
13
Sylwia Krzesiak
KAEFER SA
ul. Padlewskiego 6, 41-800 Zabrze
z dopiskiem: „K-INFO”
e-mail: [email protected]
Marta Malanowska-Błaszczyk
KAEFER SA
ul. Zglenickiego 52 A, 09-411 Płock
z dopiskiem: „K-INFO”
e-mail: [email protected]
kaefer.pl
Odkryj świat
KAEFER MediaPool!
teraz online!
Dostępna już jest online nowa platforma wymiany
informacji i materiałów marketingowych - KAEFER
Mediapool. Zarejestruj się na www.mediapool.kaefer.com
i skorzystaj z bogatych zasobów KAEFER!
Użytkownicy KAEFER Mediapool mogą przeglądać,
wysyłać i pobierać pliki w dowolnym czasie i miejscu.
Więcej szczegółowych informacji na temat wszystkich
funkcji można znaleźć w bibliotece KAEFER Mediapool.
Platforma jest stworzona w języku angielskim, istnieje
możliwość aktywnego tłumaczenia strony (trzeba zaznaczyć język w górnym pasku - translator google).
W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt
z Działem Komunikacji i Marketingu.
www.mediapool.kaefer.com
Co możesz zrobić z KAEFER Mediapool:
> Pobierzesz zdjęcia z globalnej bazy zdjęć
> Znajdziesz i udostępnisz zasoby cyfrowe m.in. loga, filmy, prezentacje
> Stworzysz własne kolekcje zdjęć z szybkim dostępem z każdego miejsca
> Znajdziesz każde logo przy pomocy nowej wyszukiwarki
> Skonwertujesz zasoby do dowolnego formatu np. PowerPoint
> Możesz dyskutować na naszym blogu o zagadnieniach komunikacyjnych z kolegami z całego świata
> Bądź zainspirowany najlepszymi praktykami KAEFER na całym świecie i dziel się swoimi doświadczeniami
2
Aktualności
Wieści z budów
Zmiany w strukturze firmy
Film KAEFER
Cele BHP
1 maja 2011 r. wszedł w życie nowy schemat organizacyjny. Powstała nowa jednostka - Region Wschód, który łączy
dwa nowe Oddziały, Tarnów i Połaniec,
oraz teren Polski wschodniej (dotychczas
w kompetencji Regionu Centrum
i Wschód).
Ze zmianami schematu nastąpiły również
zamiany personalne:
> Dyrektorem Regionu Wschód został
Stanisław Jędrzejczyk,
> Dyrektorem Oddziału Tarnów Adam
Gurgul, Zastępcą Dominik Bronczakowski,
> Dyrektorem Oddziału Połaniec Józef
Wojnicki, Zastępcą Eugeniusz Ścieński.
Powołany został również Region Centrum
i Eksport na czele z Dyrektorem Andrzejem Zawadzkim, w skład Regionu wchodzą: Oddział Warszawa, Oddział Francja,
Niemcy i Holandia.
Życzymy satysfakcji z pracy oraz powodzenia w wypełnianiu swoich obowiązków.
Film o KAEFER już jest dostępny w polskiej wersji językowej! W obrazowy
sposób przedstawia, czym się zajmujemy,
na jakich rynkach działamy, jaka jest nasza
misja i wizja.
Dłonie prowadzące nas do scen podkreślają różnorodność kulturową i międzynarodowy charakter firmy KAEFER. Zachęcamy
do prezentowania filmu podczas spotkań
z kontrahentami - zamiast klasycznego
materiału reklamowego można zastosować ten oryginalny przekaz.
Film KAEFER otrzymał nagrodę Red Dot
Award w uznaniu za ciekawy design oraz
zdobył brąz w konkursie „Best of Business-to-Business”. Dostępny jest w wersji
angielskiej i polskiej w Intranecie oraz na
www.kaefer.pl.
Zapraszamy do zapoznania się
z celami BHP na 2011 rok.
SK
SK
Opinia Pracowników
na temat
Dziękujemy wszystkim Czytelnikom, którzy podzielili się z nami swoją opinią na
temat gazety.
Na podstawie ankiet pozyskaliśmy informacje, iż K-INFO w dobrym stopniu zaspokaja wiedzę o firmie. 85% Czytelników ma
łatwy dostęp do publikacji. Przypominamy,
iż wydania w wersji elektronicznej są również dostępne na naszej stronie internetowej www.kaefer.pl w górnej zakładce „Biuletyny” (w wersji skróconej ze względu na
ochronę danych).
Mieliśmy pewne zastrzeżenia co do objętości bloku „Wieści z budów” ale pozytywne opinie z Państwa strony rozwiały
nasze wątpliwości - jest to część biuletynu
do której Czytelnicy najchętniej zaglądają.
Również część „Po godzinach” cieszy się
dużym zainteresowaniem, dlatego będziemy się starać rozwinąć ten temat.
Bardzo duży odsetek Czytelników chciałby
na łamach gazety widzieć więcej artykułów technicznych, dlatego też stworzyliśmy nowy blok „KAEFER - co właściwie
robimy”, w którym nasi specjaliści z Działu
Technicznego przybliżą nam specyfikę naszych prac. Pojawiła się również potrzeba
informacji z zakresu praw pracowniczych
- o te treści w biuletynie zadba nasz Dział
Prawny. Dziękujemy za wszystkie uwagi
i pomysły. Postaramy się, by gazeta była
dla Was jeszcze bardziej interesująca!
Dziękujemy raz jeszcze za wypełnienie
ankiety i przypominamy, że cały czas
czekamy na informacje od Was!
Wasza Redakcja
Kadr z filmu
3
Wieści z budów
Wieści z Grupy KAEFER
KAEFER - co właściwie robimy
Izolacje termiczne
Trochę historii
Ludzie od tysiącleci stosowali materiały izolacyjne po to, by chronić się przed
skrajnymi temperaturami panującymi
latem i zimą. Stosowali je, chroniąc swoje ciało (skóra, wełna), jak i domostwa
(drewno). Starożytni Grecy i Rzymianie
odkryli azbest i znaleźli dla niego wiele zastosowań w izolacjach cieplnych
i przeciwogniowych. Mieszkańcy Hawajów pierwsi użyli włókien z wełny mineralnej - bardzo często stosowanego
współcześnie
materiału
izolacyjnego - do izolacji swoich chat.
