INFORME (Proves pluralisme) - Mesa per a la Diversitat en l

Comments

Transcription

INFORME (Proves pluralisme) - Mesa per a la Diversitat en l
INFORME IPM 4/2004
Servei d’Anàlisi de Continguts
Barcelona, 15 de juliol de 2004
Informe sobre l’observança del pluralisme a la televisió
i a la ràdio
Mes d’abril de 2004
Dades del trimestre febrer -abril de 2004
2
ÍNDEX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mètode d’estudi
1.1.
Objecte d’estudi
1.2.
Definició de conceptes
Disseny de l’informe
2.1.
Univers d’estudi
2.2.
Incidències
TV3
3.1.
Temps de notícia de les informacions
3.2.
Informació referida als actors polítics
3.3.
Informació referida als actors no polítics
Canal 33
4.1.
Temps de notícia de les informacions
4.2.
Informació referida als actors polítics
4.3.
Informació referida als actors no polítics
TVE a Catalunya
5.1.
Temps de notícia de les informacions
5.2.
Informació referida als actors polítics
5.3.
Informació referida als actors no polítics
Antena 3 TV
6.1.
Temps de notícia de les informacions
6.2.
Informació referida als actors polítics
6.3.
Informació referida als actors no polítics
BTV
7.1.
Temps de notícia de les informacions
7.2.
Informació referida als actors polítics
7.3.
Informació referida als actors no polítics
3
8.
Citytv
8.1.
Temps de notícia de les informacions
8.2.
Informació referida als actos polítics
8.3.
Informació referida als actos no polítics
9. Annex I: Informe sobre els espais d’entrevistes, debats i tertúlies en la
ràdio i la televisió (1 a 30 d’abril)
4
Índex de quadres
Quadre 2.1.1. Durada programada dels teleinformatius analitzats durant el mes d’abril
Quadre 2.1.2. Percentatge de temps de paraula sobre la durada programada de cada cadena
durant el mes d’abril
Quadre 2.2.1 . Incidències durant el mes d’abril
Quadre 3.1.1. TV3. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50 ítems amb
més temps de notícia)
Quadre 3.1.2. TV3. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes d’abril
Quadre 3.1.3. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Quadre 3.2.1. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Tots els
teleinformatius
Quadre 3.2.2. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. TN migdia
Quadre 3.2.3. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. TN vespre
Quadre 3.2.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes d’abril
Quadre 3.2.5. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes d’abril
Quadre 3.2.6. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els mesos de
febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 3.2.7. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
febrer-abril
Quadre 3.2.8. TV3. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el mes
d’abril
Quadre 3.2.8. TV3. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el mes
d’abril
Quadre 3.3.1. TV3. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el mes
d’abril
Quadre 3.3.2. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Quadre 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els mesos
de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 3.3.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el trimestre
febrer-abril
Quadre 4.1.1. Canal 33. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50 ítems
amb més temps de notícia)
Quadre 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes d’abril
Quadre 4.1.3. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Quadre 4.2.1. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Tots els
teleinformatius
Quadre 4.2.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes
d’abril
5
Quadre 4.2.3. Canal 33. Temps de paraula de l’agrupació Actors polítics estrangers al Fòrum
durant el mes d’abril
Quadre 4.2.4. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Quadre 4.2.5. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 4.2.5. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 4.2.6. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
Quadre 4.2.7. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el
mes d’abril
Quadre 4.3.1. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el
mes d’abril
Quadre 4.3.2. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Quadre 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 4.3.4. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
Quadre 4.3.4. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
Quadre 5.1.1. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50
ítems amb més temps de notícia)
Quadre 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el
mes d’abril
Quadre 5.1.3. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Quadre 5.2.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril.
Tots els teleinformatius
Quadre 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril.
Edició migdia
Quadre 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril.
Edició vespre
Quadre 5.2.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el mes d’abril
Quadre 5.2.5. TVE a Catalunya. Temps de paraula de l’agrupació Actors polítics estrangers al
Fòrum durant el mes d’abril
Quadre 5.2.6. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant
el mes d’abril
6
Quadre 5.2.7. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 5.2.8. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el trimestre febrer-abril
Quadre 5.2.9. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia
durant el mes d’abril
Quadre 5.3.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics
durant el mes d’abril
Quadre 5.3.2. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Quadre 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 5.3.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
Quadre 6.1.1. Antena 3 TV. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50
ítems amb més temps de notícia)
Quadre 6.1.2. Antena 3 TV. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes
d’abril
Quadre 6.1.3. Antena 3 TV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Quadre 6.2.1. Antena 3 TV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Tots els
teleinformatius
Quadre 6.2.2. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
mes d’abril
Quadre. 6.2.3. Antena 3 TV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Quadre 6.2.4. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 6.2.5. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
Quadre 6.2.6. Antena 3 TV. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant
el mes d’abril
Quadre 6.3.1. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant
el mes d’abril
Quadre 6.3.2. Antena 3 TV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Quadre 6.3.3. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
7
Quadre 6.3.4. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
Quadre 7.1.1. BTV. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50 ítems amb
més temps de notícia)
Quadre 7.1.2. BTV. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes d’abril
Quadre 7.1.3. BTV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Quadre 7.2.1. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Tots els
teleinformatius
Quadre 7.2.2. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Notícies migdia
Quadre 7.2.3. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Notícies vespre
Quadre 7.2.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes d’abril
Quadre 7.2.5. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Quadre 7.2.6. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els mesos de
febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 7.2.7. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
febrer-abril
Quadre 7.2.8. BTV. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el mes
d’abril
Quadre 7.2.8. BTV. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el mes
d’abril
Quadre 7.3.1. BTV. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el mes
d’abril
Quadre 7.3.2. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Quadre 7.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els mesos
de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 7.3.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el trimestre
febrer-abril
Quadre 8.1.1 Citytv. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50 ítems amb
més temps de notícia)
Quadre 8.1.2. Citytv. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes d’abril
Quadre 8.1.3. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Quadre 8.2.1. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Tots els
teleinformatius
Quadre 8.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes
d’abril
Quadre 8.2.3. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
8
Quadre 8.2.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els mesos
de febrer, març i abril(ordenació alfabètica)
Quadre 8.2.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els mesos
de febrer, març i abril(ordenació alfabètica)
Quadre 8.2.5. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
febrer-abril
Quadre 8.2.6. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el
mes d’abril
Quadre 8.2.6. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el
mes d’abril
Quadre 8.3.1. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el mes
d’abril
Quadre 8.3.2. Citytv. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Quadre 8.3.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 8.3.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
9
Índex de figures
Figura 3.1.1. TV3. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Figura 3.1.2. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Figura 3.2.1. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes d’abril
Figura 3.2.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i abril
Figura 3.2.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
febrer-abril
Figura 3.3.1. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Figura 3.3.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer, març i abril
Figura 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el trimestre
febrer-abril
Figura 4.1.1. Canal 33. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Figura 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Figura 4.2.1. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Figura 4.2.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i abril
Figura 4.2.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
Figura 4.3.1. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Figura 4.3.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer, març i abril
Figura 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
Figura 5.1.1. TVE a Catalunya. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Figura 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Figura 5.2.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant
el mes d’abril
Figura 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i
abril
Figura 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
Figura 5.3.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Figura 5.3.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer,
març i abril
Figura 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant
el trimestre febrer-abril
Figura 6.1.1. Antena 3 TV. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
10
Figura 6.1.2. Antena 3 TV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Figura 6.2.1. Antena 3 TV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Figura 6.2.2. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i abril
Figura 6.2.3. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
Figura 6.3.1. Antena 3 TV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Figura 6.3.2. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer, març i
abril
Figura 6.3.3. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
Figura 7.1.1. BTV. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Figura 7.1.2. BTV .Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Figura 7.2.1. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes d’abril
Figura 7.2.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i abril
Figura 7.2.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
febrer-abril
Figura 7.3.1. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Figura 7.3.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer, març i abril
Figura 7.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el trimestre
febrer-abril
Figura 8.1.1. Citytv. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Figura 8.1.2. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Figura 8.2.1. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Figura 8.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i abril
Figura 8.2.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el trimestre
febrer-abril
Figura 8.3.1. Citytv. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Figura 8.3.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer, març i abril
Figura 8.3.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
11
1. MÈTODE D’ESTUDI
1.1.
Objecte d’estudi
Aquest informe sobre l’observança del pluralisme a la televisió i a la ràdio
consta de dues parts diferenciades: la primera part constitueix el corpus central
de l’informe i correspon als teleinformatius d’àmbit català; la segona part és un
annex amb els espais de tertúlia, entrevistes i debat de TV3, Canal 33, BTV,
Catalunya Ràdio i COMRàdio.
Pel que fa als teleinformatius, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha fet un
seguiment de la distribució temàtica i territorial de la informació dels
teleinformatius d’àmbit català dels mesos de febrer, abril i abril d’enguany. Amb
relació als actors, s’ha analitzat la variable sexe, el temps de paraula,
l’associació del temps de paraula a la notícia, les agrupacions a les quals
pertanyen els actors i la posició dels actors polítics.
En el cas dels espais de tertúlia, entrevistes i debat, s’ha elaborat una llista
amb els actors polítics i no polítics que intervenen en cadascun d’aquests
espais. D’altra banda, també s’ha elaborat una relació dels actors polítics i no
polítics, la seva activitat, la corresponent agrupació i la tipologia de les seves
intervencions (tertúlia, entrevista o debat).
12
1.2.
Definició de conceptes
1.2.1. Freqüència d’aparicions
És el nombre de vegades que apareix un actor en els espais de tertúlies,
entrevistes i debats.
1.2.2. Temps de notícia
És el temps resultant de la suma total de la durada de les notícies referides a
un tema o lloc geogràfic concret.
1.2.3. Actor
Personatge que apareix en el mitjà audiovisual com a representant d’un grup
d’interès, una associació o organització, un partit polític o una institució.
1.2.4. Temps de paraula
És el temps resultant de la suma total de la durada de les seqüències on un
actor intervé, com a subjecte, fent un insert (inserció d’imatges i veu d’un actor
polític o no polític, sense que hi intervingui cap mena de locució per part del
mitjà). Per tant, aquest temps mesura la presència directa dels actors, amb la
seva veu i la seva imatge, en l’espai mediàtic.
1.2.5. Les agrupacions d’actors
Les agrupacions són grans categories que permeten la ubicació, en el seu si,
de diversos actors que s’ajusten als seus criteris definidors. D’aquesta manera,
els actors, a més d’individualment, apareixen en grups i ens permeten conèixer
dades referents a les diverses agrupacions que s’han establert.
13
Dintre de les agrupacions d’actors polítics podem distingir dos tipus
d’agrupacions: les agrupacions d’actors polítics institucionals i les agrupacions
de partits.
•
Agrupacions d’actors polítics institucionals
− Govern de Catalunya: Formen part d’aquest grup tots els actors que
pertanyin al Govern de la Generalitat de Catalunya, entenent com a tal tots
els llocs de comandament fins al nivell de direcció general o equivalent,
inclòs.
− Administració de la Generalitat de Catalunya: Formen part d’aquest grup
totes les persones que apareixen representant l’estructura administrativa de
la Generalitat de Catalunya, entenent com a tal tots els llocs inferiors a
direcció general o equivalent.
− Parlament de Catalunya: Formen part d’aquest grup tots els actors que
representin el Parlament de Catalunya, entenent com a tal el president o els
membres de la Mesa quan actuïn en representació de la institució.
− Govern de l’Ajuntament de Barcelona: Formen part d’aquest grup tots els
actors que pertanyin al Govern de l’Ajuntament de Barcelona, entenent com
a tal tots els càrrecs de comandament fins a la gerència o equivalent.
− Oposició de l’Ajuntament de Barcelona: Formen part d’aquest grup tots
els actors que pertanyin a grups no inclosos en el cartipàs municipal de
Barcelona.
− Administració de l’Ajuntament de Barcelona: Formen part d’aquest grup
totes les persones que apareixen representant l’estructura administrativa de
l’Ajuntament de Barcelona, entenent com a tal els llocs inferiors a gerència o
equivalent.
− Govern de les administracions locals catalanes: Formen part d’aquest
grup tots els actors que pertanyin al govern de la resta d’ajuntaments
catalans (excepte l’Ajuntament de Barcelona, emmarcat en l’agrupació
definida amb anterioritat), consells comarcals i diputacions de Catalunya.
14
− Oposició de les administracions locals catalanes: Formen part d’aquest
grup tots els actors que pertanyin a grups polítics no inclosos en els governs
locals.
− Administració local catalana: Formen part d’aquest grup totes les
persones que apareixen representant l’estructura administrativa de les
diferents administracions locals (excepte l’Ajuntament de Barcelona),
entenent com a tal tots els llocs inferiors a gerència o equivalent.
− Altres institucions: Aquesta categoria agrupa aquelles entitats autònomes
que emanen del Parlament de Catalunya, com ara la Sindicatura de
Comptes, la Sindicatura de Greuges o el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya.
− Altres institucions de l’Estat: Formen part d’aquesta agrupació aquelles
entitats autònomes que emanen de les Corts generals, com ara el Defensor
del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
− Altres entitats públiques: Aquesta categoria engloba les institucions
públiques
formades
per
administracions
de
caràcter
divers
(local,
autonòmica, estatal) i les institucions amb participació conjunta del sector
públic i privat. Usualment prenen la forma de consorcis, patronats, etc.
− Corona: Dintre d’aquesta agrupació s’inclouen els membres de la Casa
Reial.
− Corts Generals: Dintre d’aquest grup s’inclouen les dues cambres pròpies
de l’Estat espanyol: el Senat i el Congrés dels Diputats.
− Govern de l’Estat: Formen part d’aquest grup tots els actors que pertanyin
al Govern de l’Estat espanyol, entenent com a tal tots els llocs de
comandament fins al nivell de direcció general o equivalent. Dintre
d’aquesta agrupació s’inclouen, a més, les delegacions del Govern a les
comunitats autònomes.
− Administració de l’Estat espanyol: Formen part d’aquest grup totes les
persones que apareixen representant l’estructura administrativa de l’Estat,
entenent com a tal tots els llocs inferiors a direcció general o equivalent.
15
− Administració autonòmica no catalana: Formen part d’aquest grup tots
els actors que pertanyin al govern i a l’administració de les diverses
comunitats autònomes que conformen l’Estat espanyol, excepte aquells
actors que pertanyin a l’Administració i al Govern de la Generalitat de
Catalunya.
− Administració local no catalana: Formen part d’aquest grup tots els actors
que pertanyin al govern i a l’administració de les diverses administracions
municipals
que
existeixen
a
l’Estat
espanyol,
exceptuant-ne
les
administracions locals catalanes, que formen part d’una altra agrupació.
− Administració de justícia: Inclou els òrgans del sistema judicial de l’Estat
espanyol.
− Organismes de la Unió Europea: Dintre d’aquest grup s’inclouen aquelles
institucions que conformen l’estructura de la Unió Europea.
16
•
Agrupacions de partits
Qualsevol coalició, partit o agrupació electoral constitueix, també, una
agrupació pròpia. Les regles d’adscripció són les que segueixen:
1. Els actors polítics que han obtingut la seva condició mitjançant eleccions
s’adscriuen a l’agrupació de la coalició, independentment de la seva
adscripció concreta a un partit o a un altre. Així, per exemple, els
diputats del Parlament de Catalunya elegits a les llistes de Convergència
i Unió (CiU) s’inclouran en aquesta agrupació tot i pertànyer,
individualment, a Convergència Democràtica de Catalunya o a Unió
Democràtica de Catalunya. Quan l’actuació s’entén inscrita en el marc
d’un dels partits de la coalició es farà constar el partit (UDC o CDC).
2. L’indicador posició dels actors determina l’agrupació de l’actor polític.
Així, un càrrec públic s’inclourà en una agrupació institucional quan
aparegui en l’actualitat informativa en representació de la institució a la
qual pertany, però s’adscriurà a una agrupació de partit quan hi aparegui
representant el seu propi partit polític.
3. S’estableixen dos conjunts d’agrupacions de partits, segons si pertanyen
al sistema de partits català o al sistema de partits de la resta de l’Estat.
És per això que es defineixen agrupacions pròpies per al Partit Popular
de Catalunya (PPC) i per al Partido Popular (PP), per al Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) i per al Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).
17
Totes les formacions polítiques que actuen a l’Estat espanyol constitueixen una
agrupació de partit. La llista que segueix s’inclou a títol no exhaustiu:
Agrupacions de partits de Catalunya
Convergència i Unió (CiU)
Agrupacions de partits de la resta
d’Espanya
Partido Popular (PP)
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Unió Democràtica de Catalunya (UDC)
Izquierda Unida (IU)
Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans
Partit Nacionalista Basc (PNB)
pel Canvi (PSC-CpC)
Coalición Canaria (CC)
Partit Popular de Catalunya (PPC)
Chunta Aragonesista (CHA)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Bloque Nacionalista Gallego (BNG)
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Unión del Pueblo Navarro (UPN)
Altres formacions
Eusko Alkartasuna (EA)
Altres formacions
Amb motiu de les eleccions generals que van tenir lloc el 14 de març, i a
efectes comparatius, a partir del 27 de febrer, data d’inici de la campanya
electoral, les agrupacions d’ICV-EA i ICV-EUiA s’han inclòs en l’agrupació ICV,
i l’agrupació del PSC-CpC, dins del PSC.
Per tal de recollir les intervencions dels actors polítics estrangers que
participaran en el Fòrum Barcelona 2004, s’ha creat una nova agrupació
denominada Actors polítics estrangers al Fòrum. No obstant, amb l’objectiu de
no distorsionar les dades comparatives de la resta d’agrupacions polítiques
habituals, les dades corresponents a aquesta nova agrupació es mostren en un
quadre addicional.
18
Agrupacions d’actors no polítics
La segona gran divisió que s’estableix pel que fa a les agrupacions afecta els
actors no polítics. Aquests actors s’agrupen al voltant de les categories
següents:
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitat i ensenyament
Altres
19
1.2.5. Els descriptors temàtics
Per a la classificació temàtica de les notícies s’empren tres indicadors: títol de
la notícia, tema d’especial rellevància (TER), si s’escau, i un únic àmbit temàtic
al qual s’adscriu. Els descriptors referents als àmbits temàtics s’ajusten a una
llista admesa prèviament.
El títol de la notícia aporta informació concreta sobre l’actualitat diària, mentre
que el TER permet seguiments seqüencials. Els valors d’ambdós indicadors
s’elaboren en funció de la pròpia informació.
1.2.6. Els descriptors geogràfics
Les notícies reben igualment un o diversos descriptors geogràfics, que indiquen
el lloc que s’associa amb la informació. D’aquesta manera s’obté la distribució
territorial de la informació. L’assignació de topònims varia segons el lloc al qual
es refereix. Així, les unitats mínimes registrables són el districte a Barcelona
ciutat, la població a Catalunya, la capital de província a l’Estat espanyol i l’Estat
en el cas dels països estrangers.
A més, i quan la fidelitat de la informació ho requereix, s’admet la introducció de
referències geogràfiques no administratives, com ara Terres de l’Ebre, Àrea
Metropolitana de Barcelona o Pirineus.
20
2. DISSENY DE L’INFORME
2.1.
Univers d’estudi
L’univers d’estudi són els teleinformatius d’abast català de migdia i de vespre
de les cadenes d’àmbit estatal, d’àmbit autonòmic i de les emissores locals de
Barcelona BTV i Citytv.
Quadre 2.1.1. Durada programada dels teleinformatius analitzats durant el mes d’abril
Emissora
TV3
Canal 33
TVE a Catalunya
Antena 3 TV
BTV
Citytv
Nom programa
TN Migdia
TN Vespre
La nit al dia
TVE1 L'informatiu migdia
TVE2 L'informatiu vespre
TVE1 L'informatiu cap de setmana
Notícies Catalunya
Info 1
Infonit
Notícies 10
Total
Durada programada
Per programa
Total emissora
26:12:11
49:11:44
22:59:33
20:56:44
20:56:44
7:32:30
17:04:02
5:52:31
3:39:01
1:59:41
1:59:41
16:28:15
30:29:04
14:00:49
2:24:11
2:24:11
122:05:26
Quadre 2.1.2. Percentatge de temps de paraula sobre la durada programada de cada
cadena durant el mes d’abril
Cadena
TV3
Canal 33
TVE a Catalunya
Antena 3 TV
BTV
Citytv
Total
Durada
programada total
informatius
(h:min:s)
49:11:44
20:56:44
17:04:02
1:59:41
30:29:04
2:24:11
122:05:26
Nombre
d’inserts
Temps total de
paraula
(h:min:s) 1
% temps de paraula
sobre durada
programada
1073
201
482
56
926
13
06:00:08
11:45:43
01:59:50
00:12:46
06:24:58
00:01:34
12,2
56,2
11,7
10,7
21,0
1,1
2751
26:24:59
21,6
1
Atès que aquest quadre comptabilitza el temps d’un sol insert a les entrevistes a més d’una persona, les dades
d’altres quadres que indiquen el temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics i no polítics poden no coincidir
amb les dels quadre 2.1.2.
21
2.2. Incidències
No s’ha analitzat els temps dels teleinformatius següents:
Quadre 2.2.1 . Incidències durant el mes d’abril
Cadena
Nom programa
Data
Causa
BTV
Infonit
08/04/04
Incidència tècnica
22
Temps no analitzat
(h:min:s)
00:30:02
% sobre total temps
0,4
3. TV3
3.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 3.1.1. TV3. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril
(50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 3.1.2. TV3. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el
mes d’abril
Quadre 3.1.3. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes
d’abril
Figura 3.1.1. TV3. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Figura 3.1.2. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
3.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 3.2.1. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril.
Tots els teleinformatius
Quadre 3.2.2. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril.
TN migdia
Quadre 3.2.3. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril.
TN vespre
Quadre 3.2.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes d’abril
Quadre 3.2.5. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Quadre 3.2.6. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 3.2.7. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre febrer-abril
Quadre 3.2.8. TV3. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes d’abril
Figura 3.2.1. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Figura 3.2.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer,
març i abril
Figura 3.2.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el trimestre febrer-abril
23
3.3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 3.3.1. TV3. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics
durant el mes d’abril
Quadre 3.3.2. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Quadre 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 3.3.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
Figura 3.3.1. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Figura 3.3.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer,
març i abril
Figura 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
24
3.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 3.1.1. TV3. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50 ítems
amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Bloc esportiu
Postguerra a l'Iraq (TER)
Fòrum 2004 (TER)
Sant Jordi 2004 (TER)
Operació policial contra els autors de l'11-M (TER)
Setmana Santa 2004 (TER)
Retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq (TER)
Constitució del nou govern de l'Estat (TER)
Debat d'investidura del nou president del govern espanyol (TER)
Ampliació de la UE (TER)
Constitució de les Corts Generals de la VIII legislatura (TER)
Violència domèstica (TER)
Informació del trànsit
Immigració (TER)
Mesures contra el terrorisme internacional (TER)
Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
Proves i posada en funcionament del Trambaix (TER)
Reunificació de Xipre (TER)
Finançament autonòmic (TER)
Desmantellada a França la fàbrica d'explosius més important d'ETA
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Troballa d'un explosiu a la línia d'AVE Madrid-Sevilla (TER)
Informació meteorològica
Pla Hidrològic Nacional (TER)
Accidents de trànsit (TER)
Atemptats terroristes de l'11-M a Madrid (TER)
Proposta de nou pacte polític per a Euskadi (TER)
Eleccions presidencials a Algèria (TER)
Col·lisió de dos trens a Corea del Nord (TER)
Carrera electoral als EUA per les presidencials de novembre (TER)
Creació de la Ciutat Judicial (TER)
Accident a la sala d'espera de ginecologia de l'Hospital Sant Pau (TER)
Atemptats terroristes de l'11-S als EUA (TER)
Casament del príncep Felip amb Letizia Ortiz (TER)
Preinscripcions i matriculacions a centres escolars (TER)
Regulació de la figura del cap de l'oposició del govern català (TER)
Rwanda celebra una gran cerimònia en record del desè aniversari del genocidi
Sinistralitat laboral (TER)
Assassinat d'un noi en un institut de Barcelona (TER)
Motí a la presó de Quatre Camins (TER)
Conflicte laboral a Seat (TER)
Judici pel cas Chupinazo (TER)
Cartellera de cinema
Fira d'Abril de Catalunya 2004 (TER)
Any Dalí (TER)
El Marroc lloa la "franquesa" de Zapatero amb Mohammad VI
La Caixa celebra el seu centenari com la primera caixa espanyola i el tercer grup financer
Avui entra en vigor la nova normativa de la UE sobre transgènics
Judici pel segrestament de Ma Àngels Feliu (TER)
Trama Al-Qaeda (TER)
Durada
09:22:25
03:43:58
01:37:27
01:25:57
01:18:36
01:14:59
01:12:43
01:10:04
00:47:56
00:30:05
00:29:56
00:29:31
00:29:18
00:27:43
00:27:36
00:27:25
00:24:25
00:19:52
00:17:56
00:15:52
00:15:26
00:14:45
00:14:06
00:12:25
00:12:15
00:12:07
00:10:54
00:10:51
00:10:47
00:08:43
00:08:16
00:08:14
00:08:14
00:08:13
00:07:25
00:07:20
00:07:14
00:07:09
00:07:08
00:06:53
00:06:49
00:06:47
00:06:20
00:06:14
00:06:12
00:06:11
00:05:52
00:05:46
00:05:33
00:05:31
25
Quadre 3.1.2. TV3. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes d’abril
Geogràfic (1)
Estat espanyol
Barcelona
Catalunya
Iraq
Madrid
EUA
Internacional
UE
França
Israel
Japó
Xina
València
País Basc
Toledo
Xipre
Sevilla
Ciutat Vella
Alacant
Mallorca
Lleida
Terres de l'Ebre
Marroc
Gran Bretanya
Biscaia
L'Hospitalet de Llobregat
La Roca del Vallès
Saragossa
Badajoz
Algèria
Girona
Afganistan
Corea del Nord
Polònia
Sant Adrià de Besòs
Martorell
Bèlgica
Itàlia
Alemanya
Cornellà de Llobregat
Hongria
Màlaga
Manresa
República de Sud-àfrica
Vilanova i la Geltrú
Palma de Mallorca
Tarragona
República Txeca
Badalona
Rwanda
Figueres
Canadà
Sabadell
Deltebre
Rússia
Balaguer
Àlaba
Galícia
Banyoles
País Valencià
Indonèsia
26
Durada
07:51:59
07:18:29
06:49:23
04:22:30
04:15:08
02:56:41
01:01:08
00:54:55
00:49:35
00:41:59
00:38:49
00:25:55
00:25:14
00:21:34
00:20:28
00:19:52
00:18:44
00:18:18
00:17:36
00:17:13
00:16:55
00:15:57
00:15:00
00:14:41
00:14:20
00:13:45
00:13:19
00:13:05
00:13:00
00:12:59
00:12:14
00:11:38
00:11:17
00:10:44
00:10:30
00:10:27
00:10:22
00:10:09
00:09:49
00:09:28
00:09:19
00:09:13
00:09:00
00:08:57
00:08:29
00:08:18
00:08:16
00:08:16
00:08:14
00:08:06
00:07:20
00:07:14
00:06:58
00:06:30
00:06:16
00:06:08
00:05:48
00:05:35
00:05:32
00:05:28
00:05:21
Reus
L'Ametlla de Mar
Guinea Equatorial
Salamanca
Guadalajara
La Riera de Gaià
Vilafranca del Penedès
Jaén
Terrassa
Àustria
Alcarràs
Jordània
Comarques gironines
Àrea Metropolitana de Barcelona
Valladolid
La Corunya
Castellar de n'Hug
Ripollès
Sant Joan de Vilatorrada
Calldetenes
L'Espluga Calba
Els Omellons
Catalunya Nord
Martorelles
Maresme
Sitges
Brasil
Bot
Corbins
Osca
Maçanet de la Selva
Andalusia
Càceres
Torroella de Montgrí
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Aràbia Saudita
Dinamarca
Alella
Esparreguera
La Jonquera
Letònia
Lituània
Estònia
Índia
Iran
Terol
Sant Carles de la Ràpita
Sèrbia
Tailàndia
Mataró
Vilobí d'Onyar
Montmaneu
Tossa de Mar
Suïssa
Vall d'Aran
Perú
Còrdova
Palau-solità i Plegamans
Portugal
Granollers
Múrcia
Castellbisbal
Illes Balears
Llançà
00:05:20
00:05:12
00:05:10
00:05:09
00:05:02
00:05:00
00:04:39
00:04:31
00:04:18
00:04:11
00:04:11
00:04:07
00:04:07
00:04:03
00:04:01
00:03:58
00:03:55
00:03:55
00:03:54
00:03:53
00:03:48
00:03:48
00:03:47
00:03:42
00:03:41
00:03:41
00:03:41
00:03:40
00:03:36
00:03:34
00:03:31
00:03:27
00:03:25
00:03:25
00:03:25
00:03:24
00:03:23
00:03:23
00:03:23
00:03:22
00:03:21
00:03:21
00:03:21
00:03:17
00:03:11
00:03:03
00:02:57
00:02:55
00:02:54
00:02:51
00:02:44
00:02:38
00:02:37
00:02:35
00:02:33
00:02:32
00:02:31
00:02:27
00:02:24
00:02:21
00:02:20
00:02:20
00:02:19
00:02:18
27
República Dominicana
Sàhara Occidental
Mèxic
Camarles
Artesa de Segre
La Selva del Camp
Sant Sebastià
Sant Martí
Gràcia
Cerdanya
Pallars Sobirà
Peralada
Eslovàquia
Mas de Barberans
Aragó
Baix Llobregat
Cerdanyola del Vallès
Tortosa
Navarra
Tivissa
Eivissa
Pakistan
Almeria
Turquia
Grècia
L'Albi
Filipines
Vilanant
Vaticà
Esplugues de Llobregat
Os de Balaguer
Bellpuig d'Urgell
Vic
Besalú
Igualada
Ucraïna
Huelva
Argentina
Sant Cugat del Vallès
Mollet del Vallès
Blanes
Comarques lleidatanes
Vaquèira
Guatemala
Olesa de Montserrat
Cadaqués
Sant Andreu
Kuwait
Comarques barcelonines
Palafrugell
Montcada i Reixac
Sant Boi de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Bàscara
Tàrrega
Santa Cristina d'Aro
El Vendrell
Capmany
Tordera
L'Ampolla
Pineda de Mar
Lloret de Mar
Fuerteventura
Síria
28
00:02:17
00:02:17
00:02:16
00:02:15
00:02:15
00:02:15
00:02:14
00:02:13
00:02:12
00:02:11
00:02:11
00:02:10
00:02:10
00:02:07
00:02:07
00:02:07
00:02:05
00:02:03
00:02:03
00:02:03
00:02:01
00:02:01
00:02:01
00:02:00
00:02:00
00:02:00
00:01:59
00:01:59
00:01:58
00:01:58
00:01:57
00:01:57
00:01:57
00:01:57
00:01:56
00:01:55
00:01:53
00:01:47
00:01:46
00:01:45
00:01:44
00:01:44
00:01:44
00:01:44
00:01:43
00:01:42
00:01:41
00:01:41
00:01:40
00:01:40
00:01:39
00:01:39
00:01:36
00:01:33
00:01:29
00:01:29
00:01:29
00:01:28
00:01:26
00:01:26
00:01:25
00:01:24
00:01:22
00:01:21
Granada
Sant Sadurní d'Anoia
Parets del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castelldefels
Amposta
Pròxim Orient
Vilassar de Mar
Sant Antolí i Vilanova
Burgos
Illes Canàries
Anserall
Torredembarra
Alfés
Santa Coloma de Farners
Europa
Líbia
Bilbao
Salt
Països Baixos
Constantí
Guipúscoa
Bòsnia i Hercegovina
Nepal
Garrigues
Menàrguens
Osona
Sant Pere de Torelló
El Perelló
Castelló d'Empúries
Olot
Hondures
Cadis
Horta de Sant Joan
Prat de Compte
La Noguera
00:01:18
00:01:17
00:01:15
00:01:15
00:01:15
00:01:12
00:01:10
00:01:09
00:01:09
00:01:08
00:01:08
00:00:59
00:00:50
00:00:50
00:00:48
00:00:45
00:00:45
00:00:38
00:00:37
00:00:37
00:00:36
00:00:36
00:00:35
00:00:35
00:00:34
00:00:34
00:00:33
00:00:33
00:00:32
00:00:32
00:00:27
00:00:27
00:00:26
00:00:26
00:00:26
00:00:22
(1) Descriptors geogràfics no inclusius d’altres toponímics
29
Figura 3.1.1. TV3. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
TV3
14,4%
25,2%
11,8%
Barcelona
Catalunya (exc. Barcelona)
Catalunya (genèric)
1,7%
Estat espanyol (exc. Catalunya)
3,4%
Estat espanyol (genèric)
12,7%
Unió Europea (exc. Estat espanyol)
Unió Europea (genèric)
Internacional (exc. Unió Europea)
14,6%
16,1%
30
Quadre 3.1.3. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Temàtic
Esports
Crònica política
Societat
Crònica internacional
Art i cultura
Economia i negocis
Trànsit
Treball
Medi ambient
Conflictes socials
Ciència i tecnologia
Sanitat
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Temps
Educació i ensenyament
Total
09:22:25
08:22:22
07:53:00
07:19:10
05:21:39
01:52:20
01:04:27
00:53:11
00:41:57
00:33:03
00:24:36
00:23:27
% sobre total
temàtics
20,9
18,7
17,6
16,3
11,9
4,2
2,4
2,0
1,6
1,2
0,9
0,9
00:18:39
0,7
00:14:06
00:07:25
20:51:47
0,5
0,3
100
Durada
31
Figura 3.1.2. TV3. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
TV3
Art i cultura
Ciència i tecnologia
2,4%
0,5%
2,0%
Conflictes socials
11,9%
Crònica internacional
0,9%
1,2%
17,6%
Crònica política
Economia i negocis
Educació i ensenyament
0,9%
16,3%
Esports
0,7%
Medi ambient
1,6%
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Sanitat
Societat
20,9%
Temps
18,7%
0,3% 4,2%
32
Trànsit
Treball
3.2. Informació referida als actors polítics
Quadre 3.2.1. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Tots els
teleinformatius
Actor
Agrupació
Rodríguez Zapatero,
José Luis
PSOE
Govern de l'Estat
Duran i Lleida, Josep
Antoni
CiU
Acebes, Ángel
Bono, José
Mas, Artur
Rajoy, Mariano
Maragall, Pasqual
Olmos, Rafael
Carod-Rovira, JosepLluís
Clos, Joan
Zaplana, Eduardo
Puigcercós, Joan
Bargalló, Josep
Montilla, Josep
Marín, Manuel
Blanco, José
Oliveras, Jordi
Piqué, Josep
Saura, Joan
Herrera, Joan
Moratinos, Miguel Ángel
Herradón, Carlos
Tura, Montserrat
Rañé, Josep Maria
Fernández de la Vega,
María Teresa
Nadal, Joaquim
Pérez Rubalcaba,
Alfredo
Joan Carles I
Mayor Oreja, Jaime
Puig, Felip
Iceta, Miquel
Fons, Marcel·lí
Huguet, Josep
Ibarretxe, Juan José
Atutxa, Juan María
Peray, Josep Lluís
Temps de paraula
agrupació
total
00:07:38
00:14:12
00:06:34
Nombre
d'inserts
26
00:07:40
17
00:07:21
20
00:06:47
16
00:06:06
00:05:56
00:05:20
00:05:08
20
17
16
9
ERC
00:04:19
13
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
PP
ERC
Govern de Catalunya
PSC
Govern de l'Estat
Corts Generals
PSOE
Altres entitats públiques
PPC
Govern de Catalunya
ICV
ICV-EUiA
Govern de l'Estat
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
00:04:07
00:03:54
00:03:52
00:03:45
4
11
8
10
00:03:29
9
00:03:02
00:02:51
00:02:41
00:02:36
8
6
3
10
00:02:34
8
00:02:29
00:02:09
00:01:41
00:01:37
00:01:33
8
6
4
4
5
Govern de l'Estat
00:01:30
4
Govern de Catalunya
00:01:24
4
PSOE
00:01:21
5
Corona
PP
CiU
PSC-CpC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ERC
Administració autonòmica no catalana
Administració autonòmica no catalana
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:01:20
00:01:16
00:01:13
00:01:12
3
2
3
4
00:01:10
2
00:01:09
00:01:07
00:01:06
4
3
2
00:01:06
1
Govern de l'Estat
PP
Govern de l'Estat
PSOE
CiU
PP
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
00:06:02
00:01:19
00:06:06
00:00:41
00:03:03
00:00:26
00:02:20
00:00:14
33
Solbes, Pedro
Imaz, Josu Jon
Geli, Marina
Mascarell, Ferran
Mir, Antoni
Vallès, Josep Maria
Sarsanedas, Oleguer
Sense identificar
(membre dels GEO)
Isern, Josep
Batlle, Albert
De Borbó, Felip
Valentines, César
Nadal, Manel
Carsi, Joan
Llamazares, Gaspar
Puig, José Luis
Esteve, Pere
Casas, Xavier
Vidal, Guillem
Michavila, José María
Calvo, Carmen
Salgado, Elena
Boada, Joan
Camps, Francesc
Pujol, Jordi
Cid, Marta
Otegui, Arnaldo
Castells, Antoni
Sagardoy, Ángel
Ridao, Joan
Tor, Mercè
Alonso, José Antonio
Molas, Isidre
Bustos, Manuel
Rasche, Enric
Bodi, Jordi
Puig, Salvador
Esteve, Marcel
Segarra, Agustí
Roig, Joan Maria
Arzalluz, Xabier
Esteban, Fernando
De Santos, Javier
Rodrigo
Sense identificar (capità
exèrcit espanyol)
34
Govern de l'Estat
Organismes de la Unió Europea
PNB
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Altres entitats públiques
00:00:34
00:00:30
00:01:04
3
00:01:04
00:01:02
00:00:59
00:00:58
00:00:58
00:00:56
4
3
3
2
3
4
Administració de l'Estat espanyol
00:00:56
2
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Corona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Altres entitats públiques
IU
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
ERC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de justícia
PP
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
ICV-EA
Administració autonòmica no catalana
PP
CiU
Govern de Catalunya
Sozialista Abertzaleak
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
ERC
Administració local catalana
Govern de l'Estat
Entesa Catalana de Progrés
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Altres entitats públiques
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
PNB
Administració local no catalana
00:00:54
00:00:53
00:00:51
3
2
2
00:00:51
2
00:00:50
00:00:50
00:00:49
00:00:49
2
2
1
3
00:00:47
3
00:00:47
00:00:47
2
2
00:00:46
3
00:00:46
00:00:44
00:00:43
3
2
3
00.00:38
3
00:00:37
00:00:35
00:00:33
00:00:33
00:00:33
00:00:32
00:00:31
00:00:31
00:00:30
2
2
1
2
2
2
2
2
2
00:00:29
2
00:00:29
1
00:00:29
00:00:29
1
1
00:00:29
1
00:00:28
1
00:00:27
2
00:00:27
00:00:27
1
1
Administració local no catalana
00:00:26
1
Administració de l'Estat espanyol
00:00:26
1
00:00:33
00:00:14
00:00:26
00:00:20
00:00:23
00:00:15
Rosàs, Marta
Zenarruzabeitia, Idoia
Sevilla, Jordi
Llorens, Marta
Altés, Lourdes
Redó, Carmelo
Xuclà, Jordi
Aguilar, Antonio
Cristóbal, Ángel
Gil, Salvador
Mieras, Caterina
Jardí, Jordi
Silvestre, Esther
Pallissé, Fermí
Amat, Salvador
Rato, Rodrigo
Casado, Dora
Ros, Adela
Sansegundo, María
Jesús
Batet, Meritxell
Trias, Xavier
Navarro, Joan
Ortega, Joana
Castellví, Jaume
Ruiz, Jordi
Romaguera, Josep
Beiras, Xosé Manuel
Codina, Francesc
Cortés, Ignasi
López Aguilar, Juan
Fernando
Espinosa, Elena
Rodríguez, Alfonso
Rangel, Xavier
Ribas, Joan
Simó, Anna
León, Víctor
Pérez, Imma
Álvarez, Vicente
Padern, Joan
Urrutxurtu, Juan Carlos
Joan, Bernat
Llanos, Isabel
Mulet, Dolça
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
Govern de l'Estat
CiU
Altres entitats públiques
Govern de les administracions locals
catalanes
CiU
Administració de justícia
PP
Administració local no catalana
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Oposició de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
PP
PACMA
Govern de Catalunya
00:00:26
00:00:25
00:00:25
00:00:25
00:00:25
2
1
2
2
1
00:00:25
1
00:00:24
00:00:24
00:00:24
00:00:24
00:00:23
1
1
1
1
1
00:00:23
1
00:00:23
1
00:00:23
1
00:00:22
2
00:00:22
00:00:22
00:00:22
1
1
1
Govern de l'Estat
00:00:22
1
PSOE
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
BNG
Altres institucions
Govern de les administracions locals
catalanes
00:00:22
00:00:21
1
1
00:00:21
1
00:00:21
00:00:21
1
1
00:00:21
1
00:00:21
1
00:00:20
00:00:20
1
1
00:00:20
1
Govern de l'Estat
00:00:20
1
Govern de l'Estat
Administració de l'Estat espanyol
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració local no catalana
ERC
Administració de l'Estat espanyol
Administració autonòmica no catalana
00:00:20
00:00:20
1
1
00:00:20
1
00:00:20
1
00:00:20
1
00:00:19
1
00:00:19
00:00:19
1
1
00:00:19
1
00:00:19
00:00:19
00:00:18
00:00:18
1
1
1
1
35
Sense identificar
(Guàrdia Civil)
Rodríguez Ibarra, Juan
Carlos
Administració de l'Estat espanyol
00:00:18
1
Administració autonòmica no catalana
00:00:18
1
00:00:18
1
00:00:18
1
00:00:18
1
00:00:18
1
00:00:18
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
1
1
2
1
1
1
1
00:00:17
1
00:00:17
1
00:00:17
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:15
1
1
1
1
1
1
1
2
1
00:00:15
1
00:00:15
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
1
1
1
1
1
00:00:14
1
00:00:14
1
00:00:14
1
00:00:14
00:00:14
00:00:13
1
1
1
00:00:13
1
00:00:13
00:00:13
00:00:13
1
1
1
00:00:13
1
00:00:13
00:00:13
1
1
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Iturgaiz, Carlos
PP
Govern de les administracions locals
Mas, Joan Carles
catalanes
Pellicer, Maria
Administració local no catalana
Administració de la Generalitat de
Migó, Agustí
Catalunya
Portabella, Jordi
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Coll, Fulgencio
Administració de l'Estat espanyol
López Casacoberta, Lluís Administració de l'Estat espanyol
López Garrido, Diego
PSOE
Egiguren, Jesús
PSOE
Narbona, Cristina
Govern de l'Estat
Aguirre, Esperanza
Administració autonòmica no catalana
Govern de les administracions locals
Martínez, Ezequiel
catalanes
Beitia, Xabier
Administració local no catalana
Govern de les administracions locals
Noguer, Miquel
catalanes
Català, Genoveva
Govern de Catalunya
Pla, Joan Ignasi
PSOE
Huebner, Danuta
Organismes de la Unió Europea
Andreu, Josep
ERC
Romero, Juan
Administració de l'Estat espanyol
Vilaseca, Ramon
Govern de Catalunya
Macias, Pere
CiU
Ayer, Álvaro
Administració de l'Estat espanyol
Calle, Raúl
Administració local no catalana
Administració de la Generalitat de
Orrit, Víctor
Catalunya
Basso, Xavier
PPC
Camacho, José Manuel Administració de l'Estat espanyol
Just, José
Administració de l'Estat espanyol
Sevilla, Yolanda
Administració local no catalana
Garcia, Carme
ICV-EUiA
Govern de les administracions locals
Moncayo, Xavier
catalanes
Jaime, Joan Manuel
PSC-CpC
Administració de la Generalitat de
Sempere, Manuel
Catalunya
Serrallonga, Constantí
Altres entitats públiques
Gómez Arruche, Carlos Govern de l'Estat
Marí, Juan
Administració local no catalana
Govern de les administracions locals
Grasset, Josep
catalanes
Sánchez, José
Administració local catalana
Sánchez, Xosé
Administració local no catalana
Jiménez, Trinidad
Administració local no catalana
Govern de les administracions locals
Sans, Josep Lluís
catalanes
Erredón, Carlos
Administració de l'Estat espanyol
Torres, Ángel
Administració local no catalana
Montorio, Jordi
36
Gómez de Valenzuela,
Santiago
Budiño, Antonio
Alorda, Antoni
Raso, Xesús
Mur, Javier
Bonet, Carles
Boixadós, Jordi
Caldera, Jesús
Rangel, Joan
Villalobos, José Luis
Quetglas, Francesc
Montiel, Juan Lorenzo
Castellana, Francesc
Valcárcel, Ramón Luis
Mouriño, Xosé Luis
Ares, Rodolfo
Yeste, Alonso
Administració de l'Estat espanyol
Administració de l'Estat espanyol
PSM-EN
Administració local no catalana
Administració de l'Estat espanyol
Entesa Catalana de Progrés
Altres entitats públiques
Govern de l'Estat
PSC
Administració de l'Estat espanyol
PSOE
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
Administració local no catalana
PSOE
Administració de l'Estat espanyol
Administració de l'Ajuntament de
Asín, Joan
Barcelona
Solana, Javier
Organismes de la Unió Europea
Administració de la Generalitat de
Aloy, Enric
Catalunya
Vicens, Bartomeu
Administració autonòmica no catalana
Costa, Pilar
PSOE
Marcos, Glòria
IU
Administració de la Generalitat de
Berenguer, Montse
Catalunya
Comas, Montserrat
Administració de justícia
Moragas, Jordi
PP
Galobardes, Isabel
Govern de Catalunya
Rubio, Fernando
PP
Laguna, Marco Antonio Administració de l'Estat espanyol
Planells, Eduard
Administració de l'Estat espanyol
Morena, Enric
BLOC
Sense identificar (soldat) Administració de l'Estat espanyol
00:00:13
2
00:00:13
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:10
00:00:10
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00:00:10
1
00:00:10
1
00:00:10
1
00:00:10
00:00:10
00:00:10
1
1
1
00:00:10
1
00:00:09
00:00:09
00:00:09
00:00:08
00:00:07
00:00:07
00:00:06
00:00:03
1
1
1
1
1
1
1
1
37
Quadre 3.2.2. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. TN migdia
Actor
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Clos, Joan
Mas, Artur
Bono, José
Acebes, Ángel
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Carod-Rovira, JosepLluís
Maragall, Pasqual
Zaplana, Eduardo
Montilla, Josep
Bargalló, Josep
Marín, Manuel
Saura, Joan
Herrera, Joan
Blanco, José
Rajoy, Mariano
Mayor Oreja, Jaime
Piqué, Josep
Tura, Montserrat
Peray, Josep Lluís
Joan Carles I
Iceta, Miquel
Fernández de la Vega,
María Teresa
Herradón, Carlos
Puigcercós, Joan
Olmos, Rafael
Casas, Xavier
Huguet, Josep
Sarsanedas, Oleguer
Geli, Marina
Puig, Felip
Vallès, Josep Maria
Atutxa, Juan María
Pérez Rubalcaba,
Alfredo
De Borbó, Felip
Puig, José Luis
Michavila, José María
Fons, Marcel·lí
Mir, Antoni
38
Agrupació
PSOE
Govern de l'Estat
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
CiU
Govern de l'Estat
PSOE
Govern de l'Estat
PP
Temps de paraula
agrupació
total
00:03:49
00:05:59
00.02:10
00:03:20
00:03:18
00:02:54
00:03:16
00:00:22
00:02:53
00:03:02
00:00:09
Nombre
d'inserts
8
2
11
7
8
CiU
00:02:45
7
ERC
00:02:32
8
Govern de Catalunya
PP
PSC
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Corts Generals
Govern de Catalunya
ICV
ICV-EUiA
PSOE
PP
PP
PPC
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Corona
PSC-CpC
00:02:13
00:02:06
6
5
00.02:04
6
00:01:44
00:01:34
4
4
00:01:32
5
00:01:26
00:01:24
00:01:20
00:01:16
00:01:14
00:01:12
5
3
4
2
4
3
00:01:06
1
00:00:56
00:00:56
2
3
Govern de l'Estat
00:00:55
2
Administració de l'Estat espanyol
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ERC
Altres entitats públiques
Govern de Catalunya
CiU
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
00:00:52
00:00:51
00:00:49
00:00:47
00:00:44
00:00:43
00:00:43
00:00:42
00:00:40
00:00:37
2
2
3
2
2
3
2
2
2
1
PSOE
00:00:37
2
Corona
Administració de l'Estat espanyol
Govern de l'Estat
PP
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:36
00:00:36
1
2
00:00:35
2
00:00:34
1
00:00:33
1
00:01:38
00:00:26
00:01:18
00:00:14
00:00:20
00:00:15
Boada, Joan
Isern, Josep
Imaz, Josu Jon
Moratinos, Miguel Ángel
Bodi, Jordi
Puig, Salvador
Sense identificar
(membre dels GEO)
Pujol, Jordi
Carsi, Joan
Valentines, César
De Santos, Javier
Rodrigo
Ibarretxe, Juan José
Altés, Lourdes
Redó, Carmelo
Xuclà, Jordi
Cristóbal, Ángel
Esteve, Pere
Gil, Salvador
Mieras, Caterina
Jardí, Jordi
Pallissé, Fermí
Silvestre, Esther
Castells, Antoni
Rato, Rodrigo
Casado, Dora
Salgado, Elena
Ros, Adela
Batet, Meritxell
Trias, Xavier
Ruiz, Jordi
Romaguera, Josep
Oliveras, Jordi
Solbes, Pedro
Cortés, Ignasi
Rañé, Josep Maria
López Aguilar, Juan
Fernando
Pérez, Imma
Nadal, Joaquim
Nadal, Manel
Padern, Joan
Joan, Bernat
Llanos, Isabel
Mas, Joan Carles
Iturgaiz, Carlos
Pellicer, Maria
ICV-EA
Govern de Catalunya
PNB
Govern de l'Estat
Altres entitats públiques
Govern de Catalunya
00:00:33
00:00:30
00:00:29
00:00:29
00:00:29
00:00:29
2
2
2
2
1
1
Administració de l'Estat espanyol
00:00:28
1
CiU
Altres entitats públiques
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:00:27
00:00:27
1
1
00:00:26
1
Administració local no catalana
00:00:26
1
Administració autonòmica no catalana
Altres entitats públiques
Govern de les administracions locals
catalanes
CiU
PP
Govern de Catalunya
Administració local no catalana
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Oposició de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
PP
PACMA
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
PSOE
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Altres entitats públiques
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
00:00:25
00:00:25
1
1
00:00:25
1
00:00:24
00:00:24
00:00:24
00:00:24
00:00:23
1
1
1
1
1
00:00:23
1
00:00:23
1
00:00:23
1
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:21
1
1
1
1
1
1
1
00:00:21
1
00:00:21
1
00:00:21
00:00:20
1
1
00:00:20
1
00:00:20
1
Govern de l'Estat
00:00:20
1
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
ERC
Administració de l'Estat espanyol
Govern de les administracions locals
catalanes
PP
Administració local no catalana
00:00:19
00:00:19
00:00:19
1
1
1
00:00:19
1
00:00:19
00:00:18
1
1
00:00:18
1
00:00:18
00:00:18
1
1
39
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
Bustos, Manuel
catalanes
Ridao, Joan
ERC
Portabella, Jordi
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Aguirre, Esperanza
Administració autonòmica no catalana
Coll, Fulgencio
Administració de l'Estat espanyol
Govern de les administracions locals
Noguer, Miquel
catalanes
Beitia, Xabier
Administració local no catalana
López Garrido, Diego
PSOE
Rosàs, Marta
Govern de Catalunya
Huebner, Danuta
Organismes de la Unió Europea
Andreu, Josep
ERC
Romero, Juan
Administració de l'Estat espanyol
Alonso, José Antonio
Govern de l'Estat
Vilaseca, Ramon
Govern de Catalunya
Sagardoy, Ángel
Administració de l'Estat espanyol
Govern de les administracions locals
Roig, Joan Maria
catalanes
Molas, Isidre
Entesa Catalana de Progrés
Macias, Pere
CiU
Calle, Raúl
Administració local no catalana
Administració de la Generalitat de
Orrit, Víctor
Catalunya
Tor, Mercè
Administració local catalana
Calvo, Carmen
Govern de l'Estat
Sevilla, Yolanda
Administració local no catalana
Serrallonga, Constantí
Altres entitats públiques
Garcia, Carme
ICV-EUiA
Llorens, Marta
CiU
Sánchez, Xosé
Administració local no catalana
Jiménez, Trinidad
Administració local no catalana
Torres, Ángel
Administració local no catalana
Erredón, Carlos
Administració de l'Estat espanyol
Raso, Xesús
Administració local no catalana
Cid, Marta
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
Amat, Salvador
catalanes
Mur, Javier
Administració de l'Estat espanyol
Rangel, Joan
PSC
Sevilla, Jordi
Govern de l'Estat
Castellana, Francesc
Govern de Catalunya
Mouriño, Xosé Luis
Administració local no catalana
Ares, Rodolfo
PSOE
Yeste, Alonso
Administració de l'Estat espanyol
Bonet, Carles
Entesa Catalana de Progrés
Administració de la Generalitat de
Berenguer, Montse
Catalunya
Comas, Montserrat
Administració de justícia
Moragas, Jordi
PP
López Casacoberta, Lluís Administració de l'Estat espanyol
Ayer, Álvaro
Administració de l'Estat espanyol
Planells, Eduard
Administració de l'Estat espanyol
Migó, Agustí
40
00:00:18
1
00:00:17
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
1
1
1
1
00:00:17
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00:00:15
1
00:00:15
00:00:15
00:00:15
1
1
1
00:00:15
1
00:00:15
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:12
00:00:12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00:00:12
1
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:10
00:00:10
00:00:10
1
1
1
1
1
1
1
1
00:00:10
1
00:00:09
00:00:09
00:00:09
00:00:07
00:00:07
1
1
1
1
1
Laguna, Marco Antonio
Budiño, Antonio
Gómez de Valenzuela,
Santiago
Administració de l'Estat espanyol
Administració de l'Estat espanyol
00:00:07
00:00:06
1
1
Administració de l'Estat espanyol
00:00:06
1
41
Quadre 3.2.3. TV3. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. TN vespre
Actor
Rodríguez Zapatero, José
Luis
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Rajoy, Mariano
Agrupació
Govern de l'Estat
PSOE
CiU
PP
Govern de l'Estat
Acebes, Ángel
PP
Olmos, Rafael
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Bono, José
PSOE
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Puigcercós, Joan
ERC
Mas, Artur
CiU
Oliveras, Jordi
Altres entitats públiques
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
Zaplana, Eduardo
PP
Carod-Rovira, Josep-Lluís ERC
Moratinos, Miguel Ángel
Govern de l'Estat
Marín, Manuel
Corts Generals
Blanco, José
PSOE
Montilla, Josep
PSC
Piqué, Josep
PPC
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
Herrera, Joan
ICV-EUiA
Saura, Joan
Govern de Catalunya
Mascarell, Ferran
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Batlle, Albert
Govern de Catalunya
Herradón, Carlos
Administració de l'Estat espanyol
Llamazares, Gaspar
IU
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Vidal, Guillem
Administració de justícia
Organismes de la Unió Europea
Solbes, Pedro
Govern de l'Estat
Pérez Rubalcaba, Alfredo PSOE
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no catalana
Administració autonòmica no catalana
Camps, Francesc
PP
Administració de la Generalitat de
Fons, Marcel·lí
Catalunya
Imaz, Josu Jon
PNB
Fernández de la Vega,
Govern de l'Estat
María Teresa
Otegui, Arnaldo
Sozialista Abertzaleak
Calvo, Carmen
Govern de l'Estat
Nadal, Manel
Govern de Catalunya
Puig, Felip
CiU
Govern de les administracions locals
Rasche, Enric
catalanes
Atutxa, Juan María
Administració autonòmica no catalana
42
Temps de paraula
agrupació
total
00:04:24
00:08:13
00:03:49
00:03:09
00:01:10
00:03:12
00:00:19
00:00:30
00:00:14
00:00:23
00:00:15
Nombre
d'inserts
18
00:04:55
10
00:04:36
13
00:04:19
12
00:04:19
6
00:03:31
9
00:03:07
00:03:01
00:02:48
00:02:20
00:02:01
00:01:48
00:01:47
00:01:40
00:01:28
00:01:27
00:01:25
00:01:22
00:01:13
00:01:05
00:01:03
00:01:02
00:00:59
00:00:53
00:00:49
00:00:49
00:00:47
00:00:47
10
6
9
2
6
6
5
4
4
3
3
6
4
3
3
3
3
2
2
1
2
2
00:00:44
2
00:00:44
00:00:42
3
2
00:00:38
3
00:00:36
1
00:00:35
2
00:00:35
2
00:00:33
00:00:32
00:00:31
00:00:31
1
2
1
1
00:00:29
1
00:00:29
1
Esteve, Marcel
Sense identificar (membre
dels GEO)
Segarra, Agustí
Esteban, Fernando
Arzalluz, Xabier
Sense identificar (capità
exèrcit espanyol)
Mir, Antoni
Zenarruzabeitia, Idoia
Huguet, Josep
Tura, Montserrat
Govern de les administracions locals
catalanes
00:00:29
1
Administració de l'Estat espanyol
00:00:28
1
Govern de Catalunya
Administració local no catalana
PNB
00:00:28
00:00:27
00:00:27
1
1
1
Administració de l'Estat espanyol
00:00:26
1
00:00:25
00:00:25
00:00:25
00:00:25
1
1
2
1
00:00:25
1
00:00:24
00:00:24
00:00:24
1
1
1
00:00:23
2
00:00:23
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:21
00:00:21
1
1
1
1
1
1
00:00:21
1
00:00:20
1
00:00:20
1
00:00:20
00:00:20
00:00:20
1
1
1
00:00:20
1
00:00:20
1
00:00:19
1
00:00:19
00:00:19
00:00:19
1
1
1
00:00:18
1
00:00:18
1
00:00:18
1
00:00:18
1
00:00:18
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
1
1
1
00:00:17
1
00:00:17
00:00:17
1
1
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
ERC
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Valentines, César
Catalunya
Aguilar, Antonio
Administració de justícia
Isern, Josep
Govern de Catalunya
Joan Carles I
Corona
ERC
Esteve, Pere
Govern de Catalunya
Carsi, Joan
Altres entitats públiques
Cid, Marta
Govern de Catalunya
Salgado, Elena
Govern de l'Estat
Sansegundo, María Jesús Govern de l'Estat
Ortega, Joana
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Castellví, Jaume
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de
Navarro, Joan
Catalunya
Beiras, Xosé Manuel
BNG
Govern de les administracions locals
Rangel, Xavier
catalanes
Espinosa, Elena
Govern de l'Estat
Codina, Francesc
Altres institucions
Rodríguez, Alfonso
Administració de l'Estat espanyol
Govern de les administracions locals
Ribas, Joan
catalanes
Simó, Anna
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
León, Víctor
catalanes
Álvarez, Vicente
Administració autonòmica no catalana
Urrutxurtu, Juan Carlos
Administració local no catalana
Geli, Marina
Govern de Catalunya
Sense identificar (Guàrdia
Administració de l'Estat espanyol
Civil)
Mulet, Dolça
Administració autonòmica no catalana
Rodríguez Ibarra, Juan
Administració autonòmica no catalana
Carlos
Vallès, Josep Maria
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Montorio, Jordi
Catalunya
Català, Genoveva
Govern de Catalunya
Egiguren, Jesús
PSOE
Narbona, Cristina
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals
Martínez, Ezequiel
catalanes
Pla, Joan Ignasi
PSOE
Sagardoy, Ángel
Administració de l'Estat espanyol
00:00:14
00:00:09
43
Tor, Mercè
Iceta, Miquel
Molas, Isidre
Basso, Xavier
De Borbó, Felip
Ridao, Joan
Alonso, José Antonio
Sevilla, Jordi
Camacho, José Manuel
Moncayo, Xavier
Gómez Arruche, Carlos
Sempere, Manuel
Just, José
Jaime, Joan Manuel
Sánchez, José
Marí, Juan
Sans, Josep Lluís
Sarsanedas, Oleguer
Grasset, Josep
Puig, José Luis
Bustos, Manuel
Roig, Joan Maria
Alorda, Antoni
Boixadós, Jordi
Caldera, Jesús
Quetglas, Francesc
Villalobos, José Luis
Montiel, Juan Lorenzo
Valcárcel, Ramón Luis
Michavila, José María
Llorens, Marta
Amat, Salvador
Castells, Antoni
Asín, Joan
Solana, Javier
Marcos, Glòria
Vicens, Bartomeu
Pujol, Jordi
Boada, Joan
Aloy, Enric
Costa, Pilar
Galobardes, Isabel
Rosàs, Marta
Ayer, Álvaro
López Casacoberta, Lluís
Rubio, Fernando
Budiño, Antonio
44
Administració local catalana
PSC-CpC
Entesa Catalana de Progrés
PPC
Corona
ERC
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
Administració de l'Estat espanyol
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
PSC-CpC
Administració local catalana
Administració local no catalana
Govern de les administracions locals
catalanes
Altres entitats públiques
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de l'Estat espanyol
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
PSM-EN
Altres entitats públiques
Govern de l'Estat
PSOE
Administració de l'Estat espanyol
Administració de l'Estat espanyol
Administració autonòmica no catalana
PP
CiU
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Organismes de la Unió Europea
IU
Administració autonòmica no catalana
CiU
ICV-EA
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PSOE
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració de l'Estat espanyol
PP
Administració de l'Estat espanyol
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:15
00:00:15
00:00:15
00:00:14
00:00:14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00:00:14
1
00:00:14
1
00:00:14
1
00:00:14
00:00:14
00:00:13
00:00:13
1
1
1
1
00:00:13
1
00:00:13
1
00:00:13
1
00:00:13
1
00:00:12
1
00:00:12
1
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00:00:10
1
00:00:10
1
00:00:10
1
00:00:10
00:00:10
00:00:10
00:00:10
00:00:10
1
1
1
1
1
00:00:10
1
00:00:10
00:00:09
00:00:09
00:00:08
00:00:08
00:00:08
00:00:07
1
1
1
1
1
1
1
Gómez de Valenzuela,
Santiago
Morena, Enric
Sense identificar (soldat)
Bonet, Carles
Administració de l'Estat espanyol
00:00:07
1
BLOC
Administració de l'Estat espanyol
Entesa Catalana de Progrés
00:00:06
00:00:03
00:00:02
1
1
1
45
Quadre 3.2.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes
d’abril
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
CiU
PP
PSOE
ERC
Administració de l'Estat espanyol
Govern de les administracions locals catalanes
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Altres entitats públiques
Administració de la Generalitat de Catalunya
PSC
•
PSC
•
PSC-CpC
Administració autonòmica no catalana
Administració local no catalana
ICV
•
ICV
•
ICV-EA
•
ICV-EUiA
Corts Generals
PPC
Corona
PNB
Administració de justícia
IU
Organismes de la Unió Europea
Administració local catalana
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
Entesa Catalana de Progrés
Sozialista Abertzaleak
Oposició de les administracions locals
catalanes
•
IPM (Iniciativa de Progrés Municipal)
PACMA
Altres institucions
BNG
PSM-EN
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
BLOC
Total
46
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
00:03:14
00:01:26
00:00:14
00:00:43
00:02:43
00:00:42
Nombre
d'inserts
% sobre total
temps paraula
00:32:03
00:27:51
00:16:40
00:14:27
00:14:15
00:10:42
00:08:34
00:06:35
00:06:31
00:05:47
00:05:37
88
76
46
42
29
30
35
22
11
13
14
17,5
15,2
9,1
7,9
7,8
5,8
4,7
3,6
3,6
3,2
3,1
00:04:40
14
2,5
00:04:34
00:03:55
14
14
2,5
2,1
00:03:40
13
2,0
00:03:02
00:02:51
00:02:11
00:01:31
00:01:20
00:00:59
00:00:57
00:00:44
8
11
5
5
4
2
3
3
1,7
1,6
1,2
0,8
0,7
0,5
0,5
0,4
00:00:42
2
0,4
00:00:42
00:00:33
4
1
0,4
0,3
00:00:23
1
0,2
00:00:22
00:00:20
00:00:20
00:00:12
00:00:10
00:00:06
03:03:16
1
1
1
1
1
1
516
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
100
00:00:23
Quadre 3.2.5. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
BLOC
BNG
CiU
Corona
Corts Generals
Entesa Catalana de Progrés
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals catalanes
Govern de l'Estat
ICV
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Oposició de les administracions locals catalanes
Organismes de la Unió Europea
PACMA
PNB
PP
PPC
PSC
PSM-EN
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Total
Home
%
11
3
12
1
33
2
11
12
1
1
1
44
5
8
4
30
71
11
22
64
12
1
1
1
2
78,6
75,0
85,7
100
94,3
66,7
78,6
92,3
100
100
100
95,7
100
100
100
100
80,7
100
100
84,2
92,3
50,0
50,0
100
66,7
5
42
11
14
1
27
1
465
100
100
100
100
100
93,1
100
90,1
Inserts
Dona
%
Total
3
1
2
21,4
25,0
14,3
2
1
3
1
5,7
33,3
21,4
7,7
2
4,3
17
19,3
12
1
1
1
15,8
7,7
50,0
50,0
1
1
33,3
100
2
6,9
51
9,9
14
4
14
1
35
3
14
13
1
1
1
46
5
8
4
30
88
11
22
76
13
2
2
1
3
1
5
42
11
14
1
29
1
516
47
Figura 3.2.1. TV3. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
TV3
100
90
80
Do na
Ho me
70
60
50
40
30
20
10
0
48
Quadre 3.2.6. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Temps de paraula
% temps de paraula sobre el
(h:min:s)
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
Febrer
Març
Abril
Administració autonòmica no catalana
00:09:19 00:05:49 00:04:34
3,7
2,0
2,5
Administració de justícia
00:01:41 00:02:17 00:01:20
0,7
0,8
0,7
Administració de la Generalitat de Catalunya
00:06:59 00:04:12 00:05:37
2,7
1,4
3,1
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
00:00:20 00:00:10
0,1
0,1
Administració de l'Estat espanyol
00:02:39 00:07:07 00:08:34
1,0
2,4
4,7
Administració local catalana
00:00:21 00:01:17 00:00:44
0,1
0,4
0,4
Administració local no catalana
00:03:10 00:06:10 00:03:55
1,2
2,1
2,1
Altres entitats públiques
00:01:59 00:02:28 00:05:47
0,8
0,8
3,2
Altres institucions
00:00:23
00:00:20
0,2
0,2
Altres institucions de l'Estat
00:00:21
0,1
BLOC
00:00:06
0,1
BNG
00:00:20
0,2
CiU
00:25:35 00:29:34 00:16:40
10,0
10,0
9,1
Corona
00:04:17 00:02:11
1,4
1,2
Corts Generals
00:03:02
1,7
EA
00:00:40
0,2
Entesa Catalana de Progrés
00:00:12 00:00:42
0,1
0,4
ERC
00:20:22 00:12:29 00:10:42
8,0
4,2
5,8
EUiA
00:00:10
0,1
Govern de Catalunya
01:00:09 00:50:57 00:32:03
23,7
17,2
17,5
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
00:02:38 00:03:35 00:06:31
1,0
1,2
3,6
Govern de les administracions locals catalanes 00:05:35 00:07:14 00:06:35
2,2
2,4
3,6
Govern de l'Estat
00:25:23 00:49:06 00:27:51
10,0
16,5
15,2
ICV
00:15:11 00:10:46 00:03:40
00:08:14 00:01:49 00:00:14
•
ICV
6,0
2,0
3,6
00:04:30 00:01:14 00:00:43
•
ICV-EA
00:02:27 00:07:43 00:02:43
•
ICV-EUiA
IU
00:01:55 00:00:52 00:00:59
0,8
0,3
0,5
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
00:00:42
0,4
00:00:42
•
CiU
Oposició de les administracions locals
00:00:21
00:00:23
catalanes
0,1
0,2
00:00:21
•
BIP-PM
00:00:23
•
IPM (Iniciativa de Progrés Municipal)
Organismes de la Unió Europea
00:01:33 00:02:50 00:00:57
0,6
1,0
0,5
PACMA
00:00:30 00:00:22
0,2
0,2
Parlament de Catalunya
00:00:30 00:02:15
0,2
0,8
Partido del Cannabis
00:00:19
0,1
PNB
00:01:02 00:01:35 00:01:31
0,4
0,5
0,8
PP
00:17:16 00:23:11 00:14:27
6,8
7,8
7,9
PPC
00:11:12 00:15:05 00:02:51
4,4
5,1
1,6
PSC
00:17:26 00:17:45 00:04:40
6,9
6,0
2,5
00:14:53 00:16:05 00:03:14
•
PSC
00:02:33 00:01:40 00:01:26
•
PSC-CpC
PSM-EN
00:00:08 00:00:12
0,0
0,1
PSOE
00:21:20 00:31:54 00:14:15
8,4
10,7
7,8
Sozialista Abertzaleak
00:01:45 00:00:33
0,6
0,3
Total
100
100
100
04:14:20 04:56:49 03:03:16
Agrupació
49
Figura 3.2.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i abril
TV3
% tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
A dm. auto nò mica no catalana
A dm. de justícia
A dm. de la Generalitat de Catalunya
A dm. de l'A j. de B arcelo na
A dm. de l'Estat espanyo l
A dm. lo cal catalana
A dm. lo cal no catalana
A ltres entitats públiques
A ltres institucio ns
A ltres institucio ns de l'Estat
B LOC
B NG
CiU
Co ro na
Co rts Generals
EA
Entesa Catalana de P ro grés
Agrupació
ERC
EUiA
Go vern de Catalunya
Go vern de l'A j. de B arcelo na
Go vern de les adms. lo cals catalanes
Go vern de l'Estat
ICV
IU
Opo sició de l'A j. de B arcelo na
Opo sició de les adms. lo cals catalanes
Organismes de la Unió Euro pea
P A CM A
P arlament de Catalunya
P artido del Cannabis
P NB
PP
PPC
P SC
P SM -EN
P SOE
So zialista A bertzaleak
50
Febrer
Març
Abril
Quadre 3.2.7. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
CiU
PSOE
PP
ERC
PSC
ƒ
PSC
ƒ
PSC-CpC
ICV
ƒ
ICV-EUiA
ƒ
ICV
ƒ
ICV-EA
PPC
Administració autonòmica no catalana
Govern de les administracions locals catalanes
Administració de l'Estat espanyol
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració local no catalana
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Altres entitats públiques
Corona
Organismes de la Unió Europea
Administració de justícia
PNB
IU
Corts Generals
Parlament de Catalunya
Administració local catalana
Sozialista Abertzaleak
Entesa Catalana de Progrés
PACMA
Oposició de les administracions locals catalanes
Altres institucions
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
EA
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Altres institucions de l'Estat
BNG
PSM-EN
Partido del Cannabis
EUiA
BLOC
Total
Temps de paraula
subagrupació agrupació
02:23:09
01:42:20
01:11:49
01:07:29
00:54:54
00:43:33
00:34:12
00:05:39
00:12:53
00:10:17
00:06:27
Nombre
d'inserts
% sobre total
temps paraula
317
207
209
168
144
123
19,5
13,9
9,8
9,2
7,5
5,9
00:39:51
113
5,4
00:29:37
88
4,0
00:29:08
00:19:42
00:19:24
00:18:20
00:16:48
00:13:15
00:12:44
00:10:14
00:06:28
00:05:20
00:05:18
00:04:08
00:03:46
00:03:02
00:02:45
00:02:22
00:02:18
00:00:54
00:00:52
00:00:44
00:00:43
00:00:42
00:00:40
00:00:30
00:00:21
00:00:20
00:00:20
0:00:19
00:00:10
00:00:06
12:14:25
92
54
62
71
44
46
27
27
7
16
15
14
14
8
8
9
7
5
3
2
2
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1916
4,0
2,7
2,6
2,5
2,3
1,8
1,7
1,4
0,9
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
51
Figura 3.2.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
TV3
20
18
% sobre tem ps paraula
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Agrupació
52
Quadre 3.2.8. TV3. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant el
mes d’abril
Temps
notícia
09:22:25
03:43:58
Notícia
Bloc esportiu
Postguerra a l'Iraq (TER)
Actor
Bargalló, Josep
Herradón, Carlos
Bono, José
Sense identificar (familiar de
soldat)
Puig, José Luis
Coll, Fulgencio
Romero, Juan
Just, José
Camacho, José Manuel
Montiel, Juan Lorenzo
Torbisco, María (familiar de
soldat ferit)
Laguna, Marco Antonio
01:37:27
Fòrum 2004 (TER)
Temps
paraula
Agrupació
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat
espanyol
Govern de l'Estat
Altres
00:01:23
00:01:41
Administració de l'Estat
espanyol
Administració de l'Estat
espanyol
Administració de l'Estat
espanyol
Administració de l'Estat
espanyol
Administració de l'Estat
espanyol
Administració de l'Estat
espanyol
Altres
00:00:36
00:01:26
00:01:01
00:00:17
00:00:16
00:00:14
00:00:14
00:00:11
00:00:08
Administració de l'Estat
espanyol
Sense identificar (soldat)
Administració de l'Estat
espanyol
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oliveras, Jordi
Altres entitats públiques
Sarsanedas, Oleguer
Altres entitats públiques
Casas, Xavier
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Bodi, Jordi
Altres entitats públiques
Altés, Lourdes
Altres entitats públiques
Millet, Ignasi
Experts
Sitjà, Borja
Actors culturals
Castellví, Jaume
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Cayuela, Salvador
Actors econòmics
Pinyol, Pere
Actors culturals
Mascarell, Ferran
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Roca, Joan
Actors culturals
Fernández, Eva
Món associatiu
Bahadur, Dic
Actors culturals
Masssip, Enric
Experts
Brener, Daniel (practicant religió Altres
jueva)
Bartabás (director teatral)
Actors culturals
Fernández, Paco (obrer)
Altres
Casellas, Joan
Món associatiu
Font, Tica
Món associatiu
Mas, Sandra (treballadora
Altres
Fòrum)
Estiarte, Albert (monitor Fòrum) Universitats i ensenyament
Páez, Miquel
Universitats i ensenyament
Monturiol, Yaratullah (practicant Altres
religió musulmana)
Ripoll, Núria (visitant "de
Altres
proves")
Maestro, Fernando
Actors culturals
Mora, Imma
Actors culturals
Boixadós, Jordi
Altres entitats públiques
Luthi, Laia
Món associatiu
Boixadera, Pep
Actors econòmics
Mateus, Juan Alfonso
Actors econòmics
Kurimoto, Yuko
Actors culturals
Altavas, Anna
Món associatiu
53
00:00:07
00:00:03
00:03:50
00:02:41
00:00:56
00:00:47
00:00:29
00:00:25
00:00:22
00:00:22
00:00:21
00:00:21
00:00:21
00:00:21
00:00:21
00:00:20
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:13
00:00:13
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:10
00:00:10
00:00:08
00:00:07
01:25:57
01:18:36
Sant Jordi 2004 (TER)
Operació policial contra els autors de l'11-M
(TER)
Riera, Carme
Torres, Maruja
Prados, Ismael
Albà, Toni
Gutiérrez, Eladio
Porcel, Baltasar
Maragall, Pasqual
Cots, Josep
Mas, Artur
García, Francisco
Garriga, Xavier
Duran, Pep
Jamal, Salah
Mut, Rosa
Marquès, Quim
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Saura, Joan
Piqué, Josep
Stanton, Philip
Camarasa, Paco
Bleeker, Janette
Seierstad, Asne
Ribatallada, Neus
Lapierre, Dominique
Rubianes, Pepe
Bernal, Miquel
Esteve, Jaume
Moliner, Empar
Verdaguer, Pere
Bucay, Jorge
Pons, Cristina
Arimany, Laia (treballadora
Fòrum)
Rovira, Àlex
Marimón, Jordi
Pujol, Jordi
Teixidor, Emili
Trias de Bes, Fernando
Sense identificar (llibreter)
Torrent, Ferran
Fonts, Montserrat
Flavià, Carles
Acebes, Ángel
Sense identificar (membre dels
GEO)
Sense identificar (manifestant)
Esteban, Fernando
Sense identificar (veïna
afectada)
García, Carlos (veí afectat)
Polonio, Toñi (veïna afectada)
Aguirre, Esperanza
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de Catalunya
Actors culturals
CIU
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
ERC
Govern de Catalunya
PPC
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors econòmics
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Altres
00:03:59
00:02:37
00:02:23
00:02:19
00:02:17
00:01:22
00:01:19
00:01:19
00:01:08
00:00:58
00:00:54
00:00:51
00:00:47
00:00:44
00:00:43
00:00:40
00:00:40
00:00:30
00:00:30
00:00:30
00:00:28
00:00:24
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:19
00:00:19
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:14
Actors culturals
Actors culturals
CiU
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de l'Estat
Administració de l'Estat
espanyol
Altres
Administració local no
catalana
Altres
00:00:13
00:00:12
00:00:10
00:00:10
00:00:10
00:00:09
00:00:09
00:00:08
00:00:06
00:02:43
00:00:56
Altres
Altres
Administració autonòmica no
catalana
El Afifi, Mohamed
Món associatiu
Calle, Raúl
Administració local no
catalana
Luque, Javier (veí afectat)
Altres
Sevilla, Yolanda
Administració local no
catalana
Jiménez, Trinidad
Administració local no
catalana
Torres, Ángel
Administració local no
catalana
Sense identificar (veí afectat)
Altres
Sense identificar (víctima 11-M) Altres
García, Elena (usuària metro)
Altres
Orea, Javier (usuari metro)
Altres
54
00:00:54
00:00:27
00:00:26
00:00:20
00:00:19
00:00:17
00:00:15
00:00:15
00:00:14
00:00:14
00:00:13
00:00:13
00:00:10
00:00:09
00:00:06
00:00:06
01:14:59
Setmana Santa 2004 (TER)
Olmos, Rafael
Vítores, Artemio
Badia, Carme
Carnerero, Francisco
Sense identificar (cuinera)
Santapau, Lluís
Solé, Antoni
Matas, Josep Anton
Montorio, Jordi
Llaberia, Joan
Balcells, Josep
Sastre, Marieta
Grasset, Josep
01:12:43
Retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq
(TER)
Galobardes, Isabel
Vehí, Joan
Tregón, David
Bono, José
Rodríguez Zapatero, José Luis
Moratinos, Miguel Ángel
Zaplana, Eduardo
Duran i Lleida, Josep Antoni
Rajoy, Mariano
Blanco, José
Puigcercós, Joan
Llamazares, Gaspar
Pérez Rubalcaba, Alfredo
Mayor Oreja, Jaime
Fernández de la Vega, María
Teresa
Herrera, Joan
Rodríguez Ibarra, Juan Carlos
López Garrido, Diego
Maragall, Pasqual
Acebes, Ángel
Erredón, Carlos
Puig, José Luis
Budiño, Antonio
Solana, Javier
01:10:04
Constitució del nou govern de l'Estat (TER)
Salvatierra, Isabel (familiar de
militar)
Bono, José
Rodríguez Zapatero, José Luis
Marín, Manuel
Montilla, Josep
Rajoy, Mariano
Torns, Teresa
Herrera, Joan
Salgado, Elena
Mas, Artur
Zaplana, Eduardo
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Chinchilla, Núria
Boada, Joan
Huguet, Josep
Pérez Rubalcaba, Alfredo
Michavila, José María
Montilla, Josep
Iceta, Miquel
Duran i Lleida, Josep Antoni
Gómez Arruche, Carlos
Piqué, Josep
Moratinos, Miguel Ángel
Govern de Catalunya
Església catòlica
Actors culturals
Organitzacions empresarials
Actors culturals
Actors econòmics
Organitzacions empresarials
Organitzacions empresarials
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Organitzacions empresarials
Actors culturals
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
PP
CiU
PP
PSOE
ERC
IU
PSOE
PP
Govern de l'Estat
00:02:51
00:01:29
00:00:57
00:00:47
00:00:46
00:00:33
00:00:26
00:00:24
00:00:18
ICV-EUiA
Administració autonòmica no
catalana
PSOE
Govern de Catalunya
PP
Administració de l'Estat
espanyol
Administració de l'Estat
espanyol
Administració de l'Estat
espanyol
Organismes de la Unió
Europea
Altres
00:00:22
00:00:18
Govern de l'Estat
PSOE
Govern de l'Estat
Corts Generals
PSC
PP
Universitats i ensenyament
ICV-EUiA
Govern de l'Estat
CiU
PP
ERC
Universitats i ensenyament
ICV-EA
ERC
PSOE
PP
Govern de l'Estat
PSC-CpC
CiU
Govern de l'Estat
PPC
Govern de l'Estat
00:02:15
00:01:17
00:00:41
00:01:35
00:01:22
00:00:53
00:00:48
00:00:45
00:00:44
00:00:41
00:00:39
00:00:39
00:00:39
00:00:32
00:00:31
00:00:29
00:00:26
00:00:26
00:00:23
00:00:22
00:00:14
00:00:13
00:00:13
55
00:00:14
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:09
00:00:06
00:00:04
00:02:25
00:02:12
00:01:56
00:01:31
00:01:19
00:01:12
00:01:06
00:01:00
00:00:49
00:00:35
00:00:29
00:00:26
00:00:17
00:00:15
00:00:14
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:10
00:00:09
00:53:27
00:47:56
Bloc titulars
Debat d'investidura del nou president del
govern espanyol (TER)
00:30:05
Ampliació de la UE (TER)
00:29:56
Constitució de les Corts Generals de la VIII
legislatura (TER)
00:29:31
Violència domèstica (TER)
Rodríguez Zapatero, José Luis
Rodríguez Zapatero, José Luis
Duran i Lleida, Josep Antoni
Puigcercós, Joan
Rajoy, Mariano
Marín, Manuel
Herrera, Joan
Atxaga, Bernardo
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Zaplana, Eduardo
Aznar, Àngel
Llançó, Jaume
López Aguilar, Juan Fernando
Michavila, José María
Montilla, Josep
Iceta, Miquel
Boada, Joan
Huebner, Danuta
Joan Carles I
Duran i Lleida, Josep Antoni
Molas, Isidre
Piqué, Josep
Xuclà, Jordi
Zaplana, Eduardo
Batet, Meritxell
Herrera, Joan
Andreu, Josep
Marín, Manuel
Macias, Pere
Garcia, Carme
Bonet, Carles
Moragas, Jordi
Fernández de la Vega, María
Teresa
Pleguezuelos, Eva
Aguilar, Antonio
José Luis (exmarit víctima)
Ayuso, Javier
Fernández, Isabel
Alemany, Angela
00:29:18
Informació del trànsit
00:27:43
Immigració (TER)
Sense identificar (familiar de
víctima)
Olmos, Rafael
Peray, Josep Lluís
Leticia (immigrant estafada)
Vives, Núria
Mballo, Ousmane
Sense identificar (empresari)
Molina, Julio
Bielsa, Javier
Montferrer, Josep Maria (veí
afectat)
Silvestre, Esther
Ros, Adela
Husillos, Jesús
Pérez, Imma
Nino (immigrant)
Ilyas, Javet
Tània (immigrant)
Pellicer, Maria
Reina (immigrant estafada)
Aymerich, Pilar
Pérez, Vicenta
Ramos, Isidre D.
