User Manual

Comments

Transcription

User Manual
User Manual
SMART Board
®BIS BV_versie 090410
1. Inleiding
Van harte gefeliciteerd met uw aangeschafte SMART Board oplossing. Met deze oplossing is lesgeven
en presenteren voortaan een feest. U wint aan interactie, u wint aan betrokkenheid, u wint aan
plezier. En niet alleen voor u worden de lessen leuker, ook voor uw publiek!
Om optimaal te profiteren van uw nieuwe oplossing en om alle gebruikersmogelijkheden van uw
geavanceerde SMART board oplossing optimaal te benutten, worden in deze uitgebreide
gebruikershandleiding alle mogelijkheden die uw SMART Board biedt op een rijtje gezet. Aan de
hand van uitgebreide beschrijvingen en duidelijke visualisaties wordt het bord beschreven en leert u
de vele mogelijkheden zelf toe te passen. Van de verschillende SMART onderdelen tot het gebruiken
van de standaardfuncties en van het invoegen van beeldmateriaal tot het exporteren van
bestanden, het komt in deze gebruikershandleiding allemaal aan de orde.
Wilt u meer toelichting op het gebruik van SMART Board, dan raden wij u de SMART Board training
aan. In deze training worden de vele mogelijkheden die het SMART Board biedt uiteengezet en
worden de gebruikers door middel van praktijkoefeningen getraind om het bord vol zelfvertrouwen
te gebruiken. Na het volgen van deze training kent het SMART board geen geheimen meer en zullen
uw medewerkers vol enthousiasme en zelfvertrouwen deze oplossing optimaal inzetten.
BIS wenst u veel plezier met uw SMART board!
®BIS BV_versie 090410
2
2. Inhoudsopgave
1. Inleiding ..............................................................................................................2
2. Inhoudsopgave ......................................................................................................3
3. Het SMART Board ...................................................................................................5
3.1 Het Bordoppervlak .............................................................................................5
3.2 SMART pennenbak ..............................................................................................6
3.3 Knoppen van de Pennenbak ..................................................................................6
3.4 De pennen .......................................................................................................6
3.5 Het controlelampje ............................................................................................7
3.6 Kalibreren van het SMART Board ............................................................................7
4. De SMART Board hulpmiddelen ..................................................................................8
4.1 SMART Hulpmiddelen openen ................................................................................8
4.2 SMART Hulpmiddelen gebruiken .............................................................................8
4.2.1 Notebook™ ....................................................................................................8
4.2.2 Recorder .......................................................................................................8
4.2.3 Videospeler ...................................................................................................8
4.2.4 Toetsenbord ..................................................................................................8
4.2.5 Zwevende hulpmiddelen ...................................................................................8
4.2.6 Direct conferentiegesprek .................................................................................8
4.2.7 Overige SMART Hulpmiddelen > Scherm verbergen....................................................9
4.2.8 Overige SMART Hulpmiddelen > Spotlight ...............................................................9
4.2.9 Overige SMART Hulpmiddelen > vergrootglas ...........................................................9
4.2.10 Overige SMART Hulpmiddelen > Rekenmachine.......................................................9
4.2.11 Overige SMART Hulpmiddelen > Aanwijzer ............................................................9
4.2.12 Overige SMART Hulpmiddelen > Werkbalk Schermafdruk ...........................................9
4.2.13 Configuratiescherm ........................................................................................9
4.2.14 Oriënteren ...................................................................................................9
5.
