Financiële Salarisgids 2013

Comments

Transcription

Financiële Salarisgids 2013
IFRS
ERP
Integrity
US GAAP
SAP Negotiation
6
8=
84 9
5 2 5 67
48 2 9
+
3
# 21
9
9
2
3
9
2
9
6
9
8
1
2
7
2
43
9
Communication
Ethics
4
#
+
3
85
7
9
86 83
5 9
23
562 9
3 4
21
2
35
7
9
1
4
8
Negotiation
Tax Management
Ethics
Guidance
Skills
Customer service
1
7
5
6
9
1 +1
5 7
9
17
3
5
3
5
2
83
46
3
13
6
7
2
Adapt
Strategy
Well-rounded
Collaboration
Negotiation
#
Continuous learning
Growth
Management
Audits
Strategy Pivot tables
Accounting
Connections
Continuous
learning
Connections
3
Soft Skills
Leadership
Year-end
M 3
Spreadsheets
IFRS
Finance
ERP
Regulations
General ledger
Regulations
74 2
8 793
+63
86
Leadership Strategic decision making
Well-rounded
5
Communication
Pivot tables
8
Management
9
8
3 12 8
5 67565
92
Communication
3
247
Presentation skills Connections
Technology
Reconciliations
Quarterly close
73
9
3
Financial reporting
Reconciliations Collaboration
SAP
Relationships
Technology
Financial reporting
Accounting
Continuous learning
Business acumen
Strategic decision making
Budget
Management Adviser
Guidance Relationships
43
Regulations Spreadsheets
6
Technology
2
Pivot tablesSAP
4
2
3
4
+
7
+
98
Adapt
4
5
6
2
Accounting
+
9
Tax
7
3
Soft skills
6
Connections Compliance Collaboration
Guidance
Global
6
Financial reporting
3
Accounting
4
5
7
Growth Forecast
3
Financial
reporting
Relationships
Leadership
Management
Relationships
Growth
Tax Budget
Technology
Connections
Soft skills
Strategy
Strategy Customer service
Compliance Regulations
IntegrityCommunication
Collaboration Compliance
Accounting
Leadership General ledger Well-rounded Reconciliations
Business acumen Connections
Business acumen
Guidance
Reconciliations General ledger
Continuous learning
Negotiation
Adviser
5
#
9
9
6
5
7
1
7
8
6
Bu
6
9
4
8
IFR
S
+
1
6
7
#
2
Sprea 1
3
dsh
eet
s
2013
Salarisgids
Finance & Accounting
8
82 +
67
8
9
7
9
83
6 45
9
Man 7
age
me
3
82
1+
57
3
9
31
4
1
476
9
7
1
8
3
5
4 7 5
894 6
8
3
5
3 + 4 72
8
7
2
2
8
2
6 8
5
+
6
2
4
6
6
tor
en 2
3
3
4
8
2
7
8
#
8 pliance
Com
3
4
7
7
7
5
6 2
43
18
8
en
2
cum
sa
s
e
sin
8
1
7
2
n
NNECTIONS
Inhoud
HNOLOGY
3
4
6
11
14
16
18
22
24
25
26
28
30
Guidance
SUCCESS
SOLUTIONS
G ROWTH
Leadership
MaRKETS
>
IFRS
TEAMS
SKILL
XBRL
TRENDS
>>
PEOPLE
OVERVIEW
GOAL TEAMWORK
Van de Managing Director
De Financiële Salarisgids 2013 in de praktijk
Rekruteringstrends
Het belang van personeelsretentie
Generatieverschillen
Veelgevraagde posities
Salarissen: finance en accounting
Salarissen: financiële dienstverlening
Salarissen aanpassen voor Belgische regio’s
Hoe zich marktgericht profileren: 6 tips voor kandidaten
Salaristrends
Flexibel strategisch aanwerven om aan de marktvraag te voldoen
Werken met Accountemps en Robert Half
>>
All trademarks contained herein are the property of their respective owners.
Van de Managing Director
Geachte financeprofessional,
In tijden van economische veranderingen zijn financiële
en boekhoudkundige functies des te belangrijker. Dankzij
deze experts kan uw onderneming aan de veranderde
regelgeving voldoen, een positieve cashflow behouden,
profijt halen uit marktkansen, een nauwgezette financiële
administratie voeren zodat u inzichtelijke informatie verkrijgt
die van essentieel belang is voor de besluitvorming. Het
aantrekken en behouden van de meest ervaren financeen accountingprofessionals is vandaag de dag van extra
belang voor uw marktpositie.
Dit jaar hebben we procentuele wijzigingen in vergelijking
met vorig jaar aan de gemiddelde salarisschalen toegevoegd om u te helpen bij het
vaststellen van de huidige compensatietrends. Wanneer u over de meest actuele
salarisgegevens beschikt, kunt u concurrerende salarisschalen hanteren, waarmee uw
organisatie topprofessionals kan aantrekken en – wat natuurlijk even belangrijk is –
behouden. Hoewel het salaris voor werknemers niet de enige bepalende factor is, kan
het aanbieden van een aantrekkelijk verloningspakket vaak het verschil uitmaken tussen
werknemers binnenhalen of hen een vacature bij een andere werkgever zien aanvaarden.
Robert Half weet hoe belangrijk het voor u is om de juiste aanwervingsbesluiten te nemen
zodat u een getalenteerd team kan samenstellen. Accountemps, Robert Half Finance &
Accounting, Robert Half Financial Services en Robert Half Management Resources treden
al vele jaren op als ervaren adviseurs inzake rekrutering en carrièremanagement voor zowel
bedrijven als kandidaten.
Ik hoop dat u onze Financiële Salarisgids 2013 praktisch en behulpzaam vindt en ik nodig
u uit om met één van onze consultants de onderzoeksresultaten of specifieke jobtrends
met betrekking tot uw onderneming te bespreken.
Met vriendelijke groeten,
Frédérique Bruggeman
Managing Director
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
3
De Financiële
Salarisgids 2013 in
de praktijk
Het is ons een genoegen u de Financiële
Salarisgids 2013 voor te stellen. Deze gids
biedt een uitgebreid overzicht van de gangbare
salarisvorken, extralegale voordelen en trends
voor finance- en accountingprofessionals
op de Belgische markt, alsook voor finance-,
risk- en banking operations-professionals in de
financiële dienstverleningssector. Bovendien
vindt u in de gids de vaardigheden die in de
markt het meest worden gevraagd.
U kunt de Financiële Salarisgids 2013 beschouwen als een
rekruteringshandboek, waarin de salarissen voor finance- en
accountingprofessionals in België zijn opgenomen. Aan de
hand van dit waardevolle hulpmiddel kunt u voor (nieuwe)
medewerkers salarisniveaus bepalen, budgetten plannen en
op de hoogte blijven van de huidige arbeidsmarkt.
