Pengenalan

Comments

Transcription

Pengenalan
Pengenalan
Adalah menjadi matlamat kerajaan untuk terus mengukuhkan asas
ekonomi dan kestabilan dengan memantapkan produktiviti secara
menyeluruh selaras dengan Rancangan Malaysia ke-11. Di dalam usaha
untuk mencapai matlamat tersebut, Kerajaan telah menggariskan
beberapa inisiatif yang dapat meningkatkan peningkatan produktiviti
untuk semua sektor dan merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi yang
secara langsung meningkatkan pendapatan per kapita nasional dan isi
rumah.
Salah satu inisiatif yang telah dikenalpasti adalah Rangka Tindakan
Produktiviti untuk tempoh lima tahun yang merangkumi agenda-agenda
produktiviti negara. Rangka Tindakan Produktiviti ini akan dapat
memperkukuhkan tadbir urus dan mekanism institusi bagi perlaksanaan
strategi produktiviti. Di antara pelan tindakan yang telah dikenalpasti
adalah untuk mewujudkan satu ‘Productivity Centre’ yang berperanan
untuk membantu ahli persatuan industri melonjakkan produktiviti dalam
industri masing-masing. ‘Productivity Centre’ juga berperanan sebagai
penyalur input dan pemberi maklumat kepada kerajaan mengenai
keperluan setiap industri dan dasar yang lebih berkesan bagi merangsang
pertumbuhan produktiviti negara.
Penubuhan ‘Productivity Centre’ ini secara langsung akan mewujudkan
‘Productivity Champion’ yang akan menerajui ‘Productivity Centre’ di
dalam industri masing-masing. ‘Productivity Champion’ adalah mereka
yang dikenalpasti di dalam persatuan industri dan merupakan ‘market and
innovation leader’ di dalam industri mereka. Mereka ini berperanan untuk
membantu ahli persatuan industri mengenal pasti peluang-peluang
peningkatan produktiviti yang disediakan. Selain daripada itu, ‘Productivity
Champion’ juga berperanan dalam mengukuhkan ekosistem produktiviti
masing-masing dengan memberi maklumat mengenai keperluan setiap
industri kepada Kerajaan. Ini akan membantu Kerajaan menggubal dasar
struktur yang lebih berkesan ke atas produktiviti dan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi industri berkaitan.
Sebagai panduan kepada industri, MPC telah mengambil inisiatif
menerbitkan Direktori ‘Productivity Champion’ 2015. Penerbitan ini akan
diterbitkan secara tahunan dan boleh dimuat turun menggunakan aplikasi
M-Productivity. Aplikasi ini boleh diakses menggunakan iPhone app store
dan Android app on Google play.
1
AB RAZAK OMAR
INNOVATION BUSINESS EXCELLENCE
No. 3, Jln SS 15/2E
Seksyen U13, Bandar Setia Alam
47500 Subang Jaya
Selangor
No. Fax : 03 - 5612 2297
No. H/P : 019 - 388 8286
Email
No. Daftar Syarikat : 002119817-K
No. Daftar MOF
: 357-02208502
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kecekapan Proses
• Pengurusan Produktiviti
• Pengukuran Produktiviti (COMPASS)
• Business Excellence
• Innovative and Creative Circle (ICC)
• Pengurusan Kualiti
2
ABD WAHAB IKHSAN
QAI SDN BHD
No. 11, 1st Floor
Jalan USJ 10/E
Taipan Triangle UEP Subang Jaya
47620 Subang Jaya, Selangor
No. Tel : 03 - 5191 5112/ 6112
No. Fax : 03 - 5637 0744
No. H/P : 012 - 200 7496
Email
No. Daftar Syarikat : 354689-V
No. Daftar MOF
: 465-00001627
: [email protected]
KEPAKARAN
• Sistem Pengurusan Kualiti ISO
• Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Lean Manufacturing Through Kaizen Practices
• Total Productive Maintenance (TPM)
• Innovative and Creative Circle (ICC)
• Total Quality Management (TQM)
3
AHMAD NASAR JOHARI
KAIZEN CONSULT SERVICES
No. 26, Jalan Jasa 28, Jalan Klang Lama
