Jan - Westzaanse Gemeenschap

Comments

Transcription

Jan - Westzaanse Gemeenschap
29e jaargang nr. 1
30 januari 2013
Een beetje
klein blijven
Vanmorgen las ik in de krant
dat wetenschappers een nieuw
melkwegstelsel hadden ontdekt. 40.000 keer zo groot als
ons melkwegstelsel met een
doorsnee van 4 miljard lichtjaren. Dat is “378432 plus 14 nullen” kilometer. Hoe ver moet
dat wel niet weg staan van de
aarde dat je die omvang vast
kunt stellen? Ik heb er even over
nagedacht en toen besloten dat
het boven mijn pet gaat. Want
het staat in zo’n schril contrast
met de mooie kleine dingen
die je in een dorp als Westzaan
meemaakt. Een jonge schrijfster. De nieuwjaarsreceptie met
kersverse Westzaners van het
jaar 2012 en onze toneelvereniging met een leuke sketch over
diezelfde voetbalplaatjes actie.
Met de verhalen over de historie van Westzaan. Zo kort geleden in relatie tot dat onbegrijpelijke tijdpad dat heelal heet.
U begrijpt het al. Voor u ligt
een Wessaner met al die kleine
wetenswaardigheden die het
leven in ons dorp zo de moeite
waard maken. 12 pagina’s (ja, u
leest het goed) leesplezier aangevuld met 12 pagina’s adver-
Korfbalvereniging RODA en VVV Westzaan
verdienstelijke Westzaners over het jaar 2012
Tijdens de nieuwjaarsreceptie
van Dorpscontact en de Westzaanse Gemeenschap is op maandag 7 januari 2013, de prijs voor
de meest verdienstelijke Westzaners van het jaar 2012 uitgereikt
aan de Korfbalvereniging RODA
en VVV Westzaan.
Unaniem kon door de commissie, uit
een groot aantal inzendingen, dan
ook worden besloten om de prijs aan
de beide sportverenigingen toe te
kennen. Zij zullen een jaar lang het
bronzen beeldje van de kunstenaar
Leonard Frederiks, dat symbool staat
voor de gedachte van solidariteit in
onze samenleving, kunnen exposeren.
Op initiatief van de heer Huib Koel van
de plaatselijke COOP-supermarkt is in
samenwerking met KV Roda en VVV
Westzaan het initiatief genomen voor
de actie van een plaatjesalbum. Van
alle spelers van beide verenigingen
werden foto’s gemaakt. Bij aankoop
van € 10,- boodschappen bij de COOP
werden 5 plaatjes verkregen. De coördinatoren Marc Luttikhuizen
(VVV Westzaan) en
Ron IJdel (KV Roda)
zorgden met fotograaf
Arno van de Broek voor
het maken van de circa
400 foto’s van zowel
de individuele spelers
als de teams van beide
verenigingen. Na de
feestelijke start op 6
oktober in De Kwaker
Mark Luttikhuizen (links) en Ron IJdel als representant van
gingen vele Westzaners
beide verenigingen namen uit handen van Mart van ’t Veer
naar de COOP voor de
de Visser-Schoenprijs in ontvangst.
dagelijkse boodschappen. Voor de winkel stonden groep- pleet plaatjesalbum van voetbaljes jonge verzamelaars te wachten op lers en korfballers worden gegeven.
het verkrijgen van plaatjes. Ouders, Het bestuur van de stichting is van
opa’s en oma’s raakten in de ban van mening dat zij met deze plaatjesactie
plaatjes verzamelen en ruilen. Met op sportief gebied erin geslaagd zijn
nog twee extra ruilbijeenkomsten Westzaan te promoten. En daardoor
werd de actie op 2 december afge- komt de waardering in de vorm van
sloten. In veel Westzaanse gezinnen VERDIENSTELIJKE WESTZANER VAN
kon als sinterklaascadeau een com- 2012 hen toe. Q
teerders die in deze tijd hard
moeten werken voor een bescheiden inkomen.
De redactie / Peter Huisman
“Nivelleren? Ik zeg
altijd maar: ‘wie het kleine
niet eert, is het grote
niet weerd’.”
Ook Westzaan in 2013 met minder middelen
Op 7 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsrecpetie van Dorpscontact en
de Westzaanse Gemeenschap. In
een goed gevuld ’t Reght Huijs werden door Dorpscontact en de WG
teruggekeken op het oude jaar en
vooruit naar wat 2013 ons brengt.
Frans Verstappen, nieuwe voorzitter
Dorpscontact (DC) opent de bijeenkomst met een wens voor een goed en
gelukkig 2013.
2012 was een jaar van vele verrassingen
en veranderingen. Binnen het Dorpscontact werd afscheid genomen van
Inge Verschoor, Tjakko Bos en Nathalie
Kruger. Als nieuwe secretaris trad aan,
Remmert Koeman, als nieuwe voorzitter trad ikzelf aan. Doordat wijkmanager
Lenneke van der Meer een andere taak
krijgt binnen sociale wijkteams, treden
per 2013 Pascal Spijkerman en Erik van
Drunen als wijkmanagers aan. Lenneke
gefeliciteerd en veel succes in je nieuwe
positie. Pascal en Erik welkom.
Hij staat ook stil bij de verkeersdoorstroming in het dorp. Het dorp lijkt er
rustiger op geworden maar geenszins
is de drukte helemaal voorbij. De verkeerscommissie is nog steeds in overleg
met de gemeente
om verdere acties
te realiseren. DC
blijft daarom toch
aan de gemeente
(aanwezig) en de
politie (helaas afFrans Verstappen
wezig), vragen om
handhavingsmaatregelen zodat de leefbaarheid in ons
prachtige dorp in stand blijft. Maar
een belangrijke verantwoordelijkheid
in deze ligt bij de inwoners van WestVervolg zie pagina 3 >>
1
s
r
e
l
e
i
w
e
e
w
T
e
Van Zaan
&IETSENs%LEKTRISCHEFIETSENs3COOTERS
s-OTORSCOOTERSs!CCESSOIRES
Westzijde 64, 1506 EG Zaandam 075 617 30 15, www.zaane.nl
Menu
Salade met gerookte wildzwijnham, cerise tomaat, rum rozijnen,
cashewnoten en croutons
Gebakken zeeduivelfilet op een bedje van gegrilde courgette
en rivierkreeftensaus
of
Parelhoenderfilet gevuld met champignons, ui, prei en beenham,
geserveerd met kruidkoeksaus
Cassis –vijgensorbet met witte chocoladeroomijs en bosvruchtensaus
€ 27,50
Tevens h
T
hebben
bb wij
ij
live muziek
li
live
i k op:
p
vr jdag 25 januari en vrijdag
vrijdag
vr jdag 15 ffebruari
,FSLCVVSU"#8FTU[BBO5FMt'BY
XXXEFQSJOTXFTU[BBOOMtJOGP!EFQSJOTXFTU[BBOOM
2
Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl
is met mensen die allemaal in ons
Westzaan op hun manier Kerst willen
vieren.
>> Vervolg van pagina 1
zaan. Als zij zich ook aan de snelheidslimiet houden,
voorkomen zij overlast, als gevolg van trillingen,
geluid en mogelijk zelfs verkeersonveilige situaties.
Qua bouwen was 2012 een jaar waarin een aantal bouwzaken de revue hebben gepasseerd. Plan
Molenaer op de zuid is gedeeltelijk opgeleverd. Het
blijft gissen wanneer de laatste woningen worden
gebouwd. Plan Avis, voormalige blauwselfabriek, is
ook grotendeels gereed en bewoond. De molen de
Veldmuis bestaat voor het moment alleen nog op
papier. Gebouwd wordt er nog niet en naar ik heb
vernomen zijn er ook nog geen gegadigden.
Het nieuwe bestuur van het DC is bezig met het
opstellen van doelstellingen en in samenspraak met
de Westzaanse gemeenschap, het Regt Huijs, De Kwaker, bedrijvencontact en de gemeente gaan wij als
zelfstandige entiteit ons best doen om op basis van
gelijkwaardigheid met alle partijen deze doelstellingen te realiseren. Door de gemeente is per 1 januari
2013 het leefbaarheidsbudget tot nul gereduceerd
en aansluitend zal per 1 januari 2014 het functioneringsbudget, niet alleen van het DC maar voor alle
wijkoverlegorganen in Zaanstad, ook tot nul worden
gereduceerd. Het DC is nog in overleg met alle betrokkenen om te kijken welke activiteiten, die traditioneel
vanuit het leefbaarheidsbudget werden bekostigd,
op een alternatieve manier kunnen worden voortgezet.
Verstappen sluit af met de oproep om mee te blijven denken en roept ook kandidaten op om mee te
werken binnen het Dorpscontact. Nieuwe ideeën zijn
welkom en nodig.
Marie Kleij spreekt namens de
Westzaanse Gemeenschap ook
de wens uit dat ieder persoonlijk
maar ook als gemeenschap een
gezond, voorspoedig en succesvol 2013 zal hebben. Ze benoemt
de inzet en het doorzettingsMarie Kleij
vermogen van velen die 2012
tot een goed jaar maakten. De
nieuwjaarsbijeenkomst is daarvan een mooie bekroning.
Terugkijkend benoemt ze het onvolprezen dameskoor dat haar 30-jarig bestaan vierde met een luister-
rijk verjaardagsconcert in de Zuidervermaning waarin
eerbetoon aan Pieter Tromp en Fina Woud een mooie
plaats kreeg. Westzaan beleefde een heus Prinsenhofconcert, nooit eerder vertoond! En ook met varend
publiek. Natuurlijk vierden we weer Koninginnedag
aan de Torenstraat, voorafgegaan door het Oranjebal
in De Kwaker.
Maar het gaat niet vanzelf. Vrijwilligers zijn nodig om
het werk leuk en levend te houden. Op vele fronten
valt werk te doen. Dus roept Marie op om mee te werken aan onze Westzaanse Gemeenschap.
De herdenking van de gevallenen op 4 mei wordt
steeds afwisselend aan de Zuid en aan de Noord
gehouden. In 2012 was dat in de Zuidervermaning.
Ook bij de komende herdenking in de Grote Kerk
kunnen we weer rekenen op de medewerking van
het Seniorenorkest Zaanstreek en ongetwijfeld zal
ook ons Dameskoor weer van de
partij zijn.
Een prachtig staaltje van dorpse
samenwerking was de plaatjesactie
van COOP met onze voetbalvereniging VVV Westzaan en onze korfbalvereniging RODA. Als filmsterren
werden de spelers verzameld en
ingeplakt. Er werd zelfs een ruilbeurs
gehouden. Menige profclub zal er
jaloers op zijn, en wij zijn trots!
Met de kerstsamenzang in de Grote
Kerk zijn de WG-activiteiten 2012
afgesloten. Prachtig als zo’n sfeervol
verlicht gebouw helemaal gevuld
Willem Jansen Stichting viert 40-jarig bestaan in 2013
Net voordat de gemeente Westzaan per 1 januari 1974
opging in gemeente Zaanstad werd de Willem Jansen
Stichting opgericht. Dit betekent, zoals u inmiddels
weet, dat de stichting dit jaar het 40-jarig bestaan zal
vieren. Een van de activiteiten wordt een tentoonstelling van met name het grafische werk van Willem en
zoon Chris Jansen. Deze tentoonstelling zal plaatsvinden in mei/juni van dit jaar bij Galerie Staphorsius aan
de JJ Allanstraat.
Stilleven met schemerlampje, een kunstwerk van kunstwerken
In 1914, in een periode dat de schilderkunst ook in
Nederland volop in beweging was, werd Willem lid
van de Kunstenaarsvereniging St. Lucas. In zijn eerste
jaar bij de vereniging verkocht hij zijn allereerste stil-
leven met schemerlampje. Het werk kreeg een goede recensie: “een mooi stilleven is dit van W. Jansen:
twee kaarsen op een tafel, elk met een doorschijnend
hoedje rond de vlam, werpen een fantastisch rood
licht door de kamer.”
Na een onderbreking door zijn tijd in het leger was
Willem in 1918 weer present tijdens de voorjaarstentoonstelling van St. Lucas. Ook hier vond een schilderij “stilleven met kaarslicht” een liefhebber. Jansen
zou deze werken decennia lang maken en speelde
daarmee in op een duidelijke vraag naar deze werken.
Alle liefhebbers kennen deze sfeervolle werken wel,
en bij velen sieren ze de wand.
Hierom zal de genoemde grafische tentoonstelling
worden gecombineerd met een tentoonstelling van
deze steeds weer indrukwekkende en vooral sfeervol-
Marie Kleij wijst op de irritante
manier waarop de Gemeente in de
wijkkrant praat over “is Westzaan al
levensloopbestendig?” Want als je zo
‘groos’ bent op je dorp, een dorp in
de stad, dan kan een tekst in de door
de Gemeente uitgebrachte ‘wijkkrant’ je zomaar behoorlijk verbazen.