Werkbalk Zwevende hulpmiddelen ......................................................................... 10
6. Werkbalken Notebook versie 10 ............................................................................... 11
6.1 Werkbalk Volledig scherm .................................................................................. 12
6.2 Tabbladen ..................................................................................................... 12
7. Werken met collecties van Notebook Galerie ............................................................... 14
7.1 In de Galerie zoeken naar content ........................................................................ 14
7.2 Galerie-items zoeken met behulp van het zoekveld ................................................... 15
7.3 Online basismaterialen gebruiken ......................................................................... 15
7.4 Zoekresultaten weergeven ................................................................................. 15
8. Content verzamelen en delen met Notebook ............................................................... 16
8.1 Werkbalk Vastleggen gebruiken ........................................................................... 16
8.2 Invoegen menu gebruiken .................................................................................. 17
8.3 Notebook Print Capture gebruiken ........................................................................ 17
8.4 Opslaan in SMART Notebook bestandsopmaak .......................................................... 18
8.5 Bestand in een andere bestandsopmaak exporteren .................................................. 18
®BIS BV_versie 090410
3
9. SMART Board™ Welkomstcentrum voor Microsoft® Windows® besturingssysteem ................... 19
9.1 Welkomstcentrum openen .................................................................................. 19
9.2 Snelle start .................................................................................................... 19
9.3 Hulpmiddelen ................................................................................................. 20
9.4 Teacher’s Hub ................................................................................................ 20
9.5 Help/Ondersteuning ......................................................................................... 20
9.6 Hulpmiddelen ................................................................................................. 20
9.7 Teacher’s Hub ................................................................................................ 20
9.8 Help/Ondersteuning ......................................................................................... 20
®BIS BV_versie 090410
4
3. Het SMART Board
Het principe van een SMART Board is even eenvoudig als doeltreffend. Het SMART Board wordt
aangesloten op een computer en op een projector waardoor uw computerbeeld geprojecteerd wordt
en dus voor iedereen zichtbaar is. U kunt nu iedere computer applicatie bedienen en activeren
vanaf het SMART Board; schrijf in digitale inkt en bewaar uw notities voor later.
De projector projecteert
het beeld van de computer
op het digitale schoolbord.
De computer verzendt
het beeld van het
computerscherm naar de
projector.
Elke aanraking van het
scherm met een vinger of
met een pen veroorzaakt
eenzelfde commando als de
muis of toetsenbord. Het
scherm verzendt dit
commando naar de PC.
Het beste van alles is dat het SMART Board interactive whiteboard zeer eenvoudig in gebruik is. Als
u met een computer kunt werken, kunt u dat ook met een SMART Board interactive whiteboard.
Maar voor u aan de slag gaat met het interactieve whiteboard dient u een aantal basisprincipes te
kennen.
1.
2.
3.
4.
Het
Het
Het
Het
bordoppervlak
SMART pennenbakje met de vier SMART pennen
controlelampje
kalibreren van het SMART Board
3.1 Het Bordoppervlak
Het SMART Board is een zogenaamd “zacht bord”. Dat betekent dat het bord druksensitief is en
werkt doordat er contact gemaakt wordt tussen twee lagen. Om deze techniek mogelijk te maken,
bestaat het SMART Board uit een harde achterkant met daarvoor een flexibele laag, die tegen de
achterwand gedrukt kan worden. Wanneer er op het bord gedrukt wordt, wordt de voorlaag iets
naar achteren geduwd. Dit ervaart men als “zacht” en dus wordt er wel eens gesproken van een
“zacht bord”. Het grote voordeel van een zacht bord is dat de druksensitieve controle intuïtief
werkt. Door deze techniek kunt u het bord bedienen met een pen of uw vinger. U hebt geen
speciale hulpmiddelen, batterijen of knoppen nodig om het bord te bedienen. Dit heeft tot gevolg
dat iedereen – onafhankelijk van technische en computervaardigheden – op een SMART Board snel
en effectief kan werken.
®BIS BV_versie 090410
5
3.2 SMART pennenbak
De SMART Pennenbak bestaat uit vier vakken met een
kleurcodering voor pennen een één vak voor de wisser. Elk vak
heeft een optische sensor die detecteert wanneer de pennen
en wisser zijn opgepakt. Zolang het pennenvak leeg is, kunt u
met de pen of uw vinger schrijven. De technologie in de
pennenbak is intelligent genoeg om te weten welk hulpmiddel
er het meest recent is uitgenomen. Als u de wisser uit het vak
neemt terwijl u een pen in de hand houdt, gaat de pennenbak
ervan uit dat u wilt wissen. De lampjes boven de vakken geven
aan welk hulpmiddel het laatst is uitgenomen.
TIP: Als iemand per ongeluk een pen of de wisser meeneemt,
kunt u de optische sensor eenvoudig met een pennendop of een
plakkertje afplakken zodat u het interactive whiteboard kunt
gebruiken totdat het hulpmiddel terug is.
3.3 Knoppen van de Pennenbak
De pennenbak heeft minimaal twee pennenbakknoppen. U kunt één knop gebruiken om het
Schermtoetsenbord te openen. U kunt de tweede knop gebruiken om ervoor te zorgen dat uw
volgende aanraking op het interactive whiteboard wordt geregistreerd als een rechtermuisklik. Een
aantal interactive whiteboards heeft een derde knop. Deze derde knop wordt gebruikt om snel Help
te openen.