46000 Petaling Jaya, Selangor
No. Tel : 03 - 7770 9817
No. Fax : 03 - 7783 9945
No. H/P : 016 - 265 9835
Email
No. Daftar Syarikat : 693209 - V
No. Daftar MOF
: 357 - 02090729
: [email protected]
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kecekapan Proses dan Pengurusan Produktiviti
• Latihan untuk Jurulatih
• Kerja Berpasukan
• Komunikasi Berkesan
• Pengurusan Masa
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Kreativiti dan Inovasi
• Pembangunan Modal Insan Kepimpinan dan Motivasi
• Pembangunan Keusahawanan
• Innovative and Creative Circle (ICC)
4
AHMAD ZAIWIN BIN MOHD KASSIM
PRO AUTO CARE CENTRE
Lot 850B, Jalan Tekad
Pending Industrial Estate
93450 Kuching, Sarawak
No. Tel : 082 - 333 4455
No. Fax : 082 - 333 4455
No. H/P : 013 - 573 0946
Email
No. Daftar Syarikat : 31914
No. Daftar MOF
: 357 - 02081566
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kreativiti dan Inovasi
• Pembangunan Modal Insan dan Kepimpinan
• Pembangunan Keusahawanan
5
ALEX YAP
CENTREX TRAINING & CONSULTANCY
No.10, Lorong Permai 6A,
Taman Pandamaran Permai,
Port Klang, 42000 Selangor
No. Tel : 03 - 3166 8667
No. Fax : 03 - 3166 8667
No. H/P : 019 - 374 9837
Email
No. Daftar Syarikat : SA0152325-U
No. Daftar MOF
: 357 - 02170025
: [email protected]
KEPAKARAN
• Sistem Pengurusan
Dokumentasi dan Audit ISO
• Sistem Pengurusan
Keselamatan Makanan ISO
22000:2005
6
• Innovative & Creative
Circle (ICC)
• Process mapping
• Inovasi Sektor
Perkhidmatan
• Kreativiti dan Inovasi
• Amalan Persekitaran
Berkualiti (5S)
• Audit Dalaman
Persekitaran Berkualiti (5S)
• Amalan Kaizen
• Pengurusan Lean / Lean
Manufacturing
• Design of Experiments (DOE)
AZIZAN ARIFFIN
BQI CONSULTING (M) SDN BHD
28 Jalan SS 1/16B
Kampung Tuanku
47300 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel : 03 - 7874 2077
No. Fax : 03 - 7874 9318
No. H/P : 019 - 310 0947
Email
No. Daftar Syarikat : 616657 - W
No. Daftar MOF
: 357 - 02089854
: [email protected]
KEPAKARAN
• Dokumentasi ISO / Audit ISO
• ISO 22000:2005 Food Safety
Management System
• Hazard Analysis and Critical
Control Point (HACCP)
• Amalan Kebersihan dan
Perkilangan yang Baik (GMP)
• Pengurusan Fail dan Rekod /
Pengurusan Stor dan Stok
• Innovative and Creative Circle
(ICC)
• ISO 14001 Environmental
Management System
7
CAMPBELL APAU
PRIME MOVER CONSULTANTS
No. 54, Ground Floor
Upper China Street
93000 Kuching, Sarawak
No. Tel : 082 - 257 881
No. Fax : 082 - 257 881
No. H/P : 013 - 801 7463
Email
No. Daftar Syarikat : 53349
No. Daftar MOF
: 357 - 30009070
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kepimpinan dan Motivasi
• Latihan untuk Jurulatih
• Kerja Berpasukan
• Komunikasi Berkesan
• Pengurusan Masa
• Kesihatan dan Keselamatan dalam Pekerjaan (OSHA)
• Perkhidmatan Pelanggan
• Jualan dan Pemasaran / Branding
• Balanced Scorecard
• Key Performance Indicator
• Pengurusan Kewangan
8
DORCAS TEOH
UB ARCYLIC (MALAYSIA) SDN BHD
Lot 1286, Batu 19
Jalan Ulu Beranang Broga
71150 Lenggeng
Negeri Sembilan
No. Tel : 03 - 8761 1297
No. Fax : 03 - 8761 1296
No. H/P : 012 - 388 0301
Email
: [email protected]
KEPAKARAN
• Pengurusan Pemasaran
• Pengurusan Pengeluaran
• Pengurusan Logistik
• Business Excellence
• Knowledge of multimedia Acrylic Product
• Manufacturing for International Markets
• People Management and Company Policies
• Client Relation
9
DZULKIFLI SIPON
SYNERGY LEAN CONSULTING
No. 14, USJ 3/1C
47600 Subang Jaya
Selangor
No. Tel : 03 - 5635 5299
No. Fax : 03 - 5635 5299
