descarca PDF - AUTO spot.ro

Comments

Transcription

descarca PDF - AUTO spot.ro
Tuning
pag.20
O
N
0R
77
23
0R
O
N
Anunþuri auto pag.22
Ghid de adrese utile pag.50
Acumulator auto
Volvo XC60
Seat Leon Linea R
Primul pick-up
Volkswagen
Staþie radio CB auto
Nu ne cãuta! VENIM NOI LA TINE: în benzinãrii, service-uri, magazine,
spãlãtorii, parcãri, cluburi, restaurante ºi oriunde te va purta maºina ta!
Studiu de caz:
Seat Leon
Ofertele
lunii
P
pag.10
pag.6
RE rof
i
paDU tã
g. C de
28 ER
I
Prezentare
Noutãþi
N
Audi Q5
anul 3 | nr. 32 | noi/dec 2008
O
S . P . O .T
Revista ta GRATUITÃ de
noutãþi, oferte ºi servicii
8R
®
47
uto
a
www.autospot.ro
Carkit
64 pagini GRATUIT
auto
CUPRINS
S . P . O .T
ªtiri
6
Amenzile pot fi plãtite on-line
Permise auto pentru bucureºteni
Un nou model sport de la Seat
Primul pick-up Volkswagen
Maºina anului 2009 în România
Nissan Micra cu GPL
Facelift pentru tripleþii
107, C1 ºi Aygo
1 TUNING.ro - studii de caz 20
Seat Leon 2006
Prezentare
Audi Q5
Volvo XC-60
Ghid de adrese utile
Anunþuri auto
22
Ofertele lunii
28
Beneficiazã ACUM de reducerile
la produsele aflate în promoþie,
cu ajutorul revistei autoSPOT!
10
16
z
Colþul verde
Th!nk City
14
z
Concept cars
Dodge Challenger SRT 10
16
Pe Magheru
Ce fac bãieþaºii când nu-s
pe Magheru
18
Director:
Adrian Ionescu
[email protected]
Redactor ºef:
Mircea Popa Distribuþie:
[email protected] Pavel Vlad
[email protected]
z
z
z
z
Editor: Redacþia:
H.T.Design Pavel Andronic
Str. Leonida nr. 28, ªtefan Cuculici
sector 2, Bucureºti
Rodica Grad
Tel/Fax: 021-619.38.67
[email protected] Radu Grindeanu
Daniel Urdoi
IT Manager:
ªerban Boancã
z
z
Anvelope ºi jante
Audio/alarme
Baterii
Biroul accidente
uºoare
Cosmeticã auto
Parbrize
Piese ºi accesorii
Rent-a-car
z
z
z
z
z
z
z
z
z
50
Second hand
Service
Spãlãtorii
ªcoli de ºoferi
Taxi
Tractãri
Tuning
Vopsele
Vulcanizãri
Concurs
Câºtigã un set de folii
62
Responsabilitatea articolelor ºi materialelor
publicate revine exclusiv autorilor sau surselor
publice de unde au fost preluate.
AUTOspot apare lunar ºi se distribuie gratuit
în Bucureºti, în benzinãriile Mol ºi Lukoil,
reþeaua de standuri SpinMedia,
Movieplex - Plaza Romania,
ºi prin distribuþia proprie - peste 100 de zone
auto atent selecþionate (Augsburg,
Expert Detailing, Al Padrino, ªama Service º.a.)
[email protected]
Tiraj: 15.000 ex.
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
3
auto
S . P . O .T
EDITORIAL
Când tragedia devine o vacã de muls
Tot vãzând zilele astea prin presã titluri
care nu se puteau abþine de la formule
bombastice ca „Ferrari-ul morþii“,
„Ferrari-ul ucigaº“ ºi alte patetisme
cerºetoare de click-uri, m-am milostivit
ºi am dat ºi eu unul, sã vãd despre ce
e vorba. Ei bine, familia unui timiºorean
fãcut zob de un ºofer de Ferrari cere
despãgubire un milion de euro.
aceasta nu e cuantificabila în euro.
2) Altã chestie care mã pune pe gânduri este negocierea în sine. Dacã
fratele/bunicul/cãþelul/purcelul þi-a fost
fãcut afiº de un cazan hârbuit, n-o sã
ai pretenþia de la ºofer sã-þi dea un
milion de euro, este? Cã doar ºtii cã
n-are de unde sã-i scoatã. O sã te
mulþumeºti cu câteva sute de lei noi,
o sã-i înhaþi bombãnind printre dinþi
N-o sã întru în cugetãri moraliste despre una-alta despre valoarea vieþii umane,
teribilismul ºi inconºtienþa ºoferului, dar ºi o sã te consolezi cu ideea cã nemerceea ce mã întreb de fiecare datã
nicul putrezeºte în carcerã. Dar când
când citesc acest gen de ºtiri este
dã peste cei dragi un baºtan cu
1) familia îndureratã nu se jeneazã
Lamborghini, Ferrari, Mercedes, ai dat
mãcar un pic sã declare în gura mare lovitura! Nu condamn cu nimic spiritul
cã banii ar alina-o? ºi 2) în funcþie de
de afacerist adânc înrãdãcinat în om
ce criterii evalueazã ea viaþa pierdutã? chiar ºi în momente critice, dar ce mã
1) Poate cã nu am cum sã înþeleg cum amuzã cel mai mult sunt discursurile
te consoleazã un purcoi de bani pânã de care e justificat. În cazul de faþã, cu
când nu pierd pe cineva drag, nu ºtiu. tot respectul pentru durerea familiei,
Evident cã pot sã înþeleg cum îþi e util
n-am putut sã nu zâmbesc când am
purcoiul de bani în general, doar cã nu citit urmãtoarele:
reuºesc sã fac legãturã dintre el ºi durerea pentru sufletul drag proaspãt pierdut. Avocatul Florin Kovacs a anunþat cã
familia bãiatului ucis în accident va
Pot înþelege dorinþa de rãzbunare, de
solicita daune morale lui Cocoanã de
a-l vedea pe „ºoferul ucigaº“ (ca sã mã un milion de euro, pentru cã „dacã
exprim jurnalistic) dupã gratii, mâncat
pentru pierderea unui organ, în cazul
de viermi pentru eternitate. Dar cerutul Ciomu, s-a dat o sentinþã definitivã prin
ãsta insistent de despãgubiri ºi tocmeala care se acordã despãgubiri de
þigãneascã mã fac sã mã gândesc cã 500.000 de euro, considerãm cã viaþa
omul, oricât de devastat sufleteºte ar fi, unui om valoreazã cel puþin dublu”.
îºi pãstreazã instinctul antreprenorial
(sursa: Gândul)
pânã la capãt. Dacã poate sã plângã
îndoliat ºi în acelaºi timp sã se certe prin Adicã, familia a evaluat preþul unei vieþi
sãli de judecatã pentru a stoarce cât
în funcþie de preþul unui... penis. Sã
mai mulþi bani din tragedie... bravo lui, înþeleg cã penisul reprezintã jumãtate
toatã stima pentru simþul practic. Doar din bãrbat, ca valoare?
cã nu prea înghit gãluºca cu valorea
Rodica
vieþii umane, pentru cã în mod sigur
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
5
auto
ªTIRI
S . P . O .T
Amenzile auto pot fi plãtite online
Bucureºtenii pot plãti
online amenzile de circulaþie,
impozitele ºi datoriile persoanelor fizice la stat, accesând
site-ul www.ghiseul.ro.
Serviciul este indisponibil
persoanelor din provincie, însã
accesibil strãinilor domiciliaþi
în Capitalã. Crearea unui cont
pe acest site este gratuitã,
plata se face prin card, iar
dovada de platã va fi trimisã
în format pdf pe adresa de
e-mail a plãtitorului. Semnatã
electronic, dovada de platã
este recunoscutã juridic.
Examenul auto
se poate susþine
în 5 limbi
Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere
ºi Înmatriculãri Vehicule
Braºov dã de acum înainte
posibilitatea candidaþilor la
obþinerea permisului de
conducere sã susþinã proba
teoreticã, la alegere, în
românã, maghiarã, germanã,
englezã sau francezã.
Fiecare candidat va specifica limba doritã în cererea
de examinare ataºatã
dosarului depus la SPCRPCIV.
Ajuns în faþa monitorului,
candidatul va selecta limba
respectivã, marcatã printr-un
steguleþ, înaintea încãrcãrii
chestionarului.
Taxe pentru parcarea
în Centru
Un proiect al Primãriei
Generale a Bucureºtiului
prevede introducerea unor
taxe de parcare în Centru,
hotãrâre motivatã, printre
altele, de gradul ridicat de
poluare al zonei. Dacã programul va fi aplicat, conducãtorilor auto li se va interzice,
în intervalul orar 08-20,
staþionarea pe prima bandã
de pe principalele artere de
circulaþie din centrul Bucureºtiului. Aceastã zonã de
circulaþie va fi rezervatã
exclusiv maºinilor de poliþie,
pompieri, salvare, salubritate,
taxi, precum ºi bicicliºtilor.
Portalul aparþine
Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei (MCTI),
care va stoca datele utilizatorilor pe servere securizate
ºi nu le va utiliza în alt scop
decât cel legat de stingerea
obligaþiilor de platã.
Permise
europene
pentru
bucureºteni
De luna aceasta, ºoferii
bucureºteni au permise de
conducere ºi certificate de
inmatriculare europene.
Noile permise vor conþine
atât un cod cu informaþii
privind starea de sãnãtate a
conducãtorului (cu menþiuni
privind vederea, auzul sau
eventuale boli) cât ºi date
privind maºina (tipul transmisiei, sistemul de franare
sau de direcþie).
Noul model de permis
este realizat pe suport
unicarbonat, iar datele ºi
fotografia sunt gravate cu
laser, fiind greu de falsificat
datoritã prezenþei elementelor de siguranþã, lizibile doar
în anumite condiþii.
Dupã depunerea actelor
necesare, permisul va fi
trimis la domiciliul ºoferului
în termen de 15 zile, timp în
care acesta va circula cu o
dovadã provizorie. Preþul
noului document rãmane
neschimbat – 50 de lei.
www.autospot.ro
6
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
ªTIRI
S . P . O .T
Leon Linea R, un nou model
sportiv de la Seat
Seat umple niºa dintre
nivelele de echipare FR ºi Cupra,
lansând noua linie sportivã
pentru Leon, numitã Linea R.
Leon Linea R poate fi
echipat cu unitatea 1,8 TSI de
160 de cai putere, cu cea 2,0
TSI de 200 de cai putere sau
cu dieselul de 2,0 l ce
genereazã 170 de cai.
Designul este centrat în
jurul ideii de sportivitate:
prizã supradimensionatã de
aer tip fagure de miere în
zona frontala, barã faþã ºi
spate modificate, guri de aer
laterale, carcase cromate
pentru oglinzi, þevi de evacuare cromate ºi un spoiler
spate lãþit, precum ºi pneuri
225 /40 R18 sub care se
desluºesc discuri mari de
frânã. Montanþii B sunt marcaþi de logo-ul „Linea R“.
Interiorul a primit pedalier
din aluminiu, volan ºi schimbãtor îmbrãcate în piele ºi
logo-ul „Linea R“ pe mãciulia
schimbãtorului.
Primul pick-up Volkswagen,
în 2010
Volkswagen va lansa pe
piaþã primul sãu pick-up, în
anul 2010, denumit SAR
(Search and Rescue).
Deocamdatã, vehiculul este
prefigurat de un concept
numit Robust.
Conceptul Volkswagen
Robust a fost prezentat în
premierã la Hanovra ºi este
construit pe o platformã
complet nouã. Pick-up-ul în
varianta de serie va avea o
lungime de 5,18 m ºi va
putea transporta pânã la
patru pasageri.
Versiunea de serie va fi
prezentatã în premierã la
sfârºitul lui 2009 ºi se va
vinde iniþial în Europa,
America de Sud, Australia ºi
Africa de Sud. Modelul va fi
fabricat în Argentina, la
fabrica din Pacheco.
Pick-up-ul german va face
concurenþã modelelor Toyota
Hilux, Nissan Navara, Isuzu DMAX/Rodeo ºi Mitsubishi L200.
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
7
auto
ªTIRI
S . P . O .T
GPL pentru Nissan
Note ºi Micra
Nissan va lansa versiuni
ale modelelor Note ºi Micra
cu instalaþie de GPL. Ca ºi în
cazurile Renault ºi Dacia,
instalaþiile vor fi furnizate
de compania Landi Renzo.
Micra va beneficia de
GPL numai în versiunea cu
motor pe benzinã de 1,2 l ºi
80 de cai putere. Rezervorul
de GPL va avea capacitatea
de 32 de litri, care îi va
asigura o autonomie de 560
km. Cu ambele rezervoare
umplute, maºina va putea
parcurge pânã la 1350 km.
Note va fi disponibil cu
instalaþie GPL numai în versiunea motorizatã cu unitatea
pe benzinã de 1,4 litri.
Rezervorul de GPL va avea o
capacitate de 38,4 litri ºi va
oferi o autonomie de 685
km, în timp ce ambele rezervoare vor permite ºoferului sã parcurgã 1465 km.
Maºina
anului 2009
în România
28 de maºini noi au fost
alese de Uniunea Ziariºtilor ºi
Editorilor Auto din România
(UZEAR) pentru a participa, în
perioada septembrie-decembrie
2008, la concursul „Maºina
anului 2009 în România“.
Juriul, alcãtuit din jurnaliºti din Bucureºti ºi câte unul
din judeþele þãrii, a ales în
prima fazã a concursului 11
modele finaliste: Suzuki Splash,
Hyundai i10, Renault Symbol,
Mitsubishi Lancer, Audi A4,
Opel Agila, Honda Accord,
Mazda6, Subaru Forester,
VW Tiguan ºi Dacia Sandero.
Podiumul a fost cucerit de
Subaru Forester (locul 3),
Volkswagen Tiguan (locul 2) ºi
Dacia Sandero (locul 1).
Concursul „Designul anului
2009“, desfãºurat în paralel
ºi având acelaºi juriu, a fost
câºtigat de modelul Jaguar XF,
urmat de Volkswagen Scirocco
ºi Mazda 6.
Facelift pentru tripleþii 107, C1 ºi Aygo
Produse la aceeaºi fabricã din Cehia, pe
aceeaºi platformã, maºinile de oraº Citroen C1,
Peugeot 107 ºi Toyota Aygo au fost restilizate. Sunt
disponibile primele fotografii oficiale, iar C1 a fost
deja lansat pe piaþa europeanã. Noul Aygo va fi
lansat în decembrie, la Salonul Auto de la Bologna.
