Sigtunaturen

Comments

Transcription

Sigtunaturen
Sigtunaturen
Sigtunaturen
En cykeltur i Sigtuna kan ta lång
tid. Här finns goda skäl att stanna
till på många platser och kanske
till och med ta några steg åt sidan
till sällsamma minnesmärken och
platser.
Turen går medsols utmed
strandpromenaden med start och
mål vid Ångbåtsbryggan där
Mälardalsleden börjar, drygt åtta
kilometer. Till angivna punkter
på kartan finns bild och text.
1. Ångbåtsbryggan är en naturlig
startpunkt. År 1880 byggdes en
rejäl ångbåtsbrygga här vid
Breda gränd efter stora
bekymmer med fallfärdiga
hamnar både vid Aludden och på
Malmen. Båttrafiken var viktig
för Mälarstaden Sigtuna och när
första ångbåten kom på våren
hälsades den med salut från
stadens kanon och med stor
publik.
Hamnpaviljongen byggdes 1884
som hamnkontor för trafiken till
ångbåtsbryggan. Sigtuna
båtklubb håller till här sedan
snart 60 år tillbaka.
I området norr om hamnområdet
utmed Långgatan och de båda
Nygatorna låg ”tidningskvarteret”. Här utgavs Sigtuna
Veckotidning och senare Sigtuna
Nya Tidning och här tillverkade
Alma Anderson kola och glass.
Det ljusrosa huset vid
Långgatan 2, Lindgården, var en
tid ”pensionat Nilsson” för
sommargäster från Stockholm.
2. Nu går turen vidare till vänster
på Varvsgatan. Passera
Sigundsborg och fortsätt utmed
stranden till Aludden.
På udden låg under medeltiden
Sigtuna hospital med på 1700talet hade hospitalet flyttats till
platsen för nuvarande
församlingsgården Munken.
Platsen är markerad med en
träskulptur.
På höger hand reser sig det nya
bostadsområdet för 55-plussare
på Hälleberget.
3. Passera idrottsplatsen vid
Humanistiska läroverket och
Aluddens stiliga mangårdsbyggnad.
Vid det gamla färjeläget
Roparudden fanns långt in i vår
tid en yrkesroddare som
transporterade resande över
vattnet till Brolandet. Sväng
höger upp på Ropstensvägen. Här
låg tidigare ett glasbruk som
tillverkade berömda blå flaskor
till hårvatten från Uppsala.
4. Sväng höger på Manfred
Björkquists allé med namn efter
Sigtunabon och den berömde
Stockholmsbiskopen som aldrig
blev prästvigd. Han skapade på
kort tid Sigtunastiftelsen 1917, ett
kristet kurscentrum, lite längre
fram på vänster sida.
5. Där Stora gatan möter svänger
du vänster på S:t Persgatan och
sedan omedelbart till höger på
Prästgatan. Till vänster ses ruinen
efter den gamla biskopskyrkan S:t
Per.
Första gatan till vänster är
Runstigen, gamla utfarten mot
norr från Sigtuna. Två runstenar
står på sin ursprungliga plats.
Ristningen på det jordfasta
blocket berättar om medlemmar i
det handelsgille som verkade i
Sigtuna i skarven till 1100-talet.
Prästgatan döljer en medeltida
stenlagd processionsväg mellan
kyrkorna S:t Per och S:t Olof.
I stan finns elva informationstavlor som berättar om Sigtunas
medeltida stenkyrkor från den tid
när landet kristnades.
6. Vid Mariakyrkan svänger du in
på Olofsgatan. Söder om Mariakyrkan låg dominikanermunkarnas konvent och klosterbyggnad. Gustaf Wasa rev
klostret under reformationen och
tog teglet till sina slottsbyggen i
Svartsjö och Venngarn.
Ge akt på tornet till vänster om
kyrkporten. Här höll Predikarebröderna mässa för de Sigtunabor
som inte rymdes i kyrkan på
marknadsdagar. Nu är fönstret
igenmurat.
På vänster sida av Olofsgatan
ligger Sockenstugan, numer lokal
för Sigtuna hembygdsförening.
Huset byggdes 1865 som fattigstuga. På berget bakom stod en av
Sigtunas många kvarnar, därav
namnet kvarnberget.
Bakom S:t Lars ruin ses en
slottsliknande byggnad. Byggherren hette Emil Edling och ville
ha ett hus i argentinsk stil. Huset
såldes senare på exekutiv auktion