56
Govern de l'Estat
PSOE
Govern de l'Estat
CiU
ERC
PP
Corts Generals
ICV-EUiA
Actors culturals
ERC
PP
Món associatiu
Món associatiu
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
PSC
PSC-CpC
ICV-EA
Organismes de la Unió
Europea
Corona
CiU
Entesa Catalana de Progrés
PPC
CiU
PP
PSOE
ICV-EUiA
ERC
Corts Generals
CiU
ICV-EUiA
Entesa Catalana de Progrés
PP
Govern de l'Estat
00:00:20
00:06:21
00:01:17
00:03:21
00:02:13
00:02:11
00:01:11
00:00:50
00:00:38
00:00:38
00:00:35
00:00:31
00:00:29
00:00:20
00:00:20
00:00:19
00:00:17
00:00:11
00:00:17
Associacions i col·lectius
professionals
Administració de justícia
Altres
Actors del món sanitari
Experts
Associacions i col·lectius
professionals
Altres
00:00:46
Govern de Catalunya
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Altres
Món associatiu
Sindicats
Actors econòmics
Associacions de veïns
Món associatiu
Altres
00:01:43
00:01:06
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
Món associatiu
Govern de Catalunya
Altres
Sindicats
Altres
Administració local no
catalana
Altres
Actors culturals
Associacions de veïns
Actors culturals
00:00:23
00:01:20
00:00:34
00:00:30
00:00:25
00:00:24
00:00:24
00:00:22
00:00:18
00:00:17
00:00:16
00:00:15
00:00:14
00:00:12
00:00:09
00:00:50
00:00:24
00:00:22
00:00:18
00:00:16
00:00:16
00:00:13
00:00:44
00:00:36
00:00:27
00:00:27
00:00:25
00:00:24
00:00:24
00:00:22
00:00:20
00:00:19
00:00:19
00:00:19
00:00:19
00:00:18
00:00:17
00:00:14
00:00:13
00:00:13
00:27:43
00:27:36
00:24:25
00:19:52
00:17:56
00:15:52
00:15:26
00:14:45
Immigració (TER)
Berenguer, Montse
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Planells, Eduard
Administració de l'Estat
espanyol
Mesures contra el terrorisme internacional
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
(TER)
López Casacoberta, Lluís
Administració de l'Estat
espanyol
Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
Ayer, Álvaro
Administració de l'Estat
espanyol
Gómez de Valenzuela, Santiago Administració de l'Estat
espanyol
Mur, Javier
Administració de l'Estat
espanyol
Yeste, Alonso
Administració de l'Estat
espanyol
Rajoy, Mariano
PP
Proves i posada en funcionament del Trambaix Huertas Claveria, Josep Maria
Actors culturals
(TER)
Carsi, Joan
Altres entitats públiques
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Salmerón, Carles
Actors culturals
Trias, Xavier
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Reunificació de Xipre (TER)
Antoniou, Angela
Actors culturals
Finançament autonòmic (TER)
Montilla, Josep
PSC
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
Solbes, Pedro
Govern de l'Estat
Castells, Antoni
Govern de Catalunya
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Sevilla, Jordi
Govern de l'Estat
Llorens, Marta
CiU
Mas, Artur
CiU
Joan, Bernat
ERC
Saura, Joan
Govern de Catalunya
Piqué, Josep
PPC
Desmantellada a França la fàbrica d'explosius Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
més important d'ETA
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Mas, Artur
CiU
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Saura, Joan
Govern de Catalunya
Piqué, Josep
PPC
Iceta, Miquel
PSC-CpC
Bustos, Manuel
Govern de les
administracions locals
catalanes
Roig, Joan Maria
Govern de les
administracions locals
catalanes
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
Troballa d'un explosiu a la línia d'AVE Madrid- Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
Sevilla (TER)
Utrera, Margarita
Actors culturals
Sempere, Manuel
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Moya, Ricardo (treballador
Altres
Renfe)
Morente, Agustín (viatger
Altres
afectat)
Álvarez, Mario (ususari afectat) Altres
Montes, José Luis (viatger
Altres
afectat)
Lladó, Paloma (viatgera
Altres
afectada)
57
00:00:10
00:00:07
00:00:51
00:00:17
00:00:17
00:00:15
00:00:13
00:00:12
00:00:10
00:00:10
00:01:06
00:00:50
00:00:47
00:00:44
00:00:21
00:00:27
00:01:22
00:01:18
00:01:13
00:00:34
00:00:33
00:00:31
00:00:25
00:00:25
00:00:25
00:00:19
00:00:11
00:00:11
00:01:30
00:01:12
00:01:05
00:00:43
00:00:37
00:00:32
00:00:29
00:00:27
00:00:12
00:01:03
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:08
00:00:07
00:00:06
00:00:06
00:12:25
00:12:15
Pla Hidrològic Nacional (TER)
Accidents de trànsit (TER)
00:12:07
Atemptats terroristes de l'11-M a Madrid (TER)
00:10:54
Proposta de nou pacte polític per a Euskadi
(TER)
00:08:16
Creació de la Ciutat Judicial (TER)
00:08:14
Accident a la sala d'espera de ginecologia de
l'Hospital Sant Pau (TER)
00:08:13
Casament del príncep Felip amb Letizia Ortiz
(TER)
Preinscripcions i matriculacions a centres
escolars (TER)
00:07:25
00:07:20
Regulació de la figura del cap de l'oposició del
govern català (TER)
00:07:09
Sinistralitat laboral (TER)
00:07:08
Assassinat d'un noi en un institut de Barcelona
(TER)
00:06:53
00:06:49
Motí a la presó de Quatre Camins (TER)
Conflicte laboral a Seat (TER)
00:06:47
Judici pel cas Chupinazo (TER)
00:06:20
Cartellera de cinema
58
Ibáñez, Carles
Canicio, Antoni
Tomàs, Manel
Hernández, Enric (propietari
afectat)
Català, Genoveva
Narbona, Cristina
Camps, Francesc
Experts
Experts
Món associatiu
Altres
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Administració autonòmica no
catalana
Valcárcel, Ramón Luis
Administració autonòmica no
catalana
Sense identificar (capità exèrcit Administració de l'Estat
espanyol)
espanyol
Álvarez, Vicente
Administració autonòmica no
catalana
Munné, Pere
Actors del món sanitari
Migó, Agustí
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Acebes, Ángel
PP
Alonso, José Antonio
Govern de l'Estat
Álvarez, Enric
Actors culturals
El-Messery, Moneir Mahmond
Religions i esglésies no
Ali
catòliques
Atutxa, Juan María
Administració autonòmica no
catalana
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica no
catalana
Imaz, Josu Jon
PNB
Zenarruzabeitia, Idoia
Administració autonòmica no
catalana
Iturgaiz, Carlos
PP
Egiguren, Jesús
PSOE
Ares, Rodolfo
PSOE
Vallès, Josep Maria
Govern de Catalunya
De Miquel, Joaquim
Associacions i col·lectius
professionals
Vidal, Guillem
Administració de justícia
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
Zamora, Isabel
Actors del món sanitari
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
Geli, Marina
Govern de Catalunya
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
Ripoll, Carme (ferida)
Altres
Pujol-Busquet, Josep Maria
Organitzacions empresarials
Torreblanca, Paco
Actors culturals
Cid, Marta
Govern de Catalunya
Bové, Rosa
Universitats i ensenyament
Ezquerro, Mari Carmen
Món associatiu
Huguet, Josep
ERC
Puig, Felip
CiU
Mas, Artur
CiU
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
Piqué, Josep
PPC
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
Álvarez, Josep Maria
Sindicats
Coscubiela, Joan
Sindicats
Van Der Eynde, Andreu
Experts
Tapias, Reynaldo (familiar de la Altres
víctima)
Del Moral, Juan Antonio
Experts
Batlle, Albert
Govern de Catalunya
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
Carnero, Matías
Sindicats
Artó, Lluís (víctima Chupinazo) Altres
De Miquel, Juli
Experts
Saban, Mario
Actors culturals
González Agapito, Jaume
Església catòlica
Ardant, Fanny
Actors culturals
Mendoza, Eduardo
Actors culturals
00:01:13
00:00:24
00:00:20
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:15
00:00:11
00:00:26
00:00:19
00:00:18
00:00:18
00:00:38
00:00:31
00:00:16
00:00:14
00:01:06
00:00:50
00:00:36
00:00:25
00:00:18
00:00:17
00:00:10
00:00:58
00:00:24
00:00:22
00:00:12
00:00:30
00:00:21
00:00:15
00:00:13
00:00:11
00:00:35
00:00:32
00:00:35
00:00:29
00:00:11
00:00:38
00:00:31
00:00:30
00:00:23
00:00:17
00:00:13
00:00:11
00:00:42
00:00:28
00:00:28
00:00:43
00:00:42
00:00:17
00:00:39
00:00:34
00:00:26
00:00:38
00:00:05
00:00:52
00:00:38
00:00:17
00:00:16
00:06:14
Fira d'Abril de Catalunya 2004 (TER)
00:06:12
Any Dalí (TER)
00:06:11
El Marroc lloa la "franquesa" de Zapatero amb
Mohammad VI
La Caixa celebra el seu centenari com la
primera caixa espanyola i el tercer grup
financer
00:05:52
00:05:46
00:05:33
00:05:23
00:05:14
Avui entra en vigor la nova normativa de la UE
sobre transgènics
Judici pel segrestament de Ma Àngels Feliu
(TER)
Judici al pederasta belga Dutroux (TER)
Dia Mundial de la Salut (TER)
Romero, José Luis
Terrino, Miguel
Ridao, Joan
Hurtado, Manuel
García Prieto, Francisco
Aguer, Montse
Joan, Josep Maria
Caminada, Frederic (xòfer de
Dalí)
Rodríguez Zapatero, José Luis
Món associatiu
Món associatiu
ERC
Món associatiu
Món associatiu
Actors culturals
Actors culturals
Altres
00:00:26
00:00:25
00:00:15
00:00:15
00:00:11
00:00:25
00:00:21
00:00:17
Govern de l'Estat
00:00:27
De Borbó, Felip
Ros, Jacint
Mas, Tecla (extreballadora La
Caixa)
Matia, Ferran (extreballador La
Caixa)
Fornesa, Ricard
Puig, Salvador
Ros, Mònica
Salellas, Sebastià
Monguilod, Carles
Dardenne, Sabine (víctima)
Bernabeu, Montserrat
Ferrer, Ignasi
Gil-Robles, Jaime
Quesada, Tomàs
Sánchez, Miquel
Asín, Joan
Corona
Universitats i ensenyament
Altres
00:00:51
00:00:27
00:00:20
Altres
00:00:10
Actors econòmics
Govern de Catalunya
Organitzacions empresarials
Experts
Experts
Altres
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Món associatiu
Actors econòmics
Actors econòmics
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat
espanyol
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors econòmics
00:00:09
00:00:29
00:00:21
00:00:46
00:00:26
00:00:24
00:00:41
00:00:37
00:00:11
00:01:08
00:00:15
00:00:10
PSOE
00:00:41
Altres
00:00:43
Altres
00:00:43
Altres
00:00:33
Altres
00:00:05
Altres
00:00:18
Govern de Catalunya
Actors econòmics
Actors econòmics
Govern de Catalunya
Món associatiu
Religions i esglésies no
catòliques
Món associatiu
Església catòlica
Govern de Catalunya
Món associatiu
Experts
Govern de Catalunya
00:00:17
00:00:13
00:00:10
00:01:04
00:00:28
00:00:50
Govern de Catalunya
00:00:58
PNB
Administració autonòmica no
catalana
ERC
PP
PSOE
00:00:28
00:00:17
00:05:13
Un incendi arrasa cinc empreses de
Mercabarna
00:05:12
Les terres del sud de Tarragona s'ha convertit Sagardoy, Ángel
en una de les rutes d'entrada del tràfic de haixix
Martí, Rafael
Garcia, Pere Francesc
Navarro, Enric
Teodoro Obiang es perfila com a guanyador en Amat, Jaume
les eleccions legislatives i municipals de
Colomer, Francesc
Guinea Equatorial
Aznar i Zapatero es reuneixen a La Moncloa
Bono, José
per tancar el traspàs de poders
Dia Internacional del Poble Gitano (TER)
Dual, Josep (membre ètnia
gitana)
Casamiquela, Joaquim
(patriarca)
Doya, Paco (membre ètnia
gitana)
Salazar, Paco (membre ètnia
gitana)
Deslocalització d'empreses (TER)
Mur, Isabel (extreballadora
Samsung)
Rañé, Josep Maria
Yter, Clara
Fernàndez, Mercè
La Generalitat triplica la subvenció del Consell Bargalló, Josep
Islàmic de Catalunya
Rovira, Francesc
Halhoul, Mohamed
00:05:10
00:04:57
00:04:54
00:04:48
00:04:37
00:04:25
Adopció d'infants per part de parelles
homosexuals (TER)
00:04:17
Fecsa-Endesa indemnitzarà uns 120.000
clients pels talls elèctrics que van patir durant el
2003
El català supera en un 6% el castellà en l'ús
Mir, Antoni
social, segons un estudi de la Generalitat
Euskadi celebra l'Aberri Eguna, dia de la pàtria Imaz, Josu Jon
basca
Ibarretxe, Juan José
00:04:15
00:04:13
00:04:12
El PP recorrerà contra la formació del grup
parlamentari d'ERC al Congrés
Chavarría, Dolors
Fiol, Vicenç
Simó, Anna
Vila, Roser
Pujana, Begoña
Isern, Josep
Puigcercós, Joan
Zaplana, Eduardo
Pérez Rubalcaba, Alfredo
00:00:33
00:00:29
00:00:22
00:00:17
00:00:31
00:00:08
00:00:32
00:00:21
00:00:20
00:00:18
00:00:13
00:00:54
59
00:00:39
00:00:31
00:00:17
00:04:10
00:04:06
00:03:59
00:03:56
00:03:55
00:03:54
00:03:53
00:03:47
00:03:46
00:03:46
00:03:45
Rajoy insisteix en qualificar el Govern de
Zapatero de "dèbil i inestable" en un acte a
Barcelona
El Canadà autoritza la caça de 350.000 foques,
la major cacera permesa mai fins ara
Ford anuncia que comercialitzarà cotxes híbrids
als EUA al 2007
El temporal de pluja provoca camps negats,
carreteres tallades, danys a platges i pantans
plens
Comença al CCCB el festival The Influencers
Reportatge sobre el perill que pot ocasionar
l'energia estàtica a les gasolineres
S'inaugura una planta de reciclatge de purins a
Osona
El sector de la hosteleria a la Illes Balears veu
com els majoristes demanen cada vegada més
rebaixa per oferir el "tot inclòs"
Coscubiela és reelegit secretari general de
CCOO a Catalunya amb el 66,3% dels vots
Detingut l'atracador que va retenir diversos
ostatges durant dotze hores
El Govern basc exigeix que es tanqui
l'exposició sobre la banda terrorista ETA a
Artea
00:03:42
CiU, PNB i BNG aniran junts a les eleccions
europees sota una mateixa llista, Galeusca
00:03:42
Reportatge sobre els desapareguts de la
Guerra civil espanyola
00:03:37
00:03:36
00:03:32
00:03:32
00:03:30
00:03:30
00:03:29
00:03:28
00:03:26
00:03:25
00:03:25
60
Fidalgo afronta la reelecció al capdavant de
CCOO demanant al PSOE modificar el model
productiu
Detenen un conductor ebri, sense carnet ni
assegurança, per circular en sentit contrari a
l'A-2
David Serrano publica un llibre sobre vivències
de presoners en camps nazis
Apareixen a Lleida casos de tatuatges fets amb
punxons i joves que es cremen la pell
El Govern espanyol rebaixarà l'IVA dels discos
al 4% i el dels llibres a l'1%
La nova presó del Bages s'ubicarà a Sant Joan
de Vilatorrada
25è aniversari de les primeres eleccions
municipals a Catalunya
Es lliura una placa commemorativa en llatí
adreçada a Martí de Riquer pels seus 90 anys
Espanya no rebrà 20 milions d'euros
suplementaris per a l'oli d'oliva
Rajoy, Mariano
Duran i Lleida, Josep Antoni
Piqué, Josep
Losada, Sebastián
PP
CiU
PPC
Món associatiu
00:00:36
00:00:21
00:00:14
00:00:40
Álvarez, Jesús
Universitats i ensenyament
00:00:29
Cros, Joan
Actors econòmics
00:00:49
Skaggs, Joey
Brusadin, Vani
Fons, Marcel·lí
Actors culturals
Actors culturals
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors econòmics
Experts
Actors econòmics
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors econòmics
Sindicats
Sindicats
Altres
Administració de l'Estat
espanyol
Altres
Administració local no
catalana
Altres
00:00:50
00:00:23
00:01:10
BNG
CiU
ERC
Altres
00:00:20
00:00:18
00:00:14
00:00:48
Actors culturals
Actors culturals
Sindicats
00:00:24
00:00:13
00:01:26
Valentines, César
Administració de la
Generalitat de Catalunya
00:00:51
Serrano, David
Actors culturals
00:01:24
Tor, Mercè
Administració local catalana
00:00:31
Calvo, Carmen
Castelló, Joan
Martínez, Ezequiel
Govern de l'Estat
Actors econòmics
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Món associatiu
Altres
00:00:26
00:00:11
00:00:17
Altres
00:00:44
Altres
00:00:42
Actors culturals
00:00:48
Govern de l'Estat
Organitzacions empresarials
Sindicats
Universitats i ensenyament
00:00:20
00:00:16
00:00:12
00:00:42
Altres
00:00:40
Colom, Pere
Calle, Santos
Sureda, Sebastià
Cabrer, Jordi
Rodríguez, Maria Lluïsa
Fernández, Santiago
Miralles, Joan
Coscubiela, Joan
Fidalgo, José María
Marín, Juan (ostatge)
Villalobos, José Luis
Ruiz, Jesús (ostatge)
Beitia, Xabier
Zumalde, Xabier (exdirigent
d'ETA)
Beiras, Xosé Manuel
Mas, Artur
Esteve, Pere
Giné, Ramon (fill de
desaparegut)
Aloy, Joaquim
Solé, Queralt
Fidalgo, José María
Batlle, Albert
Vilà, Joan
Micaló, Josep (exalcalde de
Riudellots de la Selva)
Nadal, Joaquim (exalcalde de
Girona)
Baltasar, Francesc (exalcalde
de Sant Feliu de Llobregat)
De Riquer, Martí
Espinosa, Elena
Segura, Joan
López, Miguel
Tres de cada quatre conductors catalans corren Pedragosa, Josep Lluís
massa
La família dels tres nens ofegats en una bassa Jiménez, Antonio (familiar de
de Càceres volia que s'hi barrés l'accés
víctimes)
00:00:42
00:00:36
00:00:20
00:00:19
00:00:11
00:00:09
00:00:08
00:00:25
00:00:23
00:00:12
00:00:11
00:00:06
00:00:17
00:00:17
00:00:14
00:00:13
00:00:48
00:03:24
00:03:24
00:03:23
00:03:19
00:03:19
00:03:17
00:03:15
00:03:14
00:03:14
00:03:11
00:03:11
00:03:11
Reportatge sobre una instal·lació lúdica per a
nens autistes on s'enregistren les seves
reaccions
Paño, Immaculada (mare nena
autista)
Parés, Narcís
Valdivieso, José Luis (familiar
de nena autista)
Alcázar, Balbina
El temporal de Llevant desborda algunes rieres Sánchez, José
i obliga a tallar algunes carreteres locals
Gálvez, Maite (veïna afectada)
El preu del vi i la voluntat d'una conducció més Gil, Joan
segura provoquen una davallada del consum
CCOO obre el VIII Congrés Confederal
Fidalgo, José María
Caldera, Jesús
Problemàtica amb la comunitat musulmana
Elmesbahi, Mohamed
arran de l'11-M (TER)
(immigrant marroquí)
Rharrab, Abdelouahed
Bounja, Ahmed (immigrant
marroquí)
Izmar, Ahmed (immigrant
marroquí)
Rajoy demana que es convoqui el Pacte
Rajoy, Mariano
Antiterrorista arran de la polèmica entre Acebes Blanco, José
i Alonso
Fan néixer una rateta de dos ratolins femella
Torres, Miguel
sense la intervenció d'un mascle
L'Observatori Fabra celebra enguany els 100
Codina, Josep Maria
anys d'existència
Indignació a Les Garrigues pels talls de llum de Gayà, Miquel (botiguer)
més de dotze hores
Amat, Salvador
Comencen les inscripcions per les colònies
d'estiu de la Generalitat
L'OPEP redueix l'exportació de petroli malgrat
els preus rècord
Tres nous llibres apropen la Guerra Civil
espanyola al lector
00:03:09
Un atracador manté segrestats a l'interior d'un
banc el director de la sucursal i un client
00:03:08
Reportatge sobre les conseqüències d'estar
citat a una mesa electoral i no presentar's-hi
Presentació del documental T de Tàpies al
MACBA
00:03:02
00:02:57
Altres
00:00:42
Experts
Altres
00:00:23
00:00:23
Experts
Administració local catalana
Altres
Organitzacions empresarials
00:00:15
00:00:13
00:00:13
00:00:49
Sindicats
Govern de l'Estat
Altres
00:00:22
00:00:11
00:00:12
Món associatiu
Altres
00:00:12
00:00:11
Altres
00:00:10
PP
PSOE
00:00:41
00:00:34
Experts
00:00:14
Experts
00:01:22
Altres
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors econòmics
00:00:36
00:00:22
Govern de Catalunya
00:00:26
Porté, José Luis
Actors econòmics
00:00:43
Cabré, Jaume
Solé i Sabaté, Josep Maria
Flamarich, Miquel (exsoldat)
Sense identificar (veí afectat)
Sense identificar (veïna
afectada)
Canle, Josep
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Altres
Altres
00:00:54
00:00:24
00:00:21
00:00:06
00:00:05
Experts
00:00:38
00:00:32
00:00:29
00:00:21
00:00:19
Canals, Maria
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
ERC
ICV-EUiA
PSC
Administració local no
catalana
Actors culturals
Sansegundo, María Jesús
Mas, Artur
Castellana, Francesc
Govern de l'Estat
CiU
Govern de Catalunya
00:00:22
00:00:20
00:00:11
Roldán, Rafael
Sauret, Pere
Sòria, Bernat
Montanya, Eduard
Actors econòmics
Món associatiu
Experts
Universitats i ensenyament
00:00:27
00:00:25
00:00:24
00:00:18
Sardà, Francesc (propietari
granja)
Rosàs, Marta
Tàpies, Antoni
Tubau, Carolina
Sense identificar (crític d'art)
Publicació del Nomenclàtor oficial de toponímia León, Víctor
major de Catalunya
Moran, Josep
Sans, Josep Lluís
00:02:57
Polèmica per la petició del PSC de tenir grup
parlamentari propi al Congrés (TER)
00:02:53
Moren tres persones a causa de l'explosió del
globus aerostàtic on viatjaven
S'inaugura al Museu d'Història de Catalunya
l'exposició Mig segle de música dedicada a
Maria Canals
Paralització de l'aplicació de la LOCE (TER)
00:02:51
00:02:47
00:02:46
00:02:44
00:02:42
L'atur va baixar en 8.188 persones aquest
març, el pitjor en 11 anys
Reportatge sobre els sistemes de seguretat
dels autocars
Persones afectades per la diabetis han vist
millorar la seva malaltia gràcies a la Marató de
TV3
Maragall, Pasqual
Ridao, Joan
Herrera, Joan
Rangel, Joan
Sánchez, Xosé
00:00:19
00:00:18
00:00:13
00:00:35
00:00:17
00:00:14
00:00:11
00:00:13
00:00:49
61
00:02:41
00:02:38
00:02:37
00:02:36
00:02:36
00:02:36
00:02:36
00:02:33
00:02:31
00:02:27
00:02:26
00:02:26
00:02:25
00:02:24
00:02:22
00:02:22
00:02:22
La Seguretat Social no concedeix la baixa de
maternitat a un pare vidu de Valladolid
Reportatge sobre les deficiències que es troben
els discapacitats físics a l'hora d'utilitzar el
transport públic
Botí, Enric
Serrallonga, Constantí
Ramon (usuari afectat)
Fernando (invident)
El dèficit de la sanitat catalana triplica el previst Geli, Marina
i creix 500 milions d'euros el 2003
Mas, Artur
Reportatge sobre els lligams entre la cultura
Ferrer, Joan
catalana i el judaisme
Primera trobada en públic de Josep-Lluís
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Carod-Rovira i Artur Mas a l'Ateneu Barcelonès Mas, Artur
El CAC presenta un estudi sobre el
Codina, Francesc
comportament dels mitjans audiovisuals entre
l'11 i 14 de març
Una avioneta francesa i una espanyola han
Brull, Enric
xocat aquesta tarda al sud de França
Reportatge sobre la literatura que es fa a
Alonso, Vicent
València
Moreno, Àngels
Martí, Frederic
Camps, Esperança
El PSOE mantindrà el Pacte Antiterrorista, però Blanco, José
l'ampliarà a la resta de partits
Acebes, Ángel
Fidalgo és reelegit secretari general de CCOO Fidalgo, José María
amb un 59% dels vots
Moreno, Agustín
El rei lliura el premi Cervantes al poeta xilè
Rojas, Gonzalo
Gonzalo Rojas
Transformació de Terrassa durant 25 anys
Royes, Manel (exalcalde de
d'eleccions municipals
Terrassa)
L'AEA vol que el preu de les assegurances
García, Juan Vicente
sigui proporcional a l'import de les
Arnaldo, Mario
indemnitzacions
Traçat del TGV a Catalunya (TER)
Nadal, Joaquim
Noguer, Miquel
Es presenta a Barcelona Zamán, la primera
pel·lícula feta a l'Iraq després de 15 anys
L'ONG Gais Positius treballa per donar suport a
immigrants, gais i seropositius
Diàleg a diferents ciutats entre ciutadans
musulmans i cristians per la construcció de
mesquites
00:02:21
CiU critica Maragall per l'ajornament del seu
viatge al Marroc
00:02:21
Reportatge sobre la trajectòria de Jesús
Cardenal al cap de la Fiscalia General de
l'Estat
Un iniciativa de la OMS premia els fumadors
que deixen l'hàbit a partir del 20 de maig
Sis de cada deu nens no utilitzen sistemes de
retenció infantil als vehicles
Exposicions fotogràfiques a la Gal·leria Greca i
a la Sala Metrònom de Barcelona
Les xifres demostren que els accidents de
globus aerostàtics són un fet poc comú
00:02:20
00:02:20
00:02:19
00:02:18
00:02:18
00:02:17
00:02:17
00:02:16
00:02:16
62
Martín, Diego (pare vidu)
Alwan, Amer
Araneda, Rodrigo (seropositiu)
Ruiz, Rafa
Halhoul, Mohamed
Saliba, Ghasan
Guirado, Antonio
Maragall, Pasqual
Piqué, Josep
Mas, Artur
Cardenal, Jesús (exfiscal
general de l'Estat)
García, Luis López (exfumador
guanyador)
Olmos, Rafael
Bufill, Joan
Castelli, Anna
Boet, Joaquim
Masallera, Miquel
Gusi, Roser (passatgera globus)
Vidal, Francesc
El dibuixant Toni Batllori guanya la 9a edició del Batllori, Toni
premi internacional d'humor el Gat Perich
Lmrabet, Ali
Se celebra a València una festa a favor de la
Malonda, Joan Baptista
llengua valenciana
Gómez, Diego
Una marxa solidària reivindica els drets del
Jaime, Joan Manuel
poble saharaui dividit per un mur
Sales, Carles
Pla de xoc per tenir carreteres més segures,
Tura, Montserrat
menys imprudències i millor sanitat a Catalunya
La Generalitat prepara un pla per finançar
Segarra, Agustí
noves empreses en l'àmbit de R+D
Carrillo, Xavier
Altres
00:00:38
Món associatiu
Altres entitats públiques
Altres
Altres
Govern de Catalunya
CiU
Universitats i ensenyament
00:00:24
00:00:14
00:00:14
00:00:14
00:00:47
00:00:17
00:01:06
ERC
CiU
Altres institucions
00:00:52
00:00:24
00:00:20
Actors econòmics
00:00:13
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
PSOE
PP
Sindicats
Sindicats
Actors culturals
00:00:34
00:00:21
00:00:21
00:00:18
00:01:11
00:00:27
00:00:20
00:00:08
00:00:24
Altres
00:00:55
Actors econòmics
Món associatiu
00:00:31
00:00:18
Govern de Catalunya
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
00:00:30
00:00:17
Altres
Món associatiu
Religions i esglésies no
catòliques
Sindicats
Món associatiu
Govern de Catalunya
PPC
CiU
Altres
00:00:29
00:00:17
00:00:21
Altres
00:00:13
Govern de Catalunya
00:00:21
Actors culturals
Actors culturals
Experts
Experts
Altres
Actors econòmics
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i ensenyament
Universitats i ensenyament
PSC-CpC
Actors culturals
Govern de Catalunya
00:00:25
00:00:22
00:00:46
00:00:21
00:00:10
00:00:09
00:00:25
00:00:19
00:00:22
00:00:15
00:00:14
00:00:08
00:00:25
Govern de Catalunya
Actors econòmics
00:00:28
00:00:21
00:00:59
00:00:21
00:00:13
00:00:31
00:00:15
00:00:12
00:00:15
00:02:15
00:02:15
00:02:14
00:02:14
00:02:13
00:02:13
00:02:13
00:02:12
00:02:12
00:02:11
00:02:11
00:02:10
00:02:10
00:02:10
Les granges d'estil tradicional certificades com
a ecològiques viuen una petita revifada
Conflicte per la instal·lació d'un centre
d'investigació de primats a Camarles (TER)
Sendra, Joan Lluís
Sendra, Xavi
Redó, Carmelo
00:00:33
00:00:11
00:00:25
Ordóñez, Enrique
Actors econòmics
Actors econòmics
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
Primera edició de Dfoto, la Fira Internacional de
Fotografia, a Sant Sebastià
Zapatero referma a Schröder la voluntat de
sumar-se a l'eix francoalemany
Cap organisme controla els danys que causa la
fusta de creosota
Experts i testimonis del Camp de la Bota
demanen que s'hi mantingui un record
Rodríguez Zapatero, José Luis
Govern de l'Estat
00:00:18
Experts
Associacions de veïns
Altres
00:00:27
00:00:19
00:00:23
Universitats i ensenyament
Altres
00:00:19
00:00:12
Actors culturals
Altres
Món associatiu
00:00:12
00:00:08
00:00:23
Associacions i col·lectius
professionals
Actors culturals
Organitzacions empresarials
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors econòmics
Sindicats
Altres
Universitats i ensenyament
Altres
Universitats i ensenyament
Actors econòmics
CiU
CiU
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Món associatiu
Món associatiu
Govern de Catalunya
Món associatiu
Govern de l'Estat
00:00:27
Actors culturals
00:00:24
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
00:00:15
00:00:13
00:00:20
PACMA
Món associatiu
00:00:22
00:00:22
Experts
00:00:37
Experts
00:00:35
Actors culturals
00:00:21
Actors culturals
00:00:30
Actors culturals
Administració autonòmica no
catalana
Actors culturals
00:00:26
00:00:18
Govern de l'Estat
00:00:28
Codina, Jordi
Sánchez, Juan
Mestre, Cassandra (germana de
Numen Mestre)
Molinero, Carme
Projecte per dur a terme una òpera interpretada Satasusana, Adrià (estudiant de
per solistes, un cor juvenil i un grup
cant)
instrumental
Carrasco, Elisenda
Cortés, Núria (estudiant de cant)
Agressió a una parella gai a l'estació de tren de Barberà, Albert
Passeig de Gràcia (TER)
S'haurà de modificar la llei de propietat
Llueca, Ciro
intel·lectual per adaptar-la a la normativa
europea
Cuyàs, Romà
El Govern prepara un pla per potenciar les
Serra, Jesús
estacions d'esquí catalanes
Orrit, Víctor
Messegué, Miquel
L'encariment per aconseguir la llicència de pilot Íscar, José María
i els seus requisits dificulten la feina en aquest Varea, Víctor (estudiant)
sector
Miralpeix, Francesc
Badia, Víctor (estudiant)
La investigació i la innovació fan que petites
Mariné, Abel
empreses dupliquin beneficis
Urrutia, Eduardo
Pujol està disposat a deixar la presidència de
Pujol, Jordi
CiU aquest estiu
Mas, Artur
Descobreixen 15 bombes de la Guerra Civil al Padern, Joan
fons del riu Orlina, al pas per Peralada
00:02:09
Arxius catalans a Salamanca (TER)
00:02:09
Desmantellada una fàbrica de components
electrònics d'ETA a França
El diari La Vanguardia trasllada la seva seu del Rodríguez, José Luis
carrer Pelai a la Diagonal de Barcelona
Premis Max de les arts escèniques (TER)
San Juan, Alberto
Sampietro, Mercé
Tallers terapèutics per millorar la qualitat de
Albert, Lídia
vida dels afectats de Pàrkinson
Les últimes campanyes anti-taurines podrien
Casado, Dora
afectar la festa del bou envolat a les comarques Ulldemolins, Xavier
de l'Ebre
Avenç en la lluita contra el càncer en descobrir Seoane, Joan
com frenar l'expansió cel·lular al cervell
Investigadors analitzen peixos del Llobregat i
Barceló, Damià
de l'Ebre pels alts nivells de contaminants
químics
Teresa Berganza torna al Palau de la Música
Berganza, Teresa
Catalana de Barcelona amb vuit violoncels
Saramago reflexiona sobre l'actual sistema
Saramago, José
democràtic a Assaig sobre la lucidesa
El món teatral mallorquí acusa els
Mestre, Pere
responsables polítics de no tenir-los en compte Mulet, Dolça
a l'hora de programar el circuit teatral
Las bicicletas son para el verano arriba al
Olmos, Luis
Teatre Victòria
Chirac assegura a Zapatero l'entrada
Rodríguez Zapatero, José Luis
d'Espanya a l'eix francoalemany
00:02:09
00:02:08
00:02:08
00:02:07
00:02:07
00:02:07
00:02:07
00:02:06
00:02:06
00:02:06
00:02:05
Calvo, Carmen
Rigol, Joan
Terricabras, Josep Maria
Bargalló, Josep
Strubell, Antoni
Acebes, Ángel
00:00:34
63
00:00:16
00:00:22
00:00:15
00:00:11
00:00:17
00:00:07
00:00:06
00:00:06
00:00:19
00:00:16
00:00:27
00:00:15
00:00:19
00:00:20
00:00:15
00:00:14
00:00:10
00:00:04
00:00:29
00:00:22
00:02:05
Un ple de l'Ajuntament de Barcelona dividit es
declara contrari a les curses de braus
Ortega, Joana
00:00:21
Basso, Xavier
Andrés, José Ramón
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
PPC
Món associatiu
Fernández, Manuel
Drexler, Jorge
Sindicats
Actors culturals
00:00:18
00:00:23
Carmona, Maria
Romero, Pilar
González, Elena
Cristóbal, Ángel
Associacions de veïns
Món associatiu
Món associatiu
PP
00:00:16
00:00:13
00:00:08
00:00:24
Pallissé, Fermí
Oposició de les
administracions locals
catalanes
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
00:00:23
Actors culturals
Actors culturals
Associacions i col·lectius
professionals
Administració local no
catalana
PSOE
Actors del món sanitari
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors econòmics
00:00:21
00:00:08
00:00:16
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
PP
00:00:17
Experts
Actors econòmics
Administració local no
catalana
Món associatiu
Govern de Catalunya
00:00:25
00:00:20
00:00:26
Universitats i ensenyament
00:00:19
Administració local no
catalana
Administració local no
catalana
PSM-EN
PSOE
Administració autonòmica no
catalana
PP
Actors culturals
Actors culturals
00:00:12
Administració local no
catalana
Govern de les
administracions locals
catalanes
PP
PP
PP
Món associatiu
00:00:24
Clos, Joan
00:02:05
00:02:05
00:02:03
00:02:03
00:02:03
00:02:03
Reportatge sobre l'ONG Cuines Centrals de
Washington, destinada a ajudar els necessitats
Conflicte laboral a Nissan (TER)
Jorge Drexler presenta al Palau de la Música el
seu nou disc d'estil intimista i suau
Dones de barris marginals es converteixen en
el motor de la transformació de l'entorn on
viuen
Col·lectius gais demanen que les escoles
eduquin contra l'homofòbia
Els veïns de Tivissa mostren el seu rebuig per
la possible construcció d'una presó al municipi
Jardí, Jordi
00:02:02
L'Ajuntament de Maçanet de la Selva alerta els Romaguera, Josep
veïns perquè netegin les seves parcel·les
00:02:02
Estrena al Teatre Tívoli de Barcelona del
musical Fama
00:02:01
Demanen la protecció d'una urbanització
d'Eivissa projectada per Josep Lluís Sert
Sense identificar (col·laborador
Fama)
Comín, Coco
De Silva, David
Corral, Luis
Marí, Juan
00:02:01
00:02:01
00:02:00
00:02:00
00:01:59
00:01:59
00:01:58
00:01:58
00:01:58
Surt una nova tècnica de radioteràpia d'alta
precisió per treure tumors oculars
Algunes empreses ja prenen posicions per
començar a operar un cop s'acabi el monopoli
de Correos
Comiat a Floquet de Neu (TER)
Rato obté el suport dels països africans per
dirigir el Fons Monetari Internacional
Cada mes unes 200.000 persones de tot l'Estat
són inscrites en la llista de morosos
Polèmica per les obres a l'interior d'una
fortalesa protegida del segle XII a Mallorca
El Consell de Mallorca es replanteja la
construcció d'una autopista entre Manacor i
Inca
00:01:57
Es tanca el festival de músiques
contemporànies amb la Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya
La casa-biblioteca de l'escriptor Joan Fuster
encara no està oberta al públic
El Canal 33 emetrà un documental dedicat a
Don Pepe Figueres, expresident de Costa Rica
d'orígen català
Rajoy imposa la pau entre Zaplana i Camps
00:01:57
00:01:57
00:01:56
64
Portabella, Jordi
Rato, Rodrigo
Vendrell, Josep Maria
Cerdà, Carles
De Santos, Javier Rodrigo
Sanz, Àlvar
El Saló Internacional del Turisme de Catalunya Esteve, Pere
obre les portes a la fira de Montjuïc
Jornada de portes obertes al Pont del Petroli de Pineda, Javier
Badalona
Un grup de desconeguts allibera 5.600 visons Raso, Xesús
d'una granja de la Corunya
Mouriño, Xosé Luis
00:01:58
00:01:57
Costa, Pilar
Miralbell, Raimon
Elizalde, Javier
Silva, Alejandro
Serrano, Jesús
Diferents col·lectius musulmans residents a
Catalunya treballen per tenir representació
Alorda, Antoni
Quetglas, Francesc
Vicens, Bartomeu
Rubio, Fernando
Vila, Ignasi
Serra, Pere
Gil, Salvador
Cortés, Ignasi
Camps, Francesc
Zaplana, Eduardo
Rajoy, Mariano
Elgrini, Ahmed
00:00:17
00:00:15
00:00:12
00:00:23
00:00:21
00:00:21
00:00:13
00:00:10
00:00:23
00:00:21
00:00:19
00:00:18
00:00:22
00:00:24
00:00:24
00:00:11
00:00:12
00:00:11
00:00:10
00:00:08
00:00:13
00:00:11
00:00:20
00:00:15
00:00:14
00:00:13
00:00:16
00:01:56
00:01:55
00:01:55
Banyoles inaugura el poblat neolític situat al
Parc de la Draga
El preu de l'ensenyament ha crescut en tres
anys per sobre de la mitjana
El poble d'Establiments es queixa de les
molèsties provocades per dues pedreres sense
llicència
00:01:54
Les estacions d'esquí de Lleida tanquen la
temporada
00:01:54
El Govern català negocia reduir el preu dels
peatges en cas de retencions
Battiato estrena a Barcelona el seu primer film
Perduto Amor
El Teatre Novedades acull l'espectacle dels
monjos Shaolín de la Xina
Experts es reuneixen a Palma en un Congrés
contra la Drogodependència
Un home demana el permís de maternitat de la
seva dona, impossibilitada després del part
El Comerç Just està creixent cada cop més,
sobretot a Catalunya
L'arbre de Guernica, davant del qual els
lehendakaris juren el càrrec, mor després de
146 anys
Denúncies d'un noi gai per violència i
maltractaments a Sabadell
00:01:54
00:01:54
00:01:53
00:01:53
00:01:52
00:01:52
00:01:52
00:01:52
00:01:51
00:01:51
00:01:50
00:01:50
00:01:49
00:01:49
00:01:49
00:01:49
00:01:49
00:01:49
00:01:49
00:01:49
00:01:48
00:01:48
00:01:47
Espanya és, darrere del Japó, el segon país
més sorollós del món
L'esquerra abertzale convoca una manifestació
a favor de l'autodeterminació a Bilbao
La comunitat musulmana de Reus ja té
instal·lats els barracons que han d'acollir la
mesquita
S'edita un DVD del concert que Lluís Llach va
fer al gener dels poemes de Martí i Pol
Bargalló, partidari de rebaixes a les autopistes
tant si van plenes com si no
Medi Ambient lluita per controlar el bisó
americà perquè s'ha extès de manera
incontrolada
Estudiants d'enginyeria de la UPC presenten
un cotxe de baix consum
Milers de valencians surten al carrer la vigília
del dia que es commemora la desfeta
d'Almansa
Foment del Treball es mostra partidari de
col·laborar amb el nou equip econòmic de
Madrid
Un avió d'Ibèria que feia el recorregut MadridLima aterra amb problemes provocant 40 ferits
lleus
Un lingüista del Rosselló presenta un estudi
sobre les ètnies gitanes que fan servir el català
a Perpinyà
La família de Francesc Cambó cedeix al Museu
del Prado un quadre de Botticelli
El Teatre Tantarantana estrena la primera peça
teatral que va escriure Bertol Brecht
Intermón Oxfam presenta la guia Altres móns,
viatges alternatius i solidaris
L'Institut Català del Consum edita unes
targetes perquè els turistes catalans sàpiguen
on adreçar-se en cas de voler reclamar
Homenatge a Bernat Capó, periodista, escriptor
i defensor de la cultura popular
Tarrús, Josep
Nieto, Xavier
Graells, Jaume
Vilaseca, Ramon
Riera, Toni (veí afectat)
Sanz, Mariano (treballador
pedrera Can Rosselló)
Cànoves, Antònia (veïna
afectada)
Ferré, Alfons
Moncayo, Xavier
Actors culturals
Actors culturals
Sindicats
Govern de Catalunya
Altres
Altres
00:00:25
00:00:17
00:00:24
00:00:16
00:00:16
00:00:14
Altres
00:00:14
00:00:17
00:00:14
Brunet, Marta
Nadal, Manel
Actors econòmics
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors econòmics
Govern de Catalunya
Battiato, Franco
Actors culturals
00:00:34
Sense identificar (mestre
Shaolín)
Ayse, Gabriela (exdrogadicta)
Català, Tomeu
Pelai, Laura
Ramos, Dominique (pare)
Codina, Toni
Baile, Antonio
Urrutxurtu, Juan Carlos
Actors culturals
00:00:18
Altres
Món associatiu
Sindicats
Altres
Món associatiu
Actors econòmics
Administració local no
catalana
00:00:26
00:00:11
00:00:22
00:00:20
00:00:20
00:00:15
00:00:19
Alcántara, Dori (mare de la
víctima)
Carreras, Daniel (víctima
agressions)
Rodríguez, Eugenio
Dinarés, Daniel
Altres
00:00:14
Altres
00:00:11
Món associatiu
Actors del món sanitari
00:00:09
00:00:26
Otegui, Arnaldo
Sozialista Abertzaleak
00:00:33
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:26
Llach, Lluís
Actors culturals
00:00:36
Alemany, Salvador
Bargalló, Josep
Ruiz, Jordi
00:00:26
00:00:16
00:00:21
Prades, Alícia
Llumà, Jordi
Salart, Anna (estudiant)
Climent, Eliseu
Marcos, Glòria
Morena, Enric
Rosell, Joan
Organitzacions empresarials
Govern de Catalunya
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Món associatiu
Universitats i ensenyament
Altres
Actors culturals
IU
BLOC
Organitzacions empresarials
Munné, Enric
Experts
00:00:10
Escudero, Joan-Pau
Actors culturals
00:00:27
Cambó, Elena (filla de Francesc Altres
Cambó)
Coll, Abel
Actors culturals
00:00:15
Arpa, Ariane
Món associatiu
00:00:20
Aloy, Enric
Administració de la
Generalitat de Catalunya
00:00:10
Capó, Bernat
Actors culturals
00:00:43
00:00:13
00:00:31
00:00:20
00:00:17
00:00:08
00:00:10
00:00:10
00:00:06
00:00:23
00:00:13
65
00:01:47
00:01:47
00:01:47
00:01:47
00:01:46
00:01:46
00:01:46
00:01:46
00:01:45
00:01:44
00:01:44
00:01:44
00:01:43
00:01:43
00:01:42
00:01:42
00:01:41
00:01:41
00:01:41
00:01:41
00:01:41
00:01:40
00:01:40
00:01:40
00:01:40
00:01:40
00:01:40
00:01:40
00:01:39
00:01:39
66
Pablo Carbonell debuta com a director de
cinema amb Atún y chocolate
Manifestació a la Noguera contra els aliments
transgènics
Jutgen un excoronel per haver anat vestit
d'uniforme en una manifestació en contra de la
guerra
Només un 40% dels malalts d'esquizofrènia
prenen la medicació amb certa regularitat
Barranco, María
Carbonell, Pablo
Sense identificar (manifestant)
Anglada, Alexis
Martínez, Amadeo (coronel
retirat)
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Sindicats
Altres
00:00:17
00:00:16
00:00:20
00:00:09
00:00:19
Serrat, Margarida
Rodríguez, Alfonso
00:00:23
00:00:20
El Museu d'Història de Barcelona ofereix una
degustació d'aliments típics de l'època romana
Implantació dels Judicis Ràpids (TER)
Un actor nordamericà porta el seu personatge
per tot el món amb proclames anti-consumistes
Campanya informativa sobre els beneficis de la
radioteràpia pels pacients amb càncer
Gas Natural invertirà 8.800 milions d'euros, el
27% en electricitat
El cineasta Carlos Saura presenta El séptimo
día, basat en els crims de Puerto Hurraco
Protestes dels pagesos que encara esperen les
indemnitzacions per les gelades de fa tres anys
Una picabaralla entre organitzacions
empresarials dificulta el pacte de competitivitat
català
Intermón Oxfam celebra el Dia de l'Esperança
Barcelona acollirà una oficina de l'ONU sobre
multiculturalitat i seguretat
La família del conductor de TMB atribueix el
seu suïcidi a un acomiadament laboral
Es posen a la venda alcoholímetres per
controlar orientativament el nivell d'alcohol que
es porta a la sang
L'explotació de llebrers al canòdrom de
Barcelona fa sortir al carrer centenars de
persones
Els aparcaments SABA de Barcelona cobraran
per fraccions de cinc minuts
Josep Aznar presenta les millors fotografies de
dansa fetes durant 20 anys al Teatre Lliure
Cuidadors i veterinaris de residències d'animals
treballen a jornada completa per l'afluència de
"clients"
El nou Govern català anuncia canvis en l'actual
ordenament legal, donant més competències
als ajuntaments
Presentació del nou programa de televisió
Afectes sonors
Terra Mítica acumula elevades pèrdues que
amenacen el seu futur
Solias, Josep Maria
Món associatiu
Administració de l'Estat
espanyol
Actors culturals
Vidal, Guillem
Talen, Bill
Administració de justícia
Actors culturals
00:00:25
00:00:16
Pardo, Josep
Actors del món sanitari
00:00:14
Brufau, Antoni
Actors econòmics
00:00:23
Saura, Carlos
Actors culturals
00:00:28
Jové, Josep Maria
Sindicats
00:00:25
González, Josep
Álvarez, Josep Maria
Coscubiela, Joan
Bolívar, Santi
Okariz, Josu
Organitzacions empresarials
Sindicats
Sindicats
Món associatiu
Universitats i ensenyament
00:00:13
00:00:11
00:00:10
00:00:25
00:00:17
Gallissà, Francesc
Experts
00:00:28
Olmos, Rafael
Vidal, David
Bergua, Antoni
Clements, Anna
Govern de Catalunya
Actors econòmics
Món associatiu
Món associatiu
00:00:13
00:00:12
00:00:11
00:00:29
Mascarell, Ferran
00:00:21
Aznar, Josep
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Roig, Elisabet
Actors del món sanitari
00:00:17
Nadal, Joaquim
Puig, Felip
Govern de Catalunya
CiU
00:00:19
00:00:17
Un grup d'aspirants a ser Mossos presenten
una denúncia contra Seguretat Ciutadana
Hidalgo, Lluís
Fàbregas, Jordi
Pla, Joan Ignasi
Camps, Francesc
Actors culturals
Actors culturals
PSOE
Administració autonòmica no
catalana
Navarro, Joan
Administració de la
Generalitat de Catalunya
López, David (aspirant a mosso Altres
d'esquadra)
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
Duran destaca el paper decisiu de CiU en el
nou escenari polític i es mostra caut davant
Zapatero
La Diputació de Barcelona posa en marxa la
Rasche, Enric
campanya de prevenció d'incendis en zones
protegides
Calella tanca la platja del Golfet per evitar
Rangel, Xavier
accidents després de detectar una esllavissada
Isabel Coixet roda un videoclip de Marlango,
acaba un llibre i ja pensa en el proper film
El PP vol recuperar terreny per la pròxima cita
electoral el 13 de juny
Mesures del govern català per reduir els
accidents de trànsit (TER)
00:00:16
00:00:19
00:00:24
00:00:16
00:00:17
00:00:08
00:00:21
00:00:11
00:00:30
00:00:29
Coixet, Isabel
Watling, Leonor
Mayor Oreja, Jaime
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
Actors culturals
PP
Nadal, Manel
Govern de Catalunya
00:00:19
00:00:20
00:00:19
00:00:12
00:00:47
00:01:39
00:01:38
00:01:37
00:01:37
00:01:36
00:01:36
00:01:36
00:01:36
00:01:36
00:01:35
00:01:35
00:01:34
00:01:34
00:01:33
00:01:33
00:01:32
00:01:31
00:01:30
00:01:29
00:01:29
00:01:29
00:01:29
00:01:27
00:01:26
00:01:26
00:01:26
00:01:25
00:01:25
00:01:23
Els passatgers del vol Girona-Dublín es
queixen del tracte rebut per part de la
companyia Ryanair
Marín, Martí (usuari afectat)
Álvarez, Mari Paz (usuària
afectada)
Calvo, Alícia (usuària afectada)
L'enganxina d'un ruc català guanya
Ferreiro, Àlex (promotor de
protagonisme a la mítica del brau d'Osborne
l'adhesiu)
Font, Joan (promotor de
l'adhesiu)
Sala, Jaume (promotor de
l'adhesiu)
Paco Ibáñez posa música a versos de Neruda i Picasso, Maya (filla de Picasso)
Alberti en una exposició sobre Picasso
Denuncien Garzón al CGPJ per possibles
Boudjelthia, Smail (familiar de
irregularitats en l'ordre de detenció de quatre
detingut)
algerians
Neix a Catalunya la Fundació per a la Identitat Planelles, Andrea
de Gènere que demana respecte pels
transsexuals
En fase d'implantació industrial un arc detector Pairó, Jordi
per identificar els productes de la compra
Santa Coloma inaugura una associació
Mas, Joan Carles
d'empresaris xinesos en el marc d'un pla
d'integració
Danys poc importants a les platges malgrat les Pujol, Antònia (afectada pel
successives llevantades i temporals
temporal)
Solà, Jordi (surfista)
ICV fa balanç del panorama polític i es mou de Saura, Joan
cara a l'assemblea de l'estiu
Cuevas, a favor d'arribar a acords amb el nou
Cuevas, José María
Govern i els sindicats
El terrorisme, l'habitatge i el tramvia, entre les Mascarell, Ferran
principals preocupacions dels barcelonins
Montserrat Caballé actua al Liceu amb Manuel Caballé, Montserrat
Burgueras
L'Escola Superior de Disseny de l'URL posa en Umbert, Silvia
contacte dissenyadors novells amb veterans i
González, Quim
de prestigi
Un estudi situa la percepció de la bellesa al
Ortiz, Tomàs
lòbul prefrontal esquerre del cervell
A partir del 14 d'abril TV3 recupera la sèrie de Calçada, Miquel
reportatges Afers exteriors
Brussel·les expedienta el Regne Unit i Holanda Solbes, Pedro
pel seu dèficit i adverteix Itàlia i França
Desarticulada una banda traficant de droga
Llanos, Isabel
mitjançant ampolles de vi blanc
ATIME demana al PSOE la creació d'un consell Mrabet, Mustafá
islàmic per controlar l'extremisme a les
mesquites
CiU presenta les línies bàsiques del congrés
Mas, Artur
que ha de celebrar al juliol
L'Institut Ramon Llull modificarà la seva
Mieras, Caterina
orientació després del cessament de Joan
Maria Pujals
El departament de Treball i Indústria premia les Martínez, Julio
empreses que tenen treballadors amb
Martínez, Lluís
discapacitats
El Copca apostarà perquè les empreses
Vilalta, Josep Miquel
catalanes s'implantin a l'estranger
Esteve, Pere
Rodatge a Barcelona la sèrie De moda amb
Serra, Jordi
Toni Cantó com a protagonista principal
Rescaten un jove francès accidentat mentre
Corcea, Jean Luc
practicava windsurf a Deltebre
L'Ajuntament de Torroella organitza una
Ribas, Joan
jornada per netejar els efectes dels temporals a
la platja
La Caixa començarà a fer pisos per a joves i
Fornesa, Ricard
gent gran a Tordera
Un estudi de l'Ajuntament de Vilafranca permet Esteve, Marcel
identificar 268 cossos de la Guerra Civil
espanyola
A partir del 23 d'abril començarà a emetre's el Cuní, Josep
magazine informatiu Els matins de TV3
Torna la sèrie televisiva Jet Lag a TV3
Iscla, Míriam
Altres
Altres
00:00:14
00:00:14
Altres
Altres
00:00:10
00:00:11
Altres
00:00:11
Altres
00:00:10
Altres
00:00:14
Altres
00:00:14
Món associatiu
00:00:26
Actors econòmics
00:00:20
Govern de les
administracions locals
catalanes
Altres
00:00:18
Altres
ICV
00:00:09
00:00:14
Organitzacions empresarials
00:00:11
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
00:00:17
Actors culturals
Actors culturals
00:00:11
00:00:09
Universitats i ensenyament
00:00:17
Actors culturals
00:00:18
Organismes de la Unió
Europea
Administració de l'Estat
espanyol
Món associatiu
00:00:30
CiU
00:00:24
Govern de Catalunya
00:00:23
Actors econòmics
Actors econòmics
00:00:15
00:00:09
Actors econòmics
Govern de Catalunya
Actors culturals
00:00:14
00:00:09
00:00:22
Actors esportius
00:00:22
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors econòmics
00:00:20
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
00:00:29
Actors culturals
00:00:10
00:00:10
00:00:30
00:00:18
00:00:30
00:00:11
00:00:16
67
00:01:22
00:01:21
00:01:20
00:01:20
00:01:19
00:01:17
00:01:15
00:01:13
00:01:06
00:01:02
00:00:48
00:00:48
00:00:45
00:00:39
00:00:34
68
Zapatero assegura al Marroc que comença una
nova etapa més dialogant
CiU dubta de la legalitat del procediment amb
el qual Carod-Rovira va deixar de ser Conseller
en Cap
La Guàrdia civil deté un home acusat d'intentar
segrestar nens a punta de xeringa
La Seguretat Social reconeix la baixa per
maternitat del pare en cas de mort de la mare
Nacho Farreras esculpeix un arbre en la façana
del Palau de la Música Catalana
Acte de cloenda de campanya Desenvolupem
la Pau a Sant Sadurní d'Anoia
Els ramaders catalans es queixen perquè la
producció de llet els la paguen massa barata
Farruquito fa una roda de premsa per parlar de
l'accident en què va atropellar un vianant
El cantaor Juanito Valderrama mor d'una
aturada cardíaca
Buenafuente presenta No sé si m'explico, el
cinquè llibre de recull de monòlegs
Arzalluz afirma que hi ha gent que treballa per
preparar una treva d'ETA
Mor el gastrònom Jaume Pastallé, popular per
haver conduït el programa Bona Cuina a TV3
Marta Ferrusola ha dit que quan es va
formalitzar el tripartit català va sentir que "li
robaven"
El 20% dels discos més venuts provenen del
top manta
Brussel·les frena la proposta de rebaixa de
l'IVA dels llibres i dels CD
Rodríguez Zapatero, José Luis
Govern de l'Estat
00:00:51
Puig, Felip
Saura, Joan
CiU
Govern de Catalunya
00:00:25
00:00:18
Sense identificar (Guàrdia Civil) Administració de l'Estat
espanyol
Martín, Diego (pare vidu)
Altres
00:00:18
Farreras, Naxo
Actors culturals
00:01:09
Saura, Joan
Govern de Catalunya
00:00:28
Alzina, Josep
Sindicats
00:00:12
Farruquito
Actors culturals
00:00:41
Valderrama, Juanito
Actors culturals
00:00:13
Buenafuente, Andreu
Actors culturals
00:00:31
Arzalluz, Xabier
PNB
00:00:27
Pastallé, Jaume
Actors culturals
00:00:15
Ferrusola, Marta (esposa Jordi
Pujol)
Altres
00:00:22
Bautista, Eduardo
Actors culturals
00:00:28
Fernández de la Vega, María
Teresa
Govern de l'Estat
00:00:14
00:00:14
3.3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 3.3.1. TV3. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el
mes d’abril
Agrupació
Actors culturals
Altres
Món associatiu
Actors econòmics
Experts
Sindicats
Universitats i ensenyament
Organitzacions empresarials
Actors del món sanitari
Església catòlica
Associacions i col·lectius professionals
Religions i esglésies no catòliques
Associacions de veïns
Actors esportius
Total
Nombre
d’inserts
170
124
56
58
40
29
26
21
10
8
6
4
4
1
557
Temps de paraula
01:06:27
00:31:11
00:17:02
00:16:22
00:12:43
00:08:13
00:07:57
00:05:52
00:03:28
00:02:28
00:02:09
00:01:25
00:01:13
00:00:22
02:56:52
% sobre total temps
paraula
37,6
17,6
9,6
9,3
7,2
4,6
4,5
3,3
2,0
1,4
1,2
0,8
0,7
0,2
100
Quadre 3.3.2. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Home
%
129
6
54
1
82
2
3
8
37
36
20
4
28
19
429
75,9
60,0
93,1
100
66,1
50,0
50,0
100
92,5
64,3
95,2
100
96,6
73,1
77,0
Inserts
Dona
%
Total
41
4
4
24,1
40,0
6,9
42
2
3
33,9
50,0
50,0
3
20
1
7,5
35,7
4,8
!
3,4
26,9
23,0
170
10
58
1
124
4
6
8
40
56
21
4
29
26
557
1
7
128
69
70
Universitats i
ensenyament
120
Sindicats
Religions i esglésies
no catòliques
Organitzacions
empresarials
Món associatiu
Experts
Església catòlica
Assoc. i col·lectius
professionals
Assoc. de veïns
Altres
Actors esportius
Actors econòmics
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Figura 3.3.1. TV3. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
TV3
180
160
140
Dona
Home
100
80
60
40
20
0
Quadre 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
00:46:26 00:34:19 01:06:27
00:04:02 00:08:26 00:03:28
00:13:55 00:21:26 00:16:22
00:00:35 00:03:03 00:00:22
00:22:09 00:42:41 00:31:11
00:00:36 00:02:47 00:01:13
00:03:37 00:02:29 00:02:09
00:03:32 00:03:25 00:02:28
00:16:10 00:11:26 00:12:43
00:28:09 00:18:34 00:17:02
00:06:14 00:05:21 00:05:52
00:00:16 00:01:25
00:09:14 00:11:48 00:08:13
00:21:38 00:18:39 00:07:57
02:56:17 03:04:40 02:56:52
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
26,3
18,6
37,6
2,3
4,6
2,0
7,9
11,6
9,3
0,3
1,7
0,2
12,6
23,1
17,6
0,3
1,5
0,7
2,1
1,3
1,2
2,0
1,9
1,4
9,2
6,2
7,2
16,0
10,1
9,6
3,5
2,9
3,3
0,1
0,8
5,2
6,4
4,6
12,3
10,1
4,5
100
100
100
71
Figura 3.3.2. TV3. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer, març i abril
TV3
% tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Actors culturals
Actors del món sanitari
Febrer
Actors econòmics
Març
Abril
Actors esportius
Altres
Assoc. de veïns
Agrupació
Assoc. i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Org. empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
72
Quadre 3.3.4. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
Agrupació
Actors culturals
Altres
Món associatiu
Actors econòmics
Universitats i ensenyament
Experts
Sindicats
Organitzacions empresarials
Actors del món sanitari
Església catòlica
Associacions i col·lectius professionals
Associacions de veïns
Actors esportius
Religions i esglésies no catòliques
Total
Temps de paraula
02:27:12
01:36:01
01:03:45
00:51:43
00:48:14
00:40:19
00:29:15
00:17:27
00:15:56
00:09:25
00:08:15
00:04:36
00:04:00
00:01:41
08:57:49
Nombre
d’inserts
416
402
201
194
142
126
102
58
53
28
23
16
12
5
1778
% sobre total temps
paraula
27,4
17,9
11,9
9,6
9,0
7,5
5,4
3,2
3,0
1,8
1,5
0,9
0,7
0,3
100
73
74
Església catòlica
Religions i esglésies
no catòliques
Actors esportius
Assoc. de veïns
Assoc. i col·lectius
professionals
Agrupació
Actors del món
sanitari
Organitzacions
empresarials
Sindicats
Experts
Universitats i
ensenyament
Actors econòmics
Món associatiu
Altres
Actors culturals
% sobre tem ps de paraula
Figura 3.3.3. TV3. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
TV3
30
25
20
15
10
5
0
4. Canal 33
4.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 4.1.1. Canal 33. Temps de notícia de les informacions durant el mes
d’abril (50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia de les referències geogràfiques
durant el mes d’abril
Quadre 4.1.3. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes
d’abril
Figura 4.1.1. Canal 33. Distribució geogràfica de la informació durant el mes
d’abril
Figura 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes
d’abril
4.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 4.2.1. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes
d’abril. Tots els teleinformatius
Quadre 4.2.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes d’abril
Quadre 4.2.3. Canal 33. Temps de paraula de l’agrupació Actors polítics
estrangers al Fòrum durant el mes d’abril
Quadre 4.2.4. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Quadre 4.2.5. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 4.2.6. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre febrer-abril
Quadre 4.2.7. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes d’abril
Figura 4.2.1. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Figura 4.2.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions polítiques.
Febrer, març i abril
Figura 4.2.3. Canal 33. temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre febrer-abril
75
4.3.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 4.3.1. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no
polítics durant el mes d’abril
Quadre 4.3.2. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable
sexe durant el mes d’abril
Quadre 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no
polítics durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 4.3.4. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no
polítics durant el trimestre febrer-abril
Figura 4.3.1. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable
sexe durant el mes d’abril
Figura 4.3.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques.
