דף נוסחאות 2012 pdf | 493763.00 KB

Comments

Transcription

דף נוסחאות 2012 pdf | 493763.00 KB
‫דף נוסחאות מבוא למקרו ‪ -‬כלכלה‬
‫תוצר לאומי גולמי (תל"ג)‬
‫פחת‬
‫תוצר לאומי נקי (תל"ן)‬
‫הכנסה לאומית‬
‫ריבית ‪ +‬רנטה ‪ +‬רווחים‬
‫רווחים‬
‫השקעה נקייה במשק‬
‫השקעה גולמית של המשק‬
‫השקעה נקייה של המשק‬
‫מיסים ישירים‬
‫מיסים ישירים נטו‬
‫מיסים עקיפים נטו‬
‫מיסים נטו‬
‫מיסים נטו‬
‫תל"ג‬
‫תל"ג‬
‫הכנסה לאומית‬
‫תוצר לאומי נקי (תל"ן)‬
‫תוצר לאומי נקי (תל"ן)‬
‫תוצר לאומי נקי (תל"ן)‬
‫הכנסה אישית (ברוטו)‬
‫הכנסה פנויה‬
‫הכנסה פנויה‬
‫הכנסה פנויה‬
‫הכנסה פנויה‬
‫הכנסה פנויה‬
‫חיסכון המשק נטו‬
‫חיסכון המשק נטו‬
‫חיסכון ממשלתי‬
‫חיסכון ממשלתי‬
‫חיסכון הפירמות‬
‫חיסכון הפרטים‬
‫חסכון עסקי כולל פחת‬
‫חסכון של המשק כולל פחת‬
‫תוצר מקומי גולמי‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Div‬‬
‫‪GDP‬‬
‫‪G‬‬
‫‪GNP‬‬
‫‪GI‬‬
‫‪I‬‬
‫‪I nt‬‬
‫‪IM‬‬
‫‪NI‬‬
‫‪NNP‬‬
‫‪Pr‬‬
‫‪Pru‬‬
‫צריכה פרטית‬
‫פחת = בלאי ציוד ומבנים‬
‫דיבידנדים‬
‫תוצר מקומי גולמי‬
‫צריכה ציבורית‬
‫תל"ג = תוצר לאומי גולמי‬
‫השקעה גולמית במשק‬
‫השקעה במשק נטו‬
‫ריבית‬
‫ייבוא‬
‫הכנסה לאומית‬
‫תל"ן – תוצר לאומי נקי‬
‫רווחים‬
‫רווחים שלא חולקו = ‪SB‬‬
‫‪GNP = C + G + GI + X – IM‬‬
‫)‪D (Depreciation‬‬
‫‪Y = NNP = GNP – D = C + G + GI + X – IM‬‬
‫‪NI = W + R = Y – TIN‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Pr = TDb + Div + Pru‬‬
‫‪I = GI – D‬‬
‫‪GI + X – IM‬‬
‫‪I + X – IM‬‬
‫‪TD = T Db + TDp‬‬
‫‪TDN = TD – TR‬‬
‫)‪TIN = (TI - Sub‬‬
‫‪T = TIN + TDN‬‬
‫‪T = T Db + T Dp – TR + TI – Sub‬‬
‫‪GNP = W + R + TIN + D‬‬
‫‪GNP = NI + Tin + D‬‬
‫)‪NI = GNP – D – TI + Sub = Y – (TI – Sub‬‬
‫)‪Y = NNP = W + R + Int + Div + TDb + Pru + (TI - Sub‬‬
‫‪Y = NNP = C + G + I + X – IM‬‬
‫‪Y = NNP = NI + TIN‬‬
‫‪PI = NI + TR – TDb – SB‬‬
‫‪Yd = Y – T – SB‬‬
‫‪Yd = PI - TDp‬‬
‫‪Yd = NI - Pr u – TD b – TD p + TR‬‬
‫‪Yd = NI - P r u – TDN‬‬
‫‪Yd = Y – TIN – TDN – Pru‬‬
‫‪S = SG + SB + SP‬‬
‫‪S = I + X – IM‬‬
‫‪SG = TIN + TDN – G‬‬
‫‪SG = T – G‬‬
‫‪SB = Pru‬‬
‫‪SP = Yd – C‬‬
‫‪Sb' = Pr u + D‬‬
‫‪S' = SG + Sp + SB' = IB + X – IM‬‬
‫‪GDP = GNP – X + IM‬‬
‫‪R‬‬
‫‪S‬‬
‫‪Pru‬‬
‫‪SG‬‬
‫‪SP‬‬
‫‪SG < 0‬‬
‫‪Sub‬‬
‫‪T‬‬
‫‪TDb‬‬
‫‪TDp‬‬
‫‪TI‬‬
‫‪TIN‬‬
‫רנטה (שכירות)‪ ,‬ריבית‬
‫ורווחים‬
‫חיסכון המשק‬
‫רווחים שלא חולקו = ‪SB‬‬
‫= חיסכון עסקי‬
‫חיסכון ממשלתי‬
‫חיסכון הפרטים‬
‫גירעון ממשלתי‬
‫סובסידיה‬
‫מיסים נטו‬
‫מיסים ישירים על חברות‬
‫מיסים ישירים על הפרטים‬
‫מיסים עקיפים‬
‫מיסים עקיפים נטו‬
‫‪TR‬‬
‫‪W‬‬
‫‪X‬‬
‫‪IM‬‬
‫)‪(X-IM‬‬
‫)‪(IM-X‬‬
‫‪Yd‬‬
‫'‪Sb‬‬
‫'‪S‬‬
‫תשלומי העברה‬
‫תשלום שכר לגורם ייצור‬
‫ייצוא‬
‫ייבוא‬
‫עודף ייצוא – השקעה בחו"ל‬
‫עודף ייבוא‬
‫הכנסה פנויה‬
‫חסכון עסקי כולל פחת‬
‫חסכון של המשק כולל פחת‬
‫ד"ר יריב ולצמן‬
‫דף נוסחאות מבוא למקרו ‪ -‬כלכלה‬
‫תוצר ריאלי ונומינאלי‪:‬‬
‫‪YtNominal‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Pt‬‬
‫‪Yt ‬‬
‫‪ –Yt‬תוצר ריאלי‪ –YtNominal ,‬תוצר נומינאלי‪ – Pt ,‬מדד המחירים‪.‬‬
‫מדד מחירים * ריאלי‬
‫‪100‬‬
‫או לחילופין‪:‬‬
‫‪ ‬נומינאלי‬
‫נוסחה לשיעור שינוי באחוזים (לאו דווקא בנושא אינפלציה)‪:‬‬
‫חדש ‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 1  100 ‬‬
‫‪‬‬
‫ישן ‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Xt Xt  Xt-1‬‬
‫‪X‬‬
‫‪‬‬
‫‪ t 1‬‬
‫‪Xt-1‬‬
‫‪Xt-1‬‬
‫‪Xt-1‬‬
‫(יש להכפיל ב‪ 011-‬ולהוסיף ‪)%‬‬
‫המודל הקיינסיאני‪:‬‬
‫צריכה פרטית‪:‬‬
‫‪C  C0  MPC  YD‬‬
‫‪MPC  MPS  1‬‬
‫‪APC  APS  1‬‬
‫‪C‬‬
‫‪MPC ‬‬
‫‪YD‬‬
‫‪S‬‬
‫‪YD‬‬
‫‪MPS ‬‬
‫בפועל ‪C‬‬
‫‪YD‬‬
‫‪APC ‬‬
‫השקעות‬
‫‪ – NPV‬ערך נוכחי נקי של התקבולים (לאחר ניקוי ערך ההשקעה)‪:‬‬
‫הכנסה‪ 3‬הכנסה ‪ 2‬הכנסה‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ....‬‬
‫‪(1  R)1 (1  R)2 (1  R)3‬‬
‫‪ ‬הוצאות ‪NPV  ‬‬
‫ערך נוכחי של תזרים אינסופי של תקבולים קבועים בגובה ‪:X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪R‬‬
‫‪NPV ‬‬
‫‪ – R‬ריבית‬
‫‪ – IRR ‬שיעור תשואה פנימי – שער הריבית שבו ‪NPV=0‬‬
‫ד"ר יריב ולצמן‬
‫דף נוסחאות מבוא למקרו ‪ -‬כלכלה‬
‫שוק המוצרים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הביקוש המצרפי‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪, Y  AD  k‬‬
‫המכפיל הקיינסיאני‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,k ‬‬
‫‪1  MPE‬‬
‫כאשר‪ ,MPE = (1–t)MPC + MPI – MPM + MPX :‬ו ‪ t -‬הוא שיעור המס (מס יחסי)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שימוש במכפיל קיינס כאשר שוק הכסף אינו פעיל‪/‬שער הריבית קבוע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מכפיל התוצר ביחס למיסים (קבועים)‪ΔY = – MPC·k·ΔT :‬‬
‫‪AD = C + I + G + X – IM‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ o‬השפעת המיסים על הצריכה הפרטית (ועל הביקוש המצרפי)‪AD  C  MPC  T :‬‬
‫שיווי משקל בשוק המוצרים‪AD  Y :‬‬
‫‪Y‬‬
‫פער תוצר ופער דיפלציוני‪:‬‬
‫‪k‬‬
‫‪ - ΔAD0‬פער דיפלציוני‪ - ΔY ,‬פער התוצר‪.‬‬
‫‪AD0 ‬‬
‫שוק הכסף‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪( B = PC + R‬מזומנים בידי הציבור ‪ +‬רזרבות)‬
‫בסיס הכסף‪:‬‬
‫‪( MS = PC + D‬מזומנים בידי הציבור ‪ +‬עו"ש)‪.‬‬
‫כמות הכסף‪:‬‬
‫‪( α = R/D‬רזרבות חלקי עו"ש)‪.‬‬
‫יחס הרזרבה על העו"ש‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מכפיל הפיקדונות‪:‬‬
‫דו"חות‪:‬‬
‫הערך המוסף הנקי‬
‫של הפירמה‬
‫‪ +‬מכירות‬
‫‪ +‬גידול במלאי‬
‫ קניות‬‫‪ -‬פחת‬
‫ההכנסה הנובעת‬
‫מהפירמה ‪TIN +‬‬
‫‪ +‬שכר עבודה‬
‫(‪)W‬‬
‫‪ +‬רנטה‪ ,‬ריבית‪,‬‬
‫רווח (‪)R‬‬
‫‪ +‬מיסים עקיפים‬
‫)‬
‫נטו (‬
‫המאזן המאוחד של‬
‫הבנקים המסחריים‪:‬‬
‫נכסים התחייבויות‬
‫רזרבות פיקדונות‬
‫הלוואות עו"ש‬
‫=‬
‫=‬
‫דו"ח היווי הון‪:‬‬
‫דו"ח מקורות‬
‫ושימושים‪:‬‬
‫השקעה‬
‫של המשק‬
‫חיסכון‬
‫של המשק‬
‫‪I‬‬
‫‪X–M‬‬
‫‪SP‬‬
‫‪SG‬‬
‫‪SB‬‬
‫=‬
‫=‬
‫מקורות שימושים‬
‫‪C‬‬
‫‪I‬‬
‫‪NNP‬‬
‫‪G‬‬
‫‪X – IM‬‬
‫ד"ר יריב ולצמן‬