De salarissen
De salarissen op pagina 18 tot 23 zijn voor iedere
functie gebaseerd op Belgische gemiddelden en
variëren naargelang de regio, het ervaringsniveau,
de omvang van de onderneming, de sector, de
vaardigheden van de medewerker en de organisatie
zelf. Per functie worden de salarisverschillen
weergegeven tussen 2012 en 2013, uitgedrukt in
percentages in de rechterkolom. Het ervaringsniveau
wordt eveneens vermeld en geeft een beeld van de
gemiddelde salarissen evenredig met het aantal
jaren ervaring.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
4
Aan de hand van de verschilpercentages op pagina 24,
kunnen de salarissen worden aangepast voor verschillende
Belgische regio’s, waaronder Brussel, Antwerpen,
Charleroi, Gent, Hasselt, Luik, Roeselare, Waver en
Zaventem. De gekozen regio’s vallen samen met locaties
van Accountemps / Robert Half.
De salarissen zijn brutomaandsalarissen. Bonussen,
incentives en alle andere extralegale voordelen worden
niet in aanmerking genomen. In de gegevens over de
salarissen van 2012 is de nationale indexering verwerkt;
de indexering van 2013 wordt door de overheid op een
later tijdstip verstrekt.
Door de salarissen te vermenigvuldigen met 13,92 krijgt u
het brutojaarsalaris per functie.
Onze analyse is gebaseerd op:
• duizenden ingevulde vacatures en
sollicitatiegesprekken via onze kantoren
• lokaal inzicht van onze consultants en managers
• informatie van de Belgische federale regering:
Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie
• onze unieke ‘workplace survey’, een enquête
onder 200 Belgische Chief Financial Officers en
financieel directeurs*
• onze uitgebreide analyse van huidige en
toekomstige rekruteringstrends
Neem contact met ons op
Voor meer informatie over onze bevindingen of over de
dienstverlening van Accountemps, Robert Half Finance &
Accounting, Robert Half Financial Services en Robert Half
Management Resources kunt u contact opnemen met het
dichtstbijzijnde kantoor via accountemps.be en roberthalf.be.
*De workplace survey is een enquête waarbij meer dan 2.000 Chief Financial Officers
(CFO’s) en financieel directeurs (FD’s) bevraagd werden in juni 2012 in België, Australië,
Brazilië, Chili, Dubai, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Italië, Nederland, Singapore,
Zwitserland en Groot-Brittannië. De workplace survey is een enquête over jobtrends,
talentmanagement en over de balans tussen werk- en privéleven.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
5
Rekruteringstrends
Economische groeivooruitzichten
Ondernemingen zijn zonder meer behoedzaam en staan
weigerachtig tegenover nieuwe risico’s of uitbreidingen
van lopende activiteiten totdat deze onzekerheid wegebt.
Hoewel aanwervingsmanagers voorzichtig zijn, blijken ze
toch optimistisch over het algemene economische klimaat.
Twee op de drie CFO’s en FD’s hebben vertrouwen in de
economische groeivooruitzichten van België, en acht op de
tien voelen zich goed bij de groeimogelijkheden van hun
eigen onderneming.
Vergeleken met vorig jaar, hoeveel vertrouwen hebt u
in de economische groeivooruitzichten van België in
het komende jaar?
Gematigd vertrouwen
Geen mening
59%
4%
Geen vertrouwen
30%
7%
Zeer veel
vertrouwen
Bron: Robert Half-enquête onder 200 CFO’s en financieel directeurs in België
Vergeleken met vorig jaar, hoeveel vertrouwen hebt u
in de economische groeivooruitzichten van uw bedrijf
in het komende jaar?
Gematigd vertrouwen
69%
16%
11%
4%
Geen
vertrouwen
Zeer veel
vertrouwen
Geen mening
Bron: Robert Half-enquête onder 200 CFO’s en financieel directeurs in Belgiëa
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
6
Behoedzaam aanwervingsklimaat
Ondanks de over het algemeen positieve economische vooruitzichten
en groeimogelijkheden wordt het aanwervingsklimaat gekenmerkt door
behoedzaamheid en oplettendheid. De aanwerving van financiële en
boekhoudkundige functies is – hoewel in mindere mate dan bij andere
beroepen – beïnvloed door de aanhoudende, wereldwijde economische
en financiële onzekerheid.
De veranderende rol van finance en accounting
De aanhoudende economische onzekerheid in de hele wereld, en
de omvangrijke en complexe veranderingen met betrekking tot de
regelgeving, heeft gewezen op het belang van financiële functies. Deze
verschuiving blijkt uit de uitgebreide mogelijkheden voor regelgeving-,
compliance- en risicobeheerfuncties. Er wordt steeds meer nadruk
gelegd op de rol van financeprofessionals als beheerders van een
behoorlijk bestuur en een gezonde ethiek, wat de naleving van de
regelgeving ten goede komt en financiële, commerciële en operationele
risico’s inperkt.
De verwachtingen zijn hoog
Werkgevers zijn op zoek naar kandidaten die beschikken over meerdere
financiële en boekhoudkundige vaardigheden in combinatie met
communicatie- en leiderschapskwaliteiten. De verwachtingen zijn hoog.
Ze zoeken naar professionals met een stevig trackrecord aan prestaties,
uitstekend zakelijk inzicht en met het vermogen om een wezenlijke
toegevoegde waarde te leveren aan het succes van de onderneming.
Langer aanwervingsproces
Het aanwervingsproces duurt tegenwoordig vaak langer door meerdere
gespreksrondes en goedkeuringen die nodig zijn voordat er een aanbod
wordt gedaan. Organisaties die hun tijd nemen om zeker te zijn dat ze
over de juiste kandidaat beschikken, lopen – gezien de toegenomen
concurrentie voor een kleinere talentenpool van hooggekwalificeerde
professionals – het risico de kandidaat die hun voorkeur geniet te
verliezen als ze niet snel genoeg beslissen.
Tijdelijk personeel
Veel ondernemingen opteren om met tijdelijke professionals te werken
terwijl ze hun rekruteringsbehoeften op lange termijn evalueren.