De Gemeente “hoopt” dat in de
gesprekken over Westzaan ook de
WG, het Dorpscontact, De Kwaker en
anderen willen aanschuiven. “Natuurlijk laten we van
ons horen, want wat is de Gemeente nou zonder ons!”
Dat signaal wilde Marie Kleij nog even kwijt.
Na de woorden van de beide voorzitters is het tijd
voor het uitreiken van de prijs voor “De meest verdienstelijke Westzaners van 2012”. Mart van ’t Veer reikte
namens het Visser-Schoen fonds de prijs en het fraaie
beeld uit aan Mark Luttikhuizen en Ron IJdel. Nadat
de heren in de bloemen waren gezet gaf toneelvereniging “Herleving” op ludieke wijze, met een sketch,
weer over (het leek bewust, maar is geheel toevallig
gebeurd) het zelfde onderwerp, de succesvolle plaatjesactie van de COOP. De typetjes werden weer mooi
neergezet en menig lachsalvo klonk uit de zaal.
En dan is het tijd voor handen schudden en een toast
op een goed 2013. Q
le stillevens, waarbij Willem meesterlijk speelde met
de lichtval. Een kunstwerk van verschillende kunstwerken.
Mocht u in het bezit zijn van een dergelijk werk van
Willem en u wilt het voor de expositie ter beschikking
stellen, laat u dit dan
weten bij bestuurslid Gré Groenveld op
[email protected]
nl of telefoonnummer:
075-6351698. Hoe meer
lampjes, hoe beter!
Dit geeft de stichting
ook een mooie gelegenheid verder onderzoek te doen naar deze
werken.
3
Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!
Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam
Tel:
075 - 631 23 84
Mob:
06 - 532 31 977
E-mail:
[email protected]
Internet: www.hottingelektrotechniek.nl
4
IN DE SCHIJNWERPER
Conchita Zuidema: ‘Goed van bewust dat
wij het zo goed hebben.’
Conchita Zuidema (41) woont met haar man
Jeroen (42), zoon Bart (11) en dochter Lynn (8)
op Zuideinde 60. Hoe combineert zij haar verantwoordelijke baan met haar gezin?
Wat doe je voor werk?
Ik werk bij de ABN AMRO in Amsterdam (bij het
WTC) op de afdeling Global Cash Clearing. Wij zijn
de eerste contactpersonen voor Financial Institutions (banken) die klant bij ons willen worden of
die bepaalde vragen hebben. Wij ondersteunen
de salesmanagers die over de hele wereld on route
gaan om te zorgen dat banken klant bij ons worden. In een notendop.
Bank of Scotland veel mensen verdwenen, maar ik
mag nog steeds blijven. Ik werk wel heel hard, hoor.
Want in die drie dagen probeer ik wel te doen wat
anderen in vier dagen doen. Ik werk niet over, ook
niet thuis. Thuis is thuis. Ik hoef ook het land niet
in. We werken met zijn tienen in een team. Ik heb
al twee keer gedacht dat ik eruit zou liggen, maar
iedere keer slaag ik weer met vlag en wimpel en
mag ik blijven. Want je moet elke keer weer op je
eigen functie solliciteren met een psychologische
test en alles erop en eraan. Keihard, ja. Maar ik maak
me nergens druk over. De komende drie jaar komt er
denk ik geen reorganisatie meer, maar dan nog zie
ik het wel. Ga ik gewoon wat anders doen. Jeroen en
ik maken ons nooit druk. Dat is niet onze aard.
Hoe ben je hier in terechtgekomen?
Ja, dat is wel bijzonder. Ik ben eigenlijk onderwij- Hoe heb je Jeroen leren kennen?
zeres. Ik heb de lerarenopleiding voor handvaar- Ik was negentien. Het was in Rosas in Spanje. Ik was
digheid, tekenen en kunstgeschiedenis aan de daar met mijn ouders op vakantie. Ik liep met mijn
Hogeschool Rotterdam gedaan. Toen ik Jeroen zusjes langs Wimpy’s, een soort McDonald’s. Een
leerde kennen werkte hij bij Van der Moolen als vriend van Jeroen zag dat wij Nederlands waren
optiehandelaar. Hij kreeg de keuze om naar het en riep ons bij hen te komen zitten. Er was meteen
kantoor in Engeland te gaan. Ik was aan het afstu- een klik met Jeroen. Na thuiskomst zou er een reüderen en hij vroeg me met hem mee te gaan. Ik was nie zijn, maar toen moest ik werken. Jeroen komt
24 en woonde nog bij mijn ouders in Leiderdorp. uit Assendelft en toen zijn wij met elkaar op stap
Nou, ik dacht: leuk, we zien het wel. Ik probeerde gegaan. Dat is nu 22 jaar geleden. Toen ik ondernog wel een baan te vinden in
weg naar zijn ouders voor het
het onderwijs, maar dat was
eerst met de bus door West‘Wat een leuk dorp!’ zaan reed wist ik: Wat een leuk
zelfs bij internationale scholen
lastig. Ik heb me bij verschillendorp! Hier zou ik echt wel wilde uitzendbureaus ingeschrelen wonen. Nou, Jeroen op dat
ven en bij een test dachten ze dat ik erg goed zou moment niet. Hij wilde meer naar de kust. Toen we
zijn voor het bank- en verzekeringswezen. Na een terugkwamen uit Londen hebben we eerst een
half jaar had ik al een vast contract bij de Bank of jaar in Assendelft gewoond. Toen we het plan voor
America. Daarna ben ik nooit meer uit de financiële dit huis in een advertentie zagen, waren we metwereld weggegaan. Wat mijn kwaliteit is? Ik ben een verkocht. Dat was in 1998, het jaar ook waarin
heel punctueel, heel secuur. Ik zie dingen heel snel. we getrouwd zijn. PontMeyer is denk ik een jaar
Ik kijk zowel naar managementinformatie, beoor- of zeven weg en het is een prachtig
deel je klanten puur op cijfertjes, maar het is ook speelterrein voor onze kinderen. Het
de klantrelatie waar het om draait. Een heel leuke is van Parteon, maar er gebeurt niks
combinatie.
meer mee. Van het plan De Molenaer aan de overkant is misschien
nog maar een kwart gerealiseerd en
Trekt het onderwijs nog wel eens?
Nou, nu we voor Bart naar een nieuwe school aan nog niet alle woningen zijn verkocht.
het kijken zijn en we op zo’n middelbare school
rondlopen denk ik wel eens: o, leuk! Die reuring… Heb je hobby’s?
Maar het is te lang geleden denk ik. Ik heb alleen Op woensdagavond ga ik in De Kwastages gelopen, maar daar heb ik toen echt wel van ker naar bodyshape. Voor de rest heb
genoten. Het schijnt dat ik geduldig ben en duide- ik het druk met de kinderen: uitjes en
lijk kan uitleggen zodat iedereen het begrijpt. Dat weg. Ik help ze af en toe met het huisis de ervaring in lesvoorbereidingen. Ik word ook werk. Toen ze kleiner waren hielp ik
vaak gevraagd om werkbeschrijvingen te maken: ook op school. Jeroen rijdt ook wel
van taken, systemen, voor collega’s, noem maar op. eens voor school. Hij werkt vanuit
Het is heel afwisselend werk.
huis en kan zijn tijd makkelijk zelf
indelen. Hij is zelfstandig makelaar
onder de naam De Woonmeester en
Hoeveel dagen per week werk je?
Drie. Eigenlijk is dat voor de bank niet te doen. Ze werkt ook regelmatig ’s avonds en in
willen het liefst geen parttimers. Er zijn de laatste het weekend, wat handig is met de
jaren door reorganisaties en de fusie met de Royal opvang van de kinderen.
Wat vind je belangrijk in het leven?
Heel cliché: je gezondheid, want dat kun je niet
kopen. Gezondheid, liefde, geluk, dat zijn wel de
belangrijkste dingen. Ik ben me goed bewust dat
wij het zo goed hebben. Ik werk drie dagen, Jeroen
die zijn eigen dag in kan delen; we hebben het echt
heel luxe samen. Ik zou niet niet willen werken,
want om nou de hele dag thuis te moeten zitten…
Nee, dit is net een goede combinatie. Met prachtig
weer kun je zo even lekker weggaan. En we zijn alle
vier goed gezond. Je hoort genoeg ellende om je
heen, dus wij mogen echt onze handen dichtknijpen. We hebben ook heel makkelijke kinderen.
Als je dat soms van andere ouders hoort… Ja, wij
zijn allebei ook vrij relaxed, dus dat zal wel schelen. Jeroen’s vader heeft nog net dit huis gezien,
voordat hij helaas te vroeg overleed. Dat was voor
Jeroen ook de doorslag om te stoppen op de optiebeurs, als je nog weet hoe dat daar op de vloer toen
toeging. In 2002 werd dat geautomatiseerd en zat
hij ineens op kantoor met acht schermen voor zijn
neus. Die optiehandel op zich vond hij geweldig en
spannend, een heel aparte wereld. Maar niet op die
manier. En dus is hij daar in 2004 mee gestopt. Dat
hebben wij allebei wel. Als je je werk niet meer leuk
vindt moet je ermee stoppen.
En hoe bevalt Westzaan?
Fantastisch! We gaan hier niet meer weg. Je woont
landelijk, je bent met tien minuten in Zaandam,
dichtbij het station. De mentaliteit hier is anders
dan in Leiderdorp. Ik vind ze daar meer uit de hoogte. Hier staan ze met beide benen op de grond. De
mensen zijn gemoedelijk. En gezellig. Zonder dat je
de deur bij elkaar plat loopt.
Marijke van der Pol
5
Met kantoren in Broek in Waterland, Wervershoof en Westzaan
Torenstraat 2 - 1551 BL Westzaan - Tel. 075 - 621 34 99
www.obmverzekeringen.nl
Timmerbedrijf Somer
geopend:
donderdag
vrijdag
zaterdag
9.00 - 17.30
9.00 - 17.30
9.00 - 16.00
Nieuwbouw / Verbouw
Onderhoud / Renovatie
WESTZAAN
www.timmerbedrijfsomer.nl
Topkwaliteit echte Noord-Hollandse kaas,
Franse kaas, kaasfondue en kaasplankjes
tegen scherpe prijzen!
Burgemeester Verstegenstraat 53
1551 TB WESTZAAN
06 - 31 68 28 45
[email protected]
Gratis parkeren voor de deur.
Westzanerdijk 309, 1507 AH Zaandam (voorheen Schipper Kaas)
tel. 0641463222 e-mail: [email protected]
Raaz sinds januari zelfstandige stichting
Jongeren kunnen voortaan pro- In de winkel kan je niet alleen binjecten shoppen aan de Hogen- nenlopen om je plan voor te leggen,
maar ook werken aan je eigen plan,
dijk.
Bij Raaz kunnen jongeren hun eigen
plannen, dromen en ideeën waar maken. Raaz ondersteunt jongeren die
zelf iets willen organiseren. Van eigen
bedrijf tot festival en van sportlessen
tot open podium. Daarnaast kunnen
jongeren via Raaz gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente
Zaanstad. Raaz doet dit al vanaf 2010.
Vorig jaar is Raaz zelfs tweede van Nederland geworden op het gebied van
positief jeugdbeleid en heeft de prijs
gewonnen voor de beste jongeren
website.
Vanaf januari start Raaz als zelfstandige stichting. Tot nu toe huurde Raaz
een ruimte bij productiehuis de Kade
aan de Zuiderkerkstraat. Voortaan
hebben zij hun eigen winkel aan de
Hogendijk, in de voormalige Natuurwinkel.
Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag
13.00 - 22.00 uur
Woensdag 13.00 - 17.00 uur
Donderdag 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag
13.00 - 17.00 uur
6
advies krijgen en vergaderen met je
mede-organisatoren. Er liggen voorbeeldplannen en de medewerkers van
Raaz kunnen je op weg helpen.
Daarnaast heeft Raaz een AdviesRaaz
bestaande uit (maatschappelijk) stagiairs en vrijwilligers die om de week op
donderdagavond samenkomt. Er komen regelmatig mensen langs van de
gemeente of andere organisaties die
advies nodig hebben. Jongeren zijn welkom om aan te schuiven. Op 11 januari
is de winkel aan de Hogendijk feestelijk
geopend door wethouder Corrie Noom.
Meer informatie staat op de Facebook
pagina: facebook.com/raazend. Bezoek ook onze website: www.raaz.nu.
Voor meer informatie: Iris de Swart
06-48781758 of Debby de Ruiter
06-47961348.
