תכנית אלול - מדרשת יעלה

Comments

Transcription

תכנית אלול - מדרשת יעלה
‫בס"ד‬
‫מדרשת יעלה ‪ -‬מערכת שעות‬
‫מערכת בסיסית לתכנית אלול‬
‫ראשון‬
‫הערות‬
‫שני‬
‫בשבת בית יחלו‬
‫הלימודים אחה"צ‬
‫שעות‬
‫‪6799-09702‬‬
‫‪0099-09099‬‬
‫הפרט והכלל‬
‫בעידן הגאולה‬
‫הרב קובי‬
‫‪09709-00712‬‬
‫‪09001-00011‬‬
‫סוגיות בעין‬
‫אי"ה‬
‫שלישי‬
‫רביעי‬
‫לימודי בוקר‬
‫לימודי בוקר‬
‫באלול בלבד‪7‬‬
‫בלבד‪:‬‬
‫באלול‬
‫ורד גוטליב‬
‫אורות התשובה‬
‫הרב קובי‬
‫ורד גוטליב‬
‫הרב צבי קוסטינר‬
‫מערכת‬
‫משתנה‬
‫פרטים‬
‫במערכת‬
‫אלול‬
‫מכתב מאליהו‬
‫עדי לנגר‬
‫‪00799-00702‬‬
‫במעגל השנה‬
‫ורד גוטליב‬
‫שירה כהן‬
‫‪03799-04702‬‬
‫‪01099-00099‬‬
‫דניאל גוטליב‬
‫אלרואי אדרעי‬
‫צ‬
‫ה‬
‫ר‬
‫סדנת מחול‬
‫ענבל כוכב‬
‫י‬
‫י‬
‫ם‬
‫לפעול עם אל‬
‫עינת גרוסברגר‬
‫‪00009-00011‬‬
‫עיון תפילה‬
‫פרקי אבות‬
‫הרב אמיר כ"ץ‬
‫הרב ארי‬
‫הלכות‬
‫המועדים‬
‫שפת אמת‬
‫עם מיכל רחל‬
‫‪04709-05712‬‬
‫מסילת ישרים‬
‫פרשת השבוע‬
‫חיה הופמן‬
‫יום סיור‬
‫‪00702-03799‬‬
‫פ‬
‫ס‬
‫ק‬
‫ת‬
‫חברותות‬
‫פ"ש‬
‫מידות‬
‫ורד הורוביץ‬
‫אחרי סיור‪7‬‬
‫שיעור משתנה‬
‫הרב אמיר‬
‫הרב אוריאל‬
‫‪06799-09702‬‬
‫‪05702-06709‬‬
‫מהר"ל‬
‫ארוחת ערב‬
‫הרב שמוליק‬
‫ערב‬
‫ארוחת ערב‬
‫ורד גוטליב‬
‫חכמת נשים‬
‫בנתה ביתה‬
‫זיוה קוסטינר‬
‫‪09709-00799‬‬
‫העצמה‬
‫בדראמה‬
‫ענת רבניצקי‬
‫אחת‬
‫מידות בתנ"ך‬
‫שולמית היימן‬
‫נשים בתנ"ך‬
‫שבת מדרשה‬
‫מענייני דיומא‬
‫ב'שבת מדרשה' ‪-‬‬
‫שמואל‬
‫אחת לשבועיים‬
‫ב'שבת בית'‬
‫הרב שמריהו‬
‫חברותות ‪+‬‬
‫שיעור‬
‫ה‬
‫חמישי‬
‫לימודי בוקר‬
‫שישי‬
‫שבת‪-‬קודש‬
‫הלכות כשרות‬
‫הרב יניב‬
‫חברותות‬
‫פ"ש‬
‫לשבועיים‬
‫מערכת זמן אלול‬
‫בס"ד‬
‫ראשון‬
‫שני‬
‫ב‬
‫א אלול‬
‫(‪)0695‬‬
‫הגעת בנות‬
‫המדרשה‬
‫שלישי‬
‫ג‬
‫‪9‬‬
‫מערכת‬
‫קבועה‬
‫במעגל השנה ‪ -‬ורד‬
‫‪00799-00702‬‬
‫הרב אליהו איזק‬
‫‪00799-00702‬‬
‫עין אי"ה – הרב שמריהו‬
‫מהר"ל – הרב שמוליק‬
‫‪09709-00712‬‬
‫‪03799‬‬
‫פעילות פתיחה והכרות‬
‫עם אביטל וורד ליד המכתש‪9‬‬
‫‪06799‬‬
‫א‪ 9‬ערב ‪ +‬שיעור אצל‬
‫אביטל ‪+‬‬
‫דיברי פתיחה – הרב קובי‬
‫י‬
‫ט‬
‫מערכת‬
‫מערכת‬
‫קבועה‬
‫קבועה‬
‫ז‬
‫ו ‪-6799-09702‬‬
‫פרשת שבוע ‪ -‬הרב צבי‪9‬‬
‫שופטים‬
‫שבת‬
‫מדרשה‬
‫סיור‬
‫עם‬
‫התארגנות‬
‫לשבת‬
‫מיכל‬
‫ערב –‬
