Tram karta - Global Islands Network

Comments

Transcription

Tram karta - Global Islands Network
eko-staze i labirinti
eco-trails and labyrinths
1
Izložba Povijest i umjetnost u prirodi (crvena staza)
– kao i sve staze (osim br. 10) započinje i završava u zgradi
Eko-centra u Belom. Označena je s 21 umjetničkom skulpturom
(uključujući i megalitska vrata), na kojima su misli velikog
pjesnika A.V.Mihičića. Duljine je 10km (3-4 h hoda). Staza je
jednostavna i ne zahtjeva posebne sposobnosti. Kod skulpture
br. 5 je labirint br 2.
Labirint Okrugli stol
Masmalića
Round Table of
Masmalić
Exhibition of History and Art in Nature (red trail) – like all other
trails (except no.10) starts and ends in the building of Eko-Centar in
Beli. It is marked with 21 artistic sculptures (including the megalithic gate) on which the thoughts of the
great poet A.V.Mihičić are carved. It is 10 km long (3-4 hrs walk). The trail is simple and does not request
special abilities. Near sculpture no. 5 is labyrinth no. 1.
Kroz Potok (crna staza) - započinje na plaži i vodi kroz kanjon
Potoka, sve do početka kanjona, duljine 1.9 km. Pri vrhu, iznad
slapova, su Rimski bunari na kojima je skulptura broj X, odnosno kraj
crvene staze. Ova je staza nešto teža i zahtjeva posebne penjačke
sposobnosti i obuću.
Interpretacijski
centar
Interpretation
Centre
2
Through the Stream (black trail) - starts on the beach and leads
through the canyon of the stream Potok. It is 1.9 km long. Near to the
top of the trail, above the cascades are Roman wells, where is sculpture
no. X and the end of the red trail. This trail is slightly more difficult and demands special climbing abilities
and shoes.
Staza masmalića (plava staza) - vodi do sela Niska, i vraća
se u Beli, duljine 6 km (2,5 h hoda). Početak staze je strmiji, ali
ne previše zahtjevan.
The Elf (masmalić)Trail (blue trail) - leads to the village of
Niska and then back to Beli. It is 6 km long (2.5 hrs). The beginning
of the trail is steeper than the rest but it is not too demanding.
Vesnin labirint
Vesna’s Labyrinth
3
Staza orhideja (narančasta staza) - započinje u Porozini i vodi
preko prijevoja između Malog i Velog vrha, do sela Niska gdje se
veže s Plavom stazom (kojom se može stići do Belog), zatim šumom
prema stanu Rosuja i nazad do Porozine, duljine 10 km (4 h hoda).
Početak staze je strm i naporniji.
Orchid Trail (orange trail) - starts in Porozina and leads across the hill
of Mali and Veli Vrh to the village of Niska where it joins the blue trail
(which leads to Beli). It then leads towards the settlement of Rosuja and
back to Porozina. It is 10 km long (4 hrs walk). The beginning of the trail is steeper and more demanding
than the rest, as well as one part that leads across Mali and Veliki Vrh.
Vilinska staza (ljubičasta staza) - vodi kroz selo Žanjevići, do
lokve Kosmačev i vraća se u Beli, duljine 7 km (3 h hoda). Uz nju
su labirint i 3,4,5 i 6. Nije zahtjevna.
Tarin labirint
Tara’s Labyrinth
The Fairy Trail (violet trail) - leads through the village of Žanjevići to
the marsh of Kosmačev and back to Beli. It is 7 km long (3 hrs walk). Near
to it are labyrinths no. 3,4,5 and 6. The beginning of the trail is slightly
steep but not too difficult.
4
Pepijeva staza (zelena staza) - vodi do lokve Paiska, zatim do sela
Frantin i natrag, kroz šumu, a duljine je 5 km (2 h hoda). Dio staze do sela
Frantin je strmiji, dok je ostatak vrlo jednostavan. Uz nju je labirint br. 6.
Pepi’s Trail (green trail) - leads to the marsh of Paiska and then to the
village of Frantin and back through the forest. It is 5 km long (2 hrs walk). One
part of the trail that leads to the village of Frantin is steeper than the rest,
which is very simple. Near to the trail is labyrinth no. 6.
U igri s Prirodom (tirkizna staza) - je najkraća staza (1.4 km), namjenjena
prvenstveno poučavanju djece o prirodnim vrijednostima, ali zanimljiva je i odraslima.
Na njoj se nalazi dječji labirint (br. 1). Staza nije zahtjevna.
5
Rusalkin labirint
Rusalka’s Labyrinth
In a Play with Nature (turquoise trail) - is the shortest trail (1.4 km) and
it is dedicated to children and their education about the natural values but
it can be interesting to adults as well. On it is labyrinth no. 1. The trail is
not demanding.
Regule ponašanja na stazama
Tramuntane
Rules of behaviour on the paths of
Tramuntana
Molimo posjetitelje da nikako ne skreću
s obilježenih staza, (obvezno i uvijek
slijedite oznake i natpise!), ne pale
vatru, ne ostavljaju otvorena vrata koja
su našli zatvorena, (ne zatvaraju ih ako
su naišli na otvorena), ne bacaju otpatke
i ne buče prilikom šetnje šumom.
We kindly request visitors not to stray
from the marked paths (you must always
follow the signs and inscriptions!), do not
light fires, do not leave gates open which
were not already open (and don’t close
those which were open!), do not drop
rubbish and please do not make noise
while walking through the forest.
Zabranjeno je branje cvijeća i šumskih
plodova ili tjeranje ovaca, kao i
uznemiravanje drugih životinja. Vodite li
sa sobom psa, obvezno ga pri obilasku
držite na uzici.
Ponesite dovoljno pitke vode i odaberite
ugodnu odjeću i pješačku obuću. O
stazama brinu i održavaju ih djelatnici i
volonteri Eko-centra. No, oni ne snose
odgovornost za nezgode koje vam se
eventualno mogu dogoditi.
Nije dozvoljen obilazak staza u grupama
većim od 25 ljudi odjednom!
Za
sve
potrebne
informacije,
tiskane vodiče i ostalo, obratite se u
Interpretacijskom centru u zgradi Ekocentra u Belom.
Neka vaš boravak u Prirodi bude dio
nje, a ne protiv nje. Poštujte svetost
Tramuntane. Sa sobom ponesite jedino
utiske ili fotografije, a za sobom ostavite
tek otiske stopala!
Ishtarin labirint
Ishtar’s Labyrinth
6
It is forbidden to pick of flowers and
forest fruits or worry the sheep or disturb
any other animals. If you have your dog
with you, please keep it on its leash.
Take enough drinking water with you and
choose comfortable clothes and walking
shoes. The Eko-Centar volunteers and
employees are in charge of looking after
the trails, but they are not responsible
for any accident or eventuality that might
happen on the trails.
Groups of more than 25 people are not
allowed on the trails!
For all information, printed guides and
any other requests, please ask in the
Interpretation Centre in the building of
Eko-Centar in Beli.
Let your presence in nature be part of
it, not against it. Respect the holiness
of Tramuntana. Take with you only
impressions and photographs, and leave
only footprints!
Ladin labirint
Lada’s Labyrinth