Febrer, març i abril
Figura 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no
polítics durant el trimestre febrer-abril
76
4.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 4.1.1. Canal 33. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50
ítems amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Informació meteorològica
Repàs a les portades dels diaris
Postguerra a l'Iraq (TER)
Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
Entrevista a José Saramago, escriptor
Entrevista a Antoni Mir, secretari general de Política lingüística
Sant Jordi 2004 (TER)
Entrevista a Miquel Roca i Junyent, ponent de la Constitució
Entrevista a Lluís Llach, músic
Entrevista a Pedro Arrojo, president de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua
Entrevista a Joan Campmany, publicista
Entrevista a Artur Mas, secretari general de CiU
Retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq (TER)
Entrevista a Ricard Fornesa, director de La Caixa
Entrevista a Joan Roure, periodista
Entrevista a Richard Stallman, de la Free Software Foundation
Entrevista a Enric Masip, jugador d'handbol
Immigració (TER)
Entrevista a Jaume Fatjó, professor de veterinària de la UAB, i a Dolors Torner, de la Fundació
Affinity
Informació borsària
Entrevista a Mohamed Holhoul, portaveu del Consell Islàmic de Catalunya
Fòrum 2004 (TER)
Bloc esportiu
Debat d'investidura del nou president del govern espanyol (TER)
Entrevista a José María Figueres, expresident de Costa Rica i director del Fòrum de Davos
Violència domèstica (TER)
Entrevista a Lluís Costa, del Fòrum Alsina, i a Jaume Aymar, degà de la Facultat de Filosofia de la
URL
Entrevista a Antonio Negri, filòsof
Entrevista a Antoni Segura, catedràtic d'història contemporània de la UAB
Entrevista a Anna Rosa Martínez, de Greenpeace, i a Pere Rubirola, Secretari d'Organització de
l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders
Entrevista a Lucio Florio, teòleg, i a David Jou, físic i poeta
Constitució del nou govern de l'Estat (TER)
Operació policial contra els autors de l'11-M (TER)
Motí a la presó de Quatre Camins (TER)
Constitució de les Corts Generals de la VIII legislatura (TER)
El percussionista més cotitzat arreu del món actua a l'antiga Cova del Drag
Proposta de nou pacte polític per a Euskadi (TER)
L'obra Calígula, d'Albert Camus, arriba a la sala petita del TNC
Estrena al Teatre Tívoli de Barcelona del musical Fama
Ampliació de la UE (TER)
El Teatre Novedades acull l'espectacle dels monjos Shaolín de la Xina
Tiziano Ferro presenta al Barcelona Teatre Musical el seu disc Cento un dici
Najwa Nimri ha triat el dia de Sant Jordi per presentar el seu segon disc en solitari
El cantautor uruguaià Jorge Drexler estrena el seu últim disc, Eco, al Palau de la Música
Els Amics de l'Òpera de Sabadell estrenen al Teatre de la Faràndula l'obra Mannon
El Teatre Capitol estrena l'espectacle teatral Maca, per favor, les postres
Troballa d'un explosiu a la línia d'AVE Madrid-Sevilla (TER)
Regulació de la figura del cap de l'oposició del govern català (TER)
Crònica sobre l'homenatge a Boris Vian a la Sala Muntaner
La fira Biocultura reuneix les novetats en productes biològics a Barcelona
Durada
01:56:47
01:54:29
01:16:05
00:38:33
00:35:53
00:35:21
00:32:22
00:31:05
00:30:25
00:29:56
00:29:46
00:29:32
00:29:21
00:28:17
00:28:12
00:27:31
00:26:52
00:26:46
00:26:30
00:26:04
00:26:03
00:25:58
00:25:50
00:24:59
00:24:55
00:24:54
00:24:27
00:23:13
00:21:55
00:21:50
00:17:19
00:16:12
00:10:15
00:09:53
00:09:32
00:08:13
00:07:55
00:06:13
00:05:44
00:05:37
00:05:09
00:05:07
00:05:01
00:04:58
00:04:42
00:04:40
00:04:28
00:04:25
00:04:16
00:04:11
77
Quadre 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes
d’abril
Geogràfic (1)
Barcelona
Estat espanyol
Catalunya
Internacional
Iraq
Israel
Madrid
EUA
Itàlia
País Basc
Sabadell
UE
Badajoz
Toledo
Hondures
Polònia
França
Àlaba
Sevilla
La Roca del Vallès
Alemanya
Biscaia
Màlaga
República Dominicana
Afganistan
Marroc
Egipte
País Valencià
Alacant
Corea del Sud
Japó
Iran
La Corunya
Tailàndia
Aràbia Saudita
Corea del Nord
Vilanova i la Geltrú
Ciutat Vella
Gran Bretanya
Síria
Dinamarca
Rússia
Navarra
Almeria
Durada
09:28:11
03:58:59
03:28:27
02:12:32
01:34:23
01:00:28
00:57:48
00:53:12
00:29:00
00:12:02
00:10:01
00:08:05
00:08:04
00:07:42
00:07:12
00:05:27
00:05:05
00:04:59
00:04:28
00:04:16
00:03:45
00:03:34
00:03:13
00:03:06
00:02:59
00:02:56
00:02:40
00:02:35
00:02:20
00:02:11
00:02:08
00:02:08
00:01:55
00:01:51
00:01:43
00:01:39
00:01:37
00:00:51
00:00:44
00:00:43
00:00:43
00:00:43
00:00:34
00:00:32
(1) Descriptors geogràfics no inclusius d’altres toponímics
78
Figura 4.1.1. Canal 33. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Canal 33
24,1%
36,3%
Barcelona
Catalunya (exc. Barcelona)
0,5%
Catalunya (genèric)
2,5%
Estat espanyol (exc. Catalunya)
Estat espanyol (genèric)
Unió Europea (exc. Estat espanyol)
Unió Europea (genèric)
15,2%
1,0%
7,0%
Internacional (exc. Unió Europea)
13,3%
79
Quadre 4.1.3. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Temàtic
Durada
Societat
Crònica política
Art i cultura
Crònica internacional
Temps
Altres
Economia i negocis
Esports
Ciència i tecnologia
Conflictes socials
Medi ambient
Total
04:48:51
04:10:32
03:33:37
02:31:46
01:56:47
01:54:29
01:27:23
00:52:42
00:29:40
00:05:50
00:00:38
21:52:15
80
% sobre total
temàtics
22,0
19,1
16,3
11,6
8,9
8,7
6,7
4,0
2,3
0,4
0,05
100
Figura 4.1.2. Canal 33. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Canal 33
8,7%
8,9%
Altres
Art i cultura
16,3%
Ciència i tecnologia
Conflictes socials
22,0%
Crònica internacional
Crònica política
Economia i negocis
2,3%
Esports
0,4%
Medi ambient
Societat
0,05%
4,0%
11,6%
Temps
6,7%
19,1%
81
4.2. Informació referida als actors polítics 2
Quadre 4.2.1. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Tots
els teleinformatius
Actor
Mir, Antoni
Mas, Artur
Comas, Montserrat
Rodríguez Zapatero, José
Luis
Vallès, Josep Maria
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Rajoy, Mariano
Bono, José
Puigcercós, Joan
López Aguilar, Juan
Fernando
Moratinos, Miguel Ángel
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Piqué, Josep
Maragall, Pasqual
Marín, Manuel
Fernández de la Vega,
María Teresa
Acebes, Ángel
Bargalló, Josep
Zaplana, Eduardo
Pérez Rubalcaba, Alfredo
Sevilla, Jordi
Atutxa, Juan María
Huguet, Josep
Blanco, José
Puig, Felip
Vidal, Guillem
Rodríguez Ibarra, Juan
Carlos
Boada, Joan
Alonso, José Antonio
Sense identificar (membre
dels GEO)
Zenarruzabeitia, Idoia
Català, Genoveva
Joan Carles I
Mascarell, Ferran
Iceta, Miquel
Membrives, Núria
2
Agrupació
Govern de Catalunya
CiU
Administració de justícia
PSOE
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Temps de paraula
agrupació
total
00:34:30
00:30:39
00:18:46
00:07:03
00:09:03
00:02:00
00:04:41
CiU
Nombre
d'inserts
1
6
1
17
00:02:53
5
00:02:38
9
00:02:31
6
00:01:55
5
Govern de l'Estat
00:01:30
2
Govern de l'Estat
ERC
PPC
Govern de Catalunya
Corts Generals
00:01:21
00:01:14
00:01:07
00:01:05
00:01:02
3
4
4
4
4
Govern de l'Estat
00:00:59
3
00:00:57
2
00:00:57
00:00:55
00:00:50
00:00:37
00:00:37
00:00:36
00:00:32
00:00:31
00:00:31
2
3
2
2
1
2
1
1
1
Administració autonòmica no catalana
00:00:30
1
ICV-EA
Govern de l'Estat
00:00:29
00:00:29
1
2
Administració de l'Estat espanyol
00:00:28
1
Administració autonòmica no catalana
Govern de Catalunya
Corona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
PSC-CpC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
00:00:28
00:00:24
00:00:24
00:00:24
00:00:23
00:00:21
2
1
1
1
1
1
PP
Govern de l'Estat
PSOE
ERC
PP
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
PP
PSOE
Govern de l'Estat
Administració autonòmica no catalana
ERC
PSOE
CiU
Administració de justícia
00:02:11
00:00:20
00:00:34
00:00:23
El format del teleinformatiu del Canal 33 La nit al dia, que emet una o diverses entrevistes en cada edició, provoca
l’aparició de valors molt dispars en els temps de paraula d’actors i agrupacions.
82
1
Cisneros, Gabriel
Nadal, Joaquim
Salgado, Elena
Portabella, Jordi
Saura, Joan
Herrera, Joan
Llamazares, Gaspar
Ramos, Emili
Ortega, Joana
Geli, Marina
Calvo, Carmen
Basso, Xavier
Puig, José Luis
Sánchez, Xosé
Lasagabaster, Begoña
Narbona, Cristina
Rodríguez, Francisco
Otegui, Arnaldo
Mayol, Imma
Barkos, Uxue
Imaz, Josu Jon
Labordeta, José Antonio
Prodi, Romano
PP
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
ICV-EUiA
IU
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
PPC
Administració de l'Estat espanyol
Administració local no catalana
EA
Govern de l'Estat
BNG
Sozialista Abertzaleak
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Nafarroa Bai
PNB
CHA
Organismes de la Unió Europea
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:16
1
1
1
1
1
1
1
00:00:16
1
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:14
00:00:13
00:00:11
00:00:11
00:00:11
00:00:10
00:00:10
00:00:09
00:00:08
00:00:07
00:00:07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
83
Quadre 4.2.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
mes d’abril
Agrupació
Govern de Catalunya
CiU
Administració de justícia
Govern de l'Estat
PSOE
PP
ERC
Administració autonòmica no catalana
PPC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Corts Generals
ICV
•
ICV-EA
•
ICV-EUiA
Administració de l'Estat espanyol
Corona
PSC
•
PSC-CpC
IU
Administració de la Generalitat de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
Administració local no catalana
EA
BNG
Sozialista Abertzaleak
Nafarroa Bai
PNB
CHA
Organismes de la Unió Europea
Total
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
00:00:29
00:00:17
00:00:23
00:00:16
Nombre
d'inserts
% sobre total
temps paraula
00:42:30
00:34:03
00:19:17
00:10:16
00:08:45
00:04:27
00:03:45
00:01:35
00:01:22
00:01:13
00:01:02
12
12
2
27
15
14
11
4
5
4
4
32,1
25,7
14,5
7,7
6,6
3,4
2,8
1,2
1,0
0,9
0,8
00:00:46
2
0,6
00:00:42
00:00:24
2
1
0,5
0,3
00:00:23
1
0,3
00:00:16
00:00:16
1
1
0,2
0,2
00:00:16
1
0,2
00:00:13
00:00:11
00:00:11
00:00:10
00:00:09
00:00:08
00:00:07
00:00:07
02:12:34
1
1
1
1
1
1
1
1
127
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100
Quadre 4.2.3. Canal 33. Temps de paraula de l’agrupació Actors polítics estrangers al
Fòrum durant el mes d’abril
Agrupació
Actors polítics estrangers al Fòrum
84
Temps de paraula
Nombre d’inserts
00:25:43
1
Quadre 4.2.4. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració local no catalana
BNG
CHA
CiU
Corona
Corts Generals
EA
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
ICV
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Organismes de la Unió Europea
Nafarroa Bai
PNB
PP
PPC
PSC-CpC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Total
Home
%
2
1
1
2
1
1
1
12
1
4
11
10
2
21
2
1
50,0
50,0
100
100
100
100
100
100
100
100
0,0
100
83,3
50,0
77,8
100
100
1
100
1
14
5
1
15
1
111
100
100
100
100
100
100
87,4
Inserts
Dona
%
Total
2
1
50,0
50,0
1
100
2
2
6
16,7
50,0
22,2
1
100
1
100
16
12,6
4
2
1
2
1
1
1
12
1
4
1
11
12
4
27
2
1
1
1
1
1
14
5
1
15
1
127
85
Figura 4.2.1. Canal 33. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Canal 33
30
25
Do na
Ho me
20
15
10
5
0
86
Quadre 4.2.5. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
Administració autonòmica no catalana
00:59:21 00:00:50 00:01:35
Administració de justícia
00:26:19 00:00:34 00:19:17
Administració de la Generalitat de Catalunya
00:12:16 00:00:16
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
00:00:22
Administració de l'Estat espanyol
00:00:25 00:01:31 00:00:42
Administració local no catalana
00:00:34
00:00:13
Altres entitats públiques
01:18:44
BNG
00:19:50
00:00:11
CHA
00:00:07
CiU
01:55:09 01:04:23 00:34:03
Corona
00:01:55 00:00:24
Corts Generals
00:01:02
EA
00:00:11
Entesa Catalana de Progrés
00:00:12
ERC
00:55:06 00:54:48 00:03:45
Govern de Catalunya
02:00:25 01:08:19 00:42:30
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
00:00:15 00:00:22 00:01:13
Govern de les administracions locals catalanes 00:00:15 00:23:38
Govern de l'Estat
00:08:36 00:10:00 00:10:16
ICV
00:52:47 00:53:48 00:00:46
00:52:16 00:00:21
•
ICV
00:00:16 00:00:49 00:00:29
•
ICV-EA
00:00:15 00:52:38 00:00:17
•
ICV-EUiA
IU
00:00:11 00:00:15 00:00:16
Nafarroa Bai
00:00:09
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
00:00:16
00:00:16
00:00:16
•
CiU
00:00:16
•
PPC
Organismes de la Unió Europea
00:00:45 00:00:07
PNB
00:29:06
00:00:08
PP
00:01:48 00:04:55 00:04:27
PPC
00:54:23 01:33:11 00:01:22
PSC
00:53:39 00:53:57 00:00:23
Agrupació
•
PSC
•
PSC-CpC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Total
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
9,8
0,2
1,2
4,4
0,1
14,5
2,3
0,2
0,1
0,1
0,3
0,5
0,1
0,2
14,8
3,3
0,1
0,1
19,0
12,1
25,7
0,4
0,3
0,8
0,1
0,0
9,1
10,3
2,8
19,9
12,8
32,1
0,0
0,1
0,9
0,0
4,4
1,4
1,9
7,7
8,7
10,1
0,6
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,2
0,1
4,8
0,3
9,0
0,9
17,5
0,1
0,1
3,4
1,0
00:53:23
00:00:16
00:06:02
00:53:47
00:00:10
00:07:50
00:00:50
8,9
10,1
0,3
00:00:23
00:08:45
00:00:10
1,0
10:04:49
08:53:03
02:12:34
100
1,5
0,2
100
6,6
0,1
100
87
Figura 4.2.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i
abril
Canal 33
% tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
35
A dm. auto nò mica no catalana
A dm. de justícia
Febrer
A dm. de la Generalitat de Catalunya
Març
A dm. de l'A j. de B arcelo na
Abril
A dm. de l'Estat espanyo l
A dm. lo cal no catalana
A ltres entitats públiques
B NG
CHA
CiU
Co ro na
Co rts Generals
EA
Agrupació
Entesa Catalana de P ro grés
ERC
Go vern de Catalunya
Go vern de l'A j. de B arcelo na
Go vern de les adms. lo cals catalanes
Go vern de l'Estat
ICV
IU
Nafarro a B ai
Opo sició de l'A j. de B arcelo na
Organismes de la Unió Euro pea
P NB
PP
PPC
P SC
P SOE
So zialista A bertzaleak
88
Quadre 4.2.6. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
agrupació
Nombre
d'inserts
03:51:14
03:33:35
02:28:56
01:53:39
56
52
25
34
% sobre total
temps
paraula
18,2
16,8
11,7
8,9
01:47:59
17
8,5
01:47:21
18
8,4
01:18:44
01:01:46
00:46:10
00:29:14
00:28:52
00:23:53
00:22:37
00:20:01
00:12:32
00:11:10
00:02:38
00:02:19
00:01:50
00:01:02
00:01:00
00:00:52
00:00:47
00:00:42
00:00:32
00:00:22
00:00:12
00:00:11
00:00:09
00:00:07
21:10:26
4
16
5
2
66
4
46
2
3
33
10
3
6
4
3
4
2
3
2
1
1
1
1
1
425
6,2
4,9
3,6
2,3
2,3
1,9
1,8
1,6
1,0
0,9
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
Temps de paraula
Agrupació
Govern de Catalunya
CiU
PPC
ERC
PSC
ƒ
PSC
ƒ
PSC-CpC
ICV
ƒ
ICV-EUiA
ƒ
ICV
ƒ
ICV-EA
Altres entitats públiques
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
PNB
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals catalanes
PSOE
BNG
Administració de la Generalitat de Catalunya
PP
Administració de l'Estat espanyol
Corona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Corts Generals
Sozialista Abertzaleak
Organismes de la Unió Europea
Administració local no catalana
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Entesa Catalana de Progrés
EA
Nafarroa Bai
CHA
Total
subagrupació
01:47:10
00:00:49
00:53:10
00:52:37
00:01:34
89
Figura 4.2.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
Canal 33
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A grupa c ió
90
Quadre 4.2.7. Canal 33. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia
durant el mes d’abril
Temps
notícia
Notícia
01:16:05
Postguerra a l'Iraq (TER)
00:38:33
Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
00:35:53
00:35:21
Entrevista a José Saramago, escriptor
Entrevista a Antoni Mir, secretari general de
Política lingüística
Sant Jordi 2004 (TER)
00:32:22
00:31:05
00:30:25
00:29:56
00:29:46
00:29:32
00:29:21
Actor
Couso, Javier (familiar de
periodista mort a l'Iraq)
Malki, Riad
Kaufman, Edward
Saramago, José
Mir, Antoni
Altres
00:24:23
Actors culturals
Universitats i ensenyament
Actors culturals
Govern de Catalunya
00:30:54
00:30:54
00:34:47
00:34:30
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de Catalunya
CiU
Actors culturals
Govern de Catalunya
Altres
ERC
PPC
Altres
Altres
00:23:17
00:23:17
00:00:38
00:00:34
00:00:33
00:00:28
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:10
00:30:17
00:28:48
00:27:39
00:00:24
00:00:20
00:28:36
00:29:07
00:01:35
00:01:21
00:01:15
00:00:50
00:00:40
00:00:39
00:00:32
00:00:30
Duran i Lleida, Josep Antoni
Marín, Manuel
Fornesa, Ricard
Actors culturals
Món associatiu
Govern de Catalunya
Món associatiu
Actors econòmics
CiU
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
PSOE
PP
PP
PSOE
Administració autonòmica no
catalana
ERC
IU
Administració de l'Estat
espanyol
CiU
Corts Generals
Actors econòmics
Roure, Joan
Stallman, Richard
Actors culturals
Món associatiu
00:27:32
00:26:36
Masip, Enric
Rodríguez, Gabriela (relatora
ONU)
Torner, Dolors
Fatjó, Jaume
Actors esportius
Actors polítics estrangers al
Fòrum
Món associatiu
Universitats i ensenyament
00:25:36
00:25:43
Fornesa, Ricard
Halhoul, Mohamed
Actors econòmics
Religions i esglésies no
catòliques
Religions i esglésies no
catòliques
PSOE
Govern de l'Estat
CiU
ERC
PP
ERC
ICV-EUiA
Corts Generals
Altres
00:00:38
00:25:32
Sánchez Piñol, Albert
Saladrigas, Robert
Kanfash, Mwaiaq
Maragall, Pasqual
Mas, Artur
Karrouch, Laila
Saura, Joan
Chen, Jing Jing (immigrant)
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Piqué, Josep
Zhang, Guoying (immigrant)
Entrevista a Miquel Roca i Junyent, ponent de Roca, Miquel (ponent de la
la Constitució
Constitució)
Entrevista a Lluís Llach, músic
Llach, Lluís
Entrevista a Pedro Arrojo, president de la
Arrojo, Pedro
Fundació Nova Cultura de l'Aigua
Català, Genoveva
Tomàs, Manel
Entrevista a Joan Campmany, publicista
Campmany, Joan
Entrevista a Artur Mas, secretari general de CiU Mas, Artur
Retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq
Rodríguez Zapatero, José Luis
(TER)
Moratinos, Miguel Ángel
Bono, José
Pérez Rubalcaba, Alfredo
Rajoy, Mariano
Zaplana, Eduardo
Blanco, José
Rodríguez Ibarra, Juan Carlos
Puigcercós, Joan
Llamazares, Gaspar
Puig, José Luis
00:28:17
00:28:12
00:27:31
00:26:52
00:26:46
00:26:30
00:26:04
00:26:03
00:25:58
00:24:59
00:24:55
Entrevista a Ricard Fornesa, director de La
Caixa
Entrevista a Joan Roure, periodista
Entrevista a Richard Stallman, de la Free
Software Foundation
Entrevista a Enric Masip, jugador d'handbol
Immigració (TER)
Entrevista a Jaume Fatjó, professor de
veterinària de la UAB, i a Dolors Torner, de la
Fundació Affinity
Informació borsària
Entrevista a Mohamed Holhoul, portaveu del
Consell Islàmic de Catalunya
Fòrum 2004 (TER)
Debat d'investidura del nou president del
govern espanyol (TER)
Entrevista a José María Figueres, expresident
de Costa Rica i director del Fòrum de Davos
Temps
paraula
Agrupació
Ficca, Dirk
Rodríguez Zapatero, José Luis
Duran i Lleida, Josep Antoni
Puigcercós, Joan
Rajoy, Mariano
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Herrera, Joan
Marín, Manuel
Figueres, José María
(expresident Costa Rica)
00:00:16
00:00:16
00:00:14
00:00:10
00:00:06
00:26:50
00:25:33
00:25:33
00:17:07
00:06:42
00:00:18
00:02:43
00:01:39
00:01:25
00:00:44
00:00:17
00:00:14
00:22:54
91
00:24:54
Violència domèstica (TER)
00:24:27
Entrevista a Lluís Costa, del Fòrum Alsina, i a
Jaume Aymar, degà de la Facultat de Filosofia
de la URL
Entrevista a Antonio Negri, filòsof
Entrevista a Antoni Segura, catedràtic d'història
contemporània de la UAB
Entrevista a Anna Rosa Martínez, de
Greenpeace, i a Pere Rubirola, Secretari
d'Organització de l'Associació de Joves
Agricultors i Ramaders
Entrevista a Lucio Florio, teòleg, i a David Jou,
físic i poeta
Constitució del nou govern de l'Estat (TER)
00:23:13
00:21:55
00:21:50
00:17:19
00:16:12
00:10:15
Operació policial contra els autors de l'11-M
(TER)
00:09:53
Motí a la presó de Quatre Camins (TER)
00:09:32
Constitució de les Corts Generals de la VIII
legislatura (TER)
00:07:55
Proposta de nou pacte polític per a Euskadi
(TER)
Comas, Montserrat
Fernández de la Vega, María
Teresa
Costa, Lluís
Aymar, Jaume
Administració de justícia
Govern de l'Estat
00:18:46
00:00:29
Església catòlica
Universitats i ensenyament
00:23:18
00:23:18
Negri, Antonio
Segura, Antoni
Actors culturals
Universitats i ensenyament
00:22:11
00:21:15
Rubirola, Pere
Martínez, Anna Rosa
Sindicats
Món associatiu
00:21:12
00:21:12
Jou, David
Florio, Lucio
Bono, José
Rajoy, Mariano
Boada, Joan
Piqué, Josep
Marín, Manuel
Mas, Artur
Iceta, Miquel
Huguet, Josep
Salgado, Elena
Lasagabaster, Begoña
Fernández de la Vega, María
Teresa
Narbona, Cristina
Rodríguez, Francisco
Barkos, Uxue
Labordeta, José Antonio
Rodríguez Zapatero, José Luis
Alonso, José Antonio
Sense identificar (membre dels
GEO)
Mejjati, Samid (germà del
"Tunicià")
Darif, Mohamed
Vallès, Josep Maria
Ramos, Emili
Universitats i ensenyament
Universitats i ensenyament
Govern de l'Estat
PP
ICV-EA
PPC
Corts Generals
CiU
PSC-CpC
ERC
Govern de l'Estat
EA
Govern de l'Estat
00:16:30
00:16:30
00:00:56
00:00:33
00:00:29
00:00:27
00:00:25
00:00:23
00:00:23
00:00:21
00:00:20
00:00:11
00:00:11
Govern de l'Estat
BNG
Nafarroa Bai
CHA
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
Administració de l'Estat
espanyol
Altres
00:00:11
00:00:11
00:00:09
00:00:07
00:00:07
00:00:06
00:00:28
Experts
Govern de Catalunya
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Corona
PSOE
Corts Generals
PP
PPC
Govern de l'Estat
Administració autonòmica no
catalana
Administració autonòmica no
catalana
Govern de l'Estat
PNB
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Experts
00:00:17
00:04:41
00:00:16
Altres
Govern de l'Estat
Altres
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
ERC
PPC
CiU
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors econòmics
00:00:27
00:00:23
00:00:22
00:00:31
00:00:20
00:00:16
00:00:15
00:00:11
00:00:11
00:00:43
00:00:33
00:00:24
Joan Carles I
Rodríguez Zapatero, José Luis
Marín, Manuel
Zaplana, Eduardo
Piqué, Josep
López Aguilar, Juan Fernando
Atutxa, Juan María
Zenarruzabeitia, Idoia
00:05:37
Ampliació de la UE (TER)
00:04:28
Troballa d'un explosiu a la línia d'AVE MadridSevilla (TER)
00:04:25
Regulació de la figura del cap de l'oposició del
govern català (TER)
00:04:11
La fira Biocultura reuneix les novetats en
productes biològics a Barcelona
92
Sevilla, Jordi
Imaz, Josu Jon
Monica (escriptora txeca)
Cristina (periodista lituana)
Voitec (estudiant polac)
Kovach, Simon (enginyer
hongarès)
Sense identificar (usuària tren)
Acebes, Ángel
Sense identificar (usuari tren)
Puig, Felip
Nadal, Joaquim
Maragall, Pasqual
Huguet, Josep
Piqué, Josep
Mas, Artur
Gamisans, Josep Maria
Sala, Salvador
Morales, Òscar
00:00:17
00:00:24
00:00:21
00:00:17
00:00:16
00:00:14
00:01:30
00:00:37
00:00:28
00:00:25
00:00:08
00:01:06
00:00:48
00:00:48
00:00:40
00:03:58
Accident a la sala d'espera de ginecologia de
l'Hospital Sant Pau (TER)
00:03:33
00:03:05
Exposició d'imatges inèdites de la Guerra Civil
a Sabadell
Aznar i Zapatero es reuneixen a La Moncloa
per tancar el traspàs de poders
ATIME demana al PSOE la creació d'un consell
islàmic per controlar l'extremisme a les
mesquites
Paralització de l'aplicació de la LOCE (TER)
00:03:05
Finançament autonòmic (TER)
00:02:59
Trama Al-Qaeda (TER)
00:02:58
Atemptats terroristes de l'11-M a Madrid (TER)
00:02:51
L'Institut d'Humanitats de Barcelona fa un
homenatge a Martí de Riquer en motiu dels
seus 90 anys
00:02:49
Un ple de l'Ajuntament de Barcelona dividit es
declara contrari a les curses de braus
00:03:14
00:03:12
Bargalló, Josep
Geli, Marina
Ripoll, Carme (ferida)
Llop de Vilallonga, Antonio
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Altres
Actors culturals
00:00:25
00:00:16
00:00:15
00:00:53
Cisneros, Gabriel
Bono, José
Mrabet, Mustafá
El-Messery, Moneir Mahmond
Ali
Fernández de la Vega, María
Teresa
Mas, Artur
Maragall, Pasqual
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Sevilla, Jordi
Prodi, Romano
PP
PSOE
Món associatiu
Religions i esglésies no
catòliques
Govern de l'Estat
00:00:20
00:00:20
00:00:38
00:00:34
CiU
Govern de Catalunya
ERC
Govern de l'Estat
Organismes de la Unió
Europea
PP
Govern de l'Estat
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
PPC
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Sozialista Abertzaleak
00:00:25
00:00:15
00:00:14
00:00:12
00:00:07
Govern de Catalunya
Religions i esglésies no
catòliques
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Experts
00:00:32
00:00:25
Acebes, Ángel
Alonso, José Antonio
Vallcorba, Jaume
Vilanova, Antoni
Raimon (cantautor)
De Riquer, Martí
Mascarell, Ferran
Portabella, Jordi
Ortega, Joana
Basso, Xavier
Mayol, Imma
00:02:48
Presentació del documental T de Tàpies al
MACBA
00:02:39
Detenen el màxim responsable de l'aparell
logístic d'ETA a França
La Generalitat triplica la subvenció del Consell
Islàmic de Catalunya
00:02:25
00:02:19
00:02:09
00:02:08
00:01:55
00:01:46
00:01:45
00:01:37
00:01:34
00:01:24
Mig miler d'experts participen al II Congrés
Mundial de Jardins Botànics
Avenç en la lluita contra el càncer en descobrir
com frenar l'expansió cel·lular al cervell
Assassinat d'un noi en un institut de Barcelona
(TER)
Tubau, Carolina
Borja-Villel, Manuel
Tàpies, Antoni
Otegui, Arnaldo
Bargalló, Josep
Halhoul, Mohamed
Membrives, Núria
Seoane, Joan
00:00:19
00:00:34
00:00:23
00:00:25
00:00:22
00:00:22
00:00:19
00:00:24
00:00:18
00:00:16
00:00:15
00:00:10
00:00:29
00:00:20
00:00:18
00:00:10
00:00:21
00:00:36
Van Der Eynde, Andreu
Experts
Tapias, Reynaldo (familiar de la Altres
víctima)
Moren tres persones a causa de l'explosió del Sánchez, Xosé
Administració local no
globus aerostàtic on viatjaven
catalana
Denuncies d'un noi gai per violència i
Alcántara, Dori (mare de la
Altres
maltractaments a Sabadell
víctima)
Carreras, Daniel (víctima
Altres
agressions)
Rodríguez, Eugenio
Món associatiu
Surt de l'Escola Judicial de Barcelona una nova Vidal, Guillem
Administració de justícia
promoció de jutges
Judici pel cas Chupinazo (TER)
De Miquel, Juli
Experts
Bargalló, partidari de rebaixes a les autopistes Alemany, Salvador
Organitzacions empresarials
tant si van plenes com si no
El Govern espanyol rebaixarà l'IVA dels discos Calvo, Carmen
Govern de l'Estat
al 4% i el dels llibres a l'1%
Castelló, Joan
Actors econòmics
93
00:00:19
00:00:11
00:00:13
00:00:14
00:00:12
00:00:09
00:00:31
00:00:05
00:00:27
00:00:15
00:00:11
4.3. Informació referida als actors no polítics 3
Quadre 4.3.1. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics
durant el mes d’abril
Agrupació
Actors culturals
Universitats i ensenyament
Món associatiu
Altres
Actors econòmics
Religions i esglésies no catòliques
Actors esportius
Església catòlica
Sindicats
Experts
Organitzacions empresarials
Total
Temps de
paraula
03:17:14
02:14:00
01:42:07
01:20:46
00:57:55
00:43:38
00:25:36
00:23:18
00:21:12
00:01:57
00:00:27
11:28:10
Nombre
d’inserts
21
6
8
13
12
4
1
1
1
5
1
73
% sobre total temps
paraula
28,7
19,5
14,8
11,7
8,4
6,3
3,7
3,4
3,1
0,3
0,1
100
Quadre 4.3.2. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Agrupació
Actors culturals
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
3
Home
%
16
12
1
8
1
5
6
1
4
1
6
61
76,2
100
100
61,5
100
100
75,0
100
100
100
100
83,6
Inserts
Dona
%
Total
5
23,8
5
38,5
2
25,0
12
16,4
21
12
1
13
1
5
8
1
4
1
6
73
El format del teleinformatiu del Canal 33 La nit al dia, que emet una o diverses entrevistes en cada edició, provoca
l’aparició de valors molt dispars en els temps de paraula d’actors i agrupacions.
94
Universitats i
ensenyament
Sindicats
Religions i esglésies
no catòliques
Organitzacions
empresarials
Món associatiu
Experts
Església catòlica
Altres
Actors esportius
Actors econòmics
Actors culturals
Figura 4.3.1. Canal 33. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant
el mes d’abril
Canal 33
25
20
Dona
Home
15
10
5
0
95
Quadre 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant
els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
96
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
01:56:24 04:08:25 03:17:14
00:19:30 00:56:04
00:24:58 00:01:16 00:57:55
00:00:28 00:13:25 00:25:36
01:39:30 00:50:10 01:20:46
00:01:02
00:23:18
00:30:12 00:15:24 00:01:57
00:04:17 01:30:49 01:42:07
00:41:58
00:00:27
00:37:27 00:43:38
00:42:15 00:01:52 00:21:12
01:13:08 04:14:14 02:14:00
07:33:42 12:49:06 11:28:10
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
25,7
32,3
28,7
4,3
7,3
5,5
0,2
8,4
0,1
1,7
3,7
21,9
6,5
11,7
0,2
3,4
6,7
2,0
0,3
0,9
11,8
14,8
9,2
0,1
4,9
6,3
9,3
0,2
3,1
16,1
33,1
19,5
100
100
100
Figura 4.3.2. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer, març i
abril
Canal 33
% tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
35
Actors culturals
Actors del món sanitari
Febrer
Març
Actors econòmics
Abril
Actors esportius
Altres
Agrupació
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Org. empresarials
Religions i esglésies no
catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
97
Quadre 4.3.4. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant
el trimestre febrer-abril
Agrupació
Actors culturals
Universitats i ensenyament
Altres
Món associatiu
Actors econòmics
Religions i esglésies no catòliques
Actors del món sanitari
Sindicats
Experts
Organitzacions empresarials
Actors esportius
Església catòlica
Total
98
Temps de
paraula
09:22:03
07:41:22
03:50:26
03:17:13
01:24:09
01:21:05
01:15:34
01:05:19
00:47:33
00:42:25
00:39:29
00:24:20
31:50:58
Nombre
d’inserts
72
22
51
34
19
5
7
10
19
2
3
4
248
% sobre total temps
paraula
29,4
24,1
12,1
10,3
4,4
4,2
4,0
3,4
2,5
2,2
2,1
1,3
100
Església catòlica
Actors esportius
Organitzacions
empresarials
Experts
Sindicats
Actors del món
sanitari
Religions i esglésies
no catòliques
Actors econòmics
Món associatiu
Altres
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
% sobre tem ps de paraula
Figura 4.3.3. Canal 33. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant
el trimestre febrer-abril
Canal 33
35
30
25
20
15
10
5
0
Agrupació
99
100
5.
TVE a Catalunya
5.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 5.1.1. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les informacions durant el
mes d’abril (50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les referències
geogràfiques durant el mes d’abril
Quadre 5.1.3. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant
el mes d’abril
Figura 5.1.1. TVE a Catalunya. Distribució geogràfica de la informació durant el
mes d’abril
Figura 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant
el mes d’abril
5.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 5.2.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el
mes d’abril. Tots els teleinformatius
Quadre 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el
mes d’abril. Edició migdia
Quadre 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el
mes d’abril. Edició vespre
Quadre 5.2.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant el mes d’abril
Quadre 5.2.5. TVE a Catalunya. Temps de paraula de l’agrupació Actors
polítics estrangers al Fòrum durant el mes d’abril
Quadre 5.2.6. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la
variable sexe durant el mes d’abril
Quadre 5.2.7. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 5.2.8. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant el trimestre febrer-abril
Quadre 5.2.9. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics i no
polítics per notícia durant el mes d’abril
Figura 5.2.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la
variable sexe durant el mes d’abril
Figura 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions
polítiques. Febrer, març i abril
101
Figura 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant el trimestre febrer-abril
5.3.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 5.3.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions dels
actors no polítics durant el mes d’abril
Quadre 5.3.2. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la
variable sexe durant el mes d’abril
Quadre 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
no polítics durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 5.3.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
no polítics durant el trimestre febrer-abril
Figura 5.3.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la
variable sexe durant el mes d’abril
Figura 5.3.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions no
polítiques. Febrer, març i abril
Figura 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
no polítics durant el trimestre febrer-abril
102
5.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 5.1.1. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les informacions durant el mes
d’abril (50 ítems amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Bloc esportiu
Informació meteorològica
Postguerra a l'Iraq (TER)
Setmana Santa 2004 (TER)
Retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq (TER)
Fòrum 2004 (TER)
Sant Jordi 2004 (TER)
Operació policial contra els autors de l'11-M (TER)
Constitució del nou govern de l'Estat (TER)
Debat d'investidura del nou president del govern espanyol (TER)
Constitució de les Corts Generals de la VIII legislatura (TER)
Proves i posada en funcionament del Trambaix (TER)
Conflicte laboral a Seat (TER)
Accident a la sala d'espera de ginecologia de l'Hospital Sant Pau (TER)
Mesures contra el terrorisme internacional (TER)
Creació de la Ciutat Judicial (TER)
Informació del trànsit
Atemptats terroristes de l'11-M a Madrid (TER)
Immigració (TER)
Assassinat d'un noi en un institut de Barcelona (TER)
Agressió a una parella gai a l'estació de tren de Passeig de Gràcia (TER)
Preinscripcions i matriculacions a centres escolars (TER)
Judici pel cas Chupinazo (TER)
Violència domèstica (TER)
Dia Mundial de la Salut (TER)
Barcelona ultima dures mesures per reduir els accidents de trànsit
Finançament autonòmic (TER)
Desmantellada a França la fàbrica d'explosius més important d'ETA
Regulació de la figura del cap de l'oposició del govern català (TER)
Paralització de l'aplicació de la LOCE (TER)
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Troballa d'un explosiu a la línia d'AVE Madrid-Sevilla (TER)
25è aniversari de les primeres eleccions municipals a Catalunya
Alguns familiars honoren els 300 soldats republicans enterrats a la fossa comuna de Manresa
Pla Hidrològic Nacional (TER)
La Generalitat proposa regenerar la zona del Delta i protegir els arrossars
Accidents de trànsit (TER)
Espanya no rebrà 20 milions d'euros suplementaris per a l'oli d'oliva
Problemàtica amb la comunitat musulmana arran de l'11-M (TER)
Fecsa-Endesa indemnitzarà uns 120.000 clients pels talls elèctrics que van patir durant el 2003
Mig milió de catalans pateix disfunció erèctil
Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
Mesures del govern català per reduir els accidents de trànsit (TER)
Tres de cada quatre conductors catalans corren massa
Sinistralitat laboral (TER)
Avui entra en vigor la nova normativa de la UE sobre transgènics
Barcelona disposarà a partir de demà de la primera Oficina d'Informació Escolar
Comencen les inscripcions per les colònies d'estiu de la Generalitat
Col·lisió de dos trens a Corea del Nord (TER)
Les plantes medicinals alleugen els trastorns de la menopausa
Durada
02:59:07
01:21:30
00:52:23
00:37:34
00:27:30
00:26:31
00:23:50
00:20:21
00:19:45
00:18:49
00:13:40
00:13:40
00:10:11
00:08:26
00:08:16
00:07:23
00:06:39
00:06:36
00:06:34
00:05:58
00:05:43
00:05:21
00:05:11
00:04:53
00:04:25
00:03:44
00:03:43
00:03:43
00:03:43
00:03:41
00:03:36
00:03:28
00:03:23
00:03:18
00:03:15
00:03:01
00:03:01
00:02:56
00:02:55
00:02:54
00:02:49
00:02:48
00:02:47
00:02:46
00:02:44
00:02:43
00:02:40
00:02:38
00:02:35
00:02:33
103
Quadre 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant
el mes d’abril
Geogràfic (1)
Estat espanyol
Catalunya
Barcelona
Iraq
Madrid
EUA
Martorell
L'Hospitalet de Llobregat
Lleida
Internacional
Girona
França
Tarragona
Vilanova i la Geltrú
Àrea Metropolitana de Barcelona
Badajoz
UE
Vall d'Aran
Mèxic
Manresa
Sevilla
Andorra
Figueres
Deltebre
Israel
Gràcia
Badalona
Maresme
Torredembarra
Hondures
Corea del Nord
Anserall
Durada
02:41:06
02:30:10
02:24:27
00:53:00
00:41:01
00:14:42
00:10:11
00:07:44
00:07:29
00:06:40
00:06:34
00:05:49
00:05:44
00:05:11
00:05:10
00:04:30
00:04:21
00:04:20
00:04:03
00:03:18
00:03:13
00:03:10
00:03:10
00:03:01
00:02:48
00:02:46
00:02:41
00:02:39
00:02:38
00:02:37
00:02:35
00:02:33
Comarques lleidatanes
Cerdanyola del Vallès
Marroc
Sants-Montjuïc
Castellbell i el Vilar
Alacant
Viladecans
Sabadell
Bèlgica
Gran Bretanya
València
República Dominicana
Banyoles
Portugal
Toledo
Itàlia
00:02:32
00:02:28
00:02:27
00:02:25
00:02:25
00:02:13
00:02:10
00:02:07
00:01:59
00:01:58
00:01:54
00:01:50
00:01:49
00:01:47
00:01:41
00:01:40
104
Japó
Comarques barcelonines
Sant Joan Despí
Valls
Sant Joan de Vilatorrada
Vic
Esplugues de Llobregat
Costa Daurada
El Vendrell
Bossost
Sant Cugat del Vallès
Vaquèira
Pallars Jussà
Molins de Rei
Corçà
Palamós
Olesa de Montserrat
Vilafranca del Penedès
Tossa de Mar
00:01:40
00:01:38
00:01:37
00:01:30
00:01:30
00:01:28
00:01:28
00:01:28
00:01:27
00:01:26
00:01:22
00:01:21
00:01:21
00:01:20
00:01:19
00:01:19
00:01:18
00:01:17
00:01:17
Peralada
Lloret de Mar
Roda de Ter
Canadà
Organyà
Ciutat Vella
Constantí
El Pertús
Castellterçol
Aràbia Saudita
Palafrugell
Premià de Mar
Vallbona de les Monges
Torroella de Montgrí
Os de Balaguer
Andalusia
Montserrat
Cornellà de Llobregat
Càceres
Saragossa
Sant Sadurní d'Anoia
Tortosa
La Corunya
Xipre
Sant Andreu
La Roca del Vallès
Turquia
Rwanda
Països Baixos
L'Albi
Bages
Almeria
00:01:17
00:01:15
00:01:15
00:01:13
00:01:12
00:01:11
00:01:10
00:01:09
00:01:08
00:01:07
00:01:07
00:01:06
00:01:05
00:01:04
00:01:00
00:01:00
00:00:59
00:00:59
00:00:57
00:00:56
00:00:55
00:00:54
00:00:50
00:00:48
00:00:44
00:00:39
00:00:36
00:00:36
00:00:36
00:00:36
00:00:34
00:00:31
105
Guadalajara
Castella-la Manxa
Xina
País Valencià
Múrcia
Tailàndia
El Prat de Llobregat
Llagostera
Castelló d'Empúries
Parets del Vallès
Nou Barris
Martorelles
Ripoll
00:00:31
00:00:30
00:00:30
00:00:29
00:00:29
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:26
00:00:25
00:00:24
00:00:23
00:00:21
(1) Descriptors geogràfics no inclusius d’altres toponímics
106
Figura 5.1.1. TVE a Catalunya. Distribució geogràfica de la informació durant el mes
d’abril
TVE a Catalunya
13,0%
19,6%
0,6%
1,8%
Barcelona
Catalunya (exc. Barcelona)
20,8%
Catalunya (genèric)
17,2%
Estat espanyol (exc. Catalunya)
Estat espanyol (genèric)
Unió Europea (exc. Estat espanyol)
Unió Europea (genèric)
Internacional (exc. Unió Europea)
7,8%
19,3%
107
Quadre 5.1.3. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes
d’abril
Temàtic
Crònica política
Esports
Societat
Temps
Economia i negocis
Crònica internacional
Art i cultura
Treball
Medi ambient
Conflictes socials
Sanitat
Educació i ensenyament
Trànsit
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Ciència i tecnologia
Total
108
03:13:29
02:59:07
02:42:10
01:21:30
01:13:01
01:02:44
00:59:42
00:27:43
00:20:41
00:15:29
00:13:04
00:08:01
00:07:30
% sobre total
temàtics
21,3
19,7
17,8
9,0
8,0
6,9
6,6
3,1
2,3
1,7
1,4
0,9
0,8
00:02:30
0,3
00:02:00
15:08:41
0,2
100
Durada
Figura 5.1.2. TVE a Catalunya. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes
d’abril
TVE a Catalunya
Art i cultura
3,1%
0,8%
Ciència i tecnologia
6,6%
0,2%
Conflictes socials
1,7%
9,0%
Crònica internacional
6,9%
Crònica política
Economia i negocis
Educació i ensenyament
17,8%
Esports
21,3%
Medi ambient
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Sanitat
1,4%
Societat
0,3%
2,3%
Temps
8,0%
19,7%
0,9%
Trànsit
Treball
109
5.2. Informació referida als actors polítics
Quadre 5.2.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes
d’abril. Tots els teleinformatius
Actor
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Acebes, Ángel
Rajoy, Mariano
Clos, Joan
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Olmos, Rafael
Mas, Artur
Tura, Montserrat
Maragall, Pasqual
Marín, Manuel
Bono, José
Saura, Joan
Carod-Rovira, JosepLluís
Blanco, José
Iceta, Miquel
Nadal, Joaquim
Huguet, Josep
Puigcercós, Joan
Fernández de la Vega,
María Teresa
Vidal, Guillem
Zaplana, Eduardo
Rañé, Josep Maria
Pérez Rubalcaba,
Alfredo
Cid, Marta
Mascarell, Ferran
Bargalló, Josep
Subirats, Marina
Boada, Joan
Ridao, Joan
Capell, Joan Miquel
Geli, Marina
Vallès, Josep Maria
Montilla, Josep
Portabella, Jordi
Isern, Josep
Juan, Imma
Aloy, Enric
110
Agrupació
Govern de l'Estat
PSOE
Govern de l'Estat
PP
PP
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Temps de paraula
agrupació
total
00:03:09
00:05:15
00:02:06
00:02:17
00:03:19
00:01:02
00:02:48
00:02:42
Nombre
d'inserts
15
11
7
9
CiU
00:02:36
7
Govern de Catalunya
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Corts Generals
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
ICV
00:02:21
00:02:19
00:02:17
00:02:08
00:01:46
00:01:43
6
8
8
8
4
4
00:01:28
4
ERC
00:01:24
6
PSOE
PSC-CpC
Govern de Catalunya
ERC
ERC
00:01:22
00:01:09
00:01:05
00:01:04
00:01:04
4
4
4
4
3
Govern de l'Estat
00:01:04
3
Administració de justícia
PP
Govern de Catalunya
00:01:00
00:00:56
00:00:55
4
3
3
PSOE
00:00:51
3
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ICV-EA
ERC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
PSC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:00:49
00:00:49
00:00:48
00:00:47
00:00:46
00:00:45
3
4
4
3
3
2
00:00:42
2
00:00:40
00:00:40
00:00:39
00:00:37
00:00:37
3
2
2
2
2
00:00:37
2
00:00:37
2
00:00:53
00:00:35
Llanos, Isabel
Rosàs, Marta
Siurana, Antoni
Ruiz Gallardón, Alberto
Sarsanedas, Oleguer
Puig, Salvador
Joan Carles I
Caldera, Jesús
Herrera, Joan
Vidal, Vidal
Català, Genoveva
Esteve, Pere
Fernández Ontiveros,
Ricard
Piqué, Josep
Bosch, Jaume
López Aguilar, Juan
Fernando
Trilla, Carme
Moratinos, Miguel Ángel
Mir, Antoni
Hereu, Jordi
De Gispert, Núria
Oliveras, Jordi
Ausàs, Jordi
Sansegundo, María
Jesús
Miralles, Dèbora
Benach, Ernest
Ribas, Joan
Ferrés, Teresa
Ros, Adela
De la Torre, Adolf
Sense identificar
(Guàrdia Civil)
De Borbó, Felip
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Govern de Catalunya
Corona
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:37
00:00:35
00:00:34
00:00:33
00:00:32
00:00:31
00:00:31
00:00:29
00:00:28
2
2
2
2
1
2
2
2
1
00:00:28
2
00:00:28
00:00:26
1
3
Govern de Catalunya
00:00:26
1
PPC
ICV-EA
00:00:24
00:00:23
2
1
Govern de l'Estat
00:00:23
1
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
CiU
Altres entitats públiques
Govern de les administracions locals
catalanes
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:21
00:00:20
1
1
2
2
1
2
00:00:20
2
Govern de l'Estat
00:00:19
1
Altres entitats públiques
Parlament de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:00:18
00:00:18
1
1
00:00:18
1
00:00:17
1
00:00:17
1
00:00:17
1
Administració de l'Estat espanyol
00:00:17
1
00:00:16
1
00:00:16
1
00:00:15
00:00:15
00:00:15
1
1
1
00:00:15
1
00:00:15
00:00:15
00:00:14
1
1
1
00:00:14
1
00:00:14
1
00:00:14
1
Corona
Administració de l'Ajuntament de
Pallarés, Toni
Barcelona
Trias, Xavier
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Sense identificar (soldat) Administració de l'Estat espanyol
Camats, Dolors
ICV-EA
Govern de les administracions locals
Rangel, Xavier
catalanes
Vílchez, Francisco
Administració de l'Estat espanyol
Rojo, Javier
Corts Generals
Caffarel, Carmen
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Monclús, Xavier
Catalunya
Govern de les administracions locals
Mundet, Pilar
catalanes
Administració de la Generalitat de
Camacho, Joan
Catalunya
111
Lecha, Joan Miquel
Pagans, Anna
Aguirre, Esperanza
Cisneros, Gabriel
Bosch, Toni
Calvo, Carmen
Mena, José María
Vidal, Carme
Fugué, Antoni
Sánchez Noailles, Luis
Alonso, José Antonio
Milà, Salvador
Alonso, Manel
Crespo, Xavier
Bosch, Pere
Alert, Josep
Batalla, Dolors
Giménez, Amparo
Martínez, Ricard
Orrit, Víctor
Simó, Anna
De Gracia, Mariano
Cots, Carles
Mayol, Imma
Padern, Joan
Tardà, Maria Antònia
112
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració autonòmica no catalana
PP
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Administració de justícia
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració local catalana
Administració de l'Estat espanyol
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració local catalana
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
00:00:13
1
00:00:13
1
00:00:13
00:00:13
1
1
00:00:12
1
00:00:12
00:00:11
1
1
00:00:11
1
00:00:11
00:00:10
00:00:10
00:00:10
1
1
1
1
00:00:10
1
00:00:09
1
00:00:09
1
00:00:09
1
00:00:08
1
00:00:08
1
00:00:07
1
00:00:07
1
00:00:06
1
00:00:06
1
00:00:06
1
00:00:06
1
00:00:06
1
00:00:03
1
Quadre 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes
d’abril. Edició migdia
Actor
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Clos, Joan
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Tura, Montserrat
Rajoy, Mariano
Marín, Manuel
Acebes, Ángel
Mas, Artur
Maragall, Pasqual
Carod-Rovira, JosepLluís
Saura, Joan
Blanco, José
Olmos, Rafael
Rañé, Josep Maria
Puigcercós, Joan
Nadal, Joaquim
Montilla, Josep
Portabella, Jordi
Fernández de la Vega,
María Teresa
Siurana, Antoni
Ruiz Gallardón, Alberto
Iceta, Miquel
Sarsanedas, Oleguer
Subirats, Marina
Cid, Marta
Boada, Joan
Zaplana, Eduardo
Bono, José
Ridao, Joan
Herrera, Joan
Català, Genoveva
Huguet, Josep
Vallès, Josep Maria
Piqué, Josep
Mascarell, Ferran
Bosch, Jaume
Geli, Marina
Capell, Joan Miquel
Moratinos, Miguel Ángel
De Gispert, Núria
Vidal, Guillem
Isern, Josep
Agrupació
Govern de l'Estat
PSOE
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
CiU
Govern de Catalunya
PP
Corts Generals
Govern de l'Estat
PP
CiU
Govern de Catalunya
ERC
ICV
Govern de Catalunya
PSOE
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
ERC
Govern de Catalunya
PSC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Administració local no catalana
PSC-CpC
Altres entitats públiques
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
ICV-EA
PP
Govern de l'Estat
ERC
ICV-EUiA
Govern de Catalunya
ERC
Govern de Catalunya
PPC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ICV-EA
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Estat
CiU
Administració de justícia
Govern de Catalunya
Temps de paraula
agrupació
total
00:02:04
00:03:40
00:01:40
00:02:00
00:01:58
00:01:04
00:00:21
00:00:35
00:00:32
Nombre
d'inserts
10
7
5
00:01:40
00:01:39
00:01:36
00:01:25
6
4
3
4
00:01:23
00:01:16
00:01:15
5
4
5
00:01:07
3
00:00:58
00:00:49
00:00:47
00:00:43
00:00:40
00:00:39
00:00:37
00:00:37
3
3
2
2
2
2
2
2
00:00:34
00:00:33
00:00:32
00:00:32
00:00:32
00:00:32
00:00:30
00:00:29
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:27
00:00:27
00:00:24
00:00:24
00:00:23
00:00:23
00:00:23
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
00:00:22
00:00:21
00:00:19
00:00:19
1
1
1
1
113
Juan, Imma
Aloy, Enric
Miralles, Dèbora
Benach, Ernest
Ribas, Joan
Ferrés, Teresa
Rosàs, Marta
Sense identificar
(Guàrdia Civil)
De la Torre, Adolf
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Altres entitats públiques
Parlament de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració de la Generalitat de
Catalunya
De Borbó, Felip
Corona
Puig, Salvador
Govern de Catalunya
Joan Carles I
Corona
Llanos, Isabel
Administració de l'Estat espanyol
Trias, Xavier
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Camats, Dolors
ICV-EA
Rangel, Xavier
Govern de les administracions locals
catalanes
Sense identificar (soldat) Administració de l'Estat espanyol
Rojo, Javier
Corts Generals
Caffarel, Carmen
Govern de l'Estat
Vidal, Vidal
Govern de les administracions locals
catalanes
Camacho, Joan
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Mundet, Pilar
Govern de les administracions locals
catalanes
Monclús, Xavier
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Bosch, Toni
Govern de les administracions locals
catalanes
Pérez Rubalcaba,
PSOE
Alfredo
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
Mir, Antoni
Govern de Catalunya
Fugué, Antoni
Administració local catalana
Hereu, Jordi
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Vidal, Carme
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Sánchez Noailles, Luis
Administració de l'Estat espanyol
Milà, Salvador
Govern de Catalunya
Oliveras, Jordi
Altres entitats públiques
Ausàs, Jordi
Govern de les administracions locals
catalanes
Alonso, Manel
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Alert, Josep
Administració local catalana
Bosch, Pere
Govern de les administracions locals
catalanes
Crespo, Xavier
Govern de les administracions locals
catalanes
Batalla, Dolors
Govern de les administracions locals
catalanes
Giménez, Amparo
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
114
00:00:19
1
00:00:19
1
00:00:18
00:00:18
00:00:18
1
1
1
00:00:17
1
00:00:17
00:00:17
1
1
00:00:17
1
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:15
1
1
1
1
1
1
1
00:00:15
00:00:15
00:00:14
00:00:14
1
1
1
1
00:00:14
1
00:00:14
1
00:00:14
1
00:00:12
1
00:00:12
1
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:11
1
1
1
1
1
00:00:10
00:00:10
00:00:10
00:00:10
1
1
1
1
00:00:10
1
00:00:09
00:00:09
1
1
00:00:09
1
00:00:08
1
00:00:08
1
Martínez, Ricard
De Gracia, Mariano
Esteve, Pere
Mayol, Imma
Cots, Carles
Padern, Joan
Tardà, Maria Antònia
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
00:00:07
00:00:06
1
1
00:00:06
00:00:06
00:00:06
1
1
1
00:00:06
1
00:00:03
1
115
Quadre 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes
d’abril. Edició vespre
Actor
Acebes, Ángel
Olmos, Rafael
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Bono, José
Rajoy, Mariano
Mas, Artur
Maragall, Pasqual
Clos, Joan
Vidal, Guillem
Pérez Rubalcaba,
Alfredo
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Huguet, Josep
Tura, Montserrat
Iceta, Miquel
Bargalló, Josep
Caldera, Jesús
Zaplana, Eduardo
Fernández de la Vega,
María Teresa
Fernández Ontiveros,
Ricard
Mascarell, Ferran
Nadal, Joaquim
Blanco, José
López Aguilar, Juan
Fernando
Trilla, Carme
Saura, Joan
Llanos, Isabel
Puigcercós, Joan
Esteve, Pere
Sansegundo, María
Jesús
Capell, Joan Miquel
Isern, Josep
Rosàs, Marta
Aloy, Enric
Juan, Imma
Geli, Marina
Cid, Marta
Ridao, Joan
Ros, Adela
Boada, Joan
Pallarés, Toni
116
Agrupació
Govern de l'Estat
PP
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
PSOE
Govern de l'Estat
PP
CiU
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de justícia
PSOE
Temps de paraula
agrupació
total
00:01:13
00:01:54
00:00:41
00:01:32
00:01:05
00:01:31
00:00:26
00:01:15
00:01:09
00:00:56
00:00:52
00:00:42
00:00:41
00:00:39
Nombre
d'inserts
7
3
5
3
3
3
4
2
3
2
CiU
00:00:38
2
ERC
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
PP
Govern de l'Estat
00:00:37
00:00:37
00:00:37
00:00:36
00:00:29
00:00:27
00:00:27
2
2
2
3
2
2
1
Govern de Catalunya
00:00:26
1
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
PSOE
Govern de l'Estat
00:00:25
00:00:25
00:00:24
00:00:23
2
2
1
1
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
00:00:22
00:00:21
00:00:21
00:00:21
00:00:20
00:00:19
1
1
1
1
2
1
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
ERC
Govern de Catalunya
ICV-EA
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
00:00:19
1
00:00:18
00:00:18
00:00:18
1
1
1
00:00:18
1
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:16
00:00:16
1
1
1
1
1
1
Puig, Salvador
Joan Carles I
Vílchez, Francisco
Subirats, Marina
Vidal, Vidal
Aguirre, Esperanza
Lecha, Joan Miquel
Pagans, Anna
Vallès, Josep Maria
Cisneros, Gabriel
Calvo, Carmen
Mena, José María
Hereu, Jordi
Ausàs, Jordi
Alonso, José Antonio
Mir, Antoni
Marín, Manuel
Oliveras, Jordi
Carod-Rovira, JosepLluís
Rañé, Josep Maria
Orrit, Víctor
Simó, Anna
Govern de Catalunya
Corona
Administració de l'Estat espanyol
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració autonòmica no catalana
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
PP
Govern de l'Estat
Administració de justícia
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Corts Generals
Altres entitats públiques
ERC
00:00:15
00:00:15
00:00:15
00:00:15
00:00:14
1
1
1
1
1
00:00:13
00:00:13
1
1
00:00:13
1
00:00:13
00:00:13
00:00:12
00:00:11
00:00:11
00:00:10
1
1
1
1
1
1
00:00:10
00:00:10
00:00:10
00:00:10
00:00:09
1
1
1
1
1
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:08
00:00:07
1
1
00:00:06
1
117
Quadre 5.2.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes d’abril
Temps de paraula
subagrupació agrupació
00:17:30
00:10:22
00:05:30
00:05:16
00:04:59
00:04:19
00:04:17
00:03:42
00:02:27
Nombre
d'inserts
% sobre total
temps paraula
63
32
22
16
14
13
15
18
10
24,3
14,4
7,6
7,3
6,9
6,0
5,9
5,1
3,4
00:02:27
7
3,4
00:02:01
5
2,8
00:01:48
6
2,5
Administració de l'Estat espanyol
Administració de justícia
Altres entitats públiques
00:01:34
00:01:11
00:01:10
6
5
4
2,2
1,6
1,6
Corona
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració local no catalana
PPC
Administració local catalana
00:00:47
3
1,1
00:00:41
00:00:33
00:00:24
00:00:20
4
2
2
2
0,9
0,8
0,6
0,5
Parlament de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
Administració autonòmica no catalana
Total
00:00:18
1
0,4
00:00:15
1
0,3
00:00:13
01:12:04
1
252
0,3
100
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
CiU
PP
PSOE
ERC
Govern de les administracions locals catalanes
Administració de la Generalitat de Catalunya
ICV
•
ICV
•
ICV-EA
•
ICV-EUiA
Corts Generals
PSC
•
PSC
•
PSC-CpC
00:00:35
00:01:24
00:00:28
00:00:39
00:01:09
00:00:15
Quadre 5.2.5. TVE a Catalunya. Temps de paraula de l’agrupació Actors polítics
estrangers al Fòrum durant el mes d’abril
Agrupació
Actors polítics estrangers al Fòrum
118
Temps de paraula
Nombre d’inserts
00:00:27
1
Quadre 5.2.6. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
CiU
Corona
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals catalanes
Govern de l'Estat
ICV
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Parlament de Catalunya
PP
PPC
PSC
PSOE
Total
Home
5
10
2
4
2
2
3
15
3
5
15
43
18
11
26
6
1
1
14
2
6
13
207
%
100
100
50,0
66,7
100
100
75,0
93,8
100
100
100
68,3
81,8
61,1
81,3
85,7
100
100
100
100
100
100
82,1
Inserts
Dona
%
Total
1
100
2
2
50,0
33,3
1
1
25,0
6,3
20
4
7
6
1
31,7
18,2
38,9
18,8
14,3
45
17,9
1
5
10
4
6
2
2
4
16
3
5
15
63
22
18
32
7
1
1
14
2
6
13
252
119
Figura 5.2.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
TVE a Catalunya
70
60
Do na
Ho me
50
40
30
20
10
0
120
Quadre 5.2.7. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
Administració autonòmica no catalana
00:01:14
00:00:13
Administració de justícia
00:00:19 00:00:30 00:01:11
Administració de la Generalitat de Catalunya
00:02:10 00:03:13 00:02:27
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
00:00:17 00:00:41
Administració de l'Estat espanyol
00:02:31 00:02:30 00:01:34
Administració local catalana
00:00:16 00:00:20
Administració local no catalana
00:00:42 00:00:33
Altres entitats públiques
00:01:56 00:00:45 00:01:10
Altres institucions
00:00:15
CiU
00:11:26 00:19:18 00:05:16
Corona
00:00:47
Corts Generals
00:00:46 00:02:01
EA
00:00:23
Entesa Catalana de Progrés
00:00:18
ERC
00:07:21 00:06:31 00:04:17
Govern de Catalunya
00:20:43 00:12:52 00:17:30
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
00:03:12 00:03:39 00:05:30
Govern de les administracions locals catalanes 00:06:19 00:03:36 00:03:42
Govern de l'Estat
00:09:52 00:24:25 00:10:22
ICV
00:02:36 00:06:56 00:02:27
Agrupació
•
•
•
ICV
ICV-EA
ICV-EUiA
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
Oposició de les administracions locals
catalanes
•
ERC
•
PSC
•
UA-PSC
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Catalunya
PP
PPC
PSC
•
•
PSOE
Total
PSC
PSC-CpC
00:02:04
00:00:12
00:00:20
00:00:26
00:00:12
00:00:12
00:00:23
00:00:57
00:01:55
00:04:04
00:00:15
00:00:35
00:01:24
00:00:28
00:00:15
00:00:15
00:00:13
00:00:10
00:00:58
00:08:28
00:00:18
00:04:59
00:06:35
00:08:33
00:16:03
00:14:40
00:01:23
00:09:28
00:00:24
00:01:48
00:00:39
00:01:09
00:04:19
01:40:55
02:10:57
01:12:04
00:07:57
00:06:47
00:06:47
2,6
5,3
0,4
0,2
3,4
0,2
0,3
00:00:13
00:00:13
00:00:10
00:08:33
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
1,2
0,3
0,3
0,4
1,6
2,1
2,5
3,4
0,2
0,9
2,5
1,9
2,2
0,2
0,5
0,5
0,8
1,9
0,6
1,6
0,2
11,3
14,7
7,3
1,1
0,6
2,8
0,4
0,2
7,3
5,0
5,9
20,5
9,8
24,3
3,2
2,8
7,6
6,3
2,7
5,1
9,8
18,6
14,4
0,4
0,2
8,5
7,9
0,1
0,7
6,5
6,5
0,4
6,9
0,6
6,7
12,3
2,5
6,5
100
7,2
100
6,0
100
121
Figura 5.2.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer,
març i abril
TVE a Catalunya
% tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
A dm. auto nò mica no catalana
A dm. de justícia
A dm. de la Generalitat de Catalunya
A dm. de l'A j. de B arcelo na
A dm. de l'Estat espanyo l
A dm. lo cal catalana
A dm. lo cal no catalana
A ltres entitats públiques
A ltres institucio ns
CiU
Co ro na
Co rts Generals
Agrupació
EA
Entesa Catalana de P ro grés
ERC
Go vern de Catalunya
Go vern de l'A j. de B arcelo na
Go vern de les adms. lo cals catalanes
Go vern de l'Estat
ICV
IU
Opo sició de l'A j. de B arcelo na
Opo sició de les adms. lo cals catalanes
Organismes de la Unió Euro pea
P arlament de Catalunya
PP
PPC
P SC
P SOE
122
Febrer
Març
Abril
Quadre 5.2.8. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre febrer-abril
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
CiU
PSC
ƒ
PSC
ƒ
PSC-CpC
PP
PSOE
ERC
PPC
Govern de les administracions locals catalanes
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ICV
ƒ
ICV-EUiA
ƒ
ICV
ƒ
ICV-EA
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Altres entitats públiques
Corts Generals
Administració de justícia
Administració autonòmica no catalana
Parlament de Catalunya
Administració local no catalana
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Corona
IU
Administració local catalana
Oposició de les administracions locals catalanes
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
EA
Entesa Catalana de Progrés
Altres institucions
Organismes de la Unió Europea
Total
Temps de paraula
subagrupació agrupació
00:51:05
00:44:39
00:36:00
00:22:06
00:02:32
00:04:52
00:03:36
00:03:31
Nombre
d'inserts
% sobre total
temps paraula
177
91
117
16,8
14,7
11,8
00:24:38
90
8,1
00:22:00
00:20:22
00:18:09
00:16:54
00:13:37
00:12:21
62
66
62
64
67
51
7,2
6,7
6,0
5,6
4,5
4,1
00.11:59
39
3,9
00:07:50
00:06:35
00:03:51
00:02:47
00:02:00
00:01:27
00:01:16
00:01:15
00:00:58
0:00:47
00:00:41
00:00:36
00:00:36
00:00:27
00:00:23
00:00:18
00:00:15
00:00:10
05:03:56
32
23
15
7
7
4
5
5
5
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1007
2,6
2,2
1,3
0,9
0,7
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100
123
Figura 5.2.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre febrer-abril
TVE a Catalunya
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A grupa c ió
124
Quadre 5.2.9. TVE a Catalunya. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes d’abril
Temps
notícia
Notícia
Actor
01:26:11
Bloc titulars
Rodríguez Zapatero, José Luis
00:52:23
Postguerra a l'Iraq (TER)
Marín, Manuel
Sense identificar (soldat)
00:37:34
Setmana Santa 2004 (TER)
Capell, Joan Miquel
Isern, Jordi
Roca, Josep Maria
Balaguer, Oriol
Sabat, Jaume
Font, Núria
Barrera, David (responsable
alberg)
Escribà, Christian
Olmos, Rafael
Pellicer, Salvador
Sánchez, Valeriano
Sense identificar (agència de
viatges)
Sardà, Josep-Francesc (hoste
monestir)
Roguert-Jalmar, M.Federica
Capmany, Ignasi
Serrano, Juan Antonio
Pedragosa, Josep Lluís
Puchades, Antoni
Calvet, Joan
Guillem, Florència
De Burgos, Maria Àngels
De Gracia, Mariano
00:27:30
Retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq
(TER)
González, Josep
Monsó, Antoni
Miró, Elies
Bono, José
Rajoy, Mariano
Rodríguez Zapatero, José Luis
Blanco, José
Acebes, Ángel
Pérez Rubalcaba, Alfredo
Moratinos, Miguel Ángel
Massana, Pilar
Fernández de la Vega, María
Teresa
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Camats, Dolors
Vílchez, Francisco
Maragall, Pasqual
Zaplana, Eduardo
Mas, Artur
Sánchez Noailles, Luis
00:26:31
Fòrum 2004 (TER)
Clos, Joan
Sarsanedas, Oleguer
Bandrés, José Manuel
Tura, Montserrat
Oliveras, Jordi
Palau, Pep
López de Uralde, Juan
Mora, Imma
Ruiz Gallardón, Alberto
Temps
paraula
Agrupació
PSOE
Govern de l'Estat
Corts Generals
Administració de l'Estat
espanyol
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors culturals
Organitzacions empresarials
Actors culturals
Actors econòmics
Actors econòmics
Altres
00:00:20
00:00:18
00:00:31
00:00:15
Actors econòmics
Govern de Catalunya
Organitzacions empresarials
Actors econòmics
Actors econòmics
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:14
00:00:14
Altres
00:00:13
Església catòlica
Actors culturals
Organitzacions empresarials
Universitats i ensenyament
Actors econòmics
Organitzacions empresarials
Actors culturals
Actors culturals
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Universitats i ensenyament
Actors culturals
Actors econòmics
Govern de l'Estat
PP
Govern de l'Estat
PSOE
PP
PSOE
Govern de l'Estat
Món associatiu
Govern de l'Estat
00:00:13
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:10
00:00:07
00:00:06
00:00:06
ERC
ICV-EA
Administració de l'Estat
espanyol
Govern de Catalunya
PP
CiU
Administració de l'Estat
espanyol
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres entitats públiques
Món associatiu
Govern de Catalunya
Altres entitats públiques
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
Administració local no
catalana
00:00:18
00:00:15
00:00:15
125
00:00:42
00:00:25
00:00:21
00:00:20
00:00:19
00:00:18
00:00:17
00:00:06
00:00:06
00:00:05
00:25:41
00:00:58
00:00:46
00:00:35
00:00:25
00:00:24
00:00:22
00:00:21
00:00:21
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:10
00:01:47
00:00:32
00:00:27
00:00:25
00:00:20
00:00:19
00:00:16
00:00:12
00:00:09
00:23:50
Sant Jordi 2004 (TER)
00:20:21
Operació policial contra els autors de l'11-M
(TER)
Martín, Andreu
Acebes, Ángel
Aguirre, Esperanza
00:19:45
Constitució del nou govern de l'Estat (TER)
Rodríguez Zapatero, José Luis
00:18:49
00:13:40
Debat d'investidura del nou president del
govern espanyol (TER)
Fernández de la Vega, María
Teresa
Mas, Artur
Huguet, Josep
Boada, Joan
Iceta, Miquel
Rajoy, Mariano
Rodríguez Zapatero, José Luis
Duran i Lleida, Josep Antoni
Puigcercós, Joan
Blanco, José
Iceta, Miquel
Zaplana, Eduardo
Herrera, Joan
Boada, Joan
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Proves i posada en funcionament del Trambaix Maragall, Pasqual
(TER)
Trias, Xavier
00:13:40
Constitució de les Corts Generals de la VIII
legislatura (TER)
00:10:11
Conflicte laboral a Seat (TER)
00:08:26
Accident a la sala d'espera de ginecologia de
l'Hospital Sant Pau (TER)
00:08:16
Mesures contra el terrorisme internacional
(TER)
126
Sense identificar (venedora)
Roig, Àlex
Esteve, Jaume
Colomer, Miquel
Sense identificar (estudiant)
Sense identificar (actor)
Vila, Miquel
Maragall, Pasqual
Piqué, Josep
Mas, Artur
Sense identificar (venedor)
Romaní, Martí
Pinyol, Jaume
Saura, Joan
Asensi, Matilde
Saramago, José
Arguiñano, Karlos
Bernal, Miquel
Bucay, Jorge
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Sense identificar (actriu)
De Toro, Suso
Regàs, Rosa
Tardà, Maria Antònia
Marín, Manuel
Duran i Lleida, Josep Antoni
Joan Carles I
Pérez Rubalcaba, Alfredo
Zaplana, Eduardo
Rojo, Javier
Piqué, Josep
Carnero, Matías
Gálvez, Manuel
Rañé, Josep Maria
Geli, Marina
Cabrera, David (víctima)
Lucas, Eduard
Tura, Montserrat
Tura, Montserrat
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Actors econòmics
Govern de Catalunya
PPC
CiU
Actors econòmics
Actors culturals
Universitats i ensenyament
Govern de Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
ERC
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
Govern de l'Estat
Administració autonòmica no
catalana
Govern de l'Estat
PSOE
Govern de l'Estat
00:01:17
00:00:35
00:00:23
00:00:19
00:00:18
00:00:15
00:00:15
00:00:13
00:00:13
00:00:13
00:00:12
00:00:12
00:00:09
00:00:09
00:00:09
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:07
00:00:05
00:00:04
00:00:04
00:00:03
CiU
ERC
ICV-EA
PSC-CpC
PP
PSOE
Govern de l'Estat
CiU
ERC
PSOE
PSC-CpC
PP
ICV-EUiA
ICV-EA
ERC
Govern de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de
Barcelona
Corts Generals
CiU
Corona
PSOE
PP
Corts Generals
PPC
Sindicats
Sindicats
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Altres
Sindicats
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
00:00:41
00:00:35
00:00:31
00:00:30
00:00:20
00:01:20
00:00:46
00:01:12
00:01:04
00:00:47
00:00:39
00:00:29
00:00:28
00:00:15
00:00:12
00:00:30
00:00:15
00:00:03
00:00:49
00:00:13
00:00:39
00:00:26
00:00:43
00:00:48
00:00:32
00:00:31
00:00:27
00:00:15
00:00:15
00:00:11
00:01:39
00:00:27
00:00:25
00:00:40
00:00:19
00:00:13
00:00:09
00:00:35
00:07:23
00:06:39
00:06:36
00:06:34
00:05:58
00:05:43
00:05:21
00:05:11
00:04:53
00:04:25
00:03:44
00:03:43
00:03:43
00:03:43
00:03:41
00:03:36
00:03:28
00:03:18
00:03:15
Creació de la Ciutat Judicial (TER)
Vallès, Josep Maria
Sense identificar (veïna
afectada)
Vidal, Guillem
Sense identificar (veí afectat)
Olmos, Rafael
Ruiz Gallardón, Alberto
Govern de Catalunya
Altres
00:00:40
00:00:39
Administració de justícia
Altres
Informació del trànsit
Govern de Catalunya
Atemptats terroristes de l'11-M a Madrid (TER)
Administració local no
catalana
López Aguilar, Juan Fernando
Govern de l'Estat
Sense identificar (víctima 11-M) Altres
Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
Acebes, Ángel
PP
Immigració (TER)
Jiménez Villarejo, Carlos
Altres
(exfiscal anticorrupció)
Rodríguez, Gabriela (relatora
Actors polítics estrangers al
ONU)
Fòrum
Jordi (víctima abús policial)
Altres
Ros, Adela
Govern de Catalunya
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
Simó, Anna
Govern de Catalunya
Assassinat d'un noi en un institut de Barcelona Tapias, Reynaldo (familiar de la Altres
(TER)
víctima)
Agressió a una parella gai a l'estació de tren de De la Rosa, Ricardo
Experts
Passeig de Gràcia (TER)
Barberà, Albert
Món associatiu
Sense identificar (membre
Altres
col·lectiu gai-lèsbic)
Preinscripcions i matriculacions a centres
Cid, Marta
Govern de Catalunya
escolars (TER)
Bosch, Pere
Govern de les
administracions locals
catalanes
Judici pel cas Chupinazo (TER)
Aineto, David
Experts
Domínguez, Juan Miguel
Experts
Sense identificar (familiar de
Altres
víctima)
Violència domèstica (TER)
Miró, Òscar
Actors del món sanitari
Vidal, Carme
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Alonso, Manel
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Dia Mundial de la Salut (TER)
