JAZ IMAM PA GOSLICE - Glasbena šola Murska Sobota

Comments

Transcription

JAZ IMAM PA GOSLICE - Glasbena šola Murska Sobota
JAZ
IMAM PA
GOSLICE
4. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV
MURSKA SOBOTA
13. april 2013
Organizacijski odbor:
Polona Žohar, predsednica
Gabriela Bratina
Mihail Petrov
Nataša Škedelj
Andrej Mlekuž
PROGRAM 4. FESTIVALA MLADIH VIOLINISTOV
Tekmovanje:
SOBOTA, 13. APRIL 2013
8.30–9.55
I. kategorija
9.15–10.15
II. kategorija
10.45–12.15
III. kategorija
12.45–13.40
IV. kategorija
15.00–16.20
V. kategorija
16.40–17.30
VI. kategorija
17.45–18.35
VII. kategorija
SOBOTA, 13. APRIL 2013, OB 19.30
KONCERT PRVONAGRAJENCEV
IN SVEČANA PODELITEV PRIZNANJ
2
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
PROPOZICIJE
Glasbena šola Murska Sobota razpisuje 4. Festival mladih violinistov ’Jaz
imam pa goslice', ki bo potekal 13. aprila 2013.
Festival je tekmovalnega značaja, namenjen pa je učencem glasbenih šol Murska
Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava, Ptuj, Ormož in Maribor.
Vrstni red nastopajočih v posamezni kategoriji bo določen po abecednem redu.
Začetna črka in s tem vrstni red tekmovalcev bo določen na seji organizacijskega
odbora, najmanj teden dni pred začetkom Festivala.
Tekmovanje bo potekalo v sedmih kategorijah. Vsak razred (od 1. do 6.) je samostojna
kategorija, izjema je VII. kategorija, kjer tekmujejo učenci 7. in 8. razredov. Udeleženci
tekmovanja izvajajo ves program na pamet.
I. in II. kategorija do 5 minut;
izvajata se dve skladbi različnega karakterja ALI skladba in 1. stavek koncerta
ALI skladba in 2. in 3. stavek koncerta.
III. in IV. kategorija do 7 minut;
izvaja se skladba in 1. stavek koncerta ALI skladba in 2. in 3. stavek koncerta.
V. in VI. kategorija do 10 minut;
izvaja se skladba in 1. stavek koncerta ALI skladba in 2. in 3. stavek koncerta.
VII. kategorija do 15 minut;
izvaja se skladba in 1. stavek koncerta ALI kladba in 2. in 3. stavek koncerta.
1. stavek koncerta se izvaja samostojno, 2. in 3. stavek koncerta se morata izvajati skupaj.
Ocenjevalna žirija tekmovalca prekine, če ta prekorači predpisano minutažo.
Udeleženec festivala, ki v posamezni kategoriji prejme zlato nagrado, je dolžan
nastopiti na zaključnem koncertu, ki bo zadnji dan festivala. V primeru snemanja
zaključnega koncerta se tekmovalci odpovejo denarni odškodnini.
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
3
Tekmovalce bo ocenjevala tričlanska ocenjevalna žirija v sestavi:
ĐORĐE BERAK, predsednik
VANJA BIZJAK PODLESEK, članica
NARCIS SALIHOVIĆ, član
Ocenjevalna žirija:
- ocenjuje tekmovalce s točkami od 1 do 10, - dokončno odloča o podelitvi nagrad.
V vsaki kategoriji udeleženci tekmovanja lahko prejmejo:
-zlato nagrado, če so dosegli od 8,0 do 10 točk,
-srebrno nagrado, če so dosegli od 6,0 do 7,99 točk, -bronasto nagrado, če so dosegli od 3,0 do 5,99 točk,
-priznanje za udeležbo, če so dosegli manj kot 3,0 točke.
Ocenjevanje tekmovalcev bo tajno.
Dosežene nagrade bodo objavljene po končanem tekmovanju v posamezni
kategoriji na oglasni deski in na spletni strani šole.
4
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
I. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 8.30
I. kategorija
1.
KUMER ASJA
GŠ Ormož
Mentor: ELEONORA BRUK
Korepetitor: LARISA PETEK
K. and H. Colledge: Full moon
Ljudska: May song
2.
KURBUS ANJA
GŠ Gornja Radgona
Mentor: DORIS ŠEGULA
Korepetitor: BARBARA MARKOLI
Sh. Suzuki: Allegro
L. Pfeifer: Mala uspavanka
3.
PLANINC ALINA
GŠ Ormož
Mentor: ELEONORA BRUK
Korepetitor: LARISA PETEK
K. and H. Colledge: Bow ties!
T. H. Bayly: Long, long ago
4.
