NAVODILA ZA UPORABO KAVNEGA APARATA Y1.1 TOUCH

Comments

Transcription

NAVODILA ZA UPORABO KAVNEGA APARATA Y1.1 TOUCH
NAVODILA ZA UPORABO KAVNEGA APARATA
Y1.1 TOUCH – IPERESPRESSO
2
SPLOŠNA PRAVILA
Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in garancijske omejitve, ter upoštevajte varnostne ukrepe!
Aparat mora biti priključen v ozemljeno vtičnico!
Aparat mora biti redno vzdrževan in čiščen (rezervoar za vodo, penilec mleka, zbiralnik odvečne
kave in ročka za kapsulo)!
Vzdrževanje aparata lahko poteka samo takrat kadar je aparat izklopljen iz električnega omrežja.
ZELO POMEMBNO!
Aparata nikoli ne potopite v vodo ali čistite v pomivalnem stroju!
Vodo v vodnem rezervoarju je potrebno redno
menjati!
Aparata ne uporabljajte, če je rezervoar za vodo
prazen. Po menjavi vode, namestite rezervoar nazaj v aparat brez uporabe sile in preverite, če je
pravilno nameščen!
Odstranjevanje vodnega kamna v kavnem aparatu priporočamo najmanj vsaka 2 meseca s čistilom, ki ga dobite izključno pri prodajalcu. Oglejte
si navodila v poglavju - Odstranjevanje vodnega
kamna!
V aparatu se ustvarja pritisk, kar je lahko tudi
vzrok, da nekaj vode pokaplja iz ročke za kapsule!
KAZALO
·· SPLOŠNA PRAVILA ........................................................ 2
·· TEHNIČNI PODATKI ........................................................ 2
·· DELI APARATA ............................................................... 3
·· POMEMBNA NAVODILA ................................................. 4
PRIKLJUČITEV KAVNEGA APARATA ........................................... 4
ČIŠČENJE KAVNEGA APARATA ................................................. 4
NAPAKA NA KAVNEM APARATU ............................................... 5
NEPRAVILNA UPORABA KAVNEGA APARATA ............................. 5
·· PRIKLJUČITEV IN VKLOP KAVNEGA APARATA .................. 5
·· VKLOP IN IZKLOP KAVNEGA APARATA ............................ 6
VARČNA ELEKTRIKA ................................................................ 6
·· NAMESTITEV SKODELICE POD KUHALNO GLAVO ............ 7
·· PRIPRAVA KAVE ............................................................ 7
·· DOLŽINA KAVE ............................................................. 8
ROČNA ZAUSTAVITEV .............................................................. 8
·· ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE .......................................... 9
·· POMEMBNI NAPOTKI .................................................... 9
·· ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA ........................... 9
·· NAPAKE, KI JIH GARANCIJA NE KRIJE .......................... 11
·· NAPAKE IN REŠITVE .................................................... 11
TEHNIČNI PODATKI:
Ohišje: Aluminij
Termični material (grelec): jeklo
Rezervoar za vodo: 0,7l
Napetost: 230V, 50 Hz
Moč: 1250W s funkcijo varčevanja z elektriko
Mere: 240 x 240 x 275 mm
Kapaciteta posode za odpadne kapsule: 7 kapsul
Črpalka: 19 bar
Teža brez embalaže: 7,5kg
Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav
brez predhodnega obvestila.
3
DELI APARATA:
A R
OČICA PROSTORA ZA NAMESTITEV
KAPSULE
B PROSTOR ZA NAMESTITEV KAPSULE
C KUHALNA GLAVA
D PLOŠČICA Z PODATKI (SPODAJ)
E PODSTAVEK ZA SKODELICE
F G
UMB S SIGNALNO LUČKO
F1 ESPRESSO KAVA – KRATKA
F2 DOLGA KAVA
G ZBIRALNIK ZA ODPADNE KAPSULE
H JEKLENI PODSTAVEK ZA SKODELICO
– POD KUHALNO GLAVO
I NOTRANJI ZBIRALNIK ODPADNE
VODE
L VODNI REZERVOAR
M GLAVNO STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP
N ELEKTRIČNI NAPAJALNI KABEL
A
B
C
G
E
H
I
F
F1
L
F2
D
M
N
4
POMEMBNA NAVODILA
Predno pričnete uporabljati električne naprave, predhodno
dobro preberite navodila in jih tudi upoštevajte!
