Meno Priezvisko Názov Mesto Špecializácia 1 KHALID ABADL 2

Comments

Transcription

Meno Priezvisko Názov Mesto Špecializácia 1 KHALID ABADL 2
1
2
3
4
Meno
KHALID
RÓBERT
VLADISLAV
ANNA
Priezvisko
ABADL
ABAFFY
ABAFFY
ABAFFYOVÁ
5
MÁRIA
ABAFFYOVÁ
6
7
ZUZANA
VIERA
ABAFFYOVÁ
ABAZOVIČOVÁ
8
9
10
11
12
ALI
EL ROMYSSA
MIRWAIS
AYMAN
ABDELHAY
ABDELNOUR
ABDELRAHIM HAMID MOHAMED
ABDI
ABDU
ABED
13
14
15
16
17
18
19
20
ANDREA
BIBIANA
ĽUBICA
MARTIN
EVA
EMAD
SFWAN
RAMY AWNY
ÁBELOVÁ
ÁBELOVÁ
ABELOVSKÁ
ABELOVSKÝ
ABICHOU
ABO EBEID
ABO ROMIH
ABOU EL KAS
21
22
23
24
YASSINE GHAZI
FIRAS
ASHRAF
IVETA
ABOU GHONIEM
ABOU-AUDA
ABOUHARB
ABOŠIOVÁ
25
ADELA
ABRAHÁMOVÁ
26
MIRIAM
ABRAHÁMOVÁ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
SOŇA
LADISLAV
EDDA
KHALID
ALA
HATEM AHMED MOHD
MOHAMMAD
TARIQ
JANA
YOUSEF
JÚLIA
MOHAMED
ABRHANOVÁ
ABSOLON
ABSOLONOVÁ
ABU AMRA
ABU MURAD
ABU MURAD
ABU MURAD
ABU MURAD
ABU MURAD OLOSOVÁ
ABU ROUMYEH
ABU ZAID
ABU ZAID
39
40
KHALID
IYAD A M
ABU-TAYYEM
ABUSHAEERA
Názov
Mesto
Špecializácia
H.S.C.
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Trstená
pediatria
Bratislava
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
pneumológia a ftizeológia
Partizánske
chirurgia
Ergomed s.r.o.
Košice
ortopédia
NsP sv. Cyrila a Metoda
PLK Stará Turá, s.r.o.
AB MED, s.r.o.
AB MED, s.r.o.
FN
MFN
NsP
NsP n.o. ZZ
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
Bratislava
Stará Turá
Zvolen
Zvolen
Trnava
Martin
Bratislava
Topoľčany
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
oftalmológia
chirurgia
neonatológia
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Bratislava
chirurgia
FNsP J. A. Reimana
AA-MED,s.r.o. ambul.pre deti a mládež
Prešov
neurčená odbornosť
Levice
pediatria
OÚSA sv. Alžbety s.r.o.
AMBRA MEDIC s.r.o PLPD
Neštátna amb. PLPD
ZS s.r.o. - detská amb.
Bratislava
nukleárna medicína
Sokolce
Výčapy - Opatovce
Bratislava
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pediatria
VšNsP n.o.
NsP n.o.
Lučenec
Brezno
neurčená odbornosť
urgentná medicína
NsP n.o.
Brezno
neurčená odbornosť
UNLP - I. interná kl.
LEK Humanita s.r.o.
Kent&Canterbury
Hospital
FNsP
Košice
Prešov
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Kent CT 1 3 NG
Nové Zámky
anestéziológia a intenzívna medicína
NZZ - priv. amb. pre deti
a dorast
Sociálne a zdravotnícke
služby s.r.o.
NÚTaRCH
NsP n.o. - chirurgické
odd.
41
42
43
MOHANAD
NIDAL
KATARÍNA
ABUSULTAN
ABUTUAIMA
ACKERMANOVÁ
44
ALOJZ
ADAM
45
46
JÁN
JOZEF
ADAM
ADAM
47
48
49
50
JOZEF
Muhanad Hamdan Mohamed
RUDOLF
ANNA
ADAM
ADAM
ADAM
ADAMCOVÁ
51
52
IVANA
MÁRIA
ADAMCOVÁ
ADAMCOVÁ
53
54
55
56
57
58
59
MILADA
MIRIAM
MONIKA
SVETLANA
MIROSLAV
PETER
JANKA
ADAMCOVÁ
ADAMCOVÁ
ADAMCOVÁ
ADAMCOVÁ - SELČANOVÁ
ADAME
ADAME
ADAMČÁKOVÁ
60
61
62
JAROSLAVA
ZORA
MARTIN
ADAMČÁKOVÁ
ADAMČÁKOVÁ
ADAMEC
63
64
65
MIROSLAV
ANDREJ
LUCIA
66
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NsP n.o.- gyn.-pôr. odd.
FN L. Pasteura
UN L. Pasteura ll.gynekl.-pôrodn.klinika
Gynlife s.r.o. gynek.ambul.
Bojnice
Partizánske
Košice
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
FNsP - kl. gynekol. a
pôrod.
NsP sv. Lukáša
Prešov
Galanta
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
BENJAMIN s.r.o., NsP
Šamorín
pediatria
UNB Nemocnica akad.L.
Dérera - cent. príjem
Bratislava
Liečebňa pre dlhodobo
chorých
Clinical Trial Consulting
FNsP
NsP F. D. Roosevelta
PEDIA s.r.o.
všeobecné lekárstvo
Štiavnička
Basel - Schwitzerland
Bratislava
Banská Bystrica
Kysucké Nové Mesto
všeobecné lekárstvo
Brezno
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Banská bystrica
Nitra
neurčená odbornosť
hygiena výživy
neurčená odbornosť
ADAMEC
ADAMČIAK
ADAMČÍKOVÁ
NsP n.o. - interná amb.
DFNsP - transpl.
jednotka kostnej drene
RÚVZ
FN
NZZ - VERTEBRA M & M
s.r.o.
FNsP
UNLP
Detva
Bratislava
Košice
PAVOL
ADÁMEK
RÚVZ
Banská Bystrica
67
68
MAGDALÉNA
VILMA
ADAMEOVÁ
ADAMEOVÁ
Považská Bystrica
Stará Ľubovňa
69
70
KATARÍNA
BRANISLAV
ADAMICOVÁ
ADAMÍK
NsP
FPML s.r.o.
Ústav patologickej
anatómie JLF UK
ortopédia
rádiológia
neurčená odbornosť
ochrana zdravia pred ionizujúcim
žiarením
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
klinická mikrobiológia
Martin
patologická anatómia
71
72
73
JOZEF
PAVOL
ŠTEFAN
ADÁMIK
ADAMÍK
ADAMÍK
74
75
76
IVICA
KATARÍNA
KATARÍNA
ADAMÍKOVÁ
ADAMÍKOVÁ
ADAMÍKOVÁ
Onko.ústav sv.Alžbety prac. prev. centrum
Bratislava
Bergen / Norsko
Psychiatrická nemocnica Michalovce
neurčená odbornosť
hepatológia
pediatria
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
rádiológia
77
78
79
MIRIAM
ZUZANA
JOZEF
ADAMÍKOVÁ
ADAMÍKOVÁ
ADAMKA
80
MARIÁN
ADAMKOV
81
82
83
84
85
86
MÁRIA
MÁRIA
MONIKA
ALENA
ELENA
MAGDA
ADAMKOVÁ
ADÁMKOVÁ
ADAMKOVÁ
ADAMKOVIČOVÁ
ADAMKOVIČOVÁ
ADAMKOVIČOVÁ
87
88
89
LENKA
ALENA
RÓBERT
ADAMONDYOVÁ
ADAMOV
ADAMOV
90
91
92
93
DENISA
HELENA
JANA
KATARÍNA
ADAMOVÁ
ADAMOVÁ
ADAMOVÁ
ADAMOVÁ
94
KATARÍNA
ADAMOVÁ
95
96
MÁRIA
RASTISLAV
ADAMOVÁ
ADAMOVIC
97
JANKA
ADAMOVICOVÁ
98
99
RUDOLF
ĽUBOMÍR
ADAMOVIČ
ADAMOVIČ
100
MÁRIA
ADAMOVIČOVÁ
101
102
MIRIAM
SILVIA
ADAMOVIČOVÁ
ADAMOVIČOVÁ
103
104
105
106
107
SILVIA
TATIANA
PETER
SAMUEL
ZUZANA
ADAMOVIČOVÁ
ADÁMUSOVÁ
ADÁSEK
ADÁSEK
ADÁSKOVÁ
108
PETER
ADOLF
109
110
111
DANIEL
SAID
ANNA
ADZIMA
AFZALY
ÁGHOVÁ
MUDr.Miriam Adamíková
s.r.o - psych. amb.
Michalovce
psychiatria
NÚTaRCH
Ústav histológie a
embryológie JLF
MFN - neurologická
klinika
NsP - FDR
očné odd
NsP n.o.
UN L. Pasteura
AGYND s.r.o.
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o.
Záchranná služba
NsP - chirurg. odd.
FNsP - ORL centrum
JAS
NADN s.r.o.
RÚVZ
FN - KAIM
FNsP J. A. Reimana odd. kl. onkológie
Zdravocentrum - Adam
s.r.o.
ÚVN
Adamovicova s.r.o. dorastové lekárstvo
MEDI-RAL s.r.o. neštátna int. amb.
MEDI - RAL, s.r.o.
Slovenské liečebné
kúpele
Sanofi-aventis Pharma
Slovakia s.r.o.
FN
Medisiad s.r.o. neurologická amb.
Kysucká NsP
VšNsP n.o.
NZZ - gynekolg. amb.
NZZ - interná amb.
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Martin
patologická anatómia
Martin
Banská Bystrica
Pardubice, ČR
Nové Mesto nad Váhom
Košice
Poprad - Matejovce
neurológia
klinická mikrobiológia
Piešťany
Košice
Žilina
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
chirurgia
Žilina
Košice
Veľký Krtíš
Trnava
otorinolaryngológia
pediatrická neurológia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Prešov
klinická onkológia
Bystré
Sliač
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Banská Štiavnica
všeobecné lekárstvo
Nemšová
Trenčín
Trenčianske Teplice
vnútorné lekárstvo
kardiológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Bratislava
Trenčín
neurčená odbornosť
ZC Harmony - amb.FBLR
Nemocnice Hranice detské odd.
AMD-SK s.r.o.
MCA-AMB s.r.o.
Šahy
neurológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Hranice - ČR
Skalica
Nitra
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Trenčín
Čadca
Lučenec
Levoča
Spišská Nová Ves
neurčená odbornosť
infektológia
gynekológia a pôrodníctvo
112
113
VIERA
ANDREA
AGNEROVÁ
AGÓCSOVÁ
114
115
116
117
118
TÜNDE
SOHAIB
SEGUNDO MANUEL
JÁN
DENISA
AGÓCSOVÁ
AGOUBA
AGUILAR ALVARADO
AHLERS
AHLERSOVÁ
119
120
121
122
123
124
AZIM
DANIEL
SHEREEN
EVA
AMJAD HASSAN
ESAM SALIM AHMED
AHMADZADA
AIBEK
AJAB
AKUBŽANOVÁ
AL DAGHMA
AL GERGAWI
125
126
127
128
ABDEL RAHIM
ABDULLA
HAMAD ALHAI KHAMIS
HUSNI
AL GHOUBARI
AL HAKIM
AL HAMELI
AL KHALILI
129
130
131
IHSAN
RAFIK
ISMAT
AL KHOURI
AL KHOURY
AL MASRI
132
133
WALID
FADI FA
AL RAMADAN
AL SHAMALI
134
135
136
137
138
139
140
AHMED
OMRAN
ABDULSALAM ABDO HASAN
Ghassan Mohammad Awwad
Sarah Seifaddin Hussain
Selma Seifaddin Hussain
USAMA
AL WADIYA
AL ZOUABI
AL-EYANI
AL-FARRA
Al-Hellali
Al-Hellali
AL-HELLALI
141
142
143
OSAMA
GHANEM
SALIM I KH
AL-KHALDI
AL-RASHED
AL-RASHED
144
145
146
147
SALWA TONKA
WESAM
ISMAIL
ĽUBICA
AL-SAADI
AL-SAKKAF
AL-TORKOMANI
ALÁČOVÁ
148
149
MÁRIA
DUŠAN
ALAKSOVÁ
ALAKŠA
BIOTHERM s.r.o. centr. liečby chrbtice
NZZ - PLPD
NZZ - amb. pneumol. a
ftizeol.
Univerzitná nemocnica
NsP Prievidza
FNsP - očné odd.
DERMA - CARE s.r.o.
Bratislava
Hajnáčka
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
Rimavská Sobota
Martin
Bojnice
Prešov
Prešov
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
chirurgia
oftalmológia
dermatovenerológia
NsP MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín
Univerzitná nemocnica
Bratislava
algeziológia
neurčená odbornosť
NÚTaRCH
Bratislava
neurčená odbornosť
SAMB s.r.o.
Bratislava
Nemocnica sv. Michala chirurg. odd.
Bratislava
neurčená odbornosť
LFUK
Bratislava
neurčená odbornosť
Shams, s.r.o. - Ort.a
Ortop.-protet. a USG
amb.
MATRIS s.r.o.
Banská Bystrica
Svit
ortopédia
gynekológia a pôrodníctvo
TADMUR s.r.o. gastroenterologická amb. Banská Bystrica
Cairo / Egypt
NsP - kl. ortop. a
traumatol.
Košice
NsP sv. Lukáša a.s.
Hospitale s.r.o. - OAIM
chirurgia
gastroenterológia
neurčená odbornosť
ortopédia
Galanta
Šahy
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Snina
Bratislava
verejné zdravotníctvo
neurčená odbornosť
plastická chirurgia
Piešťany
neurčená odbornosť
NsM - ORL odd.
Bratislava
NZZ - diabet. amb.
FNsP - psychiatr. kl.
Komárno
Bratislava
otorinolaryngológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
psychiatria
Bratislavská záchranná
služba
Nemocnica s.r.o.
NsP
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o.
150
VINCENT
ALAKŠA
151
152
153
154
TATIANA
WAEIL GHAZI
EBRAHIM
AHMAD
ALAKŠOVÁ
ALAMEER
ALARADI
ALASTAL
155
156
157
158
MONIKA
MIROSLAV
KATARÍNA
TATIANA
ALAXINOVÁ
ALBERT
ALBERTOVÁ
ALBERTOVÁ
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
MONIKA
DÁŠA
VIERA
SEVERÍN
IVANA
OMER
HABTE
FARES A M
MOHAMMAD O. J.
JÁN
RADOSLAV
ALBERTOVÁ Martinovičová
ALBERTYOVÁ
ALBERTYOVÁ
ALBRECHT
ALBRECHTOVÁ
ALDA AM
ALEMAYEHU
ALENEZI
ALENEZI
ALEXA
ALEXA
170
171
VLADISLAV
DANIEL
ALEXACHIN
ALEXANDER
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
ANEŽKA
LEA
VLADIMÍR
MIKULÁŠ
VILMA
MÁRIA
JÚLIUS
VALÉRIA
MARTIN
KAMIL
ALEXANDROVÁ
ALEXANDROVÁ
ALEXIEV
ALEXÍK
ALEXOVÁ
ALEXOVIČOVÁ
ALEXY
ALEXYOVÁ
ALFÖLDI
ALFÖLDY
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
TOMÁŠ
ABDULSALAM
ASSIM MOHAMMAD
MOHAMED ABDURAHMAN
SHAUKAT
TALAL
AHMAD NAAA
ABDOLRAZAGH
JÚLIA
MOHSEN
RAHMATOLLAH
ALFÖLDY
ALHAKIM
ALHAZMY
ALI
ALI
ALI
ALIBRAHIM
ALIDADI
ALIMOHAMMADI
ALIMOHAMMADI
ALINEJAD
AVIMED s.r.o. onkologická amb.
Solution Optik s.r.o. FNsP akad. Dérera
Rimavská Sobota
klinická onkológia
Bratislava
oftalmológia
Čadca
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Brezno
Levoča
nefrológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Hnúšťa
gastroenterológia
klinická biochémia
GYNAL s.r.o.
NsP
Svidník
Svidník
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
NsP - urológia
NsP
VšNsP n.o.
NZZ - MUDr. Ján Alexa
Sanatorium a.s.
Ľubovnianska nemocnica
n.o. - OAIM
Nové Zámky
Považská Bystrica
Veľký Krtíš
Badín
Jablunkov, ČR
urológia
neurčená odbornosť
chirurgia
všeobecné lekárstvo
Stará Ľubovňa
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
B.Braun Avitum s.r.o. dialyzačné stredisko
NÚSaCCH a.s.
Galanta
Bratislava
nefrológia
neurčená odbornosť
FNsP - očné odd.
Žilina
oftalmológia
NZZ - PLPD
Moldava nad Bodvou
všeobecné lekárstvo
MED - PRAKTIK s.r.o.
Gynasono, spol s r.o.
Veľký Krtíš
Šaľa
reumatológia
ProSanus a.s. ambul.dermatovener.
Bratislava
dermatovenerológia
Kysucká NsP
B Braun Avitum s.r.o. ambul. nefrológie
Univerzitná nemocnica
NsP n.o.
NsP - onkologická amb.
UNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
SELAB s.r.o.
neurčená odbornosť
NsP a.s.
Dunajská Streda
neurčená odbornosť
RMO INternational
FN - geriatr. kl.
Hanburg Road
Bratislava
neurčená odbornosť
Nemocnica n.o.
Cygnet Health Care
Topoľčany
Harrogate, North Yorkshire
urológia
ÚVN SNP - FN
Childrens University
Hospital
Amb. prakt. lek. pre DD
NsP DS a.s. - pediatrické
odd.
NsP - chirurgické odd.
Galileo-Medici s.r.o.
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela
DFNsP
FNsP - ORL klinika
ALMEDA s.r.o.
LFUK
Kl. hemat. a transf.
LFUK a FNsP
MUDr. Altusová s.r.o
FN - OAIM
FN
UNLP
Univerzitná nemocnica
NsP - I. chir. kl.
Mestská poliklinika RDG odd.
NsP n.o.
Sociálna poisťovňa
CELL B s.r.o.
Ružomberok
neurčená odbornosť
Ireland
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica
pediatria
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Topoľníky
pediatria
ortopédia
všeobecné lekárstvo
Pezinok
Banská Bystrica
Košice
Zvolen
Bratislava
psychiatria
Bratislava
Žilina
Bratislava
Trnava
Košice
Martin
Bratislava
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
plastická chirurgia
Dubnica nad Váhom
Brezno
Levice
Levice
rádiológia
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Deutschland
AMIRI
ITS Belzig
ZDRAVOTNÍK SVLZ
s.r.o.
II. Interná klinika
Bioptické a cytologické
laboratórium
NZZ
FNsP
ŽNsP
Analyt X s.r.o.
NZZ - PLPD, ZS
Dialog spol. s r.o.
Rehabilitačno reumatologické centrum
s.r.o.
NZZ - amb. pre deti a
dorast
AMIRIOVÁ
NsP - diabetolog. odd.
Gelnica
193
194
195
196
MOHAMMAD JAVAD
NOUFEL ABDULRAHMAN
GHASSAN
MARIÁN
ALINEJHAD
ALJUSHAAH
ALKAILANI
ALMAN
197
198
ALAA
DARINA
ALMANASSRA
ALMANOVÁ
199
200
201
GABRIELLA
JOZEF
TOMÁŠ
ALMÁSI
ALMÁSI
ALMÁSI
202
203
204
205
206
GENOVÉVA
MICHAL
MILAN
ALENA
HUSAM MADAN H
ALMÁSSYOVÁ
ALMÁŠI
ALMAŠI
ALMÁŠIOVÁ
ALMUSAAD
207
208
209
210
211
212
213
FIRAS KERIAKOUS ALIAS
ANNA
HELENA
ĽUBOMÍRA
DANIEL
JACQUELINE
KHALID MUFAREH A
ALSABTY
ALTUSOVÁ
ALTUSOVÁ
ALUMBASI TIMONA
ALUŠÍK
ALVAREZ ORDAZ
ALZAHRANI
214
215
216
217
218
219
JANA
ZUZANA
IVAN
VIERA
JÁN
LÍVIA
AMBROSOVÁ
AMBROSOVÁ
AMBROVIČ
AMBROVIČOVÁ
AMBROZ
AMBROZOVÁ
220
221
ANTON
EWALD
AMBRÓZY
AMBRÓZY
222
223
224
225
226
227
228
ANDREA
ANNA
PETRONELA
ANDREJ
JARMILA
MILOTA
ĽUDMILA
AMBROZYOVÁ
AMBROŠOVÁ
AMBROŠOVÁ
AMBRUŠ
AMBRUŠOVÁ
AMBRUŠOVÁ
AMBRUŠOVÁ
229
EMIL
AMCHA
230
RAHIM
231
JANA
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Liptovský Hrádok
Bratislava
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Košice
Spišská Nová Ves
Žilina
Bratislava
Trnava
Bratislava
Bratislava
patologická anatómia
pediatria
vnútorné lekárstvo
ortopédia
klinická biochémia
všeobecné lekárstvo
foniatria
Turčianske Teplice
reumatológia
Spišské Vlachy
pediatria
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
232
RADOVAN
AMMER
233
EVA
AMMEROVÁ
234
235
236
237
238
KAROL
DANIELA
MA´MOUN A. M.
OĽGA
JOZEF
AMON
AMONOVÁ
AMR
AMRICHOVÁ
ANDA
239
240
241
JOZEF
JANA
JANKA
ANDEL
ANDELOVÁ
ANDELOVÁ
242
MARTA
ANDELOVÁ
243
ŠTEFAN
ANDER
244
245
246
247
248
249
250
ŠTEFAN
GABRIELA
LUCIA
STOJANKA
ZITA
ANIKÓ
PAVEL
ANDER
ANDERKOVÁ
ANDERKOVÁ
ANDERLOVÁ
ANDEROVÁ
ANDICSOVÁ
ANDIĽ
251
252
253
254
255
VIERA
NADEŽDA
TOMÁŠ
MAREK
ĽUBICA
ANDIĽOVÁ
ANDÓOVÁ
ANDRÁŠ
ANDRAŠČÍK
ANDRAŠČÍKOVÁ
256
257
258
IGOR
MÁRIA
VITALIJ
ANDRAŠINA
ANDRAŠINOVÁ
ANDRAŠKO
259
ANDREA
ANDRÁŠOVÁ
260
261
262
263
ANNA
GABRIELA
MAGDALÉNA
ANDREJ
ANDRÁŠOVÁ
ANDRAŠOVÁ
ANDRAŠOVSKÁ
ANDRAŠOVSKÝ
264
265
266
IVAN
ELENA
LADISLAV
ANDRÉ
ANDREÁNSKA
ANDREANSKÝ
267
268
LADISLAV
EVA
ANDREÁNSKY
ANDREEVA
NZZ - ORL amb.
Pediatria s.r.o. - detská
amb.
NZZ - MUDr. Karol
Amon, gyn. amb.
NZZ - PLPD
FNsP
Myjava
otorinolaryngológia
Svit
pediatria
Bratislava
Bratislava
Nové Zámky
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
NsP Sv. Lukáša
GYNAN, s.r.o.gynekológia a
pôrodníctvo
IMSA s.r.o.
NZZ - PLPD
MADA ZDRAV s.r.o. Amb. pre deti a dorast
Psychiatrická liečebňa S.
Bluma
NZZ - gynekologická
amb.
Poliklinika Sekčov
PRA - LEK s.r.o.
Galanta
vnútorné lekárstvo
Svätý Jur
Púchov
Dvorníky nad Váhom
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Banská Bystrica
pediatria
Plešivec
psychiatria
Kráľovský Chlmec
Prešov
Prešov
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
NZZ - PLPDD
St. Josefs Hospital
NZZ
NZZ - Neštátna
gynekologická amb.
RÚVZ
FNsP
NsP - chirurg. odd.
Liptovská NsP
Klinika rádioterapie a
onkológie
UN LP - I. KR a ZM
NsP n.o.
Kardiocentrum Nitra
s.r.o.
NZZ - Amb. praktického
lekára pre dospelých
Čierna nad Tisou
Cloppenburg, Deutschland
Špišská Belá
pediatria
Spišská Belá
Rimavská Sobota
Košice
Snina
Liptovský Mikuláš
gynekológia a pôrodníctvo
epidemiológia
neurochirurgia
chirurgia
neurčená odbornosť
Košice
Košice
Kráľovský Chlmec
radiačná onkológia
rádiológia
rádiológia
Nitra
kardiológia
Poltár
všeobecné lekárstvo
FNLP - ORL kl.
Košice
SLOUGH United KINGDOM
otorinolaryngológia
FN - psychiatrická klinika
Cumulus s.r.o
NZZ - gynekolog. amb.
NZZ - amb. pre deti a
dorast
NsP
Bratislava
Košice
Liptovský Hrádok
psychiatria
hematológia a transfuziológia
gynekológia a pôrodníctvo
Lipany
Rimavská Sobota
pediatria
psychiatria
všeobecné lekárstvo
269
KATARÍNA
ANDREJČÁKOVÁ
270
271
272
KATARÍNA
MICHAL
MILAN
ANDREJČÁKOVÁ
ANDREJKO
ANDREJKO
273
274
ALENA
MÁRIA
ANDREJKOVÁ
ANDREJKOVÁ
275
EVA
ANDREJKOVIČOVÁ
276
277
278
NADIYA
IVETA
MARTIN
ANDREYEVA
ANDREZÁLOVÁ VOCHYANOVÁ
ANDRIS
279
280
281
282
283
JANA
ANDREA
JOZEF
PETER
ANNA
ANDRISOVÁ
ANDRIŠINOVÁ
ANDROVIČ
ANDROVIČ
ANDROVIČOVÁ
284
285
LUCIA
MAGDALÉNA
ANDROVIČOVÁ
ANDROVIČOVÁ
286
287
288
VIERA
ŽELMÍRA
MICHAELA
ANDROVIČOVÁ
ANDROVIČOVÁ
ANDRUCHOVÁ
289
ZUZANA
ANČICOVÁ
290
291
292
293
294
EVA
MIROSLAV
ZUZANA
SVETOZÁR
NAVIN KUMAR
ANGELO
ANGELOVIČ
ANGELOVIČOVÁ
ANGST
ANGURALA
295
JOZEF
ANĎAL
296
PETER
ANĎAL
297
298
299
300
301
302
303
304
LÍVIA
VLASTA
ZUZANA
ATTILA
EVA
JANA
ONDREJ
PETER
ANĎALOVÁ
ANĎALOVÁ
ANĎALOVÁ
ANNA
ANNÉ
ANNOVÁ
ANTAL
ANTAL
GYNKA s.r.o.
MUDr. Andrejčáková REHAB s.r.o.
VšNsP a.s.
NZZ - chirurg. amb.
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
Detská nemocnica
Vranovská nemocnica
n.o.
NsP n.o. - odd.
dlhodobo chorých
NOÚ - onkolog. kl.
FNsP akad. L. Dérera
RDK
COSMED s.r.o.
Falck Záchranná a.s.
CAREN, s.r.o.
Univerzitná nemocnica L.
Pasteura
NZZ
Košice
Levoča
Svidník
gynekológia a pôrodníctvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
chirurgia
Svidník
Košice
chirurgia
pediatria
Vranov nad Topľou
neurčená odbornosť
Ilava
Bratislava
geriatria
klinická onkológia
Bratislava
Bratislava
rádiológia
dermatovenerológia
Liptovský Hrádok
Liptovský Mikuláš
urgentná medicína
vnútorné lekárstvo
Košice
Trenčín
neurčená odbornosť
pediatria
Dudince
AV MED s.r.o. - PLPD MUDr. Viera Androvičová Bratislava
všeobecné lekárstvo
CZS
Neštátna gynekologická
ambulancia
Nemocnica - 3.
súkromná nemocnica
s.r.o. - ODCH
Poliklinika MO SR
NsP J. A. Reimana
PEKIA, s.r.o.
Šaľa
všeobecné lekárstvo
Bytča
gynekológia a pôrodníctvo
Bánovce nad Bebravou
Sliač
Prešov
Topoľníky
geriatria
všeobecné lekárstvo
rádiológia
pediatria
NZZ - MUDr. Jozef Anďal
Nefro - dialyzačné
centrum
NsP a.s. - odd. dlhodobo
chorých
ANMED s.r.o
ANMED s.r.o.
ANGYN s.r.o.
INFIS s.r.o. - USG
Nemocnica a.s.
NZZ - ortopedická amb.
FN
Trebišov
všeobecné lekárstvo
Trebišov
vnútorné lekárstvo
Trebišov
Košice - Krásna nad Hornádom
Košice
Rožňava
Košice
Košice-Šaca
Brezno
Trenčín
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
všeobecné lekárstvo
ortopédia
neurčená odbornosť
305
306
307
ĽUBOMÍR
ANNA
DANIELA
ANTALÍK
ANTALÍKOVÁ
ANTALÍKOVÁ
NsP n.o.
Nemocnica a.s.
FN
Brezno
Poprad
Trnava
vnútorné lekárstvo
neonatológia
neurčená odbornosť
308
309
310
AGNESA
BIBIANA
ERIKA
ANTALOVÁ
ANTALOVÁ
ANTALOVÁ
FN - novorodenecké odd. Trnava
Hornooravská NsP
Trstená
Neštátna interná amb.
Tornaľa
neonatológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
311
312
313
MÁRIA
VERONIKA
ZLATA
ANTALOVÁ
ANTALOVÁ
ANTALOVÁ
Bratislava
Nové Zámky
Košice
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
314
315
JANA
MAREK
ANTAŠOVÁ
ANTOL
Liptovský Mikuláš
Prešov
dermatovenerológia
patologická anatómia
316
MAREK
ANTOL
Košice
plastická chirurgia
317
MARIÁN
ANTOL
Košice
dermatovenerológia
318
319
320
321
322
JÁN
JURAJ
MARIÁN
ALEXANDRA
BERNARDA
ANTOLÍK
ANTOLIK
ANTOLÍK
ANTOLÍKOVÁ
ANTOLÍKOVÁ
NZZ - MUDr. M. Antalová
FNsP
NZZ
DermAnt.,s.r.o. dermatovener. amb.
VNsP - odd. patológie
FNLP - kl. plastickej a
estetickej chirurgie
NZZ - dermatovener.
amb.
NsP n.o. - odd. dlhodobo
chorých
NsP A. Leňa
NsP
NZZ - ORL amb.
MEDICALIS s.r.o.
Levice
Humenné
Snina
Levice
Snina
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
EVA
KVETOSLAVA
ADELA
EVA
MAGDALÉNA
ANDREA
RADOVAN
STANISLAV
ANNA
BEATA
ANTOLOVÁ
ANTOLOVÁ
ANTONYOVÁ
ANTÓNYOVÁ
ANTONYOVÁ
ANTOŇÁKOVÁ NEMČÍKOVÁ
ANTOŠ
ANTOŠ
ANTOŠÍKOVÁ
ANTOŠOVÁ
333
MONIKA
ANTOŠOVÁ
334
335
336
337
338
339
MARTA
ASSADULLAH
JAMSHED
VITALII
LUIS MIGUEL
JÁN
ANTUŠOVÁ
ANWARZAI
ANWARZAI
ARBATOV
ARCINIEGAS RODRIGUEZ
ARDÓ
340
FRANTIŠEK
341
342
FNLP - neurolog. kllinika Košice
neurológia
NsP sv. Jakuba n.o.
NZZ - detská ambul.
MFN
NOÚ
Nemocnica a.s.
NsP Sv. Jakuba
Bardejov
Košice
Martin
Bratislava
Poprad
Bardejov
neurčená odbornosť
pediatria
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
rádiológia
Košice
hygiena výživy
Bratislava
pediatria
Medzilaborce
Trenčín
Trenčín
Šahy
Nové Zámky
Bratislava
pediatria
oftalmológia
oftalmológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
kardiológia
ARENDÁRČIK
ŠZÚ
A-MED Slovakia s.r.o. detská ambul.
Privátna amb. pre deti a
dorast
NOOR s.r.o.
FN
HOSPITALE s.r.o.
FNsP
FNsP ak. L. Dérera
VÚSCH a.s. - klinika
cievnej chirurgie
Košice
cievna chirurgia
DANIELA
ARENDÁRČIKOVÁ
ARIADNÉ-DAREN s.r.o.. Košice
ANASTÁZIA
ARENDÁŠOVÁ
Psychiatrická ambulancia Brno,
neurológia
ČR
343
EVA
ÁRENDÁŠOVÁ
344
345
346
AGÁTA
HENRIETA
TERÉZIA
ARGALÁŠOVÁ
ARGANOVÁ
ARLTOVÁ
347
348
349
350
351
352
VESELA
RUDOLF
KAMIL
EVA
KATARÍNA
LUCIA
ARNAUDOVÁ
ARNÉ
ARNOLD
ARNOLDOVÁ
ARPÁŠOVÁ
ARPÁŠOVÁ
353
354
355
356
357
358
359
MAGDALÉNA
MÁRIA
MARÍNA
PANAGIOTIS
GABRIELA
MOHAMED
Sayed Abdolreza
ARPÁŠOVÁ
ARPÁŠOVÁ
ARPÁŠOVÁ
ARTEMIOU
ARVENSISOVÁ
ASEF SHAH BABA
ASHRAFIPOUR
360
361
362
LUCIA
KVETA
ORSOLYA
ASTALOŠOVÁ
ASZALAYOVÁ
ASZTALOS
363
LUCIA
ASZTALOSOVÁ
364
NASER B A
ATTAEY
365
366
367
MOHAMMED A.M.
MÁRIA
EDUARD
ATTAWNA
ATTRESOVÁ
AUGUSTIN
368
369
370
371
372
373
374
375
EMIL
GUSTÁV
MICHAL
KRISTÍNA
LUCIA
MÁRIA
MÁRIA
OĽGA
AUGUSTÍN
AUGUSTÍN
AUGUSTÍN
AUGUSTÍNOVÁ
AUGUSTÍNOVÁ
AUGUSTÍNOVÁ
AUGUSTÍNOVÁ
AUGUSTÍNOVÁ
376
377
ZOJA
BOHUSLAV
AUGUSTÍNOVÁ
AUGUSTINSKÝ
378
379
380
381
TIMEA
IRENA
ELENA
SILVIA
AUJESKÁ
AULITISOVÁ
AUXTOVÁ
AUXTOVÁ
FMC - dialyzačné služby
s.r.o.
Bratislava
NsP
Trebišov
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
MUDr.Arnaudová
spol.s.r.o - očná amb.
Galanta
oftalmológia
NZZ - PLPD
NZZ - detská amb.
FNsP - TaPCH odd.
NsP - RDG
Vysokošpecializovaný
odborný ústav TaRCH
FNsP F. D. Roosevelta
UNB
VÚSCH
NZZ
HNsP
NEXT, s.r.o.
KURATÍVA s.r.o. - amb.
imunol. a alergol.
PLD
FORLIFE n.o. VšN
FORLIFE n.o. - VšN radiodiagnostické odd.
Clinica Orthopedica
sport&endo clinic s.r.o.
Nemocnica akad. L.
Dérera
Detva
Detva
Nové Zámky
Dunajská Streda
všeobecné lekárstvo
pediatria
pneumológia a ftizeológia
rádiológia
Nitra
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Banská Bystrica
Trstená
Bratislava
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
nukleárna medicína
chirurgia
všeobecné lekárstvo
Kysucké Nové Mesto
Michalovce
Komárno
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Komárno
rádiológia
Bratislava
ortopédia
Bratislava
neurčená odbornosť
NsP - kardiologická amb.
NZZ - PLPD
NsP
FNsP - LDCH
NOÚ
NZZ - PLPD
NZZ
Žilina
Bánov
Žilina
Žilina
Bratislava
Vrbové
Nová Dubnica
kardiológia
všeobecné lekárstvo
Operatíva, lekárska
spoločnosť, s.r.o.
DISPOMRD s.r.o
Martin
Prešov
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
oftalmológia
neurčená odbornosť
rádiológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Nemocnica 3. súkromná
nemocnica s.r.o.
Bánovce nad Bebravou
neurčená odbornosť
NZZ
MFN
pediatria
dermatovenerológia
Valaská
Martin
ŠZÚ
Banská Bystrica
epidemiológia
FNsP - interné lek.
NZZ - HAYAZI,s.r.o
FN - psych. odd.
NsP
NZZ - otorinolaringolog.
amb.
Zrakové centrum - Vision
Care spol.s.r.o. - očná
ambul.
Bratislava
Trenčín
Trenčín
Ilava
vnútorné lekárstvo
gastroenterológia
psychiatria
neurčená odbornosť
Rimavská Sobota + Hnúšťa
otorinolaryngológia
Bratislava
oftalmológia
NOÚ
Všeobecná nemocnica OAIM
Kúpele a.s.
NZZ - reumat. amb.
Ústav patologickej
anatómie LFUK
EUROMED s.r.o
Onkologický ústav sv.
Alžbety
Bratislava
chirurgia
Rimavská Sobota
Lučivná
Topoľčany
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
reumatológia
Bratislava
Bratislava
patologická anatómia
chirurgia
Bratislava
PRO SANUS a.s.
Babalová a Pekelská
s.r.o.
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Martin
všeobecné lekárstvo
NZZ - klin. imun. a alerg.
FNsP J. A. Reimana
EB s.r.o. ambul.pneumológie a
ftizeológie
MFN - ortoped.traumatol. klinika
Bratislava
Prešov
klinická imunológia a alergológia
vnútorné lekárstvo
Prešov
pneumológia a ftizeológia
Martin
Martin
BABČANOVÁ
BABECOVÁ
BABEJOVÁ
BABEJOVÁ
BABEJOVÁ
LOTOS s.r.o
MASIBA s.r.o. - detská
ambul.
NsP - detské odd.
NZZ - PLPDD
PROMETEUM s.r.o.
NZZ - očná amb.
ortopédia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Bánovce nad Bebravou
Považská Bystrica
Levoča
Šamorín
Humenné
pediatria
pediatria
pediatria
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
BABEĽA
BABEĽOVÁ
BÁBI
BABIAK
BABIAK
FNsP FDR - urolog. odd.
Sociálna poisťovňa
NsP a.s.
Cibamed s.r.o.
NZZ - PLPD
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Dunajská Streda
Prievidza
Senec
urológia
posudkové lekárstvo
neurčená odbornosť
chirurgia
všeobecné lekárstvo
382
383
384
385
386
387
MÁRIA
VIKTOR
MIRIAM
HASHIM
PAULÍNA
AREF
AVDIČOVÁ
AVRAMOV
AVRAMOVOVÁ
AYAZI
AYAZIOVÁ
AZHDARI
388
HAYATULLAH
AZIMI
389
390
391
NAISAN
HELENA
RAMADAN
AZIMI
AZIRI
AZIRI
392
393
394
SHARIFULLAH
ALENA
KATARÍNA
AZIZI
AZZAMOVÁ
AŠVERUSOVÁ
395
396
PAVEL
JOZEF
BABÁL
BABALA
397
398
399
PETER
STANISLAV
ANABELA
BABALA
BABALA
BABALOVÁ
400
ANNA
BABALOVÁ
401
402
TATIANA
MARIÁN
BABALOVÁ
BABČÁK
403
EMÍLIA
BABČÁKOVÁ
404
LADISLAV
BABČAN
405
EVA
BABČANOVÁ
406
407
408
409
410
MAGDALÉNA
MARTINA
ALENA
EDITA
ĽUBICA
411
412
413
414
415
JOZEF
MÁRIA
ZSUZSANNA
LADISLAV
MIROSLAV
416
DANIELA
BABIAKOVÁ
417
LUCIE
BABIAKOVÁ
418
419
420
GABRIELA
ANNA
EVA
BABIAROVÁ
BABICOVÁ
BABICOVÁ
421
422
ZUZANA
MIEŠKO
BABICOVÁ
BABIČ
423
424
425
ADRIANA
MÁRIA
JÁN
BABIČOVÁ
BABIČOVÁ
BABÍK
426
427
428
429
JANA
JANA
LUCIA
NATÁLIA
BABÍKOVÁ
BÁBIKOVÁ
BÁBIKOVÁ
BABIKOVÁ
430
MARIANNA
BABILIA
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
VASYL
DANIELA
HILDA
KAROL
MARTIN
MATEJ
PAVOL
INGRID
IVANA
KATARÍNA
BORIS
BRANISLAV
BABILIA
BABINCOVÁ
BABINCOVÁ
BABINEC
BABINEC
BABINEC
BABINEC
BABINSKÁ
BABINSKÁ
BABINSKÁ
BABIŠ
BABIŠ
443
444
445
ŠTEFAN
EVA
EVA
BABIŠ
BABIŠOVÁ
BABIŠOVÁ
446
447
448
449
450
451
KATARÍNA
MONIKA
MIRON
PAVEL
PAVOL
PETER
BABIŠOVÁ
BABIŠOVÁ
BABJÁK
BABJAK
BABJAK
BABJAK
452
EVA
BABJAKOVÁ
Mammacentrum sv.Agáty
- Rádiagnostické odd.
Nemocnica sv. Michala
a.s.
Detská amb. pre deti a
dorast
VšZP a.s.
FN - pediat.klinika
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
Vranovská nemocnica
n.o. - FRO
Banská Bystrica
rádiológia
Bratislava
neurčená odbornosť
Trhovište
Banská Bystrica
Trenčín
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
Košice - Šaca
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
VSŽ nemocnica a.s.
Vranov nad Topľou
Deutschland
Košice
OLIVER - MED s.r.o.
NsP
NsP
Rimavská Sobota
Topoľčany
Žilina
plastická chirurgia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
pediatria
Stará Ľubovňa
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
Ľubovnianska nemocnica
n.o. - ODCH
FN
NZZ - PLPDD
NsP - interné odd. A
NZZ - ORL
FNsP
NsP
RÚVZ
Univerzitná nemocnica
DFNsP
NsP
MUDr. Babiš
Stará Ľubovňa
Bratislava
Bratislava
Komárno
Bratislava
Bratislava
Žilina
Svidník
Martin
Bratislava
Žilina
Čadca
neurčená odbornosť
hematológia a transfuziológia
pediatria
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
otorinolaryngológia
NZZ - EVITA-GYN s.r.o.
FNsP - RDG odd.
NZZ - EVITA-GYN s.r.o.
NZZ - diabetol. a poruchy
látkovej premeny a
výživy
NsP sv. Lukáša a.s.
Tornaľa
Žilina
Tornaľa
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
gynekológia a pôrodníctvo
Poltár
Galanta
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
gynekológia a pôrodníctvo
LVN - int. odd.
NsP
NZZ
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
Košice
ŽIlina
Rajecké Teplice
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
Košice
neurčená odbornosť
epidemiológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
chirurgia
všeobecné lekárstvo
PNEUMOMEDIK s.r.o.
LF UK - klinická
farmatológia
Michalovce
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
Nemocnica a.s.
FN - infekčná klinika
VSŽ Nemocnica a.s.
NsP - int. odd.
FNLP - ústav patológie
Košice
Trnava
Košice - Šaca
Humenné
Košice
klinická farmakológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
infektológia
plastická chirurgia
vnútorné lekárstvo
patologická anatómia
FNsP F. D. Roosevelta interná klin.
NZZ - ORL amb.
DFNsP
FNsP akad. L. Dérera
NsP
Banská Bystrica
Michalovce
Bratislava
Bratislava
Trebišov
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
chirurgia
pediatria
chirurgia
LIVANMED, s.r.o. - PLPD
ProSanus a.s. kardiol.ambul.
UNM - klinika infekt. a
cestovnej mediciny
NsP n.o.
FN
Lučenec
všeobecné lekárstvo
Bratislava
kardiológia
Martin
Zvolen
Nitra
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
pediatria
Martin
Trenčín
Senica
Bratislava
pediatria
pediatria
posudkové lekárstvo
posudkové lekárstvo
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
Košice
všeobecné lekárstvo
Banská Bystrica
všeobecné lekárstvo
BACHŇÁKOVÁ
PED-AMB Podháj, s.r.o.
FN
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa
BACHLEDA Medical
s.r.o.
Garmedic s.r.o. - amb.
všeob. lekára
BACHLEDA Medical
s.r.o.
BACHMED s.r.o. gynekológia a
pôrodníctvo
Rimavská Sobota
ANNA
BACHRATÁ
REHA CENTRUM s.r.o.
Dudince
gynekológia a pôrodníctvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
481
LENKA
BACHRATÁ
Bratislava
neurčená odbornosť
482
PETRA
BACHRATÁ
Bratislava
neurológia
483
484
485
486
AUGUSTÍN
EDUARD
ZDENĚK
PAVOL
BACHRATÝ
BACHRATÝ
BACHTÍK
BACHURA
HEDAK, a.s. Poliklinika
FN - I. neurologická
klinika
Interba, s.r.o. - Interná
amb.
Záchranná zdrav.služba
Prešov
Šaľa
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Úrad hlavného lekára
Ružomberok
neurčená odbornosť
453
EVA
BABJAKOVÁ
454
JANA
BABJAKOVÁ
455
456
457
458
459
460
461
KAMILA
PATRÍCIA
SOŇA
ZUZANA
ĽUDMILA
FILIP
VLASTA
BABJAKOVÁ
BABJAKOVÁ
BABJÁKOVÁ
BABJAKOVÁ
BABJAKOVÁ
BABNIČ
BABNIČOVÁ
462
463
464
465
466
SILVIA
JAROSLAVA
MILAN
LUCIA
IGOR
BABOTHYOVÁ
BABOŠOVÁ
BABULIC
BABULICOVÁ
BABUĽÁK
467
IVAN
BABUŠÍK
468
JURAJ
BABUŠÍK
469
470
471
MARTIN
PAVEL
PAVOL
BABUŠÍK
BABUŠÍK
BABUŠÍK
472
473
474
475
JANA
IVANA
DUŠAN
SOŇA
BABUŠÍKOVÁ
BABUŠKOVÁ
BACHAR
BACHAROVÁ
476
ELENA
BACHLEDOVÁ
477
STANISLAVA
BACHLEDOVÁ
478
ĽUDMILA
BACHLEDOVÁ
479
IVETA
480
487
FRANTIŠEK
BACIGÁL
488
489
490
491
492
493
STANISLAV
IVONA
GEJZA
BEÁTA
VERONIKA
IRENA
BACMAŇÁK
BACMAŇÁKOVÁ
BACSKAI
BACSKAIOVÁ
BACULÁK
BACULÁKOVÁ
494
495
496
497
498
VILIAM
KRISTÍNA
HAFEZ
OSAMA EBRAHIM JASIM
LADISLAV
BADA
BADANIČOVÁ
BADEEB SALEM AUAD
BADER
BADÍK
499
500
LADISLAV
LÝDIA
BADÍK
BADÍKOVÁ
501
502
JÁN
MARIÁN
BADINKA
BADINKA
503
504
505
JANA
ĽUBICA
ANNA
BADINKOVÁ
BADINKOVÁ
BADÍNOVÁ
506
507
508
509
MARTINA
TATIANA
BELO
MICHAL
BADINSKÁ NECPÁLOVÁ
BADOVÁ
BAČA
BAČA
510
511
512
513
PETER
JOZEF
MILAN
PETER
BAČA
BAČÍK
BAČÍK
BAČÍK
514
515
ALICA
ALŽBETA
BAČÍKOVÁ
BAČIKOVÁ
516
ELENA
BAČÍKOVÁ
517
518
KATARÍNA
ZITA
BAČÍKOVÁ
BAČIKOVÁ
519
520
EVA
JANA
BAČINSKÁ
BAČINSKÁ
521
522
PETER
JÚLIA
BAČINSKÝ
BAČKOROVÁ
NsP sv. Lukáša a.s.
Ortoped.-traumatologická
amb.
MFN
B&K med s.r.o.
B & K med s.r.o.
NsP
Palace royal
FNsP ak. Dérera, III.
interná kl. LFUK
FNsP J. A. Reimana
FNsP
Galanta
neurčená odbornosť
Martin
Martin
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
Dunajská Streda
Nový Smokovec
ortopédia
pediatria
pediatria
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Prešov
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
NsP - RDG odd.
Martinská poliklinika
s.r.o.
NZZ - kožná amb.
Aesculapius Medicus
s.r.o.
Nemocnica a.s.
Trenčín
rádiológia
Martin
Martin
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
Zvolen
Zvolen
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
FNsP F. D. Roosevelta
NsP
NsP n.o.
NsP F. D. Roosvelta neurolog. kl.
Banská Bystrica
Považská Bystrica
Revúca
geriatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
neurológia
UN LP - urolog. odd.
MV-PANAKEIA s.r.o. gynek. ambul.
Košice
urológia
Svidník
gynekológia a pôrodníctvo
DOMÉNY BMR, s.r.o.
SÚSaCCH, a.s.
Univerzitná nemocnica . l. interná klinika
ZVJS
MUDr. Elena Bačíkova
s.r.o. - všeob. ambul.
Kúpele Brusno a.s. Liečebný dom Poľana
DIGESTMED s.r.o.
Hlohovec
Banská Bystrica
všeobecné lekárstvo
kardiológia
Martin
Bratislava
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Liptovský Mikuláš
dorastové lekárstvo
Brusno
Piešťany
geriatria
gastroenterológia
Žilina
ŽIlina
pediatrická
gastroenterológia;hepatológia a výživa
všeobecné lekárstvo
Žilina
Bratislava
neurochirurgia
neurčená odbornosť
PeGEA , s.r.o. - pediatr.
gastroenterol.
Krankas s.r.o.
NsP - neurochirurgické
odd.
NTS SR
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
MARTINA
DANIELA
EVA
EVA
KATARÍNA
LIBUŠA
MÁRIA
MÁRIA
MARTINA
SIMONA
NIKOLA
LIBOR
MICHAL
KRISTÍNA
HOSSEIN
BAČKOVÁ
BAČOVÁ
BAČOVÁ
BAČOVÁ
BAČOVÁ
BAČOVÁ
BAČOVÁ
BAČOVÁ
BAČOVÁ
BAČOVÁ
BAFFY
BAFRNEC
BAGALA
BAGALOVÁ
BAGHERI
538
539
DOMINIK
MÁRIA
BAGIN
BAGINOVÁ
540
541
542
ĽUBICA
ŽELMÍRA
DANIEL
BAGINOVÁ
BAGÍNOVÁ
BAGO
543
544
545
546
547
MILAN
EVA
RASTISLAV
JANA
PETER
BAGONI
BAGOVÁ
BAHLEDA
BAHLEDOVÁ
BAHNÍK
548
549
PETER
DENISA
BAHUL
BAHÝĽOVÁ
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
MARCELA
MAREK
PETER
DANA
MARIÁN
JOZEF
JURAJ
MICHAL
ELENA
MICHAELA
LUCIA
JOZEF
ĽUDOVÍT
BAHÝĽOVÁ
BAĎURA
BAĎURA
BAĎUROVÁ
BAJA
BAJAČEK
BAJAČEK
BAJAČEK
BAJAČEKOVÁ
BAJAČEKOVÁ
BAJANÍKOVÁ
BAJCAR
BAJCÁR
563
564
ŠTEFAN
ALENA
BAJCAR
BAJCÁROVÁ
Nemocnica A. Leňa n.o.
DALEK s.r.o. - PLPD
Forlife n.o.
NZZ - gynekol. amb.
Bačová Praktik s.r.o.
NsP MV SR
DFN
Ergomed s.r.o.
Nemocničná a.s.
NsP a.s.
NTS SR
NZZ - amb. chirurgie
NEPHRO s.r.o.
NsP a.s.
MUDr. Dominik Bagin,
s.r.o. - ortop.ambul.
NsP sv. Cyrila a Metoda
Praktická
ambul.všeobecného
lekára
NZZ
Humenné
Stará Turá
Komárno
Veľký Šariš
Košice
Nitra
Košice
Košice
Malacky
Trebišov
Trenčín
Vráble
Levice
Dunajská Streda
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pediatrická neurológia
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
cievna chirurgia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Prievidza
Bratislava
ortopédia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Dubnica nad Váhom
všeobecné lekárstvo
pediatria
Nemocnica Šaca a.s. - 1.
súkromná nemocnica
Košice
NsP
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
SanaMens s.r.o.
FN - chirurgická klinika
Zvolen
Trenčín
Kúpele a.s.
NsP Zvolen a.s.
NZZ - MUDr. Marcela
Bahýľová s.r.o.
Rajecké Teplice
Zvolen
NsP n.o. - RDG odd.
NsP
NsP - RDG odd.
NsP
ÚVN SNP
Partizánske
Lučenec
Svidník
Dolný Kubín
Ružomberok
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
rádiológia
vnútorné lekárstvo
rádiológia
chirurgia
oftalmológia
MEDBAJ - s.r.o.
ÚVN SNP
NsP
Gynekol s.r.o.
VOÚ TaRCH
Ambulancia
všeobecného lekára
NsP
Dolný Kubín
Ružomberok
Žilina
Turzovka
Nitra - Zohor
neurológia
vnútorné lekárstvo
urológia
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Čadca
Myjava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Zvolen
psychiatria
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
otorinolaryngológia
565
566
567
ANNA
JANA
VIOLA
BAJCÁROVÁ
BAJCAROVÁ
BAJCÁROVÁ
568
569
JARMILA
ZLATICA
BAJCSYOVÁ
BAJDALOVÁ
570
571
572
573
574
ZLATUŠA
IVANA
DUŠAN
BARBARA
MIROSLAV
BAJDALOVÁ
BAJČIČÁKOVÁ
BAJČÍK
BAJČÍKOVÁ
BAJER
575
576
577
578
MIROSLAV
ĽUBICA
EMIL
VIERA
BAJER
BAJEROVSKÁ
BAJLA
BAJNOVIČOVÁ
579
580
DARINA
BIBIÁNA
BAJSOVÁ
BAJTEKOVÁ
581
582
IVOR
JÁN
BAJTOŠ
BAJTOŠ
583
584
585
586
587
ŠTEFAN
ANNA
LENKA
RADOSLAVA
JOZEF
BAJTOŠ
BAJTOŠOVÁ
BAJUŽIKOVÁ
BAJUŽIKOVÁ
BAJZA
588
ĽUBOR
BAJZÍK
589
590
591
MONIKA
ILDIKÓ
ARNOŠT
BAJZÍKOVÁ
BAJZOVÁ
BAK
592
593
594
VLADIMÍR
ALEXANDER
ATTILA
BAK
BAKA
BAKA
595
JÚLIUS
BAKA
596
HEDVIGA
BAKAIOVÁ
597
598
599
JULIANA
OĽGA
PETER
BAKAIOVÁ
BAKAJOVÁ
BAKALA
Medicínske centrum s
r.o.
NsP
OTOMEDIK s.r.o.
MEDET s.r.o. - detská
ambul.
FN
Nitra
Myjava
Turzovka
Plešivec
Trenčín
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
MsPlk
Hornooravská NsP
NZZ - oftalmológia
FNsP
FN
Kl. imunolog. a
alergológia
Záchranná služba
Dubnica nad Váhom
Trstená
Zlaté Moravce
Bratislava
Trnava
pediatria
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
oftalmológia
cievna chirurgia
neurčená odbornosť
Trnava
Košice
klinická imunológia a alergológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Kompromis s.r.o.
ProCare a.s. - ORL
ambulancia
NZZ
GP Medico s.r.o. ambulancia PLPD
OZS - Detská amb.
1. súkromná nemocnica Šaca a.s.
Detská ambulancia
NsP n.o.
Sociálna poisťovňa
Sv. Panteleimon, s.r.o.
Michalovce
pediatria
Bratislava
Šaštín - Stráže
otorinolaryngológia
gynekológia a pôrodníctvo
Svit
Šaštín - Stráže
všeobecné lekárstvo
pediatria
Košice - Šaca
Borský Mikuláš
Revúca
Michalovce
Čierna nad Tisou
chirurgia
pediatria
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Považská Bystrica
vnútorné lekárstvo
Ružomberok
Nové Zámky
Ilava
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
chirurgia
Bratislava
neurčená odbornosť
revízne lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Interná a
gastroenterologická amb.
Ústredná vojenská
nemocnica SNP
ENDOMEDICAL, s.r.o.
ÚVTOS a ÚVV
NsP Milosrdní bratia
s.r.o.- lll.chir.klinika
MEDIC - INT s.r.o.
Komárno
Klinika úrazovej chirurgie Bratislava
NZZ amb. prakt. lekára
pre dosp.
Komárno
NZZ - diabetologická
amb.
Šaľa
NsP - neur. odd.
Považská Bystrica
chirurgia
všeobecné lekárstvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
neurológia
600
BOLESLAV
BAKALÁR
601
602
603
604
605
606
607
608
609
ĽUBICA
JAROSLAV
PETER
IVAN
PAVOL
ANNA
JANA
MÁRIA
PATRÍCIA
BAKALÁROVÁ
BAKIČ
BAKIČ
BAKOSS
BAKOSS
BAKOVÁ
BAKOVÁ
BAKOVÁ
BAKOVÁ
610
ZUZANA
BAKOVÁ
611
612
ĽUBICA
EMIL
BAKOVÁ
BAKOŠ
613
614
IVAN
JOZEF
BAKOŠ
BAKOŠ
615
616
JURAJ
MARIÁN
BAKOŠ
BAKOŠ
617
PETER
BAKOŠ
618
619
TOMÁŠ
ERIKA
BAKOŠ
BAKOŠOVÁ
620
621
622
623
624
625
EVA
MARTINA
ZUZANA
ANTON
PETER
DANIEL
BAKOŠOVÁ
BAKOŠOVÁ
BAKOŠOVÁ
BAKYTA
BAKYTA
BAKŠI
626
JAROSLAVA
BALABUROVÁ
627
628
629
630
631
632
LAURA
ADRIANA
ANNA
EVA
JÁN
MIROSLAV
BALAJKOVÁ
BALAJOVÁ
BALAJOVÁ
BALAJTIOVÁ
BALALA
BALALA
633
634
635
636
637
MÁRIA
KATARÍNA
FRANTIŠEK
MÁRIA
TIBOR
BALAROVÁ
BALASIČOVÁ
BALÁZS
BALÁZS
BALÁZS
Ortiptop s.r.o. ortopedická amb.
Košice
NZZ - PLDD
NZZ - amb. PLPD
NZZ - PLPD
ÚVZ
Bratislava
Zavar
Zavar
Bratislava
ortopédia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
epidemiológia
NsP - odd.ODCH
FNsP
IBAmed s.r.o.
Forlife n.o. VšN
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Trstená
Nové Zámky
Nové Zámky
Komárno
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bojnice
gynekológia a pôrodníctvo
Klinická biochémia s.r.o.
FN - chirurg. klinika
NOVARTIS Slovakia
s.r.o.
NZZ - PLPD
Martin
Nitra
klinická mikrobiológia
chirurgia
Bratislava
Bánovce nad Bebravou
infektológia
všeobecné lekárstvo
Klinika detskej chir. MFN
FN - chirurg. odd.
FN - odd. plastickej
chirurgie
NsP Prievidza - odd.
traumatológie
KAIM UNM a JLF UK
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NsP - I. interná kl.
NsP n.o. - očné odd.
Martin
Nitra
chirurgia
chirurgia
Nitra
plastická chirurgia
Bojnice
Martin
urgentná medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
Bojnice
Bratislava
Levice
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
Nemocničná a.s.
NsP - interné odd.
Detská ambulancia a
pohotovosť s.r.o.
MUDr. BALAJKOVÁ,
s.r.o.
Nemocnica
FN - OAIM
Medialyz s.r.o.
NZZ - očná ambulancia
Malacky
Snina
ortopédia
vnútorné lekárstvo
Považská Bystrica
pediatria
Zvolen
Malacky
Trenčín
Košice
Púchov
pediatria
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
Prešov
Košice
Komárno
rádiológia
gynekológia a pôrodníctvo
kardiológia
FNsP J. A. Reimana radiol. odd.
FNLP
NZZ - amb. kardiológie
638
TIBOR
BALÁZS
Medical project VIP s.r.o. Bratislava
akupunktúra
639
640
641
642
643
ANIKÓ
EDITA
LÍVIA
MÁRIA
ANNA
BALÁZSOVÁ
BALÁZSOVÁ
BALÁZSOVÁ
BALÁZSOVÁ
BALAŠČÁKOVÁ
Nádej A s.r.o. - pediatria Dudince
pediatria
NZZ - psychiatr. ambul.
Komárno
psychiatria
Vranov nad Topľou
pediatrická neurológia
644
PAVOL
BALAŠIČ
Michalovce
psychiatria
645
646
647
AMON
DÁVID
DIONÝZ
BALÁŽ
BALÁŽ
BALÁŽ
Trenčín
Bratislava
Lučenec
rádiológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
648
DUŠAN
BALÁŽ
NZZ - detská neurológia
Psychiatrická nemocnica
n.o.
Rádiologická klinika
s.r.o.
NsP - II. interná kl.
Všeobecní lekári s.r.o.
PIGEA s.r.o. - amb.
gastroenter. a interná
Martin
gastroenterológia
649
650
JÁN
JÁN
BALÁŽ
BALÁŽ
651
JÁN
BALÁŽ
652
JOZEF
BALÁŽ
653
654
655
JOZEF
JÚLIUS
MAREK
BALÁŽ
BALÁŽ
BALÁŽ
656
RÓBERT
BALÁŽ
657
658
659
RUDOLF
VILIAM
VLADIMÍR
BALÁŽ
BALÁŽ
BALÁŽ
660
661
662
VLADIMÍR
JOZEF
VLADIMÍR
BALÁŽ
BALÁŽI
BALÁŽI
663
KATARÍNA
BALAŽIČOVÁ
664
665
666
667
668
669
JAKUB
EVA
IVANA
AMÁLIA
BARBORA
DENISA
BALÁŽIK
BALÁŽIKOVÁ
BALÁŽIKOVÁ
BALÁŽIOVÁ
BALAŽIOVÁ
BALÁŽIOVÁ
670
671
OĽGA
VERONIKA
BALAŽIOVÁ
BALÁŽIOVÁ
Nemocnica A. Leňa n.o. Humenné
GYTAP s.r.o. - gynekol.
ambul.
V - Poliklinika Sekčov detská ambul.
FNsP F. D. Roosevelta II. interná klinika
NsP
Prápor logistickej
podpory
VšN - odd. klinickej
mikrobiol.
NsP sv. Lukáša a.s.
NsP F. D. R. - urologické
odd.
NZZ - PLPD
NZZ - PLPD
Železničné zdravotníctvo
- očné odd.
neurčená odbornosť
Komárno
gynekológia a pôrodníctvo
Prešov
pediatria
Banská BYstrica
Krupina
gastroenterológia
vnútorné lekárstvo
Prešov
všeobecné lekárstvo
Rimavská Sobota
Galanta
klinická mikrobiológia
vnútorné lekárstvo
Banská Bystrica
Prešov
Kolárovo
urológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Košice
oftalmológia
DFNsP - I. detská klinika Bratislava
neurčená odbornosť
NZZ - psych. ambul.
DFNsP - 2. detská kl.
NsP sv. Lukáša a.s.
Humenné
Bratislava
Galanta
neurčená odbornosť
psychiatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
MUDr. Oľga Balažiová
s.r.o. - kardiol. a int. amb. Bratislava
FN
Nitra
kardiológia
neurčená odbornosť
672
ADRIANA
BALÁŽOVÁ
673
674
675
ALENA
ALENA
ALŽBETA
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
676
677
678
679
680
ANTÓNIA
BARBORA
ELENA
ERIKA
EVA
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
681
EVA
BALÁŽOVÁ
682
683
684
685
KATARÍNA
LUCIA
MÁRIA
MÁRIA
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
686
MÁRIA
BALÁŽOVÁ
687
MARIANA
BALÁŽOVÁ
688
689
RÁCHEL
TATIANA
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
690
691
VLASTA
ZUZANA
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
692
ZUZANA
BALÁŽOVÁ
693
694
ZUZANA
ĽUBOMÍRA
BALÁŽOVÁ
BALÁŽOVÁ
695
696
ALFONZ
IVAN
BALAŽOVIČ
BALAŽOVJECH
697
698
699
JAROSLAV
KATARÍNA
JITKA
BALAŽOVJECH
BALAŽOVJECHOVÁ
BALCÁRKOVÁ
700
ONDREJ
BALCO
701
OTO
BALCO
702
DANIELA
BALCOVÁ
703
VĚRA
BALCOVÁ
NZZ - PLPDD
NZZ - Detská zdravotné
stredisko
NZZ - detská ambul.
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
NZZ - amb.
Brezová pod Bradlom
pediatria
Bratislava
Rimavská Sobota
pediatria
pediatria
Košice
Lučenec
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Sociálna poisťovňa
Rimavská Sobota
NZZ - detská kardiológia Trnava
BALAMED s.r.o. - PLPD
SÚSCCH a.s. kardiol.odd.
Všeobecná nemocnica
Hospic sv. Alžbety
Zdravotné stredisko
MAMED s.r.o. - imuno alergol.ambulancia
DFNsP - kl. detskej
psychiatrie
Železničné zdravotníctvo
s.r.o.
APOLLO a.s.
GYTAP s.r.o pneumolog.ambul.
Poliklinika Sekčov,
Wesper s.r.o.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
BA 4,s.r.o
Nemocnica sv. Michala
a.s. - očné odd.
NZZ - kardiológia
MUDr. Jaroslav
Balažovjech s.r.o. gynek. amb.
DFNsP - neurolog. odd.
OZS
NsP Lučenec, gynekol.pôrod. odd.
BONS OFFICES s.r.o. gynekl.ambul.
Žz -ŽSsP -. interná
ambul.
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
posudkové lekárstvo
kardiológia
Veľká nad Ipľom
všeobecné lekárstvo
Banská Bystrica
Žiar nad Hronom
Ľubica
Skalica
kardiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Košice
klinická imunológia a alergológia
Bratislava
neurčená odbornosť
Košice
Nitra
neurčená odbornosť
revízne lekárstvo
Komárno
pneumológia a ftizeológia
Prešov
pediatria
Bojnice
Bojná
neurčená odbornosť
pediatria
Bratislava
Bratislava
oftalmológia
kardiológia
Dubnica nad Váhom
Bratislava
Nová Dubnica
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
všeobecné lekárstvo
Lučenec
gynekológia a pôrodníctvo
Topoľčianky
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
vnútorné lekárstvo
Rajecké Teplice
hematológia a transfuziológia
704
ZUZANA
BALCOVÁ
705
MAGDALÉNA
BALDOVIČOVÁ
706
707
LINDA
ĽUDOVÍT
BALDOVSKÁ
BALDOVSKÝ
708
709
710
711
712
ĽUDOVÍT
ALENA
MÁRIA
JÁN
KATARÍNA
BALDOVSKÝ
BALČÍKOVÁ
BALEJÍKOVÁ
BÁLENT
BÁLEŠOVÁ
713
714
TOMÁŠ
MARIÁN
BALHÁREK
BALI HUDÁK
715
716
717
718
719
720
721
ANDREJ
LADISLAV
VLADIMÍR
ALŽBETA
FRANTIŠEK
MAREK
DAGMAR
BALÍK
BALÍK
BALIK
BALÍKOVÁ
BÁLINT
BÁLINT
BÁLINTOVÁ
722
723
724
DAGMAR
DANA
DANIELA
BÁLINTOVÁ
BÁLINTOVÁ
BÁLINTOVÁ
BONS OFIFICES, s.r.o. ambul.ORL
Barozo s.r.o. - detská
amb.
Nemocnica a.s. - 1.
súkromná nemocnica
NsP a.s.
Kardiologická a interná
amb.
UNLP
ORL Modra s.r.o.
Nemocnica
JLFUK a UNM - Ústav
patolog. anatómie
FNLP - neurolog. odd.
Hospital Torrevieja
Alicante
NZZ - GYNBAL s.r.o
FN
NsP MV SR
NZZ - gynekolog. amb.
NsP Zvolen a.s.
NsP Vaše zdravie n.o.
Nešt. amb. pre TaRCH a
imuno-alerg.
UNLP
ŽNsP - interné odd.
Zlaté Moravce
otorinolaryngológia
Gelnica, Prakovce
pediatria
Košice
Trebišov
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Košice
Košice
Modra
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
Malacky
neurčená odbornosť
Martin
Košice
patologická anatómia
neurológia
Španielsko
Veľký Krtíš
Olomouc, ČR
Bratislava
Michalovce
Zvolen
Zvolen
Bytča
Košice
Košice
725
726
727
728
729
DANIELA
ELENA
EVA
KARINA
LUCIA
BÁLINTOVÁ
BÁLINTOVÁ
BÁLINTOVÁ
BÁLINTOVÁ
BÁLINTOVÁ
730
731
MÁRIA
SYLVIA
BÁLINTOVÁ
BÁLINTOVÁ
732
733
734
735
PETER
ZUZANA
BORIS
KAROL
BALIŠ
BALIŠOVÁ
BALKO
BALKO
736
737
MARTIN
ĽUBOMÍR
BALKO
BALKO
NsP sv. Cyrila a Metoda novorodenencká kl. M.
Rusnáka
Bratislava
NsP FDR
Banská Bystrica
DFN - II.K DD
Košice
NsP n.o.
Levice
Nemocnica a.s.
Poprad
NsP - neurologické odd.
Š. Kukuru
Michalovce
M+M Medic s.r.o.
Dunajská Streda
Nemocnica akad. L.
Dérera - rádiodiagn.
klinika
Bratislava
Nemocnica a.s.
Poprad
NsP Milosrdní bratia
Bratislava
RE-GYN-A, s.r.o.
Lučenec
ZDZS,DMRS,Falckzáchranná a.s.
Bratislava
FN -kardiol. klinika
Nitra
738
DAGMAR
BALKOVÁ
RE-GYN-A, s.r.o.
Lučenec
gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfuziológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurológia
pediatria
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
rádiológia
neurológia
všeobecné lekárstvo
rádiológia
neurčená odbornosť
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
urgentná medicína
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
739
740
EVA
EVA
BALKOVÁ
BALKOVÁ
741
742
743
HILDA
LUCIA
ZUZANA
BALKOVÁ
BALKOVÁ
BALKOVÁ
744
745
746
747
PETER
DAGMAR
SLÁVKA
DUŠAN
BALLAY
BALLAYOVÁ
BALLEKOVÁ
BALLO
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
KATARÍNA
KLÁRA
VERONIKA
BEÁTA
JÁN
MARTINA
EVA
RASTISLAV
DOMINIK
MARTIN
STANISLAV
BALLOVÁ
BALLOVÁ
BALLOVÁ
BALLUCHOVÁ
BALLX
BALLYOVÁ
BALNOVÁ
BALOČKO
BALOG
BALOG
BALOGA
FNsP F. D. Roosevelta I. Interná klinika
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
Denné rehabilitačné
sanatórium
SZU
Bratislava
Bratislava
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
klinická imunológia a alergológia
Žilina
Poprad
Námestovo
Liptovský Hrádok
vnútorné lekárstvo
neurológia
reumatológia
chirurgia
Liptovský Hrádok
Bratislava
Bratislava
Košice
Bratislava
Nitra
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
klinická onkológia
pediatria
psychiatria
neurčená odbornosť
Košice
Malacky
urológia
neurčená odbornosť
FNsP - odd. urgent.
príjmu
NZZ
NeFiRo s.r.o.
NZZ - chirurgia
MEDIC CENTRUM PLPD
FN - OAIM
NOÚ
BALMED s.r.o.
Psychoterapia s.r.o.
FN
UNLP - urologická kl.
Nemocnica
vnútorné lekárstvo
759
MARIAN
BALOGH
Ústredná vojenská
nemocnica
760
PETER
BALOGH
NsP n.o. - odd. chirurgie
Kráľovský Chlmec
761
762
763
764
VLADIMÍR
ŠTEFAN
ANDREA
BEATA
BALOGH
BALOGH
BALOGHOVÁ
BALOGHOVÁ
Bratislava
Bratislava
Košice
Bratislava
765
766
767
768
769
770
JANETTE
MELINDA
MIROSLAVA
ZUZANA
BOŽENA
KATARÍNA
BALOGHOVÁ
BALOGHOVÁ
BALOGHOVÁ
BALOGHOVÁ
BALOGOVÁ
BALOGOVÁ
SLK
FNsP
LFUPJŠ
FNsP - psych. klinika
Klinika
dermatovenerológie
UNLP a LF UPJŠ
NsP n.o.
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
patologická anatómia
neurčená odbornosť
Košice
Kráľovský Chlmec
dermatovenerológia
gynekológia a pôrodníctvo
Balumed s.r.o.
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Prešov
neurčená odbornosť
771
772
773
LENKA
LENKA
MARTA
BALOGOVÁ
BALOGOVÁ
BALOGOVÁ
Košice
Prešov
Prešov
infektológia
neurčená odbornosť
pediatria
774
775
776
777
MONIKA
SOŇA
VALÉRIA
VIERA
BALOGOVÁ
BALOGOVÁ
BALOGOVÁ
BALOGOVÁ
FNsP J. A. Reimana
UNLP - kl. pre infekčné
choroby
FNsP J. A. Reimana
MB - PED s.r.o.
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
LU FK - interná klinika
DFNsP - detská TaRCH
MFN
Svidník
Bratislava
Košice
Martin
rádiológia
nukleárna medicína
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
Ružomberok
chirurgia
všeobecné lekárstvo
778
JÁN
BALON
Balon Consulting s.r.o.
779
MIKULÁŠ
BALTAZÁR
BalSit med s.r.o. - PLPD Pôtor
všeobecné lekárstvo
780
781
TATIANA
ANTON
BALTESOVÁ
BALUCH
UN - transplant.
pracovisko pri I. chir. klin. Košice
nefrológia
782
783
784
785
786
787
ZUZANA
EVA
MICHALA
IGOR
JARMILA
JOZEF
BALUCHOVÁ
BALUNOVÁ
BALUNOVÁ
BALUŠÍK
BALUŠÍKOVÁ
BAMHOR
788
JANA
BAMHOROVÁ
789
790
791
792
FLORIÁN
ANTON
ANNA
DAŠA
BÁN
BANAS
BANASOVÁ
BANASOVÁ
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
TATIANA
PAVEL
PETER
ELENA
JOZEF
JOZEF
OĽGA
LENKA
NIKOLETA
BENJAMÍN
ANNA
BANÁSOVÁ
BANDLER
BANDURA
BANDÚROVÁ
BANDŽÁK
BANDŽÁK
BANDŽÁKOVÁ
BANDŽUCHOVÁ
BANDŽUCHOVÁ
BANČEJ
BANČEJOVÁ
804
805
806
807
808
DEZIDER
ONDREJ
ANDREJ
EMIL
MARTIN
BÁNES
BANGHA
BÁNHEGYI
BANIARI
BANIČ
809
SLAVOMÍR
BANIČ
810
GABRIELA
811
812
813
Nemocnica Krompachy
s.r.o.
FN LP
DFN
AXONAL s.r.o.
NsP sv. Barbory
NZZ
FNsP - psychiatrická
klinika
Centrum BÁN - BÁNOVÁ
s.r.o.
NsP
NsP
FNsP
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
MEDI-PSYCH s.r.o.
Chir. amb.
NefroBan, s.r.o
FN
Univerzitná nemocnica
DFNsP
Zborov
Krompachy
Košice
Košice
Rožňava
Rožňava
Nižná Šebastová
neurčená odbornosť
chirurgia
neurčená odbornosť
neurológia
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
Košice
psychiatria
Martin
Žilina
Trstená
Žilina
chirurgia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Nitra
Prešov
Považská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
psychiatria
chirurgia
nefrológia
chirurgia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
ÚVN SNP
NsP Štefana Kukuru
NsP Š. Kukuru
NsP sv. Barbory - chir.
odd.
SZU
NsP
Ružomberok
Michalovce
Michalovce
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
urgentná medicína
Rožňava
Bratislava
Kráľovský Chlmec
chirurgia
revízne lekárstvo
pediatria
FNsP
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
BANIČOVÁ
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Endosa,s.r.o. ambul.interná a
endokrinol.
Šaľa
MICHAL
BANÍK
UNLP - IV.interná klinika Košice
vnútorné lekárstvo
MILAN
MIROSLAV
BANÍK
BANÍK
NZZ - Interná ambulancia Moldava nad Bodvou
Baník a Baníková, s.r.o. Lemešany
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
814
815
816
PETER
ANDREA
IBOJA
BANÍK
BANÍKOVÁ
BANÍKOVÁ
UNLP - oddelenie
patológie
KARDIOMED s.r.o.
Košice
Lučenec
patologická anatómia
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Myjava
Dunajská Streda
Banská Bystrica
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
oftalmológia
Košice
Košice
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Rakovo - Príbovce
Martin
Martin
Košťany nad Turcom
všeobecné lekárstvo
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
pediatria
Bratislava
psychiatria
Nitra
klinická imunológia a alergológia
Záchranná Služba
PLK Novapharm
Očná Optika a.s.
NÚTaRCH
Košice
Zvolen
Zvolen
Bratislava
chirurgia
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
chirurgia
Čierna nad Tisou
všeobecné lekárstvo
Nové Zámky
gynekológia a pôrodníctvo
Nové Zámky
Rožňava
Banská Bystrica
chirurgia
chirurgia
hematológia a transfuziológia
DFNsP - klinika
detskejhematológie a
onkológie
NsP - OAIM
NsP - gynekol. odd.
NZZ - očná amb.
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
DFNsP - odd. OAIM
Centrum BÁN-BÁNOVÁ
s.r.o.
JLFUK
MFN
NZZ - PLPDD
BÁNOVSKÁ s.r.o. psychiatria
NsP- amb. oddelenie
klinickej imunológie
817
818
819
820
KARIN
MIRIAMA
EDIT
DANA
BANÍKOVÁ
BANÍKOVÁ
BANKÓ VARGA
BANKOVÁ
821
822
JÁN
ERIKA
BÁNOCI
BÁNÓOVÁ
823
824
825
826
ĽUBICA
PETER
PETER
GABRIELA
BÁNOVÁ
BÁNOVČIN
BÁNOVČIN
BÁNOVČINOVÁ
827
ADRIANA
BÁNOVSKÁ
828
829
830
831
832
833
834
835
MARTINA
BORIS
JAROSLAV
ANDREA
DANIELA
KATARÍNA
JÁN
ROMAN
BÁNOVSKÁ
BÁNOVSKÝ
BÁNOVSKÝ
BANSKÁ
BANSKÁ
BÁNSKA
BANSKÝ
BÁNSKY
836
YVETA
BÁNYÁCSKYOVÁ
837
JÁN
BÁNYI
838
839
840
EVA
JOZEF
JANA
BÁNYIOVÁ
BANYKÓ
BAŇÁKOVÁ
DFNsP - KDCH
NZZ - ambul. všeobec.
lekára
NZZ - gynekologická
amb.
NZZ - cievno-chirurgická
amb.
NsP. sv. Barbory
NsP F. D. Roosevelta
841
ŽELMÍRA
BÁŇASOVÁ
Lege Artis, s.r.o.
vnútorné + reumatológia. Bratislava
842
843
844
845
MÁRIA
RADOVAN
ĽUBOMÍR
JURAJ
BARABASOVÁ
BARÁK
BARÁK
BARAN
846
847
848
849
MATÚŠ
MILAN
RICHARD
ĽUBOŠ
BARAN
BARAN
BARÁN
BARAN
NZZ - Detská ambulancia
II. ORL klinika LF UK
DFNsP
GIOS, s.r.o.
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
NsP
BARI GROUP s.r.o.
vnútorné lekárstvo
Rimavská Sobota
Bratislava
Bratislava
Vranov nad Topľou
pediatria
otorinolaryngológia
endokrinológia
vnútorné lekárstvo
Košice - Šaca
Lučenec
Galanta
neurčená odbornosť
úrazová chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
850
851
852
853
MILOŠ
TIBOR
TIBOR
MARCEL
BARANEC
BARANEC
BARÁNEK
BARÁNI
854
855
MARTIN
MARTIN
BARANÍK
BARÁNIK
856
857
858
859
INGRID
IVANA
KATARÍNA
KATARÍNA
BARÁNIKOVÁ
BARANÍKOVÁ
BARANÍKOVÁ
BARANÍKOVÁ
860
MÁRIA
BARANÍKOVÁ
861
MÁRIA
BARÁNIOVÁ
862
863
864
865
866
867
PETRA
ALŽBETA
MÁRIA
ANETA
ANGELA
EVA
BARÁNIOVÁ
BARÁNKOVÁ
BARÁNKOVÁ
BARANOVÁ
BARANOVÁ
BARANOVÁ
868
HENRIETA
BARANOVÁ
869
870
871
872
873
874
875
INGRID
KATARÍNA
KATARÍNA
ZUZANA
MILAN
ALEXANDER
AGNESA
BARANOVÁ
BARANOVÁ
BARANOVÁ
BARANOVÁ
BARANOVIČ
BARANYAI
BÁRÁNYOVÁ
876
877
878
879
880
881
882
883
ŠTEFAN
JOZEF
LADISLAV
DOMINIKA
HELENA
ROZÁLIA
JURAJ
MARTINA
BARASSÓ
BARÁT
BARÁTH
BARÁTOVÁ
BARÁTOVÁ
BARÁTOVÁ
BARBARIČ
BARBARIN
884
885
ANNA
LENKA
BARBIERIKOVÁ
BARBORIAKOVÁ
886
887
888
ZUZANA
MARTA
SOŇA
BARBORIČOVÁ
BARBORÍKOVÁ
BARBORÍKOVÁ
Medintegral, s.r.o.
NZZ - PLPD
VšNsP n.o.
FNsP Skalica a.s. - ORL
odd.
NZZ - gynekolog. amb.
NZZ - Detská
neurologická amb.
FNLP
NsP - interné odd.
NZZ - ORL amb.
MUDr. M. Baraníková
s.r.o. - Privátna očná
amb.
P.M.B Média s.r.o. MUDr. Mária Barániová
VšNsP n.o. - vnútorné
lek.
Bratislava
Komárno
Lučenec
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurológia
Skalica
Kremnica
otorinolaryngológia
gynekológia a pôrodníctvo
Žiar nad Hronom
Košice
Skalica
Stropkov
pediatria
neurológia
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
Zvolen
oftalmológia
Lučenec
dermatovenerológia
Lučenec
neurčená odbornosť
NOVAPHARM s.r.o.
NsP sv. Jakuba n.o.
DFN
NÚSCCH a.s.
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
FNsP J. A. Reimana - I.
interná kl.
FNsP
FNsP a.s.
UNLP - kl. dermatov.
UN LP - neurol.odd.
NZZ - kardiolog. amb.
FN L. Pasteura - OAIM
NZZ -ambulancia lekára
pre dospelých
NZZ - gynekolog. amb.
FORLIFE n.o.
Komárno
Bardejov
Košice
Bratislava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
pediatria
kardiológia
Košice
neurčená odbornosť
Prešov
Bratislava
Skalica
Košice
Košice
Levice
Košice
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
neurológia
kardiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Tornaľa
Skalica
Komárno
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
FN
NsP
Nitra
Topoľčany
radiačná onkológia
pediatria
FN
NsP - fyziatr.-rehabil.
amb.
Nitra
Revúca
dermatovenerológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Svit
Topoľčany
Martin
klinická imunológia a alergológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
NZZ - amb. klinickej
imun. a alergol.
NZZ - PLPD
NZZ - PLPD
889
SOŇA
BARCÍKOVÁ
890
891
892
893
LILIANA
BARBARA
VLADIMÍR
AUGUSTÍN
BARCZYOVÁ
BARDIOVSKÁ DŽODLOVÁ
BARDIOVSKÝ
BÁRDOŠ
894
895
ANDREJA
MARTINA
BÁRDOŠOVÁ
BÁRDOŠOVÁ
896
897
898
899
EVA
SILVIA
HELENA
JOZEF
BARDÚNOVÁ
BARDYOVÁ
BARČÁKOVÁ
BAREJ
900
901
902
JURAJ
MONIKA
JOZEF
BAREJ
BARGEROVÁ
BARIAK
903
904
BORIS
MÁRIA
BARICKÝ
BARICOVÁ
905
906
RADOVAN
GABRIELA
BARILA
BARILÍKOVÁ
907
908
PETER
JOZEF
BARILLA
BARINKA
909
910
ZUZANA
LIBUŠA
BARINKOVÁ
BARKÁČOVÁ
911
912
VERONIKA
JANA
BARKÁČOVÁ
BARKOCIOVÁ
913
ANNA
BARKOVCIOVÁ
914
915
916
917
BRANISLAV
JAROSLAV
MILAN
VIERA
BARLA
BARLA
BARLA
BARLÁKOVÁ
918
HANA
BARLÍKOVÁ
919
920
921
922
923
JANA
ZUZANA
KATARÍNA
TERÉZIA
ALŽBETA
BARLOVÁ
BARLOVÁ
BARNÁŠOVÁ
BARNÁŠOVÁ
BARNOVÁ
SonaMed, s.r.o.
Žiar nad Hronom
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela
Pezinok
Kuwait
NZZ - PLPD
Kolárovo
FNsP akad. L. Dérera
Bratislava
MEDI DWN s.r.o. - gynpôr. amb.
Bratislava
FNsP akad. L. Dérera
Bratislava
Pro Care - Medicínske
centrum
Bratislava
BAMED s.r.o
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
MEDBARGER s.r.o.
NZZ - PLPD
PROCARE Medicínske
centrum Nitra
MEDILAB s.r.o.
NsP Š.Kukuru - odd.
onkológie a rádioterapie
FN L. Pasteura
SHAOFU s.r.o. ambul.všeob.lekára
DFNsP
NZZ - pediatrická
kariológia
Nemocnica Zvolen a.s. detské odd.
DFNsP
Klinika infektológie a
geografickej medicíny LF
UK a UN
1. Súkromná Nemocnica
a.s.
NsP J. A. Reimana
NZZ - PLPD
NZZ - PLPD
Národné rehabilitačné
centrum
Nemocnica a.s. - 1.
súkromná nemocnica
NsP J. Reimana
Hornooravská NsP
ÚP
pediatria
psychiatria
všeobecné lekárstvo
urológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Šaľa - Veča
oftalmológia
Košice
Košice
Bytča
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Nitra
Bratislava
gastroenterológia
všeobecné lekárstvo
Michalovce
Košice
klinická onkológia
radiačná onkológia
Sečovce
Bratislava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Ilava
pediatria
Zvolen
Bratislava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
neurčená odbornosť
Košice - Šaca
Prešov
Prešov + Fričovce
Košice
ortopédia
chirurgia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Kováčová
neurčená odbornosť
Košice - Šaca
Prešov
Trstená
Námestovo
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
oftalmológia
MUDr. Barnová Edita
s.r.o. - ambul. ORL
924
925
EDITA
IVANA
BARNOVÁ
BARNOVÁ
926
ĽUDMILA
BARNOVÁ
927
ANNA
BARŇÁKOVÁ
928
JAROSLAV
BAROK
MUDr. Ľudmila Barnová
s.r.o.
MUDr.Anna Barňáková,
s.r.o
Privátna detská amb.
Poliklinika
929
930
931
932
933
934
BEÁTA
ANASTÁZIA
JANKA
IVETA
JÁN
JURAJ
BAROKOVÁ
BAROŇÁKOVÁ
BAROŠOVÁ
BARTA
BARTA
BARTA
NZZ - VLDD
FN - kožná klinika
GENET s.r.o.
SFKD s.r.o.
NsP
FN
935
PETER
BARTA
936
937
938
939
940
941
942
943
ROBERT
TIBOR
JÚLIUS
MONIKA
RENÁTA
JOZEF
EVA
LIBUŠA
BARTA
BARTA
BARTALOS
BARTALOSOVÁ
BARTALOSOVÁ
BARTEK
BARTEKOVÁ
BARTEKOVÁ
944
945
SILVIA
VIERA
BARTEKOVÁ
BARTEKOVÁ
946
ZUZANA
BARTEKOVÁ
947
948
949
950
RÓBERT
ELENA
CHRISTIAN
DANIEL
BARTHA
BARTHOVÁ
BARTKO
BARTKO
951
952
JÁN
JUSTINIÁN
BARTKO
BARTKO
953
954
MICHAL
MILOŠ
BARTKO
BARTKO
955
956
957
958
ALENA
KRISTÍNA
LENKA
LENKA
BARTKOVÁ
BARTKOVÁ
BARTKOVÁ
BARTKOVÁ
Nemocnice Dr. V.
Alexandra - inter. ambul.
ZAMED s.r.o. - RLP
Veľký Meder
UNB - I. ORL klinika
NZZ - PLPD
UNB
VIVADERM s.r.o.
BIO B.T. s.r.o
FNsP akad. L. Dérera
BIO B. T. s.r.o.
NZZ - PLPDD, dom soc.
služieb ROSA
Jessenius - diagnostické
centrum a.s.
FNsP - CPPO,
chirurg.odd.
ŽNsP
NOÚ
AMBULANCIA - BART
s.r.o.
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
FNsP
Diabene s.r.o. - Interná a
diabet. amb.
Ambulancia TARCH
FNsP J. A. Reimana
NsP Š. Kukuru a.s.
Žiar nad Hronom
otorinolaryngológia
Humenné
všeobecné lekárstvo
Humenné
všeobecné lekárstvo
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Bratislava
Nitra
Ožďany
Trenčín
Nitra
pediatria
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
dermatovenerológia
lekárska genetika
všeobecné lekárstvo
chirurgia
urológia
Kežmarok
geriatria
Komárno
Bratislava
Holice
Bratislava
Dunajská Streda
Bratislava
Bratislava
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
rádiológia
dermatovenerológia
gastroenterológia
anestéziológia a intenzívna medicína
gastroenterológia
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
Nitra
neurčená odbornosť
Nové Zámky
Bratislava
Bratislava
chirurgia
dermatovenerológia
chirurgia
Holumnica č. 130
chirurgia
Svidník
Nové Zámky
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Banská Bystrica
Kežmarok
Prešov
Michalovce
vnútorné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
FN
UNB
UNLP - urolog. klinika
ANIGMED s.r.o. - ZS
amb. všeob. lekára
Trnava
Bratislava
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
urológia
urológia
Chorvátsky Grob - Čierna Voda
všeobecné lekárstvo
DFNsP - urolog.odd.
FN
Bratislava
Brno
neurčená odbornosť
MC
Nitra
medicínska informatika a bioštatistika
LFUK
FNsP
Poliklinika Adus
MEDICYT s.r.o.
OÚSA s.r.o.
NZZ - očná ambulancia
NsP
FNsP - klinika PaF
NsP
FNsP - II.očná klinika
FNsP - Odd.
patologickej anatómie
CYTOPATHOS s.r.o.
FNsP F. D. Roosevelta
Bratislava
Nové Zámky
Poprad
Bratislava
Bratislava
Trnava
Stará Ľubovňa
Trnava
Nové Zámky
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurológia
neurčená odbornosť
nukleárna medicína
oftalmológia
klinická onkológia
pneumológia a ftizeológia
anestéziológia a intenzívna medicína
oftalmológia
Žilina
Bratislava
Banská Bystrica
patologická anatómia
patologická anatómia
oftalmológia
Prievidza
klinická imunológia a alergológia
Čadca
Ružomberok
Krompachy
neonatológia
neurčená odbornosť
pediatria
Dunajská Streda
Michalovce
pneumológia a ftizeológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Považská Bystrica
Martin
Bratislava
Skalica
Skalica
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
pediatria
959
960
961
MARIÁN
IGOR
RICHARD
BARTKOVJAK
BARTL
BARTL
962
963
964
965
966
967
ANDREA
DUŠAN
KAROL
PETER
KLÁRA
ALENA
BARTLOVÁ
BARTÓK
BARTOŇ
BARTOŇ
BARTOŇKOVÁ
BARTOVÁ
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
ANNA
KATARÍNA
MARIE
MICHAELA
MICHAELA
TATIANA
BORIS
MAREK
VLADIMÍR
DARINA
DIANA
LUCIA
MARCEL
BARTOVÁ
BARTOVÁ
BÁRTOVÁ
BÁRTOVÁ
BARTOVÁ
BÁRTOVÁ
BARTOVIC
BARTOVIC
BARTOVIC
BARTOVICOVÁ
BARTOVICOVÁ
BARTOVIČOVÁ
BARTOŠ
981
982
983
VLADIMÍR
IVANA
HANA
BARTOŠ
BARTOŠÍKOVÁ
BARTOŠOVÁ
984
INA
BARTOŠOVÁ
985
986
987
JANA
JANA
MÁRIA
BARTOŠOVÁ
BARTOŠOVÁ
BARTOŠOVÁ
988
989
MARIANA
MIRIAM
BARTOŠOVÁ
BARTOŠOVÁ
990
991
992
993
994
995
MONIKA
STANISLAVA
VERONIKA
VIEROSLAVA
IVAN
DUŠANA
BARTOŠOVÁ
BARTOŠOVÁ
BARTOŠOVÁ
BARTOŠOVÁ
BARTOŠOVIČ
BARTOŠOVIČOVÁ
IB PINUS s.r.o. imunologická alrgol.amb.
KNsP novorodenecké
odd.
ÚVN SNP FN
NsP
NZZ - ambul.
pneumológie
NsP Š. Kukuru - OAIM
Klinika telových.
lekárstva, fyziatrie a
rehabilitácie LF UK a
UNB
NsP - kožné odd.
Univerzitná nemocnica
FN
OZS Skalica , s.r.o.
OZS Skalica, s.r.o.
996
997
MARTINA
JURAJ
BARTOŠOVIČOVÁ
BARTSCH
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
NsP
Čadca
psychiatria
vnútorné lekárstvo
STOMA PRAKTIK s.r.o. Čadca
všeobecné lekárstvo
NZZ -PK
ZaMED s.r.o.
NZZ - interné lek.
NZZ - PLPD
NZZ - Súkromná amb.
ÚP
NZZ - všeobecné lek.
NsP
Nemocnica A.Leňa n.o.
VšNsP n.o.
MEDIFIT, s.r.o.
NsP
Bratislava
Štúrovo
Kolárovo
Kolárovo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Námestovo
Okrúhle
Vranov nad Topľou
Humenné
Lučenec
Pribeta
Komárno
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Nemocnica
Malacky
BÁTORA
FNsP
Bratislava
neurčená odbornosť
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
ĽUBICA
BÁTORIOVÁ
Rožňava
anestéziológia a intenzívna medicína
1015
ANGELIKA
BÁTOROVÁ
Bratislava
hematológia a transfuziológia
1016
1017
DANIELA
MONIKA
BÁTOROVÁ
BÁTOROVÁ
Bojnice
Trstená
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
1018
1019
1020
ĽUDMILA
EVA
LADISLAV
BÁTOROVÁ
BÁTOVSKÁ TÓTHOVÁ
BÁTOVSKÝ
NsP Sv. Barbory - OAIM
FN - klinika hematológie
a trans.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Hornooravská NsP
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Poliklinika Centrál
NZZ
Bojnice
Bratislava
Žemberovce
neurológia
pediatria
všeobecné lekárstvo
1021
1022
1023
1024
1025
MARIÁN
VLADIMÍR
ĽUBOŠ
FRANTIŠEK
PETER
BÁTOVSKÝ
BÁTOVSKÝ
BAUČEK
BAUER
BAUER
NsP - gastroenter. klinika
NsP - gyn. - pôr. odd.
NsP
FNsP
BAUERMED s.r.o.
Bratislava
Levice
Žilina
Nové Zámky
Košice
gastroenterológia
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
pediatria
vnútorné lekárstvo
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
JIŘINA
EVA
LÍVIA
SILVIA
JÁN
PAVOL
EDITA
BAUEROVÁ
BAUMANN
BAUMANNOVÁ
BAUMANNOVÁ
BAUMGARTNER
BAUMGARTNER
BAUMGARTNEROVÁ
NsP Sv. Cyrila a Metoda Bratislava
CPLDZ
Košice
NADA BABY, s.r.o.
Bratislava
súdne lekárstvo
psychiatria
pediatria
NZZ - Dermatoven. amb. Bratislava
Poliklinika
Bratislava
Poliklinika - PLPD
Bratislava
1033
1034
MARTA
HELENA
BAUMGARTNEROVÁ
BAUMOHLOVÁ
Košice
Košice
1035
VILIAM
BAUMÖHL
FNsP
FNsP - odd. patológie
Liptovská NsP - psych.
odd.
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
patologická anatómia
Liptovský Mikuláš
psychiatria
998
999
1000
1001
1002
1003
PAVOL
SOŇA
KATARÍNA
NÓRA
ERNEST
HENRIETA
BARTSCH
BARTÚNKOVÁ
BARUSOVÁ
BARUSOVÁ
BARUSZ
BARUSZOVÁ
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
MAGDA
ALENA
MAREK
VALÉRIA
ZOLTÁN
SÁNDOR
TIBOR
MÁRIA
DÁVID
BASÁROVÁ
BASISTOVÁ
BASOŠ
BASOŠOVÁ
BÁSTI
BASTRNÁK
BASTRNÁK
BATÍKOVÁ
BÁTOR
1013
IGOR
1014
1036
1037
MARTA
ALEXANDRA
BAVOĽÁROVÁ
BAYERLOVÁ
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
JOZEF
PHILIP
JURAJ
KATARÍNA
VIOLA
OKSANA
SOŇA
BAZALA
BAZALA
BAZÁR
BAZÁROVÁ
BAZÁROVÁ
BAZEL
BAZLEROVÁ
1045
SYLVIA
BAZOVSKÁ
1046
PAVOL
BAZOVSKÝ
1047
TERÉZIA
BAŠISTOVÁ
1048
VALÉRIA
BAŠISTOVÁ
1049
1050
ĽUBOMÍR
ŠTEFAN
BAŠKO
BAŠKO
1051
ANDREA
BAŠKOVÁ
1052
1053
MÁRIA
JANA
BAŠKOVÁ
BAŠNÁKOVÁ
1054
ARNOLD
BAŠO
1055
JÁN
BAŠO
1056
OĽGA
BAŠOVÁ
1057
1058
1059
1060
1061
OĽGA
TATIANA
MICHAL
ĽUBOMÍR
EVA
BAŠOVÁ
BAŠOVÁ
BAŠTEK
BAŠTEK
BAŠTEKOVÁ
1062
IVANA
BAŠTEKOVÁ
1063
1064
1065
1066
1067
ERNEST
ANNA
ANDREJ
FERENC
FRANTIŠEK
BAŠTERNÁK
BAŠTERNÁKOVÁ
BAŠTRNÁK
BAŠTRNÁK
BAŠTRNÁK
1068
1069
EDITA
MÁRIA
BAŠTRNÁKOVÁ
BAŠTRNÁKOVÁ
UN L. Pasteura, IV.
interná klinika
DRIENLEK s.r.o.
NsP v Prievidzi - detská
kardiol.ambulancia
Košice
Drienovská Nová Ves
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Bojnice
pediatrická kardiológia
DFN
DFN
Košice
Košice
pediatria
pediatria
NsP a.s.
BAZLER s.r.o.
LFUK - ústav
epidemiológie
NsP akad. L. Dérera gyn-pôr. klinika
Dermatek s.r.o. - Kožná
amb. pre deti a dorast
NsP A. Leňa - hemat.transfúzne
3. súkromná nemocnica
s.r.o. - interné odd.
BESME s.r.o.
Nemocnica s.r.o. - gyn.
pôrod. odd.
Trebišov
Sabinov
neurčená odbornosť
psychiatria
Bratislava
klinická mikrobiológia
Bratislava
mamológia
Michalovce
dermatovenerológia
Humenné
hematológia a transfuziológia
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Bánovce nad Bebravou
gynekológia a pôrodníctvo
FN - gynek.-pôrod,klinika
DFNsP
Geriatrische
rehabilitationklinik
FNsP - gastroenterolog.
centrum
FOBAVE s.r.o. - ambul.
pre deti a dorast
Bomed s.r.o amb.detského lekára
FN
Nemocnica a.s.
Žilpo, s.r.o.
Dermakorekt s.r.o.
Trenčín
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
urológia
NsP sv. Cyrila a Metoda
Forlife, n.o. - všeobecná
nemocniva
AB GYN s.r.o
ENDOHELP s.r.o.
MediKom s.r.o.
PEDIATER BE s.r.o. pediatria, OBZS
ENDOHELP s.r.o
Radeburg
Žilina
gastroenterológia
Púchov
pediatria
Považská Bystrica
Trenčín
Poprad
Žilina
Považská Bystrica
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
chirurgia
dermatovenerológia
Bratislava
otorinolaryngológia
Komárno
Hurbanovo
Komárno
Komárno
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
homeopatia
chirurgia
Marcelová
Komárno
pediatria
endokrinológia
1070
BENJAMÍN
BAŤALÍK
1071
1072
JÁN
MIROSLAV
BAŤALÍK
BAŽÁNY
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
INGRID
RASTISLAV
ĽUBOMÍR
ĽUBOMÍRA
MÁRIA
MARCELA
STANISLAV
BAŽÁNYOVÁ
BAŽÍK
BAŽÍK
BAŽÍKOVÁ
BAŽÓOVÁ
BÉBAROVÁ
BEBEJ
1080
1081
1082
EDITA
IRENA
VERONIKA
BEBJAKOVÁ
BEBJAKOVÁ
BEBKOVÁ
1083
BARBORA
BEBLAVÁ
1084
1085
MICHAL
JAROSLAV
BECA
BECK
1086
1087
1088
JOZEF
PETER
LADISLAV
BECK
BECK
BECKER
1089
1090
1091
1092
1093
VERONIKA
MARTINA
JANETTE
IGOR
JOZEF
BECKOVÁ
BECOVÁ
BEDEOVÁ
BÉDER
BEDNÁR
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Fyz.-reh. odd. letec. voj.
nemocnice
UNLP - urologická kl.
Klinika popálenín a
rekonštr. chirurgie
UN LP
NsP Š. Kukuru
Derma s.r.o. dermatovener. ambul.
NsP n.o.
I. RDG Klinika
DFNsP
Sociálna poisťovňa
1094
ROMAN
BEDNÁR
FNsP F. D. R. - FRO
Banská Bystrica
1095
1096
1097
KATARÍNA
MICHAELA
IVAN
BEDNARČÍKOVÁ
BEDNARČÍKOVÁ
BEDNÁRIK
Nemocnica a.s.
DFNsP
Poprad
Bratislava
1098
MARTIN
BEDNÁRIK
Kardiocentrum Nitra
s.r.o.
Nitra
1099
ROMAN
BEDNÁRIK
1100
1101
KATARÍNA
ZUZANA
BEDNÁRIKOVÁ
BEDNÁRIKOVÁ
1102
1103
1104
ĽUBICA
ADRIANA
ANTÓNIA
BEDNÁRIKOVÁ
BEDNÁROVÁ
BEDNÁROVÁ
NsP - chir.odd.
Všeob. amb. pre
manuálnu medicínu
ÚVTOS
Královský Chlmec
chirurgia
Nitra
Hrnčiarovce nad Parnou
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Ambulancia Praktik, s.r.o.
NsP
NsP - ortoped. odd.
APLPD
FNsP
Majcichov
Žilina
Žilina
Rosina
Nové Zámky
všeobecné lekárstvo
rádiológia
ortopédia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
B.B.MED s.r.o
Nefro-dialyzačné
centrum Logman a.s.
NZZ
Zuberec
všeobecné lekárstvo
Ilava
Uhrovec
nefrológia
všeobecné lekárstvo
Bojnice
Košice
Košice
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
urológia
Košice - Šaca
Košice
Michalovce
plastická chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
Brezno
Bratislava
Bratislava
Poprad
dermatovenerológia
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
ÚVN - SNP FN, int. odd.
Všeobecná zdrav.
poisťovňa a.s. - odb.
liečby v cudzine
NOÚ
NZZ ambul.všeobecného
lekára
FNsP
FNLP
Ružomberok
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
revízne lekárstvo
neurčená odbornosť
Nitra
Bratislava
Košice
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
1105
1106
1107
ELENA
EVA
EVA
BEDNÁROVÁ
BEDNÁROVÁ
BEDNÁROVÁ
1108
1109
1110
1111
EVA
JANA
MARIKA
EVA
BEDNÁROVÁ
BEDNÁROVÁ
BEDNÁROVÁ
BEDNAROVSKÁ
1112
1113
1114
1115
1116
1117
ANETA
MARIANA
DANIELA
IGOR
KATARÍNA
JURAJ
BEDNÁŘOVÁ
BEDNÁŘOVÁ
BEDŘICHOVÁ
BEČÁR
BEČARIKOVÁ
BEČER
1118
1119
ZUZANA
IMRICH
BEČKOVÁ
BEER
1120
MARCELA
BEEROVÁ
1121
ANDREJ
BEGA
1122
ALENA
BEGOVÁ
1123
1124
INGRID
RASTISLAV
BEGOVÁ
BEHARKA
1125
EVA
BEHARKOVÁ
1126
1127
OĽGA
DARINA
BEHARKOVÁ
BEHÚLOVÁ
1128
1129
EMÍLIA
JANA
BEHULOVÁ
BEHUNOVÁ
1130
1131
1132
1133
1134
ZUZANA
ZUZANA
ALENA
MILAN
PETER
BEHÚNOVÁ
BEHÚŇOVÁ
BEĎAČOVÁ
BEIER
BEJDA
1135
1136
TATIANA
ALŽBETA
BEJDOVÁ
BEKEČOVÁ
1137
1138
1139
1140
BEÁTA
RUMEN
DANIELA
MICHAL
BEKEČOVÁ
BEKLEMDŽIEV
BEKLEMDŽIEVOVÁ
BEKO
NsP sv. Cyrila a Metoda
FNsP J. A. Reimana
Roche Slovensko s.r.o.
NZZ - pediatria,
Ťahanovce
Medirex a.s.
DFNsP
NOÚ - OAIM
LF UPJŚ - II.
psychiatr.klinika
Socialna poisťovňa
NsP Piešťany, OAIM
ANIMO s.r.o
NsP
OÚSA
FNsP F. D. Roosevelta OKM
NsP FDR
Bratislava
Prešov
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
oftalmológia
Košice
Bratislava
Bratislava
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
Spišská Nová Ves
Piešťany
Šaľa
Spišská Nová Ves
Bratislava
psychiatria
posudkové lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
psychiatria
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
Banská Bystrica
Banská Bystrica
klinická mikrobiológia
chirurgia
Mammacentrum sv.Agáty
TELOS s.r.o. ambul.všeob.lekára
NZZ - Privátna amb.
všeob. lekárstva dosp.
MUDr. Andrej Bega PLPD
Banská Bystrica
rádiológia
Široké
všeobecné lekárstvo
Medzilaborce
všeobecné lekárstvo
Medzilaborce
všeobecné lekárstvo
urológia
Kreiskrankenhaus
Eggenfelden
Behol s.r.o. - detská
amb.
DFNsP
MUDr. Katarína Plevová
s..r.o.
DFN
JESSENIUS diagnostické centrum
a.s.
GYN-FIV s.r.o.
OPHTO, s.r.o.
DFNsP OKAIM
Oddelenie klinickej
biochémie FN
NsP - ORL odd.
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
NZZ - pediatria
FN
Eggenfelden, Deutschland
Spišská Nová Ves
Bratislava
pediatria
klinická biochémia
Nitra
Košice
vnútorné lekárstvo
lekárska genetika
Nitra
Bratislava
Vráble
Bratislava
Oderso - Taliansko
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
oftalmológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Myjava
klinická biochémia
otorinolaryngológia
Košice
neurčená odbornosť
Bratislava
Trnava
pediatria
vnútorné lekárstvo
1141
1142
1143
1144
1145
1146
JOZEF
ANNA
JOZEF
LADISLAV
ELIŠKA
GABRIELA
BELÁČEK
BELÁČKOVÁ
BELÁK
BELÁK
BELÁKOVÁ
BELÁKOVÁ
FNsP akad. Dérera
MEDIREX s.r.o.
FNLP
LL-MED s.r.o
NsP - TaRCH
MFN
1147
1148
1149
1150
JARMILA
JUDITA
IVAN
PETER
BELÁKOVÁ
BELÁKOVÁ
BELAN
BELAN
1151
1152
1153
VÍŤAZOSLAV
ADRIANA
KATARÍNA
BELAN
BELÁNIKOVÁ
BELÁNIKOVÁ
1154
EVA
BELÁNOVÁ
1155
1156
1157
1158
KATARÍNA
MARIANNA
MICHALA
ALENA
BELÁNOVÁ
BELANOVÁ
BELANOVÁ
BELANSKÁ
RÚVZ
Banská Bystrica
Med. Centrum s.r.o.
Nitra
DFNsP
Banská Bystrica
NZZ
Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera rádiológia
Bratislava
Novapharm s.r.o.
Bratislava
FNsP
Žilina
MEDIFERA s.r.o.
medicínske centrum
Bratislava
Klinika RaT a ONK VOU
a.s.
Košice
1159
1160
1161
1162
1163
SOŇA
ĽUBOSLAVA
JÁN
MIROSLAV
MIROSLAV
BELANSKÁ
BELANSKÁ
BELANSKÝ
BELANSKÝ
BELANSKÝ
1164
LÍVIA
BELÁŇOVÁ
1165
ĽUDMILA
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
Bratislava
Malacky
Košice
Fiľakovo
Zvolen
Martin
chirurgia
oftalmológia
chirurgia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
kardiológia
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
rádiológia
rádiológia
neurčená odbornosť
pediatria
radiačná onkológia
Nemocnica
NsP
UN Milosrdní bratia psych.ambul.
Malacky
Bojnice
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Bratislava
psychiatria
Bojnice
Trnava
Hlohovec
chirurgia
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
oftalmológia
BELASOVÁ
NsP
FN
MEDBEL s.r.o.
OFTUM centrum
laserovej chirurgie oka
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
Svidník
neurčená odbornosť
MICHAL
BELAŠIČ
NZZ - Neštátna
neurologická ambulancia Veľký Krtíš
neurológia
SLAVOMÍR
PETER
VILIAM
ZITA
BRANISLAV
EMIL
KATARÍNA
MARTA
MIROSLAV
PETER
KATARÍNA
MARGITA
MARGITA
BELCÁK
BELEJ
BELEJ
BELEJOVÁ
BELEŠ
BELEŠ
BELEŠOVÁ
BELEŠOVÁ
BELICA
BELICA
BELICOVÁ
BELICOVÁ
BELICOVÁ
TERRA MEDICA - klinika
alternatívnej medicíny
Bratislava
neurčená odbornosť
MFN
MEDINET s.r.o.
BELEMI s.r.o
LUMEDIC s.r.o
NsM a.s.
NZZ - ortopedická amb.
Ecclesia, s.r.o.
Martin
Senec
Dunajská Streda
Košice
Bratislava
Nitra
Nové Zámky
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurológia
ortopédia
reumatológia
UNM - I. interná klinika
B-MED s.r.o.
Martin
Bratislava
kardiológia
všeobecné lekárstvo
1180
1181
MARTA
MARTA
BELICOVÁ
BELICOVÁ
DERMAMEDIKA s.r.o.
NZZ - PLPDD
Zvolen
Nitra
1182
1183
1184
1185
NATÁLIA
TERÉZIA
VERONIKA
IRYNA
BELICOVÁ
BELICOVÁ
BELICOVÁ
BELINSKA
Trenčianske Teplice
Nové Zámky
Banská Bystrica
Veľký Krtíš
1186
1187
IULIIA
MARTIN
BELINSKA
BELIŠ
Bratislava
Prešov
oftalmológia
ortopédia
1188
1189
1190
1191
IVAN
MICHAL
JANA
LÝDIA
BELKO
BELKO
BELKOVÁ
BELKOVÁ
Rehtren s.r.o.
Ecclesia s.r.o
SÚSaCCH a.s.
VšNsP n.o.
Poliklinika Falck
Healthcare a.s.
NsP J. A. Reimana
Súkromné chirurgické
centrum s.r.o. - chirurg.
amb.
VšNsP n.o.
dermatovenerológia
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Lučenec
chirurgia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
1192
VIERA
BELKOVÁ
Turzovka
vnútorné lekárstvo
1193
1194
VLADIMÍR
BRANISLAV
BELLA
BELLAN
Bratislava
Martin
klinická onkológia
gynekológia a pôrodníctvo
1195
1196
1197
1198
1199
DAGMAR
ALENA
ANNA
ELEONÓRA
EUGÉNIA
BELLANOVÁ
BELLOVÁ
BELLOVÁ
BELLOVÁ
BELLOVÁ
Martin
Ružomberok
Žilina
Bratislava
Martin
oftalmológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
GABRIELA
LUCIA
VLADIMÍRA
JAROSLAV
REGAN
MÁRIA
ROLAND
VERONIKA
PETER
BELLOVÁ
BELLOVÁ
BELLOVÁ
BELLUŠ
BELOVIČ
BELOVIČOVÁ
BELOŠOVIČ
BELÚCHOVÁ
BELUŠ
Brezno
Bratislava
Čadca
Heľpa
Bratislava
Bardejovské kúpele
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
plastická chirurgia
vnútorné lekárstvo
Nitra
Košice
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
1209
1210
JÚLIA
JANA
BELUŠOVÁ
BELVONČÍKOVÁ
Kežmarok
Trstená
pediatria
otorinolaryngológia
1211
SLÁVKA
BELVONČÍKOVÁ
Prešov, Sabinov
klinická imunológia a alergológia
1212
1213
1214
1215
1216
1217
RADKA
AKRUM ALI ABDALLA
LENKA
ONDREJ
JURAJ
MIROSLAV
BELYOVÁ
BEN OUN
BENÁKOVÁ
BENC
BENCA
BENCA
Kremnica
Bratislava
Beckov
Levoča
Bratislava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
chirurgia
DIABINT s.r.o. - intern.a
diabet.ambul.
OÚ sv. Alžbety s.r.o. mamolog. odd.
Bellet s. r. o.
BELLET s.r.o. - očná
amb.
ÚVN SNP
FNsP - odd.LDCH
NZZ - Poliklinika
NZZ - PLPD
BELLAMED s.r.o. dermatovenerol.ambul.
OÚ sv. Alžbety s.r.o.
NsP - TaRCH
NZZ
FN - odd. chirurgia ruky
Bardejovské kúpele a.s.
FN
UN L. Pasteura - OAIM
Nemocnica Dr. V.
Alexandra n.o.
DM - ORL ,s.r.o.
NZZ - imun. a
alergológie ambul.
Psychiatrická nemocnica
Prof. Matulaya
LFUK
NZZ
VšNsP a.s.
NOÚ
1218
PAVOL
BENCA
1219
1220
1221
1222
1223
ANNA
ANNA
JARMILA
VERONIKA
BEATRIX
BENCOVÁ
BENCOVÁ
BENCOVÁ
BENCOVÁ
BENCSIKOVÁ
1224
1225
1226
ONDREJ
ELENA
JÁN
BENCÚR
BENCÚROVÁ
BENDA
1227
GABRIEL
BENDE
1228
ĽUDMILA
BENDEROVÁ
1229
1230
1231
1232
ANNA
MARTINA
MONIKA
JANA
BENDÍKOVÁ
BENDÍKOVÁ
BENDÍKOVÁ
BENDOVÁ
1233
1234
1235
JURAJ
MATEJ
MARIÁN
BENDŽALA
BENDŽALA
BENČAT
1236
ANNA
BENČATOVÁ
1237
ŠTEFAN
BENČAŤ
1238
1239
1240
1241
BORISLAV
DRAHOSLAVA
MARTA
MARTA
BENEDEK
BENEDEKOVÁ
BENEDEKOVÁ
BENEDIGOVÁ
1242
1243
JÁN
ROMAN
BENEDIK
BENEDIK
1244
1245
1246
ĽUBOMÍRA
RUDOLF
OLÍVIA
BENEDIKOVÁ
BENEDIKT
BENEDIKTOVÁ
1247
ALENA
BENEDIKTY
1248
1249
1250
JURAJ
MARGITA
KAMILA
BENEDIKTY
BENEDIKTYOVÁ
BENEČOVÁ
1251
BOŽENA
BENČIČOVÁ
NZZ - gynekol. amb.
ÚVZ MDPT SR
oddelenie
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
verejné zdravotníctvo
DIA - NE s.r.o.
Nitra
nefrológia
Ireland
Bratislava
Banská Bystrica
psychiatria
telovýchovné lekárstvo
Levice
gynekológia a pôrodníctvo
Valaliky
všeobecné lekárstvo
Poprad
Nové Zámky
Poprad
Veľký Biel
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Rabča
Bratislava
Martin
pediatria
vnútorné lekárstvo
patologická anatómia
Rosina
klinická mikrobiológia
Bratislava
klinická onkológia
Midland regional at
Portlaqije
FNsP
Med4sport s.r.o.
PRO-FEM BG,s.r.o. gynekol.ambul.
MUDr. Ján Janočko OZS
Ambulancia prakt. lekára
pre dospelých
FNsP
Nemocnica Poprad, a.s.
BENMEDIKA s.r.o.
MUDr. Juraj Bendžala,
s.r.o
NsP
Alpha medical a.s.
MkB Test a.s.lab.výstupnej kontroly
Kinika geriatrie LFUK,
FNsP L.Dérera
Odd. urgentnej mediciny Rimavská Sobota
DRAHOMED, s.r.o.
Rimavská Sobota
NZZ - PLPD
Odborný detský liečebný
ústav
NZZ
Súkr. amb. pre deti a
dorast
CHIRINT, s.r.o.
CHIRINT, s.r.o.
BEKY - MED s.r.o ambul.klin.onkol.
BENEDIKTY, s.r.o. oftalmol.ambul.
Kožná ambulancia
Pediatrics B.B. s.r.o. Ambulancia pre deti a
dorast
anestéziológia a intenzívna medicína
klinická imunológia a alergológia
Piešťany
všeobecné lekárstvo
Travnica
Michalovce
pediatria
klinická imunológia a alergológia
Michalovce
Trenčín
Trenčín
pediatria
vnútorné lekárstvo
chirurgia
Prešov
klinická onkológia
Lučenec
Lučenec
Prešov
+
Veľký Krtíš
oftalmológia
pediatria
1252
1253
1254
DANA
IVANA
KLÁRA
BENČÍKOVÁ
BENČÍKOVÁ
BENČÍKOVÁ
1255
1256
1257
ROMAN
ZUZANA
ANDREA
BENEJ
BENEJOVÁ
BENEKOVÁ
1258
1259
MARTIN
ĽUBOMÍR
BENČO
BENČO
1260
ALICA
BENČOVÁ
1261
1262
JÁN
JANA
BENETIN
BENETINOVÁ
1263
1264
TOMÁŠ
BARBORA
BENEŠ
BENEŠOVÁ
1265
1266
1267
1268
1269
1270
KLÁRA
ĽUBICA
KARIM
MAREK
PETER
JURAJ
BENEŠOVÁ
BENEŠOVÁ
BENHATCHI
BENHATCHI
BENIAČ
BENIAK
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela
NZZ - PLPD
NZZ - PLPD
UNB - klinika hrudníkovej
chirurgie
T4 plus s.r.o.
FNsP
UNM + JLF UK Neurochirurg.odd.
NsP - chirurgické odd.
UNM a JLF UK - klin.
pneumol.a ftizeol.
Univerzitná nemocnica neurolog. klin.
Nemocnice
Kl. plast. rekonštr. a
estet. chir. FNLP
NOÚ
Pezinok
Rabča
Veľký Ďúr
psychiatria
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Bratislava
hrudníková chirurgia
endokrinológia
psychiatria
Martin
Ružomberok
neurochirurgia
úrazová chirurgia
Martin
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
Sedlčany, ČR
neurológia
Košice
Bratislava
plastická chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
ERGOMED s.r.o.
Košice
LFUPJŠ - I. interná kl.
FNLP
Košice
Košice
POKO s.r.o.
Poprad
Nemocnica Poprad, a.s. detské odd., Oddelenie
patologických
novorodencov
Poprad
Sociálna poisťovňa
Prievidza
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
LÝDIA
MARGITA
VALÉRIA
BORIS
IMRICH
MARIÁN
PETER
MÁRIA
MÁRIA
ŠTEFAN
ALEXANDER
JÁN
JURAJ
BENIAKOVÁ
BENIAKOVÁ
BENICKÁ
BENICKÝ
BENICKÝ
BENICKÝ
BENICKÝ
BENÍČKOVÁ
BENÍČKOVÁ
BENIK
BENKO
BENKO
BENKO
1284
MILAN
BENKO
FNLP - odd. patológie
NsP
DFNsP
NZZ - PLPDD
FNsP
NZZ - chirurgia
NsP
RÚVZ
rýchla lekárska pomoc ,
U.S.STEEL
1285
1286
1287
MILAN
VLADIMÍR
VOJTECH
BENKO
BENKO
BENKO
MUDr.Milan Benko s.r.o. Martin
FN
Nitra
SURGERY s.r.o.
Trnava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
klinická onkológia
pediatria
posudkové lekárstvo
Košice
Žiar nad Hronom
Banská Bystrica
Žilina
Nové Zámky
Moldava nad Bodvou
Nové Zámky
Nové Zámky
patologická anatómia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
pediatria
neurčená odbornosť
chirurgia
patologická anatómia
epidemiológia
Košice
urgentná medicína
rádiológia
neurčená odbornosť
chirurgia
1288
1289
1290
ŠTEFAN
EDITA
ALENA
BENKO
BENKOCZKÁ
BENKOVÁ
1291
1292
1293
1294
IVANA
IZABELA
MARTA
MICHAELA
BENKOVÁ
BENKOVÁ
BENKOVÁ
BENKOVÁ
1295
1296
ĽUBICA
BORIS
BENKOVÁ
BENKOVIČ
1297
JOZEF
BENKOVIČ
1298
HELENA
BENKOVIČOVÁ
1299
IRMA
BENKOVIČOVÁ
1300
1301
1302
1303
JANA
MÁRIA
VIERA
ZUZANA
BENKOVIČOVÁ
BENKOVIČOVÁ
BENKOVIČOVÁ
BENKOVIČOVÁ
1304
1305
1306
ELENA
HANA
BLAŽENA
BENKOVSKÁ
BENKOVSKÁ
BENOVÁ
1307
1308
1309
1310
1311
ZOLTÁN
MAGDALÉNA
MARTIN
ĽUBOSLAV
JOZEF
BENYÓ
BENŽOVÁ
BEŇA
BEŇA
BEŇAČKA
1312
1313
1314
ONDREJ
VIERA
ZUZANA
BEŇAČKA
BEŇAČKOVÁ
BEŇAČKOVÁ
1315
1316
MARCELA
DÁRIA
BEŇAKOVÁ
BEŇKOVÁ
1317
1318
LENKA
IGOR
BEŇKOVÁ
BEŇO
1319
1320
1321
JOZEF
MAROŠ
MILAN
BEŇO
BEŇO
BEŇO
1322
MIROSLAV
BEŇO
FNsP J. A. Reimana detské odd.
NZZ - pediatria
FNsP J. A. Reimana
Železničné zdravotníctvo
s.r.o
DPC spol. s.r.o.
Neštátna detská amb. II
MFN
Prešov
Kolárovo
Prešov
pediatria
pediatria
neurčená odbornosť
Košice
Banská Bystrica
Stará Ľubovňa
Martin
Liptovský Mikuláš
Dunajská Streda
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
sociálne lekárstvo a organizácia
zdravotníctva
urológia
Muráň
psychiatria
Partizánske
pediatria
Dunajská Streda
pediatria
Prievidza
klinická onkológia
Borský sv. Jur
Liptovský Hrádok
neurčená odbornosť
psychiatria
Bratislava
Bratislava
dermatovenerológia
geriatria
Komárno
Bratislava
Košice
Košice
Piešťany
gastroenterológia
všeobecné lekárstvo
chirurgia
nefrológia
kardiológia
Bratislava
Piešťany
Košice
neurčená odbornosť
reumatológia
psychiatria
Sobrance
neurčená odbornosť
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
neurčená odbornosť
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Bojnice
otorinolaryngológia
Nemocnica Poprad a.s. odd.úraz.chirurgie
Poprad
úrazová chirurgia
RVZÚ
Urologická ambulancia
Odborný liečebný ústav
psychiatrický n.o.
NZZ MUDr.H.Benkovičová,s.r.
o
Detská a dorastová
ambulancia
Sv.Vincent s.r.o. onkologické odd.
NHS Lanarkshire
Ambulancia PLPD
NZZ - Psych. amb.
NZZ - Neštátna
dermatoven. ambul.
FNsP
FORLIFE n.o. gastroeterol.amb.
MEDILAB s.r.o.
FNsP - kardiochir. odd.
FNLP
BENIMED, s.r.o.
Univerzitná nemocnica
+ LFUK
BENIMED s.r.o.
NZZ - psych.amb.
Neštátna amb. pre deti a
dorast
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
PAVEL
PETER
PETER
ĽUBOMÍR
ĽUBOMÍR
ALENA
BEÁTA
EVA
BEŇO
BEŇO
BEŇO
BEŇO
BEŇO
BEŇOVÁ
BEŇOVÁ
BEŇOVÁ
1331
EVA
BEŇOVÁ
1332
1333
IRENA
JANKA
BEŇOVÁ
BEŇOVÁ
1334
KATARÍNA
BEŇOVÁ
1335
1336
1337
1338
LIDA
LUCIA
MARTINA
PETRA
BEŇOVÁ
BEŇOVÁ
BEŇOVÁ
BEŇOVÁ
NEUROFYZ s.r.o. neurol. a FBLR amb.
ÚVN
NZZ - PLPD
Kysucká nemocnica
Nemocnica Zvolen a.s.
MsPK
HEBEA s.r.o.
MUDr. BEŇOVÁ s.r.o.
NZZ - privátna kožná
ambulancia
Priemyselné
zdrav.centrum Pro Care
a.s..- interná ambul.
VÚSCH a.s. - OAIM
FNsP J. A. Reimana Interná klinika II
Martinská poliklinika
s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
FNsP
FN
1339
VANDA
BEŇOVÁ
FORLIFE n.o. - Všeob.
nemocnica - detské odd. Komárno
1340
1341
1342
1343
VIERA
ĽUBICA
ĽUBICA
IVAN
BEŇOVÁ
BEŇOVÁ
BEŇOVÁ
BEŇOVIČ
1344
MARIANA
BEŇOVSKÁ
1345
ZUZANA
BEŇOVSKÁ
1346
1347
1348
1349
1350
1351
ERIK
JÁN
JOZEF
JÚLIUS
ANDREA
ĽUBICA
BEŇOVSKÝ
BEŇUŠKA
BEŇUŠKA
BEŇUŠKA
BEŇUŠKOVÁ
BEŇUŠKOVÁ
1352
1353
1354
1355
1356
OĽGA
DANIEL
KATARÍNA
ZUZANA
ARPÁD
1357
1358
BRANISLAVA
RADKA
Trenčín
Ružomberok
Košice
Čadca
Zvolen
Sereď
Košice
Zvolen
neurológia
cievna chirurgia
všeobecné lekárstvo
Humenné
dermatovenerológia
Bratislava
Košice
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Prešov
vnútorné lekárstvo
Martin
Prešov
Nové Zámky
Trenčín
endokrinológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
DFNsP
Bratislava
FN
Trnava
BEMAMED s.r.o. amb.pneumo-ftizeo.
Lučenec
HUNMED s.r.o. - ORL
amb.
Košice
GYNKO, s.r.o. - gynekol.
amb.
Košice
rádiológia
vnútorné lekárstvo
hematológia a transfuziológia
pediatria
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
neurológia
pneumológia a ftizeológia
otorinolaryngológia
gynekológia a pôrodníctvo
NsP Prievidza
NZZ - gynekolog. amb.
Bojnice
Partizánske
úrazová chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
NZZ - MUDr.Beňušková
Nitra
BEŇUŠOVÁ
BERACKO
BERÁKOVÁ
BERÁTŠOVÁ
BERCIK
BENROD s.r.o.
NZZ - detská amb.
Cytopathos s.r.o.
MFN POKO
NsP - TaRCH
Štúrovo
Tornaľa
Bratislava
Martin
Trebišov
dermatovenerológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
pediatria
patologická anatómia
klinická onkológia
pneumológia a ftizeológia
BERCÍKOVÁ
BERCÍKOVÁ
UNB, LFUK - I.ORL klin.
NsPoliklinikami n.o.
Bratislava
Topoľčany
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
MEDICUM s.r.o.
Východoslov.onkoústav
a.s.
NMO
SP
NZZ - detská amb.
Lipany
oftalmológia
Košice
Bratislava
Nitra
Melčice
DFNsP
NsP
UNLP
Nemocnice a polikliniky
n.o., VšN
Bratislava
Dunajská Streda
Košice
klinická onkológia
chirurgia
hrudníková chirurgia
pediatria
rádiológia
neurčená odbornosť
endokrinológia
neurčená odbornosť
Rimavská Sobota
vnútorné lekárstvo
novorodenec.odd. FNsP
Amb. praktického lekára
pre dospelých
Nemocnica V.A. n.o.
FN
VÚSCH a.s. kardiochirurgia
RÚVZ
Košice
neonatológia
Krásnohorské Podhradie
Kežmarok
Nitra
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Košice
Rimavská Sobota
chirurgia
epidemiológia
BÉREŠ
BÉREŠ
BEREŠ
BEREŠÍK
BEREŠÍK
BEREŠÍKOVÁ
BEREŠÍKOVÁ
Ergomed Poliklinika s.r.o.
NsP - traum-ortop. odd.
BON SANTÉ s.r.o
ÚVN
II. Detská amb.
Košice
Trebišov
Bardejov
Ružomberok
Trhovište
všeobecné lekárstvo
úrazová chirurgia
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
ALŽBETA
DANIELA
EVA
BÉREŠOVÁ
BÉREŠOVÁ
BÉREŠOVÁ
Hronovce
Bardejov
Banská Bystrica
psychiatria
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
1386
EVA
BÉREŠOVÁ
Myjava
neurčená odbornosť
1387
EVA
BÉREŠOVÁ
Nový Smokovec
otorinolaryngológia
1388
1389
1390
JANA
JANKA
JANKA
BÉREŠOVÁ
BÉREŠOVÁ
BÉREŠOVÁ
Mittweida
Trnava
Rimavská Sobota
anestéziológia a intenzívna medicína
hygiena detí a mládeže
1391
LENKA
BÉREŠOVÁ
Bratislava
vnútorné lekárstvo
1392
1393
1394
1395
1396
1397
MÁRIA
MARTINA
MICHAELA
MONIKA
PETRONELA
IVANA
BEREŠOVÁ
BÉREŠOVÁ
BÉREŠOVÁ
BEREŠOVÁ
BEREŠOVÁ
BEREŽNÁ
Psychiatrická nemocnica
NsP sv. Jakuba n.o.
NsP Roosevelta
NsP - detsko-dojčenské
odd.
Doktor - Vysoké Tatry,
s.r.o.
Landkreis Mittweida
Krankenhaus
FNsP
RÚVZ
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
KSAR MED s.r.o. gynekolog. amb.
FN
Bratislava
Trnava
gynekológia a pôrodníctvo
NsP sv. Jakuba n.o.
BON SANTÉ s.r.o
Nemocnica a.s.
Bardejov
Bardejov
Poprad
neurčená odbornosť
neurológia
neurčená odbornosť
1359
NATÁLIA
BERDISOVÁ
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
ALEXANDER
JÁN
JOZEF
BĚLA
ZUZANA
ZUZANA
EVA
FRANTIŠEK
BERČ
BEREC
BEREC
BERECOVÁ
BERECOVÁ
BERECOVÁ
BERECZKOVÁ
BEREGSZÁSZI
1368
1369
1370
JANA
PETER
DAGMAR
BERČÍKOVÁ
BEREK
BERČOVÁ
1371
1372
1373
MARGITA
DIMITRIJ
MICHAL
BÉRESOVÁ
BEREZA
BEREZŇAK
1374
1375
ANTON
DUŠAN
BEREŠ
BÉREŠ
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
JÁN
MILAN
ŠTEFAN
MARIÁN
MILAN
MARGITA
MÁRIA
1383
1384
1385
Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra n.o.
Kežmarok
neurčená odbornosť
1398
1399
LENKA
VASIĽ
BEREŽNÁ
BEREŽNÝ
1400
KATARÍNA
BERGENDIOVÁ
1401
1402
EVA
EVA
BERGENDYOVÁ
BERGEROVÁ
1403
1404
1405
1406
JANKA
ALEXANDER
ANDREJ
BEÁTA
BERGEROVÁ
BERKEŠ
BERKEŠ
BERKEŠOVÁ
1407
1408
DRAHOMÍRA
ZUZANA
BERKYOVÁ
BERKYOVÁ
1409
DIANA
BERLANSKÁ
MUDr. Janka Bergerová
s.r.o.
Nitra
NZZ Zdravotné stredisko Kanianka
Maďarsko
FNsP
Nové Zámky
NsP - dermatovener.
odd.
Nové Zámky
DFNsP - ARO
Bratislava
Praktiklek s.r.o. ambul.PLPD
Pukanec
1410
MARTIN
BERLANSKÝ
Borders General Hospital United Kingdom
1411
1412
1413
1414
GABRIELA
MICHAL
KATARÍNA
GABRIELA
BERLECKÁ
BERNADIČ
BERNADIČOVÁ
BERNASOVSKÁ
Zvolen
Bratislava
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
1415
1416
IVAN
JÁN
BERNASOVSKÝ
BERNÁT
NsP - Vaše Zdravie n.o.
NOU
DFNsP
FNsP akad. L. Dérera
FN L.Pasteura - klinika
rádiodiagnost. a NM
MsPLK
Košice
Šurany
rádiológia
oftalmológia
1417
JÁN
BERNÁT
Šurany
1418
JÁN
BERNÁT
Vysoké Tatry
psychiatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
1419
1420
1421
JURAJ
MARIÁN
VILIAM
BERNÁT
BERNÁT
BERNÁT
MsPK - psychiatrická kl.
Vysokošpec. ústav pre
pľúcne choroby
InterMedical &
Assistance Care s.r.o
FNsP
NÚSCH
Košice
Nové Zámky
Bratislava
všeobecné lekárstvo
urológia
kardiológia
1422
1423
ANNA
DENISA
BERNÁTOVÁ
BERNÁTOVÁ
Banská Bystrica
Poprad
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
1424
1425
IVANA
JANA
BERNÁTOVÁ
BERNÁTOVÁ
Košice - Šaca
Brezno
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
1426
1427
JANETTE
JAROSLAVA
BERNÁTOVÁ
BERNÁTOVÁ
Košice
Nové Zámky
rádiológia
vnútorné lekárstvo
1428
1429
KVETOSLAVA
MÁRIA
BERNÁTOVÁ
BERNÁTOVÁ
Bratislava
Považská Bystrica
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
Pneumo-Alergo Centrum
s.r.o
Bratislava
FNLP, kl.RAT a
klin.onkológie
Košice
Interná amb. Nemocnica
sv. Michala a.s.
Nemocnica a.s.
1. súkromná nemocnica OAIM
NsP n.o.
Inštitút nukleárnej a
molekulárnej medicíny
FNsP - interná kl.
ÚDZS - referent
špecialista
Sociálna poisťovňa
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
pediatria
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
1430
SIMONA
BERNÁTOVÁ
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
RENATA
KAROL
BRONISLAVA
PETER
JÚLIA
KATARÍNA
MONIKA
BERNAŤÁKOVÁ
BERNDT
BERNDTOVÁ
BERNÍK
BERNÍKOVÁ
BERNOVSKÁ
BEROVÁ
1438
1439
RENÁTA
MÁRIA
BEROVÁ
BERSKÁ
1440
VIERA
BERTHÓTYOVÁ
1441
1442
MÁRIA
TIBOR
BERTÓKOVÁ
BERTOLD
1443
1444
1445
1446
1447
1448
BEATA
MARIO
EVA
PETER
GABRIELLA
LÁSZLÓ
BERTOLDOVÁ
BERTOLI
BERŽINCOVÁ
BERŽINEC
BESE
BESE
1449
ANDREJ
BESEDA
1450
GASIM
BESHIR
1451
1452
1453
GORASHI
AIDA
DUŠAN
BESHIR
BESHIROVÁ
BESTVINA
1454
ZDENKA
BETÁKOVÁ
1455
1456
1457
1458
JOZEF
JURAJ
ĽUBICA
ŠTEFÁNIA
BEVILAQUA
BEVILAQUA
BEVILAQUOVÁ
BEVILAQUOVÁ
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
ANTON
MARTIN
ĽUBOŠ
DANICA
DRAHOSLAVA
ELENA
JANA
BEZÁK
BEZÁK
BEZÁK
BEZÁKOVÁ
BEZÁKOVÁ
BEZÁKOVÁ
BEZÁKOVÁ
1466
MARCELA
BEZÁKOVÁ
VNsP n.o.
Dolnooravská NsP
MUDr. L. N. Jégého
NsP - gyn. pôr. odd.
NsP
BEMED s.r.o.
NZZ - gynekolog. amb.
NsP - int. odd.
DFN
Lučenec
NsP - FBLR
Sociálna poisťovňa
NZZ - amb. pre deti a
dorast
Praktická amb. pre deti a
dorast
G & D Care, s.r.o.
UNB Cyrila a Metoda - I.
gyn. pôrod. klinika FN
NZZ - PLPD
Trenčín
Bratislava
neurčená odbornosť
LDCH, iné odborné liečebné ústavy
(ak ich nemožno
gynekológia a pôrodníctvo
neurológia
vnútorné lekárstvo
klinická onkológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
posudkové lekárstvo
Trenčín
pediatria
Holice na Ostrove, Rohovce
Bratislava
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Piešťany
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
VOÚ - TaRCH
NsP a.s.
FORLIFE n.o. VšN
MFN - ústav patologickej
anatómie
BESHIR chir.,s.r.o. chir. amb.
MUDr.Gorashi Beshir ,
s.r.o. - detská amb.
DFN
ÚVN
Nitra
Dunajská Streda
Komárno
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Martin
patologická anatómia
Rožňava
chirurgia
Rožňava
Košice
Ružomberok
pediatria
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Nešt. psychiatrická amb.
Krajské operačné
stredisko ZZS
NZZ chirurgická ambul.
NsP
NsP
Vojenský útvar 1355 ambul. všeob. lekára
FN
RAT kl. OÚSA s.r.o.
Falck Healthcare
UN BA - OAIM
Privátna amb. PDaD
NZZ
Špecializov. nem. sv.
Svorada Zobor n.o.
Bratislava
psychiatria
Trenčín
Spišská Nová Ves
Trenčín
Spišská Nová Ves
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
pneumológia a ftizeológia
hematológia a transfuziológia
Liptovský Mikuláš
Nitra
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Ilava
Nové Zámky
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
radiačná onkológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
Nitra - Zobor
vnútorné lekárstvo
Dolný Kubín
Banská Štiavnica
Žiar nad Hronom
Bardejov
Bardejov
Nové Mesto nad Váhom
Košice
AVL s.r.o. - ambulancia
prakt. lekára
Nemocnica Poprad a.s.
FN
PEDIAMED s.r.o.
FN - klinika pediatrie a
neonatológie
NsP
NZZ - geriatr. ambul.
Banská Bystrica
Poprad
Bratislava
Bratislava
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
vnútorné lekárstvo
pediatria
Trenčín
Levoča
Rožňava
pediatria
psychiatria
geriatria
Nižná Slaná
všeobecné lekárstvo
Bratislava
pediatria
Poltár
pediatria
Topoľčany
Košice
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Spišská Nová Ves
Levoča
Trenčín
kardiológia
oftalmológia
otorinolaryngológia
1467
1468
1469
1470
VIERA
ŠÁRKA
TATIANA
DAGMAR
BEZÁKOVÁ
BEZÁKOVÁ
BÉZAYOVÁ
BEZECNÁ
1471
1472
1473
1474
1475
JANA
JIŘÍ
ALŽBETA
ANNA
MÁRIA
BEZECNÁ
BEZECNÝ
BEZEGOVÁ
BEZEKOVÁ
BEZEKOVÁ
1476
MARIANNA
BEZEKOVÁ
1477
JANA
BEĽOVÁ
1478
1479
MONIKA
KATARÍNA
BEĽOVÁ
BEŠENYIOVÁ
1480
1481
1482
1483
1484
JOZEF
KATARÍNA
MIROSLAVA
MARCELA
MIKULÁŠ
BEŽILLA
BEŽILLOVÁ
BEŽOVÁ
BEŽOVSKÁ
BIACSKO
1485
JÁN
BIAČKO
1486
1487
MONIKA
PAVOL
BIAČKOVÁ
BIATH
1488
1489
JAROSLAV
ANNA
BIBZA
BIBZOVÁ
1490
1491
JURAJ
PAVEL
BICÁK
BICIAN
FNsP - klinika
detsk.chirurgie
NZZ - interné odd.
Železničné zdravotníctvo
Košice s.r.o.- RDG odd.
DFNsP
1492
MÁRIA
BICKOVÁ
NsP - odd. klin. onkológie Galanta
klinická onkológia
1493
1494
RENÁTA
JÁN
BIČANOVSKÁ
BIČEJ
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
1495
LUKÁŠ
BIČEJ
NÚTPCH a HCH - OAIM Vyšné Hágy
AMBBI s.r.o
Prešov
Vranovská nemocnica
n.o.
