הגשת טופס 2 - הועדה המקומית לתכנון ובניה לב השרון

Comments

Transcription

הגשת טופס 2 - הועדה המקומית לתכנון ובניה לב השרון
‫ועדה מקומית לתכנו ולבניה "לב השרו"‬
‫הגשת טופס ‪ – 2‬חיבור חשמל זמני‬
‫תנאי לבית מגורי‪:‬‬
‫‪ .1‬מילוי טופס בקשה )תקנה ‪.(2‬‬
‫‪ .2‬הפניית מושב לצור מת טופס ‪.2‬‬
‫‪ .3‬להמציא אישור המועצה האזורית "לב השרו" )יש להצטייד ע ד היתר הבניה(–‬
‫א‪ .‬ממחלקת הגביה על היעדר חובות‪.‬‬
‫ב‪ .‬המלצה לחיבור חשמל )מזכירת ראש המועצה(‬
‫‪ .4‬תשלו אגרת בניה ‪.& 200‬‬
‫‪ .5‬מילוי טופס התחייבות‪.‬‬
‫יובהר כי חל דיווח על התחלת עבודה והמצאת רישיו קבל רשו לביצוע שלד‪.‬‬
‫הבקשה לטופס ‪ 2‬תיבדק ע"י מחלקת הפיקוח ותועבר לחתימות ע"י מהנדס הועדה ויו"ר הועדה‪.‬‬
‫תנאי לשטח חקלאי‪:‬‬
‫‪ .1‬מילוי טופס בקשה )תקנה ‪.(2‬‬
‫‪ .2‬הפניית מושב לצור מת טופס ‪) 2‬אישור על עיבוד חלקה חקלאית(‪.‬‬
‫‪ .3‬חתימה וחותמת ועד מושב ע"ג תשריט‪.‬‬
‫‪ .4‬תשלו אגרת בניה ‪.& 200‬‬
‫‪ .5‬להמציא אישור המועצה על העדר חובות )מח' גביה(‪.‬‬
‫הבקשה לטופס ‪ 2‬תיבדק ע"י מחלקת הפיקוח ותועבר לחתימות ע"י מהנדס הועדה ויו"ר הועדה‪.‬‬

Similar documents