- Pred uporabo kavnega aparata obvezno in pozorno
preberite vsa navodila!
- Ne dotikajte se vročih delov kavnega aparata!
- V izogib požara, električnega udara ali poškodovanja oseb, aparata ne smete potopiti v vodo ali druge
tekočine!
- Kavnega aparata ne smejo uporabljati otroci, ljudje
z omejeno fizično ali umsko sposobnostjo, razen če
jih nadzira starejša oseba, ki je sposobna upravljati s
kavnim aparatom!
- Kavni aparat izklopite iz omrežja, ko ga ne uporabljate,
pred čiščenjem ali ko polnete vodni rezervoar. Pred
čiščenjem počakajte, da se kavni aparat ohladi!
- Pred izključitvijo kavnega aparata iz omrežja se prepričajte, da je glavno stikalo izklopljeno oz. ga premaknite
na pozicijo 0 in šele nato izklopite kavni aparat iz
omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je priključni kabel poškodovan!
Vrnite ga pooblaščenemu serviserju v popravilo.
- Pri menjavi pripomočkov, ki niso priporočeni s strani
proizvajalca, lahko pride do požara, električnega udara
ali poškodb oseb!
- Kavnega aparata ne uporabljajte na odprtem prostoru!
- Kavni aparat mora biti nameščen na ravno površino!
Priključni kabel ne sme viseti preko roba mize ali pulta!
- Kavnega aparata ne uporabljajte v bližini plina, električnih pečic oz. na vročih površinah!
- Kavnega aparata ne uporabljajte v druge namene, ker je
narejen samo za kuho kave!
- Pri odstranitvi embalaže preverite, če je kavni aparat
nepoškodovan!
- Kavni aparat je namenjen izključno za domačo uporabo,
vsaka druga uporaba kavnega aparata ni primerna in
lahko tudi nevarna.
- Prodajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neprimerne ali malomarne uporabe!
- V primeru napake ali okvare, izključite glavno stikalo! Za
popravilo pokličite pooblaščenega serviserja!
- Kavni aparat namestite na površino, ki je oddaljena od
vodovodne armature in pomivalnega korita!
- Pred priključitvijo kavnega aparata na el.omrežje
preverite električno napetost. Če ta ustreza podatkom,
ki so navedeni na aparatu – 230 W, kavni aparat lahko
priključite na električno omrežje.
- Prodajalec ne odgovarja za škodo ali nesrečo, povzročeno zaradi neprimerne električne napetosti ali v primeru,
de pride do okvare ali poškodbe, če vtičnica nima
ozemljitve!
- V primeru, da napajalni električni kabel ne ustreza vtičnici, ga je potrebno zamenjati z ustreznim!
- Površina, na katero je kavni aparat nameščen, naj ne bo
drsna!
- Kavnega aparata ne čistite v pomivalnem stroju!
- Preden kavni aparat ponovno vključite v električno
omrežje še enkrat preverite, da je glavno stikalo na
aparatu postavljeno na pozicijo 0!
- Ta navodila shranite na varnem mestu!
Priključitev kavnega aparata
Pred priključitvijo kavnega aparata v električno omrežje si
pazljivo preberite navodila!
- Nikoli ne priključite kavni aparat v prostoru, ki ima
temperaturo manj kot 0°C. Voda v kavnem aparatu lahko
zamrzne in povzroči okvaro na kavnem aparatu!
Prav tako ne uporabljajte kavnega aparata v prostoru,
kjer je sobna temperatura višja od 40°C!
- Preverite napetost električnega omrežja. Ta mora ustrezati napetosti, ki je označena na kavnem aparatu oz. na
ploščici D – 230 V. V nasprotnem primeru se posvetujte z
pooblaščeno osebo!
- Namestite kavni aparat na ravno, nedrsečo površino,
daleč od vodnega ali toplotnega vira!