Otrzymywali je z osadów wulkanicznych
z miejsc, gdzie para wodna w zetknięciu
z rozgrzaną lawą tworzyła cienkie włókna.
Dzisiaj wykorzystujemy szeroką gamę
materiałów izolacyjnych produkowanych
z włókien szklanych, włókien ceramicznych, wełny mineralnej, krzemianu wapnia,
ziemi okrzemkowej, polichlorku winylu,
poliuretanu, polistyrenu i innych.
Trochę teorii
Między dwoma ciałami o różnych temperaturach występuje nieuchronnie zjawisko
wymiany ciepła. Całkowite zahamowanie
tego zjawiska jest niemożliwe. Można
tylko wpływać na wielkość natężenia tej
wymiany. Wymiana ciepła może odbywać
się trzema sposobami – poprzez przewodzenie, konwekcję, oraz promieniowanie:
> Przewodzenie - polega na przekazywaniu energii w wyniku zderzania się cząstek
o różnej energii kinetycznej i oddawaniu
tej energii kolejnym cząstkom.
> Konwekcja - polega na przenoszeniu
energii cieplnej z jednego miejsca do drugiego w przestrzeni w wyniku ruchu cząstek. Wyróżniamy dwa rodzaje konwekcji:
- Swobodna - wywołana różnicą gęstości
medium będącej skutkiem różnicy temperatury.
- Wymuszona - ruch cząstek może być
wywołany zewnętrznymi przyczynami np.
praca pomp, wentylatorów, wiatr.
> Promieniowanie - polega na wymianie
ciepła między dwoma ciałami niebędącymi
w bezpośredniej styczności, oddzielonymi
ośrodkiem przeźroczystym. Energia cieplna emitowana z powierzchni jednego ciała zostaje na powierzchni drugiego ciała
częściowo odbita, częściowo absorbowana (zamieniona z powrotem na energię
cieplną).
Trochę praktyki
O jakości izolacji decyduje nie tylko materiał, ale również projekt i odpowiednia
realizacja.
Pierwszym etapem procesu izolacji jest
projekt techniczny. Jednym z jego elementów jest identyfikacja istotnych parametrów instalacji. Należy odpowiedzieć
sobie na tym etapie na kilka istotnych
pytań. Na przykład, czy obiekt znajduje
się w pomieszczeniu lub na zewnątrz? Ma
to wpływ na określenie rodzaju płaszcza
ochronnego izolacji. Jaka jest temperatura
czynnika? Gdy temperatura instalacji pra-
8
cuje w temperaturze poniżej O°C, trzeba
zrezygnować z materiałów z wełny mineralnej otrzymywanych z włókien szklanych
lub skalnych.
Kluczowym zagadnieniem dokumentacji projektowej jest dobór odpowiedniej
grubości izolacji. Jej właściwe określenie
zależy od kilku czynników. Temperatura
i kształt obiektu odgrywają tu zasadniczą rolę. Kolejne to np. maksymalna
dopuszczalna temperatura na płaszczu
ochronnym, ekonomiczna grubość izolacji, dopuszczalny czas chłodzenia medium
(szczególnie dla zbiorników magazynowych).
Kolejnym etapem odgrywającym kluczową
rolę dla funkcji izolacji jest proces montażu izolacji i płaszcza ochronnego. W tym
miejscu obowiązują następujące zasady:
> Styki mat izolacyjnych muszą dokładnie
przylegać bez pozostawiania szczelin.
> W przypadku poziomych zbiorników i rurociągów styki mat winny wypadać w dolnej części. Inaczej przez spoiny w górnej
strefie izolacji nastąpi „ucieczka w górę”
ciepła (w drodze konwekcji).
> Wielowarstwowe izolacje muszą być
tak wykonane, by styki poszczególnych
warstw nie pokrywały się.
> Izolację wyrobami izolacyjnymi „luzem”
można stosować tylko wtedy, gdy izolacja
matami nie jest możliwa do wykonania, na
przykład w pustych, trudno dostępnych
przestrzeniach.
Właściwie zaprojektowana i wykonana
izolacja przyczynia się do oszczędności
energii potrzebnej do utrzymania procesu
technologicznego.
Dziś i jutro izolacji przemysłowych
Znaczenie izolacji przemysłowych rośnie wraz z koniecznością ograniczania
strat cieplnych i zanieczyszczeń powstających podczas produkcji energii.
Ma więc bezpośredni wpływ na dwa elementy naszego życia: koszt i środowisko.
W aspekcie wyzwań stojących przed
społeczeństwem uzależnionym od dostaw energii pozyskiwanych z surowców
kopalnych, efektywność cieplna jest najtańszym i najszybszym sposobem uzyskania korzyści w obu perspektywach.
Powyższe informacje to tylko mała część
z wielu zagadnień technicznych wchodzących w skład izolacji termicznych. Niniejszy
artykuł nie porusza tematyki związanej
z izolacjami akustycznymi, będącymi także
przedmiotem naszych zainteresowań. Na
łamach K-INFO będziemy systematycznie
rozwijać te ważne i ciekawe kwestie.
Źródła:
KAEFER Compendium
J.S.Cammerer, Izolacje ciepłochronne
w przemyśle
KAEFER, Warunki techniczne wykonania
izolacji ciepłochronnej
Verein Deutcher Ingenieure e.V.,Düsseldorf 2007 - VDI_2055
Dariusz Dziwiński
Dział Techniczny
Wieści z Grupy KAEFER
Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Większość pracodawców i pracowników
ma ogólną wiedzę na temat warunków
i okoliczności stosowania przez pracodawcę kar porządkowych. Niniejszym
artykułem postaram się przybliżyć czemu służy i jakim ograniczeniom podlega prawo do stosowania kar porządkowych. Rozpocząć należy od stwierdzenia,
iż przepisy nie pozostawiają specjalnej
dowolności pracodawcy w kwestii okoliczności zastosowania kar. Ograniczenie
jest jednoznaczne i sprowadza się tylko do
ewidentnych przypadków bezpośredniego
zagrożenia zdrowia i życia a wynikające
z absolutnie nagannego zachowania się
pracownika.
