V čísle nájdete

Comments

Transcription

V čísle nájdete
200 pracovných ponúk
19. 7. 2007 ročník 6 číslo 29
vychádza každý štvrtok ako príloha Avíza
V čísle nájdete:
Pracovné ponuky – Slovensko
148 voľných miest /str. 1 – 15
• Administratíva 15
• Automobilový priemysel 6
• Bezpečnosť a ochrana 6
• Cestovný ruch, hoteliérstvo 3
• Doprava a špedícia 7
• Drevospracujúci priemysel 3
• Ekonomika a financie 7
• Elektrotechnika a energetika 9
• Informatika 4
• Logistika 5
• Manažment, konzulting 7
• Marketing, reklama, PR 4
• Obchod 14
• Poisťovníctvo 2
• Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 3
• Služby 11
• Služby zákazníkom, support 3
• Stavebníctvo a reality 9
• Strojárstvo 7
• Školstvo a vzdelávanie 1
• Účtovníctvo a audit 8
• Vrcholový manažment 4
• Výroba 4
• Zdravotníctvo a farmácia 6
Pracovné ponuky – štátna správa
28 voľných miest /str. 16 – 21
Pracovné ponuky – zahraničie
24 voľných miest /str. 21 – 23
Administratíva
Asistentka managerov
Bratislava
formuláre, kolky, ..., prihlasovanie/odhlasovanie
vozidiel, zabezpečenie nákupov napr. občerstvenie pre návštevu, komunikácia so mzdovou učtárňou, zabezpečenie chodu recepcie. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: SŠ bez maturity,
SŠ s maturitou, nadstavbové vzdelanie, VŠ
I. stupňa (bakalárske), VP sk. B, NJ - základy,
Pozícia je vhodná pre mladého dynamického
človeka, vzhľadom na pracovnú náplň je na
pozíciu vhodnejší muž, znalosť práce na PC,
komunikačné a organizačné schopnosti, VP sk.
B, zodpovednosť, spoľahlivosť, vysoké pracovné nasadenie. Práca je vhodná pre absolventa.
Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Zázemie
v stabilnej spoločnosti, zaujímavá a samostatná
práca, možnosť ďalšieho vzdelávania, príjemné pracovné prostredie, adekvátne platobné
ohodnotenie, profesijný rast. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 19.8.2007, záujemcov o prácu žiadame o zaslanie CV a motivačného listu
s presným názvom pozície, na ktorú sa hlásite.
Vybraní kandidáti budú telefonicky pozvaní na
pohovor, ostatní budú vyrozumení poštou, ref.
č.: 2000-605640. Kontakt: Rožňavská 24, 831
04 Bratislava, Mgr. Gabriela Čepcová
Email: [email protected]
Spoločnosť: Svet Realít, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Asistentka pre
obchodných riaditeľov sesterských spoločností
Svet Realít a Svet Hypoték bude mať za úlohu
organizáciu komunikácie a termínov, administratívu, štatistiky, prípravu podkladov a komunikáciu s bankami. Hlavný pracovný pomer, živnosť.
Požiadavky: ekonomické, SŠ s maturitou, nadstavbové vzdelanie, VŠ I. stupňa (bakalárske),
AJ - mierne pokročilý, fakturácia - základy, hospodárska korešpondencia - pokročilý, Internet
(e-mail, www) - pokročilý, MS Excel - pokročilý,
MS Word - pokročilý, MS PowerPoint - základy,
Dynamická a komunikatívna osobnosť, schopná si organizovať svoju prácu a čas. Termín
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Mladý a dynamický
kolektív, práca v širšom centre mesta. Ponúkaný plat: Od 22000. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 31.8.2007, vaše CV s informáciami
o pracovných skúsenostiach a očakávaniach
prosím posielajte výhradne e-mailom na adresu
[email protected] Kontakt: Miletičova 1, Asistentka ekonomického riaditeľa
Bratislava
821 08 Bratislava, Mgr. Ján Hudcovič
Spoločnosť: SLOVDEKRA s.r.o. Náplň práce, inEmail: [email protected]
formácie o pracovnom mieste: Vedenie agendy
sekretariátu ekonomického riaditeľa, príjem
Asistentka riaditeľa
a spracovávanie pošty, príprava podkladov pre
Bratislava
valné zhromaždenia, porady a obchodné stretSpoločnosť: LUCKY SEVEN s. r. o. Náplň práce, nutia, vypracovávanie výkazov a správ pre NJ
informácie o pracovnom mieste: Administratív- spoločníka, mesačné spracovanie hospodárenia
ne, organizačné a sekretárske práce, príprava spoločnosti na základe účtovníctva, plánovanie
podkladov pre vedenie spoločnosti, vybavova- a príprava budgetov. Hlavný pracovný pomer.
nie a evidencia korešpondencie, hospodárska Požiadavky: ekonomické, SŠ s maturitou, VŠ
korešpondencia, preklady listov a článkov z/ do II. stupňa, NJ - mierne pokročilý alebo AJ - mierAJ, maďarčiny. Hlavný pracovný pomer. Požia- ne pokročilý, hospodárska korešpondencia - podavky: ekonomické, SŠ s maturitou, maďarský kročilý, podvojné účtovníctvo - pokročilý, MS
jazyk - aktívne alebo AJ - aktívne, strojopis Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý. Termín
- pokročilý, hospodárska korešpondencia - po- nástupu: Ihneď. Ponúkaný plat: 20000 - 25000.
kročilý, MS Outlook - pokročilý, MS PowerPoint Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
- pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Word - po- ukončenia výberového konania: 31.7.2007. Konkročilý, Min. SŠ vzdelanie, VŠ vzdelanie výho- takt: Polianky 19, 841 01 Bratislava, Ing. Zudou, plynulá znalosť AJ slovom aj písmom, vy- zana Mésarošová, 02/64 286 258, fax: 02/64
nikajúce organizačné schopnosti, spoľahlivosť, 286 258
samostatnosť, flexibilita, príjemné vystupovanie. Email: [email protected]
Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu:
15. 8. 2007. Informácie pre uchádzača: Predpo- Asistentka riaditeľa
kladaný termín ukončenia výberového konania:
Bratislava
1.9.2007. Kontakt: Vajnorská 100, 831 03 BraSpoločnosť: HC CAPITAL, a.s. Náplň práce, infortislava, Bc. Alexander Medek, 0911 606 777, M.
Pudmerická 0918 082 466
Email: [email protected]
Pracovník recepcie - poštár
Bratislava
Spoločnosť: Baumax SR, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Operatívne riešenia
recepcie, triedenie pošty, komunikácia s úradmi,
Pracovné ponuky - Slovensko
Na nasledujúcich stranách nájdete vybrané aktuálne pracovné ponuky z internetovej stránky
www.profesia.sk
Uverejnené pracovné ponuky sú aktuálne do nasledujúceho vydania novín. V prípade, že to tak nie je, spoločnosť inzerujúca voľné pracovné
miesto na www.profesia.sk ponuku počas uzávierky novín stiahla.
Kompletný zoznam aktuálnych voľných pracovných miest nájdete na internetovej stránke www.profesia.sk. Ponuky môžete vyhľadávať podľa
dátumu zverejnenia, kategórie, lokality, pri podrobnejšom vyhľadávaní aj podľa ďalších kritérií.
Na internetovej stránke nájdete aj informácie a rady týkajúce sa pracovného pohovoru, pracovnoprávnych vzťahov, dozviete sa ako napísať
profesijný životopis, ako začať podnikať, podmienky na prácu v zahraničí a ďalšie zaujímavosti a aktuality z trhu práce.
mácie o pracovnom mieste: Organizácia práce na
sekretariáte, administratívna podpora a asistencia vedeniu spoločnosti, príprava podkladov pre
vedenie spoločnosti, time management, a pod.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou, VP sk. B, AJ - mierne pokročilý, strojopis
- pokročilý, pokladňa - pokročilý, hospodárska
korešpondencia - pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Internet (e-mail, www)
- pokročilý, Prax na pozícii asistentky, resp. sekretárky, min. 2 roky, príjemné a reprezentatívne
vystupovanie, zodpovednosť, komunikatívnosť,
flexibilita, samostatnosť. Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Téma na osobný pohovor. Informácie pre uchádzača: Prosíme o zaslanie štrukturovaného životopisu spolu s motivačným listom
a fotografiou na nižšie uvedenú e-mailovú alebo
poštovú adresu. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o pozíciu, odpovieme však len tým,
ktorí spĺňajú naše požiadavky. Kontakt: Kolárska
8, 811 06 Bratislava, Ing. Peter Mestický
Email: [email protected]
Administratívny pracovník
- proofreader
Komárno
Company: NAPOS OLDAL s.r.o. Job description,
information about the position: Medzinárodná
prekladacia agentúra hľadá projektových manažérov do komárňanskej kancelárie., úlohy:
organizovať projekty a kontrolovať texty. Fulltime employment. Requirements: University
education (Master‘s degree), slovak - native
speaker, english - advanced, MS Windows user
- advanced, MS Excel - advanced, MS Outlook - advanced, MS Word - advanced, Internet
(e-mail, www) - advanced, Vysokoškolský diplom, plynulá AJ a dobré počítačové znalosti sú
bezpodmienečne nutné, záujem o alebo skúsenosti s prekladaním sú výhodou. Date of start:
1.8.2007. Other benefits: Stravné lístky. Offered
salary: Ponúkame 17 000 Sk netto + prídavky. Information for applicant: Supposed date
of the end of selection process: Jul 30 2007,
anglický životopis a motivačný list posielajte na
adresu: [email protected]
Contact: Nádvorie Európy 3674 / 23,24, 945 01
Komárno, Slovak Republic, Péter Márton, +421902-051-652, fax: +36-34-381-915
Email: [email protected]
Referent/ka odbytu
Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok
Spoločnosť: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Evidencia a spracovanie objednávok a zmlúv na
odbyt produkcie drevospracujúcej spoločnosti.
Príprava fakturačných a dopravných dokladov
(špecifikácie, dodacie listy, CMR, ...). Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: ekonomické, SŠ
s maturitou, VŠ II. stupňa, NJ - aktívne, skladové
hospodárstvo - základy, hospodárska korešpondencia - základy, fakturácia - základy, MS Word
- pokročilý, MS Excel - pokročilý, Používateľ MS
Windows - pokročilý, Znalosť NJ podmienkou !!!
Komunikatívnosť a samostatnosť v rozhodovaní
sú výhodou. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:
Profesionálny rast, zodpovedajúce platové ohodnotenie, zázemie zahraničnej firmy. Informácie
pre uchádzača: Písomnú žiadosť a krátky životopis v NJ zašlite na adresu spoločnosti, príp.
na uvedenú mailovú adresu. Kontakt: Pod lipami
68, 033 01 Liptovský Hrádok, Ing. Juraj Oravec,
044/5222 499, fax: 044/5222 099
Email: [email protected]
Vorausgesetzter Termin der Beendigung des
Stellenwettbewerbes: 25-07-2007. Kontakt:
Drienova 34, 811 07 Bratislava, Slowakische
Republik, DI MMag MSc Heinrich Polsterer
Email: [email protected]
Administratívna pracovníčka
Senec
Spoločnosť: PRILLINGER Slovensko s.r.o. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Bežné
administratívne práce, evidencia dokladov a.i.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou, NJ - aktívne, MS Outlook - pokročilý, MS
Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý. Práca
je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Dohoda. Iné výhody: Práca v stabilnej spoločnosti
a mladom kolektíve. Informácie pre uchádzača:
Referent nákupu
Predpokladaný termín ukončenia výberového
Martin
konania: 31.8.2007, záujemcovia nás môžu
Spoločnosť: NEOGRAFIA, a.s. Náplň práce, in- kontaktovať na čísle 0905 621 851. Kontakt:
formácie o pracovnom mieste: Referent nákupu, , 0905 621 851
korešpondencia v cudzom jazyku NJ resp. AJ. Email: offi[email protected]
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: ekonomické, SŠ s maturitou, NJ - aktívne, AJ - aktívne, Asistent/ka s AJ
hospodárska korešpondencia - pokročilý, MS
Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Prax v od- Trnava, Boleráz
bore vítaná, ovládanie jedného jazyka aktívne, Spoločnosť: Agro Boleráz, s.r.o. Náplň práce,
druhý jazyk na úrovni mierne pokročilý. Termín informácie o pracovnom mieste: Administratívna
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Sociálny program. podpora managementu., každodenná komuniKontakt: Škultétyho 1, 036 55 MARTIN, Ing. kácia v AJ, prípadne tlmočenie., styk s úradmi,
Valéria Segiňová, 0434 201 220, fax: 0434 inštitúciami, poisťovňami, ..., skúsenosti na
podobnom pracovnom mieste výhodou. Hlavný
237 374
pracovný pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou, VP
Email: [email protected]fia.sk
sk. B, AJ - aktívne, hospodárska korešpondencia - pokročilý, Používateľ MS Windows - expert,
Assistent des Geschäftführers
MS Excel - pokročilý, MS Word - expert, Kandi(20-40 Stunden/Woche)
dát by mal byť komunikatívny a prispôsobivý.
Ľahko sa učiť novým veciam. Termín nástupu:
Region Bratislava, Region Trnava,
Büro in Bratislava oder am Heimatort August/ September, podľa dohody. Iné výhody:
Gesellschaft: Capital & Advisory s.r.o. Arbeits- Nástupný plat 15.000, 17.500 podľa skúsenosbereich, Informationen über die Arbeitsstelle: Zu tí, jazykových znalostí a ústneho pohovoru., po
Ihren Aufgaben gehören: suche von Immobilien 3 mesiacoch isté zvýšenie na základe odvedein bestimmten Kategorien. Evaluierung der nej práce., príspevok na stravovanie. Ponúkaný
Immobilie., vereinbarung von Terminen sowie plat: 15.000 - 20.000. Informácie pre uchádzača:
teilweise eigene Besichtigungen., einholen von Životopisy posielajte iba v AJ. Kontakt: Boleráz
Informationen und Preisangeboten. Beaufsich- 413, 919 08 Boleráz, fax: 033/5579 144
tigung von Handwerkern., übernahme weiterer Email: [email protected]
Agenden, die Ihnen vom Geschäftsführer übertragen werden., die Stelle kann im Zeitumfang Administratívna pracovníčka
20 Stunden pro Woche (oder auch mehr) betra- s komunikáciou k zahraničným
gen. Die Zeiteinteilung ist weitgehend flexibel.
Der Arbeitsort ist am Sitz der Gesellschaft partnerom
in Drienova 34, Bratislava, kann aber auch Žilina
von einem anderen Ort aus ausgeübt werden. Spoločnosť: NORTHLAND Slovakia, s.r.o. Náplň
Langfristiges Arbeitsverhältnis. Anforderungen: práce, informácie o pracovnom mieste: Admideutsche sprache - aktive kenntnis, MS Excel nistratívna pracovníčka s komunikáciou k za- Fortgeschrittene. Einstellungstermin: Sofort. hraničným partnerom, tlmočenie, prekladanie
Sonstige Vorteile: Leistungsabhägige Bezahlung z a do AJ, zúčastňovanie sa na zahraničných
möglich. Angebotenes Gehalt: 8000 - 18000 pracovných cestách, príprava jednoduchých
abhängig vom Arbeitsumfang (20-40 Stunden) dokladov pre účtovníctvo, komunikácia s obund Erfahrung. Information für den Bewerber: chodnými partnermi a obchodnými zástupcami,
poskytovanie informácií potrebných pre chod
obchodnej spoločnosti zameranej na športový
sortiment. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa (bakalárske),
AJ - aktívne, hospodárska korešpondencia
- expert, Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS
Excel - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS
Word - pokročilý, Písanie na počítači berieme
ako samozrejmosť, lojálnosť, pracovitosť, kreatívnosť, schopnosť teamovej práce, operatívnosť, schopnosť samostatnej práce, v čase
pracovných výjazdov schopnosť prispôsobiť sa
časovým požiadavkám spoločnosti, výborné komunikačné schopnosti, schopnosť samostatne
riešiť problémy. Termín nástupu: 1.august 2007.
Iné výhody: Práca v prosperujúcej spoločnosti
zaoberajúcej sa veľkoobchodom so športovým
tovarom, práca v mladom kolektíve, účasť na
zahraničných cestách + ostatné štandardy vyplývajúce s pracovnoprávneho vzťahu. Ponúkaný plat: Od 14.000 nástupný plat 14.000, rast
podľa výkonnosti. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 25.7.2007, pozícia administratívny
pracovník je zároveň pozíciou asistent. Na
emailovú adresu [email protected] posielajte svoje životopisy + sprievodný list. Uvedené
údaje budú použité výhradne pre účely obsadenia pracovnej pozície. Je dôležité pre našu
spoločnosť aby o uvedenú pozíciu sa uchádzal
záujemca, ktorý ovláda angličtinu slovom i písmom a má veľmi dobré komunikačné a improvizačné schopnosti v komunikácii s dôrazom na
navodenie dobrej atmosféry. Kontakt: Rázusova
98, 010 01 Žilina, Juraj Hreus, 041-5006 649,
fax: 041-5000 334
Email: [email protected]
Sekretárka,
Administratívna pracovníčka
Bratislava, Petržalka
Spoločnosť: Charitatívne Združenie Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Telefonicky
kontakt s klientmi v slovenskom a NJ, zodpovednosť za sekretariát, korešpondencia, všetky
sekretárske práce, spracovanie administratívnych údajov, reklama a prezentácia firmy v prip.
potreby, starostlivosť o bezproblémový chod
kancelárií. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
administratíva, SŠ s maturitou, VP sk. B, NJ - aktívne, strojopis - expert, Internet (e-mail, www)
- pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Outlook
- pokročilý, MS Word - pokročilý, OpenOffice - pokročilý, NJ slovom a písmom je podmienkou !,
práca s PC, prax v administratíve je vítaná, samostatnosť, priebojnosť, presnosť, poriadkumilovnosť, komutatívnosť, organizačné schopnosti, reprezentatívne zastupovanie firmy navonok.
Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Zdokonalenie
sa v NJ, práca v príjemnom prostredí a dobrom
kolektíve, možnosť postupu. Ponúkaný plat: Od
TIP pre vás:
Pracovné ponuky do vašej e-mailovej schránky?
Na stránke www.agent.profesia.sk zvoľte kritériá na hľadanú prácu a automatický program bude za vás sledovať ponuky práce
- vyhovujúce ponuky dostanene každý deň do svojej e-mailovej schránky.
2
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
Pracovné ponuky - Slovensko
20.000 brutto 1.zvyšovanie platu po 3 mes. na
23.500, vianočné odmeny. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2007, záujemcovia budú pozývaní na osobný pohovor po zaslaní životopisu
v slovenskom a NJ mailom [email protected]
alebo faxom 02/63537013, fotografia je vítaná,
alebo nie je podmienkou. Kontakt: Kopčianska
65, 851 01 Bratislava, Zuzana Repková, 02/63
537 011, fax: 02/63 537 013
Email: [email protected]
Office manager
Bratislava, Námestie SNP 14
Spoločnosť: Nartys s.r.o Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Zajisteni chodu kancelare.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: AJ - aktívne, Schopnosť komunikacie. Termín nástupu:
July. Ponúkaný plat: 25 000 SK - 30 000 SK.
Informácie pre uchádzača: Hledame sekretarku
pre kozmeticku firmu NEVO, Dead Sea SPA‘s
zaoberajucu sa produktami z mrtveho mora.
Pozadujeme ANGLICTINU. Kontakt: Kaprova
13, 110 00 Praha 1, Česká republika, Ivri Yair,
00421902 736 252
Email: [email protected]
Office Manager,
Assistant of the Management
Bratislava
Company: Biomedica Slovakia s.r.o. Job description, information about the position: Biomedica is
a well known, international operating, producer
in the field of medical diagnostics and distributor
of medical devices., to support the local executive management and strengthen our team in
Bratislava we are looking for an office manager
and assistant of top management., your job:
support of the management and the local team
in organisational and administratíve tasks, independent execution of different projects (internet
provider, telephone provider, cost optimization
like car service, hotel accommodation, flight tickets, etc.), general tasks in the secretary of the
management, finding solutions to optimize the
internal processes of the different departments.
Full-time employment. Requirements: driving
licence B, german - advanced, english - advanced, MS Powerpoint - advanced, MS Word
- advanced, MS Outlook - advanced, MS Excel
- advanced, Concluded commercial education,
several years of experience in the office management, fluent English and / or fluent German
language, good PC skills (MS Office), ability to
organize projects independently, competent and
friendly demeanour, reliability and discretion,
team spirit. Date of start: ASAP. Other benefits:
Our offer, wide ranging challenges in the back
office of a well known company, good working
atmosphere in a successful and committed
team, flexible working hours, payment according your qualification and experience. Offered
salary: Will be agreed on interview. Information
for applicant: Please send your application in
English or German to: [email protected]
Contact: Drobného 27, 841 02 Bratislava, Slovak Republic, Ing. Erika Meresová, 02-69 309
902, fax: 02-69 309 908
Email: mer[email protected]
Translator, assistant
Bánovce nad Bebravou,
Podlužany, Prusy
Spoločnosť: Poľnohospodárske družstvo Podlužany Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Prekladanie, administratívne práce, práca
v teréne. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
AJ - expert, tlmočenie, MS Word - pokročilý, MS
Excel - pokročilý. Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Asap. Iné výhody: Mobilný
telefón, auto. Ponúkaný plat: 15000 - 35000.
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2007.
Kontakt: Podlužany, 956 52 Podlužany, Michael
Madsen, 0918 488 888, fax: 038/7682 302
Email: [email protected]
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
Automechanik
Bratislava, Petržalka
Spoločnosť: IMPA Bratislava, a.s. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Práca v autorizovanom servise vozidiel Škoda, VW, AUDI.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VP sk. B,
Adekvátne vzdelanie, skúsenosti na obdobnej
pozícii, pracovitosť, zodpovednosť, lojalita. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Práca v stabilnej
firme, motivujúce finančné ohodnotenie. Informácie pre uchádzača: Ak Vás táto ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, pošlite nám
svoj štruktúrovaný profesný životopis na nižšie
uvedenú e-mailovú adresu, do subjektu uveďte
názov pozície., zaslaním Vášho životopisu dávate súčasne súhlas so spracovaním a archiváciou
Vašich osobných údajov uvedených v životopise, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane
Engineering Project Manager
osobných údajov, a to až do odvolania písomnou
Bratislava region, Dunajská Streda
formou. Kontakt: Panónska cesta 23, 851 04
Company: C2i s.r.o. Job description, informa- Bratislava, Katarína Chudobová, BA
tion about the position: Manage engineering Email: [email protected]
and production projects from start to finish in
automotive/motorsport, aerospace, marine and Kvalitár
industrial applications, prepare price quotations
Senec
by managing information provided by engineers,
Spoločnosť: Mortreux & Partner, s.r.o. Náplň práproduction staff and CNC division, develop proce, informácie o pracovnom mieste: Dohliadanie
duction concepts suitable for type of product
na dodržiavanie kvality, komunikácia s klientom,
and production quantity required incl. series zaznamenávanie nedostatkov a reporting, vedeproduction concepts, after receipt of order give nie dokumentácie, riešenie reklamácií. Hlavný
detailed, structured order to buyer, design engi- pracovný pomer. Požiadavky: technické, strojárneer, tooling engineer, CNC programmer, produc- ske,, VP sk. B, AJ - aktívne alebo FJ - aktívne,
tion staff and quality manager. Tightly manage MS Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Dôtime of the project and communicate with cus- slednosť, samostatnosť, presvedčovacie schoptomer about project development and problems, nosti. Kontakt: Leskova 16, 811 04 Bratislava,
give order to write invoice and control invoice Mgr MARTA MICUDOVA, 57 100 643
information., customer relationship manage- Email: [email protected]
ment with French, German and US companies,
manage external staff like engineers, technolo- Operátor automatických
gy partners, tooling suppliers or product testing.
Full-time employment. Requirements: University výrobných strojov
education (Master‘s degree), driving licence B, Trnavský kraj, Šamorín
german - intermediate or english - advanced, Spoločnosť: MEVIS Slovakia, s.r.o. Náplň práce,
invoicing - advanced, business correspondence informácie o pracovnom mieste: Plnenie výroby
- advanced, CATIA - basic, AutoCAD - advanced, plánovaných objednávok, obsluha elektronicFluent spoken and written English or German ky riadených výrobných, strojov /tvárniace,
language is a strong advantage. French an addi- zváracie/, zmena základných nastavení stroja,
samoúdržba strojov, plnenie požiadaviek systional advantage., significant experience manatému riadenia kvality, kontrola kvality vyroging engineering projects and production, ability
bených dielov s použitím kalibrov a meracích
to delegate, train others and follow-up closely on
zariadení na základe technickéj dokumentácie,
deadlines, design engineering experience, ide- práca s vysokozdvižným vozíkom. Hlavný praally in surfacing or tooling design, knowledge covný pomer. Požiadavky: SŠ bez maturity, SŠ
about composites design and production highly s maturitou, VP sk. B. Ponúkaný plat: 16 500.
welcome, business proposal writing experience Informácie pre uchádzača: Znalosť talianskéhighly welcome, experience in automotive or ho jazyka je výhodou, nie je podmienka, prax
aerospace industries incl. quality systems wel- v práci s automatickými výrobnými strojmi, nie
come, ability to motivate a team to work toget- je podmienka. Kontakt: Senecká cesta 25, 931
her to develop technical concepts and solutions. 01 Šamorín, Ing Vladimír Ožvolda, 0903 233
Date of start: Immediately. Other benefits: Signi- 656, fax: 00421315 902 933
ficant opportunity for personal and professional Email: [email protected]
growth, opportunity to learn about many composites production technologies, work in a high- Quality supervisor
speed, high-growth engineering/production com- Trnavský kraj, Šamorín
pany working in motorsport industries and other Spoločnosť: MEVIS Slovakia, s.r.o. Náplň práce,
advanced industries., support of an international informácie o pracovnom mieste: Zodpovedá za
production group (mother company) with over 2, riadenie systému kvality vo firme, riadi a realizu000 employees, opportunity to work in a young je činnosti vstupnej a výstupnej kontroly kvality
team, opportunity to deal with senior engine- a kontroly kvality v procese výroby, zabezpečuje
ers of large international companies. Offered tréning pracovníkov na jednotlivé prvky systému
salary: Competitive. Information for applicant: riadenia kvality, zodpovedá za priebeh externých
Please send your CV and coverletter in English auditov a riadi interné audity kvality, zabezpečuand/or German language to [email protected] je pravidelné certifikácie meradiel, zodpovedá za
Contact: Kračanská cesta 51, 929 01 Dunajská komunikáciu s dodávateľmi a zákazníkmi pri rieStreda, Slovak Republic, Patrick Hessel, 0915 šení problémov kvality. Hlavný pracovný pomer.
744 520, fax: +421315 901 711
Požiadavky: technická špecializácia, VŠ II. stupňa, VP sk. B, AJ - mierne pokročilý, MS PowerEmail: [email protected]
Automobilový
priemysel
Point - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS Excel
- pokročilý, Internet (e-mail, www) - pokročilý.
Informácie pre uchádzača: Znalosť talianského
jazyka nie je podmienkou, znalosť noriem pre
systémy riadenia kvality TS 16 949, ISO 9001,
QS 9000, VDA 6.1. Kontakt: Senecká cesta 25,
931 01 Šamorín, Ing Vladimír Ožvolda, 0903
233 656, fax: 00421315 902 933
Email: [email protected]
Technik povrchových úprav
- autolaky
Žilinský kraj
Spoločnosť: Helios Slovakia s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Prezentácie výrobkov a ich aplikácia u stávajúcich a nových partnerov so zameraním na predaj a spracovanie
autolakov. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
obchod, VP sk. B, AJ, MS Excel, MS Word, MS
Outlook, MS PowerPoint, Internet (e-mail, www),
Komunikatívnosť, schopnosť cestovať, schopnosť vzdelávať sa, práca v kolektíve. Termín nástupu: 1.9.2007. Ponúkaný plat: 15000 - 25000
Pohyblivá zložka. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 15.8.2007, životopis. Kontakt: Kamenna 9, 010 01 Zilina, Boris Chmelar, +421417
055 115, fax: +421417 055 111
Email: [email protected]
Key Account Manager
Malacky
Spoločnosť: TOWER AUTOMOTIVE a.s. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Zodpovednosť za kľúčového zákazníka v oblasti automobilového priemyslu, cenové ponuky, vedenie
projektov, komunikácia so zákazníkom. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: ekonomický, strojársky, VP sk. B, NJ - základy, AJ - aktívne. Práca
je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Asap.
Kontakt: Továrenská 13, 901 01 Malacky, Daniela Čermáková, 034/7968 211, fax: 034/7968
206
Email: [email protected]
Bezpečnosť a ochrana
Pracovník strážnej služby
Bratislava, Martin, Nové Mesto
nad Váhom, Partizánske, Prievidza
Spoločnosť: SAMCOR, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Práca strážnika SBS.
Hlavný pracovný pomer, pracovný pomer na menej ako 40 hodín týždenne, brigáda. Požiadavky:
SBS, základné vzdelanie, SŠ bez maturity, SŠ
s maturitou. Práca je vhodná pre absolventa.
Termín nástupu: 15.7.2007. Iné výhody: Ubytovanie v Bratislave. Ponúkaný plat: 75/hod - 80sk/
hod +gastro lístky v hodnote 60sk; + motivačné čiastky. Informácie pre uchádzača: ODBORNÁ
Spôsobilosť, životopis, kontaktné údaje, odpis
z registra trestov. Kontakt: Paričková 24, 820
12 Bratislava, Ladislav Szaniszló, 0911 999
861-0911 999 862, fax: 02/55 572 526
Email: [email protected]
Strážnik vlastnej ochrany
Bratislava
Spoločnosť: PROTETIKA, a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Ochrana areálu
spoločnosti, objektov a osôb. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: základné vzdelanie, SŠ bez
maturity, Preukaz o odbornej spôsobilosti pre
TIP pre vás:
Nenašli ste vhodnú ponuku v novinách?
Na www.ponuky.profesia.sk nájdete denne viac ako 700 nových overených pracovných ponúk.
Zdroj: www.profesia.sk
3
Pracovné ponuky - Slovensko
výkon strážnej služby, bezúhonnosť, zdravotná
spôsobilosť. Termín nástupu: 23.7.2007. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.7.2007, osobne
v Protetike, Bojnická 10, Bratislava, telefonicky
02/44451853, e-mailom. Kontakt: Bojnická 10,
823 65 Bratislava, Anna Hambálková, 02/44
451 853, fax: 02/44 257 463
Email: [email protected]
Hasič
Hlohovec
Spoločnosť: Zentiva, a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vykonávať preventívnu
a represívnu činnosť za účelom ochrany osôb,
majetku a životného prostredia pred požiarmi
a inými haváriami v objekte spoločnosti a jej
okolí v rámci platnej legislatívy a interných
predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VP sk. B,
Úplné stredné odborné vzdelanie technického
smeru, VP skupiny, B, B1, znalosť práce na PC,
zdravotnú, fyzickú a psychickú spôsobilosť na
výkon práce. Práca je vhodná pre absolventa.
Termín nástupu: 1.9.2007. Iné výhody: Prácu
v perspektívnej farmaceutickej spoločnosti,
uplatnenie a rozvoj profesných znalostí a zručností, nadštandardný sociálny program. Kontakt:
Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Ing. Zuzana
Palatinusová, 033/7362 144
Email: [email protected]
Technik BOZP
Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok
Spoločnosť: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Technik BOZP v drevospracujúcej firme, výroba
reziva a šalovacích dielcov. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: technik BOZP, SŠ s maturitou,
VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ II. stupňa, VP sk.
B, AJ - mierne pokročilý, NJ - aktívne, hospodárska korešpondencia, Používateľ MS Windows
- pokročilý, Internet (e-mail, www) - pokročilý,
Znalosť NJ/AJ výhodou !!! Prax v oblasti BOZP.
Platné oprávnenie v zmysle zákona 124/2006
Z.z. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Profesionálny rast, zodpovedajúce mzdové ohodnotenie, zázemie zahraničnej firmy, iné výhody (auto,
ubytovanie) dohodou. Informácie pre uchádzača:
Žiadosť a krátky životopis aj v NJ (podmienka !!!)
zašlite na kontaktnú adresu poštou, príp. mailom. Kontakt: Pod lipami 68, 033 01 Liptovský
Hrádok, Ing. Juraj Oravec, 044/5222 499, fax:
044/5222 099
Email: [email protected]
Pracovník strážnej služby
Bratislava, Piešťany, Trnava
Spoločnosť: Eagle Securite, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Výkon fyzickej
ochrany podľa Zákon č. 473/2005 Zb. zákonov
o Súkromnej bezpečnosti. Hlavný pracovný pomer, brigáda. Požiadavky: Bezúhonnosť, spoľahlivosť a dobrý zdravotný stav, preukaz odbornej
spôsobilosti, zbrojný preukaz výhodou. Termín
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Stravné lístky. Po-
núkaný plat: 15 000 - 18 000 brutto. Kontakt:
Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava, Ing.
