Bisonekwa Bijila—Bushintuludi bwa Ntanda Mipya (Mateo

Comments

Transcription

Bisonekwa Bijila—Bushintuludi bwa Ntanda Mipya (Mateo

										                  

Similar documents

Boila Neni Kudi Mufundiji Mukatampe

Boila Neni Kudi Mufundiji Mukatampe Le Leza walongele kino namani?— Pa kusaka twivwanije’kyo senene, langa bidi uno mwanda. Potwivwananga diwi dya muntu ku ladiyo, padi diwi’dya i dya muntu udi kulampe kwine. Kadi potutalanga televij...

More information