De geschiedenis van Westzaan opnieuw beschreven
door WILLEM TIP/deel 84
De laatste Westzaanse
burgemeesters
Na het pensioen van burgemeester
Vijlbrief treedt in 1955 burgemeester
R. Bakker aan. Evenals zijn voorganger
is hij overtuigd socialist. Vanaf 1957 vult
hij zijn naam aan tot Van Zinderen Bakker. Hij blijft vijf jaar in functie en solliciteert in 1960 naar Koog aan de Zaan.
Daar is hij burgemeester tot aan de vorming van Zaanstad op 1 januari 1973.
Burgemeester P.B.J. Reeling Brouwer is
Westzaans voorlaatste burgemeester.
Hij aanvaardt zijn ambt in 1960 en blijft
langer in functie dan zijn voorganger,
tot 1969.
Met geestdrift wordt hij ontvangen.
Burgemeester Reeling Brouwer is lid
van de Prot. Chr. Werkgemeenschap
in de Partij van de Arbeid. Zijn stijl en
opvattingen spreken aan. De krant
meldt, aldus De Roos over zijn intocht:
‘Nadat een neef de in het zwarte pak en
een hoge hoed gestoken burgemeester in een lelijke eend uit Oosterbeek
… naar de Overtoom had gebracht,
werd hij in een grotere auto achter de
muziek aan het dorp door gereden.
Ook zijn vrouw … en zijn drie kinderen’.
Koningin Juliana bezoekt Zaandam.
Beeld: Westzaanse digitale beeldbank
De Burgemeester krijgt onmiddellijk
te maken met de industrialisatieplannen. Hij is tegen de sloopplannen. Het
Zaanse Ontwikkelingsschap tekent nog
een structuurschets waarop de bebouwing van Westzaan-Zuid ligt als een
soort enclave tussen de insteekhavens.
Een nauwelijks levensvatbare gedachte. Het provinciale Streekplan wordt
zonder enclave in 1968 vastgesteld. De
Noordoever gaat definitief een nieuwe
toekomst tegemoet. De Westzaanse
burgers reageren met de oprichting
van een belangenvereniging, de Belangenvereniging De Noordoever (19
maart 1968). Ter wille van de industrie
wordt in de jaren zestig ook gewerkt
aan de samenvoeging van alle Zaangemeenten tot een groot geheel. De
burgemeester is daar aanvankelijk een
voorstander van. De aanstaande opheffing van Westzaan beweegt hem in
1969 te solliciteren naar Oostzaan. Daar
treedt hij aan op 16 september 1969. Hij
bekleedt er het ambt tot 1986.
Burgemeester Verstegen
Er is Westzaan veel aan gelegen, in
de laatste dagen voor de dreigende
samenvoeging een volwaardige burgemeester te hebben. Een waarnemend burgemeester vanuit een andere
gemeente, die Westzaan ‘erbij neemt’
is niet genoeg. Bij het vaststellen van
het Streekplan hebben de Westzaners
een Belangenvereniging opgericht, ‘De
Noordoever’. De vereniging wil opkomen voor de belangen van de burgers,
bedrijven en instellingen die straks
moeten verhuizen. Een sterk Westzaans
bestuur hoort daarbij. In 1969 biedt
‘De Noordoever’ een petitie met 1614
handtekeningen aan. Minister Beernink
wordt verzocht Westzaan in zijn laatste
jaren een burgemeester te geven. Den
Haag blijkt ditmaal begrip te hebben
voor het Westzaanse standpunt. F. Verstegen, wethouder in Bergen en liberaal wordt uitgenodigd te solliciteren.
Borstvoedingscafé
Op elke 4de vrijdagochtend van
de maand is er een borstvoedingscafé in Café Jong. Dit is de
ontmoetingsplek voor ouders
met een baby in ZaanstreekWaterland.
Hij is 62 jaar oud en heeft een goede
kennis van de gemeentefinanciën.
Bovendien, zo schrijft de krant later, kan
hij ‘zijn gedachten voortreffelijk onder
woorden brengen’. Zijn woord is ‘wet’.
Hij heeft ‘ook een grote drang om iets
tot stand te brengen. Dat is hem in zijn
drie Westzaanse jaren zeker gelukt’.
Burgemeester Verstegen treedt aan
op 1 december 1969. Hij vervult zijn
ambt tot eind 1972, eerst officieel als
burgemeester. Na zijn pensioen in de
loop van 1972 blijft hij aan als waarnemend burgemeester. Het is hem echter
niet gegeven zijn ambt te vervullen
tot aan de vorming van Zaanstad. Op
19 december 1972 komt hij om bij een
auto-ongeluk op weg naar zijn huis in
Bergen. Kort tevoren heeft hij nog het
naambord van de naar hem genoemde
nieuwe straat onthuld.
Wethouder J. Albers neemt zijn plaats
in als locoburgemeester. Onder zijn
voorzitterschap neemt de Westzaanse gemeenteraad in december 1973
afscheid van zijn zelfstandigheid.
Ouders krijgen met veel nieuwe
zaken te maken. Leuke zaken, maar
ook minder leuke. Veel ouders vinden het fijn om ervaringen uit te wisselen, tips en informatie te krijgen.
Vanuit Centrum Jong is er een lacta-
Willem Jansen
Het overlijden van de Westzaanse
schilder Willem Jansen (1892-1969) is
opnieuw een reden tot samenwerking
en bezinning. In juni 1971 vindt een
grote overzichtstentoonstelling plaats
in de Grote Kerk. Ook het werk van Willem’s zoon Chris Jansen (1918 -1961) is
te zien.
Willem Jansen woont sinds 1942 in
Westzaan. Zijn opleiding heeft hij genoten aan verschillende instellingen in zijn
geboorteplaats Amsterdam, waaronder
de Rijksacademie. Tot 1937 woont hij in
Amsterdam, Wormerveer en Koog aan
de Zaan. Van 1937 tot 1942 verblijft hij
in Rhenen. Verschillende bosgezichten
stammen uit deze periode.
De gemeente Westzaan bezit van zowel
Willem als Chris een groot aantal werken.
Ze behoren de gemeente toe als ‘contraprestatie’ voor de verstrekte finan-
tiekundige en gastvrouw aanwezig.
We hopen dat Café Jong een plek
krijgt in de buurt. Een plek waar mensen graag komen en zich gesteund
voelen tijdens de periode van opvoeden en opgroeien van kinderen.
Het borstvoedingscafé vindt iedere
vierde vrijdag van de maand plaats
Burgemeester Verstegen feliciteert zijn
“loco” Jan Albers.
Beeld: Westzaanse digitale beeldbank
ciële steun. Onder de werken bevinden
zich aquarellen, etsen en talrijke impressionistisch geschilderde landschappen van het dorp en zijn omgeving. Ze
bevestigen het beeld dat zich geleidelijk vormt aan het begin van de jaren
zeventig: Westzaan als een dorp met
veel historische bebouwing, omringd
door een bijzonder natuurgebied.
De gemeenteraad wil niet dat het werk
bij de vorming van de nieuwe gemeente Zaanstad over de gehele streek
verspreid raakt. De oplossing blijkt eenvoudig genoeg. Als onderkomen voor
de kunstwerken vindt men het zojuist
uitgebreide verzorgingshuis Lambert
Melisz. In de laatste raadsvergadering
voor de samenvoeging (december
1973) brengt men bovendien het werk
volledig onder in een nieuwe Stichting.
Deze Willem Jansen stichting beheert
niet alleen de schilderijen die al in Lambert Melisz hangen. Ze streeft er ook
naar alle schilderijen terug te halen
die ooit in bruikleen zijn gegeven voor
andere overheidsgebouwen. Op verkooptentoonstellingen koopt ze bovendien aantrekkelijke werken in. In 1985
plaatst de stichting een bronzen beeld
van Willem Jansen in het plantsoen op
de hoek van de Watermolenstraat en de
Kerkbuurt. Het beeld is gemaakt door
de in Zaandam werkende kunstenaar
Militic. Eind 2003, bij het dertigjarig
jubileum beheert de stichting rond 140
werken. Q
van 10.00-11.30 uur in Café Jong,
George Gershwinstraat 207, 1544
NX Zaandijk.
Ben je nieuwsgierig geworden naar
dit café? Kom dan gewoon langs.
7
“Ze wilde iets
persoonlijks
doen voor
haar moeder.”
Anneke Schoorl, Uitvaartleider
www.associatieuitvaart.nl
tel. 0800-0375
Vertrouwd dichtbij:
ZAANDAM Jan van Scorelstraat 9, WORMERVEER Roode Wildemanweg 1a
Thuiszorg nodig? Kom langs!
Voor vragen over zorg of hulp bij uw
indicatieaanvraag kunt u geheel vrijblijvend terecht op ons inloopspreekuur.
Evean.
Midden
in het
leven.
www.evean.nl
8
Lambert Melisz
Lambert Meliszstraat 29a, Westzaan
) elke donderdag van 13.30 tot 14.30 uur
Meer weten? Bel 0900 98 97 of kijk op
www.evean.nl/spreekuur
Simone Dijkman MAKELAARDIJ
Simone Dijkman is als boerendochter opgegroeid aan de Westzanerdijk. Eric de Wilde, uit
Koog aan de Zaan, en Simone wonen aan de Paradijsvogel in Westzaan. Ze zijn allebei goed
bekend in de Zaanstreek, wat een groot voordeel is, want voor een makelaar is plaatselijke
kennis belangrijk.
Het roer omgooien
Simone was apothekersassistente en heeft onder
meer twaalf jaar in De Heel gewerkt. Samen met
twee collega’s heeft ze de makelaarsopleiding
gevolgd. Daarna heeft ze bij diverse makelaarskantoren in de Zaanstreek gewerkt. In oktober 2007
is ze samen met haar levenspartner, Eric de Wilde,
voor zichzelf begonnen.
Eric was eerst instrumentmaker (fijn mechanische
techniek) en is geleidelijk in de meer commerciële
richting gegroeid. Tien jaar werkte hij samen met
zijn broer, Hans de Wilde, die een interieurbouwbedrijf heeft aan het Rak. Hij deed daar naast het
timmerwerk ook het commerciële werk, klanten
bezoeken, offertes maken, werk binnenhalen. Ook
Eric heeft de makelaarsopleiding gedaan en bij verschillende bedrijven de nodige ervaring opgedaan.
De derde dag van hun bedrijf
In 2007 leek alles op de huizenmarkt nog lekker te
gaan, maar kort nadat Simone en Erik hun bedrijf
waren gestart brak de crisis los. Twee dagen na hun
inschrijving bij de Kamer van Koophandel zagen
ze Bos en Balkenende op de TV om de crisis officieel aan te kondigen. “Toen hebben we elkaar nog
wel even goed aangekeken en hebben we een
heel goede beslissing genomen. Wij werken vanuit huis. We bezoeken al onze klanten in het huis
dat gekocht of verkocht wordt. Dat vinden mensen
prettiger dan op een makelaarskantoor. De koper
ziet het huis nog eens, beide partijen ontmoeten
elkaar en kunnen eventueel nadere afspraken
maken. Makelen is mensenwerk, er zit een flinke
gunfactor in en als je in hun eigen omgeving komt
leer je de klanten beter kennen en kun je beter
inschatten hoe je ze het beste kunt helpen.
Het gaat om een wezenlijke zaak, nl. wonen. Daar
komt veel bij kijken: wensen, mogelijkheden (ook
financieel), eerdere ervaringen en verwachtingen
voor de toekomst. Je hebt intensief contact met
mensen en het is een zeer afwisselend beroep.
Mensen zijn verschillend, de huizen zijn allemaal
anders en de regels veranderen vaak. Als NVMmakelaar moet je steeds je certificering bijhouden
en je studiepunten halen. Helaas zijn er ook minder
leuke kanten, zoals scheidingen en overlijden”.
De huidige markt
Een groot probleem in de huidige markt is dat sommige verkopers een te hoge prijs voor
ogen hebben. Als wij denken
dat een huis € 250.000 kan
opbrengen en de verkoper blijft
zitten op € 290.000, dan kunnen wij niets doen. Dat is weleens moeilijk, omdat sommige
mensen nog leven met prijzen
die meer dan zes jaar geleden
gangbaar waren.
En dan is er nog het probleem
van huizen die feitelijk “onder
water” staan. Dat wil zeggen
dat de hypotheekschuld hoger
is dan wat het huis zal opbrengen. Heb je de afgelopen zes
jaar gekocht dan is dat risico groot. Het beste kun je
dan blijven zitten, maar in gevallen van echtscheiding kan dat natuurlijk niet.
Eric: “Ik zeg wel eens, het is financieel het verstandigste als je weer van elkaar gaat houden”. Helaas
komen restschulden van € 60.000 tot € 80.000 regelmatig voor. Bovendien realiseren mensen zich
vaak niet dat ze ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn
voor het hele bedrag.
