pdf Version - Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana

Comments

Transcription

pdf Version - Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana
Volume | A ccuracy | Speed
ISSN 1985-0220
Edisi MEI-JUN 2010 | Bil.3/2010
SOROTAN
TAGLINE KORPORAT
PULAU
LAYANG-LAYANG
TERINDAH DI DUNIA
SESI PEMAHAMAN
MS ISO DEDAH
PROSEDUR BARU
mukasurat 8
mukasurat 22
ICU JPM DALAM
KEJOHANAN ROWING
& HARI KELUARGA
JPM 2010
mukasurat 30
PENGURUSAN ICU JPM Ibu Pejabat
KETUA PENGARAH
TIMBALAN
KETUA PENGARAH
(PENYELARASAN DASAR)
TIMBALAN
KETUA PENGARAH
(PEMANTAUAN DAN
PENILAIAN)
PENGURUS BPR BLESS
BAHAGIAN KHAS
BAHAGIAN EKONOMI
BAHAGIAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
BAHAGIAN
INFRASTRUKTUR
YBhg. Datuk Hj. Shukry Hj. Mohd Salleh
YBhg. Dato’ Ab. Ghani Ariffin
SI DANG Redaksi
YBhg. Dato’ Mohammed Ismail
Pn. Musalmiah Hj. Asli
YBhg. Dato’ Ahmad Zaki Ansore Mohd Yusoff
Tn. Hj. Ahmad Shahrom Hj. Yasin
En. Mohd Hatta Nordin
YBrs. Prof. Madya Dr. Osman Mohd Yusoff
BAHAGIAN
KHIDMAT PENGURUSAN
Tn. Hj. Nordin Buyau
BAHAGIAN
PEMBASMIAN KEMISKINAN
BAHAGIAN
BADAN BERKANUN
BAHAGIAN PENILAIAN
Pn.Hjh. Norsini Hussin
Cik Normi Nordin
En. Mahd Ishak Abd. Aziz
En. Ismail Hamad
BAHAGIAN SUSUN SEMULA
MASYARAKAT
En. Zamry @ Fazilah Salleh
BAHAGIAN KESELAMATAN
En. Zolkopli Dahalan
UNIT KAWAL SELIA PERDA
Cik Rusnani Sudin
PENGURUSAN ICU JPM Negeri
PPN PULAU PINANG
PPN SELANGOR
En. Nik Ali Mat Yunus
Tn. Hj. Abd. Ghani Salleh
PPN PERAK
YBhg. Dato’ Hj. Zainal Abidin Hj. Omar
PPN KEDAH
Tn. Hj. Hadzir Md. Zain
PPN TERENGGANU
Tn. Hj. Ahmad Abdullah
PPN SARAWAK
YBhg. Dato Kamal Husin
PPN PAHANG
JPP KELANTAN
YBhg. Dato’ Dzul-Kifly Osman
En. Makhtar Mustapha
PPN JOHOR
En. Nor Rizan Mohd Thani
PPN SABAH
Tn. Hj. Matusin Sunsang
PPN MELAKA
PPN W.PERSEKUTUAN
PENASIHAT
YBhg. Dato’ Ab. Ghani Ariffin
YBhg. Dato’ Mohammed Ismail
KETUA EDITOR
Tn. Hj. Nordin Buyau
Pn. Rosni Abdul Malik
UNIT KHIDMAT NASIHAT
BAHAGIAN SOSIAL
PENAUNG
YBhg. Datuk Hj. Shukry Hj. Mohd Salleh
Tn. Hj. Mohd Yazid Ramli
YBhg. Dato’ Mohd Zaharil Kasim
EDITOR
Hasniah Rashid
SIDANG PENULIS
Hasniah Rashid
Abdull Hadi Mohd Yusoff
Ahmad Shafiq Mirza Mansor
Azfa Lia Fardes
Eliana Mahat
Hasshim Abu Hanifah
Mohd Suhaidi Abdul Rais
Noraisyah Khairuddin
Hj. Abu Bakar Ahmad
Norasiah Abdul Halim
Norhakim Wahab
URUS SETIA PENERBITAN
Abdull Hadi Mohd Yusoff
REKALETAK & GRAFIK
Mohd Yaziz Sulaiman
JURUFOTO
Mohd Noor Yazid Ismail
Mohd Syah Erwan Che Mit
Seka
T
Tahn
Seka
Tahn
BANTUAN/SOKONGAN
Jamilah Tambi
Razilah Mohd Radzi
Muhammad Allimin Abd. Rahim
Norhakim Abd Wahab
Sidang Redaksi mengalu-alukan pandangan bagi maksud
penambahbaikan dan sumbangan penulisan/artikel/gambar
dan lain-lain yang bersesuaian untuk keluaran akan datang.
Hubungi Sekretariat Penerbitan:
Abdull Hadi Mohd Yusoff
Email: [email protected]
Telefon: 03 8872 6409
Diterbitkan dan dicetak:
Seksyen Perhubungan Awam, Bahagian Khidmat Pengurusan,
Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri,
PERDA
PPN NEGERI SEMBILAN
BPPB PULAU PINANG
PPN PERLIS
YBhg. Datuk Azmi Lateh
YBhg. Dato’ Mohd Bahrudin Mahfuz
En. Azman Ibrahim
Cik Juwairiah Lebai Din
Bangunan Perdana Putra, 62502 Putrajaya.
Telefon : 03 8872 6407
Faksimili : 03 8888 3528 (Am), 03 8888 3217 (SPA)
Laman Sesawang : www.icu.gov.my
Minda Editor
03
MEI - JUN 2010
Visi
Minda Editor
INISIATIF BERFIKIR DI LUAR KOTAK
K
Agensi Pusat yang unggul dan berwibawa dalam memantau
pelaksanan rancangan pembangunan negara.
Misi
Agensi Pusat yang menggerakkan pembangunan negara melalui
penyelarasan, pengesanan dan penilaian dasar, program dan projek
dengan mengamalkan budaya kerja cemerlang dan tadbir urus yang
baik.
Moto
edudukan Malaysia sebagai 10 negara terbaik
dunia dalam Laporan Daya Saing Dunia adalah
bukti bahawa inisiatif yang dipelopori oleh
YAB Perdana Menteri untuk berfikir di luar kotak
serta keupayaan untuk mengambil langkah berani yang pragmatik
dan berkesan bukan sekadar mampu membuahkan hasil yang
cepat malahan hasilnya adalah yang amat memberangsangkan.
demikian kata Timbalan Perdana Menteri. Kata-kata tersebut yang
diringi dengan pengakuan, harapan dan juga gesaan dilafazkan
di pentas Perhimpunan Bulanan JPM yang berlangsung pada 7 Jun
2010:
•
pengakuan bahawa inisiatif adalah hasil kerjasama semua
Perkhidmatan Teras
penjawat awam dalam melaksanakan pelbagai dasar untuk
◆
ekonomi;
Pemantauan Projek Pembangunan
memastikan kecemerlangan dalam penyelarasan dan
pelaksanaan program/projek pembangunan
◆
Penilaian Outcome
memastikan projek penbangunan dilaksanakan mengikut jadual
dan matlamat yang ditetapkan
◆
mengukuhkan kedudukan negara, khususnya daripada aspek
•
harapan YAB Perdana Menteri untuk melihat kedudukan
Malaysia pada masa akan datang supaya melonjak di tangga yang
lebih baik iaitu lima terbaik dunia;
•
gesaan supaya sebarang dasar atau perubahan yang
dibawa wajar dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan
dalam keadaan yang penuh dengan kesediaan.
Pengurusan Projek Khas
memastikan Projek Khas dilaksana mengikut garis panduan
yang ditetapkan
Ketahanan negara di kedudukan 10 atau pun kemampuan untuk
melonjak ke kelompok lima terbaik dunia pastinyalah menuntut
◆
Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan
kita penjawat awam untuk berfikir dan bekerja dengan lebih
memastikan keberkesanan Program Pembasmian Kemiskinan
kreatif dan inovatif. Ini adalah kerana aspek yang menjadi tumpuan
dalam laporan tersebut ialah keupayaan negara kita menjana
sumber modal insan yang berkualiti dan modal insan yang mampu
menjana pendapatan yang lebih baik.
alungg Tahniah
Tahnia
niah Sekalungg
alungg Tahniah
niah S
Sekalung
kl
Sekalung Tahniah
Pengurniaan Darjah Kebesaran Peringkat Kedua
Bersempena Hari Keputeraan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia
Sultan Kelantan Ke-60
Persoalannya? Bersediakah kita untuk menangani perubahan
dasar hubungan kerajaan-swasta menerusi RMK-10 di mana
sektor awam berperanan sebagai pemudahcara kepada inisiatifinisiatif pihak swasta selaku enjin pertumbuhan. Pastinya kita
telah bersedia untuk menerima lebih keutamaan bagi memberikan
dorongan, galakan, mempermudahkan proses dan mengambil
langkah yang cepat dan cekap.
Persoalan
seterusnya
ialah
Sejauhmana?
memandangkan
kita sedia mengetahui bahawa pihak swasta amat berani untuk
mengambil inisiatif di luar daripada kotak pemikiran yang biasa.
Semoga darjah ketersediaan kita semua sentiasa berada di aras
yang tidak diragui kerana kreativiti dan inovasi bukanlah sesuatu
Y.Bhg. Datuk Hj. Shukry Bin Mohd Salleh
Ketua Pengarah ICU JPM
Dato’ Paduka Setia Mahkota Kelantan
Yang Amat Terbilang (Al-Ibrahimi II) (D.P.S.K)
yang asing dalam alam pekerjaan kita.