Modificãrile sunt similare pentru toate cele
trei: la exterior au fost redesenate barele ºi
grilele frontale, în timp ce interioarele au primit
noi materiale, culori ºi ornamente.
O noutate este intrarea modelului Aygo în
programul Toyota Optimal Drive, ce include o
serie de tehnologii ce mãresc economia ºi
micºoreazã nivelul de emisii în timpul rulãrii.
www.autospot.ro
8
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
PREZENTARE
S . P . O .T
Audi Q5
Luna aceasta a fost
lansat pe piaþa româneascã
modelul Q5, cel mai nou SUV
al mãrcii din Ingolstadt ºi
fratele mai mic al lui Q7,
modelul de succes care a
acaparat anul trecut un sfert
din vânzãrile Audi.
Audi Q5 este construit pe
platforma tehnicã a sedanului
A4, cu care împarte ºi liniile
de asamblare ale fabricii din
Ingolstadt. Un SUV compact,
Q5 mãsoarã 4,63 m în
lungime, 1,88 m în lãþime
ºi 1,65 m în înãlþime ºi va
concura cu modele de pe
piaþã ca Mercedes GLK, Volvo
XC60, BMW X3 ºi Toyota RAV4.
Clienþii pot alege între
douã pachete pentru exterior,
S-Line ºi Offroad-Style: primul
dã un aspect dinamic, sportiv,
iar al doilea este concentrat
pe abilitãþile de teren (protecþii suplimentare ºi jante
specifice).
Unul din punctele forte
ale modelului Q5 este ampatamentul de 2,81 m, care oferã
spaþiu interior generos ºi un
portbagaj de 540 l extensibili
pânã la 1560 prin rabatarea
scaunelor. Interiorul oferã
multiple spaþii de depozitare
(sub scaune, sub podea, suport climatizat pentru pahar,
cârlige), scaune flexibile ºi
ergonomice, sistem de navigaþie cu redare tridimensionalã
a hãrþilor, keyless access,
climatizare tri-zone, trapã
panoramicã, deschidere elec-
www.autospot.ro
10
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
PREZENTARE
S . P . O .T
tricã a hayonului, acþionare
electricã ºi funcþie de masaj
pentru locurile din faþã,
conexiune Bluetooth, sistemul
multimedia „Bang & Oluffsen“
cu TV, DVD ºi conexiune iPod.
În ajutorul ºoferului vin
echipãri ca sistem de avertizare la depãºirea involuntarã
a benzii, sistem de detectare
a vehiculelor din unghiul
mort ºi cruise control care
adapteazã viteza la cea a
vehiculului din faþã.
La capitolul siguranþã, în
echipãrile standard intrã ABS,
ESP, frâna de staþionare electrohidraulicã (cu asistare la
pornirea din rampã) ºi indicator
pentru momentul optim de
schimbare a treptei de vitezã.
La final, câte ceva despre
abilitãþile offroad: cu o gardã
la sol de 20 cm, Q5 promite sã
traverseze ape adânci de 50
cm. Unghiul de atac de 25 de
grade ºi unghiul de ieºire de
17,5 grade, controlul automat
al vitezei de coborâre ºi jantele de 17 þoli cu pneuri
235/65 R17 sunt câteva date
dezvãluite de oficiali în
aceastã privinþã.
Radu Grindeanu
Motorizare
Cilindree (cmc)
Putere maximã (CP/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Cutie de viteze
Vitezã maximã (km/h)
0-100 km/h (s)
Consum mixt (l/100 km)
Emisii CO2 (g/100 km)
Preþ fãrã TVA (EUR)
2.0 TFSI
1984
211/4300-6000
350/1500-4200
S-tronic, 7 trepte
222
7,2
8,5
187
36.700
2.0 TDI
1968
170/4200
350/1750-2500
Manualã, 6 trepte
204
9,5
6,7
175
32.650
3.0 TDI
2967
240/4000-4400
500/1500-3000
S-tronic, 7 trepte
225
6,5
7,5
199
38.990
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
11
auto
PREZENTARE
S . P . O .T
XC60
Cel mai sigur model Volvo
Românii pot conduce, din
aceastã lunã, cel de-al doilea
SUV lansat sub sigla Volvo. Este
vorba despre XC60, cãruia producãtorii ºi-au propus sã-i creeze
o identitate puternicã, un
aspect impunãtor ºi uºor de
recunoscut, precum ºi performanþe competitive în segmentul
SUV-urilor medii. ªi, desigur,
nelipsita siguranþã Volvo.
Silueta sculptatã preia
elementele de design ale con-
ceptului omonim ce a fãcut furori pe la saloanele auto internaþionale, de la Detroit ºi pânã
la SIAB. Garda la sol ridicatã ºi
roþile mari, specifice segmentului SUV, se combinã inedit
cu linii fluide în stil coupé.
Piesa de rezistenþã a acestui
model este nivelul de siguranþã,
o premierã fiind sistemul City
Safety – o serie de tehnologii
menite sã reducã accidentele
petrecute în aglomeraþia
urbanã. Acesta funcþioneazã la
viteze mai mici de 30 km/h ºi
detecteazã pericolul unui impact
cu autoturismul din faþã. City
Safety acþioneazã frânele atunci
când distanþa relativã de vitezã
faþã de vehicului din faþã este
mai micã de 30 km/h.
Volvo a introdus în gama
de echipãri standard pachetul
City Safety, dupã ce a efectuat
un studiu care a revelat cã trei
sferturi din accidentele auto se
petrec la viteze mici, în special
din cauza ºoferului care nu
frâneazã înainte de coliziune.
Interiorul, sobru ºi clasic
ca aspect, oferã spaþiu ºi confort pentru cinci persoane.
Dotãrile diferã în funcþie de
nivelul de echipare ales: Base,
Kinetic, Momentum sau
Summum. Chiar de la nivelul
de bazã, clientul beneficiazã
de numeroase dotãri de siguranþã: ABS, EBD, controlul
tracþiunii ºi stabilitãþii, asistenþã la frânarea de urgenþã,
www.autospot.ro
12
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
PREZENTARE
S . P . O .T
asistenþã la urcare ºi coborâre,
sistem de control la rãsturnare
ºi, bineînþeles, City Safety.
Standard mai sunt ºi airbagurile
frontale, laterale ºi cortinã.
Dacã nivelul Base include
aer condiþionat, închidere centralizatã cu telecomandã, geamuri ºi oglinzi electrice ºi jante
de aliaj de 17 þoli, în cazul
versiunii de top, Summum,
luxul merge pânã la echipãri ca
Motorizare
Nr. cilindri
Nr. valve
Capacitate cilindricã (cmc)
Putere maximã (CP/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Vitezã maximã (km/h)
0-100 km/h (s)
tapiþerie de piele, instrumente
de bord de tip Watch Dial, scaune faþã încãlzite, cu reglaj
electric ºi memorie, senzori de
parcare, faruri Bi-Xenon adaptive ºi jante de aliaj de 18 þoli.
Preþurile pornesc de la
33.560 pentru varianta
echipatã cu motorul 2,4 D,
cutie manualã ºi nivelul Base
ºi ajung pânã la 46.565 euro
pentru cei care opteazã pentru
2,4 D
5
20
2400
163/4000
340/1750-2750
195
10,5
propulsorul pe benzinã T6
ºi nivelul Summum.
XC60 se construieºte la
uzina Volvo Cars din Ghent,
Belgia, ºi face concurenþã
modelelor ca BMW X3,
Mercedes GLK ºi Audi Q5,
toate lansate recent în
România cu preþuri cuprinse
între 30 ºi 40 de mii de euro.
Rodica Grad
2,4 D5
5
20
2400
185/4000
400/2000-2750
205
9,5
3,0 T6
6
24
2953
285/5600
400/1500-4800
210
7,5
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
13
auto
COLÞUL VERDE
S . P . O .T
TH!NK
City
singura maºinã electricã
Compania norvegianã
Think Global, creatoare a brandului
auto TH!NK, se pregãteºte sã lanseze
singura maºinã electricã din lume care a
trecut prin teste de
impact ºi a fost certificatã pentru ºosele.
Modelul de douã locuri
TH!NK City a fost prezentat
în premierã în vara aceasta
la Salonul Auto de la Londra
ºi urmeazã sã intre în showroom-urile din Norvegia
luna aceasta,
având un preþ de
aproximativ
23.000 de euro.
O maºinã
urbanã în toatã regula ºi nu un simplu
cvadriciclu, TH!NK
City mizeazã pe avantaje ca silenþiozitate,
emisii poluante zero ºi
costuri scãzute de
întreþinere. Este
rezultatul a 17 ani
de experienþã în
vehicule electrice a
companiei norvegiene, iar grija
pentru mediu nu se
rezumã la rularea
maºinii ci ºi la faptul cã
fabricaþia nu implicã procese poluante ºi cã maºina
este construitã în proporþie de
95% din materiale reciclabile.
Caroseria din plastic ABS, planºa
de bord, tapiþeria, adezivii,
toate pot fi reciclate. Cât despre baterie, ea se va returna producãtorului,
atunci când îºi dã
obºtescul sfârºit.
TH!NK City are o
autonomie de 203 km ºi
se încarcã de la
orice prizã normalã în maxim
10 ore (de la 0 la
100%). Producãtorii
ne spun cã 10.000
de kilometri
parcurºi cu aceastã
maºinã consumã energie
electricã în valoare
de circa 120 de euro.
Eficienþa consumului
este, conform comunicatului
oficial, de trei ori mai
mare decât pentru o maºinã
cu motor tradiþional pe
combustie.
www.autospot.ro
14
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
COLÞUL VERDE
S . P . O .T
În materie de
performanþe,
bateria litiuion are o
putere maximã
de 30 kW ºi
atinge viteza de
100 km/h ºi accelereazã de la
0 la 50 km/h în 6,5 secunde,
iar de la 0 la 80 km/h în 16
secunde.
Cam cât orice hatchback
citadin de mici dimensiuni,
TH!NK City cântãreºte 1.397
kg ºi mãsoarã 3.120 mm în
lungime, 1.604 mm în
lãþime ºi 1.548 mm în
înãlþime.
Dotãrile includ
ABS, airbag-uri ºi centuri pretensionate cu
prindere în trei puncte,
ajutând mica electricã sã
întruneascã standardele
europene ºi americane în
materie de siguranþã. Pentru
confortul pasagerilor, producãtorii au dotat
modelul City
cu sistem
electric de
încãlzire, închidere centralizatã,
geamuri ºi oglinzi
electrice, aer
condiþionat, trapã
panoramicã, Radio
CD cu MP3-player, sistem multimedia ºi de navigaþie ºi
scaune pentru copii.
Producþia a început anul
acesta în Norvegia, iar de anul
viitor TH!NK City va intra pe
pieþele danezã, suedezã,
britanicã, italianã, germanã
ºi olandezã.
Rodica Grad
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
15
auto
CONCEPT CARS
S . P . O .T
Dodge Challenger SRT 10
a fãcut senzaþie la SEMA
E
diþia de anul acesta a
celui mai mare salon
auto din lume a reunit la
începutul lunii noiembrie
pasionaþii auto, cu mic cu
mare, în Las Vegas. Dar iatã
cã vorba „What happens in
Vegas stays in Vegas“ nu se
aplicã întotdeauna, cãci veºtile
în legãturã cu nebuniile de pe
acolo au circulat cu viteza...
conexiunii fiecãruia la Internet,
dupã posibilitãþi. Ale noastre
sunt bune, aºa cã vã prezentãm
unul din cele mai spectaculoase
concepte prezentate la SEMA,
Dodge Challenger SRT10.
Bazat pe iconicul
muscle-car american Dodge
Challenger, conceptul SRT10 a
împrumutat propulsorul V10
de 8,4 l al lui Viper, construit
din aluminiu, ce dezvoltã 600
de cai putere ºi un cuplu
maxim de 760 Nm.
Puterea este þinutã sub
control de noul sistem de
frâne ºi amortizoarele Bilstein
amplasate la toate extremitãþile, pentru a îmbunãtãþi
manevrabilitatea ºi echilibrul.
O asemenea performanþã
cere un „ambalaj“ pe mãsurã,
astfel cã designerii nu s-au
zgârcit la detalii estetice
savuroase: agresivul roºu
„Tornado“ al caroseriei, elementele din fibrã de carbon ºi
capota inspiratã din legendara
Cuda reflectã din plin ideea
de muscle-car. Interiorul a
primit ºi el scaune sportive,
inserþii din fibrã de carbon ºi
un buton mare ºi roºu de pornire a motorului, ce troneazã
mândru pe planºa de bord.
Radu Grindeanu
www.autospot.ro
16
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
PE MAGHERU
S . P . O .T
Ce fac bãieþaºii când nu-s
pe Magheru
Locuiesc într-un cartier
periferic care... ca sã zic aºa,
face parte din numele de
scenã al câtorva cantautori de
manele. Vecinii mei, când nu
sunt pe la bloc scuipând seminþe, se dau pe Magheru. ªi
adevãrul e cã au ºi cu ce, cãci
la scara blocului sunt mereu
trase Audi-uri, Bemveie,
Mercedeºi. Pe Magheru am tot
vorbit în numerele trecute ce
fac, dar iatã ce fac magheriºtii
în afara programului de centru,
când li se terminã benzina sau
îi cheamã bunica la masã ºi
trebuie sã se întoarcã dupã
blocuri. Pãi, cam acelaºi lucru,
numai cã pe loc. Freacã duda,
mai exact.
Nu prea e searã sã mã
întorc acasã ºi sã nu fie
ciorchinele tuciuriu la scarã,
cu cel puþin un BMW din care
sã rãsune la volum maxim
ultimele creaþii ale lui Guþã.
ªezãtorile acestea nu-s la fel
fãrã maºina care, când nu
serveºte ca mijloc de
deplasare ºi epatare, e bunã
ca liant social ºi emiþãtor de
decibeli tânguitori. Magheriºtii
în speþã sunt aceiaºi oameni
cu care, pânã sã ne separe
vremea ºi prioritãþile, mã
jucam de-a v-aþi ascunselea,
aºa cã mi-am permis într-o
searã sã-l întreb pe unul din ei
dacã playlist-ul nu conþine ºi
artiºti pe care nu-i doare la
inimã. Rãspunsul, mustind de
indignare, pur ºi simplu mi-a
fãcut ziua: „Bine, de Guþã mai
poþi sã te iei, da’ de Adrian?!”.