Takimi przypadkami są:
- nieprzestrzeganie przez pracownika
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(które to naruszenie jest często spotykane w firmach z branży budowlanej),
- nieprzestrzeganie ustalonej organizacji
i porządku w procesie pracy, przepisów
przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności
w pracy, usprawiedliwiania nieobecności
w pracy,
W takich przypadkach pracodawca może
stosować karę upomnienia, karę nagany.
W szczególnych przypadkach naruszenia
zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie
nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu
w czasie pracy pracodawca może również
stosować karę pieniężną.
Ważną rzeczą jest przestrzeganie procedury udzielenia kary. Przed jej udzieleniem
obowiązkiem przełożonego jest wysłuchać
wyjaśnień pracownika. O zastosowanej
karze pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika na piśmie (odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych
pracownika), wskazując rodzaj naruszenia
obowiązków pracowniczych i datę tego
naruszenia oraz informując go o prawie
zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Jeżeli pracownik uzna, że został
niesłusznie ukarany, może złożyć sprzeciw
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
go o ukaraniu. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po
rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej
pracownika zakładowej organizacji związkowej.
Na końcu pragnę zwrócić uwagę, że zwolnienie pracownika z pracy bez wypowiedzenia, tzw. dyscyplinarka, np. z powodu
stawienia się do pracy pod wpływem alkoholu, nie jest karą porządkową. Dlatego
też w przypadku zastosowania kary pieniężnej i zwolnienia pracownika nie można
mówić o dwukrotnym karaniu za ten sam
czyn.
Renata Jęsiak
Radca Prawny
Dział Prawny KAEFER SA
Szkolenia KAEFER SA
Warsztat Centralny
Szkolenia w KAEFER SA realizowane są
zgodnie z założonym na rok 2011 planem,
co pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby
związane z realizacją zadań przez pracowników naszej firmy.
Mija rok działalności Warsztatu Centralnego KAEFER SA. Ta nowoczesna forma
wykonawstwa prefabrykacji i realizacji
projektów okazała się skuteczna pod
względem optymalizacji kosztów.
W ciągu roku wykonaliśmy blisko 40 tys.
m2 prefabrykacji dla projektów krajowych i zagranicznych. Głównymi klientami
byli Oddział Tarnów, budowa Bełchatów,
Spółka WIEZAT i Oddział Budownictwa.
Plany na kolejne lata
Zostały opracowane plany szkoleń na lata
2012 i 2013 i złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu
Kapitał Ludzki. Pozwoli nam to zrealizować szeroki zakres szkoleń po niższych
kosztach.
Kurs dla ENERGOZASZCZITY
Jednym z ciekawszych kursów zorganizowanych przez Centrum Szkolenia w
Tarnowie w tym roku było szkolenie 18
pracowników firmy rosyjskiej ENERGOZASZCZITA. Tematem było zapoznanie
uczestników z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie wykonawstwa
izolacji przemysłowych. Miesięczny pobyt
pracowników z Rosji umożliwił również
wymianę doświadczeń i integrację.
Uczestnicy kursu - ENERGOZASZCZITA Rosja
Pracownicy Warsztatu Centralnego
Zrealizowaliśmy zakładane normy czasowe i techniczne wykonawstwa płaszczy
ochronnych dla izolacji z użyciem maszyny MABI. Warsztat spełnia również rolę
szkoleniową. Odbywają się na nim zajęcia
praktyczne uczniowie trzecich klas ZSZ
w Tarnowie. Najlepsi po ukończeniu szkoły
zatrudniani są w naszej firmie.
Kazimierz Golec
Dyrektor ds. Edukacji i Szkoleń
Z-ca Dyrektora Oddziału Tarnów
Kierownik Warsztatów Szkolnych
Uroczyste zakończenie roku w szkołach
w Zabrzu
Wycieczka kursantów - ENERGOZASZCZITA Rosja
Inwestycja w edukację
Decyzją Zarządu w kwietniu tego roku
została powołana niepubliczna placówka
oświatowa zarejestrowana w Tarnowie.
Instytucja działająca na podstawie ustawy
o systemie oświaty może realizować
wszystkie rodzaje szkoleń - również dla
klientów zewnętrznych i wystawiać stosowne świadectwa.
W tym roku szkołę w Tarnowie ukończyło 51 absolwentów, którzy na przełomie
czerwca i lipca przystąpili do egzaminu
państwowego o tytuł robotnika wykwalifikowanego w Ośrodku Egzaminacyjnym
w Tarnowie. Był to już 41 rocznik uczniów
kończących tarnowską szkołę. Zawód
montera izolacji przemysłowych cieszy
się dużą popularnością wśród młodzieży,
co mimo niżu demograficznego pozwoliło
nam dokonać planowanego naboru do klas
pierwszych na rok szkolny 2011/2012 do
szkół w Płocku, Głogowie, Zabrzu i Tarnowie.
Rok szkolny 2010/2011 dobiegł końca.
Z tej okazji wyróżniliśmy uczniów, którzy
wykazali się wzorową postawą.
W Centrum Kształcenia Ogólnego
i Zawodowego w Zabrzu wyróżnienie
otrzymał Dawid Kosiński, uczeń kl. 1A,
w której kształcą się monterzy izolacji przemysłowych. Na uznanie zasłużyli
również uczniowie Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Adam Broniewski, Adrian Brauner
i Damian Grudziński z kl.1C o profilu „blacharz izolacji przemysłowych”.
Na zdjęciu od lewej: wyróżniony Dawid Kosiński, Kierownik ds. Marketingu Sylwia Krzesiak,
Wiceprezes KAEFER SA Paweł Szajner, Dyrektor
Szkoły Mariola Walas
Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Szkoły Barbara
Kazimierska-Kuś , Dyrektor Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu Ryszard
Gruca, Wiceprezes KAEFER SA Paweł Szajner
i wyróżniony Damian Grudziński
GK
9
Wieści z Grupy KAEFER
VII Konferencja Kierownictwa
Grupy KAEFER Polska już za nami
W dniach 1–3 lipca 2011 r. w Wolbórzu
koło Łodzi miała miejsce VII Konferencja Kierownictwa Grupy KAEFER Polska,
na której spotkali się przedstawiciele
kierownictwa KAEFER SA, WIEZATU
i TERMOKORU.
