משרד האוצר www.mof.gov.il

Comments

Transcription

משרד האוצר www.mof.gov.il
‫משרד האוצר‬
www.mof.gov.il
‫האתרים שנבדקו‬
‫כתובת האתר‬
‫שם האתר‬
‫אוצר ברשת‬
'‫אתר א‬
1
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/Account
antGeneral
‫אתר אגף החשב הכללי‬
'‫אתר ב‬
2
http://www.mof.gov.il/hon/2001/general/mainpage.as
p
‫ ביטוח וחסכון‬,‫אתר אגף שוק ההון‬
'‫אתר ג‬
3
‫אתר מנהל הרכש הממשלתי‬
'‫אתר ד‬
4
‫אתר היחידה לניהול החוב הממשלתי‬
'‫אתר ה‬
5
‫אתר מנהל הכנסות המדינה‬
'‫אתר ו‬
6
‫אתר אגף כלכלה ומחקר‬
'‫אתר ז‬
7
/http://ppp.mof.gov.il/mof/ppp
‫אתר החשב הכללי לפרויקטים בשיתוף‬
‫המגזר הפרטי‬
'‫אתר ח‬
8
/http://www.mof.gov.il/sachar
‫אתר האגף לשכר והסכמי עבודה‬
'‫אתר ט‬
9
‫אתר אגף התקציבים‬
'‫אתר י‬
10
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/BudgetE
/xecution
‫ניהול יעדי המקרו של תקציב המדינה‬
‫אתר י"א‬
11
http://www.financeisrael.mof.gov.il/FinanceIsrael/Pag
es/En/Home.aspx
‫אתר האגף לקשרים בינלאומיים‬
‫אתר י"ב‬
12
‫אתר מנהל הרכב הממשלתי‬
‫אתר י"ג‬
13
‫המדפיס הממשלתי‬
‫אתר י"ד‬
14
/http://dover.mof.gov.il/mof/dover
‫דוברות והסברה‬
‫אתר ט"ו‬
15
http://www.mof.gov.il/museum/hebrew/index.htm
‫המוזיאון למיסים‬
‫אתר ט"ז‬
16
‫אתר סחר חוץ‬
‫אתר י"ז‬
17
http://www.gimlaim.mof.gov.il/mof/gimlaim
‫אתר מנהלת הגמלאות‬
‫אתר י"ח‬
18
/http://www.mof.gov.il/training
‫הדרכה ופיתוח עובדים‬
‫אתר י"ט‬
19
‫הלשכה לשיקום נכים‬
'‫אתר כ‬
20
/http://www.mof.gov.il
http://www.mr.gov.il/purchasing
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/GovDeb
/t
/http://www.mof.gov.il/hachnasot
/http://www.mof.gov.il/research
http://www.mof.gov.il/budget2007/fbudget.htm
/http://vehicle.mof.gov.il/mof/rechev
/http://www.gp.gov.il
/http://www.ifts.gov.il
http://www.mof.gov.il/lishka/mainpage.htm
‫סטטיסטיקות‬
‫סטטיסטיקות כלליות‬
'‫סטטיסטיקות לאתר א‬
‫ לאתר‬gov.il ‫הפניות מפורטל‬
‫מספר הפניות מהעולם לאתר‬
‫שנים‬
1,017
373
2005
8 ‫ מתוך‬1 ‫עמוד‬
1
‫‪2‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪313‬‬
‫‪1078‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪455‬‬
‫‪384‬‬
‫סך הפניות מאתרים בעולם לאתר‬
‫המשרד‬
‫סך הפניות מאתר שער הממשלה לאתר המשרד‬
‫‪1‬‬
‫אתר ב'‬
‫‪31‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫אתר ג'‬
‫‪101‬‬
‫‪47‬‬
‫‪3‬‬
‫אתר ד'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫אתר ה'‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫אתר ו'‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫אתר ז'‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫אתר ח'‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫אתר ט'‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫אתר י'‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫אתר י"א‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫אתר י"ב‬
‫‪22‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12‬‬
‫אתר י"ג‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪13‬‬
‫אתר י"ד‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21‬‬
‫אתר ט"ו‬
‫‪220‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫אתר ט"ז‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16‬‬