Ľubomíra Klementisová, 0918 824 749, fax:
02/64 530 391
Email: [email protected]
Strážnik
Košice
Spoločnosť: VAMEX, a.s., Košice Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Ochrana objektu
budovy, ochrana majetku prevádzok, bezpečnosť
zamestnancov na prevádzkach. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: Úspešný kandidát musí
byť fyzicky zdatný. Termín nástupu: Od 2.1.2007.
Iné výhody: Zázemie silnej spoločnosti, bežné zanestnanecké výhody. Informácie pre uchádzača:
Žiadame uchádzačov, aby posielali životopisy
na e-mailovú adresu [email protected]
alebo poštou na adresu Park mládeže 1, 040 01
Košice., do predmetu mailu nezabudnite zadať
názov pozície, na ktorú sa hlásite. Kontakt: Park
mládeže 1, 040 01 Košice, Zuzana Kopaničáková, 055/6331 574
Email: [email protected]
Cestovný ruch,
hoteliérstvo
Recepčná/recepčný v hoteli***
Bratislava
Spoločnosť: HIMEX a.s. Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Príjem a registrácia hostí,
vedenie ubyt.denníka, inkaso ubytovaných, objednávanie služieb pre klientov, objednávanie
taxi, vykonáva zmenárenskú činnosť, vykonáva pokladničné služby, atď. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: SHŠ, VŠE, OA, a pod., SŠ
s maturitou, NJ - mierne pokročilý, AJ - aktívne,
pokladňa - základy, MS Word - základy, Požadujeme schopnosť vykonávania nočných smien,
flexibilitu, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, schopnosť učiť sa. Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Júl 2007. Iné výhody:
Stabilné prac. miesto v expandujúcej spoločnosti, profesijný rast, zľavnené permanentky do hotelového relax centra /fitnes, sauna, bazén/. mimo
bratislavským zamestnancom poskytneme grátis ubytovanie, strava priamo v hoteli. Informácie
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 31.7.2007, profesijné životopisy zasielajte mailom: [email protected]
alebo [email protected] alebo faxom:
02/44882221 alebo poštou: HIMEX a.s., personálne odd. Mudrochova 2, 835 27 Bratislava. Kontakt: Mudrochova 2, 835 27 Bratislava,
Viera Bezáková, 02/44 884 880, fax: 02/44
882 221
Email: [email protected]
Doprava a špedícia
Referent oddělení letecké přepravy/
Air Freight Agent
Bratislava, Rača
Společnost: UPS SCS (Slovakia) s.r.o. Náplň
práce, informace o pracovním místě: Do naší
pobočky v Bratislavě, Rače hledáme vhodného
uchazeče/vhodnou uchazečku na pozici referenta/ky letecké a pozemní přepravy., náplň práce:
péče o stávající klienty, vyřizování objednávek,
kompletní správa zakázek, zajištění přepravy,
příprava pro fakturaci apod., související administratívní agenda, fakturace. Hlavní pracovní
poměr. Požadavky: středoškolské s maturitou,
nadstavbové vzdělání, VŠ I. stupně (bakalářské), VŠ II. stupně, AJ - aktivní, fakturace - základy, hospodářská korespondence - základy,
MS Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý,
MS Word - pokročilý, SŠ s maturitou/VOŠ/VŠ
vzdělání, AJ aktivní znalosť na veľmi dobré
komunikativní úrovni, praxi min. 2 roky na
obdobné pozici (disponent v letecké a pozemní přepravě), znalosť postupů a dokumentů
v přepravě, zodpovědnost, samostatnosť,
pečlivost, schopnosť práce i pod časovým tlakem, časová flexibilita. Termín nástupu: Ihneď.
Jiné výhody: Stravenky, stabilní práci v prosperující společnosti, příjemný, mladý kolektív,
adekvátní platové ohodnocení. Nabízený plat:
20000 - 35000. Informace pro uchazeče:
Předpokládaný termín ukončení výběrového
řízení: 31.7.2007, v případě zájmu zašlete svůj
životopis na email [email protected]
V životopise nezapomeňte uvést kontaktní
údaje, číslo mob.telefonu a emailovou adresu.
Kontakt: Stochovská 1057/80, 161 00 Praha
6, Česká republika, Mgr. Kateřina Čulíková,
00420235 090 920
Email: [email protected]
Vodič vysokozdvižného vozíka
- expedient
Bratislavský kraj, Modra
Spoločnosť: Pongratz s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Práca s vysokozdvižným
vozíkom, nakládka a vykládka tovaru a dielov.
Vedenie skladového hospodárstva(príjemka,
výdajka), zodpovednosť za príjem a výdaj.
práca na smeny, po-PI: (6:00-14:30, 10:00
-18:30). Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, nadstavbové
vzdelanie, skladové hospodárstvo - základy, MS
Excel - základy, MS Word - základy, MS Outlook
- základy, Kurz na VZV podmienka., v prípade
neplatnosti, možnosť preplatenia predĺženia.
Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Plat + odmeny, možnosť osobného rozvoja formou školení
a jazykových kurzov. Informácie pre uchádzača:
Životopis spolu so žiadosťou posielate mailom,
faxom alebo poštou na adresu: Pongratz, spol.
s r. o. Dolná 2066, 900 01 Modra, zaslaním
svojich materiálov zároveň dávate súhlas k ponechaniu Vašich osobných údajov v zmysle
OBJEDNAJTE SI TÝŽDENNÍK PROFESIA
Objednávam si týždenník Profesia
1ks ročné predplatné za 750,- Sk
1ks polročné predplatné za 375,- Sk
Meno/Fima:
Ulica, číslo domu, mesto, PSČ:
Platba vystavením faktúry: IČO:
DIČ:
Platba poštovou poukážkou typu “C” na adresu:
L. K. Permanent, spol. s r. o.
pošt. priečinok 4
834 14 Bratislava
tel.: 02/44 45 37 11, fax: 02/44 37 33 11, e-mail: [email protected], www.lkpermanent.sk
4
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov po dobu 6 mesiacov. Pokiaľ s tým nesúhlasíte, uveďte to v žiadosti a materiály Vám
budú vrátené alebo skartované. Kontakt: Dolná
2066, 900 01 Modra, 033/6475 610, fax:
033/6473 213
Email: [email protected]
Vodič/rozvozca
Nitra
Spoločnosť: AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Rozvozy
tovaru: 1týždeň smer BA, 1týždeň nočný rozvoz, 1týždeň smer Praha /tento sled sa stále
opakuje/, rozvoz tovaru po pobočkách, zákazníkoch, zodpovednosť za expedíciu tovaru, vyskladňovanie tovaru, zodpovednosť za pridelené
vozidlo. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VP
sk. B, Prax a skúsenosti v riadení motorového
vozidla podmienkou, flexibilita, tímový duch,
dôslednosť, progresivita, kreavita, možnosť presadenia vlastných myšlienok, predstáv. Termín
nástupu: Ihneď po zaškolení. Iné výhody: Práca
v stabilnej spoločnosti, možnosť profesijného
rastu, možnosť uplatnenia svojich vlastných
skúseností, predstáv. Informácie pre uchádzača:
Ak vás naša ponuka zaujala, zašlite nám prosím svoj životopis, v slovenskom jazyku LEN
na e-mail: [email protected], uprednostení
budú uchádzači z Nitry. Kontakt: Kmeťkova 1,
949 01 Nitra
Email: [email protected]
Skladník - vodič „C“
Bratislavský kraj
Spoločnosť: BAM-EKO a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Príprava tovaru k expedícii, rozvoz tovaru. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, VP C.
Termín nástupu: Ihneď. Informácie pre uchádzača:
Dohodnúť stretnutie na telefóne 02/ 44250698,
02/ 44459713, 02/44451769. Kontakt: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, František Kormuth,
02/44 451 769, fax: 02/44 451 767
Email: [email protected]
Vodič kamiónu
Slovensko
Spoločnosť: ADS Trans spol. s r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Vodič kamióna
s preukazom skupiny E vykonáva prepravy
v trvaní 1 mesiaca. Prepravy sa začínajú na
území Slovenska, pokračujú na území EÚ a končia na Slovensku. Následne má vodič 1týždeň
voľno., zamestnávateľ dbá na dodržiavanie
dohody AETR.Práca v zabehnutej firme. Hlavný
pracovný pomer, živnosť. Požiadavky: VP E, Spoľahlivosť, bezúhonnosť, ochota spolupracovať,
vítaná znalosť cudzích jazykov. Termín nástupu:
Ihneď. Ponúkaný plat: 15000 - 55000 mzdový
základ + diéty podľa km a stojného v dňoch
pr.pokoja. Informácie pre uchádzača: Kontaktovanie telefonicky, najlepšie e-mail so životopisom a tel. kontaktom. Kontakt: Kpt. Nálepku 10,
031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Peter Bátory,
0905/348 446, fax: 044/5570 238
Email: [email protected]
Vodič
Poprad
Spoločnosť: I.C.T. - INTERCONTINENTAL TRANSPORT, spol. s r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vodic MKD. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: VP A, B, C, D, E, T, slovenský jazyk - aktívne. Termín nástupu: 1.6.2007.
Ponúkaný plat: Od dohoda. Kontakt: Spišská,
058 01 Poprad, Ján Torma, 0908 797 870,
fax: 052/7761 007
Email: [email protected]
Pracovné ponuky - Slovensko
AJ výhodou. Termín nástupu: ASAP. Iné výhody:
Stále pracovné miesto v dynamicky sa rozvíjajúcej medzinárodnej spoločnosti, odborné zaškolenie vysokomotivovaním tímom zo všetkých
oddelení podniku, zaujímavé sociálne výhody
a nadpriemerné finančné ohodnotenie. Kontakt:
Laminátor
Osloboditeľov 50, 976 66 Polomka, Ing. ĽuboDunajská Streda
mír Golis, + 421445 207 080, + 421918 400
Spoločnosť: C2i s.r.o. Náplň práce, informácie 360, fax: + 421445 207 085
o pracovnom mieste: Výroba kompozitných diel- Email: [email protected]
cov pre pretekárske autá, lode a lietadlá. Hlavný
pracovný pomer, živnosť. Požiadavky: SŠ bez
maturity, SŠ s maturitou, nadstavbové vzdelanie, VP sk. B, aspoň jeden z uvedených jazykov: maďarský jazyk, slovenský jazyk - aktívne,
NJ, AJ, Dobrá schopnosť riešiť problémy, cit
k technickým problematikám. Práca je vhodná Finančný poradca/finančný manažér
pre absolventa. Termín nástupu: Podľa dohody. Bratislava, Pezinok
Informácie pre uchádzača: Spoločnosť zaobera- Spoločnosť: Ing. Tatiana Bukovinská, agentúra
júca sa výrobou pre automobilový priemysel pre Bukovinský-AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s.
svoje pracovisko v Dunajskej Strede so zamera- Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
ním na strojársku, stolárskou výrobu a na výro- Práca výlučného sprostredkovateľa poistenia
bu dielov z kompozitných materiálov (sklolami- pre dôchodkové zabezpečenie aj pre úverové
náty a iné). Ak Vás naša ponuka zaujala, prosím poradenstvo. Hlavný pracovný pomer, pracovný
pošlite štrukturovaný životopis v slovenskom pomer na menej ako 40 hodín týždenne, živnosť.
jazyku na adresu spoločnosti alebo e-mailom na Požiadavky: SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa (baadresu: [email protected], ref. č.: 230207-2. Kontakt: kalárske), Spoľahlivosť, schopnosť pozitívneho
Kračanská cesta 51, 929 01 Dunajská Streda, myslenia, komunikatívnosť a schopnosť tímovej
Ing. Lajos Vendegh, 0915 790 298
spolupráce, morálne vystupovanie a zmysel pre
Email: [email protected]
osobnú zodpovednosť, schopnosť samostatne
riešiť problémy. Práca je vhodná pre absolventa.
Technik závodu
Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Spoločenské
Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok uznanie, vynikajúci kolektív, sociálne výhody,
Spoločnosť: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Ná- cestovanie, možnosť osobného rastu, možnosť
plň práce, informácie o pracovnom mieste: VŠ, štúdia detí v zahraničí, flexibilný pracovný čas !!!
SŠ vzdelanie, praktické skúsenosti v oblasti, Ponúkaný plat: Od 20 000,- / 40 000,-. Informácie
orientácia v technickéj dokumentácii drevoobr. pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
strojov, tvorba výkresov pomocou programu výberového konania: 31.8.2007, kontaktujte ma
AUTOCAD, organizačné schopnosti, flexibilitu, telefonicky alebo prostredníctvom internetu zasamostatnosť, kreativitu a technické myslenie, šlite svoj životopis a sprievodný list. Kontakt:
ovládanie práce s PC, aktívna znalosť NJ je pod- Viedenská cesta 7., 851 01 Bratislava V, Ing.
mienkou. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: Tatiana Bukovinska, 0905 485 818, 02/67 272
technické, SŠ s maturitou, VŠ II. stupňa, VP sk. 741-45, fax: 02/67 272 740
B, NJ - aktívne, Aktívna znalosť nem. jazyka pod- Email: [email protected]
mienkou, programovanie v SYMATIC S5 a S7.
Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Adekvátne Špecialista finančných produktov
ohodnotenie, možnosť profesijného rastu. Infor- pre Allianz/Direct Sales Specialist
mácie pre uchádzača: Žiadosti a životopisy aj
v nem. jazyku posielajte na doleuvedenú adresu for Allianz
príp. mailom. Kontakt: Pod lipami 68, 033 01 Bratislava
Liptovský Hrádok, Ing. Juraj Oravec, 044/5222 Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
Bratislava Náplň práce, informácie o pracovnom
499, fax: 044/5222 099
mieste: Vypracovávanie ponúk garantovaných
Email: [email protected]
finančných produktov pre klienta, telefonická,
osobná a mailová komunikácia s potenciálnyTechnik v oblasti konštrukcia/
mi klientmi spoločnosti ohľadne investičných
automatizačná technika
príležitostí, uzatváranie zmlúv a starostlivosť
Brezno, Polomka
o klientov, prieskum spokojnosti klienta s poSpoločnosť: Rettenmeier Polomka Timber s.r.o. skytovanými službami. Živnosť. Požiadavky: SŠ
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: s maturitou, nadstavbové vzdelanie, VŠ I. stupVyvíjanie a rozvíjanie podnikových strojov a vý- ňa (bakalárske), VŠ II. stupňa, Prax v predaji alerobných zariadení, tvorba konštrukčných a po- bo call centre výhodou, výborné komunikačné
stupových plánov, tvorba dokumentácie, opti- schopnosti, príjemný hlas, reprezentatívne vymalizovanie výrobnej techniky, mechanizácia stupovanie, schopnosť zvládnuť vysoké pracova automatizácia výrobných procesov, realizácia né nasadenie, znalosť AJ, maďarského alebo
a výhodnotenie testovania a skúšok v rôznych poľského jazyka výhodou. Práca je vhodná pre
výrobných oblastiach, priemyselné inžinierstvo absolventa. Termín nástupu: September 2007.
ako projektový technik. Hlavný pracovný pomer. Iné výhody: Stabilná práca v kolektíve mladých
Požiadavky: Ukončené vzdelanie ako strojný ambicióznych ľudí, uhradenie všetkých nákladov
technik alebo elektrotechnik so zameraním na spojených s náplňou práce, skúsenosti a kvalita
automatizačnú techniku, znalosti CADu (Auto- produktov spoločnosti Allianz, atraktívne školeCad)-pokročilý užívateľ, pracovné skúsenosti nia, nadštandardné provízne ohodnotenie. Ponúv priemysle, ideálne v drevospracujúcom od- kaný plat: 18 000,- Sk - 100 000,- sk. Informácie
vetví, vysoká nmiera pracovného nasadenia, pre uchádzača: Ak Vás naša ponuka zaujala, potímová spolupráca, flexibilta, ochota pravidelne šlite prosím Váš životopis spolu s motivačným
cestovať do zahraničia, pokročilý užívateľ MS listom na mailovú adresu [email protected] do
Oficce, odhodlanosť pracovať na rýchlo sa 27.07.2007., do subjektu emailu, prosím, zreteľmeniacich úlohách, dobrá znalosť NJ, znalosť ne uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.
Drevospracujúci
priemysel
Ekonomika a financie
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za
prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti.
Všetky životopisy spolu s motivačnými listami
budú starostlivo posúdené, kontaktovať však
budeme len vybraných uchádzačov., osobné
údaje kandidátov, ktorí neuspeli vo výberovom
konaní budú po jeho skončení zlikvidované
v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov. Kontakt: Dostojevskeho rad c.
4, 815 74 Bratislava, Janka Matiskova, 02.59
633 352, fax: 02.59 632 007
Email: [email protected]
Finančný konzultant pre Allianz/
Financial consultant pre Allianz
Bratislava
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
Bratislava Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Sprostredkovanie garantovaného
finančného top produktu klientom, telefonická
komunikácia s potenciálnymi klientmi ohľadne
investičných príležitostí, poskytovanie informácií o produkte, direct marketing, príprava
a uzatváranie zmlúv. Živnosť. Požiadavky: SŠ
s maturitou, VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ
II. stupňa, Práca vhodná aj pre absolventov, prax
v predaji alebo call centre výhodou, orientácia
na výsledky a zákazníka, vhodné pre finančných
a poistných maklérov. Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: September 2007. Iné
výhody: Nadštandardné provízne ohodnotenie,
uhradenie všetkých nákladov spojených s náplňou práce, stabilná práca v kolektíve mladých
ambicióznych ľudí, možnosť sebarealizácie
a kariérny postup, atraktívne školenia, kvalita
produktov spoločnosti Allianz. Ponúkaný plat:
18 000,- Sk - 80 000,- Sk. Informácie pre uchádzača: Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite prosím Váš životopis spolu s motivačným listom na
mailovú adresu [email protected] do 27.07.2007.,
do subjektu emailu, prosím, zreteľne uveďte
názov pozície, o ktorú sa uchádzate. Vopred
ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený
záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky
životopisy spolu s motivačnými listami budú
starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov., osobné údaje
kandidátov, ktorí neuspeli vo výberovom konaní
budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov. Kontakt: Dostojevskeho rad c. 4, 815 74
Bratislava, Janka Matiskova, 02.59 633 352,
fax: 02.59 632 007
Email: [email protected]
Daňový poradca junior
Bratislava
Spoločnosť: White & Case Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Daňový poradca/
junior v medzinárodnej spoločnosti poskytujúcej
právne a daňové poradenstvo pre nadnárodné
a iné veľké spoločnosti. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: ekonomické, právnické, študent vysokej školy, VŠ II. stupňa, AJ - aktívne,
Požadujeme ukončené akademické vzdelanie
v ekonomickej oblasti alebo najviac 1 rok pred
ukončením., čiastočné alebo úplné právnické
vzdelanie je výhodou., absolvované krátkodobé štúdium na zahraničnej univerzite (aspoň
1 semester) a prax v medzinárodnej spoločnosti
sú výhodou., výborná znalosť AJ., hlavný pracovný pomer, pre študenta čiastočný pracovný
úväzok., prax nie je podmienka. Iné výhody:
Prostredie veľkej medzinárodnej spoločnosti.,
možnosť participovať na spoločných daňových
a právnych projektoch., príjemná kancelária
v historickom centre Bratislavy., priateľský pra-
covný kolektív., nadštandardné finančné ohodnotenie., ďalšie výhody. Informácie pre uchádzača: Žiadosti so životopisom v AJ zasielajte na
adresu [email protected], v prvom
kole výberového konania vykonávajú pozvaní
kandidáti logické testy (v AJ) a riešia prípadové štúdie z daňovej oblasti., úspešní kandidáti
postupujú do druhého kola, v ktorom absolvujú
osobné pohovory. Kontakt: Hlavné námestie 5,
811 01 Bratislava, Katarína Takáčová
Email: [email protected]
Regionálny úverový manažér
Galanta, Levice, Nitra, Piešťany, Senica, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce
Spoločnosť: G.I.C. Cash, a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Zmluvné zastupovanie spoločnosti pri poskytovaní pôžičiek,
poskytovanie informácií o podmienkach a produktoch spoločnosti potenciálnym a existujúcim
zákazníkom, kompletizácia údajov a podkladov
potrebných pre uzatvorenie zmlúv o pôžičke,
návšteva klientov, uzatváranie zmlúv o pôžičke
a všetky administratívne úkony s tým spojené,
hotovostné vyplácanie schválených pôžičiek
klientom, identifikácia problémov a poskytovanie návrhov na ich riešenie, sledovanie platobnej disciplíny klientov, kontaktovanie klientov
a riešenie nedoplatkov, všeobecná starostlivosť
o klientov, príprava hlásení a reportov, monitorovanie trendov v oblasti poskytovania pôžičiek
v danom regióne, realizácia firemných cieľov
a stratégií predaja. Živnosť. Požiadavky: obchod,
služby, marketing, SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa
(bakalárske), VŠ II. stupňa, VP sk. B, MS Excel
- základy, MS Word - základy, Internet (e-mail,
www) - základy, Minimálne SŠ vzdelanie, trestná bezúhonnosť, doložená odpisom z registra
trestov, skúsenosti v oblasti obchodu sú vítané,
veľmi dobré komunikačné schopnosti, zodpovednosť, flexibilita, pozitívny a konštruktívny
prístup k riešeniu problémov, asertivita, záujem
o profesionálny rast z hľadiska dlhodobejšej
spolupráce so spoločnosťou, časová flexibilita,
vlastníctvo motorového vozidla, živnostenský
list (v prípade, ak nie je ŽL, tak do 1 mesiaca od zahájenia spolupráce). Práca je vhodná
pre absolventa. Termín nástupu: 20.08.2007.
Iné výhody: Zázemie dynamicky sa rozvíjajúcej
spoločnosti so 6 ročnými skúsenosťami na trhu,
odborné zaškolenia a pravidelné preškolovania,
pre ambicióznych možnosť odborného profesionálneho rastu, perspektívna a zaujímavá práca
v segmente s neustálym restom potenciálu,
mladý kolektív ochotný vždy pomôcť a poradiť
novým manažérom, motivujúce finančné ohodnotenie podporujúce iniciatívu, ambicióznosť
a zodpovednosť, mobil k dispozícii. Ponúkaný
plat: Stimulačný príspevok+progres. provízne
odmeňovanie+bonusy. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 5.8.2007, v prípade Vášho záujmu
zašlite prosím Váš životopis na doleuvedenú adresu mailom a faxom najneskôr do 31.07.2007.
Do predmetu správy uveďte názov pracovnej
pozície., zaslaním životopisu dáva uchádzač
svoj súhlas spoločnosti G.I.C. Cash, a.s., Hlavná
82, 040 01 Košice so spracovaním jeho osobných údajov pre účely výberového konania a ich
uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle zák.č. 428/2002 Zb. o ochrane
osobných údajov., osobné údaje kandidátov,
ktorí neuspeli vo výberovom procese budú
po jeho ukončení zlikvidované v zmysle zák.
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Kontakt: Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, Miroslav Lenárt, 02-43 634 564, 0903 540 834,
TIP pre vás:
Ako zvýšiť šancu na zamestnanie?
Pridajte svoj životopis do databázy na stránke www.zivotopis.profesia.sk a zamestnávateľ vás ľahšie nájde.
Zdroj: www.profesia.sk
5
Pracovné ponuky - Slovensko
fax: 02-43 422 198
Email: [email protected]
Asistentka - sekretárka/
obchodný referent
Senec, Polna 4
Spoločnosť: Compass Manufacturing Europe
s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Naša firma Compass Manufacturing Europe
spol. s r. o. je výrobcom bazénov a bazénovej
techniky a patri v tomto segmente medzi vedúce
svetové spoločnosti pozri www.compasspools.eu
Naplnou práce je klientsky servis, sekretárske
a administratívne práce, styk s verejnostou,
priprava podkladov pre účtovnictvo pricom
pozadujeme aktívne ovládanie NJ. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: NJ - aktívne, skladové
hospodárstvo, fakturácia, pokladňa, Používateľ
MS Windows - pokročilý, MS Word - pokročilý,
MS Excel - pokročilý, Internet (e-mail, www)
- pokročilý. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:
Práca v mladom kolektíve, možnosť osobneho
rastu. Ponúkaný plat: 15000 - 20000 v zavislosti
od praxe. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
25.7.2007. Kontakt: Polna 4, 903 01 Senec,
Dipl. Ing. Zoltan Berghauer, 0910 903 855, fax:
0245 648 255
Email: [email protected]
Analytik
Bratislava
Spoločnosť: WISDOM Investments a.s. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Analýzy-získavanie informácií z dostupných zdrojov
o spoločnostiach(výpisy z OR, rešerše článkov,
súvahy, výsledovky, výročné správy, profily emitentov, vývoj CP, akcionárska štruktúra...), vypracovanie finančnej analýzy spoločnosti, ocenenie spoločnosti, pohľadávky, nehnuteľnosti,
vypracovanie kapitálových a personálnych
prepojení spoločnosti a iné. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: ekonomické, VŠ I. stupňa
(bakalárske), NJ - základy, AJ - základy, MS Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Internet
(e-mail, www) - pokročilý, MS Word - pokročilý,
Prax na obdobnej pozícii, samostatnosť, analytické myslenie, znalosť Metod oceňovania firiem.
Termín nástupu: 1.9.2007. Iné výhody: Školenia,
možnosť odborného rastu, fitnes, mobil.telefón...
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 1.8.2007, životopisy v slovenskom jazyku posielajte prosím
výlučne e-mailom na [email protected]
Oslovení budú len vybraní uchádzači., v CV
prosíme uviesť: uchádzač o zamestnanie týmto
dáva spoločnosti Wisdom Investments a.s. výslovný súhlas, aby jeho osobné údaje uvedené
v tomto životopise boli spracované v jej informačnom systéme za účelom budúceho oslovenia uchádzača s ponukou zamestnania. Tento
súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Uchádzač
o zamestnanie môže svoj súhlas kedykoľvek
písomne odvolať, pričom spoločnosť Wisdom
Investments a.s. bezodkladne vykoná likvidáciu
jeho osobných údajov. Kontakt: Lotyšská 18,
821 06 Bratislava, Bibiana Andrasiova, 0903
903 422
Email: [email protected]
Elektrotechnika
a energetika
Pracovník technickej údržby
- elektrikár - silnoprúd
Bratislava
Spoločnosť: TESCO STORES SR a.s. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Zodpovednosť
za bezproblémový chod prevádzky po technickéj stránke. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: elektrotechnické - odbor silnoprúd, SŠ
s maturitou, Potrebná Vyhláška 718/02 Z.z., kuričský preukaz výhodou. Termín nástupu: Ihneď.
Iné výhody: Prostredie stabilnej medzinárodnej
firmy, možnosť kariérneho rastu. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 31.7.2007, svoje žiadosti
posielajte na adresu HM TESCO Panónska cesta
25, Bratislava, kontaktná osoba, Ing. Šoltésová,
02/68243666. Kontakt: Panónska cesta 25,
851 04 Bratislava, Ing. Dáša Križanová, 02/68
243 602
Email: [email protected]
Technik
Bratislava
Spoločnosť: Television Broadcasting Bratislava s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom
mieste: Náplňou práce je práca s Pc, používanie
programu pinnacle studio 9, práca s obrazovou
a zvukovou technikou. Zodpovednosť za fungovanie štúdia., pracuje sa na 3 smeny. Brigáda,
živnosť. Požiadavky: Elektrotechnické, SŠ s maturitou, AJ - mierne pokročilý, Používateľ MS
Windows - pokročilý, Samostatnosť, flexibilita,
ochota učiť sa nové veci. Práca je vhodná pre
absolventa. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:
Možnosť plánovania pracovných smien, možnosť pracovať i popri inom zamestnaní či štúdiu. Práca v mladom kolektíve. Ponúkaný plat:
16000 - 26000. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27.7.2007, záujemcovia zašlite životopis na
[email protected] do 27.7.2007. Kontakt: Krásna
29, 821 05 Bratislava, 0915 170 141
Email: [email protected]
Servisný technik - elektrikár
Brezno
Spoločnosť: ITECO ŽERIAVY s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Samostatný servisný technik žeriavov a zdvíhacej techniky, elektrikár. Zaškolíme. Servisná činnosť u zákazníkov
podľa potreby v rámci Slovenska. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: elektrotechnické, SŠ bez
maturity, VP sk. B, NJ - základy alebo AJ - základy, Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Word
- pokročilý, MS Excel - pokročilý, Flexibilita, chuť
učiť sa. Práca je vhodná pre absolventa. Termín
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Odmeny za dobré výsledky. Ponúkaný plat: 12000 - 14000 v čistom,
individ. dohoda podľa kvalifikácie a skúseností.
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 10.8.2007, životopisy zasielajte na [email protected]
alebo poštou na ITECO ŽERIAVY spol. s r. o.,
Černákova 5, 977 01 Brezno. Vybraní uchádzači
budú pozvaní na osobný pohovor. Kontakt: Černákova 5, 977 01 Brezno, Mgr. Katarína Šperková, 0905 861 113, fax: 048/6123 895
Email: [email protected]
Enginering Role
[email protected], ref. č.: bio-rad. Kontakt:
Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, RNDr. IvaCompany: Silcotec Europe (SK) s. r. o. Job desc- na Butková, 02/43 634 487
ription, information about the position: Design of Email: [email protected]
cable assembly products and electrical equipment, preparation of process sheets from custo- Údržbár zariadení AQUAPARKU
mer drawings, preparation of Quotations, resolve Turčianske Teplice
technical issues with customer representatives, Spoločnosť: Slovenské liečebné kúpele Turčiandevelop bill of materials, identify unique com- ske Teplice, a. s. Náplň práce, informácie o praponents, process or test requirements., dealing covnom mieste: Obsluha a údržba technických
with technical queries related to the production zariadení novovybudovaného AQUAPARKU,
of cable assemblies and electrical equipment. preventívna starostlivosť o technické a techFull-time employment. Requirements: Electrical nologické zariadenia, ich bežná údržba, anaEngineering, Secondary with an exam allowing lýza porúch, poškodení, ich odstránenie, resp.
univ. studies, Minimally Technical Secondary zabezpečenie opráv, servisu. Hlavný pracovný
school in Electrical Engineering, should be able pomer. Požiadavky: technické, elektrotechnické,
to deal with suppliers, other engineering discip- SŠ s maturitou, Prax v oblasti údržby, elektrolines within and outside of Site and customers údržby prípadne vodoinštalatérskej oblasti,
should the need arise., excellent attention to de- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 21
tail and good organisational skills are required, alebo § 22 alebo § 23 vyhl. č. 718/2002 Z.z.,
previous engineering experience in working in flexibilnosť, zodpovednosť. Termín nástupu:
manufacturing environment for at least 3 years, Ihneď. Iné výhody: Možnosť využívania zamestability to be a good team player, autoCAD expe- naneckých výhod pri poskytovaní liečebných
rience, computer literacy in MS Excel, Word, procedúr a iných výhod vyplývajúcich z koPower Point, E-mails, as there will be constant lektívnej zmluvy. Informácie pre uchádzača:
communication with the headquarters in Ireland Predpokladaný termín ukončenia výberového
as well as with customer representatives, it is es- konania: 10.8.2007, v prípade Vášho záujmu
sential that candidates have a working knowled- nám zašlite žiadosť + životopis. Kontaktovaní
ge of the English language in their relevant areas budú uchádzači, ktorí spĺňajú dané podmienky.
of expertise, and are also able to travel abroad Osobné údaje vybratých uchádzačov budú uchowhen required. Information for applicant: Should vávané v evidencii uchádzačov o zamestnanie
you be interested in and require additional infor- po dobu 6 mesiacov odo dňa vyhlásenie výbemation and / or job specification please write to: rového konania a následne budú zlikvidované.
Bc. Silvia Kučerová by post to the address abo- Nevyžiadané dokumenty skartujeme. Kontakt:
ve or by email to: [email protected] SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, Olga Vojuntil 5th August 2007, ref. No.: 07002. Contact: vodikova, 043/49133 830 915/848 263, fax:
Bratislavská cesta 1797, 945 01 Komárno, Slo- 043/4922 943
vak Republic, Silvia Kučerová, 0357 901 911, Email: [email protected]
fax: 0387 740 743
Email: [email protected]
Vedúci technológ, Technológ
Komárno
Servisný technik
Slovensko
Spoločnosť: Műller lekárska laboratórna meracia
technika,s.r.o Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Inštalácia a servis laboratórnej
meracej techniky. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ Elektrotechnická - zameranie na
zdravotnícku techniku, VŠ II. stupňa, VP sk. B,
AJ alebo NJ. Práca je vhodná pre absolventa.
Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Mobilný
telefón, možnosť využitia auta aj na súkromné
účely, PC. Informácie pre uchádzača: Štruktúrovaný životopis prosíme zasielať aj v AJ alebo
NJ na e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu.
Kontakt: Chrobákova 29, 841 01 Bratislava, Ing.
Vratislav Chromek
Email: [email protected]
Servisný inžinier
Slovensko
Spoločnosť: INFORAMA, a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Inštalácia, servis
a údržba prístrojov pre zdravotnícke a výskumné laboratóriá. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: elektrotechnické, VŠ II. stupňa, VP sk.
