XB06 & IHPT - Danfoss Trata doo

Comments

Transcription

XB06 & IHPT - Danfoss Trata doo
Tehnični opis
Lotan prenosnik toplote XB06 in pretočno kompenziran
regulator temperature IHPT (PN16)
Opis
XB06
XB je lotan prenosnik toplote, ki je predviden za
uporabo v sistemih daljinskega ogrevanja (npr.
klimatiziranje zraka, ogrevanje, sanitarna topla
voda). XB lotani prenosniki toplote so izdelani s
ploščami za prenos toplote v različnih velikostih.
IHPT je pretočno kompenziran regulator
temperature z vgrajenim ∆p regulatorjem.
Razvit je bil za regulacijo pretočnega ogrevanja
sanitarne tople vode s pomočjo prenosnika
toplote.
Inovativna oblika omogoča enostaven, hiter in
zanesljiv priklop na prenosnik toplote in kar je
najpomembnejše, proizvodnjo zelo kompaktnih
in uporabniku prijaznih postaj za pretočno
ogrevanje sanitarne tople vode.
Zmogljivost regulatorjev popolnoma pokriva
potrebe po topli vodi za stanovanja ali
enodružinske hiše. Montaža je lahko izvedena
neposredno na omrežje daljinskega ogrevanja, na
indirektno podpostajo daljinskega ogrevanja ali na
centralno kotlovnico.
DEN-SMT/SI
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012
IHPT
Regulator je priključen na primarni ogrevalni
sistem in tudi na sistem hladne vode. Regulator
je opremljen z dvojnim tesnilom, kar preprečuje
nevarnost iztekanja enega medija v drugega.
Med obema tesniloma je izvrtina proti zunanji
strani ventila. V primeru iztekanja iz enega tesnila
lahko medij uhaja skozi to izvrtino.
Tipični sistemski pogoji
Daljinski ogrevalni sistemi s spremenljivo dovodno
temperaturo ter veliko in spremenljivo tlačno
razliko in na mestih, kjer se zahteva zelo udobna
temperatura v mirovanju.
Regulator za stanje mirovanja je integriran.
Regulatorji so atestirani po VA.
Glavni podatki:
• DN 15
• kVS 2,4, 3,0 m3/h
• PN 16
• Nastavitveno področje: 45 ... 65 °C
(glejte razdelek Nastavitveno področje)
• Temperatura:
Ogrevna voda 2 ... 120 oC
• Priključki:
- Spojna matica
1
Tehnični opis
XB06 in IHPT (PN 16)
Naročanje
IHPT regulator
Slika
Primer 1:
Pretočno kompenziran regulator
temperature z vgrajenim ∆p
regulatorjem, (NO), DN 15, kVS 2,4,
PN 16, nastavitveno področje 45 ...
65 °C, priključek s spojno matico
- 1× regulator IHPT DN 15
Koda: 003L3813
Opcija:
- 1× ohišje tesnilnega kompleta
tipala
Koda: 013U8102
Primer 2:
Pretočno kompenziran regulator
temperature z vgrajenim ∆p
regulatorjem, (NO), DN 15, kVS 2,4,
PN 16, nastavitveno področje 45 ...
65 °C, priključek s spojno matico in
lotan prenosnik toplote XB06 s 26
ploščami
Velikost (DN)
kVS
(m3/h)
Nastavitveno področje 3)
(°C)
Priključek 1)
45 … 65
Spojna matica
2,4
15
3,0
Nar. koda 2)
003L3813
003L3815
proti prenosniku toplote
Regulator je opremljen s termostatskim pogonom s standardnim tipalom in M14-tesnilnim kompletom tipala (ohišje tesnilnega
kompleta ni priloženo ob dobavi, na voljo je kot dodatek)
3)
glejte razdelek Nastavitveno področje
1)
2)
XB06 in IHPT
Slika