Mi-am dat seama cã într-adevãr
comisesem o blasfemie strigãtoare la cer ºi, împãcatã cu
infailibilitatea lui Adrian, am
continuat sã adorm seri de-a
rândul pe ritmurile condimentate de afarã.
Mai impresionant a fost sã
aflu viziunea magheriºtilor de
dupã blocuri despre sine ºi
despre alteritate. Ca de obicei,
ciorchinele asculta manele din
BMW, gentãlmenii stând pe
gard pentru a lãsa fetele cu
sclipici sã stea în maºinã. Cele
douã tabere erau unite de un
covor comun de coji de seminþe, pe care îl þeseau de
zor. Pe lângã ei trece fratele
meu, rocker old school, cu
pleatã, blugi negri ºi tricou cu
formaþie. Fãrã lanþuri, fãrã
piele, fãrã rupturi, fãrã nimic
sãritor în ochi. Unul din par-
ticipanþii la ºezãtoare, probabil
invitat special din vreun bloc
vecin ºi nefamiliarizat cu
populaþia localã, întreabã:
„Cine-i cocalaru’ ãsta?”.
Concluzia o trageþi singuri...
Acum cã ºtiþi ce fac
magheriºtii acasã, sã vedem
ce fac în vacanþã. Pãi, se duc
la munte sau la iarbã verde,
ca tot omul sãtul de aglomeraþia, zgomotul ºi poluarea
marelui oraº. Excursia,
recreerea, izolarea, luarea
binemeritatei guri de aer
înseamnã, pentru ei, sã fie tot
la 2 metri de maºina-prelungire-a-sinelui, însã undeva pe
iarbã, cu vedere la niºte
munþi, însã nu prea departe
de o terasã ºi un bancomat.
Cu aceleaºi manele date la
acelaºi volum. Cu plãmânii
plini de fum de la grãtar. Cu
aceiaºi pantofi de lac cu vârf
ascuþit, acelaºi pãr neputincios sub un deget de gel ºi, în
cazul domniºoarelor, aceiaºi
doi centimetri de spoialã pe
faþã. Diferenþa constã în iarba
de sub tocuri ºi micii din gurã.
Oricine s-a apropiat de Valea
Prahovei a trecut la un moment
dat printre ºirurile de maºini,
aproape la fel de înghesuite
ca în oraº, din care rãsunau la
maxim manele. De obicei pe
marginea vreunui râu la care
nici sã te uiþi nu poþi fãrã sã-þi
iasã ciuperci pe piele.
Strãzile centrale, blocurile
periferice sau iarba verde...
o simplã chestiune de
geografie. Cãci magherismul e
în suflet, nu pe Magheru.
Rodica
www.autospot.ro
18
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
www.1 TUNING.ro
S . P . O .T
Seat Leon
www.1tuning.ro/profile/licurici87

Proprietar: Grozea Marian
Nivel: Pasionat
(121 puncte)
Date generale
Carburant: Benzinã
Vitezã maximã: 200km/h
Cutie viteze: Manualã 5+1 Acceleraþie 0-100:
Cai putere: 102
11,2 s
Tuning exterior
Jante: 18 inch,
Dotz Shurichen
Anvelope: Goodyear
225/40/R18
Stopuri:
FK Automotive
Tuning interior
Pedale: Momo
Folii geamuri: 3M
Pedaliere, mânere
interiore cromate.
Vrei sã vezi mai multe maºini tunate? Intrã pe www.1tuning.ro
20
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
ANUNÞURI AUTO
S . P . O .T
Porsche Bucureºti Vest 1
ªos. de Centurã nr. 41,
077040 Chiajna, lfov
Tel.: 203 12 12, www.pbv1.ro
AUDI A3 SPORTBACK
2.0 TDI / 140 CP, M6
Xenon, tempomat, cotierã,
trapã electricã, jante,
ESP+ASR, calculator de bord
2007, 26.660 km
23.500 EUR+TVA
AUDI A3 SPORTBACK
2.0 TDI / 140 CP, A.C. automatic, scaun ºofer reglabil pe
înãlþime, faruri ceaþã, volan
reglabil, cotierã centralã faþã
2006, 49.195 km
16.800 EUR
AUDI A4
1.8 T FSI / 160 CP, M6
A.C. automatic, scaune faþã
încãlzite, senzor ploaie, faruri
xenon, faruri ceaþã
2008, 18.000 km
24.200 EUR+TVA
AUDI A4
2.0 TDI / 143 CP, M6
navigaþie, display multifuncþional, A.C. automatic,
piele, scaune faþã încãlzite,
electrice, 2008, 15.200 km
31.500 EUR+TVA
AUDI A5
3.0 TDI quattro / 240 CP
navigaþie, A.C. automatic,
piele, parctronic, sensor
ploaie, xenon, spãlare faruri
2007, 11.180 km
44.000 EUR+TVA
AUDI R8
4.2 benzinã/ 420 CP, quattro,
navigaþie Plus, display multifuncþional, piele Feinnappa,
plafon Alcantara, pregãtire
telefon mobil, jante 19’’, 2007
75.000 EUR+TVA
VW CADDY LIFE
1.9 TDI / 105 CP
A.C., scaune încãlzite, faruri
ceaþã, volan reglabil pe
înãlþime ºi adâncime
2008, 12.066 km
15.400 EUR+TVA
VW CADDY MAXI
2.0 TDI / 140 CP, M6
calculator bord, A.C. automatic,
scaun ºofer reglabil pe
înãltime, faruri ceaþã
2008, 12.100 km
19.400 EUR+TVA
VW GOLF TRENDLINE
1.6 FSI / 115 CP, calculator bord,
A.C. automatic, scaune sport,
faruri ceaþã, reglare înãlþime
iluminare, cotierã centralã faþã
2008, 11.731 km
13.100 EUR+TVA
VW GOLF GT SPORT
1.4 TSI / 140 CP, A.C. automatic,
scaune reglabile pe înãlþime,
volan reglabil, cotierã centralã
Jante aliaj, geamuri fumurii,
CD player, 2008, 9.524 km
16.200 EUR+TVA
VW JETTA SPORTLINE
2.0 TDI DPF / 140 CP, A.C.
automatic, scaune încãlzite,
sensor ploaie, tempomat,
cotierã centralã, jante aliaj,
2008, 22.180km
15.500 EUR+TVA
VW JETTA COMFORTLINE
2.0 TDI / 140 CP, cutie DSG 6
trepte, Xenon, control distanþã
parcare, spãlare faruri, tempomat, cotierã, geamuri electrice, ESP+ASR, 2008
20.500 EUR+TVA
VW POLO ATTRACTIVE
1.4i / 80 CP, M5, A.C., faruri
ceaþã, închidere centralizatã,
geamuri electrice faþã, servodirecþie, CD player, calculator de bord, 2008
9.500 EUR+TVA
VW TRANSPORTER FURGON
1.9 TDI - 84 CP, M5,
volan reglabil, control antiderapare, asistent frânare,
servodirecþie, airbag ºofer
2008, 15.900 km
15.100 EUR+TVA
www.autospot.ro
22
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
ANUNÞURI AUTO
S . P . O .T
Porsche Bucureºti Vest 1
ªos. de Centurã nr. 41,
077040 Chiajna, lfov
Tel.: 203 12 12, www.pbv1.ro
VW TOUAREG GP V6
3.0 TDI / 239 CP, tiptronic 6
viteze, sistem navigaþie, A.C.
automatic, piele, parctronic,
Sensor ploaie, Faruri xenon
2008, 17.300 km
44.500 EUR+TVA
VW PASSAT VARIANT
1.9 TDI/105 CP, M5,
A.C., scaune faþã reglabile pe
înãlþime, tempomat, CD
Player, ESP+ASR, jante aliaj
2007, 7.980 km
14.500 EUR+TVA
SEAT IBIZA RIDER
1.2 / 70 CP, A.C. manual,
volan reglabil pe înãlþime ºi
adâncime, CD player, servodirecþie, airbag ºofer ºi
pasager faþã, 2008, 4.856 km
7.400 EUR+TVA
SEAT LEON FR
2.0 TDI / 170 CP, M6, ESP +
ASR, faruri Xenon adaptive,
pachet sport, tempomat, geamuri cu tentã de culoare
2008, 11.260 km
18.500 EUR+TVA
SEAT LEON FR
2.0 TDI / 170 CP, M6, A.C.
automatic, scaune faþã sport,
faruri ceaþã, tempomat, volan
multifuncþional, închidere
centralizatã, 2007, 22.195 km
17.500 EUR
SEAT LEON REFERENCE
1.9 TDI / 105 CP, M5, A.C.,
volan reglabil, geamuri electrice faþã, ABS, ESP, 4 boxe,
scaun ºofer reglabil pe
înãlþime, 2007, 5.300 km
13.200 EUR+TVA
SEAT ALHAMBRA SPORT
1.9 TDI / 115 CP, M6, calculator
de bord, scaune sport, faþã
încãlzite, 2 scaune suplimentare, Xenon, Parctronic, tempomat, parbriz încãlzit, 2006
22.300 EUR+TVA
SKODA NOUA FABIA
1.4 TDI / 80 CP, M5, geamuri
electrice faþã, A.C., jante aliaj,
CD, control antiderapare,
oglinzi electrice ºi încãlzite
2008, 10.079 km
10.500 EUR+TVA
SKODA NOUA FABIA
1.4 MPI / 86 CP, M5, A.C.,
calculator bord, faruri ceaþã,
geamuri electrice faþã, CD
player, ABS, banchetã spate
divizatã, 2008, 8.255 km
8.800 EUR+TVA
SKODA NOUA FABIA
1.4 TDI / 70 CP, M5, A.C.,
calculator bord, faruri ceaþã,
geamuri electrice faþã, CD
player, 4 boxe, ABS, jante
aliaj, 2007, 7.602 km
11.200 EUR+TVA
SKODA OCTAVIA TREND
1.4 MPI / 80 CP, M5, A.C.,
faruri ceaþã, tempomat,
ESP+ASR, ABS, geamuri faþã
electrice, oglinzi electrice ºi
încãlzite, 2008
11.650 EUR+TVA
SKODA OCTAVIA TREND
1.6 MPI / 102 CP, M5, A.C. automatic, volan reglabil, cotierã,
CD player, control antiderapare,
asistent franare, servodirecþie,
ºtergãtor lunetã, 2008, 9.115 km
11.500 EUR+TVA
SKODA ROOMSTER
1.4 MPI / 86 CP, M5, A.C.,
calculator bord, scaune faþã
reglabile pe înãlþime, jante
aliaj, CD player, 8 boxe, geamuri electrice, 2007, 5.900 km
8.403 EUR+TVA
SKODA SUPERB V6
2.8 / 194 CP, M5, navigaþie,
climatronic, tapiþerie parþial
piele, scaune electrice ºi
încãlzite, tempomat, Xenon,
senzor ploaie, trapã, 2007
21.900 EUR+TVA
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
23
auto
ANUNÞURI AUTO
S . P . O .T
Porsche Bucureºti Nord
ªos. Pipera-Tunari nr.2
Tel: 208.37.09, Fax: 208.37.91
www.weltauto.ro
AUDI Q7
3.0TDI/240CP, navigaþie, display multifuncþional, piele, jante
aliaj, scaune faþã reglabile electric & încãlzite, control distanþã
parcare, 2008, 2.100 km
44.000 EUR+TVA
SEAT CORDOBA 1.6/105CP
A.C. manual, scaun ºofer &
pasager reglabil pe înãlþime,
radio, CD player, geamuri
electrice faþã/spate, proiectoare
2007, 8.670 km
8.200 EUR+TVA
SKODA OCTAVIA COMBI 4X4
1.9TDI/105CP, faruri ceaþã,
geamuri electrice, jante aliaj,
pachet drumuri grele, CD
player, cotierã centralã faþã
2007, 13.200 km
13.000 EUR+TVA
VW JETTA 2.0TDI/140CP,
scaune faþã încãlzite, jante
aliaj, ESP+ASR, CD player,
geamuri electirce, cotierã
centralã faþã, senzor ploaie.
2008, 10.650 km
13.900 EUR+TVA
AUDI A3 1.9TDI/105CP
A.C. automatic, scaune faþã
încãlzite, Jante aliaj, faruri
ceaþã, CD player, volan ºi
schimbãtor viteze piele, ESP +
ASR, 2008, 9.150 km
14.200 EUR+TVA
VW PASSAT 1.9TDI/105CP
Calculator bord, A.C. automatic,
jante aliaj, CD player, scaun
ºofer & pasager reglabil pe
înãlþime, geamuri electrice
faþã/spate, 2007, 4.043 km
14.000 EUR+TVA
SKODA FABIA 1.4/70CP
A.C. manual, scaun ºofer & pasager reglabil pe înãlþime, volan
reglabil pe înãlþime ºi adâncime, CD player, geamuri
electrice faþã, 2007, 400 km
8.500 EUR+TVA
VW GOLF PLUS 1.9 TDI/105CP
A.C. automatic, airbag ºofer ºi
pasager faþã, airbag lateral
ºofer ºi pasager faþã, CD player,
jante aliaj, geamuri electrice,
tempomat, 2007, 8.970 km
12.300 EUR+TVA
FORD MONDEO 3.0/220CP
A.C. automatic, ESP+ASR,
faruri ceaþã, faruri Xenon,
geamuri electrice, tapiþerie
piele, trapã electricã, tempomat
2006, 33.000 km
13.000 EUR+TVA
PORSCHE CARRERA 4 S
COUPE 3.8/355CP,
adaptive sport seats, tiptronic
S, telefon pt PCM, scaune
încãlzite, park asyst, DVD,
navigaþie, 2008, 3.000 km
93.500 EUR+TVA
VW CADDY 1.9TDI/105CP
Aer condiþionat manual, calculator de bord, display multifuncþional, faruri ceaþã, radio,
airbag ºofer ºi pasager faþã
2008, 11.317 km
13.000 EUR+TVA
VW POLO 1.4TDI/70CP
Aer condiþionat automatic, CD
player, faruri ceaþã, geamuri
electrice faþã, servotronic,
volan ºi schimbãtor îmbrãcate
în piele, 2007, 11.689 km
8.900 EUR+TVA
VW TOUAREG 3.0TDI/240CP
tempomat, Xenon, Senzor
ploaie, Jante aliaj, Suspensie
pe aer, CD player, cotiera
centralã, dublu climatronic,
2008, 9.450 km
30.800 EUR+TVA
VW TOUAREG 3.0TDI/225CP
display multifuncþional, A.C.
automatic, scaune faþã încãlzite,
parctronic, xenon, tempomat,
jante aliaj, CD player, suspensie pe aer, 2007, 15.240 km
29.700 EUR+TVA
www.autospot.ro
24
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
ANUNÞURI AUTO
S . P . O .T
Porsche Bucureºti Nord
ªos. Pipera-Tunari nr.2
Tel: 208.37.09, Fax: 208.37.91
www.weltauto.ro
VW PASSAT 2.0TDI/140CP
A.C. automatic, scaun ºofer &
pasager reglabil pe înãlþime,
faruri ceaþã, Jante aliaj, CD
player, închidere centralizatã
2008, 3.700 km
16.800 EUR+TVA
VW PASSAT 1.9TDI/105CP,
A.C., jante aliaj, CD player,
volan reglabil pe înãlþime ºi
adâncime, cotierã centralã faþã,
geamuri electrice faþã/spate,
2007, 10.270 km
14.500 EUR+TVA
VW CADDY 1.9TDI/105CP
A.C. manual, airbag ºofer ºi
pasager faþã, airbag lateral
ºofer ºi pasager faþã, faruri
ceaþã, hayon, ºtergãtor lunetã.