HASNIAH RASHID
Editor
Isi Kandungan Mei - Jun 2010
04
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
Satu daripada pusat kawalan terumbu di Pulau Layang-layang
5
8
10
Slogan 1ICU Sebagai
Tagline Korporat
11
Projek Insinerator
Beri Manfaat Pada
Rakyat
12
ICU Teladani
Japanese Work
Ethics & Passionate
Performance
14
Rampaian Peristiwa
Pulau Layang-layang
Terindah Di Dunia
16
22
Program Mesra Kasih
Mengiktiraf Sistem
E-Kasih
23
Kursus Asas Teknikal
Peringkat PPN Negeri
Selangor
24
25
Lantikan & Bengkel
Pengurus Projek PRE2
26
PPN Perak
Peroleh Sijil 5S
Workcamp
Pembasmian
Kemiskinan
Sesi Pemahaman
MS ISO Dedah
Prosedur Baru
ICU Dicontohi :
Pelaksanaan
Amalan 5S
27
JPP Kelantan
Tuan Rumah
Karnival Sukan
29
30
Shukri Juara Bintang
ICU JPM 2010
32
36
Makluman
Perjawatan
ICU JPM Dalam
Kejohanan Rowing &
Hari Keluarga
JPM 2010
Mesyuarat MBJ
Bil.2/2010
Pengurusan Organisasi
Isi Kandungan September-Oktober
2009
MEI - JUN 2010
SLOGAN 1ICU
SEBAGAI
TAGLINE
KORPORAT
Oleh HASNIAH RASHID
[email protected]
M
achang, Kelantan >
signifikan kepada penerusan
aktiviti secara berkelompok di bawah
Ketua Pengarah, YBhg.
kegemilangan organisasi ICU JPM
payung Program Pengukuhan Jati Diri
Datuk Hj. Shukry Mohd
di mata stakeholders dan para
Anggota ICU JPM.
Salleh dalam ucapan
pelanggan. Pengumuman juga adalah
Pakej Program Pengukuhan Jati
perasmian Karnival
bersempena dengan manifestasi
Diri tahun 2010 adalah melibatkan
Sukan ICU JPM Tahun 2010 pada
kejayaan ICU JPM menggabungkan
pelaksanaan 5 aktiviti utama oleh
22 Mei 2010 mengumumkan
usahasama wargakerja dari
5 Jawatankuasa Penganjur yang
penggunaan slogan 1ICU sebagai
pelbagai kumpulan dan peringkat
berlainan beserta dengan sentuhan
tagline korporat ICU JPM. Serentak
serta berlainan tempat kerja dalam
penyelarasan akhir oleh tuan rumah
dengan pengumuman itu, laungan
menyelaras pelaksanaaan pelbagai
JPP Kelantan, seperti berikut:
‘1’ oleh YBhg Datuk Ketua Pengarah
telah disambut dengan teriakan
‘ICU’ oleh semua 300 orang hadirin
di Padang Kompleks Sukan, UiTM
Kelantan.
Penghayatan dan pembudayaan
tagline 1ICU menurut YBhg.
Datuk Ketua Pengarah amatlah
05
06
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
•
è Pemupukan nilai-nilai
kerohanian melalui amalan
integriti secara menyeluruh
baik dalam aktivti/interaksi
formal dan separa formal;
dan
Workcamp Pembasmian
K e m i s k i n a n d a n Wo r k c a m p
Pemantauan & Penilaian
pada pagi hingga petang 21 Mei
2010 masing-masingnya oleh
Bahagian
Pembasmian
Kemiskinan dan Bahagian
è Pembentukan dan penerapan
akan pentingnya ketahanan
fizikal dan mental yang jitu
melalui aktivti sukan dan
rekreasi dalam keluarga
ICU JPM.
Infrastruktur;
•
Pertandingan Anugerah Juara
Bintang ICU JPM pada sebelah
malam 21 Mei 2010 oleh
Bahagian Khidmat Pengurusan;
•
Karnival Sukan ICU JPM pada
pagi 22 Mei 2010 oleh Kelab
Sukan & Kebajikan;
•
Mesyuarat Majlis Bersama
Jabatan ICU JPM Bil 2/2010
pada petang 22 Mei 2010 oleh
Bahagian Khidmat Pengurusan;
Semangat 1ICU secara kebetulan
telah dijelmakan melalui keputusan
acara kemuncak Karnival Sukan di
mana setiap satu pasukan melalui
partisipasi semua kumpulan
wargakerja yang dibahagikan
mengikut 6 zon masing-masingnya
telah mencapai kejayaan yang
tersendiri seperti berikut:
dan
•
Bil
Acara
Johan
Naib Johan
Tempat
Ketiga
1
Badminton
Zon Utara
Zon Timur
Tiada
2
Futsal
Zon Tengah
Zon Timur
Tiada
3
Boling
Zon Timur
Zon
Ibu Pejabat
Tiada
4
Ping Pong
Zon Timur
Zon
Ibu Pejabat
Tiada
5
Bola Jaring
Zon
Ibu Pejabat
Zon Tengah
Tiada
è Pemantapan semangat
kerjasama sesama wargakerja
dalam satu pasukan besar
ICU JPM;
6
Boling Kelapa
Zon Timur
Zon
Ibu Pejabat
Tiada
7
Larian Rim Basikal
Zon Timur
Zon
Ibu Pejabat
Zon Selatan
è Pewujudan nilai-nilai
kekitaan dan juga
kebersamaan di kalangan
wargakerja pada setiap masa
walau pun tidak selalu
bersua muka;
8
Sambut Air
Dalam Belon
Zon Borneo
Zon
Ibu Pejabat
Zon Tengah
9
Catwalk
Junjung Bakul
Zon Timur
Zon Borneo
Zon
Ibu Pejabat
10
Teh Tarik King
Zon Timur
Zon Borneo
Zon
Ibu Pejabat
Mesyuarat Pengarah-Pengarah
ICU JPM Bil 4/2010 oleh
Bahagian Khas pada 23 Mei
2010.
Selari dengan tagline
1ICU, antara kesan baik
penganjuran finale Program
Pengukuhan Jati Diri Anggota
ICU JPM 2010 selama 3 hari di
Negeri Kelantan yang dapat
dilihat adalah:
Isi Kandungan September-Oktober 2009
MEI - JUN 2010
Seperti mana budaya kerja ICU
membuat persiapan yang rapi dan
menempa kejayaan dan menjulang
JPM yang menuntut setiap wargakerja
berusaha bersungguh-sungguh untuk
imej pasukan.
melaksanakan sesuatu tugas
Selain semangat kerjasama di
yang diberikan dengan sempurna
kalangan wargakerja selama 2 hari
dan dalam masa yang ditetapkan
berkampung di Machang, Kelantan,
secara tidak langsung dijelmakan
para peserta turut dipamerkan
dalam keputusan pertandingan
dengan kemahiran mempraktikkan
sukan. Keseluruhanya, walaupun
ilmu pengurusan dalam acara sukan.
diungguli oleh Zon Timur (Kelantan,
YBhg. Datuk Ketua Pengarah yang
Pahang & Terengganu) tetapi setiap
mengetuai Pasukan Biru dalam
peserta dan kesemua pasukan yang
acara Paintball melalui kaedah
menyertai karnival didapati telah
komunikasi yang berkesan dengan
ahli pasukannya secara spontan
telah merangka strategi dan taktikal
dalam menghadapai peperangan
untuk menyekat kemaraan Pasukan
Merah. Justeru melalui fokus yang
jitu dan anologi 1ICU akhirnya telah
berjaya mencapai misi pasukan dan
menandingi pasukan lawan.
07
Pembangunan Projek Persekutuan
08
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
PULAU LAYANG-LAYANG
TERINDAH DI DUNIA
Oleh HASSHIM ABU HANIFAH
[email protected]
P
ulau Layang-layang > Pulau
Layang-layang merupakan
antara 13 pulau karang di
Laut China Selatan atau kirakira 300 kilometer ke Barat
Laut Kota Kinabalu, Sabah. Pulau
buatan ini dibina sebagai pengkalan
Tentera Laut di Raja Malaysia (TLDM),
Pusat Penyelidikan Jabatan Perikanan
dan kemudiannya dibangunkan
sebagai pusat peranginan khusus
untuk para penyelam.
Pulau yang cukup terkenal kerana
keindahan hidupan lautnya berjaya
menarik perhatian para penyelam
diseluruh dunia. Bagi mereka, Pulau
Layang-layang disifatkan sebagai
“Wall diving Mecca of South East
Asia”.
Dengan lokasi yang begitu
ekstrem di kedalaman lebih 2,000
meter serta keaslian pertumbuhan
karangnya, ia telah diangkat oleh
penyelam sebagai salah sebuah
antara 10 pulau terbaik di dunia yang
kaya dengan kehidupan makronya.
Perairannya berpotensi sebagai pusat
penyelidikan dan pembenihan ikan.
Pembangunan pulau ini turut
diberi perhatian melalui beberapa
projek berterusan yang dilaksanakan
oleh ICU JPM. Pada 16 Mei 2010
yang lalu Ketua Pengarah ICU JPM,
Datuk Hj. Shukry Mohd Salleh telah
melawat ke pulau berkenaan dan
menyerahkan 5 projek perolehan
untuk pembangunan pulau tersebut.
Empat daripadanya adalah bagi
keperluan TLDM, sementara
selebihnya adalah Jabatan Perikanan
Malaysia.
Berikut adalah kandungan
temuramah oleh penulis dengan
Datuk Ketua Pengarah semasa di
Labuan sebaik sahaja selesai lawatan
ke pulau ini.
Isi Kandungan September-Oktober 2009
MEI - JUN 2010
Boleh Datuk terangkan hasil lawatan
Berapakah jumlah kos projek
Kota Kinabalu. Selain itu ianya dapat
ke Pulau Layang-layang ini?
tersebut?
mempromosikan Malaysia sebagai satu
Ia merupakan siri lawatan saya dan
Dalam Rancangan Malaysia ke-8 dan ke-9,
destinasi pelancongan.
meninjau projek-projek yang dilaksanakan
siling kos projek berkenan sebanyak RM 8
oleh ICU JPM di Pulau Layang-layang.
juta. Kos pembinaan adalah berjumlah RM
Pada hemat Datuk, apakah industri
K i t a t e l a h m e n y e ra h k a n 5 p r o j e k ,
6.6 juta. Semua kos ini tidak termasuk kos
pelancongan perlu dibangunkan oleh
empat daripadanya untuk Kementerian
bagi Jabatan Perikanan.
kerajaan?