Deze aanwervingsstrategie biedt tevens de gelegenheid om
potentiële nieuwe medewerkers te evalueren alvorens ze eventueel
in permanent dienstverband aan te nemen. Uitzendkrachten worden
vaak binnengehaald voor een specifiek project of om de continuïteit
van de onderneming te waarborgen tijdens de afwezigheid van een
permanente medewerker. Beperkte budgettaire middelen en de
behoefte aan een constant aantal medewerkers blijven de belangrijkste
redenen voor deze toename van tijdelijke contracten.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
7
De ‘war for talent’
Het aantrekken, aanwerven en behouden van hoogopgeleid
en ervaren menselijk kapitaal is van fundamenteel belang
voor het succes van een organisatie. Maar zelfs tijdens
de huidige fluctuerende economische tijden blijft de
talentenpool van hooggekwalificeerde financeprofessionals
beperkt en dus wordt de jacht op dit toptalent verder gezet.
Drie op vier (75%) van de ondervraagde CFO’s bekennen
moeilijkheden te ondervinden om vandaag de dag
gekwalificeerde financeprofessionals te identificeren:
ondernemingen ervaren steeds meer concurrentie bij
het aanwerven van de meest geschikte kandidaten.
De drie functiegroepen waarin werkgevers de grootste
aanwervingsuitdagingen voelen zijn accounting en
accounting operations (35%), finance (29%) en audit (19%).
Hoe uitdagend is het voor uw onderneming om vandaag
de dag gekwalificeerde financeprofessionals te vinden?
Enigszins
uitdagend
60%
23%
15%
Niet uitdagend
2%
Geen mening
Zeer uitdagend
Bron: Robert Half-enquête onder 200 CFO’s en financieel directeurs in België
Voor welke functionele domeinen binnen finance en
accounting is het moeilijk gekwalificeerde kandidaten
te vinden?
Finance
29%
35%
Compliance
Audit
9%
19%
Accounting
/ accounting
operations
8%
Geen mening
Bron: Robert Half-enquête onder 200 CFO’s en financieel directeurs in België
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
8
Veelgevraagde vaardigheden
Technische vaardigheden
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
-Kennis van geïntegreerde softwareprogramma’s
(ERP – Business Intelligence Tools)
Uitstekende meertalige mondelinge en schriftelijke
vaardigheden
Nederlands, Frans en Engels
Diploma / certificaat
- Bachelor Bedrijfsmanagement, Accountancy en
Fiscaliteit
- Master Handelswetenschappen, Toegepaste
Economische
Wetenschappen, Handelsingenieur
- MBA voor financeprofessionals
- Avondopleiding finance & accounting
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Het vermogen om financiële informatie aan een publiek
over te brengen dat niet over financiële kennis beschikt.
Deze inter-persoonlijke vaardigheden zijn uiterst belangrijk
daar een toenemend aantal organisaties ernaar streeft
om professionals aan te trekken die in de toekomst een
leidinggevende rol kunnen vervullen.
Goede analytische vaardigheden
Het vermogen om op logische wijze concepten en
problemen te onderscheiden en het talent om op
basis van de beschikbare gegevens een oplossing te
formuleren.
Uitmuntende ‘soft skills’
Flexibele, oplossingsgerichte teamspelers met een
uitstekend commercieel inzicht en met het vermogen om
kalm te blijven onder druk.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
9
Tweeledige economie
Er is momenteel een duidelijke opkomst van een tweeledige
economie op de Belgische arbeidsmarkt, gekenmerkt
door een aanhoudende vraag naar hooggekwalificeerde
financeprofessionals en een meer stagnerende groei voor
de algemene jobmarkt. Bedrijven in het hele land leggen
vooral nadruk op het aanwerven van deze gespecialiseerde
experts voor speciaal ontworpen posities met als doel de
omzet te verhogen. Bedrijven zijn dan ook vaak bereid om
de hoogstgekwalificeerde kandidaten meer te betalen.
Topkandidaten met deze veelgevraagde vaardigheden in
gespecialiseerde beroepen ontvangen van concurrerende
ondernemingen meerdere jobaanbiedingen.
Boekhouder & controller:
De knelpuntberoepen
De boekhouder en de controller worden sinds meerdere
jaren bestempeld als knelpuntberoepen (beroepen waaraan
er een groot tekort is aan gekwalificeerd personeel).
Ondernemingen zoeken meertalige boekhouders en
controllers met uitzonderlijke computervaardigheden en
tevens kennis van ERP-systemen en andere specifieke
financiële softwarepakketten.
Naarmate de vraag het aanbod
overstijgt, geven ondernemingen
problemen aan bij het vinden van
hooggekwalificeerd boekhoudkundig
personeel en financial controllers.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
10
Het belang van
personeelsretentie
Het aantrekken van het beste talent is niet de enige kwestie
waar aanwervingsmanagers mee geconfronteerd worden;
het gaat er ook om dit talent te behouden. Uit een recent
gehouden enquête van Robert Half blijkt dat meer dan
twee op de drie (67%) CFO’s en FD’s in België zich zorgen
maken over het verlies van financiële topperformers in het
komende jaar. Het behoud van de meest gekwalificeerde
medewerkers k an moeilijk zijn als concurrerende
organisaties meedingen naar toptalent. Ondernemingen
dienen maatregelen te nemen om de continuïteit van hun
teams te handhaven en om het verlies van waardevolle
bedrijfskennis van deze mensen te voorkomen. Als direct
gevolg van het tekort aan gekwalificeerde kandidaten op
de markt, wordt het behoud van personeel en doeltreffende
personeelsmanagementstrategieën bovenaan op de
zakelijke agenda geplaatst.
In welke mate bent u bezorgd over het verliezen van
uw financiële topperformers aan andere bedrijven in
het komende jaar?
Enigszins
bezorgd
50%
29%
Helemaal
niet bezorgd
4%
17%
Geen mening
Zeer bezorgd
Bron: Robert Half-enquête onder 200 CFO’s en financieel directeurs in België
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
11
Tips voor personeelsretentie:
hoe gangbare managementfouten
voorkomen
1. Managementfout: ervan uitgaan dat werknemers zich
comfortabel voelen en tevreden zijn met hun job
TIP: communicatie is de sleutel - door een gesprek aan te
gaan met uw medewerkers komt u te weten of uw team
tevreden is en zo niet, waarom. Een organisatie kan
door middel van meerdere evaluaties per jaar mogelijke
problemen vroegtijdig identificeren om te voorkomen
dat een medewerker de onderneming verlaat.
2. Managementfout: ervan uitgaan dat werknemers
niet geneigd zijn om van job te veranderen
TI P: houd een open ingesteldheid - voor velen is
werkzekerheid een prioriteit, maar dat betekent niet dat
werknemers gedurende hun hele carrière bij dezelfde
onderneming blijven. Het concept van ‘een job voor het
leven’ is verouderd. Doorgaans verwachten CFO’s en
FD’s dat een personeelslid, werkzaam binnen finance
en accounting, gemiddeld 5 jaar op personeelsniveau
en 6 jaar op managementniveau bij hetzelfde bedrijf
blijft.