2008, 9.500 km
13.000 EUR+TVA
VW CADDY 1.9TDI/105CP
Calculator bord, A.C. manual,
faruri ceaþã, CD player, faruri
ceaþã, uºã culisantã dreapta,
închidere centralizatã
2007, 3.550 km
13.000 EUR+TVA
FORD FOCUS AMBIENTE
1.8TDI/90CP, A.C. manual,
geamuri electrice faþã, închidere centralizatã, CD player,
airbag ºofer ºi pasager faþã
2004, 92.000 km
5.500 EUR+TVA
FORD FIESTA 1.4TDCI/68CP
Aer condiþionat manual,
scaun ºofer & pasager
reglabil pe înãlþime, închidere
centralizatã, CD player.
2006, 88.600 km
4.850 EUR+TVA
SEAT LEON CUPRA
2.0TFSI/240CP, A.C. automatic,
scaune faþã sport, Jante aliaj,
Control presiune pneuri, faruri
xenon, ESP+ASR
2008, 11.300 km,
19.500 EUR+TVA
SEAT LEON SPORT-UP
2.0TFSI/185CP, A.C. automatic,
airbag ºofer ºi pasager faþã,
ESP+ASR, faruri ceaþã, jante aliaj,
geamuri acþionate electric
faþã/spate, 2006, 18.000 km
13.000 EUR+TVA
SEAT ALTEA STYLANCE
1.9TDI/105CP, A.C., calculator
de bord, CD Player, jante aliaj,
geamuri electrice, scaune faþã
reglabile pe înãlþime, volan
reglabil, 2007, 9.000 km
11.900 EUR+TVA
VW TOUAREG 3.2/22CP
A.C automatic, Xenon,
ESP+ASR, inserþii lemn, senzor
ploaie, piele, tempomat, control distanþã parcare, cotierã
2003, 92.000 km
13.900 EUR+TVA
SEAT IBIZA 1.4TDI/70CP
A.C. manual, geamuri electrice
faþã, radio, CD player, proiectoare, închidere centralizatã,
volan ºi schimbãtor viteze
piele, 2007, 5.000 km
9.000 EUR+TVA
SEAT LEON 1.9TDI/105CP,
A.C. automatic, calculator de
bord, CD player, jante aliaj,
tempomat, volan ºi schimbãtor
de viteze îmbrãcate în piele,
volan reglabil, 2008, 7.321 km
12.500 EUR+TVA
VW GOLF 1.9TDI/105CP,
A.C. automatic, cotierã centralã faþã, ESP+ASR, hayon,
închidere centralizatã, geamuri
electrice, 8 incinte acustice,
2007, 5.300 km
13.200 EUR+TVA
PORSCHE CARRERA 4
3.6/325CP, hard top, park assist,
CD Changer, adaptive sport
seats, faruri bi-xenon, Bose
surround sound system, senzori
de ploaie, 2006, 13.400 km
72.000 EUR+TVA
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
25
auto
ANUNÞURI AUTO
S . P . O .T
Auto Jile
ªos. Bucureºti-Ploieºti nr. 137C
sector 1, Bucureºti
Tel: 021.319.04.27, 0740.257.427
www.autojile.ro
BMW X3
3.0/272CP, 2008, 0km,
43.900 Eur+TVA
Rolls Royce Phantom Drophead Cabriolet
460CP, 2008, 11.900km
398.000 EUR + TVA
Bentley Cabrio
6.0/560CP, 2008, 0km,
190.000 EUR+TVA
Porsche Carrera 4S Speedster
3.8/410CP, 2007, 45.000 km,
105.000 EUR
Porsche Targa 4S
3.8/355CP, 2008, 0km,
123.000 EUR+TVA
Mercedes CL 63 AMG
6.3/525CP, 2008, 0km,
124.000 EUR+TVA
Mercedes-Benz S 500 L
4Matic „Lorinser Umbau“,
387CP, 2008, 0km, 142.000 EUR + TVA
www.autospot.ro
26
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
ANUNÞURI AUTO
S . P . O .T
Auto Jile
ªos. Bucureºti-Ploieºti nr. 137C
sector 1, Bucureºti
Tel: 021.319.04.27, 0740.257.427
www.autojile.ro
Range Rover HSE V8 diesel
3.6/272CP, 2007, 35.000km,
52.000 EUR+TVA
Mercedes GL 420 CDI
4.2/306CP, 2008, 0km,
96.000 EUR+TVA
Mercedes GL 320 CDI
3.2/232CP, 2008, 0km,
88.000 EUR+TVA
BMW X5 3.0sd
286 CP, 2008
85.000 EUR + TVA
Mercedes-Benz S 320 CDI L
4Matic DPF 7G-TRONIC
235 CP, 2008, 116.000 EUR + TVA
Mercedes-Benz GL 420 CDI
4Matic 7G-TRONIC DPF
306 CP, 34.000 km, 72.000 EUR +TVA
Mercedes-Benz S 320 CDI L
4Matic DPF 7G-TRONIC
235 CP, 116.000 EUR + TVA
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
27
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro
Staþie radio CB
President
HARRY II
ASC
40 canale AM/FM, Selector de canale, Comutator
mod, Reglaj volum ºi M/A, Squelch manual ºi ASC,
RF Gain, Indicator TX (LED), Afiºare digitalã a
canalelor, Indicator de nivel, S-Metru pe bazã de
LED, Filtru de interferenþe ANL integrat,
Preselectare canal 19, Ieºire difuzor HP extern,
Dimensiuni: 115x180x35mm, Greutate: 0,8 kg,
Cablu de alimentare cu
0720 857 222
fuzibilã inclusã.
590 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Staþie radio CB
President
JOHNSON II
ASC
Format DIN, 40 canale AM/FM, Selector de canale
Up/Down, Reglaj volum ºi M/A, Squelch manual ºi
ASC, Ecran digital multifuncþii, Indicator de nivel
Filtru ANL, Hi-Cut ºi NB, Taste cu Beep, Dublã
veghere, Scanare canale ºi memorii, Memorie 3
canale, Tastã Local DX, Microfon în partea frontalã,
Difuzor HP frontal, Ieºire difuzor HP extern
Dimensiuni:170x150x52mm
0720 857 222
Greutate: 1,0 kg
770 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Antenã magneticã
President FLORIDA
Tip
1/4 undã
Impedanþã
50 Ohm
Frecvenþã
26-28 MHz
Polarizare
Verticalã
SWR ajustabil
1,1/1 ajustabilã
Câºtig
+1 dBi
Putere maximã
50 W PEP
Lãrgime de bandã 1.000 KHz (100 cx)
Greutate
0,4 kg
Lungime
450 mm
Tip bazã-suport
magneticã
Radiant
fibrã/grafit
0720 857 222
140 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Antenã magneticã
President MISSOURI
Tip
1/4 undã
Impedanþã
50 Ohm
Frecvenþã
26-28 Mhz
Polarizare
Verticalã
SWR ajustabil
<1,1/1 ajustabilã
Câºtig
+3 dBi
Putere maximã
100 W PEP
Lãrgime de bandã 1.200 KHz (120 cx)
Greutate
0,825 kg
Lungime
720 mm
Tip bazã-suport
magneticã
Bazã magneticã demontabilã
Radiant
inox AC4
0720 857 222
250 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
www.autospot.ro
28
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro
Kit Xenon auto
300
349 RON
O singurã fazã:
Compatibil cu TOATE MÃRCILE de
TVA inclus
automobile din import cu bec: H1,
H7, H8, H9, H11, HB4 (9006). Poate fi instalat pe fazã
scurtã, lungã, sau în proiectoare.
390
429 RON
Bi-xenon H4:
Compatibil cu automobilele cu bec
TVA inclus
H4, care au atât faza scurtã cât ºi
cea lungã inclusã în acelaºi bec
(Dacia Logan, Solenza, Daewoo Cielo, VW Bora, etc.)
Cu acest kit, maºina dvs. va avea xenon pe ambele faze.
Fiecare kit conþine:
z 2 balasturi sau descãrcã-
toare de înaltã tensiune
z 2 becuri cu cablaje
z Accesorii de fixare (ºuru-
0720 857 222
buri, bandã dublu adezivã)
z Manualul de utilizare
ºi montaj
z Garanþie 1 an
Becuri Xenon
pentru orice tip de maºinã
Adaptor pentru
bec Xenon
Adaptor special creat
pentru fixarea becului
xenon la soclul original al farului, fãrã a
fi nevoie de
improvizaþii sau alte
modificãri. Modele de autoturisme care
necesitã aceste adaptoare speciale:
z Model bec: H1, H3, H7, H8, H11,
9005 (HB3), 9006 (HB4)
z Putere: 35W
z Temperatura culoare: 6.000K-12.000K
z Set de 2 becuri ºi cablajele lor
originale, compatibile cu instalaþia
xenon aftermarket
150
180 RON
TVA inclus
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
z Adaptor TIP 1: BMW E60, VW Passat B5,
Mercedes Benz E-Classe
z Adaptor TIP 2: BMW E46 ºi facelift
z Adaptor TIP 3: BMW seria 5 E39,
Opel Astra G, Opel Zafira
z Adaptor TIP 4: Golf V,
Sharan, noul Jetta
40 RON
TVA inclus
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
www.autospot.ro
30
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro
Ornament coadã
de rechin
z
z
z
Ornament simulare antenã GPS stil BMW
Culori disponibile: negru ºi argintiu
Aplicare: Prin lipire cu dubluadeziv 3M,
care nu afecteazã
vopseaua maºinii.
0720 857 222
40 RON
TVA inclus
Terminaþie
eºapament Monza
Terminaþie din oþel inoxidabil pentru orice
þeavã de eºapament cu diametru
între 30 - 57 mm
0720 857 222
79 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Aspirator auto 12V
Lampa Italia
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Cotierã
auto
pentru
orice
maºinã
Putere: 160 W
Dimensiuni: 220 x 225 x 250 mm
Greutate: 1,2 kg
Aspiratorul conþine 4 accesorii, fiind
foarte practic pentru aspirarea în cele mai
ascunse ºi inaccesibile
locuri.
0720 857 222
99
120 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
z
z
z
z
Conþine spaþiu de
depozitare pentru diferite obiecte
Culoare gri
Lãþime 12 cm
Înãlþime reglabilã:
30-37 cm
0720 857 222
135 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
31
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Acumulator auto
Banner
Starting
Bull
55519
Capacitatea de 20 de ore
Curent de pornire la rece
Lungimea maximã
Lãþimea maximã
Înãlþimea maximã a cutiei
Înãlþimea maximã totalã
55 Ah
420 A
241 mm
175 mm
175 mm
175 mm
Acumulator auto
Banner
Uni Bull
50500
Capacitatea de 20 de ore
Curent de pornire la rece
Lungimea maximã
Lãþimea maximã
Înãlþimea maximã a cutiei
Înãlþimea maximã totalã
80 Ah
700 A
278 mm
175 mm
190 mm
190 mm
Bateriile Banner vin ca dotare originalã pentru
mai mulþi producãtori auto precum BMW, Chrysler,
Mitsubishi, Smart, Volkswagen. Pentru a vedea ce
tip de acumulator se potriveºte maºinii dvs.,
vizitaþi site-ul
0720 857 222
www.carMAG.ro
Bateriile Banner vin ca dotare originalã pentru
mai mulþi producãtori auto precum BMW, Chrysler,
Mitsubishi, Smart, Volkswagen. Pentru a vedea ce
tip de acumulator se potriveºte maºinii dvs.,
vizitaþi site-ul
0720 857 222
www.carMAG.ro
230 RON
390 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Acumulator auto
Banner
Power
Bull
P7405
Capacitatea de 20 de ore
Curent de pornire la rece
Lungimea maximã
Lãþimea maximã
Înãlþimea maximã a cutiei
Înãlþimea maximã totalã
74 Ah
700 A
278 mm
175 mm
175 mm
175 mm
Bateriile Banner vin ca dotare originalã pentru
mai mulþi producãtori auto precum BMW, Chrysler,
Mitsubishi, Smart, Volkswagen. Pentru a vedea ce
tip de acumulator se potriveºte maºinii dvs.,
vizitaþi site-ul
0720 857 222
www.carMAG.ro
345 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Acumulator auto
Banner Buffalo Bull
SHD 68032
Capacitatea de 20 de ore
Curent de pornire la rece
Lungimea maximã
Lãþimea maximã
Înãlþimea maximã a cutiei
Înãlþimea maximã totalã
180 Ah
1000 A
514 mm
223 mm
195 mm
220 mm
Bateriile Banner vin ca dotare originalã pentru
mai mulþi producãtori auto precum BMW, Chrysler,
Mitsubishi, Smart, Volkswagen. Pentru a vedea ce
tip de acumulator se potriveºte maºinii dvs.,
vizitaþi site-ul
0720 857 222
www.carMAG.ro
859 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
www.autospot.ro
34
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro
Eleron de tip M
pentru orice
maºinã
Raid
z realizate din material cauciuc, PVF,
ceea ce îi conferã flexibilitatea necesarã
mulãrii pe suprafaþa oricãrui portbagaj!
z rezistente ºi cu un finisaj superior!
z suprafaþã auto-adezivã - NU necesitã
gãurirea portbagajului sau ºuruburi
pentru montare!
