חידון על פרשת חיי שרה

Comments

Transcription

חידון על פרשת חיי שרה
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫פרק כג‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫חידון על פרשת חיי שרה‬
‫בת כמה היתה שרה במותה?‬
‫‪107‬‬
‫‪117‬‬
‫‪127‬‬
‫‪123‬‬
‫היכן נפטרה שרה והיכן קבר אותה אברהם?‬
‫נפטרה ונקברה בחברון‪.‬‬
‫נפטרה בבאר שבע ונקברה במערת המכפלה‪.‬‬
‫נפטרה בבית אל ונקברה בחברון‪.‬‬
‫לא כתוב היכן נפטרה‪ ,‬רק שנקברה במערת שדה המכפלה שבחברון‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬גֵּר ו ְתֹושָׁ ב ָאנֹכִי עִמָׁ כֶם"?‬
‫לוט לאנשי סדום‪.‬‬
‫עפרון החתי ליושבי קרית ארבע‪.‬‬
‫אברהם לעפרון החתי‪.‬‬
‫אברהם לבני חת‪.‬‬
‫מה הציעו בני חת בתחילה לאברהם?‬
‫לא לקבור את שרה במערת המכפלה‪ ,‬כי המקום לא מספיק מכובד‪.‬‬
‫לבחור איזה מקום שהוא רוצה כדי לקבור את שרה‪.‬‬
‫לקבור את שרה במערת המכפלה ב ‪ 100 -‬שקל כסף‪ ,‬במקום ב ‪-‬‬
‫‪.400‬‬
‫בהתחלה הם סרבו לאפשר לאברהם לקבור את שרה בעירם‪.‬‬
‫מי מכר אחוזת קבר לאברהם?‬
‫בני חת‪.‬‬
‫עפרון החתי‪.‬‬
‫נשיא בני חת‪.‬‬
‫ענר‪ ,‬אשכול וממרא‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬נ ָׁתַ תִ י כֶסֶ ף הַ שָׁ דֶ ה קַ ח מִ מֶ נ ִי"?‬
‫אברהם לעפרון בן צוחר‪.‬‬
‫עפרון החתי לאברהם‪.‬‬
‫אברהם לבני חת‪.‬‬
‫בני חת לאברהם‪.‬‬
‫מי אמר למי‪..." :‬מֵּ אֹת שֶ קֶל כֶסֶ ף בֵּינ ִי ּובֵּינ ְָך מַ ה הִ וא"?‬
‫עפרון בן צוחר לאברהם‪.‬‬
‫אברהם לעפרון‪.‬‬
‫בני חת לאברהם‪.‬‬
‫אברהם לאבימלך‪.‬‬
‫כמה שילם אברהם על מערת המכפלה?‬
‫‪ 400‬שקלים חדשים‪.‬‬
‫‪ 400‬שקל עובר לסוחר‪.‬‬
‫‪ 4000‬שקל עובר לסוחר‪.‬‬
‫שלש מאות שקל כסף‪.‬‬
‫פרק כד‬
‫‪9‬‬
‫השלם‪" :‬ו ְַאב ְָׁרהָׁ ם ____ בָׁא בַי ָׁמִ ים ו ַה' ____ אֶ ת ַאב ְָׁרהָׁ ם ____"!‬
‫מבוגר‪ ,‬גידל‪ ,‬מאוד‬
‫גדול‪ ,‬ברך‪ ,‬בבן‬
‫זקן‪ ,‬ברך‪ ,‬בכל‬
‫זקן‪ ,‬הֶעשיר‪ ,‬מאוד‬
‫כיצד השביע אברהם את עבדו אליעזר?‬
‫אמר לו להניח את ידו תחת ירכו של אברהם‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫אמר לו להניח את ידו תחת ירכו של אליעזר‪.‬‬
‫השביעו בה' אלקי השמים ואלקי הארץ‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה השביע אברהם את אליעזר?‬
‫שיקח לאשה לבנו יצחק דוקא את רבקה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫שלא יקח אשה ליצחק מבנות כנען‪.‬‬
‫שיקח אשה אך ורק מבית אביו אפילו אם היא לא תסכים‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫ממה חשש אליעזר כששלח אותו אברהם למצוא אשה ליצחק?‬
‫שהוא לא ימצא אשה שתתאים ליצחק‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫שהאשה שהוא ימצא לא תרצה לבוא עמו‪.‬‬
‫שההורים של האשה יעכבו אותו חודש או ימים‪.‬‬
‫שכל הטוב שהביא על הגמלים לא יספיקו למשפחת רבקה‪.‬‬
‫לְמָׁ ה התנגד אברהם בכל תוקף כשחיפש אשה לבנו יצחק?‬
‫לקחת לו אשה מבנות כנען‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫שאליעזר יתן יותר מדי מתנות למשפחת רבקה‪.‬‬
‫שאליעזר יקח את יצחק להיכן שגרה רבקה‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה לקח עימו אליעזר כשהלך לחפש אשה ליצחק?‬