W trakcie konferencji przedstawiono
wyniki działalności spółek w ostach latach
oraz poruszano bieżące problemy.
niezwykle wysokiej jakości oferowanych
usług i wieloletniemu doświadczeniu
w przemyśle lotniczym Hutchinson jest akcjonariuszem posiadającym bogatą bazę
dla różnorodnych działań w segmencie lotniczym. Jesteśmy przekonani, że sprzedaż
firmie Hutchinson jest właściwym krokiem
w kierunku zapewnienia pracownikom
KAEFER Aerospace możliwości wszechstronnego rozwoju i długoterminowej perspektywy wzrostu firmy - dodaje.
Wejście na rynek amerykański
Prezes Skrobisz prezentuje sytuację
Grupy KAEFER na świecie
W drugim dniu uczestnicy wzięli udział
w evencie sportowym, którego finałem był
montaż roweru. Rower został przekazany
Roksanie - dziewczynce, która urodziła się
z licznymi schorzeniami. Mamy nadzieję,
że jeżdżąc na rowerze, będzie mogła choć
na chwilę zapomnieć o codziennych trudnościach.
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć
Roksanę, prosimy o wpłaty na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
PKO BP XV O/Warszawa 90 1020 1156
0000 7002 0051 6088, z dopiskiem:
„Na leczenie i rehabilitację Roksany Kuś”.
Fundacja ma status organizacji pożytku
publicznego: NIP 118-14-28-385. Przekazane kwoty mogą być odliczone od podatku.
Więcej informacji można znaleźć pod
adresem http://www.dzieciom.pl/3611.
SK
W USA znajduje się ponad jedna trzecia
wszystkich elektrowni atomowych na
świecie, w planach są kolejne inwestycje.
Wejście KAEFER na amerykański rynek
atomowy było możliwe dzięki powołaniu
spółki joint venture, w której partnerem
jest firma Performance Contracting Inc.
(PCI) z siedzibą główną w Kansas.
PCI jest jedną z wiodących firm na amerykańskim rynku izolacji. Stanowi część PCG
Group osiągającej roczne obroty w wysokości ok. 1 mld USD. Spółka, która powstała pod koniec ubiegłego roku pod nazwą
KAEFER PCI, będzie wykonywała projekty
atomowe, koncentrując się na wytwarzaniu i instalacji atomowej izolacji kasetowej. Za rozwiązania techniczne i projekt odpowiedzialny będzie Dział CCCN
(Corporate Competence Center Nuclear)
w Niemczech.
Logo KAEFER ponownie na Mistrzostwach Polski Energetyków w Plażowej
Piłce Siatkowej
Zawodnicy w koszulkach z logo KAEFER
Wieści z Grupy KAEFER
- World wide
KAEFER Aerospace sprzedany
Hutchinson Group
31 grudnia 2010 r. KAEFER Aerospace
wszedł w struktury Hutchinson Group, która przejęła ok. 500 pracowników
KAEFER z oddziałów w Niemczech, Francji
i Hiszpanii.
KAEFER Aerospace powstał sześć lat temu
i dzięki nieustannemu rozwojowi stał się
uznanym partnerem europejskiego przemysłu lotniczego w dziedzinie izolacji oraz
wyposażenia wnętrz.
Kolejnym krokiem w rozwoju Aerospace
powinno być jego przejęcie przez dużą
i uznaną firmę działającą w przemyśle
lotniczym - wyjaśnia Peter Hoedemaker,
Prezes Grupy KAEFER. Jesteśmy bardzo
zadowoleni, że Aerospace został kupiony przez firmę Hutchinson, która będzie
pierwszorzędnym pracodawcą dla naszej
załogi - kontynuuje Hoedemaker. Dzięki
10
W dniach 15–19 czerwca 2011 r. w nadmorskiej miejscowości Pogorzelica odbyły
się VII Mistrzostwa Polski Energetyków
w Plażowej Piłce Siatkowej.
W turnieju wzięły udział m.in. takie firmy
jak PGE, ENEA, Rafako, ENION, ENERGA
i Dalkia. Jednym z uczestników była EL
Łaziska, która reprezentowała Południowy Koncern Energetyczny. Elektrownia
wystawiła dwie pary zawodników, w jednej
z par zagrał Dariusz Kóska, Dyrektor
IT KAEFER SA.
W ramach dobrych relacji udało nam się
przy okazji przeprowadzić kampanię reklamową - w trakcie turnieju zawodnicy
występowali w koszulkach z logo KAEFER,
a na bandzie zawisł baner z logo naszej
firmy.
SK
Szkolenie KITE 2010-2011
W 2010 r. zakwalifikowałam się na międzynarodowe szkolenie KITE, które będzie trwało do końca 2011 r. Jego celem
jest przygotowanie uczestników do pracy
na projektach międzynarodowych, stąd
też nazwa szkolenia - KITE, czyli latawiec.
Trening KITE składał się z dwóch części
teoretycznej i praktycznej na projektach KAEFER. Cześć teoretyczna była
prowadzona w Niemczech w Bremie
w Pionie Technicznym (CTT). Przez miesiąc pracowałam w Niemczech w działach zajmujących się izolacją termiczną,
akustyczną i zabezpieczeniami ppoż.
Zespół ludzi, w skład którego wchodzi
m.in. Walter Bremayer, Thomas Heuermann, Hans-Joachim, pracuje nad wprowadzaniem nowatorskich technologii oraz
testowaniem materiałów w izolacjach,
zabezpieczeniach ppoż. i zabezpieczeniach akustycznych. Miałam tu okazję
wysłuchać ich prezentacji, zapoznać się
z obliczeniami pokazującymi, w jaki sposób ekonomicznie dobierać odpowiednie
izolacje oraz zapoznać się ze standardami
i specyfikacjami niemieckimi: DIN, EN, ISO,
ASTM. W programie WTB stworzonym
przez Joachima Poblocki przeprowadziłam
własne kalkulacje w celu doboru odpowiednich grubości izolacji, a w małym, lecz
doskonale wyposażonym laboratorium,
miałam możliwości skomponować piankę
PUR, a następnie sprawdzić jej właściwości fizyczne i chemiczne (np. przenikanie
ciepła).