Vranov nad Topľou
1496
JAROSLAV
BIEHUNEK
1497
1498
ALEXANDRA
RÓBERT
BIČIANOVÁ
BIEL
APL pre dospelých
Kl.pre deti a dor. A.Getl.
SPAM,NsP CaM
NZZ - ambul.pre deti a
dorast
Nemocnice s
poliklinikami n.o.
LABMED, a.s.
NZZ - Kardiologická
ambulancia
NZZ - očná ambul.
FN - ORL klinika
NsP
Kráľovský Chlmec
NABIA s.r.o neurol.ambul.
Sobrance
Psychiatrická nemocnica
n.o.
Michalovce
REFIT s.r.o.
Nemocnice s
poliklinikami n.o.
Nemocnica a.s.
gynekológia a pôrodníctvo
neurológia
psychiatria
Bratislava
Modra
detská chirurgia
vnútorné lekárstvo
Košice
Banská Bystrica
rádiológia
pediatrická hematológia a onkológia
Partizánske
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Topoľčany
Košice
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
1499
1500
1501
JURAJ
GIZELA
MARCELA
BIELEK
BIELEKOVÁ
BIELEKOVÁ
1502
ALENA
BIELENÁ
1503
1504
1505
1506
ĽUBICA
GABRIELA
MARIÁN
MARIÁN
BIELENÁ
BIELEŠOVÁ
BIELICH
BIELICH
1507
1508
EMÍLIA
SOŇA
BIELICHOVÁ
BIELICKÁ
1509
1510
1511
1512
1513
1514
ERICH
EUGEN
JÁN
MATEJ
MATEJ
PETER
BIELIK
BIELIK
BIELIK
BIELIK
BIELIK
BIELIK
1515
1516
1517
RADOSLAV
TIBOR
ĽUDOVÍT
BIELIK
BIELIK
BIELIK
1518
ANDREA
BIELIKOVÁ
1519
ANNA
BIELIKOVÁ
1520
1521
1522
ANTÓNIA
EVA
JANA
BIELIKOVÁ
BIELIKOVÁ
BIELIKOVÁ
1523
1524
KATARÍNA
MÁRIA
BIELIKOVÁ
BIELIKOVÁ
1525
1526
1527
MARIANNA
MARTA
MIROSLAVA
BIELIKOVÁ
BIELIKOVÁ
BIELIKOVÁ
1528
1529
1530
1531
SVETLANA
VERONIKA
ZUZANA
GABRIELA
BIELIKOVÁ
BIELIKOVÁ
BIELIKOVÁ
BIELOVÁ
FNLP - kl. ortop. a
traumat. pohyb.
ústrojenstva
NZZ - interná amb.
B.Braun Avitum s.r.o.
NZZ - Privátna ambul.
pre deti a dorast
UNM - nemocničný
hygienik
Kysucká NsP
NsP
FN
NZZ - ambul. všeobec.
lekára
FN
B+P Praktik,s.r.o. Ambulancia PLPD
NsP FDR
KAMEAT s.r.o.
Nemocnica a.s.
FN
VšNsP - gyn-pôr. odd.
University College
Hospital
FNsP F. D. Roosevelta
GeoMed s.r.o.
FN - ÚVN SNP - očná
klinika
BIELMED, s.r.o. PLPDD
FN
NZZ
Košice
Levice
Zvolen
ortopédia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Liptovský Mikuláš
pediatria
Martin
Čadca
Nitra
Nitra
verejné zdravotníctvo
neurčená odbornosť
urológia
neurčená odbornosť
Nitra
Nitra
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Dolný Kubín
Banská Bystrica
Nové Mesto nad Váhom
Poprad
Trenčín
Lučenec
všeobecné lekárstvo
chirurgia
endokrinológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Galway, Ireland
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
Trenčín
pediatrická
gastroenterológia;hepatológia a výživa
Ružomberok
oftalmológia
Štúrovo
Bratislava
Lehnice
pediatria
neonatológia
pediatria
MN Prof.R.Korca - FBLR Zlaté Moravce
FNsP
Nové Zámky
FNsP F. D. Roosevelta kožná klinika SZV
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
DFNsP
Bratislava
Endokrino, s.r.o.
FN - FRO
NsP
ÚVN SNP
Banská Bystrica
Trenčín
Bratislava
Ružomberok
neurčená odbornosť
pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej
premeny a výživy
geriatria
pediatria
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
1532
1533
1534
1535
1536
1537
PAVEL
PETER
RUDOLF
HANA
KRISTÍNA
MILAN
BIENSKY
BIENSKY
BIERMANN
BIHÁNYOVÁ
BIHARIOVÁ
BĚHUNČÍK
1538
PETER
BIKSADSKÝ
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
ANNA
MARTA
MARTA
MIRIAM
VIERA
DARINA
MIROSLAV
RADOVAN
ELENA
ŠTEFAN
MARIÁN
BILÁ
BÍLA
BILÁ
BILAČIČOVÁ
BILÁKOVÁ
BILANČÍKOVÁ
BILANIN
BILANÍN
BILČÍKOVÁ
BÍLEK
BÍLENKÝ
1550
1551
1552
1553
1554
JOZEF
ANDREJ
MILAN
PETER
TOMÁŠ
BILICKÝ
BILIK
BÍLIK
BÍLIK
BÍLIK
1555
1556
VASIL
KATARÍNA
BILIK
BILÍKOVÁ
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
LUCIA
NATÁLIA
DANIEL
ADRIANA
JÁN
BORIS
ANGELA
BÍLIKOVÁ
BÍLIKOVÁ
BĚLINA
BILIŠIČOVÁ
BILKOVIČ
BILÝ
BILŠÁKOVÁ
1564
JAROSLAV
BINDAS
1565
1566
1567
1568
MICHAL
PAVOL
GALINA
MAGDALÉNA
1569
1570
MILOTA
SOŇA
FNsP F. D. Roosevelta odd. plastickej chirurgie Banská Bystrica
Malta
plastická chirurgia
NsP - OAIM
Nemocnica a.s.
ŽNsP
FNsP akad. L. Dérera neurochirurg. klinika
FN sP J.A.Reimana neurol.odd.
Balmet s.r.o.
Nitra
Zvolen
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
Bratislava
chirurgia
Prešov
Bratislava
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
NsP
NZZ - PLPDD
NZZ - ZS
Patológia
NZZ - oftalmol. amb.
SÚSCH
NZZ - PLPD
Bratislava
Široké
Bratislava
Vranov nad Topľou
Svidník
Bratislava
Holíč
neurčená odbornosť
pediatria
všeobecné lekárstvo
patologická anatómia
oftalmológia
kardiológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
LF UK - I. Rádiologická
klinika
Bratislava
rádiológia
neurčená odbornosť
pediatria
ortopédia
anestéziológia a intenzívna medicína
NZZ - amb. pre deti
Nemocnica n.o.
NsP Brezno n.o.
JERNE s.r.o. - imunolog.
alergol. amb.
NsP - III. interná kl.
NsP n.o. - diabetolog.
amb.
FNsP F. D. Roosevelta
ORTOPNOV sr.o.
Sociálna poisťovňa
NsP F. D. Roosevelta
VÚSCH a.s.
LDCH
Dolná Krúpa
Topoľčany
Brezno
Partizánske
Banská Bystrica
Nováky
Nové Zámky
Banská Bystrica
Košice
Humenné
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
anestéziológia a intenzívna medicína
ortopédia
posudkové lekárstvo
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Humenné
chirurgia
BINDAS
BINDAS
BINDASOVÁ
BINDASOVÁ
Nemocnica A. Leňa n.o.
NsP Š. Kukuru - ORL
odd.
NZZ - PLPD
NsP A. Leňa - ARO
NZZ - PLPD
Michalovce
Koškovce
Humenné
Humenné
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
BINDASOVÁ
BINDASOVÁ
NZZ - detská ambulancia Tisovec
NsP a.s.
Trebišov
Partizánske
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
ŠTEFAN
KATARÍNA
MARTINA
MARTA
OĽGA
JÁN
PETER
ALŽBETA
OĽGA
BINDER
BINOVSKÁ
BÍNOVSKÁ
BIRÁSOVÁ
BIRÁSOVÁ
BIRČÁK
BIRČÁK
BIRČÁKOVÁ
BIRČÁKOVÁ
1580
LADISLAV
BÍREŠ
1581
1582
MIROSLAV
BOHDANA
BÍREŠ
BÍREŠOVÁ
1583
1584
1585
KAMIL
ZUZANA
ANNA
BIRINGER
BIRINGEROVÁ
BIRKOVÁ
1586
1587
1588
1589
KATARÍNA
VIERA
BELO
CSABA
BIRKOVÁ
BIRKUŠOVÁ
BIRÓ
BIRÓ
1590
1591
1592
1593
1594
1595
ALENA
DARINA
KATARÍNA
KATARÍNA
ZUZANA
ERNEST
BÍROVÁ
BÍROVÁ
BÍROVÁ
BÍROVÁ
BÍROVÁ RERKOVÁ
BIROŠ
1596
1597
ANNA
ERIKA
BIROŠOVÁ
BIROŠOVÁ
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
ĽUBICA
MÁRIA
KRISTÍNA
EMIL
LADISLAV
DOMINIKA
ABDULMALEK
BIROŠOVÁ
BIRTOKOVÁ
BISKUPSKÁ BOĎOVÁ
BISTA
BISTÁK
BĚTÁKOVÁ
BITAR
1605
1606
EVA
MÁRIA
BITAROVSKÁ
BITTALOVÁ
1607
EVA
BITTAROVSKÁ
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
Stará Ľubovňa
Prevent - centrum s.r.o.
NsP
NZZ - PLPD
FN - chirurgická klinika
BŠ Medical s.r.o.
NsP
NsP , n.o. - RDG odd.
Uniklinika kardinála
Korca
RELIGIA ,s.r.o.ambul.všeobecného
lekára
FN - psychiatr. odd.
UNM - gynekolog.pôrodn. kl.
MFN - kl. OAIM
LFUPJŠ
neurčená odbornosť
Trnava
Trstená
Trenčín
Nitra
Tlmače
Žilina
Levice
všeobecné lekárstvo
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
chirurgia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
rádiológia
Prievidza
vnútorné lekárstvo
Trenčín
Trenčín
všeobecné lekárstvo
psychiatria
Martin
Martin
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
NsP sv. Jakuba n.o.
Bardejov
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
OÚSA s.r.o.
AB Vitalita s.r.o ambul.všeob.lekára
DaMed s.r.o.
FN
FN
Nemocnica a.s.
Bratislava
patologická anatómia
Martin
Bratislava
Nitra
Nitra
Poprad
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
chirurgia
Neštátna amb. pre deti a
dorast
Bardejov
VLDD Terňa s.r.o.
Terňa
Polikl. Medicínske
centrim s.r.o - detská
amb.
Košice
pediatria
pediatria
pediatria
neurčená odbornosť
Univerzitná nemocnica
Martin
MEDICAN s.r.o.
Trnava
NsP sv. Lukáša
Galanta
CELL B, s.r.o.
DFNsP
MUDr.Eva Bittarovská
s.r.o. - PLPD
Levice
Bratislava
chirurgia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
Prievidza
všeobecné lekárstvo
+
Trnava 917 01
rádiológia
Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada
Zobor n.o.
FNsP - odd. klinickej
farmakológie
Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja
Nitra
rádiológia
Nové Zámky
klinická farmakológia
Nitra
posudkové lekárstvo
Úrad voj. správy
Onkologická kl. SZU
FNsP akad. L. Dérera
NsP - chir. odd.
DFNsP - neurochir.
klinika
NsP
DKPaF - amb.detskej
gastroenterológie
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Bratislava
Žilina
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
hygiena životného prostredia
chirurgia
Bratislava
Bratislava
neurochirurgia
neurčená odbornosť
Bratislava
pediatria
NsP
Liptovská NsP
NZZ - PLPDD
NsP n.o.
Stará Ľubovňa
Liptovský Mikuláš
Michal na Ostrove
Bardejov
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
Medical Consulting s.r.o.
Dôvera ZP a.s. - revizny
lekár
NZZ - očná amb.
NsP - OAIM
NÚSCH a.s.
Michalovce
chirurgia
Prešov
Sobrance
Dolný Kubín
Bratislava
urológia
oftalmológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Nové Zámky
Snina
Humenné
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
Piešťany
Humenné
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gastroenterológia
Bratislava
neurčená odbornosť
BLAHO
BLAHO
BLAHOVÁ
BLAHOVÁ
Novapharm s.r.o.
NsP - interné odd.
NsP A. Leňa
NZZ - cent.
oxygenoterapie a fyz.
liečby
NsP A. Leňa
Nemocnica - I.
neurologická kl.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
MEDIGYN s.r.o.
Union ZP
MEDEND s.r.o
Bojnice
Piešťany
Bratislava
Košice
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
radiačná onkológia
vnútorné lekárstvo
BLAHOVÁ
BLÁHOVÁ
JESSENIUS diagnostické centrum a.s. Nitra
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
1608
KAROL
BITTER
1609
ANDREA
BITTEROVÁ
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
HEDVIGA
RICHARD
LUCIA
MÁRIA
MÁRIA
ANDREJ
IGOR
BITTEROVÁ
BITTNER
BITTNEROVÁ
BIZEOVÁ
BIZEOVÁ
BÍZIK
BÍZIK
1617
1618
IVAN
IVONA
BÍZIK
BIZÍKOVÁ
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
JANA
VIERA
LADISLAV
PETER
BRANISLAV
VALÉRIA
SLAVOMÍR
BÍZIKOVÁ
BÍZIKOVÁ
BIZNÁR
BIZOVSKÝ
BIZUB
BIZUBOVÁ
BIĽ
1626
MARIÁN
BIĽO
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
MAGDALÉNA
NATAŠA
AGNESA
MARKO
JAROSLAV
KONRÁD
MICHAL
MICHAL
BIĽOVÁ
BIĽOVÁ
BJELOVÁ
BJELOŠEVIČ
BLAHA
BLAHA
BLAHA
BLÁHA
1635
1636
OLDRICH
PAVOL
BLAHA
BLAHA
1637
ANDREJ
BLAHO
1638
1639
1640
1641
IVANA
STANISLAV
ALEXANDRA
ALŽBETA
1642
1643
ANNA
BARBORA
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
1644
1645
1646
1647
1648
1649
BEÁTA
DRAHOMÍRA
JANA
JANA
LUCIA
MAGDALÉNA
BLAHOVÁ
BLÁHOVÁ
BLAHOVÁ
BLAHOVÁ
BLAHOVÁ
BLAHOVÁ
1650
1651
MARGITA
MARIANNA
BLAHOVÁ
BLAHOVÁ
1652
MARTA
BLAHOVÁ
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
MIROSLAVA
OLIVIERA
ĽUBICA
ĽUDMILA
ALŽBETA
MARTA
JURAJ
BLAHOVÁ
BLAHOVA
BLAHOVÁ
BLAHOVÁ
BLAHOVÁ VÍCENOVÁ
BLAHOVCOVÁ
BLAHUNKA
1660
1661
RUDOLF
VIERA
BLAHUNKA
BLAHUNKOVÁ
1662
1663
1664
IVAN
PETER
ŠTEFAN
BLAHÚT
BLAHÚT
BLAHÚT
1665
1666
1667
1668
1669
1670
SOŇA
STANISLAVA
IVAN
MIROSLAVA
DANA
MICHAL
BLAHUTIAKOVÁ
BLAHUTOVÁ
BLAHUŠ
BLAHUŠIAKOVÁ
BLAHYJOVÁ
BLANÁR
1671
1672
1673
1674
IGOR
ZORA
CLAUDIA
EVA
BLANÁRIK
BLANÁRIKOVÁ
BLANÁROVÁ
BLANÁROVÁ
1675
LADISLAV
BLASKÓ
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
SERGII
ANDREA
IGOR
MICHAELA
MILAN
PETER
PETER
BLAZHKO
BLAZSEKOVÁ
BLAŠKO
BLAŠKO
BLAŠKO
BLAŠKO
BLAŠKO
GPMED s.r.o amb.všeob.lekára
NsP L. N. Jégého
NsP a.s.
FNsP
NsP A. Leňa
NZZ
Privátna ambulancia pre
deti a dorast
VšZP
MUDr.Blahová s.r.o.PLPDD
Nemocnica Dr. V.
Alexandra
SLK
MEDIGYN s.r.o.
Krompachy
Dolný Kubín
Skalica
Žilina
Humenné
Nováky
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Kamenica nad Cirochou
Prievidza
pediatria
klinická mikrobiológia
Zavar
pediatria
Kežmarok
Piešťany
Piešťany
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
DFNsP
Bratislava
neurčená odbornosť
LU Šamorín-Čilistov
Slovenské liečebné
kúpele
NZZ - PLPD
NZZ - interná a reumatol.
amb.
I. interná kl. SZU a UN
NZZ - APLPD
Šamorín
Piešťany
Bratislava
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
Ružomberok
Bratislava
Námestovo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Zvolen
Martin
Bratislava
Žilina
Kremnica
Košice - Šaca
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Praha
Bratislava
Košice
Kráľovský Chlmec
neurčená odbornosť
klinická imunológia a alergológia
vnútorné lekárstvo
pediatria
Šahy
všeobecné lekárstvo
Stropkov
Galanta
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Žilina
Nitra
neurčená odbornosť
hematológia a transfuziológia
ortopédia
dermatovenerológia
urológia
urológia
kardiológia
MUDr.Soňa Blahutiaková
, s.r.o. - gynekol. amb.
NZZ - psych. amb.
Nem. SV. Michala, a.s.
Krankas s.r.o.
KREMZDRAV s.r.o.
VSŽ Nemocnica a.s.
Roche s.r.o.
Diagnostická div.
Alergológia
FNLP - I. interná kl.
NZZ - pediatria
Hontsan s.r.o - amb.
PLPD
Falck Záchranna a.s. RLP
NsP sv. Lukáša
Adimed s.r.o
UNB - kožná klinika
LF UK
FNsP - urologické odd.
Kardiocentrum s.r.o.
1683
1684
PETER
ROBERT
BLAŠKO
BLAŠKO
1685
VOJTECH
BLAŠKO
1686
1687
ADELA
BLANKA
BLAŠKOVÁ
BLAŠKOVÁ
1688
HENRIETA
BLAŠKOVÁ
1689
IDA
BLAŠKOVÁ
1690
1691
1692
IVANA
JANA
LUCIA
BLAŠKOVÁ
BLAŠKOVÁ
BLAŠKOVÁ
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
MARCELA
MÁRIA
MARTINA
ROMANA
VIERA
SLAVOMÍR
EVA
JANA
BLAŠKOVÁ
BLAŠKOVÁ
BLAŠKOVÁ
BLAŠKOVÁ
BLAŽEČKOVÁ
BLAŽEJ
BLAŽEJOVÁ
BLAŽEJOVÁ
1701
1702
1703
MARTIN
RADOVAN
ALENA
BLAŽEK
BLAŽEK
BLAŽEKOVÁ
1704
1705
1706
ELENA
JANA
KLÁRA
BLAŽEKOVÁ
BLAŽEKOVÁ
BLAŽEKOVÁ
1707
TATIANA
BLAŽEKOVÁ
1708
1709
MONIKA
VLADIMÍR
BLAŽEŇÁKOVÁ
BLAŽO
1710
1711
1712
1713
HELENA
PETER
ALŽBETA
MÁRIA
BLEHOVÁ
BLICHA
BLICHÁROVÁ
BLICHOVÁ
1714
1715
1716
1717
1718
NINA
PETER
JANA
ZUZANA
BOŽENA
BLIŽNÁKOVÁ
BLUSKA
BLUSKOVÁ
BLUSKOVÁ
BLÜMELOVÁ
Nemocničná a.s.
ŽNsP - chirurg. odd.
Železničné zdravotníctvo
s.r.o.
Onkologický ústav sv.
Alžbety
Malacky
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
chirurgia
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
rádiológia
Rožňava
pediatria
Topoľčany
Považská Bystrica
Bratislava
neurčená odbornosť
oftalmológia
neurčená odbornosť
KONZÍLIUM, s.r.o. FBRL
Posádková Poliklinika
FNsP
Nemoc.L.Derera - KAIM
NZZ
Dubnica nad Váhom
Trenčín
Žilina
Bratislava
Rimavská Sobota
oftalmológia
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
dermatovenerológia
NZZ - PLPDD
UNLP I. chir. klinika
Uromedik s.r.o. - urolog.
amb.
MUDr. Elena Blažeková
Vrbové
Košice
pediatria
chirurgia
Bratislava
Galanta
urológia
všeobecné lekárstvo
Galanta
Myjava
Senica
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
pediatria
Banská Bystrica
pediatria
Dolný Kubín
Solivar - Prešov
neurčená odbornosť
pediatria
Bratislava
Svidník
Košice
Svidník
rádiológia
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
oftalmológia
FN L. Pasteura + UPJŠ klinika RDG a NM
NsP sv. Barbory, detské
odd.
Nemocnice s
poliklinikami n.o. ZZ
NZZ - očná amb.
DFNsP
MUDr. Elena Blažeková
s.r.o. - PLPD
NsP
PEDIATER KB s.r.o.
FNsP F.D.R - odd.
neonatológie a JIRS
Dolnooravská NsP
MUDr. L. N. Jégého
Amb. PLPDD
NsP sv.Michala a.s. RTG odd.
NsP - ORL odd.
UNLP Ústav patológie
NZZ - očná amb.
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
UNB
Bratislava
pediatria
rádiológia
DFNsP - detská klinika
NZZ
pediatria
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
1719
1720
EVA
KATARÍNA
BLYTHE
BLŠTÁKOVÁ
1721
1722
1723
NAĎA
JOZEF
LÓRANT
BLŠTÁKOVÁ
BOBÁK
BOBÁK
1724
1725
MARTIN
RÓBERT
BOBÁK
BOBÁK
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
ALENA
ANNA
ERIKA
SVETLANA
ANDREA
JELA
MARIANA
VERONIKA
BOBÁKOVÁ
BOBÁKOVÁ
BOBÁKOVÁ
BOBÁKOVÁ
BOBÁLYOVÁ
BOBÁŇOVÁ
BOBÁŇOVÁ
BOBÁĽOVÁ
1734
1735
1736
1737
PETER
JANA
JÁN
RICHARD
BOBČÁK
BOBČÁKOVÁ
BOBEK
BOBEK
1738
OĽGA
BOBELOVÁ
1739
1740
1741
JURAJ
ONDREJ
ONDREJ
BOBER
BOBÍK
BOBÍK
1742
1743
MICHAL
OLESIA
BOBINEC
BOBITA
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
DANA
KATARÍNA
MINA
VIKTÓRIA
JÚLIUS
PETER
DANA
EVA
BOBOCKÁ
BOBOCKÁ
BOBOCKÁ
BOBOCKÁ
BOBOVNICKÝ
BOBOVNÍK
BOBOŠOVÁ
BOBRÍKOVÁ
1752
1753
1754
NIKITA
MARTINA
PAVOL
BOBROV
BOBROVSKÁ
BOBROVSKÝ
1755
ALENA
BOBULOVÁ
1756
VERONIKA
BOBUĽSKÁ
FORLIFE n.o. Všeobecná nemocnica
FNsP a.s.
NsP s.r.o. - FMC
dialyzačné služby s.r.o.
DENMED s.r.o
BBRAUN Avitum s.r.o.
FNsP J. A. Reimana klinika geriatrie
Romamed spol. s r.o.
Poliklinika Ergomed očná ambulancia
NsP sv. Cyrila a Metoda
Pollens s.r.o
Krajská pobočka VšZP
FNsP
NsP
NsP
FN
NZZ - všeobecné
lekárstvo
Komárno
Skalica
geriatria
neurčená odbornosť
Hlohovec
Svidník
Galanta
lekár bez špecializácie
všeobecné lekárstvo
nefrológia
Prešov
Svidník
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Košice
Bratislava
Šaľa
Prešov
Trnava
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Trnava
oftalmológia
hematológia a transfuziológia
klinická imunológia a alergológia
revízne lekárenstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Liptovský Mikuláš
všeobecné lekárstvo
ZS
NsP - neurolog. odd.
Závod
Čadca
UNLP - interné odd.
FNLP - 1. chirurgická
klinika
NsP a.s. - odd. RTG
NsP Trebišov a.s.
Wesper s.r.o. poliklinika Sekčov
Forlife n.o.
NZZ - dermatovener.
amb.
FNsP - IV. interná kl.
3. súkromná nemocnica
MUDr. Bobocká Viktória
Košice
všeobecné lekárstvo
neurológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Košice
Trebišov
Trebišov
chirurgia
rádiológia
dermatovenerológia
Prešov
Komárno
neurológia
neurčená odbornosť
Trenčín
Bratislava
Bánovce nad Bebravou
Topoľčany
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
pediatria
NZZ - kožná amb.
Michalovce
dermatovenerológia
Košice
Martin
Martin
súdne lekárstvo
patologická anatómia
chirurgia
Liptovský Mikuláš
pediatria
Nová Ľubovňa
pediatria
Ústav súdneho lekárstva
LF UPJŠ
UNM
MFN
Alamed s.r.o. - detská
amb.
VBPP s.r.o. - detská a
dorast. amb.
1757
1758
NATALIYA
OLES
BOBYNETS
BOBYNETS
1759
MÁRIA
BOCHNIČKOVÁ
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
ĽUBOMÍR
VIERA
JOZEF
MARCEL
MIKULÁŠ
JARMILA
DAGMAR
ANDREA
BOCKANIČ
BOCKANIČOVÁ
BOCKO
BOCSIK
BODA
BODACZOVÁ
BODÁKOVÁ
BODENSTORFER
1768
SVETLANA
BODÍKOVÁ
1769
ALEXANDER
BODNÁR
1770
BORIS
BODNÁR
1771
1772
1773
1774
1775
JOZEF
JOZEF
JURAJ
OLEKSANDR
VIKTOR
BODNÁR
BODNÁR
BODNÁR
BODNAR
BODNAR
1776
ŠTEFAN
BODNÁR
1777
1778
ALŽBETA
ANNA
BODNÁROVÁ
BODNÁROVÁ
1779
1780
BEÁTA
BEÁTA
BODNÁROVÁ
BODNÁROVÁ
1781
DRAHOMÍRA
BODNÁROVÁ
1782
1783
1784
1785
1786
1787
IVETA
MAGDALÉNA
MÁRIA
MARTA
MONIKA
NADEŽDA
BODNÁROVÁ
BODNÁROVÁ
BODNÁROVÁ
BODNÁROVÁ
BODNÁROVÁ
BODNÁROVÁ
1788
1789
NATÁLIA
OXANA
BODNÁROVÁ
BODNÁROVÁ
1790
1791
1792
1793
VIERA
FRANTIŠEK
FRANTIŠEK
JÁN
BODNÁROVÁ
BODO
BODO
BODO
Nemocnica n.o.
Nemocnica n.o.
Akadémia ozbrojených
síl gen. Štefánika
DFN - odd. detskej
chirurgie
Pro Care a.s..
Cytopathos,spol.s.r.o
NsP, OAIM
ORYX B spol.s r.o.
Topoľčany
Topoľčany
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Liptovský Mikuláš
posudkové lekárstvo
Košice
Košice
Bratislava
Spišská Nová Ves
Vranov nad Topľou
detská chirurgia
urológia
patologická anatómia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
FN - KAIM
Nitra
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
psychiatria
Košice
Spišská Nová Ves
Košice
Žilina
Myjava
patologická anatómia
všeobecné lekárstvo
kardiológia
chirurgia
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
IV. interná kl. LF UK, NsP
Sv. CaM
ALYBODY s.r.o. gynek.ambul.
FNLP - I. psychiatrická
klinika
HIS.DG s.r.o.
Cytodiagnostické lab.
BONAMED s.r.o.
UN L. Pasteura
FNsP - chirurg. odd.
NsP
FNLP - FRO
NZZ - pediatr. pneum. a
ftiziologická ambulancia
Léčebna TRN
Krajské operačné
stred.ZZS
ProCare a.s.
Košice
NsP
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
FNsP Dérera
NsP
FNLP
BONAMED s.r.o. PLPDD
FNsP - KDD
Záchranná a dopravná
zdravotnícka služba
NsP Š. Kukuru a.s.
ChirBo s.r.o.
Košice
Mirošov, ČR
pneumológia a ftizeológia
Košice
Košice
Vranov nad Topľou
anestéziológia a intenzívna medicína
gastroenterológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Stará Ľubovňa
Bratislava
Trebišov
vnútorné lekárstvo
chirurgia
vnútorné lekárstvo
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
Nálepkovo
Košice
pediatria
neurológia
Bratislava
Michalovce
Sobrance
pediatria
neurčená odbornosť
chirurgia
1794
1795
1796
MARTA
CSABA
CECÍLIA
BODOROVÁ
BODZÁS
BODZÁSOVÁ
1797
1798
1799
1800
ELENA
MILAN
RADOVAN
MIROSLAV
BODZÁŠOVÁ
BOČA
BOČA
BOČÁK
1801
1802
1803
1804
JANA
VIERA
MARIÁN
BORIS
BOČÁKOVÁ
BOČÁKOVÁ
BOČEK
BOČEV
1805
JANA
BOČINCOVÁ
1806
1807
1808
DANIEL
BOHUMIL
ŠTEFAN
BOČÍNEC
BOČKAY
BOČKAY
1809
EVA
BOČKOROVÁ
1810
1811
1812
1813
ALENA
LADISLAV
LADISLAV
JORDAN
BOGÁČOVÁ
BOGDÁN
BOGDÁN
BOGDANOV
1814
1815
ĽUBICA
KYRA
BOGDÁNOVÁ
BOGDÁNYOVÁ
1816
SANDRA
BOGDÁNYOVÁ
1817
1818
1819
1820
1821
GABRIEL
JÁN
JOZEF
EVA
EVA
BOGNÁR
BOGNÁR
BOGNÁR
BOGNÁROVÁ
BOGNÁROVÁ
1822
1823
ĽUBICA
IVANA
BOGNÁROVÁ
BOGNEROVÁ
1824
KATARÍNA
BOGNEROVÁ
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
SILVIA
MARTIN
VLADIMÍR
VLADIMÍR
MARCELA
VLADIMÍR
ANDREA
BOGYAIOVÁ
BOHÁČ
BOHÁČ
BOHÁČ
BOHÁČEKOVÁ
BOHÁČIK
BOHÁČIKOVÁ
NsP - ORO
NsP
FN
Elmedic s.r.o. - amb.
všeob. lekára
Ružomberok
Kráľovský Chlmec
Ostrava, ČR
radiačná onkológia
gynekológia a pôrodníctvo
Seňa
všeobecné lekárstvo
FN
Olomouc, ČR
NsP - onkolog. odd.
Trenčín
LUNAMED, s.r.o. - gastrohepatol. ambul.
Trenčín
NsP - novorod. odd.
Trenčín
Oaza relax, s.r.o.
Ružomberok
UN LP - I.KAIM
Košice
Psychiatrická nemocnica
n.o.
Michalovce
Havelland Kliniken
GmbH
Nauen, Nemecko
ORTOMEDIC, s.r.o.
Trenčín
Cumulus s.r.o. odd.FBLR
Pro Care a.s.
Medicínske centrum
FNsP F. D. Roosevelta
NZZ - PLPD
Derma- Medica s.r.o. dermatovener. amb.
radiačná onkológia
gastroenterológia
pediatria
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
psychiatria
ortopédia
Košice
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Nitra
Banská Bystrica
Solčany
kardiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Topoľčany
dermatovenerológia
dermatovenerológia
NsP - II. gynek.-pôrod. kl. Bratislava
Patologicko-anatomické
pracovisko
Bratislava
NZZ - PLPD
Horné Obdokovce
neurčená odbornosť
ENDVIVA, s.r.o.
NZZ - gyn. amb. / Ozeta Neo /
FN
ZaMED s.r.o. - RLP
Pribeta
DFNsP, klinika detskej
psychiatrie
FNsP
Dunajská Streda
vnútorné lekárstvo
Topoľčany
Trenčín
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Pribeta
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
plastická chirurgia
Boháč s.r.o.
NÚSCH a.s.
NZZ - neurolog. amb.
MFN
Považská Bystrica
Bratislava
Kysucké Nové Mesto
Martin
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurológia
neurčená odbornosť
patologická anatómia
všeobecné lekárstvo
1832
1833
1834
1835
1836
ANNA
ELENA
MARGITA
INGRID
ALEXANDER
BOHÁČIKOVÁ
BOHÁČIKOVÁ
BOHÁČIKOVÁ
BOHÁČOVÁ
BOHÓ
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
ŠTEFÁNIA
ŠTEFAN
ERIKA
ESTERA
FRANTIŠEK
ĽUBOMÍR
IMRE
BOHONOVÁ
BOHUCKÝ
BOHUNICKÁ
BOHUNICKÁ
BOHUNICKÝ
BOHUNICKÝ
BOHUNICZKY
1844
DANA
BOHUNSKÁ
1845
1846
KAMILA
SOŇA
BOHUNSKÁ
BOHUNSKÁ
1847
1848
MILOŠ
PETER
BOHUŠ
BOHUŠ
1849
1850
1851
1852
ELENA
EVA
MÁRIA
NADEŽDA
BOHUŠOVÁ
BOHUŠOVÁ
BOHUŠOVÁ
BOHYNÍKOVÁ
1853
MICHAL
BOĎA
1854
1855
1856
1857
MIROSLAV
IVANA
MAREK
EVA
BOĎA
BOĎOVÁ
BOJDA
BOJDOVÁ
1858
PETER
BOJČÍK
1859
1860
VERONIKA
EVA
BOJČÍKOVÁ
BOJNANSKÁ
1861
MILAN
BOJO
1862
1863
1864
PAVLÍNA
ANNA
MAGDALÉNA
BOJŇANSKÁ
BOJOVÁ
BOJOVÁ
1865
1866
EVA
TIBOR
BOJTÁROVÁ
BOKOR
1867
ANNA
BOKOVÁ
MEDI DWN, s.r.o.
NZZ - PLPDD
NZZ - detská amb.
Bratislava
Brezno
Pohronská Polhora
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
pediatria
VÚSCCH a.s.
FNsP - Ambulancia
medicíny drogových
závislostí
FNsP - chirurg.klinika
NZZ - PLPDD
NsP - chirurgická amb.
Košice
neurčená odbornosť
Nové Zámky
Nové Zámky
Komárno
Poprad
psychiatria
chirurgia
pediatria
chirurgia
NOÚ
DFNsP
Záchranná a dopravna
zdrav. služba
LAMPYRIS s.r.o. MUDr. Škodová
ESTHETIC s.r.o.
Bratislava
Bratislava
klinická onkológia
neurčená odbornosť
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Bratislava
oftalmológia
korektívna dermatológia
PK Nad Jazerom - PLPD Košice
Cytolab s.r.o.
Košice
NZZ - Súkromná detská
ambulancia
Dlhá nad Oravou
všeobecné lekárstvo
patologická anatómia
DFNsP - detské odd.
FNsP n.o. - odd.
úrazovej chirurgie
NZZ - gynekologická
amb.
2. detská klinika LF UK
FN - neurolog. odd.
ABE.AS s.r.o
Nemocnica L. Svobodu
n.o.
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
NEURON s.r.o.
Národná transfúzna
služba
FNsP JAR radiolog.odd.
FNsP F. D. Roosevelta
VšZP
UNB - kl. hematol. a
transf.
FNsP
NZZ - ZS Chemes, Priv.
amb. PLD
Bratislava
pediatria
Žilina
úrazová chirurgia
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Trenčín
Nitra
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
neurológia
vnútorné lekárstvo
Svidník
vnútorné lekárstvo
Svidník
Bratislava
neurčená odbornosť
neurológia
Banská Bystrica
pediatria
Prešov
Banská Bystrica
Banská Bystrica
lekár bez špecializácie
pediatria
revízne lekárstvo
Bratislava
Trnava
hematológia a transfuziológia
patologická anatómia
Humenné
všeobecné lekárstvo
pediatria
VšNsP a.s. - neurol.odd.
Posádková ambulancia
VÚ 1201
Kysucká NsP
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
Foniatrická a ORL amb.
FMC - dialyzačné služby
s.r.o.
MUDr.Zdenka
Boldizsárová s.r.o
NsP
FN
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
VšNsP n.o. - psychiatr.
amb.
FNLP - klinika ORL a
chirur. hlavy a krku
FNsP
Levoča
lekár bez špecializácie
Malacky
Čadca
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Stará Ľubovňa
Nitra
neurčená odbornosť
foniatria
Nové Zámky
nefrológia
Nové Zámky
Veľký Krtíš
Nitra
všeobecné lekárstvo
pediatria
otorinolaryngológia
Piešťany
neurológia
Lučenec
psychiatria
Košice
Nové Zámky
Dubnica nad Váhom
BOLEČEK
BOLE s.r.o - PLPD
MUDr.Silvester Boleček
s.r.o
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Nitra
všeobecné lekárstvo
MICHAL
BEÁTA
ALOJZ
ANDREA
JOZEF
BRONISLAVA
DANIELA
ZUZANA
BOLEHRADSKÝ
BOLERÁZSKA
BOLGÁČ
BOLGÁČOVÁ
BOLHAJ
BOLHOVÁ
BOLHOVÁ
BOLHOVÁ
Psychiatrická nemocnica
"Filipa Pinela"
DFN
MsNsP n.o.
NsP
Chir. odd. LVN
VšN
UNION ZP a.s.
VšNsP n.o.
Pezinok
Košice
Krupina
Bratislava
Košice
Rimavská Sobota
Bratislava
Lučenec
psychiatria
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurochirurgia
neurčená odbornosť
pediatria
neurčená odbornosť
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
MARTINA
ELENA
DAGMAR
DRAHOMÍRA
NORA
NIKOLETA
HELENA
ANNA
MARIANNA
BOLIBRUCHOVÁ
BOLJEŠÍKOVÁ
BOLLOVÁ
BOLLOVÁ
BOLVANSKÁ
BOLYOVÁ
BOMBAROVÁ
BOMBOROVÁ
BOMBOROVÁ
NsP Sv. Cyrila a Metoda
OÚSA
NsP - interné odd. A
NsP Sv. Lukáša
NZZ
FNsP
Bratislava
Bratislava
Žilina
Galanta
Liptovský Hrádok
Nové Zámky
oftalmológia
klinická onkológia
vnútorné lekárstvo
kardiológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
NZZ - APLPD
FNsP
Nenince
Nové Zámky
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
1901
SZILÁRD
BÓNA
1902
MIROSLAVA
BONDROVÁ
1868
ZUZANA
BOKŠANSKÁ
1869
1870
PETER
VOLODYMYR PAVLOVIČ
BOLAČEK
BOLBOT
1871
1872
INGRIDA
KATARÍNA
BOLCÁROVÁ
BOLCHOVÁ
1873
JÁN
BOLDIZSÁR
1874
1875
1876
ZDENKA
JÚLIUS
MARTIN
BOLDIZSÁROVÁ
BOLDIŠ
BOLDIŠ
1877
OĽGA
BOLDIŠOVÁ
1878
AGÁTA
BOLDIŽÁROVÁ
1879
1880
1881
1882
LUCIA
MILADA
MÁRIA
JANA
BOLDIŽÁROVÁ
BOLDIŽÁROVÁ
BOLČÁKOVÁ
BOLEBRUCHOVÁ
1883
SILVESTER
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
Bonaxon s.r.o neurologická ambulancia Komárno
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
Stará Ľubovňa
neurológia
neurčená odbornosť
1903
1904
1905
1906
1907
ZLATICA
BEÁTA
JÁN
JOZEF
VOJTECH
BONKOVÁ
BOPKOVÁ
BORÁK
BORÁK
BORÁROS
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
EVA
ZOLTÁN
KATARÍNA
LUCIA
IGOR
NATALIY
DESANA
PAVOL
ĽUDOVÍT
KAROL
KAROL
MÁRIA
MIROSLAVA
ĽUBICA
BORÁROSOVÁ
BORBÉLY
BORDÁČOVÁ
BORDÁČOVÁ
BORDUN
BORDUN
BORECKÁ
BORECKÝ
BORGULA
BORGUĽA
BORGUĽA
BORGUĽOVÁ
BORIKOVÁ
BORIKOVÁ
1922
1923
1924
1925
1926
1927
VIERA
VIERA
VIKTÓRIA
IGOR
IGOR
LADISLAV
BORIŠINCOVÁ
BORKOVÁ
BORKOVÁ
BORNAY
BORNAY
BORODÁČ
1928
1929
1930
VASILISA
LÍVIA
ALENA
BORODÁČOVÁ
BOROS
BOROVANOVÁ
1931
1932
RADKA
INGRID
BOROVANOVÁ
BOROVIČKOVÁ
1933
1934
1935
1936
1937
LUCIA
FRANTIŠKA
ANNA
JANA
JANKA
BOROVIČKOVÁ
BOROVIČOVÁ
BOROVSKÁ
BOROVSKÁ
BOROVSKÁ
1938
1939
JAROSLAVA
MARÍNA
BOROVSKÁ
BOROVSKÁ
1940
MIROSLAV
BOROVSKÝ
1941
1942
SVITLANA
ERICH
BOROVYK
BOROŠ
ŽNsP
Košice
všeobecné lekárstvo
FNsP J. A. Reimana
NZZ - PLPD
NZZ - PLPD
NZZ - Amb. prakt. lekára
pre deti a dorast
NsP II
NZZ - kožná amb.
Detské kardiocentrum
VšNsP n.o.
VšNsP n.o.
FN - kožná klinika
NÚTaRCH
Belford Hospital
Prešov
Kysucký Lieskovec
Dunajská Streda
urológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Gabčíkovo
Nové Zámky
Piešťany
Bratislava
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš
Bratislava
Bratislava
Fort Viliam
pediatria
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
ORTHOPAEDIA, s.r.o.
Šamorín
ortopédia
VšZP
NZZ - PLPD
FMC, dialyzačné služby,
s.r.o.
NZZ
FNsP J. A. Reimana
FNsP F. D. Roosevelta
NZZ - gynekol.ambul.
NZZ - ženská amb.
Poliklinika ambul.všeob.lekára
NsP sv. Lukáša
NsP - interné odd.
Levice
Beša + Bátovce + Dolný Pial
revízne lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Považská Bystrica
Handlová
Prešov
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Vrbové
nefrológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
Medzilaborce
Galanta
Trenčín
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Central Pathology Lab
Ireland
Waterford regional
hospital
Ireland
neurčená odbornosť
ŽNsP
NZZ - PLPDD
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
Bratislava
Nitra
neurológia
pediatria
Košice
neurčená odbornosť
Nemocnica sv. CaM - I.
gyn..pôr. kl. LF UK a UN Bratislava
Psychiatrická liečebňa S.
Bluma
Plešivec
Železničná nemocnica
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
chirurgia
1943
ADRIANA
BOROŠOVÁ
1944
ANNA
BOROŠOVÁ
1945
1946
1947
DENISA
JOHANA
LAURA
BOROŠOVÁ
BOROŠOVÁ
BOROŠOVÁ
1948
1949
1950
1951
1952
TATIANA
TATIANA
KAROL
ELENA
INGRID
BOROŠOVÁ
BOROŠOVÁ
BORSÍK
BORSÍKOVÁ
BORSÍKOVÁ
1953
1954
1955
1956
RENÁTA
ZUZANA
DRAHOMÍR
IMRICH
BORSKÁ
BORSKÁ
BORSKÝ
BORSKÝ
1957
1958
1959
1960
PETRA
MILOŠ
GABRIELA
EVA
BORSOSOVÁ
BORSUK
BORTELOVÁ
BORYOVÁ
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
SYLVIA
TIBOR
SOŇA
JANA
VIERA
JUSTÍNA
ĽUDMILA
BORZOVÁ
BORZOVIČ
BORZOVIČOVÁ
BORŠČOVÁ
BORŠČOVÁ
BOSÁKOVÁ
BOSÍKOVÁ
1968
1969
HELENA
IZABELA
BOSMANOVÁ
BOSZNAYOVÁ
1970
1971
RUDOLF
LÁSZLÓ
BOTEK
BOTH
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
ALŽBETA
SILVIA
MILAN
PETER
NADEŽDA
JÁN
HILDA
ISSAM
MIROSLAV
ROLAND
BOTHOVÁ
BOTHOVÁ
BOTKA
BOTLIK
BOTOŠOVÁ
BOTTO
BOU EZZEDDINE
BOU EZZEDDINE
BOVAN
BOZALKA
NZZ - všeobecný lekár
pre deti a dorast
NsP - FRO
NsP Bardejov psychiatrické odd.
FNLP
FNsP
Železničné zdravotníctvo
s.r.o.
VOÚ - gynekolog. odd.
ZDZS
DFNsP
NsP - OAIM
NsP - odd. TBC a
pľúcnych chorôb
Poliklinika Karlova Ves
FN
Dr.Magnet s.r.o
Centrum zdrav.
starostlivosti Dusľo a.s. ORL ambul.
FN, 1. interná klinika
NZZ - detská amb.
FNsP J. A. Reimana
Neštátna imunoaler.
ambulancia
NZZ - psychiatr.ambul.
Bardejov
dorastové lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Bardejov
Košice
Nové Zámky
psychiatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Košice
Košice
Levice
Bratislava
Levice
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
urgentná medicína
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Trenčín
Bratislava
Trenčín
Bratislava
vnútorné lekárstvo
klinická onkológia
chirurgia
rádiológia
Šaľa
Bratislava
Pruské
Prešov
otorinolaryngológia
vnútorné lekárstvo
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
Michalovce
Prievidza
klinická imunológia a alergológia
psychiatria
Nemocnica s.r.o.
NZZ
HIS - DG, s.r.o.
NsP
Odborný liečebný ústav
resp. chorôb
UNLP - I. chirurgická kl.
Laboratória Piešťany
s.r.o.
SOXRa s.r.o.
HEL-MED s.r.o. všeobecné lekárstvo
FNsP F. D. Roosevelta
NsP Š.Kukuru a.s.
NsP - RTG odd.
Poliklinika NOVAMED
JBOTTO s.r.o.
NÚSCCH a.s.
NsP Milosrdní bratia
NsP - psychiat.odd.
Klinikum Niederlausitz
Snina
Martin
Košice
Považská Bystrica
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
lekár bez špecializácie
neurčená odbornosť
Tatranská Kotlina
Košice
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
Piešťany
Komárno
klinická mikrobiológia
rádiológia
Šamorín
Banská Bystrica
Michalovce
Nové Zámky
Banská Bystrica
Spišská Nová Ves
Bratislava
Bratislava
Považská Bystrica
Nemecko
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
patologická anatómia
rádiológia
otorinolaryngológia
pediatrická kardiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
psychiatria
Bratislava
1982
1983
1984
1985
1986
1987
ŠTEFAN
GABRIELA
KAMILA
MIRIAM
OĽGA
ANDREA
BOZÓ
BOZOGÁŇOVÁ
BOĽANOVSKÁ
BOĽOVÁ
BOŠANSKÁ
BOŠELOVÁ
TRIMEDICAL s.r.o.
FNLP
FNsP J. A. Reimana
NsP
NZZ
Zdravie Martin s.r.o.
1988
1989
MARTINA
KAMILA
BOŠEĽOVÁ
BOŠNÁKOVÁ
VšNsP - neurolog. odd. Lučenec
Sociálna poisťovňa
Trnava
1990
MARIANNA
BOŠNÁKOVÁ
1991
RENÁTA
BOŠTERNÁKOVÁ
1992
1993
PETER
MARTA
BOŽEK
BOŽEKOVÁ
1994
1995
ZITA
MÁRIA
BOŽEKOVÁ
BOŽEŇÁKOVÁ
1996
1997
1998
JURAJ
LADISLAV
MÁRIO
BOŽÍK
BOŽIK
BÔŽIK
1999
MICHAL
BOŽÍK
2000
STANISLAV
BÔŽIK
2001
2002
2003
2004
JANKA
SILVIA
ĽUBOMÍR
ANNA
BOŽÍKOVÁ
BOŽÍKOVÁ
BOŽOŇ
BOŽOŇOVÁ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PETRA
PETER
EMIL
ANNA
FRANTIŠEK
MÁRIA
IVAN
BOŘÍKOVÁ
BOŘUTA
BRADA
BRADÁČOVÁ
BRADIAK
BRADIAKOVÁ
BRAČOK
2012
2013
2014
2015
ŠTEFAN
KATARÍNA
OTO
OTTO
BRAČOK
BRAČOKOVÁ
BRANDEBUR
BRANDEBUR
2016
ANDREA
BRANDEBUROVÁ
Psychiatrická nemocnica
Philippa Pinela
GlaxoSmithKline
Slovakia s.r.o.
Nemocnica sv. Michala odd. klinickej bioch. a
hem.
NZZ - dermatoven. amb.
Michalovce
Košice
Prešov
Žilina
Piešťany
Kláštor pod Znievom
Pezinok
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
vnútorné lekárstvo
neurológia
posudkové lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Svit
klinická biochémia
dermatovenerológia
ZMT s.r.o. - detská amb.
FN
Medcentrum s.r.o. amb.všeob.lekára
ORTOBEL, s.r.o.
FN - RDG odd.
FNsP L. Dérera - klin.
úrazovej chirurgie
NZZ - ambulancia pre
dospelých
MFN II.interná klinika
gastroenterologická
FNsP
Krásno nad Kysucou
Trenčín
pediatria
neurčená odbornosť
Nové Zámky
Nitra
Trenčín
všeobecné lekárstvo
ortopédia
rádiológia
Bratislava
úrazová chirurgia
Stakčín
všeobecné lekárstvo
Martin
Bratislava
gastroenterológia
gynekológia a pôrodníctvo
NsP FDR - OAIM
Nemocnica A. Wintera
n.o.
MRI s.r.o.
NZZ - PLPDD
Banská Bystrica
anestéziológia a intenzívna medicína
Piešťany
Trnava
Jasov + Poprač / 044 24 /
neurčená odbornosť
rádiológia
pediatria
NZZ - poliklinika Družba
MaBra s.r.o. - PLPD
Trnava
Nová Baňa
pediatria
všeobecné lekárstvo
Úrad hlavného lekára OS
SR MO SR
Liptovský Mikuláš
ÚVN SNP
Ružomberok
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
LF UPJŠ - ústav
experimentálnej medicíny Košice
neurčená odbornosť
2017
2018
JÚLIA
IVAN
BRANDEBUROVÁ
BRANDSDORFER
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ĽUBOMÍRA
ĽUBOMÍR
ANNA
ĽUBICA
BIANKA
DANICA
BRANICKÁ
BRANICKÝ
BRANÍKOVÁ
BRÁNIKOVÁ
BRANIŠOVÁ
BRANSKÁ
2025
2026
2027
2028
2029
ŠTEFAN
KAROL
ADRIANA
IVETA
DESANA
BRÁNSKY
BRÁNYIK
BRÁNYIKOVÁ
BRATEKOVÁ
BRATHOVÁ
2030
2031
MICHAL
PETER
BRATIČÁK
BRATKO
2032
2033
ANNAMÁRIA
VLASTA
BRATKOVÁ
BRATKOVÁ
2034
2035
LADISLAV
JURAJ
BRATSKÝ
BRAUN
2036
TÍMEA
BRAUNOVÁ
2037
ĽUBICA
BRAUNOVÁ
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
ŠTEFAN
ŠTEFAN
TOMÁŠ
MÁRIA
DUŠAN
MARTIN
BERNARD
MARIÁN
VALERIÁN
KRISTÍNA
TÜNDE
REGINA
DARINA
BRAUNSTEIN
BRAUNSTEIN
BRAUNSTEINER
BRAUNSTEINOVÁ
BRÁZ
BRÁZDIK
BRÁZDIL
BRÁZDIL
BRÁZDIL
BRÁZDILOVÁ
BRÁZOVÁ
BRAŠEŇOVÁ
BRAŠKOVÁ
2051
2052
LÝDIA
MONIKA
2053
2054
JOZEF
EVA
NZZ - oftalmológia
Šaľa
oftalmológia
NsP - infekčné oddelenie Žilina
infektológia
NZZ - očné odd.
NsP
FN
BRANMED s.r.o.
NZZ - LSPP pre
dospelých a deti
AMB, s.r.o.
NsP
MEDISTAP s.r.o.
DEBRA, s.r.o.
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o.
Nemocnica a.s.
Nemocnica a.s. hematol.-transf. odd.
PRO HOMINAE s.r.o.
Michalovce
Nové Zámky
Trnava
Hlohovec
oftalmológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Trnava
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Trnava
Zvolen
vnútorné lekárstvo
klinická onkológia
neonatológia
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Piešťany
Poprad
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Košice - Šaca
Spišské Vlachy
hematológia a transfuziológia
pediatria
Košice
Levice
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
Trenčín
neurčená odbornosť
Bratislava
psychiatria
Lučenec
Veľká Čalomija
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
G.O.MED s.r.o - NZZ
VÚ 1355
NsP - neurolog. odd.
Veľký Krtíš
Ružomberok
Bojnice
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
neurológia
MEDMAR s.r.o
Topoľčany
vnútorné lekárstvo
FNsP
Bratislava
neurčená odbornosť
Dolný Kubín
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
BRDOVÁ
BRÉDOVÁ
NsP - OAIM
Lucanas s.r.o.
NZZ - interná a reumat.
amb.
NZZ - interná amb.
Banská Bystrica
Štúrovo
reumatológia
vnútorné lekárstvo
BREČKA
BREČKOVÁ
UNB sv.Cyrila a Metoda IV. int. klin. LFUK
Bratislava
B. B. MED s.r.o.
Zuberec
Detská fakult. nemocnica
- odd. detskej neurologie
NsP Levice
Očné centrum Sokolík
s.r.o.
DS pre deti s rizik.
vývinom
VšNsP n.o. - gynekolog.
odd.
G.O.MED s.r.o.
vnútorné lekárstvo
pediatria
2055
2056
2057
MARTA
RADOVAN
DANIEL
BREHOVÁ
BREJA
BREJČÁK
2058
2059
ANDREA
MARTA
BREJOVÁ
BREJOVÁ
2060
2061
ZUZANA
MAREK
BRÉMOVÁ
BRENIŠIN
2062
PETER
BRENIŠIN
2063
2064
2065
ADELA
MARCEL
KATARÍNA
BRENIŠINOVÁ
BRENNER
BRENNEROVÁ
2066
2067
LAURA
JÁN
BRETTSCHNEIDER
BREZA
2068
JÁN
BREZA
2069
2070
MILAN
SLAVOMÍR
BREZA
BREZÁNI
2071
2072
JÁN
LUKÁŠ
BREZINA
BREZINA
2073
2074
MARTIN
BIBIÁNA
BREZINA
BREZINOVÁ
2075
2076
2077
2078
2079
2080
MÁRIA
LUCIA
ĽUDMILA
JOZEF
JOZEF
JOZEF
BREZINOVÁ
BREZNICKÁ
BREZNICKÁ
BREZNICKÝ
BREZNICKÝ
BREZNOŠČÁK
2081
2082
DAGMAR
BARBORA
BREZNOŠČÁKOVÁ
BREZOVÁ
2083
2084
2085
DANIELA
ZORA
ĽUDMILA
BREZOVÁ
BREZOVÁ
BREZOVÁ
2086
2087
DANA
BARBORA
BREZOVICKÁ
BREZOVSKÁ
MARTEEL s.r.o.
Median Klinik NRZ
NÚTPCHaHCH
Klinik fur neurologie II
otto-von-Guericke
Universitat
Prešov
Magdeburg
Vyšné Hágy
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Magdeburg
neurčená odbornosť
PRO ANGELUM s.r.o PLPD
BrenCare s.r.o.
NsP - gynekologicko pôr.
odd.
Centrum zdravia s.r.o psychiatr.ambul.
DFNsP
DFNsP
Málinec
Poprad
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Poprad
gynekológia a pôrodníctvo
Svidník
Bratislava
Bratislava
psychiatria
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
UNB sv. Cyrila a Metoda odd. urgentnej medicíny Bratislava
FNsP
Bratislava
UNB - Kramáre Urologická klinika
Bratislava
OEREL PLUS s.r.o. ORL
Hlohovec
Falck - Záchranná a.s.
Žilina
Amb. prakt. lekára pre
deti
Holíč
OZ SPSČ MV SR
Banská Bystrica
Pneumo-Alergo Centrum
s.r.o.
Bratislava
NsP - onkolog. odd.
Trebišov
Špecializovaná
nemocnica pre ortop.
protetiku n.o.
Bratislava
FN
Trnava
Derma Medika s.r.o
Zvolen
FNsP F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
Socialna poisťovňa
Zvolen
NsP - orotoped. amb.
Svidník
CRYSTAL COMFORT,
s.r.o.
Vranov nad Topľou
UN - plastická klinika
Bratislava
UNB Staré mesto amb.dermatovenerológia
Bratislava
FN
Bratislava
Dialyzačné stredisko B.
Braun Avitum s.r.o.
Partizánske
NsP n.o.
Partizánske
vnútorné lekárstvo
urológia
urológia
otorinolaryngológia
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
posudkové lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
ortopédia
psychiatria
plastická chirurgia
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Nemocnica sv.Michala
Nitra
všeobecné lekárstvo
FNsP - OAIM
NZZ - urolog. amb.
ARTHDENT Centrum
s.r.o. - ortop.ambul
Trnava
Vranov nad Topľou
anestéziológia a intenzívna medicína
urológia
Hlohovec
ortopédia
neurčená odbornosť
UROVED s.r.o. - urolog
ambul.
FN
ULMUS s.r.o.
Nitra
Nitra
Hlohovec
M.V.Pharma s.r.o
Bratislava
urológia
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
UNB - ŠGN gerontopsychiatr.odd.
Bratislava
neurčená odbornosť
Humenné
posudkové lekárstvo
Myjava
gynekológia a pôrodníctvo
Trnava
rádiológia
Trnava
rádiológia
Humenné
Veľký Krtíš
Bratislava
Galanta
Piešťany
Bratislava
Dubnica nad Váhom
Poprad
Vysoké Tatry
Martin
Bratislava
neurčená odbornosť
pediatria
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Poliklinika pri ZŤS s.r.o.
NZZ - gynekolog. amb.
Martin
Krompachy
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
VŠOÚG sv. Lukáša n.o.
VEBA MEDIK s.r.o.
DFNsP
OZS Trojobvod-detská
amb.
Košice
Cejkov
Banská Bystrica
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Michalovce
pediatria
2088
2089
2090
2091
LILIANA
MÁRIA
OĽGA
JÁN
BREZOVSKÁ
BREZOVSKÁ
BREZOVSKÁ
BREZOVSKÝ
2092
2093
JURAJ
MARCEL
BREZOVSKÝ
BREZOVSKÝ
2094
2095
2096
MAREK
ALEXANDER
VLADIMÍR
BREZOVSKÝ
BREŠŤANSKÝ
BREŠŤANSKÝ
2097
2098
2099
MÁRIA
ĽUBOMÍRA
BRANISLAV
BREŽNÁ
BREŽNÁ
BREŽNÝ
2100
2101
2102
ERIK
MARIÁN
MILOSLAV
BRHLOVIČ
BRÍDIK
BRIDIK
2103
ANTON
BRÍDZIK
2104
2105
ZUZANA
EVA
BRIEŠKOVÁ
BRINDZÁKOVÁ
2106
IVAN
BRINĎÁK
2107
ANDREJ
BRINZA
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
ZUZANA
MARTA
MARKO
IGOR
ĽUBICA
GIZELA
JOZEF
MILOŠ
BRITANOVÁ
BRITKOVÁ
BRIX
BRIZLÁK
BRIŠKOVÁ
BRLJEVICOVÁ
BRNÁK
BRNDIAR
FN odd.radiodiagnostiky
Inštitút zobrazovacej
diagnostiky MRI s.r.o.
Nermocnica A. Leňa
n.o.
DETS.AMB
Thalion s.r.o.
ZZS - MUDr.Igor Brizlák
L-B MED s.r.o.
NZZ - PLPD
VITALMED IL s.r.o.
Nemocnica a.s.
2116
2117
2118
JANA
MIROSLAVA
RÓBERT
BRNDIAROVÁ
BRNDIAROVÁ
BRNKA
ÚTPCHaHCH
MFN
UNB
2119
2120
ANNA
BEÁTA
BRNOVÁ
BRNOVÁ
2121
2122
2123
NATÁLIA
VIERA
ZUZANA
BRNOVÁ
BRNOVÁ
BRNOVÁ
2124
ĽUDMILA
BRNOVÁ
Sociálna poisťovňa,
pobočka Humenné
NsP - gynekol.pôrodnícka kl.
2125
2126
2127
2128
2129
JOZEF
PAVOL
IVETA
IRENA
VERONIKA
BRNUŠÁK
BRNUŠÁK
BRNUŠÁKOVÁ
BRŇÁKOVÁ
BRODNIANSKA
2130
SILVÁNA
BRODŇANSKÁ
2131
ĽUBICA
BRODOVÁ
2132
DUŠAN
BROĎÁNI
2133
MÁRIA
BROĎÁNIOVÁ
2134
2135
2136
2137
2138
VALÉRIA
OĽGA
ANTON
BEATA
JANA
BROĎÁNIOVÁ
BRONDOVÁ
BRONIŠ
BRONIŠOVÁ
BRONIŠOVÁ
2139
2140
KORNEL
ZORA
BROSCH
BROSCHOVÁ
2141
DANA
BRÓSKOVÁ
2142
MARTINA
BRÓSKOVÁ
2143
2144
2145
2146
2147
2148
MARTINA
MONIKA
HELENA
BRANIMÍR
MICHAL
MIROSLAV
BROSKOVÁ
BROSOVÁ
BROUSILOVÁ
BROZMAN
BROZMAN
BROZMAN
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
DENISA
BLAŽENA
DENISA
GABRIELA
MÁRIA
OĽGA
JOLANA
BROZMANNOVÁ
BROZMANOVÁ
BROZMANOVÁ
BROZMANOVÁ
BROZMANOVÁ
BROZOVÁ
BROŽOVÁ
2156
EVA
BRTÁŇOVÁ
2157
2158
2159
2160
JANA
PETER
PETER
MÁRIA
BRTÁŇOVÁ
BRTKO
BRTKO
BRTKOVÁ
NZZ - GYNART,s.r.o
NsP
PEMAX-NEFRO s.r.o.
Bardejov
Bardejov
Bardejov
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
hematológia a transfuziológia
FNsP
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
VLD - MUDr.Ľubica
Brodová, s.r.o.
FNsP - OAIM algeziologická
ambulancia
Národná transf. služba hematol. transf. odd.
FNsP Žilina
Hematologická
ambulancia
Nové Zámky
neurčená odbornosť
Košice
neurčená odbornosť
Žiar nad Hronom
všeobecné lekárstvo
Žilina
algeziológia
Nitra
pediatria
Žilina
hematológia a transfuziológia
NZZ - PLPD
NsP - chirurgia
NZZ - PLPD
NZZ - amb. pre deti a
dorast
Neštátna ORL amb.
FN a LFUK, 1. Očná
klinika
Nemocnica sv. Michala
a.s. - OAIM
NaP n.o. Bratislava, prev.
Banská Štiavnica
NsP
FN
Košice
Partizánske
Košice
všeobecné lekárstvo
chirurgia
všeobecné lekárstvo
Lipany
Bratislava
pediatria
úrazová chirurgia
Bratislava
oftalmológia
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
Banská Štiavnica
Žilina
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
NZZ - plastická chirurgia
FN - neurolog. klinika
Železničná NsP,
Novapharm s.r.o.
MEDIFERA s.r.o.
DFNsP - očná kl.
NZZ - PLPD
NZZ - dermatoven.
Bratislava
Nitra
plastická chirurgia
neurológia
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Nitra
Bratislava
vnútorné lekárstvo
ortopédia
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
Liptovský Mikuláš
neurčená odbornosť
Trenčín
Trnava
Ľubochňa
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
endokrinológia
Liptovská NsP MUDr.
Ivana Stodolu
Hospic Milosrdných
sestier
FN - interná kl.
NEDÚ
2161
MARTIN
BRUCHÁČ
2162
2163
ZORA
DAGMAR
BRUCHÁČOVÁ
BRUCKMAYEROVÁ
2164
MÁRIA
BRUCKMAYEROVÁ
2165
2166
2167
INGRID
TATIANA
LADISLAV
BRUCKNEROVÁ
BRUDŇÁKOVÁ
BRUGOŠ
2168
2169
EVA
KARIN
BRUGOŠOVÁ
BRUKKEROVÁ
2170
2171
2172
2173
PETER
PAVOL
MICHAL
PETER
BRUNC
BRUNCLÍK
BRUNČÁK
BRUNČÁK
2174
2175
PETER
MÁRIA
BRUNČÁK
BRUNČÁKOVÁ
2176
2177
2178
MIRIAM
NADEŽDA
IVAN
BRUNOVÁ
BRUNOVSKÁ
BRUŇÁK
2179
2180
MAGDALÉNA
PATRICIA
BRUŇÁKOVÁ
BRUŇÁKOVÁ
2181
KATARÍNA
BRUŇANSKÁ
2182
2183
2184
2185
TIBOR
MICHAL
MIROSLAV
JURAJ
BRUŇANSKÝ
BRUŇO
BRÚSIK
BRUTENIČ
2186
2187
DANA
MIKULÁŠ
BRUTOVSKÁ
BRUTOVSKÝ
2188
2189
2190
LÍVIA
PETER
IVAN
BRUŠKOVÁ
BRVENÍK
BRYCHTA
Úrad pre dohľad nad
zdrav.starostlivosťou
Odbor soc. zabez. a zdr.
sekcie rozvoja ľud. zdr.
MV SR
ŽNsP ŽSR
MUDr. Mária
Bruckmayerová CSc.
s.r.o. - alergicko.iminolog.ambulancia
LF UK a DFNsP I.
detská klinika
Bratislava
revízne lekárstvo
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
klinická mikrobiológia
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
Bratislava
pediatria
NsP
EJ - VITA s.r.o. - amb.
pneumol. a ftizeol.
FN
Poprad
anestéziológia a intenzívna medicína
Levoča
Bratislava
pneumológia a ftizeológia
anestéziológia a intenzívna medicína
FNLP - Ortopedické odd.
FNsP
FNsP F. D. Roosevelta
IMAGING LC s.r.o.
VšNsP n.o. - chirurgické
odd.
Brumed s.r.o - PLPD
Košice
Bratislava
Banská Bystrica
Lučenec
ortopédia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
rádiológia
Lučenec
Lučenec
chirurgia
všeobecné lekárstvo
MM Praktik s.r.o. - amb.
všeobecného lekára
NADET s.r.o.
Teplička nad Váhom
Stará Ľubovňa
všeobecné lekárstvo
pediatria
MUDr.Bruňáková REU,
s.r.o. - reumatl. amb. /
Poliklinika JUH
NsP Š. Kukuru a.s.
Košice
Michalovce
reumatológia
neurčená odbornosť
Košice
revízne lekárstvo
Košice
Košice
Košice
Bratislava
ortopédia
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
urológia
Košice
Rožňava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Partizánske
reumatológia
Bratislava
chirurgia
Všeobecná
zdrav.poisťovňa, a.s.,
Krajská pobočka Košice
Ortopedické centrum
ORTOMED s.r.o.
VÚSCH a.s.
FNLP
BB MEEDICAL s.r.o
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
NsP sv. Barbory a.s.
Reumacentrum s.r.o. reum. oddel.
SZU
2191
JURAJ
BRYJA
Nemocnica a.s.
Poprad
neurčená odbornosť
2192
MARTIN
BRYJA
MUDr.Martin Bryja, s.r.o
Svit
chirurgia
2193
2194
IVETA
ZUZANA
BRYJOVÁ
BRYJOVÁ
Dolný Kubín
Poprad
nefrológia
anestéziológia a intenzívna medicína
2195
2196
2197
MARIANNA
OLEKSANDR
TATIANA
BRYNDZOVÁ
BRYNZEY
BRZIAKOVÁ
Bratislava
Trebišov
Levoča
oftalmológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
2198
ROMAN
BRÖSTL
Rožňava
vnútorné lekárstvo
2199
EVA
BRÖSTLOVÁ
Košice
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
VILIAM
DANIELA
KATARÍNA
DIANA
MIROSLAVA
ANDREJ
MARTIN
MILOSLAV
ANNA
ANNA
ZUZANA
BRŠIAK
BRŠIAKOVÁ
BRŠTIAKOVÁ
BRŤKOVÁ
BRŤKOVÁ
BUBAN
BUBAN
BUBÁN
BUBANOVÁ
BUBANOVÁ
BUBÁNOVÁ
B.BRAUN AVITUM s.r.o.
Nemocnica a.s.
DFNsP - klin.detskej
oftalmológie
NsP a.s.
VšNsP a.s.
FMC - dialyzačné služby
Rožňava s.r.o.
Letecká vojenská
nemocnica
ProBenefit s.r.o. pracovné lekárstvo
ProBenefit, s.r.o.
ATE spol.s.r.o.
FN
FNsP F. D. Roosevelta
Geria s.r.o.
NsP Trebišov a.s.
ŽNsP
BUBGYN s.r.o.
ÚPSV a R
NMO a.s.
Púchov
Púchov
Poprad
Nitra
Banská Bystrica
Trebišov
Trebišov
Bratislava
Michalovce
Michalovce
Bratislava
oftalmológia
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
klinická mikrobiológia
urgentná medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
posudkové lekárstvo
vnútorné lekárstvo
2211
2212
2213
2214
2215
2216
EVA
MILAN
EVA
ADRIANA
ALENA
JANA
BUBANSKÁ
BUBENÍK
BUBENÍKOVÁ
BUBLOVÁ
BUBNIAKOVÁ
BUBNIAKOVÁ
Banská Bystrica
Dubnica nad Váhom
Trnava
Nové Zámky
Sučany
Liptovský Mikuláš
pediatria
ortopédia
neurčená odbornosť
urgentná medicína
psychiatria
psychiatria
2217
MILAN
BUC
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
2218
2219
PETER
MICHAL
BUC
BUCEK
Žilina
Banská Bystrica
2220
2221
2222
HANA
DUŠAN
ANTON
BUCEKOVÁ
BUCH
BUCHA
Banská Bystrica
Trnavá Hora
Čadca
gynekológia a pôrodníctvo
úrazová chirurgia
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
všeobecné lekárstvo
chirurgia
2223
2224
JÚLIUS
JURAJ
BUCHA
BUCHA
DFNsP F. D. Roosevelta
BUBENÍK, s.r.o.
FN
NsP
PL
NsP
LFUK - imunologický
ústav
Urogyn,s.r.o. urogynekologická amb.
NsP FDR
NsP F. D. Roosevelta odd. prac. lek.
NZZ - PLPD
Chirurgia s.r.o.
NZZ - Obvodné
zdravotné stredisko
Ľubochňa + Likavka
všeobecné lekárstvo
2225
2226
2227
2228
MARTINA
JANKA
JÁN
LENKA
BUCHALOVÁ
BUCHANCOVÁ
BUCHANEC
BUCHELOVÁ
REHABTHERAPY s.r.o
LF UK MFN
MFN LFUK
MEDICENTRUM s.r.o.
Bardejov
Martin
Martin
Piešťany
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
pediatria
otorinolaryngológia
2229
2230
2231
2232
2233
ALOJZIA
DUŠAN
JOZEF
DÁRIA
JOZEF
BUCHTOVÁ
BUCHVALD
BUCHVALD
BUCHVALDOVÁ
BÚCI
2234
2235
THOMAS
JANA
BUCKINGHAM
BUCKOVÁ
2236
2237
JANA
MÁRIA
BÚCOVÁ
BUCOVÁ
2238
SLÁVKA
BUCOVÁ
2239
2240
2241
KRISTIÁN
JANA
KATARÍNA
BUCSAY
BUDÁČOVÁ
BUDÁČOVÁ
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
JOZEF
MIROSLAV
DARINA
ĽUBICA
PETER
ALEXANDRA
BEATA
BUDAJ
BUDAJ
BUDAJOVÁ
BUDAJOVÁ
BUDAY
BUDAYOVÁ
BUDAYOVÁ
2249
JANA
BUDAYOVÁ
2250
2251
STANISLAVA
SILVIA
BUDAYOVÁ
BUDIAČOVÁ
2252
ANNA
BUDICKÁ
2253
2254
2255
PETER
ELENA
MIROSLAVA
BUDICKÝ
BUDINSKÁ
BUDINSKÁ
2256
2257
VLADIMÍRA
PETER
BUDINSKÁ
BUDINSKÝ
2258
VOJTECH
BUDINSKÝ
2259
2260
2261
2262
2263
2264
ONDREJ
SLÁVKA
MAREK
EVA
MARGITA
MIROSLAVA
BUDZÁK
BUČÁKOVÁ
BUČEK
BUČEKOVÁ
BUČEKOVÁ
BUČEKOVÁ
PRO BABY s.r.o
UK Lekárska fakulta
FN
Medifera - alerg.ambul.
Ortohomed s.r.o
Ústav patologickej
fyziológie LF
Jessenia a.s.
UNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
LFUK
Detská ambulancia
Poprad Juh s.r.o.
FNLP - kl. gerontológie a
geriatrie
DFNsP
NsP sv. Lukáša a.s.
Medicínske centrum
Novamed
Univerzitná nemocnica
NsP F. D. Roosevelta
Buds s.r.o.
IMUNOALERG s.r.o
FN - odd. patológie
NsP a.s.
J.B.V. s.r.o. - detská a
nefrol.ambul.
NsP Levice interné
oddelenie.
OÚSA s.r.o.
MUDr.Anna Budická s.r.o
- Interná amb.
MUDr. Budický Peter
s.r.o - inter.ambul.
NZZ - foniatria
FNsP
Socialna poisťovňa a.s. pobočka
NsP
MUDr.Budinský Vojtech,
s.r.o. - súkromná očná
ambulancia
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
VNsP a.s.
RLP
NÚSCH,a.s.
ÚTPCHaHCCH
VšN
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Žiar nad Hronom
pediatria
dermatovenerológia
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
ortopédia
Bratislava
Beroun, ČR
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
klinická imunológia a alergológia
Poprad
pediatria
Košice
Bratislava
Galanta
geriatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Bratislava
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Snina
Nitra
Dunajská Streda
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
infektológia
pediatria
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Raková
nefrológia
Levice
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Svit
vnútorné lekárstvo
Poprad
Martin
Žilina
vnútorné lekárstvo
foniatria
neurčená odbornosť
Liptovský Mikuláš
Skalica
posudkové lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Martin
oftalmológia
Stará Ľubovňa
Levoča
Považská Bystrica
Bratislava
Vysoké Tatry
Žiar nad Hronom
neurčená odbornosť
neurológia
urgentná medicína
kardiológia
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
2265
2266
2267
LUKÁŠ
ANTON
BOHUSLAV
BUČKA
BUČKO
BUČKO
NsP
NsP n.o.
ŽNsP
Bratislava
Brezno
Košice
neurčená odbornosť
cievna chirurgia
chirurgia
2268
BRANISLAV
BUČKO
Nemocnica A. Leňa n.o. Humenné
neurčená odbornosť
2269
2270
DUŠAN
MAREK
BUČKO
BUČKO
SINERP Humenné s.r.o. Humenné
FN
Trnava
2271
EDUARDA
BUČKOVÁ
Bratislava
2272
EMÍLIA
BUČKOVÁ
Brezno
vnútorné lekárstvo
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
IVANA
JÚLIA
LENKA
MARTA
ĽUDMILA
IVAN
MÁRIA
FRANTIŠEK
BUČKOVÁ
BUČKOVÁ
BUČKOVÁ
BUČKOVÁ
BUČKOVÁ
BUFFA
BUFFOVÁ
BUGÁŇ
NZZ
Liečebňa pre dlhodobo
chorých
ŽNsP Železničné
zdravotníctvo s.r.o.
MEDISPOL s.r.o
FN - ORL odd.
chirurgia
neurčená odbornosť
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Košice
Prešov
Trnava
psychiatria
kardiológia
otorinolaryngológia
RÚVZ
ŽNsP
NsP - OAIM
Trenčín
Košice
Liptovský Mikuláš
verejné zdravotníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
2281
IVAN
BUGÁŇ
Košice
chirurgia
2282
VILIAM
BUGÁŇ
Žilina
kardiológia
2283
EVA
BUGÁŇOVÁ
Dolný Kubín
2284
INGRID
BUGÁŇOVÁ
2285
2286
2287
KATARÍNA
JARMILA
MÁRIA
BUGÁŇOVÁ
BUGÁROVÁ
BUGÁROVÁ
2288
2289
MIROSLAVA
RUŽENA
BUGÁROVÁ
BUGÁROVÁ
2290
2291
2292
MIKULÁŠ
GABRIELA
RASTISLAV
BUGATA
BUGOVÁ
BUHAJ
2293
2294
2295
2296
2297
2298
JANKA
PAVOL
MARTIN
JURAJ
PETER
JARMILA
BUHAJOVÁ
BUJALA
BUJDA
BUJDÁK
BUJDÁK
BUJDÁKOVÁ
2299
ĽUDMILA
BUJDÁKOVÁ
FN Pasteura,klinika
úraz.chir.
Kardiologická neštátna
ambulancia
Dolnooravská NsP
MUDr. L. N. Jégeho
Diabetologická amb.
KAMED s.r.o. - očná
amb.
FNsP
PEDIAS , s.r.o
Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada
Zobor, n.o.
GYNARUB s.r.o.
MV SR ÚPZ PC ambul.všeob.lekára
UNM - klinika ORL
Nemocnica s.r.o.
NsP A. Leňa n.o. gynek.-pôrod. odd.
NsP a.s. - chirurgia
NsP Sv. Jakuba n.o.
Žilina
neurčená odbornosť
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Košice
Nové Zámky
Hlohovec
oftalmológia
neurčená odbornosť
pediatria
Nitra
Žiar nad Hronom
klinická imunológia a alergológia
gynekológia a pôrodníctvo
Sečovce
Martin
Snina
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
gynekológia a pôrodníctvo
Humenné
Skalica
Bardejov
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
geriatria
Urologická kl. SPAM
Euro-Neuro s.r.o.
Nemocnica A. Wintera
n.o.
Bratislava
Bratislava
urológia
neurológia
Piešťany
neurčená odbornosť
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
RÓBERT
VIERA
MARTIN
ŠTEFAN
EVA
MAGDALÉNA
MICHAELA
ZUZANA
ZUZANA
ALICA
LUCIA
JANA
JÁN
JOZEF
MIKULÁŠ
BUJDOSÓ
BUJDOSÓOVÁ
BUJDOŠ
BUJDOŠ
BUJDOŠOVÁ
BUJDOŠOVÁ
BUJDOŠOVÁ
BUJDOŠOVÁ
BUJDOŠOVÁ
BUJNOVÁ
BUJNOVÁ
BUJNOVSKÁ
BUJŇÁK
BUJŇÁK
BUJŇÁK
2315
STANISLAV
BUJŇÁK
2316
CVETANKA
BUJŇÁKOVÁ
2317
IVETA
BUJŇÁKOVÁ
2318
2319
KORNÉLIA
LÍVIA
BUJŇÁKOVÁ
BUJŇÁKOVÁ
2320
2321
2322
LÍVIA
MÁRIA
MARTINA
BUJŇÁKOVÁ
BUJŇÁKOVÁ
BUJŇÁKOVÁ
2323
REGINA
BUJŇÁKOVÁ
2324
2325
STANISLAVA
JANA
BUJŇÁKOVÁ
BUKNOVÁ
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
LINDA
MARIÁN
MICHAL
PETER
MARTA
PAVLÍNA
KATARÍNA
SILVIA
ZUZANA
BUKOVÁ
BUKOVČAN
BUKOVČAN
BUKOVČAN
BUKOVECKÁ
BUKOVINOVÁ
BUKOVINSKÁ
BUKOVINSKÁ
BUKOVINSKÁ
2335
2336
MAGDALÉNA
VIOLA
BUKOVSKÁ
BUKOVSKÁ
2337
IGOR
BUKOVSKÝ
Neubu s.r.o neurol.ambul.
NZZ - neurolog. amb.
FNsP J. A. Reimana
UNLP - OAIM
NZZ - MEBEVA s.r.o
Detská ambulancia
FNLP
UNLP
FNsP J. A. Reimana
Kúpele LUČIVNÁ a.s.
Krajská zdravotní
Nemocnica a.s.
VOU a.s
FNsP J. A. Reimana
Golden eye s.r.o.
ZDRAV-CENTRUM-SLB,
s.r.o. - inter. ambul.
Golden eye s.r.o - očná
amb.
FNsP J. A. Reimana odd. klin. onkol.
MUDr.Kornélia
Bujňáková s.r.o - VLDD
FN
ZDRAV-CENTRUMSLB,s.r.o
NZZ - neurolog. amb.
LABMED a.s.
NsP J. A. Reimana očné odd.
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
Kožná ambulancia
Nemocnica F. D.
Roosevelta - int. kl.
FNsP F. D. Roosevelta
FN
FNLP
UNB KIGM
Nemocnica a.s.
FNsP
Univerzitná nemocnica
Samsung Elekt.LCD
Slovakia s.r.o.
AM Medicus s.r.o.
AKV - Amb. klinickej
výživy s.r.o.
Prešov
Prešov
Prešov
Košice
Stropkov
Stropkov
Košice
Košice
Prešov
Lúčivná
Ústí nad Labem
Poprad
Košice
Prešov
Košická Nová Ves
neurológia
neurológia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Bardejov
vnútorné lekárstvo
Košice
oftalmológia
Prešov
klinická onkológia
Sabinov
Trnava
pediatria
psychiatria
Kružlov
Levoča
Košice
všeobecné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
Prešov
oftalmológia
Košice - Šaca
Lokca
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Bratislava
Poprad
Bratislava
Martin
neurčená odbornosť
plastická chirurgia
neonatológia
infektológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Voderady
Bratislava
všeobecné lekárstvo
pediatria
Bratislava
neurčená odbornosť
neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
úrazová chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
Nová Ľubovňa
Banská Bystrica
Prešov
Trnava
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
kardiológia
úrazová chirurgia
Číčov
Topoľníky
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Púchov
rádiológia
BULANDA
NZZ
NZZ - PLPD
MEDISPOL s.r.o.
FN
Medicína Číčov, s.r.o. PLPD
Galileo-Medici, s.r.o.
Zariadenie SVLZ RÁDIOLÓGIA, s.r.o.
Zariadenie SVLZ RÁDIOLÓGIA, s.r.o.
Púchov
rádiológia
KATARÍNA
JOZEF
JÁN
KATARÍNA
BLANKA
BULÁNKOVÁ
BULAS
BULAVA
BULAVOVÁ
BULECOVÁ
NZZ - detská psychiatria
LF UK - I. interná klinika
Nemocnica a.s.
NsP a.s. - interné odd.
FNLP
Bratislava
Bratislava
Poprad
Spišská Nová Ves
Košice
psychiatria
kardiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
2351
2352
2353
2354
JÁN
TATIANA
DARINA
JOZEF
BULEJČÍK
BULEJČÍKOVÁ
BULEJOVÁ
BULÍK
Třinec, ČR
Žilina
Bojnice
Brezovica
dermatovenerológia
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
2355
MARIÁN
BULÍK
Veľký Krtíš
ortopédia
2356
2357
2358
TÁŇA
PETER
SILVIA
BULÍKOVÁ
BULIŠČÁK
BULIŠČÁKOVÁ
Senec
Dunajská Streda
Dunajská Streda
anestéziológia a intenzívna medicína
urológia
posudkové lekárstvo
2359
ĽUBOMÍR
BULKO
Nemocnica Podlesí a.s.
FNsP - kož. odd.
NsP
NZZ - PLPD
MUDr. Bulík, s.r.o. ortopédia
LSE - záchranná zdrav.
služba
NZZ - MEDUROL s.r.o.
Sociálna poisťovňa
MFN - ortopedicko
traumatolog. klinika
Martin
2360
ANTÓNIA
BULKOVÁ
Trenčín
2361
2362
2363
MICHAELA
JÁN
EVA
BULKOVÁ
BULLA
BULLOVÁ
RÚVZ
Amb. pre alkoholizmus a
iné závislosti
NZZ - VLD
DS - NOVAMED s.r.o.
úrazová chirurgia
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
Trenčín
Gajary
Žiar nad Hronom
psychiatria
všeobecné lekárstvo
nefrológia
2364
2365
2366
JANA
JARMILA
JÁN
BULLOVÁ
BULLOVÁ
BUMBERA
Kremnica
Banská Bystrica
Košice
psychiatria
anestéziológia a intenzívna medicína
plastická chirurgia
2367
2368
2369
TOMÁŠ
MIROSLAVA
ŽOFIA
BUMBERA
BUMBEROVÁ
BUNDOVÁ
Vranov nad Topľou
Malacky
Poprad
neurčená odbornosť
rádiológia
všeobecné lekárstvo
2370
JARMILA
BUNČÁKOVÁ
Trenčín
posudkové lekárstvo
2371
IVAN
BUNGANIČ
Prešov
gastroenterológia
2338
2339
2340
2341
TIBOR
JÁN
EVA
PAVOL
BUKOVSKÝ
BUKOVÝ
BUKSÁROVÁ
BUKVA
2342
2343
FRANTIŠEK
ONDREJ
BULAJCSÍK
BULAJCSÍK
2344
KAMIL
BULANDA
2345
VLASTIMIL
2346
2347
2348
2349
2350
Psychiatrická nemocnica
prof. Matulaya
NsP F. D. Roosevelta
FNLP
Vranovská nemocnica
n.o.
Nemocničná a.s.
Sociálna poisťovňa
Úrad pre dohľ.nad
zdrav.starostlivosťou
GASTRO I s.r.o. gastroenterológia
2372
VIERA
BUNTOVÁ
2373
2374
2375
2376
JANA
ZLATA
PAVOL
DANICA
BUŇÁKOVÁ
BUŇÁKOVÁ
BUOCIK
BUOCIKOVÁ
2377
MAGDALÉNA
BUOCIKOVÁ
2378
ZUZANA
BUOCIKOVÁ
2379
2380
ĽUDMILA
IVAN
BURÁKOVÁ
BURAN
2381
2382
2383
VLADIMÍR
DARINA
JARMILA
BURAN
BURANOVÁ
BURANOVÁ
2384
2385
DANKA
MÁRIA
BURANOVSKÁ
BURANOVSKÁ
2386
JOZEF
BURANOVSKÝ
2387
2388
IVETA
JANA
BURÁNSKA
BURANSKÁ
2389
2390
2391
2392
RASTISLAV
ADRIÁNA
IVANA
JANA
BURDA
BURDOVÁ
BURDOVÁ
BURDOVÁ
2393
MILADA
BURČÍKOVÁ
2394
LADISLAV
BURGER
2395
RADOSLAV
BURIAN
2396
2397
MILOŠ
JURAJ
BURIČ
BURIČAN
2398
SILVIA
BURIČOVÁ
2399
2400
2401
MÁRIA
MIROSLAVA
MARTIN
BURIKOVÁ
BÚRIKOVÁ
BURŠÍK
Auris media s.r.o. - ORL
a foniatria
ORL ambulancia Bunaris
s.r.o.
NsP - kardiolog. amb.
MFN
MUDr.Magda Buociková,
s.r.o
Neštátna urologická
ambulancia
UNLP - psychiatrická
amb.
Euromedix
Kúpele Trenčianske
Teplice, a.s.
Novapharm a.s.
FN
Poliklinika Sekčov detská ambul.
Detská amb.
Kardiologická
ambulancia
NeuroSun s.r.o neurologická amb.
FN Nitra, KAIM
Klinika úrazovej chirurgie
FNLP
FAL s.r.o.
Nemocnica a.s.
FN
Liečebňa sv.Františka
a.s.
Trnava
neurčená odbornosť
Žilina
Považská Bystrica
Martin
otorinolaryngológia
pediatria
klinická onkológia
Ružomberok
všeobecné lekárstvo
Námestovo
urológia
Košice
Bratislava
psychiatria
neurológia
Trenčianske Teplice
Bratislava
Nitra
chirurgia
neurológia
pediatria
Prešov
Michalovce
pediatria
pediatria
Michalovce
kardiológia
Levice
Nitra
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
Michaľany
Trebišov
Nitra
chirurgia
všeobecné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
Bratislava
vnútorné lekárstvo
BM MEDIK s.r.o. prakt.lekár pre dospelých Košice
Letecká vojenská
nemocnica
Košice
Zemplínske psychiatrické
centrum s.r.o.
Michalovce
Zemplínske psychiatrické
centrum s.r.o.
Sobrance
FMC - Dialyzačné
stredisko
Spišská Nová Ves
NsP
Považská Bystrica
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
psychiatria
psychiatria
nefrológia
pediatria
2402
2403
PAVOL
ŽELMÍRA
BURŠÍK
BURŠÍKOVÁ
2404
2405
2406
2407
PAVOL
ANTÓNIA
MÁRIA
RASTISLAV
BUTAŠ
BUTAŠOVÁ
BUTAŠOVÁ
BUTKO
2408
2409
EVA
MÁRIA
BUTKOVÁ
BUTKOVIČOVÁ
2410
2411
2412
2413
2414
ADAM
DANA
JANA
MOHAMMAD SHEHZAD
ZUZANA
BUTKOVSKÝ
BÚTOROVÁ
BÚTOROVÁ
BUTT
BUTVINOVÁ
2415
2416
VERONIKA
DARINA
BUZALKOVÁ
BUZÁSSYOVÁ
2417
2418
PAVOL
IVAN
BÚZEK
BUZGA
2419
2420
JAKUB
MIKULÁŠ
BUZGA
BUZGÓ
2421
MÁRIA
BUZGÓOVÁ
2422
2423
DANA
ZLATICA
BUZGOVÁ
BUZGOVIČOVÁ
2424
2425
2426
2427
2428
MICHAIL
BEÁTA
BEÁTA
PETRONELA
ELENA
BUZUKAŠVILI
BUĽKOVÁ
BUŠÁNYOVÁ
BUŠÍKOVÁ
BUŠOVÁ
2429
MELÁNIA
BUŠOVÁ
2430
2431
JANA
PAVOL
BUŠOVSKÁ
BÜCHLER
2432
2433
HUBERT
IVAN
BYDLO
BYSTRANIN
2434
2435
2436
2437
RÓBERT
ANNA
JANA
LÍVIA
BYSTRIAN
BYSTRIANSKA
BYSTRIANSKA
BYSTRIANSKA
Buršík s.r.o. oftalmologická ambul.
VšZP a.s. pobočka
BUTAS MEDIC s.r.o. PLPD
Butaš - Medic s.r.o.
Sociálna poisťovňa
ÚVN SNP
ZS MUDr. Anna
Danišová
Považská Bystrica
Považská Bystrica
oftalmológia
revízne lekárstvo
Levice
Levice
Dunajská Streda
Ružomberok
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
posudkové lekárstvo
úrazová chirurgia
Turčianske Teplice
neurčená odbornosť
Nemocnica A. Leňa n.o. Humenné
neurčená odbornosť
NsP - infekčné odd.
Žilina
MEDICAL PRO s.r.o.
Ústav patologickej
anatómie JLFUK
DFNsP - DKAIM
Dolný Kubín
infektológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Martin
Bratislava
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
PB medik, s.r.o. - PLPD
NZZ - ortopodická amb.
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
FNsP J. A. Reimana
PEDIATER M.B, s.r.o. amb. PLPD
NZZ - ambul.
všeobecného lekára
Bratislava
Košice + Kechnec
všeobecné lekárstvo
ortopédia
Košice
Prešov
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Prešov
pediatria
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Chirurgické centrum a.s.
VOÚ, a.s., ORL odd.
DFNsP - očná kl.
NsP
NsP a.s.
Socialna poisťovňa pobočka
ORL ambulancia poliklinika
Bratislava
Košice
Bratislava
Skalica
Dunajská Streda
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
oftalmológia
patologická anatómia
neurčená odbornosť
Humenné
neurčená odbornosť
Nováky
Nevers - Francúzsko
otorinolaryngológia
Košice
Malacky
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Veľký Krtíš
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
chirurgia
neurčená odbornosť
gastroenterológia
neurčená odbornosť
1. súkromná nemocnica
a.s.
Nemocničná a.s.
UNBA - Nemocnica
akad. L. Dérera
NsP VšNsP n.o.
NZZ - gastroenter. amb.
VšN
FNsP FDR - ll. interná
klinika SZU
SUSCCH a.s. - Odd.
arytmií
Impax trading, s.r.o
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Ukrajina
Bratislava
Bratislava
Trenčín
Trenčín
vnútorné lekárstvo
nefrológia
Šahy
Šahy
Nitra
gynekológia a pôrodníctvo
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Bratislava
chirurgia
pediatria
angiológia
2438
MARIANNA
BYSTRIANSKA
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
ADRIAN
MARIAN
ALICA
EVA
NADEŽDA
ZUZANA
BRANISLAV
BYSTRIANSKY
BYSTRIANSKY
BYSTRICKÁ
BYSTRICKÁ
BYSTRICKÁ
BYSTRICKÁ
BYSTRICKÝ
2446
2447
2448
IGOR
ĽUBOR
SILVIA
BYSTRÝ
BYSTRÝ
BYTELOVÁ
2449
2450
2451
FEDOR
VLADIMÍR
OĽGA
BZDÚCH
BZDÚCH
BZDÚCHOVÁ
2452
MIRON
BZÍK
2453
ALLAN
BÖHM
Poliklinika Giraltovce, ILB Giraltovce
UNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
Bratislava
2454
2455
PETER
PETER
BÖHM
BÖHM
NZZ Jednodňová
ambulantná starostlivosť Bratislava
FN
Bratislava
2456
DANIEL
BÖHMER
2457
2458
2459
2460
FRANTIŠEK
MATEJ
VLADIMÍR
DANIELA
BÖHMER
BÖHMER
BÖHMER
BÖHMEROVÁ
2461
2462
2463
2464
2465
EVA
INGRID
SILVIA
ERIKA
ZUZANA
BÖHMEROVÁ
BÖHMEROVÁ
BÖHMEROVÁ
BÖHMOVÁ
BÖHMOVÁ
2466
ANDREJ
BÖŐR
2467
PETER
BÖSZÖRMÉNYI
2468
JÁN
BĽANDA
2469
2470
MIROSLAV
CTIBOR
BŽDOCH
CABAN
NZZ - gynekolog. amb.
ŠGN
FN
FN
Hospitale s.r.o. Šahy gynekolog. odd.
Hospitale s.r.o.
NZZ - interné lek.
NsP Milosrdní bratia
s.r.o.
DFNsP
NÚSCH
Ústav lekárskej biológie,
genetiky a klin. genetiky
DFNsP - kl. detskej
psychiatrie
NsP a.s.
Nemocnica a.s.
NZZ - PLPD
Nemocnica Krompachy
spol. s.r.o. - člen
skupiny Agel
NZZ - gynekolog. amb.
NOVAMED s.r.o.
RÚVZ
Ústav patológie LF
UPJŠ
FNsP Košice, 1. gyn. pôr. klinika
NZZ - Nefrol. amb. pre
deti a dorast
I. ortopedická klinika
LFUK
Estea s.r.o.
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
oftalmológia
Bratislava
neurčená odbornosť
Bratislava
Malacky
Poprad
Levoča
detská psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
Krompachy
Bratislava
Banská Bystrica
Bratislava
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
kardiológia
Košice
patologická anatómia
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
Nové Mesto nad Váhom
nefrológia
Bratislava
Lučenec
ortopédia
plastická chirurgia
2471
ERNEST
CABAN
2472
JOZEF
CABÁNEK
2473
2474
2475
BARBORA
ĽUDOVÍT
ZUZANA
CABANOVÁ
CABUK
CAGALOVÁ
2476
2477
MONIKA
RADKA
CAGÁŇOVÁ
CAHAJLOVÁ
2478
2479
2480
2481
2482
2483
DANICA
ĽUBOMÍR
KATARÍNA
MÁRIA
ZUZANA
MONIKA
CAISOVÁ
CAJCHAN
CAJCHANOVÁ
CAKOCIOVÁ
CAKOCIOVÁ
CÁKOVÁ
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
DANIELA
LENIN FLORENCIO
SERGIO
ZITA
MICHAEL
SOŇA
JAROSLAV
ADRIANA
JUDITA
CALAJOVÁ
CALLE ARMIJOS
CAMACHO
CANGÁROVÁ
CAŇO
CAŇOVÁ
CÁP
CAPÁKOVÁ
CAPKOVÁ
2493
JAROSLAVA
CAPOVÁ
2494
2495
2496
2497
2498
VIKTÓRIA
MARTA
JANA
KATARÍNA
BOŽENA
CÁPOVÁ
CAPULIAKOVÁ
CÁRACHOVÁ
CARTER
CASTIGLIONE
2499
2500
PAVOL
JARMILA
CAUDT
CECONÍKOVÁ
2501
KATARÍNA
CECONÍKOVÁ
2502
RADKO
CEDULA
2503
2504
2505
2506
JOZEF
DÁVID
MARTA
VALÉRIA
CEDZO
CEHLÁR
CEHLÁRIKOVÁ
CEHULOVÁ
2507
2508
LIBUŠA
LJUBA
CEIZELOVÁ
CEJPOVÁ
KRYOMED s.r.o.
Mediform s.r.o. - ORL
amb.
DFNsP - II. kl.
pediatrickej AIM
MEDIK-C s.r.o.
NsP - očné odd.
Kremnička
neurčená odbornosť
Nová Baňa
otorinolaryngológia
Banská Bystrica
Oščadnica
Trenčín
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
NZZ - psychiatrická amb.
UNB
FAIRA - psych.a
sexuolog.amb.
NZZ - ORL
NMO
NZZ - dermatoven. amb.
ŽNsP
FN
NsP - novorodenecké
odd.
NsP
NZZ
CANGAR, s.r.o.
FN - urologické odd.
NsP sv. Cyrila a Metoda
Logman a.s.
FNsP J. A. Reimana
LFUPJŠ
UN LP - neonatologické
odd.
Inštitút nukleárnej a
molekulárnej medicíny
NZZ - pediatria
ÚVN SNP - FN
NsP
Handlová
Bratislava
psychiatria
neurčená odbornosť
Košice
Bratislava
Bratislava
Košice
Košice
Trenčín
psychiatria
otorinolaryngológia
dermatovenerológia
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
radiačná onkológia
Žilina
Myjava
Myjava
Revúca
Bratislava
Bratislava
Košice
Prešov
Košice
pediatria
neurčená odbornosť
pediatria
pediatria
urológia
pediatria
nefrológia
infektológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
neonatológia
Košice
Krupina
Ružomberok
Spišská Nová Ves
endokrinológia
pediatria
neurčená odbornosť
neurológia
Trnava
Bratislava
revízne lekárstvo
všeobecné lekárstvo
ZP Dôvera a.s. - krajská
pob.
Adlatus s.r.o. - PLPD
NZZ - pediatrická ambul. Horný Bar
Nemocnica akad. L.
Dérera
Bratislava
pediatria
NsP
NsP
Považská Bystrica
Nitra
neurčená odbornosť
sociálne lekárstvo a organizácia
zdravotníctva
neurčená odbornosť
NZZ - PLPD
UNB odd.klin.hematológie
Spišská Nová Ves
všeobecné lekárstvo
Bratislava
hematológia a transfuziológia
2509
2510
2511
JÁN
JURAJ
EVA
CELDER
CELEC
CELECOVÁ
2512
ZUZANA
CELECOVÁ
2513
JOZEF
CELUŠNÁK
2514
JANA
CELUŠŇÁKOVÁ
2515
MÁRIA ANNA
CENIGOVÁ
2516
KATARÍNA
CENKEROVÁ
2517
2518
SLAVOMÍRA
TERÉZIA
CENKEROVÁ
CENTOVÁ
2519
2520
2521
OTTO
RICHARD
TATIANA
CENTOVÝ
CENTOVÝ
CEPKOVÁ
2522
2523
2524
MILOSLAV
MARÍNA
PETER
CESNEK
CETNEROVÁ
CHABA
2525
2526
2527
JÁN
MÁRIA
IVAN
CHABADA
CHABADOVÁ
CHABAN
2528
DANA
CHABOVÁ
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
MIROSLAV
JANA
JUDITA
PROKOP
KATARÍNA
IRENA
ĽUDOVÍT
CHABROŇ
CHABROŇOVÁ
CHACHAĽAKOVÁ
CHADIM
CHADIMOVÁ
CHALACHANOVÁ
CHALÁNYI
2536
2537
2538
2539
2540
2541
VIERA
MICHAL
GABRIELA
MILAN
IGOR
JANA
CHALKOVÁ
CHALUPKA
CHALUPKOVÁ
CHALUPNÍK
CHAMILA
CHAMILOVÁ
2542
2543
MIKULÁŠ
VIERA
CHAMKO
CHAMKOVÁ
Psychiatrická nemocnica Hronovce
psychiatria
NsP - OAIM
Dolnooravská NsP
MUDr.L.N.Jégeho inter.odd.
Trauma s.r.o. chirurg.ambul.
Diagnostické centrum odd.RDG
Amb. prakt. lekára pre
dosp.
FNsP sv. Cyrila a
Metoda
Detva Poliklinika -LDCH
s.r.o.
Žilina
anestéziológia a intenzívna medicína
Dolný Kubín
vnútorné lekárstvo
Rožňava
chirurgia
Rimavská Sobota
rádiológia
Prešov
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Detva
kardiológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
NZZ - ambul.FBLR
NsP n.o. - ortop.ambul.
GYNAMB C. T. s.r.o.
MUDr.Cesnek Miloslav,
s.r.o - ORL ambul.
NZZ - PLPD
NsP - gyn.-pôr. odd.
NsP sv.CaM - I. gynek.pôr. kl.
VŠZaSP sv. Alžbety
Trenčianske Teplice
Nové Mesto nad Váhom
Medzilaborce
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
ortopédia
gynekológia a pôrodníctvo
Čadca
Rimavská Sobota
Stará Ľubovňa
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Stará Ľubovňa
pediatria
Bratislava
Bratislava
Kráľovský Chlmec
Žilina
urgentná medicína
vnútorné lekárstvo
gastroenterológia
rádiológia
Nemocnica a.s.
NZZ - pneumológia a
ftizeológia
NÚSCCH a.s.
NZZ PLD
Poprad
rádiológia
Bratislava
Bratislava
Trenčín
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
IN MEDIC s.r.o.
IN MEDIC s.r.o.
VšNsP - orto. - traum.
odd.
CHAMED s.r.o
Bardejov
Bardejov
neurčená odbornosť
neurológia
Veľký Krtíš
Fiľakovo
úrazová chirurgia
pediatria
JUDISpedia,s.r.o. detské odd.
Záchranná a dopravná
zdrav.služba BA
Fidelitas, s.r.o.
NsP - interné odd.
Železničná poliklinika
2544
2545
MARTA
ĽUDMILA
CHAMULOVÁ
CHAMULOVÁ
2546
2547
KATARÍNA
MALEK
CHAMUTYOVÁ
CHANAWANI
2548
ILJA
CHANDOGA
2549
JÁN
CHANDOGA
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
JITKA
ALENA
MÁRIA
KORNELII
EKATERINA
SERGEY
ALESTAR
CHATRNÚCHOVÁ
CHEBENOVÁ
CHEBENOVÁ
CHEKAN
CHERNYKH
CHERNYKH
CHICEVIČ
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
DANUTA
HELENA
ANNA
MARTINA
VERONIKA
JÁN
DUŠAN
CHLÁDEKOVÁ
CHLÁDEKOVÁ
CHLÁDKOVÁ
CHLÁDKOVÁ
CHLADOŇOVÁ
CHLAPEČKA
CHLAPÍK
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
ALENA
VLASTA
ĽUBICA
JOZEF
JOZEFÍNA
MONIKA
MARIANA
JOZEF
CHLAPÍKOVÁ
CHLAPÍKOVÁ
CHLAPÍKOVÁ
CHLEBANA
CHLEBANOVÁ
CHLEBANOVÁ
CHLEBCOVÁ
CHLEBEC
2572
2573
2574
2575
2576
2577
PETER
TERÉZIA
PETER
ŠTEFAN
EVA
MARGITA
CHLEBO
CHLEBOVCOVÁ
CHLEBOVIČ
CHLEBOVIČ
CHLEBOVIČOVÁ
CHLEBOVIČOVÁ
2578
2579
ĽUBA
ANNA
CHLUPISOVÁ
CHLÚSTIKOVÁ
2580
2581
2582
MIRIAM
MÁRIA
BOŽENA
CHMELÁROVÁ
CHMELÍKOVÁ
CHMELOVÁ
NZZ - vnútorné lek.
NZZ - očná amb.
TETIS s.r.o. - špec.
rehabil. nemocnica
Banská Bystrica
Martin
Dunajská Lužná
Klinika Úrazovej chirurgie Bratislava
Centrum lekárskej
genetiky FN
Bratislava
JESSENIUS,
diagnostické centrum a.s.
FNsP L. Dérera
MEDI FERA
Nemocničná a.s.
NsP
NsP
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
úrazová chirurgia
klinická biochémia
Nitra
Bratislava
Bratislava
Malacky
Považská Bystrica
Považská Bystrica
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
FN - gynekol.-pôrod.odd.
ŽNsP
PLDD
FNLP - klin.RDG a NM
NsP n.o. ZZ
NEOGYN s.r.o.
NsP - chirurg. odd.
NZZ - gynekologická
ambulancia
NZZ - Dermis,s.r.o
Nitra
Košice
Kysucké Nové Mesto
Košice
Topoľčany
Trenčín
Trenčín
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
pediatria
rádiológia
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
Turčianske Teplice
Trenčín
gynekológia a pôrodníctvo
dermatovenerológia
MEDIDENTAL s.r.o.
Košice
všeobecné lekárstvo
UNLP
NsP
NsP
Špec. Nemocnica sv.
Svorada n.o.
NZZ - PLPDD
Košice
Poprad
Poprad
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
úrazová chirurgia
Nitra
Lipany
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
I. ortopedická klinika
Bratislava
ortopédia
Zvolen
Nové Zámky
endokrinológia
všeobecné lekárstvo
Prašice
Martin
Vysoká pri Morave
pediatria
neurológia
všeobecné lekárstvo
NZZ - detská endokr. a
diabet.
NZZ - PLPD
MUDR. Chmelárová
Miriam, s.r.o.
NZZ - neurolog. amb.
NZZ - PLPD
2583
VERONIKA
CHMELOVÁ
2584
2585
2586
2587
JURAJ
PAULÍNA
MICHAL
EVA
CHMULÍK
CHMULIKOVÁ
CHMÚRNY
CHOBOTOVÁ
2588
JURAJ
CHOCHLÁČ
2589
IVANA
CHOCHLÁČOVÁ
2590
2591
DÁRIUS
JURAJ
CHOCHOL
CHOCHOL
2592
2593
ALICA
MÁRIA
CHOCHOLOVÁ
CHOCHOLOVÁ
2594
2595
2596
2597
JÁN
ROMANA
MÁRIA
ANNA
CHOCHULA
CHOCHULOVÁ
CHOLEVOVÁ
CHOLUJOVÁ
MUDr. Veronika
Chmelová s.r.o.
NZZ - Neštátna chirurg.
amb.
NsP
MFN
RÚVZ
Chochláč, s.r.o. gynek.ambul.
Chochlač s.r.o. - ORL
ambul.
Psych. nemocnica P.
Pinela
FNsP
DFNsP - transplant.
jednotka kostnej drene
DFNsP
Nemocnica n.o. rehabilitačné odd.
NZZ - detská ORL
MABELA s.r.o
NsP
2598
2599
KATARÍNA
ERVIN
CHOLVADOVÁ
CHOMČA
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
NsP sv. Lukáša
Galanta
2600
2601
2602
2603
2604
2605
ETELA
ZUZANA
ĽUBOMÍR
KATARÍNA
VITALII
MARYAN
CHOMČOVÁ
CHOMČOVÁ
CHOMO
CHOMOVÁ
CHORNEI
CHORNEY
Sereď
Trebišov
Prešov
Bratislava
Myjava
Komárno
2606
ERIK
CHORVÁT
Poprad
urológia
2607
JAROMÍR
CHORVÁTH
Bratislava
chirurgia
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
MARTIN
JANA
ANDREA
NADEEM AHSAN
SAWKAT ALI
PAVOL
DANIEL
CHORVÁTH
CHORVÁTOVÁ
CHOUCHANE
CHOUDHARY
CHOUDHURY
CHŇUPA
CHOVAN
Mestská poliklinika
NsP a.s. - ORL odd.
FNsLP - kl. chirurgie
FNsP
NsP
FORLIFE n.o.
Nemocnica Poprad a.s. urolo.oddel.
Nemocnica sv. Michala,
a.s.
OÚSA rádioterapeutická klinika
psychiatria
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
radiačná onkológia
Martin
Košice
Bratislava
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
2615
2616
2617
2618
2619
JURAJ
PETER
VLADIMÍR
ALENA
DANIELA
CHOVAN
CHOVAN
CHOVAN
CHOVANCOVÁ
CHOVANCOVÁ
UNM - KAIM
FNsP - L. Pasteura
NTS SR
NÚSCH a.s.
Martek Medical Sk a.s.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
FN - kl. plastickej chir.
LDCH Štiavnička
Bojnice
Bratislava
Ružomberok
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
neurológia
NsP sv Jakuba
Bardejov
vnútorné lekárstvo
Poprad
gynekológia a pôrodníctvo
Považská Bystrica
Bratislava
Martin
Liptovský Mikuláš
chirurgia
neurčená odbornosť
ortopédia
neurčená odbornosť
Pohronský Ruskov
gynekológia a pôrodníctvo
Želiezovce
otorinolaryngológia
Pezinok
Bratislava
psychiatria
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
pediatria
nefrológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
otorinolaryngológia
otorinolaryngológia
kardiológia
Topoľčany
Považská Bystrica
Košice
Žilina
hematológia a transfuziológia
vnútorné lekárstvo
urológia
2620
DANIELA
CHOVANCOVÁ
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
DARINA
ELENA
ERIKA
EVA
EVA
IVANA
KATARÍNA
KATARÍNA
NATAŠA
VIERA
CHOVANCOVÁ
CHOVANCOVÁ
CHOVANCOVÁ
CHOVANCOVÁ
CHOVANCOVÁ
CHOVANCOVÁ
CHOVANCOVÁ
CHOVANCOVÁ
CHOVANCOVÁ
CHOVANCOVÁ
2631
2632
2633
ZUZANA
ALEXANDRA
EDUARD
CHOVANCOVÁ
CHOVANČÁKOVÁ
CHOVANEC
2634
JOZEF
CHOVANEC
2635
JOZEF
CHOVANEC
2636
2637
2638
2639
JOZEF
JOZEF
MICHAL
MIROSLAV
CHOVANEC
CHOVANEC
CHOVANEC
CHOVANEC
2640
2641
2642
PAVOL
ROMAN
JANA
CHOVANEC
CHOVANEC
CHOVANOVÁ
2643
2644
2645
2646
2647
2648
JAROSLAVA
MÁRIA
NIKOLA
TAMARA
VANDA
VIERA
CHOVANOVÁ
CHOVANOVÁ
CHOVANOVÁ
CHOVANOVÁ
CHOVANOVÁ
CHOVANOVÁ
2649
2650
VLASTA
ĽUBICA
CHOVANOVÁ
CHOVANOVÁ
2651
ŠTEFÁNIA
CHOVANOVÁ
2652
2653
2654
GABRIELA
NADEŽDA
JÚLIUS
CHOWANIECOVÁ
CHRAMCOVÁ
CHRAMEC
2655
2656
JOZEF
MARTIN
CHRANČOK
CHRASTINA
FNsP F. D. Roosevelta odd. rádiológie
Banská Bystrica
Novorodenecká klinika
M. Rusnáka
Bratislava
rádiológia
neonatológia
FNsP F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
NsP - TaRCH
NZZ - očná amb.
NsP n.o. - inter. odd.
Trebišov
Púchov
Ilava
pneumológia a ftizeológia
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
FN
Detská Ambulancia
MUDr. Katarína Plevová
s.r.o. Laser. dermatochir.
centrum
FNLP - očné odd.
Trenčín
Bardejov
hematológia a transfuziológia
pediatria
Nitra
Košice
dermatovenerológia
oftalmológia
Dolný Kubín
Bratislava
neurológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Bardejov
Bardejov
Bratislava
Komárno
vnútorné lekárstvo
klinická onkológia
klinická onkológia
vnútorné lekárstvo
Psychiatrická nemocnica
NsP - gynek.odd.
DFNsP - ORL klinika
Ambulancia pre deti a
dorast, NZZ
Dermatolog.amb.
DFNsP
ÚDZS
FN L. Pasteura
NOÚ
Špecialna geriatrická
nemocnica
FNsP
ÚVZ SR - odbor prev.
pracov. lekárstva
Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada
Hronovce
Považská Bystrica
Bratislava
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
Zvolen
Prešov
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Bratislava
pediatria
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neonatológia
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
Trnava
neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
neurčená odbornosť
Nitra - Zobor
všeobecné lekárstvo
FNsP - gyn.-pôr. klinika
Trnava
NZZ ASPECT-VYHNE
FNsP - urologická kl.
Vyhne 103
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
urológia
NsP MUDr. L. Nádaši
Jégeho
Špecializovaná
geriatrická nemocnica
NsP Sv. Jakuba n.o. interné odd.
POKO
NOÚ
FORLIFE n.o.
2657
2658
2659
2660
2661
2662
MARTIN
MILAN
MILAN
BRANISLAV
ANTON
DUŠAN
CHREN
CHRENA
CHRENA
CHRENKA
CHRENKO
CHRENKO
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
KAROL
MILAN
PAVEL
RÓBERT
DANIELA
ERIKA
HELENA
SOŇA
CHRENKO
CHRENKO
CHRENKO
CHRENKO
CHRENKOVÁ
CHRENKOVÁ
CHRENKOVÁ
CHRENKOVÁ
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
LENKA
SVETLANA
MARIÁN
ĽUBOMÍR
ALENA
MÁRIA
RENÁTA
CHRENOVÁ
CHRENOVSKÁ
CHRENŠŤ
CHRENŠŤ
CHRENŠŤOVÁ
CHRENŠŤOVÁ
CHREŇOVÁ
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
IVETA
ELENA
EVA
ANDREA
BEATA
JANA
VIOLA
MÁRIA
MIROSLAV
CHRIBIKOVÁ
CHRISAFIDU
CHRISTOVÁ
CHROBÁKOVÁ
CHROMÁ
CHROMÁ
CHROMÁ
CHROMČÁKOVÁ
CHROMČÍK
2687
2688
2689
2690
ĽUBOMÍRA
IVAN
MILAN
ANDREA
CHROMČÍKOVÁ
CHROMEJ
CHROMEK
CHROMEKOVÁ
2691
2692
2693
2694
VILIAM
ŠTEFAN
ĽUBOŠ
PAVOL
CHROMÝ
CHROMÝ
CHRUPKA
CHRÚST
2695
2696
HANA
DANICA
CHRVALOVÁ
CHUDÁ
2697
DANIELA
CHUDÁ
FN
NsP - ORL ambulancia
MEDICI - CARE s.r.o.
DFNsP
APLPD, NZZ
NZZ - kardiógia
MUDr. Ervín Kovács NZZ chir. amb.
NsP
LDCH
Trenčín
Galanta
Kecerovce
Bratislava
Prievidza
Zvolen
infektológia
otorinolaryngológia
pediatria
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
kardiológia
Rimavská Sobota
Dolný Kubín
Štiavnička
Osterreich
chirurgia
chirurgia
geriatria
Nemocničná a.s.
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa
Nemocnica Košice-Šaca,
a.s.
NsP
ÚVN SNP - FN
MEDIREO s.r.o.
MEDIREO s.r.o.
MFN
NsP - OAIM
Dermatovenerologická
klinika
NZZ - PLPD
FNsP Dérerova - KAIM
FNsP J. A. Reimana
Malacky
Rimavská Sobota
Prievidza
gynekológia a pôrodníctvo
posudkové lekárstvo
posudkové lekárstvo
Košice
Handlová
Ružomberok
Turzovka
Čadca
Martin
Levice
všeobecné lekárstvo
klinická biochémia
rádiológia
rádiológia
oftalmológia
rádiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Martin
Nové Zámky
Bratislava
Prešov
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
NsP
Nemocnica a.s.
Nemocnica a.s.
Nešt. chirurg. amb.
Trstená
Poprad
Poprad
Bytča
oftalmológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
chirurgia
sociálne lekárstvo a organizácia
zdravotníctva
dermatovenerológia
ŠZÚ
Rožňava
MFN - dermatovener. kl. Martin
NsP
MUDr. Viliam Chromý,
PRAKTIK-INTERNISTA
s.r.o.
LVN
NZZ - amb. PLPD
ÚVN - interné odd.
Národná transfúzna
služba SR
FN
Národná transfúzna
stanica
Žilina
vnútorné lekárstvo
Nižná
Košice
Senohrad
Ružomberok
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
klinická imunológia a alergológia
Martin
hematológia a transfuziológia
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
DENISA
INGRID
IVETA
JÁN
KATARÍNA
MÁRIA
MARTA
MATÚŠ
CHUDÁ
CHUDÁ
CHUDÁ
CHUDA
CHUDÁ
CHUDÁ
CHUDÁ
CHUDA
2706
MIROSLAVA
CHUDÁ
2707
RENÁTA
CHUDÁ
2708
STELA
CHUDÁ
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
DUŠAN
FRANTIŠEK
JURAJ
ANNA
ALEXANDER
PETER
ELENA
CHUDÁČEK
CHUDEJ
CHUDEJ
CHUDEJOVÁ
CHUDÍK
CHUDÍK
CHUDÍKOVÁ
2716
2717
JANA
KATARÍNA
CHUDÍKOVÁ
CHUDÍKOVÁ
2718
2719
2720
2721
LENKA
MONIKA
VIERA
VLASTA
CHUDÍKOVÁ
CHUDÍKOVÁ
CHUDÍKOVÁ
CHUDÍKOVÁ
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
JURIJ
ELENA
MÁRIA
IVAN
MAREK
MARTIN
PETER
STANISLAV
CHUDOV
CHUDOVÁ
CHUDOVÁ
CHUDÝ
CHUDÝ
CHUDÝ
CHUDÝ
CHUDÝ
2730
2731
2732
2733
ŠTEFAN
TAMARA
EDUARD
MILAN
CHUDÝ
CHUGURYAN
CHULEY
CHUPEK
2734
2735
2736
PETER
JÚLIA
MILAN
CHVALNÝ
CHVÁLOVÁ
CHVOJKA
NsP Milosrdní bratia
s.r.o. - OAIM
SÚSCH
I-MED s.r.o.
ELMYO s.r.o.
Nemocnica a.s.
Bratislava
Bratislava
Leopoldov
Prešov
Poprad
NZZ - PLPD
Piešťany
Univerzitná nemocnica
Bratislava
MEDICOVER SLOVAKIA
s.r.o.
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
neurológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
REN-REHAB , s.r.o
NZZ - geriatria a interná
amb.
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
Zdravotné stredisko
FN
NsP
NsP
Piešťany
Trenčianske Teplice
Kolárovice
Martin
Považská Bystrica
Brezno
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
NsP n.o. - interné odd.
NZZ dermatoven.ambul.
ÚVZ MDVRR SR
Nemocnica - 3.
súkromná nemocnica
s.r.o.
Medicentrum spol.s.r.o.
ICOM PLUS s.r.o
NZZ - PLPD
Poliklinika MEDICUM
s.r.o.
NOÚ
NsP J. A. Reimana
NZZ - detská amb.
FNsP F. D. Roosevelta
NsP - neurolog. odd.
MFN
NsP
VšNsP Lučenec n.o. OAIM
Partizánske
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
dermatovenerológia
hygiena detí a mládeže
Bánovce nad Bebravou
Zvolen
Žilina
Trenčín
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
telovýchovné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Lipany
Bratislava
Prešov
Trenčín
Banská Bystrica
Poprad
Martin
Trenčín
chirurgia
vnútorné lekárstvo
infektológia
pediatria
urológia
neurológia
neurčená odbornosť
chirurgia
Lučenec
anestéziológia a intenzívna medicína
Kúpele a.s.
Dermatovenerol.ambul.
Onkolog. ústav Sv.
Alžbety
JULIETA s.r.o.
NsP
Bojnice
Žilina
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
Bratislava
Košice
Dunajská Streda
chirurgia
psychiatria
pediatria
Trenčín
2737
2738
JÁN
VERONIKA
CHVOSTEK
CHVOSTÍKOVÁ
2739
2740
2741
2742
2743
MICHAL
LILIA
MÁRIA
MARTA
EVA
CHYLA
CHYLIKOVÁ
CHYLOVÁ
CHYLOVÁ
CHYNORADSKÁ
2744
2745
BORIS
MIROSLAV
CHYNORANSKÝ
CHYNORANSKÝ
2746
PETRO
CHYZHOV
2747
BOŽENA
CIBERAJOVÁ
2748
JAROSLAV
CIBIČEK
2749
2750
2751
2752
2753
2754
VILIAM
DAGMAR
MARTINA
ZOLTÁN
FRANTIŠEK
LUCIA
CÍBIK
CÍBIKOVÁ
CÍBIKOVÁ
CIBULA
CIBULČÍK
CIBULIAKOVÁ
2755
2756
2757
2758
ANNA
JANA
JANA
ĽUBICA
CIBULKOVÁ
CIBULKOVÁ
CIBULOVÁ
CIBULOVÁ
2759
2760
PETER
TATIANA
CIBUR
CIBUROVÁ
2761
MÁRIA
CIBUĽOVÁ
2762
DUŠAN
CÍCH
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
TATIANA
TIBOR
JANA
ŠTEFAN
JÁN
DANIELA
ZLATICA
LUCIA
MÁRIA
MIROSLAV
CICHOLESOVÁ
CICHÝ
CIESAROVÁ
CIFRA
CIFRÁK
CIFRÁKOVÁ
CIFRÁKOVÁ
CIFRANIČOVÁ
CIFRANIČOVÁ
CIGÁNIK
Liptovské liečebné
kúpele a.s.
Univerzitná nemocnica
Nemocnica Krompachy
s.r.o - chirurgické odd.
FNsP J. A. Reimana
Medola s.r.o - RTG odd.
NOÚ
Ambulancia praktického
lekára pre deti a dorast
Stanica RLP - Falck
Záchranná a.s.
Lúčky
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Krompachy
Prešov
chirurgia
neurčená odbornosť
Košice
Bratislava
rádiológia
kardiológia
Kúty
pediatria
Považská Bystrica
NZZ - ambul.prakt.lekára Štós
Forlife n.o. - odd.
patológie
Komárno
NZZ - Amb. PLD; Amb.
pre akup. liečbu a bolesti
OMAR n.o.
NsP n.o.
MFN
Neurolog. klinika SZU
NsP sv. Barbory a.s.
MUDr. Anna Cibulková
s.r.o.
NsP
FNsP
GP STOMEX s.r.o.
LF UPJŠ a FNLP - Kl.
úrazovej chirurgie
ŽNsP
MUDr. Anna Krinovičová
s.r.o.
OÚSA - klin.nukleárnej
medicíny
Detský klub zdravotne
postihnutých detí a
mládeže
NZZ - interné a geriatria
FN - OAIM
Vita Via s.r.o.
ŽZ Košice s.r.o.
ŽNsP
ÚNLP - neurolog. odd.
NsP a.s. - OAIM
NsP - ARO
NZZ - ortopedická amb.
všeobecné lekárstvo
patologická anatómia
Pruské
Trenčianske Teplice
Ilava
Martin
Bratislava
Rožňava
anestéziológia a intenzívna medicína
rádiológia
neurčená odbornosť
úrazová chirurgia
neurológia
neurológia
Partizánske
Nové Zámky
Bratislava
Bratislava
všeobecné lekárstvo
pediatria
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
Košice
Košice
úrazová chirurgia
neurológia
Vígľaš
neurčená odbornosť
Bratislava
neurčená odbornosť
Košice
Košice
Trenčín
Lučenec
Košice
Košice
Košice
Trebišov
Trebišov
Galanta
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurológia
lekár bez špecializácie
anestéziológia a intenzívna medicína
ortopédia
Amb. prakt. lekára pre
dosp.
NZZ - ortopedická amb.
FNsP
MANUS - MED, s.r.o.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
MANUS-MED s.r.o.
Nemocnica akad. L.
Dérera
MUDr.Viera Cigáňová,
s.r.o.
PeDe, s.r.o. - detská a
dorastová ambul., LSPP
NZZ - PLPD
VLD - MUDr. Lýdia
Cígerová
Žilina
Galanta
Žilina
Prievidza
všeobecné lekárstvo
ortopédia
pediatria
úrazová chirurgia
Bojnice
Prievidza
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Bratislava
neurčená odbornosť
Bratislava
pediatria
Púchov
Trenčianská Teplá
pediatria
všeobecné lekárstvo
Žiar nad Hronom
všeobecné lekárstvo
NsP sv. Cyrila a Metoda
NZZ - ZS
NÚSaCCH a.s.
UNB - rádiodiag. odd.
FN
FNsP a.s.
UNB - ak. L. Dérera odd. rádiológie
NsP n.o.
FN - onkologické odd.
NsP - neurologické odd.
NsP sv. Lukáša a.s.
FNsP J. A Reimana vnútorné lek.
ZZS - Košice - Košická
záchranka
Bratislava
Lozorno
Bratislava
Bratislava
Nitra
Skalica
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
rádiológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Partizánske
Trenčín
Trenčín
Galanta
rádiológia
pediatria
klinická onkológia
neurológia
neurčená odbornosť
Prešov
vnútorné lekárstvo
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
chirurgia
Bratislava
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
neurológia
Trnava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
vnútorné lekárstvo
CIPCIAROVÁ
EUROMED s.r.o.
IMUNO & ALERGOmed
s.r.o.
FNsP
FN - diagnost.preventívno-liečebná čin.
MEDIREX a.s.
OÚSA
NZZ - chir. amb.
FN
NZZ - praktický lekár pre
dospelých
CIPKOVÁ
VOÚ a.s. - kl. onkológia
Košice
2773
2774
2775
2776
ANNA
MÁRIA
ZUZANA
JAROSLAV
CIGÁNIKOVÁ
CIGÁNIKOVÁ
CIGÁNIKOVÁ
CIGAŇÁK
2777
2778
TOMÁŠ
HILDA
CIGAŇÁK
CIGAŇÁKOVÁ
2779
BARBORA
CIGÁŇOVÁ
2780
VIERA
CIGÁŇOVÁ
2781
2782
EVA
JARMILA
CÍGEROVÁ
CÍGEROVÁ
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
LÝDIA
PAVEL
PETER
MARTINA
LADISLAV
RASTISLAV
LUCIA
MATÚŠ
IVANA
CÍGEROVÁ
CIKATRICIS
CIKATRICIS
CIKLAMINIOVÁ
CIKORA
CIKRAI
CIKRAIOVÁ
CILIK
CILINGOVÁ
2792
2793
2794
2795
2796
KATARÍNA
MARGITA
FRANTIŠEK
ANDREA
HANA
CIMBÁKOVÁ
CIMERMANOVÁ
CIMMERMANN
CIMPRICHOVÁ
CIMROVÁ
2797
MARCEL
CINA
2798
2799
2800
LADISLAV
ANTON
VLADIMÍR
CINCULA
CINGEL
CINGEL
2801
2802
DAGMAR
MIRIAMA
CINGELOVÁ
CINGELOVÁ
2803
2804
2805
2806
2807
SILVIA
ZUZANA
DANIEL
DUŠAN
ANDREA
CINGELOVÁ
CINGELOVÁ
CINTULA
CINTULA
CINTULOVÁ
2808
DIANA
2809
ANDREA
Banská Bystrica
klinická onkológia
NsP Medissimo
Regionálna nemocnica
n.o.
Očná amb.
Quintiles GesmbH
NsP
FNsP
Pro Benefit ,s.r.o.
CT Martin,s.r.o.
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
Sobrance
Partizánske
Bratislava
Žilina
Žilina
Púchov
Martin
neurčená odbornosť
oftalmológia
Trnava
vnútorné lekárstvo
2810
KATARÍNA
CIPKOVÁ
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
ALENA
VLADIMÍR
PETER
FRANTIŠEK
FRANTIŠEK
SOŇA
VIERA
AGNESA
CIPOVÁ
CIRIAK
CISÁR
CISÁRIK
CISÁRIK
CISARIKOVÁ
CISÁRIKOVÁ
CISÁROVÁ
2819
LENKA
CISÁROVÁ
Medivia s.r.o. ambul.všeobec.lekára
2820
2821
NATÁLIA
RUDOLF
CISÁROVÁ
CITRJAK
NZZ - Neurologická amb. Modra
MEDICID s.r.o.
Snina
neurológia
všeobecné lekárstvo
2822
2823
MICHAELA
VILMA
CIULISOVÁ
CIULISOVÁ
Topoľčany
Prešov
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
2824
PETER
CIVÁŇ
Liptovský Mikuláš
úrazová chirurgia
2825
ZUZANA
CLAASEN
2826
2827
2828
2829
JURAJ
HELENA
VLASTA
ALENA
CLEMENTIS
CMARKOVÁ
CMARKOVÁ
CMOREJOVÁ
NsP n.o. PZZ Topoľčany
AVLDD s.r.o. - PLPDD
LNsP MUDr. Ivana
Stodolu
Raigmore Hospital Old
Perth Road
Nemocnica akad. L.
Dérera
GERIATRIA s.r.o.
Bratislava
Prievidza
rádiológia
geriatria
DFNsP
Bratislava
neurčená odbornosť
2830
2831
2832
2833
DANA
JOZEFA
ROMANA
JANA
CÓBELOVÁ
COCHEROVÁ
COMPAGNON
COOK
Turčianske Teplice
Košice
Bratislava
psychiatria
kardiochirurgia
všeobecné lekárstvo
2834
2835
JÁN
ONDREJ
COPÁK
COPÁK
Michalovce
Košice
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
2836
2837
2838
2839
LUCIA
RÓBERT
VIERA
EVA
COPÁKOVÁ
COPKO
CORANIČOVÁ
COSENTINOVÁ
Bratislava
Humenné
Snina
Lokca
lekárska genetika
chirurgia
vnútorné lekárstvo
psychiatria
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
JAROSLAVA
GABRIELA
KATARÍNA
JOZEF
MONIKA
RICHARD
ERIKA
MICHAL
COUFALOVÁ
CPINOVÁ
CREESE
CRKOŇ
CRKOŇOVÁ
CSABI
CSACHOVÁ
CSÁDER
Bratislava
Poprad
Kano, Nigéria
Púchov
Břeclav, ČR
Dunajská Streda
Moldava nad Bodvou
Bratislava
psychiatria
všeobecné lekárstvo
Psychiatrická ambulancia
Zdravie Martin s.r.o.
VÚSCH a.s. -KAIM
Belan s.r.o.
University of California
NsP Š. Kukuru n.o. chirurg. odd.
FNLP
NOÚ - odd. onkolog.
genetiky
NsP A. Leňa
Nemocnica Snina. s.r.o.
MEDI-ZONE, a.s.
Centrum pre liečbu
drogových závislostí
Provita Poprad, s.r.o
ECWA - EYE hospital
NZZ - PLPD
Nemocnica
NsP
Amb. PLPD
NZZ - pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
lekárska genetika
epidemiológia
rádiológia
Škótsko
všeobecné lekárstvo
chirurgia
všeobecné lekárstvo
pediatria
2848
2849
2850
KATARÍNA
ĽUDOVÍT
ALŽBETA
CSADEROVÁ
CSALA
CSÁSZÁROVÁ
2851
EDUARD
CSEKES
2852
JOZEF
CSEKES
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
IVETA
ALŽBETA
ŽANETA
ZOLTÁN
PETER
ZSÓFIA
BEATA
DUŠAN
VIERA
JURAJ
JURAJ
SILVIA
CSEKESOVÁ
CSEMEZOVÁ
CSEMEZOVÁ HOLÚBEKOVÁ
CSENDES
CSÉPLŐ
CSÉPLÖ
CSEPY
CSERHALMI
CSERHALMIOVÁ
CSERI
CSERI
CSERIOVÁ
2865
2866
SYLVIA
EVA
CSERNÁKOVÁ
CSIBOVÁ
2867
2868
VERONIKA
KATARÍNA
CSIBOVÁ
CSICSAIOVÁ
2869
PETER
CSIFFÁRI
2870
2871
2872
KAROL
MONIKA
JOZEF
CSIFFÁRY
CSÍK
CSIPÁK
2873
2874
2875
2876
LÍVIA
MARCELA
TIBOR
KLÁRA
CSIZMADIOVÁ
CSIZMÁROVÁ
CSÓKA
CSOKASOVÁ
2877
2878
2879
2880
2881
DANIEL
KATARÍNA
GABRIEL
TOMÁŠ
ZUZANA
CSOMOR
CSOMOROVÁ
CSONTOS
CSORBA
CSORBOVÁ
2882
JÚLIUS
2883
DAGMAR
UNB gerontopsychol.odd. PK
SZU
MEDIKARDIO s.r.o.
CISÁR-MEDI s.r.o.
FORLIFE n.o. - chirurg.
odd.
ZaMED, s.r.o.-Záchranná
zdravotná služba
FORLIFE n.o. - ORL
odd.
NZZ - amb. všeob.lekára
NsP Sv. Lukáša
C-S-Z, s.r.o.
SANACOM s.r.o
BOMEDIK s.r.o
Forlife n.o., VšN
NZZ
GYNCENTRUM s.r.o.
NsP
NsP
OÚ sv. Alžbety s.r.o.
NZZ - dermatovener.
amb.
OZS
UN akad. Dérera centrálne prijím.odd.
Almeda a.s.
Nemocnica Topoľčany
n.o. - interné odd.
KENGIMED, s.r.o.
Gyn.amb.
NsP - geriatrické odd.
DUSLO a.s.
RE-MED s.r.o
NsP sv. Barbory a.s.
NsP - onkologická amb.
Bratislava
Dunajská Streda
Galanta
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Komárno
chirurgia
Komárno
anestéziológia a intenzívna medicína
Komárno
Nové Zámky
Galanta
Levice
Komárno
Hurbanovo
Komárno
Sečovce
Trebišov
Lučenec
Veľký Krtíš
Bratislava
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
vnútorné lekárstvo
rádiológia
rádiológia
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
chirurgia
neurčená odbornosť
Komárno
Tomášikovo
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Neratovice, ČR
klinická imunológia a alergológia
Topoľčany
vnútorné lekárstvo
Vráble
Horný Bar
Šaľa
gynekológia a pôrodníctvo
geriatria
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
klinická onkológia
Komárno
Rožňava
Dunajská Streda
Záchranná služba SVET
ZDRAVIA a.s.
Bratislava
Dvory nad Žitavou
Rožňava
Rožňava
CSUHAJ
NZZ - PLPD
NsP sv. Barbory a.s.
NsP sv. Barbory a.s.
NZZ - Rehabilitačné
zariadenia
CSUHAJOVÁ
NZZ
Zvolen
Zvolen
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
2884
2885
2886
ĽUDOVÍT
MARTA
EVA
CSÚSZ
CSÜTÖRTÖKYOVÁ
CSÖLLEYOVÁ
2887
2888
2889
2890
PETER
ERIKA
KLÁRA
MILAN
CSÖRGÖ
CSÖRGÖOVÁ
CSÖZ
CUBÍNEK
2891
KATARÍNA
CUBÍNKOVÁ
2892
2893
2894
JELA
MÁRIA
VLADIMÍR
CUCOVÁ
CUNINKOVÁ
CUPANÍK
2895
2896
2897
DANIELA
MARTINA
JURAJ
CUPANÍKOVÁ
CUĽBOVÁ
CVACHO
2898
2899
2900
2901
ĽUBOMÍR
SILVIA
BORIS
ĽUBICA
CVACHO
CVACHOVÁ
CVEČKO
CVEČKOVÁ
2902
2903
MARIÁN
ANDREA
CVEJKUŠ
CVEJKUŠOVÁ
2904
DANKA
CVEJKUŠOVÁ
2905
MARTA
CVEJKUŠOVÁ
2906
PAVOL
CVENGROŠ
2907
PETER
CVENGROŠ
2908
2909
2910
ANNA
EDMUND
MARIÁN
CVENGROŠOVÁ
CVIK
CVIK
2911
2912
2913
ALENA
ASTRID
DANIELA
CVOPOVÁ
CVRKAL - LINKE
CYMBALOVÁ
2914
2915
2916
TIBOR
MARGITA
MICHAELA
CYPRICH
CYPRICHOVÁ
CYPRICHOVÁ
2917
2918
2919
BRANISLAV
RÓBERT
VIEROSLAVA
CZAKO
CZAKÓ
CZEBRIKOVÁ
Komárno
Galanta
neurológia
pediatria
klinická mikrobiológia
Bratislava
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Bratislava
úrazová chirurgia
geriatria
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Turčianske Teplice
endokrinológia
Šamorín
Martin
Bratislava
klinická biochémia
neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Martin
Bratislava
hematológia a transfuziológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Trenčianske Teplice
Bratislava
Čadca
všeobecné lekárstvo
gastroenterológia
Zvolen
Bratislava
urológia
neurčená odbornosť
Žillina
gastroenterológia
Zvolen
Liptovský Mikuláš
pediatria
záchranná a dopravná zdravotnícka
služba, RZP a LZ
Prešov
ortopédia
Prešov
Partizánske
Trnava
neurológia
všeobecné lekárstvo
urológia
Bratislava
neurčená odbornosť
NZZ - PLPD
Miloslavov
Hameln rds a.s. - Klinické
odd.
Modra
všeobecné lekárstvo
FN
neurčená odbornosť
NZZ - pediatria
HPL spol. s.r.o.
FNsP sv. Cyrila a
Metoda
NsP
NsP a.s.
OÚSA
MEDCENTER s.r.o. endoktinolog. amb.
Medirex s.r.o. - klinická
biochémia
UNM - neurologická kl.
GPN s.r.o.
Národná transfúzna
služba SR
MFN
Univerzitná nemocnica
Kúpele Trenčianske
Teplice a.s.
ASIC, s.r.o.
ENTERON s.r.o
MUDr. Cvejkuš-MUDr.
Cvejkušová, s.r.o.
NsP - I. kl. geriatrie
BeneDig, s.r.o. gastroenter. ambulancia
MUDr. Cvejkuš-MUDr.
Cvejkušová, s.r.o.
Falck Záchranná a.s.
FNsP Reimana - ortoped.
odd.
FNsP J. A. Reimana neurolog. odd.
NZZ - PLPD
FN
Úrad verejného
zdravotníctva
Nitra
klinická farmakológia
Watford General Hospital Watford, United Kingdom
MEDI - PRA s.r.o.
Prakovce
všeobecné lekárstvo
2920
ALEXANDER
CZELLÁRIK
2921
2922
2923
MÁRIA
ADELA
ADRIANA
CZELLÁRIKOVÁ
CZETÖOVÁ
CZIGÁNYIOVÁ
2924
JURAJ
CZIKK
2925
2926
MONIKA
ANGELIKA
CZIRFUSZOVÁ
CZIROKOVÁ
2927
2928
2929
2930
HERMAN
VOJTECH
VOJTECH
IVETA
CZOBOR
CZÓKOLY
CZÓKOLY
CZÓKOLYOVÁ
2931
EVA
CZÖVEKOVÁ
2932
FRANTIŠEK
DABOCZI
2933
2934
VLADIMÍR
INGRID
DADEJ
DAKÓOVÁ
2935
2936
2937
TOMÁŠ
ABDULLAH
ROXANI
DALLOS
DAMMAK
DAMPALI
2938
2939
2940
2941
2942
2943
MIROSLAV
ANNA
ZOLTÁN
VALÉRIA
MICHAL
JAROSLAV
DANAJ
DANAJOVÁ
DANCZI
DANCZIOVÁ
DANDÁR
DANČ
2944
2945
2946
2947
PETER
VLADIMÍR
ALEXANDER
PETER
DANČ
DANČÁK
DANČÍK
DANČÍK
2948
2949
2950
2951
2952
2953
DANICA
TATIANA
ŠÁRKA
ŽANETA
ADRIANA
IVANA
DANČÍKOVÁ
DANČÍKOVÁ
DANČÍKOVÁ
DANČIŠINOVÁ
DANČOVÁ
DANČOVÁ
2954
JANA
DANČOVÁ
2955
ZLATA
DANČOVÁ
ZaMED s.r.o. - Stanica
RZP
Sandrexinvest s.r.o. interná ambul.
FNsP J. A. Reimana
RÚVZ
Salus vitae,s.r.o. - PLPD
HPL spol. s.r.o. pracov.Komárno
LKH
Czobor Herman MUDr.
PLPD
Belma s.r.o.
Medicentrum Lipa s.r.o
Medicentrum Lipa s.r.o.
NEURÉVA s.r.o. neurol.ambul.
