גליונות נוכחות לעובד מנהלי 2014

Comments

Transcription

גליונות נוכחות לעובד מנהלי 2014
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד‬
‫לחודש ינואר ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫‪2‬ד‬
‫‪1‬ה‬
‫‪3‬ו‬
‫שבת‬
‫‪5‬א‬
‫‪6‬ב‬
‫‪7‬ג‬
‫‪8‬ד‬
‫‪9‬ה‬
‫‪ 20‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 21‬א‬
‫‪ 23‬ב‬
‫‪ 24‬ג‬
‫‪ 25‬ד‬
‫‪ 26‬ה‬
‫‪ 27‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 29‬א‬
‫‪ 10‬ב‬
‫‪ 12‬ג‬
‫‪ 11‬ד‬
‫‪ 13‬ה‬
‫‪ 14‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 16‬א‬
‫‪ 17‬ב‬
‫‪ 18‬ג‬
‫‪ 19‬ד‬
‫‪ 30‬ה‬
‫‪ 32‬ו‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות להיעדרות מסיבת מחלה ומילואים‪.‬‬
‫לעובד‬
‫גיליון ביקורת נוכחות‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד‬
‫לחודש פברואר ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪3‬ב‬
‫‪4‬ג‬
‫‪5‬ד‬
‫‪6‬ב‬
‫‪7‬ו‬
‫שבת‬
‫‪9‬א‬
‫‪ 20‬ב‬
‫‪ 22‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 23‬ה‬
‫‪ 24‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 26‬א‬
‫‪ 27‬ב‬
‫‪ 28‬ג‬
‫‪ 29‬ד‬
‫‪ 10‬ה‬
‫‪ 12‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 13‬א‬
‫‪ 14‬ב‬
‫‪ 15‬ג‬
‫‪ 16‬ד‬
‫‪ 17‬ה‬
‫‪ 18‬ו‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות להיעדרות מסיבת מחלה ומילואים‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד‬
‫לחודש מרץ ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫שבת‬
‫‪1‬א‬
‫‪3‬ב‬
‫‪4‬ג‬
‫‪5‬ד‬
‫‪6‬ה‬
‫‪7‬ו‬
‫שבת‬
‫‪9‬א‬
‫‪ 20‬ב‬
‫‪ 22‬ג‬
‫‪ 21‬ד‬
‫‪ 23‬ה‬
‫‪ 24‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 26‬א‬
‫‪ 27‬ב‬
‫‪ 28‬ג‬
‫‪ 29‬ד‬
‫פורים‬
‫‪ 10‬ה‬
‫‪ 12‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 13‬א‬
‫‪ 14‬ב‬
‫‪ 15‬ג‬
‫‪ 16‬ד‬
‫‪ 17‬ה‬
‫‪ 18‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 30‬א‬
‫‪ 32‬ב‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות להיעדרות מסיבת מחלה ומילואים‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד‬
‫לחודש אפריל ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫‪2‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪3‬ה‬
‫‪4‬ו‬
‫שבת‬
‫‪6‬א‬
‫‪7‬ב‬
‫‪8‬ג‬
‫‪9‬ד‬
‫‪ 20‬ה‬
‫‪ 22‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 23‬א‬
‫‪ 24‬ב‬
‫‪ 25‬ג‬
‫‪ 26‬ד‬
‫‪ 27‬ה‬
‫‪ 28‬ו‬
‫שבת‬
‫יום גשר‬
‫ערב פסח‬
‫חוה"מ פסח‬
‫חוה"מ פסח‬
‫חוה"מ פסח‬
‫חוה"מ פסח‬
‫חוה"מ פסח‬
‫‪ 10‬א‬
‫חוה"מ פסח‬
‫‪ 12‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 13‬ד‬
‫‪ 14‬ה‬
‫‪ 15‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 17‬א‬
‫‪ 18‬ב‬
‫‪ 19‬ג‬
‫‪ 30‬ד‬
‫שביעי של פסח‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות להיעדרות מסיבת מחלה ומילואים‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד‬
‫לחודש מאי ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫‪2‬ה‬
‫‪1‬ו‬
‫שבת‬
‫‪4‬א‬
‫‪5‬ב‬
‫‪6‬ג‬
‫‪7‬ד‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫יום הזיכרון‬
‫יום העצמאות‬
‫‪8‬ה‬
‫‪9‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 22‬א‬
‫‪ 21‬ב‬
‫‪ 23‬ג‬
‫‪ 24‬ד‬
‫‪ 25‬ה‬
‫‪ 26‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 28‬א‬
‫‪ 29‬ב‬
‫‪ 10‬ג‬
‫‪ 12‬ד‬
‫‪ 11‬ה‬
‫‪ 13‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 15‬א‬