Pertahanan dan satu kepada Jabatan
Pada hemat saya, sumber ini patut
Perikanan. Hasil dari tinjauan, projek
kita eksplotasikan supaya ianya lebih
ini mendatangkan banyak manafaat
berkembang dan lebih membangun
kepada TLDM, sebagai contoh, kita telah
serta memberi pulangan yang baik
membekalkan peralatan bekalan sumber
kepada perkembangan ekonomi negara
air bersih kepada anggota-anggotanya.
antaranya perusahaan menternak ikan. Ini
Selain itu, perolehan Sistem Lampu
akan menjadi tarikan kepada pelancong
Pendaratan Malam di mana Lapangan
Ada dua projek ekonomi di Pulau
terutama dalam aspek pengkomersilan
terbang Pulau Layang-layang ini boleh
Layang-layang iaitu perikanan dan
keluaran menerusi penyelidikan yang
digunakan samada jika ada berlaku
pelancongan.
dilakukan oleh Jabatan Perikanan.
kecemasan dengan sistem lampu secara
setelah melihat sendiri projek-projek
bergerak.
itu dari segi keberangkalian dan
Apa pendapat Datuk
kemungkinan pada masa hadapan?
Projek perikanan ini telahpun digunakan di
luar negara. Sangkar Separuh Tenggelam
di pasang di Pulau Layang-Layang dan
Jabatan Perikanan kini sedang berusaha
dengan usahawan untuk menjadikan
projek ini lebih komersil. Selain itu, di
Pada pandangan Datuk, apakah
pulau ini juga terdapat Pusat Peranginan
batu-batu karang di lima pulau di sini
Di samping itu, terdapat projek
dan maklumbalas dari pengusaha
berpotensi untuk dibangunkan?
perikanan iaitu Sangkar Separuh
mengatakan ramai pelancong dari dalam
Pada pandangan saya, tarikan utama
Tenggelam. Jabatan Perikanan telah
dan luar negara telah mengunjungi pulau
yang harus diberi perhatian adalah di
membuat penyelidikan di permukaan air
ini terutama para penyelam.
Stesen Lima. Bagi lokasi lain ianya masih
dan pembenihan, ikan-ikan di lautan dalam
Pengusaha yang ditemui berkata,
sangkar. Pada masa ini Jabatan Perikanan
pelancong-pelancong ini akan bermalam
memulakan usaha penambahbaikan
di Kota Kinabalu sebelum atau selepas
terhadap sangkar yang digunakan
mengunjungi pulau ini. Ini memberikan
supaya menjadi nilai tambah terhadap
pulangan ekonomi yang efektif kepada
penyelidikan yang sedang dijalankan.
masyarakat setempat khususnya di
diperingkat awal dan mungkin dapat
diadakan dalam jangka masa panjang. 
09
Pembasmian Kemiskinan
10
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
PROGRAM MESRA KASIH
MENGIKTIRAF
SISTEM E-KASIH
Oleh MOHD SUHAIDI ABDUL RAIS
[email protected]
K
uala Selangor, Selangor >
merentasi semua kumpulan sasar
menyampaikan penerangan dan
Sistem Data Kemiskinan
tanpa mengira kaum. Rekod kejayaan
prosedur pendaftaran kepada
Nasional, e-Kasih terus
pembasmian kemiskinan negara
kumpulan sasar di samping mendaftar
mendapat perhatian dan
selama ini merupakan faktor utama
mereka yang berminat untuk
pengiktirafan, bukan hanya
yang menyumbang kepada kestabilan
memulakan perniagaan dan lain-lain
sosio-ekonomi negara.
aktiviti ekonomi. Selain itu petugas
daripada agensi-agensi Kerajaan,
malah semua pihak
Klinik Kesihatan Daerah
termasuk badan-badan
juga memberi peluang
bukan Kerajaan (NGO).
kepada hadirin untuk
Berkaitan itu pada 16 Mei
membuat pemeriksaan
2010, Sri Murugan Centre
kesihatan.
(SMC), sebuah NGO kaum
SMC
adalah
India telah menganjurkan
sebuah badan kebajikan
program “Mesra Kasih”
sosial berlandaskan
bertempat di Ladang
akademik dan telah
Baru, Bukit Darah, Kuala
diasaskan oleh YBhg.
Selangor.
Dato’ Dr. M.Thambirajah
ICU JPM yang diwakili
pada tahun 1982. Ia
o l e h Ti m b a l a n K e t u a
ditubuhkan khusus bagi
Pengarah (Penyelarasan Dasar) ICU
ICU JPM, melalui Pejabat
membantu para pelajar dalam bidang
JPM, YBhg. Dato’ Ab. Ghani b. Ariffin
Pembangunan Persekutuan
pendidikan. Program Mesra Kasih
telah diberi penghormatan untuk
Negeri Selangor (PPPNS) telah
yang dihadiri oleh lebih 600 hadirin
merasmikan program tersebut dan
diperuntukkan sebuah kaunter khas
khusus diadakan bagi menyampaikan
seterusnya menyampaikan anugerah
bagi urusan pendaftaran. Seramai
maklumat dan penerangan mengenai
kepada seorang tokoh ibu tunggal
hampir 100 KIR telah didaftarkan
program-program Kerajaan yang
daripada kaum India yang berjaya
melalui mekanisma pendaftaran
boleh disertai oleh rakyat miskin.
mendidik tiga anak sehingga berjaya
terbuka untuk seterusnya dilakukan
Kesimpulannya, program
dan mempunyai kerjaya profesional
verifikasi oleh PPPNS sebelum
seperti ini akan terus dijadikan
masing-masing.
dimasukkan kedalam sistem e-Kasih.
landasan untuk mempromosi dan
Di dalam ucapan perasmiannya,
Program ini turut disertai oleh
memperkenalkan Sistem e-Kasih
YBhg. Dato’ Ab. Ghani antara
agensi-agensi Tabung Ekonomi
di mata masyarakat dan seterusnya
lainnya telah memaklumkan bahawa
Kumpulan Usaha Niaga Nasional
menjadikan ia terus diiktiraf dan
matlamat dan strategi pembasmian
(TEKUN) dan Amanah Ikhtiar
digunapakai oleh semua agensi/pihak
kemiskinan oleh Kerajaan adalah
Malaysia (AIM) yang telah
yang berkenaan.
Projek Persekutuan
Isi Kandungan Pembangunan
September-Oktober
2009
MEI - JUN 2010
PROJEK INSINERATOR
BERI MANFAAT
PADA RAKYAT
Oleh HJ. ABU BAKAR AHMAD
[email protected]
C
ameron Highlands, Pahang >
Pengurusan sampah
merupakan elemen penting
dalam mengekalkan
persekitaran yang bersih
dan seterusnya mengekalkan alam
sekitar yang hijau. Selain itu ia
mampu membina masyarakat sihat.
Inilah antara objektif
pelaksanaan projek Loji Rawatan
Te r m a l d i C a m e r o n H i g h l a n d s .
Projek ini akan memberi kemudahan
kepada penduduk setempat serta
memperkemas pengurusan sisa
pepejal di Pihak Berkuasa Tempatan
terutama masalah pengangkutan dan
pelupusan sampah.
Projek Insinerator ini telah
dimulakan pada 15 Ogos 2008
di Mukim Terla dan dilaksanakan
sepenuhnya dengan menggunakan
Ti m b a l a n K e t u a P e n g a r a h
(Pemantauan dan Penilaian) ICU
JPM , Dato’ Mohammed Ismail telah
mengadakan Program Turun Padang
dengan melawat Projek Loji Rawatan
Termal pada 9 Mei 2010. Semasa
taklimat projek diberikan, pihak
kontraktor memaklumkan bahawa
projek loji ini akan siap sepenuhnya
pada Ogos 2010 nanti.
kepakaran tempatan. Teknologi yang
digunakan nanti mampu membakar
sampah tanpa perlu menggunakan
bahan api sokongan, sebaliknya
sampah itu sendiri digunakan sebagai
bahan bakar .
Loji yang memberi penekanan
kepada aspek pengurangan sisa
melalui proses kitar semula ini
berkemampuan memproses sampah
seberat 40 tan sehari. Projek ini akan
member manfaat kepada masyarakat
setempat dalam aspek pengurusan
sisa pepejal di Pusat Peranginan yang
terkenal dengan tanaman teh dan
strawberi.
Turut hadir dalam Program Turun
Padang ini, Pegawai Kemajuan Negeri
Pahang, Dato’ Dzul-Kifly Osman,
Pengarah Unit Khidmat Nasihat,
Prof. Madya Dr. Osman Yusof dan
beberapa pegawai kanan. 
11
Pengurusan Organisasi
12
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
ICU Teladani Japanese
Work Ethics & Passionate
Performance
Oleh ELIANA MAHAT
[email protected]
P
utrajaya > Bagi menghayati
budaya Dasar Pandang
k e Ti m u r y a n g t e l a h
diperkenalkan sejak tahun
1992, ICU JPM telah
mengadakan taklimat dan simulasi
Japanese Work Ethics and Passionate
Performance untuk warga kerjanya di
Dewan Taklimat, Bangunan Perdana
Putra pada 16 Jun 2010.
Program disertai oleh Penolong
Pengarah Seksyen Pengurusan,
Pemantauan & Penilaian Ibu
Pejabat serta Jabatan Pembangunan
Persekutuan/Pejabat Pembangunan
Negeri/Bahagian Penyelarasan
Pelaksanaan Bumiputera Pulau
Pinang.
Objektif taklimat yang diikuti
dengan latihan dalam kumpulan
adalah memberi pendedahan
berkaitan nilai dan budaya kerja
yang baik (best practices) dari negara
matahari terbit dan juga amalan
GLC’s dan sektor swasta. Di samping
itu, budaya ini dilihat dapat memberi
dorongan untuk penambahbaikan
dan penciptaan nilai-nilai baru dalam
urusan kerja harian.