- Ko odstranite embalažo, preverite brezhibnost kavnega
aparata. Embalažo shranite in jo ne puščajte na dosegu
otrok!
Čiščenje kavnega aparata
- Najprej z gumbom za vklop/izklop kavnega aparata
(M) ugasnite aparat oz. ga postavite na pozicijo 0, nato
izklopite kavni aparat iz električnega omrežja.
- Počakajte, da se kavni aparat ohladi.
- Iz ležišča odstranite rezervoar za vodo (L).
- Ohišje in ostale dele kavnega aparata očistite z vlažno
krpo in ga nato posušite z suho krpo.
POMEMBNO: SHRANITE TA NAVODILA
5
- Ne uporabljajte pripomočkov, ki bi lahko uničili gladko
površino kavnega aparata in ne uporabljajte agresivnih
detergentov.
- Kavnega aparata ne izpostavljajte veliki količini vode.
Napaka na kavnem aparatu
PRIKLJUČITEV IN VKLOP
KAVNEGA APARATA
Pred priključitvijo kavnega aparata si pazljivo preberite
zgornja navodila!
Kavnega aparata ne uporabljajte, če sta stikalo za vklop/
izklop ali priključni kabel poškodovana.
Če opazite kakršnokoli napako na kavnem aparatu, se posvetujte z pooblaščenim servisom. Če je kabel na kavnem
aparatu poškodovan, naj ga zamenja pooblaščen serviser.
V primeru nepravilnega delovanja kavnega aparata, ga
nemudoma izklopite in dostavite poblaščenemu serviserju
v popravilo. Kavnega aparata ne popravljajte sami ali
druga nepooblaščena oseba, ker v tem primeru garancija
ne velja več.
Vzemite rezervoar za vodo (L) iz kavnega aparata. Nežno
ga privzdignite in povlecite iz ležišča.
Nepravilna uporaba kavnega aparata
- Kavni aparat je namenjen samo za domačo uporabo.
Vsaka druga raba je neprimerna in nevarna.
- Prodajalec ni odgovoren za nesreče ali poškodbe, ki so
posledica neskladnosti z predpisanim sistemom ozemljitve električnega omrežja.
- Prav tako prodajalec ni odgovoren za škodo na kavnem
aparatu, ki je posledica nepravilne ali malomarne uporabe kavnega aparata.
Ta kavni aparat je namenjen gospodinjski uporabi in sicer:
- v čajnih kuhinjah v trgovinah, pisarnah ali drugih delovnih
enotah;
- uporaba na vikendih;
- v hotelskih sobah ali apartmajih;
- v zajtrkovalnicah.
Dvignite pokrov rezervoarja in ga napolnite z mehčano
vodo do oznake MAX.
POMEMBNO!
V rezervoar ne dolivajte gazirane ali tople vode, ker
lahko poškodujete rezervoar.
Uporabljate lahko le mlačno, mehčano vodo!
Nikoli ne prižigajte kavnega aparata brez vode v
vodnem rezervoarju!
6
Ko je voda v rezervoarju, pokrijte rezervoar z pokrovom in
ga namestite v kavni aparat na način, da se ta popolnoma
prilega vodilu.
Vklopite priključni kabel v električno omrežje in pazljivo
sledite navodilom!
Gumba na odstavni plošči z označenima skodelicama začneta utripati od leve proti desni. Kavni aparat se segreva.
Kavno skodelico postavite na pozicijo, pod kuhalno glavo.
POZOR!
Prepričajte se, da je pokrovček za kapsule (B) ZAPRT,
preden vklopite funkcijo kuhanja kave. Pokrova nikoli
ne odpirajte med kuho kave!
OPOMBA!
Pri prvem vklopu kavnega aparata ali v primeru, da se
ta dalj časa ni uporabljal je priporočljivo spustiti skozi
kavni aparat večjo količino vode. Predhodno preverite,
da je v rezervoarju zadostna količina vode!
VKLOP IN IZKLOP KAVNEGA
APARATA
Počakajte, da začneta lučki na gumbih s skodelico svetiti
enakomerno. Na to nas kavni aparat opomni z piskom kar
pomeni, da je kavni aparat dosegel temperaturo primerno
za kuho kave.