‫עשרה גמלים טעונים בכל טוב‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תעודת יוחסין שמעידה על יצחק שהוא בנו של אברהם‪.‬‬
‫מכתב ברכה מאברהם לקרובי משפחתו‪.‬‬
‫גמלים טעונים הרבה מים‪ ,‬לדרך הארוכה‪.‬‬
‫היכן גרה רבקה לפני שנישאה ליצחק?‬
‫אור כשדים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫באר לחי רואי‪.‬‬
‫ארם נהריים‪.‬‬
‫ארץ הנגב‪.‬‬
‫מה הפירוש‪" :‬ו ַיַב ְֵּרְך הַ גְמַ לִים"?‬
‫הרביץ (=הושיב) את הגמלים‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫קשר את הגמלים‪.‬‬
‫ב ֵֵּּרְך את הגמלים שלא יברחו‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫כיצד ידע אליעזר מי האשה המיועדת ליצחק מאת ה'?‬
‫עשה הגרלה בין הבנות שיצאו לשאוב מים באותו זמן‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫עשה הצבעה בין כל עבדי אברהם שהתלוו אליו למסע‪.‬‬
‫עשה סימן שהוא יבקש מהנערה לשתות והיא תציע גם לגמליו‪.‬‬
‫אמר שהנערה הראשונה שתבוא לעין המים‪ ,‬אותה הוא יקח ליצחק‪.‬‬
‫מה השיבה רבקה לבקשת אליעזר לשתות?‬
‫שתה כמה שאתה רוצה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫אני צריכה להביא את המים למשפחה שלי‪.‬‬
‫נתנה לו לשתות והציעה לשאוב גם לגמלים שלו‪.‬‬
‫הגישה לו את כד מלא מים‪ ,‬אבל לא אמרה לו כלום מביישנות‪.‬‬
‫איזו מתנה נתן אליעזר לרבקה לאחר שנתנה לו ולגמליו לשתות?‬
‫שרשרת מזהב וצמיד‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫שני צמידים מזהב ועגילים‪.‬‬
‫נזם זהב‪ ,‬עגיל ושלשה צמידים‪.‬‬
‫נזם ושני צמידים‪.‬‬
‫בת מי היתה רבקה?‬
‫מלְכָּה אשת נחור‪.‬‬
‫בת ִ‬
‫‪20‬‬
‫מלְכָּה‪ .‬היא היתה נכדה של נחור‪.‬‬
‫בת בתואל ו ִ‬
‫בת בתואל‪ ,‬ונכדה של נחור‪.‬‬
‫נינה של נחור‪.‬‬
‫איזו בקשה נוספת ביקש אליעזר מרבקה?‬
‫להתפלל עליו שה' יצליח דרכו‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫לבקש מאביה ומל ָּבן אחיה‪ ,‬שיסכימו לתת לה לבוא עימו לארץ כנען‪.‬‬
‫מקום לישון‪.‬‬
‫היא נתנה לו לשתות‪ ,‬והוא ביקש גם לאכול‪.‬‬
‫מה השיבה רבקה לבקשתו השניה של אליעזר?‬
‫אפשר לישון אצלנו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫אתה ושאר עבדי אדונך מוזמנים לביתנו לארוחת ערב‪.‬‬
‫יש לנו מקום ללון‪ ,‬אבל אין לנו מקום לעשרה גמלים‪.‬‬
‫יש לנו מקום לישון וגם אוכל לגמלים‪.‬‬
‫איזו מידה בולטת באישיותה של רבקה?‬
‫עוז (=גבורה)‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ענוה‪.‬‬
‫חסד‪.‬‬
‫ביישנות‪.‬‬
‫מי היה אח של רבקה?‬
‫בתואל‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫לבן‪.‬‬
‫נחור‪.‬‬
‫לוט‪.‬‬
‫מי אמר‪" :‬בֹוא בְרּוְך ה' לָׁמָׁ ה תַ עֲ מֹד בַחּוץ"?‬
‫רבקה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫בתואל‪.‬‬
‫מלְכָּה‪.‬‬
‫ִ‬
‫לבן‪.‬‬
‫ממה נמנע אליעזר לאחר שנכנס לביתה של רבקה?‬
‫מלשתות‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫מלדבר‪.‬‬
‫מלאכול‪.‬‬
‫לא רצה להשיב לשאלות של לבן ובתואל‪.‬‬
‫כיצד שיכנע אליעזר שיתנו את רבקה ליצחק?‬
‫אמר למשפחה שלה שאברהם נתן בירושה ליצחק את כל ממונו‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫אמר שאברהם רוצה אשה לבנו יצחק דוקא מהמשפחה שלו‪.‬‬
‫אמר ללבן ובתואל שאם רבקה תבוא איתו‪ ,‬הם יקבלו ממון רב‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מה שינה אליעזר בסיפור על המפגש שלו עם רבקה על עין המים?‬