Tip
Velikost
(DN)
kVS
Nastavitveno
področje 3)
(m3/h)
(°C)
15
XB 06H-1-36
003L3900
003L3901
003L3902
003L3903
003L3904
003L3905
45 … 65
3,0
1)
XB 06H-1-30
Nar. koda kombinacije 2)
2,4
IHPT 1)
Tip prenosnika toplote
XB 06H-1-26
Regulator je dobavljen s standardnim tipalom in Rp ½« tesnilnim kompletom tipala, vključno z ohišjem tesnilnega kompleta
Koda vsebuje en IHPT in en prenosnik toplote
glejte razdelek Nastavitveno področje
2)
- 1× kombinacija DN 15
Koda: 003L3900
3)
IHPT in XB06 (II)
Slika
Tip
Velikost
(DN)
kVS
Nastavitveno
področje 3)
(m3/h)
(°C)
15
003L3920
45 … 65
003L3921
3,0
1)
XB 06H-1-26
Nar. koda kombinacije 2)
2,4
IHPT 1)
Tip prenosnika toplote
XB 06H-1-16
Regulator je dobavljen s standardnim tipalom in Rp ½« tesnilnim kompletom tipala, vključno z ohišjem tesnilnega kompleta
Koda vsebuje en IHPT in dva prenosnika toplote
glejte razdelek Nastavitveno področje
2)
3)
Dodatki
1)
Kompleti za servisiranje
Opis tipa
Nar. koda
Opis tipa
Ohišje tesnila tipala 1)
013U8102
Termostatski pogon z univerzalnim
tipalom
003L3832
Termostatski pogon s standardnim
tipalom
003L3833
Koda vključuje ohišje in tesnilo tesnilnega kompleta tipala;
R ½ × M14 × 1 mm, guma EPDM Ø 12,6 × 4 × 6 mm
1)
2
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012
Nar. koda
1)
Za podrobnosti glejte poglavje “Položaji vgradnje«;
tipalo je dobavljeno skupaj z M14 tesnilnim kompletom tipala
DEN-SMT/SI
Tehnični opis
XB06 in IHPT (PN 16)
Tehnični podatki *
Nazivni premer
* Z
a podatke o XB06 glejte ustrezni
Tehnični opis
Vrednost kVS termostatskega regulatorja (kVS,TC)
Velikost
(DN)
15
2,4
3,0
m3/h
Vrednost kVS vgrajenega ∆p regulatorja (kVS,DP )
Reguliran ∆p na termostatskem regulatorju (∆p TC)
5,0
0,16
bar
Min. pretok na primarni strani (Q1,min)
Maks. pretok na primarni strani (Q1,min)
l/h
70
100
1000
1200
Min. pretok na sekundarni strani (Q2,min)
120
Maks. priporočeni pretok na sekundarni strani (Q2,min)
Nazivni tlak
1400 4)
16 3)
PN
Maks. tlačna razlika na primarni strani
Maks. priporočena tlačna razlika na sekundarni strani
6,0
bar
1,0
Ogrevna voda/voda z glikolom največ do 30 % 1)
Medij
Sanitarna topla voda
(vsebnost klora (cl) maks. 200 ppm) 2)
pH medija
Min. 7, mask. 10 3)
Temperatura medija
2 ... 120
Nastavitveno področje
45 … 65
ºC
Temperatura v mirovanju
Tset – 8 °C
Maks. dopustna temperatura na tipalu
120
Dolžina kapilare
m
0,6
Materiali
Ohišja
CuZn36Pb2As (CW 602N)
Krožnik ventila in podpora membrane
MPPE (Noryl)
Glavni drog
Nerjavno jeklo, mat. Št. 1.4404
Membrana, O-tesnila
EPDM
Tipalo temperature
Baker, mat. Št. 2.0090
2)
3)
4)
1)
veljav za primarno stran
veljav za sekundarno stran
na primarni in sekundarni strani
pri diferenčnem tlaku na sekundarni strani (Δp2 ) 1 bar
Razvrstitev v skladu z VDI 6003
Tip
Umivalnik 1)
Prhe 2)
IHPT
III
III
1)
2)
Pretok na odjemu se spreminja v korakih 6-12-6 l/min.
Pretok na odjemu se spreminja v korakih 9-12-9 l/min.
Min. zahtevani diferenčni tlak na primarni strani