Blanca, Raquel (víctima
Altres
accident trànsit)
Bonet, Francesc
Món associatiu
Casamitjana, Núria
Associacions i col·lectius
professionals
Vidal, Joan
Actors del món sanitari
Sabater, David (víctima accident Altres
trànsit)
Barcelona ultima dures mesures per reduir els Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de
accidents de trànsit
Barcelona
Hereu, Jordi
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Olmos, Rafael
Govern de Catalunya
Finançament autonòmic (TER)
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
Bosch, Jaume
ICV-EA
Mas, Artur
CiU
Desmantellada a França la fàbrica d'explosius Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
més important d'ETA
Regulació de la figura del cap de l'oposició del Huguet, Josep
ERC
govern català (TER)
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
Mas, Artur
CiU
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
Paralització de l'aplicació de la LOCE (TER)
Sansegundo, María Jesús
Govern de l'Estat
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Mas, Artur
CiU
Saura, Joan
Govern de Catalunya
Troballa d'un explosiu a la línia d'AVE Madrid- Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
Sevilla (TER)
Alguns familiars honoren els 300 soldats
Cos, Palmira (filla soldat
Altres
republicans enterrats a la fossa comuna de
republicà)
Manresa
Aloy, Joaquim
Actors culturals
Pla Hidrològic Nacional (TER)
Català, Genoveva
Govern de Catalunya
Aznar, Àngel
Món associatiu
127
00:00:19
00:00:09
00:01:19
00:00:24
00:00:23
00:00:21
00:00:20
00:00:16
00:00:38
00:00:27
00:00:23
00:00:17
00:00:08
00:00:06
00:01:11
00:00:37
00:00:22
00:00:13
00:00:49
00:00:09
00:01:12
00:00:11
00:00:05
00:00:13
00:00:11
00:00:10
00:00:39
00:00:27
00:00:19
00:00:11
00:00:10
00:00:34
00:00:22
00:00:16
00:00:45
00:00:28
00:00:23
00:00:13
00:00:53
00:00:29
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:19
00:00:23
00:00:21
00:00:15
00:00:47
00:00:18
00:00:28
00:00:10
00:03:01
La Generalitat proposa regenerar la zona del
Delta i protegir els arrossars
Juan, Imma
00:03:01
Accidents de trànsit (TER)
Carulla, Teresa
Molina, Nico
Camacho, Joan
00:02:56
Espanya no rebrà 20 milions d'euros
suplementaris per a l'oli d'oliva
Problemàtica amb la comunitat musulmana
arran de l'11-M (TER)
Segura, Joan
Pardell, Josep Maria
Marín, Manuel
Abdelghaui, Himouri (immigrant
musulmà)
Hussain, Mirza Iqtizar
(immigrant musulmà)
Isern, Josep
00:02:55
00:02:54
00:02:49
00:02:47
00:02:46
00:02:44
00:02:43
00:02:40
Fecsa-Endesa indemnitzarà uns 120.000
clients pels talls elèctrics que van patir durant el
2003
Mig milió de catalans pateix disfunció erèctil
Mesures del govern català per reduir els
accidents de trànsit (TER)
Tres de cada quatre conductors catalans corren
massa
Sinistralitat laboral (TER)
Avui entra en vigor la nova normativa de la UE
sobre transgènics
Barcelona disposarà a partir de demà de la
primera Oficina d'Informació Escolar
Govern de les
administracions locals
catalanes
Universitats i ensenyament
Universitats i ensenyament
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Organitzacions empresarials
Sindicats
Corts Generals
Altres
00:00:37
Altres
00:00:15
Govern de Catalunya
00:00:37
Ruiz Romero, Javier
Nadal, Joaquim
Tura, Montserrat
Pedragosa, Josep Lluís
Actors del món sanitari
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Universitats i ensenyament
00:00:29
00:00:34
00:00:28
00:00:41
Terrés, Fernando
Aloy, Enric
Universitats i ensenyament
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
00:00:17
00:00:37
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors del món sanitari
00:00:20
Administració de l'Estat
espanyol
Món associatiu
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors del món sanitari
00:00:37
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
00:00:40
00:00:22
00:00:49
Puig, Salvador
Subirats, Marina
Clos, Joan
00:02:38
00:02:33
00:02:33
00:02:32
00:02:28
00:02:28
00:02:27
00:02:25
00:02:25
00:02:24
00:02:14
00:02:13
00:02:09
00:02:08
00:02:04
00:01:59
00:01:50
00:01:49
128
Comencen les inscripcions per les colònies
d'estiu de la Generalitat
Comencen les obres per millorar la fluïdesa de
trànsit a l'aduana d'Andorra
Rosàs, Marta
Les plantes medicinals alleugen els trastorns
de la menopausa
Desarticulada una banda traficant de droga
mitjançant ampolles de vi blanc
Tabata és un restaurant d'inserció laboral de
persones amb disminució psíquica lleu
Duran, Magda
El 60% dels catalans creu que no cal anar al
metge per aprimar-se
El català supera en un 6% el castellà en l'ús
social, segons un estudi de la Generalitat
L'Ajuntament de Barcelona aprova el primer Pla
d'Acció Municipal realitzat amb participació
ciutadana
Conflicte laboral a Nissan (TER)
La pluja provoca retencions i nombrosos
accidents a la xarxa viària de Catalunya
Obren un expedient sancionador als basars
asiàtics de Lleida per irregularitats i
incompliments
Rajoy insisteix en qualificar el Govern de
Zapatero de "dèbil i inestable" en un acte a
Barcelona
Implantació dels Judicis Ràpids (TER)
Barcelona dóna la benvinguda a la primavera
amb una festa cívica a la Ciutadella
El Govern crearà una comissió per analitzar el
futur de la festa taurina
Sis de cada deu nens no utilitzen sistemes de
retenció infantil als vehicles
Es reuneix per primera vegada la mesa del
Congrés per estudiar quins partits tindran grup
parlamentari
Ampliació de la UE (TER)
Ausàs, Jordi
Llanos, Isabel
Gusi, Jordi
Sánchez, Vanesa
Bazán, Estela
Barbany, Montserrat
Bargalló, Josep
Mir, Antoni
Mascarell, Ferran
00:00:17
00:00:16
00:00:14
00:00:33
00:00:11
00:00:27
00:00:21
00:00:31
00:00:27
00:00:10
00:00:35
00:00:22
00:00:29
00:00:23
00:00:09
00:00:22
Giménez, Marc
Sindicats
Sense identificar (Guàrdia Civil) Administració de l'Estat
espanyol
Vidal, Vidal
Govern de les
administracions locals
catalanes
Rajoy, Mariano
PP
00:00:41
00:00:17
Vidal, Guillem
Clos, Joan
00:00:26
00:00:11
Tura, Montserrat
Méndez, Carmen
Corrales, Luis
Olmos, Rafael
Administració de justícia
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Món associatiu
Món associatiu
Govern de Catalunya
Cisneros, Gabriel
PP
00:00:13
Miralles, Dèbora
Altres entitats públiques
00:00:18
00:00:28
00:01:21
00:00:18
00:00:15
00:00:15
00:00:31
00:01:48
L'Associació Catalana contra la Contaminació
Acústica exigeix un aïllament acústic al
immobles
Mora, Andreu
Gallardo, Lluís
Martínez, Ricard
00:01:47
Portugal commemora els 30 anys de la
"revolució dels clavells"
Fira d'Abril de Catalunya 2004 (TER)
Roig, Xavier
00:01:46
00:01:44
00:01:41
00:01:38
00:01:37
00:01:37
00:01:37
00:01:36
00:01:36
00:01:36
00:01:33
00:01:33
00:01:33
00:01:32
00:01:32
00:01:31
00:01:31
00:01:30
00:01:28
00:01:28
00:01:28
00:01:27
00:01:27
00:01:27
00:01:26
00:01:26
CCOO obre el VIII Congrés Confederal
El Govern espanyol rebaixarà l'IVA dels discos
al 4% i el dels llibres a l'1%
Celestino Corbacho serà el futur president de la
Diputació de Barcelona
Milers de balladors de salsa atenen al Congrés
Internacional de Salsa a Tarragona
Avui se celebra el Dia Internacional de Dansa
L'empresa "Infojobs.net" va propiciar l'any
passat mig milió de contractes laborals
Manifestació de pagesos per reclamar el
pagament del pla de la recuperació de l'olivera
El 40% de les dones majors de 35 anys
pateixen incontinència urinària
La músicoteràpia pot ajudar les persones a
superar traumes psicològics
Maragall visita oficialment la Vall d'Aran on
inaugura les reformes d'una escola
Tallers terapèutics per millorar la qualitat de
vida dels afectats de Pàrkinson
El fiscal en cap de Catalunya critica les
nombroses reformes del Govern del PP en
l'àmbit de justícia
Arrenca la I Fira del Disc Ciutat de Barcelona
amb més de 200 expositors
El Saló Internacional del Turisme de Catalunya
obre les portes a la fira de Montjuïc
Augmenta l'atur en 37.100 persones en el
primer trimestre de l'any i la taxa se situa en
l'11,38%
Pep Sala ofereix un concert solidari amb els
afectats de l'amiant
Cap víctima en l'incendi d'un immoble al centre
històric de Valls
L'AMAC crea comissions locals d'informació en
cadascuna de les set zones nuclears de l'estat
Intermón Oxfam celebra el Dia de l'Esperança
Els pagesos demanen que s'ajudi la
incorporació dels joves en aquest sector
El Palau de la Música inaugura les obres
d'ampliació i remodelació
Rajoy demana que es convoqui el Pacte
Antiterrorista arran de la polèmica entre Acebes
i Alonso
El Vendrell celebra un Congrés d'aprenentatge
Susuki per incitar als mes petits a tocar
instruments
Fecsa-Endesa haurà de pagar una multa de
vuitanta mil euros per l'apagada a la Vall d'Aran
La Cambra de Comerç de Sabadell instal·la
una seu a la Xina
Associacions de veïns
Món associatiu
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
00:00:13
00:00:10
00:00:07
00:00:09
00:00:08
Malena (cuinera caseta)
Caldera, Jesús
Gómez, José Manuel
Calvo, Carmen
Montilla, Josep
Món associatiu
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Actors econòmics
Govern de l'Estat
Actors culturals
Govern de l'Estat
PSC
Armentero, Pilar
Olivé, Jordi
Camargo, Sandra
García, Verónica (ballarina)
Aparicio, Maria
Gómez, Maria Julieta
Salvadó, Carles
Pardell, Josep Maria
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i ensenyament
Altres
Universitats i ensenyament
Actors econòmics
Actors econòmics
Sindicats
00:00:08
00:00:07
00:00:06
00:00:04
00:00:08
00:00:22
00:00:11
00:00:12
Flores, Dolores (afectada
incontinència urinària)
Poch, Serafina
Altres
00:00:16
Associacions i col·lectius
professionals
Govern de Catalunya
00:00:16
Mateo, Belinda (malalta
pàrkinson)
Gassó, Francisco (malalt
pàrkinson)
Villalobos, Mercedes (malalta
pàrkinson)
Vidal, Guillem
Mena, José María
Altres
00:00:13
Altres
00:00:08
Altres
00:00:08
Administració de justícia
Administració de justícia
00:00:15
00:00:11
Kennedy, Mike
Vilella, Joan Carles
Esteve, Pere
Actors culturals
Actors culturals
Govern de Catalunya
00:00:10
00:00:09
00:00:08
Coscubiela, Joan
Sindicats
00:00:20
Mañosa, Salvador
Sala, Pep
Martínez, Juan Roberto (veí
afectat)
Batalla, Dolors
Món associatiu
Actors culturals
Altres
00:00:26
00:00:06
00:00:12
00:00:08
Vila d'Abadal, Marià
Govern de les
administracions locals
catalanes
Món associatiu
Bolívar, Santi
Muntal, Lluis
Solà, Eduard
Millet, Fèlix
Món associatiu
Sindicats
Sindicats
Actors culturals
00:00:12
00:00:15
00:00:14
00:00:14
Alonso, José Antonio
Rajoy, Mariano
Govern de l'Estat
PP
00:00:10
00:00:09
Toca, Anna
Universitats i ensenyament
00:00:09
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
00:00:30
Peñarroya, Antoni
Organitzacions empresarials
00:00:15
Terrino, Miguel
Giménez, Amparo
Maragall, Pasqual
00:00:23
00:00:07
00:00:08
00:00:13
00:00:12
00:00:19
00:00:16
00:00:17
129
00:01:25
Una plataforma d'ajuntaments i sindicats
exigeix modernitzar la línia ferroviària LleidaBarcelona
00:01:25
ERC reclama a Maragall que respecti CarodRovira
Últims retocs a la platja de Torredembarra
fortament afectada pels temporals del
novembre
Els empresaris de les pistes d'esquí catalanes
presenten un pla director per resoldre
deficiències
Cox es compromet a impulsar el reconeixement
del català a la Unió Europea
Coscubiela és reelegit secretari general de
CCOO a Catalunya amb el 66,3% dels vots
El Departament d'Agricultura vol que les àrees
agrícoles de més qualitat quedin definides per
protegir-les millor
El 12% de la població pateix migranya i els
especialistes fan una crida per evitar
l'automedicació
La nova tecnologia d'Internet sense cables
s'estén per Barcelona
00:01:24
00:01:24
00:01:24
00:01:24
00:01:23
00:01:22
00:01:21
00:01:21
00:01:21
00:01:20
00:01:20
00:01:20
00:01:19
00:01:18
00:01:18
00:01:17
Caffarel pren possessió del càrrec com a nova
directora de RTVE
La colònia de voltors de La Terreta es
converteix en reclam pels turistes
Les exportacions d'oli d'oliva i de fruites han
estat les millors dels darrers anys a Ponent
A partir d'avui els caixers estan obligats a
informar de les comissions
Els invidents ja disposen d'un sistema per
traspassar sense por els carrers de Molins de
Rei
La Generalitat i l'Ajuntament de Palamós volen
impedir que s'urbanitzi la Pineda d'Angori
L'Ajuntament de Barcelona incrementa les
ajudes a les entitats dedicades a l'atenció
social
El ritme de vida i la salut expliquen l'èxit dels
restaurants de menjar ràpid de verdura
L'Ajuntament de Tossa de Mar aturarà les
obres molestes durant aquest estiu
Bosch, Toni
Govern de les
administracions locals
catalanes
Sindicats
ERC
00:00:12
Govern de les
administracions locals
catalanes
Administració de la
Generalitat de Catalunya
00:00:13
Benach, Ernest
Parlament de Catalunya
00:00:18
Fidalgo, José María
Sindicats
00:00:25
Siurana, Antoni
Govern de Catalunya
00:00:34
Campistol, Jaume
Avellaneda, Sheila (afectada
migranya)
Beti, David (cambrer Starbucks
Cafè)
Ramoneda, Àlex
Caffarel, Carmen
Actors del món sanitari
Altres
00:00:14
00:00:10
Altres
00:00:15
Actors econòmics
Govern de l'Estat
00:00:10
00:00:14
Alert, Josep
Administració local catalana
00:00:09
Rivadulla, Pere
Coiduras, Carles
Campos, Francesc
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors econòmics
00:00:10
00:00:08
00:00:13
San Martín, Luis Fernando
Món associatiu
00:00:18
Ferrés, Teresa
Govern de les
administracions locals
catalanes
Món associatiu
00:00:17
Actors econòmics
Actors econòmics
Govern de les
administracions locals
catalanes
Altres
00:00:12
00:00:11
00:00:14
Altres
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
00:00:14
00:00:06
Administració local catalana
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Organitzacions empresarials
00:00:11
00:00:09
00:00:04
00:00:10
00:00:09
00:00:09
Actors econòmics
Actors econòmics
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Actors econòmics
Actors culturals
00:00:10
00:00:09
00:00:17
Oñas, Dionís
Ridao, Joan
Lecha, Joan Miquel
Orrit, Víctor
Mercader, Pilar
Manzano, Eduardo
Del Hoyo, Isaac
Mundet, Pilar
Sánchez, Juan Pedro
(encarregat obra)
Costa, Pere (veí de Peralada)
Padern, Joan
00:01:17
Descobreixen 15 bombes de la Guerra Civil al
fons del riu Orlina, al pas per Peralada
00:01:16
El Marroc lloa la "franquesa" de Zapatero amb
Mohammad VI
Un 20% dels ciutadans de la província de
Barcelona utilitzen els serveis de les
biblioteques
El món de les petites editorials són un bon
negoci a Catalunya
L'Ajuntament de Lloret de Mar aplicarà
estrictament la llei seca aquest estiu
Rodríguez Zapatero, José Luis
La collita de préssec i nectarines serà bona
segons les previsions dels pagesos
A totes les pistes d'esquí catalanes onegen les
banderes de risc d'allaus
Comiat a Floquet de Neu (TER)
Badia, Antoni
Les collites s'han vist fortament afectades per
les gelades d'aquesta setmana
Any Dalí (TER)
Pujol, Macari
Guiu, Hipòlit
Joan, Josep Maria
00:01:16
00:01:16
00:01:15
00:01:15
00:01:15
00:01:15
00:01:15
00:01:15
130
Fugué, Antoni
Camprubí, Joan (soci biblioteca)
Sánchez, Lluïsa
Martín, José Luis
Roca, Blanca-Rosa
Crespo, Xavier
Peñaranda, Marc
Caralt, Xavier
Portabella, Jordi
00:00:11
00:00:17
00:00:07
00:00:30
00:00:07
00:00:25
00:00:20
00:00:14
00:00:03
00:00:10
00:01:14
00:01:13
00:01:13
00:01:12
00:01:12
00:01:12
00:01:11
00:01:11
00:01:10
00:01:09
00:01:08
00:01:08
00:01:08
00:01:08
00:01:07
00:01:07
00:01:07
00:01:06
00:01:05
00:01:05
00:01:05
00:01:05
00:01:04
00:01:03
00:01:03
00:01:03
00:01:02
00:01:02
00:01:00
00:00:59
00:00:59
L'OMIC ha rebut més de 55.000 consultes
durant el 2003
El Canadà autoritza la caça de 350.000 foques,
la major cacera permesa mai fins ara
Trujillo creu imprescindible canviar la llei
d'urbanisme per la manca de sòl reservat a
l'habitatge
L'excés de velocitat i l'alcoholèmia son els
punts forts de control del Mossos de les Terres
de Ponent
Els pescadors esportius de l'Alt Urgell indignats
per què uns ocells se'ls mengen tot el peix del
riu
El projecte Sitio Taxi dóna veu pròpia al
col·lectiu dels taxistes a través dels mòbils
Troballa de restes de la muralla romana de
Barcelona a Ciutat Vella
Un incendi arrasa cinc empreses de
Mercabarna
L'emissió de gasos de la planta incineradora de
residus tòxics de Constantí no son perillosos
Reunió de la Confederació Europea de
Sindicats a El Pertús
Només tres de cada deu catalans amb
problemes de pròstata visiten l'uròleg
La Generalitat inaugura la primera plataforma
industrial a Ciutat de Mèxic
La Federació Espanyola de malalts de
Pàrkinson presenten un estudi sobre l'estat de
la malaltia
Tota la plantilla de Correos de Badalona
continua la vaga indefinida de dues hores
diàries
El 65% dels conductors del transport urbà
presenta símptomes d'estrès
Desarticulada una banda que robava
mercaderia de camions i la venia a petits
comerços
Calella tanca la platja del Golfet per evitar
accidents després de detectar una esllavissada
Veïns de Premià de Mar es manifesten contra
la N-II
La nova presó del Bages s'ubicarà a Sant Joan
de Vilatorrada
Jornada de portes obertes a l'edifici de Can
Serra de la Diputació de Barcelona
El magazine de TVE Continuarà celebra vuit
anys de programa amb una trobada cultural
Adopció d'infants per part de parelles
homosexuals (TER)
L'Ajuntament de Torroella organitza una
jornada per netejar els efectes dels temporals a
la platja
L'obra Calígula, d'Albert Camus, arriba a la sala
petita del TNC
Saura es presentarà a les noves eleccions
internes d'ICV
El veïns d'un immoble amb aluminosi de
Badalona no el desallotgen perquè no reben
ajudes de l'Ajuntament
Duran i Lleida creu que el clima polític a
Catalunya ha millorat en els últims mesos
Els barcelonins avaluen i aproven la neteja de
la ciutat, segons un estudi de l'Ajuntament
XVII Trobada de Campaners a Os de Balaguer
La Generalitat proposa augmentar les
exigències per aconseguir la cèdula
d'habitabilitat
Els socialistes catalans aproven el manifest
electoral per les eleccions europees
Portabella, Jordi
00:00:20
Losada, Sebastián
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
Trilla, Carme
Govern de Catalunya
00:00:22
Monclús, Xavier
Administració de la
Generalitat de Catalunya
00:00:14
Regada, Ramon (aficionat a la
pesca)
Dominguez, Max
Fernando, David
Morgades, Jorge
Plasencia, Alejandro
Altres
00:00:16
Món associatiu
Actors econòmics
Experts
Món associatiu
00:00:09
00:00:15
00:00:12
00:00:16
Pallarés, Toni
00:00:16
Quesada, Tomàs
Domingo, Josep Lluís
Milà, Salvador
Ros, Camil
Coscubiela, Joan
Gelabert, Antoni
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Actors econòmics
Universitats i ensenyament
Govern de Catalunya
Sindicats
Sindicats
Actors del món sanitari
Esteve, Pere
Govern de Catalunya
00:00:06
Guinovart, Carles
Món associatiu
00:00:10
Portero, Manuel
Sindicats
00:00:14
Simarro, Carme
Sindicats
00:00:13
De la Torre, Adolf
Administració de la
Generalitat de Catalunya
00:00:17
Rangel, Xavier
00:00:15
Anguera, Rafael
Govern de les
administracions locals
catalanes
Món associatiu
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:19
Riera, Maria Mercè
Actors econòmics
00:00:10
Torres, Maruja
Semprún, Jorge
Costa, Lluís
Actors culturals
Actors culturals
Església catòlica
00:00:14
00:00:09
00:00:16
Ribas, Joan
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
Actors culturals
ICV
00:00:18
Elías, Carme
Madaula, Ramon
Saura, Joan
00:00:13
00:00:07
00:00:14
00:00:10
00:00:12
00:00:07
00:00:20
00:00:10
00:00:12
00:00:11
00:00:35
Sánchez, Francisco (veí afectat) Altres
Guirao, Mari Carmen (veïna
Altres
afectada)
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
00:00:10
00:00:09
Subirats, Marina
00:00:20
Del Pozo, Denis
Folch, Ricard
Fernández Ontiveros, Ricard
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Actors culturals
Govern de Catalunya
Montilla, Josep
PSC
00:00:20
00:00:31
131
00:00:18
00:00:09
00:00:26
00:00:59
00:00:57
00:00:57
00:00:56
00:00:56
00:00:55
00:00:54
00:00:54
00:00:53
00:00:53
00:00:52
00:00:52
00:00:51
00:00:48
00:00:47
00:00:47
00:00:39
00:00:38
00:00:33
132
Des d'avui i fins diumenge els FFGC deixen
pujar de franc amb el cremallera totes les
Montserrat
CiU aprova la llista pel Parlament Europeu
encapçalada per Ignasi Guardans
ERC torna al Govern de Girona amb el PSC i
ICV deu mesos després de ser-ne exclosa
Cots, Carles
Administració de la
Generalitat de Catalunya
00:00:06
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
00:00:21
Pagans, Anna
00:00:13
Tura assegura que els Mossos d'Esquadra
posen tots els mitjans contra el terrorisme
islamista
Una de cada tres persones que s'allotjaran a
hotels costaners serà estrangera
Continua la campanya per reduir la
contaminació acústica a Barcelona
Bernat Joan encapçalarà la llista d'ERC a les
eleccions europees
El Parlament de Catalunya estudiarà la nova
llei d'horaris comercials amb reducció d'hores
d'obertura
Proposta de nou pacte polític per a Euskadi
(TER)
CCOO i UGT celebren conjuntament el Dia
Internacional de la Salut en el Treball
Mas denuncia la possible retirada de
subvencions a les escoles concertades
La Federació Catalana d'ONG Pels Drets
Humans presenta les principals assignatures
pendents
Ridao assegura que Maragall veu com "un
adversari polític" a Carod
Casament del príncep Felip amb Letizia Ortiz
(TER)
El Govern central vol ampliar el complement de
cent euros per fill
La Caixa celebra el seu centenari com la
primera caixa espanyola i el tercer grup
financer
El PP creu que el Govern del PSOE és
arrogant, conflictiu i incomplidor
De Gispert acusa al Govern català de "no
creure en els projectes estrella que tenia CiU"
Debat sobre la reforma de la Constitució (TER)
Tura, Montserrat
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Sabrià, Martí
Actors econòmics
00:00:16
Mayol, Imma
00:00:06
Carod-Rovira, Josep-Lluís
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
ERC
Esteve, Pere
Govern de Catalunya
00:00:12
Saura, Joan
Govern de Catalunya
00:00:23
Álvarez, Josep Maria
Coscubiela, Joan
Mas, Artur
Sindicats
Sindicats
CiU
00:00:10
00:00:10
00:00:26
Soler, Agustí
Món associatiu
00:00:22
Ridao, Joan
ERC
00:00:28
De Castro, Juan José
Actors culturals
00:00:12
Caldera, Jesús
Govern de l'Estat
00:00:21
De Borbó, Felip
Corona
00:00:16
Acebes, Ángel
PP
00:00:21
De Gispert, Núria
CiU
00:00:21
Rodríguez Zapatero, José Luis
Govern de l'Estat
00:00:15
00:00:22
00:00:19
5.3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 5.3.1. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no
polítics durant el mes d’abril
Agrupació
Altres
Actors econòmics
Actors culturals
Món associatiu
Sindicats
Universitats i ensenyament
Experts
Actors del món sanitari
Organitzacions empresarials
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Associacions de veïns
Total
Temps de
paraula
00:09:25
00:07:59
00:07:16
00:06:24
00:05:54
00:02:35
00:02:12
00:02:11
00:02:06
00:00:35
00:00:29
00:00:13
00:47:19
Nombre
d’inserts
45
44
43
26
26
13
7
11
9
2
2
1
229
% sobre total
temps paraula
19,9
16,9
15,4
13,5
12,5
5,5
4,6
4,6
4,4
1,2
1,0
0,5
100
Quadre 5.3.2. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable
sexe durant el mes d’abril
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Home
%
31
7
30
26
1
72,1
63,6
68,2
57,8
100
1
7
23
9
25
9
169
50,0
100
88,5
100
96,2
69,2
73,8
Inserts
Dona
%
Total
12
4
14
19
27,9
36,4
31,8
42,2
2
1
100
50,0
3
11,5
1
4
60
3,8
30,8
26,2
43
11
44
45
1
2
2
7
26
9
26
13
229
133
134
35
Universitats i
ensenyament
Sindicats
Organitzacions
empresarials
Món associatiu
Experts
Església catòlica
Assoc. i col·lectius
professionals
Assoc. de veïns
Altres
Actors econòmics
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Figura 5.3.1. TVE a Catalunya. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
TVE a Catalunya
50
45
40
Dona
Home
30
25
20
15
10
5
0
Quadre 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
00:08:53 00:06:18 00:07:16
00:03:58 00:07:04 00:02:11
00:05:47 00:03:33 00:07:59
00:02:25
00:10:14 00:19:35 00:09:25
00:00:47 00:00:34 00:00:13
00:02:31 00:00:57 00:00:35
00:00:14 00:01:11 00:00:29
00:03:04 00:05:18 00:02:12
00:09:18 00:09:43 00:06:24
00:01:45 00:02:26 00:02:06
00:00:17
00:02:04 00:02:18 00:05:54
00:02:51 00:01:53 00:02:35
00:51:43 01:03:15 00:47:19
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
17,2
10,0
15,4
7,7
11,2
4,6
11,2
5,6
16,9
3,8
19,8
31,0
19,9
1,5
0,9
0,5
4,9
1,5
1,2
0,5
1,9
1,0
5,9
8,4
4,6
18,0
15,4
13,5
3,4
3,8
4,4
0,5
4,0
3,6
12,5
5,5
3,0
5,5
100
100
100
135
Figura 5.3.2. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques.
Febrer, març i abril
TVE a Catalunya
% tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
35
Actors culturals
Actors del món sanitari
Febrer
Actors econòmics
Març
Abril
Actors esportius
Altres
Assoc. de veïns
Assoc. i col·lectius professionals
Agrupació
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Org. empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
136
Quadre 5.3.4. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
Agrupació
Altres
Món associatiu
Actors culturals
Actors econòmics
Actors del món sanitari
Experts
Sindicats
Universitats i ensenyament
Organitzacions empresarials
Associacions i col·lectius professionals
Actors esportius
Església catòlica
Associacions de veïns
Religions i esglésies no catòliques
Total
Temps de paraula
00:39:14
00:25:25
00:22:27
00:17:19
00:13:13
00:10:34
00:10:16
00:07:19
00:06:17
00:04:03
00:02:25
00:01:54
00:01:34
00:00:17
02:42:17
Nombre
d’inserts
232
101
110
97
56
40
47
33
27
17
9
6
8
1
784
% sobre total temps
paraula
24,2
15,7
13,8
10,7
8,1
6,5
6,3
4,5
3,9
2,5
1,5
1,2
1,0
0,2
100
137
138
Agrupació
Religions i esglésies no catòliques
Assoc. de veïns
Església catòlica
Actors esportius
Assoc. i col·lectius professionals
Organitzacions empresarials
Universitats i ensenyament
Sindicats
Experts
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors culturals
Món associatiu
Altres
% sobre tem ps de paraula
Figura 5.3.3. TVE a Catalunya. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
TVE a Catalunya
30
25
20
15
10
5
0
6. Antena 3 TV
6.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 6.1.1. Antena 3 TV. Temps de notícia de les informacions durant el mes
d’abril (50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 6.1.2. Antena 3 TV. Temps de notícia de les referències geogràfiques
durant el mes d’abril
Quadre 6.1.3. Antena 3 TV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el
mes d’abril
Figura 6.1.1. Antena 3 TV. Distribució geogràfica de la informació durant el mes
d’abril
Figura 6.1.2. Antena 3 TV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el
mes d’abril
6.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 6.2.1. Antena 3 TV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes
d’abril. Tots els teleinformatius
Quadre 6.2.2. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant el mes d’abril
Quadre 6.2.3. Antena 3 TV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable
sexe durant el mes d’abril
Quadre 6.2.4. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 6.2.5. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant el trimestre febrer-abril
Quadre 6.2.6. Antena 3 TV. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics
per notícia durant el mes d’abril
Figura 6.2.1. Antena 3 TV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable
sexe durant el mes d’abril
Figura 6.2.2. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques.
Febrer, març i abril
Figura 6.2.3. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors
polítics durant el trimestre febrer-abril
139
6.3.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 6.3.1. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions dels actors
no polítics durant el mes d’abril
Quadre 6.3.2. Antena 3 TV. Inserts dels actors no polítics en funció de la
variable sexe durant el mes d’abril
Quadre 6.3.3. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no
polítics durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 6.3.4 Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no
polítics durant el trimestre febrer-abril
Figura 6.3.1. Antena 3 TV.
Inserts dels actors no polítics en funció de la
variable sexe durant el mes d’abril
Figura 6.3.2. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques.
Febrer, març i abril
Figura 6.3.3. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no
polítics durant el trimestre febrer-abril
140
6.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 6.1.1. Antena 3 TV. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50
ítems amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Bloc esportiu
Informació meteorològica
Setmana Santa 2004 (TER)
Sant Jordi 2004 (TER)
Assassinat d'un noi en un institut de Barcelona (TER)
Conflicte laboral a Seat (TER)
Regulació de la figura del cap de l'oposició del govern català (TER)
Debat d'investidura del nou president del govern espanyol (TER)
El Conservatori del Liceu forma 30 joves directors d'orquestra
Els afectats pel mobbing immobiliari disposen d'una oficina per denunciar el fet a Barcelona
La 4a edició de Mercatec se celebra amb molt d'èxit al Maresme
Accident a la sala d'espera de ginecologia de l'Hospital Sant Pau (TER)
Un grup de científics practica l'autòpsia a una de les mòmies romanes d'uns 3.000 anys d'antiguitat
Un congrés d'especialistes a Barcelona debat la teràpia "Educació assistida amb animals de
companyia"
Fira d'Abril de Catalunya 2004 (TER)
Conflicte laboral a Nissan (TER)
Les plantes medicinals alleugen els trastorns de la menopausa
La pluja provoca retencions i nombrosos accidents a la xarxa viària de Catalunya
Dos catalans disposen d'un simulador de vol a casa seva
Concert benèfic al Casal del Metge de Barcelona per recollir diners per un hospital de Goundia
Estrena al Teatre Tívoli de Barcelona del musical Fama
Judici pel cas Chupinazo (TER)
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Cartellera de cinema
Fòrum 2004 (TER)
El 65% dels conductors del transport urbà presenta símptomes d'estrès
Agressió a una parella gai a l'estació de tren de Passeig de Gràcia (TER)
Fecsa-Endesa indemnitzarà uns 120.000 clients pels talls elèctrics que van patir durant el 2003
Piqué titlla de "paripé" el control parlamentari a Maragall i acusa el Govern de "no fer res"
La Fura dels Baus recull en un llibre 25 anys d'art fet caos i provocació
Cartellera cinematogràfica
Starsky & Hutch arriba a les cartelleres espanyoles
El Teatre Novedades acull l'espectacle dels monjos Shaolín de la Xina
El periodista Juan Ramón Iborra publica una biografia de Terenci Moix
Violència domèstica (TER)
Sis de cada deu nens no utilitzen sistemes de retenció infantil als vehicles
El PSM Entesa Nacionalista i el Bloc Nacionalista Valencià entren a formar part de Galeusca
Exposició de fotos de la platja de la Marquesa al Museu Marítim de Barcelona
Mor un home de 75 anys en incendiar-se el seu pis a Mollet del Vallès
El 12% de la població pateix migranya i els especialistes fan una crida per evitar l'automedicació
Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
La Generalitat aprova el decret d'admissió de l'alumnat de centre públics i concertats
Temporals de vent i pluja afecten fortament les comarques catalanes
Comença el judici per una explosió de gas el juny del 2.000 a Esparreguera
Es presenta a Barcelona Zamán, la primera pel·lícula feta a l'Iraq després de 15 anys
La nina Barbie celebra el seu 45è aniversari molt modernitzada
Informació del trànsit
Poeta en Nueva York de Rafael Amargo al Teatre Tívoli
Concert de Teresa Berganza al Palau de la Música
La Casa Àsia ofereix una exposició d'art contemporani iranià
Durada
00:31:26
00:11:32
00:04:01
00:03:09
00:02:39
00:02:21
00:02:13
00:01:42
00:01:35
00:01:35
00:01:33
00:01:25
00:01:25
00:01:22
00:01:20
00:01:17
00:01:16
00:01:15
00:01:14
00:01:12
00:01:09
00:01:04
00:01:04
00:00:57
00:00:57
00:00:56
00:00:56
00:00:53
00:00:53
00:00:53
00:00:51
00:00:49
00:00:49
00:00:48
00:00:48
00:00:46
00:00:45
00:00:45
00:00:43
00:00:43
00:00:40
00:00:39
00:00:39
00:00:38
00:00:38
00:00:36
00:00:36
00:00:35
00:00:34
00:00:33
141
Quadre 6.1.2. Antena 3 TV. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el
mes d’abril
Geogràfic (1)
Barcelona
Catalunya
Estat espanyol
Martorell
Maresme
Egipte
Lleida
Sants-Montjuïc
Sitges
Índia
Vilanova i la Geltrú
Gràcia
Mollet del Vallès
Pròxim Orient
Internacional
Tarragona
Peralada
Vic
Àrea Metropolitana de Barcelona
Saragossa
Sant Joan Despí
Durada
00:29:33
00:20:12
00:09:58
00:02:41
00:01:33
00:01:25
00:01:22
00:01:17
00:01:14
00:01:12
00:01:04
00:00:56
00:00:43
00:00:40
00:00:36
00:00:29
00:00:27
00:00:22
00:00:21
00:00:20
00:00:19
(1)Descriptors geogràfics no inclusius d’altres toponímics
142
Figura 6.1.1. Antena 3 TV. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Antena 3 TV
5,1%
13,0%
0,4%
41,4%
Barcelona
Catalunya (exc. Barcelona)
Catalunya (genèric)
Estat espanyol (exc. Catalunya)
Estat espanyol (genèric)
26,3%
Internacional (exc. Unió Europea)
13,8%
143
Quadre 6.1.3. Antena 3 TV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Temàtic
Esports
Societat
Art i cultura
Temps
Crònica política
Treball
Economia i negocis
Ciència i tecnologia
Sanitat
Conflictes socials
Educació i ensenyament
Medi ambient
Trànsit
Total
144
Durada
00:31:47
00:24:03
00:20:50
00:11:32
00:10:22
00:04:59
00:03:23
00:02:00
00:01:59
00:00:40
00:00:39
00:00:39
00:00:36
01:53:29
% sobre total
temàtics
28,0
21,2
18,4
10,2
9,1
4,4
3,0
1,8
1,7
0,6
0,6
0,6
0,5
100
Figura 6.1.2. Antena 3 TV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Antena 3 TV
Art i cultura
4,4%
Ciència i tecnologia
0,5%
Conflictes socials
18,4%
10,2%
Crònica política
1,8%
0,6%
Economia i negocis
Educació i ensenyament
Esports
9,1%
21,2%
Medi ambient
Sanitat
3,0%
0,6%
Societat
Temps
1,7%
0,6%
Trànsit
28,0%
Treball
145
6.2. Informació referida als actors polítics
Quadre 6.2.1. Antena 3 TV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril.
Tots els teleinformatius
Actor
Maragall, Pasqual
Piqué, Josep
De Peray, Josep Lluís
Huguet, Josep
Mas, Artur
Isern, Josep
Olmos, Rafael
Nadal, Joaquim
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Tura, Montserrat
Selva, Marta
Rañé, Josep Maria
Portabella, Jordi
146
Agrupació
Govern de Catalunya
PPC
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ERC
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
CiU
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Temps de
paraula
00:01:17
00:00:38
00:00:24
Nombre
d'inserts
4
3
1
00:00:22
00:00:21
00:00:20
00:00:16
00:00:16
00:00:16
1
2
1
1
1
1
00:00:13
00:00:12
00:00:07
00:00:07
1
1
1
1
Quadre 6.2.2. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el mes d’abril
Agrupació
Nombre
d'inserts
10
3
3
1
1
1
19
Temps de paraula
Govern de Catalunya
PPC
CiU
Administració de la Generalitat de Catalunya
ERC
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Total
00:02:41
00:00:38
00:00:37
00:00:24
00:00:22
00:00:07
00:04:49
% sobre total
temps paraula
55,7
13,1
12,8
8,3
7,6
2,4
100
Quadre. 6.2.3. Antena 3 TV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Agrupació
Administració de la Generalitat de Catalunya
CiU
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
PPC
Total
Home
%
1
3
1
9
1
3
18
100
100
100
90,0
100
100
94,7
Inserts
Dona
%
Total
1
10,0
1
5,3
1
3
1
10
1
3
19
147
Figura 6.2.1. Antena 3 TV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant
el mes d’abril
Antena 3 TV
12
10
Dona
Home
8
6
4
2
148
PPC
Govern de l'Ajuntament
de Barcelona
Govern de Catalunya
ERC
CiU
Adm. de la Generalitat
de Catalunya
0
Quadre 6.2.4. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Agrupació
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
Altres institucions
CiU
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
ICV
•
PP
PPC
PSC
Total
ICV-EUiA
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
00:01:00 00:00:24
00:00:41 00:00:07
00:00:17
00:00:16
00:00:20
00:03:08 00:01:03 00:00:37
00:02:05 00:01:04 00:00:22
00:03:24 00:00:45 00:02:41
00:00:07
00:00:22
00:00:14
00:00:14
00:00:26
00:01:09 00:00:21 00:00:38
00:00:37 00:00:43
00:11:26
00:06:36
00:04:49
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
15,2
8,3
6,0
1,8
4,3
4,0
5,1
27,4
15,9
12,8
18,2
16,2
7,6
29,7
11,4
55,7
2,4
3,2
3,5
10,1
5,4
6,6
5,3
10,9
13,1
100
100
100
149
Figura 6.2.2. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i
abril
Antena 3 TV
% tem ps de paraula
0
A dm. de la Generalitat de Catalunya
10
20
30
40
50
60
Febrer
Març
A dm. de l'Estat espanyo l
A dm. lo cal no catalana
A ltres entitats públiques
A ltres institucio ns
Agrupació
CiU
ERC
Go vern de Catalunya
Go vern de l'A j. de B arcelo na
Go vern de l'Estat
ICV
PP
PPC
P SC
150
Abril
Quadre 6.2.5. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el trimestre febrer-abril
Agrupació
Govern de Catalunya
CiU
ERC
PPC
Administració de la Generalitat de Catalunya
PSC
Administració de l'Estat espanyol
PP
Govern de l'Estat
Altres institucions
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
ICV-EUiA
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Total
Temps de paraula
00:06:50
00:04:48
00:03:31
00:02:08
00:01:24
0:01:20
00:00:48
00:00:26
00:00:22
00:00:20
00:00:17
00:00:16
00:00:14
00:00:07
00:22:51
Nombre
d'inserts
22
15
12
8
7
4
3
1
1
1
1
1
1
1
78
% sobre total
temps paraula
29,9
21,0
15,4
9,3
6,1
5,8
3,5
1,9
1,6
1,5
1,2
1,2
1,0
0,5
100
151
Figura 6.2.3. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el trimestre febrer-abril
Antena 3 TV
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A grupa c ió
152
Quadre 6.2.6. Antena 3 TV. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia
durant el mes d’abril
Temps
notícia
Notícia
Actor
00:04:01 Setmana Santa 2004 (TER)
De Peray, Josep Lluís
00:03:09 Sant Jordi 2004 (TER)
Agrupació
Temps
paraula
00:00:24
Piqué, Josep
Administració de la
Generalitat de Catalunya
PPC
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:08
00:00:17
Mas, Artur
CiU
00:00:06
00:02:39 Assassinat d'un noi en un institut de Barcelona
(TER)
Tapias, Reynaldo (familiar de
la víctima)
Van Der Eynde, Andreu
Altres
00:00:38
Experts
00:00:17
00:02:21 Conflicte laboral a Seat (TER)
Carnero, Matías
Sindicats
00:00:15
00:02:13 Regulació de la figura del cap de l'oposició del
govern català (TER)
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:34
Huguet, Josep
ERC
00:00:22
Mas, Artur
CiU
00:00:15
Piqué, Josep
PPC
00:00:10
Ros Marbà, Antoni
Actors culturals
00:00:17
Barcons, Josep (alumne)
Altres
00:00:16
Murillo, Fausto (alumne)
Altres
00:00:12
Fernández, Antonio (víctima
mobbing)
Portabella, Jordi
Altres
00:00:29
00:00:07
Arcos, Jaume
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Universitats i ensenyament
Hernández, Elisa (estudiant)
Altres
00:00:08
Álvaro, Pedro (estudiant)
Altres
00:00:07
Miranda, Jesús (estudiant)
Altres
00:00:06
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
00:00:13
Isidro, Alberto
Actors del món sanitari
00:00:21
Castro, Núria
Experts
00:00:15
Escobar, Joan
Actors del món sanitari
00:00:12
Mascó, Dolors
Món associatiu
00:00:08
00:00:06
00:01:20 Fira d'Abril de Catalunya 2004 (TER)
Chelo (responsable programa Experts
mascota)
Terrino, Miguel
Món associatiu
00:01:17 Conflicte laboral a Nissan (TER)
Giménez, Marc
Sindicats
00:00:08
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
00:00:07
Fernández, Manuel
Sindicats
00:00:04
00:01:16 Les plantes medicinals alleugen els trastorns de Duran, Magda
la menopausa
00:01:14 Dos catalans disposen d'un simulador de vol a
Latorre, Jordi
casa seva
Tremoleda, David
Actors del món sanitari
00:00:17
Experts
00:00:12
Experts
00:00:10
00:01:12 Concert benèfic al Casal del Metge de
Barcelona per recollir diners per un hospital de
Goundia
00:01:04 Judici pel cas Chupinazo (TER)
Ubach, Mario
Actors del món sanitari
00:00:30
Domínguez, Juan Miguel
Experts
00:00:11
Aineto, David
Experts
00:00:10
00:01:04 Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:24
00:00:56 El 65% dels conductors del transport urbà
presenta símptomes d'estrès
00:00:56 Agressió a una parella gai a l'estació de tren de
Passeig de Gràcia (TER)
00:00:53 Fecsa-Endesa indemnitzarà uns 120.000 clients
pels talls elèctrics que van patir durant el 2003
00:00:53 Piqué titlla de "paripé" el control parlamentari a
Maragall i acusa el Govern de "no fer res"
Sense identificar (conductor
TMB)
Barberà, Albert
Altres
00:00:21
Món associatiu
00:00:18
Isern, Josep
Govern de Catalunya
00:00:20
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:11
Piqué, Josep
PPC
00:00:11
00:01:35 El Conservatori del Liceu forma 30 joves
directors d'orquestra
00:01:35 Els afectats pel mobbing immobiliari disposen
d'una oficina per denunciar el fet a Barcelona
00:01:33 La 4a edició de Mercatec se celebra amb molt
d'èxit al Maresme
00:01:25 Accident a la sala d'espera de ginecologia de
l'Hospital Sant Pau (TER)
00:01:25 Un grup de científics practica l'autòpsia a una de
les mòmies romanes d'uns 3.000 anys
d'antiguitat
00:01:22 Un congrés d'especialistes a Barcelona debat la
teràpia "Educació assistida amb animals de
companyia"
00:00:09
00:00:12
153
00:00:53 La Fura dels Baus recull en un llibre 25 anys
d'art fet caos i provocació
00:00:48 El periodista Juan Ramón Iborra publica una
biografia de Terenci Moix
00:00:48 Violència domèstica (TER)
00:00:46 Sis de cada deu nens no utilitzen sistemes de
retenció infantil als vehicles
00:00:45 El PSM Entesa Nacionalista i el Bloc
Nacionalista Valencià entren a formar part de
Galeusca
00:00:43 El 12% de la població pateix migranya i els
especialistes fan una crida per evitar
l'automedicació
00:00:40 Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
Ollé, Àlex
Actors culturals
00:00:16
Iborra, Juan Ramón
Actors culturals
00:00:25
Nieto González, Antonio
(acusat)
Olmos, Rafael
Altres
00:00:12
Govern de Catalunya
00:00:16
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
00:00:16
Láinez, José Miguel
Actors del món sanitari
00:00:18
Gómez, Magda (manifestant)
Altres
00:00:17
Govern de Catalunya
00:00:16
Govern de Catalunya
00:00:12
00:00:39 La Generalitat aprova el decret d'admissió de
Nadal, Joaquim
l'alumnat de centre públics i concertats
00:00:31 La Generalitat reconeixerà les prostitutes com a Selva, Marta
treballadores autònomes
154
6.3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 6.3.1. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics
durant el mes d’abril
Agrupació
Altres
Actors del món sanitari
Experts
Actors culturals
Món associatiu
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Temps de
paraula
00:02:46
00:01:38
00:01:21
00:00:58
00:00:38
00:00:27
00:00:09
00:07:57
Nombre
d’inserts
13
7
7
3
3
3
1
37
% sobre total temps
paraula
34,8
20,5
17,0
12,2
8,0
5,7
1,9
100
Quadre 6.3.2. Antena 3 TV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Altres
Experts
Món associatiu
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Home
%
3
6
11
5
2
3
1
31
100
85,7
84,6
71,4
66,7
100
100
83,8
Inserts
Dona
%
1
2
2
1
14,3
15,4
28,6
33,3
6
16,2
Total
3
7
13
7
3
3
1
37
155
Figura 6.3.1. Antena 3 TV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Antena 3 TV
14
12
Dona
10
Home
8
6
4
2
156
Universitats i
ensenyament
Sindicats
Món associatiu
Experts
Altres
Actors del món
sanitari
Actors culturals
0
Quadre 6.3.3. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
00:01:50 00:00:56 00:00:58
00:00:31 00:00:50 00:01:38
00:00:44 00:00:52
00:00:23
00:00:37 00:00:56 00:02:46
00:00:22
00:00:15
00:00:51 00:00:16 00:01:21
00:00:31 00:00:25 00:00:38
00:00:19
00:00:27
00:01:22
00:00:09
00:07:23 00:04:37 00:07:57
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
24,8
20,2
12,2
7,0
18,1
20,5
9,9
18,8
5,2
8,4
20,2
34,8
7,9
3,4
11,5
5,8
17,0
7,0
9,0
8,0
4,3
5,7
18,5
1,9
100
100
100
157
Figura 6.3.2. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer,
març i abril
Antena 3 TV
% tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Actors culturals
Actors del món sanitari
Febrer
Març
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Assoc. i col·lectius
professionals
Agrupació
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Org. empresarials
Sindicats
Universitats i ensenyament
158
Abril
Quadre 6.3.4. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
Agrupació
Altres
Actors culturals
Actors del món sanitari
Experts
Actors econòmics
Món associatiu
Universitats i ensenyament
Sindicats
Actors esportius
Associacions i col·lectius professionals
Organitzacions empresarials
Església catòlica
Total
Temps de paraula
00:04:19
00:03:44
00:02:59
00:02:28
00:01:36
00:01:34
00:01:31
00:00:27
00:00:23
00:00:22
00:00:19
00:00:15
00:19:57
Nombre
d’inserts
24
13
12
11
6
7
5
3
1
1
1
1
85
% sobre total temps
paraula
21,6
18,7
15,0
12,4
8,0
7,9
7,6
2,3
1,9
1,8
1,6
1,3
100
159
160
Església catòlica
Organitzacions
empresarials
Assoc. i col·lectius
professionals
Actors esportius
Agrupació
Sindicats
Universitats i
ensenyament
Món associatiu
Actors econòmics
Experts
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Altres
% sobre tem ps de paraula
Figura 6.3.3. Antena 3 TV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
Antena 3 TV
25
20
15
10
5
0
7. BTV
7.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 7.1.1. BTV. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril
(50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 7.1.2. BTV. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el
mes d’abril
Quadre 7.1.3. BTV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes
d’abril
Figura 7.1.1. BTV. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Figura 7.1.2. BTV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
7.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 7.2.1. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril.
Tots els teleinformatius
Quadre 7.2.2. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril.
TN migdia
Quadre 7.2.3. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril.
TN vespre
Quadre 7.2.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes d’abril
Quadre 7.2.5. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Quadre 7.2.6. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 7.2.7. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre febrer-abril
Quadre 7.2.8. BTV. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes d’abril
Figura 7.2.1. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Figura 7.2.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer,
març i abril
Figura 7.2.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant
el trimestre febrer-abril
161
7.3.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 7.3.1. BTV. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no
polítics durant el mes d’abril
Quadre 7.3.2. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Quadre 7.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 7.3.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
Figura 7.3.1. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Figura 7.3.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Abril, maig
i juny
Figura 7.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
162
7.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 7.1.1. BTV. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50 ítems
amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Bloc esportiu
Postguerra a l'Iraq (TER)
Setmana Santa 2004 (TER)
Fòrum 2004 (TER)
Debat d'investidura del nou president del govern espanyol (TER)
Sant Jordi 2004 (TER)
Retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq (TER)
Operació policial contra els autors de l'11-M (TER)
Constitució del nou govern de l'Estat (TER)
Proves i posada en funcionament del Trambaix (TER)
Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Atemptats terroristes de l'11-M a Madrid (TER)
Violència domèstica (TER)
Constitució de les Corts Generals de la VIII legislatura (TER)
Fira d'Abril de Catalunya 2004 (TER)
Finançament autonòmic (TER)
Immigració (TER)
Mesures contra el terrorisme internacional (TER)
Accident a la sala d'espera de ginecologia de l'Hospital Sant Pau (TER)
Creació de la Ciutat Judicial (TER)
Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
Dia Mundial de la Salut (TER)
Regulació de la figura del cap de l'oposició del govern català (TER)
Conflicte laboral a Seat (TER)
Proposta de nou pacte polític per a Euskadi (TER)
Assassinat d'un noi en un institut de Barcelona (TER)
Un ple de l'Ajuntament de Barcelona dividit es declara contrari a les curses de braus
Comença la temporada taurina a Barcelona enmig de la polèmica per prohibir les curses
Troballa d'un explosiu a la línia d'AVE Madrid-Sevilla (TER)
Preinscripcions i matriculacions a centres escolars (TER)
Sinistralitat laboral (TER)
Accidents de trànsit (TER)
El Saló Internacional del Turisme de Catalunya obre les portes a la fira de Montjuïc
Pepe Encina i Josep Maria Huertas Claveria recorden el canvi que ha fet Barcelona des del
franquisme
Any Dalí (TER)
L'explotació de llebrers al canòdrom de Barcelona fa sortir al carrer centenars de persones
Paralització de l'aplicació de la LOCE (TER)
Montilla explica des de Madrid les noves línies polítiques del seu ministeri
Repàs als millors acudits gràfics apareguts a la premsa aquests darrers dies
Batalla del swing de la mà de Big Jamborre i Swing7 a la Sala Apolo
Agressió a una parella gai a l'estació de tren de Passeig de Gràcia (TER)
Entrevista a Montserrat Tura, consellera d'Interior
Reunificació de Xipre (TER)
L'interès per aprendre l'àrab va en augment any rere any
Caminada reivindicativa pels drets de la gent que pateix Pàrkinson
No totes les ulleres de sol porten el certificat de protecció dels raigs solars
Trama Al-Qaeda (TER)
Desmantellada a França la fàbrica d'explosius més important d'ETA
CaixaFòrum ensenya els nens a descobrir l'art de manera didàctica i divertida
Conflicte laboral a Nissan (TER)
Durada
03:26:38
01:43:01
01:25:56
01:25:05
00:52:47
00:47:44
00:46:03
00:40:51
00:40:47
00:37:32
00:23:18
00:19:27
00:17:34
00:14:37
00:13:34
00:13:07
00:12:29
00:12:21
00:11:53
00:11:48
00:11:11
00:09:54
00:09:21
00:08:27
00:08:18
00:08:04
00:07:57
00:07:53
00:07:35
00:07:22
00:06:49
00:06:36
00:06:35
00:06:27
00:06:26
00:06:03
00:05:27
00:05:25
00:05:16
00:05:11
00:04:42
00:04:42
00:04:40
00:04:39
00:04:29
00:04:27
00:04:23
00:04:21
00:04:19
00:04:16
163
Quadre 7.1.2. BTV. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes
d’abril
Geogràfic (1)
Barcelona
Estat espanyol
Catalunya
Iraq
Madrid
L'Hospitalet de Llobregat
EUA
Ciutat Vella
Internacional
UE
Sant Adrià de Besòs
França
Israel
País Basc
Comarques barcelonines
Gavà
Sants-Montjuïc
Sant Andreu
Nou Barris
Sant Martí
Gran Bretanya
Gràcia
Andalusia
Alacant
Múrcia
Eixample
Àrea Metropolitana de Barcelona
València
Marroc
Japó
Xipre
Badalona
Martorell
Màlaga
Cornellà de Llobregat
Toledo
Brasil
Corea del Nord
Badajoz
Saragossa
La Roca del Vallès
Esplugues de Llobregat
Vilanova i la Geltrú
Terres de l'Ebre
Baix Llobregat
Terrassa
El Prat de Llobregat
Almeria
Castelldefels
Grècia
Turquia
Viladecans
Itàlia
Càceres
Austràlia
Sitges
Calella
Vilafranca del Penedès
164
Durada
09:44:36
05:39:18
05:03:52
02:20:40
01:39:50
00:27:33
00:24:59
00:21:59
00:20:35
00:14:24
00:13:25
00:11:31
00:11:11
00:10:50
00:10:04
00:10:01
00:09:24
00:07:37
00:07:29
00:07:13
00:06:56
00:06:08
00:05:59
00:05:54
00:05:27
00:05:25
00:05:15
00:05:12
00:04:56
00:04:41
00:04:40
00:04:35
00:04:28
00:04:11
00:04:07
00:03:49
00:03:48
00:03:39
00:03:38
00:03:30
00:03:30
00:03:26
00:03:01
00:03:01
00:03:00
00:02:59
00:02:56
00:02:55
00:02:50
00:02:45
00:02:45
00:02:27
00:02:11
00:02:09
00:02:06
00:01:55
00:01:51
00:01:48
Sant Climent de Llobregat
Sant Joan de Vilatorrada
País Valencià
Horta-Guinardó
Maresme
Balaguer
Gelida
Cuba
Solsonès
Luxemburg
Sabadell
Tailàndia
Sèrbia
Sevilla
Lleida
La Corunya
Biscaia
Comunitat de Madrid
Iran
Salamanca
Sarrià-Sant Gervasi
Castellbell i el Vilar
Cardedeu
Olot
La Bisbal d'Empordà
Igualada
República de Sud-àfrica
Aràbia Saudita
Xina
Santa Coloma de Gramenet
Jordània
Síria
Vall d'Aran
Parets del Vallès
Burgos
Castella-la Manxa
Huelva
Rússia
Capmany
Bèlgica
Sant Joan Despí
Tarragona
Esparreguera
Hondures
Mollet del Vallès
Irlanda
Àustria
00:01:46
00:01:45
00:01:45
00:01:44
00:01:39
00:01:38
00:01:38
00:01:34
00:01:33
00:01:32
00:01:29
00:01:29
00:01:27
00:01:25
00:01:20
00:01:18
00:01:17
00:01:17
00:01:12
00:01:12
00:01:08
00:01:06
00:01:06
00:01:01
00:00:58
00:00:54
00:00:52
00:00:51
00:00:51
00:00:50
00:00:50
00:00:49
00:00:47
00:00:45
00:00:43
00:00:43
00:00:42
00:00:39
00:00:35
00:00:35
00:00:33
00:00:32
00:00:31
00:00:27
00:00:25
00:00:20
00:00:19
(1) Descriptors geogràfics no inclusius d’altres toponímics
165
Figura 7.1.1. BTV. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
BTV
12,6%
0,8%
1,4%
34,9%
Barcelona
18,1%
Catalunya (exc. Barcelona)
Catalunya (genèric)
Estat espanyol (exc. Catalunya)
Estat espanyol (genèric)
Unió Europea (exc. Estat espanyol)
Unió Europea (genèric)
Internacional (exc. Unió Europea)
8,8%
7,2%
16,2%
166
Quadre 7.1.3. BTV. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Temàtic
Crònica política
Societat
Art i cultura
Esports
Crònica internacional
Economia i negocis
Treball
Conflictes socials
Medi ambient
Trànsit
Educació i ensenyament
Sanitat
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Ciència i tecnologia
Temps
Total
07:00:20
05:55:57
05:19:40
03:26:38
02:20:38
01:09:00
00:51:13
00:49:34
00:22:55
00:20:52
00:17:15
00:14:22
% sobre total
temàtics
24,6
20,9
18,7
12,1
8,2
4,0
3,0
2,9
1,3
1,2
1,0
0,8
00:07:07
0,4
00:06:39
00:03:51
28:26:01
0,4
0,2
100
Durada
167
Figura 7.1.2. BTV .Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
BTV
Art i cultura
3,0%
Ciència i tecnologia
1,2%
Conflictes socials
0,2%
18,7%
Crònica internacional
Crònica política
20,9%
Economia i negocis
0,4%
2,9%
Educació i ensenyament
Esports
0,8%
8,2%
Medi ambient
Mitjans de comunicació i
telecomunicacions
Sanitat
0,4%
1,3%
Societat
12,1%
Temps
1,0%
4,0%
168
24,6%
Trànsit
Treball
7.2. Informació referida als actors polítics
Quadre 7.2.1. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Tots els
teleinformatius
Actor
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Clos, Joan
Tura, Montserrat
Olmos, Rafael
Mas, Artur
Rajoy, Mariano
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Acebes, Ángel
Bargalló, Josep
Maragall, Pasqual
Puigcercós, Joan
Nadal, Joaquim
De Peray, Josep Lluís
Montilla, Josep
Piqué, Josep
Carod-Rovira, JosepLluís
Portabella, Jordi
Mayol, Imma
Llamazares, Gaspar
Pérez Rubalcaba,
Alfredo
Corbacho, Celestino
Saura, Joan
Herrera, Joan
Iceta, Miquel
Zaplana, Eduardo
Fernández de la Vega,
María Teresa
Boada, Joan
Huguet, Josep
Marín, Manuel
Trias, Xavier
Bono, José
Blanco, José
Martí, Carles
Cid, Marta
Vallès, Josep Maria
Fernández Díaz, Alberto
Vilalta, Albert
Agrupació
PSOE
Govern de l'Estat
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
CiU
PP
Temps de paraula
agrupació
total
00:10:58
00:15:23
00:04:25
00:10:24
00:08:32
00:07:29
00:07:22
00:06:38
CiU
Nombre
d'inserts
27
27
11
6
17
18
00:06:21
16
00:06:18
12
00:05:12
00:05:09
00:05:06
00:05:03
13
14
13
12
00:04:47
5
00:04:42
12
00:04:07
11
ERC
00:03:47
10
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
IU
00:03:26
00:03:22
00:02:51
11
9
9
PSOE
00:02:45
5
00:02:40
7
00:02:34
6
00:02:31
00:02:19
00:02:17
7
7
5
Govern de l'Estat
00:02:06
5
ICV-EA
ERC
Corts Generals
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
PSOE
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Altres entitats públiques
00:02:05
00:02:02
00:01:59
00:01:52
00:01:44
00:01:42
00:01:38
00:01:35
00:01:33
00:01:28
00:01:20
4
4
5
5
4
5
4
4
4
4
3
Govern de l'Estat
PP
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
ERC
Govern de Catalunya
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PSC
Govern de l'Estat
PPC
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
ICV
ICV-EUiA
PSC-CpC
PP
00:04:43
00:01:35
00:02:31
00:02:11
00:02:11
00:00:23
169
Marcet, Xavier
Vidal, Guillem
Mascarell, Ferran
Moratinos, Miguel Ángel
Ridao, Joan
Camats, Dolors
Subirats, Marina
López Aguilar, Juan
Fernando
Caldera, Jesús
Pujol, Jordi
Mena, José María
Trilla, Carme
Oliveras, Jordi
Llanos, Isabel
De Aristegui, Gustavo
Hereu, Jordi
Ibarretxe, Juan José
Altres entitats públiques
Administració de justícia
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
ERC
ICV-EA
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
00:01:12
00:01:10
00:01:08
00:01:08
00:01:07
00:01:03
00:01:00
3
4
3
3
3
3
4
Govern de l'Estat
00:00:59
2
00:00:57
00:00:57
00:00:56
00:00:56
00:00:55
00:00:55
00:00:54
00:00:54
00:00:53
2
2
2
2
3
2
3
3
2
00:00:52
2
00:00:51
00:00:50
00:00:47
00:00:46
00:00:46
00:00:45
00:00:43
00:00:42
00:00:42
2
2
2
2
2
3
2
2
2
00:00:42
2
00:00:42
00:00:42
00:00:42
00:00:41
00:00:40
00:00:38
2
2
2
2
1
2
00:00:37
2
00:00:36
00:00:36
1
1
00:00:35
2
00:00:31
1
00:00:31
00:00:31
00:00:31
00:00:30
1
1
1
1
00:00:29
1
00:00:29
00:00:28
00:00:28
00:00:28
2
1
1
2
Govern de l'Estat
CiU
Administració de justícia
Govern de Catalunya
Altres entitats públiques
Administració de l'Estat espanyol
PP
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració autonòmica no catalana
Administració de l'Ajuntament de
Zapatero, Antonio
Barcelona
Imaz, Josu Jon
PNB
Casas, Xavier
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Membrives, Núria
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Ferran, Joan
PSC-CpC
Sarsanedas, Oleguer
Altres entitats públiques
Jáuregui, Ramón
PSOE
Patiño, Josep Antoni
Altres entitats públiques
Ruiz Gallardón, Alberto Administració local no catalana
De Gispert, Núria
CiU
Govern de les administracions locals
Canga, Jesús María
catalanes
Llorens, Marta
CiU
Esteve, Pere
Govern de Catalunya
Geli, Marina
Govern de Catalunya
Alonso, José Antonio
Govern de l'Estat
Rivero, Paulino
CC
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
Administració local no catalana
Jiménez, Trinidad
PSOE
Erkoereka, Josu
PNB
Labordeta, José Antonio CHA
Administració de la Generalitat de
De la Torre, Adolf
Catalunya
Govern de les administracions locals
Rodríguez, Antoni
catalanes
Rodríguez, Francisco
BNG
Vizcíno, Javier
Altres entitats públiques
Aparicio, Miquel
Administració local catalana
Solbes, Pedro
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Jubany, Jordi
Catalunya
Sevilla, Jordi
Govern de l'Estat
López Garrido, Diego
PSOE
Carsi, Joan
Altres entitats públiques
Castellana, Francesc
Govern de Catalunya
170
00:00:27
00:00:10
Benach, Ernest
Corsini, Miguel
Calvo, Carmen
Narbona, Cristina
Borrell, Josep
Roig, Joan Maria
Espinosa, Elena
Escrigas, Cristina
Palacio, Ana
Romeva, Raül
Rojo, Javier
Joan Carles I
De Borbó, Felip
Caffarel, Carmen
Alonso, Manel
Sirera, Daniel
Castells, Antoni
Zenarruzabeitia, Idoia
Suárez, Celestino
De Gracia, Mariano
Basso, Xavier
Mir, Antoni
Arqué, Maite
Ortega, Joana
Tejedor, Lluís
Bosch, Jaume
Camps, Francesc
Ibáñez, Vicenç
Sense identificar (Centre
Cívic Convent de Sant
Agustí)
Escolano, Josep
Florensa, Xavier
Martínez, Ricard
Altés, Lourdes
Isern, Josep
Bustos, Manuel
Bustos, Francesc
Aloy, Enric
Molas, Isidre
Ruibola, Juan Carlos
Pastor, Ana
Vendrell, Francesc
Lino, Sílvia
Pérez, Antoni
Envint, Joaquim
Sala, Anna
Parlament de Catalunya
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
PSC
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Altres entitats públiques
Govern de l'Estat
ICV-EUiA
Corts Generals
Corona
Corona
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PPC
Govern de Catalunya
Administració autonòmica no catalana
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
PPC
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
ICV
ICV-EA
Administració autonòmica no catalana
Administració de l'Estat espanyol
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres entitats públiques
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Altres entitats públiques
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Entesa Catalana de Progrés
Administració de l'Estat espanyol
PP
PPC
Administració de l'Estat espanyol
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
00:00:27
00:00:27
00:00:27
00:00:25
00:00:24
1
2
1
1
1
00:00:24
1
00:00:24
00:00:24
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:22
1
1
1
1
1
3
1
1
00:00:22
2
00:00:22
00:00:22
00:00:22
1
1
1
00:00:22
1
00:00:22
1
00:00:22
00:00:21
1
1
00:00:21
1
00:00:21
00:00:21
00:00:20
00:00:20
00:00:20
1
1
1
1
1
00:00:20
1
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:19
00:00:19
1
1
1
1
1
00:00:19
1
00:00:19
1
00:00:19
1
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
1
1
1
1
1
1
00:00:16
1
00:00:16
1
171
Moratella, Enrique
Buenaventura, Núria
Moncayo, Xavier
Oranich, Magda
Sense identificar
(responsable
emergències Comunitat
de Madrid)
Hernández, Manel
Villalobos, José Luis
Blasco, Carles
Chaves, Manuel
Asín, Joan
Amorós, Oriol
Porres, Ángel
Administració autonòmica no catalana
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de les administracions locals
catalanes
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
00:00:14
1
00:00:14
1
00:00:14
1
00:00:13
1
Administració autonòmica no catalana
00:00:13
1
Altres entitats públiques
Administració de l'Estat espanyol
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració autonòmica no catalana
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
ERC
Administració autonòmica no catalana
00:00:12
00:00:11
1
1
00:00:10
1
00:00:10
1
00:00:09
1
00:00:08
00:00:05
1
1
Quadre 7.2.2. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Notícies
migdia
Actor
Clos, Joan
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Olmos, Rafael
Bargalló, Josep
Mayol, Imma
De Peray, Josep Lluís
Portabella, Jordi
Tura, Montserrat
Mas, Artur
Nadal, Joaquim
Piqué, Josep
Puigcercós, Joan
Acebes, Ángel
Maragall, Pasqual
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Carod-Rovira, JosepLluís
Martí, Carles
Boada, Joan
Trias, Xavier
Agrupació
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
PSOE
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
CiU
Govern de Catalunya
PPC
ERC
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Nombre
d'inserts
17
6
3
8
8
00:02:56
3
00:02:50
00:02:37
00:02:35
00:02:19
00:02:02
00:02:02
00:02:00
00:01:50
9
6
5
5
4
4
2
5
CiU
00:01:39
4
ERC
00:01:38
4
00:01:38
00:01:33
00:01:31
4
3
4
00:02:23
5
00:01:28
00:01:24
4
3
00:01:22
3
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ICV-EA
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
PSC
Montilla, Josep
Govern de l'Estat
Fernández Díaz, Alberto Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Bono, José
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Saura, Joan
ICV
172
Temps de paraula
agrupació
total
00:06:43
00:05:03
00:05:59
00:00:56
00:04:31
00:03:11
00:03:00
00:01:29
00:00:54
00:00:59
00:00:23
Iceta, Miquel
Huguet, Josep
Pérez Rubalcaba,
Alfredo
Herrera, Joan
Vilalta, Albert
Subirats, Marina
Llamazares, Gaspar
Fernández de la Vega,
María Teresa
Vidal, Guillem
Vallès, Josep Maria
Marín, Manuel
Hereu, Jordi
Casas, Xavier
Mascarell, Ferran
Cid, Marta
Rajoy, Mariano
Oliveras, Jordi
Esteve, Pere
Geli, Marina
Marcet, Xavier
Rivero, Paulino
Erkoereka, Josu
Labordeta, José Antonio
De Aristegui, Gustavo
De la Torre, Adolf
Ridao, Joan
López Aguilar, Juan
Fernando
Vizcíno, Javier
Rodríguez, Francisco
Solbes, Pedro
Jubany, Jordi
Trilla, Carme
Pujol, Jordi
Mena, José María
Carsi, Joan
Benach, Ernest
De Gispert, Núria
Zapatero, Antonio
Sarsanedas, Oleguer
Llanos, Isabel
Zaplana, Eduardo
Ruiz Gallardón, Alberto
Roig, Joan Maria
Escrigas, Cristina
Romeva, Raül
Patiño, Josep Antoni
Caffarel, Carmen
Sirera, Daniel
PSC-CpC
ERC
00:01:13
00:01:13
3
2
PSOE
00:01:12
1
ICV-EUiA
Altres entitats públiques
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
IU
00:01:09
00:01:02
00:01:00
00:01:00
3
2
4
2
Govern de l'Estat
00:01:00
2
Administració de justícia
Govern de Catalunya
Corts Generals
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
PP
Altres entitats públiques
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Altres entitats públiques
CC
PNB
CHA
PP
Administració de la Generalitat de
Catalunya
ERC
00:00:56
00:00:54
00:00:54
00:00:54
00:00:50
00:00:48
00:00:48
00:00:46
00:00:42
00:00:42
00:00:42
00:00:41
00:00:40
00:00:36
00:00:36
00:00:35
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
00:00:35
2
00:00:33
1
Govern de l'Estat
00:00:32
1
Altres entitats públiques
BNG
Govern de l'Estat
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Govern de Catalunya
CiU
Administració de justícia
Altres entitats públiques
Parlament de Catalunya
CiU
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres entitats públiques
Administració de l'Estat espanyol
PP
Administració local no catalana
Govern de les administracions locals
catalanes
Altres entitats públiques
ICV-EUiA
Altres entitats públiques
Govern de l'Estat
PPC
00:00:31
00:00:31
00:00:30
1
1
1
00:00:29
1
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:27
00:00:27
1
1
1
1
1
1
00:00:26
1
00:00:26
00:00:26
00:00:25
00:00:25
1
1
1
1
00:00:24
1
00:00:24
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:22
1
1
1
1
1
173
Moratinos, Miguel Ángel
De Gracia, Mariano
Llorens, Marta
Tejedor, Lluís
Bosch, Jaume
Camats, Dolors
Membrives, Núria
Sense identificar (Centre
Cívic Convent de Sant
Agustí)
Florensa, Xavier
Martínez, Ricard
Bustos, Manuel
Aloy, Enric
Jáuregui, Ramón
Molas, Isidre
Ruibola, Juan Carlos
Blanco, José
Pérez, Antoni
Ferran, Joan
Envint, Joaquim
Sevilla, Jordi
Moratella, Enrique
Corsini, Miguel
Moncayo, Xavier
Castellana, Francesc
Oranich, Magda
Hernández, Manel
Alonso, Manel
Villalobos, José Luis
Blasco, Carles
Jiménez, Trinidad
Chaves, Manuel
Amorós, Oriol
Joan Carles I
174
Govern de l'Estat
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
CiU
ICV
ICV-EA
ICV-EA
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PSOE
Entesa Catalana de Progrés
Administració de l'Estat espanyol
PSOE
Govern de Catalunya
PSC-CpC
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Administració autonòmica no catalana
Govern de l'Estat
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Altres entitats públiques
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Estat espanyol
Administració de la Generalitat de
Catalunya
PSOE
Administració autonòmica no catalana
ERC
Corona
00:00:22
1
00:00:22
1
00:00:21
00:00:21
00:00:20
00:00:20
00:00:20
1
1
1
1
1
00:00:20
1
00:00:20
00:00:20
1
1
00:00:19
1
00:00:19
1
00:00:18
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:16
1