0720 857 222
150 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Set neon Hollywood
Kit 12V roºu/verde
290
320 RON
TVA inclus
Ceas indicator RPM
Night-Flight
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Ceas indicator scanare RPM. Diametrul
ceasului este de 52 mm, montajul este
simplu de realizat urmând instrucþiunile
de montaj aflate
în kit.
0720 857 222
150 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Faruri Angel Eyes
Dacia Logan
Set faruri Angel Eyes crom pentru
Dacia Logan
0720 857 222
779
820 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
35
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro
Filtru aer conic AF-2
+kit de montaj, cod 06100
cod 06108
z Se adapteazã la
z
z
z
z
z
z
z
majoritatea
maºinilor
Se instaleazã
foarte uºor
Sunet sportiv,
Design sportiv
Performanþã
mãritã datoritã
fluxului de aer
direct
Acurateþe în filtrarea aerului
Diametru con:
122 mm
Înãlþime: 162 mm
Fixare: 60~90 mm
110 RON
TVA inclus
z Se adapteazã
z
z
z
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Filtru aer conic AF-1
+kit de montaj, cod 06105
z Se adapteazã la
z
z
z
z
z
z
z
majoritatea
maºinilor
Se instaleazã
foarte uºor
Sunet sportiv,
Design sportiv
Performanþã
mãritã datoritã
fluxului de aer
direct
Acurateþe în filtrarea aerului
Diametru con:
123 mm
Înãlþime: 150 mm
Fixare: 60~90 mm
90 RON
TVA inclus
Filtru de aer universal
carbon
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
z
z
z
z
la majoritatea
maºinilor
Se instaleazã
foarte uºor
Sunet sportiv,
Design sportiv
Performanþã
mãritã datoritã
fluxului de aer direct
Acurateþe în filtrarea aerului
Diametru con: 160 mm
Înãlþime: 135 mm
Fixare: 60~114 mm
0720 857 222
110 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Sistem navigaþie
Nuvi
200
3,5", ecran color touch sensitive, afiºare hãrþi
2D,3D; avertizãri pentru limitãri de vitezã ºi
amplasarea camerelor de supraveghere a traficului-în prezent 168 puncte; rutare vocalã ºi vizualã
inclusiv în limba românã; alimentare la 12V; slot
SD; hãrþi preîncãrcate:
Europa de Est, Austria,
0720 857 222
România 100%
578 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
www.autospot.ro
36
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro
Difuzoare 4 cãi
RockfordFosgate
P1694C
Configuraþie: 4 cãi, Diametru: 15 x 23cm
Frecvenþa de rãspuns: 40Hz–21kHz,
Putere Nominalã: 75W, Putere Totalã:
150W, Crossover: High-Pass (HP): 6dB
Sensibilitate: 90dB,
Greutate: 3,6 kg
399
536 RON
TVA inclus
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Subwoofer
RockfordFosgate
P1S410
Diametru: 25cm,
Impedanþã: 4-Ohm,
Putere: 150 W RMS,
300 W max.
299
392 RON
TVA inclus
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Difuzoare 2 cãi
RockfordFosgate
P162C
Configuraþie: 2 cãi, Diametru: 16 cm
Frecvenþa de rãspuns: 80Hz–21kHz,
Putere Nominalã: 50W, Putere Totalã:
100W, Crossover: High-Pass (HP): 6dB
Sensibilitate: 88dB,
Greutate: 2 kg
0720 857 222
299
396 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Amplificator 2 canale
RockfordFosgate
P200-2
2 canale, Putere: 50W x 2 @ 4-Ohms RMS,
100W x 2 @ 2-Ohms RMS, 200W x 1 @
4-Ohms bridged RMS, Rãspunsul în frecvenþã:
20Hz-20kHz +/- 1.0dB, Dimensiuni (HxWxL):
5.71x19.37x22.80cm
799
1004 RON
TVA inclus
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
37
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro
Scutere Garelli Italia
Vip 50
CADOU
Cilindree:
Motor:
Rãcirea:
Dimensiuni:
Frâne:
Anvelope:
Ceas de mânã,
cascã ºi top-case
(în limita stocului)
Omologare:
Vitezã max:
Rezervor:
Consum:
Pornire:
Preþ:
49 cc
1 cilindru în 4 timpi
cu aer
1830x680x1170 mm
faþã-disc, spate-tambur
faþã-120/70-12
spate-130/70-12
euro 2
40 km/h
4l
2.0l/80 km
electric/cu pedalã
4600 RON
4150 RON
Capri LX 50
CADOU
Cilindree:
Motor:
Rãcirea:
Dimensiuni:
Frâne:
Anvelope:
Ceas de mânã
ºi cascã
(în limita stocului)
Garelli este o prestigioasã firmã de motociclete din
Italia, cu o istorie de aproape 90 de ani. În 1919,
Alberto Garelli, fondatorul companiei, a construit
o motocicletã de 350cc care a stabilit un record,
parcurgând distanþa Milano-Napoli (aprox. 800 km)
cu o vitezã medie de 38km/h. În anii ‘80, Garelli
domina cursele de Grand Prix, la 125cc, câºtigând
6 ani consecutiv marele premiu. Dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial, Garelli s-a concentrat pe
producþia de scutere pentru piaþa europeanã.
Omologare:
Vitezã max:
Rezervor:
Consum:
Pornire:
Preþ:
49 cc
1 cilindru în 4 timpi
cu aer
1660x680x1070 mm
faþã-disc, spate-tambur
faþã-90/90-10
spate-90/90-10
euro 2
45 km/h
6.5l
2.0l/90 km
electric/cu pedalã
4400 RON
4100 RON
0720 857 222
www.carmag.ro
www.autospot.ro
38
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro
Detector radar
Detector radar
Detector
de radar solar,
superperformant, în
benzile X, K,
New K, Ku
recomandat
celor care nu
exagereazã
cu viteza ºi
doresc un
detector bun
ºi cu puþine
alarme false
Maruhama
W-8889
z
z
z
z
z
z
z
Conþine acumulator solar integrat nickel-cadmiu
Funcþie Auto Power Off
Comutator senzitivitate detecþie: CITY/HIGHWAY
Timp stand-by: aprox.15h (cu acumulatorul max)
Dimensiuni: 72 x 104 x 23 mm (compact)
Greutate: 120 g z Garanþie: 2 ani
Teste detecþie: în linie dreaptã: 2.800 m,
record: 6 km, în curbã (90 grade): 500 m;
(120 grade): 900 m
600
670 RON
TVA inclus
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Avertizor camere fixe
radar/supraveghere
Rizen RZ-355
z Teste detecþie: ~1,6 km Târgoviºte - Bucureºti.
z Functii: mod City, mod iluminare redusã, funcþie
MUTE selectivã, display cu iconuri RED
z Frecvenþe detectate:
10.525 GHz/+-100MHz (banda X)
24.150GHz/+-100MHz (banda K)
34.700GHz/+-1,300MHz (Ka Super Wideband)
13.450GHz/+-100MHz (banda Ku)
z Laser: spectrul 800~1.100 nM,
360 grade.
260
290 RON
TVA inclus
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Detector în barã
Escort Passport SR7
Samurai
RZ-007GPS
Produs din gama premium Beltronics!
RZ-007 GPS NU este un detector de radar!
Tehnologiile sunt diferite (semnal GPS unde radar). RZ-007 GPS „ºtie“ unde sunt
poziþionate (prin localizare GPS) camerele
fixe supraveghere/radar ºi vã avertizeazã
vocal, sonor ºi vizual cã vã apropiaþi de o
astfel de locaþie cu aprox. 800 m înainte.
360
390 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Passport SR7 oferã alertã maximã posibilã la
un detector în barã pentru toate semnalele
radar ºi laser: convenþional ºi instant-on
bandã X, bandã K ºi bandã Ka SuperWide.
Passport SR7 se livreaza complet cu manual
de utilizare/instalare, antenã radar pentru
barã, senzori laser de barã faþã/spate, controler cu display pentru interior, buton
mute, interfaþã 12V cu conexiune modularã,
set complet de cabluri ºi dispozitive montaj.
2450
2640 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
39
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro
Carkit
Parrot CK 3100
Carkit
Parrot
MiniKit
slim
Carkit Bluetooth
portabil ce
poate fi folosit
atât în maºinã
cât ºi în birou
(conferinþe).
Carkit Bluetooth cu conectori ISO
ºi afiºaj LCD pentru conectarea
telefonului mobil
la orice maºinã
0720 857 222
478 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Carkit
Parrot CK 3200
0720 857 222
300 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
Carkit
Parrot MK 6100
Carkit Bluetooth cu conectori ISO,
afisaj LCD color,
0720 857 222
detaºabil.
Carkit Bluetooth cu conectori ISO,
afisaj LCD, display separat
de tastaturã.
0720 857 222
600 RON
550 RON
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
TVA inclus
Cumpãrã pe www.carmag.ro
www.autospot.ro
40
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Jante aliaj sport Simoni Racing
Discount promoþional de 5% în luna noiembrie
SR1 black polish
SR2 black polish
SR1 silver polish
SR3 black polish
Preþuri de vânzare:
7,5x17 - 664 lei / buc, 8x18 - 800 lei / buc
www.simoniracing.it
SC Car Tuning Distribution SRL - www.cartuning.ro
z Str. Mihai Eminescu nr. 158-162, 212.13.20, 0723 529 664,
[email protected]
z Bd. Iuliu Maniu nr. 6, 319.16.93, 0723.529.664, [email protected]
z Str. Nerva Traian nr. 16, 326.37.57, 0723 114 422, [email protected]
www.autospot.ro
42
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Jante aliaj pentru pasionaþii de tuning
Motor Sport Wheels
by OZ MSW 11 15''-18''
Motor Sport Wheels
by OZ MSW 16 16''-18''
Model turisme - preþuri cuprinse între
415 lei pentru 15'' ºi 790 lei pentru 18''
Model finisat titanium mirror - look
crom - preþuri cuprinse între 500 lei
pentru 16'' ºi 810 lei pentru 18''
Motor Sport Wheels by
OZ MSW 15 14''-18''
Motor Sport Wheels by
OZ MSW 16 gross black red lip 16''-18''
Model turisme - preþuri cuprinse între
350 lei pentru 14'' ºi 730 lei pentru 18''
Model turisme - preþuri cuprinse
între 500 lei pentru 16'' ºi 810 lei
pentru 18''
www.msw-wheels.com
Car Design S.R.L. - www.cartuning.ro
Str. Mihai Eminescu nr. 158-162, 212.13.20, 0723 529 664,
[email protected]
z Bd. Iuliu Maniu nr. 6, 319.16.93, 0723.529.664, [email protected]
z Str. Nerva Traian nr. 16, 326.37.57, 0723 114 422, [email protected]
z
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
43
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
Jante aliaj de înaltã performanþã
OZ Sardegna
18''-19''-20''-22''
OZ 35 Anniversary 15''-18''
originalul de la OZ RACING !
Jante Audi Q7, Touareg, Cayenne ºi alte
SUV-uri - preþuri cuprinse între 1330 RON
pentru 18" ºi 2410 RON pentru 22"
Jantã destinatã turismelor ce se
respectã - preþuri cuprinse între 570
lei pentru 15'' ºi 1280 lei pentru 18''
OZ CANOVA BDC 15''-16''-17''-18''
Motor Sport Wheels by
OZ MSW 12 16'' - 22''
Jantã turisme finisatã Black Diamond
Cut, preþuri de la 570 lei pe 15''
Model 2008 pentru turisme ºi SUV-uri
preþuri cuprinse între 490 lei pentru
16'' ºi 785 lei pentru 18''
Car Design S.R.L.
Str. Nerva Traian nr. 16, 326.37.57, 0723 114 422
Str. Mihai Eminescu nr. 158 - 162, 212.13.20, 0723 529 664
Bd. Iuliu Maniu nr. 6, 319.16.93, 0723.529.664, [email protected]
www.autospot.ro
44
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
S . P . O .T
OFERTELE LUNII
NOTÃ: Reducerile se aplicã preþurilor afiºate ºi sunt valabile
numai la prezentarea revistei
Cârlig
remorcare
Dacia
Logan
Accesorii inox
pentru SUV-uri
nedemontabil, greutate maximã de tractare
2800 kg, certificat EC, garanþie 2 ani, instalaþie
electricã 7 pin inclusã în
RON
pachetul de bazã
fãrã TVA
Bullbar 1060 lei cu TVA
Set trepte inox 980 lei cu TVA
Rollbar 1162 lei cu TVA
AUTO TECHNIK INTERNATIONAL
Str. Apusului nr. 49, sector 6 - www.atimotors.ro
Tel/Fax: 021-760.10.05, 0723.606.913, 0748.013.342
AUTO TECHNIK INTERNATIONAL
Str. Apusului nr. 49, sector 6 - www.atimotors.ro
Tel/Fax: 021-760.10.05, 0723.606.913, 0748.013.342
Remorcã pentru ATV
Remorcã Thule 1205
320
3927
RON
TVA inclus
AUTO TECHNIK INTERNATIONAL
Str. Apusului nr. 49, sector 6 - www.atimotors.ro
Tel/Fax: 021-760.10.05, 0723.606.913, 0748.013.342
Greutãþi 750 kg / 592 kg
Dimensiuni
2440 x 1160 mm
2866 RON
TVA inclus
AUTO TECHNIK INTERNATIONAL
Str. Apusului nr. 49, sector 6 - www.atimotors.ro
Tel/Fax: 021-760.10.05, 0723.606.913, 0748.013.342
www.autospot.ro
46
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
OFERTELE LUNII
S . P . O .T
NOTÃ: Reducerile se aplicã preþurilor afiºate ºi sunt valabile
numai la prezentarea revistei
de la
2590 TVA inclus
RON
Scuter
Generic
XOR 49cm3
Ã
SC U
CA DO
CA
Credit rapid
doar cu adeverinþã
ºi buletinul. Rate
începând de la
70 lei/lunã
ã
m it
ar u
al rat
g
Scutere
omologate RAR
fãrã permis!
