Zgibanko Pot Jeprškega učitelja

Comments

Transcription

Zgibanko Pot Jeprškega učitelja
100
100
95
95
75
75
25
25
5
0
Na Špiku je delovala prof. dr. Marja Boršnik (1906–1982), naša največja literarna zgodovinarka.
Podreča je rojstni kraj Simona Jenka. Literatura - knjige - so rdeča nit poti.
Slovenia's greatest literary historian dr. Marja Borštnik (1906-1982) lived and worked in Špik.
Podreča is where the poet Simon Jenko was born. Books are the »file rouge« of this trail.
Stene kanjona Zarica so svojevrsten življenjski prostor. Tu uspevajo alpske cvetlice, ki jih
drugje najdemo le visoko v gorah. Srečamo tudi ptice, ki so prilagojene na življenje v stenah.
The cliffs of the Zarica canyon are a unique habitat, a southernmost grow site for some alpine
plants and a nesting area for certain birds, adjusted to dwelling on the cliff sides.
Na naravnem pomolu - Špiku - je pomembno arheološko najdišče Drulovka iz časa mlajše
kamene dobe (neolitik).
The natural cliff point – Špik is an important archaeological site Drulovka with findings dating
back to the New Stone Age (Neolithic).
Pot Jeprškega učitelja poteka po zgornjem robu konglomeratne stene. Opremljena je z
informativnimi tablami, knjigobežnicami ter klopmi.
The Jeprški učitelj trail follows the edge of a conglomerate cliff-wall above the Sava river. Rest
stops are equipped with information panels, public bookcases and themed benches.
Pot Jeprškega učitelja
5
Odsek kanjon Zarica
0
100
100
95
95
75
75
25
25
5
0
5
Soteska Zarica je nastala, ko je ledenodobna reka Sava pred deset tisoč leti zapolnila svojo
staro strugo in pri Drulovki v novo smer zarezala vodno pot globoko v konglomerat.
The Zarica gorge formed after last ice age, 10.000 years ago, when the Sava river filled its old
riverbed and cut a new way through the conglomerate.
V naravnem okolju gozda si lahko odpočijemo na jasi z razgledom na kanjon ali preberemo
knjigo iz knjigobežnice, na mizi v obliki mlinskega kamna.
In the natural surroundings of forest you can rest on a clearing overlooking the canyon or read
a nice book against a mill stone shaped table.
0
Špik
100
ČIRČE
100
95
95
75
75
Pot Jeprškega učitelja
Pešpot povezuje naselja in slikovite kraje na konglomeratni rečni terasi ob Savi, med
Kranjem in Medvodami. Odsek Zarica poteka za naseljem Drulovka, na zgornjem robu
kanjona desnega brega reke Save. Ob poti so predstavljene naravne in kulturne
značilnosti, ki si jih lahko ogledamo v pol ure zmerne hoje.
ŠP Bober
25
Cerkev
5
25
5
Kanjon Zarica, naravna vrednota
Reka Sava je vrezala sedanjo strugo po koncu zadnje ledene dobe, ko je z nanosi
zapolnila prejšnjo strugo, ki je potekala od Kranja mimo Jeprce proti Goričanam. V
konglomerat je izdolbla tudi slikovito, do 40 m globoko, koritasto sotesko Zarico ali
Zarto. V dvajsetem stoletju sta bili zgrajeni hidroelektrarni Mavčiče in Medvode, ki sta
Savo zajezili in umirili nekdaj hitro tekočo reko. Zarica je kljub temu še vedno dragocena
naravna posebnost, dom številnih živali, raznovrstnih in posebnih rastlin ter dreves.
DRULOVKA
0
Karantanija
HRASTJE
Mercator
0
Pazljivo!
Kanjon Zarica je Sava izdolbla v različno sprijet ali krušljiv konglomerat. Prosimo, da se
pazljivo gibljete ob robu kanjona, da se ne pospešuje erozija in krušenje roba. Pazljivo
tudi zato, da ne pride do zdrsa in padca preko roba kanjona.
Hoja po poti je na lastno odgovornost. Potrebna je pazljivost, primerna obutev in fizična
pripravljenost.
Cerkev
Mlin
Gostilna Aleš
BREG OB SAVI
Ribiška brunarica
The Zarica Canyon and the Jeprca Teacher trail
The Zarica Canyon is in the northern part of the trail on the right bank of the Sava river
between Kranj and Medvode. The walking trail connects the picturesque towns and
villages along the river, depicting their common traits and particularities.
Sava’s present riverbed was formed after the end of the last ice age, cutting through
th
conglomerate rock to shape the Zarica canyon. The 20 century hydroelectric plants
Mavčiče and Medvode curbed the river water and slowed it down.
Be careful! Walking on the trail is at your own risk. The edge of the canyon can break off
due to erosion. Extra caution, suitable footwear and good physical condition are
necessary.
Založila: Mestna občina Kranj, 2014
Zasnova: Delavnica d.o.o. / Vsebine: Zavod RS za varstvo narave (T. Šubic), Gorenjski muzej (V. Perko), ZVKDS (M. Sagadin),
DOPPS (T. Mihelič), Delavnica d.o.o., dr. Eva Premk Bogataj, Mateja Ravnik, dr. Vlado Ravnik, dr. Meti Buh Gašparič, Katarina Toman
Kracina / Fotografije: Tomaž Sedej, Tone Trebar / Izvedba: Nimbus d.o.o. / Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije 2007-2013, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
100
Evropska unija
Slaščičarna Lunca
delavnica
Lokalna akcijska skupina za
razvoj podeželja „gorenjska košarica“
Republika Slovenija
100
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
oblikovanje prostora
95
75
25
5
0
95
Pot Jeprškega učitelja
Arheološko najdišče Na Špiku
Odsek kanjon Zarica
Prof. dr. Marja Boršnik in Špik
Pot Jeprškega učitelja
Jeprca teacher trail
Gozdne poti
Forest paths
BUS
Bus stop
Parkirišče
Parking lot
Okrepčevalnica
Pub
Gostilna
Restaurant
Archeological site Na Špiku
75
Professor Marja Boršnik and Špik
Nastanek kanjona
Formation of the canyon
Jasa
25
Alpske rožice
5
Življenjski prostor sten kanjona
0
Glade
Alpine flowers
Canyon cliffs habitat
Cerkev Matere božje na Bregu
Mother of Jesus Church in Breg