3.4 De pennen
Het SMART Board interactive whiteboard wordt geleverd met vier Whisper-tip™ pennen (zwart,
rood, groen en blauw) en één wisser. U hoeft de pennen niet te gebruiken voor het schrijven op het
interactive whiteboard, maar ze maken het schrijven wel intuïtiever. Pak een pen uit de pennenbak
en schrijf op het SMART Board. Als u de digitale inkt wilt wissen, kunt u de wisser uit de pennenbak
nemen en deze soepel over uw notities bewegen. Uw notities worden dan gewist.
TIP: Als u een groot vlak met digitale inkt wilt verwijderen, teken dan een cirkel rondom het gebied
dat u wilt wissen en tik één keer binnenin dat gebied. Alle handgeschreven notities in die cirkel
verdwijnen.
®BIS BV_versie 090410
6
3.5 Het controlelampje
Het controlelampje geeft de status van uw interactive whiteboard weer.
Afhankelijk van het model van het SMART Board interactive whiteboard dat u
gebruikt bevindt het controlelampje zich rechts van de pennenbak ofwel
rechtsonder op het frame van het bord.
Controlelampje op
de rechterzijde van
de pennenbak
Controlelampje
rechtsonder
op het frame
van het bord
Als het controlelampje groen brandt, werkt het systeem
zoals het moet. Als het controlelampje knippert of als de kleur langere tijd anders is dan groen,
moet u de Gebruikershandleiding raadplegen die bij het SMART Board interactive whiteboard is
geleverd voor hulp en het oplossen van problemen.
OPMERKING: Nadat u de computer hebt ingeschakeld, is het controlelampje rood zolang het SMART
Board interactive whiteboard en de computer de communicatie instellen.
3.6 Kalibreren van het SMART Board
Het SMART Board moet u de eerste keer voor gebruik kalibreren (ook wel oriënteren of richten
genoemd). Ook als de projector of het interactive whiteboard is verplaatst, moet het bord opnieuw
gekalibreerd worden. U kunt op 2 manieren kalibreren.
U dient het interactive whiteboard tijdens het instellen te oriënteren of
als de projector of het interactive whiteboard sinds het vorige gebruik
zijn verplaatst.
1 Houd de rechtermuisknop en de knop voor het Toetsenbord
tegelijkertijd ingedrukt tot het scherm Oriëntatie wordt
weergegeven.
2 Begin het oriëntatieproces links bovenin het scherm Oriëntatie. Druk
met uw vinger of pen stevig in het midden van elk kruis in de volgorde
die wordt weergegeven door de witte, ruitvormige afbeelding.
Standaard wordt het SMART Board op 9 punten gekalibreerd. Indien u nauwkeuriger wilt werken,
kunt u dit aanpassen naar 20 punten. U doet dit als volgt:
1.
2.
3.
4.
Open SMART Board hulpmiddelen (het icoon rechtsonder in de Windows taakbalk)
Ga naar het configuratiescherm en kies de optie SMART Board Instellingen
Kies nu de optie Instellingen voor Afdrukstand/Uitlijning
Hier kunt u de uitlijning op 20 punten zetten en het SMART Board opnieuw configureren
®BIS BV_versie 090410
7
4. De SMART Board hulpmiddelen
Het menu SMART Hulpmiddelen biedt een snelle toegang tot de functies die helpen om het SMART
Board™ interactive whiteboard effectiever te bedienen. Naast de basisfuncties zoals het
Schermtoetsenbord en Zwevende hulpmiddelen vindt u hier ook multimediahulpmiddelen waarmee
u dynamische content kunt aanmaken en presenteren.
4.1 SMART Hulpmiddelen openen
Druk op het SMART Board-pictogram in het meldingengebied van Windows rechtsonder in het
scherm. Het menu SMART Hulpmiddelen wordt weergegeven. Als het SMART Board-pictogram niet
zichtbaar is, selecteert u Start > Programma’s > SMART Board Software > SMART Hulpmiddelen. Het
SMART Board-pictogram wordt rechtsonder in het scherm weergegeven.