No. H/P : 019 - 238 6902
Email
No. Daftar Syarikat : 001997176 - H
No. Daftar MOF
:-
: [email protected]
KEPAKARAN
• Pembangunan Pengurusan Sumber Manusia
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S/QE) yang Efektif
• Audit Dalaman Persekitaran Berkualiti (5S/QE)
• Amalan Kaizen
• Pemikiran Kreatif
• Kecekapan Interpersonal
10
EDLY FERDIN RAMLY
EFR MANAGEMENT CONSULTANT
2909-B (Level 2) Jalan Merbau 3
Bandar Putra, 81000 Kulai Jaya
Johor
No. Tel : 03 - 6157 8001
No. Fax : 03 - 6157 8001
No. H/P : 010 - 266 3321
Email
No. Daftar Syarikat : SA0149270 - P
No. Daftar MOF
: 357 - 02183096
: [email protected]
KEPAKARAN
• Sistem Pengurusan Kualiti Iso
• Sistem Pengurusan
Dokumentasi dan Audit ISO
• Sistem Pengurusan Kualiti
Industri Automotif
• Kesihatan dan Keselamatan
dalam Pekerjaan (OHSAS)
18001
• Innovative & Creative Circle
(ICC)
• Amalan Persekitaran Berkualiti
(5S/QE)
• Amalan Kaizen
• Pengurusan Lean/ Lean
Manufacturing
• Pengurusan Fail / Pengurusan
Masa Berkesan
• Failure Mode & Effect Analysis
(FMEA)
• Design of Experiments (DOE)
• Statistical Process Control (SPC)
• Total Quality Management
• Six Sigma Black Belt
11
FAZIL SHUHAIMI HJ TALIB
BTA CONSULTANTS SDN BHD
No. 36-3, Jalan PJU 8/5G
Perdana Business Centre
47820 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel : 03 - 7725 4450
No. Fax : 03 - 7725 4451
No. H/P : 019 - 319 6601
Email
No. Daftar Syarikat : S425337-K
No. Daftar MOF
: 465 - 00001410
: [email protected]
KEPAKARAN
• Dokumentasi ISO / Audit ISO
• Amalan Persekitaran Berkualiti
(5S)
• Audit Amalan Persekitaran
Berkualiti (5S)
• Lean Manufacturing Through
Kaizen Practices
• Total Productive Maintenance
(TPM)
12
• Design of Experiment (DOE) /
Failure Modes Effects
• Analysis (FMEA)
• Balanced Scorecard
• Key Performance Indicator
(KPI/KPA)
• Total Quality Management
(TQM)
GILLES ROLAND WAELDIN
PETZL MANUFACTURING SDN BHD
Lot 8086, Jalan Kancing Jaya 8,
Taman Kancing Jaya,
48000 Rawang,
Selangor
No. Tel : 03 - 6092 0900
No. Fax : 03 - 6092 0900
No. H/P : 012 - 327 0380
Email
: [email protected]
KEPAKARAN
• Productivity Management
• Lean Sigma
• Business Excellence
• Greenfield Manufacturing Project
• Human Resource Management
13
HAMDI OTHMAN
QKM CONSULTS SDN. BHD.
Suite 9.17, 9th Floor, Wisma Zelan,
Jalan Tasik Permaisuri 2,
Bandar Tun Razak, Cheras,
56000 Kuala Lumpur
No. Tel : 03 - 9173 2367
No. Fax : 03 - 9173 2412
No. H/P : 019 - 278 2595
Email
No. Daftar Syarikat : 469445 - H
No. Daftar MOF
: 357 - 00048486
: [email protected] / [email protected]
KEPAKARAN
• Kepimpinan dan Motivasi
• Kerja Berpasukan
• Komunikasi Berkesan
• Pengurusan Masa
• Innovative and Creative Circle (ICC)
• Perkhidmatan Pelanggan
• Latihan untuk Jurulatih
14
ENCIK HELMY BASRI
JHI SDN BHD
A01, Blok B, Pekan Francais MARA
Mukim Pulai
81110 Johor Bahru
Johor
No. Tel : 07 – 520 1566
No. Fax : 07 – 520 1566
No. H/P : 019 – 728 0336
Email
No. Daftar Syarikat : JM0454377-P
No. Daftar MOF
: 357-02067782
: [email protected]
KEPAKARAN
- Kepimpinan / Motivasi / Training the Trainers
- Kerja Berpasukan
- Creative Thinking
- Pengurusan Masa
- Amalan Persekiataran Berkualiti (5S)
- Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
- Lean Manufacturing Through Kaizen Practices
- Innovative and Creative Circle (ICC)
HUSNITA AZWA HUSSIN
AHA DYNAMIC RESOURCES
No. 3, Lumut Waterfront Villa
32200 Lumut, Perak
No. Tel : 05 - 688 5428
No. Fax : 05 - 688 5428
No. H/P : 019 - 575 9162
Email