3F s.r.o. - mikrochirurgia
oka
MedIntegra s.r.o. - amb.
pre deti a dorast
NsP
Dunajská Streda
anestéziológia a intenzívna medicína
Dunajská Streda
Prešov
Levice
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
epidemiológia
Košice
všeobecné lekárstvo
Komárno
Rakúsko
neurčená odbornosť
Bratislava
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
Moldava nad Bodvou
neurológia
Košice
oftalmológia
Spišská Nová Ves
Dunajská Streda
pediatria
otorinolaryngológia
DFNsP - II. detská klinika Bratislava
FNsP
Trnava
pediatria
vnútorné lekárstvo
FNsP - chirurgická klinika
FZSP TU
Trnava
chirurgia
NsP
NsP - novorod. klinika
MIDAN-Prešov s.r.o
DANČMED s.r.o.
Amb. praktického lekára
pre dospelých
NZZ - PLPD
NÚTPCH a HCH - OĽZ
NsP
Stanica Urgentnej
Medicíny NsP
VOÚ a.s. - OAIM
NZZ
NsP Š. Kukuru a.s.
NsP - FRO
NsP a.s.
MUDr.Jana Dančová
s.r.o - PLPDD
DANČMED s.r.o. gynekol. amb.
Nové Zámky
Nové Zámky
Prešov
Trebišov
urológia
neonatológia
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
Kežmarok
Veľaty
Vyšné Hágy
Žilina
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
chirurgia
neurčená odbornosť
žiar nad Hronom
Košice
Žilina
Michalovce
Trenčín
Trebišov
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
pediatria
neurológia
neurčená odbornosť
Bratislava
pediatria
Trebišov
gynekológia a pôrodníctvo
2956
2957
IVAN
JÁN
DANIEL
DANIEL - SABOL
2958
2959
2960
EVA
RENÁTA
LUCIA
DANIELOVÁ
DANIELOVÁ
DANIELOVIČOVÁ
2961
LIBOR
DANIHEL
2962
PETER
DANIHEL
2963
ĽUDOVÍT
DANIHEL
2964
2965
2966
2967
2968
ĽUDOVÍT
EDITA
KATARÍNA
TIBOR
DUŠAN
DANIHEL
DANIHELOVÁ
DANIHELOVÁ
DANILLA
DANIŠ
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
JAKUB
MICHAL
EDITA
STANISLAVA
ANNA
ERIKA
IVETA
MONIKA
JÁN
DANIŠ
DANIŠ
DANIŠKOVÁ
DANIŠKOVÁ
DANIŠOVÁ
DANIŠOVÁ
DANIŠOVÁ
DANIŠOVÁ
DANKO
2978
2979
JÁN
ŠTEFAN
DANKO
DANKO
2980
2981
ANNA
DOMINIKA
DANKOVÁ
DANKOVÁ
2982
2983
EVA
JANA
DANKOVÁ
DANKOVÁ
2984
2985
LENKA
LÝDIA
DANKOVÁ
DANKOVÁ
2986
MARCELA
DANKOVÁ
2987
MÁRIA
DANKOVÁ
2988
2989
2990
MARTA
MONIKA
NAĎA
DANKOVÁ
DANKOVÁ
DANKOVÁ
LFUK a UNB - II. chir.
klinika
Zdravotné stredisko
MUDr. Eva Danielova,
s.r.o.
NsP
Bratislava
Kechnec
chirurgia
neurčená odbornosť
Nitra
Levice
klinická imunológia a alergológia
vnútorné lekárstvo
Rádiologická klinika ÚVNFN SNP
Ružomberok
MUDr. Peter Danihel
s.r.o. - PLDD
Bojnice
Ústav patologickej
anatómie LFUK a FN
Bratislava
UNsP Milosrdní bratia III.
chirurgická kl.
Bratislava
rádiológia
pediatria
patologická anatómia
neurčená odbornosť
FNsP F.D. Roosevelta
LF UK
CYTOPATHOS s.r.o
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
dermatovenerológia
patologická anatómia
NsP sv. Cyrila a Metoda
NsP
Novamed s.r.o.
ZDZS
NZZ
NsP
D.A.DERMA s.r.o
NÚSCCH a.s.
Mater Dei Hospital
JLF UK - gynekol.pôrod.klinika
Bratislava
Trebišov
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Turčianske Teplice
Skalica
Sečovce
Bratislava
Malta
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
Martin
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Poprad
Zdrav. zar. Ústav na
výkon väzby ZVJS
Nemocnica a.s.
II.KDD DFN
NsP - interná JIS
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NsP n.o. - detské odd.
Univerzitná nemocnica IV.interná klinika LF UK
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Národná transfúzna
služba
Košice
Nové Mesto nad Váhom
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
Bojnice
Rimavská Sobota
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
neurčená odbornosť
Bojnice
neurológia
Nitra
hematológia a transfuziológia
NZZ -Desiderata s.r.o
Detva
psychiatria
Nemocnica a.s.
Poprad
FNsP J. A. Reimana
Prešov
NsP - II. gynekol.-pôrodn.
kl.
Košice
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
2991
2992
ZUZANA
ĽUDMILA
DANKOVÁ
DANKOVÁ
2993
RÓBERT
DANKOVČÍK
2994
2995
2996
ADRIANA
VASIL
FILIP
DANKOVČÍKOVÁ
DANKULINEC
DANNINGER
2997
SVATAVA
DANNINGEROVÁ
2998
2999
3000
3001
Alexandra
JURAJ
TOMÁŠ
EMÍLIA
Danningerová Molnárová
DANYS
DANYS
DAŇKOVÁ
3002
3003
3004
JAROSLAV
PETER
VALENTÍN
DAŇO
DAŇO
DAŇO
3005
HASEEB
DAOOD
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
ALŽBETA
IVANA
JUDITA
KATARÍNA
KATARÍNA
MONIKA
ŽELMÍRA
KATARÍNA
DAŇOVÁ
DAŇOVÁ
DAŇOVÁ
DAŇOVÁ
DAŇOVÁ
DAŇOVÁ
DAŇOVÁ
DARÁZSOVÁ
3014
3015
3016
DANIEL
VIOLA
MILAN
DARÁŠ
DARGOVÁ
DARMO
3017
3018
3019
DAGMAR
TATIANA
STANISLAVA
DARULOVÁ
DARULOVÁ
DARUĽOVÁ
3020
STANISLAVA
DARUĽOVÁ
3021
3022
AJIT
MOHAMMAD
DAS
DASHTI
Psychiatrická nemocnica Hronovce
psychiatria
3023
KATARÍNA
DASOVÁ
Psychiatrická nemocnica Hronovce
psychiatria
3024
3025
3026
ADRIANA
ARASH
MILOŠ
DAUBNEROVÁ
DAVANI
DÁVID
MUDr. Daubnerová s.r.o. Žilina
pediatria
DFN
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej
premeny a výživy
FN
NZZ - Neštátna očná
amb.
SZU,UNB sv.CaM gastroenterol.klinika
Gyndanys s.r.o.
Gyndanys s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
FNsP J. A. Reimana odd.úrazov.chirurgie
NZZ - DAJA s.r.o.
NsP Štefana Kukuru
Neštátna psychiatrická
ambulancia
NZZ ambul.všeob.lekára
MFN
Sanart s.r.o. - PLPD
NÚSCH a.s.
NsP Š. Kukuru
NsP J. A. Reimana
III. int. klinika LF UK
NsP sv. Lukáša
Sandoz d.d.
organiz.zložka
DARMED s.r.o
NsP
NsP Prievidza so sídl.v
Bojniciach - psych.odd.
RÚVZ
Univerzitná nemocnica
MUDr. Stanislava
Daruľová s.r.o.
Bratislava
chirurgia
Bratislava
oftalmológia
Bratislava
Nové Zámky
Nové Zámky
Prešov
gastroenterológia
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
neurológia
Prešov
Nemšová
Michalovce
chirurgia
chirurgia
urológia
Dunajská Streda
psychiatria
Bratislava
Martin
Medzilaborce
Bratislava
Michalovce
Prešov
Bratislava
Galanta
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
klinická biochémia
infektológia
rádiológia
vnútorné lekárstvo
gastroenterológia
Bratislava
Kráľovský Chlmec
Žiar nad Hronom
vnútorné lekárstvo
pediatria
chirurgia
Bojnice
Bratislava 29
Martin
psychiatria
verejné zdravotníctvo
neurčená odbornosť
Turčianske Teplice
všeobecné lekárstvo
NZZ - gynekolog. amb.
Hriňová
gynekológia a pôrodníctvo
3027
3028
3029
3030
3031
PAVOL
DANIELA
HENRIETA
LENKA
PETRA
DÁVID
DÁVIDOVÁ
DÁVIDOVÁ
DÁVIDOVÁ
DAVIDOVÁ
3032
3033
3034
3035
3036
3037
VLADIMÍR
AHMED ELTAGANI
MAROŠ
PETER
EVA
JOZEF
DAVINIČ
DAWELBEIT
DAXNER
DAXNER
DAXNEROVÁ
DAŠKO
3038
3039
SOŇA
DANA
DAŠKOVÁ
DE FURIA
3040
3041
3042
3043
3044
JÚLIUS
JOZEF
LADISLAV
ZUZANA
PETER
DE RIGGO
DEÁK
DEÁK
DEAN
DEBNÁR
3045
3046
ALENA
IVETA
DEBNÁRIKOVÁ
DEBNÁROVÁ
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
BARBORA
MARIANNA
ZUZANA
LUJZA
EVA
EVA
IVANA
DEBRECKÁ
DEBREOVÁ
DECSIOVÁ
DEDEROVÁ
DEDIČOVÁ
DEDINSKÁ
DEDINSKÁ
3054
3055
IVAN
IVAN
DEČKOV
DEČKOV
3056
JANA
DEČKOVÁ
3057
3058
3059
PETER
ŠTEFAN
IVAN
DEČO
DEČO
DEKÁNEK
3060
3061
3062
LUCIA
MÁRIA
JARMILA
DEKANOVÁ
DEKANOVÁ
DEKRÉTOVÁ
3063
3064
3065
JANA
PETER
BRANISLAV
DEKYSKÁ
DEKYSKÝ
DELEJ
FN
MěN
FN -kardiol. kl.
MFN
DFNsP - II. detská kl.
Nemocnica a.s. - chir.
odd.
Nitra
Litoměřice
Nitra
Martin
Bratislava
gastroenterológia
Malacky
chirurgia
Novamed s.r.o.
LVN
FNsP F. D. Roosevelta
NZZ - kardiolog. amb.
Opticare s.r.o. - očná
amb.
GPO s.r.o.
MFN - neurochirurgické
odd.
Banská Bystrica
Košice
Banská Bystrica
Ilava
+ Púchov
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
kardiológia
Bratislava
Košice
oftalmológia
gynekológia a pôrodníctvo
Martin
neurochirurgia
FNsP
FN
HBP a.s.
KOS ZZS SR - vedúci
lekár
NÚTaRCH
NsP sv. Cyrila a Metoda kl. pre deti a dorast A.
Getlíka
LIPMET s.r.o.
NsP
NZZ - amb. PLPD
ŽSR ŽZ - ŽP
FNsP L. Dérera
UNM
FNsP - patolog.-anatom.
odd.
FN - gyn.-pôr.klinika
Košice
Nitra
Prievidza
Banská Bystrica
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
záchranná a dopravná zdravotnícka
služba, RZP a LZ
pediatria
Bratislava
Poprad
Nové Zámky
Sobotište
Zvolen
Bratislava
Martin
pediatria
neurológia
všeobecné lekárstvo
rádiológia
gynekológia a pôrodníctvo
nefrológia
Trnava
Trnava
patologická anatómia
gynekológia a pôrodníctvo
FN - gyn.-pôrodnícka. kl.
I. Ortop. klinika FN LFUK
a SPAM
VSŽ Nemocnica a.s.
NOÚ
NsP Prievidza - detské
odd.
NZZ - pediatria
MsN prof. Korca
NZZ - Neštátna chir.
amb.
DFNsP I. kl. geriatrie
SPORTMED, s.r.o.
Trnava
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Košice - Šaca
Bratislava
chirurgia
chirurgia
neurčená odbornosť
Bojnice
Púchov
Zlaté Moravce
pediatria
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Bratislava
Bratislava
chirurgia
neurčená odbornosť
úrazová chirurgia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
3066
ANDREJ
DÉMANT
3067
3068
JANA
DANIEL
DEMČÁKOVÁ
DEMEČKO
3069
EVA
DEMEČKOVÁ
3070
3071
JAROSLAVA
RENÁTA
DEMEČOVÁ
DEMČOVÁ
3072
3073
MICHAL
ONDREJ
DEMETER
DEMETER
3074
3075
3076
3077
3078
PAVEL
PAVEL
DAGMAR
MÁRIA
KRISTÍNA
DEMETER
DEMETER
DEMETEROVÁ
DEMETEROVÁ
DEMETROVÁ
3079
3080
3081
3082
3083
MARTIN
PAVOL
DRAHOMÍRA
ELIŠKA
JURAJ
DEMEŠ
DEMEŠ
DEMEŠOVÁ
DEMEŠOVÁ
DEMIAN
3084
PRISKA
DEMIANOVÁ
3085
3086
VASILIJ
MIROSLAV
DEMIDOV
DEMITROVIČ
3087
3088
3089
3090
ANDREA
ĽUDMILA
IVETA
ŽOFIA
DEMITROVIČOVÁ
DEMITROVIČOVÁ
DEMJANOVÁ
DEMJANOVÁ
3091
MICHAL
DEMKO
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
JAROSLAV
ANDREA
KATARÍNA
IVAN
PAVOL
SILVESTER
SAVVAS
DEMKOV
DEMKOVÁ
DEMKOVÁ
DEMMER
DEMO
DEMO
DEMOSTHENOUS
3099
KLAUDIA
DEMOVÁ
3100
3101
RICHARD
ANTONIA
DEMOVIČ
DEMOVIČOVÁ
Poliklinika Terasa s.r.o. LSPP
Nemocnica a.s. - interné
odd.
GPN KOCH
UNB - klinika hem. a
transfuziológie
Amb. vseob. lekára pre
deti a dorast
NZZ - kožná ambul.
II. Inter. kl. MFN a JLF
UK
NsP a.s.
FN - odd. rádioterapie a
klin. onkológie
NZZ interná amb.,
Kúpele Dudince a.s.
MFN
DFNsP
Nemocnica akad. L.
Dérera
DEM - MED s.r.o
FN - kl. griatrie
NÚTaRCH
NZZ ambul.všeobec.lekára
OPERATIVA lek. spol. s.
r. o.
FN - II. ortop. klinika
OÚSA odd.klinic.farmakológie
NOÚ
Amb. PLPD
NZZ - pediatria
Železničné zdravotníctvo
s.r.o.
GynDem, s.r.o. gynekol.ambulancia
FNsP
Neštátna gyn. amb.
DRID s.r.o.
DEMOMED s.r.o.
CHIRURGIA s.r.o.
FNsP - novorodenecká
klinika
Úrad pre dohľad nad
zdravotnou star.
NZZ - PLPD
Košice
chirurgia
Poprad
Bratislava
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
hematológia a transfuziológia
Košice
Prešov
pediatria
dermatovenerológia
Martin
Trebišov
gastroenterológia
neurčená odbornosť
Nitra
Zlaté Moravce
Dudince
Martin
Bratislava
radiačná onkológia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
psychiatria
neurčená odbornosť
Bratislava
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Štúrovo
všeobecné lekárstvo
Martin
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
ortopédia
Bratislava
Bratislava
Prešov
Stará Ľubovňa
klinická farmakológia
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
pediatria
Košice
otorinolaryngológia
Košice
Žilina
Štitník
Hlohovec
Štúrovo
Nové Zámky
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
klinická onkológia
chirurgia
Nové Zámky
neonatológia
Bratislava
Trnava
chirurgia
všeobecné lekárstvo
3102
3103
3104
3105
3106
PETER
ĽUBOMÍR
ŠTEFAN
LUCIA
ANDREA
DEMSKÝ
DEMSKÝ
DENDIS
DENKOVÁ
DEPEŠOVÁ
3107
MARCELA
DEPEŠOVÁ
3108
3109
3110
3111
3112
FILIP
JANA
BARBORA
MILAN
SOŇA
DEPTA
DEREVJANÍKOVÁ
DESATOVÁ
DETKO
DETKOVÁ
3113
3114
3115
JURAJ
JOZEF
DANIEL
DETVAY
DEUTSCH
DEVEČKA
3116
ANNA
DEVEČKOVÁ
3117
ANNA
DEVEČKOVÁ
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
ZUZANA
ĽUBA
IVANA
ALI YOUSSEF
JANA
PANTELIS
TOMÁŠ
KATARÍNA
DEVEČKOVÁ
DEZORTOVÁ
DEZSÖOVÁ
DIAB
DIABELKOVÁ
DIAMANTOPOULOS
DIANIŠKA
DIANIŠKOVÁ
3126
3127
3128
3129
3130
MÁRIA
ALEXANDRA
ANTÓNIA
MARTA
MARTA
DIANIŠKOVÁ
DIANOVÁ KLEMANIČOVÁ
DIANOVSKÁ
DIATKOVÁ
DIATKOVÁ
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
DAVORÍN
DAVORIN
OLIVER
ANNA
DAVORÍNA
DUŠAN
EVA
DIBÁK
DIBÁK
DIBÁK
DIBÁKOVÁ
DIBÁKOVÁ
DIBDIAK
DICKÁ
3138
3139
3140
MÁRIA
PETER
RICHARD
DIDEKOVÁ
DĚDIČ
DIDIČ
Očná klinika
FNLP - I. KR a ZM
NZZ - PLPD
UNB - onkol. odd.
Banská Bystrica
Košice
Ždiar
Bratislava
oftalmológia
rádiológia
všeobecné lekárstvo
klinická onkológia
Bojnice
neurčená odbornosť
Košice
Michalovce
Bratislava
Žiar nad Hronom
Nitra
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Nitra
Giraltovce
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
klinická onkológia
chirurgia
vnútorné lekárstvo
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Dolný Kubín
Lúky pod Makytou
Rožňava
Košice
Levoča
Bratislava
Bratislava
Košice
psychiatria
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
Banská Bystrica
psychiatria
patologická anatómia
FN
MADIA, s.r.o.
Nitra
Nitra
neurčená odbornosť
geriatria
FN - gynek.-pôrod.klinika
Lubeck D.D.D., s.r.o.
Poliklinika Záporožská
NZZ - PLPD
FNsP F. D. Roosevelta
MFN
FNsP L. Dérera
MUDr.Mária Dideková
s.r.o
PK Novamed, s.r.o.
FNsP F. D. Roosevelta
Trenčín
Podbrezová
Bratislava
Brezno
Banská Bystrica
Martin
Bratislava
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
úrazová chirurgia
pediatria
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
NsP Š. Kukuru
FNsP - II. interná kl.
NsP
FN
FN - odd. rádioterapie a
klinickej onkol.
APOLON, s.r.o
IN-DIA s.r.o.
NZZ
IN-DIA s.r.o. diabetolog. amb.
Dolnooravská nemocnica
- psychiat. ambul.
NZZ - pediatria
NsP sv. Barbory a.s.
VÚSCH a.s.
VšNsP a.s.
Univerzitná nemocnica
NZZ - kožná ambul.
LFUPJŠ
MIDIA s.r.o. - psychiatr.
amb.
MBC s.r.o.
Báhoň
Poprad
Banská Bystrica
Banská Bystrica
+
Žiar nad Hronom
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
3141
3142
3143
3144
3145
KARIN
JÁN
MONIKA
MARIÁN
ZUZANA
DĚDIČOVÁ
DIDÍK
DIENEROVÁ
DIENEŠ
DIENEŠOVÁ
3146
3147
3148
ZUZANA
DANIEL
BEATA
DIETZOVÁ
DIGOŇ
DIKASZOVÁ
3149
3150
3151
IVAN TODOROV
ALLEN
BEATA
DIMITROV
DIMOV
DIMOVÁ
3152
NATÁLIA
DIMOVÁ
3153
3154
3155
EVA
EVA
MICHAL
DINAJOVÁ
DINGOVÁ
DINIČ
3156
RENÁTA
DINIČOVÁ
3157
BOŽENA
DINISOVÁ
3158
JOZEF
DINKA
3159
MILAN
DINKA
3160
ROBERT
DINKA
3161
3162
3163
KATARÍNA
SILVIA
LADISLAV
DINKOVÁ
DÍREROVÁ
DIRNBACH
3164
3165
3166
3167
VERONIKA
KATARÍNA
MARTIN
MARTINA
DISCANTINY
DÍTĚTOVÁ
DITTE
DITTEOVÁ
3168
3169
3170
3171
3172
PETRA
LAURENC
ĽUBOMÍR
DUŠAN
ĽUDOVÍT
DITTRICHOVÁ
DÍVALD
DIVÉKY
DIVINEC
DIVINEC
3173
DUŠAN
DIVULIT
3174
KAMIL
DIĽ
medicínska informatika a bioštatistika
chirurgia
klinická onkológia
ortopédia
pneumológia a ftizeológia
Poliklinika NOVAMED
Chirurgická amb.
FNsP - onkologická kl.
NsP - ortopedické odd.
FNsP
RÚVZ so sídlom v
Košiciach
Neurodan s.r.o
NZZ - PLPD
Nemocnica sv. C a M psychiatrické odd.
FN - chirurg. odd.
ŽNsP
Banská Bystrica
Bardejov
Trnava
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
psychiatria
chirurgia
rádiológia
Psychiatrická klinika FN
MUDr.Eva Dinajová
spol.s r.o. - pediatria
NsP Ilava n.o.
ÚDZS
FNsP J. A. Reimana KAIM
NsP Trebišov, a.s. psych.odd.
NZZ - MUDr. Dinka
Jozef, nešt.amb.
Bratislava
psychiatria
Banská Bystrica
Ilava
Košice
pediatria
lekár bez špecializácie
neurčená odbornosť
Prešov
anestéziológia a intenzívna medicína
Trebišov
psychiatria
Bratislava
všeobecné lekárstvo
NZZ - kardiologická amb.
NÚSCH - detské
kardiocentrum
NsP Milosrdní bratia
s.r.o.
ÚVN SNP
ORL ambulancia
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o.
FN
GPN s.r.o.
VšN
UN LP - kl. prac. lekár. a
klin. toxikológie
Galanta
kardiológia
Bratislava
pediatrická kardiológia
Bratislava
Ružomberok
Vrútky
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
Piešťany
Nitra
Bratislava
Banská Štiavnica
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Košice
pracovné lekárstvo
GYNAEX, s.r.o.
NZZ - PLPD ZS Východ
NsP sv. Cyrila a Metoda
Medivo s.r.o. ambulancia pre
dospelých
Vranovská nemocnica
n.o.
Bratislava
Topoľčany
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
neonatológia
Bardejov
všeobecné lekárstvo
Vranov nad Topľou
vnútorné lekárstvo
Košice
Giraltovce
Beňuš
+ Svidník/ 089 01 /
neurčená odbornosť
neurológia
všeobecné lekárstvo
3175
MOHAMMAD REZA
DJABERI GERASHI
3176
3177
3178
EVA
JOZEF
ANTON
DJOBEKOVÁ
DLÁBIK
DLESK
3179
3180
3181
JÁN
JURAJ
PAVOL
DLHOPOLČEK
DLHOPOLČEK
DLHOPOLČEK
3182
ŠTEFAN
DLHOPOLČEK
3183
3184
EVA
PETER
DLHOPOLČEKOVÁ
DLHOŠ
3185
BRANISLAV
DLUGOŠ
3186
3187
3188
ŠTEFAN
JANA
LUCIA
DLUGOŠ
DLUHÁ
DLUHÁ
3189
MÁRIA
DLUHÁ
3190
3191
3192
3193
3194
MONIKA
MARTIN
SVETOZÁR
MICHAELA
MARTA
DLUHÁ
DLUHOLUCKÝ
DLUHOLUCKÝ
DLUZNIEWSKA
DOBÁKOVÁ
3195
3196
ĽUDMILA
IBOLYA
DOBÁKOVÁ
DOBAYOVÁ
3197
VILIAM
DOBIÁŠ
3198
3199
VLADIMÍR
VĚRA
DOBIAŠ
DOBIÁŠOVÁ
3200
3201
ZUZANA
ANNA
DOBIAŠOVÁ
DOBIŠOVÁ
3202
3203
3204
3205
IRENA
ZUZANA
JANA
DUŠAN
DOBIŠOVÁ
DOBOLYOVÁ
DOBOSZOVÁ
DOBOŠ
3206
JÁN
DOBOŠ
OMZA Trade s.r.o.
NZZ - kardiologická
ambulancia
NsP n.o.
UNB a LF UK
FNsP 1.gynek.pôrod.klinika
OptoMed s.r.o.
NsP F. D. Roosevelta
Dubnica nad Váhom
otorinolaryngológia
Trstená
Ilava
Bratislava
kardiológia
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Detva+Veľký Krtíš
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
MUDr. Štefan Dlhopolček
s.r.o. - int. amb.
Martin
Soc.poisťovňa, pobočka
Martin
Martin
St.-Johannes-Hospital
FN - gynek.-pôrod.klinika
MUDr.Štefan Dlugoš
s.r.o
Univerzitná nemocnica
Sociálna poisťovňa
FNsP - kl. detskej.
pneum. a ftizeológie
Psychiatrická nemocnica
Philippa Pinela - KDZ
DFNsP
DFNsP
NZZ - pediatria
ALPHA MEDICAL a.s.
NZZ - Privátna amb.pre
deti a dorast
Life Star Emergency
s.r.o. - stanice
zách.zdravot.služby na
území SR
POLYART s.r.o. neurológia
RÚVZ
UNB a LFUK
akad.L.Dérera,KIGM
FNsP
MUDr. Ľubica Foltínová detská amb.
FN - rádiodiag. odd.
MEDICYT s.r.o.
DFNsP
NOVAPHARM s.r.o.
ŽNaP - chirurg. odd.
vnútorné lekárstvo
posudkové lekárstvo
Nitra
gynekológia a pôrodníctvo
Kysucké Nové Mesto
Martin
Poprad
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
Bratislava
pneumológia a ftizeológia
Pezinok
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Žilina
Ružomberok
psychiatria
pediatria
pediatria
pediatria
klinická biochémia
Trstená
pediatria
Bratislava
urgentná medicína
Trenčín
Trenčín
neurológia
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Trnava
Žilina
Bratislava
pediatria
rádiológia
patologická anatómia
neurčená odbornosť
Bratislava
chirurgia
3207
JÚLIUS
DOBOŠ
3208
DOMINIKA
DOBOŠOVÁ
3209
3210
3211
3212
GABRIELA
KAMILA
NATÁLIA
TIMEA
DOBOŠOVÁ
DOBOŠOVÁ
DOBOŠOVÁ
DOBOŠOVÁ
3213
3214
JONKA
VIERA
DOBRÁNSKA
DOBRANSKÁ
3215
3216
3217
3218
RADOSLAV
IGOR
MAREK
MARTIN
DOBRÁNSKY
DOBRÍK
DOBRÍK
DOBRÍK
3219
DENISA
DOBRÍKOVÁ
3220
3221
3222
ELENA
HILDA
MARTINA
DOBRÍKOVÁ
DOBRÍKOVÁ
DOBRÍKOVÁ
3223
3224
ŽOFIA
MICHAL
DOBRÍKOVÁ
DOBROCKÝ
3225
3226
3227
3228
SILVIA
ANTON
MIROSLAVA
MIROSLAVA
DOBRODENKOVÁ
DOBROŇ
DOBROTOVÁ
DOBROTOVÁ
3229
3230
3231
3232
OLEKSANDR
ŠTEFAN
MARTA
BRONISLAVA
DOBROVANOV
DOBROVIČ
DOBROVIČOVÁ
DOBROVODSKÁ
3233
HENRIETA
DOBROVODSKÁ
3234
3235
3236
3237
JANA
PETRA
ANDREJ
BOHUSLAV
DOBROVODSKÁ
DOBROVODSKÁ
DOBROVODSKÝ
DOBROVODSKÝ
3238
3239
MIROSLAV
PAVOL
DOBROVODSKÝ
DOBROVODSKÝ
3240
JÁN
DOBROVOLSKÝ
Letecká vojenská
nemocnica
SLOVTHERMAE,
SLK,Podnik služieb
Národná transfúzna
stanica
FN - psychiatr. odd.
NsP a.s.
NsP Havířov, p.o.
M.V.Medícinske centrum,
s.r.o
FNLP - OAIM
Wesper s.r.o., Poliklinika
Sekčov
LLK LÚČKY
Nemocnica a.s.
NsP n.o.
Liptovská NsP
MUDr.I.Stodolu
NsP F. D. R - urolog.
odd.
FN
UNLP
MUDr. Žofia Dobríková,
s.r.o.
Nemocnica a.s.
Poliklinika cudzokrajných
chorôb
UNM - KHaT
Klinik centrum s.r.o
Nemocnica A. Wintera
n.o.
ÚVN SNP - FN
OS ZZS SR, KOS
VšNsP n.o.
FMC - dialyzačné služby,
s.r.o.
NZZ - lek. imunológia a
alergológia
FN
FN - chirurg. klinika
Reuma-global s.r.o.
Neštátna ambulancia pre
dospelých
FNsP
ZP Dôvera a.s. pobočka0915
Košice
Dudince
Košice
Trnava
Dunajská Streda
Havířov
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Prešov
Košice
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
Prešov
Lúčky
Poprad
Brezno
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Liptovský Mikuláš
geriatria
Banská Bystrica
Nitra
Košice
pediatrická urológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Ružomberok
Poprad
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
Bratislava
tropická medicína
Martin
Bratislava
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
Piešťany
Ružomberok
Bratislava
Šahy
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Trnava
vnútorné lekárstvo
Malacky
Trnava
Trnava
Trnava
klinická imunológia a alergológia
urgentná medicína
gastroenterologická chirurgia
reumatológia
Malacky
Trnava
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Michalovce
všeobecné lekárstvo
Neurologisches
Rehabilitationszentrum
Greifswald
FNLP LFUPJŠ - II.
psychiatr. kl.
ZZSS RLP
NsP
NZZ - očná amb.
NsP
3241
ZUZANA
DOBŠOVIČOVÁ
3242
3243
3244
3245
3246
3247
IVAN
ANNA
JURAJ
ANNA
PAVLA
ZUZANA
DÓCI
DÓCIOVÁ
DÓCZI
DÓCZYOVÁ
DODEKOVÁ
DODEKOVÁ
3248
LIANA
DODOKOVÁ
3249
MILENA
DODOKOVÁ
Nemocnica sv. Michala
a.s.
Salmed. s.r.o. Ambulancia VLDD
3250
3251
3252
KLÁRA
DANICA
MONIKA
DOHÁNYOVÁ
DOHNALOVÁ
DOHNÁNYIOVÁ
NZZ - detská ambulancia Želiezovce
NÚSCH
Bratislava
VšZP a.s.
Bratislava
pediatria
hematológia a transfuziológia
revízne lekárstvo
3253
3254
MICHAELA
IGOR
DOHNÁNYOVÁ
DOHŇANSKÝ
UNB sv. Cyrila a Metoda Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
3255
RICHARD
DOJČAN
3256
3257
3258
PETRA
MAGDALÉNA
SOŇA
DOJČANOVÁ
DOKOUPILOVÁ
DOKOUPILOVÁ
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
ĽUBOMÍR
VLADIMÍR
OĽGA
ZLATICA
ZUZANA
ADRIANA
KAROL
DOKTOR
DOKTOROV
DOKTOROVÁ
DOKTOROVÁ
DOKTOROVÁ
DOKUPILOVÁ
DÓKUŠ
3266
KAROL
DÓKUŠ
3267
SILVIA
DÓKUŠOVÁ
3268
STANISLAV
DOLÁK
3269
3270
LUCIA
VALÉRIA
DOLÁKOVÁ
DOLÁKOVÁ
3271
JOZEF
DOLAN
3272
3273
NATÁLIA
RUŽENA
DOLANOVÁ
DOLÁNOVÁ
Nemocnica A.Wintera gyn.-pôr.odd.
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o.
NZZ - ORL
VšNsP n.o.
Deutschland
Košice
Slovenské Nové Mesto
Kráľovský Chlmec
Modra
Považská Bystrica
psychiatria
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
oftalmológia
neurčená odbornosť
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Zlaté Moravce
pediatria
Piešťany
gynekológia a pôrodníctvo
Piešťany
Lučenec
Lučenec
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
Ortopédia I., Doktor s.r.o Stará Ľubovňa
ortopédia
FN
kardiologická klinika
NsP F. D. Roosevelta
JLF UK , UNM - gynekolpôrod.klinika
Trenčín
Nitra
Banská Bystrica
psychiatria
vnútorné lekárstvo
súdne lekárstvo
Martin
NEDÚ n.o.
FNsP sv. Cyrila a
Metoda
Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada
n.o.
1. súkromná nemocnica
NZZ Ambulancia prakt.
lekára pre dospelých
Nemocnica akad. L.
Dérera
ARCLINIC s.r.o.
Ľubochňa
gynekológia a pôrodníctvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Bratislava
neurčená odbornosť
Nitra
Košice - Šaca
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
Bánovce nad Bebravou
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Veľký Biel
pediatria
3274
3275
MONIKA
MONIKA
DOLEJŠÍ
DOLEJŠOVÁ KOREŇOVÁ
NsP
Nemocnica
Považská Bystrica
Jihlava, ČR
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
DANIEL
PAVEL
TOMÁŠ
ANNA
BEÁTA
DOMINIKA
EVA
DOLEŽAL
DOLEŽAL
DOLEŽAL
DOLEŽALOVÁ
DOLEŽALOVÁ
DOLEŽALOVÁ
DOLEŽALOVÁ
Piešťany
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Piešťany
Bratislava
Šamorín
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
otorinolaryngológia
úrazová chirurgia
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
pediatria
3283
3284
3285
ĽUBICA
SLAVKA
ZUZANA
DOLGOŠOVÁ
DOLINSKÁ
DOLINSKÁ
Malčice
Nové Mesto nad Váhom
Bratislava
pediatria
dermatovenerológia
radiačná onkológia
3286
3287
3288
3289
3290
ĽUBOMÍRA
ALOJZ
JÁN
JOZEF
ANDREJ
DOLINSKÁ
DOLINSKÝ
DOLINSKÝ
DOLINSKÝ
DOLNÁK
Valaská
Bratislava
Senica
Bratislava
Bratislava
všeobecné lekárstvo
rádiológia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
3291
3292
3293
3294
3295
JOZEF
AGNEŠA
DANA
MARCEL
MÁRIA
DOLNÍK
DOLNÍKOVÁ
DOLNÍKOVÁ
DOLOBÁČ
DOLOGOVÁ
NZZ
FNsP - ORL klinika
FNsP
FN
MEDICIS, s.r.o.
Univerzitná nemocnica
NZZ - pediatria
Amb. prakt.lekára pre
deti a dorast
Nešt. dermatolog. amb.
NOÚ
NZZ - Amb.prakt.lekára
pre dosp.
NZZ - rádiológia
NZZ - interná amb.
NOÚ
DFNsP
I. chirur. klinika FN a LF
UK
Bratislava
neurčená odbornosť
Bratislava
Košice
Košice
neonatológia
pediatria
nefrológia
3296
JOZEF
DOM
Veľký Krtíš
všeobecné lekárstvo
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
MÁRIA
EDITA
MARIAN
EVA
MÁRIA
VIERA
JOZEF
DOMAGALSKÁ
DOMANSKÁ
DOMÁŇ
DOMARACKÁ
DOMARACKÁ
DOMBROVSKÁ
DOMENIK
DFNsP - 1 DKJIS OPN
NZZ - PLPDD
DFN
NZZ Amb.prakt. lekára
pre dospelých
NZZ - ambul.pre detia
dorast
JUHALEK s.r.o. - PLPD
Prečín, Domaniža
Košice - Myslava
pediatria
všeobecné lekárstvo
Trebišov
Košice
Košice
Ružomberok
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
geriatria
všeobecné lekárstvo
3304
3305
3306
VIERA
TATIANA
MARIANA
DOMENIKOVÁ
DOMINOVÁ
DOMONKOSOVÁ
Ružomberok
Prievidza
Bratislava
pediatria
oftalmológia
otorinolaryngológia
3307
3308
3309
3310
IRYNA
RÓBERT
VLADIMÍR
VILIAM
DOMORATSKA
DONÁT
DONÁTH
DONIČ
Kežmarok
Martin
Banská Bystrica
Košice
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurológia
neurčená odbornosť
3311
JANA
DONIČOVÁ
Košice - Šaca
neurčená odbornosť
3312
VIERA
DONIČOVÁ
NsP
FNLP
VšOÚG sv. Lukáša
NsP
Detská klinika ÚVN pedopsychiat. ambul.
NZZ
Pro Sanus a.s.
Stanica rýchlej lekárskej
pomoci
MFN
FNsP FDR
UPJŠ LF
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
Human-Care s.r.o. diabetologická a inter.
ambulancia
Košice
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
3313
3314
3315
MARTIN
ALŽBETA
BLANKA
DONOVAL
DONOVALOVÁ
DONOVALOVÁ
3316
VIERA
DONOVALOVÁ
3317
3318
ALEXANDER
EVA
DÓRA
DORČIAKOVÁ
3319
RÓBERT
DORIČKO
3320
ADRIANA
DORIČKOVÁ
3321
3322
RUDOLF
SLAVOMÍR
DORKO
DORKO
3323
ZUZANA
DORKOVÁ
3324
3325
3326
3327
MAGDALÉNA
GABRIELA
DANIELA
MILAN
DORNETZHUBEROVÁ
DORNÍKOVÁ
DORŇÁKOVÁ
DOROCIAK
3328
3329
3330
3331
3332
ELENA
KLAUDIA
JANA
MAREK
SAROLTA
DOROCIAKOVÁ
DOROCIAKOVÁ
DOROVSKÁ
DORUŠINEC
DÓSA
3333
ERIK
DOSEDLA
3334
3335
3336
ALAN
MIROSLAV
DENISA
DOSTÁL
DOSTÁL
DOSTÁLOVÁ
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
ERIKA
KATARÍNA
KATARÍNA
MARIANA
MICHAL
ROMAN
BOŽENA
DOSTÁLOVÁ
DOSTÁLOVÁ
DOSTÁLOVÁ
DOSTÁLOVÁ
DOVAL
DOVAL
DOVALOVÁ
3344
3345
ELEONÓRA
EMÍLIA
DOVALOVÁ
DOVALOVÁ
3346
3347
JANA
VIOLA
DOVALOVÁ
DOVÁĽOVÁ
MEDON, s.r.o.
ŠZÚ
Mediport s.r.o. - PLPD
MUDr. Viera Starzyková
NZZ STARZYK s.r.o.
PROOKO s.r.o. oftalmológia
NZZ - očná amb.
Holíč
Rožňava
Bratislava
Šurany
gynekológia a pôrodníctvo
epidemiológia
všeobecné lekárstvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Košice
Štúrovo
oftalmológia
oftalmológia
Nemocnica A. Leňa n.o.
ENDOCARE s.r.o. ambul.detskej endokrin.
Vranovská nemocnica
n.o. - pracovisko
Stropkov
Oblastní nemocnice
FNLP - kl. pneumológie a
ftizeológie
FNsP - neurológická
klin.SZU
Humenné
chirurgia
Humenné
pediatria
Stropkov
Rychnov nad Kněžnou
geriatria
Košice
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
neurológia
DFNsP
TOLKA s.r.o.
NZZ - interné oddelenie
JIS
Bratislava
Zemplínska Teplica
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Liptovský Mikuláš
vnútorné lekárstvo
NsP
FNsP J. A. Reimana
Ambul. pre deti a dorast
1. súkromná nemocnica
a.s. - gynek.pôr.odd.
Žilina
Prešov
Dunajská Streda
ortopédia
röntgenológia
pediatria
Košice - Šaca
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Nové mesto nad Váhom
Bratislava
chirurgia
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
Štúrovo
Bratislava
Bratislava
Trenčín
Nové Mesto nad Váhom
Bratislava
rádiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
urológia
chirurgia
Rožňava
Bzince pod Javorinou
geriatria
všeobecné lekárstvo
Rožňava
Lučenec
geriatria
infektológia
FNsP akad. L. Dérera,
klinika úrazovej chirurgie
NsP
MEDIFERA s.r.o.
Ortopédia s.r.o. rádiodiag. odd.
FNsP
FNsP - III. interná kl.
Fonte s.r.o. - PLPD
Uro-centrum s.r.o.
NOÚ - chirurgia
NsPsv. Barbory-Odd.
dlhodobe chorých
NZZ - PLPD
NsP sv. Barbory a.s. geriatrické odd.
NsP - infekčné odd.
3348
3349
JANA
MÁRIA
DOVCOVÁ
DOVHUNOVÁ
3350
3351
JÁN
ANDREA
DOVICA
DOVIČOVIČOVÁ
3352
3353
MÁRIA
PETRA
DOVINOVÁ
DOŠEKOVÁ
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
JURAJ
MAREK
PETER
MAREK
VLADIMÍR
TATIANA
ALEXANDRA
DANIELA
ERIKA
ĽUBICA
JÁN
PAVOL
ADRIANA
JOZEF
DANA
ZDENKA
PETER
ZDENEK
ZDENKO
REGINA
DRÁB
DRÁB
DRÁB
DRÁBEK
DRÁBIK
DRÁBIKOVÁ
DRÁBOVÁ
DRÁBOVÁ
DRÁBOVÁ
DRÁBOVÁ
DRÁČ
DRÁČ
DRÁČKOVÁ MUDRÁKOVÁ
DRAGAŠEK
DRAGIJSKÁ
DRAGIJSKÁ
DRAGIJSKÝ
DRAGOUN
DRAGOUN
DRAGOUNOVÁ
3374
3375
3376
MARIÁN
MILAN
MILAN
DRAGULA
DRAGULA
DRAGULA
3377
3378
3379
3380
3381
3382
PETER
KATARÍNA
LUCIA
NATÁLIA
JURAJ
MILADA
DRAGULA
DRAGULOVÁ
DRAGULOVÁ
DRAGULOVÁ
DRAGÚN
DRAGÚNOVÁ
3383
ALŽBETA
DRAGÚŇOVÁ
3384
3385
HELENA
IVANA
DRAGÚŇOVÁ
DRAGÚŇOVÁ
3386
3387
MÁRIA
MIRIAM
DRAHŇÁKOVÁ
DRAHOKOUPILOVÁ
MUDr.Janka Dovcová detská ambul.
IMUDO s.r.o.
Kúpele Štrbské Pleso
a.s.
FN - KHTK
NsP - odd. kl.
pneumológie
FN
NsP Š. Kukuru - urolog.
odd.
NZZ - OBGYN s.r.o.
ICHTOS, s.r.o.
GIN-FIV, a.s.
Sociálna poisťovňa
NZZ - PLPD
ŽNsP
OBGYN s.r.o.
ICHTOS s.r.o.
NsP - TaRCH
NZZ
ŽNaP
Psychiatrická amb.
FNLP - 1. psych. kl.
NsP - detské odd., ÚPN
Sociálna poisťovňa
NZZ - chirurgická amb.
VšZP a.s.
Chir. odd. NsP A.
Reimana
MFN - I. interná klinika
MFN
FNLP klin.radiagnost.a.nukl.me
d.
MFN
FNsP J. A. Reimana
NZZ - pediatria
NsP
NsP
Amb. prakt.lekára pre
deti a dorast
NsP n.o.- odd.
anesteziológie
Clinicus s.r.o.
MUDr.Mária Drahňáková
s.r.o.
NOÚ
Tornaľa
Michalovce
Vysoké Tatry
Bratislava
pediatria
klinická imunológia a alergológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Trnava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Michalovce
Stupava
Nemšová
Bratislava
Rožňava
Bánovce nad Bebravou
Košice
Rovinka
Nová Dubnica
Zvolen
Košice
Bratislava
Svit
Košice
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Poprad
urológia
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
posudkové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Prešov
Martin
Martin
chirurgia
vnútorné lekárstvo
chirurgia
Košice
Martin
Prešov
Martin
Skalica
Skalica
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
pediatria
chirurgia
vnútorné lekárstvo
Lietavská Lúčka
pediatria
Topoľčany
Šurany
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
Kysucké Nové Mesto
Bratislava
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
všeobecné lekárstvo
plastická chirurgia
psychiatria
neurčená odbornosť
pediatria
posudkové lekárstvo
chirurgia
revízne lekárstvo
Košice
rádiológia
Bratislava
dermatovenerológia
DRAHOVSKÝ
UN LP - I. KR a ZM
Ústav lekárskej
kozmetiky a.s.
FNsP odd. detskej
chirurgie
Košice
VLADIMÍR
DRAHOVSKÝ
Kúpele Dudince a.s.
Dudince
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
OLDŘICH
PETER
EVA
MÁRIA
RENÁTA
MARTIN
ELENA
TIMKO
DRAHOVZAL
DRAHOŠ
DRAHOŠOVÁ
DRAHOŠOVÁ
DRAHOŠOVÁ
DRAJNA
DRAKOVÁ
DRAKUL
NsP - gynek.-pôrod. odd. Liptovský Mikuláš
FN
Bratislava
FNsP
Žilina
3400
3401
3402
MONIKA
FRANTIŠEK
MARTA
DRAKULOVÁ
DRANČÍK
DRANČIKOVÁ
3403
ERIKA
DRANGOVÁ
3404
3405
INGRID
MÁRIA
DRAVECKÁ
DRAVECKÁ
3406
3407
3408
3409
PETER
MARTA
SYLVIA
EVA
DRAVECKÝ
DRÁĽOVÁ
DRAŽILOVÁ
DRBJÁKOVÁ
3410
3411
KARIN
MILAN
DRDOVÁ
DRDOŠ
3388
IVICA
DRAHOVSKÁ
3389
LUCIA
DRAHOVSKÁ
3390
PAVOL
3391
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
KLAUDIA
MARTIN
EMÍLIA
IVANA
EVA
ZDENĚK
GABRIELA
SILVESTER
DRDÚLOVÁ
DREISIG
DREISIGOVÁ
DREISIGOVÁ
DRENGUBIAKOVÁ
DRESSLER
DREVEŇÁKOVÁ
DREXLER
3420
3421
3422
IVANA
MARGARÉTA
DOMINIKA
DREXLEROVÁ
DREXLEROVÁ
DREŠKOVÁ KUČEROVÁ
3423
PETER
DRGON
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
hematológia a transfuziológia
ÚVN
Ružomberok
dermatovenerológia
NZZ - PLPD
NOÚ
Synlab s.r.o. hematológia atransf.
DRANMED s.r.o.
NsP
NÚSCH - odd.diagn.a
intervenč.radiológie
LFUPJŠ - I. interná
klinika
Banská Bystrica
Bratislava
všeobecné lekárstvo
urológia
Bratislava
Nové Zámky
Nové Zámky
hematológia a transfuziológia
neurológia
nefrológia
Bratislava
Košice
rádiológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Košice
Trebišov
Poprad
Vranov nad Topľou
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Dravecký - SAHA,
s.r.o.
NsP a.s.
NsP
NsP - OAIM
FNsP ak. L. Dérera hemodialyz. odd.
Bratislava
neurčená odbornosť
PRAKTIC-PEDIATRIC,
s.r.o.
NsP Š. Kukuru n.o.
DFN
Dolnooravská NsP
Chir. amb.
Hornooravská NsP
NsP
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NsP
NsP sv. Lukáša a.s.
Oberlausitz - kliniken
gGmbt1, Krankehaus
Bautzen
Trnava
Michalovce
Košice
pediatria
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Dolný Kubín
Bratislava
Trstená
Čadca
vnútorné lekárstvo
chirurgia
neurčená odbornosť
úrazová chirurgia
Bojnice
Čadca
Galanta
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
3424
3425
MARCELA
ĽUBOŠ
DRGONOVÁ
DRGOŇA
3426
ALEXANDRA
DRGOŇOVÁ
3427
3428
3429
3430
KATARÍNA
ZUZANA
MÁRIA
ŽELMÍRA
DRGOŇOVÁ
DRGOŇOVÁ
DRGOVÁ
DRIENSKA
3431
JANA
DRIEŇOVSKÁ
3432
JOZEF
DRÍMAL
3433
3434
3435
3436
MILENA
STANISLAVA
JURAJ
BORIS
DRÍMALOVÁ
DRÍMALOVÁ
DRINKA
DRLIČKA
3437
3438
3439
GABRIELA
VIERA
MICHAL
DRLIČKOVÁ
DRLIČKOVÁ
DRMOTA
3440
3441
3442
3443
3444
SVETOZÁR
IVAN
JÁN
ADRIANA
ALEXANDRA
DROBA
DROBÁŇ
DROBČO
DROBNÁ
DROBNÁ
3445
DUŠANA
DROBNÁ
3446
EDITA
DROBNÁ
3447
EUGÉNIA
DROBNÁ
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
HELENA
JANA
LUCIA
TERÉZIA
ALEXEJ
IVAN
JURAJ
MARTIN
DROBNÁ
DROBNÁ
DROBNÁ
DROBNÁ
DROBNÝ
DROBNÝ
DROBNÝ
DROBNÝ
3456
MICHAL
DROBNÝ
3457
PETER
DROBNÝ
Národný onkologický
ústav
NOÚ
NZZ - Privátna amb. pre
deti a dorast
FN
Nemocnica n.o.
MFN
DALIJANA s.r.o. gynekologická amb.
JLF UK - ortopedickotraumat. klinika
JLF UK psychiatrická
klinika
NsP
Caddík s.r.o - PLPD
Sociálna poisťovňa
NsP amb. TaPCH poliklinika
SLK
Očná klinika SZU
Centrum duševného
zdravia s.r.o.
MEDIREX
NsP
NsP sv. Lukáša
NZZ
Bratislavské
rádiodiagnostické
centrum a.s.
NZZ - interná a nefrolog.
amb.
SLK Piešťany a.s. ,
Balnea Espalande
Palace
Novor. kl. M. Rusnáka
SPAM, NsP Sv. CaM
NZZ - PLPDD
NsP a.s. - interné odd.
FN
NsP - interné odd.
FNsP
NZZ - GYNAEX s.r.o.
NsP sv. Cyrila a Metoda
JLF UK a MFN Neurolog.klinika
NÚSCH a.s - odd.diag. a
inter.radioloógie
Bratislava
Bratislava
vyšetrovacie metódy v klinickej
cytológii
klinická onkológia
Trnava
Topoľčany
Martin
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
rádiológia
Dunajská Streda
gynekológia a pôrodníctvo
Martin
ortopédia
Martin
Myjava
Obyce
Topoľčany
psychiatria
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
Piešťany
Piešťany
Bratislava
pneumológia a ftizeológia
neurológia
oftalmológia
Bánovce nad Bebravou
Modra
Liptovský Mikuláš
Galanta
Trnava
psychiatria
rádiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
rádiológia
Spišská Nová ves
vnútorné lekárstvo
Piešťany
dermatovenerológia
Bratislava
Beckov + Horná Streda
Spišská Nová Ves
Trenčín
Ilava
Trnava
Bratislava
Galanta
neonatológia
pediatria
neurčená odbornosť
geriatria
kardiológia
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
Martin
neurológia
Bratislava
rádiológia
Bratislava
3458
3459
3460
ĽUDOVÍT
ŠTEFAN
KATARÍNA
DROBNÝ
DROBNÝ
DROJÁKOVÁ
3461
3462
3463
3464
3465
3466
VLADIMÍR
JANA
IVOR
IVAN
MÁRIA
MILENA
DRONIN
DRONZEKOVÁ
DROPČO
DROPPA
DROPPOVÁ
DROPPOVÁ
3467
MONIKA
DROPPOVÁ
3468
3469
ĽUDMILA
MIROSLAV
DROPPOVÁ
DROTÁR
3470
IVETA
DROTÁROVÁ
3471
JOLANA
DROTÁROVÁ
3472
KATARÍNA
DROTÁROVÁ
3473
3474
DUŠAN
MARTIN
DROZDA
DROZDA
3475
3476
3477
3478
3479
ERIKA
MÁRIO
MARGITA
MIROSLAVA
ZUZANA
DROZDÁKOVÁ
DROZDÍK
DROZDOVÁ
DROZDOVÁ
DROZDOVÁ
3480
IVANNA
DROZDOVSKA-ZHOLOB
3481
3482
3483
3484
3485
BRANISLAV
MICHAL
MILAN
TOMÁŠ
ANDREA
DRUGDA
DRUGDA
DRUGDA
DRUGDA
DRUGDOVÁ
3486
3487
3488
MÁRIA
DANA
KATARÍNA
DRUGDOVÁ
DRUGOVÁ
DRUNEKOVÁ
3489
3490
JANA
DÁVID
DRUSÁNKOVÁ
DRUSKA
NsP a.s.
NsP - odd. TaRCH
Privátna gynekologická
ambulancia
SVALZY s.r.o.
Spišská Nová Ves
Považská Bystrica
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
Humenné
Liptovský Hrádok
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
NsP - neurol.odd.
Brezno
neurológia
Vrútky
anestéziológia a intenzívna medicína
Ľubela - Partizánska Ľupča
Dunajská Streda
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
Stropkov
všeobecné lekárstvo
Falck - záchranná a.s. stanica RLP
PEDAM Ľubeľa Partizánska Ľupča s.r.o
NsP - ARO
AUDAX D5 s.r.o. ambul.všeobecného
lekára
Diabetologická a interná,
s.r.o. - diabetolog. a
interná amb.
Dunajská Streda
Nemocnica-Šaca,
a.s.,1.súkromná nem.
Košice - Šaca
Nemocnica Košice-Šaca
a.s. 1.súkromná
nemocnica
Košice
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
dermatovenerológia
klinická biochémia
Kardiocentrum Nitra
s.r.o.
NsP - Interné odd.
Vráble
Topoľčany
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
FN
FNsP - neurolog. kl.
Trnava
Nové Zámky
neurčená odbornosť
neurológia
Psychiatrická nemocnica
NÚTaRCH - kl. funkčnej
diagnostiky
Klinik centrum, s.r.o.
NZZ - OZS
NZZ - OZS
FNsP
Pneumo -Alergo Centrum
s.r.o
FNsP - RDG odd.
MFN
Nemocnica A. Wintera
n.o.
Liptovská NsP
Hronovce
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Rohovce
Divín
Žilina
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
Nové Zámky
Martin
pneumológia a ftizeológia
rádiológia
neurológia
Piešťany
Liptovský Mikuláš
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
3491
3492
3493
BEÁTA
ĽUDMILA
ANGELIKA
DRUSKOVÁ
DRUŽBACKÁ
DRĽOVÁ
3494
IGOR
DRŽÍK
3495
3496
3497
3498
JAROSLAVA
MÁRIA
STANISLAV
VLADIMÍR
DRŽIKOVÁ
DRŽÍKOVÁ
DUBA
DUBAČ
3499
3500
IVETA
MILAN
DUBAČOVÁ
DUBAJ
3501
3502
3503
3504
3505
PAVEL
VALENTÍNA
DAJANA
JURAJ
MIROSLAVA
DUBAY
DUBAYOVÁ
DUBCOVÁ
DUBČÁK
DUBČÁKOVÁ
3506
PAVOL
DUBČEK
3507
3508
3509
3510
MICHAELA
EVA
MÁRIA
ALEXANDRA
DUBČEKOVÁ
DUBEŇOVÁ
DUBÍKOVÁ
DUBINSKÁ
3511
3512
3513
3514
3515
SLÁVKA
PAVOL
IVAN
JÁN
IVANA
DUBINSKÁ
DUBINSKÝ
DUBÍNY
DUBNIČKA
DUBOVCOVÁ
3516
DUŠANA
DUBOVSKÁ
3517
3518
3519
HENRIETA
MAREK
RICHARD
DUBOVSKÁ
DUBOVSKÝ
DUBOVSKÝ
3520
3521
3522
JURAJ
MARTIN
MIROSLAV
DÚBRAVA
DÚBRAVA
DÚBRAVA
3523
3524
JOZEF
DANA
DUBRAVICKÝ
DÚBRAVOVÁ
3525
3526
EVA
INGRID
DÚBRAVOVÁ
DÚBRAVOVÁ
Privátna detská
ambulancia
VÚSCH a.s.
NsP
Apollo zdravotná
poiťovňa a.s.
Rehabilitačné služby
s.r.o.
NZZ
RÚVZ BA
NsP - chirurg. odd.
REHAMEDIK s.r.o. FBLR amb.
FN
Liptovská Osada
Košice
Trenčín
pediatria
neurčená odbornosť
infektológia
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
endokrinológia
verejné zdravotníctvo
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Nové Zámky
Piešťany
Bratislava
Trenčín
Trenčín
Nitra
M.T.P., s.r.o. - FRO amb. Košice
DD-PRAKTIK s.r.o.
NsP
FNsP
QUERCUS s.r.o chirurg. a traumat.
ambul.
Martin
Dolný Kubín
Bratislava
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
chirurgia
Dermatherapy spol.s.r.o. Bratislava
dermatovenerológia
VšZP
SERIAMED s.r.o.
UN L. Pasteura psychiatria
VOÚ a.s.
NsP
Falck Záchranná a.s.
Psychiatrická liečebňa
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Košice
Myjava
revízne lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Košice
Košice
Brezno
Bytča
Sučany
psychiatria
klinická onkológia
gynekológia a pôrodníctvo
ortopédia
neurčená odbornosť
Bojnice
FN
NsP Prievidza
NsP n.o.
UNB sv. CaM - odd.
neinvazívnej kardiológie
LFUK a UNB
Trnava
Bojnice
Levice
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
rádiológia
rádiológia
Bratislava
Bratislava
kardiológia
geriatria
UNB - ak. L. Dérera urolog.odd.
DFNsP
Bratislava
Bratislava
Medifera spol.s r.o.
MediSolvent s.r.o.
Bratislava
Bratislava
urológia
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
3527
JANA
DUBRAVSKÁ
3528
ZLATICA
DÚBRAVSKÁ
ANIMI PAX s.r.o
Uherskohradišťská
nemocnice a.s.
3529
ZUZANA
DÚBRAVSKÁ
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
psychiatria
3530
3531
ĽUDMILA
ANDREJ
DUBROVSKÁ
DUBROVSKÝ
Michalovce
Veľké Revištia
psychiatria
všeobecné lekárstvo
3532
MOJMÍR
DUCÁR
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
3533
IVANA
DUCÁROVÁ
Prešov
neurológia
3534
BORIS
DUCHAJ
Bratislava
všeobecné lekárstvo
3535
DRAHOMÍR
DUCHOŇ
Vranov nad Topľou
hematológia a transfuziológia
3536
3537
ROBERT
STANISLAV
DUCHOŇ
DUCHOŇ
Bratislava
Partizánske
chirurgia
chirurgia
3538
3539
3540
VLADIMÍR
DANIELA
JAROSLAVA
DUCHOŇ
DUCHOŇOVÁ
DUCHOŇOVÁ
Bojnice
Trnava
Bratislava
gastroenterológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
3541
3542
3543
3544
3545
SILVIA
JANA
KARLA
EDUARD
IGOR
DUCHOŇOVÁ
DUCHOVÁ
DUCHOVNÁ
DUDA
DUDA
Bojnice
Partizánske
Ružomberok
Bratislava
Trnava
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
3546
JÁN
DUDA
Michalovce
3547
3548
3549
3550
3551
JOZEF
JURAJ
ROMAN
MÁRIA
JÁN
DUDA
DUDA
DUDA
DUDÁKOVÁ
DUDÁŠ
cievna chirurgia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
ortopédia
všeobecné lekárstvo
3552
3553
3554
3555
3556
3557
OLIVER
TIBOR
VLADIMÍR
BEÁTA
JOZEFA
KRISTÍNA
DUDÁŠ
DUDÁŠ
DUDÁŠ
DUDÁŠIKOVÁ
DUDÁŠKOVÁ
DUDAŠKOVÁ
Psychiatrická nemocnica
NZZ - PLPD
Martinské Bioptické
Centrum s.r.o.
MUDr. Ducárová neurológia s.r.o.
DFNsP a LF UK - klinika
detskej chirurgie
Vranovská nemocnica
n.o.
NOÚ - klin. chirurg.
onkológie
NsP n.o. - chirurg. odd.
IMUNO GASTRO TOP
s.r.o.
FN
DFNsP
IMUNO GASTRO TOP
s.r.o.
NsP n.o.
ÚVN SNP - interná kl.
Neštátna gyn. amb.
NsP
ANGIO + CHIRURGIA
s.r.o
ARETEUS s.r.o - inter. a
diabetol. ambul.
NsP
UNM - OAIM
NOÚ - ortop.amb.
NZZ - PLPD
MEDIOL s.r.o - amb.
všeob. lekára
NsP sv. Cyrila a Metoda
Dolnooravská NsP
Bratislava
Dolný Kubín
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
3558
3559
ANNA
IRENA
DUDÁŠOVÁ
DUDÁŠOVÁ
Vysoké Tatry
Prešov
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
vnútorné lekárstvo
3560
JANA
DUDÁŠOVÁ
Nitra
neurčená odbornosť
Sanatórium Tatranská
kotlina n.o.
NsP Prešov
Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada
n.o.
Nitra
psychiatria
Uherské Hradišťe
Trebišov
Michalovce
Martin
Bratislava
Ihľany
Hodejov
3561
3562
JANA
KAMILA
DUDÁŠOVÁ
DUDÁŠOVÁ
NsP MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
BIONT a.s.
Bratislava
neonatológia
neurčená odbornosť
3563
3564
MAGDALÉNA
VIERA
DUDÁŠOVÁ
DUDÁŠOVÁ
pediatria
neurčená odbornosť
3565
3566
3567
3568
3569
ZUZANA
MIRIAMA
RASTISLAV
JANA
TEREZA
DUDÁŠOVÁ
DUDEKOVÁ
DUDIČ
DUDIČOVÁ
DUDIČOVÁ MRÁZOVÁ
DUMED, s.r.o. - PLPDaD Košice
ÚVN SNP - FN
Ružomberok
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
Košice
3570
MIROSLAV
3571
neurčená odbornosť
Košice
Košice
Michalovce
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
DUDÍK
UNLP
1. súkromná nemocnica
RDG s.r.o.
Stanica ZZS Košice RLP
Trebišov
ANNA
DUDÍKOVÁ
NsP
Trebišov
urgentná medicína
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
3572
MARCELA
DUDINSKÁ
kardiológia
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
SILVIA
IGOR
IGOR
JIŘINA
ELENA
ANNA
HELENA
KATARÍNA
DUDINSKÁ
DUDINSKÝ
DUDINSKÝ
DUDKOVÁ
DUDLÁKOVÁ
DUDOVÁ
DUDRÍKOVÁ
DUDRÍKOVÁ
KARDIOLOGIA DM s.r.o. Žiar nad Hronom
Nemocnica Košice-Šaca
a.s., 1. súkromná
nemocnica
Košice-Šaca
NZZ - PLPD
Zvolen
psychiatria
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
patologická anatómia
3581
JANKA
DUČAIOVÁ
3582
ONDREJ
DUČÁK
3583
3584
3585
3586
3587
ĽUDMILA
GABRIELA
LENKA
SILVIA
SILVIA
DUČÁKOVÁ
DUČOVÁ
DUČOVÁ
DUČOVÁ
DUČOVÁ
3588
ANNA
DUFEKOVÁ
3589
MARIÁN
DUFFEK
3590
3591
3592
3593
3594
3595
ANDREA
ELENA
MONIKA
ERIKA
HELENA
JANA
DUFINCOVÁ
DUGASOVÁ
DUGÁTOVÁ
DUGOVÁ
DUGOVÁ
DUGOVÁ
NZZ - psychiatria
Bratislava
MEDPREV s.r.o.
Košice
Simplex s.r.o
Košice
Cytolab
Košice
Nemocnica Košice-Šaca praktický lekár
Košice
LNsP MUDr.Ivana
Stodolu - chirurg.odd.
Liptovský Mikuláš
MUDr. Ľudmila
Dučáková, s.r.o.
Levoča
NsP a.s.
Trebišov
VIKOM s.r.o.
Žilina
FN
Trnava
SD - OPHTAL s.r.o.
Sečovce + Trebišov / 075 01
Ray - centrum s.r.o. radiodig. odd.
Trnava
ÚVN SNP - chirurgická
kl.
Ružomberok
VšZP zmluvný
prílež.lekár
Michalovce
Univerzitná nemocnica
VšN
OZS amb. PLPDaD
NsP
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Rimavská Sobota
Holíč
Myjava
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
infektológia
všeobecné lekárstvo
chirurgia
ortopédia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
oftalmológia
rádiológia
chirurgia
neurčená odbornosť
MUDr. Mária Dúhová
amb. všeob. lek. pre
dospelých
FNsP J. A. Reimana
LFUK - II. interná kl.
NsP - chirurgia
Višňové
Prešov
Bratislava
Topoľčany
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
chirurgia
LVN a.s.
Promedicum s.r.o.
NZZ - PLPD
SÚSCH - Klinika cievnej
chirurgie
NZZ - kardiolog. amb.
Košice
Hanušovce nad Topľou
Michalovce
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
cievna chirurgia
kardiológia
NZZ
DAMILA s.r.o.
NZZ - detská amb.
Nemocnica a.s.
DANYMED s.r.o
NsP
MUDr.Darina Dúnarová
s.r.o
Detská psychiatrická
liečebňa n.o.
Nemocnica Košice-Šaca
a.s.1.súkromná
nemocnica
NZZ Dermatovenerologická
amb.
Hrachovo
Sabinov
Rimavská Sobota
Poprad
Košice I
Žilina
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
oftalmológia
otorinolaryngológia
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Hraň
neurčená odbornosť
Košice - Šaca
všeobecné lekárstvo
Bardejov
dermatovenerológia
Banská Bystrica
neurológia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
gynekológia a pôrodníctvo
neurológia
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
MÁRIA
MIROSLAVA
ANDREJ
EMIL
JÁN
MÁRIA
KAMIL
VALENTÍN
ANDREA
DÚHOVÁ
DUJČÁKOVÁ
DUKÁT
DULEBA
DULEBA
DULÍKOVÁ
DULÍN
DULINA
DULINOVÁ
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
TOMÁŠ
KATARÍNA
GABRIELA
PETER
DARINA
TATIANA
OKSANA
DANIELA
DENIS
DULKA
DULKOVÁ
DULLOVÁ
DUNAJ
DUNAJČÁKOVÁ
DUNAJOVÁ
DUNAJOVÁ-JURČOVÁ
DUNAJOVCOVÁ
DUNAJOVEC
3614
DARINA
DÚNAROVÁ
3615
DENISA
DUNAYOVÁ
3616
ANDREA
DUNDOVÁ
3617
3618
3619
3620
ANNA
ROMAN
LÝDIA
ANNA
DUNČÁKOVÁ
DUNČKO
DUNČKOVÁ
DUNOVÁ
3621
BEATA
DUPEJOVÁ
3622
3623
3624
TAMARA
JAROSLAV
ALEXANDER
DUPKALOVÁ
DURA
DURAN
3625
ANNA
DURANDZIOVÁ
Neurolog. ambulanica
s.r.o.
Neštátna ambulancia pre
deti a dorast
ARUD s.r.o
NsP
NZZ - ambul.pre deti a
dorast
3626
MIROSLAV
DURANÍK
Záchranná služba
Košice
3627
3628
3629
3630
OĽGA
KAMIL
EVA
MÁRIA
DURANÍKOVÁ
DURANKA
DURANKOVÁ
DURANKOVÁ
NsP
FN
NsP Prievidza
Humenné
Nitra
Bojnice
Košice
Trebišov
Partizánske
Považská Bystrica
pediatria
záchranná a dopravná zdravotnícka
služba, RZP a LZ
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
urológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Vojenský úrad
sociálneho zabezpečenia Bratislava
Nemocnica A. Wintera
n.o.
Pieštany
NsP
Nové Mesto nad Váhom
3631
MARIÁN
DURBÁK
3632
3633
3634
3635
ROSTYSLAV
JÁN
JURAJ
KAROL
DURDA
DURDÍK
DURDÍK
DURDÍK
3636
PAVOL
DURDÍK
3637
3638
3639
3640
ŠTEFAN
LUCIA
MÁRIA
RENÁTA
DURDÍK
DURDÍKOVÁ
DURDÍKOVÁ
DURDÍKOVÁ
3641
3642
VALÉRIA
ZUZANA
DURDÍKOVÁ
DURDÍKOVÁ
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
ZUZANA
TIBOR
HEDVIGA
EVA
KRISTÍNA
DÁVID
PETER
RICHARD
IVETA
DURDÍKOVÁ
DURDJAK
DURDJAKOVÁ
DURDJAKOVÁ KUKUČKOVÁ
DURGALOVÁ
DURKÁČ
DURMIS
DURMIS
DURMISOVÁ
3652
3653
3654
3655
PETER
EVA
EVA
DAGMAR
DURNÝ
DŮROVÁ
DUROVÁ
DUTKOVÁ
3656
3657
INGRID
DUŠAN
DUĽOVÁ
DUŠÁK
3658
3659
3660
JURAJ
IVANA
NADEŽDA
DUŠÁK
DUŠEKOVÁ
DUŠEKOVÁ
3661
3662
MÁRIA
RÓBERT
DUŠENKA
DUŠENKA
IZD-MRI s.r.o. - radiol.
ambul.
Univerzitná nemocnica
3663
3664
JÁN
VIERA
DÚŽEK
DÚŽEKOVÁ
AUXILIA, s.r.o.
psychiatrická ambulancia Banská Štiavnica
DFNsP - detské odd.
Banská Bystrica
SALUTE-DUR, s.r.o.
SaluD, s.r.o. gynekológia
a pôrodníctvo
OU SA, LFUK - klinika
onkol.chirurgie
NEFRO-DIAL s.r.o.
NZZ
FN
NZZ - Neštátna
reumatologická
ambulancia
Praktik ZD, s.r.o.
SaluD s.r.o. - geriatrickointerná ambul.
URO CENTRUM, s.r.o.
Železničná poliklinika
EKUMED s.r.o.
MEDISKIN s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
KNsP - gyn.pôr.odd.
NsP - psych.odd.
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Podolie
všeobecné lekárstvo
Nové Mesto Nad Váhom
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Nové Mesto nad Váhom
Čachtice
Bratislava
chirurgia
nefrológia
všeobecné lekárstvo
neurológia
Bratislava
Čachtice
reumatológia
všeobecné lekárstvo
Nové mesto nad Váhom
Rimavská Sobota
Zvolen
Trnava
Bratislava
Prešov
Čadca
Žilina
Žilina
vnútorné lekárstvo
urológia
oftalmológia
klinická onkológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
ÚVN - neurochirurg. odd. Ružomberok
ARUD s.r.o.
NZZ
klinika hematológie a
onkohematológie
NsP
Ambulancia všeob.
lekára pre dospelých
PNPP
posudkové lekárstvo
psychiatria
neurochirurgia
Trebišov
Bratislava
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
Košice
Sabinov
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Humenné
Pezinok
všeobecné lekárstvo
psychiatria
Trnava
Martin
rádiológia
neurčená odbornosť
psychiatria
pediatria
3665
3666
3667
ĽUBOMÍR
PAVOL
MIRIAM
DÚŽIK
DVONČ
DVONČOVÁ
CHIR-SON s.r.o
VÚ 1042
Zlaté Moravce
Zemianske Kostoľany
posudkové lekárstvo
chirurgia
všeobecné lekárstvo
3668
3669
3670
3671
3672
MILOSLAV
DIANA
MARTA
TERÉZIA
VLADIMÍR
DVORÁK
DVORECKÁ
DVORECKÁ
DVOROVÁ
DVOROVÝ
NsP a.s. - neurolog. odd.
FNsP
ŽILPO s.r.o.
NsP - interné odd.
NsP
Spišská Nová Ves
Bratislava
Žilina
Trebišov
Trebišov
neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
3673
INGRID
DVORSKÁ
oftalmológia
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
JANETTE
ZUZANA
FRANTIŠEK
JÁN
JÁN
ZDENKA
MÁRIO
ZUZANA
LÍVIA
DVORSKÁ
DVORSKÁ
DVORSKÝ
DVORSKÝ
DVORSKÝ
DVORŠČÁKOVÁ
DVORŽÁK
DVORŽÁKOVÁ
DVOULETÁ
ŽNsP - očná ambulancia Košice
Nemocnica Bojnice detské odd.novorodenecký úsek
Bojnice
DFNsP
Bratislava
Martin
Bratislava
Trnava
Šelpice
Trebišov
kardiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
3683
3684
FRANTIŠEK
JIŘÍ
DVOŘÁK
DVOŘÁK
MFN
Univerzitná nemocnica
NZZ - interná amb.
NZZ
Geria s.r.o.
Špecializovaná
nemocnica sv.Svorada
Nitra - Zobor
klinická biochémia
3685
3686
DARINA
MÁRIA
DVOŘÁKOVÁ
DVOŘÁKOVÁ
3687
MARTIN
DVULIT
DEVA - GYN,s.r.o.gynekologická amb.
Spišská Nová Ves
NsP a.s.
Spišská Nová Ves
Nemocnica Košice-Šaca
a.s.
Košice-Šaca
3688
BLAŽENA
DYSKOVÁ
NZZ - diabetická amb.
3689
3690
3691
JAROSLAVA
DANIEL
MILAN
DYSKOVÁ
DYTTERT
DZADÍK
NZZ - endokrinolog. amb. Poprad
OÚSA s.r.o.
Bratislava
DgTC Reimanus
Prešov
3692
MÁRIA
DZADÍKOVÁ
Prešov
3693
3694
3695
MILAN
MILAN
IHOR
DZAMKO
DZETKULIČ
DZHYVA
3696
DAGMAR
DZIAKOVÁ
3697
JANA
DZIAKOVÁ
MEDICAL - CARE s.r.o.
Ústav špecialneho
zdravotníctva a výcviku
JLFUK
NsP n.o. ZZ
UNB - SZÚ psychiatrická
klinika
Vital Plus s.r.o.neurolog. amb.
3698
MIRIAM
DZIAKOVÁ
3699
ANDRII
DZIAMKO
UN LP - FBLR
Falck Záchranná a.s.
RLP
Kežmarok
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
endokrinológia
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Lešť
Martin
Levice
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
chirurgia
neurčená odbornosť
Bratislava
psychiatria
Snina
Košice
neurológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Ružomberok
neurčená odbornosť
3700
3701
ANTON
DOMINIK
DZIAN
DZIAN
3702
MARTINA
DZIANOVÁ
3703
3704
3705
3706
IVAN
MARTIN
MARTA
MYROSLAVA
DZIEWICZ
DZIUBAN
DZIVÁ
DZONDZA
3707
DANKA
DZUBOVÁ
3708
RENÁTA
DZUBRIAKOVÁ
3709
ADRIANA
DZUGASOVÁ
3710
3711
3712
IVAN
SLAVOMÍR
JÁN
DZÚR
DZÚR
DZURACKÝ
3713
KLAUDIA
DZURANYIOVÁ
3714
ELEONÓRA
DZURČANINOVÁ
3715
3716
3717
3718
JOZEF
DUŠAN
MARIÁN
RASTISLAV
DZURENDA
DZURIAK
DZURÍK
DZÚRIK
3719
3720
3721
ĽUBOMÍR
MICHAELA
JOZEF
DZURÍK
DZURIKOVÁ
DZURILLA
3722
JOZEF
DZURILLA
3723
MARTIN
DZURILLA
3724
3725
PAVEL
EVA
DZURILLA
DZURILLOVÁ
3726
3727
3728
EVA
LUCIA
SOŇA
DZURILLOVÁ
DZURILLOVÁ
DZURILLOVÁ
3729
ŽANETA
DZURILLOVÁ
UNM + JLK UK chirurgická klinika
NsP n.o.
Univerzitná nemocnica KAIM
NZZ gastroenterologická amb.
MEDESTIC s.r.o.
Poliklinika Sekčov
Kysucká NsP
Pharmaceutical
Research Associates SK
s.r.o.
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
OAIM - Nemocnica
Krompachy spol.s.r.o.
Gynekologická
ambulancia
FNsP J. A. Reimana
NÚTPCHaHCH
NZZ ambul.všeobec.lekára a
internistu
Auris plus s.r.o. - ORL
ambul.
Martin
Partizánske
chirurgia
neurčená odbornosť
Martin
neurčená odbornosť
Dolný Kubín
Bratislava
Prešov
Čadca
gastroenterológia
plastická chirurgia
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
epidemiológia
Stará Ľubovňa
neurčená odbornosť
Krompachy
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
Prešov
Vyšné Hágy
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Chynorany
vnútorné lekárstvo
Košice
otorinolaryngológia
Územná vojenská správa Prešov
NZZ MUDr. Dzurík
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
Klinika geriatrie
FNsP - gyn.-pôr. odd.
Ambul. klinickej
onkológie
Imunoalergológia Dzurilla
s.r.o
Imunoalrgológia Dzurilla,
s.r.o.
FN
Imunoalergológia Dzurilla
s.r.o.
NOÚ
FNsP J. A. Reimana
Imunoalergia Dzurilla
s.r.o.
posudkové lekárstvo
Spišské Podhradie
všeobecné lekárstvo
Stará Ľubovňa
Bratislava
Prešov
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Prešov
klinická onkológia
Levice
klinická imunológia a alergológia
Nitra
Bratislava
+ Vráble 952 01
klinická imunológia a alergológia
pediatria
Nitra
Bratislava
Prešov
klinická imunológia a alergológia
lekár bez špecializácie
pediatria
Nitra
klinická imunológia a alergológia
3730
MÁRIA
DZURILOVÁ
DIAMET s.r.o.
Spišská Nová Ves
3731
3732
3733
3734
3735
3736
MÁRIA
DUŠAN
MÁRIA
DOMINIKA
OĽGA
INGRID
DZURJANINOVÁ
DZURJO
DZURJOVÁ
DZURKOCOVÁ
DZURKOVÁ
DZURŇÁKOVÁ
Trnava
Košice
Michalovce
Poprad
Bratislava
Levoča
3737
JANA
DZÚROVÁ
3738
JANA
DZUROVÁ
AnalytX,s.r.o. NZZ - OLM
ÚDZS
VšZP a.s.
Nemocnica a.s.
NZZ, ORL
NsP
M. V. Medicínske
centrum s.r.o.
MEDTECH s.r.o. ambul.všeobecného
lekára
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
JARMILA
PETRA
ZUZANA
EVA
AGÁTA
JANA
OLIVER
MARIANA
DZÚROVÁ
DZUROVÁ
DZUROVÁ
DZUROVČINOVÁ
DŽADŽOVSKÁ
DŽAČAROVÁ
DŽAFIČ
DŽATKOVÁ
NZZ - Detská
neurologická ambulancia
Nemocnice
UNLP
Heldia s.r.o.
APLD
VšNsP n.o. - ORL odd.
FN
DFNsP - DOO
3747
JÁN
DŽAVAN
3748
PAVOL
DŽODLA
3749
3750
3751
3752
3753
AGÁTA
MARGITA
MARIN
MICHAL
LENKA
DŽODLOVÁ
DŽODLOVÁ
DŽONGOV
DŽOPKO
DŽUBÁKOVÁ
3754
3755
3756
ANDREJ
IVETA
JÁN
DŽUBERA
DŽUBEROVÁ
DŽUGAN
3757
3758
3759
MATÚŠ
VLADIMÍR
ĽUBOSLAV
DŽUGAN
DŽUGAN
DŽUGAN
3760
3761
3762
ZLATICA
EVA
NATAŠA
DŽUGANOVÁ
DŽUNDOVÁ
DŽUNKOVÁ
3763
3764
TERÉZIA
JURAJ
DŽUNKOVÁ
DŽUPA
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Prešov
klinická mikrobiológia
úrazová chirurgia
revízne lekárstvo
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
neurológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Krompachy
všeobecné lekárstvo
Košice
Břeclav, ČR
Košice
Veľká Ida
Prešov
Lučenec
Nitra
Bratislava
neurológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
ortopédia
pediatria
NsP - odd. úraz. chirurgie Michalovce
Psychiatrická liečebňa
Samuela Bluma
Plešivec
PL pre deti a dorast : II.
obv. RV
Rožňava
úrazová chirurgia
NOÚ
PLK
Medical MKP
DFNsP - neurochirur.
klinika
OÚSA s.r.o. OAIM
NsP Š. Kukuru
UN LP neurochirirg.klinika
NOVAPHARM, s.r.o.
SANABO s.r.o.
LENS MI s.r.o. - očná
ambulancia
NsP sv. Jakuba n.o.
VOÚ a.s.
NZZ - detská a
dorast.amb.
LFUK
Bratislava
Medzilaborce
Trnava
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Michalovce
neurochirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurológia
Košice
Bratislava
Šaľa
neurochirurgia
všeobecné lekárstvo
nefrológia
Michalovce
Bardejov
Košice
oftalmológia
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
Košice
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
psychiatria
pediatria
Nemocnica sv. Cyrila a
Metoda
Záchranná služba
Stanica RLP - záchranná
služba
NsP
3765
3766
KAROL
RICHARD
DŽUPA
DŽUPA
3767
3768
RADOSLAV
ANDREJ
DŽUPIN
DŽUPINA
3769
MÁRIA
DŽUPINOVÁ
3770
MILUŠA
DŽUPINOVÁ
3771
3772
3773
JANA
IVONA
MARTINA
DŽUPONOVÁ
DŽUPOVÁ
DŽUPPOVÁ
3774
3775
3776
PETRA
VILIAM
BEATA
DŽUPPOVÁ
DŽURBALA
DŽURNÁ
3777
3778
3779
OSKAR
RENÁTA
MONIKA
DŽURNÝ
ČABÁKOVÁ
ČABIŇÁKOVÁ
3780
3781
3782
3783
MICHAL
ANNA
METOD
BARBORA
ČABRÁK
ČABRAKOVÁ
ČÁDER
ČAČANÁ
3784
3785
MIROSLAV
JANA
ČAČÍK
ČAČÍKOVÁ
3786
3787
3788
3789
3790
MAGDALÉNA
LENKA
CSABA
JOZEF
ZUZANA
ČAČOVÁ
ČAGOVÁ
ČAJKA
ČAJKA
ČAJKA
3791
3792
JANA
LENKA
ČAJKOVÁ
ČAJKOVÁ
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
MÁRIA
STELLA
ZLATICA
ANNA
VIERA
STANISLAV
ANDREA
ČAJKOVÁ
ČAJKOVÁ
ČAJKOVÁ
ČAJKOVSKÁ
ČÁKANYOVÁ
ČAKLOŠ
ČÁKYOVÁ
FN LFUK , I. gyn.-pôr.
klinika
NsP a.s.
Vermed s.r.o. - amb.
prakt. lekára pre dosp
Sachmet,s.r.o.
LNsP
Nemocnica a.s.
NZZ - PLPDD
EUROCHIRA s.r.o.
Ambulancia PLPDaD
3800
MÁRIA
ČÁKYOVÁ
Nemocnica a.s.
Bratislava
Bratislava
chirurgia
urgentná medicína
Hanušovce nad Topľou
Bardejov
urgentná medicína
vnútorné lekárstvo
Alian s.r.o.,
Imunoalergologická amb. Bardejov
Detská ambulancia PO
s.r.o.
Prešov
klinická imunológia a alergológia
NZZ - DIA - Clarus s.r.o.
Pediatria Modra s.r.o
FNsP J. A. Reimana
Detská ambulancia, s.r.o.
- pediatria
NZZ - PLPD
NMO
Nemocnica Ministerstva
obrany
ACINUS s.r.o.
FN L.Pasteura - OAIM
MUDr. Čabrák s.r.o. urologické odd.
NZZ - PLPD
Kysucká NsP
NsP n.o.
MUDr. Miroslav Čačík
s.r.o.
NsP n.o.
Voj.ústav hygieny a
epidemiol.
Prievidza
Modra
Prešov
pediatria
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
pediatria
klinická onkológia
Bratislava
Humenné
Bratislava
pediatria
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
Bratislava
Humenné
Košice
urológia
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
Žilina
Kysucké Nové Mesto
Čadca
Brezno
urológia
všeobecné lekárstvo
chirurgia
neurčená odbornosť
Topoľčany
Nové Mesto nad Váhom
otorinolaryngológia
vnútorné lekárstvo
Bratislava
verejné zdravotníctvo
NZZ - interná ambul.
NÚTPCHaHCH
Rožňava
Vyšné Hágy
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
Spišská Nová Ves
neonatológia
neurčená odbornosť
Dolný Kubín
Košice
Liptovský Mikuláš
Poprad
Bratislava
Bratislava
Vranov nad Topľou
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
chirurgia
pediatria
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Poprad
3801
3802
ANNA
SVETLANA
ČALFOVÁ
ČALFOVÁ
FNLP - I. interná kl.
NsP a.s.
Košice
Trebišov
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
3803
3804
VLADIMÍR
DANIEL
ČALKOVSKÝ
ČAMBÁL
Martin
Trnava
otorinolaryngológia
vnútorné lekárstvo
3805
MAREK
ČAMBAL
Bratislava
neurčená odbornosť
3806
MARTIN
ČAMBÁL
ORL klinika JLF UK MFN
FN - interná kl.
I. chir. klinika LF UK a
UNB
NZZ - očná amb.
OFTADENT s.r.o.
Stará Ľubovňa
3807
JAROSLAV
ČAMBALÍK
Hlohovec
3808
3809
3810
3811
3812
3813
LIBUŠA
NATÁLIA
JÁN
PETER
MONIKA
ANDREA
ČAMBALOVÁ
ČAMBOROVÁ
ČANAKY
ČANDÍK
ČÁNI
ČANIČOVÁ
GALENOS s.r.o.
MARISSA s.r.o. diabetologická amb.
MFN
Senica
Martin
oftalmológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
vnútorné lekárstvo
Vranov nad Topľou
Bratislava
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
3814
GABRIELA
ČANIČOVÁ
NsP - OAIM
NÚSCH
FNsP
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o.
Piešťany
anestéziológia a intenzívna medicína
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
JOZEF
ĽUBOMÍR
ANETTA
ANNA
VLADIMÍR
MARIANA
KLAUDIA
ĽUBICA
ČANIGA
ČANIGA
ČANIGOVÁ
ČANKYOVÁ
ČAŇO
ČAPEĽOVÁ
ČÁPKOVÁ
ČAPKOVÁ
3823
MAGDALÉNA
ČAPLÁROVÁ
3824
3825
3826
TATIANA
ĽUBICA
IVAN
ČAPLOVÁ
ČAPLOVÁ
ČAPLOVIČ
3827
ĽUBICA
ČÁPOVÁ
3828
MARTIN
ČAPRNDA
3829
ALENA
ČARADSKÁ
3830
3831
TIBOR
ALŽBETA
ČARADSKÝ
ČARNICKÁ
3832
ZUZANA
ČARNICKÁ
3833
3834
IVANA
MAGDALÉNA
ČARNOGURSKÁ
ČARNOGURSKÁ
AJC MED s.r.o. chirurgia Partizánske + Topoľčany / 955 01 /
NZZ - PLPD
Krušovce
AJC MED s.r.o
Topoľčany + Partizanske / 958 01/
chirurgia
všeobecné lekárstvo
kardiológia
Poliklinika LDCH s.r.o.
Falck záchranná a.s.
ÚVTOS - psychiatria
NZZ - psychiatr. amb.
ASTEROID s.r.o. psychiatr. amb.
LF UK a FN psychiatrická kl.
NZZ - PLPDD
Detva
Trnava
Hrnčiarovce nad Parnou
Žilina
endokrinológia
anestéziológia a intenzívna medicína
psychiatria
psychiatria
Bratislava
psychiatria
Bratislava
Nitra
psychiatria
pediatria
Bratislava
geriatria
Bratislava
Topoľčany
vnútorné lekárstvo
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
Topoľčany
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
neurčená odbornosť
UK
Poprad
pediatria
Nár.ústav tuberkulózy a
resp.chorôb.
Univerzitná nemocnica
Bratislava
MUDr.Čaradská Alena
Nemocnica Topoľčany
n.o.
Nemocnica - I.
neurologická kl.
Worcestershire Acute
NHS Trust
Medun s.r.o.
Veliteľstvo pozemných síl Trenčín
Nemocnica člen
skup.Agel novoroden.odd.
Zvolen
Nemocnica Zvolen - člen
skup.AGEL
Zvolen
všeobecné lekárstvo
ADOMEZA s.r.o. - PLPD Stropkov
+
Havaj 090 23
NZZ - dermatovenerol.
amb.
Piešťany - Banka
MEDCARO s.r.o.
Banka
všeobecné lekárstvo
DFNsP
Bratislava
dermatovenerológia
Chirurgická klinika SPAM
NZZ
DUO MED s.r.o.
OÚ sv. Alžbety
NsP pneumol.ambulancia
ÚVN SNP
NsP - interné odd.
LNsP MUDr. Ivana
Stodolu
UN - kl. pneumológie a
ftiziológie 2
FN
Špecializovaný liečebný
ústav Marína š.p.
MFN
ZC TERRA s.r.o. - ambul.
pre deti a dorast
NZZ - pediatria
NZZ - PLPD
VOÚ TaRCH
Banská Bystrica
Piešťany - Banka
Zvolen
Bratislava
chirurgia
všeobecné lekárstvo
urgentná medicína
chirurgia
Zvolen
Ružomberok
Myjava
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Liptovský Mikuláš
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Kováčová
Martin
pneumológia a ftizeológia
hematológia a transfuziológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
klinická onkológia
Prievidza
Trenčín
Trhová Hradská
Nitra - Zobor
pediatrická neurológia
pediatria
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
Nitra
Čadca
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Trnava
Bojnice
gynekológia a pôrodníctvo
urológia
ČECHOVÁ
FN - psychiatrická klinika
SENDYBORO s.r.o.
NZZ - gynek.ambul.
MUDr. Milan Čech
NsP - urologické odd.
Hemat. abul. Milosrdní
bratia
Bratislava
hematológia a transfuziológia
ČECHOVÁ
ČECHOVÁ
ČECHOVÁ
ČECHOVÁ
ČECHOVÁ
GRIMED s.r.o - pediatria
RÚVZ
Dr. Čechová s.r.o.
Priv.amb. pre dospelých
SENDYBORO s.r.o.
Jarovnice
Levice
Košice
Ružomberok
Čadca
pediatria
pediatria
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
3835
MARIÁN
ČARNOGURSKÝ
3836
EVA
ČARNOKÁ
3837
MILAN
ČARNOKÝ
3838
JOZEF
ČARNÝ
3839
3840
3841
3842
ALENA
ALENA
JARMILA
NATÁLIA
ČÁRSKA
ČÁRSKA
ČÁRSKA
ČÁRSKA
3843
3844
3845
3846
STANISLAV
STANISLAV
PETER
VLADIMÍR
ČARSKÝ
ČÁRSKY
ČASNOCHA
ČASNOCHA
3847
3848
3849
JANA
EVA
MICHAL
ČASNOCHOVÁ
ČASOVÁ
ČASTVEN
3850
ANDREA
ČATLOŠOVÁ JOZEFČEKOVÁ
3851
3852
IVAN
EVA
ČAVARGA
ČAVAROVÁ
3853
3854
VLADIMÍR
PETRA
ČAVOJ
ČAVOJSKÁ
3855
3856
3857
3858
ZUZANA
ZUZANA
IRENA
BARTOLOMEJ
ČAVOJSKÁ
ECKMANNOVÁ
ÉCSYOVÁ
ČECH
3859
3860
BORIS
JÁN
ČECH
ČECH
3861
3862
MILAN
PETER
ČECH
ČECH
3863
ANNA
3864
3865
3866
3867
3868
ANNA
DANA
DARINA
IVETA
MARGITA
neonatológia
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
dermatovenerológia
3869
3870
3871
3872
3873
3874
MÁRIA
MÁRIA
MONIKA
VIERA
ANDREA
ZUZANA
ČECHOVÁ
ČECHOVÁ
ČECHOVÁ
ČECHOVÁ
ČECHVALOVÁ
ČEČETKOVÁ
3875
3876
3877
EVA
IVANA
ALEXANDRA
ČEČKOVÁ
ČEKANOVÁ
ČEKELOVÁ
3878
LADISLAV
ČEKOVSKÝ
3879
3880
3881
3882
FRANTIŠEK
JURAJ
MARTA
VENDULKA
ČELKO
ČELKO
ČELKOVÁ
ČELKOVÁ
3883
3884
DUŠAN
MARCEL
ČELLÁR
ČELLÁR
3885
3886
RÓBERT
BEÁTA
ČELLÁR
ČELLÁROVÁ
3887
DANIELA
ČELLÁROVÁ
3888
ERIKA
ČELLÁROVÁ
3889
SLAVOMÍRA
ČELLÁROVÁ
3890
3891
DENISA
MARIÁN
ČELOVSKÁ
ČELOVSKÝ
3892
ZLATA
ČEMANOVÁ
3893
PETER
ČEMBA
3894
NIKOLETA
ČEMBOVÁ
3895
3896
3897
JURAJ
DANICA
EVA
ČENČARIK
ČENČARIKOVÁ
ČENČARIKOVÁ
3898
3899
3900
VIERA
SLAVOMÍRA
JANKA
ČENTÍKOVÁ
ČEPELOVÁ
ČEPIGOVÁ
NsP
VOÚ TaRCH
FNsP
Pediatros s.r.o.
DFNsP
NZZ - PLPD
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
NsP
NsP SNV a.s.
Medicínske centrum
s.r.o.
Zdr. stredisko
Záchrannej brigády
hasičského a záchr.
zboru
Nitra
Nitra - Zobor
Bratislava
Prievidza
Bratislava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
neurčená odbornosť
pediatria
pediatria
všeobecné lekárstvo
Košice
Považská Bystrica
Spišská Nová Ves
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Košice
neurčená odbornosť
Žilina
vnútorné lekárstvo
Ambulancia PDD
Bytča
pediatria
klinická mikrobiológia
Revúca
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
Košice
Nitra
ortopédia
gynekológia a pôrodníctvo
Nitra
rádiológia
Banská Bystrica
hematológia a transfuziológia
Košice
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Košice
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Lučenec
infektológia
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Bratislava
neurčená odbornosť
Prešov
Prešov
Prešov
kardiológia
oftalmológia
kardiológia
Handlová
Prešov
Bardejov
všeobecné lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
NsP - Medicínskohumanitná s.r.o. gynekol-pôr. odd.
NsP FDR
FNLP - kl. ortopédie a
traumat. pohyb.
ústrojenstva
NZZ - gyn. ambulancia
Pro-Care Medicínske
centrum s.r.o.
FNsP F. D. Roosevelta hematolog. odd.
Medicínske centrum
s.r.o.
FNsP +LF UK - II.interná
klinika
FNsP
VšNsP n.o. - infekčné
odd.
Domov dôchodcov
"Jeseň života"
NsP - ortoped.-traumatol.
kl.
FNsP J. A. Reimana kardiocentrum
Jednotka s.r.o
FNsP J. A. Reimana
NZZ ambul.všeobec.lekára
FNsP J.A. Reimana
VšZP
3901
PAVOL
ČEPÍK
EUROREHAB s.r.o.
Bratislava
3902
3903
MIRIAM
ZDENKA
ČEPÍKOVÁ
ČEPILOVÁ
Bratislava
Vyšné Hágy
3904
RADKA
ČEPKOVÁ
Bratislava
neurčená odbornosť
3905
3906
3907
3908
EMÍLIA
MARIÁN
BORIS
EMIL
ČÉPLÖOVÁ
ČERENSKÝ
ČEREVKA
ČEREVKA
ŠNOP n.o.
ÚTPCHaHCH
Nemocnica sv. Cyrila a
Metoda
VŠ zdravotníctva a soc.
práce sv. Alžbety n.o.
ortopédia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
oftalmológia
Bratislava
neurčená odbornosť
B&D MED s.r.o.
Humenné,
všeobecné lekárstvo
3909
RUTH
ČEREŠNÁKOVÁ
Šenkvice
všeobecné lekárstvo
3910
3911
3912
3913
MARCELA
JÁN
MAGDALÉNA
MARTA
ČEREŠNÍKOVÁ
ČEREŠŇA
ČERIOVÁ
ČERIOVÁ
Topoľčany
pediatria
Hrnčiarovce nad Parnou
Nové Zámky
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
MARIANNA
IVAN
IVAN
ETELA
IVANA
ĽUBICA
ŽELMÍRA
ČERIPKOVÁ
ČERKALA
ČERKALA
ČERKALOVÁ
ČERKALOVÁ
ČERMÁKOVÁ
ČERMÁKOVÁ
ÚVTOS
Sociálna pisťovňa
NsP Š.Kukuru a.s.- gyn.pôr-odd.
LVN Košice, ORL odd.
Michalovce
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
Košice
Michalovce
Dechtice
dermatovenerológia
pediatria
všeobecné lekárstvo
3921
MARIÁN
ČERMAN
Nitra
foniatria
3922
3923
3924
3925
3926
3927
PAVOL
BRONISLAVA
ANDREA
ELEONÓRA
EWA TERESA
JAROSLAVA
ČERMAN
ČERMANOVÁ
ČERNÁ
ČERNÁ
ČERNÁ
ČERNÁ
ŽNsP - kožná ambul.
DACER s.r.o.
NZZ
MUDr.Čerman ORL a
foniatria s.r.o
ÚVN SNP FN - očná
ambul.
Poliklinika MO SR
Medicyt s.r.o.
Ružomberok
Sliač
Bratislava
oftalmológia
oftalmológia
patologická anatómia
NÚTPCHaHCH
FN
Vyšné Hágy
Trnava
3928
3929
3930
3931
3932
3933
KATARÍNA
KRISTÍNA
MÁRIA
MÁRIA
MICHAELA
VERONIKA
ČERNÁ
ČERNÁ
ČERNÁ
ČERNÁ
ČERNÁ
ČERNÁ
Bratislava
Skalica
Bratislava
Leopoldov
Bratislava
Skalica
3934
3935
ANDREJ
DUŠAN
ČERNÁK
ČERNÁK
Bratislava
Bratislava
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
3936
JÁN
ČERNÁK
Prešov
ortopédia
3937
MARTIN
ČERNÁK
Dérerova NsP
NsP
SPAM
ÚVTOS a ÚVV
MEDICART s.r.o.
NZZ - očná amb.
Nemoc.sv.Cyrila a
Metoda - ,očná klinika
SZU
NZZ - PLPD
FNsP J. A. Reimana ortoped. odd.
NsP sv. Cyrila a Metoda očná kl.
pneumológia a ftizeológia
pediatria
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
pediatria
oftalmológia
Bratislava
oftalmológia
PRAKTIKUS, s.r.o. PLPD
NsP - novorodenecké
odd.
3938
3939
MARTIN
PAVEL
ČERNÁK
ČERNÁK
3940
3941
3942
3943
3944
BEATA
DANIELA
ELENA
IVANA
JANA
ČERNÁKOVÁ
ČERNÁKOVÁ
ČERNÁKOVÁ
ČERNÁKOVÁ
ČERNÁKOVÁ
3945
MARGARÉTA
ČERNÁKOVÁ
3946
3947
3948
MÁRIA
EVA
HANA
ČERNÁKOVÁ
ČERNICKÁ
ČERNÍKOVÁ
3949
3950
3951
3952
ALOIS
MICHAL
DANA
BEATRICA
ČERNOCH
ČERNOCH
ČERNOCHOVÁ
ČERNOHORSKÁ
3953
3954
ĽUBOŠ
SLAVOMÍR
ČERNOHORSKÝ
ČERNOK
3955
ADRIÁNA
ČERNOKOVÁ
3956
3957
GABRIELA
MÁRIA
ČERNOVÁ
ČERNOŠKOVÁ
3958
3959
3960
3961
JÁN
MANFRÉD
MARIAN
ROMAN
ČERNÝ
ČERNÝ
ČERNÝ
ČERNÝ
3962
3963
3964
RÓBERT
MIROSLAV
MICHAELA
ČERŇÁK
ČERŇAN
ČERŇANCOVÁ
3965
MÁRIA
ČERŇANSKÁ
3966
3967
3968
3969
3970
ANDREA
ZUZANA
MILAN
MILAN
PAVOL
ČERŇIANSKA
ČERVENÁ
ČERVENÁK
ČERVENÁK
ČERVENÁK
3971
3972
3973
IĽJA
ANDREA
MARTINA
ČERVENAKOV
ČERVENÁKOVÁ
ČERVENÁKOVÁ
Pfizer Luxembourg
SARL, o.z.
PNPP
Bratislava
Pezinok
NÚRCH
Piešťany
FNsP - I. interná klinika
FN
III. gyn. pôr. kl. LFUK
UNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
NZZ - ambul.pre
dospelých
MEDISPOL s.r.o
NsP
MUDr.Alois Černoch a
syn Michal, s.r.o
ÚVN SNP
NEDÚ n.o.
NsP
Bratislava
Nitra
Bratislava
gastroenterológia
neurčená odbornosť
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Likavka
Prešov
Skalica
pneumológia a ftizeológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Štiavnik
Ružomberok
Ľubochňa
Piešťany
pediatria
NZZ - PLPDD
NsP - gastroenter. amb.
Nemocnica Košice Šaca, a.s., 1. súkromná
nemocnica
Piešťany
Nové Mesto nad Váhom
MUDr.Černová s.r.o.
Lehota pod Vtáčnikom
NsP - ortopedickotraumatolog. odd.
NZZ - PLPD
Skalica
Veľké Leváre
ortopédia
NsP a.s. - chir. odd.
Nemocničná a.s. gynekolog.-pôrod. odd.
NMO - psychiatr. odd.
Univerzitná nemocnica
Neštátna ambulancia pre
deti a dorast
Trebišov
chirurgia
Malacky
Bratislava
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
neurčená odbornosť
Martin
pediatria
DFNsP 1. detská klinika
ÚDZS
NsP - neurologické odd.
NEUROMED LC s.r.o
VšNsP a.s.
UN Milosrdní Bratia urologicko - androl. odd.
NsP
UNLP
Bratislava
Martin
Lučenec
Senica
Levoča
pediatria
súdne lekárstvo
neurológia
všeobecné lekárstvo
urológia
Bratislava
Lučenec
Košice
urológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Košice - Šaca
neurčená odbornosť
psychiatria
odborník na riadenie vo verejnom
zdravotníctve MPH
neurčená odbornosť
nefrológia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
gastroenterológia
neurológia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
3974
3975
3976
3977
3978
3979
MONIKA
JÁN
KAROL
JÁN
VLADIMÍR
ANDREA
ČERVENÁKOVÁ
ČERVENEC
ČERVENČÍK
ČERVENKA
ČERVENKA
ČERVENKOVÁ
3980
3981
DANIELA
DOROTA
ČERVENKOVÁ
ČERVENKOVÁ
3982
3983
3984
3985
RENATA
VIERA
MÁRIA
DUŠAN
ČERVENKOVÁ
ČERVENKOVÁ
ČERVENSKÁ
ČERVEŇ
3986
3987
3988
3989
JÁN
MIROSLAV
PETER
ĽUBOMÍR
ČERVEŇ
ČERVEŇ
ČERVEŇ
ČERVEŇ
3990
3991
MICHAL
ALŽBETA
ČERVEŇÁK
ČERVEŇÁKOVÁ
3992
3993
3994
3995
3996
JANA
ZUZANA
RUDOLF
JANA
LENKA
ČERVEŇÁKOVÁ
ČERVEŇÁKOVÁ
ČERVEŇANSKÝ
ČERVEŇOVÁ
ČERVEŇOVÁ
3997
MÁRIA
ČERVEŇOVÁ
3998
3999
4000
MIROSLAVA
OĽGA
TATIANA
ČERVEŇOVÁ
ČERVEŇOVÁ
ČERVEŇOVÁ
4001
ZUZANA
ČERVEŇOVÁ
4002
HELENA
ČESÁKOVÁ
4003
4004
4005
MICHAELA
PATRÍCIA
SILVIA
ČEVELOVÁ
EFTIMOVÁ
EGLOVÁ
4006
MARTINA
EGYEDOVÁ
4007
HENRIK
EGYENES-PÖRSÖK
VšNsP - reumatol.ambul.
NsP
UNB
NsP Cyrila a Metoda
FNsP
DFNsP
Imunoderma s.r.o. derm., kl. imun. a aler.
amb.
NsP
FNsP F. D. Roosevelta OAIM
NsP
NZZ
DPC s.r.o.
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
NsP
MFN
SOLARIS Poprad s.r.o
Virtus Snina s.r.o. nešt.chirurgická ambul.
odd.
VIRTUS s.r.o. - nešt. int.
amb.
APL PRAKTIK, s.r.o.
NZZ
KNsP
ÚVN SNP
OFTUM s.r.o. očná amb.
SLK Turčianske Teplice
a.s.
DFNsP
ŠZÚ
NsP Prievidza so sídl.v
Bojniciach-neur.odd.
Odd. klin. a radiač.
onkológie ÚVN, FN
Špecializovaná
geriatrická nemocnica
NÚTaRCH
NsP sv. Cyrila a Metoda
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
EGY-MED s.r.o. - interná
a endokr.ambul.
Lučenec
Považská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Trnava
Bratislava
reumatológia
kardiológia
urológia
pediatria
klinická onkológia
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Piešťany
Smižany
Banská Bystrica
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
pediatria
plastická chirurgia
Turčianske Teplice
Skalica
Martin
Poprad - Matejovce + Gánovce
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Snina
chirurgia
Snina
Prešov
Hlohovec
Čadca
Ružomberok
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
oftalmológia
Turčianske Teplice
Bratislava
Martin
ortopédia
pediatrická nefrológia
hygiena výživy
Bojnice
neurológia
Ružomberok
radiačná onkológia
Bratislava
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
Bojnice
neurčená odbornosť
Dunajská Streda
vnútorné lekárstvo
4008
4009
4010
NOMAN
MONIKA
EUGEN
EHSAN
EHSANOVÁ
EIBEN
4011
4012
STANISLAV
JANA
EICHLER
EICHLEROVÁ
4013
4014
4015
4016
4017
VLADIMÍR
MARIÁN
RADOSLAV
PAVEL
ŠIMON
ČIDER
ČIČALA
ČIČALA
ČIČATKO
ČÍČEL
4018
4019
PETRA
ANNA
ČIČKANIKOVÁ
ČIČKOVÁ
4020
4021
4022
4023
EMÍLIA
ĽUDMILA
EVA
MONIKA
ČIČKOVÁ
ČIČKOVÁ
ČIČMANCOVÁ
ČIČOVÁ
4024
4025
ALENA
ANDREA
ČIERNA
ČIERNA
4026
IVETA
ČIERNA
4027
4028
MÁRIA
MARTA
ČIERNA
ČIERNA
4029
MONIKA
ČIERNA
4030
4031
4032
4033
4034
ZUZANA
MATEJ
SILVIA
ĽUBOMÍRA
DANIEL
ČIERNA
ČIERNIK
ČIERNIK
ČIERNIKOVÁ
ČIERNY
4035
4036
4037
4038
4039
DANIEL
JURAJ
ROMAN
MÁRIA
PETER
ČIERNY
ČIERNY
ČIERNY
ČIČÚTOVÁ
ČIČVÁK
4040
4041
VILIAM
PETER
ČIČVÁK
ČIČVARA
NOEMIS, s.r.o.
NOEMIS, s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
pediatria
Všeobecná nemocnica s
PLK Lučenec n.o.
Lučenec
NsP - odd. TaPCH
Lučenec
urológia
pneumológia a ftizeológia
NZZ - imunoalergol. amb. Košice
FNsP
Žilina
NsP
Považská Bystrica
klinická imunológia a alergológia
ortopédia
neurčená odbornosť
NsP n.o.
Nová Baňa
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela
Pezinok
chirurgia
Amb. praktického lekára
pre dospelých
NZZ
NsP
FN
MUDr. Čierna, s.r.o. pediatria, dorastové
lekárstvo,
gastro.hepatológia a
výživa
FNsP - neurolog. odd.
Zborov nad Bystricou
Považská Bystrica
Bojnice
Trenčín
všeobecné lekárstvo
pediatria
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Zvolen
Žilina
pediatria
neurológia
DFNsP - II. detská klinika Bratislava
Amb. lekárskej
imunologie
Trebišov
MUDr. Monika Čierna
s.r.o. - detský lekár
Ústav patologickej
anatómie
FNsP - interné odd. A
NovaMed, s.r.o.
MOLUMED s.r.o.
FN
Ústav lekárskej
biochémie JLFUK
Gyn-Rek s.r.o.
NOÚ
PRAKTIK KNM s.r.o.
Neurológia II. s.r.o.
Psychiatrická nemocnica
n.o.
THYROMEDICAL s.r.o.
neurčená odbornosť
pediatria
klinická imunológia a alergológia
Ivánka pri Nitre
pediatria
Bratislava
Žilina
Banská Bystrica
Lučenec
Bratislava
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Martin
Senec
Bratislava
Kysucké Nové Mesto
Stará Ľubovňa
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurológia
Michalovce
Bardejov
neurčená odbornosť
endokrinológia
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
DANA
JÁN
JÁN
MIROSLAV
IGOR
MARTIN
AGNESA
ANDREA
ČIGÁŠOVÁ
EIGNER
ČÍK
ČÍK
ČIKEL
ČIKEL
ČÍKOVÁ
ČÍKOVÁ
4050
4051
4052
DARINA
MARTINA
MARTA
ČIKOVÁ
ČÍKOVÁ
ČILEKOVÁ
4053
4054
4055
4056
4057
4058
MARTIN
MIRIAM
ZUZANA
FRANTIŠEK
ALICA
JANKA
ČILJAK
ČILJAKOVÁ
ČILJAKOVÁ
ČILLÍK
ČILLÍKOVÁ
ČILLÍKOVÁ
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
KATARÍNA
LUBOMÍR
ZUZANA
DUŠAN
EUGEN
ERIKA
ZUZANA
ĽUBOMÍR
GABRIELA
MARIÁN
STANISLAV
MARTIN
ČILLOVÁ
ČIMBORA
ČIMBOROVÁ
ČIMO
ČIMO
ČIMOVÁ
ČINÁKOVÁ
ČINČALA
ČINČALOVÁ
ČINČÁR
ČINČÁR
ČINČURA
4071
4072
4073
ELENA
LADISLAVA
PAVOL
ČINČUROVÁ
ČINGEROVÁ
ČINTALA
4074
4075
HELENA
LUCIA
ČINTALANOVÁ
ČINTALANOVÁ
4076
MILENA
ČIPKALOVÁ
4077
4078
4079
4080
4081
MARTIN
RUDOLF
ALOJZ
MARTIN
BOHUSLAV
ČIRČ
ČIRČ
ČÍRSKY
ČIRSKÝ
ČISÁRIK
ÚVN SNP FN gynekolog. odd.
NÚTaRCH
ŽNsP
FNsP
FNsP
FNsP
NZZ - amb. všeob.
starostlivosti o deti a
dorast
Falck Záchranná a.s.
NZZ - PLPDD
KIDMED s.r.o - detská a
dorast.ambul.
UNM - Kl. detí a dorastu
Neonatologická klinika
FIMED s.r.o.
ALIMED s.r.o
Šrobárov ústav detskej
TaRCH n.o.
Nemocnica n.o.
Nemocnica n.o.
Mestká poliklinika
NsP
MsPK - gynek. amb.
NTS SR
NZZ PLPD
NZZ - oftalmológia
Dôvera ZP a.s.
NsP
Klinika detskej
psychiatrie DFNsP
NsP
FNLP
1.súkromná nemocnica HTO
FNsP J. A. Reimana
Univerzitná nemocnica očná klinika
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NsP sv. Lukáša a.s.
NZZ
Chirur. amb.
Neubc s.r.o
Ružomberok
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
pediatria
neurčená odbornosť
Beluša
Trnava
Dubnica nad Váhom
pediatria
urgentná medicína
pediatria
Trenčianske Teplice
Martin
Martin
Sabinov
Šarišské Michaľany
neonatológia
endokrinológia
neonatológia
všeobecné lekárstvo
pediatria
Dolný Smokovec, Vysoké Tatry
Topoľčany
Topoľčany
Sereď
Trenčín
Sereď
Bratislava
Drietoma
Trenčín
Michalovce
neurčená odbornosť
urológia
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
revízne lekárenstvo
Žilina
neurčená odbornosť
Bratislava
Žilina
Košice
detská psychiatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Košice - Šaca
Prešov
pediatria
radiačná onkológia
Martin
neurčená odbornosť
Bojnice
Galanta
Sabinov
Sabinov
Sabinov
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
chirurgia
chirurgia
neurológia
4082
4083
4084
EVA
IMRICH
VILIAM
ČISÁRIKOVÁ
ČISLÁK
ČISLÁK
4085
4086
4087
ALAN
JURAJ
DAGMAR
EISNER
EISNER
EISNEROVÁ
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
NADEŽDA
KATARÍNA
KATARÍNA
ANDREJ
ANTON
JAROSLAV
MARTIN
PAVOL
EISNEROVÁ
ČÍŽKOVÁ
ČÍŽKOVÁ
ČIŽMÁR
ČIŽMÁR
ČIŽMÁR
ČIŽMÁRIK
ČIŽMÁRIK
4096
MARTINA
ČIŽMÁRIKOVÁ
4097
ZUZANA
ČIŽMÁRIKOVÁ
4098
EVA
ČIŽMÁROVÁ
4099
ANDREA
ČIŽMÁROVÁ IZÁKOVÁ
4100
4101
PETER
ZLATA
ČIŽNÁR
ČIŽNIAROVÁ
4102
BEÁTA
ČÍŽOVÁ
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
MÁRIA
HAJNALKA
GABRIELLA
GEHAD
MOHAMED
ZIAD
JANKA
ČÍŽOVÁ
EKEOVÁ
EKSHMIDT
EL GERGAWY
EL HALOUL
EL HAMWI
EL KHAWAJOVÁ
4110
EYAD RIZK
EL NAGAR
4111
MEDHAT
EL NAMNAM
4112
GHASSAN HASSAN
EL SAYED
4113
4114
OLIA HUSSEIN JAMIL
GABRIELA
EL-HASSOUN
EL-MOMANYOVÁ
Nemocnica n.o. - ORL
odd.
Svet zdravia a.s.
Median Klinikums
Fleuchtingen
Partizánske
otorinolaryngológia
Košice
chirurgia
Fleuchtingen
FMC - dial. služby
Bratislava
EINA - MED s.r.o. - amb.
PLPD
Bratislava
NZZ - PLPD
Bratislava
NZZ - PLPD
Zvolen
DFNsP
Bratislava
DFN
DFN - detská chir.
FN LP III. interná klinika
LF UPJŠ - ústav
farmakológie
MUDr.Zuzana
Čižmáriková,s.r.o
NZZ
NZZ - PLPD
MUDr. Soňa Končeková dermatoven.
NsP Levice n.o. chirurgické odd.
Homerton University
Hospital NHS foundation
Trust
Alpha Medical - Inštitút
laboratórnej diagnostiky
LVN a.s.
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pediatria
Košice
Košice
Košice
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
kardiológia
Košice
neurčená odbornosť
Poprad
reumatológia
Centrum Mladé srdce
s.r.o. - dets.kardiol. amb. Bratislava
IZAK VISION CENTER
s.r.o. - očná ambul.
Banská Bystrica
DFNsP a LF UK 1.detská klinika
Bratislava
FNsP FDR odd.rádiológie
Zdravotné stredisko diabetolog. amb.
NsP a.s.
HOSPITALE s.r.o.
SÚSCCH a.s.
nefrológia
kardiológia
oftalmológia
pediatria
Bratislava
Dunajská Streda
Šahy
Bánska Bystrica
rádiológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Šamorín
Skalica
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
Košice
dermatovenerológia
Levice
chirurgia
Londýn
pediatria
Martin
Košice
neurčená odbornosť
rádiológia
Banská Bystrica
4115
4116
4117
ANDREA
DUŠAN
MARTINA
ELANOVÁ
ELEČKO
ÉLEŠOVÁ
4118
4119
4120
ANTON
BORIS
JÚLIUS
ELIÁŠ
ELIÁŠ
ELIÁŠ
4121
4122
PETER
ALENA
ELIÁŠ
ELIÁŠOVÁ
4123
4124
4125
4126
ANNA
DANIELA
JANA
JANKA
ELIÁŠOVÁ
ELIAŠOVÁ
ELIAŠOVÁ
ELIÁŠOVÁ
NZZ MUDr. Jana
Husárová
Sociálna poisťovňa
DFNsP
NZZ - Neštátna detská
amb.
MFN - urologická klinika
MsNsP n.o.
Gynekologické centrum
s.r.o.
ALMEDIC s.r.o.
Amb. prakt. lekára pre
dosp.
NZZ OBZS
NsP sv. Jakuba n.o.
NEURO FIT s.r.o.
4127
4128
4129
4130
KATARÍNA
LUCIA
TATIANA
VILIAM
ELIÁŠOVÁ
ELIÁŠOVÁ
ELIÁŠOVÁ
ELISCHER
Ľubovnianska nemocnica
n.o. - gyn.-pôrod. odd.
FNsP
NZZ
KARDIOPLUS s.r.o.
4131
4132
4133
4134
EVA
MÁRIA
IVETA
JÁN
ELISCHEROVÁ
ELISCHEROVÁ
ELÍZOVÁ
ELLINGER
4135
LADISLAV
ELLINGER
4136
4137
JAROSLAVA
GAMAL ELDIN
ELSCHEKOVÁ
ELZAKI AHMED
4138
4139
MICHAELA
LUKÁŠ
EMANUELOVÁ
ČMARADA
4140
4141
ĽUBICA
JOZEF
ČMEJRKOVÁ
ČMELO
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
ELEONÓRA
ZUZANA
PETER
EVA
ADELA
SIMONA
JANA
ČMELOVÁ
ČMILANSKÁ
ČMILANSKÝ
ENCINGEROVÁ
ENGLEROVÁ
ČOBANOVÁ
ČOBEJOVÁ
4149
KATARÍNA
ČOLLÁKOVÁ
4150
DARINA
ČOMAJOVÁ
Bratislava
Michalovce
Bratislava
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Zborov
Martin
Krupina
pediatria
klinická onkológia
vnútorné lekárstvo
Trnava
Trnava
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
Veľký Krtíš
Sučany
Bardejov
Košice
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
pediatrická neurológia
Stará Ľubovňa
Nové Zámky
Banská Bystrica
Prievidza
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
kardiológia
NZZ - kardiologická amb. Malacky
KARDIOPLUS, s.r.o.
Prievidza
DFNsP
Bratislava
Záchranná a dopravná
zdrav. služba
NZZ - kožná amb. VILA
MAGMA
UNB, OAIM,
NZZ - amb.
otorinolaryngológie
FNsP J. A. Reimana
MUDr. Čmejrková s.r.o. amb. inter. lek.
NZZ - Palas-eye.s.r.o
Klinika lekárskej genetiky
SZU a UNB
FNsP J. A. Reimana
NsP J. A. Reimana
NZZ - PLPD
VšNsP n.o.
FNsP J. A. Reimana
NsP
DFNsP
NZZ - kl. imunológia a
alergológia
kardiológia
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
Bratislava
pediatria
Bratislava
Bratislava
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Nitra
Prešov
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
Zvolen
Bratislava
geriatria
oftalmológia
Bratislava
Prešov
Prešov
Malacky
Lučenec
Prešov
Svidník
Bratislava
pediatria
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
nefrológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
ÚVN SNP
FN L. Pasteura - klinika
úrazovej chir.
VOUG Sv. Lukáša
ŽNsP
NsP J. A. Reimana
Ružomberok
neurčená odbornosť
Košice
Košice
Košice
Prešov
úrazová chirurgia
vnútorné lekárstvo
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
ČOP-MED s.r.o. - PLPD
FNsP J. A. Reimana
ORL - ART s.r.o.
ORL amb., NZZ
NsP
UNB - I. neurol. klinika
Gyncentrum s.r.o.
Anaesthesia s.r.o
Diagnost. terapeutic.
centr. Reimanus
Diagn.-terapeut. cen.
REIMANUS s.r.o.
NZZ - PLPD
FNsP J. A. Reimana
Psychiatrická nemocnica
n.o.
NsP
Rožňava
Prešov
Snina
Žiar nad Hronom
Snina
Bratislava
Trebišov
Prešov
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
otorinolaryngológia
pediatria
neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Prešov
ortopédia
Prešov
Spišská Nová Ves
Prešov
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Michalovce
Trebišov
psychiatria
neurčená odbornosť
NsP n.o.
LNsP MUDr. Ivana
Stodolu
Privátna detská
ambulancia
UNLP
NsP Š. Kukuru a.s.
GROLEK s.r.o.
FN L. Pasteura - II.
chirurg. klinika
FNLP , KÚCH
Brezno
neurčená odbornosť
Liptovský Mikuláš
neurčená odbornosť
Snina
Košice
Michalovce
Košice
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Košice
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
lekár bez špecializácie
Košice
Kysucké Nové Mesto
pneumológia a ftizeológia
psychiatria
Kysucké Nové Mesto
Nové Zámky
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
lekár bez špecializácie
4151
IGOR
ČOMBOR
4152
4153
4154
4155
PETER
RENÁTA
PETER
RASTISLAV
ČONKA
ČONKOVÁ
ČONTOŠ
ČOP
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
JÁN
IVANA
ŠTEFAN
ELENA
GABRIELA
DANIELA
INGRID
MÁRIA
ČOPÁK
ČOPÁKOVÁ
ČOPÍK
ČOPÍKOVÁ
ČOPÍKOVÁ
ČOPÍKOVÁ - CUDRÁKOVÁ
ČOPKOVÁ
ČOPOVÁ
4164
NADEŽDA
ČOPOVÁ
4165
4166
4167
NADEŽDA
VIKTÓRIA
ANDREJ
ČOPOVÁ
ČOPOVÁ
ČORBA
4168
4169
4170
4171
ANNA
MÁRIA
MÁRIA
MIROSLAVA
ČORBOVÁ
ČORBOVÁ
ČORBOVÁ
ČORBOVÁ
4172
HENRIETA
ČOREJOVÁ
4173
4174
4175
4176
MÁRIA
FRANTIŠEK
TOMÁŠ
JANA
ČORNANIČOVÁ
ČORNEJ
ČORNEJ
ČORŇÁKOVÁ
4177
4178
ANDREJ
ŠTEFAN
EPERJEŠI
EPERJEŠI
4179
4180
LÍVIA
MILAN
EPERJEŠIOVÁ
ERBAN
4181
4182
4183
ALENA
GERGELY
ILDIKÓ
ERBANOVÁ
ERDEI
ERDEIOVÁ
FNLP - Kl. pneumológie
a ftiziológie
MUDr. Erban s.r.o.
Ambulancia prak. lekára
pre dospelých
FNsP
FNsP F.D.R - OAIM
4184
4185
PETER
VOJTECH
ERDELSKÝ
ERDÉLYI
FNsP - I. Ort-traum. klin. Bratislava
NsP
Malacky
ortopédia
neurológia
4186
4187
ZSUZSANNA
EMÍLIA
ERDÉLYI
ERDÉLYIOVÁ
Nemocnica CaM - OAIM Bratislava
NZZ - ZS
Stupava
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
MARTA
ANNA
INGE
KATARÍNA
JANA
GABRIELA
PETER
ERDÉLYIOVÁ
ERENOVÁ
ERISTAVI - NOVÁKOVÁ
ERNESTOVÁ
ERNEYOVÁ
ESMAAIEL
ČUBOŇ
4195
4196
CLAUDIA
LUKÁŠ
ČUBOŇOVÁ
ČUCHRAČ
4197
4198
PETER
EVA
ČUCHRAN
ČUCHRANOVÁ
4199
4200
4201
4202
VIERA
TOMÁŠ
RADOSLAV
ZUZANA
ČUCHRANOVÁ
ČUDRNÁK
ČUHA
ČUHÁKOVÁ
4203
4204
4205
ADRIANA
ANNA
YVONNE
ČUHOVÁ
ČUKAŠOVÁ
ČUKOVÁ
4206
MIROSLAVA
ČULAGOVÁ
4207
ANDREJ
ČULÁK
4208
4209
4210
4211
4212
4213
JÁN
MARTIN
ŠTEFAN
SOŇA
JOZEF
MARTIN
ČULÁK
ČULÁK
ČULÁK
ČULÁKOVÁ
ČULEN
ČULEN
4214
ANNA
ČULENOVÁ
4215
PETER
ČULKA
4216
INGRIDA
ČULOVÁ
4217
4218
4219
AGNESA
ANTON
JÁN
ČUMITTOVÁ
ČUNDERLÍK
ČUNDERLÍK
4220
4221
4222
JURAJ
PETER
ZDENO
ČUNDERLÍK
ČUNDERLÍK
ČUNDERLÍK
Detská psychiatrická
ambulancia
Eurogyne s.r.o.
ERISTAVI s.r.o.
Michalovce
Bratislava
Prešov
detská psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
DFNsP
Bratislava
neurčená odbornosť
KNsP - chirurg.odd.
PrimaGyn s.r.o. gynekolog. amb.
Nemocnica a.s.
NsP Š. Kukuru neurolog. odd.
NsP Š. Kukuru
Obvodné zdravotné
stredisko
Čadca
chirurgia
Čadca
Poprad
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Michalovce
Michalovce
neurológia
kardiológia
Vinné
FNsP J.A.Reimana
NsP sv. Lukáša a.s.
Prešov
Galanta
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
chirurgia
neurčená odbornosť
doBRA ambulancia s.r.o.
Proferax s.r.o.
NsP n.o. - interné odd.
FN - klinika pneumol a
ftizeológie
Dokorped s.r.o. ortopedická ambulancia
Amb. pre diabet. poruchy
látkovej premeny a
výživy
ZZ
Košice
Bratislava
Levice
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
Trnava
pneumológia a ftizeológia
Košice
ortopédia
SORAMA s.r.o.
Gerkamed s.r.o.
NÚSCH a.s.
AMBENE s.r.o. ambul.všeobec.lekára
Mediplus Michalovce
s.r.o. ambul.všeob.lekára
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
Amb. prakt. lekára pre
dospelých
UNB
Nitra
Partizánske
Bratislava
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
kardiológia
kardiológia
Košice
všeobecné lekárstvo
Michalovce
všeobecné lekárstvo
Svidník
neurčená odbornosť
Kysucké Nové Mesto
Bratislava
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Skalica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
patologická anatómia
úrazová chirurgia
Neštátna gynekologická
ambulancia
NsP FDR
NsP FDR
Prievidza
Levice
4223
4224
BOŽENA
ELEONÓRA
ČUNDERLÍKOVÁ
ČUNDERLÍKOVÁ
ORTOTECH s.r.o.
Neštátna kožná amb.
Banská Bystrica
Holíč
4225
EVA
ČUNDERLÍKOVÁ
Zvolen
4226
4227
4228
4229
MÁRIA
PAVEL
DAGMAR
ROZÁLIA
ČUNDERLÍKOVÁ
ČUNČÍK
ČUNČÍKOVÁ
ČUNČÍKOVÁ
Prešov
Piešťany
Piešťany
Piešťany
neurológia
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
JARMILA
ŠTEFÁNIA
ŽELMÍRA
PAVOL
ANNA
EVA
MÁRIA
ANDREJ
EDUARD
EDUARD
IVAN
JURAJ
EVA
MICHAELA
ČUPERKOVÁ
ČUPERKOVÁ
ČUPERKOVÁ
ČUPEĽA
ČUPEĽOVÁ
ČUPILOVÁ
ČUPILOVÁ
ČUPKA
ČUPKA
ČUPKA
ČUPKA
ČUPKA
ČUPKOVÁ
ČUPKOVÁ
ŠZÚ
NeuroAmbulancia, spol.
s r.o.
NSP
NsP - inter. odd.
NZZ
Gammalab,spol.s.r.o. nukleárna medicína
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
dermatovenerológia
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
Trnava
nukleárna medicína
vnútorné lekárstvo
VšZP
Liptovský Mikuláš
revízne lekárstvo
NZZ - PLPD
MUDr.Zelenayová
Vranov nad Topľou
Slovenská Kajňa a Tovarné
všeobecné lekárstvo
pediatria
Piešťany
Lučenec
Vranov nad Topľou
Lučenec
Martin
gynekológia a pôrodníctvo
cievna chirurgia
pneumológia a ftizeológia
oftalmológia
neurčená odbornosť
4244
KATARÍNA
ČUPOVÁ
NZZ - gynekolog. amb.
EVA - MED s.r.o.
NZZ - AMB. TaPCH
EVA - MED s.r.o
Univerzitná nemocnica
VOÚ geriatrický sv.
Lukáša n.o.
Košice
všeobecné lekárstvo
4245
4246
4247
4248
4249
MIKULÁŠ
DUŠAN
EDUARD
JANA
ŠTEFÁNIA
ČURÍK
ČURILA
ČURILLA
ČURILLOVÁ
ČURILLOVÁ
Trstená
Svidník
Košice
Prešov
Spišská Nová Ves
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
kardiológia
pediatria
neurčená odbornosť
4250
4251
4252
ANNA
EVA
MAGDALÉNA
ČURILOVÁ
ČURLEJOVÁ
ČUROVÁ
Súkr. amb. pre dospelých
NsP
Kardiocentrum, s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
LUMOTER s.r.o.
ANNAMED spol.s r.o. detská amb.
Svidník
pediatria
Petrovany
všeobecné lekárstvo
4253
TATIANA
ČUROVÁ
Vranov nad Topľou
neurčená odbornosť
4254
4255
4256
MARTINA
JAROSLAV
JÁN
ČURPAKOVIČOVÁ
ČUTORA
ČUVALA
Michalovce
Banská Bystrica
Zlín, ČR
neurčená odbornosť
pediatrická anestéziológia
4257
4258
4259
4260
JARMILA
ANDREJ
DANIEL
LUKÁŠ
ČVERHOVÁ
EVIN
EVIN
EVIN
NZZ - amb. PLPD
Vranovská nemocnica
n.o.
Psychiatrická nemocnica
n.o.
DFNsP - KPAIM
Očná klinika Gemini
Ambulancia - Detské
zdravie s.r.o. - pediatria
NZZ - PLPD
MFN
VÚSCCH a.s.
Prievidza
Sedlice
Martin
Košice
akupunktúra
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
4261
4262
4263
4264
4265
4266
BEÁTA
GABRIELA
ERIKA
MARTA
MAROŠ
LADISLAV
ČVIRKOVÁ
ČVIRKOVÁ
ČÖRGÖOVÁ
ČÖRGÖOVÁ
EĽKO
EŠTÓK
4267
4268
ANDREA
TATIANA
EŠTÓKOVÁ
EŠTÓKOVÁ
4269
4270
4271
JAROSLAV
GABRIELA
JÁN
FABČIN
FABČINOVÁ
FÁBER
4272
4273
BEÁTA
DAGMAR
FÁBEROVÁ
FÁBEROVÁ
4274
4275
4276
4277
4278
4279
JÁN
JURAJ
MARTIN
MARTIN
MARTIN
PETER
FABIAN
FABIÁN
FABIAN
FABIAN
FABIAN
FABIAN
4280
4281
MARTINA
ANDREA
FABIAN PECHÁČKOVÁ
FABIÁNOVÁ
4282
ANNA
FABIANOVÁ
4283
DANA
FABIANOVÁ
4284
4285
ELEONÓRA
EVA
FABIÁNOVÁ
FABIANOVÁ
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
JARMILA
KATARÍNA
KATARÍNA
KATARÍNA
MAGDALÉNA
MARTINA
SOŇA
ZUZANA
ALFONZ
MIROSLAV
FABIANOVÁ
FABIANOVÁ
FABIANOVÁ
FABIANOVÁ
FABIANOVÁ
FABIANOVÁ
FABIANOVÁ
FABIČOVICOVÁ
FÁBIK
FABINI
4296
4297
KORNÉLIA
VLADIMÍR
FABIŠÍKOVÁ
FABO
Jasmin-Medi s.r.o. ambul.všeobecného
lekára
Nemocnica s.r.o.
NsP Š. kukuru
LIA - MED s.r.o.
NsP Š. Kukuru - OÚCH
NsP - odd. LDCH
DG. s.r.o. - Diagnostické
centrum
NsP Reimana
Magnetická rezonancia
Medicentrum s.r.o.
ÚVN - interná kl.
Nemocnica A. Leňa chirurgické odd.
NsP n.o.
NsP - ortopedické
oddelenie
SÚSCH
FNsP akad. L. Dérera
FN
FN
ÚTPCHaHCH
Bratislavské
rádiodiagnostické
centrum a.s.
NsP Medissimo a.s.
Novosad
Snina
Michalovce
Kráľovce
Michalovce
Rimavská Sobota
všeobecné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
pediatria
úrazová chirurgia
všeobecné lekárstvo
Rimavská Sobota
Prešov
rádiológia
vnútorné lekárstvo
Ružomberok
Ružomberok
rádiológia
kardiológia
Humenné
Levice
chirurgia
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
kardiológia
rádiológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Poprad
Bratislava
Bratislava
Trenčín
Trnava
Vyšné Hágy
Bratislava
Bratislava
REHA PULZ, s.r.o
Poprad
Nemocnica a.s. - detské
odd.
Poprad
ŠZÚ
NEDÚ n.o.
ÚTPCHaHCH - očné
odd.
1.súkromná nemocnica
LFUK
Nemocnica a.s.
MEDEOS, s.r.o.
DFNsP
SLaPA UDZS
FN
NsP n.o.
NsP a.s. - int. odd.
MONESA s.r.o. psychiatrická amb.
NZZ - chirurgia
rádiológia
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Banská Bystrica
Ľubochňa
pediatria
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
neurčená odbornosť
Vysoké Tatry
Košice-Šaca
Bratislava
Krupina
Trenčín
Banská Bystrica
Martin
Trenčín
Partizánske
Spišská Nová Ves
oftalmológia
neurológia
rádiológia
neurčená odbornosť
reumatológia
pediatria
súdne lekárstvo
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Košice
Bratislava
psychiatria
chirurgia
4298
KATARÍNA
FABOKOVÁ
4299
ANNA
FABOVÁ
4300
4301
KATARÍNA
OKSANA
FABOVÁ
FABRI
4302
MARTA
FABRICIOVÁ
4303
FRIDRICH
FÁBRY
4304
JAROSLAV
FÁBRY
4305
4306
4307
4308
JAROSLAV
JOZEF
VLADIMÍR
VLADIMÍR
FABRY
FÁBRY
FÁBRY
FÁBRY
4309
KRISTÍNA
FÁBRYOVÁ
4310
VIERA
FÁBRYOVÁ
4311
VIERA
FABRYOVÁ
4312
ĽUBOMÍRA
FÁBRYOVÁ
4313
4314
4315
4316
4317
STANISLAV
KLOTILDA
ODONA
LUCIA
DANICA
FABUŠ
FABUŠOVÁ
FABUŠOVÁ
FABUŠOVÁ ONDROVÁ
FAČKOVCOVÁ
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
MILOŠ
JANA
PAVOL
KATARÍNA
MÁRIA
MÁRIA
JANA
LAL
FAČKOVEC
FAGOVÁ
FAITH
FAITHOVÁ
FAITHOVÁ
FAITHOVÁ
FAIXOVÁ
FAIZI
4326
VILIAM
FAJD
4327
MARIANNA
FAJDELOVÁ
4328
4329
4330
PETER
TATIANA
ROMAN
FAJČÍK
FAJČÍKOVÁ
FAJER
NZZ - ORL ambul.
ÚVN SNP - posádková
amb.
LNsP MUDr. Ivana
Stodolu
DFNsP
Púchov
otorinolaryngológia
Ružomberok
pneumológia a ftizeológia
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Bioinštitút s.r.o.
Fmedico s.r.o - Amb.
prakt. lekára pre
dospelých
Diafa s.r.o. diabetologická ambul.
NZZ - detská amb.
pneum.a ftizeol.
Posonium clinic s r.o.
FN
NZZ - chirurgická amb.
IV. interná kl. LFUK a
UNB
Odborný liečebný ústav
psychiatrický
HTO FNsP akad. L.
Dérera
Košice
neurčená odbornosť
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Metabol Klinik s.r.o.
ZDRAVIE Martin s.r.o.,
amb. anesteziologie a
algez.
Kúpele Nimnica a.s.
FN
MFN - kl. OAIM
GlaxoSmithKline s.r.o.
Bratislava
MEDICINMAN s.r.o.
ÚVN SNP - KAIM
Sociálna poisťovňa
Piešťany
Ružomberok
Prievidza
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
anestéziológia a intenzívna medicína
posudkové lekárstvo
ZS - detská amb.
Chiramedica s.r.o
FN - interná klinika
NsP
NZZ - kardiologická
ambulancia
Vranovská nemocnica
n.o.
Hospitale s.r.o. chirurg.odd.
FAMED s.r.o.
FN
Handlová
Vranov nad Topľou
Trnava
Lučenec
pediatria
chirurgia
lekár bez špecializácie
pediatria
Hnúšťa
kardiológia
Vranov nad Topľou
neurčená odbornosť
Šahy
Nitra
Nitra
úrazová chirurgia
nefrológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
všeobecné lekárstvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Dolný Smokovec
Bratislava
Trenčín
Púchov
pediatrická pneumológia a ftizeológia
plastická chirurgia
neurčená odbornosť
chirurgia
Bratislava
neurčená odbornosť
Predná Hora
neurológia
Bratislava
hematológia a transfuziológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Liptovská Teplička + Vikartovce
Martin
Nimnica
Martin
Martin
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
Centrum Kramáre jednodňová chirurgia
SAMALUX s.r.o
FN - urologické odd.
FN
HC - Klinika spol. s r.o.
ÚVN SNP - chirurgická
kl.
PRAKTIKMED s.r.o.
Cavan general hospital
1.súkromná nemocnica
KE -Šaca - psych.odd.
NsP
Nemocnica Topoľčany kardiol.odd.
Bratislava
Šamorín
Nitra
Bratislava
Hlohovec
anestéziológia a intenzívna medicína
oftalmológia
urológia
rádiológia
vnútorné lekárstvo
Ružomberok
Bratislava
Ireland
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Košice
Čadca
psychiatria
úrazová chirurgia
Topoľčany
kardiológia
Nitrianske Pravno
Žilina
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
infektológia
4331
4332
4333
4334
4335
EVA
MARKO
DANIEL
LADISLAV
LADISLAV
FAJMONOVÁ
FAJTA
FAJTL
FAJTL
FAJTL
4336
4337
4338
MÁRIA
MICHAELA
MORTEZA
FAJTOVÁ
FAJTOVÁ
FAKHRI
4339
4340
MIRIAM
MARIAN
FAKLOVÁ ALTEROVÁ
FAKTOR
4341
4342
4343
4344
ANDREJ
JANA
ŠTEFAN
ANDREA
FALÁT
FALATHOVÁ
FALATKO
FALÁTOVÁ
4345
LENKA
FALATOVÁ
4346
4347
4348
MÁRIA
ĽUDMILA
ŠTEFAN
FALATOVÁ
FALÁTOVÁ
FALIS
Detská ambulancia, NZZ Prievidza
NsP A. Reimana
Prešov
4349
MILOSLAVA
FALISOVÁ
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
SOŇA
LUCIA
IVETA
EVA
SIMONA
LUCIA
MAZYAR
FALUDIOVÁ
FALŤANOVÁ
FANDÁKOVÁ
FANDELOVÁ
FANČIOVÁ
FANČOVIČOVÁ
FANI
Medipoint s.r.o
FALERGO, s.r.o.
alergologická amb.
FNsP F. D. Roosevelta
FN L. Pasteura
VIR-MED s.r.o
RÚVZ
FN
4357
4358
4359
4360
4361
4362
MOHAMMAD ALI
ROMAN
JANA
RICHARD
JIHAD
MILOTA
FANI
FANO
FANTAZÍROVÁ
FARAGÓ
FARAH
FARBIAKOVÁ
4363
4364
4365
JÁN
JOZEF
MAGDALÉNA
FARKAS
FARKAS
FARKAS
4366
4367
4368
PETER
ZOLTÁN
ANGÉLA
FARKAS
FARKAS
FARKASOVÁ
Amb. PLPD
FNsP
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica gyn.-pôrod.klinika
Urology Department,
Prince Philip Hospital
NURCH
NsP
VšNsP n.o.
UNLP
MILOTA, s.r.o.
Magni s.r.o. - urolog.
ambul.
FN
NZZ - neurol.ambul.
MsNsP prof. Dr. Rudolfa
Korca
PEAN, s.r.o.
Forlife s.r.o.