3. Managementfout: ervan uitgaan dat concurrenten
geen strategisch aanbod doen
TI P: zorg voor een open en eerlijke relatie met uw
medewerkers - ondernemingen zoeken ervaren
kandidaten, ook kandidaten die elders in dienst zijn.
Houd de arbeidsmarkt in de gaten om de veelgevraagde
vaardigheden te identificeren en communiceer over
potentiële groeikansen met de medewerkers van uw
organisatie. Zorg er ook voor dat u een open relatie met
uw team tot stand brengt, zodat uw medewerkers een
openhartig gesprek met u kunnen aangaan.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
12
4. Managementfout: ervan uitgaan dat een
salarisverhoging of extralegale voordelen voor
gemotiveerde medewerkers die van hun werk
houden niet absoluut noodzakelijk is
TIP: betaal competitief - als u van plan bent om een
medewerker te belonen, wacht dan niet tot hij/zij erom
vraagt. Hoewel financiële voordelen niet de enige factor
ter overweging zijn, kan het aanbieden van aanvullende
incentives bijdragen om uw beste en meest briljante
medewerkers te behouden.
5. Managementfout: ervan uitgaan dat uw
medewerkers weten dat u hun werk waardeert
TI P: waardering voor een goed uitgevoerde job is
waardevol - wees royaal met lofuitingen en wees
u bewust van de waarde van een ‘dankjewel’.
Medewerkers waarderen dit en het zal bovendien een
positieve invloed hebben op hun motivatie, wat kan
zorgen voor verhoogde bedrijfsprestaties.
Het gemiddeld aantal jaren
dienstverband binnen de afdeling
finance en accounting
Personeelsniveau: 5 jaar
Managementniveau: 6 jaar
Source: Robert Half survey of 200 CFOs and Finance Directors in Belgium
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
13
Generatieverschillen
Bij de evaluatie van personeelsmanagementstrategieën kan
het nuttig zijn om rekening te houden met de mogelijke
verschillen in werkstijl en mentaliteit die tussen generaties
bestaan. Uit de meest recente Robert Half-enquête blijkt
dat CFO’s en FD’s de minste uitdagingen ondervinden bij
het aanwerven (11%) en behouden (7%) van werknemers
uit de babyboomgeneratie (geboren tussen 1946 en
1964). Dit staat in schril contrast met gen Y (geboren
tussen 1979 - 1999), waarbij 34% van de CFO’s aangeeft
dat deze leeftijdsgroep de meest uitdagende is om aan te
trekken en te behouden (44%).
Het is echter interess ant te weten dat er geen
standaardbenadering bestaat voor het aanwerven en
behouden van een personeelsbestand met verschillende
generaties. De bevindingen uit de enquête zijn een
duidelijke indicatie hiervan gezien meer dan de helft
(57%) van de ondervraagde executives verklaart dat de
verloningsverwachtingen de belangrijkste overweging voor
de babyboomgeneratie zijn en de minst belangrijke voor
gen X (33%). Interessant is ook het gegeven dat voor alle
generaties de verwachtingen omtrent carrièrevooruitgang
werd aangehaald als de voornaamste reden waarom het
een uitdaging is om alle generaties te behouden.
Bron: Robert Half-enquête onder 200 CFO’s en financieel directeurs in België
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
14
Bron: Robert Half-enquête onder 200 CFO’s en financieel directeurs in België
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
15
Veelgevraagde
posities
Finance & Accounting
Assistant Bookkeeper – Als gevolg van het huidige
kostengericht economisch klimaat, neemt de vraag voor
alle niveaus van bookkeeping steeds meer toe, in het
bijzonder de vraag naar assistant bookkeepers. Omwille
van de automatisering van de boekhouding, gaat het niet
meer enkel om het verwerken van transacties. Controle
uitvoeren speelt een steeds grotere rol in een economisch
onzekere omgeving. Professionals die beschikken over de
nodige specifieke boekhoudkundige kennis en ervaring
in combinatie met een zakelijk en commercieel inzicht,
worden veel gevraagd.
Financial Business Analyst and Controller - Als gevolg
van de toenemende concurrentie en een economisch
klimaat gericht op kostenbesparing, zijn ondernemingen
steeds meer op zoek naar ervaren analisten en controllers
die hen kunnen helpen het verhaal achter de financiële
gegevens te begrijpen en toekomstige groeimogelijkheden
te kunnen identificeren. Deze veelgevraagde kandidaten
beschikken over stevige financiële, technische en
communicatieve vaardigheden.
Credit Controller – Tengevolge van de kredietverlaging
en de daaruit voortvloeiende strakkere regels voor
kredietverlening is de rol van credit controller steeds
belangrijker geworden. Het behouden van een gezonde
cashflow is cruciaal om een snelgroeiende onderneming
s t a a n d e t e h o u d e n . Te ch n i s ch e e n a n a l y t i s ch e
vaardigheden, evenals een gedegen kennis van het proces
voor kredietcontrole zijn vereist.
Treasury Analyst – Als gevolg van het toegenomen
belang van gezond cashflowmanagement, leggen
financemanagers steeds meer de nadruk op
riskmanagement, beleggingsstrategieën en cashbeheer.
Dit benadrukt de meerwaarde van een effectieve analyse
van de liquide middelen voor een organisatie. Ervaring in
cashmanagement, stevige financiële en boekhoudkundige
vaardigheden en uitstekende analytische competenties
zijn noodzakelijk.
>>
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
16
>>
Financiële dienstverlening,
bankwezen en verzekering
Compliance-specialisten – Vanwege de constante focus
van ondernemingen op de naleving van het invoeren en
het handhaven van interne controles en het creëren van
volledige transparantie, is er een toenemende behoefte aan
ervaren professionals. Organisaties zoeken tegenwoordig
interne compliance-specialisten die vooral over een
juridische achtergrond beschikken; deze functies werden
voorheen eerder uitbesteed.
Management and Regulatory Reporting-specialisten
Een verhoogde focus op overheidsregulering en de nood
aan transparantie van de huidige markt heeft ertoe geleid
dat mensen met specifieke kennis over de regelgeving
veel worden gevraagd. Dit is vooral van belang voor
multinationals als gevolg van het huidige gebrek aan
geharmoniseerde internationale regelgeving.
Risk Management-specialisten – Organisaties zoeken
medewerkers met specifieke kennis van de regelgeving,
waaronder Basel III, Solvency II, evenals ervaring met de
regelgeving tegen het witwassen van geld.