4.2 SMART Hulpmiddelen gebruiken
In de tabel hieronder worden alle beschikbare opties van het menu SMART Hulpmiddelen
weergegeven. Door de aanraakgevoeligheid van het interactive whiteboard kunt u al deze
hulpmiddelen met uw vinger bedienen.
4.2.1 Notebook™
Notities die u op het interactive whiteboard of op de computer hebt geschreven opslaan als een
serie pagina’s. Zoeken naar objecten die in de Galerie zijn opgeslagen zoals afbeeldingen, video en
Macromedia® Flash®-content. Het Notebook-bestand exporteren als HTML, PDF, PowerPoint (PPT)
of als een reeks afbeeldingen, bijvoorbeeld als JPEG, GIF, PNG of BMP.
4.2.2 Recorder
Alle acties opnemen die op het interactive whiteboard worden uitgevoerd, zoals een training of
werkstroomprocessen. Audio toevoegen met een microfoon, opnamekwaliteit en video-indeling
regelen en de opname delen met collega’s.
4.2.3 Videospeler
Tijdens een presentatie over de videobeelden schrijven of tekenen en een enkel videoframe
vastleggen in Notebook. Gebruik SMART Videospeler om videobestanden af te spelen die op de
computer zijn opgeslagen of om content van een camera, video, cd-rom of dvd weer te geven.
4.2.4 Toetsenbord
In elke willekeurige toepassing tekst invoeren en of wijzigen zonder dat u het interactive
whiteboard hoeft te verlaten.
4.2.5 Zwevende hulpmiddelen
De pen, markeerder, wisser en andere veel gebruikte hulpmiddelen snel openen. Screenshots
maken, een actie op het interactive whiteboard ongedaan maken of herhalen en de werkbalk
Zwevende hulpmiddelen aanpassen.
4.2.6 Direct conferentiegesprek
Meedoen aan een dataconferentie op internet of zelf een vergadering starten. Uitgebreide
informatie over het gebruik van Bridgit vindt u op
www.smarttech.com/trainingcenter/windows/trainingmaterials.asp.
®BIS BV_versie 090410
8
4.2.7 Overige SMART Hulpmiddelen > Scherm verbergen
Gegevens geleidelijk onthullen om spanning te creëren of tekst en grafische beelden verbergen door
het scherm van links naar rechts of van boven naar onder te bewegen.
4.2.8 Overige SMART Hulpmiddelen > Spotlight
De aandacht van het publiek richten op een specifiek onderdeel van het scherm. De vorm van de
spotlight wijzigen, de transparantie van het verborgen gebied instellen of de spolight-weergave
afsluiten.
4.2.9 Overige SMART Hulpmiddelen > vergrootglas
Kleine tekst of afbeeldingen groter maken - zoals een cel in een Excel-werkblad – zodat iedereen
deze goed kan zien. Twee vensters worden weergegeven. Met het kleinere selecteert u het gebied
dat u wilt vergroten en in het grotere wordt de vergrote weergave getoond.
4.2.10 Overige SMART Hulpmiddelen > Rekenmachine
Gebruik dit hulpmiddel om de Windows-rekenmachine op het scherm te openen
4.2.11 Overige SMART Hulpmiddelen > Aanwijzer
Gebruik de aanwijzer om de aandacht van het publiek te richten op een belangrijk stukje informatie
op het scherm.
4.2.12 Overige SMART Hulpmiddelen > Werkbalk Schermafdruk
Verrijk de les door een geselecteerd gebied, venster of een volledig scherm van het bureaublad vast
te leggen. De vastgelegde afbeelding verschijnt automatisch op een pagina in uw Notebook-bestand.
4.2.13 Configuratiescherm
Configureer een reeks software- en hardwareopties: pas SMART Board-instellingen aan; oriënteer
het SMART Board; voorkeursinstellingen voor pennenbak; maak een verbinding met een nieuw
SMART Board; controleer op software-updates; open Help en beheer Ink Aware-toepassingen, talen
en draadloze verbindingen.
4.2.14 Oriënteren
Gebruik dit hulpmiddel om het SMART Board interactive whiteboard te oriënteren.
Als de projector of het interactive whiteboard wordt verplaatst, moet u het SMART Board
oriënteren. Door deze handeling weet de computer waar de afbeelding van het bureaublad op het
oppervlak van het interactive whiteboard wordt weergegeven.
