מצגת של PowerPoint

Comments

Transcription

מצגת של PowerPoint
‫דו"ח לבדיקת הורמונים בחלב‬
‫ביוזמת מועצת החלב ועל פי בקשתה‪ ,‬ביצעה המעבדה לשאריות בדיקות להימצאות הורמונים‬
‫בדגימות חלב‪ .‬הבדיקות בוצעו על מנת לתת מענה לחשש ציבורי מפני שימוש בהורמונים בפרות‬
‫חולבות‪ ,‬אשר עלולים להיות מופרשים בחלב‪.‬‬
‫המקור לחששות מסוג זה נובע ככל הנראה משימוש בחומר ‪recombinant bovine‬‬
‫)‪ , somatotropine (rBST‬המשמש להגברת תנובת החלב בעדרים בארה"ב‪ .‬השימוש ב‪rBST-‬‬
‫הינו חוקי בארה"ב ומאושר על ידי ה‪ ,FDA -‬אך אסור לשימוש באיחוד האירופי‪ ,‬כמו גם בישראל‪.‬‬
‫מכל מקום‪ rBST ,‬אינו מופרש בחלב ולפיכך לא ניתן לגלות הימצאותו בחלב‪.‬‬
‫יש להדגיש כי בארה"ב ובאיחוד האירופי לא קיימות תכניות כלשהן לניטור שאריות של הורמונים‬
‫בחלב ולפיכך לא קיימות עדויות מדעיות אשר מצביעות על צריכה משמעותית של הורמונים‬
‫בתזונה של בני אדם כתוצאה מצריכת חלב‪.‬‬
‫במטרה לבחון הימצאות אפשרית של הורמונים אחרים או חומרים דמויי הורמונים בחלב‪ ,‬הוחלט‬
‫לבדוק הימצאות של אסטרדיול )‪ ,(estradiol‬דיאתילסטילבסטרול )‪ (diethylstilbestrol‬וזרנול‬
‫)‪ ,(zeranol‬בדגימות חלב‪ .‬כל אחד מהחומרים נבדק ב‪ 50 -‬דגימות חלב‪ ,‬אשר נאספו ממשקי‬
‫חלב שונים על ידי מועצת החלב‪.‬‬
‫כמות זו של דגימות מאפשרת זיהוי של דוגמה אחת חריגה‪ ,‬ברמת וודאות של ‪ 99%‬עם סטייה‬
‫של ‪ ,10%‬או לחילופין רמת וודאות של ‪ 90%‬עם סטייה של ‪.5%‬‬
‫אסטרדיול הינו הורמון סטרואידי פיזיולוגי המצוי בחלב ברמות נמוכות מאוד )‪ .(ppt‬ה‪( ADI-‬רמת‬
‫הצריכה היומית המותרת) של אסטרדיול בחלב נקבעה על ידי ‪JECFA‬על ‪ 3‬נ"ג‪ /‬מ"ל‪ ,‬ומחצית‬
‫מכך ילדים מתחת לגיל עשר‪ .‬ערך זה מקביל ל‪ 1 -‬נ"ג‪ /‬מ"ל בצריכת ‪ 1.5‬ליטר חלב ליום‪.‬‬
‫דיאתילסטילבסטרול הוא חומר סינטטי בעל פעילות אסטרוגנית‪ .‬מולקולה זו נאסרה לשימוש‬
‫בבעלי חיים המשמשים לייצור מזון‪ ,‬עקב היותה חומר קרצינוגני‪ .‬למרות זאת‪ ,‬בשל אפקט של‬
‫זירוז גדילה‪ ,‬נעשה שימוש בלתי חוקי בחומר זה במספר מדינות‪ ,‬כולל בתחומי האיחוד האירופי‪.‬‬
‫לזרנול פעילות אסטרוגנית והוא מצוי בשימוש כמזרז גידול‪ .‬הוא מצוי בשימוש חוקי לגידול בקר‬
‫בארה"ב‪ .‬החומר נאסר לשימוש באיחוד האירופי ואסור לשימוש גם בישראל‪ .‬ההימצאות של‬
‫זרנול בבעלי חיים או במזון שמקורו בבעלי חיים‪ ,‬יכולה להיגרם גם ממזון מזוהם ב‪T-2 -‬‬
‫)‪ .mycotoxin (zeralenone‬לפיכך הוחלט להוסיף חומר זה לרשימת החומרים שנבדקו בסדרה‬
‫זו של בדיקות‪.‬‬
‫תהליך הכנת הדוגמאות התבסס על מיצוי נוזלי ושימוש בתמיסות מימיות וממסים אורגניים‬
‫ולאחר מכן ניקוי באמצעות טכניקה של ‪ .solid phase extraction‬לבסוף‪ ,‬במקרה של זרנול‬
‫בוצעה דריבטיזציה על ידי חומרי סילילציה )‪ .(BSTFA‬כל האנליזות בוצעו בשיטות של‬
‫כרומטוגרפיה גזית‪ /‬ספקטרומטרית מסות )‪ .(GC/MS‬שיטות אלה הינן סלקטיביות ונחשבות‬
‫קונפירמטיביות‪.‬‬
‫מתוצאות הבדיקות עולה כי באף אחת מהדגימות שנבדקו‪ ,‬לא זוהו שלושת החומרים שצויינו‪.‬‬
‫התוצאות מפורטות בטבלה מס' ‪.1‬‬
‫פרופ' סטפן סובק‬
‫מנהל המעבדות לבטיחות המזון‬
‫המכון הוטרינרי‪ /‬משרד החקלאות‬
‫בית דגן ‪50250‬‬
‫תוצאות בדיקה של‬
‫הורמונים בדגימות חלב‬
‫דגימה מס'‬
‫משק‬
‫‪Diethylstilbestrol‬‬
‫‪Estradiol‬‬
‫‪Zeranol‬‬
‫‪1‬‬
‫בן יצחק אביהו‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪2‬‬
‫איגנר יוסף‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪3‬‬
‫לוי עדי ונטלי‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪4‬‬
‫ברווין משה‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪5‬‬
‫דוסביץ‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪6‬‬
