IBM

Comments

Transcription

IBM
®
IBM Software Group
Testhantering enligt RUP
Henrik Szemere
Product Specialist
[email protected]
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
2
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Verifiera programvarans kvalitet kontinuerligt
Programvaruproblem blir 100–1000 gånger dyrare att hitta
och åtgärda efter driftsättning
Kostnad
Kostnad för
för åtgärdande
åtgärdande
Kostnad
nad
Kost
Kostnad
Kostnad för
för uteblivna
uteblivna möjligheter
möjligheter
Kostnad
Kostnad för
för förlorade
förlorade kunder
kunder
Förberedelse
3
Etablering
Konstruktion
Överlämning
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Typiska utmaningar för att uppnå hög kvalitet
Resurser är inte fokuserade på proriterade projekt
Förväntningar på kvalitet är inte uttalad – det finns
ingen gemensam förståelse av kraven
Inga gemensamma metoder finns
Testningen tar för lång tid
Det finns ingen möjlighet att se
ändringsprocessen
Det är svårt att förstå produktens arkitektur
Det finns inga gemensamma lösningar på
gemensamma problem
4
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Varför behövs en process?
Den ger riktlinjer för hur man utvecklar
kvalitetsprogramvara på ett effektivt sätt
Den minskar riskerna och ger ökad förutsägbarhet
Den förespråkar en gemensam vision och kultur
Den fångar och representerar praxis
5
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
En teambaserad definition av process
En process definierar vem som gör vad, när och
hur, för att uppnå ett visst mål.
Nya eller
ändrade krav
6
Programvaruutvecklingsprocess
Nytt eller ändrat
system
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
RUP: En riskdriven, användningsfallsbaserad,
arkitektcentrisk, interativ, konfigurerbar
mjukvaruutvecklingsprocess
7
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Dvs, en process som stödjer
Iterativt tillvägagångssätt
Stöd för aktiviteter och
artefakter
Processen fokuserar på
arkitektur
Användningsfall som
driver design och
implementation
Modeller som
abstraherar systemet
8
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Disciplin: Test
Syfte: Testning fokuserar huvudsakligen på att utvärdera kvalitet
med hjälp av ett antal grundläggande praxis:
– Att hitta och dokumentera fel hos programvarans kvalitet.
– Att ge en generell uppfattning om programvarans kvalitet.
– Att visa att de antaganden man gjorde i design- och
kravspecifikationerna håller, i form av konkreta demonstrationer.
– Att utvärdera funktionerna hos programvaran som den är designad.
– Att säkerställa att kraven har implementerats korrekt.
Testdisciplinen förser i många avseenden övriga discipliner med
tjänster.
9
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Riskprofiler
Ri s k
Vattenfallsrisk
Riskreducering
Iterativ risk
Tid
10
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Processtruktur - Livscykelfaser
Förberedelse
Etablering
Konstruktion
Överlämning
tid
Rational Unified Process definierar fyra faser:
– Förberedelse – Definierar projektets omfattning
– Etablering – Planera projektet, specificera egenskaper, ta fram
grundversion av arkitekturen
– Konstruktion – Bygg produkten
– Överlämning – Överlämna produkten till slutanvändarna
11
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Översikt av Rational Unified Process-begrepp
Begrepp
Discipliner
Arbetsflödesdetaljer
ör
ut f
Roll
En roll: definierar en
persons beteende och
ansvar, eller beteendet
och ansvaret hos en
mängd personer som
arbetar tillsammans i ett
team.