B, AJ - aktívne, MS Word - expert, MS Excel
- pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, Adobe
InDesign - pokročilý, MS Outlook - pokročilý,
Komunikatívnosť, flexibilita, vysoké pracovné
nasadenie, cestovanie po SK. Termín nástupu:
Ihneď. Iné výhody: Služobný automobil, mobilný telefón, laptop, servisné školenia. Ponúkaný
plat: 28 000 - 30 000. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 25.7.2007, životopis v AJ na e-mail:
TIP pre vás:
Chcete si privyrobiť počas štúdia?
Na stránke www.brigady.profesia.sk nájdete množstvo ponúk aj s ponúkaným hodinovým zárobkom, aj s možnosťou
hľadať podľa dátumu a regiónu.
6
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
Galanta
Spoločnosť: NISCON s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Zabezpečenie potrebných materiálov na bezproblémového chodu
prevádzky, zaškolenie podriadených, evidencia
dochádzky, vypracovanie technologických
predpisov, udržiavanie bezproblémového chodu
strojov a zariadení, zabezpečenie nábehu lisov,
zoraďovanie vstrekovacích lisov, zdokonaľovanie výrobných procesov a riešenie problémov
v spolupráci s oddelením kvality. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: technické, Vedenie tímu,
kontrola periférnych zariadení, kontrola dodržiavanie zavedených technologických postupov.
Iné výhody: Zabezpečené ubytovanie. Informácie pre uchádzača: SŠ s maturitou, technické
zameranie, min. 1 rok praxe v odbore, čítanie
technických výkresov, základné znalosti vzduchotechniky a hydrauliky. Kontakt: Ing. Kozucha
12, 052 01 Spisska Nova Ves, Mgr. MARIANA
FARKASOVA, 053/4299 579, 0918 512 904,
fax: 053/4299 588
Email: [email protected]
Referent TOV
Nitra, Novozámocká 179
(objekt VÚSAPL)
Spoločnosť: KIWA spol. s r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Starostlivosť o údržbu a prevádzkyschopnosť technologických zariadení, zabezpečovanie ND a ich skladovanie,
obstarávanie prislúchajúcich služieb. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: VŠ strojárskeho
zamerania, prax v technickéj obsluhe výroby je
vítaná, spoľahlivosť a presnosť, vyšší vek nie je
prekážkou. Termín nástupu: Dohodou. Informácie
Pracovné ponuky - Slovensko
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 31.7.2007. Kontakt: Novozámocká 179, 949 05 Nitra, Ing. Tibor Gála,
037/6927 016, fax: 037/6927 012
Email: [email protected]
Termín nástupu: Ihneď. Informácie pre uchádza- 852 50 Bratislava, Mgr. Lenka Hodulová, 0268
ča: Životopis mailom na uvedenú adresu. Kon- 286 254, 0903 294 055
takt: Tomášikova 28, 821 01 Bratislava, Ing. Email: [email protected]
Robert Gregora, +421905 413 028
Email: [email protected]
Skladník
Technik
PHP Developer & Web Designer
Bratislava
Košice
Společnost: Biotherapy Slovakia s.r.o. Náplň práce, informace o pracovním místě: Hledame pracovnika pro servis jenoduchých elektronických
pristroju na castecny pracovni uvazek nebo na
dohodu, nejlepe duchodce. Pracovní poměr na
méně než 40 hodin týdně. Požadavky: Internet
(e-mail, www) - základy, Uživatel MS Windows
- základy, MS Excel - základy, Predpokladem je
technicka zručnosť, základní znalosť elektroniky,
pečlivost, spolehlivost, vlastní základni vybavení
vyhodou alebo ne podminkou. Termín nástupu:
1.9.2007. Informace pro uchazeče: Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení: 15.8.2007,
žádosti společně s životopisem zasílejte na
emailovou adresu [email protected],
v případě našeho zájmu o další spolupráci Vás
budeme kontaktovat s pozváním na osobní pohovor., ref. č.: 02. Kontakt: Škultétyho 1, 831 04
Bratislava, Zbyněk Říha, +420777 724 342
Email: [email protected]
Informatika
Pracovník IT oddelenia
Bratislava
Spoločnosť: Baumax SR, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Zabezpečenie plynulosti behu používaných operačných systémov,
identifikácia a riešenie problémov, poradenstvo zamestnancom, konzultácie pri návrhoch
a správe MS technológií, upgrade HW, SW, plnenie zverených úloh. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ II. stupňa, AJ - aktívne, NJ - mierne
pokročilý, Používateľ MS Windows - pokročilý,
Administrácia Windows serverov - pokročilý,
Klient/server administrácia - pokročilý, Administrácia LAN/WAN - pokročilý, Skúsenosti so správou počítačových sietí, skúsenosti s JavaScript,
CCS, VBA, skúsenosti s HW, SW, prax v odbore
a základy programovania vítané, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, NJ, výhoda nie
podmienka, AJ, aktívne. Iné výhody: Práca v stabilnej spoločnosti, adekvátne finančné ohodnotenie, možnosť ďalšieho vzdelávania, príjemné
pracovné prostredie, profesijný rast. Informácie
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 31.7.2007, pokiaľ Vás táto
pozícia zaujala, zašlite nám prosím svoj štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom
a presným názvom pracovnej pozície o ktorú
máte záujem., ref. č.: 2652-590878. Kontakt:
Rožňavská 24, 831 04 Bratislava, Mgr. Gabriela
Čepcová
Email: [email protected]
Programátor C, Visual C++, MFC
Bratislava
Spoločnosť: MicroStep, spol. s r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Programovanie
pre oblasť priemyselnej automatizácie, DSP, Visual C++, MFC. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: elektrotechnika, matematika, ASR, študent vysokej školy, VŠ I. stupňa (bakalárske),
VŠ II. stupňa, VP sk. B, AJ - mierne pokročilý
alebo NJ - mierne pokročilý, C/C++ - pokročilý.
Company: Websource Slovakia Job description,
information about the position: Väčšina práce je
zameraná na vývoj webových aplikácii v PHP
a MySQL. Full-time employment. Requirements:
english - advanced, MySQL - advanced, PHP - advanced. Date of start: 15.8.2007. Other benefits:
Training, modern technologies, work in an international team. Offered salary: 20000 - 25000.
Information for applicant: Supposed date of the
end of selection process: Aug 10 2007, ref. No.:
PROFESIA1. Contact: Hlavná 24, 040 01 Košice,
Slovak Republic, Jan Tomsky, -, fax: Email: [email protected]
ORACLE programátor
Košice, Snina
Spoločnosť: ICOS, a.s. Košice Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Návrh a programovanie aplikácií v prostredí Oracle. Hlavný
pracovný pomer, živnosť. Požiadavky: Skúsenosti s Oracle SQL, PL/SQL, Forms, Reports,
práca s Oracle Designer výhodou, AJ slovom aj
písmom výhodou, schopnosť pracovať v tíme.
Iné výhody: Možnosť práce na medzinárodných
projektoch, zaujímavá a tvorivá práca, možnosť
osobného a odborného rastu, možnosť pracovať
s najnovšími technológiami, sociálny program.
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 31.7.2007. Kontakt: Južná trieda 44, 040 01 Košice, Terezia
Balintova, 055/6770 818, fax: 055/6780 880
Email: [email protected]
Logistika
Skladník
Bratislava
Spoločnosť: TECHNOPOL SERVIS, a.s. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Skladové
hospodárstvo, objednávanie, prijímanie, výdaj
a presun tovaru, správnosť skladovania jednotlivých druhov tovarov a vedenie evidencie spotrebovaného tovaru. Oblasť gastronómie. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: Gastronómia, SŠ
bez maturity, SŠ s maturitou, Prax na podobnej
pozícii minimálne 3 roky, organizačné schopnosti, spoľahlivosť, vysoká zodpovednosť, odolnosť
voči záťaži, ústretovosť, flexibilita. Iné výhody:
Zodpovedajúce finančné ohodnotenie, zamestnanecké benefity, možnosť ďalšieho kariérneho
a profesionálneho rastu, práca v stabilnej a prosperujúcej firme, príjemné pracovné prostredie,
práca v mladom kolektíve. Ponúkaný plat: Motivujúce pracovné ohodnotenie. Informácie pre
uchádzača: Písomné ponuky s názvom pozície
a životopis posielajte e-mailom, faxom alebo
poštou na adresu spoločnosti., poskytnutím
svojich osobných údajov zahrnutých do životopisu dáva odosielateľ súhlas s ich spracovaním
a uchovaním v personálnej databáze spoločnosti Technopol Servis, a.s., Kutlíkova 17, 852 50,
Bratislava, v plnom rozsahu, v súlade so Zákonom č. 428/2002 Zb., a to až do písomného
odvolania tohto súhlasu. Kontakt: Kutlíková 17,
Bratislava
Spoločnosť: Baumax SR, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Príjem, výdaj tovaru,
udržiavanie skladových priestorov. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ bez maturity, SŠ
s maturitou, VP sk. B, Osvedčenie na motorový
vysokozdvižný vozík, prax v obore, vítaná, trestná bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav. Práca je
vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Dohoda.
Iné výhody: Práca v stabilnej spoločnosti, možnosť profesného rastu. Ponúkaný plat: Dohoda.
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 31.7.2007, prosím o zaslanie životopisu spolu so žiadosťou
o prijatie do zamestnania. Vybraní kandidáti
budú telefonicky pozvaní na pohovor. Ostatní
budú po ukončení výberového konania vyrozumení poštou., ref. č.: 1221-605646. Kontakt:
Trolejbusová 3, 040 11 Košice, fax: +421557
981 622
Email: [email protected]
Predavač - skladník
Trenčín
Spoločnosť: Rosnička Slovakia, a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Hľadáme
do predajného skladu v TRENČÍNE, predavača,
skladníka, za účelom predaja stolárskych, stavebných a nábytkových polotovarov. Jedná sa
o formátovanie (krátenie) kuchynských pracovných dosiek, parapetných dosiek, drevených
obkladov, tatranský profil, prahy, dlážkovica,
lišty, dosky, hranoly a mnoho iného sortimentu
vyrobeného z dreva. Pracovníci budú poskytovať služby registrovaným veľkoodberateľom
v trenčianskom kraji, a taktiež ponúkať a predávať tovar bežným zákazníkom v malopredaji.
Viac info na www.rosnicka.sk. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stavebné - predavač
- obchodná akadémia, SŠ bez maturity, SŠ
s maturitou, nadstavbové vzdelanie, pokladňa
- základy, Používateľ MS Windows - základy, MS
Word - základy, MS Outlook - základy, MS Excel
- základy, Uprednostníme záujemcov o prácu so
znalosťou a praxou v obore dreva, drevených
výrobkov (stolárskou, „kutilskou“ zručnosťou),
šikovných „domácich“ majstrov, obsluha formátovacej píly na krátenie polotovarov a pod..
Znalosť práce s PC nutná, práca s peniazmi, dodacími listami a pod. Podmienky: bezúhonnosť,
čistý register trestov, chuť pracovať, lojalita k firme, zručnosť a komunikatívnosť, slušné vystupovanie k zákazníkom, morálna bezúhonnosť.,
nutná znalosť práce s PC, všeobecný rozhľad
v obore a hlavne seriózny záujem o prácu. Naša
spoločnosť má záujem o budovanie trvalého,
obojstranne výhodného a zaujímavého pracovného vzťahu. Nemáme záujem o krátkodobé
riešenie pracovného výpadku pri hľadaní si nového zamestnania. Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Istota
trvalého zamestnania v súkromnej spoločnosti,
príspevky na obed, možnosť profesijného rastu
v spoločnosti. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
10.8.2007, štruktúrovaný životopis, prehľad
praxe, telefonický kontakt, odporúčania, doklad
o poslednom vzdelaní, faxovať, e-mailovať alebo
zaslať poštou na našu adresu v Bratislave so
značkou, PRACOVNÁ POZÍCIA „TRENČÍN“ !!!,
oznámenie o výberovom konaní bude prebiehať
po telefonickom kontakte v dohodnutom termí-
ne v Trenčíne. Kontakt: Kopčianska 89, 851 01
Bratislava, Ing. Andrej Horváth, 02/63 810 991,
2, 3, fax: 02/63 810 994
Email: [email protected]
Skladník
Žilina
Spoločnosť: Coleman, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Práca v sklade
(v hale aj na otvorenom priestranstve), práca
s vysokozdvižným vozíkom, príjem a výdaj tovaru, inventarizácia. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: SŠ bez maturity, VP sk. B, skladové hospodárstvo - základy, Ukončené SŠ
vzdelanie, PRAX na vysokozdvižnom vozíku,
zodpovednosť, spoľahlivosť, znalosť skladového hospodárstva vítaná. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Práca a možnosť rastu v silnej
a v perspektívnej spoločnosti s medzinárodným
know-how. Ponúkaný plat: 15.000 - 20.000,- Sk.
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 30.7.2007, svoje žiadosti so životopisom posielajte e-mailom
na adresu [email protected], resp. faxom na
02/49110423. Kontakt: Bojnicka 20, 831 04
Bratislava, Karin Hajna, +420571 499 100, fax:
+420571 499 101
Email: [email protected]
Nákupca
Nitra, Lužianky
Spoločnosť: Welding Operations Services
Slovakia,s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vyjednávanie s dodávateľmi
a výhodnocovanie ponúk, nákup materiálov od
aktuálnych medzinárodných i domácich dodávateľov, reporting, práca v integrovanom systéme JDE, prax v oblasti nákupu vo výrobnej
spoločnosti výhodou. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: technické, VP sk. B, FJ - aktívne alebo AJ - mierne pokročilý, MS Excel - pokročilý,
MS Word - pokročilý, Prax v oblasti nákupu vo
výrobnej, resp.obchodnej spoločnosti, znalosť
komponentov z technickéj oblasti výhodou, komunikatívna osobnosť, tímový hráč, príjemné,
asertívne vystupovanie, zodpovedný prístup
k pracovným úlohám, práca v integrovanom
systéme (napr. SAP, JDE). Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Zázemie poprednej zahraničnej
skupiny, odborné vzdelávanie a rast, motivujúce
odmeňovanie, dynamický, na ciele orientovaný
tím spolupracovníkov. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 31.7.2007, od uchádzačov, ktorých
ponuka zaujala, budeme očakávať žiadosť
a štruktúrovaný životopis v slovenskom aj v AJ
na korešpondenčnej adrese spoločnosti resp.
na mailovej adrese. Záujemcovia, ktorí pošlú
svoje materiály do spoločnosti WOSS spol.
s r. o., dávajú súhlas na spracovanie údajov na
účely náboru zamestnancov a ich zaradenie do
databázy uchádzačov, v ktorej sa budú evidovať
po dobu jedného roka. Po uplynutí jedného roka
budú materiály jednotlivých uchádzačov skartované. Kontakt: Hlohovecka 6, 951 41 Lužianky,
037-7920 521
Email: [email protected]
Manažment,
konzulting
Manažér
Bratislava
Spoločnosť: Ing. Eduard Bukovinský-agentúra
TIP pre vás:
Pracovné ponuky do vašej e-mailovej schránky?
Na stránke www.agent.profesia.sk zvoľte kritériá na hľadanú prácu a automatický program bude za vás sledovať ponuky práce
- vyhovujúce ponuky dostanene každý deň do svojej e-mailovej schránky.
Zdroj: www.profesia.sk
7
Pracovné ponuky - Slovensko
AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Riadenie a budovanie kolektívu výlučných sprostredkovateľov poistenia. Hlavný pracovný pomer, živnosť.
Požiadavky: SŠ s maturitou, VŠ II. stupňa,
Schopnosť pozitívne motivovať seba aj iných,
spoľahlivosť, schopnosť pozitívneho myslenia,
komunikatívnosť a schopnosť tímovej spolupráce, morálne vystupovanie a zmysel pre osobnú
zodpovednosť, schopnosť samostatne riešiť
problémy, čistý register trestov, ponuka je vhodná aj pre absolventov VŠ. Práca je vhodná pre
absolventa. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:
Pri úspešnom plnení úloh v skúšobnej dobe
stanovenej zmluvou s poisťovňou, potom podľa
schopností a dosiahnutých výsledkov. Konkrétne podmienky budú dohodnuté neskôr. Neustály
profesijný i osobný rast, sociálne výhody, možnosť dosiahnuť finančnú nezávislosť, vynikajúci
kolektív, flexibilná pracovná doba, možnosť cestovania, možné štúdium detí v zahraničí. Ostatné
podmienky budú dohodnuté neskôr. Ponúkaný
plat: Od 40 000,-. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 31.8.2007, kontaktujte sa telefonicky alebo formou e-mailu zašlite svoj životopis.
Kontakt: Viedenská cesta 7, 851 06 Bratislava
5, Ing. Eduard Bukovinský, 02/67 272 741-45,
0905 681 827, fax: 02/67 272 740
Email: [email protected]
Produkčný manažér
Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 14
Spoločnosť: OK AGENCY, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Každodenný kontakt
s klientom, organizovanie tuzemských a zahraničných podujatí, zabezpečovanie subdodávok
súvisiacich s podujatiami, koordinácia a účasť
na organizovaných akciách, príprava a plánovanie odbornej akcie, tímová spolupráca. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: cestovný ruch, manažment, marketing, VŠ I. stupňa (bakalárske),
AJ - aktívne, MS Excel - pokročilý, MS Outlook
- pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, MS Word
- pokročilý, Znalosť AJ aktívne, prípadne druhého jazyka výhodou, znalosť MS Office aktívne,
kreativita, flexibilita, organizačné schopnosti.
Termín nástupu: 1.9.2007. Iné výhody: Zaujímavá práca v spoločnosti, zodpovedajúce finančné
ohodnotenie, práca v príjemnom kolektíve. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 15.8.2007, ak
máte záujem o toto pracovné miesto, pošlite
svoj životopis v slovenskom jazyku s uvedením
názvu pracovného miesta v predmete na e-mail
koffl[email protected], ďakujeme! Kontakt:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava,
Jana Kofflerová, fax: +421254 641 817
Email: koffl[email protected]
Projektový manažér
Bratislava
Spoločnosť: INCON s.r.o. Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Riadenie zákaziek a sledovanie ich realizácie (komunikácia investor,
výroba, montáž), komunikácia so zákazníkmi,
spracovanie cenových kalkulácií, príprava
a uzatváranie zmlúv, konštrukcia okenných
a fasádnych systémov. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: technické, SŠ s maturitou, VŠ
I. stupňa (bakalárske), VŠ II. stupňa, VP sk. B,
Internet (e-mail, www), MS Excel, MS Word, AutoCAD - pokročilý, Samostatnosť, zodpovednosť,
dôslednosť, príjemné vystupovanie a komunikácia, zvládanie stresových situácií, schopnosť
rýchlo sa rozhodovať. Termín nástupu: Dohodou.
Iné výhody: Práca v úspešnej spoločnosti, ktorá
je lídrom na trhu, samostatná a zaujímavá práca,
mladý kolektív kolegov, zaujímavé ohodnotenie.
Informácie pre uchádzača: V prípade záujmu
nám zašlite profesný životopis. Kontakt: Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, Barbora Harvišová,
046/5191 230, fax: 046/5191 221
Email: [email protected]
Odborný manager predaja
Bratislava
Spoločnosť: ADLO - bezpečnostné dvere s.r.o.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Komunikácia so zákazníkom vo vzorkovej predajni,
zistenie potreby a vypracovanie pre zákazníka
najvhodnejšej ponuky na dvere, objednanie zákazky, predaj trezorov, výroba kľúčov., práca
v reprezentatívnej predajni Bratislava Aupark,
v pevnej pracovnej dobe. Hlavný pracovný pomer, živnosť. Požiadavky: SŠ s maturitou, NJ,
Používateľ MS Windows, MS Excel, Internet
(e-mail, www), Záujem o zákazníka a snaha
o pochopenie jeho potreby. Termín nástupu:
15.8.2007. Iné výhody: Trvalá práca v stabilnej
nadnárodnej spoločnosti. Zaškolenia a pravidelné školenia. Tí najlepší majú možnosť postúpiť
aj na iné miesta. Ponúkaný plat: Cca 20.000,-.
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 31.7.2007, pokiaľ máte radi zmysluplnú prácu, chcete skúsiť
zapadnúť do nášho kolektívu a firmy a naučiť
sa niečo nové, pošlite nám krátku žiadosť spolu
s Vašimi pracovnými skúsenosťami a vlohami.
Pozveme Vás na nezáväzný osobný pohovor na
bližšie spoznanie sa. Kontakt: Trnavské Mýto 1,
832 21 Bratislava, Peter Zigo, 02/55 568 533,
fax: 02/55 569 833
Email: [email protected]
Account manager
Bratislava
Spoločnosť: PromoLand, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Od nového kolegu
očakávame samostatnosť a odbornosť. Je nevyhnutná znalosť a skúsenosti z oblasti Event marketingu. Ponúkame prácu v úspešnej agentúre,
v mladom kolektíve (13 ľudí), skvelé vzťahy na
pracovisku, maximálnu podporu zo strany vedenia agentúry, know-how a zaujímavé benefity.
Hlavný pracovný pomer, živnosť. Požiadavky:
marketing, študent vysokej školy, SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ II. stupňa, VP
sk. B, NJ - aktívne alebo AJ - aktívne, Internet
(e-mail, www) - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, MS Outlook
- pokročilý, MS Excel - pokročilý, Komunikačné
schopnosti, plynulé vyjadrovanie, organizačné
schopnosti, vyjednávacie zručnosti, samostatnosť, ambicióznosť, príjemný vzhľad a vystupovanie, kreativita. Schopnosť pripravovať kreatívne koncepty na eventy rôzneho charakteru.
Termín nástupu: Ihneď, najneskôr 9. mesiac.
Iné výhody: Auto po skúšobnej dobe 3 mesiace aj na súkromné účely, bezplatné hodiny AJ
2x týždenne vedené lektorom, mobilný telefón
aj na súkromné účely, v prípade potreby pridelíme pracovníkovi osobnú asistentku. V prípade
perfektnej znalosti obchodnej AJ budú accountovi pridelení zahraniční klienti (platový základ
40 tis. Sk + všetky ostatné benefity). Možnosť rastu až na pozíciu Account director,
resp. Managing director. Ponúkaný plat:
30000 - 60000 30000 Sk základ, zvyšok
tvoria prémie za zrealizované akcie. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 31.8.2007,
svoje profesné životopisy posielajte, prosím,
na e-mailovú adresu [email protected]
Kontakt: Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava,
Mgr. Milan Kováčik, 02/54 433 930, fax: 02/54
433 929
Email: [email protected]
Regionálny manažér pre Žilinu
Žilina
Spoločnosť: Coleman, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Riadenie obchodu,
vedenie skladovej evidencie, logistika, vedenie
kolektívu. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stavebné, ekonomické, SŠ s maturitou, VŠ
II. stupňa, VP sk. B, personalistika - základy,
skladové hospodárstvo - pokročilý, fakturácia
- pokročilý, MS Word - pokročilý, MS Outlook
- základy, MS Excel - pokročilý, Min SŠ ekonomického alebo technického smeru, výhodou-stavebného smeru, obchodné skúsenosti,
skúsenosti s riadením ľudí, so skladovým
hospodárstvom., požadujeme flexibilný, komunikatívny a spoľahlivý typ, pracovné nasadenie,
operatívnosť, prehľad v stavebných materiáloch,
ich použitie, výhodou. Termín nástupu: Ihneď. Iné
výhody: Práca a možnosť rastu v silnej spoločnosti s medzinárodným know-how s perspektívou získania dlhodobej realizácie, auto, mobil,
stravenky, možnosť vzdelávania. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 30.7.2007, svoje CV posielajte e-mailom alebo faxom aj s telefónnym
kontaktom, na osobný pohovor Vás pozveme
telefonicky. Kontakt: Bojnicka 20, 831 04 Bratislava, Karin Hajna, +420571 499 100, fax:
+420571 499 101
Email: [email protected]
ERP Support Consultant
Žilina region
Company: Lynq Ltd Job description, information
about the position: Lynq Ltd is a UK based business which trades under the name Macola UK
(www.macola.co.uk). We supply and support
Macola Progression and Macola ES software,
a leading ERP package developed in the US.
From our base on the South Coast we support
customers in the UK, Ireland and Europe, mainly manufacturing and distribution businesses.,
with the release of the Macola ES range and
many customers upgrading we need to attract
& develop a person of high potential talent to be
based in Slovakia to help provide the high level
of service that we give our customers., the role
initially will be part of our support and consulting
team and will use telephone and advanced remote access tools to provide the following services:- handling support queries from customers,
manage upgrades of software, provide on-line
training, design reports using Crystal Reports,
we will provide full training in our software most
of which can be done on-line in Slovakia but it
will need some travel to the UK as well. We will
also support any other training & development
which is relevant to the job including MS certifications., in the medium term we would hope that
the role would expand to include on-site consultancy for customers so some international travel
would be required., this would be our first employee outside of the UK and we would expect
this role to be based in a shared office facility
providing full internet, phone and other facilities.
It could even initially be home based if these facilities could be available. Full-time employment.
Requirements: University education (Bachelor‘s
degree), english - expert (interpreting), MS Windows user - expert, Windows server administration - advanced, We are willing to develop the
right person but would expect that the majority
TIP pre vás:
Hľadáte informácie o práci?
Články o práci v zahraničí, rady o rozviazaní pracovného pomeru, založení živnosti a iné nájdete na stránke
www.profesia.sk v časti „potrebujete radu“.
8
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
of the following requirements would be met:- university degree (preferred technical or economic
area) – Essential, excellent verbal and written
communication skills in English – Essential,
knowledge of Windows XP/2000/2003, MS
SQL Server knowledge, excellent knowledge of
ERP systems and business processes, integrity,
self motivated and disciplined. Information for
applicant: Please send in English your CV and
why you believe that you are suited to this job
to [email protected], ref. No.: SK001.
Contact: 5 The Potteries, Wickham Road, PO16
7ET Fareham, Great Britain, Mr Peter Hayes,
+441329 235 846
Email: [email protected]
Obchodný zástupca - komplexné
(tele) komunikačné riešenia
Bratislava
Spoločnosť: IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC
SYSTEMS s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Aktívne oslovenie zákazníkov
a predaj produktov spoločnosti, Divízie komunikačných systémov: komplexné komunikačné
riešenia pre budovy a objekty (internet, dáta,
hlas, IP kamery – dohľadové systémy, elektronická požiarna a zabezpečovacia signalizácia,
prístupové systémy, ...) vrátane lokálnej štruktúrovanej kabeláže s preferenciou na optických
sieťach, metropolitné optické, metalické a bezdrôtové siete s aktívnymi prvkami, spracovávanie cenových ponúk, spracovanie štatistiky,
výhodnocovanie obchodných prípadov. Živnosť.
Požiadavky: VP sk. B, Prax v oblasti predaja IT
rieseni, ideálne v komplexných telekomunikačných riešeniach, znalosti z oblasť internetových
a telekomunikačných služieb, ovládanie PC
(word, excel, internet, ...), príjemné vystupovanie, obchodná korešpondencia, prozákaznícka
orientácia. Iné výhody: Predaj najnovších komplexných (tele)komunikačných produktov na
IP platforme, odborné zaškolenie, obchodná
a technická podpora, finančné ohodnotenie
podľa výsledkov bez obmedzenia limitom. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 1.8.2007, ziadosti zasielajte formou e-mail, vybraných uchádzačov budeme kontaktovať. Kontakt: Vajnorská
136, 831 04 Bratislava, Ing. Jozef Lesík, 02/49
101 400, fax: 02/49 101 412
Email: [email protected]
Marketing, reklama,
PR
Pracovník marketingového oddelenia
- grafik
Bratislava
Spoločnosť: Baumax SR, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Vytvorenie
internetových stránok www.baumax.sk, pravidelná aktualizácia www.baumax.sk a www.
baumax.cz, pravidelné vytvorenie produktového
letáka na prezentáciu na internete, zaistenie
požiadaviek tlačovej produkcie pre predajne
bauMax, výpomoc pri tvorbe letákov, jazykové
korektúry. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa (bakalárske), VP
sk. B, NJ - aktívne, Používateľ MS Windows
- pokročilý, Excelentná znalosť slovenského
jazyka, NJ slovom aj písmom, pozícia vhodná
aj pre absolventov VŠ, orientácia v grafických
programoch výhodou. Práca je vhodná pre ab-
Pracovné ponuky - Slovensko
solventa. Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody:
Práca v stabilnej spoločnosti, dobré finančné
ohodnotenie, adekvátne finančné ohodnotenie,
zaujímavá a tímová práca, zaškolenie, služobné auto, mobil, fotoaparát, možnosť ďalšieho
vzdelávania. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
31.7.2007, prosím o zasielanie štruktúrovaného
životopisu spolu s názvom pozície, o ktorú máte
záujem. Vybraní kandidáti budú telefonicky pozvaní, ostatní budú vyrozumení poštou., ref. č.:
3003-590745. Kontakt: Rožňavská 24, 831 04
Bratislava, Mgr. Gabriela Čepcová
Email: [email protected]
Pracovník marketingového oddelenia
Bratislava
Spoločnosť: Baumax SR, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Tvorba podkladov pre produkciu letákov a iných tlačív,
tvorba špeciálnych letákov a materiálov s tým
súvisiacich, pravidelná aktualizácia databáz
pre produkciu letákov, správa interného rádia
predajní, jazykové korektúry. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa
(bakalárske), NJ - mierne pokročilý, Používateľ
MS Windows - pokročilý, Excelentná znalosť slovenského jazyka, nemecký alebo AJ výhodou,
pozícia vhodná aj pre absolventov VŠ, orientácia
v grafických programoch výhodou, zmysel pre
precíznosť. Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Zaškolenie,
práca v stabilnej spoločnosti, adekvátne finančné ohodnotenie, zaujímavá a tímová práca,
možnosť ďalšieho vzdelávania a rastu. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2007, prosím
o zasielanie štruktúrovaného životopisu spolu
s názvom pozície, o ktorú máte záujem. Vybraní
kandidáti budú telefonicky pozvaní, ostatní budú
vyrozumení poštou., ref. č.: 3005-590709. Kontakt: Rožňavská 24, 831 04 Bratislava, Mgr.
Gabriela Čepcová
Email: [email protected]
Výkonný pracovník,
práca v tíme rozvoja firmy
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Spoločnosť: Michal Strmiska - MA FIN Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Po preverení
bude uchádzač zaradený do pracovnej pozície
podľa jeho schopností. V súčasnosti evidujeme
4 typy pozícií. Hlavný pracovný pomer, pracovný
pomer na menej ako 40 hodín týždenne, živnosť.
Požiadavky: Vyberáme si ucádzačov s ochotou
pracovať a učiť sa novým veciam. Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Dohodou. Iné
výhody: Možnosť kvalifikovať sa do stredného
manažment po zvládntí prípranej fázy., vzdelanie zabezpečené našou spoločnosťou, zaničná
stáž, pri zvládntí zadanýc úloh odmeny a bonsy.
Ponúkaný plat: 15000 - ? nadštandartné ohodnotenie pre schopných pracovníkov. Informácie
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 1.8.2007, v prípade, že
Vás naša ponka zaujala, kontaktujte nás výlčne
telefonicky na čísle +421 905 543211. Kontakt:
Jelšová 4, 831 01 Bratislava, Peter Zbojan,
+421905 543 211, fax: +421254 412 641
Email: [email protected]
práce, informácie o pracovnom mieste: Budete
zodpovední za chod zákaziek medzi agentúrou
a klientom. Vašou úlohou bude porozumieť
potrebám klienta, oznamovať tieto požiadavky
ostatným oddeleniam agentúry a byť prostredníkom medzi týmito oddeleniami a klientom
pri vývoji marketingovej komunikácie. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: VP sk. B, AJ
- aktívne, fakturácia - pokročilý, Internet (e-mail,
www) - pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Word
- pokročilý, MS Outlook - pokročilý, Ak chcete
uspieť na tejto pozícii, mala by Vám byť vlastná
komunikatívnosť, zodpovednosť (v zmysle byť
príčinou, že sa veci dejú tak ako chcete), čestnosť, zdravé sebavedomie, cieľavedomosť, organizácia v nie poslednom rade schopnosť tímovej
práce a obetavosti voči klientovi. Termín nástupu:
Ihneď. Iné výhody: Mobil, možnosť vzdelávania
aj v zahraničí, skvelý kolektív, prestížni klienti,
v prípade výborných výsledkov automobil na
súkromné užívanie, dovolenka naviac. Ponúkaný
plat: Podľa dosiahnutých výsledkov. Informácie
pre uchádzača: Ak sa zaujímate o túto pozíciu
a chcete uspieť, pošlite svoj štruktúrovaný životopis v slovenskom a AJ spolu s fotografiou
emailom. CV by malo obsahovať aj tri osoby
spolu s kontaktami, ktoré poskytnú referencie.
Kontakt: Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, Mgr.
Katarína Slováková
Email: [email protected]
Obchod
Predajný poradca - externý
Bánovce nad Bebravou,
Partizánske, Topoľčany
Spoločnosť: WRIGLEY SLOVAKIA s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vašou úlohou
bude STAROSTLIVOSŤ O MALOOBCHODNÝCH
a VEĽKOOBCHODNÝCH ZÁKAZNÍKOV FIRMY
Wrigley v danom regióne. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou, VP sk. B, MS
Outlook - základy, Živnostenský list, automobil.