De markt is niet optimaal en wij vrezen dat de prijzen nog verder onderuit zullen gaan. Daarom is het
zo belangrijk dat onze vaste kosten erg laag zijn:
geen duur bedrijfspand of personeel. Daarom is
het voor ons, in de huidige markt nog haalbaar.
Momenteel hebben we zo’n zeventig huizen in de
verkoop De laatste maanden is het wel iets drukker geworden omdat mensen nog een huis wilden
kopen voor 1 januari, de datum waarop de hypotheekregels veranderen.
Wij geven geen financiële-, verzekering- of hypotheekadviezen. Daar hebben we bewust voor gekozen. Wij willen één ding goed doen en voor ons
is dat makelen.
Bovendien hebben deze adviseurs het ook erg
zwaar door alle regels die gewijzigd zijn en nog
weer gaan veranderen.
De toekomst
Wij filosoferen nog even door. Wat moet er gebeuren om de woningmarkt weer op gang te brengen?
Er was een vastgoedbubbel, de markt was oververhit en de prijzen veel te hoog. Er is veel teveel geld
geleend. De huizenprijzen zullen verder zakken, tot
het niveau dat mensen het weer kunnen betalen.
Maar dat betekent wel, dat er steeds meer mensen
met steeds grotere restschulden achterblijven.
Eric: “De economie moet aantrekken, want zolang
er voorspeld wordt dat er dit jaar nog eens 100.000
mensen hun baan zullen verliezen heeft men geen
vertrouwen in de markt”.
We spreken over de zeven à acht miljoen vierkante
meter kantoorruimte die leeg staat en nooit meer
verhuurd zal worden. Over de luchtbellen die in de
balansen zitten van banken, pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen. Over geld dat weg is
en nooit meer terug zal komen. Helaas is het ons
niet gelukt deze problemen op te lossen. Q
Franck van Eeten
Koninginnedag 2013 gaat door!
voorzitter in de organisatie van Koninginnedag hebt gestoken”.
Koninginnedag 2013 gaat door,
maar het is op het nippertje! In de
voorgaande edities van De Wessaner waren door de commissie
Volksfeesten al geregeld oproepen voor versterking geplaatst,
echter zonder resultaat. De huidige leden, die
al jarenlang het feest der feesten organiseren,
hadden aangegeven dat 2012 voor hen hun laatste “kunstje” zou zijn. Het doemscenario kwam
angstvallig dichterbij, echter begin december
Kraamhuur
kwamen er toch nog twee extra aanmeldingen binnen waardoor de eerste vergadering onder leiding
van de nieuwe voorzitter Marcel Haarhuis van start
kon gaan. Hoe de commissie er definitief uit gaat
zien is op dit moment nog niet bekend. Daarover
berichten wij u in de volgende Wessaner. Wel heeft
de vorige voorzitter Karin Kunst haar hulp toegezegd om de nieuwe leden daar waar nodig nog één
keer te ondersteunen. “Klasse Karin, en bij deze willen wij je hiervoor alvast op voorhand bedanken.
Maar ook voor de energie en tijd die je vele jaren als
In de volgende editie van de
Wessaner publiceren we al
informatie over het programma.
Echter vanaf heden kunt u ook
weer een kraam reserveren voor de braderie op
Koninginnedag, kosten € 20,- of een grondplaats,
kosten € 10,-. Hebt u ook stroom nodig dan kost
dat €7,50. Reserveer via: [email protected]
planet.nl
Meer informatie: Marcel Haarhuis: 06-2115 6041
9
Simone Dijkman
MAKELAARDIJ
Drijvende aanlegsteigers
Drijvende terrassen
Kanosteigers
Roeisteigers
Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695
UW SCHADESPECIALIST
REGELT HET!
Wij regelen de schade voor u bij
alle verzekeringsmaatschappijen!
H Leenauto’s beschikbaar
H Autorichtspecialist en moderne spuitinrichting
H Reparatie aan ruiten en open daken
Ook voor schade aan de caravan of camper!
Houthavenkade 50
Fax 075-6706123
1506 PD Zaandam [email protected]
Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl
10
EN
RA
B B EL
B E L LE
& K
RA
N
UIT
DE
HISTORIE
VA N
WESTZAAN
-
DOOR
ARNOLD
SOL
& G
Als er één schaap over de dam is…
We beginnen het nieuwe jaar met een nieuwe “rubriekkop” en daarin
opgenomen mijn eigen “ouwe kop”. Dat laatste past natuurlijk prima,
want we hebben het in deze rubriek immers over de historie van ons
dorp. In deze aflevering nemen we opnieuw een molen onder de loep,
de lang geleden verdwenen houtzager Het Witte Schaap. Niet helemaal verdwenen overigens en daarover gaat dit verhaal.
Aan het Zuideinde is een pad, dat in
de volksmond het “Kouwe Aardappelenpadje” wordt genoemd. Dat
is geen officiële benaming, het is
gewoon een stukje Zuideinde en
het heeft ook geen eeuwenoude
historie, tenminste niet als woonpad. De eerste woningen werden
namelijk kort na 1900 gebouwd op
het voormalige erf van een verdwenen molen. Maar we gaan eerst naar
Dedemsvaart. Daar, in de provincie
Overijssel, vinden we de agrarische
winkel “De Molen”, gevestigd in
een voormalig molencomplex; de
naam geeft dat al aan. Het zijn de
restanten van koren- en zaagmolen
De Toekomst, die in 1966 tot op de
onderbouw is afgebrand. Dat was al
eens eerder gebeurd, op 26 augustus
1890. Er volgde toen herbouw van de
korenmolen met daaraan vast een
zagerij, die op ingenieuze wijze door
de molen werd aangedreven. Die
zagerij was niet nieuw, maar kwam
oorspronkelijk uit Westzaan en was
gebouwd als windmolen. Dat was
paltrokmolen Het Witte Schaap, die
in november 1890 werd afgebroken en verscheept naar Dedemsvaart. Wanneer hij in Westzaan werd
gebouwd is onbekend, ik kwam de
molen voor het eerst tegen bij een
veiling op 27 januari 1731. Daar wordt
hij als zuidelijke belending genoemd
bij de veiling van De Zaagmolen, die
Molen Het Witte Schaap in Westzaan,
omstreeks 1880.
De voormalige Westzaanse molen Het
Witte Schaap als zagerij in Dedemsvaart,
rond 1960. De achterstaande korenmolen
zorgde hier voor de aandrijving.
drie maanden later werd omgedoopt
in De Jonge Zwaan. De eigenaar van
Het Witte Schaap was Thijs Arentsz.
Boer. Hij werd geboren rond 1690
en was getrouwd met Eefje Willems
Dekker. Nadat beiden waren overleden, werd de molen geërfd door hun
dochter Trijntje, gehuwd met Claes
Cornelisz. Stoffels. Hij verkocht de
molen op 11 april 1771 aan Dirk Arisz.
Visser, voor Fl. 1000,-, die hem kocht
ten behoeve van zijn neefje Gerrit
Mats. De familie Visser behoorde in
die tijd tot de “upper ten” van Westzaan. Dirk en zijn twee broers waren
in vele takken van handel actief. Gerrit was olieslager met de molens De
Oude en De Jonge Ruijge Neel en
Jasper en Dirk waren houtzager met
respectievelijk De Witte Troffel en De
Groene Jager, allemaal aan het Zuideinde. Ook waren ze betrokken bij de
graanhandel, scheepsbouw en walvisvaart. Dirk Visser was getrouwd
met Aagje Gerrits Rogge en hun
huwelijk bleef kinderloos. Wel hadden ze de twee kinderen in huis
genomen van Aagje’s zus Maartje
en haar man Jacob Mats, die beiden in 1753 overleden. Gerrit Mats
groeide vanaf zijn tiende jaar op bij
zijn oom en tante en werd door oom
Dirk wegwijs gemaakt in het hout-
vak. Hij en zijn nakomelingen bleven
met Het Witte Schaap werken tot
1845, daarna verhuisde de firma naar
Zaandam. Op 19 april 1845 werd de
molen gekocht door Jan Gerbrandsz.
Dekker, ten behoeve van zijn zoon
Jan, die op dat moment nog scholier was. Jan junior werd geboren in
1833 en begon als houtzager op Het
Witte Schaap. Tien jaar later nam hij
de kersvers gerenoveerde molen
over van zijn vader, die hem had
omgebouwd van wagenschotzager
tot balkenzager. Het bedrijf groeide
gestaag en in 1870 werd molen De
Besjes Tas gekocht, die ten zuiden
van het Watermolenpad stond. Die
werd verplaatst naar een erf, pal ten
noorden van Het Witte Schaap en
kreeg daar een nieuwe naam: Het
Klaverblad. Dekker vertrok in 1897
ook naar Zaandam en groeide uit
tot één van de grootste houthandels
van ons land, maar werd kort na het
100-jarig bestaan in 1955 opgeheven.
Het Witte Schaap was tijdens die verhuizing naar Zaandam al verdwenen,
sinds het najaar van 1886 stond hij
reeds stil en verhuisde vier jaar later
dus naar Dedemsvaart. Enkele jaren
geleden heb ik daar eens een kijkje
genomen en de oude paltrok is nog
goed herkenbaar. In een van de oude
balken trof ik een uitgekerfde windroos aan, ongetwijfeld uit de periode
in Westzaan. Het zou natuurlijk fantastisch en bovendien uniek zijn om
Het Witte Schaap weer terug te halen
naar Westzaan. De molen zou dan
gecompleteerd kunnen worden en
weer ingericht als wagenschotzager.
Ingekerfde windroos in een constructiebalk
van de oude molen.
Dat zou prachtig zijn, want van al die
Zaanse wagenschotzagers is er niet
eentje overgebleven. Een groepje
enthousiaste mensen heeft daar een
plan voor uitgewerkt, een initiatief
dat navolging verdient! Bovendien
wil de huidige eigenaar in Dedemsvaart er eigenlijk wel van af om ter
plaatse een nieuw bedrijfspand bouwen. En zou dat, nu op de Zaanse
Schans een replica is gebouwd van
molen Het Jonge Schaap, niet te realiseren zijn?
Tenslotte, als er één schaap over de
dam is…. Q
Combinetics en Bodyshape
Dinsdag 15 januari zijn we gestart
met twee bewegingscursussen. Van
19.30-20.30 uur combinetics, dit is
een combinatie van spiergerichte
oefeningen op muziek. Het tempo
is goed vol te houden, ook voor de
minder geoefende cursisten. Van
20.30-21.30 uur bodyshape, ook dit
zijn veel spiergerichte oefeningen op
muziek. Hierbij ligt het tempo hoger,
snellere muziek, meer herhalingen,
ofwel hogere hartslag maar wel in
combinetics vorm. In overleg met
de docente Miranda Koopman kan
er ook een cursus verantwoord en
gezond afvallen zonder honger worden gevolgd. Voor de bewegingscursussen geldt dat er altijd op een
latere datum kan worden ingestroomd. Ook kunt u gratis een
proefles volgen.
Apres Ski Feest voor
jong en oud
Net als vorig jaar organiseert De
Kwaker op zaterdag 9 februari
(aanvang 16.00 uur. Toegang gratis)
ook dit jaar weer een gezellig Apres
Ski feest. Als Koning Winter ons gunstig gezind is en er ligt sneeuw dan
is het feest op het plein achter, dus
warme kleding aan! Er zijn leuke
activiteiten voor de kinderen: o.a
een springkussen, winterknutselen,
en ijspegel vangen. Onze stagiaires
zullen nog meer leuke activiteiten
uitwerken. De stoere vaders kunnen hun krachten meten met het
hamerspel! Dit alles onder het genot
van warme chocomelk of glühwein.
Komt allen en laten we er een echt
dorpsfeest van maken!
Bridgen bij De Kwaker
Op zondag 10 februari is er weer
de maandelijkse bridgedrive, aanvang 13.30 uur, kosten € 5, - per koppel. Aanmelden vooraf is een pre:
[email protected] of via
(voicemail) De Kwaker 075-6310352.
De uitslagen worden berekend met
het NBB rekenprogramma met de
Bridgemate Pro, de uitslagen worden
naar uw mailadres verzonden (indien bekend). De uitgebreide uitslag
is na te lezen op de site van Bridgeclub De Kwaker www.nbbclubsites.nl/club/4080. Ook worden uw
meesterpunten bij uw persoonlijke
score opgeteld indien uw bondsnummer bekend is bij De Kwaker.