Aktivitet
an
sv
ara
r fö
r
in
ut
Artefakt
Kontrollpunkter
Arbetsriktlinje
Aktivitet: En
arbetsenhet som
en roll ansvarar för
och som rollen
kan tillfrågas att
utföra
Artefaktsriktlinje
Verktygsguide
Rapport
Artifakt:Information
som produceras,
utvecklas eller
används av en
process
refererar till
Mall
12
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Roller används vid resursplanering
Resurser
Roll
Aktivitet
Pelle
Arkitekt
Identifiera Design Mechanisms
Maria
Systemanalytiker
Finna aktörer och användningsfall
Josef
Kravställare
Skapa användingsfall
Stina
Testanalytiker
Janne
Testare
Identifiera test Idéer
En roll kan
Analysera fel
tilldelas en eller
fler personer
Varje person i
projektet tilldelas
en eller flera roller
13
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
RUP Test Manager Role, Activities, and Artifacts
Activities:
Agree Mission
Test Manager
Identify Test
Motivators
Obtain
Testability
Commitment
Assess and
Advocate
Quality
Assess and
Improve Test
Effort
Artifacts:
Test Manager
Test Plan
Test Evaluation
Summary
The Test Manager role is tasked with the overall
responsibility for the test effort's success.
14
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
RUP Test Analyst Role, Activities, and Artifacts
Activities:
Test Analyst
Identify Targets
of Test
Identify Test
Ideas
Define Test
Details
Define Assessment
and Traceability
Needs
Determine
Test Results
Artifacts:
Test Analyst
Test Ideas
List
Test Case
Workload
Analysis Model
Test Data
Test Results
The Test Analyst role is responsible for initially identifying
and defining the required tests, and subsequently
evaluating the results of the test effort.
15
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
RUP Test Designer Role, Activities, and Artifacts
Activities:
Test Designer
Define Test
Approach
Define Test
Identify
Structure the
Define
Develop Test
Environment
Testability
Test
Testability Guidelines
Configurations Mechanisms Implementation Elements
Artifacts:
Test Designer
Test Automation
Architecture
Test Interface
Specification
Test Environment
Configuration
Test
Suite
Test
Guidelines
The Test Designer role is responsible for defining the test
approach and ensuring its successful implementation.
16
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
RUP Tester Role, Activities, and Artifacts
Activities:
Implement Test
Tester
Implement Test
Suite
Execute Test
Suite
Analyze Test
Failure
Artifacts:
Tester
Test
Scripts
Test Log
The Tester role is responsible for the core activities of the
test effort, which involves conducting the necessary tests
and logging the outcomes of that testing.
17
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Nyckelbegrepp i RUP: Arbetsflöde
Ett villkorsstyrt flöde av
högnivåaktiviteter
(arbetsflödesdetaljer) som
producerar ett resultat av
märkbart värde
18
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Arbetsflödena ger stöd för iterativ utveckling
Arbetsflödes ex :
krav
Arbetsflödes ex:
Test
19
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Arbetsflödesdetaljer
Exempel på arbetsflödesdetalj: Validate Build Stability
20
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Vägen genom arbetsflödet beror på:
Läge i Livscykeln
Producerade artefakter
Teknologi
Iterationens mål
Exempel:
Test
21
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Arbetsflödet för testdisciplinen I RUP
Define Evaluation Mission
Identify the appropriate focus of
the test effort for the iteration.
Gain agreement with
stakeholders on the
corresponding goals that will
direct the test effort.
22
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Arbetsflödet för testdisciplinen I RUP
Test and Evaluate
Achieve appropriate breadth and
depth of testing to enable a
sufficient evaluation of the
targeted test items.
23
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Arbetsflödet för testdisciplinen I RUP
Achieve Acceptable Mission
Deliver a useful evaluation result
to the stakeholders of the test
effort.
Actively prioritize the test work
that remains to be conducted.
24
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Arbetsflödet för testdisciplinen I RUP
Verify Test Approach
Demonstrate the techniques
outlined in the Test Approach
will support the required testing.
Verify that the approach will
work, produce accurate results
and is appropriate for the
available resources.
25
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Arbetsflödet för testdisciplinen I RUP
Validate Build Stability
Validate that the build is stable
enough for detailed test and
evaluation work to begin.