1
1
1
1
1
00:00:16
1
00:00:15
00:00:14
00:00:14
1
1
1
00:00:14
1
00:00:14
00:00:13
00:00:12
1
1
1
00:00:11
1
00:00:11
1
00:00:10
1
00:00:10
00:00:10
00:00:08
00:00:04
1
1
1
1
Quadre 7.2.3. BTV. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Notícies
vespre
Actor
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Tura, Montserrat
Rajoy, Mariano
Mas, Artur
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Acebes, Ángel
Clos, Joan
Maragall, Pasqual
Puigcercós, Joan
Olmos, Rafael
Nadal, Joaquim
Corbacho, Celestino
Montilla, Josep
Carod-Rovira, JosepLluís
Piqué, Josep
Bargalló, Josep
Zaplana, Eduardo
Llamazares, Gaspar
De Peray, Josep Lluís
Pérez Rubalcaba,
Alfredo
Blanco, José
Herrera, Joan
Saura, Joan
Fernández de la Vega,
María Teresa
Iceta, Miquel
Marín, Manuel
Caldera, Jesús
Ibarretxe, Juan José
Imaz, Josu Jon
Huguet, Josep
Cid, Marta
Moratinos, Miguel Ángel
Camats, Dolors
Canga, Jesús María
Alonso, José Antonio
Vallès, Josep Maria
Rañé, Josep Maria
Portabella, Jordi
Ridao, Joan
Boada, Joan
Marcet, Xavier
Agrupació
PSOE
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
PP
CiU
Temps de paraula
agrupació
total
00:05:55
00:09:24
00:03:29
00:05:55
00:05:52
00:04:47
CiU
Nombre
d'inserts
21
5
16
12
00:04:42
12
00:04:18
10
00:03:41
00:03:19
00:03:04
00:02:58
00:02:44
10
9
9
3
7
00:02:40
7
00:02:19
7
ERC
00:02:09
6
PPC
Govern de Catalunya
PP
IU
Administració de la Generalitat de
Catalunya
00:02:05
00:02:01
00:01:52
00:01:51
7
5
4
7
00:01:51
2
PSOE
00:01:33
4
PSOE
ICV-EUiA
Govern de Catalunya
00:01:25
00:01:22
00:01:12
4
4
3
Govern de l'Estat
00:01:06
3
PSC-CpC
Corts Generals
Govern de l'Estat
Administració autonòmica no catalana
PNB
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
ICV-EA
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
ERC
ICV-EA
Altres entitats públiques
00:01:06
00:01:05
00:00:57
00:00:53
00:00:51
00:00:49
00:00:47
00:00:46
00:00:43
4
3
2
2
2
2
2
2
2
00:00:42
2
00:00:41
00:00:39
00:00:38
00:00:36
00:00:34
00:00:32
00:00:31
2
2
2
2
2
1
1
Govern de l'Estat
PP
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de Catalunya
ERC
Govern de Catalunya
Govern de Catalunya
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
PSC
00:02:43
00:01:35
00:01:17
00:01:02
175
Rodríguez, Antoni
Aparicio, Miquel
Ferran, Joan
Pujol, Jordi
Llanos, Isabel
Mena, José María
López Garrido, Diego
Trilla, Carme
Jáuregui, Ramón
Jiménez, Trinidad
Membrives, Núria
López Aguilar, Juan
Fernando
Calvo, Carmen
Zapatero, Antonio
Narbona, Cristina
Borrell, Josep
Espinosa, Elena
Palacio, Ana
Rojo, Javier
De Borbó, Felip
Basso, Xavier
Suárez, Celestino
Castells, Antoni
Mayol, Imma
Zenarruzabeitia, Idoia
Mir, Antoni
Patiño, Josep Antoni
Trias, Xavier
Arqué, Maite
Llorens, Marta
Ortega, Joana
Bono, José
Mascarell, Ferran
Ibáñez, Vicenç
Escolano, Josep
Sarsanedas, Oleguer
Camps, Francesc
De Aristegui, Gustavo
Altés, Lourdes
Isern, Josep
Joan Carles I
Bustos, Francesc
Vilalta, Albert
Ruiz Gallardón, Alberto
Vendrell, Francesc
Pastor, Ana
Lino, Sílvia
Sala, Anna
176
Govern de les administracions locals
catalanes
Administració local catalana
PSC-CpC
CiU
Administració de l'Estat espanyol
Administració de justícia
PSOE
Govern de Catalunya
PSOE
Administració local no catalana
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
00:00:31
1
00:00:31
00:00:30
00:00:29
00:00:29
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:27
00:00:27
00:00:27
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Govern de l'Estat
00:00:27
1
Govern de l'Estat
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Estat
PSC
Govern de l'Estat
Govern de l'Estat
Corts Generals
Corona
PPC
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració autonòmica no catalana
Govern de Catalunya
Altres entitats públiques
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals
catalanes
CiU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Altres entitats públiques
Altres entitats públiques
Administració autonòmica no catalana
PP
Altres entitats públiques
Govern de Catalunya
Corona
Govern de les administracions locals
catalanes
Altres entitats públiques
Administració local no catalana
PPC
PP
Administració de l'Estat espanyol
Govern de les administracions locals
catalanes
00:00:27
1
00:00:26
1
00:00:25
00:00:24
00:00:24
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:22
1
1
1
1
1
1
1
00:00:22
1
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:00:21
00:00:21
00:00:21
1
1
1
1
1
1
00:00:21
1
00:00:21
00:00:21
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:20
00:00:19
00:00:19
00:00:19
00:00:19
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
00:00:19
1
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:17
1
1
1
1
1
00:00:16
1
De Gispert, Núria
Vidal, Guillem
Buenaventura, Núria
Sevilla, Jordi
Castellana, Francesc
Corsini, Miguel
Oliveras, Jordi
Sense identificar
(responsable
emergències Comunitat
de Madrid)
Alonso, Manel
Asín, Joan
Porres, Ángel
CiU
Administració de justícia
Govern de les administracions locals
catalanes
Govern de l'Estat
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
Altres entitats públiques
00:00:15
00:00:14
1
1
00:00:14
1
00:00:14
00:00:14
00:00:13
00:00:13
1
1
1
1
Administració autonòmica no catalana
00:00:13
1
00:00:11
1
00:00:09
1
00:00:05
1
Administració de la Generalitat de
Catalunya
Administració de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració autonòmica no catalana
177
Quadre 7.2.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes
d’abril
Agrupació
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
PSOE
CiU
ERC
PP
Altres entitats públiques
ICV
•
ICV
•
ICV-EA
•
ICV-EUiA
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de les administracions locals catalanes
PSC
•
PSC
•
PSC-CpC
PPC
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
•
PPC
IU
Corts Generals
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
PNB
Administració local no catalana
Corona
CC
CHA
BNG
Administració local catalana
Parlament de Catalunya
Entesa Catalana de Progrés
Total
178
Temps de paraula
subagrupació
agrupació
00:00:44
00:03:28
00:02:54
00:02:55
00:03:05
0:02:26
0:01:28
Nombre
d'inserts
% sobre total
temps paraula
00:41:29
00:24:09
00:22:21
00:16:48
00:16:04
00:12:10
00:11:41
00:07:10
83
67
54
30
39
31
31
19
20,0
11,7
10,8
8,1
7,8
5,9
5,6
3,5
00:07:06
18
3,4
00:06:42
00:06:16
12
18
3,2
3,0
00:06:00
16
2,9
00:05:08
14
2,5
00:03:54
11
1,9
00:02:51
00:02:22
00:02:17
00:02:06
00:02:05
00:02:00
00:01:27
00:01:09
00:00:46
00:00:40
00:00:36
00:00:31
00:00:31
00:00:27
00:00:18
03:27:04
9
6
8
6
6
6
3
3
4
1
1
1
1
1
1
500
1,4
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,7
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
100
Quadre 7.2.5. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
BNG
CC
CHA
CiU
Corona
Corts Generals
Entesa Catalana de Progrés
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals catalanes
Govern de l'Estat
ICV
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Parlament de Catalunya
PNB
PP
PPC
PSC
PSOE
Total
Home
%
7
6
12
5
3
1
2
17
1
1
1
35
4
6
1
31
64
52
15
44
15
9
9
1
3
30
14
16
29
434
87,5
100
100
83,3
50,0
100
66,7
89,5
100
100
100
89,7
100
100
100
100
77,1
77,6
83,3
81,5
83,3
100
81,8
100
100
96,8
100
100
96,7
86,8
Inserts
Dona
%
Total
1
12,5
1
3
16,7
50,0
1
2
33,3
10,5
4
10,3
19
15
3
10
3
22,9
22,4
16,7
18,5
16,7
2
18,2
1
3,2
1
66
3,3
13,2
8
6
12
6
6
1
3
19
1
1
1
39
4
6
1
31
83
67
18
54
18
9
11
1
3
31
14
16
30
500
179
Figura 7.2.1. BTV. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el mes
d’abril
BTV
90
80
Do na
70
60
50
40
30
20
10
0
180
Ho me
Quadre 7.2.6. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
Administració de justícia
Administració de la Generalitat de Catalunya
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de l'Estat espanyol
Administració local catalana
Administració local no catalana
Altres entitats públiques
BNG
CC
CHA
CiU
Corona
Corts Generals
Entesa Catalana de Progrés
ERC
EUiA
Govern de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les administracions locals catalanes
Govern de l'Estat
ICV
•
•
•
ICV
ICV-EA
ICV-EUiA
IU
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
•
CiU
•
PPC
Organismes de la Unió Europea
Parlament de Catalunya
PNB
PP
PPC
PSC
•
PSC
•
PSC-CpC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Total
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
00:06:33 00:04:35 00:02:17
00:03:08 00:02:35 00:02:06
00:02:47 00:03:43 00:06:42
00:00:36 00:03:09 00:02:05
00:04:45 00:03:46 00:02:00
00:00:12 00:00:18 00:00:31
00:00:19 00:02:18 00:01:09
00:07:33 00:02:46 00:07:10
00:00:31
00:00:17 00:00:40
00:00:36
00:24:11 00:29:40 00:16:04
00:00:28 00:00:46
00:02:22
00:00:14 00:00:18
00:25:05 00:21:12 00:12:10
00:00:31
00:41:36 00:32:36 00:41:29
00:21:32 00:21:13 00:24:09
00:02:38 00:03:45 00:06:16
00:19:14 00:23:58 00:22:21
00:11:30
00:09:29
00:00:27
00:01:34
00:08:21
00:12:40
00:02:43
00:01:57
00:08:00
00:04:54
00:07:06
00:00:44
00:03:28
00:02:54
00:02:51
00:01:56 00:03:18
00:01:00 00:01:44
00:00:56 00:01:34
00:01:04
00:00:05 00:02:38
00:01:56 00:01:15
00:11:32 00:12:34
00:13:23 00:13:23
00:17:34 00:25:54
00:15:55 00:23:15
00:01:39 00:02:39
00:22:11 00:19:52
00:02:39
00:03:54
00:02:26
00:01:28
04:09:08 04:16:44
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
2,6
1,8
1,1
1,3
1,0
1,0
1,1
1,5
3,2
0,2
1,2
1,0
1,9
1,5
1,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,9
0,6
3,0
1,1
3,5
0,2
0,1
0,3
0,3
9,7
11,6
7,8
0,2
0,4
1,1
0,1
0,1
10,1
8,3
5,9
0,2
16,7
12,7
20,0
8,6
8,3
11,7
1,1
1,5
3,0
7,7
9,4
10,8
4,6
4,9
3,4
3,4
0,8
1,9
1,3
1,4
1,9
00:00:27
00:01:27
00:11:41
00:05:08
00:06:00
00:02:55
00:03:05
00:16:48
0,0
0,8
4,6
5,4
7,1
0,4
1,0
0,5
4,9
5,2
10,1
0,2
0,7
5,6
2,5
2,9
8,9
7,8
1,0
8,1
03:27:04
100
100
100
181
Figura 7.2.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i abril
BTV
% tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
A dm. auto nò mica no catalana
A dm. de justícia
Febrer
A dm. de la Generalitat de Catalunya
Març
A dm. de l'A j. de B arcelo na
Abril
A dm. de l'Estat espanyo l
A dm. lo cal catalana
A dm. lo cal no catalana
A ltres entitats públiques
B NG
CC
CHA
CiU
Co ro na
Co rts Generals
Agrupació
Entesa Catalana de P ro grés
ERC
EUiA
Go vern de Catalunya
Go vern de l'A j. de B arcelo na
Go vern de les adms. lo cals catalanes
Go vern de l'Estat
ICV
IU
Opo sició de l'A j. de B arcelo na
Organismes de la Unió Euro pea
P arlament de Catalunya
P NB
PP
PPC
P SC
P SOE
So zialista A bertzaleak
182
Quadre 7.2.7. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
Agrupació
Govern de Catalunya
CiU
Govern de l'Ajuntament de Barcelona
Govern de l'Estat
PSOE
ERC
PSC
ƒ
PSC
ƒ
PSC-CpC
PP
PPC
ICV
ƒ
ICV
ƒ
ICV-EUiA
ƒ
ICV-EA
Altres entitats públiques
IU
Administració autonòmica no catalana
Administració de la Generalitat de Catalunya
Govern de les administracions locals catalanes
Administració de l'Estat espanyol
Oposició de l'Ajuntament de Barcelona
Administració de justícia
Administració de l'Ajuntament de Barcelona
PNB
Administració local no catalana
Parlament de Catalunya
Sozialista Abertzaleak
Corts Generals
Corona
Organismes de la Unió Europea
Administració local catalana
CC
CHA
Entesa Catalana de Progrés
BNG
EUiA
Total
Temps de paraula
subagrupació agrupació
01:55:41
01:09:55
01:06:54
01:05:33
00:58:51
00:58:27
00:42:05
00:07:23
00:12:56
00:12:28
00:05:52
Nombre
d'inserts
% sobre total
temps paraula
260
174
178
146
124
142
16,2
9,8
9,4
9,2
8,3
8,2
00:49:28
135
6,9
00:35:47
00:31:54
94
81
5,0
4,5
00:31:16
96
4,4
00:17:29
00:16:06
00:13:25
00:13:12
00:12:39
00:10:31
00:09:08
00:07:49
00:05:50
00:04:38
0:03:46
00:03:10
00:02:39
00:02:22
00:01:14
00:01:04
00:01:01
00:00:57
00:00:36
00:00:32
00:00:31
00:00:31
11:52:56
46
44
29
32
36
29
26
19
16
9
9
8
5
6
5
3
3
2
1
2
1
2
1763
2,5
2,3
1,9
1,9
1,8
1,5
1,3
1,1
0,8
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100
183
Figura 7.2.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
BTV
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A grupa c ió
184
Quadre 7.2.8. BTV. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant
el mes d’abril
Temps
notícia
Notícia
Actor
Agrupació
Temps
paraula
01:54:11 Bloc titulars
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:14
01:43:01 Postguerra a l'Iraq (TER)
Mas de Xaxàs, Xavier
Actors culturals
00:04:23
Palacio, Ana
Govern de l'Estat
00:00:23
Jiménez, Lola (familiar de
José Couso)
Olmos, Rafael
Altres
00:00:22
Govern de Catalunya
00:06:33
De Peray, Josep Lluís
00:03:21
Izquierdo, José Manuel
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Organitzacions
empresarials
Organitzacions
empresarials
Món associatiu
Sense identificar (pastissera)
Actors econòmics
00:00:26
Canal, Lluís
Actors culturals
00:00:25
Rojo, Ferran
Actors econòmics
00:00:24
Moreno, Paqui
Actors culturals
00:00:22
De Gracia, Mariano
00:00:22
Roig, Eduard
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Actors econòmics
Diéguez, Paquita
Actors econòmics
00:00:20
Envint, Joaquim
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors econòmics
00:00:16
00:00:14
Marcilles, Eduard
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors econòmics
Rivero, Jesús
Actors econòmics
00:00:14
Gutiérrez, Marino
Actors culturals
00:00:13
Organitzacions
empresarials
Palos, Rafael (portador pas de Altres
La Borriquita)
Grau, Joan
Actors culturals
00:00:13
Clos, Joan
00:05:15
Marcet, Xavier
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres entitats públiques
Oliveras, Jordi
Altres entitats públiques
00:00:55
Mora, Imma
Actors culturals
00:00:52
Mascarell, Ferran
00:00:48
Sarsanedas, Oleguer
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres entitats públiques
López de Uralde, Juan
Món associatiu
00:00:42
Ruiz Gallardón, Alberto
00:00:42
Pinyol, Pere
Administració local no
catalana
Actors culturals
Salas, Ignacio
Actors culturals
00:00:28
Canga, Jesús María
Govern de les
administracions locals
catalanes
Altres entitats públiques
00:00:26
Organitzacions
empresarials
Actors esportius
00:00:24
01:25:56 Setmana Santa 2004 (TER)
Portabella, Jordi
Carnerero, Francisco
Martínez, Jesús
Serra, Isabel
Moncayo, Xavier
Pellicer, Salvador
01:25:05 Fòrum 2004 (TER)
Escrigas, Cristina
Vilamala, Xavier
Masip, Enric
00:01:04
00:00:36
00:00:34
00:00:30
00:00:21
00:00:15
00:00:14
00:00:07
00:28:48
00:01:12
00:00:46
00:00:37
00:00:24
00:00:23
185
01:25:05 Fòrum 2004 (TER)
Turina, Teresa
00:00:21
Escolano, Josep
Universitats i
ensenyament
Altres entitats públiques
Altés, Lourdes
Altres entitats públiques
00:00:19
Hereu, Jordi
00:00:16
Wangchen, Thubten
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
Palau, Pep
Actors culturals
00:00:14
Alibek, Pius
Actors culturals
00:00:12
Guinea, Carme
Actors culturals
00:00:10
Gaig, Carles
Actors culturals
00:00:08
00:52:47 Debat d'investidura del nou president del govern Rodríguez Zapatero, José Luis PSOE
espanyol (TER)
Govern de l'Estat
00:47:44 Sant Jordi 2004 (TER)
00:00:15
00:10:23
00:01:13
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
00:03:18
Rajoy, Mariano
PP
00:02:59
Puigcercós, Joan
ERC
00:02:49
Llamazares, Gaspar
IU
00:00:50
Iceta, Miquel
PSC-CpC
00:00:41
Rivero, Paulino
CC
00:00:40
Erkoereka, Josu
PNB
00:00:36
Labordeta, José Antonio
CHA
00:00:36
Boada, Joan
ICV-EA
00:00:36
Rodríguez, Francisco
BNG
00:00:31
Blanco, José
PSOE
00:00:28
Zaplana, Eduardo
PP
00:00:25
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
00:00:21
Herrera, Joan
ICV-EUiA
00:00:16
Jiménez, Trinidad
PSOE
00:00:10
Romaní, Martí
Actors culturals
00:01:26
Rubianes, Pepe
Actors culturals
00:00:49
Bosch, Alfred
Actors culturals
00:00:43
Espinàs, Josep Maria
Actors culturals
00:00:38
Flavià, Carles
Actors culturals
00:00:32
Sense identificar (membre
colla Geganters)
Sense identificar (llibreter)
Actors culturals
00:00:32
Actors culturals
00:00:32
Mayol, Imma
00:00:31
Prados, Ismael
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Espada, Arcadi
Actors culturals
00:00:30
Berbel, Esmeralda
Actors culturals
00:00:29
Torres, Maruja
Actors culturals
00:00:29
Cussidó, Josep
Actors econòmics
00:00:28
Paricio, Núria
Món associatiu
00:00:23
García, Josep
Actors econòmics
00:00:21
Rius, Eugeni
Actors culturals
00:00:20
Vinyals, Joan
00:00:19
Teixidor, Emili
Universitats i
ensenyament
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament
de Barcelona
Actors culturals
Semprún, Jorge
Actors culturals
00:00:17
Riera, Carme
Actors culturals
00:00:16
Clos, Joan
Trias, Xavier
186
00:00:20
00:00:31
00:00:18
00:00:18
00:00:17
00:47:44 Sant Jordi 2004 (TER)
Fernández Díaz, Alberto
Oposició de l'Ajuntament
de Barcelona
Cadena, Josep Maria
Actors culturals
Karrouch, Laila
Actors culturals
Ferreres, Miquel
Actors culturals
Izaguirre, Boris
Actors culturals
Portabella, Jordi
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Clara-Simó, Isabel
Actors culturals
Montero, Rosa
Actors culturals
Cassador, Teresa
Actors econòmics
00:46:03 Retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq (TER) Mas de Xaxàs, Xavier
Actors culturals
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
Bono, José
Govern de l'Estat
Rajoy, Mariano
PP
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
Fernández de la Vega, María Govern de l'Estat
Teresa
Blanco, José
PSOE
Puigcercós, Joan
ERC
Moratinos, Miguel Ángel
Govern de l'Estat
Llamazares, Gaspar
IU
Camats, Dolors
ICV-EA
Iceta, Miquel
PSC-CpC
Zaplana, Eduardo
PP
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
Pérez Rubalcaba, Alfredo
PSOE
Acebes, Ángel
PP
00:40:51 Operació policial contra els autors de l'11-M
Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
(TER)
Sense identificar (veí afectat) Altres
Jiménez, Trinidad
Administració local no
catalana
Mas, Artur
CiU
Llamazares, Gaspar
IU
Antonio (veí afectat)
Altres
Sense identificar (veïna
Altres
afectada)
Tuero, Manuel
Experts
Porres, Ángel
Administració autonòmica
no catalana
00:40:47 Constitució del nou govern de l'Estat (TER)
Pérez Rubalcaba, Alfredo
PSOE
Huguet, Josep
ERC
Montilla, Josep
PSC
Boada, Joan
ICV-EA
Herrera, Joan
ICV-EUiA
Rodríguez Zapatero, José Luis PSOE
Fernández de la Vega, María Govern de l'Estat
Teresa
Zaplana, Eduardo
PP
Carrillo, Fernando
Sindicats
Marín, Manuel
Corts Generals
Moratinos, Miguel Ángel
Govern de l'Estat
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
Rajoy, Mariano
PP
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
Llamazares, Gaspar
IU
Sànchez Fornet, José Manuel Sindicats
00:00:16
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:13
00:00:13
00:00:12
00:00:08
00:02:31
00:02:27
00:01:44
00:01:39
00:00:56
00:00:56
00:00:52
00:00:51
00:00:46
00:00:43
00:00:39
00:00:39
00:00:30
00:00:26
00:00:18
00:00:15
00:02:27
00:00:39
00:00:27
00:00:22
00:00:18
00:00:15
00:00:14
00:00:07
00:00:05
00:01:32
00:01:19
00:01:13
00:01:03
00:00:52
00:00:35
00:00:33
00:00:30
00:00:27
00:00:25
00:00:22
00:00:21
00:00:18
00:00:16
00:00:12
00:00:10
187
00:37:32 Proves i posada en funcionament del Trambaix
(TER)
00:23:18 Debat sobre la reforma de l'Estatut (TER)
Permanyer, Lluís
Actors culturals
00:02:01
Trias, Xavier
00:00:42
Riol, Ricard
Oposició de l'Ajuntament
de Barcelona
Món associatiu
Llimona, Clara
Associacions de veïns
00:00:30
Carsi, Joan
Altres entitats públiques
00:00:28
Pinyol, Francesc
Associacions de veïns
00:00:27
Barti, Robert
Experts
00:00:22
Vilalta, Albert
Altres entitats públiques
00:00:18
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:18
Mas, Artur
CiU
00:02:17
Piqué, Josep
PPC
00:01:56
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
00:01:30
Saura, Joan
Govern de Catalunya
00:01:15
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:01:14
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:01:01
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
00:00:54
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:34
Roig, Joan Maria
Govern de les
administracions locals
catalanes
ICV-EA
00:00:24
00:00:19
Castellar, Montserrat
Govern de les
administracions locals
catalanes
Món associatiu
Iceta, Miquel
PSC-CpC
00:00:17
Sancho, Josep Maria
Actors econòmics
00:00:06
Alonso, José Antonio
Govern de l'Estat
00:00:41
Acebes, Ángel
PP
00:00:32
López Garrido, Diego
PSOE
00:00:28
Varela, María José
Experts
00:01:38
Camats, Dolors
Bustos, Manuel
00:19:27 Atemptats terroristes de l'11-M a Madrid (TER)
00:17:34 Violència domèstica (TER)
00:14:37 Constitució de les Corts Generals de la VIII
legislatura (TER)
00:13:34 Fira d'Abril de Catalunya 2004 (TER)
00:00:24
00:00:17
Jarche, Juana (amiga víctima) Altres
00:00:56
Caldera, Jesús
Govern de l'Estat
00:00:33
Alonso, Manel
00:00:22
Marín, Manuel
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Corts Generals
Joan Carles I
Corona
00:00:23
Rojo, Javier
Corts Generals
00:00:23
Piqué, Josep
PPC
00:00:22
Molas, Isidre
00:00:18
Flores, Paco
Entesa Catalana de
Progrés
Món associatiu
García Prieto, Francisco
Món associatiu
00:00:58
Clos, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres entitats públiques
00:00:49
Mayol, Imma
Hernández, Manel
188
00:00:34
00:01:34
00:01:16
00:00:16
00:00:12
00:13:07 Finançament autonòmic (TER)
00:12:29 Immigració (TER)
Carod-Rovira, Josep-Lluís
ERC
00:01:09
Mas, Artur
CiU
00:00:50
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:45
Llorens, Marta
CiU
00:00:42
Solbes, Pedro
Govern de l'Estat
00:00:30
Sevilla, Jordi
Govern de l'Estat
00:00:29
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
00:00:26
Castells, Antoni
Govern de Catalunya
00:00:22
Bosch, Jaume
ICV-EA
00:00:20
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:20
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:52
Cánovas, Teresa
Món associatiu
00:00:43
Par, Concha
00:00:33
Manuel, Anna
Associacions i col·lectius
professionals
Experts
Erazo, Alesandro
Món associatiu
00:00:23
Martí, Carles
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Experts
00:00:19
Govern de Catalunya
00:00:48
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:29
Geli, Marina
Govern de Catalunya
00:00:42
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
00:00:35
Mallen, Asunción
Sindicats
00:00:35
Lucas, Eduard
Sindicats
00:00:30
Casas, Xavier
00:00:24
Vallès, Josep Maria
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
De Gispert, Núria
CiU
00:00:42
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:38
Trias, Xavier
Oposició de l'Ajuntament
de Barcelona
Oposició de l'Ajuntament
de Barcelona
Govern de Catalunya
00:00:25
Sabater, David (víctima
accident trànsit)
Sanvicens, Rosa
Altres
00:00:36
Món associatiu
00:00:34
Moreu, Eduard
Món associatiu
00:00:30
Vidal, Joan
Actors del món sanitari
00:00:22
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:21
Viladot, Judith
Món associatiu
00:00:16
Mas, Artur
CiU
00:01:13
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:50
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:44
Huguet, Josep
ERC
00:00:43
Iceta, Miquel
PSC-CpC
00:00:27
Boada, Joan
ICV-EA
00:00:26
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:23
Sirera, Daniel
PPC
00:00:22
Piqué, Josep
PPC
00:00:11
Rañé, Josep Maria
Govern de Catalunya
00:00:38
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:27
Carnero, Matías
Sindicats
00:00:25
Toscano, Manuel
Sindicats
00:00:17
De la Rosa, Ricardo
00:12:21 Mesures contra el terrorisme internacional (TER) Tura, Montserrat
00:11:53 Accident a la sala d'espera de ginecologia de
l'Hospital Sant Pau (TER)
00:11:48 Creació de la Ciutat Judicial (TER)
Fernández Díaz, Alberto
00:09:54 Dia Mundial de la Salut (TER)
00:09:21 Regulació de la figura del cap de l'oposició del
govern català (TER)
00:08:27 Conflicte laboral a Seat (TER)
Tura, Montserrat
00:00:27
00:00:16
00:01:33
00:00:23
00:01:29
189
00:08:18 Proposta de nou pacte polític per a Euskadi
(TER)
López Aguilar, Juan Fernando Govern de l'Estat
00:00:59
Imaz, Josu Jon
PNB
00:00:31
Ibarretxe, Juan José
Administració autonòmica
no catalana
PP
00:00:24
00:00:22
Mas, Artur
Administració autonòmica
no catalana
CiU
Vendrell, Francesc
PPC
00:00:17
Ridao, Joan
ERC
00:00:16
Iceta, Miquel
PSC-CpC
00:00:15
Saura, Joan
Govern de Catalunya
00:00:13
Tapias, Reynaldo (familiar de
la víctima)
Van Der Eynde, Andreu
Altres
00:01:07
Experts
00:01:07
Lorda, Elías
Experts
00:00:22
Clos, Joan
00:00:33
Rajoy, Mariano
Zenarruzabeitia, Idoia
00:08:18 Proposta de nou pacte polític per a Euskadi
(TER)
00:08:04 Assassinat d'un noi en un institut de Barcelona
(TER)
00:07:57 Un ple de l'Ajuntament de Barcelona dividit es
declara contrari a les curses de braus
00:00:22
00:00:19
00:07:53 Comença la temporada taurina a Barcelona
enmig de la polèmica per prohibir les curses
00:07:35 Troballa d'un explosiu a la línia d'AVE MadridSevilla (TER)
Maragall, Pasqual
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament
de Barcelona
Oposició de l'Ajuntament
de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
00:00:53
Corsini, Miguel
Govern de l'Estat
00:00:27
00:07:22 Preinscripcions i matriculacions a centres
escolars (TER)
Cid, Marta
Govern de Catalunya
00:01:35
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:30
Subirats, Marina
00:00:10
Coscubiela, Joan
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Sindicats
Álvarez, Josep Maria
Sindicats
00:00:47
Pérez, Ester
Experts
00:00:24
Cerdán, Montserrat (afectada
accident laboral)
Bagó, Ramon
Altres
00:00:24
Actors econòmics
00:00:52
Esteve, Pere
Govern de Catalunya
00:00:42
Trias, Xavier
Fernández Díaz, Alberto
Portabella, Jordi
Mayol, Imma
00:06:49 Sinistralitat laboral (TER)
00:06:35 El Saló Internacional del Turisme de Catalunya
obre les portes a la fira de Montjuïc
00:06:27 Pepe Encina i Josep Maria Huertas Claveria
Huertas Claveria, Josep Maria Actors culturals
recorden el canvi que ha fet Barcelona des de el
Encinas, Pepe
Actors culturals
franquisme
00:06:26 Any Dalí (TER)
Blanes, Oriol
Actors culturals
00:06:03 L'explotació de llebrers al canòdrom de
Barcelona fa sortir al carrer centenars de
persones
00:00:23
00:00:23
00:00:20
00:00:48
00:03:36
00:01:57
00:00:24
Actors culturals
00:00:24
Clari, Marta
Actors culturals
00:00:14
Heran, Maria Pilar
Actors culturals
00:00:12
Clements, Anna
Món associatiu
00:00:43
Querol, Núria
Món associatiu
00:00:24
Mayol, Imma
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament
de Barcelona
ERC
00:00:23
Oranich, Magda
190
00:00:27
Corredor-Matheos, Josep
Clos, Joan
00:06:03 L'explotació de llebrers al canòdrom de
Barcelona fa sortir al carrer centenars de
persones
00:00:27
Amorós, Oriol
00:00:22
00:00:13
00:00:08
00:05:27 Paralització de l'aplicació de la LOCE (TER)
Copa, Jesús Ramon
Sindicats
00:00:29
Pina, Mayte
Món associatiu
00:00:19
Fernández de la Vega, María
Teresa
Pastor, Ana
Govern de l'Estat
00:00:19
PP
00:00:17
Carbonel, Luis
Món associatiu
00:00:16
Montilla, Josep
Govern de l'Estat
00:02:11
Pep (músic)
Actors culturals
00:00:41
Ángel (músic)
Actors culturals
00:00:41
Cesc (músic)
Actors culturals
00:00:33
Barberà, Albert
Món associatiu
00:00:33
De la Rosa, Ricardo
Experts
00:00:13
00:04:42 Entrevista a Montserrat Tura, consellera
Tura, Montserrat
d'Interior
00:04:39 L'interès per aprendre l'àrab va en augment any Idrissi, Amin
rere any
00:04:29 Caminada reivindicativa pels drets de la gent
Bafaluy, Vicenç
que pateix Pàrkinson
Andreu (malalt de pàrkinson)
Govern de Catalunya
00:04:27
Universitats i
ensenyament
Món associatiu
00:01:37
Altres
00:00:33
00:04:27 No totes les ulleres de sol porten el certificat de
protecció dels raigs solars
00:04:23 Trama Al-Qaeda (TER)
Picó, Andrés
Actors del món sanitari
00:01:27
De Aristegui, Gustavo
PP
00:00:54
Jáuregui, Ramón
PSOE
00:00:45
Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
00:01:00
Sampietro, Montse
Actors culturals
00:00:20
Pacheco, Javier
Sindicats
00:00:34
Fernández Lito, Manuel
Sindicats
00:00:30
Martínez, Marc
Sindicats
00:00:29
González, Carlos (treballador
Nissan)
Pintó, Jordi
Altres
00:00:16
Actors econòmics
00:01:18
Vilaplana, Helena
Actors culturals
00:00:59
Codina, Josep Maria
Experts
00:00:57
Montilla, Josep
PSC
00:01:18
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:40
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
00:00:26
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:20
00:04:05 Cartellera de cinema
Chávarri, Jaime
Actors culturals
00:00:23
00:04:02 ERC, CiU i ICV envien una allau de peticions a
Zapatero
Puigcercós, Joan
ERC
00:01:08
Herrera, Joan
ICV-EUiA
00:00:40
00:04:00 El fiscal en cap de Catalunya critica les
nombroses reformes del Govern del PP en
l'àmbit de justícia
00:03:57 Sis de cada deu nens no utilitzen sistemes de
retenció infantil als vehicles
00:03:57 Tallers terapèutics per millorar la qualitat de vida
dels afectats de Pàrkinson
00:03:56 L'obra Calígula, d'Albert Camus, arriba a la sala
petita del TNC
00:03:52 Investiguen la mort d'un equatorià de 29 anys en
una baralla a Torre Baró
00:03:49 Una exposició fotogràfica mostra les visions dels
viatgers del segle XIX
00:03:46 Alfonso Vilallonga actua avui al Mercat de les
Flors
00:03:46 La torre Agbar està ja molt avançada
Mena, José María
Administració de justícia
00:00:56
Vidal, Guillem
Administració de justícia
00:00:29
Olmos, Rafael
Govern de Catalunya
00:00:56
Bafaluy, Vicenç
Món associatiu
00:01:37
Simó, Ramon
Actors culturals
00:00:38
Torres, Sandro (familiar de la
víctima)
Balsells, David
Altres
00:00:18
Actors culturals
00:01:22
Vilallonga, Alfonso
Actors culturals
00:00:44
Vázquez, Fermín
Experts
00:00:27
Sala, Xavier
Experts
00:00:22
00:05:25 Montilla explica des de Madrid les noves línies
polítiques del seu ministeri
00:05:11 Batalla del swing de la mà de Big Jamborre i
Swing7 a la Sala Apolo
00:04:42 Agressió a una parella gai a l'estació de tren de
Passeig de Gràcia (TER)
00:04:21 Desmantellada a França la fàbrica d'explosius
més important d'ETA
00:04:19 CaixaFòrum ensenya els nens a descobrir l'art
de manera didàctica i divertida
00:04:16 Conflicte laboral a Nissan (TER)
00:04:14 La cursa d'El Corte Inglés acosta el Fòrum a
més de 63.000 corredors
00:04:13 El Tricicle presenta al Teatre Romea l'obra
Super Barber de Sevilla
00:04:12 L'Observatori Fabra celebra enguany els 100
anys d'existència
00:04:10 El PSC celebra el seu Consell Nacional
00:04:07 Mesures del govern català per reduir els
accidents de trànsit (TER)
00:00:35
191
00:03:46 Es celebra la Jornada del Parlament de les
religions a l'escola Sant Ignasi de Sarrià
Didi Ama (participant)
Altres
00:00:43
Ficca, Dirk
00:00:37
Paramejid (participant)
Religions i esglésies no
catòliques
Altres
00:03:46 Saura es presentarà a les noves eleccions
internes d'ICV
Saura, Joan
ICV
00:00:23
Tejedor, Lluís
ICV
00:00:21
00:03:45 A Catalunya hi ha sis ONG que coordinen el
Comerç Just
Albiac, Albert
Món associatiu
00:00:41
Cárceles, David
Món associatiu
00:00:34
00:03:44 El Palau de la Música inaugura les obres
Millet, Fèlix
d'ampliació i remodelació
00:03:39 Una empresa de Barcelona idea un sistema per Alsina, Joan
evitar el tancament d'empreses d'àmbit familiar
00:03:35 Mig miler d'experts participen al II Congrés
Membrives, Núria
Mundial de Jardins Botànics
Wyse, Peter
Actors culturals
00:00:52
Actors econòmics
00:01:02
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Món associatiu
00:00:47
00:03:31 La vaga per demanar un local en condicions de Arqué, Maite
Correos de Badalona afecta un 70% de la ciutat
Govern de les
administracions locals
catalanes
Sindicats
00:00:21
Administració de l'Estat
espanyol
Sindicats
00:00:17
Portero, Manuel
Lino, Sílvia
00:03:23 L'atur va baixar en 8.188 persones aquest març, Gallego, Joan Carles
el pitjor en 11 anys
Castellana, Francesc
00:00:26
00:00:20
00:00:20
00:00:42
Govern de Catalunya
00:00:28
00:03:16 Pujol està disposat a deixar la presidència de
CiU aquest estiu
Pujol, Jordi
CiU
00:00:57
Mas, Artur
CiU
00:00:51
00:03:15 48a edició dels Premis Sant Jordi de Cinema
que atorga RNE a Catalunya
Marull, Laia
Actors culturals
00:00:25
Coixet, Isabel
Actors culturals
00:00:22
00:03:14 Els taxistes tornen a col·lapsar Barcelona per
exigir tarifes més altes
00:03:13 El cantaor Juanito Valderrama mor d'una
aturada cardíaca
00:03:12 Polèmica per la petició del PSC de tenir grup
parlamentari propi al Congrés (TER)
Soto, José María
Sindicats
00:00:24
Moratella, Enrique
00:00:14
Ferran, Joan
Administració autonòmica
no catalana
PSC-CpC
Herrera, Joan
ICV-EUiA
00:00:21
Ridao, Joan
ERC
00:00:18
00:03:11 La Galeria La Foto Barcelona recupera imatges
de la transició espanyola de la mà de Manel
Armengol
00:03:10 Zapatero assegura al Marroc que comença una
nova etapa més dialogant
00:03:09 El Teatre Novedades acull l'espectacle dels
monjos Shaolín de la Xina
00:03:09 Comiat a Floquet de Neu (TER)
Armengol, Manel
Actors culturals
00:01:06
00:03:06 Estrena al Teatre Tívoli de Barcelona del
musical Fama
00:03:04 La Generalitat vol potenciar el lloguer de pisos i
la construcció d'habitatges protegits
00:03:01 Judici pel cas Chupinazo (TER)
00:00:46
Rodríguez Zapatero, José Luis Govern de l'Estat
00:00:45
Hartmann, Georg
Actors culturals
00:00:51
Portabella, Jordi
00:00:17
Comín, Coco
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Trilla, Carme
Govern de Catalunya
00:00:56
Aineto, David
Experts
00:00:08
Bizarro, Manuel (familiar
víctima)
00:03:00 Primera setmana de funcionament del tramvia al Vizcíno, Javier
Baix Llobregat i al Besòs
Vilalta, Albert
Altres
00:00:06
Altres entitats públiques
00:00:31
Altres entitats públiques
00:00:30
00:02:58 Tres de cada quatre conductors catalans corren Pedragosa, Josep Lluís
massa
00:02:53 Joan Rangel és nomenat delegat del Govern
Corbacho, Celestino
central a Catalunya
Universitats i
ensenyament
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
00:00:47
00:02:53 Celestino Corbacho serà el futur president de la Corbacho, Celestino
Diputació de Barcelona
00:02:52 Premis Max de les arts escèniques (TER)
192
San Juan, Alberto
00:00:24
00:00:11
00:00:43
00:00:42
00:02:52 ERC i ICV preveuen plantejar al Parlament la
prohibició del toreig
Portabella, Jordi
Basso, Xavier
Mayol, Imma
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
PPC
00:00:22
00:00:22
00:00:22
00:02:51 El català supera en un 6% el castellà en l'ús
social, segons un estudi de la Generalitat
Bargalló, Josep
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Oposició de l'Ajuntament
de Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de Catalunya
Mir, Antoni
Govern de Catalunya
00:00:21
00:02:50 Ple absolut a Razzmatazz pel concert del grup
electrònic Kraftwerk
Callao, Òscar
Actors culturals
00:00:30
DJ Pal
Actors culturals
00:00:26
00:02:50 Concentració a l'autovia de Castelldefels en
contra del trànsit aeri per sobre les ciutats
00:02:45 S'edita un DVD del concert que Lluís Llach va
fer al gener dels poemes de Martí i Pol
00:02:44 Concert de la brasileira Virgínia Rodríguez a la
Sala Luz de Gas
00:02:42 Pla Hidrològic Nacional (TER)
Cató, Josep Maria
00:00:47
Llach, Lluís
Organitzacions
empresarials
Actors culturals
Fàbregas, Jordi
Actors culturals
00:00:20
Narbona, Cristina
Govern de l'Estat
00:00:25
Camps, Francesc
00:00:20
Calvo, Carmen
Administració autonòmica
no catalana
Govern de l'Estat
Marrassé, Lluís
Actors culturals
00:00:16
Fàbregues, Pere
Actors culturals
00:00:13
Gonzalvo, Jordi
Actors culturals
00:00:08
Roger (Daily Records)
Actors culturals
00:00:08
00:02:41 TMB inicia una campanya que pretén fomentar
el civisme entre els seus usuaris
00:02:41 Construcció del túnel de Bracons (TER)
Patiño, Josep Antoni
Altres entitats públiques
00:00:43
Vallos, Raül
Món associatiu
00:00:39
00:02:36 Un incendi destrueix el restaurant La Masia
d'Esplugues de Llobregat
00:02:29 El desplegament de Mossos d'Esquadra a
Barcelona començarà a la tardor
00:02:28 Deslocalització d'empreses (TER)
Bailén, Valentín
Actors econòmics
00:00:52
Tura, Montserrat
Govern de Catalunya
00:00:47
Roca, José Antonio
Sindicats
00:00:19
Palacio, Anna
Sindicats
00:00:18
00:02:27 Desarticulada una banda traficant de droga
mitjançant ampolles de vi blanc
00:02:24 El Govern crearà una comissió per analitzar el
futur de la festa taurina
Llanos, Isabel
00:00:26
Méndez, Carmen
Administració de l'Estat
espanyol
Món associatiu
Segura Palomares, Juan
Món associatiu
00:00:24
00:02:23 Iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per
convertir el carrer de Princesa en peatonal
Duran, Teresa
Actors econòmics
00:00:27
Martí, Carles
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
00:00:25
Ortega, Joana
Mascarell, Ferran
00:02:42 El Govern espanyol rebaixarà l'IVA dels discos
al 4% i el dels llibres a l'1%
Martos, Vicenta
00:02:23 Els usuaris de la línia 11 del metro fan una
valoració molt positiva de la nova estructura
00:02:23 Fidalgo és reelegit secretari general de CCOO
amb un 59% dels vots
00:02:20 Corbacho és escollit president de la Diputació
de Barcelona amb 32 vots a favor
00:00:20
00:00:44
00:00:54
00:00:27
00:00:30
00:00:16
Pérez, Amalia (usuària metro) Altres
00:00:20
Diego, Maria Teresa (usuària
metro)
Pacheco, Javier
Altres
00:00:15
Sindicats
00:00:34
Fidalgo, José María
Sindicats
00:00:16
Corbacho, Celestino
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Sindicats
00:00:14
00:00:28
Solivellas, Cati
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Sanfeliu, Silvia
Actors culturals
00:00:25
00:02:18 Els taxistes es manifesten pel centre de
Hereu, Jordi
Barcelona a peu per ordre del TSJC
00:02:17 Delegats sindicals protesten a Barcelona contra Trullen, Joaquin
els acomiadaments de l'SCH
00:02:16 Barcelona ultima dures mesures per reduir els
Clos, Joan
accidents de trànsit
Hereu, Jordi
00:02:16 El Condal acull l'obra Confesiones de Mujeres
de 30
00:02:14 S'estrena a la Sala Villaroel l'obra No son
maneres de matar una dona
00:00:21
00:00:23
00:00:23
00:00:15
00:00:19
193
00:02:14 Un 12 % de persones pateixen migranya a
Espanya
Tirado, Ana (afectada de
migranya)
Titus, Feliu
Altres
00:00:43
Actors del món sanitari
00:00:25
00:02:14 Piqué titlla de "paripé" el control parlamentari a
Maragall i acusa el Govern de "no fer res"
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:36
Piqué, Josep
PPC
00:00:24
Mas, Artur
CiU
00:00:22
00:02:13 CiU presenta les seves propostes en cas que
Mas, Artur
haguessin presidit la Generalitat
00:02:12 L'escola Itaca investiga obres de Miró, Júlio
Quer, Lourdes
Gonzàlez y Chillida
00:02:11 Debat entorn la creació d'un consell que controli Kader, Abdel
els imams que incitin a la violència
Bargalló, Josep
CiU
00:01:08
Universitats i
ensenyament
Sindicats
00:00:23
Govern de Catalunya
00:00:21
00:02:10 Un congrés d'especialistes a Barcelona debat la Ferrer, Lluís
teràpia "Educació assistida amb animals de
companyia"
Solano, Anna
Universitats i
ensenyament
Experts
00:00:28
00:00:11
Fidalgo, José María
Universitats i
ensenyament
Sindicats
Caldera, Jesús
Govern de l'Estat
00:00:24
Jiménez, Antonio (familiar de
víctimes)
Joan (veí de Ciutat Vella)
Altres
00:00:45
Altres
00:00:26
Costa-Molinari, Josep Maria
00:02:10 CCOO obre el VIII Congrés Confederal
00:02:09 La família dels tres nens ofegats en una bassa
de Càceres volia que s'hi barrés l'accés
00:02:09 El Centre Cívic del Convent de Sant Agustí
recull material per recuperar el Casc Antic
00:00:32
00:00:17
00:00:26
Sense identificar (Centre Cívic Administració de
Convent de Sant Agustí)
l'Ajuntament de Barcelona
00:02:09 Mediadors Interculturals faciliten la relació entre Collazos, Francisco
Actors del món sanitari
els metges i els pacients
Bosí, Maria Cèlia
Actors del món sanitari
00:00:20
00:02:08 Barcelona té el 20% dels establiments
espanyols d'alimentació biològica
00:00:23
Parra, Ángels
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Vallejo, Sandra
Món associatiu
00:00:48
Sònia (membre d'ONG)
Món associatiu
00:00:19
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de les
administracions locals
catalanes
Món associatiu
00:00:26
Associacions i col·lectius
professionals
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Organitzacions
empresarials
Altres
00:00:30
00:02:08 Diferents ONG organitzen estades a l'estranger
per solidaritat
Mayol, Imma
00:02:08 L'Ajuntament de Barcelona té encara en projecte Casas, Xavier
quatre mil cases de protecció oficial
Clos, Joan
00:02:06 Clos creu que crear barris especialitzats
provocarien la segregació de la ciutat
Clos, Joan
Corbacho, Celestino
00:02:06 Intermón Oxfam celebra el Dia de l'Esperança
Bolívar, Santi
00:02:05 El Sindicat de Metges denuncia les jubilacions
forçoses de 300 facultatius
00:02:05 Barcelona disposarà a partir de demà de la
primera Oficina d'Informació Escolar
Riera, Joaquim
Clos, Joan
Subirats, Marina
00:02:04 Es celebra a Barcelona el primer Saló d'Idiomes Mas de Xaxàs, Ignasi
on es poden trobar ofertes sobre intercanvis
Roselló, Santiago (pare
estudiant)
Warner, Paco (estudiant)
00:00:24
00:00:16
00:00:20
00:00:18
00:00:51
00:00:30
00:00:19
00:00:20
00:00:18
00:00:20
00:00:15
Altres
00:00:10
00:02:01 Dia Internacional del Poble Gitano (TER)
Porras, Sebastián
Món associatiu
00:00:35
00:01:59 Informació del trànsit
De Peray, Josep Lluís
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors econòmics
00:01:26
Actors econòmics
00:00:19
Universitats i
ensenyament
Altres
00:01:14
Altres
00:00:19
Altres
00:00:35
00:01:58 Es crea la Cooperativa Sol Verd que ofereix
García, Eduard
construcció d'habitatges amb serveis domèstics
Medina, Robert
propis
00:01:57 L'Escola Industrial celebra el seu centenari
Llorens, Martí
00:01:57 El Servei d'Orientació de la Universitat Ramon
Llull fa una jornada d'estudiants amb
discapacitat
00:01:55 Es celebra el Rally Barcelona - Sitges de
Volkswagen
194
Sala, Íngrid (estudiant amb
discapacitat)
Pons, Joan (estudiant amb
discapacitat)
Valencia, Marcos (participant
Rally BCN-Sitges)
00:00:40
00:00:28
00:01:55 Una redacció ambulant al barri del Raval fa
impresos de notícies al carrer
Mughal, Javid
Actors culturals
00:00:29
Chaves, Raimond
Actors culturals
00:00:26
00:01:54 Testimonis dels qui els ha tocat un pis de
López, Arantxa (propietària pis Altres
protecció oficial de l'Ajuntament de Barcelona
protecció oficial)
00:01:54 Tots el partits avalen el grup parlamentari d'ERC Pérez Rubalcaba, Alfredo
PSOE
al Congrés
Zaplana, Eduardo
PP
00:00:47
00:00:27
00:00:21
Puigcercós, Joan
ERC
00:00:18
Vilalta, Albert
Altres entitats públiques
00:00:32
Vidal, Guillem
Administració de justícia
00:00:41
00:01:53 Trobada de titellaires per celebrar el 75è
Riveras, Patricia
aniversari del Poble Espanyol
00:01:53 La incontinència urinària afecta cada cop dones Pons, Pilar
més joves
00:01:53 Veïns de Sants reprenen accions contra els
Gasset, Llorenç
sorolls dels trens
Quinto, Manolita
Actors culturals
00:00:41
Actors del món sanitari
00:00:31
Associacions de veïns
00:00:12
Associacions de veïns
00:00:10
00:01:51 Els veïns de l'Avinguda Borbó estan contents
amb els enderrocs de les cotxeres
00:01:51 L'Ajuntament de Barcelona fa un primer balanç
de la campanya sobre civisme
00:01:51 Atacs de vandalisme als horts de Trinitat Vella
Guixà, Josep
Actors econòmics
00:00:17
Subirats, Marina
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
00:00:32
00:00:30
Rosano, Lluís (socorrista)
Universitats i
ensenyament
Altres
00:01:53 El barri del Poble Sec posa en marxa un nou
parc de neteja urbana
00:01:53 Implantació dels Judicis Ràpids (TER)
00:01:51 Els alumnes de dansa de l'Institut del Teatre
també poden cursar l'ESO a la vegada
00:01:51 Comencen les seleccions de socorristes per les
platges barcelonines a l'estiu
Sense identificar (propietari
afectat)
Maicas, Esmeralda
00:00:48
00:00:23
Alonso, Roger
Món associatiu
00:00:15
00:01:50 Saramago reflexiona sobre l'actual sistema
democràtic a Assaig sobre la lucidesa
00:01:50 Un estudi diu que els espanyols mengen pitjor
des de fa uns anys
00:01:50 El grup de rumba Sabor de Gràcia treu el seu
segon disc
Saramago, José
Actors culturals
00:00:43
Contreras, Jesús
00:00:37
Carbonell, Sicus
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Fernández, Miki
Actors culturals
00:00:08
00:01:49 L'OMIC ha rebut més de 55.000 consultes
durant el 2003
00:01:49 El centre Collserola atén a la gent gran i ofereix
residència, centre de dia i apartaments
00:01:49 La Generalitat triplica la subvenció del Consell
Islàmic de Catalunya
Portabella, Jordi
00:00:40
Pareja, Montserrat
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors econòmics
Bargalló, Josep
Govern de Catalunya
00:00:24
Saaou, Lahcen Hassan
Religions i esglésies no
catòliques
Actors culturals
00:00:20
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Organitzacions
empresarials
Experts
00:00:31
Món associatiu
00:00:17
Altres
00:00:23
00:00:22
Lepore, Bernardo
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Món associatiu
Joan (participant ciberfesta)
Altres
00:00:35
Pérez, Samuel (organitzador)
Altres
00:00:10
Barrabino, Miquel
Actors esportius
00:00:23
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:31
Jubany, Jordi
Administració de la
Generalitat de Catalunya
00:00:29
00:01:48 L'Ajuntament de Vilafranca dignificarà la fossa
Arnabat, Ramon
comuna on hi ha enterrats 268 soldats
republicans
00:01:48 La mancomunitat de municipis invertirà 4 milions Rodríguez, Antoni
d'euros en la reordenació de la Riera Blanca
00:01:48 L'Ajuntament de Barcelona renovarà el mercat
dels Encants en un màxim de vuit anys
Portabella, Jordi
Escámez, Diego
00:01:47 Es descobreixen runes romanes en la
construcció del nou casal d'avis del carrer
Regomir
Hernández, Jordi (director de
l'excavació)
Plasencia, Alejandro
00:01:47 Problemàtica amb la comunitat musulmana
arran de l'11-M (TER)
00:01:46 Motoforpeace dóna 24.000 euros per a una
residència d'estudiants del Marroc
Jiménez Villarejo, Carlos
(exfiscal anticorrupció)
Suárez, Celestino
00:01:46 Sant Climent de Llobregat acull durant tres dies
una ciberfesta amb capacitat per a 120
ordinadors
00:01:45 El Club Natació Catalunya tanca la piscina
central a causa del mal estat de la cúpula que la
cobreix
00:01:45 La nova presó del Bages s'ubicarà a Sant Joan
de Vilatorrada
00:01:44 Continuen a bon ritme les obres de les noves
parades de metro del Carmel
00:00:22
00:00:32
00:00:38
00:00:27
00:00:11
00:00:29
00:00:16
195
00:01:43 Caffarel pren possessió del càrrec com a nova
directora de RTVE
00:01:43 Cicle de lectura al Teatre Romea protagonitzat
per Josep Maria Pou
00:01:42 La venda de La Violeta de Gràcia fa témer el
mobbing immobiliari
00:01:42 Protesta dels treballadors de Telemàrqueting
amb l'UGT i CCOO
Caffarel, Carmen
Govern de l'Estat
00:00:22
Pou, Josep Maria
Actors culturals
00:00:20
Ramon, Toni
Associacions de veïns
00:00:26
Gelpi, Gemma
Sindicats
00:00:26
Céster, Anna
Sindicats
00:00:14
00:01:42 Estudiants de diferents instituts exposen
projectes de recerca a l'Exporecerca
Grassa, Albert (estudiant)
Altres
00:00:14
Dols, Roser (estudiant)
Altres
00:00:12
Coscolla, Jordi (estudiant)
Altres
00:00:11
Huguet, Pere Luis
Experts
00:00:24
Corbacho, Celestino
Govern de les
administracions locals
catalanes
Govern de Catalunya
00:00:25
00:01:41 ESADE premia aquest any projectes innovadors Hatch, David (finalista)
per llars d'infants en zones industrials
Pérez, Arancha (finalista)
Altres
00:00:22
Altres
00:00:19
00:01:40 Piqué acusa la resta de partits de practicar una
estratègia política contra el PP
00:01:40 Desarticulada una banda que robava
mercaderia de camions i la venia a petits
comerços
00:01:40 Es construirà el Poliesportiu tan esperat de
Ciutat Vella al Passeig Circumval·lació
00:01:39 Els veïns del Maresme protesten per què Fecsa
no es fa càrrec del soterrament de cablejat
00:01:39 Espanya no rebrà 20 milions d'euros
suplementaris per a l'oli d'oliva
00:01:39 Les obres del mercat de Santa Caterina arriben
a la recta final
00:01:38 XVII Trobada de Campaners a Os de Balaguer
Piqué, Josep
PPC
00:00:58
De la Torre, Adolf
Administració de la
Generalitat de Catalunya
00:00:35
Martí, Carles
00:00:54
Pérez, Santos
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Associacions de veïns
Espinosa, Elena
Govern de l'Estat
00:00:24
Tagliabue, Benedetta
Experts
00:00:27
Montserrat (campanera)
Actors culturals
00:00:19
00:01:38 Cada vegada més catalans es decanten per
conèixer la llengua i la cultura àrab
Idrissi, Amin
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
00:00:16
Actors culturals
00:00:38
Altres
00:00:23
Actors econòmics
00:00:15
00:00:09
Canet, Enric
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Món associatiu
Gil, Sergi
Actors culturals
00:00:12
Llamazares, Gaspar
IU
00:00:27
Pérez, Antoni
Govern de Catalunya
00:00:17
Mayol, Imma
00:00:29
Nazario (pintor i dibuixant)
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Benach, Ernest
Parlament de Catalunya
00:00:27
Josep Lluís (herbolari)
Actors econòmics
00:00:18
Puig, Josep
Món associatiu
00:00:16
PSOE
00:00:22
PP
00:00:12
00:01:41 Els advocats de Catalunya ja poden utilitzar la
signatura electrònica
00:01:41 Laietana-Metropolis construirà les dues torres
de la Fira de Barcelona
Nadal, Joaquim
Simón, Terenci
00:01:38 L'Ajuntament de Barcelona crea la Carpeta del Clos, Joan
ciutadà on aquest podrà consultar els seus
papers
00:01:37 Augmenta fins al 60% l'audiència de la SER des Girona, Josep Maria
de l'11-M i les eleccions
00:01:37 Un incendi arrasa cinc empreses de Mercabarna Parra, Isabel (treballadora
Baldovinos)
Quesada, Tomàs
Asín, Joan
00:01:35 El Casal d'Infants del Raval celebra el seu 20è
aniversari
00:01:35 La botiga de cacau Sampaka celebra el
tradicional "trencament" d'un ou gegant de
xocolata
00:01:35 Zapatero transmet a Llamazares la seva intenció
de tenir "una relació preferent" amb IU
00:01:35 La Generalitat invertirà més de 40 milions
d'euros en millorar les estacions de metro
00:01:34 Parcs i Jardins regala plantes per donar la
benvinguda a la primavera
00:01:33 Un llibre de textos i fotografies de Nazario
exposades a la galeria Castellví
00:01:32 Cox es compromet a impulsar el reconeixement
del català a la Unió Europea
00:01:32 El Parc de la Ciutadella celebra el Dia de la
Terra
00:01:32 Rajoy demana que es convoqui el Pacte
Blanco, José
Antiterrorista arran de la polèmica entre Acebes
Rajoy, Mariano
i Alonso
196
00:00:18
00:00:25
00:00:15
00:00:21
00:00:17
00:00:23
00:01:32 El barri del Congrés s'afegeix a les recents
protestes del canòdrom de la Meridiana
00:01:32 El menjar i el sexe s'uneixen en una exposició
fotogràfica de Mikel Alonso a les Cotxeres de
Sants
00:01:32 Un únic guanyador del premi 6/49 a Catalunya
premiat amb més de tres milions i mig d'euros
00:01:31 L'UGT i la Federació del Metall es reuneixen
amb Maragall
00:01:31 El nou magatzem del Banc d'Aliments de
Barcelona, per després de l'estiu
00:01:29 Rajoy considera un fracàs els canvis introduïts
per la UE en la subvenció de la producció de l'oli
00:01:29 Denuncies d'un noi gai per violència i
maltractaments a Sabadell
García Ventura, Alberto
Associacions de veïns
00:00:27
Alonso, Mikel
Actors culturals
00:00:19
Padrosa, Jordi
Actors econòmics
00:00:12
Álvarez, Josep Maria
Sindicats
00:00:35
Raventós, Manuel
Món associatiu
00:00:27
Rajoy, Mariano
PP
00:00:22
Llamazares, Gaspar
IU
00:00:21
Fernández de la Vega, María
Teresa
Carreras, Daniel (víctima
agressions)
Bustos, Francesc
Govern de l'Estat
00:00:18
Altres
00:00:20
Govern de les
administracions locals
catalanes
Administració de l'Estat
espanyol
Administració local
catalana
00:00:19
Thorson, Ole
Món associatiu
00:00:25
00:01:29 Correos ha detectat que s'està utilitzant el seu
nom en un frau telefònic
00:01:28 La Diputació de Barcelona posa en marxa la
campanya de prevenció d'incendis en zones
protegides
00:01:28 L'any passat van morir 800 persones en
accidents de trànsit a Catalunya
00:01:28 Celebració de l'1 de maig, festa del treball (TER)
Ibáñez, Vicenç
Álvarez, Josep Maria
Sindicats
00:00:17
00:01:27 Estudiants d'enginyeria de la UPC presenten un
cotxe de baix consum
00:01:27 Entrevista a Xavier Mas de Xaxàs, periodista
analista internacional
00:01:27 El Casal d'Associacions Juvenils fa 10 anys i ja
gestiona mes de 1.400 grups
00:01:27 Barcelona oferirà onze sales d'estudi nocturnes
en època d'exàmens
00:01:26 Més de 500 empreses participen en el Consell
de la Formació Professional de Barcelona
00:01:26 Barcelona acull la 7a Marató de Catalunya de
Tai-Txi
Lliomà, Jordi
00:00:15
Mas de Xaxàs, Xavier
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Coromines, Lluís
Món associatiu
00:00:22
Florensa, Xavier
00:00:20
Javier (practicant de Tai-Txi)
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Altres
Violeta (practicant de Tai-Txi)
Altres
00:00:10
00:01:26 Desperfectes a diversos establiments a les
rodalies de Canaletes causats pels aficionats al
Barça
Julià, Pere
Organitzacions
empresarials
Actors econòmics
00:00:29
00:01:26 Més de 35 mil persones amb discapacitat
Ferrer, Consol
intel·lectual viuen encara amb les seves famílies
00:01:26 El Restaurant Tàbata aposta per la reinserció de Sense identificar (ACIDH)
persones amb discapacitat psíquica lleu
Sense identificar (empleada
del restaurant)
00:01:25 Jordi Gracia, amb el llibre La resistència
Gracia, Jordi
silenciosa, guanya el 32è premi Anagrama
00:01:25 Barcelona lidera el rànquing de construcció
Clos, Joan
d'habitatges de protecció oficial
00:01:24 Les plantes medicinals alleugen els trastorns de Navarro, Concha
la menopausa
00:01:24 Detingut l'atracador que va retenir diversos
Villalobos, José Luis
ostatges durant dotze hores
00:01:24 Cinc anys de treball esculpeixen la façana del
Farreras, Naxo
Palau de la Música
00:01:24 Gràcia estudia redissenyar el subsòl de la Plaça Martínez, Ricard
del Diamant pel refugi antiaeri que hi ha
00:01:23 El PP considera que el pacte global dels partits Zaplana, Eduardo
és poc democràtic
Pérez Rubalcaba, Alfredo
Món associatiu
00:00:26
Món associatiu
00:00:25
Altres
00:00:13
Actors culturals
00:00:23
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Actors del món sanitari
00:00:13
Administració de l'Estat
espanyol
Actors culturals
00:00:11
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
PP
00:00:20
PSOE
00:00:28
00:01:23 Enderroquen una casa d'okupes a Viladecans
sense avís previ
00:01:21 Chaves promet el seu càrrec davant del
Parlament andalús
00:01:21 Augmenta l'atur en 37.100 persones en el primer
trimestre de l'any i la taxa se situa en l'11,38%
00:01:20 El 60% dels catalans creu que no cal anar al
metge per aprimar-se
Sense identificar (okupa)
Altres
00:00:21
Chaves, Manuel
00:00:10
Coscubiela, Joan
Administració autonòmica
no catalana
Sindicats
Genís, Mar
Actors del món sanitari
00:00:13
Aparicio, Miquel
Clos, Joan
Azizai, Armando
00:00:20
00:00:31
00:01:23
00:00:14
00:00:17
00:00:10
00:00:20
00:00:25
00:00:31
00:00:19
197
00:01:20 L'associació universitària Sense Fums organitza
aquesta setmana la campanya 'Dies de bici'
00:01:19 El PSM Entesa Nacionalista i el Bloc
Nacionalista Valencià entren a formar part de
Galeusca
00:01:19 Fecsa-Endesa comença les peculiars obres de
restauració de les xemeneies de Mata
00:01:18 Euskadi celebra l'Aberri Eguna, dia de la pàtria
basca
Garcia, Ramon
Món associatiu
00:00:20
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
00:00:31
Vera, Alfonso (operari)
Altres
00:00:10
Ibarretxe, Juan José
00:00:29
Imaz, Josu Jon
Administració autonòmica
no catalana
PNB
00:01:18 S'estrena al Teatre Apolo La Ratonera, d'Agatha
Christie
00:01:18 El Museu Frederic Marès de Barcelona ha acollit
la 6a trobada de Col·leccionistes de Punts de
Llibre
Blanch, Jaime
Actors culturals
00:00:21
Eli (col·leccionista punts de
llibre)
Martínez, Domènec
Actors culturals
00:00:15
Món associatiu
00:00:14
00:01:17 Veïns de Sant Martí es mobilitzen pel retard de
les obres de la Gran Via
00:01:17 Piqué dóna un càrrec polític a Fernández Díaz i
nomena Sirera portaveu
00:01:17 La Diputació facilitarà la recollida selectiva de
matèria orgànica
Martínez, Manel
Associacions de veïns
00:00:20
Piqué, Josep
PPC
00:00:16
Buenaventura, Núria
00:00:14
00:01:17 El 65% dels conductors del transport urbà
presenta símptomes d'estrès
00:01:17 Una bombona de butà o un escalfador,
possibles causes de la mort de quatre membres
d'una família a Madrid
00:01:16 Detenen el màxim responsable de l'aparell
logístic d'ETA a França
00:01:15 Presentació de les empreses vinculades a la
Agenda 21 de Barcelona
00:01:15 Consum presenta una targeta amb la informació
necessària per poder reclamar arreu d'Europa
00:01:14 Barcelona acull el 6è Festival Internacional de
Cinema Jueu fins el 8 de maig
00:01:14 Un estudi diu que les dietes de barretes
substitutives són més saludables que les altres
dietes
00:01:14 La fira Biocultura reuneix les novetats en
productes biològics a Barcelona
00:01:13 Joves grafiters decoren la façana del Centre
Cívic de les Drassanes
00:01:12 Desarticulada una banda que es dedicava a
enregistrar i vendre pel·lícules en DVD
00:01:12 El Sant Andreu Teatre acull la primera edició del
Dansat
00:01:11 La Caixa celebra el seu centenari com la
primera caixa espanyola i el tercer grup financer
00:01:10 Un pis del carrer Roger de Flor es va cremar
ahir al vespre sense que es produïssin víctimes
mortals
00:01:10 Aturem la Guerra promou una campanya contra
la despesa militar
00:01:09 Saura iniciarà una gira per l'Estat per establir
relacions institucionals amb les comunitats
autònomes
00:01:09 La Vanguardia deixa el carrer Pelai i s'instal·la a
la Diagonal
00:01:09 Els conductors de bus faran vaga en l'estrena
del Fòrum
00:01:08 Fernández Diaz diu que la situació de la
comissió de Sarrià-Sant Gervasi és "kafquiana"
00:01:08 Fecsa-Endesa indemnitzarà uns 120.000 clients
pels talls elèctrics que van patir durant el 2003
00:01:08 Gabinete Caligari presenten disc i DVD de la
seva carrera musical
Simarro, Carme
Govern de les
administracions locals
catalanes
Sindicats
00:00:19
Sense identificar (responsable Administració autonòmica
emergències Comunitat de
no catalana
Madrid)
Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
00:00:13
Mayol, Imma
00:00:15
Rosenthal, Erin
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Actors culturals
Corominas, August
Actors del món sanitari
00:00:21
Busque, Jordi
Actors econòmics
00:00:15
Fossen (grafiter)
Actors culturals
00:00:24
Ruibola, Juan Carlos
00:00:17
Ruiz, Núria
Administració de l'Estat
espanyol
Actors culturals
De Borbó, Felip
Corona
00:00:23
Zapatero, Antonio
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
00:00:26
Moya, Txema
Món associatiu
00:00:15
Saura, Joan
Govern de Catalunya
00:00:43
Rodríguez, José Luis
Actors culturals
00:00:29
Calvo, Generoso
Sindicats
00:00:18
Fernández Díaz, Alberto
00:00:22
Isern, Josep
Oposició de l'Ajuntament
de Barcelona
Govern de Catalunya
Urrutia, Jaime
Actors culturals
00:00:12
Sense identificar (periodista)
Actors culturals
00:00:10
Actors culturals
00:00:05
ICV-EUiA
00:00:23
Món associatiu
00:00:26
Aloy, Enric
Sense identificar (membre
Gabinete Caligari)
00:01:07 Raül Romeva encapçalarà les llistes d'ICV a les Romeva, Raül
eleccions europees del proper 13 de juny
00:01:07 Dones de barris marginals es converteixen en el Rosell, Àngels
motor de la transformació de l'entorn on viuen
198
00:00:20
00:00:23
00:00:19
00:00:17
00:00:14
00:00:19
00:01:06 Concentració de Seguretat Viària per acabar
Sánchez, Vicente
amb els accidents de trànsit
00:01:05 Louis Vuitton va ser guardonada amb el premi la Soler, Jordi
Rajola del Passeig de Gràcia
Milian, Natalie
Món associatiu
00:00:29
Actors econòmics
00:00:16
Actors econòmics
00:00:15
00:01:05 Queden en llibertat amb càrrecs els cinc skins
acusats de colpejar un noi a Terrassa
00:01:02 El nou port poliesportiu de Sant Adrià de Besòs
comportarà al municipi molts beneficis
econòmics
00:01:01 Rajoy diu que Zapatero haurà de parlar amb els
altres partits per obligació i no per convicció
00:01:01 El PP en desacord amb les reformes dels
estatuts que pensa dur a terme el PSOE
00:01:00 Un enginyer malagueny inventa un nou sistema
de pedals per les bicicletes
00:00:59 Es tirarà a terra l'edifici afectat d'aluminosi del
barri de la Verdum per un incendi
00:00:59 Nadal reforma 40 lleis d'urbanisme que
permetran construir els 42 mil habitatges
protegits
00:00:59 Més de 600 alcaldes catalans celebren al
Parlament els 25 anys dels ajuntaments
democràtics
00:00:58 Ridao critica Zapatero per donar per tancat el
pacte antiterrorista
00:00:58 Joaquim Nadal diu que la política duta a terme
per CiU en relació als peatges no és sostenible
a llarg termini
00:00:58 Es declara un incendi en un habitatge de
l'Eixample de Barcelona
00:00:56 Celestino Corbacho demanarà a la Generalitat
la necessitat d'aconseguir més recursos
Llanos, Isabel
00:00:29
Rajoy, Mariano
Administració de l'Estat
espanyol
Govern de les
administracions locals
catalanes
PP
Acebes, Ángel
PP
00:00:29
Mayol, Imma
00:00:20
Nadal, Joaquim
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
Administració de la
Generalitat de Catalunya
Govern de Catalunya
Maragall, Pasqual
Govern de Catalunya
00:00:29
Ridao, Joan
ERC
00:00:33
Nadal, Joaquim
Govern de Catalunya
00:00:30
Zapatero, Antonio
00:00:26
00:00:54 ATIME demana al PSOE la creació d'un consell
islàmic per controlar l'extremisme a les
mesquites
00:00:53 Foment del Treball es mostra partidari de
col·laborar amb el nou equip econòmic de
Madrid
00:00:53 Rajoy demana a Zapatero més reflexió i no fer
salts al buit perquè Espanya no sigui la riota
00:00:53 Borrell creu que les eleccions europees seran
un test sobre la retirada de les tropes
00:00:52 Comissió d'investigació de l'11-M (TER)
Rahmouni, Kamal
Administració de
l'Ajuntament de Barcelona
Govern de les
administracions locals
catalanes
Món associatiu
Rosell, Joan
Organitzacions
empresarials
00:00:31
Rajoy, Mariano
PP
00:00:25
Borrell, Josep
PSC
00:00:24
Herrera, Joan
ICV-EUiA
00:00:22
00:00:52 Acebes acusa a Zapatero de prioritzar els
interessos partidistes per davant dels del país
00:00:50 L'Ajuntament de Terrassa posa en funcionament
un radar mòbil a les principals avingudes i
carreteres
00:00:45 El FECAC diu que faran l'Auditoria demanada
per Portabella però que ara no és el moment
00:00:42 Clos diu a Madrid que a Espanya s'han de
protegir les grans ciutats
Acebes, Ángel
PP
00:00:19
Sala, Anna
Govern de les
administracions locals
catalanes
Món associatiu
00:00:16
Govern de l'Ajuntament de
Barcelona
00:00:22
Canga, Jesús María
Blasco, Carles
Corbacho, Celestino
Flores, Paco
Clos, Joan
00:00:16
00:00:21
00:00:10
00:00:31
00:00:37
00:00:31
00:00:20
199
7.3. Informació referida als actors no polítics
Quadre 7.3.1. BTV. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no polítics durant el
mes d’abril
Agrupació
Actors culturals
Món associatiu
Altres
Sindicats
Actors econòmics
Experts
Universitats i ensenyament
Actors del món sanitari
Organitzacions empresarials
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Religions i esglésies no catòliques
Actors esportius
Total
Temps de paraula
01:22:57
00:22:58
00:17:36
00:12:43
00:11:53
00:08:27
00:07:13
00:04:19
00:04:05
00:02:57
00:01:03
00:00:57
00:00:46
02:57:54
Nombre
d’inserts
145
67
60
34
40
21
18
12
12
8
4
3
2
426
% sobre total
temps paraula
46,6
12,9
9,9
7,1
6,7
4,7
4,1
2,4
2,3
1,7
0,6
0,5
0,4
100
Quadre 7.3.2. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
200
Home
%
116
8
29
2
37
6
2
15
51
12
3
28
14
323
80,0
66,7
72,5
100
61,7
75,0
50,0
71,4
76,1
100
100
82,4
77,8
75,8
Inserts
Dona
%
Total
29
4
11
20,0
33,3
27,5
23
2
2
6
16
38,3
25,0
50,0
28,6
23,9
6
4
103
17,6
22,2
24,2
145
12
40
2
60
8
4
21
67
12
3
34
18
426
120
Universitats i
ensenyament
Sindicats
Religions i esglésies
no catòliques
Organitzacions
empresarials
Món associatiu
Experts
Assoc. i col·lectius
professionals
Assoc. de veïns
Altres
Actors esportius
Actors econòmics
Actors del món sanitari
Actors culturals
Figura 7.3.1. BTV. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
BTV
160
140
Dona
100
Home
80
60
40
20
0
201
Quadre 7.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors econòmics
Actors esportius
Altres
Associacions de veïns
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Organitzacions empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
Total
202
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
00:59:21 00:50:52 01:22:57
00:03:22 00:03:44 00:04:19
00:09:45 00:08:50 00:11:53
00:01:04 00:00:46
00:16:33 00:33:04 00:17:36
00:05:20 00:03:49 00:02:57
00:01:27 00:03:37 00:01:03
00:01:35 00:02:00
00:09:12 00:06:03 00:08:27
00:25:00 00:23:06 00:22:58
00:02:41 00:03:10 00:04:05
00:00:57
00:10:13 00:14:30 00:12:43
00:07:36 00:06:16 00:07:13
02:32:05 02:40:05 02:57:54
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
39,0
31,7
46,6
2,2
2,3
2,4
6,4
5,5
6,7
0,7
0,4
10,9
20,6
9,9
3,5
2,4
1,7
1,0
2,3
0,6
1,0
1,2
6,0
3,8
4,7
16,4
14,4
12,9
1,8
2,0
2,3
0,5
6,7
9,0
7,1
5,0
3,9
4,1
100
100
100
Figura 7.3.2. BTV. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer, març i
abril
BTV
% tem ps de paraula
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Actors culturals
Actors del món sanitari
Febrer
Actors econòmics
Març
Abril
Actors esportius
Altres
Assoc. de veïns
Agrupació
Assoc. i col·lectius professionals
Església catòlica
Experts
Món associatiu
Org. empresarials
Religions i esglésies no catòliques
Sindicats
Universitats i ensenyament
203
50
Quadre 7.3.4. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
Agrupació
Actors culturals
Món associatiu
Altres
Sindicats
Actors econòmics
Experts
Universitats i ensenyament
Associacions de veïns
Actors del món sanitari
Organitzacions empresarials
Associacions i col·lectius professionals
Església catòlica
Actors esportius
Religions i esglésies no catòliques
Total
204
Temps de paraula
03:13:10
01:11:04
01:07:13
00:37:26
00:30:28
00:23:42
00:21:05
00:12:06
00:11:25
00:09:56
00:06:07
00:03:35
00:01:50
00:00:57
08:10:04
Nombre
d’inserts
376
203
250
100
103
68
62
35
33
30
16
9
6
3
1294
% sobre total temps
paraula
39,4
14,5
13,7
7,6
6,2
4,8
4,3
2,5
2,3
2,0
1,2
0,7
0,4
0,2
100
Organitzacions
empresarials
205
Religions i esglésies
no catòliques
Actors esportius
Església catòlica
Assoc. i col·lectius
professionals
Agrupació
Actors del món
sanitari
Assoc. de veïns
Universitats i
ensenyament
Experts
Actors econòmics
Sindicats
Altres
Món associatiu
Actors culturals
% sobre tem ps de paraula
Figura 7.3.3. BTV. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
BTV
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
206
8. Citytv
8.1.