11
%FKVJTUFEFVSOBBSVXIZQPUIFFL
PQFOUVNFUEFIZQPUIFFLUPPM
.FU EF IZQPUIFFLUPPM MFHHFO XJK NFU WFSTDIJMMFOEF GJMNQKFT PQ FFO IFMEFSF FO
QFSTPPOMJKLF NBOJFS BBO V VJU XBU FS BMMFNBBM LPNU LJKLFO CJK FFO IZQPUIFFL 8FMLF
JOGPSNBUJF POUWBOHU 3BCPCBOL ;BBOTUSFFL WPPSBG BBO IFU BEWJFTHFTQSFL FO XBBS LVOU V
[FMG BMWBTU PWFS OBEFOLFO 5FWFOT HFFGU EF IZQPUIFFLUPPM NFFS JOGPSNBUJF XBBS V PQ
NPFUMFUUFOCJKIFUBGTMVJUFOWBOFFOIZQPUIFFL%BBSOBBTUIFCCFOXFIBOEJHFDIFDLMJTUT
WPPSVPQHFTUFM[PEBUXJKFFOBEWJFTLVOOFOHFWFOEBUBBOTMVJUCJKVXXFOTFOWPPSOVFO
JOEFUPFLPNTU
.FUEF3BCP)ZQPUIFFLUPPMHBBUVHPFE
WPPSCFSFJEBGPQVXEPFMß
Ȉ banden
Ȉ uitlaten
Ȉ accu’s
mpeer
mpe
Ȉ schokdempers
erst l
erstel
Ȉ schadeherstel
Ȉ verkoop
ns
Ȉ personen- en bedrijfswagens
3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO
Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer
1SPCFFSEFIZQPUIFFLUPPMEJSFDUVJUWJB
XXXSBCPCBOLOMXPOFO[BBOTUSFFL
Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam
075 616 07 66 www.autoprins.nl
LID
TWEEWIELERBEDRIJVEN
12
ZUIDERVERMANING
Lustrum van het
Sinterklaas Museum
Westzaan
W E S T Z A A N
Zuidervermaning, Zuideinde 223, 1551 EG Westzaan
Cecilia Bernardini, barokviool &
Keiko Shichijo, fortepiano
Programma: Beethovens Umwelt, Hummel,
Neefe, Beethoven: Frühlingsonate, Kreutzersonate.
Brechtje Kat zang en spel
Begeleid door Hans van Gelderen (gitaar),
Felix Hildenbrand (contrabas) en Floris van der
Vlugt (sopraan saxofoon, bas klarinet en
klarinet).
Programma: Vaarland
Jong aanstormend barokviooltalent Cecilia Bernardini en haar veelzijdige begeleider Keiko Shichijo
koesteren beiden een grote liefde voor Beethoven.
Zij plaatsen diens beroemde Frühlingssonate en
Kreutzersonate in het perspectief van muziek door
zijn geliefde leraar Neefe en door Mozart-leerling
Hummel, met wie hij een haat-liefde-verhouding
onderhield.
Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan is dit
een kaarslichtconcert en is na afloop gelegenheid
tot napraten met een drankje en hapje.
Datum: Donderdag 31 januari 2013
Plaats: Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG
Westzaan
Aanvangstijd: 20.15 uur / Zaal open 19.30 uur
Toegangsprijs: € 23,00; Vriendenpas Oudemuziek
€ 19,00; CJP/studentenkaart: € 7,00 (inclusief programma).
Informatie en reserveren: tel. 030 2329010 of
per e-mail: [email protected] Zie ook
www.oudemuziek.nl
Brechtje Kat is geboren en getogen in Westzaan.
Voor de muziek heeft ze de overstap naar "de grote
stad" gemaakt. In “Vaarland” bezingt ze dit verhaal.
Ze zet het dorp en de stad haarscherp tegenover
elkaar. Wat doe je als je de melkboer mist? Waarom
wonen de buren zo dichtbij? Mag ik naar huis? Waar
is dat eigenlijk...
Een muzikale voorstelling van 60 minuten, geschreven en gespeeld door Brechtje Kat.
Brechtje Kat (1982) is zangeres en theatermaakster
en studeerde in 2009 af aan het Herman Teirlinck
Instituut te Antwerpen, afdeling Kleinkunst. Sindsdien is zij werkzaam bij verschillende theatergroepen en momenteel on tour met haar gloednieuwe
voorstelling “Vaarland”.
Datum: Vrijdag 22 februari 2013
Plaats: Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG
Westzaan
Aanvangstijd: 20.15 uur / Zaal open 19.30 uur
Toegangsprijs: € 12,50
Informatie en reserveren: e-mail: [email protected] of tel. 075 6318279 of per
e-mail: [email protected] Zie ook www.zuidervermaning.nl
Ook al zit de Goedheiligman al lang
ng
en breed weer in de Spaanse zon.
Even een korte terugblik op
het lustrum van Het Sinterklaas
Museum. Afgelopen jaar ging officieel voor het
5e jaar de deur van het museum open. Zoals
aangekondigd zou dit niet onopgemerkt voorbij
gaan. Het museum heeft dit jaar totaal over de
vijf dagen dat het open is geweest 473 bezoekers ontvangen. Regen en storm weerhielden de
sinterklaasvrienden niet om een bezoek aan het
“Fraaiste Sinterklaas Museum van Westzaan” te
brengen. Iedereen was enthousiast, verwonderd
en had het gevoel van herkenning bij zijn of haar
sinterklaasherinneringen. Jong of oud gingen
met een echt sintgevoel weer naar huis. Sommigen hadden leuke verhalen over vroeger anderen brachten zelf leuke dingen mee voor het
museum. Hierdoor zijn er weer een aantal extra
sint artikelen aan de collectie toegevoegd. Alle
gulle gevers ook van de afgelopen jaren namens
Het Sinterklaas Museum bedankt hiervoor.
Elke 50ste bezoeker is in het zonnetje gezet en in
totaal waren dat negen gelukkigen. Een aantal uit
het dorp maar ook een aantal van ver buiten de
streek. U ziet, een kindervriend als Sint-Nicolaas,
heeft in Westzaan een hoop aantrekkingskracht.
De eerste 50ste was Joyce Bloemberg uit Westzaan, nummer 100: Melvin, de 150ste was Cora
Wals uit Bergen, de 200ste Bas van der Park uit
Wormer, de 250ste Jeremy Somers uit Westzaan, de 300ste fam. Draijer uit Zaandam 350ste
Patrick Faber opgegroeid in Westzaan, 400ste
bezoeker Nel Bierman, 450ste Joep van de Berg
uit Noordwijk.
Ook in 2013 zijn we weer de twee laatste weekenden voor 5 december open.
Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden
van de concerten in de Zuidervermaning ga dan
naar www.zuidervermaning.nl naar mailinglijst,
geef dan uw gegevens en druk op verzend.
Activiteiten in Lambert Melisz
Voor alle wat oudere Westzaners organiseren
we elke dinsdagmiddag een vrolijk en afwisselend programma. Deze middagen zijn beslist niet
alleen bedoeld voor de bewoners van Lambert
Melisz, dat wordt nog al eens gedacht. Nee, het
is juist bedoeld voor alle (wat oudere) inwoners
van Westzaan en zelfs daarbuiten. Overigens
is dat ook eigenbelang van de commissie. Hoe
meer bezoekers, hoe meer inkomsten om de activiteiten te bekostigen. We bieden daarom een
gevarieerd programma tegen een heel aantrekkelijke prijs inclusief een kopje koffie of thee met
wat lekkers. Ook de onderlinge gesprekjes maken
deze middagen voor alle deelnemers altijd heel
plezierig. De toegangsprijs is € 3,50 per keer of
€ 10 voor een hele maand.
Het programma voor februari:
5 februari Operettekoor Romantica
12 februari Verrassingsfilm
19 februari Bingo met Dirk
26 februari Zanger/ Entertainer René Eshuis
Aanvang elke keer om 14.00 uur.
13
Monuta Bakker en Van der Blom
De steun bij iedere uitvaart
(075) 616 99 05
Administratieve dienstverlening
Personeels- en salarisadministratie
Belastingzaken voor bedrijven en particulieren
Startersbegeleiding
Organisatie- en bedrijfsadviezen
Financiële adviezen
NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN
Adfin Advies Zaanstad B.V. • Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan • Tel. 075 - 616 74 87
Fax 075 - 614 38 16 • Mobiel 06 - 51 18 06 52 • Email [email protected]finadvies.nl
Nabestaanden beoordeelden ons in 2011 met een: 9,2
Kijk voor reacties en meer informatie op:
www.monutabvdb.nl
boomrooierij boomverzorging
boomveiligheidscontrole
bomen en planten
stobbenfrezen
www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308
Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan
Tel. 075-6284041
Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur
Zaterdag van 7:00 tot 16:00 uur
Bezorging is mogelijk, ook in de avond.
Nieuw in Westzaan!
Kom kijken naar de nieuwe winkel,
waar we dagelijks voor u bakken.
Diverse soorten brood,
banket, pizza en hartige broodjes.
14
Themabijeenkomst op OBS de
Kroosduiker: ‘Positief opvoeden’
Zo leer je elkaar tenminste kennen
We zijn als Vreedzame School op
zoek naar manieren om ouders
en school dichter bij elkaar te
brengen. Door met elkaar na
te denken, in gesprek te gaan
en informatie te delen, denken
we dat dit ten goede komt aan
alle kinderen. Het opvoeden van kinderen is leuk
maar ook niet altijd even gemakkelijk. Hoe ga je
nu met de lastige situaties om? Hoe voorkom je
dat je steeds in een zelfde valkuil trapt? Hoe kun
je je kinderen op een positieve(re) manier opvoeden, met hetzelfde/hoger rendement?
In de feestelijke maand december hadden
we het als groepscommissie van Kroosduiker Noord, groep vier, over positief
het nieuwe jaar beginnen. Want waarom
altijd het negatieve onderstrepen en het
positieve wel eens vergeten? Al snel was
het idee geboren om een Nieuwjaarsborrel te organiseren. En dit alleen voor de
ouders om elkaar (beter) te leren kennen
en te proosten op 2013! En waar anders
zou dat kunnen plaatsvinden dan in De
Prins, de enige horecagelegenheid in
Westzaan. Juf Marja van Drimmelen stond
uiteraard ook te trappelen en er waren
meer mensen gelijk erg enthousiast. Via
basisschoolnet en het schoolplein hebben we iedereen op de hoogte gebracht en vrijdag
4 januari was het zover. Er was een flinke opkomst en
iedereen vond het leuk elkaar op deze ongedwongen wijze te ontmoeten. Het werd een bijzonder
gezellige avond waar menig borreltje is gedronken en niet alleen over de kinderen is gekletst! De
strikte sluitingstijd van De Prins behoedde ons
ervoor om niet tot in de heel kleine uurtjes in het
glas te blijven kijken. Wat de commissie betreft komt
Tijdens de themabijeenkomst over positief opvoeden wordt er onder andere aandacht besteed aan:
t8BUJTQPTJUJFGPQWPFEFO
t)PFLVOUVBMTPVEFSDPNQMJNFOUFOHFWFO
t)PFLVOUVVXLJOEQPTJUJFGCFOBEFSFO
t)PFLVOUVSFBHFSFOPQPOHFXFOTUHFESBHWBO
uw kind?
Daarnaast is er ruimte om samen met andere
ouders ervaringen uit te wisselen, kunt u vragen
stellen en worden er tips en adviezen gegeven.
De themabijeenkomst over positief opvoeden
duurt 1,5 uur en wordt verzorgd door een pedagogisch adviseur van het Centrum Jong.
Voor wie: Iedereen met ervaringen in/met vragen over opvoeding.
Datum: 28 januari 2013
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: OBS de Kroosduiker, locatie Noord aan
de Torenstraat 5, Westzaan.
Komt u ook? U bent van harte welkom!
In verband met het aantal zitplaatsen vragen we
u om zich aan te melden. Dit kan telefonisch of
via de e-mail. Gebruikt u hiervoor onderstaande
gegevens. Voor aanmelding of meer informatie:
075-6287561 of [email protected]
Open dag 14 februari 2013
Op 14 februari organiseren wij weer een
open dag voor ouders,
buurtbewoners en andere geïnteresseerden.
Hiermee willen we graag laten zien wat wij doen
en maken we het ook mogelijk voor nieuwe
ouders om eens kennis te maken met de toekomstige basisschool voor hun kinderen. En, omdat
wij een groot hart hebben voor goed onderwijs,
is er geen betere dag om u welkom te heten dan
Valentijnsdag. Deze dag biedt ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een mooie gelegenheid om de school in bedrijf te zien. Misschien
wel de toekomstige school van uw kind?
Op dit moment zijn wij bezig met het samenstellen van het programma. U wordt hierover later
geïnformeerd, via onze website, als ook via de
lokale media.