Start
Preverite če je rezervoar (L) napolnjen z vodo. Če v
rezervoarju ni vode, ga napolnite po navodilih iz prejšnjega
poglavja.
Pritisnite gumb za kuhanje kave na odstavni plošči. Izbirate lahko med kratko ali dolgo kavo.
Počakajte, da kava steče v skodelico. Dolžina kave je programirana, zato se funkcija kuhe kave ustavi samodejno.
Če želite predhodno ustaviti kuho kave, to storite z pritiskom na gumb s skodelico.
Stikalo za vklop (M) namestite na pozicijo I.
7
OPOMBA!
V času segrevanja aparata kavni aparat ne kuha kave, če
na gumbih s skodelicama lučka UTRIPA ali sploh ne gori.
V primeru, da želite dolgo kavo v večji skodelici odstranite
kovinski podstavek iz ležišča.
Varčna elektrika
Kavni aparat je izdelan v skladu z spoštovanjem in
varstvom okolja, ter težnji k zmanjšanju porabe električne
energije. Ob neuporabi kavnega aparata več kot 60 minut,
se kavni aparat samodejno preklopi na uporabo varčne
elektrike. Takrat svetlobni signal na kavnem aparatu
počasi utripa. Za vzpostavitev ponovne funkcije delovanja
aparata, pritisnite enega izmed gumbov!
PRIPOROČAMO!
Pred vsakim izklopom kavnega aparata je priporočljivo izpustiti skodelico tople vode – brez kapsule, iz
kuhalne glave (B).
Ob izklopu kavnega aparata, stikalo (M) premaknite
na pozicijo 0. Nikoli ne povlecite napajalnega kabla iz
električnega omrežja, če kavni aparat ni predhodno
izklopljen z stikalom (M)!
Če želite kratko kavo v manjši skodelici pustite podstavek
na mestu kot je.
POZOR!
Nastavite višino podstavka (H) pred kuhanjem kave!
PRIPRAVA KAVE
Kavni aparat Y1.1 TOUCH je namenjen izključno za kuhanje
kave po sistemu Iperespresso, kar pomeni izključno uporabo kapsul IPERESPRESSO.
NAMESTITEV SKODELICE
POD KUHALNO GLAVO
Kavni aparat ima kovinski podstavek za skodelice, ki ga
lahko prilagajate velikosti skodelice.
V kavni aparat ne vstavljajte drugih kapsul, ker bi te
lahko poškodovale kavni aparat!
Z regulatorjem višine (H) nastavite želeno višino za skodelico, ki ste jo izbrali.
Najprej se prepričajte, da sta signalni lučki na skodelicah
na odstavni plošči prižgani in svetita nepretrgoma!
8
Start
Dvignite ročico (A) prostora za kapsule (B) in v polnilec
namestite kapsulo IPERESPRESSO.
OPOMBA!
Če je v polnilcu že kapsula, bo ta ob odprtju ročice avtomatično padla v zbiralnik za odpadne kapsule.
Izbirate lahko med gumboma:
- Kratka kava
- Dolga kava
Ko bo dosežena želena količina kave v skodelici, se bo
kuha kave samodejno ustavila.
Če želite dolžino kave zamenjati, preberite nadaljna
navodila!
Vstavite kapsulo IPERESPRESSO kot kaže slika.
POZOR!
Iz ene kapsule IPERESPRESSO lahko skuhate le eno
kavo.
Po čiščenju aparata ne pozabite izprazniti zbiralnika
za odpadne kapsule (G) in očistiti posodo (I), zbiralnika za odpadno vodo, ki je pod kovinskim podstavkom
za skodelice.
Ravno tako naj bo voda v rezervoarju vedno sveža in
nujno MEHČANA!
DOLŽINA KAVE
Kavni aparat ima že nastavljeno dolžino za volumen kave –
kratka ali dolga kava.
Ležišče kapsule zaprite z pokrovom (A). KLIK vam bo
potrdil, da je pokrov pravilno zaprt.
Postavite skodelico na podstavek (H) in pritisnite gumb skodelico na odstavni plošči kavnega aparata in postopek
kuhe kave se bo začel.