regulatorja se izračuna s formulo:
⎛Q
Δp PRIM,min = ⎜⎜ PRIM,max
⎝ k VS,DP
2
Izmerjeno pri konstantni temperaturi ogrevne
vode 75 °C in diferenčnem tlaku 0,5 bara.
Sekundarna stran
2
⎞
⎟ + Δp TC = ⎛⎜ 0.8 ⎞⎟ + 0.16
⎟
⎝ 2 ⎠
⎠
Na grafu je razviden padec tlaka na sekundarni
strani v odvisnosti od sekundarnega pretoka.
TC - termostatski regulator
*
Hitri namig:
Če je maks. pretok na primarni strani nižji od
1 m3/h (1000 l/h), vedno izberite kVS = 2,4 m3/h,
če pa je višji, izberite vrednost kVS = 3,0 m3/h.
DEN-SMT/SI
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012
3
XB06 in IHPT (PN 16)
Nastavitveno področje
Nastavitev temperature je odvisna od parametrov
aplikacije. Navedene vrednosti so približne.
Temperatura sanitarne tople vode (T22)
Tehnični opis
Temperatura ogrevne vode (T11)
Shema regulatorja
Funkcije
Pretočno kompenzirani regulator temperature
z vgrajenim regulatorjem tlačne razlike (NO)
Značilni sistemski pogoji
Daljinski ogrevalni sistemi s spremenljivo dovodno
temperaturo ter veliko in spremenljivo tlačno
razliko in na mestih, kjer se zahteva zelo udobna
temperatura v mirovanju.
IHPT
TC
DP
QC
Alternative za regulacijo v stanju mirovanja
Vgrajen je regulator za stanje mirovanja.
Shema sistema
Prenosnik toplote
Priključki za toplo stran
ali standardni fitingi
4
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012
DEN-SMT/SI
Tehnični opis
XB06 in IHPT (PN 16)
Položaji vgradnje
Regulator temperature
Regulator mora biti montiran na hladni strani
toplotnega izmenjevalnika (izhod ogrevne vode in
vstopna stran sanitarne tople vode).
Tipalo temperature
Standardno in univerzalno tipalo lahko vgradite
v poljubni položaj.
Regulator IHPT je dobavljen s standardnim tipalom.
Univerzalno tipalo naj se uporablja tedaj, ko obstaja
možnost, da je izstopna temperatura ogrevne vode
ista kot temperatura na tipalu.
Standardno tipalo
Tipalo morate vedno namestiti na toplejše mesto v
primerjavi z regulatorjem.
Univerzalno tipalo
Glede temperatur na tipalu in regulatorju ni
nobenih omejitev.
Opozorilo:
Če obstaja možnost, da ohišje regulatorja doseže
temperaturo tipala, zelo priporočamo uporabo
univerzalnega tipala.
Dimenzioniranje
Primer
Pretočna priprava sanitarne tople vode zahteva
primarni pretok 800 l/h. Minimalni diferenčni tlak
v sistemu je 0,8 bara.
Izberite regulator skladno s tehničnimi podatki,
stran 3, z najmanjšo možno vrednostjo k s, glede
na razpoložljive pretoke:
kVS, TC = 2,4 m3/h
Dani podatki:
QPRIM, maks. = 0,8 m3/h (800 l/h)
Δpsist., min.
= 0,8 bara (80 k Pa)
Δpprenosnik
= 0,1 bara (10 k Pa)
Drugi pomembni podatki za ta regulator so:
kVS, DP
= 5,0 m3/h
Δp TC
= 0,16 bara (16 kPa)
Skupni (razpoložljiv) diferenčni tlak prek
primarne strani regulatorja je:
Min. zahtevani diferenčni tlak prek primarne
strani izbranega regulatorja se izračuna s formulo:
ΔpPRIM,A = Δpsist.,min - Δpprenosnik = 0,8 - 0,1
Q
Δp PRIM,min   PRIM,max
 k
 VS,DP
ΔpPRIM,A = 0,7 bara (70 k Pa)
2
2