2 ani garanþie, 1350 euro
Kawa Motors, str. Rãzoare nr. 3,
Tel: 410.51.65/ 0723.583.830, www.kawamotors.ro,
[email protected]
Scutere
Motowel
Scuter Garelli Italia
Ã
SC UIT
CA AT
R
G
www.motoscutere.ro
Str. G-ral Petre Popovãþ nr.19, sector 6
Tel: 021-221.59.50, 0722.620.888
Cãutãm
distribuitori
în toatã
Preþuri între 3290 ºi 4410 RON
þara!
Importator exclusiv: Amexim Car ‘94 S.R.L.
Bd. Bucureºtii Noi nr.115, Tel/Fax: 021.668.28.03;
021.668.75.09, www.scuterul.eu
49cc, 1 cilindru în 4 timpi,
vitezã max 40km/h, rezervor 4l,
consum 2l/80km
4150
4600 RON
TVA inclus
0720 857 222
Cumpãrã pe www.carmag.ro
www.autospot.ro
48
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
ANVELOPE/JANTE
S . P . O .T
ANVELOPE/JANTE
pag. 50
AUDIO/ALARME
52
BATERII/ACUMULATORI
52
BIROUL ACCIDENTE UªOARE
52
COSMETICÃ AUTO
53
DEALERI AUTO
53
MOTO/ATV
53
PARBRIZE
54
PIESE ªI ACCESORII
54
RENT-A-CAR
58
SECOND HAND
58
SERVICE
58
SPÃLÃTORII
59
ªCOLI DE ªOFERI
60
TAXI
61
TRACTÃRI
61
TUNING
61
VOPSELE
62
VULCANIZÃRI
62
ANVELOPE/JANTE
z AT AUGSBURG SUPERMARKET
AUTO ªI SERVICE
RAPID
[email protected];
- Bd. Iuliu Maniu 6;
Tel: 319.16.93; 0723.529.664
[email protected];
www.cartuning.ro
Mãrci consacrate de jante
ºi anvelope, tobe de eºapament, filtre ºi admisii de aer,
tuning caroserie ºi motor
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,
sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro
z ANVEROM
Bd. Iuliu Maniu nr. 203,
sector 6, Tel: 493.62.61
www.anverom.ro
Avelope & Jante. Service
roþi. Orice marcã ºi orice
dimensiune.
z AUTO SOFT
ªos. Fundeni, nr. 81,
sector 2, Tel: 240.01.58
www.auto-soft.ro
Îndreptãri jante aluminiu ºi
oþel; Geometria direcþiei;
Reprofilare anvelope camion;
Montãri/Demontãri; Echilibrare dinamicã; Reparaþii
anvelope; Umflare cu azot.
z BINAR IMPEX
Sos. Horia, Cloºca ºi Criºan,
nr. 43, sector 1
Tel: 352.45.86, 352.45.88
www.binar-impex.ro
Anvelope: Bridgestone,
Goodyear, Dunlop, Firestone,
Fulda, Dayton, Sava
Servicii: Jantare, Dejantare,
Echilibrare, Reglare directie,
Verificare presiune,
Vulcanizare, Etanºare
z CAR DESIGN
- Str. Nerva Traian 16;
Tel: 326.37.57, 0723.114.422
[email protected]
- Str. Mihai Eminescu 158162, Tel: 212.13.20,
0723.529.664
z ESROM
Bd. Aerogãrii, nr. 38, sector 1
Tel: 232.89.87, 233.27.18
www.anvelopa.ro
z PNEUROM
Sos. Centura, nr. km.52+100
Tel: 350.40.04, 350.40.05
www.pneurom.ro
Distribuitor Pirelli
z WEST TIRES &
CARS SRL
Bd. Basarabia, nr. 86B,
sector 2, Tel: 324.31.47
Anvelope LASSA; Jante aliaj
uºor KORMETAL
z ªAMA SERVICE
www.samaservice.ro
— Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.
2A, sector 2, Tel: 233.15.96-97
— Calea Plevnei, nr. 162,
sector 6
Tel: 317.52.19, 0745.541.341
— Bd. Ferdinand, nr. 109,
sector 2
Tel: 254.29.52, 253.05.32
— Sos. Pipera, nr. 46, sector 2
Tel: 232.31.66, 232.86.09
— Iuliu Maniu nr. 406,
sector 5, Tel: 310.74.74
Anvelope, jante, service
www.autospot.ro
50
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
S . P . O .T
AUDIO/ALARME
z ADV Auto Power &
Technology
ªos. Bucureºti 45-49,
Ciorogârla, jud. Ilfov
Tel: 408.84.38
www.adv.com.ro
Importator Audio (JVC, Vieta,
RockfordFosgate, Lightning
Audio, Caliber & UltraDive),
Sisteme de navigaþie
(MyGuide, TomTom, SysOn
Chip), sisteme de securitate
(Cobra), carkit-uri (Parrot, Ego)
AUDIO, BATERII, ACCIDENTE UªOARE
www.alarmservice.ro
Reprezentanþã, vânzãri
ºi service „Panasonic“,
„Pioneer“, „Sony“ si
„Kenwood“ (MP3 player,
amplificatoare, subwoofere).
z AT AUGSBURG SUPERMARKET
AUTO ªI SERVICE
RAPID
z BLUE LINE SYSTEM
Str. Drumul Sarii, nr. 98,
sector 6, Tel: 411.00.50,
BATERII /
ACUMULATORI
z CODE ALARM COM
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,
sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro
[email protected]
z ALARM SERVICE '96
Distribuitor autorizat
„Panasonic“ vinde din stoc
sau la comandã radiocasetofoane auto, radio-cd
auto (MP3), boxe auto
Calea Mosilor, nr. 201, bl. 9,
sector 2, Tel: 031/405.89.52,
0721.383.163, 0788.726.970
www.blueline.com.ro
Bd. Ghencea, nr. 43, sector 6
Tel: 255.01.66,
0722.564.83/50
www.car-tuning.ro
Produse: CAR KIT, Detectoare
de Radar, Hi-Fi si Multimedia,
Jante si cauciucuri, Milotec,
Sisteme de Navigatie,
Sisteme securitate, Tuning.
z BANNER BATERII
ROMANIA
B-dul Biruinþeii nr.67, 077145
Pantelimon, jud. Ilfov
Telefon: 0316 900 998
0748.883.888
[email protected]
www.bannerbatteries.com
z DATA SILVER GRUP z CARANDA BATERII
Str. Progresului nr.90-100,
complex MIRANO
www.datasilvergrup.ro,
[email protected]
Tel: 0729.85.82.55,
031.80.56.674
alarme auto, mini ATV pentru
copii, montaj alarme
z FALCON
ELECTRONICS
Str. Dr. Nicolae Manolescu,
nr. 10, sector 5
Tel: 410.95.58, 410.05.83
z OLMAR
Alarme ºi sisteme audio
Cele mai mici preþuri!!!
Splaiul Unirii (AUTOVIT stand
MA16, MB13), nr. 450, sector 4
Tel: 0744.370.587
www.olmar.ro
z TOTTAL MOTTO
Str. Stirbei Voda (vis-a-vis de
Sala Palatului), nr. 2, sector 1
Tel: 312.07.47, 0722.221.266
www.tottal.ro,
Echipamente audio auto profesionale mãrcile: „Pioneer“,
„Clarion“, „Audison“, „Hertz“,
carkit GSM, ProClip, Car-kit,
Car Audio, Home Audio,
Alarme Auto, Antene.
Str. Aviator Stefan
Protopopescu, nr. 11, sector 1
Tel: 231.44.44, 231.07.50
BIROUL ACCIDENTE
UªOARE
z SECTOR 1
Centrul de Daune Omniasig
Bucureºti, Calea Griviþei
nr. 355-357
Tel. 323.30.30, int. 22190
z SECTOR 2
Str. Maºina de Pâine 47,
Tel. 224.26.38
z SECTOR 3
Calea Vitan nr. 242
Tel. 304.51.89, int. 22151
z SECTOR 4
- Brigada de Poliþie Rutierã,
str. Candiano Popescu,
nr. 57-59, Tel. 335.84.06
- Drumul Gilãului nr. 7C,
Tel. 461.07.10
z SECTOR 5
Brigada de Poliþie Rutierã,
str. Candiano Popescu,
nr. 57-59, Tel. 335.84.06
z SECTOR 6
Bd. Iuliu Maniu nr. 594
Tel. 323.30.30, int. 25437
www.autospot.ro
52
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
S . P . O .T
COSMETICÃ AUTO
z ALEX CREATIV
Aleea Valea Siretului, nr. 2
Tel: 420.61.17
www.alexcreativ.ro
[email protected]
Unic importator ºi distribuitor
în Bucureºti ºi Ploieºti de
detergenþi ecologici ºi profesional fãrã frecare marcã
KIMICAR ºi echipamente
profesionale pentru curãþenie produse în Italia.
z AUTO MAGIC
ªos. Olteniþei, nr. 162, bl. 3,
et. Parter, sector 4
Tel: 332.25.43 /44,
0744.582.741, 0722.582.742
www.automagic.ro
[email protected]
Comercializeazã produse
profesionale pentru reconditionare si intretinere auto
(ceruri, polish-uri, paste
abrazive, revitalizatoare,
protectoare, degresanþi,
sãpunuri, detergenþi, solvenþi,
diluanþi, articole speciale)
COSMETICÃ, DEALERI AUTO, MOTO
antimusculiþe, piele geam,
lavete, mãnuºã burete
„Bettina“
Str. Academiei, nr. 35-37,
sc. A, et. 6, ap. 11, sector 1
www.flowey.com
Unic importator ºi distribuitor
de detergenþi auto profesionali marca FLOWEY Luxemburg pentru spãlãtorii
ºi service-uri auto
Tel: 311.13.25, 312.47.25
z BROZZI
Str. Duetului, nr. 54-56,
sector 1, Tel: 312.85.61,
312.85.62, www.brozzi.ro
Vinde bureþi auto economici,
z 1 IUNIE COMSERV
z DESAN
CHEMICALS
z PORSCHE
BUCUREªTI VEST 2
Bd. Iuliu Maniu, nr. 220,
sector 6
Tel: 434.88.80, 0740.155.237
www.desan.ro
[email protected]
Producãtor fluide ºi cosmetice
auto, aditivi antiuzurã ºi
antifrecare, fluide industriale
ªos. de Centurã nr. 53,
Chiajna, Jud. Ilfov
www.pbv2.ro
Tel: 021-203.12.22
Audi, Seat
Str. G-ral Petre Popovat, nr.
19, sector 6, Tel: 221.59.50,
0722.620.888
www.motoscutere.ro
Lãstune, scutere, omologate
RAR, fãrã permis, benzinã fãrã
plumb. Livrare gratuitã în þarã!
z ROMCAR MOTORS
z AMEXIM CAR ‘94
- Str.Parcului, nr.55-57, sector
1, Bucuresti, Tel: 316.04.00,
0720MOTORS, 0742MOTORS
- Str. Turnu Mãgurele 270D,
Sector 4, Bucuresti
Tel: 021.682.22.82
www.fordromcarmotors.ro
Ford
Bd. Bucureºtii Noi nr. 115
Tel: 021-668.28.03,
668.75.09, www.scuterul.eu
Unic importator de scutere
ºi ATV marcã MOTOWELL Motoare europene.
z E.O. CAR SERVICE
Str. Ghe. Missail, nr. 119,
sector 1
Tel: 224.52.95, 0723.223.986
Vinde din stoc ºi cu precomandã o gamã largã de
accesorii ºi cosmetice auto
z ERIX INTERNATIONAL GROUP
Bd. Uverturii, nr. 126D, sector 6
Tel: 434.51.66, 0722.898.988,
[email protected]
Comercializeazã din stoc ºi
la comandã accesorii, cosmetice ºi lubrifianþi auto
z MA-FRA
z BOISSIGNY AUTO
DISTRIBUTION
MOTO / ATV
Str. Dr. Mihail Petrini, nr. 19,
sector 5, Tel: 410.67.06,
0744.649.413, www.mafra.ro
Cosmetice auto pentru exterior, interior, sezon, polish,
profesionale, motociclete.
DEALERI AUTO
z PORSCHE
BUCUREªTI VEST 1
ªos. de Centurã nr. 41,
Chiajna, Jud. Ilfov
Tel: 021-203.12.12
www.pbv1.ro
Volkswagen, Volkswagen
utilitare, Skoda
z AUTOMOTIVE
TRADING SERVICES
- ªos. Pipera nr. 41, sector 2
Tel: 232 20 24
- ªos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 42-44, sector 1
Tel: 206 84 12
- Bd. Nicolae Titulescu
nr. 95-105, Tel: 223 45 51
www.ats.ro, Citroen
z PREMIUM BRANDS
ªos. Pipera nr.48, Sector 2,
Bucureºti, Tel: 021-549.17.20
Infiniti, Lexus, BMW,
Mercedes, Subaru,
Nissan, Toyota, Audi,
Porsche
z MIT-MOTORS INT.
- ªos. Bucureºti-Ploieºti 40
Tel: 021-312.50.05 /06
- B-dul Aviatorilor nr. 17
Tel: 021-260.11.21
- Bd-ul Iuliu Maniu, nr.12,
Bl.13 A, Sec.6
Tel: 021-430.40.85
Kia
z KAWA MOTORS
Str. Rãzoare nr.3, sector5
Calea Moºilor nr.264, sector 2
Tel: 410.51.65, 0722.329.275
z MOTOBOOM
Importator ATV/ QUAD/
MOTOCICLETE/ ACCESORII Linhai, Yamaha, Suzuki,
Kawasaki,Honda, Aprilia
Str. Augustin Bena nr. 84,
Sebes, Jud. ALBA,
Tel/Fax: 0358/401.280
[email protected]
www.motoboom.ro
Showroom BUCUREªTI:
Str. Progresului - Trafic greu
(în staþia de tramvai
Rãzoare), sector 5
Tel/Fax: 021/410.60.10
Mobil: 0726.288.288
[email protected]
www.motoboom.ro
z MOTORTRUST
Bd. Magheru 6-8
Tel: 0729.695.959
www.motortrust.ro
Motociclete, scutere ºi
accesorii
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
53
auto
PARBRIZE, PIESE ªI ACCESORII
S . P . O .T
PARBRIZE
z A.G.E.R. SERVICE
Calea ªerban Vodã,
nr. 231A, sector 4
Tel: 335.97.56, 335.97.59
www.agerservice.ro
Geamuri Auto Originale.
Service geamuri.
z CARa PROTEKT
Folii auto omologate R.A.R.
Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-F
www.cara-folie.ro
Tel./ fax 021 232 31 67
0721 430 430
z CARGLASS
GROUP
Bd. Basarabiei 250, sect.3
Tel: 0740.055.066,
0788.055.066,
www.carglass.com.ro
Comercializeaza paravanturi
pentru toate marcile auto si
folie auto autorizata RAR
z EST CLASS
Aleea Fetesti, nr. 6-12, bl.
I26, ap. 126, sector 3
Tel: 0723.301.153, Reparã
parbrize (ciobituri, sparturi)
inclusiv la domiciliul clientului
z GIMAROM
Str. Albac, nr. 21, sector 1
Tel: 230.22.55, 230.22.33
www.gimarom.ro
Schimbari parbrize orice tip
de autovehicul
z SolSec
z CRUSEM
PROD-IMPEX
PIESE ªI ACCESORII
z AL PADRINO
SECTOR 1
z AL PADRINO
Str. Nicolae Balcescu, nr. 7,
sector 1
Tel: 312.55.90, 312.47.36
www.alpadrino.ro
[email protected]
z APCO ROMANIA
Bd. Marasti (Complex ROMEXPO, Pavilion 3/B1), nr. 6567, sector 1
Tel: 317.03.72, 317.03.73
www.apco.ro
[email protected]
Piese si accesorii: amortizoare, parti de frane, piese
pentru puntile camioanelor,
piese pentru vehicole japoneze, sisteme de evacuare.
z AUTO TRADE
SERVICE '95
Calea Griviþei, nr. 172,
sector 1, Tel: 222.69.52
Piese pentru Audi, BMW,
Ford, Mercedes, Opel, VW
Str. Fundeni, nr. 215, sector 2
[email protected]
Parbrize ºi geamuri auto.
z ROBUSTA
Bd. Ferdinand, nr. 2
Tel: 253.04.71, 253.80.18,
0722.222.316, 0788.422.941
www.robusta.ro
Str. Ceaikovsky, nr. 9,
sector 2, Tel: 230 79 12
Str. Stefan cel Mare, nr. 17,
sector 2
Tel: 210.21.90, 210.24.90
www.alpadrino.ro
z ASPERA
TEKNOPLUS
Sos. Mihai Bravu, nr. 191A,
sector 2, Tel: 327.68.40
www.aspera-teknoplus.ro
Comercializeaza piese auto
originale, accesorii, anvelope pentru autoturisme
“Daewoo” si “Oltena”
z COMENZI AUTO
Str. Mihai Eminescu, nr. 121,
sector 2, Tel: 210.15.91
www.comenzi-auto.ro
Vinde detectoare radar
("Cobra", "Beltronics",
"Escort"), aditivi, accesorii si
cosmetica, piese auto (consumabile auto, elemente
motor, suspensie directie)
z COMPOLI
Bd. Dacia, nr. 123, sector 2
Tel: 212.47.48,
0744.610.610, 0744.881.413
vanzari, reparatii, reconditionari electromotoare,
alternatoare auto si industriale, japoneze, europene,
americane.
z AUTONET IMPORT z LAND ATELIER
Calea Pipera, nr. 42, sector 2
Tel: 233.34.08, 233.34.09,
233.34.10, 233.38.60
www.autonet.ro
z BENNETT AUTO
Str. Lizeanu, nr. 28, sector 2
Tel: 211.15.19, Mercedes,
Fiat, VW, Peugeot, Ford,
Volvo, BMW, Audi, Opel,
Renault, Citroen, Daewoo
z CARGO
Sos. Chitilei, nr. 9, sector 1
Tel: 668.23.68, 0744.511.146
Vinde piese noi si second
hand pentru "Fiat", "Lancia",
"Alfa Romeo", radiatoare si
esapamente pentru toate
marcile.
Str. Mihai Eminescu, nr. 170,
sector 2
Tel: 210.48.17, 0788.296.105
Accesorii si cosmetice auto:
uleiuri, deodorante, chituri
auto, brelocuri; dealer triunghiuri, truse, stingatoare
omologate RAR; vanzare
piese auto
z CARa PROTEKT
z CENTRUM TRADE
Folii auto omologate
R.A.R.
Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-F
www.cara-folie.ro
Tel./ fax 021 232 31 67
0721 430 430
Str. Rovine, nr. 4, bl. 57A, et.
1, sector 2, Tel: 212.33.99
www.centrum-trade.ro
Odorizante pentru interioare auto, produse de
igiena pentru autoturisme
z AVANTTI UNO
z OLIMPIA
AUTOGLASS
SECTOR 2
Bd. Basarabia nr.94, bl.A1,
parter, sector 2, Bucureºti
Tel: 324.97.35
Folii auto profesionale Llumar
Str. Zidurilor, nr. 38, sector 2
Tel: 252.88.67
www.landatelier.ro
[email protected]
Importator direct de piese si
accesorii auto pentru LAND
ROVER si ROVER.
LAND ATELIER coopereaza
cu firma poloneza LAND
SERWIS - PIOTR KOWAL, purtatoarea unei vaste experiente in domeniul tunningului si echipamentelor offroad pentru LAND ROVER.
z PITT STOP
Sos. Mihai Bravu, nr. 102A,
sector 2
Tel: 252.68.81, 252.68.82
z TOP MOODY EXIM
Sos. Pantelimon, nr. 84,
sector 2, Tel: (021) 256-9862
www.becuriauto.3x.ro/
z WILL SMART AUTO
Sos. Colentina, nr. 298,
sector 2, Tel: 0788 655 364
www.autospot.ro
54
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
PIESE ªI ACCESORII
S . P . O .T
SECTOR 3
z AUTO BILAL
Str. Victor Brauner, nr. 26,
sector 3, Tel: 345.20.60
www.autobilal.ro
[email protected]
Piese de schimb, import
Germania, pentru autoturisme europene si japoneze
z AUTOKARMA
Splaiul Unirii, nr. 221,
sector 3
Tel: 327.01.61, 69, 73
www.autokarma.ro
z AUTOPERUGIA
Bd. 1 Decembrie 1918, nr.
1G, sector 3
Tel: 624.19.24
www.autoperugia.ro
mecanica, electrica, service
roti, tinichigerie, spalatorie;
echipat cu aparat de
masurare si reglare
geometrie roti
z EXMOBI
COMPANY
Sos. Mihai Bravu, nr. 123135, bl. D11, sc. A, et. 3, ap. 11,
sector 3, Tel: 250.25.04,
0721.267.760
www.exmobi.ro
Comercializeaza filtre auto,
curele alternator, huse si
capace auto, huse volan
z IKEDA
TRADING
Str. Dristorului nr.63, sect. 3
Tel: 327.77.77, 327.44.33
Gamã completã de scule
pentru service
www.ikeda.ro
z PIESE SI ACCESORII
Str. Matei Basarab, nr. 108,
sector 3, Tel: 326.21.63,
031.401.87.24
www.piesesiaccesorii.go.ro
Consumabile, elemente de
caroserie, faruri, stopuri,
semnale, acumulatori, jante
din aliaj sau otel, anvelope,
cosmetice auto, chei si
set-uri de scule
SECTOR 4
z AL PADRINO
Calea Serban Voda, nr.
280A, sector 4
Tel: 336.29.17, 335.46.48,
0720.297.742
www.alpadrino.ro
z CARRA IMPEX
Str. Meridianului, sector 4
Tel: 334.36.36
[email protected]
Vanzari piese auto orice
marca. Tractari auto.
Manopera gratuita pentru:
schimb ulei, filtre, discuri si
placute de frana. Preturi
speciale pentru parcuri auto.
z ITALO TRACIA CO
PRODCOM
Bd. Marasesti, nr. 5, sector 4
Tel: 335.21.70, 336.29.33,
0788.387.470
Importator si distribuitor
autorizat accesorii auto
"Lampa" si "Staplatis"; lanturi antiderapante, capace,
scaune, oglinzi retrovizoare,
schimbatoare de viteza,
manete si cosmetice auto
z MEDCHIM
BUCHAREST
Calea Serban Voda, nr. 193,
sector 4
Tel: 335.00.70, 335.00.29,
0744.500.623
www.carack.ro
z SIMPA TOP
SERVICES
Str. Iriceanu, nr. 11, sector 4
Tel: 0722.723.509
www.pieseauto.lx.ro
SECTOR 5
z ARC REP PROD
Str. N.D. Cocea, nr. 27, sector 5
Atelier de
tinichigerie ºi
vopsitorie auto
ªos Dudeºti-Pantelimon nr. 79,
(în spatele hypermarketului Cora)
Tel/Fax: 255.66.99
GSM: 0723.584.268
-
Servicii prompte ºi de calitate
Experienþã ºi profesionalism
Dotat cu cabinã de vopsitorie
Decontare directã cu firmele
de asigurãri
www.autospot.ro
56
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
RENT-A-CAR, SERVICE
S . P . O .T
Tel: 0745.674.747,
0740.081.217
Reparatii arcuri lamelare.
Foi de arc din stoc sau la
comanda. Splinguit.
z REMILI SERVICE
Str. Bucuresti-Magurele, nr.
121, sector 5
Tel: 420.46.79, 0722.343.042
Distribuitor piese auto second-hand "Renault" 5, 9, 11,
20, 21, 25, "Trafic", "Espace",
"Laguna", "Safran",
"Citroën", BX, XM; montaj si
garantie 3 luni
SECTOR 6
z AUTO TECHNIK
INTERNATIONAL
Str. Apusului nr.49, sector 6
Tel/Fax: 021-760.10.05
0723.606.913, 0748.013.348
magazin specializat pentru
piese de schimb Kia, cârlige
de remorcare
z ATP EXODUS
Bd. Iuliu Maniu, nr. 310A,
sector 6, Tel: 311.51.82
Piese pentru motor,
ambreiaj, directie, transmisie, componente de
franare si rulare axe,
suspensie º.a.
z ASTRA SERVICE
Str. Uverturii, nr. 100, sector 6
Tel: 031 805 63 26,
0724 455 687
piese auto import stoc ºi
comenzi
Str. Gheorghe Bulugea, nr.
4, sector 1, Tel: 231 07 02
www.holidayautos.ro
z IPSO RENT
Sos. Bucureºti - Ploieºti
nr. 145, sector 1, Bucureºti
Tel. (021) 208 27 70
0749 10 1000
Dacia, Renault, Nissan
z AT AUGSBURG z NEW KOPEL
SUPERMARKET AUTO
ROMANIA
ªI SERVICE RAPID
Str. Bucureºtilor, nr. 201-203
ªos. Centurã, nr. 5-6, sector 6
Tel: 305.06.30, 0740 305 215
- consultanþã vânzãri ºi 0740
305 921 - programare service
www.augsburg.ro
Importator ºi distribuitor de
piese auto pentru autoturisme
europene ºi japoneze, inclusiv autoutilitare ºi camioane
RENT-A-CAR
z AL PADRINO
Str. 1 Mai, nr. 26A, sector 6
Tel: 402.88.48, 413.53.20,
0720.297.743
www.alpadrino.ro
z HOLIDAY AUTOS
ROMANIA
z AUTONOM
RENT-A-CAR
Str. Graþioasa nr.6, sector 1
Mobil: 0721.44.22.66
[email protected]
Matiz, Logan, Clio, Kalos,
Astra, Megane, Tucson,
microbuz 8+1, dube marfã
Tel: 350.48.60 - 63
www.new-kopel.ro
SERVICE
z ADRAS OLTENIÞEI
Sos. Olteniþei, nr. 35-37,
sector 4, Tel: 332.14.53
service auto Dacia (garantii,
post-garantii, constatari
daune, ITP), montari
accesorii
z ASKO INTERNATIONAL
Service Honda
Calea Giulesti, nr. 177,
sector 6, Tel: 221.20.28
z ATS PIPERA
reparator agreat Citroen
Sos. Pipera, nr. 41, sector 1
Tel: 232.01.82, 232.04.61
z AUGSBURG
INTERNATIONALSERVICE COLENTINA
Str. N. Apostol, nr. 2-4,
sector 2, Tel: 240.97.25
www.augsburg.ro
Service - Importator si
distribuitor de piese auto
pentru autoturisme europene si japoneze, inclusiv
autoutilitare si camioane.
z AUTO CENTER
Str. Gr. Alexandrescu, nr.
59, sector 1
Tel: 312.88.73, 312.88.71
Ofera o gama
diversificata de piese auto
si service in toate sediile
sale - Daewoo.
z AUTO CLASSIC
FORUM
Bd. Ghencea, nr. 134,
sector 5, restaurãri maºini ºi
motociclete clasice
z COM NICO SERV
Bd. Iuliu Maniu, nr. 594,
sector 6
Tel: 9635, 352.86.12
www.comnicoserv.ro
Mecanica, Verificare
amortizoare, Tinichigerie,
Vopsitorie, Geometrie
roti
www.autospot.ro
58
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
SERVICE, SPÃLÃTORII
S . P . O .T
z DACOSERV SERVICE DACIA
z MIT MOTORS INT
MANOLESCU
z TINICHIGERIE ªI
VOPSITORIE AUTO
Bd. Preciziei, nr. 4, sector 6
Tel: 317.09.86, 316.02.84
www.dacoserv.ro
Dealer Dacia. Service. ITP.
Str. Nicolae Manolescu, nr.
21, sector 5
Tel: 222.52.73
www.mit-motors.ro
service Mitsubishi
ªos Dudeºti-Pantelimon
nr. 79, (în spatele hypermarketului Cora)
Tel/Fax: 255.66.99
0723.584.268
Dotat cu cabinã de vopsitorie, Decontare directã cu
firmele de asigurãri
z DORMAG
Str. Despot Vodã, nr. 46-48,
sector 2, Tel: 212.44.62,
610.57.68, 0722.366.499
full service specializat BMW,
VW, Audi, Seat, Skoda
z IPSO
Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr.