‫‪ 16‬ב‬
‫‪ 17‬ג‬
‫‪ 18‬ד‬
‫‪ 19‬ה‬
‫‪ 30‬ו‬
‫שבת‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות להיעדרות מסיבת מחלה ומילואים‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד‬
‫לחודש יוני ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫‪2‬א‬
‫‪1‬ב‬
‫‪3‬ג‬
‫‪4‬ד‬
‫‪5‬ה‬
‫‪6‬ו‬
‫שבת‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫ערב שבועות‬
‫שבועות‬
‫‪8‬א‬
‫‪9‬ב‬
‫‪ 20‬ג‬
‫‪22‬ד‬
‫‪ 21‬ה‬
‫‪ 23‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 25‬א‬
‫‪ 26‬ב‬
‫‪ 27‬ג‬
‫‪ 28‬ד‬
‫‪ 29‬ה‬
‫‪ 10‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 11‬א‬
‫‪ 13‬ב‬
‫‪ 14‬ג‬
‫‪ 15‬ד‬
‫‪ 16‬ה‬
‫‪ 17‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 19‬א‬
‫‪ 30‬ב‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות להיעדרות מסיבת מחלה ומילואים‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד‬
‫לחודש יולי ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫‪2‬ג‬
‫‪1‬ד‬
‫‪3‬ה‬
‫‪4‬ו‬
‫שבת‬
‫‪6‬א‬
‫‪7‬ב‬
‫‪8‬ג‬
‫‪9‬ד‬
‫‪ 20‬ה‬
‫‪ 22‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 23‬א‬
‫‪ 24‬ב‬
‫‪ 25‬ג‬
‫‪ 26‬ד‬
‫‪ 27‬ה‬
‫‪ 28‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 10‬א‬
‫‪ 12‬ב‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 13‬ד‬
‫‪ 14‬ה‬
‫‪ 15‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 17‬א‬
‫‪ 18‬ב‬
‫‪ 19‬ג‬
‫‪ 30‬ד‬
‫‪ 32‬ה‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות להיעדרות מסיבת מחלה ומילואים‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד‬
‫לחודש אוגוסט ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫‪2‬ו‬
‫שבת‬
‫‪3‬א‬
‫‪4‬ב‬
‫‪5‬ג‬
‫‪6‬ד‬
‫‪7‬ה‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫ט' באב‬
‫‪8‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 20‬א‬
‫‪ 22‬ב‬
‫‪ 21‬ג‬
‫‪ 23‬ד‬
‫‪ 24‬ה‬
‫‪ 25‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 27‬א‬
‫‪ 28‬ב‬
‫‪ 29‬ג‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫‪ 10‬ד‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫‪ 12‬ה‬
‫‪ 11‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 14‬א‬
‫‪ 15‬ב‬
‫‪ 16‬ג‬
‫‪ 17‬ד‬
‫‪ 18‬ה‬
‫‪ 19‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 32‬א‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות להיעדרות מסיבת מחלה ומילואים‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬
‫גיליון ביקורת נוכחות לעובד‬
‫לחודש ספטמבר ‪1024‬‬
‫ת‪.‬ז‬
‫תאריך ויום‬
‫בשבוע‬
‫שעת התחלת עבודה‬
‫שם משפחה ופרטי‬
‫יחידה‬
‫טלפון‬
‫שעת גמר עבודה‬
‫סה"כ שעות‬
‫הערות‬
‫‪2‬ב‬
‫‪1‬ג‬
‫‪3‬ד‬
‫‪4‬ה‬
‫‪5‬ו‬
‫שבת‬
‫‪7‬א‬
‫‪8‬ב‬
‫‪9‬ג‬
‫‪ 20‬ד‬
‫‪ 22‬ה‬
‫‪ 21‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 24‬א‬
‫‪ 25‬ב‬
‫‪ 26‬ג‬
‫‪ 27‬ד‬
‫‪ 28‬ה‬
‫‪ 29‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 12‬א‬
‫‪ 11‬ב‬
‫‪ 13‬ג‬
‫‪ 14‬ד‬
‫‪ 15‬ה‬
‫‪ 16‬ו‬
‫שבת‬
‫‪ 18‬א‬
‫‪ 19‬ב‬
‫‪ 30‬ג‬
‫ערב ראש השנה‬
‫ראש השנה‬
‫ראש השנה‬
‫חתימת העובד‪_______________ :‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫שם הממונה‪_________________:‬‬
‫חתימת הממונה‪______________:‬‬
‫*יש להקפיד לצרף אישורים ותעודות להיעדרות מסיבת מחלה ומילואים‪.‬‬
‫גיליון נוכחות ללא חתימת ממונה לא יטופל‪.‬‬

Similar documents