och blev ett privat sjukhem,
”Hemmet för sinnessjuka”.
Under 1930-talskrisen såldes
hemmet till Sigtuna stad som
använde byggnaden för sin
drätselkammare åren 1936 till
1971. Fortfarande kallas huset för
Villan eller Stadshuset.
7. På Uppsalavägen går färden
mot norr förbi det nya bostadsområdet Pilsbo. Efter andra
rondellen finns en cykel- och
promenadväg till höger om stora
vägen. Följ den fram till bilvägen
mot golfbanan. Vid modellflygarnas fält svänger du höger
och kommer strax till Viby by, en
av de få oskiftade byarna
från 1700-talet.
Byn låg under Venngarns slott
och undgick därför att splittras vid
såväl storskiftet som laga skiftet.
På höjden till vänster finns en
platå där cisterciensermunkarna
hade sitt 1100-talskloster.
En avstickare norrut över
golfbanan till Venngarns slott är
på cirka två kilometer.
Vid utfarten mot Sigtuna finns en
p-plats. Där går en stig till vänster
ut på utkiksberget. Här finns
grillplats och på försommaren kan
man lyssna på rördrommens
brölande i vassarna nedanför.
8. Cykelvägen fortsätter under
Märstavägen. I backen ner mot
slutmålet Färjestadsbron, strax
före torpet Rosendal, går en
skyltad stig för Upplandsleden till
Garnsviken. Vid vattnet markerar
en spännande runsten tilläggsplatsen för färjläget under
vikingatid.
På Tilslandet på andra sidan
vattnet finns ytterligare två
runstenar som markerar den
gamla rid- och vandringsleden
från Sigtuna mot Odensala och
Roslagen.
9. Till vänster ses
Färjestadsbron. Där fanns
tidigare en färjeförbindelse över
näset mellan Skarven och
Garnsviken. Troligen fanns en
bro redan på medeltiden,
Tilesundsbron, som namnges i
Upplandslagen 1296. Även en
medeltida bro är omskriven,
men ersattes av färja på 1500talet.
I novellen Målaren i boken
Törnrosens bok IV berättar Carl
Jonas Love Almqvist om
överfart med färja mellan
Tilslandet och Sigtuna.
År 1835 byggdes en svängbro i
trä på starka granitfästen som
ses än i dag vid Röda stugan.
Här bodde brovakten som tog
avgift av resande.
10. Cykel- och promenadvägen
går ut på en strandbro. Till höger
ses Stora och Lilla Snörin eller
Snurrin, som platsen kom att heta
efter den krog som låg här. I
husen bodde genom åren krögare,
skomakare, hovslagare, skollärare,
en rådman, skeppare och ett par
konstnärer. Här var barnhem och
Sigtunas första samrealskola, en
föregångare till före detta
Sigtunaskolan.
11. Vi följer strandlinjen och
raden av ursprungliga byggnader
som alla moderniserats på den så
kallade Malmen på höger sida. På
malmen bodde både fattigfolk och
hantverkare.
Många av gårdarna har spännande
namn som berättar om gamla tider
och dem som bodde här vid
sjösidan söder om Malmgatan.
Här fanns salpetersjuderiet vid
Blackan, Komötet och Sjöstugan
med sin yrkesfiskare, familjen
Arvid Drakes sommarhus
Sjögården vid Jakobs gränd med
ett litet lusthus i tomthörnet.
I ett gult hus med gaveln mot sjön
bodde författaren och akademiledamoten Gunnar Ekelöf sina tio
sista år till 1968. Den stora
bryggan heter Malmbryggan och
var Sigtunas medeltida hamnplats.
Husen närmast efter är bryggeriet
och garveriet.
12. Vi kommer nu fram till
Badhusbryggan vid minigolfbanan. Där låg kallbadhuset längst
ut på piren med klappbryggan
1923 till 1941. Badhuset hade
både herr- och damavdelning med
en bassäng i mitten. Till höger
öppnar sig Borgmästarängen upp
mot Mariakyrkan. I nedre kanten
på ängen låg varmbadhuset fram
till 1927.
Observera förbudet att cykla på
strandpromenaden här. Följ
istället Strandvägen väster ut förbi
det snart 100-åriga Stadshotellet
fram till målet vid
Ångbåtsbryggan.
Text: ÅKE EKDAHL
Bild: ARNE OHLSSON