Temps de notícia de les informacions
Quadre 8.1.1. Citytv. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril
(50 ítems amb més temps de notícia)
Quadre 8.1.2. Citytv. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant
el mes d’abril
Quadre 8.1.3. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes
d’abril
Figura 8.1.1. Citytv. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Figura 8.1.2. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes
d’abril
8.2.
Informació referida als actors polítics
Quadre 8.2.1. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes
d’abril. Tots els teleinformatius
Quadre 8.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el mes d’abril
Quadre 8.2.3. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Quadre 8.2.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 8.2.5. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre febrer-abril
Quadre 8.2.6. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per
notícia durant el mes d’abril
Figura 8.2.1. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Figura 8.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer,
març i abril
Figura 8.2.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics
durant el trimestre febrer-abril
207
8.3.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 8.3.1. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions dels actors no
polítics durant el mes d’abril
Quadre 8.3.2. Citytv. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Quadre 8.3.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant els mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Quadre 8.3.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
Figura 8.3.1. Citytv. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe
durant el mes d’abril
Figura 8.3.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer,
març i abril
Figura 8.3.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics
durant el trimestre febrer-abril
208
8.1. Temps de notícia de les informacions
Quadre 8.1.1 Citytv. Temps de notícia de les informacions durant el mes d’abril (50 ítems
amb més temps de notícia)
TER / Títol de la notícia
Postguerra a l'Iraq (TER)
Bloc esportiu
Informació borsària
Operació policial contra els autors de l'11-M (TER)
Setmana Santa 2004 (TER)
Retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq (TER)
Constitució del nou govern de l'Estat (TER)
Debat d'investidura del nou president del govern espanyol (TER)
Conflicte entre Israel i Palestina (TER)
Col·lisió de dos trens a Corea del Nord (TER)
Constitució de les Corts Generals de la VIII legislatura (TER)
Fòrum 2004 (TER)
Atemptats terroristes de l'11-M a Madrid (TER)
Troballa d'un explosiu a la línia d'AVE Madrid-Sevilla (TER)
Accidents de trànsit (TER)
Mesures contra el terrorisme internacional (TER)
Reunificació de Xipre (TER)
Sant Jordi 2004 (TER)
Violència domèstica (TER)
Conflicte laboral a Seat (TER)
Proposta de nou pacte polític per a Euskadi (TER)
Aznar i Zapatero es reuneixen a La Moncloa per tancar el traspàs de poders
Trama Al-Qaeda (TER)
Paralització de l'aplicació de la LOCE (TER)
Proves i posada en funcionament del Trambaix (TER)
El Palau de la Música inaugura les obres d'ampliació i remodelació
Cuba obre les portes de les presons a la premsa estrangera
El Govern espanyol rebaixarà l'IVA dels discos al 4% i el dels llibres a l'1%
Zapatero assegura al Marroc que comença una nova etapa més dialogant
Zapatero ha visitat aquest matí el Palacio de La Moncloa, la seva residència durant el mandat com
a president del Govern
Un fort temporal de pluja provoca inundacions a barris de Sevilla
El Palau Robert ens permet conèixer els Mercats de la Mediterrània
El Teatre Novedades acull l'espectacle dels monjos Shaolín de la Xina
El Conservatori del Liceu forma 30 joves directors d'orquestra
Comiat a Floquet de Neu (TER)
Desmantellada a França la fàbrica d'explosius més important d'ETA
Una revista americana de vins considera Álvaro Palacios el millor enòleg de l'any
Es presenta a Barcelona Zamán, la primera pel·lícula feta a l'Iraq després de 15 anys
Comença el DFoto a Sant Sebastià per promoure el col·leccionisme
Andreu Buenafuente serà l'encarregat de presentar els Premis Caracter White Label a Madrid
Premis Max de les arts escèniques (TER)
Any Dalí (TER)
Pla Hidrològic Nacional (TER)
Assassinat d'un noi en un institut de Barcelona (TER)
Madrid acull una nova edició del saló El club dels gourmets
L'Iran farà de mitjancer per resoldre la revolta dels xiites radicals
Accident a la sala d'espera de ginecologia de l'Hospital Sant Pau (TER)
Unes 375.000 bombetes van donar el tret de sortida a la 157a edició de la Feria de Abril de Sevilla
Conclou amb èxit la vuitena missió de l'Estació Espacial Internacional
Brot de pneumònia atípica originat a l'Àsia (TER)
Durada
00:22:49
00:18:37
00:07:18
00:04:56
00:04:42
00:04:24
00:03:39
00:03:06
00:02:13
00:02:01
00:01:50
00:01:48
00:01:46
00:01:23
00:01:14
00:01:13
00:01:04
00:01:04
00:00:54
00:00:46
00:00:44
00:00:43
00:00:41
00:00:41
00:00:40
00:00:38
00:00:37
00:00:37
00:00:36
00:00:36
00:00:34
00:00:32
00:00:31
00:00:30
00:00:29
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:28
00:00:27
00:00:27
00:00:26
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:23
00:00:22
00:00:22
00:00:21
00:00:21
209
Quadre 8.1.2. Citytv. Temps de notícia de les referències geogràfiques durant el mes
d’abril
Geogràfic (1)
Estat espanyol
Iraq
Madrid
Barcelona
Catalunya
EUA
Sevilla
Israel
Internacional
Corea del Nord
França
Xipre
País Basc
Salamanca
Hondures
República Dominicana
Badajoz
UE
Bèlgica
Grècia
Turquia
Brasil
Cuba
Gran Bretanya
Marroc
Martorell
Sant Sebastià
Granada
Andalusia
Alacant
Xina
Egipte
Perú
Pakistan
Colòmbia
República de Sud-àfrica
Països Baixos
Itàlia
Alemanya
Europa
Canadà
Castella-la Manxa
Indonèsia
Rwanda
Rússia
Càceres
Toledo
País Valencià
Vilanova i la Geltrú
Sants-Montjuïc
Valls
Tarragona
El Prat de Llobregat
Pontevedra
210
Durada
00:25:00
00:22:12
00:12:17
00:09:52
00:06:44
00:03:12
00:02:43
00:02:32
00:02:08
00:02:01
00:01:05
00:01:04
00:00:52
00:00:46
00:00:45
00:00:44
00:00:41
00:00:38
00:00:37
00:00:37
00:00:37
00:00:37
00:00:37
00:00:37
00:00:36
00:00:32
00:00:28
00:00:25
00:00:24
00:00:23
00:00:21
00:00:21
00:00:20
00:00:19
00:00:19
00:00:18
00:00:17
00:00:17
00:00:17
00:00:16
00:00:16
00:00:15
00:00:15
00:00:15
00:00:15
00:00:15
00:00:14
00:00:13
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:12
00:00:11
00:00:11
La Corunya
València
Saragossa
Castellbell i el Vilar
00:00:10
00:00:10
00:00:10
00:00:09
(1)Descriptors geogràfics no inclusius d’altres toponímics
211
Figura 8.1.1. Citytv. Distribució geogràfica de la informació durant el mes d’abril
Citytv
9,3%
1,4%
6,2%
37,1%
Barcelona
Catalunya (exc. Barcelona)
19,0%
Catalunya (genèric)
Estat espanyol (exc. Catalunya)
Estat espanyol (genèric)
Unió Europea (exc. Estat espanyol)
Unió Europea (genèric)
Internacional (exc. Unió Europea)
0,6%
3,5%
23,0%
212
Quadre 8.1.3. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Temàtic
Durada
Crònica internacional
Crònica política
Esports
Societat
Art i cultura
Economia i negocis
Treball
Trànsit
Medi ambient
Conflictes socials
Ciència i tecnologia
Total
00:34:43
00:25:16
00:18:37
00:13:03
00:11:06
00:10:11
00:01:46
00:01:45
00:01:06
00:00:42
00:00:21
01:58:36
% sobre total
temàtics
29,3
21,3
15,7
11,0
9,4
8,6
1,5
1,5
0,9
0,6
0,3
100
213
Figura 8.1.2. Citytv. Temps de notícia per descriptor temàtic durant el mes d’abril
Citytv
Art i cultura
1,5%
1,5%
9,4%
Ciència i tecnologia
0,3%
11,0%
0,6%
Conflictes socials
0,9%
Crònica internacional
Crònica política
15,7%
Economia i negocis
29,3%
Esports
Medi ambient
Societat
8,6%
Trànsit
21,3%
214
Treball
8.2. Informació referida als actors polítics
Quadre 8.2.1. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics durant el mes d’abril. Tots els
teleinformatius
Actor
Acebes, Ángel
Rodríguez Zapatero,
José Luis
Rajoy, Mariano
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Marín, Manuel
Moratinos, Miguel Ángel
Aguirre, Esperanza
Agrupació
PP
Govern de l'Estat
Temps de paraula
agrupació
total
00:00:16
00:00:31
00:00:15
Nombre
d'inserts
4
PSOE
00:00:13
3
PP
00:00:12
1
CiU
00:00:10
1
Corts Generals
Govern de l'Estat
Administració autonòmica no catalana
00:00:09
00:00:07
00:00:07
1
1
1
215
Quadre 8.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el mes
d’abril
Agrupació
Nombre
d'inserts
3
3
3
1
1
1
12
Temps de paraula
PP
Govern de l'Estat
PSOE
CiU
Corts Generals
Administració autonòmica no catalana
Total
00:00:28
00:00:22
00:00:13
00:00:10
00:00:09
00:00:07
00:01:29
% sobre total
temps paraula
31,5
24,7
14,6
11,2
10,1
7,9
100
Quadre 8.2.3. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
CiU
Corts Generals
Govern de l'Estat
PP
PSOE
Total
216
Home
%
1
1
3
3
3
11
100
100
100
100
100
91,7
Inserts
Dona
%
Total
1
100
1
8,3
1
1
1
3
3
3
12
Figura 8.2.1. Citytv. Inserts dels actors polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Citytv
4
Dona
3,5
Home
3
2,5
2
1,5
1
0,5
PSOE
PP
Govern de l'Estat
Corts Generals
CiU
Adm. autonòmica no
catalana
0
217
Quadre 8.2.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant els
mesos de febrer, març i abril(ordenació alfabètica)
Agrupació
Administració autonòmica no catalana
CiU
Corts Generals
ERC
Govern de Catalunya
Govern de l'Estat
PP
PPC
PSOE
Sozialista Abertzaleak
Total
218
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
00:00:17
00:00:07
00:00:07 00:00:10
00:00:09
00:00:30 00:00:11
00:00:51 00:00:14
00:00:40 00:01:54 00:00:22
00:00:16
00:00:28
00:00:12
00:00:34 00:00:43 00:00:13
00:00:09
00:03:08 00:03:30
00:01:29
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
9,0
7,9
3,3
11,2
10,1
16,0
5,2
27,1
6,7
21,3
54,3
24,7
8,5
31,5
5,7
18,1
20,5
14,6
4,3
100
100
100
Figura 8.2.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions polítiques. Febrer, març i abril
Citytv
% tem ps de paraula
0
A dm. auto nò mica no catalana
10
20
30
40
50
60
Febrer
Març
Abril
CiU
Co rts Generals
Agrupació
ERC
Go vern de Catalunya
Go vern de l'Estat
PP
PPC
P SOE
So zialista A bertzaleak
219
Quadre 8.2.5. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
Agrupació
Govern de l'Estat
PSOE
Govern de Catalunya
PP
ERC
Administració autonòmica no catalana
CiU
PPC
Corts Generals
Sozialista Abertzaleak
Total
220
Temps de paraula
00:02:56
00:01:30
00:01:05
00:00:44
00:00:41
00:00:24
00:00:17
00:00:12
00:00:09
00:00:09
00:08:07
Nombre
d'inserts
12
10
5
4
3
3
2
1
1
1
42
% sobre total
temps paraula
36,1
18,5
13,3
9,0
8,4
4,9
3,5
2,5
1,8
1,8
100
Figura 8.2.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors polítics durant el
trimestre febrer-abril
Citytv
40
35
25
20
15
10
5
Sozialista
Abertzaleak
Corts Generals
PPC
CiU
Adm. autonòmica
no catalana
ERC
PP
Govern de
Catalunya
PSOE
0
Govern de l'Estat
% sobre tem ps paraula
30
Agrupació
221
Quadre 8.2.6. Citytv. Temps de paraula dels actors polítics i no polítics per notícia durant
el mes d’abril
Temps
notícia
Notícia
00:04:56 Operació policial contra els autors de l'11-M
(TER)
Actor
Aguirre, Esperanza
Acebes, Ángel
00:04:24 Retirada de les tropes espanyoles a l'Iraq (TER) Acebes, Ángel
Moratinos, Miguel Ángel
Agrupació
Temps
paraula
Administració autonòmica
no catalana
Govern de l'Estat
00:00:07
PP
00:00:08
Govern de l'Estat
00:00:07
00:03:06 Debat d'investidura del nou president del govern Rodríguez Zapatero, José Luis PSOE
espanyol (TER)
Rajoy, Mariano
PP
00:00:06
00:00:13
00:00:12
Duran i Lleida, Josep Antoni
CiU
00:00:10
Marín, Manuel
Corts Generals
00:00:09
00:01:46 Atemptats terroristes de l'11-M a Madrid (TER)
Acebes, Ángel
PP
00:00:08
00:01:23 Troballa d'un explosiu a la línia d'AVE MadridSevilla (TER)
00:00:38 El Palau de la Música inaugura les obres
d'ampliació i remodelació
Acebes, Ángel
Govern de l'Estat
00:00:09
Millet, Fèlix
Actors culturals
00:00:05
222
8.4.
Informació referida als actors no polítics
Quadre 8.3.1. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
mes d’abril
Agrupació
Actors culturals
Total
Nombre
d’inserts
1
1
Temps de paraula
00:00:05
00:00:05
% sobre total temps
paraula
100
100
Quadre 8.3.2. Citytv. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Agrupació
Actors culturals
Total
Home
%
1
1
100
100
Inserts
Dona
%
Total
1
1
223
Figura 8.3.1. Citytv. Inserts dels actors no polítics en funció de la variable sexe durant el
mes d’abril
Citytv
1,2
1
Dona
Home
0,8
0,6
0,4
0,2
Actors culturals
0
224
Quadre 8.3.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant els
mesos de febrer, març i abril (ordenació alfabètica)
Agrupació
Actors culturals
Altres
Total
Temps de paraula
(h:min:s)
Febrer
Març
Abril
00:00:05
00:01:10
-00:01:10 00:00:05
% temps de paraula sobre el
total de cada mes
Febrer
Març
Abril
100
100
-100
100
225
Figura 8.3.2. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions no polítiques. Febrer, març i
abril
BTV
% tem ps de paraula
0
20
40
60
80
100
120
Febrer
Març
Abril
Agrupació
Actors culturals
Altres
226
Quadre 8.3.4. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
Agrupació
Altres
Actors culturals
Total
Temps de paraula
00:01:10
00:00:05
00:01:15
Nombre
d’inserts
4
1
5
% sobre total temps
paraula
93,3
6,7
100
227
Figura 8.3.3. Citytv. Temps de paraula de les agrupacions d’actors no polítics durant el
trimestre febrer-abril
Citytv
100
90
% sobre tem ps de paraula
80
70
60
50
40
30
20
10
Agrupació
228
Actors culturals
Altres
0
ANNEX I
Informe sobre els espais d’entrevistes, debats i tertúlies
en la ràdio i la televisió (1 a 30 d’abril)
2
ÍNDEX
1.
2.
Disseny de l’informe
1.1.
Univers d’estudi
1.2.
Incidències
TV3
2.1.
3.
Canal 33
3.1.
4.
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Catalunya Ràdio
5.1.
6.
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
BTV
4.1.
5.
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
COMRàdio
6.1.
Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
3
4
Índex de quadres
Quadre 1. Espais de tertúlies, entrevistes i debats
Quadre 2. TV3. Programes amb intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Quadre 3. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril (ordre
alfabètic). Tertúlies
Quadre 4. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril (ordre
alfabètic). Debats
Quadre 5. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril (ordre
alfabètic). Entrevistes
Quadre 6. Canal 33. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Quadre 7. Canal 33. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril
(ordre alfabètic). Debats
Quadre 8. Canal 33. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril
(ordre alfabètic). Entrevistes
Quadre 9. BTV. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Quadre 10. BTV. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril (ordre
alfabètic). Debats
Quadre 11. BTV. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril (ordre
alfabètic). Entrevistes
Quadre 12. Catalunya Ràdio. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes
d’abril
Quadre 13. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes
d’abril (ordre alfabètic). Tertúlies
Quadre 14. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes
d’abril (ordre alfabètic). Debats
Quadre 15. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes
d’abril (ordre alfabètic). Entrevistes
Quadre 16. COMRàdio. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Quadre 17. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril
(ordre alfabètic). Tertúlies
Quadre 18. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril
(ordre alfabètic). Debats
Quadre 19. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril
(ordre alfabètic). Entrevistes
5
6
1. Disseny de l’informe
1.1.
Univers d’estudi
L’univers d’estudi són els espais de tertúlies, entrevistes i debats de TV3, Canal
33, BTV, Catalunya Ràdio i COMRàdio emesos entre l’1 i el 30 d’abril.
Quadre 1. Espais de tertúlies, entrevistes i debats
Emissora
TV3
Canal 33
BTV
Catalunya Ràdio
COMRàdio
1
2
Nom programa
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
Entre línies
Jo vull ser
La columna
Parlament
Una altra cosa
Àgora
Millennium
Parlament
Barcelonins
Ciutat oberta
Fora de control
Gent del Fòrum
L'entrevista
Plats pel cap
Última sessió
Alguna pregunta més
Catalunya nit
El matí de Catalunya Ràdio 2
El món s'acaba
El suplement
La solució
Opció personal
Postres de músic
Versió original
Això no toca
Catalunya en plural
Dies de ràdio
La casa de les cultures
La Nit
La República
Mil paraules
Partint Peras
Primers auxilis
Nombre de
1
programes
14
6
3
4
16
2
4
4
4
2
7
6
11
8
40
30
9
4
20
24
21
8
21
3
18
24
41
20
8
7
19
20
20
4
20
En el còmput, les redifusions compten com a programa diferent.
De l’anàlisi d’aquest programa s’exclou la part amb format d’informatiu diari.
7
1.2.
Incidències
No s’ha produït cap incidència durant el període analitzat.
8
2. TV3
2.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Quadre 2. TV3. Programes amb intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes
d’abril
Títol del programa
Bon dia, Catalunya
Data
Identificació de l'actor
Activitat
01/04/04 Gasol, Blai
Director general d'Ordenació i
Innovació Educativa
De Vicente, Felipe
President de l'Associació de
Catedràtics d'Ensenyament
Secundari de Catalunya
Felipó, Ramon
Bibliòfil
Serra, Narcís
Exvicepresident del Govern,
exministre de Defensa i president de
la Fundació CIDOB
Carod-Rovira, JosepSecretari general d'ERC
Lluís
Bel, Germà
Diputat del Congrés dels Diputats pel
PSC-PSOE en funcions
Mira, Joan Francesc
Escriptor i professor del
Departament de filologia anglesa i
romànica de la Universitat Jaume I
Mercadé, Anna
Presidenta de la Fundació
Internacional Dona Emprenedora
02/04/04 Colom, Guillem
Analista militar
Güell, Sònia
Professora de dret internacional
públic del Centre Universitari Abat
Oliva
Guinovart, Joan
President de la Confederació de
Societats Científiques Espanyoles
Puig, Ignasi
Tinent d'Alcalde de Vic i president de
l'IMPEVIC
Vidal-Folch, Xavier
Director adjunt del diari El País
Busquets, Jordi
Director de l'edició d'El Punt Diari a
Barcelona
Mazcuñán, Gonçal
Director del diari Regió 7
05/04/04 Jové, Jordi
Advocat
Solé, Eulàlia
Sociòloga i escriptora
Marzo, Mariano
Catedràtic d'estratigrafia i professor
de recursos energètics de la UB
Serra, Màrius
Escriptor
Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Sarsanedas, Oleguer
Portaveu del Fòrum 2004
Pérez Oliva, Milagros
Redactora en cap d'El País
Catalunya
06/04/04 San Agustín, Fernando
Expert en seguretat i defensa
Feliu, Laura
Professora de relacions
internacionals de la UAB
Ocharan, Jacobo
Coordinador d'Ajuda Humanitària
d'Intermón Oxfam
Mayoral, Manel
Galerista d'art i col·leccionista
Portabella, Jordi
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
Broch, Àlex
Editor
Tipus intervenció
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
9
Bon dia, Catalunya
06/04/04 Molero, Natàlia
Garcia-Soler, Jordi
07/04/04 Espadaler, Anton Maria
Mascarell, Ferran
Nadal, Joaquim
Espinàs, Josep Maria
Mallolas, Josep
Bozzo, Joan Lluís
Sanuy, Francesc
Valls, Carme
08/04/04 Gobern, Robert
Torrents, Xavier
Janer, Oriol
Olmos, Rafael
Bafaluy, Vicenç
Camp, Ramon
Massagué, Rosa
Clavaguera, Joan Maria
Ferran, Joan
13/04/04 Olmos, Rafael
Vinyes, Ricard
Juste de Nin, Lluís
Baró, Ezequiel
Cuyàs, Manel
Balaguer, Soledat
Barbeta, Jordi
14/04/04 De Trincheria, Joaquim
Portabella, Jordi
Mas, Artur
Ballarín, Josep Maria
Termes, Josep
Boix, Jaume
Oranich, Magda
10
Membre de CiU
Periodista
Periodista
Regidor de Cultura de l'Ajuntament
de Barcelona
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i portaveu del Govern
Escriptor
Especialista en Sida del Servei de
Malalties Infeccioses de l'Hospital
Clínic de Barcelona
Actor i director teatral
Advocat
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Director escènic de la Passió
d'Esparreguera
Professor de ciència política de la
UB
Autor del CD-Rom "Viu la festa amb
els Gegants del Pi"
Director del Servei Català de Trànsit
de la Generalitat de Catalunya
President de l'Associació Catalana
per al Pàrkinson
Vicepresident segon de la Mesa del
Parlament de Catalunya
Cap de Relacions Exteriors d'El
Periódico
Periodista
Portaveu adjunt del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya
Director del Servei Català de Trànsit
de la Generalitat de Catalunya
Director executiu de la Fundació
Catalana de Seguretat Viària
Dissenyador
Doctor en ciències econòmiques i
empresarials de la UB
Director del diari El Punt de
Catalunya
Periodista
Redactor en cap de Política de La
Vanguardia
Accionista de la plaça de toros d'Olot
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
President del grup CiU al Parlament
de Catalunya
Sacerdot i escriptor
Catedràtic d'història contemporània
de la UPF
Periodista i autor teatral
Regidora de l'Ajuntament de
Barcelona per CiU i advocada
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Bon dia, Catalunya
15/04/04 Sena, Octavi
16/04/04
19/04/04
20/04/04
21/04/04
Immigrat a Catalunya i directiu
d'empresa
Moraleda, Imma
Presidenta de la Comissió
d'Immigració de la Diputació de
Barcelona
Marquès, Quim
Cuiner i restaurador
Huchet, Jean François
Professor d'economia de la
Universitat de Rennes 2
Jaraba, Gabriel
Cap de projectes de Televisió de
Catalunya
Sala Martín, Xavier
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i professor
de la UPF
Pessarrodona, Marta
Escriptora
Bel, Germà
Diputat del Congrés dels Diputats pel
PSC-PSOE
Roig, Xavier
Directiu d'una empresa multinacional
Pérez Casado, Ricard
President de la Comissió Delegada
de l'Institut Europeu de la
Mediterrània
Montagut, Albert
Director adjunt d'El Periódico
Salmon, Àlex
Director d'El Mundo Catalunya
Juan, Jordi
Periodista
Puigdomènech, Pere
Professor d'investigació del CSIC
Gomà, Joan
Responsable del sector de cereals
d'Unió de Pagesos
Fort, Albert
Component del grup musical Fes-te
fotre
De Puig, Lluís Maria
President honorari de la Unió
Europea Occidental i senador per
l'Entesa Catalana de Progrés
Sánchez-Camacho, Alicia Diputada del Congrés dels Diputats
pel PPC
Ridao, Joan
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC
Sáez, Albert
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Escartín, Eduard
Professor d'història moderna de la
UB
Aslimani, Abdelkader
Secretari d'immigració de la UGT de
Catalunya
De Bonafini, Hebe
Presidenta de l'Associació de las
Madres de la Plaza de Mayo
López Bofill, Héctor
Professor de dret constitucional de la
UPF i escriptor
Molero, Natàlia
Membre de CiU
Garcia-Soler, Jordi
Periodista
Fernández Deu, Ricard
Secretari executiu de la Societat de
la Informació del PPC
Biosca, Domènec
President de l'Associació de
Directius i Experts d'Empreses
Turístiques (ADETUR)
Tremosa, Ramon
Professor del Departament de teoria
econòmica de la UB
Tero, Josep
Cantautor
Ollé, Àlex
Codirector de La Fura dels Baus
García Serena, Ildefons Degà del Col·legi de Publicitaris i
RRPP de Catalunya
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
11
Bon dia, Catalunya
21/04/04 Seierstad, Asne
Benach, Ernest
Sanuy, Francesc
Massagué, Rosa
Foix, Lluís
22/04/04 Sala Martín, Xavier
Sarsanedas, Oleguer
Termes, Josep
Sanchís, Vicent
Cuyàs, Manel
Barbeta, Jordi
Pérez Oliva, Milagros
Oranich, Magda
Els matins a TV3
23/04/04 Marquès, Quim
Ribes, Remei "Àvia
Remei"
Fàbrega, Jaume
Periodista i escriptora
President del Parlament de
Catalunya
Advocat
Cap de Relacions Exteriors d'El
Periódico
Director de La Vanguardia Digital
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i professor
de la UPF
Portaveu del Fòrum 2004
Catedràtic d'història contemporània
de la UPF
Director del diari Avui
Director del diari El Punt de
Catalunya
Redactor en cap de Política de La
Vanguardia
Redactora en cap d'El País
Catalunya
Regidora de l'Ajuntament de
Barcelona per CiU i advocada
Cuiner i restaurador
Cuinera
Professor de gastronomia de la UAB,
historiador i crític literari
Garcia-Miranda, Verònica Persona que es casa el 22 de maig
Jarque, Raül
Persona que es casa el 22 de maig
Sández, Conchita
Persona que es casa el 22 de maig
Solans, Oriol
Persona que es casa el 22 de maig
Roca, Blanca Rosa
Directora de Roca Editorial
Monzó, Quim
Escriptor
Duran, Pep
Propietari de la llibreria Robafaves
de Mataró
Sanglas, Manuel
Vicepresident del Gremi d'Editors de
Catalunya
Figueras, Jaume
Crític de cinema
Semprún, Jorge
Escriptor i exministre de Cultura
Pàmies, Teresa
Escriptora
Regàs, Rosa
Escriptora
Sentís, Carles
Periodista
Buenafuente, Andreu
Periodista i escriptor
Maragall, Pasqual
President de la Generalitat de
Catalunya
Selva, Marta
Presidenta de l'Institut Català de la
Dona
26/04/04 Nadal, Dolors
Diputada del Congrés dels Diputats
pel PPC
Marsal, Jordi
Diputat del Congrés de Diputats pel
PSC-PSOE
Aineto, David
Advocat
Altadill, Maria del Mar
Afectada per irregularitats en un
viatge
Oliveres, Maria Lluïsa
Afectada per irregularitats en un
viatge
Artó, Lluís
Afectat pel petard Chupinazo
Hernández, Alejandro
Afectat pel petard Chupinazo
Peiró, Amadeu Jesús
Afectat pel petard Chupinazo
12
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Els matins a TV3
26/04/04 Castells, Antoni
Negre, Diana
Folch, Montse
Gómez, Llúcia
Perals, Joan
Laporta, Joan
Bagó, Ramon
Carnerero, Francisco
Rivière, Margarita
Villatoro, Vicenç
Milián Mestre, Manuel
27/04/04 Puig, Josep
Ortega, Xavier
Bohigas, Oriol
Antonio, Montserrat
Tudela, Joaquim
Garrido, Tatiana
Guardans, Ignasi
Gaspart, Joan
Benach, Ernest
Barberà, Josep Manel
Falcó, Flora
Guirado, Lluís
Puigverd, Antoni
Puig, Valentí
Rahola, Pilar
28/04/04 Van Den Aynde, Andreu
Tapias, Reinaldo
Valentí, Ramon "Oncle
Paló"
Salazar, Rafaelito
Carreras, Ignasi
Solé, Eduard
Milara López, Germán
Carbonell, Antonio
"Sicus"
Peret
Romero, Rafael
García Benavides,
Fernando
Conseller d'Economia i Finances de
la Generalitat
Corresponsal de Catalunya Ràdio a
Washington
Dietista i nutricionista de la Clínica
Teknon
Dona que fa 50 anys de casada
Home que fa 50 anys de casat
President del FC Barcelona
President del Saló Internacional del
Turisme
Vicepresident de l'àrea de majoristes
de l'Associació Catalana d'Agències
de Viatges
Periodista i escriptora
Periodista i exdirector general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió
Periodista i historiador
Membre del Grup de Científics i
Tècnics per un Futur No Nuclear i
professor d'energia de la UAB
Professor d'enginyeria nuclear de la
UPC
Arquitecte i urbanista
Celebra la seva onomàstica
Donant de ronyó
Espera un ronyó
Exdiputat al Congrés per CiU
President del Consorci de Turisme
de Barcelona
President del Parlament de
Catalunya
Propietari d'una finca agrícola
Receptora d'un ronyó
Responsable de donants de la
Fundació Puigvert i nefròleg
Escriptor i periodista
Periodista
Periodista i escriptora
Advocat de l'acusació del cas Ronny
Tapias
Pare de Ronny Tapias
Cantant
Entrevista
Exmembre d'Ai, Ai, Ai
Director general d'Intermón Oxfam
Secretari de la Federació Catalana
d'ONG pel desenvolupament
Mediador del Tribunal Laboral de
Catalunya
Músic
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Músic
Debat
President de la Cambra de
Debat
Contractistes d'Obres de Catalunya
Professor de salut laboral de la UPF Debat
i metge
13
Els matins a TV3
28/04/04 Marhuenda, Paco
Botey, Jaume
Clarella, Bernat
De las Heras, Millán
Casabella, Francesc
Planas, Maria
Ortega, Isabel
Beth
Roure, Marta
Alemany, Salvador
De Gispert, Núria
Gil, Jordi
Álvarez, Josep Maria
Massagué, Rosa
Foix, Lluís
López Burniol, Joan
Josep
29/04/04 Vicente, Isidre
Mesa, Jordi
García Prieto, Francisco
Soley, Montserrat
Portabella, Jordi
Piñol, Josep Miquel
Sitjà, Xavier
Vallès, Josep Maria
Prados, Ismael
Santacana, Jaume
Gálvez, Catalina
Suárez, Juan Antonio
De Palacio, Loyola
Vintró, Eulàlia
Ramoneda, Josep
Culla, Joan B.
30/04/04 Coll, Josep
Gutiérrez Díaz, Antonio
Simón, Josep Maria
Padrós, Jaume
14
Director del diari La Razón a
Catalunya
Professor d'història moderna i
contemporània de la UAB
Bomber
Sergent de la Divisió de Trànsit dels
Mossos d'Esquadra
Testimoni d'accident de trànsit
Testimoni d'accident de trànsit
Testimoni i auxili d'accident de trànsit
Cantant
Cantant
Conseller Delegat d'Abertis
Diputada de CiU al Parlament de
Catalunya
Periodista i autor del llibre "12 punts"
Secretari general de la UGT a
Catalunya
Cap de Relacions Exteriors d'El
Periódico
Director de La Vanguardia Digital
President del Consell Social de la
UB
Afectat de diabetes
Cap d'Endocrinologia i Nutrició de
l'Hospital Vall d'Hebron
President de la FECAC
Presidenta de l'Associació de
Diabètics de Catalunya
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
Agricultor
Alcalde d'Esparreguera
Conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya
Cuiner i presentador del programa
"Cuina per solters"
Excap de programes de TVC i
guionista
Jubilada
Jubilat
Vicepresidenta de la Comissió
Europea i comissària europea de
Transports i Energia
Catedràtica de filologia grega de la
UB
Filòsof
Professor d'història contemporània
de la UB
Director de la representació de la
Comissió Europea a Barcelona
Responsable de les Relacions amb
les Institucions Europees d'ICV i
exvicepresident del Parlament
Europeu
President de Metges Cristians de
Catalunya
Secretari del Col·legi Oficial de
Metges
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Els matins a TV3
Jo vull ser
30/04/04 Montalbán, Xavier
01/04/04
15/04/04
La columna
22/04/04
29/04/04
01/04/04
13/04/04
14/04/04
15/04/04
16/04/04
19/04/04
20/04/04
21/04/04
22/04/04
26/04/04
Cap de la unitat de
neuroimmunologia clínica de
l'Hospital Vall d'Hebron
Bosch, Albert
Catedràtic de microbiologia de la UB
Massip, Aurora
Col·laboradora del programa i
embarassada
Tarifa, Emilia
Mare de família nombrosa
Claramunt, Conxita
Mare i àvia
Sánchez, Anna
Mare recent
Ainaud de Lasarte, Josep Historiador
Maria
Olsen, Karen
Vídua de Josep Maria Figueres,
expresident de Costa Rica
Guardia, Àngel
Es casa el 22 de maig del 2004
Martínez, Alícia
Es casa el 22 de maig del 2004
Borràs, Enric
Portaveu de la Comissió de la
Dignitat
Borràs, Ricard
President de la comissió
d'estrangeria del Consell de
l'Advocacia de Catalunya
Carod-Rovira, JosepSecretari general d'ERC
Lluís
Nadal, Rafael
Periodista
Marín, Enric
Professor de teoria de la
comunicació de la UAB
Janer, Maria de la Pau
Escriptora
Lucrecia
Cantant
Mas, Joan
Propietari de la Sala de Festes La
Boite
Riera, Ignasi
Escriptor i periodista
Estivill, Eduard
Pediatra i neurofisiòleg
Martí, Montserrat
Cantant
Dalmau, Custo
Dissenyador
Tura, Montserrat
Consellera d'Interior de la Generalitat
de Catalunya
Morales, Àngel
Jugador del RCD Espanyol
Pochettino, Mauricio
Jugador del RCD Espanyol
Sistiaga, Jon
Periodista
San Basilio, Paloma
Cantant
Flavià, Carles
Actor
Rubianes, Pepe
Actor
Bañón, Lola
Relacions públiques de la firma Red
Point
Julien, Josep
Actor
Puigcercós, Joan
Diputat del Congrés dels Diputats
per ERC
Espinàs, Josep Maria
Escriptor
Lapierre, Dominique
Escriptor
Dalma, Sergio
Cantant
Esteve, Jaume
Director del mercat central de la flor
de Mercabarna
Bou, Pep
Artista
Restrepo, Laura
Escriptora
Pineda, Pablo
Diplomat en Magisteri i estudiant de
Psicopedagogia amb Síndrome de
Down
Rovira, Àlex
Escriptor
Trias de Bes, Fernando
Escriptor
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
15
La columna
Parlament
Una altra cosa
16
27/04/04 Albà, Toni
Ribes, Remei "Àvia
Remei"
Bassas, Antoni
Capdevila, Carles
28/04/04 Alaska
29/04/04 De Pedro, Isabel
Puyol, Carles
03/04/04 Font, Bet
06/04/04 Cámara, Javier
Duran, Pau
20/04/04 Bosé, Miguel
Maitena
27/04/04 Reyes, Pedro
Carbonell, Pablo
Moyà, Carles
Actor i autor de "La fi del món"
Cuinera i autora del llibre "Àvia
Remei, vull cuinar"
Periodista
Periodista
Cantant i escriptora
Dissenyadora de Mr. Cat
Jugador del FC Barcelona
Secretària quarta de la Mesa del
Parlament
Actor
Actor
Cantant
Dibuixant
Actor
Actor, cantant i director de cinema
Tenista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Quadre 3. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril
(ordre alfabètic). Tertúlies
Actor
Títol del programa
Nombre
Activitat
intervencions
1
Periodista
2
Redactor en cap de Política de La
Vanguardia
1
Diputat del Congrés dels Diputats
pel PSC-PSOE en funcions
1
Periodista i autor teatral
1
Actor i director teatral
1
Editor
1
Director de l'edició d'El Punt Diari
a Barcelona
1
Periodista
Balaguer, Soledat
Barbeta, Jordi
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
Bel, Germà
Bon dia, Catalunya
Boix, Jaume
Bozzo, Joan Lluís
Broch, Àlex
Busquets, Jordi
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
Clavaguera, Joan
Maria
Culla, Joan B.
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
1
Cuyàs, Manel
Bon dia, Catalunya
2
Fernández Deu, Ricard Bon dia, Catalunya
1
Ferran, Joan
Bon dia, Catalunya
1
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
Garcia-Soler, Jordi
Bon dia, Catalunya
Janer, Maria de la Pau Els matins a TV3
Jaraba, Gabriel
Bon dia, Catalunya
1
1
2
1
1
Juan, Jordi
López Burniol, Joan
Josep
Marín, Enric
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
1
1
Els matins a TV3
1
Massagué, Rosa
Mazcuñán, Gonçal
Mercadé, Anna
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
2
1
1
1
Milián Mestre, Manuel
Mira, Joan Francesc
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
Molero, Natàlia
Montagut, Albert
Nadal, Rafael
Oranich, Magda
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
2
1
1
2
Pérez Oliva, Milagros
Bon dia, Catalunya
2
Pessarrodona, Marta
Puig, Valentí
Puigverd, Antoni
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
1
Foix, Lluís
Agrupació
Actors culturals
Actors culturals
PSOE
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Professor d'història contemporània
de la UB
Director del diari El Punt de
Catalunya
Secretari executiu de la Societat
de la Informació del PPC
Portaveu adjunt del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya
Director de La Vanguardia Digital
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Periodista
Escriptora
Cap de projectes de Televisió de
Catalunya
Periodista
President del Consell Social de la
UB
Professor de teoria de la
comunicació de la UAB
Cap de Relacions Exteriors d'El
Periódico
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Director del diari Regió 7
Presidenta de la Fundació
Internacional Dona Emprenedora
Periodista i historiador
Escriptor i professor del
Departament de filologia anglesa i
romànica de la Universitat Jaume I
Membre de CiU
Director adjunt d'El Periódico
Periodista
Regidora de l'Ajuntament de
Barcelona per CiU i advocada
Actors culturals
Organitzacions
empresarials
Actors culturals
Actors culturals
Redactora en cap d'El País
Catalunya
Escriptora
Periodista
Escriptor i periodista
PPC
PSC-CpC
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
CiU
Actors culturals
Actors culturals
Oposició de
l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
17
Rahola, Pilar
Ramoneda, Josep
Ridao, Joan
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
1
Rivière, Margarita
Sáez, Albert
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
Sala Martín, Xavier
Bon dia, Catalunya
1
Salmon, Àlex
Sánchez-Camacho,
Alicia
Sanchís, Vicent
Sanuy, Francesc
Sarsanedas, Oleguer
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
1
1
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
2
2
1
Termes, Josep
Bon dia, Catalunya
2
Valls, Carme
Bon dia, Catalunya
1
Vidal-Folch, Xavier
Villatoro, Vicenç
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
1
1
Vintró, Eulàlia
Els matins a TV3
1
18
Periodista i escriptora
Filòsof
Diputat del Parlament de
Catalunya per ERC
Periodista i escriptora
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i
professor de la UPF
Director d'El Mundo Catalunya
Diputada del Congrés dels
Diputats pel PPC
Director del diari Avui
Advocat
Portaveu del Fòrum 2004
Catedràtic d'història
contemporània de la UPF
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Director adjunt del diari El País
Periodista i exdirector general de
la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió
Catedràtica de filologia grega de la
UB
Actors culturals
Actors culturals
ERC
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
PP
Actors culturals
Experts
Altres entitats
públiques
Universitats i
ensenyament
PSC-CpC
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Quadre 4. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril
(ordre alfabètic). Debats
Actor
Títol del programa
Nombre
Activitat
intervencions
1
Historiador
Ainaud de Lasarte,
Josep Maria
Aslimani, Abdelkader
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
Bel, Germà
Bon dia, Catalunya
1
Biosca, Domènec
Bon dia, Catalunya
1
Bosch, Albert
Els matins a TV3
1
Botey, Jaume
Els matins a TV3
1
Carbonell, Antonio
"Sicus"
Carreras, Ignasi
Els matins a TV3
1
Els matins a TV3
1
Casabella, Francesc
Claramunt, Conxita
Clarella, Bernat
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
1
Coll, Josep
Els matins a TV3
1
Colom, Guillem
De las Heras, Millán
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
1
1
De Trincheria, Joaquim Bon dia, Catalunya
1
De Vicente, Felipe
Bon dia, Catalunya
1
Duran, Pep
Els matins a TV3
1
Escartín, Eduard
Bon dia, Catalunya
1
Espadaler, Anton Maria Bon dia, Catalunya
Fàbrega, Jaume
Els matins a TV3
1
1
Feliu, Laura
Bon dia, Catalunya
1
García Benavides,
Fernando
García Prieto,
Francisco
Garcia-Miranda,
Verònica
Gasol, Blai
Els matins a TV3
1
Els matins a TV3
1
Els matins a TV3
1
Bon dia, Catalunya
1
Gobern, Robert
Bon dia, Catalunya
1
Agrupació
Actors culturals
Secretari d'immigració de la
UGT de Catalunya
Diputat del Congrés dels
Diputats pel PSC-PSOE
President de l'Associació de
Directius i Experts
d'Empreses Turístiques
(ADETUR)
Catedràtic de microbiologia de
la UB
Professor d'història moderna i
contemporània de la UAB
Músic
Sindicats
Director general d'Intermón
Oxfam
Testimoni d'accident de trànsit
Mare i àvia
Bomber
Món associatiu
Director de la representació
de la Comissió Europea a
Barcelona
Analista militar
Sergent de la Divisió de
Trànsit dels Mossos
d'Esquadra
Accionista de la plaça de
toros d'Olot
President de l'Associació de
Catedràtics d'Ensenyament
Secundari de Catalunya
Propietari de la llibreria
Robafaves de Mataró
Professor d'història moderna
de la UB
Periodista
Professor de gastronomia de
la UAB, historiador i crític
literari
Professora de relacions
internacionals de la UAB
Professor de salut laboral de
la UPF i metge
President de la FECAC
PSOE
Organitzacions
empresarials
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Altres
Altres
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Organismes de la Unió
Europea
Experts
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Actors econòmics
Associacions i
col·lectius
professionals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Organitzacions
empresarials
Persona que es casa el 22 de Altres
maig
Director general d'Ordenació i Govern de Catalunya
Innovació Educativa
Director escènic de la Passió Actors culturals
d'Esparreguera
19
Gomà, Joan
Bon dia, Catalunya
1
Güell, Sònia
Bon dia, Catalunya
1
Gutiérrez Díaz, Antonio Els matins a TV3
1
Jarque, Raül
Els matins a TV3
1
Jové, Jordi
Marhuenda, Paco
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
1
1
Marquès, Quim
Marsal, Jordi
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Mascarell, Ferran
Bon dia, Catalunya
1
Massip, Aurora
Els matins a TV3
1
Mesa, Jordi
Els matins a TV3
1
Milara López, Germán
Els matins a TV3
1
Montalbán, Xavier
Els matins a TV3
1
Monzó, Quim
Moraleda, Imma
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
Nadal, Dolors
Els matins a TV3
1
Olmos, Rafael
Bon dia, Catalunya
1
Olsen, Karen
Els matins a TV3
1
Ortega, Isabel
Els matins a TV3
1
Ortega, Xavier
Els matins a TV3
1
Padrós, Jaume
Els matins a TV3
1
Peret
Planas, Maria
Portabella, Jordi
Puig, Josep
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
1
1
1
Puigdomènech, Pere
Bon dia, Catalunya
1
20
Responsable del sector de
cereals d'Unió de Pagesos
Professora de dret
internacional públic del Centre
Universitari Abat Oliva
Responsable de les Relacions
amb les Institucions Europees
d'ICV i exvicepresident del
Parlament Europeu
Persona que es casa el 22 de
maig
Advocat
Director del diari La Razón a
Catalunya
Cuiner i restaurador
Diputat del Congrés de
Diputats pel PSC-PSOE
Regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona
Col·laboradora del programa i
embarassada
Cap d'Endocrinologia i
Nutrició de l'Hospital Vall
d'Hebron
Mediador del Tribunal Laboral
de Catalunya
Cap de la unitat de
neuroimmunologia clínica de
l'Hospital Vall d'Hebron
Escriptor
Presidenta de la Comissió
d'Immigració de la Diputació
de Barcelona
Diputada del Congrés dels
Diputats pel PPC
Director del Servei Català de
Trànsit de la Generalitat de
Catalunya
Vídua de Josep Maria
Figueres, expresident de
Costa Rica
Testimoni i auxili d'accident de
trànsit
Professor d'enginyeria nuclear
de la UPC
Secretari del Col·legi Oficial
de Metges
Sindicats
Membre del Grup de
Científics i Tècnics per un
Futur No Nuclear i professor
d'energia de la UAB
Professor d'investigació del
CSIC
Associacions i
col·lectius
professionals
Universitats i
ensenyament
ICV
Altres
Experts
Actors culturals
Actors culturals
PSOE
Govern de l'Ajuntament
de Barcelona
Actors culturals
Actors del món sanitari
Experts
Actors del món sanitari
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
PPC
Govern de Catalunya
Altres
Altres
Universitats i
ensenyament
Associacions i
col·lectius
professionals
Músic
Actors culturals
Testimoni d'accident de trànsit Altres
Segon tinent d'alcalde de
Govern de l'Ajuntament
l'Ajuntament de Barcelona
de Barcelona
Experts
Ribes, Remei "Àvia
Remei"
Roca, Blanca Rosa
Roig, Xavier
Els matins a TV3
1
Cuinera
Actors culturals
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
Actors culturals
Actors econòmics
Romero, Rafael
Els matins a TV3
1
Salazar, Rafaelito
San Agustín, Fernando
Sánchez, Anna
Sández, Conchita
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
1
1
Sanglas, Manuel
Els matins a TV3
1
Directora de Roca Editorial
Directiu d'una empresa
multinacional
President de la Cambra de
Contractistes d'Obres de
Catalunya
Exmembre d'Ai, Ai, Ai
Expert en seguretat i defensa
Mare recent
Persona que es casa el 22 de
maig
Vicepresident del Gremi
d'Editors de Catalunya
Sena, Octavi
Bon dia, Catalunya
1
Simón, Josep Maria
Els matins a TV3
1
Solans, Oriol
Els matins a TV3
1
Solé, Eduard
Els matins a TV3
1
Solé, Eulàlia
Soley, Montserrat
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
1
1
Tapias, Reinaldo
Tarifa, Emilia
Torrents, Xavier
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
1
Tremosa, Ramon
Bon dia, Catalunya
1
Valentí, Ramon "Oncle
Paló"
Van Den Aynde,
Andreu
Vicente, Isidre
Vinyes, Ricard
Els matins a TV3
1
Els matins a TV3
1
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
Organitzacions
empresarials
Altres
Experts
Altres
Altres
Associacions i
col·lectius
professionals
Immigrat a Catalunya i directiu Actors econòmics
d'empresa
President de Metges Cristians Associacions i
de Catalunya
col·lectius
professionals
Persona que es casa el 22 de Altres
maig
Secretari de la Federació
Món associatiu
Catalana d'ONG pel
desenvolupament
Sociòloga i escriptora
Experts
Presidenta de l'Associació de Món associatiu
Diabètics de Catalunya
Pare de Ronny Tapias
Altres
Mare de família nombrosa
Altres
Professor de ciència política Universitats i
de la UB
ensenyament
Professor del Departament de Universitats i
teoria econòmica de la UB
ensenyament
Cantant
Actors culturals
Advocat de l'acusació del cas Experts
Ronny Tapias
Afectat de diabetes
Altres
Director executiu de la
Món associatiu
Fundació Catalana de
Seguretat Viària
21
Quadre 5. TV3. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril
(ordre alfabètic). Entrevistes
Aineto, David
Alaska
Albà, Toni
Alemany, Salvador
Altadill, Maria del Mar
Els matins a TV3
La columna
La columna
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Nombre
intervencions
1
1
1
1
1
Álvarez, Josep Maria
Els matins a TV3
1
Antonio, Montserrat
Artó, Lluís
Bafaluy, Vicenç
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
1
Bagó, Ramon
Els matins a TV3
1
Ballarín, Josep Maria
Bañón, Lola
Bon dia, Catalunya
La columna
1
1
Barberà, Josep Manel
Baró, Ezequiel
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
Bassas, Antoni
Benach, Ernest
Beth
Bohigas, Oriol
Borràs, Enric
La columna
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
1
1
1
1
Borràs, Ricard
Els matins a TV3
1
Bosé, Miguel
Bou, Pep
Buenafuente, Andreu
Cámara, Javier
Camp, Ramon
Una altra cosa
La columna
Els matins a TV3
Una altra cosa
Bon dia, Catalunya
1
1
1
1
1
Capdevila, Carles
Carbonell, Pablo
La columna
Una altra cosa
1
1
Carnerero, Francisco
Els matins a TV3
1
Carod-Rovira, JosepLluís
Castells, Antoni
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
1
Dalma, Sergio
Dalmau, Custo
De Bonafini, Hebe
La columna
Jo vull ser
Bon dia, Catalunya
1
1
1
Actor
22
Títol del programa
Activitat
Agrupació
Advocat
Cantant i escriptora
Actor i autor de "La fi del món"
Conseller Delegat d'Abertis
Afectada per irregularitats en un
viatge
Secretari general de la UGT a
Catalunya
Celebra la seva onomàstica
Afectat pel petard Chupinazo
President de l'Associació
Catalana per al Pàrkinson
President del Saló Internacional
del Turisme
Sacerdot i escriptor
Relacions públiques de la firma
Red Point
Propietari d'una finca agrícola
Doctor en ciències econòmiques
i empresarials de la UB
Periodista
President del Parlament de
Catalunya
Experts
Actors culturals
Actors culturals
Actors econòmics
Altres
Cantant
Arquitecte i urbanista
Portaveu de la Comissió de la
Dignitat
President de la comissió
d'estrangeria del Consell de
l'Advocacia de Catalunya
Cantant
Artista
Periodista i escriptor
Actor
Vicepresident segon de la Mesa
del Parlament de Catalunya
Periodista
Actor, cantant i director de
cinema
Vicepresident de l'àrea de
majoristes de l'Associació
Catalana d'Agències de Viatges
Secretari general d'ERC
Actors culturals
Experts
Món associatiu
Conseller d'Economia i Finances
de la Generalitat
Cantant
Dissenyador
Presidenta de l'Associació de
las Madres de la Plaza de Mayo
Govern de Catalunya
Sindicats
Altres
Altres
Món associatiu
Actors econòmics
Església catòlica
Actors econòmics
Actors econòmics
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Parlament de
Catalunya
Associacions i
col·lectius
professionals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Parlament de
Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Organitzacions
empresarials
ERC
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
De Gispert, Núria
Els matins a TV3
1
De Palacio, Loyola
Els matins a TV3
1
De Pedro, Isabel
De Puig, Lluís Maria
La columna
Bon dia, Catalunya
1
1
Duran, Pau
Espinàs, Josep Maria
Esteve, Jaume
Una altra cosa
Bon dia, Catalunya
La columna
La columna
1
1
1
1
Estivill, Eduard
Jo vull ser
1
Falcó, Flora
Felipó, Ramon
Figueras, Jaume
Flavià, Carles
Folch, Montse
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
La columna
Els matins a TV3
1
1
1
1
1
Font, Bet
Parlament
1
Fort, Albert
Bon dia, Catalunya
1
Gálvez, Catalina
García Serena,
Ildefons
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
Garrido, Tatiana
Gaspart, Joan
Els matins a TV3
Els matins a TV3
1
1
Gil, Jordi
Els matins a TV3
1
Gómez, Llúcia
Guardans, Ignasi
Guardia, Àngel
Guinovart, Joan
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
1
1
Guirado, Lluís
Els matins a TV3
1
Hernández, Alejandro Els matins a TV3
Huchet, Jean François Bon dia, Catalunya
1
1
Janer, Oriol
Bon dia, Catalunya
1
Julien, Josep
Juste de Nin, Lluís
Lapierre, Dominique
Laporta, Joan
López Bofill, Héctor
La columna
Bon dia, Catalunya
La columna
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
1
1
1
Lucrecia
Jo vull ser
1
Diputada de CiU al Parlament
de Catalunya
Vicepresidenta de la Comissió
Europea i comissària europea
de Transports i Energia
Dissenyadora de Mr. Cat
President honorari de la Unió
Europea Occidental i senador
per l'Entesa Catalana de
Progrés
Actor
Escriptor
CiU
Organismes de la
Unió Europea
Actors culturals
Organismes de la
Unió Europea
Actors culturals
Actors culturals
Director del mercat central de la Actors econòmics
flor de Mercabarna
Pediatra i neurofisiòleg
Actors del món
sanitari
Receptora d'un ronyó
Altres
Bibliòfil
Actors culturals
Crític de cinema
Actors culturals
Actor
Actors culturals
Dietista i nutricionista de la
Actors del món
Clínica Teknon
sanitari
Secretària quarta de la Mesa del Parlament de
Parlament
Catalunya
Component del grup musical
Actors culturals
Fes-te fotre
Jubilada
Altres
Degà del Col·legi de Publicitaris Associacions i
i RRPP de Catalunya
col·lectius
professionals
Espera un ronyó
Altres
President del Consorci de
Altres entitats
Turisme de Barcelona
públiques
Periodista i autor del llibre "12
Actors culturals
punts"
Dona que fa 50 anys de casada Altres
Exdiputat al Congrés per CiU
CiU
Es casa el 22 de maig del 2004 Altres
President de la Confederació de Associacions i
Societats Científiques
col·lectius
Espanyoles
professionals
Responsable de donants de la Món associatiu
Fundació Puigvert i nefròleg
Afectat pel petard Chupinazo
Altres
Professor d'economia de la
Universitats i
Universitat de Rennes 2
ensenyament
Autor del CD-Rom "Viu la festa Actors culturals
amb els Gegants del Pi"
Actor
Actors culturals
Dissenyador
Actors culturals
Escriptor
Actors culturals
President del FC Barcelona
Actors esportius
Professor de dret constitucional Universitats i
de la UPF i escriptor
ensenyament
Cantant
Actors culturals
23
Maitena
Mallolas, Josep
Una altra cosa
Bon dia, Catalunya
1
1
Maragall, Pasqual
Els matins a TV3
1
Marquès, Quim
Martí, Montserrat
Martínez, Alícia
Marzo, Mariano
Bon dia, Catalunya
Jo vull ser
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
1
1
Mas, Artur
Bon dia, Catalunya
1
Mas, Joan
Jo vull ser
1
Mayoral, Manel
Morales, Àngel
Moyà, Carles
Nadal, Joaquim
Bon dia, Catalunya
La columna
Una altra cosa
Bon dia, Catalunya
1
1
1
1
Negre, Diana
Els matins a TV3
1
Ocharan, Jacobo
Bon dia, Catalunya
1
Oliveres, Maria Lluïsa
Els matins a TV3
1
Ollé, Àlex
Olmos, Rafael
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
1
1
Pàmies, Teresa
Peiró, Amadeu Jesús
Perals, Joan
Pérez Casado, Ricard
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
1
1
1
1
Pineda, Pablo
La columna
1
Piñol, Josep Miquel
Pochettino, Mauricio
Portabella, Jordi
Els matins a TV3
La columna
Bon dia, Catalunya
1
1
1
Prados, Ismael
Els matins a TV3
1
Puig, Ignasi
Bon dia, Catalunya
1
Puigcercós, Joan
La columna
1
Puyol, Carles
Regàs, Rosa
Restrepo, Laura
La columna
Els matins a TV3
La columna
1
1
1
24
Dibuixant
Especialista en Sida del Servei
de Malalties Infeccioses de
l'Hospital Clínic de Barcelona
President de la Generalitat de
Catalunya
Cuiner i restaurador
Cantant
Es casa el 22 de maig del 2004
Catedràtic d'estratigrafia i
professor de recursos
energètics de la UB
President del grup CiU al
Parlament de Catalunya
Propietari de la Sala de Festes
La Boite
Galerista d'art i col·leccionista
Jugador del RCD Espanyol
Tenista
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya i
portaveu del Govern
Corresponsal de Catalunya
Ràdio a Washington
Coordinador d'Ajuda
Humanitària d'Intermón Oxfam
Afectada per irregularitats en un
viatge
Codirector de La Fura dels Baus
Director del Servei Català de
Trànsit de la Generalitat de
Catalunya
Escriptora
Afectat pel petard Chupinazo
Home que fa 50 anys de casat
President de la Comissió
Delegada de l'Institut Europeu
de la Mediterrània
Diplomat en Magisteri i estudiant
de Psicopedagogia amb
Síndrome de Down
Agricultor
Jugador del RCD Espanyol
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
Cuiner i presentador del
programa "Cuina per solters"
Tinent d'Alcalde de Vic i
president de l'IMPEVIC
Diputat del Congrés dels
Diputats per ERC
Jugador del FC Barcelona
Escriptora
Escriptora
Actors culturals
Actors del món
sanitari
Govern de Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Universitats i
ensenyament
CiU
Actors econòmics
Actors culturals
Actors esportius
Actors esportius
Govern de Catalunya
Actors culturals
Món associatiu
Altres
Actors culturals
Govern de Catalunya
Actors culturals
Altres
Altres
Altres entitats
públiques
Altres
Actors econòmics
Actors esportius
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Govern de les
administracions
locals catalanes
ERC
Actors esportius
Actors culturals
Actors culturals
Reyes, Pedro
Ribes, Remei "Àvia
Remei"
Riera, Ignasi
Roure, Marta
Rovira, Àlex
Rubianes, Pepe
Sala Martín, Xavier
Una altra cosa
La columna
1
1
Jo vull ser
Els matins a TV3
La columna
La columna
Bon dia, Catalunya
1
1
1
1
1
San Basilio, Paloma
Santacana, Jaume
La columna
Els matins a TV3
1
1
Sarsanedas, Oleguer
Bon dia, Catalunya
1
Seierstad, Asne
Selva, Marta
Bon dia, Catalunya
Els matins a TV3
1
1
Semprún, Jorge
Sentís, Carles
Serra, Màrius
Serra, Narcís
Els matins a TV3
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
Bon dia, Catalunya
1
1
1
1
Sistiaga, Jon
Sitjà, Xavier
La columna
Els matins a TV3
1
1
Suárez, Juan Antonio
Tero, Josep
Trias de Bes, Fernando
Tudela, Joaquim
Tura, Montserrat
Els matins a TV3
Bon dia, Catalunya
La columna
Els matins a TV3
La columna
1
1
1
1
1
Vallès, Josep Maria
Els matins a TV3
1
Actor
Cuinera i autora del llibre "Àvia
Remei, vull cuinar"
Escriptor i periodista
Cantant
Escriptor
Actor
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i
professor de la UPF
Cantant
Excap de programes de TVC i
guionista
Portaveu del Fòrum 2004
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Altres entitats
públiques
Periodista i escriptora
Actors culturals
Presidenta de l'Institut Català de Govern de Catalunya
la Dona
Escriptor i exministre de Cultura Actors culturals
Periodista
Actors culturals
Escriptor
Actors culturals
Exvicepresident del Govern,
Altres entitats
exministre de Defensa i
públiques
president de la Fundació CIDOB
Periodista
Actors culturals
Alcalde d'Esparreguera
Govern de les
administracions
locals catalanes
Jubilat
Altres
Cantautor
Actors culturals
Escriptor
Actors culturals
Donant de ronyó
Altres
Consellera d'Interior de la
Govern de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Conseller de Justícia de la
Govern de Catalunya
Generalitat de Catalunya
25
26
3. Canal 33
3.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Quadre 6. Canal 33. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes
d’abril
Títol del programa
Àgora
Millennium
Data
Identificació de l'actor
Activitat
01/04/04 Segura, Antoni
Catedràtic d'història contemporània
de la UB
Sela, Eyal
Conseller polític de l'Ambaixada
d'Israel a Espanya
Claret, Andreu
Director de l'Institut Europeu de la
Mediterrània
De Arístegui, Gustavo
Portaveu del PP a la Comissió
d'Afers Exteriors del Congrés dels
Diputats
Martín Muñoz, Gema
Professora de sociologia del món
àrab de la Universitat Autònoma de
Madrid
15/04/04 De Carreras, Francesc
Catedràtic de dret constitucional de
la UAB
Cuyàs, Manel
Director del diari El Punt de
Catalunya
Marhuenda, Paco
Director del diari La Razón a
Catalunya
Jorba, Rafael
Periodista
Álvaro, Francesc-Marc
Professor de la URL i periodista
22/04/04 Pairet, José Maria
Associació de Militars Espanyols i
coronel en la reserva
Porta Perales, Miquel
Escriptor i crític literari
Fernández, Jaume
Historiador i membre del Centre
d'Estudis Estratègics de Catalunya
Cardona, Gabriel
Professor d'història contemporània
de la UB i tinent coronel retirat
Bayo, Carlos Enrique
Redactor en cap d'El Periódico
29/04/04 Carbonell, Jordi
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC
Pelegrí, Josep Maria
Diputat del Parlament de Catalunya
per CiU
Vendrell, Francesc
Portaveu del PPC al Parlament de
Catalunya
Huguet, Josep
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Boada, Joan
Portaveu d'ICV-EA al Parlament de
Catalunya
03/04/04 Riera, Fèlix
Conseller del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
professor de producció de la UPF
Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Puigverd, Antoni
Escriptor i periodista
Puig, Valentí
Periodista
10/04/04 Becerra, Ángela
Escriptora
Zgustova, Monika
Escriptora i periodista
Sánchez-Mústich, Cèlia
Escriptora i poeta
Orteu, Francesc
Guionista i filòsof
Cirici, David
Publicista i escriptor
Sparks, Nicholas
Escriptor
Tipus intervenció
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
27
Millennium
17/04/04 Monsó, Imma
Peri Rossi, Cristina
Riera, Carme
Moliner, Empar
Caballé, Anna
Saladrigas, Robert
24/04/04 Argullol, Rafael
Parlament (redifusió)
28
Saban, Mario Javier
Tamayo-Acosta, Juan
José
Manfredi, Valerio M.
04/04/04 Font, Bet
Escriptora
Escriptora
Escriptora
Escriptora i periodista
Professora de literatura espanyola i
hispanonamericana de la UB
Escriptor i crític literari
Catedràtic d'Estètica i Teoria de les
arts i director de l'Institut Universitari
de Cultura de la UPF
Historiador
Teòleg
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Arqueòleg
Secretària quarta de la Mesa del
Parlament
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Quadre 7. Canal 33. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes
d’abril (ordre alfabètic). Debats
Actor
Títol del programa
Álvaro, Francesc-Marc Àgora
Nombre
Activitat
intervencions
1
Professor de la URL i periodista
Argullol, Rafael
Millennium
1
Bayo, Carlos Enrique
Becerra, Ángela
Boada, Joan
Àgora
Millennium
Àgora
1
1
1
Caballé, Anna
Millennium
1
Carbonell, Jordi
Àgora
1
Cardona, Gabriel
Àgora
1
Cirici, David
Claret, Andreu
Millennium
Àgora
1
1
Cuyàs, Manel
Àgora
1
De Arístegui, Gustavo
Àgora
1
De Carreras, Francesc Àgora
1
Fernández, Jaume
Àgora
1
Huguet, Josep
Àgora
1
Jorba, Rafael
Marhuenda, Paco
Àgora
Àgora
1
1
Martín Muñoz, Gema
Àgora
1
Moliner, Empar
Monsó, Imma
Orteu, Francesc
Pairet, José Maria
Millennium
Millennium
Millennium
Àgora
1
1
1
1
Pelegrí, Josep Maria
Àgora
1
Peri Rossi, Cristina
Porta Perales, Miquel
Puigverd, Antoni
Riera, Carme
Riera, Fèlix
Millennium
Àgora
Millennium
Millennium
Millennium
1
1
1
1
1
Saban, Mario Javier
Millennium
Sánchez-Mústich, Cèlia Millennium
1
1
Catedràtic d'Estètica i Teoria de
les arts i director de l'Institut
Universitari de Cultura de la UPF
Redactor en cap d'El Periódico
Escriptora
Portaveu d'ICV-EA al Parlament
de Catalunya
Professora de literatura espanyola
i hispanonamericana de la UB
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Professor d'història contemporània
de la UB i tinent coronel retirat
Publicista i escriptor
Director de l'Institut Europeu de la
Mediterrània
Director del diari El Punt de
Catalunya
Portaveu del PP a la Comissió
d'Afers Exteriors del Congrés dels
Diputats
Catedràtic de dret constitucional
de la UAB
Historiador i membre del Centre
d'Estudis Estratègics de Catalunya
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Periodista
Director del diari La Razón a
Catalunya
Professora de sociologia del món
àrab de la Universitat Autònoma
de Madrid
Escriptora i periodista
Escriptora
Guionista i filòsof
Associació de Militars Espanyols i
coronel en la reserva
Diputat del Parlament de
Catalunya per CiU
Escriptora
Escriptor i crític literari
Escriptor i periodista
Escriptora
Conseller del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
professor de producció de la UPF
Historiador
Escriptora i poeta
Agrupació
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
ICV-EA
Universitats i
ensenyament
PSC-CpC
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Altres entitats
públiques
Actors culturals
PP
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
ERC
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Associacions i
col·lectius
professionals
CiU
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Altres institucions
Actors culturals
Actors culturals
29
Sanchís, Vicent
Segura, Antoni
Millennium
Àgora
1
1
Sela, Eyal
Àgora
1
Tamayo-Acosta, Juan
José
Vendrell, Francesc
Millennium
1
Àgora
1
Zgustova, Monika
Millennium
1
30
Director del diari Avui
Catedràtic d'història
contemporània de la UB
Conseller polític de l'Ambaixada
d'Israel a Espanya
Teòleg
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Altres
Experts
Portaveu del PPC al Parlament de PPC
Catalunya
Escriptora i periodista
Actors culturals
Quadre 8. Canal 33. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes
d’abril (ordre alfabètic). Entrevistes
Actor
Títol del programa
Font, Bet
Parlament
Manfredi, Valerio M.