Spišská Nová Ves
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Lučenec
Banská Bystrica
Košice
Bratislava
Lučenec
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
klinická mikrobiológia
všeobecné lekárstvo
verejné zdravotníctvo
neurčená odbornosť
Lianelli Carmarthenshire, United Kingdom
Piešťany
Trebišov
Lučenec
Košice
Veľký Krtíš
ortopédia
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
psychiatria
Detva
Trnava
Trstice
urológia
neurčená odbornosť
neurológia
Zlaté Moravce
Dunajská Streda
Komárno
chirurgia
chirurgia
neurčená odbornosť
4369
4370
4371
4372
BEÁTA
BEATA
KATARÍNA
ANTON
FARKASOVÁ
FARKASOVÁ
FARKASOVÁ
FARKAŠ
4373
4374
4375
4376
ANTON
DANIEL
EDUARD
FRANTIŠEK
FARKAŠ
FARKAŠ
FARKAŠ
FARKAŠ
4377
4378
4379
4380
4381
4382
FRANTIŠEK
JÁN
JAROSLAV JÁN
MARIÁN
MILAN
PETER
FARKAŠ
FARKAŠ
FARKAŠ
FARKAŠ
FARKAŠ
FARKAŠ
4383
4384
4385
4386
PETER
PETER
STANISLAV
VOJTECH
FARKAŠ
FARKAŠ
FARKAŠ
FARKAŠ
4387
ANDREA
FARKAŠOVÁ
4388
4389
DANIELA
DENISA
FARKAŠOVÁ
FARKAŠOVÁ
4390
4391
IRENA
JANA
FARKAŠOVÁ
FARKAŠOVÁ
4392
MARCELA
FARKAŠOVÁ
4393
MÁRIA
FARKAŠOVÁ
4394
MÁRIA
FARKAŠOVÁ
4395
4396
4397
4398
MARTA
OĽGA
TÜNDE
DENISA
FARKAŠOVÁ
FARKAŠOVÁ
FARKAŠOVÁ
FARKAŠOVÁ BIALYOVÁ
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
SILVIA
EVA
MÁRIA
JOZEF
ROMAN
NATÁLIA
ZORA
ŠTEFAN
FARKAŠOVÁ IANNACCONE
FARKAŠOVSKÁ
FARKAŠOVSKÁ
FARKAŠOVSKÝ
FARRA
FARRAOVÁ
FARSKÁ
FARSKÝ
Rožňava
Štúrovo
Rimavská Sobota
Prešov
anestéziológia a intenzívna medicína
oftalmológia
detská psychiatria
kardiológia
Nitra
Košice
Poprad
neurológia
NsP Š. Kukuru - ortop.
odd.
VÚSCH a.s.
Michalovce
Košice
ortopédia
kardiológia
Sociálna poisťovňa
NZZ - amb. pre dosp.
Kežmarok
Hriňová
posudkové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Peter Farkas MD s.r.o. diabetol. amb.
P.F.MED s.r.o
ŽNsP
Šahy
Humenné
Košice
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
všeobecné lekárstvo
chirurgia
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Košice
reumatológia
neurčená odbornosť
Trebišov
Michalovce
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
Piešťany
oftalmológia
Poltár
gynekológia a pôrodníctvo
Dunajská Streda
dermatovenerológia
Dolný Kubín
Kamenín
Rimavská Sobota
Košice
všeobecné lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
Hnúšťa
Košice
Hnúšťa
Banská Bystrica
Trnava
Žilina
Žilina
súdne lekárstvo
pediatria
pediatrická neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
kardiológia
kardiológia
NsP sv. Barbory a.s.
NZZ - očná ambulancia
NZZ
FNsP J. A. Reimana
Medicínske centrum neurolog. amb.
FN L. Pasteura
ANAED s.r.o
Univerzitná
nemocnica,Nem. akad.
Dérera
NsP Milosrdní Bratia
s.r.o.
FNLP
SIMI s.r.o amb.všeob.lekára
NsP Š. Kukuru
FAMNZZ s.r.o. - očná
ambulancia
NZZ - gynekologická
amb.
NZZ - dermatovenerolog.
amb.
NsP L. N. Jégého detské odd.
NZZ - pediatrická amb.
Všeobecná nemocnica
VÚSCH a.s.
Ústav súdneho lekárstvo
UPJŠ LF
SANTE PLUS, s.r.o.
UNLP I. KAIM
Nemocnica Hnúšťa n.o.
FNsP F. D. Roosevelta
FN
Dom srdca s.r.o
Dom srdca s.r.o.
všeobecné lekárstvo
4407
4408
4409
KATARÍNA
AHMADULLAH
JANA
FARULOVÁ
FATHI
FATHIOVÁ
4410
JURAJ
FATKULIN
4411
4412
4413
JOZEF
TAMARA
ABDUL MALIK
FATRSÍK
FAYBÍKOVÁ
FAZAL AHMED
4414
FRANTIŠEK
FAZEKAS
4415
VLADIMÍR
FAZEKAŠ
4416
EVA
FAZEKAŠOVÁ
4417
MARCELA
FAZEKAŠOVÁ
4418
MÁRIA
FAZELOVÁ
4419
4420
VIKTOR
MILENA
FAŠKO
FAŠKOVÁ
4421
4422
ĽUBICA
ANNA
FAŠKOVÁ
FEBENOVÁ
4423
4424
4425
4426
4427
4428
MIKULÁŠ
JURAJ
PETER
BEÁTA
EVA
JÁN
FECENKO
FECIK
FECISKANIN
FECKANINOVÁ
FECKOVÁ
FEDAČKO
4429
PETRA
FEDAČKOVÁ
4430
ALŽBETA
FEDÁKOVÁ
4431
ERIKA
FEDÁKOVÁ
4432
LEA
FEDÁKOVÁ
4433
JOZEF
FEDELEŠ
4434
JOZEF
FEDELEŠ
4435
MICHAELA
FEDELEŠOVÁ
4436
VIERA
FEDELEŠOVÁ
Sliač
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Bratislava
neurčená odbornosť
Skalica
chirurgia
Kráľovský Chlmec
kardiológia
Moldava nad Bodvou
otorinolaryngológia
Bojnice
neurčená odbornosť
Ružomberok
rádiológia
Hnúšťa
všeobecné lekárstvo
Starý Tekov
Bratislava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Námestovo
Zvolen
psychiatria
pediatria
Humenné
Spišská Nová Ves
Košice
Bardejov
Prešov
Košice
neurológia
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Košice
neurčená odbornosť
Košice
vnútorné lekárstvo
Martin
medicína drogových závislostí
Košice
vnútorné lekárstvo
Bratislava
plastická chirurgia
UNB - odd. chirurgie ruky Bratislava
UNB+LF UK - III. interná
kl.
Bratislava
Slovenská zdravotnícka
univerzita
Bratislava
plastická chirurgia
FNsP
PULSE medicine s.r.o.
NsP - gyn.-pôr. odd.
Vojenská poliklinika MO
SR
Nemocnica sv. Cyrila a
Metoda
Nové Zámky
Svit
Poprad
NsP a.s.
MEDICENTRUM HEART
s.r.o.
Poliklinika - Medica s.r.o.
ORL ambul.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Medicentrum s.r.o. magnet. rezonancia
Amb. prakt. lekára pre
dos.NZZ
NZZ
amb.všeob.lekárstva
NsP sv. CaM
MEDI-ZONE, s.r.o. psychiatrické odd.
NsP - pediatrické odd.
Neuromed Humenné
s.r.o
NsP - interné odd.
VOÚ a.s. - ORL
NsP sv. Jakuba n.o.
FNsP J. A. Reimana
LFUK
Ústav bakalárskych a
magistérskych štúdií
UPJŠ
1. súkromná nemocnica
a.s. - Diagnostické
centrum
NZZ - Psychiatrická a
protidrogová amb.
UNLP - centrálne
prijímacie odd.
LF UK - kl. plastickej
chirurgie
neurčená odbornosť
klinická farmakológia
4437
4438
4439
4440
SOŇA
LUCIA
MILADA
MIRIAM
FEDERIČOVÁ
FÉDEROVÁ
FEDEŠOVÁ
FEDIČOVÁ
4441
4442
4443
CYRIL
MAREK
MARIÁN
FEDOR
FEDOR
FEDOR
4444
4445
MARIÁN
PAVOL
FEDOR
FEDOR
4446
4447
4448
PETER
VLADIMÍR
IVANA
FEDOR
FEDORÁK
FEDORÁKOVÁ
4449
PETRA
FEDORCOVÁ
4450
4451
4452
MAGDALÉNA
NADEŽDA
LUCIA
FEDORČÁKOVÁ
FEDORČÁKOVÁ
FEDORČÍKOVÁ
4453
4454
4455
4456
PETER
EDITA
JAROSLAV
VALENTÍN
FEDORČUK
FEDORČUKOVÁ
FEDORKO
FEDORKO
4457
4458
4459
4460
ALEXEJ
ALENA
ALŽBETA
AURÉLIA
FEDORŇÁK
FEDOROVÁ
FEDOROVÁ
FEDOROVÁ
4461
MÁRIA
FEDOROVÁ
4462
4463
4464
MÁRIA
NATAŠA
VALÉRIA
FEDOROVÁ
FEDOROVÁ
FEDOROVÁ
4465
4466
SERGEJ
MIROSLAV
FEDOTOV
FEDURCO
4467
4468
4469
4470
4471
4472
EDITA
MICHAELA
MIROSLAV
ANNA
SILVIA
MARGIT
FEDURCOVÁ
FEČEROVÁ
FEČÍK
FEČÍKOVÁ
FEČÍKOVÁ
FEGYVERES
DERMASON, s.r.o.
FNsP
NsP - detské odd.
FNsP - neurologická kl.
CMFF s.r.o urolo.ambul.
NZZ - amb.všeob.lekára
MFN
Univerzitná nemocnica klin.hematol.a transfúzia
Nemocnica a.s.
NZZ - gynekol. a
pôrodníc. + psychiatria
SÚSCCH a.s. - OAIM
NsP - interné odd.
Bratislava
Bratislava
Krupina
Košice
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
pediatria
neurológia
Snina
Vranov nad Topľou
Martin
urológia
všeobecné lekárstvo
pediatria
Martin
Poprad
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Banská Bystrica
Brezno
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
FNsP F. D. Roosevelta dermatoven. klinika SZU Banská Bystrica
NZZ-priv. neurol. amb.
pre deti a dorast
Humenné
FNsP
PRAEMIUMPERMANSIO s.r.o. psychiat.ambul.
LVN a.s.
NsP - OAIM
neurčená odbornosť
neurológia
Bratislava
neurčená odbornosť
Košice
Košice
Stará Ľubovňa
psychiatria
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
GYNALEX s.r.o. - gynek.
amb.
Trenčín
REMEDIK s.r.o.
Michalovce
gynekológia a pôrodníctvo
reumatológia
NsP L. N. Jégého
MUDr.Mária Fedorová
s.r.o. - PLPD
Medipract s.r.o - amb.
PLPD
Sociálna poisťovňa
NZZ - ORL amb.
Dolný Kubín
hematológia a transfuziológia
Prešov
všeobecné lekárstvo
Michalovce
Košice
Sobrance
NZZ - FBLR
Gastroenterolog. amb.
NZZ - diabetol. a interná
amb.
OÚ sv. Alžbety s.r.o.
B.A.M. MEDIC s.r.o.
FNsP
NÚTPCHaHCH
Banská Bystrica
Vranov nad Topľou
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
otorinolaryngológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gastroenterológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurológia
pneumológia a ftizeológia
Košice
Bratislava
Plaveč, Malý Lipník
Bratislava
Vyšné Hágy
NsP - interné odd.
FEBA - MED s.r.o. ambul. všeobecného
lekára pre dospelých
FNLP
ZAMED s.r.o. - RLP
NsP sv. Lukáša
NsP - OAIM
DFN
Dunajská Streda
vnútorné lekárstvo
Čilizská Radvaň
Košice
Dunajská Streda
Galanta
Levice
Košice
všeobecné lekárstvo
ortopédia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
4473
ZSOLT
FEGYVERES
4474
4475
4476
4477
4478
4479
BLAŽEJ
ONDREJ
DIANA
KATARÍNA
LÝDIA
OĽGA
FEHÉR
FEHÉR
FEHÉROVÁ
FEHÉROVÁ
FEHÉROVÁ
FEHÉROVÁ
4480
ZUZANA
FEHÉRVÍZYOVÁ
4481
4482
4483
MÁRIA
SLAVOMÍRA
ĽUBOMÍRA
FEITSCHEROVÁ
FEIX
FEJEŠOVÁ
4484
4485
MAGDALÉNA
LÍVIA
FEJKOVÁ
FEJOVÁ
4486
DUŠAN
FEJSÁK
4487
MILAN
FEKEČ
4488
MARTA
FEKEOVÁ
4489
ANNA
FEKÉSHÁZYOVÁ
4490
4491
4492
4493
4494
4495
JOZEF
LADISLAV
LADISLAV
MARTA
PETER
EVA
FEKETE
FEKETE
FEKETE
FEKETE
FEKETE
FEKETE DOBRAKOV
4496
4497
4498
ANNA
DAGMAR
EVA
FEKETEOVÁ
FEKETEOVÁ
FEKETEOVÁ
4499
JAROSLAVA
FEKETEOVÁ
4500
4501
LENKA
MARTA
FEKETEOVÁ
FEKETEOVÁ
4502
4503
OTÍLIA
IVETA
FEKETEOVÁ
FEKETOVÁ
DFN - I. Klinika detí a
dorastu
FN
FNsP - neurologická kl.
DFNsP - odd. detskej
onkológie a hematológie
Nemocnica - 3.
súkromná nemocnica
s.r.o.
NsP - neurologické odd.
Dorotea s.r.o. - detská .+
endokr.amb.
NZZ - pre deti a dorast
4504
4505
4506
SOŇA
MIROSLAV
DAGMAR
FEKETOVÁ
FEKIAČ
FEKIAČOVÁ
I. neurologická klinika FN Bratislava
FN - chirurg.klinika
Trnava
FN KPCH
Bratislava
II. detská klinika DFNsP Bratislava
Ružinovská
POLIKLINIKA a.s.
Bratislava
Interklinik Derma s.r.o.
Bratislava
UN L. Pasteura - očné
odd.
FNsP
UNLP - ortopedická amb.
Nemocnice a polikliniky
n.o.
Otorinolaryngologická
amb.
ALF - OFTAL,s.r.o očná amb.
FMC - dialyzačné služby
s.r.o.
NsP a.s.
NsP - HTO
NOÚ
OÚSA s.r.o.
neurčená odbornosť
chirurgia
dermatovenerológia
Košice
Žilina
oftalmológia
neurčená odbornosť
Košice
ortopédia
Rimavská Sobota
chirurgia
Košice
otorinolaryngológia
Humenné
oftalmológia
Bratislava
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Bratislava
Bratislava
nefrológia
neurčená odbornosť
hematológia a transfuziológia
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
Nitra
Košice
pneumológia a ftizeológia
psychiatria
neurológia
Košice
pediatria
Bánovce nad Bebravou
Dunajská Streda
neurčená odbornosť
neurológia
Michalovce
Pezinok
pediatria
pediatria
neurológia
neurčená odbornosť
pediatria
4507
EMÍLIA
FEKIAČOVÁ
4508
4509
JANKA
IVETA
FEKIAČOVÁ
FEKOVÁ
4510
DANIELA
FELCANOVÁ
4511
PETER
FELDMÁR
4512
TIBOR
FELDMÁR
4513
4514
JANA
RENÁTA
FELDMAROVÁ
FELEDIOVÁ
4515
4516
EVA
MICHAELA
FELLNEROVÁ
FELLNEROVÁ
4517
ADRIANA
FELSŐOVÁ
4518
4519
4520
JÁN
MAREK
ŠTEFAN
FELŠÖCI
FELŠÖCI
FELŠÖCI
4521
4522
4523
4524
MÁRIA
EVA
LADISLAV
MARIÁN
FELŠÖCIOVÁ
FENCIKOVÁ
FENES
FENÍK
4525
4526
4527
4528
MARTIN
HENRIETA
JANA
ARNOLD
FENÍK
FENÍKOVÁ
FENÍKOVÁ
FENYVESI
4529
4530
4531
4532
NATAŠA
NATAŠA
MARTIN
ZUZANA
FEŇĎOVÁ
FERÁKOVÁ
FERANEC
FERANČÍKOVÁ
4533
KATARÍNA
FERDICSOVÁ
4534
4535
EVA
MATÚŠ
FERDOVÁ
FERENC
4536
PETER
FERENC
NsP Vaše Zdravie n.o. gyn.-pôr. odd.
Amb. prakt. lekára pre
dospelých, NZZ
FNsP J. A. Reimana
ALPHA MEDICAL a.s. inš.labor.diagnostiky
Hipokrates DS s.r.o. Gyn. amb. pre deti,
dospelých, reproduk.
med. a UZ diagnostiku
Hipokrates DS s.r.o. gyn. amb.
NsP sv.Lukáša psychiatrické odd.
FN - neurolog.odd.
SA - FE Ambulancia
s.r.o.
FN
Lausitzer Seenland
Klinikum GmbH
NZZ - gynekologická
amb.
UNLP - I. interná kl.
NsP - chir. odd.
NZZ - interná a
endokrinologická
ambulancia
Union ZP a.s.
NsP sv. Lukáša
NsP A. Leňa n.o. ambul.TaPCH
REUMACARE s.r.o.
FNsP
NZZ - gastroent. a
interná amb.
AXAM, s.r.o.
FNsP
Onko ústav sv.Alžbety MEDIFORTE s.r.o. PLPD
Zvolen
gynekológia a pôrodníctvo
Očová
Prešov
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Martin
patologická anatómia
Dunajská Streda
gynekológia a pôrodníctvo
Dunajská Streda
gynekológia a pôrodníctvo
Galanta
Nitra
psychiatria
neurológia
Bratislava
Bratislava
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Hoyerswerda, Deutschland
Vranov nad Topľou
Košice
Snina
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
chirurgia
Vranov nad Topľou
Banská Bystrica
Galanta
endokrinológia
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
neurčená odbornosť
Humenné
pneumológia a ftizeológia
Humenné
Nové Zámky
reumatológia
ortopédia
Košice
Bratislava
Bratislava
Bratislava
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
onkológia v gynekológii
Dunajská Streda
všeobecné lekárstvo
MUDr.Eva Ferdová s.r.o.
- Psychiatrická amb.
Želiezovce
FN
Trnava
Šrobárov ústav DTaRCH
n.o.
Vysoké Tatry
psychiatria
neurčená odbornosť
pediatria
4537
JANA
FERENCOVÁ
4538
4539
ZUZANA
ERIKA
FERENCOVÁ
FERENCZOVÁ
4540
JULIANA
FERENCZOVÁ
4541
4542
4543
4544
4545
ĽUBICA
ALBÍN
ANDREJ
MIROSLAV
SVETOZÁR
FERENČÁKOVÁ
FERENEC
FERENČÍK
FERENČÍK
FERENČÍK
4546
MARTA
FERENČÍKOVÁ
4547
4548
4549
ZUZANA
EVA
KATARÍNA
FERENČÍKOVÁ
FERIANCOVÁ
FERIANCOVÁ
4550
4551
ZORA
ĽUBOMÍRA
FERIANCOVÁ
FERIANCOVÁ
4552
4553
4554
VLADIMÍR
JANKA
OĽGA
FERIANEC
FERJANČEKOVÁ
FERJANČÍKOVÁ
4555
4556
VLADIMÍR
BARNABÁS
FERJENČÍK
FERKÓ
4557
4558
4559
JOZEF
PETER
VLADIMÍR
FERKO
FERKO
FERKO
4560
4561
ALEXANDRA
MÁRIA
FERKOVÁ
FERKOVÁ
4562
MÁRIA
FERKOVÁ
4563
4564
SYLVIA
TATIANA
FERKOVÁ
FERKOVÁ
4565
4566
4567
ŽELMÍRA
IVANA
JOZEF
FETISOVOVÁ
FEŠKOVÁ
FIALA
4568
4569
PATRIK
EVA
FIALA
FIALKOVÁ
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela
Nemocnica Poprad a.s. detské odd.
Amb. PLPD, NZZ
DFN LF UPJŠ - I. kl.
detí a dorastu
STAMINA-KE s.r.o. psychiatrická ambul.
NsP n.o.
NsP - chirurgické odd.
NsP - OAIM
Pezinok
neurčená odbornosť
Poprad
Tornaľa
pediatria
všeobecné lekárstvo
Košice
pediatria
Košice
Nové Mesto nad Váhom
Trebišov
Bojnice
psychiatria
neurčená odbornosť
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
NZZ - neurologická amb.
Kardiocentrum Nitra
s.r.o.
DFNsP
FNsP L. Dérera
Trnava
neurológia
Nitra
Bratislava
Bratislava
kardiológia
pediatria
neurčená odbornosť
OLION, s.r.o. - ORL amb.
Socialna poisťovňa
II. Gyn. - Pôr. kl. LF UK a
FN
NsP - HDS
NZZ - amb. PLPD
I.T.F. s.r.o. - NZZ neurolog. amb.
Poliklinika n.o.
3 F s.r.o. mikrochirurgia oka
NZZ - chirurg.amb.
KKH Prignitz
3 F s.r.o. mikrochirurgia oka
Nové Mesto nad Váhom
Liptovský Mikuláš
otorinolaryngológia
posudkové lekárstvo
Bratislava
Poprad
Banská Štiavnica
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Veľké Kapušany
neurológia
chirurgia
Košice
Veľké Kapušany
Peerleberg, Deutschland
oftalmológia
chirurgia
neurčená odbornosť
Košice
oftalmológia
Trebišov
dermatovenerológia
Bratislava
oftalmológia
Martin
Myjava
Vyšné Hágy
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
Košice
patologická anatómia
m.f.dermatológia s.r.o. kožná amb.
LF UK + UNB - klinika
oftalmológie
UK JLF UK a UNM klinika
dermatovenerologie
NsP
NÚTPCH a HCH
LF UPJŚ a UN L.
Pasteura - ústav
patológie
4570
4571
4572
VIERA
BOŽENA
ILDIKÓ
FIALKOVIČOVÁ
FIALOVÁ
FIALOVÁ
4573
MÁRIA
FIALOVÁ
4574
VIERA
FIALOVÁ
4575
4576
Nelya Daniela Petrivna
RÓBERT
FICAJ
FICEK
4577
4578
4579
JOZEF
LUKÁŠ
HEDVIGA
FICIK
FICKO
FICKOVÁ
4580
BARBORA
FICOVÁ
4581
4582
4583
MARTA
ZORA
JÁN
FICOVÁ
FIDLEROVÁ
FIDMIK
UNLP - II. gynek.pôrodnícka kl.
LFUPJŠ
NZZ - PLPD
Sdružené zdravotnické
zařízení
Nemocnica A.Wintera,
n.o.
VšN - gynekol.pôrod.odd.
NsP
DoNsP MUDr. L. N.
Jégeho
Nemocnica A. Leňa
FNsP J. A. Reimana
3.súkromná nemoc. pediatr.odd.
UNLP, Klinika
dermatovenerológie
Zoramed s.r.o
Všeobecná nemocnica
4584
GEJZA
FIEDLER
GEFMED s.r.o. - interná
a gastroent. ambulancia Sobrance
4585
4586
MARIO
INGRID
FIEDLER
FIEDLEROVÁ
4587
DAGMAR
FIEDOROVÁ
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
MAREK
JÚLIUS
BEATA
Frederico Manuel
ANDREJ
JÁN
RÓBERT
ALENA
ANNA
FIFÍK
FÍGER
FIGLÁROVÁ
Figueiredo Goncalves
FIGULA
FIGURA
FIGURA
FIGÚROVÁ
FIGUROVÁ
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
EVA
JANA
MARTINA
PETER
FILIP
PETER
JARMILA
RENÁTA
FIGUROVÁ
FIGUROVÁ
FIGUROVÁ
FIGĽUŠ
FILAN
FILAN
FILANDOVÁ
FILČÁKOVÁ
4605
RÓBERT
FILEP
Ambulancia FBLR
Dafima s.r.o., - Dom
zdracia Juh
FEMA-GYN s.r.o. gyn.amb.
FNsP
VšZP a.s.
Urologická klinika LFUK
FNLP
NsP - urologické odd.
NsP - chir. odd.
PULMOSPOL s.r.o.
FN - interná klinika
UNLP
MaJA - AS, s.r.o
NsP n.o.
NsP - interné odd.
UNB
APLPDaD
NsP
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
Košice
Košice
Svodín
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
Krnov
Piešťany
pediatria
Žiar nad Hronom
Žilina
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
Dolný Kubín
Humenné
Prešov
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurológia
Bánovce nad Bebravou
pediatria
Košice
Drahovce
Rimavská Sobota
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Michalovce
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
Vranov nad Topľou
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Košice
Prešov
Šaľa
Ilava
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
revízne lekárstvo
urológia
neurčená odbornosť
urológia
chirurgia
pneumológia a ftizeológia
Trnava
Košice
Nové Mesto nad Váhom
Brezno
Myjava
Bratislava
Zvolen
Snina
Košice - Šaca
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
angiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
ortopédia
pediatria
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
4606
4607
ĽUBOŠ
MARIANA
FILIAČ
FILICKÁ
4608
JURAJ
FILICKÝ
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
MARIÁN
MARTIN
VLADIMÍR
VLADIMÍR
ALENA
ADRIANA
BARBORA
FILIP
FILIP
FILIP
FILIP
FILIPKOVÁ
FILIPOVÁ
FILIPOVÁ
4616
JANA
FILIPOVÁ
4617
4618
LENKA
LUCIA
FILIPOVÁ
FILIPOVÁ
4619
OĽGA
FILIPOVÁ
4620
4621
4622
4623
4624
4625
SLAVOMÍRA
INGRID
MÁRIA
MILAN
VLADIMÍR
PETER
FILIPOVÁ
FILIPOVIČOVÁ
FILIPOVIČOVÁ
FILIPSKÝ
FILKA
FILKO
4626
4627
GABRIELA
JÁN
FILKÓOVÁ
FILKOR
4628
4629
4630
JÁN
STANISLAV
STANISLAV
FILKOR
FILKOR
FILKOR
4631
4632
4633
4634
VOJTECH
BEÁTA
ZUZANA
ADRIANA
FILKORN
FILKORNOVÁ
FILKOROVÁ
FILKOVÁ
4635
MÁRIA
FILKOVÁ
4636
OĽGA
FILKOVÁ
4637
FRANTIŠEK
FILLA
4638
PETER
FILLER
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
Medicus ORL s.r.o.
II. gynekolog. pôrod.
klinika
MF PRAKTIK s.r.o. amb. všeob. lekára
FNsP - odd.radiologie
FNLP
MEDIFIL, s.r.o.
FN - neurol.odd.
FN - neurol. klinika
FNsP
Medicin s.r.o. - interná a
endokrin. amb.
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
FNsP - detské odd.
Stará Ľubovňa
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Vranov nad Topľou
Žilina
Košice
Bardejov
Trenčín
Nitra
Skalica
všeobecné lekárstvo
rádiológia
ortopédia
všeobecné lekárstvo
neurológia
neurológia
neurčená odbornosť
Snina
endokrinológia
Košice - Šaca
Žilina
Oľga Filipová s.r.o.
Slovenská zdravotnícka
univerzita
FNsP akad. L. Dérera
Suchá nad Parnou
vnútorné lekárstvo
pediatria
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
Bratislava
Bratislava
kardiológia
vnútorné lekárstvo
Ortho-tec spol.s.r.o.
DFN
NsP
Kežmarok
Košice
Žilina
ortopédia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Komárno
Zvolen
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Zvolen
Poprad
Michalovce
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Bratislava
Michalovce
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Liptovský Mikuláš
reumatológia
Košice
pediatrická kardiológia
Želiezovce
gynekológia a pôrodníctvo
Nové Zámky
vnútorné lekárstvo
FORLIFE n.o. - interné
odd., gastroenterologická
amb.
Nemocnica a.s.
NZZ - U Spasiteľa ambul.všeob.lekára
NsP a.s.
NsP Š. Kukuru
FNsP akad. L. Dérera gyn. pôr. klinika
FILADERM, s.r.o.
Medfiz s.r.o
UNsP
MUDr. Mária
Filková,s.r.o. reumatologická amb.
NZZ - ambul.pediatrickej
kardiológie
FIFE s.r.o - gynekolog.
ambulancia
MED-INTER s.r.o. interná ambul.
4639
4640
4641
JURAJ
EVA
HELENA
FILLO
FILLOVÁ
FILLOVÁ
4642
4643
4644
4645
4646
KATARÍNA
LENKA
ĽUBICA
FRANTIŠEK
MARCEL
FILLOVÁ
FILLOVÁ
FILLOVÁ
FILO
FILO
4647
4648
4649
4650
4651
4652
MARCEL
MARTIN
PAVEL
VERONIKA
ADRIANA
ALICA
FILO
FILO
FILO
FILOMELOVÁ
FILOVÁ
FILOVÁ
4653
DAGMAR
FILOVÁ
4654
DIANA
FILOVÁ
4655
4656
4657
4658
4659
4660
ELENA
IVANA
KATARÍNA
LUCIA
MARTA
MARTA
FILOVÁ
FILOVÁ
FILOVÁ
FILOVÁ
FILOVÁ
FILOVÁ
4661
4662
4663
4664
4665
OĽGA
SASKIA
ZUZANA
KAROLÍNA
MARTINA
FILOVÁ
FILOVÁ
FILOVÁ
FINDRIKOVÁ
FINDROVÁ
4666
PETER
FINĎO
4667
4668
4669
4670
4671
ĽUBICA
ANDREA
ĽUBOSLAVA
ROMAN
ALEXANDER
FINĎOVÁ
FINTOVÁ
FIOLEKOVÁ
FIOLKA
FIRCÁK
4672
4673
4674
EVA
TIBOR
JOZEF
FIRICKÁ
FIRICKÝ
FIRMENT
4675
4676
JOZEF
PETER
FIRMENT
FIRMENT
UNB Staré mesto urologické odd.
Bratislava
urológia
DFNsP
FNsP sv. Cyrila a
Metoda
Univerzitná nemocnica
NsP F.D.R.
Banská Bystrica
pediatria
Bratislava
Martin
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
ESTHÉ Klinika s.r.o.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
FNsP
ÚVN SNP - FN
NsP sv. Barbory a.s.
NsP - OAIM
VšNsP - infekčné odd.
CORFIL s.r.o. kardiologická ambul.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
FILOVÁ, s.r.o. ambul.PLPD
NZZ
FN
Hemo Medika s.r.o.
Interná amb.
FMC D.S. s.r.o.
Prievidza
cievna chirurgia
Bojnice
Bratislava
Ružomberok
Rožňava
Žilina
Lučenec
rádiológia
psychiatria
úrazová chirurgia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
infektológia
Banská Bystrica
kardiológia
Bojnice
neurčená odbornosť
Žilina
Bratislava
Trenčín
Bratislava
Dubnica nad Váhom
Žilina
ESTHÉ Klinika, s.r.o.
Prievidza
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
nefrológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
VšNsP n.o.
NOVAMED s.r.o. interná ambul.
UNB - SZU - I.interná
klinika akad. Dérera
FN
NsP
MFN
VSŽ Nemocnica a.s.
PK Klokočina - Kožná
amb. - NZZ
FN
LF UPJŠ
NsP sv. Cyrila a Metoda II. chirurgická kl.
FNLP - OAIM
Lučenec
kardiológia
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Nitra
Liptovský Mikuláš
Martin
Košice - Šaca
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Nitra
Nové Zámky
Košice
dermatovenerológia
rádiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Košice
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
DUŠAN
IMRICH
MARTIN
RICHARD
VILIAM
JANA
KATARÍNA
FISCHER
FISCHER
FISCHER
FISCHER
FISCHER
FISCHEROVÁ
FISCHEROVÁ
4684
4685
4686
OĽGA
MARIÁN
ANNA
FISCHEROVÁ
FISLA
FITKOVÁ
4687
4688
LADISLAV
OTAKAR
FITOS
FITZ
4689
4690
EMANUEL
EMANUEL
FÍZEĽ
FÍZEĽ
4691
4692
KAROL
EVA
FÍZEĽ
FÍZEĽOVÁ
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
IVETA
ERIKA
MARTA
VLADIMÍR
ZORA
ERIK
EVA
LUCIA
FIZÍKOVÁ
FIĽKOVÁ
FIŠEROVÁ
FLAK
FLASSIKOVÁ
FLAŠKA
FLAŠKÁROVÁ
FLAŠKOVÁ
4701
4702
MARTINA
MÁRIA
FLAŠKOVÁ
FLEISCHEROVÁ
4703
4704
4705
MARTA
GABRIEL
ZUZANA
FLEISCHEROVÁ
FLEŠÁR
FLEŠÁROVÁ
4706
OĽGA
FLIEGOVÁ
4707
VLADIMÍR
FLIMER
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
VLADIMÍRA
IGOR
MARTIN
DÁŠA
EMÍLIA
PETER
EVA
HANA
FLIMEROVÁ
FLOCH
FLOCH
FLOCHOVÁ
FLOCHOVÁ
FLOREK
FLOREKOVÁ
FLOREKOVÁ
NZZ - amb. praktického
lekára
Sociálna poisťovňa a.s.
Univerzitná nemocnica
SÚSCH
NsP n.o.
FN
MUDr.Oľga Fischerová
s.r.o - očná ambul.
FUTURUM s.r.o.
NsP
Neštátna neurologická
ambulancia
RÚVZ
LC - REN, s.r.o. nefrol.ambul.
PLPD - MUDr. Balážová
Barbora
Kopčany
Galanta
Martin
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
Brezno
Trnava
kardiochirurgia
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Považská Bystrica
Bratislava
oftalmológia
rádiológia
neurčená odbornosť
Veľký Meder
Bratislava
neurológia
verejné zdravotníctvo
Lučenec
nefrológia
všeobecné lekárstvo
Lučenec
neurčená odbornosť
NsP - Vaše zdravie n.o. Zvolen
NsP Š. Kukuru
Michalovce
psychiatria
neurčená odbornosť
RDG - Stredisko s.r.o.
UNB
NsP FDR - chir. klin.
FN
NsP n.o.
NsP F. D. Roosevelta FBLR
Topoľčany
Bratislava
Banská Bystrica
Trenčín
Brezno
rádiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
geriatria
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
anestéziológia a intenzívna medicína
FaMa Med s.r.o. - PLPD
NsP J. A. Reimana
ÚDZS
MUDr. Fliegová s.r.o. PLPDD
Dermatologické centrum
s.r.o.
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
LVN a.s.
FN - II. interná kl.
B. Braun Avitum s.r.o.
Alpha medical a.s.
ÚVN SNP - FN
Bratislava
Prešov
Prešov
všeobecné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
Ružomberok
pediatria
Žiar nad Hronom
dermatovenerológia
Košice
Košice
Bratislava
Zvolen
Ružomberok
Ružomberok
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
nefrológia
hematológia a transfuziológia
anestéziológia a intenzívna medicína
OÚSA
Bratislava
rádiológia
NsP
dermina s.r.o.
Peter s.r.o
NZZ
Považská Bystrica
Košice
Žarnovica
Bratislava
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
FOMA plus s.r.o.
NZZ - Gynek.centrum
s.r.o
FOMA plus s.r.o.
FNsP - neurol.odd.
Dr. Fodor, s.r.o. - PLPD,
PLK
NEDÚ
NsP
ŽNsP - interné odd.
Mediferaspol. s.r.o.
NZZ - PNEUMO - medik
s.r.o.
NZZ - PLPDD
Fogamed s.r.o - medic
centrum
NeuroMedica s.r.o. Neštátna neurol. amb.
VšZP
Moldava nad Bodvou
gynekológia a pôrodníctvo
Humenné
Košice
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
neurológia
Štúrovo
Ľubochňa
Dunajská Streda
Košice
Bratislava
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
endokrinológia
vnútorné lekárstvo
Prievidza
Sereď
pneumológia a ftizeológia
pediatria
Trenčín
všeobecné lekárstvo
Považská Bystrica
Žilina
neurológia
revízne lekárstvo
VÚSCH a.s.
MFN
Gastroenterologická
klinika
FOBI, s.r.o.
HUMAX s.r.o - interná
ambul.
Košice
Martin
vnútorné lekárstvo
psychiatria
Bratislava
Jelenec
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Levice
DFNsP
NZZ - int. amb.
Bratislava
Šahy
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
FOLTÍN
FOLTÍN
FOLTINOVÁ
FOLTÍNOVÁ
FNsP - ortopedické odd.
UNB
DFNsP
Infamed, s.r.o - pediatria
Nové Zámky
Bratislava
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
pediatria
ADRIANA
NIKOLAJ
FOLTÝNOVÁ
FOMINCEV
Malacky
Nováky
4751
4752
DUŠAN
MÁRIA
FORBAK
FORBAKOVÁ
Želiezovce
Želiezovce
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
pediatria
4753
ĽUDMILA
FORBAKOVÁ LESKOVSKÁ
AJF, s.r.o. - očná ambul.
NZZ - PLPD
NZZ - diabetologická
amb.
NZZ - pediatria
NZZ - diabetol.a interná
ambulancia
Liptovský Mikuláš
vnútorné lekárstvo
4716
4717
4718
4719
4720
4721
LUCIA
ADRIANA
PETER
ĽUBICA
VLASTIMIL
GUSTÁV
FLOREKOVÁ
FLÓRIÁNOVÁ
FLOROVIČ
FLOROVIČOVÁ
FLUSS
FOCKO
4722
4723
4724
TIBOR
MARIANNA
PETRA
FOCKO
FOCKOVÁ
FOCKOVÁ
4725
4726
4727
4728
4729
FERDINAND
GEDEON
AGNEŠA
ANDREA
PATRÍCIA
FODOR
FODOR
FODOROVÁ
FODOROVÁ
FODOROVÁ
4730
4731
VIERA
ĽUBICA
FODOROVÁ
FODOROVÁ
4732
IVETA
FOGAŠOVÁ
4733
4734
4735
4736
4737
ALENA
MARIÁN
PETER
LÍVIA
SLÁVKA
FÓGELOVÁ
FOJTÍK
FOJTÍK
FOJTIKOVÁ
FOJTÍKOVÁ
4738
4739
ANDREA
BIBIANA
FOJTOVÁ
FOLBRECHTOVÁ
4740
4741
4742
4743
4744
DAGMAR
PETER
TOMÁŠ
MARTA
MIROSLAVA
FŐLDIOVÁ
FOLTÁN
FOLTÁN
FOLTÁNOVÁ
FOLTÁNOVÁ
4745
4746
4747
4748
DUŠAN
MARTIN
ANNA
ĽUBICA
4749
4750
4754
4755
HEDVIGA
FRANTIŠEK
FORBÁTOVÁ
FORGÁČ
4756
4757
JANKA
ŠTEFAN
FORGÁČ
FORGÁČ
4758
4759
4760
4761
4762
4763
ANNA
ZUZANA
ĽUBICA
TOMÁŠ
LÝDIA
ĽUBOŠ
FORGÁČOVÁ
FORGÁČOVÁ
FORGÁČOVÁ
FORGON
FORIŠOVÁ
FORNER
4764
4765
4766
4767
4768
ĽUBICA
ALŽBETA
JAROSLAV
JÁN
DANIELA
FORRAIOVÁ
FORRÓOVÁ
FORTUNÍK
FOTTA
FOĽTOVÁ
4769
4770
MARTIN
EMIL
FOĽVARSKÝ
FRAENKEL
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
MICHAELA
MIRON
JÁN
JURAJ
KAMILA
ĽUBICA
ĽUBOSLAVA
ĽUBOSLAVA
MONIKA
OĽGA
TOMÁŠ
ANDREA
FRAJBERGOVÁ
FRAJKA
FRAJT
FRAJT
FRAJTOVÁ
FRAJTOVÁ
FRAJTOVÁ
FRAJTOVÁ
FRANCISCIOVÁ
FRANCISTY
FRANCISTY
FRANCISTYOVÁ
4783
MÁRIA
FRANCOVÁ
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
TATIANA
PETER
MÁRIA
BOŽENA
KAROL
DÁŠA
JANKA
MÁRIA
FRANCOVÁ
FRANČÁK
FRANČÁKOVÁ
FRANČEKOVÁ
FRANEK
FRANEKOVÁ
FRANEKOVÁ
FRANEKOVÁ
4792
MARTIN
FRANIAK
FOR - ORL ,s.r.o. - ORL
ambul.
FN
SÚSCH - DaRZ kardiológia
FNLP
Košice
Nitra
otorinolaryngológia
oftalmológia
Bratislava
Košice
kardiológia
rádiológia
Levice
Trenčín
Bratislava
Banská Bystrica
Bratislava
Bytča
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
psychiatria
kardiológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Prešov
hematológia a transfuziológia
NÚTaRCH
Poliklinika ILB s.r.o.
DEJA care s.r.o
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
FNLP - I. interná kl.
Nemocnica s.Michala
a.s.
NsP
NsP J.A. Reimana
Bratislava
Giraltovce
Bardejov
pneumológia a ftizeológia
chirurgia
oftalmológia
Košice
Košice
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Nové Zámky
Prešov
všeobecné lekárstvo
chirurgia
kardiológia
NsP n.o. ZZ
NsP
FNsP J. A. Reimana
Pulmo,s.r.o
ZZS
NsP a.s.
Nemocnica a.s.
VNsP - infekčné odd.
NZZ - amb. praktického
lekára
FN - odd. ortopedickej
protetiky
ÚTPCHaHCH
ÚTPCHaHCH
NsP
Levice
Bratislava
Prešov
Prešov
Bratislava
Spišská Nová Ves
Poprad
Lučenec
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
urgentná medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
infektológia
Poprad
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Kežmarok
ortopédia
chirurgia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
NMO SR a.s.
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Nemocničná, a.s.
Malacky
Framed s.r.o. - PLPDD
Bratislava
neurčená odbornosť
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
NsP - ambulancia
pneumológie a ftizeológie
FN - OAIM
FN
SÚSCCH a.s.
ŽNsP
Poliklinika
NZZ ambul.všeobecného
lekára pre dospelých
4793
4794
VILIAM
HELENA
FRANK
FRANKLOVÁ
4795
DANKA
FRANKOVÁ
4796
EVA
FRANKOVÁ
4797
MARIANA
FRANKOVÁ
4798
4799
LADISLAV
JANA
FRANKOVIČ
FRANKOVIČOVÁ
4800
Mária
FRANKOVIČOVÁ
4801
4802
4803
SYLVIA
JURAJ
PAVEL
FRANKOVSKÁ
FRANKOVSKÝ
FRANKOVSKÝ
4804
4805
4806
4807
PETER
JÁN
MILAN
ANDREA
FRANKOVSKÝ
FRAŇO
FRAŇO
FRAŇOVÁ
4808
BRONISLAVA
FRAŇOVÁ
4809
4810
4811
DANIELA
GABRIELA
MILOTA
FRAŇOVÁ
FRAŇOVÁ
FRAŇOVA
4812
4813
KATARÍNA
KATARÍNA
FRASCH
FRATRIČOVÁ
4814
MILAN
FRÁTRIK
4815
ĽUBICA
FRÁTRIKOVÁ
4816
MAGDALENA
FRECER
4817
4818
KLÁRA
DUŠAN
FRECEROVÁ
FREISLEBEN
4819
JANA
FREISLEBENOVÁ
4820
4821
4822
MAROŠ
EMÍLIA
OTÍLIA
FREMAL
FRENOVÁ
FRČOVÁ
psychiatria
Neštátna ambulancia
MUDr.Čečetková
UNB Dérerova novorodenecké odd.
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu
NsP Prievidza - sídl.
Bojnice
Psychiatrická amb.
VÚSCCH a.s. a LF
UPJŠ - odd. cievnej
chirurgie
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Bratislava
neonatológia
Svidník
neurčená odbornosť
Bojnice
Košice
psychiatria
psychiatria
Košice
cievna chirurgia
RAFtim, s.r.o. očná amb.
NsP
Gynecology, s.r.o.
Gynefra s.r.o. - gynekol.
amb.
Bratislava
Ilava
Prešov
oftalmológia
neurčená odbornosť
chirurgia
Prešov
gynekológia a pôrodníctvo
NsP
Myjava
chirurgia
ASTRA ZENECA AB
o.s.
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o.
INFRAM, s.r.o.
NZZ - pediatria
OPTI-KOM s.r.o. - očná
ambul.
FNsP - I. detská kl.
Falck - záchranná a.s. záchranná zdravotná
služba
MUDr.Ľubica Frátriková
s.r.o
SZU+UNB gerontopsych.odd.
psychiatrickej klin.
GIATROS, s.r.o.- ZSamb. všeob. lekára pre
deti a dorast
NZZ - Reumatologická
amb.
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
Bratislava
Piešťany
Nové Mesto nad Váhom
Krupina
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
pediatria
Komárno
Bratislava
oftalmológia
neurčená odbornosť
Ružomberok
urgentná medicína
Žilina
všeobecné lekárstvo
Bratislava
psychiatria
Bratislava
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
Humenné
reumatológia
Bratislava
neurčená odbornosť
CETVIN s.r.o. - PLPD
CUTIS s.r.o
NZZ všeob.lek.,vnút.lek.FBLR
,telov.lek.
NsP sv. Jakuba n.o.
FNsP - traumatologické
odd.
SÚSCH - kardiolog. kl.
Martinské bioptické
centrum s.r.o.
Veľký Cetín
Štúrovo
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
Nové Zámky
Bardejov
telovýchovné lekárstvo
neurčená odbornosť
Trnava
Bratislava
úrazová chirurgia
kardiológia
FNsP - odd. urgent. med.
NZZ - pediatria
NZZ - PLPDD
FNLP Košice
Trnava
Banská Bystrica
Humenné
Košice
VSŽ Nemocnica a.s.
Košice
Ústredná Vojenská
nemocnica SNP
Nemocnica
NsP
ŽSR - ŽNsP - kož. amb.
Ružomberok
Malacky
Poprad
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
úrazová chirurgia
neurčená odbornosť
Prešov
Bratislava
psychiatria
vnútorné lekárstvo
Čaňa
pediatria
Košice
pediatria
Košice
hematológia a transfuziológia
Hlohovec
Košice
Košice
Košice
vnútorné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
rádiológia
pediatria
4823
4824
ADRIÁN
PETER
FREY
FREY
4825
4826
PETER
JANA
FREY
FRICKÁ
4827
4828
JOZEF
VILIAM
FRIDRICH
FRIDRICH
4829
HANA
FRIDRICHOVÁ
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
JANA
JARMILA
MÁRIA
JURAJ
ESTERA
DUŠAN
IVAN
FRIDRICHOVÁ
FRIDRICHOVÁ
FRIDRICHOVÁ
FRIDRIK
FRIDRIKOVÁ
FRIČ
FRIČ
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
MAROŠ
MILOSLAV
KAROL
EVA
EVA
HELENA
JANA
FRIČ
FRIČ
FRIED
FRIEDRICHOVÁ
FRIČOVÁ
FRIČOVÁ
FRIČOVÁ
4844
JARMILA
FRIČOVÁ
4845
KLÁRA
FRIČOVÁ
4846
MARTA
FRIČOVÁ
4847
4848
4849
4850
VIERA
MARIANA
LÝDIA
LÝDIA
FRIČOVÁ
FRIČOVSKÁ
FRIGOVÁ
FRIGOVÁ
FNsP J. A. Reimana
SÚSCH
JMF,s.r.o. - detská
ambulancia
Cumulus s.r.o. - Amb.
prakt.lekára pre deti a
dorast
Hebea s.r.o. - kl.
hematológie a
onkohematol.
INTERMEDI Centrum,
s.r.o.
FNLP
VOÚ pracovisko MR
NZZ - detská ambul.
4851
PATRÍCIA
FRIMMELOVÁ
NsP a.s. - neurolog. odd. Spišská Nová Ves
neurológia
4852
4853
VIERA
SYLVIA
FRIMMELOVÁ
FRISANCHO
Trnava
Komárno
endokrinológia
neurčená odbornosť
4854
4855
EUGEN
GEJZA
FRISMAN
FRITZ
NZZ - andokrinolog. amb.
Forlife n.o. VšN
Nemocnica Košice-Šaca
a.s.1.súkromná
nemocnica
NZZ - PLPD
Košice
Bratislava
úrazová chirurgia
všeobecné lekárstvo
Martin
urgentná medicína
pediatria
pediatria
urológia
4856
4857
4858
MICHAL
EVA
ANNA
FRITZMANN
FRITZMANNOVÁ
FRITZOVÁ
4859
4860
MAGDALÉNA
JÚLIA
FRITZOVÁ
FRÍVALDSKÁ
4861
PETRA
FRIVALDSKÁ
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
MARIÁN
RASTISLAV
KLÁRA
JÁN
ĽUBOMÍR
AGÁTA
MARTINA
DUŠAN
PETER
ZUZANA
FRÍVALDSKÝ
FRIVALDSKÝ
FRIVOLT
FRIŠNIČ
FRIŠNIČ
FRIŠOVÁ
FRIŠTÁKOVÁ
FRKO
FRLIČKA
FRLIČKOVÁ
4872
RUDOLF
FRNČO
4873
4874
4875
4876
JURAJ
ALEXANDRA
DRAHOTÍN
BEÁTA
FROLKOVIČ
FROLKOVIČOVÁ
FROLO
FROLOVÁ
4877
4878
4879
4880
4881
4882
IVAN
MILOŠ
ALICA
MARTIN
ALENA
MIROSLAV
FRONC
FRONKO
FRONKOVÁ
FROĽO
FRTÚSOVÁ
FRUŠ
4883
MAREK
FRÜHWALD
4884
SILVIA
FRÜHWALDOVÁ
4885
ANDREA
FTÁČKOVÁ
4886
4887
4888
ALENA
BEATA
DANIEL
FTÁČNIKOVÁ
FTÁČNIKOVÁ
FUCHS
4889
4890
MICHAELA
ZUZANA
FUCHSBERGEROVÁ
FUCHSBERGEROVÁ
Gastrint s.r.o.- vnút.
lekárstvo,
gastroenterológia
NZZ
NsP OAIM
Prakt. lekár pre
dospelých
UNLP - gyn. pôr. odd.
Practicus s.r.o. - ambul.
všeob. lekára
VOÚ a.s. - klinika
rádioterapie a onkológie
FRIVALD s.r.o.
DFNsP - 2. detská kl.
DgTC Reimanus s.r.o.
FNsP
FN - neurol. klinika
DFNsP
GYN-SEN s.r.o.
MFN
MEDCENTRUM, s.r.o.
POVORT s.r.o. ortopedická ambulancia
Psychiatrická klinika FN
a LFUK
Ambul.prakt.lekára SZU
Poliklinika Terasa
Pediatrická ambulancia
MEDCom s.r.o - ZS ambul.všeob.lekára a
inter.
NZZ - chir.amb.
NZZ - PLPD
Vladár s.r.o.
RÚVZ
NZZ
MF medico s.r.o. - gynek.
ambul.
FNsP F. D. Roosevelta ORL odd.
NZZ - ambul. všeob.
lekára
Národný ústav srdcových
a cievnych chorôb a.s.
FN - rádiol. odd.
Nemocnice p.o.
Pneumo-Alergo Centrum
s.r.o.
NOÚ
Partizánske
Partizánske
Myjava
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Košice
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Humenné
všeobecné lekárstvo
Košice
Humenné
Bratislava
Prešov
Prešov
Nitra
Bratislava
Bratislava
Martin
Žilina
radiačná onkológia
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
dermatovenerológia
Považská Bystrica
ortopédia
Bratislava
Bratislava
Košice
Košice
psychiatria
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
pediatria
Bátorové Kosihy, Modrany
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Mošovce
Levice
Malacky
vnútorné lekárstvo
chirurgia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
hygiena výživy
gynekológia a pôrodníctvo
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
Banská Bystrica
otorinolaryngológia
Štiavnik
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Břeclav, ČR
neurčená odbornosť
rádiológia
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
verejné zdravotníctvo
4891
4892
4893
4894
4895
HELENA
JANA
MARCELA
DAGMAR
PAVOL
FUCHSOVÁ
FUCHSOVÁ
FUCHSOVÁ
FUCKEROVÁ
FUČEK
4896
ANNA
FUČEKOVÁ
4897
4898
4899
4900
4901
JANA
PAULÍNA
IVAN
ĽUBOMÍR
SOŇA
FUČEKOVÁ
FUČEKOVÁ HERIBANOVÁ
FÚČELA
FUČKO
FUHRHERROVÁ
4902
4903
4904
KATARÍNA
IVAN
KORNÉLIA
FUJÁKOVÁ
FUJAŠ
FUJAŠOVÁ
4905
4906
4907
4908
4909
4910
JURAJ
STANISLAV
ANNA
ZUZANA
EVA
JELA
FUJKA
FUKAS
FUKASOVÁ
FUKSOVÁ
FULAJTÁROVÁ
FULAJTÁROVÁ
4911
4912
4913
JELA
ROBERT
IVETA
FULAJTÁROVÁ
FULKA
FULKOVÁ
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
IGOR
DAGMAR
ŠTEFAN
IVETA
MAGDALÉNA
RAFAEL
EVA
STANISLAV
FULLA
FULMEKOVÁ
FULOP
FULOVÁ
FULOVÁ
FUNCZIK
FUNDÁRKOVÁ
FUNIAK
4922
4923
SOŇA
MIROSLAVA
FUNIAKOVÁ
FUŇÁKOVÁ
4924
4925
JANA
KRISTÍNA
FURÁROVÁ
FURDÍKOVÁ
4926
ALENA
FURDOVÁ
4927
IVETA
FURIELOVÁ
FNsP
NsP - neurolog. odd.
NZZ - amb. PLPD
PN P. Pinela
Premier Research s.r.o.
Klinikum Chemnitz g
GmbH Kinderasteilung
Klinikum Chemnitz g
GmbH Kinderasteilung
FNsP - OAIM
MFN - chir. klinika
Detská ambulancia
OÚSA s.r.o. - očné odd.
MUDr. Fujaková Katarína
s.r.o.
NZZ - PLPD
NZZ - očná amb.
NsP Š. Kukuru - odd.
onkologie a rádiot.
Súkromná ambulancia
Univerzitná nemocnica
OTOLAR s.r.o.
Bratislava
Skalica
Skalité
Pezinok
Bratislava
neurčená odbornosť
neurológia
všeobecné lekárstvo
psychiatria
neurčená odbornosť
Mittweida, Deutschland
Mittweida, Deutschland
Bratislava
Martin
Sobrance
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
pediatria
oftalmológia
Nové Zámky
Komjatice
Nové Zámky
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
Michalovce
Tvrdošín
Martin
Dunajská Streda
rádiológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
oftalmológia
VšNsP n.o.
FULLMED s.r.o. Neštátna ambulancia
PLPD
Ústav na výkon väzby
NZZ - PLPD
MUDr. Igor Fulla s.r.o. gynekolog. amb.
NZZ - gynekolog. amb.
Lučenec
neurčená odbornosť
Mýtna
Levoča
Rudňany
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Žilina
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
ESCULAP-F s.r.o
NZZ - PLPD
Bratislava
Senec
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
NZZ
MFN
Nefro - dial. centrum
s.r.o.
DFNsP
Bratislava
Martin
všeobecné lekárstvo
kardiológia
Martin
Bratislava
FYMED, s.r.o.
DFNsP
Klinika oftalm. LF UK a
UNB
PRO VITAE, n.o. NsP
Gelnica
Lužianky
Bratislava
nefrológia
detská chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
Bratislava
oftalmológia
Košice
pediatria
4928
4929
KATARÍNA
LADISLAV
FURKOVÁ
FURMAN
4930
4931
4932
4933
4934
JURAJ
IVANA
MAREK
LUCIA
CSILLA
FURO
FUSEKOVÁ
FUSKA
FUTÁŠOVÁ
FUTÓOVÁ
4935
4936
4937
4938
ERIKA
MARCELA
GABRIELA
IMRICH
FUXHOFFEROVÁ
FUZÁKOVÁ
FUZIOVÁ
FÜLE
4939
4940
ANDREA
PETER
FÜLEOVÁ
FÜLÖP
4941
ALLA
FÜLÖPOVÁ
4942
4943
JANA
MAGDALÉNA
FÜLÖPOVÁ
FÜLÖPOVÁ
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
ZUZANA
LENKA
MÁRIA
KÁROLY
LADISLAV
JOZEF
MAREK
LUCIA
MÁRIA
ILDIKÓ
FÜLÖPPOVÁ
FÜRSTENZELLEROVÁ
FÜSSIOVÁ
FÖLDES
FÖLDES
FÖLDESI
FÖLDESI
FÖLDESIOVÁ
FÖLDESIOVÁ
FÖLDESOVÁ
4954
LUCIA
FÖLDEŠIOVÁ
4955
PETRA
FÖLDEŠOVÁ
4956
GABRIEL
FÖLDI
4957
4958
4959
IVETA
HELENA
JOZEF
FÖLÖSOVÁ
FÖRDÖSOVÁ
FĽAK
4960
ĽUBOMÍR
FĽAK
4961
JANA
GABAJOVÁ
NsP - sv. Cyrila a Metoda
- klin. pre deti a dorast
NZZ - PLPD
NsP - odd.pôrod.gynekol.
DFNsP
NZZ - pediatria
UNLP - I. KAIM
FNsP
NZZ ambul.všeobec.lekára
OZS - det. amb.
NZZ - Kožná amb.
NZZ - gastroent. amb.
1. súkromná nemocnica
a.s.
NsP - int. odd.
Hemodial. stredisko
Meddial s.r.o.
MUDr. Gazdíková - amb.
PLPD
Nemocnica a.s.
Bratislava
Krompachy
pediatria
všeobecné lekárstvo
Považská Bystrica
Bratislava
Jelenec
Košice
Nové Zámky
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Báb + Lehota
Lednické Rovne
Námestovo
Zlaté Moravce
všeobecné lekárstvo
pediatria
dermatovenerológia
gastroenterológia
Košice - Šaca
Svidník
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
Svidník
nefrológia
Bratislava
Poprad
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
II. gyn.-pôr. klinika LF UK
VSŽ Nemocnica
NsP a.s. - detské odd.
NsP
ÚVN SNP
Bratislava
Košice - Šaca
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
NsP
NsP n.o.
Levice
Levice
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
NsP sv. Barbory
Rožňava
Vojenská nemocnica ÚHL, VÚ 1355
Ružomberok
Centrum pre liečbu drog.
závisl.FNLP
Košice
HUMAX s.r.o. - ORL
amb. - Poliklinika SANAT
NZZ - detská neurolog.
amb.
NZZ - pediatria
NZZ - JF Med s.r.o.
NUSCH , a.s. odd.kardiológie a
angiológie
UN - onkologické
centrum
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
psychiatria
Levice
otorinolaryngológia
Šaľa
Komárno
Považská Bystrica
neurológia
pediatria
všeobecné lekárstvo
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Martin
neurčená odbornosť
4962
4963
4964
MARTIN
IVAN
ALEXANDRA
GABARÍK
GABAUER
GABAUEROVÁ
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
MILAN
KATARÍNA
GABRIELA
MARTIN
ADRIÁN
DRAHOSLAV
MARTIN
MIROSLAV
MAGDALÉNA
VERONIKA
HELENA
GABLAS
GABLASOVÁ
GABLÍKOVÁ
GABONA
GÁBOR
GÁBOR
GÁBOR
GÁBOR
GÁBORÍKOVÁ
GÁBORIKOVÁ
GÁBOROVÁ
4976
4977
JANKA
ANASTASIIA
GÁBOROVÁ
GABOVDA
4978
JOZEF
GABRHEL
4979
ĽUBA
GABRHELOVÁ
4980
MAGDALÉNA
GABRIELOVÁ
4981
4982
MARTA
ZUZANA
GABRIELOVÁ
GABRIELOVÁ
4983
4984
4985
ZUZANA
JÁN
PETER
GABRIELOVÁ
GABRIŠ
GÁBRIŠ
4986
4987
VILIAM
IGOR
GÁBRIŠ
GABRIŠKA
4988
4989
VLADIMÍR
MILAN
GABRIŠKA
GABRIŠKO
4990
4991
MONIKA
OĽGA
GABRIŠKOVÁ
GABRIŠKOVÁ
4992
SOŇA
GABRIŠKOVÁ
4993
4994
4995
4996
ALENA
JANA
MILADA
SIMONA
GABRIŠOVÁ
GÁBRIŠOVÁ
GÁBRIŠOVÁ
GÁBRIŠOVÁ
4997
ZUZANA
GÁBRIŠOVÁ
FNsP
SÚSCCH
FNsP
NsP F.D.Roosevelta,
infekčné odd.
NsP F. D Roosevelta
KNsP
Nové Zámky
Bratislava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
chirurgia
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Čadca
infektológia
oftalmológia
neurčená odbornosť
ÚVV a ÚVTOS
NsP F. D. Roosevelta
FNsP
NsP - gastroenter. amb.
NZZ
VEGAFEM, s.r.o.
TAPCH,s.r.o
Petoja, s.r.o. - neštátna
amb. pre deti a dorast
FNsP
NZZ - ord. liečebn.
rehabil. a akupunkt.
Princess Alexandra
Hospital
NZZ - pediatria a
dorastové lekárstvo
GaMaLaser,s.r.o. - očná
ambulancia
NsP
Nemocnica sv. Michala
a.s.
NZZ - PLPD
Psychiatrická liečebňa
Košice
Banská Bystrica
Bratislava
Lučenec
Trenčianske Teplice
Bratislava
Sabinov
všeobecné lekárstvo
klinická biochémia
neurčená odbornosť
gastroenterológia
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
Nové Zámky
Trenčín
pediatria
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Piešťany
pediatria
Trnava
Bratislava
oftalmológia
neurčená odbornosť
Bratislava
Papradno
Sučany
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Praha 4
Komárno
gastroenterológia
Martin
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurológia
Bratislava
neurológia
Bratislava
Trenčín
Snina
Bratislava
Žilina
infektológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
vnútorné lekárstvo
IK+EM institut klinické a
experimentální medicíny
Elias s.r.o.
Zdravie s.r.o.,Teplický
fang s.r.o.,Poliklinika
ŽNsP
NOVAPHARM s.r.o.
NaP - neurolog. amb.
UNB Nemocnica ak. L.
Dérera
DIABETES CENTRUM,
s.r.o.
Nemocnica s.r.o.
NsP sv. Cyrila a Metoda
FNsP
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
4998
4999
5000
5001
EVA
ŠIMONKA
JULIANA
KATARÍNA
GABRYŠOVÁ
GABUROVÁ
GABZDILOVÁ
GADOMSKÁ
5002
MÁRIA
GADUŠOVÁ
5003
5004
5005
ELENA
MILOSLAV
JAROSLAV
GADŽOVÁ
GÁFFOR
GÁFRIK
5006
MAROŠ
GÁFRIK
5007
5008
JANA
KATARÍNA
GÁFRIKOVÁ
GÁFRIKOVÁ
5009
5010
5011
5012
5013
MÁRIA
MONIKA
JOZEF
VLASTA
PAVEL
GÁFRIKOVÁ
GÁFRIKOVÁ
GÁGOR
GAHÉROVÁ
GAHÍR
5014
5015
MIROSLAVA
MIROSLAV
GAHÍROVÁ
GAJAN
5016
EVA
GAJANOVÁ
5017
5018
EVA
EMÍLIA
GAJARSKÁ
GAJDÁROVÁ
5019
LENKA
GAJDICOVÁ
5020
5021
5022
VLADIMÍR
ANNA
IRENA
GAJDIČIAR
GAJDOVÁ
GAJDOVÁ
5023
5024
EDUARD
JÁN
GAJDOŠ
GAJDOŠ
5025
JÁN
GAJDOŠ
5026
5027
JOZEF
JURAJ
GAJDOŠ
GAJDOŠ
5028
JURAJ
GAJDOŠ
NZZ - ambul. pre deti a
dorast
Intramed s.r.o. - PLPD
UNLP
FNsP
ÚVN SNP FN dolieč.odd.
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Košice
Bratislava
pediatria
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Ružomberok
vnútorné lekárstvo
Nemocnica Košice-Šaca
a.s.- fyz.-rehab.odd.
Košice - Šaca
Ortoped. ambulancia
Gammed s.r.o. ortopedická amb.
FNsP F. D. Roosevelta očná kl.
NOÚ - RDG odd.
neurčená odbornosť
Lučenec
ortopédia
Zvolen
ortopédia
Banská Bystrica
Bratislava
oftalmológia
rádiológia
NZZ Ambul.telových.lekárstva Lučenec
telovýchovné lekárstvo
Interná amb. s.r.o.
Prievidza
vnútorné lekárstvo
NsP n.o.
MEDILEA s.r.o. amb.všeob.lekára
KNsP - RDG odd.
Nemocnica akad. L.
Dérera
NZZ - Amb. pre deti a
dorast
PEDIO s.r.o.
Partizánske
úrazová chirurgia
Partizánske
Čadca
vnútorné lekárstvo
rádiológia
Bratislava
neurčená odbornosť
Dolný Kubín
Malacky
pediatria
pediatria
Kremnica
neurčená odbornosť
Krásno nad Kysucou
Malacky
Považská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
dermatovenerológia
Prievidza
Levoča
neurológia
pediatria
Hraň
pediatria
Vranov nad Topľou
pediatria
Košice - Šaca
neurčená odbornosť
Psychiatrická nemocnica
Prof. Matulaya
Gajdičiar, s.r.o.
gynekologická
ambulanicia
NZZ - PLPDD
IGA Derma s.r.o.
Neurohem s.r.o /
uniklinika /
NsP - detské odd.
Detská psychiatrická
liečebňa n.o.
Vranovská nemocnica
n.o.,
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
NZZ pri ŽOS a.s.
Detská ortopedická
klinika LFUK a DFNsP
DFNsP
SZU
Arthros Plus s.r.o. ortopedická amb.
UROX s.r.o. - urolog.
ambul.
UN - neurologická kl.
NZZ - PLPD
FNsP F. D. Roosevelta
Ilm Kreis Kliniken
FNsP
SKIA s.r.o - chirurgické
odd.
ORTO-STAFA s.r.o. ortopedická ambulancia
NZZ - ambul. všeob.
lekára
NsP - chirurg. odd.
Nemocnica sv. Michala
Trnava
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Bratislava
ortopédia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Bratislava
ortopédia
Piešťany
Košice
Medzev
Banská Bystrica
Arnstadt
Trnava
urológia
neurochirurgia
neurčená odbornosť
úrazová chirurgia
Košice
chirurgia
Krompachy
ortopédia
Nové Zámky
Svidník
Bratislava
FN
HNsP - inter. odd.
OÚSA s.r.o.
MUDr. Margita Kiripolská
s.r.o.
NZZ
FNsP
Trenčín
Trstená
Bratislava
Považská Bystrica
Kuzmice
Žilina
všeobecné lekárstvo
ortopédia
chirurgia
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
Moldava nad Bodvou
Bratislava
neurčená odbornosť
rádiológia
všeobecné lekárstvo
GAJDOŠOVÁ
GAJDOŠOVÁ
UNION a.s.
SKIA s.r.o. - rádiológia
NZZ - PLPD
MUDr. Elena Gajdošová
s.r.o. - pediatria
Clinical Hospital
Veľký Šariš
pediatria
EVA
KATARÍNA
GAJDOŠOVÁ
GAJDOŠOVÁ
GATIM, s.r.o. - Praktický
lekár pre deti a dorast
Nová Dubnica
UNB - ODCH
Bratislava
5061
KATARÍNA
GAJDOŠOVÁ
5062
5063
5064
KVETOSLAVA
LENKA
LUCIA
GAJDOŠOVÁ
GAJDOŠOVÁ
GAJDOŠOVÁ
5065
MARCELA
GAJDOŠOVÁ
5029
JURAJ
GAJDOŠ
5030
5031
5032
MAREK
MAREK
MARTIN
GAJDOŠ
GAJDOŠ
GAJDOŠ
5033
MARTIN
GAJDOŠ
5034
5035
5036
5037
5038
5039
MILAN
MIROSLAV
ONDREJ
RADOMÍR
RADOVAN
RASTISLAV
GAJDOŠ
GAJDOŠ
GAJDOŠ
GAJDOŠ
GAJDOŠ
GAJDOŠ
5040
STANISLAV
GAJDOŠ
5041
STANISLAV
GAJDOŠ
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
JÁN
MIROSLAV
MIROSLAV
PAVOL
RADOVAN
VLADIMÍR
VLADISLAV
GAJDOŠÍK
GAJDOŠÍK
GAJDOŠÍK
GAJDOŠÍK
GAJDOŠÍK
GAJDOŠÍK
GAJDOŠÍK
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
LUCIA
MAREK
ANDREA
ANETA
BLANKA
DAGMAR
DANIELA
DARINA
GAJDOŠÍKOVÁ
GAJDOŠOCI
GAJDOŠOVÁ
GAJDOŠOVÁ
GAJDOŠOVÁ
GAJDOŠOVÁ
GAJDOŠOVÁ
GAJDOŠOVÁ
5057
5058
ELENA
EVA
5059
5060
NZZ
NZZ - Ambulancia pre
deti a dorast
FN
Karaba, s.r.o
NsP sv. Cyrila a Metoda odd. cievnej chirur.
anestéziológia a intenzívna medicína
Medzev
pediatria
všeobecné lekárstvo
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
Vranov nad Topľou
Trnava
Chtelnica
pediatria
pediatria
všeobecné lekárstvo
Bratislava
chirurgia
5066
MONIKA
GAJDOŠOVÁ
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
SNEŽANA
STELLA
TOMÁŠ
ALENA
BARNABÁŠ
BORIS
PETER
TOMÁŠ
GAJDOŠOVÁ
GAJDOŠOVÁ
GAJDZIK
GAJOVÁ
GÁL
GÁL
GÁL
GÁL
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
VILIAM
ŠTEFAN
KATARÍNA
JÁN
KARINA
ZUZANA
ĽUBOMÍRA
JÁN
MILAN
PETER
ADRIANA
ELVIRA
GÁL
GÁL
GALABOVÁ
GALÁD
GALÁDOVÁ
GALÁDOVÁ
GALÁDOVÁ
GALAJDA
GALAJDA
GALAJDA
GALAJDOVÁ
GALAJDOVÁ
5087
DUŠAN
GALANDA
5088
MIROSLAV
GALANDA
5089
5090
5091
5092
5093
5094
TOMÁŠ
DIANA
LIANA
STELLA
MAREK
MIROSLAV
GALANDA
GALANDOVÁ
GALANDOVÁ
GALANDOVÁ
GALAS
GALAS
5095
MILADA
GALASOVÁ
5096
5097
5098
5099
5100
5101
MARIANA
JANA
LENKA
MÁRIA
NATAŠA
TAMARA
GALATOVÁ
GALBAVÁ
GALBAVÁ
GALBAVÁ
GALBAVÁ
GALBAVÁ
5102
5103
VIERA
DRAHOMÍR
GALBAVÁ
GALBAVÝ
5104
5105
JOZEF
ŠTEFAN
GALBAVÝ
GALBAVÝ
FNsP F. D. Roosevelta očná kl.
Benederma dermatologická ambul.
NZZ - pediatria
UNLP
LABMED a.s.
Patologkliniken Näl
Banská Bystrica
oftalmológia
Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Košice
Sweden
dermatovenerológia
pediatria
neurčená odbornosť
klinická biochémia
FNsP
ŽNsP
Alpha Medical
PATOLOGIA s.r.o.
Dr. Med. MAX PROBST
Sociálna poisťovňa
GYNPOR SK, s.r.o.
Nemocnica
NZZ - PLPD
VšNsP n.o.
Košice
Košice
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
Bratislava
Zurich
Nitra
Sliač
Bratislava
Zvolen
Lučenec
patologická anatómia
Kúpele Nimnica a.s.
MFN - I. interná kl.
FN
MFN
MUDr.Dušan Galanda
s.r.o. - chir. odd.
FNsP F. D. Roosevelta neurochir. klinika
NsP FDR neurochirurgická klinika
NsP a.s.
NsP A. Leňa
Nimnica
Martin
Bratislava
Martin
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
Humenné
chirurgia
Banská Bystrica
neurochirurgia
Banská Bystrica
Trebišov
Humenné
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
NsP - rádiodiag. odd.
NZZ - dermatovenerolog.
amb.
NZZ - amb. prakt. lekára
pre dosp.
MUDr. Ďurfinová s.r.o.
FNsP
NZZ, neurológia
Považská Bystrica
neurčená odbornosť
rádiológia
Martin
dermatovenerológia
Bratislava
Vráble
Nové Zámky
Stará Turá
všeobecné lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
neurológia
Močenok
Nitra
všeobecné lekárstvo
ortopédia
Zlaté Moravce
Bratislava
neurčená odbornosť
patologická anatómia
MUDr. Viera Galbavá
s.r.o.
NZZ - ortoped. amb.
MsN prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc.
Ústav pat. anat.
posudkové lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
5106
5107
BARBARA
MARIÁN
GALBIATI
GALBO
5108
ANTÓNIA
GALDUNOVÁ
5109
5110
5111
5112
5113
5114
ANDREA
KRISTÍNA
LUCIA
MÁRIA
IVAN
ELENA
GALČÍKOVÁ
GALČÍKOVÁ
GALČÍKOVÁ
GALČÍKOVÁ
GÁLET
GÁLETOVÁ
5115
5116
5117
5118
5119
MARIANNA
MILAN
MIROSLAVA
DUŠAN
DUŠAN
GÁLFFY HODOSY
GALGÁNEK
GALGÁNKOVÁ
GÁLIK
GÁLIK
5120
5121
JAROSLAV
PETER
GÁLIK
GALIK
5122
5123
RADOSLAV
ILKA
GÁLIK
GÁLIKOVÁ
5124
5125
JANA
JANA
GÁLIKOVÁ
GÁLIKOVÁ
5126
LENKA
GÁLIKOVÁ
5127
TEODORA
GÁLIKOVÁ
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
DAGMAR
MARIAN
ŠTEFAN
ZDENKA
JAROSLAV
MARTIN
MILAN
JANA
KATARÍNA
GALIOVSKÁ
GALIS
GÁLIS
GALISOVÁ
GALKO
GALKO
GALKO
GALKOVÁ
GALKOVÁ
5137
5138
5139
VIERA
KAROL
MIKULÁŠ
GALKOVÁ
GALLA
GALLAY
5140
5141
PETER
KLAUDIA
GALLÍK
GALLIKOVÁ
Špecializovaná
nemocnica pre ortoped.
prot. n.o.
NsP Topoľčany int.odd.
VNsP a.s. odd.anesteziológie a
intenzívnej medicíny
FNsP - II. gynekol.-pôrod.
kl.
Dialýza - Nephro s.r.o.
Hornooravská NsP
NZZ - PLPD
NSP
NZZ - PLPD
NsP - odd. FBLR
KNsP - OAIM
Kysucká NsP
CorDei s.r.o.
VšN
UN LP - odd.urgentného
prijmu
VšNsP a.s.
UNM - interná klinika
gastroenterologia
ŠN sv. Svorada - Zobor geriatr. odd.
FN
NZZ - ambul.
všeobecného lekára
Klinika pracovného lek.
toxikológie
MUDr.Galiovská s.r.o gynekolog. amb.
MUDr. Marian Galis
Nemocnica sv. Michala
VOÚ TaPCH
FN - odd.cievnej chirurg.
FN - OAIM
DFNsP
Nemocnica a.s.
FN - KAIM
DFN - odd. detskej
neurológie
LaSalus a.s.
Bratislava
Topoľčany
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Levoča
lekár bez špecializácie
Bratislava
Levice
Trstená
Slovenské Pravno
Galanta
Sereď
Dunajská Streda
Čadca
Čadca
Nová Baňa
Žiar nad Hronom
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
chirurgia
všeobecné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
kardiológia
neurčená odbornosť
Košice
Levoča
hematológia a transfuziológia
neurčená odbornosť
Martin
vnútorné lekárstvo
Nitra
Nitra
geriatria
radiačná onkológia
Moravské Lieskové 607
všeobecné lekárstvo
Martin
pracovné lekárstvo
Dubnica nad Váhom
Bratislava
Bratislava
Nitra - Zobor
Nitra
Trenčín
Banská Bystrica
Poprad
Nitra
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
psychiatria
vnútorné lekárstvo
cievna chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
Bratislava
neurológia
všeobecné lekárstvo
Nemocnica Poprad a.s. ODIR
Poprad
Nemocnica a.s.
Poprad
rádiológia
neurčená odbornosť
Nemocnica a.s. - ODIR Poprad
UNB - klinika hrudníkovej
chirurgie
Bratislava
rádiológia
UNLP - IV interná klinika Košice
vnútorné lekárstvo
GALLO
GALLOVÁ
GYNTUR s.r.o. gynekolog. amb.
UTPCHaHCH
gynekológia a pôrodníctvo
pneumológia a ftizeológia
ANNA
GALLOVÁ
NsP - psychiatrická amb. Trstená
psychiatria
5149
GRAŽYNA
GÁLLOVÁ
ortopédia
5150
INGRID
GALLOVÁ
ArtroPro,s.r.o.-ortop.amb. Martin
Pedina s.r.o. - pediatrická
amb.
Dobšiná
5151
KATARÍNA
GALLOVÁ
Bratislava
psychiatria
5152
5153
5154
MARGITA
MONIKA
ZUZANA
GALLOVÁ
GALLOVÁ
GALLOVÁ
Štítnik
Rožňava
Nové Mesto nad Váhom
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
5155
ANDREA
GALLOVIČOVÁ
Košice
neurčená odbornosť
5156
5157
5158
JARMILA
NATÁLIA
JÁN
GALLOVIČOVÁ
GALLOVIČOVÁ
GALLUS
Trenčín
Bratislava
Nitra
kardiológia
neurčená odbornosť
revízne lekárstvo
5159
KATARÍNA
GALLUSOVÁ
UNB sv. Cyrila a Metoda
GALMED, s.r.o. pediat.a dorast.ambul.
NsP sv. Barbory a.s.
NsP n.o.
FNLP - kl. rádiodiagn. a
zobrazovacích metód
JAGAL s.r.o. kardiologická amb.
OÚSA s.r.o. - KAIM
VšZP a.s.
MUDr.Katarína
Gallusová s.r.o. - amb.
pre deti a dorast
Nitra
pediatria
5160
5161
5162
5163
5164
PETER
SILVESTER
VOJTECH
PETER
NATÁLIA
GALO
GALO
GALO
GÁLÓCZY
GALÓOVÁ
Bratislava
Martin
Rimavská Sobota + Hostice
Liptovský Mikuláš
Košice
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
pediatrická hematológia a onkológia
5165
5166
5167
5168
5169
5170
BEÁTA
DAŠA
ERIKA
MÁRIA
MARTA
MIRIAM
GÁLOVÁ
GÁLOVÁ
GALOVÁ
GÁLOVÁ
GÁLOVÁ
GALOVÁ
NsP sv. Cyrila a Metoda
FN
GABELA,s.r.o
Liptovská NsP
DFN
Medicínske centrum
s.r.o. Poliklinika
FN
FN
NZZ
Košice
Nitra
Trnava
Lučenec
rádiológia
neurčená odbornosť
rádiológia
všeobecné lekárstvo
Martin
anestéziológia a intenzívna medicína
5171
5172
5173
5174
NATÁLIA
VERONIKA
JURAJ
ANDREA
GÁLOVÁ
GÁLOVÁ
GALOVIČ
GALOVIČOVÁ
UNM - KAIM
Železničná nemocnica s
poliklinikou s.r.o.
DFNsP akad. L. Dérera
Nemocnica sv.Michala
FNLP
Košice
Bratislava
Bratislava
Košice
5175
EDITA
GALOVIČOVÁ
NZZ - Relax - FBLR
Nové zámky
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
úrazová chirurgia
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
5142
LENKA
GALLÍKOVÁ
5143
ZUZANA
GALLIKOVÁ
5144
5145
JURAJ
JURAJ
GALLO
GALLO
5146
5147
PATRICK
ALENA
5148
Turčianske Teplice
Vyšné Hágy
chirurgia
pediatria
5176
5177
5178
ZUZANA
ZUZANA
ANDREA
GALOVIČOVÁ
GALOVIČOVÁ
GÁLUSOVÁ
5179
ANNA
GALVÁNKOVÁ
5180
5181
JANA
MICHAL
GALVÁNKOVÁ
GAMAN
5182
5183
5184
5185
5186
5187
VLADIMÍR
JURAJ
DIANA
IVETA
MÁRIA
ANDREJ
GAMAN
GANAJ
GANAJOVÁ
GANAJOVÁ
GANCARČÍKOVÁ
GANOBJAK
5188
5189
5190
5191
5192
ATTILA
MARCELA
ALEXANDRA
JANA
MARTIN
GÁNYOVICS
GÁNYOVICSOVÁ
GARAFOVÁ
GARAIOVÁ
GARAJ
5193
MIROSLAV
GARAJ
5194
PAVOL
GARAJ
5195
5196
VLADIMÍR
VLADIMÍR
GARAJ
GARAJ
5197
5198
ALŽBETA
ANNA
GARAJOVÁ
GARAJOVÁ
5199
5200
BARBORA
DANICA
GARAJOVÁ
GARAJOVÁ
5201
DANIELA
GARAJOVÁ
5202
EVA
GARAJOVÁ
5203
INGRID
GARAJOVÁ
5204
5205
JANA
LUCIA
GARAJOVÁ
GARAJOVÁ
5206
MARIANNA
GARAJOVÁ
5207
ZUZANA
GARAJOVÁ
NZZ amb.
Bratislava
MEDIGAL s.r.o
Nové Zámky
Univerzitná nemocnica
Bratislava
MUDr. Galvánková s.r.o.
- interná ambul.
Topoľčany
MUDr. Galvanková s.r.o. detská psychiatrická
amb.
Nitra
FN - gynekol.pôrod.odd. Trenčín
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach - ortop.traum. odd.
Bojnice
NsP - chirurgické odd.
Revúca
NZZ
Valaliky
RM-H n.o. NsP
Revúca
FN
Trenčín
FN
Trenčín
Falck Záchranná a.s.
RLP
Tornaľa
NEPHRO IMPAX s.r.o. Rimavská Sobota
DFNsP
Bratislava
Nemocničná a.s.
Malacky
NsP
Bojnice
dermatovenerológia
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
NZZ - Ambulancia PLPD
FemiMed,s.r.o. gynekolog. amb.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NsP - psychiatr. odd.
NZZ - dorastové
lekárstvo
Poliklinika Socius
Poltár
všeobecné lekárstvo
Brezová pod Bradlom
gynekológia a pôrodníctvo
Bojnice
Bojnice
neurčená odbornosť
psychiatria
Bratislava
Modra
dorastové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
FNsP FDR - neurol.odd.
NsP
NZZ diabetologická
ambulancia
MUDr. Eva Garajová detská psychiatria a
psych. s.r.o.
Socialna poisťovňa posud.lekár
Kl. pracov. lekárstva a
toxikológie MFN
ÚVN - interné odd.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Dolnooravská NsP L. N.
Jégého
Banská Bystrica
Bratislava
Zlaté Moravce
neurológia
psychiatria
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Prievidza
psychiatria
Nitra
urgentná medicína
Martin
Ružomberok
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Bojnice
psychiatria
Dolný Kubín
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
detská psychiatria
neurčená odbornosť
ortopédia
chirurgia
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
urgentná medicína
nefrológia
pediatria
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
5208
ĽUBOMÍRA
GARAJOVÁ
5209
5210
HANA
ANNA
GARANOVÁ
GARANOVÁ-SENKOVÁ
5211
KAMIL
GARAY
5212
5213
ROBERT
MARIAN
GARAY
GARBAN
5214
5215
5216
5217
MARIAN
MARTA
ADRIAN
ANNA
GARBAN
GARBIAROVÁ
GARCHAR
GARDEN
5218
ROMAN
GARDLÍK
5219
5220
5221
5222
5223
ĽUDOVÍT
DAGMAR
MARTINA
JÁN
JANA
GARDOŠ
GARDOŠOVÁ
GARECOVÁ
GASPER
GASPEROVÁ
5224
5225
VIERA
ANDREA
GASPEROVÁ
GATTERMAYER
5226
JOZEF
GAULIEDER
5227
5228
5229
5230
5231
5232
PAVEL
DAGMAR
MARIÁN
JOZEF
PAVOL
LENKA
GAVAČ
GAVAČOVÁ
GAVALIER
GAVAĽA
GAVAĽA
GAVAĽOVÁ
5233
5234
5235
5236
5237
ANTON
MIROSLAV
EDUARD
PAVEL
PETER
GAVEL
GAVENDA
GAVORA
GAVORNÍK
GAVORNÍK
5238
DAGMAR
GAVORNÍKOVÁ
5239
5240
5241
EVA
MARCELA
JANA
GAVORNÍKOVÁ
GAVORNÍKOVÁ
GAVOROVÁ
MUDr.Ľubomíra
Garajová s.r.o. ambul.prakt.lekára
VOÚ a.s - klinika
rádioterapie a onkológie
NZZ - amb.PLPD
NZZ - Praktický lekár pre
dospelých
NEURÓN PLUS s.r.o.
neurológia
Mestská polikl., NZZ chir. amb.
NsP Trstená
Univerzitná nemocnica
PRADOS s.r.o.
Ústav molekulárnej
biomedicíny LFUK
Halič
vnútorné lekárstvo
Košice
Rožňava
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
Topoľčany
všeobecné lekárstvo
Bratislava
neurológia
Šurany
Trstená
Bratislava
Most pri Bratislave
chirurgia
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
FNsP J. A . Reimana
FNsP J. A . Reimana
FNsP J. A. Reimana
Stanica ZS
NZZ - detská amb.
GAV Praktik s.r.o ambul.všeobecného
lekára
Falkensteinklinik
Prešov
Prešov
Prešov
Vranov nad Topľou
Poltár + Málinec
neurčená odbornosť
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
pediatria
Sečovce
Bad Schandau- Ostrau, D
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Forlife,a.s. - detská amb.
Nemocnica sv. Michala,
a.s.
VÚHE
ZAMAR s.r.o. - ZDZS
FNsP
ÚDZS
ORL Humenné s.r.o.
ÚDZS - súdnolek.a
patologickoanat.pracovis
ko
NZZ
Komárno
pediatria
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Nitra
Humenné
vnútorné lekárstvo
klinická imunológia a alergológia
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
súdne lekárstvo
neurčená odbornosť
Poprad
Trenčín
súdne lekárstvo
pediatria
všeobecné lekárstvo
FN - LF UK
Bratislava
vnútorné lekárstvo
ProCare Pro Sanus a.s.
RIMED s.r.o. - amb.
všeob. lekára
Novartis Slovakia s.r.o.
ÚDZS - SLaPA
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Bratislava
Lučenec
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
patologická anatómia
5242
5243
ANDREA
OĽGA
GAVULOVÁ
GAYOVÁ
5244
LADISLAV
GAZDAG
5245
5246
STANISLAV
DÁŠA
GAZDAG
GAZDAGOVÁ
5247
5248
PAVOL
IVICA
GAZDIČ
GAZDIČOVÁ
5249
MIROSLAV
GAZDÍK
5250
PETER
GAZDÍK
5251
5252
5253
5254
5255
EMÍLIA
KAMILA
KATARÍNA
MÁRIA
MÁRIA
GAZDÍKOVÁ
GAZDÍKOVÁ
GAZDÍKOVÁ
GAZDÍKOVÁ
GAZDÍKOVÁ
5256
5257
5258
MARTINA
IGOR
DOMINIKA
GAZDÍKOVÁ
GAĽA
GAĽOVÁ
5259
5260
MÁRIA
DUŠAN
GAĽOVÁ
GAŠA
5261
5262
RUDOLF
BARTOLOMEJ
GAŠKO
GAŠPAR
5263
IVAN
GAŠPAR
5264
5265
IVAN
LADISLAV
GAŠPAR
GAŠPAR
5266
MIROSLAV
GAŠPAR
5267
5268
5269
MIROSLAV
PETER
PETER
GAŠPAR
GAŠPAR
GÁŠPÁR
5270
5271
5272
RASTISLAV
TIBOR
ĽUDOVÍT
GAŠPAR
GAŠPAR
GAŠPAR
5273
PETER
GAŠPAREC
5274
KATARÍNA
GAŠPAREKOVÁ
NZZ - očná amb.
Stará Ľubovňa
Východoslov.onkologický
ústav, a.s.
Košice
UN LP - klinika
úraz.chirurgie - JIS
Košice
NsP n.o.
Partizánske
Nemocnica J. A.
Reimana - kardiocentrum
ALIATROS s.r.o.
Amb. prakt. lekára pre
dosp.
MP MEDIK s.r.o. ambul.všeobec.lekára
Slovenské liečebné
kúpele a. s.
oftalmológia
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Prešov
Bratislava
kardiológia
klinická mikrobiológia
Rajec
všeobecné lekárstvo
Kapušany pri Prešove
všeobecné lekárstvo
Trenčianske Teplice
DIA FOTO s.r.o.
NZZ - PLPD
ÚVN SNP
Nemocnice a polikliniky
VšN
UNLP - IV. interná kl.
FNsP J. A. Reimana
Bratislava
Bratislava
Ružomberok
neurológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
Žiar nad Hronom
Košice
Prešov
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
NZZ - kardiologická amb.
FN - OAIM
Psychiatrická nemocnica
n.o.
RLP Medzilaborce
PLK Eurotrade Slovakia
s.r.o.
NZZ - Amb. pre deti a
dorast Infektolog.amb.
SRLP - NsP
HPL spol.s.r.o. odd.mykológie
Trnava
Trenčín
kardiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Michalovce
Medzilaborce
revízne lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Zvolen
chirurgia
Lučenec
Liptovský Mikuláš
infektológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
RehabMed s.r.o.
KOS ZZS
VÚSCH a.s.
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
Med. LaVita s.r.o.
FN - II.interná klinika
Dunajská Streda
Banská Bystrica
Košice
klinická mikrobiológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Piešťany
Veľký Krtíš
Bratislava
urológia
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
PTV Medical centre s.r.o. Malacky
FNsP sv. Cyrila a
Metoda
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
5275
ALEXANDER
GAŠPARETZ
NZZ - urolog. amb.
Levice
urológia
5276
5277
5278
5279
5280
5281
IDA
ALEXANDER
FRANTIŠEK
HENRICH
JÁN
JANA
GAŠPARETZOVÁ
GAŠPARIK
GAŠPARÍK
GAŠPARÍK
GAŠPARIK
GAŠPARÍKOVÁ
Levice
Šahy
Bratislava
Myjava
Bratislava
Košice - Šaca
dermatovenerológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
rádiológia
5282
SIDÓNIA
GAŠPARIKOVÁ
Prešov
neurčená odbornosť
5283
5284
TERÉZIA
VERONIKA
GAŠPARÍKOVÁ
GAŠPARÍKOVÁ
NZZ - dermatoven. amb.
Hospitale s.r.o.
Neurall s.r.o.
NsP - gyn-pôr. odd.
Univerzitná nemocnica
Nemocnica VSŽ a.s.
FNsP J. A. Reimana odd. vnútorného
lekárstva
Gamedic, s.r.o. Praktický lekár pre
dospelých
VšNsP a.s.
Šahy
Levoča
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
5285
ALICA
GAŠPAROVÁ
Dunajská Streda
psychiatria
5286
BEÁTA
GAŠPAROVÁ
Zvolen
psychiatria
5287
DARINA
GAŠPAROVÁ
Krupina
oftalmológia
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
EMA
EVA
EVA
KATARÍNA
MÁRIA
MÁRIA
NADEŽDA
ZUZANA
ĽUBICA
IVO
MILOŠ
GAŠPAROVÁ
GAŠPAROVÁ
GAŠPAROVÁ
GAŠPAROVÁ
GAŠPAROVÁ
GAŠPAROVÁ
GAŠPAROVÁ
GAŠPAROVÁ
GAŠPAROVÁ
GAŠPAROVIČ
GAŠPAROVIČ
Žilina
Bratislava
Hlohovec
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Neded
Lučenec
Prešov
Žilina
Bratislava
Nitra
5299
BEÁTA
GAŠPAROVIČOVÁ
Nitra
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
neurológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
neurológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
chirurgia
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
5300
5301
5302
NIKA
VIOLA
PAVEL
GAŠPAROVIČOVÁ
GAŠPAROVIČOVÁ
GAŠPERÍK
NZZ - psychiatrická amb.
psychiatrické oddelenie
Nemocnice Zvolen
AMBOKA, s.r.o. oftalmológia
KT MED s.r.o. ZS
Lietavská Lúčka
ŽNsP
NZZ - neurolog. amb.
MUDr. Gašparová s.r.o.
FNsP
NZZ - gynekolog. amb.
NZZ NEUROTEC s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
FNsP
NÚSCH,a.s.
ÚVV
FN - oddelenie
rehabilitácie
NsP - II. gynekol.pôrodnícka kl.
Bratislava
neurčená odbornosť
Čadca
vnútorné lekárstvo
5303
5304
GABRIELA
MARTINA
GAŠPERÍKOVÁ
GAŠTANOVÁ
NsP
NZZ - ambulancia prakt.
lekára pre dospelých
UNB - L. Dérera
Sabinov
Bratislava
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
5305
5306
5307
5308
ADRIANA
ANDREJ
MAGDALÉNA
KATARÍNA
GÁŤOVÁ
GAŽI
GAŽÍKOVÁ
GAŽIOVÁ
Sanatorium Helios s.r.o. Martin
gynekológia a pôrodníctvo
NZZ - PLPD
NsP
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
5309
5310
MIRIAM
GABRIEL
GAŽIOVÁ
GAŽO
NZZ - neurologická amb. Bratislava
Nitrianske Pravno
Skalica
neurológia
5311
5312
5313
5314
5315
IVAN
MARTIN
DANA
ERIKA
SLÁVKA
GAŽO
GAŽO
GAŽOVÁ
GAŽOVÁ
GAŽOVÁ
5316
VLADIMÍR
GAŽOVIČ
5317
ALEXANDRA
GAŽOVIČOVÁ
5318
ZLATICA
GAŽOVIČOVÁ
5319
5320
5321
5322
LÝDIA
EVA
MÁRIA
MIROSLAV
GAŽÚROVÁ
GBELCOVÁ
GBELCOVÁ
GBÚR
5323
LILIANA
GBURÍKOVÁ
5324
5325
KATARÍNA
ĽUDMILA
GBÚROVÁ
GBUROVÁ
5326
PETER
GDOVIN
5327
5328
5329
MIRIAMA
ZUZANA
ANDREA
GDOVINOVÁ
GDOVINOVÁ
GEBHARDTOVÁ
5330
5331
5332
5333
5334
KAROL
MARGARÉTA
JAKUB
LUCIA
MARTINA
GECÍK
GECÍKOVÁ
GÉCZ
GÉCZOVÁ
GEDAIOVÁ
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
EVA
KAROL
EVA
VEGA
TOMÁŠ
TATIANA
KATARÍNA
MÁRIA
GEDEONOVÁ
GÉČ
GEČEOVÁ
GEHJUNG
GEIST
GEISTOVÁ
GEJDOŠOVÁ
GEJDOŠOVÁ
5343
5344
EVA
MIROSLAVA
GELDNER
GELETOVÁ
5345
ANDREA
GELIENOVÁ
NZZ - gynekolog. amb.
Gyn sante s.r.o.
NsP - psychiatria
INT - GER s.r.o
Laboratórium klin.
biochémie
NÚTPCHaHCH - odd.
klinických laboratórií
Labor. klin. biochémie G Lab s.r.o.
Amb. PLD - MUDr.
Gažúrová
FNsP a.s.
FNLP
L-DERM s.r.o. dermatoven. amb.
UN LP - oddelenie
lab.medicíny
NsP sv. Jakuba n.o.
BSH Drives and Pumps
s.r.o
Vysokošpecializovaný
odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša n.o.
FNLP - neurologická kl.
UNB
NOVARTIS Slovakia
s.r.o.
DFNsP
DFNsP
DFNsP
Všeobecná nemocnica
GED-EVA s.r.o. pediatrická ambul.
NsP
Amb. všeob. lekárstva
NsP sv. Lukáša a.s.
NsP F. D. Roosevelta
Nemocnica a.s.
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
NsP n.o.
NZZ - MUDr. Andrea
Gelienová s.r.o.
Prievidza
Bratislava
Trenčín
Vrbové
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
vnútorné lekárstvo
Nitra
klinická biochémia
Vyšné Hágy
klinická biochémia
Nitra
klinická biochémia
Rožňava
Skalica
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Košice
vnútorné lekárstvo
Spišská Nová Ves
dermatovenerológia
Košice
Bardejov
hematológia a transfuziológia
neurčená odbornosť
Michalovce
všeobecné lekárstvo
Košice
Košice
Bratislava
neurčená odbornosť
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Bratislava 3
Bratislava
Bratislava
Rimavská Sobota
nefrológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
psychiatria
Rožňava
Lučenec
Košice
Galanta
pediatria
chirurgia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Poprad
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Bratislava
Partizanske
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Žiar nad Hronom
pediatria
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
DANIELA
JANA
MAREK
JOZEF
JURAJ
PETER
GABRIELA
GELJENOVÁ
GELLENOVÁ
GEMBALA
GEMBEŠ
GÉMEŠ
GÉMEŠ
GÉMEŠOVÁ
5353
5354
5355
EDUARD
ANDREJ
DAGMAR
GEMZA
GENCIK
GENDIAROVÁ
5356
5357
5358
5359
5360
HELENA
ZUZANA
STANISLAV
PAVOL
BOŽENA
GENSERKOVÁ
GENZOROVÁ
GERBEL
GERBERY
GERBERYOVÁ
5361
5362
EMÍLIA
KATARÍNA
GERBOCOVÁ
GERECOVÁ
5363
5364
NADEŽDA
JOZEF
GERENČÉROVÁ
GERGEL
5365
5366
5367
MICHAL
MICHAL
VLADIMÍR
GERGEL
GERGEL
GERGEL
5368
PETER
GERGELY
5369
5370
5371
MONIKA
IGOR
MARGITA
GERGELYOVÁ
GERGIČ
GERGIČOVÁ
5372
5373
HANA
PAVOL
GERGIŠÁKOVÁ
GERHÁT
5374
MARGITA
GERHÁTOVÁ
5375
5376
5377
EVA
KATARÍNA
MÁRIA
GERINCOVÁ
GERINCOVÁ
GERINCOVÁ
5378
ANTON
GERINEC
DANUMED s.r.o. ambul.všeobecného
lekára
NZZ - PLPD
HNsP
Poliklinika n.o.
FNsP F. D. Roosevelta
UNM
ARCH i MED s.r.o.
Senec
Brezová pod Bradlom
Trstená
Senica
Banská Bystrica
Martin
Banská Bystrica
Psychiatrická nemocnica privátna ambul.
Kremnica
MedGen s.r.o.
Bratislava
NZZ - očná amb.
Partizánske
Všeobecná nemocnica
n.o.
Žiar nad Hronom
FNsP
Žilina
MEDDIAL s.r.o.
Bratislava
Germed, s.r.o.
Brezno
NZZ - PLPD
Brezno
Neštátna očná
ambulancia
Snina
DFN - 1 KDaD
Košice
Analyticko diagnostické
laboratórium s.r.o.
Sabinov
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
MGM medical s.r.o.Púchovské centrum
plastickej chirurgie
Púchov
FNsP
Bratislava
FN
Bratislava
NsP n.o. - angiol. ambul. Levice
FORLIFE n.o.
Všeobecná nemocnica
Komárno
Medoff s.r.o.
Hlohovec
Súdne lekárstvo a
patologická anatómia
Socialna poisťovňa
pobočka
DFNsP -detská ortoped.
klin. DFNsP a LFUK
FNsP
NZZ - PLPDD
Klinika detskej
oftalmológie LF UK
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
urológia
urológia
úrazová chirurgia
geriatria
psychiatria
lekárska genetika
oftalmológia
hematológia a transfuziológia
neurčená odbornosť
urológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
pediatria
hematológia a transfuziológia
klinická biochémia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
angiológia
pneumológia a ftizeológia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
neurčená odbornosť
Topoľčany
posudkové lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Bratislava
ortopédia
neurčená odbornosť
pediatria
Bratislava
oftalmológia
5379
EMÍLIA
GERLAŠINSKÁ
5380
MÁRIA
GERLAŠINSKÁ
5381
5382
5383
5384
5385
5386
LADISLAV
VLADIMÍRA
PRISKA
JÁN
ZORA
ĽUBOMÍR
GERLICH
GERLICHOVÁ
GERLICIOVÁ
GERMÁN
GERMANOVÁ
GERNÁTH
5387
ERIKA
GERNÁTHOVÁ
5388
5389
MAGDALÉNA
RENÁTA
GEROVÁ
GEROVÁ
5390
5391
5392
5393
ZORA
KATARÍNA
BERNARD
MÁRIA
GEROVÁ
GERSTNEROVÁ
GERYK
GERYKOVÁ BUJALKOVÁ
5394
5395
JURAJ
OĽGA
GERŽENI
GERŽENIOVÁ
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
LADISLAV
JOZEF
ZDENKA
MARIÁN
AMIR
AHMAD
ANNA
GETLÍK
GEÖREÖGH
GEŠOVÁ
GEŠVANDTNER
GHAEDI
GHARAIBEH
GHEORGHESCU
5403
5404
EMIL
GEORGINA
GHOBRIAL
GHOBRIALOVÁ
5405
5406
5407
MICHAL
EVA
MÁRIA
GIBA
GIBALOVÁ
GIBALOVÁ
5408
5409
5410
5411
5412
5413
CLAUDIA
MIROSLAVA
MÁRIA
EVA
MONIKA
MÁRIA
GIBARTI
GIBEJOVÁ
GIBODOVÁ
GIBOVÁ
GIBOVÁ
GIEROVÁ
5414
5415
KRISTÍNA
MIRIAMA
GIERTLOVÁ
GIERTLOVÁ
Analyticko-diagnostické
laboratórium a
ambulancie s.r.o.
NsP J.A.Reimana,
novorod.odd.
NsP Prievidza - odd.
dlhodobo chorých
NZZ
Prešov
klinická mikrobiológia
Prešov
neonatológia
Bojnice
Prievidza
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
OTO-PROT s.r.o
NZZ
NsP - neurolog. odd.
Komárno
Banská Bystrica
Spišská Nová Ves
otorinolaryngológia
akupunktúra
neurológia
NsP - psychiatrické odd.
I. gynekologickopôrodnícka kl. LFUK
FNsP J. A. Reimana
Region.úrad verejného
zdravotníctva
NZZ - detský lekár
Levoča
psychiatria
Bratislava
Prešov
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
Bratislava
Štúrovo
Paphos - Cyprus
Malacky
vnútorné lekárstvo
pediatria
Krompachy
Bardejovské kúpele
Trenčianske Teplice
Šurany
Bratislava
Piešťany
Čadca
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
vnútorné lekárstvo
rádiológia
Šurany
Nové Zámky
gynekológia a pôrodníctvo
dermatovenerológia
Trebišov
Bratislava
gastroenterológia
pediatria
Košice
Nitra
rádiológia
neurčená odbornosť
Ružomberok
Žilina
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Brezno
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Nemocničná a.s.
NsP Krompachy gyn.pôr. odd.
NsP Sv. Jakuba n.o.
Kúpele Trenčianske
Teplice a.s.
NZZ - gyn. amb. Elitex
FNsP
NsP - int. odd.
NsP
MsPLK - gynekolog. odd.
NsP
Gastromedical, s.r.o.gastroenter. amb.
Salutaris s.r.o.
UN LP - I.Klinika
radiológie
FN
ÚVN SNP
FNsP - interné odd.
Ústav patologickej
anatómie
NsP n.o.
lekárska genetika
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
STANISLAV
RUDOLF
JURAJ
PETER
PETRA
ZUZANA
ĽUBICA
TIBOR
GILAN
GILÁNIK
GIMERA
GINDL
GINDLOVÁ
GINDLOVÁ
GINDLOVÁ
GINELLI
5424
5425
5426
5427
5428
5429
ALŽBETA
ALŽBETA
ANNA
GABRIEL
MÁRIA
TOMÁŠ
GINELLIOVÁ
GINELLIOVÁ
GINTEROVÁ
GINZERY
GINZERYOVÁ
GIRALTOŠ
5430
OĽGA
GIRAŠKOVÁ
5431
BEÁTA
GIROVSKÁ
5432
5433
KATARÍNA
ANNA
GLADIŠOVÁ
GLAMOŠOVÁ
5434
5435
JOZEF
STANISLAV
GLASA
GLASNÁK
5436
ANNA
GLASNÁKOVÁ
5437
EVA
GLASNÁKOVÁ
5438
OLGA
GLASNER
5439
HELENA
GLASOVÁ
5440
ZUZANA
GLATZOVÁ
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
ŠTEFÁNIA
PETER
LADISLAV
IMRICH
ANDREA
ANNA
GABRIELA
ZUZANA
GLATZOVÁ
GLESK
GLESO
GLÉZL
GLÉZLOVÁ
GLÉZLOVÁ
GLINSKÁ
GLIVIAKOVÁ
5449
ZUZANA
GLIVIAKOVÁ
Sono-Horma gynekolog.
centrum s.r.o.
Nitra
gynekológia a pôrodníctvo
NsP a.s.
Diagnóza s.r.o.
FN ak. L. Dérera
Praktický lekár, s.r.o.
Diagnóza s.r.o.
FN L. Pasteura
Ústav súdneho lekárstva
LFUPJŠ
GIN - MED s.r.o.
Trebišov
Galanta
Bratislava
Krupina
Galanta
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
všeobecné lekárstvo
rádiológia
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
Kráľovský Chlmec
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
MEDIGI s.r.o
MEDIGI s.r.o.
NsP Š. Kukuru n.o.
Súdne lekárstvo a
patologická anatómia
Medirex a.s. - centrálne
laborátorium
NÚSCCH, a.s. odd.arytmií a
kardiostimulácie
Psych.amb.NsP
Ústav farmakol. a
klinickej farmak. SZU
ÚVN SNP - FN
Neuroprax s.r.o. neurolog. amb.
Hurbanovo
Komárno
Michalovce
pneumológia a ftizeológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Prešov
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
Bratislava
Čadca
kardiológia
psychiatria
Bratislava
Trenčín
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Žilina
neurológia
NsP MUDr. L. N. Jégého
Psychiatrická nemocnica
n.o.
LF SZU - Ústav
farmakológie klinic.a
experim. farm.
GLADIMED s.r.o. ambul.všeobecného
lekára
Ambulancia pre deti a
dorast
Dolný Kubín
neurológia
Michalovce
neurčená odbornosť
Bratislava
klinická farmakológia
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Kežmarok
pediatria
NsP - gynekolog. odd.
Duševné centrum s.r.o.
IZD, MRI s.r.o.
Dôvera a.s. ZP
FNsP
Piešťany
Dubnica nad Váhom
Trnava
Trenčín
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
rádiológia
revízne lekárstvo
oftalmológia
DIAZV s.r.o diabetol.ambul.
Trnava
vnútorné lekárstvo
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
JANA
JANKA
IVAN
JOZEF
DRAHOSLAVA
LIBUŠA
MAGDALÉNA
GLOBANOVÁ
GLOBINOVSKÁ
GLONEK
GLOS
GLOSOVÁ
GLOSOVÁ
GLOVOVÁ
5457
MIROSLAV
GLÜCK
5458
5459
JURAJ
FRANTIŠEK
GMITROV
GMITTER
5460
5461
5462
5463
5464
5465
JARMILA
KARIN
NATÁLIA
ELVÍRA
ALENA
INGRID
GMITTEROVÁ
GMITTEROVÁ
GNOJČÁKOVÁ
GNOTHOVÁ
GOCELIAKOVÁ
GOCMANOVÁ
5466
5467
DUŠAN
IGOR
GODA
GODÁL
5468
5469
5470
5471
LENKA
RÓBERT
ÁGNES
ANNA
GODÁL
GODÁL
GODÁNYOVÁ
GODOČÍKOVÁ
5472
VLADIMÍR
GOČ
5473
JOZEF
GOČÁL
5474
5475
5476
ANDREA
MARTIN
KLAUDIA
GOČALOVÁ
GOČÁR
GOČÁROVÁ
5477
5478
5479
DOMINIKA
MICHEL
DANA
GOČIK
GOČIK
GOFFOVÁ
5480
5481
STANISLAV
MÁRIA
GOFUS
GOFUSOVÁ
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
ANDREA
IVAN
ALICA
JANA
MIROSLAV
MIROSLAVA
DANA
GŐGHOVÁ
GOGOLÁK
GOGOLÁKOVÁ
GOGOLÁKOVÁ
GOGORA
GOGOROVÁ
GOGOVÁ
FN - OAIM
NsP
SÚSCH
NsP n.o.
Polikl.odd. TaRCH
Trenčín
Poprad
Bratislava
Ilava
Žilina
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
NÚTPCHaHCH
Centrum Plastickej
chirurgie
Všeobecná nemocnica
n.o.
FNLP
NsP - geriatrické a
doliečovacie odd.
FNsP - II. neurolog. kl.
FNsP
UNLP - novorod. odd.
Vyšné Hágy
neurčená odbornosť
Košice
plastická chirurgia
Gelnica
Košice
vnútorné lekárstvo
patologická anatómia
Svidník
Bratislava
Nové Zámky
Košice
vnútorné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
neonatológia
NsP
Ambulancia prakt. lekára
pre dospelých
NZZ - PLPD
FNsP - IV. int. klinika
LFUK
NOÚ
NsP - neurologické odd.
Nitra
klinická mikrobiológia
Michalovce
Svinná
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Dunajská Streda
neurčená odbornosť
klinická onkológia
neurológia
neurčená odbornosť
Prešov
klinická onkológia
Trstená
všeobecné lekárstvo
Košice
Bratislava
Bratislava
nefrológia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Košice
Košice
Liptovský Mikuláš
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurológia
Trhovište
Michalovce
všeobecné lekárstvo
kardiológia
Rožňava
Bratislava
Trenčín
Trstená
Trenčín
Trenčín
Topoľčany
vnútorné lekárstvo
neurológia
posudkové lekárstvo
neurčená odbornosť
patologická anatómia
neurčená odbornosť
geriatria
NsP - odd. klinickej
onkológie
Súkrom. amb. prakt.
lekára pre dosp.
LOGMAN East a.s. Nefrologické centrum
NÚSCH a.s.
OÚSA s.r.o.
Železničné zdravotníctvo
s.r.o.
DFN - detská chirurgia
Liptovská NsP
Územné zdrav. stredisko
NZZ - kardiolog. amb.
ANGELUS s.r.o. kardiol.-inter. amb.
Neurol. kl. SPAM FN
Sociálna poisťovňa
Hornooravská NsP
Medicyt, s.r.o.
NsP
Nemocnica n.o.
gastroenterológia
pneumológia a ftizeológia
5489
5490
EVA
JANA
GOGOVÁ
GOGOVÁ
5491
5492
5493
5494
MAREK
MATEJ
FRANTIŠEK
MARTINA
GOJDIČ
GOJDIČ
GOLAS
GOLASOVÁ
5495
PATRÍCIA
GOLDENBERG
5496
5497
ZOLTÁN
ERIKA
GOLDENBERG
GOLDSCHMIDTOVÁ
5498
IVANA
GOLDSCHMIDTOVÁ
5499
EVA
GOLDSCHMIEDOVÁ
5500
5501
5502
JOZEF
ALENA
KATARÍNA
GOLIAN
GOLIANOVÁ
GOLIANOVÁ
5503
5504
5505
SILVIA
MARIÁN
KVETOSLAVA
GOLIAŠOVÁ
GOLIS
GOLISOVÁ
5506
5507
JÁN
VIERA
GOLJER
GOLSKÁ
5508
5509
ALEXANDER
LIBOR
GOLUBOV
GOMBALA
5510
5511
ADELA
LEA
GOMBALOVÁ
GOMBÁROVÁ
5512
AMÁLIA
GOMBITOVÁ
5513
VLADIMÍR
GOMBOŠ
5514
5515
5516
5517
5518
5519
ANNA
EVA
KATARÍNA
KATARÍNA
LAURA
MONIKA
GOMBOŠOVÁ
GOMBOŠOVÁ
GOMBOŠOVÁ
GOMBOŠOVÁ
GOMBOŠOVÁ
GOMBOŠOVÁ
5520
ZLATICA
GOMBOŠOVÁ
MUDr.Eva Gogová s.r.o. gynekologická
ambulancia
Ilava
CARE +, s.r.o.
Zemianske Kostoľany
Nemocnica akad. L.
Dérera
Bratislava
FNsP akad. L. Dérera
Bratislava
NsP
Žilina
KRANKAS, s.r.o.
Žilina
STARMED s.r.o. pediatria
Bratislava
LF UK a UNB I.neurol.klinika
Bratislava
FNsP - pediatrické odd. Nové Zámky
NsP - inter. a nefrol.odd.
ProCare medicínske
Centrum s.r.o.
NZZ ambul.všeob.lekára
NZZ - PLPD
NsP detské odd.
Nemocnica Zvolen a.s. geriatr. odd.
GOLIS s.r.o.
Asmea s.r.o. - interná
ambul.
Medikus s.r.o.
INSPIRO s.r.o - pneum. a
ftizeol. ambul.
MC s.r.o.
Poradenstvo v oblasti
zdravého životného štýlu
FN
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
Nefrol. a dialyzačné
centrum Fresenius
Pinelova psychiatrická
nemocnica
NZZ
Reagomed s.r.o.
REAGOMED s.r.o.
UNLP - I. int. klinika
VšNsP n.o.
ŽOS Medika, s.r.o. interná amb.
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
kardiológia
vnútorné lekárstvo
pediatria
neurológia
pediatria
Revúca
vnútorné lekárstvo
Nitra
klinická imunológia a alergológia
Detva
Košice + Košická Belá / 044 65 /
Zvolen
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pediatria
Zvolen
Trnava
geriatria
oftalmológia
Bratislava
Žilina
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Humenné
Nitra
pneumológia a ftizeológia
kardiológia
Budča
Nitra
psychiatria
neurčená odbornosť
Košice - Šaca
neurčená odbornosť
Košice
nefrológia
Pezinok
Michalovce
Košice
Košice
Košice
Lučenec
psychiatria
pediatria
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
gastroenterológia
neurčená odbornosť
Vrútky
vnútorné lekárstvo
5521
RITA PILAR EDIT
GÓMEZ RAMÓN
5522
5523
5524
IVANA
JANA
EVA
GOMOLOVÁ
GOMULCOVÁ
GONCALVESOVÁ
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
ĽUDOVÍT
ANNA
EVA
GABRIELA
IVANA
JUDITA
MARGITA
ALŽBETA
IVAN
GONDA
GONDOVÁ
GONDOVÁ
GONDOVÁ
GONDOVÁ
GONDOVÁ
GONDOVÁ
GONDŽÚROVÁ
GONOS
5534
5535
5536
DANIELA
KATARÍNA
JOZEF
GONOSOVÁ
GONOVÁ
GONSORČÍK
5537
VIERA
GONSORČÍKOVÁ
5538
5539
OĽGA
ELENA
GONŠČÁKOVÁ
GONŠOROVÁ
5540
5541
5542
5543
5544
IVAN
ZSOLT
ONDREJ
KATARÍNA
ANNA
GOŇKO
GÓRA
GORBÁR
GORBÁROVÁ
GORDANOVÁ
5545
5546
KATARÍNA
LUCIA
GORDANOVÁ
GORDULIČOVÁ
5547
5548
5549
5550
5551
JAKUB
ADRIANA
ĽUDMILA
MARTINA
EDITA
GOREL
GORELČÍKOVÁ
GORELOVÁ
GORGIJEVOVÁ
GÓROVÁ
5552
ŠTEFAN
GORTHA
5553
RENÁTA
GORTHOVÁ
5554
5555
DANICA
MARIÁN
GOSSÁNYIOVÁ
GOTTAS
5556
5557
LUCIA
MARTA
GOTTHARDTOVÁ
GOTTLIEBOVÁ
NsP Milosr. bratia, s.r.o.
Univerzitná nemocnica
OPP
FNsP J. A. Reimana
NÚSCCH a.s.
MUDr. Ľudovít Gondy GYNPOR s.r.o.
DFNsP - 1. detská klin.
NZZ
DFNsP
DFNsP
Interná amb.
Bratislava
neurčená odbornosť
Martin
Prešov
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
kardiológia
Krupina
Bratislava
Partizánske
Bratislava
Banská Bystrica
Poltár
gynekológia a pôrodníctvo
endokrinológia
pediatria
oftalmológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
FNsP
KARDIOGEMER s.r.o.
NZZ psychiatrická
ambulancia
FN
LFUPJŠ VÚSCH a.s.
V.V. s.r.o. amb. vnútor.
lekár. a endokrinológie
Žilina
Rožňava
urgentná medicína
vnútorné lekárstvo
Galanta
Trnava
Košice
psychiatria
vnútorné lekárstvo
kardiológia
Bratislava
endokrinológia
NsP sv. Cyrila a Metoda
Hornooravská NsP
UNLP - I. chirurgická
klinika
NsP
NsP - urolog. odd.
VšNsP a.s.
Sociálna poisťovňa
Bratislava
Trstená
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Košice
Želiezovce
Levoča
Levoča
Banská Bystrica
chirurgia
chirurgia
urológia
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
FNsP F. D. Roosevelta
NsP n.o.
MANUS-MEDIC s.r.o. PLPD
NsP
GO-PED s.r.o. - PLDD
NsP
Nemocenská BB s.r.o.
Hedak a.s. - neurol.
ambul.
Benedictus s.r.o. -ambul
.všeob.lekára
NsP A. Leňa - neurol.
odd.
Banská Bystrica
Brezno
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Slanec
Žilina
Slanec 321
Považská Bystrica
Krupina
všeobecné lekárstvo
nefrológia
pediatria
rádiológia
klinická biochémia
Bratislava
neurológia
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Humenné
neurológia
Nitra
neurčená odbornosť
nukleárna medicína
KARDIOCENTRUM
s.r.o.
5558
KAROL
GOTTSCHAL
5559
5560
ANNA
DRAHOMÍR
GOTTSCHALLOVÁ
GRÁBIS
5561
5562
5563
5564
HENRICH
MARIÁN
PETER
EVA
GRÁC
GRÁC
GRÁC
GRAFENAU
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
BEÁTA
MARTIN
VLADIMÍR
ALENA
IVONA
DANKA
MONIKA
ELENA
TATIANA
GRÁFOVÁ
GRAJCIAR
GRAMATA
GRAMATOVÁ
GRAMATOVÁ
GRAMBLIČKOVÁ
GRAMBLIČKOVÁ
GRANCOVÁ
GRANDA
5574
BARBARA
GRANDTNEROVÁ
5575
5576
MAREK
EDUARD
GRANČÁK
GRANEC
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
JOZEF
PETER
NATÁLIA
OĽGA
JÁN
DANA
ROMAN
JURAJ
ZUZANA
GRAŇÁK
GRAUS
GRAUSOVÁ
GRAUSOVÁ
GRAUZEL
GRAUZLOVÁ
GRBÁL
GREBÁČ
GREBÁČOVÁ
5586
DANA
GREBENÍČKOVÁ
5587
5588
ALEXANDRA
PAVOL
GRECOVÁ
GRECULA
5589
5590
5591
5592
5593
5594
EVA
HEDVIGA
ALENA
JAROSLAV
MILOSLAV
ONDREJ
GRECULOVÁ
GREČNEROVÁ
GREČOVÁ
GREGA
GREGA
GREGA
5595
5596
RASTISLAV
ĽUDOVÍT
GREGA
GREGA
Ortopedické odd.
FNsP ak. Dérera - kl.
gynek. pôrod.
NsP
Trenčianske Teplice
ortopédia
Bratislava
Zvolen
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
OZS
Pata
psychiatria
všeobecné lekárstvo
General Medicine s.r.o.
Klin. pracovného
lekárstva a toxikológie
MFN
FNsP
NsP Š. Kukuru
UN L. Pasteura
NsP sv. Cyrila a Metoda
CO - Medika s.r.o.
Nitra
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Martin
Košice
Michalovce
Košice
Bratislava
Dubnica nad Váhom
endokrinológia
neurčená odbornosť
neurochirurgia
vnútorné lekárstvo
pediatria
pediatria
všeobecné lekárstvo
VÚSCCH a.s.
UN - transplantačné
centrum
NsP Milosrdní Bratia
s.r.o.
Košice
neurčená odbornosť
Martin
nefrológia
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Topoľčany
Zvolen
neurčená odbornosť
ortopédia
FAMATEK, s.r.o.
FNsP ak. Dérera
Kožná klinika s.r.o.
NsP
Poliklinika Senica, n.o.
NsP - RDG odd.
Dermia s.r.o. amb.dermatovenerológie
Žarnovica
Bratislava
Šamorín
Považská Bystrica
Šaštín - Stráže
Skalica
všeobecné lekárstvo
chirurgia
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
Senica
všeobecné lekárstvo
NZZ - detská ambulancia
GREMED s.r.o.
NZZ - ambul.
všeobecného lekára
ŽNsP
NZZ - očná amb.
NsP
NZZ - PLPD
LNsP
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
Sociálna poisťovňa
Humenné
Michalovce
pediatria
kardiológia
Malčice
Košice
Košice
Krupina
Spišská Nová Ves
Liptovský Mikuláš
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
oftalmológia
chirurgia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Košice
Žilina
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
Nemocnice s
poliklinikami n.o.
GR-ORTOMED s.r.o.
5597
5598
5599
MIROSLAV
JÚLIA
DUŠAN
GREGÁŇ
GREGÁŇOVÁ
GREGOR
5600
5601
5602
5603
PETER
SANDRO
MARTINA
IDA
GREGOR
GREGOR
GREGORÍKOVÁ
GREGOROVÁ
5604
5605
IVANA
MÁRIA
GREGOROVÁ
GREGOROVÁ
5606
MONIKA
GREGOROVÁ
5607
5608
5609
ĽUDMILA
EVA
MARIANA
GREGOROVÁ
GREGOROVIČOVÁ
GREGOROVIČOVÁ
5610
MICHAELA
GREGOROVIČOVÁ
5611
ELENA
GREGOVÁ
5612
GABRIELA
GREGOVÁ
5613
5614
5615
JULIANA
ROZÁLIA
LUKÁŠ
GREGOVÁ
GREGOVÁ
GREGUŠ
5616
5617
5618
5619
5620
MILOŠ
LUCIA
ADRIANA
GABRIELA
JUDITA
GREGUŠ
GREGUŠKOVÁ
GREGUŠOVÁ
GREGUŠOVÁ
GREGUŠOVÁ
5621
KATARÍNA
GREGUŠOVÁ
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
LUCIA
LUCIA
MARTA
MÁRIA
BEÁTA
MÁRIA
DANKA
VIERA
GREGUŠOVÁ
GREGUŠOVÁ
GREGUŠOVÁ
GREISIGEROVÁ
GREJTOVSKÁ
GREJTOVSKÁ
GRÉKOVÁ
GREKOVOVÁ
5630
RADOSLAV
GREKSÁK
5631
KATARÍNA
GREKSOVÁ
Banská Bystrica
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
VšNsP
LFUK a UNB - ústav
patolog.anatómie
NsP
MEDIREX a.s.
NsP
Nemocn.sv.Svorada
Zobor, n.o.
B-Braun AVITUM sro.
ÚVTOS a ústav na výkon
väzby
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
FN
NZZ - PLPD
FN - klinika pediatriea
neonatológie
NsP FDR, OKB Banská
Bystrica
Poliklinika Terasa s.r.o.
- VLDD
NsP L.N.Jégeho - interné
odd.
Žiar nad Hronom
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
patologická anatómia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Nitra-Zobor
Bratislava
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Leopoldov
psychiatria
Bojnice
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Trenčín
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
klinická biochémia
Košice
pediatria
Dolný Kubín
vnútorné lekárstvo
FNsP
KM Management spol. s
r.o
NsP n.o.
FNsP
Pro Care a.s.
NEUROMEDIC s.r.o.
KM Managment s.r.o. gastroent. a
hepatologické centrum
Nemocnica n.o. - RDG
odd.
FNsP
Bratislava
neurčená odbornosť
Nitra
Ilava
Bratislava
Žiar nad Hronom
Skalica
gastroenterológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurológia
Nitra
neurčená odbornosť
Topoľčany
Nové Zámky
rádiológia
neurčená odbornosť
FN
FNsP
Trenčín
Košice
vnútorné lekárstvo
nefrológia
Medigred, s.r.o. - PLPD
Poliklinika
NOÚ - odd. klinickej
onkológie B
Nemocnica sv. Cyrila a
Metoda
Jaslovské Bohunice
Košice
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
AKU PUNKT FBLR &
AP
JOMA-CH s.r.o. - chir.
amb.
Šaľa
chirurgia
Kremnica
Bratislava
psychiatria
pracovné lekárstvo
Nové Zámky
Šaľa
Poprad
5632
JOZEF
GRELL
5633
5634
BORIS
DANKA
GRELLNETH
GRELLNETH
5635
5636
5637
AGNEŠA
ĽUDOVÍT
ŠTEFAN
GREMENOVÁ
GREMEŇ
GRENDA
5638
5639
5640
5641
ŠTEFAN
JÁN
PETRA
TOMÁŠ
GRENDA
GRENDÁR
GRENDÁROVÁ
GRENDEL
5642
ANDREA
GRENDELOVÁ
5643
GABRIELA
GRENDOVÁ
5644
5645
5646
5647
5648
MATÚŠ
MARTA
ŠTEFAN
SOFIA
MONIKA
GRENČÍK
GRENČÍKOVÁ
GREPPEL
GRETOU
GRETSCHOVÁ
5649
5650
5651
5652
5653
EVA
ALOJZ
MILAN
PAVEL
MARTA
GREY
GREŠ
GREŠ
GREŠÁK
GREŠÁKOVÁ
5654
MONIKA
GREŠÍKOVÁ
5655
5656
ZDENKO
JANA
GREŠKO
GREŠKOVÁ
5657
JOZEF
GREŠKOVIČ
5658
5659
5660
5661
5662
IVETA
EMÍLIA
ANDREA
KATARÍNA
VINCENT
GREŠKOVIČOVÁ
GREŠLÍKOVÁ
GREŠOVÁ
GREŠOVÁ
GREŠŠÁK
5663
5664
5665
KATARÍNA
IVAN
TAMARA
GREŽĎOVÁ
GRGÁČ
GRGAČOVÁ
FNLP
DFNsP - Klinika detskej
hematológie a onkológie
NsP sv.Barbory - chirurg.
odd.
NsP sv. Barbory
Psych. liečebňa Samuela
Bluma
MED - OAS s.r.o. všeob. ambul.
NZZ - Detská amb. III.
FNLP
NZZ - očná ambul.
NsP sv. Barbory a.s.
3.súkromná nemocnica
s.r.o.
NsP
UNB
5666
MARTA
GRIGELOVÁ
Psychiatrická ambulancia Senica
Psychiatrická nemocnica
prof. Matulaya
DFNsP - KPLTaT
NZZ ambul.všeob.lekára
FORLIFE n.o.
NsP Poprad ORL odd.
Kúpele a.s.
Vyšné Ružbachy
VÚSCH a.s - KAIM
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
Nemocnica a.s. odd.ORL
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NZZ - pediatria
Košice
všeobecné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
otorinolaryngológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice - Šaca
neurčená odbornosť
Poprad
neurčená odbornosť
Bojnice
Lokca
neurčená odbornosť
pediatria
Trnava
Ružomberok
Bardejov
vnútorné lekárstvo
chirurgia
pediatria
Košice
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
hematológia a transfuziológia
Rožňava
Rožňava
chirurgia
psychiatria
Plešivec
psychiatria
Košice
Stará Ľubovňa
Košice
Prešov
Rožňava
všeobecné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
oftalmológia
neurčená odbornosť
Bánovce nad Bebravou
Bratislava
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Fakulta zdravotn. a soc.
práce Trn.univ.
NsP - chirurg. odd.
NsP Bardejov
psychiatria
OÚSA
NZZ - detska ambul.
Amb. prakt. lekára pre
dospelých
OÚSA s.r.o.
Centrum prevencie
rakoviny s.r.o.
MUDr. Mária
Bruckmayerová CSc.
s.r.o.
NsP n.o.
Železničná nemocnica. I.KAIM
MUDr.Beáta Grittersová
s.r.o.
NZZ DA Kamienka a
Veľký Lipník
GRIMED, s.r.o
Bratislava
Želiezovce
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
Šarišské Michaľany
Bratislava
všeobecné lekárstvo
endokrinológia
Matin
rádiológia
Bratislava
Kráľovský Chlmec
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
Kechnec
všeobecné lekárstvo
Kamienka, Veľký Lipník
Sabinov
všeobecné lekárstvo
pediatria
FN - onkolog. kl.
Trnava
klinická onkológia
Bratislava
Stará Turá
Trenčianske Teplice
pediatria
neurológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Bratislava
Levoča
Martin
Dolný Kubín
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
urológia
posudkové lekárstvo
Ružomberok
gynekológia a pôrodníctvo
Turzovka
Poprad
Košice
Košice
Bardejov
Prešov
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
súdne lekárstvo
neurčená odbornosť
kardiológia
5667
5668
MARTIN
ELIŠKA
GRIGER
GRÍGEROVÁ
5669
5670
HELENA
MARIANNA
GRIGEROVÁ
GRIGEROVÁ
5671
MARTINA
GRÍGEROVÁ
5672
5673
MIRIAM
IRYNA
GRILLOVÁ
GRIPICH
5674
ANDREJ
GRITTERS
5675
BEÁTA
GRITTERSOVÁ
5676
5677
5678
5679
5680
ANNA
EKATERINA
JÁN
ERIKA
KATARÍNA
GRIVALSKÁ
GRIVNOVÁ
GRMAN
GRMANOVÁ
GRMANOVÁ
5681
5682
MARTA
GABRIEL
GRMANOVÁ
GRNÁČ
5683
GABRIEL
GRNÁČ
5684
5685
5686
5687
JÁN
KVETOSLAVA
SVETLANA
FRANTIŠEK
GRŇA
GROBARČÍKOVÁ
GROBARČÍKOVÁ
GROCHAL
5688
FRANTIŠEK
GROCHAL
5689
5690
5691
5692
5693
5694
PETER
JAROSLAV
MONIKA
ZUZANA
JAROSLAV
MICHAL
GROCHAL
GROCHOLA
GROCHOVÁ
GROCHOVÁ
GROCKÝ
GROCKÝ
NZZ - Nešt. amb. pre deti
a dorast
VARIOMED, s.r.o.
CK PRESSBURG
KÚPEĽNÁ s.r.o
Nemocnica sv.Michala
a.s. - preven.lekárstvo
NZZ - PLPD
MFN
Sociálna poisťovňa
ÚVN SNP - gynekolog.
odd.
MEDCENTRUM , s.r.o., interná ambulancia
NZZ
UNLP - I. KAIM
ÚDZS
NsP sv. Jakuba n.o.
MEDIKARD, s.r.o
5695
5696
5697
JANA
MILAN
ALŽBETA
GROFČÍKOVÁ
GROFIK
GRÓFOVÁ
UN LP - III.interná klinika Košice
UNM - neurol. klinika
Martin
NZZ - PLPD
Bratislava
5698
5699
5700
EVA
HANA
MILAN
GRÓFOVÁ
GRÓFOVÁ
GROHOL
5701
MIROSLAV
GROHOL
Psychiatrická nemocnica
NYY
NsP Sv. JAKUBA
NsP sv. Jakuba, n.o.
Bardejov
vnútorné lekárstvo
neurológia
všeobecné lekárstvo
Veľké Zálužie
Komjatice
Bardejov
psychiatria
všeobecné lekárstvo
psychiatria
Bardejov
psychiatria
5702
5703
5704
KAMILA
OTO
JÁN
GROISSOVÁ
GROLLMUSZ
GROLMUS
5705
5706
JANA
VLADIMÍRA
GROLMUSOVÁ
GROLMUSOVÁ
5707
ŠTEFAN
GROM
5708
5709
5710
MONIKA
TATIANA
JOZEF
GROMOVÁ
GROSS
GROSSMANN
5711
5712
5713
ĽUDMILA
HELENA
IVANA
GROSSMANOVÁ
GROSSOVÁ
GROSSOVÁ
5714
MICHAELA
GROSSOVÁ
5715
5716
5717
5718
5719
5720
MONIKA
MAGDALÉNA
MARTA
KAROL
MARIANA
ZUZANA
GROSSOVÁ
GROŠKOVÁ
GROŽAJOVÁ
GRUBER
GRÚBEROVÁ
GRUJBÁROVÁ
5721
5722
5723
VLADIMÍR
GABRIELA
MÁRIA
GRUMEL
GRUMELOVÁ SOCHOROVÁ
GRUNSKÁ
5724
JÁN
GRUNT
5725
LENKA
GRUĽOVÁ
5726
5727
5728
5729
5730
5731
SZYMON JAKUB
MARTA
OLEKSANDR
KLÁRA
MÁRIA
BOŽENA
GRYBOŠ
GRYGORYK
GRYGORYK
GRYGOVÁ
GRÜLLINGOVÁ
GRÜNWALDOVÁ
5732
5733
5734
JÚLIUS
MÁRIA
OĽGA
GRZNÁR
GRZNÁROVÁ
GRZNÁROVÁ
5735
IMRICH
GRÄFFINGER
5736
BARNABÁŠ
GUBA
5737
DUŠAN
GUBA
NsP Prievidza
ÚDZS
Všeobecná nemocnica
Nemocnica akad. L.
Dérera
NÚTPCHaHCH
ESKULAP- CENTRUM,
s.r.o.
DFNsP - klinika detsk.
oftalmol. LF UK
Univerzitná nemocnica
NZZ - ortoped. amb.
Bojnice
Prešov
Žiar nad Hronom
rádiológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Vyšné Hágy
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Bratislava
Liptovský Mikuláš
oftalmológia
neurčená odbornosť
ortopédia
PEDIATRIA-ŠACA s.r.o.
NZZ - PLPD
Nemocnica
ISCARE a.s. - centrum
asist. reprodukcie
OPTO - GROSS, s.r.o očná amb.
NZZ - interná amb.
SÚSCH
Klinika ORL MFN
Košice - Šaca
Bratislava
Malacky
pediatria
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Detva
Košice
Bratislava
Martin
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
ZG Praktik s.r.o.
Diabetologická
ambulancia
NsP
Nemocničná a.s.
FN Bratislava pracovisko
Ružinov
DFNsP - kl. infekčnej a
geograf. medicíny
DFN - odd. detskej
chirurgie
FNsP
FNsP
Poliklinika
ŽNsP
NZZ - kožná amb.
Mestský úrad - ref.
socialnych vecí
Trnava
Vranov nad Topľou
Levoča
Malacky
vnútorné lekárstvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
rádiológia
neurčená odbornosť
Bratislava
rádiológia
Bratislava
neurčená odbornosť
Košice
Nové Zámky
Nové Zámky
Bánovce nad Bebravou
Košice
Topoľčany
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
reumatológia
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
Považská Bystrica
Bayreuth
Považská Bystrica
posudkové lekárstvo
Bratislava
plastická chirurgia
Kolárovo
pediatria
Bratislava
chirurgia
VšZP
FN Ružinov, Centrum
popálenín a RCH
GUBAMED s.r.o. pediatria
ÚLK, a.s. - plastická
chirurgia
otorinolaryngológia
vnútorné lekárstvo
5738
VASIĽ
GUBA
5739
5740
IVONA
KATARÍNA
GUBALOVÁ
GUBALOVÁ
5741
5742
5743
5744
IVONA
KATARÍNA
PETER
MARTINA
GUBÁNIOVÁ
GUBÁŇOVÁ
GUBČO
GUBÍKOVÁ
5745
HANA
GUBRICOVÁ
5746
MÁRIA
GUBRICOVÁ
5747
5748
ĽUBOMÍR
BARBORA
GULÁN
GULÁNOVÁ
5749
5750
5751
MILADA
RUDOLF
JANA
GULÁNOVÁ
GULAS
GULASOVÁ
5752
KATARÍNA
GULASOVÁ
5753
5754
5755
KRISTÍNA
KATARÍNA
ZORA
GULBIŠOVÁ
GULDANOVÁ
GULDANOVÁ
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
TIBOR
BERNARD
EVA
IGOR
DUŠAN
DUŠAN
DUŠAN
NATAŠA
EMÍLIA
GULČÍK
GULEJA
GULEJOVÁ
GULIŠ
GULLA
GULLA
GULLER
GULLEROVÁ
GULOVÁ
5765
5766
EVA
EVA
GULOVÁ
GULOVÁ
5767
5768
5769
5770
5771
SILVIA
ĽUDMILA
GABRIELA
GABRIELA
MILAN
GULOVÁ
GULOVÁ
GULYÁSOVÁ
GULYÁSOVÁ
GUMAN
5772
TOMÁŠ
GUMAN
LSPP Help
Všeobecná ambulancia
pre deti a dorast
NsP
MUDr. Eliašová s.r.o. ambul. všeob. lekára
KM Management s.r.o
Nitra
všeobecné lekárstvo
Likavka
Žilina
pediatria
rádiológia
Veľký Krtíš
Nitra
všeobecné lekárstvo
gastroenterológia
Poliklinika Jazero
Košice
vnútorné lekárstvo
H & MG s.r.o. - súkromná
ambulanica všeob.lekára Banská Štiavnica
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Klinika telovýchovného
lekárstva
Bratislava
NsP - dermatovener. kl. Bratislava
ŽP Rehabilitácia s.r.o.
FNsP - gastrocentrum
DFNsP
Rumedika, s.r.o ambul.všeob.lekára
Nemocnica akad. L.
Dérera - KIGM detské
odd.
Univerzitná nemocnica
NZZ - oftalmológia
MUDr.Gulčik Tibor s.r.o. ambul. gynekológie
NZZ
VšZP
NZZ
A-MEDIC s.r.o.
FN
PLPD,NZZ
NZZ
PNPP
Železničné zdravotníctvo
s.r.o. ŽNsP
Amb. pre DD
NOVAPHARM s.r.o.
ŽNaP
Medcentrum s.r.o.
VšN
FOVEA s.r.o.
UNLP - klinika
hematológie
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
Žilina
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gastroenterológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Kysucké Nové Mesto
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
oftalmológia
Čadca
Nitrianske Pravno
Prievidza
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Horná Súča
Trenčín
Pezinok
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
urológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
Pezinok
neurčená odbornosť
pediatria
Bratislava
Vrútky
Rimavská Sobota
Komárno
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
radiačná onkológia
neurčená odbornosť
Košice
hematológia a transfuziológia
Martinské bioptické
centrum s.r.o.
5773
5774
5775
JÁN
LARISA
JUDITA
GUMANČÍK
GUMANOVÁ
GUNÁROVÁ
5776
BEÁTA
GUNDOVÁ
5777
5778
5779
JÁN
LADISLAV
JÚLIA
GUNČ
GUNIŠ
GUOTHOVÁ
NsP n.o. - očné odd.
NZZ MUDr. Gundová
Beáta
Rehabka s.r.o. ambul.FBLR
NZZ
ÚVN SNP - FN
5780
RASTISLAV
GURA
Imunoalergologia Dzurilla
s.r.o.- onkol.ambul.
Nitra
5781
5782
5783
5784
GABRIELA
ADRIANA
LADISLAV
VIKTOR
GURÁŇOVÁ
GURECKOVÁ
GURČÍK
GURČÍK
5785
5786
5787
5788
TATIANA
MICHAL
MARTIN
EMA
GURČÍKOVÁ
GURIN
GURKA
GURKOVÁ
5789
5790
5791
IRENA
JANETTE
ZUZANA
GURKOVÁ
GUROVÁ
GUROVÁ
5792
5793
5794
5795
5796
JÁN
KAROL
MÁRIA
KAROL
ENIKŐ
GURSKÝ
GURSKÝ
GUSKOVÁ
GUT
GÚTAY
5797
5798
5799
5800
ANTON
MIKULÁŠ
PAVOL
ELENA
GÚTH
GUTH
GUTIK
GUTIKOVÁ
5801
5802
5803
5804
JANKA
KAROL
DAGMAR
KATARÍNA
GUTIKOVÁ
GUTLÉBER
GUTTENOVÁ
GUTTENOVÁ
5805
5806
5807
5808
5809
ALŽBETA
IVANA
ŠTEFAN
VLASTA
MILAN
GUTYANOVÁ
GUTZELNIG
GUZANIN
GUZANINOVÁ
GUZY
Martin
patologická anatómia
Levice
oftalmológia
MARTIN
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Michalovce
Považská Bystrica
Ružomberok
ŠZÚ
NsP sv. Cyrila a Metoda
NsP - neurolog. odd.
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Levoča
klinická onkológia
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
vnútorné lekárstvo
neurológia
NZZ - všeobecné
lekárstvo
FNsP F. D. Roosevelta
Medikar s.r.o.
Levoča
Banská Bystrica
Prešov
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
kardiológia
Banská Bystrica
Nitra
Bardejov
neurčená odbornosť
rádiológia
neurčená odbornosť
Bardejov
Prešov
Žilina
Levoča
Nové Zámky
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
Bratislava
neurčená odbornosť
FN
ORL- OTRILA s.r.o.
FN - Hematologická
amb., OKBaH
Sante-Slovakia, s.r.o.