>> Bedrijven zijn op zoek naar
accountants en bookkeepers voor
alle niveaus.
roberthalf.be
>
>
2013 Salarisgids • Robert Half
17
Salarissen: finance en accounting
accounting
2013
2012
Title / Experience
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Accounting Clerk (Data Entry) – Large Firms d,e
0-3 years*
3-5 years*
5+ years*
€ 1650
€ 1850
€ 2200
- € 1900
- € 2250
- € 2875
€ 1675
€ 1875
€ 2225
- € 1925
- € 2275
- € 2900
1%
1%
1%
0-3 years
3-5 years
5+ years
€ 1775
€ 2125
€ 2450
- € 2350
- € 2650
- € 3300
€ 1800
€ 2175
€ 2500
- € 2400
- € 2700
- € 3375
2%
2%
2%
AR / AP Team Leader
€ 2500
- € 4950
€ 2500
- € 4950
0%
€ 1800
€ 2200
€ 2550
- € 2450
- € 2825
- € 3350
€ 1850
€ 2275
€ 2625
- € 2525
- € 2900
- € 3450
3%
3%
3%
0-3 years
3-5 years
5+ years
€ 1900
€ 2450
€ 2800
- € 2625
- € 3300
- € 4250
€ 1950
€ 2500
€ 2850
- € 2675
- € 3375
- € 4325
2%
2%
2%
Cost Accountant
€ 2200
- € 4200
€ 2200
- € 4200
0%
Chief Accountant
€ 3100
- € 4800
€ 3150
- € 4900
2%
Accounting Manager
€ 4000
- € 5600
€ 4075
- € 5700
2%
Accounting Director
€ 4800
- € 7800
€ 4800
- € 7800
0%
AR / AP Accountant
Assistant Bookkeeper
0-3 years
3-5 years
5+ years
Bookkeeper / GL Accountant
C redit Management
2013
2012
Title / Experience
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Credit Collector – Small Firms d,e
0-3 years
3-5 years
5+ years
€ 1750
€ 2000
€ 2300
- € 2250
- € 2700
- € 3300
€ 1775
€ 2050
€ 2350
- € 2300
- € 2750
- € 3375
2%
2%
2%
0-3 years
3-5 years
5+ years
€ 1950
€ 2250
€ 2700
- € 2550
- € 3000
- € 4000
€ 1975
€ 2275
€ 2725
- € 2575
- € 3025
- € 4050
1%
1%
1%
Credit Manager
€ 3700
- € 7000
€ 3725
- € 7075
1%
Credit Controller
*Totaal aantal jaren werkzaam in finance / accounting. Alle salarissen zijn afgerond naar een veelvoud van 25 euro.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
18
Salar i ss e n: f i nan c e e n ac c o u nti n g
F inancial Management
2013
2012
Title / Experience
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Finance & Administration Manager
€ 4200
- € 8100
€ 4200 - € 8100
0%
CFO / VP Finance / Finance Director
€ 6175
- € 18000
€ 6175 - € 18000
0%
controlling
2013
2012
Title / Experience
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Controller
0-3 years*
3-5 years*
5+ years*
€ 2050
€ 2800
€ 3800
- € 3100
- € 4000
- € 6500
€ 2100
€ 2850
€ 3875
- € 3150
- € 4075
- € 6625
2%
2%
2%
Cost Controller
€ 3000
- € 6000
€ 3000
- € 6000
0%
Controlling Manager
€ 4900
- € 7800
€ 4950
- € 7875
1%
Regional Controller / Group Controller
€ 5500
- € 12000
€ 5500
- € 12000
0%
F inancial / B usiness Analysis
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Financial / Business Analyst
0-3 years
3-5 years
5+ years
€ 2050
€ 2800
€ 3800
- € 3100
- € 4100
- € 6800
€ 2075
€ 2825
€ 3850
- € 3125
- € 4150
- € 6875
1%
1%
1%
Financial Planning & Analysis Manager
€ 4500
- € 8200
€ 4500
- € 8200
0%
C orporate F inance
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Corporate Finance Analyst
3-5 years
5+ years
€ 3850
€ 4500
- € 5000
- € 7900
€ 3850
€ 4500
- € 5000
- € 7900
0%
0%
Corporate Finance Manager / Director
€ 6750
- € 12500
€ 6750
- € 12500
0%
*Totaal aantal jaren werkzaam in finance / accounting. Alle salarissen zijn afgerond naar een veelvoud van 25 euro.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
19
Salar i ss e n: f i nan c e e n ac c o u nti n g
I nternal Audit / I nternal C ontrol
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Internal Auditor / Controller
0-3 years*
3-5 years*
5+ years*
€ 2250
€ 3100
€ 3950
- € 3300
- € 4100
- € 7150
€ 2300
€ 3150
€ 4025
- € 3375
- € 4175
- € 7300
2%
2%
2%
Internal Audit / Control Manager
€ 5000
- € 8500
€ 5050
- € 8575
1%
Internal Audit / Control Director
€ 6800
- € 12500
€ 6800
- € 12500
0%
tax
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Tax Specialist (corporate / VAT)
3-5 years
5+ years
€ 3100
€ 3900
- € 4200
- € 5775
€ 3150
€ 3975
- € 4275
- € 5900
2%
2%
Tax Manager
€ 4650
- € 8750
€ 4700
- € 8850
1%
Group / European Tax Director
€ 6500
- € 13500
€ 6500
- € 13500
0%
treasury
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Treasury Analyst
0-3 years
3-5 years
5+ years
€ 2250
€ 3000
€ 3500
- € 3100
- € 3800
- € 4550
€ 2300
€ 3050
€ 3575
- € 3150
- € 3875
- € 4650
2%
2%
2%
Treasury Manager
€ 4650
- € 7800
€ 4700
- € 7875
1%
Group / European Treasury Director
€ 6475
- € 12500
€ 6475
- € 12500
0%
C onsolidation
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Consolidation Specialist
0-3 years
3-5 years
5+ years
€ 2250
€ 3200
€ 4100
- € 3250
- € 4500
- € 7500
€ 2325
€ 3300
€ 4225
- € 3350
- € 4625
- € 7725
3%
3%
3%
Group Consolidation Manager
€ 5500
- € 13500
€ 5550
- € 13625
1%
*Totaal aantal jaren werkzaam in finance / accounting. Alle salarissen zijn afgerond naar een veelvoud van 25 euro.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
20
Salar i ss e n: f i nan c e e n ac c o u nti n g
**public practice / consulting
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Audit
Auditor
Senior Auditor
Manager
Senior Manager
€ 2000
€ 2300
€ 3100
€ 4200
-
€ 2350
€ 3150
€ 4500
€ 6000
€ 2050
€ 2350
€ 3150
€ 4275
-
€ 2400
€ 3225
€ 4600
€ 6125
2%
2%
2%
2%
€ 1750
€ 2050
€ 3100
€ 4100
-
€ 2225
€ 3250
€ 4300
€ 5500
€ 1800
€ 2100
€ 3200
€ 4225
-
€ 2300
€ 3350
€ 4425
€ 5675
3%
3%
3%
3%
€ 2050
€ 2350