‫אתר י"ז‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17‬‬
‫אתר י"ח‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18‬‬
‫אתר י"ט‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19‬‬
‫אתר כ'‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫סטטיסטיקת ביקורי גולשים באתר המרכזי‬
‫ממוצע גולשים חודשי באתר‬
‫א‪.‬‬
‫שנת ‪ 384,755 :2005‬מבקרים‬
‫ב‪.‬‬
‫שנת ‪ 590,255 :2006‬מבקרים‬
‫ג‪.‬‬
‫שנת ‪ 790,642 :2007‬מבקרים‬
‫ד‪.‬‬
‫עלייה של ‪34%‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אחוז המבקרים מהעולם‪ 41.56% :‬מבקרים‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪8‬‬
‫שלושת העמודים הנצפים ביותר באתר‬
‫שם העמוד‬
‫‪1‬‬
‫כתובת העמוד‬
‫גמל נט‬
‫‪http://www.mof.gov.il/hon/2001/scripts/wf_header_t‬‬
‫‪suot.asp‬‬
‫‪2‬‬
‫דף שער משרד האוצר‬
‫‪3‬‬
‫מחשבון תעריפי ביטוח רכב‬
‫‪http://www.mof.gov.il/mainpage.asp‬‬
‫‪http://www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/car.asp‬‬
‫מאגרי מידע‬
‫סך כל מאגרי המידע‪ ,‬מקוונים ולא מקוונים‪ ,‬שיש למשרד‪32 :‬‬
‫מספר מאגרי המידע בשנת ‪ :2005‬באתר המשרד ‪ 10‬בסיסי נתונים‪ ,‬מאגרי מידע ויישומים‬
‫מספר מאגרי המידע המקוונים בשנת ‪24 :2006‬‬
‫מספר מאגרי המידע המקוונים בשנת ‪32 :2007‬‬
‫שם המאגר‬
‫כתובת המאגר‬
‫קליטת דיווחי החברות הממשלתיות לדוח רשות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫החברות‬
‫‪4‬‬
‫מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה‬
‫‪http://www.mof.gov.il/hon/2001/insurance/car.asp‬‬
‫מערכת לאיתור סוכני ביטוח‪ ,‬יועצים פנסיוניים וסוכני‬
‫‪3‬‬
‫שיווק פנסיוני‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫גמל‪-‬נט ‪ -‬מערכת להשוואת קופות גמל‬
‫‪6‬‬
‫מערכת להצגת חקיקה ופסיקה (שוק ההון)‬
‫‪7‬‬
‫מאגר נותני שירותי מטבע (חלפנים ‪ -‬שוק ההון)‬
‫‪8‬‬
‫דיווחים שנתיים של קופות גמל (שוק ההון)‬
‫‪http://pensyanet.mof.gov.il/Pensya/Pensya/UI/dafMa‬‬
‫‪kdim.aspx‬‬
‫‪http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx‬‬
‫רשימת קופות גמל‪ ,‬דוחות שנתיים‪ ,‬ודוחות סיכומים‬
‫‪10‬‬
‫‪http://www.mof.gov.il/hon/2001/agents/agentSearch.‬‬
‫‪asp‬‬
‫פנסיה‪-‬נט ‪ -‬מערכת להשוואת קופות פנסיה‬
‫‪9‬‬
‫=‪http://www.tofes.gov.il/mof/bin/login.asp?fid=10&sid‬‬
‫‪http://www.mof.gov.il/hon/2001/law/laws.asp‬‬
‫‪http://www.mof.gov.il/hon/2001/changers/maagar.asp‬‬
‫‪http://147.237.72.127/kupot_gemel/kg_year_main.ht‬‬
‫‪m‬‬
‫‪http://147.237.72.127/kupot_gemel/kg_gemel_main.h‬‬
‫שנתיים (שוק ההון)‬
‫‪tm‬‬
‫מערכת לרישוי סוכנים ויועצים (שוק ההון)‬
‫‪http://www.mof.gov.il/hon/2001/agents/info.asp‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪8‬‬
http://www.mof.gov.il/hon/2001/pniyot/pniyotSystem3
.asp
http://www.mof.gov.il/hon/2001/pniyot/pniyotSysPens
.asp
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.d
ll?APPNAME=bituach&PRGNAME=YATZRANIM
http://religinfoserv.gov.il/Magic94Scripts/mgrqispi94.d
)‫ מידע לחברות הביטוח (שוק ההון‬- ‫פניות ציבור‬
11
)‫ מידע לקרנות הפנסיה (שוק ההון‬- ‫פניות ציבור‬
12
‫תוצאות מכרז תעריפי ביטוח רכב לעובדי המדינה‬
13
.‫מאגר הקבלנים הממשלתי (כרגע האתר אינו פעיל‬
)‫ היה פעיל‬2007-‫ב‬
ll
http://147.237.72.152/magic94scripts/mgrqispi94.dll?