ARNEJČIČ LEA
GŠ Karol Pahor Ptuj
Mentor: SANDRA VIDOVIČ
Korepetitor: MARJAN PAČI
K. and H. Colledge: Weeping
willow
D. Kabalewsky: Ride, ride
5.
FORJAN SARA
GŠ Murska Sobota
Mentor: ZORA VREČIČ
Korepetitor: OLGA KOUS
L. Pfeifer: Mala uspavanka
J. B. Lully: Pesmica
6.
HOMŠAK BRINA
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mentor: VESNA ČOBAL
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
K. and H. Colledge: Polka dots
Sh. Suzuki: Andantino
7.
HORVAT ANEMARI
GŠ Ormož
Mentor: ELEONORA BRUK
Korepetitor: LARISA PETEK
K. and H. Colledge: Fiddlesticks
W. A. Mozart: German dance
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
5
8.
JURIČ ŽIVA
GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: ROMANA REK
L. Pfeifer: Mala uspavanka
F. Schubert: Ekosez
II. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 9.15
II. kategorija
1.
KUNČIČ LANA
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla na
Ptuju
Mentor: BARBARA UPELJ
Korepetitor: ŽIVA HORVAT
J. Brahms: Valček
G. Perlmann: Indian concertino,
1. st: An indian story
2.
MIŠIČ ANA
GBŠ Antona Martina Slomška
Mentor: ŠPELA HUZJAK
Korepetitor: TANJA AJTNIK MIŠKOVIČ
Violin rascals/arr. L. Rossa:
The steam engine on the woodland
trach
J. Rameau: Rigodon
3.
PESRL EVA
GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: ROMANA REK
C. M. von Weber: Valček
S. Mach: Concertino facile, 1. st.
4.
RAFFANELLI KRAJNC CATERINA
GBŠ Antona Martina Slomška
Mentor: DANICA KOREN
Korepetitor: GIOVANNINO
RAFFANELLI
F. Kuchler: Concertino, Op. 11,
1. st.
F. Lehar: Valček
5.
STAJNKO EVA
GŠ Gornja Radgona
Mentor: DORIS ŠEGULA
Korepetitor: BARBARA MARKOLI
J. S. Bach: Menuet
Slov. ljudska/arr. D. Šegula:
Variacije na temo “ Dere sen jaz
mali bija”
6.
TAŠKOV HANA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŽOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
N. Baklanova: Mazurka
P. Nikolič: Koncertino v G-duru,
1. st.
6
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
7.
BANJANIN LANA
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mentor: MARTINA PRALJAK
Korepetitor: SIMONA FIŠER
N. Baklanova: Horovod
S. Mach: Concertino facile, 1. st.
8.
BOROVIČ LARA
GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: KATJA ŽIBRAT
N. Baklanova: Mazurka
D. Marković: Tri etide na narodno
temo
9.
FERENC NIKA
GŠ Lendava/Zeneiskola Lendva
Mentor: GYULA CSEH
Korepetitor: HAJNALKA MAGYAR
F. Seitz: Concertino št. 5, 1. st.
J. Brahms: Waltz
10.
JELEN SMOLKO MARTINA
GŠ Gornja Radgona
Mentor: DEJAN ZORMAN
Korepetitor: BOŽENA PIRJEVEC
P. Nikolič: Koncertino v G-duru,
1. st.
K. and H. Colledge: Sweet dreams
11.
URBANIČ JANA
Zasebna GŠ Maestro Gornja Radgona
Mentor: PETIA V. ATANASOVA
Korepetitor: FRANJA GOMBOC
J. S. Bach: Minuet v G-duru
F. Seitz: Koncert št. 5 v D-duru,
1. st.
III. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 10.45
III. kategorija
1.
KAUČIČ PETRA
GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: ROMANA REK
G. F. Handel: Allegro
S. Mach: Koncertino, Op. 54,
Allegro moderato, Moderato
cantabile, Maestoso, Vivace
2.
LEBAR AN
GŠ Lendava/Zeneiskola Lendva
Mentor: GYULA CSEH
Korepetitor: HAJNALKA MAGYAR
F. Seitz: Concerto št. 2, 2. in 3. st.
G. Hill: Čardaš
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
7
3
MUZEK VESNA
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mentor: ALEKSANDRA HERMAN
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
F. Seitz: Koncert št. 5 v D-duru,
1. st.
C. Bohm: Valse lente
4.
SAGADIN VANESA
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mentor: ALEKSANDRA HERMAN
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
O. Rieding: Koncert v h-molu, 1.
st.
A. Cofalik, J. Rychlik: Pritlikavi
pudlji
5.
SKALIČ HORVAT SARA
GŠ Murska Sobota
Mentor: MIHAIL PETROV
Korepetitor: SNEŽANA MITIĆ
F. J. Gossec: Gavotte
O. Rieding: Koncert, Op. 35, 1. st.
6.