V primeru, da vam tovarniška nastavitev volumna kave ne
ustreza, jo lahko nastavite sami in sicer:
- Vstavite kapsulo v prostor za namestitev kapsule (B).
- Podstavite skodelico na podstavek za skodelico (H).
- Pritisnite gumb s skodelico – kratka kava in ga neprekinjeno držite dokler ne dosežete želene dolžine kave. Nato
gumb spustite. Kavni aparat bo željeno količino kave
zaznal in jo shranil v spominu.
Tako je proizvajalčev volumen kave zamenjan z volumnom
kave, ki ste ga izbrali sami.
Ročna zaustavitev
Dolžino kave med kuho je možno ustaviti tudi ročno s
pritiskom na gumb – skodelica.
9
POZOR!
Iz varnostnih razlogov bo kavni aparat samodejno
ustavil kuho kave po 70 sekundah in tako preprečil
zlitje kave iz skodelice!
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Kavni aparat očistite vsaj enkrat tedensko. Ob tem ne
pozabite očistiti vodnega rezervoarja (L) in dnevno menjati
vodo v njem.
Za čiščenje ne uporabljajte etilnega alkohola, odstranjevalcev madežev, grobih praškov, grobih krp in drugih
agresivnih sredstev!
POSTOPEK ČIŠČENJA:
Izklopite stikalo (M) na hrbtni strani kavnega aparata in
izvlecite kabel iz električnega omrežja.
Izpraznite rezervoar za vodo
(L) in ga očistite.
...saj je poleg rabljenih
kapsul v posodici tudi nekaj
odpadne vode.
-
POZOR!
Pri praznjenju posode za odpadne kapsule (G) se prepričajte, da ste jo pravilno namestili v ležišče kavnega aparata.
REDNO praznite zbiralnik odpadne vode in posodo za
odpadne kapsule.
Po čiščenju nikoli ne sušite kavnega aparata in ostalih
mobilnih delov kavnega aparata v mikrovalovni ali klasični
pečici!
POMEMBNI NAPOTKI
Za pripravo vedno popolnega espressa upoštevajte naslednje napotke:
- Dnevno menjajte vodo v rezervoarju (L).
- Uporabljajte mehčano vodo, ker boste tako zmanjšali
nabiranje vodnega kamna v kavnem aparatu.
- Uporabljajte tople skodelice!
ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA
Dvignite zbiralec odpadne
vode (H) in nastavek za skodelice (I), ter oboje očistite z
mlačno vodo.
Nabiranje vodnega kamna v kavnem aparatu je naravna
posledica uporabe aparata. Čiščenje vodnega kamna
priporočamo najmanj vsak drugi mesec.
OPOZORILO!
Če uporabljate zelo trdo vodo, naj bo čiščenje vodnega
kamna bolj pogosto!
Ne pozabite izprazniti posode
za odpadne kapsule (G)...
V primeru, da nimate nameščenega centralnega mehčalca
vode na vodovodnem omrežju, vam priporočamo nakup
BRITA vrča za mehčanje vode, z pripadajočim vodnim
filtrom, ki poleg nečistoč iz vode odstrani tudi do 70%
vodnega kamna.
Za čiščenje vodnega kamna uporabljajte čistilo AXOR, ki
ga kupite pri pooblaščenem prodajalcu ESPRESSO d.o.o.,
10
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Uporaba drugih čistil ni
priporočljiva!
Na nujnost odstranjevanja vodnega kamna, nas kavni aparat opozori z svetlobnim utripanjem skodelic na odstavni
plošči kavnega aparata, z intervalom utripanja vsakih 10
sekund.
Čiščenje opravite po sledečem postopku:
- Preverite, da je gumb (M) vklop/izklop na kavnem
aparatu na poziciji 0 in da je košek za odpadne kapsule
prazen!
- Iz rezervoarja za vodo (L) izpraznite vodo in napolnite
rezervoar s čisto hladno vodo do mere MAX.
- V vodi raztopite vrečko
čistila AXOR, sredstva za
odstranjevanje vodnega
kamna.
W
Min.1
liter
- Rezervoar vstavite v kavni
aparat in pod kuhalno
glavo postavite posodo z
volumnom najmanj 1 liter.