‫ מערכת שאילתות‬- ‫תקציב המדינה‬
15
)‫ביטוח נט (שוק ההון‬
16
)‫ חברות ביטוח (שוק ההון‬- ‫מערכת מידע לציבור‬
17
APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
/http://bituachnet.mof.gov.il/bituachTsuotUI/Tsuot/UI
/http://insurancedata.mof.gov.il
14
‫הוצאות שכר של גופים נתמכים ומתוקצבים (פרסום‬
‫"תיקון‬,‫הדוח השנתי של אגף שכר והסכמי עבודה‬
/http://hsgs.mof.gov.il
18
)"16
http://147.237.72.106/iskaot/IskaotLoginh.aspx
/http://simulator-prisha.mof.gov.il
http://147.237.72.152/magic94scripts/mgrqispi94.dll?
APPNAME=yoatzim&PRGNAME=internet1
OTC - ‫קליטת עסקאות מחוץ לבורסה‬
19
‫סימולאטור פרישה‬
20
‫מאגר יועצי ענ"א‬
21
‫דיווח הוצאות שכר שנתיות של גופים ציבוריים‬
https://scharguf.mof.gov.il/LoginPage.aspx
/http://ptor.mof.gov.il/VaadotPtorUI
)‫" עבור אגף שכר והסכמי עבודה‬16 ‫(ל"תיקון‬
‫החלטות הוועדה לפטור ממכרז בחשב הכללי‬
8 ‫ מתוך‬4 ‫עמוד‬
22
23
‫שם המאגר‬
‫כתובת המאגר‬
‫מערכת לפרסום תמיכות למוסדות ציבור אשר‬
‫‪24‬‬
‫‪http://app2.mof.gov.il/tmichot/tmichot_frame.htm‬‬
‫נתמכים בהתאם לסעיף ‪(3‬א) לחוק יסודות התקציב‬
‫‪25‬‬
‫חוזרי חשכ"ל‬
‫‪26‬‬
‫הוראות תכ"ם‬
‫‪27‬‬
‫חוזרי הממונה על השכר‬
‫‪28‬‬
‫מערכת אינטרבנק‬
‫‪29‬‬
‫מערכת ועדות פיגורי לווים‬
‫‪http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/hashkalhoz.nsf‬‬
‫‪http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/takam.nsf‬‬
‫‪http://hozrim.mof.gov.il/doc/sachar/sachar_hozrim.ns‬‬
‫‪f‬‬
‫‪/https://app1.mof.gov.il/inter_bank‬‬
‫‪https://app3.mof.gov.il/vaadot/vaadotuserinterface/va‬‬
‫‪adotlogin.aspx‬‬
‫מערכת שאילתות פדיונות אג"ח (במסגרת מערכת‬
‫‪30‬‬
‫‪http://bondiss.mof.gov.il/pidyontparam.aspx‬‬
‫היחידה לניהול החוב הממשלתי)‬
‫מערכת שאילתות הנפקות אג"ח (במסגרת מערכת‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪http://bondiss.mof.gov.il/HanpakaParam.aspx‬‬
‫היחידה לניהול החוב הממשלתי)‬
‫מחזורי מסחר באג"ח ממשלתי‬
‫‪http://147.237.72.106/iskaot/RptDochot.aspx‬‬
‫טפסים‬
‫סך כל הטפסים שיש‬
‫למשרד‬
‫טפסים להורדה‬
‫טפסים מקוונים‬
‫מספר‬
‫הטפסים‬
‫המקוונים‬
‫ב‪2005-‬‬
‫מספר‬
‫הטפסים‬
‫המקוונים‬
‫ב‪2006-‬‬
‫‪50‬‬
‫‪22‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מכרזים‬
‫‪1‬‬
‫כמות המכרזים‬
‫הפומביים ב‪2007-‬‬