Directeur OBS De Kroosduiker Noël Minnes
Een nieuwe start
er binnenkort weer zo’n gezellige borrel! En naar de
reacties van de aanwezigen te luisteren komt die
er zeker. Er waren zelfs stemmen voor een wekelijkse borrel, maar dat gaat de groepscommissie
een beetje te ver. Bedankt, ouders en juf Marja...
voor de gezelligheid.
De groepscommissie:
Myrthe, Tanja, Rita, Linda, Denny en Martine
Een nieuw jaar, nieuwe adverteerders, nieuwe
Westzaners en een nieuw redactielid bij De Wessaner. Helemaal nieuw ben ik niet in Westzaan.
zaam vonden en vinden we onze plek, en is alles wat
nieuw was, al een beetje gewoon geworden. Toch
voelt het nog steeds als een voorrecht om in zo’n
mooie omgeving te mogen wonen en van de natuurgebieden om ons heen te kunnen genieten. Het wakkert de drang aan om iets “terug” te willen doen.
Vijf jaar geleden verhuisden mijn man en
ik naar dit mooie dorp.
Het enige wat we van
onze vorige woonplek
in de Amsterdamse
Kinderbuurt soms écht
missen, is onze tuin
van 8 meter breed en
35 meter diep. In plan
Molenaar uit de jaren tachtig waar we nu wonen zijn
de tuinen daarbij vergeleken meer formaat postzegel, maar wel goed behapbaar en de huizen zijn o zo
compact en in goede staat. Ook een genot na ruim
25 jaar klussen en verbouwen in het Amsterdamse.
Wat betreft werk was het even zoeken om de juiste
draai te vinden. Die draai hebben we inmiddels allebei gevonden en veel tijd voor zo’n grote tuin blijft er
dan vanzelf ook niet over.
En zo is het gekomen… Nu heb ik, naast mijn nieuwe werk in het Zaanse, ook ruimte in mijn hoofd
voor vrijwilligerswerk. Sinds enige maanden geleden in dit blad de dringende oproep verscheen
om nieuwe redactieleden, liet het me niet meer los.
Als “onderwijsbeest” had ik altijd wel feeling met
de “d’s en de t’s” maar inmiddels ben ik er wel achter dat dat niet de enige vaardigheid is die je nodig
hebt om redactielid te zijn. Steeds meer respect ben
ik in de afgelopen maanden gaan krijgen voor mijn
voorgangster Truus Weertman. Zij heeft met kleine
stapjes en engelengeduld heel veel wetenswaardigheden, gewoontes, ins en outs van het blad en de
Westzaanse Gemeenschap aan mij overgedragen. Ondanks haar zorgvuldigheid, sta je soms voor dilemma’s
en vragen waarvan je weet dat het effect kan hebben
op de inhoud van De Wessaner. Je mailt met mensen
die je soms nog nooit hebt gezien. Je komt er achter
dat er gewoontes, formules en afspraken zijn.
Als nieuwkomers in het dorp (lees: import) smulden
en smullen wij van de huis-aan-huis bladen en vooral
van De Wessaner. Wat is waar, wie maakt je wegwijs
als je als vijftigers op een nieuwe woonplek gaat
wonen? De Wessaner gaf en geeft een mooie inkijk
in het huidige en voormalige dorpse leven en in alles
wat daarbij komt kijken in een hechte gemeenschap
en Westzaan binnen de Zaanstreek. Polders en sloten
hebben me altijd mateloos geboeid. Water heeft me
altijd getrokken. Maar hoe is het om hier te wonen en
te werken? Inmiddels weten wij dat: heel goed. Lang-
Truus heeft te kennen gegeven dat het leven haar
prima bevalt zonder redactiewerk. Het is haar van
harte gegund maar helemaal zonder Truus gaat
het eigenlijk niet was mijn aanvankelijke gedachte.
Gelukkig hoef ik het ook niet alleen te doen! Collega
redactielid / eindredacteur Peter Huisman is gepokt
en gemazeld en immer bereid tot feedback geven.
U hebt dus een nieuw redactielid. Een nieuwe start.
Voor mij, als import. Al blijft het mailadres als vanouds: [email protected]
Linda Wessels
15
25
pro .000
duc
ten
d
leveirect
rba
ar!
ALTIJD IN DE BUURT!
SNEL
VAKKUNDIG
BETROUWBAAR
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
16
09.00 - 18.00 uur
09.30 - 17.30 uur
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 16.00 uur
Opbrengst collecte
Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van 19-24 november 2012
van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag
van € 7.254 in de gemeente Zaanstad opgehaald.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten
voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit
van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar
samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. We bedanken alle gevers en
collectanten, die ook dit jaar weer door weer en
wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant
gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro
5057 te Maassluis! Wilt u ons bij de collecte van
volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem
contact op met het Nationaal MS Fonds, tel. 0105919839 of via www.nationaalmsfonds.nl
Meer dan 17.000 mensen in Nederland hebben
MS. Het Nationaal MS Fonds stimuleert mensen
met MS in beweging te blijven op zowel mentaal
als fysiek vlak. Omdat de ziekte MS zo onvoorspelbaar is, is het belangrijk om goede voorlichting te
geven over MS en programma’s te ontwikkelen die
uitgaan van de mogelijkheden die je als mens met
MS hebt. Kijken naar wat men nog wel kan in plaats
van wat niet meer kan, zodat mensen handvatten
krijgen aangereikt die nodig zijn om het maximale
te halen uit een leven met MS. De huis-aan-huiscollecte is de belangrijkste inkomstenbron van het
MS Fonds. Met deze inkomsten worden bovengenoemde programma’s gefinancierd.
De Kangoeroes van
wkv Roda
Maandelijks is de kangoeroe-afdeling van
wkv Roda actief! De kangoeroes (die voorheen altijd de ‘welpen’ werden genoemd)
maken op speelse wijze kennis met korfbal.
Plezier in bewegen, balvaardigheid én teamsport staan voorop! De kangoeroes zijn kinderen
van ongeveer 4 tot en met 6 jaar. De komende
maanden wordt er gesport en gespeeld in de
gymzaal aan de Torenstraat (OBS Kroosduiker
Noord, Westzaan). Wordt het mooier weer, dan
zijn de kangoeroes op het kunstgrasveld van
Roda te vinden. De begeleiding van de kangoeroes is in handen van docente lichamelijke
opvoeding Anita de Jong. Wilt u meer weten
over de kangoeroes of wilt u uw kleuter (kosteloos) opgeven voor een kangoeroe-uur, neemt u
dan gerust contact met haar op ([email protected]
chello.nl). Heeft u het kangoeroe-uur van 12
januari gemist? Geen nood. U kunt ook nog
terecht op:
AGENDA
zaterdag 9 februari, 23 maart en 20 april
van 15.15 uur tot 16.15 uur:
Roda kangoeroe-uur
Het is alweer januari 2013. Wat gaat de tijd toch
snel voorbij. Ik wil jullie allemaal een gezond
en smakelijk 2013 toewensen. Deze maand
een recept van Arend Bos. Een beetje gezond,
maar ook weer niet! Veel groente(gezond) maar
overgoten met een heerlijke pindasaus (niet zo
gezond dus)!
Weetje: Gadogado is een Indonesisch groentegerecht. Een mix van groenten met gebakken ei, een
schep pindasaus en gekruimelde kroepoek. Gadogado is geschikt voor vegetariërs indien de kroepoek achterwege wordt gelaten.
Dit keer wordt het geserveerd met kip. In Indonesië
echter zal men Gadogado nooit met een gebakken ei aantreffen. Het kan wel met een gekookt
ei worden opgediend en vaak met lontongrijst of
ketupat (rijst verpakt en gekookt in palmbladen).
Het wordt daar ook vaak koud genuttigd. De saus
die men erover giet is
gemaakt van pinda's,
zoete ketjap, Spaanse
pepers en vaak ook
santen(kokos). Hoewel
over dat laatste ingrediënt in Indonesië verschil van mening bestaat.
Toneelvereniging
HERLEVING Westzaan
speelt eenakter
Gadogado met kip
hoofdgerecht, 4 personen
Voorbereidingstijd: ± 15 minuten
Bereidingstijd: ± 30 minuten.
Benodigdheden:
HSJKTUOBBSLFV[FtLJQmMFUTPGEJKFOtH
UBVHÏ t œ H TBUÏTBVT LBOU FO LMBBS t H
TQJUTLPPMtLMFJOFXJOUFSXPSUFMtLMFJOFLPNLPNNFSLPVEJOQMBLKFTtDIFSSZUPNBBUKFTUFSHBSnering
Bereiding:
De kipfilet of dijen braden in olijfolie en na ± 20
minuten de wortel en de kool meebakken. Beetje
knapperig laten. Tegelijkertijd de rijst (volgens de
gebruiksaanwijzing) koken. De taugé ca. 1 minuut
tegen de kook aan houden.
De rand van de borden bedekken met de koude
plakjes komkommer en in het midden de kip leggen, de geblancheerde taugé erover draperen
daarna de satésaus over de taugé verdelen.
Opdienen met de rijst. Eventueel de doormidden
gesneden cherrytomaatjes als garnering op de
komkommer leggen.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!
Zaans Centrum voor Amateurtoneel
organiseert het
21ste Zaans Eenakterfestival.
“het belooft één groot feest te worden”
De Zaanstreek ontmoet Vlaanderen
Toneelvereniging HERLEVING Westzaan speelt op 10 februari tijdens
het 21e eenakterfestival in het Zaantheater.
Vier Zaanse toneelverenigingen spelen een Vlaamse eenakter.
Vier Vlaamse verenigingen spelen een Nederlandse eenakter
Het ZCA (Zaans Centrum voor Amateurtoneel) organiseert dit festival in het kader
van een uitwisseling op cultureel gebied
met Vlaanderen (België). Er komt een viertal toneelverenigingen uit Vlaanderen het
weekend van 9 en 10 februari optreden in
de Zaanstreek. Tevens treden ook vier Zaanse toneelverenigingen voor het voetlicht,
waaronder Herleving Westzaan.
Onder regie van Heleen van Wiechen, spelen Gerda Steenbergen en Herma de Boer
de eenakter Apenverdriet van de schrijver
Arne Sierens. In het kader van de uitwisseling spelen de Zaanse verenigingen in juli
2013 in het Belgische Westouter waar Het
Festival Spots op West plaatsvindt.
zaterdag 9 februari 2013. Forbozaal Zaantheater. 19.45 uur
Theatrale Opening, ingestudeerd o.l.v. Maartje van Amersfoort
Toneelgroep Tardi, Vremde speelt “Vruchtwater” van Erwin Woons en Gonnie Klercq
Toneelvereniging Steeds Voorwaarts, Krommeniedijk speelt “Wie is hier nou gek?”
van Mieja Hollevoet en Brick De Bois
Toneelgroep Kapstok, Antwerpen speelt “Kapstok” van Rik van den Bos
Theatergroep Assendelft speelt “Human interest” van Leen Verheyen
zondag 10 februari 2013. Forbozaal Zaantheater. 14.00 uur
Kunstacademie, Poperinge speelt “De goedkeuring” van Adelheid Roosen en Moniek Kramer
Toneelgroep Herleving, Westzaan speelt “Apenverdriet” van Arne Sierens
Toneelgroep Rhetorica speelt “Fimosis” van Jan Sobrie en Peter Monsaert
Sas & Co, St. Denijs-Westrem speelt “Jef” van Ger van Veen
Uitzwaaivoorstelling
17.00 uur: uitreiking van de Arlecchino
Toegangsprijzen:
zaterdagavond of zondagmiddag (4 voorstellingen) € 10,00 p.p.
zaterdagavond en zondagmiddag (8 voorstellingen) € 15,00 p.p.
Verkoop aan de balie in de hal van het Zaantheater, vanaf een uur voor de voorstelling
Er is geen voorverkoop via het Zaantheater
Inlichtingen via [email protected]
T. 075.628 71 04 of M. 06.103 25 234
17
speciaalzaak in franse kaas en wijn
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice
Voor meer info en reserveringen over proeverijen en cursussen:
of De Cock & Co e-mail: [email protected]
Een sfeervol, gezond, voedzaam ontbijt begint bij uw bakker.
%URRGMHVYRRUWXVVHQGRRURILHWVOHNNHUVYRRUELMGHNRIÀH
Ook voor uw verjaardagslekkernij kunt u bij ons terecht.
En zoals de meeste mensen al weten.... De lekkerste Zaanse
Duivekaters worden door onze bakkers gemaakt!
Wat een bakker hé, een smakelijk eten !
Bakkerij Nic. de Lange
Winkelcentrum Westerkoog
Koog aan de Zaan Tel. 075-6315350
Zie onze reclame schermen in de winkel !!!
18
ROEREN
Freek de Jonge begon ooit een
show van Neerlands Hoop met:
“wij mensen zijn allemaal op een
bepaalde manier gehecht aan
deze aarde, deels door de zwaartekracht natuurlijk, maar ook door
motieven van veel ludieker aard”.