VIA SPES, s.r.o.
FNsP Milosrdní bratia
MUDr. Gutyanova
Alžbeta, s.r.o.
Želiezovce.
VeVZ GŠ OS SR
Trenčín
Šamorín
urológia
otorinolaryngológia
Trenčín
Bratislava
Zvolen
Bratislava
hematológia a transfuziológia
pracovné lekárstvo
detská psychiatria
vnútorné lekárstvo
Želiezovce
Ružomberok
chirurgia
všeobecné lekárstvo
NZZ - interná amb.
Senica
vnútorné lekárstvo
FNsP F.D.R.
OAIM
Jessenius DgC a.s.
NsP sv. Jakuba n.o.
Súkromná zdravotná
amb. PLPD
NsP J.A.Reimana
NsP
Gyngut s.r.o.
FNsP
FN akad. L. Dérera klinika FBLR
5810
5811
ĽUBOMÍR
ĽUBOMÍR
GUĽA
GUĽA
NsP - odd. plast. chirurg.
MEJ spol.s.r.o.
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
Stredná zdravotnícka
škola
BIO - FIT, s.r.o.
NsP
NsP - II. interná kl.
Prešov
Bardejov
chirurgia
rádiológia
5812
MAREK
GUĽAŠ
Stará Ľubovňa
neurčená odbornosť
5813
5814
5815
5816
LUCIA
TIBOR
SLAVKO
LAURA
GUĽAŠOVÁ
GUŠTAFÍK
GUŤAN
GUŽIKOVÁ
Nové Zámky
Trenčín
Považská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Košice
chirurgia
Bratislava
Streda nad Bodrogom
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
GYŐNGYŐSIOVÁ
GÜRTLER
Nemocnica sv. Michala
NOÚ
1. súkromná nemocnica
a.s.
CARE MED s.r.o. ambul. všeobecného
lekára
MEDAKIR s.r.o.
ProCare a.s. rádiodiagnistické
pracovisko
NsP sv. Cyrila a Metoda
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
odborník na riadenie vo verejnom
zdravotníctve MPH
hematológia a transfuziológia
5817
5818
MÁRIA
JÁN
GVOZDJAKOVÁ
GYÁRFÁŠ
5819
JURAJ
GYENES
5820
5821
JANA
GYÖRGY FERENC
GYEPESOVÁ
GYIMESI
5822
5823
SONJA
ĽUBOMÍR
Košice
Bratislava
rádiológia
klinická imunológia a alergológia
5824
5825
5826
5827
ANDREA
MONIKA
DUŠAN
ANNA
GYURÍKOVÁ
GYUROVICSOVÁ
GYÜTTMENT
GYÜTTMENTOVÁ
FMC - dialyzačné služby
NsP n.o.
CHIRDIA, s.r.o.
FN
Nové Zámky
Levice
Bánovce nad Bebravou
Trenčín
5828
5829
5830
5831
5832
ANNA
JÁN
JANA
VIERA
JOZEF
GYÜTTMENTOVÁ
GYÖKÉR
GYÖRIOVÁ
GYÖRIOVÁ
GÄRTNER
CHIRDIA, s.r.o.
RADIX-MED, s.r.o.h
Košická záchranka
Medico Plus, s.r.o
Bánovce nad Bebravou
Rimavská seč
Vranov nad Topľou
Dubnica nad Váhom + Ladce
nefrológia
neurčená odbornosť
úrazová chirurgia
neurčená odbornosť
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
5833
TIBOR
GÖBÖ
Nitra
neurológia
5834
5835
5836
SIMONA
TIMEA
EVA
GÖCZEOVÁ
GÖDÖLLEOVÁ
GÖDÖLLOVÁ
Poprad
Dunajská Streda
Galanta
vnútorné lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
5837
ANGELIKA
GÖGHOVÁ
FN - Neurologická klinika
G&T s.r.o všeob.ambul.
RehabMed s.r.o.
NsP sv. Lukáša a.s.
NsP - gynekolog.-pôrod.
odd.
Komárno
gynekológia a pôrodníctvo
5838
5839
5840
5841
SIMONA
VILIAM
BOŽENA
TAMARA
GÖGHOVÁ
GÖLLNER
GÖLLNEROVÁ
GÖMÖRYOVÁ
5842
SILVIA
GÖNCZYOVÁ
FNsP - kl. detskej
pneumológie a ftizeológie Bratislava
NZZ - PLPD
Hriňová
Neštátna interná amb.
Banská Bystrica
NsP a.s.
Trebišov
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Poliklinika Karlova Ves
Medicover s.r.o.
FMC s.r.o. - dialyzačné
stredisko
Bratislava
Bratislava
rádiológia
pediatria
Nové Mesto nad Váhom
nefrológia
VšNsP - urol.odd.
Levoča
HABÁN
HABANI
HABÁNIKOVÁ
NZZ - vnútorné lek.
LFUK
NsP
Bratislava
Bratislava
Žililna
EVA
HANA
MIRIAM
NATAŠA
KAROL
HABÁNIKOVÁ
HABÁNOVÁ
HABÁNOVÁ
HABÁŇOVÁ
HABARA
Žilina
Bratislava
Bratislava
Trenčín
Bratislava
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
IVETA
VERONIKA
MARTIN
JANA
MARTIN
JANA
VERONIKA
ĽUBICA
LYUBOMYR
MARTA
DANIEL
PAULA
HABASOVÁ
HABDÁKOVÁ
HABERERN
HABERERNOVÁ
HABIŇÁK
HABIŇÁKOVÁ
HABIŇÁKOVÁ
HABOVÁ
HABOVDA
HABRDOVÁ
HABRMAN
HABRMANOVÁ
5869
5870
5871
MARTINA
MARGITA
PETER
HABURAJOVÁ
HABĽÁKOVÁ
HACEK
5872
VLADIMÍR
HACEK
5873
5874
5875
5876
5877
DANA
ERIKA
ROZÁLIA
HANA
ALEXANDRA
HACEKOVÁ
HACEKOVÁ
HACHLINCOVÁ
HADRBOLCOVÁ
HADRIOVÁ
5878
5879
SVETLANA
SAMUEL
HADVABOVÁ
HADVIG
Operačné stredisko ZZS
NsP akad. L. Dérera
NEURÓN s.r.o.
FN - interné odd.
Ger. a Int. ambulancia
NsP a.s. - gynekolog. a
pôrodn. odd.
ÚVN SNP - FN
FNsP
Nemocnica A. Wintera
FN
ŽNsP
VÚ 4444
ÚVV a ÚVTOS
FNsP - KAIM
FN
FNsP
FNsP
DFN - odd. detskej
chirurgie
ÚVN SNP FN
FNsP - odd.RDG
Hont Medik s.r.o. psychiatrická amb.
NZZ - Kožná a
všeob.amb.
NsP
NsP
NsP
Euromedix a.s.
ALERGO 42B s.r.o. klin.imun.a.alerg.ambul.
SÚSCCH a.s.
urológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
záchranná a dopravná zdravotnícka
služba, RZP a LZ
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
geriatria
5880
5881
5882
5883
VALENTÍN
SYLVIA
ALBERT
PETER
HADZIMA
HAEBERLE
HAČKO
HAČKO
DGTC REIMANUS s.r.o.
HEDAK a.s.
NZZ
NZZ
5843
5844
EDITA
JANA
GÖNCÖLOVÁ
GÖRCSOVÁ
5845
5846
5847
5848
KATARÍNA
MIROSLAV
ANNA
LADISLAV
GÖRÖGOVÁ
GÖTZL
GŽIBOVÁ
HAAS
5849
5850
5851
PETER
MARWAN ABDULGHDER S
BLANKA
5852
5853
5854
5855
5856
Spišská Nová Ves
Ružomberok
Trnava
Piešťany
Trnava
Košice
Hlohovec
Ružomberok
Nové Zámky
Trnava
Nové Zámky
Nové Zámky
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
Košice
Ružomberok
Žilina
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
rádiológia
Krupina
psychiatria
Čadca
Čadca
Považská Bystrica
Skalica
Bratislava
dermatovenerológia
neurológia
infektológia
pediatria
klinická imunológia a alergológia
Komárno
Banská Bystrica
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
Prešov
Bratislava
Topoľčany
Bánovce nad Bebravou
otorinolaryngológia
kardiológia
otorinolaryngológia
otorinolaryngológia
5884
5885
5886
5887
5888
TATIANA
PETER
LENKA
RADOVAN
DANA
HAČKOVÁ
HAFERA
HAFEROVÁ
HAFFNER
HAFFNEROVÁ
5889
5890
5891
IZABELA
LUCIA
ZLATA
HAGAROVÁ
HAGAROVÁ
HAGAROVÁ
5892
5893
JÁN
NATÁLIA
HAID
HAIDECKER
5894
5895
5896
5897
5898
5899
ANDREA
JANA
DANIELA
GABRIEL
JÁN
ANITA
HAIMOVÁ
HAJACHOVÁ
HAJASOVÁ
HAJAŠ
HAJAŠ
HAJAŠOVÁ
5900
5901
5902
JOZEF
SILVIA
VIERA
HAJDÁK
HAJDÁKOVÁ
HAJDÁKOVÁ
5903
IVETA
HAJDENOVÁ
5904
MÁRIA
HAJDENOVÁ
5905
5906
5907
5908
ANDREA
LADISLAV
PETER
ZOLTÁN
HAJDU
HAJDU
HAJDU
HAJDÚ
5909
5910
5911
ŠTEFAN
VÍT
MÁRIA
HAJDU
HAJDÚCH
HAJDUČKOVÁ
5912
5913
IGOR
JOZEF
HAJDÚK
HAJDUK
5914
5915
5916
ONDREJ
PETER
VÁCLAV
HAJDÚK
HAJDUK
HAJDUK
5917
5918
5919
VALERIÁN
ALŽBETA
ANNA
HAJDUK
HAJDUKOVÁ
HAJDUKOVÁ
5920
MÁRIA
HAJDUKOVÁ
NZZ - amb.klinickej
imun.a alergológie
Topoľčany
vnútorné lekárstvo
PRO SANUS a.s.
VšNsP n.o.
VšNsP n.o.
Bratislava
Lučenec
Lučenec
gastroenterológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
NZZ - neurologická amb.
Kliniken Erlabrunn
Kugel s.r.o
NZZ dermatovenerológia
FNsP
Záchranná a dopravná
zdrav. služba
Nové Zámky
Erlabrunn, D
Modra
neurológia
Bratislava
Bratislava
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
NZZ - interná amb.
FN - neurolog. kl.
NsP - ortop. odd.
NZZ - PLPD
Bratislava
Nitra
Liptovský Mikuláš
Nitra
vnútorné lekárstvo
neurológia
ortopédia
všeobecné lekárstvo
MUDr.Jozef Hajdák, s.r.o
FN
Kožná amb.
Ambulancia klinickej
imunológie a alergológie
Žilina
Trenčín
Bratislava
všeobecné lekárstvo
hematológia a transfuziológia
dermatovenerológia
Šurany
klinická imunológia a alergológia
NZZ - Detská ambulancia
SUN 4M6 s.r.o. - Gynek.
amb.
DFNsP
NsP a.s.
REAL-MRED s.r.o
Hajdu s.r.o. - ortoped.
amb.
FNsP
Nemocnica s.r.o.
Úsek zdravotnej
starostliv. IPR so ZPS
Chirurgická ambulancia
NsP sv. Lukáša, urolog.
odd.
Aula Medical Clinic
Detská amb.
Amb. prakt.lekára pre
dospelých
Maňa
pediatria
Košice
Bratislava
Trebišov
Dunajská Streda
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Zlaté Moravce
Žilina
Krompachy
ortopédia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Vranov nad Topľou
vnútorné lekárstvo
chirurgia
Galanta
Praha 3
Poprad
urológia
Belá nad Cirochou
všeobecné lekárstvo
Prešov
klinická mikrobiológia
HPL spol.s.r.o. prevádzka
všeobecné lekárstvo
pediatria
5921
5922
MÁRIA
MARTINA
HAJDUKOVÁ
HAJDUKOVÁ
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
MONIKA
EVA
MÁRIA
MILOSLAV
ANEŽKA
BARBORA
JANA
JÚLIUS
LADISLAV
HAJDUKOVÁ
HAJDÚOVÁ
HAJDUOVÁ
HAJDUŠEK
HAJDUŠEKOVÁ
HAJČÁKOVÁ
HAJČÁKOVÁ
HÁJEK
HÁJEK
5932
5933
5934
ANNA
MAGDALÉNA
BITA
HÁJEKOVÁ
HAJEROVÁ
HAJI ZADEH
5935
5936
5937
5938
JAROSLAV
ELENA
LUCIA
MARTA
HAJKO
HÁJKOVÁ
HAJKOVÁ
HÁJKOVÁ
5939
ĽUBICA
HAJKOVÁ
5940
PAVOL
HAJMÁSSY
5941
5942
5943
JÁN
EVA
KAROL
HAJNÍK
HAJNÍKOVÁ
HAJNOVIČ
5944
5945
5946
5947
5948
ANNA
VLADIMÍR
MARIANNA
ZUZANA
ANDREJ
HÁJOVSKÁ
HÁJOVSKÝ
HAJSKÁ
HAJSTER VOZÁROVÁ
HAJTMAN
5949
5950
ANDREJ
ZOLTÁN
HAJTMAN
HAJTMAN
5951
5952
EVA
KATARÍNA
HAJTMANOVÁ
HAJTMANOVÁ
5953
MARGITA
HAJTMANOVÁ
5954
5955
5956
ROMAN
ANNA
MOHAMMAD
HAJTŠ
HAJŽUŠOVÁ
HAKIM
5957
5958
RENÉ
HELENA
HAKO
HAKOVÁ
Ústav patologickej
anatómie
Bratislava
neurčená odbornosť
Trebišov
Nové Zámky
Košice
Krompachy
Krompachy
Bratislava
Prievidza
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
plastická chirurgia
gastroenterológia
Rudňany
Košice
všeobecné lekárstvo
neonatológia
Levice
Bratislava
Trnava
Bratislava
pediatria
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
Tlmače
pediatria
Chirurgické Centrum a.s.
NsP - Š. Kukuru odd.
úrazovej chirurgie
NsP Š. Kukuru a.s.
FNsP
NZZ - diabetologická
amb.
FN
NsP
DFNsP - DKAIM
Ústav súdneho lekárstva
Klinika ORL a ChHaK
JLFUK a UNM
HAJTMAN - MED s.r.o.
UNM - onkologické
centrum
HAJTMAN-MED s.r.o.
NZZ - ZS Detská
ambulancia
Onkologický ústav sv.
Alžbety, s.r.o.
Bratislava
chirurgia
Michalovce
Michalovce
Nové Zámky
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Martin
chirurgia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
chirurgia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
patologická anatómia
Martin
Komárno
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
Martin
Komárno
radiačná onkológia
všeobecné lekárstvo
Bátorové Kosihy
pediatria
Bratislava
NsP
UNLP - RDG a
nukleárnej medicíny
NZZ - RDG amb.
Krompachy
nukleárna medicína
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Košice
Košice
rádiológia
rádiológia
NsP
JOMIMED s.r.o.
Vojenská letecká nem.
Nemocnica s.r.o.
Nemocnica s.r.o.
FN - plastika
MED-GASTRO s.r.o.
NZZ MUDr. Anna
Hájeková
UN LP - novorod. odd.
Detská a dorast. amb.
MUDr. J. Hajko s.r.o.
NZZ - oftalmológia
FN - interná klinika
FNsP
NZZ - Všeobecný lekár
pre deti a dorast
5959
IVANA
HAKOVÁ
NsP a.s.
Trebišov
5960
5961
VERONIKA
DANIELA
HAKOVÁ
HAKOŠOVÁ
Sobrance
Bratislava
5962
5963
5964
5965
5966
MILAN
ALEXANDER
JOZEF
MARTIN
MILAN
HAKUČA
HALAGOVEC
HALAJ
HALAJ
HALAJ
DIALIPHA s.r.o.
EUROREHAB s.r.o.
ÚVN VÚ 1018 posádková ambul.
FNLP - kožná klinika
Honttherma, a.s.
Jessenius - DGC a.s.
všeobecné lekárstvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurológia
Prešov
Košice
Dudince
Nitra
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
rádiológia
5967
5968
DANIEL
JURAJ
HALÁK
HALÁK
Bánovce nad Bebravou
Podbrezová
pediatria
všeobecné lekárstvo
5969
RUDOLF
HALÁK
Prešov
gynekológia a pôrodníctvo
5970
NOEMI
HALÁKOVÁ
Bánovce nad Bebravou
pediatria
5971
5972
5973
TATIANA
ĽUBICA
KATARÍNA
HALÁKOVÁ
HALÁKOVÁ
HALAMKOVÁ
Prešov
pediatria
Vranov nad Topľou
vnútorné lekárstvo
5974
5975
5976
EDITA
ZUZANA
MIROSLAV
HALAMOVÁ
HALANOVÁ
HALAPIN
NsP
Hal - MED s.r.o - amb.
lekárskej imunológie
NaP ŽnH
JM&ML s.r.o.
Nitra
Banská Štiavnica
Sečovce
5977
5978
5979
5980
JANA
IVAN
MARIÁN
MARIÁN
HALAPINOVÁ
HALÁS
HALÁS
HALÁS
JM&ML s.r.o.
Trebišov
klinická imunológia a alergológia
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej
premeny a výživy
Bratislava
Bratislava
oftalmológia
neurčená odbornosť
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
EDITA
EVA
VIERA
ĽUDMILA
ILDIKÓ
IVETA
PAVOL
MIRKO
DUŠAN
VALERIÁN
JANA
HALÁSOVÁ
HALÁSOVÁ
HALÁSOVÁ
HALÁSOVÁ
HALÁSZOVÁ
HALÁSZOVÁ
HALAŠ
HALAŠA
HALČÁK
HALČÁK
HALČÁKOVÁ
NZZ - očná ambul.
FN
Centrum lek. genetiky
FNsP
H COM, s.r.o.
Detská amb. Pol. KVP
LUDOC s.r.o.
IKA-MED s.r.o. - PLPD
NsP
NsP
Chir. klinika MFN
MUDr. Halčák Dušan
Medicodent
Bratislava
Hlohovec
Košice
Košice
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Myjava
Martin
Bardejov
Prešov
lekárska genetika
pediatria
pediatria
pediatria
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
psychiatria
rádiológia
5992
ANASTÁZIA
HALECKÁ
Bardejovské kúpele
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
5993
5994
5995
5996
ANTÓNIA
JOZEF
MIROSLAV
ĽUBOŠ
HALECKÁ
HALECKÝ
HALECKÝ
HALEČKA
Košice
Bardejov
Košice
Jarovnice
kardiológia
kardiológia
chirurgia
pediatria
Nemocnica s.r.o. - detské
oddelenie
Železiarne a.s.
GYNPRO, s.r.o. - gynek.pôrod. amb.
Amb. pre deti a dorast,
NZZ
NZZ - Ambulancia pre
deti a dorast
Bardejovské kúpele a.s. kúpeľná balneoterapia
VÚSCH - klinika srdcovej
chirurgie
Bardejovské kúpele a.s.
ŽNsP chirurg. odd.
NZZ - PLPDD
NZZ - PLPD
NOÚ
Centum pre liečbu drog.
závislostí
Hopital Erasme
JLF Ústav patologickej
fyziológie
FNsP - ORL centrum
JAS
NZZ-GYNOBMUDr.Halko s.r.o
Nemocnica s.r.o. detské odd.
NZZ MUDr. Halková
,s.r.o
VšNsP n.o.
NZZ
Svidník
Bratislava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
1070
psychiatria
Martin
neurčená odbornosť
Žilina
otorinolaryngológia
Liptovský Mikuláš
gynekológia a pôrodníctvo
Krompachy
lekár bez špecializácie
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Nové Zámky
Sociálna poisťovňa
Veľký Krtíš
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
NZZ - PLPD
NsP
Nemocnice s
poliklinikami n.o.
HEDAK a.s. - reumat.a
interná ambul.
OSTEOMED, s.r.o.
Nemocničná a.s.
GYNAX s.r.o
Bratislava
Bratislava
všeobecné lekárstvo
psychiatria
Topoľčany
neurčená odbornosť
Bratislava
Lučenec
Malacky
Komárno
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
HÁLOVÁ
HALUSKA
DFNsP
Medicyt s.r.o.
Banská Bystrica
Žilina
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
patologická anatómia
ANNA
IRENA
BOHDAN
IVAN
JURAJ
HALUZOVÁ
HALUZOVÁ
HALUŠKA
HALUŠKA
HALUŠKA
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
Bytča
Trstená
neurčená odbornosť
rádiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
chirurgia
6026
6027
MAGDA
MÁRIA
HALUŠKOVÁ
HALUŠKOVÁ
Námestovo
Košice
všeobecné lekárstvo
chirurgia
6028
VIKTÓRIA
HALUŠKOVÁ
Novapharm s.r.o. ŽNsP
FN - RDG odd.
SÚSCCH a.s.
GASTROINT, s.r.o.
NsP - chirurg. odd.
SANEA s.r.o. / Oravská
poliklinika/
NZZ - chirurgická amb.
DFN - odd. detskej
onkológie hematológie
Košice
6029
6030
VALENTÍNA
OTO
HALVOŇOVÁ
HALZL
Nitra
Tvrdošovce
6031
6032
ESTER
MARIAN
HALŽOVÁ
HAMADA
Halvoňová s.r.o. - FBLR
NZZ - pediatrická amb.
NsP Milosrdní bratia
s.r.o.
NsP n.o.
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
pediatria
Bratislava
Partizánske
oftalmológia
chirurgia
5997
5998
ANDREJ
ANDREJ
HALČÍK
HALČÍN
5999
6000
JANA
KATARÍNA
HALČÍNOVÁ
HALENÁROVÁ
6001
JURAJ
HALIČKA
6002
TATIANA
HALÍČKOVÁ
6003
IVAN
HALKO
6004
JANA
HALKOVÁ
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
KATARÍNA
ANDREA
BIBIÁNA
IRENA
JARMILA
LUCIA
IVAN
MARTIN
HALKOVÁ
HALLOVÁ
HALMEŠOVÁ
HALMEŠOVÁ
HALMIOVÁ
HALMIOVÁ
HALMO
HALMO
6013
BARBORA
HALMOVÁ
6014
6015
6016
6017
6018
DANIELA
HENRIETA
JÚLIA
ĽUBOMÍRA
ŠTEFÁNIA
HALMOVÁ
HALMOVÁ
HALMOVÁ
HALMOVÁ
HALMOVÁ
6019
6020
KATARÍNA
PAVOL
6021
6022
6023
6024
6025
6033
JANA
HAMADE
6034
6035
LADISLAV
MARIANA
HAMADEJ
HAMADEJOVÁ
6036
6037
6038
6039
6040
6041
KVETOSLAVA
VERONIKA
MÁRIA
MARTIN
RADOSLAV
INGRID
HAMÁČKOVÁ
HAMAJOVÁ
HAMANNOVÁ
HAMAR
HAMAR
HAMAROVÁ
6042
6043
6044
6045
6046
JAROSLAVA
KAMILA
MÁRIA
MIRIAM
HAMDY KHALIL MOHAMMAD
HAMAROVÁ
HAMAROVÁ
HAMÁROVÁ
HAMAROVÁ
HAMDAN
6047
LUKÁŠ
HAMERLIK
6048
ZOHDY
HAMID
6049
OLÍVIA
HAMIDOVÁ
6050
MÁRIA
HAMILTON
6051
ELVÍRA
HAMMEROVÁ
6052
ĽUBICA
HAMMEROVÁ
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
FRANTIŠEK
ĽUBOMÍRA
PATRÍCIA
FRANTIŠEK
FRANTIŠEK
ANNA
LENKA
HELENA
ELENA
HAMPL
HAMPLOVÁ
HAMRÁČKOVÁ
HAMRÁK
HAMRÁK
HAMRÁKOVÁ
HAMRÁKOVÁ
HAMRANOVÁ
HAMZOVÁ
6062
6063
6064
6065
MARIANA
JULIÁN
JANKA
ANTON
HAMZOVÁ
HAMŽÍK
HAMŽÍKOVÁ
HANÁČEK
6066
6067
FRANTIŠEK
ZUZANA
HANÁČEK
HANAČÍKOVÁ
ÚVZ SR
Nemocnica Štefana
Kukuru
NsP Š. Kukuru n.o.
Nemocnica n.o. neurolog. odd.
Bratislava
hygiena detí a mládeže
Michalovce
Michalovce
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Partizánske
Zlín / ČR
neurológia
NsP n.o.
NsP
Levice
Revúca
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Troyes, France
Prešov
Považská Bystrica
Revúca
Ružomberok
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
Poprad
neurčená odbornosť
Bratislava
neurčená odbornosť
Service Anesthesie
Centre hospitalier De
Troyes
FNsP J. A. Reimana
NsP
RMH n.o. - NsP
ÚVN SNP
Súdnolekárske a
patologicko-anatomické
pracovisko
Slov.register
placentárnych
krvotvorných buniek
DFNsP - I. detská kilinika Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera nefrol. ambul.
Bratislava
MUDr.Hammerová s.r.o. amb. prakt. lekára
Nemšová
NsP sv. Cyrila a Metoda I. gyn.-pôr. kl.
Bratislava
pediatria
NsP Roosevelta - chir. kl. Banská Bystrica
NsP FDR
Banská Bystrica
NsP a.s.
Spišská Nová Ves
chirurgia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
nefrológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
NZZ Psych.amb.
Spišská Nová Ves
psychiatria
VšNsP a.s.
FNsP - RDG odd.
Městská nemocnice
Neurim, s.r.o. neurol.ambul.
UN - I. chirurgická kl.
UNM
FN - očná kl.
NaP n.o., VN Rim.
Sobota - chirurg. odd.
Univerzitná nemocnica
Levoča
Nové Zámky
Hustopeče, ČR
neurčená odbornosť
rádiológia
Žilina
Martin
Martin
Nitra
neurológia
chirurgia
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
Rimavská Sobota
Bratislava
chirurgia
neurčená odbornosť
6068
EVA
HANÁČKOVÁ
6069
MAGDALÉNA
HANÁČKOVÁ
6070
MÁRIA
HANÁČKOVÁ
6071
ROMAN
HANÁK
6072
6073
ERIKA
MARTA
HANÁKOVÁ
HANÁKOVÁ
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
ZUZANA
MATEJ
LUCIA
LENKA
VIERA
VIERA
ĽUBICA
HANAKOVIČOVÁ
HANDŽÁK
HANČARIKOVÁ
HANČIKOVSKÁ
HANČIKOVSKÁ
HANČINOVÁ
HANČINOVÁ
6081
MILAN
HANES
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
MARTA
JOZEF
DARINA
ALEXANDRA
DUŠAN
MÁRIA
ŠTEFAN
HANESOVÁ
HANČULÁK
HANČULÁKOVÁ
HANICOVÁ
HANIDŽIAR
HANIDŽIAROVÁ
HANIČÁK
6089
6090
6091
6092
6093
6094
JANA
ZUZANA
ALOJZ
ŠTEFAN
AGÁTA
EMÍLIA
HANIČÁKOVÁ
HANIKOVÁ
HANINEC
HANINEC
HANKOVÁ
HANKOVÁ
6095
6096
6097
6098
IDA
LENKA
ZDENKA
PETER
HANKOVÁ
HANKOVÁ
HANKOVÁ
HANO
6099
6100
6101
6102
6103
ĽUBOMÍR
EMÍLIA
BARBORA
MÁRIA
IVAN
HANO
HANOUSKOVÁ
HANOVÁ
HÁNOVÁ
HANTÁK
6104
6105
MARÍNA
JÁN
HANTÁKOVÁ
HANUDEĽ
Forlife n.o. VšN neurol.odd.
Han-Amb s.r.o. - detská
ambul.
Všeobecná nemocnica hemat.-transf. odd.
Karvinská hornícka
nemocnica a.s.
Ambulancia všeobec.
lek. pre dospelých
NsP sv. Lukáša a.s.
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
NsP a.s.
Gastrohan, s.r.o.
FNLP
MEDIVICI s.r.o.
FNsP - neurolog. klinika
Žilpo - alerg.ambul.
NZZ Ambulancia prak.
lekára Makyta
Komárno
neurológia
Komárno
pediatria
Rimavská Sobota
vnútorné lekárstvo
Karviná
Varín
Galanta
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Turčianske Teplice
Poprad
Snina
Košice
Košice
Bratislava
Žilina
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurológia
klinická imunológia a alergológia
Púchov
všeobecné lekárstvo
HANES MEDICAL s.r.o. Kráľovce
všeobecné lekárstvo
NZZ - očné odd.
NOÚ
NsP,odd.TaCHP
NsP
NsP Snina
NZZ - amb. pre deti a
dorast
NsP sv. Barbory a.s.
Trenčín
Bratislava
Vranov nad Topľou
Považská Bystrica
Snina
oftalmológia
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Stakčín
Rožňava
pediatria
neurčená odbornosť
MEDAGA s.r.o.
FNsP F. D. Roosevelta
MUDr. Milan Benko
s.r.o.
FN - OKBaH
Lipany
Banská Bystrica
pediatria
neurčená odbornosť
Martin
Trenčín
rádiológia
vnútorné lekárstvo
Psychiatrické odd. NsP Žilina - Bytča
Úrad verej.zdravotníctva
MDVRR SR
Bratislava
NZZ
Žilina
psychiatria
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
NsP MV SR
LEKIA, s.r.o. - klin.
imunol. a alergol.
NsP J.A.Reimana
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Dubnica n/Váhom
Prešov
klinická imunológia a alergológia
klinická onkológia
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
EVA
ZDENKA
MILOSLAV
MARTA
SLÁVKA
KAROLÍNA
OTO
GABRIEL
HANUDEĽOVÁ
HANUDEĽOVÁ
HANULA
HANULIAKOVÁ
HANULJAKOVÁ
HANULOVÁ
HANUS
HANUSKA
6114
6115
6116
DANIELA
MÁRIA
MÁRIA
HANÚSKOVÁ
HANUSKOVÁ
HANUSKOVÁ
6117
6118
6119
6120
6121
VERONIKA
EVA
BORIS
LUCIA
ANTON
HANÚSKOVÁ
HANUSOVÁ
HANUŠČÁK
HANUŠČAKOVÁ
HANUŠÍN
6122
6123
RUDOLF
IVICA
HANUŠTIAK
HANZEL
6124
6125
6126
JOZEF
PAVEL
KATARÍNA
HANZEL
HANZEL
HANZELIKOVÁ
6127
6128
6129
6130
6131
6132
ELENA
JANA
MARTINA
MONIKA
JURAJ
MAGDALÉNA
HANZELOVÁ
HANZELOVÁ
HANZELOVÁ
HANZELOVÁ
HANZEN
HANZESOVÁ
6133
6134
AURÉLIA
VLADIMÍR
HANZLÍKOVÁ
HAŇ
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
KATARÍNA
OLESYA
ZUZANA
ANDREJ
TIBOR
ALENA
ADAM
IVANA
MARIÁN
HAŇOVÁ
HAPAK
HAPALOVÁ
HARAGA
HARAGA
HARAGOVÁ
HARAJDA
HARAJDOVÁ
HARAMIA
6144
6145
6146
6147
ROMAN
HANA
JÚLIA
VLASTA
HARAMIA
HARAMIOVÁ
HARAMIOVÁ
HARAMIOVÁ
DgTC Reimanus
nefrol.ambul.
NZZ - OAIM
FN
Univerzitná nemocnica
FNsP F. D. Roosevelta
DFNsP
Prešov
Prešov
Banská Bystrica
Nitra
Bratislava
Banská Bystrica
Bratislava
všeobecné lekárstvo
nefrológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
NsP sv. Cyrila a Metoda FRO
Bratislava
Súkr. hematolog. amb.
Partizánske
NZZ - PLPD
Topoľčany
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Sociálna poisťovňa
Bratislava
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
VNsP a.s. - OAIM
Revúcka medicínskohumanitná n.o.
ANDY´S s.r.o.
Mestská nemocnica
prof.Korca - chirurgia
MFN - ORL kl.
NZZ - Ambulancia
PLPDaD
LFUK
Krankas s.r.o.
VšNsP n.o.
HPL, s r.o.
Nemocnica a.s.
Kúpeľno-rehabilit. ústav
MV SR "Bystrá"
UNLP - neurolog. kl.
UNLP - klinika ORL +
chirurgia hlavy a krku
NsP a.s.
FNsP
Univerzitná nemocnica
UNM - chir. klinika
NZZ - PLPD
NsP a.s.
Nemocničná a.s.
NZZ - chirurg. amb.
Pedicor s.r.o. - detská
kardiol. amb.
FNsP
FNsP
NsP
Levoča
anestéziológia a intenzívna medicína
Revúca
Rožňava
rádiológia
psychiatria
Zlaté Moravce
Martin
chirurgia
otorinolaryngológia
Banská Bystrica
Bratislava
Žilina
Veľký Krtíš
Bratislava
Poprad
pediatria
otorinolaryngológia
psychiatria
neurčená odbornosť
klinická mikrobiológia
neurčená odbornosť
Liptovský Ján
Košice
posudkové lekárstvo
neurológia
Košice
Trebišov
Bratislava
Martin
Martin
Košťany nad Turcom
Dunajská Streda
Malacky
Malacky
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
psychiatria
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
chirurgia
Bánov
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
kardiológia
pediatria
neurčená odbornosť
pediatria
6148
6149
PETER
PETER
HARANGOZÓ
HARANTA
6150
ANASTÁZIA
HARANTOVÁ
6151
6152
MÁRIA
PETER
HARANTOVÁ
HARBULÁK
6153
6154
6155
6156
DANIELA
PAVOL
MAGDA
MARTIN
HARBULÁKOVÁ
HARBUĽÁK
HARDOŠOVÁ
HARČÁR
6157
MICHAL
HARČÁR
6158
6159
6160
6161
6162
JOZEF
VIERA
JÚLIA
LÍVIA
STANISLAVA
HARČARÍK
HARČARÍKOVÁ
HARČÁROVÁ
HARČÁROVÁ
HARČÁROVÁ
6163
6164
6165
6166
6167
ŠTEFAN
ANDREJ
ANDREA
ERNEST
MARIAN
HARČARUFKA
HARENDARČIK
HARENČÁROVÁ
HARGAŠ
HARGAŠ
6168
EVA
HARGAŠOVÁ
6169
JUDITA
HARGAŠOVÁ
6170
MELÁNIA
HARGAŠOVÁ
6171
MARTINA
HARHOVSKÁ
6172
NORBERT
HARHOVSKÝ
6173
6174
ANNA
JURAJ
HARICHOVÁ
HARINEK
6175
PETER
HARINEK
6176
6177
6178
MILADA
JOZEF
JOZEF
HARINEKOVÁ
HARING
HARING
6179
BIBIANA
HARINKOVÁ
FNsP - neurochirurgická
klinika
NsP Žilina, úrazové odd.
NsP - hematol.transf.odd
Poliklinika kožná
ambulancia
GYN-FIV a.s.
Nové Zámky
Žilina
neurochirurgia
chirurgia
Považská Bystrica
hematológia a transfuziológia
Turzovka
Bratislava
dermatovenerológia
gynekológia a pôrodníctvo
UNB - II. gyn.-pôr. klinika
UNLP
UNB
HAR-MED s.r.o
Vranovská nemocnica
n.o.
Bratislava
Košice
Bratislava
Lipany
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
hygiena životného prostredia
gynekológia a pôrodníctvo
Vranov nad Topľou
neurčená odbornosť
HOLGER Slovakia s.r.o.
ESKULAP s.r.o. Polikl.
NsP sv. Jakuba n.o.
FNsP J. A. Reimana
NsP sv. Barbory a.s.
NsP Sv. Jakuba n.o.
Bardejov, RDG odd.
Poliklinika MO SR
Detské kardiocentrum
NZZ - ORL amb.
DFNsP
UNB - Nemocnica
Ružinov OH
MEDHAR, s.r.o. ambul.pre deti a dorast
Očná
amb.MUDr.Hasrgašová,
Menšíková s.r.o.
Doktor s.r.o. ambul.všeob.lekára ,
FRO
Trauma s.r.o. - chir. a
traumtolog. amb.
Ambulancia praktického
lekára pre deti a dorast
DFNsP - kl. OAIM
Ambulancia pre deti a
dorast
NsP Partizánske n.o..infekt.odd.
FN
VERTEBRA s.r.o.
NZZ - Amb.pre deti a
dorast
Prešov
Giraltovce
Bardejov
Prešov
Rožňava
chirurgia
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bardejov
Sliač
Bratislava
Michalovce
Bratislava
rádiológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
hematológia a transfuziológia
Košice
pediatria
Žiar nad Hronom
oftalmológia
Rožňava
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Rožňava
chirurgia
Ruskov 97
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
Trenčianske Jastrabie
pediatria
Partizánske
Trnava
Piešťany
vnútorné lekárstvo
neurológia
neurológia
Trenčín
pediatria
6180
6181
EVA
LUKÁŠ
HARMANIAKOVÁ
HARMAŇOŠ
6182
6183
MARIÁN
MICHAL
HARMAŇOŠ
HARMAŇOŠ
6184
6185
LÍVIA
ĽUBOŠ
HARMATOVÁ
HARMÓCI
6186
6187
6188
MÁRIA
ŠTEFAN
MARCELA
HARREROVÁ
HARSÁNYI
HARSÁNYIOVÁ
6189
MILOŠ
HARTEL
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
PAVOL
KATARÍNA
ZUZANA
IVETA
VALÉRIA
BIBIANA
DANIELA
LÝDIA
HARTEL
HARTELOVÁ
HARTINÍKOVÁ
HARTMANNOVÁ
HARTMANNOVÁ
HARUŠÍNCOVÁ
HARUŠINCOVÁ
HARUŠINCOVÁ
6198
6199
SVETOZÁR
DANIELA
HARUŠTIAK
HARUŠTIAKOVÁ
FN
NZZ - detská amb.
NZZ
UNB - klinika
hrud.chirurgie
Nemocnica SV. Michala
6200
MÁRIA
HARUŠTIAKOVÁ
NZZ - kardiologická amb. Trnava
kardiológia
6201
6202
6203
6204
MIROSLAV
MÁRIA
EVA
JARMILA
HARVÁNEK
HARVÁNKOVÁ
HARVANOVÁ
HARVANOVÁ
Harmed Poprad s.r.o. amb.všeob. a inter.lekára
NsP
NsP a.s.
UNLP - III. interná kl.
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
6205
6206
6207
6208
MARTINA
JÁN
IVETA
MILOŠ
HARVANOVÁ
HARVIŠ
HARVIŠOVÁ
HARŠÁNYI
Ergomed poliklinika s.r.o. Košice
NsP - detské odd.
Svidník
Medikocentrum s.r.o.
Prešov
neurčená odbornosť
pediatria
všeobecné lekárstvo
6209
6210
ZUZANA
JAROSLAV
HARŠÁNYOVÁ
HASA
Trnava
Bratislava
pediatria
oftalmológia
6211
6212
6213
6214
FRANTIŠKA
IVAN
PETER
JANA
HASAJOVÁ
HASÁK
HASÁK
HASÁKOVÁ
FN - novorodenecké odd.
UN
FNsP J. A. Reimana KAIM
NZZ - PLPD
Prešov
Stupava
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
Bratislava
kardiológia
6215
KATARÍNA
HASÁKOVÁ
SÚSCCH
Nemocnica sv. Michala
a.s.
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
Nemocnica s.r.o.
NZZ - Urologická
ambulancia
FN
Hematologicko - transf.
odd.
Vojenský útvar 1102
Nemocnica sv. Cyrila a
Metoda
MEDINET s.r.o
Medinet s.r.o.
NsP - odd. detskej
ortopédie
NZZ - ambul.gynekológie
a pôrodn.
NZZ - PLPD
Nemocnica
NsP sv. Cyrila a Metoda
Snina
neurčená odbornosť
Spišská Nová Ves
Trnava
urológia
neurčená odbornosť
Bojnice
Michalovce
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Senec
Senec
neurčená odbornosť
pediatria
psychiatria
Žilina
ortopédia
Žilina
Dolný Hričov
Malacky
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neonatológia
Trenčín
Veľký Grob
Abrahám
Dubnica nad Váhom
neurčená odbornosť
pediatria
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
hrudníková chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
Poprad
Považská Bystrica
Trebišov
Košice
6216
6217
JAROSLAV
SLAVOMÍR
HASARA
HASARA
6218
6219
DARINA
MÁRIA
HASAROVÁ
HASAROVÁ
6220
ZLATICA
HASAROVÁ
6221
6222
6223
DANIELA
JOZEF
DANIELA
HASIČOVÁ
HASILLA
HASILLOVÁ
6224
6225
6226
IVETA
EVA
ALFONZIA
HASOVÁ
HASPELOVÁ
HASPROVÁ
6227
DANIEL
HASSAN
6228
MAHMOUD
HASSAN
6229
6230
6231
6232
6233
STANISLAV
MARIÁN
MARTIN
ONDREJ
ROBERT
HASTÍK
HATALA
HATALA
HATALA
HATALA
6234
ANTÓNIA
HATALOVÁ
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
DANIELA
KATARÍNA
ZUZANA
VLADIMÍR
BEÁTA
KATARÍNA
KAMIL
HATALOVÁ
HATALOVÁ
HATALOVÁ
HATALOVSKÝ
HÁTAŠOVÁ
HÁTAŠOVÁ
HATIAR
6242
KAMIL
HATIAR
6243
6244
6245
6246
SIMONETA
VIERA
MICHAL
PETER
HATIAROVÁ
HAULIKOVÁ
HAULIŠ
HAUPT
6247
6248
6249
MARTINA
PAVOL
ANNA
HAUPTVOGELOVÁ
HAUPTVOGL
HAUPTVOGLOVÁ
6250
MARIANNA
HAUPTVOGLOVÁ
FNsP J. A. Reimana
NZZ - ORL
Algos s.r.o -amb. AIM a
algeziol.
FNsP J. A. Reimana
NZZ MUDr. Zlatica
Hasarová
DANIMED s.r.o. - kl.
imunológia a alergol.,
amb.KIA
FN - kardiolog.klinika
NZZ - očná ambul.
MEDISKIN s.r.o. dermatovenerl.ambul.
Prešov
Rimavská Sobota
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
Prešov
Prešov
anestéziológia a intenzívna medicína
geriatria
Jesenské
všeobecné lekárstvo
Levice
Nitra
Nitra
klinická imunológia a alergológia
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
Bratislava
dermatovenerológia
Privátna gynekol.amb.
Dolný Kubín
Liečebňa sv. Františka,
a.s.
Bratislava
FMC - dialyzačné služby
s.r.o.
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Psychiatrická ambulancia
NsP - interné odd.
NsP
NZZ - ortopdecká amb.
NÚSCH, a.s.
Nem.sv.CaM hematol.odd.
Medisimo, NsP SI
Medical s.r.o.
Cardioconsult s.r.o.
FN - onkologické odd.
NZZ
FNsP
FN
VšN
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
Púchov
Ružomberok
Trenčín
Partizánske
Bratislava
psychiatria
gastroenterológia
vnútorné lekárstvo
ortopédia
kardiológia
Bratislava
hematológia a transfuziológia
Bratislava
Bratislava
Trenčín
Zemplínska Teplica
Nové Zámky
Trnava
Žiar nad Hronom
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
Košice
neurčená odbornosť
Bratislava
Komárno
Trnava
Žilina
dermatovenerológia
rádiológia
rádiológia
vnútorné lekárstvo
Trenčianska Turná
Hrachovište
Nové Mesto nad Váhom
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Nové Mesto nad Váhom
reumatológia
Onkolog.ústav sv.Alžbety
- ambul.dermatovener.
SOXRA s.r.o.
FNsP - RDG odd.
NsP
Oculo s.r.o. - očné
ambulancia
NsP - interná amb.
NsP n.o.
NsP - reumatolog. amb.
+ interné
vnútorné lekárstvo
nefrológia
6251
ZUZANA
HAUSEROVÁ
6252
6253
STANISLAVA
EVA
HAUSOVÁ
HAVÁČOVÁ
6254
6255
6256
ANDREJ
BEATA
ĽUDMILA
HAVALDA
HAVALDOVÁ
HAVAŠOVÁ
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
VALÉR
BEATA
JAROSLAVA
VIERA
DUŠAN
ANNA
DANIELA
HAVELKA
HAVELKOVÁ
HAVELKOVÁ
HAVELKOVÁ
HAVIAR
HAVIAROVÁ
HAVIAROVÁ
6264
6265
VIERA
ZORA
HAVIAROVÁ
HAVIAROVÁ
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
ZORA
ANETA
MÁRIA
EDUARD
ADRIANA
JURAJ
ZUZANA
ELENA
RENÁTA
JOZEF
HAVIAROVÁ
HAVIERNIKOVÁ
HAVÍROVÁ
HAVLAS
HAVLASOVÁ
HAVLÍČEK
HAVLÍČEKOVÁ
HAVLÍČKOVÁ
HAVLÍČKOVÁ
HAVLÍK
6276
6277
6278
6279
ĽUBOMÍR
ŠTEFAN
EVA
JANA
HAVLÍK
HAVLÍK
HAVLÍKOVÁ
HAVLÍKOVÁ
6280
6281
VIERA
ZUZANA
HAVLÍKOVÁ
HAVLÍKOVÁ
6282
6283
6284
6285
BLAŽENA
EMIL
ENIKŐ
MARIE
HAVLÍROVÁ
HAVRÁNEK
HAVRÁNKOVÁ
HAVRÁNKOVÁ
6286
6287
ERIKA
HELENA
HAVRANOVÁ
HAVRANOVÁ
NZZ - neurolog. odd.
Vysoká škola zdr. a soc.
práce Sv. Alžbety n.o.
EVITOL s.r.o.
I. Gyn.- Pôr. kl. LF UK a
FN
NsP sv. Cyrila a Metoda
NsP
Národný ústav
tuberkulózy a pľúcnych
chorôb
VšZP a.s.
Ústav TaRCH
DFNsP - rádiolog. odd.
NZZ
FN
Onko Medica s.r.o onkol.ambul.
Anatomický ústav LFUK
Jednotný majetkový fonddermatokozm.
VšN
Amb. prakt. lekára
NZZ- gynekol. odd.
FNsP - očné odd.
POLYMORF s.r.o.
JLFUK - detská klinika
FN
Sportmed s.r.o.,
FNsP
Gynprax s.r.o. gynekolog. amb.
FORLIFE n.o.
Falck záchranná a.s.
NsP L. N. Jégeho
Priemyselné
zdravotnícke centrum
a.s.
FN - gyn.-pôrod. klinika
NsP A. Leňa - interné
odd.
AFW s.r.o.
NÚSCH a.s. - OAIM
NOÚ
REHAB spol.s r.o. - amb.
FBLR
Košice + Moldava nad Bodvou / 045 01 /
pediatrická neurológia
Bratislava
Preseľany
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Levoča
gynekológia a pôrodníctvo
neurológia
vnútorné lekárstvo
Vyšné Hágy
Bratislava
Vyšné Hágy
chirurgia
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Nitra
rádiológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Považská Bystrica
Bratislava
klinická onkológia
neurčená odbornosť
Bratislava
Rimavská Sobota
Vyšný Žipov
Nové Zámky
Nové Zámky
Brezová pod Bradlom
Martin
Bratislava
Bratislava
Bratislava
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
pediatria
psychiatria
telovýchovné lekárstvo
úrazová chirurgia
Moravský Sv. Ján
Komárno
Košice
Dolný Kubín
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
urgentná medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Trnava
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gynekológia a pôrodníctvo
Humenné
Galanta
Bratislava
Bratislava
Svit
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
kardiológia
dermatovenerológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
6288
MIRIAMA
HAVRANOVÁ
6289
6290
6291
ZUZANA
BOHDAN
ALICA
HAVRANOVÁ
HAVRILCO
HAVRILCOVÁ
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
DENISA
ANDREJ
JOZEF
RASTISLAV
MARTA
HELENA
LUCIA
HAVRILCOVÁ
HAVRILLA
HAVRILLA
HAVRILLA
HAVRILOVÁ
HAVRIĽÁKOVÁ
HAVRLENTOVÁ
6299
6300
SILVIA
ATTILA
HAVRLENTOVÁ
HAZAY
6301
DANIEL
HAZAY
6302
6303
HENRICH
ANNA
HAZUCHA
HAZUCHOVÁ
6304
EVA
HAZUCHOVÁ
6305
6306
6307
6308
6309
6310
EVA
ZUZANA
EDITA
JOZEF
VLADIMÍR
JANA
HAZUCHOVÁ
HAZUCHOVÁ
HAĽÁKOVÁ
HAĽKO
HAĽKO
HAĽKOVÁ
6311
6312
IRENA
JANA
HAŠČÁKOVÁ
HAŠČIČOVÁ
6313
DARINA
HAŠČÍKOVÁ
6314
ZUZANA
HAŠČINOVÁ
6315
MÁRIA
HAŠEKOVÁ
6316
6317
6318
6319
JÁN
MIROSLAV
TOMÁŠ
JANA
HAŠKO
HAŠKO
HAŠKO
HAŠKOVÁ
6320
6321
JÚLIA
KATARÍNA
HAŠKOVÁ
HAŠKOVÁ
MsN prof. MUDr.
Rudolfa Korca, DrSc.
Sociálna poisťovňa pobočka
NZZ - PLPD
NZZ - PLPDD
Zlaté Moravce
lekár bez špecializácie
Topoľčany
Bzenov
Bzenov
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
pediatria
MUDr. Denisa Havrilcová
NsP
NsP J. A. Reimana
NsP J. A. Reimana
Prešov
Bardejov
Prešov
Prešov
neurčená odbornosť
rádiológia
urológia
pediatria
NsP A. Leňa
FN
Nemocnica A. Wintera
n.o. - chir. odd.
Humenné
Trnava
nefrológia
neurčená odbornosť
Piešťany
neurčená odbornosť
Vranov nad Topľou
neurčená odbornosť
Hriňová
Banská Bystrica
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
Číž
pediatria
Sklené Teplice
Veľký Krtíš
Martin
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
hematológia a transfuziológia
NsP
NsP
Voj. vysokoš. ústav pre
choroby pľúcne
NOÚ
Žilina
Žilina
chirurgia
otorinolaryngológia
Nová Polianka
Bratislava
TETIS s.r.o.
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
MUDr.Mária Hašeková,
s.r.o. - pediatria
NsP Vaše Zdravie n.o. OAIM odd.
FNsP F. D. Roosevelta
Poliklinika
Nemocničná, a.s.
Nemocnica Zvolen a.s.
OAIM
Univerzitná nemocnica
Dunajská Lužná
pneumológia a ftizeológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Stará Ľubovňa
gynekológia a pôrodníctvo
Kapušany
pediatria
Zvolen
Banská Bystrica
Bratislava
Malacky
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
ortopédia
neurčená odbornosť
Zvolen
Martin
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Vranovská nemocnica
n.o.
ZH Derm s.r.o. ambul.všeobecného
lekára
NsP FDR - očná klinika
Prírodné Jódové kúpele
a.s.
Liečebné termálne
kúpele a.s.
ZH Derm s.r.o
MFN
6322
6323
6324
6325
ĽUBICA
JOZEF
KLAUDIA
MÁRIA
HAŠKOVÁ
HAŠTO
HAŠTOVÁ
HAŠTOVÁ
6326
6327
6328
IVANA
MICHAELA
DAŠA
HAŤAPKOVÁ
HEBORTOVÁ
HECHENBERGER
6329
PETER
HECHT
6330
JOZEF
HEDERA
6331
6332
6333
6334
6335
JÚLIA
STANISLAVA
JURAJ
FERDINAND
RUDOLF
HEDERLINGOVÁ
HEDEROVÁ
HEDVIG
HEČKO
HEČKO
6336
6337
6338
6339
MONIKA
JÚLIUS
ZOLTÁN
VIKTOR
HEČKOVÁ
HEGEDŰS
HEGEDÜS
HEGEDÜŠ
6340
6341
6342
LÝDIA
TOMÁŠ
ANNAMÁRIA
HEGEDÜŠOVÁ
HEGER
HEGEROVÁ
6343
6344
6345
6346
6347
6348
ALENA
HEVIN
ESZTER
JENO
JURAJ
PÉTER
HEGLASOVÁ
HEGLASOVÁ
HEGYI
HEGYI
HEGYI
HEGYI
6349
PETER
HEGYI
6350
VLADIMÍR
HEGYI
6351
6352
6353
6354
6355
6356
ZSUZSANNA
MÁRIA
ĽUBICA
AMIN
JAROSLAVA
PETER
HEGYI
HEGYIOVÁ
HEGYIOVÁ
HEIDARI
HEIMOVÁ
HEINRICH
NsP sv. Barbory - RDG
odd.
Nemocnica
Detský lekár.sk s.r.o.
Psychiatrická amb.
MUDr. Ivana Haťapková otorinolar.-foniatr. amb.
FNsP
FORLIFE n.o. VšN
MUDr. Peter Hecht s.r.o.
- endokrinol. amb.
INTERKLINIK CHIR s.r.o
Nemocnica sv. Cyrila a
Metoda
DFNsP
DFN - I.KDD
Žel. lek. stanica
NZZ - PLPDD
MUDr.Kyčinská ambul.všeobecného
lekára
MEDI Help, s.r.o.
GYNKOM s.r.o
NsP
1. súkromná nemocnica
a.s.
FNsP
VšZP a.s.
Nemocnica pre
obvinených a
odsúdených a ÚVTOS
FN
DFNsP
Hegeyi s.r.o.
NsP
DFNsP
Rožňava
Trenčín
Bratislava
Trenčín
rádiológia
psychiatria
pediatria
psychiatria
Žilina
Bratislava
Šaľa
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
rádiológia
Nitra
endokrinológia
Bratislava
plastická chirurgia
Bratislava
Bratislava
Košice
Veľké Kapušany
Lužianky
neurčená odbornosť
pracovné lekárstvo
pediatria
všeobecné lekárstvo
pediatria
Dolný Kubín
Fiľakovo
Komárno
Liptovský Mikuláš
vnútorné lekárstvo
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice - Šaca
Bratislava
Trenčín
anestéziológia a intenzívna medicína
úrazová chirurgia
revízne lekárstvo
Trenčín
Trenčín
Bratislava
Dunajská Streda
Bratislava
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
gastroenterológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Gastroenterologická
amb.MUDr.P.Hegyi s.r.o Malacky
Detská
dermavenerologická
klinika
Bratislava
NsP a.s. - gynekl.pôrodn.odd.
Dunajská Streda
Privátna amb.
ÚTaRCH
NZZ - PLPDD
NZZ
Bratislava
Poprad
Sobrance
Hrochoť 588 + Čerín 11
gastroenterológia
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
pediatria
vnútorné lekárstvo
Banská Bystrica
Nitra
pediatria
psychiatria
Bratislava
neurčená odbornosť
Bratislava
Turzovka
Severný Mnachaster
Košice
Nové Mesto nad Váhom
Svrčinovec
dermatovenerológia
neurológia
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Vranov nad Topľou
vnútorné lekárstvo
HELMOVÁ
HEMZA
HENCEL
DFNsP
HEPSA s.r.o
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
Dermatovenerol. klinika,
UNB a LF UK
Poliklinika
Všeobecná nemocnica
NZZ - PLPD
NsP n.o.
Ambulancia PLPD
Medissimo SI Medical
s.r.o.
NZZ - ZZ - ambul.
všeobecného lekára
FNsP F. D. Roosevelta OKM
MEZOPOTÁMIA, s.r.o.
Palmed s.r.o.
Banská Bystrica
Bojnice
Podolinec
MÁRIA
HENCELOVÁ
Mobila s.r.o.
Kežmarok
klinická mikrobiológia
dermatovenerológia
urgentná medicína
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
6372
ĽUBICA
HENCZEOVÁ
Detva
geriatria
6373
6374
6375
6376
MARTA
JÁN
JÁN
LÍVIA
HENDELOVÁ
HENDRICH
HENDRICH
HENDRICHOVÁ
Košice
Trnava
Trenčín
Hôrka nad Váhom
6377
6378
DANICA
MILAN
HENČEKOVÁ
HENČEL
otorinolaryngológia
úrazová chirurgia
oftalmológia
pediatria
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
anestéziológia a intenzívna medicína
6379
6380
6381
ZUZANA
ANDREA
MÁRIA
HENČELOVÁ
HENNELOVÁ
HENNELOVÁ BARTOŠOVÁ
Poliklinika - LDCH s.r.o.
Heku - Med s.r.o - ORL
amb.
FN
NsP
NZZ - pediatria, OZS
Slovenská zdravotnícka
univerzita
ZDZS
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Nemocnica s.r.o.
Intern s.r.o.
6382
6383
TERÉZIA
EVA
HENTEKOVÁ
HENZÉLYOVÁ
Bratislava
Rožnava
6384
6385
6386
6387
6388
6389
MIROSLAV
TOMÁŠ
ŽIGMUND
IMRICH
IVETA
ANIKÓ
HENŽEL
HENŽEL
HENŽEĽ
HERBAČEK
HERBANSKÁ
HERCEG
Košice - Šaca
Nitra
Nitra
Kalinovo
Bratislava
Dunajská Streda
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pediatria
otorinolaryngológia
6390
6391
6392
PETER
EVA
JANA
HERCEG
HERCEGOVÁ
HERCEGOVÁ
Zdravotné stredisko
Poliklinické odd. TaRCH
NsP Šaca ambul.Vysoké pece
FN
DENTER, s.r.o.
HERMED s.r.o
SI Medical s.r.o.
NsP
FMC dialyzačné služby
s.r.o.
FN - psychiatr. odd.
HERCEGOVA s.r.o.
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
pneumológia a ftizeológia
Trnava
Trnava
Letanovce
vnútorné lekárstvo
psychiatria
pediatria
6357
6358
DENISA
VIERA
HEINRICHOVÁ
HEINRICHOVÁ
6359
ANDREJ
HEISER
6360
6361
6362
6363
6364
6365
MONIKA
PAVOL
RASTISLAV
LADISLAV
MIRIAM
ĽUBICA
HEIZEROVÁ
HEJČÍK
HÉJJ
HELCMANOVSKÝ
HELDESOVÁ
HELEŠOVÁ
6366
KATARÍNA
HELIENKOVÁ
6367
ADRIANA
HELIGMANOVÁ
6368
6369
6370
LENKA
MOHAMED
JÁN
6371
Bratislava
Prievidza
Bojnice
Snina
Ilava
posudkové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
6393
6394
ANDREA
MIROSLAVA
HERCHELOVÁ
HERCOVÁ
6395
6396
6397
SLAVOMÍRA
ŠTEFAN
KAROL
HERCOVÁ
HERCZEGH
HERDA
6398
VALÉRIA
HERDICKÁ
6399
6400
6401
6402
PETER
JÁN
MAGDALÉNA
KATARÍNA
HERDICKÝ
HERDICS
HERDICSOVÁ
HERDOVÁ
6403
6404
6405
MARTINA
GABRIELA
JUDITA
HEREDOŠOVÁ
HERÉNYIOVÁ
HERÉNYIOVÁ
6406
6407
6408
6409
6410
6411
ANDREA
MILAN
ANDREA
DUŠAN
MARTIN
MARTA
HERETIKOVÁ MARSALOVÁ
HERGEL
HERGOTTOVÁ
HERIBAN
HERIBAN
HERICHOVÁ
6412
BEÁTA
HERINGESOVÁ
6413
MIRKO
HERKEĽ
6414
KLAUDIA
HERKEĽOVÁ
6415
SAMUEL
HERKO
6416
6417
ZDENA
DÁVID
HERKOVÁ
HERLE
6418
6419
6420
MIROSLAV
OTO
PAVEL
HERMAN
HERMAN
HERMAN
6421
PETER
HERMAN
6422
6423
ĽUBOSLAV
HUGO
HERMAN
HERMANN
6424
VLADIMÍR
HERMANN
Národné športové
centrum
UNB - CPO
ProSanus a.s. - očná
amb.
PEDDORA, s.r.o. PLPDD
Pediasan, s.r.o. - detská
a dorast. ambulancia
Premed-oko s.r.o
PREMED-OKO,s.r.o
NsP
Craven Park Nursing
Home
Bratislava
Bratislava
telovýchovné lekárstvo
infektológia
Bratislava
oftalmológia
Prešov
pediatria
Torysa
Komárno
Komárno
Trstená
pediatria
akupunktúra
oftalmológia
anestéziológia a intenzívna medicína
London
VšN - ambul.neurológie
REA ambul. psychiatrie a
psychoterapie s.r.o.
Uniklinika - RDG odd.
NsP - neurolog. kl.
FN
NZZ - ORL amb.
DFN
HERCON s.r.o ambul.prakt.lekára
NsP - oddelenie
patológie
Rimavská Sobota
neurológia
Bratislava
Prievidza
Bratislava
Nitra
Trnava
Košice
psychiatria
rádiológia
neurológia
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
pediatria
Dunajská Streda
všeobecné lekárstvo
Prešov
patologická anatómia
NZZ - Ambulancia PLPD
NZZ dermatovener.ambul.
NZZ - všeobecné
lekárstvo
FNsP
Centrum Asistovanej
Reprodukcie GYNCARE
s.r.o.
FN - inter. odd.
RÚVZ
LIFE STAR
EMERGENCY
LUMIMED s.r.o. Gynekologická
ambulancia
Medifera s.r.o
Odd. úrazovej chir.
NFDR
Haniska , Košice
všeobecné lekárstvo
Prievidza
dermatovenerológia
Slovenská Ľupča
Žilina
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Košice
Trenčín
Michalovce
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
verejné zdravotníctvo
Limbach
anestéziológia a intenzívna medicína
Polomka
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
kardiológia
Banská Bystrica
úrazová chirurgia
6425
EVA
HERMANOVÁ
6426
GABRIELA
HERMANOVÁ
6427
MARTA
HERMANOVÁ
6428
6429
PETRA
IVAN
HERMANOVÁ
HERMEL
6430
LENKA
HERMELOVÁ
6431
6432
6433
ALBERT
GABRIEL
VERONIKA
HERMELY
HERNANDEZ
HERTELOVÁ
6434
6435
6436
6437
JANA
VIERA
ERZSÉBET
ANDREA
HERTELYOVÁ
HERTELÝOVÁ
HERVAY
HERVAYOVÁ
6438
MICHAL
HERŽÁK
6439
6440
6441
6442
6443
6444
BOŽENA
ELENA
MILAN
ZUZANA
ĽUBICA
ALEXANDER
HESOVÁ
HESOVÁ
HETFLAJŠ
HETTEŠOVÁ
HETTYCHOVÁ
HEVESI
6445
LÝDIA
HEĽPIANSKA
6446
ANNA
HEŠKOVÁ
6447
6448
VALÉRIA
DUŠAN
HÉŽELOVÁ
HÍC
6449
INGRID
HIDASIOVÁ
6450
EVA
HIDEGHÉTYOVÁ
6451
SCARLET
HIJJOVÁ
6452
6453
SVETOZÁR
LUCIA
HIKKEL
HIKKEROVÁ
6454
JÁN
HIKO
6455
ANNA
HILÁROVÁ
NZZ - neurol. amb
NsP Š.Kukuru, n.o. odd.onkológie
Ambulancia pre deti a
dorast s.r.o. - detská
amb.
FN - psychiatrická kl. a
LF UK
NsP
Ľubovnianska nemocnica
n.o.- interné odd.
MUDr. Albert Hermely,
spol.s r.o.
NsP sv. Barbory a.s.
HERTEL s.r.o. - PLPD
Psychiatrická nemocnica
n.o.
VOÚ a.s. - ORL odd.
NZZ amb.
MEDPED s.r.o.
Nemocnica a.s. - ODIR
a NM
HB Medic, s.r.o. psychiatrická amb.
Socialna poisťovňa a.s.
Plamienok n.o.
RÚVZ
Onkologická klinika LF
UK
Špecializovaný liečebný
ústav Marína š.p.
V.H.gynekologická
ambulancia s.r.o
NsP - chirur. odd.
INTERMED PG s.r.o. interná amb.
AXON - H s.r.o. neurologická amb.
FN L.Pasteura
Rastislavova 43
H-SAMI s.r.o. ortopedická amb.
LVN a.s.
HORL s.r.o - ORL
ambulancia
NsP F.D.R. - gyn.-pôr.
odd.
Košice
neurológia
Michalovce
radiačná onkológia
Chtelnica
pediatria
Bratislava
Stará Lubovňa
psychiatria
vnútorné lekárstvo
Stará Ľubovňa
vnútorné lekárstvo
Košice
Rožňava
Radošiná
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Michalovce
Košice
Trstice
Senec
psychiatria
otorinolaryngológia
vnútorné lekárstvo
pediatria
Poprad
rádiológia
Nové Mesto nad Váhom
psychiatria
Trenčín
Bratislava
Banská Bystrica
posudkové lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Kováčová
klinická onkológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Košice
Levice
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
Sabinov
vnútorné lekárstvo
Šamorín
neurológia
Košice
pediatria
Šaľa
Košice
ortopédia
otorinolaryngológia
Liptovský Mikuláš
otorinolaryngológia
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
6456
TOMÁŠ
HILDEBRAND
6457
6458
RÓBERT
AMANY
HILL
HILLIS
6459
6460
6461
6462
6463
6464
AGÁTA
KATARÍNA
RADMILA
JAROSLAV
DRAHOSLAVA
BOHUMIL
HILVERTOVÁ
HINDICKÁ
HINKEOVÁ
HINŠT
HINŠTOVÁ
HIRC
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
PAVOL
IGOR
VLADIMÍR
EVA
DARINA
MILOSLAVA
TOMÁŠ
LENKA
ANDREA
GÉZA
HIRJAK
HIRNER
HIRNER
HIRNEROVÁ
HISCSÁKOVÁ
HISEMOVÁ
HITKA
HITKOVÁ
HITTMÁROVÁ
HIZSNYAN
6475
ANNA
HIŽNAYOVÁ
6476
6477
MARIÁN
MARTIN
HLADÍK
HLADÍK
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
MATEJ
DANIELA
DANICA
IVETA
MÁRIA
PETER
ANDREA
JAKUB
EVA
HLADÍK
HLADÍKOVÁ
HLADKÁ
HLADKÁ
HLADKÁ
HLADKÝ
HLADOVCOVÁ
HLÁSNY
HLAUČOVÁ
6487
6488
6489
6490
6491
KAROL
IVAN
MARIÁN
MARIÁN
MARTIN
HLAVA
HLAVÁČ
HLAVÁČ
HLAVÁČ
HLAVÁČIK
6492
6493
6494
6495
HELENA
JAROSLAV
SLAVOMÍR
SVÄTOPLUK
6496
EDITA
FNLP
Košice
Neurochir. klinika FZaSP
Trnavskej Univ.
Nové Zámky
NsP - interné odd.
Čadca
neurčená odbornosť
NZZ - neurologická amb.
Teamprevent,s.r.o.
NEDÚ n.o.
SZU
ZS
NOÚ
NsP Štefana Kukuru
a.s. - I.interné odd.
UNION, z.p.
DFNsP
II. interná klinnika FN
UNLP - očná klinika
Nemocnica
Levice
Bratislava
Ľubochňa
Bratislava
Bratislava
Bratislava
neurológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
chirurgia
Michalovce
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Košice
Břeclav, ČR
Ireland
Žiar nad Hronom
Bratislava
Hnúšťa
gastroenterológia
revízne lekárstvo
chirurgia
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
NsP - OAIM
ŽNsP
NsP n.o.
NsP - ORL amb.
NsP
CUIMED s.r.o. urol.ambul
FN
neurochirurgia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
+
Šahy
+
Levice 934 48
otorinolaryngológia
NZZ
NÚSCH a.s. - kardiológ
Bratislava
Bratislava
urológia
chirurgia
sociálne lekárstvo a organizácia
zdravotníctva
kardiológia
HMI s.r.o
UNM - RDG klinika
FNsP J. A. Reimana
FNsP
FNsP F. D. Roosevelta
MFN
SANECO, s.r.o. psychiatrická amb.
GEMERMED RS s.r.o
Prešov
Martin
Prešov
Nové Zámky
Banská Bystrica
Martin
všeobecné lekárstvo
rádiológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
Piešťany
Rimavská Sobota
psychiatria
všeobecné lekárstvo
FNsP FDR
NsP - gynekolog. odd.
Banská Bystrica
Trenčín
HLAVÁČIKOVÁ
HLAVAČKA
HLAVAČKA
HLAVAČKA
NZZ - PLPDD
FN
Bratislava
Ostrava, ČR
ortopédia
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
FN
Bratislava
HLAVAČKOVÁ
SULIS s.r.o. - ORL amb. Bratislava
Bratislava
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
6497
JANA
HLAVAČKOVÁ
6498
6499
KATARÍNA
LÍVIA
HLAVÁČKOVÁ
HLAVAČKOVÁ
6500
LUCIA
HLAVAČKOVÁ
6501
6502
6503
6504
MÁRIA
BEÁTA
DANA
HELENA
HLAVAČKOVÁ
HLAVÁČOVÁ
HLAVÁČOVÁ
HLAVÁČOVÁ
6505
LENKA
HLAVÁČOVÁ
6506
MARTA
HLAVAČOVÁ
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
PAULA
ANNA
GYÖNGYIKE
JELA
KATARÍNA
LUCIA
MÁRIA
MARTINA
HLAVÁČOVÁ
HLAVATÁ
HLAVATÁ
HLAVATÁ
HLAVATÁ
HLAVATÁ
HLAVATÁ
HLAVATÁ
6515
6516
6517
6518
SILVIA
VIERA
ZDENKA
ZUZANA
HLAVATÁ
HLAVATÁ
HLAVATÁ
HLAVATÁ
6519
6520
IVAN
JÁN
HLAVATÝ
HLAVATÝ
6521
JOZEF
HLAVATÝ
6522
RONALD
HLAVATÝ
6523
TIBOR
HLAVATÝ
6524
6525
6526
6527
TIBOR
ŠTEFAN
PETER
RÓBERT
HLAVATÝ
HLAVATÝ
HLAVČÁK
HLÁVEK
6528
PETER
HLAVENA
6529
EMÍLIA
6530
IVETA
FNsP
Klinika oftalmológie LF
UK a UNB
MUDr. Katarína Plevová
s.r.o.
UNB ak. L. Dérera novorod.odd.
RÚVZ
NZZ - očná amb.
NsP
Psychiatrická nemocnica
prof. Matulaya
NZZ - detský a dorastový
lekár
A.P.H. s.r.o. - psych.
amb.
DFNsP
ZdraVIPA s.r.o.
OPTING, s.r.o.
FNsP - 2. detská kl.
FNsP
Dermoestetika s.r.o.
NZZ - dermatoven. amb.
NsP sv. Lukáša neurolog. odd.
NOÚ - kl. onkológ
Poliklinika gynekol.ambulancia
NZZ - PLPD
Úrad pre dohľad nad
zdrav.starostlivosťou
Nemoc.sv.Michala amb.všeob.lekára
LF UK a UNB - V. int.
klinika
NZZ - Amb. praktického
lekára
AVICENA, s.r.o.
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Bratislava
oftalmológia
neurčená odbornosť
Nitra
dermatovenerológia
Bratislava
Topoľčany
Piešťany
Levoča
pediatria
epidemiológia
oftalmológia
pediatria
Kremnica
neurčená odbornosť
Rožňava
pediatria
Košice
Bratislava
Galanta
Martin
Bratislava
Nové Zámky
Nové Zámky
Bratislava
psychiatria
pediatria
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
dermatovenerológia
Galanta
neurológia
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Šurany
Veľké Uherce
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
Bratislava
neurčená odbornosť
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Trenčín
Švédsko
Trnava
všeobecné lekárstvo
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
HLAVENKOVÁ
FN - gynek.-pôrodn.odd
Nemocnica sv. Michala radiol.odd
Bratislava
UNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
Bratislava
HLAVICOVÁ
GEDEA s.r.o. - VšLPDD Liptovský Mikuláš
pediatria
rádiológia
vnútorné lekárstvo
6531
IMRICH
HLAVIČKA
6532
6533
EVA
ZUZANA
HLAVIČKOVÁ
HLAVIČKOVÁ
6534
6535
6536
6537
6538
STANISLAV
ĽUBOŠ
LUCIA
PETER
LUCIA
HLAVINKA
HLAVINKA
HLAVINKOVÁ
HLÁVKA
HLÁVKOVÁ
6539
6540
6541
6542
MIROSLAVA
ZUZANA
DAGMAR
DANICA
HLÁVKOVÁ
HLÁVKOVÁ
HLAVNOVÁ
HLAVOVÁ
6543
6544
6545
MONIKA
PAVOL
ZUZANA
HLEBAŠKOVÁ
HLINČÍK
HLINICKÁ
6546
6547
6548
IVAN
JOZEF
ĽUBOŠ
HLINKA
HLINKA
HLINKA
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
BEÁTA
KAROL
STELLA
MILAN
ALEXANDER
JÁN
MIROSLAV
HLINKOVÁ
HLINŠŤÁK
HLINŠŤÁKOVÁ
HLISTA
HLIVÁK
HLIVÁK
HLIVÁK
6556
6557
6558
PETER
MÁRIA
INGRID
HLIVÁK
HLIVÁKOVÁ
HLIVJAKOVÁ
6559
6560
MÁRIA
IVETA
HLIVOVÁ
HLOBIKOVÁ
6561
6562
JÁN
IVETA
HLODÁK
HLODÁKOVÁ
6563
ALENA
HLOUŠKOVÁ
6564
6565
6566
6567
6568
MÁRIA
BOHUSLAV
IVANA
OTO
OTO
HLOUŠKOVÁ
HLÔŠKA
HLÔŠKOVÁ
HLOŽA
HLOŽA
Dia-Gyn s.r.o. gynekologická amb.
Dia-Gyn s.r.o. gynekologická amb.
Forlife n.o.
NZZ - prakt.lekár pre
dosp.
NZZ - PLPDD
GlaxoSmithKline
NsP Trenčín
Nemocnica s.r.o.
Nové Zámky
Komárno
gynekológia a pôrodníctvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
MEDZILABORCE
Raslavice
Bratislava
Trenčín
Krompachy
všeobecné lekárstvo
pediatria
verejné zdravotníctvo
chirurgia
neurčená odbornosť
Psychiatrická nemocnica
FN - ORL odd.
NZZ - PLPD
Vades, s.r.o.
FNLP - kl. hemat. a
onkohemat.
FNsP L. Dérera
MsPK - detská ambul.
AlergoImuno. s.r.o. ambul.alergol.a imunol.
NsP sv. Lukáša a.s.
MFN - KTaCCh
Alergolmuns-centrum
s.r.o.
MEDIREX s.r.o.
FN
FN
Hronovce
Trnava
Skačany
Bratislava
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Košice
Bratislava
Šurany
hematológia a transfuziológia
neurčená odbornosť
pediatria
Kežmarok
Galanta
Martin
klinická imunológia a alergológia
pneumológia a ftizeológia
chirurgia
Tatranská Lomnica
Bratislava
Bratislava
Trenčín
pneumológia a ftizeológia
gynekológia a pôrodníctvo
gastroenterológia
gastroenterológia
NsP - chir. odd.
NÚSCH - odd. aritmií a
kardiostimulácie
NZZ - očná ambulancia
NsP - neurolog. odd.
NZZ - amb. pre deti a
dorast
NZZ - PLPDD
ORT-MED s.r.o. ortop.ambul.
ORL -AMB.s.r.o
VšLPDD MUDr. Mária
Hloušková
Ambulancia pre deti a
dorast
RETINA s.r.o.
FNsP
NsP NMnV, n.o.
FN
Vranov nad Topľou
chirurgia
Bratislava
Rožňava
Svidník
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
neurológia
Námestovo
Handlová
pediatria
pediatria
Michalovce
Michalovce
ortopédia
otorinolaryngológia
Žilina
neurčená odbornosť
Žilina
Košice
Bratislava
Nové Mesto nad Váhom
Trenčín
pediatria
oftalmológia
urgentná medicína
rádiológia
neurčená odbornosť
Nové Zámky
6569
JAKUB
HLOŽNÍK
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
MARTIN
ANDREA
JUDITA
EVA
JANA
ZITA
LUCIA
VLADIMÍR
IVAN
DANIELA
VLASTA
HLUBEK
HLUBEKOVÁ
HLUBEKOVÁ
HLUBINOVÁ
HLUBOCKÁ
HLUCHÁ
HLUCHOVÁ
HLUCHÝ
HLUSHKO
HLUŠKOVÁ
HLUŠKOVÁ
6581
6582
JARMILA
BRANISLAV
HMIRÁKOVÁ
HNÁT
6583
VLADIMÍR
HNÁT
6584
6585
JÁN
IVETA
HNATH
HNATHOVÁ
6586
TATIANA
HNATKOVÁ
6587
6588
6589
6590
6591
ANTÓNIA
ERIKA
LUCIA
MÁRIA
STANISLAVA
HNATOVÁ
HNATOVÁ
HNÁTOVÁ
HNÁTOVÁ
HNÁTOVÁ
6592
6593
6594
6595
6596
PAVOL
JÚLIUS
MÁRIA
ADAM
LUDĚK
HNILICA
HÓBOR
HOBROK
HOCHEL
HOCHMUTH
6597
IVETA
HOCHMUTHOVÁ
6598
JÁN
HOCKICKO
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
IVANA
BEÁTA
MIROSLAVA
JOZEF
DANA
JÁN
ANDREA
JÚLIUS
HOCKICKOVÁ
HOCKOVÁ
HODASOVÁ
HODEK
HODERMARSKÁ
HÔDLIK
HODOSIOVÁ
HODOSY
6607
VLADIMÍR
HODOVANEC
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Všeobecná nemocnica s
PLK a.s.
Levoča
NsP - neurolog. odd.
Levoča
anestéziológia a intenzívna medicína
NZZ - oftalmológia
NsP sv. Lukáša a.s.
NZZ - pediatria
Bratislava
Galanta
Bánovce nad Bebravou
RLP
Hospitale s.r.o.
RÚVZ
VLAMED s.r.o. - PLPD
2. súkromná nemocnica
s.r.o.
NsP - TaPCH
Privátna kardiologická
ambulancia
Púchov
Šahy
Považská Bystrica
Pruské
oftalmológia
neurčená odbornosť
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
verejné zdravotníctvo
všeobecné lekárstvo
Handlová
Trebišov
neurológia
pneumológia a ftizeológia
Humenné
kardiológia
NZZ - neurologická amb.
DFNsP
Hardtkaldklinik I Bad
Zwesten
NsP arm. gen. L.
Svobodu n.o.
NsP - hematolog. amb.
Nemocnica
NOÚ
NZZ
NsP Medissimo - interná
ambul.
CHIROMEDIC,s.r.o
NsP
DFNsP
FNsP Roosevelta
FNsP F.D.Roosevelta II.interná klinika
Univerzitná nemocnica L.
Pasteura
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
VšZP
NsP
VšZP a.s.
FNLP
NOVAPHARM s.r.o.
HODOSI-MED s.r.o.
UNB
Geria s.r.o. - inretná
ambul.
Svit
Košice
neurológia
pediatria
Svidník
Svidník
Topoľčany
Bratislava
Brodské
pneumológia a ftizeológia
hematológia a transfuziológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Nové zámky
Bardejov
Banská Bystrica
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
klinická imunológia a alergológia
Banská Bystrica
kardiológia
Košice
neurčená odbornosť
Košice
Zvolen
Považská Bystrica
Bratislava
Košice
Zvolen
Moldava nad Bodvou
Bratislava
neurčená odbornosť
ortopédia
neurčená odbornosť
revízne lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
rádiológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Trebišov
infektológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurológia
MUDr. Hodošková
Ľudmila s.r.o. - PLPD
MFN - KDaD
NsP - II. interná kl.
FRO-amb. , AGAVE
s.r.o.
Trnava
všeobecné lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Medi Relax M + M s.r.o.
Kúpele Vyšné Ružbachy
a.s.
MFN - neurologická
klinika
FNsP akad.L.Dérera
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Vyšné Ružbachy
kardiológia
Martin
Bratislava
neurológia
urológia
NZZ - PLPD
Univerzitná nemocnica
Bánovce nad Bebravou
Bratislava
všeobecné lekárstvo
geriatria
NZZ - PLPD
NDC Logman East.a.s. dialyzačné centrum.
NZZ - očná amb.
FNsP Milosrdní Bratia
Pedam s.r.o. - PLPDD
DFNsP
NZZ - PLPDD
UN L. PASTEURA
Ilava
všeobecné lekárstvo
Prešov
Dubnica nad Váhom
Bratislava
Nové Zámky
Bratislava
Čierna nad Tisou
Košice
nefrológia
oftalmológia
chirurgia
pediatria
dermatovenerológia
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
6608
6609
6610
ĽUDMILA
BLANKA
JANA
HODOŠKOVÁ
HODRUŠSKÁ
HODULÍKOVÁ
6611
MARTA
HODULOVÁ
6612
VLASTA
HODÚLOVÁ
6613
PAVOL
HODY
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
BABETA
JÁN
JOZEF
ANGELA
ANGELIKI
TATIANA
ANNA
HOFERICOVÁ
HOFFMANN
HOFFMANN
HOFFMANNOVÁ
HOFFMANNOVÁ
HOFFMANNOVÁ
HOFIERKOVÁ
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
IVETA
STANISLAVA
MÁRIA
ROZÁLIA
ADRIAAN ANNE
EVA
JOZEF
PETER
SILVIA
HOFIERKOVÁ
HOFIERKOVÁ
HOFMEISTEROVÁ
HOGENBUCHOVÁ
HOGEWONING
HOGYAOVÁ
HOJDA
HOJER
HOJEROVÁ
6630
DALIBOR
HOJSÍK
6631
6632
MARIÁN
ONDREJ
HOJSTRIČ
HOJSTRIČ
6633
6634
6635
6636
HELENA
ZUZANA
HANA
RICHARD
HOJSTRIČOVÁ
HOJSTRIČOVÁ
HOKOVÁ
HOKŠA
Homed s.r.o. ambul.všeob.lekára
FNLP
ÚVN SNP
NOÚ
Krompachy
Košice
Ružomberok
Bratislava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
6637
MÁRIA
HOLÁ
MUDr. Mária Holá s.r.o. Ambulancia prakt. lekára Ružomberok
všeobecné lekárstvo
6638
6639
6640
KATARÍNA
IGOR
MARTIN
HOLÁKOVÁ
HOLAN
HOLAN
Amb. prakt.lekára pre DD Žilina
pediatria
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
6641
6642
6643
6644
DANIELA
EVA
MICHAL
DUŠAN
HOLANOVÁ
HOLANOVÁ
HOLÁŇ
HOLAS
NsP akad. L. Dérera
Nefro-dialyzačné
centrum s.r.o.
E-Medic s.r.o
DFNsP
NsP sv. Cyrila a Metoda
Martin
Bratislava
Bratislava
Bratislava
nefrológia
pediatria
kardiológia
vnútorné lekárstvo
Partizánske
Martin
Bratislava
FNsP - interné odd.
Trnava
Ústav súdneho lekárstva
LFUK a FN
Bratislava
Nemocnica Krompachy
spol s r.o.
Krompachy
vnútorné lekárstvo
súdne lekárstvo
chirurgia
6645
6646
MARTIN
MARTIN
HOLAS
HOLAS
6647
JULIÁNA
HOLASOVÁ
6648
JURAJ
HOLBA
6649
6650
INGRID
KATARÍNA
HOLBAYOVÁ
HOLBOVÁ
6651
BRANISLAV
HOLDA
6652
6653
MARIÁN
BRANISLAV
HOLDA
HOLEC
6654
6655
6656
6657
6658
6659
PETER
VLADIMÍR
AGÁTA
DANUTA
KARIN
MARCELA
HOLEC
HOLEC
HOLECOVÁ
HOLECOVÁ
HOLECOVÁ
HOLECOVÁ
6660
OĽGA
HOLECOVÁ
6661
6662
6663
VIERA
VLASTA
PAVOL
HOLECOVÁ
HOLECYOVÁ
HOLÉCZY
6664
6665
ANNA
VINCENT
HOLÉCZYOVÁ
HOLEČKA
6666
6667
6668
6669
6670
ROBERT
ŠTEFAN
KATARÍNA
ZUZANA
ZUZANA
HOLEČKO
HOLEČKO
HOLEČKOVÁ
HOLEČKOVÁ
HOLEČKOVÁ
6671
6672
6673
JANA
MARTA
JOZEF
HOLČÍKOVÁ
HOLČÍKOVÁ
HOLENDA
6674
MIRIAM
HOLENDOVÁ
6675
6676
KATARÍNA
ANTON
HOLEVOVÁ
HOLEŠA
6677
STANISLAV
HOLEŠA
FNsP F. D. Roosevelta
NÚTPCHaHCH
FNsP F. D. Roosevelta hematol. odd.
Privátna urologická
ambulancia s.r.o.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach odd.radiologie
NZZ - PLPDD
NsP Š. Kukuru gynekolog.-pôrodnícke
odd.
Holgyn s.r.o. - gynekolog.
amb.
MEDIHOL, s.r.o.
NZZ - PLPD / PK
Klokočina /
DFNsP
DFNsP - II. KPAIM
Dahol Med s.r.o
MEDIHOL, s.r.o.
FN
NZZ - amb. pre deti a
dorast /PK Klokočina/
Banská Bystrica
Vysoké Tatry
chirurgia
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
úrazová chirurgia
Trenčín
neurčená odbornosť
Bojnice
Bratislava
rádiológia
pediatria
Michalovce
neurčená odbornosť
Trhovište
Branč + Poľný Kesov
gynekológia a pôrodníctvo
dorastové lekárstvo
Nitra
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Bratislava
Nitra
Nitra
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Nitra
pediatria
NsP FDR, neurolog.odd.
FNsP J. A. Reimana
ŽNsP
Vzájomná
zdravot.poisťovňa
Dôvera
NZZ
NÚTPCH a HCH radiolog.oddel.
Banská Bystrica
Prešov
Bratislava
neurológia
neurčená odbornosť
chirurgia
Zvolen
Nová Baňa
revízne lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Vyšné Hágy
rádiológia
FNsP
RÚVZ
MEDONI, s.r.o.
Bratislava
Martin
Sľažany
pediatria
FNsP
Bratislava
všeobecné lekárstvo
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
NsP - chirurgické odd.
Medicinske centrum
Uniklinika
JESSENIUS- DGC, a.s
FN
Ženská ambulancia
Slovakia Project Partners
a.s.
Bojnice
chirurgia
Prievidza
všeobecné lekárstvo
Nitra
Pavlovce nad Uhom
rádiológia
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
6678
ŠTEFAN
HOLEŠA
6679
6680
6681
6682
DARINA
JÚLIA
MARGITA
SLAVOMÍRA
HOLEŠOVÁ
HOLEŠOVÁ
HOLEŠOVÁ
HOLEŠOVÁ
6683
JANKA
HOLEŠOVSKÁ
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
NADEŽDA
ZDENEK
JINDRA
SOŇA
VERONIKA
IVANA
JOZEF
HOLEŠOVSKÁ
HOLEŠOVSKÝ
HOLÍKOVÁ
HOLÍKOVÁ
HOLÍKOVÁ
HOLINCOVÁ
HOLJENČÍK
6691
ŠTEFAN
HOLKA
6692
6693
MONIKA
ANNA
HOLKOVÁ
HOLLÁ
Socialna poisťovňa pob. Martin
6694
6695
DARINA
JANA
HOLLÁ
HOLLÁ
Bardejov
Poprad
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
rádiológia
6696
ZUZANA
HOLLÁ
Malacky
nefrológia
6697
6698
6699
6700
ĽUDMILA
JAROMÍR
TAMÁS
TAMÁS
HOLLÁ
HOLLER
HOLLÓSY
HOLLÓSY
Bardejovské kúpele a.s.
Nemocnica a.s.
Nemocničná a.s. dialyzačné stredisko
Úrad práce, soc.vecí a
rodiny
Pezinok
posudkové lekárstvo
Komárno
Komárno
röntgenológia
gynekológia a pôrodníctvo
6701
HENRIETA
HOLLOVÁ
Spišská Nová Ves
psychiatria
6702
JANKA
HOLLOVÁ
Poprad
klinická imunológia a alergológia
6703
IVAN
HOLLÝ
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
6704
JÁN
HOLLÝ
NsP - RDG odd.
MISIO s.r.o
HENNA s.r.dd.o psychiatrické o
NZZ - imuno-alergolog.
amb.
II. gynek-pôr. klinika
LFUK a FN
Detská ambulancia
Tornaľa
Tornaľa
pediatria
6705
KAROL
HOLLÝ
Hronovce
psychiatria
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
PAVOL
PAVOL
RUDOLF
VLADIMÍR
MARIANA
MARTIN
EVA
JOZEF
HOLLÝ
HOLLÝ
HOLLÝ
HOLLÝ
HOLOBRADÁ
HOLOD
HOLODŇÁKOVÁ
HOLOMÁŇ
Psychiatrická nemocnica
MFN - kl. hematológie a
transfuz.
ZS všeob.ambul.
NZZ - Finés,s.r.o
FNsP Dérera
DFNsP - kožná klinika
NsP a.s.
NZZ
SZU
Martin
Liptovská Teplá
Stará Turá
Bratislava
Bratislava
Trebišov
Michalovce
Bratislava
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
chirurgia
DFNsP - odd. klin.
biochémie
NsP
Bratislava
Žilina
klinická biochémia
neurčená odbornosť
Privat.amb.PL
MEDICOR s.r.o.
amb.praktického lekára
MEDIHOL TT s.r.o závodná poliklinika
MUDr. Holešovský s.r.o
RÚVZ
Snina
neurčená odbornosť
Poprad
neurčená odbornosť
Dubnica nad Váhom
Poprad
Bratislava
všeobecné lekárstvo
úrazová chirurgia
neurčená odbornosť
NTS SR
FUTURUM s.r.o. - CT
Univerzitná nemocnica
NZZ ambul.všeobec.lekára
Bratislava
Považská Bystrica
Martin
rádiológia
neurčená odbornosť
Smolník + Prakovce / 055 62 /
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
pediatria
klinická farmakológia
6714
KAROL
HOLOMÁŇ
6715
6716
6717
6718
MARIÁN
PETER
MÁRIA
JÁN
HOLOMÁŇ
HOLOP
HOLOPOVÁ
HOLOS
6719
6720
6721
ZUZANA
DUŠAN
NATÁLIA
HOLOTOVÁ
HOLOUBEK
HOLOUBEKOVÁ
6722
DANA
HOLOVÁČOVÁ
6723
MILENA
HOLOVIČOVÁ
6724
6725
TATIANA
JURAJ
HOLOVIČOVÁ
HOLTMAN
6726
6727
6728
6729
JURAJ
MICHAL
KATARÍNA
PETER
HOLTMAN
HOLTMAN
HOLTMANOVÁ
HOLUB
6730
6731
6732
6733
AGÁTA
DAGMAR
REBEKA
SOŇA
HOLUBČÍKOVÁ
HOLUBOVÁ
HOLUBOVÁ
HOLUBOVÁ
6734
VILIAM
HOLUBY
6735
6736
BOHDAN
VLADIMÍR
HOLÝ
HOLÝ
6737
6738
ĽUDOVÍT
DENISA
HOLÝ
HOLZEROVÁ
6739
6740
6741
HARRY
HELENA
ZUZANA
HOMÉR
HOMÉROVÁ
HOMEROVÁ
6742
INGRID
HOMIČKOVÁ
6743
6744
6745
6746
6747
6748
ĽUDMILA
IGOR
JÁN
IVANA
JAROSLAVA
JOLANA
HOMINDOVÁ
HOMOLA
HOMOLA
HOMOLÁKOVÁ
HOMOLOVÁ
HOMOLOVÁ
II. gynekologickopôrodnícka klinika
NÚSCH - klinika srdc.
chirurgie
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
hrudníková chirurgia
CUTIS, s.r.o.
NZZ - PLPD
NB OKO s.r.o Oftalmologická amb
VÚSCH a.s.
UNLP - neurolog. kl.
UNB + LF UK - V.
interná kl.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Neurograde s.r.o. Poliklinika Družba
NsP - sv. Jakuba
NsP sv. Jakuba n.o. interné odd.
NsP sv. Jakuba n.o.
NsP sv. Jakuba n.o.
ARGO s.r.o.
Štúrovo
Handlová
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
Nová Baňa + Žarnovica
Košice
Košice
oftalmológia
kardiológia
neurológia
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Bojnice
neurčená odbornosť
Trnava
Bardejov
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Čadca
Dia-Met s.r.o.
NsP - RDG odd.
DFNsP
Podhaj Zdravie s.r.o.
Medi Care s.r.o chirurg.ambul.
MUDr. Alena Nejdková,
kožná amb. s.r.o.
NsP II
MUDr.Holý Ludvik s.r.o. PLPD
Euromedix s.r.o.
MUDr. Harry Homér
s.r.o.
OPTIKCENTRUM s.r.o.
FNsP
DERMA - CENTRUM
s.r.o.
Ortopédia & ortopedická
protetika, s.r.o.
MFN PLAST. CHIR.
Modra
Bratislava
Bratislava
Martin
gastroenterológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
rádiológia
lekár bez špecializácie
všeobecné lekárstvo
Košice
chirurgia
Žilina
Nové Zámky
dermatovenerológia
geriatria
Nitra
Bratislava
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Nitra
Nitra
Bratislava
ortopédia
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
Humenné
dermatovenerológia
Košice
Martin
ortopedická protetika
plastická chirurgia
FN
GYMA, s.r.o
Trenčín
Považská Bystrica
neurčená odbornosť
rádiológia
6749
OĽGA
HOMOLOVÁ
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
ZUZANA
ZUZANA
ĽUDMILA
ANNAMÁRIA
ZUZANA
BOŽENA
MÁRIA
JOZEF
ŠTEFAN
EVA
MARCELA
SILVIA
HOMOLOVÁ
HOMOLOVÁ
HOMOLOVÁ
HOMOLYOVÁ
HOMOĽOVÁ
HOMROKOVÁ
HOMROKOVÁ
HOMZA
HOMZA
HOMZOVÁ
HOMZOVÁ
HOMZOVÁ
6762
6763
6764
ANDREA
KAMIL
IGOR
HONÉCZY
HŐNISCH
HONKO
6765
6766
6767
MICHAL
JELENA
GABRIELA
HONKO
HONKOVÁ
HŐNSCH
6768
6769
MÁRIA
JANA
HOOSOVÁ
HOOZOVÁ
6770
6771
6772
6773
6774
MARTIN
MILOŠ
MIROSLAV
MARÍNA
ZDENKO
HOPPAN
HOPPAN
HOPPAN
HOPPANOVÁ
HORA
6775
6776
6777
GABRIELA
JOZEF
TOMÁŠ
HORÁČKOVÁ
HORÁK
HORÁK
6778
VLADIMÍR
HORÁK
6779
6780
6781
6782
6783
ĽUBOMÍR
MARCELA
ELENA
JÚLIA
MAGDALÉNA
HORÁK
HORAK TAKÁCSOVÁ
HORÁKOVÁ
HORÁKOVÁ
HORÁKOVÁ
6784
MÁRIA
HORÁKOVÁ
6785
MARTA
HORÁKOVÁ
Lens s.r.o - očná ambul.
ORL ambu.,2.súkromná
nemocnica s.r.o.
NsP n.o.
Hurbanovo
oftalmológia
Handlová
Nové Mesto nad Váhom
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
DFN
FN
NsP A.Leňa
Psychiatrická liečebňa
NZZ - PLPD
Štefan Homza, s.r.o
Košice
Bratislava
Humenné
Sučany
Snina
Prešov
otorinolaryngológia
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
urológia
Marcela Homzová s.r.o
NsP int. odd.
NaP R.S PaF
ambulancia
Bardejovské kúpele
Gastroenterol.amb.
Prešov
Snina
psychiatria
neurológia
Rimavská Sobota
Bardejovské Kúpele
Liptovský Mikuláš
pneumológia a ftizeológia
vnútorné lekárstvo
gastroenterológia
ÚVN - gastroenterol.odd.
Dermatovenerolog. amb.
Dermapoint s.r.o.
Neštátny zdravotný
obvod IV.
FNsP - kl. geriatrie
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
Žilina
gastroenterológia
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
Bánovce nad Bebravou
Bratislava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
FNsP I. pôr. - gyn. klinika
RLP Vráble
FN
FN LP
NZZ - PLPD
NZZ - Amb. praktického
lekára
NZZ, PLPD
NsP
Probios s r. o. Neštátna
poliklinika
MUDr.Ľubomír Horák
s.r.o. - PLPD
OÚSA s.r.o. - PLPD
Košice
Vráble
Nitra
Košice
Pezinok
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Lednické Rovne
Bratislava
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Vráble
Bratislava
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
II. Dk. DFNsP
UNB - inter.odd
MEDICARD s.r.o. detská kardiologická
amb.
MFN - odd.
gastroenterol.
diagnostiky
Bratislava
Bratislava
pediatria
vnútorné lekárstvo
Trnava
pediatrická kardiológia
Martin
gastroenterológia
6786
6787
MARTINA
OĽGA
HORÁKOVÁ
HORÁKOVÁ
6788
LENKA
HORÁNIOVÁ
6789
6790
6791
BOŽENA
MARGITA
ADRIANA
HORANOVÁ
HORANOVÁ
HORÁNSKA
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
JANKA
MARIANNA
PETRA
BRANISLAV
DEZIDER
MÁRIA
MARIKA
HORÁNSKA
HORÁNSKA
HORÁNSKA
HORÁNSKY
HORANSKÝ
HORECKÁ
HOREČNÁ
6799
6800
6801
DUŠAN
JANA
PETER
HORELIČAN
HORÍNKOVÁ
HORKAJ
6802
6803
6804
6805
ALEXANDER
FRANTIŠEK
ANNA
KATARÍNA
6806
6807
Nemocnica Košice Šaca a.s.
NsP
FN - kardiologická klinika
Oravská poliklinika
Námestovo
Poliklinika
NZZ - PLPDD
Šaca
Skalica
otorinolaryngológia
pediatria
Nitra
neurčená odbornosť
Námestovo
Bratislava
Žilina
urgentná medicína
pediatria
pediatria
IDE - amb.s.r.o. - interná
a diabetolog. amb.
Považská Bystrica
NsP J. A. Reimana
Prešov
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
NZZ - PLPD
Veľký Krtíš
všeobecné lekárstvo
NZZ - pediatria
NsP - kožné odd.
Nitra
Považská Bystrica
pediatria
neurčená odbornosť
Námestovo
Bratislava
Martin
chirurgia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
HORKOVIČ
HORN
HORNÁ
HORNÁ
Privátna chirurgická amb.
Nemocnica
MFN
ŠGN PB UNB interná a
geriatrická ambulanica
DFNsP
DONsP - FBLR odd.
FNsP F. D. Roosevelta
Bratislava
Bratislava
Dolný Kubín
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
detská chirurgia
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
MARTA
SIMONA
HORNÁ
HORNÁ
Nemocnica Dr.Alexandra
n.o. - detské odd.
Kežmarok
Univerzitná nemocnica
Martin
6808
6809
6810
KAROL
DAGMAR
JÁN
HORNÁČEK
HORNÁČKOVÁ
HORNÁK
6811
6812
6813
MIROSLAVA
JOZEF
BEATA
HORNIAČKOVÁ
HORNIAK
HORNIAKOVÁ
6814
6815
6816
6817
NINA
KATARÍNA
LADISLAV
ŠTEFAN
HORNIAKOVÁ
HORNICZKÁ
HORNICZKÝ
HORNIG
6818
ZDENKA
HORNÍKOVÁ
6819
6820
6821
JARMILA
ADRIÁN
FRANTIŠEK
HORNOVÁ
HORNÝ
HORNÝ
Poliklinika
NZZ
NZZ - ortoped. amb.
LF SZU - ústav
mikrobiológie
NsP TaRCH
VIALLE PLUS s.r.o.
MN - prof. MUDr. R
Korca - RDG odd.
FNsP L. Dérera - KIGM
Poliklinika MO SR
NsP a.s. - OAIM
Endotop s.r.o. - endokrin.
ambul.
DFNsP - I. detská klinika
LFUK
Medi-as, s.r.o.
NZZ - PLPD
Bratislava
Bratislava
Myjava
pediatria
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
vnútorné lekárstvo
ortopédia
Bratislava
Žiar Nad Hronom
Levice
klinická mikrobiológia
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
Zlaté Moravce
Bratislava
Bratislava
Dunajská Streda
rádiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Topoľčany
endokrinológia
Bratislava
Stupava
Trebišov
pediatria
chirurgia
všeobecné lekárstvo
6822
VLASTIMIL
HORNÝ
6823
6824
6825
6826
ĽUBOMÍR
MARIAN
JÁN
JÚLIUS
HORNÝ
HORNYAK
HORŇÁK
HORŇÁK
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
MAREK
MICHAL
MILAN
TOMÁŠ
DANKA
EDITA
EVA
HELENA
JANA
JÚLIA
JÚLIA
KATARÍNA
MICHAELA
HORŇÁK
HORŇÁK
HORŇÁK
HORŇÁK
HORŇÁKOVÁ
HORŇÁKOVÁ
HORŇÁKOVÁ
HORŇÁKOVÁ
HORŇÁKOVÁ
HORŇÁKOVÁ
HORŇÁKOVÁ
HORŇÁKOVÁ
HORŇÁKOVÁ
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
LUCIA
KRISTÍNA
ROBERTA
TERÉZIA
ĽUBOMÍR
ALENA
STANISLAVA
TERÉZIA
BORIS
IVAN
IVAN
IVO
HORŇANSKÁ
HORONY
HORONYOVÁ
HORONYOVÁ
HOROVČÁK
HORSÁKOVÁ
HORSKÁ
HORSKÁ
HORSKÝ
HORSKÝ
HORSKÝ
HORSKÝ
6852
6853
6854
6855
STANISLAV
PETER
ADRIÁN
ATTILA
HORSKÝ
HORVÁT
HORVÁTH
HORVÁTH
6856
FRANTIŠEK
HORVÁTH
6857
6858
6859
JÁN
JOZEF
JOZEF
HORVÁTH
HORVÁTH
HORVÁTH
6860
6861
6862
6863
JURAJ
JURAJ
LADISLAV
MARTIN
HORVÁTH
HORVÁTH
HORVÁTH
HORVÁTH
NsP a.s. - neurologické
odd.
UVN SNP FN - cievne
odd.
NsP Š. Kukuru a.s.
NsP - chirurgia
Nemocnica s.r.o.
LF UPJŠ + UN LP Očná klinika
LFUK - urol. kl.
NsP
FNsP
MILAB, s.r.o.
Spišská Nová Ves
neurológia
Ružomberok
Michalovce
Zlaté Moravce
Snina
cievna chirurgia
neurčená odbornosť
chirurgia
neurčená odbornosť
Košice
Bratislava
Trstená
Bratislava
Prešov
oftalmológia
urológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
urológia
NsP a.s.
Benefacta s.r.o
Trebišov
Buzica
pediatria
všeobecné lekárstvo
ORL odd.
NZZ - PLPD
CPLDZ
Hornooravská NsP
PET - CENTRUM,
BIONT a.s.
NsP
NsP a.s.
ŠZÚ
UNLP
Synekus s.r.o. - PLPD
ORL s.r.o.
Švédsko
Košice
Bratislava
Trstená
všeobecné lekárstvo
psychiatria
neurčená odbornosť
Bratislava
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Košice
Bratislava
Humenné
vnútorné lekárstvo
nefrológia
neurčená odbornosť
verejné zdravotníctvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
NZZ - detská amb.
NsP MV SR
Nesvady
Bratislava
pediatria
chirurgia
NsP
NZZ - Privátna detská
amb.
ŽNsP
NsP - traumat. odd.
NZZ
ENDOSERVICE - MAC,
s.r.o.Šahy
NsP Dunajska Streda,
a.s. - interné odd.
Skalica
anestéziológia a intenzívna medicína
Koškovce
Košice
Levice
Komárno
pediatria
vnútorné lekárstvo
chirurgia
chirurgia
Šahy
vnútorné lekárstvo
Dunajská Streda
kardiológia
Očné centrum, s.r.o.
I. ortopedická klinika LF
UK
Očné centrum s.r.o.
Trnava
oftalmológia
Bratislava
Trnava
ortopédia
oftalmológia
6864
6865
6866
MICHAL
MICHAL
MILOŠ
HORVÁTH
HORVÁTH
HORVÁTH
6867
6868
6869
6870
PATRIK
PAVOL
PETER
RÓBERT
HORVÁTH
HORVÁTH
HORVÁTH
HORVÁTH
6871
6872
6873
6874
6875
6876
TOMÁŠ
ZOLTÁN
ĽUDOVÍT
ŠTEFAN
ŠTEFAN
ŠTEFAN
HORVÁTH
HORVÁTH
HORVÁTH
HORVÁTH
HORVÁTH
HORVÁTH
6877
ŠTEFAN
HORVÁTH
6878
ŠTEFAN
HORVÁTH
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
MÁRIA
ANDREA
ADELA
ADRIÁNA
ADRIANA
ALENA
ALŽBETA
ANNA
BARBORA
HORVÁTH BALOGH
HORVÁTH CSÖLLE
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
6888
DANA
HORVÁTHOVÁ
6889
6890
6891
DANICA
ELENA
EVA
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
6892
6893
6894
6895
EVA
HELENA
INGRID
JANA
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
JANA
JUDITA
KARIN
KATARÍNA
KATARÍNA
LEA
LUCIA
MÁRIA
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
FNsP J. A. Reimana
ÚVN SNP
Nemocnice a polikliniky
n.o. VšN
ORL HP, s.r.o.
LFUPJŠ
NsP a.s.
Nemocnica sv. Michala
a.s.
NsP
NsP - chirurgické odd.
Prešov
Ružomberok
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Košice
Trebišov
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Dunajská Streda
Brezno
úrazová chirurgia
chirurgia
chirurgia
FNsP
NZZ - PLPD
MED-ART CENTRUM
s.r.o.
REAL MEN Slovakia
s.r.o.
UNB SZU - klinika
detskej pneumol.a
ftizeológie
RELADIN s.r.o.
Amb. PLPD
FNsP
Sociálna poisťovňa
NZZ - PLPD
Bratislava
Voderady
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
Trnava
všeobecné lekárstvo
Košice
urológia
Bratislava
Dunajská Streda
Šamorín
Nové Zámky
Košice
Bratislava
lekár bez špecializácie
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
FNLP - očné odd.
FNsP - kl. hemat. a
transf.
ONKOMED s.r.o ambul.klin.onkológie
Košice
neurčená odbornosť
oftalmológia
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Nové Zámky
klinická onkológia
FN - detská kl.
NZZ - ambul.
všeobecného lekára
Pneumo-centrum s.r.o
FNsP - Kl. geriatrie
Liptovská NsP
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Reimanus, s.r.o.
ORL AURIS s.r.o.
ZS - PLPD
NsP
FN
FNLP - OAIM
ÚVN SNP - ÚKHaT
Trnava
pediatria
Lužianky + Šurianky
Trnava
Bratislava
Liptovský Mikuláš
všeobecné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
Bojnice
Prešov
Bratislava
Rovinka
Veľký Krtíš
Trnava
Košice
Ružomberok
neurčená odbornosť
ortopédia
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
6904
6905
6906
6907
6908
6909
MÁRIA
MARTA
MARTINA
MICHAELA
MONIKA
MONIKA
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
6910
6911
SOŇA
STANISLAVA
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
6912
6913
6914
6915
6916
TATIANA
VIERA
VIERA
DIANA
ZUZANA
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HORVÁTOVÁ
HORVÁTOVÁ
6917
6918
IGOR
KLAUDIA
HORVATOVIČ
HORYNOVÁ
6919
6920
6921
6922
6923
ALEXANDER
KARINA
SOŇA
ALI AKBAR
MAHDI
HOSCHEK
HOSOVÁ
HOSPODÁRIKOVÁ
HOSSEINI
HOSSINI NASAB
6924
6925
6926
6927
6928
LADISLAV
KLÁRA
ZUZANA
MAREK
MÁRIA
HOSSZÚ
HOSSZÚRÉTYOVÁ
HOSTAČNÁ
HOSTINSKÝ
HOSTOVÁ
6929
NATÁLIA
HOSTOVÁ
6930
6931
6932
VLADIMÍR
ELENA
ANNA
HOSTÝN
HOSTÝNOVÁ
HOTTMAROVÁ
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
HILDEGARDA
MAURILLE GILBERT A C
VLASTA
ALICA
MÁRIA
RITA
MÁRIA
MIROSLAV
LENKA
LUCIA
MICHAL
HELENA
HOTZ
HOUNDJO
HOVÁDOVÁ
HOVANCOVÁ
HOVANCOVÁ
HOVANCOVÁ
HOVANOVÁ
HOZA
HOĽKOVÁ
HOĽUKOVÁ
HOŠALA
HOŠEKOVÁ
Ambulancia PLPDaD
NZZ - PLPD
FN
MEDEM s.r.o.
SINALGIS, s.r.o.
Pro infantibus s.r.o.
Nemocnica sv. Michala
a.s.
DFNsP
Liptovská NsP MUDr.
Ivana Stodolu
Košice
Brezno
Trnava
Levice
Bratislava
Ružomberok
pediatria
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurológia
pediatria
Bratislava
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Liptovský Mikuláš
neurčená odbornosť
FN - psychiatrická kl.
ŽNsP
FNsP J. A. Reimana
Nemocnica sv.Michala
a.s. - ambul. APZ
Nemocnica sv. Michala
NZZ - gynekologická
amb.
NsP a.s.
Univerzitná nemocnica
Bratislava
Košice
Prešov
psychiatria
neurológia
psychiatria
Bratislava
Bratislava
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
Bratislava
Spišská Nová Ves
Martin
MEDICO-LEIDAN, s.r.o.
NZZ - amb. všeob.
lekárstva
Prešov
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
plastická chirurgia
Imeľ
všeobecné lekárstvo
FNsP - OAIM
Žilina
anestéziológia a intenzívna medicína
Ambulancia PLPD
Raslavice
všeobecné lekárstvo
Nemocnica A. Leňa n.o. Humenné
Národné športové
centrum - odd.fun.
diagnost.
Bratislava
DFNsP
Bratislava
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
pediatria
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
ŠNOP
Rajecké Teplice
Bratislava
všeobecné lekárstvo
ortopédia
neurčená odbornosť
LES ENFANTS s.r.o
NZZ MUDr. Hovancová
NZZ - PLPD
NZZ - amb. PLPD
Nemocnica n.o.
NsP Š. Kukuru a.s.
UNM
Bardejov
Spišské Vlachy
Hniezdne
Svit
Topoľčany
Michalovce
Martin
pediatria
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
6945
6946
6947
PETRA
ZDENA
ANNA
HOŠEKOVÁ
HOŠKOVÁ
HOŠOVÁ
Yamanouchi Europe B.V. Bratislava
NsP
Trenčín
anestéziológia a intenzívna medicína
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
PETER
DENISA
DUŠAN
ONDŘEJ
JANA
KATARÍNA
PETER
HOŠTÁK
HOŠTÁKOVÁ
HOŠŠO
HOŘÁK
HRABÁROVÁ
HRABÁROVÁ
HRABČÁK
Nitra
Trenčín
Trenčín
Poprad
Bratislava
Košice
Bratislava
posudkové lekárstvo
urológia
dorastové lekárstvo
neurčená odbornosť
klinická mikrobiológia
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
6955
6956
TOMÁŠ
AGÁTA
HRABČÁK
HRABČÁKOVÁ
Územná vojenská správa
FN
DH FLOS, s.r.o.
Nemocnica a.s.
ŠZÚ
DFN
NZZ
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
Košice
neurčená odbornosť
6957
EMILIE
HRABČÁKOVÁ
Trebišov
nefrológia
6958
JUDITA
HRABČÁKOVÁ
Prešov
vnútorné lekárstvo
6959
6960
PETRA
ZUZANA
HRABČÁKOVÁ
HRABČÁKOVÁ
Košice
Bratislava
geriatria
všeobecné lekárstvo
6961
ALINA
HRABINOVÁ-RIAŠKO
Piešťany
neurčená odbornosť
6962
6963
6964
ANDREJ
IVETA
JANA
HRABINSKÝ
HRABĚTOVÁ
HRABLAYOVÁ
Nové Zámky
Martin
Rimavská Sobota
psychiatria
posudkové lekárstvo
pediatria
6965
6966
6967
6968
6969
TATIANA
DARINA
ELENA
JUDITA
KATARÍNA
HRABOVČINOVÁ
HRABOVSKÁ
HRABOVSKÁ
HRABOVSKÁ
HRABOVSKÁ
Vranov nad Topľou
Bojnice
Nové Zámky
Žilina - Bytčica
Levice
vnútorné lekárstvo
psychiatria
hematológia a transfuziológia
psychiatria
neurológia
6970
6971
VLASTA
ZUZANA
HRABOVSKÁ
HRABOVSKÁ
Bátka + Veľký Blh
Košice
pediatria
dermatovenerológia
6972
MAREK
HRACH
Bratislava
neurčená odbornosť
6973
JÚLIA
HRACHOVÁ
Bratislava
pediatria
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
ĽUBICA
EVA
ĽUDMILA
KATARÍNA
VIERA
MARTIN
ANNA
LUCIA
HRACHOVÁ
HRACHOVSKÁ
HRADISKÁ
HRÁDOCKÁ
HRÁDOCKÁ
HRÁDOCKÝ
HRADSKÁ
HRADSKÁ SMILKOVÁ
Handlová
Nové Zámky
Topoľčany
Košice
Trenčianske Stankovce
Trenčín
Košice
vnútorné lekárstvo
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
pediatria
pediatrická nefrológia
pediatrická otorinolaryngológia
NDC Logman a.s. detské odd.
JEK spol.s.r.o. endokrinol.ambul.
LFUPJŠ a VŠOUG sv.
Lukáša
ZH MEDI s.r.o.
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
NsP - psychiatrické odd.
Sociálna poisťovňa
NsP - detské odd.
Vranovská nemocnica
n.o.
NsP
NTS SR
NsP - psych. odd.
LEVMEDICAL s.r.o
Amb. prakt. lekára pre
deti NZZ
FNLP LFUPJŠ
Univerzitná nemocnica IV. chir. kl.
Klinika pre deti a dorast
A. Getlíka
NZZ - vnútorné lek.,
diabetol. amb.
EVA EVA med.s.r.o
NsP n.o. - OAIM
ŽNsP
NZZ - PLPDD
NZZ - detská nefrológia
DFN - detská ORL
6982
KAROL
HRANAI
6983
6984
6985
MARIÁN
MAGDA
JURAJ
HRANAI
HRANAIOVÁ
HRAŠKO
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
JURAJ
JURAJ
VLADIMÍR
ANDREA
ANITA
ANNA
ZUZANA
ŠTEFANA
FRANTIŠEK
HRAŠKO
HRAŠKO
HRAŠKO
HRAŠKOVÁ
HRAŠKOVÁ
HRAŠKOVÁ
HRAŠKOVÁ
HRAŠKOVÁ
HRBÁŇ
6995
ELENA
HRBÁŇOVÁ
6996
KATARÍNA
HRBÁŇOVÁ
6997
6998
6999
EVA
BORIS
PATRIK
HRBATÁ
HRBATÝ
HRBATÝ
7000
7001
7002
7003
7004
ELENA
BARBORA
MÁRIA
ĽUBICA
IVAN
HRBČOVÁ
HRDÁ
HRDÁ
HRDÁ
HRDINA
7005
7006
GABRIELA
JANA
HRDINOVÁ
HRDINOVÁ
7007
7008
7009
MARTINA
RUDOLF
ALICA
HRDINOVÁ
HRDLÍK
HRDLÍKOVÁ
7010
7011
JÁN
MIKULÁŠ
HRDÝ
HRDÝ
7012
MARCEL
HREBENÁR
7013
7014
7015
SLAVOMÍR
BEATA
ELENA
HREBENÁR
HREBENÁROVÁ
HREBÍČKOVÁ
Zdravie pri práci s.r.o. ambul.všeobec.lekára
KARDIOCENTRUM
NITRA s.r.o.
OCTAVIANUS s.r.o.
EUROTRADE
SLOVAKIA
s.r.o./Novapharm s.r.o./amb.všeob.lekára
NZZ
Sociálna poisťovňa
DFNsP
FN
NZZ - detská ambul.
Nemocnica
PED-SH s.r.o.
NZZ - praktický lekár pre
deti a dorast
NZZ - amb. kl.
imunológie a alergológie
SABIMED s.r.o. Kardiologická amb.
I.chirurg.klinika LF UK
Kleine Gefferth s.r.o.
MEDICOOP s.r.o. ambul. všeobec. lekára
Nemocnica a.s.
NsP
NsP n.o.
NsP - interné odd.
Parderm s.r.o. dermatovenerologická
amb.
VšNsP
Ružinovská poliklinika
a.s. - interná ambul.
NsP - traumatolog. odd.
ADELI Medical Center
MED - MIKA s.r.o
Nemocnica sv. Cyrila a
Metoda
NZZ - amb.pneum.a
ftizeol.
NZZ - PLPD
NZZ - očná amb.
Nitra
všeobecné lekárstvo
Nitra
kardiológia
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
Zvolen
Detva
Rožňava
Bratislava
Nitra
Bratislava
Krupina
Levice
všeobecné lekárstvo
pediatria
posudkové lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
pediatria
neurčená odbornosť
pediatria
neurčená odbornosť
Košice
pediatria
Žilina
klinická imunológia a alergológia
Sabinov
Bratislava
Košice
kardiológia
chirurgia
všeobecné lekárstvo
Ľubeľa
Poprad
Bojnice
Nové Mesto nad Váhom
Lučenec
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
klinická biochémia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Partizánske
Lučenec
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
Bratislava
Trebišov
vnútorné lekárstvo
chirurgia
Piešťany
Okoličná na Ostrove
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
neurčená odbornosť
Spišská Nová Ves
Markušovce + Spišský Hrušov
Trnava
pneumológia a ftizeológia
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
7016
7017
MARIÁN
ZDENKA
HREBÍK
HREBÍKOVÁ
7018
ZUZANA
HREBÍKOVÁ
7019
RADOMÍR
HREDZÁK
7020
ĽUDMILA
HREDZÁKOVÁ
7021
7022
7023
7024
7025
7026
RADOSLAV
MILENA
BLANKA
LAURA
ĽUDMILA
RUDOLF
HREHA
HREHOROVSKÁ
HREHOVÁ
HREHOVÁ
HREHOVÁ HREJOVÁ
HRČKA
NÚSCH a.s. - detské
kardiocentrum
ÚTPCHaHCH
Nemocnica A. Wintera
n.o.
Sanatórium pre liečbu
neplodnosti - SPLN
s.r.o.
Inštitút nukleárnej a
molekulárnej medicíny
FNLP - kl. úrazovej
chirurgie
Nešt. neurolog. amb.
NsP Š. Kukuru a.s.
NsP n.o.
HIS-DG s.r.o.
NsP sv. Cyrila a Metoda
7027
7028
7029
JANA
KATARÍNA
ŠTEFÁNIA
HRČKOVÁ
HRČKOVÁ
HRČKOVÁ
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
ÚVN SNP
Ružomberok
NZZ Poliklinika Družba
Trnava
neurčená odbornosť
infektológia
všeobecné lekárstvo
7030
7031
7032
7033
JAROSLAV
ANNA
PETER
MILAN
HRENÁK
HRČOVÁ
HREUSÍK
HREŠAN
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
PLK, PLK
Martin,
Turčianske Teplice
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
Nemocnica Š. Kukuru
Michalovce
chirurgia
7034
EVA
HREŠANOVÁ
Michalovce
všeobecné lekárstvo
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
JOZEF
VIKTOR
EDUARD
PETER
ANNA
KATARÍNA
JÁN
HREŠKO
HREŠKO
HREŽO
HREŽO
HREŽOVÁ
HREŽOVÁ
HRIB
Trebišov
Vranov nad Topľou
Budmerice
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Košice
Košice
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
neurológia
otorinolaryngológia
psychiatria
neurčená odbornosť
7042
7043
PETER
DANIELA
HRÍBIK
HRÍBIKOVÁ
Topoľčany
Bardejov
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
7044
MÁRIA
HRÍBIKOVÁ
Šurany
všeobecné lekárstvo
7045
ZUZANA
HRÍBIKOVÁ
Trebišov
7046
7047
7048
7049
7050
JURAJ
JURAJ
JURAJ
MILAN
VASIL
HRIC
HRIC
HRIC
HRIC
HRICÁK
Humenné
Čadca
patologická anatómia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
kardiológia
Malacky
Bratislava
chirurgia
kardiológia
HREVA s.r.o. - Ambul.
prakt. lek. pre dospelých
NsP Trebišov a.s. infekčné odd.
GYNAMB.s.r.o
HealthWork, s.r.o.
Neštátna neurolog.amb.
NsP - ORL amb.
FNLP - I. psych. kl.
UNLP
NsP - gynekol.-pôrod.
odd.
Medigynea s.r.o.
HM MEDIC s.r.o. ambul. všeobec. lekára
NsP - patologickoanatomické odd.
CENTRUM ZDRAVIA
s.r.o.
Kamiem, s.r.o.
Nemocničná a.s.
SÚSCH
Bratislava
Vyšné Hágy
pediatria
pneumológia a ftizeológia
Piešťany
neurčená odbornosť
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
nukleárna medicína
Košice
Košice - Šaca
Michalovce
Levice
Košice
Bratislava
úrazová chirurgia
neurológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
patologická anatómia
gastroenterológia
7051
JARMILA
HRICÁKOVÁ
7052
7053
7054
MIROSLAV
JOZEF
MIROSLAV
HRICIŠÁK
HRICKO
HRICKO
7055
ANGELA
HRICOVÁ
7056
7057
EDITA
GABRIELA
HRICOVÁ
HRICOVÁ
7058
7059
JANA
KATARÍNA
HRICOVÁ
HRICOVÁ
7060
7061
7062
KATARÍNA
MÁRIA
MARIETA
HRICOVÁ
HRICOVÁ
HRICOVÁ
7063
7064
MARTA
MIROSLAVA
HRICOVÁ
HRICOVÁ
7065
ZUZANA
HRICOVÁ
7066
MAGDALÉNA
HRICUTOVÁ
7067
7068
7069
7070
ROMAN
JOZEF
ŠTEFAN
TOMÁŠ
HRINÍK
HRINKO
HRINKO
HRIŇ
7071
ĽUBOŠ
HRIŇ
7072
IZABELLA
HRIŇÁKOVÁ
7073
KATARÍNA
HRIŇOVÁ
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
MÁRIA
MÁRIA
IGOR
IGOR
TATIANA
ĽUDOVÍT
ANNA
DAGMAR
HRIŇOVÁ
HRIŇOVÁ
HRISEŇKO
HRISEŇKO
HRISEŇKOVÁ
HRITZ
HRITZOVÁ
HRITZOVÁ
7082
EVA
HRITZOVÁ
7083
MARCELA
HRITZOVÁ
7084
MIROSLAVA
HRITZOVÁ
DFNsP
ProCare a.s. Euromedix
a.s.
Neurológia SNV s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
Euromedix a.s. endokr.a interná ambul.
MUDr. Edita Hricová
s.r.o. - PLPDD
LVN a.s.
UVN SNP - FN detská
klinika
Nemocnica sv.Michala
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
PRA-LEK s.r.o
DFNsP - detská klinika
Revitamed s.r.o. detská ambul.
NsP a.s. - očné oddel.
MEDOK s.r.o. všeobec.ambul.
H-DERM s.r.o. dermatoven. amb.
VÚ2970-posád.ošetr.obväzisko 5 pluk
NZZ Eskulap s.r.o.
NsP - gyn-pôr. odd.
FNsP F. D. Roosevelta
LUMED s.r.o. - chir.
amb.
Amb.prakt.lek.pre deti a
dorast
FALCK ZÁCHRANNÁ
a.s.
NZZ - pneumol. a
ftizeolog. amb.
Bratislava
neurológia
Bratislava
Spišská Nová Ves
Prešov
chirurgia
pediatrická neurológia
neurčená odbornosť
Bratislava
Nitra
Košice
vnútorné lekárstvo
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
neurčená odbornosť
Ružomberok
Bratislava
pediatria
vnútorné lekárstvo
Košice - Šaca
Prešov
Bratislava
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
pediatria
Lučenec
Trebišov
pediatria
oftalmológia
Žilina
všeobecné lekárstvo
Kráľovský Chlmec
dermatovenerológia
Žilina
Giraltovce
Vranov nad Topľou
Banská Bystrica
všeobecné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Bratislava
chirurgia
Krásnohorské Podhradie
pediatria
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
Čadca
pneumológia a ftizeológia
ORL s.r.o.
ORL Humenné, s.r.o.
DIADERM s.r.o
NsP
NZZ - pediatria
NsP
Humenné
Humenné
Snina
Krompachy
Kružlov
Trstená
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
dermatovenerológia
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
NZZ - chirurg.ambulancia Kežmarok
Nemocnica Krompachy
s.r.o.
Krompachy
NsP sv.Jakuba Bardejov
n.o.
Bardejov
chirurgia
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
NsP
Poprad
chirurgia
neurčená odbornosť
Neuromed KNM s.r.o
VEGASPOL s.r.o. psychiatr. amb.
NsP
SLOVTHERMAE š.p.
FN
FN Nitra - Kardiologická
klinika
Kysucké Nové Mesto
neurológia
Žilina
Lučenec
Dudince
Nitra
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
kardiológia
neurčená odbornosť
Nitra
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
7085
7086
7087
7088
ALEXANDER
VLADIMÍR
VLADIMÍRA
JANA
HRIVÍK
HRIVÍK
HRIVÍK
HRIVÍKOVÁ
7089
7090
7091
7092
VIERA
IGOR
IVAN
JOZEF
HRIVÍKOVÁ
HRIVNÁK
HRIVNÁK
HRIVNÁK
7093
PETER
HRIVNÁK
7094
ALENA
HRIVNÁKOVÁ
7095
7096
ALENA
ANDREA
HRIVNÁKOVÁ
HRIVNÁKOVÁ
Kúpele Brusno, a.s.
Brusno
NZZ - Amb. prakt. lekára
pre dosp.
Jelšava
NsP - OAIM
Lučenec
7097
IVONA
HRIVNÁKOVÁ
NsP Sv. Cyrila a Metoda Bratislava
7098
7099
7100
MARTIN
DANKA
EVA
HRIVŇÁK
HRIVŇÁKOVÁ
HRIVŇAKOVÁ
7101
MONIKA
HRIVŇÁKOVÁ
7102
VIERA
HRIŽOVÁ
7103
7104
MAREK
DANIELA
HRKEĽ
HRKEĽOVÁ
7105
GEORGÍNA
HRKOVÁ
7106
7107
7108
7109
7110
MIRIAM
AGÁTA
IVAN
MATEJ
DUŠAN
HRKĽOVÁ
HRMOVÁ
HRNČÁR
HRNČÁR
HRNČIAR
7111
MARIAN
HRNČIAR
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
BIBIANA
DÁŠA
GABRIELA
JELA
RENÁTA
RUŽENA
JANA
HRNČIAROVÁ
HRNČIAROVÁ
HRNČIAROVÁ
HRNČIAROVÁ
HRNČIAROVÁ
HRNČIAROVÁ
HRNKOVÁ
Andrologia s.r.o. - urolog.
a sexuologická ambul.
NZZ
NsP n.o.
M-Pediatries, s.r.o. detská ambul.
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
Bernolákovo
Levice
urológia
pediatria
neurčená odbornosť
Bardejov
pediatria
Žilina
dermatovenerológia
Ružomberok
Martin
ortopédia
neurčená odbornosť
Pezinok
psychiatria
Trstená
Košice
Žilina
Banská Bystrica
Kremnica
všeobecné lekárstvo
klinická imunológia a alergológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
Skalica
vnútorné lekárstvo
Banská Bystrica
Skalica
posudkové lekárstvo
dermatovenerológia
NZZ- detská ambulania
Žarnovica
psychiatria
pediatria
Glaucom s.r.o.
Nitra
neurčená odbornosť
MUDr.Viera Hrižová
s.r.o. - dermatolog. amb.
ÚVN Vojenský zdrav.
ústav
Univerzitná nemocnica
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela
MUDr.Miriam Hrkľová
s.r.o. - ambul.prakt.lekára
NZZ - lekárska imunol.
Posádková ambulancia
FNsP F. D. Roosevelta
Oddelenie TaRCH
Neštátna interná
ambulancia
Sociálna poisťovňa
ústredie
Nešt. kožná amb.
7119
7120
7121
7122
SILVIA
EVA
BEÁTA
EVA
HRNKOVÁ
HROBÁRIKOVÁ
HROBÁROVÁ
HROBÁROVÁ
7123
ZUZANA
HROBÁROVÁ
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
BIBIANA
JOZEF
ANNA
MONIKA
JANA
IVAN
JURAJ
MARTIN
LUCIA
ZUZANA
HROBOŇOVÁ
HROMADA
HROMADOVÁ
HROMADOVÁ
HROMCOVÁ
HROMEC
HROMEC
HROMEC
HROMJAKOVÁ
HROMJAKOVÁ
7134
NATÁLIA
HROMNÍKOVÁ
7135
JANA
HRONCOVÁ
7136
SILVIA
HRONCOVÁ
7137
7138
7139
7140
7141
7142
JÁN
MILOSLAV
ELEONÓRA
STANISLAVA
IVETA
LÍVIA
HRONEC
HRONEC
HRONČEKOVÁ
HRONČEKOVÁ
HRONSKÁ
HRONSKÁ
7143
MÁRIA
HRONSKÁ
7144
PAVOL
HRONSKÝ
7145
7146
7147
7148
7149
7150
JARMILA
KVETOSLAVA
IGOR
TOMÁŠ
JARMILA
MICHAELA
HROZÁŇOVÁ
HROZENSKÁ
HRTÁNEK
HRTÁNEK
HRTÁNKOVÁ
HRTÁNKOVÁ
7151
DANIELA
HRTÚSOVÁ
7152
7153
SABINA
TERÉZIA
HRUBÁ
HRUBÁ
Praktický lekár pre deti a
dorast, NZZ
NsP
NZZ
NZZ amb. PLPD
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela
MFN - odd. plast.
chirurgie
Prievidza
Žilina
Banská Bystrica
Hlohovec
neurčená odbornosť
neurológia
neurológia
všeobecné lekárstvo
Pezinok
neurčená odbornosť
Martin
neurčená odbornosť
MEDIANNA, s.r.o.
DFNsP - ARO
Dermabene s.r.o.
ORT-TEAM s.r.o.
FNsP - int. klinika
NsP - ortoped. odd.
VšNsP a.s.
Merkator s.r.o
OFTALs.r.o. - očná
ambul.
Banská Bystrica
Bratislava
Turč.Teplice
Vrútky
Trnava
Žilina
Levoča
Šamorín
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
ortopédia
vnútorné lekárstvo
ortopédia
psychiatria
neurológia
Banská Bystrica
oftalmológia
NsP sv. Cyrila a Metoda
Poliklinika LDCH s.r.o. liečebňa pre dlhodobo
chorých
NOVAPHARM s.r.o.
ŽNaP
NsM a.s.
NEURO s.r.o.
DFNsP
Dôvera ZP a.s.
FN - detská klinika
OÚSA s.r.o. - gynekolog.
odd.
MEDCETERA s.r.o. ortop. ambul.
ImunoAlergoDom s.r.o kl. imunológia a
alergológia
KMH Monitor s.r.o.
Univerzitná nemocnica
Euromed s.r.o.
FNsP - RDG odd.
Univerzitná nemocnica
Bratislava
neurčená odbornosť
Detva
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
Martin
Bratislava
Žilina
Trnava
pneumológia a ftizeológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurológia
pediatria
revízne lekárstvo
pediatria
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Bytča
ortopédia
Bratislava
Banská Bystrica
Martin
Bratislava
Žilina
Martin
klinická imunológia a alergológia
klinická farmakológia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
rádiológia
neurčená odbornosť
NZZ - psychiatrická amb. Žilina
BONA VIA s.r.o. psychiatrická amb.
Martin
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
psychiatria
psychiatria
neurčená odbornosť
7154
7155
7156
ZUZANA
ZUZANA
DUŠAN
HRUBÁ
HRUBÁ
HRUBALA
7157
7158
DANKA
JÁN
HRUBALOVÁ
HRUBIŠKO
7159
MARTIN
HRUBIŠKO
7160
7161
7162
7163
7164
MIKULÁŠ
VLADIMÍR
KATARÍNA
MIRIAM
ANTONÍN
HRUBIŠKO
HRUBIŠKO
HRUBIŠKOVÁ
HRUBIŠKOVÁ
HRUBOŇ
7165
ANTÓNIA
HRUBOVSKÁ
7166
7167
PETER
PAVOL
HRUBOŠ
HRUBOŠKA
7168
7169
PAULÍNA
DUŠAN
HRUBOŠOVÁ
HRUBÝ
7170
7171
RADOVAN
RICHARD
HRUBÝ
HRUBÝ
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
ELIŠKA
ZUZANA
VLADIMÍR
EVA
GABRIEL
ANDREA
RENATA
PETER
HRUBŠOVÁ
HRUBŠOVÁ
HRUDA
HRUDOVÁ
HRUTKAI
HRUTKOVÁ
HRUTKOVA
HRÚZIK
7180
7181
7182
KATARÍNA
MIRA
DUŠAN
HRÚZOVÁ
HRÚZOVÁ
HRUŠKA
7183
7184
7185
7186
7187
7188
JÁN
ONDREJ
IVANA
JANA
MÁRIA
MÁRIA
HRUŠKA
HRUŠKA
HRUŠKOVÁ
HRUŠKOVÁ
HRUŠKOVÁ
HRUŠKOVÁ
7189
BORIS
HRUŠKOVIČ
Alfa Medical s.r.o. ambul. všeob. lekára
NsP Sv. Lukáša a.s.
UNLP
NZZ - Amb. prakt. lekára
pre deti a dorast
VZP Dôvera
OÚ sv. Alžbety s.r.o.odd. klin. imun. a alergol.
KHaT UNB sv. Cyrila a
Metoda
FN
UNB
OÚ sv. Alžbety s.r.o.
ÚVN SNP
Vranovská nemocnica
n.o.
Inter. amb. s.r.o. - interná
ambulancia
ZaMED s.r.o.
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
NZZ - gastroenterol.
Bona Via s.r.o. psychiatrická ambul.
NsP
DFNsP + SZU - klinika
AIM
DFNsP - OAIM
HaMed s.r.o.
HaMed s.r.o.
UNB - chirurg. ambul.
FN - KAIM
FN DNsP
NC s.r.o. - Neurologická
amb.
Alergocentrum s.r.o.
CHIRAPRAK s.r.o.
ZDRAVSTAR, s.r.o. gyn. ambulancia
NOÚ - RDG odd.
ZDRAVSTAR s.r.o.
Michalovce
Galanta
Košice
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
chirurgia
Košice
Bratislava
pediatria
verejné zdravotníctvo
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Ružomberok
hematológia a transfuziológia
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
verejné zdravotníctvo
vnútorné lekárstvo
Vranov nad Topľou
neurológia
Rožňava
Komárno
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Stará Ľubovňa
Žilina - Vlčince
neurčená odbornosť
gastroenterológia
Martin
Žilina
psychiatria
radiačná onkológia
Bratislava
Bratislava
Dolný Kubín
Dolný Kubín
Bratislava
Trnava
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfuziológia
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Michalovce
Bratislava
Prešov
neurológia
klinická imunológia a alergológia
chirurgia
Ružomberok
Bratislava
Ružomberok
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
všeobecné lekárstvo
IMPAX Trading s.r.o.
Rimavská Sobota
CHIRAPRAK s.r.o.
Prešov
NZZ - alergológ a klinický
imunológ
Bratislava
nefrológia
všeobecné lekárstvo
klinická imunológia a alergológia
7190
7191
7192
7193
7194
IVAN
JÁN
FELICITAS
ANETTA
ALBÍN
HRUŠKOVIČ
HRUŠKOVIČ
HRUŠOVSKÁ
HRUŠOVSKÁ SVRČEKOVÁ
HRUŠOVSKÝ
7195
7196
ŠTEFAN
JOSEF
HRUŠOVSKÝ
HUBÁČEK
7197
7198
7199
7200
7201
7202
DANA
GABRIELA
LEOPOLDINA
JÁN
MÁRIA
JAROSLAV
HUBÁČKOVÁ
HUBÁČKOVÁ
HUBAČOVÁ
HUBAĽ
HUBAĽOVÁ
HUBČÍK
7203
7204
KATARÍNA
GABRIELA
HUBČÍKOVÁ
HUBENÁ
7205
7206
EVA
MARTINA
HUBEROVÁ
HUBINÁKOVÁ
7207
7208
7209
7210
7211
7212
ROMANA
LADISLAV
MICHAL
PETER
PETER
BIBIANA
HUBINÁKOVÁ
HUBINSKÝ
HUBKA
HUBKA
HUBKA
HUBKOVÁ
7213
7214
7215
7216
7217
7218
MICHAELA
JANKA
MIROSLAVA
JURAJ
ŠTEFAN
DANA
HŰBNEROVÁ
HUBOVÁ
HUBOVÁ
HUCKO
HUDAČKO
HUDÁČKOVÁ
7219
7220
7221
JANA
ALŽBETA
KATARÍNA
HUDÁČKOVÁ
HUDÁČOVÁ
HUDÁČOVÁ
7222
7223
7224
7225
ALEXANDER
IVAN
JÁN
MAREK
HUDÁK
HUDÁK
HUDÁK
HUDÁK
7226
MARIÁN
HUDÁK
PLK a.s. kl. imunológia
a alergológia
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
Alergológia
NZZ - kožná amb.
FN
Bratislava
Nitra
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
dermatovenerológia
patologická anatómia
Medical Project VIP s.r.o. Bratislava
PRAKTIK-MED s.r.o. amb. všeob. lek.
GASANTÉ s.r.o.
gastroenterológia
neurčená odbornosť
Martin
Hrabušice
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
NsP - interné odd.
LVN a.s.
PED centrum, s.r.o.
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela
MFN
MUDr.Eva Huberová
s.r.o. - detská a
dorast.amb.
NEDÚ n.o.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NZZ
Vranov nad Topľou
Košice
Námestovo
vnútorné lekárstvo
rádiológia
pediatria
Pezinok
Martin
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Šamorín
Ľubochňa
pediatria
neurčená odbornosť
Bojnice
Partizánske
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
NZZ
Bratislava
všeobecné lekárstvo
ZDRAVTIP s.r.o - FBLR
B. Braun Avitum s.r.o.
NsP n.o.
I.OTK
FNsP J. A. Reimana
DFN
ÚVV - Prešov OVT Sabinov
NZZ - amb. PLPDaD
Snina
Námestovo
Topoľčany
Bratislava
Prešov
Košice
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
ortopédia
otorinolaryngológia
pediatria
Prešov
Raslavice
všeobecné lekárstvo
pediatria
Košice
Liptovský Mikuláš
Bardejov
Košice
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
kardiológia
neurčená odbornosť
Gelnica
klinická onkológia
LF UPJŠ - I. chirurgická
kl.
ŠZÚ
KaMK s.r.o
VÚSCH a.s.
Pro Vitae n.o. , VšN chirurgická a
onkol.ambul. a USG
ambul.
7227
7228
MICHAL
MIROSLAV
HUDÁK
HUDÁK
7229
7230
7231
PETER
PETER
PETER
HUDÁK
HUDÁK
HUDÁK
7232
7233
7234
7235
7236
PETER
RICHARD
VLADIMÍR
ĽUBOMÍR
ŠTEFAN
HUDÁK
HUDÁK
HUDÁK
HUDÁK
HUDÁK
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
ŠTEFAN
ANNA
ANNA
BEÁTA
JANA
JANKA
JARMILA
LUCIA
HUDÁK
HUDÁKOVÁ
HUDÁKOVÁ
HUDÁKOVÁ
HUDÁKOVÁ
HUDÁKOVÁ
HUDÁKOVÁ
HUDÁKOVÁ
7245
MARGITA
HUDÁKOVÁ
7246
7247
MÁRIA
MÁRIA
HUDÁKOVÁ
HUDÁKOVÁ
7248
MONIKA
HUDÁKOVÁ
7249
RENÁTA
HUDÁKOVÁ
7250
TÁŇA
HUDÁKOVÁ
7251
7252
7253
7254
7255
TATIANA
VIKTÓRIA
DAGMAR
JOZEF
PAVOL
HUDÁKOVÁ
HUDÁKOVÁ
HUDCOVÁ
HUDCOVSKÝ
HUDCOVSKÝ
7256
ANDREJ
HUDEC
7257
7258
7259
7260
7261
ANDREJ
BORIS
IVAN
IVAN
JÁN
HUDEC
HUDEC
HUDEC
HUDEC
HUDEC
7262
JÁN
HUDEC
Sociálna poisťovňa
NsP a.s.