No. Daftar Syarikat : IP0333452 - D
No. Daftar MOF
: 357 - 02160285
: [email protected]
KEPAKARAN
• Sistem Pengurusan
Dokumentasi dan Audit ISO
• Sistem Pengurusan Kualiti
Industri Automotif
• Sistem Pengurusan Persekitaran
ISO 14000:2004
• Internal Audit Training ISO
• Dokumentasi dan Audit ISO
16
• Kecekapan Proses dan
Pengurusan Produktiviti
• Amalan Persekitaran Berkualiti
(5S/QE)
• Audit Dalaman Persekitaran
Berkualiti
• Amalan Kaizen
• Pengurusan Lean/ Lean
Manufacturing
• Total Quality Management
ISHAK SALLEH
KAIZEN SOLUTION SDN BHD
No. 15, Jalan PJS 1/56
46150 Petaling Jaya, Selangor
No. Tel : 03 - 7783 9945
No. H/P : 019 - 267 2628
Email
No. Daftar Syarikat : 693209 - V
No. Daftar MOF
: 357 - 02090729
: [email protected]
KEPAKARAN
- Amalan Kebersihan dan Perkilangan yang Baik (GMP)
- Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
- Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
- Lean Manufacturing Through Kaizen Practices
- Total Productive Maintenance (TPM)
- Total Quality Management (TQM)
- Program Pembangunan Keusahawanan
17
ISHAR OMAR
MAI Q CONSULT & SERVICES
8, Jalan Cecawi 6/29B
Seksyen 6, Kota Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel : 03 - 6157 8001
No. Fax : 03 - 6157 8001
No. H/P : 010 - 266 3321
Email
No. Daftar Syarikat : SA0149270 - P
No. Daftar MOF
: 357 - 02183096
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kecekapan Proses dan
Pengurusan Produktiviti
• Amalan Persekitaran Berkualiti
(5S/QE)
• Audit Dalaman Persekitaran
Berkualiti (5S/QE)
• Amalan Kaizen /
• Pengurusan Lean / Lean
Manufacturing
• Pengurusan Fail
• Pengurusan Masa Berkesan
• Pengurusan Stor & Stok
• Failure Mode & Effect Analysis
• Design of Experiments (DOE)
• Statistical Process Control
18
• Pembangunan Modal Insan
• Pembangunan Keusahawanan
JUMARI KOSRIN
XTHREEM PATRON ENTERPRISE
No. 50, Jalan MH 26
Taman Muzaffar Height
Ayer Keroh
75450 Melaka
No. Tel : 06 - 281 8005
No. Fax : 06 - 231 6519
No. H/P : 017 - 671 1902
Email
No. Daftar Syarikat : MA0098202 - V
No. Daftar MOF
: 357 - 02103701
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kepimpinan Berkesan dan Kemahiran Interpersonal
- Kemahiran Kepimpinan
• Motivasi Berkesan dalam Organisasi
• Team Effectiveness for Higher Performance
• Kemahiran Komunikasi
• Pengurusan Masa Berkesan
• Pemikiran Kreatif
• Kemahiran Interpersonal
• Latihan untuk Jurulatih
• Kecemerlangan Penyeliaan
• Pengurusan Bakat
• Pengurusan Sumber Manusia
19
JUMARY JAAPAR
KRIZIK (M) SDN BHD
No. 5, Jalan Teras 2,
Kawasan Industri Teras,
43300 Seri Kembangan,
Selangor
No. Tel : 03 - 8761 4663
No. Fax : 03 - 8761 4668
No. H/P : 019 - 277 5532
Email
: [email protected]
KEPAKARAN
• Pengurusan Sumber Manusia
• Pengurusan Pengeluaran
• Business Excellence
• Pengurusan Lean
• Pengurusan Kualiti
20
No. Daftar Syarikat : No. Daftar MOF
:-
K. MURUGU VARATHAIRAJOO
CDC ASIA PACIFIC CONSULTANCY SDN BHD
1-3-91, I-Avenue Jalan Tun Dr Awang
11900 Bayan Lepas
Pulau Pinang
No. Tel : 04 - 611 1541
No. Fax : 04 - 641 0541
No. H/P : 016 - 216 0104
Email
No. Daftar Syarikat : - 866809 - 0
No. Daftar MOF
:-
: [email protected]
KEPAKARAN
• Human Resource Development
• Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)
• Six Sigma Black Belt and Green Belt
• Business Administration and Customer Service Improvement
• Quantitative Methods
• Research Methodologies
• Lean Sigma
21
KAMARIAH MOHD KHAIRAN
KMK CONSULT
NO. 30 SS 25/23,
Taman Mayang,
47301 Petaling Jaya,
Selangor
