Tabela 9: Podatki o umrlih vojakih iz drugih zbirk

Comments

Transcription

Tabela 9: Podatki o umrlih vojakih iz drugih zbirk
Podatke vojakov v tej tabeli povzemam iz knjige "Od Krna do Rombona 1915 - 1917"; avtorjev Lovra Galida in Darje Pirih,
ki sta jo izdala Tolminski muzej in ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, 2007
Priimek Ime
Nazadnje služil
pri vojaški enoti
Padel ali bil ranjen,
kdaj in kje
Ls.jäg., FJB
20/4K
Ravelnik, padel
21.09.1915
Št. Vid Slovenj
Gradec
Inf.., LIR 4 IV
Baon
Čukla, padel
03.04.1916
1890 St. Florian,
Slovenj Gradec
pion., PB 6/ 3K
Rombon, padel
17.04.1916
Rojstno leto Rojstni kraj in
okraj
Krajnc
Josef
1876 Zabukovje,
Brežice
Krajnc
Martin
Krajnc
Franz
Krajnc
Jakob
Krajnc
Johann
1894 St. Barbara, Ptuj
Ls.jäger, FJB 20/ Vršič, padel
1K
23.07.1916
Krajnz
Vid
1880 Jurovci, Ptuj
Sch. SchR 26 /
11K
Kranjc
Ciril (Cyrillus)
Krajnc
Jožef (Josephus) 06.10.1885 Kobarid 6, po
domače Ternovec
1881
1883
Vel. Varnica, Ptuj Inf., LIR 27
05.07.1897 Kobarid 89, po
domače Bučan
Podlegel ranam ali
bolezni, kdaj in kje
Pokopan v/na
21.09.1915, pokopališče
Log pod Mangartom
(Mittelbreth) grob št.37
03.04.1916, pokopališče
Log pod Mangartom
(Mittelbreth) grob št.189
17.04.1916, pokopališče
Log pod Mangartom
(Mittelbreth) grb št.208
pokopališče Log pod
Mangartom (Mittelbreth)
št.2
23.07.1916, voj.
pokopališče Kapellenthal
št.76 (Vršič); prekopan na
voj. pokopališčev vasi
Soča, grob št. 226
Bovec, voj. pokopališče?
11.10.1916
Bovec, padel v IV.
odseku, 24.10.1917
umrl 1917 na Piavi;
proglašen za
mrtvega 01.03.1919
umrl 24.01 1916 v
bolnišnici v
Ljubljani
Kranjec A.
umrl 1916; pogrešan
na ruskem bojišču
Kobarid
Kranjc
Maksimilijan
20.04.1895 Drežica 26, po
(Maksimilianus)
domače Šaš
Kranjc
Ivan (Joannes)
padel 17.10.1916 v
Romuniji-Bukovina
29.10.1881 Srpenica 29, po
domače Bedenik
Kranjec Jožef Milan
22.02.1893 Srpenica 19, po
IR 97
(Josephus Mil.)
domače Kažamola
Krajnc
Jakob
Krajnc
Franz
1886
Anhovo, Kanal,
Küstenland
verjetno padel na
srbskem bojišču
Inf., LIR 27
Rombon, padel
17.10.1916
Telegr. A.3,
Angehöriger des
FsAR 4
Predel, padel
27.05.1915
ali umrl 26.10.1916
v. voj. bolnišnici pri
kraju Beszterec na
Ogrskem
umrl 19.12.1917 na
Dunaju kot vojak
umrl 1914, pogrešan
iz vojske od avgusta
1914
pokopališče Log pod
Mangartom (Mittelbreth)
grb št. 395
Einzelgrab bei Predelpass
Podatke vojakov v tej tabeli povzemam iz knjige "Tolminsko mostišče II"; avtorjev Damjane Fortunat Černilogar, Lovra Galida, Darje Pirih in Petre Svoljšak,
ki jo je izdal Tolminski muzej, 2005
Kranjc
Kranjc
Franc
(Franciscus)
13.09.1891 Ponikve 90 (55),
umrl 15.09.1916 pri
po domače pri
vojakih, Ljubljana
Ruparju
Janez (Joannes) 12.08.1888 Ponikve 27 (5), po služil pri gorskem padel 03.11.1915 pri
domače pri
polku
Biljah
Penčku
Kranjc
Krainc
Jurij (Georgius) 17.04.1894 Ponikve 88 (86),
po domače pri
Nacetu v Grap
Franz
1895
St. Florian, Graz
Krainz
Anton
umrl 1917, pogrešan,
ob Soči
Inf. k.k. LsIR 27/ padel na področju
9K
tolminskega mostišča
10.10.1916
padel na področju
tolminskega mostišča
voj. pokopališče št.17 pri
mlinu na potoku Avšček
pokopan v Tolminu po
italijanskem prekopu

Similar documents