‫(לו"ז יופיע בנפרד)‬
‫רחל‬
‫עפ"י המערכת הקבועה‪9‬‬
‫‪05799‬‬
‫דיברי פתיחה – הרב צבי‬
‫והרב קובי‬
‫‪06709‬‬
‫א‪9‬ערב ‪+‬שיעור אצל ורד‬
‫שבת‬
‫יום‬
‫בנות אלול‬
‫לימודי‬
‫שישי‬
‫ה‬
‫‪6799-09702‬‬
‫דניאל גוטליב‬
‫‪09709-00712‬‬
‫חיה הופמן‬
‫הגעת‬
‫‪04799‬‬
‫פעילות פתיחה‬
‫ח‬
‫רביעי‬
‫ד‬
‫חמישי‬
‫‪02799‬‬
‫‪ - 02799‬הסעה מב"ש‪9‬‬
‫‪ -03799‬התארגנות בדירה‪9‬‬
‫(‪)0395‬‬
‫(‪6799-09702 )0095‬‬
‫שבועיים ראשונים‬
‫‪06799‬‬
‫סדנת מחול‬
‫יא‬
‫‪5709-6709‬‬
‫יב‬
‫יד‬
‫יג‬
‫ורד הורוביץ‪ -‬מידות‬
‫יציאה הביתה‬
‫מערכת‬
‫עדי לנגר‬
‫באוטובוס ציבורי‬
‫שבת‬
‫קבועה‬
‫‪00799-00702‬‬
‫הרב דוידי שרים‪ -‬מלכויות‬
‫זכרונות ושופרות‬
‫‪-00709-00702‬‬
‫ממדרשת בן גוריון‪9‬‬
‫בית‬
‫‪6719-09722‬‬
‫פסיכודראמה‪ -‬סדנה‬
‫לימודי ערב –‬
‫עפ"י המערכת הקבועה‬
‫‪– 00799‬‬
‫נחל חווארים לילי‬
‫‪+‬‬
‫קומזיץ עד הבוקר‬
‫כי‪-‬תצא‬
‫שבת‬
‫שלום!‬
‫זמן אלול – ארבעה שבועות אחרונים‬
‫ראשון‬
‫טו‬
‫(‪)096‬‬
‫חזרה מהבית‬
‫שני‬
‫טז‬
‫שלישי‬
‫יז‬
‫רביעי‬
‫יח‬
‫חמישי‬
‫יט‬
‫‪5709-6709‬‬
‫הרב דידי לנזמן‪-‬י"ג מידות‬
‫מערכת‬
‫קבועה‬
‫לימודי ערב –‬
‫עפ"י המערכת‬
‫הקבועה‬
‫יום סיור‬
‫עם מיכל רחל‬
‫‪6719-09722‬‬
‫מערכת‬
‫קבועה‬
‫עינאל קפאח‪-‬‬
‫שתהא השנה יפה ושונה‬
‫‪00799-00702‬‬
‫שישי‬
‫כ‬
‫שבת‬
‫כא‬
‫‪-6799-09702‬‬
‫פרשת שבוע ‪ -‬הרב צבי‬
‫‪9‬‬
‫כי‪-‬תבא‬
‫שבת‬
‫מדרשה‬
‫התארגנות לשבת‬
‫סדנת מוזיקה – ליאת הדר‬
‫‪00709-00709‬‬
‫הרב אלישע וישליצקי‬
‫לימודי ערב – עפ"י‬
‫המערכת הקבועה‬
‫כב‬
‫(‪)696‬‬
‫כג‬
‫מערכת‬
‫קבועה‬
‫כד‬
‫מערכת‬
‫קבועה‬
‫כו‬
‫כה‬
‫שיעורים לקראת ר"ה‬
‫מהרב צבי קוסטינר‬
‫והרב אלי בזק‬
‫מערכת‬
‫קבועה‬
‫כט‬
‫(‪)0396‬‬
‫א תשרי‬
‫ב‬
‫במערת המכפלה‬
‫צום גדליה‬
‫חוזרים בערב‬
‫שבירת צום ושיעור‬
‫אצל ורד‬
‫ז‬
‫(‪)0096‬‬
‫מערכת‬
‫קבועה‬
‫ח‬
‫ט‬
‫מערכת‬
‫קבועה ‪+‬‬
‫שיעורים מיוחדים‬
‫לקראת יוהכ"פ‬
‫קומזיץ פרידה וסיכום‬
‫י‬
‫ערב יוהכ"פ‬
‫יום‬
‫כיפור‬
‫בבית‬
‫ניצבים‬
‫שבת בית‬
‫נסיעה הביתה‬
‫ד‬
‫ערב ר"ה‬
‫ראש השנה‬
‫תשע"ג‬
‫כז‬
‫סיור ושיעור‬
‫לפנות בוקר –‬
‫יציאה לסליחות‬
‫במערת המכפלה‬
‫ג‬
‫כח‬
‫ה‬
‫סיור עם מיכל‬
‫רחל‬
‫בערב‪-‬‬
‫סיפור תשובה‬
‫של ענת ושביט‬
‫ו‬
‫‪-6799-09702‬‬
‫ליום הכיפורים –‬
‫הרב צבי קוסטינר‬
‫שבת שובה ‪-‬‬
‫שבת‬
‫מדרשה‬