ŠEK PIA
GŠ Ormož
Mentor: ELEONORA BRUK
Korepetitor: LARISA PETEK
J. Aubert: Tamburin
P. Essek: Concertino v G-duru,
Op. 4, 1. st.
7.
TOT VICTORIA EMILY
Konservatorij Maribor, PŠ Tabor
Mentor: ZORICA TODOROVIČ
Korepetitor: SIMONA FIŠER
J. Aubert: Tamburin
O. Rieding: koncert v h-molu,
Op. 35, 1. st. Allegro moderato
8.
VODOPIVEC RONJA
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mentor: ALEKSANDRA HERMAN
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
A. Huber: Concertino v G-duru,
Op. 8/4, Allegro moderato
C. Bornemann: Burlesque
9.
ZEMLJIČ KLARA
GBŠ Antona Martina Slomška
Mentor: DANICA KOREN
Korepetitor: TAMARA POVH
F. Seitz: Koncert v G-duru,
Op. 13, 2. in 3. st.
J. E. Newell: Romantična slika
10.
BEJAT KRAJNC DAŠA
GBŠ Antona Martina Slomška
Mentor: ŠPELA HUZJAK
Korepetitor: TANJA AJTNIK MIŠKOVIČ
Violin pascals 5./arr. L. Rossa:
Minor second
P. Nikolič: Koncertino v G-duru,
1. st.
11.
ČASAR TAJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: MIHAIL PETROV
Korepetitor: SNEŽANA MITIĆ
P. Nikolič: Variacije v A-duru
A. Vivaldi: Koncert v G-duru,
1. st.
8
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
12.
FERLINC BARBARA
GBŠ Antona Martina Slomška
Mentor: ŠPELA HUZJAK
Korepetitor: TANJA AJTNIK MIŠKOVIČ
R. Schumann: The happy farmer
L. Portnoff: Concertino v G-duru,
Op. 13, 1. st.
13.
GJERGJEK SANJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: ZORA VREČIČ
Korepetitor: OLGA KOUS
J. E. Newell: Španski ples
O. Rieding: Koncert Op. 35, 1. st.
14.
GOMBOŠI IVA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŽOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
F. Kuchler: Concertino v G-duru,
1. st.
G. F. Handel: Variacije
IV. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 12.45
IV. kategorija
1.
KOLOŠA KUŠEJ JENA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŽOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
J. Aubert: Tamburin
O. Rieding: Koncert v D-duru,
Op. 36, 1. st.
2.
KRENN IZIDORA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŽOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
N. Baklanova:
Concertino v d-molu, 1. st.
O. Rieding: Air variacije
3.
ŠILAK ŽIVA
GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: KATJA ŽIBRAT
E. Jenkinson: Ples škratov
A. Komarowski:
Koncert št. 2 v A-duru,
1. st. Allegro giocoso
4.
BONIFARTI EVA
GŠ Gornja Radgona
Mentor: DEJAN ZORMAN
Korepetitor: BOŽENA PIRJEVEC
P. Nikolič:
Koncertino št. 2 v G-duru, 1. st.
L. Portnoff: Ruska fantazija št. 2
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
9
5.
FEGUŠ NEŽA
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mentor: VESNA ČOBAL
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
N. Paganini: Tema z variacijami
O. Rieding: Concertino, Op. 25,
1. st.
6.
FRANGEŽ ZALA
GBŠ Antona Martina Slomška
Mentor: ŠPELA HUZJAK
Korepetitor: TANJA AJTNIK MIŠKOVIČ
N. G. Rubinstein: Kolovrat
J. B. Accolay: Koncert v a-molu,
1. st.
7.
INGOLIČ MATEJ
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mentor: ANDREJ BOŽIČ
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
F. Kuchler: Koncert v D-duru,
2. in 3. st.
J. Aubert: Tamburin
V. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 15.00
V. kategorija
1.
KOSI LARA
GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: KATJA ŽIBRAT
F. Neruda: Uspavanka
O. Rieding: Koncertino v D-duru,
Op. 25, 1. st.
2.
MARJANOVIČ TIA
GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: KATJA ŽIBRAT
G. B. Pergolesi: Siciliana
G. Perlman: Israeli concertino
3.
PAL LAURA
GŠ Lendava/Zeneiskola Lendva
Mentor: GYULA CSEH
Korepetitor: DANIEL MARIO NOVAK
F. Neruda: Berceuse slave
O. Rieding: Concertino, Op. 25,
1. st.
4.
POLANEC NINA
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mentor: ANDREJ BOŽIČ
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
A. Komarowski:
Koncert v A-duru, 1. st.
C. W. Gluck: Melodija
10
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
5.
