Kulturni dnevi

Comments

Transcription

Kulturni dnevi
Kulturni dnevi
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vsebina
Nastop klovna
Termin
1. September
2014
Novoletno rajanje, ples
24. December
2014
Narodna galerija Ljubljana
Maj 2015
Zaključna prireditev
Junij 2015
Lutkovno gledališče v Ljubljani-ogled Oktober 2014
predstave
Novoletno rajanje, ples
24. December
2014
Bralna značka – Občinska knjižnica
Junij 2015
Zaključna prireditev
Junij 2015
Novoletno rajanje, ples
24. December
2014
Srečanje s policijskim orkestrom, 23. Marec 2015
Čarovniški vajenec, CD Ljubljana
Bralna značka – Prešernova hiša
Maj 2015
Zaključna prireditev
Junij 2015
Novoletno rajanje, ples
24. December
2014
Gledališče Tone Čufar, Jesenice
April 2015
Picko in Packo, balet s petjem in
12.
Februar
govorom, Ljubljana
2015
Zaključna prireditev (ni v sklopu Junij 2015
kulturnih dni)
Novoletno rajanje, ples
24. December
2014
Pastir, mladinska opera, Opera, 10.
Februar
Ljubljana
2015
Zaključna prireditev (ni v sklopu Junij 2015
kulturnih dni)
Mesto Ljubljana (CŠOD)
11. in 12. Maj
2015
Groharjeva hiša (CŠOD)
20. ,21.
November2014
Ljudski ples, kaj je to?
Nov. 2014
Gledališka predstava, GTČ Jesenice
Nov.- Jan.
Groharjeva hiša (CŠOD)
10.,11.,12.
Junij 2015
Bogenšperk, Vače
Oktober 2014
Gledališka predstava, GTČ Jesenice
Nov.-Jan
Od opere do muzikala, CD Ljubljana
18. November
2014
Po Prešernovih stopinjah (CŠOD) in 14.,15. Oktober
knjižnica
2014
Gledališka predstava, Prosto po Jan.-Mar.
Prešernu, GTČ Jesenice
Narodna Galerija in Etnološki muzej
Nov.-Dec.
Gledališka predstava, Otroci s postaje Okt.-Nov.
Zoo, GTČ Jesenice
Generalka valete
Junij 2015
Vodja
Kusterle Jelka
Mirjam Mandelc
Šebjanič Sonja
Brigita M.B., Mandelc M.
Svetina Branka
Mandelc Mirjam
Nova
Brigita M.B., Mandelc M.
Mirjam Mandelc
Stanka Mencinger
Irena Dolar
Brigita M.B., Mandelc M.
Mirjam Mandelc
Mirjam Mandelc
Mencinger Stanka
Brigita M.B., Mandelc M.
Mirjam Mandelc
Mencinger Stanka
Urbas F. Nevenka
Kocjančič Mateja
Jelka Kusterle
Mencinger Stanka
Kranjc Jensterle K.
Jelka Kusterle
Kovačič Maja
Kranjc Jensterle K.
Mencinger Stanka
Otovič Tatjana
Kranjc Jensterle K.
Horvat Irena, J.K.Kranjc
Kranjc Jensterle K.
Razredniki 9. razredov,
Kranjc Jensterle K.
Ostale zadolžitve na področju kulturnih dejavnosti:
- zadolžitev v okviru Kekčevih dni, 1.-3. in 5. razredi: Irena Dolar, Mandelc M. v okviru KD
za 4. razred;
- priprava programa za Prežihijado – vodja Jelka Kusterle, Kranjc J.K.;
- novoletno rajanje, koordinatorka za 1.-5. razred: Mandeljc Mirjam, razredniki;
- priprava programa za valeto: vodja: Razredniki 9. razredov, povezovalni program Kranjc
J.K., tehnična organizacija Bogdan Višnar, scena in organizacija Horvat K.;
- obeleženje 8. februarja - predmetna stopnja: Otovič Tatjana;
- obeleženje 8. februarja – razredna stopnja: Vidrgar Erika, Dolar Irena;
- Finžgarjeva bralna značka: koordinator-Kranjc J.K;
- Zaključna prireditev za FBZ po triadah;
Mentorji:
6. razred-Mencinger