Wat zijn uw motieven van ‘veel
ludieker aard’ om in Westzaan te
wonen, te leven, te sterven zelfs.
Of in Nederland om het maar eens
in breder perspectief te trekken.
Vroeger was ik daar heel stellig en
zeker over. Westzaan dat was de beste
plaats op de aardbol om te wonen.
‘Onze’ watertoren, ’t Regt Huys, de
grote kerk, de Kwaker, VVV Westzaan,
RODA, Herleving, bepaalde Westzaners, ze vormden allemaal een
zekerheid in mijn bestaan. Mijn identiteit, mijn ludieker aard. Ik werkte in
Amsterdam, maar ik zou daar nooit in
die anonimiteit kunnen wonen. Vond
ik, .............. toen.
Nu ben ik daar niet meer zo zeker
van. Of ik wel in Westzaan grijs en
oud wil worden. Of wederom breder,
in Nederland. De meeste mensen
Emigreren
gaan als ze ouder worden zich steeds
meer hechten aan hun plek. Bij mij is
het precies andersom. Als ik het me
kon veroorloven kocht ik een grachtenpand of een appartement aan de
gracht in Amsterdam. Maar helaas, dat
is alleen weggelegd als je lid bent van
Groen Links. Of Guus Hiddink of Willem Holleeder heet. Of directeuren
van Goede Doelen. De toon is gezet. Ik
wil weg van hier. Ik werk bij een bedrijf
dat software ontwikkelt. Dus regelmatig laat ik me ontvallen, “Mensen, we
hoeven hier (in Uitgeest) niet te zitten.” Ons product ‘upload’ je door een
glasvezelkabeltje en dat kan van overal op deze wereld. Dus waarom zou je
je kantoor laten staan in een miezerig
land, met een miezerig klimaat, met
veel miezerige mensen, waarvan er
naar verwachting over 20 jaar 18 miljoen wonen op die lullige 447,9/km²
die Nederland heet. Helaas heb ik het
er niet alleen voor het zeggen en de
meeste collega’s zijn het niet met mij
eens (dat hoor ik wel meer). Daarom
hou ik zo van een dictatuuur.
Natuurlijk zijn er veel voordelen van
leven in Nederland. We zijn rijk (al
vinden velen van niet), onze welvaart
staat nog steeds in de wereld top tien,
we hebben Sinterklaas, we hebben
een uniek plat landschap, we hebben
Andre Rieu en- Kuipers, we hebben
Mart Smeets, Louis van Gaal, radio.
Mirthe Westrik schrijft
“De geheimzinnige toren”
Ze is pas 11 jaar oud en zit in groep 8 van
basisschool De Rank. Maar Mirthe is al schrijfster van een boek dat recent is uitgekomen.
Het boek gaat over Thomas, die samen met zijn zus
Anne, voor een week logeert bij zijn oom Ben en zijn
tante Suzanne die verhuisd zijn naar Koorn: een klein
dorpje. In het dorpje staat een eeuwenoude kasteeltoren. Niemand mag er komen, omdat er geruchten zijn dat er vreemde dingen gebeuren. Maar als
NL, en zelfs een heuse koningin. Ons
onderwijs is top, de gezondheidszorg hoort bij de beste, in Nederland
is geen corruptie (want daar zijn wij
Noordelingen te beschaafd voor) en
geen nepotisme (Femke en Job zijn
gewoon goede onderzoekers). En we
zijn multiculti met vooral veel succesvolle Marokkanen. Tel op al die zegeningen zou je denken. Dus wat loop je
nu te zaniken, man. En toch jeukt het.
Want NL is ook natte zomers, natte
winters, zeg maar een nat jaar. En een
afzeikcultuur en niemand iets gunnen. En Middelmaat in alles. En een
totaal verneukte infra structuur qua
wegen, spoorlijnen en agglomoratie.
Natuur in NL is drie stroken weiland.
Het is hier simpelweg vol, overvol.
Daarom schieten mensen mekaar
kapot of lopen ze mekaar bij het minste of geringste op de bek te rammen.
Als weggebruiker krijg je per dag zesennegentig middelvingers gepresenteerd en ben je twintig keer per dag
een vuile K---lijer. Ik ben lang geleden
gestopt me te verbazen.
Maar waar moet je heen. In de meeste
landen hebben ze dezelfde problemen als bij ons. In ieder geval in het
Westen. Canada is prachtig, zou kunnen. Amerika ben ik geweest, wat een
armoede daar. Duitsland? Daar wonen
erg veel Duitsers, vind ik. Frankrijk?
Mooi land maar ook jammer dat er
zoveel Fransen wonen. Bovendien is
Thomas en Anne er achter komen dat hun oom er
’s nachts toch heen gaat, besluiten ze op onderzoek
uit te gaan. Ze komen er achter dat er een vampier,
genaamd Sloork, woont die de macht heeft over
hun oom. Sloork kan dus bepalen wat hun oom doet
en zo komen Thomas en Anne in een waanzinnig,
angstaanjagend avontuur terecht. Zullen Thomas
en Anne hun oom kunnen redden, door Sloork uit te
schakelen?
Hoe het allemaal zo gekomen is vertelt Mirthe. “In
groep 3/4 ben ik begonnen met het schrijven van
allerlei verhaaltjes. Als ik klaar was met mijn schoolwerk mocht ik in een opstelschrift schrijven. Ook
maakte ik thuis weleens een aan elkaar geniet boekje. Toen ik een aantal maanden geleden begon met
het schrijven van dit verhaal wist ik nog niet dat het
een echt boek zou kunnen worden. Op een gegeven
moment werd het verhaal steeds langer en langer.
Toen kwamen we op het idee dat het misschien wel
eens iets zou kunnen zijn voor een echt boek. We
hebben op de computer een site gevonden waar
ze kinderboeken uitgeven die geschreven zijn door
kinderen van 10 tot 15 jaar (de enige ter wereld!). Dit
werd dus boekscout-yo.
Mijn moeder heeft mijn manuscript in oktober ingestuurd en korte tijd later werden wij uitgenodigd
de regering er Marxistisch. Bij Spanje
begint de derde wereld. Italië? In een
land waar een gekamde botox bongabonga man premier kan worden hoef
ik niet te wonen. Het voormailg Oostblok dan? Die landen zijn nog steeds
in de war na 50 jaar Communisme.
Afrika? Nee, dank u. Zuid-Amerika?
50% inflatie per jaar, daar gaat mijn
pensioen. Azië? Ik hou van het eten
maar niet van Aziaten. Volk dat honden en katten vreet moet je niet
vertrouwen. België tot slot? Belgen
zijn de grootste stiekemerds die je in
Europa kunt vinden.
En opeens wist ik het. Zoals aan het
einde van het liedje België van het
Goede Doel. “Ik heb getwijfeld over
Griekenland. Want dat land is zo corrupt. Ik heb getwijfeld over Griekenland omdat alles daar mislukt. Stond
zelfs in dubio maar ik nam geen
enkel risico. Ik heb getwijfeld over
Griekenland.” Hoezo twijfel. Ze zijn
corrupt. Ja, ze komen er tenminste
eerlijk voor uit. Corruptie is de motor
van de economie en daarom gaat het
hier mis. Wie houdt er niet van Grieks
eten. Op z’n Grieks, kent u dat? De
cultuur van Griekenland is de basis
van onze ‘beschaving’. Het klimaat
is geweldig. En dan de Grieken zelf.
Fijnere mensen ken ik niet. Nog effe
wat jaren aanmodderen hier en dan
zeg ik: JASSAS!
voor een auteursbijeenkomst in Soest. Daar
ben ik met mijn moeder
heen geweest. Ik kreeg
daar te horen dat ze mijn
boek wel wilden uitgeven. Nadat ik dat wist
heb ik op school mijn
boekbespreking
over
mijn eigen boek gehouden. Dat was wel heel
erg leuk. Ik had niemand
nog iets verteld. Toen ik
zei wie de schrijfster was
(ikzelf dus!), waren ze allemaal heel erg verbaasd. Ik
had toen alleen nog het manuscript bij me, dus nog
helemaal geen echt boek. Na nog wat kleine correcties en na het uitzoeken van een foto voor de cover
werd het eerste exemplaar gedrukt en op 28 december 2012 naar mij opgestuurd. Nu zijn er al ruim 50
exemplaren verkocht van dit spannende jeugdboek
voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar!!”
Wil iemand het boek bestellen? Dat kan via www.boekscout-yo.nl (€ 14,95) ISBN: 978-94-6206-575-8. Je kunt het
ook bij Mirthe zelf kopen: [email protected]
19
www.saenbike.nl
Di. t/m Za.
geopend
www.mrboat.nl voor advies en de scherpste
te prijzen!!
Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen
20
Inleveradress
t Bloemsierkunst
De
puzzel
van
D
INGRID
De oplossing van de puzzel in De Wessaner
van november is: VEGETARISCH DINER
De winnaar is:
De heer Parmetier, Nauernase Vaartdijk
70, 1551 BA Westzaan. Gefeliciteerd!
en:
Albers,
J.J. Allanstraat
335
t Gré Jongewaard
,
Nauernasche Va
artdijk 4
t H.J.Harrewijne,
Lambert Melisz
stra
t Jeanette Volleng at 26
a,
Middel 165
t A. Kuiper, Zuidei
nde 4
Stuur of breng de oplossing van de januaripuzzel, o.v.v.
uw naam en adres, vóór 1 maart 2013 naar één van de
inleveradressen en u dingt mee naar de cadeaubon van
€ 10,-. De winnaar krijgt automatisch bericht.
Veel succes!
KRUISWOORDPUZZEL EN CRYPTOGRAM
De cryptische omschrijvingen zijn dik gedrukt.
Horizontaal: 1. fantoom, 5. geluid, 9. kledingstuk voor de weergave van een pluisje,
11. vreemd persoon, 14. hoeveelheid gas in
een glas, 15. reeds, 16. kapot, 18. achtervoegsel, 21. vaarwel, 22. woorduitgang, 23. soort
slak, 24. onverzadigde koolwaterstofverbinding, 26. deze gast klinkt bedwelmend,
d 27. slee,
28. Ardo, een rivier in Polen?,
? 29. wapentuig,
31. gek, 33. in oktober kan je je hierin wassen,
35. brandresten, 36. bevel, 38. plaats in Siberië, 40. oude vruchtje, 42. boom, 43. trottoir,
44. lichaamsdeel, 45. Britse astronoom, 47.
wedstrijd die in Engeland aanstekelijk werktt,
w
49. dorstig persoon, 51. lastig onkruid, 53. park
(Fr.), 54. pers. vnw., 55. part, 56. met loden
schoenen zwierf hij rond,
d 58. plaats in Zwitserland, 60. computerterm, 61. hij komt uit
de memorie deze Japanse wetenschapper,r
66. lengtemaat, 68. uiterste, 69. landbouwwerkk
tuig, 70. stuk stof uit de Poolstreek,
k 72. knikker,
73. lofzang, 74. bestuurder van een klooster,
75. dit mankement komt bij u veel voor
1
2
9
10
3
4
11
15
5
12
6
13
16
17
19
23
24
30
33
37
31
32
35
39
40
43
47
50
53
54
56
60
63
64
67
48
51
52
55
57
59
58
61
62
65
68
71
41
44
46
49
70
28
34
38
42
74
25
27
29
66
18
22
26
45
8
20
21
36
7
14
69
72
73
75
Verticaal: 1. het zet zich strak in de dakconstructie, 2. aardkluit, 3. ontkennend voorvoegsel, 4. kruidnagelsigaret, 5. verwarming, 6. jongensnaam, 7. vangwerktuig, 8. spraakwater?,
? 12. mondblaar, 13. zoogdier,
16. Franse filosoof, 17. kleur, 19. Belgische bevolkingsgroep, 20. desgelijks, 23. lid van de Raad van State, 24. hoe
heet die jongen met Ria?,
? 25. bijwoord van plaats, 26. eerste kamer (afk.), 30. zij uit dat Scandinavische land
heeft een sonore stem, 32. deel van een huis, 34. body mass index, 36. selenium (afk.), 37. zeer ingenomen,
39. jongensnaam, 40. micro-organisme, 41. sergeant-majoor (afk.), 46. Valence een geheel ingesloten gebied,
d
48. zachtheid, 49. niet parkeren (afk.), 50. deel van het gezicht, 52. laatstleden(afk), 57. respect, 58. schoeisel,
59. ((jonge) leeuwentemsterr, 61. meticilline-resistente staphylococcus aureus (afk.), 62. een vreemde engel
met een steekwapen, 65. Nederlandse Galerie Associatie (afk.), 67. onderzoeksruimte, 69. plaats in Gelderland,
71. boekhouddiploma, 73. openbaar vervoer (afk.)