Japanese work ethics merupakan
budaya unik yang mana datangnya
adalah dari Falsafah Confucius
Isi Kandungan September-Oktober 2009
MEI - JUN 2010
dan juga Samurai: Bushido (Way of
adalah dalam keadaan terbaik dan
agar lebih produktif dalam menjayakan
Warrior). Menurut Falsafah Samurai
memenuhi ekspektasi majikan/ketua.
tugasan masing-masing dengan lebih
(Bushido) nilai utama yang merupakan
Berpandukan maklumat melalui buku
efisien dan berkualiti tinggi.
asas yang penting ialah kesetiaan,
yang ditulis oleh Lee J. Colon bertajuk
Sesi ceramah Japanese Work
kejujuran, keberanian, bermurah hati,
Engaging The Hearts and Minds of
Ethics telah dikendalikan oleh Dr.
berlaku baik, hormat, dan bermaruah.
All Your Employees menekankan
Shahrazat Haji Ahmad, Timbalan
Contoh yang diberi ialah perlakuan
mengenai keperluan sebagai pekerja
Pengarah Bahagian Infrastruktur
Ninja di mana 4 elemen utama
cemerlang yang berorientasikan
yang berpengalaman dengan budaya
ialah rangkaian bijak (Intelligence
prestasi terbahagi kepada dua aspek
mesyarakat Jepun melalui Program
Network), Taktik/Strategi (Tactics),
iaitu Intelektual dan Emosional.
Latihan Dalam Perkhidmatan di luar
peralatan (Tools) dan juga misi akhir
Intelektual adalah kaedah pemikiran
negara. Manakala En. Hasrul Azre
(Final Mission).
yang terdiri daripada pencapaian,
Hamid, Timbalan Pengarah Bahagian
Passionate performance
autonomi & penguasaan. Manakala
Penilaian yang mengendalikan
pula menekankan mengenai
Emosional adalah keperluan emosi
sesi Passionate Performance ialah
kaedah memotivasikan diri dalam
yang terdiri daripada matlamat,
pegawai dari Pos Malaysia Berhad
melaksanakan setiap tugasan yang
keintiman & penghargaan.
yang ditempatkan di ICU JPM selama
diberikan walaupun dalam keadaan
Secara keseluruhannya, program
yang kurang menyenangkan dan
ini berjaya meningkatkan pengetahuan
memastikan hasil yang dicapai
dan kemahiran para pegawai ICU JPM
setahun di bawah Program Cross
Fertilization.
13
Peembasmian Kemiskinan
14
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
Workcamp
PEMBASMIAN KEMISKINAN
Oleh NORAISYAH KHAIRUDDIN
[email protected]
P
utrajaya
>
Dalam
Penolong Pengarah/Penolong
menyokong usaha Kerajaan
Pengarah Pembasmian
mensifarkan miskin tegar
Kemiskinan JPP/PPN telah
dan mengurangkan miskin
berlangsung melibatkan
keseluruhan kepada
pembentangan laporan dan
2.8 peratus pada akhir tahun
status trajektori pembasmian
ini, ICU JPM telah mengambil
kemiskinan oleh 14 orang
inisiatif menganjurkan beberapa
pembentang melalui dua sesi
siri workcamp bagi memantapkan
pembentangan yang dinilai
lagi jentera penyelarasan program/
oleh enam orang panel.
Kemiskinan yang telah dilaksanakan.
projek pembasmian kemiskinan
Wo r k c a m p i n i m e m b e r i k a n
Mendasari peranan ICU JPM dalam
di peringkat negeri. Pada 18 Jun
fokus terhadap usaha-usaha JPP/
merancang, menyelaras, melaksana,
2010, bertempat di Bilik Mesyuarat
PPN dalam pemulihan Program/
memantau dan menilai Program/
Utama dan Bilik NADI ICU JPM,
Projek Pembasmian Kemiskinan
Projek Pembasmian Kemiskinan,
Workcamp Pembasmian Kemiskinan
serta melihat sejauh mana
workcamp kali ini berjaya mencapai
Bil.4/2010 Peringkat Ketua
Peranan Pengurus Projek dalam
objektif penganjurannya di mana
Penambahbaikan Program/
setiap input dikongsi bersama dan
Projek Pembasmian
percambahan idea serta pandangan
Isi Kandungan September-Oktober 2009
MEI - JUN 2010
daripada ahli panel mahupun
is no longer as usual dalam usaha
antara satu sama lain. Sekalung
barisan pembentang dilihat begitu
memastikan segala bentuk bantuan
penghargaan diberikan kepada
memberansangkan.
atau program/projek pembasmian
seluruh pihak yang terlibat di
kemiskinan dinikmati
atas komitmen, kerjasama yang
oleh kumpulan sasar.
ditunjukkan serta usaha yang tidak
Rumusan
oleh
berbelah bagi. Tahniah dan terima
Pengarah Bahagian
kasih atas semangat ICUnization yang
P e m b a s m i a n
dipamerkan sepanjang workcamp
Kemiskinan,
berlangsung.
Cik
Normi Nordin selaku
Ketua Panel bahawa
tahap pemahaman
jentera pembasmian
kemiskinan di peringkat
Ti m b a l a n K e t u a P e n g a r a h
JPP/PPN dalam pemantauan dan
(Penyelarasan Dasar) ICU JPM,
penyelarasan program/projek
YBhg. Dato’ Ab. Ghani dalam ucapan
pembasmian kemiskinan semakin
penutupnya memberi penekanan
meningkat merupakan antara kesan
terhadap dua perkara penting iaitu
baik workcamp. Ini adalah kerana
pemahaman yang betul terhadap
program/projek Pembasmian
pencapaian sifar miskin tegar dan
Kemiskinan walaupun kelihatan
2.8 peratus miskin keseluruhan di
agak mudah tetapi sebenarnya agak
kalangan pegawai ICU JPM di mana
sukar untuk dicapai kerana ianya
sifar miskin tegar bermakna sifar
juga melibatkan persepsi dan skop
secara relatif. YBhg. Dato’ TKP (PD)
kumpulan sasar. Inilah yang menjadi
juga mengingatkan semua pihak agar
cabaran kepada jentera di peringkat
memperkemaskan jentera penyeliaan
negeri untuk merealisasikan agenda
melalui penglibatan semua agensi
Kerajaan menjelang akhir 2010
yang berkaitan dengan program/
tercapai.
projek pembasmian kemiskinan di
Secara keseluruhannya, objektif
peringkat negeri secara menyeluruh
penganjuran workcamp amat berjaya
untuk memastikan sustainability
dan sesuai diadakan dengan lebih
setiap program/projek pembasmian
kerap memandangkan penganjuran
kemiskinan yang dilaksanakan.
program seumpama ini mampu
Menurutnya lagi, pemantauan
meningkatkan kefahaman peserta
terhadap Mesyuarat Focus Group
di samping berkongsi pengalaman
Daerah juga perlu dititikberatkan
memandangkan Mesyuarat
Focus Group Pusat berperanan
menggubal polisi dan tracking
manakala Mesyuarat Focus Group
Daerah dilihat sebagai mekanisme
pemantauan paling ideal di lapangan.
Berkaitan itu, semua pihak disaran
supaya menghayati mantra Business
15
Rampaian Peristiwa
16
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
07.05.2010
Kejohanan Ping Pong Peringkat Antara Zon
Karnival Sukan ICU JPM 2010 di Putrajaya
23.05.2010
Mesyuarat SDO Bil.4/2010 di JPP Kelantan
MEI - JUN 2010
21.05.2010
Pertandingan
Juara Bintang
ICU JPM 2010
di UiTM Machang
21.05.2010
Bengkel Workcamp Pembasmian Kemiskinan di JPP Kelantan
17
Rampaian Peristiwa
18
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
10.05.2010
Sesi Taklimat Pelaksanaan Outcome Based Budgeting (OBB)
02.06.2010
Lawatan Delegasi Islamic Development Bank
Isi Kandungan September-Oktober 2009
MEI - JUN 2010
15.06.2010
Jamuan Mesra Secawan Kopi Bersama
Pengerusi PUSPANITA ICU JPM
07.06.2010
Perhimpunan Bulanan JPM Bulan Jun 2010
19
Rampaian Peristiwa
20
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
07.06.2010
Majlis Penutup & Penyampaian Sijil Program Tunas Mekar
di Shah Alam
17.06.2010
Perjumpaan YAB Timbalan Perdana Menteri dengan
Pengarah-Pengarah ICU JPM di Bangunan Parlimen
Isi Kandungan September-Oktober 2009
MEI - JUN 2010
24.06.2010
Mesyuarat Penglibatan Agency Centralized Approval of Licences &
Cut Across Dalam Sistem BLESS di Putrajaya
26.06.2010
Perasmian JB SENTRAL oleh DYMM Sultan Ibrahim
Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Johor
21
Pembangunan Organisasi
22
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
Sesi Pemahaman MS ISO
Dedah Prosedur Baru
Oleh AZFA LIA FARDES
[email protected]
P
I
ICC, Putrajaya > Pendedahan
dan pemahaman mengenai
prosedur baru yang berkaitan
dengan Sistem Pengurusan
Kualiti (SPK) MS ISO
9001:2008 telah diadakan selaras
dengan peralihan versi MS ISO.
Program selama sehari pada 3 Mei
2010 telah dirasmikan oleh Timbalan
Ketua Pengarah (Penyelarasan
Dasar), YBhg. Dato’ Ab. Ghani Ariffin.
Bahagian Teknologi Maklumat.
Dalam sesi pemahaman
ini, taklimat prosedur-prosedur
berkenaan telah disampaikan oleh
pemilik-pemilik prosedur iaitu
Mohd Balkish Othman (Prosedur
Projek Khas) dari Bahagian Khas,
Hajjah Rahani Mohamad (Prosedur
RMLT) pula mewakili Bahagian
Badan Berkanun, Wahidah Othman
(Prosedur Sokongan) dari Bahagian
Prosedur-prosedur yang telah
dipinda selaras dengan peralihan
versi terbaru MS ISO 9001:2008 ini
mula digunapakai oleh seluruh ICU
JPM bermula pada 15 Mei 2010
dan disusuli dengan Kursus Audit
Dalaman MS ISO 9001:2008 ICU
JPM yang dirancang pada bulan Ogos
2010.