No. Tel : 03 - 5611 1344
No. Fax : 03 - 5611 1344
No. H/P : 019 - 211 8378
Email
No. Daftar Syarikat : 343797 - X
No. Daftar MOF
: 357 - 00039610
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kepimpinan / Motivasi / Training the Trainers
• Komunikasi Berkesan
• Pengurusan Masa
• Dokumentasi ISO / Audit ISO
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Pengurusan Fail dan Rekod / Pengurusan Stor dan Stok
22
KAMARUDIN MAMAT
ITEX TRAINING
No. 77, SS7/16,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor
No. Tel : 03 - 7865 4350
No. Fax : 03 - 7876 4280
No. H/P : 018 - 919 8704
Email
No. Daftar Syarikat : 002201725 - K
No. Daftar MOF
:-
: [email protected]
KEPAKARAN
• Innovative & Creative Circle
(ICC)
• Kemahiran Interpersonal
• Process Mapping
• Innovation in Service Sector
• Creativity and Innovation
• Kecekapan Proses dan
Pengurusan Produktiviti
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Dalaman Persekitaran
Berkualiti (5S)
• Pengurusan Lean/ Lean
Manufacturing
• Pengurusan Masa Berkesan
• Total Quality Management
• Pengukuran Produktiviti
(COMPASS)
23
KHAIROL NIZAR BIN ANGSOR
PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD
HICOM Industrial Estate,
P.O Box 7100,
40918 Shah Alam,
Selangor
No. Tel : 03 - 5039 2089
No. Fax : 03 - 5039 1252
No. H/P : 012 - 262 9558
Email
: [email protected]
KEPAKARAN
• Business Excellence
• TS 16949 Automotive Management System
• Manufacturing Process
• Quality Management System
24
MAZIBAH MOHD ZIN
SYNERGY ACTIVE TRAINING SDN BHD
34-3-2, Blok D,
Jalan 2/101C,
Cheras Business Centre,
50100 Kuala Lumpur
No. Tel : 03 - 9131 1657
No. Fax : 03 - 9130 2411
No. H/P : 019 - 242 0692
Email
No. Daftar Syarikat : 872387 - H
No. Daftar MOF
: 357 - 02156827
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kreativiti dan Inovasi
• Process Mapping
• Innovation in Service Sector
• Inovasi Sektor Perkhidmatan
• Pembangunan Modal Insan
dan Kepimpinan
• Amalan Kaizen
• Pengurusan Masa Berkesan
• Total Quality Management
• Balanced Scorecard
• Key Performance Indicator
(KPI/KRA)
• Pembangunan Keusahawanan
• Jualan dan Pemasaran
25
MAZDURAH MOHD ZAIN
DAYAFASIH SDN. BHD
70-1, Amber Business Plaza 2
Jalan Jelawat 1,
56000 Cheras, Kuala Lumpur
No. Tel : 03 - 4270 4704
No. Fax : 03 - 4270 4470
No. H/P : 012 - 377 0795
Email
No. Daftar Syarikat : 359782 - A
No. Daftar MOF
: 357 - 00042995
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kepimpinan Berkesan dan
Kemahiran Interpersonal
• Leadership Skills
• Team Effectiveness for
Higher Performance
• Effective Communication
Skills
• Pengurusan Masa Berkesan
• Creative Thinking
• Interpersonal Effectiveness
• Train the Trainers
• Kecemerlangan Penyeliaan
26
• Talent Management
• Human Capital
Development
• Strategic Workforce
Management
• Perkhidmatan Berkualiti di
Kaunter dan Telefon
• Strategi Memulakan
Perniagaan
• Pembangunan
Keusahawanan
• Organisational Development
• Knowledge Management
MANZALINA SULAIMAN
IDEAL CONNECTORS
No. 29, Jalan Sutera 2/1B,
Taman Sutera,
43000 Kajang,
Selangor
No. Tel : 03 - 4143 0652
No. Fax : 03 - 4143 0652
No. H/P : 012 - 396 7071
Email
No. Daftar Syarikat : 001997176-H
No. Daftar MOF
:-
: [email protected]
KEPAKARAN
• Innovative & Creative Circle (ICC)
• Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Dalaman Persijilan ICC
• Process Mapping
• Amalan Kaizen
• Pengurusan Lean / Lean Manufacturing
27
MOHD ANUAR ABDUL KARIM
TRC CONSULTING
B708, Blok B, De Rozelle