€ 3200
€ 4400
-
€ 2400
€ 3250
€ 4600
€ 6200
€ 2100
€ 2400
€ 3275
€ 4500
-
€ 2450
€ 3325
€ 4700
€ 6325
2%
2%
2%
2%
€ 2100
€ 2450
€ 3275
€ 4600
-
€ 2500
€ 3400
€ 4725
€ 6500
€ 2125
€ 2475
€ 3300
€ 4650
-
€ 2525
€ 3425
€ 4775
€ 6575
1%
1%
1%
1%
Accounting
Accountant
Senior Accountant
Manager
Senior Manager
Tax
Tax Consultant
Senior Tax Consultant
Manager Tax
Senior Manager Tax
Consulting / Business Advisory
Analyst
Advisor
Manager
Senior Manager
**In accountingbedrijven is het gebruikelijk dat er aan medewerkers bijkomende substantiële nettovergoedingen worden
gegeven. Alle salarissen zijn afgerond naar een veelvoud van 25 euro.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
21
Salarissen: financiële dienstverlening
F ront office
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Corporate Banker – Large Firms d,e
0-3 years*
3+ years*
Manager/Director
€ 2200
€ 2800
€ 4500
- € 2900
- € 5000
- € 7750
€ 2200
€ 2800
€ 4500
- € 2900
- € 5000
- € 7750
0%
0%
0%
€ 2250
€ 2950
€ 5000
- € 3100
- € 5500
- € 8000
€ 2275
€ 2975
€ 5050
- € 3125
- € 5550
- € 8075
1%
1%
1%
€ 2300
€ 3300
€ 5200
- € 3500
- € 5750
- € 9000
€ 2350
€ 3375
€ 5300
- € 3575
- € 5875
- € 9175
2%
2%
2%
€ 2300
€ 3300
€ 5000
- € 3500
- € 5500
- € 8350
€ 2325
€ 3325
€ 5050
- € 3525
- € 5550
- € 8425
1%
1%
1%
€ 2350
€ 3050
€ 5100
- € 3200
- € 5600
- € 7900
€ 2350
€ 3050
€ 5100
- € 3200
- € 5600
- € 7900
0%
0%
0%
Private Banker – Midsize Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
Investment Banker – Small Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
Asset / Portfolio Manager – Large Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
Trader – Midsize Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
O perations
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Fund Administration – Small Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
€ 1800
€ 2300
€ 3000
- € 2400
- € 3100
- € 4000
€ 1825
€ 2325
€ 3025
- € 2425
- € 3125
- € 4050
1%
1%
1%
€ 1800
€ 2300
€ 3400
- € 2400
- € 3500
- € 5500
€ 1800
€ 2300
€ 3400
- € 2400
- € 3500
- € 5500
0%
0%
0%
€ 1900
€ 2350
€ 3500
- € 2400
- € 4000
- € 5500
€ 1925
€ 2400
€ 3575
- € 2450
- € 4075
- € 5600
2%
2%
2%
€ 1800
€ 2300
€ 3300
- € 2400
- € 3400
- € 5000
€ 1800
€ 2300
€ 3300
- € 2400
- € 3400
- € 5000
0%
0%
0%
Client Services – Large Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
Treasury Operations – Midsize Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
Custody / Settlement Services – Small Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
*Totaal aantal jaren werkzaam in finance. Alle salarissen zijn afgerond naar een veelvoud van 25 euro.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
22
Salar i ss e n: f i nan c ië le d i e n stve r le n i n g
control
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Management Reporting – Large Firms d,e
0-3 years*
3+ years*
Manager/Director
€ 2200
€ 3050
€ 5000
- € 3200
- € 5500
- € 7800
€ 2225
€ 3075
€ 5050
- € 3225
- € 5550
- € 7875
1%
1%
1%
€ 2300
€ 3150
€ 5200
- € 3400
- € 5650
- € 8000
€ 2350
€ 3225
€ 5300
- € 3475
- € 5775
- € 8150
2%
2%
2%
Regulatory Reporting – Midsize Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
risk
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Market & Operational risk – Small Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
€ 2300
€ 3050
€ 4500
- € 3200
- € 4700
- € 8500
€ 2375
€ 3150
€ 4625
- € 3300
- € 4850
- € 8750
3%
3%
3%
€ 2300
€ 2900
€ 4400
- € 3100
- € 4500
- € 8000
€ 2350
€ 2950
€ 4500
- € 3150
- € 4600
- € 8150
2%
2%
2%
€ 2400
€ 3400
€ 4600
- € 3500
- € 5000
- € 8000
€ 2475
€ 3500
€ 4750
- € 3600
- € 5150
- € 8250
3%
3%
3%
Credit Risk – Large Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
Compliance– Midsize Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
insurance
Title / Experience
2013
2012
MIN - MAX
MIN - MAX
%
Change
Underwriter – Small Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
€ 2200
€ 3050
€ 4000
- € 3200
- € 4400
- € 6500
€ 2250
€ 3100
€ 4075
- € 3275
- € 4475
- € 6625
2%
2%
2%
€ 2300
€ 3150
€ 4400
- € 3300
- € 4500
- € 8000
€ 2350
€ 3225
€ 4500
- € 3375
- € 4600
- € 8150
2%
2%
2%
€ 1800
€ 2150
€ 3200
- € 2200
- € 3300
- € 5000
€ 1800
€ 2150
€ 3200
- € 2200
- € 3300
- € 5000
0%
0%
0%
Actuary – Large Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
Claims Handling – Midsize Firms d,e
0-3 years
3+ years
Manager/Director
*Totaal aantal jaren werkzaam in finance. Alle salarissen zijn afgerond naar een veelvoud van 25 euro.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
23
Salarissen
aanpassen voor
Belgische regio’s
Nationale salarissen kunnen lokaal worden afgesteld
op uw regionale markt met behulp van de onderstaande
verschilpercentages. Deze variaties zijn gebaseerd op
gewogen gemiddelden en het gemiddelde loonpercentage
voor alle Belgische regio’s is 100. Voor informatie over
salaristrends in uw regio, kunt u contact opnemen met een
consultant bij Accountemps of Robert Half.
Het lokale salaris berekenen:
Voorbeeld – cost accountant in Brussel
1. Zoek de functie cost accountant op pagina 18.
2. Zoek hieronder het verschilpercentage van uw regio. (Het
verschilpercentage van Brussel is 106%)
3. Vermenigvuldig het laagste bedrag van de salarisvork (€ 2200) met het
percentage (106%) om op € 2332 te komen.