Termín nástupu: August 2007. Iné výhody: Kandidátom na uvedenú pozíciu ponúkame možnosť
perspektívneho rastu v úspešnej, dynamicky sa
rozvíjajúcej spoločnosti a prácu v mladom kolektíve za zodpovedajúcich platových podmienok.
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.8.2007,
reakcie na túto ponuku nám posielajte najneskôr do 31.7.2007 spolu s profesným životopisom na e-mail: [email protected],
poprípade na adresu: wrigley Slovakia spol. s r. o.,
zn.: PP, Železničná 465, 905 01 Senica. Kontakt: Železničná 465, 905 01 Senica, Ing. Lenka
Svobodova, +420227 024 260, fax: +420227
024 109
Email: [email protected]
Predajca - nové autá
Banská Bystrica
Spoločnosť: AutoOlymp s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Sprostredkovanie
predaja a poradenstvo pri predaji nových automobilov, budovanie a udržiavanie obchodných
vzťahov s novými a existujúcimi zákazníkmi,
vypracovávanie obchodných ponúk podľa požiadaviek zákazníka, prezentácia služieb spoločnosti, spravovanie databázy automobilov
Pracovník oddelenia
a klientskych účtov cez internet, participácia na
služieb klientom
tvorbe finančného a obchodného plánu, fakturácia a príprava vstupov pre účtovníctvo, analýza
Bratislava
Spoločnosť: Šembera Vanák/FCB, s.r.o. Náplň trhu, analýza konkurencie a navrhovanie inová-
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
cií. Hlavný pracovný pomer, živnosť. Požiadavky:
ekonomické, SŠ s maturitou, VŠ II. stupňa, VP
sk. B, NJ - mierne pokročilý alebo AJ - mierne
pokročilý, hospodárska korešpondencia - základy, fakturácia - základy, Internet (e-mail, www)
- expert, Prax v obchode, skúsenosti s predajom
automobilov alebo zákazníckym servisom sú výhodou, veľmi dobrá orientácia na trhu s automobilmi je podmienkou, školenia na predaj automobilov a certifikát kvality ISO výhodou, ovládanie
PC na vysokej úrovni podmienkou, orientáciu
na slovenskom internetovom trhu, skúsenosti
s internetovými projektmi výhodou, znalosť
základov HTML výhodou, zmysel pre obchod,
pozitívne myslenie, vysoké pracovné nasadenie,
osobnosť orientovaná na dosahovanie výsledkov, cieľavedomosť a ambicióznosť, ochota neustále sa vzdelávať, komunikatívnosť, presvedčivosť, prezentačné schopnosti, argumentačné
zručnosti. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:
Progresívne finančné ohodnotenie – fix + provízia, v závislosti na skúsenostiach a pracovnom
nasadení, samostatná a zodpovedná pozícia,
zaujímavá a tvorivá práca, zaškolenie do informačného systému. Ponúkaný plat: 10.000,- Sk
- 25.000,- Sk. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
15.8.2007, predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 15.08.2007. Žiadosť
a štruktúrovaný životopis posielajte na adresu
[email protected], bohužiaľ nie je možné
odpovedať všetkým uchádzačom, kontaktovať
preto budeme iba kandidátov spĺňajúcich všetky
naše požiadavky. Kontakt: Lazovná 69, 974 01
Banská Bystrica, Ing. Pavol Galko
Email: [email protected]
Obchodný zástupca
Banskobystrický kraj, Bratislavský
kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Trnavský kraj, Žilinský kraj
Spoločnosť: Transit Authority s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Budovanie
obchodnej siete a starostlivosť o už existujúcu
sieť., získavanie objednávok na trvanlivé pečivo.,
celková starostlivosť o obchodných partnerov.,
(Reklama, promo-akcie, ...). Živnosť. Požiadavky:
obchodné - nie je podmienkou, SŠ s maturitou,
VP sk. B, Odporúčaný vek do 35 rokov, veľmi
dobrá komunikatívnosť, solídne vystupovanie.
Termín nástupu: 15.08.2007. Iné výhody: Služobné vozidlo / po 3 mesiacoch /. Ponúkaný
plat: 18000 - 50000 nástupný plat 18000+ %
z predaja. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
15.8.2007, životopis + doterajšiu pracovnú
prax zasielajte na mail adresu: [email protected]
sk, uchádzači budú o výsledku výberového konania informovaní telefonicky, priebežne, do 5
dní od doručenia žiadosti. Kontakt: Vranovská
14, 080 06 Prešov, Phdr. Dušan Blicha, 0905
490 332
Email: [email protected]
Obchodný zástupca
Bardejov, Medzilaborce, Prešov,
Snina, Svidník, Vranov nad Topľou
Spoločnosť: Baterie Centrum SK, s.r.o. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Naša
spoločnosť v súčasnosti rozširuje svoje zastúpenie v rámci SR a preto usadí schopných ľudí
na pozície obchodných zástupcov pre ambulantný predaj., úlohou OZ je vyhľadávanie nových
zákazníkov, komunikácia s nimi, predkladanie
cenových ponúk, uzatváranie obchodov a následná starostlivosť o zákazníka ako aj starostli-
vosť o súčasných zákazníkov a podieľanie sa na
budovaní dobrého mena firmy. Hlavný pracovný
pomer, živnosť. Požiadavky: SŠ s maturitou, VP
sk. B, Používateľ MS Windows - základy, Komunikatívnosť, asertivita, pohotovosť, schopnosť
zvládať stresové situácie, lojálnosť firme. Termín
nástupu: Júl-August 2007. Iné výhody: Stabilné
miesto, nadštandardné finančné ohodnotenie,
služobný automobil, po skúšobnej dobe, príspevok na súkromný mobilný telefón, školenie,
možnosť pracovného postupu. Ponúkaný plat:
Fixný + % z predaja a motivačné bonusy. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 27.7.2007,
v prípade, že Vás zaujala naša ponuka a spĺňate popísané požiadavky zašlite nám mailom
na mailovú adresu [email protected],
prípadne faxom, Váš štruktúrovaný životopis.
Vybraní kandidáti budú pozvaní na výberové
konanie. Kontakt: Bystrická cesta č. 2028, 034
01 Ružomberok, Štefan Panyko, 00421902
949 506, fax: 00421444 325 482
Email: [email protected]
Obchodný zástupca
Bratislava, Slovensko
Spoločnosť: ESAB Slovakia s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Starať sa o existujúcich zákazníkov, získavať nových zákazníkov, rozpoznať potreby zákazníka a propagovať
produkty spoločnosti, reprezentovať a udržiavať
imidž a dobré meno spoločnosti. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: technického smeru,
SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ
II. stupňa, VP sk. B, AJ - aktívne, MS Word - základy, MS Excel - základy, Lotus Notes - základy,
Internet (e-mail, www) - základy, MS PowerPoint
- základy, Min SŠ vzdelanie, dynamická a komunikatívna osobnosť, flexibilita, chuť pracovať
a učiť sa, lojalita. Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Práca
v nadnárodnej úspešnej spoločnosti, zaujímavé
finančné ohodnotenie, príjemný kolektív, iné
výhody v rámci sociálnej politiky spoločnosti.
Ponúkaný plat: 20000 - 25000 uvedený plat
je základný + výkonnostné podľa výkonu. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 31.7.2007, životopisy v AJ a SJ zasielajte prosím e-mailom
alebo poštou na adresu spoločnosti, zaslaním
Vášho životopisu dávate súhlas so spracovaním
Vašich osobných údajov zákonom č. 428/2002
Zb. o ochrane osobných údajov v znení zákona
90/2005 Zb. uchovaním v personálnej databáze spoločnosti za účelom získania zamestnania
pre Vašu osobu. Tento súhlas platí až do jeho
odvolania. Kontakt: Rybničná 40, 830 06 Bratislava, Ing. Jana Staroselská, 02/44 882 426,
0908 730 104, fax: 02/44 888 741
Email: [email protected]
Vnútorný predajca
Bratislava
Spoločnosť: Coleman, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Náplňou práce je predaj
a poradenstvo strešných materiálov, vystavovanie faktúr a spracovávanie dokumentácie
súvisiacej s predajom. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: obchodné, stavebné, ekonomické,
SŠ s maturitou, VP sk. B, skladové hospodárstvo - základy, fakturácia - základy, MS Outlook
- základy, MS Word - základy, MS Excel - pokročilý, Požadujeme komunikatívne schopnosti,
obchodné správanie, zodpovednosť, samostatnosť, vysoké prac. nasadenie, kreativitu. Termín
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Možnosť rastu v silnej spoločnosti s medzinárodným know-how. In-
TIP pre vás:
Hľadáte prácu?
Pridajte zadarmo svoj životopis do databázy uchádzačov o prácu na stránke www.zivotopis.profesia.sk a zamestnávateľ vás
nájde ľahšie.
Zdroj: www.profesia.sk
9
Pracovné ponuky - Slovensko
formácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 30.7.2007,
životopisy posielajte e-mailom alebo faxom aj
s telefónnym kontaktom, na osobný pohovor
Vás pozveme telefonicky. Kontakt: Bojnicka 20,
831 04 Bratislava, Karin Hajna, +420571 499
100, fax: +420571 499 101
Email: [email protected]
Obchodník/
Predajca strešných materiálov
Bratislava
Spoločnosť: Coleman, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Náplňou práce je predaj
strešných materiálov (krytiny, fólie, izolácie, odkvapy, strešné okná a i.), starostlivosť o existujúcich zákazníkov, vyhľadávanie nových zákazníkov, výpočet spotreby materiálu na strechu
a iné, s tým súvisiace úkony. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: stavebné, ekonomické, SŠ
s maturitou, VŠ II. stupňa, VP sk. B, MS Outlook
- pokročilý, MS Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Access - základy, Šanca pre dravých
ľudí s chuťou učiť sa: pre náš rozširujúci sa tím
hľadáme mladých, energických a ambicióznych
ľudí, výhodou je skúsenosť s predajom strešných materiálov alebo stavebného materiálu
ako aj vzdelanie stavebného smeru., požadujeme zodpovednosť, samostatnosť, obchodné
správanie, kreativitu, komunikatívne schopnosti
a flexibilitu, preferujeme uchádzača so znalosťou
problematiky plochých striech. Termín nástupu:
Ihneď. Iné výhody: Možnosť rastu v silnej spoločnosti s medzinárodným know-how., služobné
auto, služobný mobilný telefón, stravné lístky,
možnosť vzdelávania a i. Ponúkaný plat: 19800
- 35000 pri osobnom pohovore. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 30.7.2007, váš CV zašlite
faxom alebo emailom aj s telefónnym kontaktom, na osobný pohovor vás pozveme telefonicky. Kontakt: Bojnicka 20, 831 04 Bratislava,
Karin Hajna, +420571 499 100, fax: +420571
499 101
Email: [email protected]
práce, informácie o pracovnom mieste: Naša
spoločnosť v súčasnosti rozširuje svoje zastúpenie v rámci SR a preto usadí schopných
ľudí na pozície obchodných zástupcov pre
ambulantný predaj., úlohou OZ je vyhľadávanie nových zákazníkov, komunikácia s nimi,
predkladanie cenových ponúk, uzatváranie obchodov a následná starostlivosť o zákazníka,
ako aj starostlivosť o súčasných zákazníkov
a podieľanie sa na budovanie dobrého mena
a tváre firmy. Hlavný pracovný pomer, živnosť.
Požiadavky: SŠ bez maturity, SŠ s maturitou,
VP sk. B, Komunikatívnosť, asertívnosť, pohotovosť, schopnosť zvládať stresové situácie,
lojálnosť firme. Termín nástupu: Júl 2007. Iné
výhody: Stabilné miesto, nadštandardné finančné ohodnotenie, služobný automobil, po
skúšobnej dobe, príspevok na služobný mob.
telefón, školenie, možnosť pracovného postupu.
Ponúkaný plat: Fixný + % z predaja a motivačné
bonusy. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
24.7.2007, v prípade, že Vás zaujala naša ponuka a spĺňate popísané požiadavky, zašlite nám
mailom na adresu [email protected],
prípadne faxom, Váš štruktúrovaný životopis.
Vybraní kandidáti budú pozvaný na výberové
konanie. Kontakt: Bystrická cesta č. 2028, 034
01 Ružomberok, Karol Mazák, 00421902 949
540, fax: 00421444 304 019
Email: [email protected]
Obchodný zástupca pre
maloobchodné a sieťové prevádzky
Bratislava
Spoločnosť: BAM-EKO a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Ponuka a predaj tovaru,
záručný servis, starostlivosť o zákazníkov v regióne BA / západné Slovensko. Hlavný pracovný
pomer, živnosť. Požiadavky: SŠ s maturitou, VP
sk. B, Vlastné auto a telefón nie je prekážka,
poznanie trhu v oblasti potravín. Termín nástupu:
Ihneď. Iné výhody: Samostatnosť. Informácie pre
uchádzača: Životopis zaslať e-mailom na uvedenú adresu, [email protected] Kontakt:
Hálkova 11, 831 03 Bratislava, Daniel Petruska,
Obchodník
02/44 250 698, 44 451 769, fax: 02/44 451
Bratislava
767
Spoločnosť: Delicom, s.r.o. Náplň práce, informáEmail: [email protected]
cie o pracovnom mieste: Starostlivosť o stálich
zákazníkov, získavanie nových zákazníkov,
vypracovávanie ponúk, reprezentovanie spo- Pracovník/čka záložne
ločnosti. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: Nitra, Šaľa, Trenčín
SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ Spoločnosť: Inbox s.r.o. Náplň práce, informácie
II. stupňa, VP sk. B, AJ - mierne pokročilý, MS o pracovnom mieste: Práca s peniazmi, práca
Excel - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS s ľuďmi, tovaroznalectvo. Hlavný pracovný
Word - pokročilý, Používateľ MS Windows - po- pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou, nadstavkročilý, Príjemné vystupovanie, asertívnosť, bové vzdelanie, VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ
ochota a schopnosť prijať a používať DELL II. stupňa. Práca je vhodná pre absolventa. Termodel predaja, základné HW znalosti, dobrá mín nástupu: Podľa dohody. Iné výhody: Práca
znalosť produktov MS Office, dobré prezentač- v stabilnej spoločnosti, diéty, prémie, 13. plat
né schopnosti, prax v oblasti predaja IT pro- vo výške mesačného platu, príspevok zamestduktov výhodou. Termín nástupu: August 2007. návateľa do DDP... Ponúkaný plat: Od 9300. InIné výhody: Práca v mladom kolektíve, finančné formácie pre uchádzača: Kontaktovať telefonicky
ohodnotenie, zaškolenie a podpora v osobnom od 8.00, 16.00 hod. na tel.č.: 037/65 14 558,
a profesnom raste, výučba AJ v priestoroch 65 260 48, 0918 659 211, poprípade kontaktofirmy. Informácie pre uchádzača: Svoje živo- vať e-mailom: prá[email protected], k žiadostiam
topisy prosím zasielajte na mailovú adresu: pripísať značku: PRACOVNÍK/ČKA V ZÁLOŽNI,
[email protected] Kontakt: Jaskový miesto práce-Nitra, Trenčín, Šaľa. Kontakt: Mlynrad 5, P.O.BOX 68, 831 01 Bratislava, Ing. Sta- ská 26, 040 01 Košice, Ing. Anna Strojná, 0918
nislav Žak, 0903 212 002
659 211
Email: [email protected]
Email: [email protected]
mácie o pracovnom mieste: Úspešný uchádzač
bude zodpovedný za: získavanie zákazníkov
a komunikáciu so zákazníkmi od účasti na obchodných rokovaniach, preberania objednávok,
špecifikáciu požiadaviek zákazníka, spracovávanie cenových ponúk, starostlivosť o zákazníkov, kvalitu a včasnosť plnenia objednávok,
vyhľadávanie nových zákazníkov, rozširovanie
kanálov predajnej siete, poskytovanie info servisu distribútorom v zahraničí, evidenciu info
o zákazníkoch, dohodách a zmluvách, efektívne
a presné sledovanie v info systéme, vypracovávanie štatistík a trendov vývoja, dohľad nad
expedíciou dodávok v požadovaných termínoch
a i. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ
vzdelanie technického charakteru a skúsenosti v oblasti obchodu resp. VŠ obchodného
charakteru a skúsenosti v oblasti strojárstva,
VŠ II. stupňa, VP sk. B, AJ - aktívne alebo NJ
- aktívne, MS PowerPoint - pokročilý, MS Word
- pokročilý, MS Excel - pokročilý, Internet (e-mail,
www) - pokročilý, Ďalej požadujeme: príjemné
a seriózne vystupovanie, výborné komunikačné a vyjednávacie schopnosti, zodpovednosť,
spoľahlivosť, systematickosť, teamovú prácu,
schopnosť zvládať stresové situácie, časovú flexibilitu, asertivitu, ochotu cestovať, schopnosť
samostatného rozhodovania. Termín nástupu:
Dohodou. Iné výhody: Práca v zahraničnom obchode, v sektore špičkových technológií, práca
v renomovanej spoločnosti, zaujímavé finančné
ohodnotenie podľa dosiahnutých výsledkov,
príležitosť pre ďalší profesijný rast, zaujímavý
sociálny program a vzdelávacie programy, práca
na ambicióznych projektoch v rámci celého sveta, uplatnenie Vašich vedomostí a skúseností.
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 15.8.2007, vašu
písomnú žiadosť s písomným súhlasom na spracovanie a evidenciu osobných údajov a štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu:
[email protected] Ďakujeme uchádzačom za zaslanie požadovaných písomností.
Kontaktovať budeme tých, ktorí spĺňajú požadované kritéria na zamestnanca. Kontakt: Okrajová 33, 080 05 Prešov, Mgr. Gabriela Vančová,
0517 700 155 kl. 206, fax: 0517 700 251
Email: [email protected]
Obchodný zástupca
pre predaj medicínskej techniky
Slovensko
Spoločnosť: Műller lekárska laboratórna meracia
technika,s.r.o Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Predaj a propagácia zdravotníckej
techniky predávanej spoločnosťou, návštevy
zdravotníckych zariadení a laboratórií, udržiavanie a rozvoj kontaktov, akvizičná činnosť
v rámci celej SR, zodpovednosť za rozbehnutie
obchodných aktivít spoločnosti na slovenskom
trhu, spracovanie cenových ponúk, príprava
podkladov pre kúpno-predajné zmluvy, účasť
na slovenských odborných sympóziach a kongresoch. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
VŠ II. stupňa, VP sk. B, AJ - aktívne alebo NJ
- aktívne, MS Excel - pokročilý, MS PowerPoint
- pokročilý, MS Word - pokročilý, Ukončené VŠ
vzdelanie, odbor medicína, farmácia, znalosť
zdravotníckeho prostredia výhodou, výborné
komunikačné schopnosti, samostatnosť, vysoké nasadenie. Termín nástupu: Dohodou. Iné
výhody: Služobný automobil, mobilný telefón,
Predajca obchodnej skupiny
Obchodný zástupca
motivujúce finančné ohodnotenie, zázemie
Prešov
úspešnej zahraničnej spoločnosti. Informácie
Bratislava
Spoločnosť: Baterie Centrum SK, s.r.o. Náplň Spoločnosť: SPINEA, s.r.o. Náplň práce, infor- pre uchádzača: Životopis zasielať aj v NJ alebo
AJ. Kontakt: Chrobákova 29, 841 01 Bratislava,
Ing. Vratislav Chromek
Email: [email protected]
Obchodný zástupca
- rozvoz textilného tovaru
Slovensko, Revúca
Spoločnosť: ADAM A EVA SLOVAKIA s.r.o. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Obchodný zástupca pre rozvoz textilu na celom území
SR. Prax v odbore nutná. Firemné auto a telefón
k dispozícii. Finančné ohodnotenie, percentuálne od obratu (výška % dohodou). Je potrebné
doručiť profesionálny životopis (poštou, e-mailom). Živnosť. Požiadavky: obchodné, VP sk.
B, Komunikatívnosť, flexibilnosť, spoľahlivosť,
dôveryhodnosť. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Firemné auto, mobilný telefón. Ponúkaný
plat: Percentuálne od obratu predaja. Informácie
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 31.8.2007, profesionálny
životopis zasielať na korešpondenčnú adresu
alebo e-mailom, faxom. Kontakt: Železničná
228, 050 01 Revúca, Jana Senková, 058/4426
590, fax: 058/4882 641
Email: [email protected]
Obchodný inžinier preskripcie
(Žilina)
Žilina, po zaučení v BA
je perspektíva pracovať v Žiline
Spoločnosť: SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA,
spol. s r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom
mieste: Starostlivosť o zverený okruh zákazníkov, získavanie informácií o nových projektoch,
technická a cenová optimalizácia projektových
riešení, vyhľadávanie nových obchodných možností v danej oblasti, návrhy technických riešení
podľa požiadaviek zákazníkov. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: Vzdelanie VŠ, elektrotech.
zameranie, prax/skúsenosti v oblasti projektovania elektrotech. zariadení je výhodou, základný prehľad o trhu v oblasti elektrotechniky
a energetiky, znalosti o elektrotech. prístrojoch,
zariadeniach nízkeho a vysokého napätia,
zákaznícka orientácia, schopnosť pracovať
v tíme, prezentačné a obchodné schopnosti,
aktívna znalosť AJ, práca s PC. Termín nástupu:
Dohodou. Informácie pre uchádzača: Spolu so
žiadosťou o zamestnanie pošlite prosím súhlas
o uchovaní Vašich osobných údajov v nasledovnom znení: „Týmto dávam spoločnosti Schneider Electric Slovakia, spol. s r. o. súhlas na
spracovanie mojich osobných údajov pre účely
evidencie uchádzačov na uvedenú pracovnú
pozíciu v zmysle zákona č. 428/ 2002 Zb. z.
o ochrane osobných údajov. Kontakt: Borekova
10, 821 06 Bratislava, Mgr. Robert Balogh
Email: [email protected]
Regionálni obchodní zástupcovia
pre Východné Slovensko
a Západné Slovensko
Slovensko
Spoločnosť: Rothenberger Szerszám és Gép
Kereskedelmi Kft. Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Ponuka náradia a strojov
ROTHENBERGER odborným partnerským sieťam a predajcom, starostlivosť o existujúcich
klientov a rozširovanie okruhu koncových užívateľov, podpora predaja u partnerov, predvádzanie produktov, organizovanie akcií. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: VP sk. B, Obchod-
TIP pre vás:
Nenašli ste doteraz firmu, v ktorej by ste chceli pracovať?
Využite stránku www.firmy.profesia.sk, kde hľadá zamestnancov niekoľko tisíc firiem.
10
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
Pracovné ponuky - Slovensko
né znalosti a znalosti v oblasti technológie stavebníctva, prax v oblasti technických výrobkov,
komunikatívnosť a schopnosť nadväzovania
nových kontaktov, precíznosť a dôslednosť pri
uzatváraní objednávok, znalosť práce na PC, VP
sk. B, znalosť NJ alebo AJ. Termín nástupu: 09
2007. Iné výhody: Zázemie a podporu úspešného svetového koncernu, príjem odpovedajúci
pozícii, alebo aj odvedenej práci, zaujímavú
a rôznorodú prácu. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 10.8.2007, životopis v AJ alebo NJ
zasielajte. Kontakt: Gubacsi út 26., 1097 Budapest, Maďarská republika, Éva Gera-Kulcsár,
+3613 475 043
Email: [email protected]
Poisťovníctvo
Finančný analytik
na oddelenie controllingu
Bratislava
Spoločnosť: OTP Leasing, a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Participácia na tvorbe plánov a stratégii spoločnosti (krátkodobých,
dlhodobých), na ich aktualizácii, zostavovanie
reportov spoločnosti pre potreby manažmentu
a pre potreby skupinového reportingu (podľa
slovenských predpisov a IFRS), participácia
na tvorbe efektívneho systému reportingu pre
rozhodovanie manažmentu, analýza údajov
a kľúčových ekonomických ukazovateľov, návrh
opatrení na optimalizáciu, prezentácia výsledkov hospodárenia spoločnosti, podieľanie sa na
riadení a monitorovaní peňažných tokov spoločnosti, uskutočňovanie treusury operácii v rámci
daných kompetencii (úložky, úvery, sledovanie
úverových zdrojov, ich čerpania a pod.) a aktívna spolupráca a komunikácia s bankami v rámci
denných operácii, komunikácia s Treasury oddelením materskej spoločnosti, analýza a cenotvorba produktov, sledovanie vývoja a analýza
odchýlok, podieľanie sa na ad hoc analýzach
potrebných pre rozhodovanie, spolupráca s oddelením účtovníctva pri spracovaní údajov mesačnej a ročnej účtovnej závierky, controlingové
aktivity v rámci pridelených oblastiach podnikových financií. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: ekonomické, VŠ II. stupňa, maďarský jazyk
- mierne pokročilý, AJ - aktívne, MS Word, MS
PowerPoint, MS Outlook, MS Excel, Skúsenosti
v danej oblasti, resp. skúsenosti s tvorbou analýz, prípravou plánov a prehľad v účtovníctve
(slovenské účtovné štandardy a IFRS), prehľad
v účtovníctve (slovenské účtovné štandardy
a IFRS), orientácia vo finančnej matematike
a jej uplatňovanie, vysoké pracovné nasadenie, strategické, analytické a logické myslenie,
dobré komunikačné schopnosti, zodpovednosť,
samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita, tímový
hráč. Termín nástupu: Ihneď. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2007, v prípade Vášho
záujmu nám zašlite Váš štruktúrovaný životopis
e-mailom alebo poštou do 30.7.2007., všetkým
uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem,
odpovede pošleme iba tým, ktorí spĺňajú požiadavky., pri zasielaní Vašich materiálov uveďte
písomný súhlas s ich spracovaním v súlade so
Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov. Kontakt: Eisteinova 21, 852 86 Bratislava, Ing. Andrea Oktavcová, 02/35 002 156, fax:
02/35 002 148
Email: [email protected]
Referent-ka/
asistent-ka v tíme Credit Risk
Bratislava
Spoločnosť: ČSOB Leasing, a.s. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Vykonávanie
administratívnych a podporných činnosti v súvislosti s pôsobnosťou tímu Credit risk., vedenie
agendy kolektívnych schvaľovacích orgánov
a príslušných individuálnych schvaľovacích
stupňov v zodpovednosti tímu Credit Risk.,
organizácia zasadnutí schvaľovacích orgánov,
distribúcia podkladov, vyhotovovanie zápisov
zo schvaľovania a ich archivácia., zostavovanie
pravidelného reportingu tímu., zostavovanie pravidelného reportingu za kolektívne schvaľovacie
orgány., komunikácia s obchodníkmi v rámci pobočkovej siete. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie: absolvent najlepšie obchodná akadémia, prax na
asistentskej alebo referentskej pozícii je výhodou alebo nie podmienkou, jazykové schopnosti:
AJ (základy), PC schopnosti: výborná znalosť
MS Word a MS Excel, iná kvalifikácia: 10, prstová hmatová metóda písania na PC, osobnostné
predpoklady: Samostatnosť a komunikatívnosť,
výborné organizačné zručnosti, flexibilita a stresová odolnosť, schopnosť zvládnuť prácu na
čas, zmysel pre zodpovednosť a dôslednosť.
Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Pre svoj
ďalší úspešný rozvoj hľadáme motivovaných
ľudí, ktorí majú záujem uplatniť sa v modernej
a dynamickej spoločnosti, ktorá je jednotkou na
trhu a ponúkame zodpovednú prácu, motivujúce finančné ohodnotenie súvisiace s výsledkami práce a prínosom pre spoločnosť, zaujímavý
a pestrý benefitný, sociálny systém pre zamestnancov. Informácie pre uchádzača: Na uvedenú
adresu zasielajte svoj profesijný životopis spolu s motivačným listom, s označením pozície
„REFERENT / ASISTENT“ a uvedením toho,
prečo reagujete práve na tento inzerát., vopred
ďakujeme všetkým uchádzačom o prácu, alebo
osobne budeme odpovedať iba tým, ktorí na základe CV a splnených požiadaviek postúpia do
užšieho výberu., pri zasielaní Vašich materiálov
prosíme o písmný súhlas s ich spracovávaním
a zaradením do našej databázy v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov., tešíme sa na stretnutie s Vami. Kontakt:
Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava 5, Mgr.
Andrea Mihalková
Email: [email protected]
Poľnohospodárstvo
a potravinárstvo
Servisný pracovník poľnohospodárskych strojov a zariadení
Prešovský kraj, Spišská Nová Ves,
Spišská Belá
Spoločnosť: AGRARIA a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vykonávanie servisných opráv, zaškolovanie obsluhy. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: mechanizácia, SŠ
s maturitou, nadstavbové vzdelanie, VP sk. B, T.
Termín nástupu: Dohodou. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10.8.2007, v prípade záujmu nás
kontaktujte telefonicky alebo písomne. Žiadosti
zasielajte spolu so životopisom na e-mailovú adresu [email protected] Kontakt: P. Pázmánya 3,
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
927 00 Šaľa, Ing. Peter Šefčík, 0903/348 546 povednosť za peniaze. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: potravinárstvo, základné vzdelanie,
Email: [email protected]
SŠ s maturitou, Zamestnanec by mal mať vzťah
k práci v obchode, príjemné vystupovanie a trUčtovníčka
pezlivý prístup k zákazníkom. Termín nástupu: IhSenec, Kostolná pri Dunaji
neď. Informácie pre uchádzača: Prosím kontaktov areáli bývalého PD
vať na uvedenom tel.čísle, email-e alebo osobne
Spoločnosť: AGROMAČAJ s.r.o. Náplň práce, v potravinách TETA na Dunajskej ul.2 u vedúcej
informácie o pracovnom mieste: Kompletné predajne samozrejme so stručným životopisom
spracovanie účtovníctva. Hlavný pracovný po- a tel.kontaktom. Kontakt: Dunajská 2, 811 08
mer. Požiadavky: výroba a obchod, VŠ I. stupňa Bratislava, Naďa Balážová, 02/52 920 900
(bakalárske), VP A. Práca je vhodná pre absol- Email: [email protected]
venta. Termín nástupu: 1.8.2007. Iné výhody:
13 plat. Ponúkaný plat: 25000 - 40000 podľa
Asistent(ka) predaja - Predavač(ka)
skúseností. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: Bratislava
30.7.2007, kontaktujte nás e-mailom, prosím Spoločnosť: HANDYMAN s.r.o. Náplň práce,
poslať životopis. Kontakt: 455, 900 50 Kralova informácie o pracovnom mieste: Poradenstvo
pri Senci, Ing Juraj Mačaj, 00421903 256 680, a obsluha zákazníkov, doplňovanie a triedenie
tovaru, práca s pokladňou, udržiavanie poriadfax: 0245 650 212
ku v pobočke. Hlavný pracovný pomer, brigáda.
Email: [email protected]
Požiadavky: obchod, služby, základné vzdelanie,
SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, nadstavbové
vzdelanie, NJ - základy alebo AJ - základy, Hľadáme spoľahlivú, dôslednú, efektívnu a flexibilnú osobu, ktorá bude mať záujem vykonávať
zadané úlohy podľa pokynov a v požadovanej
kvalite., očakávame všetkých, ktorí majú chuť
Predavač/ka
učiť sa nové veci, sú zodpovední, majú dobrú
do oddelenia dreva, stavby
náladu a príjemné vystupovanie., základné
Bratislava
znalosti cudzích jazykov sú výhodou alebo nie
Spoločnosť: Baumax SR, s.r.o. Náplň práce, podmienkou., prax v obchode, poprípade v mainformácie o pracovnom mieste: Predaj tovaru nipulácii s hotovosťou a prácou na registračnej
v oddelení dreva, stavba, odborné poradenstvo, pokladni alebo pokladničným systémom je vítastarostlivosť o zverené oddelenie. Hlavný pra- ná alebo taktiež nie je podmienkou. Podmiencovný pomer. Požiadavky: SŠ bez maturity, SŠ kou je čistý register trestov, nutný predložiť pred
s maturitou, Komunikatívnosť, aktívny prístup nástupom do zamestnania., práca je vhodná iba
k zákazníkovi, príjemné vystupovanie, bezkon- pre tých, ktorí sú ochotní pracovať na zmeny
fliktnosť, spoľahlivosť. Termín nástupu: Dohodou. podľa rozpisu zmien, jedná sa aj o prácu cez
Iné výhody: 15.500, SKK nástup, prémia z pre- víkendy a sviatky. Práca je vhodná pre absoldaja, práca v stabilnej spoločnosti, možnosť venta. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Práca
profesijného rastu, zaškolenie. Informácie pre v dynamickom mladom kolektíve, stravné nad
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia vý- rámec zákona, zaujímavé finančné ohodnotenie.
berového konania: 31.7.2007, vybraní kandidáti Ponúkaný plat: Zaujímavé motivačné finančné
budú pozvaní telefonicky na prijímací pohovor, ohodnotenie. Informácie pre uchádzača: Predpoostatní budú po ukončení výberových pohovo- kladaný termín ukončenia výberového konania:
rov informovaní prostredníctvom pošty., ref. č.: 20.7.2007, zašlite e-mailom životopis a moti1112-605648. Kontakt: Rožňavská 4, 831 04 vačný list, prečo chcete túto prácu vykonávať
Bratislava, Tomáš Malíček, fax: +421250 102 na e-mailovú adresu [email protected],
333
odpovieme iba vybraným uchádzačom a pozveEmail: [email protected]
me ich na osobný pohovor., pre urýchlenie komunikácie prosím nezabudnite poslať telefónne
Predavač-ka
číslo na Váš mobilný telefón, spolu s dobou kedy
Vás môžeme kontaktovať., uchádzač zaslaním
Bratislava
Spoločnosť: GG TABAK BARCZI a.s. Náplň žiadosti zároveň súhlasí s použitím svojich osobpráce, informácie o pracovnom mieste: Predaj ných údajov podľa zákona o ochrane osobných
tabakových výrobkov, tlače, doplnkov, obsluha údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších
terminálu TIPOS. Hlavný pracovný pomer. Požia- predpisov a dáva súhlas na ich uchovanie podavky: Zodpovednosť, slušnosť, flexibilita. Ter- čas doby výberového konania. Kontakt: Obchodmín nástupu: Ihneď. Ponúkaný plat: 10 000 Sk na 30, 811 06 Bratislava, Ing. Juraj Opoldus,
- 15 000 Sk. Informácie pre uchádzača: Predpo- +421905 510 367, fax: +421264 534 512
kladaný termín ukončenia výberového konania: Email: [email protected]
16.8.2007, prosím kontaktujte pána Suchobu
v pracovné dni od 8.00 hod. do 16.00 hod. na tel. Pracovníci
čísle 0903 708 478 alebo [email protected] do spoločnosti BIOPOL s.r.o.