®BIS BV_versie 090410
9
5. Werkbalk Zwevende hulpmiddelen
De functies die u gebruikt zijn letterlijk binnen handbereik dankzij de werkbalk Zwevende
hulpmiddelen. Als deze niet meteen op uw scherm wordt weergegeven, kunt u de werkbalk
Zwevende hulpmiddelen openen door het pictogram SMART Board™ in het meldingengebied van
Windows rechtsonder in het scherm te selecteren en daarna Zwevende hulpmiddelen weergeven uit
het menu te kiezen.
®BIS BV_versie 090410
10
6. Werkbalken Notebook versie 10
Dankzij de werkbalk van Notebook™ hebt u toegang tot een aantal hulpmiddelen die u helpen als u
werkt met een Notebook-bestand. De werkbalk wordt standaard weergegeven aan de bovenzijde
van de Notebook-pagina. Als u werkt met het SMART Board interactive whiteboard en u wilt zitten
of als u werkt met jonge leerlingen, kan het handig zijn om de werkbalk te verplaatsen naar de
onderzijde van de pagina. Druk dan op de verticale tweerichtingspijl helemaal rechts op de
werkbalk.
®BIS BV_versie 090410
11
6.1 Werkbalk Volledig scherm
Met behulp van de werkbalk Volledig scherm kunt u werken met het Notebook-bestand in volledige
weergave.
6.2 Tabbladen
Er bevinden zich vier tabbladen aan de zijkant van de Notebook-interface (hieronder weergegeven
aan de rechterzijde van het werkgebied). Klik op de horizontale tweerichtingspijl om de tabbladen
te verplaatsen van de ene kant van het werkgebied naar de andere.
Tabblad Paginasorteerder
Miniatuurweergave
Tabblad Galerie
Tabblad Bijlage
Tabblad Eigenschappen
Tabbladen verplaatsen
naar andere kant van
werkgebied
Selectievakje
automatisch
verbergen
®BIS BV_versie 090410
12
U kunt de tabbladen verbergen zodra u ze niet meer nodig hebt. Selecteer hiervoor het vakje
Automatisch verbergen.
Klik op de horizontale tweerichtingspijl om deze vier tabbladen te verplaatsen van de ene kant van
de pagina naar de andere. De volgende tabbladen worden weergegeven op de linkerzijde van het
werkgebied.
Klik op het tabblad Paginasorteerder zodat een miniatuurweergave van elke pagina in het Notebookbestand wordt weergegeven, u kunt navigeren naar een andere pagina, paginagroepen kunt
aanmaken of de pagina’s in een andere volgorde kunt sorteren.
Klik op het tabblad Galerie als u toegang wilt tot de speciale pagina’s van SMART, clipart, Adobe®
Flash®-animaties, audio en video die u kunt toevoegen aan het Notebook-bestand.
Klik op het tabblad Bijlagen om hyperlinks of bijlagen uit andere toepassingen toe te voegen aan
het bestand.
Klik op het tabblad Eigenschappen om vormen, objecten en tekst op te maken.
®BIS BV_versie 090410
13
7. Werken met collecties van Notebook Galerie
Met Notebook™ Galerie kunt u snel lesactiviteiten en presentaties met veel grafische details
ontwikkelen en leveren. Duizenden afbeeldingen, audio, video, Macromedia® Flash®-bestanden met
hoge resolutie en complete Notebook-bestanden zijn georganiseerd in doorzoekbare collecties
waarmee u aantrekkelijke en herbruikbare content kunt aanmaken.
Druk hierop om terug te
keren naar eerdere
Voer een zoekterm in en vind snel
aanverwante Galerie-items.
zoekresultaten – werkt
hetzelfde als de toets
‘Terug’ van een
Extra Galerie acties
weergeven
internetbrowser
Druk op het tabblad
Galerie om de
Galerie te openen
Selecteer een map
om de inhoud weer
te geven in het
gebied met
zoekresultaten
Gebied met
zoekresultaten
Sleep de
miniatuurweergave
naar het werkgebied
7.1 In de Galerie zoeken naar content
Er zijn twee manieren waarop u content kunt zoeken in de Galerie. U
kunt in de collecties van de Galerie bladeren en een map selecteren of u
kunt een zoekterm invoeren in het zoekveld, net zoals bij een
zoekmachine op internet.