FNsP - ústav klinickej
mikrobiol.
NsP
NsP - chir. odd.
Interná
gastroenterolog.amb.
NsP III. NZ
Wexham Park Hospital
LVN a.s. - chir.odd.
Kardiolog. amb.
Ambulancia prakt. lekára
pre dospelých
Univerzitná nemocnica
OZS Stráňany
NZZ - Amb. PLDD
NZZ - interné lek.
Krankas s.r.o.
Pro Care a.s.
Nemocnica a.s.
Endoma s.r.o. - detská
endokrinol. amb.
SUPREMA, s.r.o. Interná ambulancia
Detská amb.
FNsP F. D. Roosevelta OAIM
RÚVZ - regionálny
hygienik
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
1. súkromná nemocnica
a.s.
Nemocnica a.s.
Histocyt s.r.o.
NsP
Ortoreha, s.r.o. ortop.ambul.
NsP F. D. Roosevelta ortoped. odd.
FNsP F. D. Roosevelta
Galanta
Spišská Nová Ves
posudkové lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Nové Zámky
Liptovský Mikuláš
Nové Zámky
klinická mikrobiológia
neurčená odbornosť
chirurgia
Humenné
Nové Zámky
Slough, Berkshire, United Kingdom
Košice
Vranov nad Topľou
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
chirurgia
kardiológia
Slovenská Kajňa
Bratislava
Michalovce
Bardejov
Humenné
Žilina
Košice
Poprad
Trnava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
pediatria
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
plastická chirurgia
neurčená odbornosť
pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej
premeny a výživy
Košice
Uhrovec
vnútorné lekárstvo
pediatria
Banská Bystrica
anestéziológia a intenzívna medicína
Spišská Nová Ves
epidemiológia
Košice - Šaca
vnútorné lekárstvo
Košice
Poprad
Banská Bystrica
Žilina
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
patologická anatómia
neurológia
Banská Bystrica
ortopédia
Banská Bystrica
Banská Bystrica
ortopédia
neurčená odbornosť
NZZ - MUDr. Ivan Hudec Revúca
NTS SR
Banská Bystrica
NsP F. D. Roosevelta klinika pre deti a dorast Banská Bystrica
všeobecné lekárstvo
hematológia a transfuziológia
neurčená odbornosť
7263
JÁN
HUDEC
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
JOZEF
MARTIN
MARTIN
MICHAL
MIROSLAV
PETER
VLADAN
HUDEC
HUDEC
HUDEC
HUDEC
HUDEC
HUDEC
HUDEC
7271
7272
VLADIMÍR
VLADIMÍR
HUDEC
HUDEC
7273
7274
7275
7276
7277
ADRIANA
ALENA
ANDREA
ANNA
ANNA
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
7278
7279
7280
DANICA
DENISA
EVA
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
7281
JANKA
HUDECOVÁ
7282
7283
7284
KRISTÍNA
MÁRIA
MARTINA
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
7285
7286
MARTINA
MIRIAM
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
7287
7288
7289
NADEŽDA
NADEŽDA
RUŽENA
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
HUDECOVÁ
7290
7291
7292
ZUZANA
JAN
HENRIETA
HUDECOVÁ
HUDEČEK
HUDEČKOVÁ
7293
IVANA
HÚDEKOVÁ
7294
LENKA
HUDEKOVÁ
7295
7296
DANA
DANIELA
HUDOBOVÁ
HUDOBOVÁ
Psychiatrická nemocnica
Národné rehabilitačné
centrum
SÚSCCH a.s.
GYNFEREA
DFNsP
Pomark - MD s.r.o.
Hronovce
psychiatria
Kováčová
Banská Bystrica
Prievidza
Banská Bystrica
Bratislava
ortopédia
kardiológia
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
NÚSCH
NZZ - ambulancia
ortopéda
ÍSIS s.r.o.
Nemocnica sv.Michala očná ambulancia
POLIKLINIKA Vlčince
MEDICA plus s.r.o.
Bratislava
chirurgia
Levice
Brezno
ortopédia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Žilina
Plavecký Mikuláš
oftalmológia
pediatria
otorinolaryngológia
Prievidza
psychiatria
MEGI s.r.o.
MFN - neonatalogická
klinika
Nemocnica sv. Michala
a.s. - inter.odd.
Banska Bystrica
všeobecné lekárstvo
Martin
neonatológia
Bratislava
kardiológia
NsP
Nové Zámky
anestéziológia a intenzívna medicína
NZZ - psych. amb. /
UNIKLINIKA /
Psychiatrická nemocnica
prof. Matulaya
Kremnica
Ambulancia
MUDr.Nadežda
Hudecová,s.r.o.
ORTONAK s.r.o.
NZZ
Nemocnica sv. Michala
a.s. - magnetická
rezonancia
UNM
ŠZÚ
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Banská Bystrica
Dolné Vestenice
pediatria
ortopédia
pediatria
Bratislava
Martin
Martin
rádiológia
hematológia a transfuziológia
epidemiológia
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
NsP sv. Lukáša a.s. detské odd.
Galanta
MUDr. HUDOBOVÁ,
s.r.o.
Zvolen
neurčená odbornosť
pediatria
pediatria
neurčená odbornosť
7297
EVA
HUDOBOVÁ
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
MARCELA
MONIKA
GABRIELA
TATIANA
MILAN
LENKA
NAĎA
ZUZANA
HUDOBOVÁ
HUDYOVÁ
HUDZÍKOVÁ
HUČEKOVÁ
HUČKO
HUČKOVÁ
HUČKOVÁ
HUČKOVÁ
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
IMRICH
LEVENTE
ŠTEFAN
HELENA
ĽUBOMÍRA
JOZEF
METOD
HUGYIVÁR
HUGYIVÁR
HUK
HUKELOVÁ
HUKOVÁ
HULAJ
HULAJ
7313
7314
7315
7316
7317
ONDREJ
ANETTA
RADOSLAV
ŠTEFAN
JANKA
HULALA
HULÉNYIOVÁ
HULIČ
HULÍK
HULÍKOVÁ
7318
MÁRIA
HULÍKOVÁ
7319
IVAN
HULÍN
7320
IVAN
HULINA
7321
7322
7323
7324
7325
7326
GABRIELA
ANNA
MÁRIA
BEATA
SILVIA
MICHAL
HULINOVÁ
HULJAKOVÁ
HULJAKOVÁ
HULKÓOVÁ
HULLOVÁ
HULMAN
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
OĽGA
MARIANA
LENKA
ADRIANA
ALEXANDRA
MATÚŠ
SIMONA
HUMAJOVÁ
HUMENÍKOVÁ
HUMENSKÁ
HUMEŇANSKÁ
HUMEŇANSKÁ
HUMEŇANSKÝ
HUMPLÍKOVÁ
7334
ZUZANA
HUMPOLCOVÁ
7335
OTAKÁR
HUNÁK
Praktident s.r.o.
FNsP F.D. Roosevelta
OAIM
NZZ - dermatoven. amb.
NZZ - kožná ambul.
DUSLO, a.s.
Sliač
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Šaľa
anestéziológia a intenzívna medicína
dermatovenerológia
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
FN
NsP - II. interná kl.
Trnava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
NZZ ambulancia
praktického lekára
FNsP
Gbelce
Nové Zámky
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Železničná poliklinika
Zvolen
MUDr. Huková Ľubomíra Košice
pneumológia a ftizeológia
všeobecné lekárstvo
Amb. PLDD
ZOOM s.r.o - zrakové
centrum
Bystré nad Topľou
pediatria
Hlohovec
oftalmológia
HULIK s.r.o.
FNLP
AMIMED s.r.o.
MEMO MEDIKA s.r.o.centr.hemostazy a
trombózy
LFUK - klinika plastickej
chirurgie
Košice
Košice
Košice
chirurgia
všeobecné lekárstvo
Košice
hematológia a transfuziológia
Bratislava
plastická chirurgia
MUDr. Ivan Hulina s.r.o.
Nemocnice a polikliniky
VšN
NZZ - PLPD
UN L. PASTEURA
NsP - Interné odd.
Hontianske Moravce + Hontianské Tesáre
všeobecné lekárstvo
Žiar nad Hronom
Rajec
Košice
Dunajská Streda
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
NÚSCH a.s.
Bratislava
chirurgia
NZZ - detská ambulancia Paritzánske
pediatria
NsP
FNsP J. A. Reimana
KOS ZZS SR
Univerzitná nemocnica
DFNsP - klinika detskej
neurol.
Nemocnica n.o. ortopédia
Krompachy
Prešov
Prešov
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
neonatológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Bratislava
pediatrická neurológia
Topoľčany
ortopédia
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
OTAKAR
PETER
RICHARD
ROMAN
ĽUDOVÍT
DANICA
LÝDIA
HUNÁK
HUNÁK
HUNÁK
HUNÁK
HUNÁK
HUNÁKOVÁ
HUNÁKOVÁ
7343
7344
7345
MÁRIA
PÉTER
ZUZANA
HUNDÁKOVÁ
HUNČÍK
HUNČÍKOVÁ
7346
7347
MARIÁN
ELENA
HUŇÁR
HUŇÁROVÁ
7348
MIKULÁŠ
HUŇAVÝ
7349
MARTIN
HUORKA
7350
IGOR
HUPKA
7351
7352
7353
7354
VLADIMÍR
ŠTEFAN
HELENA
MARTA
HUPKA
HUPKA
HUPKOVÁ
HUPKOVÁ
7355
7356
VIERA
ZUZANA
HUPKOVÁ
HUPKOVÁ
7357
MÁRIA
HUPKOVÁ FRÁTRIKOVÁ
7358
7359
7360
7361
JURAJ
EMIL
DANIELA
ZUZANA
HURA
HURAJ
HURAJOVÁ
HURAJOVÁ
7362
7363
ZUZANA
ANDREA
HURAJTOVÁ
HURÁKOVÁ
7364
7365
7366
7367
7368
ĽUBOMÍR
MÁRIA
MIROSLAVA
IGOR
PETER
HURČÍK
HURČÍKOVÁ
HURŇÁKOVÁ
HURTA
HURTA
7369
7370
7371
DAGMAR
LUKÁŠ
DRAHOSLAVA
HURTOVÁ
HURTUK
HURTUKOVÁ
NsP F. D. Roosevelta
NZZ + UNB
Banská Bystrica
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
MEDICAL BB s.r.o.
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
Poliklinika
NsP
FNLP - kl. ortopédie a
traumat. pohyb.
ústrojenstva
OZZ - Čaňa
Banská Bystrica
Piešťany
Veľký Meder
Považská Bystrica
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
psychiatria
neurčená odbornosť
Košice
Čaňa
úrazová chirurgia
pediatria
Košice
neurčená odbornosť
Bratislava
gastroenterológia
Bánovce nad Bebravou
všeobecné lekárstvo
Bratislava
pediatria
NsP sv. Cyrila a Metoda
ORL -MH s.r.o.
MUDr. Viera Hupkova,
s.r.o.
FN - psychiatr.odd.
D-V SK , s.r.o. - kožná
ambulancia
Železničné zdravotníctvo
s.r.o. - OAIM
DFNsP
HUDAMED s.r.o
FNsP F. D. Roosevelta
Nemocnica Dr. V.
Alexandra n.o.
NOÚ
Bratislava
Bratislava
klinická mikrobiológia
otorinolaryngológia
Nová Baňa
Trnava
pediatria
psychiatria
Žilina
dermatovenerológia
Košice
Bratislava
Košice
Banská Bystrica
anestéziológia a intenzívna medicína
ortopédia
otorinolaryngológia
oftalmológia
Kežmarok
Bratislava
NZZ - ORL ambul.
NsP očné odd.
FNsP J. A. Reimana
Sunny Medical s.r.o
Kráľovský Chlmec
Trebišov
Prešov
Púchov
neurčená odbornosť
radiačná onkológia
záchranná a dopravná zdravotnícka
služba, RZP a LZ
oftalmológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
klinická onkológia
Východoslovenský ústav
srdcových chorôb a.s.
UNB - V.interná klinika Ružinov
MED-DREAM, s.r.o. chirurgia
Detské kardiocentrum
NÚSCH a.s.
Dermapura s.r.o amb.dermatovenerologie Púchov
OKO Prešov s.r.o.
Prešov
OKO Prešov, s.r.o.
Prešov
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
oftalmológia
7372
MARTINA
HURTUKOVÁ
7373
7374
7375
7376
KRISTÍNA
JANA
DENISA
ERIKA
HUSÁKOVÁ
HUSÁRČEKOVÁ
HUSÁROVÁ
HUSÁROVÁ
7377
JANA
HUSÁROVÁ
7378
7379
TATIANA
VERONIKA
HUSÁROVÁ
HUSÁROVÁ
7380
7381
7382
7383
VIERA
VIOLA
VALÉR
EVA
HUSÁROVÁ
HUSÁROVÁ
HUSAROVIČ
HUSAROVIČOVÁ
7384
7385
7386
7387
7388
ANDREA
JAROSLAV
EMÍLIA
EVA
JANA
HUSIVARGOVÁ
HÚSKA
HUSKOVÁ
HÚSKOVÁ
HUSOVÁ
7389
GABRIELA
HUSOVSKÁ
7390
ADELA
HUSZÁROVÁ
7391
7392
JOLANA
MILAN
HUSZÁROVÁ
HUSŤÁK
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
RASTISLAV
ĽUBOMÍR
JANA
JANA
IVAN
PETER
KLÁRA
ĽUDMILA
ŽANETA
HUSŤAK
HUTKA
HUTKOVÁ
HUTKOVÁ
HUTŇAN
HUTŇAN
HUTŇANOVÁ
HUTŇANOVÁ
HUTŇANOVÁ
7402
DAGMAR
HUTTOVÁ
7403
EDWARD
HUĽO
7404
SOŇA
7405
KATARÍNA
M. V. Medicínske
centrum s.r.o.
DFNsP - klinika detskej
hematológie a onkológie
NsP
NZZ
Helios klinikum
MUDr. Jana Husárová
NZZ
FNsP J. A. Reimana odd. vnútorného
lekárstva II
MFN
Watreford Regional
Hospital
REUMEX s.r.o
VH Medic s.r.o.
NOÚ
Nemoc.ak.L.Derera klin.infekt.a
geog.medicíny
PO-zdrav s.r.o. PLPD
Prešov
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Bratislava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Aue
klinická onkológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Prešov
Martin
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Ireland
Rimavská Sobota
Bratislava
Bratislava
reumatológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
Sabinov
pediatria
všeobecné lekárstvo
PO-zdrav, s.r.o. PLPD
Nemocnica Poprad, a.s
Neštátna psychiatrická
amb.
NsP Sv. Barbory - anest.
a intenz. med.
NsP sv. Lukáša a.s. očná ambulancia
LVN
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
FNLP - neonatol. odd.
Prešov
Poprad
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Prešov
psychiatria
Rožňava
anestéziológia a intenzívna medicína
Galanta
Košice
oftalmológia
otorinolaryngológia
Košice - Šaca
Košice
ALERGOMED s.r.o
Košice
gastroenterológia
neonatológia
všeobecné lekárstvo
klinická imunológia a alergológia
DFN
FN
Košice
Trenčín
Košice
Bratislava
klinická farmakológia
Martin
chirurgia
HUĽOVÁ
FNLP
Klinika Farmakoterapie,
SZU
1. chirurgická kl. JLFUK
a MFN
Univerzitná nemocnica onkologické centrum
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
neurčená odbornosť
Martin
klinická onkológia
HUŠEKOVÁ
Vojenská nemocnica a.s. Bratislava
všeobecné lekárstvo
7406
7407
7408
7409
LUCIA
ALICA
IVANA
MARTIN
HUŠŤAVOVÁ
HÚŠŤOVÁ
HÚŠŤOVÁ
HUŤAN
7410
7411
7412
ZDENKO
IVAN
TIBOR
HUŤKA
HÚŽEVKA
HÚŽEVKA
7413
7414
DANICA
IVANA
HÚŽEVKOVÁ
HÚŽEVKOVÁ
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
IGOR
ALEXANDRA
FRANTIŠEK
ANDREA
INES
MARTINA
NATÁLIA
TATIANA
HUŽIČKA
HUŽIČKOVÁ
HVIZDÁK
HVIZDÁKOVÁ
HVIZDÁKOVÁ
HVIZDÁKOVÁ
HVIZDÁKOVÁ
HVIZDOVÁ
7423
MIRON
HVIZDOŠ
7424
7425
7426
7427
RUSLANA
KATARÍNA
EVA
CYRIL
HVIZDOŠOVÁ
HVIŠČOVÁ
HVIŽDÁKOVÁ
HÝBAL
7428
7429
7430
7431
IVAN
JARMILA
MAGDALÉNA
JANA
HYBBEN
HYBBENOVÁ
HYBBENOVÁ
HYBELOVÁ
7432
BRANISLAV
HYBEN
7433
7434
7435
MONIKA
IVO
ADRIÁNA
HYBENOVÁ
HYBRANT
HYBSKÁ
7436
7437
7438
7439
7440
7441
TOMÁŠ
ŠTEFAN
JOSEF
PETER
RUDOLF
EVA
HYBSKÝ
HYBSKÝ
HYCL
HYRDEL
HYRDEL
HYRDELOVÁ
7442
7443
7444
RADOVAN
ANNA
JÚLIUS
HYŽA
HYŽOVÁ
HÄRING
DFNsP
FNsP
FNsP
FNsP - II. chirurgická kl.
Ústav patologickej
anatómie MFN a JLF
NsP
Bratislava
Žilina
Žilina
Bratislava
vnútorné lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
chirurgia
Martin
Čadca
patologická anatómia
úrazová chirurgia
Arcus s.r.o.
Kysucké Nové Mesto
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
HIPPOKRATES-súkr.
zdrav. centr. s.r.o.
Pro Vitae n.o. VšN
NZZ - gynek. am.
FNsP - urgentný príjem
Gyn. amb., NZZ
Nemocnica a.s.
Univerzitná nemocnica
FNsP
Bratislava
Gelnica
Bratislava
Žilina
Bánovce nad Bebravou,
Poprad
Bratislava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
RUMIR, s.r.o, psychiatrická ambulancia
RUMIR s.r.o. psychiatrická ambul.
Revmatologický ústav
NZZ - ORL ambul.
NZZ - gynek.amb.
MEDICAL FIĽAKOVO,
s.r.o.
NZZ - ORL ambulancia
HYBMED s.r.o. - PLPD
NsP sv. Jakuba n.o.
Imunológia s.r.o amb.kl.imun.a alerg.
Ústav imunológie a
mikrobiológie
H Medical s.r.o., s.r.o.
Nemocnica a.s.
Novozdrav s.r.o. ambul.všeob.lekára
NZZ - PLPD
Neovízia s.r.o.
Univerzitná nemocnica
GASTRO-MED s.r.o.
MFN
Chirsen s.r.o. chir.ambul.
MC
NsP - gyn-pôr. odd.
Rybany
Prešov
psychiatria
Prešov
Praha 2, ČR
Sereď
Hlohovec
psychiatria
Fiľakovo
Liptovský Hrádok
Fiľakovo
Bardejov
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Dolný Kubín
klinická imunológia a alergológia
Praha 2, ČR
Čadca
Zvolen
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
Zvolen
Trnavá Hora
Bratislava
Martin
Martin
Martin
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
pediatria
Senica
Bratislava
Zvolen
chirurgia
rádiológia
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
gynekológia a pôrodníctvo
7445
7446
7447
7448
7449
ELVÍRA
VERONIKA
JÚLIUS
MARTA
SILVIA
HÖESOVÁ
HÖESOVÁ
HÖFFER
HÖFFEROVÁ
HÖLBLINGOVÁ
7450
MARTA
HÖRČÍKOVÁ
7451
RUDOLF
HÖRMANN
7452
7453
IVETA
RÓBERT
HÖRMANNOVÁ
HÖRÖMPÖLI
7454
DANIEL
ĎAĎAN
7455
7456
7457
7458
JOZEF
ANNA
KATARÍNA
DUŠAN
ĎAĎAN
ĎAĎOVÁ
ĎAĎOVSKÁ
ĎAĎOVSKÝ
7459
ZUZANA
ĎALAKOVÁ
7460
7461
GERTRÚDA
STEFAN ARIN
ĎALOGOVÁ
IANECSKO
7462
ALŽBETA
ĎATELOVÁ
7463
7464
7465
7466
7467
MAGDALÉNA
MARTINA
VICTOR
FAISL MAMON MOHAMED
NADIR ABDELMONEIM
ĎATEĽOVÁ
ĎATKOVÁ
IBARA
IBRAHIM
IBRAHIM
7468
7469
7470
KLÁRA
JÁNOS
NATHUM
ICSINOVÁ
ICSÓ
IDDN
7471
7472
MILAN
TATIANA
IČ
IČOVÁ
7473
MARTIN
IGAZ
7474
7475
7476
7477
VLADIMÍR
HELENA
NINA
JÁN
IGAZ
IGAZOVÁ
IGLOVSKÁ
IGNÁC
7478
MILAN
IGNJATOVIČ
7479
DANA
IGNJATOVIČOVÁ
FEMINA -EH s.r.o.
NsP
NsP
VšZP a.s.
NsP
Poliklinika KVP MUDr.Horčíková s.r.o.
Levice
Levice
Lučenec
Lučenec
Považská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Košice
všeobecné lekárstvo
Psychiatrická nemocnica
MUDr.Iveta Hormannová
s.r.o. - gynek. a pôrod.
NsP - ORL odd.
CPLDZ - liečba drog.
závislostí
Mestská Poliklinika
Dubnica
NZZ - PLPD
FNsP J. A. Reimana
NsP - RDG odd.
Naja Centrum s.r.o. Detská ambulanvia
Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada
FNsP F. D. Roosevelta
FN - fyziatrickorehabilitačné odd.
Hronovce
psychiatria
Trenčín
Levice
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
Banská Bystrica
Dubnica nad Váhom
Dolný Kubín
Prešov
Stará Ľubovňa
psychiatria
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
rádiológia
Brezno
pediatria
Nitra
Banská Bystrica
ŠZÚ
Vojenský útvar 1358
UNB
Očná amb.
MFN
NZZ ambul.všeobec.lekára
ROMED s.r.o.
Kúpele a.s.
Nemocnica A. Wintera,
n.o.
NZZ - gynekol. amb.
Odd. patolog. anatómie
LF UK
MED-EZOP s.r.o.gynekologická amb.
I. L. V. med s.r.o.
FN
VÚSaCCH a.s.
Psychomed Svätosávsky
s.r.o.
Psychomed Svätosávsky
s.r.o.
Banská Bystrica
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Košice
Martin
reumatológia
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
sociálne lekárstvo a organizácia
zdravotníctva
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
neurčená odbornosť
Nové Zámky
Gemerská Poloma
Trenčianske Teplice
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Piešťany
Piešťany
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
patologická anatómia
Kráľovský Chlmec
Veľké Kapušany
Trnava
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Banská Bystrica
psychiatria
Banská Bystrica
psychiatria
Trenčín
7480
7481
ANNA
PAVOL
IHELKOVÁ
IHNÁT
7482
MARTIN
IHNATKO
7483
7484
7485
MICHAL
ANNA
ĽUDMILA
IHNATKO
IHNÁTOVÁ
IHNATOVÁ
7486
DRAHOMÍRA
IKRÉNYIOVÁ
7487
GABRIELA
IKRÉNYIOVÁ
7488
7489
7490
ADRIANA
IVICA
LENKA
ILAVSKÁ
ILAVSKÁ
ILAVSKÁ
7491
MONIKA
ILAVSKÁ
7492
MIROSLAV
ILAVSKÝ
7493
7494
PETER
MIROSLAV
ILAVSKÝ
ILÁŠ
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
EVA
MILAN
MIKULÁŠ
MARIÁN
DENISA
DAŠA
KAMILA
ILÁŠOVÁ
ILČÍK
ILČIN
ILENČÍK
ILENČÍKOVÁ
ILGOVÁ
ILGOVÁ
7502
DANIELA
ILIAŠOVÁ
7503
7504
ZUZANA
ILIA IVANOV
ILIAŠOVÁ
ILIEV
7505
NIKOLA
ILIEV
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
DAGMAR
EVA
MÁRIA
ZUZANA
RÓBERT
EVA
LUCIA
ILIŤOVÁ
ILLÁŠOVÁ
ILLÉSOVÁ
ILLÉSOVÁ
ILLÉŠ
ILLÉŠOVÁ
ILLÉŠOVÁ
FNsP
IHMED.SK s.r.o.
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
1. súkromná nemocnica
a.s.
Žilina
Svidník
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Košice - Šaca
Košice - Šaca
neurčená odbornosť
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
IHMED.SK s.r.o
NZZ ambul.všeobecného
lekára
Gynekológia MUDr.GAbriela
Ikrényiová s.r.o.
Svidník
gastroenterológia
Nitra
všeobecné lekárstvo
Štúrovo
Medispektrum, s.r.o.
NOÚ
NOIX s.r.o
NsP Sv. Lukáša - očné
odd.
NsP Sv. Lukáša - detské
odd.
NZZ - gynekologická
amb.
FNLP - urolog. klinika
NZZ - všeob. lekár pre
deti a dorast
DFNsP
Amb. prakt. lekára
ILTOMA s.r.o
NOÚ
ÚVN SNP - FN
DFN - kl. neonatológie
Bratislava
Bratislava
Trnava
gynekológia a pôrodníctvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
klinická onkológia
vnútorné lekárstvo
Galanta
oftalmológia
Galanta
pediatria
Trnava
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
urológia
Košice
Bratislava
Pečovská Nová Ves
Veľký Krtíš
Bratislava
Ružomberok
Košice
pediatria
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
lekárska genetika
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
Bojnice
vnútorné lekárstvo
Banská Bystrica
Bratislava
vnútorné lekárstvo
revízne lekárstvo
Trnava
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurochirurgia
neurčená odbornosť
neurológia
Medinterna Bojnice s.r.o ambul.vnútorné lek.
Novamed s.r.o. HD
stredisko
Dôvera - zdr.poisť.a.s.
Dôvera zdravotná
poisťovňa a.s.
NsP sv. Cyrila a Metoda FRO
NZZ - PLPD
ILMED s.r.o
FNsP
LF UK
FNsP akad. L. Dérera
Nemocnica sv. Michala
Bratislava
Trnava
Pribeník
Nové Zámky
Bratislava
Bratislava
Bratislava
7513
VIERA
ILLÍKOVÁ
7514
MONIKA
ILLITHOVÁ
7515
7516
7517
7518
7519
7520
MYKHAILO
PETRA
TIBOR
ZSOLT
ŠTEFAN
HELENA
ILNYTSKYI
IMLEJOVÁ
IMRE
IMRECZE
IMRECZE
IMREOVÁ
7521
7522
ERIK
MIROSLAV
IMRICH
IMRICH
7523
RICHARD
IMRICH
7524
BEÁTA
IMRICHOVÁ
7525
7526
7527
MAGDA
STANISLAVA
JOZEF
IMRICHOVÁ
IMRICHOVÁ
IMRIŠÍK
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
ANEŽKA
MARGITA
JUDITA
DANKA
ZUZANA
LÝDIA
SZILÁRD
PAVLO
ROMAN
DANIELA
ANAS
MÁRIA
IMRIŠKOVÁ
IMRIŠKOVÁ
IMRIŠOVÁ
INGELIOVÁ
INGELIOVÁ
ĎORĎAYOVÁ
IPÓTH
ISAK
ISAK
ISKROVÁ
ISMAIL
ISTENESOVÁ
7540
PETRA
ITZE
7541
IVONA
ĎUBEKOVÁ
7542
7543
7544
LUCIA
MÁRIA
VLADIMÍR
ĎUBEKOVÁ
ĎUĎOVÁ
ĎURAČKA
7545
7546
7547
7548
7549
VLADIMÍR
SIMONNE
ADELA
JAROSLAVA
IGOR
ĎURAČKA
ĎURAČKOVÁ
ĎURAJKOVÁ
ĎURAJOVÁ
ĎURANNA
DFNsP - detské
kardiocentrum
NsP Milosrdní Bratia
s.r.o.
Bratislava
pediatria
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Psychiatrická nemocnica Hronovce
FNsP J. A. Reimana
Prešov
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
VšN n.o.
VÚSCH a.s.
NZZ
FNsP J.A.Reimana odd.úrazovej chirurgie
ZS
Molekulárno-medicínske
centrum SAV
NZZ ambul.všeobecného
lekára
MUDr.Magda Imrichová
s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
MED-IM s.r.o.
Rimavská Sobota
Košice
Ľubochňa
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Prešov
Plavnica
úrazová chirurgia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
neurčená odbornosť
Prievidza
všeobecné lekárstvo
Kežmarok
Prešov
Čadca
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
RÚVZ
Poprad
psychiatrická sexuológia
hygiena detí a mládeže
Zdravmich s.r.o
NsP sv. Lukáša
FNsP
GYNKOM s.r.o
Hospitale s.r.o.
Falck Záchranná a.s.
PZC - ProCare a.s.
Hospitale s.r.o. - OAIM
NsP
PROCARE a.s. - PZC
Slovnaft a.s.
ĎUBEKOVÁ IVONA
MUDr. s.r.o.
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela
Horné Saliby
Galanta
Bratislava
Komárno
Šahy
Lučenec
Bratislava
Šahy
Nové Zámky
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
patologická anatómia
Bratislava
všeobecné lekárstvo
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
Pezinok
neurčená odbornosť
NÚSCH a.s.
FEMINA CENTRUM,
s.r.o.
NsP sv. Cyrila a Metoda
FNsP
NsP sv. Barbory a.s.
NZZ - chirurgická amb.
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Rožňava
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
neurológia
neurčená odbornosť
chirurgia
7550
7551
7552
MÁRIA
MONIKA
VLADIMÍRA
ĎURANOVÁ
ĎURANOVÁ
ĎURANOVÁ
7553
7554
7555
ZUZANA
IMRICH
EVA
ĎURANOVÁ
ĎURAŠKO
ĎURAŠKOVÁ
7556
PETER
ĎURDÍK
7557
7558
JAROMÍR
EVA
ĎURČAN
ĎURČANSKÁ
7559
7560
7561
KARIN
MARTA
OĽGA
ĎURČANSKÁ
ĎURČANSKÁ
ĎURČANSKÁ
7562
VERONIKA
ĎURČANSKÁ
7563
7564
DUŠAN
VLADIMÍR
ĎURČANSKÝ
ĎURČÁNY
7565
7566
7567
7568
ANDREA
EVA
ROMAN
TOMÁŠ
ĎURECHOVÁ
ĎURECHOVÁ
ĎURČEK
ĎURČEK
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
JOZEF
JAROSLAV
KATARÍNA
PETRA
VLADIMÍR
STANISLAV
JANKA
TATIANA
ELZA
TIBOR
ĎURČENKA
ĎURČÍK
ĎURČÍKOVÁ
ĎURČÍKOVÁ
ĎUREJ
ĎUREJE
ĎURČOVÁ
ĎURČOVÁ
ĎURFINOVÁ
ĎURIAN
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
MILAN
ĽUBICA
ANNA
JITKA
FRANTIŠEK
MIROSLAV
PETER
IVETA
KLÁRA
MAGDA
MIROSLAVA
MARTIN
ĎURIANČIK
ĎURIANČIKOVÁ
ĎURIANOVÁ
ĎURIANOVÁ
ĎURICA
ĎURICA
ĎURICA
ĎURICOVÁ
ĎURICOVÁ
ĎURICOVÁ
ĎURICOVÁ
ĎURIČEK
FNsP - očné odd.
FNsP - OAIM
NsP
Nemocnica akad. L.
Dérera
Ambulancia
Amb. PDD
JLF UK a UNM - Klinika
detí a dorastu
Slovenská záchranná
a.s.
NZZ - PLPD
Zdravotnícke potreby
SANTE
Žilina
Žilina
Žilina
oftalmológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Stropkov
Stropkov
gastroenterológia
všeobecné lekárstvo
pediatria
Martin
pediatria
Žilina
Mojmírovce
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
Bratislava
pediatria
Neštátna očná amb.
Dermacenter OC Galéria
Mlyny
Alpha medical patológia,
s.r.o.
Histopatológia a.s.
UNB + LF UK gyn.pôr.klinika
NZZ - amb.všeob.lekára
NsP
FN
NsP Prievidza odd.gynek.-pôrodnické
Nemocnica a.s.
VšN
VšNsP n.o.
ÚVN SNP - očná klinika
NsP n.o. - chir. odd.
FNsP J. A. Reimana
EXCIMER s.r.o.
MUDr. Ďurfinová s.r.o.
Slovdom s.r.o.
MUDr. Ďuriančík s.r.o. amb. prakt. lekára
Žilina
oftalmológia
Nitra
neurčená odbornosť
Martin
Bratislava
patologická anatómia
patologická anatómia
Bratislava
Bratislava
Považská Bystrica
Nitra
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Bojnice
Zvolen
Žiar nad Hronom
Lučenec
Ružomberok
Partizánske
Prešov
Bratislava
Vráble
Kremnica
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
oftalmológia
chirurgia
neurčená odbornosť
oftalmológia
pediatria
psychiatria
Zvolenská Slatina
všeobecné lekárstvo
FNsP F. D. Roosevelta
FNsP
FN
NsP
FNsP F. D. Roosevelta
NsP Prievidza
Univerzitná nemocnica
Banská Bystrica
Bratislava
Trnava
Zvolen
Banská Bystrica
Bojnice
Martin
infektológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
psychiatria
neurčená odbornosť
7591
EVA
ĎURIČKOVÁ
7592
MAGDALÉNA
ĎURÍČKOVÁ
7593
7594
7595
JOZEF
STANISLAV
IVETA
ĎURÍK
ĎURÍK
ĎURÍKOVÁ
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
JARMILA
MARIANA
JURAJ
SOŇA
VERONIKA
ZUZANA
IVAN
JOZEF
MAREK
MATÚŠ
TIBOR
VOJTECH
MARIANA
MIRIAM
ADRIANA
ĎURÍKOVÁ
ĎURÍKOVÁ
ĎURINA
ĎURINOVÁ
ĎURINOVÁ
ĎURINOVÁ
ĎURIŠ
ĎURIŠ
ĎURIŠ
ĎURIŠ
ĎURIŠ
ĎURIŠ
ĎURIŠINOVÁ
ĎURIŠINOVÁ
ĎURIŠOVÁ
7611
7612
ALENA
ALICA
ĎURIŠOVÁ
ĎURIŠOVÁ
7613
DAGMAR
ĎURIŠOVÁ
7614
7615
ELENA
KATARÍNA
ĎURIŠOVÁ
ĎURIŠOVÁ
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
LENKA
SLÁVKA
ZUZANA
JANA
JÁN
VLADISLAV
ANTON
ĎURIŠOVÁ
ĎURIŠOVÁ
ĎURIŠOVÁ
ĎURIŠOVÁ - RUBANSKÁ
ĎURKÁČ
ĎURKÁŇ
ĎURKECH
7623
ĽUBOŠ
ĎURKECH
7624
7625
7626
7627
7628
7629
LUCIE
ZUZANA
DENISA
JANA
PATRÍCIA
ĽUBICA
ĎURKECHOVÁ
ĎURKECHOVÁ
ĎURKOVÁ
ĎURKOVÁ
ĎURKOVÁ
ĎURKOVÁ
NZZ - amb. DOS, SOS
NsP - rádioterapeutické
odd.
Ambulancia prak. lekára
pre dospelých
ÚVN - ORL odd.
VšN
Trenčín
všeobecné lekárstvo
Prešov
radiačná onkológia
Trhovište II
Ružomberok
Rimavská Sobota
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
pediatria
FORLIFE n.o. VN - OAIM Komárno
FN
Nitra
FNsP - II. interná klinika Nové Zámky
anestéziológia a intenzívna medicína
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
FNsP
ProSanus s.r.o.
I. int. klinika
Nové Zámky
Bratislava
Bratislava
oftalmológia
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
FNsP
FNsP - interná klinika
Nové Zámky
Nové Zámky
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
VSŽ Nemocnica a.s.
Šaca
Poliklinika
FN -novorodenecká
klinika
POTaRCH
Bratislava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
DENNÉ DRS s r.o.
Reumatologickorehabilitačné centrum
s.r.o.
TATRAMEDIK s.r.o.
FNsP FDR - gynekol.
pôrod. kl.
RÚVZ
FN
NsP
KNsP
NZZ Drienov
Všeobecná nemocnica
Gynecare s.r.o. gynekologická amb.
NZZ - všeobecné
lekárstvo
Všeobecná nemocnica
ŠZÚ
FN
FN
FNsP
Nové Zámky
pediatria
pneumológia a ftizeológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Hlohovec
Liptovský Hrádok
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
Banská Bystrica
Veľký Krtíš
Trnava
Skalica
Čadca
okr. Prešov
Žiar nad Hronom
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Puchov
gynekológia a pôrodníctvo
Púchov
Žiar nad Hronom
Trnava
Nitra
Trnava
Trnava
dorastové lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
revízne lekárstvo
urgentná medicína
rádiológia
pediatria
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
7630
7631
IVO
ALENA
ĎURKOVIČ
ĎURKOVSKÁ
7632
7633
7634
DANICA
AUGUSTÍN
MÁRIA
ĎURKOVSKÁ
ĎURKOVSKÝ
ĎURMANOVÁ
7635
7636
VIERA
IGOR
ĎURMANOVÁ
ĎURMEK
7637
JANA
ĎURMEKOVÁ
7638
KLÁRA
ĎUROVÁ
7639
7640
EVA
DARINA
ĎUROVCOVÁ
ĎUROVČÍKOVÁ
7641
7642
PATRÍCIA
IVETA
ĎUROVIČOVÁ
ĎUROVSKÁ
7643
7644
7645
JUDITA
MARIÁN
TIBOR
ĎUROVSKÁ
ĎUROŠKA
ĎUROŠKA
7646
7647
7648
7649
MÁRIA
BRANISLAV
JÁN
JÁN
IVÁKOVÁ
IVAN
IVAN
IVAN
7650
JAROSLAV
IVAN
7651
7652
ŠTEFAN
MILAN
7653
Klinika očnej
mikrochirurgie VENI VIDI s.r.o.
ALLMED s.r.o.
GERIN s.r.o. - Inter. a
ger. amb.
OÚSA
ZS Lamač
Bratislava
Bratislava
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
Pezinok
Bratislava
Bratislava
geriatria
rádiológia
pediatria
ZS amb. pre deti a dorast Vrútky
NsP L. N. Jégého
Dolný Kubín
Dolnooravská NsP
MUDr. L. N. Jégého
Dolný Kubín
pediatria
vnútorné lekárstvo
NsP - psychiatrické odd.
LABMED ,a.s. laborat.diagnostika
SPAM
Úrad práce, soc.veci a
rodiny
GYNET s.r.o.
I. neurolog. klinika FN a
LF UK
MFN
Chirurgické oddelenie
ŽILPO s.r.o. - interná
ambul.
FN - kardiol. kl.
NsP
Rimavská Sobota
psychiatria
Košice
Bratislava
klinická biochémia
neurčená odbornosť
Rimavská Sobota
Levice
posudkové lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Martin
Trstená
neurológia
klinická onkológia
chirurgia
Žilina
Nitra
Revúca
vnútorné lekárstvo
kardiológia
ortopédia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
súdne lekárstvo
IVAN
IVANCO
SLaPA pracovisko ÚDZS Žilina
NsP Roosevelta - kožné
odd.
Banská Bystrica
IVAMED s.r.o.
Humenné
ŠTEFAN
IVANECKÝ
FNLP - tramb. amb. CPO Košice
chirurgia
7654
ARTÚR
IVANČÍK
7655
7656
ALENA
MÁRIA
IVANČÍKOVÁ
IVANČÍKOVÁ
7657
7658
7659
7660
ĽUDMILA
MARIÁN
CYRIL
DUŠAN
IVANČÍKOVÁ
IVÁNEK
IVANČO
IVANČO
7661
7662
IMRICH
ADRIANA
IVANČO
IVANČOVÁ
NZZ - psychiatrická amb.
Centrálne prijímacie
oddelenie
FN
MUDr.Ivančíková s.r.o. detská amb.
NsP
NZZ - PLPD
NsP - chirurg. odd.
Nemocnica sv. Michala,
a.s.
NZZ - gynekolog. amb.
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
Šahy
psychiatria
Bratislava
Nitra
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Skalica
Jelšava
Spišská Nová Ves
pediatria
neurológia
všeobecné lekárstvo
chirurgia
Košice
Strážske
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
7663
GABRIELA
IVANČOVÁ
7664
7665
GABRIELA
HELENA
IVANČOVÁ
IVANČOVÁ
7666
7667
7668
7669
7670
JÚLIA
JÁN
BORIS
IVANA
LUCIA
IVANČOVÁ
IVANIDES
IVANIČ
IVANIČKOVÁ
IVANIČKOVÁ
7671
7672
7673
7674
ALENA
IVANA
MONIKA
PETRONELA
IVANIČOVÁ
IVANIČOVÁ
IVANIČOVÁ
IVANISKOVÁ
7675
MARIÁN
IVANKO
7676
MICHAL
IVANKO
7677
BARBARA
IVANKOVÁ
7678
7679
EVA
HEDVIGA
IVANKOVÁ
IVANKOVÁ
7680
IVETA
IVANKOVÁ
7681
MÁRIA
7682
7683
7684
Interná a diabetologická
amb.
IVAMEDIC s.r.o. interná a diabetolog.
amb.
VIATICA s.r.o.
Košice
neurčená odbornosť
Košice
Bratislava
KRN, s.r.o. - FBLR
NZZ - PLPD
Spišská Nová Ves
Švábovce
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
NsP A. Leňa
FNLP
MUDr.Alena Ivaničová,
s.r.o. - Privátna amb. pre
dospelých
FNsP F. D. Roosevelta
MEDI-KO s.r.o.
NsP
IVANMED s.r.o. - nešt.
kardiolog. amb.
Nemocnica A. Leňa
Humenné n.o.
UN LP - klinika
dermatovenerol.
Humenné
Košice
vnútorné lekárstvo
lekár bez špecializácie
Zvolen
Banská Bystrica
Bratislava
Svidník
všeobecné lekárstvo
lekár bez špecializácie
Sobrance
kardiológia
Humenné
chirurgia
Košice
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
nefrológia
anestéziológia a intenzívna medicína
IVÁNKOVÁ
Nemocnica A. Leňa n.o. Humenné
FNsP J. A. Reimana
Prešov
Nemocnica A. Leňa n.o. neurologické odd.
Humenné
Mediva s.r.o. - ORL
ambul.
Kysucké Nové Mesto
SOŇA
IVANA
AGÁTA
IVANKOVÁ
IVÁNKOVÁ BARTOŠOVIČOVÁ
IVANOVÁ
Nemocnica A. Leňa n.o. Humenné
FNsP a.s.
Skalica
MOZAIK - B s.r.o.
Moldava nad Bodvou
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
7685
7686
7687
7688
7689
ALICA
DAŠA
EVA
IRENA
IVANA
IVANOVÁ
IVANOVÁ
IVANOVÁ
IVANOVÁ
IVANOVÁ
NsP - Vaše Zdravie n.o.
FN
FNsP F. D. Roosevelta
UNLP
NsP sv. Barbory a.s.
Zvolen
Nitra
Banská Bystrica
Košice
Rožňava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
7690
IVICA
IVANOVÁ
Banská Bystrica
psychiatria
7691
7692
JANKA
KAMILA
IVANOVÁ
IVANOVÁ
Žilina
Trnava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
7693
KRISTÍNA
IVANOVÁ
Nitra
všeobecné lekárstvo
7694
MARCELA
IVANOVÁ
NZZ - psychiatrická amb.
NZZ - Ambulancia prak.
lekára
FN
MUDr. Kristína Ivanová,
s.r.o.
NÚSCH - detské
kardiocentrum
Bratislava
pediatrická kardiológia
neurológia
otorinolaryngológia
7695
7696
7697
7698
7699
OĽGA
STELA
TATIANA
ERIKA
ZUZANA
IVANOVÁ
IVANOVÁ
IVANOVOVÁ
IVARGOVÁ
IVAŠKOVÁ
MED-OLIVAN s.r.o.
D-r Stamen Iliev AD
TRIGYN-L s.r.o.
NZZ, psychiatria
NsP
Svidnik
Montana, Bulharsko
Košice
Lučenec
Dolný Kubín
7700
7701
7702
BEATRIX
MÁRIA
MÁRIA
IVICSICSOVÁ
IVICZEOVÁ
IVKOVIČOVÁ
RE-MED s.r.o.
Gyn Iv. s.r.o.
Oftalmo, s.r.o.
Komárno
Šaľa
Levice
7703
BOŽENA
IVOROVÁ
Beluša - Pružina
7704
7705
7706
MILAN
NIKOLA
VIERA
IZÁK
IZÁK
IZÁKOVÁ
Banská Bystrica
Trenčín
Martin
oftalmológia
rádiológia
gynekológia a pôrodníctvo
7707
7708
7709
ĽUBOMÍRA
PETRA
YURIY
IZÁKOVÁ
IZAKOVIČOVÁ
IZAY
Bratislava
Bratislava
Nové Zámky
psychiatria
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
7710
7711
7712
MILAN
ALŽBETA
JANA
IĽANOVSKÝ
IĽAŠOVÁ
IĽKOVÁ
Ružomberok
Krompachy
Košice
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
7713
7714
7715
7716
JANA
PAVEL
DARINA
ANNA
IĽOVÁ
IŠTOK
IŠTÓKOVÁ
IŠTVÁNOVÁ
Rožňava
Bratislava
Sereď
Bratislava
oftalmológia
chirurgia
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
7717
7718
7719
7720
7721
IVETA
JÁN
HELENA
EDITA
MAGDALÉNA
IŠTVÁNOVÁ
IŽO
IŽOVÁ
IŽVOLTOVÁ
JABLONICKÁ
NZZ - pediatria
NsP F. D. R. - očná
klinika
MRI Futurum s.r.o.
MFN
Psychiatrická klinika
LFUK a FN
DFNsP
FNsP
Ústredná vojenská
nemocnica
Nemocnica s.r.o.
UN L. Pasteura
OFTAL-IN s.r.o. - očná
amb.
MEDICHIR. s.r.o.
NZZ
Sociálna poisťovňa
MUDr.Ištvánová s.r.o. PLPD
NsP - urolog. odd.
NsP - interné odd.
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gynekológia a pôrodníctvo
oftalmológia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
Zvolen
Bojnice
Bojnice
všeobecné lekárstvo
urológia
vnútorné lekárstvo
Trnava
klinická mikrobiológia
7722
7723
7724
MAGDALÉNA
JURAJ
ROMAN
JABLONICKÁ
JABLONICKÝ
JABLONICKÝ
RUVZ
Nemocnica F. D.
Roosevelta
NsP
Banská Bystrica
Liptovský Mikuláš
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
7725
7726
7727
KATARÍNA
SVETLANA
ILONKA
JABLONKOVÁ
JABLONKOVÁ
JABLONSKÁ
Bratislava
Fiľakovo
Kysucké Nové Mesto
gynekológia a pôrodníctvo
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
TAMARA
IVAN
JOZEF
OĽGA
VIKTOR
JAKUB
MATEJ
JABLONSKÁ
JABLONSKÝ
JABLONSKÝ
JABORNÍKOVÁ
JABUR
JACEČKO
JACINA
GYNJA s.r.o - gyn. amb.
NZZ - dermatov. amb.
Amb. prakt. lekára
Amb. prakt. lekára pre
dosp.
Košice
všeobecné lekárstvo
ÚVN SNP FN
Nemocnica a.s.
UN LP
Ružomberok
Poprad
Košice
geriatria
neurčená odbornosť
plastická chirurgia
JACINA s.r.o.
Košice
urológia
pediatria
Ergomed Poliklinika
s.r.o.
FNLP
VOÚ a.s.
Košice
Košice
Košice
Cumulus s.r.o.
NsP sv. Jakuba n.o.
Neštátna chirurgická
amb.
FNsP - detská KDCH
Záchranná a dopravná
zdravotnícka služba
NZZ ORT ambulancia
MUDr. Jacko Peter
FNLP - OAIM
FNsP J. A. Reimana ortop. odd.
Košice
Bardejov
neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
Bardejov
Bratislava
chirurgia
kardiochirurgia
Kremnica
anestéziológia a intenzívna medicína
Stropkov
Košice
ortopédia
anestéziológia a intenzívna medicína
Prešov
ortopédia
NZZ - PLPD
UNLP - OAIM
UNLP
Ambulancia PLPD
MaJa Inter s.r.o
NZZ - PLPDD
NsP Brezno n.o.
Prešov
Košice
Košice
Šarišské Bohdanovce
Sečovce
Sečovská Polianka
Brezno
UNB + LF UK
NsP
FNsP J. A. Reimana
FORLIFE n.o. - VšN
Všeobecná nemocnica
Nemocnica Poprad a.s.
Kardiocentrum s.r.o.
JAVITA s.r.o
NsP sv. Lukáša a.s.
VšZP
NZZ - pediatria
Nefro-dialyzačné
centrum s.r.o.
Bratislava
Žilina
Prešov
Komárno
Rimavská Sobota
Poprad
Nitra
Kolárovo
Galanta
Trenčín
Bánovce nad Bebravou
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
pediatria
patologická anatómia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neonatológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
7735
7736
7737
ANDREA
ANNA
MARTA
JACINOVÁ
JACINOVÁ
JACINOVÁ
7738
7739
VIERA
JOZEF
JACINOVÁ
JACKANIN
7740
7741
MILAN
PETER
JACKO
JACKO
7742
PETER
JACKO
7743
7744
PETER
ROMAN
JACKO
JACKO
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
ĽUBOMÍR
EVA
EVA
LUCIA
LUCIA
MÁRIA
MÁRIA
SILVIA
JAROSLAV
JACKO
JACKOVÁ
JACKOVÁ
JACKOVÁ
JACKOVÁ
JACKOVÁ
JACKOVÁ
JACKOVÁ
JACKULIAK
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
PETER
KATARÍNA
LUCIA
SHADI A. Y.
AMMAR MAZOUZ MOHAMMAD
JÚLIA
ZUZANA
TAMARA
MONIKA
RÓBERT
RENATA
JACKULIAK
JACKULIAKOVÁ
JACOVÁ
JADAA
JADALLAH
JADUTOVÁ
JADVIŠOVÁ
JÁDYOVÁ
JAČEKOVÁ
JAČKO
JAČKOVÁ
7765
7766
MONIKA
JÁN
JAČMENÍKOVÁ
JAGELKA
7767
INGRID
JAGELKOVÁ
7768
RENÉ
JÁGER
7769
TOMÁŠ
JÁGER
MUDr. Imgrid Jagelková,
s.r.o.
Rohožník
DFNsP - odd. detskej
chirurgie
Bratislava
1. súkromná nemocnica
a.s. - ORL odd.
Košice - Šaca
7770
7771
JOZEF
RENÁTA
JAGERČÍK
JÁGEROVÁ
Poliklinika - RTG ambul. Banská Bystrica
SPICULUM s.r.o.
Bratislava
Martin
pediatria
nefrológia
pediatria
chirurgia
otorinolaryngológia
rádiológia
pediatria
MIDIA s.r.o. - psychiat. a
psychoterap. ambul.
Košice
FN - pediatrická
kardiologická abulancia Trenčín
psychiatria
7772
SVETLANA
JÁGEROVÁ
7773
ZUZANA
JAHODKOVÁ
7774
DUŠAN
JAĎUĎ
7775
SLAVOMÍR
JAĎUĎ
7776
7777
7778
ZUZANA
NORA
PAVOL
JAĎUĎOVÁ
JAJCAIOVÁ ZEDNÍČKOVÁ
JAJCAJ
7779
7780
7781
ERNEST
ERVÍN
RICHARD
JAKAB
JAKAB
JAKAB
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
EVA
ĽUBICA
EVA
ANNA
SALOME
VANDA
TIBOR
JAKABOVÁ
JAKABOVÁ
JAKABOVIČOVÁ
JAKEŠOVÁ
JAKEŠOVÁ
JAKEŠOVÁ
JÁKICS
7789
7790
MONIKA
MAGDALÉNA
JAKIMOVÁ
JAKOBEIOVÁ
7791
JAROSLAV
JAKUB
7792
7793
7794
RUDOLF
EVA
JANA
JAKUB
JAKUBČÁKOVÁ
JAKUBČÁKOVÁ
7795
7796
7797
IVAN
JOZEF
LADISLAV
JAKUBEC
JAKUBEC
JAKUBČIAK
7798
MICHAL
JAKUBČÍK
Uropsychosexcentrum NZZ
7799
7800
KATARÍNA
MÁRIA
JAKUBČÍKOVÁ
JAKUBČÍKOVÁ
Zb Ha ZZ - zdrav. ambul. Malacky
M. J. Praktik s.r.o.
Lietavská Lúčka
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
7801
MICHAL
JAKUBČIN
urgentná medicína
7802
7803
MILOŠ
PATRIK
JAKUBČIN
JAKUBEK
Záchranná služba Košice Košice
Gynekologická
ambulancia SALVIUS
s.r.o.
Vranov nad Topľou
JAMIPA s.r.o.
Vranov nad Topľou
KLÚ MV SR ARCO
MUDr. Slavomír Jaďuď chirurg
MUDr. Slavomír Jaďuď
s.r.o.
DFNsP - HT OLM
ZS NZZ
JAKAB - MED s.r.o. ortopédia
DZS OPTIMUS, s.r.o.
EUROMEDIX a.s.
JAKAB - MED s.r.o. pneumológia a ftizeológia
NZZ - PLPD
ŽNsP - očná amb.
NZZ - ortoped. amb.
DFNsP
FN - psych. kl.
Reumon s.r.o. - reum.
ambul.
NsP
VV4977 Sliač - amb.
všeob. lekára /Kastalia
Zvolen/
EIRENE, s.r.o. Ortopedická ambulancia
NsP
Nemocnica a.s.
Orthos - Ortopedické
Sanatórium s.r.o.
Všeobecná nemocnica
Trenčianske Teplice
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Senec
chirurgia
Senec
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
hematológia a transfuziológia
pediatria
Lučenec
Nitra
Bratislava
ortopédia
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
Lučenec
Černík
Bratislava
Trenčín
Bratislava
Trenčín
pneumológia a ftizeológia
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
ortopédia
rádiológia
psychiatria
Trebišov
Zvolen
reumatológia
neurčená odbornosť
Sliač
všeobecné lekárstvo
Vranov nad Topľou
Trebišov
Poprad
ortopédia
rádiológia
vnútorné lekárstvo
Martin
Žiar nad Hronom
ortopédia
pediatria
Rajecké Teplice
urológia
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
Levice
Vranov nad Topľou
Rajec
Nitra
Nitra
Bratislava
Prešov
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pediatria
nefrológia
ortopédia
psychiatria
Prešov
neurológia
JAKUBÍKOVÁ
JAKUBÍKOVÁ
NZZ - oftalmológia
JAMIPA s.r.o.
NZZ - PLPD
NZZ
NZZ - detská ambul.
Sport&endo clinic s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
Sanera, s.r.o. - neurol. a
algeziol. amb.
Detská ORL klin. LF UK
a DFNsP
NsP
Bratislava
Považská Bystrica
KLÁRA
JAKUBÍKOVÁ
NsP Roosevelta
Banská Bystrica
otorinolaryngológia
rádiológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
7815
7816
7817
7818
7819
7820
LUCIA
MATILDA
MELITA
MIRIAM
MONIKA
PATRÍCIA
JAKUBÍKOVÁ
JAKUBÍKOVÁ
JAKUBÍKOVÁ
JAKUBÍKOVÁ
JAKUBÍKOVÁ
JAKUBÍKOVÁ
7821
7822
SILVIA
MARIAN
JAKUBÍKOVÁ
JAKUBIS
7823
7824
7825
7826
7827
PAVEL
BOŽENA
JANKA
MONIKA
MARTIN
JAKUBIS
JAKUBJAKOVÁ
JAKUBJÁKOVÁ
JAKUBKOVIČOVÁ
JAKUBOV
7828
7829
7830
7831
DOMINIKA
INGRID
LUCIA
MÁRIA
JAKUBOVÁ
JAKUBOVÁ
JAKUBOVÁ
JAKUBOVÁ
7832
MARTA
JAKUBOVÁ
7833
MICHAELA
JAKUBOVÁ
7834
ZUZANA
JAKUBOVÁ
7835
7836
7837
7838
ŠTEFÁNIA
ZOLTÁN
JÁN
BOŽENA
JAKUBOVÁ
JAKUBOVICH
JAKUBOVIČ
JAKUBOVIČOVÁ
7839
EVA
JAKUBOVIČOVÁ
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
ADRIANNA
MIROSLAVA
MÁRIA
JURAJ
DANICA
TOMÁŠ
GABRIELA
JAKUBEKOVÁ
JAKUBEKOVÁ
JAKUBESOVÁ
JAKUBIČKA
JAKUBIČKOVÁ
JAKUBÍK
JAKUBÍKOVÁ
7811
HEDVIGA
JAKUBÍKOVÁ
7812
7813
JANKA
KATARÍNA
7814
Mestská nemocnica prof.
Korca - interné odd.
Zlaté Moravce
vnútorné lekárstvo
OLÚRCH
NsP J. A. Reimana
APL KERKO
NsP n.o.
Nemocnica a.s. geriatrické odd.
RÚVZ
Nový Smokovec
Prešov
Michalovce
Partizánske
pneumológia a ftizeológia
pediatria
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Poprad
Bojnice
OHS s.r.o
NZZ - očná amb.
NZZ - detská amb.
poliklinika Wesper s.r.o.
NZZ - SPEND s.r.o.
3 F s.r.o., Mikrochirurgia
oka
FNsP J. A. Reimana
NRC
EKO - MED, s.r.o.
VÚSCH a.s. intermediálna JIS
Špecializovaná
geriatrická nemocnica
FNsP J. A. Reimana interná kl.
Praktický lekár pre
dospelých
Prievidza
Žilina
Novoť
Prešov
Stropkov
geriatria
epidemiológia
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
oftalmológia
pediatria
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Košice
Prešov
Kováčová
Hanušovce nad Topľou
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
pediatria
Košice
kardiológia
Bratislava
neurčená odbornosť
Prešov
vnútorné lekárstvo
Ružomberok
všeobecné lekárstvo
DAROMED s.r.o
MFN - očná klinika
VšZP a.s. - revízna
lekárka
Tesárske Mlyňany
Martin
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
Martin
revízne lekárstvo
7840
7841
KATARÍNA
JANA
JAKUBOVITŠOVÁ
JAKUBOVOVÁ
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
JÁN
ŠTEFAN
MARIÁN
JÁN
JOZEF
ĽUBICA
MILAN
ĽUBOMÍR
JANA
KATARÍNA
MICHAL
JANKA
NATÁLIA
JAKUBOVSKÝ
JAKUBOVSKÝ
JAKUBSKÝ
JAKUŠ
JAKUŠ
JAKUŠOVÁ
JALČ
JALČ
JALČOVÁ
JALČOVÁ
JALČOVIK
JALČOVIKOVÁ
JALČOVIKOVÁ
7855
7856
7857
7858
7859
ZUZANA
MÁRIA
BENJAMIN
MILAN
ELENA
JALOVECKÁ
JALOVIAROVÁ
JAMAL
JAMÁRIK
JAMBORKOVÁ
7860
7861
7862
7863
EULÁLIA
MONIKA
OĽGA
MAGDALÉNA
JAMBOROVÁ
JAMBOROVÁ
JAMBOROVÁ
JAMBRICHOVÁ
7864
MICHAELA
JAMBRICHOVÁ
7865
7866
7867
7868
ZUZANA
DUŠAN
JÁN
PAVOL
JAMRICHOVÁ
JAMRIŠKA
JAMRIŠKA
JAMRIŠKA
7869
7870
7871
7872
7873
LÍVIA
PAVOL
VILIAM
PETER
ALŽBETA
JAMRIŠKOVÁ
JANÁČ
JANÁČ
JANÁK
JANÁKOVÁ
7874
DANIELA
JANÁKOVÁ
7875
7876
IVANA
DANIELA
JANÁKOVÁ
JANCEKOVÁ
Národný onkologický
ústav
KP VšZP
Ústav pat. anatómie LF
UK
Bratislava
Košice
vnútorné lekárstvo
revízne lekárstvo
Bratislava
patologická anatómia
ÚVN SNP - FN
ÚVN SNP
Ružomberok
Ružomberok
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Klinika DaD JLF UK
Ortopedická amb.
FN - psych. kl.
NsP a.s.
NsP
NsP - chirurg. odd.
NZZ - všeob. lek.
NsP a.s. - detské odd.
LNsP MUDr. Ivana
Stodolu
INMEDPLUS s.r.o.
Martin
Vranov nad Topľou
Bratislava
Trebišov
Spišská Nová Ves
Trebišov
Trebišov
Trebišov
pediatria
ortopédia
psychiatria
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
chirurgia
všeobecné lekárstvo
pediatria
Liptovský Mikuláš
Hnúšťa
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
DFNsP
Bratislava
klinická onkológia
MUDr. Eulália
Jamborová s.r.o. - očná
ambul.
DFNsP
Denný psych. stacionár
Cor-azore, s.r.o.
Nitra
Bratislava
Bratislava
Poprad
oftalmológia
neurčená odbornosť
psychiatrická sexuológia
kardiológia
Veľké Zálužie
psychiatria
Bratislava
Martin
Bratislava
Martin
oftalmológia
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
pneumológia a ftizeológia
Martin
Bratislava
Vojany
Kamenín
Bratislava
kardiológia
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Psychiatrická nemocnica
UNB sv. CaM - očná
klinika
Sanatorium Helios Sk
ÚZDS
Respiro s.r.o.
JLF UK - I. interná kl.
MFN
NsP sv. Cyrila a Metoda
NZZ - PLPD
OPTOMEDIC s.r.o.
SZU
Nemocnica pre
obvinených a
odsúdených ÚVTOS
OPTOMEDIC s.r.o. očná amb.
FNsP F. D. Roosevelta
Trenčín
Štúrovo
Banská Bystrica
oftalmológia
neurčená odbornosť
JAAT Style,s.r.o. Interná diabet. a metabol.
amb.
Košice
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
7877
7878
ANDREJ
JOZEF
JANCO
JANCO
7879
ALENA
JANCOVÁ
7880
ALENA
JANCOVÁ
7881
BEÁTA
JANCOVÁ
7882
7883
7884
BOŽENA
DANIELA
LENKA
JANCOVÁ
JANCOVÁ
JANCUROVÁ
7885
ZUZANA
JANCUSKOVÁ
7886
7887
7888
7889
KATARÍNA
MARTA
DANIEL
HELENA
JANDÁKOVÁ
JANDÁKOVÁ
JANDO
JANDOVÁ
STEP s.r.o. - FRO
MUDr. Božena Jancová gynek. amb. s.r.o.
NZZ - ORL amb.
MEDJALEN s.r.o
ZUNAJA s.r.o. - detské
odd.
Nemocnica A. Wintera
n.o. - interné odd.
NZZ - PLPDD
NsP - RDG
NZZ - detská ambul.
7890
7891
7892
INGRID
EVA
ILDIKÓ
JANDOVÁ
JANDUROVÁ
JANDUROVÁ
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Hornooravská NsP
Trstená
NsP - geriatrické odd.
Horný Bar
psychiatria
rádiológia
vnútorné lekárstvo
7893
7894
7895
7896
MARTINA
MARIÁN
MARIÁN
VIERA
JANDZÍKOVÁ
JANČÁR
JANČÁR
JANČÁROVÁ
Žilina
Bratislava
Bratislava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
klinická imunológia a alergológia
kardiochirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
7897
IVETA
JANČAŘÍKOVÁ
Čadca
otorinolaryngológia
7898
7899
7900
7901
KATARÍNA
SAMUEL
HANA
MILAN
JANČAŘÍKOVÁ
JANEC
JANECHOVÁ
JANČEK
NZZ - amb. všeob. lekára
DFNsP
SÚSCCH
NsP Cyrila a Metoda
NZZ - Neštátna ORL
amb.
Nemocnica - Centrálne
prijímacie oddelenie
VšZP a.s.
UVZ SR
Bratislava
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
revízne lekárstvo
hygiena detí a mládeže
7902
BARBORA
JANČEKOVÁ
Kúpele Lučivná a.s.
Lučivná
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
7903
7904
7905
7906
BEÁTA
HELENA
LUCIA
MÁRIA
JANEČKOVÁ
JANČEKOVÁ
JANEČKOVÁ
JANEČKOVÁ
VšZP a.s. - revízny lekár Liptovský Mikuláš
7907
7908
MÁRIA
ZUZANA
JANEČKOVÁ
JANEČKOVÁ
7909
PAVOL
JANEGA
ALmedica s.r.o. - ambul.
všeob. lekára
Lednické Rovné
JAAT Style s.r.o. Pediatricko-gastroenter.
amb.
Košice
FNLP
Sociálna poisťovňa
MEDIC-JAN s.r.o. - PK
Klokočina
Ústav patologickej
anatómie
všeobecné lekárstvo
Košice
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Púchov
Púchov
Stropkov
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
pediatria
Bánovce nad Bebravou
pediatria
Piešťany
Teplička nad Váhom
Trenčín
Štúrovo
kardiológia
pediatria
rádiológia
pediatria
revízne lekárstvo
Košice
Spišská Nová Ves
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
Nitra
všeobecné lekárstvo
Bratislava
neurčená odbornosť
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
ANDREA
BARBORA
TATIANA
MILAN
ŠTEFAN
EDUARD
IGOR
JÁN
JANEGOVÁ
JANEGOVÁ
JANEGOVÁ
JANČIAR
JANČICH
JANČÍK
JANČÍK
JANČÍK
7918
7919
7920
LÝDIA
MARCELA
MÁRIA
JANČÍKOVÁ
JANČÍKOVÁ
JANČÍKOVÁ
7921
MARTA
JANČÍKOVÁ
7922
PAULÍNA
JANČÍKOVÁ
7923
7924
LÍVIA
MARTA
JANČIOVÁ
JANČIOVÁ
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
JÚLIUS
JURAJ
PAVEL
ĽUDOVIT
ĽUDOVÍT
DANA
ETELA
JÚLIUS
LADISLAV
JANEK
JANEK
JANEK
JANEK
JANEK
JANEKOVÁ
JANEKOVÁ
JANČO
JANČO
7934
7935
JÁN
VLADIMÍR
JANČOK
JANČOK
7936
IVETA
JANČOKOVÁ
7937
7938
ANDREA
EMÍLIA
JANČOVÁ
JANČOVÁ
7939
HEDVIGA
JANČOVÁ
7940
7941
7942
7943
7944
LENKA
LUCIA
MÁRIA
MARTINA
MIROSLAVA
JANČOVÁ
JANČOVÁ
JANČOVÁ
JANČOVÁ
JANČOVÁ
7945
DALIMÍR
JANČOVIČ
7946
IVAN
JANČOVIČ
LFUK - Ústav
patologickej anatómie
MBJ PEDIATRIA s.r.o.
FN - gynekolog. odd.
NsP - chir. odd.
FN
I. ortopedická klinika
NsP sv. Lukáša
MUDr. Lýdia Jančíková
s.r.o. - PLPDD
NZZ - TaPCH
NZZ - VLD
DoNsP MUDr. L. N.
Jégého
Urosana s.r.o. urologické odd.
Bratislava
Šaľa
Trenčín
Zvolen
neurčená odbornosť
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
Nitra
Bratislava
Galanta
ortopédia
ortopédia
gynekológia a pôrodníctvo
Nitra
Handlová
Poprad
pediatria
pneumológia a ftizeológia
všeobecné lekárstvo
Dolný Kubín
neurčená odbornosť
Galanta
urológia
SLaPA pracovisko ÚDZS Žilina
FNsP F. D. Roosevelta chirurg. odd.
FN - detská klinika
FN F. D. Roosevelta
Care s.r.o.
Gyncentrum BA s.r.o.
Babyclinic s.r.o.
In Clinic s.r.o.
FNsP - neurolog. kl.
NsP FDR
Neštátna ortopedická
ambulancia
NsP
Sv. Vincent s.r.o. - amb.
klin. onkológie
súdne lekárstvo
Banská Bystrica
Trenčín
Banská Bystrica
Šamorín
Bratislava
Ivanka pri Dunaji
Bratislava
Košice
Banská Bystrica
chirurgia
pediatria
ortopédia
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
klinická farmakológia
neurológia
oftalmológia
Handlová
Bratislava
ortopédia
gynekológia a pôrodníctvo
Prievidza
klinická onkológia
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
pediatria
FNLP - KPL a KT
DFNsP
Pediatrická s.r.o. PLPDD
Košice
Bratislava
ŠNOP
DFNsP
Ambulancia PLPD, NZZ
Nemocnica a.s.
Stanica OUM-RLP
MFN - ortoped.traumatolog. kl.
MEDIC J+J s.r.o. - ORL
amb.
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
Zvolen
Zvolen
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
urgentná medicína
Martin
ortopédia
Bánovce nad Bebravou
otorinolaryngológia
Trenčín
7947
7948
ROMAN
ERIKA
JANČOVIČ
JANČOVIČOVÁ
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
JANA
JANKA
KATARÍNA
MIRIAM
TATIANA
VIKTÓRIA
KATARÍNA
BORE
JANČOVIČOVÁ
JANČOVIČOVÁ
JANČOVIČOVÁ
JANČOVIČOVÁ
JANČOVIČOVÁ
JANČOVIČOVÁ
JANČOŠKOVÁ
JANESKI
7957
ANNA
JANETKOVÁ
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
ĽUDOVÍT
VIERA
MAGDALÉNA
PETER
FRANTIŠEK
JAROSLAV
IGOR
RUDOLF
JANČULA
JANČULOVÁ
JANČUŠKOVÁ
JÁNI
JANIČEK
JANÍČEK
JANIČINA
JANIČINA
7966
7967
7968
7969
7970
7971
ANNA
JUDITA
JÚLIA
MARTIN
EVA
JANA
JANIČINOVÁ
JANIČINOVÁ
JANIČINOVÁ
JANIČKO
JANIČKOVÁ
JANIČKOVÁ
7972
KATARÍNA
JANIČKOVÁ
7973
7974
7975
7976
7977
MÁRIA
MÁRIA
NATÁLIA
MILAN
VIERA
JANÍČKOVÁ
JANÍČKOVÁ
JANÍČKOVÁ
JANIGA
JANIGOVÁ
7978
7979
JÁN
JÁN
JANÍK
JANÍK
7980
7981
7982
7983
7984
MARTIN
MICHAL
MILAN
MIROSLAV
MIROSLAV
JANÍK
JANÍK
JANÍK
JANÍK
JANÍK
7985
PETER
JANÍK
NsP Cyrila a Metoda
DFNsP
MEDIC J+J s.r.o. oftalmológia
NÚTaRCH
Bratislava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Topoľčany
Bratislava
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
FNsP - KAIM
MEDEL s.r.o.
Medicyt s.r.o.
NsP sv. Jakuba n.o.
FNsP CPO
Trnava
Slovenská Ľupča
Žilina
Bardejov
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
chirurgia
DERMAVITA - SK s.r.o. Kysucké Nové Mesto
NsP sv. Cyrila a Metoda gastroenterolog. kl.
Bratislava
ÚVZSR
Bratislava
dermatovenerológia
NOÚ
NsP sv. Lukáša
N.S.P.s.r.o
NsP Zvolen a.s.
Nemocnica Zvolen a.s.
MEDIJAN s.r.o. - detská
ambul.
NsP
NsP n.o. ZZ
FNLP
JA-SAN, s.r.o
NEDÚ n.o.
DFN - klinika
neonatológie
MJ - PRAKTIKUS s.r.o ambul.všeobecného
lekára
PEMAPE, s.r.o.
VOU a.s.
FN
NZZ - PLPD a dorast
Bratislava
Galanta
Liptovský Mikuláš
Zvolen
Zvolen
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
pediatria
klinická mikrobiológia
Dobrá Niva
Zvolen
Levice
Košice
Spišské Podhradie
Ľubochňa
pediatria
rádiológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Košice
pediatria
Modra
Čadca
Košice
Nitra
Prešov
všeobecné lekárstvo
psychiatria
neurčená odbornosť
psychiatria
všeobecné lekárstvo
UNM a JLFUK, KTaCCH
ZS - gynekolog. amb.
Ústav súdneho lekárstva
a medicínskych expertíz
JLF UK
Nemocnica a.s.
NZZ - PLPD
NÚTaRCH
Martin
Spišská Stará Ves
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
Martin
Poprad
Štúrovo
Bratislava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
chirurgia
Vyšné Hágy
patologická anatómia
NÚTPCHaHCH - odd.
patológie
gastroenterológia
verejné zdravotníctvo
7986
7987
PETER
TIBOR
JANÍK
JANÍK
7988
BEATA
JANÍKOVÁ
7989
7990
7991
BEÁTA
DANIELA
EVA
JANÍKOVÁ
JANÍKOVÁ
JANÍKOVÁ
7992
7993
IVANA
IVETA
JANÍKOVÁ
JANÍKOVÁ
7994
7995
7996
7997
7998
7999
JARMILA
KATARÍNA
MARIKA
MARTA
MARTA
MONIKA
JANÍKOVÁ
JANÍKOVÁ
JANÍKOVÁ
JANÍKOVÁ
JANÍKOVÁ
JANÍKOVÁ
8000
TERÉZIA
JANÍKOVÁ
8001
VERONIKA
JANÍKOVÁ
8002
8003
ZUZANA
LADISLAV
JANÍKOVÁ
JANIŠ
8004
MONIKA
JANKAJOVÁ
8005
8006
JOZEF
PETER
JANKECH
JANKECH
8007
8008
PETER
ANNA
JANKECH
JANKECHOVÁ
8009
8010
IRENA
IRENA
JANKECHOVÁ
JANKECHOVÁ
8011
MAGDALÉNA
JANKECHOVÁ
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
FRANTIŠEK
PETER
VASIĽ
VIKTOR
IVETA
ANDREA
KARIN
JANKÓ
JANKO
JANKO
JANKÓ
JANKOLOVÁ
JANKOVÁ
JANKOVÁ
UNB a LFUK - psychiatr.
klinika
Bratislava
CHIREMED, s.r.o.
Turzovka
neurčená odbornosť
chirurgia
BEAMEDIC s.r.o. - PLPD
NZZ MUDr.Janíková
Beata, s.r.o.- amb. pre
deti a dorast
CHIREMED s.r.o.
NZZ
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela
Amb. PLDD
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
Univerzitná nemocnica
Univerzitná nemocnica
NZZ
Ústav TaPCHaHCH
PN PP
Liptovská NsP MUDr.
Ivana Stodolu
Nemocnica - 3.
súkromná nemocnica
s.r.o.
LNsP MUDr.Ivana
Stodolu
NZZ
VÚSCH - kardiologická
klinika
NZZ - detská a
nefrologická amb.
MsPK
Suchá nad Parnou
všeobecné lekárstvo
Martin
Púchov
Bratislava
pediatria
vnútorné lekárstvo
psychiatria
Pezinok
Lendak
neurčená odbornosť
pediatria
Svidník
Martin
Martin
Prievidza
Vyšné Hágy
Pezinok
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
psychiatria
Liptovský Mikuláš
neurčená odbornosť
Bánovce nad Bebravou
neurčená odbornosť
Liptovský Mikuláš
Bratislava
psychiatria
akupunktúra
Košice
kardiológia
Senica
Šurany
ProCare a.s.
Spišská Nová Ves
pediatria
chirurgia
klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
Trenčín
Dubnica nad Váhom
vnútorné lekárstvo
pediatria
Dialýza - NDC Logman
a.s. - Dialýza a nefrol.
amb.
Detská amb.DCA s.r.o.
Dr. Jozef Jankech-detská
amb. + VšZP
UNB - nem.sv.CaM OAIM
DgTC Reimanus s.r.o.
DFNsP
FN - interná klinika
DFNsP
KNsP - OAIM
Senica
+
Senica
pediatria
Bratislava - Petržalka
anestéziológia a intenzívna medicína
Prešov
Bratislava
Trnava
Bratislava
Čadca
kardiológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
8019
8020
8021
8022
EDUARD
MARTIN
JURAJ
MARIÁN
JANKOVICH
JANKOVICH
JANKOVIČ
JANKOVIČ
UNB - nemoc.Ružinov radiodiag.odd.
FNsP akad. L. Dérera
FN
FN
Bratislava
Bratislava
Nitra
Trnava
rádiológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
8023
8024
PETER
TOMÁŠ
JANKOVIČ
JANKOVIČ
FNsP F. D. Roosevelta
FN - chirurg.klinika
Banská Bystrica
Nitra
8025
ŠTEFAN
JANKOVIČ
Tlmače
8026
DENISA
JANKOVIČOVÁ
Bratislava
vnútorné lekárstvo
8027
8028
EVA
HANA
JANKOVIČOVÁ
JANKOVIČOVÁ
Zvolen
Skalica
revízne lekárstvo
vnútorné lekárstvo
8029
8030
NATÁLIA
MICHAELA
JANKOVIČOVÁ
JANKOVIKOVÁ
Martin
Spišská Nová Ves
neurológia
neurčená odbornosť
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
ERIK
JÁN
TIBOR
VIERA
EVA
TOMÁŠ
JANA
JÁN
MÁRIA
JANKOVSKÝ
JANKOVSKÝ
JANKOVSKÝ
JANKŮ
JANKULOVÁ
JANKURA
JANKUROVÁ
JANOČKO
JANOČKOVÁ
SYMBIO s.r.o
Klinika hemat. a transf.
FN
Zdravotná poisťovňa
Dôvera a.s.
NsP - interné odd.
MFN - neurologická
klinika
NsP a.s.
EPEDONNA s.r.o. gynekologická amb.
NZZ, PLDD
FNsP
PEDIATRIK - VJ s.r.o.
neurčená odbornosť
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Smolenice
Hriňová
Trenčín
Kežmarok
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
Levoča
Košice
Valaliky
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
klinická onkológia
všeobecné lekárstvo
neurológia
8040
8041
8042
8043
8044
8045
MARTA
STANISLAV
PAVEL
VIERA
ANNA
ANTÓNIA
JANOLKOVÁ
JANOTA
JANOTÍK
JANOTKOVÁ
JANOTOVÁ
JANOTOVÁ
VNsP - OAIM
VOÚ a.s.
NZZ
ŽNsP - neurolog.odd.
NZZ - Súkr.amb.pre deti
a dorast
FN
KP VšZP ,a.s.
OCTAVIANUS s.r.o.
Námestovo
Bratislava
Bratislava
Bratislava
pediatria
klinická imunológia a alergológia
revízne lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
NZZ - PLPD
Bratislava
8046
8047
8048
8049
8050
MILOŠ
RENÁTA
ANNA
BOŽENA
ZUZANA
JANOUŠEK
JANOUŠKOVÁ
JANOVE
JANOVICOVÁ
JANOVICOVÁ
ÚVZ SR
Krajčova a spol.s.r.o.
Bratislava
Žilina
všeobecné lekárstvo
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
všeobecné lekárstvo
Jan - med, s.r.o
NsP
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
8051
KATARÍNA
JANOVOVÁ
Gelnica
8052
DENISA
JANOVSKÁ
Poprad
chirurgia
8053
VLASTA
JANOVSKÁ
Humenné
všeobecné lekárstvo
8054
8055
JOZEF
LADISLAV
JANOVSKÝ
JANOVSKÝ
Ambulancia PLPDD
Nemocnica Poprad a.s. chirurg. odd.
Neštátna ambulancia pre
dospelých
JUHAMED s.r.o. Gynekologická amb.
NZZ - gynekolog. amb.
vnútorné lekárstvo
pediatria
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
Košice
Zlaté Moravce
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
Medicínske zariadenie
Mlynská dolina s.r.o.
FNsP
NZZ INTERNÁ AMBUL.
Svidník
neurčená odbornosť
Bratislava
Žilina
Trnava
všeobecné lekárstvo
neonatológia
vnútorné lekárstvo
Považská Bystrica
Trenčín
Vranov nad Topľou
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
otorinolaryngológia
8056
MILOŠ
JANOVSKÝ
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
MARIÁN
MICHAL
JURAJ
MARCEL
AGÁTA
ANNA
KATARÍNA
JÁNOŠ
JÁNOŠ
JÁNOŠÍK
JÁNOŠÍK
JÁNOŠÍKOVÁ
JÁNOŠÍKOVÁ
JANOŠÍKOVÁ
8064
8065
8066
MÁRIA
MARTA
SOŇA
JÁNOŠÍKOVÁ
JÁNOŠÍKOVÁ
JÁNOŠÍKOVÁ
8067
8068
TATIANA
ZUZANA
JÁNOŠÍKOVÁ
JÁNOŠÍKOVÁ
8069
JARMILA
JÁNOŠIOVÁ
NsP
FN TN - OAIM
ORL ambulancia
Detská neurolog.
ambulancia, NZZ
NZZ - PLPDD
Nemocnica s.r.o.
M.T.J. spol.s.r.o. - kožná
amb.
Nemocnica
LF UK a UNB - l.klinika
geriatrie
8070
DALIBOR
JANOŠKA
Psychiatrická nemocnica
Philipa Pinela
Pezinok
8071
8072
STANISLAV
INGRID
JÁNOŠKA
JANOŠKOVÁ
8073
ZUZANA
JÁNOŠKOVÁ
8074
8075
INGRID
PETRA
JÁNOŠOVÁ
JÁNOŠOVÁ
8076
SVETLANA
JÁNOŠOVÁ
8077
8078
VIERA
PATRÍCIA
JÁNOŠOVÁ
JANSKÁ
8079
MARTIN
JANSTA
8080
8081
8082
KATARÍNA
MÁRIA
LENKA
JANTÁKOVÁ
JANTÁKOVÁ
JANTEKOVÁ
8083
ROMAN
JANTOŠ
8084
8085
8086
JURAJ
BARBORA
ZUZANA
JANTOŠÍK
JANUROVÁ
JANUROVÁ
Psychiatrická nemocnica
prof. Matulaya
PNPP
SZU + UNB Špecializovaná
geriatrická nemocnica
Nemocnica Zvolen a.s.
geriatrické odd.
FNsP
NsP a.s. - gyn.pôrod.
odd.
MUDr. Jánošová Viera,
PLDD s.r.o
IZD, MRI s.r.o.
Kreisklinik Bad
Reichenhall Fachabt.
Anästhesie
ProCare - všeob.lekár
pre deti a dorast
ÚVN SNP - FN
Poliklinika - Vojenská
akadémia
NEUROLÓGIA Štúrovo
s.r.o
FNsP
Rimavská Sobota
Trenčín
Krompachy
+
Hnúšťa 980 01
neurológia
pediatria
neurčená odbornosť
Stropkov
Třinec
dermatovenerológia
Bratislava
kardiológia
psychiatria
Kremnica
Pezinok
pneumológia a ftizeológia
psychiatria
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Zvolen
Žilina
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Spišská Nová Ves
gynekológia a pôrodníctvo
Žilina
Trnava
pediatria
rádiológia
Bad Reichenhall, Nemecko
Bratislava
pediatria
Ružomberok
neurčená odbornosť
Liptovský Mikuláš
všeobecné lekárstvo
Štúrovo
Žilina
neurológia
neurčená odbornosť
8087
8088
8089
8090
JÁN
JITKA
SILVIA
ELENA
JANUS
JANUSOVÁ
JANUŠKOVÁ
JANVARSOVÁ
8091
8092
8093
8094
RICHARD
ZOLTÁN
IVAN
SLAVOMÍRA
JÁNY
JÁNY
JANŠÁK
JANŽOVÁ
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
JÚLIA
JAROSLAV
MILAN
ANDREA
KATARÍNA
ZUZANA
KAROL
ĽUBOMÍR
MARGITA
JAŇOVKOVÁ
JARABÁK
JARABÁK
JARABÁKOVÁ
JARABÁKOVÁ
JARABÁKOVÁ
JARÁBEK
JARÁBEK
JARÁBKOVÁ
8104
8105
MATEUSZ JAKUB
SHADI ISA MOHAMMAD
JARACZ
JARADAT
8106
8107
8108
8109
PAVOL
PETER
DARINA
MIRIAM
JARČUŠKA
JARČUŠKA
JARČUŠKOVÁ
JARČUŠKOVÁ
8110
8111
8112
8113
8114
8115
MONIKA
LADISLAV
PETER
ANNA
JUTKA
FRANTIŠEK
JARČUŠKOVÁ
JARKOVSKÝ
JAROLÍN
JAROLÍNOVÁ
JAROSSOVÁ
JAROŠ
8116
8117
8118
FRANTIŠEK
IVAN
KATARÍNA
JAROŠ
JAROŠ
JAROŠ
8119
8120
8121
PETER
RADOVAN
OĽGA
JAROŠ
JAROŠČÁK
JAROŠINCOVÁ
8122
ANNA
JAROŠOVÁ
Ústradná vojenská
nemocnica
INTEGRA o.z.
NZZ - PLPDD
1. rádiologická kl. LFUK
LFUK a UN I.ortopedicko-traum.
klinika
FNsP akad. L. Dérera
FN
FNsP F. D. Roosevelta
AMBULANCIA - PLD
s.r.o
Michalovce
Michalovce
Vrútky
Bratislava
všeobecné lekárstvo
psychiatria
pediatria
rádiológia
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
ortopédia
gynekológia a pôrodníctvo
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
Vranov nad Topľou
všeobecné lekárstvo
ORTOMED s.r.o
MEDITEK s.r.o.
MFN
VSŽ Nemocnica a.s.
ZZS ČR
Košice
Košice
Martin
Košice
Hodonín
ortopédia
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
neurčená odbornosť
NZZ - PLPDD
Nemocnica Bánovce 3.súkromná nemocnica,
s.r.o.
DFNsP
LF UPJŠ - kl. pre inf.
choroby
FNsP - interná kl.
Trnava
pediatria
Bánovce nad Bebravou
Bratislava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Košice
Košice
infektológia
vnútorné lekárstvo
VŠOÚG sv. Lukáša
Košice
Košice
Martin
Liptovská osada
Ružomberok
Komárno
Hôrka nad Váhom
vnútorné lekárstvo
pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej
premeny a výživy
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Trenčín
Trnovec nad Váhom
Komárno
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Poprad
anestéziológia a intenzívna medicína
Poprad
neurológia
NZZ - ambul. pediat.
endokrinológie
MFN, II. interná kl.
Zdravotné stredisko
Poliklinika PLD
Sociálna poisťovňa
OPTIMUS MED, s.r.o.
MSP - DIAGNOSTIK
s.r.o.
NZZ - PLPD
FOVEA s.r.o.
Nemocnica Poprad a.s. OUM
Nemocnica a.s. neurológia
8123
8124
8125
IVETA
LUCIA
MÁRIA
JAROŠOVÁ
JAROŠOVÁ
JAROŠOVÁ
8126
8127
PETRA
WASIM ALI KHAIRE
JAROŠOVÁ
JARRAR
8128
8129
8130
8131
8132
ZORA
PETER
PETER
MÁRIA
SOŇA
JARUNKOVÁ
JARUŠINSKÝ
JASENÁK
JASENKOVÁ
JASENOVCOVÁ
8133
TÁŇA
JASIČOVÁ
8134
EVA
JASOVSKÁ
8135
IVETA
JASOVSKÁ
8136
8137
8138
8139
8140
8141
JAROSLAV
FRANTIŠEK
SLÁVKA
JOZEF
GABRIELA
JARMILA
JASOVSKÝ
JÁSZBERÉNYI
JÁSZBERÉNYIOVÁ
JÁTI
JATYELOVÁ
JAUSCHOVÁ
8142
JAGIENKA
JAUTOVÁ
8143
JANA
JAVIĽAKOVÁ
8144
JURAJ
JAVOR
8145
8146
8147
8148
8149
PETER
BERTA
PATRIK
ĽUBOMÍRA
KAMIL
JAVOR
JAVORANOVÁ
JAVORČÍK
JAVORČÍKOVÁ
JAVORKA
8150
8151
KAROL
VLADIMÍR
JAVORKA
JAVORKA
8152
8153
ĽUBOMÍR
GABRIELA
JAVORKA
JAVORKOVÁ
8154
8155
8156
JANKA
JANKA
JOLANA
JAVORKOVÁ
JAVORKOVÁ
JAVORKOVÁ
Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu
FNsP
ÚDZS
ÚVN SNP - infekčné
odd.
FNsP
NOVIA plus s.r.o. rádiológia
NsP a.s.
VšN
NZZ Plamienok n.o.
Prírodné jódové kúpele
Číž, a.s.
MEDICPED s.r.o.
Jasmed s.r.o. - diabet. a
interná amb.
ELGYN s.r.o. - gynek.a
pôr.ambul.
MEDIFER s.r.o.
Jatriderm s.r.o.
Dôvera zdr.poisť.a.s.
NZZ - PLPD
UN LP a UPJŚ LF klinika dermatovener.
FN J. A. Reimana cievna chirurgia
Imunologický ústav
LFUK
NZZ - ortopedická amb.
GospaM s.r.o.
INTERNE, s.r.o.
Nemocničná a.s.
Poliklinika
MFN - urolog. kl.
Javorka s.r.o. - gynekol.
ambul.
FN - I. RDK
Javorka s.r.o - súkromná
gynekol. amb.
G.L. , s.r.o
Javorka s.r.o imunoalergolog. amb.
MFN
Liptovský Mikuláš
Žilina
Nitra
oftalmológia
neurológia
neurčená odbornosť
Ružomberok
Nové Zámky
infektológia
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Trebišov
Banská Štiavnica
Bratislava
rádiológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
klinická onkológia
Michalovce
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Veľké Kapušany
Dubnica nad Váhom
Hlohovec
Trenčín
Oravská Lesná
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
revízne lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Košice
dermatovenerológia
Prešov
cievna chirurgia
Číž
Michalovce
Bratislava
Lehnice
Kysucké Nové Mesto
Malacky
Bratislava
Martin
ortopédia
vnútorné lekárstvo
úrazová chirurgia
vnútorné lekárstvo
urológia
Ružomberok
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
Ružomberok
Nižná
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
Ružomberok
Martin
klinická imunológia a alergológia
endokrinológia
8157
8158
NIKOLETA
OĽGA
JAVORKOVÁ
JAVORKOVÁ
8159
8160
8161
SILVIA
PAVEL
ZUZANA
JAVORKOVÁ
JAVORNÍK
JAVOROVÁ - RIHOVÁ
8162
ANDREA
JAVORSKÁ
8163
8164
8165
8166
BARBORA
KATARÍNA
LÍVIA
MARTA
JAVORSKÁ
JAVORSKÁ
JAVORSKÁ
JAVORSKÁ
8167
SONJA
JAVORSKÁ
8168
VALÉRIA
JAVORSKÁ
8169
IVAN
JAVORSKÝ
8170
8171
8172
8173
JÁN
JOZEF
JOZEF
MARTIN
JAVORSKÝ
JAVORSKÝ
JAVORSKÝ
JAVORSKÝ
8174
8175
PETER
DANIELA
JAVORSKÝ
JAVOŠOVÁ
8176
MARGITA
JAVŮRKOVÁ
8177
8178
JAROSLAV
ANDREA
JAŠČUR
JAŠKOVÁ
8179
8180
JANA
LENKA
JAŠKOVÁ
JAŠKOVÁ
8181
VERONIKA
JAŠURKOVÁ
8182
8183
8184
8185
MARTIN
LÍVIA
MÁRIA
ALEXANDER
JAŠŠO
JAŠŠOVÁ
JAŠŠOVÁ
JECKO
8186
VLASTA
JEDINÁ
Krankas s.r.o - očná
ambul.
NZZ
ÚVN SNP
Sociálna poisťovňa
FN
OLÚ OÁZA - MINERAL
SLOVAKIA s.r.o.
LVN a.s. - interná
ambulancia
Dialýza Dialcorp, s.r.o
NsP - očné odd.
BEST MED s.r.o. ambul. všeob. lek. pre
dospelých
Vranovská nemocnica
n.o.
NZZ - telovýchovná
ambul.
DIALIPID, s.r.o.,
Ambulancia pre
diabetológiu, poruchy
látkovej premeny a
výživy
LVN - chir. ambulancia
NZZ - očná ambul.
LOGMAN a.s. - nefrodialyzačné centrum
NsP - detské odd.
JAV-Medic s.r.o. - PLPD
ALIAN, s.r.o. - angiolog.
odd
MEDICYT s.r.o.
JTM oko s.r.o. - očná
amb.
Všeobecná nemocnica
MED - DEJ, s.r.o. ambul. všeob. lekára
Žilina
Nitrianske Pravno
Ružomberok
Žiar nad Hronom
Trnava
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
posudkové lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Prešov
vnútorné lekárstvo
Košice
Kežmarok
Poprad
vnútorné lekárstvo
nefrológia
oftalmológia
Perín - Chym
všeobecné lekárstvo
Vranov nad Topľou
všeobecné lekárstvo
Trenčín
telovýchovné lekárstvo
Prešov
Košice
Topoľčany
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
chirurgia
oftalmológia
Banská Bystrica
Trstená
nefrológia
pediatria
Stará Ľubovňa
všeobecné lekárstvo
Poprad
Bratislava
angiológia
patologická anatómia
Spišská Nová Ves
Žiar nad Hronom
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
Čadca
všeobecné lekárstvo
FNsP - ortopedické odd. Nové Zámky
FNsP
Žilina
GNOZA s.r.o.
Tatranská Lomnica
ortopédia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
MEDIREX s.r.o. - odd. kl.
biochémie
Bratislava
klinická biochémia
8187
JÁN
JEDINÁK
8188
8189
8190
8191
PAVOL
ZUZANA
MILAN
AMÁLIA
JEDINÁK
JEDINÁKOVÁ
JEDLIČKA
JEDLIČKOVÁ
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
LUCIA
ALEXANDER
TIBOR
EVA
KATARÍNA
GABRIELA
JÁN
JANA
GABRIEL
MARTA
JEDLIČKOVÁ
JEDLOVSKÝ
JÉGER
JEKKELOVÁ
JELAČIČOVÁ
JELENČIAKOVÁ
JELENČÍK
JELENČÍKOVÁ
JELENEK
JELENEKOVÁ
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
JARMILA
ZINA
LAURA
MIROSLAV
VLADIMÍR
ZORA
IVAN
JÚLIA
RUDOLF
DAGMAR
VERONIKA
JOZEF
JELENÍKOVÁ
JELENÍKOVÁ
JELČOVÁ
JELÍNEK
JELINEK
JELÍNKOVÁ
JELOK
JENDREKOVÁ
JENDRIŠÁK
JENDRIŠÁKOVÁ
JENDRUCHOVÁ
JENDRUŠÁK
8214
8215
8216
MIROSLAVA
ANDREJ
JOZEF
JENDRUŠÁKOVÁ
JENČA
JENČA
8217
MARIÁN
JENČÍK
8218
ADRIANA
JENČÍKOVÁ
8219
ANNA
JENČÍKOVÁ
8220
8221
GABRIELA
IVANA
JENČÍKOVÁ
JENČÍKOVÁ
8222
ĽUBICA
JENČÍKOVÁ
8223
ANDREJ
JENČO
8224
IGOR
JENČO
Stanica RLP - Falck
záchranná a.s.
Kysucká NsP onkol.odd.
Univerzitná nemocnica
NZZ - PLPD
Kežmarok
urgentná medicína
Čadca
Martin
Jelenec
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Košice
Spišská Nová Ves
Košice
Komárno
Trnava
Bratislava
Trstená
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
gastroenterológia
posudkové lekárstvo
urológia
pediatria
chirurgia
NZZ - gyn. klinika
NZZ - Amb. pre deti a
dorast
NZZ - očná amb.
ZP Dôvera a.s.
Košice
Trnava
Ružomberok
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
oftalmológia
pediatria
FNLP
Dekanát LF UK
SÚSaCCH
NsP a.s.
Košice
Bratislava
Bratislava
Trebišov
chirurgia
neurčená odbornosť
kardiológia
neurčená odbornosť
NZZ - PLPD
DFNsP
OGAMA s.r.o.
Sereď
Bratislava
Banská Bystrica
FNsP FDR
UNLP
FNsP J. A. Reimana
NsP Š. Kukuru - chirurg.
odd.
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
Ambulancia pre deti a
dorast
I. súkromná nemocnica
a.s. -neurol. amb.
FNLP
Skolioza s.r.o. ortop.ambul.
FNsP F. D. Roosevelta ll.gynek.-pôr.klinika
FNsP - odd. detskej
onkológie
Banská Bystrica
Košice
Prešov
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
ZZ.LUMOTER s.r.o.
UN L. Pasteura
ÚPSVaR
NZZ - urológia
NZZ
NsP - chirurg. odd.
Bratislava
chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Gajary
pediatria
Košice - Šaca
Košice
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
ortopédia
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
klinická onkológia
Michalovce
8225
DANIELA
JENČOVÁ
8226
JANA
JENČOVÁ
8227
8228
8229
LENKA
MÁRIA
VIERA
JENČOVÁ
JENČOVÁ
JENČOVÁ
8230
ĽUBICA
JENISOVÁ
8231
8232
8233
MÁRIA
TIBOR
LÝDIA
JERDONEKOVÁ
JERGA
JERGOVÁ
8234
8235
8236
PETER
DANIELA
TATIANA
JERGUŠ
JERGUŠOVÁ
JESENSKÁ
8237
DIONÝZ
JESENSKÝ
8238
TOMÁŠ
JESENSKÝ
8239
8240
8241
8242
8243
MILOŠ
PETER
BARBORA
ANTON
JANA
JESEŇÁK
JESEŇÁK
JESEŇÁKOVÁ
JEVČÁK
JEVČÁKOVÁ
8244
ĽUBOŠ
JEVČIN
8245
8246
8247
RÓBERT
JAROSLAV
MICHAELA
JEVICKÝ
JEVÍK
JEZBEROVÁ
8248
8249
8250
8251
8252
8253
BEATRIX
ALEXANDRA
BOŽENA
JÁN
JOZEF
JOZEF
JEZNÁ
JEŠKOVÁ
JEŠKOVÁ
JEŽÍK
JEŽÍK
JEŽÍK
8254
8255
MIROSLAV
VLADIMÍR
JEŽÍK
JEŽÍK
8256
8257
ĽUBOMÍR
ALENA
JEŽÍK
JEŽÍKOVÁ
8258
8259
ANNA
DUŠANA
JEŽÍKOVÁ
JEŽÍKOVÁ
NsP - novorod. úsek
detského odd.
FNsP FDR - psychiatr.
odd.
ŠGN
NZZ - amb. psychiatrie
Neštátna amb. pre deti a
dorast
Ľubovnianska nemocnica
n.o. - OAIM
ÚVN SNP
DENEA s.r.o.
Psychiat.nemocnica
P.Pinela
NOÚ
MFN
Mediren s.r.o - amb.
FBLR
VÚSCH a.s. - kardiol.
odd.
JLF UK + MFN - kl. detí a
dorastu
NsP
JLF
VÚSCH a.s.
NsP sv. Jakuba n.o. neurol.odd.
nemocnica Košice-Šaca
a.s. 1. súkromná
nemocnica
DKS
MUDr. Beatrix Jezná
s.r.o.
Nemocnica s.r.o.
FN
NZZ - urologická amb.
NsP
NsP
MarMir, s.r.o.ambulancia PLDD
NsP
NZZ - neurolog. amb.
/Poliklinika/
MFN I. interná klinika
Nešt. amb. pre deti a
dorast
NZZ
Vranov nad Topľou
pediatria
Banská Bystrica
Bratislava
Stará Ľubovňa
psychiatria
neurčená odbornosť
psychiatria
Zohor
pediatria
Stará Ľubovňa
Ružomberok
Prešov
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurológia
Pezinok
Bratislava
Martin
Poprad
rádiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Košice
kardiológia
Martin
Levoča
Martin
klinická imunológia a alergológia
gastroenterológia
neurčená odbornosť
Košice
kardiológia
Bardejov
neurológia
Košice - Šaca
Bardejov
anestéziológia a intenzívna medicína
dermatovenerológia
Žilina
Kadaň
Nitra
Martin
Zvolen
Zvolen
gynekológia a pôrodníctvo
Vrbov
Považská Bystrica
všeobecné lekárstvo
chirurgia
Dubnica nad Váhom
Martin
neurológia
nefrológia
Ilava
Detva
pediatria
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
urológia
chirurgia
chirurgia
8260
EVA
JEŽÍKOVÁ
8261
8262
JANKA
LENKA
JEŽÍKOVÁ
JEŽÍKOVÁ
8263
MARTA
JEŽÍKOVÁ
8264
8265
8266
8267
KATARÍNA
EVA
MARTIN
ELENA
JEŽKOVÁ
JEŽOVÁ
JEŽOVIT
JEŽOVITOVÁ
8268
8269
8270
8271
8272
LUCIA
VALÉRIA
JANA
VIERA
IVAN
JEŽOVÍTOVÁ
JÍLEKOVÁ
JINDROVÁ
JINDROVÁ
JÓB
8273
8274
8275
8276
HELENA
JANA
VIOLA
ADRIANA
JOBBAGYOVÁ
JOBBÁGYOVÁ
JOBBÁGYOVÁ
JÓBOVÁ
8277
8278
8279
8280
8281
ADRIANA
ERIKA
DARINA
RASTISLAV
KATARÍNA
JÓBOVÁ
JÓBOVÁ
JOCHOVÁ
JOHANES
JOHANIDESOVÁ
8282
8283
JANKA
SOŇA
JOHANOVÁ
JOHNOVÁ
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
PAULÍNA
TIBOR
ANNA
FILIP
PETER
SOŇA
ĽUDOVÍT
JANA
MARTIN
JOKELOVÁ
JÓKÚTY
JOLŠVAIOVÁ
JOM
JOMBÍK
JOMBÍKOVÁ
JÓNÁS
JONASÍKOVÁ
JONÁŠ
8293
PETER
JONÁŠ
8294
8295
8296
8297
8298
SIMONA
DANICA
MARTIN
IMRICH
JOZEF
JONÁŠOVÁ
JONECOVÁ
JONIAK
JONNER
JOPČÍK
DEJ s.r.o.
Zvolen
MEDICENTRUM s.r.o. FBLR
Bytča
Brno
MarMir, s.r.o.ambulancia PLDD
Vrbov
MV SPSČ Odbor
zdravotníctva
Bratislava
FNsP
Bratislava
dermatovenerológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
ÚLK a.s.
Bratislava
plastická chirurgia
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
NsP
Trebišov
DFNsP
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurológia
pediatria
SÚSCCH a.s.
Priemyselné
zdravotnícke centrum
NZZ - PLPD
NsP - detské odd.
Sanatórium MEDIUS
MUDr. Jóbová Adriana
s.r.o. - PLPD
FORLIFE n.o. VšN
NsP
NsP - chirurg. odd.
MEDICENTRUM s.r.o.
Banská Bystrica
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Komárno
Šaľa
Bratislava
rádiológia
všeobecné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
Nové Zámky
Komárno
Kežmarok
Žilina
Bytča
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurológia
chirurgia
všeobecné lekárstvo
JOHAN MEDICAL, s.r.o. amb. prakt.lekára
Trenčín
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nemocnice s
poliklinikami n.o. - ZZ
Levice
pediatria
posudkové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
klinická onkológia
AJ - DA s.r.o
NsP sv. Lukáša a.s.
NsP Zvolen
Nemocničná a.s.
Revúca
Galanta
Zvolen
Malacky
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurológia
neurčená odbornosť
NsP
Univerzitná nemocnica
FNLP - klin.gerontologie
a geriatrie
UN L. Dérera novorod.odd.
Očné odd. UN LP
Považská Bystrica
Martin
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Košice
geriatria
Bratislava
Košice
pediatria
oftalmológia
OLÚTRCHa HCH
Železničná poliklinika
Vyšné Hágy
Žilina
pneumológia a ftizeológia
chirurgia
8299
PAVOL
JOPPA
8300
8301
EVA
LUCIA
JOPPOVÁ
JORDANOVOVÁ
8302
8303
GABRIEL
LENKA
JOSAY
JOSAYOVÁ
8304
FARID
JOUIFIL
8305
8306
ANDREA
JÁN
JOVANKOVIČOVÁ
JOZEF
8307
JAROSLAVA
JOZEFÁKOVÁ
8308
ĽUBICA
JOZEFÍNIOVÁ
8309
8310
8311
MARTA
MIROSLAV
ANNA
JOŠKOVÁ
JOŠTIAK
JOŠTIAKOVÁ
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
ZUZANA
MARTINA
PAVEL
RENATA
FRANTIŠEK
IVAN
MARTIN
JOŽEFIOVÁ
JUDÁKOVÁ
JUDINY
JUDINY
JUHÁS
JUHÁS
JUHÁS
8319
PETER
JUHÁS
8320
STANISLAV
JUHÁS
8321
8322
8323
8324
8325
TOMÁŠ
TOMÁŠ
HANA
VIKTÓRIA
ĽUDMILA
JUHÁS
JUHÁS
JUHÁSOVÁ
JUHASOVÁ
JUHÁSOVÁ
8326
PETER
JUHÁSZ
8327
PETER
JUHÁSZ
8328
8329
8330
8331
8332
TOMÁŠ
LINDA
MÁRIA
PETER
ĽUBICA
JUHÁSZ
JUHÁSZOVÁ
JUHÁSZOVÁ
JUHOS
JUKLOVÁ
UN LP a UPJŠ LF klin.pneumol. a ftizeol.
DFN - II. kl. detí a
dorastu
FN - interné odd.
Košice
lekár bez špecializácie
Košice
Trenčín
neurčená odbornosť
Stará Ľubovňa
Košice
neurológia
neurológia
Vranov nad Topľou
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Michalovce
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
patologická anatómia
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
Martin
Košice
Košice
Košice
Skalica
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
otorinolaryngológia
NZZ - pediatria
NsP
STOMGYN s.r.o.
FNLP
Regionálna nemocnica
n.o.
VÚSCH a.s. - kardiolog.
odd.
FNLP a LFUPJŠ - očná
kl.
FNsP - oftalmológia
FNLP - kl. dermatoven.
Nováky
Nové Zámky
Nitra
Košice
pediatria
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Sobrance
vnútorné lekárstvo
Košice
kardiológia
Košice
Košice
Košice
oftalmológia
oftalmológia
dermatovenerológia
UNLP
Všeobecná nemocnica chirurg. odd.
JUPET s.r.o. gynekolog. amb.
Národná transfúzna
služba
FNsP
ORDINÁCIA , s.r.o.
NsP
NÚTaRCH
Košice
neurčená odbornosť
Rimavská Sobota
chirurgia
Nové Zámky
gynekológia a pôrodníctvo
Nové Zámky
Nové Zámky
Michalovce
Bratislava
Bratislava
hematológia a transfuziológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Ľubovnianska nemocnica
n.o. - neurol. odd.
UNLP - neurolog. kl.
Vranovská nemocnica
n.o. - interne odd.
DFNsP - detská ORL
klinika
NZZ - PLPD
Onkol. ústav sv. Alžbety
s.r.o.
Klinika anestez. a
intenzivnej medicíny
Ústav Farmakológie
JLFUK
LVN a.s.
DFN
Kl. fyziatrie, balneológie a
lieč. rehabilitácie
NsP Skalica
8333
RADOVAN
JUNAS
8334
8335
8336
8337
PETRA
JIŘÍ
PETER
LENKA
JUNGOVÁ
JURA
JURAČIČ
JURÁČKOVÁ
8338
8339
8340
8341
8342
MICHAL
OĽGA
JANA
ĽUBOŠ
JAROSLAV
JURÁK
JURÁKOVÁ
JURANOVÁ
JURÁSEK
JURÁŠ
8343
JOZEF
JURAŠEK
8344
8345
8346
VILIAM
JANA
JANA
JURÁŠEK
JURAŠKOVÁ
JURÁŠOVÁ
8347
8348
8349
LUCIA
JÁN
ĽUBICA
JURÁŠOVÁ
JURČA
JURČACKOVÁ
8350
FRANTIŠEK
JURČAGA
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
MARTIN
EVA
LENKA
DANA
KATARÍNA
KATARÍNA
PETER
JOZEF
DANA
JARMILA
MÁRIA
ĽUBA
JURČÁK
JURECKÁ
JUREČEKOVÁ
JUREČKOVÁ
JUREČKOVÁ
JUREČKOVÁ
JURČENKO
JURČÍK
JURČÍKOVÁ
JURČÍKOVÁ
JURČÍKOVÁ
JURČÍKOVÁ
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
ALFONZ
JURAJ
ANDREA
BOŽENA
ONDREJ
ALICA
SOŇA
PETER
RUDOLF
DARINA
EVA
JURČINA
JURČINA
JURČINOVÁ
JURČINOVÁ
JURČIŠIN
JURČIŠINOVÁ
JURČIŠINOVÁ
JURČO
JURČO
JURČOVÁ
JURČOVÁ
Nemocnice a polokliniky
n.o.
Odd.biochem. a molek.
genetiky CLG FNsP
Detská ambulancia
Sociálna poisťovňa
FN
Nemocnica s.r.o. 3
súkromná nemocnica
VšZP
UNB - hematol. amb.
NÚTaRCH urol.odd.
Poliklinika MO SR
Amb. prakt. lek. pre
dospelých
PORTA MED s.r.o. plastická chirurgia
NsP - neurolog. odd.
DoNsP L. N. Jégého
NsP - gynekol.pôrodnicke odd.
Žiar nad Hronom + Kremnica
neurológia
Bratislava
Terchová
Bratislava
Trenčín
lekárska genetika
pediatria
posudkové lekárstvo
pediatria
Bánovce nad Bebravou
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
chirurgia
revízne lekárstvo
hematológia a transfuziológia
urológia
všeobecné lekárstvo
Veľký Šariš
všeobecné lekárstvo
Košice
Čadca
Dolný Kubín
plastická chirurgia
neurológia
rádiológia
Lučenec
gynekológia a pôrodníctvo
NsP Cyrila a Metoda
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
SZU UNB - Neurolog. kl.
MUDr.Martin Jurčák
s.r.o.
Jurecká s.r.o.
ŽILPO s.r.o.
NsP
FN
FNsP J. A. Reimana
MANUS - MED, s.r.o.
NZZ
NsP
NZZ - PLPD
M&Z Consulting s.r.o.
NsP - OAIM
FRESENIUS nefrol. a
dialyz. centrum
Bratislava
neurológia
Poprad
Bratislava
Žilina
Michalovce
Bratislava
Prešov
Prievidza
Dolná Mariková
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
anestéziológia a intenzívna medicína
klinická farmakológia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
nefrológia
ÚDZS
Košice
Nemocnicna a.s.
Poprad
neurčená odbornosť
Nemocnicna a.s.
JURMED s.r.o.
NÚSCH a.s.
FN
Poprad
Košice
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
pneumológia a ftizeológia
chirurgia
otorinolaryngológia
8374
8375
8376
8377
8378
8379
IVANA
IVETTA
JANA
JANA
MARTA
NATÁLIA
JURČOVÁ
JURČOVÁ
JURČOVÁ
JURČOVÁ
JURČOVÁ
JURČOVÁ
Všeobecná nemocnica
I. gynek.-pôrod. klinika
JURMED s.r.o.
Žiar nad Hronom
Bratislava
Moldava nad Bodvou
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
pneumológia a ftizeológia
NMO - int. odd.
DFN
Bratislava
Košice
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
8380
ĽUDOVÍT
JURGA
Trnava
8381
DANIELA
JURGOVÁ
Turzovka
klinická onkológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
8382
EVA
JURGOVÁ
Piešťany
všeobecné lekárstvo
8383
TATIANA
JURGOVÁ
Košice
rádiológia
8384
8385
8386
8387
8388
ĽUBOMÍR
MILOŠ
GABRIELA
LÝDIA
DUŠAN
JURGOŠ
JURICA
JURICOVÁ
JURICOVÁ
JURÍČEK
FN a TU - onkologická kl.
IMPULZ fyziatrickorehab.zariadenie s.r.o
NZZ - I.privátna prax združ. FO
LF UPJŠ - Klinika
rádiodiagn. a nukleárnej
medicíny
NZZ - gastroenterolog.
amb.
Bratislava
HNsP
Trstená
gastroenterológia
urológia
neurčená odbornosť
Valaská Belá
všeobecné lekárstvo
8389
MARTIN
JURÍČEK
Nové Zámky
ortopédia
8390
8391
8392
RADOVAN
ADRIANA
DANIELA
JURÍČEK
JURIČEKOVÁ
JURÍČKOVÁ
Bratislava
Nové Zámky
Trnava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
8393
LENKA
JURÍČKOVÁ
Dolný Kubín
neurčená odbornosť
8394
MARTINA
JURIČKOVÁ
Stará Ľubovňa
neurčená odbornosť
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
OĽGA
ZUZANA
MICHAL
PETER
JOZEFA
ĽUBICA
ANDREJ
IVAN
JURÍČKOVÁ
JURÍČKOVÁ
JURIGA
JURIGA
JURIGOVÁ
JURIGOVÁ
JURÍK
JURÍK
ŽILINA
Bratislava
Prešov
Trnava
Prešov
Banská Bystrica
Bratislava
Topoľčany
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
ortopédia
pediatria
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
8403
8404
8405
8406
8407
MAREK
MILAN
MIROSLAV
PETER
DANICA
JURÍK
JURÍK
JURÍK
JURÍK
JURÍKOVÁ
NZZ - všeobecný lekár
FNsP - odd.úrazovej
chirurgie
Nemocnica akad. L.
Dérera
FNsP
FN
Dolnooravská NsP
MUDr. L. N. Jégého
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
MUDr.Oľga Juričková,
s.r.o
NOÚ
FNsP J. A. Reimana
FN
NZZ - PLDD
FNsP FDR
NOÚ
NsP
FNsP sv. Cyrila a
Metoda
Bratislava
ortopédia
NOÚ
NMO
NZZ - interná amb.
Bratislava
Bratislava
Košice
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
8408
8409
GABRIELA
KAMILA
JURÍKOVÁ
JURÍKOVÁ
Medik centrum Šala s.r.o.
- amb. prakt. lek. PD
Šaľa
FNsP
Nové Zámky
všeobecné lekárstvo
8410
8411
LÍVIA
LUCIA
JURÍKOVÁ
JURÍKOVÁ
8412
8413
8414
8415
8416
8417
MÁRIA
NINA
PETRA
LENKA
ANDREA
IVANA
JURÍKOVÁ
JURÍKOVÁ
JURÍKOVÁ
JURIKOVIČOVÁ
JURINOVÁ
JURINOVÁ
8418
JARMILA
JURINOVÁ
8419
ĽUDMILA
JURINOVÁ
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
LUCIA
MILOŠ
NADEŽDA
ALENA
ANDREA
JANA
MARGITA
JURIŇÁKOVÁ
JURISA
JURISTOVÁ
JURIŠOVÁ
JURIŠOVÁ
JURIŠOVÁ
JURIŠOVÁ
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
SILVIA
JOZEF
ALEXANDER
ALEXANDER
KAMIL
ANTÓNIA
LÍVIA
MARCELA
MONIKA
ANDREJ
EMIL
RASTISLAV
JURIŠOVÁ
JURKEMÍK
JURKO
JURKO
JURKO
JURKOVÁ
JURKOVÁ
JURKOVÁ
JURKOVÁ
JURKOVIČ
JURKOVIČ
JURKOVIČ
8439
8440
GABRIELA
INGRID
JURKOVIČOVÁ
JURKOVIČOVÁ
8441
8442
8443
8444
IRENA
JANA
JARMILA
LENKA
JURKOVIČOVÁ
JURKOVIČOVÁ
JURKOVIČOVÁ
JURKOVIČOVÁ
8445
MÁRIA
JURKOVIČOVÁ
8446
OĽGA
JURKOVIČOVÁ
UNB - klinika úrazovej
chirurgie
FNsP
Bratislava
Nové Zámky
Socialna poisťovňa - pob. Topoľčany
chirurgia
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
NsP
KPLaT + LFUJK
Nemocnica a.s.
UNB - novorodenecké
odd.
Považská Bystrica
Bratislava
Poprad
pediatria
verejné zdravotníctvo
neurčená odbornosť
Bratislava
REOCENTRUM s.r.o.
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o.
NZZ
Stanica RLP
Bratislava
neonatológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Piešťany
Dubnica nad Váhom
Hlohovec
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
REAMED, s.r.o. - PLPD
FNsP J. A. Reimana
Bratislava
Prešov
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Lučenec
Martin
Martin
Spišská Nová Ves
Trebišov
Martin
Prešov
Michalovce
Trnava
Topoľčany
Trenčín
klinická onkológia
vnútorné lekárstvo
pediatria
pediatrická kardiológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
oftalmológia
nukleárna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
Topoľčany
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
Rosina
Košice
Zvolen
Trenčín
pediatria
hematológia a transfuziológia
chirurgia
neurčená odbornosť
Národný onkologický
ústav
KARDIOMED s.r.o.
JLFUK
LTV s.r.o.
GULAMEDIC, s.r.o.
NsP a.s.
MFN
FNsP A. J. Reimana
NsP Š. Kukuru a.s.
FN
ESKAMED s.r.o.
FN - OAIM, RLP
DENT-PED, s.r.o. VLDD
I. interná klinika UNB
Ambulancia
všeobecného lekára pre
deti a dorast
FNLP
NsP - chir. odd.
FN
NZZ - detská ambulancia Palárikovo
IV. int. klinika LFUK a
UNB
Bratislava
pediatria
kardiológia
8447
8448
HELENA
IVAN
JURNEČKOVÁ
JUROVČÍK
8449
8450
8451
8452
8453
MÁRIO
MÁRIA
IVAN
MICHAELA
IVAN
JUROVČÍK
JURSOVÁ
JURŠÍK
JURŠÍKOVÁ
JURŠTÁK
8454
8455
DOMINIK
JOZEF
JUSKANIČ
JUSKANIČ
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
EVA
ANDREAS
JOZEF
PETER
HENRIETA
MÁRIA
MÁRIA
IVAN
JANA
PAVLÍNA
JUSKANIČOVÁ
JUSKO
JUSKO
JUSKO
JUSKOVÁ
JUSKOVÁ
JUSKOVÁ
JUSTUS
JUSTUSOVÁ
JUSTUSOVÁ
8466
8467
JAROSLAV
JAROSLAV
JUTKA
JUTKA
8468
8469
8470
8471
8472
8473
KAROL
JAROSLAV
JANA
JANA
MILAN
KATARÍNA
JUTKA
JUŽANIN
JUŽANINOVÁ
JUŘÍČKOVÁ
JÄGER
KABÁČOVÁ
8474
8475
PLAMEN STANEV
MICHAL
KABAIVANOV
KABÁT
8476
PETER
KABÁT
8477
8478
ANGELIKA
ELENA
KABÁTOVÁ
KABÁTOVÁ
8479
8480
JARMILA
MÁRIA
KABÁTOVÁ
KABÁTOVÁ
8481
RENÁTA
KABÁTOVÁ
Ambulancia
MUDr.Helena
Jurnečková s.r.o. - PLDD
ORTOMOVIA, s.r.o.
NZZ - chirurgická
ambulancia
DFNsP
NZZ - PLPD
VšN - OLDCH
Chiramb s.r.o.
Jessenius - diagnostické
centrum a.s.
ORTOPED J.J. s.r.o
Nemocnica A. Leňa odd.klinic.onkológie
Falck Záchranná a.s.
Interná amb.
Privátna amb. PLD
PN
NsP Andreja Leňa
NZZ - chirurg. amb.
NZZ - oftalmológia
FNsP
Inter. a kardiolog. amb.
TV s.r.o.
Gastrostomed s.r.o.
Klinika rádioterapie a
onkológie VOÚ a.s.
Nemocnica a.s.
Nemocnica a.s.
DFN
FNsP - I. ORL klinika
MFN
Špecializovaná
nemocnica sv. SvoradaZobor, n.o.
DFNsP
Neštátna ambulancia
PLPD
Trenčianske Teplice
Trnava
pediatria
ortopédia
Púchov
Bratislava
Veľký Blh
Rimavská Sobota
Puchov
chirurgia
chirurgia
všeobecné lekárstvo
Nitra
Humenné
rádiológia
ortopédia
Humenné
Bratislava
Prešov
Kamenica nad Cirochou
Prešov
klinická onkológia
urgentná medicína
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
psychiatria
Humenné
Topoľčany
Topoľčany
Žilina
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
oftalmológia
neurčená odbornosť
Trebišov
Michalovce
vnútorné lekárstvo
gastroenterológia
Košice
Poprad
Poprad
Košice
Bratislava
Martin
radiačná onkológia
ortopédia
lekár bez špecializácie
neurčená odbornosť
neurológia
neurčená odbornosť
Nitra
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Hranovnica
vnútorné lekárstvo
NsP Sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Odborná detská amb.,
s.r.o.
Piešťany
Psych. nem.
Veľké Zálužie
Nemocnice s poliklinkami
n.o.
Topoľčany
chirurgia
oftalmológia
gastroenterológia
psychiatria
neurčená odbornosť
8482
8483
8484
8485
ROSVITA
ZUZANA
LIANA
JELA
KABÁTOVÁ
KABÁTOVÁ
KABELKOVÁ
KABZANOVÁ
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
DANIELA
JURAJ
ROMAN
KATARÍNA
ZUZANA
FRANTIŠEK
EMÍLIA
KACEJOVÁ
KACIAN
KACIAN
KACIANOVÁ
KACIANOVÁ
KACLÍK
KACLÍKOVÁ
8493
8494
8495
8496
LENKA
MARTIN
HANA
ATIQULLAH BARO
KACVINSKÁ
KACZ
KÁDEKOVÁ
KADER
8497
JÚLIUS
KÁDER
8498
PETRA
KADERJÁKOVÁ
8499
GABRIELA
KADEROVÁ
8500
8501
JÁN
RICHARD
KADLEC
KADLEC
8502
8503
RÓBERT
DENISA
KADLEC
KADLECOVÁ
8504
8505
8506
8507
EVA
RADOMÍR
RUDOLF
JARMILA
KADLECOVÁ
KADLEČEK
KADLEČÍK
KADLEČÍKOVÁ
8508
8509
8510
8511
8512
BARBORA
DAGMAR
DANIELA
KATARÍNA
ALENA
KADLEČKOVÁ
KADLEČKOVÁ
KADLICOVÁ
KADLICOVÁ
KADLÍČKOVÁ
8513
MARIÁN
KADLUBIAK
8514
8515
8516
EDITA
AGATA
ANDREA
KADLUBIAKOVÁ
KADRLIAKOVÁ
KADUBCOVÁ
Neštátna ambulancia
PLPD
FNsP - ORL odd.
NZZ
NZZ
Amb.MUDr.Herkeľovej poliklinika nad Jazerom
NsP
F NsP - OAIM,
Falck záchranná a.s.
NsP
NZZ
NZZ - amb.všeob.lekára
Metabolické centrum
s.r.o. Dr. K. Rašlovej
Všeobecná nemocnica
NsP - OAIM
NZ
FRO-nemocnica 2.súkromná nem. s.r.o. FRO
Nemocnica a.s. - neurol.
odd.
Kaderová s.r.o. ambulancia pre deti a
dorast
Clinica orthopedica
AIM s.r.o.
NsP
Horní Počernice s.r.o. očná klinika
Hornooravská NsP
SomaMED s.r.o. - ambul.
všeob. lekára
NsP Roosevelta
Achillion private hospital
Amb. PLD
Gastr.-hepatol. centr.
Thalion, s.r.o.
DFNsP
NÚTaRCH
AK - Medik s.r.o.
NZZ - pediatria,
Poliklinika
NZZ - hepatologická
ambul.
DFNsP, odd. HTO
NOÚ - OAIM
Spišské Bystré
Bratislava
Lučenec
Žilina
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Šulekovo
Liptovská Sielnica
všeobecné lekárstvo
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Žiar nad Hronom
Levice
neurčená odbornosť
chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
psychiatria
Handlová
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Zvolen
neurológia
Smolenice
pediatria
Bratislava
Trstená
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
Praha
Trstená
endokrinológia
Bučany
Banská Bystrica
Limassol, Cyprus
Varín
všeobecné lekárstvo
radiačná onkológia
Bratislava
Banská Bystrica
gastroenterológia
pediatria
Bratislava
Trnava
pneumológia a ftizeológia
dorastové lekárstvo
Dubnica nad Váhom
pediatria
Trnava
Bratislava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
hematológia a transfuziológia
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
MICHAELA
RADOVAN
ONDREJ
RENÁTA
IGOR
MAREK
JANA
OĽGA
KADUROVÁ
KŔČ
KAČALA
KAČALOVÁ
KÁČER
KÁČERIK
KÁČERÍKOVÁ
KÁČERIKOVÁ
8525
EVA
KÁČEROVÁ
8526
8527
8528
HELENA
KATARÍNA
JOZEF
KÁČEROVÁ
KÁČEROVÁ
KAČINEC
8529
8530
INGEBORG
KAMILA
KAČINECOVÁ
KAČINETZOVÁ
8531
PAVOL
KAČMÁR
8532
8533
8534
8535
MARYNA
IVANA
JANA
JANA
KAČMARČÍKOVÁ
KAČMÁROVÁ
KAČMÁROVÁ
KAČMÁROVÁ
8536
8537
8538
8539
8540
8541
MÁRIA
JOZEF
ĽUBOMÍR
BOŽENA
TOMÁŠ
JANA
KAČMÁROVÁ
KAČMÁRY
KAČO
KAČUŇOVÁ
KAČURÁK
KAČUROVÁ
8542
8543
8544
8545
JANA
JOZEF
JOZEF
MOJMÍR
KAFFANOVÁ
KAFKA
KAFKA
KAFKA
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
ADRIANA
BIBIÁNA
KATARÍNA
LÍVIA
MALGORZATA
MARGITA
MÁRIA
KAFKOVÁ
KAFKOVÁ
KAFKOVÁ
KAFKOVÁ
KAFKOVÁ
KAFKOVÁ
KAFKOVÁ
8553
8554
8555
MIRIAM
ZUZANA
EDITA
KAFKOVÁ
KAFKOVÁ
KAHANCOVÁ
Závodné zdravotné
stredisko Tatravagónka
a.s.
NsP
NsP sv. Lukáša
ReniMed, s.r.o.
Poprad
Poprad
Galanta
Prešov
pneumológia a ftizeológia
chirurgia
chirurgia
vnútorné lekárstvo
Trenčín
Bratislava
Žilina
oftalmológia
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Brezno
oftalmológia
Bratislava
Dunajská Streda
infektológia
neurčená odbornosť
Štúrovo
Trebišov
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
Košice
plastická chirurgia
Košice - Šaca
Banská Bystrica
Košice
Ilava
plastická chirurgia
neurčená odbornosť
pediatria
pediatria
Košice
pediatria
NsP
NsP a.s.
Nemocnica a.s.
Letecká vojenská
nemocnica a.s.
UNLP
Trebišov
Trebišov
Poprad
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Košice
Košice
vnútorné lekárstvo
neurochirurgia
Univerzitná nemocnica
FNLP - kl. hematologie a
onkohematol.
VÚSCH a.s.
ÚVZ SR
PoliklinikaTerasa
NZZ - očná amb.
NZZ - VITAL MED s.r.o
UNM
FNLP - I. psychiatrická
klinika
VšNsP a.s.
FNsP
Martin
neurčená odbornosť
Košice
Košice
Bratislava
Košice
Dubnica nad Váhom
Bratislava
Martin
hematológia a transfuziológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
pediatria
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
otorinolaryngológia
Košice
Levoča
Košice
psychiatria
psychiatria
neurológia
FN - očná klinika
DFN
FNsP - gyn.-pôr.odd.
OKU-MED s.r.o. - očná
amb.
FNsP ak. Dérera, klinika
infektol.
NsP a.s.
NZZ - kožná amb.
poliklinika
NsP a.s.
ESTMED, s.r.o. amb.plast.chirurgie
1.súkromná nemocnica
a.s - kl.popalenín.
FNsP F. D. Roosevelta
SIDERIA ZP a.s.
NsP n.o.
DFN - klinika
neniatologie
8556
8557
8558
8559
8560
MARIANNA
JANA
EDITA
EMÍLIA
VLASTA
KAHANCOVÁ
KAIFEROVÁ
KAISEROVÁ
KAISEROVÁ
KAISEROVÁ
8561
IGOR
KAJABA
8562
8563
8564
8565
JOZEF
RENÁTA
MARIANNA
VLASTA
KAJABA
KAJABOVÁ
KAJANOVÁ
KAJANOVIČOVÁ
8566
8567
8568
KAROL
MICHAL
LÝDIA
KAJO
KAJO
KAJOSOVÁ
8569
YVETTA
KAJOVÁ
8570
PETER
KAJTÁR
8571
MAGDALÉNA
KAJTÁROVÁ
8572
8573
INEZ
MARIÁN
KAJTOROVÁ
KAKALEJČÍK
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580
KONSTANTINOS
RENÉ
KATARÍNA
ANDREA
ANDREA
MICHAELA
RENÁTA
KAKOULIDIS
KÁKOŠ
KALÁBEROVÁ
KALAFOVÁ
KALAFOVÁ
KALAFUSOVÁ
KALAFUSOVÁ
8581
8582
ĽUDMILA
ERIKA
KALAFUSOVÁ
KALAFUSOVÁ CSORBOVÁ
8583
IVETA
KALAFUTOVÁ
8584
8585
SLAVOMÍRA
VĚRA
KALAFUTOVÁ
KALANDROVÁ
8586
8587
8588
8589
8590
JÁN
ONDREJ
PAVOL
PETER
RASTISLAV
KALANIN
KALANIN
KALANIN
KALANIN
KALANIN
8591
8592
JANA
MIROSLAVA
KALANINOVÁ
KALAPOŠOVÁ
FNsP J. A. Reimana
Prešov
psychiatria
ŽNsP
DFNsP
NsP - OAIM
Ústav preventívnej a
klinickej medicíny
NZZ - gynekológia a
pôrodníctvo
NZZ
FNsP
Bratislava
Bratislava
Brezno
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Senica
Nové Zámky
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
neurčená odbornosť
Martin
Bratislava
Galanta
patologická anatómia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Trstená
dermatovenerológia
Bojnice
neurčená odbornosť
Bojnice
neurčená odbornosť
Bratislava
Poprad
neurčená odbornosť
klinická onkológia
Bratislava
oftalmológia
Nemocničná a.s.
UNLP - OAIM
Malacky
Košice
endokrinológia
anestéziológia a intenzívna medicína
FNsP
VSŽ Nemocnica a. s.
SANTE s.r.o. neurologia a psychiatria
ÚVTOS
Žilina
Košice - Šaca
neurčená odbornosť
neurológia
Košice
Košice - Šaca
psychiatria
všeobecné lekárstvo
NZZ - endokrinolog. amb.
NsP Prievidza - detské
odd.
NEOVÍZIA - očná klinika
Privátna reumatická
ambulancia
ORTOKAL s.r.o.
UNLP- Očné odd.
Kalanin, s.r.o.
UNLP - I. chirurgická kl.
Železničné zdravotníctvo
s.r.o.
FNLP - OAIM
Bratislava
endokrinológia
Bojnice
Bratislava
pediatria
oftalmológia
Humenné
Košice
Košice
Košice
Košice
reumatológia
ortopédia
oftalmológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Košice
Košice
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Ústav patologickej
anatómie
OÚSA s.r.o.
NsP sv. Lukáša a.s.
K-Derma , s.r.o. - kožná
amb.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Fedimed, s.r.o. - detská
ambul.
POKO Poprad s.r.o
Poliklinika Cyrila a
Metoda - očná ambul.
8593
8594
8595
8596
8597
MARTA
JANA
ANDREA
ZUZANA
MAREK
KALÁSOVÁ
KALATOVÁ
KALAVSKÁ
KALAVSKÁ
KALAVSKÝ
8598
8599
8600
8601
MARTIN
ANNA
MONIKA
VIERA
KALAŠ
KALAŠOVÁ
KALDARÁROVÁ
KALDROVITŠOVÁ
8602
JOLANA
KALENSKÁ
8603
8604
KATARÍNA
MÁRIA
KALETOVÁ
KALETOVÁ
8605
8606
8607
8608
VIERA
ILJA
SOŇA
HELENA
KALETOVÁ
KALFA
KALFOVÁ
KALIANKOVÁ
8609
LADISLAV
KALIARIK
8610
KARIN
KALIARIKOVÁ
8611
8612
KAROL
MARIÁN
KÁLIG
KALINA
8613
8614
8615
PAVOL
PETER
ROMAN
KALINA
KALINA
KALINA
8616
8617
8618
8619
8620
8621
8622
BIBIANA
IVAN
ANNA
OTÍLIA
EVA
IVETA
KATARÍNA
KALINÁČOVÁ
KALINAY
KALINAYOVÁ
KALINČÁKOVÁ
KALINOVÁ
KALINOVÁ
KALINOVÁ
8623
8624
8625
KATARÍNA
MAGDALÉNA
MÁRIA
KALINOVÁ
KALINOVÁ
KALINOVÁ
8626
NINA
KALINOVÁ
8627
SLÁVKA
KALINOVÁ
8628
ĽUBICA
KALINOVÁ
Medici, s.r.o. - PLPD
BBraun Avitum s.r.o.
SZU - I.interná klinika
Nemocnica
Nemocnica
FNsPBA
gerontopsychiatrické
odd.
NZZ - PLPD
DFNsP
NsP n.o.
Diagnost.-terapeutické
centrum s.r.o.
Trenčín
Bratislava
Bratislava
Kyjov, ČR
Kyjov, ČR
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Podunajské Biskupice
Veľký Grob
Bratislava
Partizánske
psychiatria
všeobecné lekárstvo
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
Prešov
neurčená odbornosť
NZZ - Interná ambulancia Senica
vnútorné lekárstvo
Kalderma s.r.o. - kožná
amb.
Moldava nad Bodvou
dermatovenerológia
FNsP
FNsP a LF UPJŠ - ORL
odd.
UN L. Pasteura - I.
Interná klinika
Klinika anest. a inter.
med. LFUK
SALUS M+M s.r.o.
UVN, traumatologickoortopedické odd.
Dérerova NsP
NsP F.D.R.
UNLP - 1.
psychiatrická klinika
FNsP -urolog.klinika
Nové Zámky
neurčená odbornosť
Košice
otorinolaryngológia
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
Ružomberok
Bratislava
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
neurológia
neurochirurgia
Košice
Nové Zámky
psychiatria
urológia
ASTROMED s.r.o.
ÚVN SNP
ÚVN - ORL
VšNsP a.s. - infekčné
odd.
SALUS M+M, s.r.o
VIMAMED s.r.o
DFNsP - II. kl. detí a
dorastu
NZZ - diabetol. a
metabol. amb.
Diabet s.r.o. diabet.ambul.
Nové Zámky
Ružomberok
Ružomberok
pediatria
klinická onkológia
otorinolaryngológia
Lučenec
Košice
Komárno
pediatria
pediatria
všeobecné lekárstvo
Košice
neurčená odbornosť
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Piešťany
Bratislava
8629
GABRIELA
KALIŇÁKOVÁ
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
ZUZANA
GABRIELA
LUCIA
TATIANA
MARTIN
PETER
VASIĽ
VLADIMÍR
KALIŇÁKOVÁ
KALISKÁ
KALISKÁ
KALISKÁ
KALISKÝ
KALIST
KALIST
KALIST
8638
KVETA
KALISTOVÁ
8639
8640
ALEXANDER
IVAN
KALITZA
KALIVODA
8641
DAGMAR
KALIVODOVÁ
8642
8643
8644
8645
EVA
ADRIAN
JÁN
ĽUBOMÍR
KALIVODOVÁ
KALIŠ
KALIŠ
KALIŠ
8646
8647
IVETA
KAMILA
KALIŠOVÁ
KALLAUSCHOVÁ
8648
DALIBOR
KÁLLAY
8649
JOZEF
KÁLLAY
8650
8651
SLAVOMÍR
ZOLTÁN
KÁLLAY
KÁLLAY
8652
8653
8654
ALENA
MARIANA
VERONIKA
KÁLLAYOVÁ
KÁLLAYOVÁ
KÁLLAYOVÁ
8655
8656
MIROSLAVA
MICHAL
KALLOVÁ
KALMAN
8657
VILIAM
KALMAN
8658
8659
8660
ANTON
ALŽBETA
ERIKA
KALMANCAI
KALMANČOKOVÁ
KALMANOVÁ
8661
8662
8663
8664
ANDREA
ANNA
ZLATICA
BLANKA
KALMÁROVÁ
KALMÁROVÁ
KALMÁROVÁ
KALNÁŠOVÁ
FNsP
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
SÚSCCH
INMM
FN
Bratislava
neurčená odbornosť
Svidník
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Trenčín
neurčená odbornosť
kardiológia
nukleárna medicína
neurčená odbornosť
III. Interná klinika
NZZ - GYNKAL s.r.o.
Košice
Bardejov
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Hraň
psychiatria
Rožňava
Ostrov, ČR
kardiológia
Považská Bystrica
otorinolaryngológia
Nové Zámky
Ružomberok
všeobecné lekárstvo
patologická anatómia
Detská psychiatrická
liečebňa
Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny
Nemocnice
NZZ - ambul.ORL a
FON.
NZZ - ambulancia
všeobecného lekára
ÚVN SNP Ružomberok
MEDIP, s.r.o.
Gastromedic, s.r.o. ambul.gastroenterol.
NZZ
ÚDZS - súdno
lekárs.pracovisko
Onkologický ústav sv.
Alžbety s.r.o.
NsP Poprad-odd.
anestez. a intenz. med.
Horná Streda
+
Pobedim
všeobecné lekárstvo
Nové Zámky
Ilava
gastroenterológia
neurológia
Prešov
súdne lekárstvo
Bratislava
klinická onkológia
Poprad
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Poprad
Dunajská Streda
rádiológia
urgentná medicína
neurčená odbornosť
Považská Bystrica
Martin
nefrológia
patologická anatómia
NsP - odd. klin. mikrobiol.
Nemocnice s
poliklinikami n.o.
NOÚ
NsP sv. Jakuba n.o.
Železničné zdravotníctvo
s.r.o.
NZZ - CHILD,s.r.o
Považská Bystrica
klinická mikrobiológia
Levice
Bratislava
Bardejov
neurčená odbornosť
psychiatria
vnútorné lekárstvo
Košice
Zvolen
neurčená odbornosť
pediatria
UNLP - l.KAIM
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
Onkologický ústav Sv.
Alžbety
NsP Poprad
NsP a.s.
FMC, dialyzačné služby,
s.r.o.
ÚPA UNM
Žiar nad Hronom
Rimavská Sobota
neurčená odbornosť
neurológia
Hriňová
všeobecné lekárstvo
Prešov
Nitra
Lučenec
Nitrianske Rudno
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
vnútorné lekárstvo
Košice - Šaca
Bratislava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Veľký Krtíš
Slovenská Ľupča
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Banská Bystrica
Košice
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
dermatovenerológia
Humenné
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Košice
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
Bratislava
Nové Zámky
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
kardiológia
ortopédia
neurčená odbornosť
KANÁT
KANÁTOVÁ
KANDERA
EK-GYN s.r.o.
SÚSCH
FNsP
NsP
NsP FDR - neurologické
odd.
ESTETIC STUDIO s.r.o
NZZ - PLPD
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Považská Bystrica
neurológia
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
KANDERKOVÁ
KANDERKOVÁ
KANDERKOVÁ
KANDEROVÁ
KANDEROVÁ
MUDr. Kanderková s.r.o.
HNsP
Neštátna ambulancia
Kranium s.r.o.
FNsP
Námestovo
Trstená
Rabča
Púchov
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
8665
8666
MARTIN
PAVEL
KALNÝ
KALO
8667
KOLOMAN
KALOCSAY
8668
8669
8670
8671
8672
MARTA
IVAN
ANDRII
MIROSLAV
JOZEF
KALOKOVÁ
KALÚZ
KALUZHYN
KALUŽÁK
KALUŽAY
8673
8674
8675
8676
ONDŘEJ
ANDREA
MIROSLAVA
ĽUDMILA
KALVODA
KAMASOVÁ
KAMENCOVÁ
KAMENCOVÁ
8677
8678
MAREK
PETER
KAMENICKÝ
KAMENICKÝ
8679
8680
ELENA
IVETA
KAMENSKÁ
KAMENSKÁ
8681
8682
8683
GABRIEL
MIROSLAV
IVETA
KAMENSKÝ
KAMENSKÝ
KAMINSKÁ
8684
SILVIA
KAMOĎOVÁ
8685
TOMÁŠ
KAMPE
8686
8687
8688
ĽUBICA
TOMÁŠ
JOZEF
KAMPOVÁ
KÁN
KANABA
8689
8690
8691
8692
8693
8694
KAROL
ALENA
EVA
KATARÍNA
JÁN
KARIN
KANABA
KANABOVÁ
KANABOVÁ
KANÁLIKOVÁ
KANÁS
KANÁSZOVÁ
8695
8696
8697
DUŠAN
NADEŽDA
MICHAL
8698
8699
8700
8701
8702
DRAHOSLAVA
MÁRIA
VIERA
DAGMAR
DAŠA
VšN
Nervové oddelenie NsP
NZZ - MUDr. Koloman
Kalocsay s.r.o.