Puig, Valentí
Saladrigas, Robert
Sparks, Nicholas
Millennium
Millennium
Millennium
Millennium
Nombre
Activitat
intervencions
1
Secretària quarta de la Mesa del
Parlament
1
Arqueòleg
1
Periodista
1
Escriptor i crític literari
1
Escriptor
Agrupació
Parlament de
Catalunya
Experts
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
31
32
4. BTV
4.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Quadre 9. BTV. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Títol del programa
Barcelonins
Data
Identificació de l'actor
Activitat
03/04/04 Alemany, Joan
Mossèn
10/04/04 Villagrasa, Alberto
Regidor a l'Ajuntament de Barcelona
pel PPC
17/04/04 Barceló, Miquel
President de la societat municipal
[email protected]
24/04/04 Encinas, Pepe
Fotògraf
Barcelonins (redifusió) 05/04/04 Alemany, Joan
Mossèn
19/04/04 Barceló, Miquel
President de la societat municipal
[email protected]
26/04/04 Encinas, Pepe
Fotògraf
Ciutat oberta
13/04/04 Carol, Josep Maria
Enginyer industrial
Palau, Enric
Membre del Senat Cívic de
Barcelona i codirector del Festival
Sónar
Carbonell, Antonio
Músic
"Sicus"
Mora, Andreu
Portaveu de la Plataforma contra el
Soroll i els Aldarulls de Gràcia
Cabrera, Luis
President de la Fundació Taller de
Músics
Cornet, Jordi
Regidor de l'Ajuntament de
Barcelona pel PPC
Mayol, Imma
Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona
Porras, Sebastià
Vicepresident de la Fundació Pere
Closa i crític musical
20/04/04 Vázquez, Juan Antonio
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat
Cinamon, Norman
Arquitecte
Parcerisa, Josep
Arquitecte
Seró, Ramon
Director general de l'Autoritat del
Transport Metropolità
Permanyer, Lluís
Periodista
Noy, Pau
President de l'Associació per la
Promoció del Transport Públic
27/04/04 Reyna, Enric
President de l'Associació de
Promotors i Constructors d'Edificis
Vela, Joaquim
Responsable de Justícia d'UGT a
Catalunya
Aguirre, Joaquim
Titular del Jutjat número 1 de
Barcelona
Martí, Carles
Regidor del districte de Ciutat Vella
de Barcelona
Ciutat oberta (redifusió) 14/04/04 Carol, Josep Maria
Enginyer industrial
Palau, Enric
Membre del Senat Cívic de
Barcelona i codirector del Festival
Sónar
Carbonell, Antonio
Músic
"Sicus"
Mora, Andreu
Portaveu de la Plataforma contra el
Soroll i els Aldarulls de Gràcia
Tipus intervenció
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
33
Ciutat oberta (redifusió) 14/04/04 Cabrera, Luis
Cornet, Jordi
Mayol, Imma
Porras, Sebastià
21/04/04 Vázquez, Juan Antonio
Cinamon, Norman
Parcerisa, Josep
Seró, Ramon
Permanyer, Lluís
Noy, Pau
28/04/04 Reyna, Enric
Vela, Joaquim
Aguirre, Joaquim
Martí, Carles
Fora de control
01/04/04 De Carreras, Lluís
Esteve, Antoni
Camps, Victòria
Sacaluga, Miguel Ángel
Carod-Rovira, JosepLluís
15/04/04 Grávalos, Esther
Sáez, Albert
Alegre, Txema
Martínez Ibáñez, José
Luis
Maragall, Pasqual
22/04/04 Batalla, Xavier
Montagut, Albert
Odina, Mercedes
Guardans, Ignasi
Serra, Narcís
34
President de la Fundació Taller de
Músics
Regidor de l'Ajuntament de
Barcelona pel PPC
Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona
Vicepresident de la Fundació Pere
Closa i crític musical
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat
Arquitecte
Arquitecte
Director general de l'Autoritat del
Transport Metropolità
Periodista
President de l'Associació per la
Promoció del Transport Públic
President de l'Associació de
Promotors i Constructors d'Edificis
Responsable de Justícia d'UGT a
Catalunya
Titular del Jutjat número 1 de
Barcelona
Regidor del districte de Ciutat Vella
de Barcelona
Catedràtic de dret de la informació
de la URL i expresident del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya
Director de la productora Lavinia TV
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Vocal del Consell d'Administració de
RTVE
Secretari general d'ERC
Debat
Delegada de l'Agència EFE a
Catalunya
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Periodista de La Vanguardia Digital
Sotsdirector d'El Periódico
Debat
President de la Generalitat de
Catalunya
Corresponsal internacional de La
Vanguardia
Director adjunt d'El Periódico
Escriptora i periodista
Exdiputat al Congrés per CiU
Exvicepresident del Govern,
exministre de Defensa i president de
la Fundació CIDOB
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Fora de control
29/04/04 Sanchís, Imma
Masana, María Dolores
Balletbó, Anna
Bonamusa, Francesc
Moragas, Jorge
Vidal-Folch, Xavier
Colom, Joan
Fora de control
(redifusió)
02/04/04 De Carreras, Lluís
Esteve, Antoni
Camps, Victòria
Sacaluga, Miguel Ángel
Carod-Rovira, JosepLluís
04/04/04 De Carreras, Lluís
Esteve, Antoni
Camps, Victòria
Sacaluga, Miguel Ángel
Carod-Rovira, JosepLluís
16/04/04 Maragall, Pasqual
Grávalos, Esther
Sáez, Albert
Alegre, Txema
Martínez Ibáñez, José
Luis
18/04/04 Maragall, Pasqual
Grávalos, Esther
Sáez, Albert
Alegre, Txema
Martínez Ibáñez, José
Luis
Escriptora, autora de "El don de
arder"
Escriptora, autora de "Princesa del
Islam"
Periodista i autora de "Una mujer en
la Transición"
Catedràtic d'història contemporània
de la UAB
Diputat del Congrés dels Diputats pel
PP
Director adjunt del diari El País
Síndic Major de Comptes i
exeurodiputat del PSC
Catedràtic de dret de la informació
de la URL i expresident del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya
Director de la productora Lavinia TV
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Vocal del Consell d'Administració de
RTVE
Secretari general d'ERC
Debat
Catedràtic de dret de la informació
de la URL i expresident del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya
Director de la productora Lavinia TV
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
Vocal del Consell d'Administració de
RTVE
Secretari general d'ERC
Debat
President de la Generalitat de
Catalunya
Delegada de l'Agència EFE a
Catalunya
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Periodista de La Vanguardia Digital
Sotsdirector d'El Periódico
Entrevista
President de la Generalitat de
Catalunya
Delegada de l'Agència EFE a
Catalunya
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Periodista de La Vanguardia Digital
Sotsdirector d'El Periódico
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
35
Fora de control
(redifusió)
23/04/04 Batalla, Xavier
Montagut, Albert
Odina, Mercedes
Guardans, Ignasi
Serra, Narcís
25/04/04 Batalla, Xavier
Montagut, Albert
Odina, Mercedes
Guardans, Ignasi
Serra, Narcís
30/04/04 Sanchís, Imma
Masana, María Dolores
Balletbó, Anna
Bonamusa, Francesc
Moragas, Jorge
Vidal-Folch, Xavier
Colom, Joan
Gent del Fòrum
03/04/04 Oliveres, Arcadi
10/04/04 Teixidor, Emili
17/04/04 Cusidó, Maite
Guerra, Diana
24/04/04 Ferrer, Virginia
Subirats, Marina
Gent del Fòrum
(redifusió)
04/04/04 Oliveres, Arcadi
11/04/04 Teixidor, Emili
18/04/04 Cusidó, Maite
Guerra, Diana
25/04/04 Ferrer, Virginia
Subirats, Marina
L'entrevista
01/04/04 Gallego, Ferran
02/04/04
05/04/04
08/04/04
09/04/04
12/04/04
36
Forn, Iu
Figueras, Jaume
Merino, Olga
Tuson, Jesús
Sentís, Carles
Corresponsal internacional de La
Vanguardia
Director adjunt d'El Periódico
Escriptora i periodista
Exdiputat al Congrés per CiU
Exvicepresident del Govern,
exministre de Defensa i president de
la Fundació CIDOB
Corresponsal internacional de La
Vanguardia
Director adjunt d'El Periódico
Escriptora i periodista
Exdiputat al Congrés per CiU
Exvicepresident del Govern,
exministre de Defensa i president de
la Fundació CIDOB
Escriptora, autora de "El don de
arder"
Escriptora, autora de "Princesa del
Islam"
Periodista i autora de "Una mujer en
la Transición"
Catedràtic d'història contemporània
de la UAB
Diputat del Congrés dels Diputats pel
PP
Director adjunt del diari El País
Síndic Major de Comptes i
exeurodiputat del PSC
President de l'ONG Justícia i Pau i
professor d'economia aplicada de la
UAB
Escriptor
Ginecòloga de l'Institut Universitari
Dexeus
Presidenta de l'Associació d'Ajuda a
la Fertilitat GENERA i psicòloga
Fundadora de l'Institut Pablo Freire
Regidora d'Educació de l'Ajuntament
de Barcelona
President de l'ONG Justícia i Pau i
professor d'economia aplicada de la
UAB
Escriptor
Ginecòloga de l'Institut Universitari
Dexeus
Presidenta de l'Associació d'Ajuda a
la Fertilitat GENERA i psicòloga
Fundadora de l'Institut Pablo Freire
Regidora d'Educació de l'Ajuntament
de Barcelona
Professor d'història contemporània
de la UAB
Periodista
Crític de cinema
Periodista i escriptora
Professor de lingüística de la UB
Periodista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
L'entrevista
13/04/04 Cid, Marta
14/04/04 Sistiaga, Jon
15/04/04 Chaib, Mohammed
16/04/04 Molina, Tomàs
19/04/04 Seró, Ramon
20/04/04 Geli, Marina
21/04/04 Mena, José María
22/04/04 Jorba, Rafael
23/04/04 Vila, Miquel
26/04/04 Bustos, Manuel
27/04/04 Otamendi, Martxelo
28/04/04 Millà, Mariona
29/04/04 Bargalló, Josep
L'entrevista (redifusió)
30/04/04 Pinti, Enrique
01/04/04 Moliner, Empar
02/04/04 Gallego, Ferran
03/04/04
06/04/04
09/04/04
10/04/04
13/04/04
14/04/04
Forn, Iu
Figueras, Jaume
Merino, Olga
Tuson, Jesús
Sentís, Carles
Cid, Marta
15/04/04 Sistiaga, Jon
16/04/04 Chaib, Mohammed
17/04/04 Molina, Tomàs
20/04/04 Seró, Ramon
21/04/04 Geli, Marina
22/04/04 Mena, José María
23/04/04 Jorba, Rafael
24/04/04 Vila, Miquel
27/04/04 Bustos, Manuel
28/04/04 Otamendi, Martxelo
29/04/04 Millà, Mariona
30/04/04 Bargalló, Josep
Consellera d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
Periodista
Diputat al Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC i president de la
Fundació Ibn Batuta
Meteoròleg
Director general de l'Autoritat del
Transport Metropolità
Consellera de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya
Fiscal en cap del Tribunal Superior
de Catalunya
Periodista
Director del Mercat de la Flor i Planta
Ornamental
Alcalde de Sabadell i president de la
Federació de Municipis de Catalunya
Director del diari Berria i exdirector
del diari Euskaldumon Egunkaria
Pintora
Conseller en cap de la Generalitat de
Catalunya
Actor i escriptor
Escriptora i periodista
Professor d'història contemporània
de la UAB
Periodista
Crític de cinema
Periodista i escriptora
Professor de lingüística de la UB
Periodista
Consellera d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
Periodista
Diputat al Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC i president de la
Fundació Ibn Batuta
Meteoròleg
Director general de l'Autoritat del
Transport Metropolità
Consellera de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya
Fiscal en cap del Tribunal Superior
de Catalunya
Periodista
Director del Mercat de la Flor i Planta
Ornamental
Alcalde de Sabadell i president de la
Federació de Municipis de Catalunya
Director del diari Berria i exdirector
del diari Euskaldumon Egunkaria
Pintora
Conseller en cap de la Generalitat de
Catalunya
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
37
Plats pel cap
Director adjunt d'El Periodico
Director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
02/04/04 Foix, Lluís
Director de La Vanguardia Digital
Oliveres, Arcadi
President de l'ONG Justícia i Pau i
professor d'economia aplicada de la
UAB
13/04/04 Salmon, Àlex
Director d'El Mundo Catalunya
Rahola, Pilar
Periodista i escriptora
14/04/04 Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Franco, Antonio
Director d'El Periódico
16/04/04 Foix, Lluís
Director de La Vanguardia Digital
Odina, Mercedes
Escriptora i periodista
19/04/04 Vidal-Folch, Xavier
Director adjunt del diari El País
Molins, Joaquim
Enginyer industrial
20/04/04 Puigverd, Antoni
Escriptor i periodista
Marín, Enric
Professor de teoria de la
comunicació de la UAB
21/04/04 Grávalos, Esther
Delegada de l'Agència EFE a
Catalunya
Pérez Oliva, Milagros
Redactora en cap d'El País
Catalunya
22/04/04 Ureta, Josep Maria
Periodista d'El Periódico
Missé, Andreu
Sotsdirector d'El País
23/04/04 Vila-Sanjuán, Sergio
Comissari de l'Any del Llibre i
periodista de La Vanguardia
Vallcorba, Jaume
Editor de Quaderns Crema
26/04/04 Terricabras, Josep Maria Catedràtic de filosofia de la UdG
Milián Mestre, Manuel
Periodista i historiador
27/04/04 Salmon, Àlex
Director d'El Mundo Catalunya
Rahola, Pilar
Periodista i escriptora
28/04/04 Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Franco, Antonio
Director d'El Periódico
29/04/04 Ramoneda, Josep
Director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
Puig, Valentí
Periodista
30/04/04 Marhuenda, Paco
Director del diari La Razón a
Catalunya
Sopena, Enric
Periodista
Plats pel cap (redifusió) 01/04/04 Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Franco, Antonio
Director d'El Periódico
02/04/04 Sorolla, Josep Antoni
Director adjunt d'El Periodico
Ramoneda, Josep
Director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
03/04/04 Foix, Lluís
Director de La Vanguardia Digital
Oliveres, Arcadi
President de l'ONG Justícia i Pau i
professor d'economia aplicada de la
UAB
14/04/04 Salmon, Àlex
Director d'El Mundo Catalunya
Rahola, Pilar
Periodista i escriptora
15/04/04 Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Franco, Antonio
Director d'El Periódico
17/04/04 Foix, Lluís
Director de La Vanguardia Digital
Odina, Mercedes
Escriptora i periodista
20/04/04 Vidal-Folch, Xavier
Director adjunt del diari El País
Molins, Joaquim
Enginyer industrial
21/04/04 Puigverd, Antoni
Escriptor i periodista
Marín, Enric
Professor de teoria de la
comunicació de la UAB
38
01/04/04 Sorolla, Josep Antoni
Ramoneda, Josep
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Plats pel cap (redifusió) 22/04/04 Grávalos, Esther
Última sessió
Última sessió
(redifusió)
Delegada de l'Agència EFE a
Catalunya
Pérez Oliva, Milagros
Redactora en cap d'El País
Catalunya
23/04/04 Ureta, Josep Maria
Periodista d'El Periódico
Missé, Andreu
Sotsdirector d'El País
24/04/04 Vila-Sanjuán, Sergio
Comissari de l'Any del Llibre i
periodista de La Vanguardia
Vallcorba, Jaume
Editor de Quaderns Crema
27/04/04 Terricabras, Josep Maria Catedràtic de filosofia de la UdG
Milián Mestre, Manuel
Periodista i historiador
28/04/04 Salmon, Àlex
Director d'El Mundo Catalunya
Rahola, Pilar
Periodista i escriptora
29/04/04 Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Franco, Antonio
Director d'El Periódico
30/04/04 Ramoneda, Josep
Director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
Puig, Valentí
Periodista
02/04/04 Uberquoi, Marie-Claire
Crítica d'art d'El Mundo
Maragall, Joan Anton
Director de les sales d'art Parés i
Trama
Viladecans, Joan Pere
Pintor
Navarro, Artur Ramon
President del Saló d'Antiquaris de
Barcelona
09/04/04 Figueras, Jaume
Crític de cinema
16/04/04 Majó, Enric
Actor
Bellmunt, Francesc
Director i productor de cinema
Moliner, Empar
Escriptora i periodista
Nebreda, Òscar
Humorista gràfic
23/04/04 Giner, Salvador
Catedràtic de sociologia de la UB
Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Marín, Isidor
Director d'estudis d'humanitats i
filologia de la UOC
De Jòdar, Julià
Escriptor
30/04/04 De Vilallonga, José Luis Escriptor
Amela, Víctor
Periodista
Carol, Màrius
Periodista i escriptor
Rahola, Pilar
Periodista i escriptora
03/04/04 Uberquoi, Marie-Claire
Crítica d'art d'El Mundo
Maragall, Joan Anton
Director de les sales d'art Parés i
Trama
Viladecans, Joan Pere
Pintor
Navarro, Artur Ramon
President del Saló d'Antiquaris de
Barcelona
10/04/04 Figueras, Jaume
Crític de cinema
17/04/04 Majó, Enric
Actor
Bellmunt, Francesc
Director i productor de cinema
Moliner, Empar
Escriptora i periodista
Nebreda, Òscar
Humorista gràfic
24/04/04 Giner, Salvador
Catedràtic de sociologia de la UB
Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Marín, Isidor
Director d'estudis d'humanitats i
filologia de la UOC
De Jódar, Julià
Escriptor
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
39
Quadre 10. BTV. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril
(ordre alfabètic). Debats
Actor
Títol del programa
Nombre
Activitat
intervencions
2
Titular del Jutjat número 1 de
Barcelona
3
Periodista de La Vanguardia
Digital
1
Periodista
2
Periodista i autora de "Una
mujer en la Transición"
3
Corresponsal internacional de
La Vanguardia
2
Director i productor de cinema
2
Catedràtic d'història
contemporània de la UAB
2
President de la Fundació Taller
de Músics
3
Vicepresidenta del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i
catedràtica de filosofia moral i
política per la UAB
2
Músic
Aguirre, Joaquim
Ciutat oberta
Alegre, Txema
Fora de control
Amela, Víctor
Balletbó, Anna
Última sessió
Fora de control
Batalla, Xavier
Fora de control
Bellmunt, Francesc
Bonamusa, Francesc
Última sessió
Fora de control
Cabrera, Luis
Ciutat oberta
Camps, Victòria
Fora de control
Carbonell, Antonio
"Sicus"
Carol, Josep Maria
Carol, Màrius
Cinamon, Norman
Colom, Joan
Ciutat oberta
Ciutat oberta
Última sessió
Ciutat oberta
Fora de control
2
1
2
2
Cornet, Jordi
Ciutat oberta
2
Cusidó, Maite
Gent del Fòrum
2
De Carreras, Lluís
Fora de control
3
De Jódar, Julià
De Vilallonga, José
Luis
Esteve, Antoni
Última sessió
Última sessió
2
1
Fora de control
3
Ferrer, Virginia
Gent del Fòrum
2
Foix, Lluís
Plats pel cap
4
Franco, Antonio
Giner, Salvador
Plats pel cap
Última sessió
5
2
Grávalos, Esther
Guardans, Ignasi
Guerra, Diana
Fora de control
Plats pel cap
Fora de control
Gent del Fòrum
3
2
3
2
Majó, Enric
Última sessió
2
40
Enginyer industrial
Periodista i escriptor
Arquitecte
Síndic Major de Comptes i
exeurodiputat del PSC
Regidor de l'Ajuntament de
Barcelona pel PPC
Ginecòloga de l'Institut
Universitari Dexeus
Catedràtic de dret de la
informació de la URL i
expresident del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
Escriptor
Escriptor
Director de la productora Lavinia
TV
Fundadora de l'Institut Pablo
Freire
Director de La Vanguardia
Digital
Director d'El Periódico
Catedràtic de sociologia de la
UB
Delegada de l'Agència EFE a
Catalunya
Agrupació
Administració de
justícia
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Altres institucions
Actors culturals
Experts
Actors culturals
Experts
Altres institucions
Oposició de
l'Ajuntament de
Barcelona
Actors del món
sanitari
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats I
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Exdiputat al Congrés per CiU
CiU
Presidenta de l'Associació
Món associatiu
d'Ajuda a la Fertilitat GENERA i
psicòloga
Actor
Actors culturals
Maragall, Joan Anton
Última sessió
2
Marhuenda, Paco
Plats pel cap
1
Marín, Enric
Plats pel cap
2
Marín, Isidor
Última sessió
2
Martínez Ibáñez, José Fora de control
Luis
Masana, María Dolores Fora de control
3
Mayol, Imma
Ciutat oberta
2
Milián Mestre, Manuel
Missé, Andreu
Moliner, Empar
Molins, Joaquim
Montagut, Albert
Mora, Andreu
Plats pel cap
Plats pel cap
Última sessió
Plats pel cap
Fora de control
Ciutat oberta
2
2
2
2
3
2
Moragas, Jorge
Fora de control
2
Navarro, Artur Ramon
Última sessió
2
Nebreda, Òscar
Noy, Pau
Última sessió
Ciutat oberta
2
2
Odina, Mercedes
Oliveres, Arcadi
Fora de control
Plats pel cap
Plats pel cap
3
2
2
Palau, Enric
Ciutat oberta
2
Parcerisa, Josep
Pérez Oliva, Milagros
Ciutat oberta
Plats pel cap
2
2
Permanyer, Lluís
Porras, Sebastià
Ciutat oberta
Ciutat oberta
2
2
Puig, Valentí
Puigverd, Antoni
Rahola, Pilar
Ramoneda, Josep
Plats pel cap
Plats pel cap
Plats pel cap
Última sessió
Plats pel cap
2
2
4
1
4
Reyna, Enric
Ciutat oberta
2
Sacaluga, Miguel Ángel Fora de control
2
3
Director de les sales d'art Parés
i Trama
Director del diari La Razón a
Catalunya
Professor de teoria de la
comunicació de la UAB
Director d'estudis d'humanitats i
filologia de la UOC
Sotsdirector d'El Periódico
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Escriptora, autora de "Princesa Actors culturals
del Islam"
Tinent d'alcalde de l'Ajuntament Govern de
de Barcelona
l'Ajuntament de
Barcelona
Periodista i historiador
Actors culturals
Sotsdirector d'El País
Actors culturals
Escriptora i periodista
Actors culturals
Enginyer industrial
Experts
Director adjunt d'El Periódico
Actors culturals
Portaveu de la Plataforma
Món associatiu
contra el Soroll i els Aldarulls de
Gràcia
Diputat del Congrés dels
PP
Diputats pel PP
President del Saló d'Antiquaris Actors culturals
de Barcelona
Humorista gràfic
Actors culturals
President de l'Associació per la Món associatiu
Promoció del Transport Públic
Escriptora i periodista
Actors culturals
President de l'ONG Justícia i
Pau i professor d'economia
aplicada de la UAB
Membre del Senat Cívic de
Barcelona i codirector del
Festival Sónar
Arquitecte
Redactora en cap d'El País
Catalunya
Periodista
Vicepresident de la Fundació
Pere Closa i crític musical
Periodista
Escriptor i periodista
Periodista i escriptora
Món associatiu
Director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
President de l'Associació de
Promotors i Constructors
d'Edificis
Vocal del Consell
d'Administració de RTVE
Actors culturals
Món associatiu
Experts
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Organitzacions
empresarials
Altres institucions
de l'Estat
41
Sáez, Albert
Fora de control
3
Salmon, Àlex
Sanchís, Imma
Plats pel cap
Fora de control
4
2
Sanchís, Vicent
Seró, Ramon
Plats pel cap
Última sessió
Ciutat oberta
5
2
2
Serra, Narcís
Fora de control
3
Sopena, Enric
Sorolla, Josep Antoni
Subirats, Marina
Plats pel cap
Plats pel cap
Gent del Fòrum
1
2
2
Terricabras, Josep
Maria
Uberquoi, Marie-Claire
Ureta, Josep Maria
Vallcorba, Jaume
Vázquez, Juan Antonio
Plats pel cap
2
Última sessió
Plats pel cap
Plats pel cap
Ciutat oberta
2
2
2
2
Vela, Joaquim
Ciutat oberta
2
Vidal-Folch, Xavier
Fora de control
Plats pel cap
Viladecans, Joan Pere Última sessió
Vila-Sanjuán, Sergio
Plats pel cap
42
2
2
2
2
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Director d'El Mundo Catalunya
Escriptora, autora de "El don de
arder"
Director del diari Avui
Actors culturals
Director general de l'Autoritat del
Transport Metropolità
Exvicepresident del Govern,
exministre de Defensa i
president de la Fundació CIDOB
Periodista
Director adjunt d'El Periodico
Regidora d'Educació de
l'Ajuntament de Barcelona
Altres entitats
públiques
Altres entitats
públiques
Pintor
Comissari de l'Any del Llibre i
periodista de La Vanguardia
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
Catedràtic de filosofia de la UdG Universitats i
ensenyament
Crítica d'art d'El Mundo
Actors culturals
Periodista d'El Periódico
Actors culturals
Editor de Quaderns Crema
Actors culturals
Alcalde de Sant Feliu de
Govern de les
Llobregat
administracions
locals catalanes
Responsable de Justícia d'UGT Sindicats
a Catalunya
Director adjunt del diari El País Actors culturals
Quadre 11. BTV. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes d’abril
(ordre alfabètic). Entrevistes
Actor
Títol del programa
Nombre
Activitat
intervencions
2
Mossèn
2
President de la societat municipal
[email protected]
2
Conseller en cap de la Generalitat
de Catalunya
2
Alcalde de Sabadell i president de
la Federació de Municipis de
Catalunya
3
Secretari general d'ERC
Alemany, Joan
Barceló, Miquel
Barcelonins
Barcelonins
Bargalló, Josep
L'entrevista
Bustos, Manuel
L'entrevista
Carod-Rovira, JosepLluís
Chaib, Mohammed
Fora de control
L'entrevista
2
Cid, Marta
L'entrevista
2
Encinas, Pepe
Figueras, Jaume
Forn, Iu
Gallego, Ferran
Barcelonins
L'entrevista
Última sessió
L'entrevista
L'entrevista
2
2
2
2
2
Geli, Marina
L'entrevista
2
Jorba, Rafael
Maragall, Pasqual
L'entrevista
Fora de control
2
3
Martí, Carles
Ciutat oberta
2
Mena, José María
L'entrevista
2
Merino, Olga
Millà, Mariona
Molina, Tomàs
Moliner, Empar
Oliveres, Arcadi
L'entrevista
L'entrevista
L'entrevista
L'entrevista
Gent del Fòrum
2
2
2
1
2
Otamendi, Martxelo
L'entrevista
2
Pinti, Enrique
Sentís, Carles
Seró, Ramon
L'entrevista
L'entrevista
L'entrevista
1
2
2
Sistiaga, Jon
Teixidor, Emili
Tuson, Jesús
L'entrevista
Gent del Fòrum
L'entrevista
2
2
2
Vila, Miquel
L'entrevista
2
Villagrasa, Alberto
Barcelonins
1
Agrupació
Església catòlica
Altres entitats
públiques
Govern de
Catalunya
Govern de les
administracions
locals catalanes
ERC
Diputat al Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC i president de la
Fundació Ibn Batuta
Consellera d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
Fotògraf
Crític de cinema
PSC-CpC
Periodista
Professor d'història contemporània
de la UAB
Consellera de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de
Catalunya
Periodista
President de la Generalitat de
Catalunya
Regidor del districte de Ciutat
Vella de Barcelona
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Govern de
Catalunya
Govern de
Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de
Catalunya
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
Fiscal en cap del Tribunal Superior Administració de
de Catalunya
justícia
Periodista i escriptora
Actors culturals
Pintora
Actors culturals
Meteoròleg
Experts
Escriptora i periodista
Actors culturals
President de l'ONG Justícia i Pau i Món associatiu
professor d'economia aplicada de
la UAB
Director del diari Berria i exdirector Actors culturals
del diari Euskaldumon Egunkaria
Actor i escriptor
Actors culturals
Periodista
Actors culturals
Director general de l'Autoritat del Altres entitats
Transport Metropolità
públiques
Periodista
Actors culturals
Escriptor
Actors culturals
Professor de lingüística de la UB Universitats i
ensenyament
Director del Mercat de la Flor i
Actors econòmics
Planta Ornamental
Regidor a l'Ajuntament de
Oposició de
Barcelona pel PPC
l'Ajuntament de
Barcelona
43
44
5. Catalunya Ràdio
5.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Quadre 12. Catalunya Ràdio. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant
el mes d’abril
Títol del programa
Catalunya nit
Data
Identificació de l'actor
Activitat
01/04/04 Marhuenda, Paco
Director del diari La Razón a
Catalunya
Clavaguera, Joan Maria Periodista
Dolç, Mavi
Professora de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB
02/04/04 Simón, Josep Maria
President de Metges Cristians de
Catalunya
Domènech, Montserrat
Presidenta del Grup Àgata,
Associació Catalana de Dones
Afectades per Càncer de Mama
Porta Perales, Miquel
Escriptor i crític literari
Graupera, Jordi
Periodista
Mayayo, Andreu
Professor d'història contemporània
de la UB
05/04/04 Sànchez, Marcial
Membre del Grup de Taxistes
Independents
Soto, Josep Maria
Membre del Grup de Taxistes
Independents
Terricabras, Josep Maria Catedràtic de filosofia de la UdG
Sáez, Albert
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Busquets, Jordi
Director de l'edició d'El Punt Diari a
Barcelona
06/04/04 Guardans, Ignasi
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU en funcions
Atutxa, Juan Mari
President del Parlament Basc
Benach, Ernest
President del Parlament de
Catalunya
Camp, Ramon
Vicepresident segon de la Mesa del
Parlament de Catalunya
Herrera, Joan
Diputat electe al Congrés dels
Diputats per ICV-EUiA
Sintes, Marçal
Periodista i escriptor
Colomines, Agustí
Professor d'història contemporània
de la UB i director del Centre Unesco
de Catalunya
Reixach, Jaume
Rector de la parròquia de la Catedral
de Girona
07/04/04 Errazti, Begoña
Presidenta d'EA
Valls, Carme
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Guardans, Ignasi
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU en funcions
Martí, Pere
Periodista
Tipus intervenció
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
45
Catalunya nit
08/04/04 Segura, Antoni
13/04/04
15/04/04
16/04/04
19/04/04
20/04/04
21/04/04
22/04/04
23/04/04
26/04/04
46
Catedràtic d'història contemporània
de la UB
Porta Perales, Miquel
Escriptor i crític literari
Clavaguera, Joan Maria Periodista
Manchón, Manel
Periodista
Brunet, Josep Maria
Periodista
Milián Mestre, Manuel
Periodista i historiador
Huguet, Josep
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Simó, Isabel-Clara
Escriptora
Martí, Pere
Periodista
Traveria, Antoni
Periodista i professor de la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la
URL
Colomines, Agustí
Professor d'història contemporània
de la UB i director del Centre Unesco
de Catalunya
Badia, Montse
Representant de la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua
Catalana
Cardús, Pere
Representant de la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua
Catalana
Muñoz, Lourdes
Diputada del Congrés del Diputats
pel PSC-PSOE
Porta Perales, Miquel
Escriptor i crític literari
Baulenas, Lluís Anton
Escriptor i dramaturg
Dolç, Mavi
Professora de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB
Porcel, Baltasar
Escriptor
Saladrigas, Robert
Escriptor i crític literari
Panyella, Vinyet
Escriptora i exdirectora de la
Biblioteca de Catalunya
Tree, Mathew
Escriptor
Robles, Margarita
Jutgessa de l'Audiència Nacional
Carol, Màrius
Periodista i escriptor
Vives, Núria
Directora de SOS Racisme
Sanchís, Vicent
Director del diari Avui
Milián Mestre, Manuel
Periodista i historiador
López Bofill, Héctor
Professor de dret constitucional de la
UPF i escriptor
Segura, Antoni
Catedràtic d'història contemporània
de la UB
Vintró, Eulàlia
Catedràtica de filologia grega de la
UB
Clavaguera, Joan Maria Periodista
Otamendi, Martxelo
Director del diari Berria i exdirector
del diari Euskaldumon Egunkaria
Porta Perales, Miquel
Escriptor i crític literari
Graupera, Jordi
Periodista
Partal, Vicent
Periodista
Mayayo, Andreu
Professor d'història contemporània
de la UB
Terricabras, Josep Maria Catedràtic de filosofia de la UdG
Muñoz, Lourdes
Diputada del Congrés del Diputats
pel PSC-PSOE
Guardans, Ignasi
Exdiputat al Congrés per CiU
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Catalunya nit
27/04/04 Sanchís, Vicent
Marhuenda, Paco
Franco, Antonio
28/04/04 Vidal, Josep
Ródenes, Pere
Batet, Meritxell
Camats, Dolors
Sintes, Marçal
Huguet, Josep
29/04/04 Sala Martín, Xavier
Vintró, Eulàlia
Vidal-Folch, Xavier
30/04/04 Rangel, Joan
Coll, Josep
El matí de Catalunya
Ràdio
Partal, Vicent
Milián Mestre, Manuel
01/04/04 Batllori, Toni
Moreno, Juan Carlos
Ballarín, Montserrat
Conesa, Mercè
Claret, Andreu
Jorba, Rafael
Oranich, Magda
02/04/04 Andreu, Lluïsa
Cal, Joan
Cardús, Salvador
Puigverd, Antoni
05/04/04 Pérez, José Luis
Subirats, Joan
Culla, Joan B.
Barbeta, Jordi
06/04/04 Viladot, Antoni
Valls, Marta
Torrent, Montse
Director del diari Avui
Director del diari La Razón a
Catalunya
Director d'El Periódico
Endocrinòleg de l'Hospital Clínic de
Barcelona
Metge naturista
Diputada del Congrés dels Diputats
pel PSC-PSOE
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Periodista i escriptor
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i professor
de la UPF
Catedràtica de filologia grega de la
UB
Director adjunt del diari El País
Delegat del Govern a Catalunya
Director de la representació de la
Comissió Europea a Barcelona
Periodista
Periodista i historiador
Humorista gràfic
Professor de llengües modernes a la
Universitat Autònoma de Madrid i
autor del llibre "La dignidad de las
lenguas"
Regidora d'Hisenda de l'Ajuntament
de Barcelona
Tinent d'Alcalde de Sant Cugat del
Vallès i vocal del Consell
d'Administració de l'empresa
Municipal Promusa
Director de l'Institut Europeu de la
Mediterrània
Periodista
Regidora de l'Ajuntament de
Barcelona per CiU i advocada
Psicòloga
Director del diari El Segre
Doctor en ciències econòmiques i
professor de sociologia de la UAB
Escriptor i periodista
Alcalde de Leganés
Catedràtic de ciències polítiques de
la UAB
Professor d'història contemporània
de la UB
Redactor en cap de Política de La
Vanguardia
Cap clínic del Departament de
Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital de
Sant Rafael i professor de la UB
Degana del Col·legi oficial de
registradors de Catalunya
Directora de l'OCUC
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
47
El matí de Catalunya
Ràdio
06/04/04 Sentís, Carles
Sanuy, Francesc
Portabella, Pere
Foix, Lluís
07/04/04 Escribano, Francesc
Guitart, Xavier
Lillo, Ana
Sáez, Albert
Jorba, Rafael
Álvaro, Francesc-Marc
08/04/04 Correal, Josep Ramon
Espadaler, Anton María
Roures, Jaume
13/04/04 Clos, Joan
Morell, Ferran
Ventura, Albert
Sanuy, Francesc
Portabella, Pere
Foix, Lluís
14/04/04 Calaf, Joaquim
Bargalló, Josep
Patricio, Helena
Simó, Isabel-Clara
Rodríguez Pizarro,
Gabriela
Fernández, Maria
Sala Martín, Xavier
Oliver, Josep
Barceló, Àngels
15/04/04 Sistiaga, Jon
Fornesa, Ricard
Lacalle, Enric
Claret, Andreu
Jorba, Rafael
Oranich, Magda
48
Periodista
Advocat
Director de cinema
Director de La Vanguardia Digital
Director de TVC
Director general de Jocs i
Espectacles de la Generalitat de
Catalunya
Psicòloga membre del grup
d'emergències i desastres del
Col·legi de Psicòlegs de Madrid
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Periodista
Professor de la URL i periodista
Director de publicacions del diari La
Mañana
Periodista
Productor audiovisual
Alcalde de Barcelona
Cap del servei de pneumologia de
l'Hospital de la Vall d'Hebrón
Víctima dels atemptats de Madrid
Advocat
Director de cinema
Director de La Vanguardia Digital
Cap del Servei de Ginecologia de
l'Hospital de Sant Pau
Conseller en cap de la Generalitat de
Catalunya
Donant d'òvuls
Escriptora
Escriptora i relatora especial de les
Nacions Unides
Receptora d'òvuls
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i professor
de la UPF
Catedràtic d'economia política de la
UAB
Periodista
Periodista
President de La Caixa
Delegat especial de l'Estat al
Consorci de la Zona Franca i
president del Parc Logístic de la
Zona Franca
Director de l'Institut Europeu de la
Mediterrània
Periodista
Regidora de l'Ajuntament de
Barcelona per CiU i advocada
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
El matí de Catalunya
Ràdio
16/04/04 Montgaí, Valentí
Alemany, Marià
Casals Istomin, Marta
Nadal, Manel
Correal, Josep Ramon
Cardús, Salvador
Puigverd, Antoni
19/04/04 Andreu, Francesc
Piqué, Josep
Mas, Artur
Domènech, Eduard
Jorba, Rafael
Torres, Maruja
Barbeta, Jordi
20/04/04 Sanz, José Maria
"Loquillo"
Petit, Màrius
Lapierre, Dominique
Montilla, Josep
Benach, Ernest
Sanuy, Francesc
Portabella, Pere
Foix, Lluís
21/04/04 Távora, Salvador
Portabella, Jordi
Bosé, Miguel
Serra, Màrius
Sala Martín, Xavier
Oliver, Josep
Barceló, Àngels
22/04/04 Espasa, Ramon
Camps, Jaume
Llach, Lluís
Cardús, Salvador
Cuiner
Doctor en ciències biològiques i
catedràtic de bioquímica de la UB
Vicepresidenta de la Fundació
Casals
Secretari de Mobilitat del
Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya
Director de publicacions del diari La
Mañana
Doctor en ciències econòmiques i
professor de sociologia de la UAB
Escriptor i periodista
Cap de comunicació de Nissan
Motor Espanya
Diputat al Parlament de Catalunya
pel PPC i president del PPC
President del grup CiU al Parlament
de Catalunya
Secretari de l'Associació d'Usuaris
de Tot Terrenys
Periodista
Periodista i escriptora
Redactor en cap de Política de La
Vanguardia
Cantant
Debat
Debat
Cap del servei de cardiologia del
Centre Cardiovascular Sant Jordi
Escriptor
Ministre d'Indústria, Turisme i
Comerç del Govern central
President del Parlament de
Catalunya
Advocat
Director de cinema
Director de La Vanguardia Digital
Dramaturg
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
Cantant
Escriptor
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i professor
de la UPF
Catedràtic d'economia política de la
UAB
Periodista
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC
Diputat del Parlament de Catalunya
per CiU
Cantautor
Doctor en ciències econòmiques i
professor de sociologia de la UAB
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
49
El matí de Catalunya
Ràdio
22/04/04 Álvaro, Francesc-Marc
Farrés, Antoni
23/04/04 Saura, Joan
Bargalló, Josep
Piqué, Josep
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Saramago, José
Maragall, Pasqual
Laporta, Joan
Mas, Artur
Carod-Rovira, JosepLluís
Correal, Josep Ramon
Puigverd, Antoni
Espadaler, Anton Maria
Culla, Joan B.
26/04/04 Espunya, Montserrat
Rojo, Javier
Subirats, Joan
Torres, Maruja
Barbeta, Jordi
27/04/04 Manzanera, Rafael
Duran, Marta
Abanades, Sergio
Pujol, Jordi
Sanuy, Francesc
Portabella, Pere
Foix, Lluís
28/04/04 De Jódar, Julià
Laporta, Joan
Vilanova, Pere
Sáez, Albert
Barceló, Àngels
50
Professor de la URL i periodista
Representant de l'àmbit municipal
del Fòrum Barcelona 2004 i
exalcalde de Sabadell
Conseller de Relacions Institucionals
i Participació de la Generalitat de
Catalunya
Conseller en cap de la Generalitat de
Catalunya
Diputat al Parlament de Catalunya
pel PPC i president del PPC
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU
Escriptor
President de la Generalitat de
Catalunya
President del FC Barcelona
President del grup CiU al Parlament
de Catalunya
Secretari general d'ERC
Tertúlia
Tertúlia
Director de publicacions del diari La
Mañana
Escriptor i periodista
Periodista
Professor d'història contemporània
de la UB
Ginecòloga de l'Hospital Clínic de
Barcelona
President del Senat
Catedràtic de ciències polítiques de
la UAB
Periodista i escriptora
Redactor en cap de Política de La
Vanguardia
Director general de Recursos
Sanitaris de la Generalitat de
Catalunya
Farmacòloga clínica de l'Institut
Català de Farmacologia de l'Hospital
de la Vall d'Hebrón
Vocal de la secció de metges
residents del Col·legi de Metges de
Barcelona
Membre de l'executiva de CiU i
expresident de la Generalitat de
Catalunya
Advocat
Director de cinema
Director de La Vanguardia Digital
Escriptor
President del FC Barcelona
Catedràtic de ciències polítiques de
la UB
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Periodista
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
El matí de Catalunya
Ràdio
29/04/04 Fernández Díaz, Jordi
Puigcercós, Joan
Castells, Antoni
Cardús, Salvador
Roures, Jaume
Álvaro, Francesc-Marc
Oranich, Magda
30/04/04 Tugores, Santi
Cal, Joan
Puigverd, Antoni
Grau, Anna
Culla, Joan B.
El matí de Catalunya
Ràdio (redifusió)
03/04/04 Villatoro, Vicenç
Aguilar, Miguel Ángel
Simó, Anna
Alzina, Joan
Batllori, Toni
10/04/04 Pérez, José Luis
Sentís, Carles
17/04/04 Clos, Joan
Calaf, Joaquim
Bargalló, Josep
Nadal, Manel
Casals Istomin, Marta
24/04/04 Távora, Salvador
Portabella, Jordi
El món s'acaba
Saramago, José
01/04/04 Muñoz, David
Muñoz, José
02/04/04 González, Julián
Malla, Gerardo
05/04/04 Baulenas, Lluís Anton
06/04/04 Pinti, Enrique
07/04/04 Borràs, Jofre
Martí, Josep
Diputat del Congrés dels Diputats pel
PPC
Diputat del Congrés dels Diputats
per ERC
Conseller d'Economia i Finances de
la Generalitat
Doctor en ciències econòmiques i
professor de sociologia de la UAB
Productor audiovisual
Professor de la URL i periodista
Regidora de l'Ajuntament de
Barcelona per CiU i advocada
Dibuixant de retrats robot de l'Àrea
Central d'Identificació de la Divisió
de Policia Científica
Director del diari El Segre
Escriptor i periodista
Periodista del diari Avui
Professor d'història contemporània
de la UB
Periodista i exdirector general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió
President de l'Associació de
Periodistes Europeus
Consellera de Benestar Social i
Família de la Generalitat de
Catalunya
Director de l'empresa Acceso
Corporate Partners
Humorista gràfic
Alcalde de Leganés
Periodista
Alcalde de Barcelona
Cap del Servei de Ginecologia de
l'Hospital de Sant Pau
Conseller en cap de la Generalitat de
Catalunya
Secretari de Mobilitat del
Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya
Vicepresidenta de la Fundació
Casals
Dramaturg
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
Escriptor
Membre del grup musical Estopa
Membre del grup musical Estopa
Actor
Actor
Escriptor i dramaturg
Actor i escriptor
Músic
Músic
Debat
Debat
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
51
El món s'acaba
08/04/04 López, Neus
Castells, Ada
Aureli
Carles
12/04/04 Santiago, Josele
Rovira, Enric
13/04/04 Díaz, Miquel "Angá"
14/04/04 Romero, Bieito
Cedrón, Rosa
15/04/04 Pujalte, María
Rayo, Ana
Solivelles, Cati
16/04/04 Gil, Miquel
19/04/04 Calvó, Marta
20/04/04 Prados, Ismael
21/04/04 Rodergas, Beth
22/04/04 Rubianes, Pepe
23/04/04 Coca, Jordi
Karrouch, Laila
26/04/04 Carbonell, Antonio
"Sicus"
27/04/04 Crespo, David
28/04/04 Derqui, Pau
Fortuny, Helena
Salgado, Dani
29/04/04 Fort, Albert
El suplement
Gil, Jordi
30/04/04 Gonzàlez, Ferran
Garcia, Xènia
Sikara, Yolanda
Comín, Coco
Ribalta, Ramon
03/04/04 Molsosa, Pep
Gibert, Jordi
04/04/04 Martínez Izquierdo,
Ernest
Olivers, Josep Maria
10/04/04 Sarroca, Josep Maria
Panvet, Steffi
11/04/04 Salat, Assumpció
17/04/04 Tort, Pere
Pedraza, Pilar
18/04/04 Rovira, Àlex
Trias de Bes, Fernando
Torres, Maruja
52
Actriu
Escriptora, autora del llibre "N'estem
fins el fogons"
Membre del grup musical Net
Flanders
Membre del grup musical Net
Flanders
Músic
Pastisser
Percussionista
Músic
Música
Actriu
Actriu
Actriu
Músic
Actriu
Cuiner i presentador del programa
"Cuina per solters"
Cantant
Actor
Escriptor
Escriptora
Músic
Entrevista
Entrevista
Músic
Actor de teatre
Actriu de teatre
Director teatral
Component del grup musical Fes-te
fotre
Periodista i autor del llibre "12 punts"
Actor
Actriu
Actriu
Coreògrafa
Director teatral
Enginyer industrial i exconseller de la
Direcció General d'Educació i
Cultura de la Comissió Europea
Regidor de Joventut, Ensenyament,
Cultura, Fires i Festes de
l'Ajuntament de Garriguella
Compositor i director d'orquestra
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
President de l'Agrupació
Astronòmica de Sabadell
Alcalde de Benissanet
Cantant
Psicòloga
Alcalde de Sant Martí Sarroca
Comissària de l'exposició El
Salvatge Europeu
Escriptor
Escriptor
Periodista i escriptora
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
El suplement
24/04/04 Borrell, Jaume
Mondragón, Santiago
De Lucas, Javier
Casajoana, Erica
Sedó, Sílvia
Oliveras, Valentí
Cantalosella, Assumpció
25/04/04 Cogul, Carles
Bolívar, Santi
Múrcia, Carles
López, Ricard
La solució
01/04/04 Capdevila, Marta
Esculies, Carles
02/04/04 Munné, Frederic
05/04/04 Colomer, Maria
08/04/04 García Torrents, Enric
15/04/04 Ludevid, Manuel
16/04/04 Porta, Jordi
Cos, Francesc
19/04/04 Garcia Mas, Robert
Balaguer, Francesc
22/04/04 Clos, Marta
Masó, Pepa
28/04/04 Mestres, Xavier
Dolcet, Josep
Opció personal
Postres de músic
29/04/04
30/04/04
04/04/04
11/04/04
25/04/04
01/04/04
Herrera, Carles
Claret, Isidre
Alonso, Àngel
Riera, Carme
Serna, Assumpta
Alambau, Montserrat
Majoral, Biel
Fonalleras, Josep Maria
Huguet, Ricard
Poblet, Josep
Alcalde de Sant Cebrià de Vallalta
Assessor en Assumptes Europeus
del Patronat Català Pro-Europa
Catedràtic de Filosofia del Dret a la
Universitat de València
Consultora política
Coordinadora internacional de
programes europeus de formació
policial contra la discriminació
Director del Festival de Cinema
solidari de Navarcles
Escriptora, autora del llibre "El
Corpus de sang"
Cantant
Director d'Intermón Oxfam a
Catalunya
Membre de l'Associació CatalanoAmaziga
President de l'Associació Catalana
Pro-Persones Sordcegues
Responsable de la Junta Arbitral de
Consum de l'Institut Català de
Consum de la Generalitat de
Catalunya
Responsable de negocis de Gas
Natural Serveis
Diputat de la Junta de Govern del
Col·legi d'Advocats de Barcelona
Otorrinolaringòloga del Centre Mèdic
Teknon
Editor de la revista Passatemps
Membre del Fòrum Ambiental,
economista i historiador
Doctor en ciències de l'activitat física
i l'esport i professor de l'INEFC
Professor d'INEFC i fisioterapeuta
Cirurgià de la mà de Parc Taulí
Director del Centre de Salut de la
Columna Vertebral
Escriptora
Escriptora
Cuiner i restaurador
Veterinari, professor de l'Escola de la
Fundació Oficis de la Carn i membre
de la Junta Directiva de l'ACCA
Especialista en plantes
Cirurgià infantil
Entrenador de futbol
Escriptora
Actriu
Administradora del Grup del Llibre
Cantautor
Escriptor
Membre de l'associació Conèixer
Catalunya
Membre del Club del Llibre
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
53
Postres de músic
05/04/04 Coixet, Isabel
Vidal, Vidal
Martí, Pere
Moreno, Eduard
06/04/04 Erra, Ramon
Garcia Oliver, Ferran
Sintes, Marçal
Alquézar, Ramon
07/04/04 Julià, Lluïsa
Bezonoff, Jean Daniel
Moles, Margarida
Palau, Montserrat
08/04/04 Majoral, Biel
Boada, Irene
Colomines, Agustí
Muniesa, Bernat
Oliveras, Jaume
13/04/04 Garcia Oliver, Ferran
Romera, Marc
Junqueras, Oriol
Murgades, Pep
14/04/04 Pous, Joan
Finestres, Jordi
15/04/04 Fonalleras, Josep Maria
Pi de Cabanyes, Oriol
Molero, Natàlia
Abrams, Sam
19/04/04 Vidal, Vidal
Huguet, Ricard
Gómez, Josep Martí
Becat, Joan
Alquézar, Ramon
20/04/04 Pous, Joan
Garcia Oliver, Ferran
Passola, Isona
Andreassi, Alejandro
Berengueras, Teresa
21/04/04 Morera, Miquel
Molero, Natàlia
Aixalà, Emma
Palau, Montserrat
Moreno, Eduard
54
Directora de cinema
Escriptor i periodista
Periodista
Vicepresident de l'Ateneu
Barcelonès
Escriptor
Doctor i professor d'història medieval
de la Universitat de València
Periodista i escriptor
Professor d'història contemporània
de la UAB
Crítica literària i assagista
Escriptor
Presidenta del Consell Andorrà de
l'Audiovisual
Professora de filologia catalana de la
UB
Cantautor
Doctora en Literatura Comparada a
la University of Ulster
Professor d'història contemporània
de la UB i director del Centre Unesco
de Catalunya
Professor d'història de la UB
Regidor de l'Ajuntament de
Barcelona per ERC
Doctor i professor d'història medieval
de la Universitat de València
Escriptor
Professor d'història contemporània
de la UAB
Traductor
Alcalde de Bellver de Cerdanya
Redactor de la revista Sàpiens
Escriptor
Escriptor
Membre de CiU
Poeta
Escriptor i periodista
Membre de l'associació Conèixer
Catalunya
Periodista del diari La Vanguardia
Professor de geografia de la
Universitat de Perpinyà
Professor d'història contemporània
de la UAB
Alcalde de Bellver de Cerdanya
Doctor i professor d'història medieval
de la Universitat de València
Escriptora i directora de cinema
Historiador
Periodista
Exmembre de la Quinta del Biberó
Membre de CiU
Periodista i escriptora
Professora de filologia catalana de la
UB
Vicepresident de l'Ateneu
Barcelonès
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Postres de músic
22/04/04 Majoral, Biel
De Jòdar, Julià
Moles, Margarida
López Bofill, Héctor
23/04/04 Julià, Lluïsa
Giral, Eugeni
Fonalleras, Josep Maria
Abrams, Sam
26/04/04 Reixach, Domènec
Huguet, Ricard
Ferrer Alòs, Llorenç
Alquézar, Ramon
27/04/04 Busqueta, Joan
Oliveras, Jordi
Garcia Oliver, Ferran
Vidal, Vidal
28/04/04 Roure, Marta
Vives, Maties
Murgades, Pep
Domènec, Joan de Déu
Moles, Margarida
29/04/04 Majoral, Biel
Oliveras, Valentí
Martí, Pere
Badia, Joan
30/04/04 Bonamusa, Francesc
Giral, Eugeni
Versió original
Cabré, Jordi
Fonalleras, Josep Maria
01/04/04 Armengol, Joan Carles
Román, Noelia
Sans, Raquel
02/04/04 Fernàndez, Paulí
Valls, Josep
Cruanyes, Francesc
Puigmal, Josep
Caulas, Antoni
05/04/04 Nafría, Ismael
Irujo, José María
Sarsanedas, Oleguer
Cantautor
Escriptor
Presidenta del Consell Andorrà de
l'Audiovisual
Professor de dret constitucional de la
UPF i escriptor
Crítica literària i assagista
Doctor del Departament de
Periodisme i Ciències de
Comunicació de la UAB
Escriptor
Poeta
Director del Teatre Nacional de
Catalunya
Membre de l'associació Conèixer
Catalunya
Professor del departament d'Història
Contemporània de la UB
Professor d'història contemporània
de la UAB
Director de l'Ateneu de Ponent
Director general del Fòrum de les
Cultures Barcelona 2004
Doctor i professor d'història medieval
de la Universitat de València
Escriptor i periodista
Cantant
Advocat i exportaveu del PSUC
Traductor
Historiador i escriptor
Presidenta del Consell Andorrà de
l'Audiovisual
Cantautor
Director del Festival de Cinema
solidari de Navarcles
Periodista
President de Creu Roja Catalunya
Catedràtic d'història contemporània
de la UAB
Doctor del Departament de
Periodisme i Ciències de
Comunicació de la UAB
Escriptor
Escriptor
Periodista de la secció d'esports del
diari El Periódico de Catalunya
Periodista d'El País
Periodista i castellera
Alcalde de Vilafant
Escriptor
Periodista de TVE a San Cugat
President de l'Associació d'Activitats
Culturals La Totxana
Regidor de Cultura de l'Ajuntament
de Vilafant i vicepresident de
l'Associació de Cunicultors de l'Alt
Empordà i
Periodista
Periodista d'El País
Portaveu del Fòrum 2004
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
55
Versió original
06/04/04 Mundet, Pilar
García-Pelayo, Gonzalo
Vargas, Rodolfo
07/04/04 Idrisi, Amin
Villuendas, Blanca
Weltz, Alèxan
Fontan, Llorenç
Soto Viñolo, Juan
Méndez, Carme
08/04/04 Martí, Ramon
Baches, Carles
Casabó, Tono
Xandri, Joan
13/04/04 Lorente, Marian
Roca, Ramon Maria
Verdaguer, Maria Cinta
Matalonga, Maite
Salvador, Xavier
Llorens, Jordi
14/04/04 Lucio, Manel
Terino, Nando
Masdeu, Joan
Roca, Josep
15/04/04 Partal, Vicent
Marqueta, Rosa
Carol, Màrius
Colomina, Carme
16/04/04 González, Albert
Ibáñez, Jordi
Motta, Guillermina
19/04/04 Fernández, Jaume
Calçada, Miquel
“Mikimoto”
Guasch, Quique
20/04/04 Segura, Antoni
Tomàs, Manel
Marín, Serafín
Gassó, Joan
56
Alcaldessa de Tossa de Mar
Jugador de jocs d'atzar
Teòleg i historiador
Cap del departament d'àrab de
l'Escola Oficial d'Idiomes
Estudiant d'àrab
Estudiant d'àrab i d'antropologia a la
UB
Estudiant d'àrab i promotor
immobiliari
Periodista i crític taurí d'El Periódico
Presidenta de l'Associació de
Defensa dels Drets dels Animals
Alcalde de l'Ajuntament d'Alfés
Majoral primer i coordinador general
de la processó del Sant Enterrament
de Tarragona
President de l'Associació de La
Processó de Verges
President de l'Associació del Via
Crucis de Sant Hilari Sacalm
Doctora en cirurgia per la Universitat
de Navarra
Donant del seu cos a la ciència
Donant del seu cos a la ciència
Responsable del servei de donació
de la Universitat Internacional de
Catalunya
Cap de la Unitat de Jocs i
Espectacles del Cos de Mossos
d'Esquadra
Fotògraf
Músic
Músic
Músic del grup Whiskyn's
Regidor de Cultura i Joventut de
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts i
president de la Comissió de Festes
Periodista
Periodista de TVC
Periodista i escriptor
Sotscap d'informatius de Catalunya
Ràdio
Doctor en geografia de la UB
Especialista en tramvies
Cantautora
Historiador i membre del Centre
d'Estudis Estratègics de Catalunya
Periodista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Periodista de TVE
Catedràtic d'història contemporània
de la UB
Portaveu de la Plataforma en
defensa de l'Ebre
Torero
Veterinari i criador de guarans
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Versió original
21/04/04 Vives, Joan
Folch, Dolors
22/04/04 Casas, Xavier
Palacios, Álvaro
23/04/04 Tree, Mathew
Moliner, Empar
Ferreres, Miquel
Amela, Víctor
Amiguet, Lluís
Bassas, Antoni
Capdevila, Carles
Grasset, Xavier
Esquirol, Josep Maria
26/04/04 Wegscheider, Wolfang
Dalmau, Carme
Finestres, Jordi
27/04/04 Carbonell, Pablo
Capmany, Joan
28/04/04 Torquemada, Ricard
Freidos, Toni
Silvestre, Javier
29/04/04 Artigas, Llorenç
Espàrreg, Xavi
Maresma, Pol
Rovira, Manel
Bot, Maria Lluïsa
Thió, Josep
Moragas, Albert
30/04/04 Morata, Francesc
Ballart, Dani
Puig, Margarita
Rovira, Guillem
Versió original
(redifusió)
03/04/04 Watling, Leonor
Pelayo, Alejandro
Ybarra, Óscar
Román, Noelia
Torres, Maruja
10/04/04 Nafría, Ismael
Roure, Joan
Irujo, José María
Vargas, Rodolfo
Director gerent de la Llotja agrícola i
ramadera de Bellpuig
Directora de l'Escola d'Estudis d'Àsia
Oriental de la UPF
Ciclista
Productor de vins i propietari dels
cellers Álvaro Palacios SL
Escriptor
Escriptora i periodista
Humorista gràfic
Periodista
Periodista
Periodista
Periodista
Periodista i escriptor
Professor de filosofia de la UB
Professor associat de la UAB i
intèrpret de conferències
Secretària general de la Fundació
Catalunya-Portugal
Redactor de la revista Sàpiens
Actor, cantant i director de cinema
President de l'agència de publicitat
DDB a Espanya
Cap d'esports de Catalunya Ràdio
Redactor en cap del diari Sport i
autor de "Ronaldinho, la màgia d'un
crack"
Redactor del diari gratuït Metro
Alcalde de Vilassar de Dalt
Component del grup musical La
Calle del Malo
Component del grup musical La
Calle del Malo
Component del grup musical La
Calle del Malo
Filla del fundador del Museu Cau del
Cargol
Músic
Pintor i aficionat a les curses de
cargols
Catedràtic de Ciències Polítiques de
la UAB
Jugador de waterpolo i conseller del
RCD Espanyol
Periodista i escriptora
Sotsdirector del Patronat Català Pro
Europa
Actriu i cantant del grup Marlango
Músic del grup Marlango
Músic del grup Marlango
Periodista d'El País
Periodista i escriptora
Periodista
Periodista de TV3
Periodista d'El País
Teòleg i historiador
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
57
Versió original
(redifusió)
17/04/04 González, Albert
Ibáñez, Jordi
Lucio, Manel
Terino, Nando
Masdeu, Joan
Roca, Josep
24/04/04 Moliner, Empar
Calçada, Miquel
"Mikimoto"
58
Doctor en geografia de la UB
Especialista en tramvies
Músic
Músic
Músic del grup Whiskyn's
Regidor de Cultura i Joventut de
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts i
president de la Comissió de Festes
Escriptora i periodista
Periodista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Quadre 13. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes d’abril (ordre alfabètic). Tertúlies
Actor
Títol del programa
Abrams, Sam
Aixalà, Emma
Alambau, Montserrat
Postres de músic
Postres de músic
Postres de músic
Alquézar, Ramon
Postres de músic
Álvaro, Francesc-Marc El matí de Catalunya
Ràdio
Andreassi, Alejandro
Postres de músic
Badia, Joan
Postres de músic
Barbeta, Jordi
Nombre
Activitat
intervencions
2
Poeta
1
Periodista i escriptora
1
Administradora del Grup del
Llibre
3
Professor d'història
contemporània de la UAB
3
Professor de la URL i periodista
1
1
3
Batet, Meritxell
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Baulenas, Lluís Anton
Becat, Joan
Catalunya nit
Postres de músic
1
1
Berengueras, Teresa
Bezonoff, Jean Daniel
Boada, Irene
Postres de músic
Postres de músic
Postres de músic
1
1
1
Bonamusa, Francesc
Postres de músic
1
Brunet, Josep Maria
Busqueta, Joan
Busquets, Jordi
Catalunya nit
Postres de músic
Catalunya nit
1
1
1
Cabré, Jordi
Cal, Joan
Postres de músic
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
1
2
Cardús, Salvador
El matí de Catalunya
Ràdio
4
Carol, Màrius
Claret, Andreu
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
1
2
Postres de músic
Catalunya nit
1
1
Barceló, Àngels
Camats, Dolors
Clavaguera, Joan
Maria
Coixet, Isabel
Coll, Josep
3
1
1
3
Historiador
President de Creu Roja
Catalunya
Redactor en cap de Política de
La Vanguardia
Periodista
Agrupació
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Experts
Món associatiu
Actors culturals
Actors culturals
Diputada del Congrés dels
Diputats pel PSC-PSOE
Escriptor i dramaturg
Professor de geografia de la
Universitat de Perpinyà
Periodista
Escriptor
Doctora en Literatura
Comparada a la University of
Ulster
Catedràtic d'història
contemporània de la UAB
Periodista
Director de l'Ateneu de Ponent
Director de l'edició d'El Punt
Diari a Barcelona
Escriptor
Director del diari El Segre
PSOE
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Doctor en ciències econòmiques
i professor de sociologia de la
UAB
Periodista i escriptor
Director de l'Institut Europeu de
la Mediterrània
Periodista
ICV-EA
Directora de cinema
Director de la representació de
la Comissió Europea a
Barcelona
Actors culturals
Organismes de la
Unió Europea
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Altres entitats
públiques
Actors culturals
59
Colomines, Agustí
Catalunya nit
Postres de músic
2
1
Correal, Josep Ramon
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Postres de músic
Catalunya nit
3
Domènec, Joan de Déu Postres de músic
Espadaler, Anton Maria El matí de Catalunya
Ràdio
Farrés, Antoni
El matí de Catalunya
Ràdio
1
2
Ferrer Alòs, Llorenç
Postres de músic
1
Finestres, Jordi
Foix, Lluís
Postres de músic
El matí de Catalunya
Ràdio
Postres de músic
1
4
Catalunya nit
Postres de músic
1
4
Giral, Eugeni
Postres de músic
2
Gómez, Josep Martí
Postres de músic
1
Grau, Anna
1
Graupera, Jordi
Guardans, Ignasi
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Catalunya nit
Herrera, Joan
Catalunya nit
1
1
Huguet, Josep
Catalunya nit
2
Huguet, Ricard
Postres de músic
3
Jorba, Rafael
El matí de Catalunya
Ràdio
Postres de músic
Postres de músic
4
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Culla, Joan B.