26
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Arbetsflödet för testdisciplinen I RUP
Improve Test Assets
Maintain and improve the
evolving test assets.
(e.g. Maintain test suites and
test data; harvest test-ideas
into catalogs; clarify change
request details)
27
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Varje “bygge” är en testlivscykelkandidat
28
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Sammanfattning av testdisciplinen i RUP
Är en iterativ testprocess
Är skalbar och går att skräddarsy
Är skapt för flexibiltet
Är en riskbaserad process
29
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
30
© 2005 IBM Corporation
®
IBM Software Group
Test i ClearQuest 7
Henrik Szemere
Product Specialist
[email protected]
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
ClearQuest Test Manager
ClearQuest
Analyst
Tester
Requirements Coverage
Defect and Change Tracking
Test Planning & Tracking
Rational Test Tools
RequisitePro
Unified Change Management
ClearQuest is the HUB for
Lifecycle Management
Developer
To Do List
Versioned Artifacts
Components & Subsystems
Baselines& Builds
Rational Software Architect
VS.Net, other IDEs
32
•Drives Activity Workflow
•Team Members get “To Do List”
•Links to RequisitePro, Test
Tools, ClearCase
•Provides metrics and reporting
ClearCase
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Lifecycle Traceability
Query one source for all aspects of project progress
Requirements
Tests
Defects
Query to find
– Test results associated to requirements
– Defects associated to test results
– Defects associated to tests associated to requirements
Traceability from requirements to tests and defects closes the
loop on the software development cycle
33
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Test Management with ClearQuest
Eclipse, Windows and Web Clients for test project tracking
Eclipse Based Test Management
– Joins Functional and Performance
Tester to complete transition of
testing tools to eclipse platform
– Native and web clients also
available
Key Functional Areas
– Test Planning
•
Create test plans, test cases and
configured test cases
– Test Execution
•
Create suites or run individual
test cases
– Test Reporting
•
34
Extensive query and reporting
facilities to measure test progress
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Extensible Test Ecosystem
Integrated with Rational, open source and 3rd party test automation tools
Partner
solutions
Test
automation
tools
Collect and report on results from
Rational test execution engines
– Rational Manual Tester
– Rational Functional Tester
– Rational Performance Tester
Collect and report on results from
Eclipse Test and Performance Tools
Project
– jUnit tests
– Manual tests
Open source
solutions
Third party test
automation
tools
– URL tests
Open API Extensibility
– SPI Dynamics QAInspect
– Ring-Zero
35
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Communicate Real-time Project Status
Queries & Charts
– Easily create and modify
with Wizards
– Charts: Aging,
Trend, Distribution
Reports
– Use industry-standard
reporting tools
– Export to many common formats
(Excel, Word, HTML)
E-mail notification
– Automatic notification of events
and state changes
– Configurable through GUI interface
36
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Test Case Chart
1. User looks at the status of the tests…
3. A large portion of the Test
Cases are scheduled but not
executed yet.
2. The number of Test Cases planned or
implemented is fairly low
37
4. User can go deeper
into the executed Test
Cases and look at the
results distribution
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Lifecycle Traceability
Query one source for all aspects of project progress
Leverage existing reports
or
Create new reports with Crystal
Reports
To provide the information you need for
decision making
Test Verdicts
38
Test Case
Trending
© 2005 IBM Corporation
IBM Software Group
Compliance and Control
Using Audit Trails and eSignatures to track change
Audit Trails can track changes to
individual records
– Provides immutable change log of all
record change activity
e-Signature requirement can be
added to any event on any artifact
– Will record who changed a record,
when and how the record was
changed
– e-Signature provides immutable
evidence of process completion
e-Signature Approval
Requirement
39
Test Case
Test
Execution
Validate
Results
Approve
© 2005 IBM Corporation
®
IBM Software Group
Frågor?
Henrik Szemere
Product Specialist
[email protected]
© 2005 IBM Corporation