Jalan Merbah 10/1, Seksyen 10
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel : 03 - 6141 7042
No. Fax : 03 - 6141 7042
No. H/P : 013 - 294 5569
Email
No. Daftar Syarikat : SA0111957 - P
No. Daftar MOF
: 357-02127624
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kepimpinan dan Motivasi
• Kerja Berpasukan
• Komunikasi Berkesan
• Pemikiran Kreatif
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Innovative and Creative Circle (ICC)
• Strategic Management Thinking
• Latihan untuk Jurulatih
28
MOHD LIZUAN B. ABD LATIF
QUALITY MIND SDN BHD
No 1, Jalan Spektrum U16/3,
Taman Bukit Subang,
41060 Shah Alam, Selangor
No. Tel : 03 - 7843 9976
No. Fax : 03 - 78439976
No. H/P : 019 - 383 9702
Email
No. Daftar Syarikat : 853494 - A
No. Daftar MOF
: 357 - 02132454
: [email protected]
KEPAKARAN
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Jualan dan Pemasaran
• Program Pembangunan Keusahawanan
• Pengurusan Kewangan
29
MOHD RASHID KANCHIL
IDEAS TRAINING AND COSULTANCY
No. 17, Jalan 15/ 3C,
Seksyen 15,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan
No. Tel : 03 - 8926 8935
No. Fax : 03 - 8926 8935
No. H/P : 014 - 876 4430
Email
No. Daftar Syarikat : 001949322-M
No. Daftar MOF
: 357 - 02159030
: [email protected]
KEPAKARAN
• Innovative & Creative Circle (ICC)
• Amalan Persekitaran Berkualiti
(5S)
• Audit Dalaman Persekitaran
Berkualiti (5S)
• Amalan Kaizen
• Pengurusan Fail
• Pengurusan Stor & Stok
• Total Quality Management
• Team Effectiveness for Higher
Performance
30
• Kepimpinan Berkesan dan
Kemahiran Interpersonal
• Leadership Skills
• Motivasi Berkesan dalam
Organisasi
• Team Effectiveness for Higher
Performance
• Motivasi Berkesan dalam
Organisasi
• Team Effectiveness for Higher
Performance
MOHD RIZAL BIN AYOB
Q IDEAS SOLUTION
No. 97, Jln PUJ 4/13
Taman Puncak Jalil
Bdr Putra Permai
43300 Seri Kembangan, Selangor
No. Tel : 03- 8940 8430
No. Fax : 03 - 8940 8430
No. H/P : 012 - 348 0563
Email
No. Daftar Syarikat : F721337
No. Daftar MOF
: 357-02177671
: [email protected]
KEPAKARAN
• Sistem Pengurusan dan Audit
Dokumentasi dan Audit ISO
• Pengurusan Lean
• Pengurusan Kualiti
• Kepimpinan Berkesan
• Kemahiran Kepimpinan
• Pembangunan Keusahawanan
• Kemahiran Interpersonal
• Pembangunan Sumber Manusia
31
MUHAR HJ. MURAD
MUHAR & ASSOCIATES SDN BHD
No. 8, Jalan Permas Selatan
E15-E2, Straights View Condominium
Bandar Baru Permas Jaya
81750 Masai, Johor
No. Tel : 07 - 289 1494
No. Fax : 07 - 289 1494
No. H/P : 012 - 707 9454
Email
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kreativiti dan Inovasi
• Kecekapan Proses
• Pengurusan Produktiviti
• Pengurusan Lean
• Pengurusan Kualiti
32
No. Daftar Syarikat : 1100189 - T
No. Daftar MOF
:-
DR MUSLI BIN MOHAMMAD
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja
Batu Pahat
Johor Darul Takzim
No. Tel : 07 - 453 3647
No. Fax : 07 - 453 6080
No. H/P : 013 - 746 6345
Email
: [email protected]
KEPAKARAN
• Sistem Pengurusan Kualiti
• Business Excellence
• Sistem Pengurusan Dokumentasi dan Audit ISO
• Sistem Pengurusan Persekitaran ISO 14001:2004
• Internal Auditor Training ISO
• Kesihatan dan Keselamatan dalam Pekerjaan (OSHA)
33
NAZARI HARON
NASDIQ MANUFACTURING CONSULTANT
713, S2-F18, Gardens Homes,
Seremban 2, 70300,
Seremban
No. Tel : 06 - 633 9268
No. Fax : 06 - 633 4018
No. H/P : 019 - 397 0002
Email
No. Daftar Syarikat : MA0057604 - D
No. Daftar MOF
: 357 - 02180801
: [email protected]
KEPAKARAN