De Jòdar, Julià
Dolç, Mavi
Fonalleras, Josep
Maria
Franco, Antonio
Garcia Oliver, Ferran
Julià, Lluïsa
Junqueras, Oriol
Lacalle, Enric
60
3
1
2
1
4
2
1
2
1
Professor d'història
contemporània de la UB i
director del Centre Unesco de
Catalunya
Director de publicacions del diari
La Mañana
Professor d'història
contemporània de la UB
Escriptor
Professora de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de
la UAB
Historiador i escriptor
Periodista
Universitats i
ensenyament
Representant de l'àmbit
municipal del Fòrum Barcelona
2004 i exalcalde de Sabadell
Professor del departament
d'Història Contemporània de la
UB
Redactor de la revista Sàpiens
Director de La Vanguardia
Digital
Escriptor
Altres entitats
públiques
Director d'El Periódico
Doctor i professor d'història
medieval de la Universitat de
València
Doctor del Departament de
Periodisme i Ciències de
Comunicació de la UAB
Periodista del diari La
Vanguardia
Periodista del diari Avui
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Periodista
Diputat del Congrés dels
Diputats per CiU en funcions
Exdiputat al Congrés per CiU
Diputat electe al Congrés dels
Diputats per ICV-EUiA
Portaveu d'ERC al Parlament de
Catalunya
Membre de l'associació
Conèixer Catalunya
Periodista
Actors culturals
CiU
Crítica literària i assagista
Professor d'història
contemporània de la UAB
Delegat especial de l'Estat al
Consorci de la Zona Franca i
president del Parc Logístic de la
Zona Franca
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Govern de l'Estat
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
ICV-EUiA
ERC
Món associatiu
Actors culturals
López Bofill, Héctor
Catalunya nit
Postres de músic
Postres de músic
Catalunya nit
Catalunya nit
1
1
4
1
2
Professor de dret constitucional Actors culturals
de la UPF i escriptor
2
2
2
Actors culturals
Mayayo, Andreu
Catalunya nit
Postres de músic
Catalunya nit
Milián Mestre, Manuel
Molero, Natàlia
Moles, Margarida
Catalunya nit
Postres de músic
Postres de músic
3
2
3
Moreno, Eduard
Postres de músic
2
Morera, Miquel
Postres de músic
1
Muniesa, Bernat
Postres de músic
1
Muñoz, Lourdes
Catalunya nit
2
Murgades, Pep
Oliver, Josep
2
2
Oliveras, Jaume
Postres de músic
El matí de Catalunya
Ràdio
Postres de músic
Oliveras, Jordi
Postres de músic
1
Oliveras, Valentí
Postres de músic
1
Oranich, Magda
El matí de Catalunya
Ràdio
3
Otamendi, Martxelo
Catalunya nit
1
Palau, Montserrat
Postres de músic
2
Panyella, Vinyet
Catalunya nit
1
Partal, Vicent
Passola, Isona
Pi de Cabanyes, Oriol
Poblet, Josep
Porcel, Baltasar
Porta Perales, Miquel
Portabella, Pere
Catalunya nit
Postres de músic
Postres de músic
Postres de músic
Catalunya nit
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
Postres de músic
2
1
1
1
1
4
4
Director del diari Berria i
exdirector del diari Euskaldumon
Egunkaria
Professora de filologia catalana
de la UB
Escriptora i exdirectora de la
Biblioteca de Catalunya
Periodista
Escriptora i directora de cinema
Escriptor
Membre del Club del Llibre
Escriptor
Escriptor i crític literari
Director de cinema
2
Alcalde de Bellver de Cerdanya
El matí de Catalunya
Ràdio
4
Escriptor i periodista
Majoral, Biel
Manchón, Manel
Marhuenda, Paco
Martí, Pere
Pous, Joan
Puigverd, Antoni
1
Cantautor
Periodista
Director del diari La Razón a
Catalunya
Periodista
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Professor d'història
contemporània de la UB
Periodista i historiador
Membre de CiU
Presidenta del Consell Andorrà
de l'Audiovisual
Vicepresident de l'Ateneu
Barcelonès
Exmembre de la Quinta del
Biberó
Professor d'història de la UB
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
CiU
Altres
Diputada del Congrés del
Diputats pel PSC-PSOE
Traductor
Catedràtic d'economia política
de la UAB
Regidor de l'Ajuntament de
Barcelona per ERC
Director general del Fòrum de
les Cultures Barcelona 2004
Director del Festival de Cinema
solidari de Navarcles
Regidora de l'Ajuntament de
Barcelona per CiU i advocada
Actors culturals
Altres
Universitats i
ensenyament
PSOE
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
Altres entitats
públiques
Actors culturals
Oposició de
l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de les
administracions
locals catalanes
Actors culturals
61
Reixach, Domènec
Postres de músic
1
Reixach, Jaume
Catalunya nit
1
Robles, Margarita
Catalunya nit
1
Romera, Marc
Roures, Jaume
Postres de músic
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
1
2
Catalunya nit
Catalunya nit
Postres de músic
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
1
2
1
2
2
Traveria, Antoni
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Tree, Mathew
Valls, Carme
Catalunya nit
Catalunya nit
1
1
Vidal, Vidal
Vidal-Folch, Xavier
Vilanova, Pere
3
1
1
Vintró, Eulàlia
Postres de músic
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
Catalunya nit
Vives, Maties
Postres de músic
1
Sáez, Albert
Sala Martín, Xavier
Saladrigas, Robert
Sanchís, Vicent
Sanuy, Francesc
Segura, Antoni
Simó, Isabel-Clara
Sintes, Marçal
Subirats, Joan
Terricabras, Josep
Maria
Torres, Maruja
62
Director del Teatre Nacional de
Catalunya
Rector de la parròquia de la
Catedral de Girona
Jutgessa de l'Audiència
Nacional
Escriptor
Productor audiovisual
Actors culturals
1
2
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Actors culturals
1
2
Catedràtic d'economia de la
Universitat de Colúmbia i
professor de la UPF
Universitats i
ensenyament
1
2
4
Escriptor i crític literari
Director del diari Avui
Advocat
Actors culturals
Actors culturals
Experts
2
Catedràtic d'història
contemporània de la UB
Escriptora
Periodista i escriptor
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
2
1
2
Església catòlica
Administració de
justícia
Actors culturals
Actors culturals
Catedràtic de ciències polítiques Universitats i
de la UAB
ensenyament
Catedràtic de filosofia de la UdG Universitats i
ensenyament
Periodista i escriptora
Actors culturals
Periodista i professor de la
Facultat de Ciències de la
Comunicació de la URL
Escriptor
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Escriptor i periodista
Director adjunt del diari El País
Catedràtic de ciències polítiques
de la UB
Catedràtica de filologia grega de
la UB
Advocat i exportaveu del PSUC
Actors culturals
Actors culturals
PSC-CpC
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Universitats i
ensenyament
Experts
Quadre 14. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes d’abril (ordre alfabètic). Debats
Actor
Títol del programa
Abanades, Sergio
El matí de Catalunya
Ràdio
Aguilar, Miguel Ángel
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Alemany, Marià
Amela, Víctor
Versió original
Amiguet, Lluís
Versió original
Armengol, Joan Carles Versió original
Balaguer, Francesc
La solució
Bassas, Antoni
Camps, Jaume
Capdevila, Carles
Capdevila, Marta
Versió original
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
La solució
Carol, Màrius
Colomina, Carme
Versió original
Versió original
Cos, Francesc
La solució
Dalmau, Carme
Versió original
Dolcet, Josep
La solució
Domènech, Montserrat Catalunya nit
Duran, Marta
El matí de Catalunya
Ràdio
Esculies, Carles
La solució
Espasa, Ramon
Ferreres, Miquel
Fontan, Llorenç
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Versió original
Freidos, Toni
Versió original
Garcia Mas, Robert
La solució
Fernández Díaz, Jordi
Nombre
Activitat
intervencions
1
Vocal de la secció de metges
residents del Col·legi de Metges
de Barcelona
1
President de l'Associació de
Periodistes Europeus
1
Doctor en ciències biològiques i
catedràtic de bioquímica de la
UB
1
Periodista
1
Periodista
1
Periodista de la secció d'esports
del diari El Periódico de
Catalunya
1
Director del Centre de Salut de
la Columna Vertebral
1
Periodista
1
Diputat del Parlament de
Catalunya per CiU
1
Periodista
1
Responsable de la Junta Arbitral
de Consum de l'Institut Català
de Consum de la Generalitat de
Catalunya
1
Periodista i escriptor
1
Sotscap d'informatius de
Catalunya Ràdio
1
Professor d'INEFC i
fisioterapeuta
1
Secretària general de la
Fundació Catalunya-Portugal
1
Veterinari, professor de l'Escola
de la Fundació Oficis de la Carn
i membre de la Junta Directiva
de l'ACCA
1
Presidenta del Grup Àgata,
Associació Catalana de Dones
Afectades per Càncer de Mama
1
Farmacòloga clínica de l'Institut
Català de Farmacologia de
l'Hospital de la Vall d'Hebrón
1
Responsable de negocis de Gas
Natural Serveis
1
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
1
Diputat del Congrés dels
Diputats pel PPC
1
Humorista gràfic
1
Estudiant d'àrab i promotor
immobiliari
1
Redactor en cap del diari Sport i
autor de "Ronaldinho, la màgia
d'un crack"
1
Cirurgià de la mà de Parc Taulí
Agrupació
Associacions i
col·lectius
professionals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors del món
sanitari
Actors culturals
CiU
Actors culturals
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Món associatiu
Actors del món
sanitari
Món associatiu
Actors del món
sanitari
Actors econòmics
PSC-CpC
PP
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Actors del món
sanitari
63
González, Albert
Versió original
2
Doctor en geografia de la UB
Grasset, Xavier
Ibáñez, Jordi
Idrisi, Amin
Versió original
Versió original
Versió original
1
2
1
Lorente, Marian
Versió original
1
Manzanera, Rafael
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Marqueta, Rosa
Matalonga, Maite
Versió original
Versió original
1
1
Mestres, Xavier
Moliner, Empar
Montgaí, Valentí
La solució
Versió original
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
La solució
1
1
1
Periodista i escriptor
Especialista en tramvies
Cap del departament d'àrab de
l'Escola Oficial d'Idiomes
Doctora en cirurgia per la
Universitat de Navarra
Director general de Recursos
Sanitaris de la Generalitat de
Catalunya
Periodista de TVC
Responsable del servei de
donació de la Universitat
Internacional de Catalunya
Cuiner i restaurador
Escriptora i periodista
Cuiner
Portabella, Jordi
El matí de Catalunya
Ràdio
2
Puigcercós, Joan
1
Roca, Ramon Maria
Ródenes, Pere
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Catalunya nit
Román, Noelia
Sànchez, Marcial
Versió original
Catalunya nit
1
1
Simón, Josep Maria
Catalunya nit
1
Soto, Josep Maria
Catalunya nit
1
Távora, Salvador
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
2
Partal, Vicent
Porta, Jordi
Torquemada, Ricard
1
1
1
1
1
Tree, Mathew
Versió original
Verdaguer, Maria Cinta Versió original
Vidal, Josep
Catalunya nit
1
1
1
Villatoro, Vicenç
1
El matí de Catalunya
Ràdio
Villuendas, Blanca
Versió original
Wegscheider, Wolfang Versió original
1
1
Weltz, Alèxan
1
64
Versió original
Periodista
Doctor en ciències de l'activitat
física i l'esport i professor de
l'INEFC
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
Diputat del Congrés dels
Diputats per ERC
Donant del seu cos a la ciència
Metge naturista
Periodista d'El País
Membre del Grup de Taxistes
Independents
President de Metges Cristians
de Catalunya
Membre del Grup de Taxistes
Independents
Dramaturg
Cap d'esports de Catalunya
Ràdio
Escriptor
Donant del seu cos a la ciència
Endocrinòleg de l'Hospital Clínic
de Barcelona
Periodista i exdirector general
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió
Estudiant d'àrab
Professor associat de la UAB i
intèrpret de conferències
Estudiant d'àrab i d'antropologia
a la UB
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Experts
Universitats i
ensenyament
Actors del món
sanitari
Govern de
Catalunya
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
ERC
Altres
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Sindicats
Associacions i
col·lectius
professionals
Sindicats
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Altres
Universitats i
ensenyament
Altres
Quadre 15. Catalunya Ràdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el
mes d’abril (ordre alfabètic). Entrevistes
Actor
Alonso, Àngel
Alzina, Joan
Títol del programa
Artigas, Llorenç
Opció personal
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Atutxa, Juan Mari
Andreu, Francesc
Andreu, Lluïsa
Nombre
Activitat
intervencions
1
Entrenador de futbol
1
Director de l'empresa Acceso
Corporate Partners
1
Cap de comunicació de Nissan
Motor Espanya
1
Psicòloga
Agrupació
Actors esportius
Actors econòmics
Actors econòmics
Experts
1
Alcalde de Vilassar de Dalt
Catalunya nit
1
President del Parlament Basc
Aureli
El món s'acaba
1
Baches, Carles
Versió original
1
Badia, Montse
Catalunya nit
1
Ballarín, Montserrat
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Membre del grup musical Net
Flanders
Majoral primer i coordinador
general de la processó del Sant
Enterrament de Tarragona
Representant de la
Coordinadora d'Associacions
per la Llengua Catalana
Regidora d'Hisenda de
l'Ajuntament de Barcelona
Ballart, Dani
Versió original
1
Bargalló, Josep
3
Bolívar, Santi
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
El món s'acaba
Catalunya nit
El matí de Catalunya
Ràdio
El suplement
Borràs, Jofre
Borrell, Jaume
El món s'acaba
El suplement
1
1
Bosé, Miguel
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
1
Cantant
1
Altres
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
2
Filla del fundador del Museu
Cau del Cargol
Cap del Servei de Ginecologia
de l'Hospital de Sant Pau
Periodista
El món s'acaba
Catalunya nit
1
1
El suplement
1
Actriu
Vicepresident segon de la Mesa
del Parlament de Catalunya
Escriptora, autora del llibre "El
Corpus de sang"
Actors culturals
Parlament de
Catalunya
Actors culturals
Batllori, Toni
Baulenas, Lluís Anton
Benach, Ernest
Bot, Maria Lluïsa
Calaf, Joaquim
Calçada, Miquel
"Mikimoto"
Calvó, Marta
Camp, Ramon
Cantalosella,
Assumpció
Govern de les
administracions
locals catalanes
Administració
autonòmica no
catalana
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
2
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
Jugador de waterpolo i conseller Actors esportius
del RCD Espanyol
Conseller en cap de la
Govern de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Humorista gràfic
Actors culturals
1
1
1
Escriptor i dramaturg
President del Parlament de
Catalunya
Actors culturals
Parlament de
Catalunya
1
Director d'Intermón Oxfam a
Catalunya
Músic
Alcalde de Sant Cebrià de
Vallalta
Món associatiu
2
Actors culturals
Govern de les
administracions
locals catalanes
Actors culturals
Actors del món
sanitari
Actors culturals
65
Capmany, Joan
Versió original
1
President de l'agència de
publicitat DDB a Espanya
Músic
Actors econòmics
Carbonell, Antonio
"Sicus"
Carbonell, Pablo
El món s'acaba
1
Versió original
1
Actor, cantant i director de
cinema
Representant de la
Coordinadora d'Associacions
per la Llengua Catalana
Membre del grup musical Net
Flanders
Secretari general d'ERC
Actors culturals
Cardús, Pere
Catalunya nit
1
Carles
El món s'acaba
1
Carod-Rovira, JosepLluís
Casabó, Tono
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
1
Actors culturals
1
1
President de l'Associació de La
Processó de Verges
Consultora política
Vicepresidenta de la Fundació
Casals
Ciclista
Escriptora, autora del llibre
"N'estem fins el fogons"
Conseller d'Economia i Finances
de la Generalitat
Regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Vilafant i
vicepresident de l'Associació de
Cunicultors de l'Alt Empordà i
Música
Cirurgià infantil
Casajoana, Erica
Casals Istomin, Marta
El suplement
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
El món s'acaba
1
2
1
Caulas, Antoni
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Cedrón, Rosa
Claret, Isidre
El món s'acaba
La solució
Clos, Joan
El matí de Catalunya
Ràdio
2
Alcalde de Barcelona
Clos, Marta
Coca, Jordi
Cogul, Carles
Colomer, Maria
La solució
El món s'acaba
El suplement
La solució
1
1
1
1
Comín, Coco
Conesa, Mercè
El món s'acaba
El matí de Catalunya
Ràdio
1
1
Crespo, David
Cruanyes, Francesc
De Jódar, Julià
El món s'acaba
Versió original
El matí de Catalunya
Ràdio
El suplement
1
1
1
Escriptora
Escriptor
Cantant
Otorrinolaringòloga del Centre
Mèdic Teknon
Coreògrafa
Tinent d'Alcalde de Sant Cugat
del Vallès i vocal del Consell
d'Administració de l'empresa
Municipal Promusa
Músic
Periodista de TVE a San Cugat
Escriptor
El món s'acaba
El món s'acaba
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Postres de músic
Catalunya nit
1
1
1
Casas, Xavier
Castells, Ada
Castells, Antoni
De Lucas, Javier
Derqui, Pau
Díaz, Miquel "Angá"
Domènech, Eduard
Duran i Lleida, Josep
Antoni
Erra, Ramon
Errazti, Begoña
66
1
1
1
1
1
1
1
1
Catedràtic de Filosofia del Dret
a la Universitat de València
Actor de teatre
Percussionista
Secretari de l'Associació
d'Usuaris de Tot Terrenys
Diputat del Congrés dels
Diputats per CiU
Escriptor
Presidenta d'EA
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
ERC
Experts
Món associatiu
Actors esportius
Actors culturals
Govern de Catalunya
Govern de les
administracions
locals catalanes
Actors culturals
Actors del món
sanitari
Govern de
l'Ajuntament de
Barcelona
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors del món
sanitari
Actors culturals
Govern de les
administracions
locals catalanes
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
CiU
Actors culturals
EA
Escribano, Francesc
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
1
Director de TVC
Actors culturals
1
Actors culturals
1
Esquirol, Josep Maria
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Component del grup musical La
Calle del Malo
Ginecòloga de l'Hospital Clínic
de Barcelona
Professor de filosofia de la UB
Fernández, Jaume
Versió original
1
Fernández, Maria
1
Fernàndez, Paulí
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Actors del món
sanitari
Universitats i
ensenyament
Historiador i membre del Centre Actors culturals
d'Estudis Estratègics de
Catalunya
Receptora d'òvuls
Altres
1
Alcalde de Vilafant
Finestres, Jordi
Folch, Dolors
Versió original
Versió original
1
1
Fornesa, Ricard
El matí de Catalunya
Ràdio
El món s'acaba
1
Redactor de la revista Sàpiens
Directora de l'Escola d'Estudis
d'Àsia Oriental de la UPF
President de La Caixa
Govern de les
administracions
locals catalanes
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors econòmics
Fortuny, Helena
García Torrents, Enric
Garcia, Xènia
García-Pelayo,
Gonzalo
Gassó, Joan
El món s'acaba
La solució
El món s'acaba
Versió original
Espàrreg, Xavi
Espunya, Montserrat
Fort, Albert
1
Actors culturals
1
1
1
1
Component del grup musical
Fes-te fotre
Actriu de teatre
Editor de la revista Passatemps
Actriu
Jugador de jocs d'atzar
Versió original
1
Veterinari i criador de guarans
Gibert, Jordi
El suplement
1
Gil, Jordi
El món s'acaba
1
Gil, Miquel
Gonzàlez, Ferran
González, Julián
Guardans, Ignasi
El món s'acaba
El món s'acaba
El món s'acaba
Catalunya nit
1
1
1
1
Guasch, Quique
Guitart, Xavier
Versió original
El matí de Catalunya
Ràdio
1
1
Herrera, Carles
Irujo, José María
Karrouch, Laila
Lapierre, Dominique
La solució
Versió original
El món s'acaba
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
1
2
1
1
Regidor de Joventut,
Ensenyament, Cultura, Fires i
Festes de l'Ajuntament de
Garriguella
Periodista i autor del llibre "12
punts"
Músic
Actor
Actor
Diputat del Congrés dels
Diputats per CiU en funcions
Periodista de TVE
Director general de Jocs i
Espectacles de la Generalitat de
Catalunya
Especialista en plantes
Periodista d'El País
Escriptora
Escriptor
Actors del món
sanitari
Govern de les
administracions
locals catalanes
2
President del FC Barcelona
Actors esportius
1
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
1
Psicòloga membre del grup
d'emergències i desastres del
Col·legi de Psicòlegs de Madrid
Cantautor
Associacions i
col·lectius
professionals
Actors culturals
1
Fotògraf
Actors culturals
Laporta, Joan
Lillo, Ana
Llach, Lluís
Llorens, Jordi
1
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
CiU
Actors culturals
Govern de Catalunya
Experts
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
67
López, Neus
López, Ricard
El món s'acaba
El suplement
1
1
Lucio, Manel
Ludevid, Manuel
Versió original
La solució
2
1
Malla, Gerardo
Maragall, Pasqual
1
1
Maresma, Pol
El món s'acaba
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Marín, Serafín
Martí, Josep
Martí, Ramon
Versió original
El món s'acaba
Versió original
1
1
1
Martínez Izquierdo,
Ernest
Mas, Artur
El suplement
1
2
Masdeu, Joan
Masó, Pepa
Méndez, Carme
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
La solució
Versió original
Moliner, Empar
Molsosa, Pep
Versió original
El suplement
1
1
Mondragón, Santiago
El suplement
1
Montilla, Josep
1
Moragas, Albert
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
Morata, Francesc
Versió original
1
Morell, Ferran
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Motta, Guillermina
Mundet, Pilar
Versió original
Versió original
1
1
Munné, Frederic
La solució
1
Muñoz, David
El món s'acaba
1
Muñoz, José
El món s'acaba
1
Múrcia, Carles
El suplement
1
Moreno, Juan Carlos
68
1
2
1
1
1
1
Actriu
President de l'Associació
Catalana Pro-Persones
Sordcegues
Músic
Membre del Fòrum Ambiental,
economista i historiador
Actor
President de la Generalitat de
Catalunya
Component del grup musical La
Calle del Malo
Torero
Músic
Alcalde de l'Ajuntament d'Alfés
Actors culturals
Món associatiu
President del grup CiU al
Parlament de Catalunya
Músic del grup Whiskyn's
Escriptora
Presidenta de l'Associació de
Defensa dels Drets dels Animals
Escriptora i periodista
Enginyer industrial i exconseller
de la Direcció General
d'Educació i Cultura de la
Comissió Europea
Assessor en Assumptes
Europeus del Patronat Català
Pro-Europa
Ministre d'Indústria, Turisme i
Comerç del Govern central
Pintor i aficionat a les curses de
cargols
Catedràtic de Ciències
Polítiques de la UAB
Cap del servei de pneumologia
de l'Hospital de la Vall d'Hebrón
Professor de llengües modernes
a la Universitat Autònoma de
Madrid i autor del llibre "La
dignidad de las lenguas"
Cantautora
Alcaldessa de Tossa de Mar
CiU
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
Govern de Catalunya
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Govern de les
administracions
locals catalanes
Compositor i director d'orquestra Actors culturals
Diputat de la Junta de Govern
del Col·legi d'Advocats de
Barcelona
Membre del grup musical
Estopa
Membre del grup musical
Estopa
Membre de l'Associació
Catalano-Amaziga
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
Experts
Experts
Govern de l'Estat
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors del món
sanitari
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Govern de les
administracions
locals catalanes
Associacions i
col·lectius
professionals
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Nadal, Manel
El matí de Catalunya
Ràdio
2
Nafría, Ismael
Oliveras, Valentí
Versió original
El suplement
2
1
Olivers, Josep Maria
El suplement
1
Palacios, Álvaro
Versió original
1
Panvet, Steffi
Patricio, Helena
El suplement
El matí de Catalunya
Ràdio
El suplement
1
1
Versió original
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
1
2
Pinti, Enrique
Piqué, Josep
El món s'acaba
El matí de Catalunya
Ràdio
1
2
Prados, Ismael
El món s'acaba
1
Puig, Margarita
Puigmal, Josep
Versió original
Versió original
1
1
Pujalte, María
Pujol, Jordi
El món s'acaba
El matí de Catalunya
Ràdio
1
1
Rangel, Joan
Rayo, Ana
Ribalta, Ramon
Riera, Carme
Roca, Josep
Catalunya nit
El món s'acaba
El món s'acaba
Opció personal
Versió original
1
1
1
1
2
Rodergas, Beth
Rodríguez Pizarro,
Gabriela
Rojo, Javier
El món s'acaba
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
Versió original
El món s'acaba
Versió original
Postres de músic
El suplement
El món s'acaba
1
1
Pedraza, Pilar
Pelayo, Alejandro
Pérez, José Luis
Petit, Màrius
Román, Noelia
Romero, Bieito
Roure, Joan
Roure, Marta
Rovira, Àlex
Rovira, Enric
Secretari de Mobilitat del
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya
Periodista
Director del Festival de Cinema
solidari de Navarcles
President de l'Agrupació
Astronòmica de Sabadell
Productor de vins i propietari
dels cellers Álvaro Palacios SL
Cantant
Donant d'òvuls
Govern de Catalunya
Comissària de l'exposició El
Salvatge Europeu
Músic del grup Marlango
Alcalde de Leganés
Actors culturals
1
Actors culturals
Administració local
no catalana
Cap del servei de cardiologia del Actors del món
Centre Cardiovascular Sant
sanitari
Jordi
Actor i escriptor
Actors culturals
Diputat al Parlament de
PPC
Catalunya pel PPC i president
del PPC
Cuiner i presentador del
Actors culturals
programa "Cuina per solters"
Periodista i escriptora
Actors culturals
President de l'Associació
Actors culturals
d'Activitats Culturals La Totxana
Actriu
Actors culturals
Membre de l'executiva de CiU i CiU
expresident de la Generalitat de
Catalunya
Delegat del Govern a Catalunya Govern de l'Estat
Actriu
Actors culturals
Director teatral
Actors culturals
Escriptora
Actors culturals
Regidor de Cultura i Joventut de Govern de les
l'Ajuntament de Sant Joan les
administracions
Fonts i president de la Comissió locals catalanes
de Festes
Cantant
Actors culturals
Escriptora i relatora especial de Actors culturals
les Nacions Unides
President del Senat
Corts Generals
1
1
1
1
1
1
Periodista d'El País
Músic
Periodista de TV3
Cantant
Escriptor
Pastisser
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
1
1
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Actors econòmics
Actors culturals
Altres
69
Rovira, Guillem
Versió original
1
Altres entitats
públiques
Actors culturals
1
1
1
Sotsdirector del Patronat Català
Pro Europa
Component del grup musical La
Calle del Malo
Actor
Psicòloga
Director teatral
Cap de la Unitat de Jocs i
Espectacles del Cos de Mossos
d'Esquadra
Periodista i castellera
Músic
Cantant
Rovira, Manel
Versió original
1
Rubianes, Pepe
Salat, Assumpció
Salgado, Dani
Salvador, Xavier
El món s'acaba
El suplement
El món s'acaba
Versió original
1
1
1
1
Sans, Raquel
Santiago, Josele
Sanz, José Maria
"Loquillo"
Saramago, José
Sarroca, Josep Maria
Versió original
El món s'acaba
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
El suplement
2
Escriptor
Actors culturals
1
Alcalde de Benissanet
Versió original
1
Portaveu del Fòrum 2004
Saura, Joan
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Sedó, Sílvia
El suplement
1
Segura, Antoni
Versió original
1
Sentís, Carles
El matí de Catalunya
Ràdio
Opció personal
El matí de Catalunya
Ràdio
El món s'acaba
Versió original
El matí de Catalunya
Ràdio
2
Conseller de Relacions
Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya
Coordinadora internacional de
programes europeus de
formació policial contra la
discriminació
Catedràtic d'història
contemporània de la UB
Periodista
Govern de les
administracions
locals catalanes
Altres entitats
públiques
Govern de Catalunya
Sarsanedas, Oleguer
1
1
Actriu
Escriptor
Actors culturals
Actors culturals
1
1
1
Actors culturals
Actors culturals
Govern de Catalunya
1
1
Periodista
Actors culturals
Solivelles, Cati
Soto Viñolo, Juan
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
El món s'acaba
Versió original
Actriu
Redactor del diari gratuït Metro
Consellera de Benestar Social i
Família de la Generalitat de
Catalunya
Escriptora
1
1
Actors culturals
Actors culturals
Terino, Nando
Thió, Josep
Tomàs, Manel
Versió original
Versió original
Versió original
2
1
1
Torrent, Montse
El matí de Catalunya
Ràdio
El suplement
Versió original
1
Actriu
Periodista i crític taurí d'El
Periódico
Músic
Músic
Portaveu de la Plataforma en
defensa de l'Ebre
Directora de l'OCUC
Periodista i escriptora
Actors culturals
Serna, Assumpta
Serra, Màrius
Sikara, Yolanda
Silvestre, Javier
Simó, Anna
Simó, Isabel-Clara
Sistiaga, Jon
Torres, Maruja
70
1
1
Actors culturals
Experts
Actors culturals
Administració de la
Generalitat de
Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Experts
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Món associatiu
Tort, Pere
1
Alcalde de Sant Martí Sarroca
Trias de Bes, Fernando El suplement
Tugores, Santi
El matí de Catalunya
Ràdio
1
1
Valls, Marta
El matí de Catalunya
Ràdio
1
Escriptor
Dibuixant de retrats robot de
l'Àrea Central d'Identificació de
la Divisió de Policia Científica
Degana del Col·legi oficial de
registradors de Catalunya
Valls, Josep
Vargas, Rodolfo
Ventura, Albert
Versió original
Versió original
El matí de Catalunya
Ràdio
El matí de Catalunya
Ràdio
1
2
1
Vives, Joan
Versió original
1
Vives, Núria
Watling, Leonor
Catalunya nit
Versió original
1
1
Xandri, Joan
Versió original
1
Ybarra, Óscar
Versió original
1
Viladot, Antoni
El suplement
1
Escriptor
Teòleg i historiador
Víctima dels atemptats de
Madrid
Cap clínic del Departament de
Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital
de Sant Rafael i professor de la
UB
Director gerent de la Llotja
agrícola i ramadera de Bellpuig
Directora de SOS Racisme
Actriu i cantant del grup
Marlango
President de l'Associació del Via
Crucis de Sant Hilari Sacalm
Músic del grup Marlango
Govern de les
administracions
locals catalanes
Actors culturals
Administració de
l'Estat espanyol
Associacions i
col·lectius
professionals
Actors culturals
Experts
Altres
Actors del món
sanitari
Organitzacions
empresarials
Món associatiu
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
71
72
6. COMRàdio
6.1. Intervencions dels actors polítics i no polítics durant el mes d’abril
Quadre 16. COMRàdio. Programes i intervencions d’actors polítics i no polítics durant el
mes d’abril
Títol del programa
Això no toca
Data
Identificació de l'actor
01/04/04 Valderrama, Juan
Antonio
07/04/04 Mandianes, Manuel
13/04/04 Arànega, Mercè
22/04/04 Bucay, Jorge
23/04/04 Trias, Xavier
Mascarell, Ferran
Això no toca (redifusió)
28/04/04 Jamal, Salah
02/04/04 Valderrama, Juan
Antonio
08/04/04 Mandianes, Manuel
14/04/04 Arànega, Mercè
23/04/04 Bucay, Jorge
24/04/04 Trias, Xavier
Mascarell, Ferran
Catalunya en plural
29/04/04 Jamal, Salah
01/04/04 Borràs, Rafael
Terricabras, Josep
Maria
Milián Mestre, Manuel
Rius, Marc
02/04/04 Silva, Manuel
Solé i Tura, Jordi
05/04/04 Pijoan, Josep Maria
Corbet, Jaume
Vinyes, Ricard
Activitat
Músic
Tipus
intervenció
Entrevista
Director del CSIC
Actriu
Psicoterapeuta i escriptor
President del grup municipal de CiU
a l'Ajuntament de Barcelona
Regidor de Cultura de l'Ajuntament
de Barcelona
Escriptor, historiador i metge palestí
Músic
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Director del CSIC
Actriu
Psicoterapeuta i escriptor
President del grup municipal de CiU
a l'Ajuntament de Barcelona
Regidor de Cultura i portaveu de
l'Ajuntament de Barcelona
Escriptor, historiador i metge palestí
Vocal de la Junta de Govern del
Col·legi de Farmacèutics i
responsable del Programa de
drogodependències i malalties
associades
Catedràtic de filosofia de la UdG
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Periodista i historiador
Responsable de comunicació i
anàlisis electorals d'ICV
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU en funcions
Exsenador per l'Entesa Catalana de
Progrés i exministre de cultura
Coordinador de la Plataforma per
l'Aixecament de les Sancions a l'Iraq
Editor de la revista Seguretat
Sostenible, de l'Institut Internacional
de Governabilitat de Catalunya
Director executiu de la Fundació
Catalana de Seguretat Viària
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
73
Catalunya en plural
74
06/04/04 Rovira Veleta, Enrique Arquitecte
Arrojo, Pedro
Doctor en ciències físiques i
professor del departament d'anàlisi
econòmica de la Universitat de
Saragossa
Alibek, Pius
Lingüista i restaurador d'origen
iraquià
Pallejà, Víctor
Professor de món àrab a la UOC i
de multiculturalitat a la UIC
07/04/04 Marrugat, Jaume
Coordinador de l'Institut Municipal
d'Investigació Mèdica i professor de
Medicina Preventiva de la UAB
Sor Genoveva
Monja del servei d'acollida i
orientació Santa Lluïsa de Merillach
Tintoré, Enric
Periodista i escriptor, autor del llibre
"Som els millors"
08/04/04 Martínez, Sergi
Delegat d'Ausbanc a Catalunya
Íñigo, Jordi
Responsable de Desenvolupament
de Sopelayer Secure
Communication
13/04/04 Álvarez, Maria Rosa
Infermera fundadora del Grup
d'Acompanyament al Dol
Ferran, Carme
Vídua
López, Montserrat
Vídua
Valderrama, Juanito
Cantant
Pérez, David
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC
Gallego, Ferran
Professor d'història contemporània
de la UAB
14/04/04 García-Pelayo, Iván
Jugador de jocs d'atzar
Bigues, Jordi
Periodista
Millà, Mariona
Pintora
Balletbó, Anna
Presidenta de la Fundació Olof
Palme i periodista
15/04/04 Rodríguez Zapatero,
Secretari general del PSOE i diputat
José Luis
al Congrés dels Diputats
Sáez, Albert
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Martínez Ibáñez, José Sotsdirector d'El Periódico
Luis
Roca i Junyent, Miquel Advocat i exsecretari general de
CDC
16/04/04 Jorba, Rafael
Periodista
19/04/04 Nadal, Joaquim
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i portaveu del Govern
Bonàs, Rosa Maria
Diputada al Congrés dels Diputats
per ERC
Trias, Xavier
Membre de CiU i president del grup
municipal de CiU a l'Ajuntament de
Barcelona
Sirera, Daniel
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Herrera, Joan
Portaveu d'ICV al Congrés dels
Diputats
Prats, Pere
Director del Gabinet tècnic del
Col·legi de mediadors
d'assegurances titulats de Barcelona
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Altres
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Catalunya en plural
19/04/04 García, Alejandro
Entrevista
20/04/04
Debat
Debat
Debat
21/04/04
22/04/04
23/04/04
26/04/04
27/04/04
28/04/04
Treballador de les oficines de la
Seguretat Social
Castells, Margarida
Prejubilada
Alfaro, Ángel
Prejubilat
Gómez, Sandalio
Professor de relacions laborals i
recursos humans d'IESE
Moreres, Jordi
Antropòleg
Coscubiela, Joan
Secretari general de CCOO a
Catalunya
Pujol, Jordi
Membre de l'executiva de CiU i
expresident de la Generalitat de
Catalunya
Dalma, Sergio
Cantant
Pomar, José Luis
Cirurgià de l'Hospital Clínic de
Barcelona
Castells, Manuel
Doctor en sociologia i professor de
la UOC
Basil, Carlota
Ginecòloga
Roca, Elisenda
Periodista
Jiménez Villarejo,
Exfiscal en Cap de la Fiscalia
Carlos
Anticorrupció
Huertas, Josep Maria Periodista i escriptor
Sero, Onno
Tècnic del centre UNESCO de
Catalunya
Arraz, Juanjo
Director de programes del Consorci
de biblioteques de Barcelona
Vergés, Rosa
Directora de cinema
Pernau, Josep
Periodista
Rossell, Marina
Cantant
Sáez, Albert
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Bofill, Roser
Editora de la revista Foc Nou i
directora de la revista El Ciervo
Romeu, Francesc
Rector de la parròquia de Sant
Francesc d'Assís de Barcelona
Quirós, José
Director de màrqueting d'Electra
Nordic
Barrera, Ricard
Gerent de l'Institut del Paisatge urbà
de Barcelona
Poveda, Miguel
Cantaor
Clos, Marta
Escriptora
Masó, Pepa
Escriptora
Eva
Persona adoptada
Sastre, Xavier
Persona adoptada
De Lacy, Antonio
Cap de Cirurgia Gastrointestinal de
l'Institut Clínic de Malalties
Digestives i Metabòliques de
l'Hospital Clínic
Fernández del Campo, Membre de la Plataforma d'Afectats
Manuel
per la Cirurgia Bariàtrica
Font, Ignasi
Membre de la Plataforma d'Afectats
per la Cirurgia Bariàtrica
Egea, Núria
Operada de cirurgia gastrointestinal
Barbany, Montserrat
Endocrinòloga i secretària de la
Societat Espanyola per l'Estudi de
l'Obesitat
Panikkar, Raimon
Filòsof
Piris, Alberto
General de brigada a la Reserva
Entrevista
Entrevista
Altres
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
75
Catalunya en plural
Dies de ràdio
La casa de les cultures
76
29/04/04 Colomines, Agustí
Professor d'història contemporània
de la UB i director del Centre
Unesco de Catalunya
Terrón, Anna
Secretaria general del Patronat
Català Pro Europa
Guinovart, Albert
Músic i compositor
30/04/04 Muñoz, David
Membre del grup musical Estopa
Muñoz, José
Membre del grup musical Estopa
03/04/04 Figueras, Jaume
Crític de cinema
Del Barrio, Albart
Nen de 7 anys
Del Barrio, Pol
Nen de 7 anys
Del Barrio, Anna
Nena de 7 anys
04/04/04 Escoda, Josep Jesús
Alcalde d'Aiguamúrcia i president del
Consell Comarcal de l'Alt Camp
10/04/04 Ferrer, Natza
Escriptora
Tortajada, Anna
Escriptora
17/04/04 Batllori, Toni
Humorista gràfic
18/04/04 Soler, Francesc Xavier Alcalde de Sant Martí de Tous
Pollina, Ramon
Membre de l'Associació Antiiodurs
de Plata
Prat, Montserrat
Regidora de cultura de l'Ajuntament
de Sant Feliu de Tous
24/04/04 Fernández, Sara
Guanyadora del premi de contes
Victory
curts de ComRàdio
Carlota
Interna del centre penitenciari Wad
Ras
Enriqueta
Interna del centre penitenciari Wad
Ras
Isabel
Interna del centre penitenciari Wad
Ras
Jacqueline
Interna del centre penitenciari Wad
Ras
Mari Luz
Interna del centre penitenciari Wad
Ras
Gómez del Moral,
Professor de secundària de l'escola
Carles
Proa de Barcelona
Costa, Albert
Catedràtic del Departament de
Psicologia Bàsica de la UB
25/04/04 Vilagrà, Laura
Alcaldessa de Santpedor
Martínez Amat, Marc
Director de Ràdio Santpedor
Ribera, Valero
Director de seccions del FC
Barcelona
Roca, Roger
Guanyador de la cursa del Corte
Inglés
02/04/04 Salellas, Sebastià
Advocat
Smel
Persona immigrada detinguda
Martínez, Albert
Portaveu de l'Assamblea de
Resistències al Fòrum Barcelona
2004
16/04/04 Armadans, Jordi
Director de la Fundació per la Pau
Crespo, Frederic
Responsable de l'arquitectura
efímera del Fòrum 2004
23/04/04 Ollé, Àlex
Codirector de La Fura dels Baus
Espuma, Miki
Director musical de l'espectacle XXX
de La Fura dels Baus
Risques, Manel
Historiador
Mercader, Rosa
Responsable de projectes editorials
del Fòrum
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
La casa de les cultures
30/04/04 Núñez, Jesús
Cáceres, Marta
Soler, Eduard
La casa de les cultures
(redifusió)
03/04/04 Salellas, Sebastià
Smel
Martínez, Albert
17/04/04 Armadans, Jordi
Crespo, Frederic
24/04/04 Ollé, Àlex
Espuma, Miki
Risques, Manel
Mercader, Rosa
La Nit
01/04/04 Montseny, María
Reyes
Castellà, Antoni
Maestro, Jesús
Garcia, Màrius
Badia, Maria
02/04/04 Llobet, Josep
Xuclà, Jordi
Pérez Moya, Josep
Colomé, Gabriel
Minoves, David
05/04/04 García, Eva
Silva, Manuel
Tardà, Joan
Gomà, Ricard
Rangel, Joan
Director de l'Instituto de Estudios de
Conflictos y Acción Humanitaria
Periodista i col·laboradora del Fòrum
Barcelona 2004
Tresorer de la Federació Catalana
d'ONG pel Desenvolupament
Advocat
Persona immigrada detinguda
Portaveu de l'Assamblea de
Resistències al Fòrum Barcelona
2004
Director de la Fundació per la Pau
Responsable de l'arquitectura
efímera del Fòrum 2004
Codirector de La Fura dels Baus
Director musical de l'espectacle XXX
de La Fura dels Baus
Historiador
Responsable de projectes editorials
del Fòrum
Diputada del Congrés dels Diputats
pel PP en funcions
Diputat del Parlament de Catalunya
per CiU
Secretari de Política Internacional
d'ERC i secretari de Cooperació
Exterior de la Generalitat de
Catalunya
Secretari d'Organització d'ICV i
tinent d'alcalde de l'Ajuntament de
Vilassar de Dalt
Secretària de Política Internacional
del PSC
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PPC
Diputat electe del Congrés dels
Diputats per CiU
Membre d'ICV i portaveu d'ICV a la
Diputació de Barcelona
Professor de ciències polítiques de
la UAB i director de la Fundació
Campalans
Responsable de Moviments Socials
d'ERC i director de l'Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
Diputada al Parlament de Catalunya
pel PPC
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU en funcions
Diputat electe del Congrés dels
Diputats per ERC i regidor de
l'Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Membre d'ICV i regidor de Benestar
Social de l'Ajuntament de Barcelona
Secretari d'Organització i Finances
del PSC i alcalde de Caldes d'Estrac
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
77
La Nit
06/04/04 Santos, Lídia
Dellunde, Pilar
Ciurana, Jaume
Álvarez, Emili
07/04/04 Muñoz, Lourdes
Nuet, Joan Josep
Garcia Albiol, Xavier
Minoves, David
08/04/04 Marhuenda, Paco
Villatoro, Vicenç
Martínez Ibáñez, José
Luis
Casals, Muriel
13/04/04 Ridao, Joan
Baltasar, Francesc
Sirera, Daniel
Ferran, Joan
Puigdollers, Joan
15/04/04 Camats, Dolors
López, Rafael
Pérez, David
Sesmilo, Domènech
Minoves, David
78
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC
Membre de CiU i regidor a
l'Ajuntament de Barcelona
Membre del Comitè Executiu del
PPC
Diputada del Congrés del Diputats
pel PSC-PSOE en funcions
Membre del Consell de Govern
d'ICV-EUiA
Membre del PPC i diputat de la
Diputació de Barcelona
Responsable de Moviments Socials
d'ERC i director de l'Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
Director del diari La Razón a
Catalunya
Periodista i exdirector general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió
Sotsdirector d'El Periódico
Tertúlia
Vicepresidenta de Relacions
Exteriors i Cooperació
Interuniversitària de la UAB
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC
Membre d'ICV i secretari general de
la Conselleria de Relacions
Institucionals i Participació
Ciutadana
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Portaveu adjunt del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya
Responsable de Política Municipal i
Territorial de CiU i president del grup
municipal de CiU a l'Ajuntament de
Barcelona
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PPC
Diputat del Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC
Membre del Comitè Executiu
nacional de CiU
Responsable de Moviments Socials
d'ERC i director de l'Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
La Nit
16/04/04 Batet, Meritxell
19/04/04
20/04/04
21/04/04
22/04/04
Diputada del Congrés dels Diputats
pel PSC-PSOE
Moragas, Jorge
Diputat del Congrés dels Diputats
pel PP
Jané, Jordi
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU
Tardà, Joan
Diputat del Congrés dels Diputats
per ERC i regidor de l'Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Gutiérrez Díaz, Antonio Responsable de les Relacions amb
les Institucions Europees d'ICV i
exvicepresident del Parlament
Europeu
Marimón, Francesc
Membre de l'executiva de CiU
Xavier
Mejías, Carina
Membre del PPC i regidora a
l'Ajuntament de Barcelona
Mascarell, Ferran
Membre del PSC i regidor de Cultura
de l'Ajuntament de Barcelona
Vendrell, Josep
Responsable nacional de
Comunicació d'ICV
Maestro, Jesús
Secretari de Política Internacional
d'ERC i secretari de Cooperació
Exterior de la Generalitat de
Catalunya
Fernández, Daniel
Diputat del Congrés dels Diputats
pel PSC-PSOE
Vendrell, Xavier
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC i secretari d'Organització i
Finances d'ERC
Miralles, Jordi
Diputat del Parlament de Catalunya
per ICV-EA i coordinador general
d'EUiA
Ainoza, Antoni
Membre del Comitè Executiu del
PPC
Silva, Manuel
Membre del Comitè Executiu
nacional de CiU
Mòdol, Carmel
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC
Ortega, Joana
Membre de CiU, portaveu d'UDC i
regidora a l'Ajuntament de Barcelona
Calbó, Pere
Membre del PPC i regidor de
l'Ajuntament d'Igualada
Menéndez, Jordi
Membre del PSC i regidor de
l'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
Boada, Joan
Portaveu d'ICV-EA al Parlament de
Catalunya
Marhuenda, Paco
Director del diari La Razón a
Catalunya
Sopena, Enric
Periodista
Villatoro, Vicenç
Periodista i exdirector general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió
Milián Mestre, Manuel Periodista i historiador
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
79
La Nit
23/04/04 Amorós, Oriol
Borràs, Meritxell
Riera, Ramon
Pérez Moya, Josep
Colomé, Gabriel
26/04/04 Alsace, Juan
Foix, Lluís
Umbón, Carmen
Colomé, Gabriel
27/04/04 Dellunde, Pilar
Camats, Dolors
Esteller, Àngels
Labòria, Jordi
Azuara, Josep
28/04/04 Rull, Josep
Ridao, Joan
Sirera, Daniel
Iceta, Miquel
Herrera, Joan
29/04/04 Garcia Albiol, Xavier
Martí, Carles
Rius, Marc
Minoves, David
Puigdollers, Joan
80
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC
Membre de CiU i regidora a
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Membre del PPC i regidor a
l'Ajuntament de Badalona
Membre d'ICV i portaveu d'ICV a la
Diputació de Barcelona
Professor de ciències polítiques de
la UAB i director de la Fundació
Campalans
Cònsol general dels EUA a
Barcelona
Director de La Vanguardia Digital
Periodista de El Periódico i membre
de la Junta del Col·legi de
Periodistes
Professor de ciències polítiques de
la UAB i director de la Fundació
Campalans
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
Membre del PPC i regidora de
l'Ajuntament de Barcelona
Membre del PSC i portaveu del PSC
a la Diputació de Barcelona
President adjunt de CDC del
Maresme
Diputat del Parlament de Catalunya
per CiU
Diputat del Parlament de Catalunya
per ERC
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Portaveu del PSC-CpC al Parlament
de Catalunya
Portaveu d'ICV al Congrés dels
Diputats
Membre del PPC i diputat de la
Diputació de Barcelona
Secretari de Moviments Socials del
PSC i regidor a l'Ajuntament de
Barcelona
Responsable de comunicació i
anàlisis electorals d'ICV
Responsable de Moviments Socials
d'ERC i director de l'Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
Responsable de Política Municipal i
Territorial de CiU i president del grup
municipal de CiU a l'Ajuntament de
Barcelona
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
La Nit
La República
30/04/04 Pedret, Jordi
Diputat del Congrés dels diputats pel
PSC-PSOE
Bonet, Carles
Diputat del Parlament de Catalunya i
senador per ERC
Vallvé, Joan
Eurodiputat de CiU
Vila Balló, Josep
Eurodiputat del PP
Gutiérrez Díaz, Antonio Responsable de les Relacions amb
les Institucions Europees d'ICV i
exvicepresident del Parlament
Europeu
01/04/04 Rañé, Josep Maria
Conseller de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya
Aldecoa, Josefina
Escriptora, autora del llibre "En la
distancia"
02/04/04 Villalante, Manel
Enginyer industrial i president de la
Comissió d'Enginyers de Transports
i Mobilitat del Col·legi d'Enginyers de
Catalunya
Ferri, Manuel
Vicepresident de l'Associació per la
Promoció del Transport Públic
05/04/04 Romeva, Raül
Cap de recerca de l'Escola de
Cultura i de Pau, i Càtedra UNESCO
sobre Pau i Drets Humans
06/04/04 Sala, Rosa
Cooperant d'Intermón Oxfam
Caball, Joan
Coordinador general d'Unió de
Pagesos
07/04/04 Albà, Toni
Actor i autor de "La fi del món"
Martín Muñoz, Gema
Professora de sociologia del món
àrab de la Universitat Autònoma de
Madrid
08/04/04 Gavaldà, Lluís
Cantant d'Els Pets i autor del llibre
"Treballs de camp"
Chaib, Mohammed
Diputat al Parlament de Catalunya
pel PSC-CpC i president de la
Fundació Ibn Batuta
13/04/04 Porcel, Baltasar
Escriptor
Escamilla, David
Periodista, escriptor i músic
14/04/04 Nadal, Joaquim
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i portaveu del Govern
Risques, Manel
Historiador
15/04/04 Permanyer, Lluís
Periodista
Pérez Casado, Ricard President de la Comissió Delegada
de l'Institut Europeu de la
Mediterrània
16/04/04 Sirera, Daniel
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Portabella, Jordi
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
19/04/04 Puigcercós, Joan
Diputat del Congrés dels Diputats
per ERC
Montilla, Josep
Ministre d'Indústria, Turisme i
Comerç del Govern central
20/04/04 Flavià, Carles
Actor
Amela, Víctor
Periodista
21/04/04 Siurana, Antoni
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de
Catalunya
Sánchez, Begoña
Portaveu de SOS Racisme
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Tertúlia
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Debat
Debat
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
81
La República
22/04/04 Llamazares, Gaspar
23/04/04 Manzano, Emilio
26/04/04 Couso, Javier
Corbacho, Celestino
27/04/04 Clos, Joan
Amor, Kim
28/04/04 Guardans, Ignasi
29/04/04 Bohigas, Oriol
Alcoverro, Tomàs
30/04/04 Coscubiela, Joan
Álvarez, Josep Maria
Mil paraules
01/04/04 Georgina
Tisuby
Marín, Dolors
Olivella, Antoni
02/04/04 Cantallops, Lluís
Vilella, Joan Carles
Ibáñez, Matías
05/04/04 Iborra, Juan Ramon
Viladevall, Manuel
Ballarín, Josep Maria
06/04/04 Lladó, Marc
Toda, Pere
Sans, Raquel
07/04/04 Garrido, Oriol
González, Julián
Llopart, Manel
González, Mónica
08/04/04 Íñigo, José María
Martí Gómez, Josep
13/04/04 Martín, Maite
Agustín "El Casta"
14/04/04 Ribera, Jaume
Martín, Andreu
Romero, Bieito
Cedrón, Rosa
Sistiaga, Jon
15/04/04 Rajoy, Mariano
Bailac, Assumpta
De Médici, Lorenzo
Planelles, Andrea
Rubén
82
Coordinador general d'IU
Crític literari
Germà del periodista José Couso
President de la Diputació de
Barcelona i alcalde de l'Hospitalet de
Llobregat
Alcalde de Barcelona
Periodista
Exdiputat al Congrés per CiU
Arquitecte i urbanista
Corresponsal de La Vanguardia a
l'Orient Mitjà
Secretari general de CCOO a
Catalunya
Secretari general de la UGT a
Catalunya
Component del grup musical
Tisuby&Georgina
Component del grup musical
Tisuby&Georgina
Directora de la Unitat Clínica de
l'Hospital de Tabaquisme
President de l'Associació Europea
de Fabricants d'Ulleres de Sol i
director general d'Indo
Arquitecte
Director de la Fira del Disc Ciutat de
Barcelona
Propietari d'una botiga de discs
Escriptor i periodista
Professor de geologia de la UB
Sacerdot i escriptor
Fotògraf i casteller
Fotògraf i casteller
Periodista i castellera
Actor
Actor
Actor
Directora de marketing de Last
Minute.com
Periodista
Periodista i escriptor, autor del llibre
"Historias de asesinos"
Cantant
Humorista
Escriptor
Escriptor i guionista
Músic
Música
Periodista
Secretari general del PP
Directora general de Promoció i
Cooperació Cultural de la
Generalitat de Catalunya
Escriptor i historiador
Presidenta de la Fundación para la
Igualdad de Género
Transsexual
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Altres
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Mil paraules
16/04/04 Pujalte, María
Rayo, Ana
Solivelles, Cati
19/04/04 Pinti, Enrique
Martínez Inglés,
Amadeo
Ezpeleta, David
20/04/04 Amiguet, Lluís
21/04/04 Segarra, Mariona
Sala, Jaume
Casademunt Viadé,
Mercè
Winterhalder, Albert
Gassó, Joan
22/04/04 Pintor, Jordi
Roca, Josep
Teruel, Santi
Pilar
Hernández, Xavier
23/04/04 Albà, Toni
Francino, Josep Maria
Maitena
Vila, Joan Eloi
Serra, Màrius
Arias, Anna
Èvole, Jordi
26/04/04 Cendra, Francesc
Xavier
Massip, Enric
Castro, Paco
27/04/04 Rajoy, Mariano
Ardila, Aida
28/04/04 Muntaner, Ramon
Valls, Carme
García, Susana
Gobianes, Rosa
29/04/04 Sasha
Segura, Antoni
Fiol, Vicenç
30/04/04 Muñoz, Marga
Partint Peras
04/04/04 Saumell, Pau
Rahola, Pilar
11/04/04 Garrido, Oriol
Llopart, Manel
18/04/04 De Lucía, Juani
Actriu
Actriu
Actriu
Actor i escriptor
Coronel de l'exèrcit a la reserva
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Membre de la Societat Espanyola de
Neurologia
Periodista
Cantant
Promotor d'un adhesiu en forma
d'ase català
Mestressa de la Granja Viadé
Entrevista
Periodista
Veterinari i criador de guarans
Director de relacions externes d'El
Corte Inglés
Regidor de Cultura i Joventut de
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts
i president de la Comissió de Festes
Teleoperador en atur
Teleoperadora
Víctima de violència domèstica
Actor i autor de "La fi del món"
Component de la Banda Fuig
Dibuixant
Director de la Banda Fuig
Escriptor
Finalista del concurs de monòlegs
de la Paramount Pictures
Guionista del Terrat i coautor de "No
sé si m'explico"
Advocat i empresari
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Exjugador d'handbol del FC
Barcelona
Membre d'Ecologistes en Acció
Secretari general del PP
Membre de l'Associació Vida Sana i
periodista
Delegat de SGAE a Catalunya
Endocrinòloga
Guàrdia Urbana de Barcelona
Sotsinspectora en cap dels Mossos
d'Esquadra
Cantant
Catedràtic d'història contemporània
de la UB
Rector de la parròquia d'Ullà i
membre del Fòrum Joan Alsina
Propietària i xef del restaurant
Florentina de Barcelona
Pare d'11 fills
Periodista i escriptora
Actor
Actor
Propietària de la sala Bagdad
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Altres
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
83
Primers auxilis
01/04/04
02/04/04
05/04/04
06/04/04
07/04/04
Malla, Gerardo
Merino, Olga
Sánchez Baute, Alonso
Íñigo, José María
Muñoz, David
Muñoz, José
08/04/04 Karrouch, Laila
13/04/04 Segarra, Paco
14/04/04 Fuguet, Alberto
15/04/04 Lluveras, Carme
16/04/04 Regàs, Rosa
19/04/04 Caballero, Armando
Gómez, Juan
Rodríguez, Javi
20/04/04 Sanz, José Maria
"Loquillo"
21/04/04 Maitena
22/04/04 Meneses, Mai
"El Innombrable"
"Padre Thomas de
Dallas"
"Thyphoon"
Bonet, Juan Carlos
Guerrero, Santiago
"Satín"
23/04/04 Darriba, Isabel
Darriba, Miriam
Freixas, Glòria
Rico, Silvia
De Hériz, Enrique
26/04/04 Rahola, Pilar
27/04/04 Krahn, Fernando
28/04/04 Guix, Xavier
29/04/04 Comín, Coco
Ribalta, Ramon
30/04/04 José el Francés
84
Actor
Periodista i escriptora
Escriptor
Periodista
Membre del grup musical Estopa
Membre del grup musical Estopa
Escriptora, autora del llibre "De
Nador a Vic"
Publicitari i escriptor
Escriptor
Entrenadora de la UB Barça de
bàsquet
Escriptora
Músic
Músic
Músic
Cantant
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Dibuixant
Cantant
Membre del Kinteto Afonía
Membre del Kinteto Afonía
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Membre del Kinteto Afonía
Membre del Kinteto Afonía
Membre del Kinteto Afonía
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Component del grup musical Tapsus
Component del grup musical Tapsus
Component del grup musical Tapsus
Component del grup musical Tapsus
Escriptor, autor de La Mentira
Periodista i escriptora
Humorista gràfic
Escriptor, autor del llibre "Ni me
explico ni me entiendes"
Coreògrafa
Director teatral
Cantaor
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Quadre 17. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes
d’abril (ordre alfabètic). Tertúlies
Actor
Títol del programa
Ainoza, Antoni
La Nit
Alsace, Juan
La Nit
Álvarez, Emili
La Nit
Amorós, Oriol
La Nit
Azuara, Josep
La Nit
Badia, Maria
La Nit
Baltasar, Francesc
La Nit
Batet, Meritxell
La Nit
Boada, Joan
La Nit
Bonet, Carles
La Nit
Borràs, Meritxell
La Nit
Calbó, Pere
La Nit
Camats, Dolors
La Nit
Casals, Muriel
La Nit
Castellà, Antoni
La Nit
Ciurana, Jaume
La Nit
Colomé, Gabriel
La Nit
Dellunde, Pilar
La Nit
Esteller, Àngels
La Nit
Fernández, Daniel
La Nit
Ferran, Joan
La Nit
Foix, Lluís
La Nit
Garcia Albiol, Xavier
La Nit
García, Eva
La Nit
Nombre
Activitat
intervencions
1
Membre del Comitè Executiu del
PPC
1
Cònsol general dels EUA a
Barcelona
1
Membre del Comitè Executiu del
PPC
1
Diputat del Parlament de
Catalunya per ERC
1
President adjunt de CDC del
Maresme
1
Secretària de Política
Internacional del PSC
1
Membre d'ICV i secretari
general de la Conselleria de
Relacions Institucionals i
Participació Ciutadana
1
Diputada del Congrés dels
Diputats pel PSC-PSOE
1
Portaveu d'ICV-EA al Parlament
de Catalunya
1
Diputat del Parlament de
Catalunya i senador per ERC
1
Membre de CiU i regidora a
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
1
Membre del PPC i regidor de
l'Ajuntament d'Igualada
2
Diputada del Parlament de
Catalunya per ICV-EA
1
Vicepresidenta de Relacions
Exteriors i Cooperació
Interuniversitària de la UAB
1
Diputat del Parlament de
Catalunya per CiU
1
Membre de CiU i regidor a
l'Ajuntament de Barcelona
3
Professor de ciències polítiques
de la UAB i director de la
Fundació Campalans
2
Diputada del Parlament de
Catalunya per ERC
1
Membre del PPC i regidora de
l'Ajuntament de Barcelona
1
Diputat del Congrés dels
Diputats pel PSC-PSOE
1
Portaveu adjunt del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya
1
Director de La Vanguardia
Digital
2
Membre del PPC i diputat de la
Diputació de Barcelona
1
Diputada al Parlament de
Catalunya pel PPC
Agrupació
PPC
Altres
PPC
ERC
CDC
PSC
ICV
PSOE
ICV-EA
ERC
CiU
PPC
ICV-EA
Universitats i
ensenyament
CiU
CiU
Universitats i
ensenyament
ERC
PPC
PSOE
PSC-CpC
Actors culturals
PPC
PPC
85
Garcia, Màrius
La Nit
1
Gomà, Ricard
La Nit
1
Gutiérrez Díaz, Antonio
La Nit
2
Herrera, Joan
La Nit
1
Iceta, Miquel
La Nit
1
Jané, Jordi
La Nit
1
Labòria, Jordi
La Nit
1
Llobet, Josep
La Nit
1
López, Rafael
La Nit
1
Maestro, Jesús
La Nit
2
Marhuenda, Paco
La Nit
2
Marimón, Francesc
Xavier
Martí, Carles
La Nit
1
La Nit
1
Martínez Ibáñez, José
Luis
Mascarell, Ferran
La Nit
1
La Nit
1
Mejías, Carina
La Nit
1
Menéndez, Jordi
La Nit
1
Milián Mestre, Manuel
Minoves, David
Catalunya en plural
La Nit
La Nit
1
1
4
Miralles, Jordi
La Nit
1
Mòdol, Carmel
La Nit
1
Montseny, María Reyes
La Nit
1
Moragas, Jorge
La Nit
1
86
Secretari d'Organització d'ICV i
tinent d'alcalde de l'Ajuntament
de Vilassar de Dalt
Membre d'ICV i regidor de
Benestar Social de l'Ajuntament
de Barcelona
Responsable de les Relacions
amb les Institucions Europees
d'ICV i exvicepresident del
Parlament Europeu
Portaveu d'ICV al Congrés dels
Diputats
Portaveu del PSC-CpC al
Parlament de Catalunya
Diputat del Congrés dels
Diputats per CiU
Membre del PSC i portaveu del
PSC a la Diputació de
Barcelona
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PPC
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PPC
Secretari de Política
Internacional d'ERC i secretari
de Cooperació Exterior de la
Generalitat de Catalunya
Director del diari La Razón a
Catalunya
Membre de l'executiva de CiU
ICV
ICV
ICV
ICV
PSC-CpC
CiU
PSC
PPC
PPC
ERC
Actors culturals
CiU
Secretari de Moviments Socials PSC
del PSC i regidor a l'Ajuntament
de Barcelona
Sotsdirector d'El Periódico
Actors culturals
Membre del PSC i regidor de
Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona
Membre del PPC i regidora a
l'Ajuntament de Barcelona
Membre del PSC i regidor de
l'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
Periodista i historiador
PSC
Responsable de Moviments
Socials d'ERC i director de
l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
Diputat del Parlament de
Catalunya per ICV-EA i
coordinador general d'EUiA
Diputat del Parlament de
Catalunya per ERC
Diputada del Congrés dels
Diputats pel PP en funcions
Diputat del Congrés dels
Diputats pel PP
ERC
PPC
PSC
Actors culturals
ICV-EA
ERC
PP
PP
Muñoz, Lourdes
La Nit
1
Nuet, Joan Josep
La Nit
1
Ortega, Joana
La Nit
1
Pedret, Jordi
La Nit
1
Pérez Moya, Josep
La Nit
2
Pérez, David
La Nit
1
Puigdollers, Joan
La Nit
2
Rangel, Joan
La Nit
1
Ridao, Joan
La Nit
2
Riera, Ramon
La Nit
1
Rius, Marc
Rull, Josep
Catalunya en plural
La Nit
La Nit
1
1
1
Santos, Lídia
La Nit
1
Sesmilo, Domènech
La Nit
1
Silva, Manuel
La Nit
1
1
Sirera, Daniel
La Nit
2
Sopena, Enric
Tardà, Joan
La Nit
La Nit
1
1
1
Terricabras, Josep Maria Catalunya en plural
1
Umbón, Carmen
La Nit
1
Vallvé, Joan
Vendrell, Josep
La Nit
La Nit
1
1
Vendrell, Xavier
La Nit
1
Diputada del Congrés del
Diputats pel PSC-PSOE en
funcions
Membre del Consell de Govern
d'ICV-EUiA
Membre de CiU, portaveu
d'UDC i regidora a l'Ajuntament
de Barcelona
Diputat del Congrés dels
diputats pel PSC-PSOE
Membre d'ICV i portaveu d'ICV a
la Diputació de Barcelona
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Responsable de Política
Municipal i Territorial de CiU i
president del grup municipal de
CiU a l'Ajuntament de Barcelona
Secretari d'Organització i
Finances del PSC i alcalde de
Caldes d'Estrac
Diputat del Parlament de
Catalunya per ERC
Membre del PPC i regidor a
l'Ajuntament de Badalona
Responsable de comunicació i
anàlisis electorals d'ICV
PSOE
Diputat del Parlament de
Catalunya per CiU
Diputada del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Membre del Comitè Executiu
nacional de CiU
Diputat del Congrés dels
Diputats per CiU en funcions
Membre del Comitè Executiu
nacional de CiU
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Periodista
Diputat del Congrés dels
Diputats per ERC i regidor de
l'Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Diputat electe del Congrés dels
Diputats per ERC i regidor de
l'Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Catedràtic de filosofia de la UdG
CiU
ICV-EUiA
CiU
PSOE
ICV
PSC-CpC
CiU
PSC
ERC
PPC
ICV
PSC-CpC
CiU
CiU
PPC
Actors culturals
ERC
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Periodista de El Periódico i
membre de la Junta del Col·legi
de Periodistes
Eurodiputat de CiU
CiU
Responsable nacional de
ICV
Comunicació d'ICV
Diputat del Parlament de
ERC
Catalunya per ERC i secretari
d'Organització i Finances d'ERC
87
Vila Balló, Josep
Villatoro, Vicenç
La Nit
La Nit
1
2
Xuclà, Jordi
La Nit
1
88
Eurodiputat del PP
Periodista i exdirector general
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió
Diputat electe del Congrés dels
Diputats per CiU
PP
Actors culturals
CiU
Quadre 18. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes
d’abril (ordre alfabètic). Debats
Actor
Títol del programa
Nombre
intervencions
Alfaro, Ángel
Álvarez, Maria Rosa
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
Arraz, Juanjo
Catalunya en plural
1
Bofill, Roser
Catalunya en plural
1
Bonàs, Rosa Maria
Catalunya en plural
1
Castells, Margarida
Colomines, Agustí
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
Corbet, Jaume
Catalunya en plural
1
De Lacy, Antonio
Catalunya en plural
1
Egea, Núria
Catalunya en plural
1
Fernández del Campo,
Manuel
Ferran, Carme
Ferri, Manuel
Catalunya en plural
1
Catalunya en plural
La República
1
1
Font, Ignasi
Catalunya en plural
1
Gómez, Sandalio
Catalunya en plural
1
Herrera, Joan
Catalunya en plural
1
Íñigo, Jordi
Catalunya en plural
1
López, Montserrat
Martínez Ibáñez, José
Luis
Martínez, Sergi
Nadal, Joaquim
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
Pernau, Josep
Pijoan, Josep Maria
Catalunya en plural
Catalunya en plural
1
1
Portabella, Jordi
La República
1
Romeu, Francesc
Catalunya en plural
1
Activitat
Agrupació
Prejubilat
Infermera fundadora del Grup
d'Acompanyament al Dol
Director de programes del
Consorci de biblioteques de
Barcelona
Editora de la revista Foc Nou i
directora de la revista El Ciervo
Diputada al Congrés dels Diputats
per ERC
Prejubilada
Professor d'història contemporània
de la UB i director del Centre
Unesco de Catalunya
Editor de la revista Seguretat
Sostenible, de l'Institut
Internacional de Governabilitat de
Catalunya
Cap de Cirurgia Gastrointestinal
de l'Institut Clínic de Malalties
Digestives i Metabòliques de
l'Hospital Clínic
Operada de cirurgia
gastrointestinal
Membre de la Plataforma
d'Afectats per la Cirurgia Bariàtrica
Vídua
Vicepresident de l'Associació per
la Promoció del Transport Públic
Membre de la Plataforma
d'Afectats per la Cirurgia Bariàtrica
Professor de relacions laborals i
recursos humans d'IESE
Portaveu d'ICV al Congrés dels
Diputats
Responsable de
Desenvolupament de Sopelayer
Secure Communication
Vídua
Sotsdirector d'El Periódico
Altres
Actors del món sanitari
Delegat d'Ausbanc a Catalunya
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya i portaveu del
Govern
Periodista
Coordinador de la Plataforma per
l'Aixecament de les Sancions a
l'Iraq
Segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona
Rector de la parròquia de Sant
Francesc d'Assís de Barcelona
Actors econòmics
Govern de Catalunya
Actors culturals
Actors culturals
ERC
Altres
Universitats i
ensenyament
Altres entitats
públiques
Actors del món sanitari
Altres
Món associatiu
Altres
Món associatiu
Món associatiu
Universitats i
ensenyament
ICV-EUiA
Actors econòmics
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Govern de l'Ajuntament
de Barcelona
Església catòlica
89
Sáez, Albert
Catalunya en plural
2
Silva, Manuel
Catalunya en plural
1
Sirera, Daniel
Solé i Tura, Jordi
Catalunya en plural
La República
Catalunya en plural
1
1
1
Terrón, Anna
Catalunya en plural
1
Trias, Xavier
Catalunya en plural
1
Vergés, Rosa
Villalante, Manel
Catalunya en plural
La República
1
1
90
Director adjunt del diari Avui i
vicedegà de la Facultat de
Comunicació de la URL
Diputat del Congrés dels Diputats
per CiU en funcions
Portaveu adjunt del PPC al
Parlament de Catalunya
Actors culturals
Exsenador per l'Entesa Catalana
de Progrés i exministre de cultura
Secretaria general del Patronat
Català Pro Europa
Membre de CiU i president del
grup municipal de CiU a
l'Ajuntament de Barcelona
Directora de cinema
Enginyer industrial i president de
la Comissió d'Enginyers de
Transports i Mobilitat del Col·legi
d'Enginyers de Catalunya
PSC
CiU
PPC
Altres entitats
públiques
CiU
Actors culturals
Associacions i
col·lectius
professionals
Quadre 19. COMRàdio. Actors polítics i no polítics per tipologia d’intervenció durant el mes
d’abril (ordre alfabètic). Entrevistes
Actor
"El Innombrable"
"Padre Thomas de
Dallas"
"Thyphoon"
Agustín "El Casta"
Albà, Toni
Títol del programa
Primers auxilis
Primers auxilis
Nombre
Activitat
intervencions
1
Membre del Kinteto Afonía
1
Membre del Kinteto Afonía
Agrupació
Actors culturals
Actors culturals
1
1
1
1
1
Membre del Kinteto Afonía
Actors culturals
Humorista
Actors culturals
Actor i autor de "La fi del món" Actors culturals
Alcoverro, Tomàs
Primers auxilis
Mil paraules
La República
Mil paraules
La República
Aldecoa, Josefina
La República
1
Actors culturals
Alibek, Pius
Catalunya en plural
1
Álvarez, Josep Maria
La República
1
Amela, Víctor
Amiguet, Lluís
Amor, Kim
Arànega, Mercè
Ardila, Aida
La República
Mil paraules
La República
Això no toca
Mil paraules
1
1
1
2
1
Arias, Anna
Mil paraules
1
Armadans, Jordi
2
Arrojo, Pedro
La casa de les
cultures
Catalunya en plural
Bailac, Assumpta
Mil paraules
1
Ballarín, Josep Maria
Balletbó, Anna
Mil paraules
Catalunya en plural
1
1
Barbany, Montserrat
Catalunya en plural
1
Barrera, Ricard
Catalunya en plural
1
Basil, Carlota
Batllori, Toni
Bigues, Jordi
Bohigas, Oriol
Bonet, Juan Carlos
Borràs, Rafael
Catalunya en plural
Dies de ràdio
Catalunya en plural
La República
Primers auxilis
Catalunya en plural
1
1
1
1
1
1
1
Corresponsal de La
Vanguardia a l'Orient Mitjà
Escriptora, autora del llibre
"En la distancia"
Lingüista i restaurador
d'origen iraquià
Secretari general de la UGT a
Catalunya
Periodista
Periodista
Periodista
Actriu
Membre de l'Associació Vida
Sana i periodista
Finalista del concurs de
monòlegs de la Paramount
Pictures
Director de la Fundació per la
Pau
Doctor en ciències físiques i
professor del departament
d'anàlisi econòmica de la
Universitat de Saragossa
Directora general de
Promoció i Cooperació
Cultural de la Generalitat de
Catalunya
Sacerdot i escriptor
Presidenta de la Fundació
Olof Palme i periodista
Endocrinòloga i secretària de
la Societat Espanyola per
l'Estudi de l'Obesitat
Gerent de l'Institut del
Paisatge urbà de Barcelona
Ginecòloga
Humorista gràfic
Periodista
Arquitecte i urbanista
Membre del Kinteto Afonía
Vocal de la Junta de Govern
del Col·legi de Farmacèutics i
responsable del Programa de
drogodependències i malalties
associades
Actors culturals
Actors culturals
Sindicats
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
Món associatiu
Universitats i
ensenyament
Govern de Catalunya
Església catòlica
Món associatiu
Actors del món sanitari
Govern de l'Ajuntament
de Barcelona
Actors del món sanitari
Actors culturals
Actors culturals
Experts
Actors culturals
Associacions i col·lectius
professionals
91
Bucay, Jorge
Caball, Joan
Això no toca
La República
2
1
Caballero, Armando
Cáceres, Marta
Primers auxilis
La casa de les
cultures
Mil paraules
Dies de ràdio
1
1
Casademunt Viadé,
Mercè
Castells, Manuel
Mil paraules
1
Catalunya en plural
1
Castro, Paco
Mil paraules
1
Cantallops, Lluís
Carlota
1
1
Cedrón, Rosa
Mil paraules
Cendra, Francesc Xavier Mil paraules
Chaib, Mohammed
La República
1
1
1
Clos, Joan
La República
1
Clos, Marta
Comín, Coco
Corbacho, Celestino
Catalunya en plural
Primers auxilis
La República
1
1
1
Coscubiela, Joan
Costa, Albert
Catalunya en plural
La República
Dies de ràdio
1
1
1
Couso, Javier
La República
1
Crespo, Frederic
2
Dalma, Sergio
Darriba, Isabel
La casa de les
cultures
Catalunya en plural
Primers auxilis
Darriba, Miriam
Primers auxilis
1
De Hériz, Enrique
De Lucía, Juani
De Médici, Lorenzo
Del Barrio, Albart
Del Barrio, Anna
Del Barrio, Pol
Enriqueta
Primers auxilis
Partint Peras
Mil paraules
Dies de ràdio
Dies de ràdio
Dies de ràdio
Dies de ràdio
1
1
1
1
1
1
1
Escamilla, David
Escoda, Josep Jesús
La República
Dies de ràdio
1
1
Espuma, Miki
La casa de les
cultures
2
92
1
1
Psicoterapeuta i escriptor
Coordinador general d'Unió
de Pagesos
Músic
Periodista i col·laboradora del
Fòrum Barcelona 2004
Arquitecte
Interna del centre penitenciari
Wad Ras
Mestressa de la Granja Viadé
Experts
Sindicats
Doctor en sociologia i
professor de la UOC
Membre d'Ecologistes en
Acció
Música
Advocat i empresari
Diputat al Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC i
president de la Fundació Ibn
Batuta
Alcalde de Barcelona
Universitats i
ensenyament
Món associatiu
Catedràtic del Departament
de Psicologia Bàsica de la UB
Germà del periodista José
Couso
Responsable de l'arquitectura
efímera del Fòrum 2004
Cantant
Component del grup musical
Tapsus
Component del grup musical
Tapsus
Escriptor, autor de La Mentira
Propietària de la sala Bagdad
Escriptor i historiador
Nen de 7 anys
Nena de 7 anys
Nen de 7 anys
Interna del centre penitenciari
Wad Ras
Periodista, escriptor i músic
Alcalde d'Aiguamúrcia i
president del Consell
Comarcal de l'Alt Camp
Director musical de
l'espectacle XXX de La Fura
dels Baus
Universitats i
ensenyament
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Experts
Altres
Actors econòmics
Actors culturals
Experts
PSC-CpC
Govern de l'Ajuntament
de Barcelona
Escriptora
Actors culturals
Coreògrafa
Actors culturals
President de la Diputació de Govern de les
Barcelona i alcalde de
administracions locals
l'Hospitalet de Llobregat
catalanes
Secretari general de CCOO a Sindicats
Catalunya
Experts
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors econòmics
Actors culturals
Altres
Altres
Altres
Altres
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
Eva
Èvole, Jordi
Catalunya en plural
Mil paraules
1
1
Ezpeleta, David
Mil paraules
1
Fernández, Sara Victory
Dies de ràdio
1
Ferrer, Natza
Figueras, Jaume
Fiol, Vicenç
Dies de ràdio
Dies de ràdio
Mil paraules
1
1
1
Flavià, Carles
Francino, Josep Maria
Freixas, Glòria
La República
Mil paraules
Primers auxilis
1
1
1
Fuguet, Alberto
Gallego, Ferran
Primers auxilis
Catalunya en plural
1
1
García, Alejandro
Catalunya en plural
1
García, Susana
Mil paraules
1
García-Pelayo, Iván
Garrido, Oriol
Gassó, Joan
Gavaldà, Lluís
Catalunya en plural
Mil paraules
Partint Peras
Mil paraules
La República
1
1
1
1
1
Georgina
Mil paraules
1
Gobianes, Rosa
Mil paraules
1
Gómez del Moral, Carles Dies de ràdio
1
Gómez, Juan
González, Julián
González, Mónica
Primers auxilis
Mil paraules
Mil paraules
1
1
1
Guardans, Ignasi
Guerrero, Santiago
"Satín"
Guinovart, Albert
Guix, Xavier
La República
Primers auxilis
1
1
Catalunya en plural
Primers auxilis
1
1
Hernández, Xavier
Mil paraules
1
Huertas, Josep Maria
Ibáñez, Matías
Catalunya en plural
Mil paraules
1
1
Iborra, Juan Ramon
Íñigo, José María
Mil paraules
Mil paraules
Primers auxilis
Dies de ràdio
1
1
1
1
Isabel
Persona adoptada
Guionista del Terrat i coautor
de "No sé si m'explico"
Membre de la Societat
Espanyola de Neurologia
Guanyadora del premi de
contes curts de ComRàdio
Escriptora
Crític de cinema
Rector de la parròquia d'Ullà i
membre del Fòrum Joan
Alsina
Actor
Component de la Banda Fuig
Component del grup musical
Tapsus
Escriptor
Professor d'història
contemporània de la UAB
Treballador de les oficines de
la Seguretat Social
Guàrdia Urbana de Barcelona
Altres
Actors culturals
Músic i compositor
Escriptor, autor del llibre "Ni
me explico ni me entiendes"
Víctima de violència
domèstica
Periodista i escriptor
Propietari d'una botiga de
discs
Escriptor i periodista
Periodista
Actors culturals
Actors culturals
Associacions i col·lectius
professionals
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Església catòlica
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Administració de l'Estat
espanyol
Administració de
l'Ajuntament de
Barcelona
Jugador de jocs d'atzar
Altres
Actor
Actors culturals
Actor
Actors culturals
Veterinari i criador de guarans Actors del món sanitari
Cantant d'Els Pets i autor del Actors culturals
llibre "Treballs de camp"
Component del grup musical Actors culturals
Tisuby&Georgina
Sotsinspectora en cap dels
Administració de la
Mossos d'Esquadra
Generalitat de Catalunya
Professor de secundària de
Universitats i
l'escola Proa de Barcelona
ensenyament
Músic
Actors culturals
Actor
Actors culturals
Directora de marketing de
Actors econòmics
Last Minute.com
Exdiputat al Congrés per CiU CiU
Membre del Kinteto Afonía
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Actors econòmics
Actors culturals
Actors culturals
Interna del centre penitenciari Altres
Wad Ras
93
Jacqueline
Dies de ràdio
1
Jamal, Salah
Això no toca
2
Jiménez Villarejo, Carlos Catalunya en plural
1
Jorba, Rafael
José el Francés
Karrouch, Laila
Catalunya en plural
Primers auxilis
Primers auxilis
1
1
1
Krahn, Fernando
Lladó, Marc
Llamazares, Gaspar
Llopart, Manel
Primers auxilis
Mil paraules
La República
Mil paraules
Partint Peras
Primers auxilis
1
1
1
1
1
1
Malla, Gerardo
Mandianes, Manuel
Manzano, Emilio
Mari Luz
Mil paraules
Primers auxilis
Primers auxilis
Això no toca
La República
Dies de ràdio
1
1
1
2
1
1
Marín, Dolors
Mil paraules
1
Marrugat, Jaume
Catalunya en plural
1
Martí Gómez, Josep
Mil paraules
1
Martín Muñoz, Gema
La República
1
Martín, Andreu
Martín, Maite
Martínez Amat, Marc
Martínez Inglés, Amadeo
Mil paraules
Mil paraules
Dies de ràdio
Mil paraules
1
1
1
1
Martínez, Albert
La casa de les
cultures
2
Mascarell, Ferran
Això no toca
2
Masó, Pepa
Massip, Enric
Catalunya en plural
Mil paraules
1
1
Meneses, Mai
Mercader, Rosa
Primers auxilis
La casa de les
cultures
Primers auxilis
Catalunya en plural
La República
1
2
Lluveras, Carme
Maitena
Merino, Olga
Millà, Mariona
Montilla, Josep
94
1
1
1
Interna del centre penitenciari
Wad Ras
Escriptor, historiador i metge
palestí
Exfiscal en Cap de la Fiscalia
Anticorrupció
Periodista
Cantaor
Escriptora, autora del llibre
"De Nador a Vic"
Humorista gràfic
Fotògraf i casteller
Coordinador general d'IU
Actor
Actor
Entrenadora de la UB Barça
de bàsquet
Dibuixant
Altres
Actor
Director del CSIC
Crític literari
Interna del centre penitenciari
Wad Ras
Directora de la Unitat Clínica
de l'Hospital de Tabaquisme
Coordinador de l'Institut
Municipal d'Investigació
Mèdica i professor de
Medicina Preventiva de la
UAB
Periodista i escriptor, autor del
llibre "Historias de asesinos"
Professora de sociologia del
món àrab de la Universitat
Autònoma de Madrid
Escriptor i guionista
Cantant
Director de Ràdio Santpedor
Coronel de l'exèrcit a la
reserva
Portaveu de l'Assamblea de
Resistències al Fòrum
Barcelona 2004
Regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona
Escriptora
Exjugador d'handbol del FC
Barcelona
Cantant
Responsable de projectes
editorials del Fòrum
Periodista i escriptora
Pintora
Ministre d'Indústria, Turisme i
Comerç del Govern central
Actors culturals
Govern de l’Estat
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
IU
Actors culturals
Actors culturals
Actors esportius
Actors culturals
Actors del món sanitari
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Administració de l'Estat
espanyol
Món associatiu
Govern de l'Ajuntament
de Barcelona
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de l'Estat
Moreres, Jordi
Muntaner, Ramon
Muñoz, David
Muñoz, Marga
Catalunya en plural
Mil paraules
Catalunya en plural
Primers auxilis
Catalunya en plural
Primers auxilis
Mil paraules
1
1
1
1
1
1
1
Nadal, Joaquim
La República
1
Núñez, Jesús
La casa de les
cultures
1
Olivella, Antoni
Mil paraules
1
Ollé, Àlex
2
Pallejà, Víctor
La casa de les
cultures
Catalunya en plural
Panikkar, Raimon
Pérez Casado, Ricard
Catalunya en plural
La República
1
1
Pérez, David
Catalunya en plural
1
Permanyer, Lluís
Pilar
Pinti, Enrique
Pintor, Jordi
La República
Mil paraules
Mil paraules
Mil paraules
1
1
1
1
Piris, Alberto
Catalunya en plural
1
Planelles, Andrea
Mil paraules
1
Pollina, Ramon
Dies de ràdio
1
Pomar, José Luis
Catalunya en plural
1
Porcel, Baltasar
Poveda, Miguel
Prat, Montserrat
La República
Catalunya en plural
Dies de ràdio
1
1
1
Prats, Pere
Catalunya en plural
1
Puigcercós, Joan
La República
1
Pujalte, María
Quirós, José
Mil paraules
Catalunya en plural
1
1
Muñoz, José
1
Antropòleg
Experts
Delegat de SGAE a Catalunya Actors culturals
Membre del grup musical
Actors culturals
Estopa
Membre del grup musical
Estopa
Actors culturals
Propietària i xef del restaurant
Florentina de Barcelona
Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya
i portaveu del Govern
Director de l'Instituto de
Estudios de Conflictos y
Acción Humanitaria
President de l'Associació
Europea de Fabricants
d'Ulleres de Sol i director
general d'Indo
Codirector de La Fura dels
Baus
Professor de món àrab a la
UOC i de multiculturalitat a la
UIC
Filòsof
President de la Comissió
Delegada de l'Institut Europeu
de la Mediterrània
Diputat del Parlament de
Catalunya pel PSC-CpC
Periodista
Teleoperadora
Actor i escriptor
Director de relacions externes
d'El Corte Inglés
General de brigada a la
Reserva
Presidenta de la Fundación
para la Igualdad de Género
Membre de l'Associació
Antiiodurs de Plata
Cirurgià de l'Hospital Clínic de
Barcelona
Escriptor
Cantaor
Regidora de cultura de
l'Ajuntament de Sant Feliu de
Tous
Director del Gabinet tècnic del
Col·legi de mediadors
d'assegurances titulats de
Barcelona
Diputat del Congrés dels
Diputats per ERC
Actriu
Director de màrqueting
d'Electra Nordic
Actors culturals
Govern de Catalunya
Universitats i
ensenyament
Organitzacions
empresarials
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Altres entitats públiques
PSC-CpC
Actors culturals
Altres
Actors culturals
Actors econòmics
Administració de l'Estat
espanyol
Món associatiu
Món associatiu
Actors del món sanitari
Actors culturals
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Associacions i col·lectius
professionals
ERC
Actors culturals
Actors econòmics
95
Rahola, Pilar
Rañé, Josep Maria
Partint Peras
Primers auxilis
La República
1
1
1
Periodista i escriptora
Actors culturals
Conseller de Treball i
Indústria de la Generalitat de
Catalunya
Actriu
Escriptora
Director teatral
Escriptor
Director de seccions del FC
Barcelona
Component del grup musical
Tapsus
Historiador
Govern de Catalunya
Rayo, Ana
Regàs, Rosa
Ribalta, Ramon
Ribera, Jaume
Ribera, Valero
Mil paraules
Primers auxilis
Primers auxilis
Mil paraules
Dies de ràdio
1
1
1
1
1
Rico, Silvia
Primers auxilis
1
Risques, Manel
2
Roca i Junyent, Miquel
La casa de les
cultures
La República
Catalunya en plural
Experts
1
2
Advocat i exsecretari general
de CDC
Periodista
Regidor de Cultura i Joventut
de l'Ajuntament de Sant Joan
les Fonts i president de la
Comissió de Festes
Guanyador de la cursa del
Corte Inglés
Músic
Músic
Cap de recerca de l'Escola de
Cultura i de Pau, i Càtedra
UNESCO sobre Pau i Drets
Humans
Cantant
Arquitecte
Transsexual
Promotor d'un adhesiu en
forma d'ase català
Cooperant d'Intermón Oxfam
Advocat
Roca, Elisenda
Roca, Josep
Catalunya en plural
Mil paraules
1
1
Roca, Roger
Dies de ràdio
1
Rodríguez, Javi
Romero, Bieito
Romeva, Raül
Primers auxilis
Mil paraules
La República
1
1
1
Rossell, Marina
Rovira Veleta, Enrique
Rubén
Sala, Jaume
Catalunya en plural
Catalunya en plural
Mil paraules
Mil paraules
1
1
1
1
Sala, Rosa
Salellas, Sebastià
La República
La casa de les
cultures
Primers auxilis
La República
Mil paraules
Primers auxilis
1
1
1
1
Escriptor
Portaveu de SOS Racisme
Periodista i castellera
Cantant
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
Actors culturals
Mil paraules
Catalunya en plural
Partint Peras
Mil paraules
Primers auxilis
Mil paraules
1
1
1
1
1
1
Sero, Onno
Catalunya en plural
1
Actors culturals
Altres
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Experts
Serra, Màrius
Mil paraules
1
Cantant
Persona adoptada
Pare d'11 fills
Cantant
Publicitari i escriptor
Catedràtic d'història
contemporània de la UB
Tècnic del centre UNESCO
de Catalunya
Escriptor
Sánchez Baute, Alonso
Sánchez, Begoña
Sans, Raquel
Sanz, José Maria
"Loquillo"
Sasha
Sastre, Xavier
Saumell, Pau
Segarra, Mariona
Segarra, Paco
Segura, Antoni
96
1
1
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Actors esportius
Actors culturals
Actors culturals
Actors culturals
Govern de les
administracions locals
catalanes
Altres
Actors culturals
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Actors culturals
Experts
Altres
Altres
Món associatiu
Experts
Actors culturals
Sistiaga, Jon
Siurana, Antoni
Mil paraules
La República
1
1
Smel
La casa de les
cultures
La casa de les
cultures
2
Soler, Francesc Xavier
Dies de ràdio
1
Solivelles, Cati
Sor Genoveva
Mil paraules
Catalunya en plural
1
1
Teruel, Santi
Tintoré, Enric
Mil paraules
Catalunya en plural
1
1
Tisuby
Mil paraules
1
Toda, Pere
Tortajada, Anna
Trias, Xavier
Mil paraules
Dies de ràdio
Això no toca
1
1
2
Valderrama, Juan
Antonio
Valderrama, Juanito
Valls, Carme
Vila, Joan Eloi
Viladevall, Manuel
Això no toca
2
Catalunya en plural
Mil paraules
Mil paraules
Mil paraules
1
1
1
1
Vilagrà, Laura
Dies de ràdio
1
Vilella, Joan Carles
Mil paraules
1
Vinyes, Ricard
Catalunya en plural
1
Winterhalder, Albert
Mil paraules
1
Soler, Eduard
1
Periodista
Actors culturals
Conseller d'Agricultura,
Govern de Catalunya
Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya
Persona immigrada detinguda Altres
Tresorer de la Federació
Món associatiu
Catalana d'ONG pel
Desenvolupament
Alcalde de Sant Martí de Tous Govern de les
administracions locals
catalanes
Actriu
Actors culturals
Monja del servei d'acollida i
Església catòlica
orientació Santa Lluïsa de
Merillach
Teleoperador en atur
Altres
Periodista i escriptor, autor del Actors culturals
llibre "Som els millors"
Component del grup musical Actors culturals
Tisuby&Georgina
Fotògraf i casteller
Actors culturals
Escriptora
Actors culturals
President del grup municipal Oposició de l'Ajuntament
de CiU a l'Ajuntament de
de Barcelona
Barcelona
Músic
Actors culturals
Cantant
Endocrinòloga
Director de la Banda Fuig
Professor de geologia de la
UB
Alcaldessa de Santpedor
Director de la Fira del Disc
Ciutat de Barcelona
Director executiu de la
Fundació Catalana de
Seguretat Viària
Periodista
Actors culturals
Actors del món sanitari
Actors culturals
Universitats i
ensenyament
Govern de les
administracions locals
catalanes
Actors culturals
Món associatiu
Actors culturals
97

Similar documents

INFORME (Proves pluralisme) - Mesa per a la Diversitat en l

INFORME (Proves pluralisme) - Mesa per a la Diversitat en l actor intervé, com a subjecte, fent un insert (inserció d’imatges i veu d’un actor polític o no polític, sense que hi intervingui cap mena de locució per part del mitjà). Per tant, aquest temps mes...

More information

memòria anual - Federació ACELL

memòria anual - Federació ACELL Hi ha molt a dir del 2009, però des de la perspectiva d’avui (ja molt entrat el 2010), no començar referint-nos al procés d’integració de DINCAT, seria perdre l’ocasió de ser dels primers en congra...

More information