România in cifre

Comments

Transcription

România in cifre

										                  

Similar documents

România in cifre - Institutul National de Statistica

România in cifre - Institutul National de Statistica Protecþia socialã a ºomerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Asigurãri sociale

More information

august

august Au fost demarate procedurile astfel ca lucrãrile de investiþii, reparaþii ºi reabilitãri sã poatã începe în luna iulie, ca elevii sã beneficieze în urmãtorul an ºcolar de cele mai bune condiþii de ...

More information

descarca PDF - AUTO spot.ro

descarca PDF - AUTO spot.ro viteze mai mici de 30 km/h ºi detecteazã pericolul unui impact cu autoturismul din faþã. City Safety acþioneazã frânele atunci când distanþa relativã de vitezã faþã de vehicului din faþã este mai m...

More information

Catalogul publicatiilor si serviciilor 2015

Catalogul publicatiilor si serviciilor 2015 ANUARUL STATISTIC AL ROMÂNIEI - serii de timp Conþinutul publicaþiei: “Anuarul statistic al României - serii de timp” conþine informaþii referitoare la evoluþia economico-socialã a þãrii, asigurând...

More information