Als u bijvoorbeeld een lesactiviteit voor wiskunde ontwikkelt over
vormen, kunt u mogelijk besluiten om op onderwerp te zoeken voor alle
Galerie-items die te maken hebben met Vormen, Ruimte en Maten. Maar
als u tijdens de les op zoek bent naar een specifieke vorm, kunt u het
zoekwoord “driehoek” in het zoekveld invoeren om uzelf tijd te
besparen.
®BIS BV_versie 090410
14
7.2 Galerie-items zoeken met behulp van het zoekveld
1 Druk één keer binnenin het zoekveld
2 Voer een zoekwoord in dat verband houdt met het type object(en) dat/die u zoekt
3 Druk op de knop Zoeken om de resultaten weer te geven
TIP: Druk op het pictogram links van het zoekveld om het Schermtoetsenbord te gebruiken en het
zoekwoord in te voeren.
7.3 Online basismaterialen gebruiken
Selecteer Online hulpmiddelen om toegang te krijgen tot een lijst
met internetlinks naar lesactiviteiten, curriculumstandaarden,
hulpmiddelen voor klassen of extra Galeriecontent. U kunt naadloos
een internetpagina lanceren met ondersteunende content terwijl u
lesgeeft. Op deze manier wordt de voortgang van uw presentatie
niet onderbroken omdat u Notebook afsluit.
OPMERKING: U hebt een actieve internetverbinding en een
internetbrowser nodig om Online basismaterialen te kunnen
gebruiken.
7.4 Zoekresultaten weergeven
De zoekresultaten worden grafisch weergegeven als miniatuurweergaven die passen bij uw
zoekcriteria. Deze miniatuurweergaven, ook wel Galerie-items, worden georganiseerd in vier
soorten content: Verwante mappen, Figuren en achtergronden, Interactief en multimedia en
Notebook-bestanden en –pagina’s.
Als u bijvoorbeeld het zoekwoord ‘driehoek’ invoert,
worden in Verwante mappen alle Galerie-items
weergegeven die verband houden met het zoekwoord
en krijgt u extra content om de lesactiviteiten aan te
vullen. Druk twee keer op een miniatuurweergave
van de map om de inhoud weer te geven.
De miniatuurweergaven die worden weergegeven in
Figuren en achtergronden betreffen onder andere
clipart en foto’s. Sleep een item naar het
werkgebied en gebruik deze als onderdeel van een
les of wijzig de eigenschappen.
Interactief en multimedia bevat drie soorten
content: Flash-bestanden, videobestanden en
objecten met geluidsbestanden. Items uit dit deel
van de Galerie worden gebruikt om rijke
mediacontent aan een les of presentatie toe te
voegen en snel afgeleide leerlingen bij de les te
betrekken met multimediale elementen.
®BIS BV_versie 090410
15
Aanvullende content vindt u in Notebook-bestanden en –pagina’s. Miniatuurweergaven van
Notebook-bestanden zijn herkenbaar aan de ringband aan de linkerzijde van de miniatuurweergave.
Sleep de miniatuurweergave naar het werkgebied om een pagina of een reeks pagina’s toe te
voegen aan uw bestaande content, bijvoorbeeld een complete lesactiviteit. Notebook-bestanden
worden direct achter de actieve Notebook-pagina ingevoegd.
Miniatuurweergaven van Notebook-pagina’s zijn herkenbaar aan het ‘ezelsoor’ in de hoek
rechtsboven. Sleep de miniatuurweergave naar het werkgebied om een nieuwe pagina aan te maken
met een achtergrond waarop leerlingen kunnen schrijven, zoals een oefening in het herkennen van
vormen.
8. Content verzamelen en delen met Notebook
Screenshots, afbeeldingen en bestanden van andere toepassingen zoals Macromedia® Flash® kunnen
in Notebook™ worden geïmporteerd om u te helpen boeiende lesactiviteiten en presentaties aan te
maken. Sla het voltooide bestand op in een Notebook-bestandsopmaak en deel het bestand met
anderen op uw werkplek. U kunt ook uw waardevolle content delen als u het Notebook-bestand
exporteert naar HTML, PDF, PowerPoint (PPT) of als een reeks afbeeldingen (bijv. JPEG, GIF, etc.)
in het geval dat uw collega’s geen Notebook hebben.