  Δp TC   0.8   0.16

 5 

ΔpPRIM,min = 0,19 bara (19 kPa)
ΔpPRIM,A > ΔpPRIM,min
0,7 bara > 0,19 bara
Morebitne tlačne izgube v ceveh, zapornih
fitingih, kalorimetrih itd. niso upoštevane.
ΔpPRIM, MIN
Δpsist.,min
IHPT
TC
DP
Δpizmenjevalnik
ΔpTC
QC
DEN-SMT/SI
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012
5
Tehnični opis
XB06 in IHPT (PN 16)
Konstrukcija
1. Krožnik na sekundarni strani (QC)
2. Gibljivi sedež
3. Osrednji del
4. O-tesnilo
5. Krožnik regul. dif. tlaka (DP)
6. Glavni drog
7. Krožnik na primarni strani (TC)
8. Tesnilni komplet
9. Termostat
10. Gumb za nastavitev temperature
11. Osrednji del na sekundarni
strani
12. Čep za priključek
cirkulacije (3/8«)
13. Tipalo temperature
14. Čep regulatorja za stanje
mirovanja (1/4«)
15. Gibljivi sedež regul. dif. tlaka
16. Podložka tesnilnega kompleta
tipala
17. Tesnilo tesnilnega kompleta
tipala
18. Matica tesnilnega kompleta
tipala
19. Osrednji del na primarni strani
20. Ohišje tesnilnega kompleta tipala
Funkcija
Glede na funkcijo so v regulatorju lahko vgrajeni
naslednji deli:
QC Pretočno kompenziran regulator pretoka
TC Termostatski regulator
DP Regulator diferenčnega tlaka
Regulator
TC
DP
QC
Regulator montirajte na hladno stran prenosnika
toplote (izhod ogrevne vode in vstopna stran
sanitarne tople vode). Tako boste zmanjšali
možnost nastanka apnenčastih oblog na hladni
strani in občutljivost na visoke temperature. Pri
standardnih primerih uporabe pri standardnih
pogojih z Danfossovim prenosnikom toplote XB 06
znaša izstopna temperatura ogrevne vode pod 30 °C.
6
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012
DEN-SMT/SI
Tehnični opis
XB06 in IHPT (PN 16)
Funkcija (nadaljevanje)
Pretočno kompenziran regulator temperature IHPT z vgrajenim regulatorjem diferenčnega
tlaka
Pretočno kompenziran regulator temperature IHPT z vgrajenim regulatorjem diferenčnega tlaka
Ob začetku odjema, hladna voda teče v sekundarno
stran regulatorja ①, prehaja skozi krožnik na
sekundarni strani (QC) ②, zapusti regulator ③
in vstopi v prenosnik toplote. Padec tlaka, ki
nastane na zaslonki, se prenese na membrano
④, ki prenese silo na vzmet ⑫. Posledica tega je
premik glavnega droga ⑤ v desno, kar odpre
krožnik na primarni strani ⑥.
Če ni obremenitve (ni pretoka STV), regulator
ohranja konstantno temperaturo v prenosniku
toplote, ki znaša nekaj stopinj pod delovno
temperaturo.
To odpiranje povzroči, da ogrevna voda vstopa
v regulator ⑦, prehaja skozi vgrajen regulator
diferenčnega tlaka (DP) ⑧, krožnik na primarni
strani (TC) ⑥ in zapušča regulator ⑨.
Z zasukom gumba za nastavitev temperature ⑬
lahko nastavite delovno temperaturo STV.
Tipalo temperature ⑩, ki je montirano na
sekundarni strani sanitarne tople vode zaznava
temperaturo. Če temperatura odstopa od
nastavljene, termostatski element ⑬ premika
(odpira/zapira) krožnik na primarni strani ⑥ do
dosežene želene temperature.
Zaradi preprečevanja vpliva termostatskih
korekcij na pretok STV je vgrajena vzmet ⑫, ki je
vgrajena med glavnim drogom ⑤ in membrano
ter se lahko po potrebi stisne.
DEN-SMT/SI
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012
Regulator dif. tlaka⑧ regulira tlak na
regulacijskem ventilu in tako omogoča 100 %
avtoriteto regulatorja pri vseh pogojih.
Priključki za cirkulacijo sanitarne tople vode
⑪ so nameščeni neposredno na regulator in
tako zmanjšujejo stroške montaže.
7
Tehnični opis
XB06 in IHPT (PN 16)
Nastavitve
Nastavitev temperature
Temperaturo nastavite z gumbom za nastavitev
temperature.
Pri zasuku gumba v (+) smeri se nastavitev poveča,
pri zasuku v (-) smer se nastavitev zmanjša.
Posebnosti montaže
Priključki na prenosnik toplote
Priključitev na standardne navojne priključke
prenosnika toplote z medsebojno razdaljo 45 mm
so izvedeni s spojnimi maticami.
Zaradi toleranc pri proizvodnji prenosnika
toplote smo razvili posebne spojne matice, ki
dopuščajo odstopanja dimenzij 45 ± 1,5 mm .
V tem primeru na topli strani prenosnika toplote
uporabite standardne fitinge .
8
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012
Priključki na cevi
Za priklop cevi na regulator so predvideni ¾«
priključki.
DEN-SMT/SI
Tehnični opis
XB06 in IHPT (PN 16)
Dimenzije
Univerzalno tipalo
mask.
Ohišje tesnilnega kompleta tipala
Standardno tipalo
DEN-SMT/SI
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012



Priključek
s spojno matico
9
Tehnični opis
XB06 in IHPT (PN 16)
10
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012
DEN-SMT/SI
Tehnični opis
XB06 in IHPT (PN 16)
11
VD.KV.A6.36 © Danfoss 12/2012
DEN-SMT/SI
Tehnični opis
XB06 in IHPT (PN 16)
12
VD.KV.A6.36
Produced by Danfoss A/S © 12/2012

Similar documents