Kontakt: Mlynske nivy 56, 821 05 Bratislava,
Bratislava
02/53 419 511
Spoločnosť: BIOPOL s.r.o. Náplň práce, informácie
Email: [email protected]
o pracovnom mieste: Vodič dodávky v pohrebnej
službe, zvoz zosnulých z nemocníc a bytov., prePredavačky/pokladníčky
davačku do kvetinárstva, prípadne viazarne kveBratislava
tov a vencov. Hlavný pracovný pomer, živnosť.
Spoločnosť: PATRIOT s.r.o. Náplň práce, infor- Požiadavky: základné vzdelanie, VP sk. B, Zodmácie o pracovnom mieste: Predavačka, 8hod. povednosť, spoľahlivosť. Termín nástupu: Ihneď.
prac.doba, vykladanie tovaru, sledovanie záruk, Iné výhody: Gastrolístky, zdravotná starostlivosť.
spolupráca s vedúcimi pri objednávaní, poklad- Ponúkaný plat: 10000 - 20000 netto. Informácie
níčka, 8 hod.prac.doba, práca s pokladňou, zod- pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
Služby
TIP pre vás:
Pracovné ponuky do vašej e-mailovej schránky?
Na stránke www.agent.profesia.sk zvoľte kritériá na hľadanú prácu a automatický program bude za vás sledovať ponuky práce
- vyhovujúce ponuky dostanene každý deň do svojej e-mailovej schránky.
Zdroj: www.profesia.sk
11
Pracovné ponuky - Slovensko
výberového konania: 31.7.2007, krátky pracovný životopis, kontaktujte telefonicky alebo osobne v kancelárii Sasinkova 15a v čase 7-15,00.
Kontakt: Moskovská 12, 811 08 Bratislava, Roman Urge, 02/52 922 837, 0903 706 161, fax:
02/52 922 839
Email: [email protected]
Kolektívni pracovníci
do Kaderníctva Andy
Bratislava
Spoločnosť: Kaderníctvo Andy Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Kaderník/Kaderníčka, strihanie, farbenie, trvalá a všetky
ostatné veci týkajúce sa náplne práce kaderníka, kozmetička, čistenie pleti, denné a večerné
líčenie a ostatné práce, manikérka/Pedikérka,
starostlivosť o ruky a nohy, masér/Masérka, masáž celého tela, reflexná masáž a ostatné druhy
masáže. Živnosť. Požiadavky: SŠ bez maturity,
SŠ s maturitou. Termín nástupu: Ihneď. Kontakt:
Heydukova 15, 811 08 Bratislava, Jana Krikasová, 0903 227 627
Email: [email protected]
kov, práca s pokladňou a finančnou hotovosťou,
platobnými kartami, pracovný úväzok na 3 mesiace. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ
bez maturity, SŠ s maturitou, Komunikatívnosť,
flexibilita, aktívny prístup k zákazníkovi, príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v strese,
spoľahlivosť, bezkonfliktnosť. Termín nástupu:
01.08.2007. Iné výhody: Zaškolenie, práca
v stabilnej zahraničnej spoločnosti, možnosť
profesného rastu. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 31.7.2007, kandidáti budú telefonicky
pozvaní na pohovor. K zaradeniu do výberového
konania je potrebné zaslať žiadosť o prijatie do
zamestnania a štruktúrovaný životopis., ref. č.:
1202-605650. Kontakt: Trolejbusová 3, 040 11
Košice, fax: +421557 981 622
Email: [email protected]
Služby zákazníkom,
support
Manikúra/pedikúra
Informátorka, telefonistka
Bratislava
Bratislava
Spoločnosť: LES PALISADES, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Práca v oblasti
starostlivosti o telo, manikúra / pedikúra, vybraného uchádzača zaškolíme pre značky, s ktorými pracujeme. Hlavný pracovný pomer, pracovný
pomer na menej ako 40 hodín týždenne, živnosť.
Požiadavky: SŠ s maturitou, AJ - mierne pokročilý, Znalosť AJ vítaná. Termín nástupu: Ihneď.
Iné výhody: Príjemné prostredie, veselý kolektív.
Ponúkaný plat: Od 9000. Kontakt: Palisády 31,
811 06 Bratislava, Ing. Henrieta Jankovičová,
+421254 641 734
Email: [email protected]
Spoločnosť: Porsche Inter Auto Slovakia, spol.
s r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom
mieste: Kontakt so zákazníkmi, poskytovanie
informácií, prepájanie telefonických hovorov,
administratívne práce. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: SŠ s maturitou, NJ - základy, MS
Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Ukončená
SŠ s maturitou, MS Office, Word, Excel, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie. Termín nástupu: Ihneď. Ponúkaný plat: 12 000,- Sk brutto.
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 4.8.2007, pozícia je vhodná i pre absolventov SŠ bez praxe.
Kontakt: Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava, Zuzana Miklovičová, 02/49 262 200, fax: 02/49
262 222
Email: [email protected]
Zamestnanec predajnej plochy
- oddelenie čerstvých potravín
Bratislava
Spoločnosť: Carrefour Danubia, a.s. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Dokladanie tovaru-silná rotácia, čerstvé potraviny, označovanie
tovaru, udržiavanie čistoty regálov, kontrola
záruk, kontrola cien. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: SŠ bez maturity, SŠ s maturitou,
Kolegialita, trpezlivosť pri jednaní so zákazníkmi, zodpovednosť, samostatnosť. Práca je
vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Ihneď.
Iné výhody: Práca v mladom kolektíve, stabilná
pracovná doba, možnosť profesného rastu, sociálny program, stravné lístky, firemné večierky.
Ponúkaný plat: Na osobnom pohovore. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.7.2007, ak Vás
naša ponuka zaujala, zasielajte svoj profesný životopis na mail: [email protected]
Do predmetu správy uveďte názov pozície.
Ďalšie informácie poskytne vedúca oddelenia
čerstvých potravín sl. Eva Mihalusová (tel. č.:
02/682 92 315). Kontakt: Panónska cesta 16/A,
851 04 Bratislava, Zuzana Ondíková, 02/68
292 111, fax: 02/68 292 112
Email: [email protected]
Telefonistka
Bratislava
Spoločnosť: PLUS service s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Nakladateľstvo Who
is Who, Verlag fuer Personenenzyklopädien AG
pracuje v 10 krajinách Európy na vydávaní svetoznámych encyklopédii Who is Who., pre našu
bratislavskú kanceláriu hľadáme telefonistky
na polovičný pracovný uväzok (20 hod./týžd.)
na zjednávanie termínov s osobnosťami pre našich redaktorov. Pracovný pomer na menej ako
40 hodín týždenne, brigáda, živnosť. Požiadavky: študent vysokej školy, SŠ bez maturity, SŠ
s maturitou, MS Word, Internet (e-mail, www)
- základy, Od našich nových spolupracovníkov
očakávame dobrý jazykový prejav, vystupovanie a výkonnosť, ochotu učiť sa a integrovať sa
do úspešného systému. Termín nástupu: Ihneď.
Iné výhody: Zaujímavé platové podmienky, práca
v medzinárodnej spoločnosti s dlhou tradíciou,
zaučenie, školenia a semináre, príjemné pracovné prostredie, samostatná práca. Ponúkaný
plat: 3.800 - 15.000 pri pohovore,. Informácie
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 15.8.2007, email, Fax, píPokladník/čka - 3 mesiace
somne zasielať životopisy s označením pozície.
Košice
Kontakt: Hlaváčikova 11, 841 05 Bratislava,
Spoločnosť: Baumax SR, s.r.o. Náplň práce, in- Dipl. Ing. Juraj Zachar, fax: 0249 209 314
formácie o pracovnom mieste: Obsluha zákazní- Email: [email protected]
Zákaznícky servis 3PL
email alebo fax. Kontakt: Podzáhradná 90, 821
06 Bratislava, 02/54 415 313, fax: 02/54 412
Spoločnosť: Green Integrated Logistics (Slova- 859
kia) s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom Email: [email protected]
mieste: Zákaznícky servis pre nášho najväčšieho zákazníka, evidencia materiálu, získavanie Majster stavebnej výroby
podkladov od zákazníka a dodávateľov, kontrola Stavbyvedúci
a aktualizácia údajov, spracovanie a sledovanie
Bratislava
objednávok. Hlavný pracovný pomer. PožiadavSpoločnosť: MONTY Pro spol. s r.o. Náplň práce,
ky: SŠ s maturitou, AJ - mierne pokročilý, MS
informácie o pracovnom mieste: Kontrola správOutlook - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS
Excel - pokročilý, AJ mierne pokročilý, práca nej technológie a kvality prác pri zatepľovaní
s MS Excel, spoľahlivosť, samostatnosť, ko- budov, vyskúšanie zateplovacích prác na vlastmunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, práca nej koži, pomoc pri organizácii prác skupinám
v kolektíve. Termín nástupu: Ihneď. Informácie živnostníkov, naučenie sa firemnej kultúry od
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia hlavného stavbyvedúceho, stať sa výkonným
výberového konania: 15.8.2007, v prípade, že a platným stavbyvedúcim, zabezpečenie zásospĺňate naše požiadavky, Váš životopis v slo- bovania stavieb. Hlavný pracovný pomer, živvenskom jazyku s uvedením názvu pracovnej nosť. Požiadavky: stavebné, SŠ s maturitou, VŠ
pozície posielajte na nižšie uvedenú adresu, I. stupňa (bakalárske), VŠ II. stupňa, VP sk. B,
e-mail alebo fax. K životopisu pripojte súhlas Technické myslenie, ochota naučiť sa zverenú
so spracovaním osobných údajov. Kontaktovať prácu poriadne bez ohľadu na prekážky a nebudeme iba vybraných uchádzačov. Kontakt: Fu- pohodlie, trpezlivosť. Termín nástupu: Ihneď.
číkova 698, 925 21 Sládkovičovo, Stanislava Iné výhody: Dlhodobo rastúca firma s dobrým
Boskovičová, fax: +421317 842 342
menom a firemnou kultúrou, financie rastúce
Email: [email protected]
s výsledkami, priehľadné vzťahy, auto a mobil.
Ponúkaný plat: Výkonnostná mzda , na začiatok
možný fix. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
31.7.2007, ak Vás táto ponuka zaujala, zašlite
nám štruktúrovaný životopis s hodnoteniami od
predchádzajúcich zamestnávateľov e-mailom,
Realitný maklér
poštou alebo faxom. V prípade, že spĺňate naše
Banská Bystrica, Bratislava,
požiadavky, budeme Vás telefonicky kontaktoKošice, Trenčín, Žilina
vať. Kontakt: Mlynské nivy č. 56, 821 05 BraSpoločnosť: Svet Realít, s.r.o. Náplň práce, infor- tislava, Robert Keleši, 02/53 635 044 (1), fax:
mácie o pracovnom mieste: Aktívne vyhľadáva- 0253 635 042
nie ponúk nehnuteľností, aktívna komunikácia Email: [email protected]
s klientmi, obhliadky nehnuteľností, akvizícia
klientov pre realizáciu ponuky spoločnosti, aktualizácia databázy nehnuteľností a klientov spo- Realitní makléř/ka
ločnosti, komunikácia s právnou kanceláriou, Bratislavský kraj, Nitranský kraj, Trengeodetickou kanceláriou, Katastrálnym úradom, čínský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
príprava realitných podkladov k realizácii obcho- Společnost: 1. Československá realitná, s.r.o.
du s nehnuteľnosťami, požadujeme skúsenosť Náplň práce, informace o pracovním místě:
v oblasti realitného obchodu. Živnosť. Požia- Kompletní servis klientele, osobní poradenství
davky: ekonomické, stavebné, študent vysokej při prodeji nebo koupi nemovitosti, zajištění
školy, SŠ s maturitou, VP sk. B, AJ - mierne profinancování klientem vybrané nemovitosti
pokročilý, fakturácia - základy, MS Word - po- s možností profesního růstu a převzetím vedokročilý, MS Excel - pokročilý, Internet (e-mail, ucí pozice. Živnost. Požadavky: středoškolské
www) - pokročilý, Prax v oblasti predaja realít bez maturity, středoškolské s maturitou, nadvýhodou. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Pra- stavbové vzdělání, VŠ I. stupně (bakalářské), VŠ
covné miesto, trvalé, mladý kolektív, notebook, II. stupně, postgraduální, slovenština - mateřský
po preukázaní schopností možnosť získať mobil jazyk, Internet (e-mail, www) - základy, Uživatel
a firemné auto. Ponúkaný plat: Vysoko motivač- MS Windows - základy, MS Word - základy, MS
ný provízny systém. Informácie pre uchádzača: Outlook - základy, Precíznost, loajalita, ochoPredpokladaný termín ukončenia výberového ta vzdělávat se, ochota přizpůsobit pracovní
konania: 31.8.2007, svoju žiadosť s priloženým dobu potřebám klienta, příjemné vystupování,
životopisom posielajte mailom na adresu: hud- výřečnost, korektní jednání s klienty. Nejlépe
[email protected] Kontakt: Miletičova 1, 821 nekuřák/nekuřačka. Práce je vhodná pro absolventa. Termín nástupu: Ihneď po zaškolení.
08 Bratislava, Mgr. Ján Hudcovič
Jiné výhody: Pravidelné vzdělávání, stabilní
Email: [email protected]
zázemí, týmová práce, možnosť postupu na
vedoucí pozice, prémie. Nabízený plat: Provizní
Stavebný pracovník - technik
systém nastavený na dvounásobek slovenskéBanská Bystrica, Bratislava,
ho průměru. Informace pro uchazeče: OOsobní
Slovenská Ľupča
a profesní životopis ve slovenštině posílat na
Spoločnosť: EKOLINE, s.r.o. Náplň práce, infor- mailovou adresu [email protected],
mácie o pracovnom mieste: Budovanie nového faxem na 0346943004 nebo poštou na adresu
potrubia. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: 1. Československá realitná, spol. s r. o., řediStavebné, SŠ bez maturity. Termín nástupu: telství, nám. oslobodenia 8/26, 905 01 Senica.
Ihneď. Ponúkaný plat: Od 13.000 dohoda. In- Kontakt: Nám. oslobododenia 8/26, 905 01
formácie pre uchádzača: Predpokladaný termín Senica, Stanislav Strnadík, 0910 927 937, fax:
ukončenia výberového konania: 27.7.2007, živo- 034/6943 004
topis v slovenskom jazyku posielať na uvedený Email: [email protected]
Galanta
Stavebníctvo a reality
TIP pre vás:
Ako zvýšiť šancu na zamestnanie?
Pridajte svoj životopis do databázy na stránke www.zivotopis.profesia.sk a zamestnávateľ vás ľahšie nájde.
12
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
Pracovné ponuky - Slovensko
Prípravár, Rozpočtár
Slovensko
Spoločnosť: HANT BA a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Príprava stavieb, výkazy
výmer, dopyt, spracovanie ponúk, komunikácia
s dodávateľmi práca s faktúrami, objednávky,
evidencia listov, zmlúv, faktúr, čítanie výkresov.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ II. stupňa, VP sk. B, fakturácia - pokročilý, hospodárska korešpondencia - pokročilý, strojopis - pokročilý, AutoCAD
- pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Outlook
- pokročilý, MS Word - pokročilý, MS PowerPoint
- expert. Termín nástupu: Ihneď. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 16.8.2007. Kontakt: Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica,
Silvia Snadíková, 02/48 777 213
Email: [email protected]
Spoločnosť: Peikko Slovakia s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Konštruktérske
a kresličské práce až do stupňa výrobnej dokumentácie v projekčnej kancelárii pre prípravu
projektov v stavebníctve, základná schopnosť
komunikácie s domácimi a prípadne zahraničnými zákazníkmi. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ smer stavebný, strojársky, elektro,
resp. všeobecné, AJ - mierne pokročilý, Internet
(e-mail, www) - pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Prax: 0-5 rokov v projekcii, v príprave výroby, vo výrobe, autoCAD,
grafický software, vítané, iné svetové jazyky,
vítané. Termín nástupu: September 2007. Ponúkaný plat: 15 000-20 000 SKK/mesiac. Kontakt:
Kráľová 647, 925 91 Kráľová nad Váhom, Kristína Rora, 031/7732 510, fax: 031/7732 520
Email: [email protected]
Spoločnosť: HANT BA a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Riadenie stavby, kontrola stavebných prác, komunikácia s investorom,
dodávateľmi, adm. práce spojené s prácou na
stavbe, zabezpečenie a nákup prác materiálov.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stavebné,
SŠ s maturitou, nadstavbové vzdelanie, VŠ
I. stupňa (bakalárske), VŠ II. stupňa, VP sk.
B, fakturácia - pokročilý, hospodárska korešpondencia - pokročilý, pokladňa - pokročilý, MS
Excel - expert, MS Word - expert, Internet (e-mail,
www) - expert, MS Outlook - expert. Informácie
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 16.8.2007. Kontakt: Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica,
Silvia Snadíková, 02/48 777 213
Email: [email protected]
Majster
Slovensko
Spoločnosť: HANT BA a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Kontrola stavebných
prác, zabezpečovanie materiálu, kontrola dodávok materiálu, kontrola dodržiavania predpisov
BOZP. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
stavebné, základné vzdelanie, SŠ s maturitou,
nadstavbové vzdelanie, VŠ I. stupňa (bakalárske). Termín nástupu: Ihneď. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 16.8.2007, životopisy zasielať na e-mail adresu [email protected] Kontakt: Považské Podhradie 77, 017 04 Považská
Bystrica, Silvia Snadíková, 02/48 777 213
Email: [email protected]
chuť pracovať a učiť sa nové veci, ovládanie
CNC Siemens výhodou. Termín nástupu: Ihneď.
Iné výhody: Prémie za prácu na zmeny. Ponúkaný plat: 20 000. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 15.9.2007, v prípade Vášho záujmu
o túto pozíciu nám, prosím, zašlite profesijný
životopis na e-mailovú adresu: [email protected]
a v subjekte správy uveďte názov pozície: CNC
Frézar, Sústružník., v žiadosti uveďte aj telefonický kontakt, na ktorom Vás budeme môcť
zastihnúť., budeme kontaktovať iba kandidátov,
ktorí spĺňajú pracovné podmienky. Ďakujeme
za porozumenie. Kontakt: Leškova 16, 811 04
Bratislava, Katarína Dupaľová, 02-57 100 666,
fax: 02-57 100 628
Email: [email protected]
Strojárstvo
Konštruktér/
Statik pre drevené domy
Bratislavský kraj, Dunajská Streda
Spoločnosť: C2i s.r.o. Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Konštrukcia drevodomov
a vypracovanie výrobnej dokumentácie, vypracovanie cenových ponúk a výpočty materiálov.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ bez
maturity, VŠ II. stupňa, VP sk. B, NJ - mierne
pokročilý, AutoCAD - expert. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Vysoká úroveň zodpovednosti,
možnosť rýchleho postupu na vedúcu funkciu.
Informácie pre uchádzača: Žiadosť spolu so životopisom posielajte na dole uvedenú e-mailovú
adresu. Kontakt: Kračanská cesta 51, 929 01
Dunajská Streda, Zuzana Hesselova, 0905 258
096
Email: [email protected]
Strojník, vedúci tímu
Senec, Slovensko
Spoločnosť: Carcoustics Slovakia s.r.o. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Riadenie
organizovanie malého kolektívu pracovníkov,
vedenie záznamov o produkcii, obsluha stroja.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: technické,
SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, nadstavbové
vzdelanie, Skúsenosti s riadením malého kolektívu, spoľahlivosť, zručnosť, komunikatívnosť, ochota spolupracovať. Termín nástupu:
Dohodou. Iné výhody: Bohatý sociálny program,
možnosť profesionálneho a odborného rastu. Informácie pre uchádzača: Životopis v slovenskom
Skúšobný technik
jazyku. Kontakt: Dialnicna c.2, 903 01 Senec,
Žilina
Andrea Knapová, 02/40 207 022, fax: 02/40
Spoločnosť: CONTROL-VHS-SK, s.r.o. Náplň 207 010
práce, informácie o pracovnom mieste: Terénne Email: [email protected]
skúšky zemín, sypanín a betónových konštrukcií. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stavebCNC Frézar - sústružník
né, SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa (bakalárske),
VŠ II. stupňa, VP sk. B, NJ - základy alebo AJ Trnava
- základy, MS Word - pokročilý, MS Excel - po- Spoločnosť: Mortreux & Partner, s.r.o. Náplň
kročilý. Ponúkaný plat: 15000 - 18000. Kontakt: práce, informácie o pracovnom mieste: HľadáKamenná 14, 010 01 Žilina, Marek Ďurka, 0903 me pracovníkov na uvedenú pozíciu., pracovnou náplňou bude obsluha CNC frézy vrátane
575 283, fax: 0415 006 248
nastavovania a úpravy programov CNC.,
Email: [email protected]
kontrola rozmerov súčiastok meraním. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: strojárske, SŠ
Konštruktér/kreslič,
bez maturity, VP sk. B, 1, 2 roky praxe v odKonštruktérka/kreslička
bore sú požiadavkou, skúsenosť s prácou na
Bratislava, Jarovce
CNC fréze a s modifikovaním CNC programov,
v programoch Inventor a AutoCAD. Ponúkame
príjemné pracovné prostredie v tíme mladých
projektantov v tichej lokalite Bratislavy. Hlavný
pracovný pomer, živnosť. Požiadavky: AutoCAD
- pokročilý, Znalosť programu Autodesk Inventor na pokročilej úrovni. Termín nástupu: Ihneď.
Iné výhody: Prípadné prémie za nadštandardné
pracovné výsledky, tichá lokalita, príjemné
pracovné prostredie, možnosť kvalitatívneho
rastu. Ponúkaný plat: Od 36000. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.7.2007, životopis spolu
s referenciami a ukážkami z praxe posielajte emailom, resp. nás kontaktujte telefonicky. Kontakt: Pri Suchom mlyne 11, 811 04 Bratislava,
Ing. Rastislav Majtán, +421907 720 882
Email: [email protected]
Nástrojár
Trnavský kraj, Šamorín
Stavbyvedúci
Slovensko
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
Spoločnosť: MEVIS Slovakia, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Údržba a opravy
lisovacích, ohýbacích a iných tvárniacich a zváracích nástrojov a prípravkov, práca na brúske
na plocho a na guľato, na sústruhu a fréze, ručné nástrojárske práce, práca s vysokozdvižným
vozíkom. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
- strojárske, SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, VP
sk. B. Ponúkaný plat: Do 30.000,-Sk. Informácie
pre uchádzača: Znalosť talianského jazyka, nie
je podmienkou, práca na 1-2 smeny. Kontakt:
Senecká cesta 25, 931 01 Šamorín, Ing Vladimír Ožvolda, 0903 233 656, fax: 00421315
902 933
Email: [email protected]
Údržbár strojov
Trnavský kraj, Šamorín
Spoločnosť: MEVIS Slovakia, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Údržba mechanických a hydraulických častí výrobných
tvárniacich a zváracích strojov, špecifikácia
porúch, ich odstraňovanie, prípadne návrh na
zabezpečenie externého servisu, práca s vysokozdvižným vozíkom. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: - strojárenské, SŠ bez maturity,
SŠ s maturitou, VP sk. B. Ponúkaný plat: Do
30.000, -Sk. Informácie pre uchádzača: Znalosť
talianského jazyka, nie je podmienka, práca na
1-2 smeny. Kontakt: Senecká cesta 25, 931 01
Šamorín, Ing Vladimír Ožvolda, 0903 233 656,
fax: 00421315 902 933
Email: [email protected]
Nástrojár
Bratislava, Pezinok
Spoločnosť: Pernoud Mold CE, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Práca s formami
na vstrekovací lis, montáž, demontáž, dopasovanie. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VP
sk. B, Spoľahlivosť, dynamickosť., flexibilita,
PRAX V OBORE NUTNÁ. Termín nástupu: Ihneď.
Iné výhody: Práca v príjemnom kolektíve, podpora stabilnej serióznej spoločnosti. Ponúkaný
plat: Dohoda. Kontakt: Pluhová 49, 831 03 Bratislava, Thomas Bechet, +421244 461 360, fax:
+421244 460 216
Email: [email protected]
Školstvo
a vzdelávanie
Učiteľ anglického jazyka
Senec, Trnava, Báhoň,
15km od Trnavy, 13km od Senca
Spoločnosť: Základná škola s materskou školou
Ulica 1. mája č. 3 900 84 B á h o ň Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Výuka AJ na základnej škole, možnosť výuky telesnej výchovy.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ I. stupňa (bakalárske), AJ - aktívne, Používateľ MS Windows, MS Word, Internet (e-mail, www). Termín
nástupu: 1.September 2007. Iné výhody: Osobný
príplatok, služobný byt v Báhoni pri ZŠ (v areáli
školy), 45 dní dovolenky/rok. Ponúkaný plat: Podľa platných predpisov. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 10.8.2007, uchádzači posielajte životopisy na emailovu adresu [email protected],
prípadne kontaktuje telefonicky našu školu
033/6455222 alebo mobil 0905 819 846,
kontaktná osoba: Mgr. Ondrej Koreň. Kontakt:
Ulica 1. mája č. 3, 900 84 Báhoň, Mgr. Ondrej
Koren, 033/6455 222
Email: [email protected]
Účtovníctvo a audit
Kfm. Mitarbeiter/
in mit Finanzbuchhaltungskenntnissen Teilzeit - ca. 20 Stunden/Woche
Bratislava
Gesellschaft: HAUSER Slovakia, s.r.o. Arbeitsbereich, Informationen über die Arbeitsstelle:
Buchführung bis zur Rohbilanz, Fakturierung,
Auftragsverwaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Administrative Tätigkeiten
(Post, Schriftverkehr, Terminverwaltung, ...).
Kurzfristiges Arbeitsverhältnis. Anforderungen:
deutsche sprache, Berufliche Erfahrungen alebo
Buchhalter/in, Sehr gute Deutsch-Kenntnisse.
Information für den Bewerber: Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie an:
HAUSER Slovakia spol. s r. o., Herr Ing. Peter Zajac Klincova 735/12, SK-821 08 Bratislava Tel.:
Konštruktér, projektant
+421-264-536145 E-mail: [email protected]
Bratislava
Kontakt: Klincová 735/12, 821 08 BratislaSpoločnosť: UniCAD s.r.o. Náplň práce, informá- va, Slowakische Republik, Ing. Peter ZAJAC,
cie o pracovnom mieste: Konštrukcia a vyhoto- 00421905 723 918
vovanie rôznych projektov pre našich kliektov Email: [email protected]
TIP pre vás:
Nenašli ste vhodnú ponuku v novinách?
Na www.ponuky.profesia.sk nájdete denne viac ako 700 nových overených pracovných ponúk.
Zdroj: www.profesia.sk
13
Pracovné ponuky - Slovensko
Hlavný účtovník s anglickým
alebo maďarským jazykom
Nitra, Lužianky
Spoločnosť: Master Plast s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Zodpovednosť za
kompletnú účtovnú agendu, DPH, daňové priznania, banka, ..., príprava mesačných a ročných
uzávierok, kontrola účtovných operácií podľa
slovenských daňových a účtovných predpisov,
kontakt s úradmi, spracovanie podkladov ku
konsolidovanej účtovnej uzávierke, spolupráca
s audítorom a daňovým poradcom spoločnosti,
reporting v Maďarskom jazyku alebo Anglickom
jazyku. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
ekonomické, AJ - aktívne alebo maďarský jazyk
- aktívne. Termín nástupu: ASAP. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14.8.2007. Kontakt: Gercenova 9, 851 01 Bratislava, fax: +421-37-6510
100
Email: [email protected]
Krajský riaditeľ a oblastný manažér
Slovensko
Spoločnosť: QS Network, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Maklérska spoločnosť QS Network, spol. s r. o. otvára konkurz na
pozíciu krajský riaditeľ a oblastný manažér do
rôznych regiónov. Živnosť. Požiadavky: Spoľahlivosť. Informácie pre uchádzača: Životopis zasielať mailom na adresu: [email protected]
alebo poštou na adresu: QS Network, spol. s r. o.,
P.O.Box 85, 820 05 Bratislava 25. Kontakt:
P.O.Box 85, 820 05 Bratislava, Denisa Meká,
02/55 572 125
Email: [email protected]
Chief Accountant
Bratislava
Company: Hay Group, s.r.o. Job description, information about the position: Chief Accountant,
you have a higher education (by preference
university degree) and minimum two years
of relevant experience in full Slovak accounting incl. YE closing and tax returns (CIT, PIT,
VAT). After an introductionary training you will
become responsible for our full day-to-day accounting. You are a young dynamic professional
looking for a new challenge in your career with
opportunity to move upward towards the position of Financial Controller. You speak English.
Some knowledge of softwares such as Navision
as well as some experience in an international
environment is a serious plus. You know how
to work both individually as in a small office.