8.1 Werkbalk Vastleggen gebruiken
Gebruik de werkbalk Vastleggen om een geselecteerd deel van het scherm, een
venster of het hele scherm met content rechtstreeks vast te leggen in
Notebook. De computer hoeft niet te worden aangesloten op een SMART
Board™ interactive whiteboard om de werkbalk Vastleggen te kunnen
gebruiken, maar u moet wel SMART software hebben geïnstalleerd.
Content verzamelen met behulp van de werkbalk Vastleggen.
1. Open Notebook
2. Selecteer Weergave > Werkbalk Schermafdruk in het menu van Notebook om de werkbalk
Vastleggen te openen of druk op het pictogram van de camera
3. Navigeer naar het scherm dat u wilt vastleggen, bijvoorbeeld een webpagina. De werkbalk
Vastleggen blijft geopend bij elke willekeurige actieve toepassing of internetbrowser. U
kunt content op vier manieren vastleggen. Zie hieronder.
4. De vastgelegde afbeelding wordt op een pagina in uw Notebook-bestand weergegeven
Knop
Wat kunt u doen met deze knop?
Een rechthoekig deel van het scherm vastleggen
Het gehele scherm vastleggen
Een specifiek venster op het scherm vastleggen
Een deel van het scherm in een vrije stijl vastleggen
®BIS BV_versie 090410
16
8.2 Invoegen menu gebruiken
U hebt in de voorgaande jaren waarin u lesgaf talrijke bestanden met
content verzameld. Het moment is daar om een deel van dit materiaal
in uw Notebook-lesactiviteiten te integreren. Er is bijvoorbeeld een
afbeelding die u wilt gebruiken om een specifieke leersituatie in de
klas te verbeteren.
1. Open Notebook
2. Selecteer Invoegen > Figuurbestand in het Notebook softwaremenu
om het dialoogvenster Figuurbestand invoegen te openen
3. Blader naar de locatie van het bestand en selecteer dit. Klik op Openen om de afbeelding in uw
Notebook-bestand in te voegen
8.3 Notebook Print Capture gebruiken
Met behulp van Notebook Print Capture
kunt u bestanden van meerdere pagina’s en
uit andere toepassingen zoals Microsoft
Word and PowerPoint® of zelfs een lange
webpagina toevoegen aan een Notebookbestand.
Met andere woorden: Print Capture (het
afdrukken van vastgelegd materiaal) is
bijna gelijk aan afdrukken; een gedrukte
pagina is gelijk aan een pagina in
Notebook.
1. Open een bestand dat u wilt vastleggen
in Notebook
2. Selecteer Bestand > Afdrukken uit het hoofdmenu van de toepassing. Het dialoogvenster
Afdrukken wordt weergegeven. Selecteer SMART Notebook Print Capture uit de lijst met
beschikbare printers
3. Druk op Afdrukken om de pagina vast te leggen als een afbeelding in een Notebook-bestand. Als
Notebook nog niet geopend was, wordt deze nu automatisch geopend
TIP: Af en toe wordt de afbeelding in het Notebook-bestand mogelijk wazig weergegeven. Selecteer
dan Weergeven > in-/uitzoomen > 100% in het menu Notebook zodat de vastgelegde afbeelding
duidelijk wordt weergegeven in het werkgebied van Notebook.
®BIS BV_versie 090410
17
8.4 Opslaan in SMART Notebook bestandsopmaak
Sla uw huidige Notebook-bestand op voor referentie of om het bestand te delen met anderen die
ook Notebook gebruiken.
1. Selecteer Bestand > Opslaan in het menu Notebook of
selecteer Bestand > Opslaan als om wijzigingen op te slaan
als een nieuw Notebook-bestand. Het originele Notebookbestand wordt niet gewijzigd
2. Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven
3. Blader naar de locatie waar u het Notebook-bestand wilt
opslaan
4. Voer een naam voor het bestand in het tekstveld
Bestandsnaam in en klik vervolgens op Opslaan
8.5 Bestand in een andere
Exporteer bestanden zodat u
geen Notebook op hun
Mogelijk wilt u de content
anderen deze online op
bestandsopmaak exporteren
deze kunt delen met collega’s die
computer hebben geïnstalleerd.
exporteren naar HTML zodat
internet kunnen bekijken.
