" הדר בשרון " פרוייקט פרוט העלויות "ר מ 125

Comments

Transcription

" הדר בשרון " פרוייקט פרוט העלויות "ר מ 125
‫_____________________________________________________________________________________‬
‫פרוייקט "הדר בשרון"‬
‫פרוט העלויות‬
‫שטח קרקע בגודל של כ‪ 125-‬מ"ר‬
‫עלות רכישת הקרקע )הון עצמי(‬
‫‪ 420,000‬ש"ח‪.‬‬
‫מס רכישה )‪(5%‬‬
‫‪ 21,000‬ש"ח‪.‬‬
‫שכ"ט עורך דין כולל מע"מ )‪ 1.5%‬כולל מע"מ(‬
‫‪ 6,600‬ש"ח‬
‫סה"כ עלויות הרכישה )הון עצמי(‬
‫‪ 447,600‬ש"ח‪.‬‬
‫עלויות הבנייה )לאחר הפשרה( מחירים נכון להיום מפורטים‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫היטל השבחה והיטל פיתוח‬
‫‪ 100,000‬ש"ח‬
‫עלויות בנייה ישירה לפי ‪ 4,000‬ש"ח למ"ר ‪145 X‬מ"ר‬
‫‪ 580,000‬ש"ח‬
‫אדריכלים ויועצים )לדירה(‬
‫‪ 20,000‬ש"ח‪.‬‬
‫אגרות בניה )לדירה(‬
‫‪ 35,000‬ש"ח‬
‫עלויות מימון )לדירה( ‪5%‬‬
‫‪ 40,000‬ש"ח‬
‫שכ"ט עו"ד ‪1.5%‬‬
‫כ‪ 11,000-‬ש"ח )בצירוף מע"מ(‬
‫דמי ניהול בגין רכישת הקרקע ועד לקבלת מפתח בשיעור ‪8%‬‬
‫כ‪ 60,000-‬ש"ח )בצירוף מע"מ(‬
‫סה"כ עלויות כולל מחיר הקרקע‬
‫כ‪1,293,600-‬ש"ח‬
‫שווי מכירה של דירה )לפי מחיר שוק של היום(‬
‫‪ 2,100,000‬ש"ח‬
‫רווח צפוי‬
‫סה"כ רווח על ההון העצמי כ‪200%-‬‬
‫‪ 806,400‬ש"ח‬
‫** למעט הנתונים בדבר עלויות רכישת הקרקע‪,‬יתר הנתונים‪,‬לרבות נתוני תכנון‪,‬הסכומים והאמדנים המובאים לעיל‪,‬הינם הערכות ו‪/‬או‬
‫אמדנים משוערים בלבד המבוססים על נתוני ביניים הידועים כיום והם כפופים לשינויים בהתאם להחלטות מוסדות התכנון נתוני שוק‬
‫וכיוצ"ב‪,‬ואין בהם כדי להוות מצג ו‪/‬או הבטחה מחייבת מצד החברה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫)‪You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

Similar documents