Dengan itu, sesi pemahaman
ini adalah penting bagi memberi
JPM
U
C
Seramai 75
orang pegawai dari
Ibu Pejabat dan JPP/
P/
PPN/BPPBPP/PERDA
DA
telah menghadirinya
baru-baru ini. Pemahaman ini
melibatkan lima prosedur utama
dan taklimat telah diberikan kepada
peserta. Antara prosedur yang
terlibat di dalam sesi pemahaman
ini adalah Prosedur Kerja Utama
Projek Khas, Prosedur Kerja Utama
Rancangan Malaysia Lima Tahun
(RMLT) dan Prosedur Sokongan yang
terdiri daripada Prosedur Sokongan
Bahagian Khidmat Pengurusan dan
Teknologi Maklumat
T
sserta Mohd Syaiful
Patolga (Prosedur
Pa
Latihan) dan Hasniah
Lati
Rashid (Prosedur Aduan
Pelanggan), kedua-duanya
dari Bahagian Khidmat Pengurusan
(BKP).
Sesi pemahaman ini diadakan
selaras dengan peralihan versi MS
ISO 9001:2000 kepada MS ISO
9001:2008 di mana pendedahan
perlu diberikan kepada pegawai
penyelaras berhubung dengan
perubahan prosedur-prosedur SPK
MS ISO 9001 ICU JPM.
pendedahan secara menyeluruh
seterusnya mengurangkan
ketidakpatuhan kepada Sistem
Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO
9001: ICU JPM. Demikian dinyatakan
oleh Timbalan Pengarah, Seksyen
Pentadbiran, BKP, Megat Azlani
Megat Ramli.
Diakhir sesi ini, para peserta
dinilai menerusi sesi refleksi bagi
menguji tahap kefahaman mereka
terhadap semua prosedur yang telah
dibentangkan. Pengiktirafan MS ISO
ini tentunya memberi satu lonjakkan
motivasi kepada semua warga ICU
JPM.
Pembangunan Kompetensi
Isi Kandungan September-Oktober
2009
MEI - JUN 2010
KURSUS ASAS TEKNIKAL
PERINGKAT
PPN NEGERI SELANGOR
Oleh NORASIAH ABDUL HALIM
[email protected]
B
andar Baru Bangi, Selangor >
Keseluruhannya para peserta
Kursus Asas Teknikal ICU
●
Menyediakan Pegawai/
kelihatan telah dapat meningkatkan
JPM Peringkat Pejabat
kakitangan dengan kemahiran
ilmu dan pengetahuan serta
Pembangunan Negeri
dan pengetahuan asas berhubung
pendedahan dalam aspek
Selangor telah di adakan
dengan keperluan teknikal,
pengurusan dan pelaksanaan projek
pada 24 hingga 26 Mei 2010
pembangunan khususnya yang
bertempat di Institut Keselamatan
●
Meningkatkan kefahaman
relevan dengan aktiviti pemantauan
dan Kesihatan Pekerjaan (NIOSH),
berkaitan teknik dan prosedur
dan bidang tugas di ICU JPM. Majlis
Bangi Selangor.
yang terlibat dalam pelaksanaan,
penyampaian sijil di akhir kursus
pemantauan dan penilaian projek;
t e l a h d i s a m p a i k a n o l e h I r. U m i
dan
Kalthom bt Ahmad, Pengarah Pusat
Seramai 30 orang peserta yang
terdiri daripada pegawai kader
Konsultatif & Referal, ICU JPM.
JKR yang ditempatkan di Pejabat
Pembangunan Negeri Selangor telah
●
menghadiri kursus yang dianjurkan
dan kerjasama di kalangan peserta
secara bersama oleh Pusat Konsultatif
yang mewakili Pejabat-pejabat zon
& Referal dan Bahagian Khidmat
yang berbeza.
Pengurusan ICU JPM. Antara lain
tujuan kursus diadakan adalah:
Meningkatkan perhubungan
23
Pembasmian Kemiskinan
24
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
Lantikan & Bengkel Pengurus
Projek PRE 2
Oleh NORAISYAH KHAIRUDDIN
[email protected]
P
utrajaya > Peruntukan sebanyak
Pengurus Projek di peringkat negeri/
Bagi memastikan penglibatan
RM60 bilion telah disuntik
daerah dan menilai semula peranan
optimum, para peserta telah
bagi melaksanakan Pakej
Pengurus Projek sebagai pemantau
dibahagikan kepada 5 kumpulan iaitu
Rangsangan Ekonomi Kedua
Intervention, Consultation, Facilitation,
yang mengandungi empat teras
Troubleshooting dan Trajectory melalui
misi nasional utama di mana Teras 1
sesi perbincangan kumpulan yang diikuti
memberi fokus kepada mengurangkan
dengan pembentangan satu projek
pengangguran dan menambah peluang
pembasmian kemiskinan oleh setiap
pekerjaan. Daripada jumlah tersebut,
kumpulan telah menyaksikan lontaran
peruntukan sebanyak RM2 bilion
pelbagai idea, pandangan, pendapat serta
telah digunakan bagi mewujudkan
syor yang bernas, sekaligus bengkel ini
peluang pekerjaan dan latihan kepada
turut menjadi medan perkongsian ilmu
13, 000 orang lepasan Sekolah Menengah
yang bermanfaat. Selain itu, gambaran
dan Universiti. Melalui skim khidmat
akan sejauh mana pemahaman Pengurus
singkat, ICU JPM telah melantik 200
Projek berhubung hala tuju program/
orang Pengurus Projek bagi tempoh dua
projek Pembasmian Kemiskinan juga
tahun mulai Jun 2009 dalam usaha
program/projek Pembasmian Kemiskinan
memantapkan lagi jentera pemantauan
di peringkat negeri/daerah.Bengkel
Secara keseluruhan, pelantikan
Pembasmian Kemiskinan di peringkat
ini juga merupakan platform untuk
Pengurus Projek Pembasmian Kemiskinan
negeri dan daerah.
mendapatkan input dan maklumbalas
PRE 2 bukan sekadar mengatasi masalah
secara langsung daripada para Pengurus
pengangguran malahan telah memberi
Projek yang terlibat dalam pelaksanaan,
kesejahteraan kepada rakyat Malaysia.
penyelarasan serta pemantauan program/
Penganjuran bengkel ini didapati mampu
projek Pembasmian Kemiskinan.
memberi manfaat jangka panjang kepada
dapat dikesan.
Pengarah Bahagian Pembasmian
mereka melalui tambahan nilai dalam
Kemiskinan, Cik Normi Nordin semasa
konteks ilmu dan pengetahuan kepada
menyampaikan kata-kata aluan
Ijazah/Diploma/Sijil persekolahan yang
menekankan pentingnya peranan
dimiliki mereka dalam mencari pekerjaan
Pengurus Projek sebagai mata dan
tetap walaupun dalam mengusahakan
Bagi memastikan hala tuju membasmi
telinga dalam pemantauan kerja-kerja di
perusahaan/perniagaan sendiri sebagai
kemiskinan dihayati sepenuhnya, ICU
lapangan ke arah merealisasikan agenda
kerjaya di masa hadapan.
JPM telah menganjurkan Bengkel Pelan
Kerajaan mensifarkan miskin tegar dan
Strategik Pengurus Projek Peringkat Zon
mengurangkan miskin keseluruhan
Tengah pada 23 Jun 2010 yang lalu.
kepada 2.8% pada akhir tahun 2010.
Bengkel sehari melibatkan 50
Peranan Pengurus Projek sebagai
orang Pengurus Projek daripada PPN
mediator di antara jabatan/agensi terlibat
Selangor, Perak, Negeri Sembilan,
dan peserta program/projek Pembasmian
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Kemiskinan amatlah relevan walaupun
dan Labuan. Objektif penganjuran ialah
tempoh lantikan adalah sekadar dua
untuk memastikan justifikasi kepentingan
tahun.
Pengurusan Organisasi
Isi Kandungan September-Oktober
2009
MEI - JUN 2010
ICU DICONTOHI :
PELAKSANAAN AMALAN 5S
Oleh AZFA LIA FARDES
[email protected]
P
utrajaya > Pusat Teknologi
Selain UKM, ICU JPM telah
Ahli rombongan melahirkan
Maklumat, Universiti
menerima lawatan dari pelbagai
rasa bangga dan tertarik dengan
Kebangsaan Malaysia
agensi dan Jabatan Kerajaan yang
pelaksanaan Amalan 5S di ICU JPM
cawangan Kuala Lumpur
menjadikan ICU JPM sebagai agensi
yang mempamerkan imej korporat
dan Kampus Induk,
contoh yang telah melaksanakan
dalam susun atur serta rekabentuk
Amalan 5S dengan jayanya.
grafik yang kreatif mengikut Zon
Bangi Selangor telah mengadakan
kunjungan ke Ibu Pejabat ICU
JPM bagi meninjau
Hamdan yang ditemui diakhir
lawatannya berkata,
pelaksanaan Amalan
“Selain mendapat
5S baru-baru ini.
bimbingan
Rombongan
daripada ICU
terdiri dari 24
JPM, lawatan
kakitangan
5S ini turut
diketuai oleh
bertujuan
Hamdan bin
s e b a g a i
Rahmat termasuk
p l a t f o r m
ahli jawatankuasa
Latihan, Promosi
dan Audit 5S PTM, UKM.
b e r t u k a r
pendapat berhubung
p e l a k s a n a a n n y a
Lawatan ini dimulakan dengan sesi
memandangkan Pusat Teknologi
Taklimat Pelaksanaan 5S di ICU JPM
Maklumat telah melaksanakan
oleh Pengarah Bahagian Khidmat
amalan 5S sejak tahun 2007 dan
Pengurusan (BKP), Tuan Haji Nordin
mensasarkan pensijilan amalan 5s
Buyau.
pada tahun ini.”
