Dormer_Shark_2015-02_Layout 1

Comments

Transcription

Dormer_Shark_2015-02_Layout 1
02-2015
Strojni navojni svedri
Shark Line - Aplikacijski navojni svedri
l visoka kakovost navoja pri dolo~enem materijalu
l izdelani iz HSS-E-PM sintranega orodnega jekla
l primerni za visoke rezalne hitrosti
l manj{a aksialna sila in manj{i moment
l stabilen proces vrezovanja navojev
E297
Za nizkooglji~na jekla.
Hard Crome prevleka 68 HRc.
HSSE
PM
E255
Za nizkooglji~na jekla.
Hard Crome prevleka 68 HRc.
E256
HSSE
PM
Cr
`e od...
E298
Za legirana jekla. Svetli, brez prevleke.
Priporo~ena uporaba držal s
kompenzacijo.
E260
Za legirana jekla. TiAlN prevleka.
Priporo~ena uporaba držal s
kompenzacijo.
HSSE TiAlN
PM
11,90
Za legirana jekla. Svetli, brez prevleke.
Priporo~ena uporaba držal s
kompenzacijo.
HSSE
PM
BTS Company d.o.o. / Ljubljana T. 01 5841 400 / Maribor T: 02 4600 300 / www.bts-company.com
HSSE
PM
E261
Za legirana jekla. TiAlN prevleka.
Priporo~ena uporaba držal s
kompenzacijo.
HSSE
PM
TiAlN
Cene so Akcijske brez DDV, ponudba velja do 30.03.15, oz. do razprodaje zaloge.
E240
Za nerjavna jekla. Prevleka
SteamTempered. Priporo~ljiva
koncentracija emulzije 8-10%.
HSSE
PM
E238
Za nerjavna jekla. Prevleka SuperB
TiAlN/WC. Priporo~ljiva koncentracija
emulzije 8-10%.
E471
HSSE TiAlN
PM WC/C
ST
Za nerjavna jekla. Prevleka
SteamTempered. Priporo~ljiva
koncentracija emulzije 8-10%.
HSSE
PM
E241
E239
HSSE
PM
Za nerjavna jekla. Prevleka
SuperB TiAlN/WC. Priporo~ljiva
koncentracija emulzije 8-10%.
HSSE
PM
ST
Za ne-`elezne kovine: aluminij,
baker, medenina. Svetli, brez
prevleke.
E473
TiAlN
WC/C
Za ne-`elezne kovine: aluminij,
baker, medenina. Svetli, brez
prevleke.
HSSE
PM
Pri vrezovanju navojev v nerjavna jekla pove~ajte koncentracijo emulzije na 8-10%.
^e aplikacija dopu{~a lahko vrtate 1-2 globine koraka navoja globje, tako zmanj{ate mo`nost loma navojnega svedra.
Uporabite pravilno dimenzijo svedra za predizvrtino. ^e aplikacija dopu{~a lahko pri vrezovanju navoja v te`ko obdelovalne materijale pove~ate premer predizvrtine, s tem podalj{ate `ivljenjsko dobo navojnega svedra.
BTS Company d.o.o. / Ljubljana T. 01 5841 400 / Maribor T: 02 4600 300 / www.bts-company.com
Cene so Akcijske brez DDV, ponudba velja do 30.03.15, oz. do razprodaje zaloge.