SVETA BIRMA - Župnija Sv. Anton

Comments

Transcription

SVETA BIRMA - Župnija Sv. Anton
Kaj je birma?
Ko človek dorašča, je potrebno vero utrditi. To se zgodi pri sveti
birmi. Sveti Duh nas pri birmi utrdi v veri, da velikodušno in s
prepričanjem živimo svoje krščanstvo.
Z birmo postanemo polnoletni kristjani, odgovorni drug za drugega.
Imamo pravico in dolžnost, da oznanjamo in branimo Kristusov
nauk.
Da nas lahko Sveti Duh pri birmi potrdi za take naloge, moramo v
veri dozoreti. Ob sodelovanju z božjo milostjo se to zgodi v primerni
starosti.
Birma nam da pomagajočo milost, da moremo po veri živeti in
podeli nam darove Svetega Duha.
Darovi Svetega Duha so: dar modrosti, dar umnosti, dar sveta,
dar moči, dar vednosti, dar pobožnosti dar strahu božjega.
Birmancu se dajejo botri zato, da jih z besedo in zgledom navajajo h
krščanskemu življenju in da jim kot prijatelji pomagajo vedno bolj
odkrivati lepoto in smisel življenja.
Kako po birmi?
Ker ima vsak od birmancev svoje posebne sposobnosti – talente, ki
jih drugi nimajo je nepogrešljiv član tudi župnijske skupnosti,
katero tudi sam gradi in se v njej počuti lepo.
Tako velika družina kot je župnija ima veliko delovnih področij,
katere koristijo vsem. Obenem je to zelo dragoceno delovišče, kjer
se uvajamo v svoj poklic in bodoče zakonsko in družinsko življenje.
Lepo je torej poiskati kakšno delo v okviru različnih župnijskih
dejavnosti – petje, ministriranje, branje, karitas, oblikovanje
programov in prostorov, sodelovanje pri bogoslužju, animatorsko
delo, mladinska skupina, pritrkovanje,… . Zato je normalno, da se
birmanec še naprej vključuje v veroučna srečanja oziroma različne
oblike poglabljanja.
Slovesno bogoslužje vodi: Koprski škof ordinarij msgr. dr. Jurij Bizjak
Somašujeta: Marjan Jakopič, župnik župnije Bertoki in msgr. Franc Prelc, župnik župnije Sv. Anton
Otroški in mladinski pevski zbor župnije Sv. Anton - zborovodkinja: Nataša Savarin
Mešani pevski zbor župnije Sv. Anton - zborovodkinja: Vilma Križman - organistka: Samanta Škorja
Pritrkovalska skupina: vodja Aleš Cepak
Izdala: Župnija Sv. Anton, Sv. Anton 8, 6276 Pobegi; zanjo msgr. Franc Prelc, župnik
Besedilo: msgr. Franc Prelc, župnik; Fotografije, oblikovanje in prelom: Kevin Škrlj
Naklada: 180 izvodov
5. oktober 2014
Župnijska
OZNANILA
Sveti Anton
5. oktober 2014
SVETA
BIRM A
Sveti Anton
»Pridi Sveti Duh«
27. nedelja med letom
SVETA BIRMA PRI SV. ANTONU
5. oktober 2014 ob 9.30
SVETA BIRMA
Oznanila - posebna izdaja
Birmanci
Glenn Aničič
Eva Čanadi
Nina Bobič
Martin Čendak
Procesija iz dvorane v cerkev
 Prejeli boste moč (otroci in mladi)
Križ in pozdrav – škof
Pozdrav v imenu župnije – Orjana Vidali-Lukač
Vsemogočnemu Bogu
 Gospod usmili se (otroci in mladi)
 Slava Bogu na višavah (otroci in mladi)
Prošnja – škof
1. berilo: Berilo iz knjige preroka Izaíja (Iz 5,1-7) - Tamara Tedesco Ljutič
Lara Grižon
Andrej Hrvatin
Anja Jakomin
Reni Jakomin
Anej Rabič
Teja Kozlovič
Ellen Križman
Andrej Lukač
Jakob Markežič
Martin Pečar
Mateja Peroša
Manuel Škropeta
Evelin Miklavec
Petra Pečarič
Eva Pincin
Spletna stran župnije Sv. Anton:
www.zupnija-svanton.si
Sledite nam tudi na Facebook-u:
www.facebook.com/zupnija.svanton
 Psalm: Luč (otroci in mladi)
2. berilo: Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 4,6-9) - Gabriel Križman
Evangelij: ‡Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,33-43) - Marjan Jakopič, župnik
Nagovor – škof
Prošnje – birmanci
Obnovitev krstnih obljub – škof in birmanci
Molitev nad birmanci – škof
Obred sv. Birme – škof
 S skupno pesmijo – (odrasli, vsi)
Darovanje
 Daritev (otroci in mladi)
Svet
Oče naš - uvod – Marjan Jakopič, župnik
 Oče naš (otroci in mladi)
Pozdrav miru – Franc Prelc, župnik
 Jagnje božje (otroci in mladi)
Obhajilo
 Najlepši dar (odrasli)
 Gospod, glej zdaj sem pred teboj (otroci in mladi)
Oznanila
Zahvala staršev birmancev
Škofov blagoslov
 Hodi v luči (otroci in mladi)
 O Marija (otroci in mladi)
Fotografiranje pred oltarjem in pogostitev pred cerkvijo.

Similar documents