‫הוא נתן לה נזם ושני צמידים‪ ,‬וסיפר שנתן לה שני נזמים וצמיד‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫הוא ביקש ממנה לשתות מים‪ ,‬וסיפר שביקש ממנה גם לגמליו‪.‬‬
‫הוא שאל אותה 'מה שמך'‪ ,‬וסיפר ששאל אותה רק 'בת מי את'‪.‬‬
‫הוא נתן לה נזם וצמידים ואח"כ שאל אותה 'בת מי את'‪ ,‬וסיפר ההיפך‪.‬‬
‫כיצד הגיב אליעזר להסכמת לבן ובתואל לתת את רבקה ליצחק?‬
‫השתחווה לה'‪ ,‬ונתן מתנות לרבקה‪ ,‬לאחיה ולאמה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫שמח עד מאוד והודה לה'‪.‬‬
‫מל ֵּל שאמצא אשה ליצחק כל כך מהר‪.‬‬
‫צחק בלבו‪ ,‬ואמר מי ִ‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מי אמר‪ " :‬נ ִקְ ָׁרא לַנ ַעֲ ָׁר וְנ ִשְ אֲ לָׁה אֶ ת פִיהָׁ "?‬
‫אמא של רבקה ואחיה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫לבן ומלכה‪.‬‬
‫לבן ובתואל‪.‬‬
‫אבא ואמא של רבקה‪.‬‬
‫מי הלך עם רבקה כשעזבה את בית הוריה?‬
‫המינקת שלה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫המילדת שלה‪.‬‬
‫נערותיה (=משרתות שלה)‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫כיצד ברכו את רבקה כשהלכה עם אליעזר לארץ כנען?‬
‫שזרעּה ינצח את אויביו‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫שתזכה להרבה מתנות ותכשיטים מבעלה החדש‪.‬‬
‫שיצחק לא ישא אשה נוספת חוץ ממנה‪.‬‬
‫שכל מה שיוריש אברהם ליצחק בסוף יגיע אליה‪.‬‬
‫כיצד הגיבה רבקה כשראתה את יצחק לראשונה?‬
‫נפלה מהגמל‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫צחקה בלבה‪.‬‬
‫היתה נבוכה‪.‬‬
‫שאלה את אליעזר בשלומו של יצחק‪.‬‬
‫פרק כה‬
‫את מי נשא אברהם לאשה אחרי מות שרה?‬
‫אשה שקראו לה קטורה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫את מעכה‪.‬‬
‫את ראומה‪.‬‬
‫אברהם לא נשא אשה נוספת אחרי ששרה נפטרה‪.‬‬
‫מי היה מִ דְ י ָׁן?‬
‫בנו של ישמעאל‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫אח חורג של לבן‪.‬‬
‫בנו של אברהם‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫בן כמה היה אברהם במותו?‬
‫‪127‬‬
‫‪36‬‬
‫‪175‬‬
‫‪185‬‬
‫‪137‬‬
‫מי קבר את אברהם?‬
‫יצחק ורבקה‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫יצחק וישמעאל‪.‬‬
‫בני קטורה‪.‬‬
‫בני חת במערת המכפלה‪.‬‬
‫היכן התיישב יצחק אחרי מות אברהם אביו?‬
‫באר לחי רואי‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫באר שבע‪.‬‬
‫ארץ הנגב‪.‬‬
‫ירד מצרימה‪.‬‬
‫כמה ילדים (נשיאים) היו לישמעאל?‬
‫‪4‬‬
‫‪39‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫בן כמה היה ישמעאל במותו?‬
‫‪118‬‬
‫‪40‬‬
‫‪137‬‬
‫‪170‬‬
‫‪123‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪5‬‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪10‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪15‬‬
‫א‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪20‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪25‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫‪30‬‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪35‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪40‬‬