145, sector 1, Tel: 208.27.27
service specializat Dacia,
Renault ºi Nissan
z MIT MOTORS INT
AVIATORILOR
Bd. Aviatorilor, nr. 17, sector 1
Tel: 222.72.51, 222.79.60
www.mit-motors.ro
service Mitsubishi
z PITT STOP
Sos. Mihai Bravu, nr. 102A,
sector 2,
Tel: 252.68.81,
252.68.82
www.pittstop.ro
service pentru maºini
americane
z SIRCROM
St. Titus nr. 27, sector 4
Tel: 0723.265.305
reparaþii tinichigerie pentru
orice tip de maºinã, vopsitorie, laborator propriu de
vopsele
z MOL ODAI
Sos. Odãi, nr. 425-431
z SAGITAR
Str. Bucurestii Noi, nr. 28
z SPALATORIE
AUTO DE LUX
Bd. Aerogãrii, nr. 42
z TUNEL CAR WASH
SPÃLÃTORII
SECTOR 1
Str. Alexandru Serbanescu,
nr. 3-5, sector 1
Tel: 2323068, www.tunel.ro
z A.G. GROUP
z VENUS MA '99
Calea Griviþei, nr. 184B, sector 1, Tel: 223.40.92
Bd. Bucurestii Noi, nr. 129,
sector 1
Tel: 0744859214
z CHARLIE 89
Str. ZELETIN, nr. 21
SECTOR 2
z GIRVIM
z 2 KAPPA
Str. Floreasca, nr. 66,
sector 1, Tel: 2301084
Sos. Iancului, nr. 122
Tel: 653.33.63
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
59
auto
SPÃLÃTORII, ªCOLI DE ªOFERI
S . P . O .T
z AGIP
Str. Barbu Vacarescu, nr. 16b
Tel: 3321520
z CAMBERRA
TRANS
Aleea Titu Maiorescu
Tel: 0722 342 233
z CONSY COM
Str. Ferdinand, nr. 79
Tel: 021.252.80.13,
0744.752.269
z DORMAG
Str. Despot Vodã, nr. 46-48
Tel: 212.44.62, 610.57.68,
0722.366.499
www.dormag.ro
spãlãtorie auto ecologicã tapiþerii, polish profesional
z IMPACT AUTO
SERVICE
Sos. Colentina, nr. 417
Tel: 0723 713 052
z MASTER PH
SERVICE
Bd. Basarabia, nr. 60
Tel: 324.95.78
SECTOR 3
z MAGIC WASH
Str. Brânduºelor, nr. 6B
Tel: 0722.453.767
z PICOLO TRADING
Calea Dudeºti, nr. 161
z SIVECO AUTO
Splaiul Unirii, nr. 289A
Tel: 0744565007
z SPALUX AUTO
Sos. Dudeºti-Pantelimon,
nr. 23 a, Tel: 334.76.22
SECTOR 4
z AGIP TIMPURI NOI
Calea Vãcãreºti, nr. 132-134
Tel: 330.26.69
Sedii în sectoarele
2,3,4,5,6
021-324.61.08, 0729.SOFERI
0729.PERMIS, 0729.SCOALA
www.nuampermis.ro
înscrieri on-line
z ELISAN SERVICE
z VALMAR 2000
Str. Luica, nr. 28
Tel: 629.00.28
Sos. Panduri, nr. 71
Tel: 0745023637
z SD PRESTIGE
IMPEX
Str. Turnu Mãgurele, nr. 66
Tel: 461.01.66
SECTOR 5
z PITT STOP
z ALESSIA BUSINESS
Str. Mihai Bravu, nr. 102A
Tel: 252.68.81, 252.68.82
Sos. Alexandriei, nr. 130A
Tel: 420 84 77
z R&T SERVICE
ªCOALA DE ªOFERI
z GRAND HOUSE
SECTOR 6
z ASTRON PROCOM
Str. Lujerului, nr. 40
Tel: 0723631461
z AUROSIM SERVICE
Str. Prelungirea Ghencea,
nr. 93p, Tel: 444.04.75
z AUTOCARWASH
Str. Lujerului, nr. 32-34
Tel: 0743333463
Str. Viitorului, nr. 183
Sos. Antiaerianã, nr. 51
Tel: 0723773773
z UNIVERSAL
SERVICE
z EUROCLEANER
z MARINVEST
TRADING COMPANY TRADING
Calea Moºilor, nr. 140
Tel: 3153325
Str. Mihail Sebastian, nr. 90
Tel: 0721823772
Str. Iuliu Maniu, nr. 6
Tel: 0722.636.400
ªCOLI DE ªOFERI
z ªCOALA TEO
— Str. Câmpia Libertãþii
nr. 37A, sector 3
Tel: 324.61.08, 0727PERMIS
— Str. Olteniþei nr. 244, bl. 86
sc. 2, parter, ap. 22, sector 4
Tel: 331.00.23, 0724SOFERI
— Bd. Constructorilor nr.
24, bl.19, sc.1, ap.2, sector 6
Tel: 220.77.45, 0720SCOALA
— Str. Baba Novac nr. 9G,
sector 3, Tel: 031.1044356,
324.52.48, 0728.778.376— —
— Str. Odoarei nr. 1, sector 5,
Tel: 335.35.08, 0729.737.647
— ªos Pantelimon nr. 233,
sector 2, bl. 68, parter
Tel: 250.50.95, 0720.726.252
www.nuampermis.ro
www.autospot.ro
60
nr. 32 – noi/dec 2008
auto
TAXI, TRACTÃRI, TUNING
S . P . O .T
TAXI
z APOLODOR
Tel: 9499, 0723.222.455,
0740.139.499
Dacia, Cielo, Solenza, Matiz
z TEO TRACTÃRI
Tel: 324.61.08, 0724SOFERI
Tractãri auto
z B&D TRACTÃRI
Tel: 0726.776.675
www.bdtractariauto.ro
z ARGIROM
Tel: 9681/0723-329-681
z COBALCESCU
Tel: 9451, 0723.009.451,
0723.399.451
z MERIDIAN
Tel: 9444, 9888,
0723.344.433,
z MONDIAL
z CAR DESIGN
z PROFTAXI
z SPEED
Tel: 0723.300.322, 9477,
9488, 9481, 0740.109.477
z TAXI 2000
Tel: 9494, 0722.949.494,
0723.949.494
z ADV Auto Power &
Technology
ªos. Bucureºti 45-49,
Ciorogârla, jud. Ilfov
Tel: 408.84.38
www.adv.com.ro
Importator Audio (JVC, Vieta,
RockfordFosgate, Lightning
Audio, Caliber & UltraDive),
Sisteme de navigaþie
(MyGuide, TomTom, SysOn
Chip), sisteme de securitate
(Cobra), carkit-uri (Parrot, Ego)
Tel: 0723699581, 2426143,
9435, 0723-399.435
z AUTO S.O.S.
z AT AUGSBURG SUPERMARKET
AUTO ªI SERVICE
RAPID
Tractãri ºi transport auto
în þarã ºi strãinãtate
0744.185.232, 0726.676.572
0788.306.308
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,
sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro
TRACTÃRI
- Bd. Iuliu Maniu 6;
[email protected]; Tel: 319.16.93;
0722.194.606
- Nerva Traian 16; [email protected]
Tel: 326.37.57, 0723.114.422
www.cartuning.ro
Mãrci consacrate de jante
ºi anvelope, tobe de eºapament, filtre ºi admisii de aer,
tuning caroserie ºi motor
z COLOR TUNING
Calea 13 Septembrie,
nr. 127, sector 5
Tel: 031.401.41.90,
0722.934.316
www.autoaccesorii.ro
[email protected]
z CODE ALARM
z TAXI AS
[email protected]
Servicii ºi echipamente pentru cromãri, nichelãri,
vopsea cromatã ºi cromatcoloratã pentru tuning auto.
Acoperiri pe orice suport,
inclusiv nemetale.
z FULLLEATHER
Str. Sergent Moise
Constantin nr. 18
0722.611.116, 0723.611.116
www.fullleather.ro, Piele
naturalã pentru autoturisme
z HAPPY CAR
TUNING
Tel: 9631, 0722.963.063,
0723.963.963
Tel: 9415, 0723.399,
0744.669.415
Str. Stefan cel Mare, nr. 17,
sector 2, Tel: 212.12.67
www.alpadrino.ro
Accesorii 4x4 pentru mãrci
europene, japoneze,
coreene, americane
Unic importator Winbo în
România
Tel: 0722.515.050
Tractãri auto NONSTOP.
www.samaservice.ro
z PEROZZI
z RODELL
z AL PADRINO
z ªAMA SERVICE
Tel: 9423, 0721.387.388,
Tel: 9422, 0723.297.108,
0745.018.602
[email protected]
www.car-tuning.ro
255.01.66, 0722.564.830
Tuning, car kit, jante ºi
anvelope, sisteme de navigaþie, instalaþii Xenon
z GOLD SYSTEM
Str. Barbu Vãcãrescu, nr. 103
Tel: 031/100.89.05
Str. Gherghitei, nr. 62,
sector 2
Tel: 241.41.42, 0740.000.144
www.happycar.ro
Accesorii auto tuning:
schimbator, set pedale,
huse, diverse modele ºi
culori.
z MAFF RACING
Str. Mihai Bravu, nr. 196198, bl. 200
www.maffracing.ro
Maff Racing este o companie
specializatã în importul ºi
distribuþia accesorilor de
tuning, reprezentînd mãrci
europene titrate în domeniul
after-marketului auto.
z MASTERTUNER
Bd. Timiºoara (în spatele
Skoda Brady Trade),
nr. 60-62, sector 6
Tel: 0722.275.522
Tuner specializat în tuningul
de motor. Dealer Unichip,
Nitrous Express, JR Filters.
z TORNADO TRADE
Sediul 1 - Complex AUTOVIT,
Modul MA11/MB11
Tel.: 0788.397.976
Sediul 2 - Parcarea subteranã
Intercontinental (cu acces din
Str. Tudor Arghezi)
importator direct ºi distribuitor
al mãrcilor: Mutant, Dietz, Pyle,
Autoleads, MTX, Focal, Dietronics, Pioneer, Alpine, JBL, Infinity,
Eaglemaster, Sonny, Kenwood
www.autospot.ro
nr. 32 – noi/dec 2008
61
auto
VOPSELE, VULCANIZÃRI
S . P . O .T
VOPSELE
z CARSYSTEM
ROMANIA
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6
Tel: 317.02.40, 0741.357.833
www.carsystem.ro
Produse profesionale
pentru vopsitorii auto.
z GENOLUX
(LABORATOR)
- Str. Viitorului, nr. 182, sector 2, Tel: 0722.482.474
- Str. Cutitul de Argint,
nr. 1, sector 4, 0740.312.328
- Calea Vacaresti, nr. 209,
sector 4, Tel: 0788.923.774
- Splaiul UNIRII (Complex
AUTOVIT; Birou S3, S4), nr.
450, sector 3
Tel: 344.07.09, 0788.923.775
Vopsele auto-moto-velo,
metalizate-perlate-nemetalizate, vopsele industriale,
accesorii vopsitorie auto
(optional in spary).
Creion corector diferite culori,
polish la culoare, solutie spalat
si ceruit, solutie lustruit suprafete metalice, ceara lichida
universala, pasta abraziva,
pasta polischat, etc.
z GOLD SYSTEM
Str. Barbu Vãcãrescu, nr. 103
Tel: 031/100.89.05
[email protected]
Servicii ºi echipamente
pentru cromãri, nichelãri,
vopsea cromatã ºi
cromat-coloratã pentru
tuning auto. Acoperiri
pe orice suport, inclusiv
nemetale.
z MIRA COLOR
Str. Viitorului, nr. 182
Tel: 210.73.33, 0723.405.684
Laborator Vopsele Auto
z TOP LAC GRUP
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6
Tel: 319.17.14 (int. 15),
0741.236.878, www.toplac.ro
Echipamente ºi accesorii
pentru vopsire, utilaje ºi
maºini specifice activitãþii
de vopsitorie.
VULCANIZÃRI
z AUTOZONE
— Str. Barbu Vãcãrescu,
nr. 313-321, sector 2
Tel: 233.16.11
— Str. Buzeºti, nr. 44, sector 1
Tel: 307.20.73
z AUTO
MECANICA 12
Calea Floreasca, nr. 43,
sector 1, Echilibrat roti,
indreptat jante.
CONCURS
1tuning.ro ºi
CARa Protekt îþi oferã
un set de folii Llumar
pentru maºina ta!
Tot ce trebuie sã faci este sã trimiþi un
SMS la numãrul 1323 cu textul ASC
urmat de cuvântul FOLIE ºi eºti
automat înscris în concurs.
Câºtigãtorii vor fi desemnaþi
prin tragere la sorþi ºi vor fi afiºaþi pe
site-ul www.1tuning.ro/concurs. Sunt
puse la bãtaie 4 seturi complete.
Preþul unui SMS este de doar 0,9 ¤ (Vodafone/Orange)
z DEPOZITUL
DE ANVELOPE
Foliile sunt autorizate R.A.R.
Calea Floreasca, nr. 40,
sector 1, Tel: 230.14.04
www.depozituldeanvelope.ro
service roþi, îndreptat jante
aliaj, vânzãri jante, anvelope
Avantajele foliilor
z ªAMA SERVICE
— Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.
2A, sector 2, Tel: 233.15.96-97
— Calea Plevnei, nr. 162,
sector 6, Tel: 317.52.19
— Bd. Ferdinand, nr. 109,
sector 2, Tel: 254.29.52
— Sos. Pipera, nr. 46, sector 2
Tel: 232.31.66, 232.86.09
— Iuliu Maniu nr. 406,
sector 5, Tel: 310.74.74
z S&AS
MULTISERVICES
Str. Mihai Eminescu, nr. 154,
sector 2, Tel: 610.22.97
Geometrie, echilibrãri roþi,
îndreptat jante
Prin aplicarea foliilor de protectie solarã ºi
vizualã, obiectele din interior (telefoane mobile,
genþi, instalaþie audio, încãrcãtura autoutilitarelor)
nu mai devin tentante pentru rãufãcãtori. În
egalã mãsurã este asiguratã protecþia vizualã a
persoanelor din interiorul autovehiculelor.
De remarcat cã, deºi din exterior nu se vede în
maºinã, vizibilitatea din interior spre exterior
este foarte bunã. Aceastã calitate este întâlnitã
în special la foliile LLumar! Foliile ANTIEFRACÞIE
se pot aplica cu succes în variantele transparente
sau uºor colorate, pericolul vandalizãrii autovehiculului prin spargerea geamurilor fiind mult
atenuat, dacã nu chiar înlãturat. Geamurile nu
pot fi sparte decât dupã încercãri repetate.
S.C. CARa PROTEKT S.R.L. este unul dintre cei
mai importanþi distribuitori de folii de protecþie
pentru geamuri plane ºi auto din România,
activând în acest domeniu din anul 2001 ºi deþine
cea mai mare gamã de folii omologate RAR.
pentru mai multe detalii www.cara-folie.ro
www.autospot.ro
62
nr. 32 – noi/dec 2008