Każda część szkolenia jest oceniana
zarówno przeze mnie jak i przez osoby,
z którymi współpracowałam. Po pozytywniej ocenie części teoretycznej rozpoczął się kolejny etap, czyli praca na
projektach zagranicznych w Holandii
i Hiszpanii. Projekty w Holandii w fabryce
nawozów sztucznych YARA, i kolejny Repsol -10 w rafinerii w Hiszpanii, mają na
celu zwiększenie wydajności i przerobu na
tych obiektach.
Przy projekcie YARA w Holandii współpracowałam z zespołem z Niemiec, kierownikiem projektu był Michel Krauze. Na tym
zadaniu zajmowałam się przygotowaniem
dokumentacji technicznej, tj. aktualizacjami rewizji linii, kontrolą progresu robót
oraz raportowaniem statusu prac do Zarządu w Bremie i dla Klienta. Byłam również odpowiedzialna za kontrolowanie dostaw materiałów, które dostarczane były
z różnych warsztatów w Niemczech.
Od początku czerwca pracuję na ogromnym projekcie w Hiszpanii, który składa
się z ponad 20 mniejszych projektów dla
wielu klientów, z których największy ma ok
4 tys. m2 zbiorników i 70 tys. ml rurociągów. Oprócz izolacji termicznej i ochrony
przeciwpożarowej KAEFER montuje rusztowania. Ze względu na wielkość, całość
projektu jest nadzorowana bezpośrednio
przez Bilbao, tu na miejscu w Cartagenie
jest trzech kierowników odpowiedzialnych
za różne części projektu i jeden koordynator całości - Michał Tkaczyk.
Jest to początek mojej pracy na projekcie REPSO-10, ale już teraz jestem pod
ogromnym wrażeniem zorganizowania
pracy, umiejętności i wiedzy młodych
Hiszpanów. Słynne hiszpańskie mañana
(jutro) słyszę tu często, zwłaszcza w mieście - mieszkam w końcu w Cartagenie
- dla usprawiedliwienia dodam, typowo
turystycznej i jest pełnia lata, ale w pracy
jest zawsze hoj, czyli dziś!
Zdobytą wiedzę z pewnością wykorzystam w pracy, jest to nieocenione doświadczenie, jeżeli chodzi o międzynarodową współpracę. Praca z kolegami
z Niemiec i Hiszpanii to skrajne różne bieguny, ale „I will do my best” jest uniwersalne.
Edyta Sosińska
Sekcja Kalkulacji
Wieści z Grupy KAEFER
Oddział Połaniec wsparł organizację
IV Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego
4 czerwca 2011 r. w Muszli Koncertowej
w Połańcu odbył się IV Piknik Ekologiczny Powiatu Staszowskiego połączony
z Dniem Dziecka.
Jedną z firm wspierających inicjatywę
władz samorządowych był KAEFER SA,
a konkretnie Oddział Połaniec, który ufundował drobne upominki dla dzieci biorących udział w imprezie.
Celem Pikniku było m.in. poszerzanie wiedzy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, a także ich segregacji oraz podkreślenie dbałości o środowisko naturalne
wśród mieszkańców powiatu staszowskiego.
Pan Kazimierz Słomski odbiera wyróżnienie
Ponadto podczas spotkania Kazimierz
Słomski odebrał w imieniu KAEFER SA
przyznany przez Starostwo Powiatowe w
Staszowie tytuł Lidera Ekologii Powiatu
Staszowskiego 2011 „za podejmowane
kompleksowo działania w celu wyeliminowania strat energii i promocję wszelkiej
aktywności wpływającej pozytywnie na
środowisko.”
SK
Praca i podróże
ście urodziny i imieniny, a także święta
państwowe.
XX lecie firmy
Na początku mojej pracy w TERMOIZOLACJI (dziś KAEFER) w 1967 r. firma obchodziła swe XX-lecie.
Z tej okazji była organizowana wystawa.
Miałem zaszczyt wykonać opisy eksponatów. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy
wszystko opisywało się piórkiem redisowym i kreśliło linie czarnym tuszem. Wykonałem też okładkę albumu.
ZPP (Zakład Produkcji Pomocniczej)
w Szombierkach.
Pracowałem tam przez dwa lata. Włożyłem w tę pracę wiele wysiłku i trudu.
Moim zadaniem było wdrażanie i poszerzanie asortymentu głównie na eksport do
Niemiec, opieka nad sprzętem, maszynami
i urządzeniami.
Elektrownia OPOLE SA (marzec 1996 wrzesień 1997)
Przez niecałe dwa lata moim miejscem
pracy była Elektrownia Opole. Prowadziłem tu razem z kierownikiem Willichem
- Konsorcjum „Willich TERMOIZOLACJA”.
Elektrownia Opole
Pracując w Elektrowni Opole, mieszkałem
w dzielnicy za Kanałem Ulgi. Przeżyciem
była powódź, która mnie tam uwięziła na
kilka dni.
Wspomnienia Jana Henne, cz. 1
Jan Henne,
nasz emeryt
1964-2009. Lata pracy w KAEFER
Karierę zacząłem jako projektant w branży obmurze i izolacja kotłów energetycznych i przemysłowych. Z czasem zostałem
starszym projektantem. Wykonywałem
rysunki obmurzy kotłów na desce kreślarskiej. Do sporządzonej dokumentacji trzeba było wykonać opis techniczny
oraz sporządzić zestawienie materiałów.
Wyliczanie odbywało się z wykorzystaniem
suwaka algebraicznego. Będąc w 1975 r.
w Niemczech, kupiłem za własne pieniądze
pierwszy kalkulator - kosztował sporo, bo
aż 100 DM. W Pracowni Projektowej po latach pojawił się pierwszy komputer.
10 lipca 1997 r. Zdjęcie zrobione z balkonu na 10.
piętrze
Dziękujemy gorąco Panu Janowi, naszemu zasłużonemu emerytowi, który podzielił się z nami swoimi wspomnieniami.
Życzymy wszystkiego najlepszego - dużo
zdrówka i niespożytej energii- której Panu
Jankowi nigdy nie brakowało!