7. razred-Otovič
8. razred-Maja Kovačič
9. razred-Kranjc J.K.
4. do 5. razred-razredniki sprašujejo, vodja-razredniki;
6. do 9. razred-vodja Klavdija Kranjc J., zaključek-obisk kina in mestne knjižnice Kranj;
- tekmovanje iz znanja angleškega jezika, 8. in 9. razred; Kersnik Zdenka
- angleška bralna značka in tekmovanje: Polajnar Katjuša v okviru ID;
- nemška bralna značka in tekmovanje: Tatjana Otovič v okviru ID;
- francoska bralna značka: Snježana Horvat v okviru ID;
- učenci, ki se v okviru izbirnega predmeta učijo Francoščino se bodo udeležili
Frankofonskega dne: Snježana Horvat;
- Učenci, ki se pri izbirnem predmetu učijo francoščino bodo imeli strokovno ekskurzijo v
Pariz: Horvat Snježana;
- časopis v treh jezikih ''Regenbogen'': Polajnar Katjuša, Kersnik Zdenka;
- šolsko glasilo Samorastnik: v okviru izb. predmeta; Barbara Udrih;
- Cankarjevo tekmovanje: Kocjančič Mateja v okviru ID 4. in 5. razred, Mencinger Stanka 6.,
7. Razred v okviru dodatnega pouka prav tako tudi v 8.-9. razred Klavdija J.K.;
- zaključna proslava za 1. do 5. razred: Mandelc Mirjam, Miklavčič B.Brigita za razredno
stopnjo, Otovič Tatjana za predmetno stopnjo;
- teden otroka, filmska predstava, oktober 2014: Renata Magnik, Otovič Tatjana;
- filmska predstava pred božičem, 1. do 5. razred – Renata Magnik, Tatjana Otovič;
- svetovni dan knjige; 1.4.2015 Udrih Barbara; Andersenova noč branja
- šolski radio, 6. – 9. razred: Otovič Tatjana v okviru izbirnega predmeta;
- otroški pevski zbor: od 2. do 5. razreda, vodja Stanka Mencinger;
- mladinski pevski zbor: Magdič Metka;
- spremstvo pevskega zbora: Petra Hrovat in pevska pripravnica Morič Lojzka;
- koncerti Glasbene mladine (priloga): Stanka Mencinger;
- koordinator projekta Rastem s knjigo: Barbara Udrih;
- obeleženje svetovnih dni: v okviru šolskega radia za 1- do 9. razred, Otovič Tatjana;
- slovenščina za tujce: tečajni pouk slovenščine – izvajalki sta: za učence prve triade Mirjam
Janjoš, za učence druge in tretje triade pa Stanka Mencinger in K.K. Jensterle;
- vodja razstavnega prostora v avli šole:Irena Horvat,predlog: enotna dekoracija šole, OPB
pomagajo s svojimi izdelki;
- tehnična podpora pri izvedbi prireditev: hišnika, Andrej Zupanc, Horvat I.;
- proslava dan samostojnosti po radiu, 24.12.2014, državni praznik – Kovačič Maja;
- proslava dan neodvisnosti, 24.6.2015, državni praznik – Otovič Tatjana;
- Vesela šola, 4.-6.razred: Petra Hrovat, 7.-9. razred: Nevenka F. Urbas, Cici Vesela šola,
Renata Magnik;
- srečanje z našimi upokojenci, december 2013, božično novoletni nastop-pevski zbor aktiv
slovenistk, Mencinger Stanka, Kusterle Jelka-pogostitev;
- stiki z mediji, Miklavčič B.B, Barbara Udrih;
- sodelovanje z domom ostarelih Bergelj, gledališke predstave, pevski zbor, Horvat Katrca,
Mencinger Stanka;
- sodelovanje z Mladinskim Centrom Jesenice-Kovačič Maja;
- spletna stran-vodje aktivov prinesejo material ravnatelju;
- vesela pošta pred novoletnimi počitnicami-razredničarke 9. razredov;