Seterusnya rombongan dibawa
melawat ke Bahagian Khidmat
Pengurusan dan Bahagian Teknologi
Maklumat. Timbalan Pengarah,
Seksyen Pentadbiran, BKP, Megat
Azlani Megat Ramli yang turut
mengiringi rombongan ini menyatakan
lawatan seumpama ini telah memberi
impak yang besar kepada seluruh
warga ICU JPM dalam meneruskan
pelaksanaan Amalan 5S.
masing-masing.
25
Pembangunan Organisasi
26
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
PPN PERAK PEROLEH
SIJIL 5S
Oleh ABDULL HADI MOHD YUSOFF
[email protected]
I
poh, Perak
> Pejabat
Penghayatan Amalan Persekitaran
Pembangunan Negeri (PPN) Perak
5S bagi JPP/PPN/BPPBPP/PERDA
melakar sejarah memperoleh
pada 14 dan 15 Januari lalu di Pusat
Pensijilan Amalan 5S pertama
Konvensyen Antarabangsa Putrajaya
antara JPP/PPN/BPPBPP/PERDA
(PICC).
bagi tahun 2010. Kejayaan ini
Kursus selama dua hari ini adalah
merupakan komitmen setiap warga
selari dengan keputusan ICU JPM
PPN Perak bagi merealisasikan hasrat
untuk memperluaskan amalan 5S di
ICU JPM untuk memperluaskan
semua JPP/PPN/BPPBPP/PERDA.
amalan 5S di semua peringkat JPP/
Peserta mendapat bimbingan dari
PPN/BPPBPP/PERDA.
Sesi pengauditan telah diadakan
pada 31 Mei 2010 lalu dan Perbadanan
warga PPN Perak, Jawatankuasa 5S
serta semua pihak yang menjadikan
pensijilan ini suatu kenyataan.
Konsultan Perbadanan Produktiviti
Malaysia (MPC), Mohd Lizuan Latif.
Amalan Persekitaran Berkualiti 5S
Produktiviti Malaysia (MPC) telah
Amalan Persekitaran 5S merupakan
telah dilaksanakan di Ibu Pejabat sejak
mensyorkan agar PPN Perak menerima
satu usaha ke arah memupuk budaya
2008. Amalan ini bermula dengan
Pensijilan Amalan 5S. Pengarah
kerja berkualiti dalam perkhidmatan.
penganugerahan Pensijilan Amalan
PPN Perak, Dato’ Hj. Zainal Abidin
Sebagai persediaan sebelum
5S di Pejabat Pembangunan Negeri
Omar merakamkan rasa bangga dan
pengauditan, warga PPN Perak telah
Sarawak dan diikuti dengan ICU Ibu
mengucapkan terima kasih kepada
menyertai Kursus Pendedahan dan
Pejabat pada Disember 2009.
Sukan Rekreasi
Isi Kandungan September-Oktober
2009
MEI - JUN 2010
JPP KELANTAN
TUAN RUMAH
KARNIVAL SUKAN
Oleh ABDULL HADI MOHD YUSOFF
[email protected]
M
achang, Kelantan >
PPN Negeri Sembilan,
Karnival Sukan ICU
Melaka dan Johor di Zon
JPM telah diadakan
Selatan, PPN Pahang, Kelantan
di UiTM Cawangan
dan Terengganu di Zon Timur, PPN
mula
Kelantan pada 22
Sabah dan Sarawak mewakili Zon
ke final apabila menewaskan Zon
Mei 2010. Karnival yang julung
Borneo manakala ICU Ibu Pejabat
Borneo 3-0. Perlawanan yang
kali diadakan ini ternyata telah
mewakili Zon Ibu Pejabat.
diadakan secara liga ini menyaksikan
menyuntik semangat berpasukan
warga ICU JPM keseluruhannya.
Zon
T i m u r
menempah tempat
Sebanyak 5 bidang sukan
dipertandingkan meliputi badminton,
futsal, bola jaring, ping pong, boling
dan dimeriahkan dengan program
sukan rakyat.
Bermula dengan Kejohanan
Futsal yang diadakan di Bangi
Selangor pada 24 April 2010 di
mana telah menyaksikan 6 Zon
persaingan
seluruh negara mengambil bahagian.
yang sungguh
Penolong Pengarah, Seksyen
Kejohanan yang dirasmikan oleh
sengit dari semua pasukan yang
Pentadbiran, Bahagian Khidmat
Pegawai Kemajuan Negeri Sabah,
bertanding. Zon Tengah berjaya
Pengurusan, Aris Abdul Rahman
Tu a n H a j i M a t u s i n S u n s a n g
mengiringi Zon Timur di perlawanan
selaku Setiausaha Jawatankuasa
menyaksikan Zon Timur mara ke final
akhir apabila mengalahkan Zon
Induk Karnival menyatakan
bersama Zon Tengah.
Ibupejabat 1-0. Keputusan akhir di
pelaksanaan karnival ini adalah
Machang menyaksikan Zon Tengah
mengikut 6 zon; PPN Pulau Pinang,
menjadi juara mengatasi Zon Timur.
Kedah, Perlis, PERDA dan Bahagian
Setelah berkampung di Bangi,
Penyelarasan Penyertaan Bumiputera
pada 1 Mei 2010, diadakan pula
Pulau Pinang diletakkan di Zon Utara,
Kejohanan Boling antara Zon di
PPN Perak, Selangor dan Wilayah
Johor Bahru. Kejohanan sehari telah
Persekutuan mewakili Zon Tengah,
dirasmikan oleh Pengarah Kemajuan
27
Sukan Rekreasi
28
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
N e g e r i J o h o r, N o r R i z a n M o h d
Thani di Ampang Superbowl, Johor
Bahru. 6 Zon dari seluruh negara
menghantar wakil pada kejohanan
sehari ini.
Z o n Ti m u r s e k a l i l a g i
mempamerkan kehebatannya apabila
mengungguli kategori lelaki dan
wanita. Dengan jatuhan pin 3,967,
Zon Timur berjaya menewaskan Zon
Ibupejabat yang mengikuti rapat
dengan 3,893 jatuhan pin bagi
kategori lelaki. Manakala kategori
wanita, Zon Timur menewaskan Zon
Ibupejabat dengan 3,312 jatuhan pin
berbanding 3,002 jatuhan pin.
Bagi meneruskan kerancakan
Karnival Sukan ICU JPM ini,
beberapa Kejohanan lain juga
diadakan dimulakan dengan
Kejohanan Ping Pong dan Badminton
yang masing-masing dianjurkan
oleh Bahagian Khas dan Bahagian
Teknologi Maklumat dari Ibupejabat
pada 8 dan 15 Mei 2010. Manakala,
Pejabat Pembangunan Negeri Perak
menganjurkan Kejohanan Bola Jaring
di Perak pada 14 dan 15 Mei 2010.
Keseluruhannya setiap zon
dan bahagian bersungguh-sungguh
mengadakan pemilihan dan latihan
bagi memastikan kejayaan pasukan.
Manakala zon-zon yang menjadi tuan
rumah kejohanan turut memastikan
pertandingan dilaksanakan secara
profesional dan memenuhi ciri-ciri
pertandingan antarabangsa semasa
Karnival Sukan ICU JPM berlangsung.
Bagi Kejohanan Ping Pong,
pemain-pemain senior dari Ibu
pejabat telah begitu giat mengadakan
latihan untuk setara dengan pemainpemain muda. Antara pemain senior
yang beraksi adalah Dato’ Ahmad
Zaki Ansore Mohd Yusof, Mustapha
Hj Ibrahim, Mohmd Hassan Rm
Monuty dan Musalmiah Asli.
Isi Kandungan September-Oktober 2009
MEI - JUN 2010
SHUKRI JUARA BINTANG
ICU JPM 2010
Oleh ABDULL HADI MOHD YUSOFF
[email protected]
M
achang,
Kelantan
> Lagu
K a u
P e r g i
Tanpa Rela yang
dipopularkan
oleh Adam Ahmad
membawa tuah
kepada Mohd Shukri
Sahari dari Zon Timur. Dinobatkan sebagai
juara dengan mengalahkan 11 peserta
lain dalam Pertandingan Juara Bintang
ICU JPM yang di adakan di Dewan
Profesional, UiTM Cawangan Machang,
Kelantan minggu lalu.
Dengan memiliki vokal yang mantap
dan penampilan penuh gaya beliau
berjaya menyampaikan lagu tersebut
dengan bersahaja. Sering menyanyi di
beberapa acara rasmi ICU menjadikan
pengalaman tersebut sangat berguna
baginya. Shukri bertugas di Pejabat
Pembangunan Negeri Pahang dan sangat
meminati bidang nyanyian.
“Menyanyi adalah hobi saya dan
sering menjalani latihan sebelum
menyertai pertandingan ini. Saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada
mereka yang mengundi saya pada malam
tersebut”, katanya selepas diumumkan
sebagai Juara Bintang ICU JPM.
Peserta favourite, Siti Nur Rasyadah
Mustapha Kamal dari Zon Ibu Pejabat
menduduki tempat kedua. Beliau
mendendangkan lagu Kaulah Segalanya
yang pernah dibawakan oleh penyanyi
popular Indonesia, Ruth Suhanaya berjaya
memukau penonton yang hadir. Nama
Siti Nur Rasyadah atau mesra dikenali
dengan Adah, tidak asing bagi warga ICU.
“Saya telah lakukan yang terbaik
namun saya bersyukur menjadi Naib
Juara. Saya agak gementar di peringkat
awal walaupun ada sedikit pengalaman.
Peserta lain semuanya memang hebathebat.” luahan Adah yang ditemui selepas
pertandingan.
Tanpa diduga pasangan duet Mohd
Ridzuan Ibrahim dan Emi Syareena Ahmad
Rofaie dari Zon Tengah berjaya di tempat
ketiga. Pasangan duet yang menyanyikan
lagu Baldu Biru yang menjulang nama raja
dan ratu rock negara, Awie dan Ella pada
tahun 2000 menerusi album Kompilasi
Gerenti Gempaq mendapat sambutan dari
peminat mereka dari Zon Tengah.