Nasi jubilaci
Krystyn Dębski
Marek Krajewski
Antoni Michalak
Kazimierz Muszyński
Henryk Radoła
Atmosfera pracy w Pracowni była dobra,
prawie rodzinna. Obchodziliśmy uroczy-
30- lecie
Józef Dziadowiec
Adam Gobinet
Piotr Kozłowski
Julian Mróz
Mirosław Januszewski
Kazimierz Słomski
Jarosław Sztejkowski
Edward Szustak
25-lecie
Marek Bińkowski
Zbigniew Kosik
Piotr Łataś
Artur Maksion
Tomasz Mański
Sławomir Milczarek
Harald Pawlik
Czesław Puskarczyk
Krzysztof Raczyński
Iwona Szerlich
Teresa Zawrot
Zbigniew Zyzak
20-lecie
Jarosław Bibro
Zbigniew Bogacz
Ryszard Czernecki
Adam Gąsior
Stanisław Juda
Jerzy Kubacki
Jan Lenart
Tadeusz Musiał
Janusz Pietrzak
Kazimierz Sacha
Stefan Teodorowski
Ryszard Sroka
Sławomir Widło
15-lecie
40-lecie
Od lewej: Zygmunt Gajek, Irena Smuda (miała deskę kreślarską za mną) no i ja Jan Henne
Wiesław Sapucki
Marek Turowski
Bronisław Wójtowicz
35-lecie
Alicja Duka
Dorota Mączewska
c.d.n.
Jan Dąbrowski
Jerzy Jakubaszek
Karol Jarmułkowicz
Ireneusz Kaleta
Tomasz Kasza
Tomasz Nawrot
Jan Ożdżoński
Jerzy Pietras
Małgorzata Pietruszka
Andrzej Przybylski
Stanisław Skubisz
Adam Sojda
Edward Urbański
Jan Wawrzak
Iwona Zub
Paweł Żołnowski
10-lecie
Lucjan Drozd
Andrzej Kluska
Piotr Ryś
Józef Szczęsny
Tomasz Wójtowicz
Rafał Zelek
11
Wieści z Grupy KAEFER
40 lat minęło…
Marek Krajewski
Zatrudniony w firmie od 01.06.1971 r. Pan
Marek ma dyplom mistrza w zawodzie Blacharz Przemysłowy. Pracuje na stanowisku
monter izolacji termicznych i blacharz.
Pracował również na budowach zagranicznych m.in. Iraku, Mauretanii, Niemczech.
Antoni Michalak
Pracę rozpoczął w dawnym PRTiA IzokorInstal 1 lipca 1971 r. na stanowisku montera izolacji na budowanej wówczas Rafinerii
Gdańskiej. Podczas długoletniej kariery
zawodowej pracował głównie w Oddziale Gdańsk. Uczestniczył we wszystkich
etapach rozbudowy Rafinerii Gdańskiej
(Grupa LOTOS SA). Obecnie Pan Antoni
pełni funkcję Starszego Majstra Budowy,
nadzorując prace remontowo-serwisowe
na terenie Grupy LOTOS.
Kazimierz Muszyński
Henryk Radoła
Pan Henryk rozpoczął pracę 2 sierpnia
1971 r. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawiczu w zawodzie blacharz.
W latach 1996–1997 pracował na kontraktach w Niemczech oraz w 2005 r. we
Francji. Pan Henryk mieszka wraz z żoną
w Głogowie. Ma dwie córki. Jako długoletni pracownik wyrobił sobie opinię solidnego fachowca oraz dobrego kolegi i współpracownika.
35 lat minęło…
Dorota Mączewska
Marek Turowski
Rozpoczęła pracę we wrześniu
1976 r. na stanowisku księgowej w Dziale Księgowości Finansowej w ówczesnym
Przedsiębiorstwie Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „Izokor-Instal”
w Płocku. Cztery lata później awansowała
na stanowisko starszej księgowej, a następnie została Kierownikiem Działu Księgowości i Kosztów. W roku 2007 została
Główną Księgową dawnego IZOKORU
Płock S.A. a od roku 2009 pełni funkcję
Zastępcy Głównego Księgowego KAEFER.
Alicja Duka
Pracę rozpoczął 1 września 1971 r. jako
pracownik młodociany w dwuletniej
wówczas szkole Zawodowej w Tarnowie,
a pierwszym projektem była budowa
EL Kozienice w 1973 r. Szlak jego kariery zawodowej prowadził przez Zakłady Chemiczne w Kędzierzynie Koźlu,
Zakłady Azotowe w Tarnowie, Petrochemię Płock, Jedlicze oraz duże budowy tj.
EL w Jaworznie, Połańcu, Bełchatowie, czy
Opolu. W czasie swojej kariery zawodowej
wielokrotnie pracował na delegacji w wielu
krajach Europy. W Niemczech spędził łącznie ok. 10 lat. Pracował również w Irlandii,
Finlandii i byłym ZSRR. Jako wysoko ceniony pracownik zasługuje na szczególne
wyróżnienie, gdyż jest jednym z najlepszych specjalistów. Prywatnie pan Kazimierz jest ojcem córki Agnieszki i dwóch
synów, Pawła i Przemysława, którzy
- wzorem ojca - pracują w naszej firmie.
Najbardziej ceni sobie przebywanie z rodziną, jego pasją jest zwiedzanie ciekawych zakątków świata. Czas wolny spędza
na łonie przyrody, gdzie spełnia się jako
zbieracz grzybów i miłośnik rybołówstwa.
12
Pani Ala wspomina, jak to kiedyś Pracownia spełniała również funkcje marketingowe - przygotowywała plakaty informacyjne, szablony, kotyliony na bal sylwestrowy.
Przez 25 lat pracowała na desce później
przekwalifikowała się by móc pracować
przy użyciu programu AutoCAD.
Pani Alicja ma również różnorodne hobby
związane z jej uzdolnieniami plastycznymi m.in. szydełkuje, ukończyła kurs kroju
i szycia, tkactwa i gobeliniarstwa. Lubi
również przyrodę - prace w ogrodzie. Prywatnie jest mamą 18-letniej córki Emiliirównież uzdolnionej plastycznie, z której
jest bardzo dumna.