Als alles juist is ingevuld lees je op 19 en 64 horizontaal een vroeger bekend woonhuis in Westzaan.
Orgelconcert in Grote Kerk
door Herman van Vliet
Op vrijdagavond 8 februari zal de bekende
Nederlandse organist Herman van Vliet een concert verzorgen op het fraaie, monumentale orgel
van de Grote Kerk. Het belooft weer een mooie,
afwisselende avond te worden waar u van harte
voor bent uitgenodigd! Het concert vangt om
20.00 uur aan. De kerk is vanaf 19.15 uur open. De
toegang is gratis en de koffie en thee staat voorafgaand aan het concert weer voor u klaar. Na afloop
is er een collecte ten bate van het orgelfonds. In
2013 zijn er al veel mooie concerten gepland.
Op de website kunt u zien wanneer de concerten
zijn: www.protestantse-gemeente-westzaan.nl.
De ingang
in an naar
uw hypotheek.
R b b nk
Rabobank
Zaanstreek
k helpt
h l
u er graag bij.
Het kopen van een woning is altijd
spannend en er komt veel bij kijken.
Niet alleen de zoektocht naar de gege schikte woning,
woni g, maar ook het regelen
r gelen
van een hypotheek en verzekeringen.
In een korte periode moet u veel be
be-langrijke beslissingen nemen. Wilt u
weten waar u rekening mee moet hou
hou-den? Wij helpen u er graag bij.
De juiste deur naar uw hypotheek
opent u met de hypotheektool.
Met de hypotheektool
hy otheektool lleggen
n wij, met
verschillende filmpjes
fil j s op een heldere
en persoonlijke manier aan u uit wat er
allemaal komt kijken bij een hypotheek.
Welke informatie ontvangt Rabobank
Zaanstreek graag voorafgaand aan het
adviesgesprek en waar kunt u alvast over
nadenken? Tevens geeft de hypotheekhypotheekktool meer informatie over waar u op moet
letten bij het afsluiten van een hypotheek.
Daarnaast hebben we handige checklists
voor u opgesteld zodat wij u een advies
kunnen geven dat aansluit bij uw wensen
voor nu en in de toekomst. In de checklists
vindt u handige di
dingen
gen ter
terug
g als:
tt 8B
8BUNPFUXPSEFONFFHFOPNFOOBBS
BUNPFUXPSEFONFFHFOPNFOOBBS
het hypotheekgesprek?
tt 8FMLFWPPSCFSFJEJOHFOLVOUV[FMG
8FMLFWPPSCFSFJEJOHFOLVOUV[FMG
H
treffen?
tt 8BU[JKOEFWFSTDIJMMFOEFIZQPUIFFL
8BU[JKOEFWFSTDIJMMFOEFIZQPUIFFL
Z
vormen?
t"MHFNFOFJOGPSNBUJFPWFSIZQPUIFLF
t"MHFNFOFJOGPSNBUJFPWFSIZQPUIFLFO
Tevens biedt de hypotheektool een aan
aan-tal ideeën, tips en handige
g websites. Op
d
deze
manier kkan onze adviseur
d
een advies
d
geven afgestemd op uw persoonlijke situsituatie.
Wi t u meer informatie
Wilt
format e over de
Hypotheektool?
potheektool?
Ga dan naar www.rabobank.nl/wonenwww.rabobank.nl/wonenzaanstreek en bekijk direct de tool. Of
neem contact op
p met ons via het telefoon
telefoon-nummer ((075)) 890 30 60 of via de e-mail
[email protected]
Iedere lokale Rabobank is aangesloten bij
de Autoriteit Financiële
l Diensten. Voor haar
h r
producten
ducten zijn
zij bijsluiters
jsluiters opgesteld.
gesteld. Deze
zijn
jn te vinden op www.rabobank.nl of kunt
u opvragen bij de Rabobank.
21
Ŕ(&41&$*"-*4&&3%*/1"5300/7-0&3&/
Ŕ3&/07"5*&""/)&-&/&//*&68
Ŕ-".&--".*/""5&/)065&/7-0&3&/
Ŕ-&7&3*/(#3&&%"44035*.&/5
...aangenaam.
Voor meer info zie
www.kindertuin.nu
of [email protected]
of telefonisch op
nummer 075 6212793
Bij de Kindertuin speelt het talent van de toekomst!
Wij gaan ons vestigen in de voormalige
brandweerkazerne in Westzaan Zuid.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op het Kinderdagverblijf
en Naschoolse opvang.
s
s
s
s
(ANDBESCHILDERDEGEBOORTESTOELTJES
3PECIAALBLOEMWERK EVENEMENTEN
3TYLINGADVIESBINNENENBUITEN
$IVERSEWORKSHOPS
.IEUWSGIERIG+IJKSNELOP
www.vandijkstijl.nl
22
Centrale huisartsenpost en
apothekersdienst 2012
K E R K D I E N S T E N
Colofon
Medische hulp
Doopsgezinde Gemeente
Redactie:
Vanaf 17.30 uur tot de volgende morgen 8.30 uur
kunt u voor medische hulp de artsenpost bellen.
Tel: 075-653 30 00. Zaterdag, zondag en tijdens
feestdagen is deze post 24 uur per etmaal bereikbaar.
(alle diensten beginnen om 10.00 uur)
3 feb. ds. T. Kindt
10 feb. IJke Aalders
17 feb. ds. T. Kindt
24 feb. ds. T. Kindt
Peter Huisman, tel: 075-628 00 57
Linda Wessels, tel: 06-40426993
Correctie
: Tjakko Bos
Fotografie
: Peter Huisman,
: Truus Weertman
: Fred Eerenberg
Opmaak/druk : HuigHaverlag Printing,
Wormerveer
Apothekersdienst
Apotheek Bakker, Oostzijde 18, 1502 BG, Zaandam
is de enige apotheek in de Zaanstreek die altijd
open is. ’s Avonds, ’s nachts, zaterdag, zondag en op
feestdagen geldt dit alleen voor spoedrecepten.
Spoedrecepten zijn recepten die u kort tevoren
van een arts hebt gekregen voor medicijnen die
meteen moeten worden gebruikt.
Tel: 075-655 25 55, Fax: 075-655 25 59
Spreekuren Westzaanse huisartsen
SPREEKUREN van Dr. H.B.E. Vink, Dr. B. Peeters,
Dr. G.N. van Altena en Dr. A. Cusell
Zuideinde 73
Vrije spreekuur:
Maandag, woensdag en
vrijdag: 08.00-09.00 uur
Afspraakspreekuur: Dinsdag: 14.00-16.00 uur
Donderdag: 08.00-11.00 uur
Torenstraat 4
Vrije spreekuur:
Dinsdag: 08.00-9.00 uur
Afspraakspreekuur: Maandag en woensdag:
08.30-16.00 uur
Donderdag en vrijdag:
13.30-16.00 uur
08.00-10.00 uur: aanvragen van visites, consulten
en recepten. Tel: 075-635 38 06
Vanaf 11.00 uur: via hetzelfde telefoonnummer
inlichtingen over onderzoek in ziekenhuis, uitslagen onderzoek artsenlaboratorium of indien u
de dokter persoonlijk wilt spreken.
Het nieuwe nummer voor spoedsituaties van
maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur
is: 06-19993189. Wilt u de medicijngegevens en
verzekeringspapieren bij de hand houden.
Christelijk Gereformeerde Kerk
De middagdiensten worden gehouden in
Beverwijk (Koningstraat 119)
3 feb. Hulpverleningszondag
9.30 en 16.30 uur ds. J. van Dijken,
Nieuw-Vennep
10 feb. 9.30 en 16.30 uur ds. A.K. Wallet,
Schoonrewoerd
17 feb. 9.30 en 16.30 uur ds. J. van Amstel, Ede
In beide diensten Voorbereiding voor
het Heilig Avondmaal
24 feb. 9.30 en 16.30 uur ds. H.P. Brandsma,
Hoorn
In beide diensten Viering van het Heilig
Avondmaal, in de middagdienst nabetrachting
en dankzegging.
Inleveren kopij:
Linda Wessels
De Kersenboomstraat 40, 1551 BW Westzaan
E-mail: [email protected]
Voor advertenties:
Dick Schoolmeester
Middel 66, 1551 SR Westzaan, tel: 075-628 75 12
E-mail: [email protected]
Secretariaat bestuur:
Jeannet Vollenga
Middel 165, 1551 SV Westzaan, tel: 075-621 09 02
Protestantse Kerk Nederland
Financiële Administratie:
(alle diensten beginnen om 10.00 uur)
3 feb. hr. M. Boon, Utrecht
10 feb. ds. C. Visser, Westzaan
17 feb. ds. B. Older, Zwaag
24 feb. ds. M. Sloots, Zwaag
Jan Steijn, Watermolenstraat 102,
1551 BG Westzaan, tel: 075-7851320
Bankrelatie:
Rekeningnummer: 37.01.23.506
Postrekeningnummer: 103034
Gereformeerde Gemeente
3 feb.
6 feb.
10 feb.
12 feb.
17 feb.
10.00 en 15.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. J.S. v.d. Net
10.00 en 15.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. F. Mulder
10.00 uur leesdienst en 19.00 uur
ds. G.W.S. Mulder
24 feb. 10.00 uur leesdienst en 19.00 uur
ds. J. IJsselstein
Kopij volgende nummer
Artikelen en verenigingsnieuws voor het volgende
nummer dienen uiterlijk op 1 februari 2013 op het
adres De Kersenboomstraat 40, 1551 BW Westzaan
te worden bezorgd. Bij voorkeur ontvangen wij kopij
per e-mail: [email protected] Artikelen getypt
in Word. Fotobestanden als losse JPG-bestanden
(minimale grootte 1Mb). De volgende krant
verschijnt woensdag 27 februari 2013.
Melden van ongeregeldheden
in en rondom het huis: POLITIE 0900 - 8844
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
in Zaanstreek - Waterland is 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar via 075-650 41 58.
Het alarmnummer is komen te vervallen: het
nieuwe nummer voor spoedsituaties van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur is:
06-19993189.
De beheerders van de
publicatiekasten zijn:
Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28,
tel: 075-628 28 13
Zuid:
Antoon Kuiper, Zuideinde 4,
tel: 075-617 57 94
VakantieBijbelClub - 2013
Op dinsdag 19 februari en woensdag 20 februari zijn er weer VakantieBijbelClub-dagen voor
alle kinderen in de basisschoolleeftijd in de Christelijk Gereformeerde Kerk, J.J.Allanstraat 185.
Tijden: dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur en
woensdag van 9.30 tot 13.30 uur.
Het thema is ‘Steengoed – Keigaaf’. We gaan
weer met elkaar zingen, naar verhalen luisteren,
knutselen, spelletjes doen en nog veel meer! Mis
deze dagen daarom niet!
De toegang is gratis (er
staat een giftenpot) en van
tevoren opgeven hoeft
niet. Kom gezellig samen
met je vriendjes en vriendinnetjes!
Info: Jetty Bax
(075-6175050)
Abonnement: Iedere woning in Westzaan krijgt
maandelijks De Wessaner in de brievenbus. Hebt u
familie of bekenden die ons blad ook graag lezen?
Voor € 17,50 krijgen zij het een jaar lang toegestuurd.
Een berichtje naar het secretariaat is voldoende.
“Grote momenten om anderen te helpen,
doen zich zelden voor. Kleine momenten
omringen ons elke dag.” Sally Koch
23
www.germieco.nl
Gespecialiseerd in:
0)'&.)#/% &0*+)+!&&0+)',.0)'&-'')/!&!&&0(')+($
0''%-)/')!&0!-)*&).)#/% &
Gecertificeerd in:
0
)+!!+0)+!!+0)'&#,))+!!+
0)+!!+00,&'&)#&))!"
%!#,#&'(&
,#%!%)%
+
"#%!#" ***%!#"
BEIJER
Natuursteenbewerking voor bouw,
interieur en grafmonumenten
Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk
Telefoon 075 6281263
www.bartnatuursteen.nl
[email protected]
Showroom: Guisweg 23
STUCADOORSBEDRIJF
Bart
Natuursteen
N. Beijer
Tel. 06 220 635 68
J. Beijer en Zonen b.v.
Ameland 4
1506 ZW Zaandam
VCA*
WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS!
Meer dan 80 verschillende verse vlaaien
Winkelcentrum “de Saen “
Bestellen: WWW.LIMBURGIAVLAAI.NL
KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400
Bij ons komt uw drukwerk
pas echt uit de verf!
Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer
24
Postbus 45
1520 AA Wormerveer
T 075 612 73 73
F 075 617 29 72
[email protected]
www.huighaverlag.nl