4. Herhaal stap 3 met het hoogste bedrag van de salarisvork (€ 4200) om op
€ 4452 te komen. Het salaris van een cost accountant in Brussel bedraagt
bij benadering € 2332 tot € 4452.
Brussel ............................................................................................................. 106%
Antwerpen ....................................................................................................... 104%
Charleroi ............................................................................................................ 95%
Gent .................................................................................................................. 100%
Hasselt ............................................................................................................... 95%
Luik ...................................................................................................................... 95%
Roeselare ........................................................................................................... 92%
Waver ............................................................................................................... 103%
Zaventem ......................................................................................................... 106%
Verschilpercentages
per regio
De verschilpercentages hebben enkel betrekking op de salarissen van finance en accounting.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
24
Hoe zich marktgericht
profileren: 6 tips voor
kandidaten
1. Het cv opent deuren: zelfs als kandidaten perfect lijken
te zijn voor de job, kan het cv hun kansen maken of
breken. Daar aanwervingsmanagers vaak tientallen, zelfs
honderden cv’s evalueren, dienen kwalificaties en ervaring
duidelijk te worden omschreven. Daarnaast dienen ook
concrete voorbeelden van return-on-investment voor
vroegere werkgevers vermeld te worden.
2. Het sollicitatiegesprek - zichzelf ‘verkopen’: het cv
opent deuren en met het sollicitatiegesprek kan de job
binnengehaald worden. Het geeft een werkgever niet
alleen de mogelijkheid om een meer diepgaand inzicht
te verkrijgen over de technische competenties van een
kandidaat, maar ook over diens sociale en communicatieve
vaardigheden en of hij/zij past binnen de organisatie.
3. Technische vaardigheden up-to-date houden:
technologische en financiële softwareapplicaties zijn
cruciaal voor finance- en accountingprofessionals. De
kandidaten dienen dus op de hoogte te blijven van de
nieuwste trends in de sector.
4. Continue opleiding: in een steeds internationalere
werkomgeving, is het niet alleen essentieel dat een
kandidaat over ruime technische vaardigheden beschikt,
maar ook de talen (Frans, Nederlands en Engels) goed
beheerst. Het volgen van extra scholing of cursussen
toont de motivatie en geeft de kandidaat net dat beetje
extra tijdens het aanwervingsproces.
5. Mentoring - van vakgenoten / collega’s leren:
een kandidaat kan profijt halen uit de ervaring en kennis
van een succesvolle collega. Iemand kennen met wie
potentiële carrièreplannen en problemen op de werkplek
kunnen besproken worden kan een positieve impact
hebben op het professioneel succes.
6. Breid uw professionele netwerk uit: netwerken, zowel
online als face to face, kan een nuttig instrument zijn op
de huidige arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen vacatures,
mogelijkheden voor individuele ontwikkeling en zelfs
nieuwe contacten geïdentificeerd worden.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
25
Salaristrends
Financiële voordelen
Meer dan een vijfde (22%) van de ondervraagde CFO’s en
FD’s is van mening dat de bonussen voor huidige financeen accountingmedewerkers in het komende jaar met een
gemiddelde van 5% zullen stijgen. Ter vergelijking: bijna de
helft (45%) beweert dat de verloningsverwachtingen van
kandidaten binnen finance ook zijn verhoogd ten opzichte
van vorig jaar.
Hoeveel, gemiddeld, verwacht u dat de bonussen voor
de huidige finance- en accountingmedewerkers het
komende jaar zullen stijgen?
Stijgen met minder dan 1%
0%
Stijgen met 1-2%
16%
Stijgen met 3-4%
34%
Stijgen met 5-6%
30%
Stijgen met 7-8%
7%
Stijgen met 9-10%
7%
Stijgen met meer dan 10%
6%
Bron: Robert Half-enquête onder 200 CFO’s en financieel directeurs in België
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
26
Extralegale voordelen
Extralegale voordelen worden steeds populairder en zijn
uitgegroeid tot een inherent onderdeel van het totale
verloningspakket. Ondernemingen nemen steeds meer een
combinatie van financiële en extralegale voordelen op in hun
aanwervings- en retentiestrategie.
Top 10 - extralegale voordelen
1. Maaltijd- en/of ecocheques
2. Mobiele telefoon / laptop
3. Hospitalisatieverzekering (en/of groepsverzekering)
4. Gesubsidieerde training / opleiding
5. Autovergoeding
6. Pensioenbijdrage
7. Flexibele werktijden of thuiswerken
8. Gesubsidieerd vervoer
9. Extra bonussen of loon
10. Loyaliteitsverlof / sabbatverlof
Bron: Robert Half-enquête onder 200 HR-managers in België
Vele ondernemingen zien in dat er meer meespeelt dan een
competitief verloningspakket om topmedewerkers aan te
trekken en te behouden. Het aanbieden van non-materiële
voordelen zoals mogelijkheden omtrent carrièrevooruitgang,
flexibele werktijden, mogelijkheden om thuis te werken en
extra trainingen op het werk treden ook steeds meer op
de voorgrond.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
27
Flexibel strategisch
aanwerven om aan
de marktvraag te
voldoen
De aanwervingsstrategie van bedrijven verandert. Ze zijn
steeds meer aangetrokken tot een flexibele aanpak die ze
behalen door een combinatie van permanente en tijdelijke
werknemers met de juiste mix van vaardigheden voor de
strategische en operationele behoeften.
Een aanwervingsplan biedt een onderneming een
overzicht en een termijnplanning met betrekking tot de
werklast voor het hele jaar: voor de dagelijkse operationele
werkzaamheden versus de projecten op korte en lange
termijn. Dit laat bedrijven toe het aanwerven van permanente
medewerkers en uitzendkrachten veel nauwkeuriger te
plannen.
Deze benadering biedt organisaties meer controle over
hun human resourcebudgetten en geeft hen een duidelijk
inzicht over het tijdstip en de duur dat ze bekwaam talent
kunnen inzetten. Wanneer bedrijven hun personeelsbestand
zowel in goede als slechte tijden voortdurend in balans
houden, zullen ze ontdekken dat een kernmix van interne
medewerkers en uitzendkrachten over het hele jaar de
beste manier is om aan de bedrijfsbehoeften te voldoen
en concurrentieel te blijven. Dit is een tendens voor zowel
personeel op werknemers- als managementniveau.