Pani Alicja rozpoczęła pracę w dawnym
PRT TERMOIZOLACJA 15 czerwca
1976 r. - praca w Pracowni Projektowej
była zawsze jej marzeniem. Do pracy przyjmował ją inż. Józef Panicz, którego mile
wspomina. Ukończyła Technikum Budowlane w Zabrzu na kierunku Dokumentacja
Projektowa. Fascynowała ją zawsze prawdziwa budowa i fakt, że uczestniczy się
w powstawaniu dużych, ważnych obiektów
przemysłowych – od linii na kartce po realizację na budowie gotowego projektu.
Budowy nad którymi pracowała to m.in.
EL. Siersza, Rybnik, Opole, Połaniec, Bełchatów, EC Katowice, ZA Tarnów.
W pracowni panowała zawsze rodzinna atmosfera – pani Ala wspomina, jak
w tych trudnych czasach koleżanki i koledzy wspierali się wzajemnie np. robili „pospolite ruszenie” i pomagali w remoncie
koledze z pracy. Z wieloma osobami jest
nadal w stałym kontakcie, pomimo że już
dawno nie pracują w firmie.
Ukończył zasadniczą Szkołę Zawodową
przy dawnej PRTiA „IZOKOR - Instal”
w Płocku w 1978r. w zawodzie monter
izolacji termicznych, pracował także jako
blacharz. Brał udział w wielu projektach
w Polsce a także zagranicą w Norwegii
i Niemczech.
Bronisław Wójtowicz
Pan Bronisław rozpoczął pracę w 1976r.
w dawnej „TERMOIZOLACJI” Oświęcim.
Pracował jako monter izolacji cieplnej, izolarz - blacharz warsztatowy. Pan Bornisław
wykonywał swoją pracę w Polsce i zagranicą na Słowacji.
Wiesław Sapucki
W 1976r. rozpoczął pracę na stanowisku pracownika budowlanego w dawnym
„IZOKOR – Instal” Płock. Pracował m.in.
jako blacharz, ślusarz, monter izolacji termicznej. Pan Wiesław brał udział w wielu
projektach w Polsce a także zagranicą
m.in. w Holandii i Belgii.
30 lat minęło…
Józef Dziadowiec
Pan Józef to pracownik o dobrej znajomości wykonywanego zawodu, pełniący funkcje montera, warsztatowca i brygadzisty.
Wykonał wiele zadań na projektach krajowych i zagranicznych, osiągając liczne
sukcesy zawodowe. Należy również podkreślić duże zaangażowanie oraz osobisty
wkład w realizację licznych projektów.
Adam Gobinet
W 1981r. rozpoczął pracę w danym „IZOKOR - Instal” Płock, pełnił obowiązki malarza konstrukcji stalowych. Swoją pracę
wykonywał na obiektach na terenie całej
Polski, pracował również w Niemczech.
Wieści z Grupy KAEFER
Mirosław Januszewski
W 1981r. Pan Mirosław uczęszczał na kurs
przyuczenia do zawodu montera izolacji
termicznej przy PRTiA „IZOKOR – Instal”
w Płocku. Od 1994r. pełnił obowiązki blacharza. Swoją pracę wykonywał zarówno
w Polsce jak i za granicą m.in. w Szwecji,
Norwegii.
Piotr Kozłowski
Pan Piotr rozpoczął swoją karierę zawodową od przyuczenia do zawodu blacharza w PRTiA „IZOKOR – Instal” w Płocku.
Dnia 20.06.1981 rozpoczął pracę pełniąc
obowiązki montera izolacji termicznej.
Pan Piotr pracował na wielu obiektach
w Polsce a także za granicą m.in. w Belgii,
Szwecji i Holandii.
Julian Mróz
Rozpoczął swoją karierę zawodową
w 1981r. w dawnym IZOKOR Płock. Pracował m.in. jako monter instalacji sanitarnych, spawacz, monter izolacji termicznych. Pan Julian pracował na wielu
obiektach w Polsce, ale również zagranicą
m.in. w Belgii i na Litwie.
Kazimierz Słomski
Samodzielny pracownik na stanowiskach montera, warsztatowca, majstra,
a obecnie kierownika budowy EL Połaniec.
Doskonały organizator o dużej wiedzy
technologicznej i technicznej, pełniący
bardzo wiele odpowiedzialnych funkcji
na projektach krajowych i zagranicznych.
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i organizacyjne. Jest otwarty na wszelkie nowe rozwiązania, które
z powodzeniem wdraża i udoskonala na
realizowanych zadaniach. Pracował m.in.
na budowach krajowych takich jak EL Połaniec, EC Kraków, EL Jaworzno, Kronospan Mielec, gdzie samodzielne prowadził
brygady, jak i na projektach zagranicznych
w Niemczech. Obecnie pracuje w Oddziale
Połaniec na stanowisku kierownika budowy. W wolnych chwilach stara się spędzać
jak najwięcej czasu z rodziną. W ramach
odpoczynku zajmuje się pracami domowymi, majsterkując w przydomowym garażu.
Jarosław Sztejkowski
Swoją karierę zawodową rozpoczął
w firmie IZOKOR Płock 28 września 1981r.,
do dziś pracuje w Oddziale Konin. Pan
Jarosław zatrudniony został jako monter
izolacji termicznej. Pełni też w naszym
oddziale funkcję brygadzisty. Pracował na
wielu budowach krajowych, m.in. w Gdańsku, Świeciu oraz na wielu kontraktach
zagranicznych. Obecnie został oddelegowany do pracy na terenie Niemiec, budowa
Schwedt.
Edward Szustak
W 1983 r. ukończył Zasadniczą Szkołę
Zawodową przy PRTiA „IZOKOR - Instal”
w Płocku w zawodzie malarz konstrukcji
stalowych. Pan Edward pracował jako: bla-
charz, monter izolacji i rusztowań. Swoje
obowiązki wykonywał nie tylko w Polsce,
ale także zagranicą m.in. w Belgii, Niemczech.
W kwietniu wiek emerytalny osiągnął
Maciej Szczurowski, który w Oddziale
Gdańsk przepracował 38 lat. Mimo to Pan
Maciej wspiera nas nadal swoją wiedzą
i doświadczeniem.
W sierpniu na zasłużoną emeryturę przechodzi Jan Malinowski, zatrudniony w Oddziale Gdańsk od 1968 r.
