ÅRET 2011 - Pro Sentret

Comments

Transcription

ÅRET 2011 - Pro Sentret

										                  

Similar documents

og «salg av sex

og «salg av sex Rapporten presenterer nye data om omfang av salg av seksuelle tjenester blant ungdom i Oslo og beskriver ungdom med erfaringer med salg av sex eller som ligger på grensen mot sexsalg. Fra tidligere...

More information

Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle

Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle for  evalueringen.  I  gjennomføringen  av  evalueringen  valgte  vi  i  stedet  ”en  armlengdes   avstand”  til  både  oppdragsgiver,  fagmiljøer,  tiltaksapparat...

More information