‫כמות המכרזים‬
‫המקוונים ב‪2007-‬‬
‫כמות המכרזים‬
‫שפורסמו באתר לפ"ם‬
‫או במשרד‬
‫כמות‬
‫המכרזים‬
‫המקוונים‬
‫ב‪2005 -‬‬
‫כמות‬
‫המכרזים‬
‫המקוונים‬
‫ב‪2006 -‬‬
‫‪33‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪8‬‬
‫תשלומים‬
‫סך כל שירותי התשלום השונים שיש למשרד‪8 :‬‬
‫מתוך סך כל שירותי התשלום של המשרד‪ ,‬כמה מהם ניתנים לתשלום באמצעות האינטרנט בשירות התשלומים‬
‫או בכל מערכת אחרת‪7 :‬‬
‫מספר העסקאות בשנת ‪2007‬‬
‫האם התשלום קיים גם‬
‫באופן מקוון (כן‪/‬לא)‬
‫תשלום מקוון‬
‫תשלום לא מקוון‬
‫‪1‬‬
‫אגרה שנתית לנותני‬
‫שירותי מטבע‬
‫כן‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫מאגר קבלנים ממשלתי‬
‫כן‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫מנהלי תיקי השקעות‬
‫כן‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫אגרה שנתית לחברות‬
‫ביטוח‬
‫כן‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫אגרות ובחינות סוכני‬
‫ביטוח‬
‫כן‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫חוק חופש המידע‬
‫כן‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7‬‬
‫מנהל הדיור הממשלתי‬
‫– דמי מנוי למאגר‬
‫המאוחד‬
‫כן‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫שם התשלום‬
‫מספר שירותי התשלום של המשרד בשירות התשלומים או בכל מערכת אחרת בשנת ‪14 :2005‬‬
‫מספר שירותי התשלום של המשרד בשירות התשלומים או בכל מערכת אחרת בשנת ‪7 :2006‬‬
‫תהליכים מקוונים‬
‫מספר התהליכים המקוונים ‪5 :2007 -‬‬
‫מספר התהליכים המקוונים ‪3 :2006 -‬‬
‫מספר התהליכים המקוונים ‪4 :2005 -‬‬
‫האם כולל חתימה‬
‫דיגיטלית (כן‪/‬לא)‬
‫תיאור‪ ,‬שלבים ומאפיינים‬
‫‪1‬‬
‫דיווח קבצים כספיים של‬
‫חברות הביטוח‬
‫כן‬
‫נכנסים לאתר שפותח ב‪ .net-‬בעזרת הזדהות עם‬
‫כרטיס חכם‪ ,‬בוחרים סוג קובץ לדיווח לתקופה‬
‫ומבצעים טעינה תוך כדי חתימה דיגיטלית לקובץ‬
‫הנבחר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫סוכנים ויועצי ביטוח ‪ -‬שוק‬
‫לא‬
‫תמיכה בתהליכי הרישוי של סוכנים ויועצים החל‬
‫שם התהליך המקוון‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪8‬‬
‫מרישומם כחדשים במערכת ועד לתשלומים‬
‫שוטפים‬
‫ההון‬
‫‪3‬‬
‫דיווחים מסוכנויות ביטוח‬
‫לא‬
‫קבלת דיווחים מקרנות הפנסיה‪ ,‬קליטתם‬
‫במערכת‪ ,‬טיפול בחריגים מול המדווחים‬
‫‪4‬‬
‫פניות ציבור ‪ -‬הגשת‬
‫תלונה מקוונת (שוק ההון)‬
‫לא‬