You will report directly to the Slovak Finance
Manager. Full-time employment. Requirements:
accountancy, or equalised through experience,
University education (Bachelor‘s degree), driving licence B, english - intermediate, slovak
- native speaker, payroll accounting - advanced,
invoicing - advanced, double-entry bookkeeping
- advanced, MS Word - advanced, MS Excel
- advanced, MS Access - basic, Lotus Notes
- advanced, Internet (e-mail, www) - advanced,
We are not looking for Mr. or Mrs. Perfect. If you
recognize yourself in most of the required skills
please send your CV. Date of start: ASAP. Other
benefits: We offer a challenging job in an international organization in full expansion, realistic
career growth and self-development opportunities, flexible working conditions as well as a salary package plus benefits in accordance with
your experience and skills. Offered salary: From
fair & negotiable also variable pay depending
office+individual performance. Information for
applicant: Supposed date of the end of selection process: Aug 15 2007, please send your
CV including a Motivational Letter (in English)
by e-mail to Gert Adriaensen, CEE Finance Manager Hay Group ([email protected]
com), ref. No.: 1245. Contact: Panenska 24, 811
03 Bratislava, Slovak Republic, CEE finance manager Gert Adriaensen, +421315 586 652, fax:
+421315 586 653
Email: [email protected]
Pomocný zamestnanec mzdovej
učtárne
Bratislava
Spoločnosť: Carrefour Danubia, a.s. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Spracovanie
miezd podľa platnej mzdovej a personálnej legislatívy, spracovanie nemocenských dávok,
rodinných prídavkov, výkazov pre poisťovne,
príprava ročného zúčtovania dane z príjmu fyzických osôb, príprava podkladov pre spracovanie miezd, spracovanie miezd v informačnom
systéme, spracovávanie výkazov, štatistík v oblasti práce a miezd, vedenie personálnej agendy.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou, hospodárska korešpondencia - pokročilý,
personalistika - pokročilý, mzdové účtovníctvo
- expert, MS Word - pokročilý, Internet (e-mail,
www) - pokročilý, Lotus Notes - pokročilý, Používateľ MS Windows - pokročilý, MS Excel
- pokročilý, Ovládanie ELANOR Global výhodou,
prax minimálne 3 roky v danom obore, zodpovednosť, precíznosť, presnosť, znalosť mzdovej
a personálnej legislatívy, výborné komunikačné
schopnosti, flexibilita a bezúhonnosť. Termín nástupu: Ihneď. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
24.7.2007, váš štruktúrovaný životopis, žiadosť
o prijatie do pracovného pomeru a vyhlásenie o ochrane, osobných údajov zasielajte na
e-mailovú adresu: [email protected]
Kontakt: Panónska cesta 16/A, 851 04 Bratislava, Zuzana Ondíková, 02/68 292 111, fax:
02/68 292 112
Email: [email protected]
Mzdový účtovník - personalista
Košice
Spoločnosť: Giver Slovensko, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Kompletné vedenie mzdovej a personálnej agendy., komunikácia s poisťovňami, daňovým úradom, bankou,
administratíva súvisiaca s nástupmi, výstupmi
zamestnancov a archiváciou dokumentov, riešenie aktuálnych personálnych problémov. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: ekonomické, SŠ
s maturitou, nadstavbové vzdelanie, VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ II. stupňa, VP sk. B, AJ - aktívne alebo španielsky jazyk - aktívne, mzdové
účtovníctvo - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS
Excel - pokročilý, Internet (e-mail, www) - pokročilý, Vhodná prax v odbore min. 1, 2 roky, mzdová legislatíva, vedomosti z oblasti legislatívy
pracovno, právnych vzťahov, osobnosť flexibilná, samostatná, zodpovedná, nutná znalosť AJ
alebo španielskeho jazyka na komunikatívnej
úrovni. Termín nástupu: Ihneď. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2007, v prípade, že Vás
naša pracovná ponuka zaujala, pošlite nám Váš
profesný životopis a motivačný list na uvedenú
e-mailovú adresu. Kontakt: Rozvojová 2, 040
11 Košice, Ing. Bibiana Santillánová, 0557 898
517, fax: 0557 898 518
Email: [email protected]
Field Coordinator Assistant/Administrative Support Assistant: Roma
Humanitarian Assistance Project
(RHAP)
Košice
Company: International Organization for Migration (IOM) Job description, information about the
position: In order to strengthen its team the IOM
International Organization for Migration is seeking a candidate for the position of RHAP Field
Coordinator Assistant/Administrative Support
Assistant responsible for the assistance with
implementation Roma Humanitarian Assistance
Project (RHAP) in Slovakia., interested applicants are invited to send their curriculum vitae
and a motivation letter by e-mail to Ms. Martina
Ondrusova, [email protected] by 15 July
2007, 17.00 the latest. Only those under serious consideration will be contacted., candidates
should be prepared for interview during the week
23 – 31 July 2007, duty Station: Košice, Slovak
Republic, position Title: RHAP Field Coordinator
Assistant/Administrative Support Assistant,
classification: Grade G3, General Staff (UN
Salary Scale, Monthly Net Salary 25.400 Sk),
type of appointment: Full time employment according to Staff Rules and Regulations, starting
Date: 01.09.2007, general Functions: Under the
general supervision of the Head of Office, and
under the direct guidance and direct supervision
of the RHAP Field Coordinator, the RHAP Field
Coordinator Assistant/Administrative Support
Assistant will be responsible for the assistance
with the implementation of the Roma Humanitarian Assistance Project (RHAP) in Slovakia. In
particular, the incumbent will: solicit, research
and identify projects for potential funding under
Roma Humanitarian Assistance Project (RHAP),
assist in monitoring and reporting, in required
formats, on RHAP projects selected by IOM for
implementation, liaise with local NGO‘s, IGO‘s,
media, beneficiaries and beneficiary representatives, as required, assist service providers in
identifying project deficiencies and recommend
appropriate course of action, assist in identifying
RHAP country priorities, as required, assist in
the development of programme implementation
materials, as required, communicate routinely
with RHAP staff in other locations, in order to
ensure optimum sharing of information and
experiences, monitor and ensure adherence to
RHAP operational policies, assist in the development and review of service provider project
proposals and amendments, assist in the review
of service provider reporting and in the preparation of payment requests, provide relevant guidance and advice to service providers, review
and monitor directly service provider ledgers,
original financial documents, other records relevant to RHAP projects and assistance, ensure
service provider compliance with procurement
and equipment disposal regulations, in line with
project agreements, maintain RHAP equipment
inventory, monitor payments (bank transfers)
to service providers, advise colleagues concerning relevant legislation, accounting, tax and
insurance issues, etc., assist in the preparation
of relevant IOM financial, statistical and other
reporting, assist in the preparation of the RHAP
IOM Field Office Kosice staff and office budgets,
as required, travel on duty, as required, participate in staff training, as appropriate, perform
TIP pre vás:
Chcete si privyrobiť počas štúdia?
Na stránke www.brigady.profesia.sk nájdete množstvo ponúk aj s ponúkaným hodinovým zárobkom, aj s možnosťou
hľadať podľa dátumu a regiónu.
14
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
other RHAP administratíve and financial support
tasks, as required, assists with translations,
and/or acts as interpreter/translator, performs
other duties assigned by Head of Office. Fulltime employment. Requirements: driving licence
B, english - advanced, Desirable qualifications:
university degree, preferably in Business Administration. Applicants with other university
degree have to have equivalent financial and
business training and experience, at least three
years experience in accounting/book-keeping
and audit. Familiarity with local taxation legislation and local accounting practices, operational
and field experience in project development and
management, experience in liasing with NGO’s,
IGO’s and media, good communication and negotiation skills. Personal commitment, efficiency
and drive for results. Ability to work effectively
and harmoniously in a project team, excellent
command of spoken and written English and
the Slovak languages, PC literacy, valid driving
license. Date of start: 01.09.2007. Contact: Grosslingova 4,, 811 09 Bratislava, Slovak Republic,
Martina ONDRUŠOVÁ
Email: [email protected]
Účtovník
Poprad
Spoločnosť: Consumer Finance Holding, a.s.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Koordinácia vedenia pridelenej oblasti účtovníctva,
vedenie 5 členného tímu, spracovanie prideleného okruhu účtovných operácií, spolupráca pri
vývoji nových produktov, spolupráca s audítormi a zabezpečenie požadovaných podkladov,
spracovanie výstupov z účtovníctva pre účely
výkazníctva a inventarizácií. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: Požadujeme ekonomické
vzdelanie (účtovníctvo), VŠ II. stupňa, znalosť
AJ (úroveň mierne pokročilý), znalosť podvojného účtovníctva (úroveň expert), znalosť Office
(pokročilá úroveň), prax v odbore min. 2 roky,
skúsenosti s vedením malého kolektívu. Termín
nástupu: ASAP. Iné výhody: Práca v mladom,
dynamickom kolektíve, možnosť profesionálneho rastu, benefity (spresnené na pohovore).
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2007,
uchádzači môžu svoj životopis a krátky motivačný list zaslať na adresu, [email protected] do
20.07.2007. Kontakt: Mnohelova 9, 058 01
Poprad, Mgr. Daniela Liscikova
Email: [email protected]
Vrcholový manažment
Vedúci výroby
Senec
Spoločnosť: Mortreux & Partner, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Zabezpečenie plnenia plánu v množstve, kvalite, dodacích
lehotách, zaškolovanie zamestnancov, definovanie kompetencií, navrhovanie zlepšení v oblasti
produktivity práce, optimalizácia produkcie,
kvality, kvantity, spolupráca s oddelením kvality
a údržby a logistiky, zabezpečuje dodržiavanie
bezpečnosti práce na pracovisku. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: FJ - mierne pokročilý
alebo AJ - aktívne, MS Outlook - pokročilý, MS
Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Schopnosť riešiť problémy, skúsenosti s vedením tímu,
FJ alebo AJ na komunikatívnej úrovni, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, iniciatíva. Infor-
Pracovné ponuky - Slovensko
mácie pre uchádzača: Štruktúrované životopisy
zasielať na uvedenú adresu. Kontakt: Leskova
16, 811 04 Bratislava, Mgr MARTA MICUDOVA,
57 100 643
Email: [email protected]
merne za rok 2006., kandidátov takisto žiadame
o zaslanie motivačného listu. Kontakt: Baronka
30, Bratislava, 831 07 Bratislava, JUDr. Katarina Lackova, 0918 472 197
Email: [email protected]
Riaditeľ
Žilina
Spoločnosť: TIPSPORT SK, a.s. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Predovšetkým
riadenie prevádzky stávkových kancelárií a podpora ich rozvoja v súlade s firemnou stratégiou.
Hlavný pracovný pomer, živnosť. Požiadavky: VŠ
I. stupňa (bakalárske), VP sk. B, Internet (e-mail,
www) - základy, MS Excel - základy, MS Word
- základy, Manažérske schopnosti, preukázateľná prax v riadiacej funkcií, komunikačné
a organizačné schopnosti, právne povedomie.
Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Možnosť
ovplyvniť stratégiu rozvoja spoločnosti, príjemný pracovný kolektív. Ponúkaný plat: Motivujúce
finančné ohodnotenie. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 15.8.2007, uchádzačov žiadame aby
poslali v žiadosti: motivačný list, štruktúrovaný
životopis. Kontakt: J. Kalinčiaka 14, 010 01
Žilina, Ing. Igor Polaček, 041/5059 403, fax:
041/5620 092
Email: [email protected]
Regionálny riaditeľ
Banská Bystrica, Dunajská Streda, Komárno, Košice, Lučenec, Nitra, Prešov,
Trnava, Zemplín, Tatry, Orava, Turiec
Spoločnosť: Liberta a.s. Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Budovanie a vedenie tímu.
Živnosť. Požiadavky: Manažérske schopnosti,
skúsenosti s poisťovníctvom, schopnosť tvorby
a riadenia tímu, orientáciu na výsledky. Termín
nástupu: Okamžite. Iné výhody: Nadštandardné
provízne ohodnotenie, výrazné finančné bonusy, paušálna odmena počas prvých 5 mesiacov,
zaujímavé podmienky, širokú škálu produktov.
Informácie pre uchádzača: Svoje žiadosti so
životopisom zasielajte na uvedené kontaktné
adresy. Kontakt: Jánošíkova 21, 010 01 Žilina,
041/5002 280, fax: 041/5002 282
Email: [email protected]
Realitný maklér - senior
Bratislava, Bratislava I
Spoločnosť: AURIGER Management Consulting
International, s.r.o. Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Tvorivá práca s klientom,
či už na strane kupujúceho alebo predávajúceho., vzhľadom na to, že ide o pozíciu SENIOR,
vyžaduje si to skúsenosti s realitným trhom
a jeho znalosti. Živnosť. Požiadavky: VP sk. B,
MS Word - pokročilý, Internet (e-mail, www)
- pokročilý, Príjemné vystupovanie, snaha učiť
sa a pracovať na sebe, lojalita, zmysel pre fair
play, schopnosť pracovať v tíme, tvorivé myslenie, prehľad v realitnej oblasti, orientácia na
klienta. Termín nástupu: ASAP, prip. podľa dohody. Iné výhody: Práca v stabilnej nadnárodnej
spoločnosti s možnosťou kariérneho rastu,
motivujúce ohodnotenie, pravidelné školenie,
príjemné prostredie. Ponúkaný plat: Motivujúci.
Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 31.8.2007, kandidáti, ktorý majú záujem o pozíciu REALITNÝ
MAKLÉR SENIOR, v prípade ak hovoríte niektorým z cudzích jazykov, zašlite CV aj v cudzom
jazyku + počet zrealizovaných obchodov prie-
Výroba
Výrobný operátor
Senec, Slovensko
Spoločnosť: Carcoustics Slovakia s.r.o. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Obsluha
stroja, kontrola kvality vyrobených výrobkov.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: technické,
SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, Pracovitosť,
zodpovednosť, zručnosť, ochota spolupracovať.
Iné výhody: Bohatý sociálny program, možnosť
profesionálneho a odborného rastu. Ponúkaný
plat: Od 17000. Informácie pre uchádzača: Životopis v slovenskom jazyku. Kontakt: Dialnicna
c.2, 903 01 Senec, Andrea Knapová, 02/40
207 022, fax: 02/40 207 010
Email: [email protected]
Dispečerka a prípravárka výroby
Žilinský kraj, Rajec
Spoločnosť: S H M Slovakia, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Procesy prípravy nástrojov pre trieskové obrábanie kovov
pred povlakovaním, evidovanie typov nástrojov
v PC a ich zatriedenie do jednotlivých výrobných povlakovacích procesov, práca na smeny.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: strojárstvo
alebo príbuzné odbornosti, SŠ bez maturity, SŠ
s maturitou, MS Excel - základy, Internet (e-mail,
www) - základy, MS Word - základy, Manuálna
zručnosť, precíznosť, samostatnosť. Práca je
vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Ihneď.
Iné výhody: Stravovanie, pracovné oblečenie,
hygienické prostriedky, príjemné pracovné
prostredie. Ponúkaný plat: 12000 - 15000. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 31.7.2007, informácie: tel.: 0902 090 177, 0911 090 179,
žiadosť+profesný životopis, fax.: 041 507 9888,
e-mail: [email protected] Kontakt: Nádražná 329, 015 01 Rajec, Ladislav Andraššák,
041/5079 881, fax: 041/5079 888
Email: [email protected]
International Relocation Manager
(Bratislava)
Bratislava
Company: HR Partners, s.r.o. Job description, information about the position: Duties and
responsibilities, responsible for providing comprehensive relocation services for managers
and employees., review and explain relocation
benefits and policies to transferrred employees
and managers., monitor costs associated with
relocation activities., communicate with management regarding day-to-day issues related to
the relocation program., ensure the provision
of an effective and customer focused response
to, inquiries and requests from transferees., to
monitor requests, comments and complaints to
ensure that, appropriate follow-up or progress
is undertaken and that customer care, standards are adhered to. Full-time employment.
Requirements: english - expert (interpreting),
Qualifications, minimum of 3-5 years relocation
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
or real estate experience required., minimum
of 2 years experience in a customer services
environment., excellent written and verbal communication skills (in English)., competence summary, ability to multi-task in a highly demanding
customer service environment., ability to deal
with challenging and conflicting situations., ability to work flexibly, with minimal supervision in
a highly pressurized, environment., ability to delegate appropriate tasks to team members and
supplier, partners and follow-up to ensure timely
completion to achieve overall, customer satisfaction., problem solving and solutions development skills., commitment to providing excellent
Customer Service., self-motivated and willing
to use own initiative., pro-active approach to
work and „can do“ attitude. Offered salary: Attractive remuneration. Information for applicant:
Interested applicants are invited to email their
motivation letter and full CV to: Philippe Riboton,
HR Partners, Thunovska 12, 118 00 Prague 1,
Czech Republic, [email protected],
tel: (420) 220 400 128, fax: (420) 220 400
123, www.hrpartners.cz. Contact: Zámocká 30,
811 01 Bratislava 1, Slovak Republic, Philippe
Riboton, (420) 220 400 128, fax: (420) 220
400 123
Email: [email protected]
Výrobný technik
munikatívnosť, zodpovednosť, zdravotná škola
s praxou, prax s opatrovaním v zahraničí, VP
+ dlhodobejšia prax + výborné vodičské zručnosti, nevyhnutná výborná znalosť NJ. Termín
nástupu: September-oktober 2007. Iné výhody:
Práca v mladom priateľskom kolektíve, príjemné pracovné prostredie, v závislosti od výkonov
koncoročné odmeňovanie. Ponúkaný plat: Od
26.000 brutto nást. pl.=3 mes. 23.500,- Sk
brutto+diéty za služobné cesty. Informácie pre
uchádzača: V prípade záujmu nám zašlite Váš
životopis (poštou, faxom, e-mailom). Vybraní
uchádzači budú kontaktovaní telefonicky. Kontakt: Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, Zuzana
Repková, 02/63 537 011, fax: 02/63 537 013
Email: [email protected]
Fyzioterapeut, masér
Bratislava
Spoločnosť: EUROREHAB s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Ambulantná
rehabilitačná starostlivosť o pacientov. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou. Termín nástupu: 1.8.2007. Ponúkaný plat:
15 000 - 16 500. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 31.7.2007. Kontakt: Oráčska 20, 831
06 Bratislava, PhDr. Oľga Baďurová, 02/49 203
111, 0911 224 800
Email: [email protected]
Prešov, Veľký Šariš
Spoločnosť: MK ILLUMINATION, s.r.o. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Spracovanie technickéj dokumentácie výrobkov, návrh
konštrukcie nových výrobkov, technické konzultácie so zahraničnými zákazníkmi, komunikácia
s výrobou. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
technické, VŠ I. stupňa (bakalárske), VP sk.
B, AJ - aktívne alebo NJ - základy, AutoCAD
- expert, Adobe Illustrator - pokročilý, MS Excel
- pokročilý, MS Word - pokročilý, Internet (e-mail,
www) - základy. Termín nástupu: Ihneď. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2007. Kontakt:
Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš, Neupauerová Eva, 0517 492 472, fax: 0517 492 471
Email: [email protected]
Zdravotná sestra
Bratislava
Spoločnosť: Nemocnica Ministerstva obrany SR,
a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Práca zdravotnej sestry na odbornej ambulancii
a lôžkových oddeleniach. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou, nadstavbové
vzdelanie, VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ II. stupňa. Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Zamestnancom poskytujeme ubytovanie. Informácie pre uchádzača:
Motivačný list a štrukturovaný životopis zašlite
na uvedenú adresu. Kontakt: Cesta na Červený
most 1, 833 31 Bratislava, Pavol Bielek, 02/59
351 258, fax: 02/59 351 245
Email: [email protected]
Fyzioterapeut
Zdravotníctvo
a farmácia
Kežmarok
Spoločnosť: MOBILA s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vykonávanie liečebnej
telesnej výchovy. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: nadstavbové vzdelanie, VŠ I. stupňa
Zdravotná sestra na prácu v kancelárii (bakalárske). Práca je vhodná pre absolventa.
Termín nástupu: 9.2007. Ponúkaný plat: Od
- kontaktná osoba pre zahraničie
11000 odmeny navyše. Kontakt: Ivana Stodolu
Bratislava
Spoločnosť: Charitatívne Združenie Náplň práce, 15, 060 01 Kežmarok, 0905 598 576
informácie o pracovnom mieste: Kontaktná osoba Email: [email protected]
pre klientov z Rakúska a opatrovateľky zo Slovenska. Práca v kancelárii + v prípade potreby Magister farmácie
služobná cesta do zahraničia firemným autom. Levice, Želiezovce, Komenského 36
Komunikácia s existujúcimi členmi Združenia Spoločnosť: Lekáreň Tilia s.r.o. Náplň práce, inv zahraničí. Práca v mladom kolektíve je zamera- formácie o pracovnom mieste: Práca vo verejnej
ná najmä na prácu s ľuďmi (osobne+telefonicky). lekárni. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
Vítaná je ukončená ZDRAVOTNÁ ŠKOLA+prax VŠ I. stupňa (bakalárske), Svedomitosť a zods opatrovaním v zahraničí, VP s praxou a ocho- povednosť. Práca je vhodná pre absolventa.
ta cestovať do Rakúska, výborná (aktívna) zna- Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Voľné solosť NJ. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: boty a nedele. Ponúkaný plat: Výhodné mzdové
zdravotná škola - preferovaná, SŠ s maturitou, podmienky. Kontakt: Komenského 36, 937 01
nadstavbové vzdelanie, VP sk. B, NJ - aktívne, Želiezovce, Eva Paláštiová, 0905 724 960, fax:
strojopis - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, 0367 713 243
MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Ko- Email: [email protected]
TIP pre vás:
Nenašli ste doteraz firmu, v ktorej by ste chceli pracovať?
Využite stránku www.firmy.profesia.sk, kde hľadá zamestnancov niekoľko tisíc firiem.
Zdroj: www.profesia.sk
15
Pracovné ponuky - štátna správa
Do štátnej služby na príslušné štátnozamestnanecké miesto v príslušnom odbore štátnej služby možno prijať občana SR alebo
občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto požiadavky:
dosiahol vek 18 rokov má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu je bezúhonný
spĺňa kvalifikačné predpoklady je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ovláda
štátny jazyk ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný predpis úspešne absolvoval výberové konanie na
prípravnú štátnu službu alebo spĺňa predpoklady na dočasnú štátnu službu podľa § 25 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ak sa toto oprávnenie na výkon štátnej služby požaduje má vedomosti a zručnosti potrebné na efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré štátny zamestnanec
v stálej štátnej službe preukáže formou zloženia skúšky Európskeho vodičského preukazu na počítače
Štátny radca - predstavený - vedúci
odboru riadenia likvidity a zabezpečovacích operácií, Agentúra
pre riadenie dlhu a likvidity
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo financií SR Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, štátny radca – predstavený – vedúci odboru
riadenia likvidity a zabezpečovacích operácií,
počet obsadzovaných miest: 1, odbor štátnej
služby: 2.02 Financie, organizačný útvar: Odbor
riadenia likvidity a zabezpečovacích operácií,
hlavné úlohy: Riadenie pozície štátu v oblasti
likvidity a devízovej pozície prostredníctvom
operácii na voľnom trhu, obchodovanie na účet
štátu na finančných a kapitálových trhoch, riadenie cash flow štátu (peňažných tokov), riadenie
dennej a krátkodobej likvidity štátu, operácie
s cennými papiermi na finančnom trhu. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: VŠ II. stupňa, AJ,
Spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, kreatívnosť, komunikatívnosť, znalosť IT Reuters
a Finance, Kit– vítané, základné vedomosti
z oblasti produktov finančného trhu, základné
znalosti všeobecnej legislatívy (Ústava SR,
zákonník práce, zákon o štátnej službe, zákon
o účtovníctve a pod.), znalosť základov účtovníctva, bankovníctva, cenných papierov, platobného styku, štátnej pokladnice a pod.). Ponúkaný
plat: V zmysle zákona č. 312/2001 Z.z o štátnej
službe. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, motivačný list, kópia
vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného
vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu
v zahraničí, osvedčujúca ovládanie jazyka, resp.
čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením
celkovej doby dosiahnutej praxe, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných
v žiadosti, diplome a v životopise, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony
v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o trvalom
pobyte na území SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR alebo členskej krajiny EÚ,
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie štátnej služby, písomný súhlas
o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne
v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania bude služobný úrad spracovávať podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.,
dátum podania žiadosti spolu s požadovanými
dokladmi: do 9. 8. 2007. Rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke na adresu: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Radlinského
32, 813 19, Bratislava s označením na obálke
a v žiadosti: VK 01/2007-ORR/MO. Ďalšie informácie: na tel. č.02/57262513, e-mailová adresa: [email protected] Kontakt: Radlinského 52, 813
19 Bratislava, -, 02/57 262 513
Email: [email protected]
Štátny radca v odbore riadenia
rizík/Middle Office, Agentúra
pre riadenie dlhu a likvidity
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo financií SR Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Názov služobného úradu a adresa: Agentúra pre riadenie dlhu
a likvidity, Radlinského 32, 813 19 Bratislava,
druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia:
Prípravná štátna služba, štátny radca, počet
obsadzovaných miest: 1, odbor štátnej služby:
2.02 Financie, organizačný útvar: Odbor riadenia rizík/Middle Office, hlavné úlohy: Koordinácia projektov v oblasti informačných systémov
a príprava projektových podkladov pre dodávateľa IS, komunikácia s dodávateľom IS za
oblasť podpory a riadenia projektov, testovanie
a podpora používateľom IS (funkčný administrátor systému), údržba webovej stránky. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: VŠ II. stupňa, AJ
- základy, Spoľahlivosť, schopnosť pracovať
v tíme, kreatívnosť, komunikatívnosť, znalosť
IT Reuters a Finance, Kit– vítané, základné
vedomosti z oblasti produktov finančného trhu,
základné znalosti všeobecnej legislatívy (Ústava SR, zákonník práce, zákon o štátnej službe,
zákon o účtovníctve a pod.), znalosť základov
účtovníctva, bankovníctva, cenných papierov,
platobného styku, štátnej pokladnice a pod.
Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 312/2001
Z.z o štátnej službe. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných dokladov: písomná
žiadosť o zaradenie do výberového konania
s uvedením čísla výberového konania, motivačný list, kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného
rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópia vysvedčenia alebo diplomu
príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo
dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca, ovládanie jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace, profesijný štruktúrovaný
životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej
praxe, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome
a v životopise, čestné vyhlásenie o spôsobilosti
uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území
SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
SR alebo členskej krajiny EÚ, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie
štátnej služby, písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so
žiadosťou o zaradenie do výberového konania,
bude služobný úrad spracovávať podľa zákona
č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, dátum podania
žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do
9. 8. 2007. Rozhodujúci je dátum podania na
poštovej pečiatke., na adresu: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Radlinského 32, 813 19
Bratislava s označením na obálke a v žiadosti:
VK 01/2007-ORR/MO .Ďalšie informácie: na tel.
č.02/57262513, e, mailová adresa: [email protected]
Kontakt: Radlinského 52, 813 19 Bratislava,
02/57 262 513
Email: [email protected]
Hlavný štátny radca
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR Náplň práce, informácie o pracovnom
mieste: Druh štátnej služby: prípravná, počet
voľných miest: 1, organizačný útvar: Odbor sociálnej inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi, odbor
štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina, hlavné úlohy: koordinácia
celoštátneho alebo medzištátneho systému
v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, chudoby,
sociálnej inklúzie vo väzbe na ďalšie zložité
a rozsiahle systémy, najmä systém sociálneho
zabezpečenia, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rodinnej
politiky, demografickej politiky, politiky zamestnanosti a ďalších. Zastupovanie ministerstva
a presadzovanie stanovísk vo výboroch Európskej komisie a v ďalších medzinárodných organizáciách. Koordinácia aktivít a tvorba koncepcií a strategických zámerov v oblasti sociálnej
inklúzie v rámci Otvorenej metódy koordinácie
Európskej únie a v súvislosti s Lisabonskou stratégiou. Tvorba a aktualizácia návrhov opatrení
a národných projektov operačných programov
štrukturálnych fondov v predmetnej oblasti.
Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ II. stupňa, AJ - aktívne, Jazykové znalosti: znalosť FJ
vítaná, počítačové znalosti: MS Office Word,
MS Office Excel, Outlook Express, vítané. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných
dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového
konania kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného
rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka,
resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho
jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom
konaní) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace profesijný štruktúrovaný
životopis písomné čestné vyhlásenie o štátnom
občianstve členskej krajiny Európskej únie, ak
ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré sa
môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie
o štátnom občianstve SR písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR písomné
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie štátnej služby písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených
v kópii diplomu výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise motivačný
list, oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nepožaduje sa, osobitné
kvalifikačné predpoklady: sa nevyžadujú, termín
podania prihlášok do 30.7.2007. Rozhodujúci je
dátum podania na poštovej pečiatke na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 4, Bratislava 816 43, číslo výberového
konania: 2007/40/1, ref. č.: VK č.: 2007/40/1.
Kontakt: Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava, Mgr.
Eva Ďurechová, 02/597 522 129
Email: [email protected]
Štátny radca
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR Náplň práce, informácie o pracovnom
mieste: Druh štátnej služby: prípravná, počet
voľných miest: 1, organizačný útvar: Odbor záležitostí EÚ a medzinárodno-právnych vzťahov,
odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky EÚ, hlavné úlohy:
koordinovanie politiky SR v rámci Európskej
únie v oblasti pracovného práva a bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, realizácia štátnej
politiky rozvoja medzinárodných vzťahov vo
väzbe na členské štáty Európskej únie s dôrazom na priority zahraničnej politiky SR, príprava
prerokovávania, uzatvárania, schvaľovania a novelizovania integračných prvkov medzinárodnoprávnej bázy pri zvyšovaní intenzity spolupráce
Slovenska s Európskou komisiou, členskými
štátmi Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a zastupovanie SR v pracovných skupinách Rady EÚ a Európskej komisie
Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, kópia vysvedčenia, diplomu alebo
iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
v oznámení o výberovom konaní) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace profesijný štruktúrovaný životopis
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
území SR písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise motivačný list
Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.
16
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
Pracovné ponuky - štátna správa
a spolupráca na rozhodovacom procese Európskych spoločenstiev. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: VŠ II. stupňa, AJ - aktívne, Počítačové znalosti: MS Office Word, MS Office Excel,
Lotus Notes, Outlook Express, vítané. Informácie
pre uchádzača: Písomná žiadosť o zaradenie do
výberového konania s uvedením čísla výberového konania kópia vysvedčenia, diplomu alebo
iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kópia diplomu príslušného
vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní
cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení
o výberovom konaní) kópia výpisu z registra
trestov nie staršieho ako tri mesiace profesijný
štruktúrovaný životopis písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny
Európskej únie, ak ide o štátnozamestnanecké
miesto o ktoré sa môže uchádzať len občan SR,
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
území SR písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu výpisu
z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom
životopise motivačný list, oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nepožaduje sa, osobitné kvalifikačné predpoklady: sa nevyžadujú, termín podania prihlášok
do 30.7.2007. Rozhodujúci je dátum podania
na poštovej pečiatke na adresu: Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,
Bratislava 816 43, ref. č.: VK č.: 2007/41/1.
Kontakt: Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava, Mgr.
Eva Ďurechová, 02/597 522 129
Email: [email protected]
Štátny radca
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo zdravotníctva SR Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Druh
štátnej služby: prípravná, počet obsadzovaných
miest: 2, odbor štátnej služby: Medzinárodná
spolupráca, finančné prostriedky európskych
spoločenstiev, organizačný útvar: Oddelenie
predvstupovej pomoci, hlavné úlohy: Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť pre vedecko-výskumné programy. Zabezpečovanie
programovania, implementácie, monitorovania
a hodnotenia vedecko-výskumných projektov
na úrovni ministerstva financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ.
Zastupovanie ministerstva v medzirezortných,
hodnotiacich, výberových komisiách, pracovných skupinách pre prípravu projektov a iných.
Poradenstvo a konzultačná činnosť pre organizácie a inštitúcie v rezorte zdravotníctva
o možnostiach čerpania zahraničnej a domácej pomoci v oblasti vedy a výskumu. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: VŠ II. stupňa, AJ
- aktívne, Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS
Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Používateľ MS Windows - pokročilý. Práca je vhodná
pre absolventa. Ponúkaný plat: Podľa zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe ... Informácie
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 19.9.2007, žiadosti s uvedeným referenčným číslom pracovnej ponuky
a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
na adresu Ministerstva zdravotníctva SR najneskôr do 8.8.2007., ref. č.: 147/2007. Kontakt:
Limbová 2, 837 52 Bratislava, Mgr. Edmund
Škorvaga, 02/59 373 308
Hlavný štátny radca
- predstavený - vedúci oddelenia
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo zdravotníctva SR Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej služby: stála, počet obsadzovaných miest: 1,
odbor štátnej služby: Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky európskych spoločenstiev,
organizačný útvar: Oddelenie predvstupovej
pomoci, hlavné úlohy: Riadenie a koordinovanie
činností oddelenia. Metodická a koncepčná činnosť v oblasti implementácie predvstupových
fondov, komunitárnych programov, vedecko-výskumných programov, bilaterálnej spolupráce
a spolupráce s inými medzinárodnými inštitúciami a organizáciami. Zastupovanie ministerstva v komisiách súvisiacich so zostavovaním
príslušných programov a prípravou, hodnotením
a výberom projektov. Kontrola a dohľad nad
realizáciou a využívaním finančných prostriedkov v rámci všetkých projektov vo svojej pôsobnosti. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
Vyžaduje sa prax v danej oblasti., VŠ II. stupňa,
AJ - aktívne, Internet (e-mail, www) - pokročilý,
MS Excel - pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, MS Word - pokročilý, Používateľ MS Windows - pokročilý. Ponúkaný plat: Podľa zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe ... Informácie
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania: 19.9.2007, žiadosti s uvedeným referenčným číslom pracovnej ponuky
a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
na adresu Ministerstva zdravotníctva SR najneskôr do 8.8.2007., ref. č.: 146/2007. Kontakt:
Limbová 2, 837 52 Bratislava, Mgr. Edmund
Škorvaga, 02/59 373 308
Hlavný radca, predstavený
- vedúci oddelenia interoperability
a registrácie dráhových vozidiel
Bratislava
Spoločnosť: Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Charakteristika štátnozamestnaneckého miesta, názov služobného úradu: úrad pre reguláciu
železničnej dopravy, druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služba, Hlavný
radca – predstavený, vedúci oddelenia interoperability a registrácie dráhových vozidiel, počet
obsadzovaných miest: 1, odbor štátnej služby:
2.01 doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia
poštových a telekomunikačných služieb, organizačný útvar: sekcia bezpečnosti a štátneho
dozoru na dráhach, oddelenie interoperability
a registrácie dráhových vozidiel, hlavné úlohy:
– riadiaca metodická, koordinačná, rozhodovacia a kontrolná činnosť na úrovni úradu v oblasti interoperability a regulácie bezpečnosti
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
na celoštátnych a regionálnych dráhach, ako
i v oblasti výkonu štátneho odborného dozoru na
železničných dráhach. Koncepčná a riadiaca činnosť pri tvorbe rozhodnutí a opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s celoštátnym dosahom. Zodpovedá za tvorbu a správu národného
registra dráhových vozidiel a národného registra
železničnej infraštruktúry. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: uvítame odborné zameranie
zabezpečovacia technika v železničnej doprave,
VŠ II. stupňa, MS Word, MS Outlook, Internet
(e-mail, www). Termín nástupu: 15.8.2007.