RENČELJ KATARINA
GBŠ Antona Martina Slomška
Mentor: DANICA KOREN
Korepetitor: TAMARA POVH
F. Seitz: Koncert št. 5 v D-duru,
Op. 22, 1. st: Allegro moderato
J. Aubert: Tamburin
6.
ANŽEL GABRIJELA
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla na
Ptuju
Mentor: BARBARA UPELJ
Korepetitor: ŽIVA HORVAT
Ch. de Beriot: Fantasie - Caprice
O. Rieding: Concertino, op. 21 v
madžarskem stilu
7.
BELCA TIJANA
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mentor: ALEKSANDRA HERMAN
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
A. Vivaldi: Koncert v D-duru,
Op. 3/9, 1. st.
J. Brahms: Uspavanka
8.
CIGAN PATRICIJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŽOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
P. I. Čajkovski: Žalostna pesem
H. Millies: Concertino v stilu
W. A. Mozart, 1. st.
9.
JELČIČ MANJA
GBŠ Antona Martina Slomška
Mentor: DANICA KOREN
Korepetitor: TAMARA POVH
F. Seitz: Koncert št. 1 v G-duru,
Op. 13, 1. st.
J. E. Newell: Romantična slika
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
11
VI. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 16.40
VI. kategorija
1.
PAL BARBARA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŽOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
Ch. Dancla: Variacije na temo
Paccini
G. B. Viotti: Koncert št. 23 v
G-duru, 1. st.
2.
PLOHL LINA
Konservatorij Maribor, PŠ Tabor
Mentor: ZORICA TODOROVIČ
Korepetitor: SIMONA FIŠER
S. Rahmaninov: Vokaliza
A. Vivaldi: Koncert št. 2 v g-molu,
“Poletje”, 2. in 3. st.
3.
VAUPOTIČ MATEVŽ
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla na
Ptuju
Mentor: BARBARA UPELJ
Korepetitor: ŽIVA HORVAT
J. Ph. Rameau: Tamburin
O. Rieding: Concertino v G-duru,
Op. 24, 1. st. Allegro moderato
4.
BAN ALDINA CLARISA
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla na
Ptuju
Mentor: BARBARA UPELJ
Korepetitor: ŽIVA HORVAT
K. Bohm: Perpetuum mobile
A. Komarowski: Koncert št. 2
v A - duru, 1. st: Allegro giocoso
5.
HORVAT KATJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: MIHAIL PETROV
Korepetitor: SNEŽANA MITIĆ
W. A. Mozart: Sanje
O. Rieding: Koncert, Op. 25,
2. in 3. st.
12
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
VII. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 17.45
VII. kategorija
1.
KRENN ANASTAZIJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŽOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
P. Šivic: Pripovedka
J. S. Bach: Koncert v a-molu,
1. st. Allegro
2.
KULČAR POLONCA
GŠ Gornja Radgona
Mentor: DEJAN ZORMAN
Korepetitor: BOŽENA PIRJEVEC
A. Komarowski: Koncert št. 1
v e-molu, 1. st.
A. Rubenstein: Melody in F
3.
LOPERT MATEJ
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŽOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
O. Rieding: Concertino v G-duru,
1. st., Op. 24
F. Schubert: Čebelica
4.
MATAJIČ SAŠA
GŠ Lendava/Zeneiskola Lendva
Mentor: GYULA CSEH
Korepetitor: DANICA A. STOJANOVIČ
J. B. Accolay: Concert v a-molu,
1. st.
J. Massenet: Meditation
5.
ODER NINA
GBŠ Antona Martina Slomška
Mentor: DANICA KOREN
Korepetitor: TAMARA POVH
G. Pugnani - Kreisler: Praeludium
in Allegro
M. Bruch: Concert in g-minor,
1. st. Allegro moderato, Op. 26
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
13
Udeleženci po kategorijah
Kategorija
Št.
udeležencev
I. KATEGORIJA
8
II. KATEGORIJA
11
III. KATEGORIJA
14
IV. KATEGORIJA
7
V. KATEGORIJA
9
VI. KATEGORIJA
5
VII. KATEGORIJA
5
59
SKUPAJ
Udeleženci po glasbenih šolah
Glasbena šola
GBŠ Antona Martina Slomška
GŠ Gornja Radgona
GŠ Karol Pahor Ptuj
GŠ Lendava/Zeneiskola Lendva
GŠ Murska Sobota
GŠ Ormož
GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Konservatorij Maribor, PŠ Tabor
Št.
udeležencev
9
5
1
4
13
4
7
2
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
9
Zasebna GŠ Maestro Gornja Radgona
1
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju
4
SKUPAJ
14
59
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013 SO PODPRLI:
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013
15
BELEŽKE:
16
JAZ IMAM PA GOSLICE 2013