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Lean Manufacturing Through Kaizen Practices
• Total Productive Maintenance (TPM)
• Design of Experiment (DOE)
• Failure Modes Effects Analysis (FMEA)
• Innovative and Creative Circle (ICC)
34
DR. NEOH VEE HENG
NETC ASIA RESOURCES SDN BHD
No. 50, Jalan SS26/11 Taman Mayang Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor
No. Tel : 03 - 7806 4109
No. Fax : 03 - 7804 8753
No. H/P : 012 - 218 4799
Email
: [email protected]
KEPAKARAN
• Pengurusan Sumber Manusia
• Business Excellence
• Kecekapan Proses
• Pengurusan Produktiviti
35
DR. NOORHISHAM MOHD ALWI
LINKFARR SDN BHD
Tingkat 1, Bangunan Sapura,
Lot 2, Jalan Enggang,
Kawasan Perindustrian PKNS,
54200 Kuala Lumpur
No. Tel : 03 - 4256 5589
No. Fax : 03 - 4257 5589
No. H/P : 019 - 281 5847
Email
No. Daftar Syarikat : 407537 - D
No. Daftar MOF
: 357 - 01006444
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kepimpinan dan Motivasi
• Latihan untuk Jurulatih
• Kerja Berpasukan
• Komunikasi Berkesan
• Pemikiran Kreatif
• Pengurusan Masa
• Amalan Persekiataran Berkualiti (5S)
• Lean Manufacturing Through Kaizen Practices
• Total Productive Maintenance (TPM)
• Pengurusan Fail dan Rekod
• Innovative and Creative Circle (ICC)
• Pengurusan Stor dan Stok
36
NORHASDI HASSAN
GREAT IMPACT RESOURCES
1-1-5, Lot 15, Tingkat 1,
Blok B, Lorong Juta, Plaza Juta, Mile 4,
Jalan Tuaran, Likas,
88000 Kota Kinabalu, Sabah
No. Tel : 088 - 227 200
No. Fax : 088 - 432 499
No. H/P : 019 - 861 5047
Email
No. Daftar Syarikat : 76033 T
No. Daftar MOF
: 357 - 20014129
: [email protected]
KEPAKARAN
• Pembangunan Modal Insan dan Kepimpinan
• Kepimpinan Berkesan dan Kemahiran Interpersonal
• Kemahiran Kepimpinan
• Motivasi Berkesan dalam Organisasi
• Keberkesanan Kerja Berpasukan
• Kemahiran Berkomunikasi
• Pemikiran Kreatif
• Kemahiran Interpersonal
• Latihan untuk Jurulatih
• Pembangunan Pelanggan
• Pembangunan Keusahawanan dan Bimbingan
37
IR. RIWAYAT BIN MANSOR
AOL VENTURES
18-2 Jalan Bidara 7/1,
Bandar Saujana Utama, Petaling,
47000 Sungai Buloh,
Selangor
No. Tel : 03 - 2631 7221
No. Fax : 03 - 2631 7221
No. H/P : 016 - 205 7575
Email
No. Daftar Syarikat : SA0229650 - V
No. Daftar MOF
: 357 - 02213973
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kecekapan Proses dan Pengurusan Produktiviti
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Pengurusan Kualiti
- Sistem Pengurusan Dokumentasi dan Audit ISO
- Sistem Pengurusan Kualiti Industri Automotif ISO/TS 16949:2002
- Internal Auditor Training ISO
• Pembangunan Modal Insan dan Kepimpinan
38
SARIMAH TALIB
VALE MALAYSIA MINERALS SDN BHD
Jalan Semarak Api,
Teluk Rubiah,
32040 Seri Manjung,
Perak
No. Tel : 05 - 690 9560
No. Fax : 05 - 690 9501
No. H/P : 019 - 238 6000
Email
No. Daftar Syarikat : No. Daftar MOF
:-
: [email protected]
KEPAKARAN
• Occupational Health & Safety Environment
• Corporate Security
• Corporate Social Responsibility (CSR)
• Corporate Affairs
• Risk Management
• Business Continuity Management (BCM)
• Standards and Compliance
• Diversity Management
39
SHAHARUM ASHAARI
SYNERGY ASSIMILATION OF KNOWLEDGE
RESOURCES
No. 36, Jalan Rakan 16
Taman Rakan Bt 11 Cheras
Hulu Langat, 43000 Kajang, Selangor
No. Tel : 03 - 8733 6436
No. Fax : 03 - 8733 6436
No. H/P : 019 - 380 0805
Email
No. Daftar Syarikat : 002164680 - V
No. Daftar MOF
: 357 - 02193881
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kreativiti dan Inovasi
• 7 QCC Tools / 7 New QCC Tools
• Process Mapping