Informácie pre uchádzača: Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do
25. 7.2007 na adresu: úrad pre reguláciu železničnej dopravy Miletičova 19, 820 05 Bratislava, rozhodujúci je dátum uvedený na odtlačku
pečiatky na obálke., číslo výberového konania
VK 11/2007/urzd uviesť v žiadosti a vyznačiť
na obálke., ref. č.: 11/2007/urzd. Kontakt: Miletičova 19, 820 05 Bratislava, Ing. Margita Šebová, 02/50 255 278, fax: 02/55 568 002
Email: [email protected]
Štátny radca - predstavený - riaditeľ
odboru investično-prevádzkového
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo spravodlivosti SR Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Názov
služobného úradu: Ministerstvo spravodlivosti
SR, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava, druh
štátnej služby: stála štátna služba, obsadzovaná funkcia: štátny radca, predstavený, riaditeľ
odboru investično-prevádzkového, počet obsadzovaných miest: 1, odbor štátnej služby: 2.06
Justícia, organizačný útvar: sekcia rozvoja, ekonomiky a správy, odbor investično-prevádzkový,
hlavné úlohy: Vykonávanie štátnych záležitostí
na úrovni ministerstva, normotvorná, koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so
zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami
dopadu v oblasti investícií, správy majetku štátu a prevádzky ministerstva. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: VŠ II. stupňa, Práca s PC. Ponúkaný plat: V súlade so zákonom č. 312/2001
Z.z. o štátnej službe. Informácie pre uchádzača:
Zoznam požadovaných dokladov: písomná
žiadosť o zaradenie do výberového konania,
kópia diplomu osvedčujúca ukončenie vysokoškolského vzdelania, výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace, profesijný štruktúrovaný
životopis, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome
a v životopise, čestné vyhlásenie o trvalom
pobyte na území SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR alebo čestné vyhlásenie
o štátnom občianstve krajiny EÚ, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie
štátnej služby, motivačný list., dátum podania
žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do
24.7.2007 s označením na obálke a v žiadosti:
10/2007/7-2., zverejnenie pracovnej ponuky
vyjde v čísle 2007/29 dňa 19.7.2007., informácie k výberovému konaniu budú poskytnuté na
tel. čísle 02/59353520., ref. č.: 10/2007/7-2.
Kontakt: Župné nám. 13, 813 11 Bratislava
Štátny radca - predstavený - riaditeľ
odboru ekonomiky a financovania
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo spravodlivosti SR
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Názov služobného úradu: Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava,
druh štátnej služby: stála štátna služba, obsadzovaná funkcia: štátny radca, predstavený, riaditeľ odboru ekonomiky a financovania, počet
obsadzovaných miest: 1, odbor štátnej služby:
2.06 Justícia, organizačný útvar: sekcia rozvoja,
ekonomiky a správy, odbor ekonomiky a financovania, hlavné úlohy: Vykonávanie štátnych
záležitostí na úrovni ministerstva, koncepčná
a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami dopadu v oblasti ekonomiky a financovania ministerstva. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ
II. stupňa, Práca s PC. Ponúkaný plat: V súlade
so zákonom č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe.
Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie
do výberového konania, kópia diplomu osvedčujúca ukončenie vysokoškolského vzdelania,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
profesijný štruktúrovaný životopis, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných
v žiadosti, v diplome a v životopise, čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR, čestné
vyhlásenie o štátnom občianstve SR alebo
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve krajiny
EÚ, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
na vykonávanie štátnej služby, motivačný list.,
dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 24.7.2007 s označením na
obálke a v žiadosti: 10/2007/7-1., zverejnenie
pracovnej ponuky vyjde v čísle 2007/29 dňa
19.7.2007., informácie k výberovému konaniu
budú poskytnuté na tel. čísle 02/59353520.,
ref. č.: 10/2007/7-1. Kontakt: Župné nám. 13,
813 11 Bratislava
Hlavný radca
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo obrany SR
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba, hlavný radca
Odbor štátnej služby: 2.09, Obrana
Organizačný útvar: odbor plánovania použitia
ozbrojených síl a doktrín štábu požiadaviek
a dlhodobého plánovania Generálneho štábu
ozbrojených síl SR.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Koncepčná činnosť na úrovni mnisterstva. Spracovávanie vízií a koncepcií o budúcich bezpečnostných potrebách z hľadiska poslaní ozbrojených síl. Analýza vojenských aspektov členstva
SR v NATO a EÚ. Príprava podkladov pre rozhodnutia náčelníka GŠ OS spol. s r. o. vojenských
aspektoch aktualizácie vojensko-politických
dokumentov, príprava a aktualizácia plánov
použitia ozbrojených síl. Aktualizácia koncepcie
spôsobilostí budúcich ozbrojených síl.
Počet obsadzovaných miest: 1.
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa
Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, kópia vysvedčenia, diplomu alebo
iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
v oznámení o výberovom konaní) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace profesijný štruktúrovaný životopis
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
území SR písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise motivačný list
Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.
17
Pracovné ponuky - štátna správa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami: Na štátnozamestnanecké miesto sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka
v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (u úspešného uchádzača).
Ďalšie požadované schopnosti: Vítaná je prax
v ozbrojených silách na operačnom stupni.
Znalosť organizácie a použitia ozbrojených síl
a práce s PC.
Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými
dokladmi: Do 28. júla 2007. Rozhodujúcim je
dátum podania na poštovej pečiatke.
S označením na obálke a v žiadosti: VK
2007/57/12
Na adresu: Ministerstvo obrany SR, Osobný
úrad, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Kontakt: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Ing.
Ján Pisarčík, 0960 312 196
Email: [email protected]
Hlavný referent
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo obrany SR
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba, hlavný referent
Odbor štátnej služby: 1.02, Kancelária predstaviteľa štátnej moci
Organizačný útvar: sekretariát kancelárie ministra obrany SR.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Odborné činnosti a príprava menej zložitých
rozhodnutí pri vybavovaní agendy vo vymedzenom rozsahu s väzbami v rámci činnosti organizačných zložiek ministerstva. Plnenie organizačných úloh súvisiacich s chodom kancelárie
ministra obrany. Ekonomické, hospodárske činnosti pri zabezpečení kancelárie ministra obrany. Vedenie presnej evidencie, správnej manipulácie s utajovanými skutočnosťami v pôsobnosti
kancelárie ministra obrany. Rýchle a racionálne
vybavovanie písomností, ich pohotové vyhľadávanie, využívanie a riadne vyraďovanie.
Počet obsadzovaných miest: 1.
Vzdelanie: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie
odborné vzdelanie
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami: Na štátnozamestnanecké miesto sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka
v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (u úspešného uchádzača).
Ďalšie požadované schopnosti: Vítaná je prax vo
vedení evidencie, manipulácie s utajovanými
skutočnosťami, znalosť prostredia ozbrojených
síl a činnosti orgánu štátnej správy na úseku
obrany. Dôslednosť v administratívnej činnosti,
znalosť práce s PC v prostredí MC. Kreatívny
prístup k riešeniu problémov v špecifických
podmienkach ústredného orgánu štátnej správy,
asertívne správanie.
Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými
dokladmi: Do 28. júla 2007. Rozhodujúcim je
dátum podania na poštovej pečiatke.
S označením na obálke a v žiadosti: VK
2007/58/12
Na adresu: Ministerstvo obrany SR, Osobný
úrad, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Kontakt: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Mgr.
Marcela Fabianová, 0960 312 138
Odborný radca,
prípravná štátna služba
Bratislava
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba, odborný radca, odbor štátnej služby: 1.05 Informatika, hlavné úlohy: riešenie
ucelených častí projektov AŠIS-u ako súčasti
štátneho informačného systému v počítačovom
a sieťovom prostredí štátnej štatistiky. Samostatné odborné špecializované činnosti, spočívajúce najmä v analytickej činnosti, výhodnotení,
monitorovaní a riadení priebehu ucelených častí
projektov štátnych štatistických zisťovaní. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ II. stupňa,
VŠ II. stupňa, Požadované odborné znalosti:
štandardné znalosti práce s PC, skúsenosti
s využívaním databázových systémov, vítaná
znalosť AJ a VŠ so zameraním na informatiku alebo štatistiku. Informácie pre uchádzača:
Zoznam požadovaných dokladov: písomná
žiadosť o zaradenie do VK, fotokópia diplomu
alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
resp. fotokópia výpisu z registra trestov nie
staršieho ako 3 mesiace, čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky alebo inej členskej krajiny
Európskej únie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie
o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov. , dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 29. 7. 2007,
rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, s označením na obálke a v žiadosti: VK
40/2007. Kontakt: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Ing. Benjamín Berta, 02/50 236 254
Email: [email protected]tics.sk
Odborný radca,
prípravná štátna služba
Bratislava
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej služby
a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba,
odborný radca, odbor štátnej služby: 2.02 Financie, organizačný útvar: odbor ekonomický, hlavné úlohy: samostatné odborné špecializované
činnosti v oblasti rozpočtovania a financovania
na úrovni ústredného orgánu štátnej správy
v súlade s platnou legislatívou, usmerňovanie
a kontrola hospodárenia s prostriedkami roz-
počtovej kapitoly. Navrhovanie rozpočtu a jeho
rozpisu v podmienkach Štatistického úradu SR,
sledovanie jeho plnenia, kontrola a výhodnocovanie rozpočtu kapitoly, príprava rozpočtových
opatrení a záverečného účtu. Zabezpečovanie
spolupráce s inými orgánmi štátnej správy. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ vzdelanie
II. stupňa, VŠ II. stupňa, Požadované odborné
znalosti: analytické schopnosti, odborné znalosti v oblasti makro a mikroekonomiky a platnej
legislatívy na úseku rozpočtovníctva a financovania verejného sektora, vítané praktické skúsenosti v tejto oblasti a zo znalosti účtovníctva,
vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovedný
prístup k plneniu úloh. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných dokladov: písomná
žiadosť o zaradenie do VK, fotokópia diplomu
alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
resp. fotokópia výpisu z registra trestov nie
staršieho ako 3 mesiace, čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky alebo inej členskej krajiny
Európskej únie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie
o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov. , dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 29. 7. 2007,
rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, s označením na obálke a v žiadosti: VK
39/2007. Kontakt: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Ing. Zdenka Mravcová, 02/50 236 227
Email: [email protected]
Odborný radca,
prípravná štátna služba
Bratislava
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba, odborný radca, odbor štátnej služby:
2.15 Štátna štatistika, organizačný útvar: sekcia
odvetvových štatistík, odbor produkčných štatistík, oddelenie štatistiky stavebníctva, konjunktúry, vedy a techniky, hlavné úlohy: samostatné
vykonávanie odbornej metodickej a analytickej
činnosti na úseku podnikateľských štatistík,
štatistiky stavebníctva, vedy a techniky, navrhovanie tvorby súhrnných analytických materiálov, výhodnocovanie výsledkov spracovania
a vykonávanie súborných analytických prác
o vývoji podnikateľských štatistík, štatistiky stavebníctva, vedy a techniky, vr. medzinárodných
porovnávaní. Spolupráca s odbornými útvarmi
Štatistického úradu SR pri riešení metodických
problémov, definovaní obsahu spracovávaných
analýz a správ a pri vytváraní dátovej bázy informačného systému, usmerňovanie a podávanie
vysvetlení k obsahu zisťovaní predmetných štatistík. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ
vzdelanie II. stupňa, VŠ II. stupňa, Požadované
odborné znalosti: vítaná znalosť AJ (NJ) jazyka, práca s PC (Windows, Word, Excel, Acces),
komunikatívnosť, spoľahlivosť, vyrovnanosť,
zodpovednosť, schopnosť tímovej práce, vítané
sú znalosti a skúsenosti z ekonómie a štatistiky,
vítaný odbor vzdelania ekonomického smeru. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných
dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do VK,
fotokópia diplomu alebo iného rovnocenného
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti resp. fotokópia výpisu
z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území
Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo
inej členskej krajiny Európskej únie, čestné
vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie
o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, písomný súhlas so
spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.,
dátum podania žiadostí spolu s požadovanými
dokladmi: do 29. 7. 2007, rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke, s označením na
obálke a v žiadosti: VK 36/2007. Kontakt: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Ing. Dagmar Blahová,
02/50 236 313
Email: [email protected]
Odborný radca,
prípravná štátna služba
Bratislava
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej služby
a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba,
odborný radca, odbor štátnej služby: 2.15 Štátna
štatistika, organizačný útvar: sekcia národných
účtov a cien, odbor účtov akumulácie, hlavné
úlohy: Samostatné odborné špecializované
činnosti na úseku štátnej štatistiky zamerané
prednostne na problematiku prípravy a spracovania údajov z administratívnych zdrojov
v nadväznosti na platnú metodiku zostavovania
národných účtov. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa, VŠ II. stupňa,
Požadované odborné znalosti: vítaná znalosť AJ,
pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj
k pracovnému zaťaženiu, prístupnosť, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, znalosť práce
v prostredí systémov Windows, Word, Excel,
Access. Práca je vhodná pre absolventa. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných
dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do VK,
fotokópia diplomu alebo iného rovnocenného
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti resp. fotokópia výpisu
z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území
Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo
inej členskej krajiny Európskej únie, čestné
vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na práv-
Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, kópia vysvedčenia, diplomu alebo
iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
v oznámení o výberovom konaní) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace profesijný štruktúrovaný životopis
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
území SR písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise motivačný list
Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.
18
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
Pracovné ponuky - štátna správa
ne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie
o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, písomný súhlas so
spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
dátum podania žiadostí spolu s požadovanými
dokladmi: do 29. 7. 2007, rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke, s označením na
obálke a v žiadosti: VK 38/2007. Kontakt: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Ing. Alena Illiťová,
02/50 236 520, 503
Email: [email protected]
Hlavný radca,
prípravná štátna služba
Bratislava
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna
služba, hlavný radca, odbor štátnej služby: 1.05
Informatika (sociálno-ekonomické informácie,
štátny informačný systém), organizačný útvar:
sekcia metodiky a informatiky, odbor projektovania a programovania, hlavné úlohy: riešenie
ucelených častí projektov AŠIS-u ako súčasti
štátneho informačného systému v počítačovom
a sieťovom prostredí štátnej štatistiky. Koncepčné, systémové a metodické činnosti súvisiace
s riadením priebehu ucelených častí projektov
štátnych štatistických zisťovaní. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa,
VŠ II. stupňa, Požadované odborné znalosti:
štandardné znalosti práce s PC, skúsenosti
s využívaním databázových systémov, vítaná
znalosť AJ, a VŠ so zameraním na informatiku alebo štatistiku. Informácie pre uchádzača:
Zoznam požadovaných dokladov: písomná
žiadosť o zaradenie do VK, fotokópia diplomu
alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
resp. fotokópia výpisu z registra trestov nie
staršieho ako 3 mesiace, čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky alebo inej členskej krajiny
Európskej únie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie
o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov. , dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 29. 7. 2007,
rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, s označením na obálke a v žiadosti: VK
35/2007. Kontakt: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Ing. Benjamín Berta, 02/50 236 254
Email: [email protected]
služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba, hlavný radca, odbor štátnej služby:
2.15 Štátna štatistika, organizačný útvar: sekcia
národných účtov a cien, odbor bežných účtov,
hlavné úlohy: koncepčné a metodické činnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy
v oblasti národných účtov, zamerané prednostne na štatistiku bežných nefinančných účtov za
sektor verejnej správy a analýzy zostavených
časových radov. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ II. stupňa, VŠ II. stupňa, Požadované
odborné znalosti: vítaná znalosť AJ, schopnosť
využitia Metod analýz a syntéz, zodpovedný prístup k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému
zaťaženiu, prístupnosť, spoľahlivosť, schopnosť
pracovať v tíme, znalosť práce v prostredí systémov Windows, Word, Excel. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do VK, fotokópia diplomu
alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
resp. fotokópia výpisu z registra trestov nie
staršieho ako 3 mesiace, čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky alebo inej členskej krajiny
Európskej únie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie
o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov. , dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 29. 7. 2007,
rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, s označením na obálke a v žiadosti: VK
34/2007. Kontakt: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Ing. Mária Luhová, 02/50 236 524
Email: [email protected]
Odborný radca,
prípravná štátna služba
Bratislava
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba, odborný radca, odbor štátnej služby:
2.15 Štátna štatistika, organizačný útvar: sekcia
odvetvových štatistík, odbor štatistiky pôdohospodárstva a životného prostredia, hlavné úlohy:
vypracovávanie štatisticko-ekonomických analýz o stave a vývoji živočíšnej výroby a aquakultúry. Spolupráca s vecne príslušnými odbormi
ŠÚ SR pri riešení metodických problémov a obsahu spracovávaných analýz a správ. Spolupráca pri vypracovaní pripomienok a stanovísk
k legislatívnym materiálom pre ostatné odborné
útvary. Spolupráca pri poskytovaní údajov za
uvedené oblasti EUROSTAT-u a ostatným medzinárodným organizáciám. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: VŠ II. stupňa, VŠ II. stupňa,
Hlavný radca,
Požadované odborné znalosti: vítaná znalosť AJ,
prípravná štátna služba
prístupnosť, spoľahlivosť, schopnosť pracovať
Bratislava
v tíme, znalosť práce s PC, vítaný odbor vzdelaSpoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce, nia so zameraním na poľnohospodárstvo. Práca
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
je vhodná pre absolventa. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do VK, fotokópia diplomu
alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
resp. fotokópia výpisu z registra trestov nie
staršieho ako 3 mesiace, čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky alebo inej členskej krajiny
Európskej únie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie
o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov., dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 29. 7. 2007,
rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, s označením na obálke a v žiadosti: VK
33/2007. Kontakt: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Ing. Emoke Rozborilová, 02/50 236 773
Email: [email protected]
Hlavný radca,
prípravná štátna služba
Bratislava
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba, hlavný radca, odbor štátnej služby:
2.15 Štátna štatistika, organizačný útvar: sekcia
odvetvových štatistík, odbor štatistiky trhových
služieb, hlavné úlohy: vykonávanie koncepčnej
a analytickej činnosti na úseku štatistiky satelitného účtu v cestovnom ruchu (TSA), metodické
činnosti v rámci zberu a spracovania údajov pre
TSA, spracúvanie zásadných materiálov a rozborov vývoja cestovného ruchu, navrhovanie
koncepcie súhrnných analytických materiálov
a publikácií z výsledkov TSA, spracúvanie súborných analytických prác o vývoji regiónov
a o medzinárodnom porovnaní. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: VŠ II. stupňa, VŠ II. stupňa,
Požadované odborné znalosti: vítaná znalosť
AJ, práca s PC, aktívne (Windows, Excel, Access, Word), prístupnosť, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, vítané odbory vzdelania
– ekonomické, prírodovedecké – matematická
štatistika. Práca je vhodná pre absolventa. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných
dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do VK,
fotokópia diplomu alebo iného rovnocenného
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti resp. fotokópia výpisu
z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území
Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo
inej členskej krajiny Európskej únie, čestné
vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie
o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-
kých uvádzaných údajov, písomný súhlas so
spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
dátum podania žiadostí spolu s požadovanými
dokladmi: do 29. 7. 2007, rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke, s označením na
obálke a v žiadosti: VK 32/2007. Kontakt: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Ing. Peter Rozboril,
02/50 236 286
Email: [email protected]
Hlavný radca,
prípravná štátna služba
Bratislava
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna
služba, hlavný radca, odbor štátnej služby: 2.15
Štátna štatistika, organizačný útvar: Ústav pre
výskum verejnej mienky, hlavné úlohy: koordinačná a metodická činnosť pri spolupráci na
celoslovenských zisťovaniach, tvorba výskumných nástrojov pre reprezentatívne zisťovania,
výhodnocovanie a analýza zisťovaní na základe
harmonizovaných postupov, tvorba sekundárnych analýz a časových radov v uvedenej oblasti. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ
II. stupňa, VŠ II. stupňa, Požadované odborné
znalosti: orientácia v metodológii kvalitatívnych
a kvantitatívnych výskumov, analytické schopnosti, schopnosť interpretovať výskumné dáta
a zistenia. Práca je vhodná pre absolventa. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných
dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do VK,
fotokópia diplomu alebo iného rovnocenného
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti resp. fotokópia výpisu
z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území
Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo
inej členskej krajiny Európskej únie, čestné
vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie
o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, písomný súhlas so
spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
, dátum podania žiadostí spolu s požadovanými
dokladmi: do 29. júla 2007, rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, s označením
na obálke a v žiadosti: VK 30/2007. Kontakt:
Miletičova 3, 824 67 Bratislava, PhDr. Tibor
Kružlík, 02/69 250 250
Email: [email protected]
Samostatný referent
Bratislava
Názov služobného úradu: Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Bratislave
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba, samostatný referent
Odbor štátnej služby: 2.17 Vnútro
Organizačný útvar: Úrad justičnej a kriminálnej
polície Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II
Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, kópia vysvedčenia, diplomu alebo
iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
v oznámení o výberovom konaní) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace profesijný štruktúrovaný životopis
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
území SR písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise motivačný list
Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.
19
Pracovné ponuky - štátna správa
Hlavné úlohy: Vykonávanie úkonov spojených
s vyšetrovacím procesom v rezorte Ministerstva
vnútra SR, zapisovacie práce a vedenie registratúrnych evidencií.
Počet obsadzovaných miest: 2
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské s maturitou
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
samostatnosť, chuť sa ďalej vzdelávať
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými
dokladmi: 1.8.2007
S označením na obálke a žiadosti: 2007/11/296
Na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova
č. 2, 81272 Bratislava
Ďalšie informácie: Osvetova 4, 827 49 Bratislava
II, Helena Tomášová, 0961 032 115
Email: [email protected]
Štátny radca
Bratislava
Spoločnosť: Úrad vlády SR
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba, štátny radca
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: Sekcia vládnej legislatívy,
Odbor aproximácie práva.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho
systému s najširšími vonkajšími a vnútornými
väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy
rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným
dosahom na úrovni orgánu štátnej správy alebo
úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na celoštátnej úrovni alebo orgánu alebo úradu, ktorý
vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni vrátane čerpania prostriedkov európskych
spoločenstiev.
Počet obsadzovaných miest: 1.
Vzdelanie: VŠ II. stupňa, právnické vzdelanie vítané
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžaduje sa
Ďalšie požadované schopnosti: znalosť práce
s PC, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť
Jazykové znalosti: anglický jazyk - aktívne
Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: Do 24. júla 2007. Rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke.
S označením na obálke a v žiadosti: VK
23/7/2007
Na adresu: Úrad vlády SR, Osobný úrad, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.
Kontakt: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Ing. Adriana Lužicová, 0257 295 453, fax:
0252 492 823
Organizačný útvar: Obvodné oddelenie PZ Moldava nad Bodvou Odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach-okolie
Hlavné úlohy: Vedenie evidencie programu „Denník vyšetrovacích spisov“ pomocou výpočtovej
techniky, spracovávanie štatistických výkazov
a formulárov, prijímanie, odosielanie, evidovanie
písomností v jednacích protokoloch, vykonávanie administratívnych činností na OO PZ.
Počet obsadzovaných miest: 1
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské s maturitou
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude
vyžadovať bezpečnostná previerka v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností pre stupeň utajenia Dôverné.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať,
samostatnosť v práci, spolupráca s ľuďmi, kooperatívnosť, schopnosť tímovej práce, sebavedomie, sebaistota, optimistická sebadôvera,
svedomitosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
(schopnosť nadväzovať interpersonálne vzťahy),
vytrvalosť, odolnosť voči záťaži a neúspechu,
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými
dokladmi: 1.8.2007
S označením na obálke a žiadosti: 2007/11/298
Na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova
č. 2, 81272 Bratislava
Ďalšie informácie: Kuzmányho 8, 041 02 Košice,
JUDr. Eva Beličková, 0961 921 067, fax: 0961
921 069
Email: [email protected]
Samostatný referent
Liptovský Mikuláš
dokladmi: 1.8.2007
S označením na obálke a žiadosti: 2007/11/299
Na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova
č. 2, 81272 Bratislava
Ďalšie informácie: Kuzmányho 26, 012 23 Žilina,
Plk. Ing. Ladislav Hanuliak, 096 140/2160, fax:
0961 402 169
Email: [email protected]
Radca, prípravná štátna služba
Prešov
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna
služba, radca, odbor štátnej služby: 2.15 Štátna
štatistika, organizačný útvar: krajská správa
Prešov, odbor informatiky, registrov a informačných služieb, hlavné úlohy: príprava rozhodnutí
na koordinovanie a usmerňovanie aktivít na úseku organizačnej štatistiky a klasifikácií. Prideľovanie identifikačného čísla organizácie fyzickým
a právnickým osobám v zmysle zákona o štátnej
štatistike a príslušných metodických pokynov,
usmerňovanie aktivít v tejto oblasti, vykonávanie priebežnej aktualizácie registra organizácií,
zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť zaznamenaných údajov. Príprava číselných prehľadov
a podkladov pre analytické materiály. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: ÚSV, VŠ I. alebo
II. stupňa, SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa (bakalárske), VŠ II. stupňa, Požadované odborné znalosti: zodpovedný prístup k plneniu zverených úloh,
komunikatívnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, flexibilita, spoľahlivosť, schopnosť
pracovať v tíme a základné znalosti ovládania
práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint,
Acrobat Reader, Corel Draw), prax v odbore
vítaná. Práca je vhodná pre absolventa. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných
dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do VK,
fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti resp. fotokópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako
3 mesiace, čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
na území Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
alebo inej členskej krajiny Európskej únie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie
o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, písomný súhlas so
spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.,
dátum podania žiadostí spolu s požadovanými
dokladmi: do 29. 7. 2007, rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke, s označením na
obálke a v žiadosti: VK 37/2007. Kontakt: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Ing. Božena Vrabľová, 051/7735 222
Email: [email protected]
Názov služobného úradu: Krajské riaditeľstvo PZ
v Žiline
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: pripravna štátna služba samostatný referent
Odbor štátnej služby: 2.17 Vnútro
Organizačný útvar: vnútorné oddelenie, úrad justičnej a kriminálnej polície, Okresné riaditeľstvo
PZ Liptovský Mikuláš
Hlavné úlohy: Odborné činnosti pri príprave
rozhodnutí alebo pri príprave správneho konania alebo súdneho konania, zvládnuteľné
v rámci existujúcich štandardov alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend
vo vymedzenej časti štátnej služby so značným
rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných
činností.
Počet obsadzovaných miest: 1
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské s maturitou
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude
vyžadovať bezpečnostná previerka v zmysle záOdborný referent
kona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností pre stupeň utajovania „Dôverné“.
Košice
Názov služobného úradu: Krajské riaditeľstvo Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
samostatnosť, chuť sa ďalej vzdelávať
Policajného zboru v Košiciach
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: príp- Požadované odborné znalosti: výborná znalosť Hlavný referent
strojopisu,ovládanie práce s PC, WORD, EXCEL Sabinov
ravná štátna služba, odborný referent
Odbor štátnej služby: 2.17 Vnútro
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými Názov služobného úradu: Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Prešove
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna služba, hlavný referent
Odbor štátnej služby: 2.17 Vnútro
Organizačný útvar: Odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov Prešov, vysunuté pracovisko
Sabinov, Nám. Slobody 95
Hlavné úlohy: Odborné činnosti na úseku vodičských preukazov, medzinárodných vodičských
preukazov, občianskych preukazov a cestovných pasov.
Počet obsadzovaných miest: 1
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské s maturitou
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude
vyžadovať bezpečnostná previerka v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností pre stupeň utajovania „Dôverné“.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
samostatnosť, spolupráca s ľuďmi, schopnosť
tímovej práce, svedomitosť, zodpovednosť, komunikatívnosť,
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými
dokladmi: 1.8.2007
S označením na obálke a žiadosti: 2007/11/297
Na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova
č. 2, 81272 Bratislava
Ďalšie informácie: Štúrova 3671/7, 080 01 Prešov, PhDr. Václav Hudeček, 0961 802 166, fax:
0961 802 179
Email: [email protected]
Odborný referent,
prípravná štátna služba
Spišská Nová Ves
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej
služby a obsadzovaná funkcia: prípravná štátna
služba, odborný referent, odbor štátnej služby:
2.15 Štátna štatistika, organizačný útvar: krajská správa Košice, odbor štatistiky práce, miezd
a regionálnych štatistík, hlavné úlohy: samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend, príprava a vykonávanie zisťovania a spracúvania
štatistických údajov v oblasti regionálnych štatistík, s osobitným aspektom na zisťovania na
úseku spotrebiteľských cien. Vedenie cestných
motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do
3 500 kg, ich pravidelná údržba, kontroly a vedenie predpísaných evidencií. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: úplné stredné alebo vyššie
odborné vzdelanie, SŠ s maturitou, Požadované odborné znalosti: VP typu B, komunikatívnosť v osobnom kontakte so spravodajskými
jednotkami, znalosť práce s PC (Word, Excel),
spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, zvládanie nárazového pracovného zaťaženia. Práca je
vhodná pre absolventa. Informácie pre uchádzača: Zoznam požadovaných dokladov: písomná
žiadosť o zaradenie do VK, fotokópia vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis,
motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti resp. fotokópia výpisu z registra trestov
nie staršieho ako 3 mesiace, čestné vyhlásenie
Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, kópia vysvedčenia, diplomu alebo
iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
v oznámení o výberovom konaní) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace profesijný štruktúrovaný životopis
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
území SR písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise motivačný list
Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.
20
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
Pracovné ponuky - štátna správa
o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky alebo inej členskej krajiny
Európskej únie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie
o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov., dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 29. 7. 2007,
rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, s označením na obálke a v žiadosti: VK
31/2007. Kontakt: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Valéria Lászlóová, 055/6410 234
Email: [email protected]
Hlavný radca – predstavený
– vedúci odboru inšpekcie
ochrany vôd, Inšpektorát životného
prostredia Žilina
Žilina
Spoločnosť: Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Názov služobného úradu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia, adresa služobného úradu: Karloveská 2, 842 22
Bratislava 4, druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia :stála štátna služba, hlavný radca
– predstavený – vedúci odboru inšpekcie ochrany vôd, Inšpektorát životného prostredia Žilina,
počet obsadzovaných miest: 1, odbor štátnej
služby: 2.20 Životné prostredie, organizačný
útvar: Inšpektorát životného prostredia Žilina,
Odbor inšpekcie ochrany vôd, Legionárska 5,
012 05 Žilina, hlavné úlohy: Riadiaca, rozhodovacia a kontrolná činnosť, vykonávanie samostatnej odbornej činnosti v príslušnom odbore,
výhodnocovanie výsledkov kontrolnej činnosti,
vypracovávanie komplexných rozborov, analýz
a stanovísk. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VŠ II. stupňa, VP sk. B, Predpoklad ovládania cudzieho jazyka: nevyžaduje sa, osobitné
kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť
v zmysle Vyhlášky MŽP č.462/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných
kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné
prostredie – vítaná., ďalšie požadované schopnosti: znalosť zákonov: zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok), zákon
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe, zákon č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon), nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé
oblasti a zraniteľné oblasti, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 29/2005 Z. z. o podrobnostiach určovania
ochranných pásiem vodárenských zdrojov
a o opatreniach na ochranu vôd, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 525/2003 Z. z., zákon č. 277/2005 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002
Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vyhláška č. 489/2002 Z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 451/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe
a o havarijnom pláne, vyhláška č. 452/2005
. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe
a o havarijnom pláne, zákon č. 163/2001 Z. z.
o chemických látkach a chemických prípravkoch
(v znení zákona č. 128/2002 Z. z., č. 217/2003
Z. z., č. 434/2004 Z. z., č. 308/2005 Z. z.),
VP skupiny “B“, práca s PC, oprávnenie na
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnos-
ťami: nevyžaduje sa. Termín nástupu: Dohodou. Ponúkaný plat: Podľa zákona 312/2001
Z.z. o štátnej službe. Informácie pre uchádzača:
Zoznam požadovaných dokladov: písomná
žiadosť o zaradenie do výberového konania,
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu, o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace, profesijný štruktúrovaný životopis,
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie, štátnej služby, čestné vyhlásenie
o štátnom občianstve SR, čestné vyhlásenie
o trvalom pobyte na území Slovenskej, republiky, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich, osobných údajov za účelom
výberového konania, v súlade s, ustanoveniami
zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých
zaslaných údajov., dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 31. júla 2007.
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Uchádzači,
ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež
nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou., na adresu: Slovenská inšpekcia
životného prostredia, osobný úrad, Karloveská
2, 842 22 Bratislava 4, kontaktná osoba: Ing.
Daniel Geisbacher, CSc, 02/602 92 383, ., číslo výberového konania (označiť na obálke a žiadosti): mzp/52/2007/2. Kontakt: Karloveská 2,
842 22 Bratislava, Ing., CSc. Daniel Geisbacher,
02/60 292 383
Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, kópia vysvedčenia, diplomu alebo
iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
v oznámení o výberovom konaní) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace profesijný štruktúrovaný životopis
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
území SR písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise motivačný list
Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.