Sedaj lahko pričnete z odstranjevanjem vodnega
kamna:
1) Prižgite kavni aparat.
2) Počakajte 15 sekund.
Pritisnite gumb s skodelico – kratka kava, na
odstavni plošči kavnega
aparata in ga neprekinjeno držite 7 sekund.
Start
Aparat vas bo s piskom
opomnil, kdaj lahko gumb
izpustite.
3) Gumb s skodelico – kratka kava bo pričel izmenično
utripati.
4) Po 5 sekundah ponovno pritisnite gumb s skodelico –
kratka kava in kavni aparat bo ponovno zapiskal.
5) Lučka na skodelici – kratka kava, začne svetiti neprekinjeno.
6) Po 5 sekundah ponovno pritisnite gumb s skodelico –
kratka kava!
Ciklus odstranjevanja vodnega kamna se je tako začel.
POZOR!
Če niste ravnali kot je določeno v navodilih, kavni
aparat pa ni sprožil začeteka programa odstranjevanja
vodnega kamna! Zato ugasnite kavni aparat in ponovite korake od 1 do 6!
Med ciklusom odstranjevanja vodnega kamna lučka na
skodelici za kratko kavo utripa prekinjeno 10 minut med
samo funkcijo.
Ko je program za odstranjevanja vodnega kamna
zaključen, zasveti lučka na kavni skodelici za dolgo kavo
neprekinjeno.
Po čiščenju izperite s čisto
vodo ostanke čistila za
odstranjevanje vodnega
kamna iz rezervoarja za
vodo (L) in ga ponovno
napolnite z mlačno vodo!
POZOR!
Ne uporabljajte odpadno vodo iz posode (W), ki je
postavljena pod kuhalno glavo!
Vstavite rezervoar z vodo v
kavni aparat (L)!
W
Min.1
Izpraznite posodo z odpadno
vodo (W) in jo ponovno
podstavite pod kuhalno
glavo (C).
liter
Lučka s skodelico za dolgo kavo neprekinjeno gori.
Za začetek izpiranja
pritisnite skodelico za dolgo
kavo.
Start
Gumbek prekinjeno utripa!
Po petih minutah kavni aparat sproži ciklus izpiranja.
Izpiranje poteka intervalno
s prekinjenim puščanjem
vode iz kavnega aparata
11
Po končanem izpiranju, pričneta gumba s skodelico (kratka
in dolga kava na odstavni plošči) neprekinjeno goreti. Postopek se zaključi s piskom, ki opozarja, da je kavni aparat
pripravljen za nadaljnje kuhanje kave.
Čistilo za odstranjevanje vodnega kamna kupite pri
pooblaščenem prodajalcu.
Pri čiščenju ne uporabljajte kisa, kislin, soli ali ostalih
čistil, ki jih prodajalec ne priporoča, saj le ti lahko
poškodujejo kavni aparat.
nastala pri transportu zaradi neprimerno zavarovanega
aparata ali v neoriginalni embalaži, se prav tako ne
pokriva iz naslova garancije.
Signali in stanje kavnega aparata
1. Gumba s skodelicama - kratka in dolga kava utripata
ponavljajoče?
- Aparat se segreva.
Postopek čiščenja izvajajte po navodilih!
2. Gumba z skodelicama – kratka in dolga kava gorita,
aparat piska?
- Aparat je dosegel primerno temperaturo za kuho kave.
Ne uživajte odpadne vode iz posode (W) med ciklusom
odstranjevanja vodnega kamna in počakajte, da se
postopek zaključi.
3. Gumbek na skodelici za kratko kavo utripa in aparat
piska?
- Aparat kuha kratko kavo.
V primeru prekinjene funkcije čiščenja ali prekinitve
zaradi električnega izpada, morate postopek ponoviti!
4. Gumbek na skodelici za dolgo kavo utripa in aparat
piska?
- Aparat kuha dolgo kavo.
POZOR!
Če se postopek čiščenja vodnega kamna ne izvaja,
lahko nabiranje vodnega kamna poškoduje kavni
aparat in onemogoči kuhanje kave!
Postopek čiščenja izvajajte po navodilih!