>>
>> Flexibiliteit dankzij een combinatie van
>
permanente en tijdelijke werknemers
met de juiste mix van vaardigheden.
roberthalf.be
>
2013 Salarisgids • Robert Half
28
#
87
2
Negotiation
Year-end
Audits
Communication
Strategy
Well-rounded
Tax
2
#
4
4 1
7
9
2013 Salarisgids • Robert Half
5
Integrity
8
29
6
Accounting
Budget
5
x
5
6
3
2
Regulations
7
8
Management
Audits
+ 46 +
9
9 3
4
4
8
5
7 3
1
roberthalf.be
5
8
2
Well-rounded Global
3
6
7 27
4 7
3 5
43
#
29
+
8
7
7
7
2
2
ERP
Tax Technology
Reconciliations
Leadership Soft skills
Negotiation Pivot tables
Collaboration
Compliance
Connections Relationships
9
7
4
ERP
Connections
Collaboration
Audits
4
Adviser
Customer service
Management
Business acumen
4
4
Compliance
• Biedt een vrijblijvende proefperiode voor potentiële
nieuwe medewerkers in permanente dienst. Als u
een tijdelijke functie wilt omzetten in een permanente
functie, hebt u het voordeel de sterke punten van de
persoon uit eigen ervaring te hebben meegemaakt.
6
26
7
82 1
2
Tax
• Verhoogt de jobstabiliteit voor permanente
werknemers, zodat ze geen onzekere periodes hoeven
te ervaren door de aanwervings- en afvloeiingsmaatregelen
bij fluctuerende zakelijke behoeften.
4
SAP Accounting
Leadership Adviser
US GAAP
• Biedt een manier om specifieke projecten te
managen die buiten de expertise van het bestaande
personeel liggen. Steeds meer professionals voelen
zich aangetrokken tot het werken via een uitzendbureau
vanwege de flexibiliteit en de mogelijkheden die het biedt.
Hierdoor hebben bedrijven een grotere talentenpool
binnen hun bereik.
+9
3
5
6
Global
Audits
Relationships
9
43
5
Pivot tables
Connections
• Helpt u bij het verwerken van de lopende bedrijfsactiviteiten,
waardoor u zeker bent dat u geen productiviteit verliest en
de bedrijfscontinuïteit dus gewaarborgd blijft.
6#
Technology
• Zorgt ervoor dat u het aantal werknemers kunt
aanpassen aan de fluctuaties van de marktvraag,
waardoor u de salariskosten onder controle kunt houden.
43
+8
Relationships
Spreadsheets Soft skills StrategyNegotiation
Strategic decision making
Accounting
XBRL Collaboration
Adviser
Growth
Leadership
Adapt
8
General ledger
Global
Connections
Accounting Regulations
4
Een flexibel aanwervingsbeleid:
5
3
972
2
Soft skills Regulations
6
Relationships
Strategy
>>
#
1
Werken met
Accountemps en
Robert Half
Robert Half is wereldwijd marktleider in gespecialiseerde
rekrutering. De divisies Accountemps, Robert Half Finance
& Accounting en Robert Half Management Resources*
brengen finance- en accountingprofessionals op een
tijdelijke, permanente en respectievelijk senior-level
interim-managers aan. Robert Half Financial Services
biedt rekruteringsoplossingen voor finance- en banking
operations-professionals in de financiële diensten- en de
bank- en verzekeringssector.
Elke onderneming en kandidaat is uniek en door onze
persoonlijke benadering richten we ons op het vinden van
de perfecte match tussen de onderneming en de kandidaat.
Onze gespecialiseerde divisies en
specifieke benadering stelt ons in staat
om beter uitgerust te zijn om het beste
talent te identificeren in de markten
waarin we werkzaam zijn.
*Robert Half Management Resources hanteert een adviesverlenende aanpak en focust
zich senior-level professionals op een tijdelijke basis die de nodige ondersteuning
bieden voor uw bedrijf bij belangrijke projecten en engagementen, alsook vervangingen.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
30
Accountemps en Robert Half:
uw rekruteringspartners
Uw wensen en behoeften gekoppeld aan de juiste
kandidaat:
- We bieden personeelsoplossingen op maat. We vinden
voor u de kandidaat die voldoet aan uw unieke en
specifieke behoeften.
-Onze consultants zijn experts met veel ervaring en
kennis van de werkgelegenheidstrends die de markt
beïnvloeden.
- We beschikken over één van de grootste netwerken van
hooggekwalificeerde kandidaten in de branche en kunnen
bovendien contact opnemen met passieve, moeilijk
identificeerbare kandidaten die mogelijk niet actief op
zoek zijn naar een job.
Constante ondersteuning en advies:
- We bieden continu ondersteuning en advies, en dit zowel
vóór, tijdens en na het aanwervingsproces. Communicatie
is onze specialiteit.
-We werken met verschillende communicatie- en
evaluatiemechanismen, zodat we de kwaliteit van onze
services continu kunnen waarborgen.
Meteen de juiste kandidaat:
-Bedrijven hebben soms op zeer korte termijn een
medewerker nodig. Als specialist in hoogdringende
vacatures garanderen wij u een zeer snelle reactie.
- Het aanwervingsproces kan behoorlijk lang duren. Wij
kunnen u tijd besparen door snel de juiste kandidaat te
vinden dankzij onze uitgebreide expertise en netwerken.
Een kandidaat die aan uw aanwervingscriteria voldoet:
- Wij bieden u de keuze uit hooggekwalificeerde kandidaten
die voldoen aan de gevraagde vereisten.
- Onze kandidaten worden geïnterviewd en beoordeeld
op hun vaardigheden en technische knowhow, zodat
we u de ideale kandidaat kunnen bieden voor uw unieke
behoeften.
roberthalf.be
2013 Salarisgids • Robert Half
31
O nze gespecialiseerde divisies
Accountemps
Accountemps is gespecialiseerd in het plaatsen van
hooggekwalificeerde finance- en accountingprofessionals op een
tijdelijke basis.
Robert Half Finance & Accounting
Robert Half Finance & Accounting is gespecialiseerd
in het plaatsen van hooggekwalificeerde finance- en
accountingprofessionals op een permanente basis.
Robert Half Management Resources
Robert Half Management Resources is gespecialiseerd in het
plaatsen van hooggekwalificeerde senior-level managers op
interim-basis.
Robert Half Financial Services
Robert Half Financial Services is gespecialiseerd in het plaatsen
van hooggekwalificeerde finance- en bankingprofessionals voor
de financiële diensten- en de bank- en verzekeringssector op een
tijdelijke en permanente basis.
Robert Half Legal
Robert Half Legal is gespecialiseerd in het plaatsen van
hooggekwalificeerde juridische professionals op een
permanente basis.
OfficeTeam
OfficeTeam is gespecialiseerd in het plaatsen van
hooggekwalificeerde administratieve professionals op een
tijdelijke basis.
Volg Robert Half België via:
roberthalf.be
© 2012 Robert Half. Un employeur équitable. ATFAMRDUT-1012-1834

Similar documents