MUDr.Marta Kaloková
s.r.o
FN
Falck Záchranná a.s.
NZZ
NsP - IV. int. klinika
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
NTS SR
Nemocnica akad. L.
Dérera
NsP
Kamenská s.r.o.
UN - ONKD amb. inter. +
kardiol.
FNsP F. D. Roosevelta
ŽSR - ŽNsP - inter. odd.
Polikl.Novamed spol.s
r.o. - gynekol.ambul.
UNLP, Klinika
dermatovenerológie
Neštátna ambulancia
PLD
FNLP - CPO gynekol.ambulancia
NsP a.s.
FNsP
Nemocničná a.s.
Medirex Group
1.súkromná nemocnica
Košice Šaca a.s. gynekl.pôr.odd.
FN - chirurg.klinika
Nemocničná a.s.
Polikl.ADUS radiolog.oddel.
Nemocnica a.s.
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
FNsP F. D. R. neurolog. odd.
MUDr.Kanianska, s.r.o. psychiatr.ambul.
Skalica
Nové Zámky
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Malacky
neurčená odbornosť
Košice - Šaca
Trnava
Malacky
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
rádiológia
Poprad
Poprad
rádiológia
neurčená odbornosť
Svidník
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
neurológia
Pezinok
psychiatria
8703
8704
IVANA
EVA
KANDEROVÁ
KANDOVÁ
8705
MICHAL
KANDRÁČ
8706
8707
8708
LENKA
KATARÍNA
RASTISLAV
KANDRÁČOVÁ
KANDRAVÁ-POPIKOVÁ
KANDRÍK
8709
8710
ANNA
MARTINA
KANDRÍKOVÁ
KANDRIKOVÁ
8711
MÁRIA
KANDROVÁ
8712
DANICA
KANIANSKA
8713
MARGITA
KANIANSKA
8714
MICHAELA
KANIANSKA
8715
MICHAL
KANIANSKY
8716
8717
8718
8719
MILAN
ALENA
SILVIA
TÁŇA
KANIANSKY
KANKOVÁ
KANÓCZOVÁ
KANOVSKÁ
8720
KATALIN
KANOZSAY
8721
8722
8723
DANIELA
DANA
JOZEF
KANTÁROVÁ
KANTARSKÁ
KANTÍK
8724
8725
8726
IGOR
IGOR
IVAN
KÁNTOR
KÁNTOR
KÁNTOR
8727
8728
8729
MAREK
PAVOL
ZUZANA
KANTOR
KANTOR
KÁNTOR
8730
8731
ANDREA
BEÁTA
KÁNTOROVÁ
KANTOROVÁ
FNsP - traumatolog. odd.
NZZ
FNsP
NZZ
Pronobis s.r.o. Amb.prakt.lekára pre deti
a dorast
I. interná kl. UNM a
JLFUK
NsP Roosevelta
JOKA gyn s.r.o.
Nemocnica akad. L.
Dérera
NZZ - PLPD
FN
NsP sv.Jakuba n.o. odd.všeob.a úraz.j
chirurg.
NsP sv. Jakuba n.o.
JATRIDERM s.r.o.
DFNsP - odd. detskej
kardiochirurgie
NZZ - psychiatr. amb.
8732
DARINA
KANTOROVÁ
Foniatria Kantorová,s.r.o.
- foniatrická amb.
Poprad
FNsP F. D. Roosevelta II.interná klinika
Banská Bystrica
FNsP F. D. Roosevelta oddel.rádiológie
Banská Bystrica
reumatológia
rádiológia
Banská Bystrica
Detva
Bratislava
Bratislava
úrazová chirurgia
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
Moča
pediatria
Martin
Banská Bystrica
Liptovský Hrádok
neurčená odbornosť
lekárska genetika
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Galanta
Nitra
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Bardejov
Bardejov
Hlohovec
chirurgia
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
Bratislava
Poprad
pediatria
psychiatria
otorinolaryngológia
8733
8734
8735
EMA
JANA
VIERA
KANTOROVÁ
KANTOROVÁ
KÁNTOROVÁ
8736
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743
MARTINA
SILVIA
JOZEF
ANTON
PAVOL
DOMINIK
JÁN
KRISTÍNA
KANTUĽÁKOVÁ
KANYICSKOVÁ
KANYÓ
KAŇA
KAŇA
KAŇUCH
KAŇUCH
KAŇUCHOVÁ
8744
8745
8746
STANISLAV
MILAN
DAGMAR
KAŇUK
KAPALKO
KAPALLOVÁ
8747
8748
ĽUBICA
VERONIKA
KAPALOVÁ
KAPANÍKOVÁ
8749
8750
8751
MÁRIA
MARTIN
VLASTIMIL
KAPASNÁ
KAPASNÝ
KAPCÁT
8752
8753
8754
DANUŠA
LAURA
JÁN
KAPCÁTOVÁ
KAPCIOVÁ
KAPEC
8755
ANNA
KAPERÁKOVÁ
8756
8757
ZUZANA
ANNA
KAPERÁKOVÁ
KAPITÁNOVÁ
8758
8759
JANKA
ANNA
KAPITULČINOVÁ MILOVÁ
KAPIŠINSKÁ
8760
8761
VALENTÍN
MILOŠ
KAPIŠOVSKÝ
KAPKO
8762
8763
8764
8765
MIROSLAVA
JAROSLAV
MARGITA
JÁN
KAPKOVÁ
KAPLAN
KAPLANOVÁ
KAPRALČÍK
8766
8767
8768
DAGMAR
IVAN
LENKA
KAPRALČÍKOVÁ
KAPRÁLIK
KAPRAĽOVÁ
MFN - neurologická
klinika
VšNsP n.o.
FN
FNsP J. A. Reimana očné odd.
FNsP F. D. Roosevelta
NsP
MedKan s.r.o
NZZ detská amb. OBZS
FNsP J. A. Reimana
NZZ
NsP Š. Kukuru a.s.
NsP J. A. Reimana - int.
odd.
NsP - kardiolog. amb.
ALPHA MEDICAL a.s.
MUDr. Ľubica Kapalová
s.r.o.
Doctorka s.r.o. ambul.všeobecného
lekára
ŠZÚ
NZZ - poliklinika
DAKAMED s.r.o. Privátna detská amb.
LVN a.s.
NsP sv. Jakuba n.o.
PEDAKARD s.r.o. detská kardio.ambul.
VšNsP a.s. psychiatrické odd.
K - Neuron s.r.o.
MUDr. Milo a MUDr.
Milová s.r.o.
ADla s.r.o , - OKIA
Martin
Lučenec
Nitra
neurológia
neurčená odbornosť
infektológia
Prešov
Banská Bystrica
Veľký Krtíš
Stará Ľubovňa
Hliník nad Hronom
Prešov
Raslavice
Michalovce
oftalmológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Prešov
Spišská Nová Ves
Ružomberok
vnútorné lekárstvo
kardiológia
klinická mikrobiológia
Banská Bystrica
oftalmológia
Košice
Žilina
Liptovský Mikuláš
všeobecné lekárstvo
hygiena životného prostredia
všeobecné lekárstvo
Liptovský Mikuláš
Košice
Bardejov
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Stará Ľubovňa
pediatria
Levoča
Trstená
psychiatria
neurológia
Varín
Prešov
pediatria
pneumológia a ftizeológia
KOS ZZS SK - chir. odd. Prešov
Kartmannsdorf
Diakomed Diakoniekrankenhaus
FNsP - kardiolog. odd.
RUVZ
NsP - OAIM
Gynekologická
ambulancia NZZ
NZZ - PLPD
NsP n.o.
chirurgia
Košice
Košice
Dolný Kubín
kardiológia
hygiena výživy
anestéziológia a intenzívna medicína
Dolný Kubín
Trhová Hradská
Levice
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
lekár bez špecializácie
8769
8770
RENÁTA
LADISLAV
KAPRAĽOVÁ
KAPRINAY
8771
JANA
KAPRINAYOVÁ
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
GABRIELA
ERIK
LADISLAV
PETRA
DUŠAN
JÁN
JÁN
MARIÁN
MILAN
MILOŠ
PETER
TEODOR
ERIKA
KAPSDORFEROVÁ
KAPTUR
KAPTUR
KAPUSCINSKÁ
KAPUSTA
KAPUSTA
KAPUSTA
KAPUSTA
KAPUSTA
KAPUSTA
KAPUSTA
KAPUSTA
KAPUSTÍKOVÁ
8785
8786
MÁRIA
IVANA
KAPUSTINCOVÁ
KAPUSTOVÁ
8787
IVETA
KAPUSTOVÁ
8788
JANA
KAPUSTOVÁ
8789
JARMILA
KAPUSTOVÁ
8790
8791
EDUARD
JÁN
KARABA
KARABA
8792
MARIÁN
KARABA
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
ANTON
KATARÍNA
MÁRIA
ZDENKA
ELENA
MARTA
JÚLIUS
BOŽENA
KARABINOŠ
KARABINOŠOVÁ
KARABINOŠOVÁ
KARABINOŠOVÁ
KARABOVÁ
KARABOVÁ
KARÁCSONY
KARAFFOVÁ
8801
8802
JOZEF
ANNA
KARAFFY
KARAFFYOVÁ
8803
8804
8805
ĽUBICA
CSILLA
PAVOL
KARAHUTOVÁ
KARAKÁNOVÁ
KARAKÓ
LNsP Liptovský Mikuláš
NZZ - PLPD
Ambulancia
všeobecného lekára pre
deti a dorast
Liptovský Mikuláš
Žiharec
pediatria
všeobecné lekárstvo
Bratislava
NsP sv. Jakuba n.o.
FNsP J. A. Reimana
VŠZ Nemocnica a.s.
NZZ - ambulancia PLD
NsP FDR - inter. klinika
NsP - chir. odd.
NsP F. D. Roosevelta
MFN
MFN - kl. ORL JLFUK
Univerzitná nemocnica
OFD Kardiocentra
FN
ZZS Banská Bystrica
Nemocnica a.s. - detské
odd.
Univerzitná nemocnica
NsP Brezno, n.o. interné odd.
Kapmed s.r.o. amb.všeob.lekára
Bardejov
Prešov
Košice - Šaca
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Skalica
Banská Bystrica
Martin
Martin
Martin
Banská Bystrica
Nitra
Banská Bystrica
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
chirurgia
ortopédia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Poprad
Martin
pediatria
neurčená odbornosť
Brezno
vnútorné lekárstvo
Bratislava
všeobecné lekárstvo
NZZ - Ambulancia VLDD
Neštátne zdrav.
zariadenie
NsP
NOÚ - Klinika
chirurgickej onkológie
Revúca
pediatria
Chtelnica
Piešťany
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
chirurgia
SEMBID s.r.o. - genetik Prešov
Nemocnica a.s.
Trebišov
NZZ - pediatria
AVILAB
NsP
JuvenaliaA s.r.o.
NZZ - PLPD
NÚTPCHaHCH - RDG
odd.
MR Poprad s.r.o.
Prešov
Košice
Bratislava
Dunajská Streda
Trebišov
pediatria
klinická mikrobiológia
neurčená odbornosť
pediatria
všeobecné lekárstvo
Vyšné Hágy
Poprad
rádiológia
rádiológia
PRAKMED,s.r.o. amb.všeobecného lekára Košice
Respiro-Medical s.r.o.
lekárska genetika
neurčená odbornosť
Kráľovský Chlmec
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
8806
8807
8808
8809
8810
8811
PAVOL
VILMA
ANDREJ
MONIKA
MICHAIL
IOANNIS
KARAKÓ
KARAKOVÁ
KARAMAN
KARAMANOVÁ
KARANGELIS
KARANTZOUVALIS
8812
AŠOT
KARAPETIAN
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
PAVOL
RUDOLF
MICHAL
VLADIMÍR
IVANA
MIROSLAVA
RADANA
ALENA
GABRIELA
JANKA
KARAS
KARAS
KARÁSEK
KARÁSEK
KARÁSKOVÁ
KARÁSKOVÁ
KARÁSKOVÁ
KARASOVÁ
KARASOVÁ
KARASOVÁ
8823
8824
MARIANA
RENÁTA
KARASOVÁ
KARASOVÁ
8825
8826
SLÁVKA
VIERA
KARASOVÁ
KARASOVÁ
8827
8828
8829
8830
8831
8832
8833
JAROSLAV
JOZEF
KATARÍNA
PAVOL
IVAN
MÁRIA
ZUZANA
KARAŠ
KARAŠ
KARAŠINSKÁ
KARAŠINSKÝ
KARBULA
KARCAGIOVÁ
KARCHŇÁKOVÁ
8834
8835
8836
8837
BRONISLAVA
LADISLAV
JÁN
JAROSLAV
KARCHOVÁ
KARDOS
KARDOŠ
KARDOŠ
8838
8839
MAREK
DANIELA
KARDOŠ
KARDOŠINCOVÁ
8840
EMÍLIA
KARDOŠOVÁ
8841
8842
GABRIELA
JANKA
KARDOŠOVÁ
KARDOŠOVÁ
8843
JARMILA
KARDOŠOVÁ
RESPIRO-MEDICAL
s.r.o.
Kráľovský Chlmec
pneumológia a ftizeológia
I. interná klinika SZU
NZZ - intená amb.
Bratislava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Zvolen
neurológia
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Košice
Dolná Maríková
Prešov
Považská Bystrica
vnútorné lekárstvo
kardiológia
chirurgia
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
NZZ - pediatria+ nefr.
B. Braun Avitum s.r.o.
JARU s.r.o.
1. súkromná nemocnica neur. odd.
NsP
Rádiologické oddlenie
NsP A. Leňa Humenné,
n.o.
APLPD
LOGMAN a.s. hemodializačné odd.
Falck Záchranná a.s.
KK Neuro, s.r.o.
Ilava
Bratislava
Považská Bystrica
pediatria
nefrológia
pediatria
Košice - Šaca
Považská Bystrica
neurológia
neurológia
Humenné
Košice
klinická biochémia
všeobecné lekárstvo
Stará Ľubovňa
Košice
Žilina
nefrológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurológia
FN
NsP a.s.
Nemocnica a.s.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NsP Sv. Lukáša
NZZ - APDD
K - MED s.r.o
NÚSCH a.s. - detské
kardiocentrum
LVN a.s.
Trnava
Trebišov
Poprad
psychiatria
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
Bojnice
Galanta
Hranovnica
Považská Bystrica
neurčená odbornosť
oftalmológia
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
Košice
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
FMC - dialyzačné služby
Kardiocentrum Nitra
s.r.o.
NZZ, PLPD
NZZ - detská kardiolog.
amb.
Rožňava
nefrológia
Nitra
Považská Bystrica
kardiológia
všeobecné lekárstvo
Čadca
kardiológia
NZZ - Súkromná
neurologická amb.
Gastroenterologická
ambulancia
JARU s.r.o.
FNLP
SPOLEX s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
SPOLEX s.r.o
všeobecné lekárstvo
8844
KRISTÍNA
KARDOŠOVÁ
NZZ - PLPD
8845
8846
MÁRIA
VALÉRIA
KARDOŠOVÁ
KARDOŠOVÁ
GYNEKOLÓG M.K. s.r.o. Humenné
gynekológia a pôrodníctvo
8847
8848
8849
8850
ZUZANA
ĽUBICA
RÓBERT
MÁRIA
KARDOŠOVÁ
KARDOŠOVÁ
KARDOŠŠ
KARETKOVÁ
DFNsP + LF UK - detská
dermatovener.ambul.
Bratislava
K - MED s.r.o.
Považská Bystrica
Endomed s.r.o.
Vranov nad Topľou
neurčená odbornosť
pediatria
vnútorné lekárstvo
8851
HOKER
KARIM AZIZ
8852
ZLATA
KARIMOVÁ
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
VILMA
ANDREJ
MAGDALÉNA
JÁN
MARTIN
JANA
MONIKA
KARISNÁ
KARKALÍK
KARKOVÁ
KARLÍK
KARLÍK
KARLÍKOVÁ
KARLÍKOVÁ
8860
8861
8862
ANTON
ALŽBETA
VIERA
KARLUBÍK
KARLUBÍKOVÁ
KARLUBÍKOVÁ
8863
8864
8865
8866
OLGA
MAREK
ANEŽKA
RENATA
KARMANETS
KARNIŠ
KARNIŠOVÁ
KARNIŠOVÁ
8867
8868
8869
8870
8871
JÁN
EDITA
DIRK
JAROSLAV
MILAN
KÁROLYI
KAROLYOVÁ
KAROVIČ
KAROVIČ
KAROVIČ
8872
MÁRIA
KAROVIČOVÁ
8873
MÁRIA
KAROVIČOVÁ
8874
SOLOMIA
KAROVIČOVÁ
8875
8876
8877
DARINA
LENKA
RUDOLF
KAROĽOVÁ
KAROĽOVÁ
KÁRPÁTI
8878
SERGEJ
KARPENKO
Centrum mentálneho
zdravia Matka s.r.o.
NZZ - ambul.detského
lekára
ŽILPO s.r.o. gynekológia a
pôrodníctvo
LFUK
Svit
Bratislava
psychiatria
Liptovský Hrádok
pediatria
Žilina
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
II. neurologická klinika
Univerzitná nemocnica
Medifera s.r.o.
NZZ - amb. všeobecného
lekára
ProCare a.s.
FN - interná klinika
Psychiatrická nemocnica
n.o.
Nemocnica a.s.
HPL s.r.o.
NsP FDR
NsP n.o. - chirurg. a odd.
úrazovej chirurgie
Nemocnica sv.Lukáša
LKH Wiener Neustadt
Bratislava
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Močenok
Žiar nad Hronom
Trnava
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Michalovce
Poprad
Bratislava
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
klinická mikrobiológia
klinická mikrobiológia
Kráľovský Chlmec
Galanta
Rakúsko
chirurgia
vnútorné lekárstvo
NsP F. D. Roosevelta
Sanatórium MEDIUS
s.r.o.
NZZ - neurológia a
detská neurológia
NZZ - dermatovener.
amb.
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
VOÚ a.s.
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
Bratislava
plastická chirurgia
Banská Bystrica
neurológia
Bratislava
dermatovenerológia
Svidník
Košice
chirurgia
neurčená odbornosť
Rožňava
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
KARPENKO s.r.o. amb.FBLR
8879
JARMILA
KARPENKOVÁ
8880
KATARÍNA
KARPINSKÁ
8881
8882
8883
JOZEF
EVA
ROMAN
KARPINSKÝ
KARTALOVÁ
KARTAVTSEV
8884
8885
8886
8887
8888
BEATA
MARIÁN
VLADIMÍR
PATRIK
MATIULLAH
KARTOUSOVÁ
KARVAJ
KARVAJ
KARVAN
KARWANDGAR
8889
8890
ZSOLT
MARIANA
KÁSA
KASÁČOVÁ
8891
8892
AURÉLIA
PETRA
KASAJOVÁ
KASALOVÁ
8893
8894
8895
ĽUBOMÍRA
PETER
ANNA
KASALOVÁ
KASAN
KASANICKÁ
8896
NATÁLIA
KASANOVÁ
8897
8898
YULIYA
JÁN
KASINCHUK
KASINEC
8899
ANNA
KASOVÁ
8900
SILVIA
KÁSOVÁ
8901
JÚLIUS
KASPER
8902
8903
8904
8905
EVA
VIERA
IVAN
LADISLAV
KASPEROVÁ
KASPEROVÁ
KASTLER
KASZÁS
8906
8907
IGOR
DUŠAN
KATANČÍK
KATANÍK
8908
MIROSLAV
KATIAL
8909
8910
ANNA
JURAJ
KATIALOVÁ
KATINA
KARPENKO s.r.o. inter.amb.
NZZ Imunoalergologická amb.
Karpinský s.r.o. psychiatrická amb.
NZZ - PLPD
Forlife n.o.
Detská ambulancia
Motýlik s.r.o.
NsP
NZZ - detská ambul.
SZU, UNB - klinika
pneumológie a
ftizeológie,JIS
NsP
Ambulancia praktického
lekára
NZZ - interná a
nefrol.ambul.
UNB -Ružinov
Klinická biochémia
Rožňava
vnútorné lekárstvo
Spišská Nová Ves
klinická imunológia a alergológia
Rožňava
Rožňava
Komárno
Bratislava
Nové Zámky
Nové Zámky
psychiatria
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
kardiológia
pediatria
Bratislava
Rimavská Sobota
pneumológia a ftizeológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Krásno nad Kysucou
všeobecné lekárstvo
Dunajská Streda
Bratislava
Trnava
vnútorné lekárstvo
klinická onkológia
klinická biochémia
+
Trnava
NsP sv. Cyrila a Metoda
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
Sociálna poisťovňa
Preventis s.r.o. poliklinika Východ
FNsP FDR - II.interná
klinika
UNB Stare Mesto - odd.
kardiológie
Bratislava
neurčená odbornosť
Svidník
Michalovce
neurčená odbornosť
chirurgia
Košice
všeobecné lekárstvo
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
Bratislava
kardiológia
FNsP F. D. Roosevelta
FN
Banská Bystrica
Bratislava
neurčená odbornosť
kardiológia
SANAT PLUS s.r.o.
GASTROENT s.r.o. gastroenter. amb.
NsP sv. Jakuba n.o.
Levice
reumatológia
Prešov
Bardejov
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
NZZ - ortopedická ambul. Poprad + Vysoké Tatry
Neštátna očná
ambulancia
Poprad
FN
Trnava
ortopédia
oftalmológia
úrazová chirurgia
8911
PETER
KATINA
8912
8913
8914
HELENA
FRANTIŠEK
ILDIKÓ
KATINOVÁ
KATONA
KATONOVÁ
8915
8916
8917
8918
8919
8920
LÍVIA
JANA
KATARÍNA
MARTA
EVA
EVA
KATONOVÁ
KATRENIAKOVÁ
KATRENIAKOVÁ
KATRÍKOVÁ
KATRLÍKOVÁ
KÁTROVÁ
8921
8922
8923
8924
IGOR
IVETA
MAGDALÉNA
MÁRIA
KATUŠČÁK
KATUŠČÁKOVÁ
KATUŠČÁKOVÁ
KATUŠČÁKOVÁ
8925
TATIANA
KATUŠČÁKOVÁ
8926
8927
8928
ALŽBETA
JURAJ
EVA
KATUŠOVÁ
KAUSITZ
KAUTNIKOVÁ
8929
8930
PETER
NATÁLIA
KAUZÁL
KAVALČÍKOVÁ BOGDAŇOVÁ
8931
8932
8933
8934
ELENA
MIROSLAV
VLADIMÍR
MARTA
KAVCOVÁ
KAVEC
KAVEC
KAVECKÁ
8935
8936
MARIÁN
VOJTECH
KAVEČANSKÝ
KAVEČANSKÝ
8937
8938
DENISA
ZUZANA
KAVKOVÁ
KAVKOVÁ
8939
8940
PETER
JÁN
KAVUĽA
KAYSER
8941
8942
8943
8944
8945
8946
8947
VLADIMÍR
EVA
HANA
ALENA
ABDOLSALAM
KATARÍNA
JOZEF
KAYSER
KAYSEROVÁ
KAYSEROVÁ
KAZATELOVÁ
KAZEMI JAHROMI
KAZEMI JAHROMI
KAZÍK
PETMED spol.s.r.o. Prakt. lekár pre dosp.
HELAPRAKT, spol.s.o. PLPD
NZZ - PLPD
NZZ - interná amb.
Topoľčany
všeobecné lekárstvo
Topoľčany
Sládkovičovo
Galanta
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
NsP - psychiatrické odd.
FNsP F. D. Roosevelta
NZZ
FN - odd. rádiológie
DFNsP
Mestská poliklinika
Martinské centrum
gastroenterológie s.r.o.
MFN - očná klinika
Nové Zámky
Banská Bystrica
Vranov nad Topľou
Trenčín
Bratislava
Sereď
psychiatria
neurológia
všeobecné lekárstvo
rádiológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Martin
Martin
gastroenterológia
oftalmológia
VSŽ Nemocnica a.s.
Martinské Centrum
Gastroenter. s.r.o.
Impax Nephroclinic
Štúrovo
OÚ sv. Alžbety, s.r.o.
RETINA s.r.o.
NZZ - gynekolog. amb. II,
PK, Causagyn, s.r.o.
NsP
Jesseniova LF UK a
MFN
NZZ - PLPD
Eli Lilly Slovakia s.r.o.
NsP
UN LP II. chirurgická
klinika
DFN - ORL ambul.
Košice
neurológia
Martin
gastroenterológia
Štúrovo
Bratislava
Košice
všeobecné lekárstvo
nukleárna medicína
oftalmológia
Bytča
Považská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Martin
Považská Bystrica
Bratislava
Považská Bystrica
pneumológia a ftizeológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
hematológia a transfuziológia
Košice
Košice
plastická chirurgia
otorinolaryngológia
Pľúcna ambulancia s.r.o.
NsP
Nemocnica a.s. - ORL
odd.
NsP - ortop. odd.
FN - kl. telových.
lekárstva
NZZ
UNB
FNsP
NsP n.o. - RDG odd.
NsP n.o. - RDG odd.
FN - očná ambul.
Poprad
Bojnice
pneumológia a ftizeológia
dermatovenerológia
Poprad
Galanta
otorinolaryngológia
ortopédia
Bratislava
Sereď
Bratislava
Žilina
Topoľčany
Topoľčany
Nitra
telovýchovné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
klinická imunológia a alergológia
pediatria
rádiológia
rádiológia
oftalmológia
Liečebné štúdio
NEOPROT
FNsP J. A. Reimana
FNsP - I. klin. geriatrie
UN LP - odd. klin.
farmakológie
VÚ 4374
Poliklinika
UNM - infekčná klinika
Fakulta zdravotníctva
FNsP - gyn.-pôr. odd.
FN - gyn-pôr. klinika
FN - ORL ambul.
Psychiatrická amb.
Olympia - zdravie, s.r.o.
Bratislava
Prešov
Bratislava
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
neurčená odbornosť
Košice
Martin - Podháj
Martin
Martin
Trenčín
Prešov
Trenčín
Trenčín
Bratislava
Zvolen
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
gastroenterológia
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
psychiatria
kardiológia
Čadca
vnútorné lekárstvo
Lučenec
Bratislava
Trebišov
Ružomberok
radiačná onkológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Deutschland
psychiatria
FN LP IV. interná klinika
REIMANUS s.r.o. - RDG
odd.
MUDr. Jozef Kašuba
s.r.o. - gynekolog. amb.
Sono-Kašuba, s.r.o.
Ortek s.r.o. ortopedická
ambulancia
NsP
Klinická Biochémia s.r.o.,
OKM
Košice
vnútorné lekárstvo
Prešov
rádiológia
Zlaté Moravce
Martin
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
Zvolen
Žillina
ortopédia
rádiológia
Žilina
klinická mikrobiológia
Rádiológia Kysuca s.r.o.
Klinická biochémia s.r.o.,
OKM
FNsP
FNsP
FNsP - urologické odd.
Kysucké Nové Mesto
rádiológia
Žillina
Košice
Košice
Žilina
klinická mikrobiológia
chirurgia
chirurgia
urológia
NsP - ORL odd.
Liptovský Mikuláš
otorinolaryngológia
Sociálna poisťovňa
Piešťany
posudkové lekárstvo
8948
8949
8950
JÚLIUS
ADRIANA
PETRA
KAZIMÍR
KAZIMÍROVÁ
KAZIMÍROVÁ
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
ADRIANA
ĽUBOMÍR
MIROSLAVA
ĽUDMILA
MARIÁN
PAVEL
PETER
ANNA
NATÁLIA
MILOTA
KAŠAIOVÁ
KAŠÁK
KAŠÁKOVÁ
KAŠÁKOVÁ
KAŠČÁK
KAŠČÁK
KAŠČÁK
KAŠČÁKOVÁ
KAŠČÁKOVÁ
KAŠICOVÁ
8961
MARTA
KAŠÍKOVÁ
8962
8963
8964
8965
ANDREA
MARTIN
ANNA
PATRIK
KAŠINSKÁ
KAŠKO
KAŠKOVÁ
KAŠOVIČ
Kysucká nemocnica s
poliklinikou - interné odd.
NsP n.o. - odd.
rádioterapia
FN
NsP
ÚVN SNP
8966
8967
ZUZANA
PETER
KAŠPAROVÁ
KAŠPER
DFNsP + FNsP psychiatr. odd. + ambul.
St. Bernhard hospital
8968
MARIANA
KAŠPERANOVÁ
8969
VLADIMÍR
KAŠPRIŠIN
8970
8971
JOZEF
JOZEF
KAŠUBA
KAŠUBA
8972
8973
ELENA
JOZEF
KAŠUBOVÁ
KAŠŠA
8974
PETER
KAŠŠA
8975
DANIELA
KAŠŠAYOVÁ
8976
8977
8978
8979
8980
8981
8982
8983
MÁRIA
VLADIMÍR
JANA
PAVEL
ZUZANA
IGOR
RIC
IVANA
KAŠŠOVÁ
KAŤUCH
KAŤUCHOVÁ
KAŽÍK
KAŽÍKOVÁ
KAŽMÉR
KEALOHA
KEBLOVSKÁ
8984
8985
DANA
DANA
KEBLÚŠKOVÁ
KEBLÚŠKOVÁ
8986
MIROSLAV
KECER
8987
ANNAMÁRIA
KECEROVÁ
8988
MÁRIA
KECEROVÁ
8989
8990
ZUZANA
VLASTA
KECEROVÁ
KECLÍKOVÁ
8991
IVAN
KECSKÉS
8992
8993
8994
8995
8996
8997
8998
8999
ZLATICA
PETER
DANIEL
STANISLAVA
JOZEF
ANNA
IGOR
JÁN
KECSKÉSOVÁ
KECZER
KEDER
KEDEROVÁ
KEDŽUCH
KEČKEŠOVÁ
KEHER
KEHER
9000
JANA
KEHEROVÁ
9001
9002
9003
9004
JANA
ĽUBOŠ
DANA
ADRIANA
KEHEROVÁ
KEKEŇÁK
KEKEŠIOVÁ
KELECSÉNYIOVÁ
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
DUŠAN
JÁN
MARIAN
MARTIN
JANA
VALÉRIA
ZDENA
MONIKA
DAŠA
JOZEF
KELEMEN
KELEMEN
KELEMEN
KELEMEN
KELEMENOVÁ
KELEMENOVÁ
KELEMENOVÁ
KELEMENTOVÁ
KELÉNYOVÁ
KELLER
9015
9016
9017
9018
VIKTÓRIA
MICHAL
ALEXANDRA
KATARÍNA
KELLER
KELLNER
KELLNEROVÁ
KELLNEROVÁ
ROBIN LOOK s.r.o. Centrum mikrochirurgie
oka
NZZ - D.A.D med.s.r.o.
Záchranná služba KE RLP
Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
oftalmológia
Michalovce
urgentná medicína
Košice
posudkové lekárstvo
NZZ - detská endokrinol.
a diabet. amb.
Dolný Kubín
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
Košice
FNsP - odd. radiač. a
klinickej onkológie
NZZ - ambulancia pre
deti a dorast
ŽNsP - reumat. ambul.
OÚSA - gynekl. ambul.
FNsP
NZZ
FN
NZZ - chirurgická amb.
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o.
VLD-MUDr. Jana
Keherová s.r.o. - PLPD
I. interná kl. LFUK
OÚSA - KRO
NsP sv. Lukáša
endokrinológia
neurológia
Žilina
neurčená odbornosť
Komárno
Košice
Bratislava
Bratislava
pediatria
reumatológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Handlová
Trnava
Žiar nad Hronom
pediatria
chirurgia
chirurgia
pediatrická endokrinológia a
diabetológia, poruchy látkovej
premeny a výživy
Piešťany
GYNONK s.r.o.
STOMINNER s.r.o.
Poprad
Dudince
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
radiačná onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
FNsP - OAIM
Sociálna poisťovňa
NsP n.o. - interné odd.
Žilina
Bratislava
Brezno
anestéziológia a intenzívna medicína
posudkové lekárstvo
vnútorné lekárstvo
NsP
Synlab, s.r.o.
VÚSCH a.s.
VK-MED s.r.o. - ambul.
všeob. lekára
Zvolen
Bratislava
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
klinická biochémia
neurčená odbornosť
Turňa nad Bodvou
všeobecné lekárstvo
NMO a.s.
NZZ
Bratislava
Rimavská Sobota
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
Žiar nad Hronom
Bratislava
Bratislava
Galanta
9019
9020
9021
9022
9023
JANA
EVA
PETRA
SLAVOMÍR
DANIELA
KELOVÁ
KEMENÍKOVÁ
KEMÉNYOVÁ
KEMKA
KEMKOVÁ
BENEVITA s.r.o. neurolog. amb.
Univerzitná nemocnica
FN - I. neurologická kl.
NsP - RTG odd.
NsP FDR
Modra
Bratislava
Bratislava
Brezno
Banská Bystrica
9024
9025
9026
9027
MÁRIA
JANA
RÓBERT
PETER
KEMKOVÁ
KENDEOVÁ
KENDERA
KENDERESSY
Poliklinika - odd. FBLR
UNLP
ŠÚDTaRCH
DFNsP
Banská Bystrica
Košice
Vysoké Tatry
Banská Bystrica
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
BOHUSLAV
MARTIN
ESTERA
IVONA
JOZEF
FRANTIŠEK
DANICA
KENDRA
KENDRA
KENDROVÁ
KENDROVÁ
KENDROVSKÝ
KÉNESY
KENÍŽOVÁ
Kúpele a.s.
Wexham Park Hospital
NZZ - pediatria
Nemocnica a.s. - OAIM
Sociálna poisťovňa
NZZ - pediatria, PLK
Vyšné Ružbachy
Great Britain
Košice
Košice - Šaca
Košice
Štúrovo
9035
PETER
KENTOŠ
9036
9037
ERIKA
ONDREJ
KENTOŠOVÁ
KÉPES
9038
9039
9040
9041
ERIKA
DUŠAN
INGRID
MÁRIA
KÉPEŠIOVÁ
KEPIČ
KEPKOVÁ
KERAKOVÁ
9042
9043
9044
MÁRIA
MICHAL
MÁRIA
KERDÍKOVÁ
KEREKANIČ
KEREKESOVÁ
9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
ROMAN
ELENA
JOZEF
MÁRIA
JANA
MARIAN
PETER
VALÉRIA
KEREKEŠ
KEREKOVÁ
KEREŠKÉNI
KEREŠKÉNIOVÁ
KERLIK
KERN
KERN
KERNÁ
9053
VALÉRIA
KERNÁ
9054
JOZEF
KERNÁČ
9055
9056
9057
MARTA
ANNA
INGRID
KERNEROVÁ
KERNIOVÁ
KERNOVÁ
NEDÚ n.o. - endokrinol.
odd.
SZ & K PEDIATRIA
s.r.o.
NaP
FNsP - klinika
vnút.lekárstva
Poliklinika Pro Care a.s.
NsP n.o. - očné odd.
Detská fakultná
nemocnica
VÚSCH a.s.
FNsP J. A. Reimana
Nemocničná a.s. - OAIM
NsP
RÚVZ
ÚVN SNP
RÚVZ
NZZ - gyn. amb. Mier
NsP
MFN
MFN - odd. plastickej
chirurgie
Nemocnice a polikliniky
n.o. - OAIM
Poliklinika Nova Med
s.r.o.
NsP - int. odd. A
NsP a.s.
neurológia
neurčená odbornosť
neurológia
rádiológia
pneumológia a ftizeológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
posudkové lekárstvo
pediatria
Ľubochňa
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Novosad
Rimavská Sobota
pediatria
dermatovenerológia
Nové Zámky
Košice
Rimavská Sobota
neurčená odbornosť
kardiológia
oftalmológia
Bratislava
Košice
Prešov
chirurgia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Malacky
Topoľčany
Dolný Kubín
Ružomberok
Banská Bystrica
Spišská Nová Ves
Bratislava
Martin
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Martin
plastická chirurgia
Banská Štiavnica
anestéziológia a intenzívna medicína
Banská Bystrica
Levice
Spišská Nová Ves
plastická chirurgia
vnútorné lekárstvo
klinická onkológia
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
psychiatria
9058
9059
9060
TATIANA
JOZEF
MARIÁN
KERNOVÁ
KERNÝ
KERTÉS
9061
PETER
9062
9063
9064
9065
Martin
Nitra
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
KERTES
JLFUK
FN - KAIM
CVIMED s.r.o. - urolog.
ambul.
Bratislava
urológia
MARTA
ADAM
KÁLMÁN
HELENA
KERTÉSOVÁ
KERTÉSZ
KERTÉSZ
KERTÉSZOVÁ
NZZ - detská ambulancia
NZZ - psychiat. ambul.
NsP - odd. kardiológia
NZZ - PLPDD
Močenok
Komárno
Dunajská Streda
Galanta
pediatria
psychiatria
neurológia
pediatria
9066
9067
9068
PAVOL
IVAN
VIOLA
KERTYS
KERUM
KERUMOVÁ
Bratislava
Bojnice
Prievidza
klinická imunológia a alergológia
urológia
posudkové lekárstvo
9069
9070
DANA
LUCIA
KERUĽ-KMECOVÁ
KERUĽ-KMECOVÁ
Medical Project VIP s.r.o.
NsP - urolog. odd.
Sociálna poisťovňa
Letecká vojenská
nemocnica a.s.
UNLP - I. KAIM
Košice
Košice
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
9071
ERIKA
KESELIOVÁ
9072
9073
9074
JURAJ
IVICA
LEILA
KESZEGH
KESZEGHOVÁ
KETABCHI
9075
9076
9077
NIKOLETA
DOMINIKA
MILAN
KEVÉLY TÓTHOVÁ
KEVICKÁ
KEĽO
9078
SOŇA
KEŠELÁKOVÁ
9079
9080
9081
9082
9083
9084
PETER
SOŇA
HUSSAM MOHAMED AHMED
ABDULELAH
ZAKA
SANTIA
KEŠEĽÁK
KEŠJAROVÁ
KHAIRI
KHALAF
KHAN
KHANOVÁ
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
TATIANA
DANIEL
ANASTASIIA
MAKSYM
ABDOLHAMID
DAWOOD
MÁRIA
KHANOVÁ
KHANSA
KHOLODENKO
KHOLODENKO
KHOSHAB
KHWAJA
KIAČIKOVÁ
9092
DRAHOMÍR
9093
9094
MÁRIA
ZUZANA
KM Management s.r.o. gastroent. a hepat.centr. Nitra
Leading Clinical
Research a.s.
Bratislava
NÚTaRCH
Bratislava
FN - klin. anestez. a
inten. medicíny
FNsP - kl. popálenín
gastroenterológia
neurčená odbornosť
klinická imunológia a alergológia
Nitra
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
MEDISON s.r.o.
Letecká vojenská
nemocnica - RDG
ÚDZS
Košice
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
Košice
Bratislava
rádiológia
neurčená odbornosť
FNsP
SANTMED, s.r.o. Ambul. pre deti a dorast
Žilina
neurčená odbornosť
Čadca
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Ružomberok
Stropkov
Trenčín
KIANIČKA
NsP n.o.
NsP n.o.
ÚVN SNP
OZS II
FN
CDZ s.r.o. - gyn.-pôrod.
ambul.
pediatria
chirurgia
neurčená odbornosť
chirurgia
neurológia
všeobecné lekárstvo
neurológia
Žilina
gynekológia a pôrodníctvo
KIANIČKOVÁ
KIBRITOVÁ
CDZ s.r.o. - psych. amb. Žilina
NsP a.s.
Spišská Nová Ves
psychiatria
neurčená odbornosť
9095
RENÁTA
KICOVÁ
9096
VLADIMÍR
KIČIK
9097
VLADIMÍR
KIČIK
9098
9099
EVA
MILAN
KIČIKOVÁ
KIČINKO
9100
9101
9102
9103
JANA
MILOŠ
TOMÁŠ
MÁRIA
KIČINOVÁ
KIČKA
KIČKA
KIČKOVÁ
9104
9105
9106
MARTA
INGRID
IGOR
KIČKOVÁ
KIESELOVÁ
KILÁR
9107
9108
9109
ANDREA
LÝDIA
MAGDALÉNA
KILÁROVÁ
KILÁROVÁ
KILÁROVÁ
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
KORNÉLIA
MIROSLAV
ADRIANA
MÁRIA
RÓBERT
ANDREA
MARIANNA
KILÁRSKA
KILIAN
KILIANOVÁ
KILIANOVÁ
KILÍK
KILÍKOVÁ
KILÍKOVÁ
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
ZDENKO
BOŽENA
MARIANA
JANA
ANDREA
JOZEF
DANIEL
DANA
KILLINGER
KILVÁDYOVÁ
KIMÁK-FEJKOVÁ
KIMIJANOVÁ
KINCELOVÁ
KINCZER
KINDERNAY
KINDERNAYOVÁ
9125
JANA
KINDLOVÁ
9126
JÁN
KIŇO
9127
9128
SOŇA
TERÉZIA
KIŇOVÁ
KIŇOVÁ
9129
ANNA
KIRÁLOVÁ
Sobrance
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Humenné
klinická farmakológia
Humenné
neurológia
Humenné
Sečovce
dermatovenerológia
urológia
Košice
Košice
Košice
patologická anatómia
chirurgia
urológia
Košice
Nitra
Košice
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
klinická onkológia
Košice
Zlaté Klasy
Košice
neurčená odbornosť
pediatria
všeobecné lekárstvo
Košice
Liptovský Mikuláš
Košice
lekárska genetika
úrazová chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
FNLP - I. chirurgická kl.
FNLP - neon.odd.
NsP sv. Barbory a.s.
LF UK, UNB - V.interná
klinika
NZZ
Sociálna poisťovňa
NZZ - PLPD
Košice
Košice
Rožňava
chirurgia
neonatológia
neurčená odbornosť
Bratislava
Podbrezová
Prešov
Bratislava
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
NZZ - PLPD
NsP
NZZ - PLPD
LFUK - klinika
pracovného lekárstva a
toxikológie
MEDKI, s.r.o. amb.prakt.lekára
I. Interná klinika UNB a
LFUK
Tekovské Lužany
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
všeobecné lekárstvo
rádiológia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
neurčená odbornosť
Piešťany
všeobecné lekárstvo
Bratislava
endokrinológia
Nitra
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Regionálna nemocnica
n.o.
VšZP OZaR krajská
pobočka
Nemocnica A. Leňa n.o.
NZZ - privátna kožná
amb.
URTICOL s.r.o.
CYTOLAB,s.r.o. patológia
I. chirurgická klinika
UNLP - urologické odd.
DFN - odd. detskej
neurológie
Derma - beauty s.r.o
FNLP - I. chirurgická kl.
MUDr. Magdaléna
Kilárová NZZ - PLPD
NZZ
NZZ . amb.všeob.lekára
SEMBID s.r.o. amb.lekárskej genetiky
Liptovská NsP
UNLP - I. KAIM
Fakultná nemocnica klinika FBLR
9130
ILIANA
KIRÁLYOVÁ
9131
9132
9133
9134
9135
BOŽENA
OĽGA
ŠTEFAN
KARIN
MARIO
KIRAĽVARGOVÁ
KIRÁĽVARGOVÁ
KIRINOVIČ
KIRINOVIČOVÁ
KIRKA
9136
9137
LÝDIA
JURAJ
KIRKOVÁ
KIRŇÁK
9138
9139
ĽUDMILA
MARYNA
KIRONSKÁ
KIRSANOVA
9140
9141
PETER
RÓBERT
KIRSCH
KIRSCH
9142
9143
9144
9145
9146
9147
MARTA
PETER
IRMA
MONIKA
BEÁTA
RENATA
KIRSCHNER
KIRSCHNER
KIRSCHNEROVÁ
KIRSCHOVÁ
KISÁ
KISÁ
9148
JUDITA
KISANTALOVÁ
9149
9150
9151
JANA
ANNA
FRANTIŠEK
KISEĽOVÁ
KISS
KISS
9152
9153
9154
JÁN
JÚLIUS
LÁSZLÓ
KISS
KISS
KISS
9155
9156
MIKULÁŠ
TATIANA
KISS
KISS-TÓTHOVÁ
9157
9158
9159
9160
9161
9162
ALŽBETA
EVA
GABRIELA
KATARÍNA
SILVIA
VIERA
KISSOVÁ
KISSOVÁ
KISSOVÁ
KISSOVÁ
KISSOVÁ
KISSOVÁ
9163
9164
ŽOFIA
KATARÍNA
KISSOVÁ
KISZELOVÁ
Psychiatrická klinika UNB Bratislava
Železničné zdravotníctvo
s.r.o. ŽNsP - OAIM
Košice
UN LP - detská klinika
Košice
psychiatria
NZZ - PLPD
NsP
NsP Piešťany,
doliečovacie odd.
DFNsP
Nem. Š. Kukuru,
odd.onkolog. a rátioter.
NsP
VÚSCH a.s. - klinika
kardiológie
NsP, očné odd.
MEDIKIRSCH, s.r.o. PLPDD
VšNsP - infekčné odd.
NZZ
DFN - III.KPAIM
FNsP
Chir-Medica s.r.o.
Zbehy
Piešťany
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Piešťany
Bratislava
vnútorné lekárstvo
chirurgia
Michalovce
Myjava
klinická onkológia
neurčená odbornosť
Košice
Lučenec
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
Spišská Belá
Lučenec
Lučenec
Košice
Bratislava
Kysucké Nové Mesto
pediatria
infektológia
psychiatria
pediatria
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
NZZ - Ambulancia PLPD
UNLP - odd. klin.
imunolog. a alergo.
NsP
URO-KOM s.r.o
Sociálna poisťovňa pobočka DS
NZZ - ambul.chirurgie
Chrenovec - Brusno
dorastové lekárstvo
Košice
Dunajská Streda
Komárno
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
urológia
Dunajská Streda
Želiezovce
posudkové lekárstvo
chirurgia
Bratislava
Trenčín
chirurgia
geriatria
Bratislava
Neded - Vlčany
Košice
Bratislava
Bratislava
Nitra
dermatovenerológia
pediatria
infektológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Košice
Košice
pediatria
neurčená odbornosť
NUSCH a.s. kardiochirurg.odd.
FN - geriatrické odd.
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
MEDIKISS,s.r.o
DFN - infekčné odd.
Nemocnica sv. Michala
NsP
FN - interná klinika
MEDKISS s.r.o. Ambulancia pre deti a
dorast
FNLP
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
Klinika úrazovej chirurgie
LFUPJŠ a FNLP
Košice
úrazová chirurgia
KM-MED s.r.o. - pediatria Krompachy
pediatria
NZZ -Urologická
ambulancia
NZZ - pediatria
Interná medicína ,s.r.o
Prievidza
Nedožery - Brezany
Prešov
urológia
pediatria
vnútorné lekárstvo
FNLP - IV. interná klinika
1. súkromná nemocnica
a.s.
DFNsP
RLP
Špecializovaná
geriatrická nemocnica
NsP a.s.
ŽNsP
REIMANUS s.r.o.
Košice
vnútorné lekárstvo
Košice
Bratislava
Svidník
anestéziológia a intenzívna medicína
nefrológia
neurčená odbornosť
Bratislava
Spišská Nová Ves
Košice
Prešov
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
kardiológia
JESSENIUS a.s.
Nitra
rádiológia
KIŠOVÁ
BOZPO s.r.o.
Prievidza
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
Psychiatrická nemocnica
P. Pinela - II. psych. kl.
mužské odd.
Pezinok
psychiatria
NsP - Vaše Zdravie n.o.
MoDoc s.r.o
FN - traumatolog. odd.
MC Medicinske centrum
s.r.o.
FNsP
NsP
NZZ
neurológia
otorinolaryngológia
úrazová chirurgia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
vnútorné lekárstvo
hematológia a transfuziológia
pediatria
9165
MIROSLAV
KITKA
9166
9167
MÁRIA
SILVIA
KITKOVÁ
KITKOVÁ
9168
9169
9170
VLADIMÍR
GABRIELA
HELENA
KITTEL
KITTELOVÁ
KIZÁKOVÁ
9171
LUCIA
KIZEKOVÁ
9172
9173
9174
MARTINA
ZUZANA
VOLODYMYR
KIZEKOVÁ
KIZEKOVÁ
KIZYMA
9175
9176
9177
9178
9179
9180
9181
KATARÍNA
LUCIA
JANA
ALEXANDER
ELENA
DARINA
KATARÍNA
KIŠACOVÁ
KIŠÁKOVÁ
KIŠIDAYOVÁ
KIŠKO
KIŠOŇOVÁ
KIŠOVÁ
KIŠOVÁ
9182
VIERA
9183
LIBOR
KIŠŠ
9184
9185
9186
ERIK
IGOR
PETER
KIŠŠIMON
KIŠŠKA
KIŠŠKA
9187
9188
9189
9190
9191
EMÍLIA
ANDREA
ANITA
MARTA
PETRA
KIŠŠKOVÁ
KIŠŠOVÁ
KIŠŠOVÁ
KIŠŠOVÁ
KJOSEBONEVOVÁ
9192
ALEXANDER
KLABNÍK
9193
ANDREA
KLABNÍKOVÁ
9194
9195
GABRIELLA
PAVOL
KLABUZAI
KLACIK
9196
VLADIMÍR
KLACIK
Zvolen
Vráble
Nitra
Nitra
Nové Zámky
Dunajská Streda
Prievidza
3. súkromná nemocnica interné odd.
Bánovce nad Bebravou
Nemocnica Bánovce
s.r.o. - detské odd.
Bánovce nad Bebravou
vnútorné lekárstvo
pediatria
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
neurčená odbornosť
GYNMARE s.r.o. gynekl.ambul.
gynekológia a pôrodníctvo
Michalovce
9197
ANDREA
KLAČANSKÁ
9198
9199
INGRID
JURAJ
KLAČANSKÁ
KLAČANSKÝ
9200
9201
9202
9203
DANIEL
MIROSLAV
MARTA
ZUZANA
KLAČKO
KLAČKO
KLAČKOVÁ
KLAČKOVÁ
9204
9205
9206
9207
9208
LUCIA
MÁRIA
MARTA
DANIEL
JANA
KLAMOVÁ
KLAMPÁROVÁ
KLAMPÁROVÁ
KLÁNEK
KLÁNEKOVÁ
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
KATARÍNA
JÁN
GABRIEL
HENRICH
ALICA
KAMIL
KOLOMAN
MARTIN
MIROSLAV
KLAPÁČOVÁ
KLČ
KLEBAN
KLEČKA
KLEČKOVÁ
KLEIN
KLEIN
KLEIN
KLEIN
9218
MIROSLAVA
KLEIN
9219
9220
9221
9222
PETER
MÁRIA
EVA
IVANA
KLEIN
KLEINMANNOVÁ
KLEINOVÁ
KLEINOVÁ
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
LUCIA
MÁRIA
MÁRIA
VERONIKA
VLADIMÍRA
GABRIEL
MICHAL
JANA
9231
9232
9233
9234
9235
9236
SOŇA
LÍVIA
ZUZANA
CYRIL
VLADIMÍR
ĽUBOŠ
NsP pneumolog.ambulancia
NZZ - Nefrologická
ambulancia pre deti a
dorast
Topoľčany
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
nefrológia
FNsP - gyn.-pôrod. odd..
OÚSA s.r.o.
PROVITA BA s.r.o
SIZK, s.r.o.
Psychiatrická nemocnica
n.o.
NZZ - ambulancia PLDD
NZZ - očná amb.
NsP - oftalmológia
Kúpele a.s.
1. súkromná nemocnica
a.s. -lll.chir.klinika
LVN a.s.
NsP - OAIM
NsP
NsP
Žilina
Bratislava
Bratislava
Šaľa
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
vnútorné lekárstvo
Michalovce
Piešťany
Bratislava
Trenčín
Trenčianske Teplice
psychiatria
pediatria
oftalmológia
oftalmológia
neurológia
Košice - Šaca
Košice
Svidník
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
chirurgia
rádiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
urológia
vnútorné lekárstvo
Poprad
Bratislava
Bratislava
revízne lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
KLEINOVÁ
KLEINOVÁ
KLEINOVÁ
KLEINOVÁ
KLEINOVÁ
KLEISNER
KLEMAN
KLEMANOVÁ
Všeob. zdr. poisťovňa
Zdravotné stredisko
EMIMED, s.r.o.
Mount Isa Based
Hospital
ORTOPED s.r.o. ortoped. amb.
ÚDZS
EMIMED s.r.o
FNsP J. A. Reimana
ÚVN FN SNP neurol.klinika
NsP - odd. TaRCH
NsP
Nemocnica a.s.
NZZ - kožná ambulancia
NsP sv. Lukáša - OAIM
FN
FN - odd. FBLR
KLEMANOVÁ
KLEMBAROVÁ
KLEMBAROVÁ
KLEMENT
KLEMENT
KLEMENT
Rooseveltova nemocnica
NsP
MAPAS s.r.o.
RÚVZ
Sekoni,s.r.o.
NsP
Mount Isa, QLD
Prešov
Bratislava
Bratislava
Prešov
ortopédia
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Ružomberok
Žillina
Spišská Nová Ves
Poprad
Sabinov
Galanta
Trenčín
Trenčín
neurológia
pneumológia a ftizeológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Košice
Banská Bystrica
Horný Bar
Piešťany
vnútorné lekárstvo
úrazová chirurgia
pediatria
klinická mikrobiológia
všeobecné lekárstvo
ortopédia
9237
9238
PETRA
SILVIA
KLEMENTOVÁ
KLEMENTOVÁ
9239
9240
ALENA
VIKTOR
KLEMOVÁ
KLEN
9241
ALŽBETA
KLENKOVÁ
9242
9243
9244
MONIKA
SAMUEL
ANNA
KLENKOVÁ
KLENOVSKÝ
KLČOVÁ
9245
9246
DAGMAR
MARTINA
KLČOVÁ
KLČOVÁ
9247
9248
9249
ZUZANA
DANIELA
ANDREJ
KLČOVANSKÁ
KLEPANCOVÁ
KLEPANEC
9250
9251
9252
9253
9254
9255
JURAJ
ZORA
ĽUDMILA
JÁN
PETER
MAGDALÉNA
KLEPOCH
KLEPOCHOVÁ
KLESCHTOVÁ
KLESKEŇ
KLESKEŇ
KLETEČKOVÁ
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
LYUBOMYR
ANNA
DARINA
JÁN
MARTIN
PETER
JURAJ
ANITA
MILOSLAV
KLETSKO
KLEŠČINSKÁ
KLEŠČINSKÁ
KLEŠČINSKÝ
KLEŠČINSKÝ
KLÍČ
KLIČKA
KLIKÁČOVÁ
KLÍMA
9265
9266
ANNA
ALŽBETA
KLIMANOVÁ
KLIMASOVÁ
9267
JURAJ
KLIMČÍK
9268
9269
9270
9271
9272
ROMAN
JANA
KATARÍNA
MÁRIA
PETR
KLIMČÍK
KLIMČÍKOVÁ
KLIMČÍKOVÁ
KLIMČÍKOVÁ
KLIMEK
FNsP sv. Cyrila a
Metoda, Klinika pre deti a
dorast A. Getlíka
Bratislava
NsP sv. Lukáša
Galanta
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Ergomed poliklinika s.r.o. Košice
otorinolaryngológia
Socialna poisťovňa odd.lekárs.posudk.činnos
ti
Levice
MOON MEDICAL, s.r.o.
Bratislava
posudkové lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
NOVOPHARM, s.r.o.
Neftali s.r.o. - Amb. klin.
imunologie a alergologie,
NZZ
FN
BioMacte spol.s r.o. klinické laboratórium
NsP
FNsP
FNsP ak.Dérera neurochirurg. klinika
Zvolen
reumatológia
Trenčín
Trenčín
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
Nové Mesto nad Váhom
Piešťany
Bratislava
klinická biochémia
hematológia a transfuziológia
rádiológia
Bratislava
neurochirurgia
FNsP
Trnava
vnútorné lekárstvo
FN akad. Dérera
NZZ - PLPDD
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Karduro s.r.o
Bratislava
Topoľčany
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
Bojnice
Trebišov
neurčená odbornosť
pediatria
KARDURO s.r.o
Trebišov
urológia
NZZ - ORL amb.
PEDALERG s.r.o.
NsP sv. Lukáša a.s.
FNLP
FEBRIS s.r.o. - interná
amb.
ÚDZS
Fénix s.r.o. - Dialyzačné
centrum
UNLP - kl. pneumológie
a ftizeológie
LVN a.s.
UNLP - neurolog. odd.
Bardejovské kúpele a.s.
Klimek Ortho s.r.o.
Štúrovo
Stará Turá
Galanta
Košice
otorinolaryngológia
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
úrazová chirurgia
Zlaté Moravce
Nitra
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Vranov nad Topľou
vnútorné lekárstvo
Košice
Košice
Košice
Bardejovské Kúpele
Bardejov
neurčená odbornosť
neonatológia
neurológia
ortopédia
9273
9274
LUCIA
IVAN
KLIMEKOVÁ
KLIMENT
9275
9276
9277
JÁN
JÁN
MARTIN
KLIMENT
KLIMENT
KLIMENT
9278
9279
9280
9281
MICHAL
ADRIANA
ANABELA
ANNA
KLIMENT
KLIMENTOVÁ
KLIMENTOVÁ
KLIMENTOVÁ
9282
9283
GABRIELA
KATARÍNA
KLIMENTOVÁ
KLIMENTOVÁ
9284
9285
9286
ZUZANA
ZUZANA
AURELIA
KLIMENTOVÁ
KLIMENTOVÁ
KLIMEŠOVÁ
9287
MICHAL
KLIMIK
9288
ĽUBICA
KLIMKOVÁ
9289
9290
9291
ELEONÓRA
KATARÍNA
ŽOFIA
KLÍMOVÁ
KLIMOVÁ
KLIMOVÁ
9292
BEÁTA
KLIMOVSKÁ
9293
9294
9295
9296
9297
VILIAM
MAGDALÉNA
DANIELA
ZLATICA
JOZEF
KLIN
KLINCOVÁ
KLINOVÁ
KLINOVSKÁ
KLINOVSKÝ
9298
9299
9300
VLADIMÍR
DUŠAN
MARGITA
KLINOVSKÝ
KLISENBAUER
KLISENBAUEROVÁ
9301
STANISLAVA
KLOBUCKÁ
9302
9303
9304
9305
KATARÍNA
ZUZANA
DAŠA
ERIKA
KLOBUČNÍKOVÁ
KLOBUČNÍKOVÁ
KLOBUŠIAKOVÁ
KLOBUŠICKÁ
9306
9307
9308
PAVOL
NATÁLIA
IVONA
KLOBUŠICKÝ
KLOCAŇOVÁ
KLOCHANOVÁ
NZZ
FN
Urologická kl., Jeséniova
LF
UROLÓGIA s.r.o.
GynGaal s.r.o. - gynek.
ambul.
MFN
Zlaté Moravce
Nitra
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Martin
Martin
urológia
urológia
Pezinok
Martin
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
RÚVZ
Bratislava
Kl. pracovného lekárstva
a toxikológie
Martin
hygiena životného prostredia
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
FNsP - kl. pneumológie a
ftizeológie
Bratislava
AKRAMED s.r.o.
Košice
pneumológia a ftizeológia
otorinolaryngológia
NZZ - odd. kl. imunológie
Nemocnica Prievidza so
sídlom Bojnice
FNsP J. A. Reimana neurol. klinika
Sofiagyn s.r.o.
DFN s P II KPAIM
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
PSYCHOMED s.r.o.
NZZ
Sociálna poisťovňa
FN - KAIM
Neurológia I. s.r.o.
NZZ - PLPD
UNB+ LFUK - V. int.
klinika
FNsP - očná kl.
HARMONY n.o. rehabilitačné centrum
FN a LF UK, 1.
neurologická klinka
NZZ
MFN
FN - očné odd.
St. Elisabeth
Krankenhaus Bad
Kissingen
GASTREN s.r.o
VšNsP n.o.
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
Bojnice
neurčená odbornosť
Prešov
Banská Bystrica
Banská Bystrica
neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
Stará Ľubovňa
neurčená odbornosť
Senec
Stará Ľubovňa
Bratislava
Stará Ľubovňa
Ilava
psychiatria
posudkové lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
neurológia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Košice
gastroenterológia
oftalmológia
Bratislava
neurológia
Bratislava
Nové Zámky
Martin
Nitra
neurológia
vnútorné lekárstvo
rádiológia
oftalmológia
Deutschland, SRN
Košice
Lučenec
gastroenterológia
otorinolaryngológia
9309
9310
MÁRIA
IVAN
KLOCOKOVÁ
KLOHNA
NZZ - PLPD
NZZ - Hemalab s.r.o.
Poprad
Bardejov
9311
9312
9313
IVETA
KATARÍNA
PETER
KLOKNEROVÁ
KLOPANOVÁ
KLUBERT
Trnava
Bojnice
Košice
9314
9315
JOZEF
LENKA
KLUCHO
KLUCHOVÁ
Nové Zámky
Nové Zámky
gastroenterológia
anestéziológia a intenzívna medicína
9316
ZUZANA
KLUCHOVÁ
Košice
neurčená odbornosť
9317
9318
9319
9320
9321
9322
JÁN
EVA
BORIS
RICHARD
KRISTÍNA
DEZIDER
KLÚČAR
KLUČÁROVÁ
KLUČIAR
KLUČKA
KLUČKOVÁ
KLUKA
Pro Vita Nova s.r.o.
NsP - OAIM
OTOMED s.r.o
GASTROENTEROLOG
s.r.o.
FNsP
FNLP Kl. pneumológie a
ftiziológie
Dopravná a
záchr.zdrav.služba
všeobecné lekárstvo
hematológia a transfuziológia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
anestéziológia a intenzívna medicína
otorinolaryngológia
Bratislava
urgentná medicína
MERKATOR s.r.o.
NsP sv. Lukáša
DFNsP
Šamorín
Galanta
Bratislava
neurčená odbornosť
nefrológia
neurčená odbornosť
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329
9330
TEODOR
VOJTECH
IZOLDA
JANA
DAGMAR
DANA
VIERA
MARTINA
KLUKA
KLUKA
KLUKNAVSKÁ
KLUKNAVSKÁ
KLUKOVÁ
KLUKOVÁ
KLUKOVÁ
KLUSKOVÁ
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
Košice
ortopédia
NZZ
UNM
NsP - oftalmológia
SANARE s.r.o.
NZZ - VK - Okula, s.r.o
Nemocnica a.s.
Gelnica
Martin
Piešťany
Svidník
Bardejov
Poprad
9331
9332
9333
9334
9335
9336
JAROSLAV
IGOR
MICHAL
JÁN
JOZEF
JÚLIUS
KLVAČ
KLYETSOV
KMAK
KMEC
KMEC
KMEC
VšZP
VšNsP n.o.
Nemocnica a.s.
FNsP J. A. Reimana
BEJO s.r.o.
Banská Bystrica
Lučenec
Košice - Šaca
Prešov
Košice
pneumológia a ftizeológia
anestéziológia a intenzívna medicína
oftalmológia
neurčená odbornosť
oftalmológia
neurčená odbornosť
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
kardiológia
všeobecné lekárstvo
9337
9338
9339
JURAJ
TOMÁŠ
HELENA
KMEC
KMEC
KMECÍKOVÁ
Prešov
Prešov
Považská Bystrica
radiačná onkológia
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
9340
AGÁTA
KMECOVÁ
Liptovský Mikuláš
všeobecné lekárstvo
9341
9342
9343
9344
9345
DÁŠA
DENISA
ĽUBICA
PAVEL
BARBORA
KMECOVÁ
KMECOVÁ
KMECOVÁ
KMEČ
KMEČOVÁ
Košice
Košice
angiológia
rádiológia
Banská Bystrica
Stará Ľubovňa
kardiológia
pediatria
9346
9347
VIERA
VLADIMÍRA
KMEČOVÁ
KMEČOVÁ
Zvolen
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
FNsP - odd. radiačnej
onkológie
NZZ - očná amb.
NsP
Privátna ambulancia
Podbreziny
Angiocare s.r.o. angiologická ambul.
UNLP - RDG odd.
SÚSCCH a.s. - OFD
NADET s.r.o.
Imunológia-Alergológia
VK, s.r.o.
Dôvera a.s.
9348
9349
ZLATA
ĽUBICA
KMEČOVÁ
KMEČOVÁ
9350
9351
ĽUDOVÍT
BRIGITA
KMETONY
KMETONYOVÁ
9352
9353
9354
9355
9356
9357
9358
9359
9360
9361
MÁRIA
EVA
IGOR
JOZEF
MILAN
MIROSLAV
PETER
JÁN
KATARÍNA
VIERA
KMETÓNYOVÁ
KMETYOVÁ
KMEŤ
KMEŤ
KMEŤ
KMEŤ
KMEŤ
KMEŤKO
KMEŤKOVÁ
KMEŤKOVÁ
9362
9363
JÁN
MICHAL
KMEŤO
KMEŤO
Interná klinika NsP
F.D.Roosevelta
NsP Š. Kukuru
Medisana s.r.o ambul.všeob.lekára
Medisana s.r.o.
Medbaby&Adult s.r.o. PLPDD
FNsP CaM
ZDZS
NZZ
NsP F.D.Roosevelta
Poliklinika
Banská Bystrica
Michalovce
reumatológia
pneumológia a ftizeológia
Michalovce
Michalovce
vnútorné lekárstvo
neurológia
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Topoľčany
Trhová Hradská
Banská Bystrica
Martin
pediatria
vnútorné lekárstvo
urgentná medicína
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
KMEŤKO s.r.o.
SÚSCCH a.s.
Považská Bystrica
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
angiológia
NZZ ambul.všeob.lekára
NsP
Veľké Ripňany + Topoľčany 955 01
Topoľčany
všeobecné lekárstvo
chirurgia
Kinderstation Städtische
Krankenhaus
Eisenhuettenstadt
Eisenhuettenstadt
9364
9365
9366
ANDREA
ANNA
KLÁRA
KMEŤOVÁ
KMEŤOVÁ
KMEŤOVÁ
9367
9368
9369
9370
9371
MARTINA
MICHAELA
MIROSLAVA
PATRÍCIA
ZUZANA
KMEŤOVÁ
KMEŤOVÁ
KMEŤOVÁ
KMEŤOVÁ
KMEŤOVÁ
FNsP - KAIM
NaP n.o. Všeobecná
nemocnica - OAIM
FN
NZZ - PLPDD
NsP F.D.R. - ORL odd.
FNsP F. D. Roosevelta
9372
9373
9374
ĽUBOMÍRA
ĽUBUŠA
ALEXANDRA
KMEŤOVÁ
KMEŤOVÁ
KMIECIK
NZZ - psychiatrická amb. Topoľčany
NZZ - amb.ORL
Topoľčany
Pro Care a.s.
Bratislava
detská psychiatria
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
9375
RADOSLAV
KMINIAK
FNsP F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
chirurgia
9376
MARTINA
KMINIAKOVÁ
Detva
psychiatria
9377
JANA
KMIŤOVÁ
Svidník
neurčená odbornosť
9378
KATARÍNA
KMIŤOVÁ
Bratislava
urgentná medicína
9379
9380
9381
9382
9383
MÁRIA
MÁRIA
MÁRIA
MARTINA
TOMÁŠ
KMIŤOVÁ
KMIŤOVÁ
KMOTORKOVÁ
KNÁBELOVÁ
KNAP
NZZ - psychiatrické odd.
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
UNB - sv. CaM - Záchr. a
dopr. zdrav.služba
NsP A. Leňa novorodenecké odd.
Nemocnica n.o.
NsP - detské odd.
FNLP
Sociálna poisťovňa
Humenné
Svidník
Partizánske
Košice
Prešov
pediatria
pediatria
gastroenterológia
geriatria
vnútorné lekárstvo
Nové Zámky
anestéziológia a intenzívna medicína
Žiar nad Hronom
Trenčín
Komárno
Banská Bystrica
Banská Bystrica
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
pediatria
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
9384
9385
9386
9387
9388
9389
9390
9391
9392
ANNA
ZUZANA
LADISLAV
MILAN
TOMASZ
TERÉZIA
DANIEL
VLADIMÍR
HEDVIGA
KNAPCOVÁ
KNAPCOVÁ
KNAPEC
KNAPÍK
KNAPIK
KNAPÍKOVÁ
KNAPP
KNAPP
KNAPPKOVÁ
ORTOVITA s.r.o.
FNsP
NsP - ortoped. odd.
NsP - urológia
Univerzitná nemocnica
Sociálna poisťovňa
FNsP akad. L. Dérera
Všeobecná nemocnica
UN
Žilina
Žilina
Žilina
Levoča
Bratislava
Levoča
Bratislava
Rimavská Sobota
Bratislava
9393
9394
LUCIA
SYLVIA
KNAPPKOVÁ
KNAPPKOVÁ
FNsP
Bratislava
kardiológia
neurčená odbornosť
ortopédia
urológia
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
9395
9396
9397
9398
DANA
PETER
KATARÍNA
ĽUBICA
KNAPPOVÁ
KNECHTSBERGER
KNEPPOVÁ
KNÉSLOVÁ
Hnúšťa
Bratislava
Bratislava
Martin
pediatria
pracovné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
neurológia
9399
9400
EVA
MARTINA
KNEŽOVÁ
KNEŽOVÁ
Michalovce
Michalovce
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
DANIELA
EVA
JURAJ
IVANA
VALÉRIA
MARTA
VILIAM
ZLATICA
JOZEF
JOZEF
KNIEŽOVÁ
KNIŠOVÁ
KNÍŽAT
KNÍŽATOVÁ
KNIŽKOVÁ
KNÍŽOVÁ
KNOCIK
KNOLLMAYEROVÁ
KNOP
KNOTEK
Michalovce
Prešov
Nitra
Nitra
Tornaľa
Vysoké Tatry
Strážske
Bratislava
Košice
pediatria
klinická mikrobiológia
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
všeobecné lekárstvo
psychiatria
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
všeobecné lekárstvo
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
9411
9412
9413
9414
PETER
PETER
SILVIA
HELENA
KNOTEK
KNOTEK
KNOTEKOVÁ
KNOTKOVÁ
Bratislava
Poprad
Poprad
Martin
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
klinická mikrobiológia
9415
HELENA
KNUTELSKÁ
Liptovský Mikuláš
otorinolaryngológia
9416
9417
9418
9419
9420
9421
MÁRIA
MILOŠ
DANIELA
RADOSLAV
PETRA
LADISLAV
KNUTOVÁ
KŇAZE
KŇAZE DOLEŽALOVÁ
KŇAZÍK
KŇAZÍKOVÁ
KŇAZOVICKÝ
Kežmarok
Trenčín
Topoľčany
Banská Bystrica
Zvolen
Banská Bystrica
pediatria
urológia
urológia
urológia
neurčená odbornosť
neurochirurgia
9422
9423
9424
MILOŠ
PETER
JAROSLAV
KŇAZOVICKÝ
KŇAZOVICKÝ
KŇAŽKO
Košice
Prešov
Žilina
úrazová chirurgia
ortopédia
neurčená odbornosť
NZZ - detské lekárstvo,
detská kardiol.
PORR a.s.
UNB - OAIM
MFN
MUDr. Eva Knežová
s.r.o. - detská amb.
NsP Š. Kukuru
ŠZÚ
EVA-CLINIQUE s.r.o.
FN
FN
NZZ - ambulancia PLPD
ÚTPCHaHCH
NZZ - PLPD
NZZ - psych. amb.
I. GPK
Záchranná a doprav.
zdravotnícka služba
Nemocnica a.s.
Nemocnica a.s.
Univerzitná nemocnica
Knutelská s.r.o. - ORL
odd.
Nemocnica dr. V.
Alexandra
FN - urologické odd.
Nemocnica n.o.
FNsP F. D. Roosevelta
OFTAL s.r.o.
NsP Roosevelta
FNLP - kl. úrazovej
chirurgie
FNsP J. A. Reimana
FNsP
9425
JAROSLAV
KOBELA
9426
9427
JOZEF
MIROSLAVA
KOBELA
KOBELÁKOVÁ
9428
9429
GABRIELA
BARBORA
KOBELLOVÁ ALTMANOVÁ
KOBESOVÁ
9430
9431
9432
9433
9434
9435
9436
MARIÁN
DANA
KRISTÍNA
HELENA
IVETA
LUCIA
JOZEF
KOBIDA
KOBIDOVÁ
KOBOLKOVÁ
KOBOROVÁ
KOBOVÁ
KOBULNICKÁ
KOBZÁK
9437
DANIELA
KOBZOVÁ
9438
9439
9440
ZUZANA
ANNA
IVAN
KOBZOVÁ
KOCÁKOVÁ
KOCAN
9441
MARIÁN
KOCAN
9442
9443
IVAN
JÁN
KOCHAN
KOCHAN
9444
9445
9446
9447
9448
MÁRIO
ELENA
HELENA
ILDIKÓ
JAROSLAVA
KOCHAN
KOCHANOVÁ
KOCHANOVÁ
KOCHANOVÁ
KOCHANOVÁ
9449
LUCIA
KOCHANOVÁ
9450
9451
MÁRIA
ĽUDMILA
KOCHANOVÁ
KOCHANOVÁ
9452
9453
9454
JANKA
EVA
MIROSLAV
KOCHOVÁ
KOCIBANOVÁ
KOCIFAJ
9455
JANA
KOCÍKOVÁ
9456
9457
ANNA
LUCIA
KOCKÁŠOVÁ
KOCOVÁ
Neštátna psychiatrická
amb.
ÚVN SNP
MKB s.r.o.
MUDr. Altmanová
Gabriela - PLPD
NsP n.o. ZZ
Nemocnica pre
obvinených a
odsúdených
Nemocnica a.s.
Kysucká NsP
FN - neurolog. odd.
NsP Š. Kukuru
ŽNsP
FN a LF UK, Ústav patol.
anat.
Špeciálna geriatrická
nemocnica
Amb. prakt. lekára
MFN - kl. TaRCH
AESCULAP K+K s.r.o. pediatria
CUMULUS s.r.o. interná ambul.
VšZP
FORLIFE n.o. - VN
detské odd
ÚPSVaR
KOCHMED s.r.o
Alpha medical a.s.
FN
FORLIFE n.o. VN neurolog. odd.
VÚ 1201 ambul.všeobecného
lekára
NsP
Bratislavský
samosprávny kraj VÚC
Nemocnica a.s.
NsP n.o. ZZ
Nemocnice a polikliniky
n.o. - všeob.nemocnica
NsP - psychiatrická
ambulancia
NOÚ
Ružomberok
Prešov
psychiatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
všeobecné lekárstvo
Dolný Kubín
Levice
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Trenčín
Zvolen
Čadca
Trnava
Michalovce
Košice
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
patologická anatómia
Bratislava
Košice
Martin
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
Chynorany
pediatria
Košice
Bratislava
vnútorné lekárstvo
rádiológia
Komárno
Kežmarok
Bratislava
Komárno
Trenčín
pediatria
posudkové lekárstvo
pediatria
klinická biochémia
lekár bez špecializácie
Komárno
neurológia
Kuchyňa
Nový Jičín, ČR
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Poprad
Topoľčany
posudkové lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Žiar nad Hronom
geriatria
Dunajská Streda
Bratislava
psychiatria
neurčená odbornosť
Dubnica nad Váhom
9458
DOMINIKA
KOCUNOVÁ
9459
9460
9461
9462
9463
9464
MARTIN
JÁN
MÁRIA
EVA
JOZEF
JOZEF
KOCÚR
KODAJ
KODAJOVÁ
KODÝDKOVÁ
KOČAJDA
KOČAJDA
9465
KATARÍNA
KOČAJDOVÁ
9466
9467
ALENA
LADISLAV
KOČALKOVÁ
KOČAN
9468
9469
MAREK
DAGMAR
KOČAN
KOČANOVÁ
9470
9471
VANDA
TATIANA
KOČANOVÁ
KOČEMBOVÁ
9472
9473
9474
9475
9476
JÁN
MÁRIA
ZUZANA
LUKÁŠ
MIROSLAV
KOČÍ
KOČÍKOVÁ
KOČÍKOVÁ
KOČIŠ
KOČIŠ
9477
9478
PETER
TIBOR
KOČIŠ
KOČIŠ
9479
9480
ĽUBOMÍR
MÁRIA
KOČIŠ
KOČIŠKOVÁ
9481
9482
9483
9484
ALENA
LUCIA
MÁRIA
VALÉRIA
KOČIŠOVÁ
KOČIŠOVÁ
KOČIŠOVÁ
KOČIŠOVÁ
9485
VERONIKA
KOČIŠOVÁ
9486
9487
9488
ZUZANA
ĽUBOMÍRA
ERIKA
KOČIŠOVÁ
KOČIŠOVÁ
KOČKOVÁ
9489
9490
9491
RICHARD
ĽUBOMÍR
LENKA
KOČKOVSKÝ
KOČNER
KOČVAROVÁ
9492
ADRIANA
KOFIROVÁ
Univerzitná nemocnica
Milosrdní bratia
DRK Krankenhaus Bad
Frankenhausen
ÚVN SNP
NZZ
NsP FDR
ORL klinika s.r.o.
NOVAMED Medicínske
centrum
Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada
n.o.
UN LP
Psychiatrická nemocnica
n.o.
NZZ - PLPD
UN LP - neonatológ.
odd.
Nemocnica A. Wintera
n.o.
KOMALEK s.r.o.
NsP - detské odd.
Bratislava
neurčená odbornosť
Nemecko
Ružomberok
Dolný Kubín
rádiológia
pneumológia a ftizeológia
Banská Bystrica
Banská Bystrica
chirurgia
otorinolaryngológia
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
Nitra
Košice
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
Michalovce
Trstín
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Košice
neurčená odbornosť
Piešťany
Košice
Spišská Nová Ves
NsP
Psychiatria Tatry - Spiš
s.r.o.
Socrates s.r.o.
SZC HIPPOKRATES
s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
FN J. A. Reimana Interná klinika II
Svidník
neurčená odbornosť
pediatria
pediatria
neurčená odbornosť
ortopédia
Kežmarok
Vranov nad Topľou
psychiatria
geriatria
Bratislava
Prešov
psychiatria
neurčená odbornosť
Prešov
vnútorné lekárstvo
UNM
NZZ - očná amb.
DFN - II. kl. detí a
dorastu
Kardiologická amb.
Dr.Majerčáka
NsP - infekčná amb.
UNLP
Korigyn s.r.o gynekologická amb.
SPINN, s.r.o.
Univerzitná nemocnica
Pedakard, s.r.o. - detská
ambul.
Martin
Košice
rádiológia
oftalmológia
Košice
neurčená odbornosť
Košice
Svidník
Košice
kardiológia
infektológia
neurčená odbornosť
Trenčín
Likavka
Martin
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
neurčená odbornosť
Stará Ľubovňa
pediatria
9493
9494
JOZEF
ZUZANA
KOHAJDA
KOHÁNIOVÁ
9495
MOHAMMAD ALEM
KOHI
9496
9497
9498
9499
9500
WALI
ESSA
MAGDALÉNA
KATARÍNA
RUDOLF
KOHI
KOHIAR
KOHIOVÁ
KOHLOVÁ
KOHN
9501
9502
9503
9504
DARINA
JARMILA
ALEXANDER
JÁN
KOHNOVÁ
KOHOUTOVÁ
KOHÚT
KOHÚT
9505
9506
9507
9508
JÁN
JAROSLAV
MAREK
MIROSLAV
KOHÚT
KOHÚT
KOHÚT
KOHÚT
9509
9510
9511
9512
9513
PETER
FILIP
PETER
ALŽBETA
MAGDALÉNA
KOHÚT
KOHÚTEK
KOHÚTEK
KOHÚTEKOVÁ
KOHÚTEKOVÁ
9514
9515
EVA
PAVOL
KOHUTHOVÁ
KOHÚTKA
9516
ANTONIE
KOHÚTOVÁ
9517
DANICA
KOHÚTOVÁ
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
ERIKA
EVA
GABRIELA
MÁRIA
MARTA
MARTINA
MONIKA
ZUZANA
ZUZANA
BIBIANA
DANIEL
KOHUTOVÁ
KOHÚTOVÁ
KOHÚTOVÁ
KOHUTOVÁ
KOHÚTOVÁ
KOHÚTOVÁ
KOHUTOVÁ
KOHÚTOVÁ
KOHÚTOVÁ
KOHÚTOVÁ HARTMANNOVÁ
KOIŠ
9529
9530
9531
DANIEL
PETER
EVA
KOIŠ
KOIŠ
KOIŠOVÁ
Union ZP a.s.
MEDIREX a.s.
Mestská poliklinika ortop. ambulancia
NsP Reimana - odd.
klinickej onkológie
Nemocnica a.s.
NZZ
FNLP
OÚSA s.r.o.
Všeobecný lekár DNV
s.r.o
NZZ - PLPD
NÚTPCHaHCH
Sociálna poisťovňa
Zvolen
Bratislava
revízne lekárstvo
neurčená odbornosť
Sereď
ortopédia
Prešov
Poprad
Lipany
Košice
Bratislava
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
kardiológia
Bratislava
Myjava
Vysoké Tatry
Bratislava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
Pezinok
Nitrianske Rudno
Banská Bystrica
Košice
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
chirurgia
Považská Bystrica
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
kardiológia
neurčená odbornosť
urológia
klinická onkológia
neurčená odbornosť
Košice
Trenčín
Trenčín
neurčená odbornosť
chirurgia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
Bratislava
neurológia
AMB-EK s.r.o.
Humenné
medicínska informatika a bioštatistika
NsP
NZZ - detská ORL amb.
NZZ
NsP sv. Lukáša a.s.
Hornooravská NsP
FN - ODG odd.
FN
ÚVN ORL odd.
ÚVN SNP - FN
NZZ - ambul. všeob.
lekára
FN
NEDÚ n.o.
Považská Bystrica
Trebišov
Považská Bystrica
Galanta
Trstená
Trnava
Nitra
Ružomberok
Ružomberok
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
neurológia
vnútorné lekárstvo
rádiológia
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
Považská Bystrica
Nitra
Ľubochňa
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Psychiatrická nemocnica
Philippa Pinela
NZZ
FNsP F. D. Roosevelta
NZZ - chir. amb.
NZZ - vnútorné lek. a
kardiológia
FN
FN - urolog. odd.
FN - onkolog. odd.
FN
Letecká vojenská
nemocnica a.s.
NZZ - chir. amb.
Ambulancia
všeobecného lekárstva
FNsP sv. Cyrila a Metoda
- neurolog. odd.
9532
EVA
KOIŠOVÁ
9533
9534
9535
LÝDIA
MÁRIA
ANDREA
KOIŠOVÁ
KOIŠOVÁ
KOKAVCOVÁ
9536
MILAN
KOKAVEC
9537
9538
MIROSLAV
RADOMÍR
KOKAVEC
KOKAVEC
9539
9540
9541
STANISLAV
JANA
PAVOL
KÓKAY
KÓKAYOVÁ
KOKÉNY
9542
MARTIN
KOKLES
9543
9544
9545
MARTA
LUKÁŠ
VIERA
KOKLESOVÁ
KOKORÁK
KOKORUĎOVÁ
9546
9547
9548
9549
9550
9551
DANIELA
SUZANA
JAROSLAV
EMIL
MARTINA
RUŽENA
KOKOVÁ
KOLAČKOVÁ
KOLÁČNÝ
KOLARČÍK
Kolarčíková Lukačovičová
KOLÁRIKOVÁ
9552
9553
HANA
BRANISLAV
KOLAROVSZKÁ
KOLAROVSZKI
9554
GABRIELA
KOLÁTOROVÁ
9555
9556
ALEXANDER
MÁRIO
KOLCUN
KOLCUN
9557
ADRIANA
9558
9559
Ambulancia prakt. lekára
pre dospelých
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
Zdravotnícke pracovisko
Medi - Ko Ružinov s.r.o
LFUK DFNsP - detská
ortop. klinika
DFNsP - kl. detskej
chirurgie
Habsed s.r.o
Stanica záchrannej
zdravotnej služby
NsP - OUM
Dlhé Pole
všeobecné lekárstvo
Bojnice
Trnava
Bratislava
neurčená odbornosť
revízne lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
ortopédia
Banská Bystrica
Bratislava
Hnúšťa
Rimavská Sobota
neurčená odbornosť
plastická chirurgia
záchranná a dopravná zdravotnícka
služba, RZP a LZ
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
kardiológia
AMB-MAK s.r.o. - PLPD
FNsP F. D. Roosevelta
NsP a.s. - interné odd.
NsP Brezno, n.o. interné odd.
Alpha medical a.s.
Bratislava
Banská Bystrica
Spišská Nová Ves
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Brezno
Bratislava
lekár bez špecializácie
neurčená odbornosť
Sociálna poisťovňa
NOÚ - RTO
Kúpele Dudince a.s.
UNM a UKJLF neonatolog.klinika
JLFUK
DERMAVITA s.r.o. dermatovener. amb.
Čadca
Bratislava
Dudince
posudkové lekárstvo
radiačná onkológia
vnútorné lekárstvo
Martin
Martin
pediatria
neurčená odbornosť
Bratislava
dermatovenerológia
III. interná klinika FNsP
ak. L.Dérera
psychiatria
oftalmológia
KOLCUNOVÁ
NZZ - psychiatrická amb. Svidník
NZZ - očná amb.
Stropkov
AdLa s.r.o. - amb. pre
deti a dorast
Prešov
MÁRIA
MARTINA
KOLCUNOVÁ
KOLCUNOVÁ
NsP, n.o. - neurolog.odd. Bardejov
NsP
Bratislava
9560
BOHUSLAV
KOLČÁK
9561
9562
MARIÁN
PETER
KOLEDA
KOLEDA
NZZ - PLPDD
Nitra
Amb.prakt.lekára pre deti
a dorast
Bytča
ÚVN SNP
Ružomberok
neurológia
neurčená odbornosť
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
9563
9564
9565
TATIANA
IGOR
JÁN
KOLEDOVÁ
KOLEJÁK
KOLEJÁK
NsP - ambul.FBLR
NsP
Skalica
Spišská Nová Ves
klinická imunológia a alergológia
pediatria
neurológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
vnútorné lekárstvo
FN
NsP
GYNFET , s.r.o. gynekol. ambul.
MedKol s.r.o. - amb. kl.
imun. alerg.
Nitra
Trstená
neurochirurgia
chirurgia
Trstená
gynekológia a pôrodníctvo
Nové Zámky
klinická imunológia a alergológia
Trstená
Šenkvice
Lefantovce
klinická imunológia a alergológia
pediatria
všeobecné lekárstvo
Žilina
dermatovenerológia
9566
9567
KAMIL
VOJTECH
KOLEJÁK
KOLEJÁK
9568
JANA
KOLEJÁKOVÁ
9569
9570
MONIKA
OĽGA
KOLEJÁKOVÁ
KOLEJÁKOVÁ
9571
9572
9573
ŠTEFÁNIA
ADRIANA
JOZEF
KOLEJÁKOVÁ
KOLEKOVÁ
KOLENČÍK
9574
ANNA
KOLENČÍKOVÁ
NZZ - ambul.klinickej
imunol.a alergol.
Pediatria Šenkvice s.r.o
NZZ - PLPD
Dermatovenerologická
amb.
9575
DANA
KOLENČÍKOVÁ
Dôvera zdravotná
poisťovňa a.s. - kraj.pob. Trnava
9576
9577
9578
MAGDALÉNA
JOZEF
MARIÁN
KOLENČÍKOVÁ
KOLENIČ
KOLENIČ
9579
MIROSLAV
KOLENIČ
9580
9581
RÓBERT
GABRIELA
KOLENIČ
KOLENIČOVÁ
9582
9583
MARTA
ANNA
KOLENIČOVÁ
KOLENÍKOVÁ
9584
9585
PETER
DRAHOSLAVA
KOLENKA
KOLENKÁŠOVÁ
9586
9587
9588
9589
ADRIANA
ALEXANDRA
ALŽBETA
LUCIA
KOLENKOVÁ
KOLENOVÁ
KOLENOVÁ
KOLENOVÁ
9590
9591
9592
9593
DANIEL
ADRIÁN
EDUARD
JAROSLAV
KOLÉNY
KOLESÁR
KOLESÁR
KOLESÁR
9594
9595
KAMIL
RADOSLAV
KOLESÁR
KOLESÁR
9596
STANISLAV
KOLESÁR
FNsP - očná klinika
Vysokošpecializovaný
OÚG sv. Lukáša
KORAMA s.r.o
Železničné zdravotníctvo
s.r.o. ŽNsP
9597
9598
ERIKA
EVA
KOLESÁROVÁ
KOLESÁROVÁ
NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava
MEDIKOL s.r.o
Košice
Územná poliklinika, FRO Námestovo
FNsP J. A. Reimana
VšZP a.s. - krajská
pobočka
NsP s.r.o. - diagnostické
centrum - rádiológia
KG + M, s.r.o
Dermatovenerologická
ambulancia
NZZ - ORL amb.
FNsP J.A.Reimana OAIM
ORL amb., NZZ
MUDr. Adriana
Kolenková s.r.o.
DFNsP
PA - ÚDZS
NZZ MUDr. Katarína
Plevová s.r.o.
VÚSCH a.s.
revízne lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Prešov
psychiatria
Prešov
revízne lekárstvo
Hlohovec
Moldava nad Bodvou
rádiológia
gynekológia a pôrodníctvo
Prešov
Malacky
dermatovenerológia
otorinolaryngológia
Prešov
Poltár
anestéziológia a intenzívna medicína
otorinolaryngológia
Brezovica
Bratislava
Birmingham
Bratislava
pediatria
pediatria
Nitra
Košice
neurčená odbornosť
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
chirurgia
Košice
oftalmológia
Košice
Michalovce
geriatria
vnútorné lekárstvo
Košice
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
9599
GABRIELA
KOLESÁROVÁ
9600
9601
JARMILA
KATARÍNA
KOLESÁROVÁ
KOLESÁROVÁ
9602
9603
KATARÍNA
MÁRIA
KOLESÁROVÁ
KOLESÁROVÁ
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
MARTINA
ZUZANA
MARTIN
EDUARD
KLAUDIA
MARTINA
DALIBOR
MARIANNA
KOLESÁROVÁ
KOLESÁROVÁ
KOLIBÁB
KOLIBÁŠ
KOLIBÁŠOVÁ
KOLIBÁŠOVÁ
KOLIESKA
KOLIESKOVÁ
9612
9613
9614
BOHUMIL
MILAN
EMÍLIA
KOLÍK
KOLÍK
KOLÍKOVÁ
9615
VERONIKA
KOLÍKOVÁ
9616
IVAN
KOLIN
9617
VIERA
KOLÍNOVÁ
9618
9619
9620
JOZEF
DOROTA
TATIANA
KOLINOVSKÝ
KOLKOVÁ
KOLKOVÁ
9621
9622
ĽUBICA
MÁRIA
KOLKOVIČOVÁ
KOLKUSOVÁ
9623
9624
9625
9626
9627
9628
9629
9630
9631
9632
BRANISLAV
BRANISLAV
DUŠAN
DUŠAN
DUŠAN
IGOR
JÁN
JÁN
JÁN
JOZEF
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLLÁR
9633
9634
9635
JURAJ
MARIAN
MARIAN
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLMED s.r.o. - ambul.
všeobec. lekára
Železničná nemocnica,
a.s..
NsP
Vranovská nemocnica
n.o.
NsP - interné odd. B
Čaňa
všeobecné lekárstvo
Košice
Levoča
vnútorné lekárstvo
urológia
Vranov nad Topľou
Trebišov
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
KORAMA s.r.o. NZZ
Neurologická ambulancia Sobrance
DFN - KPAIM
Košice
FNsP J. A. Reimana
Prešov
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
NsP Š. Kukuru
ÚVN SNP
ÚVN SNP
Nemocnica A. Wintera,
n.o.
Michalovce
Ružomberok
Ružomberok
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
psychiatria
Piešťany
neurológia
Krankas s.r.o
Žilina
oftalmológia
NZZ - kardiologická amb.
Poliklinika Staré mesto rdg. odd.
PSYCHLEK, s.r.o. psych. amb.
UNLP - I. Gyn. pôr.
klinika
FNsP J. A. Reimana
NZZ - gynek. amb.
Považská Bystrica
kardiológia
Košice
rádiológia
Košice
psychiatria
Košice
Prešov
Radošina
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Lukomed s.r.o. - PLPD
Reumatologická amb.
LF UK UNB - I. neurolog.
klinika
NsP
FNsP
Bratislava
Považská Bystrica
všeobecné lekárstvo
reumatológia
Bratislava
Žiar nad Hronom
Nové Zámky
neurológia
chirurgia
neurčená odbornosť
DK ORTOPÉDIA s.r.o
Amb. MUDr. Kollára
Šurany 942 01
Bratislava
ortopédia
všeobecné lekárstvo
NsP - gyne.-pôrod. odd. Ružomberok
MFN
Martin
UN L. Pasteura
Košice
NZZ - amb.všeob.lekára Poliklinika Q
Lučenec
FNsP
Nové Zámky
1. ženská s.r.o.
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
kardiológia
ortopédia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
9636
9637
9638
9639
MIROSLAVA
ONDREJ
RÓBERT
ROMAN
KOLLAR
KOLLÁR
KOLLÁR
KOLLÁR
Očná ambulancia s.r.o.
NZZ - inter. ambul.
Korál Ortopédia, s.r.o.
NZZ - ambul. ortopédie
Trnava
Veľký Krtíš
Komárno
Levice
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
ortopédia
ortopédia
9640
STANISLAV
KOLLÁR
Žilina
psychiatria
9641
9642
9643
TOMÁŠ
BORIS
BORIS
KOLLÁR
KOLLÁRIK
KOLLÁRIK
Košice - Šaca
Bratislava
Levice
gastroenterológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
9644
GABRIEL
KOLLÁRIK
Komárno
nefrológia
9645
9646
MÁRIA
VLADIMÍR
KOLLÁRIK
KOLLÁRIK
FNsP - psyciatrické odd.
1. súkromná nemocnica
a.s.
NsP
NsP n.o.
FMC - dialyzačné služby
s.r.o.
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
FNsP F. D. Roosevelta
Košice - Šaca
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
9647
BIBIÁNA
KOLLÁRIKOVÁ
9648
9649
9650
9651
DAGMAR
DANKA
EMÍLIA
LUCIA
KOLLÁRIKOVÁ
KOLLÁRIKOVÁ
KOLLÁRIKOVÁ
KOLLÁRIKOVÁ
9652
9653
9654
9655
MARTINA
ALENA
ALICA
DAGMAR
KOLLÁRIKOVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
9656
DAGMAR
KOLLÁROVÁ
9657
DANA
KOLLÁROVÁ
9658
9659
9660
9661
9662
9663
9664
DANIELA
EVA
EVA
EVA
GABRIELA
HELENA
JANA
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
NZZ - diabetol.ambul.
DFNsP
Mediso s.r.o.
NZZ - PLPDD
NZZ - PLPD
Nové Zámky
Bratislava
Trnava
Lučenec
Banská Bystrica
všeobecné lekárstvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
kardiológia
pediatria
pediatria
všeobecné lekárstvo
ŠZÚ
Košice
verejné zdravotníctvo
9665
9666
JUDITA
KATARÍNA
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
FMC s.r.o. HD stredisko Komárno
NsP
Trenčín
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
9667
9668
9669
9670
9671
KLÁRA
MAGDALÉNA
MARGITA
MARGITA
MÁRIA
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
NZZ - interná ambulancia Veľký Krtíš
hematológia a transfuziológia
Sociálna poisťovňa
NZZ - PLPD
NDC LOGMAN a.s.
posudkové lekárstvo
všeobecné lekárstvo
nefrológia
Psychiatrická nemocnica
prof. Matulaya
Ústav na výkon trestu
odňatia slobody
Sociálna poisťovňa
MK-MED, s.r.o
FNsP
Emergency medicine,
Basingstoke , UK
NEUROMEDICO ,s.r.o
NZZ - očná ambulancia
RÚVZ
Kremnica
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
hematológia a transfuziológia
posudkové lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
dermatovenerológia
Nové Zámky
Martin
Trnava
neurológia
oftalmológia
verejné zdravotníctvo
MUDr. Dagmar Kollárova
- pediatria s.r.o. - PLPDD Bratislava
NZZ ambul.všeobec.lekára
Bratislava
Martin
Bratislava
Stará Ľubovňa
pediatria
9672
9673
MÁRIA
MÁRIA
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
9674
9675
9676
9677
MARTINA
SLAVOMÍRA
ZUZANA
ĽUBICA
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
KOLLÁROVÁ
9678
JÁN
KOLLER
9679
9680
9681
TOMÁŠ
ADRIANA
JANA
KOLLER
KOLLEROVÁ
KOLLEROVÁ
9682
9683
ALŽBETA
AURÉLIA
KOLLOVÁ
KOLLOVÁ
9684
PETER
KOLNÍK
9685
VLADIMÍR
KOLNÍK
9686
9687
GEORGÍNA
MIRIAM
KOLNÍKOVÁ
KOLNÍKOVÁ
9688
9689
VERONIKA
TOMÁŠ
KOLNÍKOVÁ
KOLONYI
9690
9691
JOZEF
GABRIEL
KOLOŇ
KOLOZSI
9692
9693
9694
9695
9696
INGRID
ANDREA
PETER
JOZEF
DAGMAR
KOLOZSIOVÁ
KOLOŠOVÁ
KOMA
KOMADA
KOMADELOVÁ
9697
9698
9699
9700
EVA
ANDREJ
EVA
BLANKA
KOMADOVÁ
KOMAN
KOMANICKÁ
KOMANOVÁ
9701
9702
9703
ERIKA
MARIÁN
VIKTORIIA
KOMANOVÁ
KOMÁR
KOMAR
9704
9705
LIBUŠA
GABRIEL
KOMÁRKOVÁ
KOMÁROMY
EUROCARE s.r.o.,
hemodializačné centrum Galanta
Nemocnica akad. L.
Dérera
FNsP
Všeobecná nemocnica
RÚVZ
UNB - klinika popálenín a
RCH
V. interná klinika FNsP a
LFUK
DFNsP
FNsP - V. inetrná kl.
IRS - medicínska činnosť
s.r.o.
FNsP, neurochir. klinika
Centrum onkologické
prevence pro ženy
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Nové Zámky
Žiar nad Hronom
Trnava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurológia
verejné zdravotníctvo
Bratislava
plastická chirurgia
Bratislava
Bratislava
Bratislava
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
Košice
Košice
všeobecné lekárstvo
neurochirurgia
Praha, ČR
NZZ - amb. všeob. lekára
Alpha - Medical Patológia
s.r.o.
DFNsP
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
VITALITA n.o.
Púchov
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
patologická anatómia
pediatria
Piešťany
Lehnice
NZZ - neurol. amb.
G.A.G., s.r.o.
Gyn. pôrodnícka
nemocnica
RÚVZ
KOMA Kardioprax s.r.o.
NZZ
Zlaté Klasy
Šaľa
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
chirurgia
Bratislava
Komárno
Žilina
Poprad
neonatológia
epidemiológia
kardiológia
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
Košice
Michalovce
Košice
klinická imunológia a alergológia
otorinolaryngológia
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
Snina
Trebišov
kardiológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Piešťany
Nové Zámky
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
NZZ - detská kl.
imunológia a alerg.
FNLP - ORL odd.
Detská poliklinika
FNLP - I. KAIM
VÚSCH, a.s. - oddel.
kardiol. kliniky
NZZ
NsP a.s.
DERMA s.r.o.
Dermatovenerologická
amb.
FNsP
FNsP
NZZ - Amb. pre deti a
dorast
FNsP L.Pasteura - ll chir.
klinika
HOSPITALE s.r.o.
Komoráš s.r.o.
Stredná zdravotnícka
škola
FNsP J. A. Reimana
NsP
FNsP a.s.
VšNsP s.r.o.
ŠZÚ
NsP - interné odd.
ÚVN SNP - FN
DoNsP L. N. Jégého
FNsP
Univerzitná nemocnica
HEDAK a.s. - všeobecný
lekár
FN
NZZ
Privátna amb. PLD
NsP Š. Kukuru - chirurg.
odd.
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
Vranov nad Topľou
pediatria
Košice
Šahy
Košice
chirurgia
neurčená odbornosť
psychiatria
Považská Bystrica
Prešov
Bratislava
Skalica
Lučenec
Považská Bystrica
Žilina
Ružomberok
Dolný Kubín
Žilina
Martin
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
verejné zdravotníctvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
ortopédia
chirurgia
verejné zdravotníctvo
Bratislava
Nitra
Bratislava
Bobrovec
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Michalovce
cievna chirurgia
NZZ - interná ambulancia
NZZ - PLPD
NsP A. Leňa n.o.
ÚDZS - SLaPA
Banská Bystrica
Sirk
Humenné
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Rožňava
Bratislava
neurológia
všeobecné lekárstvo
neurológia
Martin
dermatovenerológia
Banská Bystrica
ortopédia
Revúca
Levoča
Bratislava
Preseľany
Trnava
Zlaté Moravce
Košice
Trnava
psychiatria
psychiatria
vnútorné lekárstvo
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
dermatovenerológia
9706
DENISA
KOMÁROVÁ
9707
ERIKA
KOMÁROVÁ
9708
9709
9710
ROMAN
ROBERT
MILAN
KOMAROVSKÝ
KOMONII
KOMORÁŠ
9711
9712
9713
9714
9715
9716
9717
9718
9719
9720
9721
STANISLAVA
ALENA
ANDREA
JANA
LUCIA
MÁRIA
JANKA
TATIANA
JÁN
RÓBERT
ADRIANA
KOMORÁŠOVÁ
KOMORNÍKOVÁ
KOMORNÍKOVÁ
KOMORNÍKOVÁ
KOMOROVÁ
KOMOROVÁ
KOMOVÁ
KOMOVÁ
KOMPAN
KOMPANÍK
KOMPANÍKOVÁ
9722
9723
9724
9725
STANISLAV
HANA
HELENA
JANA
KOMPAS
KOMPASOVÁ
KOMPASOVÁ
KOMPIŠOVÁ
9726
JOZEF
KON
9727
9728
9729
9730
9731
ĽUBOMÍRA
PETER
PETRA
ZUZANA
LADISLAV
KONÁRIKOVÁ
KONC
KONCOVÁ
KONDAČOVÁ
KONDÁS
9732
9733
9734
9735
MARIÁN
ELENA
GABRIELA
HELENA
KONDÁŠ
KONDÁŠOVÁ
KONDÁŠOVÁ
KONDELOVÁ
9736
JARMILA
KONDERLOVÁ
9737
STELA
KONDEROVÁ
I. neurologická klinika FN
+ LF UK
NZZ - PLPD
NsP sv. Barbory a.s.
ÚDZS
Viaderma, s.r.o. dermatovenerolog. amb.
ORTOREHA, s.r.o. ortop. ambul.
9738
9739
9740
9741
9742
9743
9744
9745
PAVEL
ERIKA
ADRIANA
GABRIELA
IVANA
MÁRIA
SOŇA
ALENA
KONDRATEV NEJMAN
KONDRÁTOVÁ
KONDRLÍKOVÁ
KONDRLÍKOVÁ
KONČALOVÁ
KONČÁLOVÁ
KONČEKOVÁ
KONEČNÁ
PSYCHCEN - PKN s.r.o.
Všeobecná nemocnica
SI Medical s.r.o.
NZZ - detská ambul.
FNsP - odd. OAIM
MNsP
FNSP
CUTIS-AK, s.r.o.
9746
9747
9748
9749
9750
9751
BARBORA
EVA
HILDA
JANKA
MARTINA
VERONIKA
KONEČNÁ
KONEČNÁ
KONEČNÁ
KONEČNÁ
KONEČNÁ
KONEČNÁ
9752
VIOLA
KONEČNÁ
9753
9754
JOZEF
JOZEF
KONEČNÝ
KONEČNÝ
9755
9756
9757
9758
9759
9760
MARTIN
MOJMÍR
ROBERT
VLADIMÍR
MIROSLAV
STANISLAV
KONEČNÝ
KONEČNÝ
KONEČNÝ
KONEČNÝ
KONEVAL
KONEVAL
9761
9762
TERÉZIA
PAVEL
KONEVIČOVÁ
KONIAR
9763
9764
ANNA
STELLA
KONIAROVÁ
KONIAROVÁ
9765
IGOR
KONÍK
9766
IVANA
KONÍKOVÁ
9767
9768
9769
MARIANA
EVA
PAVOL
KONÍKOVÁ
KONKOLOVSKÁ
KONKOLOVSKÝ
9770
9771
PETER
ALENA
KONKOLOVSKÝ
KONKOĽOVÁ
9772
MARTINA
KONKOĽOVÁ
9773
9774
JÁN
PATRÍCIA
KONÔPKA
KONOPOVÁ
9775
9776
9777
9778
VIERA
ZUZANA
PATRIK
MONIKA
KONRÁDOVÁ
KONSZKÁ
KONTÍNA
KONTOVÁ
9779
9780
JÁN
TIBOR
KONTRA
KONTRA
CLIENTES spol. s r.o. PLPD
NZZ - PLPDD
NZZ - oftalmológia
Železničná poliklinika
NsP sv. Jakuba n.o.
KONMED s.r.o.
NZZ - Ambulancia
prakt.lekára pre dosp.
Posádková ambulancia PLPD
Sociálna poisťovňa
FNsP - I. ortopedická
klinika
TaPCH amb.
MFN
LFUPJŠ - I. interná kl.
ÚTPCHa HCH
VšNsP a.s.
Prešov
Bratislava
Tornaľa
Žilina
Bardejov
Martin
všeobecné lekárstvo
pediatria
oftalmológia
gastroenterológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Lučenec
všeobecné lekárstvo
Prešov
Prievidza
všeobecné lekárstvo
chirurgia
Bratislava
Trnava
Martin
Košice
Vyšné Hágy
Levoča
RÚVZ
VšN
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
NsP
Trebišov
Rimavská Sobota
ortopédia
pneumológia a ftizeológia
neurochirurgia
neurčená odbornosť
urológia
neurčená odbornosť
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
pediatria
Bratislava
Čadca
vnútorné lekárstvo
psychiatria
NsP a.s. - neurol. ambul.
Sanatórium Karpatia
s.r.o. - OLV
Psychiatrická kl. SZU,
UN
ZDRAVSPOL, s.r.o.
Dunajská Streda
neurológia
Zdravspol s.r.o. - onko.
ambul.
NsP
FNsP - II. interná klinika
SZU
MUDr. Ján Konôpka
s.r.o.
Zdravotné stredisko s.r.o.
VšNsP - neurol. odd.
FNsP - OAIM
VšZP
Nemocnica A. Leňa chir. odd.
ORTOP s.r.o.
Limbach
Bratislava
Komárno
psychiatria
klinická onkológia
rádiológia
Komárno
Stará Ľubovňa
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Banská Bystrica
anestéziológia a intenzívna medicína
Žiar nad Hronom
psychiatria
neurčená odbornosť
Bratislava
Rimavská Sobota
Trnava
Nové Zámky
všeobecné lekárstvo
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
Humenné
Rožňava
chirurgia
ortopédia
9781
9782
ZLATA
SILVIA
KONTROVÁ
KONTROŠOVÁ
9783
9784
9785
9786
9787
9788
9789
9790
9791
9792
9793
9794
9795
VIERA
LENKA
BIBIANA
MONIKA
LADISLAV
IGOR
EVA
ĽUBOMÍR
ŠIMON
ZUZANA
JURAJ
ŠTEFAN
JOZEF
KONTROŠOVÁ
KONTUROVÁ
KONVALINOVÁ
KONVICKÁ
KONVICKÝ
KONVIT
KONVITOVÁ
KÓNYA
KÓNYA
KÓNYOVÁ
KÓŇA
KÓŇA
KOŇARČÍK
9796
9797
TATIANA
DANIELA
KOŇARČÍKOVÁ
KOŇAROVÁ
9798
KATARÍNA
KÓŇOVÁ
9799
9800
9801
9802
9803
9804
9805
9806
9807
9808
9809
9810
9811
9812
NATAŠA
ANDREA
KATARÍNA
MÁRIA
CYPRIÁN
MAREK
STANISLAV
BEÁTA
GABRIELA
JANA
DUŠAN
SEBASTIÁN
TOMÁŠ
ERIKA
KÓŇOVÁ
KOÓSOVÁ GAJIČ
KOÓŠOVÁ
KOÓŠOVÁ
KOPÁČ
KOPÁČIK
KOPÁČIK
KOPÁČIKOVÁ
KOPÁČIKOVÁ
KOPAJOVÁ
KOPAL
KOPÁL
KOPAL
KOPÁLKOVÁ
9813
9814
9815
9816
IVETA
RENÁTA
ZUZANA
MARTIN
KOPALOVÁ
KOPANEŠINOVÁ
KOPANICOVÁ
KOPANIČÁK
9817
SLAVOMÍR
KOPANIČÁK
9818
ALENA
KOPANIČÁKOVÁ
9819
ANDREA
KOPÁNIOVÁ
NsP Sv. Barbory a.s. gynekolog. odd.
RÚVZ
PK ProSanus a.s. neurol. ambul.
FN
NsP - OAIM
FN
ÚVTOS
Rožňava
Banská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
epidemiológia
Bratislava
Trnava
Skalica
Nitra
Nitra - Chrenová
neurológia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
NZZ Detská amb.
NsP n.o.
FN
NsP n.o.
FN - OAIM
FN - chir. odd.
NsP FDR
Martinské bioptické
centrum s.r.o.
NsP
Všeobecná nemocnica odd. radiačnej onkológie
FNsP akad. Dérera gynekolog. odd.
Sučany
Brezno
Nitra
Brezno
Trenčín
Nitra
Banská Bystrica
pediatria
klinická biochémia
chirurgia
klinická mikrobiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
úrazová chirurgia
patologická anatómia
Banská Bystrica
Čadca
patologická anatómia
vnútorné lekárstvo
Komárno
radiačná onkológia
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
NZZ
NZZ
I. ortoped. klinika
IZD, MRI s.r.o.
NsP MV SR
Praktikal s.r.o.
HPL spol.s.r.o.
NOÚ
Interná amb.
DoNsP - Odd. RTG
NsP
RHINER s.r.o.
MEDIVASA, s.r.o. angiol. ambul.
NZZ
NsP n.o.
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Bratislava
Trnava
Bratislava
Bratislava
Galanta
Bratislava
Kysucké Nové Mesto
Dolný Kubín
Žilina
Bardejov
vnútorné lekárstvo
pediatria
ortopédia
rádiológia
neurológia
všeobecné lekárstvo
klinická mikrobiológia
klinická onkológia
vnútorné lekárstvo
rádiológia
dermatovenerológia
otorinolaryngológia
Žilina
Michalovce
Levice
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
Spišské Bystré
pediatria
BARESI ,s.r.o. - detská
ambulancia
NZZ - detská ambulancia Spišské Podhradie
Nemocnica ak.L.Derera P II. neurologická kl.
Bratislava
pediatria
neurológia
9820
9821
9822
VIKTOR
ANNA
DARINA
KOPAS
KOPASOVÁ
KOPCOVÁ
9823
ANTON
KOPČÁK
9824
9825
9826
HELENA
IVANA
BRANISLAV
KOPČÁKOVÁ
KOPČÁKOVÁ
KOPČAN
9827
BEÁTA
KOPČANOVÁ
9828
9829
9830
9831
9832
9833
IVANA
IVETA
KATARÍNA
SILVIA
PETR
PETR
KOPECKÁ
KOPECKÁ
KOPECKÁ
KOPECKÁ
KOPECKÝ
KOPECKÝ
9834
VLADIMÍR
KOPECKÝ
9835
9836
9837
9838
9839
EVA
MARTINA
MARIÁN
JANA
TIMOTHEJ
KOPČEKOVÁ
KOPEČNÁ
KOPEČNÝ
KOPČÍKOVÁ
KOPČO
9840
9841
9842
9843
9844
9845
9846
9847
9848
9849
ĽUBICA
KRISTÍNA
LENKA
MILOTA
MARIANNA
RUŽENA
MARIÁN
MÁRIA
MARGITA
PAVOL
KOPČOKOVÁ
KOPČOVÁ
KOPČOVÁ
KOPČOVÁ
KOPERDANOVÁ
KOPERNICKÁ
KOPERNIECH
KOPINCOVÁ
KOPJÁKOVÁ
KOPKA
9850
KRISTÍNA
KOPKOVÁ
9851
JANA
KOPORCOVÁ
9852
9853
9854
PETER
DAGMAR
KAMILA
KOPPAL
KOPPALOVÁ
KOPPALOVÁ
NZZ psychoterapeuticka a
psychiatrická ambul.
Bratislava
psychiatria
VŠZaSP sv. Alžbety
Letecká vojenská nem. chirurgické odd.
MUDr. Darina
Dunajčáková - očná am.
NsP n.o. ZZ
FN - gyn.-pôr. klinika
NsP - odd. anestézie a
intenz. medicíny
Bratislava
neurčená odbornosť
Košice
chirurgia
Sabinov
Topoľčany
Trenčín
oftalmológia
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Trenčín
neurčená odbornosť
FNsP sv. Cyrila a Metoda
FNsP - patol. odd.
SZŠ
FNsP
NsP - interné lek.
Nemocnica sv. Barbory
Mestská poliklinika chirurg. amb.
MUDr. Eva Kopčeková,
s.r.o.
NsP
NZZ - urologická amb.
FNsP J. A. Reimana
TIKO-MED s.r.o MT-MENS s.r.o. ambul.všeobecného
lekára
VOÚG sv. Lukáša
UN L. Pasteura
FNLP - Infekčná klin.
Bratislava
Trnava
Rožňava
Nové Zámky
Rožňava
Rožňava
neurčená odbornosť
patologická anatómia
Dubnica nad Váhom
chirurgia
Zvolen
Bratislava
Bratislava
Prešov
Bardejov
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
urológia
pediatrická kardiológia
chirurgia
Martin
Košice
Košice
Košice
Veľká Británia
všeobecné lekárstvo
geriatria
pneumológia a ftizeológia
anestéziológia a intenzívna medicína
NsP
Kysucká NsP
VšN FORLIFE n.o.
NsP - gyn. pôr. odd.
FNLP - kl. ortopédie a
traumatológie pohyb.
ústrojenstva
SVALZ s.r.o. - kl.
biochémia
Neurochirurgická klinika
SZU, FNsP F. D.
Roosevelta
ZDRAVIE s.r.o.
FNsP F. D. Roosevelta
Poprad
Čadca
Komárno
Levice
úrazová chirurgia
neurčená odbornosť
neonatológia
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
ortopédia
Banská Bystrica
klinická biochémia
Banská Bystrica
Martin
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
9855
9856
HENRIETA
RÓBERT
KOPPÁNYOVÁ
KOPPER
9857
9858
9859
9860
9861
IRENA
KVETOSLAVA
ANDREA
EDITA
JUDITA
KOPPEROVÁ
KOPPOVÁ
KOPRDOVÁ
KOPRDOVÁ
KOPRDOVÁ
9862
ĽUBOŠ
KOPRIVŇANSKÝ
9863
9864
9865
AGNESA
JANA
MARTIN
KOPRIVOVÁ
KOPRNOVÁ
KOPŘIVA
9866
9867
MIROSLAV
PAVEL
KOPŘIVA
KOPŘIVA
9868
MÁRIA
KOPŘIVOVÁ
9869
9870
9871
RASTISLAV
KATARÍNA
PETER
KORBA
KORBAČKOVÁ
KORBAŠ
9872
9873
ĽUBOMÍR
DARINA
KORBAŠ
KORBAŠOVÁ
9874
9875
9876
9877
9878
9879
9880
MARUŠKA
SIMONA
TOMÁŠ
MARIANNA
MIROSLAV
ELENA
TATIANA
KORBAŠOVÁ
KORBAŠOVÁ
KORBELA
KORBELOVÁ
KORBEĽ
KORBEĽOVÁ
KORBINIOVÁ
9881
9882
9883
9884
9885
9886
9887
9888
9889
9890
BEATA
JANA
JÁN
PATRÍCIA
MÁRIA
ZUZANA
PETER
HELENA
DARINA
JANA
KORBOVÁ
KORBOVÁ
KORCH
KORCHOVÁ
KORCOVÁ
KORCOVÁ
KORCSOG
KORCSOGOVÁ
KORDÍKOVÁ
KORDOVÁ
9891
EVA
KORDOVÁNOVÁ
9892
MARTIN
KORDOŠ
Neštátna ambulancia
Nemocnica a.s.
NsP sv. Barbory, a.s. infekčná ambul.
ŠZÚ
C.A.K.I.., spol. s.r.o.
OLÚ PSYCHIATRICKÝ
FNsP - gyn. pôr. klinika
Posádková ošetrovňa VÚ
4650
Odd.verej.zdravotníctva
pobočka
NsP n.o.
Klinická patológia s.r.o.
Centrum kl. a naturálnej
reumatológie s.r.o.
N J.A. Reimana
NsP J.A.Reimana, očné
odd.
CENTRUM ZDRAVIA
R.B.K.,s.r.o
DFNsP
NsP - gynek.odd.
Korbaš s.r.o. - gynek.pôrod.ambul.
Amb. PLPD
Primstar s.r.o. ambul.všeob.lekára
Sociálna poisťovňa
NsP
FNsP
GYN - MEDIA s.r.o.
UNB - klinika PF l
NsP Sv.C a M
CENTRUM ZDRAVIA
R.B.K s.r.o
FNsP J. A. Reimana
FNsP I. ORL klinika
NsP A. Leňa
NZZ
FN - ORL kl.
VN - psychiatr. odd.
NZZ - PLPD
NZZ
Košice
Poprad
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Rožňava
Banská Bystrica
Dunajská Streda
Predná Hora
Nové Zámky
infektológia
hygiena životného prostredia
klinická imunológia a alergológia
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
Trenčín
všeobecné lekárstvo
Banská Bystrica
Nové Mesto nad Váhom
Prešov
pracovné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Ilava
Prešov
akupunktúra
chirurgia
Prešov
oftalmológia
Svidník
Bratislava
Čadca
psychiatria
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
Púchov
Považská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
Považská Bystrica
Čadca
Nové Zámky
Nové Zámky
Budmerice
Bratislava
Bratislava
všeobecné lekárstvo
posudkové lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
pneumológia a ftizeológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bardejov
Prešov
Bratislava
Humenné
Považská Bystrica
Nitra
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Banská Bystrica
psychiatria
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
otorinolaryngológia
psychiatria
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
MUDr. Eva Kordovanová
s.r.o
Ružomberok
NsP - 1. ortopedická
klinika LF UK
Bratislava
psychiatria
ortopédia
9893
9894
9895
9896
9897
9898
DANIELA
ANNA
MARTA
LADISLAV
MARIÁN
PETER
KORDOŠOVÁ
KORDULIAKOVÁ
KORDULIAKOVÁ
KOREC
KOREC
KOREC
9899
9900
9901
MARTA
JÁN
JOZEF
KORECOVÁ
KORČEK
KORČEK
9902
9903
JOZEF
MICHAL
KORČEK
KORČEK
9904
9905
9906
VLADIMÍR
EVA
JANA
KORČEK
KORČEKOVÁ
KORČEKOVÁ
9907
9908
LÍVIA
TÜNDE
KORČEKOVÁ
KORČEKOVÁ
9909
ERIKA
KOREKÁČOVÁ
9910
9911
MIROSLAVA
ZDISLAV
KOREKÁČOVÁ
KORENEK
9912
9913
MILAN
VILIAM
KORENKO
KORENKO
9914
9915
9916
BRANISLAV
BRANISLAV
BRANISLAV
KOREŇ
KOREŇ
KOREŇ
9917
JÁN
KOREŇ
9918
JÁN
KOREŇ
9919
JÁN
KOREŇ
9920
9921
MICHAL
PETER
KOREŇ
KOREŇ
9922
9923
ROMAN
FRANTIŠEK
KOREŇ
KORČOK
NZZ - DETSKÁ
AMBULANCIA
NZZ - PLPD
MEDIKOR, s.r.o.
NsP
FN
NsP - chirur. odd.
MUDr.Korecová,metaboli
cké centrum s.r.o
UNLP - I. KAIM
FN - chirurgická klinika
Ambulancia prakt. lekára
FN
KOFIRE s.r.o. - amb.
všeob. lekára
FN - KAIM
FN - ARO
VLIMARK s.r.o. - detská
pneum. a ftizeológie
FNLP
Apolónia s.r.o - Amb.
prakt. lekára pre deti a
dorast
Vranovská nemocnica
n.o. - neurolog. odd.
UNLP
Ústredná vojenská
nemocnica SNP
FN L. Pasteura
NOVAPHARM s.r.o.
Železničná NaP
Stanica RLP
CHZP Apollo
BB BIOCYT diagnostické centrum
s.r.o.
ŠNOP n.o. - odd. ortop.
protetiky
LFUK a FN - mikrobiolog.
ústav
UNB, LFUK - l.interná
klinika
FNsP FDR - chir. klinika
Ružomberok
Čadca
Krásno nad Kysucou
Považská Bystrica
Bratislava
Žilina
Trenčín
Košice
Nitra
pediatria
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
chirurgia
chirurgia
chirurgia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
anestéziológia a intenzívna medicína
chirurgia
Žilina
Nitra
všeobecné lekárstvo
urológia
Nová Bystrica
Nitra
Nitra
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
Suchá nad Parnou
Košice
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
Vranov nad Topľou
pediatria
Vranov nad Topľou
Košice
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Ružomberok
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
neurológia
Bratislava
Krupina
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
revízne lekárstvo
Banská Bystrica
patologická anatómia
Bratislava
ortopedická protetika
Bratislava
klinická mikrobiológia
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Banská Bystrica
chirurgia
9924
JÚLIUS
KORČOK
9925
9926
9927
MARIAN
MARTIN
MONIKA
KORČOK
KORČOK
KORČOKOVÁ
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
DARINA
ELENA
ERIKA
KRISTÍNA
RENÁTA
ANDREA
EVA
MAYYA
RADOVAN
KOREŇOVÁ
KOREŇOVÁ
KOREŇOVÁ
KOREŇOVÁ
KOREŇOVÁ
KORIČANSKÁ
KORIČANSKÁ
KORIN
KORKOŠ
9937
9938
9939
9940
EVA
RASTISLAV
ANDREA
ANNA
KORKOŠOVÁ
KORMAN
KORMANÍKOVÁ
KORMANOVÁ
9941
9942
9943
9944
BIBIANA
MARGITA
GABRIELA
MILADA
KORMANOVÁ
KORMANOVÁ
KORMAŇÁKOVÁ
KORMÁŇOŠOVÁ
9945
TARAS
KORMOSH
9946
9947
KATARÍNA
JOZEF
KORNFELD
KORŇAN
9948
9949
INGRID
OLEKSANDR
KORŇANOVÁ
KOROL
9950
9951
DANIEL
MARIANNA
KORONCZI
KORONTHÁLYOVÁ
9952
9953
VASIL
ROMAN
KOROPČÁK
KOROTCHENKO
9954
IVANA
KORPA-ONDOVÁ
9955
ANDREA
KORPÁSOVÁ
9956
9957
MARTIN
MILAN
KORPEĽ
KORTIŠ
Interno-diabetologická
amb.MUDr. Korčok s.r.o.
MUDr. Korčok s.r.o. Interná a diab.
ambulancia
Femina - M s.r.o.
Sociálna poisťovňa
Vysokošpec. odborný
ústav TaRCH
NsP
NZZ - PLPDD
FN
NZZ - gastro. amb.
FN
FNsP - akad. Dérera
Hospitale s.r.o.
Liečebné termálne
kúpele a.s. - ambul.
FBLR
Akupunktúra s.r.o.
MEDALI s.r.o. - PLPD
GYN-KOR s.r.o.
Košická záchranná
služba
Akupunktúra s.r.o.
Oravská poliklinika
Centrum zdravia
Krupina
vnútorné lekárstvo
Krupina
Štúrovo
Nové Zámky
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
posudkové lekárstvo
Nitra - Zobor
Poprad
Liptovské Sliače
Nitra
Banská Štiavnica
Trnava
Bratislava
Šahy
chirurgia
pediatria
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
gastroenterológia
infektológia
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Sklené Teplice
Kysucké Nové Mesto
Stará Ľubovňa
Vrútky
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Sobrance
Kysucké Nové Mesto
Námestovo
Košice
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
urgentná medicína
neurčená odbornosť
Psychiatrická nemocnica Hronovce
CMG -centrum
mikrochirurgie oka
Bratislava
UNM
Martin
neurčená odbornosť
UNM - odd.plast.chirurgie
Forlife s.r.o.
Szent Lázár Megyei
Kórház
La Salus s.r.o.
ORL-AN s.r.o. - ORL
amb.
FNsP
Martin
Komárno
plastická chirurgia
neurčená odbornosť
Maďarsko
Bratislava
neurológia
A+I WORK s.r.o.
NEURO-STIM s.r.o. detská neurol.ambul.
NZZ - gynekol. a
pôrodníctvo
RÚVZ
Košice
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Levice
pediatria
Zvolenská Slatina
Žiar nad Hronom
gynekológia a pôrodníctvo
verejné zdravotníctvo
Vranov nad Topľou
Nové Zámky
oftalmológia
gynekológia a pôrodníctvo
9958
ZUZANA
KORTIŠOVÁ
9959
9960
9961
9962
9963
JANKA
ZUZANA
VOJTECH
JANA
LADISLAV
KORYTÁROVÁ
KORYTÁROVÁ
KORYTINA
KORYTKOVÁ
KOSA
9964
BOHDANA
KOSÁČOVÁ
9965
9966
KINGA
ADRIANA
KOSÁROVÁ
KOSCELANSKÁ
9967
9968
9969
9970
9971
9972
LUCIA
RÓBERT
ANDREA
GABRIELA
ZUZANA
PETR
KOSCELNÍKOVÁ
KOSCURA
KOSECOVÁ
KOSEČKOVÁ
KOSIBOVÁ
KOSLER
9973
9974
9975
9976
9977
MAGDALÉNA
VIERA
VIKTOR
DOMINIKA
JANA
KOSLEROVÁ
KOSMÁLOVÁ
KOSMOVSKÝ
KOSNÁČOVÁ
KOSNÁČOVÁ
9978
PETER
KOSOŇ
9979
9980
9981
9982
DOMINIK
MICHAL
EVA
ALENA
KOSORÍN
KOSORIN
KOSORINOVÁ
KOSORINSKÁ
9983
9984
9985
JURAJ
JANINA
KLÁRA
KOSORINSKÝ
KOSOVÁ
KOSSÁROVÁ
9986
9987
9988
9989
EVA
FRANTIŠEK
FRANTIŠEK
DANIELA
KOSSOŇOVÁ
KOSSUTH
KOSSUTH
KOSTANOVÁ
9990
9991
9992
ANDREJ
JOZEF
DANIELA
KOSTÁR
KOSTELNIČÁK
KOSTELNIČÁKOVÁ
Mestská nemocnica s
poliklinikou n.o.
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o. - dets. odd.
a imunoalerg. amb.
FN - detská klinika
Krupina
neurčená odbornosť
Piešťany
Trnava
pediatria
neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana
Lareta s.r.o.
Ambulancia klinickej
onkológie s.r.o.
Minoris s.r.o.,
Ambulancia
všeobecného lekára pre
deti a dorast
Niedersachsisches
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
Prešov
Levice
neurčená odbornosť
chirurgia
Partizánske
klinická onkológia
Dunajská Streda
Konigslutter
pediatria
psychiatria
Stará Ľubovňa
neurčená odbornosť
FNsP - Meditop s.r.o
NÚTaRCH
LFUK
Gyn. amb.
NZZ - ORL a
foniatr.ambul.
FN
RÚVZ
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Sládkovičovo
vnútorné lekárstvo
geriatria
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Galanta
Bratislava
Zvolen
otorinolaryngológia
vnútorné lekárstvo
verejné zdravotníctvo
DFNsP
Neuroimunologický ústav
SAV
Privátna chirurgická
ambulancia
KOSRO, s.r.o.
Bratislava
pediatria
Bratislava
neurológia
Dubnica nad Váhom
Zlaté Moravce
chirurgia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Martin
Prešov
Batislava
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
klinická imunológia a alergológia
Martin
Košice
Bratislava
Humenné
pediatria
rádiológia
neurológia
pediatria
Bánovce nad Bebravou
Bratislava
Bratislava
psychiatria
chirurgia
oftalmológia
Psychiatrická klinika
MFN
Janina s.r.o.
NZZ - kl. imun. a alerg.
PED - AMB Podhaj s.r.o.detská amb.
ŽNsP
NMO
NZZ
Centrum duševného
zdravia s.r.o.
SÚSaCCH
PK
9993
VLADIMÍR EMANUEL
KOSTELNÍK
9994
EVA
KOSTELNÍKOVÁ
9995
IVETA
KOSTELNÍKOVÁ
9996
MÁRIA
KOSTELNÍKOVÁ
9997
9998
MARIÁN
PETER
KOSTELNÝ
KOSTIČ
9999
10000
10001
10002
10003
MICHAELA
NINA
ANDREJ
FRANTIŠEK
IGOR
KOSTIČOVÁ
KOSTÍKOVÁ
KOSTILNÍK
KOSTKA
KOSTKA
10004
PAVOL
KOSTKA
10005
10006
10007
VLADIMÍR
DÁŠA
LENKA
KOSTKA
KOSTKOVÁ
KOSTKOVÁ
10008
10009
10010
MARTA
ĽUBICA
EVA
KOSTKOVÁ
KOSTKOVÁ
KOSTOLANSKÁ
10011
KATARÍNA
KOSTOLANSKÁ
10012
10013
LUCIA
BARBORA
KOSTOLANSKÁ
KOSTOLNÁ
10014
10015
10016
IMRICH
JÁN
MARTIN
KOSTOLNÝ
KOSTOLNÝ
KOSTOLNÝ
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
DUŠAN
DUŠAN
PETER
OKSANA
VOLODYMYR
ANNA
MARTA
KOSTOVČÍK
KOSTOVČÍK
KOSTREJ
KOSTROBA
KOSTROBA
KOSTROVÁ
KOSZORUOVÁ
1. súkromná nemocnica
a.s. - OAIM
Vranovská nemocnica
n.o. - nefrol.ambul.
1. súkromná nemocnica
a.s.
NZZ - Privátna amb.
PLDD
Košice - Šaca
anestéziológia a intenzívna medicína
Vranov nad Topľou
vnútorné lekárstvo
Košice
pediatria
Snina
pediatria
UNsP Milosrdní bratia
spol.s.r.o. amb.všeobecného lekára Bratislava
všeobecné lekárstvo
Ústav sociálneho
lekárstva a lekárskej
etiky
SVLZ - hirudoterapia
Bratislava
Košice
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
NsP - chirurgické odd.
Čadca
chirurgia
Stará Ľubovňa
neurčená odbornosť
Bratislava
Spišská Stará Ves
Bratislava
chirurgia
pediatria
neurčená odbornosť
Bratislava
Martin
Bratislava
geriatria
radiačná onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
pneumológia a ftizeológia
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
UNB - 1.chirurgická
klinika LFUK a UNB
NZZ
MERCK s.r.o.
Pro Care a.s. - ambul.
všeob. lekára a geriatrie
MFN
NsM
Klinika prac. lekárstva a
toxikológie
Nemocnica 3. súkromná
nemocnica s.r.o.
Bánovce nad Bebravou
DFNsP - očná kl.
Bratislava
Gynekologickopôrodnicka nemocnica
KOCH s.r.o.
Bratislava
Vranovská nemocnica
n.o. - OAIM
DK-med s.r.o
RN n.o. - interné odd.
NsP Š. Kukuru n.o.
NsP Š. Kukuru n.o.
AS MEDICA s.r.o
NsP Skalica a.s.
Vranov nad Topľou
Sobrance
Sobrance
Michalovce
Michalovce
Kysucký Lieskovec
Skalica
neurčená odbornosť
oftalmológia
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
pediatria
10024
ALEXANDER
KOSZTYO
10025
10026
OLEG
ALLA
KOSŤUKEVIČ
KOSŤUKEVIČOVÁ
10027
10028
10029
JEVGENIJA
MIROSLAV
ŠTEFAN
KOSŤUKEVIČOVÁ
KOTEK
KŐTELEŠ
10030
GABRIELA
KOTERCOVÁ
10031
JÁN
KOTHAJ
10032
10033
PETER
EVA
KOTHAJ
KOTHAJOVÁ
10034
PETER
KOTLÁR
10035
10036
10037
10038
ALENA
JOZEF
PETER
KATARÍNA
KOTLÁRIKOVÁ
KOTLEBA
KOTLEBA
KOTLEBOVÁ
10039
10040
BEATA
LENKA
KOTOROVÁ
KOTOROVÁ
10041
MARTINA
KOTOROVÁ
10042
10043
10044
10045
10046
NATÁLIA
JANA
PAVEL
MARIAN
MIROSLAV
10047
Anenské slatinné lázně
a.s.
MUDr. Jevgenija
Kosťukevičová, VSc.
NZZ
NZZ - amb. neurológie a
akupunktúry
Milly, s.r.o.
NsP - chirurg. odd.
Lázně Bělohrad, ČR
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
akupunktúra
akupunktúra
Spišská Nová Ves
Bratislava
Spišská Nová Ves
neurológia
všeobecné lekárstvo
chirurgia
FNLP - klin. dermatológie
NsP F. D. Roosevelta II. neurolog. kl.
FNsP F. D. Roosevelta chirurgická kl.
VšZP OZČ
Ortopedicko-traumatická
klinika
AAK, Centrum
starostlivosti s.r.o
Košice
dermatovenerológia
Banská Bystrica
neurológia
Banská Bystrica
Banská Bystrica
chirurgia
revízne lekárstvo
Martin
ortopédia
Bratislava
pediatria
K 2 MEDIC, s.r.o.
K+K MEDIC, s.r.o..
NaP n.o - Všeobecná
nemocnica - RDG odd.
NsP
NsP sv. Jakuba n.o. OAIM
Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
Žiar nad Hronom
Skalica
rádiológia
urológia
Bardejov
KOTOROVÁ
KOTOSOVÁ
KOTOUČEK
KOTREC
KOTREC
FNsP J. A. Reimana
Nemocnica
Prešov
Malacky
neurčená odbornosť
záchranná a dopravná zdravotnícka
služba, RZP a LZ
neurčená odbornosť
NsP
Nové Zámky
pediatria
JANA
KOTRČOVÁ
Banská Bystrica
hematológia a transfuziológia
10048
JÁN
KOTRÍK
Bojnice
vnútorné lekárstvo
10049
10050
10051
10052
VLADIMÍR
GABRIELA
PETER
EVA
KOTRÍK
KOTRLOVÁ
KOTRUS
KOTRUSOVÁ
Bojnice
Martin
Nitra
Nové Zámky
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
chirurgia
neurčená odbornosť
10053
10054
10055
MARTINA
MIROSLAVA
LADISLAV
KOTRUSOVÁ
KOTRUSOVÁ
KOTRUSZ
Zlaté Moravce
Levice
Levice
lekár bez špecializácie
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
10056
LAURA
KOTRUSZOVÁ
NTS SR - transfúz.stan.
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach
ERADIA s.r.o.
NsP
FNsP
Mestská nemocnica prof.
R. Korca - int. odd.
NsP n.o.
Urgent s.r.o.
Nemocnice s
poliklinikami n.o. - detské
odd.
Levice
pediatria
10057
10058
10059
MÁRIA
TIBOR
VIERA
KOTRUSZOVÁ
KOTTMANN
KOTTMANNOVÁ
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
DANIELA
VOLODYMYR
BOŽENA
EVA
JANA
JANA
SIMONA
JÚLIUS
KOTULOVÁ
KOTUNOVYCH
KOTUSOVÁ
KOTUĽÁKOVÁ
KOTUĽÁKOVÁ
KOTUĽÁKOVÁ
KOTÚĽOVÁ
KOTZIG
10068
10069
ALENA
ĽUBOMÍR
KOTZIGOVÁ
KOTZMAN
10070
10071
10072
ESTERA
MIROSLAV
PATRIK
KOUBEKOVÁ
KOUDELKA
KOUDELKA
10073
ADELA
KOUDELKOVÁ
10074
ZITA
KOUPILOVÁ
10075
ĽUBOMÍRA
KOUTNÁ
10076
JAROSLAV
KOUTNÝ
10077
WILLIAM
KOUTON
10078
10079
JURAJ
SILVIA
KOUTUN
KOUTUNOVÁ
10080
TATIANA
KOUTUNOVÁ
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
IRENA
JARMILA
ERVIN
GABRIEL
JÁN
JÁN
JÁNOS
LADISLAV
KOUŘILOVÁ
KOUŘILOVÁ
KOVÁCS
KOVÁCS
KOVÁCS
KOVÁCS
KOVÁCS
KOVÁCS
10089
10090
10091
10092
LÁSZLÓ
MELINDA
PAVOL
PÉTER
KOVÁCS
KOVÁCS
KOVÁCS
KOVÁCS
BABY COR, s.r.o.
VZZ a.s. Prev. VÚPCH
NsP n.o.
Mikrobiologický ústav
LFUK a Univerzitná
nemocnica
FNsP
FNLP - OAIM
Psychiatrická amb.
NÚTPCHaHCH
HIPOCAMPUS, s.r.o
Hornooravská NsP
NsP sv. Cyrila a Metoda
Imuno - alergo
ambulancia AK, s.r.o.
SÚSCH
Novorodenecké odd.
NsP
Avelane
NsP
FNsP Milosrdní bratia
s.r.o. - OAIM
OÚP, Lek.služba prvej
pomoci
NZZ - imunoalergolog.
amb.
Levice
Nová Polianka
Kežmarok
pediatria
pneumológia a ftizeológia
pneumológia a ftizeológia
Bratislava
Nové Zámky
Košice
Sabinov
Vyšné Hágy
Bardejov
Trstená
Bratislava
klinická mikrobiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
psychiatria
vnútorné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
chirurgia
Bratislava
Bratislava
klinická imunológia a alergológia
cievna chirurgia
Trstená
Nitra
Bratislava
neonatológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
Nitra
vnútorné lekárstvo
Lokca
klinická imunológia a alergológia
NsP MUDr. L. N. Jégeho
Equinoxe Promotion
s.r.o.
Univerzitná nemocnica I. KAIM LFUK Ružinov
NZZ - Nešt.očná amb.
Nemocnica akad. L.
Dérera
IKO - GYN s.r.o. gynekol. odd.
Dolný Kubín
chirurgia
Košice
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
oftalmológia
Bratislava
neurčená odbornosť
Nové Mesto nad Váhom
NZZ chirurg.amb.
NsP sv. Lukáša a.s.
DISPOMED s.r.o.
FNsP
CORALL DS, s.r.o.
NZZ - PLPD
LF UK a DFNsP 2.detská klinika
CORALL DS s.r.o
FNsP
AdLa s.r.o.
Rimav.Sobota
Galanta
Košice
Bratislava
Dunajská Streda
Vinica
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
chirurgia
úrazová chirurgia
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Dunajská Streda
Nové Zámky
Prešov
pediatria
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
10093
10094
VLADIMÍR
ZOLTÁN
KOVÁCS
KOVÁCS
10095
10096
ZOLTÁN
ŠTEFAN
KOVÁCS
KOVÁCS
10097
KATARÍNA
KOVÁCSIKOVÁ
10098
10099
OLINA
ALŽBETA
KOVÁCSIKOVÁ
KOVÁCSOVÁ
10100
ANDREA
KOVÁCSOVÁ
10101
ANDREA
KOVÁCSOVÁ
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
ANDREA
ANNA
DANA
EVA
EVA ERIKA
JANA
JUDITA
KATARÍNA
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
10110
10111
KATARÍNA
MÁRIA
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
10112
MARIANA
KOVÁCSOVÁ
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120
10121
MONIKA
OĽGA
SILVIA
TÍMEA
ŽOFIA
BLAŽEJ
EDUARD
EUGEN
EUGEN
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
KOVÁCSOVÁ
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
10122
10123
10124
GUSTÁV
IMRICH
IVAN
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
10125
JÁN
KOVÁČ
10126
JOZEF
KOVÁČ
10127
LADISLAV
KOVÁČ
NsP - odd. cievnej
chirurgie
Psych.klinika MFN
ORTHOTOP, s.r.o. ortop.ambul.
FORLIFE, n.o.
Špecializovaná
geriatrická nemocnica
PRO VITAE MEDIC,
s.r.o.
NZZ - PLPD
Dentilux s.r.o. amb.všeob.lekára
Lučenec
Martin
chirurgia
psychiatria
Komárno
Komárno
ortopédia
angiológia
Bratislava
neurčená odbornosť
Lučenec
Rimavská Sobota
pediatria
všeobecné lekárstvo
Čierna nad Tisou
všeobecné lekárstvo
Psychiatrická nemocnica
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
NZZ - pediatria
PRO BIOS n.p.