5. Počasno utripanje?
- Aparat je 60 minut po neuporabi aktiviral program za
varčevanje z elektriko.
6. Zmanjšanje utripov?
- Potrebno je čiščenje vodnega kamna!
NAPAKE, KI JIH GARANCIJA
NE KRIJE
7. Gumbek za kratko kavo skodelico – kratka kava neprekinjeno gori?
- Program odstranjevanja vodnega kamna se je pričel.
1. Neredno čiščenje vodnega kamna.
2. Priključitev kavnega aparata na električno napetost, ki
ni predpisana oz. določena.
3. Neprimerna ali malomarna uporaba kavnega aparata.
4. Neupoštevanje navodil za uporabo.
5. Popravila kavnega aparata, v katerega je posegla
nepooblaščena oseba.
6. Stroške popravil, ki jih opravi nepooblaščena oseba,
krije kupec sam!
7. Menjava tesnil in drugega potrošnega materiala.
8. Skodelica za kratko kavo izmenično utripa?
- Prvi del funkcije odstranjevanja vodnega kamna se končuje. Le skodelica za kratko kavo utripa naraščajoče.
POMEMBNO!
1. Zbiralnika odpadne vode (I) ne pomivajte v pomivalnem
stroju!
2. Redno čistite in praznite posodo za odpadne kapsule.
Neupoštevanje navodil in napak, ki iz tega izhajajo, se
prav tako NE krijejo iz naslova garancije!
3. Za čas trajanja garancije, shranite originalno embalažo
kavnega aparata. Škoda na kavnem aparatu, ki bi
9. Skodelica za dolgo kavo neprekinjeno gori?
- Prvi del funkcije odstranjevanja vodnega kamna se je
zaključil, potrebno je očistiti rezervoar in ga napolniti z
svežo vodo.
10. Skodelica za dolgo kavo stopnjujoče izmenično utripa?
- Aparat končuje drugi del čiščenja vodnega kamna –
izpiranje.
11. Skodelici za kratko in dolgo kavo močno utripata,
aparat piska?
- V kavnem aparatu je prišlo do motnje delovanja. Izključite
kavni aparat in ga ponovno vključite po 30 sekundah.
Če se napake ponavljajo se posvetujte z pooblaščenim
serviserjem.
12
NAPAKE IN REŠITVE
KAVNI APARAT SE NE PRIŽGE
1. Preverite, če je kavni aparat priključen na električno
omrežje.
2. Gumb (M) na hrbtni strani kavnega aparata mora biti na
poziciji I.
KAVNI APARAT NE KUHA KAVE
1. Preverite, če je v rezervoarju za vodo (L) voda oz. če je
rezervoar pravilno nameščen.
2. Preverite, če je kapsula s kavo pravilno nameščena v
kuhalno glavo (B).
3. Preverite, če ste pritisnili gumb za kuhanje kave.
4. Preverite, če je pokrov polnilca za kapsule pravilno zaprt
oz. če se je ta zaprl s KLIKOM.
5. Če lučki na skodelicah kratka in dolga kava ne gorita,
poskusite ponovno.
6. Če aparat ne kuha kave potem, ko ste sprožili funkcijo
čiščenja vodnega kamna, preverite če ste čiščenje
opravili tako, kot narekujejo navodila za uporabo.
Če napak še vedno ni možno odpraviti, se posvetujte z
pooblaščenim serviserjem!
PRODAJALEC:
ESPRESSO d.o.o.
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel. 01 422 88 88
www.espresso.si
POOBLAŠČEN SERVIS:
ETIS d.o.o.
Tržaška cesta 333
1000 Ljubljana
Tel. 01 200 70 00
IZTEKANJE VODE IZ KAVNEGA APARATA
1. Takoj izključite kavni aparat!
N
ajprej z gumbom za vklop/izklop na hrbtni strani kavnega aparata, nato izklopite kavni aparat iz električnega
omrežja.
2. Prepričajte se, da kavni aparat ni prišel v stik z mokro
površino in pokličite pooblaščenega serviserja.
Obilo užitkov ob uporabi kavnega aparata Y1.1 TOUCH – IPERESPRESSO vam želi

Similar documents