‫הגשת תלונה על חברת ביטוח ובירור משפטי של‬
‫הפנייה על ידי היחידה לפניות הציבור‬
‫‪5‬‬
‫פניות ציבור ‪ -‬מידע‬
‫לפונים (שוק ההון)‬
‫לא‬
‫קבלת מידע על מצב הטיפול בתלונה‬
‫ערוצי מענה‬
‫קיים ‪ /‬לא קיים‬
‫שם ערוץ המענה‬
‫‪1‬‬
‫כתובות וטלפונים ראשי‬
‫קיים‬
‫‪2‬‬
‫כתובות וטלפונים יחידות‬
‫קיים‬
‫‪3‬‬
‫כתובות דואר אלקטרוני‬
‫קיים‬
‫‪4‬‬
‫טופס פניות‬
‫קיים‬
‫‪5‬‬
‫‪RSS‬‬
‫קיים‬
‫‪6‬‬
‫רשימות דיוור‬
‫קיים‬
‫‪7‬‬
‫פורומים‬
‫קיים‬
‫‪8‬‬
‫מוקד טלפוני (‪(Call center‬‬
‫קיים‬
‫פירוט ערוצי ‪RSS‬‬
‫תיאור הערוץ‬
‫‪1‬‬
‫משרד האוצר‪-‬מה חדש‬
‫‪2‬‬
‫משרד האוצר‪-‬מה חדש‪-‬אנגלית‬
‫‪3‬‬
‫כתובת הערוץ‬
‫‪http://www.mof.gov.il/RSS/WhatIsNewRss.xml‬‬
‫‪http://www.mof.gov.il/RSS/WhatIsNewRssEng.xml‬‬
‫הודעות דובר‬
‫‪http://dover.mof.gov.il/spokesmanlastmessages/gen‬‬
‫‪eralrss.aspx‬‬
‫נגישות‬
‫התאמה לדפדפנים‬
‫תומך‪/‬לא תומך‪/‬תומך חלקית‬
‫‪1‬‬
‫‪Internet Explorer‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪8‬‬
‫תומך‬
‫‪2‬‬
‫‪Fire Fox‬‬
‫תומך חלקית‬
‫שפות באתר‬
‫השפה‬
‫ניתן‪/‬לא ניתן לצפות במידע באתר בשפה‬
‫‪1‬‬
‫עברית‬
‫ניתן‬
‫‪2‬‬
‫אנגלית‬
‫ניתן‬
‫‪3‬‬
‫ערבית‬
‫לא ניתן‬
‫‪4‬‬
‫רוסית‬
‫לא ניתן‬
‫נגישות לאנשים עם מוגבלויות‬
‫פירוט הסעיפים בהם המשרד איננו עומד‪:‬‬
‫קטגוריה ‪1‬‬
‫‪ - 1.1‬קיים טקסט חליפי עבור כל אלמנט מסוג ‪.image‬‬
‫‪ - 1.1‬ספק טקסט חלופי לכל האזורים החמים ב"מפת תמונה" (‪)Image map‬‬
‫‪ - 12.1‬הענק כותרת לכל מסגרת‪.‬‬
‫קטגוריה ‪2‬‬
‫‪ - 3.2‬השתמש במזהה טקסט בהכרזות ‪.DOCTYPE‬‬
‫‪ - 3.4‬גודל הפונטים‪ ,‬הטבלאות וכד' נקבע בערכים יחסיים (‪ )%‬ולא אבסולוטיים (פיקסלים)‪,‬‬
‫כדי לאפשר למשתמשים לשנות גודל‪ ,‬למנוע גלילה מיותרת וכד‬
‫‪ - 3.5‬סדר הכותרות באופן הירארכי‬
‫‪ – 6.5‬הגדר אזור ‪ NOFRAME‬בשימוש במסגרות‬
‫‪ - 7.3‬מומלץ לא להציג תוכן נע‪ .‬במידה ומוצג ‪ -‬לתת אפשרות לעצור תוכן נע‬
‫‪ - 9.3‬ביצוע פעולות קלט במסך לא מחייב עכבר אלא אפשרי באמצעים חלופיים (מקלדת)‬
‫‪ - 12.4‬יש קשר ברור בין שדה הטופס לבין תווית התיאור שלו‬
‫‪ - 12.4‬ספק טקסט חלופי לכל הכפתורים מסוג "תמונה" בטפסים‬
‫‪ - 13.1‬הגדר טקסט חלופי בעל משמעות לקישורים‬
‫‪ - 13.1‬אין להשתמש באותו מונח לקישורים המצביעים לכתובות שונות‬
‫‪ - 13.2‬יש לתת לכל מסמך כותרת (תגית ‪)Title‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪8‬‬

Similar documents