Veľké Zálužie
psychiatria
Košice - Šaca
Moldava nad Bodvou
Bratislava
neurčená odbornosť
pediatria
rádiológia
VSŽ - Nemocnica, a.s.
FNsP J. A. Reimana
Košice - Šaca
Prešov
oftalmológia
pediatria
NsP - detsko-neurolog.
amb.
NZZ - neurológia
Dunajská Streda
Galanta
CZS Duslo
FNsP - novorodenecká
klinika
MEDICAMB s.r.o
NsP
VšN
FN
Šaľa
neurológia
neurológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Nové Zámky
Košice
Dunajská Streda
Rimavská Sobota
Trnava
pediatria
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Union a.s.
Mštská nemocnica
SÚSCCH a.s.
Bratislava
Hustopeče
Banská Bystrica
kardiológia
Synlab, s.r.o. - biochémia
Avelane clinic
UNLP
MUDr. Ján Kováč s.r.o. gynekolog. amb.
Bratislava
Nitra
Košice
vnútorné lekárstvo
plastická chirurgia
neurčená odbornosť
Jelenec
gynekológia a pôrodníctvo
Nemocnice s
poliklinikami n.o. - POKO Topoľčany
MEDIKUS ORL s.r.o. ORL ambul.
Poprad
klinická onkológia
otorinolaryngológia
10128
10129
10130
LIBOR
MAGDA
MARIÁN
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
10131
MARTIN
KOVÁČ
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
MATÚŠ
MICHAL
MICHAL
MIROSLAV
ONDREJ
ONDREJ
ONDREJ
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
10139
PAVOL
KOVÁČ
10140
10141
10142
PETER
PETER
PETER
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
10143
10144
10145
10146
10147
ROMAN
RUDOLF
VALER
ĽUDOVÍT
ŠTEFAN
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
KOVÁČ
10148
10149
10150
SOŇA
TOMÁŠ
FRANTIŠEK
KOVÁČECHOVÁ
KOVAČIC
KOVAČIČ
10151
KAROL
KOVAČIČ
10152
10153
RUDOLF
BEATA
KOVAČIČ
KOVAČIČOVÁ
10154
10155
DAGMAR
MÁRIA
KOVAČIČOVÁ
KOVAČIČOVÁ
10156
10157
10158
10159
MICHAELA
ĽUDMILA
ANDREJ
FRANTIŠEK
KOVAČIČOVÁ
KOVAČIČOVÁ
KOVÁČIK
KOVÁČIK
10160
10161
10162
10163
10164
FRANTIŠEK
IVAN
JURAJ
KAMIL
MARIÁN
KOVÁČIK
KOVÁČIK
KOVÁČIK
KOVÁČIK
KOVÁČIK
NsP Roosevelta
Banská Bystrica
chirurgia
ORL klinika s.r.o.
Pracovisko súdneho
lekárstva a patologickej
anatomie ÚDZS
DFNsP - klinika detskej
kardiológie
NsP
ÚDZS - SLaPA
NsP
Banská Bystrica
otorinolaryngológia
Prešov
súdne lekárstvo
Bratislava
Nové Zámky
Banská Bystrica
Liptovský Mikuláš
neurčená odbornosť
neurológia
neurčená odbornosť
úrazová chirurgia
FNsP F. D. Roosevelta
FNsP a.s.
FNsP J. A. Reimana odd. cievnej chir.
Banská Bystrica
Skalica
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Prešov
cievna chirurgia
PDK s.r.o. - očná ambul. Kežmarok
Ústav súdneho lekárstva Bratislava
Slovenská zdravotnícka
univerzita
Bratislava
VOÚ a.s.
GPA Kováč s.r.o.
ZaMED s.r.o.
Nemocnica - 3.
súkromná nemocnica
s.r.o.
FN
LEKO SK, s.r.o.
obv.zdrav.stredisko
JANAMED s.r.o. gynekol. a pôrod.
RALUMED, s.r.o.
NZZ - gynekológia a
pôrodníctvo
Očná ambulancia
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
Čachtice
Veľký Meder
klinická onkológia
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Bánovce nad Bebravou
Nové Zámky
neurčená odbornosť
urológia
neurčená odbornosť
okr. Senica
všeobecné lekárstvo
Trnava
Galanta
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
Nová Baňa
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
oftalmológia
ŽILPO s.r.o. - odd. AIM Žilina
FERIMED s.r.o.
NZZ - ORL a forniatrická
amb.
NsP sv. Lukáša
FNsP - detské odd.
ÚVTOS
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
patologická anatómia
anestéziológia a intenzívna medicína
Košice
chirurgia
Dolný Kubín
Galanta
Žilina
Hrnčiarovce nad Parnou
otorinolaryngológia
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
neurčená odbornosť
10165
10166
MARIÁN
MICHAL
KOVÁČIK
KOVÁČIK
10167
10168
MIROSLAV
VIKTOR
KOVÁČIK
KOVÁČIK
10169
VIKTOR
KOVÁČIK
10170
10171
10172
10173
ĽUBOMÍR
ANETTA
ANEŽKA
BOŽENA
KOVÁČIK
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
10174
DAGMAR
KOVÁČIKOVÁ
10175
10176
10177
10178
DARINA
EVA
EVA
GABRIELA
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
10179
10180
10181
10182
IVETA
JARMILA
KATARÍNA
LENA
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
10183
LUCIA
KOVAČIKOVÁ
10184
LUCIA
KOVÁČIKOVÁ
10185
10186
10187
10188
10189
10190
MÁRIA
MÁRIA
MÁRIA
MARTINA
TATIANA
VIERA
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
KOVAČÍKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
10191
10192
10193
ĽUBICA
ĽUBOSLAVA
ANDREA
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ
KOVÁČIKOVÁ CURKOVÁ
10194
10195
10196
10197
JANA
JANA
ADRIANA
ADRIANA
KOVAČKOVÁ
KOVAČKOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
10198
10199
10200
10201
ANNA
ANNA
ANNA
BOHUSLAVA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
NZZ - neurol. amb.
ÚVN
MUDr. Miroslav Kováčik
s.r.o.
Súkromná urologická
amb.
NZZ - ambul.
všeobecného lekára
FN
NZZ - interné
NZZ - neurolog. amb.
Žiar nad Hronom
Ružomberok
neurológia
neurológia
Zvolen
gynekológia a pôrodníctvo
Liptovský Mikuláš
urológia
Dolné Vestenice
Bratislava
Handlová
Banská Bystrica
NZZ - PLPD
MUDr. Darina
Kováčiková, s.r.o.
RÚ VZ
NsP - OAIM
RÚVZ
IZUMA s.r.o. - očná
amb.
FNsP
Kysucká NsP
NZZ - PLPDD
DRK Krankenhaus
Sondershausen
PaF s.r.o. - amb. TBC a
pľúcnych chor.
NZZ amb.neurológie a
ped.neur.
NsP
ALLOSERGON, s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
NaP a.s. - VšN
Neuro VK s.r.o.
NUSCH, Detské
kardiocentrum
NsP
NsP
VERIA s.r.o. kardiolog.ambulan.
FNsP
Košice
všeobecné lekárstvo
neurológia
vnútorné lekárstvo
neurológia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
Žiar nad Hronom
Košice
Čadca
Prešov
psychiatria
pediatria
anestéziológia a intenzívna medicína
hygiena detí a mládeže
Brezno
Košice
Čadca
Bratislava
oftalmológia
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
pediatria
NsP - detské odd.
Klinika detskej
psychiatrie DFNsP
NZZ - PLPDD
LABMED a.s.
Deutschland
Liptovský Hrádok
pneumológia a ftizeológia
Topoľčany
Žilina
Dunajská Streda + Lipový rad
Prešov
Žiar nad Hronom
Liptovský Mikuláš
neurológia
neurčená odbornosť
klinická imunológia a alergológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
neurológia
Bratislava
Brezno
Bratislava
kardiológia
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
Bratislava
Žilina
kardiológia
neurčená odbornosť
Nové Zámky
nefrológia
Bratislava
Zlaté Moravce
Košice
psychiatria
pediatria
klinická biochémia
10202
10203
DANA
DARINA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
10204
10205
DARINA
DÁŠA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
10206
DENISA
KOVÁČOVÁ
10207
EDITA
KOVÁČOVÁ
10208
10209
ELENA
EVA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
10210
EVA
KOVÁČOVÁ
10211
10212
GABRIELA
HELENA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
HELENA
HELENA
IRENA
IVANA
IVANA
IVETA
IZABELA
JANA
JANA
JANA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
10223
10224
10225
10226
10227
10228
JANKA
JUDITA
KATARÍNA
KATARÍNA
KATARÍNA
MÁRIA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
10229
10230
MÁRIA
MARTINA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
10231
10232
MONIKA
OĽGA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
10233
10234
10235
10236
10237
SILVIA
SLAVOMÍRA
VIERA
VIERA
VIKTÓRIA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
Ambulancia VLD,PDK
s.r.o.
NsP - neurologické odd.
Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada
n.o.
VšNsP a.s.
FNsP - odd. funkčnej
diagnostiky
dermAcorr - MUDr.
Kováčová s.r.o.
NUTPCH a HCH Vyšné
Hágy odd. 5.A
LF UK
Špecializ. lieč. ústav
Marína
UNB + LF UK - V.interná
klinika
FN
NZZ ambul.všeobecného
lekára
NZZ - pediatria
Poprad
Levice
vnútorné lekárstvo
neurológia
Nitra
Levoča
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
kardiológia
Zvolen
dermatovenerológia
Vysoké Tatry
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
Kováčová
pediatria
Bratislava
Nitra
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Vráble
Rimavská Sobota
všeobecné lekárstvo
pediatria
NZZ - amb.psychiatrie
Bratislava
psychiatria
NZZ - PLPDD
MUDr. Kováčová I.
KOGYN s.r.o.
FNsP
NZZ - PLPD
Levice
Rožňava
Krompachy
Nové Zámky
Banská Bystrica
pediatria
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
NsP - psychiatrické odd.
Privát. očná amb.
NMO
FN
ORL klinika s.r.o.
NsP Š. Kukuru - OAIM
NZZ - Ambulancia pre
deti a dorast
II. interná kl.
NsP sv. Barbory a.s. psychiatr.odd.
NsP
NsP J. A. Reimana
kožné odd.
FN - odd.neurolog.
Žilina
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Nitra
Banská Bystrica
Michalovce
psychiatria
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
Šahy
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
Rožňava
Myjava
neurčená odbornosť
pediatria
Prešov
Nitra
dermatovenerológia
neurológia
NsP sv. Barbory a.s.
VÚSCH a.s.
Rožňava
Košice
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
10238
VLADIMÍRA
KOVÁČOVÁ
10239
VLADIMÍRA
KOVÁČOVÁ
10240
ZUZANA
KOVÁČOVÁ
Všeobecná zdravotná
poisťovňa
NsP a.s. - gyn.-pôrod.
odd.
Analyticko-diagnostické
laboratórium a
ambulancie s.r.o.
10241
10242
ĽUBICA
ĽUBICA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
MsPK s.r.o.
MEDIFEM s.r.o.
10243
ĽUBICA
KOVÁČOVÁ
10244
10245
10246
ŽOFIA
JANA
HELENA
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ GAJANOVÁ
KOVAČOVIČOVÁ
10247
10248
10249
10250
10251
RENÁTA
ŠTEFAN
MARIÁN
IVAN
PETER
KOVAČOVSKÁ
KOVAL
KOVALANČÍK
KOVALČÍK
KOVALČÍK
10252
10253
10254
SLAVOMÍR
DANIELA
ALEXANDRA
KOVALČÍK
KOVALČÍK LAURINCOVÁ
KOVALČÍKOVÁ
10255
ELEONÓRA
KOVALČÍKOVÁ
10256
JANKA
KOVALČÍKOVÁ
10257
10258
10259
10260
10261
KATARÍNA
KATARÍNA
ZDENA
SILVIA
FRANTIŠEK
KOVALČÍKOVÁ
KOVALČÍKOVÁ
KOVALČÍKOVÁ
KOVALIČOVÁ
KOVALÍK
10262
10263
ANNA
MAKSYM
KOVALÍKOVÁ
KOVALOV
10264
MAGDALÉNA
KOVALOVÁ
10265
10266
MÁRIA
MICHAL
KOVALOVÁ
KOVÁR
10267
10268
10269
DANIELA
DOMINIKA
PAULA
KOVÁROVÁ
KOVÁROVÁ
KOVÁROVÁ
Trenčín
revízne lekárstvo
Trebišov
gynekológia a pôrodníctvo
Prešov
klinická imunológia a alergológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gynekológia a pôrodníctvo
Sereď
Bratislava
MUDr.Kováčová Ľubica
s.r.o. - imunoalerg.amb. Bratislava
SOFI TN , s.r.o. ambul.všeob.lekára
Trenčín
Nemocnica a.s.
Poprad
FMC dialyz.služby s.r.o.
LF UPJŠ
NÚRCH
VšZP a.s.
CEDELAB s.r.o.
Poliklinika ŽILPO s.r.o. chirurg.odd.
UNLP
KODR s.r.o.
Sanatórium Dr. Guhra
n.o.
MUDr. Janka
Kovalčíkova, s.r.o.
Nemocnica A. Wintera
n.o.
AMBIKO s.r.o.
VšNsP a.s.
NZZ - MUDr. Bardoňová
NZZ - VLD
Imunoalergologická
ambulancia s.r.o
Kollakdent s.r.o.
HAMED s.r.o. prakt.lekár pre dospelých
GEAPED s.r.o. - pediatria
- gastroent.
MEDAMB s.r.o.
Nemocnica sv.Michala
a.s. - ambul.všeo.lekára
DFNsP
klinická imunológia a alergológia
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
Bratislava
Košice
Piešťany
Košice
Veľké Meziříčí, ČR
nefrológia
vnútorné lekárstvo
reumatológia
revízne lekárstvo
Žilina
Košice
Poprad
chirurgia
neurčená odbornosť
pediatrická kardiológia
Tatranská Polianka
neurčená odbornosť
Žilina
všeobecné lekárstvo
Piešťany
Spišská Nová Ves
Levoča
Český Těšín, ČR
Pusté Uľany
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
klinická imunológia a alergológia
maxilofaciálna chirurgia
Dolný Kubín
neurčená odbornosť
Spišská Nová Ves
Bratislava
gastroenterológia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Bratislava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
10270
BEATRICA
KŐVÁRYOVÁ
10271
10272
10273
PETER
IZABELA
ALBÍN
KOVÁTS
KOVÁTSOVÁ
KOVAĽ
10274
10275
10276
10277
10278
JÁN
JURAJ
JURAJ
ALEXANDRA
HELENA
KOVAĽ
KOVAĽ
KOVAĽ
KOVAĽOVÁ
KOVAĽOVÁ
10279
HENRIETA
KOVAĽOVÁ
10280
KATARÍNA
KOVAĽOVÁ
10281
10282
10283
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10300
10301
10302
10303
10304
10305
MILADA
SILVIA
ZUZANA
FRANTIŠEK
PETER
VIERA
RENÁTA
NATALIYA
FRANTIŠEK
RICHARD
ROMAN
MÁRIA
MARTINA
ZORA
ZUZANA
IVAN
MAREK
DANIELA
DUŠAN
IGOR
IURII
JÁN
PETER
ANNA
DAGMAR
KOVAĽOVÁ
KOVAĽOVÁ
KOVAĽOVÁ
KOVÁŘ
KOVAŘ
KOVAŘÍKOVÁ
KOVÁŘOVÁ
KOVCHAR
KOYŠ
KOYŠ
KOYŠ
KOYŠOVÁ
KOYŠOVÁ
KOYŠOVÁ
KOYŠOVÁ
KOZA
KOZÁČEK
KOZÁČIKOVÁ
KOZÁK
KOZÁK
KOZAK
KOZÁK
KOZÁK
KOZÁKOVÁ
KOZÁKOVÁ
10306
10307
10308
10309
10310
DANA
MÁRIA
JÁN
PETER
SILVIA
KOZÁKOVÁ
KOZÁKOVÁ
KOZÁNEK
KOZÁNEK
KOZÁNKOVÁ
NZZ ambul.všeob.lekára
Košice
všeobecné lekárstvo
Nemocnica Košice-Šaca
a.s. 1. súkromná
nemocnica - interné odd. Košice - Šaca
ERIZUM, s.r.o.
Okoč
vnútorné lekárstvo
pediatria
FNsP J. A. Reimana detské odd.
Prešov
pediatria
FNLP - ORL klinika
Nemocnica a.s.
STOMAKO s.r.o
UN LP dermatovenerolog. kl.
GYNCENTRUM-SK
s.r.o.
UNLP - dermatovener.
odd.
Liptovská NsP
NÚTaRCH
UNM - l.interná klinika
Městská nemocnice
NsP
NZZ
MERKATOR s.r.o.
NsP - odd. patológie
UNM - klinika AIM
Socialna poisťovňa
MFN
NsP
ÚVTOS
Sociálna poisťovňa
NOÚ
UNLP - I. interná kl.
ObZS Hliny Vl
Košice
Poprad
Prešov - Solivar
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Košice
dermatovenerológia
Tvrdošín
gynekológia a pôrodníctvo
Košice
Liptovský Mikuláš
Bratislava
Martin
Hustopeče
Poprad
Banská Bystrica
Šamorín
Považská Bystrica
Martin
Považská Bystrica
Martin
Považská Bystrica
Trenčín
Považská Bystrica
Bratislava
Košice
Žilina
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
kardiológia
NsP
FN
NsP - OAIM
Považská Bystrica
Nitra
Ružomberok
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
NEDÚ
FNsP - I. kl.
rádiodiagnostiky
NZZ - PLPD
NsP
UNM - KAIM
UNM Očná klinika
Ľubochňa
neurčená odbornosť
Košice
Rimavská Sobota
Považská Bystrica
Martin
Martin
rádiológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
oftalmológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
patologická anatómia
anestéziológia a intenzívna medicína
posudkové lekárstvo
oftalmológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurológia
klinická onkológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
10311
10312
ERICH
MAREK
KOZÁR
KOZÁR
NsP n.o. - chirurg.
ambul.
Univerzitná nemocnica
Žiar nad Hronom
Martin
10313
MIROSLAV
KOZÁR
FN - ambul.FBLR
Nitra
10314
10315
10316
10317
10318
MIROSLAV
RICHARD
ANDREA
HENRIETA
MARTINA
KOZÁR
KOZÁR
KOZÁROVÁ
KOZÁROVÁ
KOZÁROVÁ
10319
MIRIAM
KOZÁROVÁ
10320
10321
10322
10323
10324
SLÁVKA
ZUZANA
TARAS
JIŘÍ
ĽUBOMÍR
KOZÁROVÁ
KOZÁROVÁ
KOZEJ
KOZEL
KOZELKA
10325
10326
10327
10328
EVA
EVA
HELENA
OLEKSANDR
KOZELKOVÁ
KOZEMPELOVÁ
KOZEMPELOVÁ
KOZHAYKIN
10329
BOHDAN
KOZIAK
10330
MÁRIA
KOZICOVÁ
10331
10332
PETER
ŠTEFÁNIA
KOZÍK
KOZÍKOVÁ
10333
10334
10335
10336
ANNA
MAGDALÉNA
DANIELA
MARIÁN
KOZINKOVÁ
KOZINOVÁ
KOZLOVÁ
KOZLOVSKÝ
10337
10338
10339
10340
10341
10342
10343
10344
10345
10346
10347
10348
EMILIÁN
MARTIN
ANNA
KATARÍNA
DÁŠA
BOŽENA
MARTINA
PETER
MILOŠ
ANTON
MÁRIA
GABRIEL
KOZMA
KOZMAN
KOZMANOVÁ
KOZMOVÁ
KOZOLKOVÁ
KOZOVÁ
KOZOVSKÁ
KOZUB
KOĽ
KOĽADA
KOĽADOVÁ
KOĽVEK
Medicínske centrum
spol.s.r.o. - gynek.ambul.
Poliklinika MO SR
Univerzitná nemocnica
NaP ,n.o.- RTG odd.
FN
LF UPJŠ - IV. interná
klinika
Súkromné rehabilitačné
centrum, s.r.o.
FN - očné odd.
NZZ - int. amb.
Slavkovská s.r.o
Cytolab, s.r.o.
M. V. Medicínske
centrum s.r.o.
NZZ - detský lekár
NZZ pre deti a dorast
Hospitale s.r.o.
NsP Š. Kukuru a.s. chirurg.odd.
Medimar s.r.o. - ambul.
všeob. lekára
Prešov
Dubnica nad Váhom
Stará Turá
Šahy
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
rádiológia
neurčená odbornosť
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
patologická anatómia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
pediatria
pediatria
neurčená odbornosť
Michalovce
chirurgia
Piešťany
všeobecné lekárstvo
Nitra
Sliač
Martin
Žiar nad Hronom
Nitra
Košice
Nitra
Nitra
Medzilaborce
Spišská Nová Ves
Prešov
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Obvodná ambulancia pre
dospelých
NZZ - interná amb.
NZZ - PLPD
NÚSCH
Poliklinika Terasa s.r.o. ambul. prakt. lekára
ÚDZS - SLaPA
ÚVN SNP - FN
FN
FN
NEDIA s.r.o.
Liečebňa sv. Františka
LF UK, UNB
LVN
FNsP
l. KDD UPJŠ a DFN
chirurgia
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
psychiatria
Uhrovec
Trnava
Spišská Nová Ves
Bratislava
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
kardiológia
Košice
Martin
Ružomberok
Trenčín
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Košice
Košice
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
nefrológia
neonatológia
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
Košice
chirurgia
10349
MARIANNA
KOĽVEKOVÁ
10350
10351
RICHARD
JANA
KÓŠA
KOŠÁROVÁ
10352
10353
10354
10355
MÁRIA
IVAN
VLADIMÍR
IVETA
KOŠAROVÁ
KOŠČ
KOŠČÁK
KOŠČÁKOVÁ
10356
10357
10358
ALENA
DENISA
GABRIELA
KOŠČÁLOVÁ
KOŠECKÁ
KOŠECKÁ
10359
ZUZANA
KOŠECKÁ
10360
10361
10362
ĽUDMILA
PETER
SLÁVKA
KOŠECKÁ
KOŠECKÝ
KOŠČIALIKOVÁ
10363
10364
10365
MARTIN
MIRON
KATARÍNA
KOŠČO
KOŠČO
KOŠČOVÁ
10366
10367
MÁRIA
MÁRIA
KOŠČOVÁ
KOŠČOVÁ
10368
ROMANA
KOŠČOVÁ
10369
10370
10371
ZUZANA
JANA
MARCELA
KOŠČOVÁ
KOŠICKÁ
KOŠIČÁROVÁ
10372
ANTON
KOŠÍK
10373
10374
JÁN
MICHAL
KOŠÍK
KOŠÍK
10375
10376
10377
10378
10379
10380
MIROSLAV
PETER
HELENA
JANA
JAROSLAVA
MARTA
KOŠÍK
KOŠÍK
KOŠÍKOVÁ
KOŠÍKOVÁ
KOŠÍKOVÁ
KOŠÍKOVÁ
FN - očná klinika
Súdnolekárske a
patologickoanatomické
pracovisko ÚDZS
Nemocnica a.s.
NsP a.s. - ODCH a amb.
prac. lekára
Donatius s.r.o
Nemocnica A. Leňa
NsP sv. Lukáša a.s.
Poliklinika
cudzokraj.chorôb
FN
RÚVZ so sídlom v Žiline
Nemocnica - 3.
súkromná nemocnica
s.r.o.
NZZ - gynekologická
amb.
VIDON s.r.o.
NEPHRO s.r.o.
VÚSCH a.s. - klin.
kardiol., odd. angiológie
NZZ
KaMK s.r.o
DONATIUS s.r.o amb.všeob.lekára pre
dospel.a dorast
NZZ - PLPD
1. súkromná nemocnica
a.s.
SANA s.r.o. psychiatrická amb.
/Poliklinika pri Hornáde /
FNsP
NsP sv. Cyrila a Metoda
FN - klinika úrazovej
chir.a ortopédie
Trenčín
oftalmológia
Nitra
Poprad
súdne lekárstvo
neurčená odbornosť
Trebišov
Bardejov
Humenné
Galanta
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Žilina
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
epidemiológia
Bánovce nad Bebravou
neurológia
Topoľčany
Bánovce nad Bebravou
Šahy
gynekológia a pôrodníctvo
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
Košice
Levoča
Kružlov
angiológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Bardejov
Vranov nad Topľou
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Košice - Šaca
dermatovenerológia
Spišská Nová ves
Bratislava
Bratislava
psychiatria
anestéziológia a intenzívna medicína
neurológia
Nitra
NsP - FRO
Univerzitná nemocnica
NovaMed s.r.o. - RDG
odd.
MEDA DVA s.r.o.
Myjava
Martin
úrazová chirurgia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Skalica
rádiológia
pediatria
NsP - detské odd.
ZS
NsP
Myjava
Rišňovce
Skalica
pediatria
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
10381
10382
10383
10384
10385
10386
10387
10388
MONIKA
TATIANA
JÁN
VLASTA
JURAJ
ELENA
KRISTÍNA
MÁRIA
KOŠÍKOVÁ
KOŠÍKOVÁ
KOŠINÁR
KOŠINÁROVÁ
KOŠKA
KOŠKOVÁ
KOŠLABOVÁ
KOŠLÁBOVÁ
DIAKOM s.r.o.
VITALITA s.r.o.
Poprad
Martin
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
endokrinológia
NÚRCH
FN
Piešťany
Trnava
neurčená odbornosť
reumatológia
neurčená odbornosť
10389
ŠTEFAN
KOŠLÍK
Košice
vnútorné lekárstvo
10390
ELENA
KOŠNÁROVÁ
Bratislava
chirurgia
10391
10392
ANNA
MILAN
KÓŠOVÁ
KOŠTEK
Nitra
Martin
rádiológia
vnútorné lekárstvo
10393
MÁRIA
KOŠTEKOVÁ
Martin
otorinolaryngológia
10394
10395
TÍMEA
MARTA
KOŠTIALOVÁ
KOŠTIVALOVÁ
Košice
Bratislava
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
10396
JÁN
KOŠTURIAK
Žilina
všeobecné lekárstvo
10397
RADOVAN
KOŠTURIAK
Nitra
klinická imunológia a alergológia
10398
10399
10400
10401
10402
10403
10404
10405
10406
GABRIELA
LADISLAV
EVA
MARTINA
ZUZANA
PETER
LADISLAV
PAVOL
MÁRIA
KOŠTURIAKOVÁ
KOŠÚT
KOŠÚTOVÁ
KOŠUTOVÁ
KOŠUTZKÁ
KOŠŤA
KOŠŤÁL
KOŠŤÁL
KOŠŤÁLOVÁ
UNLP - amb. natur. med.
DFNsP - kl. detskej
chirurgie
ProCare Medicínske
centrum s.r.o.
Poliklinika
UN - odd.
pohotovostného príjmu
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura
FNsP
MUDr. Ján Košturiak
s.r.o.
Ambulancia klinickej
imunológie a alergológie
Špecializovaná nem. sv.
Svorada Zobor n.o.
NZZ - gynekolog. amb.
Sociálna poisťovňa
NsP
FNsP akad. L. Dérera
NsP - foniatria
FN
NsP
Z.V.U.K. s.r.o. - PLPD
Nitra
Čierna nad Tisou
Kráľovský Chlmec
Považská Bystrica
Bratislava
Lučenec
Bratislava
Skalica
Šúrovce
pneumológia a ftizeológia
gynekológia a pôrodníctvo
posudkové lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
foniatria
chirurgia
kardiológia
všeobecné lekárstvo
10407
10408
ZUZANA
ZUZANA
KOŠŤÁLOVÁ
KOŠŤÁLOVÁ
GIATROS, s.r.o. - PLDD
Bratislava
pediatria
10409
10410
10411
10412
ĽUDMILA
RÓBERT
MARGARÉTA
ZINA
KOŠŤÁLOVÁ
KOŠŤAN
KOŠŤANOVÁ
KOŠŤANOVÁ
DFNsP - II. detská klinika
FN - psychiatrická kl.
FN - RDG odd.
RÚVZ
Bratislava
Trenčín
Trenčín
Žiar nad Hronom
10413
10414
10415
10416
JÁN
PAVOL
ERIKA
IRENA
KOŽÁK
KOŽÁK
KOŽÁKOVÁ
KOŽÁKOVÁ
Čadca
Bratislava
Bratislava
Čadca
10417
PAVOL
KOŽÁR
ARGO s.r.o.
FNsP
MediZon s.r.o.
ARGO, s.r.o.
FNsP J. A. Reimana radiolog.odd.
endokrinológia
psychiatria
rádiológia
epidemiológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Prešov
rádiológia
10418
10419
PETER
VIKTOR
KOŽÁR
KOŽÁR
10420
ĽUBOMÍR
KOŽAR
10421
LUCIA
KOŽÁROVÁ
10422
10423
10424
MÁRIA
MÁRIA
VALÉRIA
KOŽÁROVÁ
KOŽÁROVÁ
KOŽÁROVÁ
10425
DARINA
KOŽEJOVÁ
10426
MARTINA
KOŽEJOVÁ
10427
10428
ANETTA
DANA
KOŽIAKOVÁ
KOŽIAKOVÁ
10429
JANA
KOŽIČKOVÁ
10430
10431
MARIÁN
KATARÍNA
KOŽÍK
KOŽÍKOVÁ
10432
10433
10434
10435
DUŠAN
FRANTIŠEK
MATÚŠ
EDUARD
KOŽÍŠEK
KOŽLEJ
KOŽLEJ
KOŽUCH
10436
10437
10438
10439
10440
MAREK
MAROŠ
JANA
ZUZANA
ŠTEFAN
KOŽUCH
KOŽUCH
KOŽUCHOVÁ
KOŽUCHOVÁ
KOŽUŠKANIČ
10441
10442
10443
LUCIA
CECÍLIA
JÁN
KOŽUŠKANIČOVÁ
KOŽUŠKOVÁ
KOŘÍNEK
10444
10445
10446
10447
VIERA
MELINDA
ELENA
MARTIN
KOŘÍNKOVÁ
KRÁČALÍKOVÁ
KRÁČALOVÁ
KRAČUN
10448
10449
JANA
KATARÍNA
KRAČÚNOVÁ
KRAČUNOVÁ
10450
ŽELMÍRA
KRAFČÍKOVÁ
NZZ - PLPD
VÚSCH a.s.
Kl. anesteziológie a
intenz.medicíny
Nemocnica Dr. V.
Alexandra n.o.
Oddelenie oblastného
hygienika
NZZ - neurol. ambul.
ORL - MED s.r.o
Vranovská nemocnica
n.o.
Vranovská nemocnica
n.o.
Ambulancia všeob.
lekára
FNsP - očné odd.
Štítnik
Košice
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Prešov
anestéziológia a intenzívna medicína
Kežmarok
vnútorné lekárstvo
Košice
Rožňava
Prešov
epidemiológia
neurológia
otorinolaryngológia
Vranov nad Topľou
neurčená odbornosť
Vranov nad Topľou
neurčená odbornosť
Košice
Bratislava
všeobecné lekárstvo
oftalmológia
Dolnooravská NsP Dr. L.
N. Jégého - interné odd. Dolný Kubín
N
arm.gen.L.Svobodu,n.o. Svidník
FNsP - TO,
hematologická
ambulancia
MEDIKOZ s.r.o.
FNLP
MD&JD s.r.o. - ORL
amb.
FNLP
NsP a.s.
ALSAMED s.r.o
NsP n.o.
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
NsP
NsP
Psychiatrická kl. LFUK a
FN
NOÚ
FN - RDG odd.
Nemocnica a.s.
FNsP F. D. Roosvelta neurolog. odd.
FNsP - II. neurolog. kl.
Z+S ORL s.r.o. - ORL
ambulancia
vnútorné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Skalica
Bardejov
Košice
hematológia a transfuziológia
urológia
neurčená odbornosť
Sečovce
Košice
Trebišov
Košice
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Krompachy
Liptovský Mikuláš
otorinolaryngológia
chirurgia
neurčená odbornosť
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Trenčín
Poprad
psychiatria
vnútorné lekárstvo
rádiológia
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Bratislava
neurológia
neurológia
Poprad
otorinolaryngológia
10451
JANKA
KRAHULCOVÁ
10452
10453
10454
10455
10456
10457
10458
10459
BORIS
DAŠA
VALÉRIA
IVAN
NORBERT
TIBOR
DUŠAN
JACQUELINE
KRAHULEC
KRAJCÁROVÁ
KRAJCÁROVÁ
KRAJCER
KRAJCSOVICS
KRAJČ
KRAJČI
KRAJČI
10460
10461
10462
10463
JÁN
LUKÁŠ
MAREK
MILAN
KRAJČI
KRAJČI
KRAJČÍ
KRAJČI
10464
10465
10466
10467
10468
10469
10470
10471
MIROSLAV
PAVOL
PETER
ĽUDOVÍT
JOZEF
ŠTEFAN
JANA
ADRIANA
KRAJČÍ
KRAJČI
KRAJČI
KRAJČI
KRAJČÍK
KRAJČÍK
KRAJČÍK BADIDOVÁ
KRAJČÍKOVÁ
10472
10473
10474
ANDREA
KATARÍNA
KLAUDIA
KRAJČÍKOVÁ
KRAJČÍKOVÁ
KRAJČÍKOVÁ
10475
10476
10477
ANETA
ANTÓNIA
DANIELA
KRAJČIOVÁ
KRAJČIOVÁ
KRAJČIOVÁ
10478
KAMILA
KRAJČÍOVÁ
10479
10480
KATARÍNA
KVETOSLAVA
KRAJČIOVÁ
KRAJČIOVÁ
10481
MARTINA
KRAJČIOVÁ
10482
MIRIAM
KRAJČIOVÁ
10483
10484
10485
VIERA
DAGMAR
MÁRIA
KRAJČIOVÁ
KRAJČÍROVÁ
KRAJČÍROVÁ
10486
AGNESA
KRAJČOVÁ
poliklinika cudzokrajných
chorôb
Bratislava
FN - II. interná klinika
DFN
FNLP
Bratislava
Košice
Košice
reumatológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
FNsP
Bratislava
neurčená odbornosť
FNsP F. D. Roosevelta
MED-LEA s.r.o.
Centrum ortopedickej
protetiky
Banská Bystrica
Nitrianske Pravno
ortopédia
pediatria
Košice
ortopédia
NÚSCH, a.s.,DKC - SR
NsP - FRO
MUDr.Miroslav Krajčí
s.r.o. - PLPD
KAHEPA s.r.o
SÚSCCH a.s.
Bratislava
Liptovský Mikuláš
pediatria
chirurgia
Banská Bystrica
Senica
Banská Bystrica
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
kardiológia
NZZ - ortopédia
SPAM
Bratislava
Bratislava
ortopédia
geriatria
HPL s.r.o.
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
PRADOS, s.r.o.
Medirex a.s.
FNsP F. D. Roosevelta II. chir. klinika
Bratislava
+
Bratislava 821 01
klinická mikrobiológia
Stará Ľubovňa
Most pri Bratislave + Malinovo
Bratislava
gastroenterológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
chirurgia
MED DK s.r.o
NsP sv. Lukáša - detské
odd.
OK - Zdravie s.r.o.Ambulancia PLPD
Nemocničná a.s.
LNsP MUDr. Ivana
Stodolu - neurologické
odd.
NsP - detské a
novorodenecké odd.
Pruské
pediatria
Galanta
pediatria
Nová Baňa
Malacky
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Liptovký Mikuláš
neurológia
Liptovský Mikuláš
VIAMEDY s.r.o.
NsP F.D.R.
ProCare a.s.
AKRAMED s.r.o. - ORL
amb.
Košice
Banská Bystrica
Bratislava
pediatria
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
psychiatria
pediatria
Košice
otorinolaryngológia
10487
10488
10489
10490
ANDREA
DANIELA
EVA
EVA
KRAJČOVÁ
KRAJČOVÁ
KRAJČOVÁ
KRAJČOVÁ
10491
JANA
KRAJČOVÁ
10492
PATRÍCIA
KRAJČOVÁ
10493
JOZEF
KRAJČOVIČ
10494
10495
JOZEF
ANNA
KRAJČOVIČ
KRAJČOVIČOVÁ
10496
10497
10498
10499
DANA
INGRID
IVANA
JÚLIA
KRAJČOVIČOVÁ
KRAJČOVIČOVÁ
KRAJČOVIČOVÁ
KRAJČOVIČOVÁ
10500
10501
MARTA
STANISLAVA
KRAJČOVIČOVÁ
KRAJČOVIČOVÁ
10502
10503
10504
VALÉRIA
PETER
LUCIA
KRAJČOVIČOVÁ
KRAJKOVIČ
KRAJMEROVÁ
10505
JOZEF
KRAJNIČÁK
10506
RADOSLAV
KRAJNIČÁK
10507
10508
10509
LUCIA
JÁN
SYLVIA
KRAJNIČÁKOVÁ
KRAJNÍK
KRAJNÍKOVÁ
10510
10511
IRÉN
ZOLTÁN
KRAJNYÍK
KRAJNYÍK
10512
10513
JÁN
PETER
KRAJŇÁK
KRAJŇÁK
10514
10515
10516
PETER
RÓBERT
STANISLAV
KRAJŇÁK
KRAJŇÁK
KRAJŇÁK
10517
ĽUBOMÍR
KRAJŇÁK
Medicínske centrum
s.r.o.
ŠGN
Mestská poliklinika
NZZ - neurológiská
ambulancia
LF UK a UNB - Klinika
oftalmológie
JLF UK Ústav súdneho
lekárstva a medicín.
expertíz
Poliklinika Senica n.o. chirurg.ambul.
Nemocnica
FN LFUK Psychiatrická
klinika
FNsP akad. L. Dérera
OÚSA
J-Praktik s.r.o.
MUDr. Marta
Krajčovičová s.r.o.
MEDIDIAB,s.r.o. diabetol. - inter.ambul.
Sanatorium Helios s.r.o.
FN
Vranovská nemocnica
n.o.
IIII. Chirurgická klinika
SZU, Nemocnica KošiceŠaca a.s.
UNLP - 1.klinika
rádiodiag. a
zobrazovacích metód
UNLP - ORT ambul.
VSŽ Nemocnica a.s.
GENEA s.r.o. dialyz.stredisko
Wesper s r.o. Košice,
polikl.Sekčov
VOÚ a.s. - gyn. odd.
MUDr. Peter Krajňák PLPD
NsP
NsP
Gymamb,s.r.o. - gyn. mamolog. amb.
Nitra
Bratislava
Sereď
rádiológia
neurčená odbornosť
oftalmológia
Zvolen
neurológia
Bratislava
oftalmológia
Martin
súdne lekárstvo
Senica
Bratislava
chirurgia
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Veľká Čalomija
psychiatria
anestéziológia a intenzívna medicína
radiačná onkológia
všeobecné lekárstvo
Senica
všeobecné lekárstvo
Galanta
Martin
Trnava
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
Vranov nad Topľou
chirurgia
Košice - Šaca
chirurgia
Košice
Košice
Košice
rádiológia
ortopédia
chirurgia
Kráľovský Chlmec
Sátoraljaújhely
nefrológia
neurčená odbornosť
Prešov
Košice
gastroenterológia
gynekológia a pôrodníctvo
Poprad
Nitra
Spišská Nová Ves
všeobecné lekárstvo
ortopédia
neurčená odbornosť
Spišská Nová Ves
gynekológia a pôrodníctvo
10518
ADRIANA
KRAJŇÁKOVÁ
10519
AKSIŇA
KRAJŇÁKOVÁ
10520
10521
DANA
EMÍLIA
KRAJŇÁKOVÁ
KRAJŇÁKOVÁ
10522
KORNÉLIA
KRAJŇÁKOVÁ
10523
MARGITA
KRAJŇÁKOVÁ
10524
PATRÍCIA
10525
Alian s.r.o. - interná
ambul.
ÚVN SNP - neurolog.
odd.
Bardejov
vnútorné lekárstvo
Ružomberok
neurológia
UNLP - IV. Interná klinika Košice
MILMED s.r.o.
Svidník
NsP sv. Jakuba neurológ
Bardejov
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
KRAJŇÁKOVÁ
NZZ - amb. všeob. lekára Prešov
Emergency Medial
Services s.r.o.
Poprad
ZUZANA
KRAJŇÁKOVÁ
Psychiatrická nemocnica
Philippa Pinela
Pezinok
neurčená odbornosť
10526
10527
10528
ZUZANA
EGON
JOZEF
KRAJŇÁKOVÁ
KRÁK
KRAK
NsP a.s. - psychiatr. odd. Trebišov
psychiatria
Poprad
neurčená odbornosť
10529
KAROL
KRAK
Rožňava
gynekológia a pôrodníctvo
10530
10531
MARTIN
JARMILA
KRAK
KRAKOVSKÁ
Poprad
Žilina
10532
10533
10534
10535
ĽUBICA
EDUARD
MARTIN
JÁN
KRAKOVSKÁ
KRÁL
KRAL
KRÁLIK
ŠZÚ
METRAGYN s.r.o. gynekolog. amb.
Emergency Medical
Service - EMS s.r.o.
HYPOKRAT s.r.o
Liptovská NsP fyziol.rehab.odd.
NZZ - chirurg. ambul.
Liptovský Mikuláš
Piešťany
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
chirurgia
Bratislava
gastroenterológia
10536
JÁN
KRÁLIK
Košice
gastroenterológia
10537
10538
JÁN
MICHAL
KRÁLIK
KRÁLIK
Sliač
Martin
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
10539
10540
10541
10542
10543
10544
10545
10546
MILAN
RASTISLAV
RÓBERT
RUDOLF
ANNA
ANNA
BLANKA
EVA
KRÁLIK
KRÁLIK
KRÁLIK
KRÁLIK
KRÁLIKOVÁ
KRÁLIKOVÁ
KRÁLIKOVÁ
KRÁLIKOVÁ
NsP sv. Cyrila a Metoda
NZZ ambul.gastroenterológie
Gynpor s.r.o. - gyn.pôrod. odd.
Univerzitná nemocnica
ÚVTOS Nem. pre
obvinených a odsúd.
DFNsP
OÚSA
Gastro-Sonografia,s.r.o.
NÚTPCH a HCH
Nemocničná a.s.
PEDIATRIA BK s.r.o.
FNsP F. D. Roosevelta
Trenčín
Bratislava
Bratislava
Bánovce nad Bebravou
Vyšné Hágy
Malacky
Prešov
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
chirurgia
chirurgia
gastroenterológia
oftalmológia
neurčená odbornosť
pediatria
vnútorné lekárstvo
10547
IVONA
KRÁLÍKOVÁ
ÚVN - psychiatrické odd. Ružomberok
psychiatria
10548
JANA
KRÁLIKOVÁ
FNsP a.s. - detské odd.
Skalica
neurčená odbornosť
10549
KATARÍNA
KRÁLIKOVÁ
FORTIS MEDICAL, s.r.o. Tlmače
všeobecné lekárstvo
neurológia
urgentná medicína
10550
LINDA
KRÁLIKOVÁ
10551
10552
MARGARÉTA
MÁRIA
KRÁLIKOVÁ
KRÁLIKOVÁ
10553
MARTA
KRÁLIKOVÁ
10554
10555
10556
10557
10558
MONIKA
VALÉRIA
ĽUBICA
IVETA
KAROL
KRÁLIKOVÁ
KRÁLIKOVÁ
KRÁLIKOVÁ
KRÁLINSKÁ
KRÁLINSKÝ
10559
ERIKA
KRÁLOVÁ
10560
10561
EVA
HEDVIGA
KRÁLOVÁ
KRÁLOVÁ
10562
10563
MÁRIA
MIROSLAVA
KRÁLOVÁ
KRÁLOVÁ
10564
10565
10566
10567
10568
TATIANA
ZUZANA
ĽUBUŠA
TOMÁŠ
ĽUBOMÍR
KRÁLOVÁ
KRÁLOVÁ
KRÁLOVÁ
KRALOVIČ
KRALOVIČ
10569
10570
10571
10572
10573
10574
MARIANNA
ZORA
BRANISLAV
VLADIMÍR
VERONIKA
RUDOLF
KRÁLOVIČOVÁ
KRALOVIČOVÁ
KRAMÁR
KRAMÁR
KRAMAROVÁ
KRAMER
10575
10576
10577
10578
JANA
SYLVIA
KATARÍNA
ILDIKÓ
KRAMEROVÁ
KRAMEROVÁ
KRAMPLOVÁ
KRASCSENICS
10579
MICHAELA
KRASLANOVÁ
10580
VLADIMÍR
KRÁSNIK
10581
MAGDALÉNA
KRÁSNIKOVÁ
10582
10583
BEÁTA
MILAN
KRASNOVSKÁ
KRASNOVSKÝ
NsP
Národná transfúzna
služba SR
NZZ
Pediater MK s.r.o. PLDD
Letecká vojenská
nemocnica a.s.-očná
ambul.
Valeria s.r.o.
DFN OAIM
DFNsP
NsP F. D. Roosevelta
Považská Bystrica
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Bánovce nad Bebravou
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Bratislava
pediatria
Košice
Poprad
Košice
Banská Bystrica
Banská Bystrica
oftalmológia
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
otorinolaryngológia
pediatria
FNsP - pediatrická klinika
ÚVN FN SNP infektologická klinika
FNsP
LF UK Psychiatrická
klinika
Nové Zámky
pediatria
Ružomberok
Bratislava
infektológia
neurčená odbornosť
Bratislava
psychiatria
Košice
Krupina
Ždaňa
Nové Zámky
Nové Zámky
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neonatológia
IMUNO s.r.o. - amb.
imunol. a alerg.
MsNsP n.o.
NZZ - ambulancia VLD
FNsP
FNsP - novorod. klinika
Súkromné
rehabil.centrum, s.r.o. amb. FBLR
FNsP - detské odd.
FNsP - chirurgické odd.
Tatra Gyn,s.r.o
FNsP
NEUREHAB s.r.o
Medirehab s.r.o.
MED STAR, s.r.o.
6/6 s.r.o. - oftalmológia
Univerzitná nemocnica
LNsP MUDr.I.Stodolu detské odd.
UNB - Klinika
oftalmológie
NZZ psychiatria pre deti
a dorast
MEDI - MARTI s.r.o. detské odd.
Zvolen
Bratislava
Bratislava
Bratislava
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
pediatria
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
neurológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
neurčená odbornosť
Liptovský Mikuláš
pediatria
Bratislava
oftalmológia
Spišská Nová Ves
detská psychiatria
Kechnec
pediatria
Nitra
Nové Zámky
Trnava
Vysoké Tatry
Bratislava
Zvolen
10584
10585
JOZEF
FRANTIŠEK
KRÁSNY
KRASŇAN
10586
DENISA
KRASŇANOVÁ
10587
JANKA
KRASŇANOVÁ
10588
10589
10590
10591
10592
10593
10594
MÁRIA
GEORGI
REGINA
VLADIMÍR
TÁŇA
SIMONA
ELENA
KRASŇANOVÁ
KRASTEV
KRASTEVOVÁ
KRASULA
KRASUĽOVÁ MACHAČOVÁ
KRATINOVÁ
KRÁTKA
10595
10596
10597
10598
10599
10600
ERIKA
FRANTIŠEK
MÁRIA
MARTA
VIERA
EVA
KRÁTKA
KRATKA
KRÁTKA
KRÁTKA
KRÁTKA
KRATKOCZKÁ
10601
ADRIÁN
KRÁTKY
10602
IVAN
KRÁTKY
10603
MILAN
KRÁTKY
10604
PAVEL
KRÁTKY
10605
10606
TIBOR
VILIAM
KRÁTKY
KRATOCHVÍLA
10607
10608
10609
10610
RENATA
VLADIMÍR
DANIEL
LADISLAV
KRATOCHVILOVÁ
KRATOCHVÍĽA
KRAUS
KRAUS
10611
MILAN
KRAUS
10612
10613
MIROSLAV
RICHARD
KRAUS
KRAUS
10614
10615
10616
VLADIMÍR
VLADIMÍR
RÓBERT
KRAUS
KRAUS
KRAUSE
10617
MIROSLAVA
KRAUSEOVÁ
Interná amb. MUDr. J.
Krásny
OZS
FMC Dialyzačné služby
s.r.o
Praktická ambulancia pre
dospelých
Onkologický ústav sv.
Alžbety s.r.o.
FNsP
Sociálna poisťovňa
Púchov
Oščadnica
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Poprad
nefrológia
Raková
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Trnava
Trnava
vnútorné lekárstvo
neurológia
posudkové lekárstvo
FN
NsP - OAIM
Klinika plastickej
chirurgie
NZZ - Amb. PLPD
NÚRCH
NZZ - PLPD
ProSalvus s.r.o. - PLPD
Union a.s.
Neštátna
gastroenterologická
ambulancia
ZSNP Zdravotnícke
služby s.r.o.
UNM - neurologická
klinika
Trenčín
Trenčín
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Veľký Lipník + Hniezdne 065 01
Piešťany
Bratislava
Bratislava
Bratislava
foniatria
všeobecné lekárstvo
rádiológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pediatria
Bratislava
Žiar nad Hronom
gastroenterológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Martin
neurológia
Praesidaria s.r.o - PLPD
VšN - Forlife, n.o. onkolog.ambul.
NsP sv. Lukáša
ZaMED s.r.o. - stanica
RLP
NZZ - PLPD
FN- RZP
ORYX B s.r.o.
Súkromna gynek.
ambulancia ÚP-NO
Nemocnica Krompachy
s.r.o
Krupina
všeobecné lekárstvo
Komárno
Galanta
klinická onkológia
ortopedická protetika
Šamorín
Hliník nad Hronom
Trenčín
Vranov nad Topľou
urgentná medicína
všeobecné lekárstvo
urgentná medicína
všeobecné lekárstvo
Námestovo
gynekológia a pôrodníctvo
Krompachy
rádiológia
UNLP - gynekologická kl.
LF UPJŠ
NsP - ortopedické odd.
END-ORT s.r.o. endokrinolog. amb.
Košice
Košice
Žilina
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
ortopédia
Žilina
endokrinológia
10618
10619
OĽGA
ANDREJ
KRAUSEOVÁ
KRAUSKO
10620
10621
ZUZANA
DAGMAR
KRAUSKOVÁ
KRAUSOVÁ
10622
10623
10624
10625
10626
10627
INGRID
JANA
MIRIAM
VERONIKA
ZUZANA
ANNA
KRAUSOVÁ
KRAUSOVÁ
KRAUSOVÁ
KRAUSOVÁ
KRAUTSCHNEIDEROVÁ
KRAVÁRIKOVÁ
10628
MARTINA
KRAVÁRIKOVÁ
10629
10630
IVANA
VERONIKA
KRAVCOVÁ
KRAVCOVÁ
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641
10642
10643
JAROSLAV
MARTINA
ANNA
MAGDALINA
MAGDALÉNA
LUKÁŠ
MARTIN
MATÚŠ
VIKTOR
VIKTOR
ĽUBOMÍR
BEATA
EMÍLIA
KRAVČÁK
KRAVČÁKOVÁ
KRAVECOVÁ
KRAYNINA
KRÁZELOVÁ
KRÁĽ
KRÁĽ
KRÁĽ
KRÁĽ
KRÁĽ
KRÁĽ
KRÁĽOVÁ
KRÁĽOVÁ
10644
10645
10646
10647
EVA
JAROSLAVA
MARTINA
STANISLAVA
KRÁĽOVÁ
KRÁĽOVÁ
KRÁĽOVÁ
KRÁĽOVÁ
10648
10649
10650
ZUZANA
JAROMÍR
ŠTEFAN
KRÁĽOVÁ
KRBAŤA
KRBILA
10651
10652
10653
GABRIELA
GABRIEL
JÁN
KRBILOVÁ
KRBÚŠIK
KRBÚŠIK
10654
10655
PETER
ALENA
KRCHO
KRCHŇÁKOVÁ
NsP - odd. detskej
ortpédie
MNsP - chirurg.odd.
Žilina
Zlaté Moravce
pediatrická ortopédia
úrazová chirurgia
Nitra
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
Martin
Žilina
Bratislava
Humenné
Trnava
Nové Mesto nad Váhom
neonatológia
neurčená odbornosť
neurológia
neurčená odbornosť
psychiatria
neurčená odbornosť
Piešťany
neurčená odbornosť
Stará Ľubovňa
neurčená odbornosť
Interná ambulancia, s.r.o.
Nemocnica a.s.
NZZ - neurolog. odd.
DFNsP
Bardejov
Poprad
Vranov nad Topľou
Bratislava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurológia
neurčená odbornosť
FN
FNsP J. A. Reimana
NsP
NZZ - gynekolog. amb.
Trenčín
Prešov
Trenčín
Sereď
chirurgia
pediatria
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
NsP
NZZ, PLDD
Haviřov, ČR
Oslany
pediatria
Poliklinika Klokočina detské odd., Mediz s.r.o
VšZP
Neonatologická klinika
MFN
FNsP
UN - neurol. odd.
ORL Humenné s.r.o.
FN
NsP
Nemocnica A. Wintera
n.o.
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
NsP - odd. kl.
mikrobiológie
FN - KAIM
FN
NsP
NsP - I. gynekol.pôrodnícka kl.
DFNsP
NsP - OAIM
GAKRB s.r.o. dermatovener. amb.
NsP n.o.
NsP n.o.
DFN + LF UPJŠ novorod. odd.
MsPLK - oftalmológia
Liptovský Mikuláš
Trnava
Bratislava
Haviřov, ČR
klinická mikrobiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
Nové Zámky
neurčená odbornosť
rádiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Šaľa
Partizánske
Partizánske
dermatovenerológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Košice
Šurany
neonatológia
oftalmológia
10656
IVANA
KRCHŇÁKOVÁ
10657
10658
10659
10660
10661
10662
10663
10664
10665
10666
MIROSLAV
MARTIN
OĽGA
ZUZANA
TOMÁŠ
IVAN
ANNA
VOLODIMIR
PETER
IVANA
KRCHŇAVÝ
KRČ
KRČ-TURBOVÁ
KRČ-TURBOVÁ
KREBES
KRECHŇÁK
KRECHŇÁKOVÁ
KREFCUN
KREHÁK
KREHEĽOVÁ
ProSanus-Pro Care a.s. interná ambul.
1. súkromná nemocnica
a.s. - ambul.TaRCH
NsP
NZZ - PLPDD
CARDIOPED s.r.o.
SLaPA ÚDZS
M. V. Pharma, s.r.o.
FN
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Košice
Myjava
Čachtice
Bratislava
Žilina
Bratislava
Bratislava
pneumológia a ftizeológia
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
kardiológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
klinická farmakológia
PEKR.s.r.o.
Nitra
vnútorné lekárstvo
NZZ - Privátna
ambulancia pre
dospelých
FN
Trenčín
Trenčín
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
záchranná a dopravná zdravotnícka
služba, RZP a LZ
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
gynekológia a pôrodníctvo
10667
10668
MILAN
MARTINA
KREHLÍK
KREJČÍKOVÁ
10669
JIŘÍ
KREJZL
10670
10671
LADISLAV
ALENA
KREKÁČ
KREKÁČOVÁ
10672
10673
10674
10675
10676
JÁN
ĽUBICA
VLADIMÍR
EVA
MÁRIA
KREKÁŇ
KREKÁŇOVÁ
KREKULE
KRČMÁRIKOVÁ
KREMEŇOVÁ
NZZ - amb. všeob. lekára Bratislava
NZZ - PLPD
Bratislava
NZZ - pediatria
NsP Cyrila a Metoda
Veľké Zálužie
Bratislava
pediatria
pediatria
10677
SILVESTER
KRČMÉRY
ll. klinika geriatrie LF UK
Bratislava
geriatria
10678
VLADIMÍR
KRČMÉRY
Trnava
infektológia
10679
10680
MÁRIA
GERGELY IVANOVYČ
KRČMÉRYOVÁ
KREMESHNYY
Bratislava
Dunajská Streda
klinická imunológia a alergológia
neurčená odbornosť
10681
KATARÍNA
KREMPASKÁ
Svidník
neurčená odbornosť
10682
10683
10684
10685
10686
10687
10688
MARIANA
SILVIA
MATÚŠ
VLADIMÍR
JANA
IVANA
MÁRIA
KREMPASKÁ
KREMPASKÁ
KREMPASKÝ
KREMPASKÝ
KRENICKÁ
KRČOVÁ
KREPSOVÁ
Fakulta zdravotníctva TU
NEXT s.r.o. - Poliklinika
pre dorast
NsP a.s.
Nemocnica arm. gen. L.
Svobodu n.o.
NZZ - Ambulancia pre
deti a dorast
LFUPJŠ - ORL Klinika
Univerzitná nemocnica
Bratislava - Rusovce
Košice
Trenčín
pediatria
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
FNsP J. A. Reimana
FNsP
PROFESGYN s.r.o.
Prešov
Bratislava
Rožňava
pediatria
oftalmológia
gynekológia a pôrodníctvo
10689
10690
10691
10692
JAROSLAV
KATARÍNA
VLADIMÍR
EVA
KRESÁNEK
KRESTIANOVÁ
KRETÍK
KRETÍKOVÁ
SZU - kl. pr. lekár. a soc.
FNsP J. A. Reimana
NsP - TaRCH
NZZ - pediatria
Bratislava
Prešov
Partizánske
Partizánske
dorastové lekárstvo
Záchranná služba
Rehabilitácia - Krekáčs.r.o. - FBLR
NsP - gynekolog. odd.
Rožňava
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
pediatria
Rafaelmedic, s.r.o. ambul.všeob.lekára
NsP
K 4 - Slovakia s.r.o.
FNsP - Interná klinika
Spišské Bystré
Brezno
Brezno
Trnava
všeobecné lekárstvo
chirurgia
klinická imunológia a alergológia
endokrinológia
KREZEOVÁ
FNsP - interná klinika
Trnava
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
DAGMAR
KREŠÁKOVÁ
Brezno
neurčená odbornosť
10700
10701
JAROSLAV
JAROSLAVA
KRÍDL
KRÍDLOVÁ
Bratislava
Zvolen
urológia
neurčená odbornosť
10702
KATARÍNA
KRIEGEROVÁ
Košice
rádiológia
10703
10704
10705
ANNA
MARTINA
MARTA
KRINOVIČOVÁ
KRISTANOVÁ
KRISTEKOVÁ
NsP - gynek.-pôrod. odd.
MEDBABY s.r.o. - NZZ
urol.ambul.
VÚ 3030
VÚSCH a.s. - jedn.RTG
a zobraz.metód
MUDr.Krinovičová s.r.o Privátna ambulancia
PLPD
Nemocnica a.s.
MsPK
Vigľaš
Košice - Šaca
Sereď
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
10706
KAROL
KRISTEV
Levoča
psychiatria
10707
10708
ADRIANA
NORBERT
KRISTEVOVÁ
KRISTIÁN
Humenné
Fiľakovo
klinická imunológia a alergológia
všeobecné lekárstvo
10709
10710
10711
10712
10713
10714
10715
10716
PAVOL
MARTINA
EVA
TOMÁŠ
LENKA
MÁRIA
KLÁRA
MAGDALÉNA
KRISTIAN
KRISTIÁNOVÁ
KRISZTIÁNOVÁ
KRIVÁŇ
KRIVÁŇOVÁ
KRIVDOVÁ
KRIVČÍKOVÁ
KRIVEŇKOVÁ
NZZ - psychiatrická amb.
IMMUNIS s.r.o. imunoalerg. amb.
Ekmed, s.r.o.
UNLP - klinika
infektológie a cestovnej
medicíny
VšNsP n.o.
NZZ - Ekmed s.r.o.
FNLP - OAIM
UN LP - klinika RDG
FN L. Pasteura
FN
Košice
Lučenec
Fiľakovo
Košice
Košice
Košice
Martin
infektológia
geriatria
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
rádiológia
všeobecné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
10717
10718
10719
10720
10721
10722
10723
10724
10725
10726
10727
ĽUBOMÍR
ŠTEFAN
MILAN
VLADIMÍR
MAREK
TOMÁŠ
MÁRIA
MONIKA
ZUZANA
JURAJ
ŠTEFAN
KRIVJANSKÝ
KRIVOSUDSKÝ
KRIVOŠ
KRIVOŠ
KRIVOŠÍK
KRIVOŠÍK
KRIVOŠÍKOVÁ
KRIVOŠÍKOVÁ
KRIVOŠÍKOVÁ
KRIVUŠ
KRIVUŠ
10728
10729
TOMÁŠ
GIZELA
KRIVÝ
KRIZSANOVÁ
10693
10694
10695
10696
10697
MARCELA
FRANTIŠEK
EVA
ALEXANDER
OLÍVIA
KRETTOVÁ
KREUTZ
KREUTZOVÁ
KREZE
KREZE
10698
EVA
10699
Nemocnica A. Leňa n.o. Humenné
FNsP
Bratislava
Egis Slovakia s.r.o.
Likavka
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
FNsP - II. neurolog. kl.
Bratislava
SKMC, Critical Care
Abu Dhabi, UAE
Euromedix a.s.
Bratislava
Imunolog. ústav LFUK
Bratislava
NsP - II. interná kl.
Bratislava
UNM - I. interná kl.
Martin
MFN - žen. kl.
Martin
1.súkromná nemocnica Šaca, a.s.
Košice
ANDROMEDES s.r.o.
Tornaľa
neurológia
neurológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
klinická biochémia
10730
ANNA
KRIĽOVÁ
10731
10732
10733
10734
10735
MILAN
KVETOSLAVA
MÁRIA
VLADIMÍR
IVETA
KRIŠKA
KRIŠKOVÁ
KRIŠKOVÁ
KRIŠLO
KRIŠOVÁ
10736
FRANTIŠEK
KRIŠTOF
10737
JÁN
KRIŠTOF
10738
MARTIN
KRIŠTOF
10739
10740
MILAN
ŠTEFAN
KRIŠTOF
KRIŠTOF
10741
10742
10743
10744
10745
10746
10747
10748
10749
10750
10751
ALBERT
MARTIN
ŠTEFAN
ANDREA
DANICA
EVA
VERONIKA
ALEXANDRA
BEÁTA
STANISLAVA
ĽUBOŠ
KRIŠTOFÍK
KRIŠTOFÍK
KRIŠTOFÍK
KRIŠTOFÍKOVÁ
KRIŠTOFÍKOVÁ
KRIŠTOFÍKOVÁ
KRIŠTOFÍKOVÁ
KRIŠTOFOVÁ
KRIŠTOFOVÁ
KRIŠTOFOVÁ
KRIŠTOFOVIČ
10752
ADRIANA
KRIŠTOFOVIČOVÁ
10753
JÁN
KRIŠTÚFEK
10754
10755
10756
10757
10758
10759
10760
10761
PETER
ALEXANDRA
ZUZANA
ANDREJ
ANDREA
JANA
KATARÍNA
MÁRIA
10762
10763
NsP
LFUK - farmakologický
ústav
NsP - novorod. odd.
Psych. nemocnica
NsP
NsP
NsP J. A. Reimana KAIM
NsP n.o. prevádzka ZZ interné oddelenie, JIS
COR s.r.o . - CT
pracovisko
Gynporuz s.r.o. - gynek.
amb.
Bardejov
dermatovenerológia
Bratislava
Bardejov
Prešov
Nové Mesto nad Váhom
Žilina
klinická farmakológia
neonatológia
psychiatria
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Prešov
anestéziológia a intenzívna medicína
Levice
vnútorné lekárstvo
Šahy
rádiológia
Fiľakovo
gynekológia a pôrodníctvo
NZZ - pediatria
NsP
NZZ MUDr. Krištofík
NZZ - inter. amb.
NZZ - očná amb.
Evimed s.r.o.
NZZ - neurolog. amb.
COR s.r.o.
FNLP
Nephro s.r.o.
NZZ - chirurg. amb.
CHIROF s.r.o. - očná
amb.
Amb. PLPD + interného
lekára
Zlaté Moravce
Považská Bystrica
Trnava
Považská Bystrica
Zlaté Moravce
Trnava
Hlohovec
Šahy
Košice
Levice
Hlohovec
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
chirurgia
Hlohovec
oftalmológia
Pezinok
vnútorné lekárstvo
KRIŠTÚFEK
KRIŠTÚFKOVÁ
KRIŠTÚFKOVÁ
KRIŠŠÁK
KRIŠŠÁKOVÁ
KRIŠŠÁKOVÁ
KRIŠŠÁKOVÁ
KRIŠŠÁKOVÁ
SZÚ
FNsP
SZU
MEDICA JUR, s.r.o.
NÚSCCH a.s.
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Svätý Jur
Bratislava
medicínska informatika a bioštatistika
neurčená odbornosť
verejné zdravotníctvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Sociálna poisťovňa
Poprad
posudkové lekárstvo
MARTA
SLAVOMÍRA
KRIŠŠÁKOVÁ
KRIŠŠÁKOVÁ
Bratislava
Banská Bystrica
vnútorné lekárstvo
rádiológia
10764
10765
10766
DOMINIKA
JOZEF
DANIELA
KRIŠŠOVÁ
KRIŠŤÁK
KRIŠŤÁKOVÁ
Bojnice
Lúky
Prečín
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
10767
MÁRIO
KRÍŽ
FNsP sv. Cyrila a Metoda
M. R. s.r.o.
NsP Prievizda so sídlom
v Bojniciach
NZZ
NZZ - PLPD
Poliklinika n.o. psychiatr.ambul.
Sabinov
psychiatria
10768
OLIVER
KRÍŽ
10769
10770
ANTON
ANTON
KRIŽALKOVIČ
KRIŽALKOVIČ
10771
PETER
KRIŽALKOVIČ
10772
STANISLAV
KRIŽALKOVIČ
10773
IVETA
KRIŽALKOVIČOVÁ
10774
KINGA
KRIŽALKOVIČOVÁ
10775
LUCIA
KRIŽALKOVIČOVÁ
10776
10777
IVAN
JÁN
KRIŽAN
KRIŽAN
10778
10779
LADISLAV
MICHAL
KRIŽAN
KRIŽAN
10780
PETER
KRIŽAN
10781
10782
10783
10784
ROMAN
STANISLAV
VLADIMÍR
DANIELA
KRIŽAN
KRIŽAN
KRIŽAN
KRIŽANOVÁ
10785
10786
EVA
EVA
KRIŽANOVÁ
KRIŽANOVÁ
10787
10788
KATARÍNA
KRISTÍNA
KRIŽANOVÁ
KRIŽANOVÁ
10789
MÁRIA
KRIŽANOVÁ
10790
10791
10792
10793
10794
10795
MIRIAM
MONIKA
OTÍLIA
RADVANA
TERÉZIA
ZUZANA
KRIŽANOVÁ
KRIŽANOVÁ
KRIŽANOVÁ
KRÍŽANOVÁ
KRIŽANOVÁ
KRIŽANOVÁ
10796
10797
ERIK
FRANTIŠEK
KRIŽANOVIČ
KRIŽANOVIČ
10798
ROMAN
KRIŽANSKÝ
FNsP J. A. Reimana interná a endokrin.ambul.
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
NAJ - MEDIK s.r.o
NZZ amb. prakt. lekára
pre dosp.
NZZ ambul.všeob.lekára
AIR Transport Europe
s.r.o
NZZ - Amb. prakt. lekára
pre dospelých
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
Prešov
vnútorné lekárstvo
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Hurbanovo
všeobecné lekárstvo
Spišské Podhradie
všeobecné lekárstvo
Bratislava
urgentná medicína
Moča + Komárno /945 01/
všeobecné lekárstvo
Stará Ľubovňa
neurčená odbornosť
Urolog.
amb.MUDr.I.Križan, s.r.o Šaľa
Hedak a.s. - interná
ambulan.
KRIZMED s.r.o.
NsP Milosrdní bratia,
spol. s r.o.
Záchranná a dopravná
služba
FNsP detská klinika
FN
NUSCH a.s.
MUDr. Eva Križanová
s.r.o.
NZZ - PLPDD
Medicínske Centrum
s.r.o.
NOÚ
NZZ Ethica s.r.o. - Amb.
PDaD
urológia
Bratislava
Bratislava
chirurgia
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Trnava
Bratislava
Bratislava
pediatria
pediatria
vnútorné lekárstvo
verejné zdravotníctvo
Trnava
Banská Bystrica
pediatria
dorastové lekárstvo
Nitra
Bratislava
psychiatria
klinická onkológia
Pezinok
FN FRO
LVN a.s.
Bratislava
Košice
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
NOÚ
ŽNsP
NsP
NZZ Privátna kožná
ambulancia
HOLMED, s.r.o.
FNsP F. D. Roosevelta OAIM
Bratislava
Bratislava
Dolný Kubín
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
dermatovenerológia
Trenčín
Strekov
dermatovenerológia
všeobecné lekárstvo
Banská Bystrica
chirurgia
II. gyn - pôr. klinika
FNsP
NsP
Nemocnica sv. Michala
a.s.
FNsP - kl. plastickej
chirurgie
MUDr. Daniela Križková
s.r.o. - PLPD
NsP - odd. FBLR
NsP
10799
10800
MARIÁN
MARIÁN
KRIŽKO
KRIŽKO
10801
MARIAN
KRIŽKO
10802
MILOŠ
KRIŽKO
10803
10804
10805
10806
DANIELA
KATARZYNA
MAREK
PAVOL
KRIŽKOVÁ
KRÍŽKOVÁ
KRIŽO
KRIŽO
10807
10808
10809
10810
PETER
LUCIA
MAGDALĚNA
MÁRIA
KRIŽO
KRÍŽOVÁ
KRIŽOVÁ
KRIŽOVÁ
10811
10812
MÁRIA
JANA
KRÍŽOVÁ
KRIŽOVSKÁ
10813
10814
10815
10816
10817
10818
MIROSLAV
DUŠAN
MILAN
MILAN
MILAN
PAVOL
KRJAK
KRKOŠKA
KRKOŠKA
KRKOŠKA
KRKOŠKA
KRKOŠKA
10819
10820
KATARÍNA
VIERA
KRKOŠKOVÁ
KRKOŠKOVÁ
10821
10822
10823
ŠTEFAN
DANICA
JANA
KRNÁČ
KRNÁČOVÁ
KRNÁČOVÁ
10824
JÚLIA
KRNÁČOVÁ
10825
10826
LUCIA
MARGITA
KRNÁČOVÁ
KRNÁČOVÁ
10827
10828
JOZEF
JANA
KRNČAN
KROČÁKOVÁ
10829
MIRIAM
KROČIANOVÁ
M.R. s.r.o. radiodiagnostika
UNB
NZZ - dermatovenerol.
amb.
10830
10831
IVAN
JÁN
KROČKO
KROČKO
NZZ - amb. všeob. lekára Staškov
FORLIFE n.o.
Šaľa
Bratislava
Bratislava
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
Bratislava
vnútorné lekárstvo
Bratislava
plastická chirurgia
Vrútky
Čadca
Levice
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
NsP - gynek.-pôrod. odd.
NsP
M+P MED s.r.o.
NsP
ÚVN - psychiatrická
ambul.
Nemocnica a.s.
Lučenec
Bratislava
Lučenec
Levice
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
Ružomberok
Poprad
psychiatria
neurčená odbornosť
FNsP - gynek. - pôr. odd.
MFN - infekčná klinika
ŠZÚ
MFN
FN - gyn.-pôr.klinika
ALDOMEA, s.r.o.
GynMart gynekolog.
centrum s.r.o.
ALDOMEA, s.r.o.
Nitra
Martin
Nové Zámky
Martin
Trenčín
Čadca
gynekológia a pôrodníctvo
infektológia
epidemiológia
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
Martin
Čadca
gynekológia a pôrodníctvo
oftalmológia
Hriňová
Veľký Krtíš
Bratislava
všeobecné lekárstvo
pediatria
vnútorné lekárstvo
Hnúšťa
vnútorné lekárstvo
Košice-Šaca
oftalmológia
Žilina
Bratislava
rádiológia
dermatovenerológia
Myjava
dermatovenerológia
MUDr. Krnáč Štefan
s.r.o.- amb. všeob. lekára
NZZ, detská ambulancia
UNB akad. L. Dérera
NZZ - diabetológia a
vnút. lek.
1.súkromná nemocnica,
Košice Šaca - očná
ambul.
všeobecné lekárstvo
úrazová chirurgia
10832
10833
10834
10835
BEÁTA
KATARÍNA
LUCIA
RENÁTA
KROČKOVÁ
KROČKOVÁ
KROČKOVÁ
KROČKOVÁ
10836
10837
KRISTÍNA
EMÍLIA
KROFTOVÁ
KROKAVCOVÁ
10838
PETER
KROKAVEC
10839
10840
JANA
KATARÍNA
KROKKEROVÁ
KROMEROVÁ
10841
10842
10843
ĽUBOMÍRA
JOZEF
KRISTÍNA
KRONDIAKOVÁ
KROPÁČ
KROPÁČEKOVÁ
10844
MÁRIA
KROSNEROVÁ
10845
10846
10847
ADRIANA
KAREL
MILAN
KROTKÁ
KROUPA
KROŠLÁK
10848
10849
10850
MILAN
DANIELA
KATARÍNA
KROŠLÁK
KROŠLÁKOVÁ
KROŠLÁKOVÁ
10851
10852
10853
ZUZANA
MILAN
VLADIMÍR
KROŠLÁKOVÁ
KRPČIAR
KRPČIAR
10854
10855
10856
10857
EVA
PETER
DENISA
LESYA
KRPELANOVÁ
KRSTEV
KRUKOVÁ
KRULIKOVSKÁ
10858
10859
ALEXANDRA
DENISA
KRULLOVÁ
KRUMPOVÁ
10860
10861
10862
10863
10864
10865
MARTINA
IGOR
IVAN
MILAN
MILOŠ
MARIANA
KRUMPOVÁ
KRUPA
KRUPA
KRUPA
KRUPA
KRUPCOVÁ
10866
BEATA
KRUPČIAKOVÁ
MUDr.Beáta Kročková
s.r.o
FN
Univerzitná nemocnica
Žilina
Nitra
Bratislava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Hospic-dom pokoja a
zmieru u Bernadetky
Nitra
geriatria
NsP sv. Barbory a.s. odd. úrazovej chir.
Rožňava
chirurgia
NZZ - psychiatrická amb. Snina
UVZ SR
Bratislava
DIACARE s.r.o - interná
a diabet.ambul.
Hurbanovo
psychiatria
neurčená odbornosť
FNsP Roosevelta
Euromed n.o. Infektologická amb.
FNLP IV. interná klinika
hematol. amb
Banská Bystrica
anestéziológia a intenzívna medicína
Rimavská Sobota
infektológia
Košice
hematológia a transfuziológia
FNsP
Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada
Zobor n.o.
Onkomed Nitra s.r.o
FN
MUDr.Zuzana
Krošláková s.r.o. ambul.všeob.lekára
NZZ reum.amb
Bratislava
otorinolaryngológia
Nitra
Nitra
Nitra
neurčená odbornosť
klinická onkológia
neurčená odbornosť
Stará Bystrica
Senica
všeobecné lekárstvo
rádiológia
neurčená odbornosť
Erasmus Medical Centre
C. O. X. s.r.o.
Univerzitná nemocnica
FNsP
UNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
NsP
NsP - transfuziologické
pracovisko
FNLP - OAIM
Rotterdam, Holland
Dunajská Streda
Trenčín
Nové Zámky
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
Považská Bystrica
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Bratislava
Košice
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
ORL Piešťany, s.r.o.
Piešťany
otorinolaryngológia
NZZ - amb.int..lekára a
geriatrie
Veľký Krtíš
vnútorné lekárstvo
10867
10868
10869
10870
PAVOL
ANNA
SYLVIA
ZLATA
KRUPICER
KRUPICOVÁ
KRUPIČKOVÁ
KRUPIČKOVÁ
10871
10872
ANNA
DANIELA
KRUPOVÁ
KRUPOVÁ
10873
JOZEFÍNA
KRUPOVÁ
10874
LUCIÁNA
KRÚPOVÁ
10875
10876
10877
10878
10879
10880
10881
10882
10883
10884
MÁRIA
MONIKA
MAREK
RÓBERT
MARIANNA
HANA
ERICH
BARBORA
MAGDALENA
SILVIA
KRUPOVÁ
KRÚPOVÁ
KRUPŠA
KRUPŠA
KRUPŠOVÁ
KRUTÁ
KRUTÁK
KRUTÁKOVÁ
KRUTÁKOVÁ
KRUTÁKOVÁ
10885
10886
10887
10888
10889
10890
ELENA
JOZEF
ZUZANA
FERDINAND
PETER
FRANTIŠEK
KRUTEKOVÁ
KRÚTEĽ
KRÚTKA
KRUTÝ
KRUTÝ
KRUĽ
10891
10892
PETER
LADISLAV
KRUĽ
KRUŠPÍR
10893
10894
LADISLAV
GABRIELA
KRUŠPÍR
KRUŠPÍROVÁ
10895
MÁRIA
KRUŠPÍROVÁ
10896
10897
10898
PETER
DARINA
ELENA
KRUŽLIAK
KRUŽLIAKOVÁ
KRUŽLIAKOVÁ
10899
10900
10901
VLADIMÍRA
MAGDALÉNA
ZUZANA
KRUŽLIAKOVÁ
KRUŽLÍKOVÁ
KRÚŽOVÁ
10902
MYKOLA
KRYLOV
10903
10904
JÁN
ŠTEFAN
KRZYSIK
KRÄMER
FMC DS s.r.o.
Poprad
FN v Motole
Praha 5
MUDr. Jablonská
Tamara NZZ PLPD
NsP Š. Kukuru a.s.
Košice
Michalovce
nefrológia
DFN
Nemocnica Alexandra
Wintera n.o.
NZZ - gynekológia +
endokrinológia
Košice
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
Piešťany
ortopédia
Turany
endokrinológia
FNKV
MEDIKRUP s.r.o
GP - MED s.r.o.
SYNLAB s.r.o.
NZZ - PLPD
Kysucká NsP
NZZ - gynekolog. amb.
NsP n.o.
NZZ - diabetologická
amb.
Praha
Košice
Košice
Bratislava
Slatina nad Bebravou, Motešice 913 26
Čadca
Trenčín
Ilava
FNsP
Bratislava
Trenčianske Teplice
TOPGYN s.r.o.
Svidník
Orstomed s.r.o - ortoped.
amb.
Humenné
Francúzsko
Amb. vnútorného
lekárstva
Prešov
Francúzsko
Detský domov a Domov
soc. služieb
Prešov
Nemocnica - interné odd.
ÚVN SNP
FN - hematol.oddel.
Všeobecná nemocnica
n.o.
NZZ - PLPD
NZZ - gynekolog. amb.
Ľubovnianska nemocnica
n.o.
MUDr. J. Krzysik - PLPD
s.r.o.
Sociálna poisťovňa
vnútorné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurčená odbornosť
pracovné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
ortopédia
vnútorné lekárstvo
pediatria
Topoľčany
Ružomberok
Trnava
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
hematológia a transfuziológia
Rimavská Sobota
Nitra
Levice
chirurgia
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
Stará Ľubovňa
neurológia
Lendak
Michalovce
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
10905
MÁRIA
KRÄMEROVÁ
10906
10907
IGOR
JOZEF
KRŠÁK
KRŠÁK
10908
10909
JOZEF
STANISLAV
KRŠÁK
KRŠÁK
10910
10911
ŠTEFAN
ADRIANA
KRŠÁK
KRŠÁKOVÁ
10912
10913
10914
10915
10916
10917
ANNA
ANTÓNIA
DAGMAR
EVA
EVA
FRANTIŠEK ANTON
KRŠÁKOVÁ
KRŠÁKOVÁ
KRŠÁKOVÁ
KRŠÁKOVÁ
KRŠÁKOVÁ
KRŠEK
10918
10919
10920
10921
ERIKA
JANA
MIRUŠKA
ADRIANA
KRŠIAKOVÁ
KRŠIAKOVÁ
KRŠIAKOVÁ DOMONJI
KRŠJAKOVÁ
10922
10923
10924
10925
10926
ELENA
JANA
HELENA
DENISA
EVA
KRŠJAKOVÁ
KRŠŇÁKOVÁ
KRŠŠÁKOVÁ
KSENIČOVÁ
KSIAŽEKOVÁ
10927
10928
10929
VIERA
ADIB
MARTINA
KSIAŽEKOVÁ
KSSEIBI
KSSEIBI
10930
10931
DANIEL
PAVOL
KUBA
KUBA
10932
10933
10934
10935
10936
SLAVOMÍR
VLADIMÍR
IVAN
IGOR
JÁN
KUBA
KUBA
KUBAČKA
KUBALA
KUBALA
10937
10938
KAROL
MICHAL
KUBALA
KUBALA
Psychiatrická nemocnica
n.o.
Michalovce
NZZ - Privátna
ambulancia všeob.
lekára
Dolný Kubín
CHIRURGAMB s.r.o.
Liptovský Mikuláš
Interná a
gastroenterologická amb.
NZZ - ORL
Veromon s.r.o. - interná a
kardiol. amb.
FN
FMC - dializačné služby
s.r.o.
NsP
Nervik s.r.o.
Veromon s.r.o. - PLPD
psychiatria
všeobecné lekárstvo
chirurgia
Michalovce
Nové Zámky
vnútorné lekárstvo
otorinolaryngológia
Nové Mesto nad Váhom
Trnava
kardiológia
vnútorné lekárstvo
Nové Mesto nad Váhom
Šaľa
Dolný Kubín
Nové Mesto nad Váhom
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Zvolen
Martin
Levice
Spišská Nová Ves
vnútorné lekárstvo
pediatria
všeobecné lekárstvo
pediatria
Žiar nad Hronom
Bratislava
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
FNsP - IV. interná kl.
Nemocničná a.s.
Košice
Malacky
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
BIORTG Kežmarok s.r.o.
RLP
NsP n.o. - očné odd.
Slovenská zdravotnícka
univerzita
NZZ - chirurgická amb.
FNsP J. A. Reimana gyn.-pôrod. odd.
KUBA, s.r.o.
ÚVN FN
NsP
NsP
Zdrav. zar. pre
obvinených a
odsúdených
NsP
Poprad
Želiezovce
Topoľčany
hematológia a transfuziológia
anestéziológia a intenzívna medicína
oftalmológia
Bratislava
Žarnovica
klinická imunológia a alergológia
chirurgia
Prešov
Prešov
Ružomberok
Trenčín
Ružomberok
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
chirurgia
chirurgia
klinická biochémia
Bratislava
Považská Bystrica
všeobecné lekárstvo
chirurgia
Nefrologická a interná
ambulancia
Univerzitná nemocnica
ALLMEA s.r.o.
NsP a.s.
MUDr. Elena Kršjaková
s.r.o. - Neštátna očná
amb.
Nemocnica
všeobecné lekárstvo
10939
10940
MÁRIA
VIKTOR
KUBALÁKOVÁ
KUBALEC
10941
10942
JANKA
LADISLAV
KUBALIAKOVÁ
KUBALÍK
10943
10944
10945
ANNA
EMÍLIA
IVANA
KUBALÍKOVÁ
KUBALÍKOVÁ
KUBALOVÁ
10946
10947
JELA
REGINA
KUBALOVÁ
KUBALOVÁ
10948
10949
10950
10951
10952
10953
STANISLAVA
MARTIN
MICHAL
VLADIMÍR
DANA
DOMINIKA
KUBALOVÁ
KUBÁNI
KUBÁNI
KUBÁNI
KUBÁNIOVÁ
KUBÁNIOVÁ
10954
MÁRIA
KUBÁNIOVÁ
10955
ŠTEFAN
KUBANKA
10956
10957
ZUZANA
LILJANA
KUBÁNOVÁ
KUBÁNYOVÁ
10958
10959
JURAJ
VILIAM
KUBÁŇ
KUBAS
10960
10961
VILIAM
ALŽBETA
KUBAS
KUBASOVÁ
10962
JANA
KUBASOVÁ
10963
10964
10965
JARMILA
PAULÍNA
ANDREJ
KUBASOVÁ
KUBAĽOVÁ
KUBAŠEK
10966
ANDREJ
KUBAŠEK
10967
10968
JOZEF
DUŠAN
KUBAŠOVSKÝ
KUBEJ
10969
10970
MAREK
KRISTÍNA
KUBEJ
KUBEJOVÁ
FN Klinika anestez. a
intenz. medicíny
NZZ - PLPD
NsP - dialyzačné
stredisko
PEDIGYN s.r.o.
Alergologická
ambulancia NsP
PEDIGYN s.r.o.
Hornooravská NsP
Gynekologická
ambulancia Trenčín,
s.r.o.
NsP - FRO
UNB, SZU a LFUK kl.hematol.a
transfuziológie
FNsP J. A. Reimana
FNsP akad. L. Dérera
NZZ amb. PLPD
FNsP J. A. Reimana
VšNsP n.o. - odd. ORL
NZZ - FBLR
Poliklinika Jesenius
Samariia s.r.o.
FNsP sv. Cyrila a
Metoda
Poliklinika - odd.RTG
Nemocnica sv. Cyrila a
Metoda
FNsP F. D. Roosevelta
NsP Ružomberok, chir.
odd.
ÚVN SNP
DoNsP MUDr. L. N.
Jégého - neur. odd.
Hornooravská
nemocnica Trstená
VšNsP a.s.
NsP - chirurgické odd.
CHIRPRO,s.r.o., chirurg.
ambulancia
Klinika úrazovej chirurgie
FNLP
FNLP - urolog. kl.
Psychiat.liečebňa
Samuela Bluma
DFN + LF UPJŠ - I KDD
Trnava
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
Topoľčany
Snina
nefrológia
gynekológia a pôrodníctvo
Čadca
Snina
Trstená
klinická imunológia a alergológia
pediatria
neurčená odbornosť
Trenčín
Považská Bystrica
gynekológia a pôrodníctvo
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Prešov
Bratislava
Sládkovičovo
Prešov
Lučenec
Galanta
hematológia a transfuziológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurológia
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
otorinolaryngológia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Šamorín
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Brno
oftalmológia
rádiológia
Bratislava
Banská Bystrica
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
Ružomberok
Ružomberok
chirurgia
neurčená odbornosť
Dolný Kubín
neurológia
Trstená
Levoča
Dolný Kubín
urgentná medicína
neurológia
chirurgia
Dolný Kubín
chirurgia
Košice
Košice
neurčená odbornosť
urológia
Plešivec
Košice
psychiatria
pediatria
10971
10972
10973
10974
10975
10976
10977
10978
10979
10980
10981
10982
ALEXEJ
MIKULÁŠ
JAROSLAV
DANIELA
ALBERT
IGNÁC
RASTISLAV
ROSTISLAV
ADRIANA
ESTERA
KATARÍNA
MIRIAM
KUBEK
KUBEK
KUBEŠ
KUBEŠOVÁ
KUBICA
KUBICA
KUBICA
KUBICA
KUBICOVÁ
KUBICOVÁ
KUBICOVÁ
KUBICOVÁ
10983
10984
10985
10986
ZITA
JANA
JANA
JURAJ
KUBICOVÁ
KUBICOVÁ KOŠŤÁLOVÁ
KUBIČÁROVÁ
KUBÍČEK
10987
DAŠA
KUBIČINOVÁ
10988
10989
10990
10991
10992
10993
10994
10995
10996
10997
10998
OLIVER
MARTINA
MICHAELA
MONIKA
SOŇA
FRANTIŠEK
JOZEF
JOZEF
JOZEF
JURAJ
ANNA
KUBIČKA
KUBIČKOVÁ
KUBIČKOVÁ
KUBÍČKOVÁ
KUBIČKOVÁ
KUBÍK
KUBÍK
KUBÍK
KUBÍK
KUBIK
KUBÍKOVÁ
10999
JANA
KUBÍKOVÁ
11000
JARMILA
KUBÍKOVÁ
11001
11002
MÁRIA
MICHAELA
11003
11004
Ek Rhab s.r.o.
FN
NsP
NsP
MEDIRA, s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
NZZ - PLPD
NsP
DFNsP Kramáre
NZZ - MEDIRA s.r.o
NsP - neurolog. odd.
Pro Vitae, n.o.
ZIKUB s.r.o. pediatr.ambul.
FNsP
CURATIVO s.r.o.
Prešov
Trenčín
Trstená
Trstená
Lučenec
Prešov
Mochovce
Nitra
Bratislava
Bratislava
Dolný Kubín
Gelnica
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
rádiológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
chirurgia
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
neurológia
gerontopsychiatria
Poprad
Bratislava
Spišská Nová Ves
pediatria
chirurgia
endokrinológia
Privátna ambulancia pre
dospelých
Trenčín
Neštátna interná amb.
MUDr. Kubička
Stupava + Zohor / 900 51/
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
NOÚ
NsP a.s.
Kysucká NsP
FRAMEDIC s.r.o.
NsP
Bratislava
Skalica
Čadca
Bratislava
Bojnice
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
Dunajská Streda
Liptovský Mikuláš
klinická onkológia
vnútorné lekárstvo
Kysucké Nové Mesto
pediatria
Košice
neurčená odbornosť
KUBÍKOVÁ
KUBÍKOVÁ
NsP a.s.
NsP
Amb.prakt.lekára pre deti
a dorast
FNLP - kl. prac. lekár. a
klin. toxikológie
VÚSCH - klinika cievnej
chirurg.
NsP II. typu
Košice
Rimavská Sobota
cievna chirurgia
dermatovenerológia
YVETA
MICHAL
KUBÍKOVÁ
KUBINA
PULMO-MEDIK s.r.o pneumológia a ftizeológia Bojnice
DFNsP
Bratislava
11005
11006
ANNA
DANIELA
KUBINCOVÁ
KUBINCOVÁ
11007
11008
MARTINA
ZUZANA
KUBINCOVÁ
KUBINCOVÁ
UN L. Pasteura
NsP FDR - hem. odd.
Slovenské liečebné
kúpele a.s.
Nemocnica
Košice
Banská Bystrica
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
Piešťany
Malacky
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
11009
ĽUDMILA
KUBINCOVÁ
11010
11011
11012
VLADIMÍR
LADISLAV
ANNA
KUBINEC
KUBÍNI
KUBINOVÁ
11013
11014
11015
11016
11017
ALICA
JÁN
MONIKA
PETER
IVAN
KUBINSKÁ
KUBIS
KUBISCHOVÁ
KUBISZ
KUBIŠ
11018
11019
11020
11021
11022
11023
JÁN
PETER
VOJTECH
GABRIELA
JANKA
JUDITA
KUBIŠ
KUBIŠ
KUBIŠ
KUBIŠOVÁ
KUBIŠOVÁ
KUBIŠOVÁ
11024
KATARÍNA
KUBIŠOVÁ
11025
MÁRIA
KUBIŠOVÁ
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
VLASTA
GABRIELA
JÁN
MILAN
MAGDALÉNA
ĽUBOMÍR
ZDENKA
GABRIELA
KUBIŠOVÁ
KUBIŠTELOVÁ
KUBJATKO
KUBJATKO
KUBJATKOVÁ
KUBO
KUBOLKOVÁ
KUBOŇOVÁ
11034
11035
11036
11037
11038
11039
DANIEL
DANA
GABRIELA
IZABELA
ZITA
MARIANA
KUBOV
KUBOVÁ
KUBOVÁ
KUBOVÁ
KUBOVÁ
KUBOVČÁKOVÁ
11040
11041
SILVIA
BOHUSLAV
KUBOVČÁKOVÁ
KUBOVČÍK
11042
ĽUBOMILA
KUBOVIČOVÁ
11043
YVETA
KUBOVOVÁ
11044
11045
EMÍLIA
ANETA
KUBRANOVÁ
KUBRANSKÁ
DIA-MED CENTRUM
s.r.o.
NsP F. D. Roosevelta ortopedické odd.
Púchov
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
Banská Bystrica
ortopédia
Železničná poliklinika
MUDr. Alica Kubinská
PLPD, NZZ
FN
Všeobecná nemocnica
JLF UK a UNM
NZZ
NsP n.o. - odd. klinickej
onkológie
NsP
NZZ - PLPD
NsP
HNsP
Hospic Hestia
Ústav patologickej
anatómie UN
Žilina
všeobecné lekárstvo
Banská Štiavnica
Bratislava
Žiar nad Hronom
Martin
Banská Bystrica
pediatria
chirurgia
lekár bez špecializácie
hematológia a transfuziológia
urológia
Topoľčany
Trstená
Hronec
Levice
Trstená
Lučenec
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
radiačná onkológia
Bratislava
FYRES, v.o.s.
NZZ - Súkromná ORL
amb.
BIORENAL s.r.o.
NsP
Kranakas s.r.o.
NsP - neurolog. odd.
ORL
VAS - VIVA s.r.o
DA,MC - Poliklinika
Hospital Juan Ramon
Jimenez
DK MEDICA s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
NsP n.o.
ÚDZS
Podbrezová
neurčená odbornosť
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Huelva
Žilina
Prešov
Partizánske
Bratislava
pediatria
psychiatria
neurčená odbornosť
pediatria
Medissimo
NaP n.o. - radiol.odd.
NsP - hematolog.
transfúzne odd.
Bratislava
Žiar nad Hronom
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
rádiológia
Levice
hematológia a transfuziológia
Námestovo
Trenčín
Čadca
Žilina
Žilina
Skalica
Šaľa
Košice
NZZ - psychiatrická amb. Poprad
FN - PLK MOSR - RDG
odd.
Sliač
Fyziologický ústav
Bratislava
otorinolaryngológia
chirurgia
ortopédia
neurológia
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
pediatria
psychiatria
rádiológia
neurčená odbornosť
11046
11047
11048
11049
11050
PETER
TOMÁŠ
TAMARA
JOZEF
MAROŠ
KUBRANSKÝ
KUBRANSKÝ
KUBUŠOVÁ
KUCA
KUCBEĽ
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
IVANA
EVA
JÁN
IVONA
LADISLAV
MARIÁN
PAVOL
RADOSLAV
MIROSLAV
KUCEJOVÁ
KUCEROVÁ
KUCHÁLIK
KUCHÁLIKOVÁ
KUCHÁR
KUCHÁR
KUCHAR
KUCHÁR
KUCHARIČ
11060
11061
ANDREJ
MARTIN
KUCHÁRIK
KUCHARÍK
11062
11063
11064
11065
OKTAVIAN
GABRIELA
LUCIA
OTÍLIA
KUCHÁRIK
KUCHARÍKOVÁ
KUCHÁRIKOVÁ
KUCHÁRIKOVÁ
11066
JANA
KUCHÁROVÁ
11067
LENKA
KUCHAROVÁ
11068
11069
11070
11071
11072
LENKA
MÁRIA
MÁRIA
MARIANNA
ĽUBICA
KUCHÁROVÁ
KUCHÁROVÁ
KUCHÁROVÁ
KUCHAROVÁ
KUCHÁROVÁ
11073
11074
JÁN
JAROSLAV
KUCHTA
KUCHTA
11075
11076
MILAN
PAVOL
KUCHTA
KUCHTA
11077
11078
PETER
EMÍLIA
KUCHTANIN
KUCHTOVÁ
11079
11080
11081
11082
HELENA
JAROSLAVA
JAROSLAVA
KATARÍNA
KUCHTOVÁ
KUCHTOVÁ
KUCHTOVÁ
KUCHTOVÁ
11083
MÁRIA
KUCHTOVÁ
MUDr.Peter Kubranský,
s.r.o.- gynekolog. amb.
ŽNsP - PLPD
NZZ - TAMAMED s.r.o.
LVN - radiol.odd.
MFN
OtoNew s.r.o. - ORL
nešt.ambul.
NsP - ORL
Piešťany
Bratislava
Polomka
Košice
Martin
gynekológia a pôrodníctvo
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
rádiológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Považská Bystrica
Svidník
Orebro
Lindesberg
otorinolaryngológia
otorinolaryngológia
CT - RDK
FNsP - chir. odd.
Bratislava
Žilina
rádiológia
chirurgia
Nemocnica
Malacky
Diabetolog. amb.
FNsP
MUDr. Pavol Majling
NZZ
MUDr. Kucharík s.r.o.
Nemocničná a.s.
Stará Ľubovňa
Bratislava
rádiológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
neurológia
Bratislava
Námestovo
Malacky
urológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Prešov
pediatria
Žilina
psychiatria
Poprad
Prešov
Sabinov
Považská Bystrica
Bratislava
kardiológia
kardiológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
Trnava
Považská Bystrica
úrazová chirurgia
všeobecné lekárstvo
Košice
Sobrance
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
Snina
neurčená odbornosť
Komárno
Žilina
Považská Bystrica
Bardejov
infektológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
neurológia
Ľubica
pediatria
FNsP J. A. Reimana novorod.odd.
Krankas s.r.o. psychiatrické odd.
Nemocnica a.s. - interné
odd.
IMCORE, s.r.o
NZZ - PLPD
VISTAMET s.r.o.
VšZP a.s.
FN - traumatolog. klinika
NZZ - ambul. PLPD
LFUPJŠ DFN - II. klin.
detí a dorastu
NsP
Nemocnica s.r.o. - chir.
odd.
FORLIFE n.o. /VšN infekčná ambul.
FNsP
NZZ PLPD
NsP
MarPed s.r.o. - amb.
PLPDaD
11084
11085
11086
ZLATICA
BOHUMIL
KAREL
KUCHTOVÁ
KUCHYŇA
KUCHYŇKA
11087
JUDITA
11088
11089
11090
11091
11092
Praktik Duo s.r.o.
Ružomberok
gynekológia a pôrodníctvo
KUCHYŇOVÁ
ZS TEXICOM
ambulancia VLD
Ružomberok
JANA
MÁRIA
TERÉZIA
VLADIMÍR
ĽUDMILA
KUCIAKOVÁ
KUCIAKOVÁ
KUCIRKOVÁ
KUCKO
KUCKOVÁ
NRC
NsP
NEaDÚ n.o.
FNsP - očná amb.
NZZ - PLPD
Kováčová
Považská Bystrica
Ľubochňa
Žilina
Moravské Lieskové
všeobecné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
oftalmológia
všeobecné lekárstvo
11093
11094
11095
11096
11097
11098
11099
11100
11101
VIERA
ERIK
MARTINA
DENISA
HELENA
MÁRIA
IVAN
LUKÁŠ
MILAN
KUCMANOVÁ
KÚDELA
KUDELÁSOVÁ
KÚDELOVÁ
KÚDELOVÁ
KUDELOVÁ
KUDERA
KUDERA
KUDERA
MEDIMIRA s.r.o. - PLPD Trnava
Univerzitná nemocnica
Martin
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
FN
NZZ - PLPD
Nitra
Partizánske
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Žilina
Ružomberok
Ružomberok
klinická onkológia
neurčená odbornosť
chirurgia
11102
IVANA
KUDERJAVÁ
Bratislava
pneumológia a ftizeológia
11103
11104
11105
11106
11107
ĽUBICA
ONDREJ
VLADISLAV
LUBOR
MAREK
KUDEROVÁ
KUDLA
KUDLA
KUDLÁČ
KUDLÁČ
NsP
Diacentrum s.r.o.
ÚVN - SNP
Onkol.ústav sv.Alžbety
spol.s r.o.
Dr.Kuderová ĽubicaReumatológia s.r.o. reumatol.amb.
FNsP J. A. Reimana
FNsP
Žilina
Prešov
Košice
reumatológia
gynekológia a pôrodníctvo
rádiológia
Humenné
psychiatria
11108
11109
MARIÁN
EVA
KUDLÁČ
KUDLAČÁKOVÁ
Košice
Trstená
chirurgia
neurčená odbornosť
11110
11111
MARTA
MAREK
KUDLAČÁKOVÁ
KUDLÁČEK
NsP A. Leňa
II.Chirurgická Klinika, FN
LP
HNsP - interné odd.
Súkromná ambulancia
pre dospelých
NsP
Tvrdošín
Bojnice
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
11112
ĽUDMILA
KUDLÁČKOVÁ
Spišská Nová Ves
vnútorné lekárstvo
11113
11114
HELENA
MARTINA
KUDLAČOVÁ
KUDLÁČOVÁ
Humenné
Košice
všeobecné lekárstvo
neurológia
11115
11116
KATARÍNA
DENISA
KUDLÁKOVÁ
KUDLOVÁ
ALBATROS K+K s.r.o.
MUDr.Helena Kudláčová,
s.r.o
GOLDMED s.r.o
URSA s.r.o amb.všeob.lekára
FNsP
Košice
Trnava
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
11117
MARIANA
KUDLOVÁ
Valaliky
pediatria
11118
11119
11120
MILENA
ĽUDMILA
DANIELA
KUDLOVÁ
KUDLOVÁ
KUDROVÁ
NZZ - pediatrická ambul.
FNsP J. A. Reimana psychiatr. odd.
NsP - oftalmológia
GYNEDAN s.r.o.
Prešov
Považská Bystrica
Košice
neurčená odbornosť
oftalmológia
gynekológia a pôrodníctvo
11121
11122
11123
IHOR
OKSANA
ANNA
KUDYK
KUDYK
KUČÁKOVÁ
11124
GRÉTA
KUČÁKOVÁ
11125
MARGARÉTA
KUČÁKOVÁ
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
VLADIMÍR
BORIS
CYPRIÁN
CYPRIÁN
IVAN
JOZEF
MAREK
MARTIN
PAVOL
MARTA
ANNA
NORBERT
ADRIANA
ALENA
ANEŽKA
KUČAVÍK
KUČERA
KUČERA
KUČERA
KUČERA
KUČERA
KUČERA
KUČERA
KUČERA
KUČERÁKOVÁ
KUČERÍKOVÁ
KUČERKA
KUČEROVÁ
KUČEROVÁ
KUČEROVÁ
11141
11142
ANNA
ANNA
KUČEROVÁ
KUČEROVÁ
11143
11144
11145
DAGMAR
EVA
JANA
KUČEROVÁ
KUČEROVÁ
KUČEROVÁ
11146
KATARÍNA
KUČEROVÁ
11147
11148
MÁRIA
MÁRIA
KUČEROVÁ
KUČEROVÁ
11149
11150
11151
11152
11153
MONIKA
RENÁTA
VERONIKA
DANA
BRANISLAV
KUČEROVÁ
KUČEROVÁ
KUČEROVÁ
KUČINSKÁ
KUČINSKÝ
11154
MARTIN
KUČMA
11155
11156
11157
11158
11159
EVA
TOMÁŠ MAURÍCIUS
EVA
LADISLAV
IVANA
KUFÁROVÁ
KUFFA
KUFFOVÁ
KUGLA
KUGLOVÁ
NsP Š. Kukuru a.s.
NsP Š. Kukuru a.s.
VšN . HTO
OR PZ - amb.
všeobecného LPD
MEDIPRAKTIK
Michalovce s.r.o
NZZ FOXCONN
Slovakia s.r.o.
MEDIFERA s.r.o.
NRO, NsP a.s.
NZZ - PLPD
NZZ - ortopédia, FBLR
Kúpele Nimnica a.s.
FNsP - II. interná kl.
Nemocnica Poprad a.s.
I.NK LFUK a UN
NTS SR
Kysucká NsP
NsP
NZZ - pediatria
Nemocnica a.s.
FN
NEUROL s.r.o. neurologická amb.
FNsP - neurolog. kl.
Michalovce
Michalovce
Rimavská Sobota
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
hematológia a transfuziológia
Michalovce
všeobecné lekárstvo
Michalovce
všeobecné lekárstvo
Nitra
Bratislava
Spišská Nová Ves
Nižné Repaše
Hurbanovo
Nimnica
Bratislava
Poprad
Bratislava
Žilina
Čadca
Veľký Krtíš
Bratislava
Poprad
Trnava
všeobecné lekárstvo
ortopédia
neurológia
všeobecné lekárstvo
ortopédia
dermatovenerológia
vnútorné lekárstvo
chirurgia
Čadca
Košice
neurológia
neurológia
Národný ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.
Bratislava
ŽNsP
Bratislava
EuroRehab s.r.o.
LNsP MUDr. Ivana
Stodolu
NZZ - PLPD
kožné oddelenie FN
Trnava
NZZ - ORL amb.
VšNsP n.o.
INCO s.r.o.
UNLP 1. interná kl.
POKO s.r.o. - amb. klin.
onkológie
B.Braun Avitum s.r.o. dialyzačné stredisko
NsP - OAIM
Efetta s.r.o.
RÚVZ
FNLP
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
pediatria
oftalmológia
neurčená odbornosť
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Bratislava
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Liptovský Mikuláš
Levoča
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Trnava
Bratislava
Lučenec
Košice
Košice
dermatovenerológia
otorinolaryngológia
otorinolaryngológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
Hlohovec
klinická onkológia
Šala
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Košice
Košice
lekár bez špecializácie
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
hygiena životného prostredia
pneumológia a ftizeológia
11160
11161
11162
11163
11164
KAMILA
ĽUBICA
ŠTEFAN
MÁRIA
ALENA
KUHLŐFELOVÁ
KUHNOVÁ
KUJANÍK
KUJANÍKOVÁ
KUJANOVÁ
11165
11166
11167
11168
FRANTIŠEK
OĽGA
PETER
BARBARA
KUJNISCH
KUJNISCHOVÁ
KUKA
KUKANOVÁ
11169
11170
11171
11172
11173
11174
11175
ANDREA
KAZIMÍR
TERÉZIA
PAVOL
ANDREA
ANNA
NATAŠA
KÚKEĽOVÁ
KUKLA
KUKLICOVÁ
KUKLIS
KUKLOVÁ
KUKLOVÁ
KUKLOVÁ
11176
11177
11178
11179
11180
11181
SOŇA
MARGARETA
LADISLAV
MÁRIA
ZUZANA
PETER
KUKLOVÁ
KUKLOVSKÁ
KUKOLÍK
KUKOVÁ
KUKOVÁ
KUKOĽ
11182
JOZEF
KUKUČA
11183
11184
11185
11186
11187
PAVEL
ANDREA
BARBORA
DARINA
LUCIA
KUKUČKA
KUKUČKOVÁ
KUKUČKOVÁ
KUKUČKOVÁ
KUKUČKOVÁ
11188
MIROSLAVA
KUKUČKOVÁ
11189
11190
11191
PETER
PETER
ANDREA
KUKULA
KUKUMBERG
KUKUROVÁ
11192
LENKA
KUKUROVÁ
11193
OĽGA
KUKUROVÁ
11194
11195
EDMUND
ANDREJ
KULA
KULAN
11196
11197
LENKA
JANA
KULANGOVÁ
KULANKOVÁ
FNsP J. A. Reimana
NsP sv. Jakuba n.o.
UN LP - OAIM
Asklepion s.r.o.
FONAURIS, s.r.o.
NZZ - amb. vnútorného
lekárst. a gastroenter.
Amb. PLDD
OIS NÚ TaRCH
Prešov
Bardejov
Košice
Kostoľany nad Hornádom
Trnava
oftalmológia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
otorinolaryngológia
Moldava nad Bodvou
Buzica, Perín 044 74
Bratislava
gastroenterológia
pediatria
vnútorné lekárstvo
VšNsP n.o. - III.DK SZU
NZZ
Nemocnica n.o.
Sociálna poisťovňa
FNsP F. D. Roosevelta
Lučenec
Prievidza
Topoľčany
Považská Bystrica
Banská Bystrica
pediatria
chirurgia
otorinolaryngológia
posudkové lekárstvo
otorinolaryngológia
SOŇAMED s.r.o. detská ambulancia
NZZ - PLPD
NsP - OAIM
M-K-M, s.r.o.
DFNsP - II. detská kl.
NÚTPCHaHCH
Topoľčany
Šaľa
Žiar nad Hronom
Nitra
Bratislava
Vyšné Hágy
Nové Mesto nad Váhom
pediatria
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
klinická imunológia a alergológia
vnútorné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Zlaté Moravce
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna medicína
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
Piešťany
endokrinológia
Závadka nad Hronom + Šumiac
Bratislava
Košice
všeobecné lekárstvo
neurológia
neurčená odbornosť
Košice
neurčená odbornosť
Poprad
pediatria
Trenčianske Teplice
Snina
vnútorné lekárstvo
chirurgia
Poprad
Humenné
anestéziológia a intenzívna medicína
gastroenterológia
NsP - FRO
Mestská nemocnica
prof.R.Korca - OAIM
SúSCCH a.s.
FNsP F. D. Roosevelta
FNsP ak. L. Dérera
FNsP akad. L. Dérera
Nemocnica A. Wintera
n.o.
NZZ ambul.všeob.lekára
UNB
Be-soft a.s.
Nemocnica 1. súkromná
nemocnica a.s.
NZZ - Amb. prakt. lekára
pre deti a dorast
KULA MED s.r.o. vnútorné lek.
NsP
Emergency Medical
Service - EMS s.r.o.
NZZ - gastroenter. amb.
11198
11199
DIANA
JANA
KULANOVÁ
KULANOVÁ
11200
RICHARD
KULAVIAK
11201
MICHAELA
KULAVIAKOVÁ
11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
MIROSLAVA
ENIKÖ
MARGITA
LADISLAV
TOMÁŠ
DAGMAR
VĚRA
KULAŠIKOVÁ
KULCSÁROVÁ
KULČÁROVÁ
KULHAN
KULHAN
KULHÁNKOVÁ
KULIAČKOVÁ
11209
11210
METOD
MICHAL
KULICH
KULICH
11211
PAVOL
KULICH
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220
11221
11222
11223
RICHARD
BEÁTA
GIZELA
LENKA
LENKA
MARTA
KATARÍNA
DENISA
EVA
MARTA
PETER
MONIKA
KULICH
KULICHOVÁ
KULICHOVÁ
KULICHOVÁ
KULICHOVÁ
KULICHOVÁ
KULIHOVÁ
KULIKOVÁ
KULIKOVÁ
KULÍKOVÁ
KULINA
KULINOVÁ
11224
11225
11226
11227
FILIP
IVETA
MILAN
DUŠAN
KULIŠEK
KULÍŠKOVÁ
KULKOVSKÝ
KULLA
11228
MARTA
KULLAČOVÁ
11229
11230
11231
11232
11233
EVA
MILADA
PETRA
BARBORA
DANKA
KULLOVÁ
KULLOVÁ
KULMANOVÁ
KULOVÁ
KULOVÁ
11234
VINCENT
KULTAN
11235
MÁRIA
KULTANOVÁ
Nemocnica s.r.o.
GYNOFEM s.r.o.
Nemocnica a.s. - odd.
rádiológie
Národné rehabilitačné
centrum
Snina
Snina
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Zvolen
rádiológia
Kováčová
DFNsP
Bratislava
ortopédia
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
NZZ - pediatria
Univerzitná nemocnica
ZS
Veľká Ida
Martin
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
pediatria
Dolný Kubín
Ľubochňa
gastroenterológia
vnútorné lekárstvo
Trenčín
všeobecné lekárstvo
Malacky
Topoľčany
Dolný Kubín
Trenčín
Lučenec
Martin
Trenčín
Bratislava
Jelšava
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
oftalmológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
neonatológia
neurčená odbornosť
pediatria
Žilina
Žilina
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Martin
Považská Bystrica
Ivanka pri Dunaji
chirurgia
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Pezinok
neurčená odbornosť
Veľký Krtíš
Žilina
Prešov
Trenčín
Považská Bystrica
všeobecné lekárstvo
dermatovenerológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
Liptovský Mikuláš
klinická mikrobiológia
Liptovský Mikuláš
neurčená odbornosť
Gastroenterologická
amb.
NEDÚ n.o.
Nemocnica sv. Michala
a.s.
Nemocničná a.s. - ORL
ambul.
Nemocnica n.o.
Oftalmologická amb.
FN
VšNsP n.o.
UNM
FN
UNB
NZZ
Žilpo s.r.o.
NsP
UNB L. Dérera - chirurg.
odd.
UNM klinika PaF
NsP
NZZ - PLPD
Psychiatrická nemocnica
Philippa Pinela
MUDr. Kull s.r.o. - ambul.
všeob. lekára
NsP
FNsP J. A. Reimana
FN
NZZ
LNsP - odd. klin.
mikrobiol.
LNsP MUDr. Ivana
Stodolu
11236
ALENA
KUMIČÁKOVÁ
11237
11238
MARGITA
VILMA
KUMIČÍKOVÁ
KUMOROVÁ
11239
11240
11241
11242
11243
11244
DANKA
BARBORA
EVA
LUJZA
MIROSLAVA
RASTISLAV
KUNÁŠOVÁ
KUNCOVÁ
KUNCOVÁ
KUNCOVÁ
KUNCOVÁ
KUNDA
11245
11246
11247
STANISLAV
MAROŠ
IZABELA
KUNDA
KUNDERLÍK
KUNDEROVÁ
11248
DAGMAR
KUNDISOVÁ
11249
11250
BOŽENA
IGOR
KUNDRÁKOVÁ
KUNDRÁT
11251
IGOR
KUNDRÁT
11252
11253
11254
IVO
GABRIELA
LENKA
KUNDRÁT
KUNDRÁTOVÁ
KUNDRÁTOVÁ
11255
11256
JANA
LENKA
KUNDRÍKOVÁ
KUNDRIKOVÁ
11257
11258
11259
11260
11261
BRANISLAV
HELENA
MÁRIA
NADEŽDA
DANIELA
KUNČAK
KUNČÁKOVÁ
KUNECOVÁ
KUNECOVÁ
KUNHARTOVÁ
11262
11263
MATÚŠ
MÁRIA
KUNIAK
KUNIAKOVÁ
11264
11265
11266
11267
11268
11269
11270
PAVOL
PETER
ZDENĚK
GABRIELA
MÁRIA-VLASTA
ALENA
PAVOL
KUNIC
KUNÍK
KUNÍK
KUNÍKOVÁ
KUNÍKOVÁ
KUNOVÁ
KUNOVSKÝ
11271
VIKTOR
KUNSKÝ
Prešov
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Šaľa
Bratislava
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Humenné
Levoča
gynekológia a pôrodníctvo
neurčená odbornosť
GAMMALAB s.r.o.
Kysucká NsP
Trnava
Čadca
nukleárna medicína
neurčená odbornosť
NsP - psychiatrické odd.
OÚSA s.r.o.
NsP Š. Kukuru
Kardio, s.r.o. - súkr.
kardiol. ambul.
Trstená
Bratislava
Michalovce
psychiatria
neurčená odbornosť
neonatológia
Poprad
Bio B.T. s.r.o.
Spirare s.r.o.
FN L. Pasteura - ll.
chirurg. klinika
Bratislava
Bratislava
kardiológia
všeobecná starostlivosti o deti a
dorast
psychiatria
Košice
chirurgia
OÁZA VN MINERAL
SLOVAKIA s.r.o.
MKI s.r.o. - interná
ambulancia
NZZ - PLPD
NsP A. Leňa - gynekol.
odd.
VšNsP a.s.
Psychiatrická nemocnica Prešov
psychiatria
FNsP J. A. Reimana
FNsP J. A. Reimana interná klinika
FNsP J. A. Reimana
FNsP, Klinika vnútorného
lekárstva II
NZZ
CytoLab s.r.o.
NZZ - PLPD
ŽILPO s.r.o.
UNB neurochirurg.klinika
NZZ - PLPD
Prešov
neurčená odbornosť
Prešov
Prešov
vnútorné lekárstvo
klinická onkológia
Nové Zámky
Nové Zámky
Košice
Snina
Žilina
vnútorné lekárstvo
pediatria
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
Bratislava
Banská Bystrica
Vojenský Kúpeľný Ústav
NZZ - ORL amb.
PK
NZZ
Intereuma-med.s.r.o.
Alpha medical a.s.
NUSCH a.s DKC
VK Gynam s.r.o. gynekologická amb.
Piešťany
Fiľakovo
Fiľakovo
Nitra
Lučenec
Bratislava
Bratislava
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
otorinolaryngológia
chirurgia
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
klinická mikrobiológia
pediatrická kardiológia
Nitra
gynekológia a pôrodníctvo
11272
11273
11274
11275
MATEJ
SAMUEL
MIROSLAV
ELENA
KUNZO
KUNZO
KUNŠTEK
KUPCOVÁ
11276
IVETA
KUPCOVÁ
UNsP Milosrdní bratia
s.r.o.
DFNsP
NsP
APLPD, NZZ
NZZ - dermatovener.
amb.
11277
11278
11279
11280
TATIANA
MIROSLAV
JÁN
JÁN
KUPCOVÁ
KUPEC
KUPECKÝ
KUPČO
TP - DIAMED, s.r.o.
Amb. PLPDD
NZZ - PLPD
Santé Slovakia s.r.o.
Lučenec
Plavnica
Bratislava
Bratislava
11281
11282
BISERKA
GABRIELA
KUPČOVÁ
KUPČOVÁ
11283
11284
11285
HELENA
VIERA
ROLAND
KUPČOVÁ
KUPČOVÁ
KUPKA
ZDRAVOTIP s.r.o
NZZ - kožná amb.
Martinská poliklinika
s.r.o. - psychiatrická
ambul.
Medianus s.r.o
11286
ALŽBETA
KUPKOVÁ
11287
11288
BLANKA
EMÍLIA
KUPKOVÁ
KUPKOVÁ
11289
11290
11291
11292
KRISTÍNA
TATIANA
ANDREJ
MILAN
KURACINOVÁ
KURAJDOVÁ
KURÁK
KURÁK
11293
11294
ANDREA
HANA
KURÁKOVÁ
KURÁKOVÁ
11295
11296
11297
11298
VALÉRIA
PETER
ALŽBETA
ZUZANA
KURÁKOVÁ
KURCINÍK
KURCINÍKOVÁ
KURCINOVÁ
11299
11300
11301
EGON
MARIÁN
DUŠAN
KURČA
KUREČKO
KURČÍK
11302
JANA
KURČÍKOVÁ
11303
11304
JAROSLAVA
VÁCLAV
KURČÍKOVÁ
KUREJ
Spoločná zdravotná
poisťovňa
NZZ - kl. imun. a alergol.
NsP
Ústav patologickej
anatómie
MEDISEC, s.r.o.
ADAM-KU s.r.o.
FNsP
ADJAMED s.r.o. ambul.všeob.lekára pre
dosp.
VšNsP n.o.
UN LP - III. inter. klinika ambul. prakt. lekára
NsP - radiodiag. odd.
Sociálna poisťovňa
FNLP - urolog. kl.
JLF UK a MFN - Neurol.
klinika
VÚSCH a.s.
K.ORT s.r.o.
Bratislava
Bratislava
Považská Bystrica
Cinobaňa
chirurgia
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
všeobecné lekárstvo
Galanta
Snina
Kežmarok
dermatovenerológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
pediatria
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
dermatovenerológia
Martin
Bratislava
psychiatria
vnútorné lekárstvo
Bratislava
revízne lekárstvo
Bratislava
Trenčín
klinická imunológia a alergológia
neurológia
Bratislava
Hnúšťa
Porúbka pri Sobranciach
Košice
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pediatria
Rimavská Sobota
Lučenec
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Košice
Žilina
Čadca
Košice
anestéziológia a intenzívna medicína
rádiológia
posudkové lekárstvo
pediatrická urológia
Martin
Košice
Bratislava
neurológia
neurčená odbornosť
ortopédia
Všeobecná nemocnica s
poliklinikou Lučenec, n.o. Lučenec
PROVITA CENTRUM
s.r.o.
Bratislava
FNsP
Bratislava
pediatria
pediatria
neurčená odbornosť
11305
11306
DALIBOR
MIROSLAV
KUREK
KUREK
11307
11308
IVETA
MARTIN
KURČOVÁ
KURIAČKA
11309
MILOŠ
KURIAČKA
11310
NADEŽDA
KURIAČKOVÁ
11311
JANA
KURIAKOVÁ
11312
11313
11314
RUDOLF
ALŽBETA
ANTON
KURIAN
KURIANOVÁ
KURIC
11315
ANDREA
KURICOVÁ
11316
11317
JULIANA
JÁN
KURICOVÁ
KURILA
11318
11319
JÁN
DANIELA
KURILLA
KURILLOVÁ
11320
11321
11322
11323
11324
FRANTIŠKA
LENKA
ĽUDMILA
MIROSLAVA
SYLVIA
KURILLOVÁ
KURILLOVÁ
KURILLOVÁ
KURILOVÁ
KURIMSKÁ
11325
11326
YVETTA
FRANTIŠEK
KURIMSKÁ
KURINEC
11327
VIERA
KURINSKÁ
11328
11329
11330
11331
11332
11333
11334
11335
11336
11337
11338
11339
11340
PETER
RENÁTA
VLADIMÍRA
ZUZANA
JURAJ
MARTIN
ALENA
PETER
VLADIMÍRA
SVETLANA
JOZEF
MIKULÁŠ
ROMAN
KURIŠ
KURIŠOVÁ
KURIŠOVÁ
KURJAKOVÁ
KUROČKA
KUROČKA
KUROČKOVÁ
KURRAY
KURRAYOVÁ
KŰRTHOVÁ
KURUC
KURUC
KURUC
Privátna ortopedická
amb.
NZZ - PLPD
NZZ - diabet. amb.
CS SALVUS s.r.o.
FN - kl. novorod. detí a
dorastu
Psychiatr. amb. MUDr. N.
Kuriačková s.r.o.
Nemocnica a.s. odd.klinic.mikrobiol.
Nemocnica V. Alexandra
n.o.
Žilina
Levice
ortopédia
všeobecné lekárstvo
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
ortopédia
Nitra
neurčená odbornosť
Levice
psychiatria
Zvolen
neurčená odbornosť
Kežmarok
kardiológia
BELUPO s.r.o.
MEDIKUR s.r.o. - ORL
a foniatrická ambul.
Bratislava
neurčená odbornosť
Žilina
NsP
NZZ - PLPD
ČSD Uniklinika - gyn.
ambulancia
Zvolen
Humenné
otorinolaryngológia
diabetológia; poruchy látkovej
premeny a výživy
všeobecné lekárstvo
Prievidza
gynekológia a pôrodníctvo
Piešťany
Trnava
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
DFNsP
NsP
MUDr. Yvetta Kurimská
s.r.o. - Healt Care
FNsP - ORL klinika
NZZ - gynekolog. amb.
pri PK
Bratislava
Bratislava
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
Žilina
Nové Zámky
dorastové lekárstvo
otorinolaryngológia
Senica
gynekológia a pôrodníctvo
Očné centrum Dr.Bohma
NZZ
FN
NsP - OAIM
Interná amb.
ÚVN SNP
NsP
NsP F. D. R.
INMM
NZZ
Medicyt s.r.o.
Bratislava
Bratislava
Trenčín
Žilina
Vranov nad Topľou
Ružomberok
Vranov nad Topľou
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Bratislava
Trenčín
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
kardiológia
nukleárna medicína
pneumológia a ftizeológia
neurčená odbornosť
SL pracovisko ÚDZS
Bratislava
súdne lekárstvo
Nemocnica A. Wintera
n.o.
FN
Liptovský Hrádok
Banská Bystrica
11341
11342
11343
MILAN
EVA
PATRÍCIA
KURUCÁR
KURUCOVÁ
KURUCOVÁ
11344
11345
SOŇA
JÁN
KURUCOVÁ
KURUCZ
11346
11347
11348
11349
MIKULÁŠ
SHINOY MOHANA
BLANDÍNA
KATARÍNA
KURUCZ
KURUP
KUSÁ
KUSÁ
11350
11351
KRISTÍNA
ŠTEFAN
KUSÁ
KÚSEK
11352
PAVOL
KUSENDA
11353
11354
11355
11356
11357
11358
PETER
ANDREA
KATARÍNA
VIERA
MARCEL
FELICITA
KUSENDA
KUSENDOVÁ
KUSENDOVÁ
KUSENDOVÁ
KUSIN
KUSINOVÁ
11359
11360
GABRIELA
JOZEF
KUSKOVÁ
KUSÝ
MICUR s.r.o. - ambul.
všeobecného lekára
NZZ - neurológia
DFNsP
Čadca - U Hluška
Kežmarok
Bratislava
IZOTOPCENTRUM s.r.o.odd.nukleárnej medic.
Nitra
NZZ - gynekolog. amb.
Zemianska Olča
ZaMED s.r.o. záchranná zdravotná
služba - stanica RLP
Šahy
O.B.K. s.r.o.
NsP
Nemocnice s
poliklinikami n.o. detské odd.
všeobecné lekárstvo
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
nukleárna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
Levice
Trenčín
pediatria
psychiatria
Levice
neurčená odbornosť
Centrum mikrochirurgie
oka, spol.s r.o.
Bratislava
oftalmológia
Privátna urologická amb.
FN
NTS SR
PLPDaD
NsP
Humenné
Trenčín
Bratislava
Humenné
Malacky
urológia
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
pediatria
ortopédia
Nemocnica a.s. - RDG
odd.
Poprad
rádiológia
11361
11362
11363
JURAJ
ONDREJ
MILOSLAV
KUSÝ
KUSÝ
KUTÁK
Nemocnica Bánovce - 3.
súkromná nemocnica
s.r.o.
Bánovce nad Bebravou
O.B.K s.r.o.
Levice
NZZ - urológia
Hlohovec
11364
JURAJ
KUTARŇA
Landesklinikum Hainburg Hainburg
11365
11366
11367
11368
11369
MICHAL
KATARÍNA
EMIL
IVAN
MARTIN
KUTAŠ
KUTHI CSIFFÁRYOVÁ
KUTIŠ
KUTIŠ
KUTIŠ
11370
11371
11372
11373
11374
11375
ALENA
KATARÍNA
SILVIA
MICHAL
STANISLAV
KRISTÍNA
KUTIŠOVÁ
KUTIŠOVÁ
KUTIŠOVÁ
KUTLÁK
KUTLÁK
KUTNÁ
ŠZÚ
FN
FN
NsP
FN
Psych. nemocnica Prof.
Matulaya
VšZP, a.s. - pobočka
MEDIREX a.s.
UNM
OÚSA s.r.o.
FN - infekčné odd.
neurčená odbornosť
chirurgia
urológia
Prešov
Nitra
Nitra
Považská Bystrica
Nitra
chirurgia
preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
otorinolaryngológia
Kremnica
Nitra
Bratislava
Martin
Bratislava
Trnava
neurčená odbornosť
revízne lekárstvo
klinická biochémia
vnútorné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
infektológia
11376
11377
11378
11379
11380
11381
11382
11383
11384
11385
11386
11387
11388
11389
11390
11391
11392
11393
11394
PETRA
DAGMAR
MILAN
LÝDIA
MÁRIA
HELENA
OLEG
FRANTIŠEK
IVAN
MIKULÁŠ
ADELHAIDA
IVETA
KATARÍNA
DANIELA
EVA
HELENA
INGRID
MÁRIA
ŠTEFÁNIA
KUTNÁ
KUTNÁROVÁ
KUVIK
KUVIKOVÁ
KUVOVÁ
KUZIELOVÁ
KUZLA
KUZMA
KUZMIAK
KUZMIAK
KUZMIAKOVÁ
KUZMIAKOVÁ
KUZMIAKOVÁ
KUZMOVÁ
KUZMOVÁ
KUZMOVÁ
KUZMOVÁ
KUZNIAROVÁ
KUĽAŠOVÁ
NsP
FN
NsP
Železničná poliklinika
FN
Myjava
Nitra
Rimavská Sobota
Zvolen
Trnava
neurčená odbornosť
oftalmológia
radiačná onkológia
otorinolaryngológia
neurčená odbornosť
FORLIFE n.o.
FN
Komárno
Nitra
neurčená odbornosť
psychiatria
FNsP F. D. Roosevelta
AK comp s.r.o.
NsP
FNsP J. A. Reimana
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Považská Bystrica
Prešov
neurčená odbornosť
psychiatria
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
NZZ - imunol.ambul.
NZZ - PLPD
NZZ - PLPDD
NZZ - PLDD
NZZ - pediatria
Komárno
Nitra
Nitra
Sereď
Michaľany
11395
11396
ADRIANA
MICHAL
KUĽKOVÁ
KUŠLITA
Bardejov
Košice
11397
11398
11399
11400
11401
BRONISLAVA
IVANA
ĽUBICA
DALIBOR
MARIÁN
KUŠNIERIKOVÁ
KUŠNIEROVÁ
KUŠNIEROVÁ
KUŠNÍR
KUŠNÍR
Bratislava
Košice
Slavošovce
Prešov
Rožňava
psychiatria
neonatológia
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
urgentná medicína
11402
MARTINA
KUŠNIRIKOVÁ
NsP sv. Jakuba
DFN
SZU + UNB psychiatrická klinika
FNLP
NZZ - PLPD
M-CENTRUM, s.r.o.
Falck záchranná a.s.
Nemocnica - 1.
súkromná nemocnica
a.s.
klinická imunológia a alergológia
všeobecné lekárstvo
pediatria
pediatria
pediatria
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
neurčená odbornosť
Košice - Šaca
neurčená odbornosť
11403
11404
11405
11406
11407
11408
11409
11410
ZUZANA
AGÁTA
MIRIAMA
JURAJ
VLADIMÍR
ANDREA
MICHAL
ŠTEFAN
KUŠNÍRIKOVÁ
KUŠNÍROVÁ
KUŠNÍROVÁ
KUŠTÁR
KUŠTÁR
KUŠTÁROVÁ
KUŤKA
KUŤKA
11411
11412
LADISLAV
MARTIN
KUŽELA
KUŽMA
11413
11414
11415
11416
11417
11418
PETER
TOMÁŠ
VLADIMÍR
KAMILA
SILVIA
SILVIE
KUŽMA
KUŽMA
KUŽMÍK
KUŽMOVÁ
KUŽMOVÁ
KUŽMOVÁ
Wishaw General Hospital Wishaw, UK
FNsP L. Dérera
Sociálna poisťovňna
RDG s.r.o.
NZZ - ambul. PLPD
FN
LAMA MEDICAL CARE
s.r.o.
FNsP - V. interná kl.
Nemocnica a.s. 1.
súkromná nemocnica
ADLA s.r.o.
NZZ - PLPD
NsP - OAIM
NZZ - pediatria
NsP
Bratislava
Levice
Michalovce
Levice
Nitra
neurčená odbornosť
posudkové lekárstvo
rádiológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
Bratislava
Bratislava
gastroenterológia
neurčená odbornosť
Košice
Prešov
Humenné
Piešťany
Kráľovský Chlmec
Žilina
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
všeobecné lekárstvo
anestéziológia a intenzívna medicína
pediatria
neurológia
11419
11420
11421
11422
11423
ZUZANA
JAN
MOJMÍR
MÁRIA
ŠTEFAN
KUŽMOVÁ
KUŘÁTKO
KVAČALA
KVAČKAJOVÁ
KVAK
11424
11425
11426
11427
11428
HANA
KAMIL
ROMAN
KVETOSLAVA
VLADIMÍR
KVÁLOVÁ
KVALTÉNI
KVALTÉNI
KVALTÉNIOVÁ
KVALTÍN
11429
11430
11431
11432
11433
MARTINA
LUCIA
VALÉR
JÚLIUS
DOMINIKA
KVANTOVÁ
KVAPILOVÁ
KVARTEK
KVAS
KVASKOVÁ
11434
11435
11436
11437
11438
11439
MARTA
LADISLAV
ZUZANA
ŠTEFAN
DAGMAR
JANETTE
KVASNICOVÁ
KVASNIČKA
KVASNÍKOVÁ
KVASNOVSKÝ
KVASŇOVSKÁ
KVASŇOVSKÁ
11440
11441
11442
ROMAN
KATARÍNA
MARTIN
KVASŇOVSKÝ
KVASSAYOVÁ
KVAŠNICA
11443
11444
11445
11446
11447
11448
11449
VERONIKA
JANKA
JANKA
LUCIA
MÁRIA
ELENA
JOLANA
KVAŠŇOVSKÁ
KVAŠŠAYOVÁ
KVETKOVÁ
KVETKOVÁ
KVETOVÁ
KVIČOVÁ
KVIETKOVÁ
11450
11451
11452
ĽUBOMÍRA
ALŽBETA
JOZEF
KVIETKOVÁ
KVĚTENSKÁ
KVĚTENSKÝ
11453
11454
11455
11456
MÁRIA
MARTA
MIROSLAV
MIRIAMA
11457
11458
11459
SLAVOMÍR
ANNA
GABRIELA
ŽNsP
ÚDZS - SLaPA
PRE AMBULA s.r.o.
NZZ - PLPDD
NSP Š. KUKURU
TREISY s.r.o - očná
amb.
UNB
FN
FN Bratislava
NsP - gynekolog. odd.
Košice
Banská Bystrica
Pezinok
Brezno
Michalovce
vnútorné lekárstvo
súdne lekárstvo
všeobecné lekárstvo
pediatria
chirurgia
Senec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Skalica
oftalmológia
anestéziológia a intenzívna medicína
plastická chirurgia
anestéziológia a intenzívna medicína
gynekológia a pôrodníctvo
DFNsP, LF SZU - DKAIM Bratislava
DANYMED s.r.o.
Košice
FNsP F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
anestéziológia a intenzívna medicína
neurčená odbornosť
anestéziológia a intenzívna medicína
FNsP J. A. Reimana
GENDIAGNOSTICA,
s.r.o.
VITAJ, s.r.o.
FNsP F. D. Roosevelta
Nešt.inter.amb.
Prešov
neurčená odbornosť
Banská Bystrica
Trenčín
Banská Bystrica
Pezinok
lekárska genetika
psychiatria
anestéziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
Nitra
neurológia
Nitra
Bratislava
Martin
všeobecné lekárstvo
pneumológia a ftizeológia
anestéziológia a intenzívna medicína
Bratislava
Považská Bystrica
Predná Hora
Prešov
Bratislava
Poprad
Bratislava
neurčená odbornosť
oftalmológia
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurčená odbornosť
patologická anatómia
neurológia
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
pediatria
všeobecné lekárstvo
gastroenterológia
KVITKOVSKÁ
KVOČÁKOVÁ
KVOČIK
KVOČKOVÁ
NZZ
Ústav na výkon trestu
odňatia slobody
FNsP
UNM - KAIM
Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety
NsP - očná amb.
OLÚP n.o.
FNsP J. A. Reimana
ŠGN
Nemocnica a.s.
NZZ - neurológia
MUDr.Ľubomíra
Kvietková VLDD s.r.o
NZZ - PLPD
NsP F. D. Roosevelta
Liptovská NsP MUDr.
Ivana Stodolu
NsP Trebišov a.s. - HTO
PRAKTIMED, s.r.o.
FNsP J. A. Reimana
Liptovský Mikuláš
Trebišov
Prievidza
Prešov
neurčená odbornosť
hematológia a transfuziológia
všeobecné lekárstvo
neurčená odbornosť
KVOKAČKA
KVOKAČKOVÁ
KVOKAČKOVÁ
HOLGER Slovakia s.r.o. Prešov
MEDIKOMP s.r.o.
Prešov
UN LP - l.interná klinika Košice
chirurgia
všeobecné lekárstvo
lekár bez špecializácie
11460
KATARÍNA
KVORIAKOVÁ
11461
11462
11463
11464
11465
MIRIAM
JOZEF
MARIÁN
MARIÁN
PETER
KVOSTKOVÁ
KYČINA
KYČINA
KYČINA
KYČINA
11466
11467
11468
11469
ROMAN
MARGITA
ZUZANA
ĽUBICA
KYČINA
KYČINOVÁ
KYČINOVÁ
KYČINOVÁ
11470
11471
11472
VIERA
NATÁLIA
VLADIMÍRA
KÜHNELOVÁ
KYJOVSKÁ
KYJOVSKÁ
11473
KAMILA-MÁRIA
KYNDLOVÁ
11474
11475
11476
11477
LADISLAV
MÁRIA
ONDREJ
VLADIMÍR
KÜRTI
KÜRTIOVÁ
KYSEL
KYSEL
11478
11479
BLAŽENA
KATARÍNA
KYSELOVÁ
KYSELOVÁ
11480
11481
11482
11483
TATIANA
MARIÁN
MILAN
LADISLAV
KYSELOVÁ
KYSELÝ
KYSELÝ
KYSEĽ
11484
11485
MARIÁN
PAVOL
KYSEĽ
KYSEĽ
11486
11487
11488
PETER
ROMAN
JANA
KYSEĽ
KYSEĽ
KYSEĽOVÁ
11489
PETRA
KYSEĽOVÁ
11490
KAROL
KYSLAN
11491
KAROL
KYSLAN
11492
MÁRIA
KYSLANOVÁ
KREMIENOK, s.r.o.
Nemocnica - 2.
súkromná nemocnica interné odd.
Nemocnica
NsP L. N. Jégeho
Kremnica
pediatria
Handlová
Liptovský Mikuláš
Dolný Kubín
vnútorné lekárstvo
hematológia a transfuziológia
neurológia
Liptovská NsP
Liptovský Mikuláš
vnútorné lekárstvo
UNM - chirurgická klinika Martin
NZZ - PLPDD
Liptovský Mikuláš
chirurgia
pediatria
NsP
AREN, s.r.o. neurológia.
Nemocnica s.r.o.
NsP Sv. Jakuba n.o.
Liptovský Mikuláš
vnútorné lekárstvo
Brezno
Snina
Bardejov
DFNsP
MEDIKONTAKT, s.r.o. všeobecné lek.
NsP
Plamienok n.o.
NsP - gynek. odd.
BABY&ADULT CARE,
s.r.o.
Sociálna poisťovňa
NÚTaRCH
+
VšZP
NsP Prešov
Bratislava
neurológia
neurčená odbornosť
lekár bez špecializácie
fyziatria; balneológia a liečebná
rehabilitácia
Komárno
Dunajská Streda
Bratislava
Trstená
všeobecné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Liptovský Mikuláš
Košice
pediatria
posudkové lekárstvo
Neštátna ambulancia
UNLP a LF UPJŠ I.
stomatol. klinika
NsP - geriatrické odd.
Ústav špeciálneho
zdravotníctva a výcviku
MO SR
VOÚ a.s.
NsP J.A.Reimana
Oftal s.r.o. Špecializovaná
nemocnica v odbore
oftalmológia
FNsP J.A. Reimana chirurg. klinika
FNsP J. A. Reimana chir. odd.
LIEČ-PREV RR s.r.o. PLPD
Bytča
všeobecné lekárstvo
Košice
Poprad
maxilofaciálna chirurgia
geriatria
Lešť
Košice
Prešov
telovýchovné lekárstvo
neurčená odbornosť
neurológia
Zvolen
neurčená odbornosť
Prešov
chirurgia
Prešov
chirurgia
Svinia
všeobecné lekárstvo
Bratislava
Prešov
+
Bratislava
neurológia
gynekológia a pôrodníctvo
11493
MONIKA
KYSLINGEROVÁ
11494
JAROSLAV
KYTLIC
11495
11496
DUŠAN
EVA
KYŠKA
KÝŠKOVÁ
11497
11498
11499
SLAVOMÍRA
ANDREA
MÁRIA
KYŠKOVÁ
KYŠKOVÁ MICHALKOVÁ
KÖGLOVÁ
11500
11501
11502
11503
11504
11505
11506
KAROL
ANNETTE
EDITA
GABRIELA
SVETLANA
ŽOFIA
JOZEF
KÖHLER
KÖHLEROVÁ
KÖHLEROVÁ
KÖHLEROVÁ
KÖHLEROVÁ
KÖHLEROVÁ
KÖNIG
11507
RENATA
KÖNIGOVÁ
11508
11509
11510
11511
11512
11513
11514
EVA
JOZEF
ALEXANDER
ALEXANDER
STANISLAV
JÁN
JÁN
KÖNIGSMARKOVÁ
KÖPPL
KÖRÖCZ
KÖRÖCZ
KÖSZEGY
KĽAČKO
KĽOC
11515
11516
11517
JÁN
MICHAL
PETER
KĽOC
KĽOC
KĽOC
11518
11519
11520
JANA
ŠTEFAN
DUŠANA
KĽOCOVÁ
KĽUČÁR
KĽÚČIKOVÁ
11521
11522
11523
11524
EVA
MIROSLAVA
ANNA
STANISLAV
KĽUČKOVÁ
KĽUČKOVÁ
KŠIŇANOVÁ
KŘIVÁNEK
11525
11526
11527
DENISA
MICHAELA
KAREL
KŘIVÁNKOVÁ
KŘIVÁNKOVÁ
KŘÍŽ
11528
11529
11530
KAROL
JUDITA
KATARÍNA
KŘÍŽ
KŘÍŽKOVÁ
LABAČOVÁ
Žilina
neurčená odbornosť
Nitra
patologická anatómia
Žilina
gynekológia a pôrodníctvo
PENDIA s.r.o. - amb.
pediatrie a detská
endokrinológia
Zdravie Martin s.r.o.
KOMA-MED s.r.o.
NsP J. A. Reimana reumatolog. amb.
Žilina
Martin
Bratislava
pediatria
neurčená odbornosť
gynekológia a pôrodníctvo
Prešov
reumatológia
NsP J.A.Reima