• Inovasi Sektor Perkhidmatan
• Innovative and Creative Circle
(ICC)
40
• Kecekapan Proses dan
Pengurusan Produktiviti
• Amalan Persekitaran Berkualiti
(5S)
• Amalan Kaizen
• Pengurusan Lean/ Lean
Manufacturing
• Failure Mode & Effect Analysis
(FMEA)
• Design of Experiments (DOE)
• Statistical Process Control (SPC)
• Six Sigma (Black Belt/Green Belt)
• Balance Scorecard
• Key Performance Indicator
(KPI/KRA)
SHARIL GOH FADHIL
No 33-1&2 Floor, Jalan USJ 10/1D
Taipan Business Center
47620 USJ Subang Jaya
Selangor
No. Tel : 03 - 6157 8001
No. Fax : 03 - 6157 8001
No. H/P : 010 - 266 3321
Email
No. Daftar Syarikat : SA0149270 - P
No. Daftar MOF
: 357 - 02183096
: [email protected]
KEPAKARAN
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Lean Manufacturing Through Kaizen Practices
• Total Productive Maintenance (TPM)
• Design of Experiment (DOE) / Six Sigma
• Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)
• Process Mapping
• MINITAB
• Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ)
41
SHAMLIN HJ ABD WAHID
BINA INSAN CONSULTANCY SDN BHD
230 Jalan 3/1, Taman Alamanda,
70450 Senawang, Seremban,
Negeri Sembilan
No. Tel : 06 - 677 6924
No. Fax : 06 - 677 6924
No. H/P : 019 - 620 6894
Email
No. Daftar Syarikat : 733909H
No. Daftar MOF
: 357 - 02081566
: [email protected]
KEPAKARAN
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Lean Manufacturing Through Kaizen Practices
• Total Productive Maintenance (TPM)
• Innovative and Creative Circle (ICC)
42
SYUKRI HADAFI HAMDAN
GEMBA SOLUTION SDN BHD
No 61, Jalan Setia Impian U13/8F,
Seksyen U13, Bandar Setia Alam,
40170 Shah Alam,
Selangor
No. Tel : 019 - 222 8315
No. Fax : 03 - 334 19502
No. H/P : 019 - 222 8315
Email
No. Daftar Syarikat : 001979056 - U
No. Daftar MOF
: 357 - 02159898
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kecekapan Proses
• Pengurusan Produktiviti
• Production System
• Lean Management
• Pengurusan Kualiti dan Produktiviti
43
WAN HASSAN WAN KADIR
Q KAIZEN CENTRE
2513 Kg Beris Jambu,
16100 Kota Bharu, Kelantan
No. Tel : 09 - 798 8100
No. Fax : 09 - 719 1081
No. H/P : 019 - 750 3464
Email
No. Daftar Syarikat : JM0336687 - T
No. Daftar MOF
: 357 - 02078551
: [email protected]
KEPAKARAN
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Pengurusan Fail dan Rekod / Pengurusan Stor dan Stok
• Innovative and Creative Circle (ICC)
• Jualan dan Pemasaran /Penjenamaan
• Total Quality Management (TQM)
• Pengukuran Produktiviti / COMPASS
44
ZAKARIA MD SHARIFF
TFMC MANAGEMENT CONSULTANT
No. 63, Jalan Murni 7
Johor Bahru
No. Tel : 07 - 331 5101
No. Fax : 07 - 331 6101
No. H/P : 012 - 704 1944
Email
No. Daftar Syarikat : JM0565810 - T
No. Daftar MOF
: 357 - 02153484
: [email protected]
KEPAKARAN
• Innovative & Creative Circle (ICC)
• Kemahiran Interpersonal
• Process Mapping
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Dalaman Persekitaran Berkualiti (5S)
• Amalan Kaizen
• Pengurusan Lean/ Lean Manufacturing
• Pengurusan Masa Berkesan
• Pengurusan Fail
45
ZAINUDIN ELIAS
BUDIMAN DINAMIK SDN BHD
42A, Jalan Kota Raja M27/M,
Pusat Bandar Hicom,
Seksyen 27,
40400 Shah Alam,
Selangor
No. Tel : 03 - 5192 4617
No. Fax : 03 - 5192 4692
No. H/P : 019 - 534 4006
Email
No. Daftar Syarikat : 679831 - D
No. Daftar MOF
:-
: [email protected]
KEPAKARAN
• Kepimpinan dan Motivasi
• Latihan untuk Jurulatih
• Kerja Berpasukan
• Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
• Innovative and Creative Circle (ICC)
• Sistem Pengurusan Kualiti ISO
46