Obu Panom życzymy zdrowia i wielu wspaniałych chwil spędzonych podczas zasłużonej emerytury.
Kronika towarzyska KAEFER
Nasi najmłodsi
Hanna Kuberek, ur. 21 marca 2011 r.,
córka Kingi i Arkadiusza
Magdalena Kopyt, ur. 7 kwietnia 2011 r.,
córka Ryszarda i Barbary
Matylda Kozioł, ur. 26 kwietnia 2011 r.,
córka Łukasza i Dominiki
Alicja Zelek, ur. 26 kwietnia 2011 r.,
córka Rafała i Anny
Karolina Bińkowska, ur. 1 maja 2011 r.,
córka Piotra i Doroty
Krzysztof Kołaczek, ur. 11 maja 2011 r.,
syn Urszuli i Grzegorza
Maja Wolnik, ur. 20 czerwca 2011 r.,
córka Dawida i Ewy
Karolina Buczek, ur. 20 czerwca 2011 r.,
córka Dariusza i Anny
Julia Padło, ur. 7 lipca 2011 r.,
córka Jakuba i Marzeny
Ups!
Dwaj robotnicy wnoszą sofę na 10 piętro,
po chwili jeden mówi:
- Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest
taka, że zostały nam dwa piętra, a zła,
że chyba pomyliłem bloki.
Lekcja zarządzania
Spotyka się dwóch biznesmenów:
- Zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy
przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak
ty to robisz?
- Prosty trik! Mam 20 pracowników
i 15 miejsc parkingowych.
Babcia
Na cyrkowej arenie odbywa się
mrożący krew w żyłach numer:
artysta chwyta za grzywę największego
lwa, wkłada swą głowę do jego paszczy,
a potem jak gdyby nigdy nic wyciąga
z kieszeni włóczkę i zaczyna robić na
drutach. Po jakimś czasie wyjmuje
swą głowę z paszczy lwa i pokazuje
publiczności zrobiony na
drutach szalik. Publiczność jest zachwycona, na arenę sypią się kwiaty.
- Dziękuję - mówi artysta.
- A może ktoś z państwa
potrafiłby to zrobić? Z trzeciego rzędu
wstaje jakaś babcia i woła:
- Ja! Z włóczki nie takie rzeczy już
robiłam !
Główny Reanimator
Wykład na studiach z pierwszej pomocy. „Ważna jest odpowiednia kolejność
czynności przy ratowaniu porażonego
prądem. Sam przekonałem się o tym,
próbując parę lat temu, na wakacjach
ratować mojego jamnika, który przegryzł
kabel prowadzący prąd do namiotu.
Zamiast odłączyć prąd, złapałem jamnika
za uszy i próbowałem go odciągnąć.
Niestety, sam zostałem porażony prądem... „
Z sali: - „... bo to był pies przewodnik!”
Znalezione w sieci
Hanna Kuberek
Śmiech to zdrowie
Spotkanie
Pewnego dnia, podczas mszy pojawia się
znienacka szatan, patrzy wielkimi ślepiami
po ludziach, uśmiecha się szyderczo i siada na ołtarzu. Ludzie uciekają z kościoła
i tylko jeden staruszek się nie rusza
i patrzy na bestię. Wreszcie szatan podchodzi do niego i pyta:
- Czy nie wiesz, kim jestem?
- Oczywiście, że wiem.
- I nie boisz się mnie?
- Ani trochę.
Szatan lekko się zdziwił.
- Mnie się wszyscy boją, a ty nie? Dlaczego
się nie boisz?
- Jestem żonaty z twoją siostrą od 48 lat.
13
Po godzinach
Koleżanka Benia
Uczniowie Szkoły w Głogowie zadbali
o to, by nasz Benio nie czuł się samotny
i wyizolowany. Ta młoda dama to praca
końcowa uczniów klasy II c. Ciekawe co na
to nasz blaszany kawaler?
Siedziba główna KAEFER Chiny w Szanghaju
od l.: Kazimierz Znojek, Marcin Siwek, Oliver Gazeau Dyrektor Zarządzający KAEFER Chiny, Dariusz
Kóska Dyrektor IT KAEFER SA
Nasz Dział IT wspiera KAEFER Chiny
Na początku sierpnia nasi specjaliści
z Działu IT wyruszyli do Chin, aby przyłączyć KAEFER Chiny do globalnej infrastruktury informatycznej myKAEFER. Praca nie
była łatwa, szczególnie że klimat nie należy do sprzyjających - upał i duża wilgotność powietrza sprawiają wrażenie, jakby
człowiek nie opuszczał sauny. Wyzwaniem
było przedostać się przez system monitorujący chiński Internet do serwerów w Europie. Ale panowie miło wspominają pobyt,
gdyż takich widoków - drapaczy chmur,
tłumów ludzi jak i unikatowej kultury w Europie nie spotkamy!
Dzięki pomyślnie zakończonemu projektowi obecnie jesteśmy w stanie zdalnie
wspierać KAEFER Chiny od strony informatycznej.
Na zwiedzane nie było zbyt wiele czasu,
a na ulicach Szanghaju to często nasi koledzy
byli największą atrakcją- „tubylcy” chętne stawali
przed obiektywem
Nasi panowie nie bali się lokalnych wyzwań
kulinarnych
Kosmiczne widoki
i nieustający smog
SUDOKU
Zwycięzcą w konkursie sudoku z poprzedniego numeru K-INFO została Paulina Ferenc, która w nagrodę otrzymała egzemplarz książki Wojciecha Manna Rockmann
- czyli jak nie zostałem saksofonistą. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział
w konkursie!
W tym numerze biuletynu do wygrania bestseller Martyny Wojciechowskiej Przesunąć horyzont.
Zapraszamy do nadsyłania poprawnych rozwiązań w terminie
do 1 listopada 2011 r.
Imię i nazwisko
............................................................................................................................
Firma/Oddział/Dział:........................................................................................
............................................................................................................................
Telefon/e-mail:..................................................................................................

Similar documents

Pobierz PDF

Pobierz PDF w ramach projektu Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoleniem objęte są województwa małopolskie Oddział Tarnów, Oświęcim, Połaniec, oraz śląskie - Oddział Zabrze i Budownictwo. ...

More information