Pracovné ponuky - zahraničie
Administratíva
Osobná Sekretárka
Bratislavský kraj, Rakúsko, Zahraničie
Spoločnosť: ProAuto Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Bude cestovať po celom
svete, organizačné schopnosti: MS Office, dobré znalosti NJ alebo AJ., odporúčaný vek medzi
18-28 rokov. Musí byť reprezentatívna a veľmi
dobre vyzerajúca., na zorganizovanie osobného stretnutia v Bratislava, prosím, volajte do
Rakúska na číslo telefónu: +43 6606100000
pána Stupacha alebo pošlite email na [email protected]
proauto.at. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
študent vysokej školy, SŠ bez maturity, nadstavbové vzdelanie, VŠ II. stupňa, NJ - aktívne
alebo AJ - aktívne, MS Word - pokročilý, MS
Outlook - pokročilý, Používateľ MS Windows
- pokročilý, Požadované schopnosti: MS Office,
dobré znalosti NJ alebo AJ. Termín nástupu: Začiatok je možný ihneď. Iné výhody: Ponúkame
nadpriemerný plat, služobné vozidlo ako aj diety.
Ponúkaný plat: 30000 - 60000. Informácie pre
uchádzača: Odporúčaný vek medzi 18-28 rokov.
Musí byť reprezentatívna a veľmi dobre vyzerajúca., na zorganizovanie osobného stretnutia
v Bratislava, prosím, volajte do Rakúska na číslo
telefónu: +43 6606100000 pána Stupacha alebo pošlite email na [email protected] Kontakt: Am
Schrändlsee 2, 7142 Illmitz, Rakúska republika,
Roland Werner, +436606 100 000, fax: +4321
755 023
Email: [email protected]
Sekretárka - kancelária Viedeň
- polovičný úväzok
Zahraničie ostatné, Viedeň, 3. Bezirk
Spoločnosť: T&T agentúra s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Osobná a telefonická komunikácia s aktívnymi členmi Zväzu a so záujemcami o členstvo, komunikácia
s rakúskymi úradmi, partnerskými firmami
v Rakúsku a na Slovensku, vedenie databázy,
bežné sekretárske práce. Pracovný pomer na
menej ako 40 hodín týždenne. Požiadavky: VP
sk. B, NJ - expert, tlmočenie, slovenský jazyk
- expert, tlmočenie, pokladňa - pokročilý, MS
Excel - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS
Word - pokročilý, OpenOffice - pokročilý, Samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť, spoľahlivosť. Termín nástupu: Júl-august. Ponúkaný plat:
600,- EUR netto. Informácie pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2007, životopisy v SJ i v NJ zasielajte
na mailovú adresu: [email protected]flegerverband.at.
Kontakt: Šustekova 10, 851 04 Bratislava
Email: [email protected]flegerverband.at
Klientský pracovník - špecialista
Budapest, Infopark
Társaság: KMC Solution Kft. Feladatkör, információk a munkahelyről: Stante sa clenom násho
tímu! Hlás sa u vedúcej spoločnosti Madarska,
ktorá sa zaoberá s vyhladávaním a vyberom
pracovníkov. Fő munkaviszony. Követelmények: cseh nyelv - szakértő, tolmácsolás, Znalosť
slovenského alebo ceského jazyka na vysokej
úrovni, vyborná znalosť programu MS Office,
Internet, dobrá komunikacná zručnosť, dobrá
schopnosť urcenia a riesenia problémov. Felkínált előnyök: Prácu v mladom dynamickom tíme,
multinacionálne pozadie, moderné priatelské
pracovné prostredie, možnosť profesného rastu
a osobnostného rozvoja. Információk a jelentkező számára: Zivotopis posielajte na e mailovú
adresu: [email protected] Kapcsolat: Fehérvári út
50-52, 1117 Budapest, Magyarország, Emese
Brezóczki, +3613 827 980
Email: [email protected]
TIP pre vás:
Nenašli ste doteraz firmu, v ktorej by ste chceli pracovať?
Využite stránku www.firmy.profesia.sk, kde hľadá zamestnancov niekoľko tisíc firiem.
21
Pracovné ponuky - zahraničie
Doprava a špedícia
Vodič MKD
Belgicko, Bratislava,
Francúzsko, Holandsko, Nemecko
Spoločnosť: BELDYSLOVA SPEDITION s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Chodí
sa na 6 týždňové turnusy po odpracovanej dobe
je vodič 2 týždne na pracovnom voľne (ktoré
je platené), jazdí sa iba podľa dohovoru AETR
a 90 % iba cez deň v noci sa nejazdí. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: SŠ bez maturity,
NJ - základy. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:
Firma sídli v Belgicku a transport je bezplatne
zabezpečený z Bratislavy, ďalšou výhodou je,
že vodičom je bezplatne zabezpečená plynová
bomba, ktorú vodiči môžu používať na varenie, na firme sú moderné sociálne zariadenia,
sprchy, pračka, sušička, kuchynka dispozícii
auto na nákup., na firme v Belgicku služobné
auto k dispozícii. Ponúkaný plat: Od 12000,po
skusobnej dobe 13500 diéty 54 až 55,- €/deň.
Kontakt: Trenčianska 57,bodova Drutechny, 821
01 Bratislava, Ing. Miroslav Poláček, 02/44 634
118, 0911 474 727, 0911 472 200, fax: 02/44
634 117
Email: [email protected]
Vodič v MKD
Belgicko, Francúzsko, Nemecko,
Nové Zámky, Rakúsko, Švajčiarsko,
Veľká Británia, Europa
Spoločnosť: Krall Transport Slovakia s.r.o. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Ponúkame pracovne pozicie pre vodicov MKD s PRAXOU.Jedna sa o vozidla nad 7.5t, 13.6ldm. VP:
E. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VP C,
E, slovenský jazyk. Termín nástupu: !!!!!! IHNEĎ
!!!!!!!. Iné výhody: Dispečing v SK, komunikácia
v Slovenskom jazyku ! Ovládanie cudzieho
jazyka NIE JE NUTNÉ!. Ponúkaný plat: Cca
1.800,- EUR (15.000,- SKK/mes + diéty). Informácie pre uchádzača: TEL: (8:00, 16:30)
+421 35/6444 536, MAIL:[email protected]
Kontakt: Podzámska 34, 940 61 Nové Zámky,
Ronald Pinke,Michal Kacko, +421915 796 153,
+421356 444 536, fax: +421356 444 537
Email: [email protected]
Elektrotechnika
a energetika
Mechanik
Slovensko, Zahraničie
Vodič ÁVIE
Česká republika, Slovensko,
Horné Obdokovce
Spoločnosť: MARTOŠ Steel, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Vodič AVIE vnútroštátna preprava, prípadne Česká republika,
rozvoz osôb, materiálu, výrobkov, podľa potreby a pokynov nadriadeného. Hlavný pracovný
pomer. Požiadavky: vodič , automechanik, SŠ
bez maturity, VP sk. B, C, E, AJ - základy, Prax
v obore, skúsenosti s prácou vodiča. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Ubytovanie zdarma. Ponúkaný plat: Úkolová mzda , odjazdené km podľa
mzdového výmeru. Informácie pre uchádzača:
Záujemcovia nás môžu kontaktovať priamo telefonicky, prípadne zasielať žiadosti + životopisy
s tel. kontaktom. Kontakt: Pod kalváriou 2305,
955 01 Topoľčany, Štefan Martoš, 038/5319
601, 0911/254 701, fax: 038/5319 386
Email: [email protected]
Vodič kamiónu
Česká republika, Slovensko
Spoločnosť: MARTOŠ Steel, s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Vodič kamiónu,
preprava oceľových konštrukcií a materiálu
v rámci SR a ČR, ťahač MAN + KOGEL náves.
Hlavný pracovný pomer, živnosť. Požiadavky:
SOU , automechanik výhodou, SŠ bez maturity, VP A, B, C, D, E, T, Prax v kamiónovej
doprave, flexibilita, samostatnosť, vedieť riešiť
prípadné vzniknuté menšie poruchy, opravy je
výhodou. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:
Firemné ubytovanie zdarma. Ponúkaný plat:
Základ 10000,- Sk + 2,50 Sk/každý odjazdený km,resp.dohoda. Informácie pre uchádzača:
Uchádzači nás môžu kontaktovať priamo na tel.
číslach 038/5319601, 0911254701 personálne
oddelenie, 0903254706 majiteľ spoločnosti.
Prípadne zasielať žiadosti s profesijným životopisom na našu adresu alebo mailom. Kontakt:
Pod kalváriou 2305, 955 01 Topoľčany, Štefan
Martoš, 038/5319 601, 0911/254 701, fax:
038/5319 386
Email: [email protected]
Spoločnosť: WETRON, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Montáž, demontáž,
úprava strojov a prístrojov, zámočnícke a zváračské práce elektrickým oblúkom pri montáži
a oprave výrobných liniek. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: strojnícke, vyučený v odbore
SOU, SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, aspoň
jeden z uvedených jazykov: FJ - aktívne, AJ - aktívne, NJ - aktívne, Manuálne zručný, flexibilný,
technická predstavivosť, odolný voči stresu, bezproblémové čítanie výkresovej dokumentácie.,
platný zváračský preukaz, elektrickým oblúkom
nutný. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Podľa
dohody. Informácie pre uchádzača: Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom zasielajte
na adresu spoločnosti Wetron, spol. s r. o., prípadne faxom alebo na uvedenú e-mailovú adresu. Uchádzačov postupujúcich do užšieho výberu kontaktujeme telefonicky., v zmysle Zákona
NR SR č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov kandidát zaslaním osobných materiálov
dáva našej spoločnosti súhlas so spracovaním
jeho osobných údajov za účelom možného prijatia do zamestnania. Kontakt: Odborárska 52,
831 02 Bratislava, Lucia Velebná, 00421244
635 784, fax: 00421244 635 785
Email: [email protected]
Elektromontér
Slovensko, Zahraničie
Spoločnosť: WETRON, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Elektromontážne
práce na stavbách, prevažne automatizačná
technológia pre svetové automobilové spoločnosti. Možné zaradenie ako elektromontér, predák alebo stavbyvedúci. V prípade jazykových
znalostí možné nasadenie na stavbách v zahraničí. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: elektromontáž, vyučený v odbore SOU, SŠ bez maturity, SŠ s maturitou, aspoň jeden z uvedených
jazykov: FJ - aktívne, AJ - aktívne, NJ - aktívne.
Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Podľa dohody. Informácie pre uchádzača: Žiadosť o prijatie
do zamestnania so životopisom zasielajte na
adresu spoločnosti Wetron, spol. s r. o., prípadne faxom alebo na uvedenú e-mailovú adresu.
Uchádzačov postupujúcich do užšieho výberu
kontaktujeme telefonicky., v zmysle Zákona NR
SR č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
kandidát zaslaním osobných materiálov dáva
našej spoločnosti súhlas so spracovaním jeho
osobných údajov za účelom možného prijatia do
zamestnania. Kontakt: Odborárska 52, 831 02
Bratislava, Lucia Velebná, 00421244 635 784,
fax: 00421244 635 785
Email: [email protected]
Programátor ABAP
Nemecko, Rakúsko, Slovensko
Spoločnosť: Gd-Team, a.s. Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Účasť na implementačných
projektoch, tvorba programov v ABAP, prispôsobenie a prepracovanie existujúcich programov,
realizácia workflows. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: IT, VP sk. B, NJ - aktívne alebo
AJ - aktívne, MS Access - pokročilý, MS Excel
- pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS Word
- pokročilý, MS SQL - pokročilý, SAP - pokročilý,
Programovanie ABAP, mobilita, kompetencie:
komunikačné schopnosti a flexibilita, schopnosť
pracovať v tíme, odolnosť voči stresu, orientácia
na výsledky. Práca je vhodná pre absolventa.
Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Zaujímavá
práca v dynamickom pracovnom tíme, zaujímavé mzdové ohodnotenie, možnosti profesijného
rastu v medzinárodnom prostredí, štvordňový
pracovný týždeň. Informácie pre uchádzača:
Predpokladaný termín ukončenia výberového
konania: 31.7.2007, žiadosť s profesijným
životopisom zašlite v slovenskom a v NJ elektronicky na adresu: [email protected],
v predmete e-mailu a v žiadosti uveďte, prosím,
presný názov pozície, o ktorú sa uchádzate. Do
výberového konania budete zaradený len vtedy,
keď spĺňate všetky uvedené požiadavky a zašlete všetky požadované dokumenty. Kontakt:
Vinice 7/b, 902 03 Pezinok, Ing. Erik Gottschall,
0905 561 731, fax: 0336 414 173
Email: [email protected]
Informatika
Programátor/skriptař v prostředí
LINUX
Praha
Společnost: EasyCo s.r.o. Náplň práce, informace o pracovním místě: Programátor/skriptař
v prostředí LINUX. Hlavní pracovní poměr. Požadavky: IT, středoškolské s maturitou, Samostatnost, odpovědnost. Termín nástupu: Možný
ihneď. Jiné výhody: Nápoje zajištěny zaměstnavatelem. Nabízený plat: 15.000,- - 25.000,- na
základě výsledků příjímacího pohovoru. Informace pro uchazeče: Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení: 31.12.2007, životopis zasílejte na [email protected] Kontakt: Kotorská
1591/5, 140 00 Praha 4, Česká republika, Ing.
Jiří Trnka, +420261 224 555
Email: [email protected]
Poľnohospodárstvo
a potravinárstvo
Pracovník v mäsopriemysle
(Holandsko)
Holandsko, Rotterdam
TIP pre vás:
Hľadáte informácie o práci?
Články o práci v zahraničí, rady o rozviazaní pracovného pomeru, založení živnosti a iné nájdete na stránke
www.profesia.sk v časti „potrebujete radu“.
22
TÝŽDENNÍK S NA JVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE
Spoločnosť: LEND Slovakia s r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Pomocné práce v mäsokombinátoch na páse pri spracovaní
kuracieho, bravčového a hovädzieho mäsa, jednoduché práce s nožom, baliace práce v mäsokombinátoch. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: rôzne, základné vzdelanie, SŠ bez maturity,
Schopný práce na páse. Termín nástupu: Ihneď.
Iné výhody: Legálna práca podľa holandských
zákonov, zabezpečenie ubytovania, zabezpečenie sofi čísla (daňovej registrácie), zdravotné poistenie, cesta do práce a späť firemným autom.
Ponúkaný plat: Od 7,60 EUR brutto. Informácie
pre uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.8.2007, potrebný
je pracovný životopis a cestovný pas. Kontakt:
Antona Mikitu 204/8, 082 67 Terňa, Ing. Milan
Sedlák, 0905 670 751, fax: 0517 715 565
Email: [email protected]
Pomocný pracovník na farmách
Veľká Británia
Spoločnosť: AGENTÚRA VENTA, s.r.o. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Jedná sa
o najmä o zbery ovocia (jahody, maliny, ríbezle,
jablká, hrušky ...) a zeleniny + pomocné práce na
farmách. Brigáda. Požiadavky: Uchádzači musia
byť fyzicky zdatní., znalosť AJ nie je podmienkou!!!. Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Júl, august, september 2007. Iné výhody:
Ubytovanie je zabezpečené zamestnávateľom za
úhradu. Ponúkaný plat: Od 5,35 GBP / hod. zberové práce budú platené úkolovo. Informácie pre
uchádzača: Aktuálne voľné termíny + podmienky práce nájdete na: www.agenturaventa.eu
v sekcii Brigády. Kontakt: Kniežaťa Pribinu 24,
911 01 Trenčín, Jozef Spaček, 0904 686 380,
0915 649 817
Email: [email protected]
Služby
Opatrovateľ v domove dôchodcov
(Care Assistant)
Veľká Británia, Wales, Škótsko
Spoločnosť: Nursing Needs (UK) Ltd. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Opatrovanie
starších osôb v renomovaných domovoch dôchodcov po celom Anglicku, Škótsku a Walese.
Spolu až 250 domovov., práca je vhodná aj pre
ľudí bez skúseností a kvalifikácie., zdravotné
sestry, zdravotnícky personál ako aj sociálni
pracovníci sú vítaní., náplňou práce je tzv.
„kompletná starostlivosť“ o staršiu osobu. To
znamená denná hygiena, pomoc pri denných aktivitách, toalete alebo aj čosi viac. Komunikácia
s klientmi, trávenie času, vytváranie sociálnych
vzťahov, príjemnej pohody a prostredia pre klientov. Hlavný pracovný pomer, pracovný pomer
na menej ako 40 hodín týždenne. Požiadavky:
na zameraní nezáleží, zdravotnícke je však výhodou, základné vzdelanie, AJ - aktívne, Pre prácu
opatrovateľa je jazyk denným nástrojom, preto
je potrebné ovládať angličtinu na takej úrovni
aby ste sa vedeli plnohodnotne dorozumieť
s klientom, aby ste mu vedeli vysvetliť, vedeli
ho pochopiť, mohli sa s ním rozprávať. Úroveň
Vašej AJ bude preskúšaná pri telefonickom
rozhovore ako aj pri osobnom pohovore so zamestnávateľom. Je to základný predpoklad pre
túto prácu. Termín nástupu: Od 2 do 5 týždňov
od pohovoru so zamestnávateľom - alebo neskôr (dohodou). Iné výhody: Pracovnú zmluvu
v súlade s britskými predpismi, zdarma letenku
Pracovné ponuky - zahraničie
do Veľkej Británie, odvoz z letiska až na miesto
pobytu a 1 mesačné nájomné, práca v kolektíve,
vynikajúci vstupný tréning, podpora počas NVQ
kvalifikácie, dovolenka 20 dní, zdarma životné
poistenie po 6 mesiacoch práce, zmluva na
12 mesiacov (automaticky predĺžená), OD UCHÁDZAČOV NEBERIEME ŽIADNE POPLATKY. Ponúkaný plat: 5,35 GBP/h - 6 GBP/h Garantujeme
cca 49 000 - 56 000 SK mesačne. Informácie
pre uchádzača: Registrácia je jednoduchá, stačí
zaslať na náš e-mail [email protected]
Vaše CV v AJ spolu s Vašim telefonickým kontaktom, do predmetu napíšte prosím „PRFS“.
Následne sa s Vami telefonicky skontaktujeme
za účelom krátkeho rozhovoru v AJ. Alebo môžete volať priamo naše telefónne čísla 02/20745-777 alebo mobil 0911/286-333. Po úspešnom telefonickom rozhovore Vás pozveme na
osobné interview so zamestnávateľom. Pre ďalšie informácie môžete navštíviť aj našu stránku
www.nursingneeds.co.uk, ref. č.: PRFS. Kontakt: Švabinského 6, 851 01 Bratislava, Martin
Krenčey, 02/207-45-777, fax: mobil: 0911/286333
Email: [email protected]
Opatrovateľka
Veľká Británia, Juhozápadné Anglicko
Spoločnosť: Agincare Ltd Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Starostlivosť o starsich
alebo chorych v ich domacnostiach. Hlavný
pracovný pomer. Požiadavky: VP sk. B, AJ
- aktívne. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:
Zamestnancom zabezpečujeme ubytovanie 65
-75 týždenne, poskytujeme služobné auto,
4 tyzdne platenej dovolenky, možnosť ziskania
kvalifikacie. Ponúkaný plat: 250.00 na tyzden
- 400.00 na tyzden po zaplatení dani a ubytovania. Informácie pre uchádzača: Môžu sa kontaktovať cez e-mail, telefón. Kontakt: Agincare
House, 60 a St Thomas Street, DT4 8EQ Weymouth, Dorset, Veľká Británia, Beata Vallusova,
00447921 975 950, fax: 00441305 777 775
Email: [email protected]
Stavebníctvo a reality
Stavební pracovníci v Holandsku
Holandsko
Spoločnosť: Eurokonstrukt s.r.o. Náplň práce,
informácie o pracovnom mieste: Hľadáme pracovníkov na pozície: maliar, natierač, murár, obkladač, vodár, kúrenár, elektrikár, pre: stavebné
práce prevádzané v zahraničí, hlavne v Holandsku. Živnosť. Požiadavky: podľa profesií, SŠ bez
maturity, Zodpovednosť a pracovná disciplína.
Termín nástupu: Ihneď. Ponúkaný plat: 200,--Sk/
hod. - 300,--Sk/hod. Kontakt: Ružová 500/40,
065 44 Plaveč, Štefan Matfiak, 052/4284 401,
0904 676 789
Email: [email protected]
Stavbyvedúci
Slovensko, Zahraničie
Spoločnosť: WETRON, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Samostatný
stavbyvedúci montážnej firmy zaoberajúcej sa
elektrifikáciou, automatizáciou a mechanickou
montážou výrobných liniek prevažne v automobilovom priemysle s rozsahom stavieb v celej
Európe. Nutná komunikácia v nemeckom,
anglickom alebo FJ. Hlavný pracovný pomer.
Požiadavky: automatizačná technológia, riadiaci
pracovník s praxou, SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa
(bakalárske), VŠ II. stupňa, aspoň jeden z uvedených jazykov: FJ - aktívne, AJ - aktívne, NJ
- aktívne. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:
Podľa dohody. Informácie pre uchádzača: Životopisy zasielajte na uvedenú e-mailovú adresu,
faxom, prípadne poštou na adresu spoločnosti.
Účastníkov postupujúcich do užšieho výberu
kontaktujeme telefonicky., v zmysle Zákona
NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov kandidát zaslaním osobných materiálov
dáva našej spoločnosti súhlas so spracovaním
jeho osobných údajov za účelom možného prijatia do zamestnania. Kontakt: Odborárska 52,
831 02 Bratislava, Lucia Velebná, 00421244
635 784, fax: 00421244 635 785
Email: [email protected]
19. 7. 2007/ročník 6/číslo 29
Samostatný konštruktér
Stredočeský kraj, Mníchovo Hradište
Spoločnosť: Mortreux & Partner, s.r.o. Náplň
práce, informácie o pracovnom mieste: Samostatný konštruktér plechových a plastových
dielov, komunikácia s projektovým inžinierom/
zákazníkom, teamová práca, tvorba 3D modelov a výkresovej dokumentácie, spolupráca na
výskumných projektoch. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SŠ s maturitou, VŠ I. stupňa
(bakalárske), VŠ II. stupňa, NJ alebo AJ, CATIA,
Prax nie je nevyhnutná, budeme však preferovať
človeka s praxou v odbore, aspoň jeden cudzí
jazyk na komunikatívnej úrovni je podmienkou.
Iné výhody: Možnosť odborných školení, seminárov, tvorivosť a otvorenosť pre nové technológie. Informácie pre uchádzača: Štruktúrované
Stavbár - obkladač
životopisy zasielať na uvedenú adresu. Kontakt:
Leskova 16, 811 04 Bratislava, Mgr MARTA MIBelgicko, Holandsko
Spoločnosť: PRO-STAFF Náplň práce, informácie CUDOVA, 57 100 643
o pracovnom mieste: Hľadáme 10 ľudí, ktori ob- Email: [email protected]
kladaju kupelne/kuchyne/wc s obkladackami,
budu v 2 skupinach po 5tich, stačí ak jeden Zvárači do Holandska
hovori nemecky/anglický., 20-30 stavbarov tiez Holandsko
budu v skupinach po 5-6ludi, kde stačí aby je- Spoločnosť: Euro Planit B.V. Náplň práce, inforden rozpraval nemecky/anglický., z tohto poctu mácie o pracovnom mieste: MIG, MAG (CO2), TIG
stavbarov potrebujeme polovicu na stavebne zvárači pre rôzne výrobné podniky v Holandsku
práce-hrube stavby, ukladanie tehal/kvadrov (pre niektoré firmy certifikáty vyžadované, prea polovicu na stavanie/obkladanie s tymi ma- važne však stačí preukázať zručnosť v zváraní).
lymi cervenymi tehlami, ktore sú na exterieroch Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: VP sk. B,
domov v krajinach Beneluxu. Tieto ‚cervene NJ - základy alebo AJ - základy, Zodpovedných,
tehlicky‘ sa pouzivaju na obkladanie domov ako flexibilných ľudí, (aj partie), NJ alebo Angličtina
aj vnutornych stien. Hlavný pracovný pomer. základy nutné. Termín nástupu: Po dohode. Iné
Požiadavky: AJ - základy. Termín nástupu: Ne- výhody: Čistá mesačná mzda 1480 EUR netto
ustále. Iné výhody: Podmienky: ubytovanie a do- za 173hod čo je priemerný mesiac v roku, mzda
pravu na stavbu hradi zamestnavatel. Zamest- pravidelne vyplácaná každé 4 týždne, ubytovananci budu poisteni, tak ako domaci (rovnake nie (od 180-230EUR mesačne) zabezpečené
podmienky), vyplata je podľa odpracovanych a platené agentúrou, v prípade záujmu možhodin, vzdy v piatok (tyzdenne). Ponúkaný plat: nosť nájsť si vlastné ubytovanie a vyplatenia
9,60 Eur - 10,60 Eur na hodinu práca 40 hodín 200 eur mesačne ku mzde, zdravotné poistenie
týždenne. Informácie pre uchádzača: V prípade (100eur mesačne platí agentúra), t.j. Váš čistý
záujmu o niektorú z ponúkaných pozícii, je po- plat činí cca min. 1800EUR mesačne, čo je cca
trebné zaregistrovať sa v on-line databáze na 2700EUR v hrubom, nad 10km dochádzania do
www.prostaff.sk vyplnením registračného práce preplácanie cesty 0, 19Eur/km, možnosť
formuláru. Registrácia je bezplatná. Kontakt: nadčasov v závislosti od podmienok firmy v ktoSeberiniho 9 (budova hotela Bratislava, kanc. rej sa pracuje, väčšinou však ÁNO, možnosť
č.637), 821 03 Bratislava, Mgr. Černák, 0903 zálohy kedykoľvek, sprostredkovanie práce bez
poplatku, poistenie nemocenských nákladov,
144 870
dôchodkové a sociálne odvody a iné potrebné
Email: [email protected]
formality hradí a zabezpečuje agentúra, kontaktná osoba a pomoc od agentúry vždy v prípade
potreby. Ponúkaný plat: 1480Eur v čistom, podľa
skúseností, jazyka, typu zvárania. Informácie pre
uchádzača: V prípade záujmu pošlite životopis
(v Nemčine alebo Angličtine) spolu s oskenovaným pasom alebo OP a takisto certifikátmi, resp.
Montéri oceľ. konštrukcií,
na adresu [email protected], partie
montážne skupiny pre oplášťovanie preukazmi
2-3 v ktorých sa dohovorí aspoň jeden zo skubudov sendvičovými panelmi
piny, preferovaný sú uchádzači s autom (1 auto
Česká republika, Slovensko
na 2-3 ľudí) (hlavne kvôli dochádzaniu do práce
Spoločnosť: MARTOŠ Steel, s.r.o. Náplň práce, pri nadčasoch, cesta nad 10km preplácaná,
informácie o pracovnom mieste: Montáž oceľo- v prípade ďalších otázok volajte 0907478165
vých konštrukcií, opláštenie budov sendvičový- alebo 0031620676984. Kontakt: Netwerkweg
mi panelmi a skladových plášťov, miesto výkonu 5, 7251 KV Vorden, Holandské kráľovstvo, Ing.
práce bude v SR a ČR. Hlavný pracovný pomer, Juraj Lacko, +421907 478 165, fax: +31575
živnosť. Požiadavky: vyučený v odbore, praktic- 555 532
ké skúsenosti s montážou, SŠ bez maturity, Vy- Email: [email protected]
učený v odbore a praktické skúsenosti. Termín
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Firemné ubytovanie
zdarma. Ponúkaný plat: Úkolová mzda. Informácie pre uchádzača: Uchádzači a montážne
partie nás môžu kontaktovať telefonicky, mailom alebo zaslaním žiadostí so životopismi na
nižšie uvedené kontakty spoločnosti. Kontakt: Operátor výrobní linky
Pod kalváriou 2305, 955 01 Topoľčany, Štefan Jihomoravský kraj, Blansko
Martoš, 038/5319 601, 0911/254 701, fax: Společnost: THE SOURCE NETWORK (CZ) s.r.o.
038/5319 386
Náplň práce, informace o pracovním místě: Osazování základních desek televízorů a počítačů,
Email: [email protected]
Strojárstvo
Výroba
obsluha zařízení automatické kontroly, oprava
chyb zjištěných těmito zařízeními. 8 hodinové
směny, nepřetržitý provoz. Hlavní pracovní poměr. Požadavky: středoškolské bez maturity,
středoškolské s maturitou, Manuální zručnost,
pečlivost, dobrý zrak na blízko, čistý trestní rejstřík. Termín nástupu: Ihneď. Jiné výhody: Ubytování: příspěvek 2.700, Kč měsíčně, ubytování
zajistíme., stravování: zajištěno – zaměstnavatel
přispívá 55% z ceny obědy tj. cca 30 – 32 Kč
na oběd, doprava z místa ubytování zajištěna
a to za jednorázový měsíční poplatek 300, Kč.
Nabízený plat: 10000 - 14000 na základě bonusové struktury. Informace pro uchazeče: Vzdělání: minimální vzdělání – vyučen (nemusí být
vyučen v oboru, alebo elektro vzdělání výhodou)
Schopnosti: šikovnost, zručnost, pečlivost, čistý trestní rejstřík, dobrý zrak na blízko max do
1 dioptrie, v případě zájmu mě prosím kontaktujte na e-mail nebo telefonicky, výběrové řízení probíhá s interní personalistkou při nástupu do společnosti. Kontakt: Moravské náměstí 3, 602 00
Brno, Česká republika, Mgr. Pavla Rosová, 533
443 591, 724 839 070
Email: [email protected]
Autocad Inventor špecialista
Holandsko, Doetinchem
Spoločnosť: Euro Planit B.V. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Obsadzujeme pozíciu
pre klienta z oblasti výroby trezorov, bezpečnostných dverí, bankomatov a pod., jedná sa o firmu
s viac ako 150 zamestnancami začlenenú v medzinárodnej skupine., hľadáme kandidáta skúseného v programe Autocad Inventor. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: strojárske, VP sk. B,
NJ - mierne pokročilý, AJ - mierne pokročilý, Min.
1 rok praxe. Nutnosť dohovoriť sa anglický alebo
nemecky. Termín nástupu: ASAP. Iné výhody: Čistá mesačná mzda 1500 EUR netto za 173hod,
mzda pravidelne vyplácaná každé 4 týždne,
ubytovanie plne hradené a zabezpečené firmou,
preplácanie ciesty do práce, sprostredkovanie
práce bez poplatku, poistenie nemocenských
nákladov, dôchodkové a sociálne odvody a iné
potrebné formality hradí a zabezpečuje agentúra, kvalitné zdravotné poistenie (100eur mesačne platí agentúra), kontaktná osoba a pomoc od
agentúry vždy v prípade potreby. Ponúkaný plat:
Od 1500 EUR netto mesačne. Informácie pre
uchádzača: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2007, v prípade záujmu
pošlite životopis (v Nemčine alebo Angličtine),
v prípade ďalších otázok volajte 0907478165
alebo 0031620676984. Kontakt: Netwerkweg
5, 7251 KV Vorden, Holandské kráľovstvo, Ing.
Juraj Lacko, +421907 478 165, fax: +31575
555 532
Email: [email protected]
Pracovník v tlačiarni - Rakúsko
Rakúsko, Viedeň
Spoločnosť: JobinEU Náplň práce, informácie
o pracovnom mieste: Viazanie, výsek, skladba,
kontrola. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky:
Ochota pracovať na smeny, manuálna zručnosť.
Termín nástupu: Podľa dátumu na zmluve. Iné
výhody: Znalosť NJ nie je podmienkou, vhodné
i pre študentov. Ponúkaný plat: Od 1000€/mesiac. Informácie pre uchádzača: V prípade záujmu o túto pracovnú ponuku alebo o informácie
o ďaľších pracovných ponukách nás prosím
kontaktujte na telefónnych číslach :0902
604 690, 0908 866 204 alebo mailom na
[email protected] poprípade osobne na našej adrese. Kontakt: Zátišie 45, 831 04 Bratislava, Silvia Slováková, 0902 604 690, 0908 866 204
Email: [email protected]
TIP pre vás:
Láka vás práca v zahraničí?
Vyberte si zo širokej ponuky voľných pracovných miest v zahraničí na stránke www.zahranicie.profesia.sk.
Zdroj: www.profesia.sk
23
Každý deň viac ako
7000
aktuálnych
pracovných
ponúk
nájdete na stránke
www.ponuky.profesia.sk
• na celom Slovensku aj v zahraničí
• možnosť vyberať si podľa miesta práce, pracovnej pozície, vzdelania, skúseností, atď.
• možnosť nechať si vhodné pracovné ponuky zasielať do svojej e-mailovej schránky
(www.agent.profesia.sk)
• možnosť bezplatne si zaradiť svoj životopis do databázy (www.zivotopis.profesia.sk)
www.profesia.sk
Vydavateľ: Profesia, spol. s r.o. Internet: www.profesia.sk • Šéfredaktorka: Ing. Lucia Burianová • Grafická úprava: Juraj Heinfarth • Reklama: tel. 02/6720 9120, [email protected]
• Adresa redakcie: Pribinova 25, 811 09 Bratislava • Rozširuje: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. • Predplatné: LK Permanent, spol. s r.o., pošt. priečinok 4, 834 14
Bratislava • Registračné číslo: 2833/2002 • ISSN: 1336-1228, 1336-3166 (on-line) • Profesia neprešla jazykovou úpravou. • Vydavateľ podľa zákona nie je zodpovedný
za obsah a pravdivosť inzerátu. Nie je zodpovedný za prípadne spôsobené škody.

Similar documents

here

here © Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved. Translation © Ing. Petr Kopyta 2014

More information