1. Selecteer Bestand > Exporteren in het menu Bestand
2. Kies de bestandsopmaak waarnaar u het Notebook- bestand wilt exporteren: HTML, PDF,
PowerPoint (PPT) of als een reeks afbeeldingen (bijv. JPEG, GIF)
®BIS BV_versie 090410
18
9. SMART Board™ Welkomstcentrum voor Microsoft® Windows® besturingssysteem
Welkomstcentrum is een compacte en verplaatsbare werkbalk die de meest frequent gebruikte
functies en toepassingen van SMART Board bevat. U kunt deze werkbalk ook configureren zodat u
software van andere leveranciers kunt opnemen.
9.1 Welkomstcentrum openen
Druk op het pictogram SMART Board (@@) in het meldingengebied van Windows rechtsonder in het
scherm en selecteer Welkom bij Notebook uit het menu. Het Welkomstcentrum biedt diverse
tabbladen, elk met opties voor het starten van algemeen gebruikte toepassingen en hulpmiddelen.
Tabbladen
Actiemogelijkheden
Selecteer dit vakje als u
wilt dat Welkomstcentrum
automatisch wordt gestart
zodra Notebook wordt
opgestart
9.2 Snelle start
Dit tabblad biedt mogelijkheden zodat u snel aan de slag
kunt met de meest frequent gebruikte acties binnen
handbereik.
U kunt een nieuw Notebook-bestand aanmaken, een
voorheen aangemaakt bestand openen, een vergadering
beginnen, een andere taal instellen, uw SMART Board
oriënteren en het Configuratiescherm openen om
verschillende software- en hardwaremogelijkheden te
configureren.
®BIS BV_versie 090410
19
9.3 Hulpmiddelen
Het tabblad Hulpmiddelen biedt rechtstreeks toegang tot elke
functie die u helpt om het SMART Board interactive
whiteboard effectiever te bedienen. Naast de basisfuncties
zoals het Schermtoetsenbord en Zwevende hulpmiddelen
vindt u hier ook multimediahulpmiddelen waarmee u
dynamische content kunt aanmaken en presenteren.
9.4 Teacher’s Hub
Dé plek voor alle hulpmiddelen die u nodig hebt om aan de slag te kunnen. Gebruik de Teacher’s
Hub om het SMART Board interactive whiteboard naadloos in het leslokaal te integreren.
1. Training – online trainingssessies, afdrukbaar materiaal, tweeminuten zelfstudies,
trainingsbijeenkomsten, leerpad voor leraren
2. Hulpmiddelen voor het curriculum - met SMART aangemaakte lesactiviteiten, Maak uw eigen
lesactiviteiten, Notebook interactive viewer, Lesson Activity Toolkit
3. Professionele ontwikkeling – ED Compass nieuwsbrief, Bulletin board, Casestudy’s, Showcase
scholen
9.5 Help/Ondersteuning
Het tabblad Help/Support biedt toegang tot een brede reeks ondersteuningsbronnen, van
zelfstandige probleemoplossing tot één-op-één hulp van een expert. Hier vindt u ook informatie
over de softwareversie.
9.6 Hulpmiddelen
Het tabblad Hulpmiddelen biedt rechtstreeks toegang tot elke functie die u helpt om het SMART
Board interactive whiteboard effectiever te bedienen. Naast de basisfuncties zoals het
Schermtoetsenbord en Zwevende hulpmiddelen vindt u hier ook multimediahulpmiddelen waarmee
u dynamische content kunt aanmaken en presenteren.
9.7 Teacher’s Hub
DE plek voor alle hulpmiddelen die u nodig hebt om aan de slag te kunnen. Gebruik de Teacher’s
Hub om het SMART Board interactive whiteboard naadloos in het leslokaal te integreren.
1. Training – online trainingssessies, afdrukbaar materiaal, tweeminuten zelfstudies,
trainingsbijeenkomsten, leerpad voor leraren
2. Hulpmiddelen voor het curriculum - met SMART aangemaakte lesactiviteiten, Maak uw eigen
lesactiviteiten, Notebook interactive viewer, Lesson Activity Toolkit
3. Professionele ontwikkeling – ED Compass nieuwsbrief, Bulletin board, Casestudy’s, Showcase
scholen
9.8 Help/Ondersteuning
Het tabblad Help/Support biedt toegang tot een brede reeks ondersteuningsbronnen, van
zelfstandige probleemoplossing tot één-op-één hulp van een expert. Hier vindt u ook informatie
over de softwareversie.
®BIS BV_versie 090410
20