Juara Bintang diadili oleh tiga panel
juri iaitu Dato' Kamal Husin, Pengarah
Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak,
Makhtar Mustapha, Pengarah Jabatan
Pembangunan Persekutuan Kelantan
dan Hadzir Mohd Zain, Pengarah Pejabat
Pembangunan Negeri Kedah bersepakat
menyatakan ICU JPM memiliki bakatbakat yang hebat khususnya dalam
bidang nyanyian dan perlu dikembangkan
pada masa depan.
“Semua peserta
memang hebat
dan ini merupakan
persaingan yang sihat.
Mereka memiliki
vokal yang mantap
dan jika digabungkan
kehebatan ini
akan menjadikan
bakat mereka lebih
terserlah.” demikian
dinyatakan oleh
Makhtar Mustapha.
29
Sukan Rekreasi
30
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
ICU JPM Dalam Kejohanan Rowing
& Hari Keluarga JPM 2010
Oleh NORHAKIM WAHAB
[email protected]
P
utrajaya > ICU JPM berjaya
yang amat menggalakkan dan
dan Barney telah menceriakan lagi
menjadi Naib Johan
dirasmikan oleh Timbalan Menteri
suasana Hari Keluarga JPM.
dalam Pertandingan Catur
di Jabatan Perdana Menteri,
Sempena Hari Keluarga
YB Datuk Ahmad Maslan.
Antara acara lain mendapat
sambutan adalah sukaneka di mana
Jabatan Perdana Menteri
beberapa acara di pertandingkan
(JPM) yang berlangsung di Kompleks
seperti Bola Kepit, Tangkap Basah dan
Sukan Air Putrajaya di Presint 6
Ribut EL-NINO. Acara yang menjadi
pada 26 Jun 2010. Nur Wahidah
tumpuan adalah Pertandingan Rowing
Baharuddin satu-satunya wakil
dikalangan Jabatan dan Agensi di
tunggal ICU berjaya hingga ke akhir
bawah JPM. Sebanyak 57 pasukan
sebelum tewas kepada Rosni Mas Ayu
mengambil bahagian dalam pelbagai
dari Jabatan Perangkaan. Penyertaan
Program ini adalah anjuran Kelab
kategori yang terdiri daripada kategori
peserta lelaki ICU JPM, Anuar Abu
Bukit Perdana dengan kerjasama oleh
Lelaki 4, Lelaki 8 dan Wanita 4 pada
Samah hanya berjaya ke peringkat
Perbandaran Putrajaya. Program ini
Kejohanan Mendayung ICU JPM.
Suku Akhir.
diceriakan lagi dengan acara seperti
Bagi kategori wanita, Pasukan
Pertandingan Mewarna kanak-kanak
ICU JPM berjaya ke Peringkat Suku
dan pakaian beragam kanak-kanak.
Akhir dan tewas kepada Pejabat
Perdana Menteri, Datuk Sri Najib Tun
Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan
Razak dan Datin Seri Rosmah Mansor
(CGSO) dan Pentadbiran Am JPM
turut meluangkan masa untuk hadir
(PAJPM). Pasukan wanita diwakili
dan mengambil bahagian dalam
oleh Siti Nur Rasyadah Mustapha,
beberapa acara yang diadakan seperti
Nur’ Azuna Ahmad, Dali Yanti Lion,
Hari Keluarga JPM yang
Nescafe Tarik Kategori VIP. Penyertaan
Masturah Ma’arof yang di kemudi
diadakan setiap tahun ini bertujuan
ini menggambarkan keperihatinan
o l e h M o h a m m a d H u s e n M u z i r.
untuk mengeratkan hubungan setiap
pemimpin dengan warganya.
Pasukan Rowing Lelaki terkandas di
warganya mendapat sambutan
Kemunculan Dora The Explorer
peringkat saringan kumpulan.
Isi Kandungan September-Oktober 2009
MEI - JUN 2010
Pasukan lelaki ICU JPM diwakili
Turut hadir memeriahkan Hari
oleh Nor Hakim Wahab, Mohd Zaki
Keluarga ini adalah Ketua Setiausaha
Shahrudin, Nur Muhammad Hadi
Negara, Tan Sri Mohd Sidek Hassan,
Nurruslan, Aris Abdul Rahman, Mohd
Timbalan Ketua Pengarah ICU JPM,
dan hikmah tersendiri. Mendayung
Shaiful Muhamad Diah, Sharizan
Dato’ Abd Ghani Ariffin, Pengarah
dalam satu kumpulan kelihatan mudah
Hamni, Amiza Mohammad dan di
Bahagian Khas, Dato’ Zaki Ansore
tetapi anak kuncinya ialah tenaga,
kemudi oleh Mohd Azri Baihakki.
Mohd Yusof dan beberapa pegawai
kecergasan dan lebih penting kita boleh
kanan telah memberi suntikan
nampak mereka mendayung serentak,
semangat kepada pasukan ICU JPM.
senada dan mengikut masanya. Kalau
Ketua Pasukan ICU JPM, Aris
Abdul Rahman berkata Team Rowing
ICU JPM yang baru ditubuhkan
ini akan melipat gandakan latihan
dan memerlukan lebih banyak
pendedahan dan akan menyertai
beberapa pertandingan yang akan
datang.
Penyertaan ICU JPM dalam
beberapa pertandingan permainan
Kita lihat sukan mendayung,
ia membawa pengertian
Perdana Menteri telah
kita bertindak senada dalam satu
menyampaikan hadiah kepada Juara
kumpulan maka kita boleh mencapai
Pertandingan Rowing. Manakala
Petunjuk Prestasi Utama (KPI) atau
Ketua Setiausaha Negara
Bidang Keberhasilan Utama Negara
menyampaikan hadiah kepada
(NKRA) kita akan mudah tercapai.
peserta Sukaneka dan permainan
tertutup.
YAB Dato’ Sri Najib Tun Razak
Perdana Menteri
tertutup berjaya memperoleh
Di Majlis Penutupan Rasmi Hari Keluarga
kejayaan. Pasukan ICU JPM berjaya
Jabatan Perdana Menteri 2010
ke peringkat suku akhir bagi acara
baling damak (dart), karom dan
keempat bagi acara congkak.
Beberapa acara sampingan
telah disusun atur oleh penganjur
antaranya demontrasi menyelamat
dari Pasukan Bomba dan Penyelamat
Putrajaya.
31
Makluman Perkhidmatan
32
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
PERTUKARAN MASUK
Mei 2010
Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
Nama
Nazatul Azni Binti Hamzah
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Pegawai Tadbir Dan Diplomatik
Gred M48
Jabatan Agama Islam
Wilayah
PPN Kedah
01 Mei 2010
Kementerian
Kerja Raya
PPN Kedah
17 Mei 2010
Lantikan Baru
Bahagian Teknologi
Maklumat
24 Mei 2010
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N17
Bahagian Istiadat Dan
Urusetia Persidangan
Antarabangsa, Putrajaya
Penolong Pegawai Teknologi
Maklumat Gred F29
Jabatan Kesihatan
Negeri Perak
Muhammad Nazri Bin Abdullah Pegawai Tadbir Dan Diplomatik
Gred M48
Muhammad Fathi Bin Rohani
Nor Asmizan Binti Mohamad
Pegawai Teknologi Maklumat
Gred F41
Kumpulan Sokongan
Nama
Raja Maizon Binti Raja Azman
Norwahidah Binti Baharuddin
Nor Hasniza Binti Che Hassan
Unit Kawal Selia
PERDA
Bahagian Khidmat
Pengurusan
03 Mei 2010
13 Mei 2010
Nor Juliana Binti Jamaluddin
Jamilah Binti Mohd Marzuki
Awatif Binti Ashaari
Pembantu Tadbir (Kew)
Gred W17
Rosmaria Binti Abu Bakar
Faridah Binti Hj.Abd.Ghani
Lantikan Baru
PPN Kedah
26 Mei 2010
Penjara Pokok Sena,
Kedah
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N17
Jabatan Mineral Dan
Geosains Malaysia
PPN Perlis
31 Mei 2010
PERTUKARAN KELUAR
Mei 2010
Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
Nama
Norizan Bin Jili
Norhanuni Binti Mohd Nor
Juha Bin Pudin
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Pegawai Tadbir Dan Diplomatik
Gred M48
PPN Sarawak
Agensi
Penguatkuasaan
Maritim, Sarawak
07 Mei 2010
Pegawai Teknologi Maklumat
Gred F41
Bahagian Teknologi
Maklumat
Kementerian
Kewangan, Putrajaya
17 Mei 2010
Pegawai Tadbir Dan Diplomatik
Gred M48
PPN Terengganu
Kementerian
Pelajaran Malaysia
31 Mei 2010
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N17
JPP Kelantan
Ibu Pejabat Polis
Daerah Pasir Mas,
Kelantan
29 April 2010
Kumpulan Sokongan
Nama
Nor Adiza Binti Abdullah
Isi Kandungan September-Oktober 2009
MEI - JUN 2010
Nama
Noor Ainun Binti Mamat
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N22
JPP Kelantan
Kementerian
Penerangan,
Komunikasi Dan
Kebudayaan,
Kuala Lumpur
03 Mei 2010
PPN Negeri Sembilan
Ibu Pejabat Polis
Daerah Port Dickson,
Negeri Sembilan
PPN Kedah
Ibu Pejabat Polis
Daerah Kubang Pasu,
Kedah
Nurul Azrina Binti Kadri
Azizah Binti Anuar
Pembantu Tadbir (Kew)
Gred W17
13 Mei 2010
PERTUKARAN DALAMAN
Mei 2010
Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
Nama
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Adi Dewiyana Binti Abdul Hadi
Pegawai Teknologi Maklumat
Gred F41
Bahagian Teknologi
Maklumat
PPN Melaka
24 Mei 2010
Kumpulan Sokongan
Nama
Midzfal Bin Abdulla
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N22
Bahagian Khidmat
Pengurusan
PPN Sabah
03 Mei 2010
PERTUKARAN MASUK
Jun 2010
Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
Nama
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Atiqah Nadiah Binti Zailani
Pegawai Tadbir Dan Diplomatik
Gred M41 (Kontrak)
Lantikan Baru
Bahagian Susun
Semula Masyarakat
10 Jun 2010
Abdul Haris Bin Hj.Lakar
Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Pejabat Ketua Pendaftar
Gred M54
Mahkamah Persekutuan
Malaysia
PPN Sarawak
16 Jun 2010
Maria Binti Marcus
Rusnita Binti Isnin @ Hamdan
Jurutera
Gred J48
Jabatan Kerja Raya
Malaysia
JPP Kelantan
16 Jun 2010
Pegawai Teknologi Maklumat
Gred F44
Kementerian Pertanian
& Industri Asas Tani
PPN Pulau Pinang
21 Jun 2010
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Kumpulan Sokongan
Nama
Jawatan
Suhaimi Bin Ismail
Dari
Bahagian Perancang
Jalan, JKR
Siti Hajar Binti Md Zuky
Juruteknik Awam
Gred J17
Cawangan Kejuruteraan
Awam, Struktur Dan
Jambatan, Ibu Pejabat
Jkr Malaysia
PPN Pulau Pinang
Lantikan Baru
PPN Sarawak
01 Jun 2010
Mohd Hafez Bin Abdullah
Maryana Binti Alang
33
Makluman Perkhidmatan
34
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
Nama
Jawatan
Dari
Penempatan
Rohaini Binti Abdul Aziz
Marzidah Binti Omar
Tarikh Kuatkuasa
PPN Terengganu
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N17
Bahagian
Infrastruktur
Lantikan Baru
Norizan Binti Ibrahim
09 Jun 2010
PPN Selangor
Muhammad Rosli Bin Ahmad
Bahagian Perangkaan
Pengeluaran Industri
Dan Binaan
PPN Terengganu
Maisarah Binti Ab Hamid
Dk.Suhana Binti Pg.Tassip
Pen. Pegawai Perangkaan
Gred E27
15 Jun 2010
Lantikan Baru
PPN Sabah
Anni Binti Mandu
Bahagian Khas
Salina Binti Samingan
Bahagian Akaun,
Jabatan Perdana
Menteri
Dg.Rapiah Binti Ag.Sanudin
Aisha Wahida Binti Abd Salam
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N17
Bahagian Sosial
21 Jun 2010
JPP Kelantan
Lantikan Baru
Sar'yanty Binti Saman
PPN Sabah
28 Jun 2010
Shahara Binti Nolai @ Nolia
Pembantu Tadbir (Kew)
Gred W17
Institut Latihan
Perindustrian,
Kuala Langat
PPN
Negeri Sembilan
PERTUKARAN KELUAR
Jun 2010
Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
Nama
Che Sukri Bin Che Mat
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Pegawai Tadbir Dan Diplomatik
Gred M54
PPN Sarawak
Jabatan Kesihatan
Negeri Selangor
01 Jun 2010
Jurutera
Gred J48
JPP Kelantan
JKR Terangganu
16 Jun 2010
Wan Sahimi Bin Wan Hassan
Kumpulan Sokongan
Nama
Jawatan
Dari
Penempatan
Norizan Binti Ibrahim
Penolong Pegawai Teknologi
Maklumat Gred F29
Bahagian Teknologi
Maklumat
Kementerian
Pelajaran Malaysia
Mohd Irwan Bin Rosli
Pembantu Tadbir (Kes)
Gred N17
Bahagian Penilaian
Universiti Teknologi MARA
PPN Pulau Pinang
Caw. Kejuruteraan Awam,
Struktur & Jambatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Mohd Helmi Nizar Bin Hashim
Mashitah Binti Hasbullah
Yuslina Binti Abd Rashid
Juruteknik Awam
Gred J17
Bahagian Perancang
Jalan, JKR Malaysia
PPN Sarawak
Kementerian Tenaga,
Teknologi Hijau Dan Air
Tarikh Kuatkuasa
01 Jun 2010
Isi Kandungan September-Oktober 2009
MEI - JUN 2010
Nama
Jawatan
Dari
Penempatan
Siti Fatimah Binti Ab.Khalib
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N17
PPN Selangor
Kementerian
Dalam Negeri
Hasman Bin Ahmad
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N17
Bahagian
Infrastruktur
SPRM,
Cawangan Sabah
Noraliza Binti Poniman
Pembantu Perangkaan
Gred E17
PPN
Negeri Sembilan
Jabatan Perangkaan
Malaysia,
W.P Kuala Lumpur
PPN Sabah
Jabatan Perangkaan
Malaysia, Sabah
Petronella Rose Amui
Muhammad Rosli Bin Ahmad
Pen. Pegawai Perangkaan
Gred E27
Kementerian Tenaga,
Teknologi Hijau dan Air
PPN Terengganu
Maisarah Binti Ab Hamid
Tarikh Kuatkuasa
09 Jun 2010
15 Jun 2010
Kementerian
Kesihatan Malaysia
Abu Bakar Bin Ahmad
Penerbit Rancangan
Gred B32
Seksyen
Perhubungan Awam
Bahagian Teknologi
Pendidikan, Kementerian
Pelajaran Malaysia.
Norsyamira Binti Juhari
Pembantu Tadbir (Kew)
Gred W17
PPN Johor
Kementerian
Dalam Negeri
28 Jun 2010
PERTUKARAN DALAMAN
Jun 2010
Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
Nama
Jawatan
Dari
Penempatan
Hami Erina Binti Rusli
Pegawai Tadbir Dan Diplomatik
Gred M41 (Kontrak)
JPP Kelantan
PPN Selangor
Nik Wazni Binti Ahhyat
Pegawai Tadbir Dan Diplomatik
Gred M41 (Kontrak)
PPN Selangor
JPP Kelantan
Tarikh Kuatkuasa
28 Jun 2010
Kumpulan Sokongan
Nama
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Razali Bin Mohammed
Pelukis Pelan Rendah
Gred J11
PPN Terengganu
Bahagian
Infrastruktur
28 Jun 2010
Idham Bin Ahmad
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N17
Bahagian Sosial
Bahagian
Keselamatan
21 Jun 2010
PERSARAAN DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN
Mei & Jun 2010
Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
Nama
Nabisah Bibi Imbichi Koya
Thangal
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Pegawai Teknologi Maklumat
Gred F44
Bahagian Teknologi
Maklumat
Meletak Jawatan
28 Februari 2010
Kumpulan Sokongan
Nama
Jawatan
Dari
Penempatan
Tarikh Kuatkuasa
Ahmad Bin Apandi
Juruteknik
Gred J17
PPN Perlis
Bersara
01 Mei 2010
35
Majlis Bersama Jabatan
36
BULETIN BERGAMBAR ICU JPM
Mesyuarat MBJ Bil.2/2010
Oleh AHMAD SHAFIQ MIRZA MANSOR
[email protected]
M
achang, Kelantan > Mesyuarat
Mohd Salleh, ICU JPM telah dihadiri oleh 9
Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
wakil pekerja dan 8 wakil pengurusan serta
Bil.2/2010 telah berlangsung pada
Pengarah JPP Kelantan selaku tuan rumah.
22 Mei 2010 bersempena dengan
Sebanyak 11 usul/isu baru dibentang dan
Karnival Sukan ICU JPM. Mesyuarat yang
dibincang semasa mesyuarat tersebut adalah
dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Hj. Shukry
seperti berikut :
BIL
USUL/ISU
1.
Cadangan Penyata Perubahan Gaji Pegawai (KEW-8) Diberi Salinan Kepada Setiap
Pegawai
2.
Yuran Penyertaan Di Karnival Sukan ICU JPM Dikaji Semula
3.
Cadangan Agar Pelaksanaan Acara Sukan Di Karnival Sukan ICU JPM Dilaksanakan
Di Lokasi/Negeri Yang Sama
4.
Cadangan Untuk Mengadakan Majlis Persaraan Bagi Semua Gred Kakitangan Di ICU JPM
5.
Cadangan Mewujudkan Pelan Pembangunan Sumber Manusia Untuk Kakitangan Kader
ICU JPM
6.
Cadangan Setiap Kenderaan Pejabat Dibekalkan Dengan Peralatan Sistem Navigasi GPS
7.
Cadangan Pengiktirafan Dan Penghargaan Kepada Warga ICU JPM Yang Telah Melibatkan
Diri Di Peringkat Nasional
8.
Cadangan Untuk Pihak Pengurusan Menyelesaikan Masalah Timbulnya Persekitaran
Tempat Bekerja Yang Tidak Selesa Dan Tiada Keseronokan Bekerja
9.
Cadangan Untuk Pihak Pengurusan Menganjurkan Lebih Banyak Aktiviti Keagamaan
10.
Cadangan Untuk Pihak Pengurusan Menjalankan Siasatan Bagi Pegawai Dan Kakitangan
Yang Menandatangani Kad Perakam Waktunya Sendiri
11.
Cadangan Untuk Kolam Di Bahagian Tengah Blok Barat Dan Timur Ditukarkan Kepada
Lanskap Lain Yang Boleh Diguna Pakai Selain Daripada Mencantikkan Persekitaran
Bangunan Perdana Putra.
Secara keseluruhannya, mesyuarat telah
seterusnya memberi ulasan yang berterus-
berlangsung dalam suasana yang formal
terang telah memupuk keharmonian di
tetapi mesra. Keberanian pihak pekerja untuk
kalangan pengurusan-pekerja ICU JPM. 
mengemukakan usul/isu serta keterbukaan
pihak pengurusan untuk mendengar dan

Similar documents

pdf Version - Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana

pdf Version - Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana SIDANG PENULIS Ahmad Shafiq Mirza Mansor Azfa Lia Fardes Amalina Abdullah Eliana Mahat Hasniah Rashid Nor Asiah Abdul Halim Rozilawati Abdul Rahman Siti Mahfadzah Ashahril Siti Rudziah Abdul Karim ...

More information