‫ראביד שחר‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪7‬‬
‫נבטי הרצל‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪8‬‬
‫שלוחות‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪9‬‬
‫דוד סער‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪10‬‬
‫קציר וקשת‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪11‬‬
‫עומסי זכריה‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪12‬‬
‫הנא שושני שלומית‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪13‬‬
‫שות' משק רייטן‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪14‬‬
‫מיכאל יפה‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪15‬‬
‫סולומון יוס‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪16‬‬
‫בית זרעית‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪17‬‬
‫קטיף עצמונה‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪18‬‬
‫ימת דוד‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪19‬‬
‫אהרון זכריה‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪20‬‬
‫חורשיד סעיד‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪21‬‬
‫ברנץ רזיאל ולאה‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪22‬‬
‫וינגר אורי ופנינה‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪23‬‬
‫גוזובסקי‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪24‬‬
‫משק גורפינקל‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪25‬‬
‫נחל עוז‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪26‬‬
‫ברנובסקי‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪27‬‬
‫רפת גולן‪ -‬אבניאל‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪28‬‬
‫מדמוני חממה‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪29‬‬
‫גבריאל שמואל‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪30‬‬
‫שות' פורת‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪31‬‬
‫אזולאי אלי‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪32‬‬
‫אפיק מידר‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪33‬‬
‫רפת יהודה‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪34‬‬
‫משק רגב‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪36‬‬
‫בשנית ב'‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪37‬‬
‫גבים‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪38‬‬
‫רפת קפלנסקי‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪39‬‬
‫ורד דן‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪40‬‬
‫ביאליזניק שותפות‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪41‬‬
‫וינשטיין דוד‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪42‬‬
‫שוקרון יצחק‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪43‬‬
‫שרעבי ציון‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪44‬‬
‫הנשיא בי"ס חקלאי‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪45‬‬
‫הלבנונים קוגל‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪46‬‬
‫דלה אלי‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪47‬‬
‫שדמה אגודה‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪48‬‬
‫יכיני ‪9‬‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪49‬‬
‫רמי ודבניק מנחם‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫‪